• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

II grupa - ulgi na przejazdy?

 • 01.12.05, 15:42
  Mam pytanie, czy posiadaczowi legitymacji osoby niepełnosprawnej z
  umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (07-S) przysługują jakiekolwiek ulgi
  na przejazdy komunikacją publiczną?.
  W poradniku prawnym dla osób niepełnosprawnych znalazłam informację że
  dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg w przejazdach jest:

  "dla osób całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji, albo ze
  znacznym stopniem niepełnosprawności, bądź inwalidów I grupy:
  - wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzający całkowitą
  niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji wraz z dowodem
  osobistym".

  Wymienione są tu 3 grupy osób, to jak to jest? - czy "znaczny stopień
  niepełnosprawności to nie to samo co I grupa?, czy mieści się tu II grupa? -
  pogubiłam sie zupełnie - może mnie ktoś oświecić?.

  Edytor zaawansowany
  • 01.12.05, 17:00
   Znaczny stopień = dawna I grupa

   II grupa nawet jeśli to ze zwgledów na narząd ruchu musi zapierniczać na
   nóżkach i zniżek nie ma. Przynajmniej z tego co się orientuję.

   Moja mama miała I gr na 3 lata i teraz jej zabrali i zrobili 2 gr na stałe
   (właśnie się odwołujemy) i nie ma teraz możliwości jazdy za darmo a miała
   wcześniej ulgi.

   Jeśli się mylę niech ktoś mnie z błędu wyprowadzi.
   --
   Beer or not to beer?
   • 02.12.05, 09:07
    Z tego co ja się orientuję to zniżek "ogólnopolskich" nie ma.
    każde miasto decyduje po swojemu.
    W Warszawie jest tak:
    1. Do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st.
    Warszawie uprawnieni są:

    - dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnością, nie dłużej
    niż do ukończenia 26 roku życia - na podstawie:
    ważnej legitymacji wydanej przez placówkę oświatową dla uczniów dotkniętych
    inwalidztwem lub niepełnosprawnych (wzór MENiS II/181/2 lub MENiS II/182/2),
    ważnej legitymacji wydanej przez Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży
    Niepełnosprawnej Ruchowo przy Zarządzie Głównym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
    ważnej legitymacji wydanej przez Polski Związek Głuchych,
    orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia
    stwierdzającego zaliczenie do jednej z grup inwalidów, albo orzeczenia zespołu
    orzekającego o stopniu niepełnosprawności,
    orzeczenia właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego, o co
    najmniej częściowej niezdolności do pracy,
    w przypadku dzieci do 16 roku życia, orzeczenia zespołu orzekającego o
    niepełnosprawności.
    - opiekun dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt 5, który:
    podróżuje z uprawnionym,
    podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego - wyłącznie na trasie
    od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni
    lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej - na podstawie zaświadczenia z podanym
    adresem miejsca zamieszkania uprawnionego oraz placówki oświatowej, ośrodka
    terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej, wydanego przez te
    placówki,
    - osoby:
    *uznane za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji - na
    podstawie orzeczenia właściwego organu, na podstawie przepisów prawa polskiego,
    *uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym - na podstawie orzeczenia
    potwierdzającego niepełnosprawność wydanego przez zespół orzekający o stopniu
    niepełnosprawności, na podstawie przepisów prawa polskiego,
    *będące opiekunami towarzyszącymi w podróży osobom wymienionym w lit. "a"
    lub "b" - na podstawie wskazania przez osobę uprawnioną,

    - ociemniali wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem - na podstawie
    legitymacji Polskiego Związku Niewidomych,

    - upośledzeni umysłowo wraz z opiekunem - na podstawie legitymacji Polskiego
    Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,

    - bezrobotni uczestniczący w programie "Szansa na pracę" realizowanym przez
    Urząd Pracy m.st. Warszawy, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd
    Pracy m.st. Warszawy wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem
    - bezrobotni zarejestrowanych w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, bez
    przysługującego prawa do zasiłku - przejazd w dniu wyznaczonego terminu
    obowiązkowej wizyty w Urzędzie, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd
    Pracy m.st. Warszawy wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem

    2. Do przejazdów ze zniżką 48% (po zaokrągleniu do pełnych piątek groszy)
    środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie uprawnieni są:

    - emeryci i renciści do ukończenia 70 roku życia - na podstawie aktualnego
    odcinka emerytury lub renty, bądź na podstawie wyciągu bankowego
    potwierdzającego pobieranie emerytury lub renty, wypłacanej przez Zakład
    Ubezpieczeń Społecznych, organy emerytalno-rentowe Ministerstwa Obrony
    Narodowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralnego Zarządu
    Zakładów Karnych lub Polskich Kolei Państwowych, łącznie z dokumentem
    tożsamości. Nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna.

    - małżonkowie, na których emeryci lub renciści otrzymują dodatki rodzinne, na
    podstawie:
    *aktualnej decyzji wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dany rok,
    potwierdzającej pobieranie dodatku rodzinnego - łącznie z dokumentem
    tożsamości. Nie jest wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna.
    aktualnej decyzji o przyznaniu dodatku rodzinnego, wydanej przez organy
    emerytalno-rentowe Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw
    Wewnętrznych i Administracji, Centralnego Zarządu Zakładów Karnych lub Polskich
    Kolei Państwowych, na dany rok - łącznie z dokumentem tożsamości. Nie jest
    wymagane, aby kwota świadczenia była czytelna.

    3. Do przejazdów ulgowych w wysokości 50% środkami lokalnego transportu
    zbiorowego w m.st. Warszawie uprawnione są osoby, których uprawnienia wynikają
    z ustaw szczególnych.

  • 24.12.05, 23:17
   ula_a napisała:

   > Mam pytanie, czy posiadaczowi legitymacji osoby niepełnosprawnej z
   > umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (07-S) przysługują jakiekolwiek ulgi
   > na przejazdy komunikacją publiczną?.


   Niestety nie ma się jedynie nie wiem ile chyba tak jak na legitymacje
   szkolną/studencką nie wiem dokladnie 33% czy 50% to jest tak czy siak za darmo
   przejazdów autobusowych nie ma, są jedynie "ulgowe"
  • 29.12.05, 13:51

   > Brakuje mi w pytaniu jednej istotnej wiadomości czy dodatkowo posiadasz rentę
   z zus jezeli otrzymujesz rente to ulga sie nalezy.
   Jeśli masz dodatkowe pytania napisz to moze uda mi sie odpowiedzieć

  • 08.01.06, 10:55
   Ja mam II grupę i jeżdzę bezpłatnie autobusami i metrem w Warszawie i okolicy.
   Dzwoniłam do MZK i powiedzieli mi ze mogę (nie pracuję i się nie uczę).
   Kontrolowali mnie już kilkakrotnie kanarzy i nie było problemów. Pokazuje
   legitymację osoby niepełnosprawnej. Wzięłam nawet od nich bilet do
   wielokrotnego użytku do metra bo miałam problem z wejściem na stację (musiałam
   szukać windy).
   Pozdrawiam
   Sylwia
   • 09.01.06, 09:28
    sylwia.2b nie piszesz ile masz lat.....
    Jeżeli masz mniej niż 26 to możesz jeżdzić bezpłatnie natomiast jeżeli powyżej
    to.........

    To źle Cię poinformowali. Niestety często jest tak że nie wszyscy pracownicy
    MZA znają się na przepisach i często poprostu plotą bzdury. A jak złapie Cię
    dociekliwy i znający przepisy kontroler to wtedy Ci pracownicy rozkładają
    rączki i karę musisz płacić sama. Ewentualnie można napisać podanie o umożenie
    kary, które pewnie zostanie rozpatrzone na Twoją korzyść.

    Przepisy masz w moim wcześniejszym poście.

    Ja też jeżdże "na gapę" bo kontrolerzy przeważnie nie znają dokładnie przepisów
    a nawet jak znają przepisy dotyczące opłat za przejazdy to już o orzecznictwie
    nie wiedzą nic. Finał jest taki że jak pokazuję legitymację to spuszczają wzrok
    i odchodzą albo wybauszają oczy i wpatrują się z niedowierzaniem i też odchodzą.

    Ale ............
    kiedyś nie wiedziałam że są ulgi i kasowałam bilet ulgowy
    podszedł kontroler ja mu pokazałam bilet i legitymację
    i kontroler wytłumaczył mi wszystkie przepisy - dokładnie i rzeczowo
    i poinformował mnie że skoro nie mam jeszcze 26 lat to nie muszę kupować
    żadnego biletu bo jestem uprawniona do bezpłatnych przejazdów. Był naprawdę
    dobrze poinformowany i widać było że naprawdę się na tym znał.

    Teraz skończyłam już 26 lat, nie pobieram renty i powinnam kasować bilet
    normalny.
    Nie robię tego, jażdżę "na gapę" ale wiem że robię to na własne ryzyko, bo jak
    spotkam na swojej drodze kolejnego dobrze poiformowanego kontrolera to mogę
    dostać karę.

    a co do osób niepracujących to nie są one zwolnione z opłat za przejazdy.
    Zwolnione z opłat są osoby bezrobotne uczestniczące w programie "SZANSA NA
    PRACĘ" na podstawie stosownego zaświadczenia wydawanego przez pośredniczki
    zajmujące się tym programem. Zaświadczenie to wydawane jest na okres 3 m-cy z
    możliwością wydanio kolejnego - o ile oczywiście uczestniczy się w programie.
    Pozostałe osoby bezrobotne są uprawnione do bezpłatnych przejazdów tylko w dniu
    wizyty obowiązkowej w urządzie - również na podstawie stosownego zaświadczenia
    wydawanego przez pośredniczkę, u której stawiamy się na tą wizytę.
    Sama decyzja o przyznaniu statusu osoby bezrobotnej czy pieczątka UP w
    legitymacji ubezpieczeniowej nie uprawnia nas do darmowych przejazdów.
    Kontrolerzy jednak często w przypadku osób bezrobotnych odstępują od wypisania
    mandatu.


    --
    Wymagając tolerancji od innych bądźmy tolerancyjni również na nietolerancję,
    lepiej uczyć, pokazywać niż nakazywać
    • 15.01.06, 20:14
     Witam ponownie,
     chciałam uzupełnić mój post:-)
     Mam 25lat i aby się upewnić czy mam jakąś ulgę czy bezpłatne przejazdy po
     Warszawie i w strefie podmiejskiej, dzwoniłam kilkakrotnie (by uniknąć
     niewiedzy osoby z MZK lub ewentualnej pomyłki) i za każdym razem informowano
     mnie że mogę jezdzić nie kasując biletu i tak jak piszesz do ukończenia 26
     roku. Z kontrolerami też rozmawiałam i nigdy nie miałam problemów. Poza tym,
     jeżeli kontroler by mnie zaczepił, mam nu,mer do MZK działu ulg i kazałabym mu
     przy mnie zadzwonić.
     Pozdrawiam
     Sylwia
  • 15.01.06, 20:24
   www.ztm.waw.pl/taryfa-ulgi.php
   ja zaliczam się do 5d
   Pozdrawiam
   Sylwia
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.