Dodaj do ulubionych

Na Śląskim szlaku

25.10.09, 14:22
zamknięty
Dzisiaj zaczynam nowy wątek, będzie on wyglądał trochę inaczej niż wszystkie
inne na tym Forum. Chcę was zabrać na wycieczki po Śląsku.
Opisywać będę miasta czy wsie w których byłam w danym momencie.
Nie traktujcie tego jako przewodnika, chociaż przede wszystkim będą się
pojawiać się informacje turystyczne może jakieś historie czy anegdotki
związane z danym miejscem.
Po każdym wątku pojawi się prośba o ocenę oraz sonda.

--
Madohora
--
Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 14:28
  TARNOWSKIE GÓRY

  http://www.google.pl/mapdata?CxVrlwEDHUmRHwEg____________AQwta5cBAzVJkR8BQP0BSIIBUgJQTJABBsoBAnBs

  DOJAZD Z KATOWIC - autobus linii 820 lub 5

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 16:48
  Tarnowskie Góry

  Historia


  Tarnowskie Góry są miastem powiatowym w województwie śląskim o liczbie
  mieszkańców ok. 62 tysiące. Prawa miejskie uzyskały w 1526 roku jako wolne
  miasto górnicze. Jest jednym z najstarszych ośrodków górniczych w Polsce. Od
  początku XV wieku do XX wieku Tarnowskie Góry były ośrodkiem wydobycia rud
  srebra, ołowiu i cynku. Tarnowskie Góry są też ważnym węzłem kolejowym.
  W 1528 roku ukazała się pierwsza śląska ustawa górnicza „Odrunek Górniczy”
  wydany przez księcia opolskiego Jana II Dobrego, natomiast w 1529 roku pierwszy
  urząd górniczy w Tarnowskich Górach otrzymał pieczęć i herb.
  Początki tutejszego górnictwa rud srebra sięgają XV wieku, według legendy
  pierwszą bryłkę kruszcu srebnościowego wykopał przypadkowo na swoim polu chłop
  Rybka w roku 1490.
  „...Dzwony stworzone były dla takich ludzi jak Jan Rybka. Jemu równi kmiecie
  mieli prawo modlitwę zmówić, przeżegnać się a przede wszystkim grzbiet
  wyprostować i podczas modlitwy na szeroki świat popatrzeć. Tak było też, gdy
  Rybka pole orał. Wiosna, południe, ziemia jeszcze zimna a stopy bose, dreptał
  więc w miejscu odmawiając „Anioł Pański”. Po modlitwie Rybka szturchnął wołu a
  ten ani drgnął. Rolnik splunął trzykrotnie i zagłębił sochę w ziemisty brzuch
  pola. Jednak coś wisiało w powietrzu, bo wół szedł strachliwie. Zaniepokoił się
  Rybka, zarył sochą głębiej i ...wyszarpał spory kamień oblepiony żółtą gliną.
  Późnym wieczorem, już po pracy zajrzał Rybka do obórki w której stal wół i chyba
  się przewidział, bo racice wołu srebrzyły się jak nitka w księżowskim ornacie.
  Gdy rano zajrzał do obórki wół leżał wyraźnie chory. Zmartwił się tym Rybka i
  dumając nad tym co też mogło wołu zaszkodzić poszedł rozejrzeć się po polu.
  Stanął zdyszany na miedzy i aż przysiadł, bo kamień, który wczoraj odrzucił
  teraz obmyty przez deszcz z gliny błyszczał niczym racice wołu.""

  Tyle legenda, natomiast nie ulega wątpliwości, że w okresie XVI wieku Tarnowskie
  Góry przeżywały swój okres świetności. Zaczęto wydobywać rudy srebra, rozwinął
  się handel i rzemiosło.
  Wiek XVII to okres wojny trzydziestoletniej, która wprowadziła liczne podatki a
  to z kolei wpłynęło na powolny upadek górnictwa. Ponadto przez miasto
  przechodziły różne wojska, które je rabowały. Miasto nawiedzały też liczne
  pożary i epidemie.
  Miasto odwiedzały również różne znakomite osobistości i tak w 1670 roku gościła
  tutaj królowa Eleonora – żona Michała Korybuta Wiśniowieckiego, w roku 1669
  książę Lotaryński Karol V. Natomiast w sierpniu 1683 roku przebywał tutaj król
  Jan III Sobieski w czasie wyprawy na odsiecz Wiednia. Pobyt tego ostatniego do
  dzisiaj jest upamiętniany korowodem w trakcie trwania Dni Gwarków Tarnogórskich
  organizowanych co roku w początkach września. W konnej paradzie biorą udział moi
  koledzy i koleżanki z klubu jeździeckiego. Natomiast w 1697 gościł tutaj Król
  August II Mocny Sas.
  Wraz z rozwojem techniki, dzięki nowoczesnym urządzeniom technicznym Tarnowskie
  Góry przeżywały kolejny okres świetności. Przyczynił się do tego hrabia Fryderyk
  von Reden, który w 1878 roku sprowadził c Cardiff do Tarnowskich Gór maszynę
  parową. W tym okresie Tarnowskie Góry należały do najświetniejszych miast Śląska.
  W 1857 wybudowano w mieście dworzec kolejowy i pierwszą w okolicy linię kolejową
  Opole _ Tarnowskie Góry, następnie podciągnięto linię pomiędzy Bytomiem,
  Chebziem i Lublińcem.
  W tym czasie odkryto w mieście rudy żelaza.
  W latach 20-tych XX wieku zakończono całkowicie eksploatację z powody
  wyczerpania się wszelkich złóż.
  25 czerwca 1922 r do miasta wkroczyły wojska polskie. 2 września 1939 r miasto
  zajęły wojska hitlerowskie, jednak ośrodek ten, podobnie jak cały Górny Śląsk
  znalazł się daleko od działań militarnych. Podstawą polityki w Tarnowskich
  Górach stała się akcja zniemczania, wprowadzenie niemieckiego języka urzędowego
  itp. Ponadto represjonowano Żydów, których z czasem całkowicie wysiedlono.
  Problem statusu Górnoślązaków rozstrzygnęła natomiast Volkslista.
  Od 1943 r w mieście odczuwalne już było zbliżanie się frontu. Rozpoczęto
  rozbudowywać obronę przeciwlotniczą. Latem 1944 r Niemcy przygotowywali się do
  obrony zagrożonej prowincji górnośląskiej, jednak po załamaniu się frontu
  niemieckiego nad Wisłą w styczniu 1945 r niemiecki
  burmistrz Tarnowskich Gór-Victor Tschauder i jego urzędnicy zmuszeni zostali do
  ucieczki z miasta. 23 stycznia 1945 r Tarnowskie Góry na stałe powróciły do
  Polski. Od pierwszych dni wolności przystąpiono do odbudowy zniszczeń
  spowodowanych latami wojny.

  Bibliografia:

  Historia Tarnowskich Gór - www. Tarnowskie Góry pl.
  Legendy Tarnowskich Gór - Jan Drechsler

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 16:52
  Tarnowskie Góry - co możemy zobaczyć

  Tarnowskie Góry należą do moich ulubionych śląskich miast, dla mnie mają
  specyficzny klimat i są po prostu piękne.
  Przez wieki pod miastem wydrążono około 150 km korytarzu i sztolni. Teraz
  niewielki ich fragment możemy zwiedzać dzięki zabytkowej kopalni srebra oraz
  Sztolni Czarnego Pstrąga.
  W Tarnowskich Górach zachował się średniowieczny układ urbanistyczny z rynkiem i
  kamieniczkami. W części kamieniczek znajdują się arkadowe podcienia.

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 16:54
  http://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/zdjecia/podcienia_m.jpg

  RYNEK W TARNOWSKICH GÓRACH Z ARKADOWYMI PODCIENIAMI - RYSUNEK TOMASZA TRZCIONKOWSKIEGO


  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 16:56
  http://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/zdjecia/domy_podcieniowe.jpg

  Domy podcieniowe w zachodniej pierzei Rynku.
  Wybudowane w drugiej połowie XVI w. były najbogatszymi domami mieszczańskimi.
  Razem z kamienicami początkowego fragmentu ul. Gliwickiej (również II poł. XVI
  w.) tworzą ciąg podcieni z półkulistymi arkadami posiadającymi sklepienia
  krzyżowo-kolebkowe.


  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 16:57
  Do interesujących obiektów należy neorenesansowy Ratusz wybudowany w latach 1896
  – 1898, dzisiaj siedziba Urzędu Miasta i Informacji Turystycznej

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 16:59
  http://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/widokowki/ratusz_apteka.jpg

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 17:00
  http://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/zdjecia/ratusz.jpg

  Wzniesiony w latach 1896-1898 w stylu neorenesansu pólnocnego z elementami
  gotyku. Dach wieńczy drewniana wieżyczka, a elewację zdobią wykute w piaskowcu
  herby: rodziny Henckel von Donnersmarck, królestwa pruskiego, cesarstwa
  niemieckiego, prowincji śląskiej, trójpolowy miejski nadany w 1562 r.,
  margrabiowski Jerzego Ho enzollerna. Na fasadzie umieszczona jest postać gwarka
  tarnogórskiego, pochodząca z 1959 r.

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 17:02
  Neoromański Kościół Ewangelicko – Augsburski

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 17:03
  http://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/widokowki/ewangelicki_plebania_rowery.jpg

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 17:04
  http://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/zdjecia/kosciol_ewangelicki.jpg

  Wybudowany przez gminę ewangelicką w 1780 r. dzięki wsparciu finansowemu
  Hencklów, Laryszów, Grustów, Bohmów oraz Schulzów. Budowniczymi świątyni byli
  architekt Krzysztof Worbs ze Strzelec oraz cieśla Jan Karol Henning z Opola.
  Kościół posiadał wieżę, na której w 1787 r. umieszczono zegar wykonany przez
  Franciszka Schmachela, zegarmistrza z Brynicy. W 1900 r. przebudowano go w stylu
  neoromańskim. Wewnątrz znajdują się charakterystyczne dla świątyń protestanckich
  empory.

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 17:05
  XVII wieczny Dom Sedlaczka, gdzie dzisiaj mieści się Restauracja Sedlaczek oraz
  Muzeum Tarnowskich Gór
  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 17:06
  http://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/widokowki/sedlaczek_gliwicka.jpg

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 17:07
  http://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/zdjecia/sedlaczek2.jpg

  Wybudowany w XVI w. był do XIX w. siedzibą starostwa ziemi bytomskiej. W
  1805 r. kupił go Jan Sedlaczek i urządził w nim winiarnię, która istnieje do
  dziś. Obecnie na piętrze mieści się Muzeum założone w 1958 roku z przepięknym
  wystrojem i stropem z polichromią z I połowy XVII w. Muzeum gromadzi przedmioty
  związane z historią, sztuką, górnictwem kruszcowym i etnografią okręgu
  tarnogórskiego. We wnętrzach organizuje się m.in. koncerty i "Wieczory pod
  renesansowym stropem" z wybitnymi tarnogórzanami związanymi z nauką, kulturą i
  sztuką.

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 17:08
  Na rynku znajduje się zrekonstruowana Studnia Miejska.

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 17:10
  http://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/zdjecia/podcienia_m.jpg.
  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 17:11
  http://www.tarnowskiegory.one.pl/zdjecia/tg_rynek5_250_178.jpg

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 17:13
  Nieco dalej od rynku natrafimy na Dzwonnicę Gwarków z XIX wieku.

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 17:14
  http://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/zdjecia/dzwonnica.jpg

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 17:16
  Przy ulicy Gliwickiej możemy zobaczyć XVI wieczne kamieniczki

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 17:18
  http://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/zdjecia/gliwicka_nr2.jpg

  Siedziba Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (ul. Gliwicka 2)
  Dom zbudowany w 1598 r. Mieściła się w nim w latach 1754-1854 szkoła
  protestancka. Od 1965 r. znajdują się tutaj biura zarządu SMZT

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 17:19
  a przy ulicy Górniczej XVIII wieczny Dworek Szlachecki.

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 17:20
  http://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/zdjecia/dworek.jpg

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 25.10.09, 17:20
  Dworek szlachecki (ul. Górnicza 7)
  Zajazd wybudowany w XVIII w., w którym przebywali m.in. Johann Wolfgang Goethe
  (1790) i Julian Ursyn Niemcewicz (1821). Wewnątrz znajdują się obecnie
  restauracja "Dworek Goethego", a na piętrze siedziba PTTK - Oddział Tarnowskie
  Góry. Charakterystycznymi dla niego są belkowate stropy oraz klepkowate drzwi
  wejściowe  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka