Dodaj do ulubionych

montaż skrzynek pocztowych na klatce

24.06.08, 09:21
Zwracam się z pytaniem - czy dozwolony jest montaż nowych skrzynek pocztowych na każdym piętrze budynku a nie jak to było dotychczas wszystkich razem na parterze ?

Mamy w budynku bardzo mało przestrzeni na klatce schodowej i fizycznie praktycznie niemożliwe jest umieszczenie wszystkich razem na parterze ze względu na większe wymiary.
Obserwuj wątek
    • xxxll Re: montaż skrzynek pocztowych 24.06.08, 19:37
     art. 37.5. Prawa pocztowego
     Minister właściwy do spraw łączności, w porozumieniu z ministrem
     właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i
     mieszkaniowej, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim
     powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe oraz ich usytuowanie,
     jak również warunki dostępu dla operatorów, mając na uwadze
     zapewnienie:

     1) bezpieczeństwa obrotu pocztowego;

     2) powszechności i łatwości dostępu do oddawczych skrzynek
     pocztowych dla wszystkich operatorów;

     3) zastosowania wymagań Europejskiego Komitetu Normalizacji, a w
     przypadku braku takich wymagań - wymagań innych międzynarodowych
     organizacji normalizacyjnych, których Rzeczpospolita Polska jest
     członkiem.     ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

     z dnia 15 kwietnia 2004 r.
     zmieniajce rozporzdzenie
     w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych


     Na podstawie art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo
     pocztowe (Dz.U. Nr 130, poz. 1188) zarządza się, co następuje:

     §1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 wrzenia 2003
     r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz.U. Nr 177, poz.
     1731) wprowadza się następujące zmiany:

     1) w §2:
     a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
     „2. Minimalny poziom ochrony, o której mowa w ust. 1, w zakresie
     poufności,wodoszczelności, zabezpieczenia przeciwpożarowego, przed
     korozją oraz kradzieżą przesyłek listowych określają odpowiednie
     Polskie Normy.”,

     b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
     „2a. Elementy konstrukcyjne otworu wrzutowego skrzynki nie powinny
     mieć ostrych krawędzi.”;

     2) w §3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
     „3. Wymiary otworu wrzutowego skrzynki powinny wynosi:

     1) szerokość:
     a) nie mniej niż 230 mm i nie więcej niż 280 mm – w przypadku
     skrzynek,
     w których przesyłki listowe umieszczane są krótszą krawędzią
     przesyłki,

     b) nie mniej niż 325 mm i nie więcej niż 400 mm – w przypadku
     skrzynek,
     w których przesyłki listowe umieszczane są dłuższą krawędzią
     przesyłki;
     2) wysokość – nie mniej niż 20 mm i nie więcej niż 40 mm.”.

     §2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia
     ogłoszenia.

     Minister Infrastruktury

     ----------------------------------------------------------------
     "Wy nam mówicie: Europa.
     A tu, co postawimy mleko na kwaśne, to skądś wyłażą karzełki i
     szczają nam do garnków." (S.Mrożek "Z ciemności" z tomiku Słoń,
     wydanego w 1957 roku)
  • majkowa Rozszerzam pomysł - pytanie 04.07.08, 13:27
   Czy można zamontować nowe skrzynki bezpośrednio na drzwiach, lub tuż
   obok drzwi każdego z lokali?
   Każdy mieszkaniec miałby wtedy blisko do swojej skrzynki, mógłby ją
   pilnować, często opróżniać, nakleić na niej napisy np. że nie życzy
   sobie reklam itp.

   Wiem, że to dodatkowe utrudnienie dla listonoszy, ale może
   wyeliminowalibyśmy w ten sposób często stosowaną przez listonoszy
   metodę doręczania listów poleconych za potwierdzeniem odbioru.

   Listonosz zamiast wchodzić np. na 4 piętro po to by doręczyć
   polecony - bez sprawdzania czy ktokolwiek jest w domu wrzuca awizo
   do skrzynki i w ten sposób przerzuca na odbiorcę swoje obowiązki.
   Zmusza nas do pójścia na Pocztę i stania w długich kolejkach.

   Notabene te kolejki tworzą się właśnie dlatego, że jest duża liczba
   przesyłek niedoręczonych (z awizem).

   Gdyby i tak musiałby wejść na to 4 piętro to być może zapukałby do
   drzwi i doręczył przesyłkę. Albo przynajmniej można by go było
   namierzyć (obserwować) jak wrzuca awizo bez sprawdzenia czy jest
   ktoś w domu.
  • babczyk Re: montaż skrzynek pocztowych na klatce 05.07.08, 11:30
   W większości patrzymy na własną wygodę podpierając się odpowiednimi
   przepisami, które i tak są nieprecyzyjne do końca. Narzucają pewien
   standard i nic więcej.

   A przecież skrzynki na listy można zamontować w ogólnie dostępnym
   miejscu na parterze z korzyścią i wygodą dla mieszkańców oraz
   listonoszy.

   Nie wyobrażam sobie starszej osoby roznoszącej wiele kilogramów
   poczty chodzącej od skrzynki do skrzynki zawieszonej na
   poszczególnym piętrze wielopiętrowego budynku. Nie wszystkie budynki
   mają windy.
   • magda_le_na Re: montaż skrzynek pocztowych na klatce 05.07.08, 17:25
    babczyk napisał:

    ...Nie wyobrażam sobie starszej osoby roznoszącej wiele kilogramów
    poczty chodzącej od skrzynki do skrzynki zawieszonej na
    poszczególnym piętrze wielopiętrowego budynku. Nie wszystkie budynki
    mają windy.

    ale tu nie chodzi o to, że WM chce utrudnic pracę listonoszowi,
    tylko o brak wystarczającej powierzchni na zamontowanie skrzynek
    oddawczych. tez znam takie budynki. Mozna rozwazyć montaz części
    skrzynek na parterze, a części na półpietzrze. Rozmieszczanie
    skrzynek na kazdym pietrze jest o tyle niebezpieczne, że ekipy z
    ulotkami beda wam sie platac po całej nieruchomości. No i tego
    listonosza tez szkoda. A u mnie jest młody;))
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka