Dodaj do ulubionych

Podlaskie decyduje o sejmiku i Rospudzie

 • www.zieloni-bialystok.w.pl 20.05.07, 21:15
  Jakie referendum warto zrobić
  www.obywatel.org.pl/index.php?name=News&file=article&sid=7406
  Dodano: piątek, 16 marca 2007 - 18:58

  W 1994 r. Szwajcarzy w powszechnym głosowaniu zdecydowali o zmianie polityki
  transportowej swojego kraju.

  Szwajcaria to, podobnie jak Polska, kraj tranzytowy, przez który prowadzą
  bardzo liczne szlaki komunikacyjne o znaczeniu międzynarodowym. Był czas, gdy
  Helweci, podobnie jak Polacy dzisiaj, uważali, że aby podołać wyzwaniom, które
  stwarza ta sytuacja, trzeba budować autostrady. W efekcie ich gęstość jest
  jedna z najwyższych w Europie, ale również – choć jakość i stosowane
  zabezpieczenia są daleko wyższej próby niż można się spodziewać po koncernach
  pana Kulczyka czy Stalexporcie – Szwajcaria jest krajem, gdzie np. z powodu
  ruchu samochodowego aż ponad 30% ludności żyje w ponadnormatywnym hałasie, co
  znacznie przekracza średnią europejską.

  Rozwiązaniu tego problemu służyło referendum, które odbyło się w roku 1994. Nie
  zastanawiano się jednak, czy budować obwodnicę przez jeden z rezerwatów
  przyrody. Ludzie aż tak bardzo się od siebie nie różnią, więc prawdopodobnie,
  tak jak w przypadku Rospudy i Augustowa, jego wynik byłby przesądzony w
  zależności od tego, w jakiej skali przeprowadzono by głosowanie. Szwajcarzy
  widząc, że budowa autostrad – oprócz wygody dla cudzoziemców i różnych
  uciążliwości dla nich samych – żadnych problemów na dłuższą metę nie
  rozwiązała, a nowe drogi generują coraz większy, narastający z roku na rok ruch
  samochodowy, postanowili sprawę rozwiązać raz, ale skutecznie. W referendum, o
  którym mowa zdecydowali się na zmianę całej dotychczasowej polityki
  transportowej, czyli na to, co od roku 1996 określamy w Polsce hasłem „Tiry na
  tory”. Zwolennicy tej opcji odnieśli zwycięstwo i choć lobby autostradowe kilka
  lat potem – także przez referendum – próbowało obalić wyniki głosowania z roku
  1994, to jednak obywatele ponownie wybrali kolej.
  W wyniku głosowania sprzed 13 lat Szwajcarzy zapisali nie gdzie indziej tylko w
  Konstytucji takie stwierdzenia:

  Artykuł 84
  (1) Konfederacja chroni regiony alpejskie przed negatywnymi skutkami transportu
  tranzytowego. Konfederacja ogranicza uciążliwości spowodowane przez ruch
  tranzytowy, tak aby nie przynosiły one uszczerbku ludziom, zwierzętom,
  roślinom, a także ich środowisku życia.
  (2) Transport towarowy przez Alpy szwajcarskie będzie odbywać się koleją. Rząd
  Federalny podejmie w tym celu konieczne kroki. Wyjątki od tej zasady możliwe są
  tylko wtedy, gdy jest to nieuniknione. Muszą one być określone w ustawie.
  (3) Przepustowość dróg tranzytowych w regionach alpejskich nie może być
  zwiększona, za wyjątkiem obwodnic, które mają zmniejszyć uciążliwość ruchu
  tranzytowego w miastach i wioskach.
  Artykuł 85
  (1) Federacja ma prawo nałożyć na ruch ciężkich pojazdów towarowych opłatę
  proporcjonalną do powodowanych kosztów, o ile koszty, jakie ponosi na skutek
  tego ruchu społeczeństwo, nie są pokryte przez inne świadczenia.
  (2) Wpływy z tych opłat będą przeznaczone na pokrycie strat powstałych w wyniku
  ruchu drogowego.
  (3) Kantony otrzymują część wpływów z tych opłat. Ich wielkość zależy od
  wpływu, jaki mają one na sytuację w regionach górskich i trudno dostępnych.

  Często w dyskusjach z przedstawicielami drogowców można usłyszeć, że przecież
  Szwajcarzy najpierw wybudowali autostrady, więc my też powinniśmy je zbudować,
  a potem może próbować unowocześniać kolej. To trochę tak jakbyśmy mieli
  koniecznie fundować sobie wszystkie plagi i problemy, które nas kiedyś ominęły,
  a dopiero później wykorzystywać dawno znane i o wiele tańsze recepty na ich
  usunięcie. Takie podejście nie tylko zahacza o śmieszność, ale skazuje Polskę
  niemal automatycznie na wieczną drugorzędność i cywilizacyjne zacofanie. Bo
  system transportu to jeden z najważniejszych wyznaczników rozwoju kraju.
  Autostrady zbudowano nawet na afrykańskich pustyniach, natomiast sprawny
  transport publiczny i kolejowy jest udziałem tylko najbardziej cywilizowanych
  krajów.

  Inny częsty argument to stwierdzenie, że Szwajcarzy mogą sobie pozwolić na
  takie fanaberie jak inwestycje kolejowe, ponieważ są bogaci. Tymczasem na
  przykładzie polityki transportowej widać, że jest dokładnie odwrotnie.
  Szwajcarzy są bogaci właśnie dlatego, że trzeźwo myślą, a niemal cały
  program „Tiry na tory” jest tam finansowany przez opłaty pobierane od kierowców
  ciężarówek, w tym w dużej mierze (około 20%) od kierowców zagranicznych, którzy
  w efekcie oprócz spalin zostawiają w tym kraju pieniądze. Te pieniądze z kolei
  pozwalają na zbudowanie infrastruktury kolejowej, odciążającej drogi i
  poprawiającej stan środowiska, w którym żyją gospodarze. W ten sposób stworzono
  samonapędzający się mechanizm stymulujący zmiany w dobrym kierunku – opłaty za
  ciężarówki są coraz większe, więc coraz więcej środków idzie na inwestycje
  kolejowe i coraz bardziej wzrasta ilość towarów przewożonych po torach, w
  konsekwencji koleje są coraz bardziej rentowne. W Polsce działa mechanizm
  przeciwny, wzorowany na USA. Podatki w cenie benzyny poprzez fundusz drogowy
  napędzają budowę autostrad, te z kolei wywołują coś, co w języku specjalistów
  określa się jako ruch wzbudzony i tak dalej, aż do totalnej betonizacji i
  zakorkowania kraju. Nie na darmo narodem, który spędza najwięcej czasu w
  samochodzie są Amerykanie. Niektóre wyliczenia pokazują, że czas stracony w ten
  sposób w USA pokrywa się z brakującymi Amerykanom kilkoma tygodniami urlopu
  rocznie w porównaniu do cywilizowanych krajów europejskich.

  Szwajcarzy zadbali o to, by zarówno cele jak i działanie całego mechanizmu
  zostały jasno określone w ustawach. Dlatego w części tymczasowej konstytucji, w
  artykule 196 zapisano, że „Dla sfinansowania najważniejszych programów
  kolejowych, Rząd federalny ma prawo:
  A. Użyć całych wpływów z opłat za pojazdy ciężarowe aż do momentu, kiedy
  wprowadzone zostaną opłaty uzależnione od mocy silnika i zużycia paliwa według
  artykułu 85 i może w tym celu je zwiększyć o 100% lub więcej
  B. Użyć nie więcej niż dwie trzecie podatku, o którym mowa w artykule 85
  C. Użyć podatków na paliwa określonych w artykule 86 na pokrycie 25% kosztów
  nowych połączeń transalpejskich”.
  Jeszcze bardziej jednoznacznie działanie całego mechanizmu określa ustawa
  federalna z 19 grudnia 1997:
  „Pobieranie opłat od przewozu samochodami ciężarowymi ma na celu pokrycie
  długofalowych kosztów infrastruktury i kosztów ponoszonych przez społeczności
  lokalne w wyniku ruchu pojazdów w takim zakresie, w jakim takie koszty nie są
  wyrównywane przez inne świadczenia i opłaty. Wprowadzenie tej opłaty ma również
  na celu pomoc w poprawie ramowych warunków dla kolei na rynku transportowym
  oraz skierowanie większej ilości towarów na kolej”.

  Opłaty, o których mowa, wprowadzono od 1 stycznia 2001 r. dla wszystkich
  ciężarówek o wadze powyżej 3,5 tony. Początkowo wynosiły one ok. 36 euro za 100
  kilometrów. Od 1 stycznia 2005 r. opłaty te wzrosły o 50%, a planuje się, że w
  2008 roku 40-tonowy tir za przejechanie 300 km będzie płacić 225 euro.
  Pieniądze z tego tytułu przeznaczone są w 2/3 na modernizację infrastruktury
  kolejowej (800 milionów franków rocznie) oraz na rozwój transportu
  kombinowanego (ok. 200 milionów franków rocznie), natomiast 1/3 zostaje użyta
  na poprawę stanu dróg lokalnych. Dla porównania, w Polsce na program „Tiry na
  tory” w 2007 roku planuje się przeznaczyć 50 milionów złotych, tj. około 20
  milionów franków szwajcarskich.

  W Szwajcarii od momentu wprowadzenia opłat ilość ciężarówek przejeżdżających
  przez Alpy zmniejszyła się o 10%, choć przedtem rosła z roku na rok. Wyraźnie
  wzrósł także udział transportu kombinowanego w c
 • www.zieloni-bialystok.w.pl 20.05.07, 21:18

  W Szwajcarii od momentu wprowadzenia opłat ilość ciężarówek przejeżdżających
  przez Alpy zmniejszyła się o 10%, choć przedtem rosła z roku na rok. Wyraźnie
  wzrósł także udział transportu kombinowanego w całości przewozów oraz w
  liczbach bezwzględnych.
  Unia Europejska, która w poprzednich latach wywierała naciski na złagodzenie
  szwajcarskich przepisów, sama w końcu uznała słuszność tego kierunku działań,
  co znalazło wyraz w przyjętej w ubiegłym roku dyrektywie o eurowinietach.
  Zezwala ona poszczególnym krajom na wprowadzenie dla tirów opłat pokrywających
  w całości koszty zewnętrzne transportu drogowego. W Polsce, według oficjalnych
  dokumentów ministerstwa transportu, koszty te stanowią około 10% PKB, inne
  badania mówią o 14%. W styczniu 2007 r. brytyjski minister odpowiedzialny za
  transport przyjechał do Szwajcarii, by – jak powiedział – uczyć się na dobrych
  doświadczeniach konfederacji. A może by tak pojechali tam minister Polaczek i
  premier Kaczyński?

  Ten ostatni niestety często utożsamia rozwój cywilizacyjny z budową autostrad.
  Takie stwierdzenia znalazły się nawet w jego exposé. Jednak o prawdziwym
  dystansie cywilizacyjnym i kulturowym, który dzieli Polskę od Szwajcarii,
  świadczy sposób, w jaki Moritz Leuenberger, były szef szwajcarskiego
  departamentu ds. środowiska, transportu, energii i komunikacji, a potem
  prezydent tego kraju, wypowiada się o stowarzyszeniu obywatelskim Alpen-
  Initiative, które od lat walczy o bardziej proekologiczna politykę transportową:

  „Stowarzyszenie Alpen-Initiative przysparza ciągłych zmartwień kreatorom
  szwajcarskiej polityki transportowej. Wytrwale popędza nas do pracy, aby nikt
  nie zapominał o nakazie przenoszenia tranzytu na szyny oraz aby przełom
  zapoczątkowany w 1994 roku przez stowarzyszenie nie stracił na aktualności.
  Cierń wbity prosto w politykę transportową tkwi i bezustannie daje o sobie
  znać. Czasem pojawia się »zakażenie«, gdy Alpen-Initiative nie chce
  zaakceptować pierwszych owoców naszej polityki i rzuca je lekceważąco na
  pożarcie przeciwnikom reformy transportu. Zwiększenie udziału transportu
  kolejowego w przewozie towarów pokazuje, że promowane przez stowarzyszenie idee
  zyskują na znaczeniu. Stowarzyszenie nie przestaje przypominać nam o swoim
  cierniu, byśmy w odpowiednim czasie mogli zbierać plony swoich decyzji. Bez
  tego ciągłego nacisku z ich strony pewnie nigdy nie przekonalibyśmy się o
  zaletach transportu kombinowanego”.

  Jakże różnią się te eleganckie, pełne skromności i kurtuazji słowa najwyższego
  krajowego urzędnika od uprawianego przez Jarosława Kaczyńskiego i jego
  ministrów sugerowania obrońcom przyrody niskich pobudek, opowieści
  o „skansenie”, na jaki rzekomo skazuje nasz kraj program Natura 2000, wiary w
  rozwój przez asfaltowanie, w spisek Unii Europejskiej, demagogicznych oskarżeń
  o ochronę przyrody kosztem ludzi, nie mówiąc o nakazie policyjnej inwigilacji
  obywatelskich stowarzyszeń chroniących przyrodę. Uprawiane przez polskie władze
  i urzędników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad szczucie lokalnej
  społeczności na obrońców przyrody też mogłoby w Szwajcarii wywołać nie tylko
  niesmak, ale i oburzenie. Tiry nie biorą się przecież w Augustowie z nieba, ale
  z konkretnej polityki transportowej.

  Warto jednak pamiętać, że w Szwajcarii dobrze widziane jest, gdy prezydent
  dojeżdża do pracy transportem zbiorowym i płaci za to z prywatnej kieszeni.
  Gdyby powstał cień podejrzenia, że tamtejszy minister środowiska ustalał trasę
  autostrady w zależności od położenia własnej posiadłości, to prawdopodobnie
  otrzymałby on dożywotni zakaz zbliżania się do urzędów publicznych. Choć gwoli
  historycznej ścisłości trzeba w tym miejscu dodać, iż w początku lat 80-tych
  miał miejsce w Szwajcarii szeroko komentowany przypadek, gdy budowę trasy
  komunikacyjnej przesunięto na życzenie prywatnego właściciela. Zrobiono to
  jednak za jego prywatne pieniądze i nie kosztem sąsiadów czy środowiska.
  Chodziło o szwajcarską posiadłość zairskiego dyktatora Mobutu Sese Seko...

  Nie wiem, czy w Polsce dojdzie do takiego referendum jak w Szwajcarii. Z uwagi
  na inną tradycję polityczną bardziej uzasadnione byłoby chyba oczekiwanie
  takich działań od polskich władz. Z moich, także krakowskich, obserwacji wynika
  jednak, że jak dotąd, gdy chodzi o ochronę przyrody, to najbardziej skutecznym
  w polskich realiach środkiem jest budowanie na granicy obszarów chronionych
  willi znanych polityków i biznesmenów. Jednak tylko takich, których już nikt
  nie przeskoczy i to na kilka pokoleń naprzód. Bo chociaż rozwój to fajna rzecz,
  ale najlepiej u innych, podczas gdy samemu najmilej żyje się w – jak to
  pogardliwie mówią polscy światowcy-rozwojowcy – „skansenie”. Może dzięki temu
  nie zabuduje się w Krakowie Lasku Wolskiego czy nie zbuduje willi na samym
  szczycie Kopca Kościuszki. Jednak takich problemów jak ten w Augustowie to nie
  rozwiąże. Bo skansen skansenowi nierówny, a różnica między Polską a Szwajcarią
  polega na tym, że tam trzeźwe, pozbawione kompleksów i megalomanii myślenie ma
  miejsce w skali kraju, podczas gdy w Polsce horyzont intelektualno-emocjonalny
  obecnych elit, ale i kształtowanej przez kiepskie media opinii publicznej,
  wyznacza płot własnego ogrodu, posada szwagra i parę gazetowych mądrości w
  głowie, w rodzaju tej, że „autostrady muszą być”, jak uzasadniała kiedyś swój
  kuriozalny wyrok pani sędzia z NSA. I tylko pech sprawił, że nad Rospudą, jak
  to na bagnach bywa, jest dużo komarów, więc prominenci rezydencje mają gdzie
  indziej. Olaf Swolkień

  --
  www.zieloni.w.pl www.zieloni-bialystok.w.pl www.abc-ekologii.w.pl www.slawni-wegetarianie.w.pl www.wojna-o-rope.w.pl
  www.bialostocki-deptak.w.pl www.zasciankowosc.w.pl www.hipermarkety.w.pl
 • www.zieloni-bialystok.w.pl 20.05.07, 21:20
  Rail Baltica lepsza od obwodnicy
  www.obywatel.org.pl/index.php?name=News&file=article&sid=7254
  Dodano: niedziela, 25 lutego 2007 - 16:03
  Nad doliną Rospudy walka w obronie polskiej przyrody przed polskim
  barbarzyństwem i bezmyślnością nabiera rumieńców. (...) Parę dni temu oglądałem
  reportaż w telewizji Trwam pod dumnym tytułem: „Po stronie prawdy”. Dochodzenie
  do prawdy według tej ponoć jedynej polskiej i katolickiej stacji wyglądało
  mniej więcej tak. Najpierw dano 5 minut na wypowiedzenie swoich racji na filmie
  obrońcom przyrody, potem przez 55 minut trwał zmasowany atak przedstawicieli
  lokalnej administracji i lokalnej społeczności. Znany mi skądinąd Wojciech
  Baturo głosił nawet, że te zdjęcia co to je pokazują w „Gazecie Wyborczej” to
  wielka lipa, bo są robione z lotu ptaka i żeby je zrobić trzeba latać
  helikopterem, a jak się lata to dopiero się szkodzi przyrodzie, a tak naprawdę
  to takich widoków tam nie ma.

  W czasie trwania reportażu prowadzący ojciec Piotr co chwila mówił, że jak my
  tu teraz rozmawiamy, to za naszymi plecami trwa intensywny ruch tirów i ludzie
  cały czas cierpią. I rzeczywiście, co pewien czas kamera pokazywała, jak
  przechodnie polskim zwyczajem podbiegają na przejściu przy sławnym rondzie i
  slalomem wymijają ciężarówki, które nawet nie raczą się zatrzymać. Co ciekawe,
  nie wywołało to wśród prowadzących ten program nasuwającego się od razu
  pytania, dlaczego na tym przejściu nie ma świateł czy choćby policji. Nikt z
  poszukiwaczy prawdy spod znaku telewizji Trwam nie wpadł też na pomysł, żeby
  zastanowić się, dlaczego wśród polskich ofiar wypadków drogowych piesi i
  rowerzyści stanowią 43%, a w całej Unii Europejskiej średnia wynosi 23%.
  Dlaczego te same ciężarówki notorycznie i bezkarnie łamią wszelkie przepisy w
  Polsce, a gdy tylko przekroczą granicę litewską, to jadą zgodnie z przepisami i
  o 30 kilometrów na godzinę wolniej. Dlaczego w niezależnych badaniach jesteśmy
  wymieniani jako kraj, gdzie skuteczność działania policji drogowej jest
  najniższa na kontynencie. Natomiast mówił o tym przekonująco jeden z
  uczestników krakowskiej manifestacji, częsty bywalec tamtych rejonów. Otóż po
  polskiej stronie granicy policji niemal nie uświadczysz, a jak już jest, to
  zamiast mandatu wystarczy dać około 100 złotych łapówki. Natomiast gdy minął
  granicę litewską i jadąc pustą szosą w nocy, wśród lasów przekroczył szybkość o
  10 kilometrów, to jak spod ziemi wyłonili się policjanci litewscy. Pytani, po
  co stoją przy takim małym ruchu, w nocy i na pustej szosie, odpowiedzieli, że
  po to, aby łapać i karać mandatami takich jak on.

  Na internetowej stronie „Tiry na tory” jej autorzy skrupulatnie zbierają opisy
  wypadków powodowanych przez tiry i protestów mieszkańców przeciw... No właśnie,
  niemal połowa z nich jest przeciw budowie obwodnic, które z reguły oznaczają to
  samo, co w Krakowie – po krótkim okresie ulgi ruch jest na starej drodze taki,
  jaki był, a oprócz tego kolejne osiedla pokryte są betonem, hałasem, spalinami.
  I to właśnie mieszkańcy tych dzielnic czy małych miejscowości, gdzie dotychczas
  było cicho, protestują przeciwko wyrzucaniu śmieci, czyli efektów złej polityki
  transportowej, za kolejny podmiejski płot.

  Charakterystyczny jest tu przykład moich rodzinnych Gliwic, gdzie problemy
  podobne do tych z jakimi boryka się Augustów miała rozwiązać autostrada A4.
  Oczywiście nie rozwiązała, tiry jak jeździły przez centrum miasta, tak jeżdżą,
  mieszkańcy nadal protestują, i jak to zwykle w Polsce wszyscy są bezradni.
  Natomiast władze miasta chcą przeciąć centrum kolejną drogą szybkiego ruchu, bo
  Unia daje na to pieniądze. To, że obok płynie przypominająca bardziej ściek niż
  rzekę Kłodnica, na której oczyszczenie Unia też dałaby pieniądze, nikogo nie
  interesuje. Nie twierdzę, że nigdzie nie trzeba budować obwodnic, czasem,
  zwłaszcza w małych miejscowościach, są one konieczne, ale wcale nie zawsze
  budowa obwodnicy oznacza jakąś radykalną poprawę sytuacji na dawnej trasie.

  Na budowę obwodnicy Augustowa zaplanowano jak dotąd pół miliarda złotych, choć
  inne oferty były o kilkaset milionów droższe, ale przecież nikt nie ma
  wątpliwości, że jeżeli potentat, który wygrał przetarg będzie w czasie budowy
  mieć kłopoty, to państwo, czyli podatnicy dołożą. Na pierwszy w Polsce
  program „Tiry na tory” w skali całego kraju przeznaczono w tym roku 50 milionów
  złotych, czyli 1/10 tego, co na obwodnicę jednego miasteczka. W najnowszym
  tygodniku „Przegląd” można tymczasem przeczytać, że budowa trasy kolejowej Rail
  Baltica od Białegostoku do Kowna kosztowałaby około 2,2 miliardów złotych, ale
  Unia mogłaby sfinansować do 85% całości, bo od lat to właśnie Rail Baltica jest
  zapisana jako jeden z unijnych priorytetów. A zatem na polskiego i litewskiego
  podatnika łącznie przypadłoby z tej sumy 15%, a więc zaledwie 330 milionów.
  Krótko mówiąc, to, co rozwiązałoby problem nie dwóch miast, ale całej trasy i
  nie zniszczyłoby przyrody, jest tańsze niż budowa jednej obwodnicy przez
  najcenniejsze przyrodniczo miejsca, nie mówiąc o karach, jakie raczej na pewno
  nałoży na polskich podatników Unia. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że Rail
  Baltica mogłaby zostać zbudowana szybciej, nie mówiąc o innych korzyściach, jak
  choćby ta, że z Warszawy do Wilna jeździlibyśmy w 3 godziny.

  Oczywiście powie ktoś, że nie można zagwarantować, iż kierowcy tirów zechcą
  wozić ładunki platformami kolejowymi. Otóż można. Uchwalona w 2006 r. dyrektywa
  Unii Europejskiej upoważnia już dzisiaj do nakładania na towarowy transport
  drogowy takich opłat, które pokrywają 100% kosztów zewnętrznych. Tymczasem
  według raportu Unii Europejskiej TERM 2005 (EEA Report No 3/2006 European
  Environment Agency, str. 31 i 52) Polska jest pod względem włączania kosztów
  zewnętrznych do opłat za benzynę i korzystanie z dróg przez tiry ostatnia w
  Europie (mogłyby one wzrosnąć o około 300%). Jest natomiast na drugim miejscu
  jeśli chodzi o wysokość stawek ze transport kolejowy. I tylko ktoś, kto wierzy,
  w teorię małego Jasia, że na tym świecie wszystko dzieje się przez przypadek,
  może twierdzić, że wpływy lobby autostradowego to spiskowa teoria dziejów. Poza
  tym jest jeszcze prawo i środki administracyjne, jest – a może raczej kiedyś
  będzie – polska policja z prawdziwego zdarzenia, nie biorąca łapówek, ale
  dająca mandaty. (...)

  Protestujących wspierają potężne media, jest za nimi Komisja Europejska i spora
  część krajowej opinii publicznej, zmiany klimatyczne zaczynają być widoczne
  nawet dla tych, którzy nie wychodzą z klimatyzowanych wnętrz, dlatego szkoda by
  było, gdyby cała ta spora mobilizacja i poświęcenie nie zostały zmienione w
  jakiś sukces bardziej długofalowy.
  Paradoksalnie, jestem przekonany, że gdyby rozwiązywanie problemu zacząć od
  Rail Baltica i zmiany stawek dla różnych rodzajów transportu w całej Polsce
  oraz programu doraźnych działań, takich jak choćby światła i kładki dla
  pieszych czy paru uczciwych policjantów w newralgicznych punktach miasta, to
  mieszkańcy Augustowa odczuliby ulgę szybciej niż w przypadku obwodnicy. W
  dodatku mieliby nadal w okolicy coś pięknego, czego nie ma już nigdzie indziej
  i czego wartość będzie rosła, a przede wszystkim zasłynęliby w Polsce jako ci,
  którzy pierwsi odważyli się być rozumni. A jeżeli Jarosław Kaczyński szczerze
  uważa, że lokalna społeczność ma prawo decydować w sprawach dotyczących
  finansów całej Polski, to można by zaproponować lokalne referendum nad zakazem
  tranzytu ciężarówek przez to miasto i przymus ładowania ich na platformy
  kolejowe. Albo na temat zamknięcia dla tirów przejścia w Budzisku. I niech to
  będzie referendum tylko na Podlasiu albo nawet w samym Augustowie. Jestem za.

  Wi
 • www.zieloni-bialystok.w.pl 20.05.07, 21:21

  Wiem, że to rozwiązanie trudniejsze do przeprowadzenia – trudniejsze, bo lobby
  autostradowe naprawdę istnieje, a na budowę autostrad wydaje się w Polsce co
  roku około 10 miliardów złotych, a jeśli się wydaje, to ktoś ten podarunek z
  budżetu dostaje i z niego nieźle żyje. Ale by nawiązać do klasyka – nie można
  zmienić warunków i politycznych realiów bez konsekwentnego demaskowania iluzji,
  które je chronią. Tiry i polityka transportowa nie są jakimś prawem natury,
  niczym przypływ morza czy pory roku. Są tą częścią rzeczywistości, która zależy
  od ludzi. Paradoksalnie, także dlatego trudno jest ją zmienić, bo ludzie mają
  interesy. (...)

  --
  www.zieloni.w.pl www.zieloni-bialystok.w.pl www.abc-ekologii.w.pl www.slawni-wegetarianie.w.pl www.wojna-o-rope.w.pl
  www.bialostocki-deptak.w.pl www.zasciankowosc.w.pl www.hipermarkety.w.pl
 • Gość: bromden IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 20.05.07, 21:21
  o psiakrew cisza wyborcza skończyła się zielona breja rozlewa się znów.na tory.
  na tory!

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka