Dodaj do ulubionych

Tak będziemy wpuszczani w "kanał" przez lotnisko

03.09.11, 12:08
Lotnisko przygotowało urzędowy wzór wniosku o wykonanie zabezpieczeń akustycznych ( inne pisma odrzucą). Do tego wniosku jest istrukcja, jak poniżej. Wnioski z instrukcjami upowszechniają w gminach i dzielnicach , a wójtowie i burmistrzowie wykladają je w urzędach do pobierania potwierdzając powagą urzędu oczywiste oszustwo Portów Lotniczych.
W ten sposób faworyzowana jest jedna ze stron, potencjalny pozwany. Ciekawce, czy byłaby zgoda wójtów i burmistrzów na wyłożenie w ich urzędach ofert kancalarii reprezentujaych mieszkańców jako powodów w sprawach sądowych ?
OTO INSTRUKCJA PP PL W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Jak wygląda procedura weryfi kacji wniosków o wykonanie izolacji akustycznych?• Nasi pracownicy sprawdzą, czy wniosek:
a) został złożony na obowiązującym formularzu,
b) zawiera kompletne informacje,
c) dotyczy nieruchomości zlokalizowanej na terenie OOU.
• Jeżeli wniosek będzie niekompletny – poprosimy Wnioskodawcę o złożenie (w terminie 14 dni) wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosku.
W przypadku braku odpowiedzi wniosek pozostanie nierozpatrzony.

Czy istnieje ryzyko, że mój wniosek nie zostanie rozpatrzony?
Tak, w przypadku gdy:
• nieruchomość nie znajduje się na terenie Obszaru Ograniczonego Użytkowania,
• wniosek nie jest złożony na obowiązującym formularzu,
• we wniosku brakuje podstawowych danych, takich jak imię i nazwisko lub nazwa fi rmy/instytucji oraz adres korespondencyjny,
• uzupełnienie wniosku nie zostało złożone w ciągu 14 dni od otrzymania od nas pisemnej informacji.

Co dzieje się z pozytywnie zweryfi kowanym wnioskiem o wykonanie izolacji akustycznej?
• Po wstępnej weryfi kacji wniosku zlecimy wykonanie ekspertyzy, określającej zakres prac i ich koszty.
• Wnioskodawca może dołączyć do wniosku ekspertyzę sporządzoną przez wybranego przez siebie eksperta, którą zaopiniujemy.
• Po zaakceptowaniu przez nas ekspertyzy Wnioskodawca przedstawi kosztorys prac na wykonanie izolacji akustycznych określonych
w ekspertyzie.
• Po zaakceptowaniu przez nas kosztorysu zostanie podpisana umowa pomiędzy Wnioskodawcą i wykonawcą prac, w której przejmiemy
zobowiązania fi nansowe wynikające z wykonania izolacji akustycznych.
• Możemy sprawdzić wykonanie izolacji akustycznych. Po kontroli zostanie przygotowany protokół z wykonanych prac.
• Wnioskodawca poinformuje nas o terminie wykonania izolacji akustycznych przed rozpoczęciem prac i po ich zakończeniu.
• Jeżeli przedstawiony kosztorys będzie budził zastrzeżenia, Wnioskodawca może przedstawić nowy kosztorys, w którym uwzględni nasze
propozycje. W przypadku gdy osiągnięcie porozumienia nie będzie możliwe, sprawa zostanie rozpatrzona przez niezawisły sąd powszechny.
• Jeżeli z ekspertyzy zleconej przez nas będzie wynikać, że nie ma potrzeby wykonywania izolacji akustycznych (z powodu zachowania właściwego
klimatu akustycznego w pomieszczeniach), Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o odmownej decyzji wraz z uzasadnieniem.
• Koszty przekraczające kwotę pozytywnie zaopiniowaną w kosztorysie nie będą zwracane.

W jakim terminie będą rozpatrywane wnioski o wykonanie izolacji akustycznej?
• Żaden z wniosków spełniających wymogi formalne (określone w pkt. 2) nie pozostanie bez rozpatrzenia i nasi pracownicy dołożą wszelkich
starań, aby je rozpatrzyć w jak najkrótszym czasie.
• Wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie w miarę ich napływania. W przypadku nagromadzenia dużej liczby wniosków, rozpatrzymy je
w następującej kolejności: strefa Z1, Z2, pozostałe tereny OOU.
• Z uwagi na liczbę nieruchomości zlokalizowanych w Obszarze Ograniczonego Użytkowania czas odpowiedzi z naszej strony może się wydłużyć
nawet do kilku miesięcy. Prosimy Państwa o cierpliwość.

Jak wygląda procedura rozpatrywania wniosków w przypadku pozostałych roszczeń?
W przypadku złożenia następujących wniosków:
o wykup nieruchomości lub jej części,
o zapłatę odszkodowania za poniesioną szkodę w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości,
o zapłatę odszkodowania, w określonej wysokości, z powodu potencjalnej utraty wartości nieruchomości,
o zwrot kosztów poniesionych w celu wykonania dodatkowych izolacji akustycznych w nowo projektowanych budynkach objętych OOU,
będziemy uwzględniać roszczenia oraz wypłacać odszkodowania po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy przez sąd powszechny.
W zależności od charakteru i treści roszczenia, będziemy szukać możliwości ugodowego rozstrzygnięcia sprawy.
Edytor zaawansowany

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka