Dodaj do ulubionych

Wszechukraińska Organizacja "Swoboda"

03.05.09, 08:33
Faszyzujący szowiniści w natarciu:
Zwycięzcą przedterminowych wyborów do tarnopolskiej rady obwodowej 15 marca została szowinistyczna partia "Swoboda", uzyskując 35% poparcia (w poprzednich wyborach nie przekroczyła tu progu 3%). Ten sukces sprawia, że "Swoboda", dotychczas drugorzędne ugrupowanie regionalne, staje się uczestnikiem ogólnokrajowej sceny politycznej. Jest to też wymowne świadectwo postępującej radykalizacji przynajmniej części społeczeństwa Ukrainy.

Partia ta powstała w 1991 roku jako Ukraińska Partia Socjalno-Narodowa; jej członkowie określali się wówczas mianem "socjalnacjonalistów". Była to najbardziej radykalna ukraińska organizacja nacjonalistyczna, niezbyt liczna i mało wpływowa. Jednak jeden z jej przywódców, Ołeh Tiahnybok, w 1998 i 2002 roku zdobył mandat do Rady Najwyższej w wyborach większościowych. Partia ta zdobywała też pojedyncze mandaty w wyborach lokalnych w obwodach zachodniej Ukrainy. Ważnym etapem rozwoju ruchu socjalnacjonalistycznego była przeprowadzona w 2003 roku akcja "Wołyń pamięta", wymierzona wprost w polską pamięć o mordach ludności polskiej na Wołyniu i ówczesny akt pojednania prezydentów Polski i Ukrainy w Pawliwce.
W 2004 roku nazwę partii zmieniono na obecną, prawdopodobnie w celu zerwania z wizerunkiem partii faszyzującej. Na czele partii stanął Ołeh Tiahnybok (ur. 1968), jeden z jej założycieli. W wyborach parlamentarnych 2006 roku "Swoboda" uzyskała 0,4% głosów, ale w wyborach samorządowych zdobyła liczne mandaty, w tym do lwowskiej rady obwodowej 10, lwowskiej miejskiej 9, tarnopolskiej miejskiej 4.
Oficjalny program "Swobody" można określić jako demokratyczny i prozachodni, choć jednocześnie szowinistyczny (podstawą ładu społecznego ma być "naród ukraiński jako kategoria naturalna/biologiczna oraz wyjątkowa wartość"), niechętny wobec mniejszości narodowych i zdecydowanie antyrosyjski. Jest on też wewnętrznie niespójny: np. opowiada się jednocześnie za członkostwem Ukrainy w NATO i przywróceniem jej statusu mocarstwa atomowego. Istnieją jednak poważne podejrzenia, że rzeczywisty program partii jest znacznie bardziej radykalny, antydemokratyczny i co najmniej faszyzujący. "Swoboda" nigdy nie ujawniła powodów zmian, uchwalonych w 2004 roku, a wokół niej, zapewne pod jej niejawnym patronatem, działają liczne organizacje socjalnacjonalistyczne, głoszące poglądy otwarcie antysemickie (wypowiedzi tej treści zdarzały się i Tiahnybokowi, i innym przywódcom partii), a nawet nazistowskie (jak Ośrodek Badań Politycznych im. J. Goebbelsa, publikujący w internecie tłumaczenia prac teoretyków narodowego socjalizmu). Są wśród nich też organizacje o charakterze paramilitarno-bojówkarskim.
Według własnych danych, "Swoboda" liczy obecnie 15 tysięcy członków i ma organizacje terenowe we wszystkich obwodach Ukrainy. Źródła jej finansowania są niejasne: według własnych deklaracji są to głównie składki drobnych i średnich przedsiębiorców. Jak się wydaje, głównym hamulcem rozwoju partii jest słabość kadrowa. Jednak po wygranych wyborach w Tarnopolu oraz wobec pogłębiania się kryzysu zaufania do dotychczasowych elit politycznych należy oczekiwać dalszego wzrostu popularności "Swobody".

osw.waw.pl/pub/BiuletynOSW/2009/0903/090318/TnW01.htm
Edytor zaawansowany
 • klamstwo_pawlokomskie 03.05.09, 08:37
  Ukraińska partia nacjonalistyczna WZ "Swoboda" podpisze porozumienie o
  współpracy z francuskim Frontem Narodowym Jean-Marie Le Pena - poinformowało jej
  biuro prasowej.

  www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/ukrainscy-nacjonalisci-w-sojuszu-z-le-penem
  Ożywione kontakty francuskiego Frontu Narodowego z ukraińskimi nacjonalistami
  trwają od czasu wizyty jego lidera Jeana-Marie Le Pena w Kijowie w roku 2000.
  Zostały one skonsumowane podczas wizyty Tiahnyboka w Parlamencie Europejskim w
  Strasburgu w dniach 24 - 25 marca br.
 • liberum_veto 05.05.09, 09:08
  Współcześni ukraińscy faszyści mieli godnych poprzedników, którym obecnie
  stawiane są na Ukrainie pomniki...
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=48782&w=72478563&a=82338016
  Czy Ukraina nie ma innych "bohaterów narodowych" niż faszyści z OUN-B
  (frakcja Bandery), sojusznicy Hitlera???!!!
 • klamstwo_pawlokomskie 03.05.09, 08:50
  Partia Swoboda wsławiła się w Polsce w lutym, gdy w odpowiedzi na upamiętnienie ofiar mordu na około tysiącu polskich mieszkańców Huty Pieniackiej (zachodnia Ukraina) postawiła przy drodze do tej wsi krzyż pamięci ukraińskich ofiar "polskich szowinistów". Ukraińscy nacjonaliści twierdzą, że akcją odwetową na mieszkańcach Huty Pieniackiej 28 lutego 1944 r. dowodzili Niemcy. Utrzymują również, że nie ma dowodów, iż zbrodnię popełniła Ukraińska Powstańcza Armia i SS-Galizien. Sekretarz generalny Rady Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik uważa, iż udział Ukraińców w zbrodni w Hucie Pieniackiej jest "niepodważalny". Śledztwo w sprawie zbrodni prowadzi krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Ostatnio o partii Swoboda było także głośno, kiedy przyznała się, że to ona zleciła rozmieszczenie we Lwowie plakatów z symboliką dywizji SS-Galizien. "Ukraińska dywizja Galicja; Oni bronili Ukrainy" - głosiły umieszczone na nich napisy.
 • pisz_pan_na_berdyczow 03.05.09, 16:31
  klamstwo_pawlokomskie napisał:

  > Faszyzujący szowiniści w natarciu:
  > Zwycięzcą przedterminowych wyborów do tarnopolskiej rady obwodowej
  15 marca zos
  > tała szowinistyczna partia "Swoboda", uzyskując 35% poparcia (w
  poprzednich wyb
  > orach nie przekroczyła tu progu 3%). Ten sukces sprawia,
  że "Swoboda", dotychcz
  > as drugorzędne ugrupowanie regionalne, staje się uczestnikiem
  ogólnokrajowej sc
  > eny politycznej. Jest to też wymowne świadectwo postępującej
  radykalizacji przy
  > najmniej części społeczeństwa Ukrainy.
  >
  > Partia ta powstała w 1991 roku jako Ukraińska Partia Socjalno-
  Narodowa; jej czł
  > onkowie określali się wówczas mianem "socjalnacjonalistów".

  Czyli początkowo nawet z nazwą się nie kryli NARODOWI SOCJALIŚCI
  czyli NAZIŚCI!

  --
  TVG-9 - niezależna internetowa TV

  www.tvg9.cba.pl
 • klamstwo_pawlokomskie 05.05.09, 22:14
  pisz_pan_na_berdyczow napisał:
  Czyli początkowo nawet z nazwą się nie kryli NARODOWI SOCJALIŚCI
  czyli NAZIŚCI!

  Dziś przejęli władzę w tarnopolskiem a jutro...
 • liberum_veto 04.05.09, 11:00
  To my rozwiesiliśmy we Lwowie plakaty z odznaką dywizji SS Galizien -
  potwierdzają liderzy faszyzującej partii Swoboda. "Mamy prawo robić
  to, co dyktuje nam sumienie" – broni inicjatywy lwowski radny
  Swobody Andrij Chomycki. Do niedawna marginalne ugrupowanie zyskuje
  coraz większe grono zwolenników – informuje Dziennik.
  Wiosną na ulicach Lwowa rozwieszono 20 citylightów upamiętniających
  dywizję SS Galizien. Do akcji - przeprowadzonej prawdopodobnie za
  przyzwoleniem ratusza - przyznała się Swoboda. Członkowie
  organizacji nie widzą jednak w plakatach niczego
  kontrowersyjnego. "Naszym głównym celem jest pokazanie Ukraińcom,
  kto jest kim" - powiedział dziennikowi "Ukrajina Mołoda" Andrij
  Chomycki. "To nasza wewnętrzna sprawa" - dodał.
  Plakaty sławiące 14. Dywizję Grenadierów SS są częścią projektu
  propagandowego "Skarb narodu" i mają wisieć do 28 kwietnia, dnia w
  którym przypada 66. rocznica uroczystej inauguracji kolaboracyjnej
  jednostki. Jej żołnierze wsławić się mieli przede wszystkim
  polowaniem na lubelskich partyzantów i licznymi masakrami ludności
  cywilnej, między innymi mordem dokonanym w lutym 1944 roku na 868
  mieszkańcach Huty Pieniackiej, czy masakrą w Chodaczkowie Wielkim,
  gdzie zabito 862 Polaków.
  www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/swoboda-przyznaje-sie-do-kultu-ss
 • liberum_veto 06.07.09, 11:25
  "Svoboda" będzie przeciwdziałać antyukraińskim występom Polaków na
  Wołyniu (03.07.2008)
  Iwanyczówskiej rejonowej organizacji WO"Svoboda" zostało wiadomo o
  zamiarze przeprowadzenia 12 lipca we wsi Pawłówka Iwanyczowskiego
  rejonowi Wołyńskiego obwodu obok odpowiedniego pamiętnego znaku
  egzekwii uszanowania pamięci Polaków, które zginęli w 1943 roku.
  Inicjatorem takiego przedsięwzięcia są kilka osób prywatnych z
  Republiki Polska.
  Jak zawiadomili ZAXID.NET w służbie prasowej rejonowej organizacji
  WO "Svoboda", w związku z tym "Svoboda" jest zaniepokojona
  możliwością publicznych występów podczas tego przedsięwzięcia,
  skierowanych przeciw narodo-wyzwoleńczemu ruchowi Ukraińców 1930-50-
  chlat, jednostronnego (propolskiego) oświetlania historii
  ukraińskiego i polskiego ludu na Wołyniu w czterdziestych latach
  zeszłego wieku i, w ogóle, stworzenie negatywnego imidżu co do
  Ukrainy.
  "Wszystko to odbywa się na tle celowych działań pewnych politycznych
  sił w Polsce co do stworzenia obrazu poszkodowanej strony w
  współzależności z Ukrainą i przemilczania faktów masowego
  zniszczenia Ukraińców podczas okupacji polską władzą ukraińskich
  ziem w ciągu więcej niż pięciu wieków, między innymi w
  czterdziestych latach, kiedy tak zwana Armia Krajowa, pragnąc
  odnowić Polskę w zasięgach przed wrześniem 1939 roku, zaczęła masowe
  zniszczenie ukraińskiej ludności na Wołyniu, że i wywoływało
  oburzenie i skuteczny opór miejscowej ludności, na obronę której
  stanęły drużyny UPA", - chodzi w doniesieniu służby prasowej.
  Oprócz tego, 6 lipca tego roku podczas obrad sejmu Republiki Polska,
  wskutek fałszowania historycznych wydarzeń i obraza ukraińskiego
  wyzwoleńczego ruchu szowinistycznymi siłami, będzie wynosiło się
  pytanie o uznaniu UPA winną w "ludobójstwie Polaków".
  "Dlatego żądamy od ukraińskiej władzy przedsięwziąć środków co do
  uniemożliwiania użycia polską stroną podczas przeprowadzenia
  egzekwie publicznych oświadczeń, które noszą polityczną barwę. W
  razie bezczynności ukraińskich narządów państwowej władzy
  pozostawiamy za sobą prawo przedsięwziąć aktywnych środków
  społecznego wpływu co do przeszkody antyukraińskich występów polską
  stroną 12 lipca 2008 roku we wsi Pawłówka Iwanyczowskiego
  Wołyńskiego obwodu", - uprzedzili wołyńscy aktywiści WO "Svoboda".
  www.zaxid.net/newspl/2008/7/3/122219/
  --
  "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
  faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński".
  Prezydent RP, listopad 2007 r.
 • liberum_veto 20.07.09, 12:44
  Kolejna odsłona sprawy nielegalnie postawionego pomniku UPA w
  masywie Chryszczatej w Bieszczadach. Powiatowy Inspektorat Nadzoru
  Budowlanego w Sanoku wydał decyzję o jego rozbiórce, jako samowoli
  budowlanej. W odpowiedzi przedstawiciele ukraińskiej
  partii "Swoboda" wezwali Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy,
  aby "nie dopuściło do tej bluźnierczej akcji".
  (...)
  W odpowiedzi Frakcja Wszechukraińskiego Zjednoczenia "Swoboda" w
  Radzie Miejskiej Lwowa wystąpiła z odezwą przeciwko "zniszczeniu
  pomnika ukraińskich powstańców, którzy w 1947 roku prowadzili
  działania bojowe na etnicznie ukraińskich ziemiach, które obecnie
  wchodzą w skład Polski". Decyzję tą nazwano "wrogimi działaniami
  wobec narodu ukraińskiego" i w związku z tym działacze "Swobody"
  wezwali ukraiński MSZ, aby nie dopuścił do tej "bluźnierczej akcji".
  Zwrócili się także do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej
  Polskiej we Lwowie, aby wpłynął na skasowanie przez władze
  województwa podkarpackiego decyzji o likwidacji pomnika UPA w
  masywie Chryszczatej.

  W przeciwnym wypadku "Swoboda" grozi, że zwróci się do władz
  ukraińskich z żądaniem zastosowania symetrycznych działań w stosunku
  do miejsc pamięci Polaków poległych na terytorium Ukrainy.

  Tych zaś według ostrożnych danych Rady Ochrony Pamięci Walk i
  Męczeństwa, znajduje się na Ukrainie ponad 4 tysięce, w tym około
  1,5 tysiąca miejsc, w których spoczywają Polacy zamordowani przez
  ukraińskich nacjonalistów z UPA i OUN.

