Dodaj do ulubionych

rozliczenie mediów - do kiedy?

22.02.10, 11:34
Czy istnieje jakiś przepis, który reguluje do kiedy zarządca WM
powinien rozliczyć media, które są zaliczkowane w czynszu, za
ubiegły rok?
Edytor zaawansowany
 • iziula1 22.02.10, 11:57

  Regulamin wspólnoty.
 • emily_valentine 22.02.10, 12:43
  A jak nie ma regulaminu?
 • j666 22.02.10, 14:25
  Najpóźniej do obowiązkowego zebrania rocznego.
 • emily_valentine 22.02.10, 14:37
  Czyli do końca marca?

  Dzięki za odp :-)
 • wprost5 22.02.10, 14:48
  To, co piszecie, to jedynie teoria!
  W mojej wspólnocie nie rozliczono mediow za rok 2007 i oczywiście za
  lata następne. I jakoś nikt się tym zbytnio nie przejmuje, jestem
  praktycznie bezsilny.
 • collinsowa 22.02.10, 14:48
  Tak do końca marca - chociaż to nie jest wcale takie "pewne". Jak
  zarząd będzie olewał sprawę to może się termin wydłużyć.
  Przepisem bezwzględnie obowiązującym rownież co do rozliczeń jest
  UoWL i nawet uchwała właścicieli tego zmienić nie może
  Ten przepis brzmi:

  "...Art. 29. 1a. Okresem rozliczeniowym wspólnoty mieszkaniowej
  jest rok kalendarzowy..."


  Po zakończeniu tego okresu zarząd wspólnoty ma obowiązek przedstawić
  właścicielom lokali sprawozdanie ze swojej działalności za poprzedni
  rok, na corocznym zebraniu.

  "...Art. 30. 1. Zarząd jest obowiązany:
  2) składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej
  działalności,
  3) zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku,
  nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku.
  2. Przedmiotem zebrania, o którym mowa w ust. 1, powinny być w
  szczególności:
  2) ocena pracy zarządu
  3) sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie
  udzielenia mu absolutorium..."


  Reasumując: najlepiej w styczniu a najpóźniej do końca marca
  zarząd wspólnoty jest obowiązany rozliczyć się z właścicielami z
  wpłaconych zaliczek na koszty zarządu i poniesionych opłat za lokale.
 • xxxll 22.02.10, 20:36
  collinsowa znowu mylisz to co wolno "wojewodzie" z tym co wolno s..

  Okres obrachunkowy o którym mowa Art. 29. 1a. dotyczy przede wszystkim kosztów nieruchomości wspólnej.
  Inne rozliczenia to już wolna amerykanka zarządzających wspólnotą.
  --
  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • collinsowa 22.02.10, 20:43
  Znowu zabierasz głos a nie wiesz na jaki temat.
  Art. 29 dotyczy wspólnoty mieszkaniowej - czy to tak trudno
  przeczytać ze zrozumieniem jedno zdanie po polsku?
  Ja wiem, że ty robisz inaczej ale to mnie nie interesuje - mnie
  interesuje prawo.


  p.s. a propos zmień nick bo ten mi na szaro wyświetla.
 • xxxll 22.02.10, 20:50
  collinsowa napisał:

  > Znowu zabierasz głos a nie wiesz na jaki temat.


  Znowu nie wiesz o czym piszesz. Zasłaniasz się prawem, ale jakim ? a już wiem,
  wg collinsowej

  > p.s. a propos zmień nick bo ten mi na szaro wyświetla.

  to sobie zmień kolor, przeuśna kobietko, czy to tak trudno? jedyna słuszna
  dyskutantko.


  --
  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla
  osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • haneczka_wm 22.02.10, 21:25
  xxxll napisał:
  > Okres obrachunkowy o którym mowa Art. 29. 1a. dotyczy przede
  > wszystkim koszt ów nieruchomości wspólnej.
  > Inne rozliczenia to już wolna amerykanka zarządzających wspólnotą.

  To ciekawe, co piszesz.... Ponieważ częścią sprawozdania z zarzadu
  jest sprawozdanie finansowe podpisane przez osobę, która je wykonała
  oraz przez zarząd.
  Sporządzając owe sprawozdanie finansowe nie sposób, w pewnych jego
  częściach, oddzielić danych dotyczących lokali i nieruchomości
  wspólnej, ponieważ jest w nim zawarty całokształt gospodarki
  fianasowej wspólnoty.
 • collinsowa 22.02.10, 21:33
  To co pisze >xxxll< jest nie tyle ciekawe ile "bzdurne" najczęściej.

  Na podparcie swojej i Twojej tezy >haneczka< poniższy
  fragment:

  "...Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 22.2.2001 r.2 w sprawie
  dotyczącej opłat wnoszonych przez właścicieli lokali uznał, że
  wspólnota jest w tym zakresie jedynie pośrednikiem między
  właścicielem lokalu a dostawcą mediów
  ...Drugi rodzaj
  wydatków ponoszony przez właścicieli - to wydatki związane z
  utrzymaniem jego lokalu (art. 13 ust. 1 ustawy). Chodzi tu głównie o
  koszty zużytej przez właściciela energii cieplnej oraz wody, wywóz
  nieczystości. Zarząd wspólnoty w zakresie dostawy energii cieplnej i
  wody do poszczególnych lokali występuje praktycznie jedynie jako
  pośrednik między dostawcami a odbiorcami - czyli właścicielami
  lokali.
  Pieniądze wpłacane na powyższe opłaty nie stają się środkami
  wspólnoty. Ze środków tych wspólnota ma obowiązek rozliczyć się,
  tj. po zakończeniu roku obrachunkowego winna wskazać, ile wynosiły
  rzeczywiste wydatki na utrzymanie każdego lokalu
  (c.o., woda,
  wywóz śmieci, itp.), jaką kwotę na ten cel wpłacił każdy z
  właścicieli i w przypadku, gdy jego wpłata przewyższa wydatki,
  różnica winna mu być zwrócona lub zaliczona na poczet przyszłych
  wydatków na ten sam cel".
  Ponieważ z technicznego punktu widzenia niemożliwe jest kupowanie
  mediów do poszczególnych lokali oddzielnie, wspólnota pobiera także
  opłaty od właścicieli na zakup mediów do ich lokali - działając tu
  jednak jak pośrednik. Ma zresztą obowiązek rozliczyć się z tych
  wpłat z każdym właścicielem pod koniec roku
  .
  Taki pogląd przyjęto dla potrzeb wykładni ustawy o własności
  lokali, taki też pogląd legł u podstaw rozwiązań w podatku dochodowym
  ..."

  * Autorka jest doradcą podatkowym.
  Tekst pochodzi z numeru: 1/2007 "Monitora Podatkowego"
 • xxxll 22.02.10, 22:01
  collinsowa zmieniłaś już kolor mojego nicku?

  Akurat to co cytujesz potwierdza mój punkt interpretacji na sprawy sprawozdania finansowego wspólnoty, i tyle. :') Trudno ci to przyznać.

  > "...Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 22.2.2001 r.2 w sprawie
  > dotyczącej opłat wnoszonych przez właścicieli lokali uznał, że
  > wspólnota jest w tym zakresie jedynie pośrednikiem między
  > właścicielem lokalu a dostawcą mediów


  > Zarząd wspólnoty w zakresie dostawy energii cieplnej i
  > wody do poszczególnych lokali występuje praktycznie jedynie jako
  > pośrednik
  między dostawcami a odbiorcami - czyli właścicielami
  > lokali.


  --
  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • haneczka_wm 22.02.10, 23:05
  Nie uważasz, że sam fakt pośrednictwa wspólnoty w rozliczeniach
  nie ma i nie powinien nigdy mieć żadnego znaczenia
  dla jakości i
  rzetelności rozliczeń, które zgodnie z ustawą obejmują cały rok
  kalendarzowy i dotyczą całości finansów wspólnoty?

  Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których
  lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości - to o ich pieniądze
  tutaj chodzi, wpłacane w formie zaliczek i pozostające do
  rozliczenia za każdy rok kalendarzowy.
 • xxxll 23.02.10, 07:21
  haneczka_wm napisała:

  > Nie uważasz, że sam fakt pośrednictwa wspólnoty w rozliczeniach
  > nie ma i nie powinien nigdy mieć żadnego znaczenia
  dla jakości i
  > rzetelności rozliczeń, które zgodnie z ustawą obejmują cały rok
  > kalendarzowy i dotyczą całości finansów wspólnoty?

  Niestety mam odmienne zdanie. Sprawozdawczość wspólnoty winna być
  związana tylko z utrzymywaniem części wspólnych. Wspólnota nie jest
  powołana aby prowadzić działalność na tzw mediach: sprzedaży wody i
  odbioru ścieków czy wytwarzaniu i sprzedaży energii cieplnej.

  Są takie wspólnoty (np.: powstałe na bazie kamienicy) co z mediów rozliczają się
  z częstotliwości tygodniową, miesięczną. U nich w ogóle w sprawozdaniu
  finansowym nie ma zapisów o mediach.

  > to o ich pieniądze tutaj chodzi, wpłacane w formie zaliczek
  > i pozostające do rozliczenia


  Zapis o okresie rozrachunkowym został wymuszony przez instytucje
  podatkowe
  , które od lat kombinują jakby się dobrać do kasy wspólnot.
  pomijam sprawę tzw.pożytków.

  Po 14 latach obsługi wspólnot doszedłem do wniosku, że rozliczenie wspólnot -
  sprawozdanie - dla właścicieli lokali, winno się odbywać raz na dwa - trzy lata.
  Wszelkie plany winny być przygotowane na trzy - pięć lat. To by było praktyczne
  i przyjazne dla właścicieli lokali.
  --
  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla
  osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • xxxll 22.02.10, 22:17
  > Ma zresztą obowiązek rozliczyć się z tych
  > wpłat z każdym właścicielem pod koniec roku
  .
  > Taki pogląd przyjęto dla potrzeb wykładni ustawy o własności
  > lokali, taki też pogląd legł u podstaw rozwiązań w podatku dochodowym
  >
  ..."

  > * Autorka jest doradcą podatkowym.
  > Tekst pochodzi z numeru: 1/2007 "Monitora Podatkowego"

  Tak to może napisać tylko zatrudniony w budżetówce, który "przepuszcza" środki finansowe wspólnoty przez własne konto, co niejednokrotnie ma miejsce zwłaszcza przy małych wspólnotach.
  Podobno ma być to taniej dla wspólnoty. :D

  --
  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • haneczka_wm 22.02.10, 22:46
  collinsowa napisał:
  > To co pisze >xxxll< jest nie tyle ciekawe ile "bzdurne"
  najczęściej.

  Zbyt dosłownie zrozumiałeś to, co napisałam używając słowa "ciekawe".
  Powiedzmy, że w sposób łagodny wyraziłam swoją dezaprobatę dla tego,
  co przeczytałam, a następnie zacytowałam.
 • xxxll 22.02.10, 21:54
  haneczka_wm napisała:

  > To ciekawe, co piszesz.... Ponieważ częścią sprawozdania z zarzadu
  > jest sprawozdanie finansowe podpisane przez osobę, która je wykonała
  > oraz przez zarząd.

  Z praktyki wiem, że ile wspólnot tyle wzorów sprawozdań finansowych. Wspólnoty
  podejmują w tym temacie odrębne uchwały.
  Tak się zdarzyło, że żadna wspólnota nie wzoruje się na sprawozdawczości opartej
  na ustawie o rachunkowości, wzoru stosowanego przede wszystkim przez zarządców
  budżetowych.- "Gminnych" i post Gminnych
  U mnie informacja o rozliczeniu mediów jest informacją dodatkowa do
  sprawozdania finansowego.

  Nie rozliczenie mediów przed zebraniem nie uniemożliwia zwołania zebrania
  sprawozdawczego wspólnoty. Wspólnota w tym przypadku jest tylko
  pośrednikiem przepływów finansowych z przymusu prawno-technicznego.
  Bilans w rozliczeniu mediów musi zawsze wyjść na zero. Koniecznie.


  Wspólnota zajmuje się przede wszystkim nieruchomością wspólną i tyle.
  --
  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla
  osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • haneczka_wm 22.02.10, 23:58
  xxxll napisał:
  > Z praktyki wiem, że ile wspólnot tyle wzorów sprawozdań
  > finansowych. Wspólnoty podejmują w tym temacie odrębne uchwały.

  Sprawozdanie finansowe może mieć tylko jedną postać - bilansu,
  innych nie znam.
  Wspólnoty podejmują uchwałę o prowadzeniu ewidencji pozaksięgowej
  kosztów ZNW oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a
  także rozliczeń z innych tytułów na rzecz NW.

  xxxll napisał:
  > Tak się zdarzyło, że żadna wspólnota nie wzoruje się na
  > sprawozdawczości opartej na ustawie o rachunkowości
  , wzoru
  > stosowanego przede wszystkim przez zarządców budżetowych.-
  > "Gminnych" i post Gminnych

  A szkoda, bo jest to zwierciadło wszystkich ruchów finansowych i
  wiele można z niego wyczytać.
  Pomimo tego, że orzeł, który administrował naszą wspólnotą przez
  kilka lat prowadził księgowość w excelu :-)))) - musiał sporządzać
  bilans, bo on ma pewną, ogromną zaletę - ciągłość w stosunku do
  porzednich okresów rozliczeniowych.
  Teraz do pracy przystąpi rewident.... A ja wiem, że kłamstwo na
  kłamstwie siedzi i kłamstwem pogania.
  Wiesz, dlaczego? - bo taki bilansik powinien idelanie się komponować
  z rozliczeniem nieruchomości wspólnej i lokalowej.

  xxxll napisał:
  > U mnie informacja o rozliczeniu mediów jest informacją
  > dodatkowa do sprawozdania finansowego.

  To jest sprawozdanie z finansów wspólnoty, ale nie sprawozdanie
  finansowe.
  Środki dotyczące mediów nie są gromadzone na oddzielnych kontach
  bankowych. Wspólnota ma zazwyczaj jedno lub dwa konta, czasem
  lokaty, ale w sprawozdaniu finsnowym ujmujesz wszystko - więc
  rozliczenie mediów nie może być informacją dodatkową i rozliczaną w
  innym terminie. To wprowadza bałagan, a właścicielom trudno ogarnąć
  całość finansów dotyczących nieruchomości.

  xxxll napisał:
  > Nie rozliczenie mediów przed zebraniem nie uniemożliwia zwołania
  > zebrania sprawozdawczego wspólnoty.

  Napiszę znowu, że "ciekawe" rzeczy piszesz..... :)
  Sprawozdawcze zebranie ma obejmować rozliczenie dotyczące danego
  roku kalendarzowego i całość finansów, które dotyczą danej
  nieruchomości.

  xxxll napisał:
  > Wspólnota w tym przypadku jest tylko
  > pośrednikiem przepływów finansowych z przymusu prawno-
  > technicznego.
  No i co z tego? Czy upoważnia to do dzielenia sprawozdawczości w
  czasie?

  xxxll napisał:
  > Bilans w rozliczeniu mediów musi zawsze wyjść na zero. Koniecznie.

  Eeeeee..... Nieprawda. :P Rozpędziłeś się. Wcale nie musi.
  Wszystko zależy od wielkości wniesionej zaliczki i wysokości
  poniesionych kosztów.
  Zaliczki w rozliczeniu wyrównuje się do kosztów.

  xxxll napisał:
  > Wspólnota zajmuje się przede wszystkim
  > nieruchomością wspólną i tyle.

  A dlaczego nie napisałeś tylko i wyłącznie?!
 • xxxll 23.02.10, 14:56
  > Sprawozdanie finansowe może mieć tylko jedną postać - bilansu,
  > innych nie znam.


  >

  Eeee ... niekoniecznie formy bilansu zgodnie z ustawą o rachunkowości. Jak nie znasz innych form, to może czas na jakiś kurs ...
  może nauczą :>

  Moim zdaniem forma sprawozdania finansowego ma być zrozumiała dla jak największej liczby właścicieli lokali, a nie tylko wybrańców ekonomistów i księgowych. Prosta tabelka z prostymi zapisami.

  > Pomimo tego, że Orzeł, który administrował naszą wspólnotą przez
  > kilka lat prowadził księgowość w excelu :-)))) - musiał sporządzać
  > bilans, bo on ma pewną, ogromną zaletę - ciągłość w stosunku do
  > porzednich okresów rozliczeniowych.

  No, tak, nie ten poziom ... ale jak się ktoś uprze, to nie ma zlituj się, przecież właściciel płaci wiec wymaga. :>

  Jeszcze raz powtórzę . Sprawozdanie ma być zrozumiałe dla jak największej rzeszy właścicieli lokali. Prosta tabelka z prostymi zapisami. Jak najmniej "zbiorczych zapisów" w stylu: zaliczka eksploatacyjna tyle a tyle.

  > Teraz do pracy przystąpi rewident.... A ja wiem, że kłamstwo na
  > kłamstwie siedzi i kłamstwem pogania.
  > Wiesz, dlaczego? - bo taki bilansik powinien idelanie się komponować
  > z rozliczeniem nieruchomości wspólnej i lokalowej.

  Kolejny uczestnik teorii spiskowych.
  Wszędzie, gdzie się pojawi widzi afery ,
  a może sama tak postępujesz? :P i trzeba ci się na rączki patrzeć :P

  > To jest sprawozdanie z finansów wspólnoty, ale nie sprawozdanie
  > finansowe.
  > Środki dotyczące mediów nie są gromadzone na oddzielnych kontach
  > bankowych. Wspólnota ma zazwyczaj jedno lub dwa konta, czasem
  > lokaty, ale w sprawozdaniu finsnowym ujmujesz wszystko - więc
  > rozliczenie mediów nie może być informacją dodatkową i rozliczaną w
  > innym terminie. To wprowadza bałagan, a właścicielom trudno ogarnąć
  > całość finansów dotyczących nieruchomości.

  To jest sprawozdanie finansowe, wykonane na podstawie zapisów w ewidencji pozaksięgowej wspólnoty i kropka. Nie ma potrzeby teoretyzować i wymyślać , odmieniać przez przypadki to co dla wszystkich jest jasne i zrozumiałe. Białe jest białe, a czarne jest czarne, a szare jest szare...

  > Sprawozdawcze zebranie ma obejmować rozliczenie dotyczące danego
  > roku kalendarzowego i całość finansów, które dotyczą danej
  > nieruchomości.

  Tak....w zakresie gospodarki nieruchomością wspólna bo o tym mogą decydować właściciel lokali tworzący dana wspólnotę.

  > No i co z tego? Czy upoważnia to do dzielenia sprawozdawczości w
  > czasie?

  No i co z tego? , czy to jest zabronione?, nie, wiec o co biega...?


  > > Bilans w rozliczeniu mediów musi zawsze wyjść na zero. Koniecznie.
  >
  > Eeeeee..... Nieprawda. :P Rozpędziłeś się. Wcale nie musi.
  > Wszystko zależy od wielkości wniesionej zaliczki i wysokości
  > poniesionych kosztów.
  > Zaliczki w rozliczeniu wyrównuje się do kosztów.

  - Jak nie na zero , no to mamy do czynienie z kreatywna księgowością , a to już jest przestępstwem, zwolenniczko teorii spiskowych. No ładnie do czego ty ludzi namawiasz :P

  > > Wspólnota zajmuje się przede wszystkim
  > > nieruchomością wspólną i tyle.
  >
  > A dlaczego nie napisałeś tylko i wyłącznie?!

  Bo trudno ten zapis z ustawy

  stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali

  zaliczyć do czynności związanych z zarządzaniem nieruchomością wspólną.:>

  --
  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • xxxll 22.02.10, 20:30
  Uf, po kolejnym zebraniu...

  > Czy istnieje jakiś przepis, który reguluje do kiedy zarządca WM
  > powinien rozliczyć media, które są zaliczkowane w czynszu, za
  > ubiegły rok?

  Czynszów to zarządca nie rozlicza, ale zaliczki na pokrycie kosztów
  utrzymania nieruchomości a i owszem.

  W związku z tym, że wspólnota nie podejmuje uchwał w sprawie mediów , bo te
  należy rozliczyć niezwłocznie do zera
  , Zarządcy robią to "w wolnym czasie"
  od maja w wzwyż.


  --
  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla
  osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • wprost5 22.02.10, 22:24
  Dziewczyny, zacznijcie wreszcie ignorować xxxll - nie dajcie się
  prowokować jego wpoisami i odpowiadać na każdy jego "błysk"
  intelektu.
 • melelek 22.02.10, 22:37
  wprost5 - Ty tak pod publiczkę, czy dla pokazania własnego "błysku" intelektu -
  jego wpoisami.
 • emily_valentine 23.02.10, 10:37
  xxxll napisał:

  > Uf, po kolejnym zebraniu...
  >
  > > Czy istnieje jakiś przepis, który reguluje do kiedy zarządca WM
  > > powinien rozliczyć media, które są zaliczkowane w czynszu, za
  > > ubiegły rok?
  >
  > Czynszów to zarządca nie rozlicza, ale zaliczki na pokrycie
  kosztów
  > utrzymania nieruchomości a i owszem.  Polecam czytanie ze zrozumieniem. Sam zacytowałeś mojego pierwszego
  posta, gdzie napisałam o rozliczeniu zaliczek na media, które są
  ujęte w czynszu.
  Napisałam wyraźnie - rozliczenie ZALICZEK, a nie rozliczenie
  czynszów.
 • rafalcio1989 24.02.10, 12:27
  Okresem rozliczeniowym wspólnoty jest rok kalendarzowy.
 • martinsobczak90 16.07.18, 15:02
  Nie ukrywam że z rozliczeniami wspolnotowymi to miałem zgryz, już chciałem kogoś zatrudnić do tego ale jak policzyłem sobie koszty tworzenia stanowiska pracy...to zrezygnowałem :P Teraz wygląda to tak, że rozliczenia zamawiam w  CRWM, ogarniają temat kompleksowo, rozliczą wszystko od mediów, po wpłaty właścicieli, przelewy, sprawozdania.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka