• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

Wszystkie Polki sa nasze - mowili roscy zolnierze

 • 01.07.09, 20:44
  Kobieca gehenna
  Strach przed gwałtem ze strony radzieckich żołnierzy to jedna z
  najsilniejszych emocji lękowych wojny i powojnia.
  Zobacz także

  Gwałcący bolszewik to jedna z ikon hitlerowskiej propagandy, która nie
  pozwalała zapomnieć nazwy Nemmersdorf. Była to pierwsza wieś w Prusach
  Wschodnich zajęta przez radzieckich żołnierzy w październiku 1944 r.,
  następnie odbita na jakiś czas przez Wehrmacht. Wtedy okazało się, że 62
  kobiety i młode dziewczęta zostały zgwałcone, prawdopodobnie wielokrotnie, a
  następnie zamordowane.

  Z chwilą przekroczenia granic III Rzeszy żołnierze radzieccy przekroczyli nie
  tylko tę granicę. W przeciwieństwie do Niemców i Anglosasów nie dostawali
  urlopów, więc najczęściej kilka lat nie widywali żon. Ponadto przez kobiety
  krajów wyzwalanych byli postrzegani inaczej niż Anglicy, Amerykanie czy
  Polacy; mówiąc oględnie, jako mało atrakcyjni, a mówiąc wprost, jako
  prymitywni. We Włoszech i Francji żołnierze alianccy nie musieli posuwać się
  do gwałtu, by uzyskać zbliżenie seksualne.

  Pamiętać też trzeba o demoralizacji i zdziczeniu. Gwałt jest niejako wpisany w
  zachowanie zwycięzców wobec zwyciężonych. Był i jest uznawany za rodzaj broni
  wojennej, o czym w 1975 r. pisała Susan Brownmiller. Jako narzędzie
  terroryzowania ludności cywilnej ociera się bardzo często o narodową
  mitologię, która ciało kobiety łączy z pojęciem matki ziemi – ojczyzny.
  Współczesne konflikty zbrojne są również naznaczone piętnem przemocy
  seksualnej wobec kobiet wroga, wystarczy wspomnieć wojnę w byłej Jugosławii i
  pierwszy w historii wyrok skazujący za gwałt jako zbrodnię wojenną.

  Niewykluczone, że gwałty i poniżanie kobiet wynikały z potrzeby dominacji
  ludzi, którzy sami na co dzień – nie tylko w armii – byli poniżani. Ponadto, i
  to jest chyba najważniejsze, na takie, a nie inne zachowanie radzieckich
  żołnierzy istniało przyzwolenie dowódców wszystkich szczebli, z najwyższym
  włącznie. Zemsta na wrogu była z pewnością jednym z motywów gwałtów. Nie
  tłumaczy to jednak gwałtów na więźniarkach obozów koncentracyjnych czy
  robotnicach przymusowych, z których wiele było przecież Rosjankami.

  Na masową skalę gwałty na Polkach zaczęły się po rozpoczęciu ofensywy zimowej.
  Zdarzały się już w Krakowie w styczniu 1945 r. i podczas zdobywania twierdzy
  Poznań. W tym ostatnim mieście były wypadki, że żołnierze radzieccy prosili
  młode kobiety o rzekomą pomoc przy opatrywaniu rannych, w rzeczywistości
  gwałcili je. Jednak fala gwałtów, jaka przeszła wiosną i latem, była przede
  wszystkim falą odbitą, przeniesieniem brutalnego zachowania wobec niemieckich
  kobiet na Polki. Przyszła od morza, z Prus Wschodnich oraz ze Śląska. W liście
  wysłanym 17 kwietnia 1945 r. z Gdańska, Polka, prawdopodobnie ubiegająca się o
  pracę w otoczeniu radzieckiego garnizonu, skarżyła się, że została zgwałcona
  siedem razy: „Chciano nas chętnie, bo my mówiliśmy po polsku. Gdy jednak już
  słyszałam, że wszystkie te kobiety po 15 razy gwałcono, przestraszyłam się
  bardzo i poszłam z powrotem. (...) Raz tej nocy zostałam zgwałcona, ta hańba
  odbyła się na oczach ojca. (...) Mnie zgwałcono 7 razy, to było straszne”.

  O strachu Polek i Niemek w Gdańsku mówią też inne listy przechwycone przez
  cenzurę wojenną. „(...) Mam strach, bo tu dużo Rusków jest i tak ciągle
  jeszcze łapią, że coś okropnego; ja bardzo mało na dwór wychodzę, ciągle w
  piwnicy siedzimy” (Gdańsk, 22 kwietnia). „Co przeżywali w tej wojnie z temi
  Sowietami kobiety. Gwałcili, bardzo dużo zostało zamęczonych przez nich”
  (Gdynia, 24 kwietnia).

  Podobną gehennę przeżyły kobiety na Warmii i Mazurach. Nawet po odsunięciu się
  frontu Niemki i Polki były tam regularnie gwałcone. Jak donoszono z Olsztyna w
  marcu 1945 r.: „nie uchowała się prawie żadna kobieta” i – jak podkreślano –
  bez względu na wiek. „A najważniejsze – zauważył ktoś w prywatnym liście – że
  kobiety są kobietami podobno od 9 lat do 80, a nawet był wypadek 82”. Zdarzało
  się, że ofiarą gwałtu padały równocześnie babka, matka i wnuczka. Bardzo
  często dochodziło do gwałtów zbiorowych, których sprawcami było kilkunastu, a
  nawet kilkudziesięciu żołnierzy.

  Masowo gwałcone były Polki wywiezione do Niemiec na roboty. Na konferencji
  delegatów urzędów repatriacyjnych, która odbyła się w maju 1945 r.,
  stwierdzono: „Szlakiem przez Stargard na wschód w kierunku od Szczecina
  przepływają masy powracających z Niemiec, którzy są przedmiotem ustawicznych
  napaści ze strony pojedynczych i zorganizowanych grup żołnierzy sowieckich.
  Ludzie ci na przestrzeni całej niemal drogi są ustawicznie napadani, rabowani,
  a kobiety gwałcone. Na pytanie postawione delegacji, czy gwałty na kobietach
  należy uważać za oderwane wypadki, kierownictwo miejscowego etapu na podstawie
  stałej styczności z powracającymi z Niemiec oświadczyło, że raczej zachodzą
  nieliczne wyjątki, kiedy kobiety unikają napaści gwałtownych”.


  Edytor zaawansowany
  • 01.07.09, 20:49
   Samotne spacery kobietom odradzał szef komendy MO w Trzebiatowie, w
   Zachodniopomorskiem. Bezpieczeństwa nie zapewniało zresztą im ani towarzystwo
   mężczyzny, ani nawet uzbrojonego milicjanta. Nagminnie dochodziło tam bowiem do
   rozbrajania milicjantów przez żołnierzy radzieckich. Bywało, że mężczyźni
   usiłujący stanąć w obronie napastowanych kobiet ginęli zastrzeleni przez
   napastników. Krytyczną sytuację na Pomorzu potwierdzają także raporty
   działającej w podziemiu Delegatury Rządu. „Zanotowano liczne wypadki śmierci na
   skutek masowych gwałtów. Pod tym względem szczególnie ciężkie chwile przeżyły
   północne powiaty Pomorza, gdzie bolszewicy urządzili formalne orgie”. Na dworcu
   w Bydgoszczy żołnierz usiłował zgwałcić 20-letnią dziewczynę, gdy ta się
   broniła, zasztyletował ją bagnetem na oczach matki. W Bydgoszczy „według
   niepotwierdzonych danych, mają niektóre z nich przebywać na komendanturach jako
   nałożnice”.

   Sytuację na Śląsku, podobnie jak na Pomorzu, można opisać – ze względu na liczbę
   gwałtów – jako stan klęski żywiołowej. Tylko do końca czerwca 1945 r. w samej
   Dębskiej Kuźni w powiecie opolskim zanotowano 268 gwałtów. Tam także żołnierze
   organizowali obławy na kobiety. W marcu 1945 r. do przędzalni lnu położonej w
   jednej z miejscowości pod Raciborzem wtargnęło kilkunastu pijanych Rosjan.
   Napastnicy uprowadzili stamtąd około trzydziestu pracownic i zabrali je do
   pobliskiej wsi Makowo. Jak zeznała jedna z kobiet, „tam żołnierze zamknęli nas
   do jednego domu i pod groźbą zastrzelenia dopuścili się na nas gwałtu. Ja
   zgwałcona zostałam przez czterech żołnierzy”.

   Mieszkanka Katowic powracająca do domu w czerwcu 1945 r. zeznała, że kiedy
   pociąg zatrzymał się na jakiejś stacji i zapadała noc, „żołnierze rosyjscy
   zaczęli uganiać się za kobietami. Zostałam pochwycona przez trzech żołnierzy,
   którzy wszyscy dopuścili się na mnie gwałtu”. Na Śląsku mieszkające tam kobiety
   praktycznie nigdzie i o żadnej porze nie mogły czuć się bezpiecznie. Radzieccy
   żołnierze gwałcili w przydrożnych rowach, na polach i w lasach, okradając i
   bijąc, a czasem mordując. Porywali także kobiety w biały dzień z ulic Katowic,
   Zabrza czy Chorzowa. „16 czerwca [19]45 r. wracałam w towarzystwie koleżanki
   tramwajem z Bytomia do Katowic. Za Chorzowem tramwaj popsuł się i wraz z
   koleżanką udałam się w dalszą drogę pieszo w kierunku Katowic. Koło stadionu
   chorzowskiego zatrzymało nas czterech żołnierzy radzieckich będących w stanie
   pijanym. Żołnierze ci zmusili nas do udania się z nimi na pobliskie pola. Gdy
   się broniłam, zostałam uderzona jakimś twardym narzędziem w szczękę. Żołnierze
   powalili mnie na ziemię i dopuścili się na mnie gwałtu”.

   Miejscami szczególnie niebezpiecznymi dla kobiet ze względu na ryzyko gwałtu
   były dworce kolejowe i pociągi. Zdarzało się, że po zatrzymaniu transportu
   kilku, kilkunastu żołnierzy rozbiegało się „jak za potrzebą” w poszukiwaniu
   kobiet. Podanie o urlop nauczycielki ze Szprotawy: „W dniu 8 stycznia [1946 r.]
   o godz. 1-ej w czasie powrotu mego z ferii świątecznych z Radomia do Szprotawy,
   między Legnicą a Szprotawą do wagonu, w którym jechałam, jak również do innych
   wagonów wkroczyły masy bolszewików, zaczęli torturować i bić mężczyzn, rabować
   walizki i gwałcić kobiety, z których ani jedna nie uszła tej hańby i gwałtu.
   Bestialstwo ich i rozbestwienie dochodziło do niebywałych granic także po kilku,
   a nawet kilkunastu rzucało się jak dzikie bestie na swe ofiary-kobiety. W pewnym
   momencie wśród zamieszania i tumultu, wprawdzie po nasyceniu się bestii udało mi
   się wyrwać i wyskoczyć oknem z pociągu. Bolszewicy w tej chwili zatrzymali
   pociąg i urządzili na nas obławę. Tak pokaleczona, ranna, zbita, po odjeździe
   tego pociągu dowlokłam się do najbliższej stacji i dopiero następnego dnia
   przyjechałam do Szprotawy”.

   Gwałty popełniali wracający z Niemiec weterani frontowi. Najgorszy był czerwiec
   1945 r. W jednym powiecie ostrowskim (woj. poznańskie) miały zostać odnotowane
   33 przypadki gwałtów. 12 gwałtów, ale tylko w ciągu dwóch dni, zgłoszono na
   milicję w Olkuszu. A przecież tylko część kobiet informowała władze, że została
   napadnięta. Wyobrażenie, jak wyglądały tego typu napaści, daje skarga z
   Pińczowa: „Donoszę, że w nocy z dnia 26 na 27 bm. [19]45 r. wtargnęło dwóch
   żołnierzy rosyjskich do mego domu przy ulicy Bednarskiej Nr 47. Po wtargnięciu
   żołnierze ci sterroryzowali mnie, przykładając mi broń do głowy i grożąc wywozem
   do Rosji, zarzucając mi nieprzychylne ustosunkowanie się do nich, dlatego, że
   gdy oni żądali mych córek, ja się sprzeciwiłem. Żołnierze ci twierdzili, że
   walczą trzeci rok o Polskę, więc mają prawo do wszystkich Polek i że przyszli tu
   z polecenia komendanta. Córkę zaś młodszą, która na widok terroryzowania mnie
   poczęła płakać, uderzyli pasem, dlatego, że się ich bała. Natomiast starszą
   chcieli zmusić, by im się oddała, lecz w obronie jej stanął syn sześcioletni,
   który krzyczał i płakał oraz żona. Wówczas poczęli terroryzować żonę,
   przykładając jej rewolwer do ust, kopiąc, ciągnąc za włosy i żądając przy tym
   kategorycznie oddania córek. Kiedy żona oświadczyła, że absolutnie nie odda
   córek, wtedy ciągnąc ją za włosy, wyciągnęli na podwórko z mieszkania, gdzie w
   bestialski sposób, rzucając ją o ziemię, zgwałcili. Przy czym nadmieniam, że
   żona w owym czasie była chora, gdyż przechodziła grypę, liczy 52 lata mimo tego
   tak postąpili”.

   Raporty milicyjne odnotowują też liczne porwania i gwałty na dziewczynkach, a
   także morderstwa o charakterze seksualnym. Kilka suchych doniesień tylko z
   czerwca 1945 r.: „Dnia 25 VI br. o godz. 2-ej dwaj nieznani osobnicy w mundurach
   wojsk radzieckich uzbrojeni w broń automatyczną zamordowali przez zastrzelenie
   B. Ludwika, córkę Helenę lat 3 oraz zgwałcili jego żonę B. Agnieszkę, poczem
   pobili ją, wybijając jej oczy. Osobnicy poza tym zrabowali garderobę i zbiegli”
   (woj. krakowskie).

   „W nocy 25 VI br. o godz. 2-ej do mieszkania K. Wincentego w pow. krakowskim
   wtargnęło dwóch żołnierzy sowieckich, którzy dopuścili się gwałtu na 4-letniej
   dziewczynce, a potem zrabowali garderobę”.

   „Dnia 3 VI [19]45 r. na powracających z Niemiec do wsi Wersale ob. Jakubowskiego
   wraz z żoną i sąsiadami napadło 4-ch jadących żołnierzy sowieckich, w tym
   Komendant Wojenny w Żydkowie. Ob. Jakubowskiego zamordowali w bestialski sposób
   (wykłuli oczy), ob. Raczydło pokroili nożem policzki, postrzelili i następnie
   powiesili. Po dokonanym morderstwie żołnierze zrabowali 3 konie, 3 wozy i
   odjechali w kierunku Gołdapi” (woj. białostockie).

   Najwięcej porwań oraz gwałtów na dziewczynkach miało miejsce wiosną i latem 1945
   r. Zdarzały się jednak również w 1946, a nawet 1947 r
  • 01.07.09, 21:27
   Mass rapes

   Rapes were committed by Wehrmacht forces on women and girls during the Invasion
   of Poland[4]. Rapes were also committed against Polish women and girls during
   mass executions carried out primarily by Selbstschutz, which were accompanied by
   Wehrmacht soldiers and on territory under the administration of the German
   military; the rapes were done before shooting female captives[1]. Thousands of
   Soviet female nurses, doctors and field medics fell victim to rape when captured
   during the war, and often they were murdered afterwards[5]. The Wehrmacht also
   ran brothels where women were forced to work[2]. Ruth Seifert in War and Rape.
   Analytical Approaches writes: "in the Eastern territories the Wehrmacht used to
   brand the bodies of captured partisan women - and other women as well - with the
   words "Whore for Hitler's troops" and to use them accordingly."


   en.wikipedia.org/wiki/War_crimes_of_the_Wehrmacht
   stephiblog.wordpress.com/2009/06/08/d-day-the-allied-invasion-of-france/
   www.argosy.ca/view.php?aid=40332
   www.hrlaws.blogspot.com/2009/02/4nazi-germany-forced-prostitution-rape.html
   en.wikipedia.org/wiki/Allied_war_crimes_during_World_War_II
   • 01.07.09, 23:33
    Z okazji nie tak dawnej wojny w bylej Jugoslawii ukazal sie artykul
    w tygodniku "Der Spiegel" pt: "Gwalt jako bron". Chodzilo o gwalty
    Serbow na ludnosci przeciwnika. Wiadomo, ze podczas II Wojny
    Swiatowej zdarzaly sie gwalty ze strony wszystkich walczacych stron.
    Francuzow na Niemkach, gwalty Amerykanow rowniez, choc na mniejsza
    skale, natomiast o gwaltach Brytyjczykow sie prawie nie slyszalo.
    Gwalty Wehrmachtu sie rowniez zdarzaly, przy czym nie zapominajmy,
    ze w mundurach Wehrmachtu byli nie tylko Niemcy, ale rowniez
    Slowianie. Mozna z pewnoscia przypuszczac, ze gwalcily zbiry
    Dirlewangera, ale to byli przestepcy. Przecietny Niemiec w mundurze
    byl bardziej jak Brytyjczyk, czyli nie gwalcil. Nie mozna jednak
    porownywac tych gwaltow z masowoscia i iloscia jaka zdarzyla sie ze
    strony Armii Radzieckiej. Rzecz w tym, ze w ZSRR nie ganiono tych
    gwaltow, lecz nawet do nich zachecano jako rodzaj zemsty (np. pisarz
    Ilja Erenburg).
    • 02.07.09, 00:17
     oczywiscie byles na wszystkich frontach wwII i wszystko widziales . historie
     pisza zwyciezcy. przeczytaj sobie te moje linki. rece opadaja jak sie czyta ten
     twoj nonsens
     • 02.07.09, 02:07
      br0fl0vski napisał:

      > oczywiscie byles na wszystkich frontach wwII i wszystko
      widziales . historie
      > pisza zwyciezcy. przeczytaj sobie te moje linki. rece opadaja jak
      sie czyta ten
      > twoj nonsens

      Nie nie bylem, ale widzialem sporo niemieckich filmow dokumentalnych
      z okresu II-giej Wojny Swiatowej. Tych, ktore mozna zamowic dzis na
      DVD. Znam wiec rowniez spojrzenie na te sprawy okiem pokonanych.
      Niemcy w tych filmach twierdza, ze nigdy nie masakrowali cial
      zabitych przez siebie przeciwnikow (partyzantow, zolnierzy itp.),
      radzieccy partyzanci owszem. Na kronikach widzimy cale mnostwo cial
      jencow niemieckich podziurawionych kulami jak sito, widzimy zabite
      ofiary lochow NKWD po zdobyciu Lwowa przez Wehrmacht w 1941 roku.
      Odwracalem glowe od ekranu, zeby nie miec potem koszmarnych snow.
      Oczywiscie nie uwazam niemieckiej "propagandy" za zadna "ewangelie",
      ale nie widze powodu, aby bardziej wierzyc propagandzie radzieckiej
      niz niemieckiej. Tym bardziej, ze wiem z powojennego doswiadczenia,
      ze radziecka propaganda klamala, np. w sprawie Katynia i wielu
      innych wydarzen. Wanda Wasilewska zwracala sie do polskich zolnierzy
      z Dywizji Kosciuszkowskiej aby sie mscili na Niemcach za Katyn.

      "Gwalty nie mialy konca" ("Die Vergewaltigungen nahmen kein Ende")
      - z zeznan pewnej mieszkanki Zielonej Gory, przed wojna Grünberg, w
      artykule, ktory ukazal sie przed laty w miesieczniku "Der Stern"
      pt. "Ucieczka" ("Die Flucht").
      Na "pocieszenie" moge powiedziec Ci, ze wielu Niemcow twierdzilo,
      ze "Polacy byli jeszcze gorsi od Rosjan". No, nawet jesli nie byli
      gorsi tylko tacy sami, to juz taka "psia dola" mniejszego i
      slabszego, bo co ewentualnie "wolno wojewodzie" ...itp.
      • 02.07.09, 04:07
       Zapomnialem jeszce dodac, ze niemiecki film dokumentalny mowi o tym,
       ze Stalin mial wlasne oddzialy przebrane w niemieckie mundury, ktore
       mialy swoim zachowaniem "zniechecic" ludnosc podbitych przez Niemcow
       terenow do okupanta. Okupant byl dostatecznie okrutny, ale te
       oddzialy podobno jeszcze bardziej. Nie wiem czy to prawda, ale po
       Stalinie mozna sie pewnie bylo takich rzeczy spodziewac. Nie chce
       usprawiedliwiac niemieckich oprawcow i nie mam prawa sadzic
       zwyciezcow. Kazdy zolnierz podczas wojny narazony jest na smierc i
       nie zachowuje sie normalnie, tak jak w okresie pokojowym. Zolnierz
       radziecki narazony byl na smierc w stopniu pewnie znacznie wiekszym
       niz na przyklad zolnierz amerykanski, brytyjski itp. Kazdy z nas nie
       wie jakby sie sam zachowywal w podobnej sytuacji, w obliczu smierci
       i po wypiciu wodki. Dlatego sadzic tych ludzi nie mamy prawa, majac
       to szczescie, ze sami nie doswiadczylismy wojny.
      • 02.07.09, 04:19
       oaky
       wojna to tak czas gdy wszyscy daja sobie zbiorowe rozgzewszeni i mogo mordowac
       sie i robic co dusza zapragnie. niemcy inni nie byle ale wehrmacht byl dobrze
       zorganizowany to w przerwach miedzy mordowaniem odpoczaywali w wojskowych
       burdelach obslugiwani przez lokalne ku.... nie wiem co ciagnelo baby do tej
       roboty . moze obcowanie z nadludzmi moze dodatkowa kartka na dzam z burakow a
       moze chec unikniecia wywuzki. w mniej zorganizowanych warunkach tez im sie
       zdarzalo gwalcic. co do ruskich swieci nie byli ale nie wszuystko bylo jak w
       opowiesci gminnej. slyszalem jak raz na wale pomorskim baba przyszla na skarge
       do ruskich komisarz ustawil batalion w rzadku i kazal babie poszukac winnego .
       wskazanego przez babe wlasnorecznia zastrzeli ale jak wyszlo ze babie sie cos
       popie...lo i wskazala niewinnego to ja reszta reuskich w studni utopila co
       oczywiscie dla ciebie jest dowodem na ruski prymitywizm. masz oaky zwoje mozgowe
       tak uformowane ze zawsze szukasz okazji zeby z ruskich zrobic gnoji a a z anglo
       germanow pozadnych nad ludzi. znam starego pilota z RAFu co zaraz po wojnie
       walil niemi za czekolade. wszysto po ludzku oparte na kontrakcie oferta danie
       dupy zaplata czekolada. co to niemieckich filmow to sam widzialem niemiecka
       propagandowke jak niemcy po zdobyciu warszawy chleb rozdawali. moc woze robili
       dla niemieckiej publiki filmy z ulicznych rozwalek lub prysznicowania w oswiecimiu.
       • 02.07.09, 13:10
        br0fl0vski napisał:

        > oczywiscie dla ciebie jest dowodem na ruski prymitywizm. masz oaky
        zwoje mozgow
        > e
        > tak uformowane ze zawsze szukasz okazji zeby z ruskich zrobic
        gnoji a a z anglo
        > germanow pozadnych nad ludzi.

        Otoz nie. Jest to tylko moja reakcja na wpisy wielu, ktorzy chca tu
        przedstawic sytuacje w sposob dokladnie odwrotny, tzn. Ruskich jako
        porzadnych ludzi a "anglo-germanow" jako barbarzyncow.

        Znam zachowanie Niemcow w okupowanej Warszawie i moge przytoczyc na
        ten temat jeszcze mocniejsze cytaty od Ciebie, np. wrazenia pewnego
        Szwajcara, ktory w tamtym czasie przebywal w Warszawie i
        widzial "mlokosow" z Wehrmachtu oraz Polki oddajace sie za pieniadze
        lub za kawalek chleba. Okupant niemiecki byl w Warszawie
        znienawidzony, to rzecz pewna.

        Oceniam tez rozne kraje nie tylko na podstawie wojny, ale tez w
        czasie pokoju. Dlaczego wiec do krajow anglo-saskich pchalo sie
        zawsze tylu cudzoziemcow? Miedzy innymi dlatego, ze ludnosc tych
        krajow jest tolerancyjna i akceptuje rozne odmienne cechy
        i "dziwactwa" nowoprzybylych, "przymyka na nie oko" na ich roznosci
        i zwyczaje. Kazdy moze byc tu soba. A tej cechy brakuje Slowianom,
        nie tylko zreszta Rosjanom, bo Polakom rowniez. Do tego dochodzi
        jeszcze tzw. cwaniactwo. W poznanskiem lub na Slasku nie trzeba bylo
        byc "cwaniakiem", zeby normalnie funkcjonowac. W Warszawie (byly
        zabor rosyjski) ta wlasnie cecha najbardziej pomagala przezyc,
        trzeba bylo byc "cwaniakiem", a nie "frajerem". Czy to nie tak jak w
        Rosji?
        • 02.07.09, 13:16
         Ten kapec jak by sie urodzil baba to by byla z niego bladz pierwszej wody...
         • 02.07.09, 13:34
          Ciapek, jeszcze cie tu nie bylo! I znowu pusciles bąka, ktory
          spowoduje, ze wszyscy stad pouciekaja. Potrafisz tylko kląc
          jak "stary szefc" i obficie szastac obelgami. Musiales miec ciezka
          mlodosc wsrod Slowian, a Kanada jeszcze nie ukoila twoich ran. I
          pewnie nigdy juz nie ukoi, bo masz zwyrodnienia nieodwracalne.
          • 02.07.09, 13:50
           Kapec na ciebie to "niema slow".Staram sie jak moge ty f.f.f.f.f. asshole!!!
           • 02.07.09, 13:59
            Zupelnie mnie nie zaskoczyles. Reakcja w 100% zgodna z
            przewidywaniami. Gdybym byl lekarzem psychiatra moglbym byc dumny ze
            swoich diagnoz. Zreszta nie bedac nim, rowniez jestem.
        • 02.07.09, 17:08
         oaky
         cudoziemy to sie pchali i pchaja do krajow anglosaskich przedewszystkim dlatego
         ze sa to kraje bogate i jest to dla nich przesiadka z pociagu 3 klasy do
         expresu. skat sie wzielo to bogactwo? po czesci z dymania innych w czym
         anglosasi sa mistrzami zawsze to potrafia robic w rekawiczkach. ale popytaj
         sobie ludzi pochcodzacych z bylego imperium co o nich mysla. anglicy nie byli
         mniej brutalni niz inny. popytaj oaky co mysla chinczycy o wojnach opiumowych
         ktore im anglicy zafundowali. ta cala tolerancja jest bardzo powierzchowna
        • 02.07.09, 19:00
         de_oakville napisał:

         > Dlaczego wiec do krajow anglo-saskich pchalo sie
         > zawsze tylu cudzoziemcow?
         Głównie z krajów które wcześniej zostały ograbione przez anglosaski kolonializm
         czy neokolonializm, przez to dysproporcje między ich krajami a USA czy UK stały
         się kolosalne.
         • 06.07.09, 13:28
          Odwrotnie.

          To dzięki bogactwu i potędze naukowo-technicznej Wielka Brytania była w stanie
          zdobyć kolonie.
    • 02.07.09, 17:53
     de_oakville napisał:

     Przecietny Niemiec w mundurze byl bardziej jak Brytyjczyk, czyli
     nie gwalcil.

     eh, te polskie kompleksy nizszosci
  • 02.07.09, 13:29
   W Polsce Rosjanie mieli zakaz gwaltow - oczywiscie jak to na wojnie i u nas sie zdarzaly, jednak, gdy komus to udowodniono
   - byly przypadki roztrzeliwan zolnierzy radzieckich za te gwalty.

   Dopiero na terenie Niemiec mieli swobode.

   Oczwiscie Ruski TAM nie patrzyl, ktora jest Niemka, a ktora Polka
   - ale jednak moglbys to uscislic, jak bylo naprawde.
   • 06.07.09, 13:24
    W czasie wojny granice nie były ustalone. Na sowieckich mapach sztabowych były
    miasta oznaczone jako "Briesława", "Dancich", "Sztietin", "Oppiełn" itd.
    Spotykane na miejscu drogowskazy miały treści niemieckie.
  • 02.07.09, 18:27
   zabranial przemoc wobiec Niemcow
   • 02.07.09, 18:45
    Gdybym urodzil sie w latach 20-tych lub 30-tych, to w czasie wojny
    bylbym po stronie aliantow, a nie po stronie Niemcow. A to oznacza
    tez po stronie Ruskich. Uwazam, ze gdyby Niemcy wygrali wojne z
    Rosja to byliby o wiele bardziej okrutni wobec Rosjan, niz Rosjanie
    byli wobec Niemcow, po tym jak oni wygrali wojne. A zatem uwazam, ze
    dobrze, ze Niemcy przegrali, a Ruscy wygrali. Ale to wszystko nie
    powinno nam przeslaniac prawdy, ze okrutne i nieludzkie zachowanie
    to nie byla tylko domena hitlerowcow, gdyz stalinowcy niewiele im
    ustepowali, a czesto ich przewyzszali. Dlaczego tylu Niemcow
    uciekalo zaraz po wojnie do strefy amerykanskiej, brytyjskiej i
    francuskiej? Czy dlatego, ze byli to SS-manni? Otoz, nie. Po prostu
    tam mogli w wiekszym stopniu liczyc na sprawiedliwosc, a nie
    przekonaie zwyciezcow, ze wszyscy Niemcy to zbrodniarze. Tak to
    wlasnie bylo, NAIWNIACY.
    • 02.07.09, 18:57
     de_oakville napisał:

     > Ale to wszystko nie
     > powinno nam przeslaniac prawdy, ze okrutne i nieludzkie zachowanie
     > to nie byla tylko domena hitlerowcow, gdyz stalinowcy niewiele im
     > ustepowali, a czesto ich przewyzszali.
     BREDZISZ!! Naziści w samym ZSRR wymordowali 20mln cywilów, w Polsce 6mln, do ich
     zbrodni i okrucieństwa nikt się nawet nie zbliżył. Od Armii Czerwonej więcej
     cywilów zabili nawet Alianci Zachodni w bombardowaniach cywilnych osiedli
     niemieckich i japońskich miast.

     > Dlaczego tylu Niemcow
     > uciekalo zaraz po wojnie do strefy amerykanskiej, brytyjskiej i
     > francuskiej?
     Uciekali jeszcze w czasie wojny, bo mieli zaszczepioną przez hitlerowską
     propagandę nienawiść wobec Słowian.
     • 02.07.09, 19:58
      nazisci w ZSRR wymordowali 10 mln, nieuku.
      drugie 10 mln zginelo wskutek dzialan wojennych
      i durnej polityki atakow Zukowa.

      a w Polsce, nieuku, nazisci wymordowali

      3 mln Zydow
      1 mln Polakow
      a O,5 mln wymordowali sovieci i ukrainskie UPA
      • 02.07.09, 20:03
       dzieki tylko Armii Czerwonej
       • 02.07.09, 22:43
        Prawdziwy mężczyzna nigdy nie skrzywdzi kobiety, więc to czego dopuszczali się
        czerwonoarmiści jakoś mnie nie dziwi ...


        Pozdrawiam
        Keep Rockin'
        --
        Sixties forever! --
        forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=50173
        www.johnnykalesony.republika.pl
        God Save The Kinks!
        • 06.07.09, 13:27
         Oni wiedzieli, że ich przeznaczeniem jest śmierć w samobójczym ataku na bunkier.
         Wiedzieli, że ranny nie otrzyma opatrunku a trup nie zostanie zakopany. Co im
         zależało?
         • 13.01.10, 07:58
          "Wiedzieli, że ranny nie otrzyma opatrunku.. "
          Bzdura!
          Efektywnosc pierwszej pomocy rannym w RKKA byla lepsza niz u Niemcow
          i zachodnich aliantow. Jest to udokumentowane statystycznie i
          potwierdzone zgodnie zachodnimi i wschodnimi historykami.
          --
          forum.gazeta.pl/forum/0,76864,3751941.html?back=/forum/0,76864,3751941.html
      • 06.07.09, 12:21
       moze napiszesz pajacu jak to bylo w polsce i na ukrainie gdzie wehrmacht i ss
       gwalcilo co sie dalo o zbrodniach nie mowiac?prosty rosyjski zolnierz robil
       dokladnie to co raobili niemieccy "zdobywcy"!!skoro zgwalcono i zamordowano jego
       matke zone siostre robil to samo!dziewczyny z powstania warszawskiego tez byly
       gwalcone przez zolnierzy niemieckich i nie byli to tylko ukraincy!!!zolnierze
       rosyjscy nie napadli rzeszy i nie zaniesli tam "niemieckiej kultury zbrodni i
       gwaltow".nie pieprz glupot endecki baranie!!wiesz przeciez chyba /jak coskolwiek
       rozumiesz i czytasz/ ze ..."gwalt niech sie gwaltem odciska"!!! proste osle!!
     • 02.07.09, 20:02
      Duzo specjalistow niemieckich pomoglo zbudowac uSSr...Wazne bylo to co potrafil
      a nie to co przezkrobal...
      • 02.07.09, 20:39
       To nie wszystkie konsekwencje fali gwałtów, która przelała się wówczas przez
       Polskę. Nastąpiła pandemia chorób wenerycznych, którą przypisywać trzeba zresztą
       nie tylko nadaktywności seksualnej radzieckich mężczyzn. Na Pomorzu i Śląsku
       miały być powiaty, w których większość kobiet została zakażona wenerycznie.
       Cytowana wcześniej nauczycielka ubiegała się o urlop właśnie z powodu zakażenia.
       Tylko na terenie powiatu tucholskiego na Pomorzu rzekomo w podobnym stanie miało
       się znajdować 1700 kobiet. Na Mazurach liczba kobiet zarażonych miała sięgać 50
       proc. Wedle milicji w Gnieźnie, w którym w 1945 r. stacjonowało wiele jednostek
       wojskowych, zarówno polskich, jak i radzieckich, procent kobiet zarażonych
       wenerycznie zbliżał się do 40. Zastępca komendanta MO wydał nawet polecenie, aby
       wszystkie spotkane po godz. 22 kobiety podlegały kontroli lekarskiej. Wydaje się
       jednak, że powyższe szacunki były zawyżone. Według Ministerstwa Zdrowia, zaraz
       po wojnie ok. 10 proc. całej ludności kraju miało być zarażone kiłą.

       W oparciu o powyższe szacunki trudno sugerować liczbę zgwałconych kobiet w
       latach 1944–1947. Największy problem stanowi zresztą kwestia ich narodowości,
       nie zawsze uwzględniana w sprawozdaniach. Nie budzi wątpliwości fakt, że
       najliczniejszą grupę stanowiły Niemki, które nie zdążyły uciec przed
       nadciągającym frontem. Gwałt na Niemce był dla żołnierza radzieckiego symbolem
       zwycięstwa. Społeczeństwo niemieckie po dziś dzień nie może się uwolnić od
       traumy seksualnej przemocy wojennej wobec kobiet. (W październiku 2008 r. odbyła
       się premiera filmu Maxa Färberböcka „Anonima – Eine Frau in Berlin”, którego
       scenariusz dotyczy bezpośrednio fali radzieckich gwałtów w Berlinie w 1945 r.).

       Nawet 2 mln niemieckich kobiet – zdaniem Antony’ego Beevora – mogło paść ofiarą
       żołnierzy radzieckich. Na Węgrzech – jak szacuje James Mark – podczas zdobywania
       Budapesztu zgwałcono ok. 50 tys. węgierskich kobiet. (Inne szacunki mówią o 75
       do 120 tys.). Zachowanie radzieckich żołnierzy wobec Słowianek było – patrząc na
       to globalnie – lepsze. Jednak również w Czechosłowacji dopuścili się oni
       gwałtów. Liczba zgwałconych tam kobiet szacowana jest na 10–20 tys. Wydaje się,
       że liczba polskich kobiet, które padły ofiarą gwałtu, musiała być większa,
       choćby z racji nieporównanie większych sił zaangażowanych na kierunku
       berlińskim. Jednak odpowiedź na pytanie, czy zbliżyła się, a nawet przekroczyła
       100 tys., należy pozostawić w sferze domysłów.

       Efekt gwałtów to także strach, nienawiść, czasami wieloletnia, niewypowiedziana
       trauma, która jest efektem negatywnego stosunku opinii publicznej do ofiar
       przemocy seksualnej. Nie wszystkie kobiety tak myślały, część jednak odnosiła
       wrażenie, że jest świadkiem nowej inwazji barbarzyńców.

       Autorzy proszą o kontakt Czytelników, którzy coś wiedzą na temat poruszony w
       artykule:
       mzar@isppan.waw.pl
       joanna.ostrowska@krytykapolityczna.pl

       • 02.07.09, 20:45
        • 02.07.09, 21:38
         No cóż, gwałty rosyjskich żołnierzy na Polkach i Niemkach w czasie II w.ś. były
         masowe i wszyscy w Polsce o tym wiedzą. Ja wiem to od swojej matki, ciotek i
         znajomych. Każdy starszy człowiek który przeżył wojnę i jeszcze żyje to
         potwierdza. Opinie o żołnierzach niemieckich z perspektywy zwykłych mieszkańców
         kraju są niestety bez porównania lepsze od opinii o żołnierzach rosyjskich.Te
         fakty są jedną z głównych przyczyn niechętnego stosunku Polaków do Rosjan i do
         Rosji. Ciekawe jest to, że Rosja dalej w ogóle nie liczy się z jakąkolwiek
         opinią i mówi oraz robi co chce. Obudzicie się z ręką w gigantycznym nocniku -
         zresztą jak zwykle!!!!
         • 02.07.09, 22:12
          Pomimo tego wszystkiego Niemcy jakos sie z Rosja "dogaduja"...
         • 04.07.09, 22:20
          przyjacielameryki napisał:

          > No cóż, gwałty rosyjskich żołnierzy na Polkach i Niemkach w czasie II w.ś. były
          > masowe i wszyscy w Polsce o tym wiedzą. Ja wiem to od swojej matki, ciotek i
          > znajomych. Każdy starszy człowiek który przeżył wojnę i jeszcze żyje to
          > potwierdza. Opinie o żołnierzach niemieckich z perspektywy zwykłych mieszkańców
          > kraju są niestety bez porównania lepsze od opinii o żołnierzach rosyjskich.


          no tak,niemiecki żołnierz jadnak brzydził się polek i rosjanek z prostych
          przyczyn,higieny osobistej i masowej propagandzie przestrzegającej przed groźbą
          zarażenia chorobami wenerycznymi.
          Zamist zgwałcić wolał zabić...co bardziej humanitarne?
          Jak niemiec gwałcił to albo desperat albo w trzy dupy pijany,a reszta to
          wyjątki,chyba że młodziutkie dziewczyny,wręcz dzieci.          Te
          > fakty są jedną z głównych przyczyn niechętnego stosunku Polaków do Rosjan i do
          > Rosji. Ciekawe jest to, że Rosja dalej w ogóle nie liczy się z jakąkolwiek
          > opinią i mówi oraz robi co chce. Obudzicie się z ręką w gigantycznym nocniku -
          > zresztą jak zwykle!!!!


          jak dotychczas to my budziliśmy się zawsze z łapą w szambie,jeżeli nie w
          całości.Oni mogą sobie pozwolić nasr... na cudzą opinię,mało kto może sobie na to
          pozwolić.
          --
          panika i nadgorliwość są gorsze od faszyzmu

          • 04.07.09, 23:14
           Jwreje w sowjeckim wojsku nie gwalcili polek bo nie sa koszerne
  • 04.07.09, 08:44
   no dziadki im bajki opowidali o tych polek co sluzyli u niemieckich
   bordelow
  • 04.07.09, 08:45
   Wania po co polki wasze sa ladniesze i goniesze, wescie sobie
   muzelmanki krutkie nogi i cicate, rodza bachory jak szczury
  • 05.07.09, 17:32
   Ten zalozyciel tego watku opisuje jak to w Poznaniu Rosjanie gwalcili Polki. ja
   akurat mam informacje "z pierwszej reki" bo moja mama byla wlasnie Poznanianka i
   w Poznaniu wtedy mieszkala. W mieszkaniu rodzicow zostali dokwaterowani
   zolnierze (oficerowie) rosyjscy. To znaczy rodzina musiala sie sciesnic, nie
   byli wykwaterowani. Moja mama (z siostra) byly pannami wtedy i jakos nie mieli
   problemu. Z Rosjanami. Problem z nimi mial dziadek bo zobaczyl jak to "jego"
   oficerowie zabawiali sie z jakos oficerka Rosjanka. Takie tez byly. Wrocil raz
   do swojego pokoju zmarszczyl brwi i powiedzial Sodoma i Gomorra.
   Ale to chyba nie zbrodnia wojenna, prawda? Swoje dziewuchy brac?
   Co najmniej masowych problemow dla Polek w Poznaniu ze strony Rosjan nie bylo.
   Jedyne co opowiadala jak to Rosjanie zaraz zmobilizowali Polakow do wojska i
   kazali im zdobywac dobrze bronionej Cytadeli. Duzo zginelo. No ale wolnosc kosztuje.

   Zaraz moja mama byla wzieta do armii polskiej bo byla pielegniarka, poznala
   mojego ojca (oficera9 i fakt miala raz problem w jakies knajpie z rosyjskim
   starszyna ktory cos od niej chcial. Ale byl ojciec wkroczyl i sie sprawa rozwiazala.
   Ale znalem w Berlinie jednego Niemca. Jako dziecko byl wywieziony na tereny
   teraz Polski. Przed bombardowaniami. Po wyzwoleniu widzial na wlasne oczy jak
   Polacy zlapali jego matke i gwalcili. To nawet pozostawilo na jego psychce taki
   slad ze mial problemy z zona i co prawda mial 2 dzieci ale skonczyl zle. To
   zdarzenie przesladowalo go cale zycie.

   Slyszalem jak to general francuski przed frontem swojego, akurat dowodzil
   arabskim kolonialnym wojskiem, przed atakiem na linie Gustawa (Monte Cassino)
   zagrzal ich do boju w ten sposob: "Najpierw sa Niemcy, zabijecie ich a za nimi
   sa wioski i miasta pelne kobiet, wina i to nalezy do was na 50 godzin". I
   przebili sie zacheceni takimi slowami. Gwalcono nie tylko kobiety czy
   dziewczynki w tych 50 godz a i mezczyzn. Co sie ruszalo To hm.. noz.

   Jak widac nagrody w postaci kobiet wroga na okreslony czas wzmacniaja morale i
   pomagaja w niebezpiecznych przedsiewzieciach. Tez w wojskach krajow cywilizowanych.

   Pozdrowienia
   • 06.07.09, 00:26
    Tak. Klasyczne wojny były zawsze wojnami o tereny/bogactwa i kobiety wroga. To
    były wojny bezpośredniego kontaktu fizycznego.
    Trzeba przyznać, że postęp techniczny jest błogosławieństwem dla kobiet krajów
    podbijanych. Dziś Amis w takim Iraku czy Afganistanie zabijają z nieba równo,
    demokratycznie, niezależnie od płci. Rzadko i na krótko schodzą na ziemię,
    jeszcze rzadziej gwałcą, więc gwałt staje się natychmiast medialną sensacją.
    • 06.07.09, 13:22
     Do niedawna w Holandii istniała specjalna jednostka, w której służyli wyłącznie
     geje z Holandii i Niemiec. Czyżby komandosi wyspecjalizowani w atakach od tyłu?
     Albo może specjalnie wyszkoleni do tłumienia buntów?
   • 06.07.09, 03:28
    A Moze Rosjanini gwalcili polek co juz byli materacy hitlerowskie?
    My w IDF nie gwalcili arabek bo sa z przydkie i maja wszy na dole
   • 06.07.09, 13:20
    Istnieją relacje o gwałceniu przez sowieckich żołnierzy sowieckich więźniarek,
    wywiezionych na przymusowe roboty do Niemiec.

    Żołnierze Wehrmachtu mieli zakaz kontaktów seksualnych z Żydówkami (tzw. ustawy
    norymberskie), niechętnie widziano też nawiązywanie intymnych znajomości z
    kobietami w okupowanych krajach. Po prostu wiedziano, że łóżko oficera to
    najstarsza technika wywiadowcza.

    Garnizonom i polowym miejscom postoju Wehrmachtu towarzyszyła szeroko
    zorganizowana sieć burdeli. Istniał nawet szczegółowo opracowany regulamin
    burdelowy. Oto link na ten temat:

    www.dererstezug.com/WehrmachtBrothels.htm
    • 06.07.09, 19:04
     Rosjanin uciekł do Gruzji przed falą w wojsku
     > Rosjanin uciekł do Gruzji przed falą w wojsku

     www.dziennik.pl/foto/article409294/Russian_soldier_Artemyev_poses_for_picture_in_Tbilisi.htmlłąHYPERLINK "www.dziennik.pl/foto/article409294/Russian_soldier_Artemyev_poses_for_picture_in_Tbilisi.html" <http://www.dziennik.pl/foto/article409294/Russian_soldier_Artemyev_poses_for_picture_in_Tbilisi.htmlłąHYPERLINK>
     Kolejny rosyjski żołnierz uciekł do wrogiej Gruzji. Dmitrij Artiemjow służył w
     rosyjskich oddziałach stacjonujących w Osetii Południowej. W jednostce bili go
     jednak tak mocno, że zdecydował się na ucieczkę. "Chcę żyć w Gruzji" - deklaruje
     chłopak.
     *
     > Rosjanin uciekł do Gruzji przed falą w wojsku <javascript:closePopupLayer();>
     poszedł w ślady Aleksandra Głuchowa, który po styczniowej ucieczce otrzymał już
     status uchodźcy. "W jednostce mnie bili, traktowali nieludzko" - skarży się
     Artiemjow. Zdarzało się, że na noc przed torturami uciekał z jednostki. "Wtedy
     karmił mnie jeden staruszek" - opowiada. Jego wersję wydarzeń potwierdziło
     agencji RIA Nowosti źródło w resorcie obrony. "Artiemjow opuścił miejsce
     stacjonowania swojej jednostki z powodu fali ze strony kolegów pochodzących z
     północnego Kaukazu" - powiedział informator.

     >>>Poznaj historię Saszy Głuchowa
     <http://www.dziennik.pl/zycienaluzie/article316439/Forrest_Gump_zdezertowal_z_rosyjskiej_armii.html>

     Decyzję o ucieczce do Gruzji Dima podjął, gdy usłyszał o losach Głuchowa. Gdy
     przedostał się na tereny znajdujące się pod kontrolą Tbilisi, zgłosił się do
     miejscowego biura ONZ. "Pomożemy mu tak, jak każdemu ubiegającemu się o status
     uchodźcy" - mówią przedstawiciele Narodów Zjednoczonych. Do Rosji Dmitrij
     Artiemjow wrócić już nie może. Za dezercję grozi mu 10 lat więzienia.

    • 07.07.09, 01:56
     nawet whermachtu takie bordele niebomogli wojne przegrali,pamietam
     nawet arabstwo maja tez wojskowe bordeli, przyjechali prostetutki
     czerwonym autobusem.
     Nasz IDF niema takie swistwo przesto jestesmy najlepsze wojsko na
     swiecie
  • 16.11.09, 21:07
   Zawsze to lepiej być zgwałconą niż przerobioną na mydło. Ewentualnie
   na nawóz po skremowaniu w piecu. Ruscy nie dysponowali odpowiednią
   techniką i pozostało im jedynie gwałcić.
   • 16.11.09, 21:56
    10elektryk10 napisał:

    > Zawsze to lepiej być zgwałconą niż przerobioną na mydło. Ewentualnie
    > na nawóz po skremowaniu w piecu. Ruscy nie dysponowali odpowiednią
    > techniką i pozostało im jedynie gwałcić.


    no i po zgwałceniu miała wybór,powiesić się lub żyć dalej i ewentualnie urodzić
    małego kacapka,(i tak powstał u nas onuce_ putasa)po zagazowaniu raczej wyboru
    nie miała.
    • 16.11.09, 22:32
     W Niemczech jest dosyc duzo czarnych Niemcow. Pozostalosc po amerykanskiej
     armii. Co prawda nie byly zgwalcone po prostu dawaly dupy.....
     • 16.11.09, 22:37
      A jezeli chodzi o "produkt" koncowy to ja wiem co lepsze...... Czy kacapek czy
      szympansek??????
  • 17.11.09, 03:42
   Kacapy także gwałcili kobiety z obozów koncentracyjnych.
   --
   [img]http://tiny.pl/hxr68[/img]
   • 17.11.09, 06:11
    Wyczuwam w tobie zazdrość. No ale nie miałeś okazji niestety.
  • 17.11.09, 09:19
   To gwalty na terenach okupowanych, a do takich zaliczala sie zawsze Polska i masowy homoseksualizm w czasach pokoju.

   Rosyjska fala, tzw. diedowszczina przejela niemal w calosci obyczaje wieziennej zony - dominacja "rezerwy" przejawia sie glownie w formie uslug seksualnych swiadczonych przez mlode roczniki.
   Roznica wstosunku do zony polega na zmianie rol w miare uplywu wojskowego stazu.
   Bycie pietuchem nie jest czyms trwale dyskfalifikujacym, jak w kryminale.

   Mozna zalozyc, ze 95% zolnierzy sluzby zasadniczej bylo "pietuchem", czyli biernym homoseksualista.
   To staly i akceptowany element gry w rosyjskim wojsku.
   Tak zawiazuja sie swoiste, armijne "przyjaznie".

   --
   Ты бы брюки надел, сукин сын.
   (Маргарита)
   • 17.11.09, 18:15
    Piszesz jakbyś znał to z autopsji. Już wiem czemu tak nie lubisz
    Ruskich. Teraz to sie wcale nie dziwię.
    • 26.11.09, 19:33
     Wasze przesady sa straszne: Rosjanie to 100 roznych narodow, ktore sie
     wymieszaly. Dlatego wszak podobni sa do innych Slowian, ale ogolnie kobiety
     sa o wiele ladniejsze niz np. Polki (choc niektore Polki sa przepiekne), a
     faceci bardzo przystojni. O facetach niech mowia kobiety....
     A rusofobskie goowna ciagle mowia o Ruskich jako o facetach w fufajkach...
     itd. Idioci rodacy, przejedzcie granice polsko-niemiecka i opowiadajcie o
     szoku kulturowyym, dla mnie jest on nie do zniesienia. Pojedzcie na
     Opolszczyzne i popatrzcie na wies slaska i nastepnie pojedzcie pare
     kilometow do wioski polskiej , i tu szok bedzie podobny....
     Patrzcie na koniec wlasnego nosa:)
     --
     PS. W Moskwie bylem tylko raz.. Fakt, jest jak wszedzie: wszedzie sa
     seksowne Rosjanki:)

     Jak dlugo jeszcze?: www.pepepe.pl
  • 01.12.09, 20:24
   Tak wiec, juz niedlugo...

   --
   "Below the 40th latitude there is no law; below the 50th no god; below the 60th
   no common sense and below the 70th no intelligence whatsoever." — Kim Stanley
   Robinson.

   A tutaj zobacz, czym jest islam: blogs.tampabay.com/photo/2009/11/terrorism-thats-personal.html
   • 01.12.09, 22:40
    to dobrze się nauczyłeś mowi po polsku. A jeśli bys przypadkiem nie byl to skad
    wiesz, zer mawiaja? do borrki? biedne dziecko
    • 02.12.09, 01:30
     Napisz jeszcze raz, co chciales przekazac, bo NIC z tego nie zrozumialem.

     --
     "Below the 40th latitude there is no law; below the 50th no god; below the 60th
     no common sense and below the 70th no intelligence whatsoever." — Kim Stanley
     Robinson.

     A tutaj zobacz, czym jest islam: blogs.tampabay.com/photo/2009/11/terrorism-thats-personal.html
   • 02.12.09, 18:03
    Znam jednego Kitajca , pytałem go to nic nie wiedział że tak mawia.
    Lepiej posłuchaj co mawiają niektórzy Niemcy. Wyciągnij wnioski , bo
    widzę że je wyciągasz jak usłyszysz lub wymyślisz że coś mawiają.
    Oho już niedługo.......uwaga nadchodzi.
  • 01.12.09, 22:41
   i tak mit gwaltow sie skonczyl
  • 13.01.10, 03:15
   Rosjani gwalcili tylko polek co byli hitlerowskie matracy.
  • 22.01.10, 11:31
   hitlerowcy spiewali
   " ja mam dziewczyne w polsce " no to kurde na jakiej strony
   wojowaliscie, moj tatus wyzwolil wam Brfeslau alias Wroclaw szkoda
   ze nie Jerozolim
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.