Dodaj do ulubionych

31.08.1933 odkryto przedsłowiańską osadę Biskupin

30.08.11, 11:59
1933 – We wsi Biskupin w Wielkopolsce, miejscowy nauczyciel Walenty Szwajcer znalazł w pobliskim jeziorze drewniane szczątki, które okazały się pozostałościami przedsłowiańskiej osady.
--
Madohora
Edytor zaawansowany
 • madohora 30.08.11, 12:00
  Stanowisko archeologiczne w Biskupinie położone jest na terenie należącym do wsi Biskupin w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, w gminie Gąsawa (na Pojezierzu Gnieźnieńskim).
  --
  Madohora
 • madohora 28.07.17, 19:38
  Może warto by się wybrać po latach. Mam nadzieję, że ktoś nie zrobił tam w pobliżu "wiecznie trwającego odpustu dla turystów"

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ATtIztHQt58Oy5eWvX.jpg
 • madohora 30.08.11, 12:01
  Na skutek prowadzonych prac melioracyjno-irygacyjnych poziom wody w jeziorze Biskupińskim w 1933 r. obniżył się na tyle, że z wody zaczęły wystawać fragmenty umocnień starożytnej osady. Miejscowi chłopi zaczęli odnajdywać różne zabytkowe przedmioty, nie zdając sobie jednak sprawy z ich archeologicznej wartości. Dopiero dzieci uczęszczające do miejscowej wiejskiej szkoły poinformowały o dziwnych znaleziskach swojego nauczyciela Walentego Szwajcera a ten nagłośnił sprawę. O odkryciu wystających z wody drewnianych bali, powiadomił on prof. Józefa Kostrzewskiego z Poznania. Badania wykopaliskowe zostały zainicjowane w roku 1934 i kontynuowane były do wybuchu II wojny światowej. W czasie wojny, w latach 1939-1942, specjalny niemiecki oddział SS-Ausgrabung Urstätt, pod dowództwem Hauptsturmführera Prof. Dr Hansa Schleifa prowadził wykopaliska na terenie osady biskupińskiej, w celu wykazania jej pragermańskości. Ponieważ niemieckie badania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, okupant postanowił zlikwidować stanowisko archeologiczne, poprzez zasypanie go piaskiem. Efektem tych działań było to, że część odsłoniętych przed wojną znalezisk nie nadawała się do ponownej ekspozycji. Po wojnie polscy archeolodzy, pod kierunkiem Zdzisława Rajewskiego, wznowili badania i kontynuowali je do roku 1974. Ogółem przebadano ok. 3/4 powierzchni osady.
  Badania w Biskupinie – zarówno w okresie międzywojennym, jak i po wojnie – były przykładem najwyższego możliwego wówczas poziomu metodycznego prowadzenia wykopalisk, stanowiąc wzór do naśladowania nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Zainicjowano w Biskupinie w okresie międzywojennym interdyscyplinarne badania paleoekologiczne, dokonywano eksperymentów archeologicznych, inicjując w ten sposób archeologię eksperymentalną. Wojciech Kóčka w czasie tych badań po raz pierwszy w Polsce zastosował fotografię dokumentacyjną wykonywaną przy pomocy wypełnionego wodorem balonu z zainstalowanym aparatem fotograficznym.
  Gród w Biskupinie jest jedynym w Polsce stanowiskiem archeologicznym, dla którego opracowano program długoterminowej konserwacji. Konserwacja polega na utrzymywaniu wysokiego poziomu wody w jeziorze otaczającym stanowisko oraz wdrożeniu systemu monitorowania parametrów środowiska dla zapewnienia optymalnych warunków przetrwania autentycznej substancji zabytkowej.

  Gród w Biskupinie uznany został za pomnik historii Polski.

  --
  Madohora
 • madohora 30.08.11, 12:01
  Osada w Biskupinie wiąże się z kręgiem kulturowym kultury łużyckiej, trwającym od środkowej epoki brązu, od ok. XIV w. p.n.e., po wczesną epokę żelaza, czyli do ok. V w. p.n.e. Kultura łużycka to pojęcie archeologiczne, pod którym różni badacze widzieli różne etnosy – Pragermanów lub Illirów. Sprawa przynależności etnicznej Biskupina była wykorzystywana dla celów ideologicznych w sporach dotyczących praw różnych narodów do ziem dzisiejszej Polski. Obecnie powszechnie przyjmuje się za fakt, że przynależności etnicznej kultury łużyckiej, podobnie jak i większości innych pradziejowych kultur archeologicznych, bezdyskusyjnie nie da się ustalić .
  Na podstawie badań elementów konstrukcyjnych osiedla (drewnianych bali, zob. dendrochronologia) stwierdzono, że powstało ono najprawdopodobniej zimą 738 roku p.n.e. Założono je na podmokłej wyspie na Jeziorze Biskupińskim (obecnie półwysep), o kształcie w przybliżeniu owalnym i powierzchni ok. 2 ha (w obrębie wałów mieściło się ok. 1,3 ha powierzchni). Wyspa wznosiła się 0,8 – 1,2 m ponad wody otaczającego jeziora. Gród biskupiński był zasiedlony przez 150 lat.[5]

  Na terenie osady znajdowało się ok. 106 domostw, o wymiarach przeciętnie ok. 8 × 10 m, usytuowanych rzędowo wzdłuż moszczonych drewnem 11 ulic, o szerokości ok. 2,5 m każda. Ocenia się, że w osadzie mieszkać mogło od 800 do 1000 osób. Osada otoczona była skrzynkowym wałem drewniano-ziemnym o długości 740 m, szerokości 3 m i domniemanej wysokości do 6 m, w którym znajdowała się brama wjazdowa. Gród otoczony był falochronem o szerokości od 2 do 9 m, zbudowanym z ukośnie wbitych pali.
  Regularny schemat zabudowy grodu biskupińskiego powtarza się również w przypadku innych grodów kultury łużyckiej z wczesnej epoki żelaza (np. Sobiejuchy, Izdebno na Pałukach, Jankowo na Kujawach czy Biehla w Saksonii).

  Przyczyny budowy grodów obronnych o regularnej wewnętrznej zabudowie szeregowej przez ludność kultury łużyckiej są przedmiotem niezakończonej konkluzywnymi wnioskami dyskusji naukowców. Z punktu widzenia ekonomicznego zamieszkiwanie ludności rolniczej w zamkniętej przestrzeni grodu otoczonego wodą lub podmokłymi obszarami, nie jest racjonalne. W literaturze przedmiotu pojawiły się zatem co najmniej trzy próby wyjaśnienia tego fenomenu:
  1.zagrożenie ze strony ludów koczowniczych – Kimmerów i Scytów;
  2.walki wewnątrzplemienne;
  3.chęć naśladownictwa miast greckich, z którymi społeczności kultury łużyckiej zapoznać się mogły dzięki dalekosiężnej wymianie handlowej organizowanej przez kolonie greckie.

  Podobnie nieznana jest przyczyna upadku Biskupina i innych grodów tego typu. W tej kwestii przedstawiono również kilka konkurencyjnych hipotez:
  zniszczenie grodów przez Scytów (rzeczywiście, niektóre grody zostały spalone, w niektórych znaleziono też grociki od strzał scytyjskich);
  podniesienie się poziomu wód w jeziorach w związku z pogorszeniem klimatu;
  wyeksploatowanie środowiska naturalnego wokół grodu i konieczność przeniesienia się na inne tereny.
  --
  Madohora
 • madohora 30.08.11, 12:02
  Obszar Pałuk został ukształtowany przez lodowiec skandynawski, który wyżłobił w czasie ostatniego zlodowacenia liczne doliny. Od północy naturalną granicę Pałuk stanowi Puszcza Notecka, południową granicą jest rzeka Wełna.
  Najstarszymi pozostałościami na terenie Biskupina są obozowiska łowców reniferów sprzed 10 tysięcy lat (górny paleolit), a także neolityczny dom pierwszych rolników oraz położone w pobliżu miejsca pochówku. Ciekawym obiektem jest tzw. kraal z wczesnej epoki brązu, otoczony systemem rowów.
  Pierwotna osada obronna została opuszczona w VI wieku p.n.e. z powodu podniesienia się poziomu wody w jeziorze wskutek zmian klimatycznych i wyeksploatowania środowiska naturalnego (drewno, erozja gleb). W V i IV wieku p.n.e. powstała na jej miejscu osada otwarta. Ludność Biskupina zajmowała się rolnictwem, rybołówstwem , zbieractwem i rzemiosłem (garncarstwo, tkactwo).
  We wczesnym średniowieczu na obszarze tym funkcjonowały grody i osady, a ostateczny upadek Biskupina wiąże się ze wzrostem znaczenia Piastów. W XI wieku obszary te należały do biskupstwa gnieźnieńskiego, o czym mówi bulla papieża Innocentego II (1136).

  --
  Madohora
 • madohora 30.08.11, 12:02
  Gród w Biskupinie jest jednym z nielicznych stanowisk archeologicznych w Polsce zawierających pełnowymiarowe rekonstrukcje wału obronnego, falochronu, bramy, ulic i budynków mieszkalnych. Rekonstrukcje te są cyklicznie wymieniane na nowe w związku z potrzebą ich aktualizacji w wyniku dokonania nowych ustaleń naukowych.
  Oprócz rekonstrukcji w Biskupinie znajduje się muzeum, a w każdym trzecim tygodniu września odbywa się tam festyn biskupiński, obejmujący prezentacje eksperymentalne i pokazy odtwórcze. Biskupin jest też jednym z dwóch istniejących w Polsce laboratoriów konserwacji drewna mokrego wydobytego ze stanowisk archeologicznych oraz ośrodkiem archeologii eksperymentalnej
  --
  Madohora
 • madohora 30.08.11, 12:03
  Żródło: Wikipedia. pl

  pl.wikipedia.org/wiki/Biskupin_(stanowisko_archeologiczne)
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Biskupin_widok_z_jeziora.jpg/250px-Biskupin_widok_z_jeziora.jpg
  --
  Madohora
 • madohora 30.08.11, 12:04
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/93/Stanowisko_archeologiczne_w_Biskupinie_0129.jpg/250px-Stanowisko_archeologiczne_w_Biskupinie_0129.jpg
  --
  Madohora
 • madohora 27.01.12, 08:59
  Dawno nie byłam w Biskupinie a pamiętam, że zrobił na mnie niesamowite wrażenie.
 • cirano 27.01.12, 11:46
  Na mie tysz, ale dzis myśla inaczyj, a ta przedsłowiańsko świetlano przeszłość....
  --
  Kożdo prowda potrzebuje odważnego co jom wypowiy
 • madohora 28.03.12, 13:50
  MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE
 • madohora 05.07.12, 23:54
  ****
 • madohora 03.10.12, 14:56
  ***
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 14.12.12, 17:33
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Biskupin_widok_z_jeziora.jpg/250px-Biskupin_widok_z_jeziora.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 06.02.13, 11:23
  W Biskupinie byłam raz
  Ponownie wybrać się już czas
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 10.04.13, 09:58
  W Biskupinie byłam tylko raz a chętnie bym sie jeszcze wybrała. Teraz kiedy mam inne spojrzenie na pewne rzeczy.
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 18.07.13, 23:04
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Biskupin_widok_z_jeziora.jpg/250px-Biskupin_widok_z_jeziora.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora2 10.07.14, 13:27
 • madohora 05.11.14, 20:13

  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 01.02.15, 12:05
  W Biskupinie
  Wszystko minie
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 26.05.15, 01:06
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 27.08.15, 15:06

  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 06.11.16, 18:46
  ****
 • madohora 31.03.17, 21:57
  ***

  --
  serce
 • madohora 04.09.17, 14:55
  A może w przyszłym roku na urlop w tamte rejony
 • madohora 15.09.17, 00:43
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/2HJODeT7XkTb2i9OMX.jpg
 • madohora 27.09.17, 23:45
  W Biskupinie byłam tylko raz
  Przydałoby się pojechać raz na jakiś czassmile
 • madohora 15.02.18, 18:02
  BISKUPIN - www.biskupin.pl
  --
  serce

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.