Re: opieka nad osobą niepełnosprawną a ZUS i skła Dodaj do ulubionych


Proszę namierzyć w miejscu zamieszkania jednostkę odpowiedzialną za
wypłaty tzw, Świadczeń Pielęgnacyjnych – zazwyczaj są to działy
świadczeń rodzinnych w urzędach gmin (bądź przy ośrodkach pomocy
Społecznej). W chwili obecnej możliwe jest pobieranie tzw.
świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad członkiem rodziny
(jest to możliwe po wyroku trybunału konstytucyjnego z sierpnia 2008
roku). Jeśli otrzyma Pani świadczenie pielęgnacyjne odprowadzane też
będą odpowiednie składki ZUS. W linku publikacja o świadczeniach
rodzinnych – niestety nie do końca aktualna ale oddaje zasadę (nie
uwzględniająca zmian po Wytoku TK):
www.niepelnosprawni.pl/files/www.niepelnosprawni.pl/public/biblioteczka/swiadczenia_rodzinne.pdf

A tu treść przepisu:

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
Art. 17. 1. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje osobom, na
których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. -
Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z późn. zm.)
ciąży obowiązek alimentacyjny, a także opiekunowi faktycznemu
dziecka, jeżeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem
legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na
co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i
edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności.
2. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 5
ust. 2. Przepisy art. 5 ust. 3-10 (58) stosuje się odpowiednio.
2a. (59) W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się
matka lub ojciec albo opiekun faktyczny dziecka, ustalając prawo do
świadczenia uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę.
2b. (60) W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiega się
krewny w linii prostej inny niż matka lub ojciec, albo rodzeństwo,
ustalając prawo do świadczenia uwzględnia się łącznie dochód rodziny
osoby sprawującej opiekę oraz dochód rodziny osoby wymagającej
opieki.
2c. (61) W przypadku, gdy o prawo do świadczenia pielęgnacyjnego
ubiega się rodzina zastępcza spokrewniona z dzieckiem, na której
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks
rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, ustalając prawo
do świadczenia uwzględnia się dochód rodziny zastępczej oraz dochód
tego dziecka.
2d. (62) Przy ustalaniu dochodu, o którym mowa w ust. 2-2c, w
składzie rodziny uwzględnia się również dziecko, którego
niepełnosprawność uprawnia do pobierania świadczenia
pielęgnacyjnego, nawet jeżeli posiada ono własne dziecko.
3. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 420,00 zł
miesięcznie.
4. Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące
kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia
pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla
się do 10 groszy w górę.
5. Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeżeli:
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury,
renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego
lub świadczenia przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małżeńskim,
b) (63) została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem
rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, o której mowa w ust.
2c, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub
rehabilitacji w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w
specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i korzysta w niej z
całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu, z wyjątkiem
zakładów opieki zdrowotnej;
3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury
na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku
rodzinnego, o którym mowa w art. 10, albo do świadczenia
pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie;
5) (64) na osobę wymagającą opieki członek rodziny jest
uprawniony za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych
z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej.


Przeczytaj całą dyskusję
  • drzewko
  • od najstarszego
  • od najnowszego
  • drzewko odwrotne

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.