Dodaj do ulubionych

Kto to jest administrator nieruchomości???

26.02.10, 08:35
Często na wielu wątkach pojawia się określenie "administrator
nieruchomości" i to, że może samodzielnie zatrudniać go Zarząd
Wspólnoty, przekazując mu dowolnie swoje pełnomocnictwa, niezależnie
od zdania właścicieli.

W UoWL nie ma ani słowa o administratorze nieruchomości, w Ustawie o
gospodarowaniu nieruchomosciami również. W "rozporządzeniu Ministra
Gospodarki I Pracy w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla
potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pojawia" się:
213101 Administrator baz danych
213102 Administrator systemów komputerowych
213901 Administrator sieci informatycznej
241901 Administrator danych osobowych
241918 Administrator produkcji filmowej
Też brak administratora nieruchomości!

W każdym z wyżej wymienionych aktów prawnych pojawia się natomiast
zarządca nieruchomosci.
Kto to jest więc ten administrator nieruchomości i na jakiej
podstawie uważa się, że może być zatrudniany niezależnie od
właścicieli?
Edytor zaawansowany
 • collinsowa 26.02.10, 12:45
  Nie wiem, nie spotkałam się z tym, że administrator może być
  zatrudniony niezależnie od właścicieli. Pomijając oczywisty fakt, że
  np. zarządca nieruchomości zatrudniony na umowę ma w gronie swoich
  pracowników administratora. Myślę, że poniższe fragmenty nieco
  rozjaśnią sprawę:

  "...Bez wpływu na kwalifikację świadczonych usług jest np.
  nazwanie zawieranej umowy - umową o administrowanie, zamiast umową o
  zarządzanie, bądź też zlecenie zadań polegających na administrowaniu
  nieruchomością zamiast na jej zarządzaniu. Zgodnie bowiem z
  orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 19.01.2006r. ( sygn. akt: IV CK
  343/05) - w świetle art. 184 i 185 ustawy o gospodarce
  nieruchomościami, istnieje podstawa do stwierdzenia, że pojęcie
  administrowania, jako mające charakter węższy od zarządzania, mieści
  się w pojęciu zarządzania.
  ..." - opinia prawna adw. dr
  Sylwester Gardocki Partner w Kancelarii "Gardocki i Partnerzy
  Adwokaci i Radcowie Prawni"
  po wyroku: Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z 2004-01-14, I CK
  108/03

  ---------------------------------------------------------------------
  Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury - z
  upoważnienia ministra - na zapytanie poselskie nr 1976
  w sprawie propozycji rozdzielenia zawodów administratora i zarządcy
  nieruchomości
  "... Zagadnienie ewentualnego zdefiniowania i prawnego
  uregulowania nowego zawodu o nazwie ˝administrator nieruchomości˝
  było w resorcie przedmiotem wielu rozważań prowadzonych z udziałem
  organizacji zawodowych zrzeszających zarządców nieruchomości, które
  miały na celu zidentyfikowanie rzeczywistych potrzeb rynku
  nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnej
  przydatności administratorów nieruchomości w procesie zarządzania
  nieruchomościami.
  ...W świetle wyżej cytowanego przepisu prawa szeroko pojęte
  czynności związane z bieżącym administrowaniem nieruchomościami są
  zaliczane do czynności pomocniczych, o których mowa w art. 185 ust.
  1b ustawy o gospodarce nieruchomościami...
  Należy także podkreślić, że ze względu na złożoność procesu
  zarządzania nieruchomością, trudne, a wręcz niemożliwe wydaje się
  wyodrębnienie zespołu czynności administrowania, które mogłyby być
  samodzielnie wykonywane przez osobę o kwalifikacjach niższych niż
  zarządca nieruchomości....
  Ponadto uprzejmie informuję, że w rozporządzeniu ministra
  gospodarki i pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji
  zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy i zakresu jego
  stosowania (Dz. U. Nr 265, poz. 2644, z późn. zm.) oraz w
  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie
  Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 89, poz. 844)
  wymieniony został zawód ˝zarządca nieruchomości˝ oraz usługa
  ˝zarządzanie nieruchomościami˝, natomiast brak jest zawodu
  ˝administrator nieruchomości˝ oraz usługi o nazwie ˝administrowanie
  nieruchomościami˝
  .
  Z poważaniem Podsekretarz stanu
  Piotr Styczeń Warszawa, dnia 22 lipca 2008 r.
  ============================================
 • uowl 26.02.10, 13:54
  Czyli tak jak mi sie wydawało wyodrębnianie administratora jest to
  zwykłe oszukiwania, gdyż nie ma kogos takiegio.

  Podejmowanie czynności pomocniczych w świetle prawa nalezy również
  zgodnie UoGN do zarządzania i może być wykonywane przez
  licencjonowanego zarządcę.

  > Nie wiem, nie spotkałam się z tym, że administrator może być
  > zatrudniony niezależnie od właścicieli
  Niestety taka jest często praktyka, a najlepiej zajrzyj sobie na
  forum wspolnoty.net.pl. TAm aż się roi od takich bzdetów.

  Collinsowa
  A co mi jeszcze powiesz Ty lub ktoś inny na fakt, iż tytuł "zarządca
  nieruchomości" podlega ochronie prawnej. Działa to chyba w obie
  strony?
  Czy zarządca nieruchomości określajacy się jako "administrator"
  łamie ten przepis?
 • collinsowa 26.02.10, 19:30
  Sorry, nie było mnie chwilę.
  Nie wiem, znam natomiast wspólnotę w której zatrudniony zarządca z
  licencjatem mówi że on tylko sprząta i za nic nie odpowiada - czyli
  jakby sam się deprecjonuje. Ale to jego chyba problem.
 • off-ice 27.02.10, 14:51
  zarządca z
  > licencjatem mówi że on tylko sprząta i za nic nie odpowiada

  Szanowni Dyskutanci, naprawdę zupełnie nie rozumiem w czym jest
  problem. Każda wspólnota powinna zawrzeć umowę cywilnoprawną na
  piśmie
  z zarządcą bądź administratorem, bądź dozorcą, bądź
  ochroniarzem lub sprzątającym itd. W takiej umowie dokładnie
  określa się zakres zleconych obowiązków oraz zakres odpowiedzialności
  z nich wynikający.
  W razie stwierdzenia szkody w związku z realizacją prac zleconych
  umową profesjonaliście, zleceniodawca może wystąpić na drogę
  sądową i domagać się pokrycia szkody (art. 429 k. c.)
  zgodnie z
  zapisem umownym, a jeśli szkoda przekracza umowny zakres
  rekompensaty, można dochodzić pozostałych roszczeń zgodnie z kc (to
  nie teoria tylko praktyka sprawdzona w boju 1,5 roczna wygrana
  sprawa w sądzie z profesjonalnym zarządcą z licencją).
  Cała ta semantyka dotycząca określenia "zarządca"
  czy "administrator" wynika z ustawy (UoGN) i dotyczy przede
  wszystkim nieruchomości skarbu państwa i gminnych oraz prywatnych
  ale tylko wtedy jeśli podpiszą umowę z licencjonowanym zarządcą
  o zarządzanie nieruchomością w rozumieniu ustawy. Bowiem
  jeśli wspólnota podpisze umowę z profesjonalnym licencjonowanym
  zarządcą ale tylko w zakresie np. podlewania kwiatów rosnących przy
  budynku (czyli nie w zakresie określonym w ustawie UoGN), to w
  umowie mogą określić takiego "zarządcę" ogrodnikiem i nie uchybia to
  żadnym przepisom prawnym, a firma (ogrodnik) odpowiada nie z ustawy
  (UoGN) a tylko z zapisów umownych między stronami takiej umowy (np.
  odpowiada za zaniedbanie w podlewaniu roślinności i szkody
  wynikające z tego tytułu k.c.).

  Reasumując - każdy kto podjął zobowiązanie umowne, odpowiada w
  zakresie, jaki został (najlepiej na piśmie) ustalony, chyba że
  zakres czynności umownej określa ustawa. Wtedy w ustawie jest podany
  zakres odpowiedzialności ustawowej, co nie oznacza, że nie można
  dochodzić odpowiedzialności przekraczającej zakres ustawowy, tj.
  odpowiedzialności cywilnej. Każdy, kto swoim działaniem może
  spowodować szkodę innym, podlega odpowiedzialności cywilnej i na tę
  okoliczność powinien się ubezpieczyć (np. polisa).
 • melelek 27.02.10, 15:03
  collinsowa napisał:

  > znam natomiast wspólnotę w której zatrudniony zarządca z
  > licencjatem
  mówi że on tylko sprząta i za nic nie odpowiada - czyli
  > jakby sam się deprecjonuje. Ale to jego chyba problem.


  Czyżbyś pisał o gościu podpisującym się pod wpisami SJ z Warszawy
 • melelek 27.02.10, 14:57
  uowl napisała:

  > Czyli tak jak mi sie wydawało wyodrębnianie administratora jest to
  > zwykłe oszukiwania, gdyż nie ma kogos takiegio.
  >
  i tego się trzymajmy...
 • xxxll 26.02.10, 14:57
  Nie dolewając oliwy do ognia
  wyszło ci >collinsowa<
  Maśło maślane


  czekam na dalsze "rewelacyjne wywody"...:>
  --
  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla
  osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • uowl 26.02.10, 15:15
  Wcale nie wyszło masło maslane tylko nie rozumiesz i jesteś
  przekonany o swojej mądrości.
  Dlaczego wyszło masło maślane?

  Jak zwykle bierzesz się za rozrabianie.
 • xxxll 26.02.10, 16:43
  uowl napisała:

  > Wcale nie wyszło masło maslane tylko nie rozumiesz

  Każdemu, kto ma inne zdanie (na tym forum i nie tylko) niż WY ,
  piszecie nie rozumiesz , naucz się czytać ze zrozumieniem, itd.
  a może WY zaczniecie czytać odrębne od waszych wpisy ze zrozumieniem
  i przestaniecie tworzyć na własne potrzeby teorie spiskowe pn. rozrabianie.


  --
  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • babczyk 26.02.10, 20:45
  W świetle art. 184 i 185 ustawy o gospodarce nieruchomościami
  istnieje podstawa do stwierdzenia, że pojęcie administrowania
  , jako mające charakter węższy od zarządzania, mieści się w
  pojęciu zarządzania.

  W zasadzie obejmuje ono czynności faktyczne, do których należy:
  utrzymanie porządku i czystości w obrębie nieruchomości, ściąganie
  czynszów, rejestrowanie awarii i ich usuwanie oraz prowadzenie
  korespondencji."
  Wyrok SN z 19.01.2006 IV CK 343/05

  Zarządzanie zostało zdefiniowane w art. 185 ustawy o gospodarce
  nieruchomościami:


  "Art. 185. 1. Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu
  decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:
  1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej
  nieruchomości;
  2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji
  nieruchomości;
  3) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu
  przepisów Prawa energetycznego;
  4) bieżące administrowanie nieruchomością;
  5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej
  przeznaczeniem;
  6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.
 • wspolnota.net.twa 27.02.10, 07:29
  Administrator - jest to stanowisko w strukturach podmiotu
  zarządzającego.


  Jak jest inaczej, to jest dorabianie na siłę ideologi do
  obowiązującego prawa na swoje i nie tylko swoje potrzeby.

  Zarządca nieruchomości i administrator nieruchomości to
  nie to samo co kierowca i szofer, choć znajda się tacy
  co udowodnią, że jest inaczej.


 • melelek 27.02.10, 15:07
  wspolnota.net.twa napisał:

  > Administrator - jest to stanowisko w strukturach podmiotu
  > zarządzającego.

  >

  No, wreszcie prosta odpowiedź , chyba wszyscy zrozumieli, że administrator nieruchomości nie istnieje jako zawód.


 • off-ice 27.02.10, 16:33
  > No, wreszcie prosta odpowiedź , chyba wszyscy zrozumieli, że
  administrator nier
  > uchomości nie istnieje jako zawód.

  Czy możesz wskazać przepis, zabraniający posługiwania się tytułem
  zawodowym ADMINISTRATOR BUDYNKU ????
 • uowl 27.02.10, 17:46
  Tu chyba naciągasz. UoGN regulująca sprawy działalnosci zawodowej
  nie przewiduje czegoś takiego. To właściciel może robić to co chce
  byle nie kolidowało z prawem. Inne podmioty posiadają umocowanie
  tylko w oparciu o przepisy prawa, które mówią co może robić. Dotyczy
  to takze zarządu nieruchomości.

  "Co nie jest zabronione to mogę robić" - obowiązuje nie wszystkich.
 • off-ice 27.02.10, 18:57
  > Tu chyba naciągasz. UoGN regulująca sprawy działalnosci zawodowej
  > nie przewiduje czegoś takiego.

  UoGN NIE DOTYCZY prywatnych nieruchomości.
  Właściciel - to WSPÓLNOTA (grupa prywatnych właścicieli).

  Inne podmioty posiadają umocowanie
  > tylko w oparciu o przepisy prawa, które mówią co może robić.
  Dotyczy
  > to takze zarządu nieruchomości.

  Inne podmioty posiadają umocowanie ale TYLKO W ZAKRESIE OKREŚLONYM
  USTAWĄ -
  Ustawa o gospodarce nieruchomościami
  z dnia 21 sierpnia 1997
  Dz.U. z 1997r. Nr 115, poz. 741

  Dział I
  Przepisy ogólne
  Art. 1
  1. Ustawa określa zasady:

  1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu
  Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego,"

  Do prywatnych nieruchomości nie ma ta ustawa zastosowania, chyba że
  wspólnota podejmie uchwałę o powierzeniu zarządu LICENCJONOWANEJ
  FIRMIE.
  Zakładamy, że wspólnota nie powierzyła zarządzania firmie z licencją
  (czyli ustawa o UoGN NIE MA ZASTOSOWANIA).
  Jeśli więc ta ustawa nie ma zastosowania, to ma zastosowanie UoWL -
  Art. 18. 1. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej
  własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu
  notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną,

  lub

  Art. 20. 1. Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami
  niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są
  obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub
  kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba
  fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

  To są przepisy, które jak twierdzisz umocowują podmioty, które mówią
  co może robić. Zatem wskaż, które przepisy z UoWL zabraniają, aby
  wspólnota mogła sobie zatrudnić (uchwałą) ADMINISTRATORA BUDYNKU ???
  Lub wskaż, jakie przepisy zabraniają wspólnocie wybrać uchwałą MISS
  WSPÓLNOTY ??? Lub może które konkretnie przepisy zabraniają
  wspólnocie wybrać w uchwale „członka roku - wspólnoty” ?? Czy w
  jakichś przepisach jest taki zapis, że właściciel swojego mieszkania
  wraz z innymi współwłaścicielami są ograniczeni JEDYNIE zapisem
  ustawy UoWL??? A gdzie prawa konstytucyjne, a gdzie prawo cywilne
  wyrażone kc ??? Czyżby członek WM miał prawa obywatelskie
  ograniczone JEDYNIE do UoWL za karę??? Skąd to wziąłeś??? Podaj
  jakąś podstawę prawną swoich twierdzeń, bo inaczej jesteś
  niewiarygodny - niestety.
 • uowl 27.02.10, 19:49
  Tutaj niestety również fałszujesz gdyż UoGN dotyczy wykonywania
  działalności zawodowej nie tylko dla skarbu państwa. Dlatego celowo
  wymieniasz tylko pierwszy ppkt 1 art. tejże ustawy.
  Powołujesz się na UoWL w której nie ma ani słowa o administratorze.
  Jest wspomniany wyłącznie zarząd lub zarządca, tym bardziej żadna
  miss.

  Nie wyjaśniasz więc co było przedmiotem pierwszego postu o
  wybieraniu administratora poza wolą właścicieli i tłumaczeniu, że to
  może zostać dokonane przez zarząd poza ich wolą.
 • xxxll 27.02.10, 20:20
  off-ice napisał:

  > UoGN NIE DOTYCZY prywatnych nieruchomości.
  > Właściciel - to WSPÓLNOTA (grupa prywatnych właścicieli).

  Widzę, że mamy kolejnego uczestnika forum od teorii spiskowych.


  --
  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla
  osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • xxxll 27.02.10, 20:16
  off-ice napisał:

  > Czy możesz wskazać przepis, zabraniający posługiwania się tytułem
  > zawodowym ADMINISTRATOR BUDYNKU ????


  Nie istnieje taki tytuł zawodowy - administrator budynku  --
  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • off-ice 27.02.10, 22:32
  > Nie istnieje taki tytuł zawodowy - administrator
  budynku


  A jednak ISTNIEJE !!!
  Nasz (wspólnoty w której mieszkam) profesjonalny, licencjonowany
  ZARZĄDCA powołał ADMINISTRATORÓW budynków (ponieważ zajmuje się
  więcej niż jednym budynkiem) i zatrudnia ich jak gdyby nigdy nic.
  Czyli co trzeba teraz zrobić xxxlllllll ?? Zawiadomienie do
  prokuratury, co proponujesz??? Tylko bez teorii spiskowej proszę.
 • uowl 27.02.10, 16:04
  wspolnota.net.twa napisał:
  > Administrator - jest to stanowisko w strukturach
  podmiotu
  > zarządzającego.

  >
  > Jak jest inaczej, to jest dorabianie na siłę ideologi do
  > obowiązującego prawa na swoje i nie tylko swoje potrzeby.
  >
  >

  Niestety to co piszesz nie ma pokrycia w UoGN w częściach
  dotyczących zawodu zarządcy nieruchomości oraz podmiotów, które
  zajmują się taką działalnością. Jest więc inaczej niż piszesz i
  obnawiam się, że to ty dorabisza na siłę ideologie.

 • off-ice 27.02.10, 16:46
  Tym razem "wspólnota twa" ma rację. Tak się składa, że ustawa UoGN
  nie jest powołana do regulowania WSZELKICH kwestii dotyczących
  zarządu WSZELKIMI nieruchomościami, a ogranicza się jedynie do
  nieruchomości skarbu państwa i gminnych. Do prywatnych nieruchomości
  ma zastosowanie jedynie WARUNKOWO, tylko wtedy, jeśli
  wspólnota podpisze umowę z profesjonalnym zarządcą o zarządzanie w
  rozumieniu ustawy.
  A ty pytasz o kwestie dotyczące PRYWATNEJ NIERUCHOMOŚCI.

  Ustawa o gospodarce nieruchomościami
  z dnia 21 sierpnia 1997
  Dz.U. z 1997r. Nr 115, poz. 741
  Dział I

  Przepisy ogólne

  Art. 1
  1. Ustawa określa zasady:

  1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu
  Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego,
 • uowl 27.02.10, 17:41
  Niestety, ale tutaj całkowicie nie masz racji.
  Ustawa określa zasady:
  1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu
  Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego,
  ...
  8) działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie
  nieruchomościami.

  Działalność zawodowa w Ustawie została potraktowana jako oddzielny
  dział. Nie nazywa się Ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami
  stanowiącymi własność skarbu Państwa. Dlatego chyba też art 1 tejże
  ustawy skopiowałeś ale bardzo wybiórczo.

  Ale w UoWL dotyczącej ściśle wspólnot także nie pojawia się
  administrator. Zarządca przy pracy nie może używać względem siebie
  takiego określenia. Więc kto to jest? Czy tylko do nabijania
  właśccieli przez firmy zarządzające w butelkę?
 • off-ice 27.02.10, 19:07
  "Nie nazywa się Ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami
  > stanowiącymi własność skarbu Państwa.

  Dział I
  Przepisy ogólne
  Art. 1
  1. Ustawa określa zasady:

  1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu
  Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego,"

  No nie tylko skarbu państwa, jak byś dokładnie przeczytał, to byś
  się doczytał, że ustawa dotyczy również własności jednostek
  samorządu terytorialnego.
  Jednak będzie najlepiej, jak podejdziesz do pierwszej lepszej
  kancelarii prawnej, poprosisz o poradę prawną, a potem (jeśli porada
  będzie przeczyła twoim tezom) możesz się posprzeczać z mecenasem
  (oczywiście za dodatkową opłatą).
  Ja już nie będę cię przekonywał, bo nie muszę.
 • uowl 27.02.10, 19:43
  Udajesz święte oburzenie gdyż wytknąłem Tobie, że UoGN dotyczy
  wykonywania działalności zawodowej nie tylko w stosunku do
  nieruchomości skarbu państwa.

  Dlacego tego nie rozwijasz? Z uporem dziecka trzymasz się początku
  ustawy dotyczącej rzeczywiście skarbu państwa i jednostek samorzdu.

  Twój argument o odsyłaniu do kancelarii świadczy raczej o twoim
  błednym przekonaniu w stosunku do własnej osoby.
 • off-ice 27.02.10, 19:48
  Masz rację. Wystarczy??
 • xxxll 27.02.10, 20:32
  off-ice napisał:

  > Tak się składa, że ustawa UoGN
  > nie jest powołana do regulowania WSZELKICH kwestii dotyczących
  > zarządu WSZELKIMI nieruchomościami, a ogranicza się jedynie do
  > nieruchomości skarbu państwa i gminnych. Do prywatnych nieruchomości
  > ma zastosowanie jedynie WARUNKOWO, tylko wtedy, jeśli
  > wspólnota podpisze umowę z profesjonalnym zarządcą o zarządzanie w
  > rozumieniu ustawy.

  Ustawa UoGN gwarantuje ci odpowiedzialność zawodowa,
  czego ci nie gwarantuje zarząd właścicielski. Za jego błędy , kosztowne błędy, możesz dochodzić swych praw na drodze cywilnej.
  A to jest długa droga przez mękę.

  Zarządca z licencją , profesjonalista, ma ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej i to jest droga krótsza, w celu pokrycia ewentualnych "kosztownych błędów".
  Dwa, taki zarządcą mając takie ubezpieczenie, pilnuje się, by nie dochodziło do "kosztownych błędów" w związku wykonywana pracą zawodową.
  --
  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • off-ice 27.02.10, 22:51
  > Ustawa UoGN gwarantuje ci odpowiedzialność zawodowa,
  > czego ci nie gwarantuje zarząd właścicielski. Za jego błędy ,
  kosztowne błędy,
  > możesz dochodzić swych praw na drodze cywilnej.
  > A to jest długa droga przez mękę.

  Ale się uśmiałem :))))))))))
  Przez 1,5 roku nasza wspólnota sądziła się z naszym "profesjonalnym"
  zarządcom z licencją, zanim sąd orzekł o winie "profesjonalisty" i
  nakazał mu wypłatę odszkodowania.
  Nadmienię, że z "profesjonalistą" wspólnota posiada umowę cywilną -
  I W SĄDZIE TO WŁAŚNIE BYŁO GŁÓWNIE ROZPATRYWANE, jako podstawa
  określenia odpowiedzialności "profesjonalisty" !!

  > Zarządca z licencją , profesjonalista, ma ubezpieczenie od
  odpowiedzialności
  > zawodowej
  i to jest droga krótsza, w celu pokrycia
  ewentualnych "kosztowny
  > ch błędów".
  KAŻDY OBYWATEL, każda osoba fizyczna może wykupić polisę od
  odpowiedzialności cywilnej, z której można dochodzić odszkodowania.

  I jeszcze jedno pytanie - " > Ustawa UoGN gwarantuje ci
  odpowiedzialność zawodowa
  ,
  > czego ci nie gwarantuje zarząd właścicielski."

  - jaką odpowiedzialność zawodową gwarantuje UoGN ???
  Możesz wymienić w punktach??? Co takiego mogę uzyskać od
  partacza "profesjonalisty" czego nie mogę uzyskać od partacza
  Kowalskiego zgodnie z kc??
 • haneczka_wm 27.02.10, 21:37
  Kto to jest administrator nieruchomości?
  Ja wiem!!!
  To Ten Facet, z którym moja wspólnota podpisuje właśnie teraz
  umowę o administrowanie.
  Tak, tak nie o zarządzaniu, ale o
  administrowaniu.
  Sam się zadeklarował, że tak ją nazwie, kiedy zarząd przerobił jego
  całą umowę o zarządzaniu przedłożoną jako propozycję do opracowania
  naszej indywidualnej umowy.

  Numer jego licencji ma wibracje pozytywne, więc zaczynamy myśleć
  pozytywnie. Poza tym Ten Człowiek wie(!), gdzie jest jego miejsce i
  zdaje się mieć wyczucie sytuacji, że jedynie dobra i solidna
  współpraca oraz liczenie się z wolą wspólnoty są gwarantem
  zatrzymania klienta.
  Ponieważ administrowanie jest częścią zarządzania, nic nie
  stoi na przeszkodzie, aby podpisać umowę o administrowanie, a w niej
  ująć wszystko, co komu potrzebne do osiągnięcia celu, do którego
  zmierza.
  To naprawdę tylko i wyłącznie kwestia dobrej woli.

  Dlatego wspólnoty muszą i powinny mieć świadomość tego, że mają
  prawo do negocjacji i stawiania swoich warunków, zanim zdecydują się
  podpisać umowę administrowania/zarządzania.
 • miro.mix 28.02.10, 08:36
  haneczka_wm napisała:

  > Numer jego licencji ma wibracje pozytywne, więc zaczynamy myśleć
  > pozytywnie.
  > Sam się zadeklarował, że tak ją nazwie, kiedy zarząd przerobił jego
  > całą umowę o zarządzaniu nieruchomością wspólną


  Gratuluje, w ten sposób pozbył się odpowiedzialności i o to mu chodziło. Wyegzekwowanie odpowiedzialności na drodze cywilnej to długa i wyboista droga. Gratuluje roztropnego zarządu. :)
  Teraz władza i odpowiedzialność w rękach Zarządu, ale są dumni.

  Co się nie zrobi dla ...posiadania władzy.

 • off-ice 28.02.10, 10:24
  > Gratuluje, w ten sposób pozbył się odpowiedzialności i o to mu
  chodziło. Wyegze
  > kwowanie odpowiedzialności na drodze cywilnej to długa i wyboista
  droga. Gratul
  > uje roztropnego zarządu. :)

  Czy zatem mogę zapytać "roztropnego miro.mix" na czym polega i w
  jaki sposób szybciej niż na drodze cywilnej można wyegzekwować
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ od licencjonowanego zarządcy???
  Będę wdzięczny za odpowiedź.
 • miro.mix 28.02.10, 10:41
  off-ice napisał:

  > Czy zatem mogę zapytać "roztropnego miro.mix" na czym polega i w
  > jaki sposób szybciej niż na drodze cywilnej można wyegzekwować
  > ODPOWIEDZIALNOŚĆ od licencjonowanego zarządcy???
  >


  Odpowiadam bez szyderstwa płynącej z twego wpisu.
  Zgłaszasz szkodę ubezpieczycielowi zarządcy, tak jak każdą inną z OC. Oczywiście
  musisz wykazać, że szkoda powstała z winy i tylko winny zaniechań zarządcy.

  I nie chodzi tu o jakieś parę zł, ale o odszkodowania grubszego kalibru Np.: za
  brak w odpowiednim czasie odśnieżenia dachu , który w wyniku zalegania śniegi
  się zawalił, czy przecieku danych osobowych właścicieli lokali do osób trzeci -
  stare zaliczki wylądowały na wysypisku śmieci, zamiast być zutylizowane.

  Spróbuj pociągnąć do odpowiedzialności zarząd właścicielski - życzę szczęścia -
  zobaczysz tylko mydlane oczka :)
 • off-ice 28.02.10, 12:09
  > Odpowiadam bez szyderstwa płynącej z twego wpisu.
  > Zgłaszasz szkodę ubezpieczycielowi zarządcy, tak jak każdą inną z
  OC.

  No cóż, naiwność ludzka NIE ZNA GRANIC - i piszę to zupełnie
  bez grama szyderstwa. To tylko oczywista oczywistość (jak mawia
  klasyk).

  Jak już wielokrotnie pisałem, nasza wspólnota posiada umowę o
  zarządzanie z licencjonowanym zarządcą. Pewnego mało pięknego dnia,
  okazało się, że z budynku którym zarządza licencjonowany
  profesjonalista oderwał się fragment metalowy i spadając uszkodził
  zaparkowany samochód. Do wspólnoty zgłosił się poszkodowany, został
  skierowany do zarządcy z licencją i ubezpieczeniem. Okazało się
  jednak, że ubezpieczyciel nie uzyskał od zarządcy zezwolenia na
  wypłatę odszkodowania, ponieważ zarządca ubezpieczony z licencją
  nie poczuwał się do winy w NAJMNIEJSZYM STOPNIU
  . Sprawa została
  skierowana do sądu i po 1,5 rocznym procesie sąd orzekł, że pokryć
  szkodę ma zarządca z licencją (a w domyśle jego ubezpieczyciel).
  To co opisałem NIE JEST TEORIĄ, a najpraktyczniejszą z praktyk, bo
  przećwiczoną w boju.

  Pytam więc nadal, Co takiego daje mi umowa z profesjonalistą
  licencjonowanym, czego nie daje mi umowa z Kowalskim bez
  licencji????? Kowalski też może wykupić polisę OC i NW na swoje
  działania wynikające z umowy i może to być warunek NIEZBĘDNY przy
  podpisaniu z nim umowy.

  I to nie jest pytanie szydercze, tylko pytanie o WIEDZĘ i FAKTY.
  I nic na to nie poradzę, że możesz odczuwać dyskomfort, jeśli tej
  wiedzy nie posiadasz i nie wiesz co odpowiedzieć, ale to nie moja
  wina i proszę mnie o to nie oskarżać.
 • go4 28.02.10, 12:38
  Semantyka językowa i tyle. W praktyce przekłada się na wzajemne
  spychanie obowiązków i odpowiedzialności. No właśnie, skoro o
  odpowiedzialności piszesz to jak przerzucić ją na
  administratora/zarządcę w momencie kiedy na koncie wspólnoty brak
  funduszy na odśnieżanie dachu. Ma płacić z własnej kieszeni?

  Administrator to Pan,który nie ma licencji. Unika samodzielnych
  decyzji, bo przecież od tego jest zarząd wspólnoty. Jest
  pracownikiem firmy zarządzającej nieruchomościami, wpada na godzinki
  i leci na kolejne osiedle.
  Teraz możesz mi wytłumaczyć jak pociągnąć takiego admina do
  odpowiedzialności za brak należytej staranności w odśnieżaniu (brak
  nadzoru), czego skutkiem jest zniszczenie lampy oświetleniowej i
  elewacji - przez wiele dni zasypywano śniegiem lampy.
 • off-ice 28.02.10, 13:09
  > Teraz możesz mi wytłumaczyć jak pociągnąć takiego admina do
  > odpowiedzialności

  Nie "admina" tylko jego pracodawcę "zarządcę" - tak samo, jak
  każdego innego - czyli z umowy - na drodze polubownej, lub umowy i
  kc - na drodze sądowej. Niestety NIKT nie wymyślił NICZEGO LEPSZEGO.
  Umowa z zarządcą to umowa cywilnoprawna i z tego tytułu podlega
  wszelkim regulacjom dotyczącym tego typu umów
  .

  Dlatego zadaję pytanie dot. zakresu odpowiedzialności -
  poprzednikom, ponieważ twierdzą, że jak się podpisze umowę z
  licencjonowanym partaczem to można bez stresu i szybciutko
  wyegzekwować odszkodowanie z jego polisy, co jest ewidentną bzdurą.
  A piszą to teoretycy gawędziarze, którzy kwestie dotyczące wypłaty
  odszkodowania znają z opowiadań i reklam towarzystw
  ubezpieczeniowych w TV.

  > Administrator to Pan,który nie ma licencji. Unika samodzielnych
  > decyzji, bo przecież od tego jest zarząd wspólnoty. Jest
  > pracownikiem firmy zarządzającej

  Wspólnota podpisuje umowę z ZARZĄDCĄ a NIE Z ADMINISTRATOREM!!
  Zatem ma regres do PRACODAWCY (zarządcy) a nie do jego
  pracownika (administratora) - w opisanym przez ciebie przypadku.
  Zatem wasze żale kierujecie w złą stronę i pewnie dlatego brak
  rezultatów.
 • go4 28.02.10, 13:22
  Mój tekst był skierowany do miro.m (podał przykład z odśnieżaniem
  dachu). Gorzkie żale na zebraniu ;) i tutaj kolejny kwiatek jeśli na
  zebraniu stawia się admin a nie szef firmy, a szkoda. Czasem warto
  wiedzieć, czy się klienta nie straci w najbliższym czasie i ogólnie
  jakie nastroje panują w wm.
 • miro.mix 28.02.10, 13:51
  go4 napisała:

  > tutaj kolejny kwiatek jeśli na
  > zebraniu stawia się admin a nie szef firmy
  , a szkoda. Czasem warto
  > wiedzieć, czy się klienta nie straci w najbliższym czasie i ogólnie
  > jakie nastroje panują w wm.

  Nic nie stoi na przeszkodzie, by Zarząd WM odwiedził szefa, a nie każdego kto zarządza nieruchomościami traktować jak aferzystę, złodzieja czy jak "chłopca do bicia".

  - Czy ty znasz tekst umowy o zarządzanie/administrowanie twojej wspólnoty?
  i powtarzam ile czasu poświeciłaś przed zebraniem, aby sprawdzić ile prawdy jest w tym co przygotował ci Zarząd wm , bo to ich broszka.

  Przychodząc "surowa" na zebranie wspólnoty jak na wywiadówkę w szkole, sama zaczynasz Gorzkie żale :> • go4 28.02.10, 14:38
  A dlaczego to zarząd ma stawiać się u szefa wynajętej firmy? Kto tu
  komu płaci? Admin działa jak filtr. W interesie szefa jest wiedzieć,
  co się dzieje we wspólnocie, czy są jakieś problemy i z czego są
  zadowoleni/niezadowoleni. Może pofatygować się raz do roku i
  spotkać, bądź co bądź, ze swoimi klientami.
 • miro.mix 01.03.10, 06:34
  go4 napisała:

  > A dlaczego to zarząd ma stawiać się u szefa wynajętej firmy? Kto tu
  > komu płaci?


  Ano po to, by zarząd wiedział, gdzie jest siedziba firmy sprawującej zarząd nad nieruchomością wspólną :D
  W wielu przypadka jest tak, że nie wie on, gdzie znajduje się siedziba takiej firmy.

  Też tak myślałem, że punk widzenia na sprawy wspólnotowe jest przez slogan - płace... więc wymagam, jak w nieruchomościach czynszowych.(komunalnych). Zapisy ustawowe właściciela lokalu nie interesują. To sa tylko jakieś tam dyrdymały.

  Współpraca, reprezentacja -jest rolą zarządu wspólnoty - współpracować z zarządca nieruchomości wspólnej. Jak nie ma prtnerstwa i współpracy pomiędzu tymi podmiotami to, źle sie dzieje we wspólnocie


  > W interesie szefa jest wiedzieć,
  > co się dzieje we wspólnocie, czy są jakieś problemy i z czego są
  > zadowoleni/niezadowoleni. Może pofatygować się raz do roku i
  > spotkać, bądź co bądź, ze swoimi klientami.

  Myślę, że taki szef wie co dzieje się we wspólnocie. Trudno by co roku spotykał się z każdą wspólnotą. Czas na zebrania sprawozdawcze jest bardzo krótki. To sześć - siedem tygodni. Jak zarządza 80 i w gorę, podmiotami, to jest mu trudno się spotkać. Tyle moich obserwacji. • miro.mix 28.02.10, 13:20
  go4 napisała:

  > Semantyka językowa i tyle. No właśnie, skoro o
  > odpowiedzialności piszesz to jak przerzucić ją na
  > administratora/zarządcę w momencie kiedy na koncie wspólnoty brak
  > funduszy na odśnieżanie dachu. Ma płacić z własnej kieszeni?

  nie, weźmie kredyt na wspólnotę, by wypełnić swe obowiązki,

  > Teraz możesz mi wytłumaczyć jak pociągnąć takiego admina do
  > odpowiedzialności

  > Administrator to Pan,który nie ma licencji. Unika samodzielnych
  > decyzji, bo przecież od tego jest zarząd wspólnoty.

  Na temat administratora się nie wypowiadam, (zapytaj tych od teorii
  spisowych, czy taki ktoś istnieje), bo Pan z znikąd po prostu nie
  istnieje jako zawód.

  Ja bym dobrał się do du... Zarządowi, że nie poodejmował trafnych decyzji .
  Władza kosztuje...


 • off-ice 28.02.10, 14:43
  > Na temat administratora się nie wypowiadam, (zapytaj tych
  od teorii
  > spisowych, czy taki ktoś istnieje), bo Pan z znikąd po
  prostu nie
  > istnieje jako zawód.

  www.edukacja-nieruchomosci.pl/kursy_i_szkolenia/administrator_w_budynkach_mieszkal
  nych_i_uzytkowych

  lex.pl/?cmd=szkolenia_jedno,11398&co=1&p=1&a=1
  edustacja.pl/pl/szkolenia/36892/administrator-budynkow-mieszkalnych-i-uzytkowych.php

  www.centrumkompetencji.pl/szczegoly_szkolenia_283.html
  www.hotfrog.pl/Produkty/Administracja
  www.pracuj.pl/oferty-pracy/archiwum/160/1601550.html
  www.abc.com.pl/problem/573/6
  www.infopraca.pl/praca/administrator-budynku-maintenance-manager/warszawa/915534

  www.ag.nieruchomosci.pl/obowiazkiadmin.html
  UMOWA O ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIĄ -
  b) zorganizowanie bieżącej konserwacji i napraw budynku, ...
  Wymienione wyżej obowiązki Administrator zobowiązuje się
  wykonywać ...
  www.ign.org.pl/files/content/.../administrowanie-nieruchomoscia.doc

  Czy mógłbyś mnie łaskawie oświecić - skoro jak twierdzisz nie ma
  takiego zawodu "administrator budynków", to jak rozumiem, ci wszyscy
  którzy organizują kursy i szkolenia w zawodzie "administrator
  budynków" i ci co poszukują w ogłoszeniach "administratorów
  budynków" - chyba zwariowali. No bo jak można szkolić i poszukiwać
  ludzi w zawodzie którego nie ma!!
 • miro.mix 01.03.10, 06:10
  off-ice napisał:
  > Czy mógłbyś mnie łaskawie oświecić - skoro jak twierdzisz nie ma
  > takiego zawodu "administrator budynków" No bo jak można szkolić i
  poszukiwać
  > ludzi w zawodzie którego nie ma!!


  Masz racje to sa podmioty, które chcą wyciągnąć kase od
  niedoinformowanych. W Polsce wiele jest takich kursów i wiele
  niepotrzebnych szkoleń gdzie chodzi tylko o wyrwanie kasy.

  Jakbyś prześledzidził zakres obowiązków z poszczególnych firm
  zarządzających nieruchomościami stanowiska administratora
  nieruchomości
  tobyś dopiero wpadł w depresje. Zakres jest
  wolnoamerykanką.

  Zawodu odrębnego (samodzielnego) o nazwie administrator
  nieruchomości
  na dzień dzisiejszy nie ma .
  Jest to fumkcja w strukturze zarządcy nieruchomości (wspólnej)
  niezależnie, kto by to niebył.
  Tak jak nie ma zawodu "pomocnik murarza" ale szkolenie na taką
  funkcje się odbywają.

 • off-ice 01.03.10, 10:32
  > Tak jak nie ma zawodu "pomocnik murarza" ale szkolenie na taką
  > funkcje się odbywają.

  Powiem więcej, zawodu MURARZA też nie ma w spisie zawodów
  sklasyfikowanych, co jak rozumiem z twojego wywodu oznacza że nie ma
  murarzy, a szkolenia odbywają się tylko na funkcje.
  www.buwiwm.edu.pl/eu/public/db/
  To, że dany zawód nie figuruje w bazie danych o zawodach
  regulowanych nie oznacza że zawodu niema. Co najwyżej można
  powiedzieć, że dany zawód nie został wpisany do bazy danych o
  zawodach SKLASYFIKOWANYCH. A przecież nie ma prawnego zakazu
  wykonywania zawodu niesklasyfikowanego w bazie. Czy jest????

  To jest typowy problem, co było pierwsze - jajko czy kura?? W
  zawodach jest tak, że najpierw pojawia się jakiś ZAWÓD (coraz więcej
  ludzi go wykonuje) a następnie jest wpisywany do bazy danych o
  zawodach.

  Tak o tym mówi rzecznik min. edukacji :

  „- Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
  pracy, minister właściwy do spraw pracy zobowiązany jest do wydania
  rozporządzenia, które określa klasyfikację zawodów i specjalności na
  potrzeby rynku pracy oraz zakres jej stosowania”, mówi Bożena Diaby,
  dyrektor Biura Prasowego w Ministerstwie Pracy i Polityki
  Społecznej.
  „- Warto jednak podkreślić, że umieszczenie zawodu, specjalności w
  klasyfikacji dla potrzeb rynku pracy oznacza jedynie odnotowanie
  faktu, że na rynku pracy taki zawód (działalność) występuje.
  Klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem nie służy weryfikacji
  zdolności i kompetencji osób wykonujących zawody i specjalności”,
  wyjaśnia dalej dyrektor Diaby.
  Ponieważ rynek pracy ewoluuje, zmianie ulegają też zawody figurujące
  w klasyfikacji. Obecnie trwają intensywne prace nad aktualizacją
  tego spisu, którego ostatnia wersja pochodzi z 2007 roku. Dziś
  sklasyfikowanych zawodów i specjalności jest aż 1770, wkrótce będzie
  ich 2301.

  Czyli może wkrótce zawód ADMINISTRATOR BUDYNKÓW pojawi się w spisie
  zawodów sklasyfikowanych.
 • uowl 01.03.10, 10:40
  > Powiem więcej, zawodu MURARZA też nie ma w spisie zawodów
  > sklasyfikowanych,

  Ależ jest:
  7121 Murarze i pokrewni
  712101 Monter kamiennych elementów budowlanych
  712102 Murarz*
  712103 Zdun*
  712190 Pozostali murarze i pokrewni

  Dlaczego z uporem maniaka nie przyjmujesz do wiadomości, że
  określenie "zarządca nieruchomości" podlega ochronie prawnej, tak
  jak np. "radca prawny".
  Czy słyszałeś aby radca prawny nazwał się inaczej?
 • off-ice 01.03.10, 11:24
  Dlaczego z uporem maniaka nie przyjmujesz do wiadomości, że
  > określenie "zarządca nieruchomości" podlega ochronie prawnej,

  Czy możesz zacytować moją wypowiedź, w której : "....nie przyjmuję
  do wiadomości, że
  > określenie "zarządca nieruchomości" podlega ochronie prawnej,"".

  Będę wdzięczny.
 • xxxll 02.03.10, 06:25
  miro.mix napisał:

  > > Tak jak nie ma zawodu "pomocnik murarza" ale szkolenie na taką
  > > funkcje się odbywają.

  >
  off-ice napisał:
  >
  > Powiem więcej, zawodu MURARZA też nie ma w spisie zawodów
  > sklasyfikowanych, co jak rozumiem z twojego wywodu oznacza że nie ma
  > murarzy, a szkolenia odbywają się tylko na funkcje.


  Co ty za brednie i głupoty wypisujesz

  7121 Murarze i pokrewni
  712101 Monter kamiennych elementów budowlanych
  712102 Murarz*
  712103 Zdun*
  712190 Pozostali murarze i pokrewni


  Co ja czytam . Widzę, że kolega nie umie brać przykładu z edukacji i cały czas ma pod górke do szkoły. :)

  Udowodniono ci >off-ice<, czarno na białym, że nie ma zawodu administrator nieruchomosci - to jest tylko wymysł osób, którym takie okreslenie pomaga mydlić oczy tym niedoinformowanym i trwać w Zarządach właścicielskich na stołkach "Prezesów wspólnot"

  Po co ? By głosić teorie spiskowe, że zarządca nieruchomosci wspólnej nie musi mieć licenecji i wogóle takie "ścierwo", nie jest potrzebne wspólnotom , bo to złodziej, aferzysra i wogóle szkoda o nim pisać, zawracać sobie nim głowę.

  Taki Zarząd właścicielski, głoszą, może sam sobie wybrać administratora, z nim spisć umowę i a opłaty za jego utrzymanie przenieśc na wszystkich właścicieli. Ot , kupili sobie przysłowiowego chłopca do bicia.

  Przecież ONI (zarząd WM) piastują swe funkcje - zero odpowiedzialności, decyzyjności; maksimum kontroli wszystkich i wszystkiego - taki wspólnotowy świat wyłania się z twoich wpisów >off-ice<

  --
  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • off-ice 03.03.10, 23:59
  > Co ja czytam . Widzę, że kolega nie umie brać przykładu z edukacji
  i cały czas
  > ma pod górke do szkoły. :)
  > Udowodniono ci >off-ice<, czarno na białym, że nie ma
  zawodu
  > administrator nieruchomosci


  Co ja czytam??? Widzę, że xxxxllll nie miał pod górkę (przynajmniej
  tak mu się wydaje), niemniej nie rozumie (lub udaje, że nie rozumie -
  czyli robi to co najlepiej wychodzi na zebraniach WM) jaka jest
  różnica między ZAWODEM REGULOWANYM a zawodem, którego jeszcze nie ma
  w spisie zawodów regulowanych ALE SĄ WYKONYWANE !!! Jeśli coraz
  więcej będzie pracujących w tych zawodach, to i one z czasem wejdą
  na listę zawodów regulowanych (tak twierdzi NIE OFF-ICE, tylko
  DYREKTOR BIURA PRASOWEGO w Ministerstwie Pracy i Polityki
  Społecznej - "...„- Warto jednak podkreślić, że umieszczenie zawodu,
  specjalności w klasyfikacji dla potrzeb rynku pracy oznacza jedynie
  odnotowanie faktu, że na rynku pracy taki zawód (działalność)
  występuje. Klasyfikacja wprowadzona rozporządzeniem nie służy
  weryfikacji zdolności i kompetencji osób wykonujących zawody i
  specjalności”, wyjaśnia dalej dyrektor Diaby. Świat się zmienia,
  zawody też.
  Ponieważ rynek pracy ewoluuje, zmianie ulegają też zawody figurujące
  w klasyfikacji. Obecnie trwają intensywne prace nad aktualizacją
  tego spisu, którego ostatnia wersja pochodzi z 2007 roku. Dziś
  sklasyfikowanych zawodów i specjalności jest aż 1770, wkrótce będzie
  ich 2301. "" )

  Ja wiem, że zarządcy licencjonowani już tak mają, że jeśli jakiś
  wywód przekracza trzy zdania złożone, to jest potężny problem z
  percepcją, zatem nie mam żadnych wątpliwości, że to co zacytowałem
  wyżej również nie będzie przez "zarządcę licencjonowanego"
  zrozumiane.


  > Przecież ONI (zarząd WM) piastują swe funkcje - zero
  odpowiedzialnośc
  > i, decyzyjności; maksimum kontroli wszystkich i wszystkiego
  -
  taki wspólno
  > towy świat wyłania się z twoich wpisów >off-ice<

  No jasne - jaka piękna teoria spiskowa autorstwa licencjonowanego.
  Wiem że to strasznie boli "zarządców licencjonowanych", że
  właściciel MA PRAWO decydować o swojej własności, że chce sprawdzać
  i kontrolować tych, którym powierza swą własność. Oczywiście dużym
  ułatwieniem dla "licencjonowanych zarządców" byłoby, gdyby mieli
  wolną rękę i mogli robić co tylko ułańska fantazja im podpowie
  (oczywiście na wszystko należy w takiej sytuacji
  posiadać "dup.ochron" w postaci podpisów zarządu właścicielskiego,
  bo zawsze można powiedzieć, że zarząd podpisał zgodę, więc zarządca
  wnosi np. o podjęcie uchwały dot. podwyżki swojego wynagrodzenia.)

  Reasumując, są na tym świecie tacy "zarządcy licencjonowani", którym
  bez kontroli nie powierzyłbym nawet zarządu nad psią budą (pomimo,
  że zawód "zarządca" jest wpisany na listę zawodów regulowanych),
  ponieważ byłoby mi żal psa.
 • uowl 04.03.10, 08:13
  Niesamowite.
  Najpierw wmawiał, że UoGN nie reguluje zawodów zwiazanych z
  zarządzaniem nieruchomosciami, a teraz dopatruje sie zarządcy
  nieregulowanego.
 • off-ice 04.03.10, 09:39
  > Najpierw wmawiał, że UoGN nie reguluje zawodów zwiazanych z
  > zarządzaniem nieruchomosciami,

  Podaj ten cytat i nr postu, w którym rzekomo to wmawiałem.
  Jeśli tego nie zrobisz, to jesteś typowym forumowym manipulantem i
  trolem, którego wpisy należy lekceważyć.
 • mieszkanie.i.wspolnota 28.02.10, 00:37
  Ustawy w tej sprawie milczą, zdrowy rozsądek podpowiada, że administrator to to samo, co zarządca.
  Zarządcą naturalnym jest właściciel, a we wspólnocie mieszkaniowej - ogół właścicieli. Funkcje zarządcy mogą być jednak POWIERZONE zarządowi wspólnoty (także zarzadcy notarialnemu lub przymusowemu), albo ZLECONE osobie fizycznej lub prawnej. Podkreśliłem słowa "powierzone" i "zlecone", bo w rozumieniu prawa to są dwie różne rzeczy.
  --
  www.kalinowski.waw.pl
  +48 501 514 786, skype: witold.kalinowski +4822 219 60 09
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=30104
 • uowl 28.02.10, 08:08
  Dziękuję. Czyli tak jak myślałem.

  Używanie określenia "administrator" to w większości przypadków
  zwykła lipa,
  mająca za zadanie wmówi właścicielom, że Zarząd
  wspólnoty niby ma prawo do zawarcia umowy z "administratorem" bo to
  nie to samo co "zarządca". Kłamstwo.


  Ale proszę jeszcze wyjasnic różnicę między "powierzeniem"
  a "zleceniem" i jakie z tego wynikają w tym przypadku konsekwencje.
 • off-ice 28.02.10, 10:20
  > Ale proszę jeszcze wyjasnic różnicę między "powierzeniem"
  > a "zleceniem" i jakie z tego wynikają w tym przypadku konsekwencje.

  Nie ma co wyjaśniać, bo wszystko to KŁAMSTWO i LIPA !!
 • uowl 28.02.10, 18:50
  Jeżeli to kłamstwo i lipa to napisz co jest prawdą i dobre albo
  twoje posty warte są zignorowania.
 • mieszkanie.i.wspolnota 28.02.10, 22:20
  uowl napisał:
  > Ale proszę jeszcze wyjaśnić różnicę między "powierzeniem"
  > a "zleceniem" i jakie z tego wynikają w tym przypadku konsekwencje.

  Powierzenie następuje wyłącznie w drodze aktu notarialnego i może - choć nie musi - dać osobie, której powierzono zarząd, pełne kompetencje ZARZĄDU wspólnoty mieszkaniowej.
  (Art. 18 ustawy o własności lokali:
  1. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.
  2a. Zmiana ustalonego w trybie ust. 1 sposobu zarządu nieruchomością wspólną może nastąpić na podstawie uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza. Uchwała ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.)

  Zlecenie następuje w drodze pisemnej umowy cywilnej (niekoniecznie notarialnej), najlepiej formalnej umowy o zarządzanie nieruchomością określonej w art.185 ust.2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Umowę podpisuje z zawodowym zarządcą zarząd wspólnoty. Zarządca NIE MOŻE na podstawie takiej umowy uzyskać uprawnień władczych zarządu wspólnoty wynikających z art.21 ustawy o własności lokali, tzn. uprawnienia do kierowania sprawami wspólnoty i do składania w jej imieniu oświadczeń woli.
  (Art.185 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
  2. Zarządca nieruchomości lub przedsiębiorca, o którym mowa w art. 184 ust. 3, działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W umowie wskazuje się w szczególności zarządcę nieruchomości odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie, numer jego licencji zawodowej oraz oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami.
  3. Zakres uprawnień i obowiązków zarządcy wynika z przepisów ustawy, z przepisów odrębnych ustaw oraz z umowy o zarządzanie nieruchomością.)

  --
  www.kalinowski.waw.pl
  +48 501 514 786, skype: witold.kalinowski +4822 219 60 09
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=30104
 • mieszkanie.i.wspolnota 28.02.10, 23:53
  Napisałem:
  "Powierzenie następuje wyłącznie w drodze aktu notarialnego...".
  Oczywiście każdy zgodny z prawem wybór zarządu wspólnoty to także powierzenie temu zarządowi funkcji zarządcy nieruchomości wspólnej.
  Chyba że w uchwale wyborczej zastrzeżono te funkcje dla kogoś innego.
  Wtedy jednak uchwała wyborcza byłaby także uchwałą o zmianie sposobu zarządu (bo jest to zmiana w stosunku do przepisów art.20 uwl) i wymagałaby, dla swej ważności, zaprotokołowania przez notariusza i wpisania do księgi wieczystej (uwl art.18 ust.2a)

  --
  www.kalinowski.waw.pl
  +48 501 514 786, skype: witold.kalinowski +4822 219 60 09
  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=30104
 • uowl 01.03.10, 12:18
  Chyba się do końca nie nie zgadza.

  Powierzenie zarządu, czyli w tym przypadku zawarcie umowy z
  określonym zarządcą, może nastąpić wyłącznie w formie umowy
  zlecenia. Nie ma innej formy czynności prawnej. Na pewno nie jest to
  nie umowa o dzieło.
  Umowa zlecenia w tym przypadku powinna zostać zawarta z udziałenm
  notariusza w formie aktu notarialnego.

  Proszę mi wybaczyć, żąglowanie pomiędzy powierzenie, a zlecenie
  przypomina żąglowanie pomiędzy zarządca, a administrator.
 • uowl 01.03.10, 12:27
  mieszkanie.i.wspolnota napisał:

  > Zlecenie następuje w drodze pisemnej umowy cywilnej (niekoniecznie
  notarialnej)
  > , najlepiej formalnej umowy o zarządzanie nieruchomością
  określonej w art.185 u
  > st.2 i 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Umowę podpisuje z
  zawodowym zarz
  > ądcą zarząd wspólnoty. Zarządca NIE MOŻE na podstawie takiej umowy
  uzyskać upra
  > wnień władczych zarządu wspólnoty wynikających z art.21 ustawy o
  własności loka
  > li, tzn. uprawnienia do kierowania sprawami wspólnoty i do
  składania w jej imie
  > niu oświadczeń woli.
  > (Art.185 ustawy o gospodarce nieruchomościami:
  > 2. Zarządca nieruchomości lub przedsiębiorca, o którym mowa w art.
  184 ust. 3,
  > działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością, zawartej z
  jej właścici
  > elem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką
  organizacyjną, które
  > j przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym
  bezpośrednio dla tej
  > osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy pisemnej
  pod rygorem nie
  > ważności. W umowie wskazuje się w szczególności zarządcę
  nieruchomości odpowied
  > zialnego zawodowo za jej wykonanie, numer jego licencji zawodowej
  oraz oświadcz
  > enie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za
  szkody wyrządzone
  > w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami.
  > 3. Zakres uprawnień i obowiązków zarządcy wynika z przepisów
  ustawy, z przepisó
  > w odrębnych ustaw oraz z umowy o zarządzanie nieruchomością.)
  >

  Coś mi tu się nie zgadza.
  Dlaczego jeśli zarządca podpisuje umowę z właścicielem (czyli
  wspólnotą) nie może uzyskać uprawnień Zarządu wspólnoty. A nawet po
  co w tym przypadku włascicielom Zarząd wspólnoty. Przecież jego
  uprawnienia, jak tu jest cyrtowane z UoGN, wynikać mogą z UoWL.

  Gdzie pisze, że
 • uowl 01.03.10, 12:31
  Coś mi tu się nie zgadza.
  Dlaczego jeśli zarządca podpisuje umowę z właścicielem (czyli
  wspólnotą) nie może uzyskać uprawnień Zarządu wspólnoty. A nawet po
  co w tym przypadku włascicielom Zarząd wspólnoty. Przecież jego
  uprawnienia, jak tu jest cytowane z UoGN, wynikać mogą z UoWL.

  Z którego zapisu w prawie wynika, że umowa zlecająca zarząd,
  stanowiąca realizacje powierzenia zarządu nie jest powierzeniem
  zarządzania. Coś się nie zgadza.
 • highrise 01.03.10, 18:00
  uowl napisała:

  > Często na wielu wątkach pojawia się określenie "administrator
  > nieruchomości" i to, że może samodzielnie zatrudniać go Zarząd
  > Wspólnoty,(...)

  Moim zdaniem administratora może samodzielnie zatrudnić zarząd
  wspólnoty mieszkaniowej, pod jednym warunkiem, że właściciele
  lokali w planie gospodarczym lub w innej uchwale określili wysokość
  wynagrodzenia dla administratora nieruchomości wspólnej. Sprawa jest
  prosta ale nie należy jej upraszczać.

  (...)przekazując mu dowolnie swoje pełnomocnictwa, niezależnie
  > od zdania właścicieli.


  Zarząd wspólnoty mieszkaniowej nie może bez zgody właścicieli lokali
  "przekazywać" pełnomocnictw. Administrator może być doradcą, osobą
  pomocncną dla zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej.
  Administrator może być członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej.


  > W UoWL nie ma ani słowa o administratorze nieruchomości, w Ustawie
  o
  > gospodarowaniu nieruchomosciami również. W "rozporządzeniu
  Ministra
  > Gospodarki I Pracy w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności
  dla
  > potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania pojawia" się:
  > 213101 Administrator baz danych
  > 213102 Administrator systemów komputerowych
  > 213901 Administrator sieci informatycznej
  > 241901 Administrator danych osobowych
  > 241918 Administrator produkcji filmowej
  > Też brak administratora nieruchomości!
  >
  W w/w ustawach nie wymieniono również wiele innych zawodów
  potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości.
  Moim zdaniem nie ma potrzeby umieszczac zawodu administratora w
  przepisach ustawowych.

  > W każdym z wyżej wymienionych aktów prawnych pojawia się natomiast
  > zarządca nieruchomosci.
  > Kto to jest więc ten administrator nieruchomości i na jakiej
  > podstawie uważa się, że może być zatrudniany niezależnie od
  > właścicieli?

  Powtórzę to jeszcze raz, że adoministrator to osoba która może
  pomagać w pracy zarządu lub zarządcy nieruchomości
  wspólnej.Zatrudniany jest niezależnie od właścicieli lokali, jeżeli
  uznamy, że jest to czynność (sam wybór osoby) zwykłego zarządu.

  SJ
 • uowl 01.03.10, 20:12
  highrise napisał:

  > wspólnej.Zatrudniany jest niezależnie od właścicieli lokali,
  jeżeli
  > uznamy, że jest to czynność (sam wybór osoby) zwykłego zarządu.
  >
  > SJ
  Uznamy - czyli kto uzna?
  Czy pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu można przekazywac
  bez wiedzy tego który dał pełnomocnictwo? Gdzie to usłyszałeś?
 • highrise 01.03.10, 21:26
  uowl napisała:

  > highrise napisał:
  >
  > > wspólnej.Zatrudniany jest niezależnie od właścicieli lokali,
  > jeżeli
  > > uznamy, że jest to czynność (sam wybór osoby) zwykłego zarządu.
  > >
  > > SJ
  > Uznamy - czyli kto uzna?
  > Czy pełnomocnictwo do czynności zwykłego zarządu można przekazywac
  > bez wiedzy tego który dał pełnomocnictwo? Gdzie to usłyszałeś?

  To co Pan napisał, to są wyłącznie Pana słowa. Takich słów nie
  słyszałem i chyba dobrze, że nie słyszałem. Może ktoś inny udzieli
  Panu odpowiedzi na to pytanie. ) Pozdrawiam SJ

 • uowl 02.03.10, 08:11
  Najlepiej udać "święty gniew". A kto niby napisał.

  Pytam na jakiej podstawie można użnać, że zatrudnianie jakiegoś
  administratora jest czynnością zwykłego zarządu?

  Jeżeli staawia się jakieś opinie to trzeba umieć je uzasadnić, a nie
  udawać obrażonego.
 • xxxll 02.03.10, 20:41
  TEZA:

  > zatrudnianie jakiegoś
  > administratora jest czynnością zwykłego zarządu?  Właściciel lokalu ma mieć prawo decydowania komu powierza do przetwarzania swoje dane osobowe.
  Nie może o tym decydować tylko zarząd wspólnoty.
  Zarząd ma wykonać polecenie ogółu właścicieli lokali wyrażone w uchwale o wyborze zarządcy nieruchomości wspólnej.

  Co w przypadku, gdy zarząd będzie działał niezgodnie z prawem i zarządca się sprzeciwi? Na bruk zarząd go wyleje ?
  A może bardziej opłacalnym będzie dla wspólnoty wymiana członków zarządu?
  Oszołomów nie brakuje.


  --
  ----------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • owner_wm 06.07.10, 08:55
  uowl napisała:
  > W "rozporządzeniu Ministra Gospodarki I Pracy w sprawie
  > klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz
  > zakresu jej stosowania pojawia" się:
  > 213101 Administrator baz danych
  > 213102 Administrator systemów komputerowych
  > 213901 Administrator sieci informatycznej
  > 241901 Administrator danych osobowych
  > 241918 Administrator produkcji filmowej
  > Też brak administratora nieruchomości!  Już jest.

  Administrator nieruchomości - 411001.

  Patrz nowe rozporządzenie ws. klasyfikacji zawodów i specjalności:
  forum.gazeta.pl/forum/w,523,113783523,113783523,Zawod_administrator_nieruchomosci.html
  --
  owner
 • mona.dk 23.04.15, 10:30
  no niestety z tymi administratorami to różnie bywa, większość z nich naprawdę jest do zmiany -albo sa opózńienia w rozliczeniach, albo po 3 miesiącach od spotkania nic dalej nie jest zrobione. Mam kilka nieruchomosci w krakowie i jedną w Wawie - w krakowie zawsze jakies problemy wychodzą, a to ktoś kogoś zaleje bo rury stare, a to nie mogę się doprosić, żeby barierki pomalowani, porażka. w wawie wspólnota też zastanawia się nad wymianą zarządcy, póki co znalazłam taką firmę www.houseplus.pl/ ale wiadomo musi to zostać przegłosowane.
 • pawelec47 24.04.15, 18:43
  no i jaki morał wynika z tej dyskusji. czy udało się dojść do jakiejś konkluzji?czy udało się wypracować jakąś spójną definicję bardzo często występującego w problematyce wspólnot
  mieszkaniowych pojęcia administrator nieruchomości ? czy to to samo co zarządca nieruchomości?też chciałbym czegoś dowiedzieć się ,ale jednak bazując na pewnych zródłach.
 • pawelec47 26.04.15, 09:07
  Brak definicji ważnego pojęcia administrator nieruchomości jest jedną z wad ustawy o własności lokali , która w ogóle nie zawiera definicji podstawowych pojęć /może jedynie poza
  pojęciem nieruchomości wspólnej , które ta ustawa wprowadza/ .Ale już brakuje definicji zakresu zwykłego zarządu , którą żeby określić trzeba sięgać do orzecznictwa, które bywa
  niejednolite.Obowiązująca już dwadzieścia lat ustawa wymaga nowelizacji , usunięcia dostrzeżonych przez ekspertów błędów, jak na przykład nieprecyzyjne użycie podstawowego pojęcia "zarząd",które w języku polskim ma dwa desygnaty :1) wykonywanie czynności
  2)zarząd jako instytucja .W ustawie występują oba te znaczenia bez rozróżnienia co jest przyczyną wieloletnich sporów o sposób rozumienia zapisów ustawy.
  Najgorzej tak jak w tej dyskusji , gdy za wyjaśnianie pojęć biorą się domorośli eksperci co
  kończy się niczym poza ogólnym chaosem.
 • ty-mona 30.04.15, 06:46
  Poczytaj sobie na www.domena.gliwice.pl/ o zarzadcy nieruchomosci :)
 • pawelec47 02.05.15, 13:53
  rozumiem , że reklamujesz na forum usługi akurat tej firmy , no cóż - kapitalizm. Podoba mi się to ,że firma
  podkreśla w swojej ofercie że tylko świadczy usługę zarządzania nieruchomością wspólną dla właścicieli ,nie próbuje nimi zarządzać. Przeciwieństwem tego jest oferta skomercjalizowanych byłych jednostek komunalnych , aktualnie pseudo- firm . w Warszawie sztandarowym przykładem powyższego jest GGKO czyli Gminna Gospodarka komunalna Ochota , istna skamelina socjalizmu
 • 1kartofel 03.02.16, 00:00
  Zarządca nieruchomości to tytuł zawodowy osoby fizycznej i już nie obowiązuje. Wspólnota ma do wyboru dwa sposoby zarządzania nieruchomością wspólną tj. poprzez wybór zarządu ustawowego(na pods. art.20 uowl) czyli tzw. właścicielskiego wybieranego przez właścicieli (nie koniecznie spośród nich) ale zawsze osoby fizyczne lub fizyczną. Drugim sposobem zarządzanie nieruchomością wspólną jest tzw. zarząd powierzony (na pods. art.18 uowl) i ten jest zatrudniony przez właścicieli. Może to być osoba fizyczna prowadząca DG oraz posiadać OC, lub firma. Oba te sposoby wykluczają się na wzajem, czyli jak jest zarząd to nie może być zarządcy( w rozumieniu art 18 uowl) i v-ce versa. Wszystkie czynności związane z zarządzaniem prowadzi zarząd i podejmuje decyzje samodzielnie w zakresie zwykłego zarządu a jest nim np. zatrudnienie administratora ale tego nie musi robić. Żadna uchwała w sprawie zatrudnienia administratora nie jest potrzebna a nawet nie wskazana bo przy próbie zwolnienia amina-megalomana są problemy. Wspomnę że administrowanie jest wpisane w zarządzanie a nie odwrotnie.Często jest tak że wspólnota wybiera zarząd właścicielski a ten zatrudnia administratora który tytułuje się "zarządcą wspólnoty". Takiego "orła" należy od razu wykopać bo macie gwarancje że to "pan i władca". Zarząd powinien podpisać umowę o administrowanie i jak najbardziej może to zrobić z zarządcą nieruchomości ale ten będzie co najwyżej administrował. W innej sytuacji może dojść do poważnych konfliktów na linii właściciele-zarząd-admin. Zarząd pomimo iż wpisze sobie w umowę nie wiadomo co zawsze odpowiada (nawet karnie) przed właścicielami, co jest często wykorzystywane przez "zarządców wspólnot". Także proponuję sobie poczytać zanim się cokolwiek podpisze a do zarządów wybierajcie ludzi bystrych aby adminom palma nie odbijała i np. 25m2 papy wymieniali za 10 000 zł. dziękuję za uwagę.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.