Dodaj do ulubionych

Skocz do Skoczowa

27.04.10, 10:17
Zazwyczaj Skoczów, który znajduje się na trasie czy to do Wisły, Ustronia czy
do Cieszyna traktujemy dość obojętnie traktując go tylko jako miejsce
przesiadki by pojechać gdzieś dalej a przecież warto się tam zatrzymać na
trochę dłużej.

--
Madohora
--
Nikiszowiec
Edytor zaawansowany
 • madohora 27.04.10, 10:23
  W najstarszym budynku w Skoczowie mieści się Muzeum Gustawa Morcinka, gdzie na
  kilku poziomach znajdują się ekspozycje poświęcone; pisarzowi, urządzony jest
  jego gabinet, można zobaczyć przedmioty związane kiedyś z rzemiosłem oraz tym z
  czego Skoczów słynął oraz kilkanaście eksponatów archeologicznych.

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 10:26
  http://www.skoczow.pl/files/3%5B2%5D.jpg

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 10:27
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/eVSSonOugpIHkClqSB.jpg

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 10:30
  Gustaw Morcinek właściwie Augustyn Morcinek (ur. 25 sierpnia 1891 w
  Karwinie na Śląsku Cieszyńskim (wówczas Austro-Węgry, obecnie w Czechach), zm.
  20 grudnia 1963 w Krakowie) – pisarz związany ze Śląskiem, nauczyciel, działacz
  publicystyczny i poseł na Sejm PRL I kadencji (1952-1956).
  Urodził się w 1891 r. w Karwinie w ubogiej rodzinie wozaka Józefa Morcinka. Był
  najmłodszym z czwórki rodzeństwa i został ochrzczonym imieniem Augustyn, chrztu
  udzielił ksiądz wikary Józef Körner w kościele parafialnym w Karwinie. W 1892
  roku zginął ojciec Józef Morcinek i ciężar utrzymania rodziny spadł na matkę.
  Augustyn - po ukończeniu szkoły ludowej w Karwinie - rozpoczął pracę w kopalni w
  wieku 16 lat, co w porównaniu z rówieśnikami było późno. Gdy miał 19 lat,
  górnicy zebrali pieniądze na jego edukację, dzięki czemu mógł uczęszczać do
  Polskiego Seminarium Nauczycielskiego w Białej (dzisiejsze Bielsko-Biała), które
  ukończył w 1914 roku. W czasie I wojny światowej został powołany do służby
  wojskowej w austro-węgierskim garnizonie w Cieszynie. Po wojnie, od 1919 roku
  pracował jako nauczyciel w Skoczowie, gdzie jedną z jego uczennic była
  powieściopisarka Maria Wardasówna (1907-1986), autorka m.in. "Maryśka ze Śląska"
  (1935) i cyklu powieściowego "Wyłom", ukazującego wieś na Śląsku Cieszyńskim na
  przełomie XIX i XX wieku. W Skoczowie znajduje się obecnie muzeum biograficzne
  Gustawa Morcinka.
  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 10:31
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/1Hf35vZ9PEOOQat6GB.jpg
  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 10:32
  Debiutował w 1918 roku artykułem Wspomnienia z przewrotu w listopadzie 1918 r.
  zamieszczonym w "Dzienniku Cieszyńskim"; początkiem lat 20. Morcinek dalej
  publikował tam swoje artykuły, a także angażował się w redakcji Zarania
  Śląskiego (1920-1931). Jednakże swe najważniejsze utwory napisał na przełomie
  lat 20. i 30., zostając jedynym znaczącym śląskim, polskojęzycznym, prozaikiem
  okresu międzywojennego. Wtedy to powstały takie dzieła jak: zbiór noweli "Serce
  za tamą" (1929), czy powieści "Wyrąbany chodnik" (1931-1932), "Narodziny serca"
  (1932) i "Łysek z pokładu Idy" (1933). M.in. za sprawą tych, poświęconych
  tematyce górniczej i śląskiej utworów, znalazł uznanie i trwałe miejsce w
  podręcznikach literatury, a Zofia Kossak nazwała go następcą Orkana i roztoczyła
  nad nim, w początkach jego kariery, opiekę literacką. Wdzięczny za pomoc
  Morcinek nazywał Kossak swoją "literacką matką chrzestną". Lata 1936-1939
  spędził Morcinek za granicą, we Francji, Włoszech, Austrii, Niemczech i Danii.
  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 10:33
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/uISWmBhJscYvhu2tAB.jpg

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 10:34
  Krótko przed wybuchem II wojny światowej wrócił do Polski, a 1 września 1939
  wyjechał do Lwowa, skąd powrócił do Skoczowa na przełomie września i
  października. 6 października został aresztowany przez Gestapo i w latach
  1939–1945 osadzony w hitlerowskich obozach koncentracyjnych kolejno w
  Skrochowicach, Sachsenhausen i Dachau. Powodem aresztowania, była przedwojenna
  działalność antyniemiecka. Zarzucano mu odczyty propagandowe dla Polaków w
  Westfalii, wykpiwanie niemieckiego kółka śpiewackiego ("gesengferajnu" od
  Gesangverein) w felietonie "Cyrk w miasteczku" oraz, że pies bohatera
  "Wyrąbanego chodnika" nazywał się Bismarck. Jak pisze ironicznie sam Morcinek:
  "Za tego psa między innymi odsiedziałem bez sądu blisko 6 lat w niemieckich
  obozach koncentracyjnych." Podczas pobytu w obozach proponowano mu podpisanie
  volkslisty w zamian za uwolnienie, Morcinek jednak odmówił.
  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 10:35
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/a0BSA5Dsr5ZoZcfzsB.jpg


  DAWNA KASA PANCERNA

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 10:36
  W listopadzie 1946 wrócił do Polski, na Śląsk i osiedlił się w Katowicach. W
  owym czasie doświadczył aktywnego poparcia nowych władz, które stworzyły mu
  bardzo dogodne warunki do pracy, mimo tego, jego powojenna twórczość nie
  osiągnęła już takiego uznania, jak jego przedwojenne utwory. Morcinek łączył w
  swych utworach autentyzm obserwacji z liryzmem i humorem. Oprócz "poważnych"
  tematów społecznych, pojawiają się w jego twórczości również powieści dla dzieci
  i młodzieży, powieści historyczne (np. "Ondraszek") oraz baśnie, nawiązujące do
  śląskich "bajań" ludowych. Innym bardzo charakterystyczna dla jego postaci
  elementem jest rozbudowana epistolografia, czasem zdarzało mu się pisać do
  dwudziestu listów dziennie. Morcinek otrzymał za swą twórczość wiele odznaczeń i
  nagród literackich, a liczne jego książki przetłumaczono na języki obce i wydano
  za granicą. Gustaw Morcinek zmarł na białaczkę 20 grudnia 1963 w Krakowie i
  został pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Cieszynie.
  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 10:38
 • madohora 27.04.10, 10:39
  Morcinek był już we wczesnej młodości człowiekiem aktywnym politycznie. W
  październiku 1918 jako Einjähriger Korporal Morcinek (jednoroczny kapral
  Morcinek) uczestniczył u schyłku Austro-Węgier w przewrocie polskiej Rady
  Narodowej na Śląsku Cieszyńskim, którego celem było przyłączenie całego Księstwa
  Cieszyńskiego do Polski. Sam Morcinek brał udział w przejmowaniu garnizonu
  Cieszyńskiego. M.in. to on przyjął 31 października 1918 fonogram z instrukcjami
  pułkownika Bolesława Roi z Polskiej Komendy Wojskowej w Krakowie. W okresie
  międzywojennym, działalność społeczno-polityczną Morcinka można określić jako
  antyniemiecką, niektórzy krytycy zarzucali mu wręcz krzewienie nienawiści do
  Niemców. Okres powojenny wiąże się politycznie z PZPR, z katowickim mandatem
  poselskim do Sejmu PRL 1. kadencji (1952-1956) i oddolną propozycją zmiany nazwy
  Katowic na Stalinogród po śmierci Stalina w 1953 roku, podsuniętą mu przez
  Bieruta. Propozycja ta spotkała się z dezaprobatą ludności Katowic i brakiem
  zrozumienia, dla wcześniej bardzo lubianego i cieszącego się dużym szacunkiem na
  Śląsku pisarza.
  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 10:40
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/kNcrm3j4rznPc6jc9B.jpg
  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 10:41
  Wybór dzieł
  * Byli dwaj bracia (1928)
  * Serce za tamą (1929)
  * Wyrąbany chodnik (1931-32)
  * Narodziny serca. Powieść dla młodzieży (1932)
  * Łysek z pokładu Idy (1933)
  * Śląsk (1933), monografia
  * Chleb na kamieniu, zbiór nowel
  * Inżynier Szeruda (1937)
  * Listy spod morwy (1945) wspomnienia obozowe
  * Ludzie są dobrzy (1946)
  * Dziewczyna z Champs-Elysees wspomnienia obozowe
  * Listy z mojego Rzymu wspomnienia obozowe
  * Wyorane kamienie (1946)
  * Uśmiech na drodze (1948)
  * Pokład Joanny (1950), Państwowa Nagroda Literacka
  * Ondraszek (1953), powieść historyczna
  * Jak górnik Bulandra diabła oszukał (1958, baśnie śląskie)
  * Gwiazdy w studni powieść dla dzieci
  * Zabłąkane ptaki
  * Urodzaj ludzi
  * Mat Kurt Kraus (1957)
  * Przedziwne śląskie powiarki (1961), baśnie śląskie
  * Ziemia cieszyńska, monografia etnograficzna
  * Czarna Julka

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 10:42
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/rQdRLWrlxSi1FB04rB.jpg
  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 10:44
  O Morcinku (wybór)
  Książki

  * Heska-Kwaśniewicz Krystyna; "Kolorowy rytm życia". Studia o prozie Gustawa
  Morcinka (1993)
  * Praca zbiorowa (1990) ; Zaranie Śląskie.
  * Praca zbiorowa (1992) ; W kręgu Gustawa Morcinka. Rozprawy, szkice,
  przyczynki, scenariusz filmowy.

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 10:45
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/hZuRWanyb3MBFfxnQB.jpg
  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 10:46
  Prasa
  * Guziur Oswald; Gustlik we Lwowie (1991) Zwrot 1991 nr 11 s. 23-26
  * Hannowa Anna; "Ludzie mogą być dobrzy" (W stulecie urodzin Gustawa
  Morcinka) (1991) Odra 1991 nr 6 s. 78-81
  * Heska-Kwaśniewicz Krystyna; Gustaw Morcinek - czyli nieporozumienia wokół
  biografii pisarza (1992) Śląskie miscellanea. Literatura - folklor 1992 t. 4 s.
  77-86
  * J.R.; Gustaw Morcinek (1991) Zwrot 1991 nr 8 s. 3-6
  * Kolińska Krystyna; Listy ze "Słonecznego Domu" (1991) Życie Warszawy 1991
  nr 216 s. 9
  * Komander Piotr; Morcinek wypełniający mitologiczny schemat (Na przykładzie
  powieści "Górniczy zakon") (1991) Rocznik Cieszyński 1991 R. 6/7 s. 123-127
  * Komander Piotr; Obozowe wspomnienia Gustawa Morcinka - trudne pytania
  czytelnika (1991) Śląskie miscellanea. Literatura - folklor 1991 t. 3 s. 85-90
  * Krawczykowska Irena; Piewca Czarnego Śląska - Gustaw Morcinek (1991) Słowo
  Powszechne 1991 nr 194 s. 6
  * Nicieja Stanisław Sławomir; Sprawa Stalinogrodu. Morcinek i Hemar rok 1953
  (1992) Tydzień 1992 nr 1992 s. 9
  * Rusnok Jan; Pisarz śląskiej ziemi (1991) Głos Ludu 1991 nr 111 s. 5
  * Rusnok Jan; Stulecie Gustawa Morcinka (1991) Zwrot 1991 nr 6 s. 1-2
  * Sławkowa Ewa; Rodzaje stylizacji językowej w twórczości Gustawa Morcinka
  (1991) Rocznik Cieszyński 1991 R. 6/7 s. 128-134
  * Trzcionka Wojciech; Ślązak z widokiem na Beskidy (2001) Dziennik Zachodni
  nr 203, 2001-08-31
  * Węgrzyk Urszula; Z serca mu sprzyjali. Setne urodziny Morcinka (1991)
  Katolik 1991 nr 34 s. 6, 12

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 10:48
 • madohora 27.04.10, 10:49
  Film

  Życie i twórczość pisarza wspaniale ukazał w pełnometrażowym, fabularyzowanym
  filmie dokumentalnym Siedem zegarków Gustawa albo Eremita Skoczowski Morcinek
  reżyser filmowy i folklorysta górnośląski Antoni Halor (film otrzymał I nagrodę
  Epoki w 1987 roku).
  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 10:50
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/nWv3ZBlqsL5FvOraLB.jpg

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 10:51
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/3Bqn6FMDmzmetEKmaB.jpg

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 10:53
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/PWwxHBQk1vY2VpI6jB.jpg

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 11:03
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/g1Gga7tPZQkNZKoezB.jpg
  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 27.04.10, 11:04
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/3y3Dpwpy5p3W5CUFHB.jpg


  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • madohora 25.02.18, 21:18
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/MV0Iej0nn9jQ5AQbuX.png

  ULICZKA W SKOCZOWIE NA STAREJ POCZTÓWCE

  --
  serce
 • madohora 27.04.10, 11:05
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/EVYAdsxrraNqgzjO5B.jpg

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka