REDUTA- oferta Dodaj do ulubionych


zarchiwizowany

Ten wątek został zamknięty i nie można dodawać postów.
Sprawdź, czy dyskusja trwa w innych wątkach.

PONIŻEJ OGÓLNA OFERTA PRZESŁANA PRZEZ REDUTĘ. Kolejny krok to
spotkanie z nimi w celu pokazania budynków i przekazania
dokumentacji. Na tej podstawie Reduta sporządzi szczegółową ofertę.
Wtedy zorganizujemy spotkanie wspólnoty i podejmiemy decyzję.Dziękujemy Państwu za zaproszenie do przedstawienia naszej oferty.
„REDUTA-NIERUCHOMOŚCI” sp. z o.o. od lat zajmuje się profesjonalną i
całościową obsługą nieruchomości mieszkalnych i lokalowych. Na
terenie Krakowa zarządzamy i administrujemy wieloma obiektami,
zarówno nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych jak i budynkami
prywatnymi. Klienci z którymi współpracujemy powierzyli naszej
opiece juŜ ponad 1500 lokali mieszkalnych i usługowych.

W pobliŜu Państwa nieruchomości zarządzamy kilkunastoma Wspólnotami
połoŜonymi przy ul. Obozowej, ul. Pszczelnej, ul. Raciborskiej i ul.
Drukarskiej.Pozostałe obsługiwane przez nas nieruchomości znajdują
się w Rynku Głównym, przy al. Beliny-PraŜmowskiego, ul.
Białoprądnickiej, ul. Długiej, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, ul. Ks.
Meiera,ul. Pagórkowej, ul. Feliksa Konecznego, ul. Frycza
Modrzewskiego, ul. Mikołaja Reja i ul. LudwikaSolskiego.

Jako sprawdzona na krakowskim rynku nieruchomości firma, „REDUTA–
NIERUCHOMOŚCI”ustanawiana jest równieŜ przez sąd do pełnienia
zarządu i administracji nieruchomościami.

Naszymi atutami są:
• wieloletnie doświadczenie na krakowskim rynku nieruchomości,
• wymagane prawem licencje zawodowe,
• określony limit administrowanych nieruchomości przypadający na
jednego zarządcę, tak aby kaŜdej nieruchomości poświęcić maksymalnie
duŜo uwagi,
• umiejętność rozwiązywania nietypowych problemów formalno-prawnych,
• doświadczenie w egzekwowaniu od wykonawcy budynku (Developera)
usuwania usterek w trakcie trwania udzielonej na budynek gwarancji,
• polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
zarządzania nieruchomościami,
• współpraca z wieloma rzetelnymi i sprawdzonymi firmami
prawniczymi, ubezpieczeniowymi,porządkowymi, remontowymi i
budowlanymi.

Szczególnie duŜe doświadczenie posiadamy w organizacji i prowadzeniu
zarządu i administracji nowopowstałych Wspólnot Mieszkaniowych.
Jesteśmy gotowi podjąć się bez dodatkowego wynagrodzenia załatwienia
wszelkich formalności związanych z rejestracja i organizacją
nowopowstałej Wspólnoty Mieszkaniowej. Zgodnie z obowiązującym
prawem, konieczne jest bowiem uzyskanie numeru NIP, Regonu,
załoŜenie rachunku bankowego oraz załatwienie formalności
w Urzędzie Skarbowym. W dalszej kolejności oferujemy pomoc w wyborze
i zawarciu niezbędnych umów z dostawcami mediów oraz firmami
obsługującymi nieruchomość, w stworzeniu pierwszegoplanu budŜetu
nieruchomości, projektu statutu Wspólnoty oraz regulaminu porządku
domowego.

Z naszej strony mogą Państwo liczyć na rzetelną i fachową pomoc
prawną, księgową, pomoc w podjęciu niezbędnych decyzji odnośnie
wyboru solidnych firm obsługujących nieruchomość. Od kilku juŜ lat
współpracujemy z biurem prawnym „Chrobakiewicz i Partnerzy” przy ul.
Józefitów 6 w Krakowie, które specjalizuje się w problematyce
prawnej Wspólnot Mieszkaniowych, oraz Biurem Notarialnym przy al.
Beliny-PraŜmowskiego 14 w Krakowie. Współpracujemy z kilkoma
sprawdzonymi firmami konserwatorsko-remontowymi zapewniającymi
fachowe usługi (prace ogólnobudowlane, naprawy dachu, instalacje wod-
kan, elektryka). MoŜemy równieŜ polecić Państwu solidne firmy
porządkowe utrzymujące czystość na zewnątrz i wewnątrz nieruchomości
(w tym równieŜ utrzymanie zieleni i odśnieŜanie w okresie zimy).
Ponadto organizujemy i prowadzimy zebrania członków Wspólnoty,
przygotowujemy roczne sprawozdania finansowe wraz z planami
budŜetu nieruchomości, sporządzamy projekty statutów Wspólnoty oraz
projekty regulaminu porządku domowego.

W związku z duŜą ilością obsługiwanych nieruchomości, „REDUTA-
NIERUCHOMOŚCI” posiada atrakcyjne rabaty na usługi kominiarskie,
porządkowe, konserwatorskie, remontowe, internetowe, monitoringowo-
ochroniarskie, ubezpieczeniowe.

Propozycję współpracy prowadzenia administracji nieruchomością
wspólną składamy Państwu zgodnie z niŜej przedstawionym zakresem
obowiązków:
Obsługa administracyjna:
- prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych,
- ustalanie wymiaru opłat z tytułu kosztów uŜytkowania
lokali:zaliczki eksploatacyjnej, zaliczki na fundusz remontowy, oraz
opłat zwrotnych za dostarczane do lokalu media (centralne ogrzewanie,
ciepła i zimna woda, wywóz nieczystości stałych),
- dokonywanie przeliczeń wymiaru naleŜności w przypadku zmiany
wysokości ceny mediów,
- wystawianie i doręczanie zawiadomień o zmianie wysokości opłat,
- prowadzenie imiennych kartotek finansowych w zakresie naliczonych
opłat, naleŜnych odsetek,dokonanych wpłat oraz występujących
zaległości lub nadpłat,
- kontrolowanie terminowości wpłat,
- wystawianie i przesyłanie dłuŜnikom upomnień,
- windykacja naleŜności,
- wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali,
- przyjmowanie wszelkich zgłoszeń, interwencji i wniosków od
uŜytkowników i właścicieli lokali,
- sporządzanie rozliczenia finansowego oraz rocznego planu
gospodarczego dla nieruchomości,
- przygotowanie i prowadzenie corocznych zebrań członków Wspólnoty.
Obsługa księgowo-bankowa:
- prowadzenie dla nieruchomości odpowiedniej księgowości finansowej
i sprawozdawczości w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi
przepisami i ustawą o rachunkowości,
- księgowanie dokumentów zafakturowanych na nieruchomość wspólną
przez kontrahentów obsługujących nieruchomość oraz dostawców mediów
zgodnie z uchwalonym przez Wspólnotę planem kont,
- przygotowanie informacji finansowych o poniesionych kosztach
utrzymania nieruchomości oraz przychodach,
- wystawianie przelewów bankowych regulujących bieŜące płatności,
- księgowanie wyciągów bankowych dotyczących części wspólnej
nieruchomości, oraz księgowanie analityczne na poszczególne lokale.

Obsługa porządkowo-techniczna (nadzór nad wywiązywaniem się z
obowiązków firm świadczących usługi na rzecz nieruchomości zgodnie
ze stosownie zawartymi umowami):
- utrzymanie czystości i porządku na części wspólnej nieruchomości,
- utrzymanie terenu przynaleŜnego do nieruchomości (chodniki, ciągi
komunikacyjne, tereny zielone)poprzez ich bieŜące sprzątanie,
oczyszczanie chodników ze śniegu i błota, oraz grabienie i
oczyszczanie trawników,
- utrzymanie w naleŜytym stanie porządkowym miejsc składowania
odpadów bytowo-komunalnych(kubły, kontenery, śmietniki),
- wykonywanie obowiązkowych przeglądów określonych Prawem
Budowlanym, konserwacja i bieŜące naprawy nieruchomości oraz
urządzeń technicznych,
- sporządzanie na podstawie kontroli stanu technicznego budynku
zestawień potrzeb remontowych,
- prowadzenie dokumentów określonych przepisami Prawa Budowlanego i
dozoru technicznego, w szczególności obowiązkowej ksiąŜki obiektu
budowlanego, dokumentacji technicznej, wpisy z wymaganych przeglądów
technicznych nieruchomości, protokoły i opinie z przeglądów
kominiarskich,
- kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii
elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci,
- prowadzenie bieŜącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i ich
niezwłoczna realizacja,
- odczytywanie zuŜycia mediów z indywidualnych liczników zgodnie z
przyjętym okresem rozliczeniowym.

Na Państwa Ŝyczenie gotowi jesteśmy przedstawić referencje od
Zarządów właścicielskich zporównywalnych Wspólnot Mieszkaniowych lub
uzyskać zgodę na podanie bezpośrednich telefonów kontaktowych.
Stawka wynagrodzenia za kompleksową obsługę administracyjną i
księgową nieruchomości podlega kaŜdoraz
Przeczytaj całą dyskusję
  • drzewko
  • od najstarszego
  • od najnowszego
  • drzewko odwrotne

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.