Dodaj do ulubionych

Jastrzębie Zdrój

 • madohora 10.08.10, 00:27
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/9f0JnaMlONQKsv6IbB.jpg
  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 00:28
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/Tw0MZ6y0LvVsT2xo6B.jpg
  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 00:30
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/6WPtgMmOhDQhiNsGaB.jpg
  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 00:31
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/1B5zbk8MmUBPw8BmiB.jpg
  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 00:37
  A jednak znalazłam historię kościoła. Przyznaję, że nie szłam tym "tropem"
  Zakład Sanatoryjny dla dzieci im. Najświętszej Marii Panny
  OBECNIE KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA, KLASZTOREK ORAZ
  DOM ŚW. JÓZEFA
  Historia "Zakładu Marii" swój początek miała w roku 1890, kiedy to Zdrój został
  nabyty przez bogatego bankiera z Berlina, Juliusza Landau. Za sprawą jego
  przyzwolenia w Zdroju zaczęli osiedlać się Żydzi, którzy nabywali ziemię i domy.
  Jakiś czas później dzięki ich inicjatywie nastąpił - jak się z czasem okazało -
  słuszny zwrot w historii Jastrzębia. Miał on związek z koncepcją utworzenia w
  Jastrzębiu ośrodka leczniczego dla dzieci. Kilku Żydów zawiązało spółkę i
  postarało się, aby schorowane dzieci systematycznie były przysyłane na kuracje
  do Jastrzębia. Za sprawą tych działań powstał "Żydowski Zakład dla Dzieci". Na
  początku działalności dzieci były lokowane w prywatnych kwaterach, gdyż Zakład
  nie posiadał własnego budynku. Po jakimś czasie Zakład nabył swój własny lokal,
  którym był dzisiejszy "Jacek".
  "Żydowski Zakład dla Dzieci" zapoczątkował proces przekształcania
  dotychczasowego uzdrowiska w ośrodek leczący reumatyzm u dzieci. W styczniu 1891
  roku zawiązał się komitet, którego zadaniem było powołanie podobnego zakładu,
  tyle że dla dzieci katolickich. W skład komitetu weszli: właściciel ziemski z
  Marklowic Górnych Grintter, dziekan z Połomi ks. Sandanus, proboszcz z Pszowa
  ks. Wolczak oraz dr Mikołaj Witczak. Dzięki posiadanym wpływom w Berlinie i
  wbrew trudnościom biurokratycznym komitetowi udało się uzyskać stosowne
  pozwolenie i na początku czerwca 1891 roku w wynajętych pokojach zamieszkała
  pierwsza grupa chorych dzieci. Tego samego roku Dom Generalny Zgromadzenia
  Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy uzyskał zezwolenie władz
  pruskich na założenie w Zdroju katolickiego domu dla dzieci.

  "Dom Marii"
  30 czerwca do Jastrzębia przybyły siostry, które na pierwszym turnusie
  kuracyjnym sprawowały opiekę nad 14 dzieci. 15 lutego 1892 roku komitet
  organizacyjny zakupił parcelę, na której znajdował się dom mieszkalny zwany
  "Sanssouci" oraz dwa budynki gospodarcze. Na początku listopada siostry
  boromeuszki wprowadziły się do zakupionego przez fundację domu, zwanego później
  "Domem Marii". Na jego parterze urządziły kaplicę, która została poświęconą 8
  grudnia 1892 roku w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny.
  Odtąd fundacja nosiła nazwę "Marienheim", czyli "Zakład imienia Najświętszej
  Marii Panny". W latach 1892-1894 pod opieką sióstr boromeuszek znajdowało się
  odpowiednio 105, 159 oraz 111 podopiecznych. W roku 1895 siostry boromeuszki
  rozpoczęły rozbudowę zakładu, który w dwa lata później został wyposażony w
  izolatkę i urządzenia sanitarne. W tym czasie na leczeniu przebywało 230 dzieci.
  W roku 1898 w "Domu Marii" nadbudowano piętro, na parterze powstała duża
  jadalnia. Dobudowane zostały także dwa boczne skrzydła, a do jednego z nich
  została przeniesiona kaplica. W ołtarzu głównym umieszczony został obraz "Jezusa
  Przyjaciela Dzieci", którego autorem był śląski artysta, Jan Bochennek. W roku
  1902 kontynuowano rozbudowę "Zakładu Marii" - powstały łazienki do zabiegów, a
  rok później zakład wyposażono w centralne ogrzewanie. W roku 1904 w "Zakładzie
  Marii" na turnusach kuracyjnych przebywało 404 dzieci z całego Śląska, a ich
  pobyt dofinansowywała Spółka Bracka i inne instytucje oraz zakłady.
  W roku 1905 na kuracji w "Zakładzie Marii" przebywało 543 podopiecznych, a w
  roku następnym 834.

  Wybuch I wojny światowej w roku 1914 spowodował zastój w działalności
  uzdrowiska, którego obiekty z uzdrowiskowych zostały przekształcone w szpitale
  wojskowe. Pomimo wojny, tego roku w Fundacji NMP leczyło się 1180 dzieci, a w
  roku następnym 817.


  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 18:50
  20 lutego 1918 roku ze względu na śmierć dr. Mikołaja Witczaka, został ustalony
  nowy skład Zarządu Fundacji NMP. W jego skład weszli: ks. dziekan Schnalke z
  Wodzisławia, ks. Franciszek Dyrbach - proboszcz parafii św. Katarzyny,
  Franciszek Brawański, Ludwik Antończyk oraz Józef Wańczura.
  W roku 1938 "Zakład Marii", "Dom Aniołów Stróżów" i "Dom św. Jacka" stanowiły
  własność Fundacji NMP, natomiast willa "Maria" i "Dom św. Józefa" własność
  sióstr boromeuszek.
  2 maja 1945 roku z wygnania powróciły siostry boromeuszki, a dwa miesiące
  później 4 sierpnia działalność sióstr boromeuszek została wznowiona pod nazwą
  Zakład św. Józefa.
  Po zakończeniu wojny kaplica powróciła na swe pierwotne miejsce, ale okazała się
  być zbyt ciasna i w związku z tym uroczystości kościelne w większe święta
  odbywały się w Parku Zdrojowym. Rok później władze zakazały jednak odprawiania
  mszy świętych w Parku Zdrojowym. zezwalając jedynie na msze na dziedzińcu
  klasztornym. Początkiem do usamodzielnienia się placówki duszpasterskiej było
  wynajmowanie w kaplicy ławek mieszkańcom Zdroju.
  W roku 1948 "Zakład Marii" i; "Dom Aniołów Stróżów" przejął Polski Czerwony
  Krzyż, nadając im wspólną nazwę "Caritas" i uruchamiając w budynkach
  prewentorium dla dzieci na 300 łóżek. W lipcu 1949 roku został ogłoszony
  (kolejny) zamiar budowy kościoła w dzielnicy Zdrój, a dwa tygodnie później
  wyłożono "Złotą księgę ofiarodawców". 30 września Kuria Diecezjalna w Katowicach
  wydelegowała do Jastrzębia Zdroju ks. Roberta Przewodnika, którego zadaniem
  miało być doprowadzenie kaplicy w "Zakładzie Marii" do użytku publicznego. W
  roku szkolnym 1949-1950 w kaplicy rozpoczęto katechizację dzieci z terenu
  Jastrzębia Zdroju. 20 marca w roku 1950 na mocy ustawy rządowej o przejęciu
  przez państwo dóbr kościelnych władze uzdrowiska przejęły zachodnie skrzydło
  "Zakładu Marii". W obawie przed utratą całego budynku przystąpiono do adaptacji
  istniejącej kaplicy na kościół parafialny. Referat Budownictwa Starostwa
  Powiatowego w Rybniku nie wyraził jednak zgody na wyremontowanie skrzydła
  wschodniego budynku i przekształcenie w kościół dawnej kaplicy znajdującej się
  na pierwszym piętrze. Zaakceptowany został natomiast projekt wyburzenia stropów
  i ścian na parterze i piętrze. Mimo wysokich kosztów przystąpiono do realizacji
  projektu, a szybki postęp robót był możliwy dzięki zaangażowaniu ks. Przewodnika
  oraz entuzjazmowi i ofiarności mieszkańców i kuracjuszy. 1 października 1950
  roku odbyła się ceremonia poświęcenia krzyża i procesja do kościoła. W roku 1951
  do okien kościoła wstawiono witraże wykonane przez Wilhelma Golca z Piotrowic,
  podłoga została wyłożona płytkami Gaża z Pszczyny, a ławki wykonał Franciszek
  Kubeczek z Gołkowic. 10 czerwca 1951 roku odbyła się uroczystość poświęcenia
  kościoła, któremu nadano wezwanie Najświętszego Serca Pana Jezusa. Poświęcenia
  dokonał ks. biskup Herbert Bednorz, a kazanie wygłosił ks. Henryk Holubars. W
  sierpniu biskup katowicki polecił ogłosić zamiar utworzenia samodzielnej
  placówki duszpasterskiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu
  Zdroju, a jej duszpasterz miał sprawować funkcję kuratusa. Tworzeniu tej
  placówki towarzyszyły liczne spory graniczne z sąsiadującymi parafiami oraz
  trudności w odzyskaniu ruchomego majątku Fundacji NMP w postaci sprzętu
  liturgicznego, który od czasów; wojny znajdował się u sióstr boromeuszek w "Domu
  św. Józefa". Na skutek sprzeciwu siostry przełożonej nowy kościół otrzymał
  jedynie część sprzętu liturgicznego. 3 grudnia 1951 roku został podpisany
  dekret, na mocy którego od 15 grudnia erygowana została w Zdroju samodzielna
  placówka duszpasterska, którą kierował ks. Robert Przewodnik. 4 grudnia
  poświęcony został ołtarz i figura św. Barbary. Na wiosnę 1952 roku 30 marca
  poświęcony został cmentarz i krzyż cmentarny, a ulicami Zdroju z okazji
  uroczystości Bożego Ciała po raz pierwszy przeszła procesja.; We wrześniu 1952
  zostały przeprowadzone prace związane z pokryciem dachu budynku kościoła.
  21 stycznia 1957 roku do Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach
  wpłynęła prośba o wyznaczenie lokalizacji nowego kościoła w Jastrzębiu Zdroju.
  Wniosek uzasadniano faktem, iż w ówczesnym, prowizorycznym pomieszczeniu,
  znajdującym się w starym, sięgającym końca XIX wieku budynku nie można było
  pomieścić parafian i stale zwiększającej się liczby kuracjuszy, a wszechobecna
  ciasnota utrudniała prowadzenie nabożeństw kościelnych. Wniosek został poparty
  przez władze gminy i powiatu oraz Zarząd Architektoniczno-Budowlany w
  Katowicach, a także Wydział ds. Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. 4
  marca do Ministra Zdrowia wpłynął wniosek z parafii, w którym zwracano się o
  nabycie parceli od Przedsiębiorstwa Państwowego "Uzdrowisko Jastrzębie". 17
  czerwca parafia otrzymała parcelę położoną przy ulicy Cieszyńskiej na łuku szosy
  do Ruptawy.

  W roku 1958 wprowadzone zostały specjalne nabożeństwa na rozpoczęcie i
  zakończenie każdego turnusu kuracyjnego. 14 września 1958 roku został poświęcony
  krzyż na parceli przeznaczonej pod budowę kościoła przy ulicy Cieszyńskiej oraz
  nowy krzyż przy ulicy 1 Maja. W tym również roku rozpoczęto remont środkowej
  części budynku przy kościele NSPJ z zamiarem przeznaczenia jej na probostwo.
  Wystąpiono również o odzyskanie "Domu Aniołów Stróżów", który ciągle znajdował
  się z Zarządzie PKP, zachodniego skrzydła "Zakładu Marii", gdzie; w dalszym
  ciągu swą siedzibę miała dyrekcja Przedsiębiorstwa Państwowego "Uzdrowisko
  Jastrzębie" oraz "Domu św. Jacka". W roku 1950 przeprowadzone były prace
  związane z malowaniem ścian kościoła i ławek. Ze względu na przedłużające się
  formalności związane z przejęciem gruntu przy ulicy Cieszyńskiej przeznaczonej
  pod budowę nowego kościoła, szanse na jego powstanie stawały się coraz mniej
  realne. Postanowiono zatem użytkowany do tej pory kościół przystosować do
  potrzeb wiernych poprzez dobudowanie od strony południowej przedsionka. Ten czyn
  spotkał się z protestem znajdującego się w budynku "Domu Aniołów Stróżów"
  sanatorium kolejowego. Kościół i probostwo od zewnątrz pokryto taraboną.
  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 18:51
  Kiedy w roku 1960 opracowano nowy plan zagospodarowania przestrzennego dzielnicy
  Zdrój okazało się, iż parcela przy ulicy Cieszyńskiej przeznaczona pod budowę
  nowego kościoła zostanie wcielona do terenów przyszłego osiedla z przeznaczeniem
  na budowę Domu Kultury kopalni "Jastrzębie". W tym samym czasie nad wejściem do
  kościoła NSPJ zostały ustawione krzyż i figury Matki Bożej Bolesnej i św. Jana,
  aby podkreślić sakralny charakter budowli. W 1961 roku rozpoczęły się prace
  przygotowawcze do budowy nowego ołtarza głównego oraz złożono zlecenie panu
  Wyglendzie z Rybnika na wykonanie nowych organów z zakupionych wcześniej starych
  i zniszczonych organów z kościoła Matki Bożej Bolesnej w Rybniku. Rok później
  rozpoczęła się przebudowa prezbiterium - w ołtarzu głównym został umieszczony
  obraz Matki Bożej Częstochowskiej, który miał spowodować zjednoczenie przybyłej
  z całej Polski ludności. W listopadzie na skutek nacisków ze strony dyrekcji
  kopalni "Jastrzębie" krzyż z parceli przy ulicy Cieszyńskiej przeznaczonej pod
  budowę nowego kościoła został przeniesiony do ogrodu pana Józefa Drobka przy ul.
  1 Maja. Kiedy w roku 1963 zaczęło brakować pomieszczeń do prowadzenia nauki
  religii, podjęto decyzję o wyburzeniu w bocznej kaplicy jednej ze ścian; dzięki
  temu powstały dodatkowe sale katechetyczne. Wtedy też po bokach ołtarza głównego
  umieszczone zostały płaskorzeźby świętych Barbary i Józefa, a także zostało
  wykonane tło do chrzcielnicy. W roku następnym władze miasta odebrały siostrom
  boromeuszkom parcelę, która znajdowała się naprzeciwko zabudowań "Zakładu Marii"
  na roku ulic 1 Maja i Powstańców (obecnie Kościuszki) wraz ze znajdującą się na
  niej willą "Feliks" (która później została rozebrana). Ze względu na stale
  powiększającą się liczbę parafian, rozpoczęto starania o adaptację kolejnych
  pomieszczeń znajdujących się w części środkowej budynku z przeznaczeniem na
  kościół, ale tym działaniom sprzeciwiła się dyrekcja uzdrowiska. W październiku
  przystąpiono zatem do malowania wnętrz kościoła - pod sufitem namalowano sceny
  14 objawień Chrystusa po zmartwychwstaniu, a drewniany strop pomalowano na
  brązowo i ozdobiono ornamentami ludowymi. Wykończono także boczne ołtarze, które
  poświęcono 3 grudnia 1964. W roku 1965 w podziemiach kościoła rozpoczęto
  przebudowę pomieszczeń na salki katechetyczne. 22 czerwca 1966 roku została
  podjęta decyzja o profilaktycznym zabezpieczeniu kościoła przed skutkami szkód
  górniczych - w tym celu zaplanowano wybudowanie ściany dylatacyjnej pomiędzy
  kościołem a budynkiem parafialnym oraz założenie kotwic. Dwa lata później 1
  marca 1966 roku kopalnia "Moszczenica" przystąpiła do kotwienia budynku
  probostwa. Przy okazji remontu dobudowano zakrystię, a w miejscu starej została
  wygospodarowana następna salka do nauczania religii dla nadal powiększającej się
  liczby dzieci. Rok później jako wikary do parafii przybył ks. Anzelm Skrobol.
  Jakiś czas później urzędujący ks. proboszcz złożył rezygnację z pełnienia
  dotychczasowej funkcji, a parafię objął ks. Skrobol. Władze świeckie odmówiły
  jednak jego zatwierdzenia na stanowisko proboszcza i w związku z tym od 12
  czerwca pełnił urząd wikarego ekonoma. 7 lipca ks. Skrobol rozpoczął prace
  związane z urządzaniem kolejnej salki do nauki religii, która znajdowała się w
  piwnicach probostwa. Pomimo sprzeciwu Powiatowej Rady Narodowej w Wodzisławiu i
  nakazu wstrzymania prac, salkę oddano do użytku. W tym również roku zakończyły
  się pierwsze prace związane z zabezpieczeniem budynku, które pomimo
  wcześniejszej decyzji Okręgowej Komisji ds. Szkód Górniczych w Gliwicach,
  znacznie opóźniono. 2 lutego 1970 do życia został powołany chór parafialny,
  który był prowadzony przez ks. Skrobola i organistkę s. Antoninę. Latem
  rozpoczęły się prace związane z przebudową prezbiterium polegające na jego
  powiększeniu, przygotowaniu miejsca na Liturgię Słowa, usunięciu balasek i
  starej, wiszącej ambony i ustawieniu nowej, a także pomalowaniu wnętrza kościoła.
  Pomimo usilnych starań o budowę nowego kościoła na terenie parafii w lutym 1971
  roku od władz wojewódzkich wpłynęła kolejna odmowa w tej sprawie. 28 września
  tego samego roku ks. Anzelm Skrobol otrzymał dekret proboszczowski. W tamtym
  czasie podjęte zostały kolejne działania mające na celu przeprowadzenie
  gruntownego remontu dachu na kościele i budynku probostwa, na którym także
  przebudowano strych i zaadoptowano je do celów mieszkalnych. W prezbiterium
  została położona nowa marmurowa posadzka.
  Ze względu na ciągłą niechęć władz do pomysłu budowy nowego kościoła, za sprawą
  ks. Skrobola parafianie wyrazili chęć wybudowania kaplicy we własnym zakresie.
  Uzyskali zatem pozwolenie na budowę domu gospodarczego na posesji państwa
  Szotków przy ulicy Połomskiej, który w zamyśle miał po wybudowaniu pełnić rolę
  kaplicy. W tajemnicy przed władzami Polski Ludowej powstał budynek gospodarczy,
  w którym już 14 listopada odprawione zostały pierwsze msze święte. Kaplicy
  nadano wezwanie św. Józefa Robotnika, a 4 grudnia ks. proboszcz Anzelm Skrobol
  dokonał uroczystego jej poświęcenia.W październiku roku 1972 parafianie kościoła
  Najświętszego Serca Pana Jezusa podjęli się kolejnej akcji modlitewnej, intencją
  której było wybudowanie kolejnego kościoła, tym razem na osiedlu III. Zgody na
  budowę obydwóch kościołów, zarówno na osiedlu "Przyjaźń", jak i osiedlu III
  władze wojewódzkie po rozmowach z Kurią Diecezjalną, nie wyraziły. Wyrażono
  jedynie zgodę na przeniesienie drewnianego kościoła z Jedłownika z
  przeznaczeniem na świątynię dla osiedla "Przyjaźń". W tym również roku na
  terenie pierwotnie przeznaczonym pod budowę nowego kościoła rozpoczęto
  wznoszenie Górniczego Domu Kultury (dziś Górnicze Centrum Kultury PANORAMA). 31
  stycznia 1976 roku nastąpił formalny podział mieszkańców pomiędzy parafie św.
  Barbary i św. Józefa Robotnika oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. W styczniu
  1977 roku pracownicy kopalni "Moszczenica" rozpoczęli kolejny remont budynku
  kościoła NSPJ, który na skutek działalności górniczej doznał wielu zniszczeń.
  Kościół otrzymał nową marmurową posadzkę, a wnętrza zostały ponownie pomalowane.
  W 1982 roku dyrekcja uzdrowiska, pomimo wydanej decyzji nakazującej jej
  opuszczenie zachodniego skrzydła budynku plebanii, nadal zajmowała dotychczasowe
  pomieszczenia.
  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 18:53
  W kwietniu 1991 roku na spotkaniu w sprawie zwrotu parafii części budynku
  zajmowanej przez dyrekcję uzdrowiska w Warszawie, została podpisana odpowiednia
  umowa. 9 sierpnia zmieniony został zapis notarialny w księdze wieczystej
  dotyczącej budynku dyrekcji uzdrowiska - parafia po 40 latach odzyskała obiekt.
  Wtedy też rozpoczął się remont odzyskanej części budynku. W dniach od 8 do 10
  listopada 1991 roku pod patronatem Prezydenta Miasta w kościele Najświętszej
  Marii Panny Matki Kościoła miał miejsce I Jastrzębski Przegląd Chórów
  Religijnych im. ks. Anzelma Skrobola. W kwietniu 1992 roku dyrekcja uzdrowiska
  ostatecznie opuściła budynek, który poddawano dalszym pracom remontowym. W
  czerwcu z inicjatywy byłych żołnierzy AK i mieszkańców Jastrzębia w zewnętrzną
  ścianę kościoła wmurowano tablicę ku czci zamordowanych w czasie wojny kapłanów
  dekanatu jastrzębskiego. We wrześniu parafia udostępniła nieodpłatnie zachodnie
  skrzydło budynku władzom szkolnym na filię Szkoły Podstawowej nr 4. W
  październiku 1994 roku proboszcz poinformował parafian o planach rozbudowy
  kościoła i w związku z tym rozpoczęto specjalną zbiórkę. W ciągu roku w dalszym
  ciągu prowadzone były prace związane z usuwaniem skutków działalności górniczej.
  Przez cały kolejny rok trwały prace nad powiększeniem powierzchni kościoła przez
  adaptację salek przykościelnych na kaplicę boczną. W kaplicy przygotowano ołtarz
  boczny, w którym umieszczono przeniesiony z ołtarza głównego obraz Matki Bożej
  Częstochowskiej. Wykonano również remont i renowację organów. Na ścianie, na
  której umieszczone zostały stacje Drogi Krzyżowej namalowano postać Chrystusa
  Zmartwychwstałego. Od roku 1996 Międzynarodowy Festiwal Chórów im. ks. Anzelma
  Skrobola odbywa się w kościele NSPJ. W marcu 1997 roku udostępnione zostały
  wyremontowane pomieszczenia podziemi domu parafialnego, które nazwano
  katakumbami. Odbywają się w nich spotkania autorskie, imprezy kulturalne,
  wystawy oraz spotkania grup parafialnych. W sierpniu 1999 roku w kościele
  zamontowano nowy ołtarz oraz tabernakulum, a 19 października nastąpiło uroczyste
  poświęcenie nowego wystroju prezbiterium.

  W roku 2000 roku miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Tuż przed obchodami 20.
  rocznicy podpisania "Porozumień Jastrzębskich", podczas porządkowania książek po
  zmarłym proboszczu Anzelmie Skrobolu odnaleziony został oryginał tego
  historycznego dokumentu, który przez wiele lat znajdował się w bibliotece
  parafii NSPJ. Odnalezione przez ks. Antoniego Pudlika "Porozumienia
  Jastrzębskie" zostały przekazane Marianowi Krzaklewskiemu, ówczesnemu
  przewodniczącemu NSZZ "Solidarność", podczas uroczystych obchodów 20. rocznicy
  ich podpisania. W sierpniu 2002 roku przystąpiono do kapitalnego remontu filii
  budynku parafialnego (skrzydła zachodniego - siedziby Zarządu
  Uzdrowiska).Budynek, w którym dziś swoją siedzibę ma kościół pw. Najświętszego
  Serca Pana Jezusa pierwotnie stanowił budynek mieszkalny, usytuowany został
  równolegle do ulicy 1 Maja i od wschodu graniczy z "Domem Aniołów Stróżów", a od
  strony zachodniej z główną aleją Parku Zdrojowego. Kształtem przypomina literę
  "H" o przedłużonej osi wschód-zachód. Dzieli się na trzy prostokątne segmenty,
  które rozdzielone są celowo utworzonymi w konstrukcji budynku szczelinami
  zwanymi dylatacjami. W holu segmentu środkowego budynku zachowały się oryginalne
  płytki ceramiczne oraz drewniane schody dwubiegowe ze spocznikami, a także
  oryginalna drewniana balustrada. Budynek posiada symetryczny dwukondygnacyjny
  dach, w którym w północnej połaci występują cztery facjatki kryte dachem
  dwuspadowym. W skrzydle wschodnim od strony Parku Zdrojowego (północnej)
  znajduje się pięcioboczny ryzalit zwany absydą, który nakryty jest dachem
  namiotowym. Cały budynek podzielony został gzymsem kordonowym, który oddziela
  parter budynku od piętra. Szczyty dachu posiadają wysunięte na rzeźbionych
  zakończeniach belek stropowych zwanymi kroksztynami okapy, a krawędzie skrzydeł
  bocznych zaakcentowane zostały od południa płaskimi, pionowymi występami w murze
  zewnętrznym zwanymi lizenami. Pierwotnie elewacje budynku były przyozdobione
  boniowanym cokołem oraz gzymsami nadokiennymi i ozdobnymi opaskami wokół okien.
  Układ powtarzalnych na kondygnacjach pomieszczeń w skrzydle wschodnim budynku
  przekształcono - pierwotnie w części tej na piętrze znajdowała się kaplica.
  Obecnie układ ten został zmieniony tak, że skrzydło wschodnie to
  jednoprzestrzenne pomieszczenie zaadoptowane na kościół, gdzie w parterze ściany
  nośne zostały zastąpione słupami, a wydzielone pomieszczenie stanowi wspólne
  wnętrze z kościołem. W górnej części kościoła zachowała się z czasów kaplicy
  ozdobnie ciosana więźba drewniana wieszarowa z zastrzałami i kroksztynami. W
  posiadaniu parafii znajdują się zabytkowe sprzęty liturgiczne pochodzące z
  fundacji Najświętszej Marii Panny, do których można zaliczyć monstrancje,
  kielichy, puszki i latarnie służące kapłanom, z pierwszej i drugiej połowy XIX
  wieku. W katakumbach znajduje się ponadto drewniana, malowana rzeźba "Chrystus z
  dziećmi".

  Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z probostwem i skrzydłem zachodnim,
  Dom Klasztorny św. Józefa i "Dom Aniołów Stróżów" wpisano do rejestru zabytków
  30 kwietnia 1993 roku.

  Dom Klasztorny św. Józefa
  Obiekt ten został wybudowany w roku 1905 na terenie podarowanym przez dr.
  Mikołaja Witczaka. Ten dwupiętrowy budynek został wybudowany z myślą spełniania
  funkcji domu mieszkalnego dla sióstr boromeuszek. Z nastaniem II wojny światowej
  kaplica przejęta przez władze niemieckie przeniesiona została do "Domu św.
  Józefa". W roku 1965 siostry boromeuszki przeprowadziły remont w kaplicy "Domu
  św. Józefa". Do dnia dzisiejszego Klasztorek zamieszkują siostry boromeuszki.

  "Dom Aniołów Stróżów"
  W roku 1909 został wybudowany "Dom Aniołów Stróżów", który pierwotnie został
  przeznaczony dla chłopców. Po wybuchu II wojny światowej we wrześniu 1939 roku w
  "Domu Aniołów Stróżów" zamieszkała organizacja młodzieżowa - Hitler Jugend,
  która urządziła tam szkołę samochodową. W roku 1948 "Dom Aniołów Stróżów"
  przejął Polski Czerwony Krzyż, nadając mu wspólną nazwę "Caritas" i uruchamiając
  prewentorium dla dzieci. Następnie "Dom Aniołów Stróżów" dzierżawiła Dyrekcja
  PKP w Katowicach, która jednak zaprzestała opłacania czynszu w roku 1950. W roku
  1956 Dyrekcja Okręgowa PKP uruchomiła w tym budynku Kolejowe Sanatorium dla
  Dzieci z 83 łóżkami. W roku 1971 sanatorium PKP zostało przekształcone w szpital
  kolejowy.

  Informacje o kościele pochodzą ze strony www.jastrzębie.pl

  www.jastrzebie.pl/zaklad_sanatoryjny_dla_dzieci_im._najswietszej_marii_panny_4447.html
  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 19:05
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/Mke0nMKuwEb4yD9LfB.jpg
  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 19:09
  Kościół jest pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa tak więc w ołtarzu
  głównym obraz "Serca Pana Jezusa"

  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 19:09
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/IuxwwdLkrsnDRiKKUB.jpg

  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 19:12
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/pbavmfnYy3DEgOfDtB.jpg

  W OŁTARZU BOGATE ZDOBIENIA ORAZ CIEKAWE TABERNAKULUM

  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 19:13
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/ebirQ0nf25bVbNlg7B.jpg

  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 19:14
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/HdAaEbJEobiUO9mYJB.jpg

  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 19:16
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/2pVOkb4IRovSR7cWUB.jpg

  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 19:18
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/GWuqkdMWjYbHYfTo0B.jpg
  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 19:20
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/1cfdiNBGhQn15fyKDB.jpg

  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 19:21
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/go0uG4VMzbYxEn7MgB.jpg

  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 19:22
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/H9i2A2BEVgMBQl9wfB.jpg

  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 19:23
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/YBt2bvis3DltjeWCuB.jpg

  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 19:25
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/z5psDW9Sy45bs9iSJB.jpg

  PRZEPIĘKNE ZŁOCONE FRESKI

  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 19:27
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/QaJ4q7ctSkFc2eFUaB.jpg

  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 19:29
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/Zts8COBq4tNtmINPwB.jpg

  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 19:30
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/KzHggJ8A3096jPhy1B.jpg

  --
  Madohora

  --
 • madohora 10.08.10, 19:31
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/nWmdijAua17dlcVYCX.jpg

  --
  Madohora

  --

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.