Dodaj do ulubionych

Jak przejść na świadczenia przed emerytalne?

08.03.09, 12:42
Witam.
Mam grupę inwalidzką lekkiego stopnia niepełnosprawności (O2-P) do 11.05.2010.
Mam 35 lat pracy składkowej i nie składkowej. Umowę w zakładzie pracy
chronionej mam do lipca 2010. Mój problem polega na tym że nie mogę już
pracować ze względu na stan zdrowia i chciała bym przejść na świadczenia przed
emerytalne. I co mam robić żeby je otrzymać, bo na pewno pracodawca nie będzie
mnie chciał zwolnić. (a z tego co wiem to by przejść na świadczenia przed
emerytalne muszę być zwolniona z przyczyn zakładu)
Kochani pomóżcie.
Edytor zaawansowany
 • niepelnosprawni.info 09.03.09, 08:56
  prosze przeczytać informacje z przepisu:  USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

  Art. 2. 1. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje
  osobie, która:
  1) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z
  powodu likwidacji pracodawcy lub niewypłacalności pracodawcy, w
  rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
  niewypłacalności pracodawcy, u którego była zatrudniona lub
  pozostawała w stosunku służbowym przez okres nie krótszy niż 6
  miesięcy, ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat -
  mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co
  najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
  2) do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z
  przyczyn dotyczących zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy z
  dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
  rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001), zwanej dalej "ustawą o
  promocji zatrudnienia", w którym była zatrudniona przez okres nie
  krótszy niż 6 miesięcy, ukończyła co najmniej 55 lat - kobieta oraz
  60 lat - mężczyzna oraz posiada okres uprawniający do emerytury,
  wynoszący co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mężczyzn, lub
  3) do dnia ogłoszenia upadłości prowadziła nieprzerwanie i przez
  okres nie krótszy niż 24 miesiące pozarolniczą działalność, w
  rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o
  systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn.
  zm.1)), zwanej dalej "ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych", i
  za ten okres opłaciła składki na ubezpieczenia społeczne oraz do
  dnia ogłoszenia upadłości ukończyła co najmniej 56 lat - kobieta i
  61 lat - mężczyzna i posiada okres uprawniający do emerytury,
  wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, lub
  4) zarejestrowała się we właściwym powiatowym urzędzie pracy w
  ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytułu niezdolności do
  pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do
  dnia, w którym ustało prawo do renty, ukończyła co najmniej 55 lat -
  kobieta oraz 60 lat - mężczyzna i osiągnęła okres uprawniający do
  emerytury, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla
  mężczyzn, lub
  5) do dnia rozwiązania stosunku pracy z przyczyn dotyczących
  zakładu pracy, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji
  zatrudnienia, w którym była zatrudniona przez okres nie krótszy niż
  6 miesięcy, posiada okres uprawniający do emerytury, wynoszący co
  najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn, lub
  6) do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku
  pracy lub stosunku służbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub
  niewypłacalności pracodawcy, w rozumieniu przepisów o ochronie
  roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, u
  którego była zatrudniona lub pozostawała w stosunku służbowym przez
  okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiadała okres uprawniający do
  emerytury wynoszący co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla
  mężczyzn.
  2. Za okres uprawniający do emerytury, o którym mowa w ust. 1, uważa
  się okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1
  oraz art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i
  rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39,
  poz. 353, Nr 64, poz. 593 i Nr 99, poz. 1001), zwanej dalej "ustawą
  o emeryturach i rentach z FUS".
  3. Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie określonej w ust.
  1 po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla
  bezrobotnych, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia,
  jeżeli osoba ta spełnia łącznie następujące warunki:
  1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;
  2) w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie odmówiła
  bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego
  zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o
  promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac
  interwencyjnych lub robót publicznych;
  3) złoży wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego w
  terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy
  urząd pracy dokumentu poświadczającego 6-miesięczny okres pobierania
  zasiłku dla bezrobotnych.
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zakład Ubezpieczeń
  Społecznych, na wniosek osoby zainteresowanej, może przywrócić
  termin złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.
  5. Do okresu 6 miesięcy pobierania zasiłku dla bezrobotnych, o
  którym mowa w ust. 3, wlicza się:
  1) okresy, za które, zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o promocji
  zatrudnienia, prawo do zasiłku dla bezrobotnych nie przysługiwało;
  2) okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu
  przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach
  prac interwencyjnych lub robót publicznych podjętego w tym okresie;
  w przypadku gdy zatrudnienie lub inna praca zarobkowa ustanie po
  upływie 6-miesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, prawo
  do świadczenia przedemerytalnego przysługuje, jeżeli wniosek o
  przyznanie tego świadczenia zostanie złożony w terminie
  nieprzekraczającym 14 dni od dnia ustania zatrudnienia lub innej
  pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisów ustawy o promocji
  zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub
  robót publicznych.
  6. Prawo do świadczenia przedemerytalnego przysługuje również
  osobom, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o
  zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr
  3, poz. 20 i Nr 96, poz. 959), po spełnieniu warunków, o których
  mowa w ust. 3.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.