Dodaj do ulubionych

18 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

18.04.11, 22:32
zamknięty
Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków – cykl imprez, obchodzony od 1983 roku w większości krajów świata. Ustanowiony został przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS) i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez kulturowych o znaczeniu światowym.

Na całym świecie święto jest obchodzone 18 kwietnia.
--
Madohora

--
 • zamknięty
  madohora 18.04.11, 22:33
  Głównym celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest przybliżenie mieszkańcom wagi problematyki dziedzictwa kulturowego. W Polsce celem obchodów jest prezentowanie zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa światowego i bogatej spuścizny kulturowej w kraju. Elementem Dnia Ochrony Zabytków w Polsce jest nagrodzenie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do ochrony zabytków z różnych dziedzin.
  Polska, jako kraj cechujący się bogactwem tradycji i aktywnie dbający o ich ochronę, jest nie tylko jednym z pierwszych Państw-sygnatariuszy Konwencji dziedzictwa światowego, ale również jednym z czołowych reprezentantów na Liście Światowego Dziedzictwa. Zgodnie ze stanem z lipca 2006 roku, zostało na nią wpisanych 13 polskich dóbr. To daje nam 9 miejsce w Europie i 15 na świecie.

  Głównymi polskimi zabytkami wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO są: Stare Miasto w Krakowie, w Toruniu, w Warszawie i Zamościu oraz Kopalnia soli "Wieliczka".

  Miasta i obiekty w Polsce, znajdujące się na Liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, w celu przekazywania informacji, współpracy i promocji skupiły się w Ligę Polskich Miast i Miejsc UNESCO w Toruniu. Siedzibą Ligi UNESCO jest miasto Toruń, jeden z wyróżnionych przez UNESCO miast.

  Główne obchody Dnia Zabytków odbywają się w Krakowie, Toruniu, Warszawie i innych obiektach z Listy Unesco. Małe, kameralne uroczystości odbywają się w kilkudziesięciu mniejszych ośrodkach, poczuwających się do troski o zachowanie zabytków.

  W ramach obchodów tego święta Generalny Konserwator Zabytków przyznaje nagrody w konkursie "Zabytek zadbany". Maksymalnie cztery równorzędne nagrody mogą są przyznawane w czterech następujących kategoriach:

  1. Zabytki sakralne
  2. Zabytki architektury i budownictwa mieszkalnego oraz użyteczności publicznej
  3. Zabytki dziedzictwa przemysłowego
  4. Zabytki architektury obronnej

  --
  Madohora

  --
 • zamknięty
  madohora 18.04.11, 22:34
  Nikiszowiec ma w planach startowanie na listę UNESCO - ale pojawia się pytanie czy to jest już ten właściwy moment?
  --
  Madohora

  --
 • zamknięty
  madohora 20.04.11, 23:19
  Gala IV Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

  Sześć nowych obiektów uznanych zostało za Pomniki Historii. W piątek w Gnieźnie podczas Gali IV Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków generalny konserwator zabytków wręczył akty uznania m.in. dla pola bitwy pod Grunwaldem i osiedla robotniczego Nikiszowiec.
  Oprócz pola grunwaldzkiego i katowickiego osiedla, za Pomniki Historii uznano: zespół kościoła Najświętszej Marii Panny Królowej Polski i średniowieczne mury obronne miasta w Stargardzie Szczecińskim (Zachodniopomorskie), Kanał Elbląski (Pomorskie), zespół kościoła farnego w Nysie (opolskie) i poaugustiański zespół klasztorny w Żaganiu (lubuskie).
  "Historia jest zapisana w dziedzictwie materialnym. Aby pojąć, kim jesteśmy jako naród, musimy strzec dziedzictwa narodowego. Naszym przesłaniem jest troska o dziedzictwo i to troska wykazywana wbrew wszystkim. Pamiętajcie, że dla dobra tego dziedzictwa czasami musicie powiedzieć: +nie+. To nie doraźna chwila was ocenia, ale przestrzeń czasu w wiekach" - powiedział w piątek w Gnieźnie generalny konserwator zabytków Piotr Żuchowski.
  Podczas gali wręczono również nagrody w konkursie "Zabytek Zadbany", organizowanym przez generalnego konserwatora zabytków.
  W kategorii pojedynczego obiektu wyróżniono uratowanie od zniszczenia kaplicy św. Marii Magdaleny w Karniowicach (małopolskie).
  W kategorii ochrona przestrzeni kulturowej i krajobrazu nagrodzono rewitalizację Zakładu Wodociągu Centralnego (Stacja Filtrów) w Warszawie.
  W kolejnej kategorii - adaptacja obiektów zabytkowych - nagrodzono budynek maszynowni Szybu Maciej w Zabrzu (śląskie). Właściciela obiektu, spółkę górniczą Demex, doceniono za wzorcową koncepcję zaadoptowania obiektu na cele ekspozycyjne przy poszanowaniu pierwotnej funkcji budynku.
  W kategorii architektura drewniana nagrodę dostał wiatrak w Sulmierzycach (łódzkie), którego właściciela - Muzeum Regionalne w Skalmierzycach - doceniono za konserwację zachowująca wartości historyczne i dokumentacyjne oraz za wykorzystanie edukacyjne obiektu.
  Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, obchodzony 18 kwietnia na całym świecie, został ustanowiony przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) w 1983 roku i wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym. Celem Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest przede wszystkim przybliżenie społeczeństwu problemów ochrony spuścizny minionych pokoleń. W Polsce ideą obchodów jest prezentowanie dóbr kultury o istotnym znaczeniu dla europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego oraz uhonorowanie konserwatorów, opiekunów i właścicieli zabytków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do ich ochrony.(PAP)

  Źródło: PAP

  Więcej... wyborcza.pl/1,91446,9442100,Gala_IV_Miedzynarodowego_Dnia_Ochrony_Zabytkow.html#ixzz1K6I8FVB0

  --
  Madohora

  --
 • zamknięty
  madohora 20.04.11, 23:23
  generalny konserwator zabytków wręczył akty uznania m.in. dla pola bitwy pod Grunwaldem i osiedla robotniczego Nikiszowiec.

  A teraz to się zapytam trochę jak blondynka - a dla kogo ten akt uznania? Czyją zasługą jest to że Nikiszowiec w ogóle powstał i przetrwał? A co by było gdyby nie został wpisany na listę zabytków w 1978 roku? - co widać chociażby po Giszowcu, gdzie pewne rzeczy podziały się za późno.
  --
  Madohora

  --
 • zamknięty
  madohora 20.04.11, 23:26
  Prezydent Katowic Piotr Uszok odebrał dziś prestiżowe wyróżnienie „Akt Uznania za Pomnik Historii”, za wpisanie Nikiszowca na listę Pomników Historii.
  Od wczoraj Gniezno jest gospodarzem centralnych obchodów krajowych Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. MDOZ został ustanowiony przez Komitet Wykonawczy Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS w 1983 roku i jest wpisany przez UNESCO do rejestru ważnych imprez o znaczeniu światowym.
  Za główny cel Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków uznaje się przybliżenie społeczeństwu problemów ochrony spuścizny minionych pokoleń. W Polsce ideą obchodów jest prezentowanie dóbr kultury o istotnym znaczeniu dla europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego oraz uhonorowanie konserwatorów, opiekunów i właścicieli zabytków, którzy w szczególny sposób przyczynili się do opieki nad nimi.
  Wśród dzisiejszych wydarzeń MDOZ na szczególną uwagę zasługiwało odebranie przez Prezydenta Miasta Katowice, Piotra Uszoka „Aktu Uznania za Pomnik Historii”. Wyróżnienie to jest ukoronowaniem wpisania katowickiego Nikiszowca na listę Pomników Historii (w Polsce lista ta składa się obecnie z 43 pozycji).
  Nikiszowiec na liście obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodowej organizacji UNESCO?
  Są na to szanse zważywszy że Nikiszowiec jest uważany dziś za jeden z najciekawszych pomników światowej kultury postindustrialnej. Jest nie tylko najbardziej malowniczym, ale i najlepiej zachowanych, a do tego zamieszkiwanym do dziś osiedlem robotniczym z początku ubiegłego wieku. Osiedle Nikiszowiec powstało w latach 1908-1919 z inicjatywy spółki górniczej Georg von Giesche's Erben. Jego projektantami byli twórcy sąsiedniego, pomyślanego jako miasto-ogród Giszowca, Emil i Georg Zillmanowie.
  Osiedle zostało wpisane do rejestru zabytków w 1978 roku. Starania o pozyskanie dla niego miana Pomnika Historii rozpoczęły się w roku 2008. Wówczas wniosek w tej sprawie przesłał do Generalnego Konserwatora Zabytków Prezydent Piotr Uszok. Warto przy tym pamiętać, że powyższa inicjatywa cieszyła się nie tylko ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, ale i poważnym wsparciem ze strony lokalnych mediów.
  Dzisiejsze wyróżnienie w symboliczny wręcz sposób zamyka ten etap starań o zachowanie Nikiszowca w swoim unikatowym kształcie, jako wspólnego, europejskiego pomnika rewolucji przemysłowej z przełomu XIX i XX wieku. Rewolucji, której Katowice były jednym z najważniejszych ośrodków ówczesnego świata.
  źródło: UM Katowice

  insilesia.pl/aktualnosci/artykul/7051/4/W_Gnieznie_o_Nikiszowcu_Piotr_Uszok_odebral_wyroznienienie
  --
  Madohora

  --
 • zamknięty
  madohora2 17.01.14, 15:49
  A ciekawe kto i kiedy odbierze nagrodę ale jaką za Katowice....najlepiej rozp......miasto w kraju
 • zamknięty
  madohora 25.04.14, 22:10

  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora2 10.07.14, 14:48
 • zamknięty
  madohora 06.11.14, 09:33
  Ciekawe jak to jest bo z jednej strony bronimy a z drugiej dochodzi do tego że je rozwalamy

  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 01.02.15, 13:20
  A zabytki niszczeją...
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.04.15, 21:18
  W Dzień Ochrony Zabytków będzie zlot przewodników ale będzie czerwono...
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 27.04.15, 22:12
  SZYB MACIEJ WŚRÓD NAJLEPSZYCH W POLSCE - Gazeta.pl - 27.04.2015
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 28.05.15, 09:38
  To co się ostatnio dzieje z zabytkami to przechodzi ludzkie pojęcie. Taki dzień powinien trwać cały czas
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 25.08.15, 17:57

  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 06.11.16, 15:03
  supergify.pl/images/stories/miski/straszne/diabeki/szkoa/1637.gif
 • zamknięty
  madohora 31.03.17, 19:54
  Na całym świecie święto jest obchodzone 18 kwietnia.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 27.07.17, 19:40
  supergify.pl/images/stories/miski/straszne/diabeki/szkoa/1637.gif
  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ATtIztHQt58Oy5eWvX.jpg
 • zamknięty
  madohora 18.04.18, 22:05
  DZIŚ OBCHODZONY JEST MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OCHRONY ZABYTKÓW - Radio Katowice - 18.04.2018
  --
  serce

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka