• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

Jak przejść na świadczenia przed emerytalne?

 • 08.03.09, 12:42
  Witam.
  Mam grupę inwalidzką lekkiego stopnia niepełnosprawności (O2-P) do 11.05.2010.
  Mam 35 lat pracy składkowej i nie składkowej. Umowę w zakładzie pracy
  chronionej mam do lipca 2010. Mój problem polega na tym że nie mogę już
  pracować ze względu na stan zdrowia i chciała bym przejść na świadczenia przed
  emerytalne. I co mam robić żeby je otrzymać, bo na pewno pracodawca nie będzie
  mnie chciał zwolnić. (a z tego co wiem to by przejść na świadczenia przed
  emerytalne muszę być zwolniona z przyczyn zakładu)
  Kochani pomóżcie.
  Edytor zaawansowany
  • 09.03.09, 08:56
   prosze przeczytać informacje z przepisu:   USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

   Art. 2. 1. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje
   osobie, która:
   1) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z
   powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w
   rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
   niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub
   pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6
   miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat -
   mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co
   najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
   2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z
   przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z
   dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
   rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), zwanej dalej "ustawą o
   promocji zatrudnienia", w którym była zatrudniona przez okres nie
   krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz
   60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury,
   wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub
   3) do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez
   okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w
   rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
   systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn.
   zm.1)), zwanej dalej "ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych", i
   za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do
   dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta i
   61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury,
   wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
   4) zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w
   ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do
   pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do
   dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat -
   kobieta oraz 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do
   emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla
   mężczyzn, lub
   5) do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących
   zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji
   zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż
   6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co
   najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub
   6) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku
   pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub
   niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie
   roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u
   którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez
   okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do
   emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla
   mężczyzn.
   2. Za okres uprawniający do emerytury, o którym mowa w ust. 1, uważa
   się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1
   oraz art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
   rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39,
   poz. 353, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001), zwanej dalej "ustawą
   o emeryturach i rentach z FUS".
   3. Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie określonej w ust.
   1 po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla
   bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia,
   jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:
   1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;
   2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła
   bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego
   zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o
   promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac
   interwencyjnych lub robót publicznych;
   3) złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w
   terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy
   urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania
   zasiłku dla bezrobotnych.
   4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zakład Ubezpieczeń
   Społecznych, na wniosek osoby zainteresowanej, może przywrócić
   termin złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.
   5. Do okresu 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o
   którym mowa w ust. 3, wlicza się:
   1) okresy, za które, zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o promocji
   zatrudnienia, prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługiwało;
   2) okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu
   przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach
   prac interwencyjnych lub robót publicznych podjętego w tym okresie;
   w przypadku gdy zatrudnienie lub inna praca zarobkowa ustanie po
   upływie 6-miesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, prawo
   do świadczenia przedemerytalnego przysługuje, jeżeli wniosek o
   przyznanie tego świadczenia zostanie złożony w terminie
   nieprzekraczającym 14 dni od dnia ustania zatrudnienia lub innej
   pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji
   zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub
   robót publicznych.
   6. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje również
   osobom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o
   zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr
   3, poz. 20 i Nr 96, poz. 959), po spełnieniu warunków, o których
   mowa w ust. 3.

 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.