Dodaj do ulubionych

w Sejmie o głuchoniewidomych

17.08.10, 03:00
Posłowie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przyjęli jednogłośnie
dezyderat skierowany do ministra pracy i polityki społecznej z apelem o
podjęcie prac nad prawnym uznaniem głuchoślepoty jako odrębnej
niepełnosprawności oraz o określenie terminu wejścia w życie znowelizowanych
przepisów.

więcej na:
www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/70670
Edytor zaawansowany
 • mlwro14 17.08.10, 03:03
  Dezyderat nr 8
  Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
  do Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  uchwalony w dniu 4 sierpnia 2010 r.
  w sprawie prawnego uznania głuchoślepoty jako odrębnej niepełnosprawności
  w polskim systemie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

  Komisja Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2010 r.
  omówiła sytuację osób głuchoniewidomych wobec obowiązujących przepisów prawa w
  zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  W toku dyskusji prowadzonej z udziałem przedstawicieli rządu, Państwowego
  Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz strony społecznej, w tym
  reprezentantów środowiska osób głuchoniewidomych, Komisja dokonała wstępnej
  oceny obowiązujących rozwiązań prawnych w zakresie orzekania o
  niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w odniesieniu do osób
  głuchoniewidomych, w wyniku czego:

  1) stwierdzono, że Deklaracja Praw Osób Głuchoniewidomych przyjęta przez
  Parlament Europejski 12 kwietnia 2004 r. wzywa do uznania głuchoślepoty za
  odrębną, specyficzną niepełnosprawność, w wyniku której osoby głuchoniewidome
  potrzebują specyficznego wsparcia udzielanego przez osoby ze specjalistyczną
  wiedzą, i wzywa instytucje w Unii Europejskiej i Krajach Członkowskich do
  uznania i wdrożenia praw ludzi, którzy są głuchoniewidomi. Powinno to być
  wsparte poprzez odpowiednie inicjatywy legislacyjne w każdym z Krajów
  Członkowskich Unii,

  2) stwierdzono, że mówiąc o osobach głuchoniewidomych należy mówić o wszystkich
  osobach, u których jednoczesne uszkodzenie wzroku i słuchu skutkuje
  ograniczeniem lub uniemożliwieniem wzajemnej kompensacji tych zmysłów, bez
  względu na stopień uszkodzenia danego zmysłu, a nie tylko o osobach jednocześnie
  całkowicie głuchych i całkowicie niewidomych,

  3) uznano, że obowiązujące w Polsce przepisy, tj. rozporządzenie Ministra Pracy,
  Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o
  niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - §32 tegoż rozporządzenia, w
  którym określone są przyczyny niepełnosprawności oraz ich oznaczenia kodowe -
  nie uwzględniają specyficznej niepełnosprawności, jaką jest głuchoślepota,
  zrównując ją z równoległym występowaniem dwóch odrębnych niepełnosprawności,
  których skutki są od siebie niezależne, i nie uznają najpoważniejszego skutku
  jednoczesnego uszkodzenia wzroku i słuchu, jakim jest brak lub znaczne
  ograniczenie wzajemnej kompensacji tych zmysłów,

  4) zauważono, że skutkiem tej luki prawnej jest w wielu przypadkach traktowanie
  osób głuchoniewidomych w obowiązującym systemie wsparcia osób niepełnosprawnych,
  zarówno w zakresie środków pomocniczych oraz finansowania specjalistycznego
  sprzętu, jak i w dostępie do edukacji i innych usług, tak, jakby były tylko
  głuche albo tylko niewidome,

  Komisja wyraża swoje zaniepokojenie brakiem dostosowania polskich przepisów
  dotyczących orzekania o niepełnosprawności do zaleceń zawartych w Deklaracji
  Praw Osób Głuchoniewidomych, przyjętej przez Parlament Europejski już ponad 6
  lat temu, tym bardziej, że konsekwencje tej luki prawnej ponoszone są,
  codziennie i w zakresie szczególnie dotkliwym, przez osoby wyjątkowo mocno
  dotknięte przez los – osoby głuchoniewidome.

  Komisja uważa zatem za potrzebne i uzasadnione doprowadzenie do zmiany
  obowiązujących przepisów w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
  niepełnosprawności, mającej na celu uznanie głuchoślepoty za odrębną
  niepełnosprawność. Popiera tym samym inicjatywę Towarzystwa Pomocy
  Głuchoniewidomym, wyrażoną przez tę organizację w postaci wystąpień kierowanych
  do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz do Pełnomocnika Rządu ds. Osób
  Niepełnosprawnych.

  Jednocześnie Komisja przychyla się do propozycji legalnej definicji
  głuchoślepoty opracowanej przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w oparciu o
  definicje zagraniczne, o definicję stosowaną od lat przez Towarzystwo oraz o
  zasady definiowania przyczyn niepełnosprawności w obowiązujących przepisach, w
  brzmieniu:

  „Głuchoślepota w postaci jednoczesnego występowania choroby słuchu i choroby
  narządu wzroku, których sprzężenie powoduje ograniczenia w wykonywaniu czynności
  życiowych, w szczególności w przemieszczaniu się, dostępie do informacji i w
  komunikowaniu się z otoczeniem, w tym wrodzonych lub nabytych wad narządu wzroku
  powodujących ograniczenie jego sprawności, prowadzących do obniżenia ostrości
  wzroku przynajmniej w jednym oku lub ograniczenia pola widzenia, występujących
  jednocześnie z upośledzeniem słuchu przynajmniej w jednym uchu, w zależności od
  stopnia uszkodzenia zmysłu słuchu i zmysłu wzroku oraz możliwości kompensacyjnych.”,

  ponieważ uznaje, że najważniejszą cechą głuchoślepoty, która powinna być
  uwzględniana przy orzekaniu tej niepełnosprawności jest wzajemne powiązanie tych
  uszkodzeń, powodujące ograniczenia w komunikowaniu się, dostępie do informacji i
  poruszaniu się, i to jego zakres decyduje o stopniu obniżenia funkcjonowania.
  Oznacza to niezasadność określania w przepisach powszechnie obowiązujących
  dolnych i górnych progów uszkodzeń wzroku i słuchu przy orzekaniu głuchoślepoty.
  Zasada nieokreślania konkretnych wskaźników liczbowych przy ocenie przyczyny
  niepełnosprawności stosowana jest do 11 spośród 12 przyczyn niepełnosprawności
  określonych w rozporządzeniu z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o
  niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a głuchoślepota, z racji
  swojego złożonego charakteru i jej skutków, z pewnością powinna także być nią
  objęta.

  Pozytywnymi skutkami wprowadzenia głuchoślepoty jako niepełnosprawności do
  polskiego systemu orzekania o niepełnosprawności będą:

  1) realizacja prawa osób głuchoniewidomych do uznania ich odrębnej
  niepełnosprawności, wskazana przez Parlament Europejski w Deklaracji Praw Osób
  Głuchoniewidomych,

  2) uznanie rzeczywistej tożsamości osób dziś orzekanych w przeważającej
  większości jako niewidome lub głuche, często niezależnie od dominującego
  uszkodzenia,

  3) likwidacja luki dotyczącej osób z jednostronnym uszkodzeniem wzroku i
  jednostronnym uszkodzeniem słuchu, które w chwili obecnej najczęściej w ogóle
  nie są orzekane,

  4) prawidłowe orzekanie osób cierpiących na poważne uszkodzenia obu zmysłów,
  które dziś nie otrzymują orzeczenia uwzględniającego brak wzajemnej kompensacji
  zmysłów, a w przeważającej części posiadają tylko orzeczenie na uszkodzenie
  jednego zmysłu, tak jakby drugi był w pełni sprawny,

  5) podstawa do występowania środowiska osób głuchoniewidomych w sprawach
  dotyczących tworzenia programów nauczania dla uczniów głuchoniewidomych oraz
  programów nauczania na uczelniach pedagogicznych i przy szkoleniu specjalistów,

  6) podstawa do bardziej efektywnego wydatkowania środków przeznaczonych na
  wsparcie osób głuchoniewidomych, dziś korzystających ze wsparcia przeznaczonego
  dla osób niewidomych lub dla osób głuchych, często nieuwzględniającego ich
  konkretnych potrzeb jako osób głuchoniewidomych,

  7) wzrost świadomości społecznej dotyczącej istnienia tej niepełnosprawności,
  wśród przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu polityki
  społecznej, edukacji i szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia, promocji
  zatrudnienia i rynku pracy i tym samym większa efektywność realizacji tych zadań
  przez te podmioty na rzecz osób głuchoniewidomych (w tym docierania z informacją
  o formach wsparcia do tych osób).

  W związku z powyższym Komisja uznaje za zasadne zwrócenie się do Ministra Pracy
  i Polityki Społecznej o niezwłoczne podjęcie prac nad nowelizacją rozporządzenia
  Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w
  sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w celu
  prawnego uznania głuchoślepoty jako niepełnosprawności oraz o określenie terminu
  wejścia w życie znowelizowanych przepisów.

  Zastępca Przewodniczącego Komisji

  Magdalena Kochan

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.