Dodaj do ulubionych

Piękna nasza Polska cała

 • madohora2 27.06.13, 22:28
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/Y6GeuovGPxqkjJMxOB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 17:36
  Podobnie jak sąsiedni Gdańsk i małopolski Gdów od prasłowiańskiej podstawy *gъd (lit. gudē, chorw. gdinjica = mały las, żupa serbska Gacka, u Konstantyna Porfirogenety w „De administrando imperio” Gutzeka, łac. Goduscani, żupa chorwacka Gacko zamieszkiwana przez plemię Gadczan, w kronikach frankijskich łac. natio Guduscanorum pod rządami księcia Borny dux Guduscanorum oraz kilka nazw miejscowych w Serbii Gacko [Gъd-ьsko], nazwa rzeki w Słowenii Gacka, chorwacki Gdinj na Hvarze, Dinjiška w Dalmacji, czeska Kdyně, po niem. Gedein) oznaczającej „mokry, wilgotny, bagienny” i równocześnie „zarośnięty”.
  Nazwa po raz pierwszy pojawia się na piśmie w 1253 r. jako Gdina, w 1570 r. Gdigna (gn=ń), a potem już zniemczone Gdingen. Między XIV a XVI wiekiem dołączono żywotny na pomorzu sufiks -ino, Gdynino w 1365 r., Gdinino w 1534 r. – być może w związku z wymową kaszubską. Jest to nazwa topograficzna o budowie Gd-ynia, *gъd + przyrostek archaiczny -ynia w znaczeniu lokalizującym miejsce, gdzie ziemia jest mokra, bagienna (porównaj Kcynia, Lutynia, nazwa rzeki Radynia czy chorwackie Gdinj ⇐ Gdinja). Znaczenie lokalizujące przyrostka -ynia przybliżają polskie wyrazy pustynia = „miejsce puste, bezleśne”, świątynia, jaskinia etc.
  Nazwę miasta noszą lub nosiły następujące statki i okręty:
  ORP „Gdynia” – statek wycieczkowy, w przededniu II wojny światowej wcielony do Marynarki Wojennej jako okręt-baza;
  ORP „Gdynia” – statek pasażerski, w latach 1939-1941 w Marynarce Wojennej;
  ORP „Gdynia” – kuter rakietowy służący w MW w latach 1965-1989;
  M/V „Gdynia” – kontenerowiec, własność szczecińskiego armatora Euroafrica. Obecnie jednostka przebudowana na cementowiec pływa pod nazwą M/V Cemisle.
 • madohora2 31.07.13, 17:36
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/bPVE952AstOgRpbByB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 17:37
  Od początku swojego istnienia Gdynia miała gospodarkę związaną z morzem. W czasach bycia wioską odnosiło się to do istnienia przystani rybackiej na Oksywiu. Gdy nadano osadzie prawa miejskie w 1926 na jej terenie istniał już od 6 lat port, który z czasem przejął rolę gospodarczego symbolu miasta. Wówczas był to jedyny liczący się port przeładunkowy i pasażerski w Polsce z uwagi na krótką linię brzegową w okresie międzywojennym oraz niemożność korzystania z portu w Gdańsku. Równocześnie w Gdyni rozwijał się przemysł stoczniowy. Od lat 90. XX wieku w Gdyni rozwija się sektor finansowy i oddawane są do użytku biurowce firm z różnych branż. Od 2001 roku w Gdyni funkcjonuje Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.
 • madohora2 31.07.13, 17:39
  Port Gdynia – handlowy port morski nad Zatoką Gdańską, w woj. pomorskim w Gdyni, położony na Pobrzeżu Kaszubskim. Jest trzecim co do wielkości portem morskim w Polsce (po Gdańsku i Szczecinie). W 2008 roku przeładunek kontenerów obejmował 610 767 TEU, przez co port zajmował 4. miejsce pod tym względem na Morzu Bałtyckim. Port Gdynia znajduje się w północnej części woj. pomorskiego, we wschodniej części Gdyni, w dzielnicy Śródmieście. Port usytuowany jest nad Zatoką Gdańską. Położony na Pobrzeżu Gdańskim, a dokładnie w wschodniej części Pobrzeża Kaszubskiego
 • madohora2 31.07.13, 17:40
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/0Va03xc4Cjc2AAh4fB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 17:41
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/YbnQc1AaQkjSb6UbzB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 17:42
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/4kapauauQzJcacO3mB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 17:42
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/xvmBSi53a9mnsT27vB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 17:43
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/TsBoyoaZCQcAdanpBB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 17:47
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/FbFBtvtxbQjvGmpDwB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 17:48
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/5geu8tHV7aUC16B2yB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 17:50
  Błyskawica jest jednym z najpiękniejszych okrętów w swojej klasie. Ten polski niszczyciel zbudowano 1935-36 w Wielkiej Brytanii (wyporność 2145/3380 t, prędkość 39 węzłów, 8 dział 102 mm). W 1937 r. pierwszy raz wpłynęła do Gdyni i do rozpoczecia wojny była w służbie Polskiej Marynarki Wojennej. 30 VIII 1939 okret skierowano do Wielkiej Brytanii. Wraz z bliźniaczym 'Gromem' była dumą Małej Floty. Jej załoga walczyła dzielnie na morzu Północnym i Śródziemnym, na Atlantyku, Kanale La Manche i w Zatoce Biskajskiej. Okret podczas wojny zniszczył 2 niszczyciele i 2 eskortowce, uszkodził 3 okręty podwodne, zestrzelił 3 samoloty nieprzyjacielskie. Od 1976 roku - muzeum, jedno z nielicznych obok AURORY, WAZY czy VICTORY. Oprócz uzbrojenia widocznego na pokładzie, można poznać w jej wnętrzu tradycje Polskiej Marynarki Wojennej.
 • madohora2 31.07.13, 17:51
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/FcNBa33OOny5qw33GB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 17:53
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/vwl4GZkNLBRVpJBegB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 17:54
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ey7HPDeiP2ufe1lhBB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 17:54
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/yHlWjiKKaJE1mQZEDB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 17:55
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/dSINljefCUigdE6LwB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 17:58
  SV Dar Pomorza – trzymasztowy żaglowiec szkolny zakupiony przez społeczeństwo Pomorza w 1929 dla Szkoły Morskiej w Gdyni. Obecnie jest to statek-muzeum, oddział Centralnego Muzeum Morskiego.
 • madohora2 31.07.13, 18:00
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/S8gWGMbkAZU7ibcVtB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:01
  SV Dar Pomorza (Biała Fregata) – trzymasztowy żaglowiec szkolny (fregata) zakupiony przez społeczeństwo Pomorza w 1929 dla Szkoły Morskiej w Gdyni. Obecnie jest to statek-muzeum, oddział Centralnego Muzeum Morskiego.
  9 marca 1909 - położenie stępki pod kadłub przyszłego żaglowca; nr stoczniowy 202
  3 kwietnia 1909 - ukończenie budowy i przekazanie armatorowi
  12 października 1909 - wodowanie jako statek szkolny niemieckiej marynarki handlowej Prinzess Eitel Friedrich
  6 kwietnia 1910 - statek wyszedł z Hamburga w dziewiczy rejs do Kristiansand i Antwerpii pod dowództwem komendanta Richarda Dresslera
  1919 - przejęcie przez Francuzów i przeprowadzenie do portu Saint-Nazaire
  1926 - zmiana nazwy na Colbert
  1927 - zakup przez barona de Foreste z zamiarem przekształcenia w jacht oceaniczny
  1929 - zakup z datków społecznych przez Pomorski Komitet Floty Narodowej za sumę 7 000 funtów szterlingów jako następca Lwowa
  26 grudnia 1929 - styczeń 1930 - jako Pomorze pod dowództwem Konstantego Maciejewicza przepłynął na holu w dwóch etapach z Saint Nazaire do duńskiej stoczni w Nakskov na remont
  ? - zmiana nazwy na Dar Pomorza dla upamiętnienia znacznego udziału pomorskiego społeczeństwa w składkach. Doświadczenia, zebrane przez stocznię Nakskov Skibsvaerft przy przebudowie żaglowca zaowocowały budową sławnego, pływającego do dziś pełnorejowca "Danmark".
  1930
  19 czerwca - przybycie na redę Gdyni
  13 lipca - w czasie uroczystości chrztu ks. biskup Stanisław Okoniewski poświęcił statek i jego banderę; rodzicami chrzestnymi zostali: Minister Przemysłu i Handlu Eugeniusz Kwiatkowski oraz żona Ministra Rolnictwa i Dobr Państwowych Maria Janta-Połczyńska.
  20 lipca-30 września - pierwszy rejs szkolny
  22 listopada 1931 - pierwsze przekroczenie równika
  16 września 1934-3 września 1935 - podróż dookoła Świata pod dowództwem kpt. ż. w. Konstantego Maciejewicza-Matyjewicza. W dniu powrotu do Gdyni na stermaszcie statku zawisł wimpel o długości 39 metrów - symbol przebytych w czasie podróży 39 tysięcy mil morskich
  2 listopada 1937 - opłynięcie przylądka Horn
  1 września 1939 - 21 października 1945 - internowanie przez Szwedów w Sztokholmie
  24 października 1945 - powrót do Gdyni
  1972 - pod dowództwem kpt. ż. w. Kazimierza Jurkiewicza wygrał etap Operacji Żagiel (Cutty Sark Tall Ships' Races) na trasie Solent - Skaw, pokonując szkolny bark ówczesnej Bundesmarine "Gorch Fock", dowodzony przez kmdr. Ernsta von Witzendorffa
  1974 - udział w Operacji Żagiel w Gdyni. W klasie A statek zajął w regatach czwarte miejsce
  1976 - udział w regatach Operation Sail w USA, zorganizowanych dla uczczenia 200-lecia podpisania amerykańskiej Deklaracji Niepodległości. Wspaniałe przyjęcie statku przez amerykańską Polonię.
  1980 - pod dowództwem kpt. ż.w. Tadeusza Olechnowicza wygrał 2-etapowe regaty Operacja Żagiel 80 oraz zdobył Cutty Sark Trophy
  15 września 1981 - ostatni rejs
  4 lipca 1982 - formalne wycofanie ze służby i przeniesienie bandery na Dar Młodzieży
  16 listopada 1982 - przekazanie Centralnemu Muzeum Morskiemu
  27 maja 1983 - otwarcie muzeum
  czerwiec 1986 - z pokładu pracowała radiostacja amatorska SP0DM wystawiona przez SP2ZCD - HKŁ Audion przy KH ZHP Gdynia
  18-20 lipca 2003 - w czasie zlotu żaglowców z pokładu pracowała radiostacja amatorska SN0OSG wystawiona przez SP2ZIE - Morski Klub Łączności SZKUNER
  10 października 2009 odbyła się w Gdyni uroczystość odnowienia chrztu "Daru Pomorza"
  10 października 2009 z okazji setnych urodzin Daru Pomorza, pomorscy krótkofalowcy we współpracy z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku zorganizowali kilkudniową okolicznościową aktywność radiową pod znakiem SN100DP z pokładu statku
 • madohora2 31.07.13, 18:02
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/A6HsTO3sJvgN0Y9fAB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:03
  odbył 102 rejsy szkolne
  przepłynął pół miliona mil morskich - jest to odległość równa około 25 rejsom dookoła świata
  zasłynął jako pierwszy statek w dziejach polskiej bandery handlowej, jaki opłynął dookoła świat
  wyszkolił 13 384 studentów
  w polskiej historii statku dowodziło nim sześciu Komendantów: jako pierwszy - kpt. ż. w. Konstanty Maciejewicz-Matyjewicz, jako ostatni - kpt. ż. w. Tadeusz Olechnowicz.
 • madohora2 31.07.13, 18:04
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/H4vvudEWlRij5wFHNB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:05
  typ ożaglowania: fregata
  obecny armator: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku
  port macierzysty: Gdynia
  rok budowy: 1909
  materiał konstrukcyjny: stal
  budowniczy: Blohm + Voss, Hamburg nr budowy 202
  wymiary:
  długość po pokładzie: 80,3 m
  długość z bukszprytem: 93 m
  wysokość max.: 41,4 m
  szerokość: 12,6 m
  zanurzenie: 5,7 m
  pojemność rejestrowa:
  brutto: 1561 BRT (4418 m³wink
  netto: 525 NRT (1486 m³wink
  wyporność: 2500 ton
  powierzchnia żagli: 2100 m²
  silnik pomocniczy: 430 KM (316 kW), MAN, Diesel
  załoga: ok. 189 osób (28 osób załogi stałej i 150-200 uczniów-praktykantów)
  prędkość pod żaglami:
  średnia 5 węzłów
  największa osiągnięta 17 węzłów
 • madohora2 31.07.13, 18:06
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/cLYAOPDUWgLUPjkBjB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:06
  Dar Pomorza - Oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku
  Gdynia, Aleja Jana Pawła II.
  Godziny otwarcia:

  w sezonie (od 19 czerwca do 3 września): codziennie 9 - 18
  poza sezonem:
  od wtorku do piątku 9:30 - 16
  w soboty i niedziele 10 - 16
 • madohora2 31.07.13, 18:07
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/xkxLwVBufr9JUINKtB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:08
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/HGVZGq1DBy04TcGt0B.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:09
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/RCHIMHIsgyaEmVLAWB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:11
  Żegluga Gdańska – firma żeglugi przybrzeżnej z Gdańska. Jako prywatna spółka powstała 1 lipca 1996 roku, ale jest naturalnym kontynuatorem polskich tradycji żeglugowych w Gdańsku sięgających 1946 roku.
  Żegluga Gdańska organizuje wolnocłowe rejsy z Gdyni do Bałtijska, a także krajowe rejsy z Gdyni do Sopotu, na Hel, wycieczki po portach w Gdyni i w Gdańsku, po Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym. Firma obsługuje również połączenia gdańskiego i gdyńskiego tramwaju wodnego oraz nowo powstałe linie tramwaju wodnego F5 i F6.
 • madohora2 31.07.13, 18:12
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/pSQkVbuu5rnZt4gW2B.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:13
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/uORBdYD8Sb5ZBz7bPB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:15
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/bHCYA966vay4IbodWB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:16
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ZEtZnNcrbAUoJFiaFB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:17
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/TDpHNaxUElaLe0tb8B.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:18
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/a6JaqosRlrxbKne4RB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:19
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/lxFbwHa5dDHVsoACBB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:20
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/H0Lxtm4FWpGGQOu5lB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:21
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/w2q0xLckp4BDtLr5iB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:22
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/cTNFAYjdaig5wMGdZB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:23
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ZDSx9m97PjM0YIOPiB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:23
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/h4ypxViiTadBhBA9VB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:41
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/o41GHD8zYIgbr5YefB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:42
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/UM6BU21J9ThGbB9aPB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:43
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/r8qzbpJBPLgY0BJkuB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:43
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/YKlIh3nahsJuBOZYgB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 18:44
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/t70VmywaDnC1a0FciB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:08
  Hel (kaszb. Hél, niem. Hela) – miasto i gmina w województwie pomorskim, w powiecie puckim, położone na cyplu Mierzei Helskiej nad Morzem Bałtyckim. Według danych z 30 czerwca 2012 r. miasto miało 3 818 mieszkańców. Ośrodek turystyczny i kąpielisko nadmorskie, ośrodek rybołówstwa, garnizon Marynarki Wojennej z portem wojennym. Port morski Hel ma przystań rybacką, jachtową i żeglugi pasażerskiej
 • madohora2 31.07.13, 21:10
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/80xy0KB1ptAAFz8aDB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:11
  Gminę otacza Morze Bałtyckie, a od północnego zachodu na długości ok. 0,9 km sąsiaduje z miastem Jastarnia (jej częścią Juratą). Według danych z 1 stycznia 2011 r. powierzchnia miasta wynosiła 21,72 km². Miasto stanowi 3,7% powierzchni powiatu. Według danych z 2002 r. Hel ma obszar 21,27 km², w tym użytki leśne 87%. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa gdańskiego.
 • madohora2 31.07.13, 21:12
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/tbTY49MiavuufTRtvB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:14
  Od początków Helu do 1918 r.

  Hel został po raz pierwszy wzmiankowany w 1198 r. jako kaszubska wieś o nazwie Gellen i ośrodek handlu śledzia. W jednej z duńskich kronik wspomniano, że uszkodzony statek króla Waldemara II Zwycięskiego osiadł na „Wyspie Hel”. W XIII w. wieś stała się jednym z najważniejszych centrów handlowych regionu, rywalizującym z pobliskim Gdańskiem. Zgodnie z przesłankami historycznymi już przed 1266 r. Hel posiadał prawa miejskie nadane na prawie lubeckim przez księcia pomorskiego Świętopełka II. Akt lokacyjny został potwierdzony przez Krzyżaków w 1378 r. (również na prawie lubeckim), gdy ci zajęli miasto, opanowując Pomorze Gdańskie. Początkowo miasto było położone około 1,5 km od dzisiejszego centrum. Mieściło kościół, szpital, ratusz, dwa rynki i mały port. Jednakże w XV w. półwysep zaczął się zmniejszać na skutek erozji i wkrótce miasto przeniesiono w bezpieczniejsze miejsce. W 1417 r. zbudowano kościół św. Piotra, patrona rybaków. Hel doświadczył okresu wzrostu, ale później ustąpił miejsca szybciej rosnącemu miastu Gdańsk. W 1466 r. król Polski Kazimierz IV przyznał Hel jako lenno władcom Gdańska, kończąc stuletnią walkę o dominację nad gospodarką Zatoki Gdańskiej. W 1526 r. król Zygmunt I Stary wycofał wszystkie przywileje przyznane wcześniej Helowi i sprzedawał miasto z półwyspem władzom miasta Gdańska. Od tamtej pory los Helu był związany z większym sąsiadem. W XVII w. i XVIII w. przedłużające się działania wojenne i klęski żywiołowe poważnie zaszkodziły miastu, którego populacja znacząco zmalała i w 1872 r. rząd nowo utworzonego państwa niemieckiego zniósł prawa miejskie, przyznane Helowi sześć wieków wcześniej. Upadek został powstrzymany w 1893 r., kiedy we wsi został zbudowany port rybacki. Stanowił on schronienie dla statków rybackich, ale także stał się popularnym celem wycieczek weekendowych dla mieszkańców Gdańska i Sopotu. W 1896 r. wsi przyznano status nadmorskiego uzdrowiska. W 1905 r. miejscowość liczyła sobie 604 mieszkańców, z czego 93,2% stanowili Niemcy, zaś 6,3% – Kaszubi. 91,6% ludności było protestantami.
 • madohora2 31.07.13, 21:15
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/7i5H7Nm3m7MJ9UoBhB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:16
  Lata 1918-1939

  Mimo zdecydowanej przewagi ludności niemieckojęzycznej, traktat wersalski przyznał miejscowość odrodzonemu państwu polskiemu. Dzięki strategicznemu położeniu u wejścia do Zatoki Gdańskiej, Hel stał się ważnym punktem na militarnej mapie kraju. W 1921 r. ukończono budowę linii kolejowej łączącej Gdynię z Helem, w 1922 r. do Helu dotarł pierwszy pociąg pasażerski, w 1931 r. otwarto port wojenny. W 1936 r. utworzono Rejon Umocniony Hel obejmujący przede wszystkim tereny należące do obecnie istniejącej gminy Hel.
 • madohora2 31.07.13, 21:16
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/smCzF6jjrMitERGFpB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:17
  Hel znajdował się na terenie Rejonu Umocnionego Hel, który bronił się do 2 października 1939 r.
 • madohora2 31.07.13, 21:18
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/GM5ipie8hqSbpmPFaB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:19
  Po 1945 r. Hel dostał status miejsca szczególnie ważnego strategicznie co wiązało się z tym, że na Hel mogli przyjechać tylko obywatele PRL (podobny status w ZSRR miał Władywostok). Obostrzenie w dostępie do Helu zniesiono dopiero ok. 1989 r., a same szlabany zniknęły dopiero w latach 90. XX w. (pozostałości rogatek znajdują się do dziś na drodze dojazdowej do miasta)[7]. W 1963 r. miasto odzyskało prawa miejskie. W 1979 r. miasto udekorowano Krzyżem Grunwaldu II klasy
 • madohora2 31.07.13, 21:20
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/6QWFTMOa3BfZm8rsNB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:21
  28 listopada 2005 r. władze miasta Hel nadały tytuł honorowego obywatela kończącemu swą drugą kadencję prezydencką Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, który wg opinii radnych spędzając swe urlopy na Helu przyczynił się znacznie do promocji miasta
 • madohora2 31.07.13, 21:21
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/2s7DvRAh9lbHaVbdJB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:23
  Pochodzenie nazwy miasta nie zostało dotąd jednoznacznie wyjaśnione. W języku staropolskim nazwa Hel oznacza "wydmę, pustkowie, cypel", od której oprócz Helu miała się wywodzić również wcześniejsza nazwa Elbląga - "Helbląg".
  Część badaczy wskazuje na jej źródło w językach germańskich. Na holenderskiej mapie z XVII w. cały półwysep nazywany jest Heel. Nazwę swoją zawdzięcza najprawdopodobniej żeglarzom – kupcom dążącym tutejszymi szlakami na tereny Prus (do Truso). Anton Englert – archeolog z Muzeum Łodzi Wikingów w Roskilde (Dania), wyjaśnia pochodzenie nazwy uwarunkowaniami geograficznymi. W języku duńskim bowiem „hæl” oznacza obcas buta (ang. „heel”wink, zaś tradycyjne duńskie nazewnictwo żeglugowe często posługiwało się odniesieniami do części ciała – np. „næs” – nos, „hoved” – głowa, „albue” – łokieć[potrzebne źródło].
  Wg innej teorii nazwa wywodzi się od imienia nordyckiej Bogini zaświatów Hel, której miejsce kultowe znajdowało się zapewne na Mierzei Helskiej, bądź od starogermańskiego określenia piekła („heel”, kraj Bogini Hel), kojarzonego w germańskiej mitologii z zimnem. Uzasadniane jest to panującym na półwyspie klimatem, zimniejszym niż choćby na położonej bardziej na północ Gotlandii.
 • madohora2 31.07.13, 21:24
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/GmL5BmegFNLBYbo3UB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:25
  Port Hel – cywilny port morski nad Morzem Bałtyckim, w południowej części Mierzei Helskiej, położony w woj. pomorskim, w powiecie puckim, w Helu. Port w Helu stanowi bazę dla floty rybackiej i żeglugi turystycznej. Znajduje się tutaj przystań rybacka, jachtowa, pasażerska, a także morskie przejście graniczne, przez które odbywa się ruch osobowy i towarowy. Obsługuje je placówka Straży Granicznej z Władysławowa. W porcie przy nabrzeżu Rybackim cumuje morski statek ratowniczy typu R-27 "Sztorm 2" należący do Służby SAR. Zarejestrowana flota kutrowa w Helu w 2006 roku obejmowała 12 jednostek pływających, których łączna pojemność brutto wynosiła 1400.
 • madohora2 31.07.13, 21:26
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/DGYJabPT5Kt3ykIusB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:28
  Port Hel (przy współrzędnych 54°36′N 18°48′E ) jest położony w południowej części Mierzei Helskiej, przy zachodniej stronie cypla mierzei, przy wschodnim wybrzeżu Zatoki Puckiej. Port cywilny znajduje się w południowo-zachodniej części układu miejskiego, na południe od portu wojennego Hel oraz fokarium. Na wschód od portu w środkowej części cypla mierzei znajduje się Latarnia Morska Hel. Do portu Hel mogą wchodzić statki, których długość nie przekracza 80 m i zanurzenie 6,0 m przy średnim stanie poziomu wody w porcie. Na torze podejściowym i w porcie statki są obowiązane poruszać się z bezpieczną prędkością, nie większą niż 5 węzłów. Dla statków o długości większej niż 50 m pilotaż jest obowiązkowy. Do portu prowadzi tor wodny o głębokości technicznej 7,0 m, szerokości w dnie 60 m i długości 0,37 km do prawej główki wejściowej. Przystań jachtowa posiada 35 stanowisk dla jednostek sportowych i turystycznych o zanurzeniu maksymalnym 4,5 m. Ruchem statków kieruje Bosmanat Portu Hel podległy pod Kapitanat Portu Hel.
 • madohora2 31.07.13, 21:28
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/bdsHe6e9nN6qRbxgBB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:30
  Granice portu cywilnego w Helu zostały określone w 1957 roku przez Ministra Żeglugi Infrastrukturą portową administruje Urząd Morski w Gdyni, a podmiotem zarządzającym jest spółka Skarbu Państwa – Zarząd Portu Morskiego Hel "Koga". Port Hel posiada 2 falochrony zewnętrzne: Zachodni o długości 615 m i Południowy o długości 180 m. Na główkach falochronów znajdują się stałe światła wejściowe zielone i czerwone. Wejście do portu usytuowane jest od strony Zatoki Puckiej. Port w Helu posiada baseny portowe, powstałe w wyniku podzielenia akwatorium pirsami. Port Hel stanowią 3 akweny: basen wejściowy (awanport) (o powierzchni 6,1599 ha), basen Rybacki (2,4175 ha) oraz basen Jachtowy (0,9750 ha). Od północno-zachodniego falochronu o łukowatych kształcie odchodzi pirs Rybacki, który oddziela basen Rybacki przy wschodniej części od basenu Jachtowego. Od wschodniej strony lądu odchodzi betonowy pirs Kaszubski, który nie domyka basenu Rybackiego a pozostawia wejście o szerokości 82 m. W Basenie Jachtowym zainstalowano pomosty pływające dla jednostek sportowych. Głębokość basenu Rybackiego waha się od 4 do 5 m, natomiast w pozostałej części portu głębokość waha się od 5 do 8 m. Od zachodniego falochronu w środkowej części portu odchodzi pirs Wewnętrzny, który wydziela przystań pasażerską w zewnętrznym basenie portowym. Łącznie w Porcie Hel znajduje się 1630 m nabrzeży a głębokość w porcie waha się od 4 do 8 m. W 2006 roku oddano do użytku usytuowany w porcie punkt informacji turystycznej, który dzięki swojej nietypowej budowie stał charakterystycznym punktem miasta. Kutry miejscowych rybaków pływają z sygnaturą HEL na burcie.
 • madohora2 31.07.13, 21:31
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/YG0342h7aDWbYrvsTB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:33
  Pierwsze kotwicowisko dla rybaków na Helu zbudowano w 1883 roku na przybrzeżnej mieliźnie o szerokości ok. 350 m. W latach 1892-1898 kotwicowisko zostało rozbudowane w port o powierzchni 3 ha i głębokości 2,5 m. Zachodni falochron o łukowatym kształcie i długości ok. 320 m został zbudowany na bazie podwójnej drewnianej palisady, którą wypełniono wewnątrz kamieniami, na podkładce z faszyny. Następnie dobudowano do lądu wschodnie molo o długości 120 m. W 1921 roku drewnianą konstrukcję częściowo wymieniono na betonową. Wg danych z 1921 roku w porcie na Helu było zarejestrowanych 180 rybaków, a także 42 kutry motorowe i 175 rybackich łodzi żaglowo-motorowych. W 1922 roku Hel połączono linią kolejową z Puckiem. W 1923 roku zmodernizowano port zastępując drewniane elementy konstrukcji solidną betonową nadbudową, a także przedłużając zachodni falochron. W 1928 roku zostały rozpoczęte prace przygotowawcze do budowy portu dla Marynarki Wojennej, który od początku dysponował betonowymi nabrzeżami oraz głębszym basenem portowy
 • madohora2 31.07.13, 21:34
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/42VRWEB3EaWOYLNGoB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:35
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/QlMMeEGocfoKGReKwB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:36
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/IYlbkF6qPdyZN7FOiB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:38
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ZafGLt2P1Ev7FB6EKB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:43
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/KxEeTRYPmaBt0Ohs4B.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:44
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/6mAaug9D48sp5bwT5B.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:45
  Muzeum Rybołówstwa w Helu – oddział Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Muzeum mieści się w przejętym przez państwo poewangelickim kościele świętych Piotra i Pawła z XV wieku. Budynek muzeum usytuowany jest w samym centrum miasta, nieopodal portu, w posiadaniu Centralnego Muzeum Morskiego znajduje się od roku 1972.
  Na wystawach w Muzeum Rybołówstwa prezentowane są zagadnienia związane z historią Bałtyku, rybołówstwem na Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym, dziejami samej Mierzei Helskiej, a także ze współczesnymi problemami związanymi z gospodarką morską. Na terenach przy muzeum znajduje się skansen tradycyjnych łodzi rybackich.
 • madohora2 31.07.13, 21:46
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/uvibiFaG9N7L7z3AfB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:47
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/4EFnYSNhKOABcdt3nB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:49
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/5xpl9jD8BnOs1rVqTB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:50
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ysWbzo9b33QFwPpZLB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:51
  Ulica Wiejska w Helu – reprezentacyjny deptak o długości około 900 metrów w centrum Helu. Rozciąga się od skrzyżowania z ul. Przybyszewskiego na północy do ronda z ul. Kuracyjną i Leśną na południu. Ruch samochodowy na tej ulicy jest bardzo ograniczony. Na niektórych odcinkach jest to ogólnodostępna droga jednokierunkowa, a na pozostałych odcinkach możliwość wjazdu mają tylko mieszkańcy, zaopatrzenie, służby mundurowe itp. Przy ulicy znajduje się m.in. ratusz, poczta, zabytkowa Maszoperia oraz liczne kawiarnie.
  Początkowo ulica była nazywana Morską. Później otrzymała oficjalną nazwę Wiejska. W latach 1945-1990 nosiła nazwę generała Waltera. Od 1990 r. ulica ponownie nosi nazwę Wiejska.
 • madohora2 31.07.13, 21:53
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/BoAsoBh0vhyjOWkjUB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:53
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/FNc7lNDYuVyWLpUJ2B.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:55
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/FN8oxDK1ciVl4vCOpB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 21:56
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/tY6se0Nw6UwJhcbTgB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:01
  Dąb " św. Franciszek" liczący około 250 lat, rosnący na terenie należącym do Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów, o wysokości 28 m i obwodzie 3,8 m.

  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/DRHOHYyRU7BBmnP1HB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:04
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/SPnwfnYYZqiqpbP2BB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:05
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/B5cAgJfDIEhnmYPIvB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:06
  Kazimierz Demel (ur. 9 marca 1889, zm. 27 września 1978) − biolog, pionier polskich badań na morzu, znawca flory i fauny Bałtyku.
  Urodził się w Zawodziu koło Katowic, jego ojciec był doktorem chemii i pracował jako dyrektor w fabryce chemicznej. Po zdaniu matury w 1908 podjął studia przyrodnicze na Uniwersytecie Lwowskim, skąd po roku przeniósł się na Uniwersytet Genewski. W 1911 otrzymał tytuł magistra i rozpoczął pracę na miejscu jako asystent w Zakładzie Zoologii. W 1913 powrócił do kraju z powodu choroby ojca, nostryfikując swój dyplom na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym czasie rozpoczął pracę w Warszawskim Towarzystwie Naukowym, co dało mu możliwość odbycia staży naukowych w Villefranche-sur-Mer (Prowansja) i Murmańsku, podczas których ostatecznie skierował swoją uwagę zagadnieniom związanym z biologią morza. W 1916 roku, w związku z toczącą się I wojną światową, został przymusowo wcielony do armii rosyjskiej, skąd po roku udało mu się przejść do organizowanego na terenie Białorusi I Korpusu Polskiego, pod dowództwem gen. J. Dowbora-Muśnickiego. Po zakończeniu działań wojennych zgłosił się ponownie jako ochotnik do służby wojskowej, odbywając kampanię na froncie wołyńskim oraz biorąc udział w walkach na terenie śląska, za co został wyróżniony licznymi odznaczeniami.

  W 1923 podjął pracę w Morskim Laboratorium Rybackim, mieszczącym się początkowo na Helu, później (w związku ze zmianami organizacyjnymi i przemianowaniu jednostki na Morski Instytut Rybacki) w Gdyni. Pracę doktorską z dziedziny biologii morza obronił w 1938 na Uniwersytecie Jagiellońskim. W sierpniu 1939 roku ponownie zgłosił gotowość do służby, jednak z uwagi na przekroczony 50. rok życia jego wniosek nie został przyjęty. Wojnę spędził w Warszawie, angażując się w tajną działalność dydaktyczną, a po jej zakończeniu powrócił do Gdyni. Tutaj rozpoczął energiczne starania mające na celu odtworzenie macierzystego Laboratorium, w którym szybko został zastępcą kierownika. W 1950 uzyskał habilitację, siedem lat przed otrzymaniem godności profesora zwyczajnego. W latach 1951-1960 pracował jako kierownik Działu Oceanograficznego MIR oraz członek jego Rady Naukowej; potem przeszedł na emeryturę, nie zaprzestając pracy twórczej.
  Poza badaniami prowadzonymi w Morskim Instytucie Rybackim, prowadził wykłady w Wyższej Szkole Handlu Morskiego oraz na wydziale rybackim Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Był wieloletnim członkiem Międzynarodowej Rady Badań Morza w Kopenhadze. Napisał ponad 250 dzieł, w tym wiele podręczników (m. in. bardzo cenione Życie morza, Biologię morza, Zwierzę i jego środowisko czy Morza i oceany) i opracowań popularnonaukowych. Morski Instytut Rybacki co roku na jego cześć przyznaje specjalne odznaczenie, Medal im. Profesora Kazimierza Demela, "za wybitne osiągnięcia naukowe i organizacyjne w badaniach oraz w popularyzacji wiedzy o morzu w dziedzinach: biologii, ekologii i rybactwa".
 • madohora2 31.07.13, 22:07
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/jdj099KDq5zrNYQabB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:08
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/3o8VvwKcfp06yODnxB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:10
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/VLeDU30EvSGWNkTskB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:14
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ToRMimvi5vgs6m5PCB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:14
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/Zq8D7wgj6qlrz4gmTB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:31
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/8hqDrDWSivNyANMIhB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:32
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/xscxKI2kbHGAcdnaRB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:36
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/xQJeaI56YY2DT86ZIB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:37
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/Kf6rTjhOAEv9apcPNB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:38
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/NIPBoxeqhZhii0BjIB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:40
  Od niepamiętnych czasów istniała na Helu osada rybacka.
  W 1378 r. wielki mistrz krzyżacki, Winryk von Kniprode, nadał jej prawa miejskie. Mniej więcej w tym samym czasie powstał najstarszy kościół na półwyspie, poświęcony Najświętszej Maryi Pannie, w którym znajdował się Jej cudowny wizerunek. Z czasem świątynia popadła w ruinę.
  W XV w. wybudowano nowy kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W 1482 r. osadzono przy nim stałego proboszcza.
  Ponieważ prawo patronatu nad Helem otrzymali gdańszczanie, którzy w XVI w. w większości przyjęli luteranizm, przeto i Hel stał się w szybkim tempie protestancki.
  Już w 1526 r. przy kościele parafialnym został ustanowiony luterański pastor Henryk. Gorliwy biskup włocławski Rozrażewski, do którego diecezji należał Hel, upominał się energicznie o zwrot katolikom zagrabionej świątyni, jednak bezskutecznie.
  Protestantyzacja i germanizacja półwyspu następowała bardzo szybko.
  W XIX w. osada bardzo podupadła. Mieszkało tam zaledwie 400 mieszkańców - prawie wszyscy byli wyznawcami luteranizmu i posługiwali się językiem niemieckim. Katolików było tylko czterech (jedna rodzina) i należeli do parafii w Jastarni.
  Odrodzenie katolicyzmu a zarazem polskości nastąpiło po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. W 1928 r. bp chełmiński Stanisław Okoniewski ustanowił na Helu ośrodek duszpasterski, a w 1936 r. parafię.
  Ponieważ dawny kościół parafialny, zajęty przez luteran, został zamieniony na muzeum rybackie, toteż w latach 1930-33 wybudowano nową świątynię, którą w październiku 1934 r. poświęcił bp Stanisław Okoniewski.
  Po drugiej wojnie światowej życzliwy franciszkanom bp Kazimierz Kowalski zlecił im duszpasterstwo na Helu.
  Po utworzeniu w 1991 r. Prowincji św. Franciszka z Asyżu placówka na Helu weszła w skład tejże prowincji.
 • madohora2 31.07.13, 22:40
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/B28esBlBCkizOk2zhB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:41
  Parafia pw. Bożego Ciała w Helu – wchodzi w skład dekanatu morskiego archidiecezji gdańskiej. Parafia obejmuje swoim zasięgiem miasto Hel. Powstała w 1936 dekretem ówczesnego biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego. Kościół parafialny został wybudowany w latach 1930-1933, konsekrowany w 1934 przez biskupa Stanisława Okoniewskiego. Parafia prowadzona jest przez franciszkanów z prowincji poznańskiej. Ich domem zakonnym jest Klasztor franciszkanów
 • madohora2 31.07.13, 22:42
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ZBWVAe9QbiBkZjHsyB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:43
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/Rmx1owBAtRZK1ezRAB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:44
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/Ntg63lSJtglQzk3QwB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:45
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/YQl2s9rO7htHgC10UB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:46
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/JQBa9wyFNBaBxWBrOB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:47
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/M0ZnZGyQ3FmTrVblkB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:48
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/qtbvpr5zW1bSdwGftB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:49
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/FLc7rNE1pU6UKDNb8B.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:50
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/7F4AbMxB2dqVLzPpTB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:51
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/PDTGjclHWYWbBnr9bB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:52
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/zgWA6K6162kQI0g8BB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:53
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/wm8YVidqpdiyTWyIlB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:54
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/a8yeDDJk9K5ukhK7rB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 22:56
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/CxiIoJ8aenokGKLgDB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:01
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ZknABibb5Tj0ml64yB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:02
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/cpjmhmCNPM1FSpxHEB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:04
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/dSaBQa7BN8vejWH4rB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:05
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OPEJCS2zqe37jaaF7B.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:07
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/8EmxSB0odp6u9BLhPB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:08
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/GRldInZEbUIhaHeKoB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:09
  piaszczyste plaże – w tym od 2004 r. odcinek plaży morskiej strzeżonej – jako jedynej w Polsce – przez zespoły ratowników z psami rasy nowofundland i landseer
 • madohora2 31.07.13, 23:10
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/Ac01DazAQuaCAsKaKB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:10
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/Kf4nVOnM94nneqIRjB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:12
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ofzz5wRaTio4S6RamB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:12
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/eBAMoFzQ8cn7UOef1B.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:13
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/jcubn0jmfujxJMvITB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:16
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ZVMYIPBJWSB1QkP0xB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:17
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/jhqiHiBVhLAs65tVhB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:18
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/VgWOvaq9ZoBkSNSrcB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:18
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/1ieqIAj1lpaS9Brf0B.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:19
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ossY0Q0aHyskChY4DB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:43
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/pQb8RRkz1LTm7bvBeB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:44
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/rJEUT9BfBj5ZE5FAlB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:44
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/d54CsntShp3PgNaeaB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:46
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/Vh4nFWRbyx409holBB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:47
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/cBE7Jps0wyqy6tBpzB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:48
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/gyssNWDctH4h1BYZbB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:49
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/oiM5V2opSoIusBpq7B.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:51
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/sk3rLFzfTdOmvyJYxB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:52
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/CmayY5NAbhmDiNdBgB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:54
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/PMtGD6GICz0GpWwbxB.jpg
 • madohora2 31.07.13, 23:56
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/PaH84fUacL7yv11O9B.jpg
 • madohora2 01.08.13, 00:01
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ju8STlHvy8Ju2s2jbB.jpg
 • madohora2 01.08.13, 00:02
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/toESgUYBxBnfVgpDHB.jpg
 • madohora2 01.08.13, 00:03
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/upWbvZ2cd0WUoyBbNB.jpg
 • madohora2 01.08.13, 00:04
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/3B4yLraL5ZGWQQ52bB.jpg
 • madohora2 01.08.13, 00:05
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/lAZGNRcz1YobaHaOtB.jpg
 • madohora2 01.08.13, 00:06
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/IDNsx9q8jrMmEFqouB.jpg
 • madohora2 01.08.13, 00:07
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/pB0heJRVFJ2WtSOyHB.jpg
 • madohora2 01.08.13, 00:08
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/Ya2bSg6yUVP49qWtHB.jpg
 • madohora 11.07.14, 20:33
  Widzisz przyjacielu
  Byłam też na Helu
  Zeszły rok był bogaty w podróże
  Ale nie mogę już tak dłużej
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 01.02.15, 14:26
  Podróżowałam kiedyś bez mała
  I wiem, że piękna jest nasza Polska cała
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 04.02.15, 21:54
  Bielsko – Biała

  Gdy wysiadasz z pociągu, pomysły masz z głowy
  Nawet nie myślisz, że ten dworzec jest zabytkowy
  Możesz się przejść tutaj wąskimi uliczkami
  I na rynku na chwilę na kawę zostaniesz
  Muzeum włókiennictwa lub muzeum techniki
  I to na wzgórzu zamkowym. I po co te krzyki
  Gdziekolwiek nie pójdziesz, tam coś znajomego
  Bo to cię Bielsko zaprasza, kolego!
  Albo gdy piękna pogoda, niebo bez chmury
  Możesz wybrać miejsce, gdzie pójdziesz w góry
  Kiedyś chyba pastwisko dla owiec
  Później wyrosło schronisko Dębowiec
  A wyżej Szyndzielnia, jak piękna pani
  Nie zmęczysz się idąc na nią ani, ani…
  Na górze schronisko, w schronisku herbata
  Można rozgrzać kości tak przy końcu lata…
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 04.02.15, 21:55
  Cieszyn

  Kiedyś był most. Most to symbol był wielki
  Było to przejście graniczne dla małych i wielkich
  Teraz mamy strefę i most nam stoi otworem
  Można jeździć do Cieszyna we środę czy wtorek
  Można też w sobotę, można też w niedzielę
  Usiąść albo w Polskim albo Czeskim kościele
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 04.02.15, 21:55
  Polski Cieszyn

  Pełno jest tutaj zaułków, uliczek
  I pełno kolorowych małych kamieniczek
  Wąskimi uliczkami dojdziesz do ryneczku
  Taki sam by Cieszyn, gdy byłam tu jako dziecko
  Tu ratusz, tu galeria, kawiarnia w podcieniach
  Tutaj ma się wrażenie, że nic się nie zmienia
  I jeszcze park. W parku dwie wiewiórki
  Tutaj trzeba przejść trochę pod górkę
  Lecz jak spojrzysz w dół i w dal popatrzysz
  To i Polski i Czeski Cieszyn zobaczysz
  Zobaczysz Olzę co się jak wstęga wije
  I dwa miasta a każde z nich żyje…
  A jak podchodzisz tak na tą górkę
  Restaurację „Baszta” tam wejście przez furtę
  Tam ciemno, zimno no i dużo cienia
  Bo „Baszta” też nam się nie zmienia
  Na obiedzie jednak tam dawno temu byłam
  Ostatnio, tak dość szybko kawę wypiłam
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 04.02.15, 21:55
  Czeski Cieszyn

  Kiedyś ktoś tylko wołał wódka i piwo!
  A ja? Ja poszłam Muzeum podziwiać
  Panie tam tak tym bardzo się zdziwiły
  Że mnie po całym muzeum oprowadziły!
  I jeszcze Kościół – nie pamiętam wezwania
  Tam dzwon jak u nas dwunastą wydzwania
  Potem kawa, ciasteczko w kawiarni
  Tak też czas można spędzić ciekawie i ładnie
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 04.02.15, 21:56
  Skoczów

  Do Skoczowa tylko zaglądałam przejazdem
  Gdy się do Ochab wybierałam na jazdę
  I chociaż czasami długo musiałam tam siedzieć
  Więcej o stadninie mogłabym powiedzieć
  Ryneczek, podobny do innych jak w małych miasteczkach
  Można go obejść w koło no i zaraz przestać
  Kawiarenki, reklamy, parasole
  Lecz ja jednak moje konie wolę
  Dzisiaj już Skoczów tak rozbudowane
  Z wszech stron hotelami, motelami obwarowany
  Miejsce komunikacji w różne górskie strony
  Skoczów, trochę spokojny a trochę szalony
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 04.02.15, 21:56
  Izby

  Gdybyś był kiedyś w okolicach Górskiej Krynicy
  Znajdź czas, by Tylicz także zaliczyć
  W Tyliczu jak „U Pana Boga za piecem”
  Tak pomalutku życie się plecie
  Kościół i cerkiew stoją pod dwóch stronach
  Ksiądz z popem razem, możesz się przekonać
  W cerkwi w Tyliczu historia opisana
  A tam cerkiew w Izbach wspomniana
  A jak chcesz te Izby zobaczyć
  To kieruj się z Tylicza do Mochnacki
  W połowie drogi zobaczysz asfalt w lesie
  Ta droga cię w górę do Izb zaniesie
  W Izbach jest cmentarz, cerkiew murowana
  Prawosławna, dzisiaj już trochę zaniedbana
  Piękne witraże w oknach są dane
  I krzyż stoi co ramiona ma złamane*
  A wokół jak na wsi, domy, gospodarstwa
  Gdzie zboże i trawa ludziom wyrasta
  I może w dzisiejszych czasach cię to zdziwi
  Ludzie wokół są bardzo życzliwi…

  *Chodzi o prawosławny krzyż, który ma jedno ramię ustawione w poprzek, tak jakby
  było złamane
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 26.01.14, 16:05
  A gdzie w tym roku spędzą wakacje
  Może w leśniczówce po twojej babce?
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 27.04.14, 22:18

  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 03.11.14, 11:30
  Widzisz przyjacielu
  Byłam też na Helu
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 27.05.15, 23:39
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 25.08.15, 17:14
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • madohora 29.04.16, 14:58
  Druskieniki, (dzisiaj Litwa) uzdrojowisko solankowo borowinowe i światłolecznicze. Wysokość 198 m. nad p. m. na pra wym brzegu Niemna, w pow. grodzieńskim. Wskazania: cierpienia goścowe i dnowe (gicht), pozostałości pozapalne
 • madohora 30.04.16, 19:40
  Morszyn, zdrojowisko solankowe, wody gorzkie. Na Podkarpaciu, koło Stryja, 325 m. n. p. m. Kolej, poczta, telegraf i telefon w miejscu. Okolica podgórska, lesista. Gorzkie solanki pitne, podobne do Marjenbadzkich, b. silne (używa się tylko rozcieńczonych). Warzelnia soli gorzkiej. Kąpiele solankowe, borowinowe, słoneczne i wodolecznictwo. Kąpiele CO 2 Wskazania: otyłość, dna (gicht), kamica wątrobowa, lekka cukrzyca, choroby jelit, gościec stawowy i mięśniowy, stany pozapalne miednicy ma-
  łej, guzy krwawnicze. Liczne wille, lekarz, masażyści, frekwencja około 1.500 osób. Zdrojowisko zaciszne.
 • madohora 01.05.16, 00:18
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/BmFsXnbzbF09X4t8wX.jpg
 • madohora 06.11.16, 19:53
  ***
 • madohora 02.04.17, 19:44
  ***

  --
  prezent
 • madohora 29.07.17, 17:47
  ***

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ATtIztHQt58Oy5eWvX.jpg
 • madohora 04.09.17, 22:18
  ***
 • madohora 15.09.17, 15:29
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/2HJODeT7XkTb2i9OMX.jpg
 • madohora 30.09.17, 15:07
  KRUSZYNIANY
 • madohora 25.02.18, 12:29
  BOHUMIN I KRUSZYNIANY POMNIKAMI HISTORII
  --
  serce
 • madohora 26.02.18, 12:48
  JASTRZĘBIE ZDRÓJ
  --
  serce
 • madohora 27.02.18, 19:09
  O ŁODZI MÓWIĄ MIASTO ZOMBIE CZY BYTOM BĘDZIE NASTĘPNY

  NIKISZOWIEC, GISZOWIEC, BYTOM JESIENNE ZDJĘCIA

  BYTOM NA VI

  BYTOM NA VI cz. II

  BYTOM NA VI cz. III

  BYTOM NA VI cz. IV - ROZBARK

  BYTOM

  CMENTARZ MATER DOLOROSA W BYTOMIU
  --
  serce
 • madohora 28.02.18, 22:46
  PARK CHOPINA,PALMIARNIA W GLIWICACH

  PALMIARNIA W GLIWICACH MOIMI OCZAMI

  ŚREDNIOWIECZNE GLIWICE

  RADIOSTACJA GLIWICKA POMNIKIEM HISTORII

  31.08.1939 MIAŁA MIEJSCE PROWOKACJA GLIWICKA

  RADIOSTACJA GLIWICKA

  SZOBISZOWICE

  CMENTARZ ŻYDOWSKI W GLIWICACH

  CMENTARZ ŻYDOWSKI W GLIWICACH

  MUZEUM ODLEWNICTWA W GLIWICACH

  GLIWICE NIE TYLKO WILLA CARO

  MUZEUM TECHNIKI SANITARNEJ W GLIWICACH

  ŚLADY EWANGELIKÓW W GLIWICACH

  GLIWICE
  --
  serce
 • madohora 01.03.18, 22:57
  POWIEDZMY ŻE REPORTAŻ Z RUDY ŚLĄSKIEJ

  W WIŚNIOWYM SADZIE

  RUDA ŚLĄSKA BYKOWINA

  RUDA ŚLĄSKA HALEMBA

  KOPALNA WIREK W RUDZIE ŚLASKIEJ

  OSIEDLE STASZICA W RUDZIE ŚLASKIEJ

  KOLONIA ROBOTNICZA FICINUS W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

  DWORZEC KOLEJOWY RUDA ŚLĄSKA CHEBZIE

  RUDA ŚLĄSKA NOWY BYTOM KILKA FOTEK

  BYŁAM W MUZEUM PRL-u W RUDZIE ŚLĄSKIEJ


  --
  serce
 • madohora 02.03.18, 20:37
  ŚLADAMI BĘDZIŃSKICH ŻYDÓW

  BĘDZIN
  --
  serce
 • madohora 02.03.18, 22:40
  DĄBRÓWKA MAŁA
  --
  serce
 • madohora 03.03.18, 23:16
  ARCHIKATEDRA CHRYSTUSA KRÓLA
  --
  serce
 • madohora 11.05.18, 22:47
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/uX9VClLj9fEuU7fa3X.png

  --
  serce
 • madohora 21.08.18, 15:15
  Bielsko-Biała (czes. Bílsko-Bělá, niem. Bielitz-Biala) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, w województwie śląskim, na Pogórzu Śląskim, u stóp Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, nad rzeką Białą. Jest siedzibą władz powiatu bielskiego, Euroregionu Beskidy, diecezji bielsko-żywieckiej Kościoła rzymskokatolickiego i diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego, a także głównym miastem aglomeracji bielskiej i centralnym ośrodkiem Bielskiego Okręgu Przemysłowego.
  --
  serce

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.