• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

Komunizm a Żydzi.

 • IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 13.06.04, 14:29
  cz.1
  I. Okres do rozpadu SDPRR
  Ruch rewolucyjno-komunistyczny i wywrotowy rozwijał się w Rosji od lat 60-
  tych XIX w. Pionierami tego ruchu byli Rosjanie, tacy jak utopijny komunista
  Nikołaj Czernyszewski, duchowy patron organizacji Ziemla i Wola (Ziemia i
  Wolność, pierwszej); bracia Sierno-Sołojowiczowie, A.A. Slepcow, N.N.
  Obruczew, A. Hercen, N.P. Ogariow, M.A. Bakunin, jej przywódcy, wśród których
  tylko Nikołaj Utin był Żydem. Rozwijał się ruch narodnicki, o ideologii
  socjalistycznej, którego ideologami byli Hercen i Czernyszewski, także P.Ł.
  Ławrow i P.N. Tkaczow. Działalność komunistyczną prowadzili Rosalia Bogard,
  Meir Mołodecki, Władimir Jochelson, Grigorij Abramowicz Perets. W 1876
  powstała masowa organizacja narodników Ziemla i Wola (druga). W niej już
  czołową postacią był Mark Andriejewicz Natanson (Bobrow) 1850-1919, poza tym
  Dmitrij Klemenc, Osip Wsiljewicz Aptekman 1849-1926 i Aaron Zundelewicz.
  Wewnętrzne konflikty dotyczące działań terrorystycznych spowodowały rozpad
  ruchu na Wolność Ludu (Narodna Wola) z programem terroru indywidualnego (na
  czele jego zwolenników stał Lew Tichomirow) i Czarny Podział (Czornyj
  Pieredieł) jemu przeciwny. Do Komitetu Wykonawczego Wolnści Ludu należała
  m.in. Wiera N. Finger. Działaczka ta, wraz z Hesią Helfmann, zorganizowała
  udany zamach na życie cara Aleksandra II, dokonany przez Polaka
  Hryniewieckiego. Wyrazem terroru obcej mniejszości był Grigorij Dawidowicz
  Goldenberg, który zabił w 1879 księcia Kropotkina. Czarnym Podziałem
  kierowali Gieorgij Plechanow (ros), Pawieł Borysowicz Akselrod i Wiera
  Iwanowna Zasulicz 1849-1919, która po 1903 została liderką mienszewików. Po
  zamachu na cara ruch narodnicki został zlikwidowany, przestała istnieć
  Wolność Ludu. Na początku lat osiemdziesiątych wielu członków Czarnego
  Podziału wyemigrowało do Szwajcarii. W 1883 Plechanow, Akselrod, Zasulicz i
  Lew Grigorijewicz Deich 1855-1941 założyli pierwszą "rosyjską" organizację
  marksistowską Wyzwolenie Pracy (Oswobożdienije Truda), która miała na celu
  propagowanie marksizmu w Rosji, m.in. przez tłumaczenie i kolportaż prac
  komunistycznych. W 1894 z ich inicjatywy powstał Związek Rosyjskich
  Socjaldemokratów za Granicą. Plechanow był przywódcą Wyzwolenia Pracy do
  1901. Jego uczniem został Władimir Iljicz Lenin (Blank), potem przeciwnik
  Plechanowa, który przybył do Szwajcarii w 1895 i spotkał się z członkami
  Wyzwolenia Pracy. Wrócił do Rosji z Julijem Martowem (Cederbaumem). W 1895 w
  Petersburgu stworzył nielegalny Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej
  (Sojuz Bor'by za Oswobożdienije Raboczego Klassa) zalążek partii
  komunistycznej. W grudniu 1895 większość przywódców aresztowano. Głównymi
  działaczami, prócz Lenina, byli Julij Martow 1873-1923, Gleb Maksymilianowicz
  Krzyżanowski, Nadieżda Krupska, P. Zaporożec, , A.N. Potriesow (ros), S.I.
  Radczenko (ros). W lutym 1897 Lenin został zesłany na Syberię. Polityczni
  zesłańcy, w przeciwieństwie do kryminalnych, nie byli tam więzieni, co
  więcej, dostawali od państwa zapomogę i mogli podjąć pracę. Lenin, Martow i
  Potriesow w okresie tym stworzyli plan połączenia marksistów w jeden ruch i
  wydawania gazety. W 1898 na I zjeździe w Mińsku utworzona została
  Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, w skład której wszedł ZWoWKR
  Lenina, grupa "Gazety Robotniczej" z Kijowa i etnicznie żydowski Bund -
  Ogólny Żydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Rosji i w Polsce. W lutym
  1900 Lenin, Krupska i Martow opuścili Rosję i wyjechali do Szwajcarii, gdzie
  przyłączyli się do członków Wyzwolenia Pracy. W grudniu zaczęła
  wychodzić "Iskra". W redakcji pracowali Lenin, Martow, Zasulicz, Akselrod,
  Lew Trocki (Bronstein), Krupska, Plechanow i Potriesow. Dodatkowo w gazecie
  pisywali inni Żydzi: Parwus (Izrael Łazarewicz Gelfand) i Róża Luksemburg.
  Wydawcą innej komunistycznej gazety, "Sprawa Robotników" ("Raboczoje Dieło"),
  był Fedor Iljicz Dan (Gurwich) 1871-1947. Na emigracji przebywały setki
  żydowskich komunistów, którzy uciekali przed aresztowaniami w Rosji.
  Burżuazyjne pochodzenie społeczne i zasobne portfele pozwalały im na
  podróżowanie po całej Europie i prowadzenie kosztownej działalności. Za
  typowy przykład może posłużyć jedna z czołowych postaci ruchu - Dawid Szub.

  II. II Zjazd SDPRR 1903 w Brukseli
  Jego celem było doprowadzenie do zjednoczenia wszystkich marksistów, czego
  nie udało się dotąd dokonać. Wśród delegatów tylko czterech było kiedyś
  robotnikami, reszta składała się w większości z wykształconych żydowskich
  inteligentów i drobnomieszczan. Byli nimi m.in. Martow (Cederbaum), Trocki
  (Bronstein), Dan (Gurwicz), Martynow (Pikker), Liber (Goldmann), Abramowicz
  (Rein), Goriew (Goldmann) - potem mienszewicy, oraz Borodin (Gruzenberg),
  Frumkin, Hanecki (Fuerstenberg), Jaroslawski (Gubelmann), Kamieniew
  (Rosenfeld), Łasewicz, Litwinow (Finkelstein), Liadow (Mandelstamm), Zinowiew
  (Apfelbaum), Sokolnikow (Brilliant), Swierdłow (Ginzburg) i Lenin (Blank) -
  potem bolszewicy. Swą reprezentację przysłały grupy założycielskie z 1898r.
  oraz SDKPiL Róży Luksemburg. Zjazd został przerwany przez belgijską policję i
  musiał przenieść się do Londynu. Efektem zjazdu był rozłam w partii na
  bolszewików Lenina i mienszewików Martowa, Dana i Akselroda. Koncepcje Lenina
  (dyktatura proletariatu, powstanie zbrojne, centralizm demokratyczny,
  dyscyplina partyjna, oparcie na robotnikach) zaakceptowała większość
  delegatów po opuszczeniu zjazdu przez żydowskich komunistów z Bundu (chcieli
  partii federacyjnej) i SDKPiL (sprzeciw wobec leninowskiej koncepcji
  narodowościowej). Odłamy te nie należały do żadnej frakcji, potem poparły
  bolszewików.

  III. Terror
  Za metodę walki z Rosją niektórzy rewolucjoniści wybrali terror. Należeli do
  nich m.in. bolszewik Urinson, Nikołaj Ernestowicz Bauman 1873-1905, Derental -
  morderca z bandy Sawinkowa, Naumow (Purkin), Trauberg, Aleksandr Iljicz
  Ulianow (Blank) 1866-1887. Na przełomie 1901 i 1902 utworzona została partia
  socjalistów-rewolucjonistów, czyli eserowców, kierowana m.in. przez
  Aleksandra Fiodorowicza Kiereńskiego (Adlera) i Michaiła Rafaiłowicza Gotza
  1866-1906. Powstała z organizacji narodnickich. Organizacja Bojowa eserowców
  kierowana była kolejno przez Grigorija Andriejewicza Herszuniego 1870-1908,
  Jewno Fiszelewicza Azefa i Borisa Wiktorowicza Sawinkowa (Ropszyna) 1879-
  1925. Zamordowano wysokich funkcjonariuszy caratu: Karpowicz ministra
  szkolnictwa Bogolepowa (1901), ministra spraw wewnętrznych Sipiagina (1902),
  gubernatora Ufy Bogdanowicza (1903), Sazonow minista spraw wewnętrznych Von
  Pleve (1904), generała Dubrasowa (1906), ponadto księcia Sergiusza
  Aleksandrowicza (1905). Żydowscy mordercy dokonali również zamachów na
  premiera Loris-Melikowa w 1901 (Młodicki) i gubernatora wileńskiego w 1902
  (Hirsz). Także żydowscy bundowcy nie próżnowali. Podczas rewolty w Odessie w
  1904, Stillman zamordował szefa miejscowej Policji.

  Edytor zaawansowany
  • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 13.06.04, 14:35
   cz.2
   IV. Rewolucja 1905 i jej konsekwencje
   W Rosji narastały wysiłki rewolucjonistów takiej kategorii jak Jakob
   Zalmanowicz Itkin, Pergament, Ratner, Finkelstein, Grigorij Izaakowicz
   Czudnowski 1890-1918, Abel Szmerling (Lejba Girszew), Moisiej Lurie, A.I.
   Sammer, Iwan Samuelowicz Kadomcew 1884-1918, Michaił Samuelowicz Kadomcew 1886-
   1918, Erazm Samuelowicz Kadomcew 1881-1965, Semen Michajłowicz Nahamkes
   (Nahimson) 1885-1918 - organizator żydowskich band w latach rewolucji 1905
   roku, czy B.L. Edelman. Na początku 1905 Rosja poniosła klęskę w wojnie z
   Japonią, co spowodowało w kraju stan wrzenia. W dniu 22 stycznia doszło do
   wydarzenia początkującego rewolucję. Rząd carski, zwalczając już wcześniej
   żydowskich komunistów, zalegalizował związki zawodowe, do których nie mieli oni
   wstępu. Po upadku Fortu Artura w zakładach Putiłowa wynikł konflikt między
   kierownictwem a załogą. Przywódca związkowy, pop Gapon, zdecydował oddać spór w
   ręce cara. Pokojowa manifestacja robotników szła pod pałac z petycją
   (zawierającą też postulaty polityczne), śpiewając pieśni religijne, niosąc
   ikony i sztandary wyrażające wierność carowi. Przy bramach policja i wojsko
   zastrzeliły ok. 1000 osób. Mikołaja II nie było wtedy w Petersburgu, jednak
   propaganda komunistyczna oskarżyła go o masakrę. Rosję zalała fala strajków i
   wystąpień. Eserowcy zintensyfikowali zamachy na funkcjonariuszy. Mienszewicy i
   bolszewicy organizowali Rady Delegatów Robotniczych i Chłopskich. Bolszewicy
   pod wodzą Lenina wszczynali powstania zbrojne, z których największe wybuchło w
   Moskwie w grudniu 1905. Utworzono Rewolucyjną Radę Petersburga (w większości
   mienszewicy), która uznała się za rząd. 9 grudnia na jej czele stanął Lew
   Trocki (wtedy jeszcze mienszewik), jednak po kilku dniach został aresztowany
   wraz z 300 członkami. Wówczas kierownictwo komitetu wykonawczego rady objął
   Parwus, organizator powstania w Moskwie i Petersburgu. W okresie rewolucji
   pogłębiły się różnice między mienszewikami a bolszewikami. Ci pierwsi rewolucję
   chcieli oprzeć na burżuazji, drudzy na robotnikach i chłopstwie. Po zdławieniu
   rewolucji Rosja stała się monarchią konstytucyjną. Premier Piotr Stołypin
   przeprowadził reformę rolną (prawo nabywania ziemi dla chłopów, nadał im prawa
   cywilne, ułatwienia w kupnie ziemi dzięki pożyczkom rządowym). Został
   zamordowany we wrześniu 1911r przez Mordechaja Herszowicza Bogrowa 1887-1911.
   Jego dalsze reformy wprowadzono pośmiertnie (ubezpieczenia zdrowotne, system
   szkół publicznych).

   V. Okres do rewolucji lutowej
   W 1907 w Londynie odbył się piąty zjazd SDPRR, ostatni przed 1917. Wzięli w nim
   udział bolszewicy (99) kierowani przez Lenina, mienszewicy (89) kierownani
   przez Martowa i Dana, SDKPiL (44) kierowana przez Różę Luksemburg, Bund (55)
   kierowany przez Rafaela Abramowicza i M. Liebera (Goldmana) oraz łotewscy
   socjaldemokraci kierowani przez Daniszewskiego (Hermana). Wśród 312 delegatów
   było 116 robotników. Oprócz wymienionych przybyli Plechanow, Akselrod, Deich,
   Zasulicz, Trocki, Zinowiew (Apfelbaum), Kamieniew (Rozenfeld) i jeszcze
   niewiele znaczący Stalin. Ostatnia trójka odegra olbrzymią rolę w przyszłośći.
   Jesienią 1908 bolszewicy rozpoczęli wydawanie pisma "Proletariat" w składzie:
   Lenin, Zinowiew, Kamieniew, Dubrowiński, natomiast mienszewickim organem
   został "Głos Socjaldemokracji", redagowany przez Plechanowa, Akselroda,
   Martowa, Dana, Martynowa (Pikiela). Trocki wydawał "Wiedeńską Prawdę". Już rok
   później wykształciła się "trojka" bolszewików złożona z Lenina, Zinowiewa i
   Kamieniewa. Stanie się najściślejszym przywództwem ruchu i przetrwa do śmierci
   wodza rewolucji w 1924. W styczniu 1910 nastąpiło spotkanie dziewiętnastu
   przywódców partii na plenum Komitetu Centralnego. Podjęto próby porozumienia
   się dwóch frakcji. Gazeta "Socjaldemokracja", redagowana przez Lenina,
   Zinowiewa, Martowa i Dana została centralnym organem partii. Na VI
   Ogólnorosyjskiej Konferencji SDPRR w Pradze w 1912 następuje jednak ostateczny
   rozłam. Skrzydło leninowskie przyjmuje nazwę SDPRR (bolszewików). W 1911 Lenin,
   Zinowiew i Kamieniew wyjechali do Francji, gdzie w małej wiosce Longuejumeaux
   pod Paryżem zorganizowali szkołę agentów komunistycznych, wysyłanych do pracy w
   Rosji. Powstał tu plan przejęcia kontroli nad partią na konferencji w Pradze,
   co doprowadziło do wykluczenia mienszewików. W bolszewickiej szkole nauczali
   też: Jurij Stekłow (Nahamkes), Riazanow (Goldendach), Dawidson, Rappoport. W
   1913 Lenin przeniósł się do Galicji, gdzie w sierpniu zorganizował konferencję
   dla przywódców partyjnych. Po wybuchu wojny został na krótko aresztowany, po
   czym pozwolono mu wyjechać do Szwajcarii. Uznał on wojnę za imperialistyczną i
   nakreślił wizję przekształcenia tej wojny w wojnę domową i rewolucyjną
   (konferencje w Zimmerwaldzie 1915 i Kientalu 1916). Powstała też
   koncepcja "słabego ogniwa" w obozie imperialistycznym, gdzie można
   przeprowadzić rewolucję. Rosja w miarę wojny pogrążała się w kryzysie, ponosząc
   milionowe ofiary. W kraju narastał chaos, wykorzystany potem przez garstkę
   zawodowych komunistów.
   VI. Podsumowanie
   Nie jest celem tego krótkiego wstępu wskazanie wszystkich Żydów prowadzących
   działalność rewolucyjną (stan wiedzy na to nie pozwala), lecz tylko tych
   najważniejszych. Nie jest też celem dokładny i szczególowy opis historyczny
   wydarzeń, ogólnie dostępny dla zainteresowanych, lecz tylko nakreślenie
   zamilczanej roli tej grupy. Informacje na temat działań przed 1917
   poszczególnych komunistów zawarte są w ich notach biograficznych, jeżeli je
   posiadają.

   Wypada jeszcze zwrócić uwagę na położenie ludności żydowskiej w Europie
   Środkowo-Wschodniej. Przez 900 lat państwa i narody tej części Europy
   bezmyślnie i naiwnie zezwalały na napływ Żydów usuwanych z krajów Zachodu ze
   względu na swój wrogi, nienawistny stosunek do tamtejszych społeczeństw i
   chrześcijaństwa (zobacz Szowinizm i rasizm Talmudu) oraz niezwykle negatywne
   doświadczenia we współżyciu. Wystarczy wspomnieć przymusową emigrację Żydów z
   Hiszpanii przeprowadoną przez żydowskiego neofitę, Tomasza de Torquemadę, który
   pełnił funkcję Wielkiego Inkwizytora Kastylii i Aragonii i z autopsji znał
   treści judaizmu i praktykę życia swych ziomków. Znaleźli oni schronienie i
   niezwykle dogodne warunki we wschodniej części naszego kontynentu. Trudno
   naprawdę zrozumieć, jak mogło dojść do sytuacji, gdzie ludność napływowa
   posiadała przywileje (nadawane przez władców), o których chłopi autochtoni
   mogli tylko marzyć. W krajach tych wystąpiło katastrofalne zjawisko
   zdominowania przez obcą ludność handlu i pośrednictwa. Nie wykształciło się,
   jak na Zachodzie, propaństwowe i narodowe mieszczaństwo będące motorem rozwoju
   gospodarczego i dobrobytu, mogące stanowić równowagę dla szlachty. Ludność
   żydowska dominowała w miastach, na wsi, prócz zajęć handlowych, nie
   występowała. Klinicznym przykładem takiego chorego państwa była Polska, o
   której mawiano "paradis Judeorum" ("raj Żydów"). Stanowiła największe skupisko
   Żydów na świecie. Po upadku większość z nich znalazła się w obrębie Cesarstwa
   Rosyjskiego. Państwo broniło się przed zdominowaniem przez ustalenie obszaru
   osiedlenia, poza którym Żydom nie wolno było zamieszkiwać. Wdrożono program
   asymilacji, m.in. udostępniając im publiczne szkoły, na co ogrom Rosjan (85%
   żyło na wsi) nie mógł sobie pozwolić. W 1914 tylko 55% rdzennej ludności
   Cesarstwa mogło uczęszczać do szkół. Żydzi stanowili najlepiej wykształconą
   warstwę w kraju. W drugiej połowie XIX w. carat zezwolił wykształconym Zydom na
   zajmowanie się dowolnym zawodem i osiedlanie się na całym terytorium.
   Doprowadziło to do tego, iż na ośmiu w wolnych zawodach było ich siedmiu. Bunt
   przeciwko ograniczeniom chroniącym Rosjan doprowadził do wspomnianego zabójstwa
   cara Aleksandra II, co spowodowało reakcję przeciwko żydowskiemu szowinizmowi.
   Ogranicz
   • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 13.06.04, 14:38
    cz.3
    ich dominację w gospodarce, wprowadzono proporcjonalność liczby Żydów w
    szkołach w stosunku do ich ogólnej liczby, by umożliwić naukę ludności
    Cesarstwa. Chciano rozładować napięcia wynikające z nikczemnych praktyk
    ekonomicznych Żydów i odwetu Rosjan w postaci rabunków i zamieszek
    antyżydowskich. Posunięcia caratu wzbudziły jeszcze większą niż dotąd nienawiść
    intruzów. Zaczęły zdobywać popularność dwie ideologie: komunizm Marksa i
    syjonizm Teodora Herzla, niemieckich Żydów. W 1914, wg Uniwersalnej
    Encyklopedii Żydowskiej, w Rosji mieszkało niecałe siedem milionów Żydów,
    stanowiących 4,2% ludności, przy czym główne skupisko na terenach rozbiorów
    Polski.
    • Gość: wszystkojednokto IP: *.chello.pl 13.06.04, 19:02
     I tak Gaalu historia puściła do nas perskie oko
     Rosja,główny zaborca ,wróg i ciemięzyciel 2/3 terytorium
     I Rzeczpospolitej,musiała zagarnąć te ziemie z tzw.dobrodziejstwem inwentarza
     tzn polskimi Żydami, a ci po latach odpłacili jej rewolucją,po której do dziś
     liże rany.
     Czyli sprawiedliwości stało się zadość
     :-)
    • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 13.06.04, 23:34
     CO TY NA TO, ZE TWOJ NASTEPNY WATEK BEDZIE: GAAL I ZYDZI...
     • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 13.06.04, 23:45
      Myślę, że ciekawszy byłby - "Mój ojcie a żydzi z UB"
      • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 13.06.04, 23:50
       Znowu "zjadłem" jedna literę - poprawnie "Mój ojciec a żydzi z UB"
       • Gość: ABE IP: *.directories.co.nz / *.directories.co.nz 14.06.04, 00:07
        Jest w tym wszystkim pewna historyczna prawidlowosc: gdziekolwiek chodzi o
        zdobycie czegos przemoca, sila i przelewem krwi, nielegalnie i bez poszanowania
        naturalnego biegu historii, zawsze stoja za tym Zydzi.
        Tak juz na nich klatwa wisi.
        1. Przesladowania chrzescjan - Zydzi
        2. wypaczaenia Swietej Inkwizycji - Zydzi
        3. Rewolucja francuska - Zydzi
        4. Katastrofa powstania styczniowego - Zydzi
        4. Rewolucja bolszewicka - Zydzi
        5. Wszystkie konflikty na Bliskim Wschodzi od conajmniej 1920 - Zydzi
        6. Neoconserwatyzm w USA, atak na Irak etc - Zydzi.
        The reason for all that is pretty straightforward - Jews have no legitimate
        claims to anything so all they can ever put their hands on must be acquired by
        deceit and violence.
        • Gość: Oozie IP: *.handelsbanken.se 14.06.04, 11:14
         Gość portalu: ABE napisał(a):

         > 1. Przesladowania chrzescjan - Zydzi
         > 2. wypaczaenia Swietej Inkwizycji - Zydzi
         > 3. Rewolucja francuska - Zydzi
         > 4. Katastrofa powstania styczniowego - Zydzi
         > 4. Rewolucja bolszewicka - Zydzi
         > 5. Wszystkie konflikty na Bliskim Wschodzi od conajmniej 1920 - Zydzi
         > 6. Neoconserwatyzm w USA, atak na Irak etc - Zydzi.

         ...
         20156. Gradobicie - Żydzi
         20157. Sraczka u kota - Żydzi
         20158. Mleko skwaśniało - Żydzi (szczali do mleka jak nic)
         20159. Podłoga skrzypi - Żydzi
         ....
         itepe, itede, itepe.../cyt. z A.Osiecka - tyż Żydówa/
       • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 14.06.04, 08:24
        NO, JA PRZECIEZ WIEM, ZE BEZ ZYDA TWOJE ZYCIE NIE JEST ZYCIEM...
        • Gość: dana33 IP: *.bb.netvision.net.il 14.06.04, 08:28
         :)
        • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 11:49
         Mówisz cyt. "bez żyda twoje życie nie jest życiem"... Coś w tym jest, mój
         ojciec opowiadał mi, jak jeden z przesłuchujących go żydów z UB łamiąc mu kości
         coś podobnego mówił.
         • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 14.06.04, 21:50
          IMPROWIZACJA, IMPROWIZACJA... TO ZE PRZERABIASZ MOJE SLOWA NA PARAFRAZE NIE
          ZNACZY, ZE TY OSOBISCIE, JUZ URODZONY DZIESIEC LAT PO WOJNIE I NIE WIDZIALES
          ZYDA NA WLASNE OCZY, MOZESZ ZYC BEZ TAKIEGO. JA NIE DAWNO TEMU POWIEDZIALEM
          TITUSOWI, ZE GO CZYTAM TYLKO DLATEGO, JAK SIE TO MOWI W WOJSKOWYM
          ZARGONIE, "POZNAJ SWEGO WROGA". CZY TY CHCESZ ZA WSZELKA CENE ZEBYM CIE CZYTAL
          WLASNIE Z TEJ SAMEJ PRZYCZYNY?
          • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 22:26
           Próbujesz wniknąć w motywację drugiej osoby układając jej poglądy według
           własnych ocen? - to niedorzeczność. Nie znasz mnie, mojej rodziny, historii.
           Nie masz prawa wgłębiać się w jej wspomnienia i oceniać co mi wolno uznawać za
           ważne a co za nie ważne. Pamięć moich bliskich jest również moją pamięcią. A
           położenie w jakim znalazłem się za dzieciństwa wynikało również i z tego, kim
           oni są i kim byli moi bliscy i co zaznali. Tego nie można zapomnieć, bo to
           oznaczyłoby wyrzeczenie się samego siebie. Jakże złą rolę odegrali w tym twoi
           ziomkowie. Potrafisz cofnąć łzy mojej mamy, okaleczenie ojca? Nie wspominam o
           okradzeniu naszej rodziny, bo rzeczy materialne są ulotne i zawsze można je na
           nowo stworzyć.
           • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 14.06.04, 23:48
            MY NADAJEMY NA ROZNYCH FALACH I TO JEST JASNE, ALE COS MI SIE WYDAJE, ZE
            ZACZYNASZ ZDEJMOWAC SWOJE WSPOMNIANE KIEDYS REKAWICZKI. STAD TWOJ NIEOPANOWANY
            TON. CZY PRZEZ JEDNEGO ZYDA UBEKA - I TAKI MOGL TEZ LAMAC KOSCI TAK SAMO SWOIM
            RODAKOM - TY PISZESZ "AKT OSKARZENIA" WSZYSTKIM ZYDOM W DZIEWIETNASTYM I
            DWUDZIESTYM WIEKU? A TY SIE ZLOSCISZ GDY KTOS MOWI COS O OBSESJI?...
            • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 00:21
             Oskarze gdybym stosował zbiorowa odpowiedzialność to nie rozmawiałbym z tobą.
             Jeśli nie podoba ci się to co piszę, masz obiekcje do podawanych faktów, dat,
             opisów wydarzeń etc. to obal je. Powiedz, że podane fakty są nieprawdziwe bo w
             rzeczywistości było tak i tak i przedstaw swoją wersję/argumenty. Punkt po
             punkcie. Dopóki tego nie uczynisz nie dyskutujesz na temat... Miast rozmowy o
             temacie wątku czynisz refleksje o swoim narodzie, antysemityzmie etc. -
             wszystko inne jest dla ciebie nieważne. Dlaczego? Czy to jest ucieczka
             przed "własną" odpowiedzialnością czy poczucie własnej "wyjątkowości" a
             marności innych? Mnie nie interesuje tragedia twoich bo moi (w tym bliscy)
             również przechodzili tragedię, a w tym za przyczyną twojego świata i twoich
             ziomków. Tego nie można zapomnieć i nic nie jest w stanie usprawiedliwić. Przy
             czym daleki jestem od ujmowania tego w kategoriach zbiorowej odpowiedzialności.
             Ale nie ma zapomnienia i nie ma "białych plam".

             PS
             To nie był jeden Żyd - to jest długa lista.
             • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 15.06.04, 09:19
              REFLEKSJE O SWOIM NARODZIE I O ANTYSEMITYZMIE TO RZECZ ZUPELNIE NATURALNA DLA
              ZYDA (DUMNEGO ZYDA). NATOMIAST NIE JEST RZECZA NATURALNA GDY POLAK ROBI
              SYSTEMATYCZNIE DEMONIZACJE INNEGO NARODU. I TO WLASNIE ROBICIE, TY I TYTUS, NA
              ZMIANE, CHOC TEN OSTATNI PALI JEDNOCZESNIE NA ZYDOW Z DIASPORY I Z IZRAELA, A
              TY KONCETRUJESZ SIE SZCZEGOLNIE NA ROSYJSKICH I POLSKICH ZYDACH WSZYSTKICH
              POKOLEN. TAK, TO JEST JASNE I TENDECYJNE. CO MI PRZESZKADZA, TO ZE TY SIE
              JESZCZE NIE PRZYZNAJESZ DO TEJ DEMONIZACJI CHOC W PRAKTYCE WYNAJELES SWOJE
              PIORO W USLUGACH CZEGOS CO SZESCIESIAT LAT TEMU DOPROWADZILO DO KATASTROFY.
              WIEM, ZE TROCHE PRZESADZAM CO DO PROPORCJI, ALE TEZ ZALAZKI SA SZKODLIWE,
              SZCZEGOLNIE DLA NOWEGO POKOLENIA, KTORE "NIE ZNALO JOZEFA"...
              • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 13:27
               Masz "ciekawe" podejście do historii. Sami na każdym kroku przypominacie zło
               wam wyrządzone ale do białej gorączki doprowadza was przypominanie zła przez
               was wyrządzanego innym (m.in. Polakom, Rosjanom). Chcecie wybiórczej historii -
               pamięć tylko o waszej tragedii - a przypominanie waszego zła kneblujecie
               łatką "antysemityzm", cisza bo wywołacie "pogromy"...
               Właśnie taka wizja świata może przynieś wam nowe kłopoty - bo to o czym się nie
               mówi lub nie pisze powraca w formie gniewu i powszechnej niechęci.
               • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 15.06.04, 23:43
                NA OGOL NIE LUBIE SIE PRZYKLEIC DO INNYCH POSTOW, ALE TYM RAZEM WYJATKOWO TO
                ZROBIE. TEN OSTATNI POST PANA-SCANA NADAJE SIE W SAM RAZ DLA CIEBIE. WIDAC, ZE
                RZESKIE PIORO MOZE CZASAMI POWIEDZIEC JEDNYM ZDANIEM CO TACY JAK JA PISZA W
                OBFITYCH POSTACH. ALE CO, TEZ ON DOSTAJE JAKO ODPOWIEDZ LISTE ZYDOW W
                BOLSZEWICKIEJ ADMINISTRACJI... CZY TY TEZ ROBISZ STATYSTYKE ILE ZYDOW ZOSTALO
                TAM PO STALINOWSKICH CZYSTKACH?
                • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 00:09
                 Temat wątku "Komunizm a Żydzi" i na ile potrafiłem starałem się opisać (i
                 cytowałem) dokładnie początki bolszewizmu w Rosji. Oczekiwałbym dyskusji na
                 temat i do rzeczy.
                 A przy okazji przypomnę swoje słowa cyt."Sami na każdym kroku przypominacie zło
                 wam wyrządzone ale do białej gorączki doprowadza was przypominanie zła przez
                 was wyrządzanego innym (m.in. Polakom, Rosjanom). Chcecie wybiórczej historii -
                 pamięć tylko o waszej tragedii - a przypominanie waszego zła kneblujecie
                 łatką "antysemityzm", cisza bo wywołacie "pogromy"..."


                 • Gość: AS IP: *.204.39-62.rev.gaoland.net 16.06.04, 00:39
                  Gaal, ty robisz dokladnie to samo.

                  Dlaczego mamy sie identyfikowac z ludzmi, ktorzy odeszli od judaizmu dla idei
                  komunistycznej, ktora z judaizmem nie ma nic wspolnego (w wielu wypadkach
                  przyjeli chrzest, co oznacza kompletne odciecie sie od korzeni).

                  Dlaczego unikasz tematu udzialu komunistow chrzescijan i ochrzczonych?

                  Tepimy nazistow za to co zrobili a nie za to, ze byli chrzescijanami.

                  Winnych nalezy ukarac niezaleznie od tego czy byli chrzescijanami, czy sie
                  wyparli chrzescijanstwa, czy byli zydami, czy odeszli od judaizmu, czy byli
                  prawoslawnymi, czy zagorzalymi ateistami. Argumenty pod tytulem "maz z drugiego
                  malzenstwa corki Stalina mial babke zydowke", sa po prostu smieszne i daja
                  wrazenie, ze naprawde cierpisz na obsesje na punkcie Zydow.
                  • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 01:03
                   Powiadasz cyt.:" Dlaczego mamy się identyfikować z ludźmi, którzy odeszli od
                   judaizmu dla idei komunistycznej, która z judaizmem nie ma nic wspólnego (w
                   wielu wypadkach przyjęli chrzest, co oznacza kompletne odcięcie się od
                   korzeni)."
                   Wiesz, że zawsze pozostali tym kim byli. Wcześniej czy później wracali do
                   korzeni. Czasami za życia, czasami w obliczu śmierci - tak jak np. Reinhard
                   Heydrich w czasie tych dziesięciu dni, kiedy umierał od ran żadnych mu przez
                   patriotów czeskich, wyrażał żal... zdradził swój naród. A czasami nigdy nie
                   wyrzekli się własnych korzeni... Niektórzy mówią ponadto, iż komunizm to
                   umyślne dzieło Żydów dla gojów.
                   Pytasz się cyt.:" Dlaczego unikasz tematu udziału komunistów, chrześcijan i
                   ochrzczonych"? Odpowiadam - mnie to nie interesuje, mało wiem więc nie
                   zabieram głosu. Mówię na tematy które mnie interesują i coś tam wiem (czyli
                   m.in. historia Polski, Rosji, Rzeszy i jej mieszkańców, łącznie z
                   mniejszościami naród.).
                   I jeszcze jedno - naziści to nie byli chrześcijanie. A. Hitler był owładnięty
                   pasją stworzenia nowej religii łącząc okultyzm z mitami starogermańskimi.


                  • Gość: sp;lit IP: *.nas27.tukwila2.wa.us.da.qwest.net 16.06.04, 21:33
                   A z tymi sie identyfikujesz ? Dla przykladu drobna garstka ,...

                   Albert Einstein , Edward Teller , Carl Sagan , Bobby Fischer , Isaac Asimov ,
                   Franz Kafka , Leonard Bernstein , Anton Rubinstein , Jacques Offenbach , Felix
                   Mendelssohn , Benny Goodman , Andre Citroen , Milton Friedmann etc, etc

                   uklony

                   ===============================================================================

                   Dlaczego mamy sie identyfikowac z ludzmi, ktorzy odeszli od judaizmu dla idei
                   komunistycznej, ktora z judaizmem nie ma nic wspolnego (w wielu wypadkach
                   przyjeli chrzest, co oznacza kompletne odciecie sie od korzeni).
                 • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 16.06.04, 17:39
                  AHA, TERAZ CYTUJESZ JUZ SAM SIEBIE... NIEUMECZALNY GAALU, NIE MYSL ZE TY
                  WYNALAZLES KOLO (NO, TO ZYDOWSKIE...)JUZ W DRUGIEJ POLO0WIE XIX WIEKU,WEDLUG
                  SWIETNEGO ARTYKULU PANI AGNIESZKI FRIEDRICH W CZERWCOWYM NUMERZE MIDRASZU (NR.6
                  (86), POD TYTULEM "JAK ANTYSEMITYZM SPRZED STULECIA WPLYWA NA WSPOLCZESNE
                  DYSKUSJE W INTERNECIE?" RYWALOWALI MIEDZY SOBA W NIENAISCI DO ZYDOW TACY JAK
                  TEODOR JESKE-CHOINSKI, LUDWK POPLAWSKI I REDAKTOR ANTYSEMICKIEGO PISMA "ROLA".
                  TEN OSTATNI PISAL JUZ WTEDY O ZYDOWSKICH SPISKACH, O "INTRYDZE SEMICKO-
                  FINANSOWEJ"I ZYDOWSKIEGO WPLYWU NA PRASE. "TO MIALO WYWOLAC WRAZENIE
                  WSZECHOGARNIAJACEJ ZYDOWSKIEJ OPRESJI". ZNAJOME?... JAK MOZNA BYLO ZROZUMIEC Z
                  TYTULU ARTYKULU, AUTORKA PRZECHODZI STOPNIOWO DO CHARAKTERU DYSKUSJI NA
                  FORUM. "WIELE Z WYMIENIONYCH POWYZEJ CECH CHARAKTERYZYJACYCH STRATEGIE
                  STOSOWANA PRZEZ PISMO JELENSKIEGO W WALCE Z IDEOWYMI WROGAMI, W TYM PRZEDE
                  WSZYSTKIM Z ZYDAMI, POWRACA W DYSKUSJACH PROWADZONYCH OBECNIE NA FORUM
                  INTERNETU", PISZE PANI FRIEDRICH I NAWET CYTUJE PARE ANTYSEMICKICH FORUMOWYCH
                  POSTOW.

                  A WIEC, CIAGLOSC MUSI BYC ZA WSZELKA CENE! (SLOWA MOJE).

                  WROCE NA CHWILE DO ARTYKULU PANI FRIEDRICH (CYTATA Z FORMULY KONSTANTEGO A.
                  JELENSKIEGO. NIE TEGO REDAKTORA PISMA "ROLA": "POLACY NIE WYSTEPOWALI PRZECIWKO
                  ZYDOM "DLATEGO ZE SA ZYDAMI", ALE DLATEGO ZE ZYDZI SA BRUDNI, CHCIWI, KLAMIA,
                  MAJA PEJSY, MOWIA ZARGONEM, NIE CHCA SIE ASYMILOWAC, A TAKZE DLATEGO, ZE SIE
                  ASYMILUJA, PRZESTAJA MOWIC ZARGONEM, SA ELEGANCKO UBRANI, CHCA BYC POLAKAMI.
                  DLATEGO, ZE SA NIEKULTURALNI I DLATEGO, ZE SA ZA BARDZO KULTURALNI. DLATEGO, ZE
                  SA PRZESADNI, ZACOFANI I CIEMNI, I LATEGO, ZE SA PIEKIELNIE ZDOLNI, POSTEPOWI I
                  AMBITNI. DLATEGO, ZE MAJA DLUGIE GARBATE NOSY I DLATEGO, ZE NIERAZ NIE MOZNA
                  ICH ODROZNIC OD "CZYSTYCH POLAKOW". DLATEGO, ZE UKRZYZOWALI CHRYSTUSA, ZE
                  PRAKTYKUJA UBOJ RYTUALNY I SLECZA NAD TALMUDEM, I DLATEGO, ZE WZGARDZILI WLASNA
                  RELIGIA I SA ATEISTAMI. DLATEGO, ZE SA CHUDERLAWI, CHOROWICI, WRODZONE OFERMY I
                  OFIARY, I DLATEGO, ZE SA WYSPORTOWANI, MAJA BOJOWKI I "CHUCPE". DLATEGO, ZE SA
                  BANKIERAMI I KAPITALISTAMI, I DLATEGO, ZE SA KOMUNISTAMI I AGITATORAMI. W
                  ZADNYM WYPADKU DLATEGO, ZE SA ZYDAMI".

                  GDYBYS BYL JESZCZE ZDOLNY DO OBIEKTYWNEJ-WOLNEJ MYSLI, PROPNOWALBYM CI TROCHE
                  POMYSLEC O TYM CO JEST NAPISANE W TYM POSCIE.
                  • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 19:34
                   Przeczytałem uważnie twój post i nie znalałem żadnego odniesienia do tematu
                   wątku "Komunizm a Żydzi". Czy rzeczywiści nie masz nic do powiedzenia o roli
                   Żydów w niszczeniu Rosji i wprowadzeniu bolszewizmu?

                   Zawsze próbujesz sprowadzic dyskusje na pobocze - szczerze mówiąc nie podoba mi
                   się taka socjotechnika. Nie interesuję się mitami (o czyjeś wyjątkowości,
                   zmowie i prześladowaniach) wolę porozmawiac o ocenie faktów:
                   Znany francuski sowietolog A. Besançon pisał w grudniu 1986 r. na łamach
                   paryskiej „Kultury”, że spektakularny akces części narodu ży­dowskiego do ruchu
                   komunistycznego miał poważne skutki. Zwiększył jego siłę (...) udział Żydów
                   (...) mógł się wydawać decydujący w rozprzestrzenianiu kominternowskiego
                   komunizmu na cały świat. Zbrodniczy charakter tego ruchu dostarczał nowych i
                   potężnych argu­mentów antysemityzmowi (...). Oto u wejścia na scenę historii
                   Żydzi skompromitowali się udziałem w przedsięwzięciu destrukcyjnym..."

                   Izraelski historyk L. Rappaport w książce „Stalin War Against the Jews) pisał
                   jednoznacznie, że Żydzi dominowali w pierwszym leninowskim Biurze Politycznym
                   KC WKP/b. Znany austriacki sowietolog żydow­skiego pochodzenia Pál Lendvai
                   akcentował w książce „Antysemityzm bez Żydów”, że Żydzi w latach 1921-1922
                   stanowili większość w Biurze Politycznym partii bolszewickiej. Co najważniejsze
                   ludzie ci korzystali z masowego wsparcia ze strony ogromnej rzeszy komisarzy
                   żydow­skiego pochodzenia. W czerwcu 1929 r. zamieszczono w Warszawie na łamach
                   żydowskiego „Hajntu” jakże wymowny tekst prof. Borisa Bruc-kusa „Ludność
                   żydowska pod władzą sowiecką - judofobia w Rosji sowieckiej”. Profesor Bruckus
                   ubolewał nad groźbą niesłychanego wzrostu nastrojów antyżydowskich w Rosji, tak
                   wskazując na jego przyczyny: Po rewolucji październikowej ukazało się całe
                   mnóstwo żydow­skich młodzieńców-komunistów, których uczyniono komisarzami władzy
                   ko­munistycznej. Skąd się wzięli ci młodzi ludzie ? [24] Mniejsza część ich już
                   poprzednio była członkami partii komunistycz­nej, większa zaś ich część była
                   członkami żydowskich partii socjalistycz­nych, i po rewolucji październikowej w
                   części przerzuciła się do komuni­stów. Komuniści wówczas mieli nieograniczone
                   pełnomocnictwa nad ży­ciem i śmiercią ludności. Ci obcy ludzie byli całkowicie
                   obcy tłumowi rosyjskiemu, i rozumie się, że jak ich rosyjscy towarzysze, byli
                   oni tak samo - zarówno intelektualnie, jak i moralnie - nie przygotowani do
                   obchodzenia się należycie ze swoimi nieograniczonymi pełnomocnictwami...
                   Pierwsi prawie Żydzi, z których tłum rosyjski bliżej zapoznał się, byli właśnie
                   ci żydowscy młodzi komisa­rze... Wrażenie było straszne. Ono w pewnej mierze
                   potwierdziło to, co judofobi kiedyś pragnęli wmówić tłumowi rosyjskiemu".

                   Rozumiem że twoja ewentualna odpowiedz jak zwykle sprowadzi się do mówienia, to
                   wszystko jest...antysemityzmem i czy to jest uleczalne.
                   • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 16.06.04, 22:18
                    MOJA SOCJOTECHNIKA CI SIE NIE PODOBA? WIESZ DLACZEGO? BO TY SIE ZAKOCHALES W
                    SWOJA SOCJOTECHNIKE I NIE WIDZISZ NIC POZA SOBA. BYL SOBIE JAKIS CZESKI PISARZ,
                    U KTOREGO BOHATER POWIESCI, KOMENDANT MIASTA, TAK SIE PRZYZWYCZAIL SALUTOWAC,
                    ZE W KONCU ZACZAL SALUTOWAC SAM SOBIE...
                    • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 22:28
                     Temat wątku "Komunizm a Żydzi". Co tym powiesz?
                     Bardzo ciekawe są zapiski najwybitniejszego żydowskiego historyka w Rosji
                     Szymona Dubnowa. Reagując z najwyższym zaniepokojeniem na dominację środowisk
                     żydowskich w bolszewickim aparacie władzy, Dubnow pisał w swym dzienniku pod
                     datą 7 stycznia 1918 r.: Rewolu­cja utonęła w błocie niskich instynktów...
                     Kiedyś chyba wyjdziemy z epoki błota, epoki przejściowej, ale nigdy nam nie
                     wybaczą, że żydowscy spekulanci rewolucji wzięli udział w bolszewickim
                     terrorze. Żydowscy towarzysze i współpracownicy Lenina: Traccy, Uriccy,
                     zaćmiewają swego mistrza. Insty­tut Smolny po cichu nazywają Centrożydem.
                     Później o tem będą mówić gło­śno i antysemityzm i wszystkie warstwy rosyjskiego
                     społeczeństwa zapuści głębokie korzenie; w czasie publicznego wykładu 22 i 1918
                     r. Dubnow na próżno postulował, aby projektowany zjazd żydowski wyrzekł się
                     nowego despotyzmu bolszewickiego, który w przyszłości „wywoła pogromy, głównie
                     żydowskie”; podobne niepokoje żywili inni, bar­dziej dalekowzroczni Żydzi; rabin
                     Moskwy powiedział Trockiemu: Troccy robią rewolucje, rachunki płacą
                     Bronszteinowie. W. Churchill, skądinąd znany z filosemityzmu, przerażony tym,
                     co się działo w Rosji, napisał w londyńskim „Illustrated Sunday Herald” (8 n
                     1920 r.) w artykule „Syjonizm kontra bolszewizm”: spór o duszę narodu
                     żydowskiego, iż bolszewizm jest to złowieszczy (sinister) spisek międzyna­
                     rodowego żydostwa”: (...). W końcu owa banda wybitnych osobistości pod­ziemnego
                     światka wielkich miast Europy i Ameryki schwyciła naród rosyjski za kołtun na
                     łbie i stała się niekwestionowanymi panami tego olbrzymiego imperium.
                     • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 16.06.04, 23:01
                      CZY Z TEGO POSTU WYNIKA, ZE SIE TROCHE ZMECZYLES Z BUDOWY NIEKONCZACEJ SIE
                      PIRAMIDY ZYDOWSKICH BOLSZEWIKOW I TERAZ SZUKASZ Z SWIECA W REKU ZYDOWSKIEJ
                      SAMOKRYTIKI? JEST ICH PELNO I MOGE CI W TYM ZAOSZCZEDZIC ZMUDNE SZUKANIE
                      BIBLIOGRAFICZNE. CZESC Z NICH NAWET NIE LUBI ZYDOW. MOZE TAK SAMO JAK TY, A
                      MOZE I WIECEJ.
                      • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 23:34
                       A ja dalej w temacie niniejszego wątku "Komunizm a Żydzi"
                       Szczególnie dużo nienawiści do Żydów wzbudzała w Rosji so­wieckiej rola
                       odgrywana przez Żydów w kolejnych odmianach or­ganizacji sowieckiego terroru
                       (Czeka, GPU, NKWD). Według ży­dowskiego historyka S. Barona bezgranicznie
                       nieproporcjonalna liczba Żydów weszła do sowieckiej tajnej policji Czeka.
                       Według referowanych na łamach „Najwyższego Czasu!” z 24 czerwca 2000 r.,
                       przedstawio­nych w pierwszej obszernej monografii historii NKWD z lat 1934-1941,
                       jeszcze w 1934 r. Żydzi stanowili ponad 39 % wszystkich kie­rownictw NKWD,
                       wyprzedzając Rosjan i Ukraińców (36 % Łotyszy, Niemców i Polaków) razem 14 %.
                       Spośród bolszewików żydowskie­go pochodzenia wywodził się znany ze szczególnie
                       okrutnego terro­ru szef piotrogrodzkiej Czeka Mojżesz Salomonowicz Uricki.
                       Słynny pisarz polski, przez wiele lat prezes polskiego PEN-Clubu, Jan
                       Parandowski pisał w wydanej w kilka lat po bolszewickim przewrocie
                       książce „Bolszewizm i bolszewicy w Rosji”: Terrorem kierował Urickij, którego
                       nazywano Maratem bolszewizmu. Łączył z fanatyzmem Marata cynizm Kaliguli, chcąc
                       jakby wypróbować cierpliwość ludzką, jak się wy­stawia na próbę głodne i
                       katowane zwierzęta. Był uosobieniem tego ślepego, zaciekłego, bezmyślnego
                       terroru, który setki ludzi porywa na śmierć, śle na rozstrzelanie, pod osłoną
                       nocy przeprowadza z więzienia na miejsce egzeku­cji, a po tym topi je w
                       kanałach. Przechwalał się, że każe więzić i strzelać wszystkich, których chce i
                       nie otrzymuje na to zlecenia od nikogo. Był to okrutnik bezwzględny, który
                       potrzebował krwi cudzej, tak jak inni potrze­bują narkotyków, by się upić.
                       • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 23:41
                        Do najokrutniejszych katów bolszewickich pochodzenia żydowskie­go należał
                        sowiecki dowódca wojskowy komandarmłona E. Jakir. Wik­tor Suworow w wydanej w
                        Warszawie w 1988 r. w polskim przekładzie książce „Oczyszczenie” pokazał, jak
                        okrutnie Jakir pacyfikował w 1918 r. Odessę rękami tysięcy chińskich
                        najemników, którzy swoje ofiary sma­żyli w piecach okrętowych czy topili w
                        morzu, przywiązując im do szyi ciężary. Krzysztof Masłoń pisze w swej recenzji
                        z książki Suworowa (w „Rzeczpospolitej” z 27 stycznia 1999 r.), iż: Nie mają
                        racji ci - powiada Suworow - którzy nazywają Jakira hitlerowcem, to Hitler był
                        jakirowcem. Jed­nym z okrutniejszych katów żydowskiego pochodzenia był osławiony
                        Jaków Jurowski, który nadzorował okrutnym wymordowaniem rodziny carskiej i
                        związanej z nią służby w Jekaterinburgu. Szczególnym okru­cieństwem „wyróżnił
                        się” na Krymie w czasie wojny domowej w Rosji, były żydowski przywódca
                        Węgierskiej Republiki Rad Béla Kun (Koń). Według książki Zbigniewa
                        Krasonowskiego „Socjalizm, komunizm, anarchizm” (Warszawa 1936, s. 142): w maju
                        1928 r. „Journal de Geneue” podał informację byłego dyrektora Czerwonego Krzyża
                        (dr. Jerzego Ladygiańskiego), w której czytamy, że Bela Kuhn stracić kazał: w
                        Teodoziji 7500 osób, w Symferopolu - 12 000, w Sewastopolu przeszło 10 000, w
                        Kerczu 6000, w Jałcie przeszło 5000... Ogólną liczbę zamordowanych z rozkazu
                        Beli Kuhna na Krymie Rosjan i Tatarów obliczają na 60 do 70 tysięcy.
                       • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 23:46
                        Przypomne również za Aleksandrem Sołżenicynem („Ar­chipelag Gułag 1918-1956”, t.
                        3-4, wyd. „Pomost”, Warszawa 1988, s. 65), że cały ogromny system łagrów
                        Gułagów stworzył i nadzorował turecki Żyd Naftali Aronowicz Frenkel. Miał do
                        pomocy takich żydowskich „specjalistów” od terroru, jak naczelnik Gułagu Mate­
                        usz Berman i naczelnik Budowy Kanału Białomorskiego Łazarz Kagan.
                        Przewodniczący komisji partyjnej badającej zbrodnie stalinow­skie, były członek
                        Biura Politycznego KC PZPR Aleksander Jakowlew ujawnił, że na czele 11 spośród
                        12 istniejących w Sowietach kompleksów łagrów stali Żydzi (12 miński, kierowany
                        był przez Ormianina). Do bardziej znanych żydowskich współpracowników
                        sowieckiego aparatu terroru należeli m.in.: generał NKWD Leonid Reichman,
                        preparujący procesy moskiewskie, gen. NKWD Leonid Eitington, który z rozkazu
                        Berii zorganizował udany zamach na Trockiego, sędzia śledczy Lew Szejnin, prawa
                        ręka prokuratora Andrieja Wyszyńskiego - oskarżającego w wielkich procesach mo­
                        skiewskich 1936-1938, płk Lew Szwarcman, kat Baba i Meyerholda, szef misji NKWD
                        w „czerwonej Hiszpanii” Aleksander Orłow (Lech Feldbin), odpowiedzialny m.in.
                        za zamordowanie w więzieniu przywódcy POUM A. Nina, szef wydziału NKWD ds.
                        zadań spe­cjalnych Siergiej Spiegelglass.

                        Ambasador Izraela w Warszawie Szewach Weiss próbował kie­dyś zanegować potrzebę
                        przepraszania przez Żydów za zbrodnie Żydów-ubeków, etc., głosząc, że Żyd,
                        który staje się komunistą, przestaje jakoby być Żydem. Warto go wiec zapytać,
                        dlaczego tak się dzieje, że różni Żydzi komunistyczni kaci, byli KGB-owcy czy
                        ubecy, jak Salomon Morel, tak chętnie szukają schronienia dla siebie wła­śnie w
                        Izraelu. Czy to oznacza, że dopiero na starość znowu odkryli jakoś, że są
                        Żydami?
                        • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 17.06.04, 08:58
                         OJ BIEDNY GAAL, ZANUDZILES JUZ CALY FORUM... DZIWIE SIE, ZE FREDZIO JESZCZE Z
                         TOBA DYSKUTUJE. WNET WYMECZYSZ TEZ JEGO...
                         • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 17.06.04, 12:41
                          No proszę, jednak nasza "dyskusja" przynioła efekt. Własnie wyjaśniłes mi,
                          sami na każdym kroku przypominacie zło wam wyrządzone (holokaust) ale do białej
                          gorączki doprowadza was przypominanie zła przez was wyrządzanego innym (m.in.
                          Polakom, Rosjanom). Chcecie wybiórczej historii - pamięć tylko o waszej
                          tragedii - a przypominanie waszego zła kneblujecie łatką "antysemityzm"...

                          Może warto zastanowić się czy stosując analogię nie należaoby mówić, biedny
                          Wiesenthal, zanudził już cały świat. Dziwie się, są jeszcze ludzie z nim
                          dyskutujący, wnet i ich wymęczy... Biedni Żydzu, zanudzili cały świat
                          opowieścią o holokauście.
                          To tylko twoje słowa i logika, przestawiono tylko osoby i nacje...

                          A ja Gucia pouczma, może rzeczywiście to ja mylę się z wnioskamia a on ma
                          rację? - to wniosk z lektury twoich postów.

                         • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 17.06.04, 14:57
                          ZNOW TWOJ POST SKLADA SIE Z DWOCH KOMBINACJI: (1 CYTUJESZ SAM SIEBIE, JAKBYS
                          SIE BAL, ZE KTOS NIE ZDAZYL PRZECZYTAC. (2 PRZERABIASZ SLOWA INNYCH NA SWOJE
                          KOPYTO. CZY TO JAKAS NOWA KULTURA PISANIA (KULTURA - PAMIETASZ?...) CZY
                          STRACILES ZUPELNIE SWOJE HAMULCE? W KAZDYM RAZIE ZACZYNASZ BYC PATETYCZNY JAK
                          JAKIS STARZEC, KTORY SIE NAUCZYL W DZIECINSTWIE, ZE ZYDA NALEZY TROPIC AZ DO
                          KONCA WSZYSTKICH POKOLEN ALE ZAPOMNIAL DLACZEGO... JA WIEM, TOBIE SIE JESZCZE
                          WYDAJE, ZE WIESZ DLACZEGO... CZY CI NIE WPADLO NA MYSL ZOSTAWIC TEN PATETYZM NA
                          STARE LATA? CO DO GUCIA, TEN NOWY GAAL BEZ REKAWICZEK TO WSAM RAZ CO ON
                          POTRZEBUJE... I NIE MOW MI PROSZE, ZE TO JAKIS WNIOSEK MOICH POSTOW. TO TAK
                          JAKBYS POWIEDZIAL, ZE HITLER BYL SYJONISTA... OJ BOZE, DALEM CI POMYSL NA
                          NASTEPNY WATEK...
                         • Gość: sp;lit IP: *.nas28.tukwila2.wa.us.da.qwest.net 17.06.04, 20:30
                          Cos ci powiem Oskar . gdybyscie sie rozliczyli z czarnych kart historii Zydow
                          podobnie jak Niemcy , to nie byloby sie czego czepiac jak to okreslasz . Ci sie
                          rozliczyli i co , daliscie im spokoj ? Nie ! Kopiecie ich dalej i skubiecie
                          materialnie jak tylko Zyd potrafi - Wiesenthal wyskoczyl z nagroda za glowe
                          kolaboranta , grzebie w przszlosci i nie widze slowa sprzeciwu Zydow . Jesli
                          wam cos wytknac z nierozliczonej przeszlosci czy dnia dzisiejszego to cholera ,
                          krzyk w nieboglosy ,... Hipokryci !!!

                          AS prawdopodonie juz mi nie odpowie , wiec moze ty sprobujesz - Niewinne pytanie

                          uklony

                          ===============================================================================

                          A z tymi sie identyfikujesz ? Dla przykladu drobna garstka ,...

                          Albert Einstein , Edward Teller , Carl Sagan , Bobby Fischer , Isaac Asimov ,
                          Franz Kafka , Leonard Bernstein , Anton Rubinstein , Jacques Offenbach , Felix
                          Mendelssohn , Benny Goodman , Andre Citroen , Milton Friedmann etc, etc

                          uklony

                          ===============================================================================

                          Dlaczego mamy sie identyfikowac z ludzmi, ktorzy odeszli od judaizmu dla idei
                          komunistycznej, ktora z judaizmem nie ma nic wspolnego (w wielu wypadkach
                          przyjeli chrzest, co oznacza kompletne odciecie sie od korzeni).

                         • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 18.06.04, 00:24
                          SPLIT, NIE LUBIE BYC NAMIASTKA INNYCH. JAK AS NIE ODPOWIADA TO ON MA KU TEMU
                          SWOJE PRZYCZYNY. POWIEM CI SZCZERZE: TO MADRY CZLOWIEK I W CHWILI KIEDY WYCZUL
                          KOLEJNA PROWOKACJE, WAS IGNORUJE. SZKODA, ZE JA NIE ZROBILEM TAK SAMO I DALEM
                          SIE TAK LATWO WCIAGNAC W WASZA PULAPKE. MUSZE PRZYZNAC, NIE PORAZ PIERWSZY.
                          DOPRAWDY TRZEBA WAM DAC POWIEWAC BEZ PRZERWY CZERWONA SZMATA I NIE GONIC NA
                          ARENE "BYKA". WAS ZASPOKOI TYLKO KRWAWIACY "BYK" (CZYTAJ ZYD) Z JEZYKIEM NA
                          ZEWNATRZ, A POZNIEJ KRZYCZYCIE HIPOKRYTY...
                          A PROPOS, CO SIE STALO Z TWOIM ZNANYM AMATORWSTWEM? CZY JUZ CI ZABRAKLO
                          ZYDOWSKICH GRZECHOW DO CYTOWANIA?...
                          UKLONY
                         • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 18.06.04, 23:27
                          Jedną z najczarniejszych kart, obciążających żydowskich komu­nistów w Sowietach,
                          stanowi wyjątkowo znacząca rola odegrana przez nich w walce z religią, a
                          zwłaszcza z różnymi Kościołami chrześcijańskimi. Przypomnijmy, że według
                          oficjalnego raportu Aleksandra Jakowlewa, od 1917 do 1985 r., zamordowano w
                          Związku Sowieckim aż 200 tysięcy duchownych różnych wyznań, a dalsze 300
                          tysięcy uwięziono. W tej walce szczególnie mocno „wy­różnili się” różni żydowscy
                          bolszewicy na czele z J. Jarosławskim (Miniejem Izrailewiczem Gubelmanem) przez
                          wiele lat przewodzą­cym niebywale agresywnemu kilkumilionowemu Związkowi Bez­
                          bożników. Historyk Andrzej Grajewski, pierwszy przewodniczący Kolegium
                          Instytutu Pamięci Narodowej, tak pisał o Gubelmanie w książce „Rosja i krzyż”
                          (Wrocław 1990 r.): Ten zawodowy rewolucjo­nista, syn żydowskich zesłańców w
                          czasach caratu, stworzył wielki system prasy ateistycznej oraz opracował system
                          wychowania ateistycznego oraz plan zniszczenia Cerkwi prawosławnej i innych
                          grup religijnych. Do końca swego życia, tj. do 1943 r., nadzorował
                          przygotowanie wszystkich kampanii antyreligijnych (...) uzasadniał konieczność
                          bezwzględnej ateizacji wszyst­kimi dostępnymi państwu środkami. Ten morderca zza
                          biurka był odpowie­dzialny za katorgę tysięcy duchownych i ludzi świeckich,
                          zniszczenie bez­cennych zabytków starej kultury rosyjskiej, ruinę tysięcy
                          cerkwi.
                         • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 19.06.04, 12:01
                          CZY PRZYNAJMNIEJ SKONCZYLES, W ROZDZIALE O JAROSLAWSKIM, SWOJA "EPOPEJE" O
                          ZYDACH W SLUZBIE BOLSZEWIKOW? JA, KTORY MAM SWOJ RACHUNEK Z BOLSZEWIZMEM, NIE
                          BRONIE ZADNEGO BOLSZEWIKA ZYDA, POLAKA, UKRAINCA, GRUZINA, NIEMCA, CZECHA I TAK
                          DALEJ. GDYBYS SIE KONCENTROWAL W BOLSZEWIZMIE JAKO NEGATYWNE ZJAWISKO XX WIEKU,
                          MOZNA BY BYLO OCENIC TWOJA ZMUDNA PRACE. ALE OBSESJA JEST PRZECIEZ WROGIEM
                          CZLOWIEKA...
                  • Gość: AS IP: *.205.39-62.rev.gaoland.net 16.06.04, 20:04
                   Dzieki Oskar za przytoczenie tego ostatniego cytatu.
                   Zabawny i smutny, bardzo trafny.
                   • Gość: OSKAR IP: *.cablep.bezeqint.net 16.06.04, 22:39
                    AS: JA TEZ UWAZAM, ZE CYTAT JEST TRAFNY. DLATEGO GO PRZEPISALEM. FORMULA
                    HUMORYSTYCZNA, ALE JAKBY NAPISANA SPECJALNIE DLA "ANTYZYDOWSKIEGO
                    INTERNACJONALU" I JEGO FORUMOWEGO ODPRYSKU.
  • 14.06.04, 08:50
   Fakt jest z Izrael nigdy niebyl rzeczpospolita ludowa jak polska
   znaczy ze polacy kochali tego system do 89 a dzisaj teskna z tego system !
   nie pracowalo sie mnieli bloki i jedzienie na kartki
   • Gość: ABE IP: *.dialup.xtra.co.nz 14.06.04, 08:54
    No tak, po tym jak zescie Polske okradli i z niej uciekli jak szczury z
    tonacego statku, to musielismy co zostalo dzielic miedzy siebie na kartki.
    • 14.06.04, 12:48
     Gość portalu: ABE napisał(a):

     > No tak, po tym jak zescie Polske okradli i z niej uciekli jak szczury z
     > tonacego statku, to musielismy co zostalo dzielic miedzy siebie na kartki.
     Polacy kochali komuney nazwyali to polnische wirtschaft
     10% z ladnku zwasze kradli a my musielsimy izrael wybudowac
     nasze nagaz zapakowali 17 polakow a w Izraeli tylko 2 Izrselczykow z Lodzi
     wypakowali
     to kto byl lespszy oczewiscie sozializm Ben Gurioan !
  • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 13:33
   Władimir Iljicz Lenin (Blank) - urodzony 10 kwietnia 1870 w Symbirsku. Jego
   matka była Żydówką, z domu Blank. W poglądy rewolucyjno-marksistowskie
   wprowadzał go starszy brat Aleksander. Uczył się w symbirskim gimnazjum, gdzie
   nauczycielem jego był F. I. Kiereński, ojciec Aleksandra Kiereńskiego (Adlera).
   Wpłynęła na jego postawę również egzekucja Aleksandra w 1887, terrorysty z
   Wolności Ludu., za udział w spisku na życie cara Aleksandra III. Studiował
   prawo na uniwersytecie w Kazaniu. Na studiach zaangażował się w działalność
   rewolucyjną, był aresztowany za udział w demonstracjach. Został usunięty z
   uniwersytetu i wyjechał do Sankt Petersburga, gdzie zaocznie kontynuował naukę
   prawa. Po zdaniu egzaminów w 1891 rozpoczął praktykę prawniczą w Samarze. W
   1893 wrócił do Petersburga. W 1895 wyjechał do Szwajcarii, gdzie poznał
   Plechanowa, Akselroda, Zasulicz i Deicha, członków Wyzwolenia Pracy. Po
   powrocie do Rosji z grupą rewolucjonistów, m.in. Krupską i Martowem założył
   Związek Walki o Wyzwolenie Klasy Robotniczej, pierwszą marksistowską partię w
   Rosji. W 1896 został aresztowany i zesłany na Syberię. Wyjechała z nim Krupska,
   z którą ożenił się w 1898. Zwolniony w 1900 postanowił wraz z Krupską i
   Martowem wyjechać z Rosji. Przybyli do Genewy, gdzie rozpoczęli współpracę z
   Plechanowem, Akselrodem i innymi członkami Wyzwolenia Pracy nad
   wydawaniem "Iskry". W gazecie znaleźli się także Trocki, Zinowiew i
   Zasulicz. "Iskra" została oficjalnym organem powstałej w 1898 marksistowskiej
   Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji. W 1902 opisał w broszurze "Co
   robić?" koncepcję partii zawodowych rewolucjonistów. Podobny pogląd
   reprezentował w 1903 na II kongresie SDPRR w Londynie. Doprowadziło to do
   rozpadu partii na frakcje bolszewików Lenina i mienszewików Martowa. Utracił
   kontrolę nad "Iskrą", więc założył nową gazetę "Wperiod" ("Naprzód"). W czasie
   rewolucji 1905 powrócił do Rosji (listopad 1905), by przejąć kierownictwo walk
   w Petersburgu, ale w przeciwieństwie do mienszewików i Trockiego nie odegrał
   dużej roli. Kierował jednak działaniami bolszewików. Podczas rewolucji stworzył
   teorię hegemonii proletariatu w burżuazyjnej rewolucji, a także przejścia
   rewolucji burżuazyjnej w socjalistyczną. W 1907 stracił nadzieję na powodzenie
   zbrojnego powstania i nakazał bolszewikom udział w wyborach do trzeciej Dumy.
   Polecił także dokonywanie napadów i kradzieży, co miało być sposobem
   finansowania partii. Wraz ze swoimi dwoma najbliższymi przyjaciółmi i
   współpracownikami, Zinowiewem i Kamieniewem, korzystał z tych pieniędzy tworząc
   propagandowe materiały - książki i gazety. W 1911 Lenin, Kamieniew i Zinowiew
   wyjechali do Francji i założyli obóz szkoleniowy blisko Paryża, gdzie odbywał
   się trening bandytów przed ich powrotem do Rosji. W 1912 chciał przejąć władzę
   nad całą SDPRR, jednak konferencja partii w Pradze doprowadziła do całkowitego
   zerwania kontaktów z mienszewikami. W 1912 przybył do Galicji, w sierpniu
   zorganizował konferencję bolszewików w Zakopanem. Mieszkał w Krakowie i Białym
   Dunajcu, wydawał "Prawdę". Po wybuchu wojny, nadal żyjąc w Galicji, został
   aresztowany jako rosyjski szpieg, jednak pozwolono mu udać się do Szwajcarii.
   Stwierdził, iż wojna imperialistyczna może przekształcić się w wojnę domową i
   rewolucję socjalistyczną. Temu zagadnieniu poświęcił konferencje w
   Zimmerwaldzie 1915 i Kientalu 1916. Najkorzystniejsza sytuacja rewolucyjna
   ukształtowała się w zniszczonej ekonomicznie i ponoszącej porażki na froncie
   Rosji. Niemcy, liczące że Lenin pomoże im zakończyć wojnę na wschodzie,
   dostarczyły go wraz z ok. 200 innymi w większości żydowskimi bolszewickimi do
   Szwecji, skąd wrócił do Rosji. Po powrocie 3 kwietnia 1917 wygłosił tzw. tezy
   kwietniowe, program bolszewizmu na przyszłość, przejęcie władzy przez rady.
   Potem uznał powstanie zbrojne za jedyną drogę zdobycia władzy. W lipcu rząd
   eserowca Kiereńskiego (Adlera) postanowił aresztować przywódców bolszewików,
   jako że sytuacja w kraju była dla nich sprzyjająca. Agent w ministerstwie
   sprawiedliwości zdołał go ostrzec, w wyniku czego Lenin zbiegł do Finlandii,
   gdzie ukrywał go szef policji helsińskiej, nieoficjalny socjalista. W Rosji
   pozycja bolszewików umacniała się, tworzyli własne siły zbrojne. Ich kwatera
   główna mieściła się w Instytucie Smolnym. Jeszcze 22 października Kiereński
   rozkazał aresztowanie członków Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego, zamknięcie ich
   gazet i odcięcie telefonów od instytutu. 24 października Lenin wydał rozkaz do
   zamachu, następnego dnia zajęto Pałac Zimowy i aresztowano ministrów rządu. 26
   października II Zjazd Rad na jego wniosek ogłosił się najwyższą władzą w
   państwie, a on sam został przewodniczącym rządu sowieckiego. Rozpoczął
   przemiany komunistyczne i terror. W okresie wojny domowej dla utrzymania władzy
   za wszelką cenę wprowadził zbrodniczą praktykę kominizmu wojennego, w wyniku
   której zginęło z głodu ok. 6 milionów ludzi. Ludobójczy terror przyniósł
   zwycięstwo w wojnie domowej i z zewnętrzną interwencją, jednak katastrofalna
   sytuacja gospodarcza w kraju zmusiła go do wprowadzenia Nowej Ekonomicznej
   Polityki z elementami rynkowymi. 11 marca zdecydował o przeniesieniu stolicy
   bolszewickiej Rosji do Moskwy. Wydał rozkaz zamordowania Cara i jego rodziny.
   Stworzył w Rosji Gułagi. W 1919 był inicjatorem powstania Kominternu na czele z
   Zinowiewem. Postrzelony przez eserówkę Kaplan w 1918, popadał w coraz gorszy
   stan zdrowia. Zdecydował się na pomoc w kontroli nad partią. Na konferencji
   partyjnej w 1922 zaproponował utworzenie nowego stanowiska Sekretarza
   Generalnego i powołanie na nie Stalina, w przeszłości lojalnie wykonującego
   jego politykę. Przeciwnicy Stalina zlekceważyli to stanowisko i udzielili mu
   poparcia. Krótko po tym Lenin udał się do szpitala na operację wyjęcia kuli,
   którą nosił od czasu zamachu. Miał nadzieję, że przyniesie mu to poprawę
   zdrowia. Po operacji dostał jednak wylewu krwi do mózgu, paraliżu prawej strony
   ciała, przez jakiś czas nie mógł mówić. Wskutek polityki Stalina, który
   umacniał swoją władzę i zaczął sprzeciwiać Leninowi, ten próbował podjąć kroki
   mające temu zapobiec. Uzgodnił z Trockim współdziałanie przeciwko Stalinowi.
   Stalin dowiedział się o ich korespondencji i naubliżał Krupskiej z powodu, iż
   naraża życie Lenina na niebezpieczeństwo, pozwalając pisać listy, gdy jest tak
   bardzo chory. Po dowiedzeniu się o tym postanowił sporządzić polityczny
   testament, jako że czuł się bliski śmierci. Wskazał w nim swoją wizję partii i
   przywództwa po odejściu i polecał usunięcie Stalina. Trzy dni po napisaniu go
   miał trzeci wylew. Całkowicie stracił możność mówienia. Przez następne 10
   miesięcy, do śmierci 21 stycznia 1924, przebywał w Gorkach. W rzeczywistości
   jego choroba to kompolkacja po syfilisie - "pamiątka" po szwajcarskim okresie
   zycia.

  • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 13:39
   cz.2
   Feliks Edmundowicz Dzierżyński (Rufin) - urodzony 1877 w Wilnie. Po upadku
   powstania styczniowego jego rodzina (o żydowskich korzeniach - Rufin) wykupiła
   majątek szachecki po wygnanych na Syberię Dzierżyńskich (ślad po nich zaginął)
   zawłaszczając majątek i nazwisko. W 1897 został aresztowany i zesłany na
   Syberię, skąd uciekł 2 lata później. W 1900 brał udział w stworzeniu SDKPiL. Od
   1902 był członkiem Komitetu Zagranicznego partii, a od 1903 Zarządu Głównego. W
   1905 kierował rewolucją w Królestwie Polskim. Od 1906 był przedstawicielem
   SDKPiL w KC SDPRR. Po ponownym aresztowaniu spędził 9 lat na Syberii, do czasu
   zwolnienia wskutek amnestii po rewolucji lutowej. Od kwietnia 1917 znalazł się
   w składzie Centralnego Komitetu Wykonawczego grup SDKPiL w Rosji, a od sierpnia
   1917 w KC partii bolszewickiej. Brał udział w rewolucji październikowej jako
   jeden z przywódców powstania w Petersburgu. W grudniu 1917 został kierownikiem
   Czeka i 1919-1921 ludowym komisarzem spraw wewnętrznych, organizatorem terroru.
   Był również ludowym komisarzem komunikacji od 1921 do 1923. Podczas wojny
   polsko-bolszewickiej w składzie Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski. W
   styczniu 1924 został przewodniczącym Najwyższej Rady Gospodarstwa Ludowego i
   kandydatem do Politbiura. Zmarł na atak serca 20 lipca 1926.
  • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 13:50
   cz.4
   Rewolucja lutowa i październikowa 1917
   Klęski armii rosyjskiej na froncie, kryzys gospodarczy i towarzyszący mu brak
   żywności, rozkład systemu państwowego, wzrost sprzeciwu wobec dalszego
   prowadzenia walki, to wszystko spowodowało wybuch rewolucji, która rozpoczęła
   się 3 marca (18 lutego wg kalendarza juliańskiego) w St. Petersburgu strajkiem
   i walkami z wojskiem. 12 marca (27 lutego) aresztowany został carski rząd. 15
   (2) marca abdykował Mikołaj II na rzecz brata Michała, który następnego dnia
   zrzekł się korony. Wcześniej, bo 12 marca (27 lutego), rozpoczęła działalność
   Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich, a rady powstawały na
   terenie całego kraju. 12 marca powstał także Tymczasowy Komitet Dumy
   Państwowej, z którego powstał burżuazyjno-ziemiański Rząd Tymczasowy na czele z
   księciem Gieorgijem Lwowem. Nastał okres dwuwładzy tych dwu ośrodków. W radach
   uczestniczyli eserowcy, mienszewicy i bolszewicy, ci ostatni sprzeciwili się
   współpracy z Rządem. Jednym z pierwszych posunięć Rządu Tymczasowego była
   deklaracja o demokratyzacji życia w państwie. W jej ramach ogłoszono amnestię
   dla przestępców politycznych. Od 6 sierpnia premierem był Aleksander Kiereński
   (Adler), eserowiec, a podczas wojny przywódca Partii Pracy (trudowicy).
   Poprzednio posiadał tekę ministra sprawiedliwości i wojny. Następował wyraźny
   konflikt z komunistami, sytuacja wewnętrzna kraju była katastrofalna,
   postanowiono jednak prowadzić dalej działania zbrojne. Do zachodniej Rosji na
   mocy amnestii wróciło blisko 100 tysięcy wywrotowców i ekstremistów, między
   innymi Józef Stalin, Jakob Swierdłow (Ginzburg), Grigorij Jewsiejewicz Zinowiew
   (Apfelbaum) przybyli z Syberii. Lenin (Blank) z Martowem (Cederbaumem),
   podobnie jak w roku 1905, o rewolucji dowiedzieli się za granicą w Szwajcarii.
   Lew Trocki (Bronstein) przebywał w Nowym Jorku. Powrót Lenina, Martowa, Karola
   Radka (Sobelsona), Lwa Kamieniewa (Rozenfelda) i innych członków bandy do kraju
   zorganizowały służby niemieckie tuż po abdykacji cara, w nadziei na chaos i
   zakończenie wojny na froncie wschodnim.

   W kwietniu 1917, z Berna w neutralnej Szwajcarii wyruszyło około 200
   zawodowych, wyselekcjonowanych, doskonale wyszkolonych bolszewickich bandytów.
   Wśród nich byli:

   Abramowicz Maja Zelikowna
   Ajzenbund Meer Kiwowich
   Armand Inessa Fedorowna
   Goberman Michaił Wulfowich
   Grebelska Fania
   Kohn Elena Feliksowna
   Konstantinowicz Anna Jewgienijewna
   Krupska Nadieżda Konstantinowna
   Lenin (Uljanow-Blank) Władimir Iljicz
   Linde Jogan (Arnold Joganowicz)
   Miringof Ilja Dawidowicz
   Miringof Maria Efimowna
   Mortoczkina Walentina Siergiejewna
   Pejneson Semen Herszowicz
   Rawicz Sara Naumowna
   Radek (Sobelson) Karl Bernardowicz
   Radomylska Złata Jewnowna
   Radomylski-Zinowiew (Apfelbaum) Grigorij Jewsiejewicz
   Radomylski Stefan Owsiejewicz
   Riwkin Zalman (Berk Oserowicz)
   Rozenblum Dawid Mordkowicz
   Safarow (Wołdin) Georgij Iwanowicz
   Skowno Abram Ancziłowicz
   Slusarewa Nadieżda Michajłowna
   Sokolnikow (Brilliant) Hirsh Jankielewicz
   Suliaszwili Dawid Sokratowicz
   Usiewicz Grigorij Aleksandrowicz
   Haritonow Moisiej Motkowicz
   Szakaja Michaił Grigoriewicz
   Awdiejew Iwan Ananewicz (z żoną i synem)
   Akselrod Towia Lejzerowicz (z żoną)
   Aptekman Josif Wasiljewicz
   Asiriani Sosipatr Samsonowicz
   Astrow (Powes) Izaak Sergiejewicz
   Baugidze Samuel Grigorjewicz
   Bielenski
   Belenski Zahar Dawidowicz (z żoną i dzieckiem)
   Bogrowa Walentina Leonidowna
   Bronsztejn Roza Abramowna
   Wanadze Aleksandr Semenowicz
   Wojkow (Wajner) Pinkus Łazarewicz
   Heronimus Josif Borisowicz
   Gerszten
   Giszwaliner Petr Josifowicz
   Gogiaszwili Polikarp Dawidowicz (z żoną i dzieckiem)
   Gohblit Matwiej Josifowicz
   Gudowicz
   Dobrowicki Zahar Lwowicz
   Doidze Salomon Jassewicz
   Zhwif (Makar) Semen Moisiejewicz
   Joffe Dawid Naumowicz (z żoną i dzieckiem)
   Kogan Władimir Abramowicz
   Kogan Izrail Jeremiewicz (z żoną i dzieckiem)
   Kopelman
   Kristi Michaił Petrowicz
   Lebiediew (Poljanski) Pawieł Iwanowicz (z żoną i dzieckiem)
   Lewina
   Lewin Johim Dawidowicz
   Lewitman Liba Berkowna
   Łunaczarski (Balich-Mandelstam) Anatolij Wasiljewicz
   Liudninska
   Manewicz Abram Jewel Izrailewicz (z żoną)
   Manuilski Dmitrij Zaharowicz
   Martow (Cederbaum) Julij Osipowicz
   Martynow (Pikker) Semen Julijewicz (z żoną i dzieckiem)
   Mgeładze Własa Dżarismanowicz
   Mowszowicz Moisiej Salomonowicz (z żoną i dzieckiem)
   Muntjan Siergiej Fedorowicz (z żoną)
   Nazarjew Michail Fedorowicz
   Orzerowski Mark (z żoną i dzieckiem)
   Orłow (Mender) Fedor Iwanowicz
   Ostaszkinska Roza Hirsh-Arapowna
   Pewzaja Wiktor Wasiljewicz
   Psziborowski Stefan Władisławowicz
   Plastinin Nikanor Fedorowicz (z żoną i dzieckiem)
   Pozin Władimir Iwanowicz
   Rabinowicz (Skenrer) Pilja Josifowna
   Rajtman (z żoną i dzieckiem)
   Rozenblum German Haskielewicz
   Rohlin Mordechaj Wuhlfowicz
   Ruzer Leonid Izaakowicz (z żoną)
   Riazanow (Goldendah) Dawid Borisowicz
   Sagredo Nikołaj Petrowicz (z żoną)
   Sadokaja Josif Bezanowicz
   Semkowski (Bronsztejn) Semen Julijewicz (z żoną)
   Sokolinska Gitlja Łazarewna (z mężem)
   Sokolnikowa (z dzieckiem)
   Strojewa
   Turkin Michaił Pawłowicz
   Finkel Moisiej Adolfowicz
   Haperija Konstantin Aleksiejewicz
   Szejkman Aaron Lwowicz
   Szifrin Natan Kalmanowicz
   Erenburg Ilja Łazarewicz
   Abramowicz (Rejn) Rafaił Abramowicz (z żoną i dwojgiem dzieci)
   Alster Estera Izrailewna (z dzieckiem)
   Barak
   Boltin Lejzer Haimowicz
   Wejnberg Markus Aaronowicz
   Galperin
   Diment Lejzer Naumowicz
   Drankin Wuhlf Meerowicz (z żoną i dzieckiem)
   Drejzensztok Anna Meerowna
   Zanin Majrom Monaszewicz
   Idelson Mark Linmanowicz
   Joffe Pinkus Joselewicz
   Klawir Lew Solomonowicz
   Kantorski Samuel Dawidowicz
   Lewit (Gellert) Ejdel Meerowna (z dzieckiem)
   Lerner Dawid
   Lipnin Juda Lwowicz
   Liubinski Mieczisław (Abram) Osipowicz (z żoną i dzieckiem)
   Luksemburg Moisiej Salomonowicz
   Mahlin Tajwa-Zejlik Zelmanowicz
   Meerowich Mowsza Gilelewicz
   Nahimzon Meer Ickowicz
   Pinlis Meer Bencianowicz
   Rakow Moisiej Iljicz
   Rozen Chaim Judowicz (z żoną)
   Sweticki A.A.
   Skeptor Jakob Lejbinowicz
   Słobodski Walentin Osipowicz
   Tuseniew Izaak Markowicz
   Hefel Abram Jakubowicz
   Cukiersztejn Salomon Srulewicz (z dwojgiem dzieci)
   Szejnberg
   Szejnis Iser Chaimowicz
   Bezzemielny (Ustinow) Aleksiej Michajłowicz
   Bielajewa (Ures) Maria Aleksandrowna (z dzieckiem)
   Bobrow (Natanson) Mark Andriejewicz (z żoną)
   Wesnsztejn Izrael Aaronowicz
   Winogradowa Elizawieta Jewrowna
   Gawronski Dimitrij Osipowicz
   Dahlin Dawid Grigorjewicz (z żoną i dzieckiem)
   Kljan Jewgienija Nikołajewna
   Kliuszin Boris Izrailewicz (z żoną)
   Lewinson Meer Abramowicz (z żoną i dzieckiem)
   Łunkiewicz Zoja Pawłowna
   Perel Rebekka
   Proszjan Tron Perszowicz
   Rosenberg Lew Josifowicz (z żoną i dwojgiem dzieci)
   Uljanow Grigorij Karlowicz
   Tendelewicz Leonid Abramowicz (z żoną i dwojgiem dzieci)
   Frejfeld Lew Władimirowicz (z żoną i dzieckiem)
   Bucewicz Aleksandr Stanisławowicz
   Wjugin Jakob (z żoną i dziećmi)
   Giterman Abram Moisiejewicz (z żoną i dzieckiem)
   Goldsztejn Abram Borisowicz
   Lipdic Olga (z dzieckiem)
   Maksimow (Jastrzembski) Timofiej Fedorowicz
   Miller Abram Lipowicz (z żoną i dwojgiem dzieci)
   Riwkin Abram Jakubowicz
   Rubinczik Efraim Abram Aaronowicz
   Segałow Abram Wulfowiczh (z żoną)
   Skutelski Josif Izaakowicz
   Tojbiseman Wetia Izrailewna
   Szmulewicz Ester Izaakowna
   Justin Dawid
   Goldblum Roza Mawrikiewna
   Urban Ernst Iwanowicz (z żoną i dzieckiem)
   Szuster Iwan Germanowicz
   Kohn Feliks Jakubowicz
   Łapinski (Lewinson) Meer Abramowicz
   Szpakowski Jan Ignatij Aleksandrowicz
   Wołownina Ałassa Owsiejewna
   Kara
   Dines Riwka Chaimowna
   Rosenberg Lew Josifowicz
   Martna Michaił Jurewicz
   Awerbuch Szmul Lew Josifowicz
   Bałabanowa Angelika Izaakowna
   Braginski Monus Osipowicz
   Goniondskij Josif Abramowicz
   Zifeld Artur Rudolfowicz
   Karadzaj Georgij Artem
   • 14.06.04, 14:17
    Gaalu to cala Listy byli zydow frajerow co zgineli na gulagu
    TO NIE BYLI SOJNICI CO POSZLI DO PALESTYNY ABY PANTWO ZYDOWSKIE STWORZYC
    TO BYLI ZYDY CO WIEZYLI W MOLECHA CZERWONEGO UNAS SIE NAZYWA "AWODA ZARA"
    OPCE BOZE
  • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 13:55
   cz.5
   Kimmel Jogan Wołdemarowicz
   Makarowa Olga Michajłowna
   Mararam Elja Ewelszewna
   Mejsner Iwan (z żoną i dwojgiem dzieci)
   Odojewski (Sewerow) Afanasij Semenowicz
   Okudżawa Władimir Stepanowicz
   Raszkowski Chaim Punkusowicz
   Słobodski Salomon Mordkowicz
   Sokołow Pawieł Jakubowicz
   Stuczeski Pawieł Władimirowicz
   Trojanowski Konstantin Michajłowicz
   Szapiro Mark Leopoldowicz
   Przyszłych władców Rosji przewieziono zaplombowanymi wagonami. W chwili ich
   powrotu Rada Piotrogrodzka była zdominowana przez mienszewików (na czele rady
   stał Czeidze, wiceprzewodniczył Skobelew) i eserowców. W skład Komitetu
   Centralnego Sowieta wchodzili m.in. Dan (Gurwicz), Michaił Izaakowicz Liber
   (Goldman) 1880-1937, Abram Rafaiłowicz Goc 1882-1940, Gendelman, Kamieniew
   (Rozenfeld). Jednak mienszewicy dzielili się na frakcję Dana (Gurwicha) i
   Libera z Bundu oraz grupę Martowa. Lenin 16 kwietnia ogłosił tzw. tezy
   kwietniowe, wysuwając hasło przejęcia przez rady pełni władzy. Potem uznał, iż
   jedyną drogą do tego jest powstanie zbrojne. Bolszewicy stanęli naprzeciw
   Rządu, któremu udzielali poparcia mienszewicy i eserowcy, od maja uczestniczący
   w nim. 3 czerwca miał miejsce I Ogólnorosyjski Zjazd Rad w celu zjednoczenia
   poszczególnych komórek, na którym bolszewicy stanowili mniejszość. Od 8 do16
   sierpnia odbył się VI zjazd SDPRR. Wybrać miano Komitet Centralny. Lew Trocki w
   książce "Stalin" podaje, iż największą ilość głosów uzyskali Lenin (133),
   Zinowiew (132), Kamieniew (131) i on sam (131). W sierpniu miał też miejsce
   pucz gen. Ławra Korniłowa, który został stłumiony przez władze. Równocześnie
   rozpoczęły się aresztowania komunistów. Ta sytuacja spowodowała dodatkowy
   chaos. We wrześniu ciągle rosła siła bolszewików, którzy zdobyli większość w
   radach delegatów, jednak Lenin był zmuszony do emigracji, z której potajemnie
   powrócił. 5 listopada (23 października) Komitet Centralny SDPRR(b) podjął na
   jego wniosek uchwałę o powstaniu zbrojnym i ustanowieniu władzy radzieckiej. 12
   października (29 września) bolszewicy utworzyli pod pretekstem obrony rewolucji
   przed obcą interwencją Czerwoną Gwardię, własną siłę zbrojną, z inicjatywy
   Trockiego, nowego przewodniczącego Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych
   i Żołnierskich. 25(12) października Komitet Wykonawczy Piotrogrodzkiej Rady
   Delegatów stworzył Komitet Wojskowo-Rewolucyjny na czele z Adolfem Abramowiczem
   Joffe, pod kontrolą przewodniczącego Rady. Zamach stanu zaplanowano na dzień
   przed II Ogólnorosyjskim Zjazdem Rad, 7 listopada (25 października). 5
   listopada (23 października) poparcie dla przewrotu zadeklarował garnizon
   stolicy. Dzień później Kiereński wydał rozkaz aresztowania członków Komitetu
   Wojskowo-Rewolucyjnego, zakazu propagandy bolszewickiej i zmiany żołnierzy w
   garnizonie, jednak rozkazy nie zostały wypełnione. Z 6 na 7 (24/25
   października) Czerwona Gwardia, żołnierze i marynarze zajęli główne punkty
   Piotrogrodu. 7 listopada (25 października) Lenin ogłosił obalenie Rządu
   Tymczasowego, a Rada Delegatów oznajmiła przejęcie władzy w kraju. Rząd
   przebywał w Pałacu Zimowym pod słabą ochroną. Szturm nastąpił z 7 na 8
   listopada (26 października), zakończył się jego zdobyciem oraz aresztowaniem
   ministrów. Obradujący II Zjazd Rad usankcjonował przejęcie władzy przez rady.
   Mienszewicy i prawica eserowców opuściła zebranie. Potem przywódcy Martow, Dan,
   Potriesow, Michaił Goldman, Rafaił Abramowicz uciekli z kraju przed represjami.
   Zjazd ustanowił rewolucyjne organy władzy: Ogólnorosyjski Centralny Komitet
   Wykonawczy Rad (bolszewicy i lewicowi eserowcy) pod przewodnictwem Lwa
   Kamieniewa, którego po 13 dniach zastąpił Jakob Swierdłow oraz Radę Komisarzy
   Ludowych (bolszewicy) na czele z Leninem. W listpoadzie odbyły się wybory do
   nowej Piotrogrodzkiej Rady Delegatów, której przewodniczącym został Grigorij
   Zinowiew. Do końca listopada bolszewicy opanowali główne ośrodki przemysłowe. W
   kraju miały odbyć się wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego, który miał
   zatwierdzić postanowienia II Zjazdu. Wybory przeprowadzone 25 (12) listopada
   wygrali eserowcy. Konstytuanta została jednak rozpędzona i rozwiązana dekretem
   RKL z 18 na 19 stycznia 1918. Zwołano III Zjazd Rad, który ustanowił nowy
   Centralny Komitet Wykonawczy i zatwierdził powstanie nowego państwa -
   Rosyjskiej Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Rad. Wyżej wymienieni
   najwyżsi przywódcy rewolucji nie osiągnęliby zwycięstwa, gdyby nie byli
   wspomagani przez innych żydowskich komunistów, kierujących rewolucją. Możemy tu
   wymienić chociażby takie nazwiska: Jurij Stekłow (Nahamkes) 1873-1941, Izrail
   Łazarewicz Parwus (Helfand) 1869-1924, Martinow (Zibar), Abraham Sagierski
   (Krochmal), Sołtancew (Bleichmann), Akselrod (Ortodoks), Glazunow (Schultze),
   Łapiński (Loewenson), Zuriesan (Weinstein), Bogdanow (Silberstein), Kamkow
   (Katz), Moisiej Czernomorski (Czernomordik), Makłakowski (Rosenblom), Garin
   (Garfeld), Kamneff (Goldberg), Meszkowski (Goldberg), Gusiew (Drabkin), Goriew
   (Goldman), Wołodarski (Goldstein), Zerwdicz (Fonstein), Litwinow (Finkelstein),
   Kamieński (Hoffmann), Naout (Ginzburg), Igojew (Goldman), Władimirow (Feldman),
   Bounskow (Fundamencki), Dmitrij Zaharowicz Manuilski, Lebiediewa (Simson),
   Liadow (Mandelstam), Szkłowski, Saltz, Rozalia Samojłowna Zemliaczka (Załkind)
   1876-1947, Helena Rozmirowicz, Serafima Gopner, Jarosławski (Gubelman),
   Jakowlew (Epstein), Samuel Agurski, Grigorij Jakowlewicz Sokolnikow (Brilliant)
   1886-1938, Jakob Stanisławowicz Hanecki (Furstenberg) 1879-1937, Riaznanow
   (Goldendach), Moisiej Salomonowicz Urycki, Julij Łarin (Lourie) i tysiące
   pomniejszych.

  • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 14:09
   cz.3
   Lew Dawidowicz Trocki (Bronstein) - urodzony 7 listopada 1879 w Janówce w
   Rosji, w zamożnej rodzinie żydowskiej. W wieku 8 lat został wysłany przez ojca
   do szkoły w Odessie. 6 lat później przeniósł się do Nikołajewa, gdzie zapoznał
   się z ideologią marksistowską. W 1897 był zaangażowany w organizację
   podziemnego Związku Robotników Południowej Rosji. Został aresztowany i zesłany
   na Syberię. Po 4 latach uciekł i udał się do Londynu. Wstąpił do SDPRR i
   podczas pobytu w Anglii pracował z marksistami przy wydawaniu "Iskry". Poznał
   Plechanowa, Akselroda, Zasulicz, Lenina i Martowa. Po 1903 poparł Martowa i
   został mienszewikiem. Po wybuchu rewolucji 1905 przybył do Petersburga, gdzie
   tworzył i przewodniczył sowietowi w stolicy. Następnie na terenie Rosji
   powstało ponad 50 sowietów. W październiku 1906, po aresztowaniu, został
   skazany na zesłanie i pozbawiony praw cywilnych. Podczas pobytu w więzieniu
   stworzył teorię rewolucji permanentnej. Po dwóch latach ma Syberii uciekł i
   udał się do Wiednia, gdzie wraz z Adolfem Joffe publikował "Prawdę". Trocki był
   już postrzegany jako jeden z najważniejszych rewolucjonistów z Rosji i z tego
   powodu Lenin polecił Kamieniewowi przekonanie go do przyłączenia się do
   bolszewików. Po wybuchu wojny był zmuszony do opuszczenia Wiednia. Wyjechał do
   Zurichu, gdzie napisał pamflet atakujący niemieckich socjalistów popierających
   wojnę. W listopadzie 1914 znalazł się w Paryżu i wydawał tu partyjną
   gazetę "Nasze Słowo". Zaangażował się w działalność pacyfistyczną, za co został
   aresztowany i deportowany do Hiszpanii, a stąd musiał udać się do USA. W
   styczniu 1917 przybył do Paryża i wraz z Buharinem i Kołłątaj wydawał
   gazetę "Nowyj Mir" ("Nowy Świat"). Po abdykacji cara przybył w maju 1917 do
   Rosji. W czerwcu wstąpił do partii bolszewickiej. Został aresztowany przez rząd
   Kiereńskiego, który uzmysłowił sobie zagrożenie z jego strony. W końcu września
   został zwolniony i wybrano go przewodniczącym piotrogrodzkiego sowieta.
   Organizował Komitet Wojskowo-Rewolucyjny. Przygotowywał wraz z Leninem zbrojne
   powstanie i był jego przywódcą. Po rewolucji październikowej został ludowym
   komisarzem spraw zagranicznych. W grudniu przewodniczył delegacji sowieckiej na
   rozmowy pokojowe w Brześciu Litewskim. Zgodnie z teorią rewolucji światowej
   miał nadzieję na wybuch jej na zachodzie nim dojdzie do podpisania traktatu.
   Zwlekał z tym, jednak ofensyea niemiecka i polecenie Lenina zmusiły go do
   odstąpienia od oporu. W styczniu 1918 rozpoczął tworzenie nowej komunistycznej
   armii, został ludowym komisarzem armii i marynarki. Został głównym dowódcą
   Armii Czerwonej, ponadto był członkiem KC. Był głównym obok Lenina
   organizatorem ludobójczego terroru wobec Rosjan, m.in. rozkazodawcą
   bestialskiej pacyfikacji przez armię powstań chłopskich oraz powstania w
   Kronsztadzie . Po śmierci Lenina był upatrywany jako jego następca, więc Stalin
   zawiązał przeciwko niemu koalicję z Zinowiewem i Kamieniewem, którzy mogli się
   obawiać odsunięcia od władzy po uchwyceniu jej przez Trockiego. Został
   przeciwnikiem Stalina, jako że posiadał odmienną wizję partii i ideologii. W
   przeciwieństwie do stalinowskiego "socjalizmu w jednym kraju" głosił rewolucję
   ogólnoświatową, a ponadto frakcyjność w partii. Na X zjeździe partyjnym w 1921
   potępiono jego poglądy, jednak zachował stanowiska. W 1925 Stalin odsunął go od
   władzy. W 1927 doprowadził do wydalenia z partii. W 1929 nakazano mu opuścić
   ZSRR. Wyjechał do Turcji i potem w 1933 do Francji. W kwietniu 1934 rąd
   francuski postanowił go deportować, jednak dopiero w 1935 jedyna Norwegia
   zgodziła się go przyjąć. Po pewnym czasie jeednak i on deportował go do Meksyku
   w grudniu 1936. W 1938 stworzył trockistowską IV Międzynarodówkę, mającą
   bronić "prawdziwego marksizmu". Zlikwidowany z polecenia Stalina 20 sierpnia
   1940 w Mexico City - uderzeniem motyki w głowę.
   • 14.06.04, 14:18
    GAALU
    Slaczego Polska byla ludowa a IZRAEL NIE ?
    • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 14:23
     Też się zastanawiam, dlaczego Żydzi zarazę bolszewizmu praktykowali wszędzie
     tylko nie w Izrealu?
     • Gość: wszystkojednokto IP: *.chello.pl 14.06.04, 15:14
      a kibuce Gaalu,wspólna praca,wspólna ziemia,wspólne wychowywanie dzieci,wspólne
      posiłki?Jak zakwalifikujemy ten experyment?
      • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 16:47
       Kibuce to jeszcze nie bolszewizm jako system sprawowania władzy w Izraelu.
       Ponadto tego nie jest tak dużo.
       Chyba tu chodzi o coś innego - dla gojów komunizm a dla siebie syjonizm.
     • 15.06.04, 07:26
      Gość portalu: Gaal napisał(a):

      > Też się zastanawiam, dlaczego Żydzi zarazę bolszewizmu praktykowali wszędzie
      > tylko nie w Izrealu?
      Po polacu byli motor blszewikow
      jak byl wasz szlachcic nie zbudowal ten terrorystyczny aparat czeka i
      wymordowal miliony to bylby nie Czerwone mocarstwo
      wasz Dzerzynski stworzyl funkcje generalny sekretarz dla Stalina
      • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 13:03
       Już o tym mówiłem, to mit że F.E. Dzierżyński był Polakiem i do tego
       szlacheckiego pochodzenia. Jego rodzina (Rufin) korzystając z tego, że Carat po
       upadku postania styczniowego masowo konfiskował polskie majątki na Kresach
       wykupiła majatek po wygnanych na Sybir Dzierżyńskich i zawłaszczając majątek
       uzurpowała sobie również "prawo" do tego nazwiska.

       Współpraca Żydów z caratem w tłumieniu Powstania Styczniowego, a także w
       finansowym wspieraniu go - miała głębszy sens. Przed wybuchem powstania Żydzi
       otrzymali od hr. Wielkopolskiego prawo nabywania dóbr ziemskich, czego przed
       1862 r. nie wolno im było czynić. Upadek powstania i konfiskata przez carat
       4254 majątków szlachty polskiej oraz grabież ziemi dokonana wysiedlonym na
       Sybir 7000 rodzin z zaścianków szlacheckich stworzyły niebywałą okazję do
       wykupu przez Żydów polskiej ziemi. Władze carskie bowiem część zagrabionych
       majątków dały w nagrodę swoim "zasłużonym" urzędnikom, większość wystawiły na
       sprzedaż. Już w roku 1885 statystyki w Królestwie notują 2966 Żydów, którzy
       byli właścicielami bądź dzierżawcami dużych majątków. (vide
       wątek "Judeopolonia - próba kradzież polskiej ziemi")
       forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=50&w=12981360&a=12981360
  • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 17:22
   Gienrich Grigorijewicz Jagoda (Herszel Jehuda) (1891-1938) - urodzony w Łodzi,
   w SDPRR od 1907, brał udział w rewolucji lutowej i październikowej. Od 1920 w
   prezydium Czeka. Od 1924 został zastępcą W. Mienżyńskiego, a potem go zastąpił.
   W 1930 został jednym z dowódców systemu łagrów. W latach 1934-36 był ludowym
   komisarzem spraw wewnętrznych ZSRR, od 1935 jednocześnie generalnym komisarzem
   bezpieczeństwa państwowego. Przed wojną był farmaceutą, co przydało się w jego
   późniejszej pracy. Specjalizował się w przygotowywaniu trucizn dla swoich
   agentów, likwidujących przeciwników Stalina w wyrafinowany sposób. Rozpoczął
   wielką czystkę po zabójstwie Kirowa. W 1936 aresztował Kamieniewa i Zinowiewa,
   powiązanych kiedyś z Trockim. Z powodu niezadowalających wyników obciążania
   Buharina w 1936 usunięty z NKWD na podrzędną funkcję. W 1937 został aresztowany
   i osądzony wraz z innymi (w większości też żydowskimi) komunistami pod zarzutem
   trockizmu w procesie dwudziestu jeden, skazany na karę śmierci i stracony. Jego
   żoną była Ida Awerbach.
   • 15.06.04, 12:46
    Jogoda byl polakiem
  • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 18:38
   Coś ci się nie podoba w moich postach? Gdzie popełniłem błąd lub skłamałem?
   Wskaż konkret. Ustosunkuj się do podanych faktów, dat, nazwisk, wydarzen etc.
   Jak na razie udowodniłeś cwaniaczku, że jesteś rasistą mówiąc "szmato polska".
   • 15.06.04, 12:48
    Gość portalu: Gaal napisał(a):

    > Coś ci się nie podoba w moich postach? Gdzie popełniłem błąd lub skłamałem?
    > Wskaż konkret. Ustosunkuj się do podanych faktów, dat, nazwisk, wydarzen etc.
    > Jak na razie udowodniłeś cwaniaczku, że jesteś rasistą mówiąc "szmato polska".
    twoje fakty sa warty jak toaletowy papier z PRLskim czasu
    polak dostal to kiedy mog potwierdic ze ma do jedzienia :))))))))))
  • Gość: wszystkojednokto IP: *.chello.pl 14.06.04, 18:39
   ooo jaka kultura,a jakie wyszukane argumenty.A co to jest antysemiotyzm,czy to
   ma coś wspólnego z semantyką?
  • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 18:52
   cz.5
   Róża Luksemburg (pseud. Róża Kruszyńska, Maciej Rózga, Spartakus) - urodzona 5
   marca 1871 w Zamościu, jako najmłodsze z pięciorga dzieci żydowskich mieszczan
   Eliasza i Line (z domu Loewenstein). W 1889 wyjechała do Zurichu na studia
   prawnicze i ekonomii politycznej. W Szwajcarii poznała komunistycznych
   emigrantów z Rosji - Plechanowa, Kołłątaj, Leo Jogischesa i Pawieła Akselroda.
   Współzałożycielka (z Jogischesem) w 1893 SDKP (od 1900 SDKPiL) i jej główny
   ideolog. Redagowała w Paryżu organ partyjny "Sprawa Robotnicza". Od 1898 w
   Niemczech, należała do przywódców SPD i II Międzynarodówki. W latach 1905-06
   uczestniczyła w rewolucji w Warszawie i Petersburgu. Następnie od 1907
   prowadziła działalność w Niemczech, lansowała koncepcję masowych strajków jako
   drogi dla rewolucji i obalenia kapitalizmu przemocą. Pracowała w organie
   SPD "Voerwarts" ("Naprzód"). W sporze w łonie SDPRR wzięła stronę mienszewików.
   W latach 1907-1914 uczyła w szkole partyjnej SPD. W czasie wojny światowej
   więziona w Niemczech za działalność antypaństwową. W 1914 współtwórczyni
   tajnego Związku Spartakusa, który ujawnił się 1 maja 1916, po czym została
   aresztowana. Wyszła z więzienia w październiku 1918. Współzałożycielka (1918)
   KPD i uczestniczka rewolucji w Niemczech. Krytykowała metody bolszewików, była
   przeciwniczką Lenina, ze względu na swój radykalizm. Była wrogiem istnienia
   niepodległej Polski (sic!), a także egzystencji innych suwerennych państw i
   narodów. Zwolenniczka teorii rewolucji ogólnoświatowej i komunistycznego
   państwa światowego, likwidacji narodowości, unifikacji ludzi w jedno masowe
   społeczeństwo. Jej pogłądy przejął później Trocki. Zlikwidowana przez Freikorps
   15 stycznia 1919, trafiła do kanału. Jej zwłoki wyłowiono 31 maja.
   • Gość: AS IP: *.209.39-62.rev.gaoland.net 14.06.04, 19:24
    Czekamy na wyklad pt. "Ochrzczeni a komunizm", oraz "ateisci pochodzenia
    chrzescijanskiego a komunizm". Tak dla rownowagi. Prosimy tez o procenty
    jednych i drugich w UB. I w partii. Do piora.
    • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 19:32
     Sam napisz, nie wyręczaj się innymi. Co do UB to już od dłuższego czasu szykuję
     oddzielny temat, cierpliwości...
     Tymczasem niepełna lista nazwisk osób "narodowości" żydowskiej pełniących
     kierownicze funkcje w Urzędzie Bezpieczeństwa (UB):
     Wiceministrowie Bezpieczeństwa Publicznego: Mieczysław Mietkowski i Roman
     Romkowski, dowódca Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Juliusz Hibner, dyrektor
     Gabinetu Ministra BP, później m.in. p.o. dyrektora Departamentu III MBP
     (Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego) Leon Ajzen-Andrzejewski, p.o.
     dyrektora Gabinetu Ministra BP Zygmunt Braude, dyrektor Centralnej Szkoły MBP w
     Łodzi, później dyrektor Departamentu Społeczno-Administracyjnego MSW Mieczysław
     Broniatowski, dyrektor Departamentu V, a później III MBP Julia Brystiger,
     dyrektor Gabinetu Ministra BP Juliusz Burgin, dyrektor Depar­tamentu VII, a
     później dyrektor Departamentu III MBP Józef Czaplicki, [15] dyrektor Gabinetu
     Ministra BP Michał Drzewiecki, dyrektor Departamentu X MBP Anatol Fejgin,
     dyrektor Departamentu Śledczego MBP Józef Różański, dyrektor Departamentu
     Organizacji i Planowania MBP Michał Hakman, dyrektor Departamentu Szkolenia MBP
     Maria Kamińska, wicedyrektor Departamentu i MBP Julian Konar, dyrektor
     Departamentu IV MBP Józef Kratko, dyrektor De­partamentu Więziennictwa MBP
     Dagobert Jerzy Łańcut, dyrektor Centralnego Archiwum MBP Zygmunt Okręt,
     dyrektor Departamentu II MBP Leon Rubinsztejn, dyrektor Departamentu IV MBP
     Aleksander Wolski-Dyszko, wicedyrektor Departamentu X MBP Józef Światło, p.o.
     dyrektor Departamentu II MBP Michał Taboryski, dyrektor Departamentu Służby
     Zdrowia MBP Leon Gangel, dyrektor Centralnych Konsumów MBP Feliks Goldsztajn,
     wicedyrektor Departamentu Finansowego MBP Edward Kalecki, dyrektor Departa­mentu
     Służby Zdrowia MBP Ludwik Przysuski, wicedyrektor Departamentu Służby Zdrowia
     MBP Leon Stach, wicedyrektor Departamentu VII MBP Marek Fink, wicedyrektor
     Departamentu Szkole­nia MBP Helena Gruda, wicedyrektor Departamentu IV MBP
     Bernard Konieczny, wicedyrektor Departamentu III MBP Czesław Ringer,
     wicedyrektor Departamentu V MBP Józef Tymiński etc.
  • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 19:44
   Ławrientij Pawłowicz Beria - urodzony 29 marca 1899 w rodzinie abchazkich
   Żydów. W 1917 został bolszewikiem i wziął udział w rewolucji na terenach
   Gruzji. W latach 1921-31 pracownik Czeka i GPU na Zakaukaziu, pełnił funkcję
   ludowego komisarza spraw wewnętrznych w Gruzji. 1931-38 pierwszy sekretarz KC KP
   (b) Gruzji. W 1938 wezwany przez Stalina do Moskwy, służył krótko Jeżowowi, po
   czym zajął jego miejsce. 1938-53 stał na czele aparatu terroru ZSRR. W latach
   1938-45 był ludowym komisarzem spraw wewnętrznych. W latach 1946-53 pełnił
   funkcję kontrolera MWD i MGB z ramienia Prezydium Politbiura. W 1953 zajmował
   stanowisko ministra spraw wewnętrznych. 1941-53 był wicepremierem ZSRR. 1941-45
   był członkiem i zastępcą Stalina w Państwowym Komitecie Obrony ZSRR, gdzie
   zajmował się terrorem, wywiadem i kontrwywiadem. W latach 1946-53 był członkiem
   Politbiura, potem Prezydium KC KPZR. Po śmierci Stalina dążył do zajęcia jego
   miejsca. Skonfliktowany przez to z Chruszczowem, Mołotowem i Malenkowem został
   aresztowany i skazany na śmieć za działalność antypaństwową. Wyrok wykonano 23
   grudnia 1953.
   • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 20:10
    Według prac niektórych historyków rosyjskich Ł.P. Beria stał za śmiercią J.W.
    Stalina. Bał się o własną skórę - znalazł się na szykowanej liście ofiar nowej
    fali czystek.
   • Gość: . IP: *.227-1-64736c10.cust.bredbandsbolaget.se 14.06.04, 22:14
    Po kiego diabla strugasz idiote?
    Jest tyle materialu na jego temat.
    Juz predzej Dzierzynski byl Zydem niz Berija.
    Owszem,szwagrem byl Zyd ozeniony z gluchoniema siostra B.
    Placzesz,ze Zydzi zabili ksiecia rosyjskiego Kropotkina.
    Powinines sie cieszyc.
    Wrogowie naszych wrogow.....
    A jak sie nie cieszysz,to na zlosc Zydom.
    A zdrugiej strony byl taki inny,krewny-Piotr Kropotkin.
    Co o nim powiesz?
    1. Лаврентий Павлович Берия один из советских партийно-государственных
    руководителей и организаторов репрессий. Родился 17 (29) марта 1899 в семье
    крестьянина-бедняка в селе Мерхеули в Абхазии.
    2.БЕРИЯ Лаврентий Павлович
    (1899 - 1955)
    член высшего руководства СССР

    Сын крестьянина, выпускник механико- строительного технического училища, затем
    член партии большевиков и чекист, Берия получил почти все возможные звания и
    должности в СССР, кроме тех, которые принадлежали самому Сталину.
    3. 29 марта 1899 года в менгрельском селе Мерхеули в Абхазии родился Лаврентий
    Павлович Берия. В пятнадцать лет, закончив с отличием Сухумское высшее
    начальное училище, он в Баку поступил в механико-строительное техническое
    училище.


  • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 14.06.04, 22:32
   cz.7
   Jakob Michaiłowicz Swierdłow (Ginzburg) - urodzony 3 czerwca 1885 w Niżnym
   Nowogrodzie, syn żydowskiego rzemieślnika. W czasie studiów rozpoczął
   działalność polityczną. W 1902 wstąpił do SDPRR, po 1903 we frakcji
   bolszewickiej. Brał udział w rewolucji 1905 i zdobył reputację jednego z
   czołowych mówców partyjnych. Został aresztowany w czerwcu 1906 i skazany na
   trzy lata. Po wyjściu w 1909 wyjechał do Moskwy, gdzie znów został aresztowany
   i zesłany na Syberię. Uciekł w 1910, jednak znów go złapano i skazano na cztery
   lata więzienia. Podejmował nieudane próby ucieczki, podczas jednej z nich omal
   nie zginął po kilkugodzinnym przebywaniu w lodowatej wodzie. Jesienią 1912
   udało mu się uciec i przybyć do Petersburga. Pracował tu dla "Prawdy" aż został
   wydany przez podwójnego agenta w szeregach bolszewickich - Polaka Romana
   Malinowskiego (to kolejny dowód na polski "antysemityzm"). Zesłano go do
   Turukańska na Syberii. Po rewolucji lutowej i abdykacji cara został uwolniony i
   powrócił do Petersburga, gdzie został członkiem i sekretarzem KC partii
   bolszewickiej. Tworzył grunt pod działalność innych przywódców komunistycznych.
   Wraz z Leninem i Trockim był zwolennikiem powstania zbrojnego i należał do jego
   organizatorów. Jako bliski współpracownik Lenina przekonywał innych przywódców
   bolszewickich do rozpędzenia Zgromadzenia Konstytucyjnego i podpisania traktatu
   brzeskiego. Upatrywano w nim jednego z najprawdopodobniejszych następców
   Lenina. Został po Kamieniewie przewodniczącym Centralnego Komitetu Wykonawczego
   Rad i twórcą bolszewickiej konstytucji RFSRR z 1918. Organizował jako świetny
   mówca szkołę zawodowych agitatorów. Wydał w porozumieniu z Leninem rozkaz mordu
   na rodzinie carskiej, następnie stał na czele pokazowej komisji do zbadania
   tego mordu. W 1919 przemierzał kraj agitując za poparciem dla bolszewików i
   walką z białymi. Zaraził się śmiertelną grypą i zmarł 16 marca 1919. Na cześć
   mordercy cara miejsce mordu - Jekaterynburg - przemianowano na Swierdłowsk.
  • 15.06.04, 12:52
   Jak by nie bylo polakow do by niebyla komuna
   PRL marszerowali w 56 do wegry a w 68 do czechoslowaki
   a w 70 popierowali egipt i syria WP
   • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 13:01
    Fredziu naucz sie historii - Polacy w 1956 r. masowo oddawali krew
    dla "bratanków węgierskich" a interwencję wojskową dokonali tylko i wyłącznie
    Sowiety.
    • 15.06.04, 13:09
     Gość portalu: Gaal napisał(a):

     > Fredziu naucz sie historii - Polacy w 1956 r. masowo oddawali krew
     > dla "bratanków węgierskich" a interwencję wojskową dokonali tylko i wyłącznie
     > Sowiety.
     i posali UBekow polskich urodzeni na wegry
     zawsze polacy sa nie winny zawsze zmuszone raz przez adolfa i raz przez wanii
     ale antysemici sa orginali koscial katolicki
     • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 13:12
      A białe myszki też widzisz?
      • 15.06.04, 13:16
       Gość portalu: Gaal napisał(a):

       > A białe myszki też widzisz?
       czytalem to na strone Mossadu, bo naszych poslalismy aby zydow do Erec Israel
       organizowali
  • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 13:11
   A poza chamskim językiem umiesz coś? Ustosunkuj sie do podanych faktów,
   opisanych wydarzeń, dat, nazwisk - punkt po punkcie. Nie umiesz czy boisz się
   dziecinko? Dlatego jedynym twoim "argumentem" jest wulgarne słownictwo. Nic
   innego ci nie pozostaje. Zgrzytanie zębami i plucie, że nie zapomniano i
   przypomina się prawdę.
  • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 13:30
   Grigorij Jewsiejewicz Zinowiew (Apfelbaum) - urodzony 23 września 1883 w
   Jelizawietogrodzie na Ukrainie. W SDPRR od 1901, zaangażował się w ruch
   związkowy, przez co musiał uciekać z Rosji. Przebywał w Berlinie, Paryżu i
   Szwajcarii, gdzie poznał Lenina i Plechanowa. W 1903 przyłączył się do
   bolszewików. Jesienią tego roku powrócił do kraju, włączając się w
   publikowanie "Iskry". Następnego roku znów udał się do Szwajcarii, by studiować
   chemię na uniwersytecie w Bernie. Współpracował z bolszewickimi czasopismami,
   jak np. "Wperiod". Brał udział w rewolucji 1905, pomagając w organizacji
   powstania w Petersburgu. W 1907 na kongresie partii w Londynie został wybrany
   do sześcioosobowego KC. W latach 1908-1917 przebywał na emigracji, gdzie
   współpracował z Leninem i Kamieniewem, redagował "Proletariusza". Tworzyli
   razem najściślejsze kierownictwo ruchu bolszewickiego, tzw. trojkę, która
   przetrwała aż do śmieci Lenina. Współorganizował też wydawanie "Zwiezdy"
   i "Prawdy" w Petersburgu. W 1912 wraz z Leninem i Kamieniewem przeniósł się do
   Krakowa, by dzialać bliżej Rosji. Wybuch wojny zmusił ich do powrotu do
   Szwajcarii. Po powrocie w 1917 do Rosji przewodniczący Rady Delegatów
   Robotniczych w Piotrogrodzie. Został też redaktorem "Prawdy". Początkowo
   sprzeciwiał się zamachowi zbrojnemu, podobnie jak Kamieniew był bowiem
   zwolennikiem rewolucji ogólnoświatowej. Od 1921 był członkiem Politbiura. Od
   1919 został pierwszym przewodniczącym Komitetu Wykonawczego Kominternu. Po
   śmierci Lenina, stał się przeciwnikiem Trockiego. Zawiązał 1923 wraz z
   Kamieniewem sojusz ze Stalinem przeciw wspólnemu przeciwnikowi. Następnie,
   wykorzystany przez Stalina, przyłczył się do Trockiego. Podzielał bowiem
   przekonanie, że rewolucja powinna jak najszybciej zostać przeniesiona na inne
   kraje, gdyż w innym wypadku kraje kapitalistyczne zniszczą ZSRR. Stalin
   natomiast był zwolennikie tezy o socjalizmie w jednym kraju, skupienia
   wszystkich sił na jego umacnianiu w Rosji. W 1926 został pozbowiony stanowisk
   pod zarzutem trockizmu. Był w latach 1927-28 i 1932-33 wydalany z partii. W
   1935 aresztowany i skazany na 10 lat więzienia, potem w procesie szesnastu
   skazany na śmierć pod zarzutem spisku na życie Stalina i stracony 25 sierpnia
   1936. Jego wypowiedź z sierpnia 1918 stanowi ludobójcze credo żydowskiego
   bolszewizmu w Rosji tamtych dni: "Musimy przeciągnąć na naszą stronę 90 ze 100
   milionów mieszkańców sowieckiej Rosji. Co do reszty, nie mamy im nic do
   powiedzenia. Muszą być zniszczeni."
  • 15.06.04, 13:47
   Gaalu, czy mógłbyś nie przepisywać podręczników i książek telefonicznych?
   Daj link, proszę.
   • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 13:55
    Miłego dnia
    OK, sorry za rozwlekłość - tego nie ma w podręcznikach:((
    Na przyszłość starać się będę skracać myśli (tzn. nie autocenzurować tylko
    objętość ograniczać).
    Dzięki za cieprliwość - dziennikarze "GW" mają zupełnie inną wizję i uczyli sie
    zupełnie innej historii i mówią zupełnie coś innego.
    • 15.06.04, 14:04
     Gość portalu: Gaal napisał(a):

     > Miłego dnia
     > OK, sorry za rozwlekłość - tego nie ma w podręcznikach:((
     > Na przyszłość starać się będę skracać myśli (tzn. nie autocenzurować tylko
     > objętość ograniczać).
     > Dzięki za cieprliwość - dziennikarze "GW" mają zupełnie inną wizję i uczyli
     sie
     >
     > zupełnie innej historii i mówią zupełnie coś innego.
     Gaalu
     Wy polacy aby araba pomoc byli wasze arabskie bracia poslaliscie szpiegow do
     Izraela ale ich zlapali bo wielu w Mossadu umieli po polaku
     nie udalo wam sie ale nasi szpiegowali w polsce i nie udalao wam sie
     wykric :))))))))))
     • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 14:07
      I tu masz racje Fredziu, zgadzam się z twoją konkluzja cyt. twoje słowa: "ale
      nasi szpiegowali w polsce i nie udalao wam sie wykric :))))))))))"
      • 15.06.04, 14:08
       Wiadomość została usunięta ze względu na złamanie prawa lub regulaminu.
       • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 14:12
        Fredziu niedobrze - znowu z toba się zgadzam. "Elitki" rządzące w Polsce
        sprzedały Polskę do Unii Europejskiej (dla mnie UE to IV Rzesza).
        • 15.06.04, 14:34
         Gość portalu: Gaal napisał(a):

         > Fredziu niedobrze - znowu z toba się zgadzam. "Elitki" rządzące w Polsce
         > sprzedały Polskę do Unii Europejskiej (dla mnie UE to IV Rzesza).
         to nie Elitki to Komuna Monokultura, szlachciy siedza w wielkiej brytani albo w
         USA i nie spiesza sie do polski aby ja wybudowac
         Polcy niema duch "haluciut" pionyrow
         • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 14:44
          Fredziu napisałem... "elitki" nie "elity". To co rządzi Polską to nie
          jest "elita". Mój profesor (z prawa rzymskiego) nieco zgryźliwie mawiał, polską
          inteligencję zamordowano w Katyniu, Pawiaku, na barkadach Warszawy etc. Po
          wojnie los dopełniło UB i emigracja - dlatego nie mamy inteligencji tylko ludzi
          z wyższym wykształceniem. Oczywiście jest to przejaskrawienie - ale po części
          prawdziwe. Zmowa "okrągłego stołu" (właśnie mija kolejna rocznica) stworzyła
          coś co budzi mój żal i gorycz. Nie o taką Polskę walczyły i umierały "polskie
          orły".
     • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 14:10
      Z tego co wiem Mossad swego czasu wykrył szpiegów sowieckich i peerlowskich.
      Gdzieś mam zapisane nazwiska i opis wydarzeń.
      • 15.06.04, 14:35
       Gość portalu: Gaal napisał(a):

       > Z tego co wiem Mossad swego czasu wykrył szpiegów sowieckich i peerlowskich.
       > Gdzieś mam zapisane nazwiska i opis wydarzeń.
       wiem jednego Polaka nazywal sie lEVI LEVI zlapali go siedzial w pudle a potem
       uciek do australii
  • 15.06.04, 15:57
   poł forum zapisał na temat Sowietów, komunizmu, Żydów.

   A wystarczyło na początku jedno zdanie, które powiedział kiedyś pewien stary
   Rosjanin - komunista po przejściach.

   "U nas jewriej nie jewriej - cziełowiek to adin ch.uj".

   No to po co było tyle pisać?
   • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 16:52
    Jest różnica między epitetem a wiedzą. A ponadto nie przemawia do mnie żaden
    komunistyczny "autorytet" - nawet po przejściach. Trzeba było być mądrym przed
    szkodą a nie po szkodzie (i to często nie swojej lecz cudzej).
    • 15.06.04, 19:09
     a może nie. Mnie to wszystko rybka. Pisałem to tylko w obawie o twoje dobre
     samopoczucie, no bo jeśli forumowicze w w tym, co cytowałem wyżej wpiszą
     np "gaal". Chodziło mi o szczyptę twej refleksji nad niewdzięcznością
     forumowiczów. Człowiek się męczy dla idei a tu go może spotkać cios w twarz..
     • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 19:16
      A możesz jaśniej? Co masz na myśli cyt."Człowiek się męczy dla idei a tu go
      może spotkać cios w twarz..."
      • 15.06.04, 22:57
       tekstem - wszechobecny Żyd przesłonił ci myślenie. Nie tylko tobie zresztą.
       Zajrzyj do lodówki.
       • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 23:20
        Rozumiem, że to jest twoja odpowiedz na fakty podane w wątku "Komunizm a Żydzi"
        i tym sposobem wyjaśniasz... całkowite opanowanie ustanowionej władzy
        bolszewickiej. W pierwszym utworzonym rządzie bolszewickim, zwanym Radą
        Komisarzy Ludowych liczacym 22 komisarzy, 19 z nich było Żydami łącznie z
        Leninem. Robert Wilton, korespondent "Timesa" w tym czasie w Rosji, podawał w
        jednej z depesz wiadomośc, że po zwycięstwie bolszewików w centralnych organach
        administracji państwa sowieckiego było 556 najwyższych rangi kierowników, w tym
        447 Żydów. Taki stan personalny pozostawał niezmieniony przez 20 lat. Na krótko
        przed wybuchem II w.ś. wśród 500 czołowych dygnitarzy sowieckich aż 83 procent
        stanowili Żydzi. Natomiast Rosjan było tylko 5 procent, Łotyszów (stanowiący
        podporę Czeki) też 5 procent, innych 7 procent.
        A ty o lodówce. Wiesz jak wyglądał terror w Rosji żydo-bolszewickiej? Tylko w
        latach 1917 - 1918 zamordowano 9 tysięcy lekarzy, 54 tysiące oficerów, 70
        tysięcy policjantów i żandarmów i 35 tysięcy inteligentów różnych zawodów. A
        potem dziesiatki milionów.
        • Gość: AS IP: *.204.39-62.rev.gaoland.net 15.06.04, 23:27
         Co ty pieprzysz? Zarowno Lenin jak i Stalin byli chrzczeni.
         • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 23:41
          W szkole też mówisz "pieprzyć"? O Leninie (właściwe Blank) pisałem w niniejszym
          wątku. Co do Stalina - niektórzy historycy sugerują, że równiez był Żydem ale
          nie ma na to dowodów. Stalin urodził się w 1878 r. jako Józef Wissarionowicz
          Dżugaszwili w górskiej wiosce Gori w Gruzji. Jego ojciec Wissarion Dżugaszwili
          był chłopem z sąsiedniej wioski Dido Lilo, a matka Jekaterina Geladze
          pochodziła z pańszczyźnianych chłopów z wioski Gambarouli.
          Córka Stalina Swietłana wyszła za mąż (drugie małżeństwo) za Michała
          Kaganowicza, syna Łazara Kaganowicza - Żyda, członka Biura Politycznego.
        • 15.06.04, 23:39
         wiem dokładnie jak WYGLĄDAŁO.I mam to w dupie.
         Lodówka służy mi do przechowywania piwa. Pianę z niego zostawiam tobie.
         Do bicia.
         • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 15.06.04, 23:44
          Skoro nie interesuje cię rozmowa na temat "Komunizm a Żydzi" to po co się
          odzywasz?
          • 15.06.04, 23:50
           ładna, z "nieukrywanego" podziwu nad powtarzaną po n-kroć oryginalnością tematu
           i żebyś miał kilka wpisów więcej. Mam w sobie nieco genu charytatywności.
           No to byłoby na tyle.
           Owocnych obrad, czołem.
       • 17.06.04, 03:07
        Zaloze sie ze wolalbys o zydowskich noblistach czy jakichs muzykantach z tej
        dobrej kapeli , taki 'z wlosem' post , politically correct a ten gaal nie dosc
        ze 'pod wlos' , to tepymi nozycami ciacha i (scum wyciaga) troche za blisko for
        comfort tam gdzie juz ciachniete za mlodu . Mnie ten post podchodzi , tobie
        smierdzi , ale kto by sie toba przejmowal , panie scum .

        narazie
  • 16.06.04, 06:39
   Gaalu
   jedna nie rozumie jakSowjeci byli zydzi to dlaczego zniszczyli cala kulture
   zydowska w jedniej generaci dlaczego poslali rabinow i sjonistow do Taigi
   nawet nasz Premier Begin byl z polakami na Sibiri i cale zycie nieznosil
   Sowjetow kiedy wasz BIerut Gomulka Girek Kania i Wania dupe sowjecka lizali ?
   • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 13:15
    Dobre pytanie!
    *)Rewolucje (a zwłaszcza krwawe rewolucje)... pożerają swoich "ojców". Gdy
    dorasta pokolenie "dzieci rewolucji" i gdy do głosu dochodzi tzw. "trzeci
    garnitur rewolucji". Za klasyczny przykład podaje sie to, co wydarzyło się z
    Żydami (pierwszymi władcami Bolszewi) po puczu bolszewcikim w 1917 r. i ich
    dalsze losy w Sowietach. Podobny przykład samozagłady twórców rewolucji (ale
    tym razem nie chodzi o Żydów) mamy do czynienia w przypadku tzw.Wielkiej
    Rewolucji Francuskiej z 1789 r. Dwa masowe ludobójstwa z czasem zamordowały
    swoich twórców-katów.
    *)W rozlicznych wspomnieniach polskich więzniów czy zesłańców powtarza się
    motyw zaszokowania postawami różnych żydowskich współwięzniów, którzy z
    ogromnym uporem, niczym nie nauczeni, nawet w sowieckiej tiurmie, dalej
    eksponowali swą wiarę w komunizm. I ta pogarda komunistów żydowskich wobec np.
    Polaków po 1939 r. cyt."chcieliście Polski bez Żydów, to macie Żydów bez Polski"
    *)Fakt, gdyby nie przedwczesna i tajemnicza śmierć J. Stalina Żydzi w 1953 r.
    staliby się celem wyjątkowej każni.
    *)Polaków deportowano w l.39-41 na Sybir i do Kazachstanu za polskość. W
    przypadku Żydów (obywateli II Rzeczypospolitej) chodziło o coś innego.
    W książce "W czterdziestym nas Matko na Sibir zesłali" Gross pisał "...kiedy
    tylko pojawiła się możliwośc powrotu w strony rodzinne, a więc pod okupację
    hitlerowską - tłumy Żydów wystawały całymi dniami w kolejkach, aby sie dostać
    przed komisje sowiecko-niemiecką zawiadującą wymiana ludności. I cytuję
    fragment wspomniń jednego ze świadków wydarzeń tamtych dni: "W czasie
    rejestracji, stojąc po kilka godzin w ogonku, dostałem wreszcie kartkę na
    wyjazd, co uważane było wówczas za szczęście. Pewien oficer niemiecki zwrócił
    sie do tłumów Żydów i zapytał "Żydzi, dokąd jedziecie, przecież my was
    zabijemy"".
    Według J.T.Grossa ostatecznie niewielu Żydów pojechało do Generalnej Guberni,
    ponieważ "Niemcy nie wpuszczali Żydów z powrotem. Za to na podstawie list
    rejestracyjnych sporządzonych na ten wyjazd NKWD zorganizowało wywózkę na
    wschód".
    *)Co do: Bieruta, Gomułki, Gierka, Kani i Wani (?) i jak sie wyraziłeś "dupę
    sowiecką lizali". Do jednego worka włożyłeś nie-Polaków (Bierut) i Polaków
    (Gomułka) to raz. Dwa, ano lizali czerwona hołota.
    • 16.06.04, 13:54
     Gaal
     przyznaj sie PRLska polska i polcay sluzyli czerwonych przeciwko panstwo Izraela
     i jaki sens ma jako wielu zydow w kumuny mniali poslac swoich do sibiri i nie
     do Erec Israel
     • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 14:09
      Znakomity izraelski intelektualista, prof. Israel Shahak pisał już przed laty o
      tym, jak niebezpieczne stało się przybieranie na sile po 1945 roku
      zjawiska "ślepego, iście stalinowskiego poparcia dla wszelkiego zła, byle tylko
      było ono pochodzenia żydowskiego" (I. Shahak: "Żydowskie dzieje i religia",
      Warszawa-Chicago 1997, s. 48). Niestety, konstatacja ta była bardzo prawdziwa
      również w odniesieniu do jakże dużej części Żydów w Polsce, którzy uznali
      za "własne" zdominowane przez komunistów żydowskich rządy w Polsce. Tylko na
      tym tle można zrozumieć tak wielkie skupienie Żydów-komunistów nie tylko w
      warszawskiej centrali Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ale również i w
      rozlicznych UB terenowych.
      • Gość: AS IP: *.205.39-62.rev.gaoland.net 16.06.04, 14:35
       Nikt w Izraelu ani w diasporze nie uwaza Shahaka za "znakomitego
       intelektualiste", tylko za zwariowanego chemika, ktorego wszelkie wywody maja
       za konkluzje: "Jews are bad".
       Cytuj wiarygodne zrodla.
       • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 14:42
        Wiem, wiem. Wy go nienawidzicie bo powiedział prawdę tak jak Hannah Arendt,
        która przełamała temat tabu - kilku tysiącach Żydów służących w III Rzeszy na
        najwyższych stanowiskach państwowych i wojskowych. To psuje... przedsiębiorstwo
        holokaust.
        • 16.06.04, 14:47
         Gość portalu: Gaal napisał(a):

         > Wiem, wiem. Wy go nienawidzicie bo powiedział prawdę tak jak Hannah Arendt,
         > która przełamała temat tabu - kilku tysiącach Żydów służących w III Rzeszy na
         > najwyższych stanowiskach państwowych i wojskowych. To psuje...
         przedsiębiorstwo
         >
         > holokaust.
         Szachak do Iodiota z mokra glowe pisze glupie ksiaszki dla glupich gojow i
         narabja kase
         To nie zyd to szmat nie pokazuie sie w Izraelu bo by go zamknieli w dom wariatow
         • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 15:00
          Czy każdego Żyda piszącego gorzkie słowa o Żydach, hańbiących kartach,
          zbrodniach i złu uważasz za idiotę i szmatę? Co powiesz o Normanie Finkelstein?
          A Johnie Sack? Też ich chcesz zamknąc w "domach wariatów" za mówienie prawdy?
        • 16.06.04, 14:50
         Gość portalu: Gaal napisał(a):

         > Wiem, wiem. Wy go nienawidzicie bo powiedział prawdę tak jak Hannah Arendt,
         > która przełamała temat tabu - kilku tysiącach Żydów służących w III Rzeszy na
         > najwyższych stanowiskach państwowych i wojskowych. To psuje...
         przedsiębiorstwo
         >
         > holokaust.
         Wermacht mnial 500 dywizij i 10% z nich byli polskie dywizij klo 50 dywizij
         polakow sluzyli dla adolfa nawet Berling i Anders rekrutowali swoich zolnierzy
         z WP obozach.
         takie byli polacy sluzili tych co smarowali im chleb z maslem
         • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 15:14
          Fredziu tak nie było - w armii III Rzeszy nie było żadnej polskiej formacji
          wojskowej! Za to z terenów III Rzeszy zamieszkałych przez Polaków jak również z
          polskich ziem anektowanych przez III Rzesze wprowadzono dla Polaków
          (mieszkańców: Śląska, Pomorza, Wielkopolski, Warmii i Mazur) przymusowy pobór
          do wojska. Alternatywą nie zgłoszenia się na komisje poborową była
          odpowiedzialność zbiorowa całej rodziny.
          • 17.06.04, 06:13
           Gość portalu: Gaal napisał(a):

           > Fredziu tak nie było - w armii III Rzeszy nie było żadnej polskiej formacji
           > wojskowej! Za to z terenów III Rzeszy zamieszkałych przez Polaków jak również
           z
           >
           > polskich ziem anektowanych przez III Rzesze wprowadzono dla Polaków
           > (mieszkańców: Śląska, Pomorza, Wielkopolski, Warmii i Mazur) przymusowy pobór
           > do wojska. Alternatywą nie zgłoszenia się na komisje poborową była
           > odpowiedzialność zbiorowa całej rodziny.
           Ale zluzili hitlera a dzisaj maja prawopracyw Reichu i emeryture
        • Gość: AS IP: *.205.39-62.rev.gaoland.net 16.06.04, 14:51
         Niecierpliwie czekamy na liste kilku tysiecy Zydow (nazwiska i dowod, ze byli
         Zydami) oraz okreslenie tych kilku tysiecy "najwyższych stanowisk państwowych i
         wojskowych."

         A moze jednak cos skrobniesz o komunizmie i Polakach i roznych stanowiskach
         panstwowych? Szkoda, ze to nie twoja branza, zapewne pomogloby ci nabrac troche
         dystansu.
         • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 15:07
          O tym pisała np. znana żydowska uczona (np. w "Konferencja w Wannsee czyli
          Poncjusz Piłat" Literatura na świecie nr 6/167/czerwiec 1985 r. str. 66-67.

          "...sam Hitler znał trzydziestu-czterdziestu wspaniałych Żydów, których albo
          całkowicie zrównano z Niemcami albo nadano im przywilej pół-Żydów. Tysiące pół-
          Żydów wyłączono spod wszelkich rygorów, co może wyjaśnić karierę Heydricha i
          Hansa Franka w SS oraz feldmarszałka Erharda Milcha w Luftwaffe Goeringa... a
          Generalny Gubernator Polski jest nawet pełnym Żydem..."


         • Gość: Gaal IP: *.bytom.sdi.tpnet.pl 16.06.04, 15:09
          Oj, nie wpisałem autora cytowanych słów - to Hannah Arendt (1906-1975)
          • 17.06.04, 06:17
           Gość portalu: Gaal napisał(a):

           > Oj, nie wpisałem autora cytowanych słów - to Hannah Arendt (1906-1975)
           Gaalu co placzes o komuna
           Komuna zmienila polske z agrar panstwo zacofane do moderny przymyslowy karj
           winna polega ze polacy wszytko zniszczyli i niebyli mandrzy jak chinczycy
           dostaliscie 1/3 reichu od dzidzia Stalina na nasze zydowskie koszty i co wyszlo
           ruiny przymeslowe na reichu
  • Gość: totyle IP: *.176.6.123.Dial1.Phoenix1.Level3.net 17.06.04, 03:49
   Teraz juz a USA przyszedl czas na komunizm.Zaprowadzili T.zw.Patriot Actza
   pomoca ktorego moga kazdego podsluchac,sprawdzic i oskarzyc bez wypowiedzenia
   winy.
   Stalin nauczyciel przyszedl teraz w potrzebie.
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.