Dodaj do ulubionych

II grupa - ulgi na przejazdy?

01.12.05, 15:42
Mam pytanie, czy posiadaczowi legitymacji osoby niepełnosprawnej z
umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (07-S) przysługują jakiekolwiek ulgi
na przejazdy komunikacją publiczną?.
W poradniku prawnym dla osób niepełnosprawnych znalazłam informację że
dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg w przejazdach jest:

"dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, albo ze
znacznym stopniem niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy:
- wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą
niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji wraz z dowodem
osobistym".

Wymienione są tu 3 grupy osób, to jak to jest? - czy "znaczny stopień
niepełnosprawności to nie to samo co I grupa?, czy mieści się tu II grupa? -
pogubiłam sie zupełnie - może mnie ktoś oświecić?.

Edytor zaawansowany
 • mantis77 01.12.05, 17:00
  Znaczny stopień = dawna I grupa

  II grupa nawet jeśli to ze zwgledów na narząd ruchu musi zapierniczać na
  nóżkach i zniżek nie ma. Przynajmniej z tego co się orientuję.

  Moja mama miała I gr na 3 lata i teraz jej zabrali i zrobili 2 gr na stałe
  (właśnie się odwołujemy) i nie ma teraz możliwości jazdy za darmo a miała
  wcześniej ulgi.

  Jeśli się mylę niech ktoś mnie z błędu wyprowadzi.
  --
  Beer or not to beer?
 • blondyneczka_niebieskooka 02.12.05, 09:07
  Z tego co ja się orientuję to zniżek "ogólnopolskich" nie ma.
  każde miasto decyduje po swojemu.
  W Warszawie jest tak:
  1. Do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st.
  Warszawie uprawnieni są:

  - dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością, nie dłużej
  niż do ukończenia 26 roku życia - na podstawie:
  ważnej legitymacji wydanej przez placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych
  inwalidztwem lub niepełnosprawnych (wzór MENiS II/181/2 lub MENiS II/182/2),
  ważnej legitymacji wydanej przez Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży
  Niepełnosprawnej Ruchowo przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
  ważnej legitymacji wydanej przez Polski Związek Głuchych,
  orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia
  stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidów, albo orzeczenia zespołu
  orzekającego o stopniu niepełnosprawności,
  orzeczenia właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego, o co
  najmniej częściowej niezdolności do pracy,
  w przypadku dzieci do 16 roku życia, orzeczenia zespołu orzekającego o
  niepełnosprawności.
  - opiekun dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 5, który:
  podróżuje z uprawnionym,
  podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego - wyłącznie na trasie
  od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni
  lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej - na podstawie zaświadczenia z podanym
  adresem miejsca zamieszkania uprawnionego oraz placówki oświatowej, ośrodka
  terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej, wydanego przez te
  placówki,
  - osoby:
  *uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji - na
  podstawie orzeczenia właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego,
  *uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym - na podstawie orzeczenia
  potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu
  niepełnosprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego,
  *będące opiekunami towarzyszącymi w podróży osobom wymienionym w lit. "a"
  lub "b" - na podstawie wskazania przez osobę uprawnioną,

  - ociemniali wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem - na podstawie
  legitymacji Polskiego Związku Niewidomych,

  - upośledzeni umysłowo wraz z opiekunem - na podstawie legitymacji Polskiego
  Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,

  - bezrobotni uczestniczący w programie "Szansa na pracę" realizowanym przez
  Urząd Pracy m.st. Warszawy, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd
  Pracy m.st. Warszawy wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem
  - bezrobotni zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, bez
  przysługującego prawa do zasiłku - przejazd w dniu wyznaczonego terminu
  obowiązkowej wizyty w Urzędzie, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd
  Pracy m.st. Warszawy wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem

  2. Do przejazdów ze zniżką 48% (po zaokrągleniu do pełnych piątek groszy)
  środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie uprawnieni są:

  - emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia - na podstawie aktualnego
  odcinka emerytury lub renty, bądź na podstawie wyciągu bankowego
  potwierdzającego pobieranie emerytury lub renty, wypłacanej przez Zakład
  Ubezpieczeń Społecznych, organy emerytalno-rentowe Ministerstwa Obrony
  Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralnego Zarządu
  Zakładów Karnych lub Polskich Kolei Państwowych, łącznie z dokumentem
  tożsamości. Nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna.

  - małżonkowie, na których emeryci lub renciści otrzymują dodatki rodzinne, na
  podstawie:
  *aktualnej decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dany rok,
  potwierdzającej pobieranie dodatku rodzinnego - łącznie z dokumentem
  tożsamości. Nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna.
  aktualnej decyzji o przyznaniu dodatku rodzinnego, wydanej przez organy
  emerytalno-rentowe Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw
  Wewnętrznych i Administracji, Centralnego Zarządu Zakładów Karnych lub Polskich
  Kolei Państwowych, na dany rok - łącznie z dokumentem tożsamości. Nie jest
  wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna.

  3. Do przejazdów ulgowych w wysokości 50% środkami lokalnego transportu
  zbiorowego w m.st. Warszawie uprawnione są osoby, których uprawnienia wynikają
  z ustaw szczególnych.

 • sztabi 24.12.05, 23:17
  ula_a napisała:

  > Mam pytanie, czy posiadaczowi legitymacji osoby niepełnosprawnej z
  > umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (07-S) przysługują jakiekolwiek ulgi
  > na przejazdy komunikacją publiczną?.


  Niestety nie ma się jedynie nie wiem ile chyba tak jak na legitymacje
  szkolną/studencką nie wiem dokladnie 33% czy 50% to jest tak czy siak za darmo
  przejazdów autobusowych nie ma, są jedynie "ulgowe"
 • mmaalgo 29.12.05, 13:51

  > Brakuje mi w pytaniu jednej istotnej wiadomości czy dodatkowo posiadasz rentę
  z zus jezeli otrzymujesz rente to ulga sie nalezy.
  Jeśli masz dodatkowe pytania napisz to moze uda mi sie odpowiedzieć

 • sylwia.2b 08.01.06, 10:55
  Ja mam II grupę i jeżdzę bezpłatnie autobusami i metrem w Warszawie i okolicy.
  Dzwoniłam do MZK i powiedzieli mi ze mogę (nie pracuję i się nie uczę).
  Kontrolowali mnie już kilkakrotnie kanarzy i nie było problemów. Pokazuje
  legitymację osoby niepełnosprawnej. Wzięłam nawet od nich bilet do
  wielokrotnego użytku do metra bo miałam problem z wejściem na stację (musiałam
  szukać windy).
  Pozdrawiam
  Sylwia
 • blondyneczka_niebieskooka 09.01.06, 09:28
  sylwia.2b nie piszesz ile masz lat.....
  Jeżeli masz mniej niż 26 to możesz jeżdzić bezpłatnie natomiast jeżeli powyżej
  to.........

  To źle Cię poinformowali. Niestety często jest tak że nie wszyscy pracownicy
  MZA znają się na przepisach i często poprostu plotą bzdury. A jak złapie Cię
  dociekliwy i znający przepisy kontroler to wtedy Ci pracownicy rozkładają
  rączki i karę musisz płacić sama. Ewentualnie można napisać podanie o umożenie
  kary, które pewnie zostanie rozpatrzone na Twoją korzyść.

  Przepisy masz w moim wcześniejszym poście.

  Ja też jeżdże "na gapę" bo kontrolerzy przeważnie nie znają dokładnie przepisów
  a nawet jak znają przepisy dotyczące opłat za przejazdy to już o orzecznictwie
  nie wiedzą nic. Finał jest taki że jak pokazuję legitymację to spuszczają wzrok
  i odchodzą albo wybauszają oczy i wpatrują się z niedowierzaniem i też odchodzą.

  Ale ............
  kiedyś nie wiedziałam że są ulgi i kasowałam bilet ulgowy
  podszedł kontroler ja mu pokazałam bilet i legitymację
  i kontroler wytłumaczył mi wszystkie przepisy - dokładnie i rzeczowo
  i poinformował mnie że skoro nie mam jeszcze 26 lat to nie muszę kupować
  żadnego biletu bo jestem uprawniona do bezpłatnych przejazdów. Był naprawdę
  dobrze poinformowany i widać było że naprawdę się na tym znał.

  Teraz skończyłam już 26 lat, nie pobieram renty i powinnam kasować bilet
  normalny.
  Nie robię tego, jażdżę "na gapę" ale wiem że robię to na własne ryzyko, bo jak
  spotkam na swojej drodze kolejnego dobrze poiformowanego kontrolera to mogę
  dostać karę.

  a co do osób niepracujących to nie są one zwolnione z opłat za przejazdy.
  Zwolnione z opłat są osoby bezrobotne uczestniczące w programie "SZANSA NA
  PRACĘ" na podstawie stosownego zaświadczenia wydawanego przez pośredniczki
  zajmujące się tym programem. Zaświadczenie to wydawane jest na okres 3 m-cy z
  możliwością wydanio kolejnego - o ile oczywiście uczestniczy się w programie.
  Pozostałe osoby bezrobotne są uprawnione do bezpłatnych przejazdów tylko w dniu
  wizyty obowiązkowej w urządzie - również na podstawie stosownego zaświadczenia
  wydawanego przez pośredniczkę, u której stawiamy się na tą wizytę.
  Sama decyzja o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej czy pieczątka UP w
  legitymacji ubezpieczeniowej nie uprawnia nas do darmowych przejazdów.
  Kontrolerzy jednak często w przypadku osób bezrobotnych odstępują od wypisania
  mandatu.


  --
  Wymagając tolerancji od innych bądźmy tolerancyjni również na nietolerancję,
  lepiej uczyć, pokazywać niż nakazywać
 • sylwia.2b 15.01.06, 20:14
  Witam ponownie,
  chciałam uzupełnić mój post:-)
  Mam 25lat i aby się upewnić czy mam jakąś ulgę czy bezpłatne przejazdy po
  Warszawie i w strefie podmiejskiej, dzwoniłam kilkakrotnie (by uniknąć
  niewiedzy osoby z MZK lub ewentualnej pomyłki) i za każdym razem informowano
  mnie że mogę jezdzić nie kasując biletu i tak jak piszesz do ukończenia 26
  roku. Z kontrolerami też rozmawiałam i nigdy nie miałam problemów. Poza tym,
  jeżeli kontroler by mnie zaczepił, mam nu,mer do MZK działu ulg i kazałabym mu
  przy mnie zadzwonić.
  Pozdrawiam
  Sylwia
 • sylwia.2b 15.01.06, 20:24
  www.ztm.waw.pl/taryfa-ulgi.php
  ja zaliczam się do 5d
  Pozdrawiam
  Sylwia

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.