Dodaj do ulubionych

ONZ i NATO (SFOR) w Bosni

IP: *.TVCY.splitrock.net 24.07.01, 06:49http://www.iwpr.net/index.pl?archive/bcr/bcr_20010720_4_eng.txt

UN Prostitution Scandal

The UN mission in Bosnia comes under fire for allegedly trying to cover
up
a prostitution scandal.

By Tanya L. Domi (BCR No. 264, 20-Jul-01)

The United Nations mission in Bosnia-Herzegovina may face an
investigation following charges that it sought to cover up
media reports implicating its officials in selling women into prostitution.

UN headquarters in Sarajevo has denied the claims but acknowledged
that several members of its staff have been sacked
for misconduct. Mary Robinson, the UN High Commissioner for Human
Rights, has demanded an investigation and
diplomatic sources have told IWPR that she may get one.

The charges were first aired by Kathy Balkovac, an American police
officer and a former UN human rights investigator.
She made them in a memo last November to Jacques Paul Klein, head of
the UN in Bosnia and Herzegovina, and Vincent
Coeurderoy, the UN''s Police Commissioner in Bosnia,

Balkovac alleged that extensive trafficking of women into prostitution
had
been carried out by UN personnel, NATO troops
and other international officials in Bosnia, along with the local police.
Balkovac was diagnosed as ''stressed and burned
out'' by the IPTF Deputy Commissioner Mike Stiers and her contract with
the UN was subsequently terminated by
DynCorps, the US State Department''s personnel subcontractor for the
UN
Mission.

In an official statement, the office of the High Commissioner for Human
Rights in Sarajevo demanded the investigation to
be carried out "in an open and transparent manner and that the reports
should be made public." It insisted that
punishment for anyone found guilty should be "commensurate with the
gravity of the offences."

International news agencies picked up on the story during a visit Klein
made to the UN Security council in New York on
June 14-15. Western diplomats said that during his presentation in New
York, Klein was "peppered" with questions about
charges that women had been forced into prostitution by UN officials.

The Balkovac memo in November was filed at a time when UN monitors
and local police were involved in a series of
controversial raids on brothels in Prijedor. Later it was alleged that these
UN officials had collaborated with Prijedor police
in "buying" the women and having sex with some of them. Several of the
victims were said to be under aged girls.

[�]

In an e-mail dated October 2000, which was broadly circulated among her UN
colleagues, Balkovac outlined the legal
definitions of "prostitution, pimping and trafficking." She reported that
the
UN had received accounts of women being
tortured, raped and kidnapped into sexual enslavement in Bosnia.

Balkovac was subsequently demoted to a non-human rights position
and
reassigned. But she managed to urge senior UN
officials to follow up her conclusion that a number of reported
trafficking
activities deserved further police investigation. Her
contract was terminated in April 2001 on grounds that she had falsified
a
time sheet.


Coz, dobry biznes. Co na to polskie feministki i obroncy praw czlowieka?
Obserwuj wątek
  • Gość: Zbyszek Re: ONZ i NATO (SFOR) w Bosni-tlumaczenie IP: *.TVCY.splitrock.net 24.07.01, 22:55
   Najwyrazniej nikomu nie chcialo sie czytac wersji angielskiej, wiec zadalem sobie
   trud przetlumaczenia (wolnego) na jezyk polski. Moze teraz odezwa sie dyskutanci
   broniacy NATO i ONZ. W kazdy razie dobra wiadomosc. Chcesz sobie kupic
   seksualna niewolnice to wstap do ONZ w Bosni. Sadze, ze jeszcze lepiej jest w
   Kosovie. Cena niewolnicy okolo $1500. Jest ona nikim. Nie posiada zadnych
   dokumentow, imienia, nazwiska, obywatelstwa. Jest przedmiotem o ktory nikt sie
   nie upomni.
   Tuesday, July 24, 2000

   UN Prostitution Scandal
   (ONZ wmieszane w skandal z prostytucja)


   The UN mission in Bosnia comes under fire for allegedly trying to cover up a
   prostitution scandal.
   (Misja ONZ w Bosni znalazla sie pod obstrzalem w zwiazku z podejrzeniem o
   ukrywanie skandalu z prostytutkami)

   By Tanya L. Domi (BCR No. 264, 20-Jul-01)

   The United Nations mission in Bosnia-Herzegovina may face an investigation
   following charges that it
   Sought to cover up media reports implicating its officials in selling women into
   prostitution.
   (Misja ONZ w Bosni i Hercegovinie moze oczekiwac dochodzenia w sprawie
   oskarzen o ukrywanie raportow prasowych mowiacych o udziale pracownikow
   ONZ w sprzedawaniu kobiet na prostytutki)

   UN headquarters in Sarajevo has denied the claims but acknowledged that several
   members of its staff
   have been sacked for misconduct. Mary Robinson, the UN High Commissioner
   for Human Rights, has demanded an investigation and diplomatic sources have
   told IWPR that she may get one.
   (Biuro Glowne ONZ w Sarajewie odrzucilo wszystkie oskarzenia ale przyznalo, ze
   kilku pracownikow
   zostalo odwolanych z pracy na skutek niezgodnego z przepisami postepowania.
   Mary Robinson, Wysoki Komisarz do Przestrzegania Praw Czlowieka zarzadala
   dochodzenia w tej sprawie i dyplomatyczne zrodla poinformowaly IWPR, ze moze
   sie takie dochodzenie rozpocznie.)

   The charges were first aired by Kathy Balkovac, an American police officer and a
   former UN human rights
   investigator. She made them in a memo last November to Jacques Paul Klein,
   head of the UN in Bosnia
   and Herzegovina, and Vincent Coeurderoy, the UN''s Police Commissioner in
   Bosnia,
   (Oskarzenia po raz pierwszy zostaly oficjalnie podane przez Kathy Balkovac,
   amerykanskiego oficera policji i bylego oficera dochodzeniowego w dziale Praw
   Czlowieka ONZ. Umiescila je ona w swym raporcie z ubieglego listopada do
   Jacquesa Paula Kleina, szefa Misji ONZ w BiH, i Vincenta Coeurderoy, Komisarza
   Policji ONZ-u w Bosni.)

   Balkovac alleged that extensive trafficking of women into prostitution had been
   carried out by UN
   personnel, NATO troops and other international officials in Bosnia, along with the
   local police. Balkovac
   was diagnosed as ''stressed and burned out'' by the IPTF Deputy Commissioner
   Mike Stiers and her
   contract with the UN was subsequently terminated by DynCorps, the US State
   Department''s personnel
   subcontractor for the UN Mission.
   (Balkovac podejrzewa, ze bardzo intensywny proceder handlu kobietami
   zmuszanymi do prostytucji jest prowadzonu przez personel ONZ, wojska NATO
   oraz pracownikow innych organizacji miedzynarodowych przy wspolpracy z
   lokalna policja. Balkovac zostala uznana przez Zastepce Komisarza IPTF, Mike
   Stiers''a za "zestresowana i kompletnie wyczerpana" a nastepnie jej kontrakt
   z ONZ-em zostal zerwany przez DynCorps, wynajeta przez Departament Stanu
   USA do zatrudniania pracownikow w Misji ONZ.

   In an official statement, the office of the High Commissioner for Human Rights in
   Sarajevo demanded the
   investigation to be carried out "in an open and transparent manner and that the
   reports should be made
   public." It insisted that punishment for anyone found guilty should be
   "commensurate with the gravity of
   the offences."
   (W oficjalnym oswiadczeniu, biuro Wysokiego Komisarza d/s Praw Czlowieka w
   Sarajewie, zazadalo "otwartego i przejrzystego dochodzenia oraz podania
   wszystkich raportow do wiadomosci publicznej.
   Biuro domaga sie rowniez aby kara, dla kazdego kto zostanie uznany winnym, byla
   odpowiednia do wagi przestepstwa.)

   International news agencies picked up on the story during a visit Klein made to the
   UN Security council in New York on June 14-15. Western diplomats said that
   during his presentation in New York, Klein was "peppered" with questions about
   charges that women had been forced into prostitution by UN officials.
   (Miedzynarodowe Agencje Prasowe "podlapaly" temat i podczas wizyty Kleina w
   Radzie Bezpieczenstwa w Nowym Jorku w dniach 14-15 czerwca, podczas swojej
   prezentacji zostal on zasypany pytaniami na temat udzialu pracownikow ONZ w
   zmuszaniu kobiet do uprawiania nierzadu, podali zachodni dyplomaci.)

   The Balkovac memo in November was filed at a time when UN monitors and local
   police were involved in a series of controversial raids on brothels in Prijedor. Later
   it was alleged that these UN officials had collaborated with Prijedor police in
   "buying" the women and having sex with some of them. Several of the victims
   were said to be under aged girls.
   (Listopadowy raport Balkovac zostal zlozony w czasie kiedy obserwatorzy ONZ i
   lokalna policja przeprowadzala serie kontrowersyjnych rajdow naburdele w
   Prijedor. Pozniej podejrzewano, ze owi pracownicy ONZ-tu wspolpracowali z
   miejscowa policja w "kupowaniu" kobiet i odbywania stosunkow z niektorymi z
   nich. Jak podawano, kilka z ofiar byly nieletnie.)

   Six officers, three of them Americans, were dismissed after this incident. But no
   critical remarks were made on their personal records.
   (Szesciu pracownikow, w tym trzech Amerykanow, zostalo zwolnionych z pracy po
   tym incydencie. Ale zadne krytyczne adnotacje nie zostaly zamieszczone w ich
   aktach personalnych.)


   In documents obtained by IWPR, Balkovac said the UN was aware of numerous
   cases in which international police monitors had engaged in the trafficking of
   women in Bosnia since October 2000. But she claimed nothing was done about it.
   (W dokumencie otrzymanym przez IWPR, Balkovac podaje, ze ONZ wiedzialo o
   wielu przypadkach udzialu miedzynarodowych obserwatorow w handelu
   kobietami w Bosni, od pazdziernika 2000. Twierdzi ona, ze mimo to nic nie zostalo
   w tej sprawie zrobione.)

   Prostitution is illegal in Bosnia. In December 2000 Bosnia signed the UN
   Convention on Trans-national
   Organized Crime, the first international legal instrument that calls on signatories
   to adopt domestic legislation to criminalize trafficking. In consequence, Bosnia is
   bound to uphold the obligations of the treaty.
   (Prostytucja jest w Bosni nielegalna. W grudniu 2000 roku Bosnia podpisala
   Miedzynarodowa Konwencje ONZ na temat Miedzynarodowych Organizacji
   Przestepczych, pierwszy miedzynarodowy dokument wzywajacy sygnatariuszy do
   wprowadzania lokalnych ustaw zabraniajacych zmuszania do i uprawiania
   prostytucji. W rezultacie tego Bosnia jest zobligowana do przestrzegania
   Konwencji.)

   In an e-mail dated October 2000, which was broadly circulated among her UN
   colleagues, Balkovac outlined the legal definitions of "prostitution, pimping and
   trafficking." She reported that the UN had received accounts of women being
   tortured, raped and kidnapped into sexual enslavement in Bosnia.
   (W e-mail z pazdziernika 2000, szeroko cyrkulujacym wsrod jej kolegow z ONZ,
   Balkovac podala definicje "prostytucji, sutenerstwa i handlu kobietami". Podala, ze
   ONZ otrzymal zeznania kobiet, ktore byly torturowane, gwalcone i porywane jako
   seksualne niewolnice w Bosni.)

   Balkovac was subsequently demoted to a non-human rights position and
   reassigned. But she managed to urge senior UN officials to follow up
   • Gość: Zbyszek Re: ONZ i NATO (SFOR) w Bosni-tlumaczenie cd. IP: *.TVCY.splitrock.net 24.07.01, 22:58
    Balkovac was subsequently demoted to a non-human rights position and
    reassigned. But she managed to urge senior UN officials to follow up her
    conclusion that a number of reported trafficking activities deserved further police
    investigation. Her contract was terminated in April 2001 on grounds that she had
    falsified a time sheet.
    (W nastepstwie tego, Balkovac zostala przeniesiona do pracy nie zwiazanej z
    prawami czlowieka i jej zadania zostaly zmienione. Ona jednak postanowila
    zainteresowac sprawa wyzszych oficerow ONZ-tu i przekonac ich, ze wiele z
    raportowanych dzialan w handlu kobietami zasluguje na dalsze dochodzenia
    policyjne. Kontrakt z nia zostal zerwany w kwietniu 2001 na podstawie zarzutu o
    falszowanie karty pracy.)

    Doug Coffman, spokesperson for the UN in Sarajevo said a few weeks ago that he
    was not aware of any UN investigation into Balkovac''s charges. He said that only
    one UN officer was found guilty of paying for a prostitute.
    (Doug Coffman, rzecznik prasowy ONZ w Sarajewie, powiedzial kilka tygodni temu
    nic nie bylo mu wiadomo na temat dochodzen ONZ w sprawie oskarzen
    rzuconych przez Balkovac. Dodal, ze tylko jeden pracownik zostal uznany winnym
    uiszczenia zaplaty prostytutce.)

    In a press statement in May, Klein denied all allegations that the UN mission had
    concealed reports of
    misconduct. "During my tenure, there have been no cover-ups and I have
    implemented a zero-tolerance policy regarding sexual and other serious
    misconduct," he said in the statement. "Following due process, the UN has
    investigated all allegations of misconduct in a fair, thorough and timely manner."
    (W oswiadczeniu prasowym z maja, odrzucil wszystkie podejrzenia o to, ze misja
    ONZ ukrywala raporty o niezgodnym z przepisami postepowaniu. "W okresie
    mojej kadencji, nic nie bylo ukrywane i wprowadzilem polityke zerowej tolerancji w
    odniesieniu do lamania przepisow w dziedzinie seksu i innych powaznych
    wykroczen." podal w swoim oswiadczeniu "Zgodnie z tymONZ przeprowadzilo
    szybko i zgodnie z przepisami dochodzenia we wszystkich sprawach podejrzen o
    lamanie przepisow.")

    However many local and Western officials disagree.
    (Tym nuiemniej wielu miejscowych i Zachodnich oficjeli nie zgadza sie z tym
    oswiadczeniem)

    "The truth about the Prijedor raids and the subsequent resignation of the officers
    involved has never been made apparent," said Madeleine Rees, the representative
    for the UN High Commissioner for Human Rights in Bosnia.
    ("Prawda o rajdach po burdelach w Prijedor i zwiazane z tym rezygnacje
    pracownikow w to wmieszanych nigdy nie ujrzala swiatla dziennego" powiedziala
    Madeleine Rees, przedstawiciel Wysokiego Komisarza ONZ d/s Praw Czlowieka w
    Bosni.)

    Trafficking in women is called the "dirty secret of UN interventions around the
    world - the nasty underbelly that no one wants to confront," said Martina
    Vanderberg, researcher for the women''s project for Human Rights Watch, a U.S.
    based group which is preparing a major report on trafficking. "None of these
    allegations come as a surprise."
    (Handel kobietami jest nazywany "brudna tajemnica ONZ-owski interwencji na
    calym swiecie ale nikt nie chce sie temu przeciwstawic" powiedziala Martina
    Vanderberg, badacz spraw kobiecych, pracujaca dla organizacji Human Right
    Watch, ktora posiada kwatere glowna w USA i przygotowuje raport w sprawie
    handlu kobietami. "Zadne z tych oskarzen nie sa dla nas zaskoczeniem.")

    It is estimated that 200,000 to 300,000 women are sold into prostitution from
    former communist bloc countries in Eastern Europe and the former Soviet Union
    to Western Europe and North America annually.
    (Ocenia sie, ze okolo 200 000 do 300 000 kobiet z bylych komunistycznych
    krajow Europy Wschodniej
    i bylego ZSRR zostaje rocznie sprzedanych jako prostytutki do Zachodniej Europy
    i Polnocnej Ameryki.)


    Tanya Domi is the former OSCE spokesperson in Bosnia and Herzegovina. She is
    now taking an advanced degree in Human Rights at Columbia University in New
    York
    (Tanya Domi jest bylym rzecznikiem prasowym OBWE w Bosni i Hercegowinie.
    Obecnie studiuje na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku na zaawansowanych
    kursach w dziedzinie Praw Czlowieka)
    top of page ^

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka