• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego

Bery śmieszne i ucieszne. Humor śląski Dodaj do ulubionych

 • 20.04.08, 22:49
  Roz skarżył sie jeden kamrat kamratowi, że na świecie jednak nie ma
  sprawiedliwości. Pado mu:
  — Patrz, ty już mosz czworo dzieci, a wyście dopiero 6 lot po
  ślubie. My juz są 10 lot, a jeszcze dziecka nie momy. Doradziłbyś
  koledze! Na to pado ten drugi:
  — Wiesz, doradza ci. Weź twoja baba, wykąp ją, oblec w nocno koszula
  a potem,...
  — No i co potem....
  — No potem przyleć prędko po mie!


  Roz górnicy na dole rozprawiali, że w Hiszpanii kobiety płacą 200
  złotych za jedna noc. Francik se to rozmyśloł, rachowoł a jak
  przyszoł do dom, pado do baby:
  — Staro spakuj mi kofry, bo jada do Hiszpanii.
  — Czyś ty blank zgłupioł? — pyto go baba.
  — No wiesz — pado jej Francik — i potem jej tam na ucho coś
  tuplikowoł no i skończył i pado głośno:
  — patrz 200 złotych za jedna noc! Baba patrzy na niego a potem mu
  godo:
  — I ty Francik myślisz, że sie za 400 złotych miesiecznie wyżywisz?
  Zaawansowany formularz
  • 21.04.08, 17:17
   Witomy cie piyknie menthos35. A dowej tu nom wiycy takich berow i bojkow śląskich
   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
   • 22.04.08, 11:48
    Opis świni
    Opracowanie szkolne Zeflika Mądrali


    Świnia, jako że mo śtyry szłapy, to noleży do zwierząt. Świnia zaczyno sie łod przodku dwiema dziurkami łobtoconymi mięsem, co sie nazywo ryjok. Ryjok jest bardzo świni potrzebny, bo go wszędy wrożo, aby coś wywoniać, a co zaś wywonio, to zaroz pakuje do pyska. Pysk świni skłodo się z zębisków, długiego języka i tego, co tam wrożo. Język włazi prosto do żolądka, kiery przyjmuje wszystko i jest bardzo srogi, bo kożdo świnia mo wielki apetyt i żre cięgiem i lotego nazywo sie świnia, jak kożdy inszy, kiery łonacy to samo. Wszystko żarcie przemienio sie u świni w preswuszt i krupniok, żymloki abo leberka, kiere są skiż tego, bo świnia źre wszystko, co znojdzie na drodze swego żywota. Świnia kończy sie na zadku małym ogonkiem, kierym miele na wszytskie strony, bo cego inkszego z nim robić nie poradzi. Cało świnia stoi na śtyrech patykach, kiere sie tyż nazywajom nogami. Nogi sięgają od wierchu aż na spodek do samej ziemi. Skiż tego świnia stoi.
    Świnia łoblepiono jest marasem, pod kierym znajduje sie skóra kierom świnia jest łotocona, aby sie nie łozleciała. Chopem łod świni jest wieprzek, kiery nigdy nie wie, camu żyje, aż go zakatrupią. Dziecko łod świni nazywo sie prosie. Mordercą łod świni jest masorz, kiery jom łozłonacy. Łod chwili, łod kierej masorz świnia zabije, to łona już nie żyje. Łoczyszczony zadek łod świni nazywo sie szynka, kiero kożdy bardzo rod spuszcza z apetytem, jak mo na to. Inksze kąski łod świni sprzedawo masorz na mięso, z kierego robi sie niedługo milionerem.
    Do strzewów łod świni wrożo masorz mięso i inksze łodpadki co sie potem nazywo kiełbasa. Lepsze kąski zjodo masorz som, lotego masorz woży tyle co pietnoście urzędników abo pięć dwadzieścia robotników do kupy. Świniów jest u nos za tyla. Świnia łoglądać możno w szlamie
    i chlywie, na pastwisku i na spacyrze, na wsi w mieście. Nasz kraj jest bardzo bogaty w świnie i mógłby dużo świń wysyłać do inkszych krajów, ino świnie nie chcom, bo im sam u nas jest dobrze.
    Izby, w kierych mieszkajom świnie, nigdy sie nie schrónio i do tego sie chlywikami nazywajom. Głos łod świnie podobny jest do mlaskającego abo chrapiącego człowieka, a wtedy my nie wiemy, kiery drugiego przedrzyźnio.
    Są roztomaite świnie: kiery jest pragliwy i łakomy, to padają na niego świnia. Jak sie dziecko łobćko abo łopaprze, to mamulka padajom "prosia". Jak chtona swoja wiara abo ojczyzna przezywo, to padajom porządni ludzie, że to jest oberświnia. Jak kiery nie wie, czym jest
    i nosi mantel no łobu ramionach i sprzedo sie za pora złotych, to tyż padajom, że jest świnia ... i tak jest !

    --
    Jurek-de1

    Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
    • 22.04.08, 14:30
     A wiysz,że już Bronek chce dać taki wątek
     We swoi Rudy Śląski kątek
     Mie to tam wcale niy wadzi
     Że bydzie mioł weseli moga mu poradzić
     --
     Madohora
     --
     Nikiszowiec
     • 22.04.08, 14:32
      Niych lon z Nikiszu lepi nic niy sciago.
      --
      Jurek-de1

      Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
      • 22.04.08, 14:45
       jurek-de1 napisał:

       > Niych lon z Nikiszu lepi nic niy sciago.

       Wątki ściągnoć sie przeca może
       Nos od tego niy ubydzie
       A jak dobrze se to rozłoży
       To i u niego wyseli bydzie
       Czasym na fraszka , dobro jest flaszka
       A przeca niy kożdy tak proadzi
       A jak sie urozmiaci, do jakiegoś "fistaszka"
       To może i do nos wtoś nos tyż wsadzi
       --
       Madohora
       --
       Nikiszowiec
  • 22.04.08, 14:33
   Opis krowy
   Opracowanie Zeflika Gromotki


   Krowa jest zwierzokiem domowym i ssącym, krowa mo sześć stron: jedna prawo, drugo lewo, jedna na wierchu, jedna na dole, jedna na przodku i jedna na zadku. Krowa jest cołko łobciągnięto skórom wołowom, a na zadku mo łogon z puszem na końcu. Z tym puszem łodganio muchy skiż tego, coby nie powpadały do mlyka. Blank na przodku mo krowa gowa, a to na to, coby tam mogły rość rogi i coby był plac na pysk. Rogi mo krowa na to,coby mogła bość, a pysk coby miała z cym ryceć. Na spodku pod krowom wisi mlyko, kiere mo urządzenie do ciągnięcio. Jak ludzie to ciągnięcie ciągnom, to leci
   z niego mlyko. Mlyko robi krowa wdycki, tak że sie nigdy nie końcy. Jak łona to robi - tegochmy jeszce nie mieli.Krowa wonio bardzo fajnie i cuć jom już z daleka, to robi fajny wiejski luft. Chłop łod krowy nazywo sie wół, kiery wyglodo tak samo jak krowa, jeno
   że ni mo na spodku mlyka, dlotego wół nie jest zwierzątkiem ssącym. Wół to jest tyż przezwisko. Krowa mo kożdego roku ciele. Jak łona to robi, nie wiem, bochmy sie tego jeszce nie ucyli. Ciele żywi sie ssaniem, lotego tyż należy do zwierząt ssących. Krowa żre trowa, łoskrabiny i mlyc. Jak krowa mo dobre jedzenie, to wdycki za to robi dobre mlyko, a jak mo złe jedzenie, to robi niedobre mlyko. Jak na dworze jest gorko abo jak grzmi, to krowa robi skisłe mlyko. Krowa jest bardzo maluśka. Co raz zjadła, je potym porząd to samo, tak długo, dopóty sie nie najadła. Co łyknie, to ji sie zarozki zaś wzbijo
   i zaś mo pysk połny. Więcej nie poradza.

   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
   • 22.04.08, 14:42
    Jak opisujesz te zwierzątka to jo pisać niy umia. Bo niyroz musza wylyź co by
    sie...domyśl sie co.
    --
    Madohora
    --
    Nikiszowiec
    • 22.04.08, 14:48
     Dom Ci dobro rada.
     Njpierw pisz,a potym cytej.
     A potym to juz rob co chces.Ha,ha ,ha.
     --
     Jurek-de1

     Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
     • 22.04.08, 14:51
      Za rada dziymkuja
      Zaroz tak sprobuja
      --
      Madohora
      --
      Nikiszowiec
  • 24.04.08, 11:03
   Srała baba srała.
   w gerniec malowany
   dupa jej warczała
   jak stare organy.
   srała baba srała
   aż po lesie grzmiało
   palcem zatykała
   żeby niesmierdziało

   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
  • 01.05.08, 09:32
   Kopciuch
   czyli bojka o niyszczynściu i szczynściu

   Downo tymu w jednyj chałpie miyszkała rodzina z trzyma cerami. Ale matka bardzij pszoła dwóm młodszym cerom, zaś nojstarszyj cerze niy przoła. Dowała ij nojgorsze roboty a potym sie jeszcze z nij śmioła, że je zmaraszono i ukopcono. Cera ta przezywali "Kopciuch". Było to fest niysprawiedliwe, bo dziołszka ta była rychtig robotno, a musiała ciyrpieć takie niyszynścia.
   W tyj krainie rządzioł wtedy król, kery niy boł jeszcze żonaty. Bestoż zrobioł bal, na kerym mioł se wybrać jako piykno baba. Matka wyrychtowała na tyn bal yno dwie swoje cery, zaś Kopciuchowi w tyn dziyń dała fest dużo roboty i zakozała wyłazić z doma. Wtedy jednak dziołszce pomogła dobro wróżka, kero niy mogła już patrzeć na to wielge niyszczynście. Wróżka wyczarowała Kopciuchowi piykno kecka i złote szczewiczki, ale padała ij, że musi z balu prziść nazod jak zygor wybije dwanoście w nocy.
   Jak przebleczony Kopciuch wloz na bal, to król zaro chcioł yno z nią tańcować i z nikim innym. Kiedy jednak zygor wybioł dwanoście, Kopciuch zaczął wychodzić z balu. Król go jednak niy chce puścić, więc dziołszka musi uciekać i na schodach straciyła jedyn złoty szczewiczek.
   Nastympnego dnia król ogłosioł, że bydzie chodzioł po wszyskich chałpach i szukoł dziołchy, keryj pasuje zgubiony na balu złoty szczewiczek. Jak król wloz do rodziny z trzyma cerami, to matka pokozała mu yno te swoje dwie a Kopciucha wygnała do kuchnie. Król jednak usłyszoł, że tam ktoś je i kozoł ta trzecio cera przikludzić. Potym przimierzoł..... i padoł: Tyn szczewik je gynał na twoja szłapa! Chcesz być moją babą i królową? A potym żyli dugo i szczynśliwie!
   Zaś zło matka z dwiyma cerami jak usłyszały co król padoł do Kopciucha, to ze zdziwiynio i zazdrości zrobiyły tak gupie afy, czyli miny, że do dzisiej jeszcze z tymi pokrziwionymi gymbami łażą i porządnych ludzi straszą.

   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
  • 07.05.08, 22:04
   Złoto Rybka
   czyli bojka o przepadzitych ludziach

   Jedyn chop był fest rybiorz. Niy było tydnia, coby niy pojechoł ryb nachytać kanś nad rzyka abo jako krzikopa. Jedyn roz chyciyła mu sie na hoczyk złoto rybka, kero padała mu ludzkim głosym:
   - Bydźcie tak dobrzi chopeczku a wypuście mie nazod do wody, a jo spełnia wasze trzi życzynia!
   Rybiorz niczego niy potrzebowoł, wciepnął rybka do wody i poszoł do dom wszystko pedzieć swoij babie.
   - iTy pieroński gupieloku! - ryczała na niego baba, że w cołkij wsi było słychać. To jo tu cołki dziyń myja, piera, warza, prasuja, z dzieckami sie nerwuja, w zogrodce kopia..... A co ty w chałpie robisz? Zlewozmywak kapie, dźwiyrza krzipiom bo ich niy mo kto naszmarować... a tyś złotyj rybce padoł, że niczego niy potrzebujesz? Czyś ty już blank ogup? Mogżeś choć chcieć nowy ekspres do kawy, bo sie stary w zeszłym tydniu popsuł!
   Chop niy chcioł sie z babą wadzić yno wrazioł czopka na łeb, poszoł nad rzyka i woło:
   - Złota rybko! Złota rybko! Bydź tak dobro i dej moij babie nowy ekspres do kawy!
   - Dobra - bulkła z głymbiny ryba - już tyn ekspres czeko na ciebie w doma!
   Maści zadowolony chop do dom, a tam baba na niego z pyskiym:
   - iTy sie już chopie ani na wicach niy znosz. To jo ci tak yno dlo przykładu pedziała, żeby sie ekspres przidoł.... Leć do rybki, ale drapko i chciyj nowo chałpa.
   Co mioł chop robić, zaś czopka na łeb wsadzioł i juzaś idzie nad rzyka.
   - Złota rybko! Złota rybko! Bydź tak dobro i dej moij babie nowo chałpa!
   - Dobra! Nowo chałpa już je twoja - pedziała rybiorzowi ryba.
   Tera już pewnie idzie chop do dom, bo se myśli, że wreszcie baba bydzie rada, a tu przy fortce słyszy:
   - iZ czego sie gupku cieszysz? - pyskuje baba. Jo bych wolała nowo chałpa, ale we Warszawie, a nojlepij tako co sie nazywo Belweder. No wiysz... Ty byś boł prezidyntym, a jo prezidyntowa. Co guchyś? Ciś do rybki!
   Jak to wszysko rybka usłyszała, to tak chopu godo:
   - Ale mosz przepadzito baba! Spełniyłabych te życzynie, ale niy moga pozwolić, coby porządny Ślązok miyszkoł kanś we Warszawie i to jeszcze w Belwederze.
   I poszoł chop nazod, a tam, nie było już ani nowyj chałpy, ani nowego ekspresu do kawy. Tak może skończyć kożdy, kto abo som je przepadzity, abo mo przepadzito baba.

   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
  • 07.05.08, 22:05
   Kożdy mo zadek!

   Wszysko co sie kanś zaczyno, musi sie tyż kanś kończyć, czyli wszysko na tym świecie mo swój przodek i zadek. Jednak ludzie wiynkszo uwaga zwrocają dycki na przodek. I tak przeważnie fajnie je na przodku, przed chałpą, a na zadku stoją jake stare szopki i szopeczki. Na przodku zogrody są piykne kwiotki, a na zadku wyciepuje sie na kompost liście i zgniyłe jabka. Dycki sie godo, że przodki są fajniyjsze, ale czy zadkom niy ma bez to markotnie?
   Czasym jednak je tak, że niy wiymy kaj je zadek, a kaj przodek. Bo dlo przikłodu, czy wiycie kaj przodek mo glizda, abo kudłaty pies?
   Zadki przeważnie wyglądają dość śmiysznie. U zwierząt, żeby wszyscy widzieli kaj je zadek, prziłonaczony je tam łogon. Możno yno elefant wyglądo jakby mioł dwa zadki. Ale trza wiedzieć, że tyn ciynki to je łogon, ale po drugij stronie to rube to trąba - czyli przodek.
   Ludzie na zadku niy mają łogona i bestoż niy wiymy dokładnie kaj tyn zadek momy. No spróbujcie pokozać dokładnie szpica swoigo zadku?

   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
  • 23.05.08, 09:00
   Jesli ktoś będzie chętny proszę o kontakt

   Skuli gibkiego wyjazdu do onkla w Reihu sprzedom drapko:
   wertiko na wysoki glanc, szrank z trzyma dźwiyrzami, szeslong odwanckowany, dwa ligistule, sztyry gardinsztangi, gramofon na kurbla, jedyn kromlojchter na świczki, dwa zicherongi i sztyry byrny przyndzione, cyja, landszaft zagraniczny, blumsztynder z mertami, jedna donica ze sznitlochym, bifyj z szuflodami na nici, durszlag na nudle, pół funta hawerfloków, stryknadle, heknadle, zicherki, tolszery, kartofel – presa, cwitry, maszynka na gychaktes, biksa po magiwyrflach, topfkracer, flaszenpucer, szpangi do włosów, śranczek na szczewiki, fyrlok, ausgus, trzi kokotki, badywana, waszbret, kohlkastla, hok z mesingowym gryfym, bratruła, żdżadło, klajdsztynder z pelcmantlym i hutym, hozyntregle, spodnioki bez rostfleków, trzy pory fuzekli sztrykowanych i posztopowanych, sześć bindrów na gumie, kiecka z krałzkami, modny cwiter z golfym, ślubny anzug z kulami na mole, szczewiki z wysokim kromflekiem, abzace, dwa oberhymdy z ibrycznym kraglym, holcbajn, kryka, ryczka z nachtopem, gybis po fatrze, szkrobione taszyntuchy, bigelbred, złote załośniczki z gizlokami, brołtbiksa, kloper, ślinzuchy na kurbla, szuflodka na cwist i knefle, bigle heklowane, lojfry, tepich, krałzy, sześć kompotzislów, dwie szolki, trzi kible, waszpek, aszynbecher, śmiotek i szipa, sebuwacz, modro tinta, sztyry blaje, szlojder do bajtla, sztrajhejcle, pół funta preswusztu, kranc leberwusztu, trzi krupnioki, żymlok, modro kapusta, hefty, buchy i pukeltasia łod cery,
   galoty po opie, fojercojg, blank nowe lacie, nec na dauerwela, portmanyj, taszka i brele po omie.
   Wszistko to idzie łobejrzeć łod ćmy do ćmy u Grejty Harboł, Frynszita kole Kochłowic, ulica Kyncka numer łoziem. Przelyźć bez ajnfart kole hasioka do hinterhauzu. Fórtka na kecie.
   Pozór! Gelynder złomany!

   ktoś chętny do zakupu??

   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
  • 25.05.08, 13:19
   Kuramin

   KURAMIN KURAMIN KURAMIN
   KURAMIN co dzialo na szlag
   KURAMIN KURAMIN KURAMIN
   KURAMIN co dzialo tak:
   na wancki szwoby i wszelake choroby.

   Najnowsze jes to dzisioj odkrycie
   zapewnie panstwo lo tym jusz wiycie
   Dzis kiedy momy wszelake braki
   ino KURAMIN kupisz bes draki

   Bo nasz KURAMIN ,KURAMIN bycy
   wszystko zastompi wszystko wylycy.
   I bes kolyjki i bes stonio
   u nas KURAMIN je do dostanio

   Nasz stary Otton umi go robic,
   on wiy codoloc a co nadrobic.
   Wiync powiym panstwu jak sie go robi,
   co sie dolywo a co sie drobi.

   Jak sama nazwa na to wskazuje
   KURAMIN s kury sie produkuje:
   Ze kurzy lapy namiela kitu
   po tym do tego dodom karbitu

   Wszystko to potym brynom zaleja
   i jusz KURAMIN do flaszek leja,
   pyrskpotym te fropy zalywom woskym,
   flaszki naciyrom smierdzoncym czosnkym.

   I to je KURAMIN. Tak to je tyn KURAMIN!!!!!!

   KURAMIN KURAMIN KURAMIN
   KURAMIN co dzialo na szlag
   KURAMIN KURAMIN KURAMIN
   KURAMIN co dzialo tak:
   na wancki szwoby i wszelake choroby.

   Ros moja zonka jadla mielonka
   i zaros potym miala biegonka.
   Niy bylo wtedy proszku w aptyce.
   Co jom zatkalo no pszeca wiycie

   Na psziklod maluch niyrobi kupki
   wtedy KURAMIN wkapnonc do dupki.
   To jak zakloci to jak zawieje
   Mamusia ksziczy co sie to dzieje.

   Jezeli brak jest takigo lyku
   co czeba wszczyknonc starymu byku
   Zeby pozytek z byka byl taki,
   no i w oborze niy bylo draki

   A zeby krowka sie don lajala
   i zeby mondre cielynta dala
   Bo dzis cielokow momy na kopy
   Lecz bes porzytku same kuopoty.

   Bo nasz KURAMIN zastompi wszysko
   najlepsze lyki te z Ameryki
   On nawet prosci sksziwione kosci,
   A jak poczeba wyrzuco gosci

   Tyn niyproszony co wkrynco wkrynty
   Siedzom do nocy jak te natrynty
   Zeby psziniysli choc staro cwiara
   to ci psziniesom swyj gymby miara!!!!!!

   Byle pic byle zyc a za darmo.....................

   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
  • 29.05.08, 09:25
   Opracowanie szkolne dziesięcioletniego Karlika

   Cłowiek mo jedna gowa, kiero siedzi na karku. Na prawej stronie i na lewej stronie łod gowy siedzom uszy. W postrzodku twarzy siedzi nos, kiery jest niekiedy bardzo cerwiony, ale nie łod wody.
   Na wierchu łod gowy siedzom łocy, a na spodku gęba. Niekiery mo bardzo srogo gęba. Moja ciotka Stazyjka tyz, bo tak padajom łociec.
   Nad gębą i pod gębą mo chłop wosy. Baby nie majom tam wosów, bo są niemęskie. Na zadku łod gowy rosnom włosy, u niekierych jasne, u niekierych ćmawe, corne, siwe abo biołe. Zaś na niekierych gowach rosnom włosy łyse – jak sie trefi. Kobiety majom długie włosy, a niekierzi padajom, że krótki rozum, ale to nieprowda, bo dzisiok jest blank na łopach.
   Kark jest niekiedy ruby i krótki abo długi i cienki, ale to nie jest ani tak, ani tak pieknie. Przi karku wisi tułów, czyli łostatek. Na wierchu łod tułowia som z przodku piersi, a za zadku plecy. Po prawej stronie łod tułowia wisi prawo ręka, a po lewej stronie wisi lewo ręka. Lewo ręka nigdy nie wie, co robi prawo ręka. W piersiach na wierchu, na lewej stronie siedzi serce. Prawo strona nie mo serca. Szkoda! Mamulka padajom, że dzisiok dużo ludzi ni mo serca. Bogaci ludzie majom rube brzuchy. W brzuchu cłowiek mo żołądek, kiery jest głodny to bucy. Ło drugiej stronie brzucha porząmny cłowiek nie godo, toż jo tyż nic nie powia...
   Pod brzuchem wiszom do ziemi dwie nogi, na kierych chodzimy. Jak cłowiek umiero, to pado dusza do ciała: „Do widzynio”!
   Więcej my sie już nie ucyli.

   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
   • 25.06.08, 17:09
    Poszołech kiedyś do mordochwyta (fotografa) zrobić się zdjynice do paszportu,bo
    chciołech się tyn piękny świat obejrzeć. Prawie było tam dwóch takich miglanców
    i czekali. Pszyszed tyn istny i tymu jednym godo:
    - Siadej, gymba mosz mieć uśmiychniynto bo inaczy bydziesz wyglądoł jak klipa w
    karaglu
    Zrobił mu ta fotka i już chciał tyn drugi siadać.
    - A ty kaj kamracie? Dyć mosz pukiel i jak potym twoja fotka do albumu wrażom,
    to go niy bydom poradzili zawrzić.
    Jo już niy czekoł na nic ino brołech się ze śmiychym nazod ku chałupie

    --
    Madohora
    --
    Nikiszowiec
   • 25.06.08, 17:10
    Szłech żech wieczór, po ćmoku do dom a tu patrza, że na borsztajnie siedzi
    milicjant i ślimto wiela wlezie. Żol mi się go zrobiło i padom:
    - A co wom się panie władzo przytrafiło, że tak beczycie?
    - Bo mie się pies stracił
    - Ło pierona kandego, dyć jak się pies stracił to trafi do dom.
    - Łon ja ale jo?

    --
    Madohora
    --
    Nikiszowiec
   • 25.06.08, 17:10
    Było to jeszcze za komuny. W Chełmie miyszkoł se taki borocek co nawet na chlyb
    ni mioł.
    Medytowoł dziynnie skąd wziąć piniądze na kust i łobleczynie. Kombinowoł,
    kombinowoł i w końcu wykombinował. Napisoł list do nieba i poprosił o sto
    tysięcy złotych. Zaadresował koperta i wciepnął do skrzynki na listy. Ci czytali
    i posłali tyn list do wójta. Wójt mysli, no ale nady mnom to jest jeszcze
    starosta i tam skierował list. Starosta wysłał go do Warszawy.
    W Warszawie poczytali ale myślom nad nami som jeszcze ci w Moskwie. No to
    wysłali tyn list do Moskwy. Wtedy jeszcze rządził Breżniew – poczytoł tyn list,
    poczytoł, nawet się ucieszył, wsadził w koperta piyńćdziesiąt tysięcy i wysłoł
    do tego biydoka. Chop się uradował, że go pon boczek uratowoł ale napisoł drugi
    list. Stokrotne dziynki „Panie Boże”, ale na drugi roz niy posyłej mi tego
    przez Moskwa, bo mi te lompy połowa z tego ukradli.

    --
    Madohora
    --
    Nikiszowiec
    • 03.12.08, 21:58
     Wesele u Śwagra

     Jak żech był na weselu u śwagra to zapamiyntołek dwie historyje, wtóre chciołek wom łopowiydzieć.
     Piyrwszo to jak my wyjyżdzali łod młody pani do ślubu, to pod chaupą łod nii zrobiuno nom szloga. Na drodze postawili nom staro landara ze szrotu, i nijak niy szło jej ... wyłonacyć . Młody pon wyloz z merca z halbką , patrzy, a tu 6 chopa śmiejom sie z tyj halbki .
     -Tela to nawet gaźnika niy zalejesz a co dopiyro , coby łodjechać. Szkyrtajom i szkyrtajom a tu nic - dalij niy chce łodpolić. Młody pon poszeł po drugo halba, a łoni , że tym to w baku ledwo sie zaszelonto i dalij ... nic. Zaczli wtedy ciś to auto, ale trzech do przodka a trzech do..... zadku, no i dalij ...nic. Spocili sie przy tym niemiłosiernie, siedli pod zgrotym i... patrzom na młodygo. W końcu śwagier sie ulitowoł i doł trzecio flaszka , a wtedy te stare pryki pokapowali jak wta bryka wyciś, coby możno było już jechac do farorza.
     Drugo historyjka łopowiym wom za chwila.
     --
     Jurek-de1

     Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
     • 03.12.08, 22:01
      Wesele u Śwagra

      Po ślubowaniu i po łobiedzie, jak żech mioł już trocha wlone, to żech wyloz na środek sali i padom do wszyckich ludków.
      - W związku z tym , że młodo pani jest już wydano , prosza wszyckich co majom klucyki do miyszkanio łod niyj, o zdowanie ich do tego tukej miecha, bo juże na nic im sie nie prziydadzom.
      Nojpiyrw prziszoł łociec młody pani a potym jeji bracik - wiadomo, łoni jeszce mogli te kluce mieć. Potym sie okazało , że inni tyż zaczyni zdować - starsi i młodsi, a nawet i emeryty mieli klucyki łod chaupy młody pani. Młody pon zaczon mieć trocha kwaśno mina, ale jo go pociesył , że juże nikt mu wiyncyj ......nie bydzie przeszkadzoł , jak bydzie som na som ze ślubnom. Pozbiyrołek miech z klucami ( a było ich ...... naście) i oddołek śwagrowi , coby mioł na zapas jakby mu sie traciły. Wtedy postawiłek drugi miech ( dlo uczciwości), coby wszyckie baby pozdowały kluce łod młodygo pona, aby i łon mioł tyż czyste sumiynie wobec żonki. Czekołech żech ćwierć godziny i... żodno niy prziszła . Jużech mioł prawić jaki to gryfny pon z tego moigo śwagra , a tu patrza - łod kuńca sale wyłazi tako staro baba w brylach i pod krykom i... łoddaje klucyk. Cało sala w gromki śmiych , a ... śwagier cołki modry na pysku, ino niy wiym do dzisiej, czy łode wstydu, czy go ślubno potraktowała ... swojom prawicom. Dobrze , że onkel był blisko i ich pogodził , bo niy wiadomo , jak by sie to weselisko skońcyło. Jo wróciłek z wesela cołki i ... zdrowy
      --
      Jurek-de1

      Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
   • 25.06.08, 17:10
    Roz rechtor we szkole godo do bajtli. Wy znajduchy umazane, nauka to mocie kaś
    ale przynajmi powiydzicie mi jakieś przysłowia. No wstoł taki jedyn i pado:
    - Wto rano wstaje tymu Pan Bog daje
    - Dobrze, pado rechtor
    Drugi godo:
    - Jak się pościelesz tak się wyśpisz
    Tyż dobrze
    Trzeci się zamyślo ale godo:
    - Dyszcz leje jak z cebra
    No, tyż dobrze
    Rechtor widzi, że jedyn tam machy ciepie i niy dowo pozor, toż godo mu tak.
    Powtórz to wszystko co twoje kamraty podzieli. Tyn niy wiela kapowoł ale był
    sprytny to pado:
    - Wto rano wstaje i jak se pościele to leje jak z cebra

    --
    Madohora
    --
    Nikiszowiec
   • 25.06.08, 17:11
    Kiedyś nauczycielka godo do bajtli aby wymyslili jakieś zdanie ze słowym
    „cheba”. Jedyn pado:
    - Cheba bydzie pogoda, bo klara fajnie grzeje
    Drugi wstaje i pado:
    - Cheba za chwila poleje dyszcz, bo sie zachmurzyło
    Trzeci wstoł i godo:
    - Tata wzioł gazeta i poszed do haźla
    Nauczycielka patrzy na niego i się pyto:
    - A kaj tu jest cheba?
    - Cheba bydie sroł, bo czytać niy poradzi

    --
    Madohora
    --
    Nikiszowiec
   • 25.06.08, 17:11
    - Czy oskarżony mo coś na swoja obrona?
    - Ni mom, bo mi orczyk do depozytu wsadzili

    --
    Madohora
    --
    Nikiszowiec
   • 25.06.08, 17:12
    Był fajny ciepły dziyń i jednymu w szkole zachciało się puścić bonka. Smrod się
    rozszedł po cały klasie i rechtorka wyciepła go na dwór. Łazi się tak po placu
    zadowolony a tu popod go dyrektor szkoły.
    - A ty drachu po jakiemu się tak belontosz a ni ma cie na lekcjach?!
    - Jo se chlywa uchylił i teroz cało klasa to wącho a jo jest na świeżym powietrzu.

    --
    Madohora
    --
    Nikiszowiec
   • 25.06.08, 17:12
    List do taty

    Ło mój drogi tatulu. Jużech downo do wos niy pisoł
    Wiync pisza wom nareszcie, żech się na dobre osiedlił w mieście
    W mieszkaniu mom wszystko i wszystkie wygody
    Styknie pomieszczynio do mie i do trzody
    My se z Mojom babom miyszkomy w łaziynce
    Koza, kaczki i świnie siedzom się w kuchynce
    Wonglo ani drzewa my tu niy kupujem
    Rurecki łodkrnca i łobiod gotujem
    Gazu momy tyla, że niy wiyta ila
    Chleba w naszych dupach niy zmieści się tyla
    Tu na Śląnsku piyknie iu wszyscy się znajom
    Chocioż jo jest Staszek – Gorol mie wołają
    My z Mojom żoneckom bardo wom paszajymy
    Zabijcie świnioka to wos łodwiedzymy
    Żegnom wos na dzisiej tatulu kochany
    A na pożegnanie uściskojcie mamy

    --
    Madohora
    --
    Nikiszowiec
   • 25.06.08, 17:12
    Yntki do wody

    Spotkołech kiedyś na drodze mojego dobrego kamrata i jo go niy poradził poznać.
    Kichol łodropany, buła na czole a ślypia mu mgłom zachodziły. Jakbych go w nocy
    tak po ćmoku widział to bych się wystraszył. Tela, że to było wele połednia tak
    za dziesiyńć poł jedna i jo go poznoł. Niy chciołech się nojpiyrw pytać co mu
    się stało, bo może Zadar ze swojom teściowom i łona mu tak tyn pychol
    wyrychtowała ale ciekawość mie wziyna i się go pytom:
    - Co ci się stało Fridek, żeś taki poharatany?
    A łon mi pado:
    - Na Supny w Mysłowicach otwarli nowy basyn, toch se tam pojechał obejrzeć.
    Piyrszy dziyń biłech yntki z metrowy trampoliny, na drugi z trzymetrowy a na
    trzeci dziyń z wieży. A dopiyro w czworty dziyń puścili woda do tego basynu i
    teroz już wiysz pojakiymu tak wyglądom.


    --
    Madohora
    --
    Nikiszowiec
    • 22.03.16, 18:01
     Opis świni
     Opracowanie szkolne Zeflika Mądrali


     Świnia, jako że mo śtyry szłapy, to noleży do zwierząt. Świnia zaczyno sie łod przodku dwiema dziurkami łobtoconymi mięsem, co sie nazywo ryjok. Ryjok jest bardzo świni potrzebny, bo go wszędy wrożo, aby coś wywoniać, a co zaś wywonio, to zaroz pakuje do pyska. Pysk świni skłodo się z zębisków, długiego języka i tego, co tam wrożo. Język włazi prosto do żolądka, kiery przyjmuje wszystko i jest bardzo srogi, bo kożdo świnia mo wielki apetyt i żre cięgiem i lotego nazywo sie świnia, jak kożdy inszy, kiery łonacy to samo. Wszystko żarcie przemienio sie u świni w preswuszt i krupniok, żymloki abo leberka, kiere są skiż tego, bo świnia źre wszystko, co znojdzie na drodze swego żywota. Świnia kończy sie na zadku małym ogonkiem, kierym miele na wszytskie strony, bo cego inkszego z nim robić nie poradzi. Cało świnia stoi na śtyrech patykach, kiere sie tyż nazywajom nogami. Nogi sięgają od wierchu aż na spodek do samej ziemi. Skiż tego świnia stoi.
     Świnia łoblepiono jest marasem, pod kierym znajduje sie skóra kierom świnia jest łotocona, aby sie nie łozleciała. Chopem łod świni jest wieprzek, kiery nigdy nie wie, camu żyje, aż go zakatrupią. Dziecko łod świni nazywo sie prosie. Mordercą łod świni jest masorz, kiery jom łozłonacy. Łod chwili, łod kierej masorz świnia zabije, to łona już nie żyje. Łoczyszczony zadek łod świni nazywo sie szynka, kiero kożdy bardzo rod spuszcza z apetytem, jak mo na to. Inksze kąski łod świni sprzedawo masorz na mięso, z kierego robi sie niedługo milionerem.
     Do strzewów łod świni wrożo masorz mięso i inksze łodpadki co sie potem nazywo kiełbasa. Lepsze kąski zjodo masorz som, lotego masorz woży tyle co pietnoście urzędników abo pięć dwadzieścia robotników do kupy. Świniów jest u nos za tyla. Świnia łoglądać możno w szlamie
     i chlywie, na pastwisku i na spacyrze, na wsi w mieście. Nasz kraj jest bardzo bogaty w świnie i mógłby dużo świń wysyłać do inkszych krajów, ino świnie nie chcom, bo im sam u nas jest dobrze.
     Izby, w kierych mieszkajom świnie, nigdy sie nie schrónio i do tego sie chlywikami nazywajom. Głos łod świnie podobny jest do mlaskającego abo chrapiącego człowieka, a wtedy my nie wiemy, kiery drugiego przedrzyźnio.
     Są roztomaite świnie: kiery jest pragliwy i łakomy, to padają na niego świnia. Jak sie dziecko łobćko abo łopaprze, to mamulka padajom "prosia". Jak chtona swoja wiara abo ojczyzna przezywo, to padajom porządni ludzie, że to jest oberświnia. Jak kiery nie wie, czym jest
     i nosi mantel no łobu ramionach i sprzedo sie za pora złotych, to tyż padajom, że jest świnia ... i tak jest !


     --
     http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
    • 22.03.16, 19:36
     Skuli gibkiego wyjazdu do onkla w Reihu sprzedom drapko:
     wertiko na wysoki glanc, szrank z trzyma dźwiyrzami, szeslong odwanckowany, dwa ligistule, sztyry gardinsztangi, gramofon na kurbla, jedyn kromlojchter na świczki, dwa zicherongi i sztyry byrny przyndzione, cyja, landszaft zagraniczny, blumsztynder z mertami, jedna donica ze sznitlochym, bifyj z szuflodami na nici, durszlag na nudle, pół funta hawerfloków, stryknadle, heknadle, zicherki, tolszery, kartofel ? presa, cwitry, maszynka na gychaktes, biksa po magiwyrflach, topfkracer, flaszenpucer, szpangi do włosów, śranczek na szczewiki, fyrlok, ausgus, trzi kokotki, badywana, waszbret, kohlkastla, hok z mesingowym gryfym, bratruła, żdżadło, klajdsztynder z pelcmantlym i hutym, hozyntregle, spodnioki bez rostfleków, trzy pory fuzekli sztrykowanych i posztopowanych, sześć bindrów na gumie, kiecka z krałzkami, modny cwiter z golfym, ślubny anzug z kulami na mole, szczewiki z wysokim kromflekiem, abzace, dwa oberhymdy z ibrycznym kraglym, holcbajn, kryka, ryczka z nachtopem, gybis po fatrze, szkrobione taszyntuchy, bigelbred, złote załośniczki z gizlokami, brołtbiksa, kloper, ślinzuchy na kurbla, szuflodka na cwist i knefle, bigle heklowane, lojfry, tepich, krałzy, sześć kompotzislów, dwie szolki, trzi kible, waszpek, aszynbecher, śmiotek i szipa, sebuwacz, modro tinta, sztyry blaje, szlojder do bajtla, sztrajhejcle, pół funta preswusztu, kranc leberwusztu, trzi krupnioki, żymlok, modro kapusta, hefty, buchy i pukeltasia łod cery,
     galoty po opie, fojercojg, blank nowe lacie, nec na dauerwela, portmanyj, taszka i brele po omie.
     Wszistko to idzie łobejrzeć łod ćmy do ćmy u Grejty Harboł, Frynszita kole Kochłowic, ulica Kyncka numer łoziem. Przelyźć bez ajnfart kole hasioka do hinterhauzu. Fórtka na kecie.
     Pozór! Gelynder złomany!

     --
     http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
    • 22.03.16, 19:36
     Skuli gibkiego wyjazdu do onkla w Reihu sprzedom drapko:
     wertiko na wysoki glanc, szrank z trzyma dźwiyrzami, szeslong odwanckowany, dwa ligistule, sztyry gardinsztangi, gramofon na kurbla, jedyn kromlojchter na świczki, dwa zicherongi i sztyry byrny przyndzione, cyja, landszaft zagraniczny, blumsztynder z mertami, jedna donica ze sznitlochym, bifyj z szuflodami na nici, durszlag na nudle, pół funta hawerfloków, stryknadle, heknadle, zicherki, tolszery, kartofel ? presa, cwitry, maszynka na gychaktes, biksa po magiwyrflach, topfkracer, flaszenpucer, szpangi do włosów, śranczek na szczewiki, fyrlok, ausgus, trzi kokotki, badywana, waszbret, kohlkastla, hok z mesingowym gryfym, bratruła, żdżadło, klajdsztynder z pelcmantlym i hutym, hozyntregle, spodnioki bez rostfleków, trzy pory fuzekli sztrykowanych i posztopowanych, sześć bindrów na gumie, kiecka z krałzkami, modny cwiter z golfym, ślubny anzug z kulami na mole, szczewiki z wysokim kromflekiem, abzace, dwa oberhymdy z ibrycznym kraglym, holcbajn, kryka, ryczka z nachtopem, gybis po fatrze, szkrobione taszyntuchy, bigelbred, złote załośniczki z gizlokami, brołtbiksa, kloper, ślinzuchy na kurbla, szuflodka na cwist i knefle, bigle heklowane, lojfry, tepich, krałzy, sześć kompotzislów, dwie szolki, trzi kible, waszpek, aszynbecher, śmiotek i szipa, sebuwacz, modro tinta, sztyry blaje, szlojder do bajtla, sztrajhejcle, pół funta preswusztu, kranc leberwusztu, trzi krupnioki, żymlok, modro kapusta, hefty, buchy i pukeltasia łod cery,
     galoty po opie, fojercojg, blank nowe lacie, nec na dauerwela, portmanyj, taszka i brele po omie.
     Wszistko to idzie łobejrzeć łod ćmy do ćmy u Grejty Harboł, Frynszita kole Kochłowic, ulica Kyncka numer łoziem. Przelyźć bez ajnfart kole hasioka do hinterhauzu. Fórtka na kecie.
     Pozór! Gelynder złomany!

     --
     http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
    • 22.03.16, 19:43
     Roz rechtor we szkole godo do bajtli. Wy znajduchy umazane, nauka to mocie kaś
     ale przynajmi powiydzicie mi jakieś przysłowia. No wstoł taki jedyn i pado:
     - Wto rano wstaje tymu Pan Bog daje
     - Dobrze, pado rechtor
     Drugi godo:
     - Jak się pościelesz tak się wyśpisz
     Tyż dobrze
     Trzeci się zamyślo ale godo:
     - Dyszcz leje jak z cebra
     No, tyż dobrze
     Rechtor widzi, że jedyn tam machy ciepie i niy dowo pozor, toż godo mu tak.
     Powtórz to wszystko co twoje kamraty podzieli. Tyn niy wiela kapowoł ale był
     sprytny to pado:
     - Wto rano wstaje i jak se pościele to leje jak z cebra

     --
     http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
    • 22.03.16, 19:51
     Yntki do wody

     Spotkołech kiedyś na drodze mojego dobrego kamrata i jo go niy poradził poznać.
     Kichol łodropany, buła na czole a ślypia mu mgłom zachodziły. Jakbych go w nocy
     tak po ćmoku widział to bych się wystraszył. Tela, że to było wele połednia tak
     za dziesiyńć poł jedna i jo go poznoł. Niy chciołech się nojpiyrw pytać co mu
     się stało, bo może Zadar ze swojom teściowom i łona mu tak tyn pychol
     wyrychtowała ale ciekawość mie wziyna i się go pytom:
     - Co ci się stało Fridek, żeś taki poharatany?
     A łon mi pado:
     - Na Supny w Mysłowicach otwarli nowy basyn, toch se tam pojechał obejrzeć.
     Piyrszy dziyń biłech yntki z metrowy trampoliny, na drugi z trzymetrowy a na
     trzeci dziyń z wieży. A dopiyro w czworty dziyń puścili woda do tego basynu i
     teroz już wiysz pojakiymu tak wyglądom

     --
     http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
    • 22.03.16, 20:04
     Było se kiedyś małżeństwo, co do siebie niy pasowli. Łon chudy jak badyl i za
     sztyl z miotły by się schował. Łona rubo jak beka. Niy pomogły żodne pile na
     schudniyńcie, toż dochtor i doradził wczasy w siodle. Tam się na koniu wyratuje
     i woga i śleci. Pojechała na trzi tydnie i chop się łokropnie cieszył, ale jak
     przyjechała nazad i stanyła we drzwiach to zdymbioł. Ani deko niy schudła.
     Znerwowoł się na nia i rycy:
     - Po jakiego grzyba żeś tam pojechała jak poprawy niy widać?! Wożysz tela jak
     przed tym. I jak żeś ty na tym koniu rajtowała?!
     - Dziynie chopecku i to łod samego rana
     - I żeś nic niy schudła?
     - Jo niy, ale koń schud 30 kilo!

     --
     http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
    • 17.04.16, 19:31
     Pewien filozof zapytany kto jest najbogatszym z ludzi - odpowiedział, - ten który zadowolony jest z tego, co posiada.
    • 17.04.16, 19:40
     Cesarz rzymski Titus przypomniał sobie jednego wieczora, że przez cały dzień nic dobrego nie uczynił. Przyjaciele, wyrzekł on do otaczających go, ten dzień jest dla mnie stracony".
    • 17.04.16, 19:49
     Najmniejsze ziarno staje się wielkim drzewem.
    • 17.04.16, 21:12
     Gdy pan jest debry, dla czego sługa miałby być złym?
    • 23.04.16, 22:03
     Pan X, znany jest jako lekarz i wielbiciel polowania. Ma pecha, co prawda, jego pacjenci często umierają, Z polowania wraca zawsze bez zwierzyny, mimo to jednak i praktyki lekarskiej nie przerywa, i z polowań nie rezygnuje. Pewnego razu zaproszono go na polowanie z naganką. Pan X strzela, strzela, ale bez skutku. Naganiacze krzyczą: - Zając! zając!... Doktór celuje, strzela i... chybia. W chwilę potem znów okrzyk: Kuropatwa! kuropatwa!... Doktór celuje, strzela... i chybia. Żal się zrobiło jednemu z naganiaczy niefortunnego lekarza, i w chwili, gdy w pobliżu ukazał się bażant, krzyknął: - Pacjent! pacjent!.,. Doktór strzelił, tym razem trafnie.
    • 02.05.16, 14:01
     Owsik żyje na łące na skraju lasu
    • 02.05.16, 14:11
     Chorego z wszawicą najlepiej wyizolować
    • 02.05.16, 14:24
     http://supergify.pl/images/stories/miski/straszne/diabeki/szkoa/297.gif
    • 02.05.16, 14:35
     Para zabawia się w łóżku. Odzywa się ona:
     - Kochanie, mój mąż wraca za tydzień
     - Tak, wiem, już mówiłaś
     - To gdzie ty się tak spieszysz?
    • 02.05.16, 14:44
     Ojciec oznajmia synkowi, że mama spodziewa się dziecka:
     - Jasiu, pewnego dnia przyleci do nas bocian i przyniesie nam dzidziusia
     - Tato, tylko żeby ten ptak nie wystraszył mamy, bo ona jest w ciąży!
    • 02.05.16, 15:13
     Mama zwraca się kategorycznie do syna:
     - Ten twój kolega Michał to łobuz. Jest dla ciebie złym przykładem i dlatego nie pozwalam ci się z nim bawić
     - Dobrze mamo - zgadza się synek. Ale po chwili mówi - A jednak Michał powinien się ze mną bawić, bo kto mu da dobry przykład?
    • 03.05.16, 14:17
     500 zł na dziecko z podpisem prezydenta
    • 03.05.16, 14:31
     Wezwana na miejsce karetka zabrała go z powrotem do szpitala
    • 03.05.16, 14:39
     Rosjanie polecą na księżyc. Nie wszyscy ale to i tak przełom.
    • 03.05.16, 14:52
     - Którego z moich kolegów lubisz najbardziej? - zapytałem kiedyś moją dziewczynę
     - Mariana!
     - Mariana? Jakiego Mariana, ja nie znam żadnego Mariana!
     - Oj nie znasz...no nie znasz...bo za każdym razem kiedy on przychodzi ciebie nie ma w domu
    • 03.05.16, 16:51
     - Czemu płaczesz, co się stało
     - Wczoraj wieczorem wróciłeś do domu pijany i krzyczałeś, że nienawidzisz mnie i dzieci
     - Słowo ci daję, że nie byłem pijany!
    • 03.05.16, 17:02
     Kumpel do kumpla:
     - Rozwodzisz się? Co się stało?
     - Mojej żony nie było całą noc w domu. Kiedy wróciła powiedziała mi, że była u siostry
     - I co z tego?
     - To ja u niej spałem!
    • 03.05.16, 18:59
     Potraktował ją jak kobietę i od tej pory była w ciąży...
    • 03.05.16, 19:06
     Moja rodzina składa się z ojca, matki i mnie. Ja jestem najmłodsza
    • 03.05.16, 19:15
     Obywatel po użyciu probierza trzeźwości zmienił kolor. To znak, że alkohol był używany,
    • 03.05.16, 19:25
     Matka tłumaczy pięcioletniemu synkowi jak na świat przychodzą dzieci:
     - Najpierw wychodzi główka, potem rączki, ciałko a na końcu nóżki
     Chłopiec czeka na dalsze wyjaśnienia i w końcu pyta:
     - No dobrze, a kto to wszystko składa?
    • 03.05.16, 21:01
     Rozmawiają dwie przyjaciółki:
     - Co myślisz o Stefanie?
     - To idiota
     - Właśnie wczoraj poprosił mnie żebym z nich chodziła
     - No, sama widzisz...
   • 25.06.08, 17:13
    Holcbajn

    Tak w jedna noc wele pół jedny coś mi ino klupie i klupie. Myśla se, ani chybi
    somsiod robi balanga abo jakieś złodzieje się zakradajom do szopki. Wygladom
    przez łokno ale u sąsiada ciymno a na placu tyż niy widza żodnego zamiyszanio.
    Jednak zaś nasuchuja i te klupanie słychać wyraźnie od sąsiada. Rano jak żech
    ino ślypia przetar to Ida się go spytać co to było.
    A łon mi godo, niy godej nic ino podź zy mnom. Prowadzi mie do chlewa. Patrza a
    tam świnia na trzech łapach loto a zamiast czworty to mo holcbajn.
    - Co to jest? – się pytpm
    - A co se myślisz, że jak jo się chca zeżryć jedno golonko to jo byda zaroz
    cołko świnia szachtowo?!

    --
    Madohora
    --
    Nikiszowiec
   • 25.06.08, 17:13
    Było se trzech kamratow. Roz se tak siedli przy piwie i niy wiedzieli co majom
    robić. Jedyn godo tak. Pódymy se na Hołda, nazbiyromy abo ukradnymy wynglo i za
    te pinądze se kaś wyjadamy. Może do Bułgarii a może do Francji. Piyknie godosz,
    ino jak my się w ty Francji dogodomy jak nawet niy wiymy jak bydom na nos wołać!
    Cicho bydźcie! Ciebie jest na miano Rufin to bydymy cie wołać RUJ. Ciebie
    Gerhard no to bydymy ci godać GUJ. Na to hajnel niy wytrzimoł i dre się jak gupi:
    - No to jo z wami nikaj niy jada.

    --
    Madohora
    --
    Nikiszowiec
   • 25.06.08, 17:13
    Krynicoła

    My se tak idymy równo, pod nogami momy….
    Ziemia i dźwigomy losów brzymia
    Na farmacji wiara równa, wyrobiajom jakieś…
    Lyki i sprzedajom do aptyki
    A weterynarzy zgraja, łobcinajom koniom …
    Grzywy, bez to koń jest niyszczyńśliwy
    W prosektorium trup na trupie, medyk grzebie palcym…
    W kościach, bo to już niy boli gościa
    W stodole się bractwo sierdzi, każdy sobie mocno…
    Chrapie, bo go słoma w dupa drapie.

    --
    Madohora
    --
    Nikiszowiec
   • 25.06.08, 17:14
    Kiedyś moja baba zachorowała i tak charlała w nocy, że jo niy poradził spać.
    Poszli my do dochtora i tyn nom doradził pić kozie mleko. Niy mieli my koza w
    doma, ale kupili my se tako ciga na targu. Jak sie ło tym dowiedzioł mój
    najlepszy kamrat to zaczyn wydziwiać i godo,.
    - Dyć przeca ni mocie chlywika, to kaj łona bydzie mieszkać?
    - A z nami – padom mu
    - Może bydziecie jom trzymać w łazience?
    - Bydzie miyszkać z nami
    - A kaj bydzie spać?
    - Z nami, w łożku
    - Jezderkusie a tyn smrod?
    - A to, to już koza musi wytrzimać!

    --
    Madohora
    --
    Nikiszowiec
   • 25.06.08, 17:14
    Było se kiedyś małżeństwo, co do siebie niy pasowli. Łon chudy jak badyl i za
    sztyl z miotły by się schował. Łona rubo jak beka. Niy pomogły żodne pile na
    schudniyńcie, toż dochtor i doradził wczasy w siodle. Tam się na koniu wyratuje
    i woga i śleci. Pojechała na trzi tydnie i chop się łokropnie cieszył, ale jak
    przyjechała nazad i stanyła we drzwiach to zdymbioł. Ani deko niy schudła.
    Znerwowoł się na nia i rycy:
    - Po jakiego grzyba żeś tam pojechała jak poprawy niy widać?! Wożysz tela jak
    przed tym. I jak żeś ty na tym koniu rajtowała?!
    - Dziynie chopecku i to łod samego rana
    - I żeś nic niy schudła?
    - Jo niy, ale koń schud 30 kilo!

    --
    Madohora
    --
    Nikiszowiec
   • 25.06.08, 17:14
    Ni ma lepszego instrumentu jak cyja, Trza się namiechować ale za to muzyka jest
    prawdziwo. Mieli my w doma szlagcojg, cugpozałna i sztrajbas, ale mie ciągnęło
    do cyje,. Miołech grafka w pazurach i łojciec posłoł mie na nauka na wymarzonym
    akordijonie. Grywołech po rozmaitych muzykach i festynach ale jakżech groł na
    weselach, to przypytał się do mie taki niyborok i się mnie pyto, pojakiymu jedne
    klawisze som biołe a te drugie czorne. Jo się spomiarkowoł, ze to jakiś klipa w
    kraglu, toż mu padom. Widzicie fater. Tymi białymi gro się bez tydziyń a tymi
    czornymi w niydziele i święta.
    --
    Madohora
    --
    Nikiszowiec
   • 25.06.08, 17:15
    Sztrasybana

    Jechołech kiedyś do ciotki Trudy do Szopynic na Bagno tramwajem a była tako
    zima, że chałpow niy było widać. Ta banka ledwo się kulała po glajzach, zaś z
    Gorki to nabiyrała tkiego szwongu, że jom niy szło zasztopować. Byli my już
    niedaleko Bagna i tam giynał było z Gorki. Tyn co kierowoł tom strasynbankom,
    wylecił gibko na dwor i posypał pioskiym po glajzach i ta blanka na szlag
    stanęła. Wloz nazod do środka, a taki dziadek się go pyto. A po jakiemu żeś
    sypoł tym piochym po glajzach?
    - Widzicie dziadku, jak posypia piochym to zaroz stanie.
    Dziadek rozpion galoty i woło:
    - To nasyp mi do galot, pół kibla

    --
    Madohora
    --
    Nikiszowiec
  • 12.08.08, 01:12
   Na naszym gryfnym Jonowie

   Jak my jeszcze byli mali
   cołki rok - i tyż bez zima,
   bajtle po placu lotali.

   Po szkole do dom lecieli -
   ło niczym innym niy myśleli,
   w doma sie gibko przeblykali,
   szlynzuchy na szłapy łobuwali,
   na plac wyłazili - po cichu rzykali,
   coby ich łojce do dom niy wołali.

   Myńsze bajtle szlynzuchy rzymiyniym zapinali,
   wiynksze do szczewika kluczym przikryncali,
   potym sie klojzdało,
   tam kaj sie yno dało -
   po zamarzniyntym basynie, stowie, jeziorze,
   klojzdali te ślonske szkolorze.


   Figurówki mjeli dziołchy, hokejówy chopcy,
   znali sie wszyjscy – żodyn niy był łobcy,
   brali swoje hokejkryki, torman hokejfela,
   we hokeja grali beztydziyń i we niydziela.

   Na placach klojzdówki robiyli,
   we szułach wartko po nich jeździyli,
   na sankach sie woziyli -
   żodnego bergu niy łopuściyli,

   na nartach sjyżdżali, na dechach skokali -
   (ino na nich, tak jak dzisioj niy lotali),
   bałwana lepiyli, kulkami sie ciepali -
   sztyjc moc szpasu mjeli – nudy niy znali.


   dzisioj cołkym inno zima momy,
   śniygu po leku niy znomy,
   kedyś zima srogo była - łod dzisiyjszyj lepszo,
   mróz trzimoł i śniyg leżoł - łod listopada, aż do kwietnio.


   Choć wiym, że to niymożliwe –
   Wy możecie mi wierzyć,
   jako zima za bajtla - na Ślonsku -
   chciołbych jeszcze roz przeżyć.
   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
  • 14.08.08, 00:11
   Komunio

   Było to w maju zaroz z poranka
   jak łoblykała oma Marianka
   A uroczysto to była niedziela
   toż mu kryńciyła na gowie wela
   Mama z koszuli wyciongła szpyndliki
   Opa glansowoł mu nowe szczewiki
   Tak łoblykali pod łokiym ciotuni
   małego Marianka do pierwszy komunii.

   Leżoł różaniec na wertikole
   i skarbczyk z łobrozkiym leżoł na stole
   Łobrozek był piykny jak ze stary biblii
   Ciotka go przyniysli bo mieli na ibrich
   W talyrzu strzyżono moczyła sie merta
   co Oma dostali jom łod ficywerta
   A w izbie woniało swiontecznym łobiadym
   kucharka już piykła w brytfanie rolady

   Stoł se Marianek we izbie na ryczce
   Ciotka poprawiali mu merta przy swieczce
   Krótkie mioł galotki i bioło koszula
   na rynce zygarek znany firmy Ruhla
   Szaket granatowy,chustka w butonierce
   i podkolanowki po leki przepiyrce
   I szlajfka ze zamszu,na samym łostatku
   wszyscy łoglondali go z przodku i ze zadku.

   Rzecz ta miała miejsce cztyrdzisci lot tymu
   Czas i piniondz ludzi tak bardzo pozmienioł
   Niyjednymu przez to przydo sie swiyntymu
   siyngnońć do korzyni, isć do odnowienio.
   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
  • 14.08.08, 00:55
   Opis konia
   Zadanie szkolne


   Koń należy do zwierząt domowych, jak gęś, kokot, kura, gołąb
   i płoscyce, chociożki mało kiery mo konia w doma, chyba że ten istny jest kuczerem, głównym dyrektorem abo szergom. Jak wszystkie zwierzęta domowe koń noleży do zwierząt pożytecznych, bo dowo człowiekowi zarobek, chocioż mu nie dowo mlyka. Koń jest długi
   i mo na samym przodku gowa, kiero sie nazywo końsko gowa abo łeb. We łebie po łobuch stronach mo koń łocy, kiere som zawsze ślepe, skiż cego nosi koń bryle ze skóry, przez kiere jeszce mniej widzi , jak przed tym. Koń, kiery jest ślepy na łocy, widzi z przodku tak samo, co i ze zadku. Koń nie mo kudłów na łebie, a jeno na karku i tym sie rózni łod człowieka. W gębie nosi koń zęby jak cłowiek, po kierych się poznowo cy koń jest satry, cy młody.Koń mo z wierchu pukiel (cyli - jak rechtór padają - grzbiet), kiery sie ciągnie bez całygo aż do zadku, a jest na to, aby na nim mogło się rajtować. Ten pukiel jest zawsze bardzo chudy i łostry i lotego trza mu zawsze przywiązać siodło abo rubo deka, żeby sie tyn, co rajtuje na nim, nie łozłupoł na poły. Na kożdym końcu mo koń jedna szłapa, do kupy śtyry, z kierych jedna zawsze jest popsuto i zawsze musi lotać na trzech abo na jednej. Zadnią szłapą koń świto, na co trza bardzo dować pozór, bo to jest niezdrowe. Na samym zadku mo koń łogon, z kierego sie robi materace abo pędzle, a kierym se koń może huśtać abo łodganiać muchy. Między łogonem a łebem mieści sie cały koń. Mo łon po bokach wystające ziebra, kierych nie śmie widzieć, aby nie umar ze strachu, że jest takich chudy. Skiż tego dowo mu sie na ślypie bryle.
   Z konia robi sie wusztliki końskie. Używo go sie tyż do rajtowanio
   i zaprzęganio, ale coraz maniej, bo ludzie wolą terozki jechać na kole abo na autoku. Jeśli koń jest rodzaju żeńskiego, to pado sie na niego kobyła abo śkapa, cego jednak łozpoznać nie idzie, bo koń męski wyglądo tak samo jak koń babski, kiery nie nosi kiecek. Koń jest stworzyniem bardzo dobrym i pożytecznym, coż z tego, kiej go jest coroz to maniej, a to skiż tego że go ludzie coroz to więcej zeżyrają. Koń je trowa, siecka abo łowies. Piwa ani gorzołki nie pije. Cytać tyż nie poradzi, bo nie potrzebuje chodzić do szkoły.
   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
  • 14.08.08, 20:29
   Bojka o kotku

   Roz kociak boł chory
   I leżoł w łóżeczku
   I prziszoł pon doktor
   -Jak sie mosz koteczku?
   Zle bardzo, oj boli mie rączka i nóżka
   A na to pon dochtor
   - wyskakuj no z łóżka
   Stond morał dlo wszystkich jasnym sie staje
   - Niy kożdy sie kociak do łóżka nadaje.

   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
  • 14.08.08, 20:47
   BALLADA O PIWKU


   JEST TAKI NAPÓJ - MISTRZOSTWO ŚWIATA,
   KERY TU WSZYSTKIM CHOPOM SMAKUJE.
   CZY DO KRUPNIOKA ABO DO SKATA,
   ŁON DO KOŻDEGO MIEJSCA PASUJE.
   ROBI GO ŻYWIEC ,WARZĄ GO TYCHY
   I JEST NA STOŁACH COŁKIJ EUROPY.
   CZASYM NIY TRZEBA NAWET ZAGRYCHY
   PIJOM GO WSZYJSCY , NIY INO CHOPY.
   JEST PRZECA STARSZY NAWET ŁOD WINA
   A W SMAKU NIY MO DLO SIEBIE RÓWNYCH.
   PIJOM GO W GÓRACH I NA NIZINACH.
   W EUROPIE JEDYN Z NAPOJÓW GŁÓWNYCH!
   JAK JEST NA DWORZE PIEROŃSKO HICA,
   A I WIATEREK ŻODYN NIY DMUCHA,
   WTEDY CI INO ROZJAŚNI LICA,
   ZIMNEGO PIWKA POŁNIUTKO KUFA.
   W KUFELKU PIWA BIOŁY KRAGLICZEK
   A POD NIM ZŁOTO Z SZUMYM BOMBELKÓW.
   ŁOSTATNI ZA TO ŁODDOSZ GROSICZEK,
   BYLE CI WLOLI KILKA KUFELKÓW.
   LECZ JAK WYPIJESZ TROCHA ZA DUŻO
   MOŻESZ MIEĆ W GOWIE POWAŻNE SZMERY.
   WTEDY SIĘ TWOJA STARO ŁOBURZO,
   ŻE I WYKRYNCOSZ TAKE NUMERY.
   PIJOM SE PIWKO STARSI I MODZI
   COŁKI ROK PRAWIE , NAWET I W ZIMA.
   JAK SIĘ MO UMIAR TO NIY ZASZKODZI,
   GORZYJ , JAK TEGO UMIARU NIY MA.
   JEST NAZYWANE NAPOJYM BOGÓW
   BESTO NIYKERZY CZUJOM SIĘ W NIEBIE.
   PRZI KUFLU PIWA NIY MA TYŻ WROGÓW
   LUDZIE SIE MAJOM BARZI KU SIEBIE.
   MOŻNO DO PIWKA TROCHA POŚPIYWAĆ,
   ABO TYŻ PEDZIEĆ PORA DOWCIPÓW.
   PRZI PIWKU CZAS TYŻ MIŁO UPŁYWO,
   DOCHODZI NAWET I DO ZOLYTÓW.
   PIJMY WIĘC PIWO , BYLE NA ZDROWIE,
   CZYLI INACZYJ – ZOWDY Z UMIARYM.
   BO KOŻDY ŚLĄZOK DZISIOJ CI POWIY:
   NIYCH ŻYJE PIWO – WIWAT BROWARY

   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
  • 14.08.08, 20:50
   ŁÓŻKO

   ŁÓŻKO TO MEBEL STARY JAK ŚWIAT,
   U NOS TYŻ ZWANY PRYKOLYM.
   NIY JEST TO PRZECA ZWYCZAJNY GRAT,
   A CZASYM NAWET HISTORIA POKOLYŃ.
   W ŁÓŻKU SIĘ ZOWDY WSZYSTKO ZACZYNO,
   CZY TO POD DEKOM CZY POD PIERZINOM.
   NIYSTETY W ŁÓŻKU ŻYCIE TYŻ GAŚNIE,
   JAK PRZIDZIE DOTRWAĆ TYN MOMYNT WŁAŚNIE.
   JUŻ MAŁE DZIECKO SKOKO W ŁÓŻECZKU,
   MAJĄC DOKOŁA PEŁNO ZABAWEK.
   WTEDY RODZINA SIEDZI PRZI DZIECKU,
   I PATRZY W NIEGO JAK W NIEBA SKRAWEK.
   ŁÓŻKO TRZA DZIELIĆ ZE SWOJOM BABOM,
   TO PRZECA ŚWIYNTY TWÓJ OBOWIĄZEK.
   CZASYM JEST FAJNIE, A CZASYM SŁABO,
   TAKI JEST PRZECA MAŁŻYŃSKI ZWIĄZEK.
   JEDYN MO ŁOŻE IŚCIE KRÓLEWSKIE,
   DRUGI TAKIGO NIY CHCE I WE ŚNIE.
   NIYKIERYM STYKNIE WIYŃZIYNNO PRYCZA,
   INNYM TRZA ŁOŻA SWEGO UŻYCZAĆ.
   PRZIKRE NIYSTETY ŁÓŻKO SZPITALNE,
   CZYNSTO TYN CHORY MUSI POCZEKAĆ.
   SOM TO TENASZE REALIA FATALNE,
   NAWET NA ZDROWIE ZAPOMNISZ NARZEKAĆ.
   DUŻO MO LUDZI PROBLYM NIYMAŁY,
   BY JAK NOJWIYNCYJ TYCH LATEK DOŻYĆ.
   WAŻNYM JEST JEDNAK MORAŁ WSPANIAŁY:
   BY W SWOIM ŻYCIU NIY CUDZOŁOŻYĆ!

   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
  • 16.08.08, 10:44
   Co to jest małżynstwo? (wypracowanie małego Hanyska)

   Małżyństwo to kara za rajski błąd i pokuta. Żeby popełnić małżyństwo trzeba nie mieć wszystkich doma. Jak się jest blank młodym i sie żyni, to padają na chłopa, że jest fujara, a jak się jest starszym – to padają, że cymbał, jak jeszcze starszym – to tromba, a w ogóle to chłop jest przez całe życie instrumentem muzycznym, bo nawet jak jest cołkiem mały, to padają na niego bęben. O kobiecie jak wychodzi za mąż, to padajom, że sie wydaje a to bez to, że sie wydaje inkszo, aniżeli w rzeczywistości jest. Jak się ludzie żyniom, to mówiom, że się odmieniom. Chłop z pyskacza i mądrali robi się tulejom albo ślimokiem, zaś baba z aniołeczka i dzióbeczka robi sie pyszczyczkom i grzmi bez cołki dzień jak rozgłośnik sześciolampowy. Jeno że radiu idzie wdycki rozgłośnik zawrzyć, a żony to nie. Żona jednak jest potrzebno, bo bez niej chłop by na psy zaszedł. Ona to ze wszystkiego poradzi coś zrobić i nawet z igły robi widły. Chłop także jest potrzebny, bo bez chłopa nie byłoby dziecek. Na tym polu to sie wdycki chłop z babom zgodajom, choćby sie blank całe życie nie rozumieli. Chłop narzeko na baba, a baba na chłopa. Ale tak to już musi być, że jedno bez drugiego żyć nie mogą i nawet ananasy w raju porzucili, aby razem ten czorny chleb codzienny pożywać, kiery choć mo nieraz zakalec, jednak jest nojzdrowszy. Wódka wynalazł mąż, który miał kłótliwom babę, zaś wodę na łeb pijanicy męża – wynalazła baba. Używa ona także w lekkich przypadkach wałka do ciasta lub pogrzebacza i wtedy dopiero rozjaśnia się chłopeczkowi w głowie, że żona jego to jest ten milicjan, co porządku pilnuje, tylko oboje nie wiedzom, czamu wtedy dziecka wrzeszczom.
   Czasami się małżyństwo nie piere i wtedy to się nazywa harmonia (widzicie zaś instrument), ino nie wiem czy ustno, czy ręczno. Jest to piekny instrument, na którym powinni grać i chłop i baba.

   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
  • 21.08.08, 07:05
   Dorka

   Dorka, Dorka pamiyntosz jak jo Ci pszoł Jak jo gupioł za Tobom jak pies Jo żyniaty boł z Ymom I ciyngiym jom proł, cołki geltak Przepijoł na fest Łod Helmuta ze Piośnik, wzion koło na bork Wyrychtowołch, pucowoł że hej Z Chropoczowa do Chebzio na kole żech gnoł Pyndalowoł żech jak gupi cep W staryj lałbie Ywalda, poleku Cie broł Aż gibzdeka sie suła na łeb Ty godałaś mi Jorguś, tyś słodki jak tort Niy narobisz mi gańby, ło niy. Ref.: Ymie godołech, łotworz mi nad ranym I dej sie pozor, przida zaś naprany Skończ tu mie fulać, nerwy mom stargane Jak mi sie niy zawrzesz, to cie mazna w pysk. II. W staryj piyli my lałbie, Dorka i jo Ywald nosioł nom piwo i chlyb Łobalyła sie halba, jo ino sie śmioł Za łogrodkiem na rogu boł sklep Yma stoła za płotym, markotno i zło Cołki jabol wypioła na eks, Flaszkom łokno szczaskała, przelazła przez płot I wołała mie Jorguś kajś jest. Ref.: Ymie godołech, przida zaś nad ranym Skończ mie szterować, jak jo jest naprany Patrz mi się stracić, furgej na przistanek Taki typ łoklany, z moi staryj boł. III. Dorka, Dorka pamiyntosz a mie ciengiem żol Staryj lałby, łogrodka kaj my Tak sie przoli, puszczali my radio na fol Jo już niy wiym to prowda czy wic Zarościałe to koło w chlywiku jo skroł Dorka mo już, inkszego jo wiym Dzisioj prziszoł listonosz jo juzaś sie śmioł Niy zostawia Cie Dorka, ło niy.

   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
  • 29.11.08, 11:04
   Co to jest małżynstwo? (wypracowanie małego Hanyska)

   Małżyństwo to kara za rajski błąd i pokuta. Żeby popełnić małżyństwo trzeba nie mieć wszystkich doma. Jak się jest blank młodym i sie żyni, to padają na chłopa, że jest fujara, a jak się jest starszym – to padają, że cymbał, jak jeszcze starszym – to tromba, a w ogóle to chłop jest przez całe życie instrumentem muzycznym, bo nawet jak jest cołkiem mały, to padają na niego bęben. O kobiecie jak wychodzi za mąż, to padajom, że sie wydaje a to bez to, że sie wydaje inkszo, aniżeli w rzeczywistości jest. Jak się ludzie żyniom, to mówiom, że się odmieniom. Chłop z pyskacza i mądrali robi się tulejom albo ślimokiem, zaś baba z aniołeczka i dzióbeczka robi sie pyszczyczkom i grzmi bez cołki dzień jak rozgłośnik sześciolampowy. Jeno że radiu idzie wdycki rozgłośnik zawrzyć, a żony to nie. Żona jednak jest potrzebno, bo bez niej chłop by na psy zaszedł. Ona to ze wszystkiego poradzi coś zrobić i nawet z igły robi widły. Chłop także jest potrzebny, bo bez chłopa nie byłoby dziecek. Na tym polu to sie wdycki chłop z babom zgodajom, choćby sie blank całe życie nie rozumieli. Chłop narzeko na baba, a baba na chłopa. Ale tak to już musi być, że jedno bez drugiego żyć nie mogą i nawet ananasy w raju porzucili, aby razem ten czorny chleb codzienny pożywać, kiery choć mo nieraz zakalec, jednak jest nojzdrowszy. Wódka wynalazł mąż, który miał kłótliwom babę, zaś wodę na łeb pijanicy męża – wynalazła baba. Używa ona także w lekkich przypadkach wałka do ciasta lub pogrzebacza i wtedy dopiero rozjaśnia się chłopeczkowi w głowie, że żona jego to jest ten milicjan, co porządku pilnuje, tylko oboje nie wiedzom, czamu wtedy dziecka wrzeszczom.
   Czasami się małżyństwo nie piere i wtedy to się nazywa harmonia (widzicie zaś instrument), ino nie wiem czy ustno, czy ręczno. Jest to piekny instrument, na którym powinni grać i chłop i baba.
   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
  • 03.12.08, 22:03
   Wejrzynie na żywot łod zadku !

   Zaczyno sie łod tego, że poru chopów przinosi Cie we srogij krzini i zaroski trefiosz na łoblywanie skorki. Prowadzisz spokojny żywot staroszka i stajesz sie coroz to modszy. Keregoś tam raza dostajesz łodprawa i idziesz do roboty. Mynczysz sie kole sztyrdziyści rokow i poznowosz radocha życio. Zaczynosz pić coroz to wiyncyj gorzołeczki, coroz to fescij imprezujesz i tyż coroz to dukszyj i gynścij sie kochosz. Kej Ci to już idzie cołkiym dobrze, zaczynosz sztudyjerować. Potym zdowosz matura i bez dukszy czos mynczysz sie we szuli. Przeżywosz piyrsze łodwzajymnione miłowanie we coroz to modszych frelkach. Zaczynosz łazić do Powszechnyj i niy spuszczosz ślypiow ze szykownych rechtorek. Coroz to mynij łod Ciebie chcom i mosz dużo czasu na roztomajte graczki ze inkszymi bajtlami. Robisz sie coroz myńszy, aże trefiosz do.......hmm , kaj bez dziewiynć miesionczków sie bulosz i nojbarzij koji Cie klekot mutrowego serca. Zasik potym nogle......., Twoji życie kończysz na łorgaźmie.
   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
  • 03.12.08, 22:07
   Katowice

   U nos we Katowicach sie wiela zmjynioło i furt cosik nowego sie widzi. Stare domy, co to je jeszcze za Winklerów i Grundmana postawjyli tera pjyknie na nowo łobciepali i dopjyro tera idzie łobejrzeć jak to sie downiyj ludziska starali, to co inkszego jak te nowe graniaste kszynki. A to jakoś gowa przyłonaczono, a to jakisik gzims na łozdoba, abo jake kwjotki ze kamjynia nałobkoło okien. Ludzie stojom, gymby rozdziowiajom, mało co im gybis nie wyleci.

   Tretuary wszyndy wyrychtowane, żodyn nie bydzie jusz kromflekow łomoł. A geszefty momy tysz fajniste, kejby w Hameryce, idzie tak bez cołki dzień łazić i łoglondać.

   A biercie na tyn przykłod tako poczta. Chałpa ta samo, ale jak sie wlezie to aże łocy porazi, som mesing i marmury a wszysko sie blyszczy jak by to wtoś sidolem wypucowoł. Łokiynka tysz gryfne, a wszyndy małe szezlongi ze siwyj skory aże by sie chciało na nich sie kantnonć. Nie chca Wos za błozna robić, ale za pora lot nie poznocie nasze Katowice. Przyjeżdżejcie ludkowie a nie pożałujecie.

   Teroski jesce nom rondo rozkopali , i nijak nie idzie jeździć po tych Katowicach kole Spodka. Zwłaszcza gorole łod Sosnowca jak jadom do Chorzowa abo do Piykor. Jak byda jechoł na pielgrzimka chopów do Piykorski Pani to musza bić łod Tychów abo na hołda Załynzsko , abo na Bytków. Na Piykorskim wzgórzu bydzie okazjo niy tylko do modlitwy , ale tyż do spotkanio z kamratami i ...poklachanio.
   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
  • 03.12.08, 22:09
   Mioł szcęsci

   Stary niedoba wybiyroł sie na pogrzeb sómsioda. Niż jesce z dómu wyszeł staro mu prawi tak. Dej se pozór, obyś wczas prziszeł a niy kaj o 2 w nocy. Mosz fajny czorny ancug, abyś go w gospodzie niy łobloł jakom gorzałkom. Aha ! Dzisio byda schody sztrajchować, tak dej pozór , obyś mi ich niy zaszmatloł. Przed dziesiątą mosz być w doma, bo sie chytom roboty.
   -Nic niy bój - byda dzisio wczas w dómu. Jednak chop to chop. Prziszoł do dom o drugi , poczuł farba i wspómnioł se , że ślubno miała te schody sztrajchować. Aby ich niy zababrać, okrocył poryncz i wio na góra. Jak już był na wierchu, to mu kryka spadła na dół. Wio zaś na dól po niom i drugi roz sie winduje na porynczy na wierch. Prośnie mu to szło, pot sie loł z czoła, wyciongnoł śnuptychla z kapsy, a tu bęc – kluc mu wypod na dół. Musioł sie zaś na dół spuszczać i zaś wio na wierch. W końcu łotworził dźwiyrze , po cichu wloz do izby, ale baba sie zaroz łobudziła i pado.
   - No pyknieś to prziszeł. Myślisz co jo niy wiym , że som dwie? Dyć teraziunko wybił zygor. No , ale mosz szczynście, żech dzisio tych schodów niy sztrajchowała , ino…. samom poryncz.
   Skrót z: St. Ligoń – „Bery i bojki śląskie”
   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
  • 03.12.08, 22:11
   Ło dobrym wychowaniu –pora słówek (lo chopów)

   Jak ino wstaniesz z łóżka , zarozki sie umyj, nojlepiyj mydłym wszycko jedno jakim , bele mydłym. Nie zapomnij umyć se karku i uszów. Pazurów nie łobgryzej, bo mosz do tego nożycki. Buty se opucuj, łoblecynie tyż. Koszula zawsze miej cysto i niy zapominaj o śnuptychli. Przi stole używej właściwych narzyńdzi do jodła. Widołkom nie dubej we zymbach ani nie dropej sie po gowie. Wykalackami nie kopej w uszach, bo mógłbyś skaleczyć se bębenki. Noża nie bier nigdy do gamby, a serwetki niy wiąż naokoło karku, cheba, że powiysz, że niy chces sie pokidać. Wszyscy sie bydom śmioć , żeś jest łoryginalny, a ty doprowdy sie nie pokidosz. .Przi jodle nie mlaskej, by nie podzieli że skończysz w szlacht hauzie. Po jedzeniu piknie dziynkuj za jodło, nawet gdy ci nie za bardzo smakowało. Niy używej obcych wyrazów , kierych znacenio niy rozumiesz, ino godej, jak cie matka i szkoła nauczyła. Nojlepij na tym wyjdziesz i niy zblamirujesz sie. Na powitanie godej dziyń dobry abo Szczyńść Boże, a na łodchodne godej do widzynio abo z PonBóckiym. Niy pierunuj a zwłasca przi babach i przi dzieckach. Niy chepej ani niy puscej bonków przi ludziach, bo powiynkszosz dziura łozonowo. ...
   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
  • 03.12.08, 22:12
   Ło dobrym wychowaniu - pora słówek - dalszy ciąg

   Do gorzołki i do cygaret powinieneś mieć łosiymnoście lot, a nojlepij to wcale, bo Ci puca i wątroba zgnije a o podmianka jest ciynżko .Z frelkami tyż nie kombinuj za wiela i zawczasu , bo Cie wyrychtujom na glanc. Jak już wtoro ci sie spodobo na zicher, to sie łożyń, bo po co mosz mieć lepiyj odemnie. Chałpa zbuduj se nowo, cobyś niy musioł ze świekrą sie wadzić. Cytej dużo muratora i słuchej sie starszych , ale rób jak uważosz ( ino uważej jak robisz). Na forum pisuj konkretnie, a nie pierdoły na przikłod ło fansolyniu. Jak mosz baba abo i dziecka, to niy zolyć na forach, bo potym niy bydzies miyszkoł w nowyj chaupie ino kaś pod mostym. Pszoj swoi babie i chowej dziecka na ludzi, a niy na chachorów, tak coby na starość mioł wto ci pampersy zmiyniać i łobiod podać. Żyj tak, cobyś niy musioł sie potym wstydzić przed familiją, jak już bydziesz starzikiem.
   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
  • 03.12.08, 22:13
   W sądzie

   Jedyn karlus staje przed sądym skiż tego , że maznął w kark babe , co jechała z nim do kupy w śtrasbance.
   -Panie syndzio , beło to tak:
   -Właża do śtrasbanki i siadom na ławce. Włazi jakoś paniuchna i siednyła se naprzeciwko. Prziłazi siafner i pani chce mieć bilet do parku Kościuszki… Łotwiero taśka, dobywo z niej bajtlik, zawiero taśka, łotwiero bajtlik, dobywo z niego 2 złote, zawiero bajtlik, łotwiero taśka, wrożo do niej bajtlik, zawiero taśka i dowo pieniądze siafnerowi.
   -Pani – do parku Kościuszki bilet kosztuje 3 złote – pado siafner.
   Pani łotwiero taśka, dobywo z niej bajtlik, zawiero taśka, łotwiero bajtlik, dobywo z niego 5 złotych, zawiero bajtlik, łotwiero taśka, wrożo do niej bajtlik, zawiero taśka i dowo pieniądze siafnerowi. Siafner zmienio i łoddowo babie reszta . Pani łotwiero taśka, dobywo z niej bajtlik, zawiero taśka, łotwiero bajtlik, chowo w nim reszta, zawiero bajtlik, łotwiero taśka, wrożo do niej bajtlik, zawiero taśka, a… siafner daje jej bilet. Pani łotwiero taśka, dobywo z niej bajtlik, zawiero taśka, łotwiero bajtlik, wrażo doń bilet, zawiero bajtlik, łotwiero taśka, wrożo do niej bajtlik, zawiero taśka. Po chwili przylazuje siafner i pado- przebocom, pani, i pokożom tyn bilet, bo zdo mi sie, żech go niy skasował. Pani łotwiero taśka, dobywo z niej bajtlik, zawiero taśka, łotwiero bajtlik, dobywo z niego bilet, zawiero bajtlik, łotwiero taska, wrożo do niej bajtlik, zawiero taśka i daje siafnerowi bilet. Siafner robi dziurka i łoddowo pani bilet. Pani łotwiero taśka, dobywo z niej bajtlik, zawiero taśka, łotwiero bajtlik, wrożo bilet, zawiero bajtlik, łotwiero taska, wrożo do niej bajtlik, zawiero taśka.
   Ledwie to skończyła, wlatuje do banki kontroler. Pani łotwiero taśka, dobywo z niej bajtlik, zawiero taśka, łotwiero bajtlik, dobywo z niego bilet, zawiero bajtlik, łotwiero taśka, wrożo do niej bajtlik, zawiero taśka i dowo bilet kontrolerowi. Kontroler robi modrym łołówkiem śtrych bez bilet i łoddowo go babie. Pani łotwiero taśka, dobywo z niej bajtlik, zawiero taśka, łotwiero bajtlik, wrożo bilet, zawiero bajtlik, łotwiero taska, wrożo do niej bajtlik, zawiero….
   Człowieku – przestoń bo Cie tu zaroz mazna …w łeb.
   - A widzicie panie syndzio , toż i jo tak właśnie żech zrobił z tą paniuchną…
   --
   Jurek-de1

   Co się tak gapisz??? Rusz palcami i coś napisz!!!
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.