  Wszechukraińskie Zjednoczenie "Swoboda" jest obecnie największą
  partią nacjonalistyczną na Ukrainie, próbującą jednoczyć wokół
  siebie partie o podobnym profilu. W ostatnich wyborach
  parlamentarnych na Ukrainie, w roku 2007, "Swoboda", której udało
  się zarejestrować listę w cały kraju, zdobyła zaledwie 0,8% głosów.
  Jednak według obecnych szacunków, w następnych wyborach jej
  przedstawiciele mają realną szansę na przekroczenie 3 procentowego
  progu i wejścia do Rady Najwyższej, w której w latach 2002 - 2007
  zasiadali już przedstawiciele tej partii, startując wówczas z list
  Naszej Ukrainy. W Radzie Miasta Lwowa, składającej się z 90
  radnych, "Swoboda" ma 9 przedstawicieli.
  www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/swoboda-grozi-polsce
 • liberum_veto 02.08.09, 09:46
  Potomkowie katów chcą decydować, co wolno a czego nie wolno potomkom
  ofiar. I to się dzieje na półtora roku przed EURO 2012!
  www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=121&pkid=126&nid=2024
  Za agencją ZAXID
  Organizacja „Swoboda” jest zaniepokojona sytuacją w rejonie
  iwanickim obwodu wołyńskiego, gdzie Polacy pobudzeni uchwałą Sejmu
  RP z 15 lipca 2009 „O tragicznym losie Polaków na Kresach
  Wschodnich” bez przeszkód kursują grupami po ukraińskim rejonie, w
  celu postawienia rozmaitych znaków pamiątkowych Polakom, którzy
  zginęli w latach 40-tych. Forma i treść tych znaków określana jest
  dowolnie, bez uzgodnienia z władzą.
  Przedstawiciele tych grup, wywodzący się spośród miejscowej
  ludności, rozpowszechniają literaturę skierowaną przeciwko
  ukraińskiemu ruchowi narodowo-wyzwoleńczemu od lat 30-ch do 50-ch.
  Doszło do tego, że niektórzy uczestnicy takich grup grożą miejscowym
  mieszkańcom wysiedleniem z ich ziemi, która kiedyś rzekomo należała
  do Polaków. Obecnie Polacy domagają się od lokalnych władz ziemi
  Iwanickiej zezwolenia na budowę, na terenie administrowanym przez
  radę wiejską w Pawliwce (Porycku), kapliczki ku czci zamordowanych
  Polaków. Częścią kaplicy ma być krzyż, niedawno przywieziony z
  Polski. Treść napisu na krzyżu została na razie ukryta przed
  Ukraińcami. Według naszych informacji napis będzie w przybliżeniu
  brzmiał tak: „Polakom, zamordowanym przez ukraińskich
  nacjonalistów”.
  Działalność tych grup jest ściśle powiązana z deklaracjami
  oficjalnych przedstawicieli strony polskiej. Ostatecznym celem tych
  posunięć jest uznanie przez stronę ukraińską działań, w których
  zginęli Polacy na Wołyniu w latach czterdziestych, jako ludobójstwa
  narodu polskiego. Po tym uznaniu możliwe będą roszczenia ze strony
  Polski i jej obywateli w sprawie należnych odszkodowań.
  Szczególnie fakt ten martwi, że to wszystko ma miejsce w przededniu
  spotkania prezydentów obu państw na początku września w Sahryniu
  (Polska). Według faktycznych informacji, warunkiem strony
  przyjmującej, tj. Polski, jest uznanie ludobójstwa Polaków przez
  prezydenta Wiktora Juszczenkę. Takie stanowisko wygląda na handel,
  gdzie z jednej strony Polska jest tak zwanym adwokatem Ukrainy w
  relacjach z UE a z drugiej – nasze państwo ma uznać ludobójstwo
  Polaków w latach czterdziestych.
  Strona polska pozwoliła sobie na ogłoszenie takiego stanowiska tylko
  z uwagi na słabość władz ukraińskich, które nie mogą zająć wyraźnego
  stanowiska odnoście ukraińsko – polskich konfliktów i
  kilkusetletniego ciemiężenia Ukraińców przez Polaków.
  Biorąc to pod uwagę, Iwanicka rejonowa organizacja „Swoboda” domaga
  się od władz ukraińskich użycia skutecznych i surowych środków dla
  obrony ukraińskich interesów narodowych w relacjach ze stroną
  polską. Uważamy, że budowanie polskich pomników na Ukrainie oraz
  ukraińskich pomników w Polsce ma odbywać się wyłącznie na podstawie
  parytetów.
  Iwanicka rejonowa organizacja „Swoboda” zwraca się do deputowanych
  Rady rejonowej w Iwaniczach z postulatem rozpatrzenia tego problemu
  i zakazania wznoszenia na terenie rejonu jakichkolwiek pomników,
  które obrażają godność narodową Ukraińców i przekazują skrzywione
  pojmowanie historii.
 • liberum_veto 15.08.09, 06:32
  Swoboda atakuje polskie media na Wołyniu
  Ukraińscy nacjonaliści z przyznającej się do kultu SS
  partii "Swoboda" atakują wydawaną w Łucku na Ukrainie polsko-
  ukraińską gazetę "Monitor Wołyński". "Swoboda" twierdzi, że gazeta
  znieważa mieszkańców Wołynia, obarczając UPA odpowiedzialnością za
  ludobójstwo Polaków w czasie II wojny światowej.
  W oświadczeniu zamieszczonym na swojej stronie nacjonaliści domagają
  się od redaktora naczelnego gazety Walentego Wakoluka oficjalnych
  przeprosin w związku z opublikowanym w gazecie tekstem "Nie o zemstę
  lecz o pamięć wołają ofiary". W tekście tym (zamieszczonym poniżej)
  Wakoluk przypomina wydarzenia z 11 lipca 1943 r. (tzw. "krwawa
  niedziela") - kulminacji wołyńskiego ludobójstwa, dokonanego przez
  UPA na polskiej ludności Wołynia.
  www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/swoboda-atakuje-polskie-media-na-wolyniu
  Swoboda zarzuca autorowi artykułu, że napisał go pod dyktando z
  Polski. Świadczyć o tym ma użyta w artykule frazeologia, jak i fakt,
  że gazeta jest współfinansowana przez stronę polską. "Swoboda" uważa
  również, że artykuł jest kontynuacją anty-ukraińskiej kampanii, z
  jaką mamy do czynienia w Polsce od czasu przyjęcia przez Sejm
  Rzeczypospolitej uchwały "O tragicznym losie Polaków na Kresach
  Wschodnich" (15.07.09).
  Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, która współfinansuje gazetę
  odrzuca zarzuty nacjonalistów, nazywając je absurdalnymi. - Nasza
  organizacja wspomaga dziesiątki tytułów wydawanych przez mniejszość
  polską w krajach b. ZSSR - mówi wiceprezes Fundacji, Rafał
  Dzięciołowski. - Nigdy nie ingerujemy w treść artykułów. Dziwię się
  tym protestom, bo Walenty Wakoluk jest naprawdę wielkim przyjacielem
  Ukraińców, mimo iż mógłby mieć wszelkie powody do tego, by nie
  odczuwać do nich sympatii. Jego rodzina została wymordowana przez
  UPA w czasie II Wojny Światowej - przypomina Dzięciołowski.
 • liberum_veto 28.08.09, 09:58
  Pod sztandarem Bandery do boju!
  24 sierpnia w dniu święta 18 rocznicy niepodległości Ukrainy we wsi
  Strusiw na Tarnopolszczyźnie odsłonięto kolejny pomnik watażki OUN
  Stepana Bandery. Na uroczystości odsłonięcia lider skrajnie
  nacjonalistycznej opcji „Swoboda” Oleh Tiahnybok oświadczył, iż w
  dniu niepodległości a także święta flagi ukraińskiej powstanie
  nowego pomnika Stepana Bandery jest symboliczne, bo Bandera jest tym
  sztandarem, który ma prowadzić naród ukraiński ku szczęśliwej
  przyszłości. Obecni decydenci ukraińscy są karłami w porównaniu z
  postacią olbrzyma Bandery, który zawsze był bohaterem i ponosił
  odpowiedzialność za wszystko co czynił. Obecny lider nacjonalistów
  ukraińskich zarzucił prezydentowi Wiktorowi Juszczence, iż w roku
  stulecia urodzin Bandery jeszcze nie nagrodził go pośmiertnie
  orderem Bohatera Ukrainy. Także Tiahnybok oskarża parlament, że do
  dziś weteranów UPA nie uznano za kombatantów II wojny światowej.
  Zdaniem współczesnego spadkobiercy OUN-UPA obecna władza na Ukrainie
  boi się twardej ręki Bandery. Ale mimo wszystko prawdziwi Ukraińcy
  dojdą do władzy na Ukrainie, aby pod sztandarem Bandery zbudować
  Wielką Ukrainę.
  Wódz ukraińskich nacjonalistów pochwalił chłopów wsi Strusiw, że
  zachowali ducha Bandery i są gotowi do boju w każdym momencie.
  www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=2094
  --
  "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
  faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński".
  Prezydent RP, listopad 2007 r.
 • venus99 28.08.09, 13:42
  zachowali ducha i są gotowi...znowu mordować?
  --
  dum spiro,spero
 • liberum_veto 09.09.09, 21:42
  www.lviv.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/011756/
  Всеукраїнське об’єднання "Свобода" ухвалило заяву щодо подій у с.
  Гута Пеняцька 31 серпня 2009 року. У заяві, адресованій Президенту
  України Віктору Ющенку, Міністру Закордонних справ України, Голові
  Служби безпеки України, Головам Львівської обласної адміністрації та
  Львівської обласної ради, йдеться:

  "31 серпня 2009 р. на території, приналежній до Голубицької
  сільської ради Бродівського району Львівської області (колишнє с.
  Гута Пеняцькаwink відбувся масовий захід, у якому взяли участь понад
  200 громадян Республіки Польща, серед них – більше 100 байкерів, що
  нібито були учасниками "ІХ Райду Катинського".

  Слід зазначити, що про цей масовий захід на території Гути Пеняцької
  не було повідомлено українські органи державної влади та місцевого
  самоврядування. Окрім того, напередодні на території колишнього села
  без відповідних погоджень встановлені металеві хрести.

  Як стало відомо із польських ЗМІ, метою заходу було відвідання Гути
  Пеняцької - "польського села, мешканці якого 65 років тому були
  замордовані українськими бандитами з УПА та Дивізії СС "Галичина", а
  село було спалене. Така доля спіткала тисячі польських сіл ..."
  (raidkatynski.net).

  ВО "Свобода" стурбоване тим, що захід під назвою ІХ Райд Катинський
  було організовано з метою викривлення історії українсько-польських
  стосунків, нагнітання антиукраїнської істе
 • liberum_veto 15.09.09, 06:50
  Blok Julii Tymoszenko poniósł klęskę w wyborach lokalnych w
  Tarnopolu na zachodniej Ukrainie. Zdaniem politologów, ich wynik
  świadczy o kryzysie nie tylko ugrupowania premier, ale też
  wszystkich większych ukraińskich sił politycznych.
  Zwycięzcą wyborów zostało nacjonalistyczne ugrupowanie Swoboda,
  które wprowadziło do 120-osobowej rady obwodowej 50 deputowanych. 20
  osób będzie reprezentowało partię Wspólne Centrum - nową, pozbawioną
  ideologii siłę polityczną, założoną przez szefa sekretariatu
  prezydenta Wiktora Bałohę. Na trzecim miejscu znalazła się popularna
  dotąd głównie na wschodzie Partia Regionów. Dopiero za nią Blok
  Julii Tymoszenko z jedynie 12 deputowanymi.
  Zdaniem politologów, ugrupowanie premier spodziewało się porażki i
  dlatego starało się za wszelką cenę zablokować wybory. Wynik
  głosowania, a przede wszystkim sukces Swobody może oznaczać, iż
  Ukraińcy szukają nowych sił politycznych. Dlatego, według ekspertów
  z pozarządowego Komitetu Wyborców Ukrainy, siły parlamentarne mogą w
  najbliższym czasie starać się pozbawić Ukraińców możliwości
  głosowania - na przykład przenosząc wybory prezydenta do Rady
  Najwyższej. Miałoby na tym zależeć Blokowi Julii Tymoszenko i Partii
  Regionów.
  www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/nacjonalistyczna-swoboda-wygrala-w-tarnopolu
 • natka134 16.09.09, 13:24
  для чего и для кого существует феномен под названием "Тягныбок"?

  "Для того, чтобы разные постсоветские персоны говорили о возрождении
  фашизма в Украине. Для того, чтобы разные телеуроды с умным видом
  говорили, что такой страны нет и быть не должно."
  "Короче говоря, проект "Тягныбок" - это еще одна кукла Гитлера в
  киевском торговом центре.
  Мне понятно даже, почему к Тягныбоку идет молодая и активная
  украинская молодежь: потому что в этом проекте есть относительно
  внятная идеологическая составляющая, чего у других украинских партий
  и движений нет и близко. Плюс определенная форсированная харизма
  самого Олега Тягныбока. Но если задуматься: кто и зачем дает этому
  человеку ресурсы (в том числе, телевизионныеwink, становится понятно,
  что проект "Тягныбок" - проект многоцелевой, его основные задачи
  таковы: (1) уничтожать имидж Украины за границей; (2) пугать юго-
  восточные регионы, раскалывать Украину, способствовать становлению
  двух украинских политических наций; (3) отбирать голоса на
  президентских и парламентских выборах; (4) мобилизовать
  и "отфильтровать" пассионарную украинскую молодежь."
  http://www.zaxid.net/blogentry/39839/

  --
  Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś
  powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji.
  Św. Tomasz z Akwinu
 • liberum_veto 17.09.09, 13:21
  Jednym słowem SPISEK, zapewne KGB... smile))
  --
  "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
  faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński".
  Prezydent RP, listopad 2007 r.
 • liberum_veto 26.10.09, 15:37
  Nacjonalistyczna partia „Swoboda” domaga się wprowadzenia na
  Ukrainie kary śmierci za przestępstwa przeciwko narodowi i państwu.
  Poinformował o tym lider "Swobody" Ołeh Tiahnybok podczas wiecu
  partii w Iwano-Frankowsku, który odbył się w niedzielę pod
  hasłem "Wola narodu przeciw samowoli klanów".
  Zdaniem lidera "Swobody" cała ukraińska władza "spróchniała i
  skorumpowała się". "To, co oni dziś robią, można porównać z biblijną
  Sodomą i Gomorą. Inaczej tego nazwać nie można. Ta władza
  przekroczyła granicę" - mówił.
  Tiahnybok podkreślał, że Ukraina potrzebuje dziś "radykalnego
  oczyszczenia", w czym pomóc ma "wprowadzenie na Ukrainie kary
  śmierci za przestępstwa przeciwko narodowi i przeciwko państwu,
  inaczej tego problemu się nie rozwiąże. Ale do tego potrzebna jest
  wola polityczna tych, którzy będą przy władzy. Liczę na to, że
  bardzo szybko się to stanie" - podkreślał.
  Innym elementem "radykalnego oczyszczenia" ma być według "Swobody"
  przeprowadzenie lustracji, która "usunie drani, którzy doprowadzili
  państwo do dzisiejszego stanu".
  www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/ukraina:-kara-smierci-za-zdrade-narodu
  --
  Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy. Albo będzie Ukraina,
  albo lechicka krew po kolana. Polaków w pień wyciąć.
  (Roman Szuchewycz, juszczenkowski "bohater Ukrainy")
 • liberum_veto 07.11.09, 08:36
  www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=swoboda
  Ogólnoukraińskie Zjednoczenie Swoboda - nacjonalistyczna partia
  ukraińska. Partia działa od 1991 roku, zarejestrowana została
  formalnie w 1995 roku. Liderem partii jest Ołeh Tiahnybok.
  Partia powstała 13 października 1991 pod nazwą Socjal-
  Nacjonalistyczna Partia Ukrainy. Założyli ją członkowie kół
  weteranów radzieckiej interwencji w Afganistanie, członkowie
  organizacji młodzieżowej Spadczyna pod kierownictwem Andrija
  Parubija, członkowie bractw studenckich ze Lwowa skupieni wokół
  Ołeha Tiahnyboka, oraz członkowie Warty Ruchu, działający pod
  przywództwem Jarosława Andruszkiwa oraz Jurija Kryworuczki.
  Oficjalnej rejestracji partii dokonano w dniu 16 października 1995
  roku. Pierwszym liderem partii został Jarosław Andruszkiw. Partia
  wydawała gazetę Socjal-Nacjonalista. Pod nazwą Socjal-
  Nacjonalistyczna Partia Ukrainy partia występowała do 14 lutego 2004
  roku, kiedy to na IX zjeździe zmieniła nazwę na obecną; zmianom
  uległa wówczas również symbolika partii (zarzucono logo - ideogram
  IN, od Idea Narodu, trawestacja symbolu Wolfsangel - na rzecz dłoni
  stylizowanej na trójząb), nastąpiła również zmiana na stanowisku
  lidera partii - Andruszkiwa zastąpił Ołeh Tiahnybok.
  Partia opowiada się za
  •zmianą systemu politycznego na prezydencki [jak na Białorusi]
  •derusyfikacją kraju,
  •protekcjonizmem w gospodarce,
  •ustawowym uznaniem weteranów UPA za bojowników o niezależność
  Ukrainy,
  •uznaniem Wielkiego Głodu za ludobójstwo
  •uniezależnieniem Ukrainy od Rosji w sferze energetyki, współpracą z
  państwami Bliskiego Wschodu, rozwojem nowych technologii,
  •wyprowadzeniem wojsk rosyjskich z Sewastopola,
  •likwidacją autonomii Krymu
  •wspieraniem powrotu Ukraińców z emigracji,
  •wspieraniem obrony praw ukraińskich pracowników za granicą,
  •wzmocnienie ochrony granicy państwowej, stworzeniem systemu
  kontroli biometrycznej, likwidacją nielegalnej migracji
  •uchwaleniem nowej ustawy o obywatelstwie, między innymi
  zawierającej zapisy o przyznaniu prawa do obywatelstwa wyłącznie
  osobom urodzonym w granicach państwa ukraińskiego oraz etnicznym
  Ukraińcom oraz o pozbawianiu obywatelstwa cudzoziemców- głównie
  Polaków i Rosjan.
  •zamianą ustawy o językach w Ukraińskiej SRR na proponowaną przez
  siebie ustawę o obronie języka ukraińskiego,
  •wprowadzeniem obowiązkowego tłumaczenia synchronicznego/dubbingu
  wszelkich programów, widowisk, filmów na język ukraiński,
  •wprowadzeniem egzaminu ze znajomości języka ukraińskiego dla
  kandydatów na stanowiska urzędnicze i funkcjonariuszy,
  •wyjściem Ukrainy ze Wspólnoty Niepodległych Państw
  •zmianą granicy polsko-ukraińskiej poprzez siłowe oderwanie od
  Polski nie tylko Przemyśla ale też Podkarpacia i części
  Lubelszczyzny.
  Corocznie w prawosławne święto Pokrowy (14 października) partia
  organizuje pikiety, w których domaga się uznania praw weteranów UPA,
  które przeradzają się w starcia ze zwolennikami partii
  komunistycznych.
  W 2009 roku Aktywiści partii usiłowali zakłócić uroczystości
  rocznicowe upamiętniające zbrodnię w Hucie Pieniackiej.
  Na forum europejskim partia współpracuje z nacjonalistycznymi
  organizacjami tj. Wolnościową Partią Austrii i Frontem Narodowym Le
  Pena.
  --
  Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy. Albo będzie Ukraina,
  albo lechicka krew po kolana. Polaków w pień wyciąć.
  (Roman Szuchewycz, juszczenkowski "bohater Ukrainy")
 • venus99 07.11.09, 11:17
  miłość do Adolfa i czar mundurów SS ciagle aktualne.
  --
  dum spiro,spero
 • natka134 13.11.09, 13:49
  A szubienice na stronie IVrozbiorpolski są. grzegorz Motyka
  np. "dostał" 77razy szubienice, A.Michnik-71, M.T.Kuchciński-59,
  J.Kuroń-44, P.Tyma-37. Ależ to takie niewinne
  szubieniczki...Zadziwiające, jak szybko 'antyfaszysci" przyjmują
  faszystowskie metody.
  czy ta szubienica już została wyświęcona? smile)

  --
  Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś
  powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji.
  Św. Tomasz z Akwinu
 • mat120 13.11.09, 18:13
  natka134 napisała:
  czy ta szubienica już została wyświęcona? smile)

  Jeszcze nie. Czekamy na lwowskiego abepe Woźniaka.

 • no_passaran 13.11.09, 19:00
  natka134 napisała:

  > A szubienice na stronie IVrozbiorpolski są.

  No i słusznie. Dla wroga tylko sucha gałąź i konopny sznur!
  www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=rank--szu
  Najczęściej obdarowywani
  289 Stepan Bandera
  114 Adolf Hitler
  113 Józef Stalin - Iosif Wissarionowicz
  92 Wiktor Andrijowicz Juszczenko
  77 Grzegorz Motyka
  71 Adam Michnik
  59 Marek Tadeusz Kuchciński
  50 Blanka Kaczorowska
  50 Mykoła Łebed
  49 Andrzej Szeptycki
  48 Roman Szuchewycz
  47 Stefan Niesiołowski
  47 Franklin Delano Roosevelt
  46 Stefan Michnik
  44 Jacek Kuroń
  40 Dmytro Kljaczkiwśkyj - Kłym Sawur
  38 Ozjasz Szechter
  38 Gazeta Wyborcza
  37 Piotr Tyma
  36 Ołeh Tiahnybok
  --
  Dla wroga tylko sucha gałąź i konopny sznur.
  (Roman Bazylewicz, znany jako rom-baz i rom-baz5)
 • natka134 24.11.09, 10:07
  "Zasadźcie jeszcze kogoś tam, na samym szczycie,
  I fertig, można siadać do świętej wigilii!"

  http://www.waligorski.art.pl/liryka.php?litera=c&nazwa=034

  --
  Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś
  powiedzieć na każdy temat i przy każdej okazji.
  Św. Tomasz z Akwinu
 • no_passaran 24.11.09, 22:04
  Nie ma żadnej konkurencji. Hitler, Stalin i Juszczenko daleko w tyle.
  Z pierwszej dwudziestki wypadł Tiahnybok, pojawiło się SS Galizien.
  Znaczny awans zanotował metropolita Szeptycki, kandydat na ołtarze
  www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=rank--szu
  323 Stepan Bandera
  129 Adolf Hitler
  128 Józef Stalin - Iosif Wissarionowicz
  96 Wiktor Andrijowicz Juszczenko
  83 Grzegorz Motyka
  78 Adam Michnik
  67 Andrzej Szeptycki
  61 Marek Tadeusz Kuchciński
  58 Stefan Michnik
  58 Roman Szuchewycz
  57 Blanka Kaczorowska
  56 Wiaczesław Mołotow
  55 Dmytro Kljaczkiwśkyj - Kłym Sawur
  53 Mykoła Łebed
  53 Joachim von Ribbentrop
  52 Ozjasz Szechter
  51 Gazeta Wyborcza
  51 Franklin Delano Roosevelt
  48 Stefan Niesiołowski
  46 SS Galizien
  --
  Dla wroga tylko sucha gałąź i konopny sznur.
  (Roman Bazylewicz, znany jako rom-baz i rom-baz5)
 • no_passaran 15.12.09, 13:45
  Spore zmiany na liście. Nareszcie doceniono UPA, błyskawiczny awans
  na 8. miejsce. Szturmem do pierwszej dziesiątki wdarły się też OUN i
  SS Galizien. Z dwudziestki wyleciał Ozjasz Szechter, Gazeta
  Wyborcza, Blanka Kaczorowska (ki diabeł?) i Stefan Niesiołowski
  www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=rank--szu
  364 Stepan Bandera
  155 Adolf Hitler
  153 Józef Stalin - Iosif Wissarionowicz
  100 Wiktor Andrijowicz Juszczenko
  93 Grzegorz Motyka
  83 Adam Michnik
  79 Andrzej Szeptycki
  68 UPA
  67 Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)
  66 SS Galizien
  65 Joachim von Ribbentrop
  65 Stefan Michnik
  65 Roman Szuchewycz
  65 Wiaczesław Mołotow
  65 Gestapo
  65 NKWD
  65 Dmytro Kljaczkiwśkyj - Kłym Sawur
  63 Mykoła Łebed
  62 Marek Tadeusz Kuchciński
  61 Kongres Ukraińskich Nacjonalistów (KUN)
  --
  Dla wroga tylko sucha gałąź i konopny sznur.
  (Roman Bazylewicz, znany jako rom-baz i rom-baz5)
 • liberum_veto 02.01.10, 20:50
  Wołyński oddział ukraińskiej szowinistycznej partii „Swoboda” jest
  oburzony uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego upamiętniającą
  ofiary ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II
  RP przez Ukraińską Powstańczą Armię i Organizację Ukraińskich
  Nacjonalistów.
  Zdaniem "Swobody" uchwała Sejmiku Podkarpackiego jest nie do
  przyjęcia ze względów historycznych, politycznych i dyplomatycznych,
  gdyż "Polacy znowu pozwalają sobie na nazywanie rdzennie ukraińskich
  ziem Kresami Wschodnimi". Zdaniem ukraińskich nacjonalistów jest to
  celowe kształtowanie polskiej opinii publicznej, aby występowała z
  pretensjami terytorialnym wobec Ukrainy i zagrażała jej spójności
  terytorialnej.
  "Polacy powinni wreszcie uświadomić sobie: Wołyń i Galicja to
  odwiecznie ukraińskie terytoria i to Ukraińcy będą na swojej ziemi
  decydować kto jest dla nich bohaterem, a kto zbrodniarzem" -
  napisano w oświadczeniu.
  "Swoboda" protestuje też przeciw "znieważaniu pamięci bojowników o
  wolność i niezależność Ukrainy", jakiej mieli dopuścić się radni
  województwa podkarpackiego, którzy jednogłośnie przyjęli wyżej
  wymieniony projekt uchwały. "OUN i UPA walczyły na swojej ziemi i o
  swoje państwo, w przeciwieństwie do Armii Krajowej, która dokonywała
  swoich akcji pacyfikacyjnych na cudzych terytoriach" - twierdzą
  nacjonaliści.
  Dlatego też wołyńska "Swoboda" domaga się od prezydenta, rządu i MSZ
  Ukrainy reakcji na uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Od
  Rady Obwodu Wołyńskiego przyjęcia kontr-uchwały, gdzie m.in. żądać
  się będzie publicznych przeprosin od strony polskiej za treść
  uchwały.
  Natomiast od Polaków "Swoboda" żąda przeprosin za "ludobójstwo na
  Ukraińcach w latach 1943-1944 XX wieku i za wszystkie zbrodnie
  Polaków wobec Ukraińców na etnicznie ukraińskich ziemiach". Warto
  dodać w tym miejscu, że zdaniem ukraińskich szowinistów "etnicznie
  ukraińskie ziemie" to m.in. takie polskie terytoria jak
  Chełmszczyzna, Podlasie, Nadsanie i Łemkowszczyzna.
  W przyjętej 28 grudnia br. uchwale Sejmik Województwa Podkarpackiego
  oddał "cześć Polakom i obywatelom II Rzeczypospolitej Polskiej
  innych narodowości, pomordowanym na Kresach Rzeczypospolitej przez
  zbrodniarzy wywodzących się z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
  i tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii" oraz wyraził "wdzięczność tym
  Ukraińcom, którzy z narażeniem własnego życia nieśli pomoc swoim
  polskim sąsiadom".
  Zdaniem podkarpackich radnych "przywrócenie prawdy historycznej o
  tragedii Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej jest
  niezbędne do pojednania pomiędzy narodami polskim i ukraińskim".
  W latach 1942-1946 OUN i UPA wymordowały na Wołyniu i w Galicji ok.
  120 tys. Polaków, od niemowląt do starców, niszcząc przy tym kilka
  tysięcy polskich osiedli i kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw.
  www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/ukraincy-chca-przeprosin-od-polakow
  --
  Śmierć jednego Lacha to metr wolnej Ukrainy. Albo będzie Ukraina,
  albo lechicka krew po kolana. Polaków w pień wyciąć.
  (Roman Szuchewycz, juszczenkowski "bohater Ukrainy")
 • venus99 02.01.10, 20:52
  proponuję żeby nie zwracać uwagi na brednie oszalałych miłosników
  UPA i Bandery.to naprawdę chorzy ludzie.na całe szczęście to nie jest
  cywilizacja europejska.
  --
  dum spiro,spero
 • liberum_veto 02.01.10, 21:04
  Można by tą "Swobodę" zignorować, gdyby nie fakt, że zaczyna ona już
  przejmować realną władzę na Ukrainie. Wygrała wybory w obwodzie
  tarnopolskim. Mają więc poparcie w narodzie ukraińskim.
  www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/nacjonalistyczna-swoboda-wygrala-w-tarnopolu
  --
  "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
  faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński".
  Prezydent RP, listopad 2007 r.
 • bastion44 03.01.10, 17:47
  liberum_veto napisał:

  > Można by tą "Swobodę" zignorować, gdyby nie fakt, że zaczyna ona już
  > przejmować realną władzę na Ukrainie. Wygrała wybory w obwodzie
  > tarnopolskim. Mają więc poparcie w narodzie ukraińskim.
  Adolfa Hitlera też początkowo brano za krzykacza i demagoga,a czym to się skończyło to każdy wie.
  Dlatego nie można przejść obojętnie wobec jawnego odradzanie się nacjonalizmu ukraińskiego.A kto nie zna historii ten często ją powtarza.
 • bastion44 02.01.10, 20:54
  Im już całkiem odbiło!.To chyba uboczny efekt awarii w Czernobylu.
 • liberum_veto 08.02.10, 20:46
  5 lutego we Lwowie blisko 60 przedstawicieli Ogólnoukraińskiego
  Związku „Swoboda” pikietują Konsulat Generalny Polski we Lwowie z
  wymaganiem rezygnacji z przejawów ukrainofobii i szowinizmu.
  Uczestnicy pikiety trzymają plakaty i skandują „Armia Krajowa –
  bandyci”, „Polsko, pokajaj się”, „Bandera naszym bohaterem”.
  Analogiczne akcje protestu prowadzą się pod placówkami
  dyplomatycznymi Polski w Kijowie, Odessie, Charkowie i Łucku.
  Również podczas akcji protestu "swobodowcy" przekazali do Konsulatu
  Generalnego oświadczenie, w którym żądają rezygnacji z nasilania
  antyukraińskiej histerii.
  W oświadczeniu również czytamy o tym, że polskie władze aprobują i
  popierają organizacje "kresowe" o ukierunkowaniu szowinistycznym,
  które udają się do szantażu Ukrainy, powiązując uznanie ukraińskich
  bohaterów z przeprowadzeniem mistrzostw Euro 2012.
  Przypomnimy, 5 lutego w Polsce zaplanowano również pikiety
  ukraińskich instytucji dyplomatycznych w Warszawie, Krakowie,
  Lublinie i we Wrocławiu, których głównym hasłem jest "Bandera, OUN-
  UPA i SS Galizien - hańba i potępienie".
  www.zaxid.net/newspl/2010/2/5/141558/
  --
  "Znaczy byłem także i prezesem PiS-u, chociaż nie kryję, że
  faktycznie tę funkcję wykonywał Jarosław Kaczyński".
  Prezydent RP, listopad 2007 r.
 • venus99 09.02.10, 10:05
  polskie władze niestety nie popierają organizacji kresowych
  natomiast ukraińskie władze popierają organizacje nazistowskie.taka
  drobna różnica.
  --
  dum spiro,spero
 • liberum_veto 07.04.10, 06:39
  Banderjugend faszystowskiej "Swobody" w akcji...
  www.youtube.com/watch?v=xeHywJFjFHU
  Wracamy do sprawy zakłócenia przez ukraińskich szowinistów z
  partii "Swoboda" konferencji prasowej w Kijowie na temat odebrania
  Stepanowi Banderze tytułu Bohatera Ukrainy.
  Poniżej zamieszczamy wywiad jakiego udzielił ks. Tadeusz Isakowicz-
  Zaleski tuż po zerwaniu konferencji polskiemu dziennikarzowi z
  Kijowa Eugeniuszowi Tuzow-Lubańskiemu, a także film nakręcony przez
  ukraińskich nacjonalistów. Z zapisu wideo widać wyraźnie, że akcją
  kierował wiceprzewodniczący "Swobody" i lider tej partii w Kijowie
  Andrij Mochnyk, posiłkowany przez swojego zastępcę Andrija Illienkę
  oraz innych działaczy kijowskiej "Swobody".

  Eugeniusz Tuzow-Lubański: Jak Ksiądz odbiera to, co się stało w
  Kijowie?
  Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Rozumiem, iż konferencję prasową w
  Kijowie zerwał margines nacjonalistyczny społeczeństwa ukraińskiego.
  Jednak nie bagatelizowałbym tego, bo nastroje banderowskie są bardzo
  rozpowszechnione na Ukrainie zachodniej. Ale przez histerię i
  okrzyki nie zmieni się prawdy historycznej. A prawda jest taka, że
  Bandera był inspiratorem ruchu formacji zbrodniczej OUN-UPA, która
  wymordowała tysiące niewinnych Polaków, Żydów i Ormian na Kresach
  Południowo-Wschodnich II RP. Ale na Ukrainie jest ukrywana prawda o
  morderstwach banderowców - dlatego wrzód faszystowski coraz staje
  się większy. Przyjechawszy do Kijowa zrozumiałem, że to nie jest
  Europa, bo taką akcję faszystowskich bojówkarzy trudno sobie
  wyobrazić w kraju europejskim.

  A jak jest z tymi bohaterami, którzy łączyliby Polaków i Ukraińców?
  - Bandera nigdy nie będzie łączyć nasze narody, bo nawet naród
  ukraiński dzieli na wrogie sobie części. Przecież jest piękna postać
  Symona Petlury, który potrafi łączyć Polaków z Ukraińcami. Hetman
  Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny i wiele innych postaci historycznych.
  Trzeba mieć tylko dobrą wolę. Przecież nie wybieramy tylko - albo
  Bandera albo KGB. Gloryfikacja Bandery i OUN-UPA jest niebezpieczna,
  bo tak się rozwija wirus faszystowski w społeczeństwie. Wszystko
  zaczyna się od zerwania takich konferencji, a potem dochodzi do
  rzeczy bardziej poważnych, które znamy przecież z historii.

  Czy ta młodzież, która dzisiaj krzyczała hasła, obrażające Księdza,
  Polskę i Kościół rzymskokatolicki - jest świadoma tego co czyni?
  - Chyba nie. Rozumiem, iż kochają po swojemu Ukrainę ale postawili
  na fałszywych proroków. Od samego początku swoich rządów prezydent
  Ukrainy Wiktor Juszczenko gloryfikował Stepana Banderę i 14.
  Dywizję "SS Galizien". Ale jak można mówić, że patriotami
  ukraińskimi byli esesmani? Przecież SS - to organizacja uznana za
  zbrodniczą na całym świecie. Mam relacje z wieloma Ukraińcami,
  którzy nie popierają juszczenkowskiej gloryfikacji faszyzmu. W
  sprawie zniewolenia rozumu i świadomości młodych ludzi na Ukrainie
  Juszczenko przyczynił się najbardziej i dzisiaj obserwowaliśmy owoce
  takiego wychowania w duchu OUN-UPA.

  Czy po tak brutalnej akcji nacjonalistów jest możliwy dialog polsko-
  ukraiński w trudnych sprawach?
  - Oczywiście, że możliwy i potrzebny. Brałem przedtem udział w
  różnych spotkaniach polsko-ukraińskich ale ta konferencja jest
  najgorsza. Np. w Kanadzie między Polakami i Ukraińcami odbywa się
  konstruktywny dialog w trudnych kwestiach. A w Kijowie po agitacji
  Juszczenko i jego otoczenia - pozycja nacjonalistów jest
  bezalternatywna - albo Bandera albo nikt. A taka droga prowadzi
  donikąd. Nie widzę w ogóle konfliktu polsko-ukraińskiego ale takie
  akcje bojówkarzy "Swobody" w Kijowie nie służą sprawie dobrych
  relacji między naszymi narodami.

  Dziękuję za rozmowę.
  www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/dialog-wedlug-ukrainskich-szowinistow
  --
  Panowie, ja Was przepraszam. Ja Was bardzo przepraszam.
  (Piłsudski do Ukraińców internowanych w Szczypiornie, maj 1921)
 • liberum_veto 24.04.10, 08:15
  W nocy z 14 na 15 kwietnia, gdy w Polsce trwała żałoba narodowa,
  ukraińscy szowiniści z organizacji "Patriota Ukrainy" przeprowadzili
  w Kijowie marsz na cześć Koliszczyzny, buntu hajdamaków z 1768 roku.
  Pod koniec akcji nacjonaliści spalili flagi krajów "wrogich
  Ukrainie": Polski, Izraela i Rosji.
  www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/w-kijowie-spalili-polska-flage
  Organizacja "Patriota Ukrainy" powstała w 1999 roku jako
  młodzieżówka Socjal-Nacjonalistycznej Partii Ukrainy (obecnie działa
  pod nazwą Ogólnoukraińskie Zjednoczenie "Swoboda"). Po zerwaniu z
  nią, od 2005 roku działa jako niezależna organizacja, odwołująca się
  do idei socjal-nacjonalizmu. Jej najsilniejsze ośrodki znajdują się
  w Charkowie i Kijowie.
  W marszu przez centrum ukraińskiej stolicy według samych
  nacjonalistów wzięło udział 200 osób, niosących baner "A tymczasem
  hajdamacy noże poświęcili" i skandujących hasła: "Chwała
  hajdamakom", "Pamiętaj obcokrajowcu, Ukrainiec gospodarzem"
  czy "Jedna rasa, jeden naród, jedna ojczyzna - to Ukraina".
  Rozpoczynając marsz, lider "Patrioty Ukrainy" w Kijowie Serhij
  Spoloh powiedział m.in. "Chcemy przypomnieć tym, którzy dziś
  poniżają naród ukraiński - im bardziej będziecie gnębić Ukraińców,
  im bardziej będziecie uciskać Ukraińców, tym okrutniejsza będzie
  nowa Koliszczyzna XXI wieku".
  Na koniec, pod pomnikiem hetmana Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego,
  spalono flagi Polski, Izraela i Rosji. Na poniższym filmie od 8:34
  minuty:
  www.youtube.com/watch?v=wvB5hLMm8L8
  --
  Panowie, ja Was przepraszam. Ja Was bardzo przepraszam.
  (Piłsudski do Ukraińców internowanych w Szczypiornie, maj 1921)
 • liberum_veto 31.08.10, 06:01
  I znów sojusz cerkwi ukraińskiej z faszystami. Historia niczego ich
  nie nauczyła?!...
  www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/patriarcha-filaret-poblogoslawil-swobode
  Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu
  Kijowskiego Filaret odznaczył lidera nacjonalistycznej
  partii "Swoboda" Ołeha Tiahnyboka Orderem Świętego Równego Apostołom
  Księcia Włodzimierza III stopnia, za "zasługi w odrodzeniu życia
  duchowego na Ukrainie i umacnianiu Niezależnej Ukraińskiej Cerkwi
  Prawosławnej".

