Dodaj do ulubionych

Tarnowskie Góry

15.03.11, 20:08
Tarnowskie Góry (śl.: Tarnowský Góry[1], niem.: Tarnowitz O.S.[2], czes.: Tarnovice, łac.: Montes Tarnovicenses) – gmina miejska na Górnym Śląsku, w południowo-zachodniej Polsce, w województwie śląskim, siedziba powiatu tarnogórskiego, na północnym krańcu Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP) i zarazem największe polskie miasto stanowiące odrębną gminę, którym rządzi burmistrz, a nie prezydent miasta. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa katowickiego. Według danych z 31 grudnia 2008 miasto liczyło 60 857 mieszkańców. Jest jednym z kluczowych węzłów drogowych i węzłów kolejowych. Znajduje się tutaj jedna z największych stacji rozrządowych Europy, która osiąga długość kilku kilometrów. W przeszłości ośrodek wydobycia węgla, ołowiu, cynku i srebra. Znajduje się tu m.in. Zamek, zabytkowa kopalnia, winiarnia Sedlaczka, Dzwonnica Gwarków, ratusz, kamienice podcieniowe, rezerwat Segiet i Sztolnia Czarnego Pstrąga. Tarnowskie Góry leżą na północ od Bytomia, na południe od Lublińca i na północny zachód od Piekar Śląskich. Przez miasto przepływa Stoła (Bobrowniki Śląskie, Strzybnica) i Drama (dzielnica Repty Śląskie). Miasto leży na skraju Niziny i Wyżyny Śląskiej. Tarnowskie Góry są głównym miastem Garbu Tarnogórskiego. Najwyższymi wzniesieniami są Sucha Góra (352 m n.p.m.) i Srebrna Góra (347 m n.p.m.), a najniżej położone są Dolina Stoły (254 m n.p.m.) i jej dopływ Graniczna Woda (255 m n.p.m.). Miasto od Bytomia dzieli 12 km, od Gliwic 22 km, od Katowic 25 km, a od Lublińca 26 km.
--
Madohora

--
Edytor zaawansowany
 • madohora 15.03.11, 20:12
  Nazwa miasta pochodzi od nazwy wsi Tarnowice (obecnie dzielnica – Stare Tarnowice) i słowa gory, co w po staropolsku oznaczało kopalnie.
  Historia miasta jest bardzo związana z wydobyciem rud srebra, ołowiu i cynku. Według legendy, pierwszą bryłę kruszcu srebronośnego wyorał chłop Rybka około 1490. Od tego czasu na teren dzisiejszego miasta zaczęli przybywać osadnicy, powstawały pierwsze osady górnicze.
  Ówczesny właściciel ziem, Jan II Dobry, książę opolsko-raciborski, oraz margrabia Jerzy von Ansbach w 1526 nadali powstającemu miastu przywilej wspierający górnictwo, tj. "akt wolności górniczej". W tym samym roku Tarnowskie Góry otrzymały prawa miejskie, a dwa lata później ogłoszony został tzw. Ordunek Gorny. Jest to okres szybkiego rozwoju górnictwa rud srebronośnych oraz miasta, w którym równie intensywnie rozwija się handel i rzemiosło. Wybudowano wtedy wiele istniejących do dziś kamienic.
  W połowie XVI wieku Tarnowskie Góry były największym ośrodkiem górnictwa kruszcowego na Górnym Śląsku. Wielu zwolenników znalazła tu reformacja. Jej utrwalenie nastąpiło po śmierci Jana II Dobrego (1532), kiedy miasto przeszło pod panowanie Hohenzollernów. W 1529 protestanci wybudowali pierwszy drewniany kościół, a dwa lata później na jego miejscu – murowany.
  W 1531 utworzono różnowierczą szkołę, której rektorem na przełomie XVI i XVII wieku był Daniel Franconius, wybitny ariański pedagog i poeta. Świetności miasta kres położyła wojna trzydziestoletnia (1618-1648). W 1676 w Tarnowskich Górach wybuchła zaraza, która ustąpiła po "procesji błagalnej" do Piekar. Na pamiątkę tego zdarzenia tarnogórzanie zobowiązali się udawać corocznie w niedzielę po 2 lipca do Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej. Tradycja ta trwa do dzisiaj.
  16 grudnia 1740 wkroczeniem wojsk pruskich na Śląsk rozpoczęły się wojny śląskie. Po zakończeniu pierwszej z nich w 1742 miasto przeszło spod panowania austriackiego pod pruskie. W latach 80. XVIII wieku powstała z inicjatywy Fryderyka Wilhelma von Redena rządowa kopalnia i huta "Fryderyk" – nazwana od królewskiego imienia, w której w 1788 uruchomiono pierwszą na kontynencie europejskim, sprowadzoną z Anglii, maszynę parową do odwadniania wyrobisk górniczych.
  W 1803 otwarto pierwszą szkołę górniczą, kilkanaście lat później wydrążono nową sztolnię "Fryderyk", założono drukarnię, wybrukowano rynek i ulicę Krakowską i Lubliniecką, założono nowe fabryki i hutę żelaza, rozpoczęto budowę wodociągów miejskich. Również wtedy powstała Spółka Bracka jako instytucja ubezpieczająca górników. W 1857 uruchomiono pierwszą linię kolejową do Opola. Rozwój miasta przypieczętowało powstanie w 1873 Starostwa Tarnogórskiego.
  Podczas plebiscytu mieszkańcy miasta prawie w 85% opowiedzieli się za Niemcami[8][9], z kolei mieszkańcy powiatu Tarnowskie Góry opowiedzieli się za przynależnością do Polski – za Polską głosowało 62%, za przynależnością do Niemiec 38% (w tym prawie 10% tzw. emigrantów). W 1922 miasto włączono do Polski.
  Na początku XX wieku wyczerpały się zasoby rud i zakończyło się wydobycie kruszcu.
  --
  Madohora

  --
 • madohora 15.03.11, 20:21
  Historia dzisiejszego kościoła sięga ubiegłego wieku.
  W 1890 r. rozpoczęto w Tarnowskich Górach budowę nadleśnictwa. Po I wojnie światowej magistrat przeznaczył wybudowany dom na państwowy sierociniec. W 1923 r. dom wydzierzawił tarnogórski proboszcz, ks. Michał Lewek. W 1928 r. do zakupionej leśniczówki dobudowano kaplicę, którą 7 grudnia 1930 r. poświęcił bp Arkadiusz Lisiecki. W tym samym dniu poświęcono również pomieszczenia sypialne oraz refektarz dla uczniów uczęszczających do tarnogórskich szkół. W ten sposób powstał tzw. "Konwikt".
  Po II wojnie światowej znajdowała się w nim filia Niższego Seminarium Duchownego im. Św. Jacka, a w latach 1955-62 - Kurs Wstępny śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. 5 października 1962 r. została przy kaplicy erygowana filia parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła, a opieką duszpasterską nad wiernymi zlecono ówczesnemu księdzu rektorowi.
  Samodzielną parafię Matki Bożej Królowej Pokoju erygowano 23 kwietnia 1978 r. W 1992 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła parafialnego, który został konsekrowany 27 listopada 1999 r. przez biskupa gliwickiego Jana Wieczorka.
  --
  Madohora

  --
 • madohora 08.11.16, 21:31
  ***
 • madohora 15.03.11, 20:24
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/J67WAd5kz23z3oxRJB.jpg
  --
  Madohora

  --
 • madohora 15.03.11, 20:26
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/AB4QsUlVCnBPce2ztB.jpg
  --
  Madohora

  --
 • madohora 15.03.11, 20:28
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/DeplKdIw8Wd0KlcWqB.jpg
  --
  Madohora

  --
 • madohora 15.03.11, 20:36
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/hnfIEqY6mCwSgrouwB.jpg
  --
  Madohora

  --
 • madohora 15.03.11, 20:48
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/ITTagqsNJw2IaJgYDB.jpg
  --
  Madohora

  --
 • madohora 15.03.11, 20:50
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/PaKynY8LiBcL9bjNRB.jpg
  --
  Madohora

  --
 • madohora 15.03.11, 20:55
  TARNOWSKIE GÓRY
  --
  Madohora

  --
 • madohora1 23.09.11, 14:20
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/q4fnLgF6eIqzO7SKKB.jpg.

  NOWO OTWARTA RESTAURACJA STAJNIA
 • madohora1 23.09.11, 14:20
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/UlduYBg1wQ3payqjoB.jpg.
 • madohora1 23.09.11, 14:21
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/ENwuR8gdrg9UJqWYkB.jpg.

  SIEŃ
 • madohora1 23.09.11, 14:22
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/4bJFN9EjHWtQ7on07B.jpg

  CO KRYJE PODWÓRKO
 • madohora1 23.09.11, 14:23
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/9rZTocVRr9IwmetoqB.jpg

  SKLEPIENIE - ZAWSZE MAM Z TYM PROBLEM
 • madohora1 23.09.11, 14:24
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/2sunS2iwbFBOGYyORB.jpg
 • madohora1 23.09.11, 14:25
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/2UDqvNEMdBmUlAHTsB.jpg

  WINIARNIA U SEDLACZKA
 • madohora1 23.09.11, 14:29
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/rslY7GaEHz8Q3KLCdB.jpg

  KOŚCIÓŁ EWANGELICKI W TARNOWSKICH GÓRACH
 • madohora1 23.09.11, 14:30
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/PM9bfChYdRUi3OIAMB.jpg

  DETALE ARCHITEKTONICZNE
 • madohora1 23.09.11, 14:30
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/OuPbbS937E8Z0c1c4B.jpg

  DETALE
 • madohora1 23.09.11, 14:31
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/e2N1cM3s3L95PZ6j3B.jpg


  DETALE
 • madohora 31.01.12, 11:03
  A tutaj powiem jasno - moje ulubione miasto
 • madohora 28.03.12, 13:10
  Tarnowskie Góry są pięknesmile
 • madohora 10.07.12, 13:53
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/rslY7GaEHz8Q3KLCdB.jpg
 • madohora 04.10.12, 17:20
  Piękne miasto
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 16.12.12, 16:34

  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 21.09.16, 21:27
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/2tjcRtirajmqaxvAIB.jpg

  TARNOWSKIE GÓRY - FRAGMENT ULICY KRAKOWSKIEJ
 • madohora 21.09.16, 21:40
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/YgecSqjBav5OxUgIdX.jpg
 • madohora 21.09.16, 21:46
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/g3yOr3hSDLombmsdaB.jpg

  WINIARNIA SEDLACZEK. TUTAJ PODOBNO POSILAŁ SIĘ SAM KRÓL JAN III SOBIESKI
 • madohora 21.09.16, 21:50
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/95LqcVGDy2BEFalssB.jpg
 • madohora 30.05.17, 15:03
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/DUjwo8M9K1ndwvYLfX.jpg
 • madohora 30.05.17, 15:05
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/HJNUhoNHW6tAg5RA8X.jpg
 • madohora 24.07.18, 18:09
  Do Tarnowskich Gór dojedziemy bezpośrednio z Katowic autobusem 820 z Piotra Skargi. Tarnowskie Góry możemy wykorzystać jako bazę wypadową do innych ciekawych miejscowości, takich jak Miasteczko Śląskie, Żyglin, Żygiinek, Brynek, Tworóg, Krupski Młyn, Rybna

  ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSU MR 820
  --
  serce
 • madohora 24.07.18, 18:13
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/PDJik6Q2mpNGwWAVoX.jpg

  --
  serce
 • madohora 24.07.18, 18:24
  Parafia luterańska w Tarnowskich Górach sięga swymi korzeniami czasów Reformacji. Stanowi ona pozostałość po wielokulturowej przeszłości miasta. Obecnie funkcjonująca parafia w tym mieście jest najstarszą na Górnym Śląsku, gdyż powstała jako pierwsza z górnośląskich parafii luterańskich po roku 1742, gdy pruskim zarządzeniem królewskim zezwolono na ponowne zakładanie kościołów ewangelickich. W 1765 społeczności funkcjonujące przy domach modlitwy stały się pełnoprawnymi parafiami. Kościół Zbawiciela wybudowano w 1780 roku. W 1817 powstał Ewangelicki Kościół Unii Staropruskiej. W okresie międzywojennym parafia należała do Ewangelickiego Kościoła Unijnego na polskim Górnym Śląsku i była najstarszą obok parafii w Pszczynie. Po II wojnie światowej przy parafii pozostał tylko kościół i budynek przy ul. Stalmacha, oraz działka na nowy cmentarz. Pozostały majątek, w tym plebania znajdująca się przy rynku, zdewastowana i rozebrana w 1974 r., nigdy nie został zwrócony. Dzisiejsza społeczność ewangelicka w Tarnowskich Górach jest niewielka. Proboszczem parafii od kwietnia 2012 r. jest ks. Sebastian Mendrok.

  --
  serce
 • madohora 24.07.18, 18:30
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/7QmxaKLjEgyuCWVKkX.jpg

  RYNEK W TARNOWSKICH GÓRACH

  --
  serce
 • madohora 24.07.18, 18:37
  Pierwotnie był siedzibą starostów ziemi bytomskiej. W 1805 roku został wykupiony przez czeskiego kupca Jana Sedlaczka, który wcześniej w 1786 urządził w nim, istniejącą do dziś, winiarnię (do 1922 była prowadzona przez potomków Sedlaczka). Jest to miejsce, gdzie zatrzymał się i biesiadował w 1683 król Jan III Sobieski podczas swojej wyprawy na Wiedeń. W winiarni byli także królowie Polski: August II Mocny (1697), August III Sas (1734), pisarze: niemiecki, Johann Wolfgang Goethe (1790) czy polski, Julian Ursyn Niemcewicz (1821). Po II wojnie światowej budynek był w opłakanym stanie i groziło mu wyburzenie. Jednakże w 1957 roku Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej podjęło się remontu. Podczas trwania prac renowacyjnych odkryto renesansowy strop z polichromią z I połowy XVII wieku.

  --
  serce
 • madohora 24.07.18, 18:43
  Ja w Tarnowskich Górach byłam służbowo stąd tak mało zdjęć. Tylko rynek bo nie miałam czasu na latanie na Gorach _ jak mówi mój znajomysmile

  --
  serce
 • madohora 06.02.13, 20:07
  Moje ulubione miasto
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 06.02.13, 20:10

  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 22.03.13, 01:00
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/YZOYDJbEzqVTU9yBKB.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 22.03.13, 01:01
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/Pra10uSdu3iFhRjBVB.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 22.03.13, 01:02
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/BZc3RyQsecYomT0drB.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 22.03.13, 01:03
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/602M7KFb9eaP41vPnB.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 22.03.13, 01:04
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/Rc6kWjP3aB6pw1RwcB.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 22.03.13, 01:04
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/GP5atzZW8yA08P3l5B.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 22.03.13, 01:05
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/yBqKaQVsb62SG20sHB.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.