• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

opieka nad osobą niepełnosprawną a ZUS i składki

 • 30.01.09, 12:09
  Jestem opiekunem osoby niepełnosprawnej wymagajacej stałej opieki.
  Brat nie jest zdolny do samodzielnej egzystencjii.
  Rezygnuje z pracy na rzecz opieki nad nim.
  Moje pytanie: Od czego mam zacząć, żeby uregulować wszystkie
  formalności związane z opieką nad bratem?? Składki w Zus-ie, moje
  ubezpieczenie, etc.
  Proszę o pomoc, bo jestem "zielona"
  Dziękuję
  Edytor zaawansowany
  • 02.02.09, 09:29
   Proszę namierzyć w miejscu zamieszkania jednostkę odpowiedzialną za
   wypłaty tzw, Świadczeń Pielęgnacyjnych – zazwyczaj są to działy
   świadczeń rodzinnych w urzędach gmin (bądź przy ośrodkach pomocy
   Społecznej). W chwili obecnej możliwe jest pobieranie tzw.
   świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad członkiem rodziny
   (jest to możliwe po wyroku trybunału konstytucyjnego z sierpnia 2008
   roku). Jeśli otrzyma Pani świadczenie pielęgnacyjne odprowadzane też
   będą odpowiednie składki ZUS. W linku publikacja o świadczeniach
   rodzinnych – niestety nie do końca aktualna ale oddaje zasadę (nie
   uwzględniająca zmian po Wytoku TK):
   www.niepelnosprawni.pl/files/www.niepelnosprawni.pl/public/biblioteczka/swiadczenia_rodzinne.pdf

   A tu treść przepisu:

   USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
   Art. 17. 1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z
   zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na
   których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. -
   Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.)
   ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu
   dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej
   pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem
   legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
   wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy
   innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
   samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na
   co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i
   edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
   niepełnosprawności.
   2. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w
   przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5
   ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 3-10 (58) stosuje się odpowiednio.
   2a. (59) W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się
   matka lub ojciec albo opiekun faktyczny dziecka, ustalając prawo do
   świadczenia uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę.
   2b. (60) W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się
   krewny w linii prostej inny niż matka lub ojciec, albo rodzeństwo,
   ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się łącznie dochód rodziny
   osoby sprawującej opiekę oraz dochód rodziny osoby wymagającej
   opieki.
   2c. (61) W przypadku, gdy o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
   ubiega się rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem, na której
   zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks
   rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, ustalając prawo
   do świadczenia uwzględnia się dochód rodziny zastępczej oraz dochód
   tego dziecka.
   2d. (62) Przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w ust. 2-2c, w
   składzie rodziny uwzględnia się również dziecko, którego
   niepełnosprawność uprawnia do pobierania świadczenia
   pielęgnacyjnego, nawet jeżeli posiada ono własne dziecko.
   3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,00 zł
   miesięcznie.
   4. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące
   kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia
   pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla
   się do 10 groszy w górę.
   5. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
   1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury,
   renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego
   lub świadczenia przedemerytalnego;
   2) osoba wymagająca opieki:
   a) pozostaje w związku małżeńskim,
   b) (63) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem
   rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, o której mowa w ust.
   2c, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub
   rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w
   specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z
   całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem
   zakładów opieki zdrowotnej;
   3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
   na to dziecko;
   4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku
   rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia
   pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
   5) (64) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest
   uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych
   z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
   społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym
   stanowią inaczej.


   • 02.02.09, 22:41
    (...)5. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:(...)
    2) osoba wymagająca opieki:
    a) pozostaje w związku małżeńskim(...)

    To żona chce się starać o to świadczenie na niepełnosprawnego męża??
    --
    ...budzi się we mnie zwierzę...ale obawiam się,że to leniwiec ;)

    ...gdy nie masz nic do ofiarowania...ofiaruj uśmiech...:)))
    • 03.02.09, 12:24
     Niestety w chwili obecnej nie jest możliwe uzyskanie świadczenia na
     małżonka – przyznam że mam nadzieje iż ulegnie to zmianie w
     przyszłości.
     • 03.02.09, 22:42
      Nawet jeśli mąż ma "całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej
      egzystencji"?
      Czyli co zrobić w przypadku gdy faktycznie jest problem z tym aby on
      siedział sam?
      Jeśli siostra może uzyskać to świadczenie na brata to...jak
      najlepiej się za to zabrać aby otrzymać je na męża?(mąż,renta
      socjalna, na wózku i na dializach).

      W razie odmowy świadczenia,gdzie sie odwołać??
      --
      ...budzi się we mnie zwierzę...ale obawiam się,że to leniwiec ;)

      ...gdy nie masz nic do ofiarowania...ofiaruj uśmiech...:)))
      • 04.02.09, 10:41
       Zgadzam się jest to dziwne – ale tak na razie wynika ze stanu
       prawnego – konsultowaliśmy to z 2 prawnikami.
       To co może Pani zrobić to złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu i
       dalej się konsekwentnie odwoływać wedle podanej na decyzji drodze
       odwoławczej. Swoją droga sprawa się kwalifikuje do rzecznika praw
       obywatelskich i być może ponownie do trybunału konstytucyjnego.
    • 03.02.09, 12:39
     eee.. To absurd...
    • 17.02.09, 13:51
     Osoba opiekująca się dorosłym niepełnosprawnym członkiem rodziny będzie mieć
     prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego osoba,
     na której ciąży obowiązek alimentacyjny, jest zdolna do pracy, ale nie pracuje
     ze względu na konieczność sprawowania opieki nad innym niż jej dziecko
     niepełnosprawnym członkiem rodziny, ma prawo ubiegania się o świadczenie
     pielęgnacyjne ( 420 zł mies.). Reasumując żona niepełnosprawnego męża rezygnując
     z pracy ma prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
     praca.gazetaprawna.pl/orzeczenia/27232,zona_opiekujaca_sie_niepelnosprawnym_mezem_otrzyma_swiadczenie_pielegnacyjne.html
     • 17.02.09, 14:00
      link do wyroku z trybunału...:
      www.mps.gov.pl/index.php?gid=6&news_id=1290
      • 17.02.09, 14:10

       Wyrok z dnia 22 lipca 2008 r.
       Trybunał Konstytucyjny
       "Przesłanki nieprzyznania świadczenia pielęgnacyjnego mają charakter
       rozłączny. Już zaistnienie jednej z nich przesądza o prawnej
       przeszkodzie przysługiwania prawa. Świadczenia pielęgnacyjne nie
       przysługują, jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku
       małżeńskim. "

       w takim razie zona na meża nie może otrzymac świadczenia

       • 08.10.09, 20:06
        Nowe prawo już mówi co innego. Obowiązuje już od nowego okresu zasiłkowego...
        • 09.10.09, 20:01
         Posiadam orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej
         egzystencji,czy w takim przypadku moja siostra,ktora sie mna
         opiekuje,moze starac sie o swiadczenie pielegnacyjne,mimo to ,ze mam męża
         (ktory bardzo czesto jest poza domem)?
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.