Dodaj do ulubionych

Bądźcie ostrożni z opiniami K. Dziewiora!

11.12.06, 20:06
Uważany za niektórych za duzy autorytet w sprawach współnot i spółdzielni
mieszkaniowych, doradca podatkowy Krzysztof Hubert dziewior, nr. 03347 z
Centrum Informacji i Diradztwa Mieszkaniowego na zebraniu przedstawicieli w
spółdzielni JARY w Warszawie zrobił zebranym taką wodę w mózgach, że ci
zagłosowałi za wyjmowaniem im z kieszeni przez najblizsze lata sumy 7,5
miliona złotych, które już wpłacili kiedyś tam spóldzielni z tytułu
przekształceń lokali i które zostały wydane w latach 2001 i 2002 na
ocieplenia budynków.
Do opisanego problemu sporzadził chyba za kase, bo raczej nie bezpłatnie tak
pokretna i niezgodną z prawem opinię, że wiekszość zebranych nie wiedząc o co
chodzi, zagłosowała wbrew swojemu interesowi i tylko dlatego, że w ubiegłych
latach księgowy spółdzielni z nieznanych mi powodów ksiegowal i wydawał owe
7,5 miliona według sobie tylko znanych zasad.
Nie trafiało do K. Dziewiora, że w swojej odpowiedzi jakiemuś spółdzielcy na
łamach Rezczpospolitej w podobnej sprawie odpowiedział coś zupełnie
przeciwnego niż mówił w sobotę przedstawicielom na ich zebraniu.
Kto z Was coś wie o odpowiedzialnosci dyscyplinarnej za taki sposób
postępowania? Niech napisze.

"Wiara w autorytety powoduje, że ich błędy stają się obowiązującymi normami"
Lew Tołstoj
Edytor zaawansowany
 • jaga90 12.12.06, 12:56
  Czekam nadal na sygnały o opiniach K. Dziewiora niezgodnych z prawem lub
  ewidentnie wprowadzającymi w błąd.
 • olubek 12.12.06, 13:12
  Proszę o szczegóły.
  Post jaga90 przypomina mi wypowiedź Anety.K o ojcostwie jednego z wybrańców
  narodu.
  Ja nie zawiodłem się na opiniach Pana Dziewora i chętnie poznałbym ten
  bulwersujący przypadek.
  Pozdrawiam
  Paweł
 • jaga90 12.12.06, 15:05
  Na prośbę olubka przedstawiam poniżej opinię K. Dziewiora w omawianej sprawie:

  Opinia dotycząca zasad, jakimi powinna kierować się spółdzielnia mieszkaniowa
  finansując proces termomodernizacji zasobów mieszkaniowych.

  Podstawa prawna;
  - ustawa z dn. 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze,
  - ustawa z dn. 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
  - rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 11 marca 1997 r. i dalsze dotyczące
  sposobu podziału
  oraz szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji dla spółdzielni
  mieszkaniowych,
  - ustawa z dn. 29 września 1994r. o rachunkowości
  - ustawa z dn. 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
  Zasady ogólne.
  1. Zgodnie z zapisem par.3 Rozporządzenia Rady Ministrów, spółdzielnie
  mieszkaniowe w poszczególnych latach otrzymywały dotacje z budżetów
  wojewódzkich na dofinansowanie remontów polegających miedzy innymi na poprawie
  izolacyjności cieplnej budynków. Treść par.3 cytowanego Rozporządzenia dokonała
  w sposób jednoznaczny klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, jakie powstawały w
  tym zakresie w spółdzielniach mieszkaniowych zaliczając proces
  termomodernizacyjny do remontów, ponieważ dotyczył on sfery prac budowlanych
  polegających na usuwaniu wad związanych z przemarzaniem i przeciekaniem ścian
  zewnętrznych budynków mieszkalnych.
  Otrzymywane przez spółdzielnię środki budżetowe były ewidencjonowane w
  korespondencji z funduszem remontowym, przy założeniu, że spółdzielnia
  mieszkaniowa uznała, że faktycznie wykonuje prace polegające na usuwaniu wad,
  finansując ten proces w całości środkami funduszu remontowego.
  Część spółdzielni mieszkaniowych korzystając ze środków budżetowych
  skierowanych na częściowe dofinansowanie usuwania wad technologicznych przy
  okazji podejmowała decyzje o większym zakresie robót modernizacyjnych,
  klasyfikując je do procesu ulepszania, o którym mowa w art. 31 ustawy o
  rachunkowości i tym samym otrzymane środki budżetowe ewidencjonowała w
  korespondencji z funduszem zasobowym traktując dotację jako inne źródło
  finansowania aktywów. Pozostałą część poniesionych kosztów związanych z
  termomodernizacją, spółdzielnia rozliczała z członkami spółdzielni w trybie
  art. 10 ust.5 i art. 17 ust. 5 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jako
  należność z tytułu uzupełnienia wkładów mieszkaniowych.
  2. Zgodnie z zapisem art. 78 ustawy Prawo spółdzielcze fundusz zasobowy
  spółdzielni mieszkaniowej jest funduszem zasadniczym i powstaje z wpłat
  członków spółdzielni wpisowego, części nadwyżki bilansowej lub z innych źródeł
  i służy do finansowania aktywów obejmujących przede wszystkim aktywa trwałe i
  obrotowe.
  3. Fundusz zasobowy spółdzielni może ulec zmniejszeniu w przypadku pokrycia
  straty bilansowej zgodnie z dyspozycją art. 90 ustawy Prawo spółdzielcze.
  Decyzje w tym zakresie podejmuje walne zgromadzenie przyjmując stosowna
  uchwałę. Inne zmniejszenia stanu funduszu zasobowego nie są dopuszczone przez
  żadną z wyżej wymienionych ustaw, nawet w trybie uchwały walnego zgromadzenia -
  ponieważ są sprzeczne z ustawą Prawo spółdzielcze oraz ustawą o rachunkowości.
  Konstatacja
  Spółdzielnia mieszkaniowo-budowlana......w Warszawie jest w trakcie kończenia
  procesu termomodernizacji finansując ten proces funduszem remontowym
  spółdzielni.
  W latach 2001 i 2002 Rada Nadzorcza Spółdzielni przyjęła w tym zakresie
  następujące uchwały:
  a) uchwała nr 36 z 2001 roku
  b) uchwała nr 14 z 2002 roku
  w wykonaniu wniosku Zebrania Przedstawicieli SBM …… z dnia 9 czerwca 2001 roku.

 • jaga90 12.12.06, 15:10
  Teraz 2-ga część opinii K. Dziewiora na prośbę olubka:

  Przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwały według mojej oceny przekraczają posiadane
  uprawnienia wynikające z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo spółdzielcze, ponieważ
  powodują zwiększenie stanu funduszu remontowego spółdzielni w sposób sprzeczny
  z zapisem art. 6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  Dyspozycja przyjętego przez Zebranie Przedstawicieli SBM ……. z dnia 9 czerwca
  2001 roku wniosku dotyczyła tylko uruchomienia aktywów obrotowych finansowanych
  przez fundusz zasobowy w celu przeprowadzenia procesu modernizacji a nie jego
  przemieszczenia w pasywach spółdzielni z kapitału zasadniczego do kapitału
  specjalnego.
  Prawidłowo prowadzony przez spółdzielnię proces remontowy powinien być
  finansowany z funduszu remontowego. Środki zasilające fundusz remontowy powinny
  pochodzić z odpisu dokonywanego w ciężar kosztów gospodarki zasobami
  mieszkaniowymi stanowiącymi mienie spółdzielni zgodne z zasadami zapisanymi w
  ary. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, względnie z podziału
  nadwyżki bilansowej spółdzielni.
  Wynik, jaki spółdzielnia uzyskuje z prowadzonej gospodarki zasobami
  mieszkaniowymi należy rozliczyć zgodnie z zapisem art. 6 ust. 1 ustawy o
  spółdzielniach mieszkaniowych i rok rocznie aktywować do bieżącego okresu
  sprawozdawczego. Wynik ten nie jest tożsamy z nadwyżka bilansową, ponieważ nie
  podlega podziałowi.
  W tym zakresie organy samorządowe spółdzielni mogą korzystać z jednego z dwóch
  rozwiązań będących w zgodzie z wymogami prawa korporacyjnego, bilansowego oraz
  podatkowego:
  a) wariant pierwszy polega na dokonaniu pełnego odpisu w ciężar kosztów
  gospodarki zasobami mieszkaniowymi środków zabezpieczających potrzeby finansowe
  spółdzielni związane z procesem termomodernizacyjnym – na fundusz remontowy i
  coroczne aktywowanie powstałej nadwyżki kosztów nad przychodami z tej
  działalności do kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w roku następnym.
  b) wariant drugi polegający na utworzeniu czynnego rozliczenia
  międzyokresowego poniesionych kosztów remontów i jego rozliczanie w
  korespondencji z funduszem remontowym w miarę posiadania dodatniej kumulacji
  środków na funduszu remontowym.

  Wnioski
  Biorąc pod uwagę powyższe według ,ojej oceny należy:
  a) uchylić uchwałę Rady nadzorczej nr 36/2001 i 14/2002,
  b) przyjąć nowa uchwałę umożliwiającą finansowanie procesu termomodernizacji
  zgodnie z przyjętym wnioskiem z Zebrania Przedstawicieli SBM …. z dnia 9
  czerwca 2001 roku, wybierając jeden z wariantów podanych powyżej,
  c) dokonać właściwych księgowań zgodnie z wymogami art. 54 ustawy o
  rachunkowości.

  Podpis K. Dziewiora
  Warszawa,7 grudzień 2005rok

 • babczyk 12.12.06, 15:53
  Jędruś.

  A może podasz źródło tej informacji.

  Bo to że masz więcej nicków jak kot życia , jest faktem.
 • java9 12.12.06, 16:04
  :))))

  czy Ty wszędzie widzisz xxxll'a ? ;)


  --
  "Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie
  może myśleć o niczym innym."
 • babczyk 12.12.06, 17:55
  Jak Ci wygodnie java9.

  Czekam na podanie linku do tej informacji podanej przez.......?

  java9 napisała:

  > czy Ty wszędzie widzisz xxxll'a ? ;)

  Z całym szacunkiem do Ciebie ale, ten typ posługuje się tak dużą ilością nicków
  na tym forum w których to, sam ze sobą, polemizuje.

  Więc ...bez komentarza i dalszych uszczypliwości.
 • xxxll 12.12.06, 19:24
  Babczyk - Chory człowieku, czas ucieka, zacznij się leczyć ...czerwona kartkę
  już dostałeś...
 • wprost5 13.12.06, 08:55
  Apelowałeś do mnie o zamieszczenie opinii Dziewiora, do której mam
  zastrzeżenia. Brak tej opinii skłonił Cię do przyrównania mnie do słynnej już
  Anety Krawczyk, która chyba nie panuje nad tym, co robi. Ale w moim poście nie
  chodziło mi o jakieś dywagacje o stosunkach w sferze niby polityki ale o
  ustosunkowanie się do opinii tzw. ekspertów biorących za nie od nas kasę i
  często wprowadzające w błąd - w każdym razie tak oceniam zamieszczoną w wątku
  na Twoja prośbę opinię K. Dziewiora.
  Ciekaw jestem Twego zdania w meritum sprawy, bo zakładam, że trochę znasz się
  na tym skoro prosiłeś o opinię.
 • olubek 13.12.06, 09:39
  Daj mi trochę czasu. Mogę przeczytać i zorientować się o co chodzi czy masz
  ochotę na pyskówkę? Ja nie szukam zaczepki na tym forum (patrz posty w tym
  wątku) nie mam pojęcia kim jesteś i który to twój nick.
  Wyluzuj gościu - nigdy nie wmawiałem ci dziecka - o czym ty piszesz?!
  Pozdrawiam
  Paweł
 • olubek 13.12.06, 10:46
  Apelowałem do jaga90, ale koresponduję z wprost5 - jakieś rozdwojenie jaźni?
  Opinia jest rzeczywiście napisana trudnym specjalistycznym językiem i osobom
  nie związanym z księgowością może wydawać się pokrętna i niejasna. Według mnie
  Pan Krzysztof Dziewior napisał bardzo rzetelną opinię i trochę szkoda, że nie
  przedstawiłeś całej stytucji i faktycznego problemu spółdzielni z pożyczką jaka
  kiedyś została udzielona na inwestycję.
  Twoja opinia, że ktoś będzie wyjmował (z kieszeni? nie mam pojęcia co miałeś na
  myśli) spółdzielcom w najbliższych latach 7,5 mln złotych jest błędna. Trzeba
  po prostu tak przeksięgować środki z funduszu zasobowego aby została spłacona
  pozyczka - to jest tylko operacja księgowa, a nie rzeczywiste wpłacenie przez
  członków spółdzielni kolejnego 7,5 mln zł. JA TAK ROZUMIEM TĄ OPINIĘ.
  Domyślam się, że część spódzielców szykuje wniosek do prokuratury przeciwko
  Panu Dziewiorowi, bo wydał opinię nizgodną z założeniami części członków
  spółdzielni. Jeśli za moją opinę na tym forum chcesz dołączyć mnie do tego
  wniosku to służę moimi danymi, bo ja też bym coś podobnego napisał.
  Proponuję, aby wątki dotyczące spółdzielni mieszkaniowych kontynuować na innym
  forum Gazety.
  To forum nosi nazwę Współnoty Mieszkaniowe.
  Pozdrawiam
  Paweł

 • jaga90 13.12.06, 11:44
  Rozdwojenie jaźni to nie jest, bo kilka osób w mojej spółdzielni chodzi koło
  tego tematu, wprost5 po prostu umieścił wspomnianą opinię, bo dysponuje jej
  formą elektroniczną. Ale nie ma chyba to większego znaczenia dla meritum sprawy.

  Przedstawienie całej sprawy nie jest takie proste i dlatego mam pretensję do
  Dziewiora, że udzielił opinii nie zagłebiając się w temat. A sytuacja w wielkim
  skrócie polega na tym, że z tzw. funduszu zasobowego spółdzielni wzięto
  bezprawnie pieniądze na tzw. ocieplenia. Tu Dziewior ma rację, że nie można
  tego było uczynić, bo Prawo spółdzielcze nie pozostawia tu żadnych watpliwości.
  Jednak pomimo tego 7,5 miliona złotych uzyto na opłacenie owych ociepleń -
  wykonawcy dostali dawno kasę, bo w roku 2001 i 2002. Ale szanowny księgowy nie
  wiadomo z jakich powodów nie czynił tego, co przewidywały przepisy przytaczane
  przez Dziewiora. Wołał przez kolejne lata ową sumę wykazywać niezgodnie z
  ustawa o rachunkowości w aktywach spółdzielni w pozycji "krótkoterminowe
  rozliczenia międzyokresowe" chyba dlatego, że gdyby chcial owe sumy z nas
  ściagać przez rokiem 2006 a więc gdy obowiązywały ulgi budowlane, to mógłby się
  przyczepić do niego urząd skarbowy. Bo przecież ściąganie z nas tej sumy w
  ramch funduszu remontowego jest niezgodne z art. 6 ust.3 bo nie idzie to na
  remonty a spłatę remontów w latach 2001 i 2002 już zapłaconych! W podobnej
  sprawie pan Dziewior wyraźnie odpowiedział, że środki funduszu remontowego mogą
  być wykorzystywane wyłącznie na remonty a nie na jakieś inne cele. Dlaczego
  wobec tego w przypadku naszej spółdzielni pan Dziewior wyznaje inny pogląd?
  Pan Dziewior w swojej opinii prześlizgnął się w sposób wyjątkowo
  nieodpowiedzialny nad tworzeniem funduszu zasobowego w spółdzielni
  mieszkaniowej a ma to tu kluczowe znaczenie, bo na tym funduszu nie powinny
  znaleźć się środki z przekształceń statusu lokali i nie powinien on być w
  takiej wysokości, że można było z niego niby "pożyczyć" 7,5 miliona złotych. A
  skoro owe pieniądze nie miały prawa tam się znaleźć, to i nie ma potrzeby
  zwracać ich na ten fundusz! Formalnie tez nie było żadnej "pozyczki", bo jest
  to instytucja dobrze znana w obrocie gospodarczym i żeby nią była, trzeba
  spełnić określone wymogi formalne!
  Język opinii jest, moim zdaniem skandaliczny, bo to jest pisane dla
  przedstawicieli a nie dla księgowych! W moim odczuciu Dziewior postąpił tak
  celowo, bo ten kto nie rozumie kierowanej do niego informacji, nie jest w
  stanie podjąć świadomej decyzji.
  Tu nie chodzi o jakąś tam banalna operację księgową, ale o fizyczne płacenie
  przez każdego z nas co miesiąc przez kilka kolejnych lat kwoty 42 groszy z
  każdego metra powierzchni mieszkaniowej aby zebrać owe 7,5 miliona złotych!
  Wniosek będziemy kierowali i do prokuratury i do Krajowej Izby Doradców
  Podatkowych o cofnięcie uprawnień.
  Nie mam powodu dołączać Ciebie do naszych wniosków, bo nie sporzadzałeś
  kwestionowanej opinii.
  Co do miejsca dla wątku - niestety, jest jakieś forum spółdzielcze, ale
  praktycznie martwe. A korzystamy z tego forum dlatego, bo K. Dziewior udziela
  się również wspólnotom mieszkaniowym
 • maciak76 13.12.06, 13:03
  Wyrazy szacunku!!!Piekli mnie gdy czytam niektóre bzdury na tym forum ala
  poceisz mnie jedna rzecz-NIE JESTEM SAM!!!
 • babczyk 13.12.06, 13:08
  Zacznij od ...ortografii,
 • babczyk 13.12.06, 13:20
  Wiadomość została usunięta ze względu na złamanie prawa lub regulaminu.
 • mieszkanie.i.wspolnota 13.12.06, 19:38
  java9 napisała do babczyka:
  > czy Ty wszędzie widzisz xxxll'a ? ;)

  Tu już rzeczywiście Pan przesadził, Panie Pawle;
  jaga90 - jak łatwo się przekonać na wielu forach - to Jaromir Gazy, znany
  działacz opozycji spółdzielczej ze spółdzielni Jary w Warszawie (ja też jestem
  w tej spółdzielni). Problem 7,5 mln, które wskutek skandalicznych błędów w
  księgowaniu wydatków termomodernizacyjnych na Jarach mielibyśmy ponownie
  zapłacić, jest rzeczywiście kontrowersyjny, a uczona diagnoza podana przez
  Krzysztofa Dziewiora wcale nie wydaje się oczywista - pomijając już jej
  rozwlekłość i meandry językowe, co czyni ją kompletnie niezrozumiałą dla
  wiekszości zwykłych spółdzielców. Nie wnikając w istotę sporu, zwracam uwagę,
  że prawo spółdzielcze i jego aplikacje (np. opinia Dziewiora) powinny być dla
  ludzi - w tym przypadku dla szeregowych spółdzielców. Jeżeli jest (a jest)
  odwrotnie, jeżeli to spółdzielcy mają strawić długie godziny na studiowaniu
  pokrętnego prawa - to tym gorzej dla prawa.
  W tej sytuacji szaremu człowiekowi pozostaje tylko jedno: nieposłuszeństwo
  obywatelskie a ściśle: nieposłuszeństwo spółdzielcze. Osobiście nie wahałbym
  się potrącać z miesięcznych wpłat na konto spółdzielni kwoty, która na mnie z
  owych 7,5 mln przypada, dopóki sprawy nie rozstrzygnie sąd (art.32 ust.3 oraz
  art.42 ust.4 i nn). Podkreślam - SĄD - a nie najlepszy nawet ekspert (bo
  skądinąd uważam Krzysztofa H. Dziewiora za dobrego i rzetelnego znawcę
  problematyki finasów spółdzielni mieszkaniowej).


  --
  Witold Kalinowski, tel. 0501 514 786
  skype: witold.kalinowski albo 022 219 60 09
  "Mieszkanie i Wspólnota", www.miwspolnota.waw.pl
 • mieszkanie.i.wspolnota 13.12.06, 19:53
  mieszkanie.i.wspolnota napisał:
  > Osobiście nie wahałbym
  > się potrącać z miesięcznych wpłat na konto spółdzielni kwoty, która na mnie z
  > owych 7,5 mln przypada, dopóki sprawy nie rozstrzygnie sąd

  Z innego postu jaga90 wynika, że nasza nieuzasadniona nadpłata wynosi 42gr/mkw
  miesięcznie. Czy możesz to, Jarku, potwierdzić i upowszechnić? Chętnie
  przystąpię (myślę, że nie ja jeden) do akcji nieposłuszeństwa obywatelskiego.

  --
  Witold Kalinowski, tel. 0501 514 786
  skype: witold.kalinowski albo 022 219 60 09
  "Mieszkanie i Wspólnota", www.miwspolnota.waw.pl
 • jaga90 13.12.06, 20:36
  Skąd bierze sie owe 42 grosze z m.kw - prostuję, bo dawno to liczyłem, na
  poczatku roku i dobrze nie pamietalem, ale teraz sprawdziłem - chodzi o 32
  grosze. A wyliczenie jest następujące:
  W tym roku w planie remontów i konserwacji jest pozycja Planowane koszty zadań
  remontowych, w tym Rozliczenie remontów z lat 2001 -2002 w wysokości 1 150 000
  złotych. dzieląc te kwote na 12 miesięcy i około 300 tys. m kw powierzchni
  naszych mieszkań( tyle jest jej w przyblizeniu) otrzymujemy 0,3194 złotego, w
  zaokrągleniu zatem 32 grosze. Tyle, jeśli chodzi o to, ile każdy z nas musi
  bulić za nieodpowiedzialność kilka lat temu naszego księgowego.
  Cieszy mnie, że przyznajesz mi racje, jesli chodzi o wyjątkowy język K.
  Dziewiora, który moim zdaniem nie trafił do wielu spółdzielców i który
  spowodował, że w obawie przed niby ośmieszeniem się, nie pytali o co tak w
  rzeczywistości chodzi.
  Natomiest poza owym nieszczęsnym i mało komunikatywnym językiem znacznie gorszą
  sprawą jest są conajmniej dwukrotne stwierdzenie w opinii niezgodne z
  obowiązującym prawem - sposób tworzenia funduszu zasobowego w spółdzielni
  mieszkaniowej oraz przeznaczenie środków funduszu remontowego na cele inne niz
  remonty.
  Chętnie zapoznam się z jakimś Twoim pomysłem "nieposłuszeństwa obywatelskiego"
  mającego na celu uniknięcie płacenie przez nas owych 32 groszy!
 • jaga90 13.12.06, 20:56
  Pomimo mojego negatywnego stanowiska w przedmiocie omawianej opinii muszę
  stwierdzić, że wielokrotnie K. Dziewior np. w Rzezczpospolitej w dodatku
  Nieruchomosci podaje bardzo cenne rady i to w sposob dość zrozumiały.
  W podobnej sprawie - wątpliwości z wykorzystywaniem funduszu remontowego
  potrafił bardzo prosto i bez żadnych zawiłości napisać wprost,
  bez "korespondencji", "aktywacji" itp, że z funduszu remontowego można
  finansować jedynie remonty, natomiast nie można z niego finansować budowy
  nowych obiektów, w tym bram, chodników, kupna gruntu itp.
  Wracając do omawianego tematu 7,5 miliona złotych, rozliczanie remontow to nie
  remont!
  Tak więc sam pan Dziewior udowadnia, że jak się chce, to można!
 • wkalinowski 13.12.06, 23:06
  jaga90 napisał:
  > Chętnie zapoznam się z jakimś Twoim pomysłem "nieposłuszeństwa
  obywatelskiego"
  > mającego na celu uniknięcie płacenie przez nas owych 32 groszy!

  No, wielkiej filozofii tu nie trzeba, choć można się i na Gandhiego powołać.
  Liczysz, na ile nas kantują (właśnie to zrobiłeś), zawiadamiasz o tym
  wszystkich kantowanych, apelując, aby płacili o te dwadzieścia złotych
  miesięcznie mniej (0,32 * metraż). Rozumiem, że pewnym problemem jest
  rozpowszechnienie wiadomości i apelu - zwłaszcza gdy jest nas (a jest) ponad
  sześć tysięcy. Myślę jednak, że taka wiadomość nawet przy niewielkich nakładach
  wstępnych rozeszłaby się w sąsiedzkiej szeptance lotem błyskawicy. Prezesi mogą
  próbować dochodzić "swego" na drodze sądowej, ale to może oznaczać tysiące
  procesów, których wcale nie muszą i nie powinni wygrać.

  --
  Witold Kalinowski
  0501 514 786, 022 219 60 09
  www.miwspolnota.waw.pl
 • olubek 14.12.06, 08:18
  Gwoli wyjaśnienia - Paweł to Paweł Ołubek, mój nick to olubek.
  Naprawdę, to nie ja widzę wszędzie XXXLL'a. mieszkanie.i.wspolnota - pomyliłeś
  posty.
  Pozdrawiam światecznie
  Paweł
 • jaga90 14.12.06, 10:01
  Pytanie swoje kieruję i do Pawła i do Witka.
  Najprościej jest teoretycznie potrącać sobie z comiesięcznych wpłat na fundusz
  remontowy po 0,32 zł/m. kw ale mój kolega Witek zapomniał chyba o kolejnym,
  nieszczęsnym dla nas, spółdzielców zapisie ustawy o spółdzielniach
  mieszkaniowych - art.4 ust. 6 mówiacym: Członkowie spółdzielni....mogą
  kwestionować zasadnośc zmainy wysokości opłat bezposrednio na drodze sądowej.
  Wystapienie na drogę sądową nie zwalnia wymienionych osób z obowiazku wnoszenia
  oplat w zmienionej wysokosci".
  Pomijając znaczenie słów "zmieniona wysokość", bo w zasadzie opłat na fundusz
  remontowy nie zmienia się u nas od lat, chociaż zakres robót do wykonania
  znacznie się zmniejszył(brak ociepleń), jesteśmy w duzo gorszej sytuacji, bo
  ciąży na nas obowiązek płacenia pomimo uzasadnionych zastrzeżen. Po prostu
  znowu jako ofiary spółdzielnianego systemu mamy znacznie mniejsze prawa niż
  nasi prześladowcy czyli zarząd i rada nadzorcza. Po prostu przy tworzeniu
  ustawy lobby prezesów było silniejsze i przeforoowal swój punkt widzenia
  korzystny dla siebie. Oczywiście, nie wykluczam sposobów podanych przez
  Witolda, ale chocby ze wzgledów praktycznych będzie to bardzo trudne. Poza tym.
  wpłacane na fundusz remontowy okrojone sumy będa księgowane zapewne w ten
  sposób, że w kolejnych miesiącach na naszym koncie będzie coraz większa różnica
  i pod koniec roku spółdzielnia stwierdzi, że nie dokonaliśmy np. jednej pełnej
  wpłaty na cały fundusz remontowy a nie, tak jak chcieliśmy, że nie wnieślismy
  naszych opłat z tytułu splaty owych 7,5 miliona złotych!

  A teraz do Pawła - żeby nie być gołosłownym lub nasladującym słynna już Anetę
  K., przytaczam poniżej cała odpowiedź K. Dziewiora na pytanie jednego ze
  spółdzielców, opublikowane w Rezczpospolitej, w kolumnie Nieruchomości w dniu
  13.11.2006:
  Niedawno zostałem wybrany w spółdzielni do rady nadzorczej. Po pierwszym
  rozeznaniu się w spółdzielczej działalności niepokoi mnie wydatkowanie
  pieniędzy z tzw. funduszu remontowego na cele faktycznie niebędące remontami
  budynków - np. zagospodarowanie terenu przy budynkach, zamontowanie bramy
  wjazdowej na terenie nieruchomości, a nawet jako zapłatę za działkę. Czy takie
  wydatkowanie funduszu remontowego jest zgodne z prawem, np. ustawą o podatku
  dochodowym od osób prawnych? Czy grożą za to jakieś sankcje np. ze strony
  urzędu skarbowego? Czy ewe! ntualnie można skorygować nieprawidłowości
  dotyczące lat ubiegłych w sytuacji zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez
  walne zgromadzenie? (nazwisko znane redakcji)

  Radzi Krzysztof Dziewior z Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego:
  - Zgodnie z zapisem art. 4.6.3. ustawy z 20 grudnia 2000 roku o spółdzielniach
  mieszkaniowych, opłaty wnoszone przez członków spółdzielni przeznacza się
  wyłącznie na cele określone w art. 4 ust. 1 pkt 1-2 oraz 4 i 5, czyli na
  eksploatacje zasobów mieszkaniowych, a nie na finansowanie budowy nowych
  obiektów, w tym bram, chodników itp. Fundusz remontowy, który tworzy
  spółdzielnia, zgodnie z zapisem art. 6.3 ustawy (jak wyżej), służy finansowaniu
  remontów zasobów mieszkaniowych. Spółdzielnia z funduszu remontowego może
  sfinansować remont bramy, względnie chodnika, ale nie może kupować gruntu.

  Decyzja o ewentualnym poprawieniu nietrafionych decyzji powinna być dokonana w
  trybie art. 54 ustawy o rach! unkowości, jako korekta błędu, który powstał w
  latach poprzednich. b.kal.(Rzeczpospolita).

  I konkretnie pytanie do Pawła - dlaczego w opinii dla mojej spółdzielni
  sporządzonej za pieniądze, K. Dziewior radzi zastosować rozwiązanie sprzeczne
  ze swoja opinią przytoczoną powyżej, w identycznej kwestii, czy fundusz
  remontowy może służyć do finansowania zadań nie będących w oczywisty sposób
  remontami! Przy okazji zwracam uwagę, że sam K. Dziewior w opinii dla nas używa
  pojęcia "termomodernizacja" co w oczywisty sposób wyklucza jej finansowanie z
  funduszu remontowego.
  Ze strony Pawła spodziewam się tym razem bardziej merytorycznego podejścia niż
  tylko nic nie znaczące ogólne dywagacje mało związane z zagadnieniem.
 • serafin666 14.12.06, 12:20
  wygląda na to, że jeteście niewolnikami sztywnych budżetowych podziałów
  złotówki na różne kategorie ; a przecież spółdzielnia to podmiot prywatny i
  tylko od woli jej członków zależy wykorzystanie posiadanych pieniędzy (
  oczywiście z uwzględnieniem różnych chorych ulg i dotacji )
 • jaga90 14.12.06, 14:42
  Tym razem serafinie jesteś w kolosalnym błędzie, jeśli twierdzisz, że organy
  spółdzielcze powinny mieć mozliwość dowolnego żonglowania powierzonymi sobie
  pieniędzmi, nie zważając na obowiązujące prawo.
  Wprawdzie spółdzielnia to podmiot prywatny, ale jego członkowie i organy muszą
  poruszać się w granicach obowiązującego ich prawa - Prawa spółdzielczego i
  ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
  Właśnie poprzez takie podejście krętackich zarządów, jakie podpowiada serafin,
  wielu spółdzielców utraciło dorobek całego swego życia. Prezesi
  tylko...przeinwestowali!
  W tej chwili w Warszawie w jednej ze spółdzielni ludziom grozi zlicytowanie ich
  mieszkań na poczet długu spółdzielni w stosunku do jakiegos wykonawcy. Ci
  członkowie wpłacili pełne kwoty na wybudowanie ich mieszkań. Kretyńskie sądy
  myślą jednak inaczej. Niszczęśćie tych ludzi polega na tym, że spółdzielnia,
  być może celowo, nie załatwiła im aktów notarialnych na te mieszkania.
  Przypadek ten przypomina sytuację, gdy ktoś oddaje samochód do naprawy do
  warsztatu, właściciel ma jakieś zobowiązania w stosunku do jakiejś innej firmy.
  I czy egzekutor zobowiązania ma prawo do zajęcia na poczet długu ten samochód
  oddany do naprawy dlatego tylko, że znalazł się w warsztacie dłużnika? Chyba
  nie! Natomiast w spółdzielczości od lat ugruntował się taki pogląd a to
  dlatego, że właśnie szanowne zarządy wbrew obowiązującemu prawu uważają lokale
  sfinansowane przez członków spółdzielni za majątek spóldzielni. I największe
  tuzy prawa poczynając od profesorów a kończąc na sędziach Trybunału
  Konstytucyjnego od lat nie mogą tego pojąć. Według mnie raczej nie chcą!
  I jak tu spółdzielcy nie chcą być niewolnikami idiotycznych interpretacji, to
  jakoś prawnicy i politycy myślą "inaczej"!
 • serafin666 14.12.06, 15:04
  "serafinie jesteś w kolosalnym błędzie, jeśli twierdzisz, że organy
  spółdzielcze powinny mieć mozliwość "

  typowe w Polsce nadużycie - przypisywanie komuś nieistniejących stwierdzeń ;

  mozliwości mają spółdzielcy, również w zakresie ustanawiania władz spółdzielni
 • olubek 15.12.06, 08:39
  jaga90 wywołał mnie do odpowiedzi, sorki, że z ociąganiem ale byłem wczoraj off-
  line. Czuję się jak uczniak i jak przystało na przecietnego matołka postaram
  sie wywinąć sianem. Poniżej opinia zawarta w materiałach Wydawnictwa
  Podatkowego GOFIN - www.gofin.pl w bardzo podobnej sprawie.
  Nie podejmuję się polemizować z ekspertami, którzy "zjedli zęby" na problemach
  księgowych spółdzielni. Nie będę komentował różnicy poglądów Pana Dziewiora
  (tych zamieszczonych w opinii dla Was, w opinii GOFIN poniżej i na łamach
  Rzepy), bo odnoszę wrażenie, ze dotyczą nieco innego przypadku.
  Dzięki za czujność porządkową. Miło, ze ktoś na tym forum zaczyna zwracać uwagę
  na bezsensowne posty, w niektórych wątkach jedynie bezsensowne.

  Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
  Biuletyn Informacyjny dla Słu!b Ekonomiczno - Finansowych
  nr 17/(520) z dnia 2005-06-10
  Rozliczenie umorzenia pożyczki na docieplenie budynków mieszkalnych
  Spółdzielnia mieszkaniowa pokrywa koszty docieplenia budynków mieszkalnych
  funduszem na remonty zasobów mieszkaniowych, tworzonym na podstawie art. 6 ust.
  3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z odpisów w koszty. Ponadto na
  sfinansowanie kosztów docieplenia tych budynków, spółdzielnia zaciągnęła
  pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Część
  tej pożyczki została umorzona, pod warunkiem przeznaczenia środków uzyskanych z
  tej pożyczki na docieplenie budynków mieszkalnych. Jak w tej sytuacji powinna
  przebiegać ewidencja księgowa umorzonej kwoty pożyczki, czy można tę kwotę
  przeznaczyć na zwiększenie funduszu remontowego?
  W myśl ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U.
  z 2003 r. nr 119, poz. 1116 ze zm.), fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych
  jest obligatoryjnie tworzony z odpisów w koszty gospodarki zasobami
  mieszkaniowymi (art. 6 ust. 3), a ponadto mocą ww. ustawy (art. 12 ust. 3)
  spółdzielnie mieszkaniowe mają obowiązek uzupełniania tego funduszu z wpłat
  dokonywanych przez członków spółdzielni, z tytułu powstającej różnicy między
  wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wkładu mieszkaniowego - w
  przypadku przeniesienia własności lokalu na pisemne żądanie członka, któremu
  przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego (z
  uwzględnieniem art. 461 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, obligującego do
  odprowadzenia do bud+etu państwa części wyżej wymienionej wpłaty pochodzącej z
  umorzenia kredytu obciążającego dany lokal).
  Aktualnie obowiązujące przepisy, zarówno ustawy o spółdzielniach
  mieszkaniowych, jak też ustawy o rachunkowości, nie przewidują możliwości
  tworzenia funduszu remontowego z tytułu umorzenia pożyczki zaciągniętej na
  finansowanie kosztów poniesionych przez spółdzielnię mieszkaniową na
  docieplenie budynków mieszkalnych. Wręcz przeciwnie, ustawa o rachunkowości
  (art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. c) nakazuje zaliczać umorzone zobowiązania (z
  wyjątkiem zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobcią+ających kosztów)
  do pozostałych przychodów operacyjnych. Dotyczy to równie+ umorzenia po+yczki
  przeznaczonej, jak to ma miejsce w pytającej spółdzielni mieszkaniowej, na
  sfinansowanie kosztów docieplania budynków mieszkalnych. Docieplenie budynków
  spełnia kryteria wykazane ustawą o rachunkowości (art. 31 ust. 1) dla
  ulepszenia traktowanego (art. 28 ust. 8 tej+e ustawy) analogicznie jak koszty
  budowy. Tak więc zaliczenie kwoty umorzonej po+yczki w tym przypadku księguje
  się - z uwzględnieniem art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości - przez
  zaliczenie do rozliczeń międzyokresowych przychodów, zapisem: Wn konto
  24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: "Pożyczki"), Ma konto 84 "Rozliczenie
  międzyokresowe przychodów". Zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych
  następuje stopniowo, równolegle do odpisów umorzeniowych budynków mieszkalnych,
  (z zachowaniem odpowiedniej proporcji), zapisem: Wn konto 84 "Rozliczenia
  międzyokresowe przychodów", Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".
  W sprawie docieplenia budynków mieszkalnych, o których mowa w pytaniu
  spółdzielni, nale+y uwzględnić, że budynki mieszkalne są zaliczane do zasobów
  mieszkaniowych. W przypadku gdy przedmiotem docieplenia (ulepszenia) jest
  budynek mieszkalny, w którym znajdują się lokale na warunkach spółdzielczego
  własnościowego prawa do lokalu, powstaje wątpliwość - czy koszty docieplenia
  (ulepszenia) tego budynku mogą być pokryte funduszem remontowym. Przy zało+eniu
  +e pokrycie kosztów docieplenia tym funduszem jest możliwe, a zapłata za
  wykonane roboty następuje ze środków wyodrębnionego rachunku bankowego funduszu
  remontowego, księgowanie operacji, po zakończeniu docieplenia (ulepszenia)
  budynku mieszkalnego może być następujące:
  1) ogół kosztów poniesionych na docieplenie (ulepszenie) zwiększa wartość
  początkową budynku poddanego ulepszeniu: Wn
  konto 01 "Środki trwałe", Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie";
  2) zapłata zobowiązania - według faktury VAT za wykonane roboty: Wn konto
  21 "Rozrachunki z dostawcami", Ma konto 13
  "Rachunek bieżący";
  3) równolegle do poz. 2 księguje się wykorzystanie funduszu remontowego
  finansującego docieplenie budynku: Wn konto 85
  "Fundusz remontowy", Ma konto 80 "Fundusz wkładów budowlanych".
  Księgowanie operacji pod poz. 3, aczkolwiek poprawne pod względem
  merytorycznym, zwiększa w tym przypadku fundusz wkładów budowlanych tylko tych
  członków spółdzielni, którzy posiadają lokale w budynku poddanym dociepleniu,
  na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, podczas gdy fundusz
  remontowy tworzy się z odpisów w koszty, które obcią+ają wszystkich członków,
  tak+e tych, których docieplenie budynków nie dotyczy. A zatem rozwiązanie to
  przysparza korzyści tylko członkom posiadającym lokale w budynku docieplonym,
  co w praktyce powoduje konflikty. Dlatego docieplenie budynków, które spełnia
  warunki ulepszenia środka trwałego (określone w art. 31 ust. 1 ustawy o
  rachunkowości) nie powinno być pokrywane funduszem remontowym, lecz nale+ałoby
  je sfinansować z dopłat członków, zaliczanych na zwiększenie wkładów
  budowlanych. Przyjęte przez spółdzielnię zasady postępowania w tym zakresie
  powinny być ściśle określone uchwałą uprawnionego organu statutowego
  spółdzielni.
  Rozwa+ając problem dla celów podatkowych nale+y przywołać art. 17 ust. 1 pkt 4f
  (obowiązujący do końca 2006 r.) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
  zgodnie z którym wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych
  uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i z innych źródeł przychodów - w
  części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych i
  inne cele statutowe z wyjątkiem działalności gospodarczej. Tak więc poniewa+
  po+yczka została przeznaczona na cele statutowe spółdzielni, jej umorzenie
  wolne jest od podatku dochodowego.


  jaga90 napisał: "Właśnie poprzez takie podejście krętackich zarządów, jakie
  podpowiada serafin, wielu spółdzielców utraciło dorobek całego swego życia.
  Prezesi tylko...przeinwestowali!"
  Czy aby napewno? Przecież dostaliście ogromną dotację na usunięcie wad
  technologicznych (nazywacie to niesłusznie termomodernizacją). Czy dobrze
  rozumiem, że w imię nadużywanej przez jaga90 poprawności księgowej spółdzielnia
  nie powinna w ogóle realizować inwestycji i mieszkać w przemarzających blokach
  z wypadającymi oknami i korodującymi łączeniami elementów konstrukcyjnych?
 • jaga90 15.12.06, 09:38
  Od razu dziekuje olubkowi za podrzucenie wyjasnienia czy opinii - oczywiście
  muszę ją na spokojnie przeanalizować.
  natomiast juz teraz oświadczam, że nigy nie byłem przeciww ociepleniom, bo
  zdaję sobie sprawę, że to są(w każdym razie powinny) być po prostu oszczędności
  w kosztach dzialania spółdzielni - to po pierwsze.
  Po drugie - skąd stwierdzenie o ogromnych dotacjach na usunięcie wad
  technologicznych? To K. Dziewior coś na ten temat pisał, chyba, żeby zagmatwać
  skutecznie temat(nasza spółdzielnia dostała jakieś tam dotacje, ale dosyć
  skromne i przed rokiem 2001).
  Po trzecie gdzie ja kiedykolwiek napisałem, że w imię poprawności księgowej
  spółdzielnia nie powinna w ogóle realizować inwestycji i mieszkać w
  przemarzających blokach z wypadającymi oknami i korodującymi łączeniami
  elementów konstrukcyjnych?
  To tyle na goraco!

 • jaga90 15.12.06, 10:23
  Dziękuję jeszcze raz za usiłowanie pomocy w ważnej dla mnie i mmoich sąsiadów
  sprawie!
  Niestety, podana opinia jej nie dotyczy, bo w moim przypadku nie chodzi w ogóle
  o jakąkolwiek pożyczkę na termomodernizację.
  Podaje jeszcze raz, o co chodzi zarządowi: domaga się teraz od nas,
  spółdzielcow, spłaty przez kilka kolejnych lat sumy 7,5 miliona złotych już
  zapłaconych wykonawcom a pobranych w latach 2001 i 2002 z naszego funduszu
  zasobowego, tworzonego w ubiegłych latach niezgodnie z prawem! Na ten to
  fundusz zarząd kierował środki z przekształceń statusu lokali z lokatorskiego
  na własnościowy.
  Mamy tu do czynienia z różnymi machinacjami księgowego, do tej pory nie
  wiadomo, w jakim celu. Nie widzimy więc powodu, dla którego jego krętactwo ma
  nas kosztowac 7,5 miliona złotych! Bo ile razy można płacić za to samo?
  Konsekwencje niech ponosi winny!
 • olubek 15.12.06, 11:37
  Cały czas myślałem, że o to chodzi.
  Sorki, to ja już wymiękam.
  Pozdrawiam
  Paweł
 • jaga90 15.12.06, 12:03
  czytam stanowisko Wydawnictwa Podatkowego GOFIN, zamieszcone w poscie Olubka w
  zwiazku z moim problemem i znaowu łapię się na tym, że to ma być niby
  kolejny "autorytet", ale jesli nim nawet jest, to dość kiepskiej jakości.
  No bo jak nazwać twierdzenie GOFIN'u, że pewne operacje "zwiększają fundusz
  wkładów budowlanych" kiedy taki w spółdzielniach mieszkaniowych nie istnieje!
  Ja wiem, że od lat chyba we wszystykich sprawozdaniach finansowych spółdzielni,
  nawet badanych przez biegłychh rewidentów, taka pozycja bilansu w pasywach
  istnieje.
  Tylko niech ktoś mi pokaże, że na tworzenie takiego funduszu zezwala ustawa
  Prawo spółdzielcze lub ustawa o społdzielniach mieszkaniowych!
  Brak ustanowienia takiego funduszu przez wspomniane ustawy jest świadomy, co
  potwierdza przepis art. 6 ust. 2 „Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych”, w
  którym pojawia się odwołanie nie do pojęcia „funduszu wkładów” a jedynie
  do „wkładów” (skądinąd przepis niewykonalny, jako że nie istnieje możliwość
  odnoszenia umarzania na inną pozycję bilansową niż fundusze):
  Art. 6 ust. 2 „Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych”:
  „Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego lub
  wkładów mieszkaniowych i budowlanych nie zwiększa funduszu zasobowego;
  umorzenie wartości tych środków trwałych obciąża odpowiednio fundusz udziałowy
  lub wkłady mieszkaniowe i budowlane.”
  Tak więc mamy do czynienia z kolejnym przykładem robienia ludziom wody w mózgu -
  tym razem nie przez pana K. Dziewiora ale przez wydawnictwo GOFIN.
  Pomimo tego w stanowisku GOFIN'u znajduję potwierdzenie swego pogladu, że
  docieplenia budynków to nie remonty - "Dlatego docieplanie budynków, które
  spełnia warunki ulepszenia środka trwałego(określenie w art. 31 ust.1 ustawy o
  rachunkowości) nie powinno być pokrywane funduszem remontowym, lecz należałoby
  je sfinansować z dopłat członków, zaliczanych na zwiększenie wkładów
  budowlanych".
  Jak z powyższego wynika, różne "autorytety" tworzą totalny burdel mieszając
  prawdy, półprawdy i nieprawdy.
  Przykładowo proszę porównać opinię pana K. Dziewiora i wydawnictwa GOFIN w
  przedmiocie możliwości finasowania ociepleń z funduszu remontowego -
  który "autorytet" ma rację?
  Ponownie wywołuję Pawła do tablicy!
 • jaga90 15.12.06, 12:11
  Nasze posty się minęły!
  Wołałbym, aby Paweł nie "wymiękał", bo bardziej mi zależy na zgłębieniu
  problemu a nie na poddaniu się!
  A ta nasza dyskusja może wreszcie uświadomi niektórym, co są warte autorytety,
  nawet te największe. Oczywiście, nie podważam wszystkiego i wszystkich -
  apeluję jednak o zdrowy rozsądek, bo w efekcie końcowym to my możemy wyjść
  najgorzej na bezgranicznym zaufaniu!
 • kikibobo 15.12.06, 13:56
  na ostatniej stronie wydawnictw GOFIN pisało ( muszę w czasie przeszłym bo juz
  nie prenumeruję ), mniejszym druczkiem : "publikacje zamieszczone na łamach
  czasopisma nie mogą byc traktowane jako oficjalne stanowisko organów państwa."


 • jaga90 15.12.06, 14:24
  Kikibobo, Twoja uwaga o informacji w wydawnictwie GOFIN'u świadczy jedynie o
  jego asekuracji. Bardzo mało osób podchodzi jednak ostrożnie do wyjaśnień i
  opinii takich firm jak GOFIN czy K. Dziewior. Pół biedy, gdy nie pociąga to za
  sobą żadnych negatywnych skutków.
  W naszym przypadku opinia K. Dziewiora, jego ustne wyjaśnienia z ciągłym
  używaniem mało zrozumiałych dla większości słów takich
  jak "aktywacja'","korespondencja", numery kont itp. oraz na zakończenie jego
  popisów apel o odrzucenie stosownej uchwały na naszym ZP zaowocowały tym, że
  przez kolejne lata będziemy bulić za niefrasobliwość czy cwaniactwo głównego
  księgowego. Bo księgowy powinien prowadzić księgi na bieżąco a nie zwlekać z
  załatwieniem tego problemu 4 lata!
 • serafin666 15.12.06, 14:11
  wtrącę się - zadając pytanie w kontekście , cyt: "Na ten to fundusz zarząd
  kierował środki z przekształceń statusu lokali z lokatorskiego na własnościowy."

  jakie powinno być - w myśl przepisów spółdzielczych - przeznaczenie ( nie
  księgowanie ! ) środków finansowych uzyskanych z tych przekształceń ?
 • mieszkanie.i.wspolnota 14.12.06, 22:33
  olubek napisał:
  > Gwoli wyjaśnienia - Paweł to Paweł Ołubek, mój nick to olubek.
  > Naprawdę, to nie ja widzę wszędzie XXXLL'a. mieszkanie.i.wspolnota -
  pomyliłeś
  > posty.
  > Pozdrawiam światecznie
  > Paweł

  Niczego nie pomyliłem.
  Pisałem do babczyka, ktory naprawdę ma na imię Paweł.
  Ponieważ to wiem, a on wie, że wiem (zresztą rozmawiamy czasem przez telefon)
  - więc nie będę się do niego zwracał per "panie babczyku"

  --
  Witold Kalinowski, tel. 0501 514 786
  skype: witold.kalinowski albo 022 219 60 09
  "Mieszkanie i Wspólnota", www.miwspolnota.waw.pl
 • jaga90 15.12.06, 08:07
  Szanowni eksperci i "eksperci", czy jedynym tematem, który Was interesuje i w
  którym kruszycie kopie, jest wyjaśnianie sobie i innym, czy babczyk to xxxll,
  jaga90 to xxxll, xxxll to Brodziak itp!
  Bo wygląda mi na to, że prędzej czy później każdy prawie wątek zaśmiecice tymi
  idiotycznymi dywagacjami, które nie mają nic do rzeczy!
 • xxxll 16.12.06, 12:27
  Cytaty - z "Rz"

  Od nowego roku wspólnoty zapłacą podatek CIT od przychodów za odsetki z lokat
  bankowych. W tej chwili są z niego zwolnione.  W artykule z 4 grudnia br. "Choć jest zwolnienie z podatku, opłaty za lokal
  mogą wzrosnąć" pisaliśmy o opodatkowaniu podatkiem CIT m.in. wspólnot
  mieszkaniowych. Od nowego roku, tak jak dzisiaj, będą zwolnione z CIT. Jednak
  zwolnienie obejmie tylko dochody osiągane z gospodarki mieszkaniowej
  przeznaczane na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych (art. 17
  ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT). Dotyczy to więc należności za mieszkania płaconych
  przez właścicieli oraz lokatorów. Inne dochody, np. z wynajmu lokali użytkowych
  lub z reklam, będą już opodatkowane według stawki 19 proc.

  - Przychody z najmu i z dzierżawy osiąga niewiele wspólnot, wszystkie zaś mają
  przychody z odsetek bankowych. Ustawa o własności lokali wymaga nawet, by każda
  z nich posiadała konto bankowe - twierdzi nasza czytelniczka. Ma ona
  wątpliwości, czy odsetki bankowe, w tym z lokat, podlegają podatkowi CIT, czy
  też są z niego zwolnione.  Od nowego roku z podatku dochodowego CIT będą zwolnione tylko przychody ściśle
  związane z eksploatacją danej nieruchomości - twierdzi ****Krzysztof
  Dziewior*****, doradca podatkowy.  W roku 2006 przychody z odsetek bankowych były zwolnione z podatku, w roku 2007
  natomiast będą nim objęte -uważa Krzysztof Dziewior. - Są to bowiem przychody
  uzyskiwane z innego źródła, nie mają one nic wspólnego z gospodarką
  mieszkaniową.

  W tej chwili resort finansów przygotowuje interpretację przepisów ustawy CIT.
  Ma w niej określić dokładnie, co należy rozumieć pod pojęciem gospodarki
  mieszkaniowej. Być może potraktuje je szerzej i odsetki z lokat uzna za
  przychód osiągany z gospodarki mieszkaniowej.


  ******Trzeba jednak na tę interpretację poczekać. *********

 • wprost5 17.12.06, 09:01
  xxxll, po jaką cholerę dość ciekawą informację pakujesz do tego wątku - czy nie
  stać Cię na założenie nowego względnie bardziej sensowne dobranie do tej
  informacji jakiegoś innego?
  Skoro nie masz nic do powiedzenia w poruszanym przeze mnie temacie( a nie
  musisz), to sidź cicho, nie zamieszczaj postu tylko po to, by być również i w
  tym wątku.
 • xxxll 17.12.06, 19:13
  wprost5 napisał:

  > xxxll, po jaką cholerę dość ciekawą informację pakujesz do tego wątku - czy
  nie
  >
  > stać Cię na założenie nowego względnie bardziej sensowne dobranie do tej
  > informacji jakiegoś innego?
  > Skoro nie masz nic do powiedzenia w poruszanym przeze mnie temacie( a nie
  > musisz), to sidź cicho, nie zamieszczaj postu tylko po to, by być również i w
  > tym wątku.


  Kolego jak nie rozumiesz co cytowałem o p. Dziewiorze to nie wtykaj swoich
  pięciu groszy. Swój swego wspiera. Rozumiem zasady z PRL-u.

  Pan Dziewior bardzo dobrze promuje spółdzielczość mieszkaniową, natomiast na
  wspólnotach zupełnie się nie zna - jest laikiem. To ta postać (Dziewior),
  która próbuje uspółdzielnić wspólnoty i zrobić w nich komercyjne zarządzanie, a
  przecież nie o to chodzi w zarządzaniu wspólnotami mieszkaniowymi. Wspólnoty -
  to jest inny rodzaj zarządzania nieruchomościami i to wspólnoty muszą go sobie
  wypracować.

 • sewekfalk 18.12.06, 08:29
  xxxll po raz kolejny kłamiesz(tak jak w wątku o odsetkach)!!!
  1)Kiedy pan Dziewior komercializował zarządzanie i próbował je uspółdzielnić(co
  to znaczy skomercjalizować zarządznie?),podaj konkrety,przykłady bo jak sądze
  jest to kolejny atak bez merytorycznych podstaw?
  2)a jak pan Dziewior nie zna sie na Wspólnotach ta ja jestem królowa matka.
  P.S.
  Niech zarządcy zajmą sie zarządzaniem!!!!!!!!!
 • jaga90 18.12.06, 13:12
  Rozpoczynając wątek, ostrzegałem zainteresowanych, że opinie K. Dziewiora nie
  zawsze są, moim zdaniem, zgodne z obowiązującym prawem. Pytalem o możliwość
  odpowiedzialności zawodowej k. Dziewiora za takie opinie. Liczyłem, że może
  ktoś z forunmowiczów będzie mógł coś dodać w związku z poruszona sprawą.
  Jak zwykle, po wielu postach nie wiadomo już, o co chodzi.
  Nie wiem, jak K. Dziewior doradza w sprawach dotyczących wspólnot, natomiast w
  przypadku mojej spółdzielni na podstawie innych jego wypowiedzi i bodajże
  materiału przesłanego przez Olubka mogę stwierdzić, że jednak jego opinie, za
  ktore bierze forsę, są nierzetelnie, wprowadzają spółdzielców w błąd, co nie
  pozwala im na podjęcie właściwych decyzji.
  I na koniec do xxxll - nie rozumiem uwagi, że swój swojego wspiera - gdzie w
  moich wpisach jest wspieranie Dziewiora?
 • mieszkanie.i.wspolnota 19.12.06, 02:31
  Ty Jarku, mało co kapujesz z tego forum.
  Tu nic nie jest ani czarne, ani białe.
  Niektórzy czasem świrują, czasem ponoszą ich emocje, ale przeważnie mają dużą
  wiedzę i trafnie rozpoznają rzeczywiste problemy.
  Dziewior nieźle zna się na spółdzielniach. Bieda w tym, że przepisy
  spółdzielcze (podobnie jak wspólnotowe) są niejednoznaczne, czasem wzajemnie
  sprzeczne, poddają się więc różnym interpretacjom. Nie dziw się więc
  Dziewiorowi, że w różnych miejscach mówi różne rzeczy, bo tutaj - za sprawą
  naszego pokręconego i dyletanckiego prawa - naprawdę łatwo o schizofrenię.

  --
  Witold Kalinowski, tel. 0501 514 786
  skype: witold.kalinowski albo 022 219 60 09
  "Mieszkanie i Wspólnota", www.miwspolnota.waw.pl
 • jaga90 19.12.06, 13:51
  Witku, absolutnie nie mogę się z Tobą zgodzić, że Dziewior wydaje sprzeczne
  opinie, bo przepisy prawne w spółdzielniach są niejednoznaczne!
  W konkretnym przypadku rzecz dotyczy sposobu wykorzystania środków funduszu
  remntowego i sam Dziewior w jednej ze swoich opinii stwierdza, że fundusz ten
  może sluzyc jedynie remontom a nie jakimś innym celom - nawet instalacja nowej
  bramy wjazdowej nie jest już remontem! natomiast nie wiem dlaczego, w opinii
  sporzadzane dla naszej spółdzielni pan Dziewior dopuszcza uzycie części środków
  funduszu remontowego na " rozliczenie remontówz lat 2001 i 2002" a więc na coś
  zupełnie innego, niż przewiduje to ustawa! Rozliczenie remontów, jesli uznac za
  takowe docieplenia, które zostały juz dawno zapłacone.
  Tak więc Witku nie wmawiaj mi, że jednoznaczny zapis z ustawy o spółdzielniach
  mieszkaniowych można w różny sposób interpretować.
  Ponadto, jak już pisałem, ktoś podrzucił mi opinię firmy podobnej do Dziewiora,
  że docieplenia są jednak zawsze ulepszeniem środka trwałego i nie powinny być
  fimnansowane z funduszu remontowego. I tu Dziewior dał znowu plamę!
  Tak więc nie broń Dziewiora, bo sam jeszcze kilka dni temu proponowałeś
  podjęcie akcji spółdzielczego nieposłuszeństwa, aby nie spłacać owych 7,5
  miliona wyłudzanych od nas wbrew prawu!
  Oczywiście, nie kapuję dlaczego tacy jak Ty tak często zmieniają poglądy!
 • xxxll 19.12.06, 19:00
  jaga90 napisał:

  > sam Dziewior w jednej ze swoich opinii stwierdza, że fundusz ten
  > może sluzyc jedynie remontom a nie jakimś innym celom - nawet instalacja nowej
  > bramy wjazdowej nie jest już remontem! natomiast nie wiem dlaczego, w opinii
  > sporzadzane dla naszej spółdzielni pan Dziewior dopuszcza uzycie części
  > środków funduszu remontowego

  A ja zaczne z inne beczki .Uważam ze nazewnictwo *Fundusz Remontowy NW* jest
  nie trafione. Urzędasy skarbówki, eksperci bardziej skupili sie jak można
  wykorzystać słowo *remont* aniżeli czemu ma on słaużyć i czego dotyczyć. Kiedyś
  tu napisałem, że należałoby je zatapić innym określeniem np: Fundusz
  odtworzeniowy NW. Może skończyłoby sie bicie piany przez k. Dziewiora i jemu
  podobnych będacych na usługach mediów.
 • xxxll 19.12.06, 19:17
  sewekfalk napisał:

  > xxxll po raz kolejny kłamiesz....
  > .....ta ja jestem królowa matka

  Kochanienka od początku . Kilka razy spotkałem się z nim na szkoleniach
  okresowych zarządców nieruchomości. Było gorąco.
  Pan Dziewior twierdził o promował ze księgowości wspólnoty winna byc oparta o
  ustawę o rachunkowości. Do dziś promuje sprawozdawczość finansowa opartą o
  rachunek zysków i strat, bilans!!! taki jak robi spółdzielczość mieszkaniowa,
  nie potrafi dać definicji co należy rozumieć pod nazwą "ewidencja
  pozaksięgowa". Twierdzi, że o taką rejestracje nie można prawidłowo sporządzić
  sprawozdania finansowego (nie mylić z bilansem) wspólnoty.
  Gdzie to wszystko napisał ? Nigdzie . Lecz na spotkaniach tak właśnie było.
  Zauważyłem, że k. Dziewior zmienia zdanie i punkt widzenia z częstotliwością
  raz na kwartał - poczytaj jego wypowiedzi z różnych okresów.
 • sewekfalk 20.12.06, 09:19
  Widzę zmianę stanowiska.Teraz juz,według Pana, Pan Dziewior "promuje" księgowsc
  wspólnoty oparta na rachunkowości.We wczesniejszych wypowiedziach twierdził Pan
  żę wg.Dziewiora w księgowości wspólnot obowiązuje ustawa o rachunkowości.Mam
  wrażenia człowieku że nie wiesz co mówisz,gubisz sie i wypisujesz kolejne
  bzdury.A oto one:
  - "Do dziś promuje sprawozdawczość finansowa opartą o rachunek zysków i strat,
  bilans!!!"-ZAPRASZAM NA STRONE DZIEWIORA.TAM JEST PROPONOWANE PRZEZ NIEGO
  SPRAWOZDANIE WSPÓLNOTY(ktos tu chyba nie wie jak wygląda rachunek zysków i
  strat)
  - "nie potrafi dać definicji co należy rozumieć pod nazwą "ewidencja
  pozaksięgowa"-WYJAŚNIAM:EWIDENCJA POZAKSIĘGOWA MIN.ZWALNIA Z OBOWIĄZKU
  PROWADZENIA EWIDENCJI WM WG ZASAD RACHUNKOWOŚCI.DZIWNY TERFEM SŁYSZAŁEM TO NIE
  RAZ NA SZKOLENIACH PANA DZIEWIORA ALE OCZYWISCIE PANA BYŁ NA INNYCH
  - WSPOMNIANE PRZEZ MNIE SPRAWOZDANIE NA STRONIE DZIEWIORA JEST SPORZĄDZONE NA
  PODSTAWIE POZAKSIĘGOWEJ EWIDENCJI.
  Tak wieć drogi zarządco dzięki takim jak ty ja i oczerniany przez ciebie
  Dziewior mamy kupe pracy przy prostowaniu finasów wspólnot po
  działaniu "zorintowanych zarządców"
  Dziękuje
 • jaga90 20.12.06, 10:02
  Inicjując wątek, chciałem uzyskać ewentualnie informację, czy niejakiemu K.
  Dziewiorowi, podającemu się za wybitnego specjalistę od spraw wspólnot i
  spółdzielni mieszkaniowych, zdarzały się inne wpadki w postaci sprzecznych
  opinii lub niezgodnych z prawem, tak jak ja tego doświadczyłem. Bo w moim
  przekonaniu tego typu postępowanie powinno być zwalczane wszelkimi środkami,
  zwłaszcza, że jego skutki, jak w przypadku mojej spółdzielni, naraża tysiące
  osób na konieczność ponoszenia nieuzasadnionych kosztów w wysokości 7,5 miliona
  złotych.
  Wymiana poglądów, może nie zawsze merytoryczna, pozwoliła mi na upewnienie się,
  że nie jest to pierwsza wopadka K. Dziewiora. Zwłaszca bardzo cenna była dla
  mnie informacja przekazana przez olubka na temat traktowania ociepleń jako
  ulepszenia a nie jako remontu, nad czym pan K. Dziewior też przeszedł do
  porządku dziennego.
  Widzę, że w miarę rozwijania się wątku ujawniane są jakieś inne opinie i
  przekonanaia pana K. Dziewiora, które mogą wzbudzać zastrzeżenia. Moim zdaniem
  bierze się to przede wszystkim z dość czasami mało zrozumiałego dla słuchaczy
  języka K. Dziewiora. Zauważyłem bowiem wielokrotnie, że jest grupa osób i do
  nich należy też K. Dziewior, która przedstawia problem w taki sposób celowo,
  aby słuchacze nie wiedzieli o co dokładnie chodzi. A nierozumiejący wywodów
  prelegenta lub twórcy opinii wola raczej milczeć niż publicznie przyznać się,
  że nie wiedzą, o co chodzi. W moim konkretnym przypadku K. Dziewior nadużywał
  takich wyrażeń jak "aktywacja", "korespondencja", numery kont, co dla osób nie
  obeznanych z tematyką było po prostu nic nie znaczącym bełkotem.
  Tak więc jestem przekonany, że złożenie wniosku do Okręgowej Izby Doradców
  Podatkowych o zbadanie postępowania K. Dziewiora jest w pełni uzasadnione.
 • olubek 20.12.06, 10:41
  Ja mam wątpliwości.
  Jeśli chcesz złożyć skargę na niezrozumiały język Pana Dziewiora to się tylko
  wygłupisz. Niestety ludzie specjalizujący się w jakiejś wąskiej dziedzinie
  uzywają specyficznych i bardzo precyzyjnych określeń - nie da się obrazkowo
  opisać planu kont - trzeba to rozumieć i już.
  Brałem udział w tym wątku i śledziłem inne wypowiedzi, wydaje mi się że
  przyjąłeś nastepującą pozycję - Dziewior jest winny naszego nieszczęścia -
  trzeba doprowadzić Dziewiora na szafot. Obetniemy mu głowę i skończą się
  problemy spółdzielni. Niestety - mylisz się. Błąd (czy aby na pewno?)został
  popełniony u was i przez waszego ksiegowego, czy wynajmiecie Dziewiora, czy
  kogoś z GOFINu, czy Pana Wacka Cycko to nie ma znaczenia! Musicie określić
  własny sposób rozwiązania problemu i zrobić to własnymi rękami. Opinie takich
  czy innych ekspertów są jedynie wskazówką, a nie wykładnią prawną, nie oni są
  odpowiedzialni za robienie porządku w skłóconych spółdzielniach.
  Czy pisząc skargę do Okręgowej Izby Doradców Podatkowych załatwisz problem czy
  tylko wyładujesz agresję?
  Ja jestem spokojny o opinie Dziewiora i innych ekspertów. Zawsze traktowałem je
  z dystansem tak jak z dystansem traktuję przepisy prawne - sprzeczne,
  niekompletne, głupie, nieaktualne i tworzone przez bandę ignorantów
  załatwiających pracę za seks.
  Odpuść jaga90, za trzy dni Święta Bożego Narodzenia - najwspanialsze święta w
  roku!
  Właśnie z okazji zbliżających się Świąt, życzę wszystkim uczestnikom tego wątku
  wszystkiego najlepszego, spokoju, dystansu do trudnych spraw, poczucia humoru i
  spełnienia marzeń - tych pozytywnych oczywiście.
  Paweł
 • sewekfalk 20.12.06, 11:13
  Mam nadzieje ze po wydaniu opinii przez Okręgową Izbę Doradców Podatkowych
  przeprosi Pani Dziewiora z takim samym zaangażowaniem z jaki go tutaj
  atakowała.Nie wiem jak to jest,że jednej strony ludzie podkreślają że nie są
  specjalistami a z drugiej wymądrzają się i do tego obrażają sprawdzone i uznane
  autorytety.Czytałem tą opinie i tak jak jeden z moich przdmówców uważam że
  chodzi tylko i wyłącznie o odpowiednią "operację księgową" nie mającą wpływu na
  obciążenia członków spółdzielni.W Pani wypowiedziach nie ma za grosz
  merytorycznych zarzutów.Proszę więc o jednoznaczne wykazanie że w związku z
  przywoływaną opinią wzrosną opłaty za Pani lokal.Prztacza Pani opinię mówiącą o
  ewdencjonowaniu docieplenia budynku jako "ulepszenia budynku".Tylko co to
  zmienia z punktu widzenia członka spółdzielni?NIC.Musicie wpłacać odpowiednią
  wysoki FR a w momencie zaewidencjonowania tego jako "ulepszenie budynku"
  musielibyście uzupełnic wkłady.Zgadza sie że opinie w tym zakresie są
  podzielone ale nie jest tak że z jednej strony jest Dziewior a z drugiej
  wszyscy którzy myslą inaczej.prosze też o podanie przykładu jakiś innych opinii
  Pana Dzieiewiora sprzecznych z prawem.
  Proponuje zapoznać sie z podstawowymi pojęciami księgowymi bo są one niezbędne
  do wygłaszania tak kategorycznych sądów.Służę jednocześnie pomocą w zrozumieniu
  słów "aktywacja" i "korespondencja".
 • jaga90 20.12.06, 11:41
  Szanowni forumowicze, jeśli prezentujecie takie poglądy, to ja już nic nie
  rozumiem! Bo za co do cholery bierze pieniądze K. Dziewior, jeśli wydaje moim
  zdaniem opinie niezgdone z prawem! Podkreślam tu " moim zdaniem", bo oczywiście
  mogę się mylić, ale skoro mam takie przekonanie, to wniosek do Krajowej Izby
  Radców Prawnych nie jest wyładowywaniem mojej agresji tylko po prostu obroną
  moich interesów i walka z próbą wyłudzenia lub zaistniełym już wyłudzeniem
  pieniędzy od spółdzielni jest wręcz moim ustawowym obowiązkiem. I ja jako
  nieprofesjonalista mogę się mylić, ale K. Dziewior, któremu zwracano na to
  uwagę, już nie, bo bierze za to pieniądze. Mam pełną świadomośc, że nachrzanil
  w przeszłości nasz księgowy i powinien ponieść za to konsekwencje, ale właśnie
  Dziewior chroni go przed tym!
  Dziwię się sewekfalkowi, że nie rozumie, dlaczego mówię o obciążaniu członków
  spółdzielni nienależnymi kosztami - przecież to oni płacą, nikt inny. W
  opłatach na fundusz remontowy jest taki skladnik i nie jest to mój wymysł!
  A z tą koniecznością uzupełniania wkładówu przez spółdzielców przy ulepszaniu
  to po prostu demagogia - dla spoldzielcy to wszystko jedno, czy zaplaci na
  fundusz remontowy 2 złote czy 1 zl na remonty i 1 złoty na uzupelnienie wkladu,
  bo sumarycznie zaplacie ze swojej kieszeni też 2 złote.
  Nie jest to takie trudne do zrozumienia, chyba że za wszelka cenę chce się
  bronic Dziewiora.
  I na koniec - owe podstawowe pojęcia niezrozumiałe dla większości
  przedstawicieli - opinie powinne byc pisane językiem zrozumialym dla
  zleceniodawcy, w tym wypadku zwykłych społdzielców, bo to oni
  podejmujaądecyzje. Radzę sięgnąć również do ustawy o rachunkowści, która też
  mówi o jasnym i zrozumiałym dla czytahących sporzadzaniu sprawozdań
  finansowych. Sporządzanie niezrozumiałych opnii jest po prostu objawem
  przedmiotowego traktowania innych!
 • xxxll 18.02.07, 23:11
  sewekfalk - życie w nieświadomości nie zwalnia cię z odpowiedzialności.
  Mamy demokrację wiec wybór idola należy do ciebie.


  Dla mnie to K. Dziewior jest dobrym specjalistą od księgowości spółdzielczej ,
  lecz od wspólnot niech sie trzyma z daleka , bo jego rady robią z niego laika w
  sprawach księgowych.- jak mozna wzorowac sie na autorytecie, który zmienia
  zadanie co kwartał , jak wiatr powieje.
 • olubek 19.02.07, 08:37
  Szanowny xxxll - ale cały ten wątek dotyczył spółdzielni mieszkaniowej!
  Zgadzam się z Tobą - Pan Dziewior jest dobrym specjalistą w zakresie
  księgowości spółdzielni. Dla mnie jest autorytetem i z dużą uwagą czytam jego
  opinie, choć zakładający ten wątek był zwolennikiem skazania Dziewiora na
  krzesło elektryczne, bo wydał opinię nie po jego myśli.
  Pan Dziewior nie udziela się jakoś szczególnie w sprawach wspólnot.
  W zagadnieniach księgowych i podatkowych wspólnot autorytetem dla mnie jest
  Michał Czapliński www.wspolnota.org.pl/wydawnictwo.php?34+57+5841+3
  Pozdrawiam
  Paweł
 • jaga90 19.02.07, 09:07
  Nadal podtrzymuję swoje negatywne zdanie na temat porad udzielanych przez K.
  Dziewiora.
  Istotnie, rozpoczęty przeze mnie wątek dotyczył jego porad związanych ze
  spółdzielczością mieszkaniową i jednym z moich zarzutów było to, że w
  identycznych sprawach udzielił różnych porad i teraz potwierdził chyba ktoś, że
  podobnie postępuje w przypadku wspólnot. Więc mój zarzut nie był taki
  nieuzasadniony. To po pierwszw. Po drugie, jego opinia dotycząca mojej
  spółdzielni nie znajduje oparcia w obowiazującym prawie i to było powodem
  rozpoczęcia wątku a nie to, że K. Dziewior nosi okulary lub mieszka blisko
  mnie.
  Nie wiem, skąd Wasze przekonanie, że K. Dziewior jest takim autorytetem w
  sprawach księgowości i rachunkowości spółdzielni mieszkaniowych. Za takiego sam
  się podaje wszem i wobec, bo to po prostu napedza mu kasę, ale moim zdaniem nie
  ma żadnego obiektywnego dowodu na tę opinię. Bo teraz bardzo duzo osob podaje
  się za wybitne autorytety ale to nie jest podstawą, aby inni przyjmowali to do
  wiadomości.
  Nie wi
 • sewekfalk 21.02.07, 15:50
  xxxll czytająć twoje wypowiedzi na tym forum można z całą pewnością stwierdzić
  że laikiem w sprawch księgowych to ty jesteś.Zarzuty takie jak tu, jest bardzo
  łatwo formułować(proszę po raz kolejny o podanie konkretnych przykładów
  zmieniania przez Dziewiora zadania "jak wiatr powieje").Z jaga90 to już mi sie
  nie chce dyskutować.Jak ją poprosiłem o podanie negatywnych skutków opinii
  Dziewiora dla poszczególnych członków (wzrost opłat) to osoba badzo aktywna w
  tym wątku dziwnie ucichła.Niecierpie pieniactwa i awanturnictwa połączonego z
  niewiedzą...
 • jaga90 21.02.07, 16:35
  Dziwię się i to mocno, że sewekfalk chce jakiś przykładów niekorzystnych dla
  członków spółdzielni skutków opinii Dziewiora! Przecież dla osoby mającej o
  sobie bardzo wysokie mniemanie jeśli chodzi o zagadnienia rachunkowosci i
  księgowości chyba również w spółdzielniach mieszkaniowych powinno być
  oczywiste, że koniecznośc niepotrzebnego płacenia 7,5 miliona złotych na skutek
  machinacji księgowego niezgodnych z prawem, czego nie chciał zauważyć pan
  Dziewior, obciąża właśnie kieszenie spółdzielców! Gdyba nie ta skandaliczna
  opinia, to otumanieni przedstawiciele wierzący zgodnie z zasadami psychologii
  byle komu jeśli tylko ma jakiś tam papierek i do tego ktoś go mieni wybitnym
  ekspertem nie zagłosowaliby sami przeciw sobie! Nie pierwszy raz zdarzają się
  takie rzeczy. I tylko tyle moge napisać, myślałem, że dla kogoś w miarę
  inteligentnego jest to tak jasne, że nie wymaga dodatkowych przykładów.
  Ostatnio czytałem właśnie o podobnych przypadkach skutków skandalicznych
  opinii, tym razem biegłych rewidentów - przez cale lata włoska firma PARMALAT
  uchodziła na światowym rynku za doskonale prosperującą aż nagle okazało się, że
  jest bankrutem, bo audytorzy nie sprawdzali dokładnie dokumentów i wierzyli
  oświadczeniom krętaczy z kierownictwa tej firmy. Podobnie było z amerykańskimi
  firmami Enron i WEorldCom.
 • jaga90 21.02.07, 16:49
  K. Dziewior jest osobą publiczną, bo świadczy usługi dla wielu podmiotów,
  bierze udział w wielu spotkaniach i udziela rad w ogólnopolskim dzienniku jakim
  jest Rzezczpospolita. Jako członek spółdzielni zapłaciłem mu jakąś część
  wynagrodzenia za nierzetelną moim zdaniem opinię i jest moim prawem i również
  obowiązkiem zwrócić innym uwagę na to, aby rady K. Dziewiora traktowali z dużą
  dozą podejrzliwości ze względu na skutki, jakie wspomniane opinie mogą wywołać.
  Jak pisałem w poprzednim poście, błędna opinia tego pana skutkuje niepotrzebnym
  wydatkiem, często dośc biednych ludzi, w wysokosci 7,5 miliona zlotych!
  Co nie wyklucza, że niektóre jego opinie mogą być i sa zapewne zgodne z
  obowiązującym prawem.
 • sewekfalk 21.02.07, 18:16
  Tak tak a do Kennedyego strzelały ufoludki.Chyba juz dość teorii
  spiskowych.Proszę pokazać w którym miejscu tej opinii jest napisane,że
  członkowie spółdzileni będą musieli dopłacić te 7,5mln.
 • jaga90 21.02.07, 19:23
  Poniżej fragment opinii, której domaga się sewekfalk. Chyba mój szanowny
  oponent nie uważa, że mamy szanse na zdobycie owych 7,5 miliona złotych, które
  w ciągu 7 lat mają znaleźć sie na funduszu remontowym, z Unii Europejskiej w
  ramach jakiejś tam pomocy. Zaznaczam, że rozgarnięte zebranie przedstawicieli
  wybrało wariant b. Ale mam przeczucie, że ten cytat też nie przekona sewekfalka!

  "b) wariant drugi polegający na utworzeniu czynnego rozliczenia
  międzyokresowego poniesionych kosztów remontów i jego rozliczanie w
  korespondencji z funduszem remontowym w miarę posiadania dodatniej kumulacji
  środków na funduszu remontowym.

  Wnioski
  Biorąc pod uwagę powyższe według mojej oceny należy:
  a) uchylić uchwałę Rady nadzorczej nr 36/2001 i 14/2002,
  b) przyjąć nowa uchwałę umożliwiającą finansowanie procesu termomodernizacji
  zgodnie z przyjętym wnioskiem z Zebrania Przedstawicieli SBM …. z dnia 9
  czerwca 2001 roku, wybierając jeden z wariantów podanych powyżej,
  c) dokonać właściwych księgowań zgodnie z wymogami art. 54 ustawy o
  rachunkowości.

  Podpis K. Dziewiora
  Warszawa,7 grudzień 2005rok

 • sewekfalk 22.02.07, 08:30
  No i...?Dalej nie wiem z czego wynkia teza,że będziecie obciążeni tymi 7,5mln.
 • wprost5 22.02.07, 09:44
  Zdaje się, że mój interlokutor sewekfalk przyjął metodę rżnięcia głupa tj.
  powtarzania w każdym poście, że dalej nie widzi, z czego wynika moja teza, że
  będziemy obciążeni tymi 7,5mln.
  Wobec tego informuję, ze nie dotyczy to już czasu przyszłego bo już jesteśmy
  obciążania tymo milionami - poniżej przytaczam pozycją z planu moje spółdzielni
  na rok 2007:
  Planowane koszty zadań remontowych, w tym:
  Rozliczenie remontów z lat 2001 - 2002 - 1 000 000 zł!

  Ale podejrzewam, ze przy taktyce sewekfalka również i to nie będzie dowodem na
  udowodnienie mojej tezy.
 • sewekfalk 06.03.07, 07:21
  wprost5 napisał:
  "Wobec tego informuję, ze nie dotyczy to już czasu przyszłego bo już jesteśmy
  > obciążania tymo milionami - poniżej przytaczam pozycją z planu moje
  spółdzielni"
  PYTANIE BRZMI:GDZIE TU JEST WINA DZIEWIORA?!
  Aha i jeszcze jedno.Ja absolutnie nie jest zapatrzony w nikogo,wkurza mnie
  pieniactwo i ludzka głupota...

 • jaga90 06.03.07, 08:11
  Sewekfalk cały czas chyba rżnie głupa!
  Chyba z moich postów wyraźnie wynika, ze mam pretensje do K. Dziewiora o to, że
  w identycznych sprawach wydaje diametralnie rózne opinie oraz o to, że jego
  opinia opracowana za wynagrodzeniem dla mojej spółdzielni jest poza tym
  niezgodna z obowiązującym prawem.
  I taka właśnie opinia K. Dziewiora spowodowała, że przedstawiciele na zebranie
  przedstawicieli zagłosowali za rozwiązaniem niekorzystnym dla społdzielców. Bo
  dla wielu osób doradca podatkowy z licencją jest osobą zaufania publicznego i
  dlatego zagłosowali za rozwiązaniem doradzanym przez niego.
  Myślę, że wreszcie dojdzie do świadomości sewekfalka o co mi chodzi.
 • sewekfalk 06.03.07, 16:46
  Nie dojdzie...:(
 • wprost5 12.03.07, 12:26
  Oto co znalazłem w dzisiejszych Nieruchomosciach w Rzeczpospolitej(12.03.2007):
  ZAPYTAJ EKSPERTA Krzysztof Dziewior z Centrum Informacji i Doradztwa
  Mieszkaniowego
  Sposób rozliczania wody
  Jestem przewodniczącym zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Proszę o opinię
  dotyczącą sposobu rozliczania zużycia zimnej wody. Nasz budynek ma 102 lokale i
  jest opomiarowany. Jako wspólnota mieszkaniowa uchwaliliśmy "Regulamin
  rozliczania zużycia zimnej wody" - różnicę pomiędzy odczytem wodomierza
  głównego a sumą podliczników lokalowych rozliczamy, stosując wzór: suma faktur
  za dostawę wody: suma wskazań liczników lokalowych = koszt 1 m sześc. x zużycie
  wodomierz lokalowy = koszt zużycia dla lokalu. Czy taki sposób rozliczania
  zużycia wody jest według pana poprawny?
  (nazwisko znane redakcji)

  - Niestety, przyjęty przez państwa wspólnotę mieszkaniową sposób rozliczania
  zużycia zimnej wody jest nieprawidłowy, ponieważ nie rozlicza zużycia zimnej
  wody, lecz służy do określenia ceny 1 metra sześciennego zimnej wody, co jest
  niedopuszczalne.Cena zakupu zimnej wody zapłacona przez wspólnotę powinna
  równać się cenie "sprzedaży" tej wody właścicielom lokali. Różnicę, jaka
  niewątpliwie wystąpi w porównaniu zużycia wody, która przeszła przez liczniki
  zainstalowane w lokalach, w porównaniu z zużyciem, jakie wykazuje licznik
  główny, należy (zgodnie z zapisem art. 14 ustawy o własności lokali) odnieść do
  kosztu zarządu nieruchomością wspólną. Robi się to poprzez księgowe
  przeniesienie wartości niezbilansowanej wody do kosztów zarządu nieruchomością
  wspólną w taki sposób, aby po dokonaniu rozliczenia zużycia wody w gospodarce
  mediami komunalnymi we wspólnocie nie wystąpił żaden wynik.
  b.kal.

  Kolejny raz pan K. Dziewior kręci. Wprawdzie pisze, że sposob, jaki stosuje
  pytający, nie jest poprawny i z tym się zgadzam! Jednak dalsze wywody K.
  Dziewiora to już jak zwykle jego swobodna ocena faktów i interpretacja prawa.
  Po pierwsze, nie wiem, dlaczego K. Dziewior przyjmuje, że owa różnica pomiędzy
  wskazaniami wodomierza na przyłączu budynkowym a sumą wskazań wodomierzy
  lokalowych powstaje w części wspólnej budynku? Od dawna wiadomo, choćby z
  dyskusji na tym forum, że wspomnianej różnicy nie można przypisać tylko części
  wspólnej nieruchomości. A skoro tak, to nie widze tu sensu podpowiedzi K.
  Dziewiora bazujacej na tresci art. 14 ustawy o własności lokali.
  Kolejny raz autorytet utwierdził mnie w przekonaniu, że jego rady są bałamutne
  i należy przyjmować je z dużą dozą ostrożności
  itej(12.03.2007):
 • sewekfalk 13.03.07, 12:45
  Wprost5 dysponuje wyrokiem sądu w tej sprawie i rozczaruje cie-Dziewior znowu
  ma rację
 • wprost5 13.03.07, 15:42
  Nic nie mam przeciw temu, abyś mnie rozczarował tj. zamieścił na tym forum
  wyrok sądu, który niby jest zgodny z opinia K. Dziewiora ws. pokrywania kosztów
  tzw. wody technicznej(na cele ogólne itp)!
 • kikibobo 13.03.07, 18:33
  Wystarczy teraz, żeby moi pieniacze przeczytali wywód Pan Dziewiora.
  Już słyszę : zalicz je pani do części wspólnej bo tak pisze w gazecie,
  to gazeta ma racje nie pani. Na nic się zdadzą tłumaczenia, że i tak musza to
  pokryc, przecież podniesie to stawkę , ale to już inny bój.
  Tak jak wprost 5 uważam go za niewłaściwy, nieprawny i wielce szkodliwy.
  Przeciez chodzi nam o jasnośc rozliczeń a nie ukrywanie.
 • wprost5 15.03.07, 08:00
  Jak napisała kikibobo, ostatnia opinia Dziewiora ws. rozliczania tzw.wody na
  cele ogólne jest bardzo niebezpieczna, bo może spowodować awantury we
  wspólnotach ze strony nieuświadomionych członków a takich nie brakuje we
  wspólnotach.
  Bo Dziewior znowu proponuje jakieś chachmęcenie zamiast przedstawić
  najsensowniejsze rozwiązanie problemu. Bo jeśli się nie wie, jak to uczynić, to
  po prostu trzeba się przyznać a nie grać wielkiego speca, bo przyznało się
  samemu sobie tytuł Centrum Doradztwa i Informacji Mieszkaniowej i teraz na tym
  się jedzie przy pomocy naiwnych dziennikarzy.
  Zaproponowane podejście Dziewiora do zagadnienia niesie jeszcze to
  niebezpieczeństwo, że praktycznie zwalnia nieodpowiedzialnych i nieuczciwych
  zarządców od troski o racjonalne gospodarowanie wodą i uczciwe rozliczenie jej
  zuzycia. Bo owa różnica do pokrycia wcale nie jest jak już pisałem, w całości
  generowana w części wspólnej nieruchomości. Takie podejście wręcz będzie
  zachęcało nieuczciwych członków wspólnoty do różnych manipulacji przy
  wodomierzach praktycznie bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności bo w
  efekcie końcowym koszty tego pokryją wszyscy członkowie wspólnoty.
  Przy okazji - nadal czekam na opublikowanie na forum przez Sewekfalka w tym
  wątku wyroku jakiegoś sądu ws. rozliczania omawianej różnicy wody!
 • sewekfalk 15.03.07, 08:35
  W sprawie wymienionego wyroku sądu to dysponuje tylko kserem tego dokumnetu i
  niestety jego jakośc jest dość kiepska i skanowanie nie wchodzi w rachube ale
  moge wysłać np.faksem,nie ma problemu.Co do meritum - wprost5 może ty bys sie
  wypowiedział jak sprawa zużycia wody poza licznikami indywidualnymi ma być
  rozwiązana a nie tylko kwilił ze złości na Dziewiora.To forum ma rozwiązywać
  problemy i pomagać ludziom a nie służyć do załatwiania jakis prywatnych
  nędznych wojenek.Nie bardzo wiem gdzie,przyjmując sposób rozliczenia
  Dziewiora,właśiciele mogą kombinować.Manipulowanie przy liczniku jest oszustwem
  i z tym należy sie udać na policję a nie wylewać pomuje na Dziewiora i leczyć
  własne kompleksy.
 • miro_mx 15.03.07, 10:05
  A Ja uważam, że wielu wypowiadających się na forum „ekspertów” nie posiada
  wiedzy podstawowej w temacie dla najprościej kogoś obrzucić błotem. To, że się
  nie rozumie proponowanego rozwiązania wynika tylko z jednej przyczyny, bo uważa
  się, iż JEGO rozwiązanie jest najlepsze a to z kolei prowadzi do dwóch prawd, -
  G..o prawda i też prawda.

  Jeśli ktoś ma ochotę do debaty na ten temat (wody) niech założy wątek – Woda &
  Rozwiązanie! - a postaram się wykazać między innymi, że propozycja P. Dziewiora
  nie jest taka głupia jak na to pozornie wyglądała. Wystarczy mieć większy
  horyzont myślowy (zasób wiedzy) a sprawa stanie się bardziej realna.
  Pozd,.
  Miro
 • olubek 15.03.07, 10:47
  Opinia Dziewiora nawet nie wygląda na głupią, jest to całkiem sensowne
  rozwiązanie. Nie widzę zagrożeń dla członków wspólnoty, oczywiście każda opinia
  może być nebezpieczna jeśli jest wykorzystywana przez wariata lub przestępcę do
  załatwiania swoich brudnych interesów.
  Dawno temu, na początku tego wątku próbowałem mieć odmienne zdanie od wprost i
  jagi (ta sama osoba?) na temat Pana Dziewiora, dalsze kontynuowanie tego watku
  to próba terapii natręctwa lub odreagowania kompleksów tych lub tej osoby.
  Proszę rozsądnych forumowiczów, a zwłaszcza sewekfalk - nie warto kontynuować
  tego wątku. KONIEC
  Pretensje do Pana Dziewiora mozna kierować bezpośrednio do niego
  www.dziewior.pl/Pozdrawiam
  Paweł
 • olubek 15.03.07, 10:50
  www.dziewior.pl/
  To jest właściwy adres
  Jeszcze raz pozdrawiam
  Paweł
 • mieszkanie.i.wspolnota 17.03.07, 02:57
  olubek napisał:
  > Opinia Dziewiora nawet nie wygląda na głupią, jest to całkiem sensowne
  > rozwiązanie. Nie widzę zagrożeń dla członków wspólnoty ...

  Szanowny Panie,
  proszę czytać uważnie.
  Wątek, rozpoczęty przez jaga90, dotyczy SPÓŁDZIELNI, a nie wspólnot.
  Cytuję:
  "Uważany za niektórych za duzy autorytet w sprawach współnot i spółdzielni
  mieszkaniowych, doradca podatkowy Krzysztof Hubert Dziewior, nr. 03347 z
  Centrum Informacji i Doradztwa Mieszkaniowego na zebraniu przedstawicieli w
  spółdzielni JARY w Warszawie zrobił zebranym taką wodę w mózgach ..."

  Osobiście, zapewne podobnie jak Pan, chciałbym zrównania praw spółdzielców
  mieszkaniowych i właścicieli lokali, zgodnie z art.2 i art.32 Konstytucji RP.
  Ale na razie ustawy spółdzielcze regulują wiele kwestii - w tym sprawę
  rozliczeń - odmiennie od ustawy o własności lokali. I proszę o tym pamiętać,
  aby nie narazić się, jak K.H.Dziewior, na zarzut robienia ludziom wody z mózgu.

  --
  Witold Kalinowski, tel. 0501 514 786
  skype: witold.kalinowski albo 022 219 60 09
  "Mieszkanie i Wspólnota", www.miwspolnota.waw.pl

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.