Dodaj do ulubionych

Dwa rodzaje kosztów zarządu?

14.09.09, 21:59
haneczka_wm napisała w jednym z wątków:

> art.14 uowl mówi co składa się na koszty zarządu
nieruchomością wspólną - jest to tzw. katalog otwarty i podaje
przykładowe koszty.
art.15 uowl mówi już o kosztach zarządu ogólnie, zwróć
uwagę, że ma w nim wyraźnego zaznaczenia, że dotyczy jedynie
kosztów dotyczących nieruchomości wspólnej: <

Bardzo bym prosił o rozwinięcie zagadnienia bo przyznaję, że
spotykam się z tym po raz pierwszy, może dlatego że nie mam zbyt
wielkiego doswiadczenia.

Jeżeli dobrze rozumiem ten tekst to wynika że są dwa rodzje kosztów
zarządu?
Osobno księgowane i rozliczane?
- koszty zarządu nieruchomością wspólną
- koszty zarządu
Czyli art. 15 mówi o zaliczkach na inne koszty niż te w art. 14 ?
Edytor zaawansowany
 • 14.09.09, 23:47
  Nie, nie ma dwóch rodzajów kosztów zarządu - one dotyczą jednej,
  określonej nieruchomości.
  Nie są osobno księgowane, ale są różnie rozliczane.
  Właśnie ze względu na owo rozliczenie dzielą się na koszty
  indywidualne właściciela czyli lokalowe oraz koszty utrzymania
  nieruchomości wspólnej.

  Może zacznijmy od tego, że umowy na dostawę mediów (ogrzewanie,
  woda, wywóz nieczystości) dla danej nieruchomości, która jest
  wspólnotą mieszkaniową zawiera wybrany zarząd/zarządca.
  Faktury za wodę (gdy brak jest indywidualnych umów, a jest taka
  możliwość), ogrzewanie, wywóz śmieci przychodzą na wspólnotę nie na
  konkretnego właściciela i należy je rozliczyć.

  Co to jest wspólnota mieszkaniowa?

  Art. 6 uowl
  Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład
  określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota
  mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i
  być pozwana.


  Dana nieruchomość składa się z odrębnej własności czyli
  lokali właścicieli oraz z części, która jest nieruchomością
  wspólną
  stanowiącą współwłasność właścicieli, dla każdego
  zgodnie z posiadanym w niej udziałem.
  Wspólnota jako taka jest powołana w celu zarządzania nieruchomością
  wspólną.
  Jednak ci sami współwłaściciele, którzy tworzą wspólnotę,
  jednocześnie są właścicielami lokali i można powiedzieć, że mają
  wpływ na zarząd całą nieruchomością, ponieważ to oni podejmują
  decyzje dotyczące sposobu rozliczania kosztów ogrzewania, wody i
  wywozu śmieci dla całej nieruchomości, a nie tylko w częściach
  wspólnych.

  Każda nieruchomość generuje określone koszty związane z jej
  utrzymaniem.
  We wspólnocie mieszkaniowej sposób rozliczania tych kosztów
  reguluje ustawa o własności lokali.
  Jeśli lokale są opomiarowane, wtedy zgodnie z wykazywanym zużyciem,
  a jeśli nie to zgodnie z ustawą lub przyjętym przez wspólnotę
  regulaminem rozliczania kosztów np. ciepłej wody, ogrzewania,
  wywozu śmieci.

  balanger4 napisał:
  > Czyli art. 15 mówi o zaliczkach na inne koszty niż te w art. 14 ?

  Art.14 uowl mówi o kosztach dotyczących tylko nieruchomości
  wspólnej, a obowiązek wnoszenia zaliczek wynikających z art.15
  uowl
  dotyczy również kosztów lokalowych. Właściciele muszą
  wnosić zaliczki na ogrzewanie swoich mieszkań, wodę i wywóz śmieci -
  te media nie dotyczą tylko nieruchomości wspólnej.

  Dla danej nieruchomości koszty są jedne, jako koszty jej zarządu i
  z tym związany jest obowiązek płacenia na nie zaliczek przez
  właścicieli (art.15 uowl).
  Jednak zgodnie z art.13 uowl wydatki związane z utrzymaniem lokalu
  pokrywa właściciel i to są koszty lokalowe ( w tym między innymi
  ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości).
 • 15.09.09, 00:18
  Hm
  Dziękuję za obszerne wyjaśnienia ale to >hm< nie bez powodu się
  pojawia.
  Ja rozumiem że (mówiąc ogólnie) wszystko to co nie służy tylko i
  wyłacznie właścicielom, czyli np. instalacja wodociągowa z której
  korzysta nie tylko właściciel danego lokalu, czy też np. klatka
  schodowa z kórej korzystają wszyscy itd. należy do tzw.
  nieruchomości wspólnej. Na podstawie art. 13 właściciel ma
  uczestniczyć w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem
  nieruchomości wspólnej - to jest jasne i oczywiste.
  Oprócz tych kosztów właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem
  jego lokalu (też art. 13) - to też jest jasne.
  Natomiast niepokoi mnie, że wydatki lokalowe niejako automatycznie
  są zaliczane do kosztów zarządu (tak to odczytuje z postu) i art.15
  ich również dotyczy. Ja wiem że tak się dzieje w praktyce i to jest
  do zaakceptowania, jednak czy nazywanie opłat lokalowych kosztami
  zarządu nieruchomości wspólnej (skoro nie ma dwóch rodzajow kosztów
  zarządu) jest właściwe?
  Na razie nie ma problemu z płatnościami ale czytając to forum to
  włos się jeży na głowie ze strachu że jest to kwestia nieunikniona w
  najbliższej przyszłości, stąd niejako te wątpliwości na wyrost.
  Ja przepraszam za ten "akademicki" spór ale podejrzewam, że we
  wszystkich nowopowstałych wspólnotach ciekawość tego rodzaju
  i "czepianie" się różnego nazewnictwa tych samych zdarzeń jest chyba
  zjawiskiem naturalnym i pożądanym, że właścicele wogóle chcą się tym
  interesować.
 • 15.09.09, 01:43
  balanger4 napisał:

  (...)
  > Natomiast niepokoi mnie, że wydatki lokalowe niejako automatycznie
  > są zaliczane do kosztów zarządu (tak to odczytuje z postu) i
  art.15
  > ich również dotyczy.

  Nieprawidłowo Pan interpretuje art 15 uowl.


  Ja wiem że tak się dzieje w praktyce i to jest
  > do zaakceptowania, jednak czy nazywanie opłat lokalowych kosztami
  > zarządu nieruchomości wspólnej (skoro nie ma dwóch rodzajow
  kosztów
  > zarządu) jest właściwe?

  (...)

  Jeżeli tak się dzieje w praktyce, to jest to zła praktyka i chyba
  z wąskiego marginesu działaności zarządzania nieruchomościami.

  Pozdrawiam

  SJ


 • 15.09.09, 06:20
  > Ja wiem że tak się dzieje w praktyce i to jest
  > do zaakceptowania, jednak czy nazywanie opłat lokalowych kosztami
  > zarządu nieruchomości wspólnej
  (skoro nie ma dwóch rodzajow kosztów
  > zarządu) jest właściwe?


  A gdzieś ty to wyczytał?
  Nigdzie w ustawie nie jest napisane, że opłaty związane z utrzymaniem lokalu są kosztami utrzymania NW.

  Tytuł prawny opłat wynikający z ustawy powinien brzmieć:
  "Zaliczka na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością"


  Na koszty zarządu (nieruchomością) wynikające z art15 UoWL składają się :

  - opłaty związane z utrzymaniem lokalu (A) ponoszone za pośrednictwem wspólnoty np: media(ZW, CW, Ogrzewanie lokalu jak nie jest etażowe)

  - opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (B) do wysokości posiadanego udziału w NW np: te wymienione w art 14 i inne charakterystyczne dla danej wspólnoty (nie ma dwóch takich samych wspólnot)

  Opłaty A są rozliczane poprzez zwrot / dopłata , nie potrzebna jest tu uchwała właścicieli lokali - obligatoryjne.
  Opłaty B są rozliczane na podstawie uchwały właścicieli lokali - uchwała w sprawie rozliczenia wyniku finansowego utrzymania nieruchomości wspólnej w roku ....
  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • 15.09.09, 23:58
  Hmm.... Spróbujemy to jeszcze potłumaczyć. :-)

  Musisz spojrzeć na nieruchomość, jako całość.
  Nie ma takiej możliwości, aby nieruchomość wspólna istniała bez
  odrębnej własności (lokali należących do konkretnych właścicieli).
  Ta nieruchomość w rzeczywistości jest zarządzana grupowo, zbiorowo,
  bo nie posiada tylko jednego właściciela. Oni sprawują jej zarząd.

  Nieruchomość jak już wcześniej wspomniałam generuje określone
  koszty i możemy ogólnie powiedzieć, że to są koszty jej zarządu.
  I tak jak już napisał xxxll, można je podzielić na koszty A
  (lokalowe) i koszty B (dotyczące nieruchomości wspólnej). O tym
  podziale decyduje sposób ich rozliczenia (nie mówimy teraz o
  zaliczkach tylko o kosztach).

  Jeszcze krócej rzecz ujmując:
  koszty zarządu (dotyczące całej nieruchomości) = koszty A
  (lokalowe)+ koszty B (nieruchomości wspólnej)


  I właśnie o tym mówi art.13.1. uowl:
  Właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu
  , jest obowiązany utrzymywać swój lokal w należytym stanie,
  przestrzegać porządku domowego, uczestniczyć w kosztach zarządu
  związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej
  , korzystać z
  niej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych
  współwłaścicieli oraz współdziałać z nimi w ochronie wspólnego
  dobra.


  Czy zauwżasz, że jest tutaj mowa o podziale kosztów występujących w
  danej nieruchomości? :-)

  To wspólnota ( a konkretnie zarząd/zarządca) podpisuje umowę o
  dostawę ciepła dla tej nieruchomości, właściciel nie może tego
  zrobić samodzielnie i tylko dla własnego lokalu.
  Instalacja c.o. w budynku jest nieruchomością wspólną, służącą
  wszystkim właścicielom. Faktury za ciepło są wystawiane na
  wspólnotę, ale to ciepło głównie służy ogrzaniu lokali, które są
  odrębną własnością. Ten koszt należy rozliczyć na poszczególne
  lokale.

  balanger4 napisał:
  > Ja wiem że tak się dzieje w praktyce i to jest do
  > zaakceptowania, jednak czy nazywanie opłat lokalowych
  > kosztami zarządu nieruchomości wspólnej
  (skoro nie ma dwóch
  > rodzajow kosztów zarządu) jest właściwe?

  Opłata, którą Ty wnosisz co miesiąc na konto wspólnoty jest
  faktycznie zaliczką - to nie jest opłata, która stanowi
  rzeczywisty koszt. Wnosisz ją do kasy wspólnoty na podstawie
  prognozy przewidywanych przez wspólnotę wydatków i uchwalonych w
  planie zaliczek na dany rok.
  Koszt występuje dopiero po rozliczeniu rocznym wspólnoty i
  jest on zgodny z faktycznie poniesionymi przez wspólnotę kosztami,
  na podstawie faktur zakupu.

  Koszty lokalowe nie są kosztami nieruchomości wspólnej, są
  składową kosztów zarządu dla całej nieruchomości.
  Koszty zarządu nieruchomości wspólnej to druga składowa tych
  kosztów.
  Ciebie myli tutaj samo słowo "zarząd", odnosisz je tylko do
  nieruchomości wspólnej. :-)

  balanger4 napisał:
  > Ja przepraszam za ten "akademicki" spór

  Myślę, że nie masz za co przepraszać, bo to jest normalne, że można
  się nieco poplątać w rozumieniu uowl, tym bardziej, że nie jest ona
  doskonała. :-)
  Pozytywne jest to, że chociaż część właścicieli dąży do zrozumienia
  zasad funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej.
  Ja uważam, że warto, chociażby po to, aby móc się bronić w
  sytuacjach, które tego wymagają. :-))))

  Pozdrawiam.

 • 15.09.09, 06:11
  balanger4 napisał:

  > Jeżeli dobrze rozumiem ten tekst to wynika że są dwa rodzje
  > kosztów zarządu?
  > Osobno księgowane i rozliczane?
  > - koszty zarządu nieruchomością wspólną
  > - koszty zarządu
  > Czyli art. 15 mówi o zaliczkach na inne koszty niż te w art. 14 ?


  Na koszty zarządu (nieruchomością) wynikające z art15 UoWL składają się :

  - opłaty związane z utrzymaniem lokalu (A) ponoszone za pośrednictwem wspólnoty np: media(ZW, CW, Ogrzewanie lokalu jak nie jest etażowe)

  - opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (B) do wysokości posiadanego udziału w NW np: te wymienione w art 14 i inne charakterystyczne dla danej wspólnoty (nie ma dwóch takich samych wspólnot)

  Opłaty A są rozliczane poprzez zwrot / dopłata , nie potrzebna jest tu uchwała właścicieli lokali - obligatoryjne.
  Opłaty B są rozliczane na podstawie uchwały właścicieli lokali - uchwała w sprawie rozliczenia wyniku finansowego utrzymania nieruchomości wspólnej w roku ....  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • 15.09.09, 08:52
  > Opłaty A są rozliczane poprzez zwrot / dopłata , nie
  potrzebna jest tu u
  > chwała właścicieli lokali - obligatoryjne.

  Czy możesz koniecznie poinforrmować gdzie to wyczytałeś lub w jaki
  sposób doszedłeś do tego???

  Art 22 ust 3 pkt 3 UoWL stanowi wręcz coś odwrotnego.
 • 15.09.09, 13:01

  uowl napisała:

  > > Opłaty A są rozliczane poprzez zwrot / dopłata , nie
  > potrzebna jest tu u
  > > chwała właścicieli lokali - obligatoryjne.
  >
  > Czy możesz koniecznie poinformować gdzie to wyczytałeś lub w jaki
  > sposób doszedłeś do tego???
  >
  > Art 22 ust 3 pkt 3 UoWL stanowi wręcz coś odwrotnego.

  a kochanieńki, wynika to z orzeczeń sądowych. Wspólnota może decydować tylko o podziale kosztów dotyczących nieruchomości wspólnej.

  Pełno takich jest w internecie, a i tu na forum . Wpisy z sygnaturami spraw zazwyczaj pojawiają się z początkiem roku, kiedy jest fala rozliczeń we wspólnotach.

  Art 22 ust 3 pkt 3 UoWL mówi o wysokości zaliczek,na jakie podstawie należny je naliczać (stawkach służących do naliczania zaliczek) a nie o rozliczaniu kosztów a to , zdaniem Sądów, są dwie odrębne sprawy.

  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • 15.09.09, 14:57
  Kochani eksperci!
  Przepraszam że tak Was nazywam ale upoważnia mnie do tego obserwacja
  tego forum i Wasze liczne wpisy.
  Dlatego też chciałbym aby z tej dyskusji, z postawionego jednego
  problemu wypracować jedną interpretację zgodną z prawem, z logiką, z
  orzeczeniami sądów itd.
  A tutaj dalej trwa spór jedni: tak a drudzy: gdzie to
  wyczytałeś lub w jaki sposób doszedłeś do tego???

  Bardzo proszę o jakieś uzgodnienie stanowiska bez rozwlekania
  sprawy, tzn. interesuje mnie podanie konkretnej, prawidłowej
  interpretacji według Ustawy (owl), podstawa prawna, praktyka w tym
  temacie i ewentualnie jedno, dwa konkretne orzeczenia sądu jakiegoś.
  Staram się nadążać za tym wszystkim ale przyznaję, że dalej jestem
  skołowany.
  xxxll podaje jedno a uowl dopytuje się gdzie to
  napisane?
  Co ja, zielony mam robić?
  Nawet marzy mi się aby te podstawowe ważne sprawy nie do końca
  określone w ustawie były w jakiś sposób zinterpretowane i oznaczone
  że tak to jest zgodne z prawem, taka jest ostateczna opinia
  ekspercka i tak należy stosować itd. itp.
  Żeby forum podzielić ewentualnie na kilka grup tematycznych
  związanych z własnością lokali - nie wiem czy jest sens?
  W końcu powinno być jakąś wykładnią praktyków a nie tylko poletkiem
  do sporów i kłótni.
 • 15.09.09, 16:10
  Jest to forum dyskusyjne. jeżeli chcesz jasnego i uzgodnionego
  stanowiska to zgłoś się do kancelarii prawnej.
 • 15.09.09, 16:09
  > Art 22 ust 3 pkt 3 UoWL mówi o wysokości zaliczek,na jakiej
  >podstawie należny je naliczać (stawkach służących do naliczania
  >zaliczek) a nie o rozliczaniu kosztów

  Wiesz co, nie wprowadzaj w błąd co do słowa pisanego, gdy każdy
  może to sprawdzić, czytając wymieniony artykół.
  Cytuję
  "ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu"

  Artykuł ten wyraźnie mówi, że to wspólnota okresla wysokość opłat
  na pokrycie kosztów zarządu, a nie tak jak kłamałeś, że w przypadku
  części nie jest wymagana tutaj uchwała właścicieli. Nie ma tutaj
  nic na temat naliczania, okreslają je inne artykuły.

  Rozliczenie polega na tym, że zarząd musi rozliczyć się z tego co
  wydał. Przejkroczenie uchwalonych kosztów nie obliguje właścicieli
  do uiszczenia braków. Z kolei bezwzględnemu zwrotowi podlegaja
  niewykorzystane środki.
 • 15.09.09, 20:22
  uowl napisała:

  > Cytuję: "ustalenie wysokości opłat na pokrycie kosztów zarządu"

  Już pojmuję skąd taki a nie inny poziom dyskusji, jak wybiórczo się wyrywa z całości słowa i chce się dorobić taką interpretacje na jaka się oczekuje.

  Rób jak chcesz...bo to twoja wspólnota i twoja kasa.:>

  > Rozliczenie polega na tym, że zarząd musi rozliczyć się z tego co
  > wydał.

  Nic mylnego. To nie zarząd "wydaje" kasę właścicieli lokali. To właściciele tworzą koszty, począwszy od mediów, a skończywszy na kosztach utrzymania NW.

  Zarząd WM jest , był i na razie będzie wykonawcą decyzji większości właścicieli lokali wyrażonych w podjętych uchwałach.

  Piszesz:
  > Przejkroczenie uchwalonych kosztów nie obliguje właścicieli
  > do uiszczenia braków.

  Nic mylnego.:> Inaczej nie płaciłbyś zaliczki tylko np : opłatę eksploatacyjną. Zaliczka może okazać się nie do szacowana lub przeszacowana. Dlatego po rozliczeniu są dopłaty lub zwroty.

  Ale co ja ci będę pisał, ty i tak wiesz więcej ode mnie.:>


  > Z kolei bezwzględnemu zwrotowi podlegaja niewykorzystane środki.

  Tylko te które dotyczą utrzymania lokalu. Te które dotyczą NW , o ich podziale/ dopłacie decyduje większość włascicieli podejmując stosowną uchwałę. Rozwiązań jest tyle ile wspólnot.


  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • 16.09.09, 11:01
  Nie odnoszę się do tych "nic mylnego" branych niewiadomo skąd.
  Ale istotą zagadnienia było podawanie przez ciebie, że spora część
  kosztów zarządu nie wymaga uchwały właścicieli.

  Mieszając pojęcia typu rozliczenia, koszty, naliczenia itp. starasz
  się to przykryć.

  Więc wszystkie koszty zarządu muszą być objęte uchwałą czy nie?
 • 16.09.09, 15:39

  uowl napisała:

  > Mieszając pojęcia typu rozliczenia, koszty, naliczenia itp. starasz
  > się to przykryć.
  >
  > Więc wszystkie koszty zarządu muszą być objęte uchwałą czy nie?

  co przykryć?
  Zajmijmy się kosztami, zaliczki pozostawmy w spokoju.

  A jak wy rozliczacie koszty zarządu nieruchomością (całkowite)?

  Właściciele lokali mogą decydować tylko w zakresie nieruchomości wspólnej, więc do rozliczenia kosztów utrzymania lokalu uchwała wspólnoty nie jest potrzebna. Nadpłaty/ niedopłaty obciążają bezpośrednio właściciela lokalu.


  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • 16.09.09, 16:15
  > Właściciele lokali mogą decydować tylko w zakresie
  nieruchomości wspó
  > lnej
  , więc do rozliczenia kosztów utrzymania lokalu uchwała
  wspólnoty nie j
  > est potrzebna. Nadpłaty/ niedopłaty obciążają bezpośrednio
  właściciela lokalu.

  W ramach dyskusji o kosztach zarządu wyjasnij więc skąd wiadomo, że
  jest nadpłata lub nie dopłata?
 • 16.09.09, 16:45

  uowl napisała:

  > W ramach dyskusji o kosztach zarządu wyjasnij więc skąd wiadomo,
  > że jest nadpłata lub nie dopłata?

  Może szczegółowiej!? o jakich kosztach zarządu piszesz - lokalu? czy NW? oraz o
  jakim rozliczeniu piszesz wspólnoty czy indywidualnym właściciela lokalu.

  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla
  osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • 21.09.09, 14:09
  Nie udawaj, że nie wiesz o co chodzi.
  Dyskusja zaczęła się odnośnie kosztów zarządu związanych z
  utrzymaniem lokalu.

  Pisałeś, że w tym prypadku nie potrzeba żadnych uchwał właścicieli.

  Uwaga: W odpowiedzi nie oczekuję żadnych bluzgów i wyzwisk jak się
  to już zdarzało.
 • 17.09.09, 08:12
  xxxll napisał:

  >
  > - opłaty związane z utrzymaniem lokalu (A) ponoszone za
  pośrednictwem ws
  > pólnoty np: media(ZW, CW, Ogrzewanie lokalu jak nie jest etażowe)
  >

  >
  > Opłaty A są rozliczane poprzez zwrot / dopłata , nie
  potrzebna jest tu u
  > chwała właścicieli lokali - obligatoryjne.
  > Opłaty B są rozliczane na podstawie uchwały właścicieli
  lokali - uchw
  > ała w sprawie rozliczenia wyniku finansowego utrzymania
  nieruchomości wspólnej
  > w roku ....

  >
  Niestety ale xxxll nie umiał uzasadnić swojego stanowiska w tej
  sprawie, a Prawo stanowi wręcz odwrotnie.

  Nie m,a w żadnej wspólnocie tak aby jakiekolwiek koszty zarząduu
  mogły byc ustalane i rozliczane poza wolą właścicieli. Gdzie tak
  jest to po prostu wsopólnota składająca się z frajerków.
 • 21.09.09, 11:49
  Dokładnie tak!
  Jeszcze dużo wody prawdopodobnie upłynie w Wiśle żeby właściciele
  zrozumieli jak są oszukiwani przez "szubrawców z licencjatami",
  którzy nie mogą się pozbyć starych, komuszych nawyków myśląc, że
  właściciel to dalej lokator który ma płacić i płakać.
  Pomylenie pojęć.
 • 21.09.09, 13:39
  netkater napisał:

  > Dokładnie tak!

  A co ma oznaczać owo "dokładnie tak"? :-)

  netkater napisał:
  > Jeszcze dużo wody prawdopodobnie upłynie w Wiśle żeby właściciele
  > zrozumieli jak są oszukiwani przez "szubrawców z
  > licencjatami"
  , którzy nie mogą się pozbyć starych, komuszych
  > nawyków myśląc, że właściciel to dalej lokator który ma płacić i
  > płakać.

  Tu nie ma znaczenia licencjat, ale licencja . :-)

  Właściciele chcąc dbać o swoje interesy powinni najpierw zacząć
  interesować się swoją własnością, a tym samym swoimi pieniędzmi.
  Jest takie powiedzenie: "pańskie oko konia tuczy" i od to jest
  właściwy punkt wyjścia, wtedy żaden nieuczciwy wielebny
  licjencjonowany wraz z takim samym zarządem włścicielskim niewiele
  zdziała.

  netkater napisał:
  > Pomylenie pojęć.

  Jakich pojęć? Możesz to rozwinąć nieco....? :-)
 • 21.09.09, 14:16
  Nie pojmuję skąd te wątpliwości.
  Mój post był odpowiedzią na post >uowl< :
  >Nie ma w żadnej wspólnocie tak aby jakiekolwiek koszty zarządu
  mogły byc ustalane i rozliczane poza wolą właścicieli. Gdzie tak
  jest to po prostu wsopólnota składająca się z frajerków.
  <

  na to była moje odpowiedź: Dokładnie tak jest !

  oj Haneczka... przecież ten licencjat to specjalnie tak,
  wszyscy wiedzą że chodzi o licencję tyle że ktoś kto nie ma pojęcia
  o zarządzaniu a szczyci się licencją dla mnie jest licencjatem
  i tyle.

  Pomylenie pojęć dotyczy właśnie tych niedouczonych z
  licencjatami - przecież to jasno wynika z tego co pisałem.
  Nie potrafią odróżnić (mylą im się pojęcia!) lokator - właściciel !
  spółdzielnia - wspólnota.
  Dlatego mają problemy z osobowością.
 • 21.09.09, 15:40
  netkater napisał:

  > oj Haneczka... przecież ten licencjat to specjalnie tak,
  > wszyscy wiedzą, że chodzi o licencję tyle że ktoś kto nie ma pojęcia
  > o zarządzaniu a szczyci się licencją dla mnie jest licencjatem
  >
  i tyle.

  Dla mnie właściciel, który nie zna swoich obowiązków i praw wynikających z posiadania współwłasności i własności we wspólnocie jest palantem. A takich tu na forum jest na pęczki. Typowym przykładem jest uowl, który wciąga do bezproduktywnych gierek pod publiczkę, coraz większe grono osób.
 • 21.09.09, 16:04
  Właściciel nie ma obowiązku znać swoich praw, natomiast oczywistym
  jest że powinien!
  Nazywanie go od razu palantem jest nie na miejscu, chociaż jako inny
  zwykły właściciel masz prawo używać takich słów, aliści świadczą one
  też o tym kto ich używa.
  Natomiast w wypadku gdy zarządca używa w stosunku do właścicieli
  takich określeń to jest właśnie licencjatem a nie zarządcą i
  powinien się przekwalifikować póki czas!
  Forum otwarte jest po to żeby dyskutować, żeby każdy mógł się
  wypowiedzieć.
  To czytający mają oddzielić ziarno od plew.
  Gdyby wszyscy wszystko wiedzieli to niepotrzebne by było nic!
  Gdyby wszyscy mieli jednakowe zdanie i pogląd na każdy temat to
  świat by był nudny.
  Przymusu nie ma, kto chce to tu zagląda, kto chce to tu dyskutuje.
  Można próbować wystrzelać wszystkich mających inne zdanie ale wtedy
  można też zostać tylko samemu na placu boju - i co? z kim dyskutować
  wtedy?
 • 21.09.09, 17:07
  netkater napisał:

  > Właściciel nie ma obowiązku znać swoich praw, natomiast oczywistym
  > jest że powinien!
  > Nazywanie go od razu palantem jest nie na miejscu, chociaż jako inny
  > zwykły właściciel masz prawo używać takich słów, aliści świadczą one
  > też o tym kto ich używa.

  Co ty za bzdurne teorie wygłaszasz. To jak byś napisał, że właściciel lokalu nie ma obowiązku nauczenia się pisania, czytania i liczenia!!!!

  Nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. i to jest pewne jak w banku.

  > Forum otwarte jest po to żeby dyskutować, żeby każdy mógł się
  > wypowiedzieć.

  ciekawa teoria zwłaszcza w stosunku do palantów...bo jak nazwać właściciela, który sprawy wspólnotowe ma w dup... ale roszczenia a i owszem wg własnych "zasad i prawa".


  > Można próbować wystrzelać wszystkich mających inne zdanie ale wtedy
  > można też zostać tylko samemu na placu boju - i co? z kim dyskutować
  > wtedy?

  to powinieneś wygrawerować na wszystkich forach wspólnotowych ...zobaczymy na reakcję administratorów
 • 21.09.09, 17:44
  Masz problemy widzę z czytaniem ze zrozumieniem.
  Chyba żeś jest tym licencjatem - to cię usprawiedliwia.
  I tak się nie pultaj bo się zapultasz!
 • 21.09.09, 18:26
  netkater napisał:

  > Masz problemy widzę z czytaniem ze zrozumieniem.
  > Chyba żeś jest tym licencjatem - to cię usprawiedliwia.

  żenada, taka samo jak u nas na wspolnoty.net.pl, ale palant w stosunku do ciebie
  to delikatne określenie. licencjacie


 • 21.09.09, 18:33
  Tu, na tym forum się dyskutuje a nie obrzuca palantami.
  Po co zabierasz głos jak nie masz nic do powiedzenia.
  Twoje urojenia nikogo nie interesują!
  Kompleksy leczy się w następnym budynku na wspólnota.net
 • 22.09.09, 11:32
  A ty co ciągle mnie obzywasz od palantów. nIE MASZ NIC DO
  POWIEDZENIA POZA TYM TO NIKT CIE NIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W DYSKUSJI

  Podawanie właścicielom, że to od nich zależy ustalenie kosztów
  zarządu wywołuje u niektórych białą fgorączkę.
 • 21.09.09, 18:15
  netkater napisał:

  > Nie pojmuję skąd te wątpliwości.
  > Mój post był odpowiedzią na post >uowl<

  O.K. :-)))) Kropeczka informacyjna jest w miejscu, jakbyś
  odpowiadał na pierwszy post tego wątku, więc nie załapałam, do
  czego tak naprawdę odnosisz się w swojej wypowiedzi.

  Dzięki za wyjaśnienie. :-)

  > oj Haneczka... przecież ten licencjat to specjalnie tak,
  > wszyscy wiedzą że chodzi o licencję tyle że ktoś kto nie ma
  > pojęcia o zarządzaniu a szczyci się licencją dla mnie jest
  > licencjatem
  i tyle.

  Jednak określenie "licencjat" dla bardziej kulawego w gestii
  zarządzania i tak nie bardzo mi pasuje, jest zbyt pozytywne. :)
  Może "wspólnotowy lisek", albo Wielki ZI (zarządzający i
  naczej)????

  netkater napisał:
  > Dlatego mają problemy z osobowością.

  Co nie przeszkadza im, być mistrzami w kompnonowaniu rozliczeń
  rocznych, z których nie można nic wyczytać konkretnego.
  Wirtuoz rachunkowości (ksywka:"dymanek") - to jest sztuka!!!


 • 22.09.09, 11:36
  netkater napisał:
  > >Nie ma w żadnej wspólnocie tak aby jakiekolwiek koszty
  zarządu
  > mogły byc ustalane i rozliczane poza wolą właścicieli. Gdzie tak
  > jest to po prostu wsopólnota składająca się z frajerków.
  <
  >
  > na to była moje odpowiedź: Dokładnie tak jest !

  Dikładnie tak jest i dlatego właśnie obawa, że właściciele zaczną
  myśleć jak właściciele wywołuje agresję u różnych zarządowych
  cwaniaczków i złodziejaszków.
 • 23.09.09, 02:23

  Wspólnota
  mieszkaniowa nie musi wystawiać swoim członkom faktur na dostawę mediów

  o tym przeczytasz klikając niebieski napis

  Odpowiedź zapytanie poselskie nr 4294.


  Szanowny Panie Marszałku!

  Odpowiadając na pismo znak: SPS-024-4294/09 z dnia 7 lipca 2009 r., przy którym
  przesłano zapytanie posła Tadeusza Arkita oraz grupy posłów w sprawie
  konieczności wystawiania faktur VAT przez jednostkę samorządu terytorialnego,
  administratora gminnego zasobu nieruchomości,
  na przykładzie gminy Libiąż z
  woj. małopolskiego, uprzejmie wyjaśniam.

  W celu zapewnienia jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego minister
  finansów pismem z dnia 23 grudnia 2003 r. znak: PP1-811/912/03/JW dokonał
  urzędowej interpretacji przepisów w zakresie rozliczeń dostaw mediów
  dokonywanych za pośrednictwem wspólnot mieszkaniowych.

  Pomimo że interpretacja ta została wydana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8
  stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ma ona
  zastosowanie również na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
  towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

  Z wykładni tej wynika m.in., że zarówno zaliczki (kwoty) wpłacane przez
  członków wspólnoty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, jak i
  poszczególnych wyodrębnionych lokali
  nie stanowią obrotu w rozumieniu
  ustawy o podatku od towarów i usług.
  Zaliczki te stanowią jedynie
  partycypację w kosztach jednostki organizacyjnej – wspólnoty
  mieszkaniowej – przez jej członków.
  Wspólnota, a więc jej członkowie nie dokonują bowiem sprzedaży, w
  rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, na rzecz samych siebie
  (również jeżeli dotyczy to wyodrębnionych lokali, a nie tylko części wspólnej),
  poprzez zapłatę zaliczek (kwot) z tytułu kosztów związanych z utrzymaniem
  własnych lokali, np. z tytułu opłat za ciepłą wodę lub ogrzewanie. W przypadku
  gdy stroną umowy o dostawę ciepłej wody i ogrzewania jest wspólnota
  mieszkaniowa, reprezentowana przez zarząd, brak jest uzasadnienia do
  fakturowania wewnętrznych rozliczeń między wspólnotą a jej członkami. Tym samym
  oznacza to, że wystawianie faktur z tytułu dostaw mediów przez wspólnotę na
  rzecz jej członków nie znajduje uzasadnienia. Skoro zatem w rozliczeniach
  wewnątrz wspólnoty nie występuje obrót (sprzedaż), tym samym nie można mówić o
  odsprzedaży tych mediów i konieczności fakturowania tej czynności fakturą VAT na
  rzecz osób trzecich (najemców lokali).

  Przykładowo w zakresie dostaw mediów energetycznych do podmiotów tych,
  określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst
  jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625) jako odbiorcy, odnoszą się
  obowiązki, o których mowa w art. 45a tej ustawy. Przez odbiorcę rozumie się
  każdego, kto otrzymuje lub pobiera paliwa lub energię na podstawie umowy z
  przedsiębiorstwem energetycznym (art. 3 pkt 13 ww. ustawy Prawo energetyczne).

  Zgodnie z art. 45a ust. 6 ww. ustawy w przypadku, gdy wyłącznym odbiorcą paliw
  gazowych, energii elektrycznej lub ciepła dostarczanych do budynku jest
  właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, jest on odpowiedzialny za
  rozliczanie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu paliw gazowych,
  energii elektrycznej lub ciepła. Jak wynika z powołanego przepisu, ustawodawca
  zobowiązał odbiorcę do przeprowadzenia rozliczenia kosztów dostawy mediów
  zewnętrznych na poszczegolne lokale.

  Jeżeli zarząd wspólnoty zawiera umowę z przedsiębiorstwem energetycznym, to
  zgodnie z art. 45a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
  opłaty za ww. media stanowią dla wspólnoty koszty zakupu paliw gazowych, energii
  elektrycznej lub ciepła dostarczanych do budynku, w którym znajdują się lokale
  mieszkalne i użytkowe, zamieszkane lub użytkowane przez osoby niebędące odbiorcami.

  W tym przypadku zakład energetyczny wystawia za dostawę ciepła fakturę VAT na
  zarządcę wspólnoty, który w rozumieniu ww. Prawa energetycznego jest odbiorcą
  tej energii. Koszty zakupu energii podlegają rozliczeniu przez odbiorcę energii
  (w tym przypadku zarządcę wspólnoty) z ww. osobami niebędącymi odbiorcami
  (właścicielami lokali). Wysokość tych opłat powinna być ustalana w taki sposób,
  aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę (zarządcę
  wspólnoty) kosztów zakupu energii cieplnej, a więc również kosztów zakupu
  przypadających na poszczególne lokale, zamieszkane lub użytkowane przez osoby
  niebędące odbiorcami (art. 45a ust. 4 ww. ustawy Prawo energetyczne).

  Zasady rozliczeń właścicieli lokali z najemcami (które powinny być uregulowane w
  umowie najmu) stanowią zwrot poniesionych kosztów z tytułu zakupu mediów i nie
  wchodzą do obrotu z tytułu podatku od towarów i usług.

  Jak zatem z powyższego wynika, zasady rozliczeń mediów dostarczanych na rzecz
  wspólnot mieszkaniowych wynikają z regulacji innych ustaw niż ustawy podatkowe,
  tj. z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54,
  poz. 535, z późn. zm.). Minister finansów nie może ingerować i zmieniać
  regulacji zawartych w innych ustawach szczegółowych, a wykładnie prawa
  podatkowego muszą być dokonywane przy uwzględnieniu uregulowań wynikających z
  tych ustaw.

  Ewentualne spory dotyczące rozliczeń miedzy stronami, które powstały w związku z
  nieprzestrzeganiem procedur
  rozliczeniowych przewidzianych m.in. w art. 45a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
  r. Prawo energetyczne, nie mogą być rozstrzygane na podstawie przepisów prawa
  podatkowego.

  Jeżeli jednak w związku z poruszonym tematem zachodziłyby określone wątpliwości
  w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług, uprzejmie informuję, iż w
  trybie ustawowym zostały określone odpowiednie procedury wydawania
  indywidualnych interpretacji, z których mogą skorzystać zainteresowani
  uzyskaniem wykładni przepisów (m.in. gmina w Libiążu i jej jednostki organizacyjne).

  Zgodnie z tymi procedurami w przypadku wątpliwości co do zakresu stosowania
  przepisów podatkowych zainteresowany podmiot może złożyć pisemny wniosek do
  ministra właściwego do spraw finansów publicznych o wydanie interpretacji
  indywidualnej prawa podatkowego (art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

  Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do
  wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia
  przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej
  tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego (art. 14b § 3 Ordynacji
  podatkowej).

  Minister finansów upoważnił dyrektorów określonych izb skarbowych do wydawania w
  jego imieniu indywidualnych interpretacji. W związku z powyższym wniosek należy
  wnieść do właściwego miejscowo dyrektora izby skarbowej. Organy upoważnione do
  wydawania w indywidualnych sprawach pisemnych interpretacji przepisów prawa
  podatkowego, jak również właściwość miejscową i rzeczową organów upoważnionych
  określa rozporządzenie ministra finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
  upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr
  112, poz. 770).

  Z poważaniem

  Maciej Grabowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów
 • 23.09.09, 08:14
  Poseł ma rację.

  Należy dodać, że cała masa zarządców/administratorków w większości
  krętaczy, przedstawia zaliczki jako dochód wspólnoty, czyli coś co
  nie podlega zwrotowi np. w przypadku płacenia na utrzymanie
  nieruchomości wspólnej.

  Wychodzi na to jednak, że wbrew opini tutaj niektórych krzykaczy,
  wspierających sie bluzgami i wyzwiskami, planowanie kosztów
  zzarządu i ich rozliczanie zależne jest wyłącznie od właściieli, a
  nie jakichś krętaczy wspólnotowych tzw. administratorów.
  Opłaty nie są obligatoryjne, a wymagają uchwały. Inaczej niż to
  serwował xxxll-ek.
 • 23.09.09, 15:15
  uowl napisała:

  > Poseł ma rację.

  > Wychodzi na to jednak, że wbrew opini tutaj niektórych krzykaczy,
  > wspierających sie bluzgami i wyzwiskami, planowanie kosztów
  > zzarządu i ich rozliczanie zależne jest wyłącznie od właściieli, a
  > nie jakichś krętaczy wspólnotowych tzw. administratorów.
  > Opłaty nie są obligatoryjne, a wymagają uchwały. Inaczej niż to
  > serwował xxxll-ek.  Tak dla przypomnienia dla tych palantów, obojniaków i niedowiarków co ja pisałem o wystawianiu faktur (rachunków ) przez wspólnotę
  (wystarczy kliknąć ten niebieski napis)

  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • 24.09.09, 08:42
  No więc jeżeli twierdzisz, że faktur wspólnota nie wypisuje to
  dlaczego wprowadzasz w błąd na temat niezależności jej właścicieli
  od kosztów zarządu. Pomieszanie z poplataniem.

  Twój maniacki powrót do wyzwisk świadczy diobitnie o tym kim jesteś.
 • 24.09.09, 19:51
  uowl napisała:

  > No więc jeżeli twierdzisz, że faktur wspólnota nie wypisuje to
  > dlaczego wprowadzasz w błąd na temat niezależności jej właścicieli
  > od kosztów zarządu. Pomieszanie z poplataniem.
  >
  > Twój maniacki powrót do wyzwisk świadczy diobitnie o tym kim jesteś.

  Ciekawe wnioski wysnuwasz , dobrze, że tylko ty...
  to daje nadzieję , która umiera ostania.

  NO tak. Błazen to delikatne określenie.
  Ale tacy na innych współwłaścicielach żerują,
  dają zarobić prawnikom i pseudo prawnikom,
  bo przecież za to płaca inni.

  Jak się nie ma nic do powiedzenie,
  to się człek bierze do pisania
  charakterystyki swych adwersarzy,
  wpis to wpis, licznik bije...:>
  po latach będzie co wspominać.
  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • 25.09.09, 08:13
  Najśmieszniejsze jest to, że ten o xxxll-ek manierach masodonta
  sądzi, że ktosby mógł przejąć się jego wyczynami. Ostatecvznie
  trudno mieć pretensje do ratlerka, że szczeka. Wystarczy jedno
  tupnięcie.
  Zresztą jak wiadomo xxxll-ek zawodowo trudni się administrowaniem.
  Dlatego też jego pseudoporady są nieprawdziwe i ukierubnkowane na
  interes własnej grupy zawodowej , czyli nabijaniem naiwnej części
  wałaścicieli w butelkę.

  Dlatego tez idiotyczne są jego porady odnoszące się do okreslania i
  rozliczania kosztów zarządu nieuchomości. Wszelkie inne zdanie
  zbywa on ujadaniem i bluzgami. Zresztą na wielu forach i w wielu
  dyskusjach.

Nie pamiętasz hasła lub ?

Zapamiętaj mnie

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.