• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

w Sejmie o głuchoniewidomych

 • 17.08.10, 03:00
  Posłowie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny przyjęli jednogłośnie
  dezyderat skierowany do ministra pracy i polityki społecznej z apelem o
  podjęcie prac nad prawnym uznaniem głuchoślepoty jako odrębnej
  niepełnosprawności oraz o określenie terminu wejścia w życie znowelizowanych
  przepisów.

  więcej na:
  www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/70670
  Edytor zaawansowany
  • 17.08.10, 03:03
   Dezyderat nr 8
   Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
   do Ministra Pracy i Polityki Społecznej
   uchwalony w dniu 4 sierpnia 2010 r.
   w sprawie prawnego uznania głuchoślepoty jako odrębnej niepełnosprawności
   w polskim systemie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

   Komisja Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2010 r.
   omówiła sytuację osób głuchoniewidomych wobec obowiązujących przepisów prawa w
   zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

   W toku dyskusji prowadzonej z udziałem przedstawicieli rządu, Państwowego
   Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz strony społecznej, w tym
   reprezentantów środowiska osób głuchoniewidomych, Komisja dokonała wstępnej
   oceny obowiązujących rozwiązań prawnych w zakresie orzekania o
   niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w odniesieniu do osób
   głuchoniewidomych, w wyniku czego:

   1) stwierdzono, że Deklaracja Praw Osób Głuchoniewidomych przyjęta przez
   Parlament Europejski 12 kwietnia 2004 r. wzywa do uznania głuchoślepoty za
   odrębną, specyficzną niepełnosprawność, w wyniku której osoby głuchoniewidome
   potrzebują specyficznego wsparcia udzielanego przez osoby ze specjalistyczną
   wiedzą, i wzywa instytucje w Unii Europejskiej i Krajach Członkowskich do
   uznania i wdrożenia praw ludzi, którzy są głuchoniewidomi. Powinno to być
   wsparte poprzez odpowiednie inicjatywy legislacyjne w każdym z Krajów
   Członkowskich Unii,

   2) stwierdzono, że mówiąc o osobach głuchoniewidomych należy mówić o wszystkich
   osobach, u których jednoczesne uszkodzenie wzroku i słuchu skutkuje
   ograniczeniem lub uniemożliwieniem wzajemnej kompensacji tych zmysłów, bez
   względu na stopień uszkodzenia danego zmysłu, a nie tylko o osobach jednocześnie
   całkowicie głuchych i całkowicie niewidomych,

   3) uznano, że obowiązujące w Polsce przepisy, tj. rozporządzenie Ministra Pracy,
   Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o
   niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności - §32 tegoż rozporządzenia, w
   którym określone są przyczyny niepełnosprawności oraz ich oznaczenia kodowe -
   nie uwzględniają specyficznej niepełnosprawności, jaką jest głuchoślepota,
   zrównując ją z równoległym występowaniem dwóch odrębnych niepełnosprawności,
   których skutki są od siebie niezależne, i nie uznają najpoważniejszego skutku
   jednoczesnego uszkodzenia wzroku i słuchu, jakim jest brak lub znaczne
   ograniczenie wzajemnej kompensacji tych zmysłów,

   4) zauważono, że skutkiem tej luki prawnej jest w wielu przypadkach traktowanie
   osób głuchoniewidomych w obowiązującym systemie wsparcia osób niepełnosprawnych,
   zarówno w zakresie środków pomocniczych oraz finansowania specjalistycznego
   sprzętu, jak i w dostępie do edukacji i innych usług, tak, jakby były tylko
   głuche albo tylko niewidome,

   Komisja wyraża swoje zaniepokojenie brakiem dostosowania polskich przepisów
   dotyczących orzekania o niepełnosprawności do zaleceń zawartych w Deklaracji
   Praw Osób Głuchoniewidomych, przyjętej przez Parlament Europejski już ponad 6
   lat temu, tym bardziej, że konsekwencje tej luki prawnej ponoszone są,
   codziennie i w zakresie szczególnie dotkliwym, przez osoby wyjątkowo mocno
   dotknięte przez los – osoby głuchoniewidome.

   Komisja uważa zatem za potrzebne i uzasadnione doprowadzenie do zmiany
   obowiązujących przepisów w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu
   niepełnosprawności, mającej na celu uznanie głuchoślepoty za odrębną
   niepełnosprawność. Popiera tym samym inicjatywę Towarzystwa Pomocy
   Głuchoniewidomym, wyrażoną przez tę organizację w postaci wystąpień kierowanych
   do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz do Pełnomocnika Rządu ds. Osób
   Niepełnosprawnych.

   Jednocześnie Komisja przychyla się do propozycji legalnej definicji
   głuchoślepoty opracowanej przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym w oparciu o
   definicje zagraniczne, o definicję stosowaną od lat przez Towarzystwo oraz o
   zasady definiowania przyczyn niepełnosprawności w obowiązujących przepisach, w
   brzmieniu:

   „Głuchoślepota w postaci jednoczesnego występowania choroby słuchu i choroby
   narządu wzroku, których sprzężenie powoduje ograniczenia w wykonywaniu czynności
   życiowych, w szczególności w przemieszczaniu się, dostępie do informacji i w
   komunikowaniu się z otoczeniem, w tym wrodzonych lub nabytych wad narządu wzroku
   powodujących ograniczenie jego sprawności, prowadzących do obniżenia ostrości
   wzroku przynajmniej w jednym oku lub ograniczenia pola widzenia, występujących
   jednocześnie z upośledzeniem słuchu przynajmniej w jednym uchu, w zależności od
   stopnia uszkodzenia zmysłu słuchu i zmysłu wzroku oraz możliwości kompensacyjnych.”,

   ponieważ uznaje, że najważniejszą cechą głuchoślepoty, która powinna być
   uwzględniana przy orzekaniu tej niepełnosprawności jest wzajemne powiązanie tych
   uszkodzeń, powodujące ograniczenia w komunikowaniu się, dostępie do informacji i
   poruszaniu się, i to jego zakres decyduje o stopniu obniżenia funkcjonowania.
   Oznacza to niezasadność określania w przepisach powszechnie obowiązujących
   dolnych i górnych progów uszkodzeń wzroku i słuchu przy orzekaniu głuchoślepoty.
   Zasada nieokreślania konkretnych wskaźników liczbowych przy ocenie przyczyny
   niepełnosprawności stosowana jest do 11 spośród 12 przyczyn niepełnosprawności
   określonych w rozporządzeniu z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o
   niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, a głuchoślepota, z racji
   swojego złożonego charakteru i jej skutków, z pewnością powinna także być nią
   objęta.

   Pozytywnymi skutkami wprowadzenia głuchoślepoty jako niepełnosprawności do
   polskiego systemu orzekania o niepełnosprawności będą:

   1) realizacja prawa osób głuchoniewidomych do uznania ich odrębnej
   niepełnosprawności, wskazana przez Parlament Europejski w Deklaracji Praw Osób
   Głuchoniewidomych,

   2) uznanie rzeczywistej tożsamości osób dziś orzekanych w przeważającej
   większości jako niewidome lub głuche, często niezależnie od dominującego
   uszkodzenia,

   3) likwidacja luki dotyczącej osób z jednostronnym uszkodzeniem wzroku i
   jednostronnym uszkodzeniem słuchu, które w chwili obecnej najczęściej w ogóle
   nie są orzekane,

   4) prawidłowe orzekanie osób cierpiących na poważne uszkodzenia obu zmysłów,
   które dziś nie otrzymują orzeczenia uwzględniającego brak wzajemnej kompensacji
   zmysłów, a w przeważającej części posiadają tylko orzeczenie na uszkodzenie
   jednego zmysłu, tak jakby drugi był w pełni sprawny,

   5) podstawa do występowania środowiska osób głuchoniewidomych w sprawach
   dotyczących tworzenia programów nauczania dla uczniów głuchoniewidomych oraz
   programów nauczania na uczelniach pedagogicznych i przy szkoleniu specjalistów,

   6) podstawa do bardziej efektywnego wydatkowania środków przeznaczonych na
   wsparcie osób głuchoniewidomych, dziś korzystających ze wsparcia przeznaczonego
   dla osób niewidomych lub dla osób głuchych, często nieuwzględniającego ich
   konkretnych potrzeb jako osób głuchoniewidomych,

   7) wzrost świadomości społecznej dotyczącej istnienia tej niepełnosprawności,
   wśród przedstawicieli instytucji realizujących zadania z zakresu polityki
   społecznej, edukacji i szkolnictwa wyższego, ochrony zdrowia, promocji
   zatrudnienia i rynku pracy i tym samym większa efektywność realizacji tych zadań
   przez te podmioty na rzecz osób głuchoniewidomych (w tym docierania z informacją
   o formach wsparcia do tych osób).

   W związku z powyższym Komisja uznaje za zasadne zwrócenie się do Ministra Pracy
   i Polityki Społecznej o niezwłoczne podjęcie prac nad nowelizacją rozporządzenia
   Ministra Pracy, Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w
   sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w celu
   prawnego uznania głuchoślepoty jako niepełnosprawności oraz o określenie terminu
   wejścia w życie znowelizowanych przepisów.

   Zastępca Przewodniczącego Komisji

   Magdalena Kochan
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.