Dodaj do ulubionych

Nadwyżka finansowa - przeznaczenie

30.05.10, 21:08
Zarząd wspólnoty mieszkaniowej na podstawie art.22 ust.3 pkt. 1,2,3
(!?) UoWL postanowił w trybie uchwały przeznaczyć nadwyżkę finansową
z części wspólnych za 2009 rok, przeznaczyć na fundusz remontowy
wspólnoty mieszkaniowej. Uchwała większością głosów została
podjęta.

Wiem, że jest kilka wyroków sądowych w podobnej sprawie. Czy jest
ten jeden konkretny i jednoznaczny wyrok, że nie można uchwałą
przeznaczać nadwyżki finansowej na fundusz remontowy decyzją
większości właścicieli ? Nadwyżkę przecież chyba powinno się zwrócić
do kieszeni właścicieli, a nie do wspólnoty ?
Edytor zaawansowany
 • babczyk 30.05.10, 21:50


  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 lutego 2001 r. I ACa
  1309/00,


  Pozdrawiam.
 • collinsowa 30.05.10, 22:03
  Na początek sytuacja odwrotna, tzn, że z FR nie wolno na nic innego
  przeznaczać zgromadzonych środków (może się tez kiedyś przydać).
  "...z funduszu remontowego nie mogą być pokrywane koszty bliżej
  nieokreślonych robót budowlanych innych niż remonty (…), ani nowe
  zadania inwestycyjne (…).
  przepisy powołanej ustawy [uwl] zezwalają na tworzenie funduszu na
  ponoszenie kosztów, o jakich mowa w art. 13 ust. 2 tej ustawy.
  Środki z tego funduszu mają na celu jedynie pokrycie wydatków
  niezbędnych dla zachowania substancji i prawidłowego funkcjonowania
  nieruchomości. Tworzenie takiego funduszu nie jest jednak
  obowiązkowe, a środki na nim zgromadzone stanowią własność
  poszczególnych właścicieli lokali i bez ich zgody nie mogą być
  przeznaczane na inny cel (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z
  15 kwietnia 2004 r...",
  - I ACa 1382/2003, Wokanda z 2005 r, nr
  9, s. 40).
  =============================
  Tutaj masz to o co Ci chodzi:
  Powstaje pytanie, jak i kiedy takie prawo właściciela lokalu do
  udziału w nadwyżce finansowej należy realizować? Odpowiemy, że jest
  oczywiste, że takich rozliczeń finansowych należy dokonywać na dany
  moment obrachunkowy, tj. w szczególności po zakończeniu roku
  obrachunkowego oraz po przyjęciu wyniku finansowego przez wspólnotę
  mieszkaniową. W tym miejscu dodajmy też, że w takim przypadku będzie
  chodziło o podział nadwyżki netto, tj. po pokryciu należnego
  organowi podatkowemu zobowiązania w podatku dochodowym od osób
  prawnych.
  Ale jeśli wspólnota mieszkaniowa podejmie uchwałę o
  zadysponowaniu takiej nadwyżki finansowej na jakieś jej wydatki, to
  czy właściciel lokalu straci swoje prawa do zwrotu przysługującej
  nadwyżki finansowej?

  Odpowiedzi na zadane pytanie udzieli nam orzecznictwo, w tym m.in.
  wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2008 r.,
  sygn. I ACa 119/08,
  w którym orzeczono:
  "...Wspólnota mieszkaniowa nie posiada uprawnienia do
  decydowania
  o przeznaczeniu nadwyżki z opłat, wkracza
  bowiem w ten sposób w prawo własności poszczególnych właścicieli, do
  których środki te należą.
  W uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny w Szczecinie argumentował, że
  wspólnota mieszkaniowa nie może naruszać prawa do otrzymania
  zwrotu nadwyżki finansowej
  poszczególnych właścicieli lokali,
  nawet wówczas, gdy nadwyżkę tą przekaże na utworzony we wspólnocie
  mieszkaniowej fundusz remontowy.
  Wspólnota mieszkaniowa nie może zatem dysponować dowolnie środkami
  finansowymi przekazanymi w formie zaliczek na pokrycie zarządu.
  Oznacza to, że środki pieniężne uzyskane przez wspólnotę
  mieszkaniową, które nie zostały wykorzystane w danym roku
  obrachunkowym i stanowią nadwyżkę finansową za dany rok obrachunkowy
  podlegają zwrotowi właścicielom lokali.
  Rozstrzygając w danej sprawie Sąd Apelacyjny orzekł, że „
  niezgodne z prawem było przekazanie nadwyżki powstałej w 2002 r. w
  kwocie ( …) na fundusz remontowy
  ”..."

  Argumentując brak uprawnień wspólnoty mieszkaniowej do decydowania o
  przeznaczeniu środków finansowych przysługujących poszczególnym
  właścicielom lokali Sąd Apelacyjny w Szczecinie przywołał znane
  skądinąd orzecznictwo sądów administracyjnych
  -----------------------
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2001 r.,
  sygn. I ACa 1309/00

  "...Wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzje tylko w sprawach
  dotyczących zarządu nieruchomością wspólną w granicach zakreślonych
  prawem. Tym samym w zakresie dysponowania środkami pieniężnymi
  właścicieli, przekazanymi jej do rozliczenia się, nie ma żadnych
  uprawnień
  . To nadal są pieniądze właścicieli lokali, a nie
  wspólnoty i nie może ona, nawet gdy chce tego większość właścicieli
  zmieniać ich przeznaczenia, także wtedy, gdy okaże się, że wydatki,
  na poczet których były uiszczane, były niższe niż przewidywano.
  Nadpłata stanowi własność właściciela i tylko on może zadecydować,
  co z tymi środkami zrobić. Może je przeznaczyć na fundusz
  remontowy, ale nie musi
  . Wspólnota nie ma uprawnień do
  podejmowania za niego decyzji w tym zakresie..."

  --------------------------
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w warszawie z dnia 15 kwietnia 2004 r.,
  sygn. I ACa 1382/03

  "...Jeżeli na koncie eksploatacyjnym Wspólnoty Mieszkaniowej
  znajdowały się środki pieniężne na pokrycie wydatków związanych z
  utrzymaniem poszczególnych lokali, które to środki nie stanowią ani
  własności wspólnoty, ani nie były objęte wspólnością lecz stanowią
  fundusze („własność”) właścicieli lokali, to podjęcie uchwały co
  do innego przeznaczenia tych funduszy oznacza dysponowanie cudzym
  mieniem przez osoby nieuprawnione
  ..."

  ---------------------------------------------
  Jak widać linia orzecznicza zachowuje w przedmiotowej sprawie
  jednomyślność. Oznacza to, że w każdym przypadku wspólnoty
  mieszkaniowej, małej czy dużej, powstała nadwyżka finansowa
  z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością
  wspólną lub z tytułu wpłat na pokrycie kosztów dostawy mediów do
  poszczególnych lokali, zawsze podlega zwrotowi poszczególnym
  właścicielom lokali, chyba że inaczej o swej nadwyżce sami
  zadecydują.
  O zadysponowaniu taką nadwyżką nie może jednak
  zadecydować wspólnota mieszkaniowa w drodze uchwały.

  Zastanówmy się, wobec tego, w świetle przedstawionego prawa i
  orzecznictwa, czy właściciele lokali mogą zrezygnować ze swojego
  prawa do zwrotu nadwyżki finansowej. Oczywiste jest, że każdy z
  właścicieli lokali może podjąć decyzję
  o przekazaniu
  nadwyżki finansowej na cele wspólnoty mieszkaniowej, składając w
  tej sprawie indywidualne oświadczenie woli.
  Warto o tym
  pamiętać, by nie podejmować takich uchwał, które stanowiłyby
  naruszenie porządku prawnego.
  źródło:
  Eugenia Śleszyńska / Portal Wspolnotamieszkaniowa.pl
  www.wspolnotamieszkaniowa.pl/aktualnosci/Czy-wspolnota-mieszkaniowa-ma-prawo-dysponowania-nadwyzka-finansowa-z-naruszeniem-
  praw-wlasciciela-lokalu/0/1/498.html
 • highrise 30.05.10, 23:05

  Na podstawie tego wątku można stwierdzić, że pytający oraz bardzo
  duża grupa osób uważa, że inwestowanie w nieruchomość jest złem
  koniecznym. Osoby udzielające odpowiedzi nie potrafią niestety ze
  zrozumieniem czytać wyroków. Pani Collinsowa, pisze Pani
  niedorzecznie. Zamiast cytować wyroki w innych sprawach, proponuję
  chwilę się zastanowić i napisać coś od siebie. Należy odróżnić
  nadwyżkę finansową, powstałą z rozliczenia przychodów i kosztów
  zarządu nieruchomością wspólną, od nadwyzki finansowej powstałej z
  rozliczenia przychodów i kosztów mediów dostarczanych do lokali.
  Babczyk, juz 5 lat działasz na tym forum i tego nie rozumiesz?
  SJ
 • collinsowa 30.05.10, 23:45
  Posłuchaj Stanisław - zarządco "wielki".
  Przeczytaj to co napisałam jeszcze raz ale ze zrozumieniem (może
  ze dwa razy
  ) a potem zarzucaj mi pisanie bzdur. W moim poście
  nie ma ani jednego mojego słowa, co jasno wynika z podanego
  źródła - taka mądra to ja nie jestem żeby wymyślać karkołomne
  interpretacje.
  Swoje urojenia i nieuprawnione opinie kieruj do portalu na który się
  powołałam i odp... się od mnie raz na zawsze.
  Jak nie masz nic konkretnego do powiedzenia w danym temacie to
  nie zabieraj głosu bo wprowadzasz tylko swoimi głupimi wypowiedziami
  normalnych ludzi w błąd
  . My właściciele mamy dość kłopotów z
  wami na co dzień żeby jeszcze tutaj szukając porady użerać się z
  waszą niekompetencją. Coś nie pasuje - to trzeba zmienić zawód.
 • highrise 31.05.10, 06:46
  collinsowa napisała:

  > Posłuchaj Stanisław - zarządco "wielki".
  > Przeczytaj to co napisałam jeszcze raz ale ze zrozumieniem (
  może
  > ze dwa razy
  ) a potem zarzucaj mi pisanie bzdur.

  Najpierw przeczytaj uważnie o jakiej nawyżce finansowej napisał
  założyciel wątku.

  W moim poście
  > nie ma ani jednego mojego słowa, co jasno wynika z podanego
  > źródła - taka mądra to ja nie jestem żeby wymyślać karkołomne
  > interpretacje.

  Wiedza jest kapitałem.

  > Swoje urojenia i nieuprawnione opinie kieruj do portalu na który
  się
  > powołałam i odp... się od mnie raz na zawsze.

  Ten zlepek cytatów jest twoim dziełem. A ten twój język mówi dużo o
  tobie.

  > Jak nie masz nic konkretnego do powiedzenia w danym temacie to
  > nie zabieraj głosu bo wprowadzasz tylko swoimi głupimi
  wypowiedziami
  > normalnych ludzi w błąd
  .

  Na tym forum jestem osobą znaną. W swojej pracy zawodowej zrobiłem
  bardzo dużo dobrych rzeczy dla wspólnot mieszkaniowych, którymi
  administruję. Cyfry, które przedstawiam na swoje stronie mówią dużo
  o moim zaanagażowaniu w pracy i uczciwości.
  A ty jesteś na tym forum delikatnie mówiąc osobą nieznaną.


  My właściciele mamy dość kłopotów z
  > wami na co dzień żeby jeszcze tutaj szukając porady użerać się z
  > waszą niekompetencją. Coś nie pasuje - to trzeba zmienić zawód.

  Nie akceptuję takiego podziału na "my" i "wy".
  Dobrego dnia
  SJ


 • biotyt 31.05.10, 07:57
  collinsowa napisała:


  >Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2008 r.,
  sygn. I ACa 119/08
  , w którym orzeczono:
  "...Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada uprawnienia do decydowania o
  przeznaczeniu nadwyżki z opłat, wkracza bowiem w ten sposób w prawo
  własności poszczególnych właścicieli, do których środki te należą.
  W uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny w Szczecinie argumentował, że
  Wspólnota Mieszkaniowa nie może naruszać prawa do otrzymania
  zwrotu nadwyżki finansowej poszczególnych właścicieli lokali,
  nawet wówczas, gdy nadwyżkę tą przekaże na utworzony we wspólnocie
  mieszkaniowej fundusz remontowy.
  Wspólnota Mieszkaniowa nie może zatem dysponować dowolnie środkami
  finansowymi przekazanymi w formie zaliczek na pokrycie zarządu
  .
  Oznacza to, że środki pieniężne uzyskane przez Wspólnotę
  Mieszkaniową, które nie zostały wykorzystane w danym roku
  obrachunkowym i stanowią nadwyżkę finansową za dany rok obrachunkowy
  podlegają zwrotowi właścicielom lokali.
  Rozstrzygając w danej sprawie Sąd Apelacyjny orzekł, że „
  niezgodne z prawem było przekazanie nadwyżki powstałej w 2002 r. w
  >kwocie ( …) na fundusz remontowy”..."  Dziękuję wszystkim za otrzymaną "nadwyżkę" informacji. To co czynić,
  jak wspólnota już podjęła uchwałę o przekazaniu nadwyżki na FR i
  minęło już dawno 6 tygodni ? Czy podstawa prawna powoływania się
  zarządu wspólnoty na art.22 ust.3 pkt. 1,2,3 (przekazanie
  nadwyżki na FR
  ) jest prawidłowa czy przypadkowa ?
 • uowl 31.05.10, 08:24
  Nie rób nic poza oficjalnym powiadomieniem zarządu o bezprawności właścicieli
  sprowadzającej się do zarządzania cudzym mieniem, bo wspólnota może podejmować
  uchwały ale dotyczącej mienia wspólnoty. Powiadom, że swoją nadwyżkę
  przeznaczasz na regulowanie dalszych należności. Opisana przez Ciebie uchwała
  jest zwykłym papierkiem i w razie czego nie da żadnego argumentu w Sądzie do
  ściągania jakichkolwiek należności.

 • collinsowa 31.05.10, 09:38

  Co czynić?
  Jeszcze raz przytaczam dwa najważniejsze fragmenty wyroków:
  "...Wspólnota mieszkaniowa nie może zatem dysponować dowolnie
  środkami finansowymi przekazanymi w formie zaliczek na pokrycie
  zarządu
  (...) w każdym przypadku wspólnoty
  mieszkaniowej, małej czy dużej, powstała nadwyżka finansowa z tytułu
  zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością
  wspólną lub z tytułu wpłat na pokrycie kosztów dostawy mediów do
  poszczególnych lokali
  , zawsze podlega zwrotowi
  poszczególnym właścicielom lokali...
  "

  I jeszcze jedno zdanie z artykułu:
  "... Jak widać linia orzecznicza zachowuje w przedmiotowej
  sprawie jednomyślność
  ..."

  Póki co nie ma innych (przeciwnych) argumentów. Ględzeniem
  licencjonowanego że jest najlepszy proszę się nie przejmować.
  Podstawa prawna powoływania się zarządu wspólnoty na art.22 ust.3
  pkt. 1,2,3 jest nieprawidłowa.
  Jeżeli już mieli by się na cokolwiek powoływać to na art. 22 ust.
  3 pkt. 8 i 10.


  Proszę zrobić tak jak radzi >uowl<.
 • owner_wm 31.05.10, 11:53
  collinsowa napisała:
  > Póki co nie ma innych (przeciwnych) argumentów.


  To nieprawda. Przeciwne argumenty są, również w tym samym wyroku, którego
  fragment cytowałaś. Gdybyś nie przycięła tego wyroku do swojej tezy, argumenty
  wyszłyby same.

  Sąd Apelacyjny w Warszawie:
  obowiązkiem właściciela lokalu jest pokrywanie dwojakiego rodzaju wydatków.

  Pierwsze - to koszty zarządu nieruchomością wspólną, na które
  składają się głównie wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę
  energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości
  wspólnej, opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne
  opłaty publicznoprawne o ile nie są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli
  poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie
  członków zarządu lub zarządcy (art. 14 ustawy). Na pokrycie powyższych kosztów
  właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat (art. 15 ustawy),
  których wysokość ustala w formie uchwały wspólnota (art. 22 ust. 1 pkt 3
  ustawy). Środki uiszczone na tej podstawie mogą być przeznaczone tylko na zarząd
  nieruchomością wspólną, a gdy po ich rozliczeniu na koniec roku
  obrachunkowego okaże się, że wpłaty były wyższe niż wydatki, powstałą nadwyżkę,
  wspólnota może przeznaczyć na powiększenie funduszu remontowego lub inny cel
  związany z zarządem nieruchomością wspólną.


  Drugi rodzaj wydatków ponoszony przez właścicieli - to wydatki
  związane z utrzymaniem jego lokalu
  (art. 13 ust. 1 ustawy). Chodzi to
  głównie o koszty zużytej przez właściciela energii cieplnej oraz wody, wywóz
  nieczystości. Zarząd wspólnoty w zakresie dostawy energii cieplnej i wody do
  poszczególnych lokali występuje praktycznie jedynie jako pośrednik między
  dostawcami a odbiorcami - czyli właścicielami lokali. Zawiera umowy na dostawę i
  rozlicza się z dostawcami, a środki na ten cel otrzymuje od właścicieli lokali.
  Płacą oni z reguły za zużytą wodę według wskazań wodomierzy lub ryczałtu (gdy
  nie mają wodomierzy) i zaliczek na centralne ogrzewanie, które rozliczane są po
  zakończeniu sezonu grzewczego. Pieniądze wpłacane na powyższe opłaty nie
  stają się środkami wspólnoty.


  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22.02.2001, I ACa 1309/00.

  A zatem: o nadwyżkach powstałych na kosztach nieruchomości wspólnej
  MOŻNA zadecydować uchwałą. Można więc przeznaczyć je np. na zasilenie
  funduszu remontowego.

  ----
  owner
 • collinsowa 31.05.10, 12:16
  "Kochany", sprawdź co sam napisałeś.
  Gdzie te inne argumenty?
  Pierwsze - to koszty zarządu nieruchomością wspólną
  Środki uiszczone na tej podstawie mogą być przeznaczone tylko na
  zarząd nieruchomością wspólną, a gdy po ich rozliczeniu na koniec
  roku obrachunkowego okaże się, że wpłaty były wyższe niż wydatki,
  powstałą nadwyżkę,wspólnota może przeznaczyć na powiększenie
  funduszu remontowego lub inny cel związany z zarządem nieruchomością
  wspólną.
  Drugi rodzaj wydatków
  Płacą oni z reguły za zużytą wodę według wskazań wodomierzy lub
  ryczałtu (gdy nie mają wodomierzy) i zaliczek na centralne
  ogrzewanie, które rozliczane są po zakończeniu sezonu grzewczego.
  Pieniądze wpłacane na powyższe opłaty nie stają się środkami
  wspólnoty.

  ==============

  Nigdzie w tym wyroku nie ma o uchwale.
  Pierwsze koszty - wspólnota może przeznaczyć na inny cel - o
  tym własnie traktuje mój wpis cytujący artykuł że może
  przeznaczyć
  - tak ...ale: za zgodą właściciela bo jak dalej
  sąd wyjaśnia to są jego środki a nie wspólnoty
  .
  Drugie koszty tym bardziej, rownież wspónota może
  przeznaczyć na inne cele ale także za zgodą właściciela
  .

  To jest jednoznaczna interpretacja którą przedstawiła autorka
  cytowanego artykułu - każdy powinien również taki sam wniosek wysnuć
  czytając dokładnie i uważnie orzeczenia sądu.

  Upraszam się w takim razie dokładne przeczytanie tekstu zanim
  zarzuci mi się pisanie nieprawdy.

  Może wystarczy już robienie właścicelom wody z mózgu.
  Z wyroków sądów wynika, że ograniczanie i pozbywanie właścicieli
  wykonywania prawa własności oraz ingerencja w bezwzględnie
  obowiązujący art. 140 k.c. jest niedozwolona. Co poniektórzy
  na wyścigi chcieli by te prawa ograniczać ile i gdzie się tylko da.
 • owner_wm 31.05.10, 12:43
  collinsowa napisała:
  > Gdzie te inne argumenty?


  Nie zacytowałaś w ogóle tej części uzasadnienia wyroku, która mówi o możliwości
  przeznaczenia nadwyżki powstałej na kosztach NW, na cel związany z zarządem NW.
  TO SĄ TE ARGUMENTY, które Ty pominęłaś i potem stwierdzasz, że
  przeciwnych argumentów nie ma. To była nieprawda.


  > Nigdzie w tym wyroku nie ma o uchwale.
  > może przeznaczyć - tak ...ale: za zgodą właściciela bo
  > jak dalej sąd wyjaśnia to są jego środki a nie wspólnoty
  .


  Nie. Jeżeli wspólnota może przeznaczyć środki na jakiś cel, to jest to
  jej decyzja. Decyzje o przeznaczeniu środków wspólnota podejmuje w drodze
  uchwały - to chyba powinnaś wiedzieć i bez wyroków sądowych.

  Jeżeli byłaby wymagana zgoda właściciela, to wówczas decyzja należałaby do
  niego. Nie byłoby sensu wówczas mówić, że wspólnota coś może w tej sprawie.
  Jeżeli natomiast może, to nie musi mieć zgody właściciela.


  > Może wystarczy już robienie właścicelom wody z mózgu.


  Mógłby się odwzajemnić tym samym, ale nie chcę.
  Albo będziemy dyskutować na argumenty, albo przerzucać się inwektywami.
  Proponuję mniej emocji, więcej skupienia na meritum. Nie można osób
  przedstawiających inne zdanie, poparte argumentami, odsądzać od czci i wiary, bo
  zrobisz tutaj magiel.

  W sprawie możliwości decydowania przez wspólnotę o nadwyżkach na kosztach NW
  wyroki sądowe są różne. Należy przedstawiać jedne i drugie stanowiska, bez
  cenzury i oczerniania ludzi o odmiennym zdaniu. To nie zmieni ani
  rzeczywistości, ani tych wyroków.

  -----
  owner
 • haneczka_wm 31.05.10, 13:29
  owner_wm napisał:
  > Nie. Jeżeli wspólnota może przeznaczyć środki na jakiś cel,
  > to jest to jej decyzja. Decyzje o przeznaczeniu środków
  > wspólnota podejmuje w drodze uchwały - to chyba powinnaś wiedzieć
  > i bez wyroków sądowych.

  Wspólnota podejmuje decyzję uchwałą o przeznaczeniu środków na jakiś
  cel uchwałą jedynie w sprawach związanych z zarządzaniem
  nieruchomością wspólną. Dotyczy to środków, którymi dysponuje w
  ramach zebranych zaliczek.
  Jednak uchwała wspólnoty o przeznaczeniu środków, które pozostają
  po rozliczeniu owych zaliczek
  , na jakiś cel związany z
  zarządzaniem NW jest zwyczajnym zagarnięciem mienia, żeby nie
  powiedzieć wprost grabieżą.

  Właściciele wpłacają zaliczki.
  Zaliczki mają być rozliczone.
  Po rozliczeniu nie są to już pieniądze wspólnoty, tylko
  poszczególnych właścicieli i to oni wszyscy mają/powinni
  wyrazić zgodę na pozostawienie swoich pieniędzy na potrzeby
  wspólnoty.

  Punktem wyjścia jest tutaj fakt, że właściciele zgodnie z ustawą
  wnoszą na konto wspólnoty zaliczki
  , których nie można i nie
  należy nigdy traktować, jako jednorazowych opłat o ustalonej
  wysokości, które owszem są rozliczane, ale jednocześnie właściciel
  do ewentualnie wykazywanej nadwyżki nie ma już żadnych praw, bo
  decyduje o tym wspólnota. W takiej interpretacji gubi się sens samej
  zaliczki.
 • collinsowa 31.05.10, 18:56
  Brawo Haneczka! Jak zwykle w sposób przystępny i zrozumiały
  streściłaś trzy wyroki i artykuł na ten temat.
  Obawiam się tylko że i tak co poniektórzy będą to nazywać
  inwektywami - no bo jak to możliwe że ktoś może mieć odmienne
  zdanie.
  Do >ownera<
  Czy to tak trudno zrozumieć: "nadwyżki (obojętnie z czego
  powstały) są własnością właścicieli a nie wspólnoty".

  Nie ma takiej potrzeby, ani możliwiości, ani osobiście nie uważam za
  konieczne cytowanie wszystkich wyroków w całości. Najważniejsza jest
  esencja, resztę jak ktoś ciekawski to z łatwością sobie doczyta.
  Twoje interpretacje wbrew oczywistym stwierdzeniom sądu mnie nie
  interesują.
  Jeżeli sądy twierdzą w swoich uzasadnieniach że to są środki
  właścicieli a Ty z uporem maniaka "odsądzając również mnie od czci i
  wiary" upierasz się że nie są i wspólnota może sobie nimi
  dysponować - to dalsza dyskusja jest bezcelowa bo zaczynamy
  rozmawiać o zupełnie innych sprawach.
  Ja się nie przerzucam argumentami, ja prztaczam argumenty
  mądrzejszych ode mnie. Póki co kontrargumentów przeciwnych,
  podpartych orzecznictwem nikt nie przytoczył.
  Na koniec jeszcze raz wklejam pierwsze zdanie komentarza do tych
  wyroków z portalu wspólnotowego.
  Wystarczyło uważnie przeczytać tak jak Haneczka to zrobiła. Sorry ,
  że tak Cię tu chwalę - jeszcze pomyślą sobie bóg wie co.

  "...Powstaje pytanie, jak i kiedy takie prawo właściciela
  lokalu do udziału w nadwyżce finansowej należy realizować?
  Odpowiemy, że jest oczywiste, że takich rozliczeń finansowych
  należy dokonywać na dany moment obrachunkowy, tj. w szczególności
  po zakończeniu roku obrachunkowego
  oraz po przyjęciu wyniku
  finansowego przez wspólnotę mieszkaniową. W tym miejscu dodajmy też,
  że w takim przypadku będzie chodziło o podział nadwyżki netto
  ..."
 • highrise 31.05.10, 20:22
  collinsowa napisała:

  > Do >ownera<
  > Czy to tak trudno zrozumieć: "nadwyżki (obojętnie z czego
  > powstały) są własnością właścicieli a nie wspólnoty".
  >
  > Nie ma takiej potrzeby, ani możliwiości, ani osobiście nie uważam
  za
  > konieczne cytowanie wszystkich wyroków w całości. Najważniejsza
  jest
  > esencja, resztę jak ktoś ciekawski to z łatwością sobie doczyta.
  > Twoje interpretacje wbrew oczywistym stwierdzeniom sądu mnie nie
  > interesują.
  > Jeżeli sądy twierdzą w swoich uzasadnieniach że to są środki
  > właścicieli a Ty z uporem maniaka "odsądzając również mnie od czci
  i
  > wiary" upierasz się że nie są i wspólnota może sobie nimi
  > dysponować - to dalsza dyskusja jest bezcelowa bo zaczynamy
  > rozmawiać o zupełnie innych sprawach.  A to jest dla Pani coś specjalnego od "WY".

  Sygn. akt III CZP 65/07
  UCHWAŁA
  składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego
  Dnia 21 grudnia 2007 r.
  Sąd Najwyższy w składzie :
  Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący)
  SSN Helena Ciepła
  SSN Józef Frąckowiak
  SSN Krzysztof Pietrzykowski
  SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (sprawozdawca)
  SSN Marek Sychowicz
  SSN Tadeusz Wiśniewski

  podjął uchwałę:
  Wspólnota mieszkaniowa, działając w ramach przyznanej jej zdolności
  prawnej, może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku
  prawnej. i nadał jej moc zasady

  „...Przyjęcie, że wspólnota mieszkaniowa jest podmiotem stosunków
  cywilnoprawnych oznacza, iż może ona posiadać majątek odrębny od
  majątków właścicieli lokali (własny majątek). W skład tego majątku
  mogą jednak wejść jedynie prawa i obowiązki związane z
  gospodarowaniem nieruchomością wspólną, gdyż, jak wyżej wskazano, z
  przepisów ustawy o własności lokali wynika ograniczenie zakresu
  zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej. Przepisy wskazanej ustawy
  pozwalają stwierdzić, że do majątku wspólnoty wchodzą przede
  wszystkim uiszczane przez właścicieli lokali zaliczki w formie
  bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną
  (art. 13 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i art. 14 u.w.l.) oraz
  pożytki i inne dochody z nieruchomości wspólnej. Ponadto w skład
  majątku wspólnoty mogą wejść prawa wynikające z zawieranych przez
  nią w ramach gospodarowania nieruchomością wspólną umów (np.
  roszczenia wynikające z umów o remont nieruchomości wspólnej czy
  ocieplenie budynku), a także własność nieruchomości nabytej za zgodą
  właścicieli (art. 22 ust. 3 pkt 6a u.w.l.). W odniesieniu do tego
  ostatniego przypadku należy konsekwentnie stwierdzić, że w grę może
  wchodzić jedynie nieruchomość potrzebna do zarządzania
  nieruchomością wspólną (np. odrębna własność lokalu przeznaczonego
  na siedzibę zarządu wspólnoty)...”


 • babczyk 31.05.10, 20:27
  Panie Stanisławie.

  Jasno widać z naszych wypowiedzi to, że siedzimy, bo dwóch stronach
  barykady zwanej dalej wspólnotą.

  Ja, jako właściciel zacytowałem sygnaturę danej sprawy broniącej
  mnie jako właściciela a Pan, jako osoba będąca po drugiej stronie
  barykady, jako zarządca, administrator zaatakował mnie, jako tego,
  który odważył się przede wszystkim bronic swych pieniędzy. Tak swych
  a nie pańskich czy tez osób wykonujących prace na zlecenie takich
  jak ja właścicieli.

  Wystarczyło zapoznać się merytorycznie z zacytowanym wyrokiem i
  byłoby po kłopocie a nie potrzebnie mnie atakować.
  Poniższe wypowiedzi w całym ciągu udowadniają to, że ja mam racje
  cytując ów wyrok a nie Pan.

  Zapomina pan jedno.

  To są pieniądze właścicieli a nie ich zarządcy czy administratora
  więc każda wypowiedź owych zarządzających z reguły była i jest
  niekorzystna dla właścicieli.

  Zapomina pan jedno.

  Kto tu jest, dla kogo i kto, przez kogo ma wiele kłopotów oraz kto
  kogo zatrudnia i komu płaci?

  Pozdrawiam.
 • babczyk 31.05.10, 20:44
  Panie Stanisławie.

  Swoja drogą na tym forum jestem o wiele dłużej aniżeli Pan to
  sugeruje.

  No cóż rzeczą ludzką jest się mylić, więc nie mam o to pretensji do
  Pana.

  Pozdrawiam.
 • highrise 31.05.10, 21:48
  babczyk napisał:

  > Panie Stanisławie.
  >
  > Swoja drogą na tym forum jestem o wiele dłużej aniżeli Pan to
  > sugeruje.
  >
  > No cóż rzeczą ludzką jest się mylić, więc nie mam o to pretensji
  do
  > Pana.
  >
  > Pozdrawiam.

  Jak ten czas szybko leci, to jest chyba 7 lat istnienia tego forum.
  Dobrej nocy
  SJ
 • highrise 31.05.10, 21:39
  babczyk napisał:

  > Panie Stanisławie.
  >
  > Jasno widać z naszych wypowiedzi to, że siedzimy, bo dwóch
  stronach
  > barykady zwanej dalej wspólnotą.
  >
  > Ja, jako właściciel zacytowałem sygnaturę danej sprawy broniącej
  > mnie jako właściciela a Pan, jako osoba będąca po drugiej stronie
  > barykady, jako zarządca, administrator zaatakował mnie, jako tego,
  > który odważył się przede wszystkim bronic swych pieniędzy.

  Gdybym wiedział, że Pan broni swoich pieniędzy, to pewnie tego bym
  nie napisał - przepraszam.
  (...)
  >
  > Wystarczyło zapoznać się merytorycznie z zacytowanym wyrokiem i
  > byłoby po kłopocie a nie potrzebnie mnie atakować.
  > Poniższe wypowiedzi w całym ciągu udowadniają to, że ja mam racje
  > cytując ów wyrok a nie Pan.

  Podkreślam, nie jestem przeciwnikiem zwracania nadwyżek finansowych
  właścicielom lokali. To właściciele lokali w określonej wspólnocie
  sami decydują o przeznaczeniu środków pienieżnych, a nie uczestnicy
  tego forum, często wypowiadający się nie na temat. Przytoczony
  przeze mnie istotny fragment uzasadnienia do Uchwały SN, która ma
  moc zasady prawnej, wyjaśnia wszystko w tej sprawie. Okazuję się, że
  ten "licencjonowany", "wielki" oraz Owner w tej sprawie mają
  rację.

  > Zapomina pan jedno.
  >
  > To są pieniądze właścicieli a nie ich zarządcy czy administratora
  > więc każda wypowiedź owych zarządzających z reguły była i jest
  > niekorzystna dla właścicieli.

  Gdybym zapominał o tym ,że to są pieniądze właścicieli lokali, to
  zajmowałbym się już czymś innym.

  Pozdrawiam
  SJ
 • collinsowa 31.05.10, 22:03
  Dalej nic nie rozumiecie, wielcy i mali licencjonowani.
  Nawet zasada prawna wynikająca z tego wyroku potwierdza wszystko to
  o czym mówimy.
  Bo wyrok ten (przytoczony przez highrise) i znany na pamięć
  przez wszystkich interesujących się sprawami właścicieli we
  wspólnotach
  potwierdza to.
  Pisała o tym Haneczka - zaliczki a nadwyżki to dwie odrębne rzeczy
  .
  Nadwyżki czyli "to co zostało" (z majątku wspólnoty) nierozliczone,
  z czym niewiadomo co zrobić - jest własnością właścicieli.
  Wspólnota czyli ogół wszystkich właścicieli ma obowiązek się
  z tych nadwyżek rozliczyć i nie ma żadnego prawa sama tymi
  nadwyżkami dysponować bo są one własnością poszczególnych
  właścicieli. Jeżeli było by inaczej czyli byłby to dalej majątek
  wspólnoty (nadwyżki) to właściciele nie mieli by nic do gadania
  skoro "darowiznę" przekazali wspólnocie.
  To jest jasne jak słońce a wy cały czas szukacie dziury w całym i
  próbujecie naginać na wszelkie możliwe sposoby, przekręcając
  interpretacje albo przytaczać nawet ten wyrok (nawiasem mówiąc
  czekałam kto go pierwszy przytoczy na swoja zgubę) aby tylko
  udowodnić swoje nieuzasadnione racje że "pieniądze przekazane wam"
  przez właścicieli mówiąc w uproszczeniu, są wasze i możecie robić z
  nimi co chcecie.
  Na szczęście tak nie ma - to są moje pieniądze, a moimi
  pieniędzmi bez mojej zgody nikt nie ma prawa rozporządzać. To
  jest stara zasada jeszcze z czasów rzymskich.
 • highrise 31.05.10, 22:41
  Jeżeli chcesz aby ta "kupa dinozaura" była na wierzchu, to niech tak
  będzie. Ja jej już nie będę "przykrywał". Możecie się bawić dalej z
  Haneczką.

  Miłej zabawy
  SJ
 • owner_wm 31.05.10, 23:56
  collinsowa napisała:
  > Dalej nic nie rozumiecie, wielcy i mali licencjonowani.


  Gratuluję dobrego samopoczucia.
  Jak ktoś ma inny pogląd od twojego, to jest głupszy, niekumaty? :D


  > To jest jasne jak słońce a wy cały czas szukacie dziury w całym i
  > próbujecie naginać na wszelkie możliwe sposoby, przekręcając
  > interpretacje


  Nie lubisz wątpliwości, spraw podlegających różnym interpretacjom.
  Wszystko musi być albo czarne, albo białe.
  Biedna, malutka collinsowa, zagubiona w skomplikowanym świecie.


  > To jest stara zasada jeszcze z czasów rzymskich.

  Poprawiłaś mi humor na dobranoc :D
  EOT

  -----
  owner
 • collinsowa 01.06.10, 01:09
  Potwierdza się, że Polacy nie potrafią dyskutowć tylko od razu
  warcholić się.
  Gdyby mieli szable to od razy w dłoń i walić na oślep za inne
  poglądy, niezgodne z jedynie słuszną (ich) linią.
  Ech.
  ===========
  Jako collinsowa odpowiedziałam na założony wątek przytaczając źródło.
  Highrise natychmiast pisze bez zastanowienia: pisze pani
  niedorzecznie
  (zapominając że ja nic nie pisze tylko cytuję) i
  poucza bardzo dużą grupę osób że nie powinni mieć innego poglądu na
  sprawy od niego.
  Gdy mu brakuje argumentów pisze coś o zlepku cytatów, że wiedza jest
  kapitałem ( tyle że trzeba umieć z niego korzystać - zapomniał
  dodać).
  owner_wm na to: to nieprawda co sąd orzekł bo on przeczytał co
  innego???
  w następnym wejściu zaczyna przerzucać się inwektywami.
  Znowu Highrise - dzieli nas na tych gdzie stoi ZOMO (WY) i innych co
  się z nim zgadzają (MY)
  itd itd.

  Zwroćcie uwagę dyskutanci (highrise, owner_wm,...) że robicie z
  forum magiel jak to któryś bezpodstawnie mi zarzucił.
  Sami rozpoczęliście "wojnę" na inwektywy zapominając o znaczeniu
  pojęcia dyskusja o trzymaniu sie tematu już nie mówię.

  ps. Po co ta biedna, malutka... co to ma na celu? ,mam się
  obrazić, urosnąć, stać się bogatą.
  Jak nie potrafisz "głąbie" dyskutować rzeczowo, to przynajmniej
  zaglądnij do słownika w którym jest o wiele więcej wyrazów na
  określenie twoich kompleksów, fobii i urojeń.
 • haneczka_wm 31.05.10, 22:49
  highrise napisał:
  > A to jest dla Pani (Collinsowa) coś specjalnego od "WY
  ".
  > Sygn. akt III CZP 65/07
  > UCHWAŁA
  > składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego
  > Dnia 21 grudnia 2007 r.
  > podjął uchwałę:
  > "(...)Przepisy wskazanej ustawy
  > pozwalają stwierdzić, że do majątku wspólnoty wchodzą przede
  > wszystkim uiszczane przez właścicieli lokali zaliczki w formie
  > bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną

  > (art. 13 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i art. 14 u.w.l.) oraz
  > pożytki i inne dochody z nieruchomości wspólnej. (...)"

  Ta uchwała to żadna rewelacja w wyjaśnieniu sporu, a Highrise
  nie ma racji uznając, że jest ona dowodem.
  Jak łatwo zauważyć w cytowanej części tej uchwały jest mowa o
  zaliczkach
  .
  SN nie wyjaśnia nam wcale, czy zaliczki po rozliczeniu nadal
  stanowią majątek wspólnoty.
  Tego problemu po prostu nikt nie
  poruszył.
  Pieniądze, które są wpłacane na konto wspólnoty są zaliczkami i to
  one stanowią majątek wspólnoty.
  Po rozliczeniu jednak sytuacja się zmienia - nie mamy już do
  czynienia z zaliczkami. Występuje nadwyżka - pieniądze właścicieli
  pozostałe jako reszta z rozliczonych zaliczek.
  Owa reszta zaliczką już nie jest i należy do właściciela, bo zgodnie
  z ustawą właściciel wywiązał się już ze swojego obowiązku i poniósł
  koszty zgodne z wykazywanymi.

  SN w cytowanej uchwale mówi tylko i wyłącznie o zaliczkach, ale to
  nie oznacza prawa swobodnego dysponowania wspólnoty całością kwoty
  wpłaconej w formie zaliczki po jej rozliczeniu.

  Zadajcie sobie wreszcie pytanie: kiedy kończy się "żywot" zaliczki?!
  Jaki to jest moment????
  Dlatego, nie wmawiajcie właścicielom, że wspólnota ma pełne prawo
  swobodnego dysponowania całością zaliczki, jaka zostaje wpłacona
  przez nich na konto wspólnoty. Mówiąc precyzyjnie, to prawo
  wspólnoty istnieje jedynie do momentu rozliczenia.
 • owner_wm 31.05.10, 23:42
  haneczka_wm napisała:
  > Dlatego, nie wmawiajcie właścicielom,


  Porzuć manierę przedstawiania siebie jako jedynej sprawiedliwej, samozwańczej
  obrończyni uciśnionego ludu właścicieli lokali. To śmieszne.

  Ja ci nie zarzucam "wmawiania właścicielom" czegokolwiek. Po prostu - ja
  przedstawiam swój pogląd, a ty swój.

  Ja też jestem właścicielem i zapewniam cię, że nie jest łatwo mi coś "wmówić".
  Ty zaś traktujesz właścicieli jak idiotów - ale to już twój problem.

  EOT
  -----
  owner
 • haneczka_wm 01.06.10, 01:12
  Nie życzę sobie abyś w ten sposób, po chamsku oceniał to, co
  napisałam.


  Po pierwsze, nie napisałam nic złego, co by kogoś obrazić mogło.
  Ja również wyraziłam swoje zdanie!!! Jeśli chcesz - odpowiedz w
  temacie, zamiast urządzać wycieczki osobiste.

  Po drugie, nikt Ciebie nie prosił o ocenianie i komentowanie
  wszystkiego, co jest nie po Twojej myśli, w tak złośliwy i przykry
  sposób.
  Bierzesz za coś odwet??? Wyżywasz się, bo jesteś anonimowy, więc
  uważasz, że możesz sobie tak właśnie pozwalać?
  Od dawna zastanawiam się, skąd w Tobie tyle jadu i agresji?
  Poprawisz sobie samopoczucie? Dostarczasz przyjemności?

  Czerpiesz jakąś wielką satysfakcję, traktując w ten sposób ludzi?!
  Uważasz, że tak można? Tak, po prostu podeptać i skopać, bo masz na
  to ochotę, bo uważasz, że Tobie wolno...

  Miałbyś odwagę postępować w ten sposób patrząc komuś prosto w oczy?

  Zachowałeś się bezczelnie, zresztą nie pierwszy raz, ale chyba na
  więcej Ciebie nie stać.


 • highrise 01.06.10, 09:25
  Trudno wymagać aby "specjalistki od zawieszania firanek" znały
  podstawowe zasady logiki.
  Pzdr
  SJ
 • wprost5 01.06.10, 10:09
  Szanowne Panie Collinsowa i Haneczka_wm - jak śmiałyście
  zakwestionować wiedze i autorytet takich jak Highrise czy Owner_wm?

  Przecież to oni są specjalistami od prawa i pouczania innych i maja
  monopol na wszystko a Wy jesteście jedynie "specjalistkami od
  wieszania firanek"!

  Trzeba znać swoje miejsce a nie mieszać na tym forum i oświecać
  innych co oczywiście przeszkadza wyraźnie niektórym.

  Sprawę możecie jeszcze naprawić - pokajajcie się publicznie i
  napiszcie wyraźnie, że w przyszlości nie będziecie już zabierały
  głosu na tym forum bo nie macie takiej wszechstronnej wiedzy jak
  niejaki Highrise czy Owner_wm.
 • collinsowa 01.06.10, 10:14
  Dziękuję za słowa otuchy.
  Jest nadzieja, że może się obronimy przed tymi szubrawcami.
 • wprost5 01.06.10, 10:37
  Podziękowania za slowa otuchy to stanowczo zbyt malo zebyśmy coś
  zmienili!

  Musimy po prostu stworzyc jakies porozumienie oszukiwanych członków
  wspólnot przez zarządców i zarządy bo w grę wchodzi często również
  to ostatnie - w każdym razie tak jest w przypadku mojej wspólnoty.

  No i dochodzi do tego często niewyobrażalna głupota naszych sąsiadow
  zawsze wierząca wladzy czyli zarządowi a nie myślącym sąsiadom nie
  godzącym się na różne przekręty.
 • collinsowa 01.06.10, 11:22
  Wygląda na to że mieszkamy w tej samej wspólnocie.
  U mnie jest wynaturzona forma sprawowania ustawowego zarządu nad
  nieruchomością wspólną.
  Barani zarząd wspólnoty stał się grupką figurantów
  statystujących administratorowi.
  Nic nie wiedzą, nawet UoWL nie przeczytali a jeżeli któreś
  przeczytało to i tak nie rozumie o co chodzi.
  Po cośmy takich wybrali - cieć ich wybrał niestety.
  Dla nich najważniejsze jest aby nic się nie działo, był święty
  spokój. Że dach przecieka - eeetam pewnie zarządca naprawi. Co? tynk
  odpadł ze ściany - a to nie moja ściana. Co? woda się leje - u mnie
  sie nie leje itp itd......
  Ten szubrawiec wykorzystuje głupotę ludzką, olewa totalnie swoje
  obowiązki i oszukuje na każdym kroku a tumaństwo jeszcze cieszy się
  z tego że ich robi w balona.
  Większość właścicieli nawet nie wie że są właścicielami. Obrażają
  się - jak to? - jesteśmy lokatorami. Cyrk.
  W ich siwych i pustych głowach zakorzenioone jest, że władza ma
  zawsze rację a zatrudniony przez nich "cieć" czyli administrator to
  przecież władza. Nie potrafią skojarzyć że sami za własne pieniądze
  opłacają oszusta.
  To tak jest gdy nieroby za pół darmo dostają do ręki spory majątek.
  A ten cwaniaczek, wyćwiczony za komuny w przekrętach każda bzdurę
  im sprzeda. On kieruje wspólnotą, organizuje zebrania, podejmuje
  uchwały, pisze co chce w nich. On dysponuje kontem a zarząd nawet
  nie wie w jakim banku mamy konto. Opier.... ich na tych
  zbiegowiskach - wypisz wymaluj ANIOŁ tyle że głupszy bo z licencją.
  Logicznym jest że takich jak ja zwalcza na każdym kroku "starymi
  wypróbowanymi metodami". Te barany mu przytakują a po cichu
  niektórzy przyznają mi rację. Taka komusza mentalność, nie do
  wyplewienia.

  Potrzeba zorganizowania się jest konieczna, inaczej cofniemy się w
  sprawie wspólnot do czasów pańszczyzny.
 • owner_wm 01.06.10, 22:54
  collinsowa napisała:
  > Jest nadzieja, że może się obronimy przed tymi szubrawcami.


  Śmiało, daj pokaz kultury dyskusji i wyższych manier!
  ("Szubrawca - nieuczciwy i podły" - Słownik języka polskiego PWN).

  Robicie z tego forum już nie magiel, a szambo.
  Skoro wam tak wygodnie...
  Zostawiam was w waszym naturalnym środowisku. :D
  -----
  owner
 • babczyk 01.06.10, 20:34
  wprost5 napisał:

  > Szanowne Panie Collinsowa i Haneczka_wm - jak śmiałyście
  > zakwestionować wiedze i autorytet takich jak Highrise czy Owner_wm?
  > Przecież to oni są specjalistami od prawa i pouczania innych i
  maja
  > monopol na wszystko

  Jak wiedza tychże orłów ma się do rzeczywistości, wystarczy zapoznać
  się z wypowiedziami sfrustrowanych właścicieli na tym i nie tylko
  forum.

  www.aferyprawa.com/
  www.czarnalista.com/?gclid=COCcj5OLpYwCFRcGEgodbjKY6A
  www.policyjnyserwisinformacyjny.fora.pl/policja-v-rp,3/
  rylikagn.republika.pl/Mat-001.htm

  Nic dodać nic ująć.


  a Wy jesteście jedynie "specjalistkami od
  > wieszania firanek"!
  >

  Właściciele czy właścicielki są od wieszania firanek a tzw.
  cwaniaczki
  z wiedza dorównującą rozumkowi pantofelka udowadniają
  innym, że nie mogą bronić swych praw gdyż…….kretyni z prawniczym i
  nie tylko wykształceniem posiedli całą mądrość wszystkich
  właścicieli i tylko oni wiedzą, co dla nich jest właściwe.


  Dla mnie, jako właściciela jest to obraza i udowadnia, że w tym
  kraju właścicielami chcą zarządzać jeszcze głupsi od nich.


  To tak jak w małżeństwie ( szacun dla Pań, ) w którym to
  kobieta z reguły jak owe cwaniaczki udowadnia swej przeciwnej
  stronie, że nie ma racji tylko dla tego, że uważa się za kogoś
  mądrzejszego. Czy aby jest tak na pewno?


  > Trzeba znać swoje miejsce a nie mieszać na tym forum i oświecać
  > innych co oczywiście przeszkadza wyraźnie niektórym.
  >


  Wprost miałem do Ciebie za Twą wiedze naprawdę wielki Szacunek
  , ale tą wypowiedzią udowodniłeś, że jesteś tzw. chorągiewką.

  Podobno przyjaciół poznaje się w biedzie, ale w twym
  przypadku i nie tylko, srogo można się zawieść.


  > Sprawę możecie jeszcze naprawić - pokajajcie się publicznie i
  > napiszcie wyraźnie, że w przyszłości nie będziecie już zabierały
  > głosu na tym forum bo nie macie takiej wszechstronnej wiedzy jak
  > niejaki Highrise czy Owner_wm.


  Litości. Tak właśnie wykańcza sie właścicieli we
  wspólnotach!!!!!!!!!!!


  Tak właśnie stwierdzają chorągiewki, które………bez komentarza.


  Nie pozdrawiam gdyż ten wpis udowadnia jedno, że właściciele wobec
  takich osób, które zmieniają strony częściej aniżeli rękawiczki są
  wobec nich dosłownie bezbronni.

  Co owe osoby chcą takim postępowaniem, osiągnąć?
 • collinsowa 01.06.10, 21:42
  Do >babczyk<
  Nie gniewaj sie ale wydaje mi się, że zbyt pochopnie wyciągasz
  wnioski jeżeli idzie o ocenę >wprost5<.
  Spróbuj jeszcze raz przeanalizować to co napisał. W jego słowach
  jest wyraźna ironia co potwierdza jego kolejny wpis z godz.
  10.37.
  Ja tak to zrozumiałam bo to jest oczywiste. Wprost5 nie ma
  powodu aby zmieniać swoje poglądy.
  Specjaliści z bo(rz)ej łaski od wbijania kołków pod karnisze nie
  pozwalają mu na to.
 • highrise 01.06.10, 22:07

  To był mój duży błąd, że stanąłem po pana stronie w sporze z
  xxxll-iem.

  Dla pana wystarczy aby ktoś był zarządcą, a przypnie mu pan łatkę
  złodzieja!


  Nie razi pana słowo "szubrawiec" skierowane do osoby która nie ma
  nic wspólnego z działalnością szubrawców. Mam odwagę powiedzieć
  wszystkim! - panu, wszystkim dewiatom, frustratom, niedorajdom
  życiowym, nietolerancyjnym ksenofobistom, specjalistkom od
  zawieszania firanek, że jestem człowiekiem o "czystych rękach".
  O czym mówi baner na mojej stronie.
 • codar 02.06.10, 08:31
  highrise napisał:
  > Nie razi pana słowo "szubrawiec" skierowane do osoby która nie ma
  > nic wspólnego z działalnością szubrawców. Mam odwagę powiedzieć
  > wszystkim! - panu, wszystkim dewiatom, frustratom, niedorajdom
  > życiowym, nietolerancyjnym ksenofobistom, specjalistkom od
  > zawieszania firanek, że jestem człowiekiem o "czystych rękach".
  > O czym mówi baner na mojej stronie.


  Puszka Pandory się otworzyła...
 • wprost5 02.06.10, 10:07
  Sądząc po histerycznej reakcji niektórych osobników na dość dosadne
  określenie sposobu postępowanie niektórych zarządców czy członków
  zarządów wspólnot mieszkaniowych chyba znowu potwierdza się znana od
  lat maksyma „uderz w stół, nożyce się odezwą”.

  Rozumiem, że niektóre stwierdzenia Collinsowej, Haneczki_wm czy moje
  mogą być dla tych osób przykre jeśli nie mają sobie rzeczywiście nic
  do zarzucenia, ale tak już jest, że parszywe owce (a jest ich jednak
  bardzo dużo) w środowisku po drugiej stronie barykady w istotny
  sposób wpływają na opinie nas, szeregowych członków wspólnot, o
  środowisku zarządców czy ich chlebodawców. Co do tego nie powinno
  być żądnej wątpliwości bo codzienna lektura tego forum dostarcza
  licznych tego przykładów.

  Odsądzanie od przysłowiowej czci i wiary osoby przeciwstawiające się
  skandalicznym praktykom niektórych zarządów i zarządców wspólnot
  przez np. Highrise i nazywanie nas frustratami, nieudacznikami,
  ksenofobami, specjalistkami od wieszania firanek itp. świadczy chyba
  tylko o tym, że coś jest na rzeczy. Zwłaszcza, że stara się
  wszelkimi sposobami zdezawuować korzystne dla członków wspólnot
  interpretacje obowiązującego prawa czy zapadłych wyroków. Odnoszę
  zatem nieodparte wrażenie, że zamiast starać się działać w interesie
  członków wspólnot bliższy jest niektórym zarządom i zarządcom
  wspólnot ich własny, wąsko pojęty interes. A pisząc prostym
  językiem, po prostu kręcenie lodów oczywiście kosztem członków
  wspólnot. Tak więc uważam, że tacy jak Highreis powinni pełnić
  służebną role w stosunku do nas i nie obrażać się pewnymi
  uogólnieniami dotyczącymi ich profesji, zwłaszcza, że są one oparte
  na licznych faktach a nie fantazji.
  Tak więc „obrażeni” zamiast posuwać się do niewybrednych ataków pod
  naszym, członków wspólnot adresem, pomyślcie na spokojnie o wiele
  podawanych na tym forum przykładach działania przedstawicieli
  Waszej profesji i uderzcie się w piersi. I przestańcie z nas stale
  robić idiotów bo to odnosi wręcz przeciwny skutek.

  Ja będąc za granicą nie skaczę do oczu komuś, kto zarzuca Polakom,
  że generalnie są antysemitami. Staram się po prostu wytłumaczyć, że
  takie przypadki miały miejsce w każdym kraju i daleko nam do
  zachowania innych narodów w czasie ostatniej wojny tak ochoczo teraz
  zarzucających nam niewłaściwe postępowanie. Nie jest przyjemnym
  słuchanie tego rodzaju uwag ale nie dajmy się zwariować.
 • wprost5 02.06.10, 10:20
  Wszyscy obrażeni naszymi tj. oszukiwanymi członków wspólnot wpisami
  niech łaskawie zapoznają się z tym wątkiem i dopiero zabieraja glos
  w swojej obronie:
  forum.gazeta.pl/forum/w,523,110686303,,wspolnotyu_z_warszawskiej_Ochoty_zainteresujcie_si.html?v=2&wv.x=2

  Jest on doskonałą ilustracją postępowania "zarządców" zapewne z
  licencjami i bardzo czułymi na wszelkie słowa krytyki - w ich
  przekonaniu niesłusznej!
 • babczyk 01.06.10, 21:06
  owner_wm latasz po forach jak pies po śmietnikach, który
  szuka jedzenia w przeciwieństwie do ciebie, który szuka poparcia dla
  swej rzekomej wiedzy prawniczej.

  Chcesz udowodnić to, że jesteś Omnibusem wiedzy o wspólnotach
  mieszkaniowych, co mija się całkiem z rzeczywistością.

  Tacy jak ty i tobie podobni zawsze dzielą włos na czworo
  tylko dla tego by wasza racja zawsze była tak jak oliwa na górze.

  Jesteś gościem niedocenionym przez swe środowisko, więc
  starasz się więc na siłę gdzie tylko się da zabłysnąć tak jak
  kaganek w kopalnianym przekopie.


  Swego czasu zadałem ci mailem pytanie, na które nie raczyłeś
  jaśnie wielmożna osobo z prawniczym wykształceniem, odpowiedzieć.


  Jak dla mnie jesteś niedocenionym z małym rozumkiem pantofelkiem,
  który na wielu forach chce udowodnić
  , że jesteś?.........resztę
  dopisz sobie sam.

  Twa złota mowa jest słynna dla osób z prawniczym wykształceniem
  nasów się pytanie, dlaczego za takie jak twe i nie tylko działania
  mają zapłacić właściciele ze wspólnot mieszkaniowych??????

  Dla wielu forumowiczów polemika z Toba równa się z polemika z
  Jurkiem Urbanem czy też jemu podobnymi.

  Nie dopowiem końca by…………………nie kopać się z koniem czy też kucykiem,
  który poza dużym łbem w nim nie ma nic poza swym wielkim EGO
 • haneczka_wm 31.05.10, 22:13
  collinsowa napisała:
  > Sorry , że tak Cię tu chwalę - jeszcze pomyślą sobie bóg wie co.
  Collinsowa , za pochwały dziękuję. To miłe z Twojej strony.
  Zdanie w temacie mam takie samo, jak Ty.

  collinsowa napisała:
  > - jeszcze pomyślą sobie bóg wie co.

  Naprawdę tak się tym przejmujesz??? :)
  A niech sobie myślą, co chcą! Nie przywiązuję do tego żadnej wagi....

  Pozdrawiam. :)
 • biotyt 31.05.10, 16:46
  owner_wm napisał:

  > A zatem: o nadwyżkach powstałych na kosztach nieruchomości
  wspólnej

  > MOŻNA zadecydować uchwałą. Można więc przeznaczyć je np. na
  zasilenie
  > funduszu remontowego.


  A zatem, MOŻNA przypuszczać, że owe wyroki stwarzają doskonałe
  możliwości dla Zarządców i Zarządów wspólnot mieszkaniowych, aby
  zawyżać zaliczki przeznaczone na zarządzanie nieruchomoscią wspólną.
  W ten oto sposób można nagradzać niegospodarność i nieefektywność
  zarządzania, ponieważ nadwyżki - zgodnie z zasadami logicznego
  myślenia - nie trafią do właścicieli, tylko do wspólnoty, a dalej to
  już Zarząd czy Zarządca będą wiedzieli jak je "zagospodarować".
  Przykładów z forum mamy całą masę (włacznie z ciemną...)!

  P.S. A może to jest właśnie gospodarność i efektywność zarządznia !?


 • xxxll 31.05.10, 17:21
  biotyt napisał:

  > A zatem, MOŻNA przypuszczać, że owe wyroki stwarzają doskonałe
  > możliwości dla Zarządców i Zarządów wspólnot mieszkaniowych, aby
  > zawyżać zaliczki przeznaczone na zarządzanie nieruchomoscią wspólną.

  Tyle już ci tu napisali a ty dalej nie rozumiesz jak się buduje finanse wspólnoty.


  Zarządy i Zarządcy są od wykonywania woli ogółu właścicieli lokali wyrażonej w uchwałach.


  > ponieważ nadwyżki - zgodnie z zasadami logicznego
  > myślenia - nie trafią do właścicieli, tylko do wspólnoty,

  A wspólnota to co , ...Kto?
  Rozumiem, że wolałbyś na koniec roku dopłacać ...100 ..2000 zł lub więcej.

  Znam przypadki, gdzie władzę we wspólnocie obejmowały grupy właścicieli wynajmujący swe lokale. Myślący tak jak Ty.

  Wspólnota w krótkim czasie podupadła finansowo (kary od usługodawców) , coraz częściej Zarząd gościł na salach sądowych i ...przegrywał, nieruchomość nie był modernizowana, ceny lokali zaczęły spadać... czy do tego dążysz w swoim rozumowaniu ?

  ------------------------------------------------------------------
  Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
  www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
 • biotyt 31.05.10, 19:18
  xxxll napisał:

  > Tyle już ci tu napisali a ty dalej nie rozumiesz jak się
  buduje finanse wspólnoty
  .  Teraz już WIEM !
 • codar 31.05.10, 19:55
  xxxll napisał:
  > A wspólnota to co , ... kto?


  Może to coś rozjaśni: zamk.pl/index.php?id=71&tx_ttnews%
  5Btt_news%5D=161&tx_ttnews%5BbackPid%5D=79&cHash=db1e5e0ab8
 • uowl 31.05.10, 08:20
  Proszę albo coś pisać na temat albo nie wtrącać się do dyskusji i nie obrażać
  innych osób udzielających jasnych i popartymi argumentami odpowiedzi.

  Z twojej strony poza wyczuwalną agresją i elementarnym brakiem kultury nic nie
  padło.
 • uowl 31.05.10, 08:29
  Proszę nie przejmować się brakiem NETykiety tej osoby, działalnoscią swoją
  sprowadzającą się do obrażania innych. Zero argumentacji.

  Pamiętaj też, że ta osoba jest jedną ze sterujących wyświetlaniem informacji na
  tym forum. Dowolnie kasuje niewygodne dla siebie posty.
 • highrise 31.05.10, 09:01
  uowl napisała:


  > Pamiętaj też, że ta osoba jest jedną ze sterujących wyświetlaniem
  informacji na
  > tym forum. Dowolnie kasuje niewygodne dla siebie posty.

  Jeżeli Pan te uwagi do mnie kieruje, to jest Pan w wielkim błędzie.
  Nie mam czasu i ochoty na "sterowanie tym forum". Jeżeli swoim
  określeniem "niedorzeczność" obraziłem Pana i Panią Collinsową, to
  świadczy tylko o wielkiej Państwa wrażliwości.
  Dobrego dnia, życzę
  SJ • babczyk 02.06.10, 20:50
  A zapytanie było proste.


  forum.gazeta.pl/forum/w,523,112223539,112223539,Nadwyzka_finansowa_przeznaczenie.html  Ma odpowiedź była jeszcze prostsza.


  forum.gazeta.pl/forum/w,523,112223539,112225839,Nadwyzki_trzeba_zwrocic_wlascicielowi.html


  Po mym wpisie rozpętało się piekło tylko, pod czyim adresem i w
  czyim wykonaniu?

  Komu miało służyć to niepotrzebne zamieszanie? bo ja nie wiem i nie
  chcę zgadywać.

  Osąd w tym temacie pozostawiam tym zorientowanym we własnej
  wartości, właścicielom.


  Pozdrawiam.
 • highrise 02.06.10, 23:02

  Cytuje pan to co jest dla pana wygodne:

  A te słowa są czyje?

  (...)
  "Właściciele czy właścicielki są od wieszania firanek a tzw.
  cwaniaczki z wiedza dorównującą rozumkowi pantofelka udowadniają
  innym, że nie mogą bronić swych praw gdyż…….kretyni z prawniczym i
  nie tylko wykształceniem posiedli całą mądrość wszystkich
  właścicieli i tylko oni wiedzą, co dla nich jest właściwe".
  (...)

  bez komentarza
 • wprost5 03.06.10, 08:13
  Highrisie, twoje dalsze wpisy świadczą tylko o tym, że dalej chcesz
  się kompromitować!

  Przecież nikt inny tylko Ty wywołaleś całą burzę nazwając
  Collinsową i Haneczkę_wm "specjalistkami od wieszania firanek" chyba
  dlatego tylko, że podrażniły Twoją męską ambicję lepszym rozumieniem
  problemu. I to pomimo tego, że nie są zarządcami nieruchomości z
  licencjami i nie mają swojej strony jak Ty, na której to chwalisz
  się chyba na wyrost.

  Więc lepiej nie zabieraj już głosu jeśli chcesz uchodzić za kozaka
  od zarządzania nieruchomościami!
 • highrise 03.06.10, 08:48
  wprost5 napisał:

  > Highrisie, twoje dalsze wpisy świadczą tylko o tym, że dalej
  chcesz
  > się kompromitować!
  >
  > Przecież nikt inny tylko Ty wywołaleś całą burzę nazwając
  > Collinsową i Haneczkę_wm "specjalistkami od wieszania firanek"
  chyba
  > dlatego tylko, że podrażniły Twoją męską ambicję lepszym
  rozumieniem
  > problemu. I to pomimo tego, że nie są zarządcami nieruchomości z
  > licencjami i nie mają swojej strony jak Ty, na której to chwalisz
  > się chyba na wyrost.

  Ja się nie muszę chwalić na wyrost. Przedstawiam tylko fakty osobom
  pozytywnie nastawionym do życia i do innych ludzi. A pana opinia
  mnie nie interesuje. Dobrego dnia życzę.
 • serafin666 31.05.10, 08:31
  nadwyżki należy zwrócić, wspólnota ma prawo jednie do określenia
  zasad ewidencji i rozliczeń ( algorytmy ); ustawa mówi o zaliczkach -
  a te należy rozliczać po kosztach; tak stanowi kodeks cywilny, który
  ma zastosowanie wprost ( art. 1 ust. 2 uowl ) w sprawach
  nieuregulowanych w uowl...
 • biotyt 31.05.10, 09:37
  serafin666 napisał:
  > tak stanowi kodeks cywilny, który
  > ma zastosowanie wprost ( art. 1 ust. 2 uowl ) w sprawach
  > nieuregulowanych w uowl...


  A co z tym fantem zrobić, czyli powoływania się
  zarządu wspólnoty na art.22 ust.3 pkt. 1,2,3 (przekazanie
  nadwyżki na FR) jest prawidłowe czy przypadkowe ?


 • owner_wm 31.05.10, 11:55
  forum.gazeta.pl/forum/w,523,112223539,112246147,Re_Nadwyzka_finansowa_przeznaczenie.html
  -----
  owner

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka