Dodaj do ulubionych

Wszystkie Polki sa nasze - mowili roscy zolnierze

01.07.09, 20:44
Kobieca gehenna
Strach przed gwałtem ze strony radzieckich żołnierzy to jedna z
najsilniejszych emocji lękowych wojny i powojnia.
Zobacz także

Gwałcący bolszewik to jedna z ikon hitlerowskiej propagandy, która nie
pozwalała zapomnieć nazwy Nemmersdorf. Była to pierwsza wieś w Prusach
Wschodnich zajęta przez radzieckich żołnierzy w październiku 1944 r.,
następnie odbita na jakiś czas przez Wehrmacht. Wtedy okazało się, że 62
kobiety i młode dziewczęta zostały zgwałcone, prawdopodobnie wielokrotnie, a
następnie zamordowane.

Z chwilą przekroczenia granic III Rzeszy żołnierze radzieccy przekroczyli nie
tylko tę granicę. W przeciwieństwie do Niemców i Anglosasów nie dostawali
urlopów, więc najczęściej kilka lat nie widywali żon. Ponadto przez kobiety
krajów wyzwalanych byli postrzegani inaczej niż Anglicy, Amerykanie czy
Polacy; mówiąc oględnie, jako mało atrakcyjni, a mówiąc wprost, jako
prymitywni. We Włoszech i Francji żołnierze alianccy nie musieli posuwać się
do gwałtu, by uzyskać zbliżenie seksualne.

Pamiętać też trzeba o demoralizacji i zdziczeniu. Gwałt jest niejako wpisany w
zachowanie zwycięzców wobec zwyciężonych. Był i jest uznawany za rodzaj broni
wojennej, o czym w 1975 r. pisała Susan Brownmiller. Jako narzędzie
terroryzowania ludności cywilnej ociera się bardzo często o narodową
mitologię, która ciało kobiety łączy z pojęciem matki ziemi – ojczyzny.
Współczesne konflikty zbrojne są również naznaczone piętnem przemocy
seksualnej wobec kobiet wroga, wystarczy wspomnieć wojnę w byłej Jugosławii i
pierwszy w historii wyrok skazujący za gwałt jako zbrodnię wojenną.

Niewykluczone, że gwałty i poniżanie kobiet wynikały z potrzeby dominacji
ludzi, którzy sami na co dzień – nie tylko w armii – byli poniżani. Ponadto, i
to jest chyba najważniejsze, na takie, a nie inne zachowanie radzieckich
żołnierzy istniało przyzwolenie dowódców wszystkich szczebli, z najwyższym
włącznie. Zemsta na wrogu była z pewnością jednym z motywów gwałtów. Nie
tłumaczy to jednak gwałtów na więźniarkach obozów koncentracyjnych czy
robotnicach przymusowych, z których wiele było przecież Rosjankami.

Na masową skalę gwałty na Polkach zaczęły się po rozpoczęciu ofensywy zimowej.
Zdarzały się już w Krakowie w styczniu 1945 r. i podczas zdobywania twierdzy
Poznań. W tym ostatnim mieście były wypadki, że żołnierze radzieccy prosili
młode kobiety o rzekomą pomoc przy opatrywaniu rannych, w rzeczywistości
gwałcili je. Jednak fala gwałtów, jaka przeszła wiosną i latem, była przede
wszystkim falą odbitą, przeniesieniem brutalnego zachowania wobec niemieckich
kobiet na Polki. Przyszła od morza, z Prus Wschodnich oraz ze Śląska. W liście
wysłanym 17 kwietnia 1945 r. z Gdańska, Polka, prawdopodobnie ubiegająca się o
pracę w otoczeniu radzieckiego garnizonu, skarżyła się, że została zgwałcona
siedem razy: „Chciano nas chętnie, bo my mówiliśmy po polsku. Gdy jednak już
słyszałam, że wszystkie te kobiety po 15 razy gwałcono, przestraszyłam się
bardzo i poszłam z powrotem. (...) Raz tej nocy zostałam zgwałcona, ta hańba
odbyła się na oczach ojca. (...) Mnie zgwałcono 7 razy, to było straszne”.

O strachu Polek i Niemek w Gdańsku mówią też inne listy przechwycone przez
cenzurę wojenną. „(...) Mam strach, bo tu dużo Rusków jest i tak ciągle
jeszcze łapią, że coś okropnego; ja bardzo mało na dwór wychodzę, ciągle w
piwnicy siedzimy” (Gdańsk, 22 kwietnia). „Co przeżywali w tej wojnie z temi
Sowietami kobiety. Gwałcili, bardzo dużo zostało zamęczonych przez nich”
(Gdynia, 24 kwietnia).

Podobną gehennę przeżyły kobiety na Warmii i Mazurach. Nawet po odsunięciu się
frontu Niemki i Polki były tam regularnie gwałcone. Jak donoszono z Olsztyna w
marcu 1945 r.: „nie uchowała się prawie żadna kobieta” i – jak podkreślano –
bez względu na wiek. „A najważniejsze – zauważył ktoś w prywatnym liście – że
kobiety są kobietami podobno od 9 lat do 80, a nawet był wypadek 82”. Zdarzało
się, że ofiarą gwałtu padały równocześnie babka, matka i wnuczka. Bardzo
często dochodziło do gwałtów zbiorowych, których sprawcami było kilkunastu, a
nawet kilkudziesięciu żołnierzy.

Masowo gwałcone były Polki wywiezione do Niemiec na roboty. Na konferencji
delegatów urzędów repatriacyjnych, która odbyła się w maju 1945 r.,
stwierdzono: „Szlakiem przez Stargard na wschód w kierunku od Szczecina
przepływają masy powracających z Niemiec, którzy są przedmiotem ustawicznych
napaści ze strony pojedynczych i zorganizowanych grup żołnierzy sowieckich.
Ludzie ci na przestrzeni całej niemal drogi są ustawicznie napadani, rabowani,
a kobiety gwałcone. Na pytanie postawione delegacji, czy gwałty na kobietach
należy uważać za oderwane wypadki, kierownictwo miejscowego etapu na podstawie
stałej styczności z powracającymi z Niemiec oświadczyło, że raczej zachodzą
nieliczne wyjątki, kiedy kobiety unikają napaści gwałtownych”.


Edytor zaawansowany
 • onuce_putasa 01.07.09, 20:49
  Samotne spacery kobietom odradzał szef komendy MO w Trzebiatowie, w
  Zachodniopomorskiem. Bezpieczeństwa nie zapewniało zresztą im ani towarzystwo
  mężczyzny, ani nawet uzbrojonego milicjanta. Nagminnie dochodziło tam bowiem do
  rozbrajania milicjantów przez żołnierzy radzieckich. Bywało, że mężczyźni
  usiłujący stanąć w obronie napastowanych kobiet ginęli zastrzeleni przez
  napastników. Krytyczną sytuację na Pomorzu potwierdzają także raporty
  działającej w podziemiu Delegatury Rządu. „Zanotowano liczne wypadki śmierci na
  skutek masowych gwałtów. Pod tym względem szczególnie ciężkie chwile przeżyły
  północne powiaty Pomorza, gdzie bolszewicy urządzili formalne orgie”. Na dworcu
  w Bydgoszczy żołnierz usiłował zgwałcić 20-letnią dziewczynę, gdy ta się
  broniła, zasztyletował ją bagnetem na oczach matki. W Bydgoszczy „według
  niepotwierdzonych danych, mają niektóre z nich przebywać na komendanturach jako
  nałożnice”.

  Sytuację na Śląsku, podobnie jak na Pomorzu, można opisać – ze względu na liczbę
  gwałtów – jako stan klęski żywiołowej. Tylko do końca czerwca 1945 r. w samej
  Dębskiej Kuźni w powiecie opolskim zanotowano 268 gwałtów. Tam także żołnierze
  organizowali obławy na kobiety. W marcu 1945 r. do przędzalni lnu położonej w
  jednej z miejscowości pod Raciborzem wtargnęło kilkunastu pijanych Rosjan.
  Napastnicy uprowadzili stamtąd około trzydziestu pracownic i zabrali je do
  pobliskiej wsi Makowo. Jak zeznała jedna z kobiet, „tam żołnierze zamknęli nas
  do jednego domu i pod groźbą zastrzelenia dopuścili się na nas gwałtu. Ja
  zgwałcona zostałam przez czterech żołnierzy”.

  Mieszkanka Katowic powracająca do domu w czerwcu 1945 r. zeznała, że kiedy
  pociąg zatrzymał się na jakiejś stacji i zapadała noc, „żołnierze rosyjscy
  zaczęli uganiać się za kobietami. Zostałam pochwycona przez trzech żołnierzy,
  którzy wszyscy dopuścili się na mnie gwałtu”. Na Śląsku mieszkające tam kobiety
  praktycznie nigdzie i o żadnej porze nie mogły czuć się bezpiecznie. Radzieccy
  żołnierze gwałcili w przydrożnych rowach, na polach i w lasach, okradając i
  bijąc, a czasem mordując. Porywali także kobiety w biały dzień z ulic Katowic,
  Zabrza czy Chorzowa. „16 czerwca [19]45 r. wracałam w towarzystwie koleżanki
  tramwajem z Bytomia do Katowic. Za Chorzowem tramwaj popsuł się i wraz z
  koleżanką udałam się w dalszą drogę pieszo w kierunku Katowic. Koło stadionu
  chorzowskiego zatrzymało nas czterech żołnierzy radzieckich będących w stanie
  pijanym. Żołnierze ci zmusili nas do udania się z nimi na pobliskie pola. Gdy
  się broniłam, zostałam uderzona jakimś twardym narzędziem w szczękę. Żołnierze
  powalili mnie na ziemię i dopuścili się na mnie gwałtu”.

  Miejscami szczególnie niebezpiecznymi dla kobiet ze względu na ryzyko gwałtu
  były dworce kolejowe i pociągi. Zdarzało się, że po zatrzymaniu transportu
  kilku, kilkunastu żołnierzy rozbiegało się „jak za potrzebą” w poszukiwaniu
  kobiet. Podanie o urlop nauczycielki ze Szprotawy: „W dniu 8 stycznia [1946 r.]
  o godz. 1-ej w czasie powrotu mego z ferii świątecznych z Radomia do Szprotawy,
  między Legnicą a Szprotawą do wagonu, w którym jechałam, jak również do innych
  wagonów wkroczyły masy bolszewików, zaczęli torturować i bić mężczyzn, rabować
  walizki i gwałcić kobiety, z których ani jedna nie uszła tej hańby i gwałtu.
  Bestialstwo ich i rozbestwienie dochodziło do niebywałych granic także po kilku,
  a nawet kilkunastu rzucało się jak dzikie bestie na swe ofiary-kobiety. W pewnym
  momencie wśród zamieszania i tumultu, wprawdzie po nasyceniu się bestii udało mi
  się wyrwać i wyskoczyć oknem z pociągu. Bolszewicy w tej chwili zatrzymali
  pociąg i urządzili na nas obławę. Tak pokaleczona, ranna, zbita, po odjeździe
  tego pociągu dowlokłam się do najbliższej stacji i dopiero następnego dnia
  przyjechałam do Szprotawy”.

  Gwałty popełniali wracający z Niemiec weterani frontowi. Najgorszy był czerwiec
  1945 r. W jednym powiecie ostrowskim (woj. poznańskie) miały zostać odnotowane
  33 przypadki gwałtów. 12 gwałtów, ale tylko w ciągu dwóch dni, zgłoszono na
  milicję w Olkuszu. A przecież tylko część kobiet informowała władze, że została
  napadnięta. Wyobrażenie, jak wyglądały tego typu napaści, daje skarga z
  Pińczowa: „Donoszę, że w nocy z dnia 26 na 27 bm. [19]45 r. wtargnęło dwóch
  żołnierzy rosyjskich do mego domu przy ulicy Bednarskiej Nr 47. Po wtargnięciu
  żołnierze ci sterroryzowali mnie, przykładając mi broń do głowy i grożąc wywozem
  do Rosji, zarzucając mi nieprzychylne ustosunkowanie się do nich, dlatego, że
  gdy oni żądali mych córek, ja się sprzeciwiłem. Żołnierze ci twierdzili, że
  walczą trzeci rok o Polskę, więc mają prawo do wszystkich Polek i że przyszli tu
  z polecenia komendanta. Córkę zaś młodszą, która na widok terroryzowania mnie
  poczęła płakać, uderzyli pasem, dlatego, że się ich bała. Natomiast starszą
  chcieli zmusić, by im się oddała, lecz w obronie jej stanął syn sześcioletni,
  który krzyczał i płakał oraz żona. Wówczas poczęli terroryzować żonę,
  przykładając jej rewolwer do ust, kopiąc, ciągnąc za włosy i żądając przy tym
  kategorycznie oddania córek. Kiedy żona oświadczyła, że absolutnie nie odda
  córek, wtedy ciągnąc ją za włosy, wyciągnęli na podwórko z mieszkania, gdzie w
  bestialski sposób, rzucając ją o ziemię, zgwałcili. Przy czym nadmieniam, że
  żona w owym czasie była chora, gdyż przechodziła grypę, liczy 52 lata mimo tego
  tak postąpili”.

  Raporty milicyjne odnotowują też liczne porwania i gwałty na dziewczynkach, a
  także morderstwa o charakterze seksualnym. Kilka suchych doniesień tylko z
  czerwca 1945 r.: „Dnia 25 VI br. o godz. 2-ej dwaj nieznani osobnicy w mundurach
  wojsk radzieckich uzbrojeni w broń automatyczną zamordowali przez zastrzelenie
  B. Ludwika, córkę Helenę lat 3 oraz zgwałcili jego żonę B. Agnieszkę, poczem
  pobili ją, wybijając jej oczy. Osobnicy poza tym zrabowali garderobę i zbiegli”
  (woj. krakowskie).

  „W nocy 25 VI br. o godz. 2-ej do mieszkania K. Wincentego w pow. krakowskim
  wtargnęło dwóch żołnierzy sowieckich, którzy dopuścili się gwałtu na 4-letniej
  dziewczynce, a potem zrabowali garderobę”.

  „Dnia 3 VI [19]45 r. na powracających z Niemiec do wsi Wersale ob. Jakubowskiego
  wraz z żoną i sąsiadami napadło 4-ch jadących żołnierzy sowieckich, w tym
  Komendant Wojenny w Żydkowie. Ob. Jakubowskiego zamordowali w bestialski sposób
  (wykłuli oczy), ob. Raczydło pokroili nożem policzki, postrzelili i następnie
  powiesili. Po dokonanym morderstwie żołnierze zrabowali 3 konie, 3 wozy i
  odjechali w kierunku Gołdapi” (woj. białostockie).

  Najwięcej porwań oraz gwałtów na dziewczynkach miało miejsce wiosną i latem 1945
  r. Zdarzały się jednak również w 1946, a nawet 1947 r
 • br0fl0vski 01.07.09, 21:27
  Mass rapes

  Rapes were committed by Wehrmacht forces on women and girls during the Invasion
  of Poland[4]. Rapes were also committed against Polish women and girls during
  mass executions carried out primarily by Selbstschutz, which were accompanied by
  Wehrmacht soldiers and on territory under the administration of the German
  military; the rapes were done before shooting female captives[1]. Thousands of
  Soviet female nurses, doctors and field medics fell victim to rape when captured
  during the war, and often they were murdered afterwards[5]. The Wehrmacht also
  ran brothels where women were forced to work[2]. Ruth Seifert in War and Rape.
  Analytical Approaches writes: "in the Eastern territories the Wehrmacht used to
  brand the bodies of captured partisan women - and other women as well - with the
  words "Whore for Hitler's troops" and to use them accordingly."


  en.wikipedia.org/wiki/War_crimes_of_the_Wehrmacht
  stephiblog.wordpress.com/2009/06/08/d-day-the-allied-invasion-of-france/
  www.argosy.ca/view.php?aid=40332
  www.hrlaws.blogspot.com/2009/02/4nazi-germany-forced-prostitution-rape.html
  en.wikipedia.org/wiki/Allied_war_crimes_during_World_War_II
 • de_oakville 01.07.09, 23:33
  Z okazji nie tak dawnej wojny w bylej Jugoslawii ukazal sie artykul
  w tygodniku "Der Spiegel" pt: "Gwalt jako bron". Chodzilo o gwalty
  Serbow na ludnosci przeciwnika. Wiadomo, ze podczas II Wojny
  Swiatowej zdarzaly sie gwalty ze strony wszystkich walczacych stron.
  Francuzow na Niemkach, gwalty Amerykanow rowniez, choc na mniejsza
  skale, natomiast o gwaltach Brytyjczykow sie prawie nie slyszalo.
  Gwalty Wehrmachtu sie rowniez zdarzaly, przy czym nie zapominajmy,
  ze w mundurach Wehrmachtu byli nie tylko Niemcy, ale rowniez
  Slowianie. Mozna z pewnoscia przypuszczac, ze gwalcily zbiry
  Dirlewangera, ale to byli przestepcy. Przecietny Niemiec w mundurze
  byl bardziej jak Brytyjczyk, czyli nie gwalcil. Nie mozna jednak
  porownywac tych gwaltow z masowoscia i iloscia jaka zdarzyla sie ze
  strony Armii Radzieckiej. Rzecz w tym, ze w ZSRR nie ganiono tych
  gwaltow, lecz nawet do nich zachecano jako rodzaj zemsty (np. pisarz
  Ilja Erenburg).
 • br0fl0vski 02.07.09, 00:17
  oczywiscie byles na wszystkich frontach wwII i wszystko widziales . historie
  pisza zwyciezcy. przeczytaj sobie te moje linki. rece opadaja jak sie czyta ten
  twoj nonsens
 • de_oakville 02.07.09, 02:07
  br0fl0vski napisał:

  > oczywiscie byles na wszystkich frontach wwII i wszystko
  widziales . historie
  > pisza zwyciezcy. przeczytaj sobie te moje linki. rece opadaja jak
  sie czyta ten
  > twoj nonsens

  Nie nie bylem, ale widzialem sporo niemieckich filmow dokumentalnych
  z okresu II-giej Wojny Swiatowej. Tych, ktore mozna zamowic dzis na
  DVD. Znam wiec rowniez spojrzenie na te sprawy okiem pokonanych.
  Niemcy w tych filmach twierdza, ze nigdy nie masakrowali cial
  zabitych przez siebie przeciwnikow (partyzantow, zolnierzy itp.),
  radzieccy partyzanci owszem. Na kronikach widzimy cale mnostwo cial
  jencow niemieckich podziurawionych kulami jak sito, widzimy zabite
  ofiary lochow NKWD po zdobyciu Lwowa przez Wehrmacht w 1941 roku.
  Odwracalem glowe od ekranu, zeby nie miec potem koszmarnych snow.
  Oczywiscie nie uwazam niemieckiej "propagandy" za zadna "ewangelie",
  ale nie widze powodu, aby bardziej wierzyc propagandzie radzieckiej
  niz niemieckiej. Tym bardziej, ze wiem z powojennego doswiadczenia,
  ze radziecka propaganda klamala, np. w sprawie Katynia i wielu
  innych wydarzen. Wanda Wasilewska zwracala sie do polskich zolnierzy
  z Dywizji Kosciuszkowskiej aby sie mscili na Niemcach za Katyn.

  "Gwalty nie mialy konca" ("Die Vergewaltigungen nahmen kein Ende")
  - z zeznan pewnej mieszkanki Zielonej Gory, przed wojna Grünberg, w
  artykule, ktory ukazal sie przed laty w miesieczniku "Der Stern"
  pt. "Ucieczka" ("Die Flucht").
  Na "pocieszenie" moge powiedziec Ci, ze wielu Niemcow twierdzilo,
  ze "Polacy byli jeszcze gorsi od Rosjan". No, nawet jesli nie byli
  gorsi tylko tacy sami, to juz taka "psia dola" mniejszego i
  slabszego, bo co ewentualnie "wolno wojewodzie" ...itp.
 • de_oakville 02.07.09, 04:07
  Zapomnialem jeszce dodac, ze niemiecki film dokumentalny mowi o tym,
  ze Stalin mial wlasne oddzialy przebrane w niemieckie mundury, ktore
  mialy swoim zachowaniem "zniechecic" ludnosc podbitych przez Niemcow
  terenow do okupanta. Okupant byl dostatecznie okrutny, ale te
  oddzialy podobno jeszcze bardziej. Nie wiem czy to prawda, ale po
  Stalinie mozna sie pewnie bylo takich rzeczy spodziewac. Nie chce
  usprawiedliwiac niemieckich oprawcow i nie mam prawa sadzic
  zwyciezcow. Kazdy zolnierz podczas wojny narazony jest na smierc i
  nie zachowuje sie normalnie, tak jak w okresie pokojowym. Zolnierz
  radziecki narazony byl na smierc w stopniu pewnie znacznie wiekszym
  niz na przyklad zolnierz amerykanski, brytyjski itp. Kazdy z nas nie
  wie jakby sie sam zachowywal w podobnej sytuacji, w obliczu smierci
  i po wypiciu wodki. Dlatego sadzic tych ludzi nie mamy prawa, majac
  to szczescie, ze sami nie doswiadczylismy wojny.
 • br0fl0vski 02.07.09, 04:22
  oaky nie proboj byc politycznie poprawny powtorze jescze raz wojna to czas
  okropny , swieci zdarzaja sie rzadko nawet nasi nie byli zawsze swieci. problem
  w tym ze ludzkosc nic sie z tego nie nauczyla
 • everettdasherbreed 06.07.09, 13:15
  Stalin miał oddziały swoich oprawców przebranych także w tryzuby, które
  dokonywały zbrodni na Polakach.
 • erg_samowzbudnik 18.11.09, 16:01
  de_oakville napisał:

  > Zapomnialem jeszce dodac, ze niemiecki film dokumentalny mowi o tym,
  > ze Stalin mial wlasne oddzialy przebrane w niemieckie mundury, ktore
  > mialy swoim zachowaniem "zniechecic" ludnosc podbitych przez Niemcow
  > terenow do okupanta. Okupant byl dostatecznie okrutny, ale te
  > oddzialy podobno jeszcze bardziej.

  Niedługo dowiemy się , że to Rosjanie przebrani za Niemców napadli na Polskę, a
  Niemcy przebrani za Rosjan nas oswobodzili.
  Jak się czyta takie głupoty to ręce opadają.
 • br0fl0vski 02.07.09, 04:19
  oaky
  wojna to tak czas gdy wszyscy daja sobie zbiorowe rozgzewszeni i mogo mordowac
  sie i robic co dusza zapragnie. niemcy inni nie byle ale wehrmacht byl dobrze
  zorganizowany to w przerwach miedzy mordowaniem odpoczaywali w wojskowych
  burdelach obslugiwani przez lokalne ku.... nie wiem co ciagnelo baby do tej
  roboty . moze obcowanie z nadludzmi moze dodatkowa kartka na dzam z burakow a
  moze chec unikniecia wywuzki. w mniej zorganizowanych warunkach tez im sie
  zdarzalo gwalcic. co do ruskich swieci nie byli ale nie wszuystko bylo jak w
  opowiesci gminnej. slyszalem jak raz na wale pomorskim baba przyszla na skarge
  do ruskich komisarz ustawil batalion w rzadku i kazal babie poszukac winnego .
  wskazanego przez babe wlasnorecznia zastrzeli ale jak wyszlo ze babie sie cos
  popie...lo i wskazala niewinnego to ja reszta reuskich w studni utopila co
  oczywiscie dla ciebie jest dowodem na ruski prymitywizm. masz oaky zwoje mozgowe
  tak uformowane ze zawsze szukasz okazji zeby z ruskich zrobic gnoji a a z anglo
  germanow pozadnych nad ludzi. znam starego pilota z RAFu co zaraz po wojnie
  walil niemi za czekolade. wszysto po ludzku oparte na kontrakcie oferta danie
  dupy zaplata czekolada. co to niemieckich filmow to sam widzialem niemiecka
  propagandowke jak niemcy po zdobyciu warszawy chleb rozdawali. moc woze robili
  dla niemieckiej publiki filmy z ulicznych rozwalek lub prysznicowania w oswiecimiu.
 • de_oakville 02.07.09, 13:10
  br0fl0vski napisał:

  > oczywiscie dla ciebie jest dowodem na ruski prymitywizm. masz oaky
  zwoje mozgow
  > e
  > tak uformowane ze zawsze szukasz okazji zeby z ruskich zrobic
  gnoji a a z anglo
  > germanow pozadnych nad ludzi.

  Otoz nie. Jest to tylko moja reakcja na wpisy wielu, ktorzy chca tu
  przedstawic sytuacje w sposob dokladnie odwrotny, tzn. Ruskich jako
  porzadnych ludzi a "anglo-germanow" jako barbarzyncow.

  Znam zachowanie Niemcow w okupowanej Warszawie i moge przytoczyc na
  ten temat jeszcze mocniejsze cytaty od Ciebie, np. wrazenia pewnego
  Szwajcara, ktory w tamtym czasie przebywal w Warszawie i
  widzial "mlokosow" z Wehrmachtu oraz Polki oddajace sie za pieniadze
  lub za kawalek chleba. Okupant niemiecki byl w Warszawie
  znienawidzony, to rzecz pewna.

  Oceniam tez rozne kraje nie tylko na podstawie wojny, ale tez w
  czasie pokoju. Dlaczego wiec do krajow anglo-saskich pchalo sie
  zawsze tylu cudzoziemcow? Miedzy innymi dlatego, ze ludnosc tych
  krajow jest tolerancyjna i akceptuje rozne odmienne cechy
  i "dziwactwa" nowoprzybylych, "przymyka na nie oko" na ich roznosci
  i zwyczaje. Kazdy moze byc tu soba. A tej cechy brakuje Slowianom,
  nie tylko zreszta Rosjanom, bo Polakom rowniez. Do tego dochodzi
  jeszcze tzw. cwaniactwo. W poznanskiem lub na Slasku nie trzeba bylo
  byc "cwaniakiem", zeby normalnie funkcjonowac. W Warszawie (byly
  zabor rosyjski) ta wlasnie cecha najbardziej pomagala przezyc,
  trzeba bylo byc "cwaniakiem", a nie "frajerem". Czy to nie tak jak w
  Rosji?
 • hubert100 02.07.09, 13:16
  Ten kapec jak by sie urodzil baba to by byla z niego bladz pierwszej wody...
 • de_oakville 02.07.09, 13:34
  Ciapek, jeszcze cie tu nie bylo! I znowu pusciles bąka, ktory
  spowoduje, ze wszyscy stad pouciekaja. Potrafisz tylko kląc
  jak "stary szefc" i obficie szastac obelgami. Musiales miec ciezka
  mlodosc wsrod Slowian, a Kanada jeszcze nie ukoila twoich ran. I
  pewnie nigdy juz nie ukoi, bo masz zwyrodnienia nieodwracalne.
 • hubert100 02.07.09, 13:50
  Kapec na ciebie to "niema slow".Staram sie jak moge ty f.f.f.f.f. asshole!!!
 • de_oakville 02.07.09, 13:59
  Zupelnie mnie nie zaskoczyles. Reakcja w 100% zgodna z
  przewidywaniami. Gdybym byl lekarzem psychiatra moglbym byc dumny ze
  swoich diagnoz. Zreszta nie bedac nim, rowniez jestem.
 • br0fl0vski 02.07.09, 17:08
  oaky
  cudoziemy to sie pchali i pchaja do krajow anglosaskich przedewszystkim dlatego
  ze sa to kraje bogate i jest to dla nich przesiadka z pociagu 3 klasy do
  expresu. skat sie wzielo to bogactwo? po czesci z dymania innych w czym
  anglosasi sa mistrzami zawsze to potrafia robic w rekawiczkach. ale popytaj
  sobie ludzi pochcodzacych z bylego imperium co o nich mysla. anglicy nie byli
  mniej brutalni niz inny. popytaj oaky co mysla chinczycy o wojnach opiumowych
  ktore im anglicy zafundowali. ta cala tolerancja jest bardzo powierzchowna
 • tornson 02.07.09, 19:00
  de_oakville napisał:

  > Dlaczego wiec do krajow anglo-saskich pchalo sie
  > zawsze tylu cudzoziemcow?
  Głównie z krajów które wcześniej zostały ograbione przez anglosaski kolonializm
  czy neokolonializm, przez to dysproporcje między ich krajami a USA czy UK stały
  się kolosalne.
 • everettdasherbreed 06.07.09, 13:28
  Odwrotnie.

  To dzięki bogactwu i potędze naukowo-technicznej Wielka Brytania była w stanie
  zdobyć kolonie.
 • jk2007 02.07.09, 17:53
  de_oakville napisał:

  Przecietny Niemiec w mundurze byl bardziej jak Brytyjczyk, czyli
  nie gwalcil.

  eh, te polskie kompleksy nizszosci
 • j-k 02.07.09, 13:29
  W Polsce Rosjanie mieli zakaz gwaltow - oczywiscie jak to na wojnie i u nas sie zdarzaly, jednak, gdy komus to udowodniono
  - byly przypadki roztrzeliwan zolnierzy radzieckich za te gwalty.

  Dopiero na terenie Niemiec mieli swobode.

  Oczwiscie Ruski TAM nie patrzyl, ktora jest Niemka, a ktora Polka
  - ale jednak moglbys to uscislic, jak bylo naprawde.
 • everettdasherbreed 06.07.09, 13:24
  W czasie wojny granice nie były ustalone. Na sowieckich mapach sztabowych były
  miasta oznaczone jako "Briesława", "Dancich", "Sztietin", "Oppiełn" itd.
  Spotykane na miejscu drogowskazy miały treści niemieckie.
 • jk2007 02.07.09, 18:27
  zabranial przemoc wobiec Niemcow
 • de_oakville 02.07.09, 18:45
  Gdybym urodzil sie w latach 20-tych lub 30-tych, to w czasie wojny
  bylbym po stronie aliantow, a nie po stronie Niemcow. A to oznacza
  tez po stronie Ruskich. Uwazam, ze gdyby Niemcy wygrali wojne z
  Rosja to byliby o wiele bardziej okrutni wobec Rosjan, niz Rosjanie
  byli wobec Niemcow, po tym jak oni wygrali wojne. A zatem uwazam, ze
  dobrze, ze Niemcy przegrali, a Ruscy wygrali. Ale to wszystko nie
  powinno nam przeslaniac prawdy, ze okrutne i nieludzkie zachowanie
  to nie byla tylko domena hitlerowcow, gdyz stalinowcy niewiele im
  ustepowali, a czesto ich przewyzszali. Dlaczego tylu Niemcow
  uciekalo zaraz po wojnie do strefy amerykanskiej, brytyjskiej i
  francuskiej? Czy dlatego, ze byli to SS-manni? Otoz, nie. Po prostu
  tam mogli w wiekszym stopniu liczyc na sprawiedliwosc, a nie
  przekonaie zwyciezcow, ze wszyscy Niemcy to zbrodniarze. Tak to
  wlasnie bylo, NAIWNIACY.
 • tornson 02.07.09, 18:57
  de_oakville napisał:

  > Ale to wszystko nie
  > powinno nam przeslaniac prawdy, ze okrutne i nieludzkie zachowanie
  > to nie byla tylko domena hitlerowcow, gdyz stalinowcy niewiele im
  > ustepowali, a czesto ich przewyzszali.
  BREDZISZ!! Naziści w samym ZSRR wymordowali 20mln cywilów, w Polsce 6mln, do ich
  zbrodni i okrucieństwa nikt się nawet nie zbliżył. Od Armii Czerwonej więcej
  cywilów zabili nawet Alianci Zachodni w bombardowaniach cywilnych osiedli
  niemieckich i japońskich miast.

  > Dlaczego tylu Niemcow
  > uciekalo zaraz po wojnie do strefy amerykanskiej, brytyjskiej i
  > francuskiej?
  Uciekali jeszcze w czasie wojny, bo mieli zaszczepioną przez hitlerowską
  propagandę nienawiść wobec Słowian.
 • j-k 02.07.09, 19:58
  nazisci w ZSRR wymordowali 10 mln, nieuku.
  drugie 10 mln zginelo wskutek dzialan wojennych
  i durnej polityki atakow Zukowa.

  a w Polsce, nieuku, nazisci wymordowali

  3 mln Zydow
  1 mln Polakow
  a O,5 mln wymordowali sovieci i ukrainskie UPA
 • jk2007 02.07.09, 20:03
  dzieki tylko Armii Czerwonej
 • johnny-kalesony 02.07.09, 22:43
  Prawdziwy mężczyzna nigdy nie skrzywdzi kobiety, więc to czego dopuszczali się
  czerwonoarmiści jakoś mnie nie dziwi ...


  Pozdrawiam
  Keep Rockin'
  --
  Sixties forever! --
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=50173
  www.johnnykalesony.republika.pl
  God Save The Kinks!
 • everettdasherbreed 06.07.09, 13:27
  Oni wiedzieli, że ich przeznaczeniem jest śmierć w samobójczym ataku na bunkier.
  Wiedzieli, że ranny nie otrzyma opatrunku a trup nie zostanie zakopany. Co im
  zależało?
 • darekvtb 13.01.10, 07:58
  "Wiedzieli, że ranny nie otrzyma opatrunku.. "
  Bzdura!
  Efektywnosc pierwszej pomocy rannym w RKKA byla lepsza niz u Niemcow
  i zachodnich aliantow. Jest to udokumentowane statystycznie i
  potwierdzone zgodnie zachodnimi i wschodnimi historykami.
  --
  forum.gazeta.pl/forum/0,76864,3751941.html?back=/forum/0,76864,3751941.html
 • kazik.k 06.07.09, 12:21
  moze napiszesz pajacu jak to bylo w polsce i na ukrainie gdzie wehrmacht i ss
  gwalcilo co sie dalo o zbrodniach nie mowiac?prosty rosyjski zolnierz robil
  dokladnie to co raobili niemieccy "zdobywcy"!!skoro zgwalcono i zamordowano jego
  matke zone siostre robil to samo!dziewczyny z powstania warszawskiego tez byly
  gwalcone przez zolnierzy niemieckich i nie byli to tylko ukraincy!!!zolnierze
  rosyjscy nie napadli rzeszy i nie zaniesli tam "niemieckiej kultury zbrodni i
  gwaltow".nie pieprz glupot endecki baranie!!wiesz przeciez chyba /jak coskolwiek
  rozumiesz i czytasz/ ze ..."gwalt niech sie gwaltem odciska"!!! proste osle!!
 • hubert100 02.07.09, 20:02
  Duzo specjalistow niemieckich pomoglo zbudowac uSSr...Wazne bylo to co potrafil
  a nie to co przezkrobal...
 • onuce_putasa 02.07.09, 20:39
  To nie wszystkie konsekwencje fali gwałtów, która przelała się wówczas przez
  Polskę. Nastąpiła pandemia chorób wenerycznych, którą przypisywać trzeba zresztą
  nie tylko nadaktywności seksualnej radzieckich mężczyzn. Na Pomorzu i Śląsku
  miały być powiaty, w których większość kobiet została zakażona wenerycznie.
  Cytowana wcześniej nauczycielka ubiegała się o urlop właśnie z powodu zakażenia.
  Tylko na terenie powiatu tucholskiego na Pomorzu rzekomo w podobnym stanie miało
  się znajdować 1700 kobiet. Na Mazurach liczba kobiet zarażonych miała sięgać 50
  proc. Wedle milicji w Gnieźnie, w którym w 1945 r. stacjonowało wiele jednostek
  wojskowych, zarówno polskich, jak i radzieckich, procent kobiet zarażonych
  wenerycznie zbliżał się do 40. Zastępca komendanta MO wydał nawet polecenie, aby
  wszystkie spotkane po godz. 22 kobiety podlegały kontroli lekarskiej. Wydaje się
  jednak, że powyższe szacunki były zawyżone. Według Ministerstwa Zdrowia, zaraz
  po wojnie ok. 10 proc. całej ludności kraju miało być zarażone kiłą.

  W oparciu o powyższe szacunki trudno sugerować liczbę zgwałconych kobiet w
  latach 1944–1947. Największy problem stanowi zresztą kwestia ich narodowości,
  nie zawsze uwzględniana w sprawozdaniach. Nie budzi wątpliwości fakt, że
  najliczniejszą grupę stanowiły Niemki, które nie zdążyły uciec przed
  nadciągającym frontem. Gwałt na Niemce był dla żołnierza radzieckiego symbolem
  zwycięstwa. Społeczeństwo niemieckie po dziś dzień nie może się uwolnić od
  traumy seksualnej przemocy wojennej wobec kobiet. (W październiku 2008 r. odbyła
  się premiera filmu Maxa Färberböcka „Anonima – Eine Frau in Berlin”, którego
  scenariusz dotyczy bezpośrednio fali radzieckich gwałtów w Berlinie w 1945 r.).

  Nawet 2 mln niemieckich kobiet – zdaniem Antony’ego Beevora – mogło paść ofiarą
  żołnierzy radzieckich. Na Węgrzech – jak szacuje James Mark – podczas zdobywania
  Budapesztu zgwałcono ok. 50 tys. węgierskich kobiet. (Inne szacunki mówią o 75
  do 120 tys.). Zachowanie radzieckich żołnierzy wobec Słowianek było – patrząc na
  to globalnie – lepsze. Jednak również w Czechosłowacji dopuścili się oni
  gwałtów. Liczba zgwałconych tam kobiet szacowana jest na 10–20 tys. Wydaje się,
  że liczba polskich kobiet, które padły ofiarą gwałtu, musiała być większa,
  choćby z racji nieporównanie większych sił zaangażowanych na kierunku
  berlińskim. Jednak odpowiedź na pytanie, czy zbliżyła się, a nawet przekroczyła
  100 tys., należy pozostawić w sferze domysłów.

  Efekt gwałtów to także strach, nienawiść, czasami wieloletnia, niewypowiedziana
  trauma, która jest efektem negatywnego stosunku opinii publicznej do ofiar
  przemocy seksualnej. Nie wszystkie kobiety tak myślały, część jednak odnosiła
  wrażenie, że jest świadkiem nowej inwazji barbarzyńców.

  Autorzy proszą o kontakt Czytelników, którzy coś wiedzą na temat poruszony w
  artykule:
  mzar@isppan.waw.pl
  joanna.ostrowska@krytykapolityczna.pl

 • przyjacielameryki 02.07.09, 21:38
  No cóż, gwałty rosyjskich żołnierzy na Polkach i Niemkach w czasie II w.ś. były
  masowe i wszyscy w Polsce o tym wiedzą. Ja wiem to od swojej matki, ciotek i
  znajomych. Każdy starszy człowiek który przeżył wojnę i jeszcze żyje to
  potwierdza. Opinie o żołnierzach niemieckich z perspektywy zwykłych mieszkańców
  kraju są niestety bez porównania lepsze od opinii o żołnierzach rosyjskich.Te
  fakty są jedną z głównych przyczyn niechętnego stosunku Polaków do Rosjan i do
  Rosji. Ciekawe jest to, że Rosja dalej w ogóle nie liczy się z jakąkolwiek
  opinią i mówi oraz robi co chce. Obudzicie się z ręką w gigantycznym nocniku -
  zresztą jak zwykle!!!!
 • hubert100 02.07.09, 22:12
  Pomimo tego wszystkiego Niemcy jakos sie z Rosja "dogaduja"...
 • borrka1 04.07.09, 22:20
  przyjacielameryki napisał:

  > No cóż, gwałty rosyjskich żołnierzy na Polkach i Niemkach w czasie II w.ś. były
  > masowe i wszyscy w Polsce o tym wiedzą. Ja wiem to od swojej matki, ciotek i
  > znajomych. Każdy starszy człowiek który przeżył wojnę i jeszcze żyje to
  > potwierdza. Opinie o żołnierzach niemieckich z perspektywy zwykłych mieszkańców
  > kraju są niestety bez porównania lepsze od opinii o żołnierzach rosyjskich.


  no tak,niemiecki żołnierz jadnak brzydził się polek i rosjanek z prostych
  przyczyn,higieny osobistej i masowej propagandzie przestrzegającej przed groźbą
  zarażenia chorobami wenerycznymi.
  Zamist zgwałcić wolał zabić...co bardziej humanitarne?
  Jak niemiec gwałcił to albo desperat albo w trzy dupy pijany,a reszta to
  wyjątki,chyba że młodziutkie dziewczyny,wręcz dzieci.  Te
  > fakty są jedną z głównych przyczyn niechętnego stosunku Polaków do Rosjan i do
  > Rosji. Ciekawe jest to, że Rosja dalej w ogóle nie liczy się z jakąkolwiek
  > opinią i mówi oraz robi co chce. Obudzicie się z ręką w gigantycznym nocniku -
  > zresztą jak zwykle!!!!


  jak dotychczas to my budziliśmy się zawsze z łapą w szambie,jeżeli nie w
  całości.Oni mogą sobie pozwolić nasr... na cudzą opinię,mało kto może sobie na to
  pozwolić.
  --
  panika i nadgorliwość są gorsze od faszyzmu

 • polani 04.07.09, 23:14
  Jwreje w sowjeckim wojsku nie gwalcili polek bo nie sa koszerne
 • polani 04.07.09, 08:44
  no dziadki im bajki opowidali o tych polek co sluzyli u niemieckich
  bordelow
 • polani 04.07.09, 08:45
  Wania po co polki wasze sa ladniesze i goniesze, wescie sobie
  muzelmanki krutkie nogi i cicate, rodza bachory jak szczury
 • jorl 05.07.09, 17:32
  Ten zalozyciel tego watku opisuje jak to w Poznaniu Rosjanie gwalcili Polki. ja
  akurat mam informacje "z pierwszej reki" bo moja mama byla wlasnie Poznanianka i
  w Poznaniu wtedy mieszkala. W mieszkaniu rodzicow zostali dokwaterowani
  zolnierze (oficerowie) rosyjscy. To znaczy rodzina musiala sie sciesnic, nie
  byli wykwaterowani. Moja mama (z siostra) byly pannami wtedy i jakos nie mieli
  problemu. Z Rosjanami. Problem z nimi mial dziadek bo zobaczyl jak to "jego"
  oficerowie zabawiali sie z jakos oficerka Rosjanka. Takie tez byly. Wrocil raz
  do swojego pokoju zmarszczyl brwi i powiedzial Sodoma i Gomorra.
  Ale to chyba nie zbrodnia wojenna, prawda? Swoje dziewuchy brac?
  Co najmniej masowych problemow dla Polek w Poznaniu ze strony Rosjan nie bylo.
  Jedyne co opowiadala jak to Rosjanie zaraz zmobilizowali Polakow do wojska i
  kazali im zdobywac dobrze bronionej Cytadeli. Duzo zginelo. No ale wolnosc kosztuje.

  Zaraz moja mama byla wzieta do armii polskiej bo byla pielegniarka, poznala
  mojego ojca (oficera9 i fakt miala raz problem w jakies knajpie z rosyjskim
  starszyna ktory cos od niej chcial. Ale byl ojciec wkroczyl i sie sprawa rozwiazala.
  Ale znalem w Berlinie jednego Niemca. Jako dziecko byl wywieziony na tereny
  teraz Polski. Przed bombardowaniami. Po wyzwoleniu widzial na wlasne oczy jak
  Polacy zlapali jego matke i gwalcili. To nawet pozostawilo na jego psychce taki
  slad ze mial problemy z zona i co prawda mial 2 dzieci ale skonczyl zle. To
  zdarzenie przesladowalo go cale zycie.

  Slyszalem jak to general francuski przed frontem swojego, akurat dowodzil
  arabskim kolonialnym wojskiem, przed atakiem na linie Gustawa (Monte Cassino)
  zagrzal ich do boju w ten sposob: "Najpierw sa Niemcy, zabijecie ich a za nimi
  sa wioski i miasta pelne kobiet, wina i to nalezy do was na 50 godzin". I
  przebili sie zacheceni takimi slowami. Gwalcono nie tylko kobiety czy
  dziewczynki w tych 50 godz a i mezczyzn. Co sie ruszalo To hm.. noz.

  Jak widac nagrody w postaci kobiet wroga na okreslony czas wzmacniaja morale i
  pomagaja w niebezpiecznych przedsiewzieciach. Tez w wojskach krajow cywilizowanych.

  Pozdrowienia
 • eva15 06.07.09, 00:26
  Tak. Klasyczne wojny były zawsze wojnami o tereny/bogactwa i kobiety wroga. To
  były wojny bezpośredniego kontaktu fizycznego.
  Trzeba przyznać, że postęp techniczny jest błogosławieństwem dla kobiet krajów
  podbijanych. Dziś Amis w takim Iraku czy Afganistanie zabijają z nieba równo,
  demokratycznie, niezależnie od płci. Rzadko i na krótko schodzą na ziemię,
  jeszcze rzadziej gwałcą, więc gwałt staje się natychmiast medialną sensacją.
 • everettdasherbreed 06.07.09, 13:22
  Do niedawna w Holandii istniała specjalna jednostka, w której służyli wyłącznie
  geje z Holandii i Niemiec. Czyżby komandosi wyspecjalizowani w atakach od tyłu?
  Albo może specjalnie wyszkoleni do tłumienia buntów?
 • polani 06.07.09, 03:28
  A Moze Rosjanini gwalcili polek co juz byli materacy hitlerowskie?
  My w IDF nie gwalcili arabek bo sa z przydkie i maja wszy na dole
 • everettdasherbreed 06.07.09, 13:20
  Istnieją relacje o gwałceniu przez sowieckich żołnierzy sowieckich więźniarek,
  wywiezionych na przymusowe roboty do Niemiec.

  Żołnierze Wehrmachtu mieli zakaz kontaktów seksualnych z Żydówkami (tzw. ustawy
  norymberskie), niechętnie widziano też nawiązywanie intymnych znajomości z
  kobietami w okupowanych krajach. Po prostu wiedziano, że łóżko oficera to
  najstarsza technika wywiadowcza.

  Garnizonom i polowym miejscom postoju Wehrmachtu towarzyszyła szeroko
  zorganizowana sieć burdeli. Istniał nawet szczegółowo opracowany regulamin
  burdelowy. Oto link na ten temat:

  www.dererstezug.com/WehrmachtBrothels.htm
 • onuce_putasa 06.07.09, 19:04
  Rosjanin uciekł do Gruzji przed falą w wojsku
  > Rosjanin uciekł do Gruzji przed falą w wojsku

  www.dziennik.pl/foto/article409294/Russian_soldier_Artemyev_poses_for_picture_in_Tbilisi.htmlłąHYPERLINK "www.dziennik.pl/foto/article409294/Russian_soldier_Artemyev_poses_for_picture_in_Tbilisi.html" <http://www.dziennik.pl/foto/article409294/Russian_soldier_Artemyev_poses_for_picture_in_Tbilisi.htmlłąHYPERLINK>
  Kolejny rosyjski żołnierz uciekł do wrogiej Gruzji. Dmitrij Artiemjow służył w
  rosyjskich oddziałach stacjonujących w Osetii Południowej. W jednostce bili go
  jednak tak mocno, że zdecydował się na ucieczkę. "Chcę żyć w Gruzji" - deklaruje
  chłopak.
  *
  > Rosjanin uciekł do Gruzji przed falą w wojsku <javascript:closePopupLayer();>
  poszedł w ślady Aleksandra Głuchowa, który po styczniowej ucieczce otrzymał już
  status uchodźcy. "W jednostce mnie bili, traktowali nieludzko" - skarży się
  Artiemjow. Zdarzało się, że na noc przed torturami uciekał z jednostki. "Wtedy
  karmił mnie jeden staruszek" - opowiada. Jego wersję wydarzeń potwierdziło
  agencji RIA Nowosti źródło w resorcie obrony. "Artiemjow opuścił miejsce
  stacjonowania swojej jednostki z powodu fali ze strony kolegów pochodzących z
  północnego Kaukazu" - powiedział informator.

  >>>Poznaj historię Saszy Głuchowa
  <http://www.dziennik.pl/zycienaluzie/article316439/Forrest_Gump_zdezertowal_z_rosyjskiej_armii.html>

  Decyzję o ucieczce do Gruzji Dima podjął, gdy usłyszał o losach Głuchowa. Gdy
  przedostał się na tereny znajdujące się pod kontrolą Tbilisi, zgłosił się do
  miejscowego biura ONZ. "Pomożemy mu tak, jak każdemu ubiegającemu się o status
  uchodźcy" - mówią przedstawiciele Narodów Zjednoczonych. Do Rosji Dmitrij
  Artiemjow wrócić już nie może. Za dezercję grozi mu 10 lat więzienia.

 • polani 07.07.09, 01:56
  nawet whermachtu takie bordele niebomogli wojne przegrali,pamietam
  nawet arabstwo maja tez wojskowe bordeli, przyjechali prostetutki
  czerwonym autobusem.
  Nasz IDF niema takie swistwo przesto jestesmy najlepsze wojsko na
  swiecie
 • opel_nie_dla_zbira 13.01.10, 02:46
  ruSSki jeszcze nigdy nic nikomu nie oddal jedz do moskovi nasze zabytki juz tam
  sa ...
 • darekvtb 13.01.10, 08:26
  "jedz do moskovi nasze zabytki juz tam.."
  W Gdansku, w przedsionku Bazyliki Mariackiej stoi na podlodze dzwon
  z napisem o swoim pochodzeniu: Iwangorod, Estonia
  1. Ewidentnie to nie polski dzwon
  2. Iwangorod to nie Estonia (sam bylem i sprawdzilem :-)
  Pytanie naprowadzajace:
  Kto musi jechac do Polski aby ogladac swoje zabytki?
  --
  www.dziennik.pl/opinie/article300355/George_nie_zadzwonil_.html
 • opel_nie_dla_zbira 19.01.10, 02:22
  niestety smutna racja
 • hubert100 16.11.09, 20:14
  Mowisz polani ze autobusami przywiezli polskie prostytutki do arabskich burdeli??
 • 10elektryk10 16.11.09, 21:07
  Zawsze to lepiej być zgwałconą niż przerobioną na mydło. Ewentualnie
  na nawóz po skremowaniu w piecu. Ruscy nie dysponowali odpowiednią
  techniką i pozostało im jedynie gwałcić.
 • borrka1 16.11.09, 21:56
  10elektryk10 napisał:

  > Zawsze to lepiej być zgwałconą niż przerobioną na mydło. Ewentualnie
  > na nawóz po skremowaniu w piecu. Ruscy nie dysponowali odpowiednią
  > techniką i pozostało im jedynie gwałcić.


  no i po zgwałceniu miała wybór,powiesić się lub żyć dalej i ewentualnie urodzić
  małego kacapka,(i tak powstał u nas onuce_ putasa)po zagazowaniu raczej wyboru
  nie miała.
 • hubert100 16.11.09, 22:32
  W Niemczech jest dosyc duzo czarnych Niemcow. Pozostalosc po amerykanskiej
  armii. Co prawda nie byly zgwalcone po prostu dawaly dupy.....
 • hubert100 16.11.09, 22:37
  A jezeli chodzi o "produkt" koncowy to ja wiem co lepsze...... Czy kacapek czy
  szympansek??????
 • 0ffka 17.11.09, 03:42
  Kacapy także gwałcili kobiety z obozów koncentracyjnych.
  --
  [img]http://tiny.pl/hxr68[/img]
 • 10elektryk10 17.11.09, 06:11
  Wyczuwam w tobie zazdrość. No ale nie miałeś okazji niestety.
 • borrka 17.11.09, 09:19
  To gwalty na terenach okupowanych, a do takich zaliczala sie zawsze Polska i masowy homoseksualizm w czasach pokoju.

  Rosyjska fala, tzw. diedowszczina przejela niemal w calosci obyczaje wieziennej zony - dominacja "rezerwy" przejawia sie glownie w formie uslug seksualnych swiadczonych przez mlode roczniki.
  Roznica wstosunku do zony polega na zmianie rol w miare uplywu wojskowego stazu.
  Bycie pietuchem nie jest czyms trwale dyskfalifikujacym, jak w kryminale.

  Mozna zalozyc, ze 95% zolnierzy sluzby zasadniczej bylo "pietuchem", czyli biernym homoseksualista.
  To staly i akceptowany element gry w rosyjskim wojsku.
  Tak zawiazuja sie swoiste, armijne "przyjaznie".

  --
  Ты бы брюки надел, сукин сын.
  (Маргарита)
 • 10elektryk10 17.11.09, 18:15
  Piszesz jakbyś znał to z autopsji. Już wiem czemu tak nie lubisz
  Ruskich. Teraz to sie wcale nie dziwię.
 • jankowski1960 26.11.09, 19:33
  Wasze przesady sa straszne: Rosjanie to 100 roznych narodow, ktore sie
  wymieszaly. Dlatego wszak podobni sa do innych Slowian, ale ogolnie kobiety
  sa o wiele ladniejsze niz np. Polki (choc niektore Polki sa przepiekne), a
  faceci bardzo przystojni. O facetach niech mowia kobiety....
  A rusofobskie goowna ciagle mowia o Ruskich jako o facetach w fufajkach...
  itd. Idioci rodacy, przejedzcie granice polsko-niemiecka i opowiadajcie o
  szoku kulturowyym, dla mnie jest on nie do zniesienia. Pojedzcie na
  Opolszczyzne i popatrzcie na wies slaska i nastepnie pojedzcie pare
  kilometow do wioski polskiej , i tu szok bedzie podobny....
  Patrzcie na koniec wlasnego nosa:)
  --
  PS. W Moskwie bylem tylko raz.. Fakt, jest jak wszedzie: wszedzie sa
  seksowne Rosjanki:)

  Jak dlugo jeszcze?: www.pepepe.pl
 • kto-ma-opla-ten-ma-hopla 01.12.09, 18:01
  Saakaszwili w wyniku prowokacji prawie zabił polskiego prezydenta.
  Rozumiem twoją solidarność z Saakiem. Brutal z ciebie kolego tak
  nawiasem mówiąc.
 • kylax1 01.12.09, 20:24
  Tak wiec, juz niedlugo...

  --
  "Below the 40th latitude there is no law; below the 50th no god; below the 60th
  no common sense and below the 70th no intelligence whatsoever." — Kim Stanley
  Robinson.

  A tutaj zobacz, czym jest islam: blogs.tampabay.com/photo/2009/11/terrorism-thats-personal.html
 • swinia_spigelmana 01.12.09, 22:40
  to dobrze się nauczyłeś mowi po polsku. A jeśli bys przypadkiem nie byl to skad
  wiesz, zer mawiaja? do borrki? biedne dziecko
 • kylax1 02.12.09, 01:30
  Napisz jeszcze raz, co chciales przekazac, bo NIC z tego nie zrozumialem.

  --
  "Below the 40th latitude there is no law; below the 50th no god; below the 60th
  no common sense and below the 70th no intelligence whatsoever." — Kim Stanley
  Robinson.

  A tutaj zobacz, czym jest islam: blogs.tampabay.com/photo/2009/11/terrorism-thats-personal.html
 • 10elektryk10 02.12.09, 18:03
  Znam jednego Kitajca , pytałem go to nic nie wiedział że tak mawia.
  Lepiej posłuchaj co mawiają niektórzy Niemcy. Wyciągnij wnioski , bo
  widzę że je wyciągasz jak usłyszysz lub wymyślisz że coś mawiają.
  Oho już niedługo.......uwaga nadchodzi.
 • swinia_spigelmana 01.12.09, 22:41
  i tak mit gwaltow sie skonczyl
 • polani 13.01.10, 03:15
  Rosjani gwalcili tylko polek co byli hitlerowskie matracy.
 • polani 22.01.10, 11:31
  hitlerowcy spiewali
  " ja mam dziewczyne w polsce " no to kurde na jakiej strony
  wojowaliscie, moj tatus wyzwolil wam Brfeslau alias Wroclaw szkoda
  ze nie Jerozolim

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.