  "Rozmowa między patriarchą Filaretem i Ołehem Tiahnybokiem była
  bardzo ciepła i o dziwo szczera" - relacjonuje na swoim blogu
  związana ze środowiskami nacjonalistycznymi dziennikarka Olena
  Biłozerska.

  Według jej relacji, w czasie ubiegłotygodniowego spotkania, obie
  strony krytykowały obecną ukraińską władzę i Cerkiew Patriarchatu
  Moskiewskiego, cieszyły się z licznego udziału wiernych w niedawnych
  obchodach Dnia Chrztu Rusi oraz z dużym optymizmem wypowiadały się o
  odrodzeniu wiary i ducha narodowego na Ukrainie.

  Lider "Swobody" podarował zwierzchnikowi Ukraińskiego Kościoła
  Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego dwa duże albumy,
  m.in. "Drewniane rzeźbiarstwo Galicji", dodając, że choć większość
  tego rzeźbiarstwa wykonano w katolickiej tradycji, to można tam
  dostrzec także "wpływy Wielkiej Ukrainy" - pisze Biłozerska.

  Podczas uroczystej dekoracji, patriarcha Filaret życzył
  Tiahnybokowi, "żeby wasza partia rosła w siłę", a na koniec
  pobłogosławił działaczy "Swobody" na udział w najbliższych wyborach
  samorządowych na Ukrainie, które odbędą się 31 października br.

  Partia Ogólnoukraińskie Zjednoczenie "Swoboda" znana jest głównie ze
  swoich nacjonalistycznych i szowinistycznych wystąpień, m.in.
  przeciwko Polakom. Do ich najbardziej znanych tego typu akcji należy
  dwukrotna próba zakłócenia uroczystości w Hucie Pieniackiej, czy
  uchwalenie przez zdominowaną przez nich Tarnopolską Radę Obwodową
  rezolucji domagającej się od Polski przeproszenia za zbrodnie Armii
  Krajowej na Ukraińcach.

  Według niedawnych sondaży, przeprowadzonych w trzech największych
  miastach zachodniej Ukrainy: Lwowie, Tarnopolu i Iwano-
  Frankowsku, "Swoboda" cieszy się tam największym poparciem i ma
  szansę wygrać najbliższe wybory samorządowe.
 • liberum_veto 18.09.10, 13:18
  16.09.2010
  Zwolennicy nacjonalistycznej partii "Swoboda" pikietowali dziś pod polskimi konsulatami z okazji uchwalonej przez lwowski samorząd 80. rocznicy pacyfikacji w Galicji. Uroczystości rocznicowe odbyły się także we Lwowie. Wzięli w nich udział przedstawiciele lokalnych władz.
  Manifestacje w 80. rocznicę rozpoczęcia przez Warszawę akcji pacyfikacyjnej w ówczesnej Małopolsce Wschodniej przeciwko Ukraińskiej Wojskowej Organizacji odbyły się pod polskimi placówkami dyplomatycznymi w Kijowie, Winnicy, Lwowie, Odessie, Charkowie i Łucku.
  W manifestacji w Kijowie wzięło udział około 20 osób. Skandowano hasła:"Polsko, pokajaj się!", "Polacy, pamiętajcie o Pierackim!", "Bandera - nasz bohater!", "Pacyfikacja - zbrodnia ludobójstwa, dokonana przez Polaków przeciwko Ukraińcom!".
  Przemawiający w czasie protestu wielokrotnie atakowali Polskę, nie tylko za jej politykę w 20-leciu międzywojennym, ale także obecną. Zwolenników "Swobody" szczególnie razi krytyka pod adresem poprzednich władz w Kijowie za nadanie przywódcy nacjonalistów Stepanowi Banderze tytułu Bohatera Ukrainy. Andrij Illienko ze stołecznego oddziału "Swobody" powiedział Polskiemu Radiu, że każde państwo ma prawo do własnej polityki historycznej. "Ale nam się bardzo nie podoba, gdy ktokolwiek, w tym Polska, wtrąca się w nasze sprawy i mówi, kto ma być naszym bohaterem' - podkreślił.
  Uroczystości z okazji rocznicy odbyły się także we Lwowie. Wzięli w nich udział przedstawiciele lokalnych władz. Przewodniczący lwowskiej rady obwodowej Myrosław Senyk porównał działania ówczesnych polskich władz, które zamykały ukraińskie szkoły, z działaniami rzadzącej obecnie na Ukrainie Partii Regionów, która stara się popularyzować, w tym też w szkolnictwie, język rosyjski.
  www.kresy.pl/wydarzenia,ukraina?zobacz/polsko-pokajaj-sie-
  --
  Przyjrzyjcie się mi, bo patrzycie na Łukaszenkę.
  (Jarosław Kaczyński, prezes IV RP)
 • liberum_veto 21.10.10, 19:12
  Ciekawa teoria szefa juszczenkowskiej bezpieki, miłośnika Bandery...
  www.kresy.pl/publicystyka,reportaze?zobacz/ukraina-obchody-68-rocznicy-powstania-upa
  Tego dnia odwiedził Lwów także nowy lider „Naszej Ukrainy” Wałentyn Naływajczenko, który m.in. radził swoim wyborcom, aby czytali prace Stepana Bandery, co jest konieczne, gdyż obecnie wiele jego idei jest wypaczanych, co dyskredytuje „ukraińską ideę narodową”.
  Były szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy miał tu na myśli przede wszystkim partię „Swoboda”, o której powiedział: „Jesteśmy przeciw temu, żeby za pieniądze sąsiedniego państwa prowadzić wiece, pikiety, i podczas nich dyskredytować ideę narodową”. „Swoboda” jest oskarżana przez inne ugrupowania nacjonalistyczne i narodowo-demokratyczne o to, że jest skrycie finansowana przez Partię Regionów, a nawet Rosję.
  Sama „Swoboda” zorganizowała swoje obchody w Kijowie. Około dwóch tysięcy osób przemaszerowało przez ukraińską stolicę, wykrzykując „UPA – państwowe uznanie!”, „Chwała Ukrainie – Chwała Bohaterom!” oraz nowe hasło w ich repertuarze – „Rewolucja!”, które skandował m.in. lider „Swobody” Ołeh Tiahnybok.
  Tiahnybok wołał później na wiecu: "UPA to największa podziemna armia nie tylko Europy, a i świata, wszystkich czasów. Walczyła na wszystkie fronty, niszczyła niemieckich, sowieckich, polskich okupantów od szeregowców do generałów. Przez tę armię przeszło 600 tys. Ukraińców. To 600 tysięcy bohaterów, którzy nawet po swojej śmierci wzbudzają przerażenie u wszystkich nieprzyjaciół prawdziwej Ukrainy".
  Iryna Farion, członek Rady Politycznej „Swobody”, powołała się zaś w swoim przemówieniu na Jana Pawła II: „Kiedy papież przyjeżdżał do Lwowa, to mówił: Ludzie, nie zapominajcie jedenastego przykazania, które brzmi „nie bój się”. Ci, których pamięć dziś czcimy, którzy nam dodają siły – znali to przykazanie. (…wink Moje słowa dziś będą nie wiecowe. Wiem, że w tej chwili obcujemy z Nieśmiertelnymi, z Pozaziemskim, Wiecznością, z absolutną Prawdą, Miłością, Nienawiścią. Bo właśnie takimi byli ci bohaterowie, których czcimy…”
  --
  Przyjrzyjcie się mi, bo patrzycie na Łukaszenkę.
  (Jarosław Kaczyński, prezes IV RP)
 • liberum_veto 10.11.10, 14:27
  Obserwatorzy polityczni na Ukrainie i za granicą są zaniepokojeni wygraniem wyborów samorządowych w zachodnich regionach kraju przez skrajnie nacjonalistyczną organizację „Swoboda” wodza Oleha Tiahnyboka, pochodzącego ze Lwowa. Nawet władze ukraińskie już nie mogą milczeć w sprawie aktywizacji i popularyzacji opcji neobanderowskiej w państwie. Wiceszef administracji prezydenckiej Hanna Herman tłumaczy wygranie wyborów przez neonazistów ukraińskich rozczarowaniem elektoratu tzw. demokratami z opcji pomarańczowych. Radykalizacja nastrojów części społeczeństwa – to powód do poważnych rozmyśleń nad tym jak rozumieją demokrację ci, co wspierają „Swobodę” – zaznaczyła Herman w artykule, opublikowanym w ukraińskim tygodniku „Dzerkało Tyżnia”. Jej zdaniem wygranie wyborów na Ukrainie zachodniej przez ekstremistę Tiahnyboka – to także poważny sygnał dla władz, iż mapa polityczna kraju została przekrojona ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami. Nie wolno chować głowy w piasek i nie zauważać niebezpiecznyc tendencji politycznych w kraju – stwierdza w „Dzerkale Tyżnia” wiceszef administracji prezydenta Janukowycza.
  Według danych nieoficjalnych neobanderowska „Swoboda”, która deklaruje, iż opiera się na ideologii integralnego nacjonalizmu ukraińskiego, wygrała głosami ponad 30% wyborców samorządowe wybory w zachodnich regionach Ukrainy. Tiahnybok już wypowiada publicznie swoje pretensje terytorialne do Rosji i Polski. Władze Rosji już reagują na te wypowiedzi neonazisty spod znaku OUN-UPA. Władze polskie i placówki dyplomatyczne RP na Ukrainie tego nie słyszą i nie widzą w ramach partnerstwa strategicznego. Media polskie także są na te pogróżki nazisty Tiahnyboka głuche. Ale to nie zatrzyma neobanderowskiej „Swobody” w jej faszystowskim marszu ku władzy i zaognieniu stosunków z Polską i Rosją.
  Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów
  www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=3531
  --
  Przyjrzyjcie się mi, bo patrzycie na Łukaszenkę.
  (Jarosław Kaczyński, prezes IV RP)
 • liberum_veto 03.12.10, 13:58
  Oleh Pańkewycz ze skrajnie nacjonalistycznej "Swobody" został wybrany na przewodniczącego Rady Obwodu Lwowskiego. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.
  Tuż po ogłoszeniu wyników Pańkewycz oświadczył, iż trzy obwody zachodnie (lwowski, tarnopolski i iwanofrankowski), gdzie wybory wygrali spadkobiercy OUN-UPA ze "Swobody", mają się skonsolidować wokół ideologii nacjonalizmu ukraińskiego. - Dziś Ukraina Zachodnia znowu jest ostoją tradycji nacjonalizmu ukraińskiego. Obecna władza w Kijowie jest przeciwko naszej ideologii, ale nacjonalizm niebawem zwycięży w całym kraju - oświadczył buńczucznie Pańkewycz. "Swoboda" liczy najwyraźniej na to, że uda się jej zwiększyć wpływy polityczne i poparcie wśród Ukraińców na fali rosnącego niezadowolenia z powodu kryzysu ekonomicznego.
  www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101201&typ=sw&id=sw24.txt
  --
  Panowie, ja Was przepraszam. Ja Was bardzo przepraszam.
  (Piłsudski do Ukraińców internowanych w Szczypiornie, maj 1921)
 • liberum_veto 18.12.10, 17:47
  Korespondencja z Kijowa 2010-11-13
  Deputowany do ukraińskiego parlamentu i prezes zjednoczenia organizacji mniejszości narodowych na Ukrainie Oleksandr Feldman (prezes organizacji żydowskich na Ukrainie) podczas swojej niedawnej wizyty do USA na spotkaniu z wysokim urzędnikiem Departamentu Stanu ds. antysemityzmu Hanną Rosental zwrócił uwagę władz amerykańskich na to, iż do władzy na Ukrainie dochodzą opcje faszystowskie. Rozmowa Feldmana z Rosental dotyczyła przede wszystkim skrajnie nacjonalistycznej organizacji „Swoboda”, która wygrała niedawne wybory samorządowe na Ukrainie zachodniej i jest zagrożeniem dla demokracji w kraju. Wg informacji ukraińskiej agencji medialnej „TSN” władze USA także wyraziły swój niepokój z powodu popularyzacji ruchów neonazistowskich na Ukrainie zachodniej. Opcja „Swoboda”, której członkowie nie kryją swoich poglądów antysemickich, zdobywa władzę w kraju, a decydenci ukraińscy biernie temu się przyglądają – stwierdzono na spotkaniu w Departamencie Stanu USA.
  Deputowany Feldman, który reprezentuje mniejszości narodowe Ukrainy, spotkał się także z przedstawicelem OBWE ds. walki z antysemityzmem Andrew Backerem i ministrem MSZ Wielkiej Brytanii ds. holocaustu Andrew Burns’em.
  Głownym tematem rozmów była aktywizacja organizacji skrajnie nacjonalistycznych na Ukrainie, co niesie zagrożenie bezpieczeństwu w Europie i świecie.
  Wódz „Swobody” Oleh Tiahnybok na mityngu z okazji zwycięsta w wyborach wypowiedział pretensje terytorialne do krajów ościennych, takich jak Polska i Rosja. W odróżnieniu od władz polskich organizacje żydowskie na Ukrainie i Zachodzie rozumieją, iż jeśli nie walczyć z ruchem neonazistowskim na Ukrainie - to rzezie banderowskie z II wojny światowej mogą się powtórzyć. Z niedawnej historii wiadomo, iż największymi wrogami OUN-UPA są Polacy, Żydzi i Rosjanie. Ale establishment polski wbrew zdrowemu rozsądkowi wierzy, iż to neonaziści Wiktora Juszczenki są najlepszymi przyjacielami Polaków. Większej ślepoty władz chyba nie było w całej historii RP. Ale cóż robić, gdy polityka niekiedy graniczy z paranoją, ale ofiarami totalnej głupoty stają się najczęściej zwykli obywatele, dalecy od polityki.
  Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów
  www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=3538
  --
  Panowie, ja Was przepraszam. Ja Was bardzo przepraszam.
  (Piłsudski do Ukraińców internowanych w Szczypiornie, maj 1921)
 • liberum_veto 04.07.13, 21:59
  "Swoboda" oświadcza, że prezydent Polski - persona non grata w Łucku
  Wtorek, 2 lipca 2013 r.

  www.pravda.com.ua/news/2013/07/2/6993387/

  Wizyta prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego w Łucku, zapowiedziana w dniu 14 lipca jest niepożądana, ponieważ może to sprowokować zaostrzenie stosunków polsko-ukraińskich.

  Tak stwierdził poseł, szef wołyńskiej obwodowej organizacji WO "Swoboda" Anatolij Witiw, informuje służba prasowa partii.

  "Po tym, gdy 20 czerwca 2013 r. Senat uchwalił anty-ukraińską, pseudo-historyczną i szowinistyczną uchwałę w sprawie wydarzeń na Wołyniu, wizyta Prezydenta RP w Łucku jest niepożądana i niedorzeczna (niewłaściwa). Społeczeństwo ukraińskie może przyjąć taką inicjatywę polskiego prezydenta jako prowokację." - powiedział.

  Według Witiwa, "Komorowski chce przyjechać do Łucka, aby symbolicznie upokorzyć Ukraińców, który walczyli o niepodległość na swojej ziemi, i pokazać ich w charakterze "morderców".

  "Po wielu miesiącach rozpętywania anty-ukraińskiej histerii przez polskich polityków Bronisław Komorowski nie ma nic do roboty w Łucku" - stwierdza "swobodowiec".

  Zgodnie z jego słowami, "obecność polskiego prezydenta na Wołyniu w tych warunkach nie tylko nie prowadzi do wzajemnego porozumienia między dwoma narodami, lecz może sprowokować akcję protestu społeczeństwa."

  "Mieszkańcy Wołynia mogą zinterpretować ten gest jako dążenie strony polskiej do narzucenia nam swojej neo-imperialnej wersji wydarzeń w 1943 roku na zachodniej Ukrainie, na podstawie sfabrykowanych (fałszywych) i niewiarygodnych faktów historycznych" - oświadczył Witiw.

  W jego opinii, wizyta Komorowskiego w Łucku byłaby celowa tylko wtedy, gdyby on "odwiedził ukraińskie wsie, których mieszkańcy byli ofiarami ataków polskich oddziałów okupacyjnych w czasie II wojny światowej, i publicznie wyraził skruchę przed Ukrainą za wiele lat grabieżczej (agresywnej) polityki Rzeczypospolitej."

  "Prezydent Polski, wreszcie, powinien publicznie potępić zbrodnie popełnione przez Polaków na Ukraińcach na Chełmszczyźnie na wiosnę 1944 roku oraz podczas operacji "Wisła". Taki krok głowy polskiego państwa byłby pozytywnym sygnałem i pomógłby w realizacji polsko-ukraińskiego porozumienia." - powiedział parlamentarzysta.

  "W innym przypadku Bronisław Komorowski będzie personą non grata w obwodowej (wojewódzkiej) stolicy Wołynia" - powiedział "swobodowiec".

  "Jednocześnie nadal będziemy konsekwentnymi zwolennikami dobrych stosunków z narodem polskim, i dołożymy największych starań dla znalezienia kompromisu w sprawie sprawiedliwego poglądu na naszą historyczną przeszłość i wspólne perspektywy w rodzinie wolnych narodów europejskich w przyszłości" - zapewnia Witiw.

  Jak informują media, prezydent RP Bronisław Komorowski planuje w dniu 14 lipca odwiedzić Łuck i uczcić pamięć ofiar Wołyńskiej Tragedii z lat 1943 - 1945.
 • 99venus 08.07.13, 15:40
  a prezydent Janukowicz 14 lipca będzie na urlopie.i to jest prawdziwy obraz relacji ukraińsko-polskich.a nasi durni politycy i niektórzy dziennikarze żyć nie moga bez służalczości wobec Ukraińców
  --
  Paranoja i Schizofrenia.dziki kraj

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka