18.10.12, 20:49
Cieszyn

Kiedyś był most. Most to symbol był wielki
Było to przejście graniczne dla małych i wielkich
Teraz mamy strefę i most nam stoi otworem
Można jeździć do Cieszyna we środę czy wtorek
Można też w sobotę, można też w niedzielę
Usiąść albo w Polskim albo Czeskim kościele
--
MADOHORA 1
FORUM NIKISZOWIEC
Edytor zaawansowany
 • madohora1 18.10.12, 20:51
  Polski Cieszyn

  Pełno jest tutaj zaułków, uliczek
  I pełno kolorowych małych kamieniczek
  Wąskimi uliczkami dojdziesz do ryneczku
  Taki sam by Cieszyn, gdy byłam tu jako dziecko
  Tu ratusz, tu galeria, kawiarnia w podcieniach
  Tutaj ma się wrażenie, że nic się nie zmienia
  I jeszcze park. W parku dwie wiewiórki
  Tutaj trzeba przejść trochę pod górkę
  Lecz jak spojrzysz w dół i w dal popatrzysz
  To i Polski i Czeski Cieszyn zobaczysz
  Zobaczysz Olzę co się jak wstęga wije
  I dwa miasta a każde z nich żyje…
  A jak podchodzisz tak na tą górkę
  Restaurację „Baszta” tam wejście przez furtę
  Tam ciemno, zimno no i dużo cienia
  Bo „Baszta” też nam się nie zmienia
  Na obiedzie jednak tam dawno temu byłam
  Ostatnio, tak dość szybko kawę wypiłam
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 20.05.16, 17:41
  W CIESZYNIE NOC MUZEÓW TYDZIEŃ PÓŹNIEJ - Radio Katowice - 20.05.2016
 • madohora 29.01.19, 14:50
  OBCHODY SETNEJ ROCZNICY WALKI O ŚLĄSK CIESZYŃSKI - Radio Katowice - 29.01.2019

  --
  http://gify.joe.pl/gifs/natura/snieg/obkrecajacy-sie-platek-sniegu.gif
 • madohora 25.09.19, 14:51
  ZOBACZCIE PIERWSZE TRANSGRANICZNE MUZEUM - Wyborcza - 25.09.2019
 • madohora1 18.10.12, 20:52
  zeski Cieszyn

  Kiedyś ktoś tylko wołał wódka i piwo!
  A ja? Ja poszłam Muzeum podziwiać
  Panie tam tak tym bardzo się zdziwiły
  Że mnie po całym muzeum oprowadziły!
  I jeszcze Kościół – nie pamiętam wezwania
  Tam dzwon jak u nas dwunastą wydzwania
  Potem kawa, ciasteczko w kawiarni
  Tak też czas można spędzić ciekawie i ładnie
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 20:55
  CIESZYN – Miasto położone nad trzema rzekami, z których najważniejsza jest Olza,
  poza tym Cieszyn leży nad Bobrówką i Młynkówką. Miasto położone w części Kotliny
  Oświęcimskiej, Pogórza Cieszyńskiego oraz Beskidu Śląskiego. Z Góry Zamkowej
  przy dobrej pogodzie widać koronę Beskidu Śląskiego z czeską Łysą Górę.
  Miasto na planie gruszki, gdzie wzgórze zamkowe jest początkiem, rynek brzuszek
  gruszki
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 20:58
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/1aB33U7ttauk1kBAJB.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 21:01
  Cieszyn, miasto położone na granicy Polski i Czech może się poszczycić bardzo
  długą i skomplikowaną historią. Według legendy miasto zostało założone w 810 r.,
  przez trzech synów króla polskiego Leszka III. W rzeczywistości Cieszyn powstał
  w X w. jako gród broniący południowej granicy państwa polskiego. Z powstałego
  wokół podgrodzia rozwinęło się samodzielne miasto. Od ok. 1290 r. Cieszyn był
  stolicą samodzielnego księstwa cieszyńskiego, potem powstałego na bazie księstwa
  regionu – Śląska Cieszyńskiego. Od czasów reformacji jest miastem zróżnicowanym
  pod względem religijnym, o mieszanym składzie narodowościowym. Poza ludnością
  polską mieszkali tu Niemcy, Czesi, także Żydzi, a na przełomie XIX i XX w.
  nieliczna, ale widoczna kolonia Węgrów. Spór o przynależność terytorialną Śląska
  Cieszyńskiego doprowadził do podziału miasta w 1920 r. Leżące na lewym brzegu
  Olzy przedmieścia weszły w skład Czechosłowacji i utworzyły nowe miasto. Od tego
  momentu jednolity dotąd organizm rozwija się jako dwa graniczne miasta
  przedzielone rzeką Olzą: Cieszyn i Czeski Cieszyn. Góra Zamkowa od dawna
  stanowiła dogodne miejsce osadnicze. W X w. powstaje tutaj gród słowiański. W XI
  wieku w trakcie zmagań o ziemie śląskie między Polską a Czechami, nastąpił
  podział terytorium plemienia Gołęszyców. Śląsk Cieszyński pozostał w granicach
  Polski, stając się obszarem granicznym. Gród cieszyński podniesiony do rangi
  kasztelani, stał się siedzibą wysoko postawionego w ówczesnej hierarchii władzy
  państwowej kasztelana, pełniąc tę rolę do czasu utworzenia księstwa
  cieszyńskiego w końcu XIII w. Już w V w. p.n.e. istniały na Wzgórzu Zamkowym
  ludzkie osady, a na przełomie X i XI stulecia to obronne miejsce nad Olzą stało
  się siedzibą granicznej kasztelanii państwa piastowskiego, a potem zamkiem
  gotyckim książąt cieszyńskich. Po wygaśnięciu dynastii Piastów w połowie XVII w.
  zamek w Cieszynie utracił swoje polityczne znaczenie, zawsze jednak zachował
  swoje centralną pozycję w mieście. W 1653 r. właścicielami księstwa i zamku
  stali się Habsburgowie, którzy się nim nie interesowali, przez co popadł w
  ruinę. Dopiero w 1840 r. poniżej piastowskiego zamku wybudowano Pałac Myśliwski
  (tzw. dolny zamek) wraz z oranżerią, w której hodowano owoce południowe
  przeznaczone na cesarski stół. Po I wojnie światowej na zamku znalazły siedzibę
  różne instytucje państwowe.
  PIERWSZA wzmianka o Cieszynie zawarta była w bulli papieża Hadrian IV z 1155 rou
  jako Kasztelania Cieszyńska podległa biskupstwu wrocławskiemu
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 21:10
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/Tuvyyqi66IKRGjItQB.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 21:12
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/cU2VcCAc5jp2ihbatB.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 21:14
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/gSzwjvcr0Lx7yrJSHB.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 21:15
  Archeologia:
  Ks. Leopold Szersznik
  - 1934 pierwsze planowane odkrycia archeologiczne
  - odkrycie dużego grobowca pod posadzką prezbiterium oraz pochówku szwedzkiej
  arystokratki Sigrit Brahe spokrewnionej z królewską rodziną Wazów
  Odkrycie w 2000 pięknej kościanej figurki przedstawiającej postać kobiety, w
  płytko położonej warstwie średniowiecznej na ul. Fredry.
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 21:18
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/pHBwb3IIVG36CaLNJB.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 21:20
  Grodzisko w Podoborze: Słowiańskie grodzisko okresu plemiennego w Podoborze
  znajduje się obecnie na terenie Republiki Czeskiej, w odległości około 5
  kilometrów od Cieszyna. W literaturze i tradycji miejscowej określane jest
  często mianem ˙''Stary Cieszyn'' lub Cieszynisko''. Najstarsze pozostałości
  zasiedlania tego z natury obronnego wzniesienia pochodzą ze schyłku epoki brązu
  / 900-750 lat p.n.e. W okresie starszej epoki żelaza / 750 - 400 lat p.n.e./
  osada ta została przekształcona w gród chroniony wałem kamienno- ziemnym oraz
  fosą. W trakcie wieloletnich badań archeologicznych stwierdzono pozostałości
  domostw mieszkalnych w postaci półziemianek oraz naziemnych chat słupowych.
  Ceramikę reprezentują różne formy naczyń takich jak garnki, misy, amforki,
  czerpaki, zdobione bogatą ornamentyką linearną. Odkryto również bogaty zespół
  wyrobów z żelaza oraz brązu / sierpy, noże siekierki, groty, szpile do spinania
  odzienia/. Ten okres zasiedlania kończy się gwałtownym zniszczeniem grodu.
  Kolejna faza zasiedlenia grodu związana jest z ludnością słowiańską. W VIII w.
  powstaje w Podoborze potężny gród broniony wałami z palisadą i fosami,
  składający się z dwóch podgrodzi oraz najważniejszej części tzw. akropolu-
  ośrodka władzy terytorialnej. Mieszkańcy grodu żyli w chatach o konstrukcji
  słupowej, ze ścianami wykonanymi z plecionki i paleniskami w rogu pomieszczenia.
  Specjalizowali się głównie w wytapianiu i obróbce żelaza oraz w produkcji
  rolnej. Dowodzą tego znaleziska różnego rodzaju wyrobów metalowych, czy żaren i
  sierpów. W końcu IX w. gród ulega silnemu zniszczeniu najazdem władcy
  wielkomorawskiego Świętopełka. Badania archeologiczne dowodzą, że jeszcze w X w.
  pozostałości grodu są zamieszkałe, ale wiodącą funkcję grodu- kasztelani
  przejmuje nowy gród na Górze Zamkowej w Cieszynie.
  Najstarsze nieprzerwanie działające muzeum w Europie Środkowej mieści się w
  Cieszynie. Założone zostało przez księdza Leopolda Jana Szersznika, wybitnego
  jezuitę, wszechstronnego uczonego i nauczyciela, otwarte w 1802 r. Jego kolekcja
  oprócz zabytków sztuki i historii zawierała duży zbiór przyrodniczy (okazy fauny
  i flory, skamieliny, minerały), kartograficzny (globusy, mapy i plany), pomocy
  naukowych (przyrządy geometryczne, astronomiczne i astrologiczne), osobliwości
  (relikwiarze, egzotyczne narzędzia i instrumenty). Metryką dorównuje mu w Polsce
  jedynie muzeum Czartoryskich w Puławach uruchomione w 1801 r., mające jednak
  kilkudziesięcioletnią przerwę w działaniu i znajdujące się obecnie w Krakowie.
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 21:21
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/8SQUbY1pTC5GYWYqFB.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 21:24
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/xbWc7biZAcZFywvm9B.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 21:29
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/ffK2fNDmsNIL3yEkNB.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 22:01
  LETNI ZAMEK HABSBURGÓW klasycystyczny, z centralnym ryzalitem i trójkątnym
  naczółkiem. Wybudowany został na fundamentach dolnego zamku piastowskiego w 1840
  roku według projektu Józefa Kornajausela przeznaczony na kancelarię Komory
  Cieszyńskiej, obecnie Szkoła Muzyczna
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 22:04
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/isiWUu2PVvlbBHLj6B.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 22:14
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/WUyhxdMaPy6uyuOWbB.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 22:15
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/j9xwvOCzgjxqAgiB4B.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 22:17
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/nLnBbpntgbtdz8nzuB.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 22:19
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/6aGVjLJWzpoOfioOtB.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 22:21
  KOŚCIÓŁ GRODOWY ŚW. MIKOŁAJA - rotunda romańska z zrekonstruowaną emporą
  zachodnią oraz absydą z kamienia łamanego z przełomu XI/XII wieku przebudowana w
  XVI wieku w stylu gotyckim. W 1839 roku w stylu neoromańskim. W latach 1950 –
  1955 wróciła do pierwotnego wyglądu. Znajduje się w niej podwójny łuk tęczowy
  nad absydą ze śladami gotyckiej polichromii
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 22:53
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/a7rKSvxexGiWiu8hBB.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 19.10.12, 10:43
  Msza w Rotundzie

  Uwierz mi niezapomniane to jest przeżycie
  Gdy w Rotundzie uklękniesz przy góralskiej muzyce
  I chociaż chłód murów w plecy ci wieje
  To w sercu i duszy coś budzi nadzieję
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 22:56
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/6pfTzqbcMceWYyC6hB.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora1 18.10.12, 22:57
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/eiv5bIguJopiqBBBJB.jpg
  --
  MADOHORA 1
  FORUM NIKISZOWIEC

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka