Dodaj do ulubionych

Na Śląskim Szlaku VI

 • zamknięty
  madohora2 30.07.13, 22:48
  Mirosława Bliwerta (1927-2007)- muzyka, kompozytora i organistę naszej parafii
 • zamknięty
  madohora2 30.07.13, 22:50
  Na cmentarzu znajdują się również dwa groby masowe, w których zostało pochowanych ok. 880 ofiar powojennego obozu "przejściowego" w Mysłowicach.
 • zamknięty
  madohora 30.10.13, 21:58
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/rAs5gdAbWHWSEN4bXX.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 30.10.13, 22:01
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/UdDtaKn3bQe3y4wudX.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 30.10.13, 23:30
  Na granicy trzech mocarstw

  Trzy wielkie mocarstwa zbiegły się swemi granicami w maleńkiej przestrzeni - tak, że schodzą sięnieomal w jednym punkcie i nadają temu miejscu nazwę pogranicza trzech mocarstw. Takie zbliżenie się granic trzech państ jest jedyną w swoim rodzaju osobliwością i zaciekawnia nas tem więcej, że znajduje się tak blisko Bytomia. Górny Ślązk, Królestwo Polskie i Galicya czylo państwo niemieckie, rosyjskie i austriackie znalazły się tam w bezpośrednim sąsiedztwie tylko małą rzeczką Przemszą, poboczną Wisły oddzielone. Już z dworca w Mysłowicach odsłania się piękny widok na całą dolinę Przemszy: na ostatnie wzgórza bogatych w węgiel gór Tarnowskich po stronie pruskiej a na rozległe wielkie obszary łąk, okolone lasem po stronie rosyjskiej. Idąc od dworca ścieżką wzdłuż toru kolejowego lasem sosnowym dochodzi się do położonej naprzeciw miasta wioski Słupny. Na wstępie do wsi ukazuje się dom przywodzący na pamięć nieomal legendową a jedna rzeczywistą i ponurą historyą: to dawna siedziba osławionego ks. Maksymiliana Sułkowskiego. Nazywają dom ten zamkiem, chociaż nigdy nie był wielkim ani okazały, a teraz już zupełną jest ruiną. Mijamy go a idąc przez wieś mimo oberży "Zur Dreikaisereckie" dochodzimy do celu. Stojąc na najwyższym punkcie pruskiego pogranicza obejmujemy wzrokiem całą tę tak pod względem geograficznym jak i historycznym, jak wreszcie cywilizacyjnym wielce zajmującą przestrzeń ziemi. U nóg maszych szumi tak zwana czarna Przemsza, tworząc z jednej strony granicę między Niemcami a Rosyją z drugiej między Niemicami a Austryą. Do czarnej Przemszy wpada biała Przemsza i stanowi granicę między Rosyą a Austryą. Na każdej wysuniętej kończynie tych trzech państw stoją ciche a jednak tak wiele mówiące słupy graniczne.

  Opis pochodzi z roku ok. 1910 pisownia oryginalna
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 30.10.13, 23:45
  - 2 -

  U góry na potężnym kolejowym moście z kamienia chodzi tam i sam austriacki posterunek, stanął bo pociąg z Krakowa w pędzie przejeżdża przez most i znika w lesie. Od strony rosyjskiej patrzy za nim zadumanym wzrokiem kozak na wysokim koniu z dzidą w reku. Ale nie długo duma bo ma obowiązek czuwać pilnie aby jaki rzeczny przemytnik nie przemknął się z towarem przez granicę. Bystrem przeto spojrzeniem kontroluje nawet krzewy przydrożne. Miejsce to ulubione dla kontrabandzistów, bo tuż za granicą leży wieś Niwkka, gdzie dawniej znajdowały się olbrzymie huty żelaza, dziś opuszczone. Zazwyczaj głęboka cisza panuje w tych stronach. Przerwie ją tylko czasem utarczka z przemytnikami. Poza tem spokój prawie uroczysty, jak gdyby przyroda odczuwała wielką polityczną doniosłość tej okolicy, która już nieraz była polem zajść pamiętnych i krwawych np w czasie polskiego powstania 1830 i 1863 roku gdy się tutaj Polacy i Moskale starli. Świetnej pomyślności wspomnieniem dla Mysłowic i okolicy są czasy, kiedy wskutek wojny na Wschodzie droga morska do Rosyi była zamkniętą i jedyną komunikację z Królestwem i Rosyą stanowiła kolej z Mysłowic do Szczakowy i Warszawy. Wtenczas cały ruch nadgraniczny skoncentrował się tutaj. Wiele rodzin zbogaciło się wtedy i potem - jak to zazwyczaj bywa - opuściło te strony aby we wielkim miastach użyć majątku.
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 30.10.13, 23:52
  - 3 -

  Bardzo ciekawe jest życie i ruch w Mysłowicach gdy w dzień targowy roi się od różnorodnych ludzi przybyłych dal zbytu i zakupna towarów z za ganicy. Wieśniaczki z Królestwa Polskiegi i z Galicyi w swych barwnych chustach i koralach, mnóstwo rosyjskich, austriackich i pruskich urzędników, każdy w innym uniformie, górnicy w swych strojach górniczych, żydzi z Galicyji w długich, czarnych chałatach i z pejsami, to wszystko zmieszanie w jednym, zbitym tłumie, ruchliwym jak fala. Mysłowice leżą tak blisko granicy że skoro się przejdzie most na Przemszy już się staje za granicą. Most ten podobno jest najdłuższym na Ślązku, ale właściwie tylko dwa pale wbite są na ziemi ślązkiej, pięć znajduje się na neutralnym gruncie reszta należy do Królestwa Polskiego.
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 30.10.13, 23:58
  - 4 -
  Przemsza chociaż nie szeroka jest miejscami bardzo głęboka i przy roztopach i odwilży w dosłownem znaczneiu słowa wylewa się poza granice tworząc jedno wielkie międzynarodowe jezioro. Dawniej obfitowały wody Przemszy w ryby ale obecnie niestety nie ma ich już prawie wcale. Żegluga odbywa się galerami, które w górę rzeki muszą ciągnąć konie. Przewożą one przeważnie węgle i to aż do Krakowa. Podobno istnieje zamiar zaprowadzenia parowców między granicą a Krakowem i Warszawą, ażeby zbyt produktów górniczych ze Ślązka ułatwić i powiększyć. Pogranicze trzech mocarstw jest bardzo godną widzenia miejscowością, którą każdy przybywający w te strony poznać powinien co jest nadzwyczaj łatwo skoro kolej dochodzi aż do celu

  Opis z roku ok. 1910 ( zachowana oryginalna pisownia)
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 00:01
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/pALcl8raf8qbH1dxVB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 00:41
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/FmtcpFbw6JgYdMKeuB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 00:43
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/VbuUfYxn8DFAe7EYxB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 00:47
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/TbTObis9sUVBfkRTkB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 00:49
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/xZDLavbKecSelBcQrB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 00:52
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/mT1NR65Y7uE1kmCixB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 12:06
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/8A3fhJaEinFkDlarqB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 12:09
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/YglBUE2aJxvkRpQmFB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 12:18
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/zKfRhQIuEzmCnT0UsB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 12:21
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/8LKLlwbJogY8vlVsVB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 12:23
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/veS4JRqNGbb4o2mDuB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 13:10
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/JFmHyb3tdBFT7bJGuB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 13:12
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/oxf1ByibVf3PR4EBWB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 13:15
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/BGIkDBT7aFOhbNWzYB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 13:17
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/SDqAWsvqPoBum2fGDB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 13:19
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/eQrfOHVtq5xgcFcfoB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 13:24
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/oYN3gUya978EYJsxvB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 13:32
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/pdIiDrVkmRuKA9RZ0B.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 13:58
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/IgPbjiABjYd0hpzrrB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 14:00
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/vmcfWscIJk4mlZKtzB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 14:02
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/vyMyb9OExGPbEEzLFB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 14:58
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ZEQipyl4PCl6ZrULBB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 14:59
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/paeslLjTTsB5hTaIbB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 15:36
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/WxUSmjMlYTzNnwcpBB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 15:38
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/mFuBg29Bo1VBjPOIfB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 15:40
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/FZ8eLA1q69ct17nnfB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 15:42
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/kqdR7cUd5uxQjR0obB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 15:51
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/bOZsBLuKW4yqH9pIoB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 15:53
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/pPlGgQzvnBmLwgBVhB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 15:55
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/h9HjpqN8yfEv3LQryB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 15:58
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/LN7youJLAWobMahWWB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 16:06
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/h1P0Ld24gPbxbqVwbB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 16:09
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/dswR3nQtbh32tx0dSB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 16:13
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/dPj0Lx8cuvvILbFlhB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 16:14
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/iNwa8SGksdNFf29BKB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 16:16
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/IbZCrJmI9OerbvGEuB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 17:58
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/QP6xDaS5BamHboPSwB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 18:00
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/6b0abBOcbc2Iw8ILwB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 18:04
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/aO9HHSTTma3risyoNB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 18:06
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/5obo5zREiMkcbKxf0B.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 18:09
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/AaSF2mFyr14eBqvF6B.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 18:22
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/Z6GwThfbWbhwUoIzBB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 18:25
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/vcBM5K8ZHoNoGpt9PB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 18:27
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/skKoSfHytqa3knBQTB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 18:30
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/d0BCe45Olfo2A0wOzB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 18:33
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/F2RCVDefQuDcZVEKQB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 18:43
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/TnbshUFBLzb31oekhB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 18:57
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/pMzp4lOB4nDFcE1UKB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 19:01
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/l57hUOP4fGlhJxaoyB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 19:03
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/y4xYV36QSxpzvM3N4B.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 19:07
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/duOdReBb1aZn9KBKjB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 19:20
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/JvgG9yRaQQ3DLxtKdB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 19:24
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/02ySb8MHclfkq4bBMB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 19:28
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/EAVBsyjY2qlM7Ft68B.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 19:31
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/AuaHmZh61qVeDBpcoB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 19:36
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/B1haQ8MyG6z1gWEopB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 19:48
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/b9hbfIHstROtehvkEB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 19:51
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/YQIw1KTGoKuLdmZa2B.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 19:54
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/PoUw6czfmNdG3LvaBB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 19:58
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/68mcs56VAZ3HAgsAZB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 31.10.13, 20:02
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/g7oaIHQtcY0UgaWP3B.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 14:01
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/afnrBaTWaytzcUQj6B.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 14:03
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/BZeS67rVINIM8MfitB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 14:06
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/DxKt7evZdhI7KEd0qB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 14:09
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/mf1BuJ11JePOwktT5B.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 14:11
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/61cz51bVETaLxsn3DB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 14:28
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/tY3h8HOLdlpBTLdfUB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 14:32
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/WzLAR8KhfsnnLLUeBB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 14:48
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/Dsxn8qtkEabVY0e77B.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 14:52
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/0iA68PTHIV2sBwBhlB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 14:55
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ji2AMtbuqZFUDzCyNB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 15:06
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ZRV5k4Bjgi4S5AVdxB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 15:08
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/s847YBrBNbx5Bl0bOB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 15:12
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/JOrHagUh0Qq54q7cQB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 15:14
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/QntVd0sBPZNOZB4PfB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 15:19
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/o3F33VQ6sJTsvP9FAB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 15:28
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/fabGG9nnjWCZRaJmLB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 15:33
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/cTEVo4mBiBWl0UtqbB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 16:44
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/Jj5EAIYMlN1oEZcHdB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 16:46
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/VagnTwpR8FvSM17T2B.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 16:49
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/jzUNvovwB6EpDcvwaB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 17:04
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/s6wO391OKgSMwDKOkB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 17:06
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/aFfOFVKbirsWDN0t9B.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 17:12
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/kEWwkVgGaktf5KhMdB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 17:19
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/Z7xiHwlgFm9YcqwL7B.jpg

  W CIESZYNIE ZNALEŹLI SPOSÓB NA UMIERAJĄCE DRZEWA, NIE WYCINAJĄ - POWSTAJĄ Z NICH DREWNIANE RZEŹBY
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 17:21
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/48eb6B7pu8h4mPMQvB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 17:39
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/dWtgpqa5yiKHhflidB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 17:41
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/a4RMcqCjsvrFKano1B.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 17:45
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/xCZ9Oo2J54skgEBC9B.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 17:46
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/D2vLGbRzfIIOyMfLEB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 17:49
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/eO7Og7oJdnGBW2D72B.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 18:01
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/shxoaD7VkC52PHdKMB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 18:04
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/48AEveat8Gnh03G82B.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 18:05
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/FBjUZPFVkQlV4lpyNB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 18:19
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/BSMRejRMYSKtGeisHB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 18:21
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/mmkmbcmaNQoonSYGnB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 19:54
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/LpOIjg12aCGDVMJrMB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 19:57
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/1mKhqKZMwUar33wRJX.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 02.11.13, 20:00
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/CTGLWBBzntCYbVHYQB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 03.11.13, 17:42
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/QFL2pr1WTCSyyTYyIB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 03.11.13, 17:46
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/7RtDfYyKkoPjOvumKB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 03.11.13, 17:48
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/b7bx5EgaICZfMTRdaB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 27.11.13, 12:16
  Lubecko jest to wieś w gminie Kochanowice. Znajduje się tam kościół parafialny Najświętszej Marii Panny z 1679 roku, rozbudowany w 1787. Sanktuarium Matki Boskiej Lubeckiej
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 27.11.13, 12:16
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/ALubecko_church.jpg/450px-ALubecko_church.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 27.11.13, 12:17
  Przy kościele znajduje się grób Franciszki Ciemiengi z Kanusa, jasnowidzącej,która zmarła w opinii świętości
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 27.11.13, 12:18
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/75/Gr%C3%B3b_Franciszki_Ciemiengi_p.jpg/400px-Gr%C3%B3b_Franciszki_Ciemiengi_p.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 27.11.13, 12:19
  Cudowny obraz Najświętszej Marii Panny w Lubecku na Górnym ślązku.

  W powiecie lublinieckim, 4 kilometry od miasta Lublńca, znajduje się wioska Lubecko. W niewielkim kościółku parafialnym przechowują tamże cudowny obraz Matki Boskiej, który się znalazł w następujący, nader dziwny sposób: W roku 1720 był w Lubeckim proboszczem
  ks. Henryk Zmięszkał, który do zarządzania dość znacznego gospodarstwa, miał przy sobie
  brata swego. Było to w samą oktawę Bożego Ciała; z probostwa zamierzano wywieźć gnój
  na pole, lecz nie było podobieństwem wozu, zaprzężonego w dwa tęgie a młode konie, mimo największego mozołu ruszyć z miejsca. Rozgniewany tem zarządca, sądząc, iż czeladka zanadto gnoju na wóz nałożyła, nakazał połowę ładunku zrzucić, a gdy i to mimo wszelkiego natężenia nie pomogło, nie posiadając się z złości, do reszty rozkazał wóz wypróżnić. Wtem spostrzegła zatrudniona przy tern dziewka, leżący w gnoju i promieniami otoczony obrazek Najśw. Maryi Panny, całkiem do obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej podobny z jednej strony, z przeciwnej zaś z wyobrażeniem podobizny Chrystusa Pana (Ecce homo). Zarządca odebrawszy wizerunek, wnet się domyśił powodu wyżej opisanego wypadku, kazał przeto dla przekonania się nałożyć na wóz tę samą mierzwę co przedtem, a zaprzągnąwszy konie, z łatwością zawieźli takową na przeznaczone miejsce. Wielce zdarzeniem tern zdziwiony, oczyścił zarządca starannie te skarby i pobiegł z niemi do brata, opowiadając mu całą "prawdę z wszystkiemi szczegółami, czego sam był naocznym świadkiem. Ksiądz Proboszcz słysząc to cudowne zdarzenie, zwołał wszystkich, którzy byli świadkami tego wypadku,
  a ściśle zbadawszy całą sprawę, poprosił Jego Eminencję ks. Biskupa włodawskiego, aby
  mu wolno było ten dziwnie odnaleziony obrazek publicznie wystawić. Uzyskawszy na to
  pozwolenie, wystawił go w wielkim ołtarzu ku czci Najświętszej Maryi Panny, gdzie do dziś dnia się znajduje, a lud okoliczny za wolą Boga wszechmogącego i przyczyną Matki Najświętszej licznych doznał tu łask. (1903 rok)
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 27.11.13, 12:20
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/q0MBe0h40irazp6jKB.jpg

  RYCINA POCHODZI Z 1903 ROKU Z KALENDARZA MARIAŃSKIEGO
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 27.11.13, 13:32
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/iWozomMGqUJI6Kgu5B.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 27.11.13, 13:36
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/g9LTMcrbsS7UrtLBuB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 27.11.13, 13:38
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/RZG6Pk6URoShxOw6zB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 27.11.13, 14:36
  Cudowny obraz Naj św. Marii Panny w Piekarach na Górnym Śląsku.

  W blizkości miasta powiatowego Bytomia znajduje sie Zakład górniczy, w którym od
  przeszło 600 lat ślązacy pracują. Ponieważ się tam osiedliło kilku piekarzy, którzy robotnikom dostarczali chleba, dlatego miejscowość tę nazwano "Piekary" Roku 1303 zaczęto
  tamże budować kościół; nawieziony materyał do budowy na wyznaczone miejsce, przenosił
  się dziwnym sposobem kilka razy na miejsce dzisiajszego kościoła. Za tem widocznie Boskiem życzeniem zbudowano kościół, w którym Najśw. .Marya Panna wiele cudów uczyniła, na
  miejscu, gdzie dziś stoi. Tutaj to 27 lipca 1679 roku saski książe August obrany na króla Polskiego złożył wyznanie wiary. 'Tutaj korzył się i modlił ze swym dworem król polski
  Jan Sobieski, w drodze do Wiednia Naj św. Panne u pomoc w wojnie tureckiej prosząc.
  W czasie grasowania zarażliwej choroby w Pradze w Czechach za prośbą cesarza i arcybiskupa
  sprowadzono obraz Najśw. Maryi Panny Piekarskiej w procesyi i oprowadzano go po
  ulicach miasta, o oddalenie zarazy prosząc, a zarażliwa choroba latała. Z wdzięczności
  cesarz, szlachta i obywatele miasta Pragi ofiarowali dary w złocie i drogich kamieniach.
  Mały stary drewniany kościółek stał do roku 1842. świętobliwy kapłan X. kanonik Ficek
  w roku 1849 dokończył budowy nowego kościoła, który też tego roku przez kardynała
  i księcia biskupa Melchiora Diepenbroka został poświęcony. Za staraniem biskupiego komisarza ks. Purkopa stanął w 1878 główny ołtarz z marmuru za 16,000 talarów. Kaplice na
  Kalwaryi przy kościele budować zaczęto za pomocą Najświetszej Maryi Panny, a pobożny
  lud górnośląski przysłużył się do szybciejszego ukończenia składaniem obfitych ofiar.
  Boga chwalcie, pozdrawiajcie :Marię Pannę. Wznoście głosy pod niebiosy tu nieustannie;
  W utrapieniu Ją wzywajcie, bowiem przez Nią otrzymacie, co tylko do zbawienia prosić będziecie. Więc że się ja nie omylę, o Panno święta, Boś Ty w Twojem miłosierdziu jest niepojęta, Która w Piekarskim obrazie, Cieszysz wiernych w ciężkim razie, Maryo Panno.

  Kalendarz Mariański na rok 1905
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 27.11.13, 14:51
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/1kbeT8BsQqLjNaYu7B.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 03.12.13, 16:39
  Góra Świętej Anny – najwyższe wzniesienie grzbietu Chełma na Wyżynie Śląskiej o wysokości 408 m n.p.m.. Wysokość względna mierzona od dna doliny Odry (przepływającej w odległości 6,7 km) wynosi około 220 m. Na szczycie i stokach wzgórza znajduje się wieś o tej samej nazwie.
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 03.12.13, 16:40
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/G%C3%B3ra_%C5%9Bw._Anny%2C_xxkazik.jpg/240px-G%C3%B3ra_%C5%9Bw._Anny%2C_xxkazik.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 03.12.13, 16:43
  Pierwotnie góra zwana była Górą Chełmską lub Chełmem, Wymieniona w 1561 jako Georgenberg, a w 1679 wymieniona jest po łacinie jako monte Heim. W języku niemieckim nazywana jest Sankt Annaberg, śl: Świyntô Ana, Anaberg. Polską nazwę Chełm, górę na „1350 stóp wysoką, Swiętojańską zwaną” w książce „Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej” wydanej w Głogówku w 1847 wymienił śląski pisarz Józef Lompa.
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 03.12.13, 16:46
  To wysokie wzgórze jest twardzielcem nefelinitowym w obrębie zrębu Chełma zbudowanego z wapiennych skał triasu. Nefelinity i zawarte w nich wielkie (do 80 m) bloki wapieni triasu i kredy oraz kredowych piaskowców, a także piroklastyki związane są z zapadnięciem się wulkanu istniejącego tu 27 mln lat temu (oligocen) i powstaniem kaldery. Obecnie odsłaniające się skały pochodzą z najgłębszej części kaldery, znajdującej się kilkadziesiąt metrów poniżej powierzchni, na której stał stożek wulkaniczny. Sam stożek został całkowicie zerodowany w neogenie. Miejscami stoki wzgórza przykryte są lessami związanymi ze zlodowaceniem północnopolskim. Na południowym stoku wzgórza istnieją nieczynne kamieniołomy: nefelinitu (rezerwat przyrody Góra Św. Anny) oraz dwa wapienia. W rezerwacie występuje niewielka krasowa Jaskinia w Rezerwacie o długości 5 m, a po drugiej stronie krawędzi znajduje się trochę mniejsza jaskinia. Rezerwat, od 2006, udostępniony jest turystom dzięki ścieżce dydaktycznej. Spośród chronionych zwierząt można tam napotkać m.in.: żmiję zygzakowatą, gniewosza i padalca.
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 03.12.13, 16:48
  W zamierzchłych czasach stała tu pogańska świątynia. Obecnie na Górze znajduje się bazylika i sanktuarium, z figurką św. Anny Samotrzeciej (XV wiek) z jej relikwiami, franciszkański zespół klasztorny z Rajskim Placem (dziedzińcem arkadowym) z lat 1733-1749, na którym stoi 15 stuletnich konfesjonałów, jest także grota wykonana na wzór groty z Lourdes oraz 40 kaplic kalwaryjnych z lat 1700-1709. Na szczycie Góry Św. Anny zbudowano w latach 80. XV wieku klasztor i kościół, który od XVIII wieku jest ważnym centrum pielgrzymkowym
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 03.12.13, 17:12
  Miedzy Gliwicami a Opolem na Górnym Śląsku wznosi się prześliczna góra Chełmska,
  dziś górą świętej Anny (Annaberg) zwana od kościoła tamże na cześć św. Anny wzniesionego
  Hr Jerzy Adam Franciszek Gaszyna, właściciel Oleśna i kilku innych posiadłości, pan bogobojny i miłosierny spostrzegał często, że góra Chełmska gęstemi lasami zarosła, jaśniejc jakimś nadzwyczajnem światłem. Widziano nawet zakonników, z zapalonemi świecami na górę wstępujących. Tam gdzie dzisiaj są stacye drogi krzyżowej, spostrzegano ognie promieniste. Te nadzwyczajne zjawiska spowodowały Gaszynę że około r. 1500 zbudował tu kaplicę na cześć, św. Anny. W 50 lat później ofiarowała baronowa _Anna Marya Nostic do tej kaplicy figurę św. Anny z drzewa rzeźbioną oraz z relikwiami tejże Świętej. Figura ta przedstawiajaca świętą Annę, piastującą na jednej ręce Najświętszą Pannę, a na drugiej Pana Jezusa, wraz z relikwiami, pochodzi z klasztoru Villo pod Lyonem we Francyi. dokąd krzyżownicy powracając z Carogrodu przywieźli niektóre fragmenty z kości świętej Anny. Z Francyi otrzymał figurę z relikwiami ,Jerzy, elektor Saski, a z Saksonii przeniesiono je uroczyście na górę świętej Anny.
  Odtąd lud pobożny coraz liczniej garnął się pod opiekę tej, która zasłużyła być Matką
  Bogarodzicy i doznawał coraz więcej łask i cudów za jej przyczyną. Dla obsługi tak
  licznych pielgrzymów sprowadził pobożny hr Melchior Ferdynand Gaszyna OO Reformatów
  z Krakowa, i zbudował im około kaplicy klasztorek drewniany około roku 1657, a następnie większy kościół z kamienia wzniósł z 7 ołtarzami. W roku 1709 wybudował tu Jerzy Adam Gaszyna, spełniając życzenie ojca swego Melchiora, wspaniałą Kalwaryę o 33 kaplicach lecz dla licznych trudności dopiero roku 1764 pierwsze nabożeństwo kalwaryjskie tu się odprawiło.
  Pomimo różnych kolei, jakie przechodzili OO Reformaci kościół św. Anny nie przestał
  być celem licznych pielgrzymek i dziś miło jest wspomnieć, jak tysiące pobożnego ludu śląskiego garnie się pod opiekę św Anny, gdzie niezliczonych łask doznają od te, której imię
  "łaska", a która nam .,łaski pełną" porodziła.

  Kalendarz Mariański 1907
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 03.12.13, 17:14
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/1RS54Ha6bQ3SFfjPaB.jpg

  RYCINA Z 1907 ROKU
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 03.12.13, 17:16
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b2/Gora_Sw_Anny_Kirche_2003.jpg/230px-Gora_Sw_Anny_Kirche_2003.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 03.12.13, 17:17
  Na zachodnich oraz północnych stokach wzgórza rozlokowana jest duża wieś o nazwie Góra Św. Anny, na południowym stoku znajdują się liczne stacje drogi kalwaryjnej, a na wschodnim stoku cmentarz oraz zabudowania Domu Pielgrzyma klasztoru franciszkańskieg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 03.12.13, 17:19
  Bitwa w rejonie Góry św. Anny (także Bitwa o Górę św. Anny, niem. Sturm auf den Annaberg) – w dniach 21-26 maja 1921 Góra Świętej Anny była miejscem zaciekłych walk z Freikorpsem w czasie III powstania śląskiego.
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 03.12.13, 17:25
  Atak na zajętą przez powstańców 4 maja górę przeprowadziły bataliony Freikorpsu "Oberland" z Bawarii od strony wzgórza Oleszyce leżącego na północ od Góry św. Anny. Następnie oddziały niemieckie przystąpiły do dalszego ataku na powstańczy 8 pułk piechoty (d-ca kpt. Franciszek Rataj) po opanowaniu Kamienia, Kamionka, Dąbrówki, Obrowica, Strzebniowa, Wygody, Zakrzowa i Oleszki. W związku z silnym naporem oddziałów niemieckich, ciężar walk obronnych od 8 pp Rataja, przejął powstańczy 1 pułk katowicki Walentego Fojkisa oraz bataliony strzelecko-toszeckie "Bogdana" (d-ca kpt. Teodor Kulik). Sytuację obronną utrudniali także uciekający z okolicznych wsi mieszkańcy, którzy dowiedzieli się o wymordowaniu w Strzebniowie przez niemiecki Selbstschutz kilkudziesięciu cywili i powstańców[potrzebne źródło]. Doszło do kontrataku oddziałów szturmowych marynarzy por. Roberta Oszka, Watoły i Walerusa, w trakcie którego Krępna, Rozwadza, Żyrowa przechodziły z rąk do rąk. Jednakże na wielu odcinkach powstańcy śląscy nie byli w stanie utrzymać swoich pozycji obronnych.
  Następna linia obronna powstała na wysokości Wielmierzowic, Krasowej, Zalesia Śląskiego i Popic i główne walki miały miejsce na zachodnich i północno-zachodnich przedpolach Masywu Chełmskiego. W trakcie walk, wg meldunku gen. Hoefera, niektóre z niemieckich batalionów zachowały jedynie od 10 do 15% swoich pierwotnych stanów osobowych. Po południu 21 maja powstańcy wyparli oddziały niemieckie z Kalinowa, Poznowic, Sprzęcic i ze stacji Kamień.
  22 maja powstańcy śląscy odbili też Raszowę i Daniec, natomiast w rejonie Januszkowic 2 pułk zabrski kpt. Cymsa powstrzymywał próby sforsowania Odry. Przed świtem 23 maja powstańcy zdobyli Kamień, Kamionek, Siedlce, Poznowice i Kalinowice, jednak ich natarcie zostało wkrótce powstrzymane na skutek ognia niemieckiej artylerii. Powstańcy odbili też Lichynię, Raszowę, Krasowę, Januszkowice i Wielmierzowice oraz Łąki Kozielskie. Następnie powstańcy skoncentrowali się na zdobyciu Leśnicy o którą prowadzono ciężkie walki wręcz. Jednocześnie oddziały niemieckie zaatakowały i zajęły Dolną, Olszową i Klucz. Następnie oddziały z Bawarii natarły przy wykorzystaniu artylerii i kawalerii na powstańców pomiędzy Leśnicą i Lichynią. W Lichyni, Leśnicy, Kluczu, Zalesiu walczono o poszczególne budynki. Podobnie ciężkie walki miały miejsce w rejonie Januszkowic, Krasowej i Łąk Kozielskich. Pod koniec dnia 23 maja, w związku z niepowodzeniem zwrotu zaczepnego w centrum frontu, powstańcy śląscy zajmowali pozycje na wysokości: Krośnicy, Izbicka, Otmic, stacji Kamień, Kalinowa, Księżego Lasu, Olszowy, Popic, Klucza, Zalesia Śląskiego, Łąk Kozielskich, Raszowej i Januszkowic. W następnych dniach walki były mniej intensywne a w dniu 25 maja dowództwo Selbstschutzu przedłożyło propozycję zawieszenia broni. W dniu 26 maja Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych wydała rozkaz zabraniający podejmowania akcji zaczepnych przeciw Niemcom w związku z podjęciem rokowań w sprawie rozejmu. W momencie wydania ww. rozkazu, linia frontu przebiegała od północy od Krośnicy, Izbicka, Otmic, Poznowic, Kalinowic, Dolnej, Czarnocina, Lichyni, Łąk Kozielskich, Krasowej i Wielmierzowic. Po podziale Górnego Śląska w 1921 r. Góra św. Anny pozostała w granicach Niemiec. Walki powstańców zostały upamiętnione po 1990 r. na jednej z tablic pól bitewnych na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie napisem "GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY 21 - 27 V 1921"
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 03.12.13, 21:55
  W Piotrkowskiej gubernii, na dwa kilometry od miasta zwanego Żarki, leży wioska Leśniów. Władysław, książę Opolski, przewożąc w roku 1382 cudowny obraz Najśw. Bogarodzicy do Częstochowy, zatrzymał się wśród drogi w jednym z obszernych lasów razem z całym swoim taborem, a że był to dzień skwarny, sierpniowy, więc tak sam książę, jak i cała jego drużyna bardzo spragnioną, była. Książę kazał na wszystkie strony szukać wody, ale na próżno. Wtedy udał się z prośbą do Matki Najśw., a zaledwie gorące swe modły zakończył, tuż obok niego wytrysło obfite źródł0. Władyslaw, uznając oczywistą łaskę Najśw. Panny, wystawił na tern
  miejscu kapliczkę i w niej umieścił rzeźbioną w drzewie figurę Matki Najśw. z Panem Jezusem na ręku. Wiadomość o tym cudzie prędko rozniosła się w okolicy; starzy i młodzi poczęli pobożnie nawiedzać kapliczkę, a niektórzy poczęli się tu osiedlać i tym sposobem powstała wioska, nazwana Leśniowem. O Jednym z czcicieli Najśw. Panny, którzy w Leśniowie szczególniejszych łask doznawali, był Jan z Pilicy Koryciński, Kasztelan Oświęcimski. Tenże roku 1559 własnym kosztem wybudował na miejscu dawnej kapliczki murowany kościół, na cześć Najśw. Panny i starożytną Jej figurę w nim umieścił. W r. 1700, Józef z Kurozwęk Męciński, Kasztelan Bracławski oddał ten kościół OO. Karmelitom, przybudowawszy dla nich kilka drewnianych cel na mieszkanie. Gdy jednak ci zakonnicy po trzech latach, dla braku środków utrzymania Leśniów opuścili, pobożny fundator sprowadził na ich miejsce w 1706 roku OO. Paulinów z Częstochowy, wystawił im klasztor, kościół odnowił i w potrzebne przybory wyposażył. Ojcowie Paulini zarządzali kościołem leśniowskim aż do roku 1864, w którym to roku klasztor ten zniesionym został. Odtąd le-śniowski kościół przyłączyła Władza Duchowna do parafii w Żarkach, przeznaczając osobnego kapłana do jego usługi. Starożytna, od Księcia Władysława pochodząca figura Najświętszej Bogarodzicy mieści się we wielkim
  ołtarzu w niszy nad Tabernakulum, ozdobiona złocistemi koronami. Ołtarz ten wystawił
  w roku 1730 Wojciech Męciński, Kasztelan Ostrzechowski.

  Kalendarz Mariański 1908
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 03.12.13, 22:32
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/NtLTa85Er7cNVMH6YB.jpg
  --
  MADOHORA
  FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 12:33
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/brz2BdPaT7CZFU935B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 12:34
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/on6AW5yQcrVEhdRooB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 12:35
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/C8bfOtBBsVV1iJQeuB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:02
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/FpljSTLqoa2sYQFGkB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:04
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/xAJQXsi5AWLOAogWXX.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:05
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/zfQG5eJRyOEsJ9aBkB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:07
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/vOjRQ1ZBbgsmyAvPfB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:08
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/bDOPmHRMmAlI33QVMB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:10
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/tavTatnUD8yqSBjw7B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:12
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/2fIU9pC2CpZknxfB1B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:13
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/0011hZHBkbO4AzozDB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:16
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/0011hZHBkbO4AzozDB.jpg

  SZOPKA WYKONANA PRZEZ PODOPIECZNYCH ZAKŁADU OPIEKUŃCZEGO SIÓSTR FELICJANEK
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:18
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/veywTKl39op9yY2aGB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:21
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/d7Wbhz0BhYokabHagB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:26
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/aQAuQdyNhVQ2nopoeB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:27
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/6LWALbYIhdYGM0mygB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:30
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/IxWQGixSClQEDFfsvB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:32
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/3gH7g0lBxbG5fp7PhB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:33
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/SKI3pab5jpyI2RUUBB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:35
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/JBzT9Vr3vTuaV8faVB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:37
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/F0qXKib51s535OfEdX.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:39
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/n74w932b6IanWUTQIB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:40
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/jrOJRZC6b4gsWoBumB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:41
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/iL4NPu06pJ8tfxakMB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:43
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/Ham0xLYfjvPlGgyp5B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 13:44
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/Z3IUBEaxiYUMyynrSB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 20:10
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/yGquABoABai05ajmoB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 20:12
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/NdaQdLzhPwp31aTneX.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 20:13
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/CGu7b2M3CbRQVR4ciB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 20:29
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/clyWl0XEipnEWC3h0X.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 20:34
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/MpuTRSrbM4SXf7Xg4X.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 20:36
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/nllzMCo0Ev4dMoMYNB.jpg

  A TO DZIEŁA DZIECI
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 20:37
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/BLSiDYiLUmUlE9n4gB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 20:39
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ndbmApDjJDhBcyUbMB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 20:48
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/cB8iRIaIB2aLc2WGaB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 20:50
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/LiBIqrhQG7WqYjeqFB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 20:52
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/uYtqFWJIkewmzyUJaB.jpg

  DLA MNIE TA JEST NAJŁADNIEJSZA - TO BYŁO PIERWSZE MIEJSCE W 2011 ROKU
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 20:54
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/Im8mqq3MLfdqeBy5MB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 20:56
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/wlbmGtZUYGWQtBY8oB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 21:01
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/o1Jbu0cMIb65aMqk5B.jpg

  Tutaj mamy najbardziej widoczny przykład tego o czym mówiłam na początku. Dominują kolory czerwony i zielony oraz widać kolor niebieski, który nie jest już tak dominujący. W elementach związanych z Krakowem możemy dopatrzyć się elementów kilku kościołów:
  oczywiście wieże Mariackiego, kościół Św. Andrzeja, Św. Ducha oraz Św. Jacka. Na dole szopki krakowiacy. Na górze orzeł i nasza flaga
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 21:04
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/g0zuBCn8G19yVJW3qB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 21:06
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/bHzSgz0im0OhFVbWVB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 21:09
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/su6dCAYyDJNnog4FWB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 21:11
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/k55rGvLgAZp9g1oryB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 21:12
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/aQAuQdyNhVQ2nopoeB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 21:14
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/6LWALbYIhdYGM0mygB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 21:16
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/IxWQGixSClQEDFfsvB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 21:35
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/nJreu6B0LxFwHtb5QB.jpg

  PAN TWARDOWSKI NA KOGUCIE
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 21:37
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/gneTVPtTfJhPPeJ56B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 22:03
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/m6Mv7WDNYS82NKw6wB.jpg

  I NAGRODA - SZOPKI MINIATUROWE
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 22:05
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/lVaBhtBOnaoNMaEF8B.jpg

  I NAGRODA - SZOPKI MINIATUROWE
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 22:07
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/WvagULHhokyBEHeBuB.jpg

  II NAGRODA I WYRÓŻNIENIA W DZIEDZINIE SZOPEK MINIATUROWYCH
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 22:10
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/UB7TXUWlHU83KgkoIX.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 22:11
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/Ypq08BUzBeBn66gGuB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 22:13
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/bMckEAUDmCF9jNaYWB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 22:32
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/2Oh9eoArdboDL3JK7B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 22:35
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/BQwT7Oen71FJH7QiBB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 22:38
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/IrynCdWOAxebljBvqB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 22:41
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/bmo2RalGj6VTFSg7EB.jpg

  A TO ZROBIŁY PRZEDSZKOLAKI
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 22:43
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/FIAg4i1DEGlxcinmUB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 11.02.14, 22:51
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/iv23vBOIFaKoenN4YB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 17:07
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/c1Wl0gZ0mb98UaTW4B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 17:11
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/tSFYVTW5LKW5N7SGxB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 17:47
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/pa5LFkn70l85xjukHB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 17:48
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/CdNipge5Gl9FMChaBB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 17:51
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/kWbs8W7E8D47yZC4NB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 17:53
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/AtwUsVflL56QPdkx6B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 17:55
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/T34BbWRuLMCWkbeFOB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 19:09
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/96il5iT8kbxbUGWx2B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 19:11
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/tZ96cuzxCAgOBjqWbB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 19:12
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/YhaouLaw9jQOluhoUB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 19:14
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/DMBKEnKTiQcLuGZsxB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 19:15
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/R766MKMNbjmBSFxzaB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 19:25
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/vnSQGZVAOnF2qRurOB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 19:27
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/YWWN1LAhe9it9OgycB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 19:29
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/MbaaKbrR1yyFP1B1BB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 19:31
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/mpWPgtKJDPZQ1sJG3B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 19:33
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/aDlwqwW5yT1icQUpyB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 19:34
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/oSVFzxQ4RNvTZsAagB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 19:36
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/J7qzoB1OTMDamZsVVB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 19:38
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/aY6UmK0L7qMuk0QREB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 19:48
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/VmbOBYw6WhTa2jWAOB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 19:50
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/cmcMkHAl6M2DdyFDNB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 19:52
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/YM2m2QaeqB7CudEc7B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 20:01
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/4r4n1VYaHCtwdWod1B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 20:03
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/fHoauVnko4CPEE6BZB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 20:08
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/sQatEl44PJ2WwsFaBB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 20:10
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/zZVinStH39LfK85m0B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:01
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/11JZPbgeZb61acaFzB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:02
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/R7aFOgDEMaL9qIPFIB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:04
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/dd5VBxFmZNRAapYRVB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:06
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/J05AG4DGombR3ZBuCB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:08
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/BQ4afycaQiq41abynB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:10
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/KHfjbWGkh8LSqFLLvB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:11
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/992BdkPOZqfd4h9dUB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:13
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/m1QwidFO3YPgFqx2YB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:14
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/RWnMSB7qjMt43bksbB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:16
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/PizSVTOzHvGtlMdzDB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:24
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/yAyP81tAxYGpsFdCPB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:26
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/KY7dNKSOqI1jeJFb8B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:28
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/U9j3zoa3zibCsRrR1B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:29
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/qkw2JH8bYjURfAIExB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:30
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/BOwUBTrCyeoCGDFnwB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:32
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/JM9CynBJHH2r3cED2B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:37
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/e9pCxOwQqUNGcQCNwB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:38
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/WfSerRVCIS7WW6oKEB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:39
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/2HRW4VzV4nn5d7kxsB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:41
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/LauvagTi4TVR3Gwg2B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:42
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/Hlg1UJui9MdZJamLNB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:44
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/Fuk8RaoavWBggzyuaB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:48
  W historycznej stolicy Polski, Krakowie – mieście z bogatą tradycją, pełnym zabytków – zrodził się fenomen szopki krakowskiej. Nigdzie indziej na świecie nie powstają tak niezwykłe budowle upamiętniające narodzenie Chrystusa. Taka forma szopki wykształciła się w XIX w., a rozpropagowana w XX w. i do dziś kultywowana, stała się wzorem dla współczesnych. Wykonywane są specjalnie na „Konkurs na Najpiękniejszą Szopkę Krakowską”, organizowany przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Ich twórcami są amatorzy, zarówno dorośli, jak i dzieci. Tradycyjna szopka krakowska, która powstała pod koniec XIX w., była przenośnym teatrzykiem kukiełkowym, z muzyką i specjalnie pisanymi tekstami. Z czasem scenki odgrywane przez amatorów zostały zastąpione figurkami poruszanymi mechanicznie. Są one wyrzeźbione lub ulepione z modeliny czy gipsu. Ukazują sceny rodzajowe odwołujące się do legend krakowskich, wydarzeń historycznych lub tych z życia codziennego. Tradycyjnie szopki upamiętniają narodzenie Chrystusa, dlatego w każdej z nich znajdujemy całą Świętą Rodzinę: figurki Dzieciątka, Marii i Józefa. Najczęściej towarzyszą im aniołowie, Trzej Królowie, pasterze i zwierzęta. Krakowskie szopki prezentują dodatkowo sceny z postaciami historycznymi (królami, bohaterami narodowymi, zasłużonymi i wielkimi Polakami) oraz legendarnymi (np. Trębaczem, Panem Twardowskim). Ulubioną przez szopkarzy postacią jest Lajkonik, w niektórych szopkach umieszcza się postaci w tradycyjnych strojach ludowych: krakowskich i góralskich, a także znane osobistości współczesne np. Lecha Wałęsę czy papieża Jana Pawła II.
  Szopki te noszą nazwę krakowskich, gdyż prezentują architekturę najważniejszych, najbardziej interesujących i najpiękniejszych zabytków miasta. Wszystkie szopki zwyczajowo posiadają wieże – zazwyczaj wzorowane na wieży wyższej kościoła Mariackiego zwieńczonej koroną (często w jej oknie widoczny jest Trębacz odgrywający hejnał) lub na wieżach katedry na Wawelu czy wieży Ratuszowej. Uzupełnieniem wież są elementy Zamku Królewskiego na Wawelu, stojących na środku Rynku Głównego Sukiennic (historycznego centrum handlowego) czy też zachowanych budowli obronnych: okrągłej fortecy – Barbakanu – i jedynej zachowanej z siedmiu istniejących niegdyś bram wjazdowych do miasta – Bramy Floriańskiej.

  www.mhk.pl/aktualnosci/najpiekniejsze-szopki-krakowskie-w-palacu-krzysztofory
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:52
  Muzeum Historyczne Miasta Krakowa ogłasza plebiscyt na najpiękniej szopkę krakowską prezentowaną na „Pokonkursowej Wystawie Szopek Krakowskich” do 23 lutego w Pałacu Krzysztofory.

  Każda osoba pełnoletnia, która od 13 stycznia 2014 r. przyjdzie na wystawę, będzie mogła oddać swój głos na, najpiękniejszą jego zdaniem, szopkę. W hollu Pałacu Krzysztofory wystawiona jest skrzynka, do której będzie można wrzucić swój głos. Karty do głosowania otrzymają Państwo w kasie, wraz z zakupionym biletem na wystawę. Laureatów plebiscytu ogłosimy podczas finisażu wystawy 23 lutego w Sali Fontany Pałacu Krzysztofory.
  W Plebiscycie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. Każda osoba może oddać tylko jeden głos. Serdecznie zapraszamy do udziału w Plebiscycie. Czekają na Państwa atrakcyjne nagrody!

  www.mhk.pl/aktualnosci/plebiscyt-na-najpiekniejsza-szopke-prezentowana-na-pokonkursowej-wystawie-szopek-krakowskich
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:54
  Serdecznie zapraszamy na finisaż „Pokonkursowej wystawy szopekkrakowskich” w ostatnią niedzielę prezentacji wystawy 23 lutego 2014 o godz. 12.00 do Sali Fontany w Pałacu Krzysztofory.
  Przy kawie, herbacie i ciasteczkach będziemy wspominać 71. Konkurs szopek a także Mariana Dłużniewskiego i Piotra Michalczyka oraz innych szopkarzy, którzy od nas odeszli do wieczności.
  Wspomnieniom towarzyszyć będzie prezentacja filmów z konkursów oraz wywiadów z szopkarzami.
  Dodatkowo odbędzie się ogłoszenie wyników plebiscytu na najpiękniejszą szopkę publiczności oraz losowanie nagród wśród tych, którzy oddali głosy – zapraszamy do wzięcia udziału w plebiscycie. Nagrodą są trzy weekendowe pobyty w hotelu Galaxy.

  www.mhk.pl/aktualnosci/niedziela-wspomnien-zapraszamy-na-finisaz-wystawy-szopek-krakowskich
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 21:57
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/J45HxpO5DGOrn3vrrB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 22:08
  Pałac Krzysztofory należy do najpiękniejszych i najokazalszych pałaców miejskich w Krakowie. Nazwa budynku pochodzi od imienia św. Krzysztofa, patrona średniowiecznej kamienicy, która niegdyś w tym miejscu się znajdowała. W XIV w. kamienica należała do rodu Spycymirów, w XV w. przeszła w ręce wpływowej rodzinny kupieckiej Morsztynów. Zabudowania pałacowe powstały w XVII w. w wyniku połączenia gotyckich kamienic, usytuowanych u zbiegu Rynku Głównego oraz dzisiejszej ul. Szczepańskiej. Prace budowlane zainicjował w 2 ćwierćwieczu XVII w. marszałek nadworny koronny Adam Kazanowski. Zasadnicza przebudowa obiektu została dokonana przez architekta Jakuba Solariego w latach 1682-1684 na zlecenie ówczesnego właściciela budynku Wawrzyńca Jana Wodzickiego. Z czasów XVII-wiecznej przebudowy pochodzi piękna arkadowa loggia, którą tworzy pięć łuków wspartych na podwójnych toskańskich kolumnach, w układzie palladiańskim. Pomieszczenia pałacowe na I piętrze tworzą amfiladowy układ różnej wielkości komnat, wśród nich sala Fontany, to jedno z najbardziej reprezentacyjnych miejsc w Pałacu. Jej nazwa to swoisty hołd oddany znanemu włoskiemu rzeźbiarzowi i sztukatorowi - Baltazarowi Fontanie. W miejscu tym, wypełnionym portretami dawnym obywateli Krakowa, podziwiać można dzieło artysty - nawiązujący do mitologii stiuk sufitowy "Strącenie Faetona". W 1773 r. pałac nabył biskup krakowski Kajetan Sołtyk. W końcu XVIII w. budynek stał się własnością starosty brzegowskiego Jacka Kluszewskiego, współtwórcy teatru krakowskiego. Na przestrzeni wieków w pałacu gościło wiele znakomitych osobistości, w tym władcy polscy: królowie Jan Kazimierz Waza, Michał Korybut Wiśniowiecki oraz Stanisław August Poniatowski. Tutaj w 1809 r. przebywał książę Józef Poniatowski. W okresie powstania krakowskiego, w lutym 1846 r. w budynku pałacu Krzysztofory miał siedzibę Rząd Narodowy na czele z Janem Tyssowskim. Podczas wydarzeń Wiosny Ludów w 1848 r. tutaj spotykali się przedstawiciele Komitetu Obywatelskiego, a następnie Komitetu Narodowego w Krakowie. W 1914 r. w gmachu mieściło się biuro werbunkowe Legionów Polskich, a także biura Naczelnego Komitetu Narodowego (NKN).
  W 1965 r. pałac Krzysztofory został przekazany Muzeum Historycznemu Miasta Krakowa.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 22:46
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/QDoFKv1glpt8U2ml3B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 23:16
  Kamienica "Pod Jeleniem" (inna nazwa to "Ludwikowska" - pochodzi od nazwiska jej właścicieli - Ludwigów). Od połowy XVI stulecia mieścił się w niej zajazd "Pod Jeleniem", w którym gościł m.in. Johann W. Goethe i car Mikołaj I.
  Budynek zwieńczono klasycystyczną attyką o mitologicznej tematyce.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 23:17
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/0HblKNTEvi4khQBUOB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 12.02.14, 23:18
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/nFwaFRsqN6lUgbpivX.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 12:04
  Pałac Spiski - pierwotna wersja pałacu powstała na początku XVII stulecia, jako wynik przebudowy wykonanej z inicjatywy Stanisława Lubomirskiego. Połączono wtedy dwa domy, tworząc okazałą fasadę z dwoma wejściami, poprzedzonymi kolumnami, które podtrzymywały balkony. Pierwotny wygląd pałacu nie zachował się do naszych czasów - w czasie odbudowy po pożarze z 1809 r., przerobiono fasadę, usuwając balkony i portalowe kolumny. Na pierwszym piętrze znajduje się piękna sala z malowidłami opowiadającymi dzieje Jana Twardowskiego, stworzonymi przez Włodzimierza Tetmajera.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 12:05
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/q9qz94wl4ZahnrasUB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 12:10
  Wieża ratuszowa – gotycka wieża z XIV wieku znajdująca się na Rynku Głównym w Krakowie, o wysokości 70 m. Ocalała ze zburzonego w 1820 roku ratusza – wówczas głównego gmachu administracyjnego Krakowa. Wśród budynków na Rynku, ratusz wyróżniał się swoją sylwetką: wysoka wieża, zwieńczona kiedyś gotyckim hełmem z zegarem, z przylegającym korpusem zamkniętym trójkątnym szczytem i spichlerz. Dawniej znajdowały się w nim Izba Pańska, Izba Ławnicza i w podziemiach więzienie z izbą tortur. W 1524 roku na wieży zamontowano sprowadzony z Norymbergi zegar. W 1680 roku, w wyniku uderzenia pioruna w wieży wybuchł pożar, w wyniku którego gotycki hełm spadł, dzwon stopił się, a sama wieża wypaliła się do połowy[2]. Odbudowę wieży w latach 1683-1686 prowadził królewski architekt Piotr Beber. Zaprojektował on nowy, imponujący hełm o charakterze barokowym, ale już bez zegara. Barokowe zwieńczenie wieży przetrwało tylko do 1783 roku. Wówczas rozebrano walący się już hełm i zastąpiono go, ufundowanym przez biskupa Kajetana Sołtyka i króla Stanisława Augusta, skromniejszym zwieńczeniem. Dnia 1 marca 1817 r. na posiedzeniu Zgromadzenia Reprezentantów Wolnego Miasta Krakowa podjęto decyzję o zburzeniu części gmachu ratusza, w której znajdował się spichlerz. W końcowej części uchwały czytamy: Wieża jednak ratuszowa, miejsce dla głównej warty czyli hauptwach i korpus starego ratusza od strony wieży ma pozostać w całości. W roku 1820 przystąpiono do rozbiórki spichlerza, w wyniku której zarysowały się mury właściwego ratusza, co w konsekwencji doprowadziło do zburzenia całego gmachu. Pozostała tylko wieża. Wkrótce i nad nią zawisło poważne niebezpieczeństwo. W roku 1821 na łamach "Pszczółki Krakowskiej" ukazał się artykuł Soczyńskiego, senatora Wolnego Miasta Krakowa, pt. Myśl o upięknieniu Krakowa, w którym postulował on wyburzenie wieży. W artykule czytamy m.in.: ...ten gotyk zegarowy, któren sam przez się jako mało wart pozostać nie może, a chęć użycia go czy to końcem wzniesienia budowli nowej, czy też połączenia z Hallą nabawiłby i niezmiernych kosztów i nieprzyzwoitości, śmiesznością lub niesmakiem mniej wykraczających. Pomysłu tego nie zrealizowano, dzięki czemu wieża pozostała w dalszym ciągu jedyną pamiątką po dawnym ratuszu. Józef Muczkowski po latach napisał o niej następujące słowa: Wiek cały stała opuszczona, jak wieczny wyrzut dla wandalów, którzy ją tak haniebnie osierocili...Obecnie wejścia do wieży strzeże para lwów, które powstały na początku XIX wieku. U wejścia zachował się gotycki portal z herbem Krakowa i godłem Polski. Na parterze znajduje się zestaw 14 gmerków z 1444 roku, będący europejskim unikatem. W wieży, będącej filią Muzeum Historycznego miasta Krakowa, eksponowane są pamiątki dotyczące historii miasta. W podziemiach znajduje się natomiast "Scena pod Ratuszem" krakowskiego Teatru Ludowego. Podczas ostatniej renowacji wieży w latach 1961-1965 przeprowadzonej przez Wiktora Zina i Władysława Grabskiego, zrekonstruowano wykusze na wysokości pierwszego piętra i sklepienia pierwszego piętra, a także poddano konserwacji hełm i okładzinę[5]. Umieszczono wtedy także przed schodami parę kamiennych lwów z pocz. XIX wieku, pochodzących z klasycystycznego pałacu Morstinów w Pławowicach.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 12:11
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/neujBpTxhCuaHzAWLB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 12:12
  Podczas ostatniej renowacji wieży w latach 1961-1965 przeprowadzonej przez Wiktora Zina i Władysława Grabskiego, zrekonstruowano wykusze na wysokości pierwszego piętra i sklepienia pierwszego piętra, a także poddano konserwacji hełm i okładzinę[5]. Umieszczono wtedy także przed schodami parę kamiennych lwów z pocz. XIX wieku, pochodzących z klasycystycznego pałacu Morstinów w Pławowicach.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 12:15
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/aWd5EutP2Wi4HGnTBB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 12:19
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/baprmahdSGUWYoSZ3B.jpg

  Oglądałam i dotykałam makiet jako że są one przeznaczone również dla niewidzących. Wymacałam opis brajlem na górze wieży. Skąd takie zainteresowanie? Jest pomysł aby taką makietę zrobić na Nikiszu. Pomysł jak najbardziej na tak - tylko koszty
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 12:20
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/C7BKgS1hZIIaP3BawB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 12:23
  Sukiennice – handlowy budynek, w którym znajdowały się kramy (lub kramy i składy) najczęściej z suknem (stąd nazwa). Zazwyczaj umieszczano je na środku rynku w europejskich miastach, które leżały na szlakach handlowych. Często budowano je tuż obok lub w ramach budynku ratusza. Wznoszono je od średniowiecza do XVII wieku, do XVIII na Białorusi. Również później budowano obiekty wzorowane na sukiennicach, między innymi w Przystajni (około 1914 roku) i Radymnie (około 1918 roku).
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 12:26
  Sukiennice są jednym z najbardziej charakterystycznych i najlepiej rozpoznawalnych miejsc na zabytkowej mapie Krakowa. Obecnie ten pierwszy supermarket naszego miasta tylko w niewielkim stopniu przypomina sukiennice sprzed dwustu czy trzystu lat, a całkowicie różni się od pierwotnych kramów pochodzących z czasów lokacji miasta. Ich historia rozpoczyna się bowiem za czasów panowania księcia Bolesława Wstydliwego, który zobowiązał się wybudować kramy sukienne wymienione w przywileju lokacyjnym Krakowa. Pierwsze trzynastowieczne Sukiennice były po prostu podwójnym rzędem kramów wzniesionych z kamienia, tworzących uliczkę, zamkniętą kratami od północy i południa. W połowie XIV wieku nowy, murowany budynek Sukiennic ufundował Kazimierz Wielki. Fragmenty tej gotyckiej budowli możemy dostrzec w istniejącym dziś na Rynku gmachu. Są nimi parzyste, ostrołukowe arkady stanowiące wejście do Sukiennic od strony ulicy św. Jana oraz Brackiej, dziś jak i ponad 600 lat temu. Ówczesny budynek był podwójnym rzędem kramów połączonych w jedną całość z wysoką zadaszoną halą. Gotyckie Sukiennice uległy zniszczeniu podczas pożaru w 1555 roku. W latach 1556-1559 odnowiono je zgodnie z panującym stylem w architekturze - efektem współpracy kilku znanych twórców był piękny renesansowy budynek. Najważniejszymi pracami w trakcie odbudowy kierował mistrz Pankracy. Jest on autorem kolebkowego sklepienia hali. Budowlę zwieńczono wtedy attyką o arkadowych podziałach, ozdobioną maszkaronami, które zostały zaprojektowane przez Santi Gucciego. Architekt z Padwy: Giovanni il Mosca nazywany w Rzeczpospolitej Padovano jest autorem arkadowej loggi, jak również fasad krótszych boków Sukiennic, nawiązujących do dziedzińca zamku na Wawelu. Tak więc pożar z połowy XVI stulecia "przyczynił się" do powstania wybitnego dzieła epoki renesansu. Rozszerzeniu uległa wtedy również funkcja Sukiennic - na pierwszym piętrze, gdzie obecnie mieści się galeria Muzeum Narodowego, umieszczono smatruz - miejsce sprzedaży różnego rodzaju drobiazgów. Kolejne istotne wydarzenie przyniósł rok 1601, kiedy z inicjatywy rajcy miejskiego Joachima Ciepielowskiego wybito przejście w połowie długości hali targowej znacznie usprawniając komunikację między zachodnią i wschodnią częścią Rynku.
  W drugiej połowie XIX stulecia stało się jasne, że obrosłe mnóstwem przybudówek Sukiennice, wymagają pilnego remontu. Konkurs na modernizację wygrał Tomasz Pyrliński, który przy poparciu i pomocy Jana Matejki dokonał największych zmian od czasów renesansowej odbudowy. W czasie trwania prac:
  - zburzono wszystkie kramy i budy przylegające do Sukiennic
  - wybudowano ryzality na osi wschód-zachód
  - na całej długości budowli stworzono arkadowe, ostrołukowe podcienia
  - kapitele kolumn podtrzymujących arkady oraz elewacje ryzalitów ozdobiono rzeĽbionymi głowami
  - Od strony kościoła Mariackiego szesnastowieczna attyka została połączona na równej wysokości z attyką ryzalitu, z kolei od strony Ratusza ryzalit jest niższy przez co zachowany został renesansowy wygląd Sukiennic z attyką biegnącą przez całą ich długość.
  - na krawędziach ryzalitów umieszczone zostały nowe maszkarony, wzorowane na postaciach ówczesnych prezydentów Krakowa.

  www.krakow4u.pl/krakow_sukiennice.html
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 12:27
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/uLay66WqbbpqL41KPB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 12:28
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/TLGwNlkxGORFB25VOB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 13:40
  Kamienica Pod Obrazem – jedna z zabytkowych kamienic przy rynku w Krakowie. Nosi ona numer 19. Poprzednia jej nazwa to Kamienica Pod Modrym Lwem. Na przełomie XVI i XVII wieku kamienica należała do mediolańskiego rodu Cellarich. Jej przebudowa miała miejsce w 1633 roku. Podczas pożaru Krakowa w 1850 roku kamienica nie ucierpiała i w XIX wieku została zakupiona przez Jana Wentzla, który otworzył w niej znaną restaurację. Po II wojnie światowej lokal został upaństwowiony i działał pod nazwą "Restauracja pod obrazem". Zamknięty w latach 70., obecnie wznowił działalność. Nazwa Pod Obrazem została nadana od zdobiącego fasadę obrazu Matki Boskiej, który został namalowany podczas restauracji kamienicy w 1718 roku. Dawne krakowskie powiedzenie:
  ...w mieście najlepiej trąbi się w dwóch miejscach, na Wieży Mariackiej nad obrazem i u Wentzla pod obrazem.

  W kamienicy mieści się czterogwiazdkowy Hotel Wentzl, posiadający 18 pokoi o wysokim standardzie, z których rozpościera się widok na Rynek Główny. Hotel nazwę swą nosi od założyciela restauracji, Jana Wentzla.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 13:43
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/gkeutab2ZlvPikOebB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 13:45
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/2FwHBB25Yp9NoeaclX.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 13:53
  Kościół św. Wojciecha – kościół znajdujący się na Rynku Głównym w Krakowie. Pierwotnie romański, w XVII i XVIII wieku przebudowany w stylu barokowym. Wedle tradycji w tym miejscu miał głosić kazania św. Wojciech, a na pamiątkę tego wydarzenia miał powstać drewniany kościółek. Podczas badań archeologicznych odsłonięto pod obecną budowlą relikty wcześniejszej, murowanej, z przełomu X i XI wieku. Obecna romańska świątynia powstała w 2. połowie XI lub na początku XII wieku. W 1404 roku, dzięki bp. Piotrowi Wyszowi Radolińskiemu, kościół został prebendą uniwersytecką. W 1453 wygłaszał tu swoje kazania Jan Kapistran. Na początku XVII w. budowla uległa barokizacji: podwyższono ściany kościoła, całość budowli nakryto kopułą, wytynkowano romańskie mury oraz wybudowano od strony zachodniej nowe wejście. Przebudową kierowali prof. Walenty Fontana oraz ks. Sebastian Mirosz. W 1711 roku dobudowano zakrystię, w 1778 – kaplicę bł. Wincentego Kadłubka.
  Budowla jest jednonawowa, nakryta eliptyczną kopułą, z prosto zamkniętym prezbiterium. Do nawy przylegają dwie nisze (pastoforia). Od północy do kościoła przylega zakrystia w formie zbliżonej do półkolistej absydy, od południa – prostokątna kaplica Kadłubka. Do wnętrza świątyni prowadzi późnobarokowy portal (2. połowa XVIII). Wyposażenie wnętrza jest barokowe, z ok. połowy XVIII wieku. W ołtarzu głównym znajduje się XVII-wieczną kopię obrazu Matki Boskiej Większej. Kopuła jest współcześnie polichromowana przez Eugeniusza Czuhorskiego. W tęczy wisi XV-wieczny krucyfiks. Kaplica ma sklepienie kolebkowe z lunetami, znajduje się w niej obraz Kadłubka przypisywany Szymonowi Czechowiczowi. W podziemiach kościoła znajduje się ekspozycja związana z historią Rynku.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 13:55
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/qouQfK3OUf8m0Z7YiB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 13:57
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/qZ5ReWLahYUHN8BPeB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 13:59
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/Tvrzz6PIVkWcnTITOB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 14:02
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/VbUalwC4Uag5GK9mRB.jpg

  EPITAFIUM (niestety nieczytelne)
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 14:07
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/yb5z5eCjUoldl3QwQX.jpghttp://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/F6wmwM14YonHAq0mAX.jpg

  W tym kościele jest zawsze tak ciemno, że dopiero po "obróbce" widać że element zdobień jest kolorowy
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 14:19
  Ulica Grodzka w Krakowie biegnie w kierunku północ-południe, począwszy od południowo-wschodniego narożnika Rynku Głownego, aż pod mury Wawelu i skrzyżowanie ulic św. Gertrudy, Stradomskiej i Bernardyńskiej. Na przestrzeni wieków jej kształt ulegał różnym przeobrażeniom, szczególnie w południowej części. Odcinkiem, który uległ najmniejszym zmianom jest natomiast fragment między Rynkiem Głównym, a obecnym placem Dominikańskim (dawniej nazywanym ulicą Szeroką). Ten fragment już na początku XIV wieku nazywano Burchgasse lub platea Castri (Castrensis). Największą zmianą jaka spotkała tę część ulicy, było jej poszerzenie o ok. 3 metry , co dokonało się kosztem odbudowania po wielkim pożarze 1850 roku domów i fasad po wschodniej pierzei cofniętych wgłąb działek.
  Odcinek na południe od placu Dominikańskiego i placu Wszystkich Świętych przebiegał początkowo przez teren samodzielnej osady - Okołu, ta część obecnej Grodzkiej nosiła nazwę św. Andrzeja. Po zburzeniu północnego odcinka fortyfikacji Okołu w pierwszej połowie XIV wieku, powstała ulica długością mniej więcej zbliżona do obecnej. Dopiero na przełomie XV i XVI wieku całą ulicę objęto obecną nazwą. Jej dzisiejsza długość, wynosząca prawie 700 metrów ukształtowała sie ostatecznie po wyburzeniu murów miejskich i bramy grodzkiej na początku XIX stulecia.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 14:24
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/wkCukaRSCEjD3uwM9B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 14:26
  Ulica Grodzka, dom nr 37 - kamienica Pipanowska. Została wybudowana w XIV wieku. Jej nazwa wiąże się z Jerzym Pipan, który został właścicielem domu w pierwszej połowie XVII wieku. Był on ławnikiem sądu wyższego prawa magdeburskiego. Podziały architektoniczne fasady pochodzą z przebudowy budynku w pierwszej połowie XVIII wieku, ufundowanej przez kupca winnego Jana Antoniego Mariani. W drugiej połowie XIX wieku na parterze kamienicy powstała winiarnia, należąca do kupca Jana Kosza.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 14:28
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/B8V8l7UwmfGZmHMRwB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 14:38
  Kościół Świętej Trójcy – zabytkowy kościół położony na Starym Mieście w Krakowie, przy ul. Stolarskiej 12, połączony z konwentem dominikanów. Dominikanie, ze św. Jackiem na czele, przybyli do Krakowa z Bolonii w 1222 roku. Sprowadził ich krakowski biskup Iwo Odrowąż, który oddał dominikanom częściowo drewniany, częściowo murowany kościół parafialny Św. Trójcy, przenosząc parafię do nowego kościoła Mariackiego. 12 marca 1223 roku kościół został konsekrowany. Nowy, gotycki kościół oraz klasztor dominikanie zaczęli wznosić po najeździe Tatarów w 1241 roku. Pierwotnie była to trójnawowa hala, którą następnie, na przełomie XIV i XV wieku, przebudowano na kościół bazylikowy. Do połowy XIX w. jednym z charakterystycznych elementów wyglądu zewnętrznego świątyni była murowana wieża-dzwonnica, stojąca wolno przed fasadą kościoła u wylotu ul. Stolarskiej. Po pożarze miasta w 1850 r. z kościelnej dzwonnicy pozostały jedynie przepalone mury, które zostały rozebrane podczas prac przy odbudowie kościoła. W 1876 r. w miejsce wieży dostawiono do fasady świątyni neogotycką kruchtę. Osłaniała ona gotycki, XIV-wieczny portal głównego wejścia, który został odnowiony w 1893 r. M.in. wymieniono wówczas szereg zniszczonych fragmentów kamiennych. Kres świetności kościoła położył straszliwy pożar Krakowa w 1850 roku. Wypaliło się całe wnętrze z wyjątkiem niektórych kaplic, runęło sklepienie nawy. Natychmiast po pożarze przystąpiono do kompleksowej rekonstrukcji świątyni. Prace trwały w latach 1850-1884, a kierował nimi architekt Teofil Żebrawski. Przepalone mury były tak słabe, że musiano rozebrać część grożącej zawaleniem fasady. Po przystąpieniu do odbudowy okazało się, że i niższe partie ścian i filarów są zbyt uszkodzone, aby mogły udźwignąć ciężar nowego sklepienia. Podparto zatem prowizorycznie filary drewnianymi stemplami i ściśnięto metalowymi obręczami. W l. 1853-1854 tempo odbudowy było bardzo powolne, ale m.in. udało się sprowadzić nowe witraże autorstwa niemieckiego artysty Hübnera. W roku następnym prace budowlane podjęto na nowo, podpierając rysujące się mury i nakrywając je sklepieniem wspartym na filarach ceglanych, przekładanych jedynie kamieniem. Po usunięciu podpór spod łuków sklepienia nawy głównej, rano, 12 kwietnia 1855 roku część sklepienia i murów runęła, uszkadzając sąsiedni dom. Ta katastrofa budowlana poruszyła krakowską opinię publiczną. Krytykowano zwłaszcza politykę oszczędnościową przy doborze materiałów. W celu zapewnienia odpowiedniej kontroli powołano w roku 1856 specjalny komitet konserwatorski. Po zebraniu niezbędnych funduszy i uprzątnięciu gruzu, dopiero w 1858 roku przystąpiono do kładzenia nowych fundamentów pod filary. W trzy lata później przykryto dachem nawy boczne, a w roku 1863 - nawę główną. Podstawowe prace przy odbudowie zakończono w roku 1872. W ich wyniku wygląd świątyni uległ znacznym zmianom, co spotkało się z krytyką środowisk artystycznych. Szczególnie stanowczo wystąpił m.in. rzeźbiarz Edward Stehlik. Później z licznymi atakami spotkała się też działalność przeora Mariana Pavoniego, który dokonał pseudogotyckich przeróbek wnętrza, wyposażenia i detali architektonicznych kościoła[3]. W tym czasie powstał obecny ołtarz główny, stalle oraz konfesjonały. Po odbudowie, w roku 1884, kościół konsekrowano. Od 1957 roku kościół posiada godność bazyliki mniejszej.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 14:40
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/WKBDVfC3TpWN4Ug5EB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 14:50
  Plac św. Marii Magdaleny w Krakowie – plac znajdujący się na Starym Mieście w Krakowie, usytuowany między ulicami Grodzką i Kanoniczą, w centrum dawnego Okołu. Ma 997 m² powierzchni. Od północy do placu przylega Collegium Iuridicum, mieszczące Instytut Historii Sztuki UJ, a od południa kamienica nr 2, nazywana Zerwikapturem lub Malarnią, w której znajduje się Instytut Cervantesa. Od strony wschodniej, po drugiej stronie ulicy Grodzkiej, stoją dwa kościoły: św. Andrzeja i św. Piotra i Pawła, po stronie zachodniej znajduje się zabytkowa kamienica (ul. Kanonicza 9), w której ma siedzibę kilka instytutów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Nazwa placu pochodzi od kościoła św. Marii Magdaleny, który niegdyś tu się znajdował. Do Collegium przylegała wówczas nieistniejąca dziś kamienica, a do niej kościół, powstały prawdopodobnie w XIII wieku; po pożarze w XV wieku został odbudowany. W XVII wieku został zbarokizowany, a ostatecznie zburzony w roku 1811. Obecnie na nawierzchni placu jest ukazany obrys kościoła.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 14:52
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/WltufapszVcr7WrvyB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 14:53
  Pośrodku stoi pomnik Piotra Skargi dłuta Czesława Dźwigaja, odsłonięty w 2001 roku. Jego ustawienie stało się przedmiotem licznych kontrowersji i protestów. Oprócz pomnika, na placu znajduje się mała fontanna z kamienia, wykonana w 1996 według projektu Józefa Białasika i Michała Szymańskiego
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 14:56
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/r0J8Lz4w9qFirMNKkB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 14:58
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/LUSjF4HFqzT1ycanaB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 15:04
  Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła – parafialny kościół rzymskokatolicki położony przy ulicy Grodzkiej 52a, w Krakowie. Znajduje się po wschodniej stronie placu św. Marii Magdaleny, obok kościoła św. Andrzeja. Jest to pierwsza budowla architektury barokowej w Krakowie. Ufundowana została dla jezuitów przez króla Zygmunta III Wazę. Plan kościoła wykonał prawdopodobnie Giovanni de Rossis, plan ten był realizowany od 1597 roku – najpierw przez Józefa Britiusa, a następnie modyfikowany przez Giovanniego Marię Bernardoniego. Ostateczny kształt kościołowi nadał w latach 1605-1619 Giovanni Trevano i to on jest autorem fasady, kopuły i wystroju wnętrza. Uroczystej konsekracji kościoła dokonano 8 lipca 1635 roku.W latach 1809-1815 świątynia służyła jako cerkiew prawosławna. Od 1842 roku służy parafii Wszystkich Świętych. Około roku 1890 posługę wikarego sprawował w nim św. Józef Bilczewski.
  Historia budowy tego kościoła łączy się z zakonem Jezuitów, którzy pojawili się w stolicy państwa - Krakowie w 1579 roku. Pierwotnie przybyli zakonnicy, osiedlili się przy kościele św. Szczepana (ówcześnie stojącym w południowo-wschodnim narożniku obecnego placu Szczepańskiego), a w ciągu kilku lat, dzięki poparciu króla Stefana Batorego, uzyskali dla swoich celów kościół św. Barbary. Jednakże i on był zbyt mały by pomieścić wielkie plany działalności duszpasterskiej zakonu. W wyniku tych niedogodności, niemalże od samego przybycia, Jezuici poszukiwali możliwości wybudowania nowego, własnego kościoła. Nie była to łatwa sprawa w szesnastowiecznym Krakowie, gdyż w obrębie murów miejskich, mocnym pierścieniem chroniących Kraków, miasto było gęsto zabudowane i wzniesienie nowej świątyni wiązało się z wykupieniem parcel wraz ze stojącymi na nich budynkami.

  Rozważano dwie potencjalne lokalizacje nowego kościoła Jezuitów: pierwsza, w zachodnim rogu rynku, przy ulicy Wiślanej oraz druga: na ulicy Grodzkiej. Drugi wariant był lepszy ze względu na rozległość terenu, która dawała możliwość dowolnego zaprojektowania okazałej budowli. Jako że pierwszy protektor finansowy nie był w stanie podołać obowiązkom fundatora (kardynał Jerzy Radziwiłł), Jezuici zwrócili się do króla Zygmunta III Wazy z prośbą o przejęcie fundacji.

  Pozyskanie fundatora pozwoliło rozpocząć prace przygotowawcze. Ekspertem budowlanym został Włoch, działający w Polsce od dwudziestu lat, architekt-jezuita Józef Britius. W 1596 jezuici rozpoczęli wykupywanie na koszt króla placów i domów w miejscu planowanej budowy. Przyszły krakowski kościół jezuitów, zarówno w planie układu przestrzennego jak i wyglądzie fasady, wzorowany był na kościele Pana Jezusa w Rzymie. 23 Czerwca 1597 nastąpiło uroczyste położenie kamienia węgielnego i rozpoczęto budowę fundamentów. Pracami przy budowie kierował Józef Britius, a po jego wyjeździe, kierownictwo przejął inny Włoch, architekt-jezuita Jan Bernardyni. To właśnie on, dostosowując wygląd świątyni do upodobań mieszkańców Krakowa, zdecydował się podwyższyć mury, przez co wnętrze nabrało wysmukłego, niemalże gotyckiego charakteru. Po jego śmierci, budowę dokończył architekt królewski Jan Trevano. Pierwotnie zbudowaną kopułę na krzyżu kościoła wraz z podtrzymującymi ją ceglanymi filarami musiano rozebrać, gdyż była niedostatecznie wzmocniona, powodując zarysowywanie się murów. Druga kopuła została ukończona w 1619 roku, wsparta jest na kamiennych filarach i możemy podziwiać ją do dziś. Uroczysta konsekracja kościoła odbyła się 8 lipca 1635 roku. W 1722 roku, wykonano ogrodzenie placu przed fasadą w formie dwunastu postumentów, na których umieszczono wielkie posagi apostołów. Kasata zakonu jezuitów z 1772 roku, miała niekorzystny wpływ na losy ich kościoła. Pozbawiony stałego użytkownika, podlegał ciągłej dewastacji, a w latach 1809-1815 służył nawet jako cerkiew prawosławna. Dopiero gdy w 1824 przeniesiono tu parafię ze zburzonego kościoła Wszystkich świętych, zaczęto powoli przeprowadzać niezbędne prace remontowe.

  Obecnie potężna bryła kościoła św. Piotra i św. Pawła, zwieńczona wysmukłą kopułą, jest jednym z głównych akcentów w panoramie Krakowa. Wzniesiony obok romańskiego kościoła św. Andrzeja, nadal kontrastuje skalą z sąsiednimi budynkami. Jest to kościół zbudowany na planie prostokąta o długości ponad dwukrotnie przekraczającej szerokość, w który wpisano formę krzyża łacińskiego utworzonego przez krótkie prezbiterium zakończone półkolistą absydą, równie krótki i szeroki transept oraz szeroką nawę główną.

  Bardzo charakterystyczna jest wspaniała barokowa fasada z początku XVII stulecia. W jej dolnej kondygnacji umieszczono figury czterech świętych, których wydał zakon Jezuitów. Nad portalem wejściowym widoczne jest duże godło zakonu. W wyższej kondygnacji znajdują się figury patronów dynastii Wazów (św. Zygmunt i św. Władysław), a na samym szczycie herb Wazów - Zygmunt III Waza, był fundatorem kościoła.

  Wewnątrz kościoła warto zobaczyć stiukowe płaskorzeźby umieszczone w sklepieniu absydy, przedstawiające ukrzyżowanie św. Piotra i ścięcie św. Pawła. Poniżej tych rzeźb stoi ołtarz główny zaprojektowany przez Kacpra Bażankę. Nad centralną częścią transeptu wznosi się najwyżej położona w Krakowie barokowa kopuła. Jej wnętrze jest zdobione stiukami, znajdują się w niej także figury czterech ewangelistów, wykonane przez Dawida Heela w pierwszej części XVIII wieku.
  W północnej nawie znajduje się ciąg trzech kaplic połączonych niewielkimi przejściami. Wszystkie pokryte są dekoracją stiukową z XVIII wieku, w niektórych miejscach widoczne są pozostałości XVII i XVIII-wiecznej polichromii. Od strony wejścia do kościoła są to kaplice: Męki Pańskiej, Matki Boskiej Loretańskiej, św. Ignacego Loyoli.
  Południowa nawa również składa się z trzech podobnych kaplic: Wieczerzy Pańskiej, Michała Archanioła, Trójcy Świętej.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 15:06
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/2EHgHGz3A6qq8mLzfB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 15:08
  Kościół św. Andrzeja zbudowany został w latach 1079-1098 z fundacji Sieciecha, palatyna księcia Władysława Hermana. Prawo patronatu nad kościołem należało do benedyktyńskiego opactwa w Sieciechowie, co pozwala dopuszczać możliwość związku między nim, a budową świątyni. Zlokalizowany w osadzie Okół, stał przy biegnącym skośnie gościńcu na miejscu którego powstała później ulica Grodzka, a prowadzącym do przewozu na Wiśle.
  Kościół św. Andrzeja jest wspaniale zachowaną budowlą w stylu romańskim, zbudowaną z kamienia, złożoną z krótkiego jednoprzęsłowego, trójnawowego korpusu, z transeptu i chóru, zamkniętego apsydą. Całość wieńczą dwie wieże. świątynia św. Andrzeja ma charakter obrony, o takim charakterze budowli świadczy grubość murów [1,6m] oraz brak dolnych okien. Zewnętrzne mury wykończone są drobną wapienną kostką, obok której występuje piaskowiec w szczegółach architektonicznych. Z zachodniej fasady kościoła wyrastają dwie smukłe wieże, przechodzące wyżej w ośmiobok, wypełniony na górze bliźniaczymi okienkami, które wraz z potrójnym oknem u szczytu fasady, kontrastują z ciężką masą jej dolnej części, poprzecinanej tylko w kilku miejscach wąskimi okienkami strzelniczymi.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 15:09
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/UObdvjkilxTMc0us0B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 15:12
  Kościół św. Idziego - jest romańską budowlą wzniesioną z fundacji Władysława Hermana i jego żony, w podzięce za urodzenie syna. Dzięki przekazowi Galla Anonima, wiemy że poprzez modły, i dary wysyłane do opactwa św. Idziego we Francji, para książęca wyprosiła urodzenie syna i stąd ten kościół. Z tej pierwotnej fundacji w romańskim stylu, nie zachowały się żadne pozostałości, a stojąca dziś świątynia, pochodzi z pierwszej połowy XIV wieku, z okresu panowania Władysława Łokietka. Zakon dominikanów, który w 1595 roku, przejął opiekę nad kościółkiem, przy pomocy finansowej rodziny Tęczyńskich, dokonał odnowienia budowli. Wtedy gotyckie sklepienie zostało zastąpione beczkowym, dokonano także wielu innych przeróbek.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 15:14
  Kościół św. Idziego – zabytkowy kościół rzymskokatolicki dominikanów, znajdujący się przy ulicy Grodzkiej 67 w Krakowie obok Wawelu . Według tradycji został on wybudowany w końcu XI w. przez księcia Władysława Hermana jako dziękczynienie po urodzeniu się jego syna Bolesława Krzywoustego, które mieli zawdzięczać modłom i darom zanoszonym do prowansalskiego opactwa St. Gilles. Pod obecnym kościołem gotyckim nie odnaleziono jednak żadnych reliktów romańskich, a trudno oczekiwać, iż świątynia fundowana z takich powodów, byłaby drewniana. Z tego powodu część badaczy skłania się ku przypuszczeniu, że pierwotnie wezwanie św. Idziego nosił dzisiejszy kościół św. Andrzeja, a pierwszym budynkiem na tym miejscu była świątynia gotycka. Kościół gotycki został zbudowany w pierwszej połowie XIV w. Początkowo znajdował się pod patronatem benedyktynów, potem dominikanów. Z czasem budowla obrosła szeregiem XVII- i XVIII-wiecznych przybudówek, z których dużą część rozebrano w XIX w. Około roku 1905 Rada Miejska Miasta Krakowa - w ramach architektonicznego porządkowania ulic miasta - podjęła decyzję o wyburzeniu znajdujących się w złym stanie zabytkowych obiektów przylegających do kościoła, co doprowadziło do głośnego sporu ze środowiskiem miłośników zabytków Krakowa. Sprzeciw zgłosili m.in.: Stanisław Wyspiański, Leon Wyczółkowski, Konstanty Laszczka, Stanisław Tomkiewicz, Jerzy Mycielski, Marian Sokołowski, Józef Muczkowski, Leonard Lepszy, Klemens Bąkowski i Stanisław Krzyżanowski. Zatarg został zażegnany, dzięki interwencji Helferta, prezydenta Najwyższej Komisji Centralnej w Wiedniu, który pismem z dn. 24 listopada 1905 r. wywarł nacisk na prezydenta Krakowa i spowodował w konsekwencji uchylenie uchwały Rady Miejskiej. Prawdopodobnie był to też efekt zakulisowych działań prof. hr. Mycielskiego, którego łączyła przyjaźń z nastepcą tronu arcyksięciem Franciszkiem Ferdynandem. Ostatecznie więc częściowo zburzono otaczające kościół rudery, pozostawiając jedynie XVIII-wieczny dom z dachem łamanym. Wtedy też powstały podcienia łączące ów dom z kościołem. Stojące w sąsiedztwie świątyni od strony ul. Grodzkiej dwie duże kamienice zostały zburzone z polecenia władz niemieckich podczas okupacji[2], w ramach urbanistycznego "porządkowania" przez okupanta otoczenia Wawelu. Kościół jest ceglany, ma bardzo prostą, jednonawową formę. Wewnątrz znajdują się stalle z różnobarwnych marmurów, wapienia pińczowskiego, piaskowca i alabastru. Jest to pozostałość po nagrobku św. Jacka z jego kaplicy w kościele dominikanów (wykonanym w XVI w. przez Jana Michałowicza z Urzędowa). W tęczy znajduje się późnogotycki krucyfiks, na sklepieniu herby Tęczyńskich z XVI wieku. Kościół został odremontowany pod kierownictwem o. Adama Studzińskiego w latach 80. XX wieku.
  Przy wyjściu z kościoła widnieje brązowa tablica z 1987 roku upamiętniająca przysięgę krakowskich harcerzy złożoną w roku pielgrzymki do ojczyzny Jana Pawła II.
  Na placu przed kościołem znajduje się Krzyż Katyński (1990).
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 15:15
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/1Oh4IBvvvEooOJ5hHB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 15:17
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/7NsWiLHla7BaBvIghB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 15:18
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/I2wyh6QbWjbvhapR5B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 15:20
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/QrGtukW1AwKy3VsvAA.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 15:27
  Wawel – wzgórze na Pomoście Krakowskim, w Krakowie, w Dzielnicy I Stare Miasto, na lewym brzegu Wisły; historyczna dzielnica Krakowa. Wawel ma charakter zrębu tektonicznego, który powstał w miocenie i zbudowany jest z liczących 161–155 mln lat górnojurajskich wapieni wieku oksfordzkiego. Na wzgórzu znajdują się dwa zabytkowe zespoły budowlane:
  Zamek Królewski na Wawelu
  bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława
  W 1978 Wawel wraz ze Starym Miastem, Kazimierzem i Stradomiem został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w 1994 razem ze Starym Miastem, Stradomiem, Kazimierzem, Podgórzem, Nowym Światem i Piaskiem został uznany za pomnik historii.
  Częścią tego kompleksu są także fortyfikacje Wawelu. Odnalezione zostały relikty innych budowli, pochodzących z różnych epok.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 15:29
  Wawel do połowy XI wieku

  Według badań archeologicznych ślady pierwszego osadnictwa datuje się na środkowy paleolit, około 100 tys. lat p.n.e. Jako osada położona na skrzyżowaniu szlaków handlowych szybko się rozwijał. Wawel był prawdopodobnie jednym z ośrodków władzy plemienia Wiślan, których organizacja państwowa powstała na przełomie VIII i IX wieku. O ich legendarnych władcach Kraku i Wandzie, mających żyć podobno w VII i VIII wieku, wspomniał XIII-wieczny kronikarz Wincenty Kadłubek. W X wieku ziemie Wiślan, i tym samym Kraków, weszły w skład powstającego państwa polskiego. W 1000 roku zostało utworzone biskupstwo krakowskie, czego konsekwencją była budowa katedry – siedziby biskupa. Jednak ze względu na toczące się walki z cesarstwem, budowę prawdopodobnie rozpoczęto dopiero po zawarciu pokoju w Budziszynie, czyli około lat 20 XI wieku. Ze względu na bardzo nikłe pozostałości po pierwszej katedrze, nazywanej czasem „Chrobrowską” i pomimo trwających od dawna badań archeologicznych, nie udało się zrekonstruować jej wyglądu. Do lat 80 relikty kościoła św. Gereona utożsamiane były właśnie z pierwszą katedrą, ale teza ta, wysunięta przez Adolfa Szyszko-Bohusza, została odrzucona przez nowsze badania. Także co do momentu zniszczenia katedry nie ma zgodności – przypuszcza się, że mogło się to stać podczas najazdu księcia Brzetysława I w latach 40 XI wieku lub podczas pożaru w latach 80. Oprócz katedry na wzgórzu istniały także inne zabudowania. Pierwsze odnalezione szczątki po budowlach drewnianych pochodzą z IX wieku, a kamienne – z przełomu X i XI wieku. Z tego okresu pochodzą pozostałości przedromańskich budowli murowanych, takich jak:
  Rotunda Najświętszej Marii Panny, prawdopodobnie z przełomu X i XI wieku
  Kościół św. Jerzego, przebudowywany w późniejszych okresach
  rotunda przy bastionie Władysława IV, być może baptysterium
  budowla „czworokątna z korytarzykiem” z przełomu X i XI wieku, o nieznanym przeznaczeniu, być może grobowiec
  Kościół B (rotunda z dwoma absydami)
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 15:31
  Romanizm (poł. XI w. – pocz. XII w.)

  Na przełomie 1038 i 1039 Kazimierz Odnowiciel powrócił do Polski i przyjmuje się, że tym samym Kraków został siedzibą władzy królewskiej i stolicą państwa. Budowę drugiej katedry, tzw. „Hermanowskiej” rozpoczęto pod koniec XI wieku, prawdopodobnie właśnie z fundacji Władysława Hermana. Jej konsekracja nastąpiła w 1142 roku. O budowli tej wiadomo zdecydowanie więcej, choćby ze względu na jej zachowany wizerunek na odcisku pieczęci kapituły krakowskiej z XIII wieku. Także pozostałości są zdecydowanie lepiej zachowane – dolna część Wieży Wikaryjskiej (Srebrnych Dzwonów) oraz w całości trójnawowa krypta św. Leonarda, wsparta na 8 kolumnach. W 1118 roku pochowano tam biskupa Maurusa, z którego grobu wyjęto m.in. patenę i kielich. Z tego okresu pochodzą także:
  Sala o 24 słupach, być może palatium książęce
  kościół przy Smoczej Jamie (interpretowany ostatnio jako romańska wieża)
  Kościół św. Gereona, prawdopodobnie kaplica pałacowa
  Kościół św. Michała (romański)
  rotunda z emporą przy baszcie Sandomierskiej, być może z 2 połowy XI wieku
  czworokątna wieża obronna przy „Kurzej Stopie”
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 15:33
  Gotyk (pocz. XIII w. – pocz. XVI w.)

  W 1305 lub 1306 roku katedra spłonęła, ale nie w całości, w związku z czym w 1320 roku możliwa była koronacja Władysława Łokietka. W tym samym roku, z inicjatywy króla, rozpoczęto budowę nowej, trzeciej z kolei, która w swoim głównym zrębie istnieje do dziś. W 1364 została ona konsekrowana. Jest to budowla trzynawowa z transeptem i ambitem, do której od początku budowy i przez następne wieki dostawiano kaplice. Pierwsze powstawały przy prezbiterium – w 1322 została konsekrowana kaplica św. Małgorzaty, dziś pełniąca funkcję zakrystii, a kilka lat później wzniesiono kaplicę nazwaną później kaplicą Batorego.
  Oprócz tego, królowa Zofia Holszańska (ostatnia żona Władysława Jagiełły) ufundowała kaplicę przy zachodnim wejściu, nazywaną później jej imieniem, a na polecenie Kazimierza Jagiellończyka wzniesiono kaplicę Świętokrzyską. Zostały także wybudowane inne kaplice (pod koniec XV wieku było ich w sumie 19), które w wiekach późniejszych zostały mocno przebudowane. Władysław Łokietek jest też pierwszym królem, którego pochowano w wawelskiej katedrze. Jego sarkofag z piaskowca został ufundowany w połowie XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego. Swój nagrobek posiada też właśnie Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło, ale do najcenniejszych należy bez wątpienia sarkofag Kazimierza Jagiellończyka, wykonany przez Wita Stwosza w 1492 roku. Na początku XVI wieku został wyrzeźbiony późnogotycki nagrobek Jana Olbrachta. Na polecenie Kazimierza Wielkiego dokonano wielkiej przebudowy wcześniejszego wczesnogotyckiego zamku. Wzniesiono nowy kompleks składający się ze skrzydła południowo-wschodniego od rotundy św. Feliksa i Adaukta po narożnik północno-wschodni. Wzdłuż obwodu północnego rozbudowano dawne palatium i kościół św. Marii Egipcjanki, który mógł mieć charakter dworski. Na poziomie wyższych kondygnacji komunikację zapewniały krużganki na murowanych filarach. Z czasów Kazimierza Wielkiego zachowała się tylko Sala Kazimierzowska we wczesnogotyckiej tzw. Wieży Łokietkowej. Zamek został przebudowany pod koniec XIV wieku przez Władysława Jagiełłę i Jadwigę, za których rządów dobudowano tzw. Kurzą Stopkę i Wieżę Duńską. Z zamku tego zachowała się także tzw. sala Jadwigi i Jagiełły, w której eksponowany jest obecnie Szczerbiec.
  W okresie tym powstały na wzgórzu także inne budowle, służące licznym księżom, urzędnikom królewskim i rzemieślnikom oraz mury obronne i baszty: Jordanka, Lubranka (później nazwana basztą Senatorską), Sandomierska, Tęczyńska, Szlachecka, Złodziejska i Panieńska.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 15:34
  Renesans (XVI wiek)

  W latach 1507-1536 gruntownie przebudowano siedzibę królewską, a mecenat nad tym ogromnym przedsięwzięciem sprawował sam Zygmunt Stary. Prace prowadzono pod kierunkiem dwóch Włochów: Franciszka z Florencji i Bartłomieja Berrecciego, a po ich śmierci Polaka – Benedykta z Sandomierza. Na szczególną uwagę zasługuje piękny dziedziniec pałacowy. Z lekkich, wspartych na smukłych kolumnach arkadowych krużganków wchodzi się do przestronnych i pełnych światła komnat. Wnętrza zamku, ze wspaniałą Salą Poselską i jej kasetonowym stropem, to świadectwo dużych umiejętności zarówno włoskich, jak i rodzimych rzemieślników różnych specjalności. Sale zamkowe zdobione były przez arrasy, których pokaźną kolekcję zgromadził Zygmunt August. W latach 1502-1505 nagrobek Jana Olbrachta został umieszczony w rzeźbionej niszy w formie łuku triumfalnego autorstwa Franciszka z Florencji. Jest to pierwsze w pełni renesansowe dzieło na ziemiach polskich. W 1517 r. rozpoczęto budowę ukończonej 16 lat później kaplicy Zygmuntowskiej, grobowca-mauzoleum ostatnich Jagiellonów. Z tego okresu zachowały się w katedrze także inne nagrobki – kardynała Fryderyka Jagiellończyka i biskupów: Piotra Gamrata, Piotra Tomickiego, Jana Konarskiego, Jana Chojeńskiego, Samuela Maciejowskiego. W 1520 roku odlano dzwon Zygmunta. W katedrze znajdują się także dzieła manierystyczne: nagrobek Stefana Batorego i biskupa Filipa Padniewskiego – oba autorstwa Santi Gucciego oraz nagrobek biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego dłuta Jana Michałowicza z Urzędowa.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 15:36
  Barok (XVII-XVIII wiek)

  Po pożarze w 1595 roku, w którym spłonęła północno-wschodnia część zamku, król Zygmunt III Waza podjął decyzję o odbudowie, którą kierował architekt Jan Trevano. Z przebudowy tej zachowały się m.in. schody Senatorskie i kominek w sali Pod Ptakami. Gdy w 1609 roku król Zygmunt III na stałe przeniósł się do Warszawy, dla Wawelu rozpoczął się trudny okres. Opiekę nad zabudowaniami pełnili wielkorządcy, jednak mimo to, zarówno zamek, jak i inne budynki, niszczały. Do ich złego stanu przyczynili się także Szwedzi, stacjonujący na Wawelu w latach 1655-1657 i 1702. W 1702 roku w czasie III wojny północnej, gdy na Wawelu stacjonowały wojska szwedzkie wybuchł pożar, który niemal w całości strawił zamek. Wzgórze było okupowane także przez wojska pruskie w 1794 roku, kiedy to zostały zrabowane nigdy nieodzyskane (z wyjątkiem Szczerbca) insygnia koronne. Ze względu na toczące się w XVII wieku wojny, Wawel, jako ważny punkt obronny, wzbogacił się o unowocześnione mury obronne. Przeniesienie siedziby króla do Warszawy nie zmieniło jednak roli i znaczenia katedry wawelskiej, która nadal była miejscem koronacji i królewskich pochówków. W tym czasie wprowadzono w katedrze wiele zmian – podwyższony został ambit, powstała istniejąca do dziś konfesja św. Stanisława (marmurowy ołtarz i srebrną trumnę) oraz ołtarz główny. Wznoszono także barokowe nagrobki (m.in. biskupów: Marcina Szyszkowskiego, Piotra Gembickiego, Jana Małachowskiego i Kazimierza Łubieńskiego oraz królów: Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego) i kaplice (m.in. kaplica Wazów).
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 15:38
  XIX wiek

  Wraz z trzecim rozbiorem (1795) Wawel znalazł się pod zaborem austriackim. Wojsko austriackie przekształciło wzgórze na koszary, co pociągnęło za sobą liczne zniszczenia i przebudowy: obmurowano krużganki i zmieniono wnętrza zamku, rozebrano część budynków (m.in. kościoły św. Jerzego i św. Michała). Po upadku powstania krakowskiego i zlikwidowaniu Rzeczypospolitej Krakowskiej na Wawelu wzniesiono trzy ogromne gmachy szpitala wojskowego. W II połowie XIX wieku Austriacy przebudowali mury obronne w taki sposób, aby stały się częścią Twierdzy Kraków (powstały m.in. dwie kaponiery). Równocześnie trwały próby odzyskania wzgórza przez Polaków. Gdy pojawił się projekt, aby cały Wawel wraz z katedrą zamknąć dla ludności cywilnej, a kapitułę przenieść do kościoła Św. Piotra, prezydent miasta Mikołaj Zyblikiewicz zaproponował przekazanie wawelskiego zamku na rezydencję cesarską dla Franciszka Józefa I. Powoływano się przy tym na rodzinne związki Habsburgów z polskimi rodami monarszymi. W dn. 3 września 1880 r. deputacja obywateli Galicji pod przewodnictwem marszałka krajowego hr. Ludwika Wodzickiego złożyła w tej sprawie petycję na ręce cesarza, która została przyjęta pozytywnie. Wojskowe władze austriackie zażądały jednak za opuszczenie wawelskiego wzgórza rekompensaty w wys. 750 000 guldenów na budowę nowego szpitala wojskowego oraz także 750 000 guldenów na budowę nowych koszar. Po sześciu latach rokowań ostatecznie ustalono, że społeczeństwo polskie ma zapłacić już w nowej walucie 2 714 606 koron i 89 halerzy. Rozpoczęła się akcja gromadzenia funduszy. Kasa Oszczędności Miasta Krakowa przekazała 800 000 koron, a a Sejm Krajowy Galicji zadeklarował 100 000 koron rocznie na odbudowę Wawelu. Cesarz Franciszek Józef przeznaczył z prywatnej szkatuły także 100 000 koron rocznie na restaurację zabytków wawelskich. Aleksandra Ulanowska zorganizowała wielką kwestę publiczną. Dzięki tym działaniom i licznym datkom od osób prywatnych, instytucji oraz stowarzyszeń, udało się zgromadzić potrzebną kwotę. W katedrze w tym czasie odbyły się manifestacyjne pogrzeby Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki. Przebudowana w stylu klasycystycznym została kaplica Potockich, w której umieszczono pomnik Artura Potockiego autorstwa wybitnego rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena. Druga rzeźba tego artysty została ustawiona w kaplicy królowej Zofii. W 1869 roku przypadkowo otwarto trumnę króla Kazimierza Wielkiego, co stało się pretekstem do urządzenia powtórnego pogrzebu. Równocześnie podjęto inicjatywę odnowy innych królewskich grobów – oczyszczono sarkofagi (ufundowane też nowe – m.in. cesarz Franciszek Józef ufundował sarkofag króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, który miał żonę Habsburżankę), a podziemnie krypty połączono korytarzami
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 15:41
  XX i XXI wiek

  W 1905 cesarz Franciszek Józef I wyraził zgodę na opuszczenie przez wojska austriackie Wawelu. Rozpoczęto prace konserwatorskie, którymi kierował Zygmunt Hendel, a następnie Adolf Szyszko-Bohusz, który odnalazł rotundę Najświętszej Marii Panny i inne relikty wczesnych budowli. Renowacja wzgórza finansowana była m.in. ze składek społecznych. Ofiarodawców upamiętniano wmurowując cegiełki z ich nazwiskami w mur przy północnym wjeździe na zamek, przy którym wzniesiono także Bramę Herbową i ustawiono konny pomnik Tadeusza Kościuszki. W latach 1904-1907 Stanisław Wyspiański i Władysław Ekielski opracowali plan zabudowy wzgórza, noszący nazwę Akropolis. Ta nigdy niezrealizowana idea zakładała umieszczenie na Wawelu m.in. polskiego sejmu i senatu, Muzeum Narodowego, Akademii Umiejętności i Kurii Biskupiej. Całość miała wzorować się na starożytnej architekturze – autorzy założyli wybudowanie np. teatru greckiego czy posągu Nike.
  W tym okresie katedra wzbogaciła się o dwa nowe nagrobki: królowej Jadwigi (z 1902 r.) i symboliczny Władysława Warneńczyka (z 1906 r.), oba autorstwa Antoniego Madeyskiego. Kaplica królowej Zofii została ozdobiona w latach 1902-1904 przez Włodzimierza Tetmajera dekoracją malarską, przedstawiającą polskich świętych i bohaterów narodowych. Natomiast w skarbcu katedralnym malowidła w latach 1900-1902 wykonał Józef Mehoffer. On też jest autorem witraży w oknach transeptu katedry (ukazują one Chrystusa Bolesnego, Maryję i geniusze cierpienia), malowideł i witrażu w kaplicy Szafrańców oraz witraży w kaplicy Świętokrzyskiej. Swoje projekty witraży do katedry, nigdy niezrealizowane, stworzył także Stanisław Wyspiański. W dwudziestoleciu międzywojennym, tuż po odzyskaniu niepodległości, polskie władze centralne, uznały wawelski zamek, za gmach reprezentacyjny Rzeczypospolitej do użytku Naczelnika Państwa, a następnie dla Prezydenta RP. Uchwałą zaś Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r., krakowski zespół urbanistyczny na Wawelu, stał się jedną z oficjalnych Rezydencji Prezydenta Polski (do dzisiaj, zachował się apartament Prezydenta RP Ignacego Mościckiego). Do dziś nie istnieje taki akt prawny, wydany przez władze niepodległej Rzeczypospolitej (nie licząc decyzji stalinowskiej KRN, ustanawiającej na Wawelu muzeum), który znosiłby ten zapis.
  W 1921 r. na bastionie króla Władysława IV Wazy stanął pomnik Tadeusza Kościuszki dłuta Leonarda Marconiego i Antoniego Popiela.
  W 1927 r. sprowadzono na Wawel prochy Juliusza Słowackiego i jego matki Salomei Becu; w 1935 r. pochowano tu też Józefa Piłsudskiego.
  W czasie II wojny światowej Wawel był siedzibą generalnego gubernatora Hansa Franka. Ukradziono wówczas wiele cennych zabytków, które do dziś nie wróciły do Polski.
  W 1978 r. Wawel wraz ze ścisłym Starym Miastem oraz zabytkami Kazimierza został zapisany na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
  W 1992 r. sprowadzono na Wawel urnę z ziemią z Monte Cassino.
  W 1993 r. sprowadzono na Wawel zwłoki gen. Władysława Sikorskiego.
  W 2001 r., na Wawelu znalazła się grudka ziemi z mogiły zbiorowej w której pochowany był Cyprian Kamil Norwid, znalazła miejsce w Krypcie Wieszczów Narodowych.
  W lutym 2010 roku w Krypcie Wieszczów Narodowych ustawiono tablicę ku pamięci Fryderyka Chopina, w kwietniu w przedsionku krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów pochowano prezydenta Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 13.02.14, 15:42
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/GQxYupYbZMAd8w7b0B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:03
  Wawel – wzgórze na Pomoście Krakowskim, w Krakowie, w Dzielnicy I Stare Miasto, na lewym brzegu Wisły; historyczna dzielnica Krakowa. Wawel ma charakter zrębu tektonicznego, który powstał w miocenie i zbudowany jest z liczących 161–155 mln lat górnojurajskich wapieni wieku oksfordzkiego
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:04
  Na wzgórzu znajdują się dwa zabytkowe zespoły budowlane Zamek Królewski na Wawelu
  bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:05
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/DHE15Oc74t3vkA1NsB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:06
  W 1978 Wawel wraz ze Starym Miastem, Kazimierzem i Stradomiem został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w 1994 razem ze Starym Miastem, Stradomiem, Kazimierzem, Podgórzem, Nowym Światem i Piaskiem został uznany za pomnik historii
  Częścią tego kompleksu są także fortyfikacje Wawelu. Odnalezione zostały relikty innych budowli, pochodzących z różnych epok.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:09
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/uYl7OtMQF15Kky56oB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:10
  Wzgórze mogło pierwotnie nazywać się wądół, wąwał, wąwel ze względu na krasowy charakter wapieni, z których jest zbudowane, jak i na liczne jaskinie (np. Smocza Jama). Według pełnej fantastycznych etymologii Kroniki wielkopolskiej słowo Wawel miało pochodzić od Wøwel (pierwotnie Bøbel)[5][6] (stąd dzisiaj rekonstruuje się tę formę jako jako „wąwel” z nosowym o, czyli „ǫ” i zestawia z podobnie brzmiącymi wąwóz, wądół, u Brücknera od „wąwał”=wąwóz[7], słabość tej teorii tkwi w mało logicznym wywodzeniu nazwy wzgórza, a więc struktury geologicznej wypukłej od wgłębnej).Według tejże Kroniki wielkopolskiej nazwa Wawel mogła również oznaczać zgrubienie na szyi spowodowane niedoborem jodu w wodzie wywołujące powiększanie tarczycy
  Inni uważają, że owo „wąwel” oznaczało „wyniosłość wśród mokradeł”, którymi otoczone było wzgórze[9], od „wą” (odpowiednik dzisiejszego „w”wink i „wel” (wilgoć, woda) co oznaczało miejsce położone „w wodzie, otoczone wodą”[10], wg Stanisława Rosponda wąwel = grąd, tj. „miejsce wyniosłe i suche wśród łąk błotnistych, ostrów oblany wodą” od psł. *vъlь = stpl. wel, wla (stąd: Wleń)[11]. Zestawia się tutaj „Wąwel” z nazwami miejscowymi typu Wąwelnica, Wąwolnica, Wąwelno jednak nie tłumaczy procesu fonetycznego, który miałby doprowadzić do przejścia ą → a (Jan Długosz Wąwolnicę dwukrotnie podaje jako Wanwelnycza, wcześniej w 1325-1327 r. zapisano Wanvelnitia, w 1377 r. Wanwelnicza, jeszcze w 1531 r. Vanwelnicza, czyli z protezą samogłoski nosowej w postaci „an”, a brak takich zapisów w stosunku do Wawelu).
  Dawniej doszukiwano się też genezy nazwy w zgodnościach bałto-słowiańskich, litewskiemu rdzeniu au, av, va, avr, var, vavr, babr, miał odpowiadać ruski varъ, polski wał, stąd wg Mikołaja Akielewicza nazwa wsi Wawr, Wawer → Wanwoł, Wąwel, Wawel, tj. miejsce obwarowane.
  Istnieje także teoria, jakoby nazwa Wawel pochodziła od nazwy Babel (s-c-s Вавилонъ, stąd również współczesne rosyjskie Вавилон, tr. Wawilon, czyli Babilon, częsta w średniowieczu oboczność w:b, m.in. grecka Beta (obecnie Wita), zobacz: Korbea, Kordoba).
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:11
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/H2ImRNT10opB4dT3bB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:13
  Wawel do połowy XI wieku

  Według badań archeologicznych ślady pierwszego osadnictwa datuje się na środkowy paleolit, około 100 tys. lat p.n.e. Jako osada położona na skrzyżowaniu szlaków handlowych szybko się rozwijał. Wawel był prawdopodobnie jednym z ośrodków władzy plemienia Wiślan, których organizacja państwowa powstała na przełomie VIII i IX wieku. O ich legendarnych władcach Kraku i Wandzie, mających żyć podobno w VII i VIII wieku, wspomniał XIII-wieczny kronikarz Wincenty Kadłubek. W X wieku ziemie Wiślan, i tym samym Kraków, weszły w skład powstającego państwa polskiego.
  W 1000 roku zostało utworzone biskupstwo krakowskie, czego konsekwencją była budowa katedry – siedziby biskupa. Jednak ze względu na toczące się walki z cesarstwem, budowę prawdopodobnie rozpoczęto dopiero po zawarciu pokoju w Budziszynie, czyli około lat 20 XI wieku. Ze względu na bardzo nikłe pozostałości po pierwszej katedrze, nazywanej czasem „Chrobrowską” i pomimo trwających od dawna badań archeologicznych, nie udało się zrekonstruować jej wyglądu. Do lat 80 relikty kościoła św. Gereona utożsamiane były właśnie z pierwszą katedrą, ale teza ta, wysunięta przez Adolfa Szyszko-Bohusza, została odrzucona przez nowsze badania. Także co do momentu zniszczenia katedry nie ma zgodności – przypuszcza się, że mogło się to stać podczas najazdu księcia Brzetysława I w latach 40 XI wieku lub podczas pożaru w latach 80.
  Oprócz katedry na wzgórzu istniały także inne zabudowania. Pierwsze odnalezione szczątki po budowlach drewnianych pochodzą z IX wieku, a kamienne – z przełomu X i XI wieku. Z tego okresu pochodzą pozostałości przedromańskich budowli murowanych, takich jak:
  Rotunda Najświętszej Marii Panny, prawdopodobnie z przełomu X i XI wieku
  Kościół św. Jerzego, przebudowywany w późniejszych okresach
  rotunda przy bastionie Władysława IV, być może baptysterium
  budowla „czworokątna z korytarzykiem” z przełomu X i XI wieku, o nieznanym przeznaczeniu, być może grobowiec
  Kościół B (rotunda z dwoma absydami)
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:14
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/rQVa9SV0dVVpRt7VKB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:15
  Na przełomie 1038 i 1039 Kazimierz Odnowiciel powrócił do Polski i przyjmuje się, że tym samym Kraków został siedzibą władzy królewskiej i stolicą państwa.
  Budowę drugiej katedry, tzw. „Hermanowskiej” rozpoczęto pod koniec XI wieku, prawdopodobnie właśnie z fundacji Władysława Hermana. Jej konsekracja nastąpiła w 1142 roku. O budowli tej wiadomo zdecydowanie więcej, choćby ze względu na jej zachowany wizerunek na odcisku pieczęci kapituły krakowskiej z XIII wieku. Także pozostałości są zdecydowanie lepiej zachowane – dolna część Wieży Wikaryjskiej (Srebrnych Dzwonów) oraz w całości trójnawowa krypta św. Leonarda, wsparta na 8 kolumnach. W 1118 roku pochowano tam biskupa Maurusa, z którego grobu wyjęto m.in. patenę i kielich. Z tego okresu pochodzą także:
  Sala o 24 słupach, być może palatium książęce
  kościół przy Smoczej Jamie (interpretowany ostatnio jako romańska wieża)
  Kościół św. Gereona, prawdopodobnie kaplica pałacowa
  Kościół św. Michała (romański)
  rotunda z emporą przy baszcie Sandomierskiej, być może z 2 połowy XI wieku
  czworokątna wieża obronna przy „Kurzej Stopie”
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:16
  W 1305 lub 1306 roku katedra spłonęła, ale nie w całości, w związku z czym w 1320 roku możliwa była koronacja Władysława Łokietka. W tym samym roku, z inicjatywy króla, rozpoczęto budowę nowej, trzeciej z kolei, która w swoim głównym zrębie istnieje do dziś. W 1364 została ona konsekrowana. Jest to budowla trzynawowa z transeptem i ambitem, do której od początku budowy i przez następne wieki dostawiano kaplice. Pierwsze powstawały przy prezbiterium – w 1322 została konsekrowana kaplica św. Małgorzaty, dziś pełniąca funkcję zakrystii, a kilka lat później wzniesiono kaplicę nazwaną później kaplicą Batorego.
  Oprócz tego, królowa Zofia Holszańska (ostatnia żona Władysława Jagiełły) ufundowała kaplicę przy zachodnim wejściu, nazywaną później jej imieniem, a na polecenie Kazimierza Jagiellończyka wzniesiono kaplicę Świętokrzyską. Zostały także wybudowane inne kaplice (pod koniec XV wieku było ich w sumie 19), które w wiekach późniejszych zostały mocno przebudowane.
  Władysław Łokietek jest też pierwszym królem, którego pochowano w wawelskiej katedrze. Jego sarkofag z piaskowca został ufundowany w połowie XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego. Swój nagrobek posiada też właśnie Kazimierz Wielki i Władysław Jagiełło, ale do najcenniejszych należy bez wątpienia sarkofag Kazimierza Jagiellończyka, wykonany przez Wita Stwosza w 1492 roku. Na początku XVI wieku został wyrzeźbiony późnogotycki nagrobek Jana Olbrachta.
  Na polecenie Kazimierza Wielkiego dokonano wielkiej przebudowy wcześniejszego wczesnogotyckiego zamku. Wzniesiono nowy kompleks składający się ze skrzydła południowo-wschodniego od rotundy św. Feliksa i Adaukta po narożnik północno-wschodni. Wzdłuż obwodu północnego rozbudowano dawne palatium i kościół św. Marii Egipcjanki, który mógł mieć charakter dworski. Na poziomie wyższych kondygnacji komunikację zapewniały krużganki na murowanych filarach. Z czasów Kazimierza Wielkiego zachowała się tylko Sala Kazimierzowska we wczesnogotyckiej tzw. Wieży Łokietkowej. Zamek został przebudowany pod koniec XIV wieku przez Władysława Jagiełłę i Jadwigę, za których rządów dobudowano tzw. Kurzą Stopkę i Wieżę Duńską. Z zamku tego zachowała się także tzw. sala Jadwigi i Jagiełły, w której eksponowany jest obecnie Szczerbiec.
  W okresie tym powstały na wzgórzu także inne budowle, służące licznym księżom, urzędnikom królewskim i rzemieślnikom oraz mury obronne i baszty: Jordanka, Lubranka (później nazwana basztą Senatorską), Sandomierska, Tęczyńska, Szlachecka, Złodziejska i Panieńska.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:17
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/Dq2SWiWaCtyhHvq67B.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:18
  Renesans (XVI wiek)

  Renesansowy dziedziniec zamku – skrzydło wschodnie i południowe W latach 1507-1536 gruntownie przebudowano siedzibę królewską, a mecenat nad tym ogromnym przedsięwzięciem sprawował sam Zygmunt Stary. Prace prowadzono pod kierunkiem dwóch Włochów: Franciszka z Florencji i Bartłomieja Berrecciego, a po ich śmierci Polaka – Benedykta z Sandomierza. Na szczególną uwagę zasługuje piękny dziedziniec pałacowy. Z lekkich, wspartych na smukłych kolumnach arkadowych krużganków wchodzi się do przestronnych i pełnych światła komnat. Wnętrza zamku, ze wspaniałą Salą Poselską i jej kasetonowym stropem, to świadectwo dużych umiejętności zarówno włoskich, jak i rodzimych rzemieślników różnych specjalności. Sale zamkowe zdobione były przez arrasy, których pokaźną kolekcję zgromadził Zygmunt August.
  W latach 1502-1505 nagrobek Jana Olbrachta został umieszczony w rzeźbionej niszy w formie łuku triumfalnego autorstwa Franciszka z Florencji. Jest to pierwsze w pełni renesansowe dzieło na ziemiach polskich. W 1517 r. rozpoczęto budowę ukończonej 16 lat później kaplicy Zygmuntowskiej, grobowca-mauzoleum ostatnich Jagiellonów. Z tego okresu zachowały się w katedrze także inne nagrobki – kardynała Fryderyka Jagiellończyka i biskupów: Piotra Gamrata, Piotra Tomickiego, Jana Konarskiego, Jana Chojeńskiego, Samuela Maciejowskiego. W 1520 roku odlano dzwon Zygmunta.
  W katedrze znajdują się także dzieła manierystyczne: nagrobek Stefana Batorego i biskupa Filipa Padniewskiego – oba autorstwa Santi Gucciego oraz nagrobek biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego dłuta Jana Michałowicza z Urzędowa.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:20
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Krak%C3%B3w_-_Wawel_-_Dziedziniec_01.jpg/800px-Krak%C3%B3w_-_Wawel_-_Dziedziniec_01.jpg

  KRUŻGANKI DZISIAJ

  Źródło - wikipedia.pl
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:21
  Barok (XVII-XVIII wiek)

  Po pożarze w 1595 roku, w którym spłonęła północno-wschodnia część zamku, król Zygmunt III Waza podjął decyzję o odbudowie, którą kierował architekt Jan Trevano. Z przebudowy tej zachowały się m.in. schody Senatorskie i kominek w sali Pod Ptakami. Gdy w 1609 roku król Zygmunt III na stałe przeniósł się do Warszawy, dla Wawelu rozpoczął się trudny okres. Opiekę nad zabudowaniami pełnili wielkorządcy, jednak mimo to, zarówno zamek, jak i inne budynki, niszczały. Do ich złego stanu przyczynili się także Szwedzi, stacjonujący na Wawelu w latach 1655-1657 i 1702. W 1702 roku w czasie III wojny północnej, gdy na Wawelu stacjonowały wojska szwedzkie wybuchł pożar, który niemal w całości strawił zamek[15]. Wzgórze było okupowane także przez wojska pruskie w 1794 roku, kiedy to zostały zrabowane nigdy nieodzyskane (z wyjątkiem Szczerbca) insygnia koronne. Ze względu na toczące się w XVII wieku wojny, Wawel, jako ważny punkt obronny, wzbogacił się o unowocześnione mury obronne.
  Przeniesienie siedziby króla do Warszawy nie zmieniło jednak roli i znaczenia katedry wawelskiej, która nadal była miejscem koronacji i królewskich pochówków. W tym czasie wprowadzono w katedrze wiele zmian – podwyższony został ambit, powstała istniejąca do dziś konfesja św. Stanisława (marmurowy ołtarz i srebrną trumnę) oraz ołtarz główny. Wznoszono także barokowe nagrobki (m.in. biskupów: Marcina Szyszkowskiego, Piotra Gembickiego, Jana Małachowskiego i Kazimierza Łubieńskiego oraz królów: Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego) i kaplice (m.in. kaplica Wazów).
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:22
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/53prxc6nxtXbo9Dx3X.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:24
  XIX wiek

  Wraz z trzecim rozbiorem (1795) Wawel znalazł się pod zaborem austriackim. Wojsko austriackie przekształciło wzgórze na koszary, co pociągnęło za sobą liczne zniszczenia i przebudowy: obmurowano krużganki i zmieniono wnętrza zamku, rozebrano część budynków (m.in. kościoły św. Jerzego i św. Michała). Po upadku powstania krakowskiego i zlikwidowaniu Rzeczypospolitej Krakowskiej na Wawelu wzniesiono trzy ogromne gmachy szpitala wojskowego. W II połowie XIX wieku Austriacy przebudowali mury obronne w taki sposób, aby stały się częścią Twierdzy Kraków (powstały m.in. dwie kaponiery). Równocześnie trwały próby odzyskania wzgórza przez Polaków. Gdy pojawił się projekt, aby cały Wawel wraz z katedrą zamknąć dla ludności cywilnej, a kapitułę przenieść do kościoła Św. Piotra, prezydent miasta Mikołaj Zyblikiewicz zaproponował przekazanie wawelskiego zamku na rezydencję cesarską dla Franciszka Józefa I. Powoływano się przy tym na rodzinne związki Habsburgów z polskimi rodami monarszymi. W dn. 3 września 1880 r. deputacja obywateli Galicji pod przewodnictwem marszałka krajowego hr. Ludwika Wodzickiego złożyła w tej sprawie petycję na ręce cesarza, która została przyjęta pozytywnie. Wojskowe władze austriackie zażądały jednak za opuszczenie wawelskiego wzgórza rekompensaty w wys. 750 000 guldenów na budowę nowego szpitala wojskowego oraz także 750 000 guldenów na budowę nowych koszar. Po sześciu latach rokowań ostatecznie ustalono, że społeczeństwo polskie ma zapłacić już w nowej walucie 2 714 606 koron i 89 halerzy. Rozpoczęła się akcja gromadzenia funduszy. Kasa Oszczędności Miasta Krakowa przekazała 800 000 koron, a a Sejm Krajowy Galicji zadeklarował 100 000 koron rocznie na odbudowę Wawelu. Cesarz Franciszek Józef przeznaczył z prywatnej szkatuły także 100 000 koron rocznie na restaurację zabytków wawelskich. Aleksandra Ulanowska zorganizowała wielką kwestę publiczną. Dzięki tym działaniom i licznym datkom od osób prywatnych, instytucji oraz stowarzyszeń, udało się zgromadzić potrzebną kwotę
  W katedrze w tym czasie odbyły się manifestacyjne pogrzeby Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki. Przebudowana w stylu klasycystycznym została kaplica Potockich, w której umieszczono pomnik Artura Potockiego autorstwa wybitnego rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena. Druga rzeźba tego artysty została ustawiona w kaplicy królowej Zofii. W 1869 roku przypadkowo otwarto trumnę króla Kazimierza Wielkiego, co stało się pretekstem do urządzenia powtórnego pogrzebu. Równocześnie podjęto inicjatywę odnowy innych królewskich grobów – oczyszczono sarkofagi (ufundowane też nowe – m.in. cesarz Franciszek Józef ufundował sarkofag króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego, który miał żonę Habsburżankę), a podziemnie krypty połączono korytarzami.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:26
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/n7CHTJbtEVaiB3GkgB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:27
  XX i XXI wiek

  W 1905 cesarz Franciszek Józef I wyraził zgodę na opuszczenie przez wojska austriackie Wawelu. Rozpoczęto prace konserwatorskie, którymi kierował Zygmunt Hendel, a następnie Adolf Szyszko-Bohusz, który odnalazł rotundę Najświętszej Marii Panny i inne relikty wczesnych budowli. Renowacja wzgórza finansowana była m.in. ze składek społecznych. Ofiarodawców upamiętniano wmurowując cegiełki z ich nazwiskami w mur przy północnym wjeździe na zamek, przy którym wzniesiono także Bramę Herbową i ustawiono konny pomnik Tadeusza Kościuszki. W latach 1904-1907 Stanisław Wyspiański i Władysław Ekielski opracowali plan zabudowy wzgórza, noszący nazwę Akropolis. Ta nigdy niezrealizowana idea zakładała umieszczenie na Wawelu m.in. polskiego sejmu i senatu, Muzeum Narodowego, Akademii Umiejętności i Kurii Biskupiej. Całość miała wzorować się na starożytnej architekturze – autorzy założyli wybudowanie np. teatru greckiego czy posągu Nike. Fragment grobowca królowej Jadwigi W tym okresie katedra wzbogaciła się o dwa nowe nagrobki: królowej Jadwigi (z 1902 r.) i symboliczny Władysława Warneńczyka (z 1906 r.), oba autorstwa Antoniego Madeyskiego. Kaplica królowej Zofii została ozdobiona w latach 1902-1904 przez Włodzimierza Tetmajera dekoracją malarską, przedstawiającą polskich świętych i bohaterów narodowych. Natomiast w skarbcu katedralnym malowidła w latach 1900-1902 wykonał Józef Mehoffer. On też jest autorem witraży w oknach transeptu katedry (ukazują one Chrystusa Bolesnego, Maryję i geniusze cierpienia), malowideł i witrażu w kaplicy Szafrańców oraz witraży w kaplicy Świętokrzyskiej. Swoje projekty witraży do katedry, nigdy niezrealizowane, stworzył także Stanisław Wyspiański. W dwudziestoleciu międzywojennym, tuż po odzyskaniu niepodległości, polskie władze centralne, uznały wawelski zamek, za gmach reprezentacyjny Rzeczypospolitej do użytku Naczelnika Państwa, a następnie dla Prezydenta RP.
  Uchwałą zaś Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1921 r., krakowski zespół urbanistyczny na Wawelu, stał się jedną z oficjalnych Rezydencji Prezydenta Polski (do dzisiaj, zachował się apartament Prezydenta RP Ignacego Mościckiego). Do dziś nie istnieje taki akt prawny, wydany przez władze niepodległej Rzeczypospolitej (nie licząc decyzji stalinowskiej KRN, ustanawiającej na Wawelu muzeum), który znosiłby ten zapis.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:28
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/YaYwzHMlJ5IwKb4gWB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:29
  W 1921 r. na bastionie króla Władysława IV Wazy stanął pomnik Tadeusza Kościuszki dłuta Leonarda Marconiego i Antoniego Popiela.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:37
  W 1927 r. sprowadzono na Wawel prochy Juliusza Słowackiego i jego matki Salomei Becu; w 1935 r. pochowano tu też Józefa Piłsudskiego.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 16:51
  W czerwcu 1927 r. po.witał kraj cały jak długi i szeroki powracające z obczyzny doczesne szczątki
  wielkiego poety Polskiego. Juljusza Słowackiego.. Prochy poety spoczywające dotąd w Paryżu na
  cmentarzu Montmartre zostały wydobyte i przewiezione, uroczyście do Ambasady Polskiej. Po uroczystościach w Paryżu, gdzie złożyła hołd cała kolonja polska, i rząd Francji, odwieziono je do Cherbourga skąd polskim statkiem "Wilja'" popłynęły do Gdyni.
  Do Gdyni przybyły prochy Słowackiego. 21 czerwca. Następnego dnia zostały zwłoki umieszczone
  na statku wiślanym "Mickiewicz", skąd przewieziono je do Tczewa a następnie Gniewa i Grudziądza,
  Do stolicy przybyły zwłoki w niedzielę 26 czerwca. W przystani na Wiśle powitał je przemówieniem w imieniu poetów Zenon Przesmycki Mirjam. Następnie w triumfalnym pochodzie wraz z Rządem, Sejmem, Senatem, przy udziale licznych tłumów odprowadzono zwłoki na Plac Zamkowy. Tam
  uczcił wielkiego poetę pan Prezydent Rzeczypospolitej Mościcki wygłaszając podniosłe przemówienie. Następnego. dnia J. E. ks. Kardynał Kakowski odprawił w Katedrze uroczystą Mszę św. żałobną - poczem w triumfalnym pochodzie odprowadzono zwłoki na dworzec, skąd specjalnym pociągiem przez Skierniewice. Piotrków, Częstochowę, Sosnowiec, Katowice,
  przybyły wieczorem do Krakowa. Szczególnie uroczyście witano prochy wielkiego poety w Katowicach. We wtorek mimo ulewnego deszczu cały Kraków wyległ na ulice by wraz z licznymi delegacjami ludności z całej Polski i obczyzny oddać hołd doczesnym szczątkom wielkiego poety w czasie uroczystości pogrzebowych na Wawelu

  Źródło: Kalendarz Mariański na rok 1928
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 17:37
  Przed uroczystym pochodem przybyli do Barbakanu gdzie zwłoki przebywały przez całą noc ministrowie: Dobrucki, Składkowski, Kwiatkowski, Miedziński, Moraczewski, Staniewski i Romocki,
  marszałek Sejmu Rataj z wicemarszałkiem Dębskim, wicemarszałek Senatu Bojko, senatorowie, posłowie, wojewodowie: Darowski, Grażyński i Mantenfel, reprezentanci wszystkich uniwersytetów polskich, miast polskich, oraz szeregu organizacyj. Po Mszy św. przemówił w imieniu ,emigracji polskiej w Paryzu prof. Pozerski, poczem ruszył kondukt pogrzebowy. Rozpoczęła się imponująca defilada delegacji z całej Polski, przybyłych dla złożenia hołdu szczątkom wielkiego Poety. Przybyła cała Polska od Niemna i Wilji, od Ikwy i Styru, po Bałtyk i Odrę. Lud wiejski i młodzież szkolna, harcerze, górnicy, robotnicy, delegacje miast instytucji społecznych i kulturalnych, wszystkie stany połączyły się w hołdzie dla zmarłego.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 17:42
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/6oB4Gtkmbmzz6deWgB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 17:43
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/0Olii8ad57nrAAaMtB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 17:43
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/SZoztrsQbGIbPuV5sB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 17:44
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/YaRpxVtpnnJAC9FeHB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 17:45
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/L8adbNESi2va8baeRB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 17:59
  [Czoło pochodu stanowiła młodzież szkolna, następnie szli rolnicy, kolejarze, górnicy, delegacje Górnego Śląska. Następnie ruszył rydwan ze zwłokami poprzedzony przez orszak duchowieństwa z ks. biskupem Godlewskim. Za trumną postępowali członkowie rządu, przedstawiciele Sejmu, Senatu oraz stowarzyszeń literackich. Ulice Sławkowska i basztowa przystrojone flagami o barwach państwowych i miejskich. Nieprzeliczone rzesze mieszkańców. Po drodze na Wawel pochód zatrzymał się przed kościołem Świętej Anny gdzie przemówił prof. Kanelbach. ...O godzinie 13 udał się na Wawel, gdzie złożono trumnę ze zwłokami na obszerny dziedziniec Wawelski. Na Wawelu przemówił J. Piułsudski sławiąc zasługi dla Polski Słowackiego. kończąc je następująco:
  "Gdy niegdyś jednego z większych, co ostatnie prowadzili powstania, pytałem, który z wieszczów najwięcej wpłynął, najwięcej działał, gdy miecze na naszej ziemi zadzwoniły - stwierdzał mi
  zawsze, te, tym poetą jest Słowacki. Miłość Ojczyzny, o! to słońce świetne Dla serc co dumne
  sieroce, szlachetne. Całe się czystym miłością oddadzą. Jako żórawie, co łań.cuch prowadzą
  wietniejsze serca wylatuj ą przodem; Umrą, ich duchy lecą przed narodem".
  Gdy teraz patrząc na trumnę wiem tak, jak wszyscy zebrani, że Słowacki idzie, to wiem, że idzie
  tam, gdzie głazy na naszym gościńcu stają, świadcząc nieledwie chronologicznie, przez imiona, o naszej przeszłości. Idzie między Władysławy i Zygmunty, idzie między Jany i Bolesławy, idzie nie z imieniem, lecz nazwiskiem, świadcząc także o wielkości pracy i wielkości ducha Polski. Idzie, by przedłużyć swe życie, by być nie tylko z naszem pokoleniem, lecz i z temi, które nadejdą. Idzie jako "Król Duch". Po zakoilczeniu przemówienia. marszałek Piłsudski zwrócił się do okalających nawę z trumną oficerów z następującemi słowy: "W Imieniu Rządu Rzeczypospolitej polecam Panom odnieść trumnę Juliusza Słowackiego do krypty królewskiej, by królom był równy". Poczem orszak udały udał się ze zwłokami do katedry wawelskiej, gdzie- wygłosił podniosłe przemówienie ks. Biskup Godlewski - po pokropieniu zwłok przez ks. Metropolitę Sapiechę - oficerowie ujęli
  trumnę na barki i znieśli ją do krypty, gdzie spoczęła, obok sarkofagu Mickiewicza.
  Tak więc spoczął Juljusz Słowacki po wielu latach rozłąki w grobach królewskich, przy dźwięku
  potężnego "Zygmunta", a 101 strzałów królewskich artylerji Wojska Polskiego obwieściło całej Polsce, iż jeden z najlepszych jej synów spoczął na wieki w grobach zasłużonych.

  Kalendarz Mariański na rok 1928
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 18:00
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/E3hFcaUOJurBbIqBCB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 18:08
  W nawale prac około budowy państwa, w trudzie pracy p chleb codzienny, w zamęcie walki o zakreślenie granic Polska pamiętała o honorowym długu wobec przeszłości narodu o obowiązku odbudowy Wawelu. Katedra i Zamek na Wawelu to kamienne kroniki naszej przeszłości, w której zapisały się wszystkie koleje życia polskiego. Każda zdobycz duchowa, każde wywyższenie i każdy upadek narodu. Gdy Polska runęła barbarzyńska ręka zaborcza zniszczyła Wawel, odarło go z wszelkiej świetności w który go ubrała Polska. Gdy Polska powstała do nowego życia przyszedł czas by Wawel dźwignąć z ruin, by mógł świadczyć światu i nam samym o naszej przeszłej wartości. Za kilkanaście lat pracy po przerażającej pustce i ruinie sal królewskiego zamku nie zostało już ani śladu. Nie dosyć na tym. Część sal posiada już dziś nawet urządzenie wewnętrzne ...także dzięki ofiarności społeczeństwa na cele urządzenia Zamku.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 18:09
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/vedQgwbh6SJxCP1WDB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 18:10
  W czasie II wojny światowej Wawel był siedzibą generalnego gubernatora Hansa Franka. Ukradziono wówczas wiele cennych zabytków, które do dziś nie wróciły do Polski.
  W 1978 r. Wawel wraz ze ścisłym Starym Miastem oraz zabytkami Kazimierza został zapisany na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
  W 1992 r. sprowadzono na Wawel urnę z ziemią z Monte Cassino.
  W 1993 r. sprowadzono na Wawel zwłoki gen. Władysława Sikorskiego.
  W 2001 r., na Wawelu znalazła się grudka ziemi z mogiły zbiorowej w której pochowany był Cyprian Kamil Norwid, znalazła miejsce w Krypcie Wieszczów Narodowych.
  W lutym 2010 roku w Krypcie Wieszczów Narodowych ustawiono tablicę ku pamięci Fryderyka Chopina, w kwietniu w przedsionku krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów pochowano prezydenta Lecha Kaczyńskiego wraz z małżonką.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 18:10
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/yZTQC8dUtnlNA3AslB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 18:11
  Zwiedzającym udostępnione są:
  na zamku:
  reprezentacyjne komnaty królewskie – wystawa obejmuje znajdujące się na parterze pomieszczenia wielkorządcy zamku i komnaty na drugim piętrze, m.in. Salę Poselską, której strop ozdobiony jest rzeźbionymi głowami (tzw. głowami wawelskimi) i Salę Senatorską
  prywatne apartamenty królewskie
  skarbiec koronny, gdzie prezentowany jest m.in. miecz koronacyjny Szczerbiec
  zbrojownię
  wystawę Sztuka Wschodu
  w katedrze:
  groby królewskie
  Krypta Wieszczów Narodowych
  Dzwon Zygmunt
  Muzeum Katedralne
  Wawel Zaginiony – rezerwat archeologiczny z częściowo zrekonstruowaną Rotundą Najświętszej Marii Panny
  Smocza Jama
  Trasa Ogrody Królewskie – zrekonstruowany, renesansowy ogród
  Wawel znajduje się na trasie Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Lublina i Sandomierza do Tyńca. Jest to także miejsce styku Via Regia. Ze Wzgórza Wawelskiego do litewskiego Wilna, przez białoruskie Grodno prowadzi Szlak Jagielloński.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 18:12
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/MiWPpEF1guiwytH9UB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 18:14
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/lEhAndfbyHO46DlNpB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 18:18
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/KZrIGshvgHa3tdTPDB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 18:19
  Kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa i Męczennika i przylegający do niego klasztor paulinów – kompleks sakralny, znajdujący się w Krakowie przy ulicy Skałecznej 15. Nazywany jest potocznie Skałką lub na Skałce.
  Jest to według legendy sanktuarium męczeństwa św. Stanisława, biskupa krakowskiego, znajdujące się niedaleko Wawelu, nad Wisłą, na niewielkim wzgórzu, zbudowanym z białego wapienia jurajskiego. Pełni też rolę Panteonu Narodowego.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 18:20
  Niepotwierdzone podania podają informację, że stała tu niegdyś świątynia pogańska i na jej miejscu zbudowano kościół romański pw. św. Michała Archanioła. W XIV w. gotycką świątynię postawił król Kazimierz III Wielki. Od 1472 opiekuje się nią Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, sprowadzony do Krakowa przez Jana Długosza, który niebawem wystawił nowy kościół. Jan Długosz w 1480 spoczął na Skałce.
  Z kościołem na Skałce związana jest historia zmagania się dwóch potęg: świeckiej – króla Bolesława Szczodrego i kościelnej – biskupa krakowskiego Stanisława. W wyniku konfliktu z królem biskup, podając za przekazem Galla Anonima, został skazany w 1079 na obcięcie członków za zdradę, której się dopuścił i zmarł. Dokonać to się miało na Wzgórzu Wawelskim. Według alternatywnej wersji, pozostawionej przez Wincentego Kadłubka, król rozkazał swoim sługom zabicie biskupa w kościele na Skałce w czasie odprawiania przez niego mszy świętej, a gdy ci nie chcieli, sam własnoręcznie zamordował przyszłego świętego. Wersja ta jednak ze względu na moralizatorski charakter kroniki Kadłubka, a także to, że również był biskupem jest mało wiarygodna.
  Król musiał opuścić kraj. Kościół uznał biskupa świętym i kanonizował go w 1253. Papież Innocenty IV jako podstawę kanonizacji przyjął cuda czynione nad grobem biskupa. W 750 rocznicę kanonizacji papież Jan Paweł II podniósł kościół na Skałce do rangi bazyliki mniejszej.
  Od 1089 zwłoki biskupa spoczywają w katedrze wawelskiej, ale to Skałka jest miejscem jego kultu. Przed trumną biskupa na Wawelu koronowano królów polskich. Do ceremoniału koronacyjnego należała także pielgrzymka pokutna z Wawelu na Skałkę.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 18:21
  XI wiek – ustanowiono kanonicznie biskupstwo krakowskie, szóstym z rzędu biskupem został Stanisław ze Szczepanowa. Do katedry przeniesiono szczątki biskupa.
  1253 – kanonizacja Stanisława ze Szczepanowa. Kościół na Skałce stał się miejscem pielgrzymek i zyskał nowego, właśnie kanonizowanego biskupa.
  1270 – Król węgierski Stefan III wraz z żoną i dziećmi odbył pielgrzymkę do kościoła na Skałce.
  25 marca 1471 – na prośby Jana Długosza, król Kazimierz Jagiellończyk przyzwolił na oddanie kościoła na Skałce ojcom paulinom. Dekret wydał ówczesny biskup krakowski Jan Rzeszowski.
  1593 – Janusz Ostrogski, kasztelan krakowski, pogromiwszy zbuntowane oddziały kozackie, zawiesił na Skałce zdobyte na nieprzyjacielu chorągwie.
  1655 – kościół został oblężony przez Szwedów.
  1727 – prace wykonywane są przy dekoracji elewacji zachodniej oraz wykonaniu więźby dachowej nad kaplicami bocznymi.
  1733-1751 – przebudowa kościoła w stylu barokowym.
  21 czerwca 1787 – król Stanisław August Poniatowski wracając z podróży do Kaniowa odbył procesję z Wawelu na Skałkę.
  1792 – kości Jana Długosza umieszczone zostały w krypcie kościelnej.
  1797 – wykonany został relikwiarz św. Pawła Pierwszego Pustelnika.
  1836 – władze urządziły więzienie polityczne w klasztorze.
  1837 – skradziono jeden ze srebrnych relikwiarzy św. Stanisława.
  1856 – książę Stanisław Jabłonowski funduje relikwiarz osłaniający ślady krwi św. Stanisława.
  1848-1858 – Austriacy zamienili część klasztornych budynków na koszary dla wojska.
  1880 – architekt Teofil Żebrawski urządził w krypcie kościoła Groby Zasłużonych. Uroczyście przeniesiono zwłoki Jana Długosza do grobowca.
  1889
  restauracja kościoła podjęta z inicjatywy przeora paulinów Ambrożego Federowicza, który wcześniej opublikował odezwę do Polaków "W sprawie restauracji kościoła na Skałce" (12 kwietnia). Odezwa zwracała się do wszystkich Polaków z prośbą o datki na restauracje świątyni. Równocześnie odwołał się do wszystkich polskich pism prosząc o powtórzenie apelu.
  powstaje pseudobarokowa polichromia według projektu Juliana Niedzielskiego.
  1890 – prace konserwatorskie przejął Karol Knaus
  1891 – uroczyście poświęcono obraz Matki Boskiej znajdujący się w nawie północnej kościoła
  1889-1890 – powstała neorokokowa polichromia wnętrza kościelnego wykonana przez Antoniego Mikołajskiego, wedle projektu Juliana Niedzielskiego.
  3 listopada 1889 – odnowiony kościół poświęcił kardynał Albin Dunajewski. Po uroczystości poświęcono ołtarz św. Rodziny wyobrażający ucieczkę do Egiptu, zamieszczony w ołtarzu bocznym.
  1890 – została ukończona główna restauracja świątyni. Na tę pamiątkę na fasadzie świątyni umieszczono tabliczkę z datą.
  1892 – kościół zyskuje obraz Matki Boskiej Częstochowskiej autorstwa Jana Nepomucena Grotta wraz z sukienką wykonaną przez Tadeusza Rybskiego.
  1892 – nazwiska wszystkich poważniejszych ofiarodawców datków na kościół zostały umieszczone na stopniach wiodących do świątyni.
  1892-1894 – kolejne prace.
  1894-1895 – świątynia zyskała neobarokową bramę zamykającą ulicę Skałeczną. Zaprojektował ją Karol Knaus, kratę wykonała firma ślusarska Józefa Goreckiego. Była ona eksponowana we Lwowie wzbudzając powszechne zainteresowanie cesarza Franciszka Józefa I i arcyksięcia Karola Ludwika oraz uznanie, czego dowodem był złoty medal dla Goreckiego.
  1893 – wewnątrz powstały stalle z płaskorzeźbami Teofila Lenartowicza (oblężenie Jasnej Góry i ks. Augustyn Kordecki przed królem Janem Kazimierzem) oraz 2 popiersia: księdza Augustyna Kordeckiego oraz księdza Jana Długosza.
  początek XX wieku – wykonano lampy wieczne wzorowane na koronach królewskich z nagrobków monarszych na Wawelu.
  1899 – przeor podpisał umowę z Wojciechowskim dotyczącą gruntownej przebudowy organów.
  1902 – pomnik Kordeckiego umieszczony został przy ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej. Wykonała go Tola Certowiczówna, a architektoniczne obramowanie zaprojektował Knaus.
  1917 – w niszy zaprojektowanej przez Zygmunta Hendla umieszczono popiersie Jana Długosza ozdobione herbem Wieniawa, fundowane przez paulinów.
  1927 – rozpoczęto restaurację kościoła. Powołano specjalny komitet, a protektorat objął metropolita Sapieha. Kierownictwo było w rękach prof. Adolfa Szyszko-Bohusza.
  1940 – okupanci niemieccy zabrali ze Skałki srebrny pozłacany relikwiarz z początku XVI w., przedstawiający św. Stanisława w stroju pontyfikalnym wskrzeszającego Piotrowina.
  1950 – zaczęły się prace konserwatorskie polegające na odnowieniu fasady, oczyszczeniu kościoła, założeniu nowych tynków. Uporządkowany został plac przed kościołem i klasztorem, odnowiono groby zasłużonych, jak i brakujące detale.
  1971 – Jan Strojny wraz z Janem Nawałką odnowili dekoracje stiukową.
  1979 – do kościoła przybył papież Jan Paweł II by spotkać się z intelektualistami Krakowa i odbyć rozmowę z młodzieżą.
  1981 – popiersie Jana Pawła II zostało odsłonięte obok ołtarza w kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej.
  1983-1984 – gruntownej renowacji poddano XVIII-wieczne organy. Były one wówczas jednym z najpiękniejszych instrumentów w Krakowie i stanowiły wyjątkowo piękny prospekt o bogatej dekoracji motywów.
  1978-1984
  w latach przeoratu ojca Stanisława Turka do kościoła przybywały dwa posągi św. Kazimierza i królowej Jadwigi wykonane przez Adama Wojnara.
  firma Truszczyńskich dokonała rekonstrukcji i rozbudowy organów.
  firma Fleczyńskich wykonała trzy nowe dzwony.
  1993-2002
  w latach przeoratu ojców Zygmunta Oklińskiego i Jana Mazura dokonano gruntownej renowacji elewacji kościoła.
  2005 – Kościół na Skałce otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej. Był to dar papieża upamiętniający 750-lecie kanonizacji św. Stanisława, biskupa i męczennika. Ojciec Święty wydał z tej okazji list „Beatum Stanislaum", zaś na krakowskie uroczystości rocznicowe wysłał jako swojego legata kardynała Józefa Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI.
  2008 – na dziedzińcu koło kościoła 8 maja kardynał Stanisław Dziwisz poświęcił Ołtarz Trzech Tysiąclecia
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 18:22
  1732 – narodził się projekt przebudowy gotyckiego kościoła.
  31 marca 1733 – paulini zawarli kontrakt z cieślą Matyjaszem Mieradzkim, który zobowiązał się rozebrać więźbę dzwonnicy i spuścić zeń dzwony. Później, 23 kwietnia zawarta zostaje druga umowa z Mieradzkim oraz Sebastianem Plichem w celu zburzeniu w ciągu tygodnia całego kościoła aż po fundamenty[2]. Równocześnie prowincjonał Anastazy Kiedrzyński i przeor Celestyn Obiegłowicz zawierają umowę z architektem Antonim Gerhardem Müntzerem z Brzegu na Śląsku na budowę kościoła na Skałce. Uzgadniają, że Müntzer będzie osobiście prowadził budowę, dobierając wedle woli pomocników i murarzy. Nieokreślony zostaje przy tym termin zakończenia prac.
  1733-1738
  Müntzer rozpoczął prace. Nazwany "architektem fabryki kościoła św. Stanisława" pobierał przy tym stałą pensję. Prace postępowały szybko, pracowali przy nich kamieniarze polscy i niemieccy, w tym wcześniej zatrudnieni na Jasnej Górze. W związku z tym Müntzer często wyjeżdża do Częstochowy.
  1734 – zostały wykopane kości Jana Długosza i przełożone są do glinianego naczynia
  1735 – zawarto kontrakt z Adamem Stylem, majstrem kunsztu kamieniarskiego, który "według terminatu i informacji pana architekta obliguje się odkryć, wyłamać i obalić ze wszystkich tyle kamieni ile będzie potrzeba (..)" m.in. na gzymsy kościoła.
  1736
  budowę kościoła opuścił Jan Adam Tiel, pozostawiając niewykonane kamienie na filary kościelne. Obróbki podjął się Jerzy Machacz.
  19 sierpnia drewniane modele trzynastu kapiteli zobowiązał się wykonać Hieronim Fuchs.
  1737
  cieśle z Tyńca przygotowali galer do spuszczania w dół rzeki materiałów z cegielni zwierzynieckiej (cegła, wapno, dachówki)
  przygotowywano kamienie na facjatę tylną oraz wiązania dachowe nad nawami bocznymi
  3 sierpnia mistrz kotlarski Ferdynard Heidel zobowiązał się wykonać rynnę miedzianą między klasztorem a nowym kościołem.
  1738
  mur prowizorycznego kościoła został nakryty prowizorycznym zadaszeniem.
  nieporozumienia pomiędzy paulinami a Müntzerem doprowadziły do ostrego konfliktu dotyczącego finansów. Pod koniec roku Müntzer zrezygnował z kierowania budową kościoła i opuścił Skałkę.
  1739-1740 – roboty prowadził krakowski majster budowlany Mikołaj Pucek.
  1740 – polecony przez warszawskich paulinów na Skałce zjawił się Antoni Solarii. Pierwsze honorarium otrzymał za korektę "abrysów kościelnych" czyli planów Skałki. Jego projekt odbiegał od projektu Müntzera i wzorowany był na panującym w Italii i krajach habsburskich malowniczym baroku.
  1741 – snycerz Wacław Beranek wyrzeźbił piętnaście kapiteli w kamieniu pińczowskim, według obrysu Solariego i informacji Mikołaja Pucka.
  1742
  27 maja – kontrakt z kamieniarzem Krzysztofem Daykiem, Wojciechem Łuczyńskim i Janem Opoczką na wykonanie elementów kamiennych na drugą kondygnację fasady.
  31 maja w ramach kontraktu kamieniarzy powstał portal główny, odkuty przez Tomasza Góreckiego oraz Jana i Kazimierza Stachowskich z Czernej koło Krzeszowic.
  drzwi portalu są dziełem Franciszka Fogta, podobnie jak krzyż na fasadzie.
  wiązanie dachowe zostało wykonane przez cieślę Salutarskiego
  powstały kapitele jońskie z gipsu na pilastrach fasad bocznych i tylnej oraz korynckie na prezbiterium.
  w Dębniku zaczęto wykonywać czarno-białą posadzkę.
  budowa kościoła została ukończona w stanie surowym, ukończono projekty ołtarzy – wszystkie otrzymały kształt retabulum z zwielokrotnionymi pilastrami lub kolumnami i bogatym zwieńczeniem.
  1743 – przez cały rok miało miejsce szklenie okien w kościele.
  1742- 1743
  powstały kapitele kondygnacji fasady drugiej, okute wedle umowy przez myślenickiego kamieniarza Łuczyńskiego.
  Cieśla Salutarski ukończył więźbę dachową nad nawą główną i kaplicami (nawami bocznymi).
  1743 – Ludwik Ladisław wykonał kapitele jońskie na pilastrach elewacji bocznych oraz korynckie na prezbiterium.
  1744
  powstała dekoracja stiukowa w sklepieniu prezbiterium i sklepieniu nawy kościoła (Jan Jerzy Lehner).
  zamontowane zostały kapitele na drugiej kondygnacji wież wykonane przez Wojciecha Łuczyńskiego.
  wewnątrz kościoła została ułożona marmurowa posadzka.
  wykonywany był ołtarz św. Pawła Pustelnika i św. Rodziny
  1745
  powstał ołtarz św. Stanisława odkuty przez Tomasza Góreckiego z Czernej oraz Kazimierza Stachowskiego.
  Jan Jerzy Lehner zaczął rzeźbić orły i cyrady alabastrowe.
  1746
  wyrzeźbione zostały późnobarokowe portale w prezbiterium. Wykonał je Mateusz Chudzikowski.
  Górecki i Stachowski ukończyli ołtarz św. Rodziny.
  zostało sprawione szkło żółte do promieni oraz wyzłocony został ołtarz św. Stanisława.
  Jan Jerzy Lehner wykonał rzeźby: bł. Uzebiusza z Ostrzychomia i św. Tomasza z Akwinu oraz Glorię do ołtarzy św. Pawła i św. Rodziny.
  1747 – kolumny i pilastry zyskały kapitele na ostatniej kondygnacji wieży.
  1748 – powstała dekoracja stiukowa fasady – Jan Rojowski – z figurą anioła z wieńcem i herbem Prus I odnoszącym się do św. Stanisława oraz kartusz z godłem paulinów
  1748-1752 nadzorem prac budowlanych zajmował się Bruno Chojnacki, który zarządzał konwentem skałecznym
  1749
  budowa monumentalnych schodów zewnętrznych (Wojciech Łuczyński, Krzysztof Janek), przypominających rozwiązanie przed rzymskim kościołem S. Domenico e Sisto.
  Kamieniarze Tomasz Górecki i Franciszek Bielawski ukończyli ołtarz św. Jana Nepomucena.
  rzeźbiarz Jan Rojowski wykonał dekorację stiukową fasady kościoła (tarcza z godłem paulinów, postać anioła, motywy muszli i wstęg).
  4 lipca – kościół na Skałce został poświęcony.
  1750 – Wojciech Rojowski ukończył dekorację stiukową wraz z figurami do ołtarza św. Nepomucena. Obraz wykonał Łukasz Orłowski
  1751
  Andrzej Stanisław Kostka-Załuski uroczyście konsekrował nową świątynie, nadając jej podwójne wezwanie świętych Michała Archanioła i Stanisława Biskupa, naznaczając coroczne święto konsekracji w trzecią niedzielę po Wielkanocy.
  powstała ambona zdobiona figurami czterech ewangelistów i aniołów na jej zwieńczeniu wyrzeźbionych przez Wojciecha Rojowskiego.
  1752 – wyrzeźbione zostały ornamenty do konfesjonałów (stojących pod chórem kościoła)
  1756 – powstał ołtarz Matki Boskiej Częstochowskiej z płaskorzeźbą oblężenia Jasnej Góry przez Szwedów (Tomasz Górecki i Franciszek Bielawski)
  1758
  rozpoczęły się prace nad ołtarzem głównym. Obraz do ołtarza sprawił biskup Andrzej Stanisław Kostka-Załuski, a namalował go Tadeusz Kunze.
  1760 – powstał chór muzyczny, późnobarokowy o falistej linii.
  1761-1762 – snycerz Józef Weissmann stworzył organy i być może balustradę chóru muzycznego, Antoni Rotter – rokokowe ławki oraz konfesjonały.
  1762 – zostały wzniesione malownicze hełmy wieżowe, tym samym definitywnie budowa się skończyła. Roboty przy więźbie hełmów wykonał cieśla Jakub Hertel, natomiast pobicie blachą zlecono mistrzowi Idziemu Guzikiewiczowi sprowadzonemu w tym celu aż z Widawy. Autor projektu architektonicznego lekkich ażurowych hełmów jest nadal nieznany.
  1766 – powstała późnobarokowa ambona z rokokową dekoracja snycerską autorstwa Wojciecha Rojowskiego. Zostały ukończone prace przy ołtarzu głównym (kapitele zostały wyrzeźbione przez o. Mojżesza Formińskiego – stolarza konwentu częstochowskiego)
  1782
  ukończony został ołtarz św. Barbary. Wykonali go według "obrysu ołtarza św. Jana Nepomucena" kamieniarze Jan Królicki i Stanisław Frankiewicz. Rzeźby św. Tekli i św. Katarzyny w tym ołtarzu są dziełem nieznanego artysty.
  1785 – Andrzej Woykowski wykonał cztery konfesjonały o kształcie barokowo-klasycystycznym.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 19:08
  Obecny barokowy kościół św. Michała i Stanisława powstał w latach 1733-1751 według pierwotnych planów architekta Antoniego Müntzera, zmienionych kilka lat później przez Antonio Solariego, który to przeprojektował fasadę budynku i wystrój wnętrza. Wejście do świątyni poprzedzają schody, których stopnie noszą nazwiska ofiarodawców wspierających przeprowadzaną w latach 1888-1899 renowację, kierowaną przez Karola Knausa.
  Ołtarz główny kościoła zawiera obraz Tadeusza Kuntzego, wykonany około roku 1758 i przedstawiający św. Michała Archanioła. W lewej, południowej nawie (ostatniej licząc od wejścia) znajduje się ołtarz św. Stanisława. Zawiera on XVII-wieczny obraz świętego, a także relikwię w postaci drewnianego stopnia ołtarza, na którym zachować miały się ślady krwi biskupa. Ściana na prawo od ołtarza nosi ponadto trzy wyeksponowane ślady krwi, przykryte szklanymi osłonami w metalowej tablicy.
  W kościele znajduje się popiersie o. Augustyna Kordeckiego, paulina – obrońcy Jasnej Góry, wykonane w 1902 przez Tolę Certowiczównę. W prawej bocznej nawie świątyni stoi popiersie papieża Jana Pawła II, wykonane w 1981 przez Adama Wojnara.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 19:11
  W latach 1876-1880 urządzono według projektu Teofila Żebrawskiego w podziemiach kościoła narodowy panteon w postaci Krypty Zasłużonych, w której spoczęły znamienite postacie polskiej kultury i nauki.
  Rolę Skałki jako panteonu narodowego utrwalił zwyczaj specjalnych paradnych pogrzebów, które zaczynały się u pijarów, w farze Mariackiej czy u franciszkanów. W latach zaborów tradycja ta stała się wyrazem patriotyzmu. Otwarcie krypty wiązało się z 400-leciem śmierci Jana Długosza. Tę tradycję kontynuowano także w wolnej Polsce. W każdym roku – 28 listopada – w rocznicę śmierci Stanisława Wyspiańskiego, odbywa się w Krypcie Zasłużonych żałobna msza św., niejednokrotnie związana z wystąpieniami aktorów z Teatru im. Juliusza Słowackiego.
  Oprócz wielkiego kronikarza spoczywają tu:
  Wincenty Pol, poeta (w 1881)
  Lucjan Siemieński, poeta (w 1881)
  Józef Ignacy Kraszewski, pisarz (w 1887)
  Teofil Lenartowicz, poeta (w 1893)
  Adam Asnyk, poeta (w 1897)
  Henryk Siemiradzki, malarz (w 1903)
  Stanisław Wyspiański, malarz i poeta (w 1907)
  Jacek Malczewski, malarz (w 1929)
  Karol Szymanowski, muzyk (w 1937)
  Ludwik Solski, aktor (w 1954)
  Tadeusz Banachiewicz, matematyk i astronom (w 1955)
  Czesław Miłosz, poeta (w 2004)
  ojcowie i bracia paulini, (od 1482 do 1880 roku była to krypta zakonna paulinów), (w 2007)
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 19:12
  Znajdująca się nieco na północ od wejścia do kościoła sadzawka św. Stanisława, zwana "Kropielnicą Polski", to prawdopodobnie miejsce pradawnych obrzędów pogańskich, o których w swoich pismach wspomina Jan Długosz. W tym właśnie miejscu porzucone zostały według legendy rozczłonkowane zwłoki św. Stanisława tuż po jego zabójstwie. Istniejąca obecnie kamienna obudowa sadzawki powstała w okresie wczesnego baroku w latach 1683-1689, wykonana przez kamieniarza Jacka Naporę według pomysłu biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika z 1638 roku. Jego to herb Korab obok herbu Długosza (Wieniawa) oraz emblematu Paulinów umieszczony został w zwieńczeniu bramki przed sadzawką.
  W środku sadzawki stoi rzeźba biskupa, wykonana nieco później od samej obudowy bo w roku 1731. Autorem jej jest prawdopodobnie szwajcarski Jezuita Dawid Heel, który wykonał również posągi przed kościołem św. św. Piotra i Pawła.
  Sadzawka odrestaurowana została w latach 1895-1896, podobnie jak sam kościół według zamysłu Karola Knausa. Dodane zostały lampy, a istniejące wcześniej kamienne posągi orłów (legendarnych strażników ciała świętego) zastąpione zostały metalowymi odlewami.
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 19:13
  W 1472 ks. Jan Długosz sprowadził na Skałkę zakonników z Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika. Są oni tu nieprzerwanie po dziś dzień, tworząc ważną część historii paulińskiego zakonu. W 1653 r. Paulini otrzymali pozwolenie od Stolicy Apostolskiej na otworzenie domu studiów filozoficzno-teologicznych. Los padł na Skałkę. Od 350 lat krakowska Skałka jest związana ze studiami, które obejmują filozofię – 2 lata i teologię – 4 lata, jako etap formacji przyszłych kapłanów – oo. Paulinów. Różne burze dziejowe sprawiły, że nie zawsze na Skałce odbywało się przygotowanie paulińskich kandydatów do kapłaństwa.
  Rektorzy Seminarium (po reaktywowaniu studiów w 1975 r.):
  O. Rufin Józef Abramek (1975-1978)
  O. Stanisław Turek (1978-1984)
  O. Zachariasz Szczepan Jabłoński (1984-1987)
  O. Bronisław Krąp (1987-1993)
  O. Zygmunt Okliński (1993-1996)
  O. Jan Mazur (1996-2002)
  O. Andrzej Napiórkowski (2002-2008)
  O. Michał Roman Lukoszek (2008 - …wink
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 19:14
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/D4Koo9hHiRx9k9gbpB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC
 • zamknięty
  madohora 22.02.14, 19:14
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/jqZhdady2RAHsp3GbB.jpg
  --
  MADOHORA FORUM NIKISZOWIEC