• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

Poznajemy naszą BYDGOSZCZ

 • IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.03.05, 16:39
  POZNAJEMY NASZĄ BYDGOSZCZ

  Zastanawiałem się czy wstawić ten wątek. Mogę być posądzany o umniejszanie
  Torunia, lub wypisywanie na siłę peanów na rzecz Bydgoszczy.
  Niech tam, wstawiam go. Chodzi mi raczej o podzielenie się informacjami o
  naszym mieście. Przez ostatni rok byliśmy bombardowani postami jaka to mierna
  ta Bydgoszcz, nic nie warta. Niewiele osób potrafiło bronić dobrego imienia
  Bydzi.
  Jeśli kogoś będę nudził, niech nie czyta.

  Niestety znajomość własnego miasta jest wśród mieszkańców za mała i w efekcie
  podatność na propagandę za duża. Mieszkając w danym miejscu nie zauważa się
  wielu atrakcyjnych walorów. Spełnia się po raz kolejny przysłowie „Cudze
  chwalicie, swego nie znacie”.
  Zastanawiające jest, dlaczego tak wielu środowiskom zależy na oczernianiu
  Bydgoszczy i umniejszaniu jej.
  Dlatego jako odruch obronny będą powstawać takie wątki, bazujące na faktach i
  ukazujące prawdziwy obraz Bydgoszczy, aby znajomość miasta powiększała się.

  STOPNIOWO będą ukazywane kolejne WALORY czy też po prostu WIADOMOŚCI o
  Bydgoszczy traktowanej jako zespół miejski czyli miasto z otoczeniem.
  W kolejnych ODSŁONACH będą prezentowane kolejne dziedziny. Razem jest ich
  około 30-stu.
  Oczywiście można dyskutować, prostować czy prezentować inne ciekawe
  wiadomości. Natomiast z założenia powinny być ignorowane próby wulgarnych
  ingerencji, ośmieszania, prezentowania pseudo-mądrościowych teorii.

  Wątek nie jest skierowany przeciw Toruniowi. Nie chodzi o umniejszanie
  znaczenia Torunia i stronnicze porównywanie Bydgoszczy do niego. Chodzi o
  ukazanie rzetelnych informacji wyłącznie o Bydgoszczy, opisu miasta oraz
  różnych ciekawostek, czy też mało znanych faktów.

  Bydgoszcz jest ważnym ośrodkiem ludnościowym, gospodarczym, przemysłowo-
  handlowym, administracji cywilnej i wojskowej, akademickim, kulturalnym i
  sportowym. Posiada tradycje historyczne, administracyjne, przemysłowe,
  bankowe, handlowe, kulturalne.
  Już w średniowieczu dynamika rozwojowa Bydgoszczy była zaskakująca. Od połowy
  XIV wieku w ciągu 300 lat miasto rozwinęło się i rozbudowało od podstaw
  dystansując miasta kujawskie i wielkopolskie, skutecznie konkurując z
  Toruniem - krzyżackim, a później należącemu do Prus Królewskich emporium
  handlowym. W Bydgoszczy zbudowano od podstaw murowane miasto z wodociągami, 8
  średniowieczymi kościołami (obecnie pozostało 4), zamkiem królewskim, murami,
  bramami, basztami, mennicą, mieszczące się w 10-tce największych miast I
  Rzeczpospolitej. I to wszystko własnymi siłami bez pomocy Krzyżaków, a raczej
  wbrew nim. Znaczenie Bydgoszczy do okresu wojen szwedzkich nieustannie
  wzrastało, a miasto wzbogacało się o kolejne obiekty, kolegia, kościoły i
  powiększało liczbę ludności. Już wtedy można zauważyć fenomen Bydgoszczy,
  która leżała w miejscu tak dogodnym pod względem komunikacyjnym i handlowym,
  że miała szansę w przyszłości zdystansować wszystkie sąsiednie ośrodki.
  Po głębokim upadku w XVIII w. w wyniku wojen - od początku XIX wieku
  Bydgoszcz stanowi znowu ważny ośrodek tym razem czerpiący korzyści z
  położenia na styku strategicznych dróg wodnych i związanego z tym rozwoju
  przemysłu. Rozwój Bydgoszczy lansowały władze polskie (polski projekt kanału
  bydgoskiego), pruskie (budowa kanału), i znowu polskie (Księstwo
  Warszawskie). Bydgoszcz zyskała prestiż ośrodka administracyjnego utrzymywany
  przez władze pruskie i polskie. Czasy emporów handlowych przeminęły. Teraz
  przyszedł czas znaczenia komunikacji wodnej, kolejowej i rewolucji
  przemysłowej. Od połowy XIX wieku Bydgoszcz stała się niekwestionowanym
  liderem na obszarze obecnego województwa. Z tego czasu pochodzą tradycje
  przemysłowe i bankowe.
  Rozwoju nie przerwały nawet niekorzystne decyzje administracyjne w czasach II
  Rzeczpospolitej. Więcej: dystans gospodarczy Bydgoszczy wobec sąsiednich
  ośrodków powiększał się. Bydgoszcz zyskiwała coraz większe tradycje sportowe
  i kulturalne.
  Natomiast suma okresu PRL nie jest dla Bydgoszczy korzystniejsza, niż dla
  innych miast regionu. Po korzystniejszym pierwszym okresie rozbudowy
  infrastruktury przedwojennej, w II okresie PRL (od 1965 r.) rozwijano raczej
  sąsiednie ośrodki: Toruń i Włocławek, Świecie.
  W Bydgoszczy nie zlokalizowano żadnej wielkiej nowej inwestycji przemysłowej,
  a część mocy przerobowych kombinatu budowlanego przekazano na Śląsk.
  Rozwijało się natomiast szkolnictwo wyższe i zwrócono uwagę na
  zagospodarowanie atrakcyjnych obszarów przyrodniczych (LKPiW).
  Obecnie liczba atutów Bydgoszczy jest nawet większa niż w dawnych okresach
  historycznych. Wystarczy przyjrzeć się bliżej aglomeracji bydgoskiej i
  sięgnąć do danych statystycznych aby się o tym przekonać. Obecnie przychodzi
  czas na rozwój otoczenia silnie już nasyconej zabudową i infrastrukturą
  Bydgoszczy. Dlatego coraz uważniej trzeba patrzeć na powiat bydgoski, a
  zwłaszcza najbliższe miastu gminy.
  Od 1973 r. Bydgoszcz połączono z Toruniem - na razie na papierze. Efektem
  docelowym tej koncepcji ma być zsumowanie potencjałów obu miast i rozwój
  powiązań między nimi w celu stworzenia ośrodka metropolitarnego. Co z tego
  wyniknie czas pokaże.
  Edytor zaawansowany
  • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.03.05, 16:40
   Dzisiaj Walor 1: WIELKOŚĆ I CHARAKTER MIASTA

   Bydgoszcz to nie wielka metropolia, ale jest na tyle duża, że nie sposób się tu
   nudzić. Potencjał miasta sprawia, że często organizowane są imprezy kulturalne,
   sportowe, jest spory wybór restauracji, kawiarni, klubów, przedstawień w
   teatrze, operze, filharmonii, filmów w multikinie. Miasto jest rozległe i
   zaskakuje krajobrazami, nie nuży ciagle tymi samymi widokami. Zarazem nie czuje
   się pędu wielkiej metropolii. Bydgoszczanie znają swoje miejsce w szeregu, za
   Poznaniem, Gdańskiem, Łodzią, ale wiedzą doskonale, że w regionie są
   największym ośrodkiem. To, że miasto jest największe w regionie ułatwia
   lokalizowanie tutaj przyszłych prestiżowych inwestycji.

   1. Tradycje wielkomiejskie

   Bydgoszcz nigdy nie była metropolią krajową, ale począwszy od średniowiecza
   należała do dużych i liczących się polskich miast.
   Średniowiecze
   W końcu XVI wieku więcej mieszkańców posiadał m.in. Gdańsk, Poznań, Warszawa,
   Kraków, Elbląg, Toruń. Na Kujawach Bydgoszcz była największym miastem
   dystansując Włocławek i Inowrocław. Natomiast wśród miast dzielnicy
   wielkopolskiej (Kujawy+Wielkopolska) Bydgoszcz była jednym z największych
   ośrodków po Poznaniu. Znaczenie Bydgoszczy wynikało z funkcji handlowej miasta.
   Była głównym ośrodkiem skupu i spławu zboża z Kujaw, Krajny i północnej
   Wielkopolski. Co 6 statek na Wiśle był bydgoski.

   XIX wiek
   Na początku wieku dystans Bydgoszczy do większych ośrodków zmniejszył się, aby
   od połowy XIX w. zostać trzecią metropolią w zaborze pruskim po Gdańsku i
   Poznaniu.

   Okres międzywojenny:
   Bydgoszcz plasowała się na 8, a w latach 30-stych na 7 miejscu w kraju.

   Okres powojenny:
   Bydgoszcz zajmowała 8, potem 9 miejsce (za Katowicami). Po 1989 r. ponownie
   znalazła się na 8 miejscu.

   2. Duża liczba mieszkańców

   Obecnie (2003) Bydgoszcz liczy 370,245 tyś. mieszkańców, a powiat 90,755 tyś.
   Zespół miejski liczy 461 tyś. osób, a uwzględniajac ludność wyłącznie
   zurbanizowanych przedmieść o charakterze quasi-miejskim: 440 tyś. osób.
   Ustępujemy:
   Warszawie: 1689,559 tyś.
   Łodzi: 779,129 tyś.
   Krakowowi: 757,685 tyś.
   Wrocławiowi: 637,548 tyś.
   Poznaniowi: 574,125 tyś.
   Gdańskowi: 461,011 tyś.
   Szczecinowi: 414,032 tyś.

   Wyprzedzamy:
   Lublin: 356,563 tyś.
   Katowice: 322,285 tyś.

   Rozpatrując konurbacje miejskie, trzeba uznać, że większe znaczenie od
   Bydgoszczy ma ponadto konurbacja górnośląska traktowana jako zespół
   sąsiadujacych ze sobą średnich miast (10 ma ponad 100 tyś. mieszk.). Gdańsk
   rozpatrywany jako Trójmiasto również zyskuje znaczną przewagę nad aglomeracją
   bydgoską.
   Z kolei Bydgoszcz rozpatrywana łącznie z Toruniem dystansuje Szczecin i zbliża
   się do Poznania.

   3. Przestrzeń miejska

   Odległość między krańcami miasta wynosi: z zachodu na wschód: 20 km, a z
   północy na południe: 10 km. Miasto posiada odmienne strefy przestrzenne o
   różnym krajobrazie i zabudowie co urozmaica przestrzeń miejską. W centrum
   dominuje zwarta zabudowa, natomiast na wszystkich przedmieściach oazy zieleni i
   rekreacji. Położenie wśród lasów determinuje „enklawowość” miasta. Zabudowa
   rozwija się tam, gdzie jest to możliwe. Dlatego rozwijają się odległe osiedla
   np Osowa Góra czy Fordon.
   W mieście można wydzielić 6 stref przestrzennych
   - GÓRNY TARAS, który obejmuje osiedla: Wilczak, Jary, Błonie, Górzyskowo,
   Szwederowo, Wzgórze Wolności, Glinki, Wyżyny, Kapuściska, Czersko. Mieszka tam
   115 tyś. osób, czyli ok. 40% ludności miasta w osiedlach domów wielorodzinnych,
   ostatnio intensywnie rewitalizowanych oraz jednorodzinnych.
   - DOLNY TARAS, który obejmuje zabytkowe Stare Miasto i Śródmieście, oraz główne
   osiedla na północ od Brdy: Okole, Bielawy, Leśne, Bartodzieje. Mieszka tam ok.
   30% ludności miasta. Obok zabudowy mieszkalnej, znajdują się tam siedziby firm,
   niektóre fabryki i większość obiektów kulturalnych i sportowych.
   - WSCHODNIA DZIELNICA obejmująca ok. 20% ludności w osiedlach Bydgoszcz Wschód,
   Brdyujście, zabytkowy stary Fordon oraz zbudowany w latach 80-tych i 90-tych od
   podstaw Nowy Fordon. Obszary te sąsiadują bezpośrednio z Wisłą. Znajdują się
   tam zarówno dzielnice mieszkaniowe, jak i składy przemysłowe.
   - ZACHODNIE I PÓŁNOCNO-ZACHODNIE OSIEDLA WILLOWE, gdzie mieszka 10% ludności.
   Osiedla Miedzyń, Flisy, Prądy, Osowa Góra, Czyżkówko, Jachcice, Piaski,
   Smukała, Janowo leżą w pobliżu Brdy i kanału bydgoskiego w spokojnej, pełnej
   lasów okolicy. Znajdują się tam m.in. ośrodek wypoczynkowy i sanatorium.
   - PÓŁNOCNY PAS REKREACYJNY BYDGOSZCZY - wielka strefa wypoczynku i rekreacji.
   Obejmuje on 830-hektarowy Leśny Park Kultury i Wypoczynku z licznymi
   atrakcjami, Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły oraz znaczne obszary lasów o
   zróżnicowanej strukturze.
   - TEREN ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH ZACHEM w południowo-wschodniej części miasta z
   własną siecią dróg i linii autobusowych dla pracowników. Zakłady wykorzystują
   część terenu, pozostałą porasta las i znajdują się tam pozostałości niemieckiej
   fabryki dynamitu z czasów wojny. Stanowi on potencjalną strefę wielkiego parku
   przemysłowego, z dostępem do ekspresowej obwodnicy, linii kolejowej Śląsk-
   Gdynia i portu lotniczego.
   - PODBYDGOSKIE GMINY NAJŚCIŚLEJ ZWIĄZANE Z MIASTEM: Osielsko i Białe Błota.
   Mimo, że leżą poza obszarem administracyjnym miasta, mogą być traktowane jako
   integralne dzielnice. Odległość z tych gmin do centrum miasta jest 2x mniejsza,
   niż z peryferyjnych bydgoskich osiedli. Przekłada się to na intensywny ich
   rozwój, zwłaszcza budownictwa willowego. Parametry charakteryzujące rozwój tych
   gmin nie mają precedensu w regionie kujawsko-pomorskim.
   Fragmenty pozostałych sąsiadujących gmin z południa (Nowa Wieś Wielka), zachodu
   (Sicienko), północnego-zachodu (Koronowo), północnego-wschodu (Dobrcz),
   wschodu (Dąbrowa Chełmińska, Zławieś Wielka) i południowego-wschodu (Solec-
   Kujawski) również można uznać za przedmieścia o charakterze peryferyjnych
   osiedli willowych.

   4. Rozwinięta infrastruktura
   Długość ulic: 584,9 km
   Mosty: 25
   Wiadukty: 20
   Kładki dla pieszych: 15
   Przejścia podziemne: 4
   Jazy: 3
   Śluzy: 8
   Linie autobusowe (bez podmiejskich i prywatnych): 40
   Linie tramwajowe: 8
   Dworce kolejowe: 13
   Port lotniczy: 1
   Długość sieci cieplnej : 412,2 km
   Długość sieci energetycznych napowietrznych: 2287 km
   Długość sieci gazowej: 798 km
   Liczba oczyszczalni ścieków ogółem: 11
   Oczyszczalnie ścieków komunalne: 3
   Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie: 91,2%
   Ludność korzystająca z sieci wodociągowej: 96,5%
   Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej: 88,7%
   Zasoby mieszkaniowe - liczba mieszkań: 135,163 tyś.   5. Porównanie z innymi miastami

   Gęstość zaludnienia miast wojewódzkich i innych powyżej 150 tyś [osób na km
   kwadr.].
   1 – Warszawa - 3269
   2 – Białystok - 3107
   3 – Rzeszów - 2963
   4 – Bytom - 2752
   5 – Łódź - 2647
   6 – Sosnowiec - 2496
   7 – Lublin - 2417
   8 – Zabrze - 2407
   9 – Kraków - 2318
   10 – Poznań - 2197
   11 - Wrocław - 2177

   12 – Bydgoszcz - 2122

   13 – Radom - 2044
   14 - Zielona Góra - 2036
   15 – Olsztyn - 1969
   16 - Katowice - 1959
   17 – Kielce - 1925
   18 – Gdynia - 1871
   19 – Toruń - 1805
   20 – Gdańsk - 1759
   21 – Częstochowa - 1563
   22 – Gliwice - 1506
   23 - Gorzów Wlkp - 1462
   24 - Bielsko Biała - 1420
   25 – Szczecin - 1376
   26 – Opole - 1339

   Bydgoszcz zajmuje średnie pozycje. Znaczy to, że mimo że z Fordonem, Łęgnowem,
   w porównaniu do innych miast nie posiada wielkiego obszaru i nie jest miastem
   bardziej rozwlekłym od innych.

   5. Odległości

   Odległości liczone od centrum Bydgoszczy do centrum miast – w nawiasach liczba
   mieszkańców w tyś.
   Miasta odległe do 30 km:
   - Solec Kujawski (14,9) - 15 km;
   - Koronowo (10,8) – 22 km;
   - Szubin (9,4) – 23 km;
   - Łabiszyn (4,4) – 27 km;
   - Nakło (19,6) – 2
   • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.03.05, 16:41
    cd
    5. Odległości

    Odległości liczone od centrum Bydgoszczy do centrum miast – w nawiasach liczba
    mieszkańców w tyś.
    Miasta odległe do 30 km:
    - Solec Kujawski (14,9) - 15 km;
    - Koronowo (10,8) – 22 km;
    - Szubin (9,4) – 23 km;
    - Łabiszyn (4,4) – 27 km;
    - Nakło (19,6) – 29 km;

    Miasta odległe 30-50 km:
    - Mrocza (4,2) – 37 km;
    - Barcin (7,9) – 38 km;
    - Kcynia (4,7) – 43 km;
    - Żnin (14,1) – 43 km;
    - Pakość (5,8) – 43 km;
    - Chełmno (20,6) – 43 km;
    - INOWROCŁAW (77,9) – 44 km;
    - Świecie (25,8) – 44 km;
    - Gniewkowo (7,3) – 45 km;
    - TORUŃ (208,9) – 47 km;

    Średnie miasta do 100 km:
    - GRUDZIĄDZ (100,2) – 65 km
    - GNIEZNO (76,4) – 80 km;
    - PIŁA (80,0) – 89 km;
    - WŁOCŁAWEK (122,3) – 99 km;

    do Poznania – 122 km
    do Trójmiasta – 158 km
    do Warszawy – 245 km
    do Berlina – 380 km
    do Krakowa – 392 km
    do granicy z Niemcami – 262 km (Kołbaskowo), 280 km (Świecko)
    do Skandynawii (prom w Świnoujściu) – 283 km
    do granicy z obwodem kaliningradzkim – 199 km (Gronowo)
    do granicy południowej – 327 km (Lubawka), 431 km (Cieszyn)
    do granicy wschodniej – 417 km (Bobrowniki), 424 km (Terespol)
    na wybrzeże (Ustka, Krynica Morska) – 195 km
    na wybrzeże zachodnie (Rewal) – 256 km
    na Warmię (Olsztyn) – 190 km
    na Mazury (Mikołajki) – 266 km
    na Suwalszczyznę (Suwałki) – 370 km
    w Sudety (Karpacz) – 333 km
    w Beskid Żywiecki (Żywiec) – 442 km
    w Tatry (Zakopane) – 490 km
    w Beskid Sądecki (Krynica) – 496 km
    w Bieszczady (Ustrzyki Dolne) – 571 km

    W promieniu 30 km od Bydgoszczy leży 5 miast, w tym 15-tysięczny satelitarny
    Solec Kujawski i 20-tysięczne Nakło, w promieniu 50 km - kolejne 10 miast.
    Z Bydgoszczy stosunkowo blisko do Poznania, na wybrzeże gdańskie i środkowe, na
    Warmię, do obwodu kaliningradzkiego.
    Bliżej z Bydgoszczy do Berlina niż na południe Polski. Stosunkowo daleko (ponad
    400km) do wschodniej granicy i w Karpaty.
    • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.03.05, 16:42
     Dalej Walor 2: ATRAKCYJNE POŁOŻENIE GEOMORFOLOGICZNE

     W Bydgoszczy znajdziemy zróżnicowany krajobraz, wzgórza, doliny, parowy,
     równiny.
     Liczne są cieki wodne, stawy i jeziora.
     1. Styk krain geomorfologicznych

     Aglomeracja Bydgoszczy leży na styku krain geomorfologicznych:
     - Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, która rozciąga się od Nieszawy do Nakła, na
     przestrzeni około 90 km, w okolicach Bydgoszczy ma maksymalną szerokość ok. 25
     km. (od Myślęcinka do Tarkowa). Wypełniona jest systemem teras rzecznych, wśród
     których najniższa jest zalewowa, a wyższe zajmują wydmy śródlądowe,
     paraboliczne o wysokości 10-25 m, maksymalnie osiągające ponad 40 m wysokości
     względnej. Pole wydmowe w Kotlinie należy do jednych z największych w Polsce
     obok Puszczy Noteckiej i Kampinoskiej, a porośnięte jest od wieków lasem,
     dawniej mieszanym, obecnie głównie borem sosnowym. Brak zalesienia spowodowałby
     uruchomienie wydm (ruchome piaski).

     - Doliny Fordońskiej o szerokości 3 km tworzącej unikalny w skali kraju przełom
     Wisły widoczny z otaczających wzgórz. Dolina Wisły wcina się głęboko w
     otaczające wysoczyzny morenowe (ok. 60-70 m). Na wielu odcinkach zbocza doliny
     są bardzo strome lub urwiste. Strefa zboczowa rozcięta jest gęstą siecią dolin
     erozyjnych w postaci parowów, niektórych zajętych przez źródliska i wysięki
     wodne. Źródło „Maria” jest eksploatowane na skalę przemysłową (wody
     mineralne „Ostromecko”)

     - Doliny Noteci, która jest zachodnim przedłużeniem pradoliny Wisły. Osiąga ona
     szerokość około 9 km i wcina się w otaczające wysoczyzny na głębokość 40-60 m.
     Charakterystyczną cechą doliny jest szerokie (2-6 km), zatorfione i podmokłe
     dno zajęte przez rozległe łąki, stawy i Kanał Bydgoski. W strefie kontaktu
     doliny i wzgórz morenowych występują najwyższe kontrasty wysokościowe w
     województwie (do 110 m). Na całej długości północnej strefy zboczowej doliny
     Noteci rozwinęły się intensywne procesy zboczowe.

     - Doliny Brdy, rozwiniętej na dawnych szlakach wód roztopowych. W obrębie
     Bydgoszczy dolina jest głęboko wcięta w podłoże, początkowo w sandr Brdy,
     następnie w pradolinę Wisły. Piękno krajobrazu podkreślają meandry rzeki i
     kilka rozlewisk powstałych po wybudowaniu tam z elektrowniami wodnymi.

     - Wysoczyzny Świeckiej, Pojezierza Krajeńskiego i Chełmińskiego, które obejmują
     wysoczyzny morenowe.
     Największe powierzchnie zajmuje morena denna płaska i falista. Urozmaicenie
     wprowadzają licznie występujące wały, wzgórza i pagórki morenowe.
     Charakterystyczny jest pasmowy (równoleżnikowy) układ form czołowomorenowych,
     rejestrujących dłuższe postoje lądolodu oraz licznie występujące oczka
     polodowcowe.

     Położenie graniczne sprawia, że krajobraz w obrębie aglomeracji jest
     zróżnicowany. Nie brak krajobrazów podobnych do podgórskich, jak również równin
     ciągnacych się po horyzont.
     Miasto leży na kilku poziomach:
     - niskich terasach w dolinie Wisły (28-30 m npm),
     - terasach pośrednich we wschodniej części miasta (37-38 m npm),
     - poziomach pradolinnych w centrum miasta (52-55 m npm)
     - wysokich terasach na południu miasta (70 m npm),
     - terasach Sandru Brdy w okolicach Smukały i Osowej Góry (75-77 m npm)
     - wysoczyznach pomorskich na północnych krańcach miasta (80 m npm).

     Krawędzie terasów bywają wyraźnie i strome, jak np
     - skarpa północna (deniwelacja 40-60m) od Jachcic po Fordon,
     - skarpa południowa (deniwelacja 25 m) ciągnąca się od Prądów przez Szwederowo,
     Wyżyny do Czerska,
     - krawędzie doliny Brdy (20-30 m) od Smukały po Jachcice i od Opławca po
     Czyżkówko,
     - skarpa od Siernieczka po Brdyujście (deniwelacja ok. 10 m) i inne.
     Dzięki temu miasto jest pełne punktów widokowych. Często spotyka się parowy i
     wąwozy w strefie zboczowej, co uatrakcyjnia krajobraz.
     Idąc ścieżkami spacerowymi wzdłuż krawędzi wysoczyzn można podziwiać z góry
     kolejne dzielnice. Jary i wąwozy wykorzystane są na arterie komunikacyjne.
     Jeden z większych jarów nie jest jeszcze zagospodarowany, a znajduje się na
     Kapuściskach. Północną skarpę wysoczyzny porastają zróżnicowane lasy liściaste
     i znajduje się tam wiele ścieżek spacerowych. Wschodnie rubieże zajmuje jakby
     oddzielne miasto 74-tysięczny Fordon i Brdyujście, leżące bezpośrednio nad
     Wisłą, podobnie jak inne miasta regionu: Grudziądz, Toruń, czy Włocławek.
     Nad Fordonem górują najpiękniejsze punkty widokowe i oddzielne wzgórza np Góra
     Szybowników, skąd rozpościera się widok na przełom Wisły. Wśród wzgórz znajdują
     się głębokie jary i wąwozy ze strumieniami lub wysiękami wodnymi.

     Niektóre wzgórza na granicy wysoczyzn dochodzą do:
     - 94 m npm (Góra Myślęcińska),
     - 96 m nmp (Góra Zamkowa),
     - 97 m npm (Góra Szybowników,)
     - 100 m npm (Mariampol).
     W Puszczy Bydgoskiej największe wydmy dochodzą do wysokości 115 m npm.

     2. Zakole i przełom Wisły
     Stanowi krajobraz piękny i unikalny na skalę ogólnokrajową. Stosunkowo wąska
     tutaj Dolina Wisły (3 km) wcina się głęboko w wysoczyznę Pojezierza
     Pomorskiego. Urwiste zbocza pokryte są jarami, wąwozami i strumieniami. W
     żadnym miejscu w kraju Wisła tak gwałtownie nie zakręca. Rzeka sięga tu
     najbardziej na zachód. Ze wzgórz rozpościera się niesamowity widok.
     Najpiekniejsze punkty widokowe to:
     - Góra Szybowników z widokiem na Ostromecko, rezerwat Las Mariański i wschodnie
     zbocza Doliny
     - Góra Krzywoustego górujaca nad Łęgnowem z widokiem na Fordon, zakole Wisły i
     rezerwat Mała Kępa
     - Góra Ostromecka z widokiem na zachodnie zbocza Doliny i rezerwat Wielka Kępa
     - Wzgórza Mariampola, parów jarużyński z widokiem na wschodnie zbocza
     - szczyt Grodziska Wyszogród z widokiem na zakole Wisły i rezerwat Mała Kępa

     Ze wzgórzami związane są różne ciekawostki.
     Góra Szybowników zwana także Czarną Górą, wznosi się 60 m ponad poziom Fordonu,
     dawniej wykorzystywana do lotów szybowcowych (1933-1958). Absolwentem tej
     szkoły był m.in. ówczesny dowódca wojsk lotniczych gen. bryg. Jan Frey
     Bielecki. Góra leży w miejscu, gdzie pradolina zakręca na północ stając się
     Doliną Dolnej Wisły. U jej podnóża zbudowano pomnik Ikara na cześć lotników
     szybowcowych. Na zboczu widnieje ogromny, zbudowany w latach międzywojennych
     znak szkoły szybowcowej.

     Nazwa „Wzgórze Krzywoustego” pochodzi z legendy, że król w XII w. obserwował
     stąd Wyszogród przed przeprawą przez Brdę. Bardzo sugestywny opis walk dał Gall
     Anonim. Wojska polskie po przeprawie przez Brdę starły się przez pomyłkę z
     Mazowszanami. Tak więc próba zaskoczenia Pomorzan nie powiodła się. Przez
     następne 8 dni czyniono przygotowania do zdobycia grodu, budowano machiny
     oblężnicze. Do szturmu nie doszło, bo obrońcy poddali gród w obawie przed
     zemstą Krzywoustego. Król pozostał na miejscu kolejne 8 dni. W tym czasie
     umocniono gród i pozostawiono polską załogę. Po zakończonej kampanii gród
     wszedł w skład Wielkopolski.
     Ze wzgórza, które wznosi się ok. 40 m ponad pradolinę Wisły widać majestatyczny
     zakręt i przełom Wisły. W XIX w. na wzgórzu zatrzymał się pruski monarcha
     Wilhelm II z księciem Albrechtem. Od tego czasu Niemcy zwali to miejsce
     wzgórzem Albrechta. W 1932 r. władze miejskie Bydgoszczy ustawiły uroczyście na
     wzgórzu krzyż symbolizujący piastowską historię tego miejsca. Należy dodać, że
     badania wykazały istnienie na wzgórzu fundamentów starych budowli, co może być
     pozostałością średniowiecznej strażnicy.

     Drogą ze Strzelec Górnych do Dolnych można samochodem zjechać w Dolinę
     obserwując piękne widoki.
     Piękna jest droga z Fordonu do Trzęsacza u podnóża Doliny z widokiem na
     chrakterystyczne dla tych terenów sady drzew owocowych.
     Inna ciekawą drogą jest trakt z Ostromecka do wioski Mozgowina. Biegnie u
     podnóża zbocza wschodniego, a po drugiej stronie widać rozlewiska Wisły.

     W Brdyujściu znajdują się dwie ograniczone odnogami i śluzami wyspy na Wiśle
     porośnięte lasem łęgowym. Na jednej z nich znajduje się okresowo zalewany
     przylądek, z którego można obser
     • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.03.05, 16:43
      W Brdyujściu znajdują się dwie ograniczone odnogami i śluzami wyspy na Wiśle
      porośnięte lasem łęgowym. Na jednej z nich znajduje się okresowo zalewany
      przylądek, z którego można obserwować majestatyczne zakole Wisły, która w tym
      miejscu najbardziej sięga na zachód w swym 1025 km biegu przez Polskę. Widać
      rezerwaty wiślane po wschodniej stronie rzeki, odgłosy dzikich ptaków. Świetny
      cel np wycieczki rowerowej, zwłaszcza po południu, kiedy słońce oświetla
      wschodni brzeg.

      3. Cztery rzeki o odmiennym charakterze
      O Bydgoszcz zahaczają 3 zupełnie odmienne rzeki z innymi krajobrazami i
      roślinnością: majestatyczna Wisła, piękna Brda i nizinna Noteć + zabytkowy
      kanał bydgoski
      Co je charakteryzuje:
      WISŁA – wielkość, potęgowana przez ogromne zakole. Szczególnie piękny widok ma
      z wysp w Brdyujściu, na rzecie tworzą się wyspy piaszczyste, w lecie naprzeciw
      Wyszogrodu.
      BRDA – chrakter quasi-górski, w górnym biegu płynie wartko i jest bardzo
      czysta. Płynie głęboko wciętą doliną o urwistych zboczach. Brzegi są dzikie i
      zarośnięte drzewami kłaniającymi się w rzece. W dolnym biegu jest spokojniejsza
      i rozlana w szerokim korycie z licznymi meandrami w otoczeniu parków i
      roślinności łęgowej.
      NOTEĆ i KANAŁY NOTECKIE – charakter spokojnej nizinnej rzeki, w otoczeniu
      rozległych łąk. Krajobraz emanuje spokojem i idyllicznym wiejskim urokiem. W
      gminie Białe Błota znajdują się Bydgoskie Łąki Nadnoteckie – rozległy teren łąk
      poprzecinanych kanałami z orginalnymi zasuwami. Utworzono je w I poł. XIX
      wieku.
      KANAŁ BYDGOSKI – spokojny nizinny charakter, liczne budowle hydrotechniczne

      4. Zalesienie okolic
      Bydgoszcz jest jedynym dużym miastem w Polsce otoczonym ze wszystkich stron
      lasami. Właściwie leży na ogromnej polanie leśnej. Raj dla grzybiarzy i osób
      szukających spokoju i kontaktu z przyrodą. Lasy tworzą zdrowy mikroklimat w
      okolicach. W powietrzu unoszą się olejki eteryczne, a latem po deszczu spacer
      lasem to niezapomniane przeżycie.
      Lasy są zróżnicowane. Dominują bory sosnowe, ale na północnych wysoczynach są
      enklawy lasów liściatych np w okolicy Osowej Góry, Opławca, Rynkowa, Fordonu.
      Na zboczu lasy są zróżnicowane gatunkowo. Z kolei w dolinie Wisły i Brdy
      spotkamy lasy łęgowe. Wielkie połacie borowin spotka się w Rynkowie i lasach
      Osowej Góry.

      5. Wiele osiedli graniczy z lasem
      Właściwie z każdego bydgoskiego osiedla w 15 minut możemy znaleźć się w lesie.
      Ponad połowa osiedli bezpośrednio graniczy z lasem. Najkorzystniejsze warunki
      mają pod tym względem mieszkańcy zachodnich i północno-zachodnich osiedli,
      Leśnego, Bartodziei, Wyżyn, Kapuścisk, Glinek, Błonia, Brdyujścia, Fordonu.

      6. Liczne atrakcyjne krajobrazowo miejsca
      PUSZCZA BYDGOSKA
      Puszcza Bydgoska to istny labirynt pagórów wydmowych i dolin.
      Graniczy z domami mieszkalnymi południowych osiedli Bydgoszczy, zaplecze
      spacerowe dla mieszkańców górnego tarasu – m.in. osiedli Wyżyny, Kapuściska,
      Glinki i Wzgórze Wolności. Puszcza ma ciekawe walory krajobrazowe z powodu
      ukształtowania terenu. Na jej części występują strome pagóry wydmowe, ułożone
      regularnie, bądź zupełnie nieregularnie o wysokości względnej do 40 m. Stąd ma
      charakter podobny do okolic podgórskich. Czasem można zaobserwować
      przebiegające sarny i zające. W obszarze na południe od lotniska można spotkać
      obiekty wojskowe: bazy paliwowe, stacje radiolokacyjne, pozostałości dawnych
      dróg trasowanych przez wojsko.

      KRAWĘDZIE WYSOCZYZN
      Do bardzo urokliwych wycieczek w Bydgoszczy należy spacer krawędzią pradoliny z
      zachodu na wschód. Idąc z Prądów, przez kolejno: Miedzyń, Jary, Wilczak,
      Szwederowo, Wzgórze Wolności, Wyżyny, Kapuściska dochodzimy do Czerska, gdzie
      znajduje się punkt widokowy na przełom Wisły. Cała trasa ma długość ok. 15 km i
      pięknie prezentuje sie nocą, kiedy można podziwiać z góry rozświetlone miasto z
      podświetlanymi zabytkami i budynkami użyteczności publicznej.
      Inną drogą jest spacer pieszy bulwarami, lub statkiem rzeką Brdą. Wówczas można
      zwiedzać miasto „od dołu” oglądając średniowieczne i XIX-wieczne budowle, z
      których wiele pobudowano bezpośrednio nad rzeką.
      Ze skarpy północnej również można obserwować miasto. Najciekawsze stanowiska są
      na wysokości Osowej Góry, Jachcic, wzgórza nad uroczyskiem „Zacisze” w parku
      myślęcińskim, Góra Myślęcińska, stare grodzisko przy ul. Armii Krajowej,
      grodzisko Zamczysko i wzgórza Fordońskie.

      JAR NA KAPUŚCISKACH
      obejmuje zadrzewione w latach 50-tych skarpy w okolicach ul. Sandomierskiej i
      Częstochowskiej. Przy ul. Sandomierskiej park obejmuje głęboki jar w skarpie
      pradoliny długi na ok. 2 km i głęboki ok. 30 m, jedyny niewykorzystany jeszcze
      na trasę komunikacyjną, atrakcyjny krajobrazowo

      DOLINA ŚMIERCI
      mieści się w naturalnym leśnym wąwozie, obejmuje m.in. cmentarz pomordowanych
      tutaj mieszkańców Bydgoszczy w X 1939 r, monumentalny pomnik, golgotę i trasy
      spacerowe obejmujące okoliczne wzgórza

      TOR REGATOWY
      duży zbiornik wodny wykorzystywany do zawodów regatowych wioślarskich i
      żeglarskich, otoczony wieloma przystaniami żeglarskimi, trybunami dla widzów i
      hangarami dla łodzi
      Wokół znajdują sie również ścieżki spacerowe,a w pobliżu śluza, po której można
      przejść na wyspę

      WAŁY FORDOŃSKIE
      tereny spacerowe, piękne krajobrazowo dla mieszkańców starego Fordonu i osiedla
      Nad Wisłą, obejmują ścieżkę spacerową na wałach nadwiślańskich otaczających
      dzielnicę, oraz 5 km nadwiślańskich dzikich plaż i starorzeczy

      STREFA REKREACYJNA JANOWO
      osiedle w sąsiedztwie zakola Brdy i dużego kompleksu leśnego. Mieści się tam
      m.in. ośrodek wypoczynkowy, stanica wodna, kompleks działek rekreacyjnych,
      sanatorium, plaże nad Brdą. Rzeka jest czysta i zachowała dziki, pierwotny
      charakter. Ze względu na wysokie walory wypoczynkowe na tym terenie przebiega
      kilka znakowanych szlaków turystycznych

      PARK MILENIJNY I GRODZISKO WYSZOGRÓD
      położony nad Wisłą w dzielnicy Fordon, obejmuje dawną gliniankę, brzeg Wisły i
      park złożony ze starodrzewu, grodzisko Wyszogród z XI w., obok most
      kratownicowy przez Wisłę o długości 1 km.

      GLINANKA W BRDYUJŚCIU
      dwa czyste jeziora z wyspami i półwyspami, powstałe po zalaniu wyrobisk po
      wydobyciu gliny, w sezonie wykorzystywane do kąpieli i wędkowania, zaplecze dla
      mieszkańców Fordonu i Brdyujścia

      JEZIORO JEZUICKIE
      Około 7 km na południe od Bydgoszczy wśród lasów znajdziemy Jezioro Jezuickie
      złożone z trzech mniejszych jezior połączonych przesmykami, które można przebyć
      w bród (woda do kolan). Kilka następnych połączonych jeziorek jest już
      przekształconych w torfowiska. Jezioro ulega dosyć szybkiemu zanikowi. W XX w.
      jego powierzchnia zmniejszyła się o 33 ha. Niedaleko znajduje się rezerwat
      przyrody „Dziki Ostrów”, który jest rozległym naturalnym lasem czysto dębowym z
      charakterystycznym runem leśnym. Należy dodać, że w Puszczy Bydgoskiej znajduje
      się kilka miejsc, które są pozostałością dawnych śródleśnych jezior, dzisiaj
      już uległych zanikowi.

      STAWY NOTECKIE
      W pradolinie Noteci na zachód od Bydgoszczy znajdują się liczne stawy. Środkiem
      płynie kanał bydgoski, a obszary łąk siegają po horyzont. Dominantę krajobrazu
      stanowią wzgórza na północy i południu.

      cdn
   • Gość: Przemek. IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.04.05, 19:47
    Gość portalu: PIT napisał(a):
    > Parametry charakteryzujące rozwój tych
    > gmin nie mają precedensu w regionie kujawsko-pomorskim.

    Piszesz ładnie i miło, ale pozwól, że zwróce uwage na 1 bład i jedna rzecz
    negatywna:

    1) rozwoj Osielska nie jest bez precedensu. Ma liczne przykłądy chocby wokol
    Toruniua (gmina Lubicz to nie tylko Lubicz, ale i Złotoria, Grebocin, Krobia,
    az do Brzozówki) - rozwija sie porownywalnie czy nawet nieco szybciej niz
    Osielsko. Takie precedensy sa zreszta równiez wokol Poznania (Swarzedz,
    Puszczykowo) czy Wroclawia (Bielany). Nie jest to nic nadzwyczajnego w
    Bydgoszczy.
    2) twoj ton czy wymowa pierwszego postu pokazuje, ze piszesz to na przekor czy
    w antagonizmie do innych (nie pada co, ale wszyscy wiemy, ze chodzi o druga
    wspolstolice regionu). Swojego miasta nie powinno sie poznawac na przekor, a
    tak przekazywana wiedza, nawet wbrew Twoim szlachetnym intencjom, moze byc
    przez niektorych oszolomow odbierana wyrywkowo, jako słuzaca czemus, anie
    samemu poznaniu wiedzy - a to źle. Dochodzi do wypaczen, od ktorych tak sie
    odzegnujesz.

    Nie traktuj tego osobiscie, ot taka opinia moja
  • Gość: cogito IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.03.05, 17:11
   Warszawie: 1689,559 tyś.
   Łodzi: 779,129 tyś.
   Krakowowi: 757,685 tyś.
   Wrocławiowi: 637,548 tyś.
   Poznaniowi: 574,125 tyś.
   Gdańskowi: 461,011 tyś.
   Szczecinowi: 414,032 tyś.

   ale jesli liczysz ze bydgoszcz ma 440 tys mieszkancow to licz tak samo ze łodz
   ma 1 mln a warszawa 2,5 mln i tak dalej
   mam nadzieje ze to niedopatrzenie
   • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.03.05, 17:23
    Dla uproszczenia porównuję tylko ludność miast w granicach administracyjnych.
    Inaczej Bydgoszcz postawiłbym przed Szczecinem.

    Ale dzięki za uwagę.
    Pozdr.
    • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.03.05, 15:14
     Dalej Walor 3: OBSZARY CHRONIONE

     Bydgoszcz położona jest na styku dwóch dużych jednostek geobotanicznych: Pasa
     Wysoczyzn Pomorskich i Pasa Wielkich Nizin Środkowopolskich. Następstwem tego
     jest znaczne zróżnicowanie szaty roślinnej okolic miasta:
     - bory sosnowe porastające obszary wydmowe na południe od miasta,
     - lasy mieszane na wysoczyznach na północ od miasta,
     - roślinność kserotermiczna na skarpach doliny Wisły i Brdy oraz na obszarach
     piaszczystych terasów pradoliny Noteci-Wisły
     - łąki i torfowiska w pradolinie Noteci (na zachodzie) oraz na rozległych
     obszarach bydgoskich łąk nadnoteckich na południowy zachód od miasta
     - lasy łęgowe na terenach zalewowych doliny Wisły, na dawnych wyspach (kępach)
     wiślanych: Wielkiej i Małej, w Brdyujściu i dolinie Brdy

     Dowodem obecności walorów przyrodniczych jest nagromadzenie rezerwatów, stref
     chronionego krajobrazu oraz położenie w obrębie miasta Parku Krajobrazowego
     Doliny Dolnej Wisły. 35% powierzchni Bydgoszczy jest obszarem prawnie
     chronionym co jest bardzo dobrym wynikiem na polskie warunki.

     Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni miasta (na 40 miast powyżej
     100 tyś.):
     1. Koszalin: 44,6%
     2. Kielce: 39,6%
     3. Bielsko Biała: 35,8%

     4. Bydgoszcz: 34,9%

     5. Gdynia: 32,0%
     6. Rybnik: 30,2%
     7. Poznań: 28,5%
     8. Elbląg: 28,2%
     9. Warszawa: 23,6%
     10. Gdańsk: 22,9%

     1. Rezerwaty
     W pobliżu Bydgoszczy znajduje się kilkadziesiąt rezerwatów przyrody, należących
     do czterech różnych jednostek przyrodniczo-geograficznych. W nawiasie odległość
     od granic miasta.

     REZERWATY DOLINY BRDY I WYSOCZYZNY ŚWIECKIEJ
     - „D o l i n a R z e k i B r d y” - 1682 ha, utworzony w 1994 r. – rezerwat
     krajobrazowy dla ochrony doliny rzeki Brdy o wyjątkowych walorach
     przyrodniczych i krajobrazowych (na północ od Bydgoszczy)
     -.„A u g u s t o w o” – 7 ha, utworzony w 1963 r. – stanowisko wierzby
     borówkolistnej na torfowisku pomiędzy suchymi borami sosnowymi i polami
     uprawnymi (8 km)

     REZERWATY NADWIŚLAŃSKIE
     - "W i e l k a K ę p a O s t r o m e c k a" - 28 ha, utworzony w 1953 r. -
     dobrze zachowany fragment lasu łęgowego z udziałem olszy i klonu polnego na
     terenie zalewowym (1 km).
     - "L a s M a r i a ń s k i" - 32 ha, utworzony w 1958 r. - grąd zboczowy z
     licznie występującymi źródliskami (4 km).
     - "R e p t o w o" - 4 ha, utworzony w 1962 r. – kolonia czapli siwej (7 km).
     - "L i n j e" - 12 ha, utworzony w 1956 r., śródleśne torfowisko, którego część
     (6 ha) to rezerwat ścisły, z jedynym na Niżu Polskim stanowiskiem brzozy
     karłowatej (12 km).
     - „P a r ó w C i e l e s z y ń s k i” – 36 ha, projektowany, – głęboki
     rozgałęziony parów, z unikatowym stanowiskiem zlepieńców i piaskowców
     plejstoceńskich, unikalnych w tej części Polski zespołów roślinnych z rzadkimi
     gatunkami roślin. (18 km)
     - "K o z i e l e c" - 15 ha, projektowany, – unikalne rośliny kserotermofilne i
     ich zespoły porastające skarpy Doliny Fordońskiej, m.in. len austriacki (Linum
     austriacum), gatunek wpisany do "Czerwonej Księgi Roślin Naczyniowych". (11
     km).
     - "M a ł a K ę p a O s t r o m e c k a" – (116 ha), dobrze zachowany fragment
     lasu łęgowego na terenie zalewowym z miejscami lęgowymi licznych gatunków
     ptaków (1 km).

     REZERWATY NADNOTECKIE
     - „D z i k i O s t r ó w” – 75 ha, utworzony w 1977 r. – dąbrowa z rzadkim
     gatunkami runa porastająca wzniesienie wydmowe otoczone kompleksem łąk
     nadnoteckich (9 km).
     - „O s t r ó w P s z c z ó ł c z y ń s k i” – 17 ha, utworzony w 1974 r.,
     fragment lasu liściastego o charakterze naturalnym z udziałem lipy
     szerokolistnej, nad brzegiem Noteci (11 km).
     - „T a r k o w o” – 0,3 ha, utworzony w 1958 r., fragment boru świeżego w
     kotlinie Toruńsko-Bydgoskiej ze stanowiskiem wiśni jkarłowatej
     - „S k a r p y Ś l e s i ń s k i e” – 14 ha, utworzony w 2001 r., – zbiorowiska
     roślinne o charakterze stepowym z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin (14
     km).
     - „K r u s z y n” – 73 ha, utworzony w 1997 r., ochrona zalesionych zboczy
     Pradoliny Noteci, wyjątkowe walory krajobrazowe, dobrze zachowane fragmenty
     typowo wykształconych grądów zboczowych (6 km).
     - „L a s M i n i k o w s k i” – 48 ha, utworzony w 2001 r., – las grądowy na
     zboczu Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej o wyjątkowych walorach przyrodniczych
     (11 km).
     - „Ł ą k i Ś l e s i ń s k i e” – 42 ha, utworzony w 1975 r. – stanowisko
     reliktowej brzozy niskiej na łąkach nad Kanałem Bydgoskim (14 km).
     - „H e d e r a” – 17 ha, utworzony w 2001 r., – las mieszany z bluszczem
     pospolitym i wiciokrzewem pomorskim porastający krawędź wysoczyzny morenowej
     Pojezierza Krajeńskiego na granicy z pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką (10 km).

     REZERWATY PUSZCZY BYDGOSKEJ
     - „P i e c k i J e z u i c k i e” – 33 ha, – roślinność charakterystyczna dla
     torfowisk i borów bagiennych z gatunkami rzadkich roślin chronionych (5 km)
     - „Ł ą ż y n” – 30 ha, utworzony w 2002 r., – ochrona 180-letniego boru
     sosnowego reprezentatywnego dla Puszczy Bydgoskiej (4 km).

     Do 2010 planowane jest ustanowienie kolejnych kilku rezerwatów.

     2. Parki Krajobrazowe
     Bydgoszcz należy do stosunkowo niewielu miast w Polsce, które posiadają na
     swoim terenie Park Krajobrazowy. Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły zajmuje
     9% obszaru miasta – głównie północną skarpę pradoliny od Myślęcinka po Fordon.

     Park obejmuje środkowy fragment doliny Dolnej Wisły. Utworzony w 1993 r. jest
     jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce.
     Od przełomu Wisły w Fordonie po Gniew, gdzie zaczyna się delta, na długości 120
     km mamy Dolinę Dolnej Wisły.
     Do charakterystycznych utworów Doliny należą:
     - piaszczyste wyspy, ławice piasku – nietrwałe, ale ważne ze względu na miejsce
     gniazdowania wielu ptaków
     - lasy łęgowe – europejski odpowiednik tropikalnych lasów deszczowych, mają
     najbardziej złożoną strukturę przestrzenną wśród lasów naszego kontynentu,
     miejsce lęgu dla większości gatunków
     - wały przeciwpowodziowe
     - tereny zalewowe, pełne jezior i starorzeczy
     - wydmy usypane przez wiatr na dnie doliny, porośnięte lasami sosnowymi
     - strefa zboczowa o nachyleniu do 50 stopni i deniwelacjach 60-70 m, porośnięta
     grądem zboczowym (dąb, lipa, grab, klon). Występują obrywy i osuwiska oraz
     źródła i wysięki wód podziemnych. Na zboczach zachodnich i południowych rosną
     stepowe murawy kserotermiczne
     - wysoczyzna morenowa, urozmaicona oczkami wodnymi

     Na całej długości doliny spotyka się pozostałości budownictwa osadników
     holenderskich z XVI w. (mennonitów). Kilka zabytkowych budynków znajduje się w
     Łęgnowie i Otorowie w granicach Bydgoszczy. Na wschodnim brzegu znajduje się
     Chełmno – perła budownictwa gotyckiego, zdecydowanie warte zwiedzenia.
     W Chełmnie na małym obszarze znajdziemy 7 kościołów gotyckich, mury i baszty
     miejskie, renesanowy Ratusz, panoramę Doliny Dolnej Wisły.
     Inne ciekawe miejscowości z budowlami krzyżackimi to Świecie, Grudziądz, Nowe,
     Gniew.

     3. Strefy chronionego krajobrazu
     W Bydgoszczy i okolicy wytyczono 8 stref krajobrazu chronionego:
     - Północny Pas Rekreacyjny Bydgoszczy (2640 ha)
     - Strefa Krawędziowa Doliny Wisły (11542 ha)
     - Nadwiślański, część południowa (1795 ha)
     - Bydgoskie Łąki Nadnoteckie (1201 ha)
     - Nadnotecki obszar chronionego krajobrazu (2500 ha)
     - Wydmy Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej (część wschodnia – 3500 ha i zachodnia –
     24600 ha)
     - Rynna Jezior Byszewskich (1800 ha)
     - Zalew Koronowski (28687 ha)

     Obszary chronionego krajobrazu otaczają Bydgoszcz ze wszystkich stron. Świadczy
     to o wysokich walorach środowiska naturalnego, atrakcyjności krajobrazowej i
     przyrodniczej.

     4. Pomniki przyro
     • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.03.05, 15:15
      4. Pomniki przyrody
      Na terenie miasta znajduje się 82 pomników przyrody, dwa razy więcej, niż w
      pozostałych dużych miastach regionu razem wziętych. Bydgoszcz po tym względem
      znajduje się w czołówce krajowej.

      Liczba pomników przyrody
      1. Warszawa: 455
      2. Łódź: 253
      3. Gdańsk: 150
      4. Kraków: 115
      5. Bydgoszcz: 82

      Do najciekawszych pomników przyrody należy 500-letni dąb „Bartek” o obwodzie
      625 cm rosnący od XVI wieku przy ul. Toruńskiej, topole czarne w parku nad
      Starym Kanałem Bydgoskim. Najstarsze z drzew były sadzone za czasów Księstwa
      Warszawskiego. Sporo jest majestatycznych dębów, wiązów, klonów, platanów w
      parkach, a także wielkie głazy narzutowe.
      Również na terenach graniczących z miastem spotyka się kilkadziesiąt pomników
      przyrody m.in. w parku Ostromeckim i rezerwatach wiślanych Małej i Wielkiej
      Kępie.
      Liczba pomników przyrody w powiecie bydgoskim sięga 194. W regionie ustepuje
      tylko powiatowi świeckiemu.

      5. Ścieżki dydaktyczne
      W Bydgoszczy i okolicach znajduje się wiele przyrodniczych ścieżek
      dydaktycznych.
      Najwięcej z nich znajduje się w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku.

      - Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Zacisze” - prezentuje ciekawe naturalne
      zbiorowiska roślin Niżu Polskiego m.in. naturalne zbiorowiska leśne, zwierzęta
      leśne, sposoby wykorzystywania gospodarczego lasu, infrastrukturę ochrony
      przyrody. Położona na krawędzi pradoliny, wśród jarów, wąwozów, stawów i
      źródliska „Zacisze”.

      - Ścieżka dydaktyczna dla niewidomych w Ogrodzie Botanicznym (jedyna w Polsce)
      Wzdłuż 300–metrowej barierki nasadzono ok. 150 roślin. Każda opatrzona
      jest “metryczką” zapisaną pismem Braille’a.

      - Ścieżka dydaktyczna "Poznajemy ssaki" - położona w ZOO, umożliwia bliższe
      poznanie ssaków (m.in. niedźwiedzie, rysie, wilki, żubry, sarny, jelenie,
      dziki, muflony, daniele, lisy, jeże, kuny, tchórze, bobry, borsuki, żbiki,
      zające, wydry, wiewiórki). Wędrówka ścieżką pozwala poznać zwierzęta podczas
      bezpośredniej obserwacji oraz dzięki wiadomościom zamieszczonym na tabliczkach
      informacyjnych przy kolejnych wybiegach.

      - Ścieżka dydaktyczna "Poznajemy drzewa" - prowadzi przez tereny Ogrodu
      Botanicznego. Drzewa poznawane są w ich naturalnych siedliskach (grądy, łęgi,
      buczyny itd.). Ścieżka uczy rozpoznawania pospolitych gatunków, takich jak:
      lipa, wierzba, brzoza, klon, dąb, buk, świerk, modrzew i wiele innych.

      - Ścieżka dydaktyczna "Szuwary" - prowadzi wokół największego (10,5 ha)
      zbiornika w Leśnym Parku i ma na celu zilustrowanie najważniejszych właściwości
      ekosystemów i roślin pobrzeża wód otwartych. Przebiega od pomostu przy nabrzeżu
      sąsiadującym z terenami wystawowymi w Myślęcinku, dalej przez atrakcyjny most
      na stawie i kończy się w Centrum Edukacji Ekologicznej.

      - Entomologiczna ścieżka dydaktyczna - trasa ścieżki ma długość około 1 km i
      przebiega w pobliżu siedziby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji
      Ekologicznej. Pozwala na zapoznanie się w terenie z owadami 4 różnych typów
      siedlisk (las, polana śródleśna, staw i szuwary, nasłoneczniona łąka), a
      podczas pobytu w pracowni Centrum - na dokładne poznanie morfologii, biologii i
      znaczenia owadów.

      - Ornitologiczna ścieżka dydaktyczna "Ptaki Leśnego Parku"

      - Agrobotaniczna ścieżka dydaktyczna

      Poza LKPiW znajdują się jeszcze inne ścieżki:
      - Leśna ścieżka dydaktyczna „Białe Błota” - na granicy Bydgoszczy z gminą Białe
      Błota.
      Na ścieżce wyznaczono 13 przystanków tematycznych.
      - ścieżki przyrodnicze w Borach Tucholskich (Woziwoda – 3h, „Jelenia Wyspa” w
      Gołąbku – 3,5 km, Park Dendrologiczny, Uroczysko „Piekiełko”i in.)

      6. Wyspy na terenie miasta
      Na terenie Bydgoszczy znajdują się 4 wyspy na Brdzie i Wiśle. Najbardziej znana
      Wyspa Młyńska jest bydgoskim „matecznikiem”. We wschodniej części miasta jest
      jeszcze wyspa na Brdzie w okolicy portu rzecznego, ostoja ptaków i pole
      golfowe. W Brdyujściu znajdują się dwie ograniczone odnogami i śluzami wyspy na
      Wiśle.

      7. Skupisko ptaków wędrownych
      Bydgoszcz jest miastem, gdzie stale przebywa wiele dzikich ptaków. Przyciąga je
      przede wszystkim czysta rzeka Brda z obfitością ryb i roślinności wodnej oraz
      uroki dużej aglomeracji miejskiej czyli mnogość odpadków i dokarmianie przez
      ludzi. Przede wszystkim na bydgoskim Rynku uderza obecność wielkiej kolonii
      gołębi, które nie boją się przechodniów. Pokrywają one połacie płyty rynku i są
      chętnie dokarmiane przez mieszkańców i dzieci. W okresie zimowym na Brdzie w
      centrum miasta (okolice mostów Focha) zimuje kolonia ok. 500 łabędzi, co jest
      ich największym skupiskiem w województwie i atrakcją zimowej Bydgoszczy. Z
      powodu wartkiego przepływu Brda rzadko zamarza, a mieszkańcy pamiętają o
      dokarmianiu, przez co ptaki mają dobre warunki do pobytu. Należy dodać, że
      pierwsze łabędzie upodobały sobie Bydgoszcz w latach 70-tych, a rokrocznie ich
      liczba zwiększa się.
      Poza tym można spotkać w Bydgoszczy dużo dzikich kaczek i łabędzi
      zasiedlających brzegi Brdy oraz mew. Park Myślęciński upodobały sobie bociany.
      W pobliżu stawów można ich spotkać co najmniej kilka, a w ZOO spacerują
      swobodnie, tak że można im się z bliska przyjrzeć. Na wyspie jeziorka
      myślecińskiego występuje największa w województwie kolonia śmieszki i rybitwy
      rzecznej. Do legów przystępuje tam ok. 1,7 tyś. par, które odchowują ok. 3
      tyś. piskląt.
      Obecnie w Bydgoszczy występuje 145 gatunków ptaków (dla porównania w 1936
      zanotowano 77 gatunków), najwięcej w Smukale i Parku Myślęcińskim. Z kolei w
      pobliżu Wisły znajdują się kolejne kolonie dzikich ptaków. Obserwując rezerwaty
      nadwiślańskie na wschodnim brzegu zakola Wisły można usłyszeć i zobaczyć wiele
      z nich.
      • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.03.05, 15:16
       Dalej Walor 4: PARKI I OBSZARY ZIELENI
       Bydgoszcz należy do miast o największej liczbie i powierzchni parków w Polsce.
       Pod względem powierzchni parków ustępuje jedynie Warszawie, a przecież dane te
       nie obejmują dużej liczby parków leśnych praktycznie na każdym bydgoskim
       osiedlu.

       Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych [ha]
       1. Warszawa: 946

       2. Bydgoszcz: 874

       3. Wrocław: 789
       4. Chorzów: 618
       5. Łódź: 608
       6. Katowice: 526
       7. Poznań: 450
       8. Kraków: 358
       9. Tychy: 227
       10. Sosnowiec: 206

       Również powierzchnia parków i zieleńców na mieszkańca stawia Bydgoszcz w
       czołówce krajowej.

       Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych, zieleńców i terenów zieleni
       osiedlowej na mieszkańca [m kwadr.]
       1. Chorzów: 70,9
       2. Tychy: 38,0

       3. Bydgoszcz: 36,5

       4. Gorzów Wlkp: 33,7
       5. Katowice: 32,6
       6. Sosnowiec: 32,1
       7. Dąbrowa Górnicza: 31,9
       8. Grudziądz: 29,1
       9. Olsztyn: 26,6
       10. Gliwice: 26,4

       Tak dobre wyniki zawdzięczamy obecności chyba największego parku miejskiego w
       Polsce jakim jest Leśny Park Kultury i Wypoczynku. Poza nim jednak jest jeszcze
       sporo parków, skwerów, terenów zieleni i wreszcie lasów.

       1. Leśny Park Kultury i Wypoczynku
       Zagospodarowywany od końca lat 70-tych zajmuje 830 hektarów, terenów
       najatrakcyjniejszych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Południowa
       część parku (dolny taras) mieści się w pradolinie Noteci-Wisły, północna zaś
       wznosi się gwałtownie i przechodzi w pofałdowaną wysoczyznę morenową, położoną
       42 metry nad poziom dolnego tarasu. Wzniesienie to, nazywane Wzgórzem
       Myślęcińskim, pocięte jest malowniczymi jarami, dolinami i enklawami, z
       przepływającymi trzema strugami: Myślęcińską, Rynkowską i Zacisze. Cieki wodne
       oraz liczne wysięki tworzą urokliwe, sztuczne jeziorka. W części centralnej, u
       podnóża Wzgórz Myślęcińskich znajduje się 15 - hektarowy staw parkowy, który
       stał się miejscem lęgu licznych ptaków i miejscem pobytu bocianów. Park należy
       do największych w Polsce miejskich obszarów parkowych, większy m.in. od
       najbardziej znanego Śląskiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
       Powierzchnia zalesiona stanowi 50% terenów parkowych, zaś liczba stawów
       dochodzi do kilkudziesięciu, a ich powierzchnia ok. 20 ha. Drzewostan tworzą
       głównie lasy mieszane i liściaste, występują fragmenty grądu z lipą, dębem i
       grabem, łęgi z olchą i jesionem, buczyną.
       Frekwencja w parku w połowie lat 90-tych wynosiła 1 mln osób rocznie, z tego
       100 tyś. w ogrodzie zoologicznym i 350 tyś. lunaparku. Zróżnicowane formy
       terenu oraz duży kompleks leśny mają wyraźny wpływ na ukształtowanie się
       specyficznego mikroklimatu w parku.
       W Parku znajduje się kilka kompleksów rekreacyjnych:

       O g r ó d B o t a n i c z n y – 80 ha – założony 1979-83
       Ogród znajduje się wśród licznych wzniesień o różnym nachyleniu stoków i
       wysokości poprzecinanych jarami oraz zgrabnie wkomponowanych w całość alejkach
       spacerowych, które tworzą niezapomniany urok tego miejsca. Wzdłuż Strugi
       Myślęcińskiej powstało kilkanaście stawów kaskadowych. Przeważający obszar
       ogrodu obejmuje ekspozycja terenowa drzew, krzewów i roślin zielnych, o
       charakterze parkowo – naturalistycznym. Deniwelacje wzgórz i dolin na terenie
       parku dochodzą do 30 m.
       Na terenie ogrodu znajdują się m.in.
       - gatunki rodzime gromadzone w zbiorowiskach leśnych, łąkowych i wodnych,
       zgodnie z ich pochodzeniem. Dział zajmuje obszar 20 ha. Ogółem znajduje się tu
       350 gatunków.
       - jedyna w Polsce dydaktyczna ścieżka dla niewidomych (od 1999 r.). Na blisko
       4 tys. metrów kwadratowych, wzdłuż 300 –metrowej barierki nasadzono ok. 150
       roślin. Każda opatrzona jest “metryczką” zapisaną pismem Braille’a.
       - ALPINARIUM – siedlisko roślin górskich wśród skał, sztucznego strumienia i
       stawów. Zostały utworzone ściany skalne, piargowiska i granie, dokąd prowadzą
       ścieżki górskie.
       - 13 kasadowych stawów z roślinnością wodną, nadbrzeżną, bagienną, tofowisk
       niskich i wysokich,
       - roślinność podgórska (m.in. kosodrzewina) na szczytach wzgórz, na które
       prowadzą ścieżki spacerowe
       - naturalne zbiorowiska leśne m.in. 70-letnia buczyna pomorska, świetlista
       dąbrowa, las sosnowo-dębowy, grąd lipowo-grabowy,
       - roślinność bagienna w dolinie, gdzie płynie Struga Myślęcińska
       - siedliska roślin egzotycznych z innych kontynentów
       - ścieżki prowadzące na punkty widokowe, skąd rozpościera się panorama
       Bydgoszczy
       Od lat 90-tych czynione są starania w celu budowy palmiarni i muzeum
       przyrodniczego.

       O g r ó d F a u n y P o l s k i e j Z O O – 14 ha - założony w 1978 r.
       Rozlokowany jest w lesie sosnowo – brzozowym. Należy do 11 polskich ogrodów
       zoologicznych, a jako jedyny specjalizuje się w hodowli zwierząt krajowych.
       Ogród posiada w swojej kolekcji około 550 zwierząt, przedstawicieli 105
       gatunków ssaków i gadów, z których 62 to gatunki objęte całkowitą ochroną.
       Zwierzęta eksponowane są na fosowych wybiegach, w klatkach i wolierach
       wkomponowanych w naturalne środowisko.
       W latach 90-tych udostępniono „mini-zoo” dla dzieci, gdzie zwięrzat można
       dotknąć lub się z nimi pobawić. Od 2003 r. w ogrodzie powstał dział „zwierzęta
       świata”, gdzie prezentowane są gatunki zwierząt z całego świata.

       O ś r o d e k R e k r e a c j i K o n n e j
       Ośrodek wyposażony jest w stajnie z boksami dla 50 koni, dwie kryte ujeżdżalnie
       umożliwiajace prowadzenie zajęć również jesienią i zimą, padoki, wybiegi dla
       koni oraz powozownię z ciekawymi eksponatami. Na terenie Ośrodka ma swoją
       siedzibę Towarzystwo Hipoterapeutyczne, które służy pomocą dzieciom
       niepełnosprawnym - szczególnie tym z porażeniem mózgowym - prowadząc dla nich
       zajęcia rehabilitacyjne. Ośrodek organizuje m.in. coroczne Mistrzostwa Polski w
       powożeniu zaprzęgami konnymi

       P a r k R o z r y w k i – L u n a p a r k
       Działalność rozrywkowa trwa od 15 kwietnia do 15 października. Atrakcyjne
       karuzele usytuowane wśród lasów sosnowych zapewniają dzieciom niezwykłe
       wrażenia. Wyposażenie stanowią m.in. dmuchany "Pałac", suchy "Chiński basen" z
       50 tysiącami piłeczek, wśród których można pływać jak w wodzie, "Ślizg
       Gigant", „Autodrom”, gdzie można jeździć elektycznymi mini samochodami, kilka
       karuzel dla młodszych i starszych m.in. typu „Trabant”, parasolowa,
       samolotowa, „Kolejka górska”, place zabaw dla dzieci, ogródek jordanowski,
       resturacje.

       K u j a w s ko –P o m o r s k i e C e n t r u m E d u k a c j i E k o l o g
       i c z n e j
       zajmuje się przede wszystkim nauczaniem przyrody i kształtowaniem zachowań
       proekologicznych wśród młodzieży. Służą temu m.in. specjalne ścieżki
       ekologiczne z tablicami informacyjnymi o florze i faunie parkowej. Prezentowane
       są wystawy ekologiczne, konkursy i sesje naukowe

       T e r e n y r e k r e a c y j n o – s p o r t o w e
       Można tam znaleźć m.in. skate-park, rowerowy tor zjazdowy „Downhill”, „ścieżkę
       zdrowia”, tory dla rolkarzy, stanowiska dla wędkarzy, polanę
       śródleśną „Różopole”, gdzie organizowane jest corocznie kilkanaście imprez
       plenerowych m.in. „Powitanie” i „Pożegnanie Lata” z udziałem znanych zespołów
       muzycznych i wokalistów.

       T e r e n y w y s t a w i e n n i c z o – h a n d l o w e
       Na tym terenie znajdują się restauracje, kawiarnie, ogródek jordanowski i
       miejsce na sezonowe targi i wystawy. W sezonie czynne jest kino letnie.
       Czynione są starania, aby w miejscu tym powstał aquapark.

       U r o c z y s k o Z a c i s z e
       Polana położona u podnóża krawędzi pradoliny w otoczeniu lasu liściastego,
       kilku stawów kaskadowych, Centrum Edukacji Ekologicznej, naturalnego źródliska,
       ścieżki dydaktycznej prezentujacej najciekawsze fragmenty przyrodnicze parku.

       W ą s k o t o r o w a k o l e j k a p a r k o wa
       Kolejka jest czynna od 1996 r. Uruchomiona na wzór żnińskiej Kolei Powiatowej
       • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.03.05, 15:17
        W ą s k o t o r o w a k o l e j k a p a r k o wa
        Kolejka jest czynna od 1996 r. Uruchomiona na wzór żnińskiej Kolei Powiatowej
        kursujacej m.in. do Biskupina. Obecnie kolejka jeździ w sezonie co godzinę na
        trasie Lunapark-Las Gdański-tereny wystawowe-Zacisze (ok. 4 km). Umożliwia
        dojazd do krańców parku osobom niezmotoryzowanym. Docelowo kolejka stworzy
        trasę opasującą cały park w formie okręgu.

        N a r c i a r s k i i s a n e c z k o w y t o r z j a z d o w y
        Tor znajduje się na jednym ze wzgórz, w 2003 r. podwyżony o 5 m. Tor dysponuje
        3-ma armatkami śnieżnymi co uniezależnia jego działalność od kaprysów pogody
        oraz wyciągiem umożliwiajcym sprawny transport narciarzy na stok. Nieopodal
        znajduje się 600-metrowy tor saneczkowy.
        Ponadto na myślęcińskich stawach organizowane są w zimie lodowiska.

        T e r e n y s p a c e r o w e n a g ó r n y m t a r a s i e p a r k u
        Tereny parkowe zawierają ścieżki spacerowe dla pieszych, rowerzystów i
        turystyki konnej w najciekawszej przyrodniczo północno-zachodniej części parku
        w strefie krawędziowej pradoliny wsród 100-letnich lasów bukowych, dębowych,
        grabowych, źródlisk, wysięków i głębokich wąwozów. Na tym terenie znajduje się
        ścieżka dydaktyczna „Zacisze’ oraz tzw strefa ciszy.

        P r z y r o d n i c z e ś c i e ż k i d y d a k t y c z n e
        Opisane poprzednio 8 ścieżek z tablicami informacyjnymi

        O b i e k t y t u r y s t y c z n e
        Na terenie Parku znajdują się równeż inne obiekty np hotel „Pałac” (***), domki
        turystyczne do wynajęcia, korty tenisowe, liczne restauracje, kawiarnie, mostki
        na stawach i strumykach, mola na stawach i inne obiekty.

        L a s y
        Niezagospodarowana część parku obejmuje lasy mieszane z wytyczonymi drogami.
        Stanowi dobry teren dla osób szukających wyciszenia i kontaktu z przyrodą.

        2. Zabytkowe parki
        W Bydgoszczy jest wiele parków kilkusetletnich, a nawet o średniowiecznym
        rodowodzie.
        P a r k i m. K a z i m i e r z a W i e l k i e g o (2,3 ha)
        W średniowieczu był ogrodem rekreacyjnym Klarysek. Obecy kształt pochodzi z XIX
        w., położony na zapleczu ul. Gdańskiej, mieści stawy i dawną fontannę Potop,

        W y s p a M ł y ń s k a - mieści zabytkowe budowle, m.in. dawną mennicę z
        XVII w., spichrze, młyny i tereny spacerowe w otoczeniu rzek: Brdy i wartko
        płynącej Młynówki oraz jazów spiętrzających wodę. Kamienice sąsiadują
        bezpośrednio z rzeką, stąd nazwa miejsca „Wenecja bydgoska”. Posiada magiczny
        bydgoski klimat miejsca historycznego w połączeniu z pięknem parkowego
        otoczenia.

        P l a n t y n a d K a n a ł e m B y d g o s k i m (46,6 ha)
        Park założony już w 1774 r., obejmuje trasy spacerowe w otoczeniu Starego
        Kanału Bydgoskiego, wśród 3 zabytkowych śluz, wokół starodrzew m.in. pomnikowe
        topole czarne

        P a r k i m . J a n a K o c h a n o w s k i e g o (3,2 ha) – założony w 1910
        r., w dzielnicy „muzycznej” mieści m.in. pomnik Łuczniczki – symbol Bydgoszczy
        oraz pomniki najwybitniejszych kompozytorów muzyki poważnej

        O g r ó d B o t a n i c z n y A k a d e m i i B y d g o s k i e j (2,3 ha) –
        powstał w 1930 r., jest najstarszym Ogródem Botanicznym w Bydgoszczy, ze
        stawami i licznymi gatunkami rzadkich roślin

        P a r k i m. W ł a d y s ł a w a J a g i e ł ł y – urządzony w okresie
        międzywojennym nad Brdą, sąsiaduje z Parkiem Ludowym, Pałacem Młodzieży,
        szpitalem zakaźnym, obejmuje m.in. fontannę, obecnie zajęty w części przez
        zabudowania Bydgoskiego Domu Technika,

        P a r k n a W z g ó r z u D ą b r o w s k i e g o (2,9 ha) – mieści m.in.
        zabytkową Wieżę Ciśnień, stawy kaskadowe i obelisk na cześć gen. Dąbrowskiego,
        który z tego miejsca w 1806 r. dowodził podczas szturmu na Bydgoszcz, widać
        stamtąd panoramę Starego Miasta,

        P a r k n a W z g ó r z u W o l n o ś c i (6,9 ha) – mieści m.in. Cmentarz
        Bohaterów Bydgoszczy na miejscu dawnej Wieży Bismacka, powstał w 1904 r. w
        stylu tatrzańskim na skraju skarpy pradoliny, skąd można podziwiać panoramę
        Bydgoszczy,

        P a r k S i e l a n k i – „osiedla-ogrodu” – osiedle willowe zaprojektowane
        przez berlińskiego architekta J. Stubbena w 1910 r. mieści się wśród parków i
        skwerów m.in. alei dębowej na al. Ossolińskich, alei platanowej na ul.
        Markwarta, skweru „Sielanka”, obejmuje też Bazylikę Mniejszą pw. św. Wincentego
        a Paulo w otoczeniu parkowym

        A l e j a G ó r s k a - tereny spacerowe na skarpie szwederowsiej – założone w
        okresie międzywojennym, obejmują trasę spacerową wzdłuż krawędzi skarpy górnego
        tarasu Bydgoszczy. Rozciagają się stamtąd wspaniałe widoki na stare miasto.

        P a r k O s t r o m e c k i – park na krawędzi doliny Wisły, utworzony w XIX
        w., otaczający zespół pałaców w Ostromecku – miejscowości odległej 2 km od
        granic Bydgoszczy. Zaplecze dla mieszkańców dzielnicy Fordon. Piękne stuletnie
        dęby, sąsiadują tu z rozłożystymi kasztanowcami, modrzewiami, lipami, grabami,
        klonami i białymi topolami. Bogate zadrzewienie występuje w atrakcyjnych
        kompozycjach z krzewami. Około trzydziestu przeszło stuletnich drzew
        oznaczonych jest jako pomniki przyrody.

        ...oraz liczne skwery o genezie przedwojennej np:
        - skwer na placu Kościeleckich
        - skwer przy ul. Bernardyńskiej w otoczeniu Brdy i kościoła pobernardyńskiego z
        XVI w., zawiera pomnik nieznanego powstańca wielkopolskiego
        - skwer im. Leszka Białego
        - Plac teatralny – mieścił sie tu monumentalny Teatr Miejski i pomnik Łuczniczki
        - Plac Wolności - zawiera pomnik żołnierzy wyzwolicieli, zadrzewiony
        - Wyspa św. Barbary – zadrzewiona wysepka na Brdzie naprzeciw katedry
        bydgoskiej

        3. Parki urzadzone po II wojnie
        P a r k L u d o w y i m. W i n c e n t e g o W i t o s a (6,4 ha) –
        utworzony w 1953 r., mieści amfiteatr wykorzystywany w sezonie na cotygodniowe
        koncerty w plenerze (Bydgoskie Lato Artystyczne), położony na zapleczu Pałacu
        Młodzieży i Bazyliki Mniejszej,

        P a r k i m. Z e n o n a Z a ł u s k i e g o (16,7 ha) – powstał w 1965 r.,
        położony na osiedlu Leśnym, mieści m.in. jeden z większych ogródków
        jordanowskich dla dzieci i największą byliniarnię w mieście,

        P a r k M i e j s k i (15,9 ha) - powstał w 1972 r., położony na terenach
        Babiej Wsi, obejmuje tereny położone nad Brdą, mieści m.in. halę widowiskowo-
        sportową „Łuczniczka”, korty tenisowe, tor łuczniczy, kluby wioślarskie,
        przystanie kajakowe i żeglarskie, tereny spacerowe,

        P a r k n a W y ż y n a c h (7,7 ha) – powstał w 1976 r., sąsiaduje z
        kopleksem sportowym m.in. basenem krytym „Laguna”

        P a r k S p o r t o w y „Z a w i s z a”– w otoczeniu parkowym mieści
        infrastrukturę sportową Zawiszy, m.in. stadion piłkarski i lekkoatletyczny,
        boisko treningowe, hale sportowe, hotel i amfiteatr, sąsiaduje z Leśnym Parkiem
        Kultury i Wypoczynku

        B u l w a r y n a z a p l e c z u u l. D w o r c o w e j – tereny spacerowe
        nad Brdą w pobliżu Śluzy Miejskiej i mostu Królowej Jadwigi., na rzece miejsce
        zimowania setek łabędzi.

        P a r k p r z y u l. U n i i L u b e l s k i e j (20 ha) – obejmuje tereny
        nad Brdą w okolicy dworca kolejowego wraz z bulwarami,

        P a r k p r z y u l. k a r d. W y s z y ń s k i e g o – powstały w latach 70-
        tych, sąsiaduje z Parkiem na os. Leśnym,

        P a r k i j e z i o r o „B a l a t o n” – położone na osiedlu Bartodzieje,
        stanowi enklawę spokoju, zieleni na osiedlu, zawiera spore jezioro z
        wodotryskami, w nocy podświetlanymi,

        S k w e r p r z y f a l o w c u n a o s. B ł o n i e – zielona enklawa na
        osiedlu

        P a r k l e ś n y n a o s. B ł o n i e – zagospodarowany teren leśny na
        skraju osiedla wyposażony m.in. w ścieżki spacerowe, nasadzenia, ławki, place
        zabaw

        P a r k p r z y u l.
        • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.03.05, 15:19
         P a r k l e ś n y n a o s. B ł o n i e – zagospodarowany teren leśny na
         skraju osiedla wyposażony m.in. w ścieżki spacerowe, nasadzenia, ławki, place
         zabaw

         P a r k p r z y u l. N a k i e l s k i e j – obejmuje zagospodarowany teren
         leśny m.in. z ogródkami jordanowskimi dla dzieci, w pobliżu zabytkowe śluzy
         kanału bydgoskiego, oraz kompleksy sportowe (m.in. stadion piłkarski)

         P a r k p r z y S z p i t a l u M i e j s k i m – fragment lasu z górą do
         zjazdów saneczkowych, zaplecze dla mieszkańców Kapuścisk

         4. Parki urządzone po 1989 r.
         D o l i n a P i ę c i u S t a w ó w – park obejmujący połączone kaskadowo
         stawy wśród zieleni, miejsce skąd w średniowieczu czerpano wodę dla miasta i
         przesyłano drewnianymi rurociągami, w 2001 r. gruntownie odnowiony i
         zagospodarowany,

         P a r k M i l e n i j ny – położony nad Wisłą w dzielnicy Fordon, obejmuje
         dawną gliniankę, brzeg Wisły i park złożony ze starodrzewu, grodzisko Wyszogród
         z XI w., obok most kratownicowy przez Wisłę o długości 1 km.

         P a r k „k s i ę ż y c o w y” na osiedlu Wilczak – enklawa parkowa dla
         mieszkańców okolicznego osiedla

         S k w e r L e o n a B a r c i s z e w s k i e g o – nad Brdą w pobliżu mostu
         staromiejskiego, w okresie międzywojennym na tym miejscu mieścił się zabytkowy
         spichlerz, obecnie pomnik przedwojennego prezydenta Bydgoszczy

         P a r k w S m u k a l e – urządzony w 2001 r., obejmuje las i nabrzeże Brdy

         P a r k l e ś n y n a o s i e d l u S i e r n i e c z e k – urządzony w
         2001 r., wyposażony m.in. nasadzenia, ławki, ścieżki spacerowe wśród 40-60
         letniego boru sosnowego.

         P a r k n a o s i e d l u O s o w a G ó r a – obejmuje skarpę pradoliny
         porośniętą lasem, w którym znajdują sie ścieżki spacerowe, u podnóża
         rozlokowano place zabaw dla dzieci

         S t a w o s i e d l o w y n a O s o w e j G ó r z e – w 2001 r. staw
         zagospodarowano, wytyczono ścieżki spacerowe i małą architekturę, w innej
         części osiedla znajduje się kolejny zagospodarowany staw.

         S t a w y i t e r e n y s p a c e r o w e n a o s i e d l u P r ą d y –
         obejmuje zagospodarowane pod kątem rekreacyjnym tereny dla mieszkańców osiedla.

         5. Inne parki i tereny zieleni
         J a r n a K a p u ś c i s k a c h – głęboki jar w skarpie pradoliny długi na
         ok. 2 km i głęboki ok. 30 m, jedyny niewykorzystany jeszcze na trasę
         komunikacyjną, atrakcyjny krajobrazowo,

         A l e j a G ó r s k a n a s k a r p i e W y ż y n – obejmują trasę
         spacerową wzdłuż krawędzi skarpy górnego tarasu Bydgoszczy. Brak wysokiego
         zadrzewienia sprawia, że rozciagają się stamtąd wspaniałe widoki. Wzdłuż trasy
         rozlokowano place zabaw dla dzieci i ławki

         A l e j a G ó r s k a n a s k a r p i e M i e d z y n i a – obejmują
         ścieżkę wiodącą wzdłuż krawędzi skarpy. (deniwelacja ok. 25 m). Rozciagają się
         stamtąd rozległe widoki na zachodnie dzielnice Bydgoszczy i kanał bydgoski.

         T e r e n y p r z y u l. N a d r z e c z n e j – obejmuje teren dawnej stacji
         kolejowej Bydgoszcz wąskotorowa, w sąsiedztwie nowego kanału bydgoskiego
         zbudowanego w 1915 r., śluz, kompleksów działek, półwyspu na Brdzie,
         wykorzystywany chętnie przez wędkarzy, na Brdzie most nieczynnej kolei
         wąskotorowej do Koronowa.

         T e r e n y s p a c e r o w e k a n a ł u b y d g o s k i e g o – obejmują
         ścieżki spacerowe po obu stronach kanału, wśród drzew i zabudowy willowej,
         ciągnące się na przestrzenui ok. 4 km od plant nad Kanałem do śluzy u granic
         miasta, wykorzystywane chętnie przez wędkarzy

         T e r e n y s p a c e r o w e g ó r n e j B r d y - obejmują ścieżki
         spacerowe po obu stronach rzeki, na osiedlach Jachcice, Piaski, Czyżkówko i
         Smukała. Rzeka w tym miejscu ma dziki, naturalny charakter, jest bardzo czysta
         i płynie wartko jak podgórska rzeka. W sprzyjających miejscach urządzone są
         sezonowe kapieliska.

         P a r k n a G l i n k a c h – zróżnicowany las liściasty wykorzystywany do
         spacerów przez mieszkańców osiedla Glinki, miejsce głośnej katastrofy lotniczej
         w 2002 r.

         T e r e n y n a d B r d ą n a o s. S i e r n i e c z e k – tereny
         obejmujące otoczenie rzeki Brdy blisko jej ujścia do Wisły, znajduje się tam
         m.in. „cypel” – długi i wąski półwysep na Brdzie, w pobliżu znajduje się tor
         regatowy i most kolejowy na Brdzie z 1932 r.

         W y s p a n a B r d z i e w o k o l i c y u l. S p o r n e j – wyspa
         porośnięta lasem łęgowym z polanami z roślinnością łakową. W 2003 r urządzono
         na wyspie pole golfowe.

         D o l i n a Ś m i e r c i w dzielnicy Fordon – mieści się w naturalnym leśnym
         wąwozie, obejmuje m.in. cmentarz pomordowanych tutaj mieszkańców Bydgszczy w X
         1939 r, monumentalny pomnik, golgotę i trasy spacerowe obejmujące okoliczne
         wzgórza,

         W z g ó r z a f o r d o ń s k i e – strefa krawędziowa pradoliny Wisły,
         wysokość względna dochodzi do 60 m, wśród wzgórz mieszczą się malownicze parowy
         ze strugami oraz izolowane ze wszystkich stron uroczyska. Występuje duże
         nagromadzenie różnorodnej roślinności – m.in. muraw kserotermicznych, lasów
         liściastych w dolinach. Ze wzgórz rozpościera się widok na dzielnicę Fordon
         oraz Bydgoszcz, zakole Wisły, Dolinę Dolnej Wisły, Puszczę Bydgoską

         W a ł y f o r d o ń s k i e – tereny spacerowe, piękne krajobrazowo dla
         mieszkańców starego Fordonu i osiedla Nad Wisłą, obejmują ścieżkę spacerową na
         wałach nadwiślańskich otaczających dzielnicę, oraz 5 km nadwiślańskich dzikich
         plaż i starorzeczy

         O t o c z e n i e T o r u R e g a t o w e g o – tereny leśne ze ścieżkami
         spacerowymi wokół dużego zbiornika wodnego wykorzystywanego do zawodów
         regatowych wioślarskich i żeglarskich, w pobliżu śluza, po której można przejść
         na wyspę

         W z g ó r z a ł ę g n o w s k i e – zalesiona strefa krawędziowa pradoliny
         Wisły (grąd), wysokość względna dochodzi do 40m, wśród wzgórz mieszczą się
         malownicze parowy. Ze wzgórz rozpościera się widok na Łęgnowo, dzielnicę Fordon
         oraz zakole i Dolinę Dolnej Wisły.

         S t r e f a r e k r e a c y j n a J a n o w o – tereny w sąsiedztwie zakola
         Brdy i dużego kompleksu leśnego. Mieści się tam m.in. ośrodek wypoczynkowy,
         stanica wodna, kompleks działek rekreacyjnych, sanatorium, plaże nad Brdą.

         P a r k l e ś n y n a o s. B a j k a – tereny spacerowe dla mieszkańców
         fordońskiego osiedla m.in. w sąsiedztwie kortów tenisowych i boisk sportowych

         P a r k l e ś n y n a o s. S z y b o w n i k ó w - tereny spacerowe dla
         mieszkańców fordońskiego osiedla

         P a r k l e ś n y n a o s. K a s z t e l a n k a - tereny spacerowe dla
         mieszkańców fordońskiego osiedla, m.in w sąsiedztwie stadionu
         piłkarskiego „Wisła”

         P a r k l e ś n y n a o s. N i e p o d l e g ł o ś c i - tereny spacerowe
         dla mieszkańców fordońskiego osiedla

         P a r k l e ś n y n a o s. B r d y u j ś c i e - tereny spacerowe dla
         mieszkańców osiedla

         P a r k l e ś n y n a o s. P r z y l e s i e - tereny spacerowe dla
         mieszkańców osiedla

         P a r k l e ś n y A k a d e m i i T e c h n i c z n o – R o l n i c z e j -
         tereny leśne otaczające kompleksy uczelniane i akademiki oraz gliniankę

         P a r k l e ś n y n a o s. C z e r s k o P o l s k i e – enklawa leśna ze
         sztucznym stawem, wykorzystywana do rekreacji przez mieszkańców okolicznego
         osiedla

         P a r k l e ś n y n a o s. F l i s y – teren leśny graniczący z kanałem
         bydgoskim wykoorzystywany do rekreacji przez mieszkańców okolicznego osiedla

         L a s „k u j a w s k i”- Puszcza Bydgoska – graniczy z domami mieszkalnymi
         południowych osiedli Bydgoszczy, zaplecze spacerowe dla mieszkańców górnego
         tarasu – m.in. osiedli Wyżyny, Kapuściska, Glinki i Wzgórze Wolności. Ciekawe
         walory krajob
         • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.03.05, 15:20
          L a s „k u j a w s k i”- Puszcza Bydgoska – graniczy z domami mieszkalnymi
          południowych osiedli Bydgoszczy, zaplecze spacerowe dla mieszkańców górnego
          tarasu – m.in. osiedli Wyżyny, Kapuściska, Glinki i Wzgórze Wolności. Ciekawe
          walory krajobrazowe

          L a s „G d a ń s k i” – zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców Bydgoszczy,
          zwłaszcza jej północnej części

          L a s „s z u b i ń s k i” – zaplecze spacerowe dla mieszkańców osiedli Błonie,
          Miedzyń i Prądy, mieści przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną na granicy z gminą
          Białe Błota

          L a s „k o r o n o w s k i” - zaplecze spacerowe dla mieszkańców osiedli Osowa
          Góra, Flisy, Czyżkówko, Smukała, zróżnicowany gatunkowo, pełen jagód i grzybów

          L a s „j a c h c i c k i ” – zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców Jachcic,
          suchy bór sosnowy porastający dawny poligon z czasów pruskich. Ciekawy
          krajobrazowo z powodu odmiennego charakteru od innych lasów otaczających
          Bydgoszcz

          L a s „r y n k o w s k i” - zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców osiedli
          Leśne, Jachcice, Piaski i Smukała, zróżnicowany gatunkowo, pełen jagód i
          grzybów i walorów krajobrazowych, jako że jest położony w strefie krawędziowej
          pradoliny. W okresie międzywojennym jedno z bardziej popularnych miejsc
          wypoczynku.

          L a s „j a r u ż y ń s k i” - zaplecze spacerowe dla mieszkańców osiedli
          Tatrzańskiego i Nad Wisłą, zróżnicowany gatunkowo, pełen jagód i grzybów. W
          części leżącej nad
          50-metrową skarpą Doliny Wisły las złożony jest z dębów, buków, grabów,
          jesionów, w parowach płyną strumienie uchodzące do Wisły

          L a s „o s t r o m e c k i” - zaplecze dla mieszkańców dzielnicy Fordon, a
          nawet całej Bydgoszczy ze względu na wyjątkowość szaty roślinnej.

          M a ł a K ę p a – starorzecze po wschodniej stronie zakola Wisły porośnięte
          lasem łęgowym i pokryta kilkudziesięcioma okresowymi jeziorkami, odwiedzana
          przez miłośników przyrody i turystyki. Znajduje się tu kilkanaście pomników
          przyrody. Ostoja dzikich zwierząt, rezerwat przyrody.

          W i e l k a K ę p a – rezerwat, dobrze zachowany fragment lasu łęgowego z
          udziałem olszy i klonu polnego na terenie zalewowym po wschodniej stronie
          Wisły, odwiedzana przez miłośników przyrody i turystyki z całego miasta

          6. Zabytkowe cmentarze
          W Bydgoszczy znajduje się ok. 20 cmentarzy. Niektóre z nich są zabytkowe.
          - Starofarny – ul. Grunwaldzka 15, założony w 1809 (1,9 ha)
          - Nowofarny – ul. Artyleryjska 10 (1906 r.), parafii farnej (11,5 ha)
          - ul. Ludwikowo 2 (1929 r.), parafii Najśw. Serca Pana Jezusa - (8,5 ha)
          - ul Lotników (1933 r.), parafii Św. Trójcy (4 ha)
          - ul. Kossaka (1923 r.), parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – (3,5 ha)
          - ul. Szubińska (Błonie) – założony w1933 r. (4 ha)
          • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.03.05, 15:21
           Dalej Walor 5: ETNOGRAFIA
           Bydgoszcz leży na styku krain etnograficznych:
           - Kujaw (południe i południowy wschód)
           - Krajny (zachód i północny zachód)
           - Pałuk (południowy zachód)
           - Pomorza Nadwiślańskiego - Bory Tucholskie i Kociewie (północ)
           - Ziemi Chełmińskiej (wschód)

           Nie jest pewne, czy można to uznać za walor, ale zapewne urozmaica kulturowy i
           mentalny obraz Bydgoszczy.
           Urozmaica to również turystycznie okoliczne tereny.

           Graniczne położenie Bydgoszczy utrudnia jasne zidentyfikowanie konkretnej
           krainy etnograficznej. Miasto jest raczej mozaiką ludzi o różnych odcieniach
           kulturowych.
           Jednym z efektów takiego stanu jest to, że miasto jest otwarte i nie utrudnia
           asymilacji osób pochodzących z innych regionów. Z kolei osoby z sąsiednich
           krain etnograficznych o silnej tożsamości kulturowej znajdą w Bydgoszczy swoich
           krajan. Sprawę komplikuje napływ po wojnie ludności kresowej i z południa
           Polski.
           Innym efektem jest podkreślanie „bydgoskości”. Większość osób identyfikuje się
           raczej z miastem, niż konkretną krainą etnograficzną.

           Losy historyczne Bydgoszczy i Fordonu nie sprzyjały wykształceniu stałej
           tożsamości.
           W średniowieczu osada Bydgoszcz i Wyszogród należały do pomorskiego księstwa
           nakielskiego. Po wyprawie Krzywoustego w 1113 r. znalazły się w Wielkopolsce. W
           wyniku podziału Polski na dzielnice Bydgoszcz i Wyszogród zmieniały
           przynależność terytorialną.
           W 1238 r. książę kujawski Kazimierz Konradowic zdołał opanować kasztelanię
           bydgoską, natomiast sąsiedni Wyszogród pozostał nadal w rękach pomorskich.
           Bydgoszcz pozostała w inowrocławskim księstwie kujawskim, natomiast Wyszogród
           przechodził do Kujaw, Pomorzan, następnie księcia wielkopolskiego Przemysława
           II.
           Dopiero w 1296 r. Władysław Łokietek przyłączył Wyszogród do Kujaw
           inowrocławskich.
           To wydarzenie w sposób trwały powiązały wyszogrodzkie z Kujawami.
           W 1314 r. dokonano podziału księstwa inowrocławskiego na inowrocławskie i
           księstwo bydgosko-wyszogrodzkie.
           W maju 1330 r. Wyszogród został doszczętnie spalony, a mieszkańcy wymordowani
           przez Krzyżaków, Bydgoszcz zajęta i okupowana przez następne 7 lat.
           W 1337 r. na mocy układu inowrocławskiego ziemia bydgosko-wyszogrodzka
           powróciła pod panowanie polskie, co potwierdził pokój kaliski z 1343 r.
           zawarty przez Kazimierza Wielkiego. Wyszogród stracił znaczenie i został
           włączony do kasztelanii bydgoskiej.
           Od tej pory aż do 1772 r. Bydgoszcz z Fordonem, Solcem i Koronowem należała do
           kujawskiego województwa inowrocławskiego. Bydgoszcz była w tym województwie
           ośrodkiem równorzędnym do Inowrocławia, a potem ludnościowo i gospodarczo go
           przewyższającym (XV-XVIII w.). Po sąsiedzku istniało województwo brzesko-
           kujawskie, które obejmowało teren dzisiejszych powiatów: radziejowskiego,
           aleksandrowskiego i włocławskiego. Siedzibą wojewody był Brześć Kujawski, ale
           najważniejszym ośrodkiem – Włocławek. Oba województwa kujawskie były
           zintegrowane przez wspólny sejmik w Radziejowie. Z tego okresu ponad 500 lat
           pochodzi tożsamość historyczna i odrębność Kujaw.
           Po rozbiorach Polski Bydgoszcz została stolicą obwodu nadnoteckiego, a
           następnie departamentu Księstwa Warszawskiego obejmującego obszar zbliżony do
           dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego. Od 1815 r. przez 105 lat była
           stolicą obwodu regencyjnego w ramach Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Z tego
           okresu pochodzi wielkopolska tradycja Bydgoszczy. Wielu mieszkańców północnej
           wielkopolski osiedlało się w Bydgoszczy, ale również mieszkańców Pomorza.
           Po wyzwoleniu w 1920 r. radni miasteczka Fordon rozpatrywali projekt zmiany
           nazwy miasta na... Wyszogród Wielkopolski.
           Po 1920 r. Bydgoszcz znalazła się w woj. poznańskim ustalonym wg granic
           regencji pruskich.
           W II Rzeczpospolitej rosło znaczenie Pomorza, przez rangę dostępu do morza.
           Wielki Gdańsk był wolnym miastem. W województwie pomorskim nie było
           dominującego miasta. Wyznaczony na stolicę Toruń był dwukrotnie mniejszy od
           Bydgoszczy. Przez 15 lat trwały starania Bydgoszczy i okolicznych powiatów o
           zmianę przynależności wojewódzkiej do Pomorza i zlokalizowanie w Bydgoszczy
           władz wojewódzkich. W 1936 r. doszło do tego.
           Budowa linii kolejowej Śląsk-Bydgoszcz-Gdynia, rozbudowa Gdyni, wzrost
           gospodarczego znaczenia Bydgoszczy – to wszystko przemawiało za stolicą
           województwa pomorskiego w Bydgoszczy. Decyzje uprzedził wybuch II wojny
           światowej. Po wojnie Bydgoszcz została stolicą województwa pomorskiego, a
           później bydgoskiego będącego spuścizną przedwojennego regionu. Część północną
           przydzielono Gdańskowi, południową Bydgoszczy. Województwo obejmowało cześć
           Pomorza Nadwiślańskiego, Krajnę, Ziemię Chełmińską i Dobrzyńską, całe Kujawy.
           Po reformie z 1975 r. niewiele się zmieniło. Województwo bydgoskie nadal było
           mozaiką Pomorza, Pałuk, Krajny i Kujaw.

           Obecnie w Bydgoszczy istnieje podział opinii co do przynależnosci
           etnograficznej. Zgodnie z tradycją przed i powojenną zalicza się miasto do
           Pomorza. Dużo jest jednak osób identyfikujacych się z Kujawami. Inni wskazują
           na Krajnę, która chyba najbardziej jednoznacznie ciąży ku Bydgoszczy. Większość
           nie identyfikuje się etnograficznie. Mówi o sobie: „bydgoszczanie”.
           Moim zdaniem Bydgoszcz jest historycznym miastem kujawskim, które powinno
           powrócić do staropolskiej tożsamości. Niekoniecznie przez przyjęcie kujawskiej
           kultury ludowej, tylko uznanie historycznych korzeni.
           Wydaje się, że najczęściej z Kujawami kojarzą Bydgoszcz mieszkańcy Polski.
           Jednocześnie nie należy zrywać zakorzenionych w XX w. powiązań „pomorskich”, a
           także zwrócić uwagę na spory udział ludności o korzeniach krajeńskich,
           pałuckich, wielkopolskich.
           cdn.
           • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 09.03.05, 16:48
            Panie PIT - MOJE NAJWYŻSZE UZNANIE !!!!!!!! Świetna robota!
            Podejrzewam, że mieszkańcy Bydgoszczy niezbyt sobie zdają sprawę z powyższych
            walorów naszego miasta, a szkoda. Tym bardziej takie kompendium podnosi na
            duchu, zwłaszcza naszą młodzież jako, że to ona głównie "przesiaduje" w Internecie.
            Co do ludności Bydzi - pamiętam wiadomość w którejś z naszych gazet pod koniec
            lat 70-tych (lub we wszystkich lokalnych) pod tytułem "Witamy 400-to tysięcznego
            bydgoszczanina" i reportaż ze szpitala... Ale to przykra prawda, że wszystkie
            miasta w Polsce się wyludniają...
            Pozdrowionka...
  • Gość: torunianka IP: *.petrus.com.pl 09.03.05, 22:09
   ale... czy mogę trochę pomarudzić?
   Ja bym wolała taki wątek o Bydgoszczy mieć rozpisany.
   Jakbyś tak każdy obiekt w jednym poście podał, z wyraźnie podanym tematem,
   to dałbyś nam świetny przewodnik:)
   • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 09.03.05, 22:35
    Dzięki za twórczą krytykę.
    Postaram się poprawić.
    Pozdr.

    Bardzo cenię twoje opinie torunianko.
    • Gość: torunianka IP: *.petrus.com.pl 09.03.05, 22:47
     bardzo dziękuję, nie tylko za obietnicę spełnienia mej prośby, ale i za miłe
     słowa:)
     serdecznie pozdrawiam człowieka czynu:)
   • 21.04.05, 10:29
    Na miejscu PIT opublikowałbym i zrobił trochę kasy!
  • 10.03.05, 11:17
   PIT jestes swietnym rzecznikiem miasta Bydgoszczy!!!
   • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 10.03.05, 14:58
    PIT - kimkolwiek jesteś - "przybij piątkę"!!!!
    Napisz może coś o znanych ludziach z Bydzi, nikt lepiej od ciebie tego nie zrobi!!!!
    • Gość: anita IP: *.zicom.pl / *.zicom.pl 10.03.05, 17:30
     Ja także bardzo dziękuję. Zawsze chciałam odwiedzić Bydgoszcz, może uda mi się
     w tym roku. Twój przewodnik to nieocenione źródło informacji. Pozdrawiam!
     • Gość: stef IP: *.tvgawex.pl 10.03.05, 19:28
      PIT już tyle komplementów popłynęło w twoją stronę!! ale i ja CI Gratuluję I
      popeiram pomysł PROMOCJI MIASTA DLA NAS samych [mieszkańców ] BO faktycznie są
      ludzie którzy NIE ZNAJĄ WOGÓLE swego miasta!!!!!!
      • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:00
       Dalej Walor 6: TRADYCJE HISTORYCZNE

       Bydgoszcz jest miastem średniowiecznym i rdzennie polskim. Prawa miejskie
       posiada już 659 lat, a osada istniała w czasach prehistorycznych. Protoplastą
       bydgosko-fordońskiego „dwumiasta” jest Wyszogród zasiedlony za czasów Bolesława
       Chrobrego. Jeszcze wcześniej istniały grody prasłowiańskie w Zamczysku,
       Strzelcach Dolnych, Pawłówku.

       1. Średniowieczna Bydgoszcz
       Pierwsza wzmianka o kasztelanie bydgoskim Suzzlaus de Budegac pochodzi z 1238 r.
       Wcześniejszą genezę ma osada i zbudowany w XII w. romański kościół pw. św.
       Idziego.
       Obecność romańskiego kościoła świadczy o wczesnym zasiedleniu i znaczeniu osady
       na trakcie bursztynowym. W tym miejscu omijano Wisłę pokonując brodem Brdę.
       19 kwietnia 1346 r. Kazimierz Wielki lokował miasto na prawie magdeburskim.
       Miało nazywać się Koenigsburg czyli Królewiec. Król traktował miasto w
       szczególny sposób.
       Nadał Bydgoszcz swemu przybranemu synowi Kaźkowi Słupskiemu, który wg zamierzeń
       króla miał być spadkobiercą piastowskiej korony.

       Obszar i mury:
       10 ha w obrębie murów miejskich. Mury były ceglane, gotyckie, budowane w wątku
       polskim. W ciąg murów obronnych wtopione były 4 baszty i 3 bramy miejskie:
       - Gdańska u wylotu mostu przez Brdę
       - Kujawska (Toruńska) u wylotu dzisiejszej ul. Długiej
       - Poznańska (Chwytowska) u wylotu ul. Długiej
       Miasto od strony południowej oraz wyspę zamkową ze wszystkich stron otaczały
       fosy wypełnione wodą.
       W swoich kronikach z pocz. XVII bernardyni piszą, że całe miasto jest murowane.
       Do dzisiaj żadna z bram nie zachowała się. Pozostały jedynie fragmenty murów
       miejskich, oraz fragmenty fos.
       W ludności Bydgoszczy liczącej około 5 tyś. osób zdecydowanie przeważali
       Polacy, ale istniała też kolonia niemiecka i szkocka.
       Miasto mieściło się w pierwszej dziesiątce miast Korony Polskiej.

       Kościoły:
       - romański kościół pw. św. Idziego (budowa XII w.) – rozebrany w 1879 r.
       - gotycki kościół farny (budowa 1466-1502) - istnieje
       - kościół i szpital św. Ducha – rozebrany w I poł. XIX w.
       - klasztor karmelitów (1550) – rozebrany w XIX w.
       - kościół św. Stanisława (1529) ze szpitalem – rozebrany w I poł. XIX w.
       - gotycki kościół bernardynów pw. św. Jerzego (1557) - istnieje
       - klasztor bernardynów – istnieje (przebudowany)
       - kościół św. Trójcy (konsekracja 1579 r.) – rozebrany w XIX w., obecny kościół
       pw. św. Trójcy zbudowano na pocz. XX w.
       - szpital z kaplicą św. Krzyża – rozebrany w XIX w.
       - gotycki kościół Klarysek (1582) – istnieje
       - klasztor Klarysek (1615-18) - istnieje
       - kosciół jezuitów z 2 wieżami na Starym Rynku (budowa 1620) – rozebrany w 1940
       r. przez hitlerowców
       - kościół św. Mikołaja w Fordonie – parafia ma tradycje z XI w. (Wyszogród),
       kosciół murowany powstał w 1600 r., a w obecnym kształcie w 1927-29

       Zakony:
       - karmelici
       - klaryski
       - bernardyni
       - jezuici od 1617 r.

       Przedmieścia:
       - Gdańskie na północnym brzegu Brdy w otoczeniu kościoła i szpitala św. Ducha
       oraz klasztoru karmelitów
       - Kujawskie wokół kościoła św. Idziego, św. Stanisława ze szpitalem, św.
       Jerzego i klasztoru bernardynów
       - Poznańskie wokół kościoła św. Trójcy i szpitala z kaplicą św. Krzyża
       - Wyspa Młyńska od 1594 r. funkcjonowała mennica królewska i kilka młynów (stąd
       nazwa wyspy po dzień dzisiejszy).

       Inne obiekty:
       - Zamek Królewski Kazimierza Wielkiego (1347) ceglany, na sztucznym wzgórzu
       otoczonym odnogą Brdy, wyraźnie oddzielony od reszty miasta fosą, wałami i
       okopami. - wysadzony przez Szwedów, rozebrany w 1773 i w końcu XIX w. przez
       Prusaków
       Mieszkali w nim m.in. królowie Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk,
       zimę 1577 r. spędził Stefan Batory, a jesień 1656 r. Jan Kazimierz.
       - Gotycki Ratusz z wieżą pośrodku Rynku (1515) – spalony w 1709 r., rozebrany w
       XIX w.
       - Kolegium Jezuickie (fundator: kanclerz Jerzy Ossoliński) – obecnie Ratusz
       bydgoski
       - Mennica królewska na Wyspie Młyńskiej od 1594 r. – rozebrana przez Prusaków w
       1831 r.
       - Młyny królewskie na Wyspie Młyńskiej
       - Skład soli na przedmieściu kujawskim (1522), którą dowożono z kopalń
       małopolskich i ruskich
       - Wodociągi z rur dębowych (1523). Wykonał je Walenty z Bochni. Woda spływała
       ze stawów w okolicy dzisiejszego marketu Castorama (Dolina Pięciu Stawów)
       - liczne prywatne spichlerze zbożowe szlachty wielkopolskiej i kujawskiej

       Szkoły:
       - szkoły klasztorne karmelitów, bernardynów
       - szkoły parafialne
       - gimnazjum (sporne wobec zniszczenia większości źródeł historycznych)
       - bernardyńskie studium filozoficzne
       - kolegium jezuickie od 1648 r.

       Kultura:
       - teatr szkolny w Kolegium Jezuickim
       - biblioteka klasztorna bernardynów (częściowo zachowana do dzisiaj)
       - Kronika Bydgoszczy napisana w 1637 r. przez burmistrza Wojciecha Łochowskiego
       na wzór kroniki Jana Długosza
       Najwybitniejszym uczonym przedrozbiorowej Bydgoszczy był bernardyn Bartłomiej -
       autor pierwszego słownika łacińsko-polskiego.

       Po wielkiej wojnie polsko-krzyżackiej z 1410 roku rozpoczął się okres
       prosperity dla Bydgoszczy. Bogata szlachta kujawska i wielkopolska (Szarlejscy,
       Kościeleccy) prowadzili handel z miastami pruskimi i wybrzeżem bałtyckim.
       Gród korzystał z dogodnego położenia geograficznego i stawał się znanym w kraju
       ośrodkiem wymiany handlowej. Jego rola w miarę upływu lat wzrastała.

       W mieście istniały bractwa kupieckie: Kramarzy, Szyprów i Sterników. Fakt
       istnienia w mieście 2 bractw związanych ze spławem wiślanym potwierdza istotną
       rolę handlową miasta.
       Bydgoszcz leżała na lądowym szlaku handlowym ze Śląska i Wielkopolski do
       Gdańska (z Wrocławia przez Zduny, Pyzdry, Wrześnię i Gniezno). Przez
       Bydgoszcz wiodła też droga z Krakowa do Gdańska (przez Brześć Kuj., Bydgoszcz,
       Tucholę). Najbardziej ożywione kontakty miała w tym zakresie z Toruniem (piwo,
       gorzałka, miód, sól, skóry, wełna, wyroby metalowe).
       Handlowano również z Gdańskiem, Poznaniem i Krakowem. Toruńskie prawo składu
       niewygodne dla kupców krakowskich kierowało ich uwagę na Bydgoszcz. Tworzyli tu
       własne emporia handlowe, najdalej wysunięte na północ.
       W mieście rozwijało się rzemiosło (13 cechów rzemieślniczych).

       Znacznie większe znaczenie posiadała Bydgoszcz w handlu spławnym. Prawo
       prowadzenia takiego handlu szlakiem Brda-Wisła otrzymała w 1346 r. na mocy
       przywileju lokacyjnego. Cały XV wiek to okres walki Bydgoszczy z Toruniem,
       który starał się zachować monopolistyczne stanowisko, jako pośrednik w handlu z
       Gdańskiem. W 1484 król Kazimierz Jagiellończyk w przywileju potwierdził
       mieszczanom bydgoskim prawo uprawiania handlu spławnego na Wiśle. Ostatecznie
       walka z Toruniem zakończyła się w 1537 r. utratą przez Toruń prawa składu.
       Powyżej Bydgoszczy Brdę wykorzystywano do spławu drewna z lasów bydgoskich i
       koronowskich.
       Z Bydgoszczy spławiano zboże, piwo, wyroby rzemieślnicze. Zboże pochodziło z
       Kujaw i znacznej części Wielkopolski. Poniżej miasta wzdłuż Brdy szlachta
       wielkopolska budowała własne spichlerze, które wykorzystywano do magazynowania
       zboża do handlu. Na tym tle dochodziło do zatargów z mieszczanami.
       Wg liczby statków zarejestrowanych w komorze wiślanej w Białej Górze wynika ,że
       w 1579 r. co szósty statek zdążający do Gdańska miał port macierzysty w
       Bydgoszczy.
       W samym mieście pobudowano liczne spichlerze (o konstrukcji ryglowej), do
       magazynowania zboża oczekującego na spływ.
       W II połowie XVI w. Bydgoszcz obok Torunia była największym ośrodkiem handlu
       zbożowego w Polsce wyprzedzając znacznie inne miasta kujawskie, pomorskie,
       mazowieckie i małopolskie. (W 1564 – 1573 r. z Bydgoszczy spławiano średnio
       rocznie 2030 łasztów, z Torunia 2600 łasztów zboża i mąki, a np. z Włocławka
       450 łasztów, Warszawy 384 łaszty)
       Najwięcej zboża przywożono do Bydgoszczy z północnych Kujaw, całej Krajny,
       powiatu kcyńskiego i gnieźnieńskiego.
       Oprócz zboża spławiano sól z żupy bydgoskiej i piwo. Pi
       • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:01
        Oprócz zboża spławiano sól z żupy bydgoskiej i piwo. Piwo bydgoskie było w XVI
        wieku jednym z najbardziej znanych w kraju obok piw piątkowskiego,
        piotrkowskiego, , łęczyckiego, żnińskiego i przemyskiego.

        W 1594 r. król Jan III Waza zezwolił na otwarcie prywatnej mennicy w
        Bydgoszczy. Stanisławowi Citkowskiemu. W 1613 roku została upaństwowiona. Na
        pocz. XVII w. bydgoska mennica była jedyną czynną w Koronie. Istniała do 1688 r.

        2. Średniowieczny Fordon
        Obecnie Fordon jest w granicach Bydgoszczy, a w ciągu wieków jego powiązania z
        Bydgoszczą były znaczne, więc celowe jest ukazanie jego historii (podobnie
        Solec Kujawski i Koronowo).
        Od XI do XIV w. nad urwistym brzegiem Wisły 1.5 km od ujścia Brdy istniał
        castrum Wisegrod wymieniony przez Galla Anonima pod datą 1113 r. Wyszogród był
        pogranicznym grodem pomorskim (IX w.) o charakterze wojskowym, następnie
        polskim grodem (XII do XIII w.) otoczonym podwójnym pierścieniem wałów. We
        wnętrzu obiektu wyeksplorowano warstwę kulturową zawierającą relikt zabudowy w
        postaci chat zrębowych, jam i palenisk spełniających funkcje gospodarcze i
        produkcyjne. Ok. 100 m od grodziska znaleziono obosieczny miecz z XII w.
        W 1327 r. Władysław Łokietek przejął dzielnicę inowrocławską (w tym księstwo
        bydgosko-wyszogrodzkie) i wzmocnił militarnie Wyszogród, kierując ataki na
        terytoria krzyżackie po drugiej stronie Wisły. W 1330 r. Krzyżacy skierowali
        wyprawę przeciwko grodowi. Załoga 200 ludzi broniła się do końca. 12 maja
        obrońcy zostali wycięci do ostatniego, gród doszczętnie spalony.
        W 1380 ziemię bydgosko-wyszogrodzką przekazano księciu Władysławowi
        Opolczykowi.
        Po zniszczeniu przez Krzyżaków nie podjęto odbudowy grodu. Wyszogrodzkie
        zostało włączone do kasztelanii bydgoskiej. Jednak osadnictwo nie zanikło
        zupełnie. Pozostała wieś zwana Wyszogrodem i parafia.
        21 października 1382 r. Władysław Opolczyk powołał na prawie chełmińskim miasto
        Wyszogród-Hoghemburg. Patrymonium obejmowało 4 wsie (Pałcz, Łoskoń, Miedzyń,
        Wyszogród) i 5 wysp na Wiśle. Miasto miało prawo pobierania cła na Wiśle i
        prawo składu. Powołany do życia nowy ośrodek miejski powstał na nowym obszarze
        2.5 km na wschód w centrum dzisiejszego Fordonu. – miejscu adekwatnym dla
        przewidywanej roli miasta w obsłudze handlu wiślanego. Pierwotna nazwa została
        zarzucona. Pojawiła się nowa nazwa Fordon – wymieniona po raz pierwszy w 1409
        r. Nazwa określała funkcję miasta. Fordan - oznaczało bowiem pobieranie opłat
        celnych na rzece. 4 lipca 1424 r. król Władysław Jagiełło, który w międzyczasie
        przejął ziemię bydgosko-wyszogrodzką od Władysława Opolczyka – wystawił nowy
        dokument lokacyjny. Tym razem widniało tam określenie Fordan. Król dokonał
        reorganizacji prawnej miasta, w miejsce prawa chełmińskiego wprowadził prawo
        magdeburskie. Przyczyną zmiany była walka z Zakonem o żeglugę na Wiśle. Fordon
        z Bydgoszczą i Solcem stanowił zespół ośrodków, które znajdowały się w centrum
        tych walk. W myśl przywileju Opolczyka miastem wzorcowym dla Fordonu został
        Toruń, konkurent handlowy strony polskiej. Jagiełło jako miasto wzorcowe
        wyznaczył Bydgoszcz, eliminując tym samym Toruń z wywierania wpływu na Fordon.
        Starosta bydgoski Janusz Brzozogłowy został wójtem fordońskim. Tym samym trzy
        miasta Bydgoszcz, Fordon i Solec będące bramami w kierunku Pomorza i Ziemi
        Chełmińskiej stały się jednolitym zapleczem dla Kujaw.
        Patrymonium miejskie wyznaczone dokumentem Władysława Jagiełły obejmowało
        okoliczne wsie i osady m.in. Rybaki, Niecponie, Łoskoń, Pałcz, Jasieniec,
        Suczyn, Mały Fordonek, Siersko, Siernieczek, Ujście, 4 wyspy na Wiśle m.in.
        Wielką Kępę Ostromecką.
        (tereny dzisiejszej Bydgoszczy na wschód od wiaduktów warszawskich) Natomiast
        tereny dawnego grodu Wyszogród pozostały niezamieszkane.
        Liczba mieszkańców miasta wynosiła w 1583 r. ok. 200, a w 1663 r. 470 osób –
        więcej niż w Pakości, Koronowie. W 1774 r. Fordon posiadał 861 mieszkańców, w
        tym 528 Żydów.
        W 1441 r. miasto wraz ze starostwem bydgoskim, Gniewkowem i Solcem znalazło się
        w rękach kasztelana i starosty inowrocławskiego Mikołaja Szarlejskiego. W 1457-
        1600 Bydgoszcz i Fordon przejęli Kościeleccy. W XVI w. w Fordonie funkcjonowała
        komora celna o lokalnym znaczeniu. Dopiero przeniesienie w 1594 r. przez
        Zygmunta III Wazę miejsca pobierania cła wiślanego z Białej Góry nad Nogatem do
        Fordonu było czynnikiem sprzyjającym rozwojowi miasta i sąsiedniej Bydgoszczy.
        W czasie „potopu szwedzkiego” w 1656 r. miasto zostało doszczętnie spalone. W I
        połowie XVIII w. wskutek ustawicznych pochodów wojsk, ściągania kontrybucji i
        podatków, w Fordonie zasiedlonych było tylko 12 domów. Miasto ulegało
        kilkakrotnemu spaleniu i zalaniu przez powódź na Wiśle w 1713 r. Fordon, choć
        miał bardzo dogodne położenie, nie uczestniczył w handlu wiślanym. To Bydgoszcz
        była okolicznym centrum skupu zboża. Mieszkańcy trudnili się rolnictwem,
        rzemieślnictwem, piwowarstwem oraz skromniej kupiectwem. Na terenie miasta
        istniał od 1556 r. drewniany kościół, w 1600 r. zbudowany jako murowany.
        W mieście istniał szpital – przytułek dla ubogich i szkoła prowadzona przez
        parafię.
        Żydzi w Fordonie pojawili się na pocz. XVI w. Posiadali synagogę, odbudowaną w
        1699 r. i 1781 r. Byli znaczącym odsetkiem mieszkańców, w pewnych okresach
        stanowili więcej niż połowę ludności.
        Centralnym punktem miasta był rynek. Ulice były wąskie, nie było murów
        miejskich. Tylko kilka obiektów było murowanych: kościół, komora celna i domy
        niektórych mieszczan.
        Droga do Bydgoszczy prowadziła inaczej niż dzisiaj – drogą jarużyńską na północ
        od miasta. W miejscu przyszłego mostu przez Wisłę znajdowała się przystań wodna
        zapewniająca połączenie Fordonu z Ostromeckiem.
        Z ważnych inwestycji po 1772 r.:
        W 1859 r. utwardzono drogę do Bydgoszczy, wzmocniono brzegi Wisły.
        Po uruchomieniu kanału bydgoskiego Fordon dzięki położeniu na styku żeglugi
        Gdańsk-Berlin stał się miejscem pobierania opłat i nadzoru transportu
        rzecznego. W 1780-83 zbudowano okazały budynek Dyrekcji Ceł i Akcyzy (dzisiaj
        więzienie).
        W 1885 r. połączono Fordon linią kolejową z Bydgoszczą, zbudowano remizę
        strażacką. W 1891-93 za 10 mln marek w złocie zbudowano most fordoński wg
        projektu radcy Georga Christopha Mehrtensa. Most był w tym czasie najdłuższym
        obiektem w Niemczech (1325 m). Ze względu na znaczenie strategiczne został
        silnie ufortyfikowany (warownie i baszty strzelnicze). Uszkodzony 2 września,
        został naprawiony przez Niemców. Wysadzony 26 stycznia 1945 r. przez oddziały
        niemieckie został ostatecznie rozebrany. W 1951-56 r. zbudowano od podstaw nowy
        most, skrócony o 300 m względem poprzedniego w wyniku zastąpienia jego
        fragmentów od strony Ostromecka nasypem ziemnym.
        [na podstawie: „Dzieje Fordonu i okolic”]
        • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:03
         3. Bydgoszcz miejscem wielu ważnych wydarzeń historycznych
         1037-38
         początek wczesnopiastowskiego grodu Wyszogród nad Wisłą u ujścia Brdy
         1113
         zdobycie Wyszogrodu i Bydgoszczy przez króla Bolesława Krzywoustego, który
         wyprawił się na Pomorzan i ostatecznie przyłączył całe Pomorze do Polski
         1330
         Krzyżacy równają z ziemią Wyszogród, jego funkcje i znaczenie przejmuje leżąca
         w odległości 11 km Bydgoszcz
         VIII 1409
         Załoga zamku bydgoskiego dokonuje wypadu pod Świecie zakończone pojmaniem
         tamtejszego komtura Henryka von Plauen. Powracające oddziały pobijają posiłki
         krzyżackie i zdobywają Bydgoszcz. Zajęcie Bydgoszczy i Ziemi Dobrzyńskiej jest
         pierwszym aktem wielkiej wojny polsko-krzyżackiej.
         6 X 1409
         Odbicie Bydgoszczy przez Władysława Jagiełłę jako pierwszy krok działań wojsk
         polskich w wielkiej wojnie polsko-krzyżackiej
         8 X 1409
         Rozejm zawarty w Bydgoszczy między Jagiełłą, a Wielkim Mistrzem Zakonu
         Krzyżackiego Ulrichem von Jungingen, który miał obowiązywać do 24 VI 1410 r.
         26 X 1410
         Po victorii grunwaldzkiej i koronowskiej król Władysław Jagiełło przybywa do
         Bydgoszczy rozpoczynając starania w celu zawieszenia broni (dalszy ciąg
         negocjacji odbywał się na leżącej naprzeciw Torunia kępie bazarowej k.
         Nieszawy, gdzie podpisano dokument pokojowy)
         1454
         Mikołaj Szarlejski – właściciel starostwa bydgoskiego utrzymuje ścisłe związki
         z Tajną Radą Związku Pruskiego. Szarlejski mianowany przedstawicielem szlachty
         kujawskiej i wielkopolskiej odpowiedzialnym za egzekucję postanowień aktu
         inkorporacji Prus wydanym przez króla Kazimierza Jagiellończyka
         1454-1466 r.
         Bydgoszcz zapleczem wojny trzynastoletniej, tutaj kilkakrotnie przebywa król
         Kazimierz Jagiellończyk, m.in. w Bydgoszczy dowiaduje się o śmierci matki,
         tutaj koncentrowane są polskie wojska
         17 VIII 1466
         W Bydgoszczy król Kazimierz Jagiellończyk zawiera decydujący o losach wojny
         trzynastoletniej sojusz z księciem słupskim Erykiem, po czym Krzyżacy decydują
         się na rozmowy pokojowe (prowadzone później w Toruniu, gdzie zawarto
         ostatecznie pokój 19 X 1466)
         3 XI 1520
         W Bydgoszczy obraduje Sejm Rzeczpospolitej
         zima 1576/77
         W Bydgoszczy na zamku zimuje król Stefan Batory. Wydaje przywilej królewski
         wolności żeglugi na Brdzie oraz przywileje dla Fordonu
         I 1577
         W Bydgoszczy toczą się rokowania pokojowe w wojnie Batorego z Gdańskiem
         VIII 1655 r. – IV 1656
         Pierwszy okres okupacji szwedzkiej
         Od miejsca obozowania napastników istnieje do dziś nazwa
         dzielnicy „Szwederowo”. Rabują i wywożą księgozbiory (m.in. jezuitów)
         21 IV 1656 r.
         Stefan Czarniecki odbija na krótko Bydgoszcz z rąk Szwedów
         26 V 1656 – X 1656
         Drugi okres okupacji szwedzkiej
         Wysadzono minami zamek, wybuchła zaraza, której ofiarami stali się m.in.
         bernardyni
         31 V 1656 r.
         W Bydgoszczy król szwedzki Karol Gustaw odbywa naradę wojenną
         X 1657
         Rokowania na zamku bydgoskim króla Jana Kazimierza z elektorem brandenburskim w
         obecności dyplomatów Francji i Austrii w celu zawarcia sojuszu antyszwedzkiego
         6 XI 1657 r.
         Król Jan Kazimierz zaprzysięża w Bydgoszczy na schodach kościoła pojezuickiego
         traktat welawsko-bydgoski z elektorem brandenburskim i księciem Prus
         Fryderykiem Wilhelmem. Ów traktat to jedna z najważniejszych dat w historii
         Polski przedrozbiorowej. Pozwala zakończyć zwycięsko „potop” szwedzki, ale
         uniezależnienie Prus skutkuje już 115 lat później rozbiorami Polski i wzrostem
         znaczenia Niemiec w Europie.
         1700-1733
         Okres upadku miasta. Pobyty i rabunki wojsk: saskich (1702), szwedzkich (1703),
         sapieżyńskich (1704), szwedzkich (1706), rosyjskich (1707), szwedzkich (1708),
         zaraza i pożar Ratusza (1708), największa zaraza i wyludnienie miasta (1709),
         rabunki wojsk saskich i rosyjskich (1710-1714), klęska głodu i pobyt wojsk
         saskich i rosyjskich (1733), okupacja rosyjska (1759-1762)
         1763-1772
         Wzrost znaczenia miasta: Wielkopolski Trybunał Koronny odbywa sesje na zmianę w
         Poznaniu i Bydgoszczy. Polski projekt kanału bydgoskiego. Kanał ma biec od
         Noteci do Brdy między Zamkiem, a Rynkiem.
         1772
         Bydgoszcz włączona do Prus na mocy traktatu rozbiorowego i wyznaczona stolicą
         obwodu nadnoteckiego grupującego obszary odłączone od Rzeczpospolitej (obwód
         obejmował 4 landratury: bydgoską, inowrocławską, kamieńską i wałecką)
         1773-1774
         Budowa Kanału Bydgoskiego łączącego Odrę z Wisłą. (buduje 10 tyś. robotników)
         2 X 1794
         Zdobycie Bydgoszczy przez wojska polskie gen. Henryka Dąbrowskiego, od miejsca
         szturmu istnieje po dzień dzisiejszy nazwa „Wzgórze Dąbrowskiego”
         1806-1815
         Bydgoszcz stolicą jednego z 6 departamentów w obrębie Księstwa Warszawskiego
         1815-1918
         Bydgoszcz stolicą regencji (województwa) w ramach Wielkiego Księstwa
         Poznańskiego
         1846
         Budowa kolei i umiejscowienie w Bydgoszczy dyrekcji kolei wschodniej
         zarządzającej siecią kolejową od Berlina po Kłajpedę
         koniec XIX w.
         Bydgoszcz zostaje silnie rozbudowana i uprzemysłowiona, jest miastem
         nowoczesnym na swoje czasy, nie odbiegającym poziomem od innych miast Rzeszy,
         zwana „małym Berlinem”, ale za cenę wyburzenia połowy zabytków staropolskich
         1910
         Bydgoszcz jest trzecią pod względem wielkości aglomeracją w zaborze pruskim po
         Gdańsku i Poznaniu, liczy z przedmieściami 93 tyś. osób, posiada pierwsze
         uczelnie wyższe – Instytut Rolniczy i Szkołę Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego
         1920
         Bydgoszcz miastem powiatowym w województwie poznańskim obejmującym dawne
         Księstwo Poznańskie, jest największym miastem powiatowym w Polsce, zajmującym 7
         miejsce w kraju, uznawana za najczystsze i najbardziej zielone i zadbane miasto
         w Polsce obok Wilna
         1933
         Bydgoszczanin Marian Rejewski łamie kod niemieckiej Enigmy. Dzięki niemu od
         1940 r. alianci zachodni znają z wyprzedzeniem zamierzenia Niemców
         1936
         Budowa kolejowej magistrali węglowej Katowice – Gdynia przez Bydgoszcz –
         najważniejszej inwestycji komunikacyjnej II Rzeczpospolitej
         1 IV 1938
         Bydgoszcz z okolicznymi powiatami włączona do województwa pomorskiego,
         przewidywana wg decyzji rządowych w 1940 na stolicę województwa
         3 IX 1939
         Bydgoska „krwawa niedziela”. W odwecie Niemcy w październiku rozstrzelali ok.
         kilka tyś. bydgoszczan w „Dolinie Śmierci” i innych miejscach, w większości
         inteligencję, duchowieństwo, władze miejskie
         1939-1945
         Niemcy wyburzają staropolskie zabytki oraz budują w okolicy wielką fabrykę
         prochu Dynamit AG Vorm. Alfred Nobel & CO Bromberg ukrytą w lasach Puszczy
         Bydgoskiej, przy budowie pracuje ok. 40 tyś. osób, w tym tysiąc jeńców
         wojennych (pozostałości fabryki są obecnie atrakcją turystyczną)

         • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:05
          4. Tradycje administracyjne
          1343-1772: siedziba księstwa potem kasztelanii w ramach województwa
          inowrocławskiego
          województwo obejmowało w przybliżeniu obszar dzisiejszych powiatów: bydgoskiego
          i inowrocławskiego
          1772-1806: stolica obwodu nadnoteckiego, obwód obejmował 4 landratury:
          bydgoską, inowrocławską, kamieńską i wałecką, granica wschodnia biegła przez
          Szubin, Żnin, Gąsawę, Mogilno, Gopło do Piotrkowa Kuj.
          1806-1815: stolica departamentu, jednego z 6 w Księstwie Warszawskim,
          obejmujacego 10 powiatów: chełmiński, michałowski (bez Grudziądza), toruński,
          wałecki, kamieński, bydgoski, inowrocławski, brzeski, kowalski i radziejowski
          1815-1920: stolica regencji (województwa) w Wielkim Księstwie Poznańskim,
          obejmującego 11 powiatów: bydgoski, inowrocławski, szubiński, wyrzyski,
          żniński, mogileński, strzeleński, chodzieski, wągrowiecki, gnieźnieński,
          witkowski
          1920-1936: miasto powiatowe podlega pod Poznań (Bydgoszcz z okolicznymi
          powiatami zabiega o włączenie do woj. pomorskiego)
          1936-1939: miasto powiatowe podlega pod Toruń (do woj. pomorskiego włączono
          Bydgoszcz z powiatami: inowrocławskim, wyrzyskim, szubińskim, nieszawskim,
          włocławskim, lipnowskim, rypińskim). Na szczeblu rządowym dojrzewa decyzja o
          zmianie siedziby województwa na Bydgoszcz
          1939-1945: stolica rejencji w ramach okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie
          1945-1975: stolica województwa pomorskiego (bydgoskiego) obejmującego 18, a od
          1950 r. 19 powiatów w granicach zbliżonych do dzisiejszego województwa
          1975-1999: stolica województwa bydgoskiego
          od 1999 : siedziba władz państwowych województwa kujawsko-pomorskiego

          W ostatnich 233 latach Bydgoszcz była stolicą administracyjną regionu przez 214
          lat. Przez okres kilkudziesięciu lat obszar administrowany przez Bydgoszcz był
          większy od obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. Od połowy XIX wieku, aż
          po dzień dzisiejszy Bydgoszcz jest największym ośrodkiem regionu w granicach
          dzisiejszego województwa.

          5. Legendy związane z Bydgoszczą
          Mimo, że jest to na ogół mało znane, istnieje całkiem sporo legend i podań o
          Bydgoszczy.
          Oto niektóre z nich:
          - Legenda o powstaniu Bydgoszczy "Dwaj bracia Byd i Gost"
          - "Legenda o herbie"
          - "Legenda o bydgoskiej Łysej Górze"
          - "Bartodzieje Bartłomiejami stoi"
          - "Legenda o bydgoskim diabełku Węgliszku"
          - "Jak Bocianowo z bocianiska powstało"
          - „O Angelice, córce rycerza Carolusa”
          Legendy o Bydgoszczy i panie Twardowskim
          (wg legendy szlachcic Twardowski mieszkał w Bydgoszczy):
          - "Pan Twardowski i burmistrza Słomki odmłodzenie"
          - "W roku pańskim 1560"
          - "Na kogutach siedząc"
          - "Dziewięć groszy"

          • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:06
           Dalej Walor 7: ZABYTKI I OBIEKTY MIASTOTWÓRCZE

           Chociaż Bydgoszcz nie słynie z zabytków średniowiecznych, to nie znaczy to że
           ich tam nie ma. Jako miasto leżące na obszarze staropolskich Kujaw w szeroko
           pojętej dzielnicy wielkopolskiej posiada architekturę charakterystyczną dla
           tego regionu kraju, bez budowli pokrzyżackich. Krzyżacy władali Bydgoszczą
           zaledwie kilka lat i nie zdążyli tu zbudować monumentalnych budowli jak w
           Chełmnie czy Toruniu. Dlatego porównywanie Bydgoszczy z tymi miastami nie jest
           właściwe. W porównaniu z miastami Wielkopolski i Kujaw Bydgoszcz jest miastem
           interesującym, wyróżniającym się na korzyść.
           Bydgoszcz posiada kilkaset obiektów wpisanych w rejestrze zabytków, w tym
           obiekty orginalne np rozległe secesyjne śródmieście najlepiej zachowane w kraju
           po Łodzi, czy zabytek sztuki inżynierskiej jakim jest kanał bydgoski ze
           śluzami. Bydgoskie Stare Miasto jest orginalnie położone bezpośrednio nad
           rzeką, a staromiejską Wyspę Młyńską otaczają jazy i śluzy oraz wartko płynąca
           jak górski strumień Młynówka. Tak więc na bydgoskiej Starówce znajdziemy nie
           tylko piękne budowle, ale szum spiętrzonej wody, liczne nadbrzeża, barki z
           kawiarniami.
           W XIX w. Bydgoszcz zwano „małym Berlinem” z uwagi na podobną, nowoczesną w
           ówczesnych czasach zabudowę, która była dziełem najwybitniejszych architektów.
           Uroku dodaje wielość parków, dobrze utrzymywanych skwerów i nowych osiedli
           miast-ogrodów jak np Sielanka zaprojektowana przez wybitnego arch. J. Stubbena.

           W przeszłości Bydgoszcz była o wiele bardziej zasobna w zabytki, niż dzisiaj.
           Prusacy i Niemcy zniszczyli więcej niż połowę zabytków z czasów staropolskich,
           pozostawili natomiast secesyjne, neobarokowe i neogotyckie kościoły, gmachy i
           całe dzielnice kamienic oraz zabytkowy stary kanał bydgoski.
           Najbardziej nieodżałowane zburzone zabytki bydgoskie to:
           - romański kościół pw. św. Idziego z połowy XII w
           - Zamek Królewski z systemem fos
           - mury miejskie z basztami i bramami
           - kościół pojezuicki z pocz. XVII w.
           - Teatr Miejski z 1896 r.
           - Synagoga żydowska z XIX w.
           - 2 duże ryglowe spichlerze królewskie z końca XVIII w.
           - 2 ryglowe spichlerze na Rybim Rynku z końca XVIII w.
           - monumentalna rzeźba i fontanna „Potop” w Parku im. Kazimierza Wielkiego
           - część starego kanału bydgoskiego z 3 zabytkowymi śluzami

           1. Starówka bydgoska otoczona wodą
           Stare Miasto położone na zakolu Brdy zachowało średniowieczne rozplanowanie na
           rzucie zbliżonym do elipsy, z czworobocznym rynkiem w centrum i ulicami
           wybiegającymi z narożników. Przy budynku Nowy Rynek 3- 5 znajdują się
           pozostałości baszty oraz dawnej fosy miejskiej.
           Urok Starówki stanowi obok pięknych budynków szum spiętrzonej wody, liczne jazy
           i śluzy, mosty, groble, wielość nadbrzeży i bulwarów. Wiele z zabytkowych
           obiektów zbudowanych jest tuż nad Brdą, niejako kłania się w rzece. Stanowi to
           o niepowtarzalności bydgoskiej starówki

           2. Kilka rynków staromiejskich
           Bydgoszcz posiada kilka historycznych rynków staromiejskich. Najstarszym jest
           jak nazwa wskazuje Stary Rynek, którego geneza sięga lokacji miasta w 1346 r.,
           a nawet wcześniej. Inne rynki zwane były od produktów, jakimi na nich
           handlowano, a więc: Zbożowy Rynek, Rybi Rynek, Wełniany Rynek, Kozi Rynek. W
           XIX w. wytyczono Nowy Rynek w pobliżu gmachu Sądów potrzebny w rozbudowującym
           się mieście. W XIX w. zaczęto intensywnie rozbudowywać Gdańskie Przedmieście
           leżące na północ od Brdy. Wytyczono tam kolejny rozległy rynek z kościołem
           pośrodku dzisiaj zwanym Placem Piastowskim. Jego wielkość i charakter zabudowy
           dorównuje Staremu Rynkowi.
           Niezależnie w centrum starego Fordonu również znajduje się średniowieczny Rynek
           z zabytkowym kościołem św. Mikołaja pośrodku. Na uwagę zasługuje położenie
           fordońskiego rynku bardzo blisko brzegu Wisły.

           3. Secesyjne Śródmieście
           Z początkiem XIX wieku rozpoczęła się zabudowa przedmieścia gdańskiego, które
           na pocz. XX wieku miało stać się zwarcie zabudowanym Śródmieściem z wysokimi
           kamienicami w stylu secesyjnym, neobarokowym, eklektycznym.
           W 1820 r. rozpoczęła się zabudowa ul. Gdańskiej. Oddanie do użytku dworca
           kolejowego w 1852 r. na Bocianowie zainicjowało zabudowę ul. Dworcowej. Obecnie
           bydgoskie Śródmieście jest niewiele mniejsze od warszawskiego. Jest to
           potencjalna perełka Bydgoszczy, obecnie zaniedbana i niedoceniana. Kilka
           kwartałów ulic jest odrestaurowanych i prezentuje się bardzo okazale np.
           pierzeje przy ul. Cieszkowskiego, Gdańskiej, Słowackiego, Mickiewicza,
           Dworcowej, Jezuickiej, Długiej, Farnej, Nowym Rynku.
           Po rewitalizacji Śródmieścia w następnych latach (plany są już uchwalone) z
           udziałem funduszy unijnych Bydgoszcz ma szanse na poprawę wizerunku.

           4. Wyspa Młyńska i Wenecja Bydgoska
           Zespół Wyspy Młyńskiej oraz „Wenecja Bydgoska” usytuowana jest w zakolu Brdy,
           na zachód od Starego Miasta. Pierwotnie składała się z trzech wysp, obecnie
           stanowi jedną wyspę, połączoną groblą. Zachowany historyczny układ przestrzenny
           wyznacza brukowana ulica Mennica.
           Wenecja Bydgoska to malowniczy zespół architektoniczny Starego Miasta
           przylegający do odnogi Brdy zwanej Młynówką, naprzeciw tzw. Wyspy Młyńskiej.
           Dzisiejsza zabudowa Wenecji Bydgoskiej pochodzi z XIX wieku. Część kamienic
           bezpośrednio graniczy z wodą. Posiada magiczny bydgoski klimat miejsca
           historycznego w połączeniu z pięknem parkowego otoczenia. Znajdują się tam
           m.in.: mennica, domy z XVIII-XIX w., spichrze XIX- pocz. XX, młyn 1851,
           kaszarnia z 1898.
           Wyspa wymaga rewitalizacji, co ma szansę stać się w najbliższych 3 latach.

           • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:07
            5. Zabytkowe kościoły
            W Bydgoszczy pozostały 4 średniowieczne kościoły, natomiast sporo jest obiektów
            z XIX wieku i okresu przedwojennego.

            Kościoły średniowieczne:
            K a t e d r a p.w. śś. M a r c i n a i M i k o ł a j a (1466-1502)
            z koronowanym przez prymasa S. Wyszyńskiego w 1966 r. i Jana Pawła II w 1999 r.
            koronami papieskimi obrazem „Madonny Bydgoskiej”- Matki Boskiej Pięknej Miłości;
            Jeden z najpiękniejszych zabytków gotyku nadwiślańskiego. Z dawnych czterech
            kaplic renesansowych zachowała się XVII - wieczna kaplica św. Krzyża. W siedmiu
            barokowych ołtarzach bocznych umieszczone są obrazy i rzeźby z XVI - XVIII
            wieku.

            K o ś c i ó ł p.w. św. J e r z e g o (pobernardyński, garnizonowy) z 1552-1557
            r., późnogotycki, barokowy klasztor, XVI-XIX w.

            K o ś c i ó ł K l a r y s e k p.w. W n i e b o w z i ę c i a M a t k i B
            o s k i e j z 1582- 1602, gotycko-renesansowy, posiada polichromowany strop
            kasetonowy oraz kaplicę z renesansową attyką (1646r.) Wewnątrz pająk gotycki z
            XV wieku, dwie kute kraty klauzurowe i drewniany ołtarz z XVII wieku oraz obraz
            św. Stanisława Kostki - dzieło Leona Wyczółkowskiego. Z wieży kościoła rozlega
            się każdego dnia (o godz. 9.00, 12.00, 15.00 i 18.00) hejnał bydgoski

            K o ś c i ó ł p.w. św. M i k o ł a j a gotycki.z XIV/XV
            Parafia w Wyszogrodzie wzmiankowana w 1198. Pierwotny kościół uległ zniszczeniu
            wraz z grodem. Kolejny wymieniony w przywileju lokacyjnym w 1382. Obecna
            neobarokowa forma kościoła pochodzi z 1927-28 (arch. S. Cybichowski)

            S y n a g o g a ż y d o w s k a - z XVIII wieku, barokowo-klasycystyczna, w
            Fordonie
            Przebudowana w czasie okupacji i po 1945. Obecnie w stanie ruiny z powodu
            niejasnych spraw własnościowych

            Kościoły z lat 1772-1920
            K o ś c i ó ł p.w. śś. P i o t r a i P a w ł a, 1872-78, neogotycki
            do 1945 roku ewangelicki. W ołtarzu głównym obraz Niepokalane poczęcie NMP z
            około 1850 roku z dawnego kościoła pojezuickiego

            K o ś c i ó ł p.w. J a n a A p o s t o ł a i E w a n g e l i s t y – 1879,
            neogotycki
            zbudowany jako ewangelicki w pobliżu rynku w Fordonie

            K o ś c i ó ł M e t o d y s t ó w – 1896-97, neogotyk
            Użytkowany przez gminę ewangelicką. Przed kościołem- rzeźba Chrystusa z 1820 r.

            K o ś c i ó ł p.w. św. A n d r z e j a B o b o l i - 1900 – 1903, neogotycki,
            dzieło arch. H. Seelinga, zbudowany jako miejski (farny) kościół ewangelicki
            p.w. Świętego Krzyża.

            K o ś c i ó ł p.w. św. J ó z e f a R z e m i e ś l n i k a - 1904-1906, wg
            projektu Herrmanna
            zbudowany jako ewangelicki

            K o ś c i ó ł p.w. M i ł o s i e r d z i a B o ż e g o, 1905-06;
            dawny ewangelicki

            K o ś c i ó ł p.w. N a j ś w i ę t s z e g o S e r c a P a n a J e z u s a,
            1910-12, neobarokowy
            Zbudowany z zastosowaniem najnowszej wówczas techniki budowlanej (żelbet) na
            obecnym Placu Piastowskim. Jeden z piękniejszych kościołów w mieście.
            Trójnawowy, ma kształt bazyliki z wydzieloną absydą, transeptem i kopułą. W
            ołtarzu głównym - obraz Serca Pana Jezusa (1932 r.);

            K o ś c i ó ł p.w. Ś w i ę t e j T r ó j c y - 1910-1912, neobarokowy
            zbudowany z przeznaczeniem dla polskich katolików

            Kościoły z okresu międzywojennego:
            - Św. Wojciecha (Okole), 1923
            - Św. Wincentego a'Paulo Bazylika Mniejsza (Bielawki), 1925
            - Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (Siernieczek), 1925
            - MB Nieustającej Pomocy (Szwederowo), 1926
            - Ducha Świętego (Glinki), 1932
            - św. Antoniego z Padwy (Czyżkówko), 1936

            6. Piękne reprezentacyjne obiekty z XIX wieku
            Bydgoszcz posiada zabytkowe obiekty administracyjne, handlowe, oświatowe z
            XVIII i XIX wieku. Świadczy to o tradycjach administracyjnych miasta.
            Wiele z nich zostało zaprojektowanych przez czołowych europejskich architektów.
            Do dziś budynki robią wspaniałe wrażenie ogromem, dopracowaniem detali, klasą.

            - budynek klasztorny Klarysek, powstał w latach 1615-18 (obecnie Muzeum
            Okręgowe)
            - Kolegium Jezuickie – ufundowane przez kanclerza koronnego Jerzego
            Ossolińskiego w 1638 r., szkoła jezuicka, po kasacie zakonu Szkoła Główna
            Departamentowa, od 1778 do dnia dzisiejszego Ratusz bydgoski
            - Gmach Deputacji Kameralnej (obecnie siedziba Wojewódzkiej Biblioteki
            Publicznej).
            Wzniesiony w 1778 w stylu barokowo-klasycystycznym, jako siedziba władz
            administracyjnych obwodu nadnoteckiego i Sądu Dworskiego
            - Gmach Rejencji Bydgoskiej wybudowany w latach 1834-36 (rozbudowany 1863)
            zaprojektowany przez berlińskiego architekta Karla Friedricha Schinkla –
            jednego z czołowych twórców neoklasycyzmu (obecnie Kujawsko-Pomorski Urząd
            Wojewódzki)
            - Gmach Poczty Głównej, neogotyk 1883-85. Jedna z najwspanialszych budowli tego
            typu w Europie
            - Gmach Królewskiej Dyrekcji Kolei Wschodnich - neogotyk (styl manieryzmu
            niderlandzkiego), 1886-89 (obecnie Centralne Biuro Rozliczeń Zagranicznych PKP
            i Dyrekcja Kolei)
            - Gmach Starostwa Bydgoskiego – neobarok 1904-06 (obecnie Akademia Muzyczna)
            - Piękny neoklasycystyczny gmach Teatru Miejskiego, 1896, największe dzieło
            znanego architekta Heinricha Seelinga (gmach uszkodzony w czasie walk w 1945 r,
            podpalony i rozebrany w 1946 r.)
            - Potężny Gmach Sądu Wojewódzkiego, 1903 (przed I wojną siedziba Sądów Pruskich)
            - Gmach Szkoły Wojennej, 1912-14 (obecnie siedziba Pomorskiego Okręgu
            Wojskowego)
            - Szkoła Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego, 1911, obecnie Technikum
            Mechaniczne i ATR
            - Instytut Rolniczy, 1906, obecnie użytkowany przez Akademię Bydgoską
            - Gmach Bankowy, 1860 dzieło Heinricha Seelinga (obecnie Bank Gdański)
            - Hotel "Pod Orłem", secesja 1896, dzieło arch. Józefa Święcickiego
            - Gmach Technikum Kolejowego, 1906, dzieło duetu arch. Zaar-Vahl
            - Dom Towarowy „Jedynak”, 1911 wg projektu C. Waltera, modernistyczny, wczesne
            zastosowanie konstrukcji żelbetowej.
            - Hala Targowa - 1904 r., neogotycko – modernistyczna, nakryta przeszkloną
            konstrukcją stalową.
            - Radio Pomorza i Kujaw – 1896-97, eklektyczny w formie klasycyzującego pałacu.
            ...i inne

            7. Inne obiekty zabytkowe
            W Bydgoszczy z uwagi na handlowy charakter miasta znajdowało się wiele
            średniowiecznych spichlerzy. Obecnie pozostało zaledwie kilka z nich,
            najstarsze z XVIII w.

            B i a ł y S p i c h l e r z - ul. Mennica 2, 1780,
            konstrukcja szachulcowa o gotyckim sklepieniu z XV wieku

            S p i c h r z e n a d B r d ą ul. Grodzka 7-11
            - spichrz przy ulicy Grodzkiej 7, tzw. holenderski, zbudowany w 1793 roku,
            - spichrze wielokondygnacyjne przy ulicy Grodzkiej 9, 11, z lat 1793-1800

            Z innych obiektów można wymienić:
            S t a r y K a n a ł B y d g o s k i - jest nie używanym obecnie odcinkiem
            zbudowanym w latach 1773 - 1774. Po wykopaniu w 1915 roku Nowego Kanału,
            usprawniającego żeglugę na tym ważnym szlaku wodnym, odcinek Starego Kanału z
            dawnymi zabytkowymi śluzami, obecnie rewaloryzowanymi, przekształcono w ciąg
            spacerowy. Na uwagę zasługuje piękny starodrzew (m.in. 40 czarnych topoli,
            uznanych za pomniki przyrody).

            W i e ż a C i ś n i e ń - na Wzgórzu Dąbrowskiego, neogotycka

            C h a t a p o m e n n o n i c k a w Bydgoszczy-Łęgnowie nr 2, 1768.

            8. Pomniki, fontanny
            W mieście znajduje się wiele pomników dodających uroku różnym zakątkom:
            - Pomnik Łuczniczki - symbol Bydgoszczy – 1910 r., dzieło berlińskiego
            rzeźbiarza Ferdynanda Lepcke'go
            - Pomnik St. Barciszewskiego - prezydenta Bydgoszczy – od 1989
            - Pomnik Walki i Męczeństwa na Starym Rynku – od 1969
            - Pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego – od 1986
            - Obelisk na pl. Wolności ku czci wyzwolicieli Bydgoszczy w 1920 r.
            - Obelisk ku czci gen. Henryka Dąbrowskiego na Wzgórzu Dąbrowskiego
            - Pomnik „Przechodzący przez rzekę” – zawieszony nad Brdą
            - Pomnik "Trzy Gracje"
            - Pomnik I.J. Paderewskiego w dzielnicy „muzycznej”
            - Pomnik Henryka Sienkiewicza – w parku im. J. Kochanowskiego – od 1927 r.
            -
            • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:09
             8. Pomniki, fontanny
             W mieście znajduje się wiele pomników dodających uroku różnym zakątkom:
             - Pomnik Łuczniczki - symbol Bydgoszczy – 1910 r., dzieło berlińskiego
             rzeźbiarza Ferdynanda Lepcke'go
             - Pomnik St. Barciszewskiego - prezydenta Bydgoszczy – od 1989
             - Pomnik Walki i Męczeństwa na Starym Rynku – od 1969
             - Pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego – od 1986
             - Obelisk na pl. Wolności ku czci wyzwolicieli Bydgoszczy w 1920 r.
             - Obelisk ku czci gen. Henryka Dąbrowskiego na Wzgórzu Dąbrowskiego
             - Pomnik „Przechodzący przez rzekę” – zawieszony nad Brdą
             - Pomnik "Trzy Gracje"
             - Pomnik I.J. Paderewskiego w dzielnicy „muzycznej”
             - Pomnik Henryka Sienkiewicza – w parku im. J. Kochanowskiego – od 1927 r.
             - Chłopiec i dziewczynka – na fontannie „Studzienka” na Starym Rynku
             - Popiersie Wincentego Witosa - w Parku Ludowym im. Wincentego Witosa
             - Pomnik "Ikara" upamietniający szkołę szybowcową w Fordonie
             - Obelisk symbolizujący przebiegający południk 18ºE – na Wyspie Młyńskiej
             - Pomnik na skwerze Leszka Białego
             - Cmentarz - pomnik Bohaterów Bydgoszczy
             - Pomnik ofiar hitlerowskich w Dolinie Śmierci
             - Pomnik Lotnika na Błoniu
             - Pomnik Pamięci 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na Błoniu
             - Szkoła-Pomnik Papieża-Polaka Jana Pawła II
             - Kilkadziesiąt artystycznych rzeźb drewnianych na terenie Leśnego Park Kultury
             i Wypoczynku
             ...i inne
             W budowie znajduje się kilka następnych pomników.

             FONTANNY
             - Fontanna w Parku im. K.Wielkiego – dawna fontanna „Potop” z 1904 r.
             - Fontanna „Studzienka” na Starym Rynku z 1909 r.
             - Fontanna na Placu Teatralnym
             - Fontanna w Parku im. W.Witosa – obok amfiteatru
             - Fontanna przy ul. Gdańskiej 47
             - Fontanna przed budynkiem NOT w parku W. Jagiełły – ul. Jagiellońska 30
             - Dwie fontanny w dzielnicy muzycznej naprzeciw Filharmonii – ul.
             Słowackiego/Libelta
             - Trzy fontanny przy ul. Gałczyńskiego (os. Błonie)
             - Wodotryski na jez. Balaton
             - Wodotryski na starym kanale Bydgoskim
             - Wodotryski na stawach w Parku Myślęcińskim

             9. Obecność zabytkowego Fordonu wzbogaca miasto
             Sąsiedztwo Fordonu, który jest podobnie jak Bydgoszcz miastem średniowiecznym
             wzbogaca miasto. Zwiększa liczbę zabytkowych obiektów. Fordon z uwagi na
             położenie nadwiślańskie dodaje nowej jakości Bydgoszczy. Znajdują się tu inne
             krajobrazy i architektura. Kościoły są odrestaurowane, natomiast konieczna jest
             rewitalizacja substancji mieszkaniowej fordońskiej starówki. Stary Fordon wraz
             z Ostromeckiem mają szansę stać się lokalnym centrum kulturalnym dla
             mieszkańców wschodniej cześci Bydgoszczy.

             10. Inne ciekawe obiekty
             Kilka obiektów zbudowanych po 1945 r. zasługuje na uwagę

             N o w e S p i c h r z e - Bank Rozwoju Eksportu S.A.
             Obiekty zbudowane w 1999 r. w kształcie spichrzy ze szkła, stali i cegły
             klinkierowej. W 2000 r. uzyskały I nagrodę w ogólnopolskim konkursie "Życie w
             architekturze” za najlepsze obiekty zaprojektowane i zrealizowane w latach 1989-
             1999.

             - Salon Wystawowy BWA - 1968-1970
             - Pałac Młodzieży – 1970-74
             - Bank Handlowy S.A. - 1991-92
             - Bydgoski Dom Technika - 1972-1974
             - Opera Nova - od 1973
             - Teatr Polski - 1949r.
             - Filharmonia Pomorska - 1954-1958 (2 sale koncertowe dla 920 i 300 osób)

             • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:10
              c.d.n.
              • 10.03.05, 21:16
               PITku, gratulacje, ale jak z prawami autorskimi? Nie trzeba byłoby podać źródeł?
               • Gość: maciej IP: 193.26.211.* 11.03.05, 08:22
                Ciąg dalszy nastąpi?
               • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 16:01
                Źródła są ogólnodostępne: internet, "Historia Bydgoszczy", "Historia Fordonu i
                okolic", "Bydgoszcz wczoraj i dziś 1945-1980", książki turystyczne oraz własne
                obserwacje i wypady po Bydgoszczy i okolicach.
                Opracowanie jest autorskie ale nie roszczę sobie żadnych praw z tego powodu.
                Każdy może je kopiować i używać do woli. Najlepiej żeby dowiedziano się jak
                najwięcej o naszym mieście.
       • Gość: goral IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 09:58
        Szkoda tych rozebranych zabytków :-(
        Gdyby nie Szwedzi i Prusacy to nasza Starówka - nie byłaby gorsza od Toruńskiej.
        Właśnie tego staromiejskiego klimatu brakuje Bydgoszczy. Z drugiej strony gdyby
        zainwestować pieniądze w kierunku odnowy kamienic, odbudowy niektórych
        budynków, zagospodarowania terenów - to klimat zostałby odtworzony.
        Myślę, że plany włodarzy miasta idą w dobrym kierunku, ale zdecydowanie za wolno.
        Przecież można odbudować bramy miejskie - Kujawską i Poznańską - dużej kasy by
        to nie kosztowało. Efekt estetyczny niesamowity - ul. Długa otrzymałaby niezły
        klimat .
        • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 16:04
         Też to popieram. Brama kujawska i Poznańska mogłaby być atrakcją i dodałaby
         klimatu starówce. Koszt nie byłby duży, forma do uzgodnienia. Trzeba tylko
         chęci i trochę entuzjazmu.
         • Gość: goral IP: *.net 12.03.05, 18:39
          Może zainteresować tym Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy? - tylko nie
          wiem czy członkowie nie są zbyt "skostniali"
          Albo Gazeta może by objęła patronat nad czymś takim?
       • Gość: Bogna IP: *.telsten.com / *.telsten.com 16.03.05, 20:03
        Serdeczne dzięki, za tyle wiadomości o naszym mieście. Mieszkam w Bydgoszczy od
        urodzenia i bardzo lubię nasze miasto. Zawsze interesowała mnie historia i
        dzień dzisiejszy naszego grodu. Z przyjemnością czytalam Twoje forum i myślę,
        że dobrym pomysłem było by przygotowanie przewodnika po Bydgoszczy dla
        mieszkańców naszego miasta,moze zaczniesz na Forum a czytelnicy będą dzielić
        się swoją wiedzą i pomagać? Przesyłam pozdrowienia.
     • Gość: K2_bakubaku_WuBe IP: 217.153.62.* 15.03.05, 22:44
      tak z ciekawości...masz to w główce ? czy przepisujesz ?
      tymczasem...
  • Gość: G-8 IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 17:52
   PIT, jestem pod wrażeniem! Znakomite opracowanie! Będę czytał je co jakiś czas.
   DZIĘKI!
   • Gość: torunianka IP: *.petrus.com.pl 11.03.05, 17:59
    tyle tu i tam pochwał pod adresem PITa, a tam gdzie trzeba - patrz wątek
    Bydgoszczanin roku forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?
    f=54&w=21461480&a=21461480 - to nikt go jeszcze nie pochwalił.
    Bydgoszczanie, to ja mam to za Was zrobić?;)
    • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:11
     Dalej Walor 8: POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

     Bydgoszcz według obiegowych opinii nie jest miastem turystycznym. Wynika to z
     nieznajomości miasta i słabej promocji turystyki w Bydgoszczy. Oczywiście
     Bydgoszcz nie jest drugim Krakowem, ale znajdują się tu interesujące miejsca i
     obiekty, których brakuje innym ośrodkom. Jeśli przyjąć oklepane pojęcie miasta
     turystycznego jakim jest wyłącznie ranga zabytków architektury, to Bydgoszcz
     ustępuje miastom pokrzyżackim i metropoliom krajowym.
     Jednak potencjał turystyczny to coś więcej – zabytki, muzea, atrakcje
     przyrodniczo-krajobrazowe, szlaki turystyczne piesze, wodne, rowerowe, warunki
     do rekreacji, atrakcje kulturalne, zabytkowe parki, orginalne niepowtarzalne
     obiekty, ścieżki ekologiczne itp
     W tak pojętym zakresie Bydgoszcz nie wypada najgorzej.
     Do potencjału samego miasta dochodzi otoczenie, które ma dużo do zaoferowania
     turystom, ale to jest temat na oddzielne potraktowanie.

     1. Co ma Bydgoszcz do pokazania na skalę ogólnokrajową

     * BYDGOSKI WĘZEŁ WODNY System kanałów i Wenecja Bydgoska
     Bydgoszcz od 1774 r. jest jednym z najważniejszych w kraju ośrodków żeglugi
     śródlądowej
     W mieście i okolicach znajduje się kilka kanałów przekopanych w XVIII i XIX w.,
     które stanowią Bydgoski Węzeł Wodny. Z Bydgoszczy można dotrzeć drogami wodnymi
     Wisłą do Bałtyku, Kaliningradu lub Krakowa, Notecią do Berlina, przez Górny
     Kanał Notecki, jezioro Gopło i Kanał Ślesiński do Warty.
     Jakie kanały wykonano w Bydgoszczy i okolicach:
     - Kanał Bydgoski o długości 25 km łaczący dorzecza Odry (Europy Zachodniej) i
     Wisły (Europy Środkowej i Wschodniej) przekopany w 1773 r.
     - Kanał Górnonotecki przekopany w XIX w. w celu polepszenia warunków
     żeglugowych na Noteci
     - Nowy Kanał Notecki przekopany w XIX, prowadzący wody Noteci do kanału
     bydgoskiego, co umożliwiło zwiększenie tonażu barek pływających kanałem
     bydgoskim oraz usprawniło transport wodny Notecią z terenów wschodniej
     Wielkopolski

     W mieście rozbudowany system jazów i podpiętrzeń Brdy sprawia, że oblewana
     wodami Młynówki jest Wyspa Młyńska, a szereg kamienic sąsiaduje z wodą,
     podobnie jak w Wenecji.
     Wenecja Bydgoska jest rozpoznawalnym miejscem Bydgoszczy. Wyspa Młyńska i
     Wenecja wymagają odrestaurowania, co ma szansę stać się w najbliższych latach.
     Nowe mosty i kładki na Brdzie i Młynówce dodają uroku temu miejscu, powstanie
     nowy kanał na Wyspie Młyńskiej, miejsce ożywi się. Dodatkowym atutem jest
     sąsiedztwo parku ze starodrzewem, Opery ze sceną letnią, katedrą, Starym
     Rynkiem.
     W Brdyujściu przez podpiętrzenie Brdy śluzami powstał Tor Regatowy oraz 2 wyspy
     oblewane ujściowymi odnogami rzeki.

     * SKUPIENIE ZABYTKOWYCH URZĄDZEŃ HYDROTECHNICZNYCH
     W mieście i okolicach znajduje się kilkanaście zabytkowych śluz.
     W mieście znajdują się:
     - 3 zabytkowe śluzy starego kanału zbudowane w 1773 r., przebudowane w 1804 r.,
     w latach 1988-94 gruntownie odnowione
     - 2 śluzy nowego kanału zbudowane w 1910-1915 r., w tym Śluza Miejska na starym
     mieście
     - 3 śluzy w Brdyujściu, w tym jedyny w Polsce jaz walcowy
     - jazy podpiętrzające na starym mieście
     - tama na Brdzie w Smukale podpiętrzająca rzekę, która tworzy zalew smukalski
     W bliskim otoczeniu Bydgoszczy znajdują się:
     - 4 śluzy na kanałach noteckich, w tym największa śluza w Dębinku z 1806 r.
     - śluza na kanale bydgoskim w Paterku
     - tamy na Brdzie w Tryszczynie i Samociążku z elektrowniami wodnymi –
     podpiętrzające Brdę, która tworzy w tych miejscach lokalne zalewy
     - tama w Koronowie, przyczyna powstania Zalewu Koronowskiego – wielkiego
     zbiornika wodnego o wyjątkowych walorach turystycznych
     Moc elektrowni wodnych sięga 26MW dla tamy w Koronowie, 2,7 MW dla tamy w
     Tryszczynie i 3 MW dla tamy w Smukale
     Tak duże nagromadzenie zabytkowych śluz, kanałów, jazów jest rzadko spotykane w
     kraju, tym bardziej w mieście wojewódzkim

     * PERŁA SECESJI
     Stare Miasto i Śródmieście Bydgoszczy ma szansę po odrestaurowaniu stać się
     wizytówką miasta. Już obecnie obszary odrestaurowanych kwartałów ulic są bardzo
     okazałe. Bydgoszcz może powrócić do przedwojennego miana perły secesji.

     2. Atrakcyjne turystycznie miejsca w mieście
     Zabytki bydgoskie, takie jak średniowieczne kościoły, czy monumentalne obiekty
     są warte zwiedzenia. Warto obejść Stare Miasto: Rynek, ul. Mostową, Długą,
     Farną, Batorego, Grodzką, Wenecję Bydgoską, Wyspę Młyńską. Po przejściu przez
     most Staromiejski można przejść bulwarami nad Brdą, zobaczyć nowy symbol
     Bydgoszczy jakim są „Nowe Spichrze” BRE oraz nowy symbol kulturalny jakim jest
     piękniejący gmach Opery. Warto przejść ul. Gdańską do dzielnicy muzycznej,
     zobaczyć odrestaurowane przykłady zabudowy secesyjnej.
     Ulicą Dworcową można dojść do dworca kolejowego podziwiając zwłaszcza
     monumentalny gmach Królewskich Dyrekcji Kolei Wschodnich. Wracajac warto
     przejść bulwarami nad Brdą w otoczeniu łabędzi, bądź odwiedzić Plac Piastowski
     z pięknym odrestaurowanym kościołem NSPJ pośrodku.

     DZIELNICA MUZYCZNA ma charakter miasta-ogrodu.
     Wśród parków i skwerów znajdują się zabytkowe obiekty, secesyjne kamienice przy
     ul. Słowackiego i Mickiewicza, gmachy Teatru, Filharmonii, Akademii Muzycznej,
     Szkoły Muzycznej, wille z początku XX w. W parkach znajdują się pomniki
     słynnych kompozytorów, pomnik Łuczniczki. W powietrzu rozlega się muzyka z
     pomieszczeń Szkoły i Akademii Muzycznej. Blisko stamtąd do SIELANKI, która jest
     skupiskiem neoklasycystycznych wilii w otoczeniu parkowym. Wyróżnia się
     monumentalny gmach Bazyliki zbudowany na wzór rzymskiego Panteonu oraz
     monumentalne gmachy VI Liceum i „Coperncanum” – dawnego Technikum Kolejowego. W
     ciągu al. Ossolińskich znajduje się Bydgoska Aleja Dębowa, poświęcona znanym
     osobom związanym z Bydgoszczą. Swoje dęby posadzili osobiście lub w zastępstwie
     m.in. papież Jan Paweł II, Jan Nowak Jeziorański, Tadeusz Mazowiecki, Jerzy
     Hoffmann, Marian Rejewski, Irena Szewińska i inni.
     Następnie przechodząc przez Park Ludowy można zatrzymać się w Amfiteatrze.
     Latem co tydzień odbywają się tam koncerty plenerowe. Na skraju Parku znajduje
     się Pałac Młodzieży. dalej przez Park Jagiełły można dojść do Brdy obserwując
     częste treningi wioślarzy na rzece oraz siedziby klubów wioślarskich na brzegu.

     Będąc na Wyspie Młyńskiej warto przejść bulwarem Młynówki (zbud. w 2002 r.)
     obserwując wartki nurt czystej rzeki i sąsiadujące kamienice. Ul. św. Trójcy
     obok kościoła, dalej monumentalnego gmachu Technikum Mechanicznego dochodzimy
     do Starego Kanału Bydgoskiego. Ścieżki spacerowe prowadzą wzdłuż kanału i
     pomnikowych drzew. Mijamy 230-letnie odrestaurowane śluzy na kanale z szumiacą,
     spadającą wodą.

     Na wyróżnienie zasługują 3 bydgoskie sanktuaria:
     - Sanktuarium M a t k i B o s k i e j P i ę k n e j M i ł o ś c i „Madonny
     Bydgoskiej” – patronki miasta i diecezji w katedrze. Obraz Matki Boskiej jest
     uznawany za jeden z piękniejszych w kraju, a ma rodowód średniowieczny. Na
     obrazie uwieczniono proszącego o opiekę starostę bydgoskiego z XV w. J.
     Kościeleckiego. Katedra z zewnątrz może nie imponujaca wielkością, zachwyca
     wspaniale utrzymanym i upiększonym wnętrzem. W ołtarzu króluje obraz MB, a
     ściany i sufit kapią złotem. Wnętrze jest przytulne i sprzyja skupieniu.
     Patronowie katedry św. Marcin i Mikołaj są uznawani za patronów Bydgoszczy.
     Zwłaszcza św. Marcin wg tradycji jest patronem miasta (podobnie Poznania).
     Warto zauważyć, że patronem Fordonu jest św. Mikołaj.

     - Sanktuarium N o w y c h M ę c z e n n i k ó w na Wyżynach, gdzie znajdują
     się pamiątki po ks. Popiełuszce, który tu odprawił ostatnią Mszę Św. oraz Izba
     Pamięci po wizycie Papieża Jana Pawła II w Bydgoszczy 7 VI 1999. Kosciół jest
     jednym z większych w Bydgoszczy, w formie amfiteatru.

     - Sanktuarium rodzinne M a t k i B o s k i e j P r z e d z i w n e j na
     Piaskach.
     Jest położone w spokojnym leśnym zakątku na
     • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:13
      - Sanktuarium rodzinne M a t k i B o s k i e j P r z e d z i w n e j na
      Piaskach.
      Jest położone w spokojnym leśnym zakątku na krawędzi doliny Brdy. Stanowi
      niewielki kościółek z przytulnym wnętrzem i obrazem MB, otwarty cały dzień.
      Jego powstanie sięga połowy lat 90.

      Warto wspomnieć o zabytkach sztuki inżynierskiej.
      Niewątpliwie są nimi niektóre bydgoskie MOSTY. Jedynie 2 mosty w rejonie
      Starówki przetrwały w stanie nienaruszonym II wojnę światową:
      - Most Królowej Jadwigi – z końca XIX w., konstrukcja żelbetowa
      - Most Kolejowy w ciągu ul. Zygmunta Augusta – ceglany łukowy z XIX w.

      3. Atuty przyrodniczo-krajobrazowe
      Jak opisano w poprzednich rozdziałach Bydgoszcz może poszczycić się atrakcyjnym
      położeniem geomorfologicznym i przyrodniczym.
      Najważniejsze atuty wynikające z tego to:
      - zróżnicowanie krajobrazów w mieście
      - położenie miasta na kilku poziomach
      - liczne punkty widokowe w strefach krawędziowych wysoczyzn
      - liczne jary, parowy i wąwozy na krawędziach wysoczyzn
      - zakole i pomorski przełom Wisły stanowiący unikalny na skalę ogólnokrajową
      krajobraz
      - cztery rzeki o zupełnie odmiennym charakterze i krajobrazach
      - zalesienie okolic największe spośród dużych miast
      - zróżnicowanie roślinności w obrębie różnych stref morfologicznych
      - jeden z najwiekszych w kraju udział obszarów prawnie chronionych w
      powierzchni miasta
      - 18 rezerwatów przyrody w odległości max 18 km od granic miasta
      - Park Krajobrazowy Dolnej Wisły zajmuje prawie 10% powierzchni miasta
      - strefy chronionego krajobarzu otaczają miasto ze wszystkich stron
      - duża liczba pomników przyrody (prawie 300 w mieście i powiecie, zdecydowanie
      najwięcej w województwie)
      - 9 ścieżek ekologicznych w mieście
      - skupisko ptaków wędrownych
      - powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych mniejsza tylko od Warszawy
      - powierzchnia parków i zieleńców na mieszkańca – 3 miejsce w kraju wśród 40
      dużych i średnich miast
      - 830 ha Leśny Park Kultury i Wypoczynku z licznymi atrakcjami (ZOO, Ogród
      Botaniczny, Lunapark, kolejka wąskotorowa i inne) oraz strefą ciszy
      - kilkadziesiąt parków, z tego wiele zabytkowych
      - świetne warunki do wypoczynku niedzielno-światecznego w podmiejskiej okolicy
      - liczne ośrodki wypoczynkowe w okolicach
      - raj dla żeglarzy i wodniaków na Zalewie Koronowskim
      - wielkie obszary lasów wokoło, raj dla grzybiarzy
      - w odległości max 40m jest 5 dużych Parków Krajobrazowych
      - ośrodek wypoczynkowy na terenie miasta w leśnym zakolu Brdy
      - jeziora z ośrodkami wypoczynkowymi i campingami (Piecki, Chmielniki, Borówno)
      • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:15
       3. Liczne trasy turystyczne piesze, rowerowe i wodne
       Atrakcyjność krajobrazowo-przyrodnicza oraz silne zalesienie okolic Bydgoszczy
       sprawia, że wytyczono na obszarze podmiejskim kilkadziesiąt znakowanych szlaków
       turystycznych.
       Zagęszczenie szlaków turystycznych w okolicy Bydgoszczy jest największe w
       regionie i większe niż w wielu innych dużych miastach.
       W nawiasie podano ocenę atrakcyjności szlaków w skali 5-gwiazdkowej.

       SZLAKI BRDY
       Szlaki dorzecza Brdy biegną na północ od Bydgoszczy głównie terenami leśnymi.
       Dzielą się na dwa rodzaje: szlaki najbliższych okolic Bydgoszczy oraz szlaki
       krajobrazowe okolic Zalewu Koronowskiego.

       - Szlak niebieski „Brdy” (*****) Bydgoszcz Brdyujście - Leśny Park Kultury i
       Wypoczynku – Smukała - Janowo – Samociążek – Koronowo - Romanowo – Sokole
       Kuźnica – Zamrzenica – Świt – Rudzki Most – Gołąbek – Woziwoda – Rytel –
       Swornegacie – Konarzyny (150 km) Szlak prezentujący walory krajobrazowe doliny
       Brdy i Borów Tucholskich. W okolicach Bydgoszczy najpiękniejszy jest odcinek w
       zakolu Brdy w Janowie.

       - Szlak żólty im. Leona Wyczółkowskiego (*****) Bydgoszcz Osowa Góra –
       sanatorium w Smukale - Smukała – Janowo - Tryszczyn - Wtelno - Gościeradz –
       Samociążek – Wilcze Gardło – Nowy Jasiniec – Wymysłowo – Wielonek – Sokole
       Kuźnica – Klonowo – Pruszcz. (73 km) Szlak m.in. obiegający po północnej
       stronie zakole Brdy w Janowie, biegnący wzdłuż wschodniej części Zalewu
       Koronowskiego, piękne pejzarze, ciekawa rzeźba terenu

       - Szlak zielony jeziora Koronowskiego (*****) Wudzyn - prom Sokole-Kuźnica –
       Samociążek – Stronno (77 km) Prezentuje walory okolic Zalewu – bukowe i sosnowe
       lasy, leśne ostępy, przyjeziorne nadbrzeża, sakralne zabytki

       - Szlak zielony im. inż. Ciesielczuka (****) Osielsko – Niemcz - most na
       Brdzie – Bydgoszcz Opławiec (14 km) Przebiega przez tereny leśne na północ od
       Bydgoszczy, następnie przekracza głęboką dolinę Brdy

       - Szlak czerwony turystów pieszych „Talk” (****) Bydgoszcz Fordon – Osielsko –
       Bydgoszcz Opławiec – Gościeradz (32 km) Przez wzgórza fordońskie, lasy,
       Osielsko, Żołędowo, wkracza do doliny Brdy.

       - Szlak czarny im. dr Meysnera (****) Leśny Park Kultury i Wypoczynku – Piaski -
       kładka na Brdzie - sanatorium w Smukale – Tryszczyn (16 km) Przebiega przez
       las jachcicki, następnie doliną Brdy

       - Szlak czarny „Białego węgla” (****) Maksymilianowo-Samociążek-Koronowo-
       Pieczyska (30 km) Szlak doskonale prezentujący walory krajobrazowe okolic
       Koronowa. Przebiega wzdłuż zalewów i elektrowni wodnych na Brdzie

       - Szlak Zamkowy (***) Serock - Nowy Jasiniec (6 km) Prezentuje okolice Zalewu
       Koronowskiego przy ruinach zamku kryżackiego w Nowym Jasińcu

       - Szlak żółty im. inż. Janickiego (**) Bydgoszcz Brdyujście – Zamczysko -
       Osielsko (9 km)
       Przez tereny leśne Północnego Pasa Rekreacyjnego Bydgoszczy
       • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:16
        SZLAKI WISŁY
        Szlaki obejmują cztery krainy: Dolinę Dolnej Wisły, dorzecze dolnej Wdy,
        zachodnią część Pojezierza Chełmińskiego i północne krańce Puszczy Bydgoskiej

        - Szlak żółty „Rezerwatów Chełmińskich” (*****) Bydgoszcz Fordon – most przez
        Wisłę – rezerwat „Wielka Kępa Ostromecka” – Ostromecko - Reptowo - Gzin -
        Unisław - Płutowo – Starogród – Chełmno (48 km). Szlak przebiega przez
        rezerwaty przyrody południowej części Doliny Dolnej Wisły. Najatrakcyjniejszy
        szlak Pojezierza Chełmińskiego

        - Szlak czarny „Na Diabelce” (*****) Świecie – Sartowice (11 km)
        Krótki szlak prowadzący stromym wiślanym osuwiskiem

        - Szlak czarny w Unisławiu (*****) Szlak na krawędzi zboczowej Doliny Dolnej
        Wisły do punktu widokowego (2 km)

        - Szlak niebieski im. dr Władysława Łęgi (*****) Terespol – Laskowice (22 km)
        Bardzo interesujący szlak wiodący wokł dorzecza dolnej Wdy

        - Szlak zielony „Nadwiślański” (****) Bydgoszcz Osiedle Leśne - Zamczysko –
        Strzelce Górne - Gądecz – Trzęsacz - Kozielec - Topólno - Świecie (55 km).
        Trasa prowadzi południową częścią Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły

        - Szlak „Orlich Gniazd” (****) Ostromecko – Kamieniec (15 km) Szlak biegnie
        wiślanym zakolem opodal Bydgoszczy

        - Szlak zielony „Starego Chełmna” (****) Atrakcyjny, bogaty w walory
        krajobrazowe, panoramy widokowe doliny Wisły i Chełmna (17 km)

        - Szlak czerwony Zamków i Martyrologii (****) Chełmno – Małe Czyste – Papowo
        Biskupie (zamek) – Kornatowo (16 km) Szlak prezentujący uroki Pojezierza
        Chełmińskiego – krainy położonej na wschód od Bydgoszczy.

        - Szlak czerwony „Zielonej Strugi” (****) Przyłubie – Rojewo (39 km)
        Jeden z ciekawszych szlaków wiodących terenami Puszczy Bydgoskiej, stromymi
        nadwiślańskimi skarpami, pagórami wydmowymi i bezkresnymi borami

        - Szlak żółty „Puszczański” (***) Bydgoszcz Lęgnowo - Żółwin - Siedmiogóry -
        Wypaleniska – Szwedzka Góra - Chrośna - Dąbrowa Mała - Osiek Wielki - Glinno
        Wielkie - Gniewkowo (44 km). Ciekawy szlak prezentujący walory krajobrazowe
        Puszczy Bydgoskiej, opodal wiślanej doliny

        - Szlak zielony im. Tadeusza Dolczewskiego (***) Solec Kujawski – centrum
        radiowo-nadawcze w Kabacie (Puszcza Bydgoska) - cmentarz menonicko-ewangelicki
        w Przyłubiu

        - Szlak czarny „Panoramy Chełmna” (***) Trasa biegnie po pagórkowatej rzeźbie
        okolic Chełmna (8 km)

        - Szlak czarny martyrologii w okolicach Płutowa (**) Szlak w okolicach mogiły
        ofiar II wojny światowej (2 km)

        - Szlak czerwony martyrologii Solecczan (*) Szlak po Solcu Kujawskim (9 km)

        • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:17
         SZLAKI NOTECI
         Szlaki prowadzą dorzeczem Noteci, obejmując część etnicznych terenów Kujaw i
         Pałuk, przez Bydgoskie Łąki Nadnoteckie oraz Puszczą Bydgoską krzyżując się w
         okolicy Jeziora Jezuickiego.

         - Szlak niebieski „Pałucki” (*****) Brzoza – Łabiszyn – pałac w Lubostroniu –
         Chomiąża Szlachecka - Gąsawa (66 km) Ciekawy pod względem krajoznawczym szlak
         turystyczny wiodący przez najciekawcze tereny Pałuk

         - Szlak czerwony „Powstania Kościuszkowskiego na Kujawach” (*****) Bydgoszcz
         Błonie – las „szubiński” – Trzciniec – Zielonka – Bydgoskie Łąki Nadnoteckie –
         Kanał Notecki - śluza Dębinek – Noteć – Władysławowo – Pszczółczyn – Kąpie –
         Łabiszyn (21 km)
         Najciekawszy obok pałuckiego notecki szlak turystyczny okolic Bydgsozczy.
         Prowadzi trasą przemarszu wojsk powstańczych gen. H. Dąbrowskiego w 1794 r.

         - Szlak żółty im. Leszka Białego (*****) Biskupin – Gąsawka - Niestronno (22 km)
         Szlak wiodący przez ciekawe krajobrazowo tereny Pałuk .

         - Szlak czerwony „Piastowski” (*****) Żnin – Biskupin – Recz (24 km)
         Szlak prowadzący agrarnymi terenami przy polodowcowych jeziorach

         - Szlak żółty „Nadnotecki” (****) Bydgoszcz Prądy – Lisi Ogon – Głęboczek –
         Tur - Potulice – Nakło - Lubaszcz – Samostrzel – Osiek – Białośliwie – Piła
         Kalina (100 km).
         Szlak prowadzi sosnowymi lasami ku otoczonej bezkresnymi łąkami Noteci.

         - Szlak czarny „ Komputerków” (****) Bydgoszcz Wyżyny – lasy bielickie -
         Stryszek - Piecki – Prądocin - Wypaleniska – Solec Kujawski (31 km). Szlak
         prowadzi przez pagórkowate tereny Puszczy Bydgskiej, zahaczając o jezioro
         Jezuickie

         - Szlak czarny „Powstania Wielkopolskiego” (****) Bydgoszcz Prądy – Lisi Ogon –
         Drzewce - Murowaniec – most przez kanał - Zamość - Rynarzewo (13 km). Ciekawy
         krajoznawczo szlak, biegnacy przy kanale noteckim

         - Szlak zielony „Relaks” (***) Bydgoszcz dworzec PKS – kładka na Brdzie –
         Wzgórze Wolności – lasy bielickie - Piecki – Chmielniki (16 km). Szlak
         turystyczny Puszczy Bydgoskiej prowadzący nad jezioro Jezuickie

         - Szlak czerwony „ Wolnościowy” (***) Bydgoszcz Stare Miasto – Wzgórze
         Dąbrowskiego – Glinki - lasy bielickie - Emilianowo - Piecki – Prądocin -
         Dobromierz – Nowa Wieś Wielka (27 km). Szlak turystyczny Puszczy Bydgoskiej
         prowadzący nad jezioro Jezuickie

         - Szlak niebieski im. płk. I. Mielżyńskiego (***) Rynarzewo – Szubin (12 km)
         Szlak uzupełniający czarny szlak Powstania Wielkopolskiego

         - Szlak zielony im. „red. Wojciecha Rzeźniackiego” (**) Bydgoszcz Błonie –
         las „szubiński” – Murowaniec - most na kanale – Zamość - Głęboczek - Żurczyn
         (21 km). Szlak prowadzący po lasach na południowy zachód od Bydgoszczy

         - Szlak żółty w okolicach Brzozy (*) Szlak łączący szlaki Puszczy Bydgoskiej ze
         szlakiem pałuckim w Brzozie (2 km)

         SZLAKI ROWEROWE
         - Międzynarodowa Trasa Rowerowa R-1
         Najdłuższy szlak rowerowy w Europie z Calais we Francji do Petersburga w Rosji.
         Na odcinku podbydgoskim przebiega na trasie: Salno – Wtelno – Bydgoszcz Janowo –
         Bożenkowo – Samociążek - Koronowo

         - Szlak rowerowy czarny po Dolinie Dolnej Wisły
         Cierpice – Solec Kujawski – Bydgoszcz – Świecie – Nowe – Gniew most k. Tczewa –
         Kwidzyn – Grudziądz - Chełmno – Ostromecko – Zamek Bierzgłowski (480 km)
         Wytyczony w 2001 r. prezentuje walory krajobrazowe doliny największej polskiej
         rzeki od Kotliny Toruńskiej, aż po deltę.

         - Szlak rowerowy dookoła Doliny Fordońskiej (89 km)
         Osiedla Leśne - Las Gdański - Nowy Fordon – Topólko – Gruczno - Chełmno -
         Ostromecko - Stary Fordon.

         - Rowerowy Szlak Przyjaźni Bydgoszcz – Toruń – wytyczony w 2003 r. (57 km)
         Bydgoszcz Dworzec Gł. PKP – Bydgoszcz Fordon – Ostromecko - Wałdowo Królewskie –
         Wolumin – Skłudzewo - Zławieś Wielka - Zarośle Cienkie - Cegielnik - Rozgarty –
         Toruń Plac Rapackiego

         - Szlak Rowerowy BY 6001n (167 km)
         Bydgoszcz-Leśna - Las Gdański - Piaski - Smukała - Janowo – Świekatowo –
         Bysławek – Tuchola – Woziwoda – Rytel - Mylof - Swornegacie - Chojnice

         - Miejskie szlaki rowerowe (razem 36 km – stan na 2003 r.)
         I. Nad Starym Kanałem Bydgoskim
         II. W rejonie osiedla Piaski
         III. W rejonie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku
         IV. Wzdłuż trasy „W-Z”
         V. Nad Brdą i wzdłuż ul. Toruńskiej
         VI. U podnóża Zbocza Fordońskiego

         ZNAKOWANE ŚCIEŻKI SPACEROWE WOKÓŁ BYDGOSZCZY
         Wytyczono dwa okrężne szlaki wokół Smukały, które dostosowane są do regulaminu
         imprez IVV (Internationaler Volkssportverband). Oznakowane kwadratami z
         przylegających podstawami trójkątów białego i kolorowego (niebieskiego lub
         czerwonego).
         1. Szlak niebieski 10 km
         2. Szlak czerwony 18 km

         • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:19
          4. Turystyka wodna
          W pobliżu Bydgoszczy znajduje się wiele szlaków kajakowych. Na terenie miasta
          znajduje się stanica wodna PTTK z ośrodkiem domków turystycznych. Można
          wypożyczyć kajaki i dokonać spływu Brdą.

          Od kwietnia do października kursuje tramwaj wodny. Rzeka Brda przepływa przez
          centrum miasta i starówkę. Wiele arterii komunikacyjnych przebiega wzdłuż
          rzeki. Umożliwia to wykorzystanie drogi wodnej jako naturalnego traktu, na
          którym może kursować środek transportu miejskiego.
          W sezonie kursuje co godzinę niewielki statek o cenie biletu niższej, niż
          komunikacji autobusowej. Turystyka łączy się w tym przypadku ze względami
          użytkowymi.
          Wykorzystując Bydgoski Węzeł Wodny można dopłynąć do jezior pałuckich lub
          Gopła, lub też Notecią na zachód aż do Odry.

          SZLAKI KAJAKOWE
          - BRDA – dostępna dla kajaków na długości 233 km, przebiega przez liczne
          jeziora Pojezierza Pomorskiego, Bory Tucholskie, Zalew Koronowski, Bydgoszcz,
          ujście do Wisły, jeden z najatrakcyjniejszych szlaków w Polsce. W latach 60-
          tych spływał Brdą Karol Wojtyła. Przy rzece znajduje się dobra infrastruktura
          turystyczna m.in. 5 stanic wodnych PTTK i liczne ośrodki wypoczynkowe.
          Niezwykle urozmaicony, kręty bieg rzeki, rozległe lasy, malownicze jeziora,
          pierwotna przyroda, liczne boczne szlaki, od lat ściągają na Brdę licznych
          turystów wodnych.
          Płynąc cicho przez leśne ostępy można natknąć się na schodzące do wodopoju
          jelenie, sarny i dziki lub dostrzec czarne bociany. Atrakcją środkowego biegu
          Brdy są przede wszystkim malownicze jeziora charakteryzujące się czystą wodą i
          bardzo urozmaiconymi, przeważnie zalesionymi brzegami. Nad piaszczystymi, łatwo
          dostępnymi brzegami rozlokowały się liczne ośrodki wypoczynkowe.
          Na terenie Borów tucholskich, znajduje się zapora w Mylofie, kierująca część
          wód rzeki do Wielkiego Kanału Brdy, imponującej budowli hydrotechnicznej z
          połowy XIX wieku. Kanał ten, poprowadzony jest równolegle do Brdy, miejscami po
          akweduktach, ponad kilkoma jej dopływami.
          W okolicy Tucholi Brda tworzy malowniczy przełom z licznymi bystrzami zwany
          Piekłem, stanowiący rezerwat przyrody.
          Szlak kończy najpiękniejsze i największe na całym szlaku Brdy, Jezioro
          Koronowskie o niezwykle urozmaiconej linii brzegowej, z licznymi, głębokimi
          zatokami, otoczone niemal ze wszystkich stron lasami.
          Poniżej Zalewu Koronowskiego na Brdzie wybudowano kilka zapór i elektrowni
          wodnych.
          Zbiornikami wyrównawczymi dla elektrowni są dwa mniejsze sztuczne zbiorniki,
          jezioro Tryszczyn i jezioro Smukała. Zapora w Smukale, zbudowana w 1951 roku po
          zniszczeniu poprzedniej w czasie wojny, leży już w granicach administracyjnych
          Bydgoszczy.

          - KANAŁ BYDGOSKI – szlak długości 25 km, od Brdy do ujścia Noteci, 6 śluz,
          zbudowany w 1774 r.
          - NOTEĆ – szlak długości 280 km, rzeka nizinna na terenie Kujaw i Wielkopolski,
          największy dopływ Warty. W górnym biegu rozdziela się na 2 ramiona: Noteć
          Wschodnią i Zachodnią, które łączą się w jez. Pakoskim. Spływ jest atrakcyjny w
          górnym odcinku

          - KANAŁ NOTECKI – szlak długości 25 km, dostępny dla kajaków i statków,
          zbudowany w XIX w., łączy Noteć z Kanałem Bydgoskim

          - GĄSAWKA – szlak długości 53 km, łatwy, miejsce rozpoczęcia spływu w Żninie
          lub Biskupinie, zakończenie w ujściu do Noteci

          - ŁOBŻONKA – szlak długości 28 km, łatwy, urozmaicony licznymi zakolami. Szlak
          zaczyna się w Łobżenicy, jest malowniczy, wiedzie wąską doliną o stromych
          brzegach, kończy się w ujściu do Noteci

          5. Muzea
          W Bydgoszczy znajduje sie wiele muzeów, z tego tylko Muzeum Okręgowe odwiedza
          rocznie ok. 55 tyś. turystów. W województwie większa frekwencja jest w
          Biskupinie, Golubiu-Dobrzyniu i Toruniu.

          - Muzeum Okręgowe im. L.Wyczółkowskiego, użytkujące kilka obiektów, m.in. dawny
          klasztor klarysek przy ul. Gdańskiej, Spichrze przy ul. Grodzkiej, Biały
          Spichlerz na Wyspie Młyńskiej (ekspozycja „Rzemiosło Bydgoskie”), Czerwony
          Spichlerz na Wyspie Młyńskiej oraz 3 domy na Wyspie Młyńskiej
          - Pomorskie Muzeum Wojskowe
          - Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
          - Muzeum Farmacji przy Aptece "Pod Łabędziem"
          - Muzeum Oświaty
          - Ośrodek Muzealny Bydgoskiego Węzła Kolejowego
          - Muzeum Misyjne Zgromadzenia Ducha Świętego
          - Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki
          - Muzeum fonografii
          - Muzeum-wystawa dawnego sprzętu rolniczego z XIX w. – w zajeździe Stopka k.
          Koronowa
          • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:20
           6. Kąpieliska
           (w nawiasie odległość od granic Bydgoszczy)

           - BRDA – na terenie miasta kilka plaż niestrzeżonych od Janowa po Czyżkówko
           - PIECKI – plaża nad zatoką jez. Jezuickiego. Na miejscu pełna infrastruktura
           (4 km)
           - CHMIELNIKI – plaża nad jez. Jezuickim. Na miejscu camping (11 km)
           - BORÓWNO – kilka plaż nad czystym jez. Borówno. Pełna infrastruktura (11 km)
           - SAMOCIĄŻEK – plaża nad jez. Białym – południowym krańcem zalewu
           Koronowskiego. Na miejscu ośrodek wypoczynkowy i przystań (9 km)
           - SALNO – kąpielisko nad jednym z wielu bardzo czystych jezior „Rynny
           Byszewskiej” (15 km)
           - PIECZYSKA - największa plaża w okolicach Bydgoszczy, nad Zalewem
           Koronowskim. Na miejscu liczne ośrodki wypoczynkowe i przystanie żeglarskie (20
           km)
           - KRĘGIEL - rozległa czysta plaża nad zatoką Zalewu Koronowskiego. Na miejscu
           ośrodek wypoczynkowy i pełna infrastruktura, przystań dla jachtów (22 km)
           - ROMANOWO – plaża przy kempingu i przystani jachtowej nad zalewem Koronowskim
           (20 km)
           - WIERZCHUCIN – kąpieliska nad jeziorami Wierzchucineckimi (18 km)
           - WĄSOSZ – plaża nad czystym jez. Wąsoskim na południowy zachód od Bydgoszczy
           (29 km)
           - WIKTOROWO – plaża ośrodka wypoczynkowego nad jez. Ostrowieckim na Pałukach
           (38 km)
           - CHOMIĄŻA SZLACHECKA – 3 plaże ośrodków wypoczynkowych (Relaks, Roma II,
           Spomasz) nad jez. Oćwieckim i Chomiąskim na Pałukach (47 km)
           - OĆWIEKA – plaża nad jez. Oćwieckim na Pałukach (50 km)
           - PRZYJEZIERZE – kurort o znaczeniu regionalnym na Kujawach w kompleksie lasów
           miradzkich nad czystym jez. Ostrowskim, 2 plaże, dobra infrastruktura
           gastronomiczno-rozrywkowa, przybywają tu liczni turyści z Inowrocławia,
           Bydgoszczy, Torunia, Poznania (69 km)

           7. Nieodkryte miejsca
           W Bydgoszczy znajdują się atrakcyjne dla turystyki miejsca i obiekty, które
           dopiero w ostatnim okresie zostają udostępnione dla turystyki.

           * PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA NA TERENIE FABRYKI DAG
           Pohitlerowska fabryka DAG, leży na zamkniętym terenie Zakładów
           Chemicznych „Zachem”i jest odseparowana od 1945 r. Jest jednym z dwóch w Polsce
           zabytków niemieckiej architektury przemysłowej. Jesienią 1939 r. Niemcy
           rozpoczęli rękami ok. 40 tyś. pracowników przymusowych budowę zakładu
           zbrojeniowego Dynamit AG Vorm Alfred Nobel & CO Bromberg ukrytego w lasach
           Puszczy Bydgoskiej w Łęgnowie – dzisiaj w granicach Bydgoszczy. Wokół zbudowano
           16 obozów pracy przymusowej, w których więziono ok. 2 tyś. jeńców radzieckich,
           francuskich, angielskich, włoskich i jugosłowiańskich. Pracowały tu m.in. 2,5
           tyś. kobiet żydowskich, które zwożono z obozu w Stuthofie, a po kilku
           tygodniach morderczej pracy odwożono do KL Auschwitz. Do dzisiaj pozostało
           kilkaset obiektów poprzemysłowych nierzadko połączonych podziemnymi tunelami,
           kilkadziesiąt betonowych bunkrów przeciwlotniczych, i innych obiektów. Przez 60
           lat obiekty były zamknięte dla dostępu osób postronnych, niewykorzystywane
           przez Zachem. Porosły lasem podobnie jak bunkry Hitlera w Gierłoży k/Kętrzyna.
           Charakter obiektów pozwala przyjąć z dużą pewnością, że w zakładach produkowano
           trotyl, proch nitrocelulozowy, materiały inicjujące, heksogen oraz
           dwunitrobenzen. Rosjanie i Ukraińcy byli kierowani do pracy w tzw. oddziałach
           zamkniętych fabryki, gdzie nawet krótkie przebywanie groziło zapadnięciem na
           ciężką chorobę, spowodowaną obecnością szkodliwych oparów z reakcji
           chemicznych. Fabryka jest miejscem śmierci wielu ludzi. Części zbiorowych mogił
           nie odnaleziono do dnia dzisiejszego.
           Obiekty są w bardzo dobrym stanie, połączone podziemnymi tunelami o długości
           blisko 2 km. Tunele budowano na czterech różnych głębokościach - w niektórych
           miejscach przecinają się ze sobą. Są w tak dobrym stanie, że gdzieniegdzie
           widnieją jeszcze niemieckie napisy eksploatacyjne oraz napisy i rysunki
           wykonane przez więźniów. Niektóre budynki stoją przy skarpach pagórkowatego
           terenu, więc podróż tunelem kończy się np. na czwartym piętrze innego obiektu.
           Ze względów historycznych obiekty na Zachemie mają ogromną wartość poznawczą,
           edukacyjną oraz turystyczną. Stanowią unikatowy w skali Europy przykład
           hitlerowskiej fabryki zbrojeniowej z okresu II wojny światowej i miejsce
           martyrologii.
           To wspaniałe miejsce podziemnej trasy turystycznej, unikalnej na skalę krajową.

           * LICZNE BUDOWLE POHITLEROWSKIE W LASACH BYDGOSKICH
           W lasach wokół Bydgoszczy znajduje się wiele pohitlerowskich schronów
           przeciwlotniczych,
           Spacerujac po łęgnowskich lasach można spotkać wiele tajemniczych obiektów
           wojennych – bunkrów, transzeji, schronów ze stropami porośniętymi trawą. Można
           spotkać baraki mieszkalne dla więźniów, osiedle „awaryjne” dla dawnych
           dygnitarzy hitlerowskich położone w środku lasu, pozostałości wież
           strażniczych, dziesiątki kilometrów ramp kolejowych i dróg tzw „betonówek”.
           W lasach Osowej Góry jako pozostałości po hitlerowskim zakładzie
           Luftamunitionsanstalt 1/II Bromberg zwanym „Muna”, znajdują się 3 ogromne
           zakopane w ziemi betonowe schrony. Mają dwa wejścia, dwa szyby wentylacyjne.
           Wewnątrz schrony są dość wysokie - od podłogi do sufitu jest ok. 3,5 metra. W
           podłodze, w regularnych odstępach, wmurowano pionowo stalowe rury. W czasach
           wojny w zakładzie zajmowano się elaboracją amunicji pistoletowej i karabinowej
           oraz przygotowywano bomby lotnicze nawet o wadze 2 ton
           W lasach na południe od lotniska znajdują się wspólczesne obiekty wojskowe np
           stacje radiolokacyjne, bazy paliwowe. W innych miejscach np na Jachcicach
           znajdziemy ogrodzone tereny zamknięte.
           • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:21
            * TAJNA WYRZUTNIA POCISKÓW RAKIETOWYCH
            W lasach Osowej Góry na zamkniętym terenie znajdują się pozostałości fabryki i
            miejsce wyrzutni hitlerowskich rakietowych pocisków przeciwlotniczych.
            W tej części zakładów zatrudniano wyłącznie Niemców. Zakład zaopatrywano
            ciężarówkami, które jeździły tylko nocą. Produkcja była ściśle tajna. W II
            połowie 1944 r. wzbijały się w powietrze testowane pociski. W 1945 r. Armia
            Radziecka wywiozła wyposażenie, a infrastruktura zniszczona.
            Miejsce obecnie niedostępne jest potencjalnie atrakcyjne dla turystyki.

            * WAŁ OBRONNY WOJSKA POLSKIEGO KRUSZYN-OSÓWIEC
            Na zachodnich rubieżach Bydgoszczy i w gminie Sicienko na krawędziach pradoliny
            Noteci znajdują się pozostałości wału obronnego zbudowanego przez polskie
            wojsko w okresie międzywojennym. Zespół umocnień składa się z żelbetonowych
            bunkrów dla stanowisk ogniowych broni ciężkiej piechoty oraz punktów dowodzenia
            i łączności wraz z okopami.
            Zachowane umocnienia i rowy strzeleckie znajdują się między stacją PKP
            Zielonczyn a Kruszynem i ciągną się dalej w kierunku północno-wschodnim, w
            okolice Osówca. 1-2 września 1939 bydgoska 15 dywizja piechoty wielkopolskiej
            odpierała tu skutecznie ataki Wehrmachtu (grupy operacyjnej „Netze”). 3
            września polska armia opuściła pozycje wskutek odgórnego rozkazu Naczelnego
            Wodza

            8. Miejsca martyrologii
            W pobliżu Bydgoszczy znajduje się kilka miejsc masowych mordów dokonanych przez
            hitlerowców.
            Najbardziej znanym miejscem jest Dolina Śmierci, gdzie w październiku 1939 r.
            hitlerowcy rozstrzelali kilka tysięcy inteligencji bydgoskiej, duchowieństwa,
            radnych, członków organizacji niepodległościowych w odwecie za „krwawą
            niedzielę”. Obecnie jest tam cmentarz, monumentalny pomnik, alejki spacerowe w
            otoczeniu parkowym i atrakcyjnym ukształtowaniu terenu. Inne miejsca można
            znaleźć w Lesie Gdańskim, Puszczy Bydgoskiej, Jachcicach, Tryszczynie, Smukale.
            Również na Starym Rynku dokonano publicznych rozstrzeliwań.

            Cmentarze martyrologiczne:
            - Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy – założony w 1946 r. na Wzgórzu Wolności (0,6
            ha) 1,2 tyś. osób
            - Cmentarz w Dolinie Śmierci - ul. Gen. Bołtucia – założony w 1946 r. (1,3
            ha) 1,2 tyś. osób
            - Cmentarz Bohaterów II Wojny Światowej - Smukała-Opławiec – (0,2 ha) 0,2 tyś.
            osób

            9. Atrakcje kulturalne
            Bydgoszcz ma do zaoferowania wiele w zakresie kultury, ale to jest temat na
            oddzielne potraktowanie.
            W skrócie:
            - dobrze rozwinięta kultura muzyczna, liczne festiwale, również międzynarodowe
            (opera, filharmonia, Akademia Muzyczna, kluby muzyczne)
            - spektakle i festiwale teatralne
            - szeroka oferta filmowa w multikinie, festiwale filmowe
            - clubbing
            - rozwinięta kultura katolicka
            - imprezy masowe i studenckie
            - imprezy na Starym Mieście np Bydgoskie Impresje Muzyczne
            - dobrze rozwinięta sieć klubów, kawiarni, restauracji
            - imprezy kulturalne, niektóre o randze międzynarodowej

            9. Liczne imprezy sportowe
            Bydgoszcz wyróżnia się na tle kraju pod względem ilości i rangi rozgrywanych
            imprez sportowych. Znajduje się tu kilka obiektów sportowych najwyższej klasy.
            Rozgrywane są mecze reprezentacji Polski oraz mistrzostwa Polski lub Europy w
            wielu dyscyplinach sportu.
            To przyciąga kibiców sportowych nie tylko z regionu.

            • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:23
             10. Znani bydgoszczanie
             Co prawda nie urodziła się w Bydgoszczy osoba rangi Mikołaja Kopernika, ale za
             to szereg innych znanych osób było związanych z miastem np:

             Bartłomiej z Bydgoszczy (XVI w.)
             bernardyn, opracował pierwszy w Polsce słownik łacińsko-polski

             Jerzy Ossoliński (I poł. XVII w.)
             wielki kanclerz koronny okresu „srebrnego wieku” Rzeczpospolitej, starosta
             bydgoski, ufundował Kolegium Jezuickie

             Maksymilian Antoni Piotrowski (1813-1875)
             rodem z Bydgoszczy - malarz, profesor akademii w Królewcu. Spod jego pędzla
             wyszło wiele kompozycji historycznych, obrazy rodzajowe i religijne oraz
             portrety.

             Marian Adam Rejewski (1905 - 1980)
             matematyk, kryptolog, Przyczynił się czynnie do skrócenia II wojny światowej.
             W 1932 r. samodzielnie rozszyfrował niemiecką maszynę szyfrującą "Enigma", a
             następnie wraz z J. Różyckim i H. Zygalskim skonstruował maszynę do deszyfrażu
             anty-enigmę. Alianci dzięki dziełu Rejewskiego znali z wyprzedzeniem wszystkie
             zamierzenia Niemców, co zadecydowało o klęskach hitlerowskich w II fazie wojny.
             Po wojnie mieszkał i pracował w Bydgoszczy.

             Leon Wyczółkowski (1852-1936)
             wielki malarz i grafik przełomu XIX i XX wieku, profesor Szkoły Sztuk Pięknych
             (potem ASP) w Krakowie, twórca impresjonistycznych pejzaży, portretów, scen
             rodzajowych, martwej natury i tek litograficznych m.in. poświęconych Pomorzu.

             Adam Grzymała-Siedlecki (1876 – 1967) - dyrektor wielu polskich teatrów,
             dramaturg i wykładowca Bydgoskiej Szkoły Dramatycznej w latach międzywojennych

             Hieronim Konieczka (1920 – 1994)
             słynny dramaturg bydgoskiego teatru w okresie powojennym

             Jerzy Sulima-Kamiński (1928 – 2002)
             prozaik, napisał m.in. powieść "Most Królowej Jadwigi" o Bydgoszczy okresu
             przed- i powojennego

             Apolonia Chałupiec
             używająca pseudonimu artystycznego Pola Negri (1896-1987) - aktorka filmowa,
             gwiazda amerykańskiego filmu niemego (od 1938 roku przebywająca w USA),
             występująca też w filmach polskich.

             Józef Weyssenhoff (1860-1932)
             powieściopisarz, nowelista, poeta i krytyk literacki.

             Adrianna Biedrzyńska - aktorka, urodziła się i uczyła w Bydgoszczy (VI LO)

             Jan Nowicki - aktor, w latach szkolnych przebywał i uczył się w Bydgoszczy (VI
             LO)

             Jerzy Hoffman – reżyser, zekranizował „Trylogię” Sienkiewicza

             Mariusz Max Kolonko – znany reporter telewizji polskiej w USA, urodził się i
             wychował w Bydgoszczy (Siernieczek)

             Jan Kulczyk – znany biznesmen, najbogatszy Polak

             Mieczysław Wachowski – wieloletni współpracownik Lecha Wałęsy

             Tomasz Sekielski – znany dziennikarz TVN

             Leon Niemczyk – popularny aktor

             Sławomir Jeneralski – dziennikarz, prowadził Wiadomości w TVP1

             Marzena Słupkowska – prezenterka pogody w TVP1

             Paulina Chylewska - prezenterka w TVP1

             Jeremi Przybora
             ...i wielu innych

             SŁYNNI SPORTOWCY BYDGOSCY
             Zbigniew Boniek (ur. 1956) - uznany najsłynniejszym piłkarzem w 80-letniej
             historii PZPN, grał na mistrzostwach świata w piłce nożnej w Argentynie (1978),
             Hiszpanii (1982), Meksyku (1986).
             Tomasz Gollob (ur. 1971) - uznawany za najlepszego polskiego żużlowca,
             wielokrotny mistrz Polski, wicemistrz świata i dwukrotnie brązowy medalista
             mistrzostw świata na żużlu
             Robert Sycz - dwukrotny złoty medalista olimpijski w kajakarstwie (Sydney 2000,
             Ateny 2004), związany z klubem "Bydgostia-Kabel"
             Zdzisław Krzyszkowiak (1930 – 2003) - złoty medalista olimpijski w lekkiej
             atletyce (Rzym 1960)
             Teresa Ciepły - złota i srebrna medalistka olimpijska w lekkiej atletyce (Tokio
             1964)
             Maciej Freimut - srebrny medalista olimpijski w kajakarstwie (Barcelona 1992)
             Arkadiusz Onyszko - srebrny medalista olimpijski w piłce nożnej (Barcelona 1992)
             Ivan Klementiev - srebrny medalista olimpijski w kajakarstwie (Atlanta 1996)
             Brunon Bendig - brązowy medalista olimpijski w boksie (Rzym 1960)
             Ryszard Kubiak - brązowy medalista olimpijski w wioślarstwie (Moskwa 1980)
             Sławomir Zawada - brązowy medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów (Seul
             1988)
             Jacek Streich - brązowy medalista olimpijski w wioślarstwie (Barcelona 1992)
             Pozostając przy sporcie należy wspomnieć o 15 mistrzach świata z Bydgoszczy
             oraz kilkudziesięciu mistrzach Europy w różnorodnych dyscyplinach sportowych.
             • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:24
              Dalej Walor 9: ATRAKCYJNE TURYSTYCZNIE OTOCZENIE

              Zalesione okolice Bydgoszczy są atrakcyjne turystycznie i przyciągają wielu
              osób z innych regionów Polski. Prym wiedzie gmina Koronowo, w której położony
              jest wśród lasów wielki Zalew Koronowski. Znajduje się tam ok. 20 ośrodków
              wypoczynkowych, niektóre o wysokim standardzie. Inne położone są nad jeziorami
              bliskimi Bydgoszczy: Jezuickim i Borówno.
              Sporo jest sezonowych campingów, pól biwakowych i gospodarstw agroturystycznych.
              W samej Bydgoszczy w Janowie znajduje się ośrodek PTTK z 270 miejscami w
              domkach turystycznych. Bliskość Zalewu Koronowskiego i rozwiniętej bazy
              turystycznej sprawia, że bydgoszczanie mają świetne warunki do wypoczynku
              niedzielnego i świątecznego.
              Najbardziej popularnie kąpieliska letnie to Piecki, Chmielniki, Borówno, Zalew
              Koronowski (Samociążek, Pieczyska, Kręgiel, Romanowo), jeziora Rynny
              Byszewskiej (np Salno, Wierzchucin), jeziora pałuckie (np Wąsosz, Wiktorowo,
              Chomiąża, Oćwieka), Przyjezierze.

              1. Atrakcje turystyczne w okolicach

              W pobliżu Bydgoszczy znajdują się pięknie utrzymane atrakcyjne zaspoły parkowo-
              pałacowe:

              Zespół p a ł a c o w o – p a r k o w y w O s t r o m e c k u
              Znajduje się 3 kilometry od granic Bydgoszczy, na skraju zbocza doliny Wisły.
              Kompleks ten to 2 pałace oraz okalające je parki w stylu angielskim i
              francuskim z doskonale utrzymaną roślinnością. Przebywali tu: polski król oraz
              cesarz pruski, powstańcy polscy, armia napoleońska oraz wojska pruskie.
              Większy pałac (1832-48) to klasycystyczna rezydencja Jakuba Martina
              Schoenborna – dzieło arch. K. F. Schinkla. Obecnie należy do Gminy Bydgoszcz.
              Mniejszy pałac (XVIII w.) to rokokowa dwukondygnacyjna rezydencja Pawła Michała
              Mostowskiego wojewody pomorskiego. Z jego okien rozpościera się wspaniały widok
              na Wisłę. Obecnie jest własnością Filharmonii Pomorskiej
              W parku ostromeckim zobaczyć można piękne okazy drzew, stawy, rzeźby,
              naturalistyczne kompozycje parkowe. Około trzydziestu, dziś już przeszło
              stuletnich drzew, oznaczonych jest jako pomniki przyrody.
              W okresie wiosenno - letnim w parku odbywają się imprezy plenerowe: koncerty
              muzyki poważnej i rozrywkowej, konkursy plastyczne, plenerowe spotkania z
              poezją, imprezy rekreacyjno- sportowe.

              Zespół p a ł a c o w o – p a r k o w y w L u b o s t r o n i u
              Rezydencja rodu Skórzewskich „Perła Pałuk” położona nad Notecią w Lubostroniu
              odległym ok. 25 km od Bydgoszczy. Pałac wybudował Fryderyk hrabia Skórzewski w
              latach 1795-1800. Kopułę pałacu ozdobiła rzeźba Atlasa dźwigającego kulę
              ziemską - dzieło rzeźbiarza Władysława Marcinkowskiego. Ponad 40 hektarowy
              park angielski okalający pałac i zabudowania dworskie zaprojektował znakomity
              ówczesny architekt ogrodów - Teichert.
              Lubostroń stał się ostoją myśli patriotycznej i życia narodowego.

              Zespół p a ł a c o w o – p a r k o w y w S a m o s t r z e l u
              Rezydencja magnacka, własność rodu Bnińskich. Największy zespół pałacowy w
              województwie kujawsko-pomorskim. Pałac zbudowany został z początku XVII wieku
              przez ówczesnego właściciela Piotra z Bnina-Bnińskiego. Gościły tu słynne
              postacie historyczne. Pałac był ośrodkiem kultury i polskości w czasie zaborów
              i kwitnącą rezydencją w okresie międzywojennym.Otoczenie pałacu zajmuje
              rozległy park położony na zboczu pradoliny Noteci, z tarasami widokowymi. Park
              krajobrazowy typu angielskiego założono w 1825 r. wykorzystując płynącą w
              głębokim parowie rzeczkę Rokitkę. Pod koniec XIX w. powstała orginalna
              architektura ogrodu z tarasami włoskimi, pergolami, ozdobnymi balustradami na
              wzór włoskiego renesansu oraz kopiami antycznych rzeźb. W 2004 r. pałac z braku
              środków od lat nie remontowany został wyznaczony na siedzibę wypoczynkową
              centrum szkoleniowego NATO w Bydgoszczy

              Urokliwą jest wycieczka ulicą Wyzwolenia wzdłuż krawędzi doliny Wisły przez
              Fordon, Strzelce Dolne do Trzęsacza. Krawędzie doliny porastają
              charakterystyczne dla tych terenów Doliny Dolnej Wisły liczne sady drzew
              owocowych, z których od wieków wyrabia się regionalne „Powidła Strzeleckie”,
              smażone w wielkich kadziach bez użycia cukru. Czynione są starania o uzykanie
              przez nie statusu „produktu regionalnego” uznawanego przez Unię Europejską.

              Z innych atrakcyjnych miejsc w pobliżu Bydgoszczy znajdują się:
              - muzeum archeologiczne w Biskupinie (rekonstrukcja grodu kultury łużyckiej) –
              najbardziej oblegane muzeum w województwie (ok. 250 tyś. osób rocznie)
              - uzdrowiska w Ciechocinku i Inowrocławiu
              - miasta pokrzyżackie: Chełmno, Toruń, Świecie, Nowe, Grudziądz
              - ruiny polskich zamków w Szubinie, Wenecji
              - ruiny zamków krzyżackich na Ziemi Chełmińskiej, w Nowym Jasińcu k.Koronowa
              - piastowskie zabytki w Kruszwicy, Inowrocławiu, Strzelnie
              - Żnińska Kolej Powiatowa Żnin-Wenecja-Biskupin-Gąsawa (wąskotorowa)
              - muzeum kolei wąskotorowej w Wenecji
              - klasztor cystersów w Koronowie
              - sanktuaria MB w Byszewie, Górce Klasztornej, Pieraniu, Markowicach
              - drewniany kościół w Żołędowie z 1715 roku (dzwony z XVI w.)
              - zespoły dworsko-parkowe w Żołędowie, Bożenkowie, Słupowie, Teresinie,
              Wierzchucinku, Wojnowie, Augustowie, Gądeczu, Strzelcach Górnych, Gościeradzu,
              Wtelnie,
              - koscioły gotyckie we Włókach, Ostromecku, Czarżu, Koronowie
              - kościoły neogotyckie w Cielu, Łochowie, Przyłękach, Solcu Kujawskim, Nowej
              Wsi Wielkiej, Sicienku, Kruszynie, Dobrczu, Kozielcu, Wudzynie, Dąbrowie
              Chełmińskiej, Łąsku, Mąkowarsku, Wtelnie
              - wiatrak holenderski w Przyłękach
              - Radiowe Centrum Nadawcze Polskiego Radia w Kabacie k. Solca Kujawskiego
              - Pałac Myśliwski rodu Skórzewskich w Brzozie
              - drewniany młyn wodny przy ul. Nakielskiej z połowy XIX w., zwany Diabelskim
              Młynem, z zachowanym kołem młyńskim w Koronowie
              - najwyższy w Europie most kolejki wąskotorowej na trasie Koronowo - Okole.
              • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:26
               Z a l e w K o r o n o w s k i
               Zalew leżący ok. 20 km od Bydgoszczy jest zapleczem letniego wypoczynku dla
               bydgoszczan. Wielu z nich ma tutaj swoje letnie dacze, wielu żegluje na
               akwenie.
               Koncepcja budowy tamy i siłowni została opracowana już w 1928 r. W latach 1956-
               62 zbudowane zostały zapora i hydroelektrownia w Koronowie i Tryszczynie.
               Zbiornik powstał z podpiętrzonej Brdy oraz połączenia wielu jezior rynnowych.
               Od tego czasu Zbiornik Koronowski stanowi atrakcyjny obszar turystyczno-
               wypoczynkowy. Posiada powierzchnię ok. 1560 ha, ma kształt wydłużony, jego
               długość wynosi 36 km, a maksymalna głębokość ok. 20 m. Długość linii brzegowej
               sięga 102 km.
               Charakteryzuje się występowaniem wielu głębokich zatok, wysp, dzikich nadbrzeży.
               Obecnie jest uznawany za najbardziej atrakcyjny rekreacyjnie akwen na
               południowym skraju polskich pojezierzy, w centrum między pojeziernymi krainami
               Mazur i Pojezierza Pomorskiego. Zbiornik Koronowski otaczają zwarte i dorodne
               kompleksy leśne.
               Zalew i jego okolice są rajem dla uprawiających turystykę wodną, pieszą i
               rowerową.
               Od 1928 roku organizowane są międzynarodowe spływy kajakowe na Brdzie, a od
               1965 roku również międzynarodowe zimowe spływy kajakowe. Turystykę żeglarską
               promują liczne kluby żeglarskie posiadające przystanie, baseny, hangary,
               pomosty, dźwigi do wodowania i załadunku jachtów. Corocznie w sierpniu
               organizowane są regaty klasy turystycznej.
               W okolicznych ośrodkach prowadzona jest turystyka jeździecka. Piechurzy i
               kolarze znajdują tu ciekawe miejscowości i trasy, bogate w osobliwości
               przyrodnicze, krajoznawcze historyczne. Zwiedzanie tego obszaru ułatwiają
               szlaki turystyczne.

               Rynna J e z i o r B y s z e w s k i c h
               Poprzez rzekę Krówkę Zalew Koronowski łączy się z łańcuchem jezior byszewskich:
               Stoczek, Piaseczno, Płotwice, Kadzionka, Staw Młyński, Tobolno Duże, Tobolno
               Małe, Piekło, Długie, Krosna, Studzienne, Wierzchucińskie Małe, Wierzchucińskie
               Duże oraz Słupowskie. Łańcuch biegnie niemal równolegle do Zalewu
               Koronowskiego. Wszystkie jeziora są wąskie, wydłużone, głębokie, o wysokich
               brzegach. W starych dokumentach jeziora te noszą wspólną nazwę Plitwica. Stąd
               wniosek, że niegdyś stanowiły jedną rynnę odpływową wyżłobioną przez wody
               lodowcowe. Na skutek obniżenia się poziomu wód rynna z czasem uległa podziałowi
               tworząc łańcuch złożony z 16 uroczych jezior, ciągnących się na przestrzeni 30
               km. Po utworzeniu Zbiornika Koronowskiego podniósł się poziom wód ostatnich w
               łańcuchu jezior, przez co ponownie uległy połączeniu.
               Obok Zalewu Koronowskiego jeziora rynny byszewskiej są obszarem budownictwa
               rekreacyjnego bydgoszczan. Znajdują się tu liczne dacze i sezonowe działki.

               Park "G r a b i n a" w Koronowie (23,7 ha)
               Otacza on Koronowo od południowego zachodu skąd roztacza się rozległy widok na
               meandrującą Brdę i leżące u podnóża miasto. Nazwa pochodzi od lasów grabowych
               porastających wzgórza wokół miasta. Strome zbocza wysoczyzny morenowej
               poprzecinane są głębokimi jarami. Najwyższe wzgórza to: "Grabina" - 109,1
               m, "Wzgórze Łokietka" - 107,5 m, "Wzgórze Św. Jana" - 106 m i "Szańce" - 94 m.
               Na obszarze tym zlokalizowane były dwa wczesnosłowiańskie grodziska (pierwsze
               na "Wzgórzu Łokietka", drugie ok. 250 m na południe od grodu koronowskiego).

               B o r y T u c h o l s k i e
               Lasy Północnego Pasa Rekreacyjnego Bydgoszczy są południowym skłonem Borów
               Tucholskich. Bory stanowią naturalny obszar eksploracji turystycznej
               bydgoszczan.
               Bory Tucholskie stanowią po Puszczy Białowieskiej największą powierzchnię leśną
               w kraju. Obszar ten pod względem morfologicznym stanowi przeważnie mniej lub
               bardziej płaską równinę sandrową, urozmaiconą licznymi rynnami, obniżeniami
               wytopiskowymi, wydmami oraz dolinami rzek. Do ważniejszych dolin należą doliny
               rzek Brdy, Wdy, Mątawy i górnego odcinka Wierzycy. Poza sandrami lasy Borów
               Tucholskich porastają również pagórki i wzgórza moren czołowych.
               Najbardziej malowniczym, typowym elementem dla obszarów polodowcowych są
               jeziora. Spośród blisko 900 różnej wielkości jezior, występujących pojedynczo
               lub w zwartych zespołach na obszarze Borów, aż 40 przekracza powierzchnię 1
               km2. Do największych należą jeziora: Wdzydze, zwane potocznie Kaszubskim Morzem
               o powierzchni 1455,6 ha, Charzykowskie (1363,3ha), Karsińskie (648,1 ha),
               Kryszyńskie (461,3 ha), Kałębie (466.3 ha), Somińskie (433,1 ha) i
               Borzechowskie (237,7 ha), a także sztuczne zbiorniki: Koronowski (1560 ha) i
               Wdy w Tleniu (400 ha). Obok jezior rynnowych występują również zanikające,
               niegłębokie jeziora, charakteryzujące się nieregularnym kształtem i łagodnymi
               zboczami.
               Środkiem Borów Tucholskich, w dolinach o wysokich i stromych brzegach, płyną
               rzeki Brda i Wda odznaczające się szczególnie dużym spadkiem i stosunkowo
               licznymi zwężeniami. Na trasach swego krętego biegu przepływają przez liczne
               jeziora, stapiając je w naturalne, turystyczne szlaki wodne. Także mniejsze
               rzeki i strugi jak: Kłoniecznica, Zbrzyca, Czerska Struga, Młosienica, Pielska,
               Brzezianek, Niechwaszcz, Prusina, Kałębnica nadają się na znacznych odcinkach
               do uprawiania turystyki kajakowej.
               Duże fragmenty pierwotnej przyrody zostały objęte zarządzeniami ochronnymi jako
               rezerwaty przyrody lub parki krajobrazowe. Do najciekawszych należy zaliczyć:
               rezerwat cisów nad na jeziorem Mukrz koło leśnictwa Wierzchlas, rezerwat
               archeologiczno-przyrodniczy Kręgi Kamienne w Odrach, rezerwat pierwotnego lasu
               liściastego ze stanowiskami brekini Szczerkowo k. Tlenia, uroczysko Krzywe Koło
               w nadleśnictwie Błędno, a nad rzekami i jeziorami rezerwaty ptactwa wodnego.
               W ostępach leśnych i matecznikach wystepują rzadkie gatunki ptaków: orzeł
               bielik, rybołów, żuraw, łabędź niemy, czapla siwa, głuszec, puchacz i bocian
               czarny.
               W 1996 r. utworzono Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Na terenie Borów znajduje
               się także 5 Parków Krajobrazowych: Wdzydzki, Tucholski, Zaborski, Wdecki i
               Krajeński oraz kilkadziesiąt rezerwatów przyrody.

               2. Rozwinięta baza turystyczna i noclegowa w powiecie
               Powiat bydgoski posiada najlepiej rozwiniętą bazę noclegową w województwie:
               Liczba miejsc noclegowych – stan 2003 r. (GUS)
               1. powiat bydgoski: 2586
               2. powiat tucholski: 2308
               3. Bydgoszcz: 2036
               4. powiat brodnicki: 1848
               5. Toruń: 1836
               6. Inowrocław: 1834
               7. powiat aleksandrowski: 1819
               8. powiat żniński: 1695
               9. powiat świecki: 1692
               10. powiat mogileński: 1621

               Wyróżnia się szczególnie gmina Koronowo
               Liczba miejsc noclegowych – stan 2003 r. (GUS)
               1. Bydgoszcz: 2036

               2. gm. Koronowo: 1861

               3. Toruń: 1836
               4. Inowrocław: 1834
               5. Ciechocinek: 1731
               6. gm. Osie: 1278
               7. gm. Jeziora Wielkie: 1222
               8. gm. Zbiczno: 1112

               Również rozpatrując liczbę miejsc noclegowych całorocznych powiat bydgoski ma
               dobre wyniki co świadczy o zncznym udziale ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych
               całorocznych o wysokim standardzie.
               Liczba miejsc noclegowych całorocznych – stan 2003 r. (GUS)
               1. Inowrocław: 1806
               2. Bydgoszcz: 1786
               3. Toruń: 1427
               4. Ciechocinek: 1499
               5. powiat bydgoski: 1188

               W powiecie korzysta z noclegów prawie 50 tyś. osób rocznie, z tego 2,5 tyś.
               zagranicznych, co jest najlepszym wynikiem z powiatów ziemskich. Więcej
               turystów nocuje tylko w Toruniu, Bydgoszczy i uzdrowiskach Ciechocinku i
               Inowrocławiu.
               • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:28
                OŚRODKI WYPOCZYNKOWE (niektóre):
                - Ośrodek rekreacyjno-sportowy, Samociążek, gm. Koronowo
                - Ośrodek wczasowo-wypoczynkowy, Prądocin gm. Nowa Wieś Wlk
                - Ośrodek Wypoczynku Świątecznego OSIR - Borówno gm. Dobrcz
                - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Elton- Borówno gm. Dobrcz
                - Wojskowy Dom Wypoczynkowy Łuczniczka- Borówno gm. Dobrcz
                - Ośrodek Wypoczynkowy Polonez- Pieczyska gm. Koronowo – 130 miejsc
                - WDW Żagiel - Pieczyska gm. Koronowo – 120 miejsc
                - Ośrodek Wypoczynkowy Policji – Pieczyska gm. Koronowo – 148 miejsc
                - OW Zacisze - Pieczyska gm. Koronowo – 100 miejsc
                - OW TP Sircom Exploris - Pieczyska "Nad Zalewem" gm. Koronowo - 89 miejsc
                - Ośrodek Relax – Pieczyska gm. Koronowo – 30 miejsc
                - OW w Kręglu "EKOR" - Nowy Jasiniec gm. Koronowo - 157 miejsc
                - Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy JULIA – Samociążek gm. Koronowo - 68 miejsc
                - OW Wrzos PKN Orlen – Wielonek gm. Koronowo - 170 miejsc
                - OW Stomil - Tuszyny gm. Koronowo – 79 miejsc
                - Ośrodek ZHP Krówka Leśna – Mąkowarsko gm. Koronowo – 150 miejsc
                - OW Foton - Sokole Kuźnica gm. Koronowo – 90 miejsc
                - OW Kuratorium Oświaty - Sokole Kuźnica gm. Koronowo – 160 miejsc
                - OW Polon-Alfa - Sokole Kuźnica gm. Koronowo – 80 miejsc
                - OW p. Kozikowski – Romanowo gm. Koronowo – 28 miejsc

                CAMPINGI
                - Camping, ul. Biwakowa, Bydgoszcz-Janowo
                - Camping, ul. Nakielska, Bydgoszcz
                - Camping, ul. Saperów, Bydgoszcz
                - Camping nad jez. Jezuickim, Chmielniki, gm. Nowa Wieś Wlk

                POLA BIWAKOWE
                - Pole biwakowe, ul. Nadrzeczna 2, Bydgoszcz
                - Pole biwakowe, ul. Nakielska, Bydgoszcz
                - Pole biwakowe nad jez. Białym koło leśniczówki, Samociażek gm. Koronowo
                - Pole biwakowe OSIR nad jez. Borówno, Borówno gm. Osielsko
                - Pole biwakowe nad jez. Jezuickim, Prądocin, gm. Nowa Wieś Wlk
                - Pole biwakowe nad jez. Jezuickim, Piecki, gm. Nowa Wieś Wlk
                - Pole namiotowe nad Zalewem Koronowskim - Sokole Kuźnica – 250 miejsc
                - Pole namiotowe nad Zalewem Koronowskim – Romanowo – 250 miejsc

                AGROTURYSTYKA (bez nazwisk):
                - Suponin gm. Dobrcz
                - Strzelce Dolne gm. Dobrcz
                - Aleksandrowo gm. Dobrcz
                - Aleksandrowo gm. Dobrcz
                - Wiskitno gm. Koronowo
                - Buszkowo gm. Koronowo
                - Wierzchucin Królewski gm. Koronowo
                - Wierzchucin Królewski gm. Koronowo
                - Mochle gm. Sicienko
                - Nowy Jasiniec gm. Koronowo

                Rozwinięta baza noclegowa i turystyczna (wypożyczalnie sprzętu, przystanie
                żeglarskie itd) umożliwia łatwe zorganizowanie wypoczynku niedzielnego i
                pobytowego.

                3. Sąsiednie parki krajobrazowe
                Z Bydgoszczy jest blisko do 6 Parków Krajobrazowych

                Park Krajobrazowy D o l i n y D o l n e j W i s ł y (w granicach miasta)
                Park obejmuje środkowy fragment doliny Dolnej Wisły z charakterystycznymi
                utworami: korytem rzeki z ławicami piasku, lasami łęgowymi, starorzeczami,
                wałami, wydmami, urwistymi zboczami i oczkami wodnymi
                Wracając jeszcze do opisywanego wcześniej Zakola Wisły trzeba wspomnieć o
                tworzących się corocznie latem podczas niskiego stanu wody naprzeciw Wyszogrodu
                wielkich półwyspów piaszczystych. Można dojść na środek rzeki stąpając boso po
                plażowym piasku w otoczeniu dzikich ptaków. Wielkie półwyspy piaszczyste na
                rzece zawdzięczamy prawdopodobnie sile odśrodkowej gwałtownie zakręcającej
                Wisły. Piasek niesiony przez rzekę osadza się na wschodnim brzegu.
                Z drugiej strony Wisła podmywa zachodni wysoki brzeg, gdzie znajduje się
                grodzisko „Wyszogród”. W ciągu 900 lat podmyła na tyle, że z grodziska
                pozostało 1/5 pierwotnego obszaru.
                Po wschodniej stronie zakola Wisły znajduje się kilometrowej szerokości pas
                starorzeczy z lasem łęgowym - Mała Kępa Wiślana. Jest to dawne koryto rzeczne
                zapełnione osadami rzecznymi – świadek tego, że zakole Wisły w ciągu wieków
                przesunęło się na zachód.

                projektowany P a ł u c k i Park Krajobrazowy (25 km)
                Obszar obejmujący liczne jeziora rynnowe z terenu etnograficznych Pałuk.
                Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, występowaniem licznych wzgórz
                morenowych, dolin a także wielogatunkowych lasów mieszanych. Zlokalizowano na
                tym terenie sporo ośrodków wypoczynkowych. Dodatkowym atutem jest obecność
                miejsc związanych z początkami państwa polskiego i kulturą prasłowiańską
                (Biskupin).

                K r a j e ń s k i Park Krajobrazowy (30 km)
                Występują tu liczne, dobrze zachowane formy morfologiczne związane z glacjalnym
                cyklem rzeźbotwórczym, takie jak: ozy (największe nagromadzenie w
                województwie), drumliny, kemy, wzgórza morenowe i rynny jeziorne. Rzeźba terenu
                jest bardzo zróżnicowana. Wzgórza morenowe osiągają znaczne wysokości (np. w
                okolicy Więcborka, Jastrzębia).Park ma bogatą sieć hydrograficzną. Bierze stąd
                początek 9 rzek, a 59 zbiorników wodnych układa się w ciągi rynnowe jezior
                sypniewskich, więcborskich i sępoleńskich.

                T u c h o l s k i Park Krajobrazowy (40 km)
                Park położony jest w rozległym kompleksie Borów Tucholskich, na terenie 7 gmin.
                Wraz z pozostałymi parkami Borów Tucholskich i obszarami chronionego krajobrazu
                TPK tworzy zwarty system ekologiczny, składający się na unikatowy, bardzo cenny
                obiekt przyrody, pretendujący do statusu rezerwatu biosfery.
                Unikatowe obiekty tworzy zabudowa hydrotechniczna Wielkiego Kanału Brdy, m.in.
                akwedukty, w tym najcenniejszy - w Fojutowie, z 1848 roku.

                W d e c k i Park Krajobrazowy (45 km)
                Park obejmuje jeden z najpiękniejszych fragmentów Borów Tucholskich. W dolinie
                o wysokich i stromych zboczach płynie malownicza i wykorzystywana turystycznie
                rzeka Wda, charakteryzująca się dużym spadkiem, licznymi meandrami i
                zwężeniami. Typowym elementem krajobrazu są jeziora rynnowe: Piaseczno (44 ha),
                Miedzno (24 ha) oraz wytopiskowe: Dury, Radolinek, Duży i Mały Trzebucz. Dużą
                powierzchnię zajmuje sztuczny zbiornik wodny Żur, zwany Zalewem Żurskim (440
                ha).

                N a d g o p l a ń s k i Park Krajobrazowy (55 km)
                Obszar obejmujący 9 pod względem wielkości w kraju Jezioro Gopło wraz z
                otoczeniem. Miejsce licznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego oraz
                pobytu ptaków przelotnych. Poza ochroną przyrody jednym z zadań Parku jest
                chronienie wartości kulturowych i historycznych regionu, związanych z
                początkami państwa polskiego oraz ochrona naturalnych wartości środowiska
                przyrodniczego i swoistych cech krajobrazu.
                • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:28
                 c.d.nastapi
  • Gość: Wojtekh IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.03.05, 23:18
   hihihih fajny post :)) ale osioł z tego NN...
  • Gość: Jerzy IP: *.man.bydgoszcz.pl 11.03.05, 23:34
   PIT opracowanie o Bydgoszczy wspaniałe.Czekam na dalsze części.Jak już będzie całość, wydrukuję i wyśle znajomym.Na pewno Twoje opracowanie otrzyma oddział PTTK w Toruniu i centrala w Warszawie.
   • Gość: Jerzy IP: *.man.bydgoszcz.pl 12.03.05, 16:26
    Zaglądam a dalszych części nie ma .Zajrze w poniedziałek.
    • Gość: Hanna IP: *.telsten.com / *.telsten.com 12.03.05, 17:34
     Też czekam. Niecierpliwię się. Pozdrawiam.
     • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.03.05, 20:35
      Trochę cierpliwości.
      To nawet nie 30% całości.
      • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.03.05, 20:38
       Zwłaszcza: gospodarka, kultura, otoczenie to tematy-rzeki.
       • Gość: Hanna IP: *.telsten.com / *.telsten.com 12.03.05, 23:25
        To kiedy można spodziewać sie dalszej części tego wspaniałego opracowania?
        • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 13.03.05, 22:41
         Od poniedziałku jedziemy dalej.
         W miarę możliwości czasowych.
         W związku z tym mogą następować kilkudniowe przerwy.
         Pozdr.
         • Gość: Hanna IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.03.05, 07:04
          Witaj PIT.Dziękuję za odpowiedź.Już czekam na dalszą część.Pozdrawiam
          serdecznie.
  • 12.03.05, 18:03
   Gratulacje.Może warto by było skontaktować się z Gazetą - np ciąg artykulików
   ze zdjęciami zachwalających zakątki Bydgoszczy...
   • Gość: Jerzy IP: *.man.bydgoszcz.pl 12.03.05, 18:34
    Opracowanie PITa o Bydgoszczy z dodatkiem zdjęć jeszcze bardziej uaktrakcyjniłoby i tak bardzo dobre internetowe wydanie.Dobry pomysł.
    • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 14.03.05, 17:53
     Dalej Walor 10: STOŁECZNOŚĆ MIASTA

     1. Tradycje

     Bydgoszcz jest ośrodkiem admnistracyjnym od 230 lat. W tym czasie mniej lub
     więcej pełniła funkcję stołeczną dla regionu zbliżonego do obecnych granic
     województwa kujawsko-pomorskiego. W XIX w. znajdowały się tu instytucje
     niekiedy o szerszym zasięgu np. Dyrekcja Królewskich Kolei Wschodnich
     obejmująca sieć kolejową na wschód od Berlina, aż po Kłajpedę.
     W okresie międzywojennym w Bydgoszczy również znajdowły się urzędy ponadlokalne
     np. Izba Obrachunkwoa Poczty obejmująca zasięgiem cały kraj. Mimo statusu
     powiatowego w mieście miały siedzibę regionalne związki i stowarzyszenia
     sportowe, gospodarcze, ogólnie rzecz biorąc pozarządowe.
     W okresie powojennym znalazło siedziby w Bydgoszczy większosć instytucji
     wojwódzkich i stowarzyszeń o zasięgu regionalnym. Poza tym zlokalizowano
     instytucje wojskowe o znaczeniu krajowym. Pozostały z czasów przedowojennych
     niektóre centralne instytucje ogólnokrajowe jak Izba Obrachunkowa Poczty i Bank
     Pocztowy.

     2. Siedziba wielu instytucji regionalnych

     Bydgoszcz znajduje się w regionie kujawsko-pomorskim, gdzie istnieje podział
     władzy i instytucji między dwa ośrodki: Bydgoszcz i Toruń. Pojedyncze jednostki
     regionalne posiada również Włocławek.
     Wg ustaleń przy narodzinach województwa, w Bydgoszczy powinny znajdować się i
     powstawać instytucje i urzędy państwowe, a w Toruniu – samorządowe. W praktyce
     podział jest bardziej złożony. Już na samym początku istnienia województwa dwie
     instytucje wojewódzkie podległe wojewodzie przeniesiono do Torunia. Z kolei
     kilka jednostek regionalnych podległych marszałkowi znajduje się w Bydgoszczy.
     Dotychczas wszystkie nowe centra regionalne samorządu województwa lokowane są w
     Toruniu. Wyjątkiem jest Regionalne Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy.
     Natomiast urzędy państwowe w większości znajdują się w Bydgoszczy i tutaj są
     lokowane nowe z kilkoma wyjątkami. O każdy nowy urząd państwowy oba ośrodki
     konkurują nie przebierając w środkach.

     W Bydgoszczy z racji dwustołeczności regionu urzędów i instytucji jest mniej,
     niż w porównywalnych ośrodkach krajowych np Szczecinie, czy Lublinie, a także
     mniejszych miastach: Opolu, Katowicach, Kielcach, Białymstoku, Olsztynie,
     Rzeszowie. Mimo tego znajduje się ich więcej, niż w jakimkolwiek ośrodku w
     województwie. Podział instytucji państwowych regionalnych między 2 ośrodki
     stołeczne jest proporcjonalny do wielkości obu miast. Natomaist podział
     instytucji samorządowych, w tym dokonujących podziału środków finansowych z
     Unii Europejskiej i budżetu państwa jest wyraźnie korzystniejszy dla Torunia.

     * INSTYTUCJE PODLEGŁE WOJEWODZIE:
     - KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
     - Komenda Wojewódzka Policji
     - Kuratorium Oświaty
     - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
     - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
     - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
     - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
     - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
     - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
     - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
     - Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
     - Centrum Zdrowia Publicznego
     - Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych
     - Zakład Obsługi Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

     *INSTYTUCJE PODLEGŁE SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA (bez instytucji kulturalnych,
     służby zdrowia, edukacyjnych)
     - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
     - Zarząd Dróg Wojewódzkich
     - Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

     *INNE INSTYTUCJE PAŃSTWOWE – ODDZIAŁY REGIONALNE
     - Regionalna Izba Obrachunkowa
     - Izba Skarbowa
     - Urząd Kontroli Skarbowej
     - Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy (obsługa dużych podmiotów gospodarczych z
     całego województwa)
     - Bankowa Regionalna Izba Rozliczeniowa
     - Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy
     - PKO BP Oddział Regionalny
     - PZU SA Oddział Okręgowy
     - ZUS Inspektorat
     - KRUS Oddział Regionalny
     - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie Delegatura
     - Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
     - Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy
     - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Regionalny
     - Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym Punkt Informacyjny
     - Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie Delegatura
     - Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie Delegatura
     - Okręgowy Urząd Miar
     - Obwodowy Urząd Probierczy
     - Inspekcja Weterynaryjna Zakład Higieny Weterynaryjnej
     - Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy
     - Polski Komitet Pomocy Społecznej Wojewódzki Zarząd Kujawsko-Pomorski
     - Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
     - Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej
     - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Inspektorat
     - Urząd Dozoru Technicznego Oddział Regionalny
     - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura
     - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy
     - Urząd Statystyczny Oddział Kujawsko-Pomorski
     - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
     - Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
     - Bydgoska Izba Lekarska
     - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
     - Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska
     - Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów
     - Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
     - Urząd Żeglugi Śródlądowej
     - Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy
     - Sąd Okręgowy
     - Sąd Rejonowy
     - Stały Polubowny Sąd Konsumencki
     - Prokuratura Okręgowa
     - Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe
     - Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ
     - Konsulat Honorowy Niemiec

     *INNE INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE – REGIONALNE:
     - Regionalne Centrum Innowacyjności
     - Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych
     - Regionalne Centrum Diagnostyczne i Laboratoryjne **
     - Regionalne Centrum Kongresowo-Turystyczne **
     - Regionalne Centrum Wystawienniczo-Targowo-Kongresowe **
     ** w fazie projektów (zapisy w strategii rozwoju województwa i programach
     rozwojowych)

     Wiekszosć instytucji posiada delaegatury lub oddziały rejonowe w największych
     miastach województwa.

     3. Rozwinięta funkcja regionalna

     Oprócz urzędów, w Bydgoszczy znajduje się szereg innych jednostek regionalnych,
     wiele z nich ma charakter obsługujący cały region kujawsko-pomorski:
     - regionalne i okręgowe oddziały banków i instytucji finansowych
     - regionalne związki sportowe
     - okręgowe związki i stowarzyszenia gospodarcze
     - okręgowe związki i stowarzyszenia kulturalne i naukowe
     - regionalne izby i stowarzyszenia zawodowe i rzemieślnicze
     - instytucje wojskowe o wojewódzkim i centralnym zasięgu
     - oddziały regionalne ogólnopolskich firm i koncernów
     Szczegółowe wyszczególnienie tych oddziałów będzie miało miejsce przy innej
     okazji.

     Pod tym względem Bydgoszcz jest miastem o najbardziej rozwiniętej funkcji
     regionalnej w województwie i w efekcie spełnia rzeczywistą – wynikającą z
     realiów, a nie tylko rządowych przyporządkowań - rolę stolicy regionu.

     Najlepiej rozwinięta w Bydgoszczy sieć specjalistycznych szpitali sprawia, że
     leczą się tu mieszkańcy całego województwa. Podobnie w przypadku innych
     dziedzin: przyciąga do Bydgoszczy najlepiej w województwie rozwnięta sieć
     handlowa z wielkimi centrami handlowymi i wieloma specjalistycznymi sklepami,
     oferta kulturalna z jedynymi w regionie obiektami kulturalnymi jak opera, czy
     filharmonia, znaczące w kraju obiekty sportowe i międzynarodowe imprezy
     sportowe. Uczelnie o zróżnicowanym profilu, których nie ma w innych ośrodkach
     województwa przyciągają studentów z regionu, a nawet kraju. Podobnie
     szkolnictwo średnie, szkoły językowe, media regionalne. Wielu mieszkańców
     regionu przyjeżdza do Bydgoszczy chociaż kilka razy w ciągu roku, aby
     skorzystać z wyspecjalizowanej oferty, której próżno szukać w innych ośrodkach
     w regionie. Z kolei wiele firm i oddziałów firm zlokalizowanych w Bydgoszczy
     obs
     • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 14.03.05, 17:54
      Najlepiej rozwinięta w Bydgoszczy sieć specjalistycznych szpitali sprawia, że
      leczą się tu mieszkańcy całego województwa. Podobnie w przypadku innych
      dziedzin: przyciąga do Bydgoszczy najlepiej w województwie rozwnięta sieć
      handlowa z wielkimi centrami handlowymi i wieloma specjalistycznymi sklepami,
      oferta kulturalna z jedynymi w regionie obiektami kulturalnymi jak opera, czy
      filharmonia, znaczące w kraju obiekty sportowe i międzynarodowe imprezy
      sportowe. Uczelnie o zróżnicowanym profilu, których nie ma w innych ośrodkach
      województwa przyciągają studentów z regionu, a nawet kraju. Podobnie
      szkolnictwo średnie, szkoły językowe, media regionalne. Wielu mieszkańców
      regionu przyjeżdza do Bydgoszczy chociaż kilka razy w ciągu roku, aby
      skorzystać z wyspecjalizowanej oferty, której próżno szukać w innych ośrodkach
      w regionie.
      Z kolei wiele firm i oddziałów firm zlokalizowanych w Bydgoszczy obsługuje cały
      region.
      Tak wiec pracownicy często prowadzą prace w tzw „terenie”.
      • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 14.03.05, 18:05
       Dalej Walor 11: ZRÓŻNICOWANY CHARAKTER ZABUDOWY

       1. Rozwój terytorialny miasta
       Do początku XIX w. Bydgoszcz obejmowała miasto lokacyjne w obrębie murów
       miejskich oraz 3 przedmieścia: Gdańskie, Kujawskiei Poznańskie. Od czasów
       Księstwa Warszawskiego (pocz. XIX w.) zaludniło się kolejne przedmieście:
       Okole, gdzie zbudowano kanał bydgoski. Z kolei od 1820 r. rozpoczęto zabudowę
       przedmieścia gdańskiego, wytyczając ul. Gdańską. W połowie XIX po wybudowaniu
       kolei i budowie dworca głównego na Bocianowie zabudowa przedmieścia gdańskiego
       zintensyfikowała się. Wytyczono ul. Dworcową i przyległe, wzdłuż których
       budowano wysokie, efektowne mieszczańskie kamienice. Od połowy XIX zaczyna się
       rozwój terytorialny miasta. Przyłączano bliskie przedmieścia po północnej
       stronie Brdy w celu umożliwienia zabudowy. Żywiołowy wzrost zaludnienia
       przeżyły gminy podmiejskie: Szwederowo, Wilczak, Jachcice, Okole, Bielawy,
       Bartodzieje i inne. Terenów tych nie przyłączano do miasta aż do 1920, kiedy
       nastąpiło generalne 8-krotne zwiększenie powierzchni miasta. Przyłączono
       wreszcie tereny i tak od dawna związane z miastem, gdzie znajdowała się
       większość bydgoskich przedsiębiorstw przemysłowych i mieszkała większość
       pracowników.
       W 1939 r. na 143 – tyś. ludność miasta, tylko połowa mieszkała w centrum
       (dawnym terenie administracyjnym z 1910 r.)

       Jak przyłączano kolejne obszary:
       1851 - Bocianowo, Żupy (80 ha) – przyrost powierzchni miasta 45 %, teren
       dzisiejszego Śródmieścia

       1867 - Bocianowo II, Grodztwo (265 ha) – przyrost 103%, teren dzisiejszego
       Śródmieścia

       1876 - Jachcice, Ludwikowo, część Okola i Szwederowa, Błonie, Nowy Dwór,
       Bielice (283 ha) – przyrost 54%, najbliższe miastu przedmieścia od strony
       zachodniej i południowej

       1907 - reszta Okola i Szwederowa, Wilczak, Bielawy, Skrzetusko (42 ha) –
       przyrost 5%, najbliższe miastu przedmieścia ze wszystkich stron

       1920 - reszta Bielaw, Bartodzieje Wielkie i Małe, Zimne Wody, Fordonek, Czersko
       Polskie, Rupienica (5793 ha) – przyrost 685%, wszystkie związane z miastem
       przedmieścia i wsie robotnicze o zaludnieniu wówczas ok. 22 tyś. osób,
       generalne, prawie 8-krotne zwiększenie powierzchni miasta. Chwilowo Bydgoszcz
       była drugim miastem pod względem powierzchni w RP, potem w okresie
       międzywojennym plasowała się na 5 miejscu w kraju

       1954 - Opławiec, Prądy, Łęgnowo i Żółwin (4340 ha) – przyrost 65%,
       słabo zaludnione tereny zachodnich przedmieść i zalesione tereny niemieckiej
       fabryki DAG

       1959 - Osowa Góra (512 ha) – przyrost 5%, wieś – wówczas słabo zaludniona
       (dzisiaj osiedle 10 tyś. mieszk.)

       1961 - Janowo, Las szubiński, las przy Grunwaldzkiej (489 ha) – przyrost 4%,
       tereny leśne

       1973 - Fordon (830 ha) – przyrost 7%, miasteczko oraz tereny między
       Fordonem, a Brdyujściem o zaludnieniu łącznie ok. 9 tyś. osób, miejsce
       wyznaczone na Zespół Szkół Wyższych oraz nową dzielnicę mieszkaniową

       1977 - część terenów gmin Osielsko i Solec Kuj., Czarnówczyn, Łoskoń, Smukała
       Dolna, Łęgnowo, Plątnowo, Mariampol, część Wypalenisk, Myslęcinek, Niemcz,
       gminie Nowa Wieś Wlk oddano część lasu (4639 ha) – przyrost 36%, słabo
       zaludnione tereny w północnej części miasta, oraz dwie wsie w południowo-
       wschodniej części miasta. Celem było m.in. umożliwienie budowy wielkiej
       dzielnicy mieszkaniowej Nowy Fordon z obiektami towarzyszącymi: oczyszczalnią
       ścieków i elektrociepłownią

       Widać z powyższego zestawienia, że w 1920 r. Bydgoszcz przyłączyła wszystkie
       przedmieścia przemysłowe, powiększając swoje terytorium prawie ośmiokrotnie. To
       wtedy zyskała znaczne tereny, których zagospodarowywanie trwało do lat 80-tych
       XX w. Przyłączenie Fordonu o wojnie było uzasadnione koniecznością budowy
       dzielnicy mieszkaniowej, dla której nie było terenów na obszarze macierzystym.
       Przyłączony obszar Fordonu zamieszkiwało ok. 9 tyś. ludzi. Rozwój Bydgoszczy i
       budowa nowej dzielnicy sprawiła, że dzisiaj Fordon zamieszkuje 70 tyś. osób.
       Obecnie obszar miasta w stosunku do liczby ludności jest mniejszy od średniej,
       w porównaniu z innymi miastami. Taką samą gęstość zaludnienia posiada Wrocław i
       Poznań, a mniejszą mają m.in.: Zielona Góra, Olsztyn, Katowice, Kielce, Gdynia,
       Toruń, Gdańsk, Częstochowa, Gorzów Wlkp, Włocławek, Bielsko Biała, Szczecin,
       Opole i inne.

       2. Zabudowa

       W Bydgoszczy zabudowa ma charakter zróżnicowany. Wbrew obiegowym opiniom nie
       dominują blokowiska bardziej, niż w innych miastach.
       Wg spisu powszechnego z 2002 r. w Bydgoszczy zasiedlonych jest 127,4 tyś. lokali
       Z tego:
       - wybudowane przed 1944 r.: 20%
       - wybudowane w latach 1945-1970: 25%
       - wybudowane w latach 1971-1988: 41%
       - wybudowane w latach 1989-2002: 14%

       Udział mieszkań przedwojennych i starszych jest większy, niż w Toruniu i
       Włocławku.
       Natomiast mniejszy jest udział wielkiej płyty. Dla Bydgoszczy wynosi 41%, dla
       Torunia 44%, dla Włocławka 46%.
       Świadczy to o tym, że infrastruktura miejska Bydgoszczy w II połowie XIX wieku
       i okresie międzywojennym była bardziej rozbudowana niż w innych miastach
       regionu. Po II wojnie światowej Bydgoszcz rozwijała się intensywnie, ale nie
       bardziej od innych miast.
       Z kolei wśród gmin podbydgoskich szczególnie wyróżniają się: Osielsko, Białe
       Błota i Nowa Wieś Wielka, które mają najmniejszy udział starego budownictwa (14-
       23%) i największy budownictwa po 1989 r. (25-30%) .

       Jak w okresie po 1945 r. rozwijało się w Bydgoszczy budownictwo mieszkaniowe:
       - do 1949 – zbudowano tylko 171 lokali
       - lata 50-te - 29 tyś. izb (Leśne, Kapuściska, Skrzetusko, Błonie)
       - lata 60-te - 67 tyś. izb (Błonie, Skrzetusko, Bartodzieje, Wyżyny,
       Kapuściska, Leśne, Szwederowo oraz zespoły mieszkalne przy Nakielskiej,
       Chodkiewicza, Stromej, Powstańców Wlkp)
       - lata 70-te - 113 tyś. izb (Szwederowo, Wzg. Wolności, Wyżyny, Kapuściska,
       Bartodzieje)
       Zaczęły kończyć się wolne tereny pod budownictwo. Dlatego zaplanowano dzielnicę
       Fordon dolny na 80 tyś. mieszkańców i górny na następne 80 tyś. mieszkańców
       - lata 80-te budowano w Fordonie na osiedlach: Bohaterów, Bajka, Szybowników,
       Przylesie (ok. 40 tyś. izb) jak również zakończono rozbudowę na Szwederowie-
       Południe oraz Wzgórzu Wolności
       - w latach 1990-1995 kontynuowano budowy w Fordonie na os. Tatrzańskim i
       zaczęto budować os. Nadwiślańskie. Od 1992 r. budynki zaczęto wznosić metodą
       tradycyjną za pieniądze przyszłych właścicieli, bardziej urozmaicone, jak
       również domki szeregowe i wille. Intensywnie zabudowywała się Osowa Góra,
       wznoszono też budynki na tzw Nowym Szwederowie i Górzyskowie
       - w latach 1995-2004 zbudowano ok. 35 tyś. izb, większość w domach
       wielorodzinnych plombowych na kilkunastu bydgoskich osiedlach oraz w
       dzielnicach domów jednorodzinnych

       W całym okresie PRL budownictwo jednorodzinne stanowiło 15-20% ogółu
       wybudowanych mieszkań.
       W 1961 wyznaczono w zachodniej Bydgoszczy 2,5 tyś. działek budowlanych pod
       budownictwo jednorodzinne.
       Na osiedlach Miedzyń, Jary, Czyżkówko, Osowa Góra, Jachcice, Glinki, Piaski,
       Smukała i innych do dzisiaj nie ma ani jednego, bądź są tylko sporadyczne bloki
       wielorodzinne.
       W 1958-62 powstały osiedla domków jednorodzinnych Spokojne przy ul. Toruńskiej,
       spółdzielcze przy Nakielskiej i Kaplicznej.
       Obecnie co 3 mieszkanie w Bydgoszczy stanowi własność osób fizycznych,
       natomiast więcej niż połowa: spółdzielcze lub zakładowe.

       Obecnie na kilkadziesiąt osiedli w Bydgoszczy więcej niż połowa ma zabudowę,
       gdzie brakuje bloków mieszkalnych z lat PRL, a kilka osiedli zabudowano od
       podstaw po 1989 r. np. os. Tatrzańskie, Nadwiślańskie, Eskulapa, Piaski, część
       Osowej Góry. W wielu osiedlach po 1989 r. realizowano zabudowę plombową,
       głównie na Szwederowie, Górzyskowie, które zmieniło całkowicie charakter,
       Okolu, Wzgórzu Wolności, Wyżynach, Bartodziejach, Błoniu, Jarach, Bielawach,
       Kapuściskach, Fordonie, Czyżkówku, Osowej Gó
       • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 14.03.05, 18:06
        Obecnie na kilkadziesiąt osiedli w Bydgoszczy więcej niż połowa ma zabudowę,
        gdzie brakuje bloków mieszkalnych z lat PRL, a kilka osiedli zabudowano od
        podstaw po 1989 r. np. os. Tatrzańskie, Nadwiślańskie, Eskulapa, Piaski, część
        Osowej Góry. W wielu osiedlach po 1989 r. realizowano zabudowę plombową,
        głównie na Szwederowie, Górzyskowie, które zmieniło całkowicie charakter,
        Okolu, Wzgórzu Wolności, Wyżynach, Bartodziejach, Błoniu, Jarach, Bielawach,
        Kapuściskach, Fordonie, Czyżkówku, Osowej Górze, którą po 1989 co najmniej
        dwukrotnie rozbudowano. Budownictwo jednorodzinne rozwijało się na osiedlach
        zachodniej Bydgoszczy, Fordonie, a od połowy lat 90-tych zaczęto masową
        zabudowę przedmieść: Białych Błót, Osielska, Żołędowa, Maksymilianowa,
        Jarużyna, Brzozy, Prądocina, Osówca, Przyłęk, Ciela, Zielonki, Kruszyna i
        innych miejscowości. Obecnie sąsiadujące z Bydgoszczą od południowego-zachodu i
        północy osiedla stanowią jakby nowe samorzutnie tworzące się dzielnice
        mieszkaniowe.

        Reasumując:
        - Dzisiejszy obraz terytorium Bydgoszczy powstał w przybliżeniu już w 1920 r.
        - Bydgoszcz charakteryzuje duże Śródmieście z zabytkową zabudową
        - mniej niż 50% obszaru miasta ma zabudowę blokową wielorodzinną z okresu PRL
        - osiedla górnego tarasu mają atrakcyjną zabudowę blokową (rewitalizowane
        wieżowce na skarpie dodają atrakcji krajobrazowi)
        - cała zachodnia strefa miasta ma charakter budownictwa jednorodzinnego
        - przedmieścia willowe kształtują się samorzutnie na przedmieściach w
        sąsiednich gminach
        - kilka osiedli zbudowano od podstaw po 1989 r., a niektóre zmieniły charakter

        c.d.nastąpi jutro
        • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 15.03.05, 15:53
         Dalej Walor 12: KORZYSTNE ASPEKTY DEMOGRAFICZNE

         Demografia w Bydgoszczy jest typowa dla miast tej wielkości. Charakteryzuje
         się: ujemnym przyrostem naturalnym oraz ujemną migracją zwłaszcza na rzecz gmin-
         przedmieść. W sytuacji demograficznej Bydgoszczy znajdują się jednak pewne
         aspekty pozytywne, wyróżniające ją spośród dużych miast, które będą wymienione
         poniżej.

         1. Duży udział dzieci i młodzieży

         Duży jest udział dzieci i młodzieży w populacji miasta Bydgoszczy.
         Oczywiście istnieją w Polsce miasta o znacznie lepszej strukturze
         demograficznej, ale z reguły są to miasta mniejsze. Do miast ponad 100
         tysięcznych o największym udziale dzieci i młodzieży należą: Radom, Tarnów,
         Elbląg, Grudziądz, Włocławek, Płock oraz miasta śląskie jak Rybnik, Ruda
         Śląska, Zabrze. Z miast wojewódzkich najlepsze wskaźniki mają: Białystok,
         Rzeszów, Gorzów, Bydgoszcz i Toruń.

         Porównanie struktury demograficznej Bydgoszczy z innymi miastami. Źródło: GUS
         Odchyłki od proporcji w liczbie ludności Bydgoszcz / miasto w poszczególnych
         grupach wiekowych. Dodatnia wartość odchyłki oznacza procentowo relatywnie
         większą liczbę dzieci w Bydgoszczy.

         DZIECI 0-9 lat:
         Warszawa: +17,2%
         Łódź: +22,0%
         Kraków: +7,9%
         Wrocław: +17,7%
         Poznań: +10,2%
         Gdańsk: +3,1%
         Szczecin: +5,2%
         Lublin: +1,7%
         Katowice: +10,7%

         MŁODZIEŻ 10-19 lat:
         Warszawa: +28,1%
         Łódź: +22,4%
         Kraków: +10,5%
         Wrocław: +13,8%
         Poznań: +11,0%
         Gdańsk: +8,9%
         Szczecin: +9,3%
         Lublin: +0,1%
         Katowice: +1,4%

         Spośród 10 miast powyżej 300 tyś. Bydgoszcz ma relatywnie najwięcej dzieci i
         młodzieży. Wyprzedza pod tym względem nawet wiele mniejszych miast np. Gdynię,
         Olsztyn, Kielce, Zieloną Górę, Koszalin, Opole, wiele miast śląskich.
         To dobrze wróży przyszłości miasta.

         2. Średni udział ludności starszej

         Udział ludności starszej po 60-tce w populacji miasta Bydgoszczy jest średni w
         porównaniu z innymi dużymi ośrodkami.
         Najmniejszy udział ludności w wieku poprodukcyjnym w kraju mają: Tychy, Płock,
         Rybnik, Dąbrowa Górnicza, a z miast wojewódzkich: Olsztyn, Gorzów, Rzeszów.

         Porównanie struktury demograficznej Bydgoszczy z innymi miastami. Źródło: GUS
         Odchyłki od proporcji w liczbie ludności Bydgoszcz / miasto w poszczególnych
         grupach wiekowych. Ujemna wartość odchyłki oznacza procentowo relatywnie
         mniejszą liczbę osób po 60-tce w Bydgoszczy.

         OSOBY MAJĄCE 60 LAT I WIĘCEJ:
         Warszawa: -14,8%
         Łódź: -13,6%
         Kraków: -2,3%
         Wrocław: -5,5%
         Poznań: +0,9%
         Gdańsk: -1,9%
         Szczecin: +0,2%
         Lublin: +9,8%
         Katowice: -8,2%

         Spośród 10 miast powyżej 300 tyś. tylko Lublin ma relatywnie znacząco mniej
         ludności starszej. Poznań, Gdańsk i Szczecin tyle samo, Kraków i Wrocław trochę
         więcej, a Katowice, Łódź i Warszawa znacznie więcej. Jednak większość
         mniejszych od Bydgoszczy miast ma korzystniejszą strukturę w tej grupie wieku.
         Wyjątki stanowią: Gdynia, Częstochowa, niektóre miasta śląskie.
         Spośród dużych miast regionu kujawsko-pomorskiego Bydgoszcz ma największy
         udział ludności starszej. Problem w tym, że trudno porównywać miasta o dość
         zróżnicowanej wielkości. W innych regionach trudno znaleźć przypadek, że
         największe miasto nie posiada gorszej struktury wiekowej od pozostałych miast.

         • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 15.03.05, 15:55
          3. Bydgoszcz przyciąga ludność z innych miast

          Saldo migracji kierunek miasto w latach 1996-2003 r. Źródło: GUS
          1. Warszawa: +30,2 tyś.
          2. Kraków: +12,4 tyś.
          3. Wrocław: +12,2 tyś.
          4. Poznań: +8,1 tyś.
          5. Szczecin: +6,2 tyś.
          6. Gdynia: +5,6 tyś.
          7. Olsztyn: +4,6 tyś.
          8. Białystok: +4,1 tyś.
          9. Zielona Góra: +2,7 tyś.

          10. Bydgoszcz : +2,6 tyś.

          Spośród miast regionu tylko Bydgoszcz i Toruń mają dodatnie saldo migracji
          ludności miejskiej. Znaczy to, że więcej ludności z innych miast i miasteczek
          przesiedla się, niż ubywa do innych miast. Włocławek, Grudziądz, Inowrocław
          mają saldo ujemne.
          W kraju Bydgoszcz jest na 10 miejscu pod względem dodatniego salda migracji
          ludności z miast.

          4. Zaludnianie przedmieść

          Saldo migracji kierunek wieś w latach 1996-2003 r.:
          1. Poznań: -9,5 tyś.
          2. Wrocław: -4,8 tyś.
          3. Kraków: -3,9 tyś.

          4. Bydgoszcz: -3,8 tyś.

          5. Gdańsk: -3,4 tyś.
          6. Kielce: -2,9 tyś.
          7. Szczecin: -2,9 tyś.
          8. Warszawa: -2,5 tyś.
          9. Łódź: -2,3 tyś.
          10. Radom: -2,3 tyś.

          W latach 90-tych obserwuje się zmniejszanie liczby ludności Bydgoszczy oraz
          powiększanie w gminach podmiejskich. Gminy Białe Błota i Osielsko od 1996 r.
          powiększyły liczbę mieszkańców o 30%, Nowa Wieś Wielka o 15%, Sicienko o 10%,
          Solec Kujawski o 5%.
          Zmniejszanie się liczby ludności miast i powiększanie gmin otaczających jest
          zjawiskiem typowym dla prawie wszystkich ośrodków w kraju. Zjawisko to
          następowało u jednych ośrodków szybciej, u innych później. Bydgoszcz w szeregu
          z Poznaniem, Wrocławiem i Krakowem, Gdańskiem notuje jedne z większych w kraju
          ujemne saldo migracji na rzecz obszarów wiejskich.
          Ujemny ruch migracyjny na wieś wskazuje na znaczną intensywność zaludniania
          przedmieść, co jest typowym dla dużych miast pozytywnym zjawiskiem i świadczy o
          zamożności znacznej grupy mieszkańców.
          W przypadku Bydgoszczy proces jest powiększony przez dodatkowe czynniki:
          - gminy Białe Błota i Osielsko są atrakcyjniejsze niż peryferyjne dzielnice
          Bydgoszczy (mniejsza odległość do centrum, łatwiejszy dojazd)
          - trudności w uzyskaniu atrakcyjnej działki w Bydgoszczy (najlepsze tereny są
          zabudowane, dostępne są tereny peryferyjne o gorszej dostępności
          komunikacyjnej)
          - gminy nie są jeszcze zanadto zaludnione i zabudowane, jest jeszcze wiele
          atrakcyjnych działek
          - infrastruktura w gminach (drogi lokalne, kanalizacja) jest często lepsza, niż
          w peryferyjnych dzielnicach miasta
          - atrakcyjne środowisko przyrodnicze w gminach (wysokie zalesienie, atrakcje
          krajobrazowe, czyste środowisko, spokój, cisza)
          - nadeszła moda na przedmieścia, ceny nieruchomości wzrastają, co napędza popyt
          na działki budowlane

          5. Przyrost naturalny

          Przyrost naturalny w Bydgoszczy jest ujemny, podobnie jak w większości innych
          miast, zwłaszcza dużych. Nie jest to korzystny aspekt demograficzny, ale należy
          wyjaśnić jego kontekst.
          Spośród 40 miast powyżej 100 tyś. 24 posiadają ujemny przyrost z lat 1996-2003.
          Natomiast spośród 10 miast powyżej 300 tyś. tylko Lublin posiada dodatni
          przyrost z lat 1996-2003. Świadczy to o znacznie większej degresji wśród dużych
          miast.

          Przyrost naturalny w latach 1996-2003 na 1000 mieszkańców miast powyżej 300
          tyś.:
          1. Lublin: +2,33
          2. Gdańsk: -5,59

          3. Bydgoszcz: -7,40

          4. Kraków: -11,10
          5. Szczecin: -12,04
          6. Poznań: -16,98
          7. Wrocław: -17,56
          8. Katowice: -25,33
          9. Warszawa: -29,00
          10. Łódź: -55,10

          Z powyższego zestawienia wynika, że Bydgoszcz nie wypada najgorzej wśród dużych
          miast.
          Natomiast wśród 40 miast powyżej 100 tyś. Bydgoszcz jest w środku stawki.
          Najlepsze wyniki przyrostu naturalnego na mieszkańca mają: Rzeszów, Płock,
          Rybnik, Olsztyn, Radom, Gorzów, Białystok, najgorsze: Łódź, Chorzów, Warszawa,
          Wałbrzych, Katowice, Sosnowiec, Częstochowa.
          Czyli ujemny przyrost naturalny Bydgoszczy jest zjawiskiem typowym, a jego
          rozmiar wcale nie jest duży w przełożeniu na wielkość miasta.

          6. Największa w regionie liczba nowych małżeństw

          Pod względem liczby zawieranych małżeństw Bydgoszcz nie odbiega od pozostałych
          ośrodków krajowych i regionalnych. W regionie bezwzględna liczba małżeństw jest
          najwyższa i wynosi 15,4 tyś. w okresie 1996-2003.

          7. Korzystna demografia w powiecie

          Powiat bydgoski charakteryzuje się korzystną strukturą demograficzną typową dla
          obszarów podmiejskich dużych miast, gdzie osiedlają się ludzie młodzi lub w
          średnim wieku.
          Będziemy odnosić dane do powiatu poznańskiego – jednego z najlepiej
          rozwijających się w kraju.
          Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat) jest większy niż w
          powiecie poznańskim i daleko lepszy niż w miastach. Natomiast udział ludności
          starszej (powyżej 60 lat) jest mniejszy niż w powiecie poznańskim i najmniejszy
          wśród powiatów regionu. Najniższą średnią wieku charakteryzują się gminy: Nowa
          Wieś Wielka i Sicienko.
          Saldo migracji jest dodatnie, zarówno z miast (+5,5 tyś. w latach 1996-2003),
          jak i wsi (+0,6 tyś. z lat 1996-2003).
          Największa dodatnia migracja (lata 1996-2003) dotyczy gmin:
          Białe Błota (+2,2 tyś.)
          Osielsko (+1,5 tyś.)
          Nowa Wieś Wielka (+0,9 tyś.)
          Sicienko (+0,7 tyś.)
          Solec Kujawski (+0,5 tyś.)
          Prognozy przyrostu mieszkańców dla powiatu są dobre. Za 15 lat liczba
          mieszkańców ma sięgnąć 105-110 tyś.

          • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 15.03.05, 15:57
           Dalej Walor 13: KORZYSTNE POŁOŻENIE W SIECI KOMUNIKACYJNEJ

           1. Tradycje ośrodka komunikacyjnego

           Bydgoszcz swemu położeniu zawdzięcza fenomen rozwoju w ciągu wieków. Mimo
           trudnych okresów, kiedy zostawała niemal doszczętnie zniszczona (XVIII w.),
           odradzała się na nowo skutecznie konkurując z sąsiednimi ośrodkami.
           W czasach prehistorycznych położenie na trakcie bursztynowym, umożliwiło rozwój
           osady. Wszyscy, którzy chcieli uniknąć przekraczania Wisły przejeżdżali przez
           Bydgoszcz.
           W średniowieczu i okresie I Rzeczpospolitej dzięki położeniu nad Brdą i Wisłą
           Bydgoszcz stała się centrum handlu zbożem. Z Krajny i Wielkopolski leżącej na
           zachód od Wisły do Bydgoszczy było najbliżej. Dlatego też tutaj zwożono zboże.
           Z kolei po budowie kanału bydgoskiego przez Bydgoszcz przechodziła znaczna
           cześć towarów do Niemiec, które płynęły na zachód kanałem, Notecią i Odrą.
           Umożliwiło to rozwój w mieście przemysłu i handlu. Gdy nadszedł czas budowy
           kolei w Europie, Bydgoszcz była już rozwiniętym ośrodkiem gospodarczym. Dlatego
           też tutaj zlokalizowano ważny węzeł kolejowy, jedne z większych warsztatów
           kolejowych w Niemczech i siedzibę dyrekcji kolei. Zbudowano most przez Wisłę w
           celu połączenia z Prusami Wschodnimi. Kolej spowodowała gwałtowny rozwój
           miasta. Rozbudowano też drogi bite, m.in. do Inowrocławia (w średniowieczu
           biegła przez Barcin). W 1915 r. zmodernizowano kanał bydgoski, który odtąd był
           wykorzystywany w maksymalnym stopniu.
           W okresie II Rzeczpospolitej polskie władze nadal powiększały rangę
           komunikacyjną Bydgoszczy. Uruchomiono lotnisko i loty do Warszawy. W 1933 r.
           zbudowano kolej „francuską” Herby-Inowrocław-Bydgoszcz-Gdynia. W rejonie
           Brdyujścia zbudowano port przeładunkowy, gdzie z wagonów ładowano towary masowe
           bezpośrednio na barki. Biegnący obok most kolejowy na Brdzie nazywa się po dziś
           dzień „portowy”. Natomiast w rejonie stacji Bydgoszcz-Wschód zbudowano stację
           przeładunkową, gdzie z wagonów ładowano towary na ciężarówki. Istniały plany
           budowy autostrad. Z Gdyni miała biec autostrada do Poznania przez Bydgoszcz.
           Podobne plany miały władze hitlerowskie. W pobliżu Bydgoszczy miały krzyżować
           się 2 autostrady, a na terenie dzisiejszego Nowego Fordonu miał być zbudowany
           port rzeczny oraz nowy obejściowy kanał bydgoski. Po wojnie ranga komunikacyjna
           Bydgoszczy była nadal duża. Z punktu widzenia położenia w systemie
           komunikacyjnym kraju sklasyfikowano Bydgoszcz na 5 miejscu (m.in. przed
           Szczecinem, Trójmiastem, Krakowem, Łodzią, wg koncepcji Eberhardta z 1968). W
           latach 60-tych ze względu na wymogi militarne (konieczność przygotowania tras
           tranzytowych dla wojska) dokończono zaczętą w latach II Wojny Światowej
           obwodnicę południową Bydgoszczy. Zelektryfikowano wszystkie linie kolejowe
           biegnące przez Bydgoszcz.
           W 1948 uruchomiono połączenia lotnicze z Gdańskiem i Warszawą, w 1957-69
           zawieszone. Ruch lotniczy ponownie wznowiono w 1969 r. (z Warszawą i sezonowe z
           Gdańskiem) do końca lat 70-tych. Wreszcie w latach 80-tych zaczęto budowę trasy
           północ-południe przez miasto, która wg obecnych planów ma być wykorzystana na
           ekspresową S-5.
           W mieście zbudowano lub odbudowano kilka mostów m.in.:
           przy ul. Ku Młynom (1948), przy ul. Spornej (1949), przy ul. Focha (1954 i lata
           90-te), most Staromiejski (1961), Bernardyński (1963), Pomorski (1970),
           Kazimierza Wielkiego (2001), św. Antoniego (2002), W. Hypszera (2002) oraz
           kilka wiaduktów.
           Obecnie Bydgoszcz została wpisana w strategię rozwoju kraju w sposób częściowo
           uwzględniający jej aspiracje. Nie biegnie przez Bydgoszcz autostrada, gdyż
           pobiegła przez korytarz, który umożliwi połączenie metropolii krajowych. Jednak
           położenie autostrady będzie bliskie, a połączenie z nią drogami ekspresowymi.
           Ważna jest droga S-5, która łączy Trójmiasto z Poznaniem, Wrocławiem i Pragą
           czeską. Obecnie ekspresowa może w dalszej przyszłości zostać autostradą.
           Ważne linie kolejowe i wodne nadal przebiegają przez Bydgoszcz. Obecnie mniej
           wykorzystane niż kiedyś, nadal stanowią potencjalne atuty, które mogą być
           wykorzystane.
           Dziedziny, które nie zostały ujęte w planach centralnych rozwinęły się dzięki
           inwencji władz lokalnych i polityków piastujących funkcje państwowe (port
           lotniczy).

           2. Położenie w sieci komunikacyjnej

           Obecnie Bydgoszcz leży na szlakach międzynarodowych dróg: kołowych, kolejowych
           i wodnych. Dodatkowym atutem jest regionalny port lotniczy.

           3. Drogi
           Przez Bydgoszcz przebiegają następujące trakty drogowe:
           * TINA VIA droga międzynarodowa E281, krajowa nr 5: Nowe Marzy k. Świecia-
           Bydgoszcz-Poznań-Wrocław-granica z Czechami. Odgałęzienie głównej trasy
           tranzytowej północ-południe. Po tym trakcie poprowadzono trasę ekspresową S-5.
           Jako korytarz międzynarodowy TEN uznano odcinek Poznań-Bydgoszcz-Nowe Marzy.
           Natężenie ruchu w 2000 r.:
           Świecie-Bydgoszcz: 10 tyś. pojazdów na dobę
           Bydgoszcz-Stryszek: 15 tyś. pojazdów na dobę
           Stryszek-Szubin: 9 tyś. pojazdów na dobę
           Szubin-Gniezno: 7 tyś. pojazdów na dobę
           Maksymalne natężenie panuje na odcinku Gniezno-Poznań – ok. 12 tyś., oraz w
           okolicach Wrocławia – 18 tyś.

           * TINA V droga krajowa nr 10: granica z Niemcami-Szczecin-Bydgoszcz-Toruń-
           Płońsk (Warszawa). Po tym trakcie poprowadzono trasę ekspresową S-10
           Jako korytarz międzynarodowy TEN uznano odcinek Toruń-Płońsk.
           Natężenie ruchu w 2000 r.:
           Piła-Bydgoszcz: 7 tyś. pojazdów na dobę
           Obwodnica Bydgoszczy: 8 tyś. pojazdów na dobę
           Bydgoszcz-Toruń: 7 tyś. pojazdów na dobę
           Toruń-Lipno: 8 tyś. pojazdów na dobę

           Inne główne trakty przebiegające przez Bydgoszcz mają rangę dróg krajowych:
           * droga nr 25: Oleśnica-Ostrów Wlkp-Kalisz-Konin-Inowrocław-Bydgoszcz-Człuchów-
           Bobolice (Koszalin). Łączy Dolny Śląsk i wschodnią Wielkopolskę z Pomorzem
           Środkowym i wybrzeżem
           Natężenie ruchu w 2000 r.:
           Inowrocław-Bydgoszcz: 8 tyś. pojazdów na dobę
           Bydgoszcz-Mąkowarsko: 6 tyś. pojazdów na dobę

           * droga nr 80: Pawłówek-Bydgoszcz-Toruń-Lubicz – główny trakt łączący Bydgoszcz
           z Toruniem
           Natężenie ruchu w 2000 r.: ok. 8 tyś. pojazdów na dobę na terenach
           pozamiejskich

           Bydgoszcz jest ważnym przystankiem dalekobieżnych kursów zbiorowej komunikacji
           samochodowej.
           Polski Express posiada przystanki:
           - przystanek MZK ul. Jagiellońska przy Piotrowskiego (przy Parku Witosa)
           - ul. Fordońska na wysokości ul. Brzechwy
           Autobusy kursują m.in. do Warszawy, Kołobrzegu, Szczecina, Gorzowa
           Wielkopolskiego.

           Komfort Bus ma przystanek przy ul. Fordońskiej, przystanek PKS przed zjazdem na
           most fordoński.
           kursuje w kierunkach: Warszawa, Koszalin-Kołobrzeg

           Z kolei PKS utrzymuje komunikację dalekobieżną m.in.do miast: Łódź, Chojnice,
           Słupsk, Koszalin, Grudziądz, Elbląg, Gniezno, Poznań, Wrocław, Płock,
           Ostrołęka, Białystok, Warszawa, Ustka, Piła, Konin i innych.
           Komunikacja regionalna: m.in. Unisław, Czarże, Chełmno, Chełmża, Dobrcz,
           Inowrocław, Koronowo, Łabiszyn, Mrocza, Potulice, Nakło, Przyłęki, Solec
           Kujawski, Szubin, Świecie, Toruń, Żnin i inne.

           • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 15.03.05, 15:59
            4. Kolej
            Przed akcesją Polski do Unii uzgodniono 2 umowy obejmujące linie kolejowe:

            W umowie europejskiej AGC o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych
            ustalono linie do modernizacji i budowy. Nie ujęto w niej żadnej istniejącej
            linii kolejowej przebiegającej przez region. Natomiast zaplanowano budowę nowej
            linii przebiegającej z Prabut przez Jabłonowo Pom., Brodnicę, Sierpc, Płock do
            Sochaczewa jako odgałęzienie linii C65 Gdańsk-Warszawa.

            W umowie europejskiej AGTC o Ważniejszych Międzynarodowych Liniach Tranzytu
            Kombinowanego i Obiektach Towarzyszących ustalono linie tranzytowe do
            modernizacji i budowy. Do modernizacji zakwalifikowano magistralę węglową nr
            131 (CE65) Katowice-Bydgoszcz-Gdynia. Modernizacja linii ma na celu osiągnięcie
            prędkości 120 km/h dla pociągów towarowych.

            Przez Bydgoszcz przebiegają:
            - międzynarodowa linia tranzytu
            nr 131 (CE 65/1): granica z Czechami – Katowice – Herby - Zduńska Wola –
            Inowrocław – Bydgoszcz – Laskowice Pom. – Tczew – Gdańsk – Gdynia - port
            morski, która jest alternatywnym i co ważne krótszym przebiegiem głównej linii
            tranzytowej północ-południe w kolejowym transeuropejskim korytarzu VI Katowice-
            Warszawa-Gdańsk.
            Jest to jedyna linia kolejowa w regionie o randze międzynarodowej

            - linia magistralna:
            nr 18: Piła – Bydgoszcz – Toruń – Włocławek – Kutno

            - linia drugorzędna:
            nr 201: Nowa Wieś Wlk – Bydgoszcz – Kościerzyna – Gdynia

            - linie lokalne:
            nr 356: Bydgoszcz – Kcynia – Gołańcz – Poznań
            nr 209: Bydgoszcz – Chełmża – Brodnica

            W Bydgoszczy jest obecnie 15 dworców kolejowych (Główna, Leśna, Bielawy,
            Wschód, Wschód Towarowa, Łęgnowo, Żółwin, Fordon, Akademia, Brdyujście, Zachód,
            Osowa Góra, Rynkowo, Rynkowo Wiadukt, Trzciniec), ale nie wszystkie sa
            wykorzystywane.

            Bydgoszcz posiada połączenia pośpieszne m.in. z miastami: Częstochowa,
            Katowice, Poznań, Wrocław, Kudowa Zdrój, Toruń, Włocławek, Inowrocław,
            Warszawa, Białystok, Piła, Kołobrzeg, Gdańsk, Gdynia, Łeba, Łódź, Słupsk,
            Koszalin, Olsztyn, Hel, Leszno, Lublin, Chełm, Gorzów Wlkp, Zielona Góra,
            Szczecin, Kraków, Zakopane, Wałbrzych, Szklarska Poręba, Ostrów Wlkp, Kostrzyn
            nad Odrą, Berlin.

            Linia AGTC CE65 jest traktowana jako drugorzędna dla transportu pasażerskiego,
            ponieważ omija aglomeracje miejskie Łodzi i Krakowa. Dlatego też będzie
            zmodernizowana w ostatniej kolejności do prędkości pociągów towarowych powyżej
            120 km/h.
            Polska jest zobowiązana do rozwoju transportu intermodalnego, w którym ładunki
            są przesuwane z dróg na kolej i drogi wodne, co przyczynia się do mniejszego
            zatłoczenia dróg i ochrony środowiska
            W strategii rozwoju tego transportu największe znaczenie mają kolejowe linie
            AGTC, w tym przebiegająca przez Bydgoszcz linia CE65. Daje to potencjalne
            szanse na budowę centrum logistycznego, ale w długim okresie czasowym. Da tez
            impuls do modernizacji linii CE65.

            5. Drogi wodne
            Bydgoszcz jest doskonale połączona z ogólnokrajowym systemem dróg śródlądowych
            poprzez unikatowy w skali kraju węzeł hydrograficzny, łączący Wisłę i Odrę,
            będący jednocześnie centralnym punktem na drodze wodnej Berlin-Kaliningrad.
            Bydgoski Węzeł Wodny stanowią: Wisła, Brda, Kanał Bydgoski oraz Stary Kanał
            Bydgoski.

            Wg porozumienia europejskiego AGN dwóm drogom wodnym przebiegającym przez
            Bydgoszcz (na 4 w kraju) nadano międzynarodowe znaczenie:
            - E-40 Dolna Wisła (Warszawa-Bydgoszcz-Gdańsk)
            - E-70 Odra-Wisła (Kostrzyn-Bydgoszcz)

            Droga wodna Odra – Wisła przez Bydgoszcz, łącząca europejskie drogi wodne w
            relacji wschód-zachód nie jest obecnie eksploatowana ze względu na zbyt niskie
            parametry techniczne.
            Wg planów strategicznych modernizacja drogi wodnej Odra-Wisła ze względu na jej
            stan techniczny i możliwości finansowe jest mało prawdopodobne do 2020 r. Co
            najwyżej będą przeprowadzone inwestycje zapewniające tej drodze uzyskanie klasy
            III, co pozwoli uruchomić przewozy lokalne i pasażerskie. Od 1997 r. obserwuje
            się wzrost przewozów turystycznych. Bydgoszcz może na tym zyskać, szczególnie
            po wpisaniu kanału bydgoskiego na listę UNESCO. Obecnie kursuje w sezonie na
            Brdzie tramwaj wodny. Na kanale bydgoskim i Wiśle pływają okazjonalnie inne
            jednostki pasażerskie. W sezonie organizuje się turystyczne spływy tratwą na
            Wiśle. W latach 70-tych statki pasażerskie kursowały do Torunia, Chełmna oraz
            na kanale bydgoskim.

            6. Port lotniczy
            Bydgoszcz posiada regionalny port lotniczy, jeden z 12 w kraju dzięki
            wieloletnim staraniom i inwestycjom władz lokalnych. W 2004 r. oddano do użytku
            nowoczesny terminal pasażerski. Bydgoski port lotniczy wyróżnia się w Polsce
            położeniem bliskim centrum miasta (3,5 km), co jest wygodne dla pasażerów.
            Lotnisko wykorzystywane jest również przez II Wojskową Bazę Lotniczą oraz
            Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2.
            W 2003 r. w ruchu uczestniczyło 10 tyś. pasażerów, odbyło się 3,3 tyś. lotów,
            przewieziono 200 ton towarów. Pod względem znaczenia i przewozów jest na 9
            miejscu w kraju.
            W 2004 r. największą dynamiką wzrostu pasażerów charakteryzował się port
            lotniczy w Katowicach: wzrost 122%, port bydgoski znalazł się na 7 miejscu ze
            wzrostem 24%. Spadek liczby pasażerów zanotowały lotniska w Łodzi, Zielonej
            Górze i Szczytnie. Bydgoski port był jednym z 7, gdzie funkcjonowały tanie
            linie lotnicze.
            Samoloty codziennie wylatują do Warszawy, kilka tygodni latały do Londynu (co
            tydzień), odbywaja się liczne loty czarterowe.

            Mobilność lotnicza ludności Polski wynosi obecnie 3%, wobec 25% w Europie.
            Bazując na doświadczeniach krajów, które wstąpiły do Unii Europejskiej
            (Hiszpania, Portugalia, Grecja), można spodziewać się dynamicznego wzrostu
            przelotów i z tym związanego wzrostu znaczenia transportu lotniczego. Mobilność
            lotnicza w Polsce jest 2x mniejsza niż na Węgrzech i 4x mniejsza, niż w
            Czechach, a 7-8x niż w Niemczech, Francji. Świadczy to o dużych możliwościach
            wzrostu rynku przelotów.

            Prognozy ruchu lotniczego na rok 2020 zakładają wzrost liczby pasażerów ok.7
            razy.
            Dla portu bydgoskiego przewidywania są jeszcze bardziej optymistyczne: 11x
            wzrost do poziomu ok. 350 tyś. osób rocznie. Liczba operacji lotniczych ma
            wzrosnąć 5,5 x do poziomu 18 tyś. przelotów, a tonaż transportowanych towarów
            11x do poziomu 3 tys. ton.
            Natomiast bazując na wzroście notowanym w 2003 r. wzrost liczby pasażerów
            mógłby wynieść nawet 15x, a więc jeszcze więcej.
            Jednym z przedsięwzięć służących rozwojowi bydgoskiego lotniska będzie
            wybudowanie terminala cargo.
            Port lotniczy jest bardzo ważnym atutem Bydgoszczy dla rozwoju biznesu i imprez
            międzynarodowych. Perspektywy rozwoju portu są dobre i jego obecność powinna
            przyczynić się w znacznym stopniu do utrzymania atrakcyjności Bydgoszczy.

            c.d.n.
            • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 15.03.05, 17:01
             Może jakieś uwagi ?
             • Gość: balum IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 15.03.05, 17:14
              Bez uwag PIT (jestem zachwycony) - pisz dalej. Przydałoby się to wrzucić
              wszystko do internetu na jakąś stronę.
             • 15.03.05, 18:54
              Przejrzalem calosc pobieznie, bo wszystko od razu. Ale np. w notkach o ludziach
              rzucily mi sie niescislosci. Jaskrawa to Hieronim Konieczka. Nie mozna go
              nazwac wybitnym dramaturgiem, bo byl aktorem a nie autorem sztuk. Pracowal w
              Bydgoszczy tak wiele lat, ze znajomi przeforsowali go dekade temu na patrona
              teatru. Pomylka mogla wziac sie stad, ze poprzedni Teatr Miejski (ten spalony
              w '45) mial za patrona istotnie dramaturga: H.Morstina (z Bydgoszcza
              niezwiazanego).
              Pod tym kątem przejrzyj raz jeszcze reszte notke o ludziach.
              Ale zamysl przyblizania bydgoszczanom - z reguly niestety chetnie godzacym sie
              z tym, ze nasze miasto to nic w porownaniu z ''lepszymi'' - historii i klasy
              Bydgoszczy, to swietna sprawa.
              Pozdrawiam

              PS.
              (pozornie nie na temat)
              ...czy ktos tu jeszcze pamieta Pontusa? satora-arepo? fina spierajacego sie na
              zrodla historyczne z atomskim?... ech...)
             • 15.03.05, 20:38
              Jeszcze raz gratulacje - na razie kopiuję sobie kolejne części przeglądając
              pobieżnie - to ogrom informacji!!!Może pomysł drukowania tego typu opracowania
              w dodatku GW miałby szanse na realizację? - założę się że więcej osób kupiłoby
              GW gdyby zawierała coś takiego...+ zdjęcia - rewelacja!!!
             • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 15.03.05, 22:17
              Po raz kolejny - brawo, brawo i jeszcze raz brawo!!!!!
              Mam ogromną nadzieję, że ta cała praca nie pójdzie na marne. To trzeba gdzieś
              wydać! ( nie wiem jak to jest z prawami autorskimi ale sądzę, że problem do
              przeskoczenia...
              Jednak mam uwagi co do osób związanych z Bydgoszczą - raczej należałoby
              rozgraniczyć te postaci, które tu się urodziły od tych z innych regionów a
              silnie z miastem związanych, np;
              Urodzeni w Bydg; Bartłomiej z Bydg, Ossoliński, itd jeśli chodzi o dalszą Historię
              natomiast trzymajmy się bliższych nam czasów;
              Urodzili się tutaj - Kulczyk, Kolonko, Biedrzyńska, Niemczyk, Rejewski, Preiss,
              Pietraszak, Przybora (sportowców zostawmy w spokoju)
              Mieszkali tu wiele lat - Pola Negri (ur. w Lipnie, jej matka była z Bydg.),
              Irena Santor (ur.w Solcu Kuj.), Jan Nowicki (ur. w Kowalu), Jerzy Hoffman (ur.
              gdzieś na Wołyniu) i wielu innych (np uwaga! - Mosze Dajan! - był tu w wojsku
              przez długi czas).
              Może Szanowny Panie PIT rozwinie pan ten wątek??? Gorąca prośba, podejrzewam, że
              nie tylko moja...
              • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.03.05, 18:00
               Oczywiście można pogrupować postacie.
               Wymaga to jednak solidniejszego podejścia do tego tematu.
               Kto zna bliżej biografie tych osób może przedstawić na forum ich klasyfikację.

               Pozwólcie, że raczej skupię się na kontynuacji dzieła.
               Na zakończenie wrócę do starych wątków.
               Poszczególne rozdziały mogą być nieco nieuporządkowane, a ich kolejność nieco
               przypadowa, ale wynika to z tego, że dzieło powstaje na żywo i jeszcze gorące
               jest załączane na forum.
               Mogą też występować jakieś nieścisłości, mimo moich starań, aby informacje były
               rzetelne i dokładne. Dokopanie się do wszystkich informacji m.in.
               statystycznych zajęło mi kilka miesięcy. Studiowałem dziesiątki, jeśli nie
               setki stron internetowych. Znam okolice Bydgoszczy z eskapad rowerowych, które
               rozpoczynałem jako nastolatek. Lubię też odwiedzać miejsca mało pentrowane.
               Stąd część informacji to moje własne spostrzeżenia.

               Informacje można wykorzystywać. Prawa autorskie rzeczywiście nie są problemem.
               Dobrze by było, gdyby powstała strona internetowa prezentująca walory
               Bydgoszczy.
               Zależy mi na promocji miasta, a raczej pokazaniu go w świetle faktów, a nie
               dywagacji. Drugi cel to walka z mitami na temat Bydgoszczy.
               Posiadam wiele zdjęć z internetu, które mógłbym załączyć. Wiele mozna zrobić.
               Zbliża się wiosna. Wystarczy wyjść na miasto z aparatem cyfrowym.
               Pozdr.
  • Gość: Hanna IP: *.telsten.com / *.telsten.com 15.03.05, 18:14
   Rewelacja!!!Wspaniałe!!!
   • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 15.03.05, 18:45
    Dzięki za podniesienie na duchu.
    Wpisujcie się, aby dodać mi motywacji do dalszego działania.
    Jeszcze wiele zostało do opisania.
    Pozdr.
    • Gość: Hanna IP: *.telsten.com / *.telsten.com 15.03.05, 20:17
     Dodam jeszcze kilka słów. Pomysł przybliżenia dziejów i faktów z życia
     Bydgoszczy jest bardzo ambitny i należy sie Tobie wielka pochwała. Nie wiem czy
     jesteś profesjonalistą w pisaniu ale jest to opracowanie na wysokim
     poziomie.Tak trzymać! Jeśli o mnie chodzi jestem miłosniczką Bydgoszczy więc
     wszelkie informacje dotyczące Bydgoszczy przyciągają moją uwagę.Jeszcze raz
     gratuluję.Niech te parę słów z mojej strony będzie zachętą dla Ciebie do
     dalszego pisania.Pozdrawiam.
     • Gość: anita IP: 217.70.52.* 15.03.05, 20:59
      Ja również z całego serca popieram Twoją inicjatywę i czekam na każdy kolejny
      odcinek. Przy tym rzeczywiście, jak już zauważył ktoś powyżej, dobrze byłoby to
      umieścić na stronie, pogrupować poszczególne walory i dodać zdjęcia. Bardzo się
      cieszę, że mam już tyle informacji o mieście, do którego zawsze chciałam
      pojechać. Pozdrawiam!
      • Gość: K2_bakubaku_WuBe IP: 217.153.62.* 15.03.05, 22:43
       pięknie pięknie i jeszcze raz pięknie...chce wiecej i więcej...choc
       rzecziwiście mogło by być bardziej uporządkowane...ale i tak piękna
       sprawa...czekam na więcej..pokój
       • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.03.05, 18:17
        Dalej Walor 14: ATRAKCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

        W Bydgoszczy jest stosunkowo duży udział dzieci i młodzieży w populacji.
        Młodzi szukają rozrywki, zabawy i sportu. Mają takie możliwości w wielu
        dziedzinach.
        Poniżej są przedstawione różnorodne możliwości zaspokojenia potrzeb młodzieży.

        1. Kultura

        Oferta k u l t u r a l n a:
        * balety dla dzieci w Operze Nova
        * przedstawienia dla dzieci w Teatrze Polskim
        * codziennie liczne filmy dla dzieci w 12-salowym Multikinie
        * występy gościnne teatrów lalkowych w Adrii
        * dziecięce teatry tańca np „Geścik” funkcjonujący w Wojewódzkim Ośrodku Kultury
        * teatr lalkowy „Graba” ” funkcjonujący w Wojewódzkim Ośrodku Kultury
        * dziecięce zespoły wokalne np „Sweet Boom Boom” w Wojewódzkim Ośrodku Kultury
        * chóry dziecięce, młodzieżowe i akademickie
        * orkiestry młodzieżowe oraz szkół średnich (np ZS Mechanicznych,
        Elektronicznych, Budowlanych)
        * cotygodniowe koncerty dla dzieci i młodzieży w Amfiteatrze Parku Ludowego,
        organizowane przez cały sezon wiosenno-letni przez Miejski Ośrodek Kultury
        * pięć dużych młodzieżowych domów kultury rozmieszczonych na bydgoskich
        osiedlach, organizujących liczne zajęcia dla dzieci
        * kilka osiedlowych domów kultury, klubów młodzieżowych
        * zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży w Centrum Kultury
        Katolickiej „Wiatrak”. Centrum obejmuje stałymi formami zajęć ponad 2000
        uczestników miesięcznie. Działa 36 sekcji i kół zainteresowań, m. in. nauka
        języków: angielskiego i niemieckiego, kurs tańca towarzyskiego i nowoczesnego,
        koło dziennikarskie, teatralne, sekcje: szachowa, piłki nożnej, muzyczna,
        plastyczna.
        W formach okazjonalnych (np. koncerty, wystawy, festyny, konkursy, obozy letnie
        i zimowe) "Wiatrak" obejmuje kilka tysięcy dzieci i młodzieży. Była to
        działalność skierowana głównie do mieszkańców Bydgoszczy, choć często miała ona
        charakter regionalny, czy ogólnopolski.
        Obecnie w budowie Dom Jubileuszowy, w którym znajdzie się Katolickie Centrum
        Kultury m.in. z salą kinową i teatralną.
        * kilkadziesiąt kółek zainteresowań i rozmaitych zespołów dziecięcych i
        młodzieżowych w PAŁACU MŁODZIEŻY, który jest wielkim ośrodkiem kulturalnym
        wyspecjalizowanym w obsłudze dzieci i młodzieży.
        Pałac Młodzieży posiada basen, kino, halę sportową oraz kilkadziesiąt pracowni
        i ognisk, które niemal w pełni zapewniają rozwijanie zainteresowań dzieci i
        młodzieży m.in.:
        - Pracownia animacji teatralnej i plastycznej
        - Pracownia animacji filmowej
        - Pracownia imprez edukacyjnych
        - Pracownia imprez rozrywkowych, rekreacji i zdrowia
        - Pracownia reklamy, informacji i promocji
        - Pracownia siatkówki dziewcząt
        - Pracownia pływania dziewcząt i chłopców
        - Pracownia centrum rekreacji dzieci i młodzieży
        (zajęcia sportowe m.in. kajaki, koszykówka, siatkówka, pływanie, karate)
        - Zespół piosenki i ruchu - Dominutki
        - Zespół piosenki i ruchu - RytmisiE
        - Dziecięca grupa wokalna,
        - Grupa taneczno - wokalna.
        - Studio instrumentalno - wokalne (m.in. nauka gry na instrumentach muzycznych)
        - Zespół instrumentalno - wokalny
        - Zespół muzyczny "Duo gitarowe"
        - BIG BAND Pałacu Młodzieży
        - Zespół instrumentów klawiszowych "Muzyczny kadr"
        - Zespół jazzowy
        - Zespół saksofonowy
        - Grupa wokalna Big Bandu
        - Chór dziewczęcy "Camerati di gioia"
        - Zespół wokalny "Violinki"
        - Grupa piosenki "Małe solistki"
        - Zespół wokalny "Spare style choir"
        - Zespół wokalny "Mezzo voce"
        - Zespół tańca nowoczesnego "Sigma"
        - Grupa tańca towarzyskiego
        - Zespół taneczny "Arabesquea"
        - Zespół tańca "Brax"
        - Grupy baletowe (I i II rok)
        - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bydgoskiej (grupa taneczna i kapela dziecięca)
        - Grupa tańca scenicznego
        - Warsztaty fotografii artystycznej
        - Grupa filmowa (technika video)
        - Program TV "Galeria"
        - Młodzieżowe Studio Fotografii
        - Młodzieżowa Szkoła Fotografii
        - Warsztaty Aktywności Twórczej
        - Klub filmowy "Zaczep"
        - Warsztaty reporterskie "Halo Pałac"
        - Pracownia teatralna
        - Teatr plastyczny "Witryna"
        - Teatr słowa "Bllum"
        - Salon Młodych Twórców "Pazur"
        - Studio Piosenki Aktorskiej
        - Teatrzyk Dziecięcy
        - Klub Konferansjera
        - Pałacowe centrum wyobraźni
        - Plastyczne grupy wiekowe
        - Przedszkolne warsztaty plastyczne
        - Galeria "Pałac"
        - Grupa studium rysunku
        - Grupa ceramiki artystycznej
        - Dziecięca Akademia SztukI
        - Dziecięca Akademia Umiejętności
        - Zajęcia psychoruchowe dla dzieci niewidomych i niedowidzących
        - Zajęcia psychoruchowe dla dzieci dyslektycznych
        - Zajęcia psychoruchowe dla dzieci z większymi deficytami rozwojowymi
        - Klub rozwijania aktywności dziecięcej "Promyczek"
        - Wolontariat "Zielony parasol"
        - Wolontariat korepetytorów
        - Pracownia języka angielskiego i krajoznawstwa państw anglojęzycznych "English
        Club"(m.in. grupy dziecięce, młodzieżowe, maturalne, Cambridge, kawiarenki
        internetowe z jęz. angielskim)
        - Pracownia lingwistyczno - humanistyczna
        (nauka języków: niemieckiego, włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego)
        - Warsztaty historyczne
        - Grupa konferansjerów
        - Grupa dziennikarska
        - Redakcja kwartalnika społeczno-kulturalnego "Pryzmat"
        - Grupy artystyczno - lingwistyczne dla najmłodszych
        - Klub Miłośników Kultury Francuskiej
        - Pracownia komputerowa (m.in. nauka programowania, tworzenie stron www i inne)

        • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.03.05, 18:19
         2. Festiwale dla dzieci i młodzieży

         W Bydgoszczy organizowane są coroczne ogólnopolskie i regionalne
         f e s t i w a l e dla dzieci i młodzieży np:

         * Bydgoskie Impresje Muzyczne (lipiec)- organizowany przez Pałac Młodzieży,
         spotkania zespołów muzyczno-tanecznych z całego świata, występy na Starym
         Mieście
         * Ogólnopolski Festiwal Młodych Organistów i Wokalistów - organizowany przez
         Akademię Muzyczną
         * Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów (maj) - organizowany przez
         Wojewódzki Ośrodek Kultury
         * Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów - Artur Rubinstein in memoriam
         (kwiecień) - organizowany przez Państwowy Zespół Szkół Muzycznych
         * Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży (kwiecień)- od 23
         lat najbardziej masowa impreza muzyczna w Polsce organizowana przez pałac
         Młodzieży (przejęty w 1988 r. z Warszawy)
         * Festiwal Laureatów Konkursów Muzycznych - organizowany przez Akademię
         Muzyczną wspólnie z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, jest z założenia
         imprezą promocyjną. Prezentuje najzdolniejszych młodych solistów i zespoły,
         którzy zdobyli w ostatnim czasie laury na konkursach międzynarodowych bądź
         ogólnopolskich.
         * Ogólnopolski plener rzeźbiarski w Myślęcinku – organizowany dla młodzieży z
         całej Polski. Prace zostają na stałe w parku i upiększają otoczenie
         * Poranki Muzyczne dla dzieci niepełnosprawnych - organizowane przez Akademię
         Muzyczną we współpracy z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem
         * Coroczne Powitanie lata na Różopolu w Myślęcinku (czerwiec)
         * Coroczne Pożegnanie lata w Myślęcinku (wrzesień)
         * Wojewódzki Przegląd Plastycznej Twórczości Dziecka „Kameleon” - organizowany
         przez Wojewódzki Ośrodek Kultury
         * Bydgoskie Artystyczne Lato (kwiecień-wrzesień) – cotygodniowe występy
         regionalnych zespołów kulturalnych w amfiteatrze parku im. Witosa organizowane
         przez Miejski Ośrodek Kultury
         * Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych "Muzyczny Ogród" (czerwiec-
         wrzesień) - organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury
         * Jesienne Spotkania Filmowe Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Niespodzianka" –
         organizowane przez Pałac Młodzieży
         * Konfrontacje Teatrów Szkół Podstawowych „Pałacyk” - organizowane przez Pałac
         Młodzieży
         * Środowe Spotkania z Teatrzykami Dziecięcymi - organizowane przez Pałac
         Młodzieży
         * Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Dziecko i jego świat"- organizowane przez
         Pałac Młodzieży
         * Ogólnopolskie Seminarium Filmowe - organizowane przez Pałac Młodzieży
         * Miting Teatralny - organizowany przez Teatr plastyczny "Witryna"
         * "Noc Świętojańska" w Myślęcinku
         * Kino letnie organizowane w sezonie przez Multikino i Leśny Park Kultury i
         Wypoczynku
         * Coroczna inscenizacja Drogi Krzyżowej i misterium Męki Pańskiej w Dolinie
         Śmierci
         * Coroczna żywa szopka bożonarodzeniowa na Starym Rynku i w parafii MB Królowej
         Męczenników
         * Powitanie Pierwszego Dnia Wiosny (21 III) - organizowany przez Urząd Miasta
         (Stary Rynek)
         * Tysiąc Uśmiechów pod choinkę - organizowany przez Urząd Miasta (Stary Rynek),
         połączony z obdarowaniem najmłodszych prezentami

         Organizowane są również studenckie festiwale i imprezy np
         * Studencki Festiwal Pianistyczny FORTE PIANO (maj) - organizowany przez
         Akademię Muzyczną
         * Konkurs na Fugę - organizowany przez Akademię Muzyczną dla studentów
         * Juwenalia studenckie (maj) - organizowane wspólnie przez wszystkie uczelnie
         bydgoskie
         * Studenckie Warsztaty Operowe - organizowane przez Akademię Muzyczną
         oraz imprezy organizowane przez kluby studenckie, kluby muzyczne (np „Mózg”),
         imprezy taneczne i inne

         3. Sport

         W Bydgoszczy jest bardzo rozbudowana oferta s p o r t o w a.
         W mieście znajduje się 8 dobrze utrzymanych stadionów, liczne hale sportowe i
         gimnastyczne w tym hala „Łuczniczka” na 6 tyś. osób z kawiarnią i kręgielnią.
         Funkcjonuje 82 klubów i stowarzyszeń sportowych, co roku odbywa się ok. 30
         ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych.

         Bogata infrastruktura sportowa sprawia, że w Bydgoszczy można uprawić wiele
         dyscyplin sportu.
         * kajakarstwo – 6 przystani na Brdzie, 5 klubów sportowych (Bydgostia, Astoria,
         Łączność, Zawisza, Orzeł)
         * kajak polo
         * kajakarstwo górskie (tor w centrum miasta na Brdzie)
         * wioślarstwo – 4 przystanie i kluby. W Janowie znajduje się ośrodek
         wypoczynkowy PTTK, skąd można wypożyczyć kajaki do spływu Brdą
         * żeglarstwo – 4 przystanie i kluby na torze regatowym oraz dobra
         infrastruktura na Zalewie Koronowskim (Pieczyska, Romanowo, Kręgiel, Sokole-
         Kuźnica i inne)
         * tenis – ok. 45 kortów w różnych punktach miasta, w tym wiele pod dachem, ok.
         7 klubów sportowych, niektóre zespoły szkół posiadają własne korty np w Fordonie
         * żużel na „Polonii”
         * speedrower – w Fordonie znajduje się tor do uprawiania tego sportu
         * jeździectwo, w tym rehabilitacja dzieci – stadniny w LPKiW, Fordonie oraz
         liczne w gminach podmiejskich (Strzyżawa, Mochle, Strzelce Dolne, Buszkowo,
         Nowy Dwór, Wiskitno, Gliszcz)
         * fitness (liczne kluby)
         * kręgle - dwie profesjonalne kręgielnie: w hali „Łuczniczka” i Galerii
         Pomorskiej
         * pływanie (11 basenów)
         * lekkoatletyka – kryta bieżnia o nawierzchni tartanowej (dł. 180 m, 6 torów,
         szerokość 11 m) w Parku Sportowym „Zawisza”
         * podnoszenie ciężarów – sala podnoszenia ciężarów z pełnym wyposażeniem w
         sprzęt (428 m2) - w Parku Sportowym „Zawisza”
         * boks – sala boksu na Zawiszy
         * gry zespołowe: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna i inne na
         licznych obiektach, w tym m.in. w hali „Łuczniczka”
         * wschodnie sztuki walki (judo, karate, tekwondo i inne)
         * strzelectwo
         * łucznictwo (nowo zbudowany tor przy Łuczniczce)
         * sporty motorowe np gokarty dla młodzieży. Na torze kartingowym rozgrywane są
         corocznie ogólnopolskie zawody
         * narciarstwo na sztucznie naśnieżanym stoku w Myślęcinku
         * saneczkarstwo na sztucznie naśnieżanym torze w Myślęcinku
         * jazda na łyżwach na Torbydzie oraz sztucznym lodowisku na Starym Mieście
         * kolarstwo w klubach sportowych oraz turystyka rowerowa po zalesionych
         okolicach Bydgoszczy
         * kolarstwo ekstremalne – tor do zjazdów ekstremalnych w Myślęcinku, skate park
         * paintball
         * jazda na rolkach – w Parku myślęcińskim znajduje się tor dla rolkarzy
         * golf – pole golfowe na wyspie we wschodniej części miasta oraz w gminach
         podmiejskich
         ... i inne, których nie sposób tu wymieniać

         Liczne imprezy sportowe dużej rangi przyciągają młodzież np mecze reprezentacji
         piłkarskiej Polski na Zawiszy, mecze reprezentacji Polski w koszykówce i
         siatkówce w hali „Łuczniczka”, imprezy lekkoatletyczne rangi europejskiej i
         światowej na Zawiszy i w hali „Łuczniczka”, Mistrzostwa Polski w
         lekkoatletyce, kajakarstwie, tenisie, kajak polo, wyścig kolarski „Tour de
         Pologne” i inne.

         Z kolei młoda bydgoska widownia dopinguje bydgoskie drużyny występujące w
         czołówkach polskich lig np „Polonia” na żużlu, „Astoria” w koszykówce, „Pałac”
         i „Chemik” w siatkówce, „Polonia” w tenisie, drużyny wioślarskie, piłkarskie i
         inne

         4. Zabawa i rekreacja

         Wiele a t r a k c j i dla dzieci i młodzieży oferuje myślęciński Park Kultury
         i Wypoczynku np:

         * stały lunapark czynny cały sezon, który posiada m.in. dmuchany "Pałac", gdzie
         każdy może wyskakać się do woli, suchy "Chiński basen" z 50 tysiącami
         piłeczek, "Ślizg Gigant", na którym z wysokości 10 metrów można zjechać z
         zawrotną prędkością, „Autodrom”, gdzie można jeździć elektrycznymi mini
         samochodami, kilka karuzel dla młodszych i starszych m.in. typu „Trabant”,
         parasolowa, samolotowa, „Kolejka górska”, place zabaw dla dzieci, ogródek
         jordanowski, resturacje.
         * kolejka wąskotorowa o długości ok. 4 kilometrów wi
         • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.03.05, 18:20
          4. Zabawa i rekreacja

          Wiele a t r a k c j i dla dzieci i młodzieży oferuje myślęciński Park Kultury
          i Wypoczynku np:

          * stały lunapark czynny cały sezon, który posiada m.in. dmuchany "Pałac", gdzie
          każdy może wyskakać się do woli, suchy "Chiński basen" z 50 tysiącami
          piłeczek, "Ślizg Gigant", na którym z wysokości 10 metrów można zjechać z
          zawrotną prędkością, „Autodrom”, gdzie można jeździć elektrycznymi mini
          samochodami, kilka karuzel dla młodszych i starszych m.in. typu „Trabant”,
          parasolowa, samolotowa, „Kolejka górska”, place zabaw dla dzieci, ogródek
          jordanowski, resturacje.
          * kolejka wąskotorowa o długości ok. 4 kilometrów wiodąca w głąb parku
          * ogród fauny polskiej – ZOO, 14 ha, specjalizuje się w hodowli zwierząt
          krajowych. Ogród posiada w swojej kolekcji około 550 zwierząt, przedstawicieli
          105 gatunków ssaków i gadów, z których 62 to gatunki objęte całkowitą ochroną.
          Zwierzęta eksponowane są na fosowych wybiegach, w klatkach i wolierach
          wkomponowanych w naturalne środowisko. W latach 90-tych udostępniono „mini-zoo”
          dla dzieci, gdzie zwięrząt można dotknąć lub się z nimi pobawić. Od 2003 r. w
          ogrodzie powstał dział „zwierzęta świata”, gdzie prezentowane są gatunki
          zwierząt z całego świata np afrykańskie (zebra), australijskie (struś),
          amerykańskie (lama i inne). W ogrodzie znajdują się m.in. niedźwiedzie, łosie,
          żubry, jelenie, dziki, kozice, wilki, lisy, rysie, kuny, borsuki, liczne ptaki
          m.in. orły, sokoły, sowy, bażanty i wiele innych.
          * ogród botaniczny, 80 ha, wśród licznych wzniesień o różnym nachyleniu stoków
          i wysokości poprzecinanych jarami, wśród 13 kaskadowych stawów, z siedliskami
          różnych roślin
          * alpinarium na terenie ogrodu botanicznego, gdzie zbudowano ściany skalne,
          piargowiska i granie, dokąd prowadzą ścieżki górskie. Znajduje się tam sztuczny
          strumień górski oraz stawy. Ze szczytów wzgórz można obserwować panoramę
          Bydgoszczy
          * ścieżki edukacyjne i przyrodnicze, m.in. leśna ścieżka
          dydaktyczna "Zacisze", "Poznajemy ssaki", "Poznajemy drzewa", botaniczna
          ścieżka dydaktyczna dla niewidomych, ścieżka dydaktyczna "Szuwary",
          entomologiczna, ornitologiczna „Ptaki Leśnego Parku", agrobotaniczna
          * liczne aleje dla młodych rowerzystów i rolkarzy, wiodące wokół 15-hektarowego
          stawu parkowego, terenów wystawowych, uroczyska „Zacisze, polany „Różopole”,
          ogrodu botanicznego, stadniny koni, lunaparku oraz w jary i wąwozy, gdzie rosną
          piękne lasy bukowe, grabowe i dębowe, z możliwością zjazdów ekstremalnych

          Oprócz tego na terenie miasta znajduje się wiele innych atrakcji np:
          * centra zabaw rodzinnych np Family Park, gdzie w atrakcyjnych zaaranżowanych
          halach znajdują się place zabaw dla dzieci z takimi atrakcjami jak: figloraj,
          ściany wspinaczkowe, bowling, bumper, laserowe przygody, a obok kawiarnie dla
          rodziców
          * statki wycieczkowe na Brdzie: „Bydgoszcz”, „Bzura”, „Orlik”
          * kąpieliska podbydgoskie nad jeziorami: Jezuickim i Borówno
          * place zabaw dla dzieci w większych hipermarketach jak Galeria Pomorska, Tesco
          czy Auchan
          * place zabaw na wszystkich osiedlach, z tego kilka bardzo rozbudowanych np
          integracyjne na Wyżynach, w parku Kaz. Wielkiego i na os. Leśnym, nad kanałem
          bydgoskim i inne

          • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.03.05, 18:35
           Dalej Walor 15: WAŻNY OŚRODEK WOJSKOWY

           1. Tradycje wojskowe

           W czasach s t a r o p o l s k i c h załoga wojskowa przebywała na zamku
           starościńskim. Od 1657, kiedy zamek uległ zniszczeniu, bezpieczeństwa miasta
           strzegła milicja rekrutująca się z mieszkańców.

           Stały g a r n i z o n wojskowy umieścili w Bydgoszczy Prusacy w 1772 r. W
           1773 r. wybudowano koszary huzarskie w miejscu dzisiejszej Poczty Głównej, a w
           1790 r. Prochownię na Wzgórzu Dąbrowskiego. Obiekty te nie zachowały się.
           W 1847 r. usytuowano w Bydgoszczy sztab 4 dywizji piechoty, któremu podlegały 4
           brygady piechoty i 4 brygady kawalerii. W związku z tym wybudowano w
           Bydgoszczy okazałe gmachy wojskowe:
           - willa przy ul. Czartoryskiego jako siedziba sztabu
           - szpital garnizonowy 1850-52 na rogu Jagiellońskiej i 3 Maja (dzisiaj
           Collegium Medicum UMK)
           - koszary rynkowskie na Londynku 1873 (dzisiaj mieszkania)
           - kompleks koszarowy w czworoboku ulic (Zygmunta Augusta, Sowińskiego,
           Sobieskiego i Warszawskiej) 1874-76
           - koszary przy ul. Gdańskiej i Artyleryjskiej 1883-85 (obecnie jednostka
           wojskowa)
           - pomieszczenia dowództwa i baterii przy ul. Powstańców Warszawy 1913 (obecnie
           jednostka wojskowa)
           - monumentalny gmach Szkoły Wojennej 1914 (obecnie siedziba Pomorskiego Okręgu
           Wojskowego)
           - lotnisko 1916-19 (pole wzlotów, 10 hangarów, koszary 13 pułku lotniczego)
           - poligon strzelniczy na Jachcicach

           W Bydgoszczy stacjonowały pruskie jednostki wojskowe:
           - sztaby 4 dywizji piechoty i 7 brygady piechoty
           - 4 brygady kawalerii
           - 4 brygady artylerii polowej
           - Inspektor Wojsk Obrony Terytorialnej
           - 14 i 148 pułk piechoty
           - 3 pułki artylerii polowej
           - 1 pułk kawalerii
           - 13 pułk lotniczy (na pocz. XX w.)

           W okresie m i ę d z y w o j e n n y m Bydgoszcz była siedzibą jednego z 42
           ważnych garnizonów wojskowych w kraju, ale posiadała również instytucje
           ponadlokalne.
           Użytkowano pruskie koszary i budowle wojenne. Zbudowano koszary przy ul.
           Szubińskiej. Na obszarze dzisiejszego osiedla Błonie znajdowało się pole
           ćwiczeń kawaleryjskich. Dokończono budowę koszar przy ul. Powstańców Warszawy.
           Stacjonowały w mieście następujące jednostki wojskowe:
           * 15 dywizja piechoty wielkopolskiej
           W jej skład wchodziły:
           - 61 i 62 bydgoski pułk piechoty (tradycja z powstania wielkopolskiego i wojny
           polsko-radzieckiej 1920)
           - 15 pułk artylerii lekkiej (tradycja j.w.)
           - 8 pluton żandarmerii
           - 15 kompania telegraficzna
           - 15 dywizjon artylerii ciężkiej
           - bateria artylerii przeciwpancernej
           - 82 kompania czołgów TK
           - 15 batalion saperów
           - 15 bateria przeciwlotnicza
           - kawaleria dywizyjna
           - kompania kolarzy
           Ponadto w skład jednostki wchodził inowrocławski 59 pułk piechoty.

           * Pomorska Brygada Kawalerii (przeniesiona z Torunia w 1934 r.)
           - 16 pułk ułanów wielkopolskich (tradycja z powstania wielkopolskiego i wojny
           polsko-radzieckiej 1920)
           - 11 dywizjon artylerii konnej
           - 10 szwadron pionierów
           - 4 szwadron łączności

           * 8 dywizjon samochodowy (od 1936 8 baon pancerny)
           * 2 eskadry bojowe lotnictwa wojskowego (1920-21) na lotnisku

           Szkoły wojskowe:
           - Szkoła Podchorążych (1920-38) w pięknym i ogromnym gmachu Pruskiej Szkoły
           Wojennej przy ul. Gdańskiej (2,5 tyś. absolwentów), od 1938 Szkoła Podchorążych
           Marynarki Wojennej (przeniesiona z Torunia)
           - Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 2 – przy lotnisku (kształcili się piloci i
           mechanicy lotnictwa)
           - Wojskowy Ośrodek Spadochronowy (1939)
           - Szkoła Szybowcowa na wzgórzach Fordonu (od 1933)

           Inne instytucje wojskowe:
           - Składnica Materiału Intendenckiego
           - Garnizonowa Izba Chorych (jedna z 13 w kraju)
           - Wojskowy Sąd Rejonowy (jeden z 30 w kraju)
           - Delegat Sztaby Głównego przy Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwowych (jeden z 9
           w kraju)
           - Rejonowy Inspektorat Koni (jeden z 54 w kraju)
           - Powiatowa Komenda Uzupełnień – Bydgoszcz Miasto
           - Powiatowa Komenda Uzupełnień – Bydgoszcz Powiat
           - Parafia Wojskowa Obrządku Rzymsko-Katolickiego (jedna z 72 w kraju)
           - 2 placówki wywiadowcze Wojska Polskiego

           W 1920 r. przy Placu Bernardyńskim ustawiono płytę pamiątkową ku czci
           Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. 15 IX 1937 r. po wielkich manewrach w
           rejonie Wągrowca-Szubina-Kcyni-Żnina do miasta przybyło 50 tyś. żołnierzy.
           Przedefilowali na Placu Wolności przed Naczelnym Wodzem Edwardem Rydzem-
           Śmigłym. Pokazy oglądało 200 tyś. osób z całego regionu.
           Dowódca 15 dywizji piechoty gen. Wiktor Thommee była postacią barwną, która
           wiele wnosiła do życia miasta. Był inicjatorem budowy bulwarów prez.
           Narutowicza i powiększenia zakola Brdy obok Wyspy Młyńskiej.

           W 1939 r. powstały 2 jednostki pospolitego ruszenia: konna formacja „Krakusy” i
           Bydgoski Batalion Obrony Narodowej „Bydgoszcz”. Batalion wsławił się obroną
           miasta do końca, nawet po opuszczeniu Bydgoszczy przez Wojsko Polskie 4
           września 1939 r. Dowódcy i kadra Batalionu zostali rozstrzelani przez Niemców
           jesienią 1939 r.
           W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. 15 bydgoska dywizja piechoty
           wielkopolskiej obsadziła umocnienia wału obronnego na zachód od Osowej Góry. 1
           i 2 września 1939 r. odpierała skutecznie ataki III niemieckiego korpusu
           armijnego sładającego z grup bojowych: 50 dywizji piechoty Wehrmachtu oraz
           brygady "Netze". 3 września opuściła pozycje na rozkaz Naczelnego Wodza i
           wycofała się w kierunku Inowrocławia. 11-17 września 1939 brała udział w Bitwie
           nad Bzurą ponosząc duże straty. Ok. 1500 żołnierzy zdołało przebić się do
           Warszawy. Po kapitulacji stolicy nieliczni żołnierze dotarli na wschodnie
           krańce Rzeczpospolitej biorąc udział w walkach z sowieckim agresorem. Część
           oficerów zginęła w Katyniu.

           P o w o j n i e w mieście zlokalizowano siedzibę Pomorskiego Okręgu
           Wojskowego w gmachu przedwojennej Szkoły Podchorążych. Uruchomiono Wojskowe
           Zakłady Lotnicze nr 2. Na obszarze pohitlerowskiej fabryki DAG uruchomiono w
           latach 50-tych Zakłady Produkcji Materiałów Wybuchowych. Przedwojenne
           zakłady „Belma” ukryte w lasach Miedzynia produkowały miny i zapalniki.
           Znaczenie sfery militarnej było w tych latach duże.
           Dzięki ważnej funkcji wojskowej Bydgoszczy, w latach 50 wybudowano 2 duże
           osiedla: Leśne dla kadry POW oraz Kapuściska dla pracowników Zakładów
           Chemicznych produkujących głównie na rzecz wojska.
           W latach 50 zbudowano stadion piłkarski „Zawisza” na 20 tyś. miejsc siedzących.
           W latach 60-tych budowę dokończono. Ostatecznie powstał Park Sportowy Wojska
           Polskiego „Zawisza” ze stadionem, boiskami treningowymi, krytą bieżnią, salą
           boksu, podnoszenia ciężarów, strzelnicą, kortami tenisowymi, hotelem z
           restauracją, amfiteatrem.
           W latach 1968-72 oddano wojskowy hotel „Garnizonowy” na os. Leśnym. Wybudowano
           również gmach muzeum POW.
           Osiedle to po dzień dzisiejszy jest ostoją pracowników wojska. W północnej
           części miasta znajdują się siedziby instytucji i jednostek wojskowych, koszary,
           osiedle wojskowe. Drugim obszarem zainwestowania wojskowego jest osiedle Błonie
           i okolice lotniska.

           • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.03.05, 18:37
            2. Siedziba instytucji

            Obecnie Bydgoszcz jest ważnym ośrodkiem wojskowym w kraju, zwłaszcza w zakresie
            wojsk lądowych, ale także lotniczych.

            *POMORSKI OKRĘG WOJSKOWY
            Główna jednostka organizacyjna Wojsk Lądowych. W kraju funkcjonują tylko 2
            okręgi wojskowe: Pomorski w Bydgoszczy i Śląski we Wrocławiu.
            Dowództwom dwóch okręgów wojskowych, pod dowództwem narodowym, powierzone są
            zadania związane z logistyką stacjonarną, administracją wojskową, obroną
            terytorialną oraz wypełnianiem obowiązków państwa gospodarza (HNS)

            *1 KORPUS ZMECHANIZOWANY
            Główna jednostka organizacyjna Wojsk Lądowych. W kraju funkcjonują tylko 2
            Korpusy Wojsk Lądowych: 1 Korpus Zmechanizowany w Bydgoszczy i 2 Korpus
            Zmechanizowany w Krakowie

            Z innych ważnych i n s t y t u c j i w Bydgoszczy mają siedziby:
            *Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy - ul. Warszawska 10;
            (jeden z 16-stu w kraju)
            *Wojskowa Komenda Uzupełnień - ul. Szubińska 1
            (jedna z 122 w kraju)
            *Wojskowy Sąd Garnizonowy w Bydgoszczy - ul. Dwernickiego 1;
            (jeden z 10 w kraju)
            *Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy - ul. Dwernickiego 1;
            (jedna z 13 w kraju)
            *Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy - ul. Zygmunta Augusta 20a,
            podlegają mu placówki żandarmerii w Toruniu, Grudziądzu i Inowrocławiu
            *Pełnomocik dowódców Okręgów Wojskowych ds. Rekonwersji
            *Pełnomocnik ds. Rekonwersji przy WSzW - ul. Warszawska 21
            *Wojskowe Biuro Emerytalne - ul. Zygmunta Augusta 20
            (jedno z 16-stu w kraju)
            *Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Bydgoszczy
            (jedna z 9 w kraju, obejmuje województwa kujawsko-pomorskie i pomorskie)
            *Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Bydgoszczy - ul. Gdańska
            160
            (jeden z 11 oddziałów w kraju)
            od 2004 buduje domy wielorodzinne przy ul. Tymiankowej Osielsku k. Bydgoszczy
            na 158 mieszkań
            * Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania – tajny, położenie poufne

            Wojskowe instytucje k u l t u r a l n e:
            *Orkiestra Reprezentacyjna Pomorskiego Okręgu Wojskowego - ul. Obrońców
            Warszawy 1;
            (jedna z 8 w kraju orkiestr wojskowych)
            *Muzeum Tradycji Pomorskiego Okręgu Wojskowego - ul. Czerkaska 2;
            (jedno z 11 w kraju muzeów wojskowych)
            Ponadto w pałacu w Samostrzelu znajduje się ośrodek konferencyjny i rekreacyjny
            Centrum Szkoleniowego NATO.

            J e d n o s t k i wojskowe w Bydgoszczy:
            * 2 Brygada Radiotechniczna w Bydgoszczy - święto 18 marca
            * 2 Baza Lotnicza w Bydgoszczy – święto 2 maja
            * 1 Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy -
            święto 30 czerwca
            * 2 Korpus Obrony Powietrznej w Bydgoszczy – święto 6 lipca
            * 4 Bydgoski Pułk Dowodzenia w Bydgoszczy - święto 12 sierpnia
            * 2 Brygada Radiotechniczna w Bydgoszczy – święto 20 sierpnia
            * 8 Batalion Radiotechniczny w Lipowcu 2 Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy -
            święto 14 sierpnia
            * 34 Batalion Radiotechniczny w Chojnicach 2 Korpusu Obrony Powietrznej w
            Bydgoszczy – święto 29 września
            W całym regionie jest zlokalizowanych 12 jednostek, z tego 6 w Bydgoszczy, 3 w
            Toruniu, 2 w Inowrocławiu i 1 w Brodnicy.

            Wojskowa s ł u ż b a z d r o w i a:
            *10 Wojskowy Szpital Kliniczny ul. Powstańców Warszawy 5
            zbudowany w latach 80-tych, obecnie wysoko oceniany, z NATO-wskimi certyfikatami
            W regionie znajduje się jeszcze jeden szpital wojskowy:
            22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku z oddziałem dziecięcym

            H o t e l e wojskowe:
            *Apollo - ul. Ikara 18
            Inne hotele wojskowe w regionie to „Ułan” w Grudziądzu i „Kopernik” w Toruniu

            Ośrodki życia r e l i g i j n e g o
            *Parafia Wojskowa przy kościele pw. NMP Królowej Pokoju (garnizonowy – kościół
            średniowieczny z XVI w.)

            Z a k ł a d y wojskowe lub produkujące na rzecz wojska:
            *Nitrochem S.A. – produkcja materiałów wybuchowych, uczestniczy w offsecie
            związanym z zakupem samolotów F16
            *Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 - krajowy lider w dziedzinie kompleksowej
            modernizacji sprzętu lotniczego, kompleksowe remonty samolotów MiG-29, Su-22,
            TS-11 Iskra, naprawy samolotów PZL-101 Gawron, PZL-110 Koliber, PZL-104 Wilga,
            w zakładzie remontowane były niemal wszystkie typy samolotów bojowych używanych
            w polskim lotnictwie, z usług korzystali odbiorcy z Syrii, Egiptu, NRD, RFN,
            Indii. W ramach offsetu zakłady mają być centralną bazą obsługową i logistyczną
            dla nowo wybranego samolotu wielozadaniowego F-16 oraz mają obsługiwać małe
            samoloty cywilne dla LOCKHEED MARTIN.
            *Belma S.A. Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne - zakład NATO-wski, produkcja
            elektrycznych urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem,
            wyrobów dla potrzeb przemysłu zbrojeniowego (miny, zapalniki)
            *Cecomm S.A. – projektowanie oraz wdrażanie urządzeń i systemów z dziedziny
            telekomunikacji, firma między innymi wdrożyła i uruchomiła ogólnokrajowy system
            komunikacji dla sił zbrojnych RP, który działa nieprzerwanie od 7 lat, i od 2
            lat w strukturach organizacyjnych policji.
            *Intermag Centrala Zaopatrzenia Mundurowego - produkcja odzieży mundurowej

            Poza tym w okolicach Bydgoszczy znajduje się szereg ukrytych, bądź tajnych
            obiektów, m.in. bazy paliwowe, magazyny, stacje radiolokacyjne, bunkry
            dowodzenia. Na niektóre z nich można natknąć się spacerując w lasach na
            południe od lotniska, bądź w okolicy Osowej Góry.

            3. Centrum Szkoleniowe Sił Połączonych NATO

            Sojusznicze Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (Joint Forces Training
            Center) utworzono w 2004 roku w Bydgoszczy. Do połowy 2006 r. osiągnie pełną
            gotowość i zdolność operacyjną.
            W tym celu do połowy 2007 r. MON wyda 340 mln zł (połowa środków z NATO).
            Zadaniem Centrum będzie szkolenie oficerów z krajów wchodzących do NATO i
            współdziałających w ramach Partnerstwa dla Pokoju. Będzie w nim pracowało ok.
            85 osób stałej kadry, ok. 70 wykładowców, a jednorazowo szkoleniu zostanie
            poddanych ponad 400 żołnierzy.
            Przy okazji powstawania Centrum Szkolenia, w Bydgoszczy utworzona będzie strefa
            eksterytorialna. Oznacza to, że wojskowi obcokrajowcy i ich rodziny będą
            zwolnieni z płacenia w Polsce cła i akcyzy, z podatków będą się rozliczać w
            swoich krajach, a dowódcy ośrodka zyskają uprawnienia dyplomatów
            Bydgoszcz stanie się po Warszawie drugim polskim miastem o tak dużej liczbie
            osób podlegających odrębnym regulacjom prawnym.

            Inwestycje będą obejmować:
            - Hotel (****) z zapleczem rekreacyjnym spółdzielni turystycznej Gromada – 7-
            piętrowy budynek, z 300 pokojami i 30 apartamentami, w tym 10 z aneksem
            kuchennym, basenem, sauną, salonem odnowy, siłownią, bowlingiem, polem golfowym
            i podziemnym parkingiem. Hotel będzie dostępny dla cywilnych gości
            - Wielki kompleks szkoleniowy na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul.
            Szubińskiej – 206 mln zł (z hotelem)
            - Unowocześnienie Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania. - tajny obiekt,
            odnowienie m.in. bunkrów i systemu do łączności radiowej – 24 mln zł
            - Budowa mieszkań dla żołnierzy i ich rodzin (459 mieszkań) – 15 mln zł
            75 mieszkań – ul. Gdańska 147, 32 mieszkania – ul. Cisowa/Topolowa, 32
            mieszkania – adaptacja bud. biurowego na mieszkalny przy ul. Gdańskiej 147/45,
            320 mieszkań – osiedle Kwatera w Osielsku
            - Przerobienie na ośrodek konferencyjny i rekreacyjny pałacu w Samostrzelu – 30
            mln zł
            - Modernizacja infrastruktury w I Brygadzie Logistycznej – 20 mln zł
            - Modernizacja szpitala wojskowego w Ciechocinku, m.in. kryty basen – 25,5 mln


            Lokalizacja centrum szkoleniowego NATO jest czynnikiem miastotwórczym dla
            Bydgoszczy. W mieście znajdą się setki oficerów z krajów NATO z rodzinami,
            którzy będą tu mieszkać i kształcić swoje dzieci. Ożywi się ruch na lotnisku,
            miasto dozna nowego kolorytu.

            • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.03.05, 18:37
             c.d.nastapi
             • Gość: Bydgoszczak IP: *.66.15.5.161.gte.net 16.03.05, 19:42
              Bydgoszcz potrzebuje natychmiast:

              1. 4-pasowa autostrade do Berlina przez Poznan
              2. 4-pasowa autostrade do Gdanska
              3. 4-pasowa autostrade do portu na Wisle w Fordonie
              4. 4-pasowa autostrade i n o w a linie koleji InterCity do Torunia
              5. linie szybkiej koleji Transrapid do Berlina
              6. zawarcie formalnej i rzeczywistej przyjazni z niemieckimi patriotami
              7. zalozenie bezplatnch miejsc studiow dla kilku tysiecy studentow na
              uczelniach niemieckich
              8. zorganizowanie politycznej, planowej wspolpracy z Polonia
              9. zalozenie przemyslu turystycznego dla turystow niemieckich, zwlaszcza z
              Berlina

              Odbudowanie:
              10. fabryki automatow tokarskich dla podwykonawstwa czesci do obrabiarek metalu
              11. fabryki wykrojnikow i wzorow
              12. fabryki pilnikow
              13. fabryk i warsztatow instrumentow muzycznych
              14. przeksztalcenie bylej prochowni na zaklad chemiczny, np. sproszkowanego
              wegla do drukarek komputerowych
              15. zwolnienie malych przedsiebiorstw i warsztatow od podatku "warszawki"
              16. innych obiektow

              Fabryka Sommerfeld robila pianina.
              Fabryka Pfefferkorn - meble artystyczne.
              Fabryka Blumwe - czesci do maszyn.

              Czy mozna je zrekonstruowac? Pewnie, ze mozna.

              ------------------

              NIe badz oportunista, nie licz na prace wolnego najmity w Ameryce.
              Ameryka sie skonczyla takze dla Amerykanow.

              Licz na siebie na miejscu, ale pilnuj, zeby zydowski zlodziej Ci tego nie
              odebral swoimi gierkami finansowymi.

              Niemieckie fabryki sprowadzaja polprodukty przez morze. Autostrada i szybka
              kolej do Berlina zmniejszylaby cene polproduktow z Bydgoszczy.

              Zapomogami w Bydgoszczy jeszcze niczego nie zbudowano.
              Zapomogi wszystko rujnuja.
              Zapomogi to wskrzeszenie zbankrutowanej zydokomuny.

              Zydzi, jak Stolzman, i ich serwilisci przygotowali sobie stolki w Brukselce.
              Kopnij ich w zadki tak mocno, zeby nie zatryzmali sie blizej niz w Palestynie.

              Zydzi w PL-u stworzyli konspiracyjne panstwo w panstwie, zmierzajac do
              utworzenia podstepem Judeopolonii i oni uwazaja Palestyne za ich ojczyzne.

              Kiedy zacela sie Intyfada, odpowiedznik "Wypadkow Poznanskich" w 1956 roku, w
              Palestynie, Marek Krol, wlasciciel gazety "Wprost", napisal w artykule
              redakcyjnym, ze on jest dumny, iz jest obywatelem "Izraela" w Palestynie i ze
              on popiera mordowanie prawowotych wlascicieli tamtej ziemi.

              Niechaj wiec taki Marek Krol "wraca" do "ojczyzny" i jako ochotnik wcieli sie
              do ludobojczego wojska i morduje dzieci rzucajace kamieniami.

              Jezeli z nim wyniosa sie inni z morderczej nacji, to Polacy z wielka ochota
              zwroca im koszt niepowrotnego biletu do Palestyny i pozwola im zabrac z soba
              pieniadze i bogactwa, ktore nabyli w Polsce kolektywnym zlodziejstwem.


              • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 17.03.05, 17:28
               Dalej Walor 16: POLSKIE TRADYCJE

               1. Miasto rdzenie polskie

               Bydgoszcz jest rdzennie polskim miastem. Od swego zarania była osadą należącą
               do państwa Polan na północnych krańcach terytorium graniczącym z obszarem
               Pomorzan.
               Najwybitniejszy polski król Kazimierz Wielki wydał 19 IV 1346 r. lokację miasta
               na prawie magdeburskim. W całym okresie staropolskim Bydgoszcz pełniła funkcję
               handlową na styku Wielkopolski, Krajny, Kujaw i Prus Królewskich. Charakter
               zabudowy był polski. Mury miejskie o wątku polskim, kościoły gotyckie o
               charakterze typowym dla dzielnicy wielkopolsko-kujawskiej. Ludność polska z
               koloniami obcokrajowców: Niemców, Szkotów i Holendrów (mennonitów) we wsiach
               nadwiślańskich Łęgnowie i Otorowie.

               2. XIX-wieczna walka o polskość

               Bydgoszcz jako rozwijające sie miasto i znaczny ośrodek administracyjny miała
               stawać się wg wysiłków Niemców ośrodkiem niemczyzny. Już od 1774 r., kiedy
               zbudowano kanał bydgoski władze pruskie usłowały przekształcić Bydgoszcz na
               swoją modłę. Przymuszano niemieckich rozbotników, aby zostali i kolonizowali te
               ziemie. Rozbierano skwapliwie zabytki staropolskie, kasowano zakony. Cegła z
               zamku posłużyła do budowy koszar i bulwarów. Rozebrano mury miejskie, baszty i
               bramy, kilka kościołów i klasztorów. Rzadko które miasto polskie zostało tak
               okaleczone ze spuścizny staropolskiej, jak Bydgoszcz. Nie udawało się jednak
               złamać ducha polskiego, mimo wszelkich wysiłków. W Bydgoszczy istniały silne
               środowiska polskie. Z rozwojem przemysłu do miasta masowo przybywała ludność
               polska z okolicznych wsi, która była pracownikami licznych fabryk i zasiedlała
               przedmieścia. Niemcy obawiali się wzrostu polskości miasta, dlatego nie
               zdecydowali się na zlokalizowanie Uniwersytetu, mimo starań niemieckich władz
               miejskich. Natomiast rozwijali intensywnie infrastrukturę, aby Bydgoszcz nie
               ustępowała pod względem warunków życia i dostępu do kultury innym ośrodkom
               Rzeszy. Miało to przyciągnąć przybyszy z głębi Niemiec. Przykładem była budowa
               monumentalnego Teatru Miejskiego – większego i piękniejszego niż w wielu dużych
               miastach Niemiec. Renoma Bydgoszczy jako miasta pruskiego „drugiego Berlina”
               miała wzrastać.

               Tymczasem to polskość ciągle wzrastała czego wyrazem było wiele inicjatyw:
               - polska „Gazeta Bydgoska” od 1898 r.
               - polski „Dziennik Bydgoski” od 1908 r. Jana Teski
               - budowa z polskich składek Domu Polskiego w 1906 r., gdzie koncentrowała się
               działalność polskich stowarzyszeń (E. Warmiński)
               - w 1906 r. w szkołach bydgoskich wybuchł strajk szkolny po usunięciu religii w
               jęz. polskim ze szkół
               - założenie Polskiego Banku Ludowego (1869)
               - polskie stowarzyszenia gospodarcze np Towarzystwo Przemysłowe, założone przez
               T. Magdzińskiego
               - polskie stowarzyszenia kulturalne np Towarzystwo Śpiewu „Halka”(1883)
               propagującego pieśń polską i czystość mowy ojczystej
               - polskie stowarzyszenia sportowe np Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (1886)
               wywierające poważny wpływ na rozwój życia polskiego w mieście
               - polskie towarzystwa pomocowe i oświatowe

               Polskie tradycje umożliwiły naturalny powrót Bydgoszczy w polskie granice i
               wybuch patriotyzmu po wkroczeniu wojsk polskich na bydgoski rynek w 1920. Wielu
               bydgoszczan uczestniczyło w Powstaniu Wielkopolskim.

               4. Fenomen okresu międzywojennego

               Od 1920 r. rozpoczął sie masowy exodus Niemców. W 1921 r. stanowili 25%
               ludnosci, a w 1939 r. tylko 8%. Razem odpływ Niemców w całym okresie
               miedzywojennym sięgnął 30 tyś. osób. Od połowy lat 20, Bydgoszcz obok Poznania
               należała do najbardziej polskich miast. Żydzi stanowili niewielką grupę i
               utożsamiali się raczej z Niemcami. Przejęto w ręce polskie większość zakładów
               przemysłowych, hurtowni, składów, firm handlowych. Rozwijały się organizacje
               niepodległościowe.
               W 1928 zburzono tzw. Wieżę Bismarcka zbudowaną na pocz. XX w. przez władze
               miejskie w parku na Wzgórzu Wolności. Ustawiona na wzgórzu, skad rozpościerał
               się widok na całe miasto, miała stanowić symbol niemieckiej siły i panowania.
               Dzisiaj w tym miejscu znajduje się Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy. Złożono tam
               szczątki ofiar pomordowanych w Dolinie Śmierci i innych miejscach martyrologii.
               Tuż przed wybuchem wojny sformowano Bydgoski Batalion Obrony Narodowej, który
               składał się z pospolitego ruszenia mieszkańców miasta.

               3. Krwawa niedziela

               1 i 2 września miasto przygotowywało się do odparcia ataku wojsk niemieckich.
               Na zachodnich rubieżach miasta walczyła bydgoska 15 dywizja piechoty
               wielkopolskiej. 3 września zaczeły przejeżdzać przez Bydgoszcz z północy na
               południe cofające się oddziały polskie z Borów Tucholskich. Zostały zaatakowane
               przez dywersantów niemieckich. Była to próba opanowania Bydgoszczy przez
               Niemców przed wkroczeniem niemieckich wojsk regularnych. Akcję przygotowała
               Abwehra przy udziale Gestapo i NSDAP, a wykonawcami byli głównie członkowie
               Selbstschutzu (Niemcy z Gdańska, Bydgoszczy).
               Wówczas wojsko i cywile samorzutnie stłumiły niemiecką prowokację. Walkę
               podjęły oddziały WP, Obrony Narodowej i ochotnicy, m.in. harcerze. Do 5
               września straty polskie wynosiły ok. 240 żołnierzy, straty niemieckie ok. 300
               osób (zabitych w walce i rozstrzelanych na mocy wyroku sądu). Zapewne
               mieszkańcy zdawali sobie sprawę, że za kilka dni miasto zostanie zajęte i
               możliwa jest zemsta Niemców. Mimo tego Straż Obywatelska walczyła z
               wkraczającymi oddziałami niemieckimi, nawet po opuszczeniu miasta przez Wojsko
               Polskie.
               Od 5 do 19 września trwała pacyfikacja miasta w celu uśmierzenia powstania
               wywołanego przez Polaków-cywilów, którzy z bronią w ręku wystąpili przeciwko
               oddziałom niemieckim.
               Niemcy po wkroczeniu do miasta, 9 i 10 września zabili, m.in. w egzekucjach
               ulicznych, kilka tysięcy Polaków. W październiku i listopadzie 1939 r. w
               Dolinie Śmierci Niemcy rozstrzelali śmietankę bydgoskiej inteligencji i osób
               parających się działalnością patriotyczną. 11 listopada 1939 r. rozstrzelano
               przedwojennego prezydenta miasta Leona Barciszewskiego. W niemieckiej
               propagandzie wydarzenia 3–5 września nazwano krwawą niedzielą (Bromberger
               Blutsonntag), fałszując ich przebieg (rzekome polskie okrucieństwo) i liczbę
               ofiar (58 tyś. osób).

               4. W mieście w czasie wojny działały organizacje niepodległościowe.

               Od początku niemieckiego panowania organizowano masowe wysiedlenia Polaków do
               Generalnego Gubernatorstwa, rugowanie z mieszkań, wywożenie na roboty
               przymusowe w głąb Rzeszy i do obozów koncentracyjnych. W mieście funkcjonowało
               tajne nauczanie z zakresu szkoły powszechnej i średniej. Od początku 1940 r.
               powstawały zalążki tajnych organizacji. Do końca 1941 powstała komenda Okręgu
               Pomorskiego Związku Walki Zbrojnej. Bydgoszcz była ważnym ośrodkiem podziemnego
               harcerstwa. W 1942 r. powstała Konspiracyjna Szkoła Małoletnich Lotnictwa ZHP
               pod dowództwem kaprala-pilota Benedykta Dąbrowskiego. W tym samym roku bydgoska
               Grupa Operacyjna AK "Bałtyk" ujawniła wyrzutnię rakiet V-1 w Borach
               Tucholskich oraz doświadczalnej bazy rakietowej (Luftwaffe-Versuchanstalt) w
               Peenemünde na wyspie Uznam koło Szczecina, co umożliwiło jej zniszczenie przez
               RAF.
               Od początku gestapo w Bydgoszczy zwóciło uwagę na niepokorność bydgoszczan.
               Zwłaszcza Szwederowo zyskało w oczach Niemców „bandycką” sławę. Np kreisleiter
               (nadburmistrz) miasta Werner Kampe pisał: „Zostałem poinformowany przez
               rozmaitych Volksdeutschów, że stan niepewności w południowej dzielnicy miasta
               utrzymuje się w dużym stopniu. Szwederowo zostało mi przedstawione jako
               dzielnica zbrodniarzy, w której mieszkają radykalne elementy”.
               W październiku 1943 r. przy gestapo w Bydgoszczy utworzono specjalną komórkę do
               walki z narastającym ruchem oporu, a od lutego 1944 rozpoczęto masowe
               aresztowania członków Polskiej Armii Powstania oraz Pomorskiego Okręgu Armii
               Krajowej. Ocenia się
               • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 17.03.05, 17:31
                W październiku 1943 r. przy gestapo w Bydgoszczy utworzono specjalną komórkę do
                walki z narastającym ruchem oporu, a od lutego 1944 rozpoczęto masowe
                aresztowania członków Polskiej Armii Powstania oraz Pomorskiego Okręgu Armii
                Krajowej. Ocenia się, że w 1944 w Bydgoszczy było ok. 5 tyś. członków AK.
                Istniała podziemna Okręgowa Delegatura Rządu RP.
                Liczne są przykłady sabotażu praktykowanego w niemieckich fabrykach np DAG w
                Łęgnowie, Warsztatach Kolejowych czy „Muna” na Osowej Górze. Kilka obiektów w
                DAG zostało zniszczonych przez wybuchy, które celowo spowodowali polscy
                pracownicy przymusowi. Z kolei w 1941 r. zorganizowano akcję sabotażową
                grupy "Szarych Szeregów" pod dowództwem Leona Stobrawy i Józefa Wroneckiego w
                Zakładach Amunicyjnych na Osowej Górze.


                Dalej Walor 17: MIESZKAŃCY

                1. Wykształcenie mieszkańców

                Wykształcenie ludności w Polsce w 2002 r. Źródło: Spis powszechny GUS z 2002 r.

                Kraj – kujawsko-pomorskie – kujawsko-pomorskie miasta:
                wyższe : 9,9% - 8,6% - 11,4%
                średnie: 31,5% - 30,0% - 35,9%
                zasadnicze zawodowe: 23,2% - 28,0% - 25,9%
                podstawowe: 29,8% - 30,1% - 23,8%
                podstawowe nieukończone: 3,6% - 2,1% - b.d.

                W Bydgoszczy wykształcenie wyższe posiada 14% mieszkańców, czyli więcej od
                średniej krajowej i średniej dla miast województwa. Stanowi to ok. 55 tyś.
                grupę ludzi w Bydgoszczy z wyższym wykształceniem, więcej niż w jakimkolwiek
                ośrodku regionu.

                2. Miasto otwarte

                Jak wspomniano poprzednio: Bydgoszcz jest raczej mozaiką ludzi o różnych
                odcieniach kulturowych.
                Jednym z efektów takiego stanu jest to, że miasto jest otwarte i nie utrudnia
                asymilacji osób pochodzących z innych regionów.
                Zauważa się podkreślanie „bydgoskości”. Większość osób identyfikuje się raczej
                z miastem, niż konkretną krainą etnograficzną.

                Ciekawe są wyniki spisu przedwojennego, co do pochodzenia ludności
                (źródło „Historia Bydgoszczy”):
                - przybysze z Wielkopolski: 32%
                - rodzimi bydgoszczanie: 29%
                - przybysze z Pomorza: 13%
                - przybysze z Kongresówki: 7%
                - przybysze z Galicji: 3%
                - mniejszości narodowe: 15%
                - inne: 1%
                Odsetek osób z Kongresówki i Galicji w okresie II RP wynosił w Bydgoszczy: 8-
                10%. Dla porównania w Poznaniu 6,5%, Toruniu 5%.
                Co 3 osoba pochodziła z Wielkopolski, co 3 była rodzimymi bydgoszczanami, co 7
                osoba pochodziła z Pomorza, co 10 z Kongresówki lub Galicji.

                Podobnie było po wojnie: 2/3 przybyszów pochodziło z Pomorza i Wielkopolski, co
                ilustrują spisy z lat 1947-49.

                Obecnie miasto można uznać raczej za gościnne, otwarte i przyjazne bez
                szowinizmu i manii wywyższania się kosztem prowincji.
                Miasto nie szuka za wszelką cenę dowartościowania kosztem innych. Dostrzega
                się wszystkie ośrodki regionu.
                Niedowartościowanie Bydgoszczy w okresie międzywojennym i próby kwestionowania
                jej roli po wojnie i w latach 90-tych wywarły pewien wpływ na mentalność
                mieszkańców.

                Dostrzega się upośledzenie społeczne miasta. Polega ono na tym, że atrakcyjność
                społeczna Bydgoszczy (w wyobrażeniach mieszkańców kraju) pozostaje w tyle za
                miejscem jakie zajmuje na społeczno-gospodarczej mapie Polski.
                Jest to nie tylko sprawa prestiżowa, ale problem społeczny o wielkim znaczeniu
                dla rozwoju społeczno-kulturalnego, społecznej tożsamości i identyfikacji jego
                mieszkańców. Jest też istotnym elementem społecznej motywacji do działań w
                wielu sferach życia.
                Ten swoisty kompleks niedowartościowania jest zauważalny od lat przedwojennych.
                Jednym z czynników, które go wywołały było zmarginalizowanie administracyjne
                Bydgoszczy w okresie międzywojennym. Tam, gdzie nie ograniczano rozwoju, miasto
                było bardzo dynamiczne w tym okresie np w zakresie gospodarki, handlu, sportu.
                Natomiast brak prestiżu miasta stołecznego, na który Bydgoszcz zasługiwała,
                skutkował ograniczeniem aspiracji naukowych i kulturalnych.
                Pozycja największego miasta regionu od 150 lat i jego rozwój na przekór
                wszelkim przeszkodom dodaje pewnej dozy spokoju w zachowaniu elit i
                mieszkańców.
                Rozumieją, że znaczenie miasta nie zmienia się mimo przejściowych niepowodzeń i
                zmian koniunktury, a nawet niekorzystnego postrzegania przez innych. Dostrzega
                się coraz bardziej, że jedną z najważniejszych spraw jest umiejętna promocja
                miasta i walka z mitami krzywdzącymi Bydgoszcz.

                O tym, że Bydgoszcz ma przyjazne oblicze świadczy reakcja wielu ludzi, który z
                reguły są pozytywnie zaskoczeni po zapoznaniu się z Bydgoszczą. Nie oczekiwali
                drugiego Krakowa. Dobrze. Zauważają jednak, że Bydgoszcz to nie zapadła
                prowincja. Zaskakuje ich wielkość i uroda secesyjnego śródmieścia, spory
                potencjał miasta. Zauważają, jak traci Bydgoszcz na braku restauracji
                zabytkowych budynków.
                Również dzielnica muzyczna, odnowione elewacje najpiękniejszych kamienic i
                stare miasto robią pozytywne wrażenie. Dziwią się, że miasto jest tak mało
                znane. Z reguły dominuje pozytywne zaskoczenie.
                Na imprezach sportowych, znanych zawodników nieraz zaskakuje frekwencja, dobra
                organizacja i kulturalne zachowanie publiczności. Takie wrażenie odnosi wielu
                działaczy sportowych, którzy chętnie tu organizują ponowne imprezy np. I.
                Szewińska (lekkoatletyka) czy C. Lang (Tour de Pologne). Zauważają, jak wielką
                motywację mają działacze, aby zawody, imprezy, festiwale wypadły jak najlepiej
                i rozsławiały miasto.
                Elity dostrzegają konieczność promocji Bydgoszczy, zbyt mało znanej w kraju.

                • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.03.05, 01:10
                 Panie PIT !!!! Gratulować po raz kolejny to za mało, więc po prostu gorąca prośba
                 - niech pan to swoje opracowanie jakoś wyda drukiem przez któreś z wydawnictw i
                 rzucić to na bydgoski rynek do księgarń. Zapłacę każdą cenę za egzemplarz
                 takiego kompendium...
                 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 18.03.05, 06:54
                  Wolałbym, żeby te materiały umieścić na stronie internetowej.
                  Zaznaczam też, że jeszcze dopiero zbliżamy się do połowy opracowania...
                  • Gość: anita IP: *.azoty.tarnow.pl 18.03.05, 07:44
                   Tak, strona internetowa jest zdecydowanie lepszym pomysłem - pozwoli to na
                   aktualizację danych statystycznych i innych informacji. Pzdr.
                   • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.03.05, 11:33
                    No tak, być może strona w Internecie jest lepszym rozwiązaniem ale rzadko która
                    starsza osoba ma do niego dostęp lub wręcz nie potrafi obsłużyć komputera. Warto
                    byłoby pomyśleć o ludziach 60, 70, 80 letnich...
                    Sentyment przenosi góry!!!!
                    • Gość: anita IP: *.azoty.tarnow.pl 18.03.05, 11:50
                     Też prawda. Ale jedna wersja nie wyklucza drugiej... Pzdr.
                     • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.03.05, 12:18
                      Oby tak było.
                      A swoją drogą to ten (ta?) PIT zasługuje na Nobla...
                      • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.03.05, 17:34
                       Dalej Walor 18: BAZA SPORTOWA

                       Bydgoszcz wyróżnia się na tle kraju pod względem liczby i rangi rozgrywanych
                       imprez sportowych, a także pod względem bazy sportowej.
                       Szczególnie silną dziedziną jest w Bydgoszczy w i o ś l a r s t w o i
                       k a j a k a r s t w o. Na Brdzie w sezonie przez cały dzień widuje się
                       dziesiątki trenujacych wioślarzy i wioślarek.
                       Stanowi to dodatkowy urok i punkt charakterystyczny dla Bydgoszczy: intensywny
                       ruch osad wioślarskich i kajakarskich na Brdzie w centrum miasta.
                       Było tak już od XIX wieku. W mieście są doskonałe warunki do uprawiania twgo
                       sportu. Nic dziwnego, że największe sukcesy sportowe bydgoszczanie odnosili
                       właśnie w tych dyscyplinach.

                       Inne silne dyscypliny sportu to:
                       *ż u ż e l
                       Polonia Bydgoszcz jako jedyny klub w Polsce nigdy nie opuścił ekstraligi, jest
                       wielokrotnym drużynowym mistrzem Polski, rodzimym klub Tomasza i Jacka Gollobów
                       *k o s z y k ó w k a
                       Męska drużyna Astoria Bydgoszcz w ekstralidze
                       *s i a t k ó w k a
                       Żeńska drużyna Pałacu Bydgoszcz od wielu lat gra w ekstralidze, jest
                       wielokrotnym mistrzem i wicemistrzem Polski
                       *t e n i s
                       Drużyna Polonii od wielu lat zajmuje miejsce na podium rozgrywek
                       *l e k k o a t l e t y k a
                       Doskonałe warunki do uprawiania tego sportu w Parku Sportowym „Zawisza”, kilku
                       bydgoskich lekkoatletów wywalczyło medale olimpijskie
                       *f i t n e s s
                       Bydgoszczanki są czołowymi zawodniczkami tego sportu w Polsce

                       Liczą się także inne dysypliny sportu: piłka ręczna, piłka nożna, kolarstwo,
                       speedrower, kajak polo, łucznictwo, boks, podnoszenie ciężarów

                       W przeszłości bydgoska drużyna piłkarska „Zawisza” przez wiele lat występowała
                       w I lidze, np w 1990 r. zajmując 4 miejsce. W ostatnich latach notuje się
                       kryzys bydgoskiej piłki, skutkiem czego najlepsza drużyna bydgoska występuje w
                       III lidze.

                       1. Tradycje sportowe

                       Przed 1920 r. w mieście istniały kluby i stowarzyszenia sportowe niemieckie.
                       Zaborcy tolerowali tylko kilka polskich stowarzyszeń takich jak:
                       - Towarzystwo Gimnastyczne Sokół od 1886 r.
                       - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
                       - Towarzystwo Terminatorów (od 1918 r. „Gwiazda”)
                       - harcerstwo (od 1917 r.)

                       Po 1920 r. niemieckie towarzystwa sportowe zjedoczyły sie w Zwiazek
                       Niemeickich Towarzystw Gimnastycznych w Polsce (siedziba w Bydgoszczy). Sport
                       wyczynowy bydgoskich niemców koncentrował się w klubach:
                       - Ruder-Club „Frithjof” (wioślarstwo)
                       - Soprtbruderverein (poiłka nożna i tenis)
                       - Tennis-Club „Palastra” (tenis)
                       - Klub „Tornedo” (kolarstwo)
                       Dwójka podwójna wioślarzy niemieckich osiągnęła klasę pozwalającą na
                       wystepowanie w reprezentacji Polski.

                       Polskie organizacje z zcasów zaborów nadal prowadziły działalność:
                       - Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (12 gniazd)
                       - Harcerski Klub Sportowy (od 1925 r.)
                       - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

                       W 1933 r. powstał Wojskowy Klub Sportowy. W mieście istniało 32 klubów
                       jednosekcyjnych i 23 wielosekcyjnych oraz liczne zakładowe (170 klubów i kół
                       sportowych)
                       Renomę ogólnopolską, a nawet międzynarodową zdołały sobie wywalczyć:
                       kluby jednoskcyjne:
                       - Bydgoski Klub Wioślarek (od 1927)
                       - Kolejowy Klub Wioślarski (od 1928)
                       - Klub Atletyczny „Siła” (od 1921)
                       - Bydgoski Klub Motocyklowy (od 1925)
                       - Bydgoskie Towarzystwo Cyklistów (od 1922)
                       - Bydgoski Klub Sportowy – skcja tenisa (od 1924)

                       kluby wielosekcyjne:
                       - Bydgoski Klub Sportowy „Polonia” (od 29 IX 1920)
                       - Klub Sportowy „Astoria” (od 1 IV 1924)
                       - Klub Sportowy „Brda” (od 18 III 1924)
                       - Klub Sportowy „Gwiazda” (od 25 IV 1920)

                       W mieście w okresie międzywojennym pobudowano wiele obiektów sportowych:
                       - 4 boiska piłkarskie
                       - Stadion Miejski (otwarty 3 VIII 1924 przy obecności prezydenta RP S.
                       Wojciechowskiego), zawierał 6 boisk treningowych, urzadzenia lekkoatletyczne,
                       dzisiaj KS „Polonia”
                       - tor łuczniczy na Stadionie Miejskim
                       - 7 przystani wioślarskich z szałasami w części odziedziczonych po okresie
                       zaborów
                       - 2 pływalnie na Brdzie z woda bieżącą
                       - ponad 30 kortów tenisowych, w tym 2 kryte
                       - 10 sal gimastycznych
                       - tor sportów konnych na Kapuściskach Małych (na Bydgoszcz Wschód, dzisiaj nie
                       istnieje)
                       - strzelnica sportowa na Jachcicach i przy ul. Toruńskiej (po zaborcy)
                       - tory saneczkowe w Myślęcinku

                       W latach 20 rozbudowano odziedziczony po zaborcy tor regatowy w Brdyujściu
                       (poszerzono, dobudowano kryte trybuny, szatnie i hangary). Tor był największym
                       obiektem w Polsce.
                       W 1929 r. w Bydgoszczy na torze regatowym rozegrano Mistrzostwa Europy w
                       wioślarstwie. Bydgoska załoga zdobyła brązowy medal.
                       Pod wzgledem rozwoju bazy sportowej Bydgoszcz w okresie międzywojennym
                       dorównywała większemu Poznaniowi.

                       Wyniki sportowe:
                       Największe sukcesy odnosili w i o ś l a r z e i w i o ś l a r k i
                       (wielokrotni mistrzowie Polski, medaliści mistrzostw Europy, brązowy medal
                       bydgoskiej załogi wioślarskiej BTW na olimpiadzie w Amsterdamie 1924). W 1937
                       r. BTW był najwyżej sklasyfikowanym klubem wioślarskim w Polsce, a w 1938
                       Kolejowy Klub Wioślarski.
                       Inne dyscypliny, gdzie odnoszono sukcesy to:
                       - łucznicy (bydgoszczanin F. Majewski mistrzem świata w 1937 r., tytuły
                       mistrzów Polski)
                       - kolarstwo (bydgoszczanin F. Więcek wygrywa w 1928 r. Tour de Pologne)
                       - lekkoatletyka (Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce żeńskiej 1930, męskiej
                       1933, liczni medaliści mistrzostw Polski)
                       - tenis (rozegrano w Bydgsozczy kilka turniejów o Mistrzostwo Polski oraz
                       międzynarodowych, w barwach BKS grali czołowi polscy zawodnicy)
                       - boks (bydgoszczanin wicemistrzem Polski w 1927)
                       - piłka nożna (KS „Polonia” uzyskiwał tytuły mistrzów Pomorza)

                       W Bydgoszczy pomimo rangi miasta powiatowego znajdowały się siedziby licznych
                       związków sportowych:
                       - Pomorski Okręgowy Związek Lekkoatletyczny (od 1930)
                       - Pomorski Okręgowy Związek Kajakowy (od 1935)
                       - Pomorski Okręgowy Związek Piłki Nożnej (od 1927)
                       - Pomorski Okręgowy Związek Pływacki (od 1927)
                       - Pomorski Okręgowy Związek Kolarski
                       - Pomorski Okręgowy Związek Łuczniczy

                       Po wojnie kontynuowano świetne tradycje przedwojenne.
                       W latach 50-tych wybudowano stadiony Zawiszy i Brdy, stadion hokejowy Torbyd,
                       stadion leśny. Rozpoczęto budowę ośrodka i Parku Sportowego Wojska
                       Polskiego „Zawisza”. Zorganizowano 2 ogólnodostępne baseny.
                       W latach 60-tych rozbudowano stadion i tor żużlowy Polonii, rozbudowano Torbyd,
                       Park Sportowy „Zawisza”, zbudowano kompleks sportowy Astorii. W latach 70-tych
                       zbudowano m.in tor kartingowy i wiele innych obiektów.
                       Pod koniec lat 70-tych w mieście było:
                       - 7 stadionów, w tym 4 duże
                       - 10 pływalni, w tym 4 kryte
                       - 91 sal gimnastycznych (78 szkolnych)
                       - 17 przystani sportów wodnych (wioślarskie, kajakarskie, żeglarskie)
                       - sztuczne lodowisko (Torbyd)
                       - duża hala sportowa (Astoria)
                       - tor żużlowy i kartingowy
                       - korty, strzelnice

                       Drużyny piłkarskie Polonii, a potem Zawiszy wiele lat grały w ekstraklasie.
                       Klub żużlowy „Polonia” jako jedyny nigdy nie opuścił ekstraklasy. Z Bydgoszczy
                       wywodziło się wiele medalistów olimpijskich m.in:
                       Rzym 1960 – złoty medal Zdzisław Krzyszkowiak (lekka atletyka), brązowy medal
                       Brunon Bendig (boks)
                       Tokio 1964 - złoty i srebrny medal Teresa Ciepły (lekka atletyka)
                       Moskwa 1980 – brązowy medal Ryszard Kubiak (wioślarstwo)
                       Seul 1988 - brązowy medal Sławomir Zawada (podnoszenie ciężarów)
                       Barcelona 1992 – srebrny medal Maciej Freimut (kajakarstwo), srebrny medal
                       Arkadiusz Onyszko (piłka nożna), brązowy medal Jacek Streich (wioślarstwo)
                       Atlanta 1996 - srebrny medal Ivan Klementiev (kajakarstwo)
                       Sydney 2000 – złoty medal Robert Sycz (kajakarstwo)
                       Ateny 2004 – złoty medal Robert Sycz (kajakarstwo)

                       Należy wspomnieć, jak rozwijał się sport w F o r d o n i e.
                       W 1923 r. powołano w miasteczku pierwszy klub sportowy „Bałtyk” (pote
                       • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.03.05, 17:36
                        Należy wspomnieć, jak rozwijał się sport w F o r d o n i e.
                        W 1923 r. powołano w miasteczku pierwszy klub sportowy „Bałtyk” (potem nazwę
                        zmieniono na Fordoński Klub Sportowy). Organizacją imprez sportowych zajmowały
                        się liczne stowarzyszenia np. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
                        organizacje „Strzelca” i „Sokoła”. W 1932 r. ukończono budowę boiska i
                        strzelnicy. Dzięki staraniom LOOP w 1933 r. założono na terenie podmiejskim
                        Fordonu na stokach Czarnej Góry (obecnie nazywana Górą Szybowników) bydgoską
                        szkołę szybowników. Na terenie szybowiska zamontowano wyciągi i chwiejnicę,
                        wzniesiono budynek administracyjny i gospodarczy oraz hangary, w których w 1939
                        r. znajdowało się ok. 20 szybowców. Od 1936 r. szkoła uzyskała nazwę Okręgowa
                        Szkoła Szybowcowa w Fordonie.
                        W 1957 reaktywowano klub sportowy, tym razem pod nazwą „Wisła”. W 1962-67 r.
                        wybudowano stadion „Wisła”. Tereny wokół stadionu planowano przeznaczyć pod
                        kompleks sportowo-rekreacyjny m.in. z basenem i hotelem, czego jednak nie
                        zrealizowano.

                        2. Świetna infrastruktura sportowa

                        Bydgoszcz wyróżnia się w kraju pod względem bogactwa i rangi infrastruktury
                        sportowej.
                        Znajdują się tu niektóre obiekty sportowe rangi krajowej m.in. 2 stadiony ze
                        sztucznym oświetleniem: żużlowy i piłkarski, narodowy stadion lekkoatletyczny,
                        jedna z nowocześniejszych hal w Polsce, tor regatowy, tor kajakarstwa
                        górskiego, tor kartingowy i inne.

                        STADIONY
                        *WKS Z a w i s z a im. Z. Krzyszkowiaka - ul. Gdańska 163 – zbudowany w 1955-
                        64 r., 18 tyś. miejsc siedzących i 30 tyś. stojących , sztuczne oświetlenie,
                        tablica świetlna, kryta trybuna główna. uznawany za czołowy stadion
                        lekkoatletyczny w Polsce, jeden z większych stadionów piłkarskich w Polsce

                        *BTŻ P o l o n i a - ul. Sportowa 2 – zbudowany w 1920 r.
                        20 tyś. miejsc, sztuczne oświetlenie, tablica świetlna, kryta trybuna główna
                        uznawany za czołowy polski stadion żużlowy, od 5 lat miejsce rozgrywania
                        Indywidualnych Mistrzostw Świata na Żużlu - Grand Prix Polski.

                        * BKS Chemik - ul. Glinki 79 , powyżej 10 tyś. miejsc
                        * KKP Brda - ul. Powstańców Warszawy 4
                        * Budowlany Klub Sportowy - ul. Jaskółcza
                        * MZKS Gwiazda - ul. Bronikowskiego 45
                        * WKS Zawisza - ul. Sielska 12 - Fordon
                        * ZM TKKF - ul. Słowiańska 7

                        DUŻE HALE SPORTOWE
                        *Hala Sportowo-Widowiskowa "Ł u c z n i c z k a" - ul. Toruńska 56
                        6.100 miejsc siedzących stałych, do 8.000 przy wykorzystaniu powierzchni areny,
                        zbudowana w 2002 r., uznawana za jedną z 6 największych i najpiękniejszych w
                        kraju. Dodatkowym atutem jest położenie hali w Parku Miejskim, nad Brdą w
                        otoczeniu zadbanej zieleni, stawów i infrastruktury sportowej (kryte korty, tor
                        łuczniczy, przystań)

                        *KS Start - Astoria - ul. Kr. Jadwigi 23
                        *BKS Chemik - ul. Glinki 79
                        *Klub Uczelniany AZS Akademii Bydgoskiej - ul. Sportowa 2

                        TOR R E G A T O W Y - ul. Witebska 26, Brdyujście, największy i najbardziej
                        prestiżowy w kraju po poznańskiej Malcie, z trybunami i pełną infrastrukturą,
                        szerokość ok. 300 m, długość 2 km (60 ha), najstarszy obiekt w Polsce (tradycje
                        przedwojenne)

                        TOR Ł U C Z N I C Z Y - ul. Babia Wieś, nowoczesny, zbudowany w 2002r. w Parku
                        Miejskim nad Brdą

                        TOR K A R T I N G O W Y – ul. Fordońska 116, z trybunami, położony w uroczym
                        zakolu Brdy wśród zieleni

                        TOR KAJAKARSTWA G Ó R S K I E G O – na rzece Brdzie koło jazu farnego – jedyny
                        tor w Polsce położony w centrum Starówki. Stanowi symbol orginalnego uroku
                        bydgoskiej starówki jakim jest połączenie wody z zabytkowymi budowlami

                        WAŻNIEJSZE HALE GIMNASTYCZNO-SPORTOWE
                        *KU AZS – ATR - ul. Ks. Kordeckiego 20
                        *KU AZS – AB - ul. Chodkiewicza 30
                        *KKP BRDA - ul. Powst. Warszawy 4
                        *Budowlany Klub Sportowy - ul. Żupy 4
                        *MZKS Gwiazda - ul. Bronikowskiego 45
                        *Pałac Młodzieży - ul. Jagiellońska 27
                        *WKS Zawisza - ul. Gdańska 163
                        - sala sportowa,
                        - sala gimnastyczna,
                        - sala lekkoatletyczna,
                        - sala ciężarowa
                        *UKS "Lawina" przy ZS nr 28 - ul. Kromera 11

                        BASENY KRYTE
                        *Basen przy Zespole Szkół nr 5 - ul. Berlinga (Fordon)
                        *Basen "Sardynka" - ul. Sardynkowa (Osowa Góra)
                        *Basen "Bryza" - ul. Goszczyńskiego 3 Szwederowo)
                        *Basen Pałacu Młodzieży - ul. Jagiellońska 27
                        *Basen "Astoria" - ul. Królowej Jadwigi 23
                        *Szkoła Pływania "Delfin" - ul. Swarzewska 10 (Bartodzieje)
                        *Basen "Polonia" - ul. Sportowa 2
                        *Basen "Laguna" - ul. Glinki 117 (Wyżyny)
                        *Basen „Perła” na Wyżynach - ul. Grzymały-Siedleckiego (ze sztuczna rzeką,
                        zjeżdżalnią)
                        *Basen przy SP w Fordonie - ul. Duracza (Fordon)
                        *Klub Sportowy "Start-Astoria" - ul. Kr. Jadwigi 23 (odkryty)
                        *Basen na os. Łęgnowo (nieczynny)

                        PRZYSTANIE WODNE-KAJAKOWE
                        *KS Start "Astoria" - ul. Kr. Jadwigi 23
                        *KS Łączność - ul. Babia Wieś 3
                        *RTW "Bydgostia-Kabel" - ul. Żupy 4
                        *WKS "Zawisza" - ul. Mennica
                        *TKKF "Orzeł" - ul. Nadrzeczna 2
                        *Regionalny Oddział - "PTTK Szlak Brdy" - ul. Biwakowa 8, Janowo

                        PRZYSTANIE WODNE-WIOŚLARSKIE
                        *Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie - ul. Żupy 2
                        *RTW "Bydgostia-Kabel" - ul. Żupy 4
                        *Bydgoski Klub Wioślarek - ul. Babia Wieś
                        *WKS "Zawisza" - ul. Mennica

                        PRZYSTANIE WODNE-ŻEGLARSKIE
                        *KS Start "Astoria" - ul. Witebska
                        *Yacht Klub Polski - ul. Witebska 14
                        *KS Zjednoczeni - ul. Witebska
                        *Klub Żeglarski "Szkwał" - ul. Witebska
                        *Klub Żeglarski "Wind" – Romanowo gm. Koronowo
                        *Bydgoski Okręgowy Związek Żeglarski – Pieczyska gm. Koronowo

                        KORTY TENISOWE
                        *AZS Akademii Bydgoskiej - ul. Sportowa 2 - 10 kortów
                        *Budowlany Klub Sportowy - ul. Żupy 2 - 2 korty
                        *WKS Zawisza - ul. Gdańska 163 - 5 kortów
                        *TKKF Śródmieście - ul. Markwarta 10a - 4 korty
                        *TKKF Zjednoczeni - ul. C. Skłodowskiej 33b - 5 kortów
                        *TKKF Zjednoczeni - ul. Kalinowa - 1 kort
                        *TKKF Świt - ul. Nakielska 70 - 4 korty
                        *TKKF Orzeł - ul. Abrahama 2a - 4 korty
                        *Ośrodek Sportu i Rekreacji - ul. Nakielska 86
                        *Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ II - Osiedle Bajka (Fordon) - 3 korty
                        *Zespół Szkół nr 5 - ul. Konfederatów Barskich - 2 korty
                        *Zespół Szkół nr 5 - ul. Zygmunta Berlinga - 2 korty
                        *Bydgoskie Towarzystwo Tenisowe - ul. Żupy - 3 korty
                        *Salvadore Tennis Club - ul. Powstańców Warszawy 4

                        • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.03.05, 17:37
                         STRZELNICE
                         *WKS "Zawisza" - ul. Gdańska 163
                         *Liga Obrony Kraju - ul. Toruńska 30
                         *Bydgoskie Towarzystwo Strzeleckie "KALIBER" - ul. Śniadeckich 32
                         *Zespół Szkół nr 13 "Copernicanum" - ul. Kopernika 1

                         JEŹDZIECTWO
                         *Ośrodek rekreacji Konnej – ul. Konna 10 w Parku Kulturu i Wypoczynku
                         *Jeździecki Klub Sportowy Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku
                         ul. Gdańska 173-175
                         *Harcerska Baza Jeździecka województwa kujawsko-pomorskiego, ul .Tatrzańska 21
                         *Janiszewski Andrzej Gospodarstwo Agroturystyczne- ul .Pod Skarpą 5
                         *JERMIR Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Hotelarskie w Strzyżawie k.Bydgoszczy -
                         stadnina koni, przejażdzki bryczkami
                         *Klub Jeździecki „Deresz”- Nowy Dwór gm. Koronowo
                         *Ośrodek Jeździecki - Buszkowo gm. Koronowo
                         *Agroturystyka Tadeusz Zamłyński - Strzelce Dolne 27 gm. Dobrcz
                         *Agroturystyka Maria Borowicz - Wiskitno gm. Sicienko
                         *Stadnina Koni Krystyna i Tadeusz Drzeweccy - Mochle 3 gm. Sicienko - stadnina
                         koni ras małych i kuców szetlandzkich oraz mini ZOO
                         *Stadnina Koni p. Gotowskich - Gliszcz gm. Sicienko

                         SIŁOWNIE KLUBY FITNESS SOLARIA (niektóre)
                         *Studio Yogi Ewy Szpreger
                         *SP nr 89 - Pl. Kościeleckich
                         *Klub Aerodynamicznych Ćwiczeń - ul .Strzelecka 3 - tel. 379 22 61
                         *Gabinet Odnowy Biologicznej "Słoneczna Kapsuła" - ul. Focha 4
                         *Centrum Zajęć Ruchowych i Wypoczynku "Cezar" - ul. Dworcowa 100
                         *Fitness Clan - ul. Konopnickiej 18a
                         *Ośrodek Sportowo-Rehabilitacyjny "Fitline" - ul. Koronowska 14
                         *Fitness Club Budokan - ul. Fromborska 18
                         *Salon Odnowy Biologicznej Mega Klub - ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
                         *Studio Odnowy Biologicznej "Wenus" - ul. Broniewskiego 1
                         *Fitness Studio Paradise - ul. Ujejskiego 61
                         *Fitness Studio - ul. Brzozowa 28
                         *Fitness Club "Gracja" - ul. Widok 39a

                         INNE OBIEKTY
                         *Kryte lodowisko TORBYD - ul. Chopina 11a, w 2004 r. zostało zamknięte, od
                         2006 r. ma być wybudowane nowe w okolicy hali Łuczniczka
                         *Tor żużlowy - BTŻ "Polonia" - ul. Sportowa 2
                         *Lotnisko Aeroklubu Bydgoskiego - ul. Biedaszkowo 30
                         *Wyciąg narciarski, tor snowbordowy i saneczkowy – Leśny Park Kultury i
                         Wypoczynku
                         *Pole Golfowe – ul. Sporna (w organziacji na wyspie rzecznej)
                         *Regionalne Pole Golfowe – Olszewka k. Nakła
                         *Kręgielnia „Olimpic Bowling Center” - ul. Toruńska 59 (Hala "Łuczniczka")
                         *Centrum Rozrywki Kręgielnia XL Bowling - ul. Fordońska 141(Galeria Pomorska)
                         *Tor do zjazdów ekstremalnych - Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku
                         *Skate Park - Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku
                         *Sala boksu (350 m2) – w Parku Sportowym „Zawisza”
                         *Sala podnoszenia ciężarów z pełnym wyposażeniem w sprzęt (428 m2) - w Parku
                         Sportowym „Zawisza”
                         *Kryta bieżnia o nawierzchni tartanowej (dł. 180 m, 6 torów, szerokość 11 m) -
                         w Parku Sportowym „Zawisza”

                         • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.03.05, 17:40
                          3. Międzynarodowe imprezy sportowe

                          W Bydgoszczy organizuje się wiele znaczących imprez sportowych. Od lat 90-tych
                          stają sie coraz bardziej wizytówką miasta.
                          Na stadionie żużlowym „Polonii”organizowane są od 5 lat nieprzerwanie
                          prestiżowe Grand Prix Świata na żużlu. W hali „Łuczniczka” co roku organizowane
                          są mecze reprezentacji Polski w siatkówce i koszykówce. Na stadionie Zawiszy
                          średnio co 2 lata rozgrywane są mecze międzypaństwowe piłkarskiej reprezentacji
                          Polski, a co roku mają miejsce imprezy lekkoatletyczne o światowym znaczeniu np
                          Młodzieżowe Mistrzostwa Świata. Z kolei Tor Regatowy jest świadkiem corocznych
                          imprez wioślarskich i kajakowych o ogólnopolskim lub międzynarodowym zasięgu.
                          Uruchomienie Portu Lotniczego i spora baza hotelowa umożliwia także w
                          przyszłości organizację prestiżowych imprez międzynarodowych.
                          Imprezy o randze krajowej i międzynarodowej rozgrywane są najczęściej w takich
                          dysyplinach jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, żużel, wioślarstwo,
                          kajakarstwo, lekka atletyka, kajak polo, łucznictwo, fitness, tenis, zapasy,
                          kolarstwo, speedrower, szachy, eisstock, podnoszenie ciężarów, boks, sporty
                          motorowe.

                          Międzynarodowe imprezy sportowe w 2004 r.
                          * Międzynarodowy Turniej im. Andrzeja Brończyka o Puchar Kuj- Pom ZPN
                          * Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w zapasach (styl wolny)
                          * Międzynarodowe Zawody Kulturystyki i Fitness "Junior Fitness Show"
                          * Lekkoatletyczny Europejski Festiwal Sztafet
                          * Mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej Polska-Irlandia (2003)
                          * Mecz ligi światowej Polska-Bułgaria w siatkówce mężczyzn
                          * Lekkoatletyczna Superliga Pucharu Europy
                          * Mistrzostwa Europy Seniorów i Juniorów w speedrowerze
                          * Zakończenie etapu Tour de Pologne z rundą miejską
                          * Indywidualne Mistrzostwa Świata Grand Prix Polski na żużlu
                          * Wielka wioślarska o Puchar Brdy z udziałem osady Uniwersyteu Cambridge
                          * Międzynarodowy Festiwal Szachowy
                          * Międzynarodowy Turniej o Memoriał Franciszka Harczenko w zapasach
                          * Międzynarodowy Turniej w Eisstocku
                          * Mistrzostwa Polski w powożeniu zaprzęgami konnymi w Myślęcinku

                          W 2005 r. mają miejsce w Bydgoszczy następujące międzynarodowe i ogólnopolskie
                          imprezy sportowe:
                          01.- Halowy Puchar Elite-Cafe (wzwyż, tyczka) Lekka Atletyka - Łuczniczka
                          02 - Halowe Mistrzostwa Polski Kadetów w tenisie - Łuczniczka
                          03.- Kryterium Asów polskich lig żużlowych - Stadion BTŻ Polonia
                          04.- Puchar Łuczniczki i Akademickie MP w fitness - Kino Adria
                          05.- Mecze ligi światowej Polska – Argentyna siatkówka – Łuczniczka
                          06.- Mistrzostwa Polski w kl. Splash i Puchar Łuczniczki w żeglarstwie - Zalew
                          Koronowski
                          06.- Europejski Festiwal Lekkoatletyczny - Zawisza
                          06.- Międzynarodowe Regaty Kajakowe Juniorów – Brdyujście
                          06.- Mistrzostwa Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce - Zawisza
                          06.- Międzynarodowe Regaty o Puchar Prezydenta Bydgoszczy Wioślarstwo –
                          Brdyujście
                          06.- Mistrzostwa Polski Seniorów w Podnoszeniu Ciężarów - Zawisza
                          07.- V runda Kartingowych Mistrzostw Polski – Kartodrom
                          07.- Puchar Europy w wielobojach Lekka Atletyka - Zawisza
                          07.- Mistrzostwa Polski Juniorów w lekkiej atletyce – Zawisza
                          07.- Mistrzostwa Polski Juniorów w wioślarstwie - Brdyujście
                          07.- Mityng Lekkoatletyczny - Zawisza
                          07.- Mistrzostwa Polski Seniorów w kajak-polo – Brdyujście
                          08.- Grand Prix Polski na żużlu - Stadion BTŻ Polonia
                          09.- Mistrzostwa Polski Seniorów w kajakarstwie klasycznym - Brdyujście
                          09.- Zakończenie Etapu kolarskiego Tour de Pologne - ulice Miasta
                          09.- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski PFS „Gwardia” juniorów w judo -
                          Łuczniczka
                          11.- Mistrzostwa Polski Juniorek w fitness - Kino Adria
                          11.- II Międzynarodowy Turniej „Eisstocka” - Lodowisko
                          12.- Ogólnopolski Memoriał K.Becka w podnoszeniu ciężarów - Zawisza

                          Imprezy okręgowe, wojewódzkie i miejskie to:
                          03.- Mistrzostwa Miasta na ergometrze Wioślarstwo - Łuczniczka
                          03.- Mistrzostwa Wojew. w biegach na przełaj - Myślęcinek
                          03.- Mistrzostwa OZPC Juniorów do 20 lat w Podn. Ciężarów – Zawisza
                          04.- Makroregionalne eliminacje do OOM w Podn. Ciężarów - Zawisza
                          04.- Mistrzostwa Województwa do 15 lat w szermierce - AZS AB
                          04.- Otwarcie sezonu kajakowego - Rzeka Brda
                          04.- Okręgowe Zawody Otwarcia sezonu łuczniczego - Tor łuczniczy
                          04.- Kartingowe Mistrzostwa Strefy i Okr. I r. - Kartodrom
                          04.- Kartingowe Mistrzostwa Strefy i Okr. II r. - Kartodrom
                          04.- Otwarcie sezonu Lekkoatletycznego - Zawisza
                          05.- Wyścig MTB „Family Cup” Kolarstwo - Myślęcinek
                          05.- Mistrzostwa Miasta w wioślarstwie - Brdyujście
                          05.- OTK Młodzików w Tenisie - Korty AZS AB
                          05.- Mistrzostwa Miasta w kajakarstwie - Brdyujście
                          05.- Mityng kwalifikacyjny + wieloboje w Lekkiej Atletyce - Zawisza
                          05.- OTK Skrzatów w Tenisie - Korty Pro Team
                          05.- Puchar Wiosny w żeglarstwie - Brdyujście
                          06.- Międzywojewódzkie Mistrz. Jun i JM w Lekkiej Atletyce - Zawisza
                          06.- Otwarte Mistrzostwa Miasta w taekwondo – Łuczniczka
                          06.- Ogólnopolskie Regaty Elim. Juniorów w Kajakarstwie – Brdyujście
                          06.- OTK Juniorów w tenisie - Korty Pro Team
                          06.- Trójbój Lekkoatletyczny – Zawisza
                          06.- Drużynowe Mistrz. Wojew. Młodzików w Lekkiej Atletyce – Zawisza
                          06.- Mistrzostwa Okręgu Seniorów i Juniorów w Łucznictwie - Tor łuczniczy
                          06.- OTK Mistrzostwa Miasta Kadetów w Tenisie - Korty AZS AB
                          06.- Bydgoska Olimpiada Młodzików w Lekkiej Atletyce - Strzelnica-Zawisza
                          06.- Strefowe Eliminacje do OOM w Strzelectwie - Zawisza
                          07.- Mistrzostwa Województwa w kajakarstwie - Brdyujście
                          07.- Memoriał K.Mrozińskiego w kolarstwie - Ulice miasta
                          07.- Memoriał J.Hinca w kolarstwie - Ulice Miasta
                          07.- OTK Juniorów w Tenisie - Korty AZS AB
                          08.- OTK Kadetów w Tenisie - Korty Pro Team
                          08.- Kartingowe Mistrzostwa Strefy i Okr. III r. - Kartodrom
                          08.- OTK Skrzatów w Tenisie - Korty AZS AB
                          08.- Mistrzostwa Województwa Juniorów w Lekkiej Atletyce - Zawisza
                          08.- OTK Młodzików w Tenisie - Korty Pro Team
                          09.- Mistrzostwa Województwa Młodzików w Lekkiej Atletyce - Zawisza
                          09.- Mistrzostwa Województwa do 13 lat w Szermierce - AZS AB
                          09.- Puchar Jesieni w żeglarstwie – Brdyujście
                          09.- Międzywojewódzkie Mistrz. Młodzików oraz Memoriał C.K. i Z.K. w
                          kajakarstwie - Brdyujście
                          10.- Regaty zakończenia sezonu w kajakarstwie - Rzeka Brda
                          10.- Mityng zakończenia sezonu + wieloboje w Lekkiej Atletyce - Zawisza
                          10.- Międzywojewódzkie Mistrz. Młodzików w Taekwondo - Łuczniczka
                          10.- Otwarte Mistrzostwa Miasta w szermierce - Łuczniczka
                          10.- Międzywojewódzkie Mistrz Młodzików w Strzelectwie - Strzelnica-Zawisza
                          10.- Mistrzostwa Województwa w strzelectwie - Strzelnica-Zawisza
                          10.- Mistrzostwa Województwa do 20 lat w Szermierce - AZS AB
                          10.- Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa w Fitness - Kino Adria
                          11.- Mistrzostwa Województwa do 17 lat w Szermierce - AZS AB
                          11.- Puchar Niepodległości w strzelectwie - Strzelnica-Zawisza

                         • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.03.05, 17:41
                          4. Kluby i towarzystwa sportowe

                          W Bydgoszczy znajduje się ok. 100 klubów i stowarzyszeń sportowych.
                          Niektóre z nich to:
                          - Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgostia-Kabel”
                          - Bydgoski Klub Wioślarek
                          - Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie
                          - Klub Sportowy „Zawisza”
                          - Klub Sportowy "Start-Astoria"
                          - Klub Sportowy „Łączność”
                          - Klub Sportowy „Pałac”
                          - Klub Sportowy „Romet”
                          - Klub Sportowy „Zjednoczeni”
                          - Budowlany Klub Sportowy
                          - Międzyzakładowy Klub Sportowy „Gwiazda”
                          - Bydgoski Klub Piłkarski "Brda"
                          - Bydgoski Klub Sportowy „Centrum”
                          - Bydgoski Klub Sportowy „Chemik”
                          - Bydgoski Klub Sportowy „Zryw”
                          - Klub Uczelniany AZS Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego
                          - Klub Uczelniany AZS Akademii Techniczno-Rolniczej
                          - Klub Wysokogórski „Polonia”
                          - Bydgoski Klub Strzelecki "Tarcza"
                          - Aeroklub Bydgoski
                          - Automobilklub Bydgoski
                          - Bydgoski Klub Dalekowschodnich Sztuk Walki
                          - Bydgoski Klub Karate - do Tsunami Fordon
                          - Jeździecki Klub Sportowy Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku
                          - Klub Marynistyczny "Kaper"
                          - Klub Sportowy "Basket-25"
                          - Klub Sportowy "Bushido-City"
                          - Międzyszkolny Klub Sportowy „Novum”
                          - Młodzieżowy Klub Sportowy "Emdek"
                          - Młodzieżowy Klub Sportowy „Basket” przy SP nr 67
                          - Ognisko TKKF "Flisy"
                          - Ognisko TKKF "Kolejarz"
                          - Ognisko TKKF "Orzeł"
                          - Ognisko TKKF "Śródmieście"
                          - Ognisko TKKF "Świt"
                          - Ognisko TKKF "Wyżyny"
                          - Ognisko TKKF "Wzgórze Wolności"
                          - Ognisko TKKF "Zjednoczeni"
                          - Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i
                          Słabowidzących „Łuczniczka”
                          - Pomorsko-Kujawski Klub Seniora Boksu
                          - Sportowy Klub Bilardowy "Ikar"
                          - Stowarzyszenie Klub Sportowy "Bushi-do"
                          - Bydgoska Liga Halowej Piłki Nożnej
                          - Bydgoskie Stowarzyszenie Amazonek "Łuczniczka"
                          - Bydgoskie Tawarzystwo Motorowe
                          - Bydgoskie Towarzystwo Hokejowe w Bydgoszczy
                          - Bydgoskie Towarzystwo Radioorientacji Sportowej
                          - Bydgoskie Towarzystwo Sportowe
                          - Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"
                          - Bydgoskie Towarzystwo Strzeleckie "Kaliber"
                          - Bydgoskie Towarzystwo Tenisowe
                          - Miejski Szkolny Związek Sportowy
                          - Ośrodek Sportu i Rekreacji
                          - Policyjne Towarzystwo Sportowe „GWARDIA”
                          - Regionalna Rada Olimpijska
                          - Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
                          - Stowarzyszenie Lokalnej Selezjańskiej Organizacji Sportowej
                          - Stowarzyszenie Sportów Zimowych
                          - Szkoła Wietnamskiej Sztuki Walki „VO-QUYEN”
                          - Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” I Bydgoszcz
                          - Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon
                          - Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” III Bydgoszcz-Szwederowo
                          - Zarząd Miejski Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
                          - Związek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce
                          ..i inne

                          5. Siedziba regionalnych związków sportowych

                          Ranga sportowa Bydgoszczy determinuje zlokalizowanie tu prawie wszystkich
                          regionalnych związków sportowych w województwie kujawsko-pomorskim:
                          - Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Bokserski
                          - Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Łuczniczy
                          - Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Piłki Siatkowej
                          - Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów
                          - Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Strzelectwa Sportowego
                          - Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
                          - Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski
                          - Kujawsko-Pomorski Regionalny Związek Tenisowy
                          - Kujawsko-Pomorski Regionalny Związek Towarzystw Wioślarskich
                          - Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy
                          - Kujawsko-Pomorski Związek Hokeja na Trawie
                          - Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
                          - Kujawsko-Pomorski Związek Kulturystyki, Trójboju Siłowego i Fitness
                          - Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki
                          - Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej
                          - Kujawsko-Pomorski Związek Sportów Gimnastycznych
                          - Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
                          - Kujawsko-Pomorski Związek Taekwondo
                          - Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych
                          - Liga Obrony Kraju Kujawsko-Pomorski Zarząd Okręgowy
                          - Zarząd Okręgu Polskiego Związku Motorowego
                          - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Kujawsko-Pomorskie
                          - Okręgowy Związek Kajakowy
                          - Okręgowy Związek Zapaśniczy
                          - Zarząd Oddziału Polskiego Związku Motorowego
                          .. i inne

                         • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.03.05, 17:42
                          6. Imprezy turystyczno-krajoznawcze

                          Doskonałe warunki do uprawiania tusytyki pieszej, rowerowej, liczne szlaki
                          turystyczne i atrakcje krajobrazowe sprawiają, że w Bydgoszczy organizowanych
                          jest wiele imprez i rajdów turystycznych.

                          Przykładowe imprezy turystyczno-krajoznawcze w 2004 r.
                          1. Rajdy piesze po okolicach Bydgoszczy – organizowane przez Regionalny Oddział
                          PTTK „Szlak Brdy” (kilka w każdym miesiącu)
                          2. Krajoznawcze spacery po Bydgoszczy (kilka w każdym miesiacu)
                          3. Spływy kajakowe (Brda, Wda, Drwęca)
                          4. Międzynarodowy Zimowy Spływ Kajakowy na Brdzie (luty)
                          5. Imprezy autokarowo-piesze po okolicznych Parkach Krajobrazowych
                          6. Wiosenny rajd samochodowy (marzec)
                          7. Międzynarodowy Rajd Pieszy „Kwiaty Wiosny” (marzec)
                          8. Otwarcie sezonu kajakowego „Święta Wielkanocne na kajaku” rzeką Brdą na
                          trasie Smukała – Bydgoszcz (kwiecień)
                          9. Rowerowy Rajd Zielonym Szlakiem im. Ratajczaków w Puszczy Bydgoskiej
                          10. Rajdy rowerowe po okolicach Bydgoszczy - organizowane przez BKTR Turkole
                          O/M PTTK Bydgoszcz (co tydzień w niedziele od wiosny do jesieni)
                          11. Pieszy Rajd Wielkanocny (kwiecień)
                          12. Urodzinowy spływ osób niepełnosprawnych w ramach rocznicy urodzin miasta
                          Bydgoszczy rzeką Brdą przez Centrum Bydgoszczy
                          13. Wielodyscyplinowy Zlot Turystyczny p.n. „Kwiat Wiosny” (kwiecień)
                          14. Wycieczki krajoznawcze autokarowe organizowane przez Regionalny Oddział
                          PTTK „Szlak Brdy” (w każdym miesiącu od wiosny do jesieni)
                          15. Otwarcie Sezonu Kajakowego BRDA 2004 (kwiecień)
                          16. Coroczna impreza turystyczno-krajoznawcza pn.Szlakiem Zamków Krzyżackich
                          (maj)
                          17. Inauguracja Sezonu Żeglarskiego 2004 – Regaty Pieczyska k/Koronowa (maj)
                          18. Ogólnopolski Spływ Płetwonurków Brdą (maj)
                          19. Organizacja Dnia Dziecka – Rajd Młodego Turysty Bydgoszcz-Janowo (czerwiec)
                          20. Rajd Szlakiem Rowerowym Bydgoszcz – Toruń (czerwiec)
                          21. Długodystansowe Regaty Żeglarskie Miast Nadwiślańskich Toruń- Bydgoszcz
                          22. III Impreza turystyczno-krajoznawcza pn.Szlakiem Osobliwości Przyrodniczych
                          i Architektury Pomorza (czerwiec)
                          23. Zlot Turystów do Tlenia, impreza piesza (czerwiec)
                          24. Rekreacyjno-Sportowy Zlot do Dąbrowy Chełmińskiej w Rocznicę Otwarcia
                          Szlaku Rowerowego Bydgoszcz – Toruń (czerwiec)
                          25. Coroczny Marsz non-stop dookoła Bydgoszczy (czerwiec)
                          26. Regionalny księżycowy zlot turystyczny - Sokole Kuźnica’04 (czerwec)
                          27. Cztery pory roku na rowerze – Lato
                          28. Spływ osób niepełnosprawnych – Wielki Kanał Brdy –Mylof-Barłogi (czerwiec)
                          29. Rowerowy Rajd Świętojański (czerwiec)
                          30. Rajd „Powitanie lata” (lipiec)
                          31. Międzynarodowy Rejs Żeglarski „Bydgoszcz- Kaliningrad-Iława” (lipiec)
                          32. Ogólnopolski Spływ Kajakowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości „BRDA-2004”
                          (lipiec)
                          33. Centralny Spływ Wojska Polskiego „WDA-2004” Lipusz-Tleń (lipiec)
                          34. Nocny Rowerowy Rajd z Madejem, Puszcza Bydgoska (lipiec, sierpień)
                          35. Regaty o Puchar Prezesa Oddziału PTTK – Pieczyska k/Koronowa (sierpień)
                          36. Spływ kajakowy rz. Wdą na trasie Łuby – Tleń (sierpień)
                          37. Ogólnopolski rajd na pole szarży pod Krojantami (wrzesień)
                          38. Ogólnopolskie Regaty Memoriał Komandora J.Przepierskiego w Pieczyskach
                          k/Koronowa (wrzesień)
                          39. Obchody 230 lat Kanału Bydgoskiego, impreza kajakowo/piesza (wrzesień)
                          40. Międzynarodowy Rajd Pieszy „Jesienne Wędrówki po Zawiślu” trasa okolice
                          Ostromecka
                          (wrzesień)
                          41. Spływ rzeką Wisłą Toruń-Bydgoszcz (wrzesień)
                          42. Ogólnopolski Rajd Wielodyscyplinowy Szlakiem Brdy – Gostycyn (wrzesień)
                          43. Spływ Kajakowy „Zakończenie sezonu na Zalewie Koronowskim” (wrzesień)
                          44. Zlot Krajoznawców do Bachotka, impreza piesza, Poj. Chełmińskie i
                          Brodnickie (wrzesień)
                          45. Regionalny jesienny zlot „grzybobranie” w Maksymilianowie (październik)
                          46. Spływ Płetwonurków , Tryszczyn-Janowo (październik)
                          47. Coroczny Marsz Szlakiem Męczeństwa ks. J.Popiełuszki (październik)
                          48. Rajd rowerowy „Pieczenie Ziemniaka”, Przyłęki (październik)
                          49. Rowerowy Rajd Sylwestrowy, Puszcza Bydgoska (grudzień)
                          50. Noworoczny Zjazd Cyklistów Bydgoszczy, Myślęcinek (styczeń)

                          c.d.n.
                          Mogą wystapić kilkudniowe przerwy w prezentacji następnych materiałów.
                          Najciekawsze jeszcze przed nami.


                         • 31.03.05, 10:03
                        • 22.03.05, 14:02
                         jesteś niesamowity!!!
                        • Gość: maciej IP: 62.244.137.* 23.03.05, 10:58
                         Powiedz mi skąd masz te źródła!!!
                       • Gość: jago IP: *.brda.net 14.04.05, 22:05
                        znakomita praca!
                        Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie (BTW) od 1920 r.
                    • Gość: puro IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.03.05, 18:10
                     Hej, hej. Nie za szybko na straty? Ja mam 64 lata, pokaźny zbiór "bydgostianów"
                     a komputerem posługuję się od 14 lat (kto jeszcze wie co to Spectrum, Atari,
                     Timex).
                     A PITowi serdecznie dziękuję i gratuluję. Jestem rodowitym bydgoszczaninem i
                     myślałem, że wiem o Bydgoszczy dużo. PIT wypunktował moje braki w tym względzie.
   • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 10.04.05, 21:35
    W tym tygodniu opiszę gospodarkę.
    Odezwijcie się.

    • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 10.04.05, 21:39
     W tym tygodniu opiszę handel i gospodarkę.
     Odezwijcie się.
  • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 18:00
   Dalej Walor 19: WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ W KRAJU OŚRODEK MEDYCZNY

   Bydgoszcz jest wyróżniającym się w kraju ośrodkiem medycznym. Znaczenie
   Bydgoszczy w kraju przewyższa w tej dziedzinie miejsce jakie zajmuje pod
   względem potencjału społeczno-gospodarczego. Natomiast w regionie jest
   niekwestiowanym liderem, centrum obsługi niejednokrotnie dla osób z całego
   regionu i poza nim.
   Szczególnie wyróżnia się w kraju w dziedzinie leczenia nowotworów,
   neurochirurgii, okulistyki, laryngologii, kardiologii.

   1. Tradycje

   W czasach staropolskich na każdym z przedmieść istniał szpital (przytułek):
   * na przedmieściu gdańskim szpital św. Ducha przy kościele i klasztorze
   karmelitów (1448)
   z fundacji patrycjatu bydgoskiego
   * na przedmieściu kujawskim szpital przy kościele św. Stanisława i klasztorze
   bernardynów.
   * na przedmieściu poznańskim szpital z kaplicą św. Krzyża przy kościele św.
   Trójcy

   Podobnie było w Fordonie, gdzie istniał szpital przy parafii.

   Pierwszy szpital miejski urządzono w 1833 r. przy ul. Gdańskiej 4, w dawnym
   klasztorze sióstr klarysek. W 1898 r. otwarto staraniem Sióstr Miłosierdzia św.
   Wincentego a'Paulo miejski szpital dziecięcy przy ul. św. Floriana, ufundowany
   przez hrabinę Potulicką i doktora Jurasza (obecnie szpital chorób zakaźnych
   przy ul. Floriana).
   W 1885 r. powstał drugi szpital miejski zwany Szpitalem Diakonisek im. Giese-
   Rafalskiej, która ufundowała budynek (dzisiaj siedziba Kujawsko-Pomorskiego
   Centrum Pulmonologii – ul. Seminaryjna).
   W 1903 r powstało Pogotowia Ratunkowe w Bydgoszczy.
   W latach 1904-1905 staraniem Centralnego Niemieckiego Komitetu dla Budowy
   Zakładów Przeciwgruźliczych powstało w Smukale-Opławcu wśród żywicznych lasów
   sosnowych sanatorium przeciwgruźlicze (obecnie nadal spełnia tę funkcję, należy
   do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmunologii). Po wojnie pod zarządem dr
   Meysnera sanatorium stało się pokazowym obiektem służby zdrowia województwa
   pomorskiego, często odwiedzanym przez wysokich przedstawicieli administracji
   państwowej a nawet gości zagranicznych (w marcu 1946 r. zakład wizytowali
   lekarze z Moskwy !). Odbywały się tu zjazdy wojewódzkie i krajowe lekarzy,
   farmaceutów, dezynfektorów, dyrektorów sanatoriów przeciwgruźliczych, a
   nawet ... Zarządu Głównego Związku Dziennikarzy RP.

   W latach międzywojennych (1928-1938) zbudowano wielki szpital miejski na
   Bielawkach (dzisiaj szpital uniwersytecki). W grudniu 1937 r. przeprowadzono
   szpital miejski z klasztoru klarysek (dzisiaj Muzeum Okręgowe) do
   niewykończonego jeszcze w pełni obiektu.
   W 1933 otwarto Szpital Powiatowy przy ul. Karola Chodkiewicza (dzisiaj
   dziecięcy).

   Po wojnie nadal rozbudowywano infrastrukturę ochrony zdrowia, gdyż potrzeby
   były ogromne:
   w 1945 – zlokalizowanie w dawnym szpitalu powiatowym szpitala dziecięcego
   w 1951-52 – kapitalny remont i rozbudowa szpitala na Bielawkach i dziecięcego
   w 1953-59 – budowa drugiego szpitala miejskiego na Kapuściskach
   w 1962 – budowa wojewódzkiej i miejskiej przychodni sportowo-lekarskiej
   w 1963 – budowa przychodni rejonowej na os. Leśnym
   w 1968 – budowa woj. stacji Pogotowia Ratunkowego i Woj Stacji Krwiodawstwa
   w 1970 – budowa przychodni rejonowej na Błoniu
   w 1971 – budowa przychodni rejonowej na Miedzyniu
   w 1973 – budowa przychodni rejonowej na Kapuściskach
   w 1974-80 – budowa Szpitala Wojewódzkiego im. dr Jana Biziela
   w 1974-85 – budowa Okręgowego Szpitala Wojskowego
   w 1990 – ustanowiono hospicjum w Bydgoszczy przy parafii Św. Polskich Braci
   Męczenników (jedno z pierwszych w kraju)
   w 1994 – rozpoczęło działalność Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy-
   Fordonie
   w 1996 – otwarto Dom Sue Ryder z Oddziałem Opieki Paliatywnej

   Od początku lat 70-tych w Bydgoszczy trwały starania o lokalizację wyższej
   uczelni medycznej kształcącej kadry dla rozbudowujących się placówek. W
   1971/72 r. powstał Zespół Nauczania Klinicznego, a w 1975 utworzono filię
   Akademii Medycznej w Gdańsku.
   Z momentem powołania filii AM w Bydgoszczy uruchomiono 22 klinik i zakładów.
   (18 w szpitalu im. Jurasza, 1 w szpitalu gruźliczym, 1 w szpitalu dziecięcym, 1
   w szpitalu dermatologicznym, 1 w szpitalu obserwacyjno-zakaźnym).
   W 1985 r. powołano Państwowy Szpital Kliniczny AM im. dr Antoniego Jurasza na
   bazie szpitala miejskiego. Obiekt wyremontowano i rozbudowano. W 2001 roku
   oddano do użytku nowy 11-piętrowy gmach szpitala klinicznego.

   W latach 90 powstało kilkadziesiąt niepublicznych przychodni i ośrodków
   zdrowia, co znacznie ułatwiło powszechny dostęp do służby zdrowia.
   25 I 2005 r. Szpital Kliniczny zmienił nazwę na Szpital Uniwersytecki im. dr.
   Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

   2. Bydgoskie szpitale

   W Bydgoszczy znajduje się kilka szpitali na wysokim poziomie:

   *Szpital w o j s k o w y z certyfikatami NATO
   Zawiera 530 łóżek, 7 klinik, 13 oddziałów klinicznych, 4 zakłady, 1000
   pracowników, w tym 150 lekarzy w większości specjalistów II stopnia, 400
   pielęgniarek.
   Chluba szpitala to fachowy personel. Dowodem na to są dwie nominacje
   profesorskie, 6 habilitacji, 31 doktoratów ponad 200 specjalizacji, a także
   kilkaset publikacji w fachowej prasie krajowej i zagranicznej, czynny udział w
   naukowych konferencjach krajowych i zagranicznych na całym świecie - od Kanady
   po Japonię. Wiele zespołów lekarskich uczestniczyło w szkoleniach
   organizowanych w renomowanych ośrodkach zagranicznych. Samodzielni pracownicy
   szpitala realizują badania i programy naukowe Wojskowej Akademii Medycznej i
   Polskiej Akademii Nauk.
   W szpitalu wykonywano pionierskie w regionie zabiegi operacyjne m.in. takie jak
   operacje kręgosłupa szyjnego metodą Clowarda, laparoskopowe operacje
   chirurgiczne, operacje ortopedyczne u dzieci. Kliniczny Oddział Kardiologiczny
   jest uznanym ośrodkiem implantacji rozruszników serca. Dobre, a niekiedy
   unikatowe jest wyposażenie w sprzęt diagnostyczny i operacyjny. Silną bronią
   szpitala jest diagnostyka radiologiczna z tomografią komputerową i badaniami
   naczyniowymi. Diagnostyka neurologiczna podniesiona została do światowego
   poziomu dzięki zakupom aparatu do całodobowego zapisu EEG i aparatu do mapingu
   mózgu.
   Co roku pracownicy szpitala organizują kilka międzynarodowych konferencji z
   udziałem najwybitniejszych specjalistów. Odbywają się w Bydgoszczy bądź w
   Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym „Żagiel” w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim.

   *Centrum O n k o l o g i i wg rankingu najlepszy szpital w kraju
   Obejmuje kompleks nowoczesnych budynków mieszczących 9 oddziałów, 15 poradni
   specjalistycznych oraz 9 zakładów. Dysponuje 300 łóżkami.
   Szpital otrzymał certyfikat jakości na świadczone w nim usługi, stając się
   pierwszym szpitalem w regionie kujawsko-pomorskim oraz jedynym ośrodkiem
   onkologicznym w kraju posiadającym akredytację. Centrum zatrudnia ponad 700
   pracowników, w tym 612 pracowników działalności podstawowej
   Pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Romana Makarewicza działa w szpitalu
   Komitet Badań Naukowych, zajmujący się prowadzeniem badań naukowych, mających
   przyczynić się do wcześniejszego wykrywania, a zarazem poprawienia wyników
   leczenia niektórych nowotworów. Aktualnie prowadzonych jest ok. 20 programów
   badawczych. W latach 2002 - 2003 opublikowano 39 prac w czasopismach naukowych
   krajowych i zagranicznych). Dużym sukcesem jest opublikowanie pracy w "The
   Lancet" - najwyżej impaktowanym czasopiśmie klinicznym na świecie (IF=16).

   *Szpital U n i w e r s y t e c k i im. Dr.A. Jurasza – jedyny szpital
   kliniczny w województwie
   Zawiera 811 łóżek, 24 kliniki, 5 zakładów diagnostycznych, 37 poradni, od
   połowy lat 90-tych szpital dynamicznie się rozwija, co roku zyskując nowe
   kliniki, gmachy, poradnie

   *Szpital W o j e w ó d z k i im. dr Jana Biziela – jeden z największych w
   regionie
   Posiada 810 łóżek, w 1985 r. szpital s
   • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 18:02
    *Szpital W o j e w ó d z k i im. dr Jana Biziela – jeden z największych w
    regionie
    Posiada 810 łóżek, w 1985 r. szpital stał się bazą szkoleniową studentów
    Akademii Medycznej w Bydgoszczy, posiada ok. 150 oddziałów, ok. 5 klinik oraz
    50 poradni.

    *Kujawsko-Pomorskie Centrum P u l m o n o l o g i i , posiadające m.in.
    sanatorium w peryferyjnej dzielnicy miasta położonej w żywicznych borach
    sosnowych.
    Wiodąca placówka w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób układu oddechowego
    w województwie kujawsko-pomorskim.
    Posiada klinikę Collegium Medicum UMK, 10 oddziałów, 7 pracowni i zakładów.
    Dysponuje dwoma obiektami: szpitalem przy ul. Seminaryjnej 1 oraz obiektem
    Sanatorium przy ul Meysnera 9 w Smukale z 2 oddziałami i zlokalizowanym w
    oddzielnym pawilonie oddziałem leczenia gruźlicy płuc.
    Szpital prowadzi też profilaktykę zdrowotną oraz promocję zdrowia w ramach
    licznych programów we współpracy z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w
    Warszawie, Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w
    Warszawie, Fundacją Oddech Nadziei dla Cierpiących na Schorzenia Płuc i
    Oskrzeli. Od 1999r. jest członkiem polskiej i europejskiej Sieci Szpitali
    Promujących Zdrowie (Health Promoting Hospitals Networks).

    *Wojewódzki Szpital D z i e c i ę c y
    Zawiera 6 oddziałów, w tym niektóre jedyne w województwie, oraz 22 poradnie,
    położony w parkowym otoczeniu, szczególny nacisk jest położony na stworzenie
    dzieciom przytulnej domowej atmosfery, rodzice mogą przebywać z dzieckiem bez
    ograniczeń,
    mieści się w kilku obiektach, niektóre poradnie przy ul. Gajowej

    *Wielospecjalistyczny Szpital M i e j s k i im. dr. E. Warmińskiego
    Posiada 11 oddziałów, 20 poradni, szkołę rodzenia, od lat 90-tych wysoko
    oceniany pod względem warunków na oddziałach położniczych

    *Wojewódzki Szpital O b s e r w a c y j n o – Z a k a ź n y
    Jeden z dwóch w województwie, posiada 116 łóżek, 3 oddziały, 8 poradni, zawiera
    klinikę Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. W strukturze szpitala znajduje się
    Wojewódzka Przychodnia Chorób Zakaźnych

    *Dom S u e R y d e r w Bydgoszczy
    Dar angielskiej Fundacji Sue Ryder, jeden z 17 ośrodków w kraju, zawiera
    Oddział Opieki Paliatywnej, Zespół Paliatywnej Opieki Domowej, Poradnię
    Medycyny Paliatywnej, hotel i inne jednostki

    *H o s p i c j u m im. ks. J. Popiełuszki przy parafii Świętych Polskich Braci
    Męczenników
    Zawiera oddział stacjonarny, centrum opieki domowej i opieki dziennej, opiera
    się na wolontariacie

    Obraz dopełniają: Szpital branżowy MSW (Policji i służb mundurowych), liczne
    przychodnie i poradnie wojewódzkie (dermatologiczna, reumatologiczno-
    rehabilitacyjna, stomatologiczna, sportowo–lekarska, zdrowia psychicznego,
    centrum diabetologii i endokrynologii, ośrodek medycyny pracy i wiele innych).
    W Bydgoszczy od 2003 r. funkcjonuje prywatny szpital o profilu zabiegowym
    wyspecjalizowany w Chirurgii Plastycznej.

    Funkcję medyczną wzmacnia jedyna w regionie uczelnia medyczna – wydzielone i
    autonomiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z
    siedzibą w Bydgoszczy (jedna z 10 uczelni medycznych kraju)

    W żadnym mieście regionu nie ma tak rozwiniętej infrastruktury medycznej.
    Np porównując z Toruniem: Bydgoszcz ma 2,40 x więcej łóżek w szpitalach, 2,37 x
    więcej aptek.


    3. Rankingi

    Szpitale bydgoskie znajdują się w czołówce regionalnych rankingów, a w
    niektórych przypadkach w czołówce krajowej.

    Np wg rankingu szpitali Rzeczpospolitej z 2002 r. (bez branżowych i
    specjalistycznych):
    1. Szpital Miejski im. E. Warmińskiego (15 miejsce w kraju)
    2. Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza (42 miejsce w kraju)
    W setce najlepszych szpitali w kraju znalazły się jeszcze szpitale z Szubina,
    Grudziądza, Nakła i Inowrocławia.
    Szpital Miejski uznano za najlepszy w województwie w dziedzinie chirurgii,
    natomiast Szpital Kliniczny w dziedzinie: kardiologii, kardiochirurgii,
    otolaryngologii. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy wyróżniono w dziedzinie
    leczenia chorób klatki piersiowej.

    RANKING ODDZIAŁÓW NEUROCHIRURGICZNYCH 2004
    5. Bydgoszcz – Szpital Wojskowy (za Lublinem, Sosnowcem, Gdańskiem, Warszawą)
    9. Bydgoszcz - Szpital Uniwersytecki
    21. Bydgoszcz - Szpital Wojewódzki

    RANKING ODDZIAŁÓW NEUROLOGICZNYCH 2004
    28. Inowrocław – Szpital Powiatowy - Oddział Neurologiczny
    31. Bydgoszcz - Szpital Wojewódzki - Oddział Neurologii i Leczenia Padaczki

    RANKING ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNYCH 2004
    7. Bydgoszcz – Szpital Wojewódzki (za Łodzią, Poznaniem, Lublinem (2),
    Gdańskiem, Krakowem)
    32. Toruń - Szpital Zespolony

    RANKING ODDZIAŁÓW OKULISTYCZNYCH 2004
    3. Bydgoszcz - Szpital Uniwersytecki - Klinika Chorób Oczu (za Warszawą i
    Katowicami)
    21. Bydgoszcz – Szpital Wojskowy - Oddział Okulistyki Kliniki Neurochirurgii i
    Chirurgii Głowy
    22. Bydgoszcz – Szpital Wojewódzki - Oddział Okulistyczny
    29. Toruń - Szpital Zespolony - Oddział Okulistyczny

    RANKING ODDZIAŁÓW LARYNGOLOGICZNYCH 2004
    6. Bydgoszcz - Szpital Uniwersytecki - Katedra i Klinika Otolaryngologiczna (za
    Poznaniem, Warszawą (2), Lublinem, Krakowem)
    27. Toruń - Szpital Zespolony - Oddział Otolaryngologiczny Chirurgii Głowy i
    Szyi
    30. Bydgoszcz - Szpital Wojskowy - Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny
    33. Bydgoszcz – Szpital Wojewódzki - Oddział Otolaryngologii

    RANKING ODDZIAŁÓW ORTOPEDYCZNYCH 2004
    18. Grudziądz - Szpital Specjalistyczny - Oddział Chirurgii Urazowo-
    Ortopedycznej
    32. Bydgoszcz - Szpital Wojskowy - Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii
    42. Toruń - Szpital Zespolony - Oddział Ortopedyczno-Urazowy
    43. Inowrocław – Szpital Powiatowy - Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii

    RANKING ODDZIAŁÓW KARDIOLOGICZNYCH 2004
    7. Bydgoszcz - Szpital Uniwersytecki - Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
    (za Warszawą (2), Zabrzem, Katowicami, Krakowem (2))
    15. Toruń - Szpital Zespolony - Oddział Kardiologii i Intensywnej Terapii
    Kardiologicznej

    RANKING ODDZIAŁÓW CHIRURGICZNYCH 2004
    13. Bydgoszcz - Szpital Uniwersytecki - Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i
    Naczyń
    23. Bydgoszcz – Szpital Wojskowy - Klinika Chirurgiczna
    25. Toruń - Szpital Zespolony - Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej,
    Gastroenterologicznej i Onkologicznej

    RANKING PSYCHIATRII 2003 „Newsweek”
    6. Bydgoszcz - Szpital Uniwersytecki - Katedra i Klinika Psychiatrii
    (za Warszawą (3), Krakowem, Poznaniem)

    RANKING ODDZIAŁÓW HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ 2003 „Newsweek”
    6. Bydgoszcz - Szpital Uniwersytecki - Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii
    i Onkologii
    (za Wrocławiem, Lublinem, Poznaniem, Krakowem, Warszawą)

    RANKING ODDZIAŁÓW KOMPLEKSOWEGO LECZENIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH 2003 „Newsweek”
    4. Bydgoszcz - Centrum Onkologii (za Warszawą, Gliwicami i Poznaniem)

    26 X 2004 ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali 2004, prowadzonego
    po raz pierwszy przez Centrum Monitorowania Jakości Ochrony Zdrowia z Krakowa.
    Bezapelacyjnym zwycięzcą zostało C e n t r u m O n k o l o g i i w
    Bydgoszczy, zdobywając tytuł Najlepszego Szpitala Publicznego w Polsce.

    • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 18:03
     4. Osiągnięcia medyczne

     Jak wspomniano, w Bydgoszczy znajduje się jedyna w regionie wyższa uczelnia
     medyczna i specjalistyczne szpitale. Sprzyja to uzyskiwaniu wysokiego poziomu
     wśród kadry medycznej. Bydgoszcz jest ośrodkiem, gdzie pracują ambitni lekarze
     i naukowcy.
     Niektóre osiągnięcia są nowatorskie w skali kraju.

     Poniżej przedstawiono niektóre osiągnięcia z kilku lat wstecz:

     *1995 - Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpitala Miejskiego zdobył I nagrodę
     w ogólnopolskiej Akcji Gazety Wyborczej "Rodzić po Ludzku"

     *1999 - Dom Sue Ryder we współpracy z Bydgoskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej
     i z Polską Szkołą Medycyny Paliatywnej powołał Centrum Edukacji, w 2000 roku
     otrzymał akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji i kursów
     specjalistycznych z medycyny paliatywnej.

     *24 IX 1999 - rozpoczęcie działalności Zakładu Medycyny Nuklearnej w Centrum
     Onkologii

     *2000 – Oddział Położnictwa i Patologii Ciąży oraz Oddział Noworodków Szpitala
     Miejskiego zajęły II miejsce w ogólnopolskim rankingu „Rodzić po Ludzku"

     *maj 2000 – Regionalne Centrum Onkologii otrzymało jako pierwszy wśród szpitali
     onkologicznych w Polsce Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości
     w Ochronie Zdrowia, przyznany przez Radę Akredytacyjną. Ponowna weryfikacja
     jakości świadczonych usług, dokonana po trzech latach w maju 2003 roku,
     przyniosła jeszcze lepsze wyniki. Centrum osiągnęło 91% spełnienia wymagań
     standardów akredytacyjnych

     *7 III 2001 - uruchomiono w Regionalnym Centrum Onkologii profesjonalny ośrodek
     profilaktyki nowotworów, zwanego Zespołem Promocji Zdrowia

     *2002 - Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy dr n. med. Zbigniew Pawłowicz
     uzyskał tytuł "Menedżer Roku 2002 w Ochronie Zdrowia".

     *4 I 2002 - otwarto Katedrę i Klinikę Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
     w Centrum Onkologii

     *9 IX 2002 - Pionierski zabieg TERMOABLACJI w Klinice Chirurgii Szpitala
     Wojskowego (w kraju wykonuje go jedynie kilka ośrodków).

     *3 X 2002 - Włosko-Szwedzko-Polska Konferencja Neurootologiczna w Szpitalu
     Wojskowym

     *9 X 2002 – przeprowadzono w bydgoskim szpitalu wojskowym pierwszy w regionie
     zabieg niszczenia tkanki nowotworowej przy pomocy wysokiej temperatury –
     termoablacji

     *3 XII 2002 - Pierwszy w Polsce zabieg psychochirurgiczny - Klinika
     Neurochirurgii Szpitala Wojskowego

     *26 II 2003 - Przełom w walce z rakiem. Otwarto pierwszą w kraju Pracownię
     Pozytonową Emisyjnej Tomografii (PET-CT) w bydgoskim Centrum Onkologii.
     Aparatura pozwala wykrywać raka już wtedy, gdy atakuje on dopiero pojedyncze
     komórki

     *28 IV 2003 - Multimedialne konsultacje medyczne w Szpitalu Wojskowym

     *15 V 2003 - Nowa metoda rekonstrukcji uszkodzonego więzadła krzyżowego
     sposobem RIGID-FIX w Szpitalu Wojskowym

     *27 VI 2003 Ultranowoczesna placówka medyczna w Bydgoszczy. Powstał
     najnowocześniejszy w Polsce dziecięcy Ośrodek Transplantacji Szpiku Kostnego.
     Rocznie wraca do zdrowia kilkadziesiąt maluchów chorych na nowotwory

     *16 VII 2003 - po raz pierwszy w regionie kujawsko-pomorskim, a po raz drugi w
     kraju zespół chirurgów Kliniki Chirurgii Wojskowego Szpitala Klinicznego pod
     kierownictwem płk docenta Krzysztofa Leksowskiego wykonał bezkrwawą resekcję
     guzów wątroby przy wykorzystaniu aparatu do termoablacji

     *29 IX 2003 - Otwarcie jednej z najnowocześniejszych w Polsce Pracowni Biologii
     Molekularnej w Szpitalu Wojskowym

     *1 X 2003 - Pierwsza w Polsce wielopunktowa wideokonferencja medyczna w
     Szpitalu Wojskowym

     *3 X 2003 - Pierwsza w regionie operacja wszczepienia pompy baklofenowej w
     Szpitalu Wojskowym (transmisja na żywo w internecie)

     *2003 - Centrum Onkologii w Bydgoszczy uzyskało godło promocyjne „Teraz Polska”
     za usługi w zakresie diagnostyki i skojarzonego leczenia nowotworów

     *2003 – pierwszy w regionie zabieg przeszczepu szpiku kostnego u dziecka
     wykonany w Szpitalu Uniwersyteckim

     *2003 – rewolucja w opiece kardiologicznej. Do użytku zostaje oddana
     najnowocześniejsza pracownia Kardiologii Inwazyjnej w Szpitalu Uniwersyteckim
     wyposażona w dwa kolejne aparaty kardioangiograficzne. Szpital przejął na
     siebie interwencję we wczesnej fazie zawału mięśnia sercowego dla mieszkańców
     całego województwa kujawsko-pomorskiego.

     *15 III 2004 - Chirurdzy ze Szpitala Wojewódzkiego im. Biziela przeprowadzili
     pierwszą w regionie operację wszczepienia protezy wewnątrznaczyniowej choremu z
     tętniakiem aorty brzusznej.

     *V-VI 2004 - w wyniku auditu przeprowadzonego przez RWTUV Centrum Onkologii
     uzyskało Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania, potwierdzający
     spełnienie norm PE-EN ISO 9001:2001, 14001:1998, PN-N 18001:2004 oraz
     Certyfikat Systemu HACCP

     *26 X 2004 - "Rzeczpospolita" ogłosiła wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali
     2004, prowadzonego po raz pierwszy przez Centrum Monitorowania Jakości Ochrony
     Zdrowia z Krakowa. Bezapelacyjnym zwycięzcą zostało Centrum Onkologii w
     Bydgoszczy, zdobywając tytuł Najlepszego Szpitala Publicznego w woj. kujawsko-
     pomorskim oraz Najlepszego Szpitala Publicznego w Polsce.

     • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 18:05
      5. Skrótowy spis jednostek medycznych

      SZPITALE PODLEGŁE SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA:
      * Centrum Onkologii w Bydgoszczy - Szpital im. prof. Franciszka Łukaszczyka
      * Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dr Jana
      Biziela
      * Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
      * Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
      * Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

      SZPITAL KLINICZNY
      * Szpital Uniwersytecki im. Dr.A. Jurasza Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

      SZPITAL MIEJSKI
      * Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr. Emila Warmińskiego

      SZPITALE BRANŻOWE
      * 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
      * Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw
      Wewnętrznych i Administracji - Szpital z Poliklinką w Bydgoszczy

      INNE JEDNOSTKI PODLEGŁE SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA
      * Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
      * Obwód Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielny Publiczny ZOZ w Bydgoszczy
      * Wojewódzka Przychodnia Dermatologiczna
      * Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzka Przychodnia Reumatologiczno-
      Rehabilitacyjna
      * Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
      * Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii
      * Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Bydgoszczy
      * Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego
      * Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

      PODLEGŁE GMINIE BYDGOSZCZ
      * Poradnia Zdrowia Psychicznego - ul. Stawowa 1
      * Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Rejonowa "Wilczak" - ul. Nakielska 47
      * Przychodnia Rejonowa "Leśna" – ul. Czerkaska 22
      * Samodzielny Publiczny ZOZ - Przychodnia Rejonowa "Nad Wisłą" - ul.
      Pielęgniarska 13
      * Samodzielny Publiczny ZOZ - Przychodnia Rejonowa "Jachcice" - ul. Czołgistów
      * Przychodnia Akademicka w Bydgoszczy - ul. Kołłątaja 9
      * Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy - ul. Chrobrego 14
      * Bydgoski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii Uzależnień i
      Współuzależnień oraz Profilaktyki - ul. Przodowników Pracy 12

      NIEPUBLICZNE
      W Bydgoszczy znajduje się blisko 100 placówek niepublicznych, wśród których są
      przychodnie: osiedlowe, branżowe, zakładowe, zespoły przychodni
      specjalistycznych, spółki lekarzy, prywatny szpital specjalistyczny, centra
      usług stomatologicznych, specjalizacje, praktyki lekarskie, centra zdrowia i
      rehabilitacji i inne.

      ZAŁOŻONE PRZEZ KOSCIÓŁ LUB FUNDACJE
      * Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii Świętych Polskich Braci
      Męczenników w Bydgoszczy - ul. Szpitalna 19
      * Polski Związek Głuchych - Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji
      Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu NZOZ - ul. Bernardyńska 3
      * Przychodnia Fundacji "Na rzecz Chorych na Cukrzycę" - ul. Baczyńskiego 17
      * Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia "Monar" - ul.
      Swarzewska 2a,
      * NZOZ " Fidelis" - ul. Wilhelma Roentgena 3

      BRANŻOWE I PAŃSTWOWE
      * NZOZ Przychodnia Medycyny Pracy przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy
      * Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - ul. Ks. Markwarta 8
      * ZOZ Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie - Rynek 8
      * ZOZ Aresztu Śledczego w Bydgoszczy - Wały Jagiellońskie 4
      * Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy - ul. Kujawska 4
      * Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bydgoszczy - ul. T.Kościuszki
      27
      * Ambulatorium - Publiczny ZOZ Jednostki Wojskowej Nr 1515 - ul. Gdańska 147
      * Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny ZOZ Jednostki Wojskowej Nr 3033 - ul.
      Szubińska 105
      * Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny ZOZ Jednostki Wojskowej Nr 1386 - ul.
      Powstańców Warszawy 2

      OŚRODKI W POWIECIE
      Ośrodki zdrowia, przychodnie i poradnie znajdują się w miejscowościach: Białe
      Błota, Łochowo, Osielsko, Maksymilianowo, Nowa Wieś Wielka (2), Brzoza,
      Sicienko ,Kruszyn, Mochle, Solec Kujawski, Dąbrowa Chełmińska, Czarże,
      Ostromecko, Dobrcz, Kotomierz, Wudzyn, Koronowo (2), Mąkowarsko

      ŻŁOBKI
      W 2004 r. na terenie miasta działalność w formie zakładów budżetowych
      prowadziło 8 żłobków, w tym jeden specjalistyczny dla dzieci z porażeniem
      mózgowym.

      RATOWNICTWO MEDYCZNE
      *Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego - ul. Markwarta 8
      - Filia Glinki ul. Glinki 86, tel. 349-84-30
      - Filia Grunwaldzka ul. Grunwaldzka 138, tel. 323-04-16
      - Filia Produkcyjna ul. Produkcyjna 13, tel. 323-04-13
      - Zespół Lotnictwa ul. Biedaszkowo 26, tel. 373-27-35

      *Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - ul. Chopina 11a
      *Oddział Ratownictwa - ul. Ujejskiego 75
      *Szpitalny Oddział Ratunkowy - ul. Powstańców Warszawy 5
      *Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej - ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9

      *Zespoły "W":
      - ul. Ks. Markwarta 8
      - ul. Grunwaldzka 138
      - ul. Produkcyjna 13
      - ul. Toruńska 8 Solec Kujawski
      *Zespoły "R"
      - ul. Produkcyjna 13
      - ul. Glinki 86

      6. Pomoc społeczna

      W Bydgoszczy stosunkowo dobrze rozbudowana jest sieć placówek pomocy społecznej.
      Nie znaczy to, że w mieście liczba osób korzystających z pomocy społecznej jest
      większa, niż w innych ośrodkach. Bydgoszcz w tej klasyfikacji jest na 7 miejscu
      wśród miast wojewódzkich (po Gorzowie, Toruniu, Zielonej Górze, Opolu, Lublinie
      i Kielcach). Natomiast dostęp do placówek jest łatwy, bo oferta jest bogata.

      W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje 6 Rejonowych Ośrodków
      Pomocy Społecznej: Bartodzieje, Błonie, Fordon, Szwederowo, Śródmieście i
      Wyżyny. MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek i zadań z zakresu
      pomocy społecznej w mieście. Pełni również zadania Powiatowego Centrum Pomocy
      Rodzinie.

      Z innych jednostek można wymienić:
      - 2 zakłady pomocy społecznej dla bezdomnych
      - 3 schroniska dla bezdomnych (390 miejsc + 102 miejsca interwencyjne)
      - specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej
      - Centrum Pomocy Bezdomnym "Betlejem"
      - 13 Domów Pomocy Społecznej
      - noclegownia dla bezdomnych Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
      - schronisko dla kobiet z dziećmi i rodzin bezdomnych
      - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
      - Schronisko dla Matki z Dzieckiem
      - Dom Socjalny dla rodzin które zostały poszkodowane w wyniku katastrof
      - Dom Pomocy Społecznej dla samotnej matki
      - dom dla osób które uległy przemocy w rodzinie
      - jadłodajnie, stołówki i punkty dożywiania, świetlice Polskiego Czerwonego
      Krzyża
      - dom dziecka + kilka rodzinnych domów dziecka
      - ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci upośledzonych umysłowo, niedowidzącej,
      niesłyszącej
      - 2 pogotowia opiekuńcze
      - 2 ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
      - kilka poradni psychologiczno-pedagogicznych
      - Poradnia Konsultacyjna Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
      - Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień ZOZ MONAR
      - przychodnia i klub odwykowy
      - warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci i osób niepełnosprawnych i
      upośledzonych ruchowo
      - świetlice i ośrodki terapii dzieci i młodzieży specjalnej troski

      Opiekę nad zwierzętami zapewnia dobrze wyposażone Schronisko dla Zwierząt na
      Osowej Górze.
      • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 18:07
       7. Firmy medyczne

       W Bydgoszczy funkcjonuje wiele firm, których branża związana jest ze służbą
       zdrowia i weterynarią. Poniżej są przedstawione niektóre firmy obecne w
       Bydgoszczy.

       *PGF Bydgoszcz SA – dystrybutor farmaceutyków, jeden z oddziałów regionalnych
       ogólnopolskiej firmy Polska Grupa Farmaceutyczna, jedna z firm o największych
       przychodach w Bydgoszczy

       *Dräger Polska Sp. z o.o. - produkcja aparatury oraz systemów medycznych
       wykorzystywanych w opiece nad pacjentem (m.in. respiratory, inkubatory), jeden
       z ośrodków handlowych i serwisowych firmy Dräger Medical AG&Co KGaA z siedzibą
       w Lubece.

       *Centrowet Sp. z o.o. - posiada największą w Polsce sieć hurtowni
       farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych. Centrala znajduje się w
       Bydgoszczy, a oddziały w Szczecinie, Słupsku i Gdańsku, Krakowie, Częstochowie
       oraz w Poznaniu, oferta zawiera blisko 4000 pozycji asortymentowych niezbędnych
       w praktyce lekarza weterynarii

       *Cezal - Bydgoszcz Sp. z o.o. – produkcja narzędzi chirurgicznych, środków
       dezynfekujących, igieł jednorazowego użytku, aparatury medycznej, sprzętu
       rehabilitacyjnego, stomatologicznego, strzykawek itp.

       *Unimed, Zakład Urządzeń Medycznych - produkcja urządzeń medycznych (stanowiska
       resuscytacji noworodków, stanowiska do pielęgnacji noworodków, promienniki
       podczerwieni)

       *Laweko-Plast - wykonywanie oraz montaż chemoodpornych urządzeń wyposażenia
       laboratoriów (m.in. dygestoria chemiczne, specjalistyczne zestawy mebli
       laboratoryjnych),

       *Tribo S.c.- Nowa Wieś Wielka - producent mebli medycznych w systemie „Tribo-
       Med” i wózków medycznych (export)

       *Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - ul. Chodkiewicza 9/11 B-2
       insulina, żywność i leki dla diabetyków, sprzęt medyczny dla diabetyków (export)

       *Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Filofarm - produkcja leków, artykułów chemii
       gospodarczej i kosmetyków

       *Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm Bydgoszcz - Cicha 19-27
       hurtownia wyrobów farmaceutycznych

       *Max. Wit. S.c. – Osielsko - produkty medyczne, farmaceutyczne, stomatologiczno-
       protetyczne oraz leki (export)

       *Dutchmed PL. Sp. z o.o. - materiały medyczne i ortopedyczne

       *Galmed - Sprzęt medyczny i laboratoryjny (export)

       ...i wiele innych

       c.d.n.

       • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 18:58
        Jakieś uwagi ?
        Mam dalej pisać ?
        Jeszcze jest trochę do opisania, ale szykuje mi się trudny miesiąc. Nie będę
        mógł poświęcać zbyt dużo czasu na bieżącą twórczość.

        W zamyśle mam jeszcze co najmniej 18 rozdziałów. Spokojnie dojdziemy do ponad
        200 postów, jeśli mi czasu starczy.


        • Gość: ciekawski IP: *.bloknet.org / *.org 19.03.05, 19:05
         sory w tym wszystkim jakos nie znalazlem informacji o edukacji, prosze o
         wskazanie postu o tym
         • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 19:09
          Edukacja będzie później.
          Mamy jeszcze wielkie tematy, jak kultura, gospodarka, uczelnie, otoczenie i
          szereg pomniejszych, a na koniec niespodzianka.

          Jeśli będzie mi brakować czasu, to wielkie tematy zostaną na koniec, a będę
          zamieszczał rozdziały "lżejsze" o mniejszej liczbie informacji.
          Pozdr.
          • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.03.05, 19:23
           Panie PIT, po co te zapytania czy pisać dalej? Oczywiście, że tak!!!!!!
           • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 19:34
            Zaznaczam, że mam jeszcze szereg ciekawych informacji, a czasem nawet dla mnie
            rewelacyjnych.
            Zebranie ich zajęło mi wiele czasu i energii.

            Ale zrobiłbym to nawet dla zaspokojenia swojej ciekawości, bez publikowania.
            Warto jednak, żeby więcej osób dowiedziało się o walorach naszego miasta.

            • Gość: Władysław z Nakła IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.03.05, 19:44
             O jakich walorach ty chłopie bredzisz?
             • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.03.05, 21:28
              Pan PIT "bredzi" o walorach Bydgoszczy panie Władysławie... Czyżby Pan tego nie
              dostrzegł? My wiemy, że nasze miasto to nie Paryż czy Kraków ale; "cudze
              chwalicie, swojego nie znacie!"
              Warto tu żyć...
              • Gość: anita IP: 217.70.52.* 20.03.05, 09:42
               • Gość: Hanna IP: *.telsten.com / *.telsten.com 20.03.05, 15:56
                Oczywiście ja też proszę bardzo o następne odcinki.
                • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 20.03.05, 20:55
                 W tym roku szykuje się otwarcie kolejnego szlaku turystycznego w okolicach
                 Bydgoszczy prowadzącego przez umocnienia Wojska Polskiego z lat 30-tych na
                 zachód od Osowej Góry.
                 www.infobydgoszcz.ibq.pl/prom.php?i=2207
                 W 2004 r. otwarto szlak Mennonitów przez Puszczę Bydgoską.

                 • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 21.03.05, 13:00
                  Panie PIT ! Niech Pana, broń Boże, nie zwiodą zbyt skąpe odzewy ze strony
                  forumowiczów na Pana posty, że jest niby tak mało osób, które to czytają, bo się
                  nie wpisują! To nieprawda - znam wiele osób śledzących wszystko na bieżąco,
                  odpisujących sobie co lepsze "kąski" z tych wiadomości ale nieprzeszkadzających
                  w rozwijaniu wątku. Sam o sobie sądziłem, że wiem dość dużo o moim mieście,
                  jednak mnie Pan "zdołował"! Ale tym bardziej moje uznanie, mam okazję nadrobić
                  braki.
                  Chylę czoła!
                  Czekamy na c.d.n.
                 • Gość: maciej IP: 62.244.137.* 21.03.05, 13:03
                  PIT-ku czytamy Ciebie i powiem szczerze, ze nas zawstydzasz!!!
                  • Gość: ab IP: *.mclink.it 21.03.05, 16:59
              • Gość: maciej IP: 62.244.137.* 21.03.05, 13:02
               Ten Pan Władysław z Nakla to Bronek z Torunia!
               • Gość: kawu IP: *.euv-frankfurt-o.de 21.03.05, 15:59
                do PIT-a: Opis fajny i bardzo ciekawy, rzeczywiscie mozna odkryc te miasto na
                nowo. Musialem sie pocieszyc tym opisem po tym jak ostatnio odwiedzilem
                bydgoszcz. Nie bylo mnie w bydgoszczy sporo czasu, jezdze tam kilka razy w
                roku, ostatnio jedzilem takimi ulicami jak torunska, nakielska, marsz. Focha
                itd: stan ulic i domow/kamienic kolo tych ulic jest przerazajacy, jakby czas od
                1989 sie zatrzymal, mam wrazenie ze to slumsy, poobklejane reklamami. Widok
                miasta robi niestety przygnebiajace wrazenie (jest tam jakis architekt
                miasta??), te kamienice chyba sie niedlugo rozpadna, jezdze czesto tez do
                innych miast gdzie tez jest duzo rozpadajacych sie ulic i kamienic ale
                przynajmniej widac tez sporo remontow i ekip budowlanych. Poza tym przez ten
                brud na kamienicach widac czesto swietnosc czasow przeszlych, piekne
                rzezbienía, figurki, pozostaje tylko wolanie na puszczy (oczywiscie bydgoskiej)
                aby to uratowac przed zburzeniem. Mam nadzieje ze doczekam kiedys pieknych
                wyremontowanych kamienic na Focha, gdanskiej, dlugiej czy nawet na nakielskiej,
                a nie jakis obskurnych budow handlowych na kazdym kroku.
                • Gość: maciej IP: 62.244.137.* 21.03.05, 16:07
                 Niestety te kamienice przewaznie sa prywatne, a czynsze z nich praktycznie
                 zadne. Wlasciciel takiej kamienicy zanim zrobi elewacje to woli (musi) naprawic
                 dach, elektryke, instalacje gazową, wymienić okna. Elewacje niestety robi się
                 na samym koncu.Tak wiec nie dziw się, ze te tak wyglądaja. Elewacja w takich
                 zabytkowych kamienicach to niekiedy wydatek kilkudziecieciu tysiecy zł!
                 • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 21.03.05, 16:25
                  Tak, ale jest rozwiązanie, słyszałem o tym ale nie pamiętam w jakim mieście to
                  się wydarzyło. Mianowicie kamienicznicy dbali o to co musieli (elektryka,
                  instalacje, remonty dachów, itd) a remonty fasad (nowe tynki, farby, wykonastwo)
                  zapłacili sponsorzy, właściciele miejscowych, dobrze prosperujących firm
                  (lokalni patrioci).
                  Może by tak u nas? Im więcej takich sponsorów by się znalazło tym mniejszą
                  "zrzutkę" musieliby (chcieliby?) dać... Pomysł, moim zdaniem, genialny...
                  • Gość: michal IP: *.wi.tuniv.szczecin.pl 21.03.05, 17:16
                   remonty fasady? u nas ani ulica ani fasada nie byla remontowana chyba od 20
                   lat!!!www.vst.com.pl
                  • Gość: maciej IP: 62.244.137.* 21.03.05, 17:31
                   U nas to nie ma szans. Prezydent dał w tym roku 400tys. na pozyczki dla
                   kamienicznikow. trzeba miec polowe. co to jest na cale miasto.Koszty elktryki,
                   gazu, okien sa olbrzymie.Wiesz ile kosztował remont elewacji budynku apteki
                   centralnej? Ok 350 tys zł!!!
                   • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 21.03.05, 22:25
                    Dalej Walor 20: POTENCJAŁ KULTURALNY

                    Bydgoszcz jest znanym w kraju ośrodkiem kultury muzycznej. Również w innych
                    dziedzinach kultury nie ma się czego wstydzić. Tradycje kulturalne sięgają
                    okresu staropolskiego. Baza kulturalna jest najbardziej urozmaicona w regionie.
                    Funkcję kulturalną wzmacnia jedyna w regionie samodzielna wyższa szkoła
                    artystyczna, jaką jest bydgoska Akademia Muzyczna.

                    1. Tradycje kulturalne

                    W czasach Rzeczpospolitej Szlacheckiej istniało w Bydgoszczy kilka placówek
                    kulturalnych:
                    -teatr szkolny w Kolegium Jezuickim (od 1647)
                    -biblioteki klasztorne (bernardynów, karmelitów, jezuitów), do dnia
                    dzisiejszego zachowała się tylko część biblioteki bernardynów – ok. 1600 dzieł
                    -biblioteki parafialne, w tym przede wszystkim farna (nie zachowała się)
                    -biblioteki prywatne mieszczan
                    -bursa muzyczna w Kolegium Jezuickim
                    -kapela muzyczna jezuitów
                    -wysoki poziom muzyki w szkołach parafialnych

                    Rozliczne cechy organizowały na przestrzennym rynku własne widowiska.
                    W 1623 r. uświetniono widowiskiem publicznym pobyt Zygmunta III w Bydgoszczy.
                    Później z okazji przejazdu królów i biskupów odbywały się przedstawienia
                    teatralne. W mieście istniała sala teatralna, która służyła jeszcze w
                    dwudziestoleciu międzywojennym na zebrania rady miejskiej.

                    W Bydgoszczy od XVI w. rozwijała się sztuka malarska i rzeźbiarska. Ośrodkiem
                    malarstwa był klasztor bernardynów (mistrz Franciszek). W miastem związany był
                    m.in. malarz Stefan Dunajewski. Sztuka rzeźbiarska wyrażała się w wyrabianiu
                    tablic nagrobnych i fundacyjnych.
                    Pisarstwo uprawiało wielu mieszczan. Powstała Kronika Bydgoszczy Łochowskiego
                    prezentująca dzieje miasta do 1637 r. na wzór kroniki Długosza. Kanclerz Jerzy
                    Ossoliński napisał pamiętnik – jeden z najwybitniejszych w XVII w. Starosta M.
                    Smogulecki pisał panegiryki na cześć papieża, bernardyni i inne zakony pisali
                    kroniki. Kilka osób z Bydgoszczy tworzyło dzieła artystyczne w innych miastach
                    np w Krakowie.

                    W okresie Księstwa Warszawskiego (1806-15) w mieście nastąpiło ożywienie
                    kulturalne. Istniał teatr amatorski oraz 3 teatry zawodowe: Kamińskiego, Vogla
                    i Seibta.
                    Pierwszy stały teatr wzniesiono na fundamentach rozebranego kościoła Karmelitów
                    w 1824 r.
                    Życie kulturalne wyrażało się w rozwoju stowarzyszeń (m.in. w 1832 r. powstało
                    Towarzystwo Upiększania Miasta Bydgoszczy forsujące zadrzewianie, brukowanie
                    ulic i urządzanie parków i promenad), teatru i muzyki. W teatrze odbywały się
                    przedstawienia zespołów teatralnych i operowych z Gdańska, Poznania i Królewca.
                    Istniał miejscowy zespół amatorski oraz teatr prywatny Towarzystwa
                    Wypoczynkowego. Życie muzyczne było żywe. Istniały zespoły Towarzystwa
                    Śpiewaczego i Towarzystwa Operowego oraz chór miejski które własnymi siłami
                    wystawiały sztuki operowe.

                    W 1878 r. założono Towarzystwo Sztuki, w którym zrzeszyli się artyści zawodowi,
                    amatorzy oraz miłośnicy sztuk pięknych. Z kolei w 1880 r. założono w Bydgoszczy
                    Towarzystwo Historyczne dla Obwodu Nadnoteckiego gromadzące m.in. zabytki
                    archeologiczne i pamiątki miejskie, a także monety, medale, rękopisy, plany i
                    mapy.

                    W 1890 r. teatr spłonął. Przy okazji jego odbudowy rozebrano wieżę byłego
                    klasztoru karmelitów – ostatni relikt tego zabytku z czasów polskich. Nowy
                    gmach teatru w stylu neoklasycystycznym był największym dziełem znanego
                    architekta H. Seelinga i jedną z najpiękniejszych nowych budowli w mieście
                    (1896). Posiadał widownię na 800 miejsc i był położony w najbardziej
                    uczęszczanym miejscu – u wylotu ul. Mostowej. Gmach teatru wyróżniał się klasą
                    i wielkością spośród innych miast zaboru pruskiego, a nawet całych Niemiec.
                    Teatr Miejski nie był jedyną sceną bydgoską. Od 1859 r. istniało kilka scen
                    teatralnych (m.in. „Victoria”, „Concordia”), które gościły zespoły polskie, nie
                    mające wstępu do Teatru Miejskiego.
                    Bujnie rozwijającą się dziedziną życia kulturalnego był amatorski ruch
                    śpiewaczy (3 duże polskie chóry miejskie, oraz 10 niemieckich)., działalność
                    koncertowa, wystawy plastyczne.
                    W 1903 r. utworzono bibliotekę miejska (54 tyś. tomów). Rok później powstało
                    Bydgoskie Konserwatorium Muzyczne przy al. Adama Mickiewicza.
                    W 1906 r. zorganizowano "Dom Polski", który był głównym ośrodkiem działalności
                    polskich organizacji społeczno - kulturalnych w mieście. W 1914 r. otwarto
                    największe w Bydgoszczy kina "Kristall Palast" na 764 miejsca (dzisiejsze
                    kino "Pomorzanin"), a także Królewsko - Pruską Szkołę Rzemiosł i Przemysłu
                    Artystycznego (w latach 1921- 1923 Państwowa Szkoła Przemysłu Artystycznego)

                    Na początku XX w. odbyło się w Bydgoszczy kilka wydarzeń artystycznych m.in.:
                    w 1908 - w sali Kasyna Cywilnego koncertował polski skrzypek Zdzisław Jahnke
                    (późniejszy wirtuoz o światowej sławie)
                    w 1913 – zorganizowano wystawę malarstwa holenderskiego (van Gogha, Mondriana,
                    grafik Schelfhonta, rzeźb Da Costy i innych)

                    W okresie międzywojennym najważniejszą instytucją kulturalną w mieście był
                    monumentalny Teatr Miejski. Realizowano wiele ambitnych sztuk i poczynań.
                    Stanowisko dyrektora przez wiele lat pełniła Wanda Siemaszkowa. Na deskach
                    teatru występowali najznamienitsi aktorzy. W rekordowych latach liczba
                    przedstawień teatralnych przekracza 350 spektakli w roku. (dla porównania Teatr
                    w Toruniu w latach 1920-39, wystawiał średnio ok. 40 spektakli w roku)
                    W 1920 r. powstał Teatr Garnizonowy oraz istniały liczne zespoły amatorskie
                    oraz Teatr Niemiecki (w miejscu dzisiejszego Teatru Polskiego).

                    Ciekawym epizodem jest rola Bydgoszczy w początkach filmu polskiego.
                    W 1921 r. powstała w Bydgoszczy wytwórnia filmowa „Polonia Film”. Zrealizowała
                    2 pełnometrażowe filmy fabularne („Złote łóżko Gabby”, „Car Dymitr
                    Samozwaniec”) z udziałem aktorów Teatru Miejskiego. Kolejne wytwórnie
                    wyprodukowały następne filmy np „Deveko-Film” – film „Wampiry Warszawy”. Filmy
                    wyprodukowane w Bydgoszczy były wyświetlane w największych kinematografiach w
                    Polsce i Niemczech. Żaden z nich nie przetrwał do czasów współczesnych, ale
                    Bydgoszcz jako ośrodek produkcji filmowej weszła na stałe do historii filmu
                    polskiego.

                    W 1920 r. dyrektorem Biblioteki Miejskiej został Witold Bełza. Miał ambicje
                    utworzenia w mieście bydgoskiego Ossolineum. Podwoiły się zasoby biblioteki,
                    rozpoczęto badania historii Bydgoszczy i regionu.

                    W 1923 r. utworzono Muzeum Miejskie w kamienicy zachodniej pierzei Starego
                    Rynku (dzisiaj nie istnieje). Organizowano wystawy dzieł artystów bydgoskich i
                    krajowych, pozyskano kolekcję obrazów i pamiątek po Leonie Wyczółkowskim,
                    utworzono galerię plastyki bydgosko-pomorskiej. W 1935 r. otwarto Szkolne
                    Muzeum Przyrodnicze ul. Warszawskiej.

                    Muzeum Miejskie było placówką integrującą środowisko inteligencji twórczej.
                    Było siedzibą licznych towarzystw kulturalnych np:
                    -Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (1921-23)
                    -Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (od 1931)
                    -Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
                    -Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy (od 1923)
                    -Rady Artystyczno-Kulturalnej (od 1934)
                    -Polskie Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika (od 1922)
                    -Towarzystwa Numizmatycznego (od 1935)

                    Poza tym funkcjonowały inne ważne towarzystwa naukowo-kulturalne m.in.:
                    -Polskie Towarzystwo Historyczne (od 1933)
                    -Naukowe Towarzystwo Lekarskie (od 1923)
                    -Bydgoskie Towarzystwo Muzyczne (od 1922)
                    -Stowarzyszenie Techników Polskich (od 1923)
                    -czasopismo „Pomorskie Wiadomości Techniczne”
                    -Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych (od 1921)
                    -Towarzystwo Czytelni Ludowych
                    -Uniwersytet Powszechny (od 1924)
                    -Towarzystwo Pomocy Naukowej (od 1934)
                    -Niemieckie Towarzystwo Sztuki i Wiedzy
                    -Rada Zrzeszeń Naukowych i Kulturalnych Ziemi Pomorskiej (od 1934) spełniające
                    funkcję koordynacyjną różnorodnych zrzeszeń i towarzystw kulturalnych i
                    naukowych, propagowała ideę
                    • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 21.03.05, 22:26
                     Poza tym funkcjonowały inne ważne towarzystwa naukowo-kulturalne m.in.:
                     -Polskie Towarzystwo Historyczne (od 1933)
                     -Naukowe Towarzystwo Lekarskie (od 1923)
                     -Bydgoskie Towarzystwo Muzyczne (od 1922)
                     -Stowarzyszenie Techników Polskich (od 1923)
                     -czasopismo „Pomorskie Wiadomości Techniczne”
                     -Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych (od 1921)
                     -Towarzystwo Czytelni Ludowych
                     -Uniwersytet Powszechny (od 1924)
                     -Towarzystwo Pomocy Naukowej (od 1934)
                     -Niemieckie Towarzystwo Sztuki i Wiedzy
                     -Rada Zrzeszeń Naukowych i Kulturalnych Ziemi Pomorskiej (od 1934) spełniające
                     funkcję koordynacyjną różnorodnych zrzeszeń i towarzystw kulturalnych i
                     naukowych, propagowała ideę Wielkiego Pomorza, integracji kulturalnej i
                     naukowej Bydgoszczy i Torunia oraz utworzenia Uniwersytetu
                     -Rada Artystyczno-Kulturalna (od 1933) spełniająca funkcję koordynacyjną
                     różnorodnych zrzeszeń i towarzystw kulturalno-artystycznych

                     Od 1933 pojawił się regionalny kwartalnik naukowo-literacki „Przegląd
                     Bydgoski”, który prezentował dorobek artystyczny lokalnego środowiska.
                     Od 1937 r. zaczęto organizować „Tygodnie Bydgoszczy" przez Związek Popierania
                     Turystyki w Bydgoszczy.

                     W mieście rozwijała się kultura muzyczna. W 1936 r. powołano Miejską Orkiestrę
                     Symfoniczną.
                     Rozpoczęła się era mass-mediów. W styczniu 1937 r. utworzono podstudio
                     Polskiego Radia Rozgłośni Pomorskiej w Toruniu w sali Teatru Miejskiego. Na
                     antenie prezentowano audycje z Bydgoszczy, które zyskały renomę.

                     Archiwum Miejskie o spuściźnie przed 1918 r. gromadziło dokumenty z historii i
                     współczesnych dziejów miasta i województwa. W 1938 zmieniono jego rangę na
                     Archiwum Województwa Pomorskiego.

                     W okresie międzywojennym odbyło się w Bydgoszczy kilka zjazdów i sesji
                     kulturalno-naukowych:
                     - Zjazd Związku Muzeów w Polsce (1935)
                     - Zjazd Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika (1937)

                     Odbywały się także imprezy kulturalne m.in.:
                     * uroczystości związane z Henrykiem Sienkiewiczem (1924-28). Miały one
                     ogólnopolski wydźwięk. 31 VII 1927 w obecności prezydenta Rzeczpospolitej
                     Ignacego Mościckiego i gości z całego kraju odsłonięto pierwszy pomnik Henryka
                     Sienkiewicza w kraju (nie zachował się - zburzyli go hitlerowcy).
                     * odczyty autorskie znanych pisarzy: m.in. T. Boya-Żeleńskiego, G. Morcinka, J.
                     Iwaszkiewicza, K. Irzykowskiego i innych (środy, czwartki, i piątki kulturalne)
                     * rok Leona Wyczółkowskiego 1937/38. Odbyła się uroczysta akademia w Teatrze
                     Miejskim z udziałem śmietanki kulturalnej z całego kraju

                     Z Bydgoszczą zwiaząna była działalność znanych twórców kultury.
                     * W Bydgoszczy przebywał i koncertował Artur Rubinstein, zamieszkując w
                     apartamencie hotelu „Pod Orłem”, gdzie grywał na stojącym tu do dziś
                     fortepianie. Ku jego pamięci w hotelu przechowuje się też popiersie i obraz.
                     Imieniem artysty nazwano bydgoski Zespół Szkół Muzycznych oraz Międzynarodowy
                     Konkurs Fortepianowy.
                     * Do Bydgoszczy przyjechał w 1920 r. z Nowego Jorku Karol Symanowski.
                     Zamieszkiwał w willi na Bielawach. Tu właśnie skomponował słynne „Słopiewnie” –
                     pięć niezwykłych utworów do słów wierszy Juliana Tuwima, które zapoczątkowały
                     nowy okres w twórczości Szymanowskiego. Dawał koncerty w sali Teatru Miejskiego
                     oraz przemawiał w Klubie Polskim.
                     * Silnie związani z miastem byli pisarze: K. Przerwa-Tetmajer i S.
                     Przybyszewski którzy wielokrotnie gościli w Bydgoszczy i uczestniczyli w życiu
                     umysłowym
                     * W Bydgoszczy przy ulicy Terasy mieszkał i zmarł Julian Walenty Prejs –
                     dziennikarz, wydawca gazet i kalendarzy zwany ojcem prasy ludowej na Pomorzu.
                     * Lokalne środowisko pisarskie ożywiali przebywający tu okresowo znani twórcy
                     np J. Weyssenhof, A. Grzymała-Siedlecki, A. Chołoniewski, W. Umiński, M.
                     Turwid, W. Dunarowski, A. Kowalkowski i inni

                     Po wojnie kultura w Bydgoszczy nadal rozwijała się mimo różnych przeciwności.
                     Już w 1945 r. miasto utraciło bezcenny obiekt jakim był Teatr Miejski.
                     Uszkodzony w czasie walk i podpalony, został bezmyślnie rozebrany mimo
                     możliwości jego remontu. Była to nieodżałowana strata dla Bydgoszczy. Obiekt
                     tej klasy sprzyjałby ambitnemu rozwojowi kultury teatralnej. W 1949 r.
                     wzniesiono dzisiejszy Teatr Polski. Do 1960 r. teatry Bydgoszczy i Torunia
                     funkcjonowały wspólnie pod nazwą: Teatry Dramatyczne Bydgoszczy i Torunia.
                     W 1945 r. Irena Pikiel-Samorewiczowa kierowniczka teatru kukiełkowego „Bajka” w
                     Wilnie przybyła do Bydgoszczy i utworzyła Teatr Lalki i Aktora. Funkcjonował
                     tylko 2 lata, po czym przeniesiono go do Torunia, gdzie powstał „Baj Pomorski”.
                     W 1960/61 otwarto drugi teatr w mieście: Teatr Kameralny przy ul.Grodzkiej.

                     W 1945 roku uruchomiono w Bydgoszczy cztery
                     kina: "Krystal", "Kapitol", "Apollo" i "Marysieńka", które w tym samym miesiącu
                     zmieniły nazwy na "Pomorzanin", "Ojczyzna", "Polonia" i "Wolność". W latach
                     1947 - 1948 do istniejących kin dołączyły kina "Gryf" i "Bałtyk", a
                     kino "Ojczyzna" przemianowano na kino "Orzeł".

                     W 1946 r. otwarto Muzeum Ziemi Bydgoskiej im. L. Wyczółkowskiego w gmachu
                     klasztoru Klarysek.
                     Zaraz po wyzwoleniu otwarto Pomorski Dom Sztuki przy ul. Gdańskiej (do 1950).
                     Od 1955 działał Wojewódzki Dom Kultury, który był najważniejszą placówka
                     wychowania pozaszkolnego w mieście, potem tę funkcję przejął Pałac Młodzieży
                     (1975)

                     Powstawały nowe zespoły, przedsięwzięcia i organizacje kulturalne:
                     w 1961 – powołano Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne
                     w 1963 – powstał Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bydgoskiej
                     w 1968 – ukazuje się pierwszy "Kalendarz Bydgoski".
                     w 1970 – otwarto pawilon wystawowy Biura Wystaw Artystycznych przy ul. Gdańskiej
                     w 1973 – Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy reaktywuje "Dni Bydgoszczy"
                     w 1973 – otwarto Muzeum Tradycji Pomorskiego Okręgu Wojskowego w specjalnie
                     zbudowanym gmachu przy ul. Czerkarskiej
                     w 1975 – oddano do użytku Pałac Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej

                     Budowano nowe pomniki m.in. w 1963 r. odsłonięto pomnik Henryka Sienkiewicza
                     dłuta art. rzeźb. Stanisława Horno-Popławskiego. Na Starym Rynku ustawiono
                     Pomnik Walki i Męczeństwa oraz szereg innych.

                     Od lat 40-stych intensywnie rozwijała się w Bydgoszczy kultura muzyczna.
                     Już w 1946 r. zorganizowano w Bydgoszczy pierwszy w kraju Festiwal Muzyki
                     Polskiej.
                     Wiązało się z 600 – leciem nadania grodowi praw miejskich.

                     Dalej powstawały kolejne jednostki :
                     w 1945 - reaktywowanie przedwojennej Orkiestry Symfonicznej
                     w 1953 - Pomorska Orkiestra Symfoniczna zostaje przekształcona w Państwową
                     Filharmonię Pomorską (od XII 1957 Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana
                     Paderewskiego)
                     w 1955 - przekształcenie Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Liceum Muzyczne
                     w 1956 - utworzono Studio Operowe (koncerty w Teatrze Polskim)
                     w 1958 - otwarcie zbudowanego w latach 1954-1958 gmachu Filharmonii Pomorskiej,
                     głównie dzięki staraniom wieloletniego dyrektora Andrzeja Szwalbego.
                     w 1959 - przekształcenie Studia Operowego w Teatr Muzyczny Opery i Operetki
                     w 1962 - zorganizowanie przy Filharmonii Pomorskiej zespołu muzyki
                     dawnej "Capella Bydgostiensis" (dzisiaj Orkiestra Kameralna)
                     w 1963 - Opera i Operetka tworzy własną orkiestrę
                     w 1974 – powstała bydgoska filia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi
                     w 1979 - filia Wyższej Szkoły Muzycznej została przekształcona na Wyższą Szkołę
                     Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego
                     w 1979 - powstało Międzynarodowe Centrum techniki Animacji i Informacji
                     Muzycznej Międzynarodowej Federacji "Jeunesses Musicales", przy ul. Piotra
                     Skargi 7
                     w 1993 - otwarcie "Białego Spichrza" na Wyspie Młyńskiej - oddziału Muzeum
                     Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, w którym są eksponowane wyroby
                     artystyczne i użytkowe rzemiosła bydgoskiego na przestrzeni wieków

                     Od lat 60-tych rozpoczęły się coroczne bydgoskie festiwale muzyczne.
                     W 1963 r. odbył się I Festiwal M
                     • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 21.03.05, 22:27
                      Od lat 60-tych rozpoczęły się coroczne bydgoskie festiwale muzyczne.
                      W 1963 r. odbył się I Festiwal Muzyki Polskiej w Filharmonii (od 1968 zmiana
                      nazwy na Bydgoski Festiwal Muzyczny), a od 1966 odbył się I Międzynarodowy
                      Festiwal Muzyki Dawnej Krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Musica Antiqua
                      Europae Orientalis (MAEO). W 1975 r. po otwarciu Pałacu Młodzieży rozpoczęły
                      się coroczne Bydgoskie Impresje Muzyczne z udziałem zespołów z całego świata.
                      Od lat 90-tych znacznie wzrosła liczba festiwali. W 1994 r. odbył się pierwszy
                      Bydgoski Festiwal Operowy oraz Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów "Arthur
                      Rubinstein in memoriam".


                      2. Instytucje kulturalne

                      W Bydgoszczy istnieje wiele centrów kultury.

                      FILHARMONIE
                      * F i l h a r m o n i a P o m o r s k a im. I.J. Paderewskiego – od 1953
                      (gmach od 1958 r.)– jedna z 19 w kraju – podlega Samorządowi Województwa.
                      Posiada 2 sale: koncertową (920 osób) i kameralną (150 miejsc), w foyer
                      znajduje się galeria sztuki. Sala koncertowa uznawana jest pod względem
                      akustycznym do najlepszych w Europie, co potwierdzają opinie znanych twórców i
                      krytyków muzycznych (m.in. J. Waldorffa). Z uwagi na fenomen akustyki, cieszy
                      się nadzwyczajnym zainteresowaniem sławnych artystów. Nagrano tu między innymi
                      pierwszą audiofilską płytę CD, nagrywają słynni polscy artyści jak: pianiści:
                      Ewa Pobłocka , Wojciech Kocyan, skrzypaczka Patrycja Piekutowska,
                      mezzosopranistka Jadwiga Teresa Stępień, zespoły m.in. Kwartet Śląski, Polska
                      Orkiestra Kameralna Wojciecha Rajskiego i inni.
                      Filharmonia użytkuje 2 obiekty:
                      - gmach Fiharmonii
                      - Pałac Mostowskich w Ostromecku (tzw „stary” pałac z XVIII w.)

                      Zaliczana jest dziś do czołowych instytucji muzycznych w Polsce. Działalność
                      artystyczna to koncerty symfoniczne, kameralne oraz liczne recitale
                      najwybitniejszych wirtuozów z całego świata. W ponad 50-letniej historii
                      odnotowane są wielkie wydarzenia artystyczne z udziałem zarówno etatowych
                      zespołów, jak i zaproszonych gości. Bezprecedensowymi stały się koncerty
                      światowych sław. Na bydgoskiej estradzie występowali: Artur Rubinstein,
                      Benjamin Britten, Karol Małcużyński, Luciano Pavarotii, Shlomo Mintz, Mischa
                      Maisky, Kevin Kenner, Kurt Masur, Kazimierz Kord, Jerzy Maksymiuk, Antoni Wit
                      oraz wiele innych. W ostatnich latach gościły również znakomite zespoły np:
                      Orkiestra Symfoniczna Radia BBC, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia
                      i inne.

                      AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO – ul. Słowackiego 7
                      Akademia jest jedną z 8 w kraju (oprócz tego 2 miasta posiadają filie akademii)
                      Sala koncertowa Akademii Muzycznej - ul. Staszica 3

                      OPERY
                      * O p e r a N o v a – od 1956, w nowym gmachu od 1994 – jedna z 9 w kraju -
                      podlega Samorządowi Województwa
                      Użytkuje kilka obiektów:
                      - gmach Opery (jeden z największych w Polsce, składający się z 3 kręgów)
                      - Pomorski Dom Sztuki , ul. Gdańska 20
                      - Teatr Kameralny – ul. Grodzka (przekazany gminie w 2004 r.)
                      - scena letnia nad Brdą na Starym Mieście

                      Mimo niedługiej historii, w Operze odnosiły pierwsze sukcesy i zaczynały wielką
                      karierę uznane dziś primadonny np Barbara Zagórzanka, Bożena Betley-Sieradzka i
                      inne, jak też śpiewacy: Józef Stępień, Florian Skulski i inni. Gościli tu
                      najwięksi artyści operowi krajowi: np Antonina Kawecka, Teresa Żylis-Gara,
                      Wiesław Ochman, jak też zagraniczni. Występowały tu także całe zespoły: Opery
                      Wrocławskiej, Teatrów z Leningradu, Moskwy, Kijowa, Mińska i Fundacji
                      Glubenkiana z Lizbony.
                      W repertuarze bydgoskiej Opery znajdują się wielkie widowiska operowe,
                      klasyczne operetki, interesujące realizacje baletowe oraz słynne musicale.
                      Opera Nova zapraszana jest na liczące się imprezy muzyczne krajowe i
                      zagraniczne. Od kilku lat bierze systematycznie udział w licznych tournées
                      artystycznych po Niemczech, Belgii, Holandii, Malcie i Włoszech. Na scenie
                      bydgoskiej Opery miały swe prapremiery znane musicale, opery i balety.

                      TEATRY
                      * T e a t r P o l s k i im. Hieronima Konieczki (gminny) – od 1949 (tradycje
                      z XVI w.)
                      Teatr dysponuje dwoma salami. W 2000 r. nadano teatrowi imię Hieronima
                      Konieczki, rodowitego bydgoszczanina, zmarłego w 1994 roku, świetnego aktora i
                      reżysera

                      Na ogólnopolskich festiwalach w okresie powojennym zdobywał nagrody i
                      wyróżnienia. Teatr ma swoją stałą, wierną publiczność, a wiele sezonów
                      teatralnych należy zaliczyć do udanych. Było wiele interesujących premier, a
                      kilkanaście przedstawień zaliczono do wydarzeń sezonu i zgłoszono na
                      ogólnokrajowe festiwale.
                      Obecnie Teatr jest miejscem premier teatralnych i spektakli na wysokim
                      poziomie. Od 2002 r. jest inicjatorem jedynego w Polsce Festiwalu Prapremier.
                      Festiwal jest konkursową prezentacją spektakli prapremierowych polskich teatrów
                      repertuarowych.

                      W mieście istnieją również teatry prywatne, awangardowe, amatorskie:
                      *Teatr na barce - od lat 90-tych
                      *Teatr "Obok"
                      *Teatr Tańca "Gest" - prowadzony przez WOK
                      *Teatr Lalkowy "Graba" - prowadzony przez WOK
                      *Teatr plastyczny "Witryna" - prowadzony przez Pałac Młodzieży
                      *Teatr słowa "Bllum" - prowadzony przez Pałac Młodzieży
                      *Salon Młodych Twórców "Pazur" - prowadzony przez Pałac Młodzieży
                      *Teatr Studio Czyczkowy – teatr prywatny awangardowy

                      W mieście istnieją 2 muszle koncertowe: w Parku Ludowym im. W. Witosa i na
                      terenie Parku Sportowego „Zawisza”

                      MUZEA
                      * M u z e u m O k r ę g o w e im. L.Wyczółkowskiego (gminne) – od 1923
                      (tradycje 1880) - jedno z 26 muzeów regionalnych w kraju
                      Użytkuje kilka obiektów
                      - Budynek główny - Gdańska 4
                      - Spichrze - ul. Grodzka 7, 9, 11 (od 1964)
                      - Biały Spichlerz – Wyspa Młyńska, ul.Mennica 1, ekspozycja „Rzemiosło
                      Bydgoskie”
                      - Czerwony Spichlerz - Wyspa Młyńska, ul. Mennica 8a
                      - Dom na Wyspie Młyńskiej - ul. Mennica 7
                      - Dom na Wyspie Młyńskiej - ul. Mennica 8
                      - Dom na Wyspie Młyńskiej

                      Od początków swego istnienia Muzeum gromadzi przede wszystkim zabytki z terenu
                      Bydgoszczy i okolic. W okresie międzywojennym powstał nowy dział - sztuki
                      polskiej (malarstwa, rzeźby i grafiki). Posiada bogate kolekcje rzemiosła
                      artystycznego polskiego i europejskiego, w tym wyrobów z cyny z XII-XX w.,
                      porcelany, fajansu i kafli z XVI-XX w., zegarów itp; liczący około 40 000 zbiór
                      monet; dzieła sztuki ludowej z regionów etnograficznych Pałuk, Kociewia i
                      Kaszub. Jednakże wyjątkowe miejsce na mapie muzealnej Polski zajmuje Muzeum
                      dzięki posiadaniu spuścizny po Leonie Wyczółkowskim (1852-1936), malarzu i
                      grafiku, którego twórczość zaliczana jest do najbardziej znaczących zjawisk
                      artystycznych w sztuce polskiej przełomu XIX i XX w (700 dzieł). Gromadzone są
                      też obrazy, rysunki, grafiki oraz rzeźby z XIX i początku XX w., a zwłaszcza
                      prace artystów polskich powstałe po 1945, które obecnie tworzą Galerię
                      Współczesnego Malarstwa Polskiego, uważaną za jedną z najbardziej
                      reprezentatywnych w kraju (2000 dzieł).
                      Poza tym Muzeum organizuje odczyty, prelekcje, konkursy, lekcje muzealne,
                      spotkania z twórcami, projekcje filmowe i wideo.
                      Prezentowane dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźba, sztuka obiektu, instalacja,
                      performance, sztuka wideo, multimedia, grafika, rysunek, fotografia.
                      W siedzibie głównej (budynku XVII-wiecznego klasztoru) prezentowane są zbiory
                      działu sztuki i działu biograficznego Leona Wyczółkowskiego. Poza tym wystawy
                      organizowane są w dwóch zabytkowych spichrzach na Wyspie Młyńskiej: w tzw.
                      Czerwonym Spichrzu - sztuki współczesnej; w "Białym Spichrzu" przy ul. Mennica
                      2 - archeologiczne, numizmatyczne i etnograficzne oraz stała ekspozycja
                      rzemiosła cechowego i artystycznego.

                      * Pomorskie Muzeum Wojskowe
                      Jest jedynym w kraju muzeum wojskowym specjalizującym się w dokumentowaniu
                      najnowszej (XIX – XX w.) polskiej historii wojskowej. Instytucja posiada
                      plenerową ekspozycję broni i sprzętu wojskowego oraz bibliotekę naukow
                      • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 21.03.05, 22:29
                       * Pomorskie Muzeum Wojskowe
                       Jest jedynym w kraju muzeum wojskowym specjalizującym się w dokumentowaniu
                       najnowszej (XIX – XX w.) polskiej historii wojskowej. Instytucja posiada
                       plenerową ekspozycję broni i sprzętu wojskowego oraz bibliotekę naukową liczącą
                       5.888 woluminów.

                       * Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego - ul. Berwińskiego 4
                       * Muzeum Farmacji przy Aptece "Pod Łabędziem" - ul. Gdańska 5
                       * Muzeum Oświaty - ul. Mari Curie-Skłodowskiej 4
                       * Ośrodek Muzealny Bydgoskiego Węzła Kolejowego ul. Zygmunta Augusta 7

                       * Muzeum Misyjne – Zgromadzenie Ducha Świętego, ul. Jana Pawła II 117
                       * Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki – ul. Garbary 2
                       * Muzeum fonografii – ul. Gdańśka 12
                       * Muzeum-wystawa dawnego sprzętu rolniczego z XIX w. – w zajeździe Stopka k.
                       Koronowa

                       ORKIESTRY
                       *Orkiestra S y m f o n i c z n a Filharmonii Pomorskiej – od 1936 – jedna z
                       23 w kraju
                       Orkiestrą kierowało wielu wybitnych mistrzów batuty. Zespół osiągnął wysoką
                       pozycję, czego dowodem są liczne koncerty z wysokiej klasy dyrygentami np:
                       Kazimierzem Kordem, Jerzym Maksymiukiem, Krzysztofem Pendereckim, Witoldem
                       Lutosławskim.
                       Ma za sobą liczne podróże koncertowe za granicą. Zespół stale bierze udział w
                       festiwalach organizowanych przez Filharmonię Pomorską.
                       Mając do dyspozycji wspaniałą salę koncertową, dokonała wielu nagrań wydawanych
                       następnie na płytach. Rejestracji dokonano dla Polskich Nagrań, Veritonu oraz
                       licznych firm. Szczególne miejsce w programach koncertowych zajmuje promocja
                       muzyki polskiej. Na zamówienie pisało swoje dzieła wielu znanych kompozytorów
                       np Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki i inni.

                       *Orkiestra K a m e r a l n a Capella Bydgostiensis – od 1962 r. – jedna z 10 w
                       kraju
                       Zaliczana do czołowych polskich orkiestr kameralnych. Jest etatowym zespołem
                       Filharmonii Pomorskiej. Orkiestra występuje regularnie (grając każdego roku
                       około 40 koncertów) na najbardziej znaczących estradach Polski i Europy, w
                       takich prestiżowych salach jak: Filharmonia Narodowa w Warszawie,
                       Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, Schauspielhaus w Berlinie,
                       Schloss Mirabell w Salzburgu, Pałac Królewski w Sztokholmie, El Escorial w
                       Hiszpanii, w sali Radia Holenderskiego w Utrechcie, na Zamku Królewskim w
                       Warszawie, w Auli Leopoldinum we Wrocławiu oraz Filharmonii Lwowskiej i innych.
                       Orkiestra dokonała wielu nagrań płytowych dla wytwórni polskich, holenderskich,
                       hiszpańskich, a także nagrań radiowych i telewizyjnych

                       *Orkiestra S y m f o n i c z n a Akademii Muzycznej – od 1976
                       Tworzą ją studenci Wydziału Instrumentalnego. Uczestniczyła w wielu
                       międzynarodowych konkursach i koncertach.

                       Inne orkiestry to:
                       *Orkiestra Reprezentacyjna Pomorskiego Okręgu Wojskowego (jedna z 8 w kraju)
                       *Orkiestra Zespołu szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy
                       *Orkiestra Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy
                       *Orkiestra Zespołu szkół Budowlanych w Bydgoszczy
                       *Orkiestra Big - Band Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy
                       *Orkiestra Muzyków Bydgoskich "EMBAND"
                       ...oraz wiele innych niezrzeszonych

                       CHÓRY
                       *Chór a k a d e m i c k i Akademii Muzycznej – od 1975
                       W skład zespołu wchodzą studenci wydziałów: Kompozycji i Teorii Muzyki,
                       Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej oraz Wydziału Instrumentalnego. W
                       repertuarze znajdują się zarówno drobne utwory chóralne, jak i wielkie dzieła
                       chóralne a cappella i dzieła wokalno-instrumentalne takie jak: W. A. Mozarta
                       Requiem, Msza Koronacyjna, Wielka Msza c-moll i Nieszpory uroczyste, F.
                       Nowowiejskiego Missa pro Pace i Psalm 136 - Ojczyzna, K. Pendereckiego Pasja wg
                       św. Łukasza.

                       *Chór k a m e r a l n y Akademii Muzycznej – od 1986
                       Chór występował zarówno w Bydgoszczy, jak i w wielu miejscowościach województwa
                       bydgoskiego, kraju i za granicą. Brał udział w krajowych oraz międzynarodowych
                       festiwalach i konkursach chóralnych. Zdobył wiele nagród krajowych i
                       zagranicznych. W repertuarze chóru znajdują się utwory a cappella renesansu,
                       baroku, romantyzmu i XX wieku, kompozytorów polskich i europejskich oraz dzieła
                       wokalno-instrumentalne znanych kompozytorów.

                       Inne:
                       *Bydgoski Chór Konkatedralny
                       *Chór Mieszany "FORDONIA"
                       *Chór Żeński Serioso-Giocoso IX Liceum Ogólnokształcącego
                       *Towarzystwo Śpiewu "Halka" w Bydgoszczy
                       *Stowarzyszenie Śpiewacze Męski Chór "Hasło"
                       *Chór Mieszany "Dzwon" w Bydgoszczy
                       *Chór mieszany "Harmonia" w Bydgoszczy
                       *Chór Akademicki Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
                       *Zespół Pieśni Dawnej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
                       *Zespół Pieśni Dawnej "FRESCA VOCE" Młodzieżowego Domu Kultury Nr 5
                       *Chór Akademicki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
                       *Chór Akademicki Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
                       ...oraz wiele innych m.in. parafialnych i zakładowych

                       GALERIE SZTUKI
                       * B i u r o W y s t a w A r t y s t y c z n y c h Salon Sztuki Współczesnej
                       (gminne) – od 1970 r.
                       Prezentowana jest tu każda dyscyplina sztuki współczesnej autorów środowiska
                       bydgoskiego, z kraju oraz z zagranicy. W celu promocji twórców bydgoskich BWA
                       organizuje wystawy w innych ośrodkach polskich oraz za granicą np. w Wilnie,
                       Rumunii, Danii, Francji. Prezentowane są: malarstwo, grafika, rzeźba, tkanina,
                       fotografia, instalacja, sztuka wideo, performance.

                       *Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego - ul. Chocimska 5 – od 1979 r.
                       Przez 20 lat działalności zorganizowano około 400 wystaw, pokazów, instalacji i
                       spotkań autorskich, organizowano wykłady odczyty. Galeria prowadzi również
                       działalność wydawniczą. Do tej pory ukazało się około 100 wydawnictw.
                       Prezentowane są: malarstwo, grafika, instalacje, rzeźba, tkanina, fotografia.

                       *Galeria „Kantorek” - ul. Gdańska 3 – od 1990 r.
                       Zajmuje się sprzedażą i wystawiennictwem polskiej sztuki współczesnej. Ma
                       zasięg ogólnopolski z naciskiem na promocję środowiska bydgoskiego oraz
                       promocję wybranych artystów najmłodszego pokolenia. Wystawy organizowane są raz
                       w miesiącu i trwają 10 dni. Prezentowane są: malarstwo, rzeźba, rysunek,
                       grafika, biżuteria.

                       *Stowarzyszenie Artystyczne "Wieża Ciśnień" – Filarecka 1
                       Grupa zrzeszająca artystów, historyków sztuki, krytyków i inne osoby
                       zainteresowane kształtowaniem współczesnego życia artystycznego. Siedzibą jest
                       zabytkowa, neogotycka wieża ciśnień. Jest miejscem spotkań twórców i
                       publiczności, miejscem dyskusji nad granicami sztuki.

                       *Galeria „85” - ul. Gdańska 17
                       Należy do bydgoskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. Łączy
                       komercyjną działalność sprzedażną z organizowaniem wystaw i wernisaży
                       prezentujących twórczość członków związku.

                       *Galeria „Alix” - ul. Jezuicka 26
                       Galeria komercyjna oferująca w sprzedaży szeroką gamę dzieł sztuki. Od
                       malarstwa, poprzez rzeźbę, szkło i ceramikę, biżuterię artystyczną po tkaninę
                       artystyczną. Jedna z czołowych komercyjnych galerii w mieście.

                       *Galeria „Non Fere” - ul. W. Pola 1
                       Działa na zasadach niekomercyjnych przy II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym.
                       Bardzo ciekawy jest program działania galerii, prezentującej prace największych
                       polskich plastyków.

                       *Galeria Szkła Polskiego - ul. Długa 39
                       Oferuje w sprzedaży szeroki wybór: szkła artystycznego oraz użytkowego,
                       grafiki, obrazów, biżuterii, plastyki użytkowej z różnych dziedzin, upominków i
                       pamiątek, rękodzieła artystycznego.

                       *Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej - Stary Rynek
                       Prowadzona przez Wojewódzki Ośrodek Kultury. Prowadzi sprzedaż dzieł sztuki
                       zgodną z profilem swojej działalności oraz działalność edukacyjną i
                       popularyzatorską.

                       *Galeria „W Bramie” - ul. Gdańska 27
                       Galeria komercyjna oferująca do sprzedaży dzieła sztuki oraz plastykę użytkową
                       z różnych dziedzin.

                       Inne:
                       *Galeria "Antyki przy Farnej" - Farna
                       *Salon "DESA"- ul. Gdańska 12
                       • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 21.03.05, 22:30
                        Inne:
                        *Galeria "Antyki przy Farnej" - Farna
                        *Salon "DESA"- ul. Gdańska 12
                        *Galeria MDK przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 1- ul. Baczyńskiego 3
                        *Galeria “Nad Brdą” (przy Wyższej Szkole Gospodarki) - ul. Garbary 2
                        *Galeria Podróżnika przy Reg. Pracowni Krajoznawczej PTTK "Szlak Brdy" -
                        Gdańska 18
                        *Salon Wydawnictw Artystycznych s.c. - ul. Gdańska 35
                        *Galeria "Art Galery" - ul. Gdańska 42
                        *Galeria Sztuki "Impresja" - Fordońska 333
                        *Galeria "Pałac" - Pałac Młodzieży Jagiellońska 27
                        *Galeria "Zacisze" - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej
                        *Galeria "Za kratą" - Gdańska 22
                        *Galeria M.R. Puchowskich - Długa 24
                        *Galeria "Galeria" - ul. 3 Maja 18
                        *Galeria i nie tylko - Jezuicka 24
                        *Galeria ubioru - Jezuicka 20-22
                        *Galeria Sztuki TRAKT - ul. Jagiellońska 69
                        *Galeria na Krańcu - ZSCh ul. I. Łukasiewicza 3
                        *Galeria „BRDA” - hotel „BRDA” ul. Warszawska
                        *Salon Sztuki Styl-Art
                        *Galeria foyer Filharmonii Pomorskiej

                        DOMY KULTURY
                        * W o j e w ó d z k i O ś r o d e k K u l t u r y (Pl. Kościeleckich) –
                        podlega Samorządowi Województwa
                        Powstał w 1955 r. Prowadzi m. in. teatry tańca, teatr lalkowy, zespoły wokalne,
                        galerię, centrum informacji kulturalnej, pracownie tematyczne, kluby
                        amatorskie, Uniwersytet III Wieku, wydaje Kwartalnik Artystyczny)

                        * M i e j s k i O ś r o d e k K u l t u r y - ul. Batorego 1/3
                        Osrodek użytkuje m.in.
                        - kawiarnię artystyczną „Węgliszek”
                        - Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku
                        - muszlę koncertową w Parku im. W.Witosa, gdzie w sezonie co tydzień
                        organizowane są koncerty w ramach „Bydgoskiego Lata Artystycznego”

                        * P a ł a c M ł o d z i e ż y (od 1975)
                        Posiada basen, kino, halę sportową oraz kilkadziesiąt pracowni i ognisk, które
                        niemal w pełni zapewniają rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży – ok. 100
                        pracowni tematycznych, zespołów muzycznych, wokalnych, sportowych, chórów,
                        zespołów, kół zainteresowań, teatrów amatorskich, dziecięcych akademii sztuki,
                        klubów filmowych, dziennikarskich, zajęć psychoruchowych, wolontariatu,
                        pracowni językowych

                        * Centrum Kultury Katolickiej „W i a t r a k” - ul. Bołtucia 5
                        Obejmuje stałymi formami zajęć ponad 2000 uczestników miesięcznie. Działa 36
                        sekcji i kół zainteresowań, m. in. nauka języków: angielskiego i niemieckiego,
                        kurs tańca towarzyskiego i nowoczesnego, koło dziennikarskie, teatralne,
                        sekcje: szachowa, piłki nożnej, muzyczna, plastyczna. W formach okazjonalnych
                        (np. koncerty, wystawy, festyny, konkursy, obozy letnie i zimowe) "Wiatrak"
                        obejmuje kilka tysięcy dzieci i młodzieży. Obecnie w budowie Dom Jubileuszowy,
                        w którym znajdzie się Katolickie Centrum Kultury m.in. z salą kinową i
                        teatralną.

                        * Ognisko Artystyczne im. F. Nowowiejskiego– ul. Marcinkowskiego 14 (I piętro)
                        * Kawiarnia artystyczna „Węgliszek” – róg Batorego Stary Rynek
                        * Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku – 18 km od centrum Bydgoszczy
                        * Klub Środowisk Twórczych - ul. Batorego 1/3 (I piętro)
                        * Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, ul. K.K. Baczyńskiego 3
                        * Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 im. Henryka Jordana, ul. Leszczyńskiego 42
                        * Młodzieżowy Dom Kultury nr 3, ul. Gałczyńskiego 23
                        * Młodzieżowy Dom Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82
                        * Młodzieżowy Dom Kultury nr 5, ul. Krysiewiczowej 8
                        * Dom Kultury "Orion", ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1
                        * Osiedlowy Dom Kultury „Heros” - ul. Marcinkowskiego 14,
                        * Osiedlowy Dom Kultury „Modraczek” - ul. Ogrody 15
                        * Klub „Arka” – ul. Konopnickiej (Szwederowo)
                        * Klub SPIN - ul. Kaliskiego 12
                        * Fordońska Sala widowiskowa - ul. Piwnika Ponurego
                        * Klub Garnizonowy LOTNIK - ul. Szubińska
                        * Klub Pomorskiego Okręgu Wojskowego – ul. Ogińskiego
                        * Fundacja Kultury YAKIZA – kultura i sztuka alternatywna

                        KINA
                        * Multikino 12 sal (zbud. 2001)
                        * Kino „Adria” – kino studyjne, używane również jako miejsce różnorodnych
                        imprez kulturalnych i sportowych
                        * Kino „Pomorzanin” (ul. Gdańska) i „Polonia” (ul. Markwarta) – wykorzystywane
                        okazyjnie
                        * Kinoteatr – ul. Dwernickiego – wykorzystywany przez Dyskusyjny Klub
                        Filmowy „Mozaika”
                        * Kino “Mózg” – Gdańska 10
                        * Kino Pałacu Młodzieży – Jagiellońska 27
                        * Kino Letnie - Leśny Park Kultury i Wypoczynku (w sezonie)
                        * Multipleks w Centrum Handlowym „Focus Park” – w budowie (2006)

                        • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 21.03.05, 22:31
                         BIBLIOTEKI
                         * Biblioteka Publiczna Wojewódzka i Miejska – od 1920 (tradycje 1905) – podlega
                         Samorządowi Województwa.
                         Wraz z 36 oddziałami, posiada 400 tys. woluminów, w księgozbiorze znajdują się
                         m.in.: w znacznej części zachowana biblioteka byłego zakonu bernardynów
                         bydgoskich, kolekcja dyplomantów - rękopisów i autografów polskich z XV-XIX
                         wieku oraz liczne druki niemieckie.

                         Inne biblioteki to:
                         - Biblioteka Publiczna Wojewódzka i Miejska Filia dla dzieci
                         - Centralna Biblioteka Rolnicza
                         - Pedagogiczna Wojewódzka - podlega Samorządowi Województwa
                         - Biblioteka Główna Akademii Bydgoskiej
                         - Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej
                         - Biblioteka Główna Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
                         - Biblioteka Izby Pamięci Adama Grzymały Siedleckiego
                         - Biblioteka Klubu Pomorskiego Okręgu Wojskowego
                         - Biblioteka Prymasowego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej - ul. Farna 10
                         ...oraz kilkadziesiąt filii rozrzuconych na osiedlach i bibliotek zakładowych

                         KLUBY MUZYCZNE (niektóre):
                         * Mózg - ul. Gdańska 10 – od 1994
                         Promuje sztukę współczesną. W budynku o powierzchni około 800 m2 mieści się
                         sala koncertowa oraz wystawiennicza, studio nagraniowe, pracownie plastyczne,
                         pokoje gościnne oraz pub. Osoby prowadzące klub to czynni artyści. Przez scenę
                         i galerie "Mózgu" przewinęło się kilkuset muzyków, performerów, malarzy,
                         fotografików z całego świata. Odbyło się tez kilka przedstawień teatralnych
                         oraz kilkadziesiąt projekcji filmowych.
                         "Mózg" otwarty jest zawsze na sztukę "czysta", to znaczy pozbawiona obciążeń
                         koniunkturalnych wynikających z aktualnie panującej mody.

                         * Sonobar - ul.Chodkiewicza 19
                         Miejsce łączące w harmonii elegancką kawiarnię, klub muzyczny oraz strefę
                         relaksu. Prezentuje najnowsze trendy w muzyce klubowej oraz ambitną muzykę
                         taneczną (house, latino, nu-jazz)

                         *Wiatraczek - ul. Podolska 15
                         Jest nastawiony na dobrą muzykę rockową. Odbywają się tam koncerty znanych i
                         undergroundowych zespołów polskich i zagranicznych (np Kat, Kobranocka,
                         Analogs, Lost Soul, Grammatik).

                         * Klub Jazzowy Eljazz – ul. Kręta 3 – od 1994
                         Powstał z inicjatywy znanego jazzmana, band leadera i działacza kulturalnego
                         Józefa Eliasza. Posiada ściśle określony profil jazzowy.

                         *Kuźnia - ul.Gdańska 67 - 3 sale o odmiennym wystroju i klimatach muzycznych
                         *Klub Studencki TRIP - ul. Św. Floriana 22 - muzyka: pop, rock, r-n-b, latino
                         *Barka Club - Rybi Rynek 3
                         *Medyk - ul. Zaułek 3 - Gra ulubioną muzykę wszystkich pokoleń.
                         *Hysteria - Dworcowa 13 - Nastawiony na muzykę techno.
                         *ZOOdiak - ul.Marcinkowskiego - Klub taneczny
                         *Zentrum - ul.Dworcowa - Elitarny klub muzyczny
                         *Klub "Gong" - ul. Toruńska 20 – „undergroundowe” zabarwienie
                         *Kredens Pub – ciekawe wnętrza i klimat
                         *Klub Absynt - ul. Przesmyk 1 - należy do najbardziej niepowtarzalnych
                         *Pub Blue Angel - ul. Długa 16 - koncerty cykliczne, czwartki studenckie
                         *Klub Studencki Spin - Ul. Kaliskiego 12 – od 1978 - kuźnia kultury studenckiej

                         CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ

                         W Bydgoszczy działa ok. 50 stowarzyszeń kulturalnych o bardzo szerokim zakresie
                         działania, począwszy od popularyzacji i upowszechniania określonych dziedzin
                         sztuki, poprzez towarzystwa zajmujące się promocją wartości kulturalnych miasta
                         i regionu, po towarzystwa skupiające przedstawicieli środowisk twórczych.
                         Kilka ważniejszych to:
                         - Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy - ul. Jezuicka 4
                         - Towarzystwo Muzyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego - ul. ks. Piotra Skargi 7
                         - Towarzystwo Operowe im. prof. Felicji Krysiewiczowej - ul. Gdańska 20
                         - Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej - ul. Jagiellońska 2 (IIIp.)
                         - Towarzystwo Polsko-Niemieckie - ul. Czartoryskiego 19
                         ...i wiele innych, których nie sposób wymieniać

                         3. Bydgoscy artyści:

                         W Bydgoszczy jest wielu artystów, niekiedy znanych w kraju.
                         Poniżej przedstawiono pojedynczych przedstawicieli z każdego gatunku kultury.

                         Artyści fotograficy: Marek Rutkowski – prowadzi najbardziej finezyjne studio
                         fotograficzne w Bydgoszczy, Agnieszka Kołcon, Adam Rzepliński
                         Artyści malarze: Jerzy Puciata, Anna Rona – bierze udział w wielu wystawach
                         krajowych i zagranicznych, Janusz Kochanowski
                         Artyści sztuki użytkowej: Stanisław Lejkowski
                         Artyści rzeźbiarze: Aleksander Dętkoś – znany artysta w Europie
                         Artyści kompozytorzy: Piotr Salaber
                         Artyści performance: Wojciech Kowalczyk
                         Artyści filmowcy: Maciej Cuske
                         Zespoły muzyczne: Ptaky, Adam Rzepliński. Takie Trio
                         Artyści-wokaliści: Lech Lutogniewski, Maciej Puto, Grażyna Nita
                         ..i wielu innych, których nie ma miejsca wymieniać

                         • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 21.03.05, 22:32
                          4. Bydgoszcz słynie z kultury muzycznej

                          Bydgoszcz muzyką stoi – takie twierdzenie staje się rzeczywostością począwszy
                          od lat 50-tych, gdy zbudowano filharmonię. Bydgoska opera jest jedną z
                          największych i najnowocześniejszych w kraju, a filharmonia słynie z doskonałej
                          akustyki (zachwycał się nią śp. J. Waldorff). Na terenie miasta cała dzielnica
                          staromiejska nazywa się „muzyczną” z powodu nagromadzenia obiektów służących
                          kulturze i rozbrzmiewającej codziennie, słyszanej przez przechodniów muzyce.
                          Jedynie 6 miast w kraju może pochwalić się podobnie rozwiniętą infrastrukturą.
                          Dzięki znakomitej bazie oraz aktywnej działalności placówek kulturalnych
                          Bydgoszcz urasta do rangi piątej metropolii muzycznej w kraju. W Bydgoszczy
                          organizowane są głośne w całej Polsce festiwale muzyczne i operowe, z udziałem
                          światowych sław. Działa prężne Bydgoskie Towarzystwo Muzyczne i Operowe,
                          jedyna w regionie uczelnia artystyczna: Akademia Muzyczna, duży Państwowy
                          Zespół Szkół Muzycznych, liczne szkoły prywatne np muzykologii, awangardowe
                          kluby muzyczne.
                          Koncerty uświetniają 2 orkiestry symfoniczne: Filharmonii Pomorskiej i Akademii
                          Muzycznej oraz kameralna Capella Bydgostiensis. Funkcjonują liczne orkiestry
                          prywatne i liczne chóry. Organizowane są festiwale muzyki rozrywkowej: jazzowe,
                          bluesowe, awangardowe.
                          Po ukończeniu Opery co nastąpi w ciągu kilku lat, powstanie scena letnia pod
                          gołym niebem (z widokiem na katedrę i Stare Miasto), co umożliwi organizowanie
                          plenerowych koncertów letnich. Istnieją też projekty utworzenia w Bydgoszczy
                          teatru muzycznego.

                          W mieście rozwija się również kultura teatralna, filmowa i innych dziedzin,
                          czego wyrazem są liczne festiwale, wystawy, imprezy klubowe i masowe.

                         • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 21.03.05, 22:33
                          5. Imprezy i festiwale kulturalne

                          W Bydgoszczy organizowane są festiwale i imprezy muzyczne, teatralne, filmowe i
                          inne.
                          Można doliczyć się ok. 20 imprez międzynarodowych i ogólnopolskich oraz 60
                          regionalnych i ponadregionalnych.
                          Najważniejsi organizatorzy imprez kulturalnych to: Opera Nova, Filharmonia
                          Pomorska, Teatr Polski, Wojewódzki Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Kultury,
                          Akademia Muzyczna, Medyczna, Pałac Młodzieży, Biuro Wystaw Artystycznych,
                          Muzeum Okręgowe, Bydgoskie Towarzystwo Muzyczne, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-
                          Francuskiej, Stowarzyszenie Jazzowe, fundacja sztuki ”Art.-House”, Teatr
                          Plastyczny „Witryna”, klub „Mózg”, Adria, LKPiW i wiele innych.

                          Najważniejsza i najlepiej rozwinięta jest kultura m u z y c z n a.
                          W Bydgoszczy odbywają się znane w kraju festiwale muzyczne np.
                          *Musica Antiqua Europae Orientalis”(co 3 lata) – org. Fiharmonia Pomorska
                          *Bydgoski Festiwal Muzyczny (wrzesień) – org. Filharmonia Pomorska
                          *Bydgoski Festiwal Operowy (kwiecień-maj) – org. Opera Nova
                          *Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I.J. Paderewskiego (listopad) – org.
                          Filharmonia Pomorska i Towarzystwo Muzyczne w Bydgoszczy
                          *Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów Artur Rubinstein in memoriam
                          (kwiecień) - org. Państwowy Zespół Szkół Muzycznych
                          *Bydgoskie Impresje Muzyczne (lipiec)- org. Pałac Młodzieży, spotkania zespołów
                          muzyczno-tanecznych z całego świata, występy na Starym Mieście
                          *Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży (kwiecień)- od 23 lat
                          najbardziej masowa impreza muzyczna w Polsce organizowana przez pałac
                          Młodzieży, przejęta w 1988 r. z Warszawy
                          *Ogólnopolski Festiwal Młodych Organistów i Wokalistów – org. Akademia Muzyczna
                          *Festiwal Laureatów Konkursów Muzycznych – org. Akademia Muzyczna z
                          Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki
                          *Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów (maj) – org. WOK
                          *Bydgoski Festiwal Jazzowy (październik) – org. Akademia Muzyczna, MOK,
                          Stowarzyszenie Jazzowe „Eljazz”
                          *Międzynarodowe Spotkania Chóralne "Arti et Amicitate" – org. Akademia Muzyczna
                          *Ogólnopolskie Spotkania Chórów Męskich
                          *Polski Konkurs Wokalny im. I. J. Paderewskiego – org. Akademia Muzyczna
                          *Studencki Festiwal Pianistyczny Forte Piano (maj)
                          *Bydgoszcz Harmonica Miting (sierpień) - organizowany przez MOK
                          *Bydgoski Festiwal Bluesowy - organizowany przez WOK
                          *Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej (kwiecień)-
                          organizowany przez Pałac Młodzieży
                          *Festiwal "Muzyka z Mózgu" - organizowany przez klub „Mózg”
                          *Festiwalowe Spotkania Muzyczne - organizowany przez Filharmonię Pomorską
                          *Międzynarodowy Dzień Muzyki - organizowany przez Filharmonię Pomorską
                          *Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych "MuzycznyOgród" (czerwiec-wrzesień) –
                          org. przez WOK
                          *Bydgoskie Wtorki Muzyczne – organizowane co tydzień przez Akademię Muzyczną
                          *Czwartkowe Koncerty Organowe - organizowane co tydzień przez Akademię Muzyczną
                          *Poranki Muzyczne dla dzieci niepełnosprawnych - organizowane przez Akademię
                          Muzyczną we współpracy z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddział w
                          Bydgoszczy
                          *Konkurs Orkiestr Dętych o puchar Marszałka Województwa K-P
                          *Konkurs na Fugę - organizowany przez Akademię Muzyczną dla studentów
                          *Bydgoskie Artystyczne Lato (kwiecień-wrzesień) – cotygodniowe występy
                          regionalnych zespołów kulturalnych w amfiteatrze parku im. Witosa organizowane
                          przez MOK
                          *Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej (kwiecień)-
                          organizowany przez Pałac Młodzieży
                          *Studenckie Warsztaty Operowe - organizowane przez Akademię Muzyczną
                          *Coroczny Koncert Józefa Szurka in memoriam
                          *Ogólnopolskie Konkursy Pieśni Pasyjnej
                          i inne ...

                          Kultura t e a t r a l n a również się rozwija, czego wyrazem jest
                          organizowany od 2002 r. jedyny w Polsce Festiwal Teatralny Prapremier
                          (wrzesień), czy też Międzynarodowy Miting Teatralny (maj)
                          Oprócz teatru państwowego utrzymywanego przez władze miejskie, w Bydgoszczy
                          znajduje się również kilka teatrów amatorskich.

                          Imprezy i festiwale f i l m o w e również są w Bydgoszczy obecne np:
                          *Ogólnopolski Festiwal Reportażu i Dokumentu Telewizyjnego „Camera Obscura”
                          (listopad) – organizowany przez fundację sztuki ART-House
                          *Jesienne Spotkania Filmowe Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Mozaika”
                          *Ogólnopolskie Seminarium Filmowe
                          *Wojewódzki Przegląd Amatorskich filmów krótkometrażowych
                          *Wczesne wieczory filmowe - przegląd filmów niezależnych – org. klub „Mózg”
                          *Młode Kino Europejskie – festiwal toruński odbywany czasem równolegle w
                          Bydgoszczy

                          Z uwagi na Multikino obecne w Bydgoszczy od 2001 r., oferta filmów jest
                          największa w regionie. Kilka kin studyjnych oferuje bardziej ambitne dzieła
                          np „Adria”, kino klubu „Mózg”, czy kino Pałacu Młodzieży. W lecie organizowane
                          jest samochodowe kino letnie w Parku w Myślęcinku.

                          Bydgoska kultura k l u b o w a stoi na niezłym poziomie. Szczególnie wyróżnia
                          się klub „Mózg”, którego renoma jest ogólnopolska.

                          Malarstwo, fotografia, plastyka, sztuka użytkowa, performance wyrażają się w
                          wielu wystawach prezentowanych przez około 30 galerii bydgoskich. Szczególne
                          znaczenie ma Biuro Wystaw Artystycznych oraz Muzeum Okręgowe im. L.
                          Wyczółkowskiego.
                          Do niektórych corocznych festiwali, konkursów należą:
                          *Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki - organizowany przez WOK
                          (Czerwony Spichrz)
                          *Ogólnopolski Konkurs Poezji i Prozy Francuskiej - organizowany przez
                          Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Pałacu Młodzieży
                          *Biennale Fotografii Bydgoskiej (wrzesień) - organizowany przez BWA
                          *Noc Kulturalna - Performance Act
                          *Biennale Plastyki Bydgoskiej - organizowane przez BWA
                          *Dni Kultury Baroku
                          *Ogólnopolski plener rzeźbiarski w Myślęcinku
                          *Regionalna Olimpiada Artystyczna
                          *Coroczny Przegląd Fotografii Bydgoskiej
                          *Coroczna wystawa ZPAP
                          *Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla instruktorów plastyki „Prezentacje” –
                          organizowany przez WOK
                          *Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych - organizowane przez WOK
                          *Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS - organizowany przez WOK
                          *Turniej recytatorski „Strofka” - organizowany przez WOK
                          *Ogólnopolski Konkurs Poezji i Prozy „Na wschód od Bugu” - organizowany przez
                          WOK
                          *Wojewódzki Przegląd Plastycznej Twórczości Dziecka „Kameleon” - organizowany
                          przez WOK
                          *Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Dziecko i jego świat"- organizowane przez
                          Pałac Młodzieży
                          *Polonijne warsztaty artystyczne (maj)
                          *Oikos – coroczne wydarzenie w dziedzinie wystawiennictwa org. przez Muzeum
                          Okręgowe
                          *Międzypokoleniowe i Międzyśrodowiskowe Spotkania Artystów.

                          W ostatnich latach zaczynają rozwijać się festiwale n a u k i, czego wyrazem
                          jest Festiwal Nauki "Medicalia" - organizowany przez Collegium Medicum UMK w
                          Bydgoszczy.

                          Z kolei kultura k a t o l i c k a ma do zaoferowania w Bydgoszczy niemało.
                          Organizowane są corocznie m.in.:
                          *Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
                          *Przegląd Chóralnej Pieśni Pasyjnej
                          *Festiwal Muzyki Organowej "U Jezuitów"
                          *Coroczna inscenizacja Drogi Krzyżowej i misterium Męki Pańskiej w Dolinie
                          Śmierci
                          *Coroczna żywa szopka bożonarodzeniowa na Starym Rynku i w parafii MB Królowej
                          Męczenników
                          *Coroczne uroczyste procesje Bazylika-Katedra z okazji ważnych świąt katolickich
                          W Bydgoszczy działa wiele wspólnot chrześcijańskich, które organizują własne
                          zajęcia. Na terenie miasta są 3 sanktuaria, dom rekolekcyjny o randze
                          ponaddiecezjalnej na Piaskach oraz kilkanaście kościołów innych wyznań. Obraz
                          dopełniają trzy duszpasterstwa akademickie oraz prężne Centrum Kultury
                          Katolickiej „Wiatrak”, które obejmuje opieką ok. 2 tyś. młodzieży.
                          Należy też wspomnieć o 42 kościołach katolickich
                         • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 21.03.05, 23:42
                          W Bydgoszczy działa wiele wspólnot chrześcijańskich, które organizują własne
                          zajęcia. Na terenie miasta są 3 sanktuaria, dom rekolekcyjny o randze
                          ponaddiecezjalnej na Piaskach oraz kilkanaście kościołów innych wyznań. Obraz
                          dopełniają trzy duszpasterstwa akademickie oraz prężne Centrum Kultury
                          Katolickiej „Wiatrak”, które obejmuje opieką ok. 2 tyś. młodzieży.
                          Należy też wspomnieć o 42 kościołach katolickich, z których większość zbudowano
                          po wojnie, niejednokrotnie z wielkim rozmachem architektonicznym. 5 kościołów
                          buduje się, a kilka następnych ma szanse powstać w kolejnych latach.

                          Imprezy m a s o w e organizowane są w Bydgoszczy często, a zainteresowanie
                          jest duże. Często występują na nich znane w kraju gwiazdy estrady. Do
                          ważniejszych imprez należą:
                          *Święto Miasta - Urodziny Bydgoszczy (19 IV) - organizowany przez Urząd Miasta,
                          media i inne instytucje
                          *Powitanie Pierwszego Dnia Wiosny (21 III) - organizowany przez Urząd Miasta
                          (Stary Rynek)
                          *Jarmark Świętojański Przegląd Zespołów Folklorystycznych (19 VI) -
                          organizowany przez WOK
                          *Coroczne Powitanie lata na Różopolu w Myślęcinku (czerwiec)
                          *Coroczne Pożegnanie lata w Myślęcinku (wrzesień)
                          *Święto Ulicy Gdańskiej (czerwiec) - organizowany przez redakcję Gazety
                          Wyborczej
                          *Kolejne odsłony Alei Dębowej znanych osób związanych z Bydgoszczą
                          *Noc Świętojańska w Myślęcinku
                          *Myślęcińska Jesień - organizowany przez Leśny Park Kultury i Wypoczynku
                          *Tysiąc uśmiechów pod choinkę – impreza bożonarodzeniowa
                          *Powitanie Nowego Roku – masowa impreza sylwestrowa na Starym Rynku
                          ... i wiele innych

                          S t u d e n ci , których jest w Bydgoszczy ok. 40 tyś., organizują własne
                          imprezy kulturalne w klubach studenckich i muzycznych oraz kilkudniowe
                          juwenalia wszystkich uczelni bydgoskich, podczas których przebrani studenci są
                          widoczni w całym mieście.

                          6. Konsumpcja kultury największa w regionie.

                          Bydgoszcz ze względu na potencjał ludzki stanowi miejsce największej konsumpcji
                          kultury w regionie. Sprzyja także temu różnorodność obiektów kulturalnych:
                          muzycznych, teatralnych, filmowych, muzeów, galerii, bibliotek. Skupienie
                          instytucji muzycznych przyciąga do Bydgoszczy widzów nawet z sąsiednich
                          regionów. Zwłaszcza na prestiżowych spektaklach operowych i musicalach widownia
                          jest ogólnopolska.

                          Wg danych GUS:
                          - w Bydgoszczy jest największy w regionie księgozbiór bibliotek i z roku na rok
                          wzrasta
                          - w Bydgoszczy jest największa liczba czytelników
                          - w Bydgoszczy jest najwięcej w regionie widzów w kinach (2,1x więcej niż w
                          Toruniu)
                          - w Bydgoszczy jest zdecydowanie najwięcej w regionie miejsc i seansów kinowych

                          Jedynie w zakresie frekwencji w muzeach, Bydgoszcz wyprzedzają w regionie:
                          Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (niekwestionowany lider w regionie, ćwierć
                          mln osób rocznie), Golub-Dobrzyń i Toruń.
                          Warto jednak zauważyć, że co roku liczba zwiedzających w Bydgoszczy rośnie,
                          czego nie obserwuje się w innych ośrodkach.

                          Pod względem frekwencji w kinach Bydgoszcz jest na 8 miejscu w kraju
                          wyprzedzając m.in. Szczecin i Lublin.
                          Liczba widzów w kinach w 2003 r w tyś. Źródło: GUS
                          1. Warszawa - 6228
                          2. Kraków - 2074
                          3. Poznań - 2059
                          4. Trójmiasto - 2020
                          5. Wrocław - 1521
                          6. Łódź - 1154
                          7. Katowice – 1106

                          8. Bydgoszcz - 609

                          9. Zabrze - 495
                          10. Szczecin - 483

                          c.d.n.
                • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 22.03.05, 00:16
                 Pisałem ,ze Śródmieście Bydgoszczy to poetncjalna perełka, ale wymaga remontu.
                 Obecnie nie jest to sprawa dostatecznie doceniana przez władze. Czekamy na
                 rewitaliziację w ramach programu europejskiego. Czytałem zamierzenia tego
                 programu. Są obiecujące. Całe Śródmieście - poczynając od Focha na Londynku
                 kończąc ma być odrestaurowane. Tylko dobrego gospodarza potrzeba...
                 Wiele pięknych kamienic jest odrestaurowanych i potrafi naprawdę zachwycić. Np
                 niektóre kamienice przy Gdańskiej, Cieszkowskiego, Słowackiego, Mickiewicza,
                 Dworcowej. To jest symbol przyszłej pięknej Secesji bydgoskiej.
                 • Gość: kawu IP: *.euv-frankfurt-o.de 22.03.05, 09:56
                  I tu jest problem. Po pierwsze podzial pieniedzy z Uni czy tez staranie sie o
                  srodki bezposrednio przez miasto - nie bede tego dalej komentowal bo nie znam
                  liczb. Poza tym te srodki ida w pierwszej kolejnosci na infrastrukture,
                  uzytecznosc publiczna, dofinansowanie bezposrednie np. rolnikow a nie na
                  odnawianie fasad prywatnych domow czy kamienic. A wiec trzeba liczyc przede
                  wszystkim na siebie, no i na miasto czyli gospodarza. Chyba trzeba czekac na
                  lepsze czasy, chociaz mieszkancom na pewno zylo by sie lepiej (bardziej
                  optymistycznie :-) juz teraz w pieknym otoczeniu secesji.
                  • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 22.03.05, 20:57
                   Dalej Walor 21: REGIONALNY OŚRODEK MEDIALNY

                   Bydgoszcz jest w regionie najważniejszym ośrodkiem medialnym. Tu znajduje się
                   oddział regionalnej telewizji TV3, regionalna rozgłośnia radiowa Radio Pomorza
                   i Kujaw (PIK), regionalna „Gazeta Pomorska” wykraczająca swym zasięgiem poza
                   województwo - wg rankingów najlepszy dziennik regionalny w Polsce. Ponadto w
                   Bydgoszczy mają swą siedzibę liczne lokalne rozgłośnie radiowe i kilkadziesiąt
                   lokalnych gazet i czasopism. Obok Bydgoszczy również Toruń gromadzi instytucje
                   medialne, ale nie spełniając w takim zakresie jak Bydgoszcz roli ośrodka
                   regionalnego.

                   1. Tradycje

                   W 1806 r. Jan Kimmel otworzył w Bydgoszczy pierwszą w mieście drukarnię. Od
                   nazwiska następcy zwana jest drukarnią Gruenauera (dzisiejsza drukarnia im.
                   KEN).

                   Od momentu ustanowienia Księstwa Warszawskiego i siedziby departamentu w
                   Bydgoszczy
                   nastąpił rozwój piśmiennictwa i czasopism. Prefekt Gliszczyński dążył do
                   utworzenia departamentowego organu publikacyjnego. 1 lipca 1808 r. zaczęto
                   wydawać w Bydgoszczy „Dziennik Doniesień Rządowych i Prywatnych Departamentu
                   Bydgoskiego” będący pierwszym polskim czasopismem wydawanym w mieście. Od 1810
                   w miejsce tego pisma i „Gazety Toruńskiej” zaczęto wydawać dwujęzyczną „Gazetę
                   Bydgoską”. Oprócz niej zaczęto wydawać drugą gazetę: „Dziennik Tygodniowy
                   Departamentu Bydgoskiego”. Czasopisma wydawano do końca okresu Księstwa (1815
                   r.).

                   W I połowie XIX w. w Bydgoszczy istniały 3 drukarnie. Od 1832 wychodziły
                   niemieckie gazety, początkowo nieregularnie, a od 1846 r. wychodził „Bromberger
                   Wochenblatt” – pierwszy trwały dziennik bydgoski. Oprócz niego wychodziły też
                   konserwatywne pisma niemieckie.
                   1 stycznia 1908 zaczyna wychodzić stała gazeta polska "Dziennik Bydgoski"
                   (numer okazowy 2 XII 1907), redagowana do II wojny światowej przez jej
                   założyciela Jana Teskę.

                   „Dziennik Bydgoski” od 1920 miał największy zasięg obok Gazety Grudziądzkiej i
                   toruńskiego Słowa Pomorskiego, był trybuną Chrześcijańskiej Demokracji.
                   W mieście wychodziły również inne gazety: Gazeta Bydgoska, od 1933 Kurier
                   Bydgoski - trybuna Stronnictwa Narodowego i Polskiego Związku Zachodniego oraz
                   liczne gazety i czasopisma wydawane okresowo.

                   Bydgoszcz już w okresie międzywojennym stała się siedzibą instytucji pocztowej
                   o zasięgu ogólnopolskim.
                   Na polecenie Komisarza Poczt i Telegrafów powołano pod koniec 1919 r. biuro
                   kontroli dokumentów rachunkowych wszystkich urzędów pocztowych Rzeczpospolitej
                   Polskiej pod nazwą Zawodowa Izba Obrachunkowa Ministerstwa Poczty i Telegrafów.
                   Na skutek zarządzonej częściowej ewakuacji Warszawy, toczącej zacięte walki w
                   wojnie polsko bolszewickiej Izbę przeniesiono do Bydgoszczy 18 sierpnia 1920 r.
                   Wczesna Izba Obrachunkowa znalazła swoją siedzibę w budynku dzisiejszego Urzędu
                   Wojewódzkiego, gdzie rozpoczęła swoją działalność polegającą na kontroli
                   przekazów pocztowych i telegraficznych oraz prowadzeniu rozrachunków
                   zagranicznych z ruchu telefonicznego i telegraficznego. Izba pozostała do dnia
                   dzisiejszego. Obecnie jest Centralnym Ośrodkiem Rozliczeniowym Poczty Polskiej
                   przy ul. Jagiellońskiej.
                   Bydgoszcz jest ważnym ośrodkiem pocztowym od zarania tej instytucji. W 1850 r.
                   w Bydgoszczy zlokalizowano Okręgową Dyrekcję Poczty. Gmach tej instytucji
                   wybudowany w 1885 r. w stylu neogotyckim zachwyca do dnia dzisiejszego klasą i
                   dopracowaniem detali. Po II wojnie światowej w Bydgoszczy znalazły się 2
                   ogólnopolskie instytucje pocztowe: Izba Rozrachunkowa i Bank Pocztowy (75%
                   udział posiada Poczta Polska).

                   W latach 30-tych rozpoczęła się era mass-mediów. W styczniu 1937 r. utworzono
                   podstudio Polskiego Radia Rozgłośni Pomorskiej w sali Teatru Miejskiego. Na
                   antenie prezentowano audycje z Bydgoszczy, które zyskały renomę.
                   W październiku tego roku zorganizowano Ogólnopolską Wystawę Radiową w
                   Bydgoszczy.

                   Po wojnie instytucje medialne rozwijały się sukcesywnie:
                   28 I 1945 - ukazał się pierwszy numer "Wiadomości Bydgoskich" (pierwsza gazeta
                   w powojennej Bydgoszczy)
                   1945 – inauguracja Rozgłośni Radiowej w Bydgoszczy
                   1948 - z połączenia "Gazety Zachodniej" i "Głosu Pomorza" powstała "Gazeta
                   Pomorska"
                   1954 - założono Klub Międzynarodowej Prasy i Książki
                   1956 – pierwsze starania w celu uruchomienia ośrodka telewizyjnego w Bydgoszczy
                   1959 - zaczęła wychodzić popularna popołudniówka "Dziennik Wieczorny"
                   1961 - przekazanie do użytku stacji retransmisyjnej TV i programów Polskie
                   Radia - Pomorskiego Ośrodka Telewizyjnego w Trzeciewcu koło Bydgoszczy
                   1973 – przy rozgłośni Polskiego Radia powstała redakcja telewizyjna jako
                   oddział regionalny ośrodka gdańskiego
                   1984- bydgoski ośrodek telewizyjny włączony w skład redakcji programów
                   publicystyczno-informacyjnych w oddziale gdańskim
                   1989 – powstaje Gazeta Wyborcza w Bydgoszczy
                   1990- reaktywacja bydgoskiej redakcji telewizyjnej z zasięgiem na województwa:
                   bydgoskie, toruńskie i włocławskie
                   30 VII 1993 - otwarcie oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Bydgoszczy
                   1993 – powstała samodzielna spółka Polskie Radio Pomorza i Kujaw
                   1993 - pierwsze radiowe rozgłośnie komercyjne: radia Vox, El, Pomoże
                   5 IX 1994 - inauguracja programu miejskiego bydgoskiego oddziału Telewizji
                   Polskiej S.A.
                   2002 – budowa nowoczesnej siedziby TVB

                   • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 22.03.05, 20:59
                    2. Media w Bydgoszczy

                    Bydgoszcz jest siedzibą mediów regionalnych: prasy, radia i telewizji.

                    TELEWIZJA
                    Telewizja Polska SA w Warszawie Oddział w Bydgoszczy - ul. Kujawska 7 -
                    www.byd.tvp.pl
                    Obejmuje zasięgiem całe województwo kujawsko-pomorskie oraz ościenne powiaty
                    sąsiednich województw

                    ROZGŁOŚNIE RADIOWE
                    Polskie Radio Pomorza i Kujaw SA Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy
                    ul. Gdańska 48-50 - www.radiopik.bydgoszcz.pl
                    Obejmuje zasięgiem całe województwo kujawsko-pomorskie oraz ościenne powiaty
                    sąsiednich województw

                    *Radio Elita - ul. Piękna 15 - www.radioelita.com.pl
                    *Radio Eska Bydgoszcz - al. Mickiewicza 1/4 - www.eska.bydgoszcz.pl
                    *Radio Plus - Al. Jana Pawła II 117 - www.plusbydgoszcz.pl
                    *Radio Blue FM - ul. Piękna 13
                    *Radio RMF FM Oddział Bydgoszcz - ul. Pod Blankami 1
                    *Bydgoskie Radio Internetowe BestStacja - www.beststacja.net.pl
                    *Radio Św. Wojciech - Al. Jana Pawła II 117
                    *Radio GRA – oddział Bydgoszcz - www.gra.pl

                    GAZETY I CZASOPISMA
                    *Gazeta Wyborcza Gazeta w Bydgoszczy - ul. Gdańska 27 - www.gazeta.pl/bydgoszcz
                    Nakład krajowy w 2003 r. : 542 tyś.
                    Lokalna „Gazeta w Bydgoszczy” obejmuje podregion bydgoski czyli ok. połowę
                    terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

                    *Gazeta bezpłatna „Gazeta Wyborcza. Tydzień w Bydgoszczy” – nakład 15 tyś.

                    *Gazeta Pomorska - ul. Zamojskiego 2 - www.gazetapomorska.pl
                    Gazeta regionalna województwa kujawsko-pomorskiego i powiatów ościennych
                    województw (m.in. Chojnice z Pomorskiego, Trzemeszno z Wielkopolskiego, Nowe
                    Miasto Lubawskie z Warmińsko-mazurskiego) – nakład 116 tyś.
                    Uznawana wg ogólnopolskich rankingów za najlepszy dziennik regionalny w Polsce.
                    Posiada lokalne redakcje we wszystkich znaczniejszych ośrodkach powiatowych.

                    *Express Bydgoski - ul. Warszawska 13 - www.naszemiasto.bydgoszcz.pl
                    Dziennik miejski i regionalny podregionu bydgoskiego – nakład 38 tyś., posiada
                    mutacje m.in. w Inowrocławiu i Świeciu

                    W Bydgoszczy są wydawane ogólnopolskie bezpłatne gazety miejskie obejmujące 10
                    największych miast Polski:
                    *Gazeta Metro
                    *Gazeta Metropol
                    *Dzień Dobry

                    *Akant. Miesięcznik Literacki - ul. Niedźwiedzia 7/7 - www.akant.telvinet.pl
                    *Bydgoski Informator Kulturalny - ul. Batorego 1/3 - www.mok.bydgoszcz.pl
                    *Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze - ul. Ikara 12 -
                    www.wok.bydgoszcz.pl/kwartalnik
                    *Promocje Pomorskie - ul. Sielanka 6
                    *Pod Wiatr. Czasopismo młodzieżowe - skr. pocztowa 4049
                    *Świat Gier Komputerowych - www.sgk.com.pl
                    *Region Wita - czasopismo promujące Region kujawsko-pomorski
                    *Cybermycha - internet: www.cybermycha.pl
                    *SFera internet - www.sfera-online.pl
                    *Biuletyn "Primum non nocere"
                    *Posłaniec Ducha Świętego - Al. Jana Pawła II 117 - www.poslaniec.pl/
                    *Profile – najstarszy ogólnopolski dwutygodnik budowlany, pismo społeczno-
                    gospodarcze - ul. Wojska Polskiego 1, posiada oddziały w Warszawie i Poznaniu -
                    www.profilegazeta.com
                    *Biuletyn Informacyjny ATR
                    *Wiadomości Diecezji Bydgoskiej
                    *Anonse – oddział regionalny w Bydgoszczy
                    *Przewodnik Katolicki Diecezji Bydgoskiej
                    ...oraz kilkadziesiąt lokalnych czasopism firmowych, zakładowych, branżowych,
                    kulturalnych, parafialnych, biznesowych i lokalnych gazetek reklamowych

                    MEDIA INTERNETOWE (niektóre)
                    *Bydgoski Portal Internetowy - www.bydgoszcz.com
                    *InfoBydgoszcz - www.info.bydgoszcz.pl
                    *Bydzia.pl - www.bydzia.pl
                    *Portal Bydgoszcz - www.bydgo.pl
                    *Fordoński Portal Informacyjny - www.fordon.pl
                    *Rada Osiedla Stary Fordon - www.staryfordon.prv.pl
                    *Twoje-miasto.pl Bydgoszcz - www.bydgoszcz.twoje-miasto.pl
                    *Bydgoski Portal Studencki - www.student.bydgoszcz.pl
                    *Bydgoszcz on-line - bydgoszcz.eurocity.pl
                    *Wirtualna Bydgoszcz - www.wirtualna.bydgoszcz.com
                    *Internetowy serwis „Zbliżeń” TV3 w Bydgoszczy -
                    wiadomosci.tvp.com.pl/bydgoszcz
                    *Medyczna Bydgoszcz - www.zdrowie.bydgoszcz.pl/main/index.php
                    *Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy - www.tmmb.pl/glowna.htm

                    Inne strony o Bydgoszczy:
                    *Kanał bydgoski - ejra.w.interia.pl/
                    *Galeria Bydgoszcz - www.galeria.bydgoszcz.fm/php/index.php?
                    param=3&mc=5&gal=myslecinek
                    *Artystyczne fotografie Bydgioszczy -
                    www.artfoto.bydgoszcz.com/bydgoszcz/b01.html
                    *Galeria fotografii P. Soko - www.soko.hosteq.pl/
                    *Bydgoszcz na starej pocztówce - sq2hce.elektroda.net/stare.htm
                    *Galeria Kolejowa w Bydgsozczy - www.kolej.eu.org/bydzia/IMG_0044
                    *Bydgoszcz na fotografii - republika.pl/pastro/
                    *Kolej w Bydgoszczy - www.kolej.pl/~maron/bydgoszcz.htm
                    *Wenecja Bydgoska - www.wenecja.art.pl/
                    *Zamek bydgoski - republika.pl/zamek_bydgoszcz/
                    *Komitet odbudowy zachodniej pierzei Starego Rynku -
                    www.komitet.bydgo.pl/
                    *Wieża Bismarcka w Bydgoszczy -
                    www.bismarcktuerme.de/website/ebene4/polen/bromberg.html
                    *Stare fotografie z Bydgoszczy - www.kujawsko-
                    pomorskie.com/kujawy/fotograf/stare.htm
                    *Galeria fotografii Bydgoszczy B. Dąbrowskiego - www.cps.pl/photoart/
                    *Strona o Bydgoszczy - biblioteka.zse.bydgoszcz.pl/bydgoszcz/index.htm
                    • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 22.03.05, 21:00

                     3. Wydawnictwa, drukarnie

                     Bydgoszcz obecnie jest sporym ośrodkiem wydawniczym. Wiele wydawnictw
                     prezentuje albumy o Bydgoszczy i regionie.

                     Najważniejsze drukarnie:
                     - Ortis S.A – największa drukarnia w mieście
                     - Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej S.A. w Bydgoszczy –
                     najstarsza w mieście, dziedzictwo drukarni Gruenauera z 1806 r.
                     - Drukarnie Bydgoskie – ul. Deszczowa 65
                     - Pressinvest Polska – ul. Warszawska 13
                     - Orkla Media Magazines – ul. Ołowiana 18
                     - Gazeta Pomorska Media sp. z o.o. – ul. Ołowiana 10
                     - Graff Press Drukarnia – ul. Dworcowa 63a
                     - Drukarnia ABEDIK - ul. Białogardzka 11a - jedna z nowocześniejszych w
                     regionie
                     - Bellerdruk Zakład Poligraficzny - ul. Grudziądzka 10
                     - Grafart Zakład Poligraficzny - druk offsetowy
                     - SIS - ul. Jazgarzowa 11
                     - Unigraf Agencja Promocyjno-Wydawnicza
                     ... i wiele innych

                     Najważniejsze bydgoskie wydawnictwa:
                     - Ad Novum Pomorze i Kujawy – wydaje albumy o Bydgoszczy
                     - Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa s.c. – albumy o Bydgoszczy i regionie
                     - Oficyna Wydawnicza Branta Sp. z o.o. – publikuje książki
                     - Wydawnictwo Atlas-Supress
                     - Wydawnictwo "Profile-Biznes" Sp. z o.o. – wydawca dwutygodnika „Profile”
                     - Wydawnictwo Pomorza i Kujaw "PiK" s.c.
                     - Wydawnictwo Pressinvest Polska Sp. z o.o. – wydawca Expressu Bydgoskiego
                     - Gazeta Pomorska Media Sp. z o.o. – wydawca Gazety Pomorskiej
                     - B.U.R. Media – wydaje foldery miast
                     - Wydawnictwo Kwadryga Sp. z o.o. – wydaje czasopisma medyczne
                     - Wydawnictwo Fakt Sp. z o.o. – wydaje kwartalniki branżowe
                     - Czarny Kruk - Agencja Wydawniczo –Reklamowa – wydawca literatury
                     informatycznej
                     - Wydawnictwo Tekst Sp.z o.o. – wydawca albumów o Bydgoszczy
                     - Wydawnictwo „Margrafsen” – jedno z najbardziej prestiżowych, wydawca albumów
                     o Bydgoszczy
                     - Wydawnictwo Unitex Sp. z o.o. – albumy, foldery, prezentacje multimedialne o
                     regionie
                     - Wydawnictwo Bokar – albumy, przewodniki, kalendarze
                     - Wydawnictwo Konkret – edycja informatorów o miastach i powiatach
                     - Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kultury – promocja kultury regionalnej
                     - Rosmedia - prezentacje firm, instytucji, miast na CD
                     - Wydawnictwo Signum – edycja albumów, folderów, informatorów turystycznych
                     ... i wiele innych

                     c.d.n.
                     • 22.03.05, 21:17
                      Może ktoś będzie miał czas i chęci dorzucać materiały na stronę, uzupełniać i rozwijać.

                      bydgoszcz.wikicities.com/
                      Mam nadzieję, że pan PIT nie będzie miał nic przeciwko.
                      • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 22.03.05, 22:28
                       Super !
                       Prawdę mówiąc, moim zamierzeniem było wrzucić wszystkie te materiały na stronę
                       internetową, tylko że miałbym z tym problem.

                       Bardzo się cieszę z twojej inicjatywy. Nie mam nic przeciwko zamieszczaniu
                       moich materiałów. Docelowo można dodać zdjęcia. Myślałem nawet o zrobieniu
                       pewnej ich liczby, gdy świat nam się zazieleni i znajdę chwilę czasu.

                       Czy mógłbym prosić o adres mailowy ?
                       Mój adres: plbyd@op.pl
                       • 23.03.05, 02:41
                        Ciut się zadziało - skomentuj to co powstało do tej pory i przejrzyj uważnie
                        tekst gdyż zdarzało mi się kopiować go podwójnie :)Umieszczanie tego tekstu
                        odpowiednio go formatując to kupa roboty - napisanie go wymagało nadludzkiej
                        energii i cierpliwości - chylę czoła PIT...Pozdrowienia dla weirdo!!!
                   • Gość: kłamstwa. IP: *.petrus.com.pl 23.03.05, 08:02
                    Oj PIT-ku już zaczynasz mącić.

                    PIT:
                    Obok Bydgoszczy również Toruń gromadzi instytucje
                    > medialne, ale nie spełniając w takim zakresie jak Bydgoszcz roli ośrodka
                    > regionalnego.

                    I po co takie kąśliwe uwagi,których w twoich tekstach jest sporo więcej.
                    Tak na marginesie to mógł bym się z tobą spierać:
                    Może Toruń nie spełnia roli ośrodka regionalnego,w takim stopniu jak Bydgoszcz,ale z całą pewnością spełnia rolę najsilniejszego w województwie ośrodka biorąc pod uwagę media o większym zasięgu.(Tv Trwam,Radio Maryja,Tv Podróże,Oddział TVN).No ale jakbyś śmiał o tym napisać.Przecież to może zburzyć kreowany przez ciebie wizerunek cudownej Bydgoszczy.


                    > Bydgoszcz jest w regionie najważniejszym ośrodkiem medialnym.

                    Zwykle kłamstwo.Powody powyżej.


                    Tu znajduje się
                    > oddział regionalnej telewizji TV3, regionalna rozgłośnia radiowa Radio Pomorza
                    > i Kujaw (PIK), regionalna „Gazeta Pomorska” wykraczająca swym zasię
                    > giem poza
                    > województwo -
                    Ponadto w
                    > Bydgoszczy mają swą siedzibę liczne lokalne rozgłośnie radiowe

                    Ale to nie czyni Bydgoszczy największym ośrodkiem medialnym.

                    kilkadziesiąt
                    > lokalnych gazet i czasopism.

                    Tu to trochę przesadziłeś,no chyba że wliczasz gazetki reklamowe.
                    • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 23.03.05, 18:33
                     Bydgoszcz jest REGIONALNYM, a nie centralnym ośrodkiem medialnym. Nie jest
                     siedzibą ogólnopolskiego radia, czy TV, ale obsługuje WSZYSTKIE media
                     regionalne. To jest ważne i o tym pisałem.
                     Nie będę milczał o tym ,że w Bydgoszczy jest regionalna telewizja, regionalne
                     radio, regionalna gazeta. Gazeta Pomorska wydawana w Bydgoszczy jest
                     najpopularniejszym dziennikiem na tzw. prowincji w województwie. Jest również
                     obiektywna, nie pieje pochwał na cześć Bydgoszczy, ma silnie rozwinięte
                     struktury lokalne w gminach i powiatach, prezentuje sprawy lokalne.

                     Zauważyłem media również w Toruniu, dlatego napisałem, że gromadzi instytucje
                     medialne. Mogłem ich nie zauważyć, jak czyni wielu bydgoszczan, ale jak widać
                     nie lekceważę Torunia.

                     Siedziby TVN, czy TV Podróże są mało istotne z punktu widzenia regionu, a TV
                     Trwam i Radio Maryja to oddzielny rozdział, którego nie zamierzam poruszać.

                     Wstawki, czy też wzmianki o Toruniu sa nieuniknione. Pisząc o Bydgoszczy, nie
                     sposób zahaczyć leżącego o 40 km obok miasta, które dzieli wiele instytucji.
                     Staram się pisać o tym niewiele, ale czasem jest to konieczne.
                     Poza tym piszę rzeczy raczej oczywiste, nie zamierzam odrywać Ameryki na nowo,
                     tylko przypomnieć o pewnych rzeczach.

                     Nie zamierzam dyskredytować Torunia, jak czynią z Bydgoszczą animatorzy znanej
                     strony. Skutki znamy - mało kto bardziej namącił w stosunkach między miastami w
                     ostatnich latach.
                • Gość: H.D. IP: *.int.elnet.pl / 195.85.209.* 13.04.05, 20:56
                 Jestem zafascynowany miom miastem - Bydgoszczą. Podoba mi się tu. PIT - twoja
                 praca nie idzie na marne, a wręcz przeciwnie! Tak trzymać!
  • 23.03.05, 00:40
   Brawo PIT...dobra robota !!
   • 23.03.05, 19:18
    PITku podaj tytułek tej książeczki!!!Podejrzewam, ze to nie tylko jedna
    książeczka, a cała bibiloteczka, nie wliczajac internetu!
   • 23.03.05, 19:19
    Nie zastanawiałeś sie nad napisaniem książeczki o Bydgoszczy.
    • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 23.03.05, 19:57
     Nie zauważyłeś, ze właśnie czynię coś w tym rodzaju ?
     Pozdr.
     • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 23.03.05, 19:58
      Dalej Walor 22: RÓŻNORODNOŚĆ UCZELNI WYŻSZYCH

      Liczba studentów i potencjał naukowy Bydgoszczy w porównaniu do innych miast
      nie zachwyca, ale mimo wszystko jest największy w regionie. Znaczna jest
      wieloprofilowość uczelni bydgoskich: znajdziemy humanistyczną, techniczną,
      rolniczą, medyczną, artystyczną, hotelarsko-turystyczną, ochrony środowiska,
      zarządzania, informatyczną, administracji, teologiczne. Studenci państwowych
      uczelni bydgoskich stanowią 47% studentów w regionie, nauczyciele akademiccy
      57%, a profesorowie 48%.
      Rozdział uczelni i studentów pomiędzy dwa blisko leżące miasta Bydgoszcz i
      Toruń sprawia, że samodzielnie ustępują innym ośrodkom regionalnym.

      1. Tradycje naukowe

      W staropolskiej Bydgoszczy rolę edukacyjną i kulturotwórczą pełniło Kolegium
      Jezuickie, szkoły parafialne, gimnazjum. Bogate były biblioteki klasztorne i
      prywatne bogatszych mieszczan. Niektórzy mieszkańcy parali się pisarstwem np
      burmistrz Wojciech Łochowski napisał Kronikę Bydgoszczy na wzór kroniki
      Długosza.

      Najwybitniejszym uczonym przedrozbiorowej Bydgoszczy był bernardyn Bartłomiej -
      autor pierwszego słownika łacińsko-polskiego.

      W XIX wieku w rozwijająca się Bydgoszcz zaczęła przejawiać coraz większe
      ambicje kulturalne i naukowe. Rozwijały się różnorodne Towarzystwa np:
      Towarzystwo Przyrodnicze (1865), Towarzystwo Sztuki (1878), Towarzystwo
      Historycznego dla Obwodu Nadnoteckiego (1880) i inne.
      Od 1872 r. niemieckie władze Bydgoszczy domagały się utworzenia w mieście
      Uniwersytetu, aby w ramach podnoszenia poziomu gospodarczego i kulturalnego
      miasta (Hebungspolitik) wzrosła ranga życia umysłowego. Obawa, aby uczelni nie
      wykorzystał rosnący w siłę żywioł polski przeważyła i ostatecznie uniwersytetu
      nie utworzono.
      Natomiast w formie rekompensaty umieszczono w mieście pierwsze szkoły wyższe.
      W 1906 r. powstał Królewski Instytut Rolniczy (piękne gmachy przy dzisiejszych
      al. Ossolińskich), który miał 4 wydziały.
      W 1911 r. otwarto Szkołę Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego o profilu uczelni
      wyższej (dzisiejszy przepiękny gmach byłego Technikum Mechanicznego przy ul.
      Św. Trójcy – budowano go z myślą o siedzibie przyszłych wydziałów artystycznych
      Uniwersytetu, kiedyś gmach odbijał się w tafli kanału bydgoskiego).

      Ponadto utworzono bibliotekę miejską, powołano kilka szkół średnich o profilu
      kulturalnym np Bydgoskie Konserwatorium Muzyczne. Bydgoszcz była pierwszym
      miastem z uczelniami wyższymi w granicach dzisiejszego regionu.

      Po przejściu miasta w granice II Rzeczpospolitej w 1920 r. przejęto istniejące
      uczelnie.
      Dawną wyższą Szkołę Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego przemianowano na średnią
      Państwową Szkołę Przemysłu Artystycznego (1921), a od 1923 r. została Państwową
      Szkołą Przemysłową.
      Dawny Królewski Instytut Rolniczy pozostał w mieście zmieniając nazwę na
      Państwowy Instytut Naukowo-Rolniczy. Funkcjonował w obiektach poniemieckich
      zreorganizowany na wzór uniwersytetu z 4 wydziałami: chemii rolnej, chorób
      roślin, higieny zwierząt i melioracji.
      W 1927 r. przekształcono go w oddział Państwowego Instytutu Naukowego
      Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Wśród osiągnięć naukowych bydgoskiego
      Instytutu można wyróżnić m.in.: wyhodowanie nowych odmian ziemniaka, metod
      zwalczania raka ziemniaczanego, z dziedzin zoohigieny, ichtiologii i innych. W
      1922 zorganizowano I Ogólnopolski Zjazd Rolny, na który przybyli najwybitniejsi
      przedstawiciele nauk rolniczych z kraju i zagranicy.

      W 1920 r. udało się zlokalizować w Bydgoszczy nową uczelnię wyższą, jaką była
      Akademia Rolnicza przeniesiona z Poznania (utworzona w 1919). Znalazła miejsce
      w poniemieckich instytutach rolniczych funkcjonując wspólnie z Państwowym
      Instytutem Naukowo-Rolniczym. Uczelnia na początku nie posiadała charakteru w
      pełni samodzielnej uczelni akademickiej, bo jej nauka obejmowała 5 semestrów.
      Kadra była z Poznania, Lwowa, Krakowa. W 1922/23 niestety uczelnię przeniesiono
      do śląskiego Cieszyna.

      W 1920 w związku z niepewnymi losami Wilna władze miejskie wystąpiły z
      propozycją przeniesienia Uniwersytetu Stefana Batorego. Gdy projekt ten stracił
      aktualność podjęto próby utworzenia Collegium Humanisticum jako oddziału
      filozoficzno-historycznego Uniwersytetu w Wilnie. Nadzieje pozostały jednak
      płonne.

      W początku lat 20-tych nastąpiły gwałtowne zmiany migracyjne. Miasto opuścili
      Niemcy, a przybyli Polacy z Wielkopolski, Pomorza i zagranicy. Większość
      niemieckiej inteligencji i urzędników opuściła miasto. W 1921 r. tylko
      stosunkowo niewielu mieszkańców posiadało pełne wyższe wykształcenie
      akademickie.

      W okresie międzywojennym rozpoczęły działalność nowe szkoły i instytucje
      naukowo-kulturalne, między innymi:
      - Seminarium Nauczycielskie (od 1920)
      - Miejskie Konserwatorium Muzyczne (od 1925)
      - Szkoła Podchorążych Piechoty (1920), od 1922 r. Szkoła Podoficerska
      - Biblioteka Miejska (1920), która stała się ogniskiem prężnej działalności
      kulturalnej i naukowej, zapleczem badań historycznych i życia intelektualnego
      bydgoszczan
      - Muzeum Miejskie (1923) – placówka integrująca środowisko inteligencji
      twórczej będące siedzibą licznych towarzystw naukowych i kulturalnych
      - Archiwum Miejskie, od 1938 Archiwum Województwa Pomorskiego

      Rozwijały się stowarzyszenia naukowo-kulturalne:
      - Polskie Towarzystwo Historyczne (od 1933)
      - Naukowe Towarzystwo Lekarskie (od 1923)
      - Bydgoskie Towarzystwo Muzyczne (od 1922)
      - Stowarzyszenie Techników Polskich (od 1923)
      - Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych (od 1921)
      - Towarzystwo Czytelni Ludowych
      - Uniwersytet Powszechny (od 1924)
      - Towarzystwo Pomocy Naukowej (od 1934)
      - Niemieckie Towarzystwo Sztuki i Wiedzy
      - Rada Zrzeszeń Naukowych i Kulturalnych Ziemi Pomorskiej (od 1934) spełniające
      funkcję koordynacyjną dla różnorodnych zrzeszeń i towarzystw kulturalnych i
      naukowych oraz propagującą ideę utworzenia Uniwersytetu w Bydgoszczy

      W latach 30-stych zaczęto wydawać w Bydgoszczy czasopisma techniczne
      m.in. „Pomorskie Wiadomości Techniczne”.

      W Bydgoszczy odbyło się kilka zjazdów, sesji i konferencji naukowych m.in.:
      1935 – Zjazd Związku Muzeów w Polsce
      1937 – Zjazd Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika

      Po wojnie zapadła decyzja o przeniesieniu Uniwersytetu Wileńskiego z kadrą
      naukową i renomą do Torunia. Bydgoszcz musiała czekać do lat 50-tych na
      lokalizację pierwszej po latach wyższej uczelni.
      Ostatecznie przez 30 lat powstało ich cztery. Rodziły się od podstaw bazując na
      miejscowym środowisku, stopniowo uzyskując coraz większe znaczenie i
      powiększając potencjał naukowy. Po 1989 r. zaczęły rozwijać się natomiast
      uczelnie niepubliczne. Od 1990 r. nastąpił gwałtowny wzrost liczby studentów.
      Akademia Bydgoska zanotowała prawie 4-krotny wzrost, podobnie inne uczelnie.
      Jeszcze w 1999 r. studiowało w Bydgoszczy 20 tyś. studentów, w 2003 r. już 39
      tyś. Powiększała się też kadra naukowa. Np na Akademii Bydgoskiej w latach 90-
      tych nastąpił 6-krotny wzrost liczby profesorów.
      Poza rozwojem uczelni, powstawały i rozwijały się instytuty i towarzystwa
      naukowe. W 1959 założono Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.

      Jak powstawały i rozwijały się bydgoskie uczelnie ?

      w 1951 - powołano Wieczorową Szkołę Inżynierską z 2 wydziałami: Mechanicznym i
      Inżynierii Chemicznej
      w 1961 – powołano Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki
      w 1964 - powołano Wydział Budownictwa Lądowego
      w 1964 - Wieczorowa Szkoła Inżynierska została przemianowana na Wyższą Szkołę
      Inżynierską
      w 1966 – powołano Wydział chemiczny
      w 1969 – zlokalizowano w Bydgoszczy filię Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu
      od 1969 – powołano Wyższą Szkołę Nauczycielską w Bydgoszczy z 3 wydziałami:
      Humanistycznym, Pedagogicznym, Matematyczno-Przyrodniczym
      w 1970 – w mieście istnieją 2 uczelnie wyższe oraz 3 punkty konsultacyjne: UMK
      w Toruniu, Akademii Eko
      • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 23.03.05, 20:03
       w 1970 – w mieście istnieją 2 uczelnie wyższe oraz 3 punkty konsultacyjne: UMK
       w Toruniu, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, AWF w Gdańsku
       w 1971/72 – powstał Zespół Nauczania Klinicznego, zamiejscowy oddział wydziału
       lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku
       w 1972 – powołano wydział zootechniki w bydgoskiej filii Wyższej Szkoły
       Rolniczej
       w 1974 – połączono Wyższą Szkołę Inżynierską i filię Wyższej Szkoły Rolniczej w
       Poznaniu. Powstała Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Śniadeckich
       w 1974 - wmurowano kamień węgielny pod ośrodek szkół wyższych w Fordonie (w
       ciągu 4 lat powstały gmachy ATR i akademiki)
       w 1974 - Wyższa Szkoła Nauczycielska zmienia nazwę na Wyższą Szkołę Pedagogiczną
       w 1974/75 – powstała w Bydgoszczy filia Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi z
       wydziałem Instrumentalnym
       w 1975 – na bazie Zespołu Nauczania Klinicznego powstała bydgoska filia
       Akademii Medycznej w Gdańsku
       w 1979 - powstała samodzielna Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w
       Bydgoszczy
       w 1984 r. - powstała samodzielna Akademia Medyczna im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
       w 1982 - utworzono Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Stefana
       Kardynała Wyszyńskiego
       w 1987 - pierwsze Krajowe Sympozjum Telekomunikacji organizowane przez
       Akademię Techniczno-Rolniczą wspólnie z Politechniką Warszawską - najważniejsze
       w kraju forum prezentacji osiągnięć naukowych w dziedzinie telekomunikacji
       w 1998 – inauguracja niepublicznej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska
       w 1999 – inauguracja niepublicznej Wyższej Pomorskiej Szkoły Turystyki i
       Hotelarstwa
       w 1999 - inauguracja niepublicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów
       w 1999 – uruchomiono Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi
       (obecnie studiuje 1,5 tyś. studentów)
       w 2000 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna na mocy ustawy przyjętej przez Sejm i Senat
       RP zmieniła swą nazwę na Akademię Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego
       w 2000 – inauguracja niepublicznej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
       w 2000 – inauguracja niepublicznej Akademii Atlantyckiej - jednostki
       międzyuczelnianej warszawskich uczelni: Wyższej Szkoły Dziennikarstwa i Wyższej
       Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
       w 2002 – na Akademii Bydgoskiej powstaje ośrodek Alliance Francaise
       w 2003 – 3 uczelnie bydgoskie: ATR, AB i AMuz organizują Dzień Nauki w
       Bydgoszczy
       w 2004 – inauguracja niepublicznej Wyższej Szkoły Informatyki i Nauk Społeczno–
       Prawnych
       w 2004 – Akademia Medyczna organizuje festiwal naukowy „Medicalia” w Bydgoszczy
       w 2004 – bydgoska Akademia Medyczna włączona w struktury UMK w Toruniu.
       Zachowuje autonomię i siedzibę w Bydgoszczy, zmienia nazwę na Collegium Medicum
       im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
       w 2005 - Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa zmienia nazwę na Wyższa
       Szkoła Gospodarki. Uczelnia deklaruje wysokie ambicje rozwojowe.


       2. Uczelnie publiczne

       Bydgoskie uczelnie publiczne rozwinęły się od podstaw. Obecnie ich łączny
       potencjał dorównuje Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika, który jest spuścizną po
       Uniwersytecie w Wilnie. Wspomniany uniwersytet w sporym zakresie zaspokaja
       potrzeby kształcenia bydgoszczan. Uczelnie miejscowe uzupełniają ofertę
       uniwersytetu o branże: techniczną, medyczną, muzyczną. Z kolei Akademia
       Bydgoska posiada m.in. popularny Wydział Psychologii, którego brakuje na
       toruńskim Uniwersytecie.

       A k a d e m i a B y d g o s k a im. Kazimierza Wielkiego
       Liczba studentów: ok. 20 000. Główne kierunki kształcenia: administracja,
       pedagogika, biologia, fizyka, geografia, historia, lieraturoznawstwo,
       językoznawstwo, IT, matematyka, nauki polityczne, psychologia.
       700 nauczycieli akademickich, w tym 140 na stanowiskach profesorów.
       16 kierunków studiów dziennych, 15 zaocznych, 23 podyplomowych i
       specjalistycznych.
       W rankingu uczelni państwowych Newsweek: 73 miejsce (3 miejsce w regionie)
       W rankingu uczelni pedagogicznych Wprost - 3 miejsce w kraju
       W rankingu Polityki – pedagogika i psychologia- 7 miejsce w kraju
       Zakres dotychczasowych badań naukowych i kształcenia wykracza poza nauki
       pedagogiczne związane z nazwą uczelni. Do jednostek niezwiązanych lub luźno
       związanych z naukami pedagogicznymi należą m.in.: Instytut Prawa i
       Administracji, Instytut Techniki, Katedra Mechaniki Środowiska.
       Biblioteka: 587 tyś. woluminów
       Docelowo Uniwersytet pełnoprofilowy lub humanistyczno-pedagogiczny

       A k a d e m i a T e c h n i c z n o – R o l n i c z a im. Jana i Jędrzeja
       Śniadeckich
       Liczba studentów: ok. 10 000. Główne kierunki kształcenia: biotechnologia,
       elektronika i telekomunikacja, inżynieria elektroniczna, fizyka, IT,
       budownictwo, mechanika maszyn, inżynieria środowiska, rolnictwo, chemia,
       zootechnika, hodowla zwierząt.
       W rankingu uczelni państwowych Newsweek: 19 miejsce (najlepsze w regionie,
       przed UMK)
       W rankingu uczelni technicznych Wprost – 10 miejsce
       W rankingu Newsweek (jako kryterium zatrudnienie absolwentów uczelni do 30.
       roku życia na stanowiskach operacyjnych, kierowniczych, dyrektorskich) – 1
       miejsce wśród uczelni technicznych i rolniczych
       660 nauczycieli akademickich, w tym 120 na stanowiskach profesorów.
       14 kierunków studiów, 37 specjalności
       Biblioteka: 180 tyś. woluminów
       Docelowo Uniwersytet Technologiczny
       Organizator wielu konferencji i sympozjów. Od 1987 r. organizuje wspólnie z
       Politechniką Warszawską Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, które jest
       najważniejszym w kraju forum prezentacji osiągnięć naukowych w zakresie
       telekomunikacji. Uczestniczą w nim najwybitniejsi przedstawiciele polskiej
       nauki w tej dziedzinie.
       Naukowcy ATR osiągają nagrody na arenie międzynarodowej np z Wydziału
       Mechanicznego, studenci w 2002 i 2003 osiągnęli nagrody KBN za najlepsze prace
       magisterskie. Profesorowie wchodzą w skład Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

       C o l l e g i u m M e d i c u m UMK z siedzibą w Bydgoszczy im. Ludwika
       Rydygiera – podlega Min. Zdrowia, jedyna uczelnia medyczna w regionie
       Liczba studentów: ok. 3 500. Główne wydziały lekarski, farmacja, nauka o
       zdrowiu.
       Baza uczelni to kliniki zlokalizowane w Szpitalu Uniwersyteckim oraz 7 innych
       szpitalach
       W rankingu uczelni państwowych Newsweek: 79 miejsce (4 miejsce w regionie)
       W rankingu uczelni medycznych Wprost – 10 miejsce
       500 nauczycieli akademickich, w tym 85 na stanowiskach profesorów. Od X 2004
       jest wydzieloną autonomiczną jednostką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
       Toruniu zlokalizowaną w Bydgoszczy
       Biblioteka: 66 tyś. woluminów

       A k a d e m i a M u z y c z n a im. Feliksa Nowowiejskiego
       – podlega Min. Kultury, jedyna państwowa uczelnia artystyczna w regionie
       Liczba studentów: ok. 400. Główne wydziały: instrumentalny, dyrygentury
       chóralnej i edukacji muzycznej, muzyka jazzowa, muzyka kościelna.
       W rankingu uczelni artystycznych Wprost – 12 miejsce
       140 nauczycieli akademickich, w tym 47 na stanowiskach profesorów. Organizator
       wielu festiwali muzycznych w Bydgoszczy
       Biblioteka: 30 tyś. woluminów oraz fonoteka 3 tys. płyt i taśm

       W mieście istnieją również filie innych państwowych uczelni m.in.:
       * Ośrodek Studiów Wyższych w Bydgoszczy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu -
       (kształci wyłącznie w systemie zaocznym)
       * Sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

       ...oraz uczelnie teologiczne:
       * Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej im. bpa Michała Kozala (od
       2004)
       * Wyższe Misyjne Seminarium Duchowne Zgromadzenia Ducha Świętego (przedwojenne)

       W ostatnich latach Akademia Bydgoska usiłuje uzyskać status Uniwersytetu
       spełniając praktycznie wszystkie ustawowe wymogi. W tym samym czasie, co być
       może nie jest przypadkowe, wzmaga się krytyka tej uczelni z niektórych
       środowisk za afery, słabość naukową itd. Budowany się negatywny stereotyp tej
       uczelni, rozpowszechniane
  • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 23.03.05, 20:05
   rozpowszechniane w mediach są afery udowodnione lub nie, które maja
   dyskredytować uczelnię. Sprawia to wrażenie nagonki medialnej w celu
   niedopuszczenia do awansu tej uczelni. Akademia Bydgoska ponosi konsekwencje
   nieprawidłowości, natomiast środowisko bydgoskie generalizuje się w sposób
   daleko odbiegający od etyki.

   Obiektywne media zauważają wzrost znaczenia AB. Co roku pozycja wydziałów tej
   uczelni w rankingach rośnie, a rozwój jakiego doświadczyła w latach 90-tych był
   jednym z największych, jakie zanotowano wśród uczelni regionu.
   Awansu uczelni miasto bardzo potrzebuje. Ambitne cele wymuszają rozwój i
   podnoszenie poziomu naukowego. A tego nikt nie powinien kwestionować.


   3. Uczelnie niepubliczne i inne jednostki

   Od połowy lat 90-tych w Bydgoszczy obserwuje się dynamiczny rozwój uczelni
   niepublicznych.

   W y ż s z a S z k o ł a G o s p o d a r k i (szkoła akademicka nr145 MEN) -
   pierwszy rok akademicki 1999/2000
   Liczba studentów: ok. 2 500. Główne kierunki kształcenia: gospodarka
   turystyczno-hotelarska, systemy informatyczne w zarządzaniu, architektura i
   urbanistyka, współpracuje z kilkoma uczelniami zagranicznymi m.in.
   Uniwersytetem w Tuluzie. Jest to szkoła niepaństwowa o najwyższej renomie w
   Bydgoszczy, prowadzi studia dzienne magisterskie.
   Uczelnia przejawia wysokie ambicje rozwojowe.

   W y ż s z a S z k o ł a O c h r o n y Ś r o d o w i s k a (szkoła akademicka
   nr138 MEN) - pierwszy rok akademicki 1998/1999
   Liczba studentów: ok. 650. Główne kierunki kształcenia: ochrona środowiska,
   zarządzanie, informatyka, języki obce, prawo z zakresu ochrony środowiska,
   sporządzanie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko i in. Uczelnia
   współpracuje z kilkoma uczelniami zagranicznymi z Niemiec

   W y ż s z a S z k o ł a Z a r z ą d z a n i a i F i n a n s ó w (wyższa
   szkoła zawodowa nr16 MEN) - pierwszy rok akademicki 1999/2000
   Liczba studentów: ok. 1000. Główne kierunki kształcenia: zarządzanie
   organizacją i finansami, integracja europejska, informatyka, psychologia i
   socjologia w zarządzaniu, dziennikarstwo ekonomiczne, handel i finanse,
   polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw. Uczelnia współpracuje z
   kilkoma uczelniami zagranicznymi m.in. uniwersytetami w Tuluzie i Sztokholmie.

   K u j a w s k o – P o m o r s k a S z k o ł a W y ż s z a (wyższa szkoła
   zawodowa nr 51 MEN) - pierwszy rok akademicki 2000/2001
   Liczba studentów: ok. 1000. Główne kierunki kształcenia: administracja
   publiczna, pedagogika, resocjalizacja z profilaktyką społeczna, wychowanie z
   profilaktyką uzależnień.
   W 2004 r. uczelnia przystąpiła do budowy nowej siedziby i akademików.

   W y ż s z a S z k o ł a I n f o r m a t y k i i N a u k S p o ł e c z n o –
   P r a w n y c h (wyższa szkoła zawodowa nr163 MEN) - pierwszy nabór na studia
   zaoczne w roku akademickim 2004/2005

   W mieście istnieją również filie innych niepaństwowych uczelni m.in.:
   * W y ż s z a S z k o ł a I n f o r m a t y k i w Łodzi, Wydział
   Zamiejscowy - pierwszy nabór na studia zaoczne w roku akademickim 1999/2000,
   Liczba studentów: ok. 1500. Główne kierunki kształcenia: informatyka,
   inżynieria oprogramowania, grafika komputerowa, pedagogika.

   * Akademia Atlantycka - Jednostka międzyuczelniana powołana przez Wyższą Szkołę
   Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie i Wyższą Szkołę Stosunków
   Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie (pierwszy rok akademicki
   2000/2001)
   *Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie - studia podyplomowe/punkt
   informacyjny
   * Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi: Wydział Zamiejscowy w
   Bydgoszczy - Główne kierunki kształcenia: kulturoznawstwo, informatyka,
   zarządzanie i marketing, pedagogika
   * Uniwersytet Szczeciński: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bydgoszczy
   * Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu Sp. z o.o. Dział Rekrutacji
   w Bydgoszczy

   Niektóre jednostki z Bydgoszczy współpracują z uczelniami wyższymi np:
   * Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
   * Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
   * Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
   * Ośrodek Alliance Française – w ramach Akademii Bydgoskiej
   * Ośrodek Szkoleniowo Wdrożeniowy Szkoła Informatyki i Zarządzania
   * Bydgoskie Szkoły Policealne Ekomtur
   * Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina
   * Centrum Kształcenia Ustawicznego
   * Zakład Doskonalenia Zawodowego
   * Uniwersytet III Wieku działający w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Kultury

   Potencjał naukowy Bydgoszczy uzupełniają instytuty naukowe, oraz ośrodki
   naukowo-badawcze m.in.:
   * Instytut Ekologii Stosowanej
   * Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
   * Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Bydgoszczy
   * Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach Wielkopolsko-Pomorski
   Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy
   * Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Pracownia Technicznej Kontroli
   Zapór
   * Instytut Weterynaryjny w Puławach, Oddział w Bydgoszczy - posiada zakłady:
   Fizjopatologii Rozrodu i Gruczołu Mlekowego, Chorób Niedoborowych, Chorób Koni
   oraz Pracownię Biotechniczną Rozrodu Zwierząt w Bydgoszczy
   * Instytut Ziemniaka
   * Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Chłodniczych i
   Gastronomicznych "Gastromasz"
   * Instytut Wdrożeń Technicznych "IWT-Intech"
   * Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Bydgoszczy
   * Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
   * Bydgoska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej
   Organizacji Technicznej
   * Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – m.in. prowadzi szkołę w Bydgoszczy


   4. Bydgoskie uczelnie w rankingach prasowych

   Ranking uczelni państwowych Newsweek 2003
   19. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy im. J.J. Śniadeckich (najlepszy
   wynik w regionie)
   73. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego
   79. Akademia Medyczna w Bydgoszczy im. L. Rydygiera

   Ranking uczelni Wprost 2004 – szkoły publiczne
   Uczelnie pedagogiczne:
   3. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego

   Uczelnie techniczne:
   10. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy im. J.J. Śniadeckich (przed
   większością Politechnik)

   Uczelnie medyczne:
   10. Akademia Medyczna w Bydgoszczy im. L. Rydygiera

   Uczelnie artystyczne:
   12. Akademia Muzyczna w Bydgoszczy im. F. Nowowiejskiego

   Niepaństwowe wyższe szkoły biznesu i zarządzania:
   42. Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy

   Rankingi „Polityki” w latach 2001-2004:
   Podano miejsca uzyskane w poszczególnych latach: 2001, 2002, 2003 i 2004
   Pedagogika: Akademia Bydgoska: 10 – 8 – 11 – 7
   Politologia: Akademia Bydgoska: 17 – 19 – 15 – 16
   Psychologia: Akademia Bydgoska: 11 – 11 – 9 – 7

   • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 23.03.05, 20:07
    5. Pozycja Bydgoszczy w regionie

    W tym miejscu konieczne jest uwzględnienie sąsiedniego miasta Torunia, który
    wspólnie z Bydgoszczą tworzy komplementarny ośrodek studencki i naukowy.
    Na początek spróbujmy porównać potencjał naukowy Bydgoszczy i Torunia.

    Porównanie uczelni p u b l i c z n y c h Bydgoszczy i Torunia
    Rozpatruje się 5 uczelni publicznych: UMK, AB, ATR, Collegium Medicum UMK, Amuz
    Źródło: GUS, stan 31 XII 2003 r.

    Bydgoszcz - Toruń
    Studenci [tyś.]: 32,530 - 32,568
    w tym kobiety: 59% - 66%
    Studenci na studiach magisterskich [tyś.]: 15,506 - 19,111
    Absolwenci [tyś.]: 7,391 - 6,624
    Wydziały: 16 - 11
    Kierunki: 37 - 41
    Specjalności: 83 - 98
    Nauczyciele akademiccy w przeliczeniu na pełne etaty: 1979 - 1366
    Samodzielni pracownicy naukowi: 422 - 450
    Profesorowie w przeliczeniu na pełne etaty: 387 - 354
    Adiunkci w przeliczeniu na pełne etaty: 692 - 436
    Asystenci w przeliczeniu na pełne etaty: 537 - 270
    Słuchacze studiów podyplomowych: 1923 - 2426
    Uczestnicy studiów doktoranckich: 268 - 571
    Księgozbiór bibliotek akademickich [tyś.]: 712,9 - 933,2

    Widać, że liczba studentów jest równa, a nauczycieli akademickich o profesorów
    większa w Bydgoszczy. Cztery bydgoskie uczelnie państwowe mają potencjał równy
    toruńskiemu UMK.

    Porównanie uczelni n i e p u b l i c z n y c h Bydgoszczy i Torunia

    Bydgoszcz - Toruń
    Studenci: ok. 6 tyś. - ok. 2,5 tyś.
    Liczba uczelni: 5 - 3
    Liczba punktów zamiejscowych i konsultacyjnych: 5 – b.d.
    Kierunki: 10 - 4
    Specjalności: 12 - 9

    Widać, że potencjał uczelni niepublicznych jest większy w Bydgoszczy.

    Na koniec sprawdźmy jaki jest rozkład studentów i kadry naukowej w regionie.

    Szkolnictwo wyższe w r e g i o ni e. Źródło GUS 2003 r.
    Bydgoszcz – Toruń – Włocławek
    Liczba studentów [tyś.]: 38,8 – 34,0 – 10,6
    Studenci – udział w regionie: 47% - 41% - 11%
    Nauczyciele akademiccy – udział w regionie: 56% - 43% - 7%
    Profesorowie – udział w regionie: 48% - 43% - 9%

    Widać, że szkolnictwo wyższe w regionie w liczbach bezwzględnych jest
    najbardziej rozwinięte w Bydgoszczy. Jest tutaj najwięcej studentów,
    nauczycieli akademickich, profesorów.
    Jednak rozproszenie środowiska naukowego w Bydgoszczy nie służy dobremu image
    tej dziedziny. Od dawna budowany obraz UMK jako „potężnej uczelni o wysokim
    poziomie naukowym” procentuje. Wiążą się z tym środki finansowe hojniej
    przyznawane (przez Samorząd Województwa) UMK niż uczelniom bydgoskim.

    Uczelnie bydgoskie przeżyły gwałtowny wzrost po 1989 r. i cały czas są na
    dorobku.
    Jednak kwestią czasu jest skok jakościowy tych uczelni:
    - przekształcenie Akademii Techniczno-Rolniczej w Uniwersytet Technologiczny
    - przekształcenie Akademii Bydgoskiej w Uniwersytet Humanistyczno-Pedagogiczny
    lub pełnoprofilowy
    - Akademia Medyczna przekształciła się w docelową formę: autonomiczne Collegium
    Medicum UMK w Bydgoszczy. Jej rozwój wiąże się z toruńskim UMK.
    - Akademia Muzyczna rozwija nowe kierunki z zakesu muzyki rozrywkowej i
    organizuje nowe festiwale i konkursy. Od 2003 r. utworzono Europejskie Centrum
    Młodzieży Artystycznej promujące młodych artystów (współpraca: Bydgoska szkoła
    muzyczna i Liceum plastyczne)
    - Wyższa Szkoła Gospodarki i inne uczelnie niepubliczne co roku otwierają nowe
    kierunki, niektóre budują własne akademiki i powiększają bazę dydaktyczną


    6. Pozycja Bydgoszczy i Torunia w kraju

    Na koniec można porównać Bydgoszcz i Toruń z innymi ośrodkami akademickimi w
    miastach wojewódzkich. Źródło: GUS, stan 2001 r.

    Liczba studentów [tyś.] - Liczba uczelni (bez punktów konsultacyjnych)
    1. Warszawa: 257,210 tyś. – 78 uczelni
    2. Kraków: 132,464 – 44 uczelni
    3. Wrocław: 122,233 – 31 uczelni
    4. Poznań: 118,459 – 26 uczelni
    5. Łódź: 95,107 – 19 uczelni
    6. Lublin: 76,585 – 20 uczelni
    7. Katowice: 70,484 – 13 uczelni
    8. Szczecin: 69,946 – 17 uczelni
    9. Gdańsk: 61,540 – 14 uczelni
    10. Kielce: 58,009 – 10 uczelni
    11. Rzeszów: 50,783 – 9 uczelni
    12. Białystok: 43,426 – 11 uczelni
    13. Olsztyn: 40,034 – 6 uczelni

    14. Bydgoszcz: 36,303 – 12 uczelni

    15. Opole: 34,191 – 6 uczelni
    16. Toruń: 32,891 – 6 uczelni
    17. Zielona Góra: 23,749 – 2 uczelnie
    18. Gorzów Wlkp: 9,149 – 3 uczelnie

    Widać, że mimo sporej liczby uczelni, w Bydgoszczy studiuje za mało studentów,
    jak na miasto tej wielkości. Podobnie w Toruniu studiuje mniej studentów, niż w
    kilku innych mniejszych miastach: Rzeszowie, Kielcach, Olsztynie, Opolu.
    Całkowita liczba studentów wybierających nasz region rozkłada się na 2 miasta,
    przez co żadne z nich nie ma dobrych wyników, a zwłaszcza traci Bydgoszcz,
    której brakuje prestiżowego uniwersytetu.
    Oba miasta są w pewnym stopniu upośledzone. Bydgoszczy brakuje uniwersytetu,
    Toruniowi innych uczelni, które urozmaicaiłyby ofertę. Oba miasta są za blisko,
    a oferta komplementarna na tyle, że pojedynczo nie mają szans dorównania
    samodzielnym ośrodkom regionalnym.
    Traktując łącznie potencjał Bydgoszczy i Torunia znajdujemy się na 7-9 miejscu
    ex-equo z Katowicami i Szczecinem.

    Reasumując:
    - Bydgoszcz posiada najstarsze tradycje naukowe w regionie (uczelnie wyższe już
    w 1906 r.)
    - Bydgoszcz jest największym skupiskiem kadry naukowej i studentów w
    województwie
    - w Bydgoszczy znajdują się instytuty naukowe oraz ośrodki naukowo-badawcze,
    niektóre o tradycji przedwojennej, a nawet z początku XX w.
    - Bydgoszcz m.in. z uwagi na potencjał demograficzny prezentuje wysoki dynamizm
    rozwoju uczelni wyższych (w 30 lat od podstaw rozwinęły się do poziomu UMK)
    - w Bydgoszczy istnieje nadal duże zapotrzebowanie na wyższe uczelnie o profilu
    uniwersyteckim, ekonomicznym, informatycznym
    - kierunki kształcenia na uczelniach bydgoskich uzupełniają kierunki
    uniwersyteckie
    - uczelnie bydgoskie stoją przed skokiem jakościowym
    - uczelnie niepubliczne w Bydgoszczy rozwijają się najszybciej w regionie
    - oferta kształcenia w Bydgoszczy jest komplementarna z sąsiednim Toruniem,
    przez co stanowią łączny ośrodek akademicki, na który liczba studentów rozkłada
    się mniej więcej po połowie
    - łączny potencjał naukowy Bydgoszczy i Torunia mieści się na 7-9 miejscu w
    kraju

    c.d.n.
    • Gość: maciej IP: *.int.elnet.pl / 195.85.209.* 23.03.05, 23:12
     Brawo PITku. Podziwam Ciebie za wytrwałość i merytoryczność!!!
     • Gość: torunianka IP: *.petrus.com.pl 23.03.05, 23:22
      ja też, choć Bydgoszcz nie moja:)
      • Gość: maciej IP: *.int.elnet.pl / 195.85.209.* 24.03.05, 18:34
       Witam miła torunianke. Gdzie bylas, co porabialas?Brakowalo nam Ciebie!!!
       • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 24.03.05, 18:51
        Dalej Walor 23: BAZA NOCLEGOWA O WYSOKIM STANDARDZIE

        Bydgoszcz wyróżnia się w regionie, a nawet w pewnym zakresie w kraju,
        posiadaniem większej niż inne miasta liczby prestiżowych hoteli. W polu za
        Bydgoszczą pozostają większe ośrodki jak Łódź czy Szczecin.
        Bydgoszcz posiada najwięcej miejsc noclegowych wśród gmin i miast w
        województwie. Natomiast rozpatrując powiaty najwięcej miejsc posiada powiat
        bydgoski, a Bydgoszcz plasuje się na 3 miejscu po atrakcyjnym turystycznie
        powiecie tucholskim.

        1. Krótko o historii

        Jednym z najstarszych hoteli w Bydgoszczy jest piękny, secesyjny hotel „Pod
        Orłem” przy ul. Gdańskiej wybudowany w 1896 r. wg projektu polskiego architekta
        J. Święcickiego.

        W okresie międzywojennym funkcjonowało 11 hoteli, wśród których „Pod Orłem”
        (119 łóżek) zarezerwowany był dla gości zagranicznych. W latach 20-gościł tu i
        grał znany kompozytor A. Rubinstein. Po dziś dzień apartament w hotelu nazywa
        się jego imieniem.
        Inne przedwojenne hotele to:
        - Metropol przy ul. Dworcowej 79 (65 łóżek)
        - Victoria przy ul. Dworcowej 65 (99 łóżek)
        - Gastronomia przy ul. Dworcowej/Warmińskiego (44 łóżek)
        - Polonia przy ul. Warszawskiej 17 (26 łóżek)
        - Lengning przy ul. Długiej (dzisiaj hotel „Ratuszowy”)

        Po wojnie baza noclegowa powoli rozwijała się, ale nie na miarę potrzeb. Oddano
        do użytku kilka hoteli:
        w 1966 – oddano po modernizacji hotel Ratuszowy
        w 1968-1972 – powstały hotele: Brda i Garnizonowy
        w 1975 – powstał Hotel Pomorski

        W 1988 w mieście było 8 hoteli z 960 miejscami, dom wycieczkowy z 72
        miejscami, schronisko młodzieżowe ze 100 miejscami oraz 4 obozowiska
        turystyczne.

        Rozwijała się natomiast baza noclegowa w powiecie bydgoskim, zwłaszcza nad
        Zalewem Koronowskim oraz jeziorami Jezuickim i Borówno. Wiele bydgoskich
        zakładów pracy posiadało własne ośrodki wypoczynkowe nad Zalewem Koronowskim,
        jeziorami w okolicach Chojnic, czy też w pasie nadmorskim.

        Po 1989 r. rozpoczął się okres szybszego rozwoju bazy hotelowej. W połowie lat
        90-tych zmodernizowano i pieczołowicie odnowiono hotel „Pod Orłem”, który
        zyskał markę czterogwiazdkowego. Zbudowano nowy czterogwiazdkowy hotel „City”
        oraz „Gąsiorek” w Brzozie Bydgoskiej. Powstało kilka następnych hoteli w
        mieście, a zwłaszcza w gminach podbydgoskich oraz ośrodków wypoczynku nad
        Zalewem Koronowskim.


        2. Prestiżowe hotele

        Tylko 4 miasta w kraju posiadają hotele klasy 5-gwiazdkowej: Warszawa: 9,
        Gdańsk: 2, Kraków: 2, konurbacja śląska: 1

        Natomiast wśród miejscowości z hotelami klasy prestiż (****) Bydgoszcz wypada
        całkiem dobrze:

        Hotele ****:
        1. Warszawa: 7, Kraków: 7
        2. Wrocław: 6, Trójmiasto: 6
        3. Zakopane: 4

        4. Bydgoszcz: 3, czwarty będzie oddany w 2007 r.

        5. Poznań: 2
        6. Białystok, Lublin, Katowice, Gorzów, Bielsko-Biała, Legnica, Szczecin,
        Kołobrzeg, Międzyzdroje, Białowieża, Szczyrk, Kudowa-Zdrój, Kliczków, Orzesze,
        Ustronie Morskie, Ciechocinek: 1.


        3. Klasa bydgoskich hoteli

        Jako jedyna w regionie Bydgoszcz posiada 3 hotele klasy prestiż (****):
        - zabytkowy Hotel Pod Orłem
        - Hotel City zbudowany w latach 90-tych z udziałem kapitału austriackiego
        - Hotel Gąsiorek w podbydgoskiej Brzozie

        Najbardziej klasowym hotelem jest „P o d O r ł e m”. Umieszczony od ponad 100
        lat w pięknej secesyjnej kamienicy, która jest jedną z wizytówek Bydgoszczy.
        Wysoko nad wejściem króluje potężny kamienny orzeł, od którego wzięła się nazwa
        hotelu. Od swego powstania hotel ten zawsze był najbardziej prestiżowy w
        Bydgoszczy.
        Hotel Pod Orłem zaliczono do 20 najbardziej przyjaznych biznesmenom hoteli w
        Polsce.
        Wg rankingu opracowanego przez Businessman Magazine 2003’. Spośród 1500 hoteli
        w kraju wybrano 20 najbardziej przyjaznych biznesmenom. Bydgoski hotel znalazł
        się w I lidze hoteli obok 11 innych.
        W 1995 r. Hotel Pod Orłem za usługi hotelarsko-gastronomiczne uzyskał Polskie
        Godło Promocyjne “Teraz Polska” jako jedna z niewielu firm w województwie.
        Ponadto usługi i produkty gastronomiczne (befsztyk z polędwicy wołowej „Pani
        Walewska”) tego hotelu uzyskały kilkakrotnie Medal Europejski (2001, 2002,
        2003) przyznawany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business
        Centre Club.
        Hotel jest od lat miejscem częstych spotkań lokalnych kół biznesu. Wewnątrz
        widać stylowe witraże, stiuki i plafony. W apartamencie Rubinsteina ustawiono
        fortepian. W urządzonych z przepychem pokojach jest dostęp do Internetu przez
        modem. W Centrum Biznesu można korzystać z komputera i sprzętu biurowego i
        pomocy przy organizacji spotkań. Są też 3 klimatyzowane sale (na 150, 65 i 40
        osób) z bezprzewodowym nagłośnieniem i wyposażeniem w sprzęt biurowy i
        audiowizualny oraz 2 kameralne salki narad (na 8 i 14 osób). Ofertę uzupełniają
        m.in.: restauracja, bar, klub nocny, taras widokowy, solarium, jacuzzi, sauna,
        siłownia, wypożyczalnia samochodów, dozorowany parking

        • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 24.03.05, 18:52
         4. Baza noclegowa w mieście i powiecie

         Baz noclegowa w Bydgoszczy i powiecie jest stosunkowo bogata. W mieście można
         znaleźć jak wspomniano na wstępie prestiżowe hotele, a w powiecie kilkanaście
         ośrodków wypoczynkowych, z tego połowę całorocznych.

         HOTELE KLASA PRESTIŻ = 4 GWIAZDKI ****
         - (****) Hotel Pod Orłem ul Gdańska 14 - www.hotelpodorlem.pl - 75 pokoi, 122
         miejsca
         cena 1-os 440, 2-os 480 zł
         - (****) Hotel City Ul. 3 Maja 6 - www.cityhotel.bydgoszcz.pl - 128 pokoi
         cena 1-os 440 zł
         - (****) Hotel Gąsiorek ul. Bydgoska 34, Brzoza k. Bydgoszczy - www.gasiorek-
         hotel.com.pl - 80 pokoi z łazienkami, TV Sat, telefonem, mini barkiem oraz
         dostępem do Internetu, jak również apartamentem z jacuzzi.
         - (****) Hotel Centrum Szkoleniowego NATO ul. Szubińska – 300 pokoi, w budowie,
         oddanie 2007

         HOTELE KLASA WYSOKA = 3 GWIAZDKI ***
         - (***) Hotel Brda Ul. Dworcowa 94 – www.hotelbrda.com.pl - 318 miejsc, cena 1-
         os 180, 2-os 350 zł, największy hotel w regionie
         - (***) Hotel Millenium ul. Szosa Gdańska 43, Bydgoszcz-Osielsko -
         www.hotelmillenium.bydgoszcz.pl, posiada 2 sale konferencyjne na 35 osób i na
         100 osób, saunę, solarium, bilard oraz basen i jacuzzi. Usytuowany jest w
         odległości ok. 1 km. od Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.
         - (***) Hotel Pałac Ul. Konna 10 - www.Palac.Com.Pl
         mieści się w Leśnym Parku Myślęcińskim, zbudowany został na przełomie XIX i XX
         wieku odrestaurowany w latach 1994-1998.
         - (***) Hotel Sylwana Ul. Szubińska 87a
         - (***) Hotel Apollo Ul. Ikara 18 - www.apollohotelcom.pl - 49 miejsc, cena 1-
         os 180, 2-os 240 zł

         HOTELE KLASA STANDARD = 2 GWIAZDKI **
         - (**) Hotel Centralny ul. Dworcowa 85 – 120 miejsc, cena 1-os 138, 2-os 218 zł
         - (**) Hotel Chemik Ul. Wojska Polskiego 48 - www.metalko.com.pl, 32 pokoje
         oraz apartamenty, sala klubowa, sportowo-rekreacyjna, sauna i jacuzzi, cena 1-
         os 105, 2-os 120 zł
         - (**) Hotel Euro Ul. Szubińska 93
         - (**) Hotel Ikar Ul. Szubińska 32 – 145 miejsc, cena 1-os 200, 2-os 260 zł
         - (**) Hotel Pegaz Ul. Skłodowskiej- Curie 10a – 23 miejsca
         - (**) Hotel Ratuszowy Ul. Długa 37 - www.hotelratuszowy.com.pl - 36 miejsc,
         cena 1-os 210, 2-os 300 zł
         - (**) Hotel Sporting Ul. Modrzewiowa 1 - www.hotel-sporting.pl, 36 pokoi (w
         tym 4 apartamenty), 2 sale konferencyjne, sauna, siłownia
         - (**) Hotel Pomorski Ul. Fordońska 112 - www.hotel-pomorski.pl, od 1975, 36
         pokoi z TV, telefonem, łazienką oraz restauracja

         HOTELE KLASA POPULARNA = BEZ GWIAZDEK
         - (*) Hotel Logan Ul. Siedlecka 8b – www.hotel-logan.com.pl - 34 pokoje,
         położony w zaciszu i oazie zieleni
         - (*) Mak-Tur Hotel ul. Modrzewiowa 1 – 60 miejsc
         - Hotel AGAT Ul. Zygmunta Augusta 7 - www.agat.bydgoszcz.pl - 16 miejsc
         - Ośrodek szkoleniowy – AGAT Ul. Ludwikowo 1 - www.agat.bydgoszcz.pl, 49
         miejsc noclegowych, pokoje hotelowe z łazienkami i TV
         - Chemik Hotel ul. Wojska Polskiego 48 - ww.polhotels.com/Bydgoszcz/Chemik?
         index2.htm
         - Hotel Energetyk Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz SA - uL. Energetyczna 2
         - Hotel Garnizonowy - Ul. Sułkowskiego 52
         - Hotel Hawana - Ul. Boczna 29
         - Hotel JERMIR - Strzyżawa k.Bydgoszczy - www.jermir.bydgoszcz.pl, w ośrodku
         znajduje się basen odkryty, stadnina koni, a w sezonie organizowane są
         przejażdżki bryczkami po zakolu Wisły
         - Hotel Przy Ośrodku dla Niewidomych - Ul. Powstańców Wlkp. 33 – 48 miejsc
         - Hotel przy Domu Sue Ryder - Ul. Wilhelma Roentgena 6 – 32 miejsca
         - Hotel Zawisza - Ul. Gdańska 163 - www.zawisza.bydgoszcz.pl - 150 miejsc,
         cena 1-os 240, 2-os 250 zł
         - Hotel Asystenta - ul. Dworcowa 79 – 32 miejsca
         - Hotel Torbyd - ul. Chopina 11a - 50 miejsc
         - Hotel Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 – ul. Szubińska 107
         - Hotel „Park” ul. Wrocławska 3 - 37 pokoi 2-osobowych
         - Pokoje Gościnne "NA BOCIANOWIE" ul. Kościuszki 27
         - Elda. Hotel. Sabiniarz D. – ul. Drygałowej 2
         - Olejnik Władysława Marchewka Hanna s.c. – Fordońska 266
         - Hotel „Planetarium” – Białe Błota ul. Szubińska 87F,
         - Euro-Hotel – Białe Błota ul. Szubińska 93
         - Hotel „Nadleśnictwo”– ul. Leśna 64, Solec Kujawski
         - Ośrodek Sportu i Rekreacji, Solec Kujawski
         - Hotel „Chata Myśliwska” – Wojnowo gm. Sicienko
         - Hotel „Piastowski”, pl. Zwycięstwa 21, Koronowo
         - Pokoje do wynajęcia - ul. Dworcowa 39 86-010 Koronowo– 12 miejsc
         - Pokoje do wynajęcia - ul. Hoffmana 6 86-010 Koronowo - 8 miejsc
         - Pokoje do wynajęcia - ul. Na Skarpie 1o 86-010 Koronowo – 14 miejsc

         MOTELE, ZAJAZDY
         - Moto Centrum - Ilość miejsc: 45 - ul. Fordońska 266
         - Motel Irmaro - Ilość miejsc 33 - ul. Dworzec 1
         - Motel „Agro” – Chmielniki gm. Nowa Wieś Wielka
         - Motel „Złota Karczma” – Białe Błota, ul. Kruszyńska 3
         - Motel – ul. Nizinna 1, Białe Błota
         - Motel – ul. Szubińska 874, Białe Błota
         - Motel „Leśna” – ul. Bydgoska 8, Ostromecko gm. Dąbrowa Chełmińska
         - Zajazd „Chata myśliwska” – Wojnowo gm. Sicienko
         - Zajazd „Mercedes”, Brzoza Bydgoska
         - Zajazd Pomorski - Tryszczyn, 86-011 Wtelno gm. Koronowo – 38 miejsc
         - Zajazd „Zbyszko” – Prądocin gm. Nowa Wieś Wielka,

         SCHRONISKA PENSJONATY
         - Schronisko Młodzieżowe PTSM - Ul. Sowińskiego 5
         - Stanica wodna PTTK nr 16- zespół domków turystycznych (270 miejsc) - ul.
         Biwakowa 16, www.janowo.borytucholskie.pl
         - Medical-Tourist Sp. z o.o. - ul .Glinki 79
         - Zamtur-Pomorze Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Turystyczno-Handlowe -
         ul . Wojska Polskiego 15 lok. 11
         - Dom wycieczkowy „Koral”, Chmielniki, gm. Nowa Wieś Wlk
         - Bursa Szkół Medycznych - ul. Swarzewska 2
         - Bursa Szkół Medycznych - ul. Polanka 9
         - Bursa Szkolnictwa Zawodowego - ul. Głowackiego 37

         OŚRODKI WYPOCZYNKOWE
         - Ośrodek wczasowo-wypoczynkowy, Prądocin gm. Nowa Wieś Wlk
         - Ośrodek Wypoczynku Świątecznego OSIR - Borówno gm. Dobrcz
         - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Elton- Borówno 54 gm. Dobrcz
         - Wojskowy Dom Wypoczynkowy Łuczniczka- Borówno gm. Dobrcz
         - Ośrodek rekreacyjno-sportowy, Samociążek
         - Ośrodek Wypoczynkowy Polonez- Pieczyska - www.polonez.wypoczywaj.com.pl -
         130 miejsc
         - WDW Żagiel - Pieczyska - www.wdw-zagiel.prv.pl - 120 miejsc
         - Ośrodek Wypoczynkowy Policji – Pieczyska – 148 miejsc
         - OW Zacisze - Pieczyska – 100 miejsc
         - Zacisze – Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby WIęziennej - na zalesionym cyplu
         otoczonym z 3 stron wodą, 270 miejsc, w tym 190 całorocznych
         - OW TP Sircom Exploris - Pieczyska "Nad Zalewem" - www.exploris.pl - 89 miejsc
         - Ośrodek Relax – Pieczyska – 30 miejsc
         - OW w Kręglu "EKOR" - Nowy Jasiniec - www.kregiel.pl - 157 miejsc
         całorocznych, plaża, pomost, przystań
         - Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy JULIA – Samociążek -
         www.julia.bydgoszcz.pl - 68 miejsc, położony przy zakolu kanału łączącego
         jezioro Białe z Brdą
         - OW Wrzos PKN Orlen – Wielonek - www.wielonek.com.pl - 170 miejsc
         - OW Stomil - Tuszyny – 79 miejsc (zespół domków kempingowych)
         - OW Formet - zespół domków kempingowych w lesie k. Wielonka nad Zalewem
         - OW Makrum – obecnie prywatny, zespół domków turystycznych, z rozległym
         pomostem przy kanale Lateralnym
         - Ośrodek ZHP Krówka Leśna – Mąkowarsko – 150 miejsc na cyplu otoczonym z 3
         stron wodą, w gęstym lesie, domki turystyczne
         - OW Foton - Sokole Kuźnica – 90 miejsc (18 domków „Brda” i „Wieżyca”)
         - OW Kuratorium Oświaty - Sokole Kuźnica – 160 miejsc
         - OW Polon-Alfa - Sokole Kuźnica – 80 miejsc (20 domków kempingowych)
         - Leśne Ustronie – Ośrodek w Zamrzenicy – pierwszy punkt postoju dla
         spływających Brdą, 22 domki typu „Brda” (5-6 os.) i 10 domków
       • Gość: torunianka IP: *.petrus.com.pl 24.03.05, 18:51
        :)) miło wrócić i zobaczyć jakie postępy w promowaniu Bydgoszczy robi PIT.
        spotykałam się ludźmi, rozmawiałam, pracowałam, ale byłam też na wsi, i jeden
        dzień rekolekcji zaliczyłam;) teraz nadrabianie zaległości, sprzątanie,
        przygotowania do Świąt.
        Pozdrawiam
        • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 24.03.05, 18:56
         - Leśne Ustronie – Ośrodek w Zamrzenicy – pierwszy punkt postoju dla
         spływających Brdą, 22 domki typu „Brda” (5-6 os.) i 10 domków typu „Chata” (po
         2 tapczany)
         - Nadleśnictwo Zamrzenica – tel. 334 11 75, noclegi w „biurowcu”, kąpielisko,
         kwatery myśliwskie
         - OW p. Kozikowski – Romanowo – 28 miejsc
         - Stanica wodna PTTK – Sokole-Kuźnica (domki całoroczne, sezonowe i pawilon z
         5 pokojami 3-os z umywalkami)
         - Pólko - Harcerskie obozowisko i ośrodek szkolenia żeglarskiego – noclegi dla
         dużych zorganizowanych grup młodzieży
         - Pobrdzie – kwatery łowieckie nadleśnictwa „Różanna”, naprzeciw Sokole-Kuźnicy

         CAMPINGI
         - Camping, ul. Biwakowa, Bydgoszcz-Janowo, www.janowo.borytucholskie.pl
         - Camping, ul. Nakielska, Bydgoszcz
         - Camping, ul. Saperów, Bydgoszcz
         - Camping nad jez. Jezuickim, Chmielniki, gm. Nowa Wieś Wlk
         - Stanica klubu żeglarskiego „Wind” w Romanowie

         POLA BIWAKOWE
         - Pole biwakowe, ul. Nadrzeczna 2, Bydgoszcz
         - Pole biwakowe, ul. Nakielska, Bydgoszcz
         - Pole biwakowe nad jez. Białym koło leśniczówki, Samociażek gm. Koronowo
         - Pole biwakowe OSIR nad jez. Borówno, Borówno gm. Osielsko
         - Pole biwakowe nad jez. Jezuickim, Prądocin, gm. Nowa Wieś Wlk
         - Pole biwakowe nad jez. Jezuickim, Piecki, gm. Nowa Wieś Wlk
         - Pole namiotowe nad Zalewem Koronowskim - Sokole Kuźnica – 250 miejsc
         - Pole namiotowe nad Zalewem Koronowskim – Romanowo – 250 miejsc
         - Srebrenica – kolonia daczy nad Zalewem Koronowskim, w lesie na malowniczej
         skarpie

         AGROTURYSTYKA w powiecie bydgoskim
         - Suponin 29 gm. Dobrcz - tel. 052 364 93 77
         Domek wolno stojący dla rodziny 5 osobowej z garażem, około 400 m od rzeki
         Wisły. Teren niezabudowany, dużo miejsca do rekreacji i wypoczynku. Wyżywienie
         we własnym zakresie.

         - Strzelce Dolne 27 gm. Dobrcz - tel. 052 381 70 94
         Dom położony w Parku Krajobrazowym Doliny Dolnej Wisły. Cztery pokoje 3
         osobowe. Gospodarze oferują całodzienne wyżywienie. Dla gości organizowane są
         ogniska, rajdy rowerowe i wycieczki krajoznawcze, przejażdżki konne w siodle i
         bryczką, zimą kuligi.

         - Aleksandrowo 9 gm. Dobrcz - tel. 052 381 81 34
         W pobliżu Park Krajobrazowy Doliny dolnej Wisły. Gospodyni oferuje nocleg ze
         śniadaniem. Możliwość ustalenia innych warunków pobytu.

         - Aleksandrowo 5 gm. Dobrcz - tel. 052 381 81 75
         Mieszkanie wakacyjne składające się z 2 pokoi, aneksu kuchennego i łazienki. Na
         życzenie są posiłki. W gospodarstwie znajdują się zwierzęta domowe. Do
         dyspozycji rowery, grill.

         - Wiskitno 71 gm. Sicienko - tel. 052 582 36 03, 052 379 67 21
         Gospodarstwo agroturystyczne „Głusza” położone nad rzeczką Lucimską, wśród pól
         i lasów. Gospodyni zaprasza na wczasy i weekendy. Pokoje z łazienkami. Wiejska,
         domowa kuchnia. Przejażdżki konne i rowerowe, wycieczki powózkami, nauka
         pieczenia chleba.

         - Buszkowo 80 gm. Koronowo - tel. 052 382 50 10
         Gospodarstwo położone nad jeziorem Kadzionka, w pobliżu Zalewu Koronowskiego.
         Właściciele oferują wczasy rodzinne w 2 pokojowym mieszkaniu, z osobnym
         wejściem, kuchnia i łazienką. Stawy rybne z możliwością wędkowania. Do
         dyspozycji rowery, łodzie.

         - Wierzchucin Królewski 70 gm. Sicienko - tel. 052 382 32 87
         Mieszkanie wakacyjne z pokojem kominkowym. Miła, rodzinna atmosfera. Do
         dyspozycji rowery, grill, ognisko, pieczone prosię. Gospodyni oferuje pełne
         wyżywienie.

         - Wierzchucin Królewski gm. Sicienko - tel. 052 382 32 06
         Samodzielne 3 mieszkania wakacyjne, każde z kuchnią i łazienką. Można korzystać
         z pełnego wyżywienia lub gotować samemu z produktów zakupionych na miejscu.
         Dobre warunki do wypoczynku i wędkowania – cisza i spokój.

         - Mochle 3 gm. Sicienko - tel. 052 381 51 69, 052 587 07 77, kom. 606 727 403
         W gospodarstwie jest stadnina koni ras małych i kuców szetlandzkich oraz mini
         ZOO. Gospodyni zaprasza młodzież szkolną , osoby niepełnosprawne, grupy
         zorganizowane oraz osoby indywidualne. Do dyspozycji 5 namiotów harcerskich 8
         osobowych.

         - Nowy Jasiniec 25 gm. Koronowo, tel. 0-52 3822-378
         Łowisko rybne i staw, przejażdżki konne w siodle i bryczce, wycieczki rowerowe
         i piesze, ruiny zamku, Gaj Wyczółkowskiego, posiłki u gospodarza lub
         samodzielnie


         5. Pozycja Bydgoszczy i powiatu w województwie

         Zarówno Bydgoszcz jak i powiat bydgoski wyróżniają się w regionie pod względem
         bazy noclegowej.

         Najwięcej miejsc noclegowych w regionie posiada Bydgoszcz (2036), następnie
         gmina Koronowo (1861), Toruń (1836), Inowrocław (1834), Ciechocinek (1731),
         gmina Osie w Borach Tucholskich (1278), gmina Jeziora Wielkie, gdzie znajduje
         się sezonowy kurort Przyjezierze (1222), gmina Zbiczno na Pojezierzu Brodnickim
         (1112).

         W rankingu powiatów:
         Liczba miejsc noclegowych – stan 2003 r. (GUS)
         1. powiat bydgoski: 2586

         2. powiat tucholski: 2308

         3. Bydgoszcz: 2036

         4. powiat brodnicki: 1848
         5. Toruń: 1836
         6. Inowrocław: 1834
         7. powiat aleksandrowski: 1819
         8. powiat żniński: 1695
         9. powiat świecki: 1692
         10. powiat mogileński: 1621

         Również rozpatrując liczbę miejsc noclegowych całorocznych powiat bydgoski ma
         dobre wyniki co świadczy o znacznym udziale ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych
         całorocznych o wysokim standardzie. Wysokie pozycje zajmują Inowrocław i
         Ciechocinek ze względu na zlokalizowanie licznych sanatoriów.
         Liczba miejsc noclegowych całorocznych – stan 2003 r. (GUS)
         1. Inowrocław: 1806

         2. Bydgoszcz: 1786

         3. Toruń: 1427
         4. Ciechocinek: 1499

         5. powiat bydgoski: 1188

         Warto zauważyć, że liczba całorocznych miejsc noclegowych w powiecie bydgoskim
         jest 2x większa niż w miastach Włocławku i Grudziądzu.

         W Bydgoszczy w 2003 r. skorzystało z noclegów prawie 100 tyś. osób. Z kolei w
         powiecie bydgoskim prawie 50 tyś. osób, z tego 2,5 tyś. turystów zagranicznych,
         co jest najlepszym wynikiem wśród powiatów ziemskich.

         c.d.n.
         • Gość: go IP: *.man.bydgoszcz.pl 24.03.05, 21:12
          Wydaje mi się, że od granicy zachodniej miasta (Grunwaldzka przy schronisku dla
          zwierząt) do konca starego Fordonu jest 25-26 km a nie 20.
          Podziwiam, imponujące opracowanie. Pozdrawiam.
          • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 25.03.05, 21:54
           Dalsze wiadomości po Świętach.
          • Gość: maciej IP: *.int.elnet.pl / 195.85.209.* 25.03.05, 22:34
           Kiedys przejechałem od konca fordonu do konaca osowej gory, na liczniku wybilo
           32 km!
           • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 25.03.05, 23:33
            Skoro tak, to muszę sprostować wiadomości.
            Pozdr.
           • Gość: zem IP: *.petrus.com.pl 26.03.05, 08:12
            Od początku ulicy Grunwaldzkiej,do końca Fordonu,jest około 20 kilometrów.Sprawdzone.
            Tu PIT ma racje.
            • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 26.03.05, 09:15
             Prawdę mówiąc sprawdzałem odległość na mapie topograficznej (ale mogłem się
             pomylić).
             Wiem na pewno, że z rynku starego Fordonu do ronda Jagiellonów jest 12 km, a ze
             Stryszka do rogatek miasta 5 km.
             • Gość: Arte IP: 217.97.147.* 26.03.05, 10:04
              Cześć Tobie PIT

              Myślę, że w kwestii odległości, prawdziwa jest ta z mapy. Jadąc samochodem,
              oczywiście wychodzi więcej kilometrów, bo: są zakręty, są wzniesienia. Jednym
              słowem, jadąc szosą/ulicą, zawsze wyjdzie więcej niż w lini prostej na mapie.

              Panie PIT, cieszę się bardzo z tego Pana opracowania, myślę, że jak tylko
              zacznie się zielenić, to wyskoczę na wyprawę po mieście z aparatem - będą wtedy
              fotki, jako uzupełnienie Pana wysiłku. :)

              Pozdrawiam,
              Krzysztof Wirszyłło
              • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 26.03.05, 17:40
               Panie PIT - Wesołych Świąt!
               Oczywiście czekamy na dalsze odcinki...
               • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 29.03.05, 18:04
                Wczoraj jeszcze świętowaliśmy Wielkanoc, więc dzisiaj będziemy drążyć ten temat.

                Dalej Walor 24: WAŻNY OŚRODEK ŻYCIA RELIGIJNEGO

                1. Tradycje

                Najstarszym ośrodkiem kultu religijnego był romański kościół pw. św. Idziego
                (rozebrany w 1879 r.) , który stał w pobliżu przeprawy przez Brdę. Niedaleko
                stał drewniany kościół parafialny pw. św. Mikołaja. Na miejscu tej świątyni,
                spalonej w roku 1409 przez Krzyżaków, wzniesiono wyróżniający się wspaniałą
                gotycką architekturą kościół pw. św. Marcina i Mikołaja.
                Budowę Fary zakończono w roku 1502. Jej fundator, Jan Kościelecki, wojewoda
                inowrocławski, starosta bydgoski i malborski, umieścił w ołtarzu głównym jako
                wotum za zakończoną wojnę trzynastoletnią, podczas której Bydgoszcz była
                kwaterą główną Kazimierza Jagiellończyka, obraz Matki Bożej, zwany „Beatissimae
                Mariae Virginis”.
                Od tego czasu datuje się wzmożony kult maryjny. Liczne wota pozostawiali
                mieszczanie jako wyraz swojego nabożeństwa i wdzięczności. Istniało także wotum
                zawierające insygnia miejskie, co oznaczało oddanie się miasta pod opiekę Matki
                Bożej.

                W mieście od czasów średniowiecza miały siedzibę zakony. Pierwsza wzmianka o
                karmelitach pochodzi z 1399 r. W 1480 r. erygowano klasztor bernardynów, w 1615
                klasztor Klarysek, a w 1617 r. jezuitów.

                Budowały się kolejne kościoły:
                - kaplica św. Ducha (1448)
                - klasztor karmelitów (1550) – rozebrany w XIX w.
                - klasztor i kościół bernardynów (1480) – spłonął w 1545 r.
                - kościół św. Stanisława (1529) na przedmieściu kujawskim – rozebrany w I poł.
                XIX w.
                - kaplica św. Krzyża – rozebrana w XIX w.
                - kościół bernardynów pw. św. Jerzego (1552-1557) – dzisiejszy garnizonowy
                - kościół św. Trójcy (1550-1576) – rozebrany w XIX w.
                - klasztor Klarysek (1615-18)
                - kościół Klarysek (1582-1615)
                - kościół jezuitów (1617-1620) – rozebrany w 1940 r. przez hitlerowców

                W Wyszogrodzie leżącym po sąsiedzku do Bydgoszczy istniała parafia pw. św.
                Mikołaja.
                Istnieje podanie o konsekracji przez bpa Wojciecha kaplicy grodowej pw. Marii
                Magdaleny w Wyszogrodzie (997). Kościół murowany zbudowano w Fordonie w 1600 r.

                Pierwszy kościół ewangelicki powstał w 1787 r. do obsługi coraz liczniej
                przybywających Niemców i żołnierzy pruskich stacjonujących w koszarach. Kościół
                zbudowano przy ul. Podwale (dzisiaj nie istnieje). Do 1920 r. w Bydgoszczy i
                Fordonie zbudowano kolejnych 7 świątyń ewangelickich i 2 katolickie.

                W okresie Księstwa Warszawskiego w mieście istniało 6 kościołów katolickich (w
                tym 3 nieużytkowane), 1 ewangelicki oraz 3 zakony: karmelitów, bernardynów i
                klaryski (jezuitów wypędziły władze pruskie). Do połowy XIX w. skasowano
                wszystkie zakony. Rozebrano także szereg staropolskich gotyckich świątyń: Św.
                Stanisława, Św. Trójcy, kościół i klasztor karmelitów. Kościół pobernardyński
                zagospodarowano wyznaczając go na świątynię garnizonową.
                Katolicy w tym czasie stanowili ok. 40% ludności. W 1852 r. już tylko 26%.

                Od zarania swego istnienia Bydgoszcz i Fordon należały do diecezji kujawskiej z
                siedzibą biskupa we Włocławku. W 1822 r. na skutek zarządzenia papieża
                Bydgoszcz przeszła (na 186 lat) do archidiecezji gnieźnieńskiej.
                Z kolei w 1822 r. parafia fordońska została włączona z kujawskiej do diecezji
                chełmińskiej i ustanowiono w niej dekanat obejmujący 9 parafii podbydgoskich
                (Fordon, Koronowo, Byszewo, Dobrcz, Osielsko, Włóki, Wtelno, Wudzyn, Żołędowo).

                Procent katolików w mieście zmniejszał się z 25% w 1852 r. do 19% w 1910 roku.
                Natomiast aż 60% katolików zamieszkiwało Szwederowo, które było ostoją polskiej
                ludności.
                Żydów było niewielu - stanowili tylko 2.3% ludności.

                W końcu XIX i początkach XX wieku zbudowano kilka dużych i pięknych kościołów, .
                1878 – kościół ewangelicki pw. św. Pawła na dzisiejszym pl. Wolności
                1879 – kościół ewangelicki pw. św. Jana Ewangelisty w Fordonie (obejmował
                zasięgiem 36 pobliskich miejscowości)
                1897 – kościół Metodystów przy ul. Warszawskiej (dzisiaj nadal kościół
                ewangelicki)
                1902 – fara ewangelicka przy pl. Kościeleckich. Przy tej okazji do końca
                rozebrano zamek, zniwelowano fosy i wzgórze zamkowe
                1905 – kościół ewangelicki na Wilczaku (dzisiaj pw. Miłosierdzia Bożego)
                1908 – kościół ewangelicki na Małych Bartodziejach (dzisiaj pw. św. Józefa
                Rzemieślnika)
                1913 – kościół ewangelicki na Okolu (dzisiaj pw. św. Wojciecha)
                Zbudowano również szereg kościołów ewangelickich w okolicach Bydgoszczy np w
                Cielu, Łochowie, Nowej Wsi Wielkiej, Przyłękach, Osielsku, Solcu Kujawskim,
                Sicienku, Kruszynie, Wtelnie, Dobrczu, Kozielcu, Dąbrowie Wielkiej i innych
                miejscowościach.
                Niektóre z kościołów pobudowano na bazie istniejących. Po 1945 r. służą jako
                kościoły katolickie.
                Z początkiem XX w. władze pruskie zezwoliły na budowę kościołów katolickich.
                Powstały dwa w tym samym 1913 r. – dla katolików niemieckich przy pl.
                Piastowskim (dzisiaj pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa) i dla katolików
                polskich przy ul. św. Trójcy (dzisiaj pw. Trójcy Św.) budowany samodzielnie
                przez społeczność polską.

                Po odzyskaniu niepodległości rozpoczęto organizację nowych parafii w mieście.
                Do celów kultu religijnego przywrócono kościół Klarysek. Rozpoczęto budowę
                nowych świątyń, z których największy był pw. ś. Wincentego a’Paulo budowany w
                formie panteonu rzymskiego. Do 1939 r. zbudowano 5 kościołów:
                - Św. Wincentego a'Paulo Bazylika Mniejsza (Bielawki), 1925
                - Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (Siernieczek), 1925
                - MB Nieustającej Pomocy (Szwederowo), 1926
                - Ducha Świętego (Glinki) – kościół Misjonarzy Ducha Św., 1932
                - św. Antoniego z Padwy (Czyżkówko), 1936

                Do miasta przybyło kilka zgromadzeń zakonnych, m.in. Zgromadzenie Misjonarzy
                Ducha Św. (1921), Zgromadzenie Misjonarzy św. Wincentego a Paulo (1925).
                W 1939 r. 91% mieszkańców miasta wyznawało katolicyzm. Tylko 8,5% deklarowało
                wyznanie ewangelickie, a 0,1% mojżeszowe. Mimo tak dużej proporcji – w mieście
                brakowało świątyń katolickich. W Bydgoszczy i Fordonie Było 10 kościołów
                katolickich i 8 ewangelickich.

                W okresie okupacji hitlerowskiej miasto zostało oszpecone przez wyburzenie
                fragmentów zabudowy starówki.
                Przede wszystkim rozebrano kościół jezuicki, który był jednym z najbardziej
                charakterystycznych świątyń z tradycjami historycznymi. To na jego schodach
                król Jan Kazimierz i elektor brandenburski zaprzysiężyli w 1657 r. traktat
                welawsko-bydgoski. Dwie wieże tego kościoła górowały na Rynkiem i stanowiły
                charakterystyczne punkty odniesienia w Bydgoszczy. Rozebrano również synagogę
                żydowską, której gmach był okazały i wzbogacał architektonicznie przestrzeń
                miejską. Oprócz tego rozebrano szereg innych obiektów nie-sakralnych. 3
                września wojsko i cywile podpalili kościół ewangelicki na Szwederowie, który
                był bazą niemieckich dywersantów (dzisiaj nie istnieje).
                W kolei w 1945 r. podczas walk uszkodzeniu uległa bydgoska fara, którą jednak
                udało się uratować.
                Po wojnie utworzono szereg parafii na bazie kilku poewangelickich świątyń.
                W latach 70-tych po wielu staraniach prymasowi Wyszyńskiemu udało się uzyskać
                zgodę na budowę pierwszej nowej świątyni po wojnie, którą był kościół św.
                polskich Braci Męczenników na Wyżynach zbudowany społecznie przez samych
                mieszkańców.
                Od tego czasu, a zwłaszcza w latach 80-tych rozpoczął się boom budownictwa
                sakralnego. W latach 80-tych powstało 12 kościołów, a w 90-tych kolejne 8. Po
                2000 r. rozpoczęto budowę kolejnych kilku świątyń. Podobnie było w okolicach
                Bydgoszczy, gdzie po 1980 r. utworzono kilka nowych parafii (Niemcz,
                Maksymilianowo, Białe Błota, Włóki, Strzelce Górne, Zamość, Władysławowo).
                Kulminacyjnym momentem kultu Madonny Bydgoskiej była koronacja obrazu w dniu 29
                maja 1966 r. przez kard. St. Wyszyńskiego przy współudziale ówczesnego
                metropolity krakowskiego kard. K. Wojtyły.
                W 1982 r
                • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 29.03.05, 18:06
                 W 1982 r. decyzją prymasa ks. J. Glempa Bydgoszcz zyskała stałego Wikariusza
                 Biskupiego, którym był (do 1996) ks. bp J. Nowak. W mieście utworzono także
                 Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej o uprawnieniach szkoły wyższej.
                 Od 1973 r. miasto należało do dwóch diecezji. Fordon i okolice należały do
                 diecezji chełmińskiej, obszar przedwojennej Bydgoszczy do archidiecezji
                 gnieźnieńskiej. W 1992 r. przy okazji reformy struktury terytorialnej kościoła
                 dokonanej przez papieża Jana Pawła II cały obszar terytorialny Bydgoszczy
                 włączono do archidiecezji gnieźnieńskiej. Jednakże tuż za północnymi rogatkami
                 miasta znajdowała się diecezja pelplińska.

                 Coraz wyższe tytuły nadawano bydgoskim kościołom:
                 w 1983 r. – arcbp J. Muszyński wyniósł farę do godności Kolegiaty
                 w 1997 r. – Papież Jan Paweł II nadał bydgoskiej „bazylice” godność Rzymskiej
                 Bazyliki Mniejszej
                 7 czerwca 1999 r. – niezapomniana wizyta papieża Jana Pawła II. W Mszy Św. na
                 bydgoskim lotnisku uczestniczyło ponad 500 tyś. osób. Papież ukoronował
                 koronami papieskimi obraz Matki Bożej Pięknej Miłości i wyniósł bydgoską
                 kolegiatę do godności Konkatedry Archidiecezji Gnieźnieńskiej
                 w 2000 r. – arcbp J. Muszyński ustanowił Sanktuarium Nowych Męczenników na
                 Wyżynach
                 w 2000 r. – wybudowano szensztackie Sanktuarium MB Trzykroć Przedziwnej na
                 Piaskach
                 w 2002 r. – uroczyście obchodzono 500-lecie fary, a w 2003 r. poświęcono Drzwi
                 Jubileuszowe, które wykonał bydgoski rzeźbiarz Michał Kubiak
                 25 marca 2004 r. – dekretem Papieża Jana Pawła II powstała Diecezja Bydgoska, a
                 Konkatedra została wyniesiona do godności Katedry. Biskupem bydgoskim został
                 ks. bp J. Tyrawa. Okolice wokół Bydgoszczy oraz znaczne tereny Krajny włączono
                 do nowej diecezji.


                 2. Sanktuaria w Bydgoszczy i okolicy

                 W Bydgoszczy znajdują się 3 sanktuaria katolickie, co może jest faktem jeszcze
                 zbyt mało znanym. Również w okolicy znajduje się wiele miejsc kultu religijnego
                 o staropolskiej tradycji.

                 M a d o n n a B y d g o s k a – Matka Boska Pięknej Miłości
                 Obraz ufundował Jan Kościelecki, wojewoda inowrocławski, starosta bydgoski i
                 malborski (ok. 1500-1525). Umieścił w ołtarzu głównym jako wotum za zakończoną
                 wojnę trzynastoletnią, podczas której Bydgoszcz była kwaterą główną Kazimierza
                 Jagiellończyka, obraz Matki Bożej, zwany „Beatissimae Mariae Virginis”.
                 Obraz przedstawia Najświętszą Maryję Pannę w pozycji stojącej, lewą ręką
                 podtrzymuje Ona Dzieciątko Jezus, w prawej zaś dłoni nieco wzniesionej ukazuje
                 rozwiniętą pąsową różę.
                 Wybitny znawca sztuki prof. Tadeusz Dobrowolski pisze, że, „jest to
                 najpiękniejsza ze wszystkich znanych polskich podobizn Dziewicy”. Rzeczywiście
                 obraz urzeka unikalnym pięknem wizerunku.
                 Od chwili umieszczenia tego Obrazu w ołtarzu głównym rozpoczął się rozkwit
                 kultu Matki Bożej. Mnożą się fundacje i zapisy na rzecz kościoła farnego, ze
                 wskazaniem na pielęgnowanie i rozwijanie kultu maryjnego. Taki stan rzeczy
                 trwał nieprzerwanie do II Wojny Światowej. Od XVI wieku zebrano bogaty zbiór
                 wotów maryjnych. Wota te - biżuteria, klejnoty, wisiory świadczą o bogactwie,
                 jakiego wierni nie szczędzili Madonnie, by dać wyraz swojemu nabożeństwu do
                 Niej i uczuciom wdzięczności. Większość wotów niestety dzisiaj już nie
                 istnieje, gdyż w początkach niewoli Rzeczpospolitej, pod koniec XVIII wieku,
                 wraz z innymi precjozami kościoła farnego, ogólnej wartości 220 grzywien,
                 oddane zostały na wsparcie insurekcji kościuszkowskiej.
                 Wota w czasach najnowszych są nadal składane ku czci Matki Bożej, nie mają one
                 już tej zabytkowej wartości co dawne, są jednak liczniejsze i stanowią
                 potwierdzenie stale wzrastającego kultu maryjnego.
                 Po zakończeniu II wojny światowej kult wyrażał się w spontanicznym udziale
                 wiernych w nabożeństwach parafialnych ku czci Matki Bożej.
                 Nastąpiło silniejsze zaakcentowanie czci opisywanego Wizerunku, który coraz
                 częściej zyskuje sobie potoczną nazwę „Obrazu Matki Bożej Bydgoskiej”
                 albo „Matki Bożej z Różą w dłoni”. Sprawozdanie wizytacyjne z roku 1953 nazywa
                 obraz Matki Bożej Bydgoskiej cudami słynącym, a dalej mówi o sobotnich
                 nabożeństwach odprawianych przed tym obrazem o godz. 8 i 19.
                 29 maja roku 1966 obecności wielu biskupów, duchowieństwa i tysięcy
                 bydgoszczan, Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński z okazji podwójnego
                 jubileuszu 500-lecia intronizacji obrazu w bydgoskiej Farze i 1000-lecia
                 chrześcijaństwa w Polsce, dokonał uroczystej koronacji obrazu Matki Bożej.
                 Powtórnej koronacji Wizerunku, tym razem koronami papieskimi, dokonał dnia 7
                 czerwca 1999 roku Papież Jan Paweł II, podczas swojej wizyty apostolskiej w
                 Bydgoszczy.
                 Madonna Bydgoska uznawana jest od czasów staropolskich za patronkę miasta.
                 Papież potwierdził to uznając ją obok bpa Kozala patronką Diecezji Bydgoskiej.

                 Sanktuarium N o w y c h M ę c z e n n i k ó w
                 przy kościele pw. Św. Polskich Braci Męczenników na Wyżynach
                 Ks. Kardynał Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński w dniu 15 sierpnia 1976 r.
                 erygował w Bydgoszczy parafię , której nadał tytuł Świętych Polskich Braci
                 Męczenników. Była to pierwsza parafia, w Bydgoszczy która po II wojnie
                 światowej otrzymała pozwolenie na budowę kościoła. W dekrecie ustanawiającym
                 nową parafię o tak niezwykłym wezwaniu Ks. Kardynał napisał "Świątynia ta ma
                 upamiętniać po wieczne czasy wszystkich bezimiennych Polaków, którzy oddawali
                 swoje życie za wiarę i ojczyznę , a nie zostali wyniesieni na ołtarze." Gmach
                 kościoła o zabudowie 3,5 tyś. m kw. zbudowano społecznie rękami ochotników w
                 latach 1976-82 i konsekrowano w 1986.
                 Od samego początku istnienia, świątynia stała się ośrodkiem myśli patriotycznej
                 związanej z męczeństwem narodu polskiego. W latach 80-tych była kościołem w
                 której ludzie wiary owiani duchem "Solidarności" modlili się za Ojczyznę. W
                 dniu 19 października 1982 r. w tej świątyni Ks. Jerzy Popiełuszko odprawił Mszę
                 św. odmówił różaniec w czasie którego prowadził rozważania. Była to jego
                 ostatnia Msza św. i ostatnie wypowiedziane w świątyni słowa. Po tym
                 nabożeństwie w czasie drogi do Warszawy został zatrzymany i zamordowany przez
                 oficerów SB. Przy kościele skupiły się Stowarzyszenia kombatanckie, które
                 zbudowały wokół świątyni symboliczne groby oraz tablice upamiętniające
                 bohaterów walki o wolną Polskę: m.in. tablice upamiętniające pobyt ks. Jerzego
                 Popiełuszki, Sybiraków, pomordowanych w Katyniu, krzyż ofiary Oświęcimia,
                 harcerzy i inne. Przy kościele znajduje się Kaplica Pamięci, którą tworzą
                 Kaplica Męczeństwa Bydgoszczy, Kaplica Papieska, Kaplica Nowych Męczenników ,
                 Izba pamięci Ks. Jerzego Popiełuszki i izba pamięci Tadeusza Nowakowskiego
                 dziennikarza Radia Wolna Europa i autora wielu książek z podróży z Ojcem św.
                 Janem Pawłem II.
                 7 czerwca 2000 r. świątynia został oficjalnie podniesiona do godności
                 Sanktuarium Nowych Męczenników.

                 Sanktuarium M a t k i B o ż e j T r z y k r o ć P r z e d z i w n e j
                 Wzniesione jako dar Roku Jubileuszowego 2000 w spokojnym leśnym zakątku na
                 krawędzi doliny Brdy w okolicy osiedla Piaski. Stanowi niewielki kościółek z
                 przytulnym wnętrzem i obrazem MB, otwarty cały dzień. We wnętrzu znajduje się
                 barokowy ołtarz z obrazem Matki Bożej, figury Apostołów Piotra i Pawła oraz
                 figura św. Michała Archanioła.
                 Sanktuaria MTA są budowane na wzór kaplicy w Schönstatt (Vallendar k.
                 Koblencji), w której miało miejsce założenie Ruchu Szensztackiego. Matka Boża
                 przedstawiana na obrazie w sanktuarium szensztackim czczona jest pod tytułem:
                 Matka Boża Trzykroć Przedziwna - Mater Ter Admirabilis jako Matka i
                 Wychowawczyni nowego człowieka i nowej wspólnoty według nauki Ewangelii. Jej
                 szczególne działanie z tego miejsca polega na wypraszaniu pielgrzymom: łaski
                 zadomowienia, łaski wewnętrznej przemiany, łaski skutecznego apostolstwa.
                 Zasadniczym celem Ruchu Szens
                 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 29.03.05, 18:07
                  Sanktuarium M a t k i B o ż e j T r z y k r o ć P r z e d z i w n e j
                  Wzniesione jako dar Roku Jubileuszowego 2000 w spokojnym leśnym zakątku na
                  krawędzi doliny Brdy w okolicy osiedla Piaski. Stanowi niewielki kościółek z
                  przytulnym wnętrzem i obrazem MB, otwarty cały dzień. We wnętrzu znajduje się
                  barokowy ołtarz z obrazem Matki Bożej, figury Apostołów Piotra i Pawła oraz
                  figura św. Michała Archanioła.
                  Sanktuaria MTA są budowane na wzór kaplicy w Schönstatt (Vallendar k.
                  Koblencji), w której miało miejsce założenie Ruchu Szensztackiego. Matka Boża
                  przedstawiana na obrazie w sanktuarium szensztackim czczona jest pod tytułem:
                  Matka Boża Trzykroć Przedziwna - Mater Ter Admirabilis jako Matka i
                  Wychowawczyni nowego człowieka i nowej wspólnoty według nauki Ewangelii. Jej
                  szczególne działanie z tego miejsca polega na wypraszaniu pielgrzymom: łaski
                  zadomowienia, łaski wewnętrznej przemiany, łaski skutecznego apostolstwa.
                  Zasadniczym celem Ruchu Szensztackiego jest: W przymierzu miłości z Maryją
                  umacniać i odnawiać wartości chrześcijańskie i w ten sposób urzeczywistniać
                  ewangeliczną dewizę bycia „solą ziemi i światłością świata”. Każde z
                  sanktuariów jest duchowym centrum Ruchu Szensztackiego. Pierwsze z nich
                  założono w Niemczech w 1914 r. Obecnie takie sanktuaria istnieją w wielu
                  krajach świata, jest ich 146 (70 w Europie, zwłaszcza w Niemczech, 59 w Ameryce
                  Południowej, po 6 w Afryce i Ameryce Północnej, 3 w Azji i 2 w Australii). W
                  Polsce znajduje się sześć sanktuariów szensztackich: w Świdrze (Centrala Ruchu
                  Szensztackiego w Polsce), w Józefowie k. Warszawy, w Winowie k. Opola, na Górze
                  Chełmskiej w Koszalinie, w Zabrzu - Rokitnicy oraz w Bydgoszczy na Piaskach.

                  G o l g o t a B y d g o s k a
                  Od końca lat 90-tych czynione są starania w celu budowy w Dolinie Śmierci
                  ścieżek golgoty na wzór wielu innych spotykanych w różnych miejscowościach w
                  Polsce. W regionie jedną z bardziej znanych jest Kalwaria Pakoska, zbudowana w
                  XVII przez franciszkanów.
                  Miejsce bydgoskiej golgoty jest specjalnie wybrane i bardzo dogodne. Jest to
                  miejsce masowej eksterminacji bydgoskich patriotów, a zarazem sprzyjające
                  skupieniu i ciszy w naturalnym i pięknym leśnym wąwozie, ze scieżkami
                  spacerowymi biegnącymi na wzgórza i ku monumentalnemu pomnikowi. Od 2000 r.
                  organizowane są misteria Męki Pańskiej w Wielki Piątek, co roku cieszące się
                  coraz większym zainteresowaniem. Golgota ma 14 stacji ze specjalnie
                  wybudowanymi przystankami. Ostatni przystanek ma być monumentalny.
                  (jego koszt ma przekraczać koszt wszystkich pozostałych stacji razem wziętych)


                  Inne sanktuaria w diecezji bydgoskiej i okolicy:

                  * Sanktuarium Matki Bożej w G ó r c e K l a s z t o r n e j
                  Główne sanktuarium maryjne diecezji bydgoskiej obok Madonny Bydgoskiej.
                  Klasztor Górecki jest ośrodkiem kultu Maryjnego o bardzo dawnej tradycji. Jak
                  podają kroniki bernardyńskie, Matka Boża ukazała się pasterzowi w tym miejscu w
                  roku 1079. Górka Klasztorna jest n a j s t a r s z y m ośrodkiem kultu
                  Maryjnego w Polsce, który dotrwał do naszych czasów. Kościół i klasztor,
                  ufundował dla franciszkanów - bernardynów w XVII wieku wojewoda poznański Karol
                  Grudziński. Od 1923 roku pieczę nad sanktuarium sprawują księża Misjonarze
                  Świętej Rodziny (MSF). Dziś Sanktuarium jest znane pielgrzymom z Cudownego
                  Obrazu Matki Bożej Góreckiej i Studzienki, w której woda od chwili Objawienia,
                  ma moc uzdrawiającą. Misjonarze Świętej Rodziny, wraz z pomocą pobliskich
                  rolników i młodzieży, corocznie od 1984 r. przedstawiają Misterium Męki
                  Pańskiej. Na terenie Sanktuarium corocznie odbywa się wiele festiwali np.
                  Festiwal Piosenki Religijnej "Maria Carmen", czy Ogólnopolski Przegląd
                  Twórczości Osób Niepełnosprawnych "Spotkanie u Matki". Na miejscu znajdują się
                  2 domy noclegowe oraz piękne okolice o typowo krajeńskim krajobrazie.

                  * Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Królowej Krajny w Byszewie
                  Położone w przesmyku między jeziorami Rynny Byszewskiej. Sanktuarium regionalne
                  Krajny. Miejsce klasztoru Cystersów już w 1250 r. Stąd Cystersi przenieśli się
                  w Koronowa, gdzie przyczynili się do rozwoju kulturalnego i gospodarczego tego
                  miasta

                  * Sanktuarium Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Topolnie -
                  www.topolno.pelplin.opoka.org.pl
                  Zabytkowy kościół z XVII w. położony u podnóża doliny Wisły

                  * Sanktuarium Krzyża Św. w Kcyni
                  Znajduje się w kościele pokarmelickim p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii
                  Panny (1780). Najcenniejszym skarbem świątyni jest Krucyfiks z XVI w.
                  umieszczony w ołtarzu głównym zwany Kcyńskim Cudownym Panem Jezusem oraz
                  naturalnej wielkości malowidła ścienne drogi krzyżowej – Kalwaria

                  * Sanktuarium Matki Bożej Królowej Jedności i Pokoju w Markowicach zwanej
                  również Królową Kujaw – siedziba zgromadzenia Oblatów i sanktuarium regionalne.
                  Czczona jest figura Matki Boskiej.

                  * Sanktuarium Maryjne w Pieraniu – znajduje się w zabytkowym kościele drewnianym

                  * Kalwaria w Pakości
                  Pochodzi z 1618 r., sfinansowana przez rodzinę Działyńskich. Jest to kompleks
                  składający się z 25 kaplic, z których tylko dwie, wybudowane przed rokiem 1647,
                  zachowały się do czasów obecnych. Pozostałe pochodzą z przełomu XVII i XVIII w.
                  Opiekę nad Kalwarią sprawują oo. franciszkanie.
                  • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 29.03.05, 18:09
                   3. Najstarsze i najpiękniejsze kościoły w mieście

                   Bydgoszcz posiada wiele pięknych kościołów powstałych od średniowiecza po czasy
                   współczesne. Dzisiaj większość z nich jest iluminowana i upiększa przestrzeń
                   miejską.

                   K a t e d r a B y d g o s k a – gotycka 1502
                   Kościół został zbudowany w murach miasta w latach 1466 – 1502 na miejscu dawnej
                   świątyni drewnianej spalonej przez Krzyżaków. Ok 1500 r. starosta bydgoski
                   Stanisław Kościelecki ufundował Obraz Matki Bożej z Różą zwanej Matką Bożą
                   Bydgoską, która stała się na setki lat centrum kultu maryjnego i patronką
                   miasta.
                   W XVI – XVII w. wzniesione zostały cztery kaplice fundacji mieszczan
                   bydgoskich: św. Anny (1515), św. Szczepana (1605), św. Jana (1612), Św. Fabiana
                   i Sebastiana (1617). Do dzisiejszego dnia zachowała się tylko kaplica św.
                   Krzyża. W latach 1806 – 1813 kościół zamieniony został przez wojska francuskie,
                   a później rosyjskie na magazyn. Odrestaurowany w latach 1819 – 1830 ponownie
                   zaczął służyć celom kultu religijnego. W połowie XIX w. był on jedynym czynnym
                   kościołem katolickim w mieście - miejscem życia religijno – narodowego Polaków.
                   W 1922 r. przeprowadzono remont świątyni. W styczniu 1945 r. w czasie działań
                   wojennych kościół został poważnie uszkodzony. W latach 1945 – 1952 dzięki
                   staraniom ówczesnego proboszcza, ks. kan. Fr. Hanelta kościół został
                   odrestaurowany. W 1982 r. decyzją prymasa ks. J. Glempa stała się siedzibą
                   Wikariusza Biskupiego dla Miasta Bydgoszczy, a od 1983 r. Kolegiatą. W 1999 r.
                   decyzją papieża została konkatedrą archidiecezji gnieźnieńskiej. W 2003 r.
                   poświecono Drzwi Jubileuszowe. Od 25 marca 2004 r. dekretem papieża Jana Pawła
                   II została siedzibą biskupa, Katedrą Bydgoską.
                   Liczne są zabytki we wnętrzach: ołtarz główny barokowy (1700 r.), rokokowe
                   stale (XVIII w.), późnogotycki obraz Matki Boskiej z różą (I ćw. XVI w.),
                   ołtarze boczne: Matki Boskiej z Dzieciątkiem (II poł. XVIII w.), św. Józefa
                   (pocz. XVIII w.), św Barbary (poł. XVIII w.), św. Rocha (1696 r.), św.
                   Antoniego (XVIII w.), kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena stojąca przy jazie
                   farnym (XVIII w.), ambona rokokowa (XVIII w.), średniowieczna chrzcielnica,
                   pięć kielichów (najstarszy z 1674 r.), poza tym puszki, kadzielnice,
                   monstrancje, ornaty, dzwony i inne.

                   Kościół G a r n i z o n o w y – późnogotycki 1557
                   pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju
                   Początki kościoła związane były z przybyciem w 1418 r. bernardynów do
                   Bydgoszczy. Pierwszy klasztor i drewniany kościół spłonął w 1545 r. Obecny,
                   murowany został zbudowany w latach 1552-1557 za zgodą króla Zygmunta Augusta,
                   dzięki poparciu rodziny Kościeleckich. Jest budowlą późnogotycką i renesansową.
                   Poważnie uszkodzony w czasie wojen szwedzkich, został przebudowany i odnowiony
                   w II poł. XVII w. Po kasacie klasztoru (1816) w 1830 r. został przekazany
                   gminie ewangelickiej. W latach 1840-1860 zamieniono go na magazyn mebli. Od
                   1860 r. pełnił funkcję kościoła garnizonowego wojsk pruskich. Odrestaurowany w
                   1864-1866, od 1920 r. pełni funkcję kościoła garnizonowego wojska polskiego.
                   Kard. St. Wyszyński w 1971 r. zmienił tytuł kościoła z św. Jerzego na obecny.

                   Kosciół K l a r y s e k – późnogotycki – renesansowy 1615
                   pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
                   W 1448 r. powstała kaplica - dzisiejsze prezbiterium. W 1615 r. powstała dalsza
                   część kościoła jako w tradycjach gotyckich z elementami renesansowymi i
                   manierystycznymi w miejscu drewnianej kaplicy szpitalnej Św. Ducha jako
                   świątynia Sióstr Klarysek. W 1835 r. nastąpiła kasata Klasztoru i kościoła.
                   Prusacy wykorzystywali go jako magazyn, zakład oczyszczania miasta, remizę
                   straży pożarnej, a w części zachodniej jako wagę miejską.
                   Chór kościoła przeznaczono na magazyn zbiorów naukowych Towarzystwa
                   Historycznego dla Obwodu Nadnoteckiego.
                   W 1922 r. kościół ponownie został konsekrowany i został kościołem szkolnym -
                   filialnym fary. Pow wojnie zyskał kolejne tytuły: w 1951 r. otrzymuje tytuł
                   Kościoła Rektorskiego, a w 1972 r. dekretem Prymasa Polski został kościołem
                   Akademickim.
                   Od 1993 r. pracę duszpasterską podjęli Bracia Mniejsi Kapucyni (OFMCap) z
                   prowincji warszawskiej. Zapoczątkowano całodzienną adorację Najświętszego
                   Sakramentu i spowiedź.
                   W kościele znajdują się liczne zabytki np obraz św. St. Kostki pędzla L.
                   Wyczółkowskiego, polichromia (poł. XVII-XVIII w.), ambona rokokowa (II poł.
                   XVIII w.), płaskorzeźba alabastrowa manierystyczna (1595 r.), kraty barokowe
                   (XVII-XVIII w.), pająki mosiężne gotyckie i barokowe itp. Z wieży kościoła
                   codziennie o 18 rozlega się hejnał Bydgoski.

                   B a z y l i k a – bydgoski panteon
                   Początki kościoła wiążą się z dekretem ks. kard. Dalbora o utworzeniu parafii
                   Św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy z 1924 r. Od tego czasu rozpoczęła się
                   budowa domu i kościoła, który miał się stać pomnikiem ku czci św. Wincentego a
                   Paulo oraz dowodem wdzięczności za powrót Pomorza do Polski. Gmach kościoła
                   powstał w latach 30-stych jako jeden z większych w kraju.
                   Pod względem architektonicznym wzorowany był na panteonie rzymskim i jest
                   jedynym w tym stylu w Polsce. Do wybuchu drugiej wojny światowej kościół stał w
                   stanie surowym. We wrześniu 1939 r. kościół został zamknięty przez hitlerowców
                   i sprofanowany. Rozstrzelano 4 księży, a dwóch pozostałych zesłano do obozów
                   koncentracyjnych. W 1945 r. uciekający okupanci podpalili kościół.
                   Po zakończeniu działań wojennych Misjonarze wrócili (1945) do Bydgoszczy i
                   rozpoczęli odgruzowywanie i odbudowywanie kościoła. W latach 60-tych odbudowano
                   kopułę i nadano wnętrzu artystyczny wystrój wg projektu prof. W. Zina. Kościół
                   został konsekrowany w 1980 r. przez kard. St. Wyszyńskiego. W latach 90-tych
                   wykonano szereg prac przy kościele: ułożono na całej powierzchni kościoła
                   marmurową posadzkę (1993), odnowiono mury kościoła i przebudowano plac przed
                   kościołem (1999), pomalowano kopułę, ocieplono i otynkowano (2002).
                   W 1997 r. Ojciec Święty wyniósł kościół do godności Rzymskiej Bazyliki
                   Mniejszej.

                   • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 29.03.05, 18:11
                    Kościół Ś w. T r ó j c y – neobarokowy 1913 na miejscu zburzonego przez
                    Prusaków kościoła gotyckiego
                    W latach 1550 - 1576 r. bydgoscy mieszczanie zbudowali pierwotny późnogotycki
                    kościół na ówczesnym przedmieściu poznańskim. W 1579 r. konsekrował świątynię
                    bp włocławski Stanisław Karnkowski. Od 1772 r. trwał okres niszczenia budynku
                    kościoła. W latach zaboru pruskiego świątynię zamieniono na magazyn i
                    prochownię. Ostatecznie kościół rozebrano w 1829 r. Od końca XIX w. trwały
                    starania polskich parafian i bydgoskich duchownych o budowę nowego kościoła,
                    które zakończyły się sukcesem. Kościół został wybudowany w latach 1910-1913
                    wraz z zespołem zabudowań parafialnych według projektu architekta R. Sławskiego
                    w stylu neobarokowym. Świątynię konsekrowano w 1913 r. Początkowo pełnił
                    funkcję kościoła filialnego bydgoskiej fary. W czasie zaborów w kościele tym
                    odprawiały się nabożeństwa tylko w języku polskim. W 1924 r. erygowano parafię
                    dekretem ks. kard. Edmunda Dalbora. Jest jedynym polskim kościołem katolickim,
                    któremu władze pruskie pozwoliły powstać w Bydgoszczy w okresie zaborów.

                    Kościół Najświętszego S e r c a P a n a J e z u s a – neobarokowy 1913
                    Kościół wybudowany został przez rząd niemiecki w latach 1910-1913 dla
                    niemieckich katolików według projektu architekta F. O. Hossfelda. Posiada
                    kształt bazyliki z wydzieloną absydą, transeptem i kopułą z wyposażeniem
                    neobarokowym. Konsekrował go Sufragan gnieźnieński ks. bp W. Kloske w 1913 r.
                    Do 1920 r. służył duszpasterstwu katolików niemieckich, a następnie
                    duszpasterstwu katolików polskich i niemieckich (nabożeństwa niemieckie
                    zlikwidowano 17.II.1924 r.). W 1924 r. erygowano parafię. Kościół do wybuchu
                    drugiej wojny światowej stanowił własność gminy niemieckiej. Od 1925 r.
                    proboszczem parafii był ks. kan. Kazimierz Stepczyński - zamordowany przez
                    Niemców w 1939 r.
                    W 1988 r. odnowiono generalnie wnętrze kościoła. Piękny jest obraz Serca Pana
                    Jezusa (1932 r.) namalowany przez M. Faczyńskiego. Znane są w Bydgoszczy
                    rekolekcje dla środowisk twórczych, które od 1992 r. prowadziło wielu znanych
                    kaznodziejów.
                    W 2002 r. kościół zyskał nową elewację i iluminację. Jest jednym z
                    piękniejszych w mieście.

                    Kościół Św. P i o t r a i P a w ł a – neoromański 1878
                    Kościół poewangelicki pw św. Pawła wzniesiono w latach 1872-1878 według
                    projektu F. W. Adlera z Berlina w stylu neoromańskim z wyposażeniem wnętrza
                    neobarokowym.
                    Przed wojną służył niemieckim ewangelikom. Strzelali z jego wieży dywersanci
                    niemieccy 3 września 1939 r. Po wojnie, w 1946 r. kard. A. Hlond erygował
                    parafię katolicką i otrzymał tytuł Św. Apostołów Piotra i Pawła. W latach 1956-
                    1957 kościół otrzymał nową polichromię zaprojektowaną przez L. Drapiewskiego z
                    Poznania, a w 1957 r. wyposażono go w neobarokowy ołtarz główny wykonany przez
                    S. Kryskę. W kościele znajduje się obraz Madonny Niepokalanego Poczęcia NMP
                    pędzla M. A. Piotrowskiego z ok. 1854 r., który pochodzi z dawnego kościoła
                    pojezuickiego zburzonego przez hitlerowców w 1940 r.

                    Kościół Św. A n d r z e j a B o b o l i – neogotycki 1902
                    Świątynia została wybudowana w 1902 r. jako ewangelicka w stylu neogotyckim
                    według projektu berlińskiego architekta H. Seelinga z Berlina w miejscu
                    średniowiecznego Zamku Królewskiego. Do 1945 r. była niemiecką Farą
                    Ewangelicką. Później na mocy umowy między gminą kościoła augsburskiego i
                    katolickiego świątynię przekazano katolikom. W 1946 r. przejęli kościół
                    Jezuici, którzy powrócili do miasta po prawie 200 latach. W kościele
                    umieszczono wywieziony z Wilna obraz - kopię Matki Bożej Ostrobramskiej. W
                    latach 60-tych był żywym centrum działalności charytatywno – misyjnej. Od 1967
                    r. stał się kościołem parafialnym, centrum Klubu Inteligencji Katolickiej,
                    centrum ruchu oazowego (od 1977), a w latach 80-tych od ogłoszenia stanu
                    wojennego znanym miejscem modlitw za ojczyznę. “Solidarność” uznała go za
                    kościół patronalny Regionu Bydgoskiego. W kościele organizuje się koncerty
                    organowe oraz liczne rekolekcje. Efektowna wieża i bryła kościoła wyróżnia się
                    na Starym Mieście. Przez osoby przyjezdne czasem mylony z farą.

                    Kościół Św. M i k o ł a j a – dawny gotycki, obecnie neobarokowy
                    Parafia jest spuścizną po słowiańskim Wyszogrodzie.
                    Po zagładzie Wyszogrodu, w 1600 r. wzniesiono w centrum Fordonu nowy murowany
                    kościół parafialny pw. św. Mikołaja (po poprzednim drewnianym). W 1923 r.
                    zaczęto budować nowy kościół na fundamentach poprzedniego, który w 1933 r.
                    konsekrował bp Sufragan Chełmiński. We wrześniu 1939 r. hitlerowcy zamęczyli
                    kapłanów, a 2 z nich zostało publicznie rozstrzelanych przed frontem kościoła.
                    W 1994-98 r. odnowiono wieżę i elewację kościoła. Od 2001 r. trwa renowacja
                    ołtarza i fresków na sklepieniu. Dzisiaj kościół pięknie prezentuje się od
                    strony Wisły, dominując nad Fordonem.

                    Kościół M i ł o s i e r d z i a B o ż e g o – neogotycki 1905
                    Wybudowany został w stylu neogotyckim w 1905 r. dla Ewangelickiej Gminy
                    Kościelnej przy ul. Nakielskiej 68. Zdewastowany po wyjściu Niemców z
                    Bydgoszczy, władze miejskie przekazały w 1945 r. parafii św. Trójcy do użytku
                    katolików. Początkowo służył on jako kościół filialny dla potrzeb mieszkańców
                    Wilczaka i Jarów. W 1946 r. ks. kard August Hlond ustanowił parafię
                    Miłosierdzia Bożego. Wtedy przystosowano wnętrze kościoła do sprawowania
                    liturgii katolickiej.

                    Kościół Św. J ó z e f a R z e m i e ś l n i k a – neoklasycystyczny 1908
                    Kościół wybudowany z inicjatywy gminy ewangelicko-unijnej. Po zakończeniu II
                    wojny światowej parafia ewangelicka przestała istnieć. Władze miejskie
                    przekazały świątynię katolikom. Poświęcona świątynia pw. św. Józefa
                    Rzemieślnika otrzymała tytuł kościoła rektorskiego i stała się filią Fary, a od
                    1946 r. siedzibą parafii. W latach 70-tych stanowił jedyny kościół dla
                    mieszkańców budujących się Wyżyn i Kapuścisk.

                    Kościół Św. J a n a E w a n g e l i s t y – neogotycki 1892
                    Kościół zbudowano w latach 1872-92 dla fordońskiej gminy ewangelickiej. Tym
                    celom służył do II wojny światowej. W 1945 r. został przejęty przez władze
                    miejskie i przeznaczony na magazyn odzieży ochronnej. Od 1976 r. trwały
                    starania proboszcza parafii św. Mikołaja ks. Stanisława Grunta o odzyskanie
                    budynku poewangelickiego dla celów kultu religijnego.
                    Po 9 latach starań, w 1983 r. kościół przekazano parafii. Wyremontowany w
                    latach 1983-1985, pełnił funkcję akademickiego ośrodka duszpasterskiego. Od
                    1990 r. jest kościołem parafialnym.

                    Wśród innych, młodszych kościołów o genezie przed- i powojennej również
                    znajduje się wiele interesujących pod względem architektonicznym, jak również
                    prężnych duchowo parafii. Największymi parafiami w mieście liczącymi po 30 tyś.
                    osób są:
                    - św. Wincentego a’Paulo (Bazylika)
                    - św. Polskich Braci Męczenników – Wyżyny – kościół w formie amfiteatru
                    - Matki Bożej Królowej Męczenników - Fordon – potężna bryła w stylu nowoczesnym

                    Dużymi i efektownymi architektonicznie kościołami są poza wyżej wymienionymi:
                    - Św. Maksymiliana Kolbego – Osowa Góra
                    - Chrystusa Króla – Błonie
                    - MB Nieustającej Pomocy – Szwederowo (zabytkowy)
                    - Św. Jadwigi Królowej – Wzgórze Wolności
                    - M.B.Częstochowskiej – Bartodzieje
                    - M.B.Zwycięskiej – Bartodzieje (gwieździsty kształt)
                    - Św. Marka – Fordon
                    - Św. Mateusza – Fordon
                    ...oraz wiele innych

                    Kilka budowanych kościołów ma szanse stać się pięknymi bryłami
                    architektonicznymi:
                    - Matki Bożej Fatimskiej – Wyżyny (budowa na ukończeniu, piękna bryła z 2
                    wieżami)
                    - Św. Łukasza Ewangelisty – Fordon os. Nadwiślańskie
                    - Ducha Świętego – Glinki (styl nowoczesny)
                    - Bożego Ciała – Szwederowo (styl tradycyjny)
                    - Wniebowstąpienia Pańskiego – Osowa Góra (wieża kościoła ma być najwyższa w
                    Bydgoszczy)

                    Kilka parafii
                    • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 29.03.05, 18:13
                     Kilka parafii może w przyszłości zacząć budować nowe kościoły np par. bł.
                     Michała Kozala na Miedzyniu, kilka może powstać np w Fordonie na os. Eskulapa.


                     4. Diecezja

                     25 III 2004 papież Jan Paweł II utworzył Diecezję Bydgoską obejmującą miasto
                     Bydgoszcz, Krajnę i częściowo Pałuki, na obszarze województw: kujawsko-
                     pomorskiego i wielkopolskiego. Diecezja bydgoska wchodzi w skład metropolii
                     gnieźnieńskiej obok diecezji gnieźnieńskiej i włocławskiej.

                     Diecezja bydgoska rozciąga się na terenie ok. 5200 kilometrów kw. Zamieszkuje
                     ją ok. 590 tys. wiernych, z czego dwie trzecie to mieszkańcy Bydgoszczy.
                     Diecezja została podzielona na 15 dekanatów ze 145 parafiami: 39 parafii typowo
                     miejskich, 24 miejsko-wiejskie i 82 wiejskie. W duszpasterstwie pracuje 383
                     kapłanów, z czego 279 to kapłani diecezjalni. Na terenie diecezji znajduje się
                     9 zgromadzeń zakonnych męskich i 14 żeńskich. Po ostatnim badaniu religijności
                     w parafiach, można powiedzieć, że do komunii wielkanocnej przystępuje ok. 80
                     proc. wiernych, a około połowa co niedzielę uczestniczy we mszy świętej.

                     Na terenie diecezji funkcjonuje kilka wyższych szkół teologicznych:
                     - Wyższe Seminarium Duchowne im. bł. bpa Michała Kozala, które mieści się Domu
                     Prowincjalnym Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy. Obecnie studiuje tutaj
                     58 seminarzystów, z czego 13 na pierwszym roku.
                     - sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza z Poznania, na
                     której obecnie studiuje około 200 świeckich studentów.
                     - Seminarium Misyjne Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy

                     Kuria Diecezji Bydgoskiej - ul. Ks. Malczewskiego 1
                     Tymczasowa strona www: mikolaj-bydgoszcz.home.pl/diecezja/diecbyd.htm
                     strona oficjalna: www.diecezja.byd.pl

                     Do Diecezji Bydgoskiej przynależą dekanaty:
                     - Bydgoszcz I Północ (11 parafii, w tym Sanktuarium MB Trzykroć Przedziwnej)
                     - Bydgoszcz II Śródmieście (9 parafii, w tym Sanktuarium Madonny Bydgoskiej)
                     - Bydgoszcz III Południe (9 parafii)
                     - Bydgoszcz IV Wyżyny (11 parafii, w tym Sanktuarium Nowych Męczenników)
                     - Bydgoszcz V Fordon (10 parafii)
                     - Kcynia (10 parafii, w tym Sanktuarium Krzyża Św. w Kcyni)
                     - Łobżenica (9 parafii, w tym sanktuarium MB Góreckiej Królowej Krajny)
                     - Mrocza (12 parafii)
                     - Nakło (10 parafii)
                     - Osielsko (9 parafii)
                     - Sępólno Krajeńskie (6 parafii)
                     - Szubin (13 parafii)
                     - Wyrzysk (8 parafii)
                     - Wysoka (9 parafii)
                     - Złotów (12 parafii)
                     • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 29.03.05, 18:13
                      5. Bydgoskie kościoły

                      W Bydgoszczy znajduje się obecnie 42 kościołów katolickich, z tego:
                      - 4 średniowieczne (następne 4 wyburzyli Prusacy i Niemcy w XIX/XX w.),
                      - 7 z okresu 1772-1918,
                      - 6 zbudowanych w okresie międzywojennym 1918-1939,
                      - 20 zbudowanych w okresie 1945-2004 r.,
                      - 5 w budowie.

                      Stare Miasto
                      - Św. Marcina i Mikołaja Katedra Bydgoska (XII w.) - ul. Farna 2, kościół od XI
                      w.
                      - Św. Andrzeja Boboli (1967) - pl. Kościeleckich 7, kościół od 1902
                      - NMP Królowej Pokoju garnizonowy (XV w.) - ul. Bernardyńska 2, kościół od 1485
                      - Wniebowzięcia NMP Kościół Rektorski Braci Mniejszych Kapucynów OFMCap zwany
                      Akademickim lub Klarysek - ul. Gdańska 2, kościół od 1448
                      - Świętej Trójcy (1925) - ul. Świętej Trójcy 26, kościół od 1550 (1910)

                      Śródmieście:
                      - Najświętszego Serca Pana Jezusa (1924) - pl. Piastowski 5, kościół od 1913
                      - Św. Apostołów Piotra i Pawła (1946) - ul. M. Reja -
                      www.parpip.bydgoszcz.opoka.org.pl, kościół od 1876
                      - Kaplica pw.Bożego Ciała przy klasztorze Klarysek od Wieczystej Adoracji
                      (1925) - ul. Gdańska 56

                      Bielawy:
                      - Św. Wincentego a'Paulo Bazylika Mniejsza (1924) - al. Ossolińskich 2, kościół
                      od 1925 www.bazylika.bydgoszcz.pl/

                      Bocianowo:
                      - Świętego Krzyża (1979) - ul. Artyleryjska 10, kościół od 1982

                      Opławiec:
                      - Przemienienia Pańskiego (1983) - ul. Letniskowa 35, kościół od 1986

                      Piaski:
                      - Świętej Rodziny (1984) - ul. Drzycimska 7, kościół od 1986

                      Czyżkówko:
                      - Św. Antoniego z Padwy (1933) - ul. Głucha 15, kościół od 1936
                      www.antoni.bydgoszcz.gniezno.opoka.org.pl

                      Jachcice:
                      - Niepokalanego Poczęcia NMP (1950) - ul. Saperów 63, kościół od 1958

                      Miedzyń:
                      - NMP z Góry Karmel (1971) - ul. Spacerowa 69, kościół od 1978
                      - bł. Michała Kozala (1995) - ul. Nakielska 303, kaplica od 1995, kościół w
                      budowie
                      - Św. Urszuli Ledóchowskiej (1984) - ul. Orna 6, kościół od 1985

                      Osowa Góra:
                      - Św. Maksymiliana Kolbego (1981) - ul. Kolibrowa 5, kościół od 1982
                      - Wniebowstąpienia Pańskiego (1998) - ul. Sielawowa 1, kościół w budowie

                      Leśne:
                      - Zmartwychwstania Pańskiego (1980) - al. Kard. S. Wyszyńskiego 58, kościół od
                      1982

                      Błonie:
                      - Chrystusa Króla (1978) - ul. Lotników 1, kościół od 1983

                      Okole:
                      - Św. Wojciecha (1946) - ul. Kanałowa 6, kościół od 1913
                      - Kościół Rektorski pw. św. Michała Archanioła - ul. Grunwaldzka 178

                      Wilczak:
                      - Miłosierdzia Bożego (1946) - ul. Nakielska 68, kościół od 1905

                      Górzyskowo:
                      - NMP Matki Kościoła (1971) - ul. Jaskółcza 39, kościół od 1981

                      Szwederowo:
                      - MB Nieustającej Pomocy (1924) - ul. Ugory 16, kościół od 1926
                      - Bożego Ciała (1987) - ul. Jesionowa 24, kaplica od 1987, kościół w budowie

                      Wzgórze Wolności:
                      - Św. Jadwigi Królowej (1981) - al. Wojska Polskiego 7, kościół od 1991
                      www.jadwiga.bydgoszcz.pl

                      Wyżyny:
                      - Św. Polskich Braci Męczenników (1982) - ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3,
                      kościół od 1982
                      - Św. Józefa Rzemieślnika (1946) - ul. Wł. Bełzy 11, kościół od 1907
                      - Matki Bożej Fatimskiej (1992) - ul. Ogrody 18, kościół od 2003

                      Kapuściska:
                      - Opatrzności Bożej (1984) - ul. Sandomierska 35, kościół od 1992

                      Glinki:
                      - Ducha Świętego (1946) - ul. Glinki 40, kościół rektorski od 1932, kaplica od
                      1989, kościół w budowie

                      Bartodzieje:
                      - M.B.Częstochowskiej (1980) - ul. Żmudzka 31, kościół od 1999
                      - M.B. Ostrobramskiej (1979) - ul. Kijowska 68, kościół od 1979
                      - M.B. Zwycięskiej (1977) - ul. Bartosza Głowackiego 20, kościół od 1980

                      Siernieczek:
                      - Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (1946) - ul. Kapliczna 1, kościół od 1925

                      Fordon:
                      - M.B.Królowej Męczenników (1983) - ul. Gen. Mikołaja Bołtucia 5, kościół od
                      1987
                      - Św. Mikołaja (XI w) - kościół od XI w.obecny stan od 1925, mikolaj-
                      bydgoszcz.home.pl
                      - Św. Jana Apostoła i Ewangelisty (1990) - ul. Sikorskiego 8, kościół od 1872
                      - Św. Marka (1990) - ul. Salezjańska 1kościół od 1995, salezjanie.tl.pl/
                      - Św. Mateusza (1985) - ul. Skarżyńskiego 4, kościół od 1991
                      - Św. Łukasza Ewangelisty (1992) - ul. Gen. Bora-Komorowskiego 14 -
                      www.wol.gniezno.opoka.org.pl, kaplica od 1993, kościół w budowie

                      gm. Białe Błota
                      - Św. Kazimierza (1959) - Łochowo, ul. Dębowa 3,
                      www.kazimierzkr.gniezno.opoka.org.pl
                      - Chrystusa Dobrego Pasterza (1980) - Białe Błota
                      - Matki Boskiej Bolesnej (1946) - Ciele
                      - Przyłęki

                      gm. Osielsko
                      - Św. Maksymiliana Kolbego (1992), Maksymilianowo
                      - Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (2004), Niemcz
                      - Narodzenia NMP (XII-XIII w.), Osielsko
                      - Podwyższenia Krzyża Świętego (XIV w.), Żołędowo

                      gm. Solec Kujawski:
                      - Wniebowstąpienia Pańskiego (1968) - Bydgoszcz Plątnowo, kościół od 1910
                      - bł. Michała Kozala - Solec Kujawski, www.soleckozal.neostrada.pl
                      - Najświętszego Serca Pana Jezusa (1945) - Solec Kujawski, kościół od 1845
                      - Św. Stanisława BM (XIV w.) - Solec Kujawski

                      gm. Nowa Wieś Wielka:
                      - NMP Królowej Polski (1924) – Brzoza, kościół od 1934
                      - Niepokalanego Poczęcia NMP (1925) – Nowa Wieś Wielka, kosciół od 1867 –
                      archidiecezja gnieźnieńska
                      - MB Królowej Polski (1968) – Dąbrowy Wielkie, kościół od 1876 – archidiecezja
                      gnieźnieńska

                      gm. Sicienko
                      - Św. Anny, Drzewianowo
                      - Św. Kazimierza Królewicza, Kruszyn
                      - Św. Andrzeja Boboli, Sicienko
                      - Matki Bożej Szkaplerznej, Wierzchucinek
                      - Najświętszego Serca Pana Jezusa, Samsieczno
                      - Św. Jakuba Mniejszega Ap., Dąbrówka Nowa

                      gm. Dobrcz
                      - Św. Wawrzyńca (XII w.), Dobrcz
                      - Św. Alberta Chmielowskiego, Kotomierz
                      - Św. Stanisława Kostki (1986), Strzelce Górne
                      - Matki Bożej Królowej Polski (1992), Włóki
                      - Wudzyn – diecezja pelplińska

                      gm. Dąbrowa Chełmińska
                      - Św. Wojciecha i Katarzyny (1445), Boluminek – diecezja toruńska
                      - Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (1222), Czarże – diecezja toruńska
                      - Św. Mikołaja, Stanisława Biskupa, Jana Chrzciciela (1222), Ostromecko –
                      diecezja toruńska

                      gm. Koronowo
                      - Św. Michała Archanioła, Wtelno
                      - śś. Piotra i Pawła, Wierzchucin Królewski
                      - Zespół poklasztorny cysterski, Koronowo – diecezja pelplińska
                      - Św. Andrzeja, Koronowo – diecezja pelplińska
                      - Św. Anny, Łąsko Wielkie – diecezja pelplińska
                      - Najświętszej Maryi Panny Królowej Krajny, Byszewo – diecezja pelplińska
                      - Św. Wawrzyńca, Mąkowarsko – diecezja pelplińska

                      gm. Szubin, Łabiszyn i Nakło (niektóre)
                      - Św. Stanisława Kostki, Tur
                      - Św. Ojca Pio (2004), Zamość
                      - Św. Katarzyny DM (1299), Rynarzewo
                      - Św. Apostołów Piotra i Pawła, Chomętowo
                      - Św. Wojciecha, Kołaczkowo
                      - Przemienienia Pańskiego (1987), Władysławowo
                      - Zwiastowania NMP, Potulice
                      - Św. Mikołaja (1486), Ślesin

                      • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 29.03.05, 18:14
                       6. Ośrodek innych wyznań

                       W Bydgoszczy oprócz wyznania katolickiego istnieje wiele innych wspólnot
                       religijnych.
                       w latach 1772-1945 istotne znaczenie miało wyznanie ewangelickie. Zbudowano 8
                       świątyń ewangelickich, z których obecnie pozostało 6, z tego tylko 1 służy
                       gminie ewangelickiej. 5 kościołów po wojnie przekazano katolikom.
                       Od średniowiecza żyli także w Bydgoszczy i Fordonie Żydzi, którzy zbudowali
                       synagogi.
                       Piękna synagoga bydgoska została zburzona przez hitlerowców w 1940 r. Starsza
                       synagoga w Fordonie przetrwała tylko dlatego, że Niemcy urządzili w niej kino.

                       INNE WYZNANIA
                       * Kościół Prawosławny - ul. Trybunalska
                       Parafia powstała w 1923 r. (ok. 450 osób). Cerkiew mieściła się w baraku na
                       zapleczu Szkoły Oficerskiej przy ul. Gdańskiej 76. W 1932 r. cerkiew
                       przeniesiono do budynku przy ul. Marszałka Focha 32. W 1951 r. parafię włączono
                       do powstałej Diecezji Łódzko-Poznańskiej.
                       W latach 60-tych cerkiew przeniesiono do Kościoła Ewangelickiego przy ul.
                       Poznańskiej. Od 1982 r. mieści się w zaadaptowanym budynku przy ul. Nowy Rynek
                       5. Do prawosławnego dekanatu bydgoskiego należą oprócz parafii w Bydgoszczy:
                       parafia pw. św. Mikołaja w Toruniu (ul. Podgórna 69), parafia pw. św. Mikołaja
                       we Włocławku (ul. Chopina 3/5) oraz filie: pw. św. Mikołaja w Grudziądzu i pw.
                       Aleksandra Newskiego w Aleksandrowie Kujawskim.

                       * Kościół Adwentystów Dnia Siódmego - ul. Lipowa 9
                       * Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego - ul. Zduny 10
                       * Kościół Ewangelicko-Augsburski - pl. Zbawiciela
                       * Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce - ul. Pomorska 41
                       * Kościół Ewangelicznych Chrześcijan - ul. Czerwonego Krzyża 46
                       * Kościół Polsko-Katolicki - ul. Śniadeckich 36
                       * Kościół Zielonoświątkowy Zbór „BETEL”- ul. Janikowska 19 – duża świątynia w
                       budowie
                       * Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dni Ostatnich (MORMONI) - ul. Dworcowa 47
                       * Centrum Chrześcijańskie"Dobra Nowina" - ul. Chemiczna 3
                       * Kościół Chrześcijan Baptystów - ul. Gajowa 32
                       * Misja Kościoła Chrześcijan Baptystów - Pałac Młodzieży

                       7. Zakony, duszpasterstwa, organizacje, centra kultury katolickiej

                       ZAKONY I ORGANIZACJE
                       * Archidiecezjalny Dom Rekolekcyjny - ul. Piaski 65
                       * Zakon Braci Mniejszych Kapucynów - ul. Gdańska 5/6 (kosciół Klarysek)
                       * Zgromadzenie Ducha Świętego - Al. Jana Pawła II 117, (kościół rektorski pw.
                       Ducha Św.),
                       * Ojcowie Jezuici - pl. Kościeleckich 7 (par. św. Andrzeja Boboli)
                       * Zgromadzenie Salezjanów - ul. Salezjańska 1 (par. św. Marka)
                       * Misjonarze św. Wincentego a Paulo - al. Ossolińskich 2
                       * Zgromadzenie św. Michała Archanioła (Michaelici) – ul. Grunwaldzka 178
                       * Franciszkanie Kapucyni -ul. Gdańska 2 (Kościół Rektorski Braci Mniejszych
                       Kapucynów OFMCap)
                       * Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni – SAC) – Suchary
                       gm.Sicienko
                       * Zgromadzenie Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji - ul. Gdańska 56
                       * Siostry Szensztackie - ul. Piaski 65 (par. św. Rodziny)
                       * Zgromadzenie Sióstr Albertynek - ul. Koronowska 14 (par. św. Antoniego)
                       * Siostry Maryi Niepokalanej - ul. Ks. T. Malczewskiego 1 (Katedra)
                       * Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek -
                       - ul. Leszczyńskiego 40 (par. MB Nieustającej Pomocy)
                       - ul. Obrońców Bydgoszczy 3 (par. św. Piotra i Pawła)
                       - ul. Matejki 1 (par. Najśw. Serca P. Jezusa)
                       * Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo -
                       - al. Ossolińskich 2 (par. św. Wincentego a Paulo)
                       - ul. Piekary 14 (par. św. Mikołaja)
                       - ul. Świętego Floriana 20 (par. św. Andrzeja Boboli)
                       * Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu - ul. Wojska Polskiego 7
                       (par. św. Jadwigi Królowej)
                       * Zgromadzenie Zakonne S.S. Urszulanki Serca Jezusa Konającego - ul.
                       Popiełuszki 3 (par. św. Polskich Braci Męczenników)
                       * Zgromadzenie Misyjne Służebnic Ducha Świętego - ul. Gen. Mikołaja Bołtucia 5
                       (par. MB Królowej Męczenników)
                       * Zgromadzenie sióstr Karmelitanek Bosych – Tryszczyn 99
                       * Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogurodzicy Niepokalanie Poczętej (Siostry
                       Służebniczki) - Solec Kuj., ul. Bohaterów Września 11
                       * Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Boskiej (Siostry Pasterki) -
                       Żołędowo, ul. Jastrzębia 27
                       * Świecki III Zakon św. Franciszka z Asyżu – kościół akademicki Klarysek

                       DUSZPASTERSTWA AKADEMICKIE
                       * Diecezjalny Ośrodek Duszpasterstwa Akademickiego "Martyria" przy parafii
                       Matki Bożej Królowej Męczenników - ul. Bołtucia 5, www.martyria.lo.pl
                       działa od 1987 r. przy par. MB Królowej Męczenników
                       * Duszpasterstwo Akademickie faraDA - www.farada.prv.pl
                       grupuje studentów uczelni bydgoskich, działa od 1999 r. przy Katedrze
                       * Wincentyńskie Duszpasterstwo Akademickie Stryszek – działa od 1968 r. przy
                       Bazylice Mniejszej św. Wincentego a Paulo
                       * Duszpasterstwo Akademickie Arka - www.jezuici.pl/arka/
                       działa od 1987 r. przy par. św. Andrzeja Boboli (kościół oo. Jezuitów)

                       INNE ORGANIZACJE
                       * Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Bydgoskiej - www.rodzina.lo.pl
                       * Domowy Kościół (Oaza Rodzin) - www.oaza.jms.pl/onas.htm
                       * Centrum Kultury Katolickiej "Wiatrak" - www.wiatrak.lo.pl/
                       Celem "Wiatraka" jest ogarnięcie jak największej liczby dzieci i młodzieży w
                       szerokim zakresie rozwoju - nauka, kultura, turystyka, sport, muzyka, sztuka
                       itp., bez względu na różnice fizyczne i psychiczne (opieka nad osobami
                       niepełnosprawnymi), czy majątkowe. W 2004 r. w Centrum objęto stałymi formami
                       zajęć ponad 2000 uczestników miesięcznie. Działa 36 sekcji i kół zainteresowań,
                       m. in. nauka języków: angielskiego i niemieckiego, kurs tańca towarzyskiego i
                       nowoczesnego, koło dziennikarskie, teatralne, sekcje: szachowa, piłki nożnej,
                       muzyczna, plastyczna.
                       * Wspólnoty neokatechumenalne - www.neo.kawiarenka.pl - w 7 parafiach bydgoskich
                       (św. Jadwigi Królowej – Wzg. Wolności, Matki Boskiej Nieustającej Pomocy –
                       Szwederowo, św. Piotra i Pawła – Śródmieście, św. Mateusza – Fordon, św.
                       Polskich Braci Męczenników – Wyżyny, św. Trójcy – Stare Miasto, Matki Boskiej
                       Królowej Męczenników – Fordon)
                       * Ruch Światło Życie Oaza - www.bydgoszcz.oaza.pl
                       * Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bydgoskiej - ul. Malczewskiego
                       1
                       * Caritas Diecezji Bydgoskiej - ul. Jaskółcza 39, caritas.bydgoszcz.pl/
                       * CARITAS - pomoc doraźna
                       - ul. Jaskółcza 38
                       - Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo-130-200 posiłków, al.
                       Ossolińskich 2
                       - Jadłodajnia -40 miejsc -Zgromadzenie Sióstr Albertynek, ul Koronowska 14
                       * Centrum Pomocy Bezdomnym „BETLEJEM” - ul. Drukarska 6
                       * Stołówka dla bezdomnych, Dom Dziennego Pobytu dla bezdomnych
                       * Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy im. Jana Pawła II - ul. Cienista 2
                       * Dom Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek im. Marii Karłowskiej prowadzony
                       przez Zgromadzenie Zakonne - 30 miejsc, Żołędowo
                       * Warsztaty Terapii Zajęciowej "Tęcza" dla osób z upośledzeniem umysłowym
                       * Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza, w której dzieci otrzymują gorący posiłek,
                       suchy prowiant oraz artykuły szkolne
                       * Centrum Interwencji Kryzysowej oraz dwa hospicja.
                       * Oddział Opieki Paliatywnej – utworzone wspólnie przez Caritas, Collegium
                       Medium i Zakład Opieki Paliatywnej.
                       * Pielgrzymka Diecezjalna do Częstochowy (1000 osób w 11 grupach
                       pielgrzymkowych)

                       BYDGOSKIE MEDIA KATOLICKIE
                       * Wiadomości Diecezji Bydgoskiej
                       * Przewodnik Katolicki Diecezji Bydgoskiej - ul. Wojska Polskiego 1
                       * Posłaniec Ducha Świętego - Al. Jana Pawła II 117
                       * Radio PLUS - Al. Jana Pawła II 117, www.plusbydgoszcz.pl/

                       BYDGOSKIE SZKOŁY KATOLICKIE
                       * Collegium Catholicum Bydgostiense - www.katolik.lo.pl/
                       w skład wchodzi: Gimnazjum Katolickie im. Króla Jana III Sobieskiego oraz
                       Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego
                       * Katolicka Szkoła
                       • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 29.03.05, 18:16
                        BYDGOSKIE SZKOŁY KATOLICKIE
                        * Collegium Catholicum Bydgostiense - www.katolik.lo.pl/
                        w skład wchodzi: Gimnazjum Katolickie im. Króla Jana III Sobieskiego oraz
                        Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego
                        * Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Wojciecha -
                        adalbertusksp.webpark.pl/ - budowana jako żywy pomnik Jana Pawła II
                        * Kolegium Salezjanów – katolicka szkoła podstawowa – przy par. św. Marka,
                        prowadzone przez Zgromadzenie Salezjanów im. św. Jana Bosco
                        ...oraz 3 inne szkoły zakonne (w tym przedszkole prowadzone przez ss.
                        Elżbietanki)

                        8. Cmentarze

                        Cmentarze komunalne:
                        - Starofarny – ul. Grunwaldzka 15, założony w 1809 (1,9 ha)
                        - ul. Wiślana – założony w 1986 (30,6 ha)
                        - ul. Lotników – (1,2 ha) 4,5 tyś. osób
                        - ul. Ludwikowo (1,1 ha)
                        - ul. Kcyńska (2,8 ha) 4 tyś. osób

                        Cmentarze parafialne:
                        - Nowofarny – ul. Artyleryjska 10 (1906 r.), parafii farnej (11,5 ha, 30 tyś.
                        osób)
                        - ul. Ludwikowo 2 (1929 r.), parafii Najśw. Serca Pana Jezusa - (8,5 ha), 30
                        tyś. osób
                        - ul. Toruńska 164, parafii św Józefa Rzemieślnika – (1,3 ha), 2,7 tyś. osób
                        - ul. Lotników (1933 r.), parafii Św. Trójcy (4 ha) – 1,5 tys. osób
                        - ul. Kossaka (1923 r.), parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – (3,5 ha),
                        6 tyś. osób
                        - al. Kard. Wyszyńskiego/Stepowa, parafii św. Wincentego a Paulo (18 ha), 35
                        tyś. osób
                        - ul. Piastowa (Fordon), parafii św Mikołaja – (1 ha), 3,6 tyś. osób
                        - ul. Cechowa , parafii św Jana – (4,1 ha), 1 tyś. osób
                        - ul. Tańskich (Prądy), parafii NMP z Góry Karmel – (3,5 ha), 1,5 tyś. osób
                        - ul. Kapliczna (Siernieczek), parafii św Stanisława Biskupa – (2,5 ha), 3 tyś.
                        osób
                        - Bydgoszcz Osowa Góra (1987 r.), parafii św. Maksymiliana Kolbego – (5 ha),
                        0,4 tyś. osób
                        - ul. Chojnicka (Czyżkówko), parafii św Antoniego – (2 ha), 7,5 tyś. osób
                        - ul. Szubińska (Błonie) – założony w1933 r. (4 ha)

                        Cmentarze innych wyznań:
                        - Cmentarz Ewangelicko-Augsburski - ul. Zaświat 6, pod zarządem firmy
                        pogrzebowej „Uniwersal” (2,6 ha), 4,2 tyś. osób
                        - Cmentarz Ewangelicki w Parku Witosa z 1778 (6,25 ha) – zlikwidowany po II
                        wojnie światowej

                        Cmentarze martyrologiczne:
                        - Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy – założony w 1946 r. na Wzgórzu Wolności (0,6
                        ha) 1,2 tyś. osób
                        - Cmentarz w Dolinie Śmierci - ul. Gen. Bołtucia – założony w 1946 r. (1,3
                        ha) 1,2 tyś. osób
                        - Cmentarz Bohaterów II Wojny Światowej - Smukała-Opławiec – (0,2 ha) 0,2 tyś.
                        osób


                        9. Ciekawostki

                        O r g a n y w kościołach bydgoskich.
                        Zabytkowe organy można znaleźć w kilku bydgoskich kościołach. Większość
                        pochodzi z początku XX wieku.

                        Jednymi z największych na Pomorzu i Kujawach organami może się poszczycić
                        kościół pw. św. Andrzeja Boboli. 48-głosowy instrument, zbudowany przez znaną
                        firmę Sauera trafiły do świątyni w 1903 r. W latach 1998-2000 r. przeszły
                        kapitalną renowację. Dzisiaj służą w czasie organizowanych często wieczorów
                        organowych „U Jezuitów”.

                        Ponad 40 głosów mają zabytkowe organy z kościoła pw. św. Trójcy, zbudowane w
                        1912 roku przez Paula Voelknera, legendarnego organmistrza. Kościół św. Trójcy
                        charakteryzuje się nie spotykaną nigdzie indziej, specyficzną akustyką.

                        W Katedrze Bydgoskiej znajdują się 28-głosowe organy w 80-proc. zbudowane z
                        drewna.
                        Prawdopodobnie zbudowała je, około roku 1907, firma Voelknera, która w tym
                        czasie przeniosła się, po spaleniu fabryki w Duninowie, do Bydgoszczy. Być może
                        instrument został przeniesiony do fary z rozebranego w 1940 roku kościoła
                        pojezuickiego przy Starym Rynku.

                        Zabytkowe organy znajdują się również w wielu innych kościołach, m.in.
                        Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Matki
                        Bolesnej i innych.

                        P a t r o n o w i e miasta.
                        Najstarszym patronem miasta jest św. Mikołaj. Pod wezwaniem tego świętego
                        została zbudowana fara bydgoska – początkowo kościół drewniany. Zastanawiające,
                        że również patronem parafii w Wyszogrodzie i potem Fordonie był św. Mikołaj. Od
                        1466 r. zaczęto budować gotycki murowany kościół farny. Po ukończeniu w 1502 r.
                        zyskał patronów św. biskupów Marcina i Mikołaja. Od tego czasu za patrona
                        Bydgoszczy uznaje się obok św. Mikołaja również św. Marcina. 11 listopada,
                        który jest dniem świętego oraz świętem państwowym odzyskania niepodległości
                        może być świętowany podobnie jak w Poznaniu. W Poznaniu – którego patronem jest
                        św. Marcin, dodatkowo kultywuje się w tym dniu tradycję wielkopolskich
                        rogalików. Tradycja ta jest również obecna w Bydgoszczy, choć w mniejszym
                        stopniu.
                        Do dzisiaj w Bydgoszczy są trzy kościoły, których patronem jest św. Mikołaj.
                        Pierwszy to Katedra Bydgoska pw. św. Marcina i Mikołaja, drugi to kościół w
                        Fordonie pw. św. Mikołaja, trzeci to cerkiew Kościoła prawosławnego pw. św.
                        Mikołaja w Bydgoszczy przy Nowym Rynku 5, (wejście od ul. Trybunalskiej).

                        Od pocz. XVI wieku główną patronką miasta stawała się Matka Boska w obrazie
                        ufundowanym przez starostę bydgoskiego i umieszczonym w farze. Cześć wyrażała
                        się poprzez liczne łaski, uzdrowienia i opiekę odczuwaną przez mieszkańców.
                        Kult Matki Boskiej wyobrażonej w przepięknym obrazie wzrastał z wieku na wiek.
                        Obecnie szczególny stosunek, jaki mają bydgoszczanie do swego sanktuarium
                        docenił Kard. Wyszyński, który uroczyście koronował wizerunek Matki Bożej w
                        1966 oraz Papież Jan Paweł II, który dokonał powtórnej koronacji w 1999 r. na
                        bydgoskim lotnisku oraz ustanowił MB Pięknej Miłości patronką diecezji. Od lat
                        powojennych wizerunek MB nazywa się coraz częściej Madonną Bydgoską.

                        • 29.03.05, 18:29
                         jeszcze;-)))))))))))))
                         piękny wątek
                         --
                         czynne 24h
                         • Gość: Leszek IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 29.03.05, 18:55
                          Doskonałe opracowanie !!!

                          Doprezyzuję tylko, że:
                          - kościół Metodystów znajduje się na ul. Pomorskiej, na wysokości ul.
                          Cieszkowskiego
                          - kościół na ul. Warszawskiej (zbud. też w 1897) nigdy nie należał do
                          Metodystów, ale był i jest nadal kościołem ewangelickim
                          - na uwagę zasługują przede wszystkim 42 głosowe organy renomowanej firmy
                          Wilhelm Sauer zbudowane 1877 r. w kosciele Piotra i Pawła. Są zachowane w
                          oryginalnym stanie, wg fachowców po remoncie byłby to najlepszy instrument w
                          Bydgoszczy
                          - organy w Farze nie zostały przeniesione z kościoła jezuickiego na Rynku -
                          zostały zbudowane przez Voelknera w starej późnobarokowej szafie.


                         • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 29.03.05, 19:12
                          Dziękuję za cenne uwagi.
                          Informacje o organach czerpałem z archiwalnego tekstu Gazety Pomorskiej.

                          c.d.n.
                          Zbliżamy się do tematów gospodarczych, ale to pewnie w przyszłym tygodniu.
              • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 29.03.05, 19:30
               Do Krzysztofa Wirszyłło.

               Sam mam ochotę na wyskoki po mieście z aparatem, ale czasu brak.
               Do opracowania warto załączyć zdjęcia zabytków, panoramy z punktów widokowych,
               parki, uroki Myślęcinka itd.
               Część graficzna to 50% wartości całości.

               Pozdr.
               • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 30.03.05, 17:50
                Dalej Walor 25: WAŻNY OŚRODEK OŚWIATOWY

                Bydgoszcz jest ważnym centrum oświatowym, którego zasięg oddziaływania wykracza
                poza granice miasta i powiatu.
                W dzisiejszej dobie, po gwałtownym rozwoju szkół po 1989 r., każde – nawet
                średniej wielkości miasto oferuje stosunkowo bogatą ofertę oświatową. Jednak
                spory wybór szkół w Bydgoszczy, i to nie tylko publicznych ułatwia możliwości
                kształcenia samych bydgoszczan i umożliwia wybór interesujących ich
                specjalności.
                W Bydgoszczy jest najbogatsza w regionie oferta szkół dla dzieci i młodzieży
                niepełnosprawnej, upośledzonej, przewlekle chorych, słabo widzącej i słyszącej.
                Niejednokrotnie szkoły te spełniają rolę ponadlokalną.
                Należy dodać, że w Bydgoszczy zlokalizowane są regionalne instytucje oświatowe.
                Najważniejszą z nich jest kuratorium oświaty, jak również placówki
                dokształcania dla nauczycieli np Kolegium Języków Obcych (na pograniczu szkoły
                wyższej), czy Centrum Dokształcania Nauczycieli.

                1. Tradycje oświatowe

                W okresie staropolskim w Bydgoszczy stopniowo rozwijano edukację. Od 1480 r.
                rozpoczęli działalność bernardyni, który gromadzili zbiory biblioteczne
                (pierwsza wzmianka o istnieniu biblioteki pochodzi z 1488 r.)
                W 1530 r. powstało 3-letnie studium filozoficzne przy klasztorze Bernardynów,
                które istniało do 1725 roku. Wśród wykładowców znajdował się Bartłomiej z
                Bydgoszczy - autor pierwszego w Polsce słownika łacińsko-polskiego. Był to
                odpowiednik dzisiejszej szkoły średniej.
                Istniały szkoły klasztorne, szkoła parafialna oraz być może gimnazjum, ale
                sprawa jego istnienia jest sporna wobec zniszczenia istotnych źródeł
                historycznych.
                Sprowadzeni w 1617 r. do Bydgoszczy jezuici założyli w 1648 r. kolegium, które
                oprócz funkcji edukacyjnej spełniało rolę kulturotwórczą. Gmach kolegium
                ufundował kanclerz koronny Jerzy Ossoliński. Uczyło się tam ok. 200 uczniów,
                zorganizowano teatr szkolny, bursę muzyczną, kongregację mariańską. Liczni
                bydgoszczanie uczyli się także w gimnazjach: gdańskim i elbląskim.
                Kilkudziesięciu studiowało na Akademii Krakowskiej.
                Z kolei w 1728 r. w klasztorze Bernardynów powstało Studium Retoryki.

                1 września 1808 r. utworzono bydgoską szkołę departamentową, która była
                pierwszą takiej rangi szkołą w całym departamencie bydgoskim.
                Po okresie Księstwa Warszawskiego pozostała w mieście czteroletnia szkoła
                wydziałowa w kolegium jezuickim. W 1817 r. podniesiono ją do rangi Królewskiego
                Gimnazjum Klasycznego. W mieście istniało również ewangelickie seminarium
                nauczycielskie, wyższa szkoła dla dziewcząt oraz szkoły prywatne i elementarne.

                W 1845 założono czytelnię Katolicką i Czytelnię dla Dzieci oraz Bractwo
                Trzeźwości i Wstrzemięźliwości. Rozwijały się Towarzystwa oświatowe i
                kulturalne (Towarzystwo Przyrodnicze, Sztuki, Śpiewacze, Operowe i inne)

                Przez cały XIX wiek w Bydgoszczy stopniowo rozwijało się szkolnictwo, które
                nabrało dynamizmu w jego II połowie. W 1850 r. istniały 2 szkoły podstawowe, w
                1914 r. już 14. Ze szkół średnich istniały m.in. Wyższa szkoła dla dziewcząt
                założona w 1853 r., miejska szkoła realna dla chłopców (1851) , gimnazjum
                realne (1890) , gimnazjum królewskie, gimnazjum humanistyczne, 2 seminaria
                nauczycielskie, szkoła rzemieślnicza, Bydgoskie Konserwatorium Muzyczne (1904),
                Wyższa Szkoła Muzyczna (od 1907 r.), Szkoła Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego
                (1911).
                Te ostatnią w 1916 r. przemianowano na Akademię Przemysłu Artystycznego –
                dołączyła do grona miejskich uczelni wyższych. Od 1906 r. pierwszą uczelnią
                wyższą był 4-wydziałowy Królewski Instytut Gospodarstwa Wiejskiego przy placu
                Józefa Weyssenhoffa (wydziały: chemii rolnej, higieny zwierząt, chorób roślin,
                melioracji).

                Warto zauważyć, że rozwijając szkolnictwo w mieście władze pobudowały kilka
                okazałych gmachów szkół, z których wiele po dzień dzisiejszy służy tym celom.
                Zbudowano m.in.
                - gmach przy ul. Grodzkiej – siedziba gimnazjum klasycznego (obecnie ATR)
                - gmach przy ul. Bernardyńskiej – siedziba seminarium nauczycielskiego (obecnie
                ATR)
                - gmach przy ul. Nowodworskiej – siedziba seminarium humanistycznego (obecnie
                II LO)
                - gmach Szkoły Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego przy ul. Św. Trójcy budowany
                z myślą o przyszłej siedzibie wydziałów artystycznych uniwersytetu bydgoskiego
                (obecnie Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 i ATR)
                - gmachy szkół przy ul. Kopernika (dawne Technikum Kolejowe), Staszica (VI LO),
                pl. Kościeleckich, pl. Wolności (I LO), Konarskiego (obecnie Szkoła Sztuk
                Pięknych)
                ... i wiele innych

                Po odzyskaniu niepodległości w 1920 r. przejęto infrastrukturę szkolną.
                W 1924 r. istniały 23 polskie szkoły powszechne, 3 szkoły niemieckie-
                ewangelickie i 1 szkoła niemiecka-katolicka.

                Istniały 4 polskie gimnazja państwowe i miejskie (szkoły średnie):
                * Państwowe Gimnazjum Klasyczne (gmach na pl. Wolności) męskie, od 1938 I
                Państwowe Liceum i Gimnazjum im. marsz. Józefa Piłsudskiego
                * Państwowe Gimnazjum Humanistyczne (gmach przy ul. Grodzkiej) męskie, od 1938
                II Państwowe Liceum i Gimnazjum im. marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza
                * Miejskie Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze (gmach przy ul. Kopernika)
                męskie, od 1934 Miejskie Gimnazjum Męskie im. Mikołaja Kopernika
                * Miejskie Żeńskie Katolickie Gimnazjum Humanistyczne (gmach przy ul.
                Staszica), od 1938 Miejskie Katolickie Liceum i Gimnazjum Żeńskie

                Oprócz szkół państwowych funkcjonowały gimnazja prywatne oraz liczne szkoły
                zawodowe różnych typów i stopni.
                Pruska Akademia Przemysłu Artystycznego została Państwową Szkołą Przemysłu
                Artystycznego. W 1923/24 r. szkołę artystyczną zlikwidowano i powołaną
                Państwową Szkołę Przemysłową (gmach przy ul. Św. Trójcy).
                Rozwijało się szkolnictwo muzyczne. Oprócz Niemieckiego Konserwatorium
                Muzycznego powstawały nowe szkoły. W 1921 otwarto Bydgoską Szkołę Muzyczną,
                która stała się pierwszą prywatną szkołą muzyczną w mieście. Z kolei W 1925 r.
                pianista Z. Lisicki utworzył Miejski Instytut Muzyczny , w 1927 r.
                przemianowany na Miejskie Konserwatorium Muzyczne.

                Spośród szkół zawodowych wyróżniały się:
                - Państwowa Szkoła Dokształcająca Przemysłowa
                - Państwowa Szkoła Przemysłowa od 1923 (gmach przy św. Trójcy)
                - Wyższa Szkoła Handlowa (1923) – od 1924 Liceum Handlowe
                - Miejska Szkoła Handlowa
                - Gimnazjum Kupieckie
                oraz szkoły prywatne np. Prywatna Szkoła Handlowa, Żeńskie Gimnazjum Kupieckie
                i inne.

                Spośród szkół rolniczych wyróżniały się
                - Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego (do 1923)
                - Państwowa Średnia Szkoła Rolnicza (od 1932 Państwowe Liceum Rolnicze)
                - Szkoła Rolnicza Wielkopolskiej Izby Rolniczej

                Istniały także szkoły nauczycielskie:
                - Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie (1920)
                - Państwowe Liceum Pedagogiczne (od 1938)

                Bydgoszcz była wyspecjalizowanym ośrodkiem oświatowym obsługującym północną
                Wielkopolskę i cześć województwa pomorskiego.

                Po zakończeniu II wojny światowej rozwój oświaty nabrał tempa z powodu rozwoju
                demograficznego miasta. W 1945 funkcjonowało 28 szkół podstawowych. Do 1980 r.
                zbudowano od podstaw kolejnych 41 szkół, z tego najwięcej w okresie 1955-1975.

                Kontynuowano tradycje szkolnictwa muzycznego. W 1945 r. przedwojenne Miejskie
                Konserwatorium Muzyczne zostało przemianowane na Pomorską Średnią i Niższą
                Szkołę Muzyczną. W 1947 r. rozdzielono ją na 2 szkoły: Podstawową Szkołę
                Muzyczną i Państwowe Liceum Muzyczne. W 1975 r. połączono wszystkie szkoły
                muzyczne tworząc Zespół Szkół Muzycznych (od 1991 r. im. A. Rubinsteina).

                Przedwojenną Państwową Szkołę Przemysłową w pięknym gmachu przy ul. Św. Trójcy
                przemianowano na Państwową Szkołą Techniczną. W 1951-75 nosiła nazwę Technikum
                Mechaniczno-Elektrycznego, a potem Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1.

                W 1945 r. istniało tylko 3 szkoły średnie ogólnokształcące.
                5 lat później funkcjonowało już 5 szkół, a od 1972 sześć:
                - I Liceum przy pl. Wolności,
                - II Liceum przy ul. Nowodworskiej (Szwe
                • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 30.03.05, 17:52
                 W 1945 r. istniało tylko 3 szkoły średnie ogólnokształcące.
                 5 lat później funkcjonowało już 5 szkół, a od 1972 sześć:
                 - I Liceum przy pl. Wolności,
                 - II Liceum przy ul. Nowodworskiej (Szwederowo)
                 - III Liceum przy ul. Nowogrodzkiej (Okole)
                 - IV Liceum przy ul. Kaliskiej (os. Leśne)
                 - V Liceum przy ul. Zacisze (Kapuściska)
                 - VI Liceum przy ul. Staszica (Sielanka)
                 W 1972 r. otwarto VII Liceum przy ul. 11 Listopada, a w 1973 r. VIII Liceum
                 przy ul. Kcyńskiej (Górzyskowo)

                 W 1945 funkcjonowało 12 szkół zawodowych. Do 1980 zbudowano kolejnych 15 szkół
                 m.in., zespoły szkół: budowlanych, chemicznych, drzewnych, ekonomicznych,
                 elektronicznych, handlowych, mechanicznych, samochodowych, spożywczych,
                 rolniczych, rowerowych „Romet” i inne.

                 Po 1989 r. powstało znacznie więcej szkół, w tym wiele niepublicznych.
                 Dwukrotnie zwiększyła się liczba liceów ogólnokształcących, powstało wiele
                 szkół językowych, prywatnych. Tradycje szkolnictwa muzycznego kontynuuje
                 Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina (ul. Libelta 7). Powstała
                 także Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (ul. Konarskiego 2).


                 2. Infrastruktura oświatowa

                 INSTYTUCJE PODLEGŁE WOJEWODZIE:
                 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy - ul. Konarskiego 1-3
                 www.bip.kuratorium.bydgoszcz.pl
                 INSTYTUCJE PODLEGŁE MARSZAŁKOWI WOJEWÓDZTWA:
                 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli - ul. Jagiellońska 9
                 www.kpcen.bydgoszcz.pl
                 Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych - ul. Dworcowa 80
                 www.nkjo.bydgoszcz.pl
                 OŚWIATA w Bydgoszczy w 2004. Wymieniono poniżej tylko placówki gminne.

                 Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Bydgoszczy - www.wom.bydg.pl
                 Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia w Bydgoszczy - kpck.edu.pl

                 PRZEDSZKOLA
                 - 35 przedszkoli publicznych z liczbą dzieci 4.015 (w tym 2 prowadzone przez
                 organizacje katolickie: ss. Elżbietanki i Przedszkole Dzieciątka Jezus)
                 - 26 przedszkoli niepublicznych z liczbą dzieci 3.406
                 - 15 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z liczbą uczniów 605,
                 - 2 oddziałów przedszkoli niepublicznych przy szkołach podstawowych z liczbą
                 uczniów 44,
                 - 2 przedszkoli specjalnych z liczbą dzieci 77,

                 SZKOŁY PODSTAWOWE
                 - 52 szkół podstawowych z liczbą uczniów 23.043,
                 - 3 szkół podstawowych niepublicznych z liczbą uczniów 574,
                 - 7 szkół podstawowych specjalnych z liczbą uczniów 582,

                 GIMNAZJA
                 - 43 gimnazjów z liczbą uczniów 13.636, (w tym 4 sportowe)
                 - 6 gimnazjów niepublicznych z liczbą uczniów 544,
                 - 7 gimnazjów specjalnych z liczbą uczniów 555,

                 LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
                 - 18 liceów ogólnokształcących z liczbą uczniów 10.583,
                 - 3 liceów ogólnokształcących specjalnych z liczbą uczniów 128,
                 - 15 liceów niepublicznych z liczbą uczniów 408 i słuchaczy 1.085,

                 LICEA PROFILOWANE
                 - 12 liceów profilowanych z liczbą uczniów 935,
                 - 3 liceów profilowanych niepublicznych z liczbą słuchaczy 405,

                 ZESPOŁY SZKÓŁ ZAWODOWYCH
                 - 20 zespołów szkół zawodowych z liczbą uczniów 10.511, w tym:
                 - 17 zasadniczych szkół zawodowych,
                 - 10 liceów zawodowych i technicznych,
                 - 58 techników na podbudowie szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej
                 szkoły zawodowej,
                 - 9 szkół policealnych i pomaturalnych
                 - 9 techników zawodowych niepublicznych z liczbą uczniów 90 i słuchaczy 615,
                 - 30 szkół policealnych i pomaturalnych niepublicznych z liczbą słuchaczy 2.467,
                 - 6 zasadniczych i technicznych szkół zawodowych specjalnych z liczbą uczniów
                 325,
                 - 2 Centrów Kształcenia Ustawicznego, Okręgowego Ośrodka Dokształcania
                 Zawodowego i Centrum Kształcenia Praktycznego z liczbą uczniów 3.461.

                 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
                 - 61 świetlic dziecięcych,
                 - 4 świetlice młodzieżowe,
                 - 3 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze z liczbą uczniów 398,
                 - 2 poradnie psychologiczno – pedagogiczne,
                 - 5 Młodzieżowych Domów Kultury i Pałac Młodzieży z liczbą uczniów 9.387,
                 - 2 niepubliczne placówki wychowania pozaszkolnego (Towarzystwo Przyjaciół
                 Dzieci i CKK „Wiatrak”) z liczbą wychowanków 550,
                 - 9 internatów i 2 burs szkolnych z liczbą dzieci 1.297,
                 - Szkolne Schronisko Młodzieżowe


                 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 30.03.05, 17:53
                  EDUKACJA PONADGIMNAZJALNA

                  PLACÓWKI PUBLICZNE PONADGIMNAZJALNE
                  1. I Liceum Ogólnokształcące - Plac Wolności 9 - www.1lo.bydgoszcz.pl

                  2. II Liceum Ogólnokształcące - Nowodworska 13 (Szwederowo)

                  3. III Liceum Ogólnokształcące - Nowogrodzka 3 (Okole)

                  4. IV Liceum Ogólnokształcące - Stawowa 39 (Błonie)

                  5. V Liceum Ogólnokształcące - Szarych Szeregów 4a (Kapuściska)

                  6. VI Liceum Ogólnokształcące - Staszica 4 (Sielanka)

                  7. VII Liceum Ogólnokształcące - 11 listopada 4 (Leśne)

                  8. Zespół Szkół nr 1 - Nakielska 11 (Wilczak)
                  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fryzjerska
                  - I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
                  - II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

                  9. Zespół Szkół nr 2 - Kijowska 7 (Bartodzieje)
                  - XII Liceum Ogólnokształcące

                  10. Zespół Szkół nr 3 - Łowicka 45 (Brdyujście)
                  - XIII Liceum Ogólnokształcące

                  11. Zespół Szkół nr 4 - Zofii Nałkowskiej 9 (Wyżyny)
                  - IX Liceum Ogólnokształcące

                  12. Zespół Szkół nr 5 - Zygmunta Berlinga 13 (Fordon)
                  - XV Liceum Ogólnokształcące

                  13. Zespół Szkół nr 7 - Waryńskiego 1 (Błonie)
                  - XVII Liceum Ogólnokształcące dla Słabo Słyszących

                  14. Zespół Szkół nr 9 - Cicha 59 (Bielawy)
                  - XI Liceum Ogólnokształcące

                  15. Zespół Szkół nr 12 - Stawowa 41 (Błonie)
                  - Technikum Elektryczno – Energetyczne

                  16. Zespół Szkół nr 13 „Copernicanum” - Kopernika 1 (Sielanka) -
                  zsk.bydgoszcz.pl/
                  - Liceum Profilowane Elektryczne
                  - Technikum Elektryczne
                  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektryczna

                  17. Zespół Szkół dla Dorosłych - Wiślana 27 (Brdyujście)
                  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych

                  18. Zespół Szkół Budowlanych - Pestalozziego 18 (Skrzetusko) -
                  www.zsb.bydgoszcz.pl/
                  - Liceum Profilowane Budowlane
                  - Technikum Budowlane
                  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Budowlana

                  19. Zespół Szkół Chemicznych - Łukasiewicza 3 (Kapuściska)
                  - XIV Liceum Ogólnokształcące
                  - Liceum Profilowane Chemiczne
                  - Technikum Chemiczne
                  - Technikum Ochrony Środowiska
                  - Technikum Fotochemiczne
                  - Technikum Poligraficzne
                  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Chemiczna

                  20. Zespół Szkół Drzewnych - Toruńska 44 (Babia Wieś) - zsd.bydgoszcz.pl/
                  - Liceum Profilowane Drzewne
                  - Technikum Drzewne
                  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Drzewna

                  21. Zespół Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych - Gajowa 98 (Bartodzieje)
                  zsea.bydgoszcz.pl/
                  - Liceum Profilowane Ekonomiczne
                  - Technikum Ekonomiczne nr 1

                  22. Zespół Szkół Elektronicznych - Karłowicza 20 (Skrzetusko) -
                  zse.bydgoszcz.pl/
                  - Liceum Profilowane Elektroniczne
                  - Technikum Elektroniczne
                  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Elektroniczna

                  23. Zespół Szkół Gastronomicznych - Konarskiego 5 (Śródmieście)
                  - Liceum Profilowane Gastronomiczne
                  - Technikum Gastronomiczne
                  - Technikum Hotelarskie
                  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Gastronomiczna

                  24. Zespół Szkół Handlowych - Kaliska 10 (Leśne)
                  - Liceum Profilowane Handlowe
                  - Technikum Handlowe
                  - Technikum Ekonomiczne nr 2
                  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Handlowa

                  25. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 - Świętej Trójcy 37 (Stare Miasto) -
                  www.zsm1.bydgoszcz.pl/
                  - Liceum Profilowane Mechaniczne nr 1
                  - X Liceum Ogólnokształcące
                  - Technikum Mechaniczne nr 1

                  26. Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 - Słoneczna 19 (Jary)
                  - Liceum Profilowane Mechaniczne nr 2
                  - Technikum Mechaniczne nr 2
                  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Mechaniczna
                  - III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
                  - Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1

                  27. Zespół Szkół Medycznych - Swarzewska 10 (Bartodzieje)
                  - VIII Liceum Ogólnokształcące

                  28. Zespół Szkół Odzieżowych - Fordońska 432 (Fordon)
                  - XVI Liceum Ogólnokształcące
                  - Liceum Profilowane Odzieżowe
                  - Technikum Odzieżowe
                  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Odzieżowa

                  29. Zespół Szkół Ogrodniczych - Filmowa 1 (Kapuściska)
                  - Liceum Profilowane Agrobiznesu
                  - Technikum Agroturystyki
                  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Ogrodnicza

                  30. Zespół Szkół Samochodowych - Powstańców Wielkopolskich 63 (Bielawy)
                  - Liceum Profilowane Transportowe
                  - Technikum Samochodowe
                  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Samochodowa

                  31. Zespół Szkół Spożywczych - Toruńska 174 (Wyżyny)
                  - Liceum Profilowane Spożywcze
                  - Technikum Spożywcze
                  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Spożywcza

                  32. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 - Świętojańska 20 (Śródmieście)

                  33. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 Specjalna - Grunwaldzka 41 (Okole)

                  34. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo
                  Słyszącej i Niesłyszącej - Akademicka 3 (Fordon)
                  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej

                  35. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo
                  Widzącej i Niewidomej im Braille’a - www.braille.bydgoszcz.pl
                  - Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej
                  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej

                  36. Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych - Konarskiego 2
                  (Śródmieście)

                  37. Państwowy Zespół Szkół Muzycznych-Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I
                  Stopnia - Libelta 7 (Śródmieście)

                  Do wyżej wymienionych należy doliczyć jeszcze inne szkoły ponadgimnazjalne
                  obecne w innych budynkach:
                  XVIII Liceum Ogólnokształcące - Krasińskiego 10
                  IV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Sobieskiego 10
                  V Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Krasińskiego 10
                  Okręgowy Ośrodek Dokształcania Zawodowego - Rajska 1
                  Policealne Studium Organizacji i Zarządzania - Grodzka 18
                  Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 - Sobieskiego 10
                  Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 - Barwna 1
                  Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy - Glinki 86 -
                  www.sppsp.bydgoszcz.pl/
                  Poza wyżej wymienionymi placówkami, w Bydgoszczy znajdują się jeszcze 24
                  zespoły szkół, w których znajdują się szkoły podstawowe i gimnazja. Poza tym
                  wiele placówek rozmieszczonych jest innych budynkach.

                  • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 30.03.05, 17:54
                   PLACÓWKI NIEPUBLICZNE:

                   NIEPUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE - styczeń 2004 r.
                   1. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nr 1 - Sułkowskiego 60 (Leśne)
                   2. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha - Wojska Polskiego 7 (Wzg.
                   Wolności)
                   3. Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego - Salezjańska 18 (Fordon)

                   GIMNAZJA NIEPUBLICZNE - luty 2003r.
                   1. Pomorskie Gimnazjum - Warmińskiego 3
                   2. I Prywatne Gimnazjum - Jagiellońska 27
                   3. I Katolickie Gimnazjum - Króla St. Leszczyńskiego 49 (Szwederowo)
                   4. Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego - Pod Reglami 1 (Fordon)
                   5. Bydgoskie Gimnazjum Społeczne - Wincentego Pola 19 (Wilczak)
                   6. Gimnazjum Niepubliczne im. Krzysztofa Kolumba - Lotników 1 (Błonie)

                   LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE- dla młodzieży, styczeń 2004
                   1. I Prywatne Liceum Ogólnokształcące - Jagiellońska 27
                   2. II Społeczne Liceum Ogólnokształcące - Wincentego Pola 19 (Wilczak)
                   3. Pomorskie Liceum Ogólnokształcące - Warmińskiego 3
                   4. I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego -
                   Leszczyńskiego 49
                   5. Prywatne Liceum Ogólnokształcące „Przyszłość” - Kragujewca 10 (Wyżyny)
                   6. Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego - Pod Reglami 1 (Fordon)
                   7. Bydgoskie Liceum Ogólnokształcące - Staszica 4

                   TECHNIKA NIEPUBLICZNE - styczeń 2004
                   1. Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe - Powstańców Wielkopolskich 33
                   2. Liceum Menedżerskie - Staszica 4
                   3. Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych - Staszica 4
                   4. Pomorskie Liceum Ekonomiczne - Warmińskiego 3
                   5. Pomorska Szkoła Gastronomii i Hotelarstwa - Warmińskiego 3
                   6. Społeczne Technikum Kupieckie - Skłodowskiej-Curie 10
                   7. Zaoczne Technikum Zawodowe dla Dorosłych - Gdańska 122
                   8. Technikum Fryzjerskie dla Dorosłych - Gajowa 94
                   9. Bydgoska Szkoła Realna – Technikum Zawodowe dla Dorosłych - Kopernika 1
                   10. Bydgoska Szkoła Realna – Technikum Multizawodowe - Kopernika 1
                   11. Bydgoska Szkoła Realna – Technikum Politechniczne - Kopernika 1

                   LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NIEPUBLICZNE - dla dorosłych - styczeń 2004
                   1. Bydgoska Szkoła Realna Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Kopernika 1
                   2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Grunwaldzka 32 (Towarzystwo Wiedzy
                   Powszechnej)
                   3. Prywatne Liceum Profilowane dla Dorosłych „Przyszłość” - Boh. Kragujewca 10
                   4. Kujawsko-Pomorskie Szkoły „NEKS” Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych -
                   Kruszwicka 2
                   5. PROFESJA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Karłowicza 2
                   6. II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Królowej Jadwigi 2
                   7. III Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych - Królowej Jadwigi 2

                   SZKOŁY POLICEALNE NIEPUBLICZNE - styczeń 2004 r.
                   1. Pomorska Szkoła Komputerowa - Garbary 3
                   2. Pomorska Szkoła Turystyki i Rekreacji w Bydgoszczy - Garbary 3
                   3. Policealna Szkoła Zawodowa w Bydgoszczy - Garbary 3
                   4. Pomorska Szkoła Komputerowa - Technika Biurowa w Bydgoszczy - Garbary 3
                   5. Pomorskie Studium Policealne w Bydgoszczy - Warmińskiego 3
                   6. Policealne Studium Zawodowe w Bydgoszczy - Karpacka 54
                   7. Policealna Szkoła Zawodowa przy Centrum Edukacji Dorosłych - Fordońska 120
                   8. Policealne Studium Sekretarek przy Centrum Edukacji Dorosłych - Fordońska
                   120
                   9. Międzynarodowe Studium Turystyki i Kultury - Curie – Skłodowskiej 10
                   10. Bydgoska Szkoła Turystyki - Św. Trójcy 37
                   11. Bydgoska Szkoła Informatyki - Św. Trójcy 37
                   12. Studium Informatyczno – Ekonomiczne - Św. Trójcy 37
                   13. Studium Turystyczno – Hotelarskie - Św. Trójcy 37
                   14. Bydgoskie Studium Ekofilozofii - Pestalozziego 18
                   15. Policealne Studium Zawodowe - Długa 34 (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)
                   16. Ośrodek Kształcenia Policealnego O`CHIKARA Policealna Szkoła Detektywów i
                   Pracowników Ochrony - Curie - Skłodowskiej 4
                   17. Policealna Szkoła Ekonomiczna - Św. Trójcy 37 (Towarzystwo Wiedzy
                   Powszechnej)
                   18. Zaoczne Studium Policealne dla Dorosłych - Gdańska 122
                   19. Policealne Studium Reklamy - Karłowicza 2
                   20. Szkoła Informatyki i Zarządzania SIZ - Piękna 13
                   21. Centrum Kształcenia Dorosłych Policealne Studium Zawodowe - Sobieskiego 10
                   22. Policealne Niepubliczne Studium Zawodowe - Obrońców Bydgoszczy 12
                   23. Szkoła Biznesu i Języków Obcych - Toruńska 174
                   24. Policealne Studium Kształcenia Kadr - Królowej Jadwigi 3
                   25. Roczna Szkoła Komputerowa - Karpacka
                   26. Studium Szkolenia Naturoterapeutów i Homeopatów „Paracelsus” - Gdańska 53a
                   27. Studium Architektoniczno-Budowlane - Gdańska 122
                   28. Bydgoskie Studium Radiestezji - Pestalozziego 18
                   29. Policealne Studium Ekonomiczne „Vademecum” - Karłowicza 2
                   30. Policealne Studium Prawa i Administracji „Vademecum” - Karłowicza 2
                   31. Policealne Studium Menedżerskie „Vademecum” - Karłowicza 2
                   32. Policealne Studium Zawodowe - Staszica 4
                   33. Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne Studium Policealne „Fama” - Toruńska 50
                   34. Studium Farmaceutyczne - Łukasiewicza 3
                   35. Policealne Studium Informatyczne przy Centrum Edukacji Dorosłych -
                   Fordońska 120
                   36. Akademia Wirtualna - Piotrowskiego 7 (LOGON Grupa Computer Plus)
                   37. Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe - Powstańców Wlkp. 33
                   38. Policealne Studium Zawodowe przy Centrum Kształcenia Kadr BZDZ - Fordońska
                   120
                   39. Policealne Studium Spedycji - Grunwaldzka 32 (Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
                   )
                   40. Policealne Politechniczno-Ekonomiczne Studium Zawodowe - Kopernika 1
                   41. Prywatne Studium Policealne dla Dorosłych - Bohaterów Kragujewca 10
                   42. PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Policealne Studium Biznesu i
                   Administracji - Karłowicza 2
                   43. PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr Policealne Studium Informatyczno-
                   Ekonomiczne- Karłowicza 2
                   44. Policealne Studium Zawodowe „Żak” - 11 Listopada 4
                   45. Policealna Szkoła Fizjoterapii - Piękna 13
                   46. Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu „Cobra” - Św. Trójcy 37
                   47. Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych - Kruszwicka 2
                   48. Policealne Studium Zawodowe „Fama” - Toruńska 50
                   49. Szkoła Menadżerów Służb Ochrony i Biznesu „Expert”- Św. Trójcy 37

                   PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NIEPUBLICZNE - styczeń 2004
                   1. Centrum Kształcenia Dorosłych - Sobieskiego 10
                   2. Ośrodek Kształcenia„ BAJD” - Okrzei 10
                   3. Zakład Usługowo Szkoleniowy „ PERFEKT” - Hetmańska 38
                   4. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego
                   Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - Zamojskiego 14
                   5. Regionalny Ośrodek Szkolenia i Dokształcania Pracowników Ochrony Osób i
                   Mienia Group 4 - Bełzy 36
                   6. Policealne Studium Handlowe - Gajowa 98 (kursy)
                   7. Policealne Studium Informatyczne - Św. Trójcy 37 (kursy)
                   8. Studium Handlowe TWP na podbudowie szkoły podstawowej - Grunwaldzka 32
                   (kursy)
                   9. Studium Handlowe TWP na podbudowie zasadniczej szkoły handlowej -
                   Grunwaldzka 32
                   10. Studium Ekonomiczne - Św. Trójcy 37 (kursy)
                   11. Policealne Studium Ekonomiczne TWP - Gajowa 98 (kursy)
                   12. Kujawsko-Pomorskie Szkoły „Neks” – Studium Ogólnokształcące dla Dorosłych -
                   Kruszwicka 2 (kursy)
                   13. Kujawsko-Pomorskie Szkoły „Neks” – Studium Ekonomiczne dla Dorosłych -
                   Kruszwicka 2 (kursy)
                   14. Ośrodek Kształcenia Kursowego „Edukacja” - Żmudzka 12 (kursy)
                   15. Centrum Kształcenia Zawodowego „Vademecum” - Karłowicza 2 (kursy)
                   16. Policealna Szkoła Komputerowa „ Edu-Komp” - Piękna 13 (kursy)
                   17. PROFESJA Centrum Kształcenia Kadr – Karłowicza (kursy)
                   18. Policealne Studium Centrum Nauki i Biznesu - 11 Listopada 4 (kursy)
                   19. Studium Edukacji Ustawicznej „Perfekt” - Toruńska 30 (kursy)


                   PLACÓWKI NIEPUBLICZNE PROWADZĄCE SZKOŁY I KURSY - styczeń 2004
                   1. Uniwersytet Powszechny – Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Nauki Języków
                   Obcych - Gdańska 9
                   2. Studium Oświatowe „Bliżej Świata” - Karmelicka 2
                   3. SINFO Sp. z o.o. -
                   • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 30.03.05, 17:55
                    PLACÓWKI NIEPUBLICZNE PROWADZĄCE SZKOŁY I KURSY - styczeń 2004
                    1. Uniwersytet Powszechny – Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Nauki Języków
                    Obcych - Gdańska 9
                    2. Studium Oświatowe „Bliżej Świata” - Karmelicka 2
                    3. SINFO Sp. z o.o. - Hetmańska 28
                    4. Zakład Usługowo-Szkoleniowy „PERFEKT” - Hetmańska 38
                    5. Szkoła Języka Angielskiego „International House” - Dworcowa 81
                    6. Ośrodek Informatyczny Terenowego Banku Danych PESEL - Konarskiego 1-3
                    7. Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego - Fordońska 120 -
                    www.ckk.bydgoszcz.pl/
                    8. Spółdzielnia Pracy „Oświata” - Żmudzka 3
                    9. Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych - Rumińskiego 6
                    10. Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego
                    Stowarzyszenia Księgowych w Polsce - Zamojskiego 14
                    11. Szkoła Sportów Rekreacyjnych „Board and Sail” - Swarzewska 1
                    12. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny - Cieszkowskiego 5
                    13. Prywatne Studium Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji - Konopnickiej 4
                    14. Centrum Języków Obcych „European College”- Gdańska 25
                    15. Regionalny Ośrodek Usług Spółdzielczych - Pl. Weyssenhoffa 11
                    16. Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP - Rumińskiego 6
                    17. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne- Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności -
                    Długa 34
                    18. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Wydawnicze i Edukacyjne „Gaya” - Racławicka
                    9/76
                    19. Ośrodek Edukacyjno-Rehabilitacyjny - Gajowa 34
                    20. Zakład Oświatowo-Techniczny „Tech-Lek” - Obrońców Bydgoszczy 1
                    21. Biuro Detektywistyczne i Obrony „KADR” - Dworcowa 104-108
                    22. Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych - Brzozowa 39
                    23. Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych - Karpacka 30
                    24. Ośrodek Profilaktyki Środowiskowej - Markwarta 7
                    25. Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Rynku Pracy -
                    Bernardyńska 3
                    26. Ośrodek Szkolenia Spawaczy Zakładów Mechaniczno-Antykorozyjnych Metalko”-
                    Wojska Polskiego 65
                    27. Niepubliczna Placówka Oświatowa „Zdrowie” - Pl. Piastowski 4a
                    28. Ośrodek Doskonalenia Kadr (SIT Spoż.) - Rumińskiego 6
                    29. Ośrodek Nauki Języków Obcych - Mazowiecka 28
                    30. Szkoła Języków Obcych „OXFORDON” - Daszyńskiego 9
                    31. Ośrodek Dokształcania Zawodowego - Toruńska 174
                    32. Szkoła Języków Obcych „Westgate” - Św. Trójcy 37
                    33. Szkoła Języka Angloamerykańskiego - Libelta 7
                    34. Placówka Ustawicznego Szkolenia Zrzeszenia Handlu i Usług -
                    Dworcowa 77
                    35. Szkołą Języka i Literatury im. Williama Whortona - Krakowska 21
                    36. Ośrodek Szkolenia Kadr „OMEGA” - Fordońska 116
                    37. Studium Kształcenia Kadr - Królowej Jadwigi 3
                    38. Regionalny Ośrodek Szkolenia i Dokształcania Pracowników Ochrony Osób i
                    Mienia Group 4 - Bełzy 36
                    39. Ośrodek Szkolno-Wdrożeniowy - Piękna 13
                    40. Prywatne Studium Języków Obcych „LEKTOR” - Krasińskiego 21
                    41. Studium Maturalne „ORION” - Hetmańska 34
                    42. Ośrodek Szkoleniowy Radiestezji i Bioterapii - Piotrowskiego 11
                    43. Ośrodek Szkolenia Pracowników Ochrony Fizycznej - Toruńska 30
                    44. Kujawsko-Pomorskie Szkoły „NEKS”- Policealne Studium Języków Obcych -
                    Kruszwicka 2
                    45. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Czakowscy - Warmińskiego 3
                    46. Ośrodek Edukacyjny Alicja Ciesielska - Duracza 16
                    47. Towarzystwo Salezjańskie w Bydgoszczy
                    48. Diecezja Bydgoska
                    49. Liceum Menedżerskie, Policealne Studium Zawodowe i Prywatne Liceum
                    Ekonomiczne dla Dorosłych - Sp. z o.o.
                    50. Fundacja Liceów Handlowo – Kupieckich - Kaliska 10
                    51. Społeczne Technikum Edukacyjne - Fordońska 246
                    52. Społeczne Towarzystwo Edukacyjne - Dworcowa 81
                    53. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Kolfer” Sp. z o.o. - Focha 12
                    54. Międzynarodowe Stowarzyszenie „Monda Turismo” - Curie - Skłodowskiej 10
                    55. „Ekomtur” Sp z o.o. - Św. Trójcy 37
                    56. Pomorska Giełda Nieruchomości Sp. z o.o. - Król. Jadwigi 18
                    57. Polskie Stowarzyszenie Mistrzów i Adeptów Reiki „ANAHATA” - Gdańska 68
                    58. Bydgoskie Centrum Edukacyjne Sp. z. o.o.
                    59. Pomorskie Towarzystwo Edukacyjne „Fama” Sp.z.o.o. - Toruńska 50
                    60. Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze „Stopka” - Piłsudskiego 73
                    61. Ośrodek Rehabilitacji i Szkolenia Polskiego Związku Niewidomych -
                    Powstańców Wlkp. 33
                    62. LOGON Grupa Computer Plus- Sp.z o.o. - Piotrowskiego 7 – 9
                    63. Profesja Centrum Kształcenia Kadr Sp.z o.o. - Łódź
                    64. Polski System Ochrony „Cobra” - Gdańsk

                    Najwięcej szkół ponadgminazjalnych znajduje się w Śródmieściu, na Starym
                    Mieście, a także na Bartodziejach, Fordonie, Wyżynach, Szwederowie,
                    Kapuściskach, Błoniu, Skrzetusku, Leśnym, Okolu, Bielawach, Brdyujściu.
                    W Bydgoszczy znajduje się sporo towarzystw i fundacji, które zajmują się
                    kształceniem w szkołach niepublicznych. Spośród wymienionych powyżej
                    szczególnie odznaczają się:
                    - Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego
                    - Towarzystwo Wiedzy Powszechnej
                    - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
                    - Ośrodek Dokształcania Zawodowego
                    - Ośrodek Doskonalenia Kadr Technicznych
                    - Spółdzielnia Pracy „Oświata”
                    - Uniwersytet Powszechny

                    • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 30.03.05, 17:57
                     3. Rankingi szkół

                     Ranking szkół Newsweek 2004 – procent przyjęć na studia
                     Sklasyfikowano 13 szkół bydgoskich wśród 42 szkół średnich w regionie.
                     2. I LO im. C.K. Norwida w Bydgoszczy - 33,7%
                     3. XIV LO im. Ignacego Łukasiewicza w Bydgoszczy - 32,2%
                     4. VI LO im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy - 27,2%

                     11. II LO im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy - 15,6%
                     13. III LO im. Adama Mickiewicza w Bydgoszczy - 14,2%
                     15. LO Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy - 11,6%
                     19. V LO im. L. Kruczkowskiego w Bydgoszczy - 10,4%

                     27. XII LO w Bydgoszczy - 7,7%
                     29. X LO im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy - 7,4%
                     31. IX LO w Bydgoszczy - 7,0%
                     32. XIII LO w Bydgoszczy - 6,4%
                     34. XI LO w Bydgoszczy - 6,0%

                     Ranking bydgoskich szkół języka angielskiego Newsweek 2004
                     1. Szkoła Językowa British School, ul. Gdańska 60 – 89 pkt.
                     2. English Unlimited Szkoła Języków Obcych, ul. Gdańska 32/5 – 87 pkt.
                     3. Szkoła Języków Obcych Westgate, ul. św. Trójcy 37 – 86 pkt.
                     4. Szkoła Języków Obcych EMPiK, ul. Focha 4 – 80 pkt.
                     5. Szkoła Języków Obcych Inter-Lingua, ul. Karpacka 52 – 64 pkt.
                     6. Perfect Centrum Nauki Języka Angielskiego Metodą Callana, ul. Gdańska 62 –
                     60 pkt.
                     7. Polanglo Szkoła Języków Obcych (filia w Bydgoszczy), ul. Długa 32 – 59 pkt.
                     8. Szkoła Języka i Literatury im. Williama Whartona, ul. Krakowska 21 – 40 pkt.

                     Bydgoskie szkoły odnoszą sukcesy w różnorodnych ogólnopolskich rankingach:
                     Do najwyżej notowanych należą:
                     - VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
                     - I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy,
                     - Catholicum Bydgostiense im. Jana III Sobieskiego w Bydgoszczy.
                     - Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Bydgoszczy

                     Szkoły wymieniają się doświadczeniami i wspólnie podejmują działania
                     innowacyjne w ramach stowarzyszeń ogólnopolskich. Niektóre ogólnokrajowe
                     stowarzyszenia mają siedzibę w Bydgoszczy np.
                     - Stowarzyszenie Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych,
                     - Klub Szkół Handlowych

                     W IX Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy, jako jedynej szkole w województwie,
                     można uczyć się w klasie dwujęzycznej - z językiem angielskim jako drugim
                     językiem wykładowym.

                     Ponadto w Bydgoszczy znajduje się najlepsza w regionie oferta szkół dla
                     młodzieży niepełnosprawnej np:
                     - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Słabowidzącej i
                     Niewidomej
                     - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Słabosłyszących i Niesłyszących
                     - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla dla Dzieci i Młodzieży z
                     Upośledzeniem Umysłowym
                     - Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych (w tym przedszkole)

                     c.d.n.
   • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 30.03.05, 20:09
    Coraz bliżej do najciekawszych tematów.

    Może ktoś zechce potwierdzić obecność ? To dodaje mi motywacji.
    • Gość: Hanna IP: *.telsten.com / *.telsten.com 30.03.05, 21:47
     Serdecznie witam.Zaglądam każdego dnia.Opracowanie rewelacyjne.Piękne.Jak już
     wspomniano całość wzbogaciłyby fotografie.Pozdrawiam.
     • Gość: puro IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 30.03.05, 23:36
      Gratuluję PIT. Toż to benedyktyńska praca, wielopetnie szperanie, zbieranie i
      opracowywanie. Zbieram wszystkie części. czekam na ciąg dalszy. Pozdrawiam.
      • 30.03.05, 23:46
       Chciałbym przypomnieć, że kolejne części pojawiają się (powoli acz sukcesywnie) pod adresem
       bydgoszcz.wikicities.com . Każdy może tam materiały wrzucać, poprawiać, dodawać zdjęcia czy inne
       materiały - do czego bardzo zachęcam (jak do tej pory aktywnych osób dorzucających materiały PITa -
       2, dorzucających własne materiały - 0).

       Pozdrawiam
      • 30.03.05, 23:50
       bydgoszcz.wikicities.com/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna
       Zapraszamy (w imieniu PITa) do umieszczania kolejnych części jego opracowania
       (dodatki mile widziane - prawda PITcie??) i zmian w już opublikowanych...
     • Gość: anita IP: 217.70.52.* 31.03.05, 16:34
      Ja też jestem ciągle obecna i zaciekawiona i na pewno pojadę do Bydgoszczy, żeby
      zobaczyć to wszystko na własne oczy. Pozdrawiam serdecznie.
      • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 31.03.05, 21:16
       Dalej Walor 26: INFRASTRUKTURA ROZRYWKOWA

       1. Krótko o historii

       W przedwojennej Bydgoszczy duże znaczenie miały restauracje, kawiarnie, hotele
       i tereny rekreacyjne, które były nieodłącznym elementem pejzażu miasta i życia
       jego mieszkańców, a także przybywających turystów.
       Restauracje i kawiarnie obsługiwały klientów i były ośrodkami życia społecznego
       i towarzyskiego. Restauracje były usytuowane przy najważniejszych szlakach
       komunikacyjnych (Dworcowa, Gdańska). Najlepiej można było zjeść w restauracjach
       hotelu „Pod Orłem” przy ul. Gdańskiej i w „Gastronomii” przy ul. Dworcowej.
       Latem życie społeczno-towarzyskie przenosiło się do letnich ogródków na
       zapleczach lokali. Najpopularniejsze z nich to:
       - Kasyno Cywilne (dzisiaj Pomorski Dom Sztuki przy ul. Gdańskiej)
       - Pałacyk Blumwego (dzisiaj willa Radia PIK) – gościły tu wszystkie ważniejsze
       osobistości przebywające w mieście, organizowano wieczory literackie i muzyczne
       oraz wykłady
       - restauracja Elysium na rogu Gdańskiej i Mickiewicza
       - cukiernia Cristal przy pl. Wolności
       - restauracja Bristol z werandą przy moście Gdańskim z widokiem na Brdę, Teatr
       Miejski i Łuczniczkę (budynek rozebrali Niemcy w 1940)
       - Resursa Kupiecka przy Jagiellońskiej
       - Strzelnica – siedziba Bractwa Kurkowego przy Toruńskiej
       .. i wiele innych

       Ważną częścią infrastruktury były tereny rekreacyjne i sportowe.
       Jedyny w swoim rodzaju stanowiły „śluzy” czyli kompleks rekreacyjno-sportowy
       przy starym Kanale Bydgoskim. Prawdziwym miejscem wypoczynku i rekreacji
       bydgoszczan były malownicze okolice Bydgoszczy, a zwłaszcza pełne uroku lasy.
       Rozwijał się podmiejski ruch turystyczny. Początkowo najpopularniejsze były:
       Rynkowo, Smukała i Chmielniki, gdzie dowoziły mieszkańców pociągi. W Rynkowie
       odbywano długie spacery, jeżdżono na nartach, spędzano czas w miejscowej
       restauracji. Podobnie było w Smukale, gdzie dojeżdżała kolejka wąskotorowa. W
       Chmielnikach urządzone było nad jeziorem publiczne kąpielisko. Z czasem coraz
       popularniejsze było Brdyujście, gdzie dopływały statki bydgoskich firm
       żeglugowych. Znajdowała się tam plaża, można było odbywać rejsy statkami
       wycieczkowymi po Brdzie i Wiśle, uczestniczyć w zawodach sportowych na torze
       regatowym, bądź udać się do Fordonu lub Ostromecka. W Lesie Gdańskim czynne
       były karuzele i różne atrakcje. Na Jachcicach urządzono kąpielisko na Brdzie
       zwane Rivierą. Można było tam dopłynąć prywatnym tramwajem wodnym.
       Po wojnie tradycje i przyzwyczajenia były kontynuowane. Od lat 60-tych
       pogorszyła się jednak jakość wody w Brdzie, a Brdyujście straciło dawne
       znaczenie turystyczne. Pod koniec lat 60-tych rozebrano kolejkę wąskotorową do
       Smukały i Koronowa. W 1950 r. powstało PTTK, które rozpoczęło organizację
       corocznych imprez sportowo-turystycznych. W latach 50-tych zorganizowano
       kąpieliska w Chmielnikach nad jeziorem Jezuickim i nad jeziorem Borówno. Z
       kolei w 1956 r. otwarto kąpielisko przy ul. Nakielskiej, a w 1967 r. nad Brdą
       przy ul. Saperów. W I połowie lat 60-tych powstały ośrodki wypoczynkowe: w
       Janowie i Chmielnikach. Nastąpiło umasowienie wypoczynku niedzielnego. Jeśli w
       1960 r. co drugi bydgoszczanin korzystał z form wypoczynku świąteczno-
       niedzielnego, to 10 lat później każdy z nich wyjeżdżał co najmniej 3 razy w tym
       celu. Jednorazowo w czasie wakacji 25% mieszkańców opuszczało Bydgoszcz
       kierując się na wypoczynek do: Piecek, Chmielnik, Borówna, Romanowa, nad Zalew
       Koronowski, a także do dalszych miejscowości: Charzykowów, Brodnicy, Tlenia,
       Więcborka. Rozwój motoryzacji sprawił, że mieszkańcy eksplorowali coraz dalsze
       okolice.

       Od lat 70-tych coraz większe znaczenie nabierał Leśny Park Kultury i Wypoczynku
       oraz Zalew Koronowski. Rozwinięto infrastrukturę turystyczną nad Zalewem,
       jeziorami Jezuickim i Borówno. Coraz więcej bydgoszczan urządzało dacze
       rekreacyjne poza miastem.
       Obecnie w żadnym mieście regionu ludność nie posiada tak rozwiniętej prywatnej
       bazy poza miastem jak bydgoszczanie. Świadczą o tym badania dotyczące letnich
       wyjazdów bydgoszczan oraz liczby ogrodów działkowych w granicach największych
       miast regionu. Bydgoszcz w granicach miasta posiada 8,8 tyś. ogrodów
       letniskowych, a w gminach podmiejskich ok. 12 tyś. Dla porównania Toruń posiada
       w granicach miasta 9,0 tyś. ogrodów działkowych, natomiast brakuje ich w
       otoczeniu miasta.
       Do najważniejszych miejsc koncentracji dacz i ogrodów działkowych w okolicach
       Bydgoszczy należą:
       * nad Brdą i Zalewem Koronowskim: Koronowo (1466 działek), Bożenkowo (1023
       działek), Tryszczyn, Stopka, Samociążek, Pieczyska, Wielonek, Krówka, Sokole-
       Kuźnica
       * na północ od miasta: Jagodowo (913 działek), Wudzyn (817 działek), Nekla (656
       działek), Myślęcinek, Niemcz, Maksymilianowo, Borówno
       * na północny zachód od miasta w rejonie jezior rynny byszewskiej: Osówiec,
       Drzewianowo, Mierucin, Wierzchucin, Wierzchucinek
       * na południowy zachód od miasta: Żurczyn (682 działek), Drzewce (598 działek),
       Białe Błota, Murowaniec
       * na południe od miasta w rejonie jeziora Jezuickiego i Bydgoskich Łąk
       Nadnoteckich: Prądocin (804 działek), Solec Kujawski (714 działek), Kobylarnia,
       Nowe Dąbie, Władysławowo

       • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 31.03.05, 21:20
        2. Restauracje, kawiarnie, kluby tańca, dyskoteki, kasyna

        Poniżej przedstawiono wyrywkową listę restauracji i kawiarni. Nie wyczerpuje to
        oczywiście oferty rozrywkowej. Inne placówki można znaleźć w portalach o
        Bydgoszczy.
        W mieście znajduje się ok. 200 restauracji, kawiarni, herbaciarni, pizzerii,
        klubów muzycznych, pubów. Z tego ponad połowa znajduje się na Starym Mieście i
        w Śródmieściu.
        Następne 30 znajdują się w gminach okalających miasto. Niektóre z nich zyskały
        taką renomę, że ściągają klientów z Bydgoszczy.
        Z kolei niektóre z klubów i kawiarni staromiejskich są unikalne, np położone na
        barkach. Restauracja Wenecja prezentuje panoramę Wenecji Bydgoskiej.

        KUCHNIA ARABSKA
        Baalbek - ul. Magdzińskiego 1
        Tesco, ul. Toruńska 101
        Auchan, ul. Rejewskiego 3
        Galeria Pomorska, ul. Fordońska 141
        Hamurabi - ul. Gdańska 47
        Kuchnia Chińska i Wietnamska
        Chang-Lin - ul. Dworcowa 19
        Hanh Phuc - ul. Dworcowa 13
        Lotos - ul. Grodzka 7a
        Lotos - ul. Gdańska 32
        Rong Vang - ul. Jagiellońska 30
        Galeria Pomorska, ul.Fordońska 141
        Sajgon, ul. Skarżyńskiego 7a
        Saj Gon, ul. Chocimska 14
        Shanghai, ul. św. Floriana 6a www.shanghai.bzi.pl
        Thang Long, ul. Toruńska 12
        A'Dong - ul. Gdańska 31
        Me Cong - ul. Hetmańska 18
        Orient - Restauracja

        KUCHNIA FRANCUSKA
        Pod Papugami, ul. Staszica 1

        KUCHNIA INDYJSKA
        Moti Mahal – Diamentowy Pałac - ul. Dworcowa 50
        Sogo - ul. Dworcowa 50

        KUCHNIA MEKSYKAŃSKA
        El Aguila Bar Mexicano - ul. Sielanka 6

        KUCHNIA TURECKA
        Alaniya - ul. Dworcowa 102

        KUCHNIA GRECKA
        Pireus - ul. Gdańska 208

        KUCHNIA POLSKA
        Gościniec Soplica - ul. Gdańska 181 (Myślęcinek)
        Kaprys - ul. Skłodowskiej-Curie 1
        Kaskada - ul. Mostowa 2
        Kasyno Klubu POW - ul. Sułkowskiego 52
        Karczma Polska - ul. Żupy 2
        Karczma Bydgoska - ul. Dworcowa 85(podlega pod Hotel Centralny)
        Karczma Tatrzańska - ul. Pelplińska 13
        Karczma Młyńska - ul. Mennica 1
        Michał - ul. Broniewskiego 6
        Not - ul. Rumińskiego 6
        Ogniem i Mieczem - ul. Ogińskiego 22 - www.ogniemimieczem.com
        Piwnica Ratuszowa - ul. Jezuicka 16
        Restauracja Stary Port - ul. Stary Port 13
        Rzemieślnik - ul. Piotrowskiego 11
        Słoneczna - ul. Grzymały-Siedleckiego 28
        Telimena - ul. Fordońska 15 - www.restauracje.bydgoszcz.pl
        Witrażowa - ul. Długa 34
        Gospoda Eska - ul. Ikara 18
        Grodzka - ul. Podwale 2
        Lwowska - ul. Dworcowa 87

        INNE RESTAURACJE
        Green Way - Bar wegetariański
        Apollonia - ul. Gdańska 84
        Chopin, Hotel City - ul. 3 maja 6
        Cristal - ul. Gdańska 35
        Co - ul. Hetmańska 38
        Gallery - ul. Stary Rynek 15-21
        Hollywood - ul. Gdańska 66
        KFC - Al. Jana Pawła II
        KFC - ul. Gdańska 47
        Meluzyna - ul. Gdańska 50
        McDonald's -
        - ul. Świętej Trójcy 32
        - ul. Wojska Polskiego 12
        - pl. Wolności 1
        - Centrum handlowe RONDO (Geant) ul. Kruszwicka
        Pałac - ul. Konnna 10, Myślęcinek
        Pod Orłem - ul. Gdańska 14
        Sphinx - ul. Magdzińskiego 18
        Zajazd - ul. Fordońska 102
        Brda - ul. Dworcowa 94
        Ratuszowa - ul. Długa 37
        Domino - ul. W. Polskiego 13
        Kasyno 212 Lotnik - ul. Szubińska 101
        Mega Club - ul. Skłodowskiej – Curie 14
        Polonia - ul. Sportowa 2
        Wenecja - ul. Poznańska 8 - www.wenecja.bydgoszcz.pl/
        Czarny Kot - Restauracja
        Makrum - Restauracja
        Marcelino - Restauracja
        Salonik Secesyjny - ul. Cieszkowskiego 9
        Sogo - Restauracja
        Stary Port 13 - Restauracja - www.staryport13.bzi.pl
        Twierdza Restauracja
        Pod Papugami - Restauracja
        Tosca - ul. Pomorska 50

        KAWIARNIE I HERBACIARNIE (niektóre)
        Kawiarnia i herbaciarnia ASIA - ul. Wełniany Rynek 7
        Cafe Oaza Jacek Piotrowski - ul. Sieroca 18
        Cafe Q - ul. Niedźwiedzia 7
        Kawiarnia Biała - ul. Dworcowa 6
        Cafe Zielona - ul. Dworcowa 17
        Cafe Sonobar - ul. Chodkiewicza 19
        Cukiernia Małgorzata i Adam Sowa - ul. Mostowa 5
        Danusia Cafe Bar - ul. Grunwaldzka 33
        Jok Cafe Bar - ul. Łabendzińskiego
        Herbaciarnia Eliza - ul. Dworcowa 73
        Klub nauczyciela Kawiarnia - ul. Czartoryskiego 19
        ODK Modraczek - ul. Ogrody 15
        Oliwia Kawiarnia - ul. Waleniowa 2
        Parnasik Herbaciarnia - ul. Parkowa 2
        Café Reggio Emilia - ul. Mostowa 1
        Szarotka Kawiarnia - ul. Konopnickiej 28
        Węgliszek Kawiarnia Artystyczna - ul. Batorego 1
        Witrażowa Kawiarnia - ul. Długa 34
        Cafe Nescafe - ul. Fordońska 141
        Cafe & Restarant Gallery - ul. Stary Rynek 21
        Kawiarnia EWA - al. Powstańców Wielkopolskich 33
        Fashion - Cafe - pl. Wolności 5/12
        Gemini - ul. Stary Rynek 21
        Krys - ul. Sabały paw. 3
        Leonidas - ul. Pod Blankami 33
        Promyczek - ul. Łomżyńska 54

        PIZZERIE (niektóre)
        Ambar - ul. Dworcowa 22 - www.ambar.bydgoszcz.pl
        Astra - ul. Wojska Polskiego
        Colorado Pizza Express - ul. Brzęczkowskiego 2
        Di Capri - ul. Grunwaldzka 21
        Etna - ul. Dworcowa 67
        Giacomo - ul. Długa 58
        Mamma Rosa - ul. Dworcowa 60
        Marina - ul. Śniadeckich
        New York City Pizza - ul. Jagiellońska 58
        New York City Pizza - ul. Solskiego 20
        New York City Pizza - ul. Wojska Polskiego 20 d
        Pizza Hut - ul. Kruszwicka 1
        Reno - ul. Długa 18
        Roma - ul. Śniadeckich 3
        Roma - ul. Długa 42
        Tele-Pizza - ul. Poznańska 10
        Wenecja - ul. Dworcowa 81

        DYSKOTEKI I KLUBY TAŃCA, NOCNE (niektóre)
        Baśka - ul. Broniewskiego 10
        Beanus - ul. Chodkiewicza 30
        Bravo - ul. Zygmunta Augusta 20
        Czarny Kot - ul. Czerkaska 11
        Dance Machine - ul. Podwale 3
        Gala Club - ul. Połczyńska 3
        Klub Savoy - ul. Jagiellońska 2
        Pyramid - ul. Magazynowa 11
        Dyskoteka "Bravo" - ul. Z. Augusta 20
        Euro Klub – ul. Ogrody 15 (dyskoteki, od 21)
        Disco Gentelmen Club – ul. Śląska 2 (dyskoteki)
        Klub Rozrywki „Estrada Bydgoska” – ul. Marcinkowskiego 14 (dyskoteki, od 21)
        Klub „Kuźnia” – Gdańska 65 (dyskoteki 20-5)
        pub „Żubr” – ul. Magdzińskiego (tańce od 20)
        Gala Club – ul. Połczyńska 3 (tańce od 21)

        KASYNA
        Grand Casino - ul. Gdańska 66/68
        Poker Club - ul. Gdańska 72

        KLUBY MUZYCZNE (niektóre)
        Mózg - ul. Gdańska 10 – od 1994 - www.mozg.art.pl/
        Promuje sztukę współczesną. W budynku o powierzchni około 800 m2 mieści się
        sala koncertowa oraz wystawiennicza, studio nagraniowe, pracownie plastyczne,
        pokoje gościnne oraz pub. Osoby prowadzące klub to czynni artyści. Przez scenę
        i galerie "Mózgu" przewinęło się kilkuset muzyków, performerów, malarzy,
        fotografików z całego świata. Odbyło się tez kilka przedstawień teatralnych
        oraz kilkadziesiąt projekcji filmowych.
        "Mózg" otwarty jest zawsze na sztukę "czysta", to znaczy pozbawiona obciążeń
        koniunkturalnych wynikających z aktualnie panującej mody.

        Sonobar - ul.Chodkiewicza 19
        Miejsce łączące w harmonii elegancką kawiarnię, klub muzyczny oraz strefę
        relaksu. Prezentuje najnowsze trendy w muzyce klubowej oraz ambitną muzykę
        taneczną (house, latino, nu-jazz)

        Wiatraczek - ul. Podolska 15
        Jest nastawiony na dobrą muzykę rockową. Odbywają się tam koncerty znanych i
        undergroundowych zespołów polskich i zagranicznych (np Kat, Kobranocka,
        Analogs, Lost Soul, Grammatik).

        Klub Jazzowy Eljazz – ul. Kręta 3 – od 1994
        Powstał z inicjatywy znanego jazzmana, band leadera i działacza kulturalnego
        Józefa Eliasza. Posiada ściśle określony profil jazzowy.

        Kuźnia - ul.Gdańska 67 - 3 sale o odmiennym wystroju i klimatach muzycznych
        Klub Studencki TRIP - ul. Św. Floriana 22 - muzyka: pop, rock, r-n-b, latino
        Barka Club - Rybi Rynek 3
        Blues & Jazz Pub Medyk - ul. Zaułek 3 – www.medyk.bydgoszcz.com
        Hysteria - Dworcowa 13 - Nastawiony na
        • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 31.03.05, 21:21
         Hysteria - Dworcowa 13 - Nastawiony na muzykę techno.
         ZOOdiak - ul.Marcinkowskiego - Klub taneczny
         Zentrum - ul.Dworcowa - Elitarny klub muzyczny
         Klub "Gong" - ul. Toruńska 20 – „undergroundowe” zabarwienie
         Kredens Pub – ciekawe wnętrza i klimat
         Klub Absynt - ul. Przesmyk 1 - należy do najbardziej niepowtarzalnych
         Pub Blue Angel - ul. Długa 16 - koncerty cykliczne, czwartki studenckie
         Klub Studencki Spin - Ul. Kaliskiego 12 – od 1978 - kuźnia kultury studenckiej
         Bellaggio (Klub Muzyczny) - ul. Podwale 3
         Sogo. Hard Rock Pub - ul. Wełniany Rynek 10


         PUBY, KLUBY (niektóre)
         Afera Pub - ul. Glinki 118
         Amsterdam Pub - ul. Stary Rynek 16
         Bar na Wyspie - ul. Mennica 1
         Black Horse - ul. Jezuicka 5
         Bravo - Savoy Pub - ul. Jagiellońska 2
         Chesterfield’s Pub - ul. 3 maja 6
         Club Clan - ul. Pod Blankami 57
         Clan Lech - ul. Pod Blankami
         Country Pub - ul. Gdańska 28
         Hard Rock Pub - ul. Wełniany Rynek 10
         Klub Nauczyciela - ul. Czartoryskiego 19
         Los Desperados - ul. Wiatrakowa
         Merlin - ul. Zaułek 4
         Pub Text - ul. M. Focha 24
         Broocker - ul. Przodowników Pracy 12
         Lotnik - ul. Szubińska 101
         Camelot Pub - ul. Gdańska 109
         Euro Club - ul. Ogrody 15
         Karczma Bydgoska - ul. Dworcowa 85
         Odeon Drink-Bar - ul. Jagiellońska 53
         Piw-Net Klub Przyjaciół Piwa - ul. Kołobrzeska 11
         Pracownia - al. Powstańców Wlkp. 56
         Pub Tuba - ul. Kręta 3
         Pub Żubr - ul. Magdzińskiego 8
         Rein - ul. Zygmunta Augusta 10
         Royal - ul. Gajowa 33
         Sanatorium - ul. Stary Port 21
         Parnasik - ul. Parkowa 2

         W GMINACH POWIATU ZIEMSKIEGO
         Euro-Hotel-Restauracja – Białe Błota
         Złota Karczma – ul. Kruszyńska 3, Białe Błota
         Mamma Mia – ul. Szubińska 93, Białe Błota
         Sylwana – ul. Szubińska 87a, Białe Błota
         Chata Myśliwska – Szosa Gdańska 65a, Osielsko,
         Bar przy Młynie – Szosa Gdańska 23, Osielsko
         Carina – ul. Bydgoska 25b, Brzoza gm. Nowa Wieś Wielka
         Zajazd „Zbyszko” – Prądocin gm. Nowa Wieś Wielka
         Leśniczanka – ul. Bydgoska 10, Nowa Wieś Wielka
         Chata Myśliwska – Wojnowo gm. Sicienko
         Restauracja – Sicienko
         Autoss – ul. Powstańców 19, Solec Kujawski
         U Smakosza – Solec Kujawski
         Blue Heaven – Solec Kujawski
         Jermir – Strzyżawa gm. Dąbrowa Chełmińska
         Leśna – ul. Bydgoska 8, Ostromecko gm. Dąbrowa Chełmińska
         Czerwona Karczma – Aleksandrowo gm. Dobrcz
         Karczma Bydgoska – Włóki gm. Dobrcz
         Bar Jaśmin – Trzeciewiec gm. Dobrcz
         Bar gastronomiczny – Strzelce Dolne gm. Dobrcz
         Bar małej gastronomii – Kotomierz gm. Dobrcz
         Zajazd Pomorski – Tryszczyn gm.Koronowo
         Piastowska – pl. Zwycięstwa 21, Koronowo
         Akropolis - pl. Zwycięstwa 2, Koronowo
         Bar Popularny – ul. Wąska 6, Koronowo
         Zajazd "Stopka" – Stopka k, Koronowa
         Pizzeria "Palermo" - ul. Farna, Koronowo
         Pub "Matrix" - ul. Ogrodowa, Koronowo
         Gościniec Country – Samociążek gm. Koronowo

         Serwis bydgoskich restauracji i hoteli - hotel.bydgoszcz.pl/

         • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 31.03.05, 21:22
          3. Przesłanki atrakcyjności turystyczno-rozrywkowej

          Jak napisano we wcześniejszych rozdziałach Bydgoszcz posiada atrakcyjne
          położenie geomorfologiczne i przyrodnicze, potencjał kulturalny, prestiżową
          bazę noclegową w mieście i bogatą w powiecie. Te i inne przesłanki sprawiają,
          że w Bydgoszczy są duże możliwości do uprawiania turystyki, rekreacji,
          wypoczynku, rozrywki.
          Niektóre z tych przesłanek to:
          - zróżnicowanie krajobrazów w mieście, liczne punkty widokowe, malownicze jary
          i wąwozy
          - zakole i pomorski przełom Wisły stanowiący unikalny na skalę ogólnokrajową
          krajobraz
          - cztery rzeki o zupełnie odmiennym charakterze i krajobrazach
          - zalesienie okolic największe spośród dużych miast w Polsce
          - zróżnicowanie roślinności w obrębie różnych stref morfologicznych
          - jeden z największych w kraju udział obszarów prawnie chronionych w
          powierzchni miasta
          - 18 rezerwatów przyrody w odległości max 18 km od granic miasta
          - Park Krajobrazowy Dolnej Wisły zajmuje prawie 10% powierzchni miasta
          - strefy chronionego krajobrazu otaczają miasto ze wszystkich stron
          - duża liczba pomników przyrody (prawie 300 w mieście i powiecie, zdecydowanie
          najwięcej w województwie)
          - 9 ścieżek ekologicznych w mieście
          - skupisko ptaków wędrownych
          - powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych mniejsza tylko od Warszawy
          - powierzchnia parków i zieleńców na mieszkańca – 3 miejsce w kraju wśród 40
          dużych i średnich miast
          - 830 ha Leśny Park Kultury i Wypoczynku z licznymi atrakcjami (ZOO, Ogród
          Botaniczny, Lunapark, kolejka wąskotorowa i inne) oraz strefą ciszy
          - kilkadziesiąt parków, z tego wiele zabytkowych
          - świetne warunki do wypoczynku niedzielno-świątecznego w podmiejskiej okolicy
          - liczne ośrodki wypoczynkowe w okolicach (najwięcej w regionie)
          - rozwinięta agroturystyka w powiecie
          - prestiżowe hotele w mieście (najwięcej w regionie)
          - raj dla żeglarzy i wodniaków na Zalewie Koronowskim
          - w odległości max 40m jest 5 dużych Parków Krajobrazowych
          - ośrodek wypoczynkowy na terenie miasta w leśnym zakolu Brdy
          - jeziora z ośrodkami wypoczynkowymi i campingami (Piecki, Chmielniki, Borówno,
          jeziora byszewskie, pałuckie)
          - 3 sanktuaria katolickie w samym mieście i 6 w okolicach
          - Starówka bydgoska otoczona wodą z szumiącymi jazami i Wenecją Bydgoską
          - nadwiślański średniowieczny Fordon
          - uroki dzielnicy muzycznej i Śródmieścia Bydgoszczy jako potencjalnej perły
          secesji
          - Bydgoski Węzeł Wodny
          - skupienie zabytkowych urządzeń hydrotechnicