Dodaj do ulubionych

Polska,Rosja,Białoruś,Ukraina-Bractwo Słowiańskie

01.05.10, 18:00
forum.gazeta.pl/forum/w,97740,110837758,110837758,Narodowosc_Slowianska.html
Edytor zaawansowany
 • pultorakh 01.05.10, 18:34
  Jak dowiodły badanie genetyczne Polacy nie są Słowianami, a przynajmniej nie w
  takim stopniu w jakim ich uważano. JĘZYK NIE JEST ŻADNĄ WYKŁADNIĄ POCHODZENIA!!!
  Owszem wszystkie badanie dowodzą, że Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy to w
  przeważającej mierze osoby pochodzenia słowiańskiego.
  Ale już np. Polacy to w (w zależności od źródeł)w 57 % Słowianie 35% Germanowie,
  8% Semici, lub wg. projektu badającego pochodzenie każdego człowieka wg. jego
  łańcucha DNA - Polacy to w 60 % Germanowie, w 25% Słowianie, 10% Celtowie, w 5%
  Żydzi.
  Podobnie nie są Słowianami Czesi i Słowacy (podobnie jak my to
  Germano-Słowianie), nie mówiąc o Ilyro-Germanach czyli Chorwatach czy
  Słoweńcach, Ilyro-Słowinach czyli Serbach lub Trako-Słowianach czyli Bułgarach.
  Co ciekawe więcej cech słowiańskich w swoim genetycznym pochodzeniu przejawiają
  Węgrzy oraz Rumunii.
 • borzyslaww 01.05.10, 20:00
  Proszę o źródła.
  Z tego co wiem Polacy mają w 57% aryjskie DNA,pozostałe to różne
  domieszki.

  Jakby nie było to Słowianie podbili Germanów,Illirów i inne ludy
  narzucając im swój język i kulturę.Dlatego mieszańcy też są
  Słowianami.

  W te 60% DNA germańskiego trudno uwierzyć bowiem Polacy wydatnie
  różnią się od Szwedów czy Norwegów.Ja bym widział większy udział
  krwi żydowskiej i romańskiej.(Pełno ciemnowłosych o czarnych oczach).
 • pultorakh 02.05.10, 00:29
  te dane są wątpliwe.

  Z tego co gdzieś czytałem, nie pamiętam już gdzie dokładnie to faktycznie w 57%
  Polacy mają geny słowiańskie( nie aryjskie czyli indo-irańskie)ze 30 %
  germańskich i reszta semickich.
  Nic mi nie wiadomo nt. podbojów Germanów, skoro większość z nich uciekła stąd w
  V w. n.e. przesuwając się na w ramach tzw. wędrówek ludów w najróżniejsze części
  Europy i Płn. Afryki.
  Również trudno mi uwierzyć w te 60%, chociaż dane dotyczące Niemiec i ich
  pochodzenia celtyckiego mogą być wiarygodne (w końcu na terytorium RFN znajduje
  się centrum kultury Halstatt).
  Nie wiem co rozumiesz pod terminem romański? Są języki romańskie, ale nie ludy.
  Rumuni to Trakowie, Dakowie, Ilyrowie, Słowianie. Włosi to Celto-Etruskowie (lud
  nie-indoeuropejski), Hiszpanie Celto-Iberowie(ci podobnie jak Etruskowie to
  nieindoeuropejczycy), Francuzi Celtowie z małą domieszką germańską.
  Kiedyś na Białorusi powstałą taka teoria, że Białorusini to zeslawizowani
  Bałtowie, miało to zapewne pomóc w nawiązaniu do historii WKL, z którym to
  Księstwem upatruje się najwięcej powiązań historyczno-kulturowych.
  Ja osobiście jestem zawsze bardzo ostrożny do teorii czy projektów "braterstwa",
  owszem może i braterstwo indoeuropejskie miałoby sens, ale w obecnej chwili na
  szczeblu politycznym jest niewykonalne. Co ciekawe, jeśli przykładowo taka Unia
  Europejska objęła by wszystkie państwa europejskie, do tego dołączyła Turcja
  (której mieszkańcy w dużej mierze są indoeuropejskimi potomkami Hetytów i
  Medów)oraz aryjski(indoirański) Iran, Afganistan i niektóre terytoria Indii,
  Pakistanu i Tadżykistanu to mogłaby powstać taka Unia Indo-europejska.
 • szalom_tawarisz 02.05.10, 09:57
  pultorakh napisał:

  > te dane są wątpliwe.

  Braterstwo krwi polegało na ten przykład, ze germanie z Berlina bombardowali
  germanów w Londynie, i na opak, Na wschodzie słowianie z Moskwy mordowali
  słowian z zachodu ...
 • szalom_tawarisz 02.05.10, 10:06
  borzyslaww napisał:
  > W te 60% DNA germańskiego trudno uwierzyć bowiem Polacy wydatnie
  > różnią się od Szwedów czy Norwegów.Ja bym widział większy udział
  > krwi żydowskiej i romańskiej.(Pełno ciemnowłosych o czarnych oczach).


  papież Benedykt i żydowskie pochodzenie ???
 • jodka5 17.05.10, 22:51
  no pięknie, Słowianie to nie-słowianie, a nie-słowianie to
  Słowianie...ciekawe,
 • rk111 04.11.10, 19:04
  Z tego, co widać to Łużyczanie i właśnie Polacy oraz Czesi mają najwięcej „słowiańskich”genów za nimi są Ukraińcy a dalej Rosjanie Białorusini Słowianie południowi, ale nie to jest zaskakujące tylko to, że mieszkańcy pogranicza Afgańsko Turkmeńsko uzbeckiego mają podobna liczbę „słowiańskich”genów, co Polacy i o 10% więcej niż Rosjanie.
 • liberum_veto 02.05.10, 07:56
  Nareszcie jakiś ciekawy i rozwijający wątek naukowy...
  pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owianie
  Nowoczesne badania genetyczne a Słowianie
  Na wstępie należy nadmienić, że pojęcie słowian jest z natury
  lingwistyczne, a badania genetyczne oznaczają biologiczne
  pokrewieństwo. Oznacza to na przykład, że narody angielsko- i
  hiszpańsko-języczne Ameryki nie pochodzą bynajmniej genetycznie z
  tych krajów. Języki słowiańskie mogły być narzucane plemionom
  etnicznie obcym. Nie zmienia to faktu, że obraz genetyczny
  przedstawia kierunki ekspansji.
  Nowoczesne badania genetyczne wykazały, że charakterystycznym genem
  dla Słowian jest R1a1 (M17) - haplogrupa występująca w męskim
  chromosomie Y. Na kontynencie europejskim występuje on u Słowian z
  częstotliwością od 30% do ponad 60%:
  63% Serbowie Łużyccy - Łużyce, Niemcy
  56,4%-60% Polacy - Polska,
  44%-54% Ukraińcy - Ukraina
  50% Rosjanie - Rosja
  Za najstarszą kolebkę jednoznacznie identyfikowanych przodków
  Słowian należy przyjąć południową Europę, gdzie do 10 tys. lat temu
  prowadzą wyniki badań genetycznej genealogii wyznaczane przez
  haplogrupę R1a1 chromosomu Y. Warto nadmienić że są to nowe dane z
  XXI wieku, kompletnie nieznane wcześniejszym historykom, którzy
  mogli się tylko domyślać. Falsyfikacja danych genetycznych jest
  praktycznie niemożliwa z uwagi na małe prawdopodobieństwo losowych
  kros mutacji w Y-DNA.
  Również niedawno przeprowadzane badania genetyczne, stanowiące
  ciekawostkę genetyczną przedstawiają dowody na pokrewieństwo między
  Polakami a Węgrami. Zarówno Polacy jak i Węgrzy (również
  Serbołużyczanie) mają najwyższą częstotliwość genetycznego znacznika
  R1a1 w Europie, który waha się i wynosi od 5 do 60%. Obydwa narody
  mają również zgodnie z tymi badaniami ten sam znacznik chromosomu Y,
  będący wskazówką mówiącą, że pochodzi on z tego samego ojca i
  powstał ok. 10 000 lat temu.
  pl.wikipedia.org/w/index.php?
  title=Plikbig_grinistribution_Haplogroup_R1a_Y-
  DNA.svg&filetimestamp=20100427185534
  --
  "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
  faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński".
  Prezydent RP, listopad 2007 r.
 • pultorakh 02.05.10, 09:40
  nie tylko Słowian.
  Dokładnie za takie miejsce można uznać wschodnią Turcję lub północny Kaukaz
  gdzie żyli proto-indoeuropejczycy. Stamtąd przeszli: do Grecji (z Turcji) lub na
  obszar południowej Rosji. Większe prawdopodobieństwo jest takie że jednak
  wschodnia Turcja byłą kolebką indoeuropejczyków, bo część z nich, czyli
  indoirańczycy i indoaryjsczycy (Ariowie)przeszli do Iranu, a stamtąd część do
  północnych Indii.
  Indoeuropejczycy podzielili się na kilka grup, grupa Słowiano-Bałtycka przeszła
  na teren współczesnej Białorusi i Ukrainy, Bałtowie odłączyli się po czym udali
  się nad Bałtyk. Słowianie żyli na obszarze pogranicza Białorusi i Ukrainy aż do
  V w. n.e. kiedy na wskutek Hunów do doszło do wielkich wędrówek ludów w Europie.
  Słowianie przesunęli się na zachód, po czym część z nich przeszła na Bałkany
  asymilując się z ludnością tracką i ilyryjską.
  Na Bałkanach tak naprawdę Słowian nie ma, Bułgarzy nawet ich nie przypominają z
  wyglądu, podobnie Macedończycy (co ciekawe mający w sobie geny starożytnych
  Macedończyków), jeden z najwyższych narodów Europie i na świecie. Jugosławia to
  inna bajka, bo tacy Bośniacy mają w sobie więcej genów słowiańskich niż
  ilyryjscy Chorwaci czy Czarnogórcy. Węgrzy oraz Rumunii, mimo że lingwisycznie
  podobni do Finów czy Włochów także bardziej przypominają wyglądem Czechów czy
  Polaków.
 • szalom_tawarisz 02.05.10, 10:11
  pultorakh napisał:
  > Rumunii, mimo że lingwisycznie
  > podobni do Finów czy Włochów także bardziej przypominają wyglądem Czechów czy
  > Polaków.

  ale tych spod Kutna ?
 • nn52 07.08.11, 00:23
  nie tylko.

  Indie w 52%
  Mongolia 46%...

  Polacy również posiadają domieszkę genów Mongolskich , Żydowskich , Litewskich , Węgierskich , Germańskich , Oromiańskich ...i to w dużych procentach.
  Na 2011 , uważa się że polacy posiadają tylko 29,6% genów Słowianskich...
  Polacy to taki kocioł genów.
 • borzyslaww 02.05.10, 14:13
  W takim wypadku oznacza,że współcześni Słowianie mają jednak wciąż w
  przewadze geny przodków słowiańskich.
  Bałkańczycy też są Słowianami ,chociaż są więcej przemieszani z
  innymi ludami.

  Z tego co czytałem Germanie nie mają wcale swoich genów.Są mieszaniną
  ludności Zachodniej Europy,Ariów-najeźdźców i innych.
  Jak tu w więc można mówić o tym,że Polacy mają geny germańskie?
 • szalom_tawarisz 02.05.10, 17:29
  borzyslaww napisał:
  > Jak tu w więc można mówić o tym,że Polacy mają geny germańskie?

  np taki Michnik z genami germańskimi ?, taż to byłby skandal a raczej dowcip smile
 • pultorakh 02.05.10, 20:37
  Jacy Ariowie? Jakie ludy Zachodniej Europy? Czyli kto? Celtowie? Germanowie?
  Niemcy to w przeważającej mierze Celtowie (na południu)oraz Germanowie (na
  północy), a także Słowianie (na wschodzie). Francuzi to głównie Celtowie z mała
  domieszką germańską, podobnie jak Anglicy, z tą różnicą że mówią różnymi
  językami bo francuski pochodzi od Rzymian a angielski od Anglów i Jutów.
  Przestańmy w końcu dzielić braci na jakichś tam Słowian czy nie-Słowian
  (obojętnie czy Germanów, Celtów, Italików, Ilyrów, Greków czy innych). To tak
  jakby mówić, że mój kuzyn/ka (np. córka mojego wujka czy syn mojej ciotki) to
  nie moja rodzina bo ma inne nazwisko. Słowianie, Germanowie, Celtowie, Ilyrowie,
  Ormianie, Italikowie, Grecy,Ariowie (indo-irańczycy, czyli współcześni Persowie
  czy mieszkańcy Pendżabu)i cała reszta to jedna grupa etniczna, tak więc różnica
  etniczno-kulturowa między Polakiem a Rosjaninem jest taka sama niemal jak między
  Anglikiem, a Szkotem mimo, że w obydwu przypadka te narody ze sobą wojowały.
  Polak-Czech - to tak jak ja i mój brat rodzony, Polak-Niemiec czy Polak-Włoch to
  tak jak ja i mój brat cioteczny ze strony matki/ojca, tyle, że o innym nazwisku.
 • liberum_veto 02.05.10, 20:42
  Wszyscy ludzie są braćmi. Wszyscy pochodzimy od Adama i Ewy, ew. -
  według niektórych teorii - od jakiejś małpy, co zlazła z drzewa wink
  --
  "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
  faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński".
  Prezydent RP, listopad 2007 r.
 • szalom_tawarisz 02.05.10, 20:46
  pultorakh napisał:
  > tak więc różnica
  > etniczno-kulturowa między Polakiem a Rosjaninem jest taka sama niemal jak międz
  > y
  > Anglikiem, a Szkotem mimo, że w obydwu przypadka te narody ze sobą wojowały.

  niemal to na pewno jest różnica między Krakowem a Warszawą, Poznań to jak Kraków
  a Przemyśl to taki mały Wrocław smile
 • szalom_tawarisz 02.05.10, 09:50
  słowianie mają bardzo ładną flotę na bieregu Czarnovo moria smile
 • pultorakh 02.05.10, 09:53
  Co do tej floty , to jest to kupa złomu, a nie flota. Byłem w Sewastopolu i
  widziałem te okręty z daleka. Owszem ładnie się to prezentuje, ale jako muzeum.
  Swoją drogą: W jakim języku to miało niby być: bułgarskim, a może macedońskim?
 • szalom_tawarisz 02.05.10, 10:01
  pultorakh napisał:
  > Swoją drogą: W jakim języku to miało niby być: bułgarskim, a może macedońskim?

  Trudno powiedzieć, gdyż słowianie w parlimencie w bezprzykładny sposób zostali
  obrzuceni jajkami. Być może język był nazbyt skomplikowany i nie dało się
  niemnożka razgawariwat ?
 • borzyslaww 02.05.10, 21:45
  Lachy są więcej spokrewnieni genetycznie z Północnymi Słowianami niż
  z Niemcami.

  Kulturowo biorąc Polacy są chłopami-katolikami.
  Nie mają pojęcia o swych korzeniach,odpowiada im,że sprzątają u
  obcych.
 • szalom_tawarisz 03.05.10, 08:00
  borzyslaww napisał:

  > Lachy są więcej spokrewnieni genetycznie z Północnymi Słowianami

  to się nazywało w priwislannym kraju szlakiem znad Wisły na białe niedźwiedzie
 • liberum_veto 03.05.10, 06:46
  Tylko skrótowo naszkicuję stan rzeczy, który wydaje się najbardziej
  prawdopodobny (i który zapewne jest po prostu prawdą...) - Słowianie
  na większości swoich obecnych siedzib, w tym także nad Odrą i Wisłą
  są stosunkowo późnymi przybyszami i zajęli te ziemie w ciągu V wieku
  n.e., a więc w końcowej fazie Wędrówki Ludów. W starożytności Brązu
  i rzymskiej ich tu po prostu nie było; i co więcej nie wchodzili w
  styczność z cywilizacją klasyczną (rzymsko-grecką). Najstarsze
  uchwytne archeologicznie ślady Słowian pochodzą z Wołynia i Podola z
  wieku IV n.e.; co do wcześniejszej epoki poszlakami są pokrewieństwa
  i zapożyczenia językowe, wskazujące ma dorzecze środkowego Dniepru
  jako na wcześniejszą siedzibę. Nasze ziemie w rzymskiej
  starożytności zamieszkiwali Germanowie - na Pomorzu Goci, a na
  południe od nich ludy określane zbiorową nazwą najpierw Lugiów a
  później Wandalów, których ślady określa się mianem archeologicznej
  Kultury Przeworskiej. Jedynie Pojezierze Mazurskie zasiedlali
  Bałtowie. Germanowie sięgali zresztą dużo dalej na wschód: Goci i
  Gepidowie, którzy przewędrowali nasze (później) ziemie, szerokim
  łukiem okrążając Wandalów, jako że oba te plemiona szczerze się nie
  lubiły, stworzyły krótkotrwałe państwo nad Morzem Czarnym i
  Dnieprem. Germańskim narzeczem mówiono na Krymie jeszcze czterysta
  lat temu! Przed Germanami południe Polski było kolonizowane przez
  Celtów. Wcześniejsza od nich Kultura Łużycka, której dziełem był
  około roku 737 p.n.e. Biskupin, także po słowiańsku (czy
  prasłowiańsku) nie mówiła.
  (...)
  Ale dziś również, wobec perspektywy "wejścia do Europy", prawda o
  słowiańskich początkach może wydać się mało atrakcyjna dla
  zwolenników europejskiej integracji. Bo jakimże partnerem dla
  dziedziców Karola Wielkiego mogą być potomkowie plemienia, które
  wynurzyło się gdzieś z poleskich bagien? Najstarsze ślady wskazują,
  że w początkach swojej ewolucji Słowianie pozostawali w kręgu
  oddziaływania kultury Irańczyków - takiego bowiem właśnie,
  wschodniego i irańskiego pochodzenia jest nasza najstarsza
  terminologia religijna oraz zachowane w folklorze pozostałości
  mitów. A Iran się politycznie kojarzy jak najgorzej. Można też
  zaobserwować, że dziś najchętniej podnoszone są nasze rzekome
  starożytne koneksje z Celtami, choć ich ślady w naszej tradycji są
  bez porównania mniej widoczne niż irańskie, i przodkowie Słowian
  najprawdopodobniej z Celtami się nie kontaktowali. Polityczny, choć
  zapewne nieuświadamiany, podtekst celtyckiej orientacji jest również
  jasny: Celtami przecież byli przodkowie najbardziej zachodnich
  Europejczyków, czyli Brytyjczyków i Francuzów, do celtyckich korzeni
  poczuwa się znaczny procent Amerykanów, a dziś celtyckie tradycje
  przeżywają tam renesans, który z kolei ma wyraźny rys antyrzymski z
  antychrześcijańskim odcieniem.
  www.taraka.pl/index.php?id=pohoslow.htm
 • szalom_tawarisz 03.05.10, 07:55
  liberum_veto napisał:
  > poczuwa się znaczny procent Amerykanów, a dziś celtyckie tradycje
  > przeżywają tam renesans, który z kolei ma wyraźny rys antyrzymski

  azaliż ukraińczycy mają flagę szwedzką i normańskie widły, halicki lew też
  raczej ryczał po norwesku smile-
 • pultorakh 03.05.10, 09:33
  Jak wiadomo Wandale czyli po łacińsku Veneade, mieszkali w czasach rzymskich na
  terenach dzisiejszej Polski i to z nimi, a nie ze Słowianami, jak to podawano za
  PRL prowadzony był handel bursztynem.
  Ci Wandale w obliczu nadciągających Hunów postanowili przenieść się na inne
  terytorium, zawędrowali do Hiszpanii, a potem do północnej Afryki.
  Takich przykładów jak oni można mnożyć, bo duża część ówczesnych plemion czy
  grup plemion prowadziła koczowniczy czy nie-osiadły tryb życia. Podobnie jest z
  Gotami, mieszkańcami dzisiejszej Rumunii, czy Frankami, którzy przenieśli się z
  terytorium środkowych Niemiec do Francji, albo nasłyniejszą wędrówką Anglów i
  Jutów oraz po części Sasów, którzy przeprawili się z terytorium dzisiejszego
  Szlezwiku-Holsztynu i Danii do połundiowej i wschodniej Anglii tworząc
  królestwa, których nazwy powstały od nazw plemion np. East Anglia.
  A wracając do Słowian to faktycznie, mało kto wie o tym, że nasza(?) ojczyzna to
  tereny, który są dzisiaj skażone najbardziej po katastrofie w Czernobylu, niestety.
  Na terenie dzisiejszej Ukrainy południowej i południowej Rosji mieszkali jak
  wiadomo tzw. Scytowie, plemiona indo-irańskie. Generalnie istnieją bardzo silne
  związki, także językowe czy kulturowe między Słowianami, a Indo-irańczykami,
  których największym reprezentantej są Persowie, stanowiący ponad połowę
  mieszkańców "złego" Iranu. Mało kto wie, ale duża część tradycji wielkanocnych w
  Polsce ma swoje korzenie w Persji.
 • jodka5 17.05.10, 23:02
  większość języków europejskich należy do grupy tzw.
  indoeuropejskiej, dlaczego akurat słowiańskie łączysz? dołacz tez
  romańskie i germańskie
 • pultorakh 03.05.10, 09:40
  Nie wiem czy Ty to piszesz, czy tylko korzystasz z tych artykułów, ale jeszcze
  raz powtórzę. Celtowie, Germanowie, Słowianie i inne ludy mieszkające w Europie
  POZA Iberami, Etruskami, Ugro-finami to ludy należacego do jednej grupy
  etnicznej i językowej - Indoeuropejskiej.
  Tzw. Proto-indoeuropejczycy to przodkowie wszystkich Słowian, Germanów, Greków,
  Italików, Hetytów, Indoaryjczyków (Ariów, których resztki mieszkają w płn.
  Indiach i Pakistanie) i innych.
  Czy to ważne, czy Słowianie utrzymywali z Celtami kontakty, skoro i tak są z
  nimi spokrewnieni i wyrośli z tego samego korzenia.
  Co z celtyckimi kurhanami koło Krakowa czy Wrocławia?
 • liberum_veto 03.05.10, 11:32
  Oczywiście, że cytuję. Zawsze staram się podawać linki do cytowanych
  artykułów. O genealogii Słowian wiedziałem niewiele, więc cieszę
  się, że taki wątek się tutaj pojawił. Uzupełniam swoją wiedzę...
  www.taraka.pl/index.php?id=pohoslow.htm
  Pogląd o autochtoniczności Słowian sprowadzał się do tezy, iż
  osadnictwo w dorzeczu Odry i Wisły (obszar ten bywał przedłużany na
  wschód aż do Dniepru) ma w dającej się stwierdzić przeszłości
  charakter ciągły, nie było zaburzane poważniejszymi najazdami, a
  ewentualni przybysze byli tylko przejściowymi gośćmi. Mimo tych
  sporadycznych wizyt sąsiadów, przez cały czas - przynajmniej 1700
  lat przed Mieszkiem I - miał trwać na obecnych polskich
  ziemiach "prasłowiański" substrat etniczny. Owi Prasłowianie mieli w
  końcu przeobrazić się w Słowian, którzy stąd, znad Odry i Wisły
  rozeszli się w okresie Wędrówek Ludów (w wiekach IV-VI n.e.) w trzy
  strony świata - na zachód nad Łabę, na południe: do Czech, nad Dunaj
  i na Bałkany, oraz na wschód ku późniejszej Rusi.
  My, Polacy, mielibyśmy być w prostej linii potomstwem i
  spadkobiercami rdzennej, autochtonicznej ludności dorzecza Odry i
  Wisły, a także tymi spośród Słowian, którzy w przeciwieństwie do
  reszty swoich pobratymców, dochowali wierności swojej starej ziemi i
  nie dali się skusić "obczyźnie" nad Dunajem, Wełtawą czy Oką.
  Owa wizja - a raczej mit właśnie - była uporczywie podtrzymywana i
  propagowana przez cały okres PRL i dopiero pod koniec tej formacji,
  w latach 80-tych, zaczęły się pojawiać pierwsze publikacje,
  stawiające naszą prehistorię z głowy na nogi.
 • pultorakh 03.05.10, 12:48
  Sam o tych rzeczach, o których piszę dowiedziałem się w ciągu 2-3 ostatnich lat,
  ponieważ zacząłem się interesować, amatorsko oczywiście tymi sprawami.
  A fakt jest faktem, że to PRL stworzył teorię o wiecznej słowiańskości obecnych
  ziem. Nawet mój dziadek cały czas w to wierzy, ale ja mu staram się to
  wytłumaczyć, choć on ma już 87 lat, ale cały czas tymi rzeczami się także
  interesuje (historycznymi rzecz jasna).
  Teoria ta miała służyć usprawiedliwieniu dla przesunięcia granic na zachód, jak
  wiadomo tzw."Ziemie Odsyskane" przez większość naszej historii nie były polskie,
  a teoria o tym, że 1500 lat temu i na ziemiach tzw. Kongresówki żyli Germanowie
  byłoby trudne do połączenia z tymi teoriami.
  Niemcy, oczywiście zachodnie były głównym wrogiem PRL i całego obozu
  socjalistycznego w Europie, tak więc trzeba było stworzyć taką teorię, która
  usprawiedliwiała by takie a nie inne granice i taką, a nie inną politykę. Stąd
  wzięła się teoria o tzw. "Drang nach Osten", które było w rzeczywistości
  podbojem ziem między Łabą a Wartą w którym to podboju uczestniczyli Polacy.
  Stąd też teoria o "powrocie" do czasów piastowskich, sojuszu z ZSRR jako
  "bratnim sojuszem państw słowiańskich" itp.
  Fakty mówiące o tym, że Polacy to w sporem części Germanowie, a Słowianie
  pochodzą z terytorium obecnego Polesia, Jugosławia ma tyle związków ze
  Słowianami Peru z Hiszpanią czyli poza językiem i małym odsetkiem tej samej
  ludności, miałyby katastrofalne skutki dla legitymizacji władz PRL i
  współczesnych granic. Skoro Polacy 1500-1600 lat temu żyli na terytorium
  współczesnej Ukrainy i Białorusi, tzn. że Rzeczpospolita Obojga Narodów (w
  zasadzie Trojga), a nie Polska piastowska jest Polską prawdziwie słowiańską i do
  takich granic powinno się dążyć. Co by to oznaczało w stosunku do granicy z ZSRR
  i problemu Kresów, można się tylko domyślać...
 • borzyslaww 03.05.10, 14:18
  Polacy:

  R1a(słowiańska haplogrupa):57%
  I(staroeuropejska h.):17%
  R1b(zachodnioeuropejska h.):12%
  E3b:5%
  J2:3%

  Niemcy:

  R1b:39%
  I:24%
  R1a:18%
  E3b:6%
  J2:4%

  Pierwotni Germanie mieli takie haplogrupy(w uproszczeniu)

  R1b:40%
  I:40%
  R1a1:20%

  Słowianie są bliżej spokrewnieni z Germanami niż z ludnością
  Zachodniej Europy.U Germanów dość liczne są I i R1a1 a u Słowian
  R1a1 oraz I.Na Zachodzie Europy zdecydowanie przeważa R1b.


 • pultorakh 03.05.10, 16:46
  Skoro piszesz per słowiańska haplogrupa to stosuj odpowiednie nazwy,
  zachodnioeuropejska tylko Celtycka, nie staroeuropejska tylko Germańska.
  Tak tworzysz niesamowity bałagan, nie wiadomo gdzie Polacy, gdzie Słowianie,
  gdzie Niemcy, gdzie Germanowie. To tak jakby wychodziło że Polacy mają zupełnie
  inne geny niż Słowianie.
  Te dane w pełni zgadzają się z tymi o których ja czytałem i jakie bazują na
  historii przemieszczeń grup w czasach starożytnych.
  Moim językiem to powinno być tak:
  Polacy: 57% genów "słowiańskich", 17% germańskich, 12% celtyckich, 3% semickich
  lub żydowskich(tak mi się wydaje, zgaduje teraz), te 5% nie wiem do czego
  dołączyć, może ludność ugrofińska a może bałtycka.
  Niemcy - 39% celtyckich (może tak być skoro południe Niemiec to "siedlisko"
  Celtów)24 procent germańskich, 18 słowiańskich, itd.
  Nie wiem kim mogą być ci "pierwotni germanowie", może chodzi o plemiona
  germańskie typu Frankowie, Alemanowie itd. Tutaj widać jawny podział po 40 %
  Celtów i Germanów (Germanowie mieli pierwotne siedlisko na północy Niemiec, Płw.
  Jutlandzki, Skania, czyli płd. Szwecja).
  A to, że Polacy są bliżej spokrewnieni z Germanami niż Celtami to raczej
  naturalne, skoro Germanowie mieszkali tu po Celtach, a ci zamieszkiwali tylko
  południe kraju. Tutaj mapka:
  upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Celts_in_Europe.png
 • borzyslaww 03.05.10, 17:17

  Naukowcy wywodzą grupę 'germańską' z Bałkanów a 'celtycką' z
  Hiszpanii.To są geny staroeuropejskie a nie germańskie i
  zachodnioeuropejskie a nie żadne celtyckie.

  Natomiast R1a1 jest indoeuropejska(słowiańska).
 • szalom_tawarisz 03.05.10, 17:46
  borzyslaww napisał:

  >
  > Naukowcy wywodzą grupę 'germańską' z Bałkanów

  naukowcy z UJ czy UW ?
 • pultorakh 03.05.10, 21:09
  Naucz się troszeczkę historii wczesnej, a potem pisz takie idiotyzmy. Zgodnie z
  twoim rozumieniem nie jesteśmy żadnymi Słowianami tylko materiałem na
  niewolników czy pierwszymi do gazowania w komorach.
  Geny nie mają tu nic do rzeczy, wg. genów tacy Finowie to pobratymcy
  Koreańczyków czy Czukczy co jest absolutną bzdurą i idiotyzmem.
  Jakieś haplogrupy i inne bzdury można sobie włożyć między bajki bo badania
  genetyczne nie biorą pod uwagę odchyleń spowodowanych mieszaniem się różnych
  populacji. Jeśli jest jakaś tam haplogrupa w populacji zupełni obcych ludzi to
  znaczy że są rodziną??
  A jeśli w czterosobowej rodzinie nie ma żadnej zbieżności genów tych o których
  piszesz, bo tata to Niemiec, matka Japonka, wnuk mieszaniec niemiecko-afrykański
  itd. Zgodnie z takim rozumowanie to zupełnie obcy ludzie bo jakieś tam
  haplogrupy się nie zgadzają (jak mają się zgadzać skoro odchyły za duże).
  Wbij sobie raz na zawsze do głowy: CELT-GERMANIN-SŁOWIANIN-ITALIK-GREK-(ITD.)TO
  TA SAMA GRUPA ETNICZNA=indoeuropejska. Haplobzudry nie mają tu nic do rzeczy.
  Polakom jest bliżej etnicznie do Niemców niż do Rosjan czy Ukraińców i taka jest
  prawda.
 • pultorakh 03.05.10, 21:13
  Czyli ludność indoeuropejska i nie-indoeuropejska, rdzenna tak jak Ty piszesz
  "staroeuropejska". Żyją tam też niejacy Baskowie pozostałość po
  Iberach(podobno), których język jest nie podobny do żadnego innego.
  Czyli takie "skubanie" genów z, za przeproszeniem obfajdanego miejsca nie ma
  sensu. To tak jakby sprawdzać pochodzenie etniczne Japończyków i ich
  przynależnośc rasowo-genetyczną po Japończykach mieszkających w Brazylii.
 • szalom_tawarisz 03.05.10, 17:44
  borzyslaww napisał:

  > Polacy:
  >
  > R1a(słowiańska haplogrupa):57%
  > I(staroeuropejska h.):17%
  > R1b(zachodnioeuropejska h.):12%
  > E3b:5%
  > J2:3%

  mi nikt nie robił żadnych badań smile))
 • borzyslaww 03.05.10, 21:06
  www.eioba.pl/a120941/karol_darwin_jest_potomkiem_ludzi_z_cro_magnon
 • pultorakh 03.05.10, 21:17
  Skoro Darwin wg. badań tego samego ośrodka o którym ja mówiłem to przedstawiciel
  ludności rdzennej "staroeuropejskiej", a nie indoeuropejskiej (czyli chociażby
  celtyckiej, germańskiej czy słowiańskiej)to znaczy, że z Polaków tacy słowianie
  jak z koziego tyłka trąba.
  Następne lata będą przynosić takie "kwiatki" teraz się okaże, że Hitler jest
  Polakiem bo Austriacy i Polacy to genetyczni bracia, albo że Stalin to nie
  Gruzin tylko Ukrainiec.
 • szalom_tawarisz 04.05.10, 07:47
  borzyslaww napisał:

  > www.eioba.pl/a120941/karol_darwin_jest_potomkiem_ludzi_z_cro_magnon


  ale nie napisali czy był kromką ze strony ojca czy matki ?
 • jodka5 17.05.10, 23:06
  dla zastosowania terminu "Ziemie Odzyskane" nie trzeba wyszukiwać
  jakichś teorii z czasów pra-Słowian, wystarczy sięgnąć do czasów
  piastowskich
 • liberum_veto 04.05.10, 17:16
  Historia Słowian jest dość tajemnicza i niezbyt imponująca. Można
  się tym pasjonować, ale nie ma to raczej żadnego przełożenia na
  czasy współczesne. Może poza pewną sympatią, poczuciem wspólnoty,
  głównie językowej. Bo już nie politycznej, religijnej czy
  kulturowej. Pomijając fakt, że narody słowiańskie często w historii
  prowadziły wyniszczające wojny pomiędzy sobą, stawając po
  przeciwnych stronach barykady. Teraz ten podział na Słowian
  Zachodnich i Wschodnich jeszcze się ugruntowuje, po rozszerzeniu UE
  i NATO. Wcześniej narody slowiańskie były na swój
  sposób "zjednoczone" w ramach systemu komunistycznego.
  www.taraka.pl/?id=tajemniczy_slowianie
  Tajemniczy lud Słowianie
  Słowianie pojawiają się na europejskiej arenie historii jak diabeł z
  pudełka, wręcz jako ostatni, najmłodszy z osiadłych, to jest nie-
  koczowniczych, nie-stepowych ludów. Starożytność grecka i rzymska
  sprzed okresu Wędrówek Ludów nie zna ich wcale. Były wprawdzie
  domysły, aby za pra-Słowian uważać Neurów i Budynów wspomnianych
  przez Herodota na marginesie wydarzeń wśród Scytów około 500 roku
  pne., ale pierwsze pewne wiadomości o Słowianach pochodzą dopiero z
  czasów równo tysiąc lat późniejszych, kiedy Prokop(iusz) z Cezarei,
  przyboczny historyk i propagandysta Belizariusza, "ministra wojny"
  wschodnio-rzymskiego cesarza i wielkiego odnowiciela Cesarstwa,
  Justyniana, spotyka ich gdzieś nad Dunajem. Autorzy z szóstego wieku
  ne. piszą o Słowianach jako o ludzie nowym i wcześniej nieznanym, i
  dziwią się ich obyczajom. Z trudem można dopatrzyć się niepewnych
  śladów ich obecności wśród wojsk Hunów Attyli, a więc z połowy lat
  400-nych. Wcześniej historia grecka, rzymska, germańska ich nie zna
  (jak również chińska, która wcześniej niż Europejczycy zauważyła
  obecność Hunów, Alanów i Antów na Stepach). Również w zabytkach
  archeologicznych obecność Słowian daje się stwierdzić nie wcześniej
  niż w V, może IV wieku na Wołyniu i Podolu.
  Słowianie wydają się być dziećmi Wędrówki Ludów. Ich wielka kariera:
  zajęcie w ciągu lat 500-nych i 600-nych Bałkanów, pogórza wschodnich
  Alp, ziem obecnej Słowacji, Moraw, Czech, dorzeczy Wisły, Odry i
  Łaby oraz górnego Dniepru (nad środkowym Dnieprem byli wcześniej)
  była możliwa dlatego, że w środkowej Europie wytworzył się obszar
  pustek, kiedy zamieszkujące dawniej ten obszar ludy, przede
  wszystkim germańskie, przesunęły się na zachód, łupiąc Zachód
  Państwa Rzymskiego i montując na gruzach Imperium własne królestwa.
  Okres Wędrówek ludów przyniósł regres, cywilizacyjną zapaść,
  wyludnienie wielkich obszarów ziemi. Dla Środkowej Europy Wędrówka
  Ludów tworzy historyczną nieciągłość, ciemne wieki, po których na
  tych samych ziemiach żyje już ktoś inny.
 • jodka5 17.05.10, 22:59
  1. nie wspomniałeś o terenach obecnej Austrii w wątki słowiańskim
  2. dla mnie Iran/Persja brzmi dumnie
 • pultorakh 03.05.10, 21:22
  Widzę, że wypowiadają się tu tylko 3 osoby i jakiś osobnik żartujący sobie ze
  wszystkiego i nie mający nic do powiedzenia.
  I tak chyba nie dojdziemy do porozumienia, niestety pierwotna teoria o
  "słowiańskim braterstwie" rzekomo słowiańskich Polaków i chyba jednak bardziej
  "słowiańskich" Białorusinów czy Ukraińców jest nie do udowodnienia. Przez setki
  lat wpajano teorię o tym, że Polacy i ludzie ze Wschodu to bracia, teraz badania
  genetyczne pokazują, że Anglik - Polak lub Polak-Węgier lub Polak-Austriak dwa
  bratanki.
  Cóż może to i lepiej, patrząc na procesy integracyjne w Europie, Rosjanie niech
  się integrują "ze swoimi" w ramach WNP, my powinniśmy się integrować "ze swoimi"
  wliczając w to Bułgarów, Serbów i Macedończyków.
 • borzyslaww 03.05.10, 21:32
  Znów nie lubią Rosjan.
  Są bogatsi dlatego.
 • pultorakh 03.05.10, 21:59
  Napisz w końcu kolego szczerze, że te wszystkie swoje dywagacja mają na celu
  podzielenie Polaków z Czechami, Słowakami, Węgrami, Niemcami, Słoweńcami,
  Rumunami, Włochami, Chorwatami i innymi krajami, które rzekomo nie są
  "braterskie" bo jedynymi jakie spełniają ten warunek są Białorusini, Ukraińcy
  oraz przede wszystkim Rosjanie.
  Znam takie sztuczki, nie wiem czy jeśteś Polakiem czy Rosjaninem i nie wiele
  mnie to obchodzi. Pocieszę Cię jednak, że dzielenie braci Indouropejskich na
  Słowian i nie-Słowian Rosji się nie uda. Europa będzie zawsze trzymać ze
  znienawidzoną Ameryką, a jedyny sposób aby nastąpiło "braterstwo i miłość" to
  integracja Białorusi, Ukrainy i Rosji w ramach istniejących struktur, niegdyś
  zwanych "zachodnioeuropejskimi".
  Nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem NATO, UE czy USA, ale po prostu znam się
  trochę na rosyjskiej polityce i wiem jakie to "sztuczki" typu zasada dziel i
  rządź Rosjanie w swojej polityce robią aby zniewalać inne, słabsze od siebie
  kraje i narody.
  Tzw. pan-slawizm był ideologią nienawiści do Słowian, stworzoną przez carat, w
  celu podporządkowania wszystkich narodów utożsamianych ze Słowianami pod berłem
  cara, czyli de facto ich niewolnictwo. Takim jaskrawym przykładem "wymuszonego"
  braterstwa słowiańskiego jest Jugosławia, nie dość że ledwo 20 lat po
  powstananiu tego sztucznego tworu Chorwaci rozpoczęli masowe mordy na "braciach
  Serbach" to kilkadziesiąt lat później Ci Serbowie wzięli odwet na innych,
  niegdyś "braciach". To bolesna nauczka powinna nauczyć nas wszystkich.
 • borzyslaww 04.05.10, 11:42
  Przeciwnie.Ja chcę jedności Słowian.
  Co nas w końcu obchodzą jacyś Murzyni w Ameryce czy Filipińczycy w
  Azji?To są z gruntu obcy nam językowo i duchowo ludzie.

  Jakimś dziwnym sposobem za 'patriotów' uważani są ci którzy pragną
  zniszczyć Rosję.A to są zdrajcy!!!
  Trzeba wrócić do idei państw narodowych a religię,po
  europejsku,usunąć do kościoła.I wtedy poparcie dla USA skończy się.
 • pultorakh 04.05.10, 22:35
  Twarz prokacapskiego komunisty. Przeżartego nienawiścią do Kościoła (którego ja
  nie jestem zwolennikiem)i Stanów Zjednocznych (których także nie jestem
  wielbicielem).
  Twoje teorie są NIC NIE WARTE i taka jest prawda. Napisz coś pozytwnego o
  Germanach, Celtach, Ameryce to wtedy uwierzę że masz szczere intencje a tam
  widzę tylko pomiota z PZPR czy innego SWZ (Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji).
  Jedność Słowian nie jest możliwa PÓKI ISTNIEJE BANDYCKIE PAŃSTWO ROSYJSKIE, wbij
  to sobie również do głowy. To Rosja oraz ZSRR mordowały i ciemiężyła najbardziej
  Słowian w ciągu ostatniego tysiąca lat. Jak nie wierzysz podam liczby i
  materiały źródłowe.
  Ja jestem za jednością wszystkich Indoeuropejczyków, nie ważne czy to Słowianie,
  Celtowie, Germanowie, Italikowie, Grecy czy inni. Jestem wielkim zwolennikiem
  dobrych "braterskich stosunków" z Iranem, Rosją, Brazylią, Argentyną oraz
  Stanami Zjednoczonymi innymi "bratnimi indoeuropejskimi krajami", mimo że to
  trudne do wykonania.
  Ty i Tobie podobni dzielący ludy Indoeuropejskie na Słowian i nie-Słowian
  przypominacie nazistów miemieckich którzy uznali że wyłącznie Germanowie są
  godni nazywać się Aryjczykami, a reszta ma być ich niewolnikami. Inna sprawa, że
  zrobili tak, ponieważ w języku niemieckim ludy indoeuropejskie określa się
  mianem Indo-germańskich.
  Tu taki przykład dotyczący języka protoindoeuropejskich a wg. Niemców
  proto-indogermańskich.
  pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_praindoeuropejski
  de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Ursprache
  Innymi słowy jeden wyraz przesądził o losie milionów Słowian i innych "nie
  Aryjczyków" przeznaczonych na niewolnictwo i śmierć.
 • pultorakh 04.05.10, 22:43
  Nie bierz sobie kompletnie do serca pierwszej części mojej wypowiedzi, ale po
  prostu w...a mnie niesamowicie tego typu myślenie w kategoriach MY-ONI.
  To co tutaj pisałeś, niczym nie różniło się od teorii jakie głosili fanatyczni
  naziści niemieccy-głównie członkowie zakonu Thule czy prominenci SS również
  obrzucający błotem "żydowski Kościół" i "żydowskie USA", nawołujący do
  germańskiego braterstwa pod auspicjami Wielkiej Rzeszy wszystkich krajów
  germańskich lub germańsko-języcznych.
  Ta ideologia jest lustrzanym odbiciem ideologii pan-slawizmu i "słowiańskiego
  braterstwa" pod auspicjami Wielkiej Rosji. Innymi słowy: panslawizm=słowiański
  hitleryzm, a Rosja=Trzecia Rzesza.
  I tyle w temacie.
 • borzyslaww 05.05.10, 21:26
  Ja nie jestem rasistą.Lubię więcej Słowian od innych i tyle.
  ZSRR to nie Rosja.Oni podbili Rosjan.
  Co do Polaków.Zajęliśmy dawne ziemie ruskie:Ruś Czerwoną
  i Ruś Białą.Przez setki lat niszczyliśmy prawosławie(stąd te bunty
  na Ukrainie) i miejscową ludność.Byliśmy kolonistami na tym terenie.
  Przemyśl,Chełm i Białystok wpierw były ruskie,potem Polskie.

  Litwini nas nienawidzili i walczyli z nami w czasie II wojny
  światowej.
  Ukraińcy którzy rzekomo nas kochają mordowali mieszkańców polskich
  wsi.
  W odczuciu Litwinów i Rusów byliśmy okupantami(co nie znaczy,że
  należy usprawiedliwiać faszystów niszczących Polaków).

 • jodka5 17.05.10, 23:13
  > ZSRR to nie Rosja.Oni podbili Rosjan

  pomyślał by ktoś, że to jacyś kosmici, czasy kumuny obrzydziły mi
  pojęcie "bracia Słowianie"
 • liberum_veto 03.05.10, 21:54
  Mnie ten wątek zainteresował, nawet bardzo. Nie będę więc go na
  pewno zamykał. W takich dyskusjach internetowych trzeba raczej wyjść
  z założenia, że nikt tu nikomu niczego nie udowodni. A już na pewno
  nie w przypadku pochodzenia Słowian. Teza o przewadze genów
  germańskich u Polaków wydaje mi się mocno wątpliwa. Plemiona
  germańskie opuściły obecne ziemie polskie, zanim przenieśli się tam
  Słowianie. Nie było więc nawet możliwości do mieszania genów,
  przynajmniej na terytorium Polski. Szybciej już na terenie
  dzisiejszej Ukrainy. Plemiona germańskie sięgały ponoć aż do Krymu.
  I tam mogło dochodzić do jakiejś formy "kohabitacji" czy (szybciej)
  podporządkowywania sobie innych plemion, ich germanizacji czy
  slawizacji. Tak to przynajmniej widzę...
  www.taraka.pl/?id=wandalslowian
  Pan Bogdan Eckert pisze: „Mnie jednak zawsze intrygowała
  jednakowa "uroda" dawnych mieszkańców Wschodnich Prus, Pomorza i
  Meklenburgii, czyli potomków "Słowian" i ludów nordyckich”. O ile
  mogę zgodzić się, że we wczesnym średniowieczu Pomorze oraz
  Meklemburgia zamieszkiwane były przez Słowian, tak Prusy Wschodnie w
  żadnym wypadku. Była to enklawa, dość mocno izolująca się od
  Słowian, czy wcześniej od Germanów, zajęta osadnictwem bałtyjskim.
  Lud ten we wczesnym średniowieczu zaczął być nazywany Prusami i u
  Piotra z Duisburga czytamy, że wschodnie wybrzeża Bałtyku
  zamieszkiwane były przez „Prussi vel Sambi”. Nie jest też jasny
  stosunek samego Tacyta do Wandalów. Tacyt pisze bowiem o tzw.
  Lugiorum Nomen. Do dziś nie ma pewności czy związek lugijski był
  nadrzędny czy podrzędny do Wandalów i czy kultura przeworska winna
  być utożsamiana z Wandalami czy z Lugiami. W świetle relacji
  tacytowej Lugiów możemy bowiem umiejscawiać dokładnie na terenie
  osadnictwa przeworskiego.
  "Czyżbyśmy tu więc byli (Słowianie na ziemiach dzisiejszej Polski)
  od zawsze?" – cytat przytaczany przez Pana Eckerta z artykułu Pana
  Łukasza Łuczaja. Tu z pomocą przychodzi archeologia. O osadnictwie
  słowiańskim na ziemiach polskich nie możemy mówić wcześniej niż w
  drugiej połowie VI w. Dowodzą tego zarówno szczegółowe i dogłębne
  studia i analizy materiału archeologicznego (na tym polu wielkie
  zasługi Profesora Kazimierza Godłowskiego) jak również analizy
  materiału numizmatycznego. Osadnictwo germańskie na ziemiach
  polskich zanika najwcześniej na terenie Małopolski (połowa V w.),
  przy czym początkowo zanikają jedynie osady, następnie cmentarzyska,
  co mogło wiązać się z ruchami ludnościowymi w związku z inwazją
  huńską. Mamy jeszcze przez pewien czas do czynienia ze znaleziskami
  skarbów monet i ozdób, które datowane są najmłodszymi emisjami
  solidów (monet złotych) Anastazjusza I na nie później niż po 518 r.
  (lata panowania władcy 491-518). Skarby i znaleziska pojedyncze
  najliczniej występują na Pomorzu, co dowodzi że tutaj mamy do
  czynienia z najdłuższym osadnictwem, trwającym jeszcze w pierwszym
  ćwierć wieczu VI wieku. Z kolei pierwsze plemiona Słowiańskie
  napływają na te tereny, po odejściu plemion germańskich, w drugiej
  połowie VI wieku, nie mamy więc tutaj żadnego związku z plemionami
  wandalskimi i germańskimi. Nie spotkałam się również z teorią,
  jakoby Słowianie mieli napłynąć do Europy z Anatolii. Kazimierz
  Godłowski wskazuje, że terenem mogącym uchodzić za siedziby ludów
  protosłowiańskich i miejsce krystalizacji kultury, może być obszar
  górnego Dniepru, zatem nie jest to Anatolia. Ten kierunek przyjmuje
  się mówiąc o rewolucji neolitycznej, a to nastąpiło około 5000 lat
  przed Chr.
 • pultorakh 03.05.10, 22:05
  oraz przede wszystkim z pisania.
  Od siebie szczerze polecam pewien, bardzo dobry i szalenie obiektywny periodyk
  pt. "Starożytne Cywilizacje". Początkowo wydaje się, że to jakiś typowy zeszyt
  kioskowy, w którym nic nie ma. Nic bardziej mylnego, bo informacji w każdym
  zeszycie jest więcej niż w niejednej książce.
  Każdy zeszyt poświęcony jest innej grupie etnicznej lub obszarowi, niektóre
  tematy np. Rzym, Grecja, Chiny, Egipt mają więcej niż jeden zeszyt, niektóre po
  kilkanaście. Jest oddzielny zeszyt dotyczący Słowian a odzielny poświęcony
  Polsce w której opisano związki Polski z Germanami i Celtami.
  Tutaj link:
  peb.pl/gazety-i-czasopisma/551286-rapidshare-starozytne-cywilizacje-12.html
  Nie jest to żadne piractwo, ponieważ tego periodyku nie można nigdzie już
  dostać, niestety. Wyszło ponad 100 zeszytów, ja przeczytałem ok. 60.
 • blaskot 08.05.10, 14:35
  Germanie pierwotnie mieszkali w Skandynawii.Też byli przybyszami.
 • pultorakh 08.05.10, 20:31
  Oczywiście, że byli przybyszami, podobnie jak Słowianie w Polsce, w Czechach czy
  na Bałkanach. To jednak nie zmienia faktu, że jakiś tam procent danej ludności
  zostaje, wtapia się z resztą, daje jakiś pierwiastek kulturowy itd. Zresztą
  Skandynawia jak dla mnie to przykład przegniłej cywilizacji, mało ludnej i bez
  większych perspektyw. Co to jest 15 mln. mieszkańców (licząc na obecną chwilę
  Szwecja-9 mln. Dania 5.5 mln. Norwegia 4.5 mln., Finlandii nie liczę bo to nie
  Skandynawia tylko kraj nordycki) w obecnym świecie? Tyle co nic.
  Niemcy, pomijając ich pierwsiastek kultury celtyckiej odcisnęli jednak dość
  mocne piętno na obszarze Europy Środkowej w tym i w Polsce i na wolno o tym
  zapominać. Jak dla mnie czymś wspaniałym jest, że Polska potrafi łączyć Zachód i
  Wschód Europy, czynnik słowiański z germańkim, czynnik katolicki z prawosławnym
  i protestanckim. Nawet jeśli są z tym jakieś obecne problemy, to nasza historia
  pokazuje, że byliśmy swoistym sworzniem różnych wpływów. Szkoda, że nigdy nie
  potrafiliśmy tego racjonalnie wykorzystać.
 • blaskot 09.05.10, 12:39
  Jesteśmy zdegenerowanymi Słowianami i tyle.Ględzimy jak łacinnicy.
  Niemcy to też pyszałki i nieudaczniki.
 • blaskot 09.05.10, 13:21
  www.youtube.com/watch?v=0rAHrHd2lcw&feature=related
 • liberum_veto 09.05.10, 15:51
  media.wp.pl/kat,1022939,wid,10558682,wiadomosc.html?ticaid=1a226
  Dla Polaków i w ogóle dla mieszkańców Europy Środkowej antropolodzy
  utworzyli zatem specjalny typ, rasę subnordyczną, która jest
  mieszanką dwóch innych charakterystycznych typów (lub ras) -
  nordycznego i laponoidalnego. Dr Elżbieta Arasimowicz z Pracowni
  Antropologii w Centrum Zdrowia Dziecka podaje, że zgodnie z teorią
  prof. Jana Czekanowskiego, nazywanego ojcem polskiej antropologii, w
  dorzeczu Wisły i Odry ukształtowała się prabałtosłowiańska struktura
  antropologiczna należąca do formacji nordycznej typu
  kontynentalnego, a więc na tym terenie przeważał element nordyczny
  nad laponoidalnym i śródziemnomorskim. Mówiąc bardziej popularnie -
  element pochodzący z dawnych Niemiec i Skandynawii przeważał nad
  elementem mongolskim (Tatarzy) i pochodzącym z Południa (Żydzi).
  Przeważał, ale do jakiego stopnia?
  Dr hab. Barbara Kwiatkowska, antropolog z Wrocławia, przy okazji
  badań nad czaszką bł. Czesława podała proporcje: - Nasz patron to
  typ subnordyczny (w 40% nordyk, a w 20% typ laponoidalny). Miał
  niebieskie tęczówki oczu, blond włosy i jasną cerę.
  Typ nordyczny + typ laponoidalny + trochę śródziemnomorskiego = typ
  subnordyczny.
  media.wp.pl/kat,1022939,page,2,wid,10558682,wiadomosc.html?ticaid=1a227
  --
  "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
  faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński."
  Prezydent RP, listopad 2007 r.
 • pultorakh 09.05.10, 17:51
  Pomijając wszelkie słowiańskie, germańskie czy inne etniczne pierdoły spokojnie
  można stwierzić, że Polacy to mieszańcy, podobnie jak Włosi u których również
  można zauważyć zróżnicowanych kilka cech fizycznych i nie tylko.
  Moim zdaniem to bardzo dobrze, jeśli Polacy będą mieć świadomość że ich korzenie
  leżą zarówno na zachód od naszego kraju, jak też i na wschód to łatwiej będzie
  nam się odnaleźć w tym wspaniałym, ale wymagającym giętkości, położeniu
  geograficznym i geopolitycznym.
 • borzyslaww 09.05.10, 22:33

  Tak,wszyscy ludzie są mieszańcami,co zostało udowodnione naukowo.

  Wielu Polaków z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu,uważa się za
  lepszych od Słowian Wschodnich.
  Obiektywnie biorąc jest to nawet głupie bowiem Rusowie(Rosjanie,
  Ukraińcy,Białorusini) są liczebniejsi i posiadają dużo więcej.
  Na pewno bierze się to stąd ,że Polacy panowali przez parę stuleci
  nad Rusinami.Ale...Zapominają,że później to my byliśmy w roli
  podbitych.
  Zresztą sami zrezygnowaliśmy ze swojej państwowości.Postąpiliśmy
  niczym niewolnicy.Oddaliśmy majątek w obce ręce.
  Czym tu się szczycić?
  Fanfaronada i błazenada.Łacińskość.
 • pultorakh 09.05.10, 23:34
  Po części na pewno masz/ma Pan rację. Mnie też boleje, że Polacy lubia się
  wywyższać nad "ruską dzicz", głównie Białoruś i Ukrainę, niegdyś kraje i narody
  należące do Rzeczypospolitej Obojga Naródów.
  To fakt, postępowanie Polaków na Wschodzie i generalnie stosunek Polaków o
  Wschodu jest odbiciem lustrzanym postępowanie Niemców w Polsce i stosunku
  Niemców o ichniego Wschodu tj. Polski, Czech, krajów bałtyckich, Węgier,
  Ukrainy, itd.
  Nie wiem tylko o co chodzi z tym wyzywaniem się niezależności i oddawaniu
  majątku w obce ręcę oraz ostatniego słowa w pana/twoim poście - łacińskość.
 • liberum_veto 10.05.10, 12:39
  Warto też zacytować wypowiedź prof. Samsonowicza
  media.wp.pl/kat,1022939,page,6,wid,10558682,wiadomosc.html
  FENOMEN PRZYCIĄGANIA
  Prof. Henryk Samsonowicz, historyk
  Przez tysiąc lat naszych dziejów następowało mieszanie się różnych
  wpływów i narodów. Efekt jest taki, że wystarczy zajrzeć do książki
  telefonicznej, gdzie znajdziemy nazwiska pochodzące z wszystkich
  regionów Niemiec, Rosji, Węgier, Czech, Francji, Anglii, Szkocji.
  Już za czasów Mieszka I w naszym kraju osiedlali się Skandynawowie,
  mieliśmy liczącą niemal tysiąc lat silną imigrację żydowską i
  równocześnie z wyodrębnianiem się grup mniejszościowych następowała
  polonizacja, na czym korzystaliśmy wszyscy. Trudno nawet powiedzieć,
  czym sobie nasi rodacy zasługiwali, że najbardziej wyraziste postawy
  patriotyczne wyrażali ludzie o obcych korzeniach, tacy jak Linde,
  Traugutt, Kronenberg, Fergusson, Tepper i inni.
  I co ciekawe, to przyciąganie ludzi o obcym rodowodzie następowało
  nie tylko wtedy, gdy Polska była atrakcyjnym terenem do osiedlania,
  ale także wówczas, gdy utraciliśmy państwowość i Polska zniknęła z
  map Europy. To był niespotykany nigdzie indziej fenomen. W pewnych
  regionach Polski przemieszanie różnych nacji było silniejsze, np. na
  Pomorzu, na Śląsku, w Wielkopolsce, a także na kresach wschodnich, w
  innych nieco mniejsze, np. na Mazowszu, oczywiście z wyłączeniem
  Warszawy, ale tam z kolei był ogromny napływ ludności żydowskiej i
  niemieckiej w XIX w.
  --
  Przyjrzyjcie się mi, bo patrzycie na Łukaszenkę.
  (Jarosław Kaczyński, prezes IV RP)
 • oblas 11.05.10, 13:03
  Przesada.Badania genetyczne nie wykazują jakiegoś dużego najazdu
  Niemców,Żydów i Szkotów.
  Co do nazwisk,w Polsce Wschodniej obce ma parę do kilku procent.
  Mogę wziąć za przykład siebie:moi przodkowie pochodzą z lubelskiego
  (tu aż 63% ma haplogrupę słowiańską r1a1)-10 nazwisk przodków -
  wszystkie czysto polskie.
  Kto się mieszał to się mieszał.Tacy rżną dzisiaj 'prawdziwych
  Polaków' a autochtonów mają za gorszych.
 • liberum_veto 11.05.10, 13:42
  oblas napisał:
  > Przesada.Badania genetyczne nie wykazują jakiegoś dużego najazdu
  > Niemców,Żydów i Szkotów.

  Bywały i najazdy (orda mongolska, potop szwedzki etc.) i mieszanie
  się na drodze pokojowej, także ze Szkotami smile Taka choćby Monika
  Richardson, gwiazda TVP
  pl.wikipedia.org/wiki/Monika_Richardson
  W telewizji jest zresztą takich mieszańców i mieszających się całe
  zatrzęsienie (Tomasz Kamel vel Kammel, Włodzimierz Szaranowicz vel
  Saranović, Omena Mensah itd. itp.). Nie inaczej w rządzie. Byli np.
  ministrowie Steinhoff, Hausner czy Rosati... Prezesem PAN jest prof.
  Kleiber... Można tak ciągnąć b. długo...
  Ja też pochodzę z Polski Wschodniej (podlaskie) i tam nazwisk
  niepolskich jest cała masa (mniejszość białoruska, litewska,
  ukraińska). Taki choćby artysta malarz Leon Tarasewicz czy pisarz
  Sokrat Janowicz. Dużo nazwisk ma wschodnie końcówki na -uk, -icz
  czy -ko. Na Lubelszczyźnie nie jest chyba zresztą wcale inaczej...
  A o istnieniu jakiejś, rzekomo słowiańskiej, haplogrupy dowiedziałem
  się dopiero dzięki temu wątkowi. Istnienia haplogrupy polskiej
  jeszcze chyba nie wykryto smile
  --
  Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy. Albo będzie Ukraina,
  albo lechicka krew po kolana. Polaków w pień wyciąć.
  (Roman Szuchewycz, juszczenkowski "bohater Ukrainy")
 • oblas 11.05.10, 14:42

  Ja Rusinów nie uważam za obcą narodowość-pobratymcy.Mają nazwiska
  na-uk(Północno-Zachodnia Ukraina głównie) i -ewicz(Białoruś).

  -Co z tego że była Orda Mongolska skoro genów z Mongolii prawie nie
  ma?

  Bardzo prosto można udowodnić jaki procent osób w danej miejscowości
  czy danym rejonie ma niesłowiańskie nazwiska.Wystarczy wejść
  na 'naszą klasę',wpisać miejscowość,podać 'szukam' i wyskoczą
  nazwiska.Wtedy zliczyć je i procent ustalić do całości.

  Mniej więcej wiem jaki odsetek osób ma obce nazwiska w
  Lubelskim,Siedleckim i Radomskim:2,5-5%.Raczej niewiele.To są dane
  sprawdzone,nie wyssane z palca.
 • oblas 11.05.10, 15:21

  460 osób

  Obce nazwiska:

  1.Arkit
  2.Arndt
  3.Aziewicz(?)
  4.Brejza
  5.Fiedler
  6.Gierada
  7.Kuriata(?)
  8.Kutz(ale może być to polskie nazwisko zapisane po niemiecku)
  9.Lenz
  10.Neumann
  11.Nykiel
  12.Pacelt
  13.Pahl
  14.Palikot(?)
  15.Plocke
  16.Plura
  17.Preiss
  18.Raba(?)
  19.Rozpondek(?)
  20.Schetyna
  21.Szejnfeld
  22.van der Coghen
  23.Ross(?)
  24.Wojnarowski(?)

  24 nazwiska obcego pochodzenia na 460 posłów=5,2%

  Zatem tylko 5,2% ma niesłowiańskie nazwiskasmile

  pl.wikipedia.org/wiki/Pos%C5%82owie_VI_kadencji_od_2007
 • liberum_veto 11.05.10, 16:49
  Te Twoje statystyki są chyba niewiele warte. W swoich wyliczeniach
  ograniczyłeś się, nie wiedzieć czemu, tylko do posłów PO. A
  twierdzisz, że dotyczy to całego Sejmu. Można to nazwać manipulacją
  albo nawet fałszerstwem. Zapewniam Cię, że w innych klubach posłów o
  niepolskich nazwiskach jest tyle samo, albo i więcej. Posłużę się
  przykładem mojej "ulubionej" partii PiS, odwołującej się w swojej
  frazeologii najbardziej do haseł z kategorii patriotyzmu.
  Wynotowałem nazwiska posłów PiS, do których polskości można mieć co
  najmniej wątpliwości:

  1. Abramowicz
  2. Andzel
  3. Arent
  4. Ast
  5. Babinetz
  6. Dera
  7. Falfus
  8. Golba
  9. Hajda
  10. Hoc
  11. Hofman
  12. Jackiewicz
  13. Jagiełło
  14. Jurgiel
  15. Kempa
  16. Kilian
  17. Kloc
  18. Kluzik-Rostkowska
  19. Macierewicz
  20. Materna
  21. Pilch
  22. Poncyljusz
  23. Nelli Rokita, pomimo polsko brzmiącego nazwiska smile
  24. Seliga
  25. Stanke
  26. Szarama
  27. Telus
  tragicznie zmarli w katastrofie smoleńskiej
  28. Natalli-Świat
  29. Putra
  30. Wassermann
  wybrani z listy PiS
  31. Dorn
  32. Mojzesowicz
  33. Sellin
  34. Jest jeszcze poseł PiS Kuchciński, Ukrainiec
  Jak na 156 posłów "hiper-patriotycznego" PiS, to liczba nazwisk
  niepolskich przekracza nawet 20 procent smile
  --
  "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
  faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński."
  Prezydent RP, listopad 2007 r.
 • oblas 11.05.10, 17:38

  Nie znasz się i piszesz głupoty!

  1.Abramowicz-od chrześcijańskiego imienia Abraham(żydowskiego)
  2.Andzelm-może być od imienia Anzelm albo jakiegoś przerobionego
  imienia(u nas na Andrzeja wołaliśmy 'Andziul')
  3.Dera-jest słowo 'derka'
  9.Hajda-'Hajda' na Soplicę'
  12.Jackiewicz-od imienia Jacek
  13.Jagiełło-od króla Władysława Jagiełły lub od 'jagły'
  14.Kempa-tyle co 'kępa' np.Saska Kępasmile
  16.Kilian-nazwisko od imienia 'Kilian'
  17.Kloc-no przecież wszyscy wiedzą co to są 'klocki'smile
  19.Macierewicz-zdrobnienie od jakiegoś imienia,może 'Macieja'?
  20.Materna-imię chrześcijańskie
  21.Pilch-'od 'pilch',popielica,zwierzę z rodziny gryzonii'
  22.Poncyliusz-to nazwisko wygląda na pochodzenia łacińskiego(wszak w
  Polsce dawniej po łacinie mówiono!)
  23.Seliga(?)-może od nazwy heraldycznej 'Szeliga';może związek z
  rosyjskim 'szeliga''drążek kruszcu'-może być obce
  32.Mojzesowicz-od imienia Mojżesz

  Na pewno obcego pochodzenia:


  Arent
  Ast
  Babinetz(to może być słowiańskie tylko zniemczone)
  Falfus
  Golba
  Hoc
  Hofman
  Kluzik
  Stanke(może to być zniemczone od 'Stanko'-Stanisław)
  Szarama
  Telus
  Natalli
  Putra
  Wassermann
  Dorn
  Sellin

  16 na 156=10,3%
  Rzeczywiście ,zdaje się że najwięcej tu obcych nazwisk w strukturach
  partii!!!
 • liberum_veto 11.05.10, 19:49
  1. Nie będę się tu spierał na temat "polskości" nazwisk Abramowicz
  czy Mojzesowicz, bo gołym okiem widać, że nie zawierają one w sobie
  niczego polskiego, ani rdzenia (pochodzącego od żydowskich imion
  Abraham i Mojżesz), ani końcówki... No a nazwisko Jagiełło jest
  pochodzenia litewskiego i to wie każde dziecko w wieku szkolnym.
  2. Bardziej mnie zastanawiają Twoje kłamliwe dane na temat
  liczebności posłów o niepolskich nazwiskach w Sejmie. Kłamliwe
  podwójnie, nie tylko co do liczby (jakoby tylko 24 posłów na 460, i
  dziwnym trafem wszyscy z PO!), ale też co do ich przynależności
  partyjnej. Myślałem, że to jakiś błąd, przeoczenie, ale swoim
  kolejnym postem udowadniasz, że był to "błąd" zamierzony i celowy.
  Zwykłe, ordynarne KŁAMSTWO!!! Na dodatek dość prymitywne, bo sam
  jeszcze podajesz link do strony, która pozwala z łatwością obalić to
  Twoje perfidne kłamstwo...
  --
  Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy. Albo będzie Ukraina,
  albo lechicka krew po kolana. Polaków w pień wyciąć.
  (Roman Szuchewycz, juszczenkowski "bohater Ukrainy")
 • oblas 11.05.10, 20:51
  Niestety nie znasz się.Słowa obce które weszły do języka polskiego
  zaliczane są do polskich.
  Nazwisk urobionych od niesłowiańskich słów jest
  pełno,np.:Tomczak,Jankowski,Stelamach,Mastalerz,Gierałt.

  Ale ja mam polskie od polskiego słowasmile
 • liberum_veto 11.05.10, 21:48
  Może i się nie znam na etymologii nazwisk, ale znam się na logice i
  matematyce na szczeblu III klasy szkoły podstawowej. I dlatego wiem,
  że posłów o niepolskich nazwiskach jest w Sejmie znacznie więcej niż
  24. Poza tym te Twoje rozważania o "polskości" nazwisk są, za
  przeproszeniem, ale gówno warte. Znalazłem w necie taką ciekawą
  listę nazwisk żydowskich mieszkańców Opoczna przed II wojną światową
  opoczno.republika.pl/nazwiska.html
  Znajdziesz tu wiele nazwisk o czysto polskim brzmieniu np.:
  Abramowicz
  Borowski
  Bukowiecki
  Dawidowicz
  Głogowski
  Jakubowicz
  Jankowski
  Kaliski
  Kantor
  Kisiel
  Krakowski
  Kuczyński
  Lutomierski
  Myśliborski
  Niewiadowski
  Ostrowski
  Piotrkowski
  Rogowski
  Sawicki
  Siwiec
  Sobol
  Sokół
  Sroka
  Studnia
  Śmietana
  Tuszyński
  Warszawski
  Winiarski
  Zawadzki
  Tak więc, o kant dupy potłuc te Twoje teorie smile))
  --
  "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
  faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński."
  Prezydent RP, listopad 2007 r.
 • oblas 11.05.10, 23:40

  Dzięki za linksmile

  Nazwiska słowiańskie u Żydów w Opocznie to około 21,6%.
  Przytłaczająca większość posiada nazwiska aszkenazyjskie.

  -Czy w Polsce 80% ludzi ma nazwiska aszkenazyjskie?-Będzie ich
  więcej jak 0,5?Wątpię.
 • liberum_veto 12.05.10, 06:21
  Prowadzenie jakichś karkołomnych wywodów na podstawie nazwisk jest
  zwykłą naiwnością, zwłaszcza w przypadku osób pochodzenia
  żydowskiego. Oni b. często mają nazwiska polskie albo niemieckie.
  Żydzi zresztą przez b. długi czas nie używali w ogóle nazwisk, lecz
  tylko "otczestwa" np. Chaim Dawidowicz czyli Chaim syn Dawida.
  Dlatego nazwiska Abramowicz czy Mojzesowicz to są właśnie klasyczne
  nazwiska żydowskie, wbrew temu co usiłujesz tutaj "udowadniać".
  Podobnie jak nazwiska pochodzące od nazw miast typu Amsterdamski,
  Poznański, Krakowski czy Warszawski. Tak więc nie ciesz się tak
  bardzo z "czysto polskiego" nazwiska typu Kamiński czy Tomaszewski,
  bo równie dobrze moze się okazać, że jest to nazwisko żydowskie smile
  www.przewodnikmp.pl/art/pochodzenie_nazwisk/ciekawostki/menu_ciekawostki.php
  Nazwiska żydowskie
  W wiekach XVI-XVIII ponad 90% Żydów nazwisk nie posiadało i byli
  określani jako np. Aaron syn Izaaka z Kazimierza lub Abraham zięć
  Ezry z Chęcin czy wreszcie tzw. otczestwami. Tak jak Lejb syn Chaima
  rabina, nazywany był Lejbem Chajmowiczem lub Rabinowiczem, jego zaś
  syn Dawid - Dawidem Lejbowiczem. Tak więc otczestwa były w każdym
  pokoleniu zmienne. Gdy w XVIII w. zaczęli rządzić u nas pruscy i
  austriaccy biurokraci, poczęli rwać włosy z głów, że wśród zamożnej
  i kulturalnej ludności nowych prowincji mają takich, którzy nazwisk
  nie posiadają. Wydano wtedy nakazy, żeby każdy Żyd w ciągu kilku lat
  przyjął sobie nazwisko, ale mimo wszystko niektórzy z nich przy
  swych otczestwach pozostali uparcie aż do połowy XIX w.
  Oczywiście niemieccy urzędnicy najczęściej nadawali nazwiska
  niemieckie. Tak więc Żyd mający otczestwo Rubinowicz zostawał
  Rubinsteinem, a pochodzący z Warszawy - Warschauerem. Obecnie są
  różne warstwy nazwisk żydowskich. Starsza prusko-austriacka to owe
  niemieckie Goldsteiny i Rosenbergi, młodsza to polskie przeróbki:
  Kamiński, Krzemiński lub Krzemieniecki (od Goldstein czy
  Silberstein), Górscy czy Różańscy (od Rosenbergów), najmłodsza to
  nazwiska już plebejskie (PRL-owskie) typu Nowak czy Kowalski (bo
  najpospolitsze) lub Staszewski czy Staszyński (bo najbardziej
  polskie). Czasem nowe nazwiska są tłumaczone np. Tuwim (ławnik).
  Kiedy indziej starają się Żydzi zachować przynajmniej pierwsze
  litery swoich imion i nazwisk np. Chaim Vorzimmer staje się
  Henrykiem Wereszyckim. Dość charakterystyczne dla zacniejszych rodów
  żydowskich są nazwiska pochodzące od nazw miast np. Dancygier (z
  Gdańska), Landau (od miasta w zachodnich Niemczech), Krakowski,
  Petersburski, Poznański, Słonimski, Tomaszewski, Warszawski,
  Zamojski czy Żarnowski.
  --
  Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy. Albo będzie Ukraina,
  albo lechicka krew po kolana. Polaków w pień wyciąć.
  (Roman Szuchewycz, juszczenkowski "bohater Ukrainy")
 • oblas 12.05.10, 12:33
  1.Wyraźnie widać,że Żydzi z Opoczna mieli nazwiska w 80%.
  aszkenazyjskie.
  Znaczy,że taka była tendencja na Ziemiach Królestwa Polskiego(w
  Zaborze Pruskim podejrzewam,że jeszcze więcej).
  -Czy 4/5 Polaków ma nazwiska aszkenazyjskie i pochodzi od Żydów?
  Nie!

  2.Nazwiska typu :Warszawski,Krakowski,Kaliski i Radomski są
  powszechne wśród Polaków.Pokazywały one z jakiego rejonu dany
  człowiek się wywodzi.Ktoś przybył spod Krakowa to był 'Krakowskim'
  albo 'Krakowiakiem' a ktoś z Kutna to nazywał
  się 'Kuciński'.Powszechność w Polsce.
  Jakaś grupa Żydów też takie nawiska posiada.

  3.Nazwiska patronimiczne -ewicz/owicz są bardzo rozpowszechnione na
  Białorusi.Zaczęły się one przyjmować od XVII w.także wśród Polaków.

  Często mieli je Tatarzy i Ormianie.

  "Abrahimowicz h.Własnego.Obduła Abrahimowicz,tatzrzyn powiatu
  trockiego"

  "Abramowicz h.Abramowicz.Gniazdem tej rodziny jest północne
  Mazwosze,zkąd przesiedlili się na Podlasie i do ziemi chełmskiej"

  "Abramowicz h.Leliwa.Licznie rozrodzeni na Białej Rusi"

  "Abramowicz h.Lubicz.
  Bohdan Burczak Abramowicz,bojar i łowczy księcia Mścisławskiego"

  "Abramowicz h.Strzała.Grzegorz otrzymał nobilitację 1790 r.'-ta
  rodzina jest żydowskiego pochodzenia

  "Dawidowicz h.Lubicz.Zapisani do ksiąg szlachty gub.kowieńskiej"

  "Dawidowicz h.Trąby.Dawna litewska rodzina,do której Niesiecki
  dołącza Dawida,starostę grodzieńskiego,dzielnego wodza
  litewskiego,który ogniem i mieczem zniszczył Mazowsze w 1319r."

  "Dawidowicz h.PrusIII.Jedna z najdawniejszych rodzin szlacheckich na
  Rusi Czerwonej:wzięła nazwisko od majątku Dawidowo,pod Lwowem,który
  w 1355 r.jej przodek Temszyc Grzegorz dostał "

  A teraz nazwiska powstałe od miast:

  "Poznański h.Ciołek.Na Litwie"

  "Radomski h.Brodzic.Podług Paprockiego zamieszkiwali pod WArszawą"

  "Radomski h.Pobóg.W Małopolsce.Klemens,kanonik krakowski 1411-17"

  "Radomski h.Prus III-o.Mieli być na Litwie"

  "Tarnowski herbu Bogoria,w Kaliskiem województwie"

  "Tarnowski h.Jelita,w województwie Sieradzkim"

  "Tarnowski h.Leliwa,w Krakowskiem województwie i w Ruskim"

  "Tarnowski h.Rolicz.Piszą się z Tarnowa, które jest na Kujawach nad
  Gopłem"

  ("Herbarz Uruskiego" i" Herbarz Niesieckiego"

  Nie naganiaj Polaków w ich czysto polskim pochodzeniu!!!


 • liberum_veto 12.05.10, 14:02
  To jest dyskusja całkowicie jałowa. Nazwisko Abramowicz jest
  oczywiście pochodzenia żydowskiego, bo chyba nie chcesz wmawiać, że
  Abraham to imię staropolskie czy starosłowiańskie. 20% Żydów z
  Opoczna miało jednak nazwiska czysto polskie. To wcale niemało.
  Jeśli takie proporcje były w całej przedwojennej Polsce, to daje to
  już ponad milion osób pochodzenia żydowskiego o polskich nazwiskach.
  A Ty bawisz się w jakiejś bzdurne wyliczenia, ile jest posłów w
  Sejmie o niepolskich nazwiskach. Tak jakby miało to jakieś
  znaczenie. Nie zawsze osoba o nazwisku Majewski, Dobrowolski,
  Nowicki czy Krzyżanowski musi mieć pochodzenie polskie. Żydowskich
  neofitów, w tym nawet szlachty herbowej, było w Polsce całkiem
  sporo.
  www.rogozinscy.pl/content/view/173/76/
  W późniejszym okresie u schyłku Rzeczpospolitej nobilitowani neofici
  przyjmowali "nazwiska utworzone od ojcowskiego imienia,
  np. "Abraham" jak Abramowicz, Abramowski. Często do tak utworzonego
  nazwiska przywiązany był przydomek Żyd, Żydek jeszcze długo po
  zmianie wyznania lub otrzymanej nobilitacji, przekształcając się w
  nazwisko np. Żytkiecz h. Jastrzębie. Wśród nazwisk szlachty
  neofickiej nobilitowanych w XVIII wieku są nazwiska utworzone od
  miesięcy lub dni tygodnia dla upamiętnienia daty przyjętego chrztu
  jak Marczewski, Kwieciński, Majewski lub Niedzielski. Wśród
  nobilitowanych z tego okresu spotkać można wiele nazwisk
  zaczynających się na "nowo" wskazujących na neofitów, którzy
  przyjęli nową wiarę jak np. Nowakowski czy Nowicki. Podobnie
  nazwisko Dobrowolski przypomina, że należy do neofity, który przyjął
  nową wiarę "z dobrej woli". Krzyż w herbie w wielu wypadkach
  oznaczał, że symbol ten zawarty w godle nadano neoficie i od niego
  utworzono nazwisko jego właściciela - Krzyżanowski, a
  nowonawróconego nazwano Nawrockim. W roku 1850 Rada Administracyjna
  w Królestwie zmieniła obowiązujący przepis umożliwiający neofitom
  zmianę nazwiska i postanowiła, że Żydzi zmieniający wyznanie na
  chrześcijańskie nie mogą zmieniać dotychczasowego nazwiska.

  Prezentujemy wykaz nazwisk szlachty polskiej pochodzenia żydowskiego
  i ich herby za Ludwikiem Piotrowskim (Korwinem), opierać się na jego
  pracy pt. "Szlachta polska pochodzenia żydowskiego" Kraków 1933,
  uzupełniony o źródła wymienione w załączonej bibliografii. Podajemy
  również w ślad za wymienionymi źródłami wykaz nazwisk szlachty
  pochodzenia żydowskiego bez podania herbu, których nie udało się
  autorowi ustalić i zwracamy się do Czytelników o pomoc w ich
  odnalezieniu.

  Rodziny szlacheckie pochodzenia żydowskiego i ich herby.
  Abramowicz h. Lubicz odm., Bartoszewicz h. Nowina Nowa, Bloch h.
  Ogończyk odm., Boessner h. włas., Brunstein - Brunicki h. włas.,
  Ignacy tyt. Barona 1813 indygenat w 1847 w Austrii, Chrzanowski h.
  Poraj, Dąbrowski h. włas., Dobrowolski h. Nowina, Dobrowolski h.
  Odyniec, Dobrowolski h. Pocisk, Dobrowolski h. Nieczuja, Dobrzyński
  h. Kandor, Dziokowski h. Trąby, Epstein h. włas., Felczyński h.
  Nałęcz odm. Fischel v. Powidzki h. Korab, Frejberg – Rosenfeld h.
  włas. Antoni, Edward, tyt. barona 1854, rosyjski, Górski v. Gurski
  h. Łaska, Grabowski h. Dołęga odm, Hauke h. Bosak Henryk Maurycy,
  indygenat w 1825 polski tyt. Hrabiego 1829 rosyjski, Jakubowski h.
  Kopacz odm., Jakupowski h. Rokowiec, Jakubowski h. Topór odm.,
  Jakubowski h. Okrza odm., Wincenty tyt. Barona 1808 austriacki,
  Jarmund h. Kierdeja, Jasiński h. Złowowąż, Jeleński h. Korczak,
  Jeziorański herbu Jeziora, Józefowicz - Hlebicki v. Ezofowicz
  Abraham, h. Leliwa odm., Ezofowicz v. Józefowicz Michel h. Leliwa,
  Kazimirski h. Łaska, Konderski h. włas., Koźliński h. Bodziec,
  Krasnowojski h. Wdzięczność, Kronenberg h. Strugi, Leopold tyt.
  Barona 1897 rosyjski, Krysiński h. Leliwa, Krzyżanowski h. Dąb,
  Krzyżanowski h. Krucynia, Krzyżanowski h. Jasna Góra, Laski h.
  Włas., Lesser h. włas. Zygmunt tyt. Hrabiego 1871 papieski,
  Stanisław tyt. Barona 1876 saskomiejningeński, Lipiński h. Strzala,
  Lipski h. Kościesza-Kuszaba, Lipski h. Kuszaba, Łabędzki v. Łabęcki
  h. Łabędziogród, Łyżyński - Abramowicz h. Lubicz odm., Majewski h.
  Dziób, Michałowski h. Orłowski, Narębski h. Dołęga odm., Niedzielski
  h. Szeliga odm., Niemira h. Mięszaniec, Nizielski h. Szeliga,
  Nowakowski h. Trzy Księżyce, Orłowski h. włas., Osiecimski h. Lubicz
  odm., Oszejko h. Merany, Pawłowicz h. Rogala, Pełka h. Mięszaniec,
  Piotrowski h. Tęczyc, Porębski v. Porembski, h. Kornic odm.,
  Poznański h. Boża Wola odm., Przewłocki h. Przestrzał, Schabicki h.
  Jastrzębiec odm., Simolin - Bathory h. włas. Karol Gustaw Aleksander
  oraz Jan Maciej indygenat 1768 polski, tyt. Barona polskiego w 1776,
  Stuliński h. Wdzięczność, Światecki h. Nowina Nowa odm., Świątowski
  h. Nowina Nowa, Roza-Szarski h. włas. - Marcin Szrski adoptowany
  przez barona Roze w 1918, potwierdzony przez cesarza Franciszka
  Józefa II, Techlowicz v. Techlewicz h. Jastrzębiec odm., Techlowski
  h. Jastrzębiec, Trojanowski h. Łaska, Urbanowski h. Prus, II odm.,
  Wolańki h. Nałęcz odm., Wolff h. Postęp, Wolski h. Niedźwiedź Biały,
  Wołowski h. Bawół, Wołowski h. Na Kaskach, Zawojski h. Jastrzębiec,
  Zbitniewski h. Niedźwiedź Czarny.

  Rodziny szlacheckie pochodzenia żydowskiego, których herby nie są
  znane.
  Abramowicz, Adamoski, Baczewski ze Lwowa, Bergin, Bielski, Biliński,
  Brzeziński, Ciechanowski, Dessaw v. Dessau, Dobrowolski z Oszmian,
  Dobrowolski w Filundach, Dobrowolski na Litwie, Frenk, Janowski,
  Krzyżanowski, Kwieciński, Lutyński, Majewski, Mańkowski,
  Matuszewski, Niewiarowski, Nizielski, Nowakowski, Nowicki,
  Pawłowicz, Pawlowski, Podoski, Poziomkowski, Rosenthal - Haskiel z
  Warszawy, Rudnicki, Szpaczkiewicz, Sobotnicki, Szymanowski,
  Wierzchowski, Zilkiewicz.
  --
  Przyjrzyjcie się mi, bo patrzycie na Łukaszenkę.
  (Jarosław Kaczyński, prezes IV RP)
 • oblas 12.05.10, 15:10

  A czy ja twierdzę,że Żydzi nie polonizowali się i nie mieli polskich
  nazwisk?Tak ale tylko jakaś część z nich porzuciła swoją religię.
  Prawdopodobnie kilkaset tysięcy.
  Co z tego?Przecież mój przodek mógł być Żydem lub Mongołem.Ja tego
  nie wiem i wydaje mi się,że te rodziny (nieszlacheckie)które
  przyjęły chrzest powiedzmy 400 czy 300 lat temu też nie wiedzą.
 • liberum_veto 12.05.10, 17:34
  oblas napisał:
  > Co z tego?Przecież mój przodek mógł być Żydem lub Mongołem.

  O, to jednak ta dyskusja do czegoś się przydała. Zaczynałeś od
  stwierdzenia, że w Polsce nie było żadnego "mieszania genów", o czym
  najlepiej świadczą Twoje badania empiryczne na temat liczebności
  niepolskich nazwisk w Naszej Klasie. Pisałeś też, że Mongołowie nie
  zostawili na polskiej ziemi żadnych genów smile To trzeba chyba
  wielkiej naiwności, aby tak uważać... Że taka dzika horda paliła,
  grabiła, mordowała, ale na pewno nie gwałciła na masową skalę. I że
  z tych gwałtów nie rodziły się dzieci, z genami mongolskimi... Choć
  oczywiście pod polskimi nazwiskami...
  Teraz już zaś nie wykluczasz, że nawet Twój przodek mógł być
  Mongołem albo Żydem, pomimo takiego pięknego nazwiska polskiego,
  jakie posiadasz już od 10 pokoleń... Brawo! Nazwisko o niczym nie
  świadczy. Co było do udowodnienia smile
  --
  "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
  faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński."
  Prezydent RP, listopad 2007 r.
 • oblas 12.05.10, 21:35

  Teoretycznie mógł być Mongołem mój przodek ale jak wynika z rachunku
  prawdopodobieństwa bardzo mało prawdopodobne bo w Polsce haplogrupa
  mongolska występuje w śladowych ilościach.

  To są uogólnienia.Takie chwyty stosują ci którzy mają zdecydowanie
  obce pochodzenie.Udowadniają,że wszyscy są tacy.Prawda jest taka -co
  pokazują badania genetyczne-że większość ma geny słowiańskie lub
  inne europejskie+ trochę z Azji Mniejszej i Afryki(małe ilości).

  Co do nazwisk-też rachunek prawdobieństwa-ci co mają polskie nazwiska
  mają pewnie z 95% szansy na to,że ich przodkowie byli Polakami.
  Ten kto ma niepolskie nazwisko wie na pewno,że jego przodkowie nie
  byli Polakami(chyba,że to jakiś podrzutek).

  Tak więc obstaję przy swoim.
 • liberum_veto 12.05.10, 21:55
  Słusznie. "Mój przodek mógł być Żydem lub Mongołem" (by oblas)

  I tego się trzymaj. Niezbadane sa wyroki opatrzności...

  PS. Moi przodkowie byli na pewno Rusinami. Tego się będę trzymał.
  Chociaż nazwisko można zaliczyć do "polskich".
  --
  Panowie, ja Was przepraszam. Ja Was bardzo przepraszam.
  (Piłsudski do Ukraińców internowanych w Szczypiornie, maj 1921)
 • jodka5 17.05.10, 23:42
  jeśli chodzi o nazwiska typu Abramowicz to możesz się bardzo
  zdziwić, w Wielkim Księstwie Litewskim mieszkało wielu Tatarów a ich
  imona (od których nazwiska pochodzą) były Abram, Salomon, Samuel
  stąd takie nazwiska w ramach asymilacji, rozumiem że możesz tego nie
  wiedzieć, chociaż opcja żydowska też możliwa ale nie oczywista
 • liberum_veto 18.05.10, 06:46
  Ależ nie było moim celem udowadnianie, że każda osoba nosząca
  nazwisko Abramowicz jest pochodzenia żydowskiego. Wręcz przeciwnie.
  Chciałem pokazać, że nazwisko w ogóle o niczym nie świadczy. I
  robienie jakichś statystyk nazwisk "niepolskich" w Naszej Klasie czy
  w Sejmie jest zwykłym absurdem. Jeśli ktoś nazywa się Majewski,
  Czerwiński, Lipiński czy nawet Kwiatkowski to wcale nie oznacza, że
  musi mieć polskich przodków. Takie "polskie" nazwiska bardzo chętnie
  przyjmowali żydowscy neofici.
  www.tgcp.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=139
  Nazwiska od miesięcy.
  Bardzo powszechnie używanym sposobem na tworzenie nazwisk neofitów,
  było oparcie się o nazwy miesięcy. Z dużym prawdopodobieństwem można
  przyjąć, że nadawano nazwisko zgodnie z miesiącem w którym
  przyjmowano chrzest.
  Jednak często obserwuje się zdecydowane rozbieżności. Stało się tak
  zapewne wówczas, gdy ustaliła się już zasada nadawania neofitom
  nazwisk od miesięcy, wówczas nazwisko nadawano bez względu na datę
  konwersji.
  Niektóre miesiące nie były najlepsze do tworzenia nazwisk i ma to
  odzwierciedlenie w ilości urobionych od nich nazwisk. Stosunkowo
  mało jest Październickich, czy Listopskich.
  Poniżej przytoczę zestawienie poczynione przez Jana Bystronia w
  książce „Nazwiska polskie”. Zestawienie zrobione jest w porządku
  kalendarzowym i jeśli nie zaznaczono inaczej, dotyczy warszawskich
  neofitów. Daty oznaczają odnotowany chrzest.
  Styczyński (trzech 1820-1823)
  Lutyński (1767,1792), Lutomski (1823), Lutnicka (1822)
  Marzecki (1772, 1825), Marczewski (1777, potem w XIX w. jeszcze
  trzech), Marczyński (1824), Markowski (siedmiu w XIX w. wszyscy
  chrzczeni w marcu)
  Kwieciński (1780 Radom, 1791, 1799 w XIX w. w Warszawie osób 12, w
  tym jeden ewangelik konwertyta 1850), Kwiatkowski (od 1817-1844 osób
  14, może niektórzy są tłumaczeniami niemieckich –blumów?)
  Kwietniewski (1823, 1825), Kwiatkiewicz (1820), Aprilewicz (1765).
  Majewski (trzy rodziny frankistów, 1775, we Włocławku 1769-1787
  czterech, w Warszawie w pierwszej połowie XIX w. dziewiętnastu),
  Majowski (Radom 1726 i 1760) Majecki (1771).
  Czerwiński (jeden frankista, 1764, 1789, 1825, 1846), Czerniecki
  (1766, Łęczyca 1790) Junecki (1773).
  Lipiński (jeden frankista, w Nieszawie 1778, 1789; w XIX w.
  jedenastu), Lipiecka (1834) Lipczyński (Radom 1776, 1836).
  Sierpiński (1770, w XIX w. cztery kobiety) Sierpowski (dwóch w 1772)
  Wrzesiński (1741,1775,1779, w XIX w. dwóch) Wrzesieński (1770),
  Wrześniewska (dwie w XIX w.)
  Październicki (1770) Paździerska (1830) Oktober (1773)
  Listopski (Włocławek 1790)
  Grudziński (1766, ośmiu w XIX w.)
  Wśród szlachty istnieje kilka starych rodów, które były notowane w
  dawnych czasach i noszą nazwiska, które można było urobić od
  miesięcy, ale albo się nie zachowały do dzisiaj, albo brakuje im
  ciągłości genealogicznej. Tak czy inaczej przypadki takie należą do
  wyjątków.
  Majewscy herbu Stary Koń notowani byli w XV wieku, herbu Nałęcz w
  1697 ale poza tym pozostałe rodziny notowane były dopiero w XVIII
  wieku lub jeszcze później i są prawdopodobnie pochodzenia
  neofickiego.
  Stary ród Czerwińskich herbu Lubicz wspomniany w 1389, nazwany tak
  od wsi w powiecie ostrołęckim, nie ma niestety ciągłości. Inni
  Czerwińscy są już całkiem świeżej daty.
  Istniał stary ród Lipczyńskich herbu Korwin wspomnianych w 1565
  roku, ale inni wpisani są do ksiąg dopiero w 1830 roku. Podobnie
  stare rody Lipińskich herbu Schur i Brodzic, które nazwiska swoje
  wzięli od wsi, nie mają nic wspólnego z licznymi rodzinami noszącymi
  to nazwisko, wylegitymowanymi dopiero w końcu XVIII wieku (Dołęga,
  Korsak, Lubicz, Mutyna).
  Wśród szlachty pochodzącej najprawdopodobniej od neofitów, jak
  twierdzą liczni autorzy dziewiętnastowieczni, znajdują się też
  Paździerscy herbu Ślepowron, Listopaccy herbów Lubicz i Mora oraz
  Grudzińscy herbu Łabędź i Paprzyca.
  W przypadku Grudzińskich, była też stara rodzina herbu Grzymała,
  pochodząca z Grudna w powiecie poznańskim, nie mająca nic wspólnego
  z neofitami, ale stanowiła ona wyjątek.
  Żydowski autor, Mateusz Mieses napisał, że „Musimy jednak uważać za
  prawdopodobne, że wszędzie, gdzie w Polsce spotykamy nazwiska
  powyższego typu, ma się do czynienia z potomkami jakiegoś
  nowochrzczeńca. Gdyby się zdarzył jaki wyjątek w tym kierunku,
  byłaby to egzemcja raczej, która poświadcza prawdziwość reguły”.
 • szalom_tawarisz 14.05.10, 21:02
  oblas napisał:
  > Zatem tylko 5,2% ma niesłowiańskie nazwiskasmile


  Hupka, Czaja i Pawelka w rodzinie mieli tylko owczarka
  niemieckiego smile))
 • pultorakh 11.05.10, 16:06
  Jak niby określi tego prawdziwego Polaka? Polak-katolik? Polak-Słowianim?Polak -
  zawiadaka? Polak-wąsacz? Polak-wódkopijca?
  Oczywiście, że nie ma czystych narodów w Europie, dlatego cały czas tu piszę,
  aby na siłę nie łączyć nas z Białorusinami, Ukraińcami czy Rosjanami "bo to
  Słowianie" Tak samo jeśli Polacy okazali by się faktycznie bardziej Germanami
  niż Słowianami to nie należy nas łączyć na siłę ze Szwedami, Duńczykami,
  Holendrami czy Niemcami z północy.
  Tak naprawdę czystości etnicznej w Europie też nie ma, moje opinie i poglądy
  bazują na historii ruchów etnicznych.
  Skoro 1500 lat temu mieszkały tutaj plemiona germańskie i trochę z nich zostało,
  to normalne, że po przyjściu Słowian ze wschodu i po latach wymiany ludzkiej
  między Reszą i Skandynawią i Polską, to normalne że blisko nam w do Niemców czy
  Germanów.
  Niestety teorie o "braciach Słowianach" są idiotyczne, w którymś temacie (chyba
  w tym drugim Narodowość Słowiańska")podałem linka o tym się "nasi bracia"
  zachowują w Polsce - oddawanie moczu na czyjeś samochody i atakowanie jego
  właściciela młotkiem to oznaka zcziczenia totalnego. W "bratniej" Bułgarii nie
  byłem ale byłem, przejazdem w "bratniej" Macedonii i czułem żadnych więzów z jej
  mieszkańcami poza lekkim podobieństwem języka. Bułgaria, Macedonia,
  ex-Jugosławia niech sobie żyje z własnymi braćmi z Bałkanów, a od nas wara i won.
 • oblas 11.05.10, 17:45
  Polacy nie pokazali się żadnymi Germanamii!!!
  Mamy inny genotyp.

  W Polsce występują haplogrupy:

  r1a1-57 proc.(podobnie w Rosji,na Białorusii i Ukrainie)
  i-kilkanaście proc.-również jest w Rosji,na Białorusi i Ukrainie

  Więcej jest chyba -r1b.

  Możecie poczytać a będziecie wiedzieć.Polacy są najbliżsi Słowianom
  Wschodnim!Takie są fakty.

 • pultorakh 11.05.10, 19:09
  Piszę tylko, CO Z TEGO. Poczytaj trochę o genach i o tym, w jaki sposób te
  haplogrupy mają się do tego "kto jest kim", dopiero potem możesz twierdzić, że
  Polacy i Rosjanie to bracia itd. Brytyjczycy to "bracia" Basków, i co z tego ma
  niby wynikać, że Wielka Brytania ma wypowiedzieć wojnę Hiszpanii i Francji w
  imię ratowania "swoich pobratymców genetycznych?"
 • oblas 11.05.10, 20:52
  Ja się czuję bratem Rosjanina,na pewno nie Niemca czy Żyda.
 • pultorakh 12.05.10, 08:40
  Ja się wolę czuć bratem Niemca, Francuza, Włocha, Hiszpana, Kanadyjczyka, Serba,
  Rumuna, Irańczyka, Rosjanina czy Ukraińca. Nigdy nie pozwolę aby jakieś teorie o
  "bractwie słowiańskim" i inne pierdoły dzieli prawdziwą rodzinę.
  To tak jakbym uważał rodziców i rodzeństwo za rodzinę, ale już wujków, dziadków,
  pradziadków, kuzynów za obcych, wręcz wrogich ludzi. Stąd się brały wszystkie
  wojny, najcześciej najkrwawsze toczyły się między tymi "bliższymi braćmi" niż
  między tymi dalszymi.
 • oblas 12.05.10, 12:35
  A kto tu chce z kim walczyć?
 • pultorakh 12.05.10, 15:17
  Ze Szwabami, z Zachodem nie będziemy, wolimy ZSRR tfu, FR i "bratni naród
  rosyjski", a potem bandyci z Kremla nas wykorzystają do swoich hitleroskich
  planów. Państwo Rosyjskie nigdy od czasów zniszczenia prawdziwej Rosji tzn.
  Republiki Nowogrodzkiej przez "bękarta podboju mongolskiego" czy Wielkie
  Księstwo Moskwiewskie nie było krajem pokojowo nastawionym, dzisiaj też nic się
  w tej materii nie zmieniło.
  Niech Rosjanie wrócą do korzeni(czytaj powieszą wszystkich komunistów,
  imperialistów, wielkorusów, narodowych-bolszewików, putynistów i przejdą na
  cywilizowany,europejski system, który zresztą sami mieli kilkaset lat temu) to
  wtedy możemy się z nimi "bratać".
 • oblas 12.05.10, 21:38
  Polską rządzą Niemcy.Polska jest w niewoli.
  Będziesz walczył za katolicką Rzeszę.

  Niewolnicy!Wyraźnie napisałem o Sojuszu Niepodległych Państw a nie
  jakąś tam ZSRR-Unią Europejską.

  Polska ma być wolna i niepodległa a nie jak teraz,na usługach
  agentów z Niemiec i Ameryki.
  -Czy wy jesteście ślepi?
 • pultorakh 12.05.10, 23:15
  Widać to ostatnich wydarzeniach. W Polsce wcale nie rządzą Niemcy, tylko wiele
  innych państw i narodów,ale przynajmniej z tym się nie kamuflują. Mnie bardzo
  irytuje natomiast lobby i agenci wpływu z Rosji.
  I to nie tej prawdziwej, słowiańskiej, ale mongolskiej, kremlowskiej, spod znaku
  Putina i FSB, których uważam za katów narodu rosyjskiego.
  Proponuję rzadszą lekturę gazet w stylu "NIE" czy "FiM". Sam te gazety czasami
  czytam, ale czytam także i gazety prawicowe, ponieważ chcę mieć zróżnicowany
  obraz wiadomości, a nie jednorodny.
  Polska była w niewoli rosyjskiej przez ostatnie 300 lat, no może 250 z małymi
  przerwami. Począwszy od 1707 kiedy de facto staliśmy się państwem wasalnym wobec
  Rosji aż po rok 1918, kiedy wyzwoliliśmy się z rosyjskiej (w przeważającej
  części) niewoli. Potem po 1939r., przez prawie 50 lat ponownie byliśmy
  niewolnikami Rosji.
  W niewoli niemieckiej byliśmy przez niewiele ponad 100 lat, w amerykańskiej,
  jeśli zgodzić się z Pańską teorią od 20.
  Tak więc liczby nie kłamią i doprawdy nie ma sensu nikogo straszyć
  "imperialistami i faszystami z NRF i USA" jak to się działo w okresie PRL.
  Co do nazwy - to Sojusz Niepodległych Państw istnieje jako WNP, tyle że tylko na
  papierze, bo de facto to twór martwy, a w zamierzeniach miał być tylko
  instrumentem do zniewolenia krajów sąsiednich przez jej największego i
  najsilniejszego członka.
 • adam81w 25.05.10, 22:18
  Niech to będzie związek 6 narodów: Pol, Ukr, Bia, Lit, Łot, Est.
  --
  www.polskaflaga.pl/
  o ruchach ślązakowskich
  host.blog.pl/
 • pultorakh 26.05.10, 00:30
  bankrutów typu Ukraina czy Białoruś nie ma żadnego sensu. Ja wolę żyć w Polsce
  zasobnej, takiej jak Królestwo Polskie w drugiej połowie piętnastego wieku, a
  nie żadnej RzON. Niech Białoruś i Ukraina wejdą do UE, to będziemy mogli to
  reaktywować.
 • adam81w 28.05.10, 06:05
  Po to bo to nasze dziedzictwo, coś co powinniśmy kultywować. Bo bez poznania
  Kresów, bez Kresów Polak nie może być i nie jest Polakiem w pełni. To w nas
  siedzi, jest. Czemu udawać, że Ukraina to coś obcego, nie naszego (nie w sensie,
  że mamy ją zaraz zajmować ale że jest nasza bo jest częścią naszego
  dziedzictwa). Polska będzie zasobna, jest a dzięki reaktywacji Rzeczpospolitej
  Polak czułby się na Kresach bardziej u siebie (no bo w końcu nad krajami byłaby
  jeszcze ta wyższa struktura czyli Rzeczpospolita).
  --
  www.polskaflaga.pl/
  o ruchach ślązakowskich
  host.blog.pl/
 • liberum_veto 28.05.10, 05:56
  Ciekawe, dlaczego nikt nie mówi o odbudowie Rzeczpospolitej
  Weneckiej, Cesarstwa Austro-Węgierskiego, Imperium Rzymskiego albo
  Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Przecież to
  pomysły równie "racjonalne" i równie "realistyczne" jak odbudowa
  Rzeczpospolitej przedrozbiorowej czy Polski Jagiellonów.

  Albowiem, jak pisał pewien skretyniały na starość poeta:

  14 Dlaczegoż dana jest narodowi Waszemu moc zmartwychwstania?

  15 Nie dlatego, że naród Wasz był potężny, bo Rzymianie potężniejsi
  byli, i umarli, a nie zmartwychwstają.

  16 Nie dlatego, że Wasza rzeczpospolita była starożytna i sławna, bo
  Wenecja i Genua były starożytniejsze i sławniejsze, i umarły, a nie
  zmartwychwstają.

  17 Nie dlatego, że naród Wasz był oświecony naukami, bo Grecja,
  matka filozofów, umarła i leżała w grobie, aż zapomniała o
  wszystkich naukach, a kiedy stała się prostakiem, oto zaczęła ruszać
  się.

  18 I oświecone były królestwa: Westfalskie, Włoskie i Holenderskie,
  które widzieliście, że porodziły się i poumierały, a nie
  zmartwychwstają.
  pl.wikisource.org/wiki/Ksi%C4%99gi_pielgrzymstwa_polskiego
  --
  "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
  faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński."
  Prezydent RP, listopad 2007 r.
 • adam81w 28.05.10, 06:14
  A normalnie odnieść się do pomysłu nie umiesz? Pomysł odbudowy Rzeczpospolitej
  jest bardzo racjonalny i myślę, że potrafię wymienić wiele powodów dla których
  byłby on korzystny zarówno dla Polski jak i Białorusi czy Ukrainy. No chyba, że
  chcą być wchłonięte przez Rosję. Tedy winszuję pomyślunku tym dwóm narodom.
  Białorusi już prawie dziś nie ma. Z Ukrainą może stać się podobnie. To taki
  pierwszy powód z brzegu. Na szersze uzasadnienie mojego pomysłu (dowołującego
  się do pomysłu Józefa Piłsudskiego) przyjdzie jeszcze czas. Mnie natomiast
  zastanawia czemu nie chcesz wejść w coś co może przynieść korzyści narodowi
  polskiemu? Czyżbyś się nie czuł jego częścią? Przeszkadza Ci patriotyzm polski?
  No a może naiwnie uważasz, że jeden naród nie ma prawa górować nad drugim, że
  należy szanować prawo innych narodów do zabierania Polsce kolejnych fragmentów
  jej ziemi, że w rywalizacji narodów trzeba być za bardzo fair? Myślisz, że
  ktokolwiek poza Polską dba w ogóle o polski interes narodowy? Wstyd mi i żal, że
  choć w Polsce tak niewielu dba i stawia ten interes narodu polskiego na
  pierwszym miejscu.
  --
  www.polskaflaga.pl/
  o ruchach ślązakowskich
  host.blog.pl/
 • liberum_veto 28.05.10, 06:55
  Tobie patriotyzm myli się chyba z szowinizmem. Na Ukrainie i
  Białorusi nikt nie tęskni za Rzeczpospolitą, postrzeganą tam jako
  narzędzie polskiej hegemonii i okupacji ziem ruskich. Polonizacji i
  asymilacji, zniewalania innych narodów. Dlatego pomysł odbudowy RP
  jest absurdalny, a idea jagiellońska została ostatecznie i
  doszczętnie skompromitowana w czasach II RP. Wielkie zasługi miał w
  tym dziele wspomniany przez Ciebie Piłsudski. Temat ten był już tu
  parę razy omawiany, nie bardzo mam ochotę na jego ponowne
  wałkowanie. Chleba z tej mąki i tak nie będzie... Odbudowa
  Rzeczpospolitej to zwykłe mrzonki, utopia...
  forum.gazeta.pl/forum/w,48782,101420122,104110086,kleska_cywilizacyjna_panstwowosci_jagiellonskiej_.html
  --
  "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
  faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński."
  Prezydent RP, listopad 2007 r.
 • pultorakh 28.05.10, 08:36
  adam81w napisał:

  > A normalnie odnieść się do pomysłu nie umiesz? Pomysł odbudowy Rzeczpospolitej
  > jest bardzo racjonalny i myślę, że potrafię wymienić wiele powodów dla których
  > byłby on korzystny zarówno dla Polski jak i Białorusi czy Ukrainy. No chyba, że
  > chcą być wchłonięte przez Rosję. Tedy winszuję pomyślunku tym dwóm narodom.
  > Białorusi już prawie dziś nie ma. Z Ukrainą może stać się podobnie. To taki
  > pierwszy powód z brzegu.
  Pojedź na Białoruś a potem na Ukrainę i przekonasz się, że zarówno Białoruś jak
  i Ukraina ISTNIEJĄ I MAJĄ SIĘ DOBRZE. Łykasz propagandę podawaną w mediach jak
  kaczka karmiona, przeznaczona na ubój.
  Jakbyś śledził wątki w tej części forum to byś wiedział, że:
  Białoruś jest państwem niepodległym, mającym dość Rosji i lawirującym między
  innymi centrami polityczno-ekonomicznymi. Jej państwowość jest obecnie
  silniejsza jak nigdy więcej, następuje odrodzenie narodowo, o dziwo, z polecenia
  Łukaszenki!!
  Ukraina, mimo zmiany rządy trzyma się swojej państwowości i kierunku rozwoju
  jeszcze mocniej. Dzięki umowom z Rosją ma dużo silniejszą pozycję w rozmowach z
  UE, do której i tak, kiedyś tam wstąpi. Ukraina broni się przed rosyjskim
  kapitałem i odrzuca wszelkie te inicjatywy, które grożą przejęciem kontroli nad
  jej gospodarką przez Rosję (jak np. połaczenie Naftohazu i Gazpromu czy spółek
  energetycznych i współpraca w dziedzinie atomu).
  Ukrainie i Białorusi do obrony przed Rosją NIE JEST POTRZEBNA POLSKA, TYLKO TEN
  DRUGI SĄSIEDNI KRAJ - dla Białorusi - Ukraina, dla Ukrainy-Białoruś. Ten projekt
  zapoczątkowany w zeszłym roku przez Łukaszenkę i Juszczenkę jest kontynuowany.
  Polska swoją skrajnie nieodpowiedzialną polityką czyli dzieleniem na "dobrą"
  Ukrainę, "złą" Białoruś i "diabelską, imperialną" Rosję sama sobie szkodzi i
  swoim sąsiadom.
 • liberum_veto 29.05.10, 17:15
  1. Można rzeczywiście mówić o pewnym zbliżeniu na linii Mińsk -
  Kijów, co dostrzegają także media rosyjskie. Ostatnio ratyfikowano
  nawet umowę o granicy, stanowiącą od wielu lat kwestię sporną.
  2. Państwowość ukraińska i białoruska są stosunkowo świeżej daty.
  Niektórzy mają tendencję do traktowania tych krajów w kategorii
  państw sezonowych, niezdolnych do przetrwania. Skazanych na
  zdominowanie i wchłonięcie przez silniejszych sąsiadów. Tak być
  oczywiście może, ale przecież nie musi. Przedwczesne są więc rojenia
  o "odbudowie Rzeczpospolitej" jako panaceum na groźbę wchłonięcia
  Białorusi czy Ukrainy przez Rosję. Te państwa mogą się wybić na
  niepodległość i nie potrzebują ani polskiego buta, ani rosyjskiego
  knuta... Jak pisał poeta: "lepszy na wolności kęsek lada jaki, niźli
  w niewoli przysmaki". Co prawda Białoruś robi wiele, aby tę
  historyczną szansę zmarnować... A i na Ukrainie silne są podziały i
  tendencje odśrodkowe, które teoretycznie mogą doprowadzić nawet do
  rozpadu tego państwa... Generalnie, przyszłość jest
  nieprzewidywalna. Jeszcze 25 lat temu nikomu się przecież nie śniła
  niepodległa Ukraina ani Polska w UE czy w NATO.
  kresy24.pl/showNews/news_id/10381/?action=showNews&news_id=10381&=&=&=
  „Zaczynają się spełniać prognozy ekspertów co do dalszego zbliżenia
  na linii Mińsk-Kijów. Na razie, co prawda, nie ma podstaw do obaw,
  że ta przyjaźń zwróci się przeciwko Rosji, ale nie możemy wykluczyć
  takiego rozwoju sytuacji”, uważa „Niezawisimaja Gazieta”.
  Rosyjski dziennik informuje, że w najbliższym czasie ma dojść do
  spotkania prezydentów Ukrainy i Białorusi, podczas którego omówione
  zostaną szczegóły współpracy dwustronnej. Janukowycz i Łukaszenka
  potwierdzili te plany podczas rozmowy telefonicznej. Korzystając z
  okazji Janukowycz podziękował białoruskiemu liderowi za poparcie w
  wyborach i udział w uroczystościach inauguracyjnych w Kijowie.
  W przededniu wyborów na Ukrainie Mińsk oficjalnie podkreślał, że
  niezależnie od wyników głosowania skupi się na budowie
  dobrosąsiedzkich stosunków z Kijowem. 25 lutego, podczas spotkania z
  byłym prezydentem Wiktorem Juszczenką, Łukaszenka wyraził
  wdzięczność za jego pomoc w kontaktach z Europą.
  Białoruś udowodniła też, że gotowa jest do rozwiązania kwestii
  spornych, jakie pojawiły się w relacjach z ukraińskim sąsiadem.
  Białoruski parlament ma podjąć decyzję odnośnie ratyfikacji umowy o
  granicy państwowej Ukrainy i Białorusi. Do tej pory nie udało się
  uzyskać porozumienia w tej sprawie, gdyż Białoruś w zamian za
  ratyfikację żądała spłaty zadłużenia przedsiębiorstw z okresu
  radzieckiego – w sumie około 150 milionów dolarów. Kijów odmawiał,
  twierdząc, że nie jest to dług państwowy. Po ubiegłorocznym
  spotkaniu liderzy krajów oświadczyli, że znaleźli satysfakcjonujące
  obie strony rozwiązanie problemu.
  „NG" uważa również za bardzo perspektywiczną współpracę Białorusi i
  Ukrainy jako krajów tranzytowych. Juszczenko i Łukaszenka nie doszli
  do konkretnych ustaleń dotyczących projektów tranzytu kaspijskiej
  ropy, ale wyrazili swoje zainteresowanie sprawą. Według gazety
  ciepłe stosunki Janukowycza i Łukaszenki dają podstawy, by sądzić,
  że temat ten doczeka się kontynuacji.
  --
  "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
  faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński."
  Prezydent RP, listopad 2007 r.
 • liberum_veto 30.05.10, 07:58
  pultorakh napisał:
  > Pojedź na Białoruś a potem na Ukrainę i przekonasz się, że zarówno
  > Białoruś jak i Ukraina ISTNIEJĄ I MAJĄ SIĘ DOBRZE. Łykasz
  > propagandę podawaną w mediach jak kaczka karmiona, przeznaczona na
  > ubój.

  He, he, dobre z tą kaczką. Ty z kolei, takie odnoszę wrażenie,
  bezkrytycznie "łykasz" propagandę sukcesu w stylu gierkowskim
  uprawianą przez Aliaksandara Łukaszenkę. I stąd jakieś nonsensowne
  wypowiedzi o "balansowaniu Białorusi pomiędzy Rosją a Zachodem". Na
  Zachodzie Łukaszenka nie ma żadnego, ale to dosłownie ŻADNEGO
  partnera do dyskusji. Nikt z nim nie chce nawet rozmawiać.
  Traktowany jest z wielką niechęcią, a w najlepszym przypadku z
  obojętnością. Doprowadził do całkowitej niemal izolacji Białorusi w
  relacjach z Zachodem. A i w stosunkach z Moskwą coraz częściej
  napotyka na przejawy zniecierpliwienia. Zaczyna być coraz bardziej
  kłopotliwym sojusznikiem. Krótko mówiąc: ściana lub mur milczenia i
  obojętności na Zachodzie, lekceważenie i coraz częściej ściana w
  Moskwie. Łukaszenka nie "balansuje" tylko raczej miota się od ściany
  do ściany. Ale sam na to ciężko zapracował. Jak se pościelesz, tak
  się wyśpisz...
  ---
  Przyjrzyjcie się mi, bo patrzycie na Łukaszenkę.
  (Jarosław Kaczyński, prezes IV RP)
 • pultorakh 30.05.10, 08:38
  W zasadzie to Łukaszenka jest już w pułapce, coby nie zrobił, w którą stronę nie
  poszedł to i tak prędzej czy później straci władzę.
  Unia nie da nic więcej póki Białoruś nie rozpocznie czegoś robić w kierunku
  realnych zmian i reform. Rosja natomiast nie da już więcej zniżek i pomocy,
  dopóki Białoruś w pełni nie podporządkuje się jej i nie przekaże kontroli nad
  swoją gospodarką. Jedno i drugie uderza w elity władzy i grozi zawaleniem się
  systemu.
 • liberum_veto 30.05.10, 11:39
  1. Nie wiem, na jakich pracach naukowych oparłeś swoje mniemanie o
  Łukaszence jako żarliwym patriocie, zbawcy Białorusi, umacniającym
  białoruską tożsamość narodową, balansującym pomiędzy Rosją a
  Zachodem itd. itp. Właściwym człowieku na właściwym miejscu, dla
  którego nie ma żadnej alternatywy... To przypomina trochę uprawianie
  kultu jednostki, i to w wydaniu stalinowskim.
  2. Nauki polityczne nie zaliczają się zresztą do nauk ścisłych i
  można znaleźć prace analityczne czy nawet naukowe na poparcie każdej
  tezy, w tym tez ze sobą sprzecznych czy wzajemnie się wykluczających.
  3. Prawda jest taka, że Łukaszenka nie jest żadnym zbawcą Białorusi,
  tylko jej największym problemem, kulą u nogi, hamującą rozwój tego
  kraju w kierunku standardów europejskich. On uprawia politykę według
  najgorszych i dawno już skompromitowanych wzorców komunistycznych,
  które wszędzie w Europie odrzucono. Nawet w Azerbejdżanie.
  Białoruś Łukaszenki to "chory człowiek Europy", wrzód na ciele...
  4. Łukaszenka miota się jak tygrys w klatce, groźnie przy tym
  jeszcze porykując, a to w kierunku Moskwy, a to w kierunku Brukseli.
  Nikt tego nie traktuje poważnie, są to działania czysto
  propagandowe, na użytek wewnętrzny, na zasadzie "ciemny lud to
  kupi". W klatce tej AŁ znalazł się jednak na własne życzenie,
  zgodnie z zasadą: "miałeś chamie złoty róg...".
  --
  "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
  faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński."
  Prezydent RP, listopad 2007 r.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka