Dodaj do ulubionych

Swiatowy odwrot od ropy

 • ignorant11 16.01.08, 17:21

  Sława!

  Jak widac prawie codziennie dowiadujemy,że polskie firmy odchodza od importu z
  Rosji:))

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • ignorant11 16.01.08, 17:22
  Sława!
  nafta.wnp.pl/2-3-mln-ton-ropy-z-norwegii,40474_1_0_0.html
  2-3 mln ton ropy z Norwegii
  wnp.pl (Piotr Apanowicz)
  16.01.2008 16:06

  W czerwcu 2008 roku Grupa Lotos ogłosi aktualizację swojej strategii do roku
  2012, w której w większym niż dotychczas stopniu położony zostanie nacisk na
  segment poszukiwawczo-wydobywczy - zapowiedział prezes Lotosu Paweł Olechnowicz.

  - W nowej wersji naszej strategii nie będzie żadnych zapisów, które
  zmniejszałyby jakiekolwiek kategorie prowadzonej działalności, wręcz przeciwnie,
  zostanie ona zaktualizowana "w górę" - zapewnia prezes Olechnowicz.

  Nieoficjalnie wiadomo, że szczególny nacisk w nowej wersji strategii spółki
  położony zostanie na segment upstream. Do tej pory mówiło się, że do 2012 roku
  Grupa Lotos chciałaby we własnym zakresie wydobywać ok. 20 proc. przerabianej w
  Gdańsku ropy.


  Przy uwzględnieniu realizowanego programu inwestycyjnego oznacza to ponad 2 mln
  ton ropy rocznie, bo w 2012 r. przerób zakładu będzie już wynosił ok. 10,5 mln
  ton ropy rocznie. Tymczasem jak się dowiedzieliśmy, docelowo tylko z kierunku
  norweskiego spółka chciałaby pozyskiwać od 2 do 3 mln ton ropy rocznie. Do tego
  dochodzi rejon Bałtyku, na którym wydobycie ma wzrosnąć kilkakrotnie,
  przekraczając 1 mln ton.

  W optymalnym wariancie Grupa Lotos mogłaby zatem nawet jedną trzecią potrzebnego
  do przerobu w Gdańsku surowca pozyskiwać z własnych źródeł.

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • ignorant11 17.01.08, 01:47

  Sława!
  gazownictwo.wnp.pl/tranzyt-rosyjskiego-gazu-przez-ukraine-zdrozeje-kilkakrotnie,40495_1_0_0.html
  Tranzyt rosyjskiego gazu przez Ukrainę zdrożeje kilkakrotnie
  wnp.pl (Irina Nowochatko)
  16.01.2008 20:49

  Tranzyt rosyjskiego gazu przez terytorium Ukrainy będzie droższy.

  Oleg Dubina, prezes NAK Naftogaz Ukrainy, koncernu państwowego w najbliższym
  czasie uda się z wizytą do Moskwy. Podczas spotkania z rosyjskimi władzami
  prezes ukraińskiej spółki gazowej zamierza powiadomić Kreml o planowanej
  podwyżce tranzytowych stawek gazu

  Eksperci szacują, że transport gazu przez Ukrainę może zdrożeć do 9,32 USD za
  tys. metrów sześciennych na 100 kilometrów. Obecnie tranzyt surowca kosztuje
  Rosjan 1,7 USD za tys. metrów sześciennych na 100 kilometrów.


  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • ignorant11 17.01.08, 13:40

  Sława!
  nafta.wnp.pl/petrolinvest-przejal-aktywa-w-kazachstanie,40527_1_0_0.html
  Petrolinvest przejął aktywa w Kazachstanie
  wnp.pl (Piotr Apanowicz)
  17.01.2008 10:16

  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Pterolinvest podpisał trzy umowy
  inwestycyjne dotyczące pozyskania dodatkowych aktywów w Kazachstanie, w zamian
  za nowoemitowane akcje spółki - poinformowała firma w komunikacie.

  Pierwsza umowa, z czterema akcjonariuszami TOO Emba Jug Nieft, w której
  Petrolinvest posiada już 50 proc. udziałów, przewiduje wyemitowanie 543.034
  akcji spółki, po cenie emisyjnej 320 zł za akcję, w zamian za 50 proc. udziałów
  w kazachskiej spółce.

  Dodatkowo, w wypadku potwierdzenia, że zasoby prognostyczne spółki wynoszą co
  najmniej 160 mln baryłek ropy, wyemitowanych zostanie dodatkowo 271.517 akcji
  Petrolinvestu, po cenie emisyjnej równej 10 zł. Petrolinvest zobowiązał się
  rekomendować powołanie dwóch przedstawicieli strony kazachskiej do rady
  nadzorczej spółki.


  W umowie inwestycyjnej strona kazachska zobowiązała się do niesprzedawania akcji
  Petrolinvestu, objętych w wykonaniu tej umowy, przez 12 miesięcy od daty ich
  objęcia.

  Druga umowa podpisana została z jedenastoma akcjonariuszami spółki Occidental
  Resources Inc., i dotyczy nabycia przez Petrolinvest 48,8 proc. akcji tej
  spółki, w której posiada już 50 proc. udziałów. Occidental Resources Inc. jest
  właścicielem kazachskiej spółki OilTechnoGroup.

  Umowa inwestycyjna przewiduje wyemitowanie 2.353.149 akcji Petrolinvestu, po
  cenie emisyjnej 320 zł za sztukę. W umowie akcjonariusze spółki Occidental
  Resources, Inc. zobowiązali się do niesprzedawania akcji Petrolinvestu przez 12
  miesięcy od daty ich objęcia, z wyjątkiem 382 813 akcji, co do których
  ograniczenie wygaśnie po 6 miesiącach.

  Ostatnia umowa podpisana została z trzema udziałowcami spółki Capital Energy i
  dotyczy nabycia 100 proc. akcji tej firmy. Capital Energy jest właścicielem
  większościowych pakietów udziałów w czterech spółkach prawa kazachskiego,
  posiadających koncesje na poszukiwania i eksploatację ropy naftowej: BMB Munai
  LLP (75 proc. udziałów), Bolz LLP (65 proc. udziałów), Maksat-Munai LLP (100
  proc. udziałów) i Erkin Oil LLP (50 proc. udziałów).

  Umowa inwestycyjna przewiduje wyemitowanie 964.190 akcji Petrolinvestu., po
  cenie emisyjnej 320 zł. Do wyceny Capital Energy przyjęto m.in. wielkość zasobów
  perspektywicznych na poziomie 309 mln baryłek, z czego ok. 50 mln baryłek jest
  ocenianych jako zasoby prawdopodobne.

  W umowie akcjonariusze Capital Energy zobowiązali się do niesprzedawania akcji
  przez 12 miesięcy od daty ich objęcia.

  - Podpisanie tych umów stanowi kolejny krok w realizacji strategii spółki,
  zmierzającej do konsolidacji operacji w Kazachstanie wokół złóż o największym
  potencjale - zapewnia Petrolinvest. Zarząd spółki ocenia, że realizacja
  transakcji doprowadzi do zwiększenia zasobów prognostycznych grupy o około 130
  proc. i znacznego zwiększenia wydobycia ropy naftowej jeszcze w 2008 roku.

  Dodatkowo - pozyskanie nowych znaczących akcjonariuszy zwiększy możliwości i
  potencjał dla dalszej ekspansji grupy na rynkach międzynarodowych i wzmocni
  pozycję spółki w Kazachstanie.


  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • ignorant11 21.01.08, 14:18
  Sława!
  nafta.wnp.pl/ponad-5-tys-barylek-ropy-na-koniec-roku,40809_1_0_0.html
  Ponad 5 tys. baryłek ropy na koniec roku
  wnp.pl (Piotr Apanowicz)
  21.01.2008 13:47
  fot. Petrolinvest

  fot. Petrolinvest

  Plan minimum Petrolinvestu w Kazachstanie zakłada osiągnięcie wydobycia na
  poziomie 5,6 tys. baryłek ropy naftowej dziennie jeszcze przed końcem tego roku
  - zapowiedział na konferencji prasowej Paweł Gricuk, prezes spółki.

  - W rzeczywistości nasze wydobycie może być o wiele większe, bo wszystko zależy
  od ewentualnego sukcesu prowadzonych obecnie i planowanych w tym roku odwiertów
  na terenie naszych koncesji - zastrzega prezes Petrolinvestu.

  Szef spółki tłumaczy, że zakładane 5,6 tys. baryłek dziennie dotyczy jedynie już
  potwierdzonych i opróbowanych zasobów ropy. W większości przypadków zakładane
  minimalne poziomy wydobycia powinny zostać osiągnięte mniej więcej w połowie
  bieżącego roku.


  Chodzi przede wszystkim o złoże Żubantam, na koncesji Emba Jug Nieftu, gdzie na
  płytkim złożu planowane są 23 odwierty, z których sprzedaż na skalę przemysłową
  powinna rozpocząć się w III kwartale roku i na koniec roku wynieść ok. 3500
  baryłek dziennie.

  Oprócz tego prezes Gricuk spodziewa się osiągnięcia w połowie roku wydobycia na
  poziomie ok. 1500 baryłek dziennie ze złoża BMB Muntai, należącego w 75 proc. do
  spółki Capitał Energy, przejętej właśnie przez Petrolinvest, a także ok. 600
  baryłek dziennie ze złoża Maksat Munai, również należącego do Capital Energy.

  Gdyby przez cały rok Petrolinvest wydobywał ropę na średnim poziomie 5,6 tys.
  baryłek dziennie, jego przychody z tytułu sprzedaży tej ropy prawdopodobnie
  (przy dzisiejszym poziomie cen ropy), przekroczyłyby 130 mln USD. - Taki poziom
  wydobycia będziemy jednak osiągali stopniowo w trakcie całego roku - zastrzega
  szef spółki.
  Wydrukuj tekst


  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • ignorant11 21.01.08, 14:22
  Sława!
  nafta.wnp.pl/40-proc-akcji-petrolinvestu-dla-kazachow,40814_1_0_0.html
  40 proc. akcji Petrolinvestu dla Kazachów
  wnp.pl (Piotr Apanowicz)
  21.01.2008 14:12

  Przejęcie przez Petrolinvest dodatkowych udziałów w spółkach Emba Jug Nieft i
  Occidental Recources, a także 100 proc. akcji firmy Capital Energy w zamian za
  akcje Petrolinvestu, o czym spółka informowała w ubiegłym tygodniu, doprowadzi
  do znaczącej zmiany w akcjonariacie polskiej spółki.

  - Właściwie można już mówić, że Petrolinvest to spółka kazachsko-polska -
  stwierdził na konferencji prasowej Paweł Gricuk, prezes firmy. Według niego w
  lutym i na początku marca prowadzony będzie proces due diligence przejmowanych
  spółek, a w marcu powinna zostać określona ostateczna cena przejmowanych udziałów.

  Wiadomo jednak, że przejęcia nie mają znaczenia z punktu widzenia wydatków
  gotówkowych. Za to po ich finalizacji, co zdaniem prezesa Gricuka powinno
  nastąpić w czerwcu tego roku, dotychczasowi właściciele kazachskich spółek
  (łącznie kilkanaście firm) staną się właścicielami w sumie ok. 40 proc. udziałów
  Petrolinvestu.


  Tym samym udział Ryszarda Krauze i spółki Prokom Investments, dotychczasowych
  akcjonariuszy dominujących, zmniejszy się z 49 proc. do ok. 29 proc., a udziały
  Nihonswi AG spadną z 21 proc. do ok. 13 proc. Do tej pory 30 proc. akcji
  należało do pozostałych akcjonariuszy, a po zamknięciu transakcji w obrocie
  pozostanie ok. 18 proc. akcji.

  - Ta zmiana jest dla nas o tyle korzystna, że dzięki temu kazachscy inwestorzy
  będą żywotnie zainteresowani wzrostem wartości Petroilinvestu - uważa Paweł Gricuk.

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • ignorant11 21.01.08, 14:20
  Sława!
  nafta.wnp.pl/mol-podpisal-umowe-o-wspolpracy-z-hindusami,40770_1_0_0.html
  MOL podpisał umowę o współpracy z Hindusami
  Parkiet
  21.01.2008 08:59

  Spółka MOL poinformowała, że podpisze porozumienie z indyjską spółką naftową Oil
  and Natura Gas Corporation (ONGC) porozumienie o współpracy

  Obie spółki będą wspólnie prowadzić poszukiwania złóż ropy i gazu ziemnego na
  terenie Indii oraz w innych krajach Azji Południowo - Środkowej - informuje
  "Parkiet". MOL już obecnie zajmuje się wydobyciem gazu w Pakistanie, działa
  również na terenie Kazachstanu, w Rosji i w Ormanie.

  Firma ONGC w ubiegłym roku wydobyła 760 mln ton ropy.


  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • ignorant11 17.01.08, 01:45

  Sława!
  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • ignorant11 17.01.08, 01:48

  Sława!
  gazownictwo.wnp.pl/finowie-zastopuja-budowe-gazociagu-polnocnego,40377_1_0_0.html
  Finowie zastopują budowę gazociągu północnego
  Gazeta Wyborcza
  15.01.2008 21:40

  Budowa rosyjsko-niemieckiego gazociągu Nord Stream przez Bałtyk odwlecze się o
  miesiące albo nawet o lata z powodu obaw Finów o zniszczenie przyrody przez tę
  inwestycję.

  Konsorcjum Nord Stream zapowiada, że już w przyszłym roku zacznie układać na
  dnie Bałtyku gazociąg z Rosji do Niemiec. Jednak w Helsinkach obawiają się, że
  budowa gazociągu może spowodować szkody przyrodnicze na Bałtyku. Rura ma
  przeciąć wyłączną strefę ekonomiczną Finlandii na Bałtyku i dlatego bez zgody
  Helsinek nie można zacząć inwestycji - informuje "Gazeta Wyborcza".

  W kwietniu konsorcjum Nord Stream ma się zgłosić do władz fińskiego regionu
  Uusimaa z raportem o wpływie inwestycji na środowisko. W ciągu czterech miesięcy
  władze regionu powinny zdecydować, czy zgadzają się na budowę. Nord Stream
  potrzebuje ponadto zgody na budowę od rządu Finlandii oraz od instytucji
  decydującej o inwestycjach w zachodniej Finlandii. Przedstawiciele tej
  instytucji informują, że ocena wniosku może zająć nawet 14 miesięcy. Jeśli
  jednak plany inwestycji zostaną zaskarżone, procedura może się wydłużyć nawet o
  kilka lat - wyjaśnia dziennik.


  Do sądowej walki z rosyjsko-niemieckim gazociągiem przymierza się już w
  Finlandii organizacja ekologiczna World Wildlife Fund (WWF) i stowarzyszenie
  Finish Association for Nature Conservation (FANC). WWF może pozwać Nord Stream,
  jeśli inwestorzy nie przesuną rury na południe od Finlandii.

  Obecna, północna trasa gazociągu biegnie blisko fińskich brzegów, gdzie dno
  morza jest bardzo pofałdowane. Aby je wyrównać, Nord Stream chce wysypać ponad
  milion ton kamieni. - Pokrycie dna morza kamieniami, zabije rośliny i może
  uwolnić szkodliwe osady - powiedziała cytowana przez dziennik rzecznik fińskiego
  WWF Anita Makinen.

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • axx611 17.01.08, 02:07
  Nikt i nic nie zatrzyma budowy gazociagu. Jest jeszcze szansa zeby
  sie przylaczyc. Watpliwe moga byc dostawy z Bliskiego Wschodu.
  www.nord-stream.com/uploads/media/PID_POLISH.pdf
 • ignorant11 17.01.08, 20:18

  Sława!
  www.cire.pl/item,30980,1.html
  South Stream. Bułgarzy nadal negocjują
  czw, 17. stycznia 08, 19:04

  Do zapowiadanego wcześniej podpisania porozumienie w sprawie udziału Bułgarii w
  budowie gazociągu South Stream na razie nie dojdzie – poinformował serwis
  internetowy Rzeczpospolitej.

  Do podpisania porozumienia miało dojść podczas rozpoczynającej się dziś wizyty
  Prezydenta Putina w Sofii, ale jak podało bułgarskie MSZ, negocjacje w tej
  sprawi jeszcze trwają.

  Serwis wyjaśnia, że strony nie doszły do porozumienia głównie ze względu na
  kwestię własności gazociągu, ponieważ Bułgarzy domagają się udziału
  większościowego nad przebiegającą przez jej terytorium infrastrukturą, na co nie
  zgadza się Rosja. Innym spornym tematem jest też form płatności za tranzyt gazu
  przez terytorium bułgarskie.

  South Stream ma połączyć Rosję z Austrią i Włochami i według planów w Bułgarii
  ma podzieli się na dwie nitki: północną - biegnącą do Austrii przez Rumunię i
  Węgry oraz południową - do Włoch przez Grecję i Albanię. Serwis dodaje, że
  gazociąg ten uważany jest za konkurenta dla projektu Nabucco.


  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • o333 17.01.08, 13:48
  ignorant masz ferie zimowe czy jak że wszędzie cię pełno odką się
  zaczeły??
 • berkut1 19.01.08, 13:05
  ignorant masz ferie zimowe czy jak że wszędzie cię pełno odką się
  > zaczeły??

  To chyba jakaś przerwa w leczeniu widać, że stan sie pogorszył :)
 • axx611 19.01.08, 00:52
  Swietne perspektywy dla Polski no moze niezupelnie ale dla Ryska
  ktorego przylapal na fotce Ziobro w hotelu. Bedzie gaz i ropa i
  oczywiscie mozna zalatwic sovieciarzy. Kapital prywatny w rekach
  dobrego managera jakim jest niwatpliwie Rysiek spowoduje ze
  sovieckie machinacje energetyczne zakoncza sie niepowodzeniem.
  Rysiek wie co robi a kapital prywatny jest w Polsce silny jak ma
  wsparcie besposrednie od skorumpowanych politykow. Tak trzymac i
  nie popuszczac.
 • ignorant11 20.01.08, 02:36

  Sława!
  Zapomnieliśmy o reaktorach termojądrowych, które w końcu zostana skonstruowane i
  dadzą i odnawialna i praktycznie nieograniczona tania energie.

  Kiedys to musi nastapić, bo ludzkośc aby sie rozwijac bedzie potrzebowała wiecej
  energi i musi nastapic taki przełom...

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • jorl 20.01.08, 18:40
  ignorant11 napisał:

  >
  > Sława!
  > Zapomnieliśmy o reaktorach termojądrowych, które w końcu zostana skonstruowane
  > i
  > dadzą i odnawialna i praktycznie nieograniczona tania energie.
  >
  > Kiedys to musi nastapić, bo ludzkośc aby sie rozwijac bedzie potrzebowała wiece
  > j
  > energi i musi nastapic taki przełom...
  >


  Musi? A jak NIE???
  Hitler tez czekal aby sojusznicy sie najpierw ze soba pobili zanim Berlin zostal
  zdobyty. I sie nie doczekal.
  Pozdrowienia
 • ignorant11 20.01.08, 19:39
  jorl napisał:

  > Musi? A jak NIE???
  > Hitler tez czekal aby sojusznicy sie najpierw ze soba pobili zanim Berlin zosta
  > l
  > zdobyty. I sie nie doczekal.
  > Pozdrowienia


  Sława!

  Nie ma fizycznych powodów aby kiedys w przyszlosci energetyczny proces
  termojądrowy nie został opanowany.

  I sa ogromne oczekiwania ekomonomiczne.

  Zauwaz jaka jest dysproporcja nakładów ITER we Francji to jedynie 10mld$, a na
  stacje ISS 100mld$.

  Mozemy ITER nazwac instalacja połtechniczna:
  pl.wikipedia.org/wiki/DEMO
  pewnie jak to z technologiami i technika bywa.. po jakims przelomowym
  opracowaniu nastapi lawinowy postep...

  NB rekcja lawinowa ( rozszczepienia) została odkryta ok 1935 1939 roku, a w 1942
  juz pracował pierwszy reaktor.

  Mysle ze to kwestia woli i skierowania odpowiednio duzych nakładów na badania.

  A jakie sa to sumy niech poniższe liczby powiedzą:
  Electricity - production:
  17.42 trillion kWh (2005 est.)
  Oil - production:
  83 million bbl/day (2004 est.)
  Natural gas - production:
  2.769 trillion cu m (2005 est.)

  Przemnóz to przez cene energii, przez cene ropy, cene gazu, cene wegla...

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • jorl 20.01.08, 20:03
  Co chcesz powiedziec? Ze jak sie wrzuci odpowiednio duzo pieniedzy to i np.
  przekroczy sie predkosc swiatla??
  Bo z energetyka termojadrowa jest ten problem ze teoretycznie problemy nie sa
  rozwiazane.
  A jak juz o bombie A to ten wielki program aby ja zbudowac byl technicznym
  problemem a nie teoretycznym. Trzeba bylo budowac ogromna ilosc wirowek, trzeba
  bylo budowac reaktory aby miec pluton. Ale teoria byla gotowa.
  A w termojadrowej energetyce NIE.
  Wiec nawet te 10mild$ sa zapewne wyrzuceniem pieniedzy w bloto.

  Pozdrowienia
 • ignorant11 20.01.08, 20:20
  jorl napisał:

  > Co chcesz powiedziec? Ze jak sie wrzuci odpowiednio duzo pieniedzy to i np.
  > przekroczy sie predkosc swiatla??

  +++Mylisz ekonomie z fizyka.
  Prosze o inteligentniejsze argumenty, chyba ze Cie nie stac?

  > Bo z energetyka termojadrowa jest ten problem ze teoretycznie problemy nie sa
  > rozwiazane.
  +++???????? Jak to nie? Nie ma teoretycznych problemów. Fizyka reakcji jest
  znana. Sa za to znaczne problemy techniczne jak zbudowac reaktor, ale jak
  widzisz buduje sie reaktor o mocy 500MW, czyli POTEZNY.


  > A jak juz o bombie A to ten wielki program aby ja zbudowac byl technicznym
  > problemem a nie teoretycznym.
  +++No nie prawda! W roku 1939 Teller miał tylko reakcje lawinowa i tylko
  wiedze,ze proces sie samopodtrzymuje.
  O fuzji wiadomo znacznie wiecej.

  Trzeba bylo budowac ogromna ilosc wirowek, trzeba
  > bylo budowac reaktory aby miec pluton. Ale teoria byla gotowa.
  ++Nie była doucz sie.
  > A w termojadrowej energetyce NIE.
  > Wiec nawet te 10mild$ sa zapewne wyrzuceniem pieniedzy w bloto.
  +++Nie bo to kasy znacznie mniej niz na znacznie mniej praktyczna ISS.
  A postep bedzie ogromny za marne 10mld$.

  >
  > Pozdrowienia


  --
  Sława!
  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • ignorant11 20.01.08, 20:22
  Sława!

  Porównaj ja z potzrebna na poszukiwania ropy na wydobycie, transport na budowe
  kopalń, na limity CO2...

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • wladca_pierscienii 26.03.08, 11:34
  www.rp.pl/artykul/5,111864.html
  Nowe ekopaliwo już wkrótce
  Magdalena Kozmana 26-03-2008, ostatnia aktualizacja 26-03-2008 06:18
  Na polskich stacjach pojawi się pierwsze biopaliwo do aut
  benzynowych. Będzie tańsze nawet o złotówkę od tradycyjnych benzyn.
  W Niemczech dostępne jest na 500 stacjach


  Ministerstwo Gospodarki ogłosiło projekt rozporządzenia regulującego
  normy nowej ekobenzyny E85. Ma to rozruszać produkcję ekologicznego
  paliwa do aut benzynowyc . Benzyna ta w 70 – 85 proc. produkowana
  będzie z etanolu pochodzenia roślinnego, czyli zbóż, trzciny
  cukrowej i buraków cukrowych.

  Obecnie przepisy pozwalają na sprzedaż na stacjach paliwowych w
  kraju dwóch rodzajów biopaliw: oleju napędowego z dodatkiem 20 proc.
  biokomponentów i biodiesla w 100 proc. wyprodukowanego z biomasy.
  Nie ma natomiast ekologicznych paliw dla pojazdów z silnikiem
  benzynowym. E85 świetnie sprzedaje się już w Niemczech, Czechach czy
  Szwecji, gdzie jest dostępna na ponad pół tysiąca stacji. By ją
  wprowadzić w Polsce, trzeba ten zamiar notyfikować Komisji
  Europejskiej. Resort gospodarki ocenia, że procedura ta zajmie
  sześć, siedem miesięcy. Nowe paliwo ma więc szansę pojawić się na
  stacjach (są na to gotowe) przed końcem roku. – Jesteśmy za
  wprowadzeniem tego paliwa. Uważamy, że powinno być atrakcyjne dla
  kierowców – ocenia Robert Gmyrek, dyrektor ds. alternatywnych źródeł
  energii PKN Orlen. Koncern zapowiada, że gdy tylko rozporządzenie
  dotyczące E85 wejdzie w życie, zacznie jej produkcję.

  Niestety z nowego paliwa będą mogli skorzystać tylko nieliczni
  kierowcy. W Polsce auta z napędem na bioetanol (tzw. flexi fuel albo
  biopower) stanowią margines. Nieliczne modele oferują np. Ford,
  Volvo czy General Motors. – Mamy w naszej ofercie auta Saab i
  Cadillac, które mogą jeździć na E85. Od 2010 roku będziemy mieli
  także ople i chevrolety – zapowiada Przemysław Byszewski, rzecznik
  GM Poland.

  Koncerny samochodowe są zainteresowane zwiększeniem sprzedaży aut z
  napędem na bioetanol – w ten sposób łatwiej bowiem sprostają unijnym
  normom dotyczącym ograniczania emisji dwutlenku węgla w transporcie.
  Wprowadzenie normy E85 w Europie to m.in. wynik ich starań.

  Obecnie etanol jest dodawany do benzyn tylko w niewielkiej ilości –
  nieprzekraczającej 5 proc. objętości (na tyle pozwalają unijne
  normy). Firmy chcą, by polski rząd jak najszybciej zwiększył górną
  granicę zawartości etanolu do 7 – 10 proc. Taką krajową normę
  wprowadziła już m.in. Francja.

  Wejście na rynek paliwa E85 i zwiększenie norm zawartości w już
  sprzedawanych powinny się przyczynić do rozwoju krajowej produkcji
  etanolu. Dotychczas głównym dostawcą tego surowca były krajowe
  gorzelnie. Nie są jednak konkurencyjne w porównaniu z europejskimi
  fabrykami etanolu.  Źródło : Rzeczpospolita

  --
  Historia świata według Kabaretu Moralnego Niepokoju:
  - " .... Polska była Przedmurzem Chrześcijaństwa"
  - " ha, ha, ha, toć przecież wiadomo, że lepiej być "za murem",
  niż "przed murem" :-D "
 • ignorant11 26.03.08, 13:18
  wladca_pierscienii napisał:


  >
  > Wejście na rynek paliwa E85 i zwiększenie norm zawartości w już
  > sprzedawanych powinny się przyczynić do rozwoju krajowej produkcji
  > etanolu. Dotychczas głównym dostawcą tego surowca były krajowe
  > gorzelnie. Nie są jednak konkurencyjne w porównaniu z europejskimi
  > fabrykami etanolu.
  >


  Sława!

  Ciekawe czym sie róznia europejskie fabryki etanolu w porównaniu do naszych
  gorzelni???

  Forum Słowiańskie
  gg 1728585
 • wladca_pierscienii 23.07.14, 14:56
  WP.PL:
  moto.....wp....pl/kat,15953,title,Paliwo-z-alg-pozwoli-taniej-tankowac,wid,16771055,wiadomosc.html

  (...)
  Paliwo otrzymywane z glonów ma wiele zalet. Przede wszystkim jest tańsze. Cena baryłki ropy kosztuje aktualnie blisko 110 dolarów, natomiast za taką samą ilość ekologicznego paliwa trzeba zapłacić 60 dolarów. Po uwzględnieniu wszystkich opłat i podatków oznacza to, że cena litra benzyny z alg mogłaby kosztować około 3,90 zł. Jednak niższe kwoty, jakie kierowcy zapłacą na stacjach, to tylko jedna z zalet nowego paliwa.

  Ropa otrzymywana z alg nigdy się nie skończy i nie wymaga odkrywania nowych złóż. Glony są też dużo bardziej wydajnym źródłem produkcji biopaliwa niż np. kukurydza, a do tego mogą być hodowane niemal wszędzie, gdyż nie wymagają wody dobrej jakości – wystarczą ścieki lub słona woda. Amerykańskie władze oszacowały, że aby cała potrzebna w USA benzyna była pochodzenia roślinnego, na uprawę alg potrzeba mniej niż 1/7 terenu, na którym uprawia się dzisiaj kukurydzę. Paliwo z glonów ma jeszcze jedną zaletę – algi pochłaniają duże ilości CO2, co przyczynia się do redukcji zanieczyszczenia powietrza.
  (...)


  --
  HORNET NA BIOPALIWIE
  forum.gazeta.pl/forum/w,539,110063718,,Super_hornet_na_biopaliwie.html?v=2
 • billy.the.kid 23.07.14, 15:21
  holtzgaz. drzewka tyż pochłaniają co2.
  --
  rzecz się dzieje w POLSCE- czyli NIGDZIE.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka