• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

co wchodzi w przegląd pięcioletni

 • 27.04.06, 12:05
  Czy w czasie przeglądu pięcioletniego budynku jako administrator (zarząd
  wspólnoty) jesteśmy zobowiązani do wykonania przeglądu instalacji
  elektrycznej w lokalach mieszkalnych czy tylko w części wspólnej? Prawo
  budowlane nie precyzuje tego ale instalacja elektryczna w lokalu mieszkalnym
  nie jest częścią wspólną i jej stan nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałą
  część instalacji. Moim zdaniem wspólnota powinna dokonać przeglądu tylko do
  liczników indywidualnych (UWL mówi o zarządzaniu częściami wspólnymi czyli
  między innymi tylko wspólnymi instalacjami) Trochę bardziej sprawa komplikuje
  się przy instalacji gazowej bo niby w lokalu nie jest już częścią wspólną ale
  ma jednak wpływ na bezpieczeństwo użytkowania całego budynku. Czy jest to
  gdzieś jasno powiedziane co z tym przeglądem (chodzi mi raczej o dokumenty a
  nie przemyślenia różnych osób) może są już na ten tamat jakieś opracowania
  wiążące dla zarządców?
  Edytor zaawansowany
  • 27.04.06, 20:00
   Rozporządzenie wyraźnie mowi o przeglądzie CAŁEGO budynku. Nie ma w prawie
   budowlanym i rozporządzeniach wykonawczych powiązania z ustawą o własności
   lokali, stąd często te nieporozumienia i wątpliwości. Obowiązek przeglądów jest
   nałożony ustawą prawo budowlane na właściciela lub zarządce. Skoro są
   współwłaściciele, to jasne, że na wspołwłascicieli.
   --
   dobud
   • 27.04.06, 21:06
    Przeprowadzanie okresowych kontroli budynków mieszkalnych, ich zakres i
    częstotliwość, reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
    Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania
    budynków mieszkalnych opublikowane w Dzienniku Ustaw nr. 74 z dnia 9.09.1999r
    poz. 836.

    Zobacz też www.szan.org.pl/rz06a.htm

    Pozdrawiam.
  • 28.04.06, 15:04
   Utrzymanie obiektów budowlanych
   Art. 61.
   Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i
   użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2.
   Art. 62.
   1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela
   lub zarządcę:
   1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu
   technicznego:
   a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy
   atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas
   użytkowania obiektu,
   b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
   c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
   i wentylacyjnych);
   2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu
   stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki
   obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte
   również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
   sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń,
   oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
   1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia
   wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
   2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje
   właścicieli i zarządców:
   1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
   2) obiektów budowlanych:
   a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
   b) wymienionych w art. 29 ust. 1.
   3. Właściwy organ - w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego
   obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagro¿enie: ¿ycia
   lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska - nakazuje
   przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a tak¿e mo¿e ¿ądać
   przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.
   4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonywane, z zastrzeżeniem
   ust. 5 i 6, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej
   specjalności.
   5. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych
   i gazowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 2, powinny
   przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru
   nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych.
   6. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, o której mowa w ust. 1
   pkt 1 lit. c, powinny przeprowadzać:
   1) osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w
   odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i
   wentylacyjnych;
   2) osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności – w
   odniesieniu do przewodów kominowych, o których mowa w pkt 1, oraz do
   kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub
   przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą
   urządzeń mechanicznych.
   7. Szczegółowy zakres kontroli niektórych budowli oraz obowiązek przeprowadzania
   ich częściej, niż zostało to ustalone w ust. 1, może być określony w
   rozporządzeniu,o którym mowa w art. 7 ust. 3 pkt 2.
  • 28.04.06, 20:32
   Zakres kontroli okresowej pięcioletniej obejmuje elementy budynku, budowli i
   instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie
   innych czynników podczas użytkowania.Są to:
   fundamenty,ściany zewn,tynki,ściany wewn,stropy,schody,wejścia,klatki
   schodowe,loggie,balkony,gzymsy,śmietniki,chodniki,opaski,stolarka,pokrycie
   dachu,obróbki blacharskie a ponad to ogólny stan instalacji wewnętrznych
   (gaz,woda,inst.elektryczna,kanalizacja, c.o ,inst.odgromowa,windy)
   --
   januszrom
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.