Dodaj do ulubionych

Komunizm a Żydzi.

IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 13.06.04, 14:29
cz.1
I. Okres do rozpadu SDPRR
Ruch rewolucyjno-komunistyczny i wywrotowy rozwijał się w Rosji od lat 60-
tych XIX w. Pionierami tego ruchu byli Rosjanie, tacy jak utopijny komunista
Nikołaj Czernyszewski, duchowy patron organizacji Ziemla i Wola (Ziemia i
Wolność, pierwszej); bracia Sierno-Sołojowiczowie, A.A. Slepcow, N.N.
Obruczew, A. Hercen, N.P. Ogariow, M.A. Bakunin, jej przywódcy, wśród których
tylko Nikołaj Utin był Żydem. Rozwijał się ruch narodnicki, o ideologii
socjalistycznej, którego ideologami byli Hercen i Czernyszewski, także P.Ł.
Ławrow i P.N. Tkaczow. Działalność komunistyczną prowadzili Rosalia Bogard,
Meir Mołodecki, Władimir Jochelson, Grigorij Abramowicz Perets. W 1876
powstała masowa organizacja narodników Ziemla i Wola (druga). W niej już
czołową postacią był Mark Andriejewicz Natanson (Bobrow) 1850-1919, poza tym
Dmitrij Klemenc, Osip Wsiljewicz Aptekman 1849-1926 i Aaron Zundelewicz.
Wewnętrzne konflikty dotyczące działań terrorystycznych spowodowały rozpad
ruchu na Wolność Ludu (Narodna Wola) z programem terroru indywidualnego (na
czele jego zwolenników stał Lew Tichomirow) i Czarny Podział (Czornyj
Pieredieł) jemu przeciwny. Do Komitetu Wykonawczego Wolnści Ludu należała
m.in. Wiera N. Finger. Działaczka ta, wraz z Hesią Helfmann, zorganizowała
udany zamach na życie cara Aleksandra II, dokonany przez Polaka
Hryniewieckiego. Wyrazem terroru obcej mniejszości był Grigorij Dawidowicz
Goldenberg, który zabił w 1879 księcia Kropotkina. Czarnym Podziałem
kierowali Gieorgij Plechanow (ros), Pawieł Borysowicz Akselrod i Wiera
Iwanowna Zasulicz 1849-1919, która po 1903 została liderką mienszewików. Po
zamachu na cara ruch narodnicki został zlikwidowany, przestała istnieć
Wolność Ludu. Na początku lat osiemdziesiątych wielu członków Czarnego
Podziału wyemigrowało do Szwajcarii. W 1883 Plechanow, Akselrod, Zasulicz i
Lew Grigorijewicz Deich 1855-1941 założyli pierwszą "rosyjską" organizację
marksistowską Wyzwolenie Pracy (Oswobożdienije Truda), która miała na celu
propagowanie marksizmu w Rosji, m.in. przez tłumaczenie i kolportaż prac
komunistycznych. W 1894 z ich inicjatywy powstał Związek Rosyjskich
Socjaldemokratów za Granicą. Plechanow był przywódcą Wyzwolenia Pracy do
1901. Jego uczniem został Władimir Iljicz Lenin (Blank), potem przeciwnik
Plechanowa, który przybył do Szwajcarii w 1895 i spotkał się z członkami
Wyzwolenia Pracy. Wrócił do Rosji z Julijem Martowem (Cederbaumem). W 1895 w
Petersburgu stworzył nielegalny Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej
(Sojuz Bor'by za Oswobożdienije Raboczego Klassa) zalążek partii
komunistycznej. W grudniu 1895 większość przywódców aresztowano. Głównymi
działaczami, prócz Lenina, byli Julij Martow 1873-1923, Gleb Maksymilianowicz
Krzyżanowski, Nadieżda Krupska, P. Zaporożec, , A.N. Potriesow (ros), S.I.
Radczenko (ros). W lutym 1897 Lenin został zesłany na Syberię. Polityczni
zesłańcy, w przeciwieństwie do kryminalnych, nie byli tam więzieni, co
więcej, dostawali od państwa zapomogę i mogli podjąć pracę. Lenin, Martow i
Potriesow w okresie tym stworzyli plan połączenia marksistów w jeden ruch i
wydawania gazety. W 1898 na I zjeździe w Mińsku utworzona została
Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, w skład której wszedł ZWoWKR
Lenina, grupa "Gazety Robotniczej" z Kijowa i etnicznie żydowski Bund -
Ogólny Żydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Rosji i w Polsce. W lutym
1900 Lenin, Krupska i Martow opuścili Rosję i wyjechali do Szwajcarii, gdzie
przyłączyli się do członków Wyzwolenia Pracy. W grudniu zaczęła
wychodzić "Iskra". W redakcji pracowali Lenin, Martow, Zasulicz, Akselrod,
Lew Trocki (Bronstein), Krupska, Plechanow i Potriesow. Dodatkowo w gazecie
pisywali inni Żydzi: Parwus (Izrael Łazarewicz Gelfand) i Róża Luksemburg.
Wydawcą innej komunistycznej gazety, "Sprawa Robotników" ("Raboczoje Dieło"),
był Fedor Iljicz Dan (Gurwich) 1871-1947. Na emigracji przebywały setki
żydowskich komunistów, którzy uciekali przed aresztowaniami w Rosji.
Burżuazyjne pochodzenie społeczne i zasobne portfele pozwalały im na
podróżowanie po całej Europie i prowadzenie kosztownej działalności. Za
typowy przykład może posłużyć jedna z czołowych postaci ruchu - Dawid Szub.

II. II Zjazd SDPRR 1903 w Brukseli
Jego celem było doprowadzenie do zjednoczenia wszystkich marksistów, czego
nie udało się dotąd dokonać. Wśród delegatów tylko czterech było kiedyś
robotnikami, reszta składała się w większości z wykształconych żydowskich
inteligentów i drobnomieszczan. Byli nimi m.in. Martow (Cederbaum), Trocki
(Bronstein), Dan (Gurwicz), Martynow (Pikker), Liber (Goldmann), Abramowicz
(Rein), Goriew (Goldmann) - potem mienszewicy, oraz Borodin (Gruzenberg),
Frumkin, Hanecki (Fuerstenberg), Jaroslawski (Gubelmann), Kamieniew
(Rosenfeld), Łasewicz, Litwinow (Finkelstein), Liadow (Mandelstamm), Zinowiew
(Apfelbaum), Sokolnikow (Brilliant), Swierdłow (Ginzburg) i Lenin (Blank) -
potem bolszewicy. Swą reprezentację przysłały grupy założycielskie z 1898r.
oraz SDKPiL Róży Luksemburg. Zjazd został przerwany przez belgijską policję i
musiał przenieść się do Londynu. Efektem zjazdu był rozłam w partii na
bolszewików Lenina i mienszewików Martowa, Dana i Akselroda. Koncepcje Lenina
(dyktatura proletariatu, powstanie zbrojne, centralizm demokratyczny,
dyscyplina partyjna, oparcie na robotnikach) zaakceptowała większość
delegatów po opuszczeniu zjazdu przez żydowskich komunistów z Bundu (chcieli
partii federacyjnej) i SDKPiL (sprzeciw wobec leninowskiej koncepcji
narodowościowej). Odłamy te nie należały do żadnej frakcji, potem poparły
bolszewików.

III. Terror
Za metodę walki z Rosją niektórzy rewolucjoniści wybrali terror. Należeli do
nich m.in. bolszewik Urinson, Nikołaj Ernestowicz Bauman 1873-1905, Derental -
morderca z bandy Sawinkowa, Naumow (Purkin), Trauberg, Aleksandr Iljicz
Ulianow (Blank) 1866-1887. Na przełomie 1901 i 1902 utworzona została partia
socjalistów-rewolucjonistów, czyli eserowców, kierowana m.in. przez
Aleksandra Fiodorowicza Kiereńskiego (Adlera) i Michaiła Rafaiłowicza Gotza
1866-1906. Powstała z organizacji narodnickich. Organizacja Bojowa eserowców
kierowana była kolejno przez Grigorija Andriejewicza Herszuniego 1870-1908,
Jewno Fiszelewicza Azefa i Borisa Wiktorowicza Sawinkowa (Ropszyna) 1879-
1925. Zamordowano wysokich funkcjonariuszy caratu: Karpowicz ministra
szkolnictwa Bogolepowa (1901), ministra spraw wewnętrznych Sipiagina (1902),
gubernatora Ufy Bogdanowicza (1903), Sazonow minista spraw wewnętrznych Von
Pleve (1904), generała Dubrasowa (1906), ponadto księcia Sergiusza
Aleksandrowicza (1905). Żydowscy mordercy dokonali również zamachów na
premiera Loris-Melikowa w 1901 (Młodicki) i gubernatora wileńskiego w 1902
(Hirsz). Także żydowscy bundowcy nie próżnowali. Podczas rewolty w Odessie w
1904, Stillman zamordował szefa miejscowej Policji.

Edytor zaawansowany
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 13.06.04, 14:35
  cz.2
  IV. Rewolucja 1905 i jej konsekwencje
  W Rosji narastały wysiłki rewolucjonistów takiej kategorii jak Jakob
  Zalmanowicz Itkin, Pergament, Ratner, Finkelstein, Grigorij Izaakowicz
  Czudnowski 1890-1918, Abel Szmerling (Lejba Girszew), Moisiej Lurie, A.I.
  Sammer, Iwan Samuelowicz Kadomcew 1884-1918, Michaił Samuelowicz Kadomcew 1886-
  1918, Erazm Samuelowicz Kadomcew 1881-1965, Semen Michajłowicz Nahamkes
  (Nahimson) 1885-1918 - organizator żydowskich band w latach rewolucji 1905
  roku, czy B.L. Edelman. Na początku 1905 Rosja poniosła klęskę w wojnie z
  Japonią, co spowodowało w kraju stan wrzenia. W dniu 22 stycznia doszło do
  wydarzenia początkującego rewolucję. Rząd carski, zwalczając już wcześniej
  żydowskich komunistów, zalegalizował związki zawodowe, do których nie mieli oni
  wstępu. Po upadku Fortu Artura w zakładach Putiłowa wynikł konflikt między
  kierownictwem a załogą. Przywódca związkowy, pop Gapon, zdecydował oddać spór w
  ręce cara. Pokojowa manifestacja robotników szła pod pałac z petycją
  (zawierającą też postulaty polityczne), śpiewając pieśni religijne, niosąc
  ikony i sztandary wyrażające wierność carowi. Przy bramach policja i wojsko
  zastrzeliły ok. 1000 osób. Mikołaja II nie było wtedy w Petersburgu, jednak
  propaganda komunistyczna oskarżyła go o masakrę. Rosję zalała fala strajków i
  wystąpień. Eserowcy zintensyfikowali zamachy na funkcjonariuszy. Mienszewicy i
  bolszewicy organizowali Rady Delegatów Robotniczych i Chłopskich. Bolszewicy
  pod wodzą Lenina wszczynali powstania zbrojne, z których największe wybuchło w
  Moskwie w grudniu 1905. Utworzono Rewolucyjną Radę Petersburga (w większości
  mienszewicy), która uznała się za rząd. 9 grudnia na jej czele stanął Lew
  Trocki (wtedy jeszcze mienszewik), jednak po kilku dniach został aresztowany
  wraz z 300 członkami. Wówczas kierownictwo komitetu wykonawczego rady objął
  Parwus, organizator powstania w Moskwie i Petersburgu. W okresie rewolucji
  pogłębiły się różnice między mienszewikami a bolszewikami. Ci pierwsi rewolucję
  chcieli oprzeć na burżuazji, drudzy na robotnikach i chłopstwie. Po zdławieniu
  rewolucji Rosja stała się monarchią konstytucyjną. Premier Piotr Stołypin
  przeprowadził reformę rolną (prawo nabywania ziemi dla chłopów, nadał im prawa
  cywilne, ułatwienia w kupnie ziemi dzięki pożyczkom rządowym). Został
  zamordowany we wrześniu 1911r przez Mordechaja Herszowicza Bogrowa 1887-1911.
  Jego dalsze reformy wprowadzono pośmiertnie (ubezpieczenia zdrowotne, system
  szkół publicznych).

  V. Okres do rewolucji lutowej
  W 1907 w Londynie odbył się piąty zjazd SDPRR, ostatni przed 1917. Wzięli w nim
  udział bolszewicy (99) kierowani przez Lenina, mienszewicy (89) kierownani
  przez Martowa i Dana, SDKPiL (44) kierowana przez Różę Luksemburg, Bund (55)
  kierowany przez Rafaela Abramowicza i M. Liebera (Goldmana) oraz łotewscy
  socjaldemokraci kierowani przez Daniszewskiego (Hermana). Wśród 312 delegatów
  było 116 robotników. Oprócz wymienionych przybyli Plechanow, Akselrod, Deich,
  Zasulicz, Trocki, Zinowiew (Apfelbaum), Kamieniew (Rozenfeld) i jeszcze
  niewiele znaczący Stalin. Ostatnia trójka odegra olbrzymią rolę w przyszłośći.
  Jesienią 1908 bolszewicy rozpoczęli wydawanie pisma "Proletariat" w składzie:
  Lenin, Zinowiew, Kamieniew, Dubrowiński, natomiast mienszewickim organem
  został "Głos Socjaldemokracji", redagowany przez Plechanowa, Akselroda,
  Martowa, Dana, Martynowa (Pikiela). Trocki wydawał "Wiedeńską Prawdę". Już rok
  później wykształciła się "trojka" bolszewików złożona z Lenina, Zinowiewa i
  Kamieniewa. Stanie się najściślejszym przywództwem ruchu i przetrwa do śmierci
  wodza rewolucji w 1924. W styczniu 1910 nastąpiło spotkanie dziewiętnastu
  przywódców partii na plenum Komitetu Centralnego. Podjęto próby porozumienia
  się dwóch frakcji. Gazeta "Socjaldemokracja", redagowana przez Lenina,
  Zinowiewa, Martowa i Dana została centralnym organem partii. Na VI
  Ogólnorosyjskiej Konferencji SDPRR w Pradze w 1912 następuje jednak ostateczny
  rozłam. Skrzydło leninowskie przyjmuje nazwę SDPRR (bolszewików). W 1911 Lenin,
  Zinowiew i Kamieniew wyjechali do Francji, gdzie w małej wiosce Longuejumeaux
  pod Paryżem zorganizowali szkołę agentów komunistycznych, wysyłanych do pracy w
  Rosji. Powstał tu plan przejęcia kontroli nad partią na konferencji w Pradze,
  co doprowadziło do wykluczenia mienszewików. W bolszewickiej szkole nauczali
  też: Jurij Stekłow (Nahamkes), Riazanow (Goldendach), Dawidson, Rappoport. W
  1913 Lenin przeniósł się do Galicji, gdzie w sierpniu zorganizował konferencję
  dla przywódców partyjnych. Po wybuchu wojny został na krótko aresztowany, po
  czym pozwolono mu wyjechać do Szwajcarii. Uznał on wojnę za imperialistyczną i
  nakreślił wizję przekształcenia tej wojny w wojnę domową i rewolucyjną
  (konferencje w Zimmerwaldzie 1915 i Kientalu 1916). Powstała też
  koncepcja "słabego ogniwa" w obozie imperialistycznym, gdzie można
  przeprowadzić rewolucję. Rosja w miarę wojny pogrążała się w kryzysie, ponosząc
  milionowe ofiary. W kraju narastał chaos, wykorzystany potem przez garstkę
  zawodowych komunistów.
  VI. Podsumowanie
  Nie jest celem tego krótkiego wstępu wskazanie wszystkich Żydów prowadzących
  działalność rewolucyjną (stan wiedzy na to nie pozwala), lecz tylko tych
  najważniejszych. Nie jest też celem dokładny i szczególowy opis historyczny
  wydarzeń, ogólnie dostępny dla zainteresowanych, lecz tylko nakreślenie
  zamilczanej roli tej grupy. Informacje na temat działań przed 1917
  poszczególnych komunistów zawarte są w ich notach biograficznych, jeżeli je
  posiadają.

  Wypada jeszcze zwrócić uwagę na położenie ludności żydowskiej w Europie
  Środkowo-Wschodniej. Przez 900 lat państwa i narody tej części Europy
  bezmyślnie i naiwnie zezwalały na napływ Żydów usuwanych z krajów Zachodu ze
  względu na swój wrogi, nienawistny stosunek do tamtejszych społeczeństw i
  chrześcijaństwa (zobacz Szowinizm i rasizm Talmudu) oraz niezwykle negatywne
  doświadczenia we współżyciu. Wystarczy wspomnieć przymusową emigrację Żydów z
  Hiszpanii przeprowadoną przez żydowskiego neofitę, Tomasza de Torquemadę, który
  pełnił funkcję Wielkiego Inkwizytora Kastylii i Aragonii i z autopsji znał
  treści judaizmu i praktykę życia swych ziomków. Znaleźli oni schronienie i
  niezwykle dogodne warunki we wschodniej części naszego kontynentu. Trudno
  naprawdę zrozumieć, jak mogło dojść do sytuacji, gdzie ludność napływowa
  posiadała przywileje (nadawane przez władców), o których chłopi autochtoni
  mogli tylko marzyć. W krajach tych wystąpiło katastrofalne zjawisko
  zdominowania przez obcą ludność handlu i pośrednictwa. Nie wykształciło się,
  jak na Zachodzie, propaństwowe i narodowe mieszczaństwo będące motorem rozwoju
  gospodarczego i dobrobytu, mogące stanowić równowagę dla szlachty. Ludność
  żydowska dominowała w miastach, na wsi, prócz zajęć handlowych, nie
  występowała. Klinicznym przykładem takiego chorego państwa była Polska, o
  której mawiano "paradis Judeorum" ("raj Żydów"). Stanowiła największe skupisko
  Żydów na świecie. Po upadku większość z nich znalazła się w obrębie Cesarstwa
  Rosyjskiego. Państwo broniło się przed zdominowaniem przez ustalenie obszaru
  osiedlenia, poza którym Żydom nie wolno było zamieszkiwać. Wdrożono program
  asymilacji, m.in. udostępniając im publiczne szkoły, na co ogrom Rosjan (85%
  żyło na wsi) nie mógł sobie pozwolić. W 1914 tylko 55% rdzennej ludności
  Cesarstwa mogło uczęszczać do szkół. Żydzi stanowili najlepiej wykształconą
  warstwę w kraju. W drugiej połowie XIX w. carat zezwolił wykształconym Zydom na
  zajmowanie się dowolnym zawodem i osiedlanie się na całym terytorium.
  Doprowadziło to do tego, iż na ośmiu w wolnych zawodach było ich siedmiu. Bunt
  przeciwko ograniczeniom chroniącym Rosjan doprowadził do wspomnianego zabójstwa
  cara Aleksandra II, co spowodowało reakcję przeciwko żydowskiemu szowinizmowi.
  Ogranicz
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 13.06.04, 14:38
  cz.3
  ich dominację w gospodarce, wprowadzono proporcjonalność liczby Żydów w
  szkołach w stosunku do ich ogólnej liczby, by umożliwić naukę ludności
  Cesarstwa. Chciano rozładować napięcia wynikające z nikczemnych praktyk
  ekonomicznych Żydów i odwetu Rosjan w postaci rabunków i zamieszek
  antyżydowskich. Posunięcia caratu wzbudziły jeszcze większą niż dotąd nienawiść
  intruzów. Zaczęły zdobywać popularność dwie ideologie: komunizm Marksa i
  syjonizm Teodora Herzla, niemieckich Żydów. W 1914, wg Uniwersalnej
  Encyklopedii Żydowskiej, w Rosji mieszkało niecałe siedem milionów Żydów,
  stanowiących 4,2% ludności, przy czym główne skupisko na terenach rozbiorów
  Polski.
 • Gość: wszystkojednokto IP: *.chello.pl 13.06.04, 19:02
  I tak Gaalu historia puściła do nas perskie oko
  Rosja,główny zaborca ,wróg i ciemięzyciel 2/3 terytorium
  I Rzeczpospolitej,musiała zagarnąć te ziemie z tzw.dobrodziejstwem inwentarza
  tzn polskimi Żydami, a ci po latach odpłacili jej rewolucją,po której do dziś
  liże rany.
  Czyli sprawiedliwości stało się zadość
  :-)
 • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 13.06.04, 23:34
  CO TY NA TO, ZE TWOJ NASTEPNY WATEK BEDZIE: GAAL I ZYDZI...
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 13.06.04, 23:45
  Myślę, że ciekawszy byłby - "Mój ojcie a żydzi z UB"
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 13.06.04, 23:50
  Znowu "zjadłem" jedna literę - poprawnie "Mój ojciec a żydzi z UB"
 • Gość: ABE IP: *.directories.co.nz / *.directories.co.nz 14.06.04, 00:07
  Jest w tym wszystkim pewna historyczna prawidlowosc: gdziekolwiek chodzi o
  zdobycie czegos przemoca, sila i przelewem krwi, nielegalnie i bez poszanowania
  naturalnego biegu historii, zawsze stoja za tym Zydzi.
  Tak juz na nich klatwa wisi.
  1. Przesladowania chrzescjan - Zydzi
  2. wypaczaenia Swietej Inkwizycji - Zydzi
  3. Rewolucja francuska - Zydzi
  4. Katastrofa powstania styczniowego - Zydzi
  4. Rewolucja bolszewicka - Zydzi
  5. Wszystkie konflikty na Bliskim Wschodzi od conajmniej 1920 - Zydzi
  6. Neoconserwatyzm w USA, atak na Irak etc - Zydzi.
  The reason for all that is pretty straightforward - Jews have no legitimate
  claims to anything so all they can ever put their hands on must be acquired by
  deceit and violence.
 • Gość: Oozie IP: *.handelsbanken.se 14.06.04, 11:14
  Gość portalu: ABE napisał(a):

  > 1. Przesladowania chrzescjan - Zydzi
  > 2. wypaczaenia Swietej Inkwizycji - Zydzi
  > 3. Rewolucja francuska - Zydzi
  > 4. Katastrofa powstania styczniowego - Zydzi
  > 4. Rewolucja bolszewicka - Zydzi
  > 5. Wszystkie konflikty na Bliskim Wschodzi od conajmniej 1920 - Zydzi
  > 6. Neoconserwatyzm w USA, atak na Irak etc - Zydzi.

  ...
  20156. Gradobicie - Żydzi
  20157. Sraczka u kota - Żydzi
  20158. Mleko skwaśniało - Żydzi (szczali do mleka jak nic)
  20159. Podłoga skrzypi - Żydzi
  ....
  itepe, itede, itepe.../cyt. z A.Osiecka - tyż Żydówa/
 • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 14.06.04, 08:24
  NO, JA PRZECIEZ WIEM, ZE BEZ ZYDA TWOJE ZYCIE NIE JEST ZYCIEM...
 • Gość: dana33 IP: *.bb.netvision.net.il 14.06.04, 08:28
  :)
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 11:49
  Mówisz cyt. "bez żyda twoje życie nie jest życiem"... Coś w tym jest, mój
  ojciec opowiadał mi, jak jeden z przesłuchujących go żydów z UB łamiąc mu kości
  coś podobnego mówił.
 • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 14.06.04, 21:50
  IMPROWIZACJA, IMPROWIZACJA... TO ZE PRZERABIASZ MOJE SLOWA NA PARAFRAZE NIE
  ZNACZY, ZE TY OSOBISCIE, JUZ URODZONY DZIESIEC LAT PO WOJNIE I NIE WIDZIALES
  ZYDA NA WLASNE OCZY, MOZESZ ZYC BEZ TAKIEGO. JA NIE DAWNO TEMU POWIEDZIALEM
  TITUSOWI, ZE GO CZYTAM TYLKO DLATEGO, JAK SIE TO MOWI W WOJSKOWYM
  ZARGONIE, "POZNAJ SWEGO WROGA". CZY TY CHCESZ ZA WSZELKA CENE ZEBYM CIE CZYTAL
  WLASNIE Z TEJ SAMEJ PRZYCZYNY?
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 22:26
  Próbujesz wniknąć w motywację drugiej osoby układając jej poglądy według
  własnych ocen? - to niedorzeczność. Nie znasz mnie, mojej rodziny, historii.
  Nie masz prawa wgłębiać się w jej wspomnienia i oceniać co mi wolno uznawać za
  ważne a co za nie ważne. Pamięć moich bliskich jest również moją pamięcią. A
  położenie w jakim znalazłem się za dzieciństwa wynikało również i z tego, kim
  oni są i kim byli moi bliscy i co zaznali. Tego nie można zapomnieć, bo to
  oznaczyłoby wyrzeczenie się samego siebie. Jakże złą rolę odegrali w tym twoi
  ziomkowie. Potrafisz cofnąć łzy mojej mamy, okaleczenie ojca? Nie wspominam o
  okradzeniu naszej rodziny, bo rzeczy materialne są ulotne i zawsze można je na
  nowo stworzyć.
 • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 14.06.04, 23:48
  MY NADAJEMY NA ROZNYCH FALACH I TO JEST JASNE, ALE COS MI SIE WYDAJE, ZE
  ZACZYNASZ ZDEJMOWAC SWOJE WSPOMNIANE KIEDYS REKAWICZKI. STAD TWOJ NIEOPANOWANY
  TON. CZY PRZEZ JEDNEGO ZYDA UBEKA - I TAKI MOGL TEZ LAMAC KOSCI TAK SAMO SWOIM
  RODAKOM - TY PISZESZ "AKT OSKARZENIA" WSZYSTKIM ZYDOM W DZIEWIETNASTYM I
  DWUDZIESTYM WIEKU? A TY SIE ZLOSCISZ GDY KTOS MOWI COS O OBSESJI?...
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 00:21
  Oskarze gdybym stosował zbiorowa odpowiedzialność to nie rozmawiałbym z tobą.
  Jeśli nie podoba ci się to co piszę, masz obiekcje do podawanych faktów, dat,
  opisów wydarzeń etc. to obal je. Powiedz, że podane fakty są nieprawdziwe bo w
  rzeczywistości było tak i tak i przedstaw swoją wersję/argumenty. Punkt po
  punkcie. Dopóki tego nie uczynisz nie dyskutujesz na temat... Miast rozmowy o
  temacie wątku czynisz refleksje o swoim narodzie, antysemityzmie etc. -
  wszystko inne jest dla ciebie nieważne. Dlaczego? Czy to jest ucieczka
  przed "własną" odpowiedzialnością czy poczucie własnej "wyjątkowości" a
  marności innych? Mnie nie interesuje tragedia twoich bo moi (w tym bliscy)
  również przechodzili tragedię, a w tym za przyczyną twojego świata i twoich
  ziomków. Tego nie można zapomnieć i nic nie jest w stanie usprawiedliwić. Przy
  czym daleki jestem od ujmowania tego w kategoriach zbiorowej odpowiedzialności.
  Ale nie ma zapomnienia i nie ma "białych plam".

  PS
  To nie był jeden Żyd - to jest długa lista.
 • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 15.06.04, 09:19
  REFLEKSJE O SWOIM NARODZIE I O ANTYSEMITYZMIE TO RZECZ ZUPELNIE NATURALNA DLA
  ZYDA (DUMNEGO ZYDA). NATOMIAST NIE JEST RZECZA NATURALNA GDY POLAK ROBI
  SYSTEMATYCZNIE DEMONIZACJE INNEGO NARODU. I TO WLASNIE ROBICIE, TY I TYTUS, NA
  ZMIANE, CHOC TEN OSTATNI PALI JEDNOCZESNIE NA ZYDOW Z DIASPORY I Z IZRAELA, A
  TY KONCETRUJESZ SIE SZCZEGOLNIE NA ROSYJSKICH I POLSKICH ZYDACH WSZYSTKICH
  POKOLEN. TAK, TO JEST JASNE I TENDECYJNE. CO MI PRZESZKADZA, TO ZE TY SIE
  JESZCZE NIE PRZYZNAJESZ DO TEJ DEMONIZACJI CHOC W PRAKTYCE WYNAJELES SWOJE
  PIORO W USLUGACH CZEGOS CO SZESCIESIAT LAT TEMU DOPROWADZILO DO KATASTROFY.
  WIEM, ZE TROCHE PRZESADZAM CO DO PROPORCJI, ALE TEZ ZALAZKI SA SZKODLIWE,
  SZCZEGOLNIE DLA NOWEGO POKOLENIA, KTORE "NIE ZNALO JOZEFA"...
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 13:27
  Masz "ciekawe" podejście do historii. Sami na każdym kroku przypominacie zło
  wam wyrządzone ale do białej gorączki doprowadza was przypominanie zła przez
  was wyrządzanego innym (m.in. Polakom, Rosjanom). Chcecie wybiórczej historii -
  pamięć tylko o waszej tragedii - a przypominanie waszego zła kneblujecie
  łatką "antysemityzm", cisza bo wywołacie "pogromy"...
  Właśnie taka wizja świata może przynieś wam nowe kłopoty - bo to o czym się nie
  mówi lub nie pisze powraca w formie gniewu i powszechnej niechęci.
 • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 15.06.04, 23:43
  NA OGOL NIE LUBIE SIE PRZYKLEIC DO INNYCH POSTOW, ALE TYM RAZEM WYJATKOWO TO
  ZROBIE. TEN OSTATNI POST PANA-SCANA NADAJE SIE W SAM RAZ DLA CIEBIE. WIDAC, ZE
  RZESKIE PIORO MOZE CZASAMI POWIEDZIEC JEDNYM ZDANIEM CO TACY JAK JA PISZA W
  OBFITYCH POSTACH. ALE CO, TEZ ON DOSTAJE JAKO ODPOWIEDZ LISTE ZYDOW W
  BOLSZEWICKIEJ ADMINISTRACJI... CZY TY TEZ ROBISZ STATYSTYKE ILE ZYDOW ZOSTALO
  TAM PO STALINOWSKICH CZYSTKACH?
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 00:09
  Temat wątku "Komunizm a Żydzi" i na ile potrafiłem starałem się opisać (i
  cytowałem) dokładnie początki bolszewizmu w Rosji. Oczekiwałbym dyskusji na
  temat i do rzeczy.
  A przy okazji przypomnę swoje słowa cyt."Sami na każdym kroku przypominacie zło
  wam wyrządzone ale do białej gorączki doprowadza was przypominanie zła przez
  was wyrządzanego innym (m.in. Polakom, Rosjanom). Chcecie wybiórczej historii -
  pamięć tylko o waszej tragedii - a przypominanie waszego zła kneblujecie
  łatką "antysemityzm", cisza bo wywołacie "pogromy"..."


 • Gość: AS IP: *.204.39-62.rev.gaoland.net 16.06.04, 00:39
  Gaal, ty robisz dokladnie to samo.

  Dlaczego mamy sie identyfikowac z ludzmi, ktorzy odeszli od judaizmu dla idei
  komunistycznej, ktora z judaizmem nie ma nic wspolnego (w wielu wypadkach
  przyjeli chrzest, co oznacza kompletne odciecie sie od korzeni).

  Dlaczego unikasz tematu udzialu komunistow chrzescijan i ochrzczonych?

  Tepimy nazistow za to co zrobili a nie za to, ze byli chrzescijanami.

  Winnych nalezy ukarac niezaleznie od tego czy byli chrzescijanami, czy sie
  wyparli chrzescijanstwa, czy byli zydami, czy odeszli od judaizmu, czy byli
  prawoslawnymi, czy zagorzalymi ateistami. Argumenty pod tytulem "maz z drugiego
  malzenstwa corki Stalina mial babke zydowke", sa po prostu smieszne i daja
  wrazenie, ze naprawde cierpisz na obsesje na punkcie Zydow.
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 01:03
  Powiadasz cyt.:" Dlaczego mamy się identyfikować z ludźmi, którzy odeszli od
  judaizmu dla idei komunistycznej, która z judaizmem nie ma nic wspólnego (w
  wielu wypadkach przyjęli chrzest, co oznacza kompletne odcięcie się od
  korzeni)."
  Wiesz, że zawsze pozostali tym kim byli. Wcześniej czy później wracali do
  korzeni. Czasami za życia, czasami w obliczu śmierci - tak jak np. Reinhard
  Heydrich w czasie tych dziesięciu dni, kiedy umierał od ran żadnych mu przez
  patriotów czeskich, wyrażał żal... zdradził swój naród. A czasami nigdy nie
  wyrzekli się własnych korzeni... Niektórzy mówią ponadto, iż komunizm to
  umyślne dzieło Żydów dla gojów.
  Pytasz się cyt.:" Dlaczego unikasz tematu udziału komunistów, chrześcijan i
  ochrzczonych"? Odpowiadam - mnie to nie interesuje, mało wiem więc nie
  zabieram głosu. Mówię na tematy które mnie interesują i coś tam wiem (czyli
  m.in. historia Polski, Rosji, Rzeszy i jej mieszkańców, łącznie z
  mniejszościami naród.).
  I jeszcze jedno - naziści to nie byli chrześcijanie. A. Hitler był owładnięty
  pasją stworzenia nowej religii łącząc okultyzm z mitami starogermańskimi.


 • Gość: sp;lit IP: *.nas27.tukwila2.wa.us.da.qwest.net 16.06.04, 21:33
  A z tymi sie identyfikujesz ? Dla przykladu drobna garstka ,...

  Albert Einstein , Edward Teller , Carl Sagan , Bobby Fischer , Isaac Asimov ,
  Franz Kafka , Leonard Bernstein , Anton Rubinstein , Jacques Offenbach , Felix
  Mendelssohn , Benny Goodman , Andre Citroen , Milton Friedmann etc, etc

  uklony

  ===============================================================================

  Dlaczego mamy sie identyfikowac z ludzmi, ktorzy odeszli od judaizmu dla idei
  komunistycznej, ktora z judaizmem nie ma nic wspolnego (w wielu wypadkach
  przyjeli chrzest, co oznacza kompletne odciecie sie od korzeni).
 • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 16.06.04, 17:39
  AHA, TERAZ CYTUJESZ JUZ SAM SIEBIE... NIEUMECZALNY GAALU, NIE MYSL ZE TY
  WYNALAZLES KOLO (NO, TO ZYDOWSKIE...)JUZ W DRUGIEJ POLO0WIE XIX WIEKU,WEDLUG
  SWIETNEGO ARTYKULU PANI AGNIESZKI FRIEDRICH W CZERWCOWYM NUMERZE MIDRASZU (NR.6
  (86), POD TYTULEM "JAK ANTYSEMITYZM SPRZED STULECIA WPLYWA NA WSPOLCZESNE
  DYSKUSJE W INTERNECIE?" RYWALOWALI MIEDZY SOBA W NIENAISCI DO ZYDOW TACY JAK
  TEODOR JESKE-CHOINSKI, LUDWK POPLAWSKI I REDAKTOR ANTYSEMICKIEGO PISMA "ROLA".
  TEN OSTATNI PISAL JUZ WTEDY O ZYDOWSKICH SPISKACH, O "INTRYDZE SEMICKO-
  FINANSOWEJ"I ZYDOWSKIEGO WPLYWU NA PRASE. "TO MIALO WYWOLAC WRAZENIE
  WSZECHOGARNIAJACEJ ZYDOWSKIEJ OPRESJI". ZNAJOME?... JAK MOZNA BYLO ZROZUMIEC Z
  TYTULU ARTYKULU, AUTORKA PRZECHODZI STOPNIOWO DO CHARAKTERU DYSKUSJI NA
  FORUM. "WIELE Z WYMIENIONYCH POWYZEJ CECH CHARAKTERYZYJACYCH STRATEGIE
  STOSOWANA PRZEZ PISMO JELENSKIEGO W WALCE Z IDEOWYMI WROGAMI, W TYM PRZEDE
  WSZYSTKIM Z ZYDAMI, POWRACA W DYSKUSJACH PROWADZONYCH OBECNIE NA FORUM
  INTERNETU", PISZE PANI FRIEDRICH I NAWET CYTUJE PARE ANTYSEMICKICH FORUMOWYCH
  POSTOW.

  A WIEC, CIAGLOSC MUSI BYC ZA WSZELKA CENE! (SLOWA MOJE).

  WROCE NA CHWILE DO ARTYKULU PANI FRIEDRICH (CYTATA Z FORMULY KONSTANTEGO A.
  JELENSKIEGO. NIE TEGO REDAKTORA PISMA "ROLA": "POLACY NIE WYSTEPOWALI PRZECIWKO
  ZYDOM "DLATEGO ZE SA ZYDAMI", ALE DLATEGO ZE ZYDZI SA BRUDNI, CHCIWI, KLAMIA,
  MAJA PEJSY, MOWIA ZARGONEM, NIE CHCA SIE ASYMILOWAC, A TAKZE DLATEGO, ZE SIE
  ASYMILUJA, PRZESTAJA MOWIC ZARGONEM, SA ELEGANCKO UBRANI, CHCA BYC POLAKAMI.
  DLATEGO, ZE SA NIEKULTURALNI I DLATEGO, ZE SA ZA BARDZO KULTURALNI. DLATEGO, ZE
  SA PRZESADNI, ZACOFANI I CIEMNI, I LATEGO, ZE SA PIEKIELNIE ZDOLNI, POSTEPOWI I
  AMBITNI. DLATEGO, ZE MAJA DLUGIE GARBATE NOSY I DLATEGO, ZE NIERAZ NIE MOZNA
  ICH ODROZNIC OD "CZYSTYCH POLAKOW". DLATEGO, ZE UKRZYZOWALI CHRYSTUSA, ZE
  PRAKTYKUJA UBOJ RYTUALNY I SLECZA NAD TALMUDEM, I DLATEGO, ZE WZGARDZILI WLASNA
  RELIGIA I SA ATEISTAMI. DLATEGO, ZE SA CHUDERLAWI, CHOROWICI, WRODZONE OFERMY I
  OFIARY, I DLATEGO, ZE SA WYSPORTOWANI, MAJA BOJOWKI I "CHUCPE". DLATEGO, ZE SA
  BANKIERAMI I KAPITALISTAMI, I DLATEGO, ZE SA KOMUNISTAMI I AGITATORAMI. W
  ZADNYM WYPADKU DLATEGO, ZE SA ZYDAMI".

  GDYBYS BYL JESZCZE ZDOLNY DO OBIEKTYWNEJ-WOLNEJ MYSLI, PROPNOWALBYM CI TROCHE
  POMYSLEC O TYM CO JEST NAPISANE W TYM POSCIE.
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 19:34
  Przeczytałem uważnie twój post i nie znalałem żadnego odniesienia do tematu
  wątku "Komunizm a Żydzi". Czy rzeczywiści nie masz nic do powiedzenia o roli
  Żydów w niszczeniu Rosji i wprowadzeniu bolszewizmu?

  Zawsze próbujesz sprowadzic dyskusje na pobocze - szczerze mówiąc nie podoba mi
  się taka socjotechnika. Nie interesuję się mitami (o czyjeś wyjątkowości,
  zmowie i prześladowaniach) wolę porozmawiac o ocenie faktów:
  Znany francuski sowietolog A. Besançon pisał w grudniu 1986 r. na łamach
  paryskiej „Kultury”, że spektakularny akces części narodu ży­dowskiego do ruchu
  komunistycznego miał poważne skutki. Zwiększył jego siłę (...) udział Żydów
  (...) mógł się wydawać decydujący w rozprzestrzenianiu kominternowskiego
  komunizmu na cały świat. Zbrodniczy charakter tego ruchu dostarczał nowych i
  potężnych argu­mentów antysemityzmowi (...). Oto u wejścia na scenę historii
  Żydzi skompromitowali się udziałem w przedsięwzięciu destrukcyjnym..."

  Izraelski historyk L. Rappaport w książce „Stalin War Against the Jews) pisał
  jednoznacznie, że Żydzi dominowali w pierwszym leninowskim Biurze Politycznym
  KC WKP/b. Znany austriacki sowietolog żydow­skiego pochodzenia Pál Lendvai
  akcentował w książce „Antysemityzm bez Żydów”, że Żydzi w latach 1921-1922
  stanowili większość w Biurze Politycznym partii bolszewickiej. Co najważniejsze
  ludzie ci korzystali z masowego wsparcia ze strony ogromnej rzeszy komisarzy
  żydow­skiego pochodzenia. W czerwcu 1929 r. zamieszczono w Warszawie na łamach
  żydowskiego „Hajntu” jakże wymowny tekst prof. Borisa Bruc-kusa „Ludność
  żydowska pod władzą sowiecką - judofobia w Rosji sowieckiej”. Profesor Bruckus
  ubolewał nad groźbą niesłychanego wzrostu nastrojów antyżydowskich w Rosji, tak
  wskazując na jego przyczyny: Po rewolucji październikowej ukazało się całe
  mnóstwo żydow­skich młodzieńców-komunistów, których uczyniono komisarzami władzy
  ko­munistycznej. Skąd się wzięli ci młodzi ludzie ? [24] Mniejsza część ich już
  poprzednio była członkami partii komunistycz­nej, większa zaś ich część była
  członkami żydowskich partii socjalistycz­nych, i po rewolucji październikowej w
  części przerzuciła się do komuni­stów. Komuniści wówczas mieli nieograniczone
  pełnomocnictwa nad ży­ciem i śmiercią ludności. Ci obcy ludzie byli całkowicie
  obcy tłumowi rosyjskiemu, i rozumie się, że jak ich rosyjscy towarzysze, byli
  oni tak samo - zarówno intelektualnie, jak i moralnie - nie przygotowani do
  obchodzenia się należycie ze swoimi nieograniczonymi pełnomocnictwami...
  Pierwsi prawie Żydzi, z których tłum rosyjski bliżej zapoznał się, byli właśnie
  ci żydowscy młodzi komisa­rze... Wrażenie było straszne. Ono w pewnej mierze
  potwierdziło to, co judofobi kiedyś pragnęli wmówić tłumowi rosyjskiemu".

  Rozumiem że twoja ewentualna odpowiedz jak zwykle sprowadzi się do mówienia, to
  wszystko jest...antysemityzmem i czy to jest uleczalne.
 • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 16.06.04, 22:18
  MOJA SOCJOTECHNIKA CI SIE NIE PODOBA? WIESZ DLACZEGO? BO TY SIE ZAKOCHALES W
  SWOJA SOCJOTECHNIKE I NIE WIDZISZ NIC POZA SOBA. BYL SOBIE JAKIS CZESKI PISARZ,
  U KTOREGO BOHATER POWIESCI, KOMENDANT MIASTA, TAK SIE PRZYZWYCZAIL SALUTOWAC,
  ZE W KONCU ZACZAL SALUTOWAC SAM SOBIE...
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 22:28
  Temat wątku "Komunizm a Żydzi". Co tym powiesz?
  Bardzo ciekawe są zapiski najwybitniejszego żydowskiego historyka w Rosji
  Szymona Dubnowa. Reagując z najwyższym zaniepokojeniem na dominację środowisk
  żydowskich w bolszewickim aparacie władzy, Dubnow pisał w swym dzienniku pod
  datą 7 stycznia 1918 r.: Rewolu­cja utonęła w błocie niskich instynktów...
  Kiedyś chyba wyjdziemy z epoki błota, epoki przejściowej, ale nigdy nam nie
  wybaczą, że żydowscy spekulanci rewolucji wzięli udział w bolszewickim
  terrorze. Żydowscy towarzysze i współpracownicy Lenina: Traccy, Uriccy,
  zaćmiewają swego mistrza. Insty­tut Smolny po cichu nazywają Centrożydem.
  Później o tem będą mówić gło­śno i antysemityzm i wszystkie warstwy rosyjskiego
  społeczeństwa zapuści głębokie korzenie; w czasie publicznego wykładu 22 i 1918
  r. Dubnow na próżno postulował, aby projektowany zjazd żydowski wyrzekł się
  nowego despotyzmu bolszewickiego, który w przyszłości „wywoła pogromy, głównie
  żydowskie”; podobne niepokoje żywili inni, bar­dziej dalekowzroczni Żydzi; rabin
  Moskwy powiedział Trockiemu: Troccy robią rewolucje, rachunki płacą
  Bronszteinowie. W. Churchill, skądinąd znany z filosemityzmu, przerażony tym,
  co się działo w Rosji, napisał w londyńskim „Illustrated Sunday Herald” (8 n
  1920 r.) w artykule „Syjonizm kontra bolszewizm”: spór o duszę narodu
  żydowskiego, iż bolszewizm jest to złowieszczy (sinister) spisek międzyna­
  rodowego żydostwa”: (...). W końcu owa banda wybitnych osobistości pod­ziemnego
  światka wielkich miast Europy i Ameryki schwyciła naród rosyjski za kołtun na
  łbie i stała się niekwestionowanymi panami tego olbrzymiego imperium.
 • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 16.06.04, 23:01
  CZY Z TEGO POSTU WYNIKA, ZE SIE TROCHE ZMECZYLES Z BUDOWY NIEKONCZACEJ SIE
  PIRAMIDY ZYDOWSKICH BOLSZEWIKOW I TERAZ SZUKASZ Z SWIECA W REKU ZYDOWSKIEJ
  SAMOKRYTIKI? JEST ICH PELNO I MOGE CI W TYM ZAOSZCZEDZIC ZMUDNE SZUKANIE
  BIBLIOGRAFICZNE. CZESC Z NICH NAWET NIE LUBI ZYDOW. MOZE TAK SAMO JAK TY, A
  MOZE I WIECEJ.
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 23:34
  A ja dalej w temacie niniejszego wątku "Komunizm a Żydzi"
  Szczególnie dużo nienawiści do Żydów wzbudzała w Rosji so­wieckiej rola
  odgrywana przez Żydów w kolejnych odmianach or­ganizacji sowieckiego terroru
  (Czeka, GPU, NKWD). Według ży­dowskiego historyka S. Barona bezgranicznie
  nieproporcjonalna liczba Żydów weszła do sowieckiej tajnej policji Czeka.
  Według referowanych na łamach „Najwyższego Czasu!” z 24 czerwca 2000 r.,
  przedstawio­nych w pierwszej obszernej monografii historii NKWD z lat 1934-1941,
  jeszcze w 1934 r. Żydzi stanowili ponad 39 % wszystkich kie­rownictw NKWD,
  wyprzedzając Rosjan i Ukraińców (36 % Łotyszy, Niemców i Polaków) razem 14 %.
  Spośród bolszewików żydowskie­go pochodzenia wywodził się znany ze szczególnie
  okrutnego terro­ru szef piotrogrodzkiej Czeka Mojżesz Salomonowicz Uricki.
  Słynny pisarz polski, przez wiele lat prezes polskiego PEN-Clubu, Jan
  Parandowski pisał w wydanej w kilka lat po bolszewickim przewrocie
  książce „Bolszewizm i bolszewicy w Rosji”: Terrorem kierował Urickij, którego
  nazywano Maratem bolszewizmu. Łączył z fanatyzmem Marata cynizm Kaliguli, chcąc
  jakby wypróbować cierpliwość ludzką, jak się wy­stawia na próbę głodne i
  katowane zwierzęta. Był uosobieniem tego ślepego, zaciekłego, bezmyślnego
  terroru, który setki ludzi porywa na śmierć, śle na rozstrzelanie, pod osłoną
  nocy przeprowadza z więzienia na miejsce egzeku­cji, a po tym topi je w
  kanałach. Przechwalał się, że każe więzić i strzelać wszystkich, których chce i
  nie otrzymuje na to zlecenia od nikogo. Był to okrutnik bezwzględny, który
  potrzebował krwi cudzej, tak jak inni potrze­bują narkotyków, by się upić.
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 23:41
  Do najokrutniejszych katów bolszewickich pochodzenia żydowskie­go należał
  sowiecki dowódca wojskowy komandarmłona E. Jakir. Wik­tor Suworow w wydanej w
  Warszawie w 1988 r. w polskim przekładzie książce „Oczyszczenie” pokazał, jak
  okrutnie Jakir pacyfikował w 1918 r. Odessę rękami tysięcy chińskich
  najemników, którzy swoje ofiary sma­żyli w piecach okrętowych czy topili w
  morzu, przywiązując im do szyi ciężary. Krzysztof Masłoń pisze w swej recenzji
  z książki Suworowa (w „Rzeczpospolitej” z 27 stycznia 1999 r.), iż: Nie mają
  racji ci - powiada Suworow - którzy nazywają Jakira hitlerowcem, to Hitler był
  jakirowcem. Jed­nym z okrutniejszych katów żydowskiego pochodzenia był osławiony
  Jaków Jurowski, który nadzorował okrutnym wymordowaniem rodziny carskiej i
  związanej z nią służby w Jekaterinburgu. Szczególnym okru­cieństwem „wyróżnił
  się” na Krymie w czasie wojny domowej w Rosji, były żydowski przywódca
  Węgierskiej Republiki Rad Béla Kun (Koń). Według książki Zbigniewa
  Krasonowskiego „Socjalizm, komunizm, anarchizm” (Warszawa 1936, s. 142): w maju
  1928 r. „Journal de Geneue” podał informację byłego dyrektora Czerwonego Krzyża
  (dr. Jerzego Ladygiańskiego), w której czytamy, że Bela Kuhn stracić kazał: w
  Teodoziji 7500 osób, w Symferopolu - 12 000, w Sewastopolu przeszło 10 000, w
  Kerczu 6000, w Jałcie przeszło 5000... Ogólną liczbę zamordowanych z rozkazu
  Beli Kuhna na Krymie Rosjan i Tatarów obliczają na 60 do 70 tysięcy.
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 23:46
  Przypomne również za Aleksandrem Sołżenicynem („Ar­chipelag Gułag 1918-1956”, t.
  3-4, wyd. „Pomost”, Warszawa 1988, s. 65), że cały ogromny system łagrów
  Gułagów stworzył i nadzorował turecki Żyd Naftali Aronowicz Frenkel. Miał do
  pomocy takich żydowskich „specjalistów” od terroru, jak naczelnik Gułagu Mate­
  usz Berman i naczelnik Budowy Kanału Białomorskiego Łazarz Kagan.
  Przewodniczący komisji partyjnej badającej zbrodnie stalinow­skie, były członek
  Biura Politycznego KC PZPR Aleksander Jakowlew ujawnił, że na czele 11 spośród
  12 istniejących w Sowietach kompleksów łagrów stali Żydzi (12 miński, kierowany
  był przez Ormianina). Do bardziej znanych żydowskich współpracowników
  sowieckiego aparatu terroru należeli m.in.: generał NKWD Leonid Reichman,
  preparujący procesy moskiewskie, gen. NKWD Leonid Eitington, który z rozkazu
  Berii zorganizował udany zamach na Trockiego, sędzia śledczy Lew Szejnin, prawa
  ręka prokuratora Andrieja Wyszyńskiego - oskarżającego w wielkich procesach mo­
  skiewskich 1936-1938, płk Lew Szwarcman, kat Baba i Meyerholda, szef misji NKWD
  w „czerwonej Hiszpanii” Aleksander Orłow (Lech Feldbin), odpowiedzialny m.in.
  za zamordowanie w więzieniu przywódcy POUM A. Nina, szef wydziału NKWD ds.
  zadań spe­cjalnych Siergiej Spiegelglass.

  Ambasador Izraela w Warszawie Szewach Weiss próbował kie­dyś zanegować potrzebę
  przepraszania przez Żydów za zbrodnie Żydów-ubeków, etc., głosząc, że Żyd,
  który staje się komunistą, przestaje jakoby być Żydem. Warto go wiec zapytać,
  dlaczego tak się dzieje, że różni Żydzi komunistyczni kaci, byli KGB-owcy czy
  ubecy, jak Salomon Morel, tak chętnie szukają schronienia dla siebie wła­śnie w
  Izraelu. Czy to oznacza, że dopiero na starość znowu odkryli jakoś, że są
  Żydami?
 • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 17.06.04, 08:58
  OJ BIEDNY GAAL, ZANUDZILES JUZ CALY FORUM... DZIWIE SIE, ZE FREDZIO JESZCZE Z
  TOBA DYSKUTUJE. WNET WYMECZYSZ TEZ JEGO...
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 17.06.04, 12:41
  No proszę, jednak nasza "dyskusja" przynioła efekt. Własnie wyjaśniłes mi,
  sami na każdym kroku przypominacie zło wam wyrządzone (holokaust) ale do białej
  gorączki doprowadza was przypominanie zła przez was wyrządzanego innym (m.in.
  Polakom, Rosjanom). Chcecie wybiórczej historii - pamięć tylko o waszej
  tragedii - a przypominanie waszego zła kneblujecie łatką "antysemityzm"...

  Może warto zastanowić się czy stosując analogię nie należaoby mówić, biedny
  Wiesenthal, zanudził już cały świat. Dziwie się, są jeszcze ludzie z nim
  dyskutujący, wnet i ich wymęczy... Biedni Żydzu, zanudzili cały świat
  opowieścią o holokauście.
  To tylko twoje słowa i logika, przestawiono tylko osoby i nacje...

  A ja Gucia pouczma, może rzeczywiście to ja mylę się z wnioskamia a on ma
  rację? - to wniosk z lektury twoich postów.

 • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 17.06.04, 14:57
  ZNOW TWOJ POST SKLADA SIE Z DWOCH KOMBINACJI: (1 CYTUJESZ SAM SIEBIE, JAKBYS
  SIE BAL, ZE KTOS NIE ZDAZYL PRZECZYTAC. (2 PRZERABIASZ SLOWA INNYCH NA SWOJE
  KOPYTO. CZY TO JAKAS NOWA KULTURA PISANIA (KULTURA - PAMIETASZ?...) CZY
  STRACILES ZUPELNIE SWOJE HAMULCE? W KAZDYM RAZIE ZACZYNASZ BYC PATETYCZNY JAK
  JAKIS STARZEC, KTORY SIE NAUCZYL W DZIECINSTWIE, ZE ZYDA NALEZY TROPIC AZ DO
  KONCA WSZYSTKICH POKOLEN ALE ZAPOMNIAL DLACZEGO... JA WIEM, TOBIE SIE JESZCZE
  WYDAJE, ZE WIESZ DLACZEGO... CZY CI NIE WPADLO NA MYSL ZOSTAWIC TEN PATETYZM NA
  STARE LATA? CO DO GUCIA, TEN NOWY GAAL BEZ REKAWICZEK TO WSAM RAZ CO ON
  POTRZEBUJE... I NIE MOW MI PROSZE, ZE TO JAKIS WNIOSEK MOICH POSTOW. TO TAK
  JAKBYS POWIEDZIAL, ZE HITLER BYL SYJONISTA... OJ BOZE, DALEM CI POMYSL NA
  NASTEPNY WATEK...
 • Gość: sp;lit IP: *.nas28.tukwila2.wa.us.da.qwest.net 17.06.04, 20:30
  Cos ci powiem Oskar . gdybyscie sie rozliczyli z czarnych kart historii Zydow
  podobnie jak Niemcy , to nie byloby sie czego czepiac jak to okreslasz . Ci sie
  rozliczyli i co , daliscie im spokoj ? Nie ! Kopiecie ich dalej i skubiecie
  materialnie jak tylko Zyd potrafi - Wiesenthal wyskoczyl z nagroda za glowe
  kolaboranta , grzebie w przszlosci i nie widze slowa sprzeciwu Zydow . Jesli
  wam cos wytknac z nierozliczonej przeszlosci czy dnia dzisiejszego to cholera ,
  krzyk w nieboglosy ,... Hipokryci !!!

  AS prawdopodonie juz mi nie odpowie , wiec moze ty sprobujesz - Niewinne pytanie

  uklony

  ===============================================================================

  A z tymi sie identyfikujesz ? Dla przykladu drobna garstka ,...

  Albert Einstein , Edward Teller , Carl Sagan , Bobby Fischer , Isaac Asimov ,
  Franz Kafka , Leonard Bernstein , Anton Rubinstein , Jacques Offenbach , Felix
  Mendelssohn , Benny Goodman , Andre Citroen , Milton Friedmann etc, etc

  uklony

  ===============================================================================

  Dlaczego mamy sie identyfikowac z ludzmi, ktorzy odeszli od judaizmu dla idei
  komunistycznej, ktora z judaizmem nie ma nic wspolnego (w wielu wypadkach
  przyjeli chrzest, co oznacza kompletne odciecie sie od korzeni).

 • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 18.06.04, 00:24
  SPLIT, NIE LUBIE BYC NAMIASTKA INNYCH. JAK AS NIE ODPOWIADA TO ON MA KU TEMU
  SWOJE PRZYCZYNY. POWIEM CI SZCZERZE: TO MADRY CZLOWIEK I W CHWILI KIEDY WYCZUL
  KOLEJNA PROWOKACJE, WAS IGNORUJE. SZKODA, ZE JA NIE ZROBILEM TAK SAMO I DALEM
  SIE TAK LATWO WCIAGNAC W WASZA PULAPKE. MUSZE PRZYZNAC, NIE PORAZ PIERWSZY.
  DOPRAWDY TRZEBA WAM DAC POWIEWAC BEZ PRZERWY CZERWONA SZMATA I NIE GONIC NA
  ARENE "BYKA". WAS ZASPOKOI TYLKO KRWAWIACY "BYK" (CZYTAJ ZYD) Z JEZYKIEM NA
  ZEWNATRZ, A POZNIEJ KRZYCZYCIE HIPOKRYTY...
  A PROPOS, CO SIE STALO Z TWOIM ZNANYM AMATORWSTWEM? CZY JUZ CI ZABRAKLO
  ZYDOWSKICH GRZECHOW DO CYTOWANIA?...
  UKLONY
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 18.06.04, 23:27
  Jedną z najczarniejszych kart, obciążających żydowskich komu­nistów w Sowietach,
  stanowi wyjątkowo znacząca rola odegrana przez nich w walce z religią, a
  zwłaszcza z różnymi Kościołami chrześcijańskimi. Przypomnijmy, że według
  oficjalnego raportu Aleksandra Jakowlewa, od 1917 do 1985 r., zamordowano w
  Związku Sowieckim aż 200 tysięcy duchownych różnych wyznań, a dalsze 300
  tysięcy uwięziono. W tej walce szczególnie mocno „wy­różnili się” różni żydowscy
  bolszewicy na czele z J. Jarosławskim (Miniejem Izrailewiczem Gubelmanem) przez
  wiele lat przewodzą­cym niebywale agresywnemu kilkumilionowemu Związkowi Bez­
  bożników. Historyk Andrzej Grajewski, pierwszy przewodniczący Kolegium
  Instytutu Pamięci Narodowej, tak pisał o Gubelmanie w książce „Rosja i krzyż”
  (Wrocław 1990 r.): Ten zawodowy rewolucjo­nista, syn żydowskich zesłańców w
  czasach caratu, stworzył wielki system prasy ateistycznej oraz opracował system
  wychowania ateistycznego oraz plan zniszczenia Cerkwi prawosławnej i innych
  grup religijnych. Do końca swego życia, tj. do 1943 r., nadzorował
  przygotowanie wszystkich kampanii antyreligijnych (...) uzasadniał konieczność
  bezwzględnej ateizacji wszyst­kimi dostępnymi państwu środkami. Ten morderca zza
  biurka był odpowie­dzialny za katorgę tysięcy duchownych i ludzi świeckich,
  zniszczenie bez­cennych zabytków starej kultury rosyjskiej, ruinę tysięcy
  cerkwi.
 • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 19.06.04, 12:01
  CZY PRZYNAJMNIEJ SKONCZYLES, W ROZDZIALE O JAROSLAWSKIM, SWOJA "EPOPEJE" O
  ZYDACH W SLUZBIE BOLSZEWIKOW? JA, KTORY MAM SWOJ RACHUNEK Z BOLSZEWIZMEM, NIE
  BRONIE ZADNEGO BOLSZEWIKA ZYDA, POLAKA, UKRAINCA, GRUZINA, NIEMCA, CZECHA I TAK
  DALEJ. GDYBYS SIE KONCENTROWAL W BOLSZEWIZMIE JAKO NEGATYWNE ZJAWISKO XX WIEKU,
  MOZNA BY BYLO OCENIC TWOJA ZMUDNA PRACE. ALE OBSESJA JEST PRZECIEZ WROGIEM
  CZLOWIEKA...
 • Gość: AS IP: *.205.39-62.rev.gaoland.net 16.06.04, 20:04
  Dzieki Oskar za przytoczenie tego ostatniego cytatu.
  Zabawny i smutny, bardzo trafny.
 • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 16.06.04, 22:39
  AS: JA TEZ UWAZAM, ZE CYTAT JEST TRAFNY. DLATEGO GO PRZEPISALEM. FORMULA
  HUMORYSTYCZNA, ALE JAKBY NAPISANA SPECJALNIE DLA "ANTYZYDOWSKIEGO
  INTERNACJONALU" I JEGO FORUMOWEGO ODPRYSKU.
 • fredzio54 14.06.04, 08:50
  Fakt jest z Izrael nigdy niebyl rzeczpospolita ludowa jak polska
  znaczy ze polacy kochali tego system do 89 a dzisaj teskna z tego system !
  nie pracowalo sie mnieli bloki i jedzienie na kartki
 • Gość: ABE IP: *.dialup.xtra.co.nz 14.06.04, 08:54
  No tak, po tym jak zescie Polske okradli i z niej uciekli jak szczury z
  tonacego statku, to musielismy co zostalo dzielic miedzy siebie na kartki.
 • fredzio54 14.06.04, 12:48
  Gość portalu: ABE napisał(a):

  > No tak, po tym jak zescie Polske okradli i z niej uciekli jak szczury z
  > tonacego statku, to musielismy co zostalo dzielic miedzy siebie na kartki.
  Polacy kochali komuney nazwyali to polnische wirtschaft
  10% z ladnku zwasze kradli a my musielsimy izrael wybudowac
  nasze nagaz zapakowali 17 polakow a w Izraeli tylko 2 Izrselczykow z Lodzi
  wypakowali
  to kto byl lespszy oczewiscie sozializm Ben Gurioan !
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 13:33
  Władimir Iljicz Lenin (Blank) - urodzony 10 kwietnia 1870 w Symbirsku. Jego
  matka była Żydówką, z domu Blank. W poglądy rewolucyjno-marksistowskie
  wprowadzał go starszy brat Aleksander. Uczył się w symbirskim gimnazjum, gdzie
  nauczycielem jego był F. I. Kiereński, ojciec Aleksandra Kiereńskiego (Adlera).
  Wpłynęła na jego postawę również egzekucja Aleksandra w 1887, terrorysty z
  Wolności Ludu., za udział w spisku na życie cara Aleksandra III. Studiował
  prawo na uniwersytecie w Kazaniu. Na studiach zaangażował się w działalność
  rewolucyjną, był aresztowany za udział w demonstracjach. Został usunięty z
  uniwersytetu i wyjechał do Sankt Petersburga, gdzie zaocznie kontynuował naukę
  prawa. Po zdaniu egzaminów w 1891 rozpoczął praktykę prawniczą w Samarze. W
  1893 wrócił do Petersburga. W 1895 wyjechał do Szwajcarii, gdzie poznał
  Plechanowa, Akselroda, Zasulicz i Deicha, członków Wyzwolenia Pracy. Po
  powrocie do Rosji z grupą rewolucjonistów, m.in. Krupską i Martowem założył
  Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej, pierwszą marksistowską partię w
  Rosji. W 1896 został aresztowany i zesłany na Syberię. Wyjechała z nim Krupska,
  z którą ożenił się w 1898. Zwolniony w 1900 postanowił wraz z Krupską i
  Martowem wyjechać z Rosji. Przybyli do Genewy, gdzie rozpoczęli współpracę z
  Plechanowem, Akselrodem i innymi członkami Wyzwolenia Pracy nad
  wydawaniem "Iskry". W gazecie znaleźli się także Trocki, Zinowiew i
  Zasulicz. "Iskra" została oficjalnym organem powstałej w 1898 marksistowskiej
  Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji. W 1902 opisał w broszurze "Co
  robić?" koncepcję partii zawodowych rewolucjonistów. Podobny pogląd
  reprezentował w 1903 na II kongresie SDPRR w Londynie. Doprowadziło to do
  rozpadu partii na frakcje bolszewików Lenina i mienszewików Martowa. Utracił
  kontrolę nad "Iskrą", więc założył nową gazetę "Wperiod" ("Naprzód"). W czasie
  rewolucji 1905 powrócił do Rosji (listopad 1905), by przejąć kierownictwo walk
  w Petersburgu, ale w przeciwieństwie do mienszewików i Trockiego nie odegrał
  dużej roli. Kierował jednak działaniami bolszewików. Podczas rewolucji stworzył
  teorię hegemonii proletariatu w burżuazyjnej rewolucji, a także przejścia
  rewolucji burżuazyjnej w socjalistyczną. W 1907 stracił nadzieję na powodzenie
  zbrojnego powstania i nakazał bolszewikom udział w wyborach do trzeciej Dumy.
  Polecił także dokonywanie napadów i kradzieży, co miało być sposobem
  finansowania partii. Wraz ze swoimi dwoma najbliższymi przyjaciółmi i
  współpracownikami, Zinowiewem i Kamieniewem, korzystał z tych pieniędzy tworząc
  propagandowe materiały - książki i gazety. W 1911 Lenin, Kamieniew i Zinowiew
  wyjechali do Francji i założyli obóz szkoleniowy blisko Paryża, gdzie odbywał
  się trening bandytów przed ich powrotem do Rosji. W 1912 chciał przejąć władzę
  nad całą SDPRR, jednak konferencja partii w Pradze doprowadziła do całkowitego
  zerwania kontaktów z mienszewikami. W 1912 przybył do Galicji, w sierpniu
  zorganizował konferencję bolszewików w Zakopanem. Mieszkał w Krakowie i Białym
  Dunajcu, wydawał "Prawdę". Po wybuchu wojny, nadal żyjąc w Galicji, został
  aresztowany jako rosyjski szpieg, jednak pozwolono mu udać się do Szwajcarii.
  Stwierdził, iż wojna imperialistyczna może przekształcić się w wojnę domową i
  rewolucję socjalistyczną. Temu zagadnieniu poświęcił konferencje w
  Zimmerwaldzie 1915 i Kientalu 1916. Najkorzystniejsza sytuacja rewolucyjna
  ukształtowała się w zniszczonej ekonomicznie i ponoszącej porażki na froncie
  Rosji. Niemcy, liczące że Lenin pomoże im zakończyć wojnę na wschodzie,
  dostarczyły go wraz z ok. 200 innymi w większości żydowskimi bolszewickimi do
  Szwecji, skąd wrócił do Rosji. Po powrocie 3 kwietnia 1917 wygłosił tzw. tezy
  kwietniowe, program bolszewizmu na przyszłość, przejęcie władzy przez rady.
  Potem uznał powstanie zbrojne za jedyną drogę zdobycia władzy. W lipcu rząd
  eserowca Kiereńskiego (Adlera) postanowił aresztować przywódców bolszewików,
  jako że sytuacja w kraju była dla nich sprzyjająca. Agent w ministerstwie
  sprawiedliwości zdołał go ostrzec, w wyniku czego Lenin zbiegł do Finlandii,
  gdzie ukrywał go szef policji helsińskiej, nieoficjalny socjalista. W Rosji
  pozycja bolszewików umacniała się, tworzyli własne siły zbrojne. Ich kwatera
  główna mieściła się w Instytucie Smolnym. Jeszcze 22 października Kiereński
  rozkazał aresztowanie członków Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego, zamknięcie ich
  gazet i odcięcie telefonów od instytutu. 24 października Lenin wydał rozkaz do
  zamachu, następnego dnia zajęto Pałac Zimowy i aresztowano ministrów rządu. 26
  października II Zjazd Rad na jego wniosek ogłosił się najwyższą władzą w
  państwie, a on sam został przewodniczącym rządu sowieckiego. Rozpoczął
  przemiany komunistyczne i terror. W okresie wojny domowej dla utrzymania władzy
  za wszelką cenę wprowadził zbrodniczą praktykę kominizmu wojennego, w wyniku
  której zginęło z głodu ok. 6 milionów ludzi. Ludobójczy terror przyniósł
  zwycięstwo w wojnie domowej i z zewnętrzną interwencją, jednak katastrofalna
  sytuacja gospodarcza w kraju zmusiła go do wprowadzenia Nowej Ekonomicznej
  Polityki z elementami rynkowymi. 11 marca zdecydował o przeniesieniu stolicy
  bolszewickiej Rosji do Moskwy. Wydał rozkaz zamordowania Cara i jego rodziny.
  Stworzył w Rosji Gułagi. W 1919 był inicjatorem powstania Kominternu na czele z
  Zinowiewem. Postrzelony przez eserówkę Kaplan w 1918, popadał w coraz gorszy
  stan zdrowia. Zdecydował się na pomoc w kontroli nad partią. Na konferencji
  partyjnej w 1922 zaproponował utworzenie nowego stanowiska Sekretarza
  Generalnego i powołanie na nie Stalina, w przeszłości lojalnie wykonującego
  jego politykę. Przeciwnicy Stalina zlekceważyli to stanowisko i udzielili mu
  poparcia. Krótko po tym Lenin udał się do szpitala na operację wyjęcia kuli,
  którą nosił od czasu zamachu. Miał nadzieję, że przyniesie mu to poprawę
  zdrowia. Po operacji dostał jednak wylewu krwi do mózgu, paraliżu prawej strony
  ciała, przez jakiś czas nie mógł mówić. Wskutek polityki Stalina, który
  umacniał swoją władzę i zaczął sprzeciwiać Leninowi, ten próbował podjąć kroki
  mające temu zapobiec. Uzgodnił z Trockim współdziałanie przeciwko Stalinowi.
  Stalin dowiedział się o ich korespondencji i naubliżał Krupskiej z powodu, iż
  naraża życie Lenina na niebezpieczeństwo, pozwalając pisać listy, gdy jest tak
  bardzo chory. Po dowiedzeniu się o tym postanowił sporządzić polityczny
  testament, jako że czuł się bliski śmierci. Wskazał w nim swoją wizję partii i
  przywództwa po odejściu i polecał usunięcie Stalina. Trzy dni po napisaniu go
  miał trzeci wylew. Całkowicie stracił możność mówienia. Przez następne 10
  miesięcy, do śmierci 21 stycznia 1924, przebywał w Gorkach. W rzeczywistości
  jego choroba to kompolkacja po syfilisie - "pamiątka" po szwajcarskim okresie
  zycia.

 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 13:39
  cz.2
  Feliks Edmundowicz Dzierżyński (Rufin) - urodzony 1877 w Wilnie. Po upadku
  powstania styczniowego jego rodzina (o żydowskich korzeniach - Rufin) wykupiła
  majątek szachecki po wygnanych na Syberię Dzierżyńskich (ślad po nich zaginął)
  zawłaszczając majątek i nazwisko. W 1897 został aresztowany i zesłany na
  Syberię, skąd uciekł 2 lata później. W 1900 brał udział w stworzeniu SDKPiL. Od
  1902 był członkiem Komitetu Zagranicznego partii, a od 1903 Zarządu Głównego. W
  1905 kierował rewolucją w Królestwie Polskim. Od 1906 był przedstawicielem
  SDKPiL w KC SDPRR. Po ponownym aresztowaniu spędził 9 lat na Syberii, do czasu
  zwolnienia wskutek amnestii po rewolucji lutowej. Od kwietnia 1917 znalazł się
  w składzie Centralnego Komitetu Wykonawczego grup SDKPiL w Rosji, a od sierpnia
  1917 w KC partii bolszewickiej. Brał udział w rewolucji październikowej jako
  jeden z przywódców powstania w Petersburgu. W grudniu 1917 został kierownikiem
  Czeka i 1919-1921 ludowym komisarzem spraw wewnętrznych, organizatorem terroru.
  Był również ludowym komisarzem komunikacji od 1921 do 1923. Podczas wojny
  polsko-bolszewickiej w składzie Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski. W
  styczniu 1924 został przewodniczącym Najwyższej Rady Gospodarstwa Ludowego i
  kandydatem do Politbiura. Zmarł na atak serca 20 lipca 1926.
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 13:50
  cz.4
  Rewolucja lutowa i październikowa 1917
  Klęski armii rosyjskiej na froncie, kryzys gospodarczy i towarzyszący mu brak
  żywności, rozkład systemu państwowego, wzrost sprzeciwu wobec dalszego
  prowadzenia walki, to wszystko spowodowało wybuch rewolucji, która rozpoczęła
  się 3 marca (18 lutego wg kalendarza juliańskiego) w St. Petersburgu strajkiem
  i walkami z wojskiem. 12 marca (27 lutego) aresztowany został carski rząd. 15
  (2) marca abdykował Mikołaj II na rzecz brata Michała, który następnego dnia
  zrzekł się korony. Wcześniej, bo 12 marca (27 lutego), rozpoczęła działalność
  Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, a rady powstawały na
  terenie całego kraju. 12 marca powstał także Tymczasowy Komitet Dumy
  Państwowej, z którego powstał burżuazyjno-ziemiański Rząd Tymczasowy na czele z
  księciem Gieorgijem Lwowem. Nastał okres dwuwładzy tych dwu ośrodków. W radach
  uczestniczyli eserowcy, mienszewicy i bolszewicy, ci ostatni sprzeciwili się
  współpracy z Rządem. Jednym z pierwszych posunięć Rządu Tymczasowego była
  deklaracja o demokratyzacji życia w państwie. W jej ramach ogłoszono amnestię
  dla przestępców politycznych. Od 6 sierpnia premierem był Aleksander Kiereński
  (Adler), eserowiec, a podczas wojny przywódca Partii Pracy (trudowicy).
  Poprzednio posiadał tekę ministra sprawiedliwości i wojny. Następował wyraźny
  konflikt z komunistami, sytuacja wewnętrzna kraju była katastrofalna,
  postanowiono jednak prowadzić dalej działania zbrojne. Do zachodniej Rosji na
  mocy amnestii wróciło blisko 100 tysięcy wywrotowców i ekstremistów, między
  innymi Józef Stalin, Jakob Swierdłow (Ginzburg), Grigorij Jewsiejewicz Zinowiew
  (Apfelbaum) przybyli z Syberii. Lenin (Blank) z Martowem (Cederbaumem),
  podobnie jak w roku 1905, o rewolucji dowiedzieli się za granicą w Szwajcarii.
  Lew Trocki (Bronstein) przebywał w Nowym Jorku. Powrót Lenina, Martowa, Karola
  Radka (Sobelsona), Lwa Kamieniewa (Rozenfelda) i innych członków bandy do kraju
  zorganizowały służby niemieckie tuż po abdykacji cara, w nadziei na chaos i
  zakończenie wojny na froncie wschodnim.

  W kwietniu 1917, z Berna w neutralnej Szwajcarii wyruszyło około 200
  zawodowych, wyselekcjonowanych, doskonale wyszkolonych bolszewickich bandytów.
  Wśród nich byli:

  Abramowicz Maja Zelikowna
  Ajzenbund Meer Kiwowich
  Armand Inessa Fedorowna
  Goberman Michaił Wulfowich
  Grebelska Fania
  Kohn Elena Feliksowna
  Konstantinowicz Anna Jewgienijewna
  Krupska Nadieżda Konstantinowna
  Lenin (Uljanow-Blank) Władimir Iljicz
  Linde Jogan (Arnold Joganowicz)
  Miringof Ilja Dawidowicz
  Miringof Maria Efimowna
  Mortoczkina Walentina Siergiejewna
  Pejneson Semen Herszowicz
  Rawicz Sara Naumowna
  Radek (Sobelson) Karl Bernardowicz
  Radomylska Złata Jewnowna
  Radomylski-Zinowiew (Apfelbaum) Grigorij Jewsiejewicz
  Radomylski Stefan Owsiejewicz
  Riwkin Zalman (Berk Oserowicz)
  Rozenblum Dawid Mordkowicz
  Safarow (Wołdin) Georgij Iwanowicz
  Skowno Abram Ancziłowicz
  Slusarewa Nadieżda Michajłowna
  Sokolnikow (Brilliant) Hirsh Jankielewicz
  Suliaszwili Dawid Sokratowicz
  Usiewicz Grigorij Aleksandrowicz
  Haritonow Moisiej Motkowicz
  Szakaja Michaił Grigoriewicz
  Awdiejew Iwan Ananewicz (z żoną i synem)
  Akselrod Towia Lejzerowicz (z żoną)
  Aptekman Josif Wasiljewicz
  Asiriani Sosipatr Samsonowicz
  Astrow (Powes) Izaak Sergiejewicz
  Baugidze Samuel Grigorjewicz
  Bielenski
  Belenski Zahar Dawidowicz (z żoną i dzieckiem)
  Bogrowa Walentina Leonidowna
  Bronsztejn Roza Abramowna
  Wanadze Aleksandr Semenowicz
  Wojkow (Wajner) Pinkus Łazarewicz
  Heronimus Josif Borisowicz
  Gerszten
  Giszwaliner Petr Josifowicz
  Gogiaszwili Polikarp Dawidowicz (z żoną i dzieckiem)
  Gohblit Matwiej Josifowicz
  Gudowicz
  Dobrowicki Zahar Lwowicz
  Doidze Salomon Jassewicz
  Zhwif (Makar) Semen Moisiejewicz
  Joffe Dawid Naumowicz (z żoną i dzieckiem)
  Kogan Władimir Abramowicz
  Kogan Izrail Jeremiewicz (z żoną i dzieckiem)
  Kopelman
  Kristi Michaił Petrowicz
  Lebiediew (Poljanski) Pawieł Iwanowicz (z żoną i dzieckiem)
  Lewina
  Lewin Johim Dawidowicz
  Lewitman Liba Berkowna
  Łunaczarski (Balich-Mandelstam) Anatolij Wasiljewicz
  Liudninska
  Manewicz Abram Jewel Izrailewicz (z żoną)
  Manuilski Dmitrij Zaharowicz
  Martow (Cederbaum) Julij Osipowicz
  Martynow (Pikker) Semen Julijewicz (z żoną i dzieckiem)
  Mgeładze Własa Dżarismanowicz
  Mowszowicz Moisiej Salomonowicz (z żoną i dzieckiem)
  Muntjan Siergiej Fedorowicz (z żoną)
  Nazarjew Michail Fedorowicz
  Orzerowski Mark (z żoną i dzieckiem)
  Orłow (Mender) Fedor Iwanowicz
  Ostaszkinska Roza Hirsh-Arapowna
  Pewzaja Wiktor Wasiljewicz
  Psziborowski Stefan Władisławowicz
  Plastinin Nikanor Fedorowicz (z żoną i dzieckiem)
  Pozin Władimir Iwanowicz
  Rabinowicz (Skenrer) Pilja Josifowna
  Rajtman (z żoną i dzieckiem)
  Rozenblum German Haskielewicz
  Rohlin Mordechaj Wuhlfowicz
  Ruzer Leonid Izaakowicz (z żoną)
  Riazanow (Goldendah) Dawid Borisowicz
  Sagredo Nikołaj Petrowicz (z żoną)
  Sadokaja Josif Bezanowicz
  Semkowski (Bronsztejn) Semen Julijewicz (z żoną)
  Sokolinska Gitlja Łazarewna (z mężem)
  Sokolnikowa (z dzieckiem)
  Strojewa
  Turkin Michaił Pawłowicz
  Finkel Moisiej Adolfowicz
  Haperija Konstantin Aleksiejewicz
  Szejkman Aaron Lwowicz
  Szifrin Natan Kalmanowicz
  Erenburg Ilja Łazarewicz
  Abramowicz (Rejn) Rafaił Abramowicz (z żoną i dwojgiem dzieci)
  Alster Estera Izrailewna (z dzieckiem)
  Barak
  Boltin Lejzer Haimowicz
  Wejnberg Markus Aaronowicz
  Galperin
  Diment Lejzer Naumowicz
  Drankin Wuhlf Meerowicz (z żoną i dzieckiem)
  Drejzensztok Anna Meerowna
  Zanin Majrom Monaszewicz
  Idelson Mark Linmanowicz
  Joffe Pinkus Joselewicz
  Klawir Lew Solomonowicz
  Kantorski Samuel Dawidowicz
  Lewit (Gellert) Ejdel Meerowna (z dzieckiem)
  Lerner Dawid
  Lipnin Juda Lwowicz
  Liubinski Mieczisław (Abram) Osipowicz (z żoną i dzieckiem)
  Luksemburg Moisiej Salomonowicz
  Mahlin Tajwa-Zejlik Zelmanowicz
  Meerowich Mowsza Gilelewicz
  Nahimzon Meer Ickowicz
  Pinlis Meer Bencianowicz
  Rakow Moisiej Iljicz
  Rozen Chaim Judowicz (z żoną)
  Sweticki A.A.
  Skeptor Jakob Lejbinowicz
  Słobodski Walentin Osipowicz
  Tuseniew Izaak Markowicz
  Hefel Abram Jakubowicz
  Cukiersztejn Salomon Srulewicz (z dwojgiem dzieci)
  Szejnberg
  Szejnis Iser Chaimowicz
  Bezzemielny (Ustinow) Aleksiej Michajłowicz
  Bielajewa (Ures) Maria Aleksandrowna (z dzieckiem)
  Bobrow (Natanson) Mark Andriejewicz (z żoną)
  Wesnsztejn Izrael Aaronowicz
  Winogradowa Elizawieta Jewrowna
  Gawronski Dimitrij Osipowicz
  Dahlin Dawid Grigorjewicz (z żoną i dzieckiem)
  Kljan Jewgienija Nikołajewna
  Kliuszin Boris Izrailewicz (z żoną)
  Lewinson Meer Abramowicz (z żoną i dzieckiem)
  Łunkiewicz Zoja Pawłowna
  Perel Rebekka
  Proszjan Tron Perszowicz
  Rosenberg Lew Josifowicz (z żoną i dwojgiem dzieci)
  Uljanow Grigorij Karlowicz
  Tendelewicz Leonid Abramowicz (z żoną i dwojgiem dzieci)
  Frejfeld Lew Władimirowicz (z żoną i dzieckiem)
  Bucewicz Aleksandr Stanisławowicz
  Wjugin Jakob (z żoną i dziećmi)
  Giterman Abram Moisiejewicz (z żoną i dzieckiem)
  Goldsztejn Abram Borisowicz
  Lipdic Olga (z dzieckiem)
  Maksimow (Jastrzembski) Timofiej Fedorowicz
  Miller Abram Lipowicz (z żoną i dwojgiem dzieci)
  Riwkin Abram Jakubowicz
  Rubinczik Efraim Abram Aaronowicz
  Segałow Abram Wulfowiczh (z żoną)
  Skutelski Josif Izaakowicz
  Tojbiseman Wetia Izrailewna
  Szmulewicz Ester Izaakowna
  Justin Dawid
  Goldblum Roza Mawrikiewna
  Urban Ernst Iwanowicz (z żoną i dzieckiem)
  Szuster Iwan Germanowicz
  Kohn Feliks Jakubowicz
  Łapinski (Lewinson) Meer Abramowicz
  Szpakowski Jan Ignatij Aleksandrowicz
  Wołownina Ałassa Owsiejewna
  Kara
  Dines Riwka Chaimowna
  Rosenberg Lew Josifowicz
  Martna Michaił Jurewicz
  Awerbuch Szmul Lew Josifowicz
  Bałabanowa Angelika Izaakowna
  Braginski Monus Osipowicz
  Goniondskij Josif Abramowicz
  Zifeld Artur Rudolfowicz
  Karadzaj Georgij Artem
 • fredzio54 14.06.04, 14:17
  Gaalu to cala Listy byli zydow frajerow co zgineli na gulagu
  TO NIE BYLI SOJNICI CO POSZLI DO PALESTYNY ABY PANTWO ZYDOWSKIE STWORZYC
  TO BYLI ZYDY CO WIEZYLI W MOLECHA CZERWONEGO UNAS SIE NAZYWA "AWODA ZARA"
  OPCE BOZE
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 13:55
  cz.5
  Kimmel Jogan Wołdemarowicz
  Makarowa Olga Michajłowna
  Mararam Elja Ewelszewna
  Mejsner Iwan (z żoną i dwojgiem dzieci)
  Odojewski (Sewerow) Afanasij Semenowicz
  Okudżawa Władimir Stepanowicz
  Raszkowski Chaim Punkusowicz
  Słobodski Salomon Mordkowicz
  Sokołow Pawieł Jakubowicz
  Stuczeski Pawieł Władimirowicz
  Trojanowski Konstantin Michajłowicz
  Szapiro Mark Leopoldowicz
  Przyszłych władców Rosji przewieziono zaplombowanymi wagonami. W chwili ich
  powrotu Rada Piotrogrodzka była zdominowana przez mienszewików (na czele rady
  stał Czeidze, wiceprzewodniczył Skobelew) i eserowców. W skład Komitetu
  Centralnego Sowieta wchodzili m.in. Dan (Gurwicz), Michaił Izaakowicz Liber
  (Goldman) 1880-1937, Abram Rafaiłowicz Goc 1882-1940, Gendelman, Kamieniew
  (Rozenfeld). Jednak mienszewicy dzielili się na frakcję Dana (Gurwicha) i
  Libera z Bundu oraz grupę Martowa. Lenin 16 kwietnia ogłosił tzw. tezy
  kwietniowe, wysuwając hasło przejęcia przez rady pełni władzy. Potem uznał, iż
  jedyną drogą do tego jest powstanie zbrojne. Bolszewicy stanęli naprzeciw
  Rządu, któremu udzielali poparcia mienszewicy i eserowcy, od maja uczestniczący
  w nim. 3 czerwca miał miejsce I Ogólnorosyjski Zjazd Rad w celu zjednoczenia
  poszczególnych komórek, na którym bolszewicy stanowili mniejszość. Od 8 do16
  sierpnia odbył się VI zjazd SDPRR. Wybrać miano Komitet Centralny. Lew Trocki w
  książce "Stalin" podaje, iż największą ilość głosów uzyskali Lenin (133),
  Zinowiew (132), Kamieniew (131) i on sam (131). W sierpniu miał też miejsce
  pucz gen. Ławra Korniłowa, który został stłumiony przez władze. Równocześnie
  rozpoczęły się aresztowania komunistów. Ta sytuacja spowodowała dodatkowy
  chaos. We wrześniu ciągle rosła siła bolszewików, którzy zdobyli większość w
  radach delegatów, jednak Lenin był zmuszony do emigracji, z której potajemnie
  powrócił. 5 listopada (23 października) Komitet Centralny SDPRR(b) podjął na
  jego wniosek uchwałę o powstaniu zbrojnym i ustanowieniu władzy radzieckiej. 12
  października (29 września) bolszewicy utworzyli pod pretekstem obrony rewolucji
  przed obcą interwencją Czerwoną Gwardię, własną siłę zbrojną, z inicjatywy
  Trockiego, nowego przewodniczącego Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych
  i Żołnierskich. 25(12) października Komitet Wykonawczy Piotrogrodzkiej Rady
  Delegatów stworzył Komitet Wojskowo-Rewolucyjny na czele z Adolfem Abramowiczem
  Joffe, pod kontrolą przewodniczącego Rady. Zamach stanu zaplanowano na dzień
  przed II Ogólnorosyjskim Zjazdem Rad, 7 listopada (25 października). 5
  listopada (23 października) poparcie dla przewrotu zadeklarował garnizon
  stolicy. Dzień później Kiereński wydał rozkaz aresztowania członków Komitetu
  Wojskowo-Rewolucyjnego, zakazu propagandy bolszewickiej i zmiany żołnierzy w
  garnizonie, jednak rozkazy nie zostały wypełnione. Z 6 na 7 (24/25
  października) Czerwona Gwardia, żołnierze i marynarze zajęli główne punkty
  Piotrogrodu. 7 listopada (25 października) Lenin ogłosił obalenie Rządu
  Tymczasowego, a Rada Delegatów oznajmiła przejęcie władzy w kraju. Rząd
  przebywał w Pałacu Zimowym pod słabą ochroną. Szturm nastąpił z 7 na 8
  listopada (26 października), zakończył się jego zdobyciem oraz aresztowaniem
  ministrów. Obradujący II Zjazd Rad usankcjonował przejęcie władzy przez rady.
  Mienszewicy i prawica eserowców opuściła zebranie. Potem przywódcy Martow, Dan,
  Potriesow, Michaił Goldman, Rafaił Abramowicz uciekli z kraju przed represjami.
  Zjazd ustanowił rewolucyjne organy władzy: Ogólnorosyjski Centralny Komitet
  Wykonawczy Rad (bolszewicy i lewicowi eserowcy) pod przewodnictwem Lwa
  Kamieniewa, którego po 13 dniach zastąpił Jakob Swierdłow oraz Radę Komisarzy
  Ludowych (bolszewicy) na czele z Leninem. W listpoadzie odbyły się wybory do
  nowej Piotrogrodzkiej Rady Delegatów, której przewodniczącym został Grigorij
  Zinowiew. Do końca listopada bolszewicy opanowali główne ośrodki przemysłowe. W
  kraju miały odbyć się wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego, który miał
  zatwierdzić postanowienia II Zjazdu. Wybory przeprowadzone 25 (12) listopada
  wygrali eserowcy. Konstytuanta została jednak rozpędzona i rozwiązana dekretem
  RKL z 18 na 19 stycznia 1918. Zwołano III Zjazd Rad, który ustanowił nowy
  Centralny Komitet Wykonawczy i zatwierdził powstanie nowego państwa -
  Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Rad. Wyżej wymienieni
  najwyżsi przywódcy rewolucji nie osiągnęliby zwycięstwa, gdyby nie byli
  wspomagani przez innych żydowskich komunistów, kierujących rewolucją. Możemy tu
  wymienić chociażby takie nazwiska: Jurij Stekłow (Nahamkes) 1873-1941, Izrail
  Łazarewicz Parwus (Helfand) 1869-1924, Martinow (Zibar), Abraham Sagierski
  (Krochmal), Sołtancew (Bleichmann), Akselrod (Ortodoks), Glazunow (Schultze),
  Łapiński (Loewenson), Zuriesan (Weinstein), Bogdanow (Silberstein), Kamkow
  (Katz), Moisiej Czernomorski (Czernomordik), Makłakowski (Rosenblom), Garin
  (Garfeld), Kamneff (Goldberg), Meszkowski (Goldberg), Gusiew (Drabkin), Goriew
  (Goldman), Wołodarski (Goldstein), Zerwdicz (Fonstein), Litwinow (Finkelstein),
  Kamieński (Hoffmann), Naout (Ginzburg), Igojew (Goldman), Władimirow (Feldman),
  Bounskow (Fundamencki), Dmitrij Zaharowicz Manuilski, Lebiediewa (Simson),
  Liadow (Mandelstam), Szkłowski, Saltz, Rozalia Samojłowna Zemliaczka (Załkind)
  1876-1947, Helena Rozmirowicz, Serafima Gopner, Jarosławski (Gubelman),
  Jakowlew (Epstein), Samuel Agurski, Grigorij Jakowlewicz Sokolnikow (Brilliant)
  1886-1938, Jakob Stanisławowicz Hanecki (Furstenberg) 1879-1937, Riaznanow
  (Goldendach), Moisiej Salomonowicz Urycki, Julij Łarin (Lourie) i tysiące
  pomniejszych.

 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 14:09
  cz.3
  Lew Dawidowicz Trocki (Bronstein) - urodzony 7 listopada 1879 w Janówce w
  Rosji, w zamożnej rodzinie żydowskiej. W wieku 8 lat został wysłany przez ojca
  do szkoły w Odessie. 6 lat później przeniósł się do Nikołajewa, gdzie zapoznał
  się z ideologią marksistowską. W 1897 był zaangażowany w organizację
  podziemnego Związku Robotników Południowej Rosji. Został aresztowany i zesłany
  na Syberię. Po 4 latach uciekł i udał się do Londynu. Wstąpił do SDPRR i
  podczas pobytu w Anglii pracował z marksistami przy wydawaniu "Iskry". Poznał
  Plechanowa, Akselroda, Zasulicz, Lenina i Martowa. Po 1903 poparł Martowa i
  został mienszewikiem. Po wybuchu rewolucji 1905 przybył do Petersburga, gdzie
  tworzył i przewodniczył sowietowi w stolicy. Następnie na terenie Rosji
  powstało ponad 50 sowietów. W październiku 1906, po aresztowaniu, został
  skazany na zesłanie i pozbawiony praw cywilnych. Podczas pobytu w więzieniu
  stworzył teorię rewolucji permanentnej. Po dwóch latach ma Syberii uciekł i
  udał się do Wiednia, gdzie wraz z Adolfem Joffe publikował "Prawdę". Trocki był
  już postrzegany jako jeden z najważniejszych rewolucjonistów z Rosji i z tego
  powodu Lenin polecił Kamieniewowi przekonanie go do przyłączenia się do
  bolszewików. Po wybuchu wojny był zmuszony do opuszczenia Wiednia. Wyjechał do
  Zurichu, gdzie napisał pamflet atakujący niemieckich socjalistów popierających
  wojnę. W listopadzie 1914 znalazł się w Paryżu i wydawał tu partyjną
  gazetę "Nasze Słowo". Zaangażował się w działalność pacyfistyczną, za co został
  aresztowany i deportowany do Hiszpanii, a stąd musiał udać się do USA. W
  styczniu 1917 przybył do Paryża i wraz z Buharinem i Kołłątaj wydawał
  gazetę "Nowyj Mir" ("Nowy Świat"). Po abdykacji cara przybył w maju 1917 do
  Rosji. W czerwcu wstąpił do partii bolszewickiej. Został aresztowany przez rząd
  Kiereńskiego, który uzmysłowił sobie zagrożenie z jego strony. W końcu września
  został zwolniony i wybrano go przewodniczącym piotrogrodzkiego sowieta.
  Organizował Komitet Wojskowo-Rewolucyjny. Przygotowywał wraz z Leninem zbrojne
  powstanie i był jego przywódcą. Po rewolucji październikowej został ludowym
  komisarzem spraw zagranicznych. W grudniu przewodniczył delegacji sowieckiej na
  rozmowy pokojowe w Brześciu Litewskim. Zgodnie z teorią rewolucji światowej
  miał nadzieję na wybuch jej na zachodzie nim dojdzie do podpisania traktatu.
  Zwlekał z tym, jednak ofensyea niemiecka i polecenie Lenina zmusiły go do
  odstąpienia od oporu. W styczniu 1918 rozpoczął tworzenie nowej komunistycznej
  armii, został ludowym komisarzem armii i marynarki. Został głównym dowódcą
  Armii Czerwonej, ponadto był członkiem KC. Był głównym obok Lenina
  organizatorem ludobójczego terroru wobec Rosjan, m.in. rozkazodawcą
  bestialskiej pacyfikacji przez armię powstań chłopskich oraz powstania w
  Kronsztadzie . Po śmierci Lenina był upatrywany jako jego następca, więc Stalin
  zawiązał przeciwko niemu koalicję z Zinowiewem i Kamieniewem, którzy mogli się
  obawiać odsunięcia od władzy po uchwyceniu jej przez Trockiego. Został
  przeciwnikiem Stalina, jako że posiadał odmienną wizję partii i ideologii. W
  przeciwieństwie do stalinowskiego "socjalizmu w jednym kraju" głosił rewolucję
  ogólnoświatową, a ponadto frakcyjność w partii. Na X zjeździe partyjnym w 1921
  potępiono jego poglądy, jednak zachował stanowiska. W 1925 Stalin odsunął go od
  władzy. W 1927 doprowadził do wydalenia z partii. W 1929 nakazano mu opuścić
  ZSRR. Wyjechał do Turcji i potem w 1933 do Francji. W kwietniu 1934 rąd
  francuski postanowił go deportować, jednak dopiero w 1935 jedyna Norwegia
  zgodziła się go przyjąć. Po pewnym czasie jeednak i on deportował go do Meksyku
  w grudniu 1936. W 1938 stworzył trockistowską IV Międzynarodówkę, mającą
  bronić "prawdziwego marksizmu". Zlikwidowany z polecenia Stalina 20 sierpnia
  1940 w Mexico City - uderzeniem motyki w głowę.
 • fredzio54 14.06.04, 14:18
  GAALU
  Slaczego Polska byla ludowa a IZRAEL NIE ?
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 14:23
  Też się zastanawiam, dlaczego Żydzi zarazę bolszewizmu praktykowali wszędzie
  tylko nie w Izrealu?
 • Gość: wszystkojednokto IP: *.chello.pl 14.06.04, 15:14
  a kibuce Gaalu,wspólna praca,wspólna ziemia,wspólne wychowywanie dzieci,wspólne
  posiłki?Jak zakwalifikujemy ten experyment?
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 16:47
  Kibuce to jeszcze nie bolszewizm jako system sprawowania władzy w Izraelu.
  Ponadto tego nie jest tak dużo.
  Chyba tu chodzi o coś innego - dla gojów komunizm a dla siebie syjonizm.
 • fredzio54 15.06.04, 07:26
  Gość portalu: Gaal napisał(a):

  > Też się zastanawiam, dlaczego Żydzi zarazę bolszewizmu praktykowali wszędzie
  > tylko nie w Izrealu?
  Po polacu byli motor blszewikow
  jak byl wasz szlachcic nie zbudowal ten terrorystyczny aparat czeka i
  wymordowal miliony to bylby nie Czerwone mocarstwo
  wasz Dzerzynski stworzyl funkcje generalny sekretarz dla Stalina
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 13:03
  Już o tym mówiłem, to mit że F.E. Dzierżyński był Polakiem i do tego
  szlacheckiego pochodzenia. Jego rodzina (Rufin) korzystając z tego, że Carat po
  upadku postania styczniowego masowo konfiskował polskie majątki na Kresach
  wykupiła majatek po wygnanych na Sybir Dzierżyńskich i zawłaszczając majątek
  uzurpowała sobie również "prawo" do tego nazwiska.

  Współpraca Żydów z caratem w tłumieniu Powstania Styczniowego, a także w
  finansowym wspieraniu go - miała głębszy sens. Przed wybuchem powstania Żydzi
  otrzymali od hr. Wielkopolskiego prawo nabywania dóbr ziemskich, czego przed
  1862 r. nie wolno im było czynić. Upadek powstania i konfiskata przez carat
  4254 majątków szlachty polskiej oraz grabież ziemi dokonana wysiedlonym na
  Sybir 7000 rodzin z zaścianków szlacheckich stworzyły niebywałą okazję do
  wykupu przez Żydów polskiej ziemi. Władze carskie bowiem część zagrabionych
  majątków dały w nagrodę swoim "zasłużonym" urzędnikom, większość wystawiły na
  sprzedaż. Już w roku 1885 statystyki w Królestwie notują 2966 Żydów, którzy
  byli właścicielami bądź dzierżawcami dużych majątków. (vide
  wątek "Judeopolonia - próba kradzież polskiej ziemi")
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=50&w=12981360&a=12981360
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 17:22
  Gienrich Grigorijewicz Jagoda (Herszel Jehuda) (1891-1938) - urodzony w Łodzi,
  w SDPRR od 1907, brał udział w rewolucji lutowej i październikowej. Od 1920 w
  prezydium Czeka. Od 1924 został zastępcą W. Mienżyńskiego, a potem go zastąpił.
  W 1930 został jednym z dowódców systemu łagrów. W latach 1934-36 był ludowym
  komisarzem spraw wewnętrznych ZSRR, od 1935 jednocześnie generalnym komisarzem
  bezpieczeństwa państwowego. Przed wojną był farmaceutą, co przydało się w jego
  późniejszej pracy. Specjalizował się w przygotowywaniu trucizn dla swoich
  agentów, likwidujących przeciwników Stalina w wyrafinowany sposób. Rozpoczął
  wielką czystkę po zabójstwie Kirowa. W 1936 aresztował Kamieniewa i Zinowiewa,
  powiązanych kiedyś z Trockim. Z powodu niezadowalających wyników obciążania
  Buharina w 1936 usunięty z NKWD na podrzędną funkcję. W 1937 został aresztowany
  i osądzony wraz z innymi (w większości też żydowskimi) komunistami pod zarzutem
  trockizmu w procesie dwudziestu jeden, skazany na karę śmierci i stracony. Jego
  żoną była Ida Awerbach.
 • fredzio54 15.06.04, 12:46
  Jogoda byl polakiem
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 18:38
  Coś ci się nie podoba w moich postach? Gdzie popełniłem błąd lub skłamałem?
  Wskaż konkret. Ustosunkuj się do podanych faktów, dat, nazwisk, wydarzen etc.
  Jak na razie udowodniłeś cwaniaczku, że jesteś rasistą mówiąc "szmato polska".
 • fredzio54 15.06.04, 12:48
  Gość portalu: Gaal napisał(a):

  > Coś ci się nie podoba w moich postach? Gdzie popełniłem błąd lub skłamałem?
  > Wskaż konkret. Ustosunkuj się do podanych faktów, dat, nazwisk, wydarzen etc.
  > Jak na razie udowodniłeś cwaniaczku, że jesteś rasistą mówiąc "szmato polska".
  twoje fakty sa warty jak toaletowy papier z PRLskim czasu
  polak dostal to kiedy mog potwierdic ze ma do jedzienia :))))))))))
 • Gość: wszystkojednokto IP: *.chello.pl 14.06.04, 18:39
  ooo jaka kultura,a jakie wyszukane argumenty.A co to jest antysemiotyzm,czy to
  ma coś wspólnego z semantyką?
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 18:52
  cz.5
  Róża Luksemburg (pseud. Róża Kruszyńska, Maciej Rózga, Spartakus) - urodzona 5
  marca 1871 w Zamościu, jako najmłodsze z pięciorga dzieci żydowskich mieszczan
  Eliasza i Line (z domu Loewenstein). W 1889 wyjechała do Zurichu na studia
  prawnicze i ekonomii politycznej. W Szwajcarii poznała komunistycznych
  emigrantów z Rosji - Plechanowa, Kołłątaj, Leo Jogischesa i Pawieła Akselroda.
  Współzałożycielka (z Jogischesem) w 1893 SDKP (od 1900 SDKPiL) i jej główny
  ideolog. Redagowała w Paryżu organ partyjny "Sprawa Robotnicza". Od 1898 w
  Niemczech, należała do przywódców SPD i II Międzynarodówki. W latach 1905-06
  uczestniczyła w rewolucji w Warszawie i Petersburgu. Następnie od 1907
  prowadziła działalność w Niemczech, lansowała koncepcję masowych strajków jako
  drogi dla rewolucji i obalenia kapitalizmu przemocą. Pracowała w organie
  SPD "Voerwarts" ("Naprzód"). W sporze w łonie SDPRR wzięła stronę mienszewików.
  W latach 1907-1914 uczyła w szkole partyjnej SPD. W czasie wojny światowej
  więziona w Niemczech za działalność antypaństwową. W 1914 współtwórczyni
  tajnego Związku Spartakusa, który ujawnił się 1 maja 1916, po czym została
  aresztowana. Wyszła z więzienia w październiku 1918. Współzałożycielka (1918)
  KPD i uczestniczka rewolucji w Niemczech. Krytykowała metody bolszewików, była
  przeciwniczką Lenina, ze względu na swój radykalizm. Była wrogiem istnienia
  niepodległej Polski (sic!), a także egzystencji innych suwerennych państw i
  narodów. Zwolenniczka teorii rewolucji ogólnoświatowej i komunistycznego
  państwa światowego, likwidacji narodowości, unifikacji ludzi w jedno masowe
  społeczeństwo. Jej pogłądy przejął później Trocki. Zlikwidowana przez Freikorps
  15 stycznia 1919, trafiła do kanału. Jej zwłoki wyłowiono 31 maja.
 • Gość: AS IP: *.209.39-62.rev.gaoland.net 14.06.04, 19:24
  Czekamy na wyklad pt. "Ochrzczeni a komunizm", oraz "ateisci pochodzenia
  chrzescijanskiego a komunizm". Tak dla rownowagi. Prosimy tez o procenty
  jednych i drugich w UB. I w partii. Do piora.
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 19:32
  Sam napisz, nie wyręczaj się innymi. Co do UB to już od dłuższego czasu szykuję
  oddzielny temat, cierpliwości...
  Tymczasem niepełna lista nazwisk osób "narodowości" żydowskiej pełniących
  kierownicze funkcje w Urzędzie Bezpieczeństwa (UB):
  Wiceministrowie Bezpieczeństwa Publicznego: Mieczysław Mietkowski i Roman
  Romkowski, dowódca Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Juliusz Hibner, dyrektor
  Gabinetu Ministra BP, później m.in. p.o. dyrektora Departamentu III MBP
  (Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego) Leon Ajzen-Andrzejewski, p.o.
  dyrektora Gabinetu Ministra BP Zygmunt Braude, dyrektor Centralnej Szkoły MBP w
  Łodzi, później dyrektor Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW Mieczysław
  Broniatowski, dyrektor Departamentu V, a później III MBP Julia Brystiger,
  dyrektor Gabinetu Ministra BP Juliusz Burgin, dyrektor Depar­tamentu VII, a
  później dyrektor Departamentu III MBP Józef Czaplicki, [15] dyrektor Gabinetu
  Ministra BP Michał Drzewiecki, dyrektor Departamentu X MBP Anatol Fejgin,
  dyrektor Departamentu Śledczego MBP Józef Różański, dyrektor Departamentu
  Organizacji i Planowania MBP Michał Hakman, dyrektor Departamentu Szkolenia MBP
  Maria Kamińska, wicedyrektor Departamentu i MBP Julian Konar, dyrektor
  Departamentu IV MBP Józef Kratko, dyrektor De­partamentu Więziennictwa MBP
  Dagobert Jerzy Łańcut, dyrektor Centralnego Archiwum MBP Zygmunt Okręt,
  dyrektor Departamentu II MBP Leon Rubinsztejn, dyrektor Departamentu IV MBP
  Aleksander Wolski-Dyszko, wicedyrektor Departamentu X MBP Józef Światło, p.o.
  dyrektor Departamentu II MBP Michał Taboryski, dyrektor Departamentu Służby
  Zdrowia MBP Leon Gangel, dyrektor Centralnych Konsumów MBP Feliks Goldsztajn,
  wicedyrektor Departamentu Finansowego MBP Edward Kalecki, dyrektor Departa­mentu
  Służby Zdrowia MBP Ludwik Przysuski, wicedyrektor Departamentu Służby Zdrowia
  MBP Leon Stach, wicedyrektor Departamentu VII MBP Marek Fink, wicedyrektor
  Departamentu Szkole­nia MBP Helena Gruda, wicedyrektor Departamentu IV MBP
  Bernard Konieczny, wicedyrektor Departamentu III MBP Czesław Ringer,
  wicedyrektor Departamentu V MBP Józef Tymiński etc.
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 19:44
  Ławrientij Pawłowicz Beria - urodzony 29 marca 1899 w rodzinie abchazkich
  Żydów. W 1917 został bolszewikiem i wziął udział w rewolucji na terenach
  Gruzji. W latach 1921-31 pracownik Czeka i GPU na Zakaukaziu, pełnił funkcję
  ludowego komisarza spraw wewnętrznych w Gruzji. 1931-38 pierwszy sekretarz KC KP
  (b) Gruzji. W 1938 wezwany przez Stalina do Moskwy, służył krótko Jeżowowi, po
  czym zajął jego miejsce. 1938-53 stał na czele aparatu terroru ZSRR. W latach
  1938-45 był ludowym komisarzem spraw wewnętrznych. W latach 1946-53 pełnił
  funkcję kontrolera MWD i MGB z ramienia Prezydium Politbiura. W 1953 zajmował
  stanowisko ministra spraw wewnętrznych. 1941-53 był wicepremierem ZSRR. 1941-45
  był członkiem i zastępcą Stalina w Państwowym Komitecie Obrony ZSRR, gdzie
  zajmował się terrorem, wywiadem i kontrwywiadem. W latach 1946-53 był członkiem
  Politbiura, potem Prezydium KC KPZR. Po śmierci Stalina dążył do zajęcia jego
  miejsca. Skonfliktowany przez to z Chruszczowem, Mołotowem i Malenkowem został
  aresztowany i skazany na śmieć za działalność antypaństwową. Wyrok wykonano 23
  grudnia 1953.
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 20:10
  Według prac niektórych historyków rosyjskich Ł.P. Beria stał za śmiercią J.W.
  Stalina. Bał się o własną skórę - znalazł się na szykowanej liście ofiar nowej
  fali czystek.
 • Gość: . IP: *.227-1-64736c10.cust.bredbandsbolaget.se 14.06.04, 22:14
  Po kiego diabla strugasz idiote?
  Jest tyle materialu na jego temat.
  Juz predzej Dzierzynski byl Zydem niz Berija.
  Owszem,szwagrem byl Zyd ozeniony z gluchoniema siostra B.
  Placzesz,ze Zydzi zabili ksiecia rosyjskiego Kropotkina.
  Powinines sie cieszyc.
  Wrogowie naszych wrogow.....
  A jak sie nie cieszysz,to na zlosc Zydom.
  A zdrugiej strony byl taki inny,krewny-Piotr Kropotkin.
  Co o nim powiesz?
  1. Лаврентий Павлович Берия один из советских партийно-государственных
  руководителей и организаторов репрессий. Родился 17 (29) марта 1899 в семье
  крестьянина-бедняка в селе Мерхеули в Абхазии.
  2.БЕРИЯ Лаврентий Павлович
  (1899 - 1955)
  член высшего руководства СССР

  Сын крестьянина, выпускник механико- строительного технического училища, затем
  член партии большевиков и чекист, Берия получил почти все возможные звания и
  должности в СССР, кроме тех, которые принадлежали самому Сталину.
  3. 29 марта 1899 года в менгрельском селе Мерхеули в Абхазии родился Лаврентий
  Павлович Берия. В пятнадцать лет, закончив с отличием Сухумское высшее
  начальное училище, он в Баку поступил в механико-строительное техническое
  училище.


 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 22:32
  cz.7
  Jakob Michaiłowicz Swierdłow (Ginzburg) - urodzony 3 czerwca 1885 w Niżnym
  Nowogrodzie, syn żydowskiego rzemieślnika. W czasie studiów rozpoczął
  działalność polityczną. W 1902 wstąpił do SDPRR, po 1903 we frakcji
  bolszewickiej. Brał udział w rewolucji 1905 i zdobył reputację jednego z
  czołowych mówców partyjnych. Został aresztowany w czerwcu 1906 i skazany na
  trzy lata. Po wyjściu w 1909 wyjechał do Moskwy, gdzie znów został aresztowany
  i zesłany na Syberię. Uciekł w 1910, jednak znów go złapano i skazano na cztery
  lata więzienia. Podejmował nieudane próby ucieczki, podczas jednej z nich omal
  nie zginął po kilkugodzinnym przebywaniu w lodowatej wodzie. Jesienią 1912
  udało mu się uciec i przybyć do Petersburga. Pracował tu dla "Prawdy" aż został
  wydany przez podwójnego agenta w szeregach bolszewickich - Polaka Romana
  Malinowskiego (to kolejny dowód na polski "antysemityzm"). Zesłano go do
  Turukańska na Syberii. Po rewolucji lutowej i abdykacji cara został uwolniony i
  powrócił do Petersburga, gdzie został członkiem i sekretarzem KC partii
  bolszewickiej. Tworzył grunt pod działalność innych przywódców komunistycznych.
  Wraz z Leninem i Trockim był zwolennikiem powstania zbrojnego i należał do jego
  organizatorów. Jako bliski współpracownik Lenina przekonywał innych przywódców
  bolszewickich do rozpędzenia Zgromadzenia Konstytucyjnego i podpisania traktatu
  brzeskiego. Upatrywano w nim jednego z najprawdopodobniejszych następców
  Lenina. Został po Kamieniewie przewodniczącym Centralnego Komitetu Wykonawczego
  Rad i twórcą bolszewickiej konstytucji RFSRR z 1918. Organizował jako świetny
  mówca szkołę zawodowych agitatorów. Wydał w porozumieniu z Leninem rozkaz mordu
  na rodzinie carskiej, następnie stał na czele pokazowej komisji do zbadania
  tego mordu. W 1919 przemierzał kraj agitując za poparciem dla bolszewików i
  walką z białymi. Zaraził się śmiertelną grypą i zmarł 16 marca 1919. Na cześć
  mordercy cara miejsce mordu - Jekaterynburg - przemianowano na Swierdłowsk.
 • fredzio54 15.06.04, 12:52
  Jak by nie bylo polakow do by niebyla komuna
  PRL marszerowali w 56 do wegry a w 68 do czechoslowaki
  a w 70 popierowali egipt i syria WP
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 13:01
  Fredziu naucz sie historii - Polacy w 1956 r. masowo oddawali krew
  dla "bratanków węgierskich" a interwencję wojskową dokonali tylko i wyłącznie
  Sowiety.
 • fredzio54 15.06.04, 13:09
  Gość portalu: Gaal napisał(a):

  > Fredziu naucz sie historii - Polacy w 1956 r. masowo oddawali krew
  > dla "bratanków węgierskich" a interwencję wojskową dokonali tylko i wyłącznie
  > Sowiety.
  i posali UBekow polskich urodzeni na wegry
  zawsze polacy sa nie winny zawsze zmuszone raz przez adolfa i raz przez wanii
  ale antysemici sa orginali koscial katolicki
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 13:12
  A białe myszki też widzisz?
 • fredzio54 15.06.04, 13:16
  Gość portalu: Gaal napisał(a):

  > A białe myszki też widzisz?
  czytalem to na strone Mossadu, bo naszych poslalismy aby zydow do Erec Israel
  organizowali
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 13:11
  A poza chamskim językiem umiesz coś? Ustosunkuj sie do podanych faktów,
  opisanych wydarzeń, dat, nazwisk - punkt po punkcie. Nie umiesz czy boisz się
  dziecinko? Dlatego jedynym twoim "argumentem" jest wulgarne słownictwo. Nic
  innego ci nie pozostaje. Zgrzytanie zębami i plucie, że nie zapomniano i
  przypomina się prawdę.
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 13:30
  Grigorij Jewsiejewicz Zinowiew (Apfelbaum) - urodzony 23 września 1883 w
  Jelizawietogrodzie na Ukrainie. W SDPRR od 1901, zaangażował się w ruch
  związkowy, przez co musiał uciekać z Rosji. Przebywał w Berlinie, Paryżu i
  Szwajcarii, gdzie poznał Lenina i Plechanowa. W 1903 przyłączył się do
  bolszewików. Jesienią tego roku powrócił do kraju, włączając się w
  publikowanie "Iskry". Następnego roku znów udał się do Szwajcarii, by studiować
  chemię na uniwersytecie w Bernie. Współpracował z bolszewickimi czasopismami,
  jak np. "Wperiod". Brał udział w rewolucji 1905, pomagając w organizacji
  powstania w Petersburgu. W 1907 na kongresie partii w Londynie został wybrany
  do sześcioosobowego KC. W latach 1908-1917 przebywał na emigracji, gdzie
  współpracował z Leninem i Kamieniewem, redagował "Proletariusza". Tworzyli
  razem najściślejsze kierownictwo ruchu bolszewickiego, tzw. trojkę, która
  przetrwała aż do śmieci Lenina. Współorganizował też wydawanie "Zwiezdy"
  i "Prawdy" w Petersburgu. W 1912 wraz z Leninem i Kamieniewem przeniósł się do
  Krakowa, by dzialać bliżej Rosji. Wybuch wojny zmusił ich do powrotu do
  Szwajcarii. Po powrocie w 1917 do Rosji przewodniczący Rady Delegatów
  Robotniczych w Piotrogrodzie. Został też redaktorem "Prawdy". Początkowo
  sprzeciwiał się zamachowi zbrojnemu, podobnie jak Kamieniew był bowiem
  zwolennikiem rewolucji ogólnoświatowej. Od 1921 był członkiem Politbiura. Od
  1919 został pierwszym przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Kominternu. Po
  śmierci Lenina, stał się przeciwnikiem Trockiego. Zawiązał 1923 wraz z
  Kamieniewem sojusz ze Stalinem przeciw wspólnemu przeciwnikowi. Następnie,
  wykorzystany przez Stalina, przyłczył się do Trockiego. Podzielał bowiem
  przekonanie, że rewolucja powinna jak najszybciej zostać przeniesiona na inne
  kraje, gdyż w innym wypadku kraje kapitalistyczne zniszczą ZSRR. Stalin
  natomiast był zwolennikie tezy o socjalizmie w jednym kraju, skupienia
  wszystkich sił na jego umacnianiu w Rosji. W 1926 został pozbowiony stanowisk
  pod zarzutem trockizmu. Był w latach 1927-28 i 1932-33 wydalany z partii. W
  1935 aresztowany i skazany na 10 lat więzienia, potem w procesie szesnastu
  skazany na śmierć pod zarzutem spisku na życie Stalina i stracony 25 sierpnia
  1936. Jego wypowiedź z sierpnia 1918 stanowi ludobójcze credo żydowskiego
  bolszewizmu w Rosji tamtych dni: "Musimy przeciągnąć na naszą stronę 90 ze 100
  milionów mieszkańców sowieckiej Rosji. Co do reszty, nie mamy im nic do
  powiedzenia. Muszą być zniszczeni."
 • kropka 15.06.04, 13:47
  Gaalu, czy mógłbyś nie przepisywać podręczników i książek telefonicznych?
  Daj link, proszę.
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 13:55
  Miłego dnia
  OK, sorry za rozwlekłość - tego nie ma w podręcznikach:((
  Na przyszłość starać się będę skracać myśli (tzn. nie autocenzurować tylko
  objętość ograniczać).
  Dzięki za cieprliwość - dziennikarze "GW" mają zupełnie inną wizję i uczyli sie
  zupełnie innej historii i mówią zupełnie coś innego.
 • fredzio54 15.06.04, 14:04
  Gość portalu: Gaal napisał(a):

  > Miłego dnia
  > OK, sorry za rozwlekłość - tego nie ma w podręcznikach:((
  > Na przyszłość starać się będę skracać myśli (tzn. nie autocenzurować tylko
  > objętość ograniczać).
  > Dzięki za cieprliwość - dziennikarze "GW" mają zupełnie inną wizję i uczyli
  sie
  >
  > zupełnie innej historii i mówią zupełnie coś innego.
  Gaalu
  Wy polacy aby araba pomoc byli wasze arabskie bracia poslaliscie szpiegow do
  Izraela ale ich zlapali bo wielu w Mossadu umieli po polaku
  nie udalo wam sie ale nasi szpiegowali w polsce i nie udalao wam sie
  wykric :))))))))))
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 14:07
  I tu masz racje Fredziu, zgadzam się z twoją konkluzja cyt. twoje słowa: "ale
  nasi szpiegowali w polsce i nie udalao wam sie wykric :))))))))))"
 • fredzio54 15.06.04, 14:08
  Wiadomość została usunięta ze względu na złamanie prawa lub regulaminu.
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 14:12
  Fredziu niedobrze - znowu z toba się zgadzam. "Elitki" rządzące w Polsce
  sprzedały Polskę do Unii Europejskiej (dla mnie UE to IV Rzesza).
 • fredzio54 15.06.04, 14:34
  Gość portalu: Gaal napisał(a):

  > Fredziu niedobrze - znowu z toba się zgadzam. "Elitki" rządzące w Polsce
  > sprzedały Polskę do Unii Europejskiej (dla mnie UE to IV Rzesza).
  to nie Elitki to Komuna Monokultura, szlachciy siedza w wielkiej brytani albo w
  USA i nie spiesza sie do polski aby ja wybudowac
  Polcy niema duch "haluciut" pionyrow
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 14:44
  Fredziu napisałem... "elitki" nie "elity". To co rządzi Polską to nie
  jest "elita". Mój profesor (z prawa rzymskiego) nieco zgryźliwie mawiał, polską
  inteligencję zamordowano w Katyniu, Pawiaku, na barkadach Warszawy etc. Po
  wojnie los dopełniło UB i emigracja - dlatego nie mamy inteligencji tylko ludzi
  z wyższym wykształceniem. Oczywiście jest to przejaskrawienie - ale po części
  prawdziwe. Zmowa "okrągłego stołu" (właśnie mija kolejna rocznica) stworzyła
  coś co budzi mój żal i gorycz. Nie o taką Polskę walczyły i umierały "polskie
  orły".
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 14:10
  Z tego co wiem Mossad swego czasu wykrył szpiegów sowieckich i peerlowskich.
  Gdzieś mam zapisane nazwiska i opis wydarzeń.
 • fredzio54 15.06.04, 14:35
  Gość portalu: Gaal napisał(a):

  > Z tego co wiem Mossad swego czasu wykrył szpiegów sowieckich i peerlowskich.
  > Gdzieś mam zapisane nazwiska i opis wydarzeń.
  wiem jednego Polaka nazywal sie lEVI LEVI zlapali go siedzial w pudle a potem
  uciek do australii
 • pan.scan 15.06.04, 15:57
  poł forum zapisał na temat Sowietów, komunizmu, Żydów.

  A wystarczyło na początku jedno zdanie, które powiedział kiedyś pewien stary
  Rosjanin - komunista po przejściach.

  "U nas jewriej nie jewriej - cziełowiek to adin ch.uj".

  No to po co było tyle pisać?
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 16:52
  Jest różnica między epitetem a wiedzą. A ponadto nie przemawia do mnie żaden
  komunistyczny "autorytet" - nawet po przejściach. Trzeba było być mądrym przed
  szkodą a nie po szkodzie (i to często nie swojej lecz cudzej).
 • pan.scan 15.06.04, 19:09
  a może nie. Mnie to wszystko rybka. Pisałem to tylko w obawie o twoje dobre
  samopoczucie, no bo jeśli forumowicze w w tym, co cytowałem wyżej wpiszą
  np "gaal". Chodziło mi o szczyptę twej refleksji nad niewdzięcznością
  forumowiczów. Człowiek się męczy dla idei a tu go może spotkać cios w twarz..
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 19:16
  A możesz jaśniej? Co masz na myśli cyt."Człowiek się męczy dla idei a tu go
  może spotkać cios w twarz..."
 • pan.scan 15.06.04, 22:57
  tekstem - wszechobecny Żyd przesłonił ci myślenie. Nie tylko tobie zresztą.
  Zajrzyj do lodówki.
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 23:20
  Rozumiem, że to jest twoja odpowiedz na fakty podane w wątku "Komunizm a Żydzi"
  i tym sposobem wyjaśniasz... całkowite opanowanie ustanowionej władzy
  bolszewickiej. W pierwszym utworzonym rządzie bolszewickim, zwanym Radą
  Komisarzy Ludowych liczacym 22 komisarzy, 19 z nich było Żydami łącznie z
  Leninem. Robert Wilton, korespondent "Timesa" w tym czasie w Rosji, podawał w
  jednej z depesz wiadomośc, że po zwycięstwie bolszewików w centralnych organach
  administracji państwa sowieckiego było 556 najwyższych rangi kierowników, w tym
  447 Żydów. Taki stan personalny pozostawał niezmieniony przez 20 lat. Na krótko
  przed wybuchem II w.ś. wśród 500 czołowych dygnitarzy sowieckich aż 83 procent
  stanowili Żydzi. Natomiast Rosjan było tylko 5 procent, Łotyszów (stanowiący
  podporę Czeki) też 5 procent, innych 7 procent.
  A ty o lodówce. Wiesz jak wyglądał terror w Rosji żydo-bolszewickiej? Tylko w
  latach 1917 - 1918 zamordowano 9 tysięcy lekarzy, 54 tysiące oficerów, 70
  tysięcy policjantów i żandarmów i 35 tysięcy inteligentów różnych zawodów. A
  potem dziesiatki milionów.
 • Gość: AS IP: *.204.39-62.rev.gaoland.net 15.06.04, 23:27
  Co ty pieprzysz? Zarowno Lenin jak i Stalin byli chrzczeni.
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 23:41
  W szkole też mówisz "pieprzyć"? O Leninie (właściwe Blank) pisałem w niniejszym
  wątku. Co do Stalina - niektórzy historycy sugerują, że równiez był Żydem ale
  nie ma na to dowodów. Stalin urodził się w 1878 r. jako Józef Wissarionowicz
  Dżugaszwili w górskiej wiosce Gori w Gruzji. Jego ojciec Wissarion Dżugaszwili
  był chłopem z sąsiedniej wioski Dido Lilo, a matka Jekaterina Geladze
  pochodziła z pańszczyźnianych chłopów z wioski Gambarouli.
  Córka Stalina Swietłana wyszła za mąż (drugie małżeństwo) za Michała
  Kaganowicza, syna Łazara Kaganowicza - Żyda, członka Biura Politycznego.
 • pan.scan 15.06.04, 23:39
  wiem dokładnie jak WYGLĄDAŁO.I mam to w dupie.
  Lodówka służy mi do przechowywania piwa. Pianę z niego zostawiam tobie.
  Do bicia.
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 23:44
  Skoro nie interesuje cię rozmowa na temat "Komunizm a Żydzi" to po co się
  odzywasz?
 • pan.scan 15.06.04, 23:50
  ładna, z "nieukrywanego" podziwu nad powtarzaną po n-kroć oryginalnością tematu
  i żebyś miał kilka wpisów więcej. Mam w sobie nieco genu charytatywności.
  No to byłoby na tyle.
  Owocnych obrad, czołem.
 • rattler 17.06.04, 03:07
  Zaloze sie ze wolalbys o zydowskich noblistach czy jakichs muzykantach z tej
  dobrej kapeli , taki 'z wlosem' post , politically correct a ten gaal nie dosc
  ze 'pod wlos' , to tepymi nozycami ciacha i (scum wyciaga) troche za blisko for
  comfort tam gdzie juz ciachniete za mlodu . Mnie ten post podchodzi , tobie
  smierdzi , ale kto by sie toba przejmowal , panie scum .

  narazie
 • fredzio54 16.06.04, 06:39
  Gaalu
  jedna nie rozumie jakSowjeci byli zydzi to dlaczego zniszczyli cala kulture
  zydowska w jedniej generaci dlaczego poslali rabinow i sjonistow do Taigi
  nawet nasz Premier Begin byl z polakami na Sibiri i cale zycie nieznosil
  Sowjetow kiedy wasz BIerut Gomulka Girek Kania i Wania dupe sowjecka lizali ?
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 13:15
  Dobre pytanie!
  *)Rewolucje (a zwłaszcza krwawe rewolucje)... pożerają swoich "ojców". Gdy
  dorasta pokolenie "dzieci rewolucji" i gdy do głosu dochodzi tzw. "trzeci
  garnitur rewolucji". Za klasyczny przykład podaje sie to, co wydarzyło się z
  Żydami (pierwszymi władcami Bolszewi) po puczu bolszewcikim w 1917 r. i ich
  dalsze losy w Sowietach. Podobny przykład samozagłady twórców rewolucji (ale
  tym razem nie chodzi o Żydów) mamy do czynienia w przypadku tzw.Wielkiej
  Rewolucji Francuskiej z 1789 r. Dwa masowe ludobójstwa z czasem zamordowały
  swoich twórców-katów.
  *)W rozlicznych wspomnieniach polskich więzniów czy zesłańców powtarza się
  motyw zaszokowania postawami różnych żydowskich współwięzniów, którzy z
  ogromnym uporem, niczym nie nauczeni, nawet w sowieckiej tiurmie, dalej
  eksponowali swą wiarę w komunizm. I ta pogarda komunistów żydowskich wobec np.
  Polaków po 1939 r. cyt."chcieliście Polski bez Żydów, to macie Żydów bez Polski"
  *)Fakt, gdyby nie przedwczesna i tajemnicza śmierć J. Stalina Żydzi w 1953 r.
  staliby się celem wyjątkowej każni.
  *)Polaków deportowano w l.39-41 na Sybir i do Kazachstanu za polskość. W
  przypadku Żydów (obywateli II Rzeczypospolitej) chodziło o coś innego.
  W książce "W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali" Gross pisał "...kiedy
  tylko pojawiła się możliwośc powrotu w strony rodzinne, a więc pod okupację
  hitlerowską - tłumy Żydów wystawały całymi dniami w kolejkach, aby sie dostać
  przed komisje sowiecko-niemiecką zawiadującą wymiana ludności. I cytuję
  fragment wspomniń jednego ze świadków wydarzeń tamtych dni: "W czasie
  rejestracji, stojąc po kilka godzin w ogonku, dostałem wreszcie kartkę na
  wyjazd, co uważane było wówczas za szczęście. Pewien oficer niemiecki zwrócił
  sie do tłumów Żydów i zapytał "Żydzi, dokąd jedziecie, przecież my was
  zabijemy"".
  Według J.T.Grossa ostatecznie niewielu Żydów pojechało do Generalnej Guberni,
  ponieważ "Niemcy nie wpuszczali Żydów z powrotem. Za to na podstawie list
  rejestracyjnych sporządzonych na ten wyjazd NKWD zorganizowało wywózkę na
  wschód".
  *)Co do: Bieruta, Gomułki, Gierka, Kani i Wani (?) i jak sie wyraziłeś "dupę
  sowiecką lizali". Do jednego worka włożyłeś nie-Polaków (Bierut) i Polaków
  (Gomułka) to raz. Dwa, ano lizali czerwona hołota.
 • fredzio54 16.06.04, 13:54
  Gaal
  przyznaj sie PRLska polska i polcay sluzyli czerwonych przeciwko panstwo Izraela
  i jaki sens ma jako wielu zydow w kumuny mniali poslac swoich do sibiri i nie
  do Erec Israel
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 14:09
  Znakomity izraelski intelektualista, prof. Israel Shahak pisał już przed laty o
  tym, jak niebezpieczne stało się przybieranie na sile po 1945 roku
  zjawiska "ślepego, iście stalinowskiego poparcia dla wszelkiego zła, byle tylko
  było ono pochodzenia żydowskiego" (I. Shahak: "Żydowskie dzieje i religia",
  Warszawa-Chicago 1997, s. 48). Niestety, konstatacja ta była bardzo prawdziwa
  również w odniesieniu do jakże dużej części Żydów w Polsce, którzy uznali
  za "własne" zdominowane przez komunistów żydowskich rządy w Polsce. Tylko na
  tym tle można zrozumieć tak wielkie skupienie Żydów-komunistów nie tylko w
  warszawskiej centrali Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ale również i w
  rozlicznych UB terenowych.
 • Gość: AS IP: *.205.39-62.rev.gaoland.net 16.06.04, 14:35
  Nikt w Izraelu ani w diasporze nie uwaza Shahaka za "znakomitego
  intelektualiste", tylko za zwariowanego chemika, ktorego wszelkie wywody maja
  za konkluzje: "Jews are bad".
  Cytuj wiarygodne zrodla.
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 14:42
  Wiem, wiem. Wy go nienawidzicie bo powiedział prawdę tak jak Hannah Arendt,
  która przełamała temat tabu - kilku tysiącach Żydów służących w III Rzeszy na
  najwyższych stanowiskach państwowych i wojskowych. To psuje... przedsiębiorstwo
  holokaust.
 • fredzio54 16.06.04, 14:47
  Gość portalu: Gaal napisał(a):

  > Wiem, wiem. Wy go nienawidzicie bo powiedział prawdę tak jak Hannah Arendt,
  > która przełamała temat tabu - kilku tysiącach Żydów służących w III Rzeszy na
  > najwyższych stanowiskach państwowych i wojskowych. To psuje...
  przedsiębiorstwo
  >
  > holokaust.
  Szachak do Iodiota z mokra glowe pisze glupie ksiaszki dla glupich gojow i
  narabja kase
  To nie zyd to szmat nie pokazuie sie w Izraelu bo by go zamknieli w dom wariatow
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 15:00
  Czy każdego Żyda piszącego gorzkie słowa o Żydach, hańbiących kartach,
  zbrodniach i złu uważasz za idiotę i szmatę? Co powiesz o Normanie Finkelstein?
  A Johnie Sack? Też ich chcesz zamknąc w "domach wariatów" za mówienie prawdy?
 • fredzio54 16.06.04, 14:50
  Gość portalu: Gaal napisał(a):

  > Wiem, wiem. Wy go nienawidzicie bo powiedział prawdę tak jak Hannah Arendt,
  > która przełamała temat tabu - kilku tysiącach Żydów służących w III Rzeszy na
  > najwyższych stanowiskach państwowych i wojskowych. To psuje...
  przedsiębiorstwo
  >
  > holokaust.
  Wermacht mnial 500 dywizij i 10% z nich byli polskie dywizij klo 50 dywizij
  polakow sluzyli dla adolfa nawet Berling i Anders rekrutowali swoich zolnierzy
  z WP obozach.
  takie byli polacy sluzili tych co smarowali im chleb z maslem
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 15:14
  Fredziu tak nie było - w armii III Rzeszy nie było żadnej polskiej formacji
  wojskowej! Za to z terenów III Rzeszy zamieszkałych przez Polaków jak również z
  polskich ziem anektowanych przez III Rzesze wprowadzono dla Polaków
  (mieszkańców: Śląska, Pomorza, Wielkopolski, Warmii i Mazur) przymusowy pobór
  do wojska. Alternatywą nie zgłoszenia się na komisje poborową była
  odpowiedzialność zbiorowa całej rodziny.
 • fredzio54 17.06.04, 06:13
  Gość portalu: Gaal napisał(a):

  > Fredziu tak nie było - w armii III Rzeszy nie było żadnej polskiej formacji
  > wojskowej! Za to z terenów III Rzeszy zamieszkałych przez Polaków jak również
  z
  >
  > polskich ziem anektowanych przez III Rzesze wprowadzono dla Polaków
  > (mieszkańców: Śląska, Pomorza, Wielkopolski, Warmii i Mazur) przymusowy pobór
  > do wojska. Alternatywą nie zgłoszenia się na komisje poborową była
  > odpowiedzialność zbiorowa całej rodziny.
  Ale zluzili hitlera a dzisaj maja prawopracyw Reichu i emeryture
 • Gość: AS IP: *.205.39-62.rev.gaoland.net 16.06.04, 14:51
  Niecierpliwie czekamy na liste kilku tysiecy Zydow (nazwiska i dowod, ze byli
  Zydami) oraz okreslenie tych kilku tysiecy "najwyższych stanowisk państwowych i
  wojskowych."

  A moze jednak cos skrobniesz o komunizmie i Polakach i roznych stanowiskach
  panstwowych? Szkoda, ze to nie twoja branza, zapewne pomogloby ci nabrac troche
  dystansu.
 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 15:07
  O tym pisała np. znana żydowska uczona (np. w "Konferencja w Wannsee czyli
  Poncjusz Piłat" Literatura na świecie nr 6/167/czerwiec 1985 r. str. 66-67.

  "...sam Hitler znał trzydziestu-czterdziestu wspaniałych Żydów, których albo
  całkowicie zrównano z Niemcami albo nadano im przywilej pół-Żydów. Tysiące pół-
  Żydów wyłączono spod wszelkich rygorów, co może wyjaśnić karierę Heydricha i
  Hansa Franka w SS oraz feldmarszałka Erharda Milcha w Luftwaffe Goeringa... a
  Generalny Gubernator Polski jest nawet pełnym Żydem..."


 • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 15:09
  Oj, nie wpisałem autora cytowanych słów - to Hannah Arendt (1906-1975)
 • fredzio54 17.06.04, 06:17
  Gość portalu: Gaal napisał(a):

  > Oj, nie wpisałem autora cytowanych słów - to Hannah Arendt (1906-1975)
  Gaalu co placzes o komuna
  Komuna zmienila polske z agrar panstwo zacofane do moderny przymyslowy karj
  winna polega ze polacy wszytko zniszczyli i niebyli mandrzy jak chinczycy
  dostaliscie 1/3 reichu od dzidzia Stalina na nasze zydowskie koszty i co wyszlo
  ruiny przymeslowe na reichu
 • Gość: totyle IP: *.176.6.123.Dial1.Phoenix1.Level3.net 17.06.04, 03:49
  Teraz juz a USA przyszedl czas na komunizm.Zaprowadzili T.zw.Patriot Actza
  pomoca ktorego moga kazdego podsluchac,sprawdzic i oskarzyc bez wypowiedzenia
  winy.
  Stalin nauczyciel przyszedl teraz w potrzebie.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.