Dodaj do ulubionych

Aforyzmy i przysłowia ludowe na 365 dni w roku...

23.12.08, 14:46
zamknięty
Ratować można to co ginie a nie to co jest wieczne

Lew Tołstoj

--
Madohora
--
Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:47
  Śmiech jest dla duszy tym samym czym tlen dla płuc

  Louis de Funes

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 15:04
  Nasze życie to stan przejściowy ze stałego w lotny

  Tadeusz Gricger

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 03.02.16, 17:19
  Elegancja twa cała niech zależy na tem
  By czystość była d domu
  Dom twój jest twym światem
  Czysta pościel, bielizna i czyste odzienie
  Czyste serce, myśl czysta i czyste sumienie!

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 03.02.16, 17:30
  Kuchnia, pralnia, spiżarnia, to nie bagatele
  Do tego trzeba wprawy doświadczenia wiele
  By wszystko szło jak z płatka wszystko w swoim czasie
  Będzie tak skoro pani domu na tem zna się.

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 03.02.16, 17:47
  Piękność - piękny to kwiatek lecz prędko okwita
  Godna politowania jest taka kobieta
  Która jak paw ogonem, pięknością się puszy
  Piękność bowiem bez cnoty to ciało bez duszy!

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 03.02.16, 17:58
  Wielkomyślność, szlachetność, śliczne to przymioty
  Wielkich praojców naszych rodowe cnoty
  Nie bądź mściwą, czyń dobrze nawet i dla wroga
  Tą drogą się najłatwiej przybliż do Boga

  --
  choinka
 • zamknięty
  madohora 14.02.16, 23:14
  Świat się kończy - O nigdy! świat nie jest bez duszy
  Lecz Bóg ciążące na nim ciemności pokruszy

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 14.02.16, 23:19
  Mądrość źródłem, z którego kto więcej poje
  Tem się staje pełniejsze, wyżej w niebo bije

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 16.02.16, 22:31
  Kiedy bogacz na swoje ubóstwo się skarży
  Wierz mu nie kłamie -- większych nie znam nędzarzy

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 25.02.16, 16:09
  Trwanie naszych uczuć nie bardziej zależy od nas niż trwanie naszego życia.

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 25.02.16, 16:51
  W sercu ludzkiem odbywa się nieustanne rodzenie namiętności; tak iż zgon jednej jest prawie zawsze zaczątkiem drugiej.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 25.02.16, 21:56
  Łagodność władców bywa nieraz jedynie wyrachowaniem dla pozyskania miłości ludów.

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 25.02.16, 22:05
  H art mędrców jest jedynie sztuką zamykania swoich burz w sercu.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 25.02.16, 22:14
  Trzeba większych cnót dla sprostania dobrej niż zlej doli.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 25.02.16, 22:17
  Mamy więcej siły niż woli; często wmawiamy w siebie, że coś jest niemożliwe, jedynie aby się usprawiedliwić przed sobą.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 25.02.16, 22:18
  Pycha jednaka jest u wszystkich; różnica jest jedynie w środkach i sposobie jej okazywania
 • zamknięty
  madohora 25.02.16, 22:29
  Interes zaślepia jednych a oświeca drugich.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 25.02.16, 22:31
  Kaprysy naszego usposobienia jeszcze są dziwaczniejsze od kaprysów losu
 • zamknięty
  madohora 26.02.16, 06:50
  Ci, którzy dobrze mniemają o swej wartości, czynią sobie chlubę ze swego nieszczęścia, aby przekonać innych i siebie, że godni są być celem pocisków losu.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 26.02.16, 11:24
  Mimo iż ludzie chlubią się swemi wielkiemi czynami, są one często nie wynikiem wielkiego zamiaru ale przypadku

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 27.02.16, 17:30
  Spróbuj zapalić maleńką świeczkę zamiast przeklinać ciemność

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 27.02.16, 20:10
  Czego sam nie pragniesz, nie czyń drugiemu

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 28.02.16, 15:52
  Nie mamy dość siły, aby całkowicie iść za swoim rozumem

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 02.03.16, 17:25
  Mimo całej widocznej różnicy między losami ludzi, istnieje wszakże pewna równowaga dobra i zła, która je równa

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 02.03.16, 17:27
  Mimo iż ludzie chlubią się swemi wielkiemi czynami, są one często nie wynikiem wielkiego zamiaru ale przypadku

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 02.03.16, 17:29
  Szczerość jest to otwartość serca. Spotyka się ją bardzo rzadko; a ta, którą się widuje zazwyczaj, jest jedynie zręcznem udaniem, mającem ściągnąć ufność drugich.

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 02.03.16, 17:30
  Wdzięk jest tem dla ciała, czem zdrowy rozum dla ducha

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 02.03.16, 17:32
  Gdyby sądzić o miłości z większości jej objawów, podobniejsza jest do nienawiści niż do przyjaźni.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 02.03.16, 17:34
  Miłość użycza swego miana niezliczonej mnogości praktyk, które się jej przypisuje, a w których nie więcej ma udziału, niż doża w tem co się dzieje w Wenecji

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 02.03.16, 17:36
  kiedy przekładam y przyjaciół nad siebie sam ych; mimo to, jedynie pod tym w arunkiem przyjaźń może być praw dziw a i doskonała

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 02.03.16, 17:40
  Nasza nieufność usprawiedliwia oszukaństwo drugich.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 02.03.16, 17:42
  Największa nawet ambicja traci wszelki pozór ambicji, gdy się znajdzie w bezwarunkowej niemożności dojścia tam, dokąd dąży.

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 02.03.16, 17:44
  Niejeden niewdzięcznik mniej winny jest swej niewdzięczności, niż ten kto mu wyświadczył dobrodziejstwo.

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 02.03.16, 17:46
  Dworność umysłu polega na tem, aby mówić pochlebne rzeczy w miły sposób.

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 02.03.16, 17:47
  Nie ten jest rozumny, który przypadkiem spotkał się z rozumem, ale ten, kto go zna, rozróżnia i w nim smakuje.


  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 05.03.16, 20:24
  Im bardziej kocha ktoś swą kochankę, tem bliższy jest nienawidzenia jej.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 05.03.16, 20:28
  Nic obłudniejszego niż sposób w jaki prosimy o rady i udzielamy ich. Ten, kto prosi o nie, udaje pełną szacunku powolność dla zdania swego przyjaciela, mimo iż pragnie jedynie uzyskać odeń potwierdzenie własnych poglądów i narzucić mu rękojmię swego postępowania; ten, który radzi, płaci okazane mu zaufanie żywą i bezinteresowną gorliwością, mimo że najczęściej w radach, które daje, szuka jedynie własnej korzyści lub chluby.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 05.03.16, 20:30
  Często czyni ktoś dobrze dlatego, aby móc bezkarnie czynić źle.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 05.03.16, 20:49
  Najpewniejszy sposób aby być oszukanym , to uważać się za sprytniejszego od innych.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 05.03.16, 20:53
  Łatwiej jest być rozumnym za drugich, niż za siebie.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 05.03.16, 22:17
  Mówimy zazwyczaj mało, kiedy próżność nie pobudza nas do mówienia

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 05.03.16, 22:20
  Jak cechą wielkich umysłów jest wyrażać w niewielu słowach wiele rzeczy, tak przeciwnie małe umysły mają dar wiele mówić a nic nie powiedzieć.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 05.03.16, 22:22
  Mało kto jest tak rozsądny, aby przekładać użyteczną naganę nad zwodną pochwałę.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 05.03.16, 22:23
  Gdybyśmy nie schlebiali samym sobie, pochlebstwo innych nie mogłoby nam zaszkodzić

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 05.03.16, 22:25
  Chwałę wielkich ludzi należy zawsze mierzyć środkami, któremi posłużyli się, aby ją zdobyć.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 05.03.16, 22:31
  Sztuka dobrego użytku średnich przymiotów wyłudza uznanie i daje często więcej czci niż prawdziwa zasługa.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 05.03.16, 22:33
  Skąpstwo jest większem przeciwieństwem oszczędności, niż hojność.

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 05.03.16, 22:34
  Jeśli zważymy dobrze rozmaite działania nudy, przekonamy się, iż bywa ona częstszą przyczyną zdeptania obowiązków niż interes.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 06.03.16, 18:25
  Skrucha nasza jest nie tyle żalem ze złe, któreśmy uczynili, ile obawą przed tern, które się nam może trafić

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 06.03.16, 19:49
  Gardzimy nie wszystkimi którzy mają przywary, ale wszystkimi którzy nie mają żadnych cnót

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 06.03.16, 21:37
  Można rzec, iż przywary czekają na nas w ciągu życia, niby gospody w których trzeba nam kolejno stawać; wątpię, czy doświadczenie oszczędziłoby ich nam, gdyby nam dane było odbyć
  dwa razy tę drogę.

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 06.03.16, 21:44
  Zapominamy łacno o naszych błędach, kiedy my tylko jedni o nich wiemy

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 06.03.16, 21:52
  Kto mniema, iż zdoła się obejść bez całego świata, myli się bardzo; ale kto mniema, że świat nie może się obejść bez niego, myli się jeszcze bardziej

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 06.03.16, 21:55
  Szaleństwo idzie za nami w każdej dobie. Jeśli ktoś wydaje się rozsądny, to jedynie dlatego, że jego szaleństwa dostrojone są do jego wieku i mienia.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 06.03.16, 21:59
  Sądzimy przeważnie drugich jedynie wedle ich wziętości lub powodzenia.

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 06.03.16, 22:09
  Nieustraszoność, jest to nadzwyczajna siła duszy, wznosząca ją ponad zamęt, niepokój i wzruszenia, jakie mógłby w niej wzniecić widok wielkich niebezpieczeństw. Dzięki tej sile, bohater zachowuje spokój i przytomność umysłu w najniespodziewańszych i najstraszliwszych przygodach

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 06.03.16, 22:12
  Niema prawie ludzi, którzyby na progu starości nie zdradzali którędy przyjdzie upadek ich ducha i ciała.

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 06.03.16, 22:17
  Ludzie szczęśliwi niełacno się poprawiają; sądzą, iż zawsze mają słuszność, kiedy los idzie na rękę ich błędom.  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 06.03.16, 22:29
  Jakikolwiek pozór dalibyśmy naszym strapieniom , często powodem ich bywa samolubstwo i próżność

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 06.03.16, 22:53
  Nikt nie zasługuje, aby go chwalono za dobroć, o ile nie ma siły aby być złym. Wszelka inna dobroć jest najczęściej gnuśnością lub niemocą woli

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 06.03.16, 23:00
  Bywa często .natrętny drugim , kto myśli, że nie może być natrętny.

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 06.03.16, 23:01
  Rzetelność, której przestrzega większość ludzi, jest jedynie wynalazkiem miłości własnej dla pozyskania ufności; jest to sposób wzniesienia się nad innych i stania się piastunam i najważniejszych rzeczy

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 06.03.16, 23:16
  Równie zwykłą rzeczą jest odmiana smaku, jak niezwykłą odmiana skłonności

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 06.03.16, 23:20
  Rozkoszą w miłości jest kochać; więcej szczęścia daje namiętność, którą się odczuwa, niż ta, którą się budzi.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 07.03.16, 17:53
  Ograniczenie rodzi upór; niełatwo wierzymy w to, co jest poza naszym widnokręgiem

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 07.03.16, 21:04
  Cześć już nabyta jest rękojmią tej, którą mamy nabyć.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 07.03.16, 22:24
  Wrodzoną dobroć, która chełpi się swą tkliwością, zdolna jest nieraz zdławić najmniejsza własna korzyść.

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 07.03.16, 23:29
  Uznanie, jakiem darzymy tych co wchodzą w świat, płynie często z tajemnej zawiści wobec tych, którzy już w nim mają miejsce.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 08.03.16, 01:01
  Wielkoduszności starczy za określenie jej miano; mimo to, możnaby rzec, że to jest zdrowy rozum pycby i najszlachetniejsza droga do zdobycia pochwał

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 08.03.16, 01:05
  Więcej bywa wad charakteru niż rozumu

  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 15:45
  Ograniczenie rodzi upór; niełatwo wierzymy w to, co jest poza naszym widnokręgiem.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 16:09
  Cześć już nabyta jest rękojmią tej, którą mamy nabyć.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 16:40
  Rozłąka osłabia mierne uczucie a wzmaga wielkie, jak wiatr gasi świecę a rozpala ogień.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 16:53
  Bywają fałsze, które tak dobrze udają prawdę, iż byłoby omyłką nie dać się im oszukać

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 17:06
  Nietyle bogactwo umysłu pozwala nam znajdować kilka dróg w tej samej sprawie, ile niedostatek sądu, który każe się nam chwytać wszystkiego co się nastręczy wyobraźni i nie pozwala rozpoznać
  odrazu co jest najlepsze.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 17:16
  Wartość ludzi ma swoje pory, jak owoce.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 17:25
  Trudno jest kochać tych, których nie cenimy; ale nie mniej trudno kochać tych, których cenimy o wiele wyżej od siebie

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 17:44
  Sporo ludzi gardzi majątkiem, ale mało kto umie go rozdawać

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 20:08
  Są ludzie skazani na rolę głupców; ludzie, którzy robią głupstwa nie tylko z wyboru, lecz których sam los do tego zmusza.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 20:09
  Nadmierna przyjemność, jaką znajdujemy w mówieniu o sobie, powinna w nas budzić obawę, że nie sprawiamy jej zgoła słuchaczom.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 20:10
  Niepodobna długo zachować uczuć jakie winniśmy mieć dla przyjaciół i dobroczyńców, jeżeli sobie pozwolimy często mówić o ich wadach

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 20:11
  W zazdrości jest więcej miłości własnej niż miłości.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 20:51
  Człowiek przebacza, póki kocha.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 21:06
  W miłości, oszukaństwo idzie prawie zawsze dalej niż nieufność.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 21:29
  Żądze młodości nie o wiele bardziej są przeciwne zdrowiu niż letniość starców

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 21:32
  Niema mowy o prawidłach w umyśle ani w sercu kobiety, o ile temperament jej nie jest z niemi w zgodzie.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 21:39
  Bardzo jest trudno dwojgu zerwać z sobą, kiedy się już nie kochają.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 21:48
  Szczerze chwalimy zazwyczaj tylko tych, którzy nas podziwiają

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 21:53
  Gwałt, jaki zadajemy sobie aby zdławić naszą miłość, jest często okrutniejszy niż srogość ukochanej.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 21:54
  Kto mniema, że kocha swą kochankę dla niej samej, bardzo się myli

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 21:56
  Cudza próżność jest nam nieznośna przez to, że rami naszą.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 22.03.16, 21:57
  Można być sprytniejszym od kogoś drugiego, ale nie sprytniejszym od wszystkich.


  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 31.03.16, 19:41
  Dziecina dobra, poczciwa,
  Grzeczną i posłuszną bywa

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 31.03.16, 19:44
  Bądź cnotliwy,
  Będziesz szczęśliwy.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 31.03.16, 19:47
  Cnoty, dzieci, trzeba,
  Aby dojść do nieba

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 31.03.16, 19:50
  Błagamy w pokorze:
  Błogosław nam, Boże

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 16:43
  Czego jest najm niej w miłostkach, to miłości

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 16:45
  Ci, którzy dadzą się nam wywieść w pole, nie wydają się nam zgoła tak śmieszni, jak my samym sobie, kiedy się damy wywieść w pole innym.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 16:47
  Choćbyśmy zasłużyli na największy wstyd, prawie zawsze jest w naszej mocy naprawić naszą reputację

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 16:49
  W miłości, ten kto wyleczy się pierwszy, zawsze jest lepiej wyleczony.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 16:51
  Wszystkie namiętności każą nam popełniać błędy, ale miłość najśmieszniejsze

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 16:52
  Większość przyjaciół obrzydza przyjaźń, jak większość nabożnych obrzydza nabożeństwo

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 16:54
  Kto szczerze chwali piękne czyny, stwarza sobie niejako w nich udział.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 16:56
  Nie należy sądzić wartości człowieka wedle jego wielkich przymiotów, ale wedle użytku jaki umie z nich robić

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 16:58
  Staramy się czynić sobie chlubę z wad, z których nie chcemy się poprawić.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 17:01
  Męki wstydu i zazdrości dlatego są tak dotkliwe, że próżność nie może pomóc ich znosić

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 17:03
  Niema dokuczliwszych głupców niż inteligentni głupcy

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 17:04
  Można być niekiedy głupcem mając inteligencję, ale nigdy mając zdrowy rozum

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 17:06
  Starość jest tyranem, który nam zabrania, pod gardłem, wszystkich uciech młodości

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 17:08
  Ze wszystkich gwałtownych namiętności, najmniej nieprzystojną jest kobiecie miłość.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 17:09
  W pierwszej miłości, kobiety kochają kochanka; w następnych, miłość.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 17:11
  Zawiść nasza trw a zawsze dłużej, niż szczęście tych którym zazdrościmy.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 17:12
  Nic rzadszego nad prawdziwą dobroć: nawet u tych, którzy sądzą że ją posiadają, jest to zazwyczaj jedynie uprzejmość lub słabość

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 17:14
  Więcej jest jeszcze ludzi wolnych od samolubstwa niż od zawiści

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 17:16
  Krańcowa chciwość chybia prawie zawsze: niema namiętności, któraby częściej oddalała się od swego celu, ani nad którą obecność miałaby tyle władzy, ze szkodą przyszłości

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 17:18
  Spory nie trwałyby tak długo, gdyby brak słuszności był tylko po jednej stronie.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 17:20
  Miłość, choć tak przyjemna, milsza jest jeszcze przez sposoby w jakie eię objawia, niż przez siebie samą

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 17:22
  Ci, co nadto cenią swoje szlachectw o, niedość cenią to co jest jego źródłem

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 17:24
  L ekarstw em zazdrości jest pew ność tego czegośmy się obawiali, ile że pew ność taka sprow adza koniec życia lub koniec m iłości. Jest to lekarstw o okrutne, ale znośniejsze o d w ątpienia i podejrzeń

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 17:26
  K oniec dobrego jest złem , a koniec złego dobrem

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 17:28
  Jeżeli ta k bardzo się bronim y przeciw m aksym om , k tó re odsłaniają serce człow ieka, to stąd, iż lękam y się, aby nas w nich nie odkryto.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 17:29
  C hytrość to lichy gatunek rozumu.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:09
  N iejeden chce być pobożny, ale n ik t nie chce być pokorny

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:09
  N iejeden chce być pobożny, ale n ik t nie chce być pokorny

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:15
  N ietyle troskam y się o to, aby być szczęśliwi, ile aby wm ówić św iatu, że nim i jesteśm y.
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:19
  Prawdziwy przyjaciel jest największem ze wszystkich dóbr, a zarazem tem, o którego nabyciu najmniej myślimy

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:21
  Mędrzec woli raczej nie narażać się, niż zwyciężać.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:22
  Ganimy siebie samych jedynie po to, aby nas chwalono.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:24
  Trudniej ukryć to co się czuje, niż udać to czego się nie ozuje

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:26
  U m iarkow anie w szczęściu jest jedynie obaw ą w stydu, który następuje po oszołom ieniu, lub też lękiem postradania tego co się ma.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:28
  Szczęściem poniekąd jest wiedzieć, do jakiego stopnia ma się być nieszczęśliwym.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:30
  W jaki sposób moglibyśmy ręczyć za to, czego będziemy chcieli w przyszłości, kiedy nie wiemy ściśle, czego chcemy w chwili obecnej?

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:32
  P otępiam y niespraw iedliw ość nie dla w strętu do niej, ale dla szkody jaką nam wyrządza

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:35
  Zaślepienie jest najniebezpieczniejszem następstwem pychy; podsyca ją i pom naża i odejm uje nam świadomość lekarstw , które mogłyby ulżyć naszym niedolom i uleczyć nasze wady.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:36
  Z nak to niew ielkiej przyjaźni, jeśli nie spostrzegamy ostudzenia naszych przyjaciół

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:39
  Nigdy tak dobrze nie zapom inam y jakiejś rzeczy, jak wówczas kiedyśmy się znużyli mówieniem o niej.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:41
  Miłość własna stara się o to, aby ten, który nam schlebia, nigdy nie schlebiał nam najwięcej

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:43
  Można rzec o wszystkich cnotach to, co włoski poeta rzeki o uczciwości kobiet: że bywa ona poprostu sztuką zachowania pozorów

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:45
  Niema w człowieku ani nadmiaru złego ani nadmiaru dobrego.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:47
  K toby chciał określić zwycięstwo wedle jego urodzenia, byłby skłonny, wzorem poetów , nazwać je dzieckiem N ieba, skoro nie można znaleźć jego pochodzenia na ziemi. W istocie, rodzi się ono
  z bezliku działań, k tó re, m iast by je m iały na celu, m ają na oku jedynie poszczególne interesy działających osób, gdyż wszyscy ci, którzy składają arm ję, dążąc do własnej chwały i do w yniesienia,
  osiągają tak w ielką i powszechną korzyść

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:49
  T rudno jest odróżnić powszechną, ogarniającą cały św iat dobroć od wielkiego sprytu

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:51
  Istnieje powszechny o b ró t, który odm ienia ludzki sm ak jak i koleje świata.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:53
  Lenistwo jest, ze wszystkich namiętności, najbardziej tajemną nam samym; najsilniejszą i nazłośliwszą ze wszystkich, mimo że siła jej jest niewidzialna, a szkody bardzo ukryte. Jeżeli zważymy bacznie
  jej władzę, ujrzymy, że opanowuje ona wciąż nasze uczucia, interesy i przyjemności; jest to remora, mająca moc zatrzymywania największych okrętów, jest to cisza morska niebezpieczniejsza dla
  wielkich spraw niż rafy i największe burze. Lenistwo, to tajemne urzeczenie duszy, które poraża nagle najgorętszą pogoń i najstalsze postanowienie. Aby dać istotne pojęcie o tej namiętności, trzeba
  rzec, iż lenistwo jest to niejaka błogość duszy, pocieszająca ją po

  wszystkich stratach i zastępująca jej wszystkie dobra.

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:54
  Zwykle kobiety oddają się raczej przez słabość, niż z miłości; stąd inaogól mężczyźni zuchwali odnoszą więcej tryum fów niż inni, choćby nie więcej m ieli praw potem u

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 06.04.16, 18:56
  Boimy się zawsze w idoku kochanej osoby, kiedy się nam zdarzyło bałam ucić gdzieindziej

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 07.04.16, 00:24
  Sprawiedliwość w którymkolowiek stanie
  Nie najdziesz już tam inne cnoty tanie

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 07.04.16, 00:33
  Patrz co rozkosze dobrego nam czynią
  Ledwie zacnego nazywają...świnią

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 07.04.16, 00:39
  Nie ten mistrz co robi z nowego
  Większy co dobre uczyni ze złego
 • zamknięty
  madohora 07.04.16, 17:20
  a co po czyjej wielkości, jak nie ma w głowie mądrości

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 07.04.16, 17:22
  apetyt rośnie w miarę jedzenia

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 07.04.16, 17:27
  bez ciekawości nie ma mądrości

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/ApM5CHrHwKGLnu0KUX.jpg
 • zamknięty
  madohora 07.04.16, 17:29
  bez pracy nie ma płacy

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 07.04.16, 17:30
  bliższa koszula ciału

  --
  http://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/OX7XW1iV5Xk7aLLHBX.jpg
 • zamknięty
  madohora 07.04.16, 17:34
  broda mędrcem nie czyni
 • zamknięty
  madohora 07.04.16, 17:36
  chcesz córuni, podobaj się wprzód mamuni
 • zamknięty
  madohora 07.04.16, 17:37
  praca tuczy, bieda uczy
 • zamknięty
  madohora 07.04.16, 17:39
  chleb, piwo i świéca zdobią szlachcica
 • zamknięty
  madohora 07.04.16, 17:40
  chłopa korcem nie mierzą
 • zamknięty
  madohora 26.02.16, 10:20
  Nic tak nie powinno zmniejszać naszego zadowolenia z samych siebie, jak świadomość, że ganimy dziś to, co chwaliliśmy wczoraj.

  --
  serce
 • zamknięty
  madohora 06.03.16, 21:53
  Fałszywi poczciwcy, to ci, którzy ukrywają swoje wady drugim i sobie; naprawdę uczciwi to ci, którzy je doskonale znają i wyznają.


  --
  prezent
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:47
  Wszystkie kobiety są młode ale niektóre są młodsze

  Achard

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:48
  Dziewczyna to piec, w którym powoli piecze się baba

  Magdalena Samozwaniec

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:48
  Bezczynność sprzyja głupocie. Praca wolę kształtuje

  (azerbejdżańskie )


  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:48
  Czyste sumienie wynika najczęściej ze złej pamięci

  Marcel Pagnol

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:49
  Miłość to przestrzeń i czas udostępnione dla serca

  Marcel Proust

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:49
  Pozostawmy piękne kobiety mężczyznom bez wyobraźni

  Marcel Proust


  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:49
  Sztuka jest wieczną ofiarą uczucia na rzecz prawdy

  Marcel Proust

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:50
  Człowiek pozbawiony złych nawyków, może mieć gorsze

  Mark Twain


  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:50
  Rezygnacja jest gotowością do wejścia w nowy układ

  Martin Heidegger


  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:50
  Życie wyłącznie dla siebie nie można nazwać życiem

  Menader

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:51
  Mord na duchu jest równie częsty jak mord fizyczny

  Mieczysław Jastrun

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:51
  Każda interpretacja jest już działalnością twórczą

  Mieczysław Jastrun


  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:51
  Żeby mieć odwagę, trzeba choć raz umrzeć ze strachu

  Mieczysław Michał Szargan


  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:51
  Można wybaczyć zasługi, nie wolno przebaczać intryg

  Napoleon Bonaparte


  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:52
  Na wojnie ten wygrywa, kto najmniej błędów popełnia

  Napoleon Bonaparte

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:52
  Łatwiej zalegalizować błędy niż się z nich wycofać

  Nicolas Chamfort


  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:52
  Zło, które ci wyrządzono zamieniaj w sobie na dobro

  Nikołaj Gogol

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:53
  Łatwiej ofiarujemy nasze serce niż nasze pieniądze

  Noel Howard


  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:53
  Jesteśmy bliscy ocknienia, gdy nam się śni, że śnimy

  Novalis

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:54
  Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj


  Paweł z Tarsu

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:54
  Często cieszymy się dziełem a pogardzamy wykonawcą

  Plutarch


  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:54
  Gdzie prawdy trzeba szukać tam na pewno jej nie ma

  Władysław Grzeszczyk


  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec
 • zamknięty
  madohora 23.12.08, 14:54
  Głupota zawsze jest w domu, mądrość ciągle w drodze

  Władysław Grzeszczyk

  --
  Madohora
  --
  Nikiszowiec

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka