• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

Jagiellońska Potęga

 • 11.10.09, 15:26
  Edytor zaawansowany
  • 12.10.09, 07:18
   W rzeczy samej. JAGIELLONIA RULES!!!
   www.youtube.com/watch?v=_oO0Ru8gQd8
   --
   "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
   faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński".
   Prezydent RP, listopad 2007 r.
   • 12.10.09, 14:29
    Waszmość tematu nie zmieniaj, kota ogonem nie odwracaj i od prawdy nie uciekajwink
    --
    TVG-9 - niezależna internetowa TV

    www.tvg9.cba.pl
    • 12.10.09, 19:35
     Temat bardzo mi się podoba. JAGIELLONIA WYMIATA!!!
     www.youtube.com/watch?v=KuEtXQgJDWc
     --
     Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy. Albo będzie Ukraina,
     albo lechicka krew po kolana. Polaków w pień wyciąć.
     (Roman Szuchewycz, juszczenkowski "bohater Ukrainy")
  • 12.10.09, 14:56
  • 23.10.09, 08:17
   Na Białorusi, Litwie i Ukrainie państwa Jagiellonów nie wspominają z
   takim sentymentem. Te narody nie czuły się w nim komfortowo. Dla
   nich była to po prostu polska okupacja i hegemonia. Do przemyślenia
   wiadomosci.onet.pl/2063080,11,krol_jagiello_zdrajca_powstaje_film_o_grunwaldzie,item.html
   Białoruś i Litwa wydadzą 6 mln dolarów na produkcję filmu
   pokazującego ich wersję bitwy pod Grunwaldem - pisze "Gazeta
   Wyborcza". Decyzję podjęły ministerstwa kultury obu krajów.
   Jak Białorusini i Litwini patrzą na Grunwald, a jak Polacy? Czym
   różni się ich spojrzenie? "Chodzi o ocenę wkładu wojsk Polski i
   Wielkiego Księstwa Litewskiego. W Polsce uważa się, że to zwycięstwo
   przede wszystkim waszego oręża" - mówi "GW" historyk doktor Aleś
   Samlanczuk z Europejskiego Uniwersytetu Humanistycznego.
   Niewykluczone więc, że zwycięzcą z 1410 roku okaże się nie król
   Władysław Jagiełło, uważany zwłaszcza na Białorusi za zdrajcę, lecz
   wielki książę Witold, patriota Białorusi i Litwy - czytamy dziś w
   korespondencji "Gazety Wyborczej" z Grodna.
   --
   Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy. Albo będzie Ukraina,
   albo lechicka krew po kolana. Polaków w pień wyciąć.
   (Roman Szuchewycz, juszczenkowski "bohater Ukrainy")
   • 24.10.09, 14:05
    Takie postrzeganie przeważa wśród Litwinów i Ukraińców. Natomiast białoruscy
    patrioci jak najbardziej utożsamiają się z Wełykim Kniażestwom Litowskim i z
    Jagiellonami.
    --
    TVG-9 - niezależna internetowa TV

    www.tvg9.cba.pl
    • 24.10.09, 21:11
     pisz_pan_na_berdyczow napisał:

     > Natomiast białoruscy
     > patrioci jak najbardziej utożsamiają się z Wełykim Kniażestwom
     Litowskim i z
     > Jagiellonami.


     tiny.pl/hqvl7
     =(
    • 25.10.09, 07:56
     Wielkie Księstwo Litewskie tak, państwo Jagiellonów - niekoniecznie,
     a już propotplasta dynastii uważany jest na Białorusi po prostu za
     zdrajcę narodu oraz wiary prawosławnej
     wyborcza.pl/1,75477,6101043,Wladyslaw_Jagiello_zdrajca_Bialorusi.html
     Białoruskie władze usunęły z projektu pomnika ku czci 1000-lecia
     Brześcia figurę króla Władysława Jagiełły. - Owszem, jest synem
     naszej ziemi, ale zdradził ją - napisała gazeta "Wieczernij Brest"
     Owszem, jest synem naszej ziemi, ale zdradził ją i swój naród,
     przeszedł na katolicyzm, zdradzając prawosławie. (...) Skierował
     ekspansję Polaków na Wschód. O tym w Polsce nie mogą zapomnieć do
     dzisiaj - tak Jagiełłę oceniła gazeta "Wieczernij Brest".
     Przeciwko figurze polskiego króla wystąpiła też Rosyjska Cerkiew
     Prawosławna. Zwierzchnik jej białoruskiego egzarchatu metropolita
     Fiłaret wystosował nawet list do władz w tej sprawie. - Okres rządów
     tego króla przypada na koniec XIV i początek XV stulecia i nie był
     bezkonfliktowy, w tym czasie prześladowano m.in. prawosławnych -
     stwierdził Fiłaret.
     • 25.10.09, 11:53
      Ja piszę o białoruskich patriotach a nie o bolszewickich ciotach.
      --
      TVG-9 - niezależna internetowa TV

      www.tvg9.cba.pl
      • 26.10.09, 10:48
       Próbując oceniać postać Jagiełły z punktu widzenia patrioty
       białoruskiego, trudno byłoby o korzystne wnioski dla jednego z
       największych królów Polski. Nie tylko sam się spolonizował oraz
       wyparł religii przodków, ale usiłował jeszcze wynarodowić i
       spolonizować własny naród. Zaprzaniec narodowy i religijny. Nasuwają
       mi się analogie do pewnego Austriaka, który został kanclerzem
       Niemiec, a potem dokonał anschlussu Austrii, wymazując to państwo z
       mapy politycznej świata. Na pewno trudno uznać go za patriotę
       Austrii. Działał w interesach 1000-letniej Rzeszy Niemieckiej. Naród
       austriacki dla niego nie istniał. Gdyby jego idee się ziściły,
       dzisiaj nie byłoby w ogóle ani Austrii, ani narodu austriackiego.
       Podobnie z państwem Jagiellonów. Tak u nas sławiona unia lubelska
       była zwykłym aktem inkorporacji ziem litewskich i ruskich do Korony.
       Aktem narzuconym sąsiednim narodom siłą. A Pan mi tu prawisz o
       potędze państwa Jagiellonów. To państwo było słabe i chore
       wewnętrznie, oparte na dominacji polskiej. Państwo w istocie
       kolonialne i zaborcze. Kolos na glinianych nogach. Musiało to się
       zawalić, wcześniej czy później.
       --
       "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
       faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński".
       Prezydent RP, listopad 2007 r.
       • 26.10.09, 13:07
        Ponoć do końca Jagiełło mówił po staro(biało)rusku ...a wcale nie po litewsku
        ani po polsku...
        Słabe państwo? Jednak właśnie w okresie Jagiellonów Korona z Wielkim Księstwem
        stanowiła mocarstwo w Europie.
        Wcześniej udało się coś podobnego Chrobremu w Polsce, Włodzimierzowi na Rusi,
        potem też Jarosławowi Mądremu - ALE TYLKO NA CHWILĘ.
        Jagiellonowie stworzyli potęgę, która trwała 400 lat (no powiedzmy faktycznie
        300 lat, bo ostatnie 100 to było już konanie).
        A co do Unii Lubelskiej, to rzeczywiście zbyt "ciasno" wiązała ona dwa państwa
        (Unia Horodelska była lepsza!), ale było to konieczne ze względu na wymarcie
        Jagiellonów.
        --
        TVG-9 - niezależna internetowa TV

        www.tvg9.cba.pl
        • 27.10.09, 06:49
         Jak czytam niektóre fragmenty tzw. unii horodelskiej, to aż krew się
         burzy, że Jagiełło w tak upokarzający i niegodny sposób potraktował
         swoich rodaków. Jest tam wiele zapisów świadczących o zwykłej
         obłudzie króla Jagiełły oraz o dyskryminacji i segregacji
         religijnej. Przywileje nadawano wyłącznie tym bojarom, którzy
         przeszli na katolicyzm. Ludność prawosławna była więc w państwie
         Jagiellonów od początku traktowana jako obywatele drugiej kategorii.
         Nie była to więc unia równorzędnych i równoprawnych podmiotów, lecz
         narzędzie polonizacji i katolicyzacji narodu litewskiego i ruskiego.
         Skrajny szowinizm religijny. Jagiełło wyparł się wiary przodków i
         jeszcze poddał prawosławnych rażącej dyskryminacji. Ale czego się
         nie robi dla władzy... Niektórzy sprzedaliby nawet własną matkę.
         www.racjonalista.pl/kk.php/s,1382
         3. Panowie, szlachta i bojarowie ziem naszych litewskich mają na
         równi z panami i szlachtą Królestwa Polskiego używać i korzystać ze
         wszystkich udzielonych im przez nas nadań i przywilejów, o ile są
         katolikami i poddanymi Kościoła Rzymskiego oraz mają nadane klejnoty
         herbowe.
         (...)
         7. Panowie i szlachta ziem litewskich będą mogli łączyć córki,
         siostry, krewne i powinowate swe i dawać je w małżeństwie podług
         swego upodobania i stosowanie do dawnego zwyczaju Królestwa
         Polskiego, lecz tylko mężom wyznania katolickiego.
         (...)
         11. Ustanowione będą na wieczne czasy dygnitarstwa, krzesła i urzędy
         podług tych, które są w Królestwie Polskim, mianowicie wojewoda i
         kasztelan w Wilnie, w Trokach i innych miejscowościach podług
         uznania i woli naszej.
         12. Dygnitarzami zaś tymi mają być tacy tylko, którzy wyznają
         katolicką wiarę i podlegli są świętemu Rzymskiemu Kościołowi;
         również i wszelkie urzędy ziemskie dożywotnie, jak kasztelanie i
         inne, mają być nadane tylko mężom chrześcijańskiej (katolickiej)
         wiary i tacy tylko mają być do rady naszej dopuszczeni i w niej
         zasiadać, gdy będzie się toczyła narada o dobro publiczne; albowiem
         częstokroć różność wyznania wywołuje niezgodność umysłów, a stąd i
         rozgłaszanie tajemnych narad.
         --
         Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy. Albo będzie Ukraina,
         albo lechicka krew po kolana. Polaków w pień wyciąć.
         (Roman Szuchewycz, juszczenkowski "bohater Ukrainy")
         • 27.10.09, 18:08
          Ale w 1434 bojarów ruskich zrównano w prawach z litewskimi a za Kazimierza
          Jagielończyka wprowadzono pełne równouprawnienie prawosławnych.
          --
          TVG-9 - niezależna internetowa TV
          www.tvg9.cba.pl
          • 08.11.09, 07:52
           A w 1569 roku dokonano ostatecznego anschlussu ziem ruskich do
           Korony, w tym terenów dzisiejszej Ukrainy, umacniając w ten
           sposób "przyjaźń" polsko-litewską i polsko-ukraińską
           pl.wikipedia.org/wiki/Unia_lubelska
           1 marca większość Litwinów opuściła Lublin, co skrzętnie
           wykorzystali Polacy, przeprowadzając inkorporacje poszczególnych
           ziem Wielkiego Księstwa Litewskiego. 5 marca, przy aprobacie
           litewskich posłów z Podlasia sejm koronny przegłosował włączenie
           województwa podlaskiego do Korony Królestwa Polskiego. 26 maja do
           Korony włączono województwo wołyńskie, a 6 czerwca województwo
           kijowskie i województwo bracławskie. Bezpośrednie wcielenie ziem
           ruskich Wielkiego Księstwa Litewskiego do Korony i w konsekwencji
           nieuregulowanie statusu Ukrainy wywołało procesy społeczne, które w
           konsekwencji doprowadziły do serii powstań kozackich przeciw
           Rzeczypospolitej, z których największym było Powstanie
           Chmielnickiego.
           --
           "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
           faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński".
           Prezydent RP, listopad 2007 r.
           • 08.11.09, 19:25
            liberum_veto napisał:

            > A w 1569 roku dokonano ostatecznego anschlussu ziem ruskich do
            > Korony, w tym terenów dzisiejszej Ukrainy, umacniając w ten
            > sposób "przyjaźń" polsko-litewską i polsko-ukraińską

            Żadnych narodowych motywacji wtedy nie było. Ruska szlachta średnia miała
            nadzieję, że dzięki przyłączeniu do Korony postawią tamę oligarchii magnackiej.
            Stało się wręcz odwrotnie - ruska oligarchia rozlazła się po całej Rzplitej.
            Horodło było znacznie lepszym rozwiązaniem, jednak Unia Lubelska była konieczna
            ze względu na wymarcie Jagiellonów.
            --
            TVG-9 - niezależna internetowa TV

            www.tvg9.cba.pl
            • 22.11.09, 07:43
             pisz_pan_na_berdyczow napisał:

             > Stało się wręcz odwrotnie - ruska oligarchia rozlazła się po całej
             > Rzplitej.

             Trzeba też jednak uczciwie odnotować, że i polska szlachta wyruszyła
             tłumnie na Dzikie Pola w poszukiwaniu łatwego zysku, dorobienia się
             na plecach miejscowego chłopstwa. Kolonizacji i polonizacji ziem
             ruskich. Przywileje uzyskali tylko ruscy magnaci, pospólstwo żyło
             zaś w RP pod knutem polskich panów, zawsze było traktowane jak
             obywatele drugiej czy trzeciej kategorii. Już w samej frazeologii
             używa się określenia Rzeczpospolita OBOJGA Narodów. Zapomniano o tym
             trzecim, narodzie ruskim. Twierdzenie, że model ten miałby być i
             dziś atrakcyjny dla Ukrainy czy Białorusi jest więc jakimś
             kosmicznym nieporozumieniem.
             www.mowiawieki.pl/artykul.html?id_artykul=2540
             EKSPANSJA KORONIARZY
             Perspektywa wzbogacenia się przyciągała także polską szlachtę. Jej
             przedstawiciele pojawili się na większą skalę na Ukrainie na
             początku XVII wieku. Większość zaciągała się na służbę miejscowych
             potentatów jako zasadźcy, dzierżawcy lub specjaliści od zastawów.
             Sytuacja zmieniła się nieco po 1620 roku. Po wygaśnięciu możnego
             rodu kniaziów Ostrogskich ich dobra odziedziczyli magnaci z Korony,
             m.in. Tomasz Zamoyski. Zapoczątkowało to stopniową ekspansję
             koroniarzy, którzy nie zajmowali się już tylko dzierżawami, ale
             rozbudowywali też majątki dziedziczne. Zjawisko to było widoczne
             zwłaszcza na Bracławszczyźnie, gdzie powstały fortuny Kalinowskich,
             Sieniawskich i Potockich.

             Nowe majątki tworzono często opierając się na królewszczyznach. Po
             śmierci ostatniego z Ostrogskich magnaci z wpływowych polskich rodów
             (Koniecpolscy, Lubomirscy, Żółkiewscy, Kazanowscy, Kalinowscy)
             szybko przejęli najważniejsze starostwa na Ukrainie. Posypały się
             nadania królewskie dla kolejnych przedsiębiorczych koroniarzy. W
             latach czterdziestych XVII wieku na obszarze województwa kijowskiego
             zdołali oni skoncentrować w swoich rękach przeszło 80 proc.
             starostw, blisko 75 proc. włości i 65 proc. drobnych dzierżaw.
             Ukrainne królewszczyzny stały się ostoją polskiego żywiołu. Jak
             zauważył Henryk Litwin, trudno jednak mówić o odgórnej polityce
             polonizacji południowo-wschodnich kresów Rzeczypospolitej.
             Rozdawnictwo dóbr odbywało się bowiem wyraźnie według wojskowych
             zasług. W tej sytuacji narodowa struktura dzierżawców królewskiej
             domeny była raczej odzwierciedleniem składu kadry oficerskiej wojsk
             kwarcianych.

             Nie ulega wątpliwości, że ziemie ukrainne były najbardziej
             dynamicznie rozwijającym się obszarem Rzeczypospolitej w pierwszej
             połowie XVII wieku. Trzeba jednak przyznać, że akcja kolonizacyjna
             tych terenów odbywała się często na drodze bezwzględnej rywalizacji
             i wykorzystywania stanów plebejskich. Zarówno rodzimi, jak i
             napływowi właściciele preferowali gospodarkę o charakterze
             eksploatacyjnym, co wymagało ciągłego poszerzania majątku. Co ważne,
             nie wszystkie posiadłości zostały pomierzone, a granice między nimi
             były płynne. W rezultacie o stanie posiadania decydowała przewaga
             militarna i protekcyjna szlachcica. Sprawiedliwości dochodzono nie w
             sądach, ale w licznych najazdach, które przeradzały się nieraz w
             wewnętrzne wojny między magnatami. Taki stan rzeczy nie dziwił
             nikogo, a przyjezdnym tłumaczono, że u nas stosuje się prawo jako na
             Ukrainie. Zresztą przybysze szybko uczyli się, jak walczyć o swoje.
             Najsłynniejszym chyba warchołem na Ukrainie był wywodzący się z
             Korony Samuel Łaszcz. Aby przerwać jego ciągłe awantury, szlachta
             kijowska musiała poczekać na śmierć jego protektora hetmana
             Stanisława Koniecpolskiego. Dopiero wówczas zorganizowano pospolite
             ruszenie, które zbrojnie wyegzekwowało ciążący na Łaszczu wyrok
             pozbawienia majątków i urzędów.

             Eksploatacyjna gospodarka wpływała też na sytuację chłopów. Co
             prawda początkowo włościanie korzystali z długiej wolnizny, a po jej
             wygaśnięciu mogli się przenieść w inne miejsce, gdzie ofiarowano im
             znowu osadzenie w słobodzie. Taki stan rzeczy nie mógł jednak trwać
             wiecznie. Z upływem czasu i pojawieniem się gospodarki folwarcznej
             rosła tendencja do ograniczania wolności chłopów i poddania ich
             jednolitym powinnościom wobec pana (pańszczyzna) i państwa
             (podatki).
  • 24.10.09, 14:03
   www.youtube.com/watch?v=APCv9V5iEaI
   --
   TVG-9 - niezależna internetowa TV

   www.tvg9.cba.pl
  • 09.12.09, 06:28
   Intermarium to chore mrzonki, zupełnie oderwane od rzeczywistości.
   Próba tworzenia "państwowości jagiellońskiej" poniosła całkowitą
   klęskę w okresie międzywojennym. Dziś nikt już się na to nie
   nabierze. Polecam artykuł programowy ministra Sikorskiego
   wyborcza.pl/1,76842,6978098,Min__Sikorski_dla__Gazety___1_wrzesnia___lekcja_historii.html
   Tym razem skupmy się na refleksji. Nie zaczynajmy od wyrzekania na
   innych, zastanówmy się, na ile polskie porażki wynikały z naszych
   błędów i zaniechań. Zejdźmy z martyrologicznego cokołu, zdejmijmy
   koronę cierniową.

   Przegrana wojna polsko-niemiecka 1939 roku oznaczała klęskę
   cywilizacyjną "państwowości jagiellońskiej". II Rzeczpospolita była
   przednowoczesnym w istocie państwem wielonarodowym. Ze względu na
   zbyt krótki okres wspólnej "nowożytnej" państwowości poszczególne
   segmenty etniczne nie zespoliły się w jeden naród polityczny, tym
   bardziej że segmenty owe - z jednej strony np. mniejszość niemiecka,
   z drugiej - białoruska i ukraińska ludność Kresów - znajdowały się
   na różnych etapach procesu modernizacyjnego. Mozaikowość struktury
   socjoekonomicznej II RP czyniła z niej kłębek sprzeczności, gdzie
   współistnieją elementy przednowoczesne i zarazem enklawy
   modernizacji. Osobna sprawa to błędy polityki władz
   Rzeczypospolitej, zwłaszcza w wymiarze strategicznym. W rezultacie
   zasoby materialne ówczesnej Polski i jej możliwości rozwojowe były
   ograniczone, co odbiło się m.in. na kondycji jej sił zbrojnych w
   1939 roku, zwłaszcza w zestawieniu z gigantycznym potencjałem
   militarnym III Rzeszy oraz ZSRR.

   Sytuacji nie poprawiły też sojusze Polski. Waśnie z Litwą oraz z
   Czechosłowacją spowodowały, że nie powstał wiarygodny subregionalny
   układ powiązań sojuszniczych, w których znalazłaby się II RP. Co
   ważniejsze, logika zachowań międzynarodowych w Europie opierała się,
   jak i w wieku poprzednim, na zasadzie równowagi sił, z właściwą
   jej „polityką realną”, zbrutalizowaną przez oba totalitaryzmy -
   hitlerowski oraz stalinowski. Równowagę sił w Europie zawsze
   cechowała chwiejność i konfliktogenność, a praktyka szantażu,
   rozbiorów i inkorporacji narzucona przez III Rzeszę najkrótszą drogą
   wiodła do konfliktu europejskiego i światowego. Praktyce tej
   torowała drogę polityka pobłażania (appeasement) ze strony
   demokratycznych mocarstw Zachodu.

   Dlatego z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć: właściwej
   odpowiedzi na dylematy geostrategiczne i tożsamościowe Polski nie
   oferują jagiellońskie ambicje mocarstwowe. Jest nią natomiast
   nowoczesne państwo narodowe, przy czym przymiotnika "narodowy"
   używam nie w znaczeniu etnicznym, lecz politycznym, obywatelskim.
   Oznacza to, że zaangażowanie Polski w proces integracji europejskiej
   tylko wzmacnia nowocześnie pojmowany charakter polskiego państwa
   narodowego, sprzyjając zjawiskom modernizacyjnym. Modernizacja i
   integracja to dwa kluczowe pojęcia na współczesnym etapie rozwoju
   Polski.
   --
   "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
   faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński".
   Prezydent RP, listopad 2007 r.
   • 09.12.09, 11:59
    Koncepcja Intermarium przegrała a wraz z nią przegrały wszystkie narody między
    Niemcami a Rosją. Więcej pisać nie trzeba. Mądry sam wnioski wyciągnie...
    --
    TVG-9 - niezależna internetowa TV

    www.tvg9.cba.pl
    • 09.12.09, 18:43
     Przegrała tylko Polska i jej WIELKI WÓDZ Józef "Wissarionowicz"
     Piłsudski. Narody wschodnie II RP uważają 17 września 1939 za dzień
     wyzwolenia, spod polskiej okupacji.
     --
     "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
     faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński".
     Prezydent RP, listopad 2007 r.
     • 10.12.09, 11:51
      Nie narody ale ich zakompleksione inteligencje...
      --
      TVG-9 - niezależna internetowa TV

      www.tvg9.cba.pl
      • 10.12.09, 14:00
       Mylisz się. Naród ukraiński pokazał dobitnie swój stosunek
       do "Intermarium" w wydaniu piłsudczykowskim w 1943 roku,
       uczestnicząc masowo w mordach polskich okupantów.
       --
       "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
       faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński".
       Prezydent RP, listopad 2007 r.
       • 10.12.09, 23:12
        Rzezie przygotował i przeprowadził ukraiński inteligent (właściwie
        półinteligent) z Galicji...fakt, że wołyński chłop walnie mu w tym pomógł...ale
        tam był akurat w ewidentnej większości...jakiś procent zwyrodnialców w każdej
        nacji się znajdzie.
        --
        TVG-9 - niezależna internetowa TV

        www.tvg9.cba.pl
        • 14.12.09, 07:57
         1. Nie bardzo zrozumiałem. Czy z faktu, że Ukraińcy stanowili
         większość chłopstwa na Wołyniu wypływa jakieś usprawiedliwienie dla
         popełnionych przez nich zbrodni?
         2. Rozumiem, że za "półinteligenta" galicyjskiego uważasz np.
         Stepana Banderę, absolwenta Politechniki Lwowskiej. Do jakiej więc
         kategorii "inteligentów" zaliczasz sam siebie?
         3. I kto jeszcze powinien uczestniczyć w tych mordach, aby można
         było uznać, że obciążają one naród ukraiński, a nie tylko
         półinteligentów galicyjskich z dyplomami wyższych uczelni?
         www.genocide.pl/
         Po trzecie, o ile ludobójstwo niemieckie i sowieckie dokonywane było
         wyłącznie przez "wyspecjalizowane" zbrodnicze formacje mundurowe: po
         stronie niemieckiej w szczególności tzw. Einsatzgruppen der
         Sicherheitspolizei oraz SD (Sicherheitsdienst); po stronie
         sowieckiej wojska NKWD - to inaczej było jeśli chodzi o ludobójstwo
         ukraińskie. W tym przypadku obok dominującej scenę banderowskiej
         Ukraińskiej Powstańczej Armii i (na Wołyniu) konkurencyjnych
         formacji bulbowców i melnykowców oraz stworzonej przez Niemców w
         drugiej połowie 1941 r. policji ukraińskiej (która w początkach 1943
         r. zdezerterowała), zwłaszcza przy większych ludobójczych akcjach,
         uczestniczyły w nich również w sumie dziesiątki tysięcy lokalnych
         ukraińskich chłopów, w tym tzw. Somooboronni Kuszczowi Widdiły
         (formalnie wiejskie oddziały "samoobrony", które jednak w praktyce
         stanowiły siły pomocnicze UPA w ludobójstwie na Polakach), sąsiedzi,
         bandy uzbrojone w siekiery, widły itp. - rodzaj ukraińskiego
         pospolitego ruszenia. Mało tego, towarzyszyły im czasem kobiety,
         wyrostki, a nawet dzieci ukraińskie, zajmujący się masowym rabunkiem
         mienia, podpaleniami i dobijaniem rannych Polaków. Działo się tak
         mimo nieraz wzajemnej wieloletniej rzekomej przyjaźni, czy wręcz
         istniejących w stosunku do pewnych Polaków długów wdzięczności.

         Dlatego ludobójstwo na Wołyniu w okresie II wojny światowej określam
         jednoznacznie jako ludobójstwo u k r a i ń s k i e (a nie, na
         przykład, jako dokonane przez UPA, banderowców, nacjonalistów
         ukraińskich, czy podobnie). Wbrew bowiem temu, co niejednokrotnie
         zaznacza w swych publikacjach Wiktor Poliszczuk (pochwalnie cytowany
         dalej w tej Przedmowie), genocyd na Wołyniu - jak to dokumentuje
         praca Siemaszków - dokonany został przez szerokie rzesze tamtejszych
         Ukraińców, nie tylko "bojowników" UPA, ale również grube tysiące
         zwykłych chłopów (często zresztą do tego przez UPA przymuszanych),
         oraz nieraz niestety wspomagających ich w dobijaniu, podpalaniu, a
         zwłaszcza rabunku masy kobiet, wyrostków, a czasem nawet dzieci.
         (prof. Ryszard Szawłowski)
         --
         Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy. Albo będzie Ukraina,
         albo lechicka krew po kolana. Polaków w pień wyciąć.
         (Roman Szuchewycz, juszczenkowski "bohater Ukrainy")
  • 10.12.09, 21:31
   Fakt, coś wtedy znaczyliśmy. Ale z drugiej strony nie zapominajmy, że w Europie
   brak chyba drugiego przykładu tak zmarnowanej przez potomków Olgierda szansy na
   trwałą wielkość. Pamiętajmy także, że to ich polityka położyła kamień węgielny
   pod przyszłe rozbiory.
   Daj sobie spokój z mrzonkami o Intermarium. Wszystko co jest na wschód od Bugu
   nie nadaje się do tego.
   • 10.12.09, 23:10
    No...jeśli chodzi o dojrzałość polityczną to w zasadzie z Czechami można w
    chwili obecnej coś zrobić...w sumie też byli pod Jagiellonami choć krótko...ale
    to mały kraj...na globalnej szachownicy się nie liczy..
    Dwa duże kraje w regionie - Ukraina i Rumunia w chwili obecnej się do tego nie
    nadają - przyznaję to i nawet nie próbuję polemizować...Ale mam jakąś tam
    nadzieję, że w kiedyś się to zmieni...
    --
    TVG-9 - niezależna internetowa TV

    www.tvg9.cba.pl
    • 11.12.09, 06:46
     pisz_pan_na_berdyczow napisał:

     > w zasadzie z Czechami można w chwili obecnej coś zrobić...

     Myślisz, że Czesi nie pamiętają polskich czołgów na ulicach Pragi w
     1968 roku czy "triumfalnego" (a tak naprawdę haniebnego) wkroczenia
     polskiej armii do Zaolzia w 1938 roku? Polska zyskała wtedy miano
     kraju żywiącego się padliną po ofiarach Hitlera.
     --
     Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy. Albo będzie Ukraina,
     albo lechicka krew po kolana. Polaków w pień wyciąć.
     (Roman Szuchewycz, juszczenkowski "bohater Ukrainy")
     • 11.12.09, 20:39
      Jeśli chodzi o 1968 to już cytowałem wypowiedź czeskiego premiera na ten temat
      -nie była to suwerenna decyzja Polaków i myślę, że zdecydowana większość Czechów
      podziela ten pogląd. Jeśli chodzi o 1938 to inna sprawa, ale premier Czech, po
      wypowiedzi Kaczyńskiego uznał sprawę za zamkniętą.
      Faktem jest, że wielu proniemieckim i prorosyjskim mendom w obu krajach zależy
      na dalszym podsycaniu nienawiści, bazującej na tamtych wydarzeniach...ale myślę,
      że im się nie uda...
      --
      TVG-9 - niezależna internetowa TV

      www.tvg9.cba.pl
      • 12.12.09, 06:44
       Premier powiedział i sprawa zamknięta. Zadziwiający infantylizm.
       Twierdzisz, że junta WIELKIEGO WODZA marszałka Rydza-Śmigłego była
       jeszcze gorsza od junty Jaruzelskiego? Bo Jaruzelski ma przynajmniej
       jakieś alibi... Zadzwonił telefon z Moskwy i wysłaliśmy czołgi do
       Pragi, na nie naszą wojnę... Teraz zadzwonił Barack Obama i ochoczo
       wysyłamy żołnierzy do Afganistanu, na nie naszą wojnę... Skąd
       wiadomo, że w 1938 roku nie zadzwonił Adolf Hitler,
       ze "wspaniałomyślną" ofertą dla Polski: bierzcie Zaolzie...
       --
       "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
       faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński".
       Prezydent RP, listopad 2007 r.
       • 12.12.09, 16:13
        Jeśli jeśli był telefon od hItlera do Rydza to wyglądało to tak:
        telefon-akceptacja-wykonanie
        A z telefonem z Moskwy do Jaruzelskiego:
        telefon-wykonanie
        Tym właśnie różni się decyzja suwerenna od niesuwerennej o której pisałem....
        Jak jest dzisiaj na linii Obama-Sikorski nie jestem pewien...
        --
        TVG-9 - niezależna internetowa TV

        www.tvg9.cba.pl
        • 12.12.09, 16:49
         Nie uważasz, że zwykłą hipokryzją jest wypominanie Rosji
         17 września, skoro dokładnie to samo zrobiliśmy wcześniej całkowicie
         suwerennie Czechosłowacji, także do spółki z Hitlerem?
         Kali ukraść krowę to dobrze, Kalemu ukraść krowę to bardzo źle...
         --
         Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy. Albo będzie Ukraina,
         albo lechicka krew po kolana. Polaków w pień wyciąć.
         (Roman Szuchewycz, juszczenkowski "bohater Ukrainy")
       • 23.12.09, 22:21
        Ambasador Czech w Polsce stwierdził że gdyby padł rozkaz że wojska
        Czechosłowacji mają wkroczyć do Polski to by pojechali i rozumie wybór
        ówczesnych polskich władz, choć ja oczywiście nie usprawiedliwiam Jaruzelskiego
        bo dla mnie to ewidentnie negatywna postać historii Polski, w jego przypadku
        ciężko stwierdzić czy mu rozkazano czy sam się palił do inwazji, prawda jest
        zapewne taka że musiał ale i też chciał.
  • 21.12.09, 08:15
   W Polsce nikt przytomny nie roi o "jagiellońskich ambicjach
   mocarstwowych". Wypada się zgodzić z redaktorem Czechem. Paru
   nieprzytomnych by się jednak znalazło. Nie trzeba daleko szukać smile
   wyborcza.pl/1,76842,7004231,Duch_Jagiellonow_nie_bladzi_po_Polsce.html
   Realpolitik według Sikorskiego
   Kształt terytorialny i skład narodowościowy międzywojennej Polski
   odpowiadały koncepcjom obozu narodowego, a nie federacyjnym wizjom
   piłsudczyków. Ludności niepolskiej miało być tyle, by nie było
   większych problemów z jej asymilacją. Szczególnie na ziemiach
   wschodnich. Sikorski przywołał wprost owo myślenie, pisząc o
   Niemcach jako mniejszości, zaś o Białorusinach i Ukraińcach
   jako "ludności Kresów". Czyli materiale etnograficznym, który nadaje
   się co najwyżej dla plastycznego kształtowania tożsamości.

   Również w polityce zagranicznej prometeizm, czyli wspieranie ruchów
   niepodległościowych w ZSRR, skończył się na początku lat 30. Za
   symbol może posłużyć udział polskiej eskadry lotniczej w paradzie z
   okazji rocznicy rewolucji październikowej w 1933 roku, gdy na
   Ukrainie szalał Wielki Głód oraz trwała krwawa rozprawa z narodowym
   komunizmem ukraińskim i białoruskim pod hasłem zwalczania "agentury
   Piłsudskiego".

   Wizja Sikorskiego jest fałszywa politycznie i groźna dla właściwego
   kształtowania polityki zagranicznej. W Polsce nikt przytomny nie roi
   o "jagiellońskich ambicjach mocarstwowych". Mniejszości narodowe i
   etniczne stanowią zaledwie 1,5 proc. obywateli III RP. Nie ma też
   chętnych do zajęcia Kijowa lub Mińska czy też do nowej awantury
   moskiewskiej na wzór tej z początku XVII wieku. Z niepodległą Litwą
   wespół budujemy UE, Ukraina w trudzie tworzy swoją państwowość, zaś
   głównym problemem Białorusi jest uporanie się z "ostatnią dyktaturą
   w Europie".

   Sikorski - wywlekając straszaka mocarstwa Jagiellonów, których duch
   ma błądzić po Polsce - usiłuje przeciwstawić obóz rządowy polityce
   Lecha Kaczyńskiego i wpisać się w poszukiwanie przez Rosję i Niemcy
   nowej europejskiej Realpolitik. Antyrosyjskim i antyniemieckim
   fobiom prezydenta oraz jego nieprzytomnemu poparciu dla Gruzji i
   Ukrainy przeciwstawia się skromny pragmatyzm.

   Kaczyńskiego można krytykować za wiele działań. To jednak nie powód,
   by wywracać doktrynę polskiej polityki zagranicznej i na tej
   podstawie formułować jakoby poważną ofertę dla Niemiec i Rosji. W
   polskiej polityce od dziesięcioleci nie ma
   alternatywy "mocarstwowość jagiellońska" versus skromne w swoich
   ambicjach państwo narodowe.

   Paryska "Kultura", opozycja demokratyczna, pierwsza "Solidarność" i
   niemal wszystkie rządy III RP udowodniły, że w cień odeszły ciągoty
   imperialne. Fundamentem polskiej polityki zagranicznej uczyniono nie
   tylko modernizację i integrację europejską, lecz również - a może
   przede wszystkim - demokrację, poszanowanie praw człowieka oraz
   przeciwstawienie się imperializmowi. Bez nich marzenia o
   modernizacji i integracji nie mogły się spełnić. Na tym polega
   polska Realpolitik.

   W polityce wschodniej Kaczyński raz topornie, raz bardziej
   finezyjnie kontynuuje linię Giedroycia i III RP. Sikorski usiłuje od
   niej odejść. W swoim tekście nawet nie napomknął o
   dziedzictwie "Solidarności". Nie wspomniał też o państwach
   nadbałtyckich, Finlandii i Rumunii, które padły ofiarą paktu
   Ribbentrop-Mołotow. Nie było nic o innych, oprócz Niemiec i Rosji,
   sąsiadach Polski. Jakbyśmy żyli w 1939 roku, gdy pomiędzy Berlinem a
   Moskwą leżała jedynie Warszawa.

   Premier Tusk wydaje się nie podzielać tej wizji. W debacie z
   Niemcami i Rosją nie zapomina o innych. Na Westerplatte mówił o
   znaczeniu wartości w polityce i zadeklarował, że nowy ład
   bezpieczeństwa będzie obejmować "nie tylko zjednoczoną Europę, ale
   cały kontynent z Rosją, Ukrainą i Białorusią".
   --
   Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy. Albo będzie Ukraina,
   albo lechicka krew po kolana. Polaków w pień wyciąć.
   (Roman Szuchewycz, juszczenkowski "bohater Ukrainy")
   • 21.12.09, 21:25
    A Czech to właściwie za co krytykuje "naszego Becka"? Czyżby za Rusa?
    • 21.12.09, 22:05
     mat120 napisał:

     > A Czech to właściwie za co krytykuje "naszego Becka"? Czyżby za
     Rusa?

     Chyba za Rusa i Prusa... Zapomniał o zagubionym bracie Ukrainusie smile
     wyborcza.pl/1,76842,7004231,Duch_Jagiellonow_nie_bladzi_po_Polsce.html
     Kaczyńskiego można krytykować za wiele działań. To jednak nie powód,
     by wywracać doktrynę polskiej polityki zagranicznej i na tej
     podstawie formułować jakoby poważną ofertę dla Niemiec i Rosji. W
     polskiej polityce od dziesięcioleci nie ma
     alternatywy "mocarstwowość jagiellońska" versus skromne w swoich
     ambicjach państwo narodowe.
     (Myrosław "Czech")
     --
     Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy. Albo będzie Ukraina,
     albo lechicka krew po kolana. Polaków w pień wyciąć.
     (Roman Szuchewycz, juszczenkowski "bohater Ukrainy")
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.