Dodaj do ulubionych

A może by my se tak pośpiywali?

  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.05.13, 16:32
   Na tym Rozbarku w jednym domie
   Są tu dwie dzieweczki ale szumne
   Jach też jedno miał coch do niej chodził cztery niedziele
   Nie chodź tu syneczku nie chodż ty do mnie
   Bo to wszystko będzie podaremnie
   Ojciec wzbraniają, matka nie dają
   Iżech ubogo
   Choćbyś ty dzieweczko nic nie miałą
   Byłeś mu się tylko podobałą
   Pan Bóg statki ma
   To nam jeden da
   To będziemy żyć

   Rozbark

   --
   MADOHORA
   FORUM NIKISZOWIEC
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.05.13, 16:33
   - Matko, matko, matusio moja wydajcież mnie wczas do ludzi
   Niechże mie się świat nie nudzi, matusiu moja
   Matko, matko, matusio moja chociaż ci ja jak jagoda
   Alebym ja chłopca rada, matuiso moja

   powiadt Lubliniecki
   --
   MADOHORA
   FORUM NIKISZOWIEC
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.05.13, 16:34
   O siadaj, siadaj kochanie moje!
   Nie pomoże tobie płakanie twoje
   Miły Może, mocny Boże
   Już koniczki są we wozie
   Zaprzęgane są
   Jeszcze ja na wóz nie będą siadała
   Bom jeszcze ojcu nie dziękowałą
   Dziękuję wam panie ojcze
   Wychowaliście mnie dobrze
   Już nie będziecie

   Powiat Rybnicki
   --
   MADOHORA
   FORUM NIKISZOWIEC
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.05.13, 16:37
   Ach biada, biada, poszłam za dziada!
   Coż ja będę czyniła?
   Dziada jeno szczere kości
   Żal się Boże miej młodości
   Com ją marnie straciła
   Ni dziada sprzedać, ni go zamienić
   Cóż ja będę robiłą
   Biedna ja nieboga co dziń proszę Boga
   Zebym wdową wnet była
   --
   MADOHORA
   FORUM NIKISZOWIEC
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.05.13, 16:41
   Miała baba trzy cery
   Miała baba trzy cery
   Fiksum fiderlum drmuliksu, seksum trzy cery
   Jedna była robotna
   A ta druga taneczna
   A ta trzecia ospała
   Tej robotnej kożuszek
   Tej tanecznej trzwiczek
   Tej ospałej pierzyny
   Tej robotnej siodłaka
   Tej tanecznej wojaka
   Tej ospałej żebraka

   powiat Rybnicki
   --
   MADOHORA
   FORUM NIKISZOWIEC
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 11.06.13, 21:26
   Szeroka woda w Wiśle
   Żenić się z tobą nie myślę
   A nawet dziewczę kochane
   Chodzić do ciebie przestanę
   Pomnisz przed domem twym randka
   Przysłałaś na dół mi Antka
   Wylałaś na mnie coś z cebra
   A Antek nagniótł mi żebra
   Szeroka woda na Wiśle
   Złym kiedy o tym pomyślę
   Zły jestem i klnę szkaradnie
   Niechże cię kiecka opadnie
   Czemuż nie mocna ma graba
   Ach nauczyłbym ja draba
   Za tą złośliwość, za zdradą
   Niech go portki opadną
   Szeroka woda na Wiśle
   Ja policjanta wam przyślę
   A nawet blachę mu kupę
   Niechaj osadzi was w ciupie
   Skarani tym paragrafem
   Będziecie pod telegrafem
   Myślcie, że was kto puści?
   A juści!


   --
   MADOHORA
   FORUM NIKISZOWIEC
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 11.06.13, 22:24
   Hej na wysokiej hali
   Usiedli we dwoje
   Hej ale zapomnieli
   O nartach oboje
   Hej Tatry nasze góry
   Tatry niebotyczne
   Kaście mnie zawiodły
   Siwe ocka śliczne
   Hej wracali wracali
   Jak po gołoledzi
   Hej bo zajechali
   Aż po zapowiedzi!
   --
   MADOHORA
   FORUM NIKISZOWIEC
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 11.06.13, 22:41
   Słuchaj luba mej piosenki
   Gram i śpiewam bardzo pięknie
   Chcę opiewać twoje wdzięki
   Bo mi serce jak wosk mięknie

   Brzękam z smutkiem i tęsknotą
   Słuchaj dźwięku mandoliny
   Ząbki - perły, włosy - złoto
   Usta twoje - to rubiny

   Ale przyznać chciej łaskawie
   Cóż z rubinów, pereł, złota
   Skoro tego nie zastawię
   I nie kupię - dziś paltota
   --
   MADOHORA
   FORUM NIKISZOWIEC
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 17.08.13, 16:17
   GDY W GŁĘBI ZIEMI JESTEM SAM

   Gdy w głębi ziemi jestem sam,
   I mdły kaganek płonie tam,
   Ku słońcu tęskny zwracam wzrok,
   Co świeci lubej z roku w rok;
   Niech Bóg cię strzeże me kochanie,
   Niech strzeże Bóg.
   Gdy dzwonek ranny zbudził mnie
   I brzask w purpurę odział się,
   W chatynce jej, jak makiem siał,
   Jam zaś na pustem polu stał;
   Niech Bóg cię strzeże me kochanie,
   Niech strzeże Bóg.
   Więc modły me do Boga ślę,
   Który od nieszczęść chroni mię,
   Opiece Jego lubej los,
   Powierzam z pełni serca w głos;
   Niech Bóg cię strzeże me kochanie,
   Niech strzeże Bóg.

   I gdy młot stuka tu, gdzie cień.
   Do niej się śmieje jasny dzień,
   Szczęśliwa złoty promień ma
   A górnik w szybie smutny łka;
   Niech Bóg cię strzeże i t. d.

   A jeśli zjazd ostatni już,
   Gdy wychylona życia kruż,
   Przed szyb zbolała przyjdzie wraz,
   I tam zapłacze jeszcze raz;
   Niech Bóg cię strzeże i t. d.

   Lecz gdym już zjechał w inny świat
   Sadzi na grobie róży kwiat,
   Miłość i wierność róże dwie"
   Co tak kochały szczerze się;
   Niech Bóg cię strzeże i t. d.

   --
   MADOHORA
   FORUM NIKISZOWIEC
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 17.08.13, 16:18
   "D Z I A D I B A B A"
   (Śląskie)
   Hanysek Zdechlik, taki pampoń stary,
   (U osiem krzyżyków nosił już niby to )
   boj sie jaranem, iże go za bary
   coroz to bardziej śmierć - kostucha chyto.
   Już mało jodoł - nie chytoł sie wcale,
   bez rok już możno piwa ni gorzołki
   jeno wam śpiewoł same gorzkie żale
   stękał borocek, kucol bez dzień całki.
   No, a Zdechlicka przeca chłopu przola
   tak jak sie babie dobrej przynoleży,
   Tóż mondre baby roztomajte wola,
   aby zrzykaly choć trocha pocierzy,
   Nawet kadziły go wróże i baby,
   każdoby chopu przeca pomóc rado;
   ale dzień kożdy chopek bardziej słaby,
   tak jak wom biadoł, tak też dalej biado.
   Roz babie pedziol "Wiesz ty co, starucho,
   iże choróbsko lestelnie mnie wzieno,
   jakosik czuja, iż śmierć na mie chucho
   i beskuryjo co nie widać jeno,"
   Baba jak baba, zarozki wam w beki, -
   "J akóż to chopku byda żyć bez ciebie?
   "przecachmy ślubem złonceni na wieki,
   "jest przeca jeszcze sprawiedliwość w niebie"
   "Toć jest" chap pado "ale umrzyć musza".
   A baba chopu "jak to wola Boża,
   To kiej śmierć przydzie, by ci wziena dusza,
   jo sie za ciebie do lóżka położa.
   "Niech już tak będzie" pado chlop do baby,
   "czuja iż dzisioł przydzie t1(' Kostucha,
   "boch ci jakosik dzisiol taki słaby
   "i Pon Bóckowi będzie trza dać ducha.
   "Lygej do łóżka kiedyś umrzyć chciała,
   "gębom do ściany leż sie tak na boku
   "cobyś sie śmierci tak bardzo nie bała;
   jo sie bez ten cos skowia w piekarnioku"
   A baba pyto "Mój chopecku drogi"
   "a jakoż tysz to wygląda Kostucha?
   "możno jak dioboł nosi srogie rogi.. .
   "cyś już jom widziol? jako ta psio - jucha?
   --
   MADOHORA
   FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 27.06.14, 20:52
    Gryjta

    W tych to lokenwinkerach
    Co je mosz na łebie
    Toś je tako sz.warno
    Co by anioł w niebie

    Gryjta dej se spokój
    Gryjta ostow kloper
    Gryjta dom ci słowo
    Że niy byda wiyncy pił

    Niy ma baby rubszy
    W całym familoku
    Dziołcha z cienie piękno
    I pełno uroku

    Gryjta dej se spokój
    Gryjta ostow kloper
    Gryjta dom ci słowo
    Że niy byda wiyncy pił

    Gymba mosz tak masno
    Choby z haźla wrota
    Ze aże przychodzi

    Kusik dać ochota

    Gryjta dej se spokój
    Gryjta ostow kloper
    Gryjta dom ci słowo
    Że niy byda wiyncy pił

    Joby wcale niy pił
    Yno mom powody
    Bo niy mogą strowić
    Ty twoi urody

    Gryjta dej se spokój
    Gryjta ostow kloper
    Gryjta dom ci słowo
    Że niy byda wiyncy pił
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali 27.06.14, 20:53
    Lauba

    Kedy na grubie mój szager mie wkurzy
    I staro rozewrze tyn łoszklany pysk
    JO jada na kole do celu podróży
    Czeko tam na mie ogródek mój mały
    Lauba, łopata, kopaczka i gnój
    A Hajnel za płotym już woło mie; Achim
    Ty postow ta halba na stół

    Dilujadadiludulaj, czas relaksu, relaksu to czas

    Kopaczkom poszturcham we flance łod spodka
    I kwiotki poprysko tyż mój gumi szlauch
    To taszy nasuja trzi fonty sznitlochu
    I siedna se w labie jak graf
    Potym zaś z Hajnelym dowomy se gazu
    Na stole klapsznity, tomaty i tyj
    Kej Hajnel nalywo jest fajnie od razu
    A staro niy wadzi mi

    Dilujadadiludulaj, czas relaksu, relaksu to czas

    Już klara czerwono za hołdy się chowie
    Ciągnie po nogach i letko się ćmi
    Jo chytom się Hajna i kulom się do dom
    A Truda łotwiyro mi drzwi
    I zaroz od proga cukruja my Trudzie
    Ło mój ty dziubeczku, jak jo pszaja ci
    A łona mi na to niy fandzol pijoku
    Się legni na szezlong i śpi

    Dilujadadiludulaj, czas relaksu, relaksu to czas
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali 27.06.14, 20:56
    Pranie fuzekli

    Kiedy wysiedna już z merca Alojza
    Mom klara na puklu i blank czysty luft
    Heringi jak gupie po wodzie skokajom
    Płynymy do Portoferajo

    Nabombiymy się dzisiej jak perszingów sto
    Cynia, Maniek, Eweczka i jo.

    Bajtle od rana se klepiom na dziobie
    Zę tyż pieronie niy boli ich dziób
    Co drugi na londzie szpanuje komórkom
    Bo som my już w Porto Azzuro

    Nabombiymy się dzisiej jak perszingów sto
    Cynia, Maniek, Eweczka i jo.

    Na wieczór w motorku wysiadła nom pompka
    Kapitan bastuje po ćmioku na dnie
    A jo mu nad łepom blinuja taszlampom
    Bydymy w Maria di Campo

    Nabombiymy się dzisiej jak perszingów sto
    Cynia, Maniek, Eweczka i jo.

    We Fracncje na zoloty się godo amory
    W Pepikach amory godo się laska
    A u nos na laska godo się kryka
    Zakochom się w Bastia - Korsyka

    Nabombiymy się dzisiej jak perszingów sto
    Cynia, Maniek, Eweczka i jo.

    Yno mi pudła brakuje z antynom
    Teściowo na fuzbal zaglondo jo niy
    Możno dziś buda szczelył keprom tyn Badzio
    Łobejrzyj się to Macinagio

    Nabombiymy się dzisiej jak perszingów sto
    Cynia, Maniek, Eweczka i jo.

    Niykierzy się kompiom sołkiym po sagu
    Chyba na badki niy stykło im, pra,
    Mój starzik by pedzio to som czyste jaja
    Zachwyco Isola Capraia

    Nabombiymy się dzisiej jak perszingów sto
    Cynia, Maniek, Eweczka i jo.

    Kościelnie pierniczki śpiwołech w niedziela
    Alech niy poszoł porzyk.ać na mszo
    W hafcie u Pon Bóczka krycha mom czarno
    Przywtito nos zachód w Livorno

    Nabombiymy się dzisiej jak perszingów sto
    Cynia, Maniek, Eweczka i jo.

    Cołki tyn urlop mi się fest podobo
    Niy piera fuzekli niy pucuja szyb
    No a nojbardzi mie cieszy jak żonka
    Godo tak słodko do Bronka

    Nabombiymy się dzisiej jak perszingów sto
    Cynia, Maniek, Eweczka i jo.
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali 27.06.14, 20:59
    Śniodanie

    Jak już szolom jada w dół, w termosie mom tyj
    Potym pyrlikiym zasuwom, siły coro.z mniyj
    Po taki ciynżki robocie na sznity mom smak
    Łotwiyrom śniodanie i godom tak:

    Kaj ta kyjza a przy niyj tyn wuszt
    Kaj to.mata, kaj sznitloch mosz
    Kaj te wszystkie szpyrki, kaj tyn fet
    Dzisiej staro sznitom dostaniesz w łeb

    Kaj ta kyjza a przy niyj tyn wuszt
    Kaj to.mata, kaj sznitloch mosz
    Potym mi przekly.ństwa z gymby płynom
    Jak mi się smaruje z margarynom

    A mi do penzyji został jeszcze yno rok
    Potym kupia się gołymbia bo to jest mój ptok
    Po taki ciynżki harówie na żymlok mom
    Łotwiyrom śniodanie i godom tak

    Kaj ta kyjza a przy niyj tyn wuszt
    Kaj to.mata, kaj sznitloch mosz
    Kaj te wszystkie szpyrki, kaj tyn fet
    Dzisiej staro sznitom dostaniesz w łeb

    Kaj ta kyjza a przy niy.j tyn wuszt
    Kaj tomata, kaj sznitloch mosz
    Potym mi przeklyństwa z gymby płynom
    Jak mi się smaruje z margarynom

    Szmarujesz mi z margarynom, na nerwach mi grosz
    Niy wyciepuj sznitów piyrsze łobejrz z czym mosz
    Jak mi yno bas zaburczy to po tasza gnom
    Dobrze wiym z czym mom śniadanie bo je robia som

    Kaj ta kyjza a przy niyj tyn wuszt
    Kaj tomata, kaj sznitloch mosz
    Kaj te wszystkie szpyrki, kaj tyn fet
    Dzisiej staro sznitom dostaniesz w łeb

    Kaj ta kyjza a przy niyj tyn wuszt
    Kaj tomata, kaj sznitloch mosz
    Potym mi przeklyństwa z gymby płynom
    Jak mi się smaruje z margarynom
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali 27.06.14, 21:00
    Kucharka

    Baba warzi dziś wodzianka
    Styko nom za tela
    Że ta super zupa żonka
    Warzy co niedziela

    Na wieczerz.o zaś dostana
    Futrowanie boskie
    Baba zrobi na łodmiana
    Sznita chleba z czosnkiem.

    Lambadaj, lambadaj, baba warzy w Gymbie raj

    Kuchnia moi stary słynie
    Już śpiwajom ptoki
    Bydzie na stary maszynie
    Kiszka a ziymnioki

    A jak z tego co zostanie
    Na brytfannie wielkij
    Chłopek na wieczór dostanie
    Zaś brat.kartofelki

    Lambadaj, lambadaj, baba warzy w Gymbie raj

    Dzisioj przyszed żech z roboty
    Pusto na talerzu
    Zaroz wołom babo co to
    Uworz chociaż ryżu

    Zgniło baba zaś mie wpieprz
    Zaczyno pyskówka
    Łona trnfla zjy nojlepszo
    Dlo mie jest głodówka

    Lambadaj, lambadaj, baba warzy w Gymbie raj
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 04.07.14, 13:02
    Hej święty Jonie
    Pytam się ciebie samego
    Coś nam tu przywiózł nowego?
    Hej święty Jonie
    Hej święty Jonie
    Przywiozłem wam beckę rosy
    Hej toć dziewulom do kosy
    Hej święty Jonie
    Hej święty Jonie
    Przywiozłem wam beckę rosy
    Hej toć parobkom do krasy
    Hej święty Jonie!
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 04.07.14, 13:05
    Wyryć murawkę
    Położyć ławkę
    wierzbową
    A wy dziewczęta
    A wy jedyne
    Spać do domu
    A kiejze się ty
    Mój świety Janie
    Ozenis
    Kiej sobie żonkę
    Kiej tę nadobną
    narais?
    Jest tu nadobna
    Jest Marysienka
    Zostanie
    Bo se Pawełka
    Bo nadobnego
    dostanie
    Jest tu nadobna
    Jest Kasinecka
    Bo se dostanie
    Nadobnego
    Jasiecka
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 11.10.14, 20:36
    Nasza izba umajona,
    Tatarakiem obstawiona,
    Tatarakiem, wodną trzciną
    I czermuchą i kaliną
    Zielone Święta ! La, la, la, la!
    Maju, maju, świeży gaju,
    Pachniesz ty dziś w całym kraju,
    Niosą chłopcy gałązeczki,
    Wiją wianki panieneczki,
    Zielone Święta ! La, la, la, la !
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 19.10.14, 15:05
    Młodzian: A iest też tu między nami,
    Muzyka: tr a r a tra ra , tr a r a tra ra .
    Młodzian: Co ma buty z podkowami,
    Muzyka: tra ra tra ra , tra ra tra ra .
    Młodzian: Chłop tęgi jak buk,
    Muzyka: tra ra tra ra , tra ra tra ra .
    Młodzian: Mówi do żony przez ścianę: puk, puk — puk, puk.
    Muzyka: tra ra tra ra , tra ra tra ra .
    Młodzian: Siedzi na ławie, tań c a mu się nie chce.
    Muzyka: tra ra tra ra , tr a r a tra ra .
    Młodzian: Dopóki go dziewucha nie rozłechce.
    Muzyka: tra ra tra ra , tra ra tra ra .
    Młodzian: Ma po ła tan ą koszulę,
    Muzyka: tra ra tra ra , tra ra tra ra .
    Młodzian: Dajmy mu od Zw y rtk a Hanulę.
    Muzyka: tra ra tra ra , tra ra tra ra
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.12.14, 17:38
    Na Dzień Świętej Barbary

    Dzisiaj po calem świecie się raduja.,
    Gdzie tylko jacy Gómicy pracuja.,
    By podziękować za dary im dane
    Od Boga w tem roku otrzymane.

    Z miłości niosa. Panu Bogu dary,
    Na ołtarz Pański składaja. ofiary j
    Ażeby na dal uprosić u Boga,
    By Bóg oddalił każda zła to trwoga.

    Dziś się spółecznie do kupy gromadza.,
    Z tryumfem wielkim w kościół się prowadza.,
    Aby tam sp6lnie Bogu podziękować,
    A potem również spółem się radować.

    I my też Bracia Górnicy kochani
    W tem to dzisiajszem dniu tutaj zebrani,
    Tak jak do pracy gdy Rię zabieramy,
    Dziś oto tutaj także przybywamy.

    Przed tem Obrazem dziś rok my tu stali,
    A Pana Boga gorąco błagali
    I również nasza. Patronkę górników,
    Czy to Bergmanów czyli to Hutników.

    Ażeby Pan B6g użyczył nam tego
    Skarbu, co w świecie mamy naj droższego :
    Zdrowia dobrego, a potem i siły,
    By Pana Boga i nadal chwaliły!

    Błagajmy Boga, by złe to oddalił,
    Od nagłej śmierci życie nam ocalił;
    Aby nam w niczem złe nie uszkodzłlo,
    A szczęście żeby nam tylko służyło.

    Byśmy na skarby zawsze też trafili,
    A przełożonych r6wnież zawsze czcili,
    Byśmy z miłością zawsze pracowali,
    O Panu Bogu nie zapominali!

    Naszego Staj gra byśmy szanowali,
    J ego rozkazów pilnie też słuchali;
    Pracujac szczerze tak jak się należy,
    Z tem przedsięwzięciem niech dziś każdy bieży.

    Na ono miejsce Bogu poświęcone,
    A będzie serce dziś rozweselone;
    Gdy się udamy szczerze tam do Boga,
    Pewni będziemy, że nas minie trwoga.

    Tak teraz w końcu górnicy kochani
    Oddajmy głos nasz Bogu tu w poddani;
    Święta. Barbarę prośmy o wstawienie,
    W tem roku także złego oddalenie.

    Panu Stajgrowi niech Pan B6g udzieli
    Zdrowia i szczęścia, by w tem roku mieli
    Skarby otwierać, tak jak otwierali,
    Abyśmy spółem jeszcze pracowali.

    Udziel o Boże o co Cię prosimy,
    O Matko Boska do Ciebie biegniemy j
    Święta Barbaro módl się ty za nami,
    Uproś i wstaw się za twemi sługami.

    Tak teraz wspólnie głosem na ostatku,
    Wołajmy trzykroć jeszcze do przydatku
    Gltick auf niech będzie, Gliick auf przed obrazem,
    Powtórzmy Gltick auf jeszcze wszyscy razem.

    --
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.12.14, 17:42
    Dzisiaj się tutaj cieszmy: Gllick auf! Gllick auf!
    Co w świętej ziemi robimy: Gllick auf! Gllick
    auf! Gllick au£!
    Górnikami nas mianuja., Gllick au£! Gllick auf!
    Szczęścia nam winszują
    Każdy co G6rnika znaje:
    Rękę mu swoję podaje:
    Nawet żona Gómikow-a:
    M6wi mu te same słowa:
    I dzieci się z nim rozstaja.:
    Gllick auf jemu powiadaj a. :
    W drodze gdy się z kim zobaczy:
    Te same słowa dać raczy:
    Gdy do cechenhauzu włazi:
    Gllick auf słowa swe wyrazi:
    Stajger go tu recytuje:
    Jestem! on się tam mianuje:
    A jak Stajger recytuje:
    Idźcie z Bogiem rozkazuje:
    Każdy się też do drzwi bierze:
    Będąc teraz w dobrej wierze:
    Na szyb przyjdzie ku drabinie:
    Złazi zaraz w t
    j godzinie:
    Wprz6d się żegna niźli złazi:
    I krzyż Pański tu wyrazi:
    Teraz drabiny się chwyta:
    Nie ogla.da ani pyta:
    A gdy przyjdzie do swej pracy:
    Z kamratem się swp.m zobaczy:
    :M6wi mu co tu nowego:
    Złego albo też dobrego:
    Słychać w kopalni lub w przodku:
    Czy się znajduje w porządku:
    Naczynie: kilof, opata:
    Czy idzie dobrze robota?
    Gdzie klin, perlik się znajduje?
    Czy strzeladła potrzebuje:
    Jeśli świedry szarfowane:
    Jak godziny zrychtowane:
    Wiele godzin się rachuje:
    C
    y wszystko dobrze sztymuje:
    Jeśli porza.dek stary maja.:
    Slepry się nie ocia.gają:
    Jaki dęg Stajger zostawił:
    Czy ich ganił albo sławił:
    Jeśli idzie do kopania:
    Albo będzie do strzelania:
    Kamrat mówi, że tam będzie:
    'Vidział wszystko we swem rzędzie:
    Naczynie przy przodku stoi:
    Roboty się niech nie boi:
    Perlik i klin też tam leżą:
    Ze świedrami ślepry bieża.:
    Do kowala by szarfował:
    Bo ich będzie potrzebował:
    Weźmij sobie dynamitu:
    A daj dziurę i tam i tu:
    Masz godziny powieszone:
    Trochę przykrąć w prawą stronę:
    Mamy je mieć w naszym przodku:
    I to prawie na pośrodku:
    Stajger odszedł Bergman dumie:
    Co też robi żona w domie:
    Stary, przodek jak bywało:
    SIeprom się jechać nie chciało:
    Stajger dobry dęg zostawił:
    Przodek się także poprawił:
    Przeto kamrat pilnuj swego:
    Byśmy dostali dobrego:
    Geltaku się spodziewali:
    I po trzy marki dostali:
    Przyjdzie Stajger 00 Bergmana:
    Mówi Gliick auf: już od rana:
    Witam pana Staj gra mego:
    Mam tu dzisiaj coś nowego:
    Galmall-krnszec się poprawii:
    - Lecz mnie klopotu nabawił:
    Bom tu widział w ich osobie:
    Pana Stajgra świecił sobie:
    Nic nie m6wił tylko dali:
    Szedł, my mu się przygla. dali :
    Stracil nam się trochę dali:
    Myśmy się też obawiali:
    Czy to skarbnik jest w naturze:
    Albo nam się w oczach bzdurze:
    Stajger się śmiał do rozpuku:
    Mówił: stary ty górniku:
    Nie wierzże ty we skarbnika:
    Bo tu niema wycuźnika:
    Żeby tu w grubie przebywal:
    I Stajgra tu zastępowal :
    Tylko pilnuj swej roboty:
    Bo ślus na przyszła. Sobotę:
    Gliick auf Stajger wreszcie m6wi:
    A idzie ku wychodowi:
    Stajger odszedł Bergman dumie:
    Co też robi żona w domie:
    I
    W tem go bierze tu drzymota :
    On się ze snem tam szamota:
    I tak. mu si
    w głowie broi:
    Ze znów Stajger przy nim stoi:
    On przeciera swoje oczy:
    Aż sobie dobrze zobaczy:
    Lecz już nie widzi żadnego:
    Tylko przodek twardy jego:
    O mój Boże cóż się stało?
    Miękkie było a stwardziało:
    Bierze lampę obaczuje :
    Jeśli też gdzie nieco czuje:
    Lecz wszystko tak skamieniało:
    Onego zafrasowało:
    Cóż my Górnicy poczniemy?
    Jak się na ślus obejdziemy:
    Gdy nie będziem mieć roboty:
    Użyjemy to sromoty:
    Tak całą szychtę pracuje:
    Aż go kamrat ablezuje:
    Cóż nowego kamrat m6wi:
    Czy będziemy wnet gotowi:
    Naszą robotę skończemy:
    A do ślusu się weźmiemy:
    Kamrat mu przodek przedstawia:
    Nowego smutku nabawia:
    Cóż się stało z ta. robota. 11
    Bez pieniędzy ze sromota.:
    P6jdziem do domu o m6j Boże!
    Któż nam w tej biedzie pomoże?
    Przeżegnał się, oczy wznosi:
    I Boga o pomoc prosi:
    Potem swe łachy zebłóczy:
    Na ustroń kładzie przed oczy:
    --
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.12.14, 17:45
    -2-
    Sznaps, wurszt i kawałek chleba:
    Cóż więc Górnikowi trzeba:
    Teraz się bierze do pracy:
    Lecz dzisiaj wszystko inaczy:
    A gdy się juz napracował:
    Miał chęć aby też skosztował:
    Sznapsu, wursztu i też chleba:
    Bo już słaby -- siły trzeba:
    Lecz z tego już nic nie było:
    Wszystko się tam gdzieś straciło:
    Górnik myśli co się stało:
    , Jeszcze mi się nie przydało:
    Slepra pyta, czy nie znaj e:
    Gdzie sznaps, wurszt i chleb zostaje:
    Sleper mówi: nie wiem tego:
    Mnie się nie tyczy do tego:
    Górnik to Bogu oddaje:
    Odpocza.ł nieco i wstaje:
    Znowu z pilnościa. pracuje:
    A głodu wcale nie czuje:
    Szychta już znowu nadchodzi:
    Ablesung ku przodku godzi:
    Gdy kamrat przyszedł do niego:
    Mówi jemu co nowego:
    On mu wszystko opowiada:
    Lecz najbardzi{
    j nad tem biada:
    Że przodek ztwardł bardzo wiele:
    A tu niedaleko niedziele:
    Rób tu z Bogiem mój kamracie:
    A pamiętaj na to za się:
    Kamrat przodek obaczuje:
    Ale twardy wszędzie czuje:
    Przeżegnał się krzyżem świętym:
    I pracuje to zaciętym:
    Lecz roboty nie przybywa:
    G6mikowi sił ubywa:
    Chce posilić swoje ciało:
    Lecz posiłku brakowało:
    Cóż się stało o m6j Panie!
    Gdzie się działo me śniadanie?
    I tak duma i rozwodzi:
    A ku niemu ktoś tu godzi:
    Przyszedł k'niemu w tej osobie:
    A on jeszcze duma sobie:
    Gliick auf gómiku kochany!
    Czemuś tak zafrasowany?
    Jakże się nie mam frasować:
    Slaby jestem jak pilnować:
    Przodek twardy ocylowy:
    Chleb zjedzony jam gotowy:
    Roboty wcale nie mamy:
    Slu8 na karku c6ż oddamy?
    Nie staraj się mój g6miku:
    Roboty będzie bez liku:
    I stanął w przodku plecami:
    Oparł się szczerze rękami:
    A tu roboty przybywa:
    G6mik się w sercu spodziewa:
    Czy już dosyć będzie tego:
    Dla Ciebie i mnie samego:
    ,J eszcze dla kamrata trzeba:
    Bom skosztował jego chleba:
    Teraz robotę zmierzyli:
    N a wierzch zaraz poda.żyli:
    Idźże teraz po zapłatę:
    Bo mamy gotową robotę:
    Tyle ty masz do ża.dania:
    Bez feniga do dostania:
    Jedź sobie ty z mocna. karą:
    Powiedzże ty miną stara.:
    Panie Szichtmajster dawajcie:
    Wszystkie pienia.dze co macie:
    On się dziwi na te słowa:
    Lecz kassa była gotowa:
    Wszystko złoto zrachowali:
    I nad tern się zadziwali :
    Że tyle pieniędzy było:
    Co na robotę starczyło:
    G6rnik idzie wes6ł sobie!
    To jest dla nas a to tobie:
    Czemu dla mnie więcej dajesz:
    I na wszystko tak przystajesz:
    Tyś więc
    l jak ja pmcował:
    Z tem wszystkim się opiekował:
    Niechcę ja zarobku twego:
    Widzę ciebie tu godnego:
    Weź sobie to, bo ci trzeba:
    Masz nagrodę z twego chleba:
    Ześ się tak cicho sprawował:
    Nie kl3.1 ani też pomstował:
    W tem się spuścilon do ziemi:
    G6rnik z kamratami swemi:
    Razem się współ podzielili:
    I Pana Boga wielbili:
    Dzięki Tobie Panie Boże!
    Niech Twa łaska zn6w wspomoże!
    Gliick auf! Gliick auf! Gliick auf!
    __
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.12.14, 17:48
    Wasza Ojczyzna Szlązka jest nam miła,
    Cieszymy się wielce iże nas zrodziła;
    Onę to kocham i ważę jedynie,
    I już mnie cieszy nawet jej wspomnienie;
    Tu gdzie skarby wielkie mamy,
    Z naszej ziemi dobywamy,
    W tem się cieszymy, one kopiemy,
    Galman, rudę i kamienie,
    Kruszcze, węgle i w tej glębinie
    I blędę mają, Ojczyznę znają.
    Nasza Ojczyzna przy polskiej granicy,
    I jej to mowa nawet to dziedziczy,
    Z mlekiem wyssana zaraz od Matyni,
    KaMy o ziemi naszej dobrze mieni.
    Tu gdzie skarby itd.
    Nasza Ojczyzna Polsce była miła,
    Ona to mówi, że nas też spłodzila,
    Mowę nam dała, która. my władamy,
    Lecz także inne tutaj posiadamy.
    \ Tu gdzie skarby itd.
    Nasza. Ojczyznę Czechy posiadały,
    I wielką ufność w niej to zawsze miały,
    Lecz ta nadzieja wnet im się skończyła,
    Nie długo u nich ta ziemia bawiła.
    Tu gdzie skarby ita.
    N asza Ojczyzna smutku nabawila,
    Gdy jako perlę z korony straciła,
    Cesarzowa Marya Teressa,
    Miała o ziemię naszą to recessa.
    Tu gdzie skarby.
    Nasza. Ojczyznę Szlazkiem nazywają,
    Nawet Francuzi dobrze one znają,
    Także i 'Vłochy choć swoje piękności,
    Jednak tu większe mają wygodności.
    Tu gdzie skarby itd,
    · Nasz
    j Ojczyzny imię wszędzie znane,
    Z produktów, które tu zta,d rozsyłane,
    Cynk, ołów, srebro, czarne dyamenta,
    Co wydała już nasza ziemia święta.
    Tu gdzie skarby.
    Nat-;zą Ojczyznę i za morzem znają,
    I o,nę za czarująeą podziwiają,
    Ze tyle skarbów posiada to ona,
    Ta perła niegdyś Teressy stracona.
    Tu gdzic skarby itd.
    Nasza Ojezyzna Szlązka ma to dzieci,
    Najwięcej do swej :Matuchny ich leci,
    Macochą brzydzą od niej uciekają,
    Swoich Pasterzy w uczciwości mają.
    Tu gdzie skarby itd.
    Nasza Ojczyzna niechaj bęuzil' dalej
    Szlązkiem, my będziem zawsze z nią trzymali,
    Młody i stary w szczęściu i pokoju,
    Z nieprzyjacielem nawet w polu boju.
    Tu gdzie skarby itd.
    --
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.12.14, 17:52
    Cóż g6rnikowi trzeba gdy do kopalni idzie,
    Oleju, w6dki i chleba to zapomni o biedzie,
    Te wt-;zystkie insze starania,
    Zostaną bez omieszkania,
    W domu gdy mówi Gliirk auf!
    Gliick auf! GliicIe auf! Gliick auf!
    9 6ż Jeszeze potrz0buje górnik do swojej pracy,
    Zona jemu to szykuje on sobie to zobaczy,
    Lampę daje do ręki, siekiera tuż dla niego,
    A on Bogu czyni dzięki prosząc o łaski Jego.
    Gdy jeszcze inny leży w domu na swej pościeli,
    To g6rnik do pracy bieży niema czasem niedzieli..
    Bądź z Bogiem żono miła ja już wychodzić muszę)
    Bo godzina nam wybiła Bogu polecam duszę.
    O łaskę prosić Boga, by mu przy pracy jego,
    Oddalił smutek i trwogę od wszystkich i od niego.
    A przyszedłszy do cechy siada na miejsce swoje
    Lecz niema już w niej uciechy m6wi Boga się boję:
    Stajger go ferlezuje on się "jestem" odzywa,
    Lampę sobie też szykuje i tego t-;ię
    podziewa.
    Trafi kamrata swego w przodku jeszcze przy pracy,
    To m6wi Gliick auf do niego i robotę zobaczy.
    Zdejmuje łachy swoje i na stronę kładzie,
    Boże daj mi łaskę Twoję nie dajże mnie zagładzie.
    A gdy się napracuje g6rnik w tej ziemi świętej,
    To się ku szychcie gotuje jeżeli nie był zdjęty.
    Od przełożonego to, kt6ry onych pilnuje,
    I także po przodkach lata o byle co strofuje.
    G6rnik szczęśliwie pracy dokonał na wierzch idzie,
    Czy tam we dnie czy wnocy zapomniał o swej biedzie.
    Już się na wierzchu widzi na nowo się tutaj cieszy,
    Nikim się nawet nie brzydzi i ku domowi śpieszy.
    A gdy przyjdzie do domu górnik po swej robocie,
    Powiada także każdemu o pracy i ochocie.
    Żona jego go wita na nowo jako męża,
    O pracy się jego pyta i to mu nadwyręża.
    On się myje, obł6czy a potem się posila,
    Bo to do brze dla człowieka w porządku choć niewiela.
    Na długiej rułce fajki
    czarny pies koło niego,
    Zakurzy i powie bajkę lub wypij jednego.
    Kanarek w oknie śpiewa dzieci mu wt6rują,
    G6rmk tego się spodziewa, że mu wszyscy hołduą
    Te wszystkie inne starania etc.
    __
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.12.14, 17:54
    Gluck auf dzisiaj my wołamy, Gluck auf!
    Górnicy dziś to śpiewajmy,
    Bogu chwałę za to dajmy, Gliick auf.
    Z radościa. dziś z serca wołać,
    Kto tylko moze wydołać.
    Bo się nam to wypełniło,
    Co w myśli dawno było.
    Trudne było zapocznięcie,
    Wtenczas oto w tem momencie.
    Kiedy Dasz pan Stajgef m6wił!
    Nie jeden też głową kiwna.ł.
    Lecz te słowa dobre- były,
    Na ziemię dobrą trafiły.
    Choć nie wszyscy to czynili,
    Jednak my to wypełnili.
    Dzisiaj święto obchodzimy,
    . Z tego się też weselimy.
    Ze ta fana poświęcona,
    Do Kościoła zaniesiona.
    Przeto g6rniey koehani,
    Którzyścic tutaj zebrani.
    Najprz6d Bogu chwałę dajmy,
    A potem też zawołajmy.
    Na8zemu panu Stajgruwi,
    I razem dobrodziejowi.
    Niech Pan B6g zdrowia dobrego,
    Udzieli zawsze stałego.
    Zawołamy wszyscy spólmu,
    Wiwat niech żyjemy wesolem.
    Sp6łem tutaj jak najdlu.iej.
    Niech nam wszystkim dobrze służy.
    Jak dziś jutro i tak dalej,
    Byśmy się wespół kochali.
    Nuż g6rnicy wszyscy spółem,
    Śpiewajmy teraz wesół kołem.
    Niech się każdy z tP.go cieszy,
    Do tak ,dobrego znów śpieszy.
    Niech poznaja. grubów :Matka,
    Która nawet do ostatka.
    Jej dzieci trzymają spółem,
    Cieszą się dzisiaj wef'ołem.
    Przeto jeszcze' na ostatku,
    Wołamy i to w przypadku: Gliick auf!
    __
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.12.14, 20:02

    Górnicze żałobne życie,
    O tern wie każdy należycie wie
    Ze górnik w grobie pracuje,
    Grób sobie zawsze gotuje.
    Poznać to może górnika,
    I z oczu jegu już to wynika,

    fiłość pociąga do zif'mi,
    Zyjąc z nią jakoby z bliźniemi.
    Wielu się bardzo to boi,
    Grly nad szyhem górnicze m stoi,
    Już się jego serce wzdryga,
    Bojaźni wielkiej ulega.
    Rad słucha opisu tego,
    :Miasta onego podziemnego,
    Kt6re się w ziemi znajduje,
    I skarby tam 7.achowuje.
    G6rnik się tego nie boi,
    W Bogu ufa i mocno stoi,
    Pod ziemią Boga tu prosi,
    Do Niego swą myśl zanosi.
    Choć on mieszka jakby w grobie,
    Ubiera się też po żałobie,
    Jednak go każdy poważa,
    Choć blada też jego twarza.
    Z. g6rnika się wiele żywi,
    Nie jeden nad tern się dziwi,
    On żywi naprzód swą żonę,
    Dziatki swoje i też onę.
    Przyodziewa także stroi,
    Leczy czego się też nie boi,
    I lada jakiego strachu,
    Nie bój się miły bratku.
    Z górnika :i. Y ją hutnicy,
    R6wnież takie i rzerrieślnicy j
    Wielu to także furman6w,
    Małych i wielkich panów.
    Bo c6ż hutnik czynić będzię?
    Jeśli produktów nie nabędzie,
    Galmanu, węgla i rudy,
    Zadarmo są jego trudy.
    C6ż się to z kowalem stanie?
    Możesz mi powiedzieć m6j Panie!
    Cóżby czynili kowale?
    Nie było by ich to wcale.
    Z g'órnika i furman żyje,
    Choć koniem nie sobą pracuje,
    Niech żyjemy tutaj spółecznie,
    Jak dziś tak jutro bezpiecznie.
    Niech się tu spólnie cieszymy,
    Na zdrowie wszystkich pijemy.
    __
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.12.14, 21:16
    Siadajmy bracia do tego stoła,
    Będziemy pili to piwo do koła.
    Kluk, kluk, kluk gloria,
    Dzisiaj się żadnego nie mija.
    Siedzimy bracia już tu przy tem stole,
    Wypijmy sobie to każdy wesole.
    Kluk, kluk, kluk gloria,
    Ja pierwszego to teraz już pija.
    Sprzyjamy wszyscy temu to stołowi,
    Będziemy pili aż będziem gotowi,
    Kluk, kluk, kluk gloria,
    Ja następujący już pija.
    Tego to stoła wszyscy to szanujcie,
    Na Rogo przyjd7.ie, pić mu nie zabrońcie.
    Nie rozlewajcie tutaj po tem stole,
    Tylko my pijmy też wesole.
    Jeżeli kt6ry nieco też rozleje,
    W po.rządku niechaj wszY8tko się to dzieje.
    Niechaj to kelner coprędzej pościera,
    Gasthaus niech na to gęby nie otwiera.
    Bo nasze grono dzisiaj się tu cieszy,
    Każdy to do nas przeto nieehaj spieszy.
    Bo my wesele wesoło dzisiaj odprawiamy,
    Pomiędzy nami jednego brakuje.
    Patrona tego co nam dzisiaj daje,
    Niech z nami śpiewa i to też niech znaje.
    Więc bracie, kt6ryś tutaj między nami,
    Brzękamy tobic wszyscy kieliszkami.
    Niech z nami żyje ten to nasz kochany,
    Dziś od nas wszystkich jeden to obrany.
    Na zdrowie twoje teraz to pijemy,
    . Szczęścia dobrego tobie winszujemy.
    Zyj _ z nami bracie niech ci się obraca,
    Kurka a głowa nigdy nie zawraca.
    Do końca z nami niech się każdy cieszy,
    A potem do dom nieehaj się pospieszy.
    Niech trzeźwym będzie i też nim zostanie,
    Niech każdy widzi i przyzna mój Panie.
    Już poprzestajmy dziś tego to picia,
    Boby szkodziło naszego to życia.
    Wiwat w ostatku, wszyscy zawołajmy,
    Bo już w głowach dosyć mamy.
    Kluk, kluk, kluk gloria,
    Już nasza uciecha pomija.
    __
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.12.14, 21:18
    smutno mi się dzisiaj czyni,
    W moich oczach mi się mieni,
    ędy tego piwka skosztuję,
    Załość w mem sen
    u to czują
    Zawsze mi to przypomina,
    Że w tem piwku jest ta wina,
    Ze już wielu tu zginęli,
    Co to piwko ze mną pili.
    Piwko, piwko a nie woda,
    , Człowiekowi to przygoua,
    Seiągna..ć może o mój Boże,
    Któż mu potem wtem pomoże ?
    Piwko, piwko co ty czynisz '(
    Ma.dreg o szalonem mienisz.
    I do ziemi go naginasz,
    Że jest z niej mu przypominasz.
    Piwko, piwko co raz bardziej,
    W oczach się ćmi i też marzy.
    Już cię nawet i nie widzi,
    Jednak się toba. nie brzydzi.
    Piwko, piwko dla człowieka,
    Który ciebie nie ucieka.
    Wieleś już złego zrobiło,
    Męża z żoną pogorszyło.
    Piwko, piwko choć byś chciało,-
    M6wić z nami jeszcze miało.
    My się już to ba. brzydzimy,
    Bo trzeźwemi zostać chcemy.
    Piwko, piwko me kochanie,
    C6ż się' teraz z toba. stanie.
    Gdy ja ciebie pić nie będę,
    I ciebie się już pozbędę.
    Piwko, piwko me kochanie,
    Za mnie dziesięciu dostanie.
    Ja się traeę to od Ciehie,
    Nie ujrzysz mnie już przy sobie.
    Piwko, piwko już odchodzę,
    Moje słowa Ci przywodzę.
    Z tobą się już rozestaję,
    Pewne słowo tobip. daję.
    Piwko, piwko choć byś miało,
    I na iłohrze już skwaśniało,
    Już cię dziś pić nie będziemy,
    Bo do domu wQdrujemy.
    Piwko, piwko smutno tobie,
    Leżeć wtem heczczal1em grobie,
    Wolałobyś u człowieka,
    Co cię kocha na cię czeka.
    Piwko, piwko już przestaję,
    Tobie odpoczynek daję.
    Tam w piwnicy w tern drzeweczku,
    Spoczywaj jako wyro beczku.
    __
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.12.14, 21:21
    Dalej dzieci, bo nam leci,
    Czas ucieka wieczność czeka,
    Dalej my się zabierajmy,
    A dłużej tu nie czekajmy,
    Bo faska już jest wypróżniona,
    Jakżyż może być znów napelniona,
    Któż jest taki chętliwy,
    A w kasie szczodrobliwy,
    By m6gł znowu dać tego,
    Piwka kochanego,
    Dla k6łka naszego,
    Które chore się znajduje,
    Bo piwka brakuje.
    Dalej dzieci bo nam leci,
    Czas ucieka wieczność czeka,
    T
    pr6żną faskę wyprzątniemy,
    Bo z pr6żnej nie nalejemy,
    Bo ani Salomon z pr6żnego,
    Nie nalał kubeczka malego,
    Któź jest taki chętliwy, A w kasie itd.
    Dalej dzieci bo nam leci,
    Czas ucieka, wieczność czeka,
    Któż się odważy to tego,
    Naczenia tego próżnego,
    Aby to było wyniesione,
    Pełne zn6w bylo wprowadzone,
    Któż jest taki chętliwy itd.
    Dalej dzieci bo nam leci,
    Czas ucieka wieczność czeka,
    Gdy się nie znajdzie taka dusza,
    Powinność nasza to nas zmusza,
    Abyśmy się wsp6lnie zebrali,
    Na pełna. faskę naskładali,
    Kt6ż jest taki chętliwy itd.
    Kelner niech się postara,
    By miał ta stara miara,
    By m6gł znowu nalewać,
    Już faskę kulają,
    P]ac achtullg wolaja.,
    Faska już anstekowana,
    B
    dziem pić do rana,
    Któż jest taki chętliwy itd.
    Dalej dzieci bo nam leci,
    Czas ueieka wieczność czeka,
    Juź do pełnej zasiadamy,
    Tak się spółpm dziś kochamy,
    Bo nam dzisiaj piwo smakuje,
    Widełki n6ź Gasthaus szykuje,
    Tylko nam brakuje tego,
    Co jest naj główniejszego,
    Monety lVIarkusowej.
    Gasthaus niech daje,
    Piwo, wursty kraje,
    Bo kasza już zrychtowana,
    BędzieID pić do rana,
    Albo także do białego,
    Cóż komu do tego. Kt6ż jest itd.
    __
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.12.14, 21:24
    Nuż bracia do piwa tuż
    Do piwka bawara, niech żyje ta WIara
    Że sok piwa - kto zażywa
    Ten niech żyje piwo pije.
    Nuż bracia nuż do piwka tuż
    Bo piwko dobry znak,
    Ch06 miewa gorzki smak,
    Jednak służy W głowie burzy,
    W oczach zaś ćmi gasthaus się kpi.
    Nuż bracia nuż do piwka tuż
    Wypijmy to piwo bo kelner nalewfł.
    Już sprycuje i rychtuje,
    Już przynosi pardon głosi.
    Nuż bracia nuż do piwka tuż
    Do soku z jarzyny ten sok to jedJlIY.
    Gdy się pije, to utyje człowiek każdy,
    Sok to ważny więc go pijmy.
    Nuż bracia nuż do piwka tuż,
    Bo piwko nie woda, wypijmy i zgoda,
    Aż się mieni w swej czerwieni.
    Piwko dobre aż się mieni w swej czerwieni.
    Nuż bracia nuż do piwka tuż,
    Bo nam się zepsuje czas nam ulatnia,
    Do wieczności i nas gości rozpędzuje,
    Ku domowi spoczynkowi. .
    Nuż bracia nuż ku domu już
    Wszyscy się zbierajmy gasthaus zawołajmy
    Niech zrachuje i spisuje koniec temu,
    Dzisiajszemu piciu temu.
    __
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.12.14, 21:25
    Wesoło dzi
    wesoło dziś mamy,
    Cóż nam szkodzi cóż nam szkodzi, że śpiewamy.
    Wesoło śpiewajmy piękna jest młodość,
    Ach piękna piękna p6ki ją mamy.
    Tak jeszcze raz społem nucim wesołem.
    Śliczna jest ona doka.d nie przej dziona.
    Lecz nie długo my się cieszyć mamy,
    Więc jeszcze raz sp6łem zaraz powtarzajmy.
    Już się śpiesza. z nami cieszą sp6łem,
    Jeszcze choć raz powtorzyć zaś to wesołem.
    Młody oto niby złoto miły,
    W ięc też śpiewa dusza żywa z całej siły.
    Jak róży kwiat, kocha to świat cały,
    Radość taka to młodziaka już z tej chwały.
    Młody bywa jakby ryba w czystej wodzie,
    On raduje wyskakuje po swej modzie.
    Młody lata mówi teraz świata,
    Użyć trzeba, jak potrzeba póki lata.
    Młodem służa. zmysły burza. często,
    Lecz nie skorzej, złe się mnoży bardzo gęsto.
    Lecz nie długo, sił ubywa wiele,
    Mlodość traci starość płaci co świat śmiele.
    __
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.12.14, 21:28
    O jak nam dzisiaj wesoło,
    Ześmy się tu zeszli w koło;
    Wespół z tobą pom6wimy,
    I nieco też wypijemy,
    Lecz z miernościa. i porza.dku,
    By nie leżał, który w kątku,
    Boć to na nas nie pasuje,
    I harakter nasz nam psuje.
    __
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.12.14, 21:28
    Myśmy' Boskie to stworzenie,
    Chrońmy się tego spodlenia,
    Bo cóż gorszego być może,
    Jak gdy człowiek pyskiem orze.
    Albo też nazad odwraca,
    Pies mu kłać kłaó to zapłaca,
    Gorszy niż bydlę być może,
    Taki człowiek o mój Boże,
    Który rozum sw6j utraci,
    A ze
    winiami kamraci,
    Bo i w błocie to się wala,
    N a wszystko złe on zezwala.
    Z towarzystwem się nie zgodzi,
    Z drugim się wnet za łeb wodzi,
    Albo sam po łbie dostanie,
    Bo to płaci tak mój Panie.
    Wnet na nim do drzwi wyjadą,
    A na skórę mu nakładą,
    Hupu cupu m6j pijaku,
    To masz jeszcze do przysmaku.
    Więc my na to pamiętajmy,
    Nigdy się nie opijajmy,
    Choćby kto chciał złotem płacić,
    Nie daj my się bałamucić.
    Wiernie na honor trzymajmy,
    Od pijaństwa uciekajmy,
    Tylko co człekowi służy,
    Na zdrowie, a nic już dłuży.
    Tak w ręce zajdle chwytajmy,
    Lecz piwa nie oźlewajmy,
    Tylko do dna aż samego,
    W ypróżniejmy Bawarego.
    ___
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.12.14, 21:31
    Szlązakiem jestem zrodzony:
    Wychowany i ochrzczony,
    Zawsze mi to znakiem,
    Żem zrodzony jest Szla.zakiem.
    Choćbym był kr6lem obrany,
    'V purpury drogie przybrany.
    Ministrami choćbym rza.dził,
    Nowe prawa rozporządził.
    Choćbym Jeneralem został,
    N ajwyższyj godności dostał.
    Armie wojska bym prowadził,
    Miasta w powietrze wysadził.
    Choćbym skarby też posiadał,
    R6żnemi językami władał.
    Bym zwiedził i cudze kraje,
    To jedno mi pozostanie.
    Choćbym morzem wędrował,
    O wszystkim się wywiadywał.
    Bym przyszedł do Ameryki,
    Będa. moje to okrzyki.
    Choćbym przeszedl tam i Chiny,
    Nie będzie ze mnie człek inny.
    Bym Austryą gdzie złoto,
    Wynalazł skarby w niej oto.
    Choćbym szedł w p6łnocne strony,
    Tam gdzie w lodach maja. domy.
    Gdybym na wyspach Englandu,
    Przyczynił im tego langu.
    Choćbym w Konstantynooplu,
    Bił Turka na ich polu.
    We Francyi bym pił wina,
    To mi tylko przypomina.
    Bym we Włochach miał ogrody,
    Owoce dla mej wygody.
    Albo we VV ęgrach węgFL;yna,
    To mi się ani zaczyna.
    Bym w Austryi góry zwiedził,
    I wszystko na nich wyśledził.
    Choćbym w miasteczkach miał pałace,
    Za ojczyzną serce skacze.
    Pod ziemią choć zatrudnienie,
    Mam z miłości to wspomnienie.
    Choć przy ogniu gdy praeuję,
    I tam w sercu miłość czuję.
    W ubóstwie choć się znajduję,
    I tutaj to o tem czuję.
    Oto! i tu w tem to gronie,
    MiloŚĆ w sereu moim płynie.
    · Choć tę szklankę tr/'ymam w ręce,
    Piwko w czerwonej sukience.
    Gdy do domu iuę mego,
    Choć bym znalazł co nowego.
    Gdy już w domu moim bywam,
    Wesoło to jeszcze śpiewam.
    A gdy koniec życia przyjdzie,
    Wszystko ode mnie odejdzie.
    Lecz gdy stanę to przed Tego,
    Sędziego sprawiedliwego.
    Tam się Szlązak nie obstoi,
    , Gdy wiele złego nabroi.
    Ani Szązak ani inny,
    Tylko, który jest niewinny.
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.12.14, 21:34
    Świat okrągły nam się koli,
    Czy w szczęściu czy niedoli,
    Dni mijają bieżą lata,
    N as zwodzi tu piękność świata.
    Piękność ona, która nie czeka wieczora,
    Lecz w pięknym poranku wychodzi ona.
    Albo w południe już nam ucieka,
    Nawet godziny nie odwleka.
    Dziell nastaje w swoim kole,
    Nam otwiera piękne pole.
    My się temu radujemy,
    Lecz tam mało skutkujemy.
    Tu się w drogę zabieramy,
    Lecz o tem nie pamiętamy.
    Ze ona - omyli może,
    Cóż nam wszystko to pomoże.
    A gdy my już cel trafili,
    Z czego my się weselili.
    Ze nam Bóg pomógł do tego,
    Trafić miejsca kochanego.
    Ześmy się zeszli spółem,
    Więc teraz oto wesołem.
    Głosem sobie zaśpiewajmy,
    I ręce także podajmy.
    Na zgodę bracia koehani,
    Kolegowie to wybrani.
    Chcemy pospołu jednego,
    Na zdrowie wypij każdego.
    Na zdrowie nasze klupnijmy,
    A wszyscy wraz to wypijmy,
    Aby nam to nie skwaśniało,
    Albo komu pozostało.
    Więc to do dnia jednem torem,
    Naśladuja.c tych to wzorem.
    Którzy radzi wypijają
    W miłości siebie kochaja
    Bo miłość miasta buduje,
    Niezgoda one rujnuje.
    Pycha się w porę podnosi,
    Niedługo jałmużny prosi.
    My tylko żyjmy w miłości,
    Chcemy się kochać do starości.
    Wiwat więc teraz wołamy,
    Niech żyje grono śpiewamy.
    __
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.12.14, 21:35
    Ty, ty leżysz mi na sercu, Ty, ty w umyśle,
    Ty, na pięknym kobiercu, Co miłość moja pośle.
    Ja ja ja ja co miłość moja pośle.
    Więc my się raduj w tej oto godzinie,
    Gdy przy piwie i też przy winie,
    My tutaj siedzimy, wesoło pijemy,
    'N miłośei z soba. tu żyjemy.
    Tak, tak jak cię miłuję, tak tak ty mnif' także,
    Ja, ja w sercu mem czuję, Czy prawda być to może,
    Ja, ja i t. d. .
    Ach, ach ty mi nie wierzysz, Ze że cię miłuję,
    Lecz, lecz łatwo to zmierzysz, Na miłość odwołuję,
    Ja, ja i t. d.
    Cóż, c6ż rozła.czy6 może, To to nasze grono,
    Bo, bo woda ni morze, By miłość rozła.czono,
    Ja, ja i t. d.
    Tak, tak niechaj i dalejz To, to się nie straci,
    By, by wiedzieli mali, Ześmy w miłość bogaei,
    Ja, ja i t. d.
    Więc, więc wypijmy spółem, To, to piwko, które-
    jo, co czyni wesołem, Bo miłość w nas to gore,__
    Ja, ja i t. d.
    J6ż, c6ż jeszcze potrzeba, nam nam do miłości,
    Tak, jak wurstu i chleba, Zyczem sobie z szczerości,.
    Ja, ja i t. d.
    fu, tu w tern miłem kole, Być być nam potrzeba,
    fu, tu śpiewać wesele, Podnośmy głos do nieba"
    Ja, ja i t. d.
    A, a potem Cygary , też też na ostatku,
    Toć, toć miłe ofiary, Wojtku masz w przydatku._
    Ja, ja i t. d.
    Już, już śpiewu przestajemy, Bo, bo gardło boli"
    Na, na odwilż podajemy, Tylko pijmy powoli,
    Ja, ja ja ja tylko pijmy powoli.
    __
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 03.01.15, 20:31
    Minęła babie lat kopa,
    Poszła za młodego chłopa
    Ojże biedny, biedny chłopie,
    Wpadłeś jak szczygieł w konopie.

    Chłop pijany szedł z jarmarku,
    Baba stłukła go po karku.
    Nie frasuj się, mój Ignacy,
    I u państwa nie inacyj
    wyje kruczek, wyje w budzie,

    Zmiłujcie się dobrzy ludzie. . . .
    Tak mnie gnębi kobiecisko,
    Że aż z żalu wyje psisko!

    Nie poszyłeś strzechy Maciek,
    Teraz pułap w izbie zaciekł !u
    Cieknie pułap, niech ta cieknie,
    Może baba m i ucieknie.
    Żebym dożył tej uciechy,
    To obdarłbym resztki strzechy
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/HtdTpxEavnBLUb89UX.jpg
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 04.01.15, 18:18
    Hej, niedziela dzionek miły,
    Człowiek sobie hula,
    A gdy w nocy wraca z szynku,
    Biorą go do ula.
    Gdy szczęśliwie go to minie,
    Przy niedzielnem święcie,
    To go baba na witanie
    Wygrzmoci zawzięcie.
    I tak źle i tak niedobrze,
    Sam nie wie, co woli:
    Czy się1 spotkać z miotłą baby,
    Czy z pięścią patroli.
    ***
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/HtdTpxEavnBLUb89UX.jpg
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali. 16.03.15, 19:55
    PRZEZ ISTEBNĄ
    Przez Istebną cesta cymbrowano,
    stoi tam dziyweczka, moja galaneczka
    uplakano.
    Nie płacz ty, dziyweczko, nie starej się,
    uwij se wióneczek, uwij se wióneczek,
    a wydej się.
    Jako by jo sie też wydowala,
    kiedy ni móm owsa, kiedy ni móm owsa,
    kóniom siana.
    Niedaleko cesta od miasteczka,
    nakupiymy owsa, nakupiymy owsa
    i sianeczka.
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 16.03.15, 19:57
    Już ja więcej przez granicę
    maszerowal nie będę.
    Miłowalem szwarne dziewczę,
    milować już nie będę.
    Już mam pinkiel spakowany,
    już mi leży na stole,
    wynieś mi go, moja mila,
    wynieś mi go na pole.
    Nie wyniosę, nie wyniosę,
    nie będę wynaszala,
    lepiej bym de, mój syneczku,
    lepiej bym de nie znala.
    --
    MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
  • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 17.08.13, 16:18
   Ohlop babie na to "Jakoż ci to pedzieć,
   "Tociech roz widziol, choć w nocy na jawie
   "pod Bożom Mękom to pierzyństwo siedzieć
   "podobno byla do gonsiora prawie"
   "N o toż sie skowej w piekarnioku chopie
   "jo sie za ciebie do lóżka poloża,
   "a kiej mi gonsior ta dusza wydropie
   "to niech sie już tam dzieje wolo Boża".
   Już baba w lóżku, choć strach miala w duszy,
   wiedziala iże z śmiercią bloznów niema,
   to też wciągnyla aż za same uszy,
   pierzyna mocno rękami obiema;
   Każdy zaś pampoń rod jest poszpasować
   co Zdechlikowi widać było z miny,
   wienc zamiast wom sie w piekarnioku skować
   po cichu grochem posypol deliny (podłogę).
   A kiej już baba do śmierci tak skora
   z niecierpliwością na Kostucha czeko
   do izby wpuścil po cichu gonsiora,
   a som sie skowol łóżka niedaleko.
   Oiup, ciup, ciup, ciup, gonsior glodny może,
   groch z delin wartko do ziarnka wydzióbol;
   a kej już braklo, polazl aż pod loże
   i mocno baba pod pierzynom skubol,
   Baba ze strachu boroka sie poci.. .
   na colki gordziel (slyszeli sonsiedzi)
   wrzeszczy: "Dyć chlopa weźcie, moi zloci,
   bo wom ten ślimok w piekarnioku siedzi".
   Ohop na to z śmiechem: "Ty giżdzie djosecki
   "trocha by ci sie kryjom - lejom zdało.
   stowej gibko bo ci dźwigna kiecki...
   To tak u
   ierać za mnie ci sie chciało?"
   Ohopek jak ryba wyzdrowiol wom potem
   i żył lot jeszcze możno ze dwie kopy
   A joch zaś bezto bojka spisoł o tem,
   by nigdy babom nie wierzyły chlopy.

   --
   MADOHORA
   FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 17.08.13, 18:36
    Wyrywamy ziemi zazdrosnej
    Węgla czarnego sześciany.
    W sztolniach, w kopalniach ó ściany
    Dzwonią żelaza żałośnie.

    Ziemię musimy ryć czarną
    W wiecznym pośpiechu pracy:
    Maszyny wołają pok,armu
    Syren fabrycznych płaczem.

    Rozwożą po morzach i ziemi,
    W windach, lew,arach, parowcach,
    Wydobyte rękami naszemi
    Węgiel z Katowic, Sosnowca.

    Światło, co świeci na stole,
    Ciepło dziecinnych pokoi
    Niech wspomni ci, chłopcze, niedolę
    Naszego trudu i znoju.

    Ukryci w mroku podziemi
    Nie znamy słońca uśmiechu,
    Wiatru, co szumi nad nami,
    Traw pachnącego oddechu.

    Czy słyszysz te dźwięki stłumione,
    Pod ziemią jak żywej krwi tętna,
    Prac.a cierpliwa namiętna
    Uderza, jak serce zmęczone.

    Jak wiele ludzi poniosło
    Ten długi i ciężki trud,
    Ażebyś ty mógł wyrosnąć
    I pracą spłacić swój dług;

    Z nad książek i podręczników
    Wznieś głowę, aby pomyśleć
    O czarnych rękach górników,
    Które masz kiedyś uścisnąć.
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 17.08.13, 20:39
    Z PIEŚNI O ŚLĄSKU

    Miarowym idą krokiem
    węglowi, zapyleni -
    górnicy, robotnicy,
    niezmiernie utrudzeni -

    latarki przygaszone
    hojdają się przy pasie,
    idą - rosnącą rzeszą -
    w bezgwarze, w bezhalasie -

    źrenice wyostrzone,
    czarne, obwisłe ręce -
    i szrama zaciętości
    przy zaciśniętej szczęce -
    - raz-dwa - miarowy stukot -
    - powoli - coraz bliżej -
    - raz-dwa - tak idą ku nam
    jakby z chmurzystej wyży -

    raz-dwa - a coraz wyżsi
    rozrośli - wyraziści -
    - już słychać rytm oddechu
    i poszum źdźbeł i liści

    pod zachód idą słońca
    rosnącą wzwyż gromadą-
    - ich cienie przeogromne
    w niebo przez kraj się kładą -

    i bliżej, coraz bliżej -
    na zmierającej dobie -
    idą pątniczym traktem,
    olbrzymiejący w sobie -
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 17.08.13, 20:41
    jak las; jak bór, jak chmura
    wwichrzają się nam w oczy -
    - już przez nas - poprzez ścięgna
    korowód zwarty kroczy -

    przez ciała, przez wnętrzności,
    przez czucia i przez myśli -
    - stopy - ramiona - twarze -
    - obraz się mgli i kryśli -

    płomieniejące koła
    - oczy - i ust kwadraty
    wężowe błyskawice
    jak rozżarzone baty -

    wrastają w nas i pełnią
    krwią skwarną nasze żyły -
    mózgi się zwarly z sobą,
    żrenice zespolily -

    l)ól wielki! nagła błogość -
    - krwie tętnią - krwawe dzwony -
    w tym cudzie wzrastającym -
    w potędze zespolonej -

    i już idziemy razem
    - rytm jeden, wspólne kroki -
    jak rzeka, co wchłonęła
    górzyste dwa potoki -

    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 18.08.13, 16:44
    1.Jeszcześ ty dziół - cho w piasku grzeba- ła.
    Tu - żeś się me - mu ser-cu u - zdo'-ła
    ci mówił. rOBnij mała.żebys mi się podobała.]o ci mÓWił,
    Śnij mała.Kochanko moja!
    2. Drugi roz-eś mi się dziołcho uzdoła, kiedyś w kościele przy mnie klęczoła.
    Jo ci mówił itd...
    3. Trzeci roz- fŚ mi się dziołcho uzdoła, kiedyś na polu gąski pasoła
    Jam się tobie przypatrywoł, w sercu moim zapisywoł
    Jam się tobie przypatrywoł, kochanko moja.

    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 18.08.13, 16:45
    2. Ej, pasła, pasła aż do wieczora, i przyszedł wilczoszek, porwał gąsiora, tralala...
    -3. I przyszła do dom mama ją bije, kaś dE.ła gąsiora?: "W dunaju pije", tralala...
    4. Na naszym polu święty krzyż stoi, tam się ma miła do ślubu stroi, tralala...
    S. Jak się stroiła, bardzo płakała: "Ach Boże, mój Boże, cóżem doczkała", tralala...
    6. A dwuch ptaszkowi e ją tam cieszyli, "nie płaczże miła, już jedzie miły", tralala...
    ,,"
    _, 7. Ej, jedzię, jedzie i już przyjechoł, i śloz s konisia i tak zawołoł: tralala...
    - v," "'S. EJ, cińżki, cinżki jest kamili młyński, a jeszcze cinższy jest stan małżyński, tralala...
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 06.09.13, 22:07
    Radośnik, radośnik ej to wesoły dzień
    ej bo się narodził hutnikowi syn

    Hutniku, hutniku podarzyło się wiem
    Bo już do roboty niy pójdziesz som

    Radośnik, radośnik ej to wesoły dzień
    Kiej wom sie znod w domu taki wydarny syn
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 06.09.13, 22:11
    Zaczynajże ty Dawidzie lutnią wesołą
    Niech się cieszą wszystkie panny w niebieskie koło
    Niech każda po wieńcu swemu oblubieńcu
    Daje pokłon swemu dziedzicowi prawdziwemu
    Która nie chce robić
    Która nie chce żąć
    Poszlemy do drzika
    Domy skóry sjąć
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 06.09.13, 22:13
    Górnicy, górnicy otwierajcie wrota
    Wieziemy wam zięcia ze szczerego złota

    Wydźżie panna młodo, wyjdź na powitanie
    Dzisiaj ci się górnik za męża dostanie

    Bo ten twój kochanek w kopalni pracuje
    Żodnego grosika on ci nie zmarnuje
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 06.09.13, 22:17
    Mamulko śpicie, wy nic niy wiycie
    Dziś moje wesele
    Gdybyście wstali i rozmawiali
    o moim weselu

    Choćby jo wstała, porozmawiała
    Nic ci nie pomoże
    Błogosławieństwa ci dać nie moga
    Bom ci go już dała
    Jakech na łożu, jakech na łożu
    Śmiertelnych leżała

    Idźcie drużbowie, idźcie drużeńki
    Idźcie do kościoła
    Przywiydźcie wy mi moja mamuliczka
    bo mi ją tu trzeba

    W kościele ich nie ma, zjadła ich ziemia
    Boże ach, Boże mój
    Którz mi poprawi, któż mi poprawi
    Wianeczka na głowie
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 06.09.13, 22:19
    Za Raciborzem siedem mil
    Tam się łączka zieleni
    A na tej łączce leszczyna
    A pod leszczyną dziewczyna
    Tam swoje włosy czesała
    A jak czesała, płakała
    Ej włosy, włosy, włosiste
    Służyliście mi zaiste
    Teroz mi służyć nie chcecie
    Pod bioły czepiec pójdziecie
    Pod bioły czepiec, pod chusta
    NIe póda wiyncy za drużka
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 06.09.13, 22:56
    W polu lipeńka, w polu zielona
    Listeczki opuściła
    Pod nią dziewczyna, pod nią jedyna
    Parę wianuszków wiła

    Ej, czegóż płaczesz moja dziewczyno
    Ach cóż ci to za niedola
    O nie płacz Kasiu, smutnaś po Jasiu
    oj będziesz go miała

    O mój Jasieńku, o mój jedyny
    Oj stała mi się szkoda
    Uwiłam ja ci parę wianeczków
    Zabrała mi je woda

    Moja dziewczyno, moja jedyna
    Nie starej sie ty o nie
    O mam ja parę białych łabędzi
    Popłyną one po nie

    Już jeden płynie po rokicinie
    Choćby był jak strzała
    Już drugi płynie, już drugi płynie
    Ale pociecha małą

    Łabędzie płyną, wianeczki ryną
    Ostra je woda garnie
    Moje wianeczki, z drobnej ruteczki
    Mam ja was stracić marnie

    Łabędzie płyną, wianeczki giną
    Ostra je woda niesie
    NIe masz wianeczka moja dzieweczka
    Już ja cię pocieszę
    Łabędzie wróćcie, serca nie smućcie
    Wianeczka nie przyniosły
    Jeno rąbeczek to na czepeczek
    Na twoje złote włosy
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 06.09.13, 23:02
    Biją się powstańcy do opolskiej góry
    A kule w nich sieką jak deszcz z groźnej chmury

    Przeleciała z pola malutko kuleczka
    zabiła, zabiła mojego kochaneczka

    Ty opolska góro, wcaleś nie wysoka
    a krem z ciebie spływa jak woda z potoka
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 06.09.13, 23:06
    Powiadają ludzie, że na pańskim dobrze
    A tam trzeba robić aż się skóra podrze

    We dnie trzeba robić, w nocy sie opierać
    Jeszcze po cichuśku pańskie drzwi zawierać

    Przy młócce w stodole zima nam doskwiera
    A latem na polu skwar oczy zalewa

    Dają ci kartofli w skórkach gotowane
    I zgnitego śledzia ślepia wyleciane

    Dają kromkę chleba to są same ości
    Dają kęsek mięsa to są same kości

    Inśpechtorem orać, kaj najgorszo rola
    A dzieciem włóczyć kaj sie perz wywola
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 06.09.13, 23:10
    Dolina, dolina między dolinami
    Ojciec, matka nie wie co jest między nami

    Ojciec, matka nie wie ale ludzie wiedzą
    Straciłam wianeczek pod zieloną miedzą

    Koniarze, koniarze wyście konie paśli
    Tego mego wianeczka czyście nie znaleźli

    Znaleźli, znaleźli ale już nie cały
    Cztery fiołeczki z niego wyleciały

    Cztery fiołeczki, jeden karafijoł
    Który ci się będzie na głowie rozbijoł
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 06.09.13, 23:18
    Maryjanno ruszej sobom
    Bo mi ciężko tańczyć z tobom
    Lepej by sie przebić kołem
    Jak tańcować z takim wołem

    Cóż przebierosz tak szłapami
    Jakbyś miała na nich kamień
    Chwyćże sie mnie trocha niżyj
    Za to szłapy dźwigej wyżej

    Maryjanko ino żywo
    Zwyrtejże sie w prawo, w lewo
    Niech się całą wieś dziwuje
    Jak Maryśka se tańcuje
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 06.09.13, 23:23
    Przyszli trzy złodzieje
    Stanęłi pod oknem
    A ta nasza kaczmareczka
    Patrzy na nich bokiem

    Jedyn wloz do izby
    Doł sie zagrać walca
    A y kaczmareczko tusto
    Pódź zy mnom do tańca

    Idź Kuba na góra
    Bartek do stodoły
    A powybiyrejcie sie tam
    Te nojlepsze wory

    A jak pozbiyrocie
    I poładujecie
    Koniczka mi osiodłejcie
    Potym uciekiejcie

    Zostoń tukej z Bogiem
    Kaczmareczko tusto
    Mosz stodołka i komórka
    I stajeka pusto
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 06.09.13, 23:32
    Jakech jo te konie pasoł
    Przyszła na mnie drzymota
    drzymo- drzymo- drzymota
    Wlazły konie do żyta

    Przyszedł do mnie chłop w kożuchu
    tego żyta gospodarz
    Co tu robisz ty szelmo
    Kiedy konie w życie mosz

    A jo niy jest żoden szelma
    Ino godnej matki syn
    Jezcze tego nikt nie rzekł
    Bych sie mu niy postawił

    Siedem lot żech wiernie służył
    Nic żeście mi nie dali
    Ino stary kapudrok
    Jeszczeście oń płakali

    A jo synek jest poczciwy
    Żoden o mie nic nie wie
    Już wom służyć nie byda
    Niech wom robi wto inszy
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 06.09.13, 23:34
    Nie chodź Marysiu do lasu
    Bo tam leśnczy woła i krzyczy
    Nie chodź Marysiu do lasu

    A powiedz mamo czy młody
    Wezne koszyczek pójdę do lasu
    Będę zbierała jagody
    Jagody w lesie zbierała
    Było ją słychać po całym lesie
    Jak z leśnym se figlowała
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 06.09.13, 23:40
    Raciborski cuchthays szyfrem przykrywany
    Siedzi tam Elijasz cały zapłakany

    Siedzi on tam siedzi i siedział tam będzie
    Póki go kochanka wykupić nie przyjdzie

    Nie wykupi go tam pora tysiącami
    Ani nie wypłacze swoimi oczami

    Wzieni go szandary zakuli w żelazo
    Anie się obejrzy już go na sąd wiedą

    Dali mu tam chleba jak dębowy listek
    Jeszcze go pytali jeśli go zje wszystek

    Nie zjod on go wszystek leży tam pod drzwiami
    Co na niego spojrzy zaleje się łzami

    Raciborski cuchthays szyfrowe przykrycie
    Siedzi tam Elijasz mo na całe życie
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 06.09.13, 23:44
    Żodyn tego niy wytrzymie co wojoczek musi
    choćby strzały z nieba prały maszerować musi

    Jak wojoczek maszeruje to mu piyknie grają
    Ubogeimu rekrutowi krwawe łzy padają

    Nie płaczcie wy mamuliczko iż koszula brudno
    Ubogiemu rekrutowi wyprać jest jom trudno

    Szczęśliwo jest ta mateczka co mo syna księdza
    Szczęślowo jest ta boroczka co ma go żołnierza
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 06.09.13, 23:48
    Hej górnicy, górnicy ciężko pracujecie
    I w tym czarnym obleczu do dom wracocie

    Gdy górnik rano wstaje do pracy się zbiera
    Żona mu chleb szykuje córka drzwi otwiera

    Zostań z Bogiem małżonko te słowa wymawia
    Idzie drogą, rozmyśla śmierć sobie przedstawia

    Gdy przyszedł do cechowni z kamratem się wita
    Sztygar wszystkim robotę za porządkiem czyta

    Gdy przyjechoł do przodku, spojrzoł na budynek
    Wszystko stoi w porządku, filar jako rynek

    Gdy rozmyślał te słowa co swej żonie mówił
    W tym mu lampa zgasła, węgiel go uderzył
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 06.09.13, 23:52
    Hutnik ci jo hutnik, hutnik od pradziada
    Umia zrobić wszystko dom sie wszędy rada

    Znom sie na pudlerce na wytopie stali
    Jakżem piec zapalił jeszcze sie dziś pali

    NIe boję się młota choćby mioł sto cali
    Jakbych roz nim wstrząsnął piekło się zawali

    Kotlorze tyż u mnie roboty się uczą
    Gdy od nich odejdę za wczas koniec buczą

    Przyjdę na walcownię chlopstwo ku mnie wali
    Naprow nom te walce żebyśmy nie stali

    Jo tylko popatrzę już te walce grają
    A cóż to za majster ludzie sie pytają
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 06.09.13, 23:58
    Skrzypka, bas, piszczołka to cało kapela
    Na naszym starym hucisku grają co niedziela

    Czasem się tam zechce górnikowej dziewce
    Zadulić groczkom na diabelskiej skrzypce

    Czasem się tam zechce bali hutnikowi
    Zapinkać w gębie na drumli ku patykorzowi

    W Janowcu na placu u wójtowej studni
    Śpiewają tańcują aże ziemia dudni
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.10.13, 11:46
    GDYBYM JA BYŁA

    Gdybym była ptaszkiem w gaju
    Śpiewałabym przy ruczaju
    Od wieczora do poranku
    I fruwała bez ustanku

    Gdybym była mała rybką
    Pływałabym sobie szybko
    Tam w rzeczułce na głębinie
    Lub gdzie cichy strumyk płynie
    Tam w rzeczułce na głębinie
    Lub gdzie cichy strumyk płynie

    Gdybym była zając mały
    Skakałabym przez dzień cały
    Tam gdzie pola, las i krzaki
    By mnie nie złapał zwierz jaki
    Tam gdzie pola, las i krzaki
    By mnie nie złapał zwierz jaki

    Lecz że jestem małe dziecię
    Więc potańczyć mogę przecież
    I poskakać sobie żwawo
    To na lewo to na prawo
    I poskakać sobie żwawo
    To na lewo to na prawo
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.10.13, 11:46
    Tu w kopalniach tych głębokich ciężko pracujemy
    I w podziemiach ciężkich, smutnych sól wykopujemy
    Rozsadzamy ściany prochem, łamiemy drągami
    I po czołach uznojonych pot spływa kroplami
    By pracować tu w podziemiach dla kawałka chleba
    Wyrzekamy się i słońca i jasnego nieba
    Hej do beczki sól pakujmy a beczki w wagony
    Niech ruszają napełnione w cztery świata strony
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.10.13, 12:03
    MŁOCKA

    Łupu cupu na klepisku
    Kmiecie zboże młócą
    Chodźmy będziem skakać, ćwierkać
    To nam ziarna rzucą
    Chodźmy będziem skakać, ćwierkać
    To nam ziarna rzucą

    Łapu capu, łapu capu
    I my młócić chcemy
    Nauczcie nas walić cepem
    To wam pomożemy

    Oj wróbelki znam ja dobrze
    Tę waszą robotę
    Nie umiecie wy pracować
    Tylko robić psotę

    Gdy wam jednak głód dokucza
    A głód nie igraszka
    Jedzcie, jedzcie, rolnik sieje
    Dla siebie i ptaszka

    A teraz już dosyć tego
    Skończone śniadanie
    Kto nie zemknie wczas pod strzechę
    Cepem w łeb dostanie
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.10.13, 13:31
    KUKUŁECZKA

    Wstańcie wstańcie śpiochy
    i śpioszki z ochotą
    Słońce już wysoko
    wzniosło tarczę złotą
    Ku ku ku ku ku ku
    Ku ku ku ku ku ku

    Wstawaj śpiochu prędko
    I ty śpioszko mała
    Już w gaju zielonym
    Kukułka kukała
    Ku ku ku ku ku ku
    Ku ku ku ku ku ku
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 01.10.13, 13:36
    ZABAWA W SĄSIADA

    Naokoło wciąż wędruję
    Wszystkich w koło rozpytuję
    Czy pan rad czy pani rada
    Ze swego sąsiada
    Czy pan rad czy pani rada
    Ze swego sąsiada

    Z tym sąsiadem trudna rada
    Słówka nie zagada
    Nie chcę, nie chcę tego mruka
    Niechaj miejsca szuka

    Owszem bardzo jestem rada
    Grzecznie odpowiada
    Proszę dalej iść i pukać
    Miejsca sobie szukać
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 20.11.13, 20:46
    W szystko do celu dąży na świecie drogą przed wieki wskazaną,
    Wiosna po zimie, jesień po lecie stałą powraca przemianą.
    Bracia! bracia! braci zadaniem życia jest praca,
    praca nas tylko zdobi, zbogaca.
    2. Patrz, oto pszczoła z łąki dalekiej .. Spieszy do swojej rodziny, * Małe z kwiateczków miodu drobiny * Niesie do wspólnej pasieki. *
    Bracia, bracia itd.
    3. Patrz, mrówki spieszą się do roboty, ... Żywność składają na stoły. . I my pracujmy, starość nas czeka! A starość zimą człowieka.
    Bracia, bracia itd.
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 20.11.13, 20:55
    ŚLĄSK UKOCHANY

    Długo Śląsk nasz ukochany
    od swych zaniedbany
    został bez wszelkiej obrony
    od obcych wzgardzony
    dzisiaj sen przerywa
    do pomocy wzywa
    w swej niedoli
    bracia dobrej woli

    Wiarę ojcowską zachować
    Wspomagać bliźniego
    Cnoty, nauki pilnować,
    Powinność każdego. ·
    Kto oświatę szerzy
    W lepszą przyszłość wierzy,
    Nie lęka się trudu
    To przyjaciel ludu

    Jeżeliś na siłach słaby
    Lecz masz dobre chęci
    Wyszukaj dla świętej sprawy
    Pracowników więcej
    Gdzie wspólników wiele
    Szczerzy przyjaciele
    Gdzie miłość, jednota,
    tam też i ochota.

    Dalej więc Górnoślązacy i wszyscy Słowianie, ..
    póki do nauki i pracy
    Siły naszej stanie
    Niech nam
    żyje, kwitnie
    Niech działa wybitnie
    W długie błogie czasy
    Towarzystwo nasze!
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 20.11.13, 20:58
    Na Wawel

    Na Wawel, Na Wawel Krakowiaku żwawy Krakowiaku żwawy
    Podumaj, potęsknij nad pomnikiem sławy Podumaj, potęsknij nad pomnikiem sławy
    2. Dzieje twojej zif'mi .. Na grobowcach czytaj. *
    Twoich wodzów groby . Uściskiem powitaj. *
    3. Popatrz się po górach, · Po dołach, równinach, '"
    Niech dziewic miłością * Krew ci zawrze w żyłach.
    4, TIl tw.vch ojców kości · Bieleją z pod sochy, * Tam
    w powietrzu drgają . Twoich braci prochy.
    5. Przyłóż usta do nich, * ::Hodycze wysysaj, * Na
    ich łoni!' głowę * Do snu ukołysaj.
    6. Do snu ukolysaj. * Niech się przyśnią tobie * Ty-
    siące, tysiące, * Co już legły w grobie.

    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 20.11.13, 21:06
    Polski przemysł niech nam żyje, Przemysłowi cześć
    Bo w nim dążeń narodowych kryje narodowa treść
    Brak przemysłu dawniej dwoił narodowy trud
    On pomostem który spoił z szlachtą polski lud

    2. Lecz nauki nam potrzeba, * By osięgnąc szczyt ... Zapewniajmy lepszy byt. W lepszą przyszłość wierzy, * Nie lęka się trudu," 3. Każdy bo z nas, który spłaci ... Własnej biedy krab Przez to samo już wzbogaci * Narodowy skarb 4. Więc gromadnie a wytrwale, * B:!i gmach stanął wczas," I przyświac1czyłnaszej chwale, * Podniósł ducha w nas! 5. Polskf przemysł niechaj żyje! * Przemysłowi cześć! * Bo w nim dążeiń dziś się kryje * narodowych treść
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 20.11.13, 21:09
    Z Bogiem z Bogiem każda sprawa tak mawiali starzy Kiedy wezwiesz tej pomocy wszystko ci się darzy. Masz się uczyć, choć nie wiele, .. Wezwij łaski Bożej . Ta oddali myśli płoche . I pilność pomnoży. 3. Idziesz w drogę chociaż blizko, .. Z Bogiem wychodź z progu: A gdy wrócisz z niej szczęśliwie, . 'T'o podziękuj Bogu. 4. Szukasz pracy, szukasz szczęścia, . Westchnij przy robocie!. Bóg przeżegna, że poczciwie' Dokończysz i w cnocie.
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 20.11.13, 21:12
    Domek rodzinny

    Witaj domku mój rodzinny, dworku biały z facyjatą. W tych to ścianach wiek dziecinny przepędziłem z ojcem, matką.
    2. Biały domku ukochany. · Każdy kącik sercu drogi;" Miłe sercu cztery ściany, . Dziś całuję twoje progi.
    3. Tu mi ,ycie matka dała, .. łrloja dobra matka droga;" Tu mnie matka wychowała .. I uczyła kochać Boga.
    4. Tu !Dnie ojciec mój poczciwy, .. Dobry ojciec choć surowy, .. Czcić nauczał wiek sędziwy, .. Słodkiej sercu uczył mowy.
    5. 'Witaj domku mój drewniany," Pełen wspommen i pamiątek; .. Witaj dw\,rku ukochany, . Skarbie drogi świętych szczątek! 6. Pod tem drzewem rozłożyste m .. Ptasząt śpiewu ja
    słuchałem; .. Dziecko jeszcze sercem czystem" Z kazdym kwiatkiem rozmawiałem.
    7. W kropli rosy kryształowej, .. Co zdobiła kwiatki, ziołka, .. Bóg malował świat różowy, .. A jam widział tam aniołka. 8. O, były to chwile błogie, . Niewinnością dziecka tchnące, .. Przemiuęły dni te drogie, .. Pozostały łzy gorące. 9. Przeminęła ma jutrzenka, .. Dni dziecięcych zwiędły kwiatki, .. Lecz mi w duszy brzmi piosenka, .. Com ją słyszał od mej matki,
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 20.11.13, 21:14
    lO, 0, czas daży chyżym krokiem:" Gdzie był uśmiech, dziś mogiły. .. Żegnam cię znów łzawem okiem, .. l'ilój rodzinny domku miły.
    11. Żrgllam drogie twoje ściany! " Głos przyszłości b}'zmi z dalcka; .. Idę, idę w świat nieznany, .. Udzie powinność, ludzkość czeka.
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 20.11.13, 21:19
    O gwiazdeczko

    1.O gwiazdeczko coś błyszczała gdym ja ujrzał świat. Czemuż to tak gwiazdko mała twój promyczek zbladł
    Czemuż mi już tak nie płonie jak za dziecinnych lat. Gdym na matki igrał łonie w malowanych snach
    2. Prędkoś, prędkoś żeglowała * Po niebieskiem tle; .. O gwiazdeczko moja mała, " Wiodłaś ty mnie źle. .. Żadkoś biegła wśród niebiosów, * Jam też chyżo żył, * I z żywota złotych kłosów * wcześniem wieńce wił.
    3, Znikły róże, zwiędły wielce, * Pożółkł życia maj .. I zapały i rumieńce .. I tych złndzcJl kraj. Wszystko mi tu nad cokołem, .. Łza pomroku ćmi, "Ach, bo blada nad mem czołem .. Ma gwiazdeczka tkwi.
    4.. ° gwiazdeczko, dawne życie" W twym promyczku wznieć, * I jak dawniej na błękicie" Jeszcze dla mnie świeć! .. Niech me serce jeszcze zazna" Doli młodych lat, * Nim mnie ręka pchnie żelazna .. Za słoneczny świat.
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 20.11.13, 21:22
    Płynie Dunajec

    Płynie Dunajec prosto ku Wiśle
    Dyś wies Maryś jako jo myśle
    By mi kto dawał na miarki
    Cwancyngiery i talarki
    Nie porzucę cię
    Boś ty jedyna
    Oj boś ty jedyna
    Prześlicznie dzwonią krakowskie dzwony, .. Chcę być na wieki z tobą złącony, .. By mi kto dał cyrkuł cały,* Wsyćkie lasy, wsyćkie skały, * Nie porzucę cię, boś ty jedyna' 3. Nad wsyćkie zboża słynie psenicka," Zeby tn przysła sama księżnicka, * I'y mi dawała pierścienie, .. Bialy chlebuś i piecenic, .. Nie porzucę cię, boś ty jedyna
    --
    MADOHORA
    FORUM NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 13.01.16, 17:22
    Są to niewątpliwie pomysły bardzo piękne, bardzo poetyczne, godne wielkich artystów, a piękne
    dzięki przede wszystkiem prostocie i szczerości, z jaką zostały wykonane. Pod tym względem owe
    kolędy przypominają żywo poezję ludową. W tej radości z racji Bożego Narodzenia, w tej zabawie, uczestniczą nie tylko pasterze. Kolęda - pastorałka, choć przede wszystkiem zajęta pasterzami, nie jest ekskluzywną ani egoistyczną. Radość rozchodzi się po całym świecie. Biorą więc udział w adoracji ? i w zabawie ? trzej królowie. Pasterze tam pierwsi, ale znalazło się miejsce i dla panów. Królowie oczywiście radość swoją i swój hołd wyrażają we właściwy sobie sposób, po królewsku: oto kazali
    z armat dać ognia za Jezusa zdrowie, tak że aż się stajenka od huku dział zatrzęsła. Ody zaś święty Józef nie lubi tego huku, przeto potem zatrąbiono, w kotły uderzono, brzmiały fajfrów głosy pod niebiosy. Obok królów spotkaliśmy w szopie już i rzemieślników; z jednym wyjątkiem wzgardzonego
    szewca i oni biorą udział w weselu. Schodzą się na to wesele także rozmaite szczepy polskie: pełni
    życia i animuszu Krakowiacy, krzesząc podkówkami i brząkając kółeczkami, Skalmierzamie (?znać
    z kołnierza") z czarnemi pałkami, w ćwieczkowanych pasach, Ślązacy bogaci, którym pełne trzosy
    przeszkadzają w żywszych ruchach, Mazurowie wykrzykujący z mazurskiem zadęciem: ?hojze
    moja! do oboja i do piscałecki, dla tej dziecinecki", Podlasianie, i inni. Góral tańczy w szopce ?zbójnickiego"
    góral śpiewa, podskakuje,
    po piętach się poklaskuje, ?
    albo, jak w innej kolędzie:
    ciska siekierką do góry,
    przeskakuje ławy, góry,
    z radości,
    śpiewając przytem piosenkę góralską:
    rozwijaj się buczku,
    z lekka po maluczku,
    zielony.
    Przychodzą też do szopy Betlejemskiej rozliczne narody, by złożyć hold Nowonarodzonemu, Litwini i Rusi ni, Moskale i Niemcy, Francuzi i Hiszpanie, Włosi i Węgrzy, każdy scharakteryzowany odpowiednio w kolędzie; przychodzi i cygan, mówiący z rusińska, żydzi tylko jedni, choć im przykazano iść razem z innymi do Betlejem, opierają się temu, bo ?to pan nie nasz! nie tak on psichodzi, jak w biblii chodzi: my go czekamy wielkiego, wy go macie maleńkiego". Ci narodowie oczywiście na równi z pasterzami okazują swą radość: Niemiec pije i pląsa z niemiecka, Francuz tańczy menueta, Wioch nogami ?drga presto tak że aż go Polak musi moderować, bo to przecież ?nie karczma, nie gospoda". Nie tylko więc nasi pasterze się radują, ale też c ie sz ą się p o s tro n n e k ra je , g d y się im sły sz e ć d o sta je ,
    iż z a w ita ł w lu d zk ie m ciele, a s tą d n a ziem i w e se le . Cieszą się, rzecz jasna, i aniołowie. Oni przecież zwiastowali pastuszkom wesołą nowinę, więc w ich radości słuszna że udział biorą: ?Arno!
    Pański kurainciki wycina"; K rz y k po n ie b ie , po o b ło k a c h sły c h a ć p rz y w e so ły c h sk o k a c h ; a n io ło w ie św ięci, ra d o śc ią p rz ejęc i, w y śp ie w u ją , w y k rz y k u ją . Ale niedość tego. Przychodzą do żłóbka Pańskiego i święci, przychodzą święte: Barbara i Katarzyna, Rozalia, Anastazja, Dorota, przychodzi jedenaście tysięcy dziewic, by oddać pokłon Jezusowi i Matce Najświętszej.
    Z apokryfów wiemy, że i w otchłani ojcowie święci, czekający przyjścia Zbawiciela, napełnieni
    zostali weselem przy narodzeniu Dzieciątka Jezus. Kaznodzieja polski z początków XV. wieku
    wiedział dobrze, że ?to iste wesele byłoć jest ono wielikie, a to ku czworakiemu rozdzieleniu*4, czyli,
    po dzisiejszemu mówiąc, wesele z Bożego Narodzenia rozciągało się w czterech kierunkach: ku
    wysokości, od ziemi do nieba, gdzie uweselilo wszystkie anioły; ku głębokości, że rozbiło piekło
    i wypuściło zeń wszystkich świętych; ku długości, że się rozoiągło od wschodu słońca aż do zapadu;
    ku szerokości, iż wszystek świat ogarnęło. Nic dziwnego więc, że i natura bierze w tej radości
    udział: ptaszki w górę podlatują, Jezusowi wyśpiewują, ? ptactwo chwali Pana, bydło na kolana
    upada; wszystkie stworzenia schodzą się do Betlejem, gdzie ?bydlęta, robacy i domowi ptacy
    chwalili Dzieciątko**, a były tego takie tłumy, że nie pomieściły się w szopie; potem, jak kolęda
    z dużą co praw da dozą eufemizmu opowiada, ?w zgodnie głosy wrzaski pod niebiosy leciały.
    Radość udziela się i przyrodzie martwej: skały, świat i ziemia skakają z radości. 1 w ogóle wskutek
    Bożego Narodzenia zmieniło się całe przyrodzenie: drzewa na przykład ?opak owoc dają?,
    jabłka na dębinie, gruszki na sośninie, na wierzbinie wiśnie, na śliwinie trześnie; bez zakwitł figami, jesion rodzynkami; na głogu brzoskwinie, migdał na tarninie, miód płynie z kloniny, oliwa z brzeziny.

    --
    santa
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 13.01.16, 21:10
    - zaszel
    ścily mroki pod olszam i
    zapachniały
    ifanie11l -
    - a dołem
    dłu}!,im szeregiem przeszliśmy piJrami
    it'f ,i:tJójkach, kwadratem i J..
    ołf'm -
    zagra(v znaki pułków
    pO/t'/!,lydl poetów
    nad szkliwem rybllydl jniol
    i Z(lsty
    ly w błysk
    co dWllsieczem bagnetów
    zmierzył w tłllmu głośny pysk -
    - zakłębiły się wichry
    opadł czad i .',czezł -
    - z pod pi(t spuclmi(tydl drvKą
    u'yłonil sir kre.
    -
    - - wyballwły pofu1omif'
    nieba zgniły strop
    z;nrzyl się czopem ...lolira
    - falszyu'Y'" dukatem -:
    zmt'ł chmurami pusty lyta SIWP
    i rozsilll - mamy sie.ibiarz -
    Iwd wstajtllym
    UJiatell1
    wiotkie, pr

    [otll
    p[f'U
    \' -
    zapopŹł'lił bór - .
    i pr21!suł jf na miasta
    lltl w.(i
    i przysiółki -
    - - ze zbutwiałych gór
    SplJ'l1
    Y rzt'ki Kestym. lepkim iłt"m --

    --
    prezent
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 03.02.16, 19:49
    Pieśni Słowiańskie jednej matki córy
    Odmienne licem barwą rozmaite
    Lecz w jednej wielkiej przeszłości powite
    Na śnieżnym grzbiecie starowiecznej góry
    Gdzie orłów gniazda, gdzie gromy i chmury
    Tysiąc was luda zrodziła czynami
    Oblicze wasze wypieściła sława
    Pieśni słowiańskie z waszemi falami
    Grzmiała i cichła mężów czynna wrzawa
    I wyście w życiu stały jak poranek
    W śmierci jak jasny, mogilny kaganek
    I były czasy gdy przy jednym stole
    Wszystkieście rody zabawiały razem
    I w umysł ciężki trudem i żelazem
    Lały wesołość, rozkosz i swawole
    Złociły dobrą, gromiły złą dolę
    Byłyście dziewic weselnym westchnieniem
    Starców wieczorem i domów ogniskiem
    Szumiących wojów tarczą i ramieniem
    Polotem konia i strzały połyskiem
    I kwiatem życia i czarem i cudem
    W świętą religią na obradach ludem.

    --
    prezent
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 10.10.16, 14:48
    Przi cysarskij ceście,
    nad przikopóm,
    wandrol z bierlami siedzioł.
    Czopkym położił przed koślawe nogi,
    przimrużił uoczi
    i czakoł w ciyrpliwym zamyślyniu.
    A wiedzioł,
    że terędy
    ludu mnoga na uodpust pudzie,
    i grosz ja ki-taki
    wpadnie dlo pokraki,
    bo dobrzi w tych stronach żili ludzie.
    Z uowiyjżij skury nowe kyrpce
    puklatych dziywek młode nóżki
    ku Istebnymu niesóm.
    Sypióm sie żółte groszówki
    lahućko — ja k o la s tów k i. . .
    ,,Rzykejcie, ujcu, by nie było wojny!"
    ,,Porzykóm,
    Bóg zapłać za wasz dar hojny,"
    wandrol każdej prawi dziywce.
    Ciyrwionymi skrzidłami bruclików,
    kuczkami z kamerholów,
    pachołcy na uodpust lecóm.
    Ja k gwiozdy — jasne uoczi,
    pucła szumniyjszi uod kreplików . . .
    Sypióm sie żółte groszówki
    lahućko — ja k o lastówki . . .
    ,,Rzykejcie, ujcu, by nie było wojny!"
    ,,Porzykóm,
    Bóg zapłać za wasz dar hojny,"
    wandrol uodpowiy haśnikom.
    Pod szyrokóm guńkom,
    pod biołym, szkrobiónym uobrusym
    spracowane dłonie
    i styrane nogi
    robotnych babek i gazdów
    ku kościołowi ciągnóm
    Sypióm sie żółte groszówki
    lahućko — ja k o la s tów k i. . .
    ,,Rzykejcie, ujcu, by nie było wojny!"
    ,,Porzykóm,
    Bóg zapłać za wasz dar hojny,"
    rzeknie każdymu wandrol ubogi.
    Przeszło ludzich dziwy
    hurmom na uodpust święty,
    w dziadowskim kłobuku, pomiętym,
    uod słonka złoci sie grosiwo.
    Na koniec zadudni bryczka:
    na nij Panoczek, Paniczka
    i wóniących Freliczek śtwioro.
    Stanie przed dziadym siwków noga,
    i kulać przestanie sie koło . . .
    „Hej, dziadzie,"
    Panoczek fusaty zawoło,
    ,,geszefty nie idóm ja k downi,
    trza wojny,
    rzykejcie, wandrolu, uo wojnym!"
    Leci pięciozłotówka
    szumnie — ja k o lastówka . . .
    ,,Porzykóm,
    Bóg zapłać za wasz dar hojny,"
    rzeknie dziad bogatej gromadzie.
    A że był uczciwy
    nasz wandrol,
    i dziod z dziadów prawdziwych,
    i żodnymu nie chcioł zrobić krziwdy,
    tóż złożił pobożnie ręce
    pod lipóm, przi Bożij Męce
    i rzykać poczón dziadowskóm modlitbym
    ze sumiynim czistym, spokojnym,
    płaczliwym głosym żebrackim:
    „Panie Boże, dej Wojny,
    dej Wojny, — Nie-wojny,
    jyny takij szarpaczki!"
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 26.12.16, 14:07
    L eciał ptaszek przez leszczynę,
    Za nim pędził jastrząb tuż —
    I ju ż chwycić m iał ptaszynę,
    Gdy leciała przez leszczynę,
    Chwycić już.
    Śmierć zagląda jej w oczęta,
    Zda się, czuje czarną noc,
    Lecz wspomniała na pisklęta,
    Gdy zagląda śmierć w oczęta,
    Czarna noc.
    W ięc ostatek sił dobywa
    I ja k może, zdw aja lot;
    Z wroga szponów się w yryw a,
    Gdy ostatek sił dobywa,
    Z dw aja lot.
    -E03-
    U P A E T T .
    ||o m c tn z a pod m uztjkę |||r d i t i : „ p a r ł a ! ”
    W A C Ł A W P AWLISZAK. PTASZYNA.
    (PIOSNKA CYGAŃSKA.)
    Z j l i s t ę m .
    Już z radością w gniazdko w pada,
    W gniazdko zwite w krzaku bzu.
    Lecz gdy dziatki w ita rada,
    N a bok główka jej opada
    W pośród bzu..

    --
    santa
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 27.02.17, 21:40
    Coś mi dziwnie w jazi w p;ęty,
    Goś mi łazi vis a vi-,
    Jestem dziko rozkosznięty,
    Solitera mam we krwi
    Pośród iilji, pośród rozed,
    Czuję s ę jsk Sapoljon
    Kiedy był pod Waterlozet,
    ! plajtowy zbierał plon.
    Uj dżewoje, uj dżewoje,
    Chce sze kochać, chce sze w#szczec,
    Sze nie wstydzę, sze nie boję,
    Jestem tyger, możno rzec,
    iśozkoszniaczek rozdyndany,
    I nie powiem, że się bam,
    Jedno słowo tylko znam
    Moje serce pou<* Ies dames.
    Chodzę z wierszem, chodzę z bajkę,
    Bom ooeta całkiem fest,
    Sam senjainy Matejaiko,
    Wleiki pętak p zy mnie jest
    M^le rozrywa, mnie unosi,
    Mi wątroba dynda sze,
    Mi się strasznie Już rozncsi
    Moje serce wierzcie mnie.
    Uj dżewoje, uj dżewoje,
    Tulipanki, astry me,
    Blade szykse ! geroje,
    Senepeps, extase,
    Uj trzymajcie, uj nie dajcie
    Ślepa kiszka skacze mi.
    Jestem wampyr to *ię wi,
    Z podkóweczki lecą skry.
    Moja dusza dymaniczna,
    Mnie porywa w jakąś dal,
    Jak statuja weneryczna.
    Owinięty jestem w szal,
    Jak rzymianin na deptaku,
    W kalambardzłe aż do pięt.
    Niby rycerz w pstrym szuszaku,
    Mnie porywa jakiś pęd.
    Uj dżewoje, uj dżewoje(
    Garsonjerki, la garson,
    lzralitki szyksy, goje,
    Z domu drttnberg, z domu Kohn
    ^'ampyrzyce, bugajczyce.
    Mergeritki. pełne zdrad,
    Bi bym wes łyżkami jadł,
    Uj jsk piękny jest ten świat.
    Najufesy wkrąg śpiewką,
    Romansuje z kotem rak,
    A cwietuszki sze bimbaję,
    Na miłoszczy cudny znak,
    W morzu wyją makarele,
    I w sienniku pluskwy też,
    Słodko bawią sze szmermele
    Publicznoszczy droga wierz)
    Uj dżewoje, uj dżewoje
    Anielice z Dzikie gass,
    Uj sze szydzę, uj sze boję,
    i ki f raf la trochę w-s
    Jestem dzikiem, jestem bykiem,
    Nie zaręczam sobie sam,
    Jedno słowo tylkr znam,
    Moje serce pour Its dames.

    --
    serce
   • balzack Re: A może by my se tak pośpiywali? 07.03.17, 15:45
    Trąbią, trąbią w bębny biją

    Trąbią, trąbią w bębny biją
    Wojaczkwie maszerują

    Ja bym też tak maszerował
    Gdyby mi kto konia siodłał

    Starsza siostra usłyszała
    Konika mi osiodłała

    Ta poszrednia szablę dała
    Ta najmłodsza zapłakała

    Nie płaczcie wy siostry, brata
    Powrócę ja za trzy lata

    Już trzy lata przemijają
    Siostry brata wyglądają

    A on leźy w szczerym polu
    Ma głowiczkę na kamieniu

    A konieczek wedle niego
    Grzebie nóżką, żałuje go

    Wstawaj panie, wstawa, nie leż
    Dawałeś mi siano, owies

    Teraz nie dasz ani siedzki
    Stoję we krwi po kosteczki

    Teraz nie dasz ani siana
    Stoję we krwi po kolana

    Teraz nie dasz ani słomy
    Rozdziobią nas kruki, wrony

    Lepsze w domu groch, kapusta
    Niż na wojnie kura tłusta

    Lepiej w domu cepem buchać
    Niż na wojnie kulą gruchać

    Bo na wojnie szable kruszą
    Niejeden się żegna z duszą    --
    Jak chcesz poznać przyjaciela Upij sie z nim w jakoś niedzielapiwo
    NIKISZOWIEC
   • balzack Re: A może by my se tak pośpiywali? 07.03.17, 16:40
    Przyszła do nas wiosna,
    Przyszła do nas hoża;
    Nasiała nam kwiecia
    Między trawy, zboża.
    Nasiała nam kwiecia,
    Jaskrów i stokroci,
    Aż się łąfcka bieli,
    Aż się pole złoci.
    Narwę ja kwiateczków,
    Pod krzyżyk je złożę...
    Za tę naszą wiosnę
    Dzięki Tobie, Boże.
    A ty, ziemio droga,
    A ty, ziemio czarna,
    Wychowaj szczęśliwie
    Kwiatków naszych ziarna

    --
    Jak chcesz poznać przyjaciela Upij sie z nim w jakoś niedzielapiwo
    NIKISZOWIEC
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 28.09.17, 14:17
    Patrz na tego malca tam!
    - Jak on dźwiga książek kram.
    Mina hoża i wesoła,
    Ani zmarszczka tam u czoła;
    Skokiem prawie każdy krok.
    Ognia pełen, śmiały wzrok,
    Pomierzwiona wciąż czupryna
    Filozofa przypomina.
    Malec ton—a któż-to? kto?
    A któż inny? student to!
    Liczko—to jabłoni kwiat,
    Obojętnym mu ten świat,
    Gdy rad sobie przyśpiewuje,
    Że światowych żądz nie czuje.
    Z ócz mu tryska gęsta skra,
    A krew w żyłach kipi; gra,
    Serce szczere i otwarte,
    Jedno—za sto innych warte . . .
    Dzieciak ten — i któż to? kto?
    Ha! któż? jak nie student to!
    Patrzcie nań! co to za chwat!
    Zda się: w puch-by rozbił świat,
    Taka mina zamaszysta.
    Kiedy droga idąc śwista,
    Środkiem błota, śniegu brnie,
    Gdzie płot, drzewo—tam się pnie,
    Gdzie rów, okop—jak kot skacze,
    Choć upadnie—nie zapłacze.
    Wisus ten—no któż to? kto?
    Któżby nic zgadł? student to!
    Co za zdrowie w ciele tem!
    Mróz czy upał, kurz czy dym,
    Nigdy nie mu nie zaszkodzi,
    W letnim stroju w zimie chodzi,
    Bo wytrwały niby stal;
    We iianelkę, w ciepły szal,
    W czapę, berlacz. w rękawice
    I w futerko—niech rodzice
    Stroją niuńki, gdy icli stać,
    Student — nie chce ich i znać.
    Kiedy błyska, bije grom.
    Brzęczą okna, tętni dom,
    Wtedy go przejmuje trwoga,
    Zresztą wcale nie zna wroga;
    Żaden niedokuczy trud.
    Chyba tylko—jeden głód.
    Z wichru drwi, w nawalne deszcze,
    Śmiały zuch nasz skacze, świszczę:
    Bawi go też nowy śnieg,
    I żołnierskich ćwiczeń szyk.
    Każdy stan ma własny strój,
    Tak kominiarz, ksiądz ma swój,
    Tak górnika i wojaka,
    Majtka poznasz i strażaka.
    Ma go nawet każdy ptak,
    Czemuż-by go nie miał żak?!
    Jak po pierzu poznać ptaka,
    Bównież strój cechuje żaka.
    l'antastyczny'ż bo to strój,
    Choć zwyczajny jegd krój,
    Plam i plamek setki,, rój,
    Nożem zbieraj tłuszcze, łój,
    Różnowzore malowidła,
    Z wapna, kredy i z czeruidła;
    Nafty, mydła, śluzu.. .zbiór,
    A do tego — zapas dziur;
    Zresztą łokcie, u nóg palce
    Więzić wciąż . . . nie lubią malce.
    Wszystko to przyczynia się!
    By porządkiem olśnić cię
    No! a jaki to tam nos!
    Nie wypada mówić: w głos,
    Każdy się domyśli łatwo,
    Kto w styczności bywa z dziatwą;
    A typowy jego but,
    Gdy się błyszczy — istny cud!
    Przytóm, gdy nie wykrzywiony,
    W palcach otwór zagojony,
    To już chyba biały kruk,
    Jakieś dziwo — dalibóg!
    (idy już taki wypadł los,
    Trudno też pominąć włos:
    Najeżony, poburzony,
    I najczęściej — osmalony.
    Czasem pierza na nim skład,
    Częściej z kałamarza ślad,
    Bo, że trudno żądać wstrętu,
    By go miał do atramentu,
    Temu ręce włos i twarz
    Ma upstrzone student nasz.
    Zkąd nogawki jego dwie
    W dyzharmonii? któż to wie?
    Czemu? gdy na bucie jedna,
    Druga się już chowa biedna,
    Kaprys-żo to? czy to co?
    Nie — symetrya razi go,
    Tu inaczej tam inaczej!
    Bozmaitość — gust junaczy,
    Gust czy smak ten—bądź co bądź
    Podług płci i wieku sądź!
    Do tych zalet i do plam,
    J e s z c z e-by coś dodać nam:
    Suknie wciąż porozpinane!
    Gdzież guziki? ha — przegrane!
    Bo studenci lubią grać,
    Co już po ich stroju znać.
    Taka postać dziarska, schludna,
    Ta mozaika przecudna,
    Co z pedantów, gogów drwi,
    Oto — student czystej krwi.
    A już jakie zęby ma!
    A jak o nie bardzo dba;
    Ząb mu służy zamiast kleszczy,
    Pod nim twardy orzech trzeszczy,
    Niemi bądź-co kraje, tnie,
    Ciągnie gożdzie, rwał-by pnie;
    I nie zważa, że wiek cały
    Zdrowe-by mu się przydały;
    Potem męki, późny żal
    Na junactwo, — ząb nie stal!
    Zkąd-bądź dostał jaki grosz,
    Ten w przekupki idzie kosz,
    Na owoce, na jagódki,
    Na pierniki, na łakótki,
    Było prędzej go się zbyć,
    Na co ma mu kieszeń drzeć?
    Wszak się młodość sknerstwem brzydzi,
    Skąpców, sknery nienawidzi.
    Dobrze ma, na wszystko czas!
    Skąpy z młodu — później głaz.
    Jaki rad studencik nasz!
    Szczęściem błyszczy jego twarz.
    Cóż to? co go uszczęśliwia?
    Cóż-to twarz mu tak ożywia?
    To skrzypiący nowy but,
    To do strzelbki prochu łut,
    To zegarek tombakowy,
    Pularesik, biezyk nowy,
    Byle zasłużony dar:
    Zeń uciecha już bez miar.
    Co za serce w ciele, tem!
    Jeśliś jest w przyjaźni z nim,
    Jeśliś go pozyskał sobie,
    Będzie wszystkiem ci na dobie:
    I na żart choć czego chciej
    Bez namysłu odda ci,
    Ofiaruje szczerze, chętnie
    To, czem bawił się namiętnie.
    Oj, bo złote serce to!
    Byle chciał je zbadać kto.
    Jedna wolność — tej mu żal,
    Weźmiesz ją — to rdza na stal-
    "Woli post i głód nareszcie,
    Niż zamkniętym być w areszcie;
    To na hardą duszę srom,
    Na ambieyą istny grom;
    Zresztą student — to jak ptaszek
    W klatce żal mu. żal igraszek.
    Żal swobody, swoich żal,
    Ewie tęsknica — rwie go w dal!
    Dusza to szlachetna, cna.
    Ujmie każdy ją, kto zna,
    Pozwól mu — niech figle stroi,
    Ale niech się ciebie boi;
    Li znarowić go się strzeż,
    A zażyjesz go jak chcesz;
    Niech cię czci, szanuje, kocha,
    A natura lekka, płocha
    Da się nagiąć, ująć w karb,
    Z serca zrobisz istny skarb!
    IV.
    Jest w nim także nieco wad:
    Nierad starszych słuchać rad,
    Bywa krnąbrny i uparty,
    Nie ma sromu, że obdarty,
    J łakomstwa wadę. ma:
    Łazi wszędzie jak ta ćma.
    I łakocia z szaf wyjada;
    A już sługom także biada!
    Kiedy panicz wróci z szkół,
    Na co roju ós i pszczół ?...
    Krok w krok jeno za nim łaź,
    Z szat czyść błoto, spłukuj maź,
    To ubieraj, to rozbieraj,
    To zamiataj, przącz i ścieraj;
    Tu rozrzuci gratów kram,
    Tu coś wylał, pali tam;
    Zgań mu — to cię zgromi krzykiem,
    Czasem skrobnie i biczykiem,
    Wszędzie chaos, nieład, wrzask,
    Stuk i łomot, drzwiami trzask
    Takaż bieda, gdy ten grom
    W rodzicielski wpadnie dom,
    Sługom w głowie się przewraca,
    A do tego co za praca?
    Jaki ciągły zachód, trud,
    Bo to wszędzie śmiecie, brud;
    Uszy puchnij od hałasu.
    Ni spokoju, ni wywczasu,
    Aż gdy przyjdzie nauk czas,
    Znowu ład i cisza raz.
    Ohciał-by zostać — a tu nie!
    Ead czy nie rad: pakuj się!
    Nie pomoże choć się tuli
    Do poczciwej swej matuli,
    „Twych wakacyj nadszedł kres,
    A więc chłopcze,! szkoda łez!"
    „„Ach niedobry ten och! wrzesień!
    Taka śliczna na wsi jesień,
    A tu właśnie do szkół jedź.
    Kiedy wszystko można inieć.
    Pełno śliwek, jabłek, grusz,
    A tu zostać - ani rusz!""
    Więc — „bieliznę, książki, suknie
    Zbieraj w ład, nim ojciec fuknie".
    Któż tak zwolna wlecze się?
    We łzach żegna pola, wsie?
    Żak to z domu do szkół wraca,
    Odzie go znowu czeka praca,
    Trud książkowy, szkolny dzwon,
    Temuż taki smutny on
    Ależ za to w porze żniw,
    Jaki wesół, jaki żyw!
    (idy się skończy mozół szkolny,
    X żak sobie znowu wolny.
    Któż tak szparko jedzie tam?
    Nawet i powozi sam —
    Żak to ze szkół do dom spieszy,
    Z miny poznać jak się cieszy,
    Bo też ma powodów sto. . .
    Ma'ż się temu dziwie kto?
    Więc w wakacye zobacz go,
    Co za chwat i urwis to!
    Skoro czariie ma na białem,
    Że on uczniem — sercem calem!
    Co ma robić? nie wie sam;
    Tu coś zbroi, ztłucze tam,
    Tu obala stoły, stołki,
    Tam wywraca już koziołki,
    Bwotes, krzyk po całych dniach,
    A choć zgromią — wielkiż strach?!
    Te wybryki w wolne dnie
    Łacno mu przebacza się,
    Ody rodzice zeń kontenci,
    Że do nauk dowiódł chęci.
    Trudno mu też babą być,
    Lub jak mnich — w klasztorze żyć.
    Młodość trzeba wyrozumieć,
    Ona musi się wyszumić,
    Taki łobuz, junak, zuch,
    Bywa potem dzielny duch.
    Kto nie zwiedzał raz ślizgawki,
    I po drzewach się nie drapał.
    Strzegł się szkody śród zabawki,
    Z wędką w ręku ryb nie łapał,
    I nie chwytał w sieć motyli,
    Piłki, orła kto nie lubił,
    Kto korzystał z czasu chwili,
    Książek nigdy nie pogubił,
    Nie przejadał swoich centów,
    Choć na świętojański chleb,
    Nie tłukł szklanek, lamp i
    Siedział sza! jak w koszu grzyb
    Nie znał figlów i wykrętów —
    Unikatem śród studentów!
    U nakrycia jego głowy,
    — Gdy sprawunek jeszcze nowy
    Ma być daszek połamany,
    Później — całkiem oberwany.
    Ma dziurawe nosić łokcie,
    I wentyle na kolanie,
    Ogryzione mieć paznogcie,
    Bazgrać w książkach i po ścianie,
    Plamić suknie atramentem;
    Gapić się na lado co,
    Niechcieć, czego starsi chcą.
    A co wzbronią — robić to,
    I nagany słuchać z wstrętem
    'l się zowie być studentem.
    Kwitnąć jak ten kwiatek Jaki,
    Żyć bez troski niby ptaszek,
    Po nauce zbijać bąki;
    Oprócz książek i igraszek
    Nie mieć więcej nic na głowie,
    I o jutro się nie dręczyć;
    Wolnym w myśli być i w mowie,
    Ojcu, matce, radość stręczyć:
    Jako gniazda ich pisklęta —
    Oto życie! to mi raz!
    Dnie jedwabne, pełne kras,
    Najpiękniejszy wieku ezfts.
    Bozkosz li przez tych pojęta,
    Co przebyli wiek studenta.
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 28.10.17, 12:28
    Po wojaczce długiej
    Na Litwie i Rusi,
    Wrócił Stasiek do dom,
    Do swojej Jagusi
    Ja g u sia go pyta,
    Ś ciskając m u ręce:
    — Dużo-ś dziewuch kochał
    Na onej w ojence?
    S tasiek w ąsa kręci
    I w m yślach się biedzi:
    — P ow iem praw dę — rzecze
    J a k b y na spowiedzi.
    Żołnierz, kiej się bije,
    To i k ochać musi.
    Kochałem n a Litwie,
    I na Białej Rusi.
    Na Wołyniu-m kochał,
    Gdzieśmy stali sto dni,
    Kochałem , kochałem
    1 w Galicji W schodniej.
    W e wojsku jest rozkaz:
    „O d dziew ek nie zmykaj!"
    Ino, jak ty, słodkiej
    Nie sp o tk ałem nikaj!
    J a g u s ia narzeka
    I płaczem wybucha:
    Dolo-ż moja, dolo!
    Biedna ja dziewucha!
    Aż tu S tasiek wrzaśnie:
    — Bez tych fanaberji!
    J e s te m przecie żołnierz,
    Służę w artylerji!
    Nie bucz, Ja g u ś miła,
    Cóż cię n iep o k o i?
    J e s z c z e w m ym jaszczyku
    D osyć m am naboi

    --
    http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/k0f7xxT8tNJ5X1wD0X.jpg
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 02.12.17, 18:35
    h Przyjechał Jasieńko—z cudzej ukrainy, ') Namówił Kasieńkę—do swojej rodziny. Kasieńka nieboga—namówić się dała, Swoje wronę konie—zakładać kazała. —Zakładajcie konie—zakładajcie wronę, Niechże ja pojadę—w jasieiikową stronę.— Koniki zarżały—z stajni iść nie chciały, Bo o jej nieszczęściu—dawno już wiedziały. —Nabierz moja Kasiu—srebra, złota dosyć, Żeby miał koniczek—co pod nami nosić. —O mój Jasiuleńku—jak ja będę brała? Kluczyk od komory—matula schowała. —Powiedz jej Kasieńku—że cię główka boli, Puści cię matula—do liowój komory. —Matulu, matulu—główeczka mnie boli! —Idź się córuś połóż—do nowej komory.— Matula myślała—że Kasieńka spała, A Kasieńka nocką—z Jasiem wędrowała. Przejechali pole—drugie przejechali, Jedno do drugiego—słówka nie gadali. 2 Dalekoż, daleko—do twojej rodziny? —A czy wiesz dziewczyno—gdzie dunaj siwieje? Otóż tam Kasieńku—moi przyjaciele. — I przywędrowali—do szerokiej Wisły, —Powiedz mi Kasieńku—co ty masz na myśli? —Myślę sobie Jasiu—czy ja nie zgrzeszyła? Żem swoją, mateńkę—na wiek porzuciła.— I przywędrowali—do ciemnego lasu, —Rozbieraj się Kasiu—z sukienek, z atłasu! —Kie będę zdej mała—boś mi ich nie sprawił, Sprawił mi kto inszy— mój ojciec najmilszy.— I przywędrowali—na zielone steczki, —Zdejmuj z siebie Kasiu—ten ubiór turecki! —Nie na tom tu przyszła—bym go zdejmowała, Nie bierz mi Jasieńku—com od matki miała.— I przywędrowali—do zimnego zdroju, —Rozbieraj się Kasiu—z bogatego stroju!— I pry wędrowali—do wysokiej hali, —Rozbieraj się Kasiu—z tych pięknych korali! -—Nie będę zdejmała—boś mi ich nie sprawił, Sprawił mi kto inszy—braciszek najmilszy.— Ująl-ci ją, ujął—za jej białe ręce, Pozdejmał, pościągał—złociste pierścieńce. Ująl-ci ją, ujął-za jej białą głowę, Pozdejmał, pościągał—wianeczki perłowe. Ująl-ci ją, ujął—za jej białe nóżki, Pozdejmał, pościągał—jedwabne pończoszki. I przywędrowali—do ciemnego boru, —Wracaj się Kasieńku—do swej matki dworu. —Nie potom jechała—bym się wracać miała, Żebym ojcu, matce—żalu dodawał.Oddaj-że mi Jasiu —złotą zausznicę, Kupię sobie, kupię-w Gdańsku kamienicę Oddaj-że rai, oddaj—sto złotych czerwonych, Kupię sobie, kupię—sześć koników wrony ch, Oddaj-że mi, oddaj—złocisty rąbeczek, Kupię sobie, kupię—choć na wsi domeczek. —Nie na tom ja pobrał—żebym ci oddawał. Nie tom ja tutaj—z tobą przywędrował. Czy widzisz Kasieńku—ten dunaj szeroki? Oj zmierzę go tobą—jaki on głęboki? —Wziąłeś mię Jasieńku—w zielonój sukience, Puść-że mię do domu—w jednój koszuleńce. (lub: Wziąłeś mię Jasieńku—-w czerwonym atłasie Puść-że nrę do domu—w koszulce i w pasie). Wziąłeś mię Jasieńku—w trzewikach ponsowych, Puść-że mię do domu—w kurpikach lipowych. —Coś od matki miała—i to nie pomoże, Musisz ty Kasieńku—zgruntować to morze. -— Porwał-ci ją porwał—za jej miłe boczki, Rzucił-ci ją, rzucił—w ten dunaj głęboczki. I zawiesił jej się—fartuszek na kole, —Ptatuj-że mię, ratuj—Jasieńku sokole! Jaś rozciął szabelką—fartuszek na dwoje, —Do dna Kasiu, do dna—do dna dziewcze moje! Nie na-tom cię wrzucił—bym cię miał ratować, Musisz ty Kasieńku—ten dunaj zgruntować.— I zawiesił jej się—warkoczyk na kole. Jaś rozciął szabelką—warkoczyk na dwoje. —Oj nietoń-że nie toń—mój warkoczu do dna, Bo ja od Jasieńka—tej śmierci nie godna. Nad wszystko na świecie—jam cię ukochał. 4 Od ojca, od matki—z tobą odjechała.— Pływa Kasia, pływa—a lądu się trzyma, -—Oj ratuj mnie Jasiu—pókim jeszcze żywa! (lub: Pływa Kasia, pływa—i brzegu się chwyta, A Jasieńko zdrajca—rączki jej obcina). —Pływaj Kasiu, pływaj—od kąta do kąta, Poszło ich tam cztery—a ty będziesz piąta. —Bóg-by mi też pomógł—ten dunaj przepłynąć, Wiedziałbyś hultaju—jaką śmiercią zginąć.— Pływa Kasia, pływa—jako ceraneczka, Nie widzi jej ojciec—nie widzi mateczka, Da i przypłynęła—do krza iwowego, I woła oj woła—dla Boga żywego! — A jechał-ci jechał—braciszek po górze, Spuścił się do siostry—po jedwabnym sznurze. —Mili rybaczkowie—sieci zakładajcie, Niebogę siostrzyczkę—z wody wyciągajcie! Rybacy skoczyli—sieci założyli, Nadobną Kasieńkę—na ląd wyciągnęli. Matka przyjechała—ręce załamała, —Już więcej nie będę—córki oglądała! I położyli ją—na białym kamieniu. Rozpostarł się warkocz—po prawem ramieniu. I położyli ją—w sieni przededrzwiami, A kto na nią spojrzy—zaleje się łzami. Już-ci Kasiuleńce—we dwa dzwony dzwonią, A Jasieńka zdrajcę—we sto koni gonią. (Niektórzy śpiewają także: I dogonili go—na środku ryneczku, On znów z taką gada—co chodzi w wianeczku), Już-ci Kasiuleńce—w organy zagra. 5 A Jasieńka zdrajcę—końmi roztargali, Już-ci Kasiuleńkę—do grobu chowają, A Jasieńka zdrajcę—w drobny mak siekają. Nad grobem Kasieńki—ptaszkowie śpiewali A nad Jasiem zdrajcą—trzy kruki krakały. Przypatrzcie się panny—wdowy i mężatki, Jak to z'le wędrować—od ojca od matki. Pieśń powyższa w różnych stronach, z lieznemi odmiana mi i skróceniami bywa śpiewana. W jednej odmianie Ka sieńka sama woli śmierć niż sromotny powrót i odpowiada Jasiowi: —Wolę ja se, wolę—po dunaju pływać, Niźli u swój matki—ciężki żal zażywać.*
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 11.12.17, 18:18
    CHROBRY.
    Biłem słupy w Dnieprze, w Sali,
    Na państwa granicy,
    W stałnych zbrojach za mną stali
    Dzielni wojownicy.
    Dla złych byłem, jak bicz Boży,
    A dla dobrych dobry,
    A potomne pokolenia
    Nazwały mnie: Chrobry.
    Oj, bo trzeba było wroga
    Odganiać od kraju
    Właził zawsze w naszą ziemię,
    Po starym zwyczaju.
    Na słowiańskie chciwy pola,
    Ponury i mroczny,
    Tak się skradał w państwo moje,
    Gdyby wilk żarłoczny.
    Święty Wojciech chrzci pogany
    W Chrystusowe imię,
    Chodzi w świetle cnót największych,
    Nie w pożarnym dymie.
    Przecież zbóje go mordują,
    W ojciecha Świętego!
    W srebrnej trumnie umieściłem
    Drogie szczątki jego.
    Dzięki ciosom mojej szabli
    I memu zwycięstwu,
    Przybył oddać cesarz Niemiec
    Hołd polskiemu męstwu.
    Zabłysnęła na mej skroni
    Królewska korona,
    Do włożenia jej na głowę
    Zmusiłem Ottona,

    --
    choinka
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 26.12.17, 17:27
    A wczora z wieczora, a wczora z wieczora
    z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.
    Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina:
    Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna.

    Boga prawdziwego,
    nieogarnionego.
    Za wyrokiem Boskim,
    w Betlejem żydowskim.

    Pastuszkowie mali
    w polu wtenczas spali,
    gdy Anioł z północy
    światłość z nieba toczy.

    Chwałę oznajmując,
    szopę pokazując,
    chwałę Boga tego,
    dziś nam zrodzonego.

    'Tam Panna Dzieciątko,
    miłe Niemowlątko,
    uwija w pieluszki,
    pośpieszcie pastuszki!'

    Natychmiast pastuszy
    śpieszą z całej duszy,
    weseli bez miary,
    niosą z sobą dary.

    Mądrości druhowie,
    z daleka królowie,
    pragną widzieć swego
    Stwórcę przedwiecznego.

    Dziś Mu pokłon dają
    w ciele oglądają.
    Każdy się dziwuje,
    że Bóg nas miłuje.

    I my też pośpieszmy,
    Jezusa ucieszmy
    ze serca darami:
    modlitwa, cnotami.

    Jezu najmilejszy,
    ze wszech najwdzięczniejszy,
    zmiłuj się nad nami
    grzesznymi sługami. .

    --
    prezent
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 04.01.18, 22:28
    Bracią skauci, dosyć kurzu Bracia skauci, dosyć kurzu, Do syć kurzu łykać nam, Trzeba spie szyć nam do lasu, By wypocząć tro chę tam. W lesie cudna jest polana, Hufiec rozkaz stanąć ma, Wnet ogniska rozpalimy, A jest ich czter dzieści dwa, Wnet ogniska rozpali my, A jest ich czterdzieści dwa. W lesie naszym drzew korony Wnet zaszumią piosnką, swą, Na to naszych trąbek tony Odpowiedzą pobudką. Wietrzyk chłodzi nasze skronie, Kwiat upaja wonią swą, A tam ptaki na błękicie Pieśni swo je Bogu ślą. My w zawody ze skowronkiem, Nucim pieśni, ile sil, A dźwięk dziarskich śpiewek naszych Aż w obłoki gdzieś się wzbił. Nie mar nujmy, bracia chwili, Pijmy tego lasu czar. Jasnych chwil jest tak niewiele, I tych później będzie żal

    --
    choinka
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 05.01.18, 22:17
    Bracia! Rocznica
    - więc po zwyczaju,
    Niech każdy toastem spłaci!
    Teu pierwszy puhar swięcim dla kraju!
    Drugi dla ległych wspólbraci!
    A teraz ,;drowie moskiewskich branek!
    A wiecież zdrowic to czyje?
    Zdrowie si6str naszych, matek, kochanek..
    Zapewne kaldy wypije!
    A teraz basta! basta panówie!
    Niech każrly
    w miejscu usięd'li'J;
    Dajcie gitarę!
    - Wino już
    w głowie,
    A więc i piosnka wnct będzie.
    O nie zginęła jeszcze ojczyzna,
    Póki niewiasty tam czują!
    Bo z ich to serca płynie truciwR,
    Ktorą wrogowie się trują.
    Je8zcze wykarmią. one
    w zaciszy,
    Grono olbrzymiej młodzieży,
    Od nich pacholę
    o nas usłyszy
    I jak my IV wolność uwierzy.
    Wstanie mąż wielki
    z tycl. polskich kości,
    Wiełki, jako :my za młodu!
    Z uczuciem kr7.Jwd.f slVego narodu,
    A z mieczem całej ludzkości!
    A jako niegdyś potopem ?wiata
    Ludzkość zalały łzy Boże,
    Tak i on mieczem świętego kata
    Na ziemię puści krwi morze.
    A nad tern morzem, nad tą posoką,
    Korab nasz polski wypłynie,
    I białe ptasz? wzleci wysoko,
    I poda r6żczkę drużynie.
    Otworem staną lochy podziemnp,
    Gdzie w więzach butwia Iy kości,
    I będą nasze więzienia ciemne
    Miejscem odpustu ludzkości.
    Pielgrzymką do nich pójdą narody,
    Ogniwa kajdan rozbiorą,
    I jak relikw,e, na cześć swobody,
    Całować będą
    z pokorą.
    Kloc 6w skrwawiony, na kt6rym głowy
    Swiętych, padały
    z rąk kata,
    Będzie ogniskiem świątyni nowej,
    Ołtarzem nowego świata!
    Z toj zil)lIli 7.Ilikną po wszystkie wie\ci.
    LUll1.kości ofiary krwawe;
    Bo zbrodnie spłyną krwawPlUi rzeki.
    l rolly Cal"6w niesławy,

    --
    prezent
   • madohora Re: A może by my se tak pośpiywali? 06.01.18, 18:31
    OK 1 8 4 6.
    Pusto tam stoi mój dom pod dębami,
    I sam zostałem i oni tam sami!
    l w gniazdo moje niby piurllll strzelił.
    I od serdecznyeh piskląt mię r01.dzielił!
    I ja w więl.ieniu i w kcszuli krwawe;.
    A moi biedni wśr5d zbójców bez domu.
    I bel ogniska, prtytułku i strawy,
    A nawet ręki nie ma podać komu!
    I rany w duszy, i rany na ciele!
    O! Panie! Pa.nie! za coś się odwr6cił?
    Czy tych bole?ci nie będr.ie za wiel<\
    Żeś nal> wśrM tylu uieprzyjaci6ł n:ucił?
    Czy się świat mOle fi&. lUZ dziś do SkOlili,
    Że tak na złości serca rozpasane,
    I dziesięcioro starego zakonu
    Dz.iś u stóp krzyża na nowo strzaskane.
    Jak poMp świata tak wezbrały zbrodnie,
    I bratobójstwo szerzy się bezkr.n,je,
    I złe po słvńcu legnie się śwobodnie,
    A wiernej braci trzeba ginąć marnie.
    O Boże Ojców!
    o Panie nasz Panie!
    Za c6ś uczynił z nas takie źałośne?
    Ctyśmy tak winni za nasze kocbanie,
    Ześ tak ugodził nam
    w samo miłośne?
    W co się obr6ci ta polska dziedzin<1
    - I czem się będzie ten lud dalej bawił?
    Gdy pierwszym krokiem, co
    w życiu post.awił.
    Już w dziejach świata wyrósł na Kaina.
    My już nie pieśnią przed Tobą się żalim.
    My Cię nie s7.ablą, ani świętą bitwą
    - My Ciebie Panie! dJ.iś już nie modlitwą
    Ale krwią serca naszego Cię chwalim!
    Nie cbcemypomsty Twojego -ramienia.
    Lecz strzeż nas Panie od kr-wawej odpłaty,.
    I od knv1 Twojej strzei. nas zatracenia,
    . A kra,j od TWAgo imienia zatra.ty!
    We krwi skąpani prośbę tę z?nosim'!
    I już O jedno, jedno tylko pro.?im
    : Puść w ugór ludzi, bo gdy się krwią bawią
    To już dobrego pewno nic nie sprawią.
    Puść w ug6r ludzi i nie spiesz się
    z karą,
    A czyste serce pociesz Twoją wiarą
    - Bo dziś nie straszno nam się z tąd zabiera(:',
    Lecz straszno Panie, bez Ciebie umierać

    --
    choinka