promedica 24 - proszę o opinie Dodaj do ulubionych

 • drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
 • drzewko odwrotne
                         • Gość: gosc IP: *.dip0.t-ipconnect.de 03.02.11, 12:05
                          Oddelegowanie i delegacja to nie to samo

                          Pracownika odbywającego podróż służbową często nazywa się pracownikiem w delegacji. Ze skierowaniem do wykonywania pracy poza siedzibę pracodawcy lub poza stałe miejsce wykonywania pracy związane jest też pojęcie oddelegowania. Jednak prawo pracy nie wyjaśnia, co należy pod tym określeniem rozumieć, zawierając jedynie definicję podróży służbowej. Ustalenie, czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia z podróżą służbową czy z oddelegowaniem ma jednak istotne znaczenie. Zależą od tego uprawnienia pracownika wykonującego zadania służbowe poza siedzibą pracodawcy lub swoim stałym miejscem pracy. W pierwszym przypadku pracownik ma prawo do diet i innych świadczeń związanych z podróżą służbową. W drugim, o ile pracodawca nie postanowi inaczej, zatrudnionemu co do zasady przysługuje tylko wynagrodzenie za pracę.


                          czytaj dalej                          Definicję podróży służbowej zawiera art. 775 K.p., wskazując, że jest nią wykonywanie na polecenie pracodawcy zadania służbowego poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika. Przepisy prawa pracy nie limitują przy tym czasu trwania takiej podróży. W przeciwieństwie do podróży służbowej, oddelegowanie polega na zmianie określonego w umowie o pracę miejsca wykonywania pracy na mocy porozumienia stron (aneksu) lub w trybie wypowiedzenia zmieniającego.                          W praktyce trudno rozróżnić te dwie sytuacje, zwłaszcza gdy podróż służbowa jest długotrwała (np. trwa kilka miesięcy). Najważniejszym kryterium przy dokonaniu oceny jest to, czy zostało zmienione stałe miejsce wykonywania pracy. Jeżeli tak, mamy do czynienia z oddelegowaniem. Jeżeli nie, występuje podróż służbowa.

                          UWAGA!


                          Pracownik, któremu zmieniono stałe miejsce wykonywania pracy i który został do niego oddelegowany, nie ma prawa do świadczeń z tytułu podróży służbowych.


                          Wszelkie świadczenia dodatkowe przy oddelegowaniu, takie jak pokrycie kosztów dojazdu, kwaterunku na miejscu świadczenia pracy czy kosztów wyżywienia mogą być przyznane przez pracodawcę na zasadzie dobrowolności. Trzeba podkreślić, że nie jest to jego obowiązkiem wynikającym z powszechnych przepisów prawa (z wyjątkiem oddelegowania za granicę). Wyjątkiem jest wypłata dodatku za rozłąkę na zasadach określonych w zarządzeniu w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych (Mon. Pol. z 1990 r. nr 32, poz. 258 ze zm.).                          Inny zakres uprawnień pracownika wynika z faktu odbycia przez niego podróży służbowej. W takim przypadku przysługują mu diety i inne świadczenia z tego tytułu. Mogą być one określone w:                          rozporządzeniach regulujących uprawnienia pracownika odbywającego krajową lub zagraniczną podróż służbową - przepisy te są stosowane w sferze budżetowej,

                          aktach wewnątrzzakładowych (m.in. układ zbiorowy pracy, regulamin wynagradzania) lub w umowie o pracę - w przypadku pracodawców pozabudżetowych. Jeżeli nie dokonali oni samodzielnych ustaleń w tych przepisach (z zastrzeżeniem wysokości diety na poziomie co najmniej krajowym), wówczas są zobowiązani stosować wprost rozporządzenia obowiązujące w budżetówce.


                          Do świadczeń z tytułu podróży służbowej należą, oprócz diety, również ryczałty za nocleg i poruszanie się środkami komunikacji miejscowej, zwrot kosztów podróży własnym samochodem (tzw. kilometrówka) i pokrycie innych uzasadnionych wydatków.


                          Praca za granicą na podstawie dyrektywy

                          Pracownik oddelegowany nie ma prawa do świadczeń, które należą się osobie zatrudnionej w ramach stosunku pracy odbywającej podróż służbową. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku takiemu pracownikowi będzie przysługiwało jedynie wynagrodzenie w wysokości ustalonej w umowie o pracę. Pracownik może zostać oddelegowany do pracy za granicę na terenie UE na podstawie dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. WE L 18 z 21.01.1997).

                          UWAGA!


                          Warunki zatrudnienia pracownika oddelegowanego do kraju należącego do UE nie mogą być mniej korzystne od warunków zatrudnienia obowiązujących w kraju, w którym ma świadczyć pracę.


                          Polski pracodawca musi więc dostosować warunki pracy i płacy pracownika do poziomu obowiązującego w kraju delegowania w zakresie m.in.:


                          czasu pracy,

                          stawki płacy (włącznie z wynagrodzeniem za nadgodziny),

                          okresu wypoczynku,

                          wymiaru urlopu,

                          chyba że warunki zatrudnienia w Polsce są tak samo lub bardziej korzystne niż w kraju delegowania.                          Jeżeli miejscem wykonywania pracy jest kraj nienależący do Unii Europejskiej, umowa o pracę zawarta na czas dłuższy niż 1 miesiąc powinna określać czas wykonywania pracy za granicą oraz walutę, w której wypłacane będzie pracownikowi wynagrodzenie za pracę (art. 291 K.p.). Pracodawca, przed skierowaniem pracownika do pracy na obszarze takiego państwa, jest ponadto zobowiązany poinformować go na piśmie o świadczeniach przysługujących z tytułu skierowania. Świadczenia te obejmują zwrot kosztów przejazdu oraz zapewnienie zakwaterowania. Pracownik musi też być powiadomiony o warunkach powrotu do kraju. Powyższe informacje mogą zostać przekazane poprzez wskazanie przez pracodawcę odpowiednich przepisów. W razie zmiany danych w nich zawartych, pracodawca powinien je dostosować do stanu faktycznego, na zasadach obowiązujących przy aktualizacji informacji dodatkowej.                          Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

                          autor: Agata Barczewska
                          Gazeta Podatkowa Nr 671 z dnia 2010-06-14

                         • Gość: anonim IP: *.u.itsa.pl 03.02.11, 13:46
                          O co tyle krzyku? Proponuje opierać się na faktach i przepisach prawa, a nie na komentarzach na forum. Prawo nie wymaga zatrudnienia przez miesiąc przed wyjazdem. Szczegółowe wyjaśnienia poniżej.

                          Link po polsku: ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=868

                          Jak wygląda sytuacja pracowników rekrutowanych w jednym państwie
                          członkowskim w celu delegowania do innego?
                          Zasady dotyczące delegowania pracowników mogą obejmować osobę, która jest
                          rekrutowana w celu delegowania do innego państwa członkowskiego. Jednakże
                          rozporządzenia wymagają, żeby bezpośrednio przed rozpoczęciem zatrudnienia
                          osoba delegowana do innego państwa członkowskiego była objęta systemem
                          ubezpieczenia społecznego państwa członkowskiego, w którym jej pracodawca
                          posiada siedzibę. Za okres spełniający ten wymóg można uznać okres co najmniej
                          jednego miesiąca, natomiast krótsze okresy wymagać będą indywidualnej oceny w
                          konkretnych przypadkach, z uwzględnieniem wszelkich istotnych czynników9.
                          Zatrudnienie przez jakiegokolwiek pracodawcę w państwie delegującym spełnia ten
                          wymóg. Nie jest konieczne, aby w trakcie tego okresu dana osoba pracowała na
                          rzecz pracodawcy wnioskującego o jej delegowanie. Warunek ten spełniają również
                          studenci, renciści, emeryci lub osoby ubezpieczone z tytułu zamieszkania i objęte
                          systemem zabezpieczenia społecznego państwa delegującego.


                          Link po niemiecku: ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=868

                          Welche Regeln gelten für Arbeitnehmer, die in einem Mitgliedstaat zum
                          Zweck der Entsendung in einen anderen Mitgliedstaat eingestellt werden?

                          Die Regeln für die Entsendung von Arbeitnehmern können auch für eine Person
                          gelten, die im Hinblick auf eine Entsendung in einen anderen Mitgliedstaat eingestellt
                          wird. Die Verordnungen schreiben jedoch vor, dass der in einen anderen
                          Mitgliedstaat entsandte Arbeitnehmer unmittelbar vor Beginn seiner Beschäftigung
                          bereits dem Sozialversicherungssystem des Mitgliedstaats angeschlossen ist, in dem
                          sein Arbeitgeber niedergelassen ist8. Ein Zeitraum von mindestens einem Monat gilt als
                          ausreichend, um diese Voraussetzung zu erfüllen; ist der Zeitraum kürzer, muss eine
                          Einzelfallprüfung unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren stattfinden9. Die
                          Beschäftigung bei einem beliebigen Arbeitgeber im Entsendestaat erfüllt diese
                          Voraussetzung. Es ist nicht notwendig, dass der Arbeitnehmer in diesem Zeitraum für
                          den Arbeitgeber tätig war, der die Entsendung beantragt. Die Voraussetzung ist auch
                          bei Studenten oder Rentnern oder anderen Personen erfüllt, die aufgrund ihres
                          Wohnsitzes versichert sind und dem System der sozialen Sicherheit des Entsendestaats
                          angehören.
                         • Gość: luza IP: *.dynamic.chello.pl 03.02.11, 14:12
                          Tak więc drogie panie zanim podpiszecie umowe z PM,przemyślcie to pod każdym względem.
                         • Gość: Jolanta IP: *.itsa.net.pl 19.05.11, 11:01
                          Mi tam w Promedice się podoba. Kasa zawsze na czas, a jak chce się czegoś dowiedzieć to dzwonie.
                         • Gość: gosc IP: *.dip0.t-ipconnect.de 03.02.11, 14:31
                          kit to mozna wciskac bez konca pytanie tylko czy kiedys stanie sie to prawda?!. Gdzie osoba zatrudnione pracuje w polsce zanim jadzie na ta podroz sluzbowa? odpowiedz: NIGDZIE. jest sie na papierku na 1/8 etatu. zeby nie placic skladek. to legalne?
                         • Odpowiadasz na:
                          Gość portalu: gosc napisał(a):

                          > kit to mozna wciskac bez konca pytanie tylko czy kiedys stanie sie to prawda?!.
                          > Gdzie osoba zatrudnione pracuje w polsce zanim jadzie na ta podroz sluzbowa? o
                          > dpowiedz: NIGDZIE. jest sie na papierku na 1/8 etatu. zeby nie placic skladek.
                          > to legalne?
                          A ja sie zdziwilam,gdzie jest Filipek,czyzby sie poddal na GOWORK a on jak zwykle zieje jadem do PR.zmienil miejsce.Obzydliwy facet
                         • Gość: gosc IP: *.dip0.t-ipconnect.de 25.02.11, 10:33
                          nie o facecie mowa tylko o firmie promedica24
                         • Gość: gosc IP: *.home.aster.pl 28.02.11, 20:17
                          ooooo.... a jednak Filipek czujny :) no, no, no, już sie wystraszyłyśmy, że swoja wartę opuściłeś ;)
                         • Gość: 123 IP: *.ssp.dialog.net.pl 06.02.11, 22:44
                          Pewnie jesteś albo sfrustrowaną kandydatką na opiekunkę albo patrząc na twój IP piszesz z Niemiec,jesteś pośredniczką,która zieje wściekłością,bo PM 24 stanowi dla was istotną konkurencję.Gra warta świeczki,bo niemiecki pośrednik niczym nie różni się od polskiego pośrednika.Te same reguły,bo chodzi o duże pieniądze.Wystarczy poczytać ogłoszenia,że stawki w przybliżeniu są podobne.Wyższe brutto,a netto pożal się Boże!Ale mentalność Polek jest podsycana przez takie osoby jak ty.Nie masz żadnej alternatywy dla kandydatek tylko jątrzysz.
                     • Gość: emila IP: *.152.139.80.dsl.dynamic.eranet.pl 08.03.11, 23:00
                      hej a jak z tym e-mailem zrobić, czy ja muszę jakieś konto zakładac na tym forum?
                     • Gość: Iza IP: *.itsa.net.pl 19.05.11, 10:58
                      Ja dostałam prace od razu po kursie i nie narzekam. Prawda jest taka, że wszystko zależy od kiedy starałaś się o pracę. Wiadomo przecież, że w lato jest więcej tych ofert, a np. w okresie Bożego Narodzenia mniej. Już prawie 3 lata korzystam z Promediki i jak na razie się nie zawiodłam.
                   • Gość: asia IP: *.cdma.centertel.pl 24.02.11, 15:36
                    Ja też czekam od 15 stycznia .zadzwonila do mnie pani z promedici,że 12 lutego mam jechać do dziadka.Do dzisiaj cisza......W co ja się wpakowałam.Zawiesiłam działalność i siedzę w domu.
        • Gość: luza IP: *.dynamic.chello.pl 01.02.11, 09:37
         Włosy jeżą mi się na glowie,jak pomyślę w jakie g.. się wpakowałam!!!Miało być tak fajnie-podpisałam umowe,obiecali że do dwóch tygodni dostane oferte,zwolniłam się z pracy i co??? jestem bez pracy,do Niemiec nie wyjechałam,i powoli nie mam za co żyć!!!!nawet zasiłku nie dostanę.Ale wiem że sama jestem sobie winna.Uczę się na własnych błędach
         • Gość: gosc IP: *.dip0.t-ipconnect.de 02.02.11, 08:57
          a to czemu nie starcza?...te 180 PLN brutto na 1/8 etatu to za malo? hmm, przy podpisie Pani wiedziala co robi a teraz placz? Wszyscy tu marudza na"p" od paru tygodni, ale ruszyc "d..." do sadu nikt nie chce!?
          • Gość: anonim IP: *.u.itsa.pl 03.02.11, 10:41
           a ile zarabia opiekunka pracujaca dla HausEngel jak jest w Polsce ? – więcej niż 180 zł? – jak mniej to może HausEngel trzeba procesy wytaczać...
           • Gość: gosc IP: *.dip0.t-ipconnect.de 03.02.11, 10:46
            jak jest w polsce to nie ma zlecenia tez nic nie zarabia. wole nic nie zarabiac jak nie pracuje niz oszukiwac i udawac ze pracuje w warszawie i mieszkajac w kaliszu. te pare marnych groszy nie jest warte tego zeby udawac czysta prace jak jej nie ma!
            • Gość: trele morele... IP: *.ssp.dialog.net.pl 06.02.11, 23:02
             Morały praw swoim rodzicom lub frau,którą doglądasz!
             Twoja mentalność jest rodem z wiejskiego zaścianka.Niemce zadek będzie lizać i płaszczyć się,poniżać, a każdą Polkę w pogardzie mieć.
             Nie wracaj do Polski i zostań tam,gdzie jesteś nikim.
           • Gość: gosc IP: *.dip0.t-ipconnect.de 03.02.11, 10:47
            a tak wogole widze ze tu ostatnie 40 wpisow to cos zle o "P" mowi? co jest?? panie z biura udajace opiekunki urlop maja?
            • Gość: trele morele... IP: *.ssp.dialog.net.pl 06.02.11, 23:05
             ty nie masz co robić weż się do pracy,bo leniwe opiekunki przynoszą nam wstyd.
             • Gość: Anna IP: *.wroclaw.vectranet.pl 08.02.11, 15:54
              Witam wszystkie moje posty zostaly usuniete a zatem bylo to bardzo niewygodne dla Promedici to tylko potwierdza regulę ze pisalam prawde .Kobiety podpisalyscie umowe a nie dostalyscie oferty do pracy do niemiec idzcie do sądu macie wygrana sprawe i dostaniecie jeszcze odszkodowanie ja jestem niewygodna to usuwa sie moje posty ten tez moze spotkac ten sam los a moze sie uda i przeczytacie pozdrawiam
             • Gość: Anna IP: *.wroclaw.vectranet.pl 08.02.11, 15:56
              nie moge wyslac swojego postu jestem zablokowana
              • Gość: gosc IP: *.dip0.t-ipconnect.de 09.02.11, 11:26
               czyzby Promedica24 usuwala niewygodne posty? przeciez oni sa super. zatrudniaja na 1/8 etatu od minimalnej czyli za ok. 180 PLN brutto, udaje sie pracujaca ale faktycznie siedzi w domu, po jakims czasie dostaje sie rodzine i nagle jestes na pelnym etacie i od razu w autobusie na podrozy sluzbowej. kasy masz pelno bo ok. 1350 PLN brutto i reszta ok. 500 EUR w dietych. Skladki masz placone od zawrotnych 1350 PLN brutto wiec na starosc same kokosy. Nie rozumiem czemu narzekacie na tym forum(i nie tylko) na ta w 100% legalna, czysta firme!?? a to ze negatwyne na ich temat posty znikaja?? blad techniczny i tyle!
               • Gość: Anna IP: *.wroclaw.vectranet.pl 09.02.11, 12:17
                Witam niewiem jak mam rozumiec ostatnii wpis czy jako kpine czy powaznie traktujac i odniesc wrazenie ze ktos jest zadowolony.Ja jeszcze raz powtarzam zgadza sie to co pisze gosc tylko w przypadku wynagrodzenia .ale zebt miec chociaz takie wynagrodzenie to trzrba miec prace a zyego co wiem to promedica w dalszym ciagu nie gwarantuje zatrudnienia po podpisaniu umowy czas oczekiwania jest dlugi i nie wiadomy.Po zatym diety ktore sa placone tak do konca to niewiem czy sa uczciwe,bo wiadomo ze taka dieta wynosi chyba okolo40 zl a ile dostaje opiekunka gdzies chyba z polowe ,tlumacza to tym ze :slaby jezyk,male doswiadczenie.A ja uwazam ze to jest zwykle chamstwo,przeciez trzeba utrzynac duzą rzesze ludzi ,rodziny placa srednia od 2000-3000 tysiecy euro a pracownik dostaje srednio 500 euro w dietach ogolnie razem ma okolo 830 z nawiazka euro,reszte prosze dospiewac sobie samemu pozdrawiam
                • Gość: ciekawska IP: 91.123.176.* 09.02.11, 18:56
                 Witam
                 Co to znaczy,że Promedica w dalszym ciagu nie gwarantuje zatrudnienia po podpisaniu umowy? Czyli umowa sama wygasa?(np. w umowie jest napisane,że obowiązuje umowa od... do...) z dniem do... już nie jest się pracownikiem,jeśli firma nie wysłała Cię do Niemiec?
                 Czy po tym terminie trzeba czekać na wyjazd,czy zatrudnienie się zwyczajnie skończyło.
                • Gość: Witoslaw IP: *.dip.t-dialin.net 02.05.11, 22:02
                 pozdrawiam wszystkich, ciesze sie, ze znalazlem ten portal bo ciagle szukam nowych opini o promedice24.a tutaj sa bardzo ciekawe wypowiedzi. Oczywiscie tak jak wszedzie sa tu opinie bardzo zadowolonych osob jak i rowniez wrecz zdesperowanych pan, ktore ciagle czekaja na obiecany wyjazd i czuja sie oszukane przez firme. Znam temat z dwoch stron i uwazam, ze podstawowy blad zostaje popelniany przy naborze kandydatow/kandydatek na opiekunki/pielegniarki do pracy w niemczech. Uwarzam, ze znajomosc jezyka niemieckiego na poziomie podstawowym tzn. swobodnego porozumiewania sie powinno byc podstawowym kryterium przy zatrudnieniu. (bez znaczenia standart czy premium). Na marginesie test z jezyka niem. na stronie inter. promedici jest smiechu warty. Wracajac don tematu wydaje mi sie, ze kandydatki/ci nie sa wystarczajaco informowani co sie od nich oczekuje czyli jakie uslugi oferuje promedica24 klientowi w niemczech. Ta lista jest bardzo dluga i to 24 godz??? Wedlog procedury promedici24 Pani, ktora ma podjac prace zostaje poinformowana do jakiego pacjenta jedzie i co bedzie nalezalo do jej obowiazkow. Dopiero po wyrazeniu zgody zostaje wyslany jej profil do klienta i on podejmuje decyzje czy mu pan/pani odpowiada czy nie. Tak wiec radze dobrze zapoznac sie z lista obowiazkow zeby uniknac rozczarowania i nie zdziwic sie ze oprocz chodzenia z dziadkiem na spacer musi pani tez prac i gotowac. Moja rada to prosze nie podpisywac pochopnie umowy zanim sie panie/nowie wszystkiego nie dowiedzia. Prosze tez pamietac, ze jezeli ktos placi (1600 do 2200 € w zaleznoscin od wymaganych kwalifikacji) to ma prawo tez wymagac. Nie poruszam spraw kadrowych promedici24 i ponoszonych konsekwencji z tytulu zatrudnienia w firmie. Uwazam tylko, ze kazdy musi zdecydowac sam czy otrzymane wynagrodzenie w wysokosci 900-1100 € jest rekompensata za moja prace i rozlake z rodzina. Na zakonczenie wydaje mi sie ze Promedica24 obiecuje swoim prcownikom na 1/8 etatu wiecej niz jest w stanie zaoferowac.
                 A ja bardzo nie lubie klamstw i oszustw.
                 Jezeli sa na portalu panie zainteresowane praca w neimczech na normalnych warunkach prosze o kontakt. Znajoma szefowa domu starcow potrzebuje 2 dyplomowe pielegniarki geriatryczne lub ogolne. Nrmalna praca 3 zmianowa zakwaterowanie na miejscu. Potrzebny bedzie przetlumaczony dyplom w celu uznania zawodu. Szczegoly po nawiazaniu kontaktu.
                 Serdecznie dziekuje za uwage pozdrawiam i zycze powodzenia.
                 • Gość: gość IP: *.gorzow.mm.pl 28.08.12, 11:26
                  co za bzdury!!! a czy Promedica nie wie, ze oddelegowanie pracownika na najnizszej krajowej to nie jest legalna praca? Zusy placi się od ponad 3000 zł podstawy!!! Tylko wtedy macie opiekę zdrowotną za granicą.
                  Szukajcie kobiety firm, które wlasnie taką podstawę Wam oferują. Promedica nie ma nic wspólnego z legalną pracą! Ciekawe jak zachowa się w razie Waszej choroby czy wypadku za granicą?
             • Gość: aga IP: *.rdnet.pl 16.03.14, 12:43
              leniwe to wy jestescie te z biura bo to my opiekunki robimy cala robote i pracujemy rowniez na wasze wyplaty wiec troche szacunku do nas jako do waszych chlebodawcow
          • Gość: 123 IP: *.ssp.dialog.net.pl 06.02.11, 22:51
           Czy ty nie umiesz pisać innych postów.Jesteś szydercza!Ale pamiętaj ten się śmieje,kto się śmieje ostatni.I tobie może powinąć się noga! Czas pokaże.
           Następnym razem podpisz się.
       • witaj elisabetch1!
        Niestety na razie nikogo nie szukam na zastepstwo, poniewaz rodzina nie chce nikogo innego na razie.
        Pozdrawiam!
      • Gość: jolkajolka IP: *.dip0.t-ipconnect.de 10.02.11, 15:23
       do talachai...podaje Ci adres strony z ktora wspolpracuje Promedica...Senioren-Pflege24.com
       moja kolezanka jest zatrudniona przez swojwgo pracodawce ma ubezpieczenie jest zameldowana i wszystko jest ok.Ja tez jestem zatrudniona legalnia ale w jakis inny sposob.A teraz wymyslili ze chca zatrudniac nas przez agencje-to ta ktory adres ci podalam mialam czekac na tel z polski i dzisiaj okazalo sie ze to promedica i niestety bede musiala zrezygnowac Pozdrawiam
  • Gość: A. L. IP: 212.244.148.* 05.02.11, 05:18
   Mi w promedica powiedzieli, że przeszłam test językowy ale muszę mieć udokumentowane półroczne doświadczenie w opiece. Mam średnie wykształcenie i roczny kurs opiekunów ale tylko 2 tygodnie praktyki. zaprosili mnie w przyszłości do siebie. Nie wiem jakoś nie wydaje mi się, że takie dobre opinie może mieć ta firma. W innej firmie dostałam propozycje, a także wstępną dokumentację do podpisania i jak na razie najciekawsze warunki w porównaniu z innymi firmami. Widziałam różne papier, z promedica też i na wstępie to coś wydaje mi się to wszystko trochę dziwne. zdecydowałam się na wyjazd z inną firmą, gdzie zarówno ja jak i pracodawca określiliśmy warunki pracy jasno. Poza tym dziwią mnie też opinie dobre o innej firmie zwanej InterKadra, dla której miałam zaszczyt pracować w Polsce i uważam, ze to był dopiero śmiech na sali.
  • Gość: Halina IP: *.toya.net.pl 12.02.11, 23:45
   Moje Panie problem polega na tym.żę niemieckie rodziny zaczeły wymagać od opiekunek polskich dobrej znajomości języka niemieckiego ,3 miesięcny kurs to jest nic.Są przypadki,że niemieckie rodziny po kilku dniach odsyłąją opiekunki do domu,W tym jest problem,napewno pojedzie szybko np germanistka niż osoba po 3 miesięcznym kursie jest to ryzyko dla obu stron.Ponadto rodziny w wiekszości nie chcą młodych opiekunek a najchętniej 2,które będą się zmieniały
   • Gość: luza IP: *.dynamic.chello.pl 13.02.11, 22:09
    No ok.można zrozumieć niemieckie rodziny,tylko DLACZEGO PM24 obiecuje ze oferta będzie(w moim przypadku tak było,przed podpisaniem umowy powiedziano mi że w ciągu kilku dni dostanę ofertę) a potem się czeka..i czeka.Ostrzegam po podpisaniu umowy NIE MACIE GWARANCJI że wyjedziecie!!
    • Gość: gosc IP: *.dip0.t-ipconnect.de 14.02.11, 15:12
     dla tego obiecuja bo jak podpiszesz maja kogos za psi grosz (180 brutto) przywiazanego linka do ssiebie i w razie potrzeby moga za nia pociagnac. a jak takiej potrzeby nie ma tez nic straconego po nic nie kosztujesz!
     • Gość: Monika IP: *.toya.net.pl 04.03.11, 20:47
      Ja straciłm cierpliwoćś i wymówiłam promedice,oni nie mają dużo zleceń szczególnie teraz jak niemiecka prasa nie najlepiej o niej pisze a w końcu to pieniądze rodzin a nie promedicki,promedica jest tylko pośrednikiem,a oni wszyscy dobudowują sobie ideologię
      • Gość: Wanda IP: *.itsa.net.pl 19.05.11, 11:06
       Przecież Promedica to tylko pośrednik, dzięki niej macie opłacone wszystkie świadczenia, załatwione formalności. No i pieniądze jak trzeba, na czas. POdobno rodziny decydują się na prace z tym pośrednikiem. Słyszałam, że uczciwie stawiają sprawe. A Wy jak, polecacie?
      • Gość: pr 24 kłamcy IP: *.internetdsl.tpnet.pl 02.03.13, 11:29
       ja to samo zrobiłem wredni oszuści tylko złote góry obiecują ,a potem radź se sam bo oni nic nie mają
    • Gość: taka jedna IP: 91.123.176.* 14.02.11, 18:01
     Dobrze,umowa podpisana jest na 2 miesiące.Nie ma gwarancji wyjazdu,zatem umowa się kończy a co za tym idzie współpraca z PM.Dostaje się świadectwo pracy?Wynagrodzenie jakieś ok.130 zł razy 2? Ciekawe zatrudnienie!!!!!!!!!
    • Gość: Werka IP: *.itsa.net.pl 23.05.11, 11:44
     Ja z Promediki po egzaminie czekałam może ze dwa tygodnie, dostałam kilka ofert, wybrałam i jestem zadowolona. I z Promediką dobrze mi się pracuje, fajnie, kasa na czas, rodzina nawet miła. Nie narzekam, bo w końcu wszystkie formalności załatwione.
     • Gość: angelika IP: 194.230.155.* 02.12.11, 23:38
      Z calego forum moge z dokladnoscia co do 99% okreslic,ktora wypowiedz wklejaja panie z centrali firmy......

      SWIETNE KOMENTARZE!
   • Gość: gosc IP: *.dip0.t-ipconnect.de 14.02.11, 15:11
    aha, nagle zaczely wymagac? tak juz jest od lat.
    • Gość: maja IP: *.cable-modem.tkk.net.pl 14.02.11, 22:13
     jeśli Wy dawałyście się w taki sposób przywiązać PM linką i niczego w zamian nie żądałyście to wasza sprawa. Tylko dziwie się że tak mało piszecie o tym na forum jak było z wami...
     po IP widze ze jestes juz doswiadczona opiekunka, mieszkajaca pewnie w niemczech...
     napisz jak ciebie zrobiono w konia, moze w ten sposob przestrzeżesz inne naiwne przyszłe opiekuneczki PM24...
     Te umowy PM24 mozna wsadzic sobie w d.., a co do świadectwa to jakie to ma byc swiadectwo?
     ze co dostalas 149 zł przez 2 miesiace i co...? nic ..Idzcie dziewczyny do PIP z tymi umowami i zobaczycie co mozna wywalczyc i jak kolo dupy zrobic PM24. Tak nie moze byc dalej by kobiety bezrobotne lub takie ktore zwolnily sie z pracy by jechac z PM czekaly na kontrakt przez 1-6 miesiecy i zyly za te 149 zł. To trzeba zalatwic raz na zawsze... niech sie PM tlumaczy... PM i jej przedstawicielki w biurach rozsianych po całej Polsce piszą i mówią, że wyjazd nastąpi od 3 dni do 1 miesiąca od momentu podpisania umowy z nimi ( tak tez sie wypowiada pani rzecznik PM na łamach prasy i na stronie internetowej PM ) i jak to sie ma do tego czego doświadczają czekające na kontrakt przyszle opiekunki...? ale niech sie tylko ktora sprzeciwi cos powie nie tak lub odrzuci lub porzuci prace.... kara 2tys lub 3tys itd ...oni tez moga i powinni zaplacic za nasze krzywdy...powodzenia w walce z nimi ...
     • Gość: gosc IP: *.dip0.t-ipconnect.de 16.02.11, 08:59
      "Tylko dziwie się że tak mało piszecie o tym na forum jak było z wami... "

      malo na tym forum? przeczytaj ostatnich 30 postow na ich temat! to nie jest malo. na innych forach to samo. problem w tym ze te panie widocznie lubia byc wykorzystywane po szkodzie machaja na to reka i ida dalej..mam nadzieje ze kiedys sie znajdzie kilka pan ktore wezma to sprawe w swoje rece! pozdr.
      • Gość: gosia IP: *.toya.net.pl 17.02.11, 22:53
       promedika? pare metrów dalej od promediki jest Heart 24 unikajcie ich jak ognia to złodzieje i oszuści wystawiają 2 umowy zlecenia pełne kar za rzekone przewinienia i pod koniec nie wypłacają wynagrodzenia ,jesta kirowniczka bezczelne babsko
     • Gość: Sylwia IP: 212.122.223.* 22.02.11, 22:01
      witam wszystkich, ja wyjechałam po tygodniu od podpisania umowy, wszystko było tak jak zapowiedziano, opieka pm24 w Niemczech też dobra, wypłata na czas, nie mam żadnych zastrzeżen:)
      • Gość: zzz IP: *.ssp.dialog.net.pl 27.02.11, 17:14
       Zgodnie z obowiązującym Kodeksem pracy każdy ma prawo wypowiedzieć stosunek pracy bez konsekwencji prawnych.
       Jeżeli firma nie wywiązała się z pisemnych ustaleń wobec pracownika,a ustalenia te są zawarte w Umowie o pracę,to każdy pracownik ma prawo wypowiedzieć tę Umowę.
       Z przyczyn bardzo prozaicznych jak np.choroba,zmienna sytuacja rodzinna lub okazja nowej propozycji pracy,można po prostu pożegnać się z firmą składając wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym.Ale to nie firma trzyma opiekunki na pasku,lecz one same tkwią w tym stanie,mając nieustającą nadzieje na kontrakt.
       Podpisując Umowę z Pm24 nie macie żadnej gwarancji,że w najbliższym czasie wyjedziecie do pracy.I proponowałabym,żeby nadal szukać ,bo może okazać się,że wyjedziecie szybciej z inną firmą niż z Pm24.Brak propozycji ze strony Pm24 jest dowodem,że firma nie ma zleceń lub opiekunki nie mają odpowiednich kwalifikacji językowych lub zawodowych.Bo czym można tłumaczyć fakt,że niektóre panie otrzymują propozycję wyjazdu już na rozmowach wstępnych.
       Tak było ze mną,a pracowałam dla Pm24 ponad 2 lata.
       • Gość: Basia IP: *.aster.pl 02.03.11, 11:06
        Prawda jest taka, moja droga, że w umowie o pracę podpisanej dla pm nie ma określonych żadnych warunków i nie można użyć tego jako argumentu do wypowiedzenia umowy o prace. Ja szósty tydzień czekam, właściwie juz siódmy leci, na kolejna ofertę. Byłam tylko miesiąc w delegacji, po 6 tygodniach oczekiwania na pierwszą ofertę. jestem po kursie, ale język zdałam bardzo dobrze. Nie mogę zerwac umowy, bo zapłace odszkodowanie, a pytanie moje brzmi, z czego mam je zapłacić??? Jestem kompletnie uziemiona przez tą firmę i nie polecam nikomu. Nie moge pracować, nie mam pieniędzy i męza, który by mnie utrzymywał, też nie posiadam. Zastanówcie sie dziewczyny, które chcecie sie z nimi związać. To jest droga donikąd.
        • Gość: marta IP: *.toya.net.pl 02.03.11, 13:56
         Umowa zlecenie do niczego was nie zobowiązuje,nie może być ona zawierana na nieokreślone terminy- co jedna agencja to lepsza - poczekajcie do 11 maja i zatrudnijcie sie bezpośrednio w Niemczech Albo szukajcie innych które nie mają w nazwie.......24,lub go work,work time
         • Gość: basiula IP: *.slupsk.vectranet.pl 10.03.11, 11:06
          Twoje stanowisko bardzo mi się podoba i ja mam takie samo!!!!Ze względu na dłuższe wyjazdy wypadłam częściowo z rytmu czytania obowiązujących przepisów i mam pytanie czy prawdą jest że chcąc pracować od maja u Niemców muszę tam posiadać stały meldunek???i co z podatkami i składkami na ubezpiecz.społeczne???Trzeba zakładać gewerbe?Wiem,że od sierpnia ub.roku w Niemczech obowiązuje ustawowa płaca minimalna dla osób zajmujących się opieką i wynosi 8,5 EU na zachodzie i 7,5 EU na wschodzie.Wiesz coś więcej????Pozdrawiam
        • Gość: monika IP: *.toya.net.pl 04.03.11, 20:55
         Przeież każdą prace można wymówić w przypadku promediki jest są to 2 tygodnie.zgodnie z obowiązyjącymi przepisami ,żadna że stron nie musi uzasadniać dlaczego.A ta umowa zlecenie na okres roku czy więcej to jakieś dziwadło prawne.Umowa zlecenie jest umową cywilno-prawną na wykonanie konkretnych czynności w konkretnym czasie. Promedica w takim przypadku nie jest pracodawcą.
         • Gość: ciekawska IP: *.dip0.t-ipconnect.de 09.03.11, 07:50
          Jakie zarobki PM daje na umowe zlecenie,takie same jak do tej pory na umowe o prace,slyszalam ze wiecej,umowe zlecenie podpisuje sie na dluzszy czas.
          • Gość: basiula IP: *.slupsk.vectranet.pl 10.03.11, 10:32
           Na umowę-zlecenie nie wiem bo te panienki z PM24 są bardzo miłe,ale rzetelnych i jasnych odpowiedzi nie można się dowiedzieć....!!!!!Na umowę o pracę płacą marnie i wszystkie koszty które powinny ich obciążać przerzucają na nas pracowników!!!!Przydała by się tam PIP!!!!!
           • Gość: ... IP: *.dip0.t-ipconnect.de 10.03.11, 10:42
            z tego co tu pisza wszyscy to z wyplata jest wszystko ok. i na czas,czy ktoras z Was nie otrzymala pieniedzy na czas,powrot do Polski tez placa,bo ja jestem tu w Niemczech na kontrakcie miesiecznym,zaplacili mi przyjazd jak bedzie z powrotem ja nie mam zadnych pieniedzy,czy ktos sie ze mna skontaktuje z PM
            • Gość: Alka IP: *.itsa.net.pl 26.05.11, 10:50
             wypłata to jest na czas. Byłam pare razy z Promediką i według mnie to nie masz się czym martwić. Tylko tzreba uważać, bo te rodziny to same informuja Promedike kto bedzie podopiecznym. I nie zawsze rodzina prawde powie niestety. A wiaomo, że opiekunka najabrdziej się naharuje
           • Gość: Gośka IP: *.itsa.net.pl 19.05.11, 10:50
            Nie wiem dokładnie jak to jest. Zresztą mi się wydaje, że Promedica raczej dba o opiekunki. Chyba najbardziej liczy się to, że Promedica załatwia formalności i płaci na czas.
           • Gość: joksiek IP: 82.113.99.* 01.07.11, 17:47
            Witam,
            na umowe zlecenie dostaje mniej niz na umowe o prace!!! Ja juz dzwonilam do PIP. Pan, z ktorym rozmawialam powiedzial ze to smierdzi na kilometr (no moze nie doslownie tak). Dzwonilam do Gdanska. W poniedzialek dzwonie do Warszawy. Zostalam oszukana przez pania Sylwie G. z promediki, bo powiedziala ze przechodzac z umowy o prace na umowe zlecenie niczego nie trace, poza prawem do urlopu. A dlaczego nie powiedziala, ze nie ma sie prawa do chorobowego, do macierzynskiego, do wychowawczego, nie liczy sie to do stazu pracy, zasilek tez sie nie nalezy, nawet odszkodowanie za wypadek przy pracy. Skoro oni, kiedy do nas dzwonia strasza nas, ze rozmowy sa nagrywane to niech szanowna pani G. odszuka to nagranie, kiedy mi to powiedziala i idziemy do sadu. Dowod jest przeciez nagrany!!! Chamstwo i odradzam ta firme!
            • Gość: gosc IP: *.dip0.t-ipconnect.de 05.07.11, 14:13
             znalazlam to:

             Rozważenia wymaga fakt w jaki sposób należy tłumaczyć zachowanie pracodawcy? Można by uznać, że pracodawca wystąpił z propozycją rozwiązania stosunku pracy za porozumienie. Poprzez podpisanie takiego dokumentu pracownik wyraża zgodę na rozwiązanie stosunku pracy w oznaczonym dniu. Przy czym nie jest możliwe wiązanie z takim możliwości kontynuacji zatrudnienia na podstawie już umowy zlecenia. W piśmie takim powinny się znajdować postanowienia dotyczące zawarcia umowy zlecenia. Nie ma bowiem automatyzmu, że w razie rozwiązania umowy o pracę praca będzie kontynuowana na podstawie umowy zlecenia. Należy potraktować takie pismo jako zawierające propozycję rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem i jednocześnie umowę zlecenie. Umowa zlecenia może określać, że zleceniobiorca przystąpi do wykonania zlecenia w określonym dniu.

             Poza tym należy wskazać, że jeśli pracownik wykonuje tą samą pracę, w tych samych warunkach, to takie postanowienie jest nieskuteczne. Bowiem doszło by do rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem a następnie nawiązania umowy zlecenia i wykonywania tej samej pracy, w tych samych warunkach. Zatem taką umowę zlecenie należałoby tłumaczyć jako zawarcie umowy o pracę. W takim przypadku postępowanie pracodawcy nie będzie kwalifikowane jako zgodne z prawem.

             Rozumiem jezeli stosunek pracy miedzy pracodawca a pracobiorca byl w skutek umowy o prace, to nie jest to mozliwe zmienic umowy na umowa zlecenie, jezeli pracobiorca nadal robi to samo co robil przedtem. Prawnie mamy tutaj nadal do czynienia z umowa o prace.

             PIP, prawnik. tam sie powinna Pani kierowac.

             • Gość: gosia IP: *.pools.arcor-ip.net 25.03.14, 07:16
              Drogie panie kandydatki na opiekunki i juz pracujace .Ja mam juz ponad 3 letni staz pracy w Promedica24 .Jesli dostalyscie umowe zlecenie i ja przyjmujecie to to rowniez liczy sie do stazu pracy.Tylko z bardzo niskich skladek na ZuS emerytura bylaby bardzo niska. Ale jakies grosze sa wplacane na wasza przyszla emeryture.Czesto na forum czytam ,ze nie bedzie z takiej pracy emerytury,to nie jest prawda.W Polsce kobieta musi conajmniej 20 lat przepracowac , zeby dostac emeryture.
            • Gość: Promedica24 IP: *.itsa.net.pl 28.07.11, 10:41
             Szanowna Pani,
             Informacje, na które Pani się powołuje są nieprawdziwe. Zatrudniony na podstawie umowy zlecenia ma prawo do zasiłku chorobowego z ZUS jeżeli opłaca składkę na ubezpieczenie chorobowe (art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Składka ta jest dobrowolna i tylko od zleceniobiorcy zależy czy chce ją opłacać, czy nie. Promedica24 zachęca osoby, z którymi zawiera umowy zlecenia do opłacania tej składki, gdyż w przypadku choroby osoby te będą mogły otrzymać z ZUS zasiłek chorobowy od pierwszego dnia zwolnienia.
             Zleceniobiorca, który opłaca składkę na ubezpieczenie chorobowe przysługuje również prawo do zasiłku macierzyńskiego z ZUS (art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).
             Okres zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia wlicza się do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia emerytalno-rentowe, są to tzw. okresy składkowe w czasie, których odprowadzana jest składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
             Zleceniobiorcy przysługuje także prawo do zasiłku dla bezrobotnych na takich samych zasadach jak pracownikowi (art. 71 ust. 1 pkt. 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
             Również świadczenia związane z wypadkiem przy pracy należą się zleceniobiorcy na równi z pracownikiem (art. 3 ust. 3 pkt. 6 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych).

             Zgodnie z prawdą została Pani poinformowana przez pracownika Promedica24, że zleceniobiorcy nie przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego, gdyż kodeks cywilny, który zawiera przepisy dotyczące zlecenia nie przewiduje takiej instytucji. Z tego powodu nie przysługuje również urlop wychowawczy. To samo dotyczy urlopu macierzyńskiego, ale już nie zasiłku macierzyńskiego, który może być normalnie wypłacany, jeżeli zleceniobiorca wyrazi chęć objęcia go ubezpieczeniem chorobowym, o czym była już mowa na początku.

             Z wyrazami szacunku,
             Zespół Promedica24
            • Gość: jolka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.09.11, 11:46
             poza tym to oswiadczenie ktore daja ze jestescie ubezpieczone jest nic nie warte bo to nie jest druk A1.w zwiazku z tym jezeli wpadnie kontrol w niemczech to dostaniecie wysoka kare i bedziecie musialy natychmiast opuscic niemcy.jezeli nie wierzycie to idzcie do ZUSu i pokazcie to co Wam daj jako niby ubezpieczenie,tam Wam odpowiedza,ze musi byc druk A1 i nie ma gadania.no i kasa wystawiaja waszemu pacjentowi rachunek na 1800e a Wy dostajecie 950e
             • Gość: Promedica24 IP: *.itsa.net.pl 05.09.11, 17:18
              Szanowna Pani,

              Pragniemy poinformować, iż formularz A1 nie jest dokumentem potwierdzającym legalność pracy za granicą.
              Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, formularz A1 poświadcza jedynie, że składki na ubezpieczenie społeczne pracownika delegowanego za granicę są wpłacane do właściwej instytucji w kraju zatrudnienia i w związku z tym pracownik jest tam ubezpieczony.

              Należy także zaznaczyć, iż obowiązujące przepisy stwierdzają, że formularz A1 wydawany jest jedynie „na wniosek”. Złożenie wniosku zależy od woli wnioskodawcy (pracownika lub pracodawcy). Jeżeli tej woli nie ma, wnioskodawca wniosku nie składa. Przepisy nie wprowadzają zatem obowiązku składania wniosku o wydanie formularza A1 odnośnie każdego pracownika i każdego okresu delegowania.
              W praktycznym przewodniku Komisji Administracyjnej dotyczącym nowego rozporządzenia nie ma mowy o tym, w którym momencie należy złożyć wniosek o wydanie formularza A1. Należy domniemywać, że zasady dotyczące poprzednio obowiązującego formularza E101, pozwalające wniosek o stosowny formularz składać w czasie delegowania, jak i po jego zakończeniu, dotyczą również formularza A1.

              W związku z powyższym, brak formularza A1 w dniu potencjalnej kontroli nie stanowi podstawy do wydalenia pracownika z terytorium Niemiec i nałożenia na niego kary. W takiej sytuacji, odpowiednie władze przeprowadzające kontrolę w Niemczech zwracają się do Promedica24 z wnioskiem o dostarczenie formularza A1 dotyczącego danego pracownika i formularz taki jest dostarczany.

              Z poważaniem,
              zespół Promedica24
              • Gość: ToJa IP: 89.204.153.* 05.09.11, 19:30
               Szanowna Promedico!

               Prosze sobie poczytać, albo posłuchać....
               Od 1 stycznia 2006 r. dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w krajach UE/EFTA, niezbędnych podczas pobytu w innym państwie, uwzględniając rodzaj tych świadczeń i przewidywany czas pobytu, na zasadach w tych krajach obowiązujących jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ, która zastąpiła obowiązujące do 31 grudnia 2005 r. formularze E 111.
               itd...
               a do tego jest niezbedne A1
               a nie jakieś prywatne ubezp.grupowe

               blind.nfz-katowice.pl/?k0=02_ubezpieczony&k1=05_ochrona_zdrowia_w_ue&l=europejska-karta-ubezpieczenia-zdrowotnego.html


               • Gość: jolka IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 06.09.11, 09:58
                ToJa ma racje,musi byc wydane A1,a to ze nie ma w przepisach mowy w ktorym momencie taki druk nalezy wystawic to nie znaczy ze takiego druku nie trzeba wogole wystawiac,a Promedica wlasnie nie wystawia wogole.Jezeli opiekunka jest 3 miesiace w Niemczech to przez ten okres nie dociera do niej taki druk,poza tym kopie tego druku powinien otrzymac pacjent i co tez nie otrzymuje.Wiec suma sumarum,Promedica wysyla ludzi NIELEGALNIE!!!!!!!
         • Gość: basiula IP: *.slupsk.vectranet.pl 10.03.11, 10:39
          Tam są same dziwadła zarówno w umowie o pracę jak i w zleceniu!!!!!Szkoda tylko,ze tak mało kobiet zna się na przepisach obowiązujących w prawie polskim a szczególnie w kodeksie pracy!!!!I tak PM24 to wykorzystuje -wmawia pracownikom cuda....straszy karami.....i robi co chce!!!!!!Wielkie draństwo....Pozdrawiam
       • Gość: monika IP: *.toya.net.pl 02.03.11, 14:02
        To hstoria ,albo kłąmstwo jeżdziłaś 2 lata,to czemu nie jeżdzisz i wchodzisz na to forum. Na rozmowie wstępnej nie ma takich możliwości ,a promedika wysyłą ludzi nielegalnie,bez ubezpieczenia tj, karty EKUZ
        • Gość: gość IP: *.u.itsa.pl 02.03.11, 16:32
         no nie wiem... każda, która chorowała, jakimś cudem była przez lekarzy przyjmowana, mając polecenie wyjazdu służbowego... mi jakoś sie o uszy nie obiło (a wiecie, że w autobusie się dużo rozmawia o opiece) aby komukolwiek odmówili leczenia z promediki... ja jedze z inna firma, nie mam ekuz i jakoś nigdy nie potrzebowałam...
         • Gość: basiula IP: *.slupsk.vectranet.pl 10.03.11, 10:18
          i dobrze że z inną firmę wybrałaś bo to co oferuje PM24 to jedno wielkie oszustwo.....stosy papierów do wypełniania a płace bardzo mizerna!!!!!Masz szczęście nie nic nie przydarzyło Ci się ze zdrowiem!!!!!Ja musiałam zapłacić za usunięcie zęba (nagły przypadek) i nic nie wydębiłam od ubezpieczyciela....
        • Gość: gość IP: *.u.itsa.pl 07.03.11, 10:29
         jakie nielegalnie co Ty mówisz.... brak EKUZ nie znaczy, ze jesteś tam nielegalnie...
         • Gość: gość IP: *.u.itsa.pl 07.03.11, 12:39
          hej, a mam takie pytanie, odnośnie pracy w opiece od maja:

          Kto was zastąpi jak będziecie chciały zjechać do Polski, do rodziny, odpocząć? czy nie boicie się, że osoba na zastępstwo zajmie wasze miejsce na stałe? że wrócicie, a rodzina będzie zmanipulowana przez nowa opiekunkę i juz nie będzie chciała z wami pracować, bo np. tamta poda niższą stawkę?
          • Gość: gość IP: *.u.itsa.pl 10.03.11, 14:09
           hej, czy Wy się nic nie boicie, że ktoś zajmie wasze stanowisko podczas waszego pobytu w polsce? kobietki, nie myślałyście o tym?

           ja się coraz częściej boję tego otwarcia rynku... jasne, cieszę się, że będzie to legalne itp. same plusy, ale... jednak boję się czy dam rady zo wszytsko zadbać sama...

        • Gość: Anka IP: *.itsa.net.pl 30.05.11, 11:37
         Nie wymyślaj, tylko lepiej do roboty się weź! Przynajmniej Promedika jest uczciwa, to pewnie dlatego do niej nie pasujesz hehehe
         • Gość: Mirella IP: 194.230.155.* 02.12.11, 23:22
          CYT. ANKA:
          Nie wymyślaj, tylko lepiej do roboty się weź! Przynajmniej Promedika jest uczciwa, to pewnie dlatego do niej nie pasujesz hehehe
          JESTEM"POD WRAZENIEM"WYZYNY SLOWNEJ TEJZE WYPOWIEDZI......
          "DO ROBOTY"
          "HE HE HE"
          .....POLECAM KILKA PROGRAMOW PANA MIODKA.
       • Gość: Z IP: *.itsa.net.pl 30.05.11, 11:45
        Niestety nieprawda. Promedika ma normalne zlecenia. W każdym pośrednictwie jest tak, że ilość zleceń zależy od pory roku. Wiadomo, że biorą ludzi z wysokimi kwalifikacjami najczęściej.
      • Gość: Monika IP: *.toya.net.pl 02.03.11, 13:46
       Znam biegle niemiceki,czekam 3 tydzień a umowa zlecenie jaką teraz podpisuje pm , to lipa jadę z innej firmy
       • Gość: basiula IP: *.slupsk.vectranet.pl 10.03.11, 10:21
        Masz rację nie zadawaj się z tą firmą bo ja nie posłuchałam innych i mam teraz z nimi problem!!!!pozdrawiam życzę miłej pracy......i oczywiście satysfakcji z wypłaty
        • Gość: Krystyna IP: *.itsa.net.pl 19.05.11, 11:08
         Praca z Promedika jest w porządku Może i kasa nie jest zbyt wysoka, ale za to jest regularnie, tyle ile obiecują no i najważniejsze formalności załatwione.
     • Gość: pr 24 kłamcy IP: *.internetdsl.tpnet.pl 02.03.13, 11:35
      mają to w dupie czy bezpiecznie dojechałeś/aś na miejsce ,a jak jest problem to albo telefon wyłączony albo celowo zajęte podają dobry stan osób do których masz jechać , a na miejscu okazuje się , że jest tragicznie ch.. nic więcej
   • Gość: basiula IP: *.slupsk.vectranet.pl 10.03.11, 10:46
    Wiem o tym z doświadczenia znam język w stopniu dobrym,mam dobre referencje,ale dla PM24 to za mało!!!!Liczy się ich egzamin telefoniczny????a nie zasięgają języka u klienta czy też jego rodziny!!!!!!To wszystko tylko po to aby nie zapłacić więcej,a jak złapią niemieckiego klienta to trzymają go rękami i nogami a z nas robią przygłupie baby do wycierania dup.Na szczęście znam się na prawie i ze mnie nie zrobią niewolnicy Isaury!!!!Pozdrawiam
    • Gość: Witoslaw IP: *.dip.t-dialin.net 03.05.11, 11:31
     pozdrawiam wszystkich, ciesze sie, ze znalazlem ten portal bo ciagle szukam nowych opini o promedice24.a tutaj sa bardzo ciekawe wypowiedzi. Oczywiscie tak jak wszedzie sa tu opinie bardzo zadowolonych osob jak i rowniez wrecz zdesperowanych pan, ktore ciagle czekaja na obiecany wyjazd i czuja sie oszukane przez firme. Znam temat z dwoch stron i uwazam, ze podstawowy blad zostaje popelniany przy naborze kandydatow/kandydatek na opiekunki/pielegniarki do pracy w niemczech. Uwarzam, ze znajomosc jezyka niemieckiego na poziomie podstawowym tzn. swobodnego porozumiewania sie powinno byc podstawowym kryterium przy zatrudnieniu. (bez znaczenia standart czy premium). Na marginesie test z jezyka niem. na stronie inter. promedici jest smiechu warty. Wracajac don tematu wydaje mi sie, ze kandydatki/ci nie sa wystarczajaco informowani co sie od nich oczekuje czyli jakie uslugi oferuje promedica24 klientowi w niemczech. Ta lista jest bardzo dluga i to 24 godz??? Wedlog procedury promedici24 Pani, ktora ma podjac prace zostaje poinformowana do jakiego pacjenta jedzie i co bedzie nalezalo do jej obowiazkow. Dopiero po wyrazeniu zgody zostaje wyslany jej profil do klienta i on podejmuje decyzje czy mu pan/pani odpowiada czy nie. Tak wiec radze dobrze zapoznac sie z lista obowiazkow zeby uniknac rozczarowania i nie zdziwic sie ze oprocz chodzenia z dziadkiem na spacer musi pani tez prac i gotowac. Moja rada to prosze nie podpisywac pochopnie umowy zanim sie panie/nowie wszystkiego nie dowiedzia. Prosze tez pamietac, ze jezeli ktos placi (1600 do 2200 € w zaleznoscin od wymaganych kwalifikacji) to ma prawo tez wymagac. Nie poruszam spraw kadrowych promedici24 i ponoszonych konsekwencji z tytulu zatrudnienia w firmie. Uwazam tylko, ze kazdy musi zdecydowac sam czy otrzymane wynagrodzenie w wysokosci 900-1100 € jest rekompensata za moja prace i rozlake z rodzina. Na zakonczenie wydaje mi sie ze Promedica24 obiecuje swoim prcownikom na 1/8 etatu wiecej niz jest w stanie zaoferowac.
     A ja bardzo nie lubie klamstw i oszustw.
     Jezeli sa na portalu panie zainteresowane praca w neimczech na normalnych warunkach prosze o kontakt. Znajoma szefowa domu starcow potrzebuje 2 dyplomowe pielegniarki geriatryczne lub ogolne. Nrmalna praca 3 zmianowa zakwaterowanie na miejscu. Potrzebny bedzie przetlumaczony dyplom w celu uznania zawodu. Szczegoly po nawiazaniu kontaktu.
     Serdecznie dziekuje za uwage pozdrawiam i zycze powodzenia.

     • Gość: gosc IP: *.itsa.net.pl 19.05.11, 09:52
      tak tak tak... metoda stara jak swiat! ponarzekać na kogoś i potem powiedzieć "ale za to ja jestem dobry, chodzcie do mnie...." KRYPTOREKLAMA!
     • Gość: Halszka IP: *.itsa.net.pl 26.05.11, 10:43
      Przecież pośrednik dostaje informacje od rodziny. NIeraz to będzie tak samo zdziwiony jak i niektóre opiekunki
     • Gość: ja IP: *.ssp.dialog.net.pl 05.06.11, 23:44
      To jest ta sama wypowiedż,którą można przeczytać na wcześniejszej stronie!
      Nawet z tymi samymi błędami ortograficznymi!
      Facet czytasz za mało,a styl wypowiedzi nieciekawy pomijając sens i jej treść.
     • Gość: A rawicz IP: *.dip0.t-ipconnect.de 11.02.14, 20:05
      promedica 24 , to firma oszustow i naciagaczy od wielu lat. nawet w nuiemieckiej telewizi pokazywano ta firma jak bande oszustow ooperujaca z nibyniemieckimi posrednikanmi. to jest na 100 % firma oszustow,w Polsce legalnie dzialajacych
     • Gość: Irena(36lat) IP: 31.42.14.* 25.01.15, 13:41
      Witam podoba mi się pani opinia mój mąż pracuje w Niemczech od 9 miesięcy jestem pielęgniarka z 14 letnim stażem pracy-* lat na izbie przyjęć gdzie jest wszystko,kocham swoją pracę chce wyjechać do Niemiec i pracować w swoim zawodzie jesteśmy w Polsce zadłużeni i dlatego myślę o zmianie miejsca pracy ale mam dwójkę dzieci ( 3 latka i 10)i nie umiem niemieckiego,w szkole uczyłam się angielskiego i rosyjskiego
      Myślę o zmianie miejsca pracy i zamieszkania na stałe proszę o kontakt
      Potrzebowała bym pomocy w znalezieniu mieszkania i załatwieniu szkoły i przedszkola dla dzieci,i mogę pracować w tym czasie i uczyć się niemieckiego
    • Gość: Grażyna IP: *.itsa.net.pl 19.05.11, 10:33
     Promedica wymaga komunikatywnej znajomości języka i doświadczenia w opiece. Musisz umieć się dogadać w Niemczech. Chyba logiczne, nie?
    • Gość: Tolka IP: *.itsa.net.pl 23.05.11, 10:57
     Ja dla Promediki pracuje trzeci rok. Mi tu całkiem dobrze jest. Nie ma co gadać, bo płacą na czas. Rodzine mam fajną, Promedica papierzyska za mnie załatwia. Robota cieżka, łatwo nie będzie. Taka branża, no ale za to bezpiecznie
     • Gość: gosc IP: *.dip0.t-ipconnect.de 23.05.11, 12:15
      ZENUJACE to jest. Miesiacami wszyscy o Promedica zle pisza. newet tutaj na forum. Nagle widac ze ktos na sile probuje obielic firme piszac na kilku forach jenorazowo jaka ta firma cacy. Ale oczywiscie to wszystko zachwycone opiekunki sa!
   • Gość: Taśkakaśka IP: *.itsa.net.pl 26.05.11, 10:39
    Chciałabym zająć się taką osobą starszą, tylko nie wiem gdzie. MOżecie coś podpowiedzieć? Którą firmę wybrać itd? Pierwszy raz nie chce jechać w ciemno. Słyszałam, że Promedica jest dobra na pierwszy raz...ale nie wiem. A co Wy polecacie?
   • Gość: Sywia IP: *.stargardszczecinski.vectranet.pl 19.04.12, 22:24
    CYTAT:
    Moje Panie problem polega na tym.żę niemieckie rodziny zaczeły wymagać od opiekunek polskich dobrej znajomości języka niemieckiego ,3 miesięcny kurs to jest nic.Są przypadki,że niemieckie rodziny po kilku dniach odsyłąją opiekunki do domu,W tym jest problem,napewno pojedzie szybko np germanistka niż osoba po 3 miesięcznym kursie jest to ryzyko dla obu stron.Ponadto rodziny w wiekszości nie chcą młodych opiekunek a najchętniej 2,które będą się zmieniały
    ODP:
    Najlepiej zeby ukonczyly Harvard lub inna prestizowa uczelnie i znaly biegle Niemiecki oraz inny fajny jezyk,p.Francuski.A wszystko za do 900EURO.
    Rodziny wymyslaja jednym slowem.Do umycia d....nie potrzeba zadnych kwalifikacji.
  • Gość: skorpion IP: *.46.26-93.rev.gaoland.net 04.04.11, 20:15
   Okropne dziadostwo.Ludzie jesli dalej takie firmy beda szukac dla Was pracy i zarabiac na Was , spoleczenstwo polskie dalej bedzie biedne, a Polacy beda traktowani za granica za najtansza sile robocza zaraz po Chinach.
  • Zapomnisz o Promedica jak poznasz SIGNUMPRO. Jest to kompleksowa abonamentowa opieka medyczna. Opike 24h 365 dni w roku. Pełen zakres badań i zabiegów. *00 placówek w całej Polsce u najlepszych specjalistów. Dowiedz sie wiecej na przemyslaw.nowak@onet.eu lub
   www.oferta.omsignum.pl/przemyslawnowak
  • Gość: Ania IP: *.dynamic.chello.pl 09.09.11, 19:37
   Firma kiepsko traktuje zasłużonych pracowników. Ogólny bałagan w księgowości, bardzo ciężko uzyskać (będąc tam już od dłuższego czasu zatrudnionym) jakiekolwiek rzetelne informacje dotyczące chociażby rodzaju przedłużanej umowy (dzwoni za każdym razem inny pracownik biura i przekazuje wręcz sprzeczne informacje). Żadnej reakcji ze strony firmy na bardzo dobre opinie osób, u których pracowałam (jako opiekunka). Po kilku latach pracy otrzymałam znacznie gorsze warunki zatrudnienia, zaczęły się zawirowania z ZUS-em. Także niestety pomimo dobrego startu firma mnie rozczarowała.
   • Gość: BEBP IP: 80.150.130.* 16.09.11, 12:24
    NOTATKA PRASOWA

    Pomoc domowa z Europy Wschodniej – na co należy zwrócić uwagę

    Berlin, 5 września 2011 – około 1,5 miliona osób wymagających opieki korzysta z pielęgnacji w swoim domu. Dzieje się to często z pomocą opiekunów z Europy Wschodniej. Aby nie znaleźć się przy tym w szarej strefie nielegalnej pracy na czarno, należy zwrócić uwagę na kilka punktów.

    Stiftung Warentest w swoim magazynie z 08/2011 dokładnie przeanalizował tzw. oddelegowanie jako możliwą formę udzielenia zlecenia opiekunom z Europy Wschodniej. Oddelegowanie polega zwykle na werbowaniu opiekuna przez prywatną agencję pośrednictwa, a rodzina zawiera z zagraniczną firmą umowę zlecenie. Firma ta wysyła wtedy opiekuna do tej rodziny. Jednak Federalny Związek Pracowników Opieki (BEBP e.V.) od lat ostrzega przed delegowaniem. Również Stiftung Warentest w swoim aktualnym magazynie potwierdza, że realizacja oddelegowania jest trudna.

    Oddelegowanie jest mianowicie legalne tylko wtedy, kiedy opiekun może przedłożyć rodzinie tzw. formularz A1 (kiedyś E101). Dokument ten potwierdza, że opiekun podlega w swoim ojczystym kraju ubezpieczeniu socjalnemu. Aby go jednak otrzymać, trzeba spełnić określone wymagania. Po pierwsze firma delegująca musi generować większość swojego obrotu w kraju ojczystym. Po drugie musi ona pierwotnie zatrudniać swoich pracowników w kraju oraz zapewnić im zatrudnienie w kraju przed i po powrocie z delegacji. Czy tak właśnie jest w firmach – na przykład z Polski – które wysyłają opiekunów głównie do Niemiec – to bardziej niż wątpliwe.

    Ponadto takie oddelegowanie może często stanowić ukrytą formę wynajmu pracowników. Na przykład w przypadku, kiedy opiekun otrzymuje polecenia bezpośrednio od rodziny. Wynajem pracowników jest dozwolony tylko pod warunkiem, że firma posiada odpowiednie zezwolenie w Niemczech. Takiego zezwolenia udziela Federalny Urząd Pracy. Aby upewnić się o legalności zatrudnienia, rodzina zatrudniająca oddelegowanego opiekuna powinna zażądać aktualnego formularza A1 lub zezwolenia na wynajem pracowników.

    Należy również ustalić, czy opiekun ma wykonywać dla rodziny głównie prace związane z podstawową pielęgnacją, ponieważ wtedy przysługuje mu niemiecka płaca minimalna. Mimo to wiele firm delegujących pracowników nie płaci niemieckiego wynagrodzenia minimalnego. Może to pociągnąć za sobą konsekwencja prawne.
(501-600)
(701-738)

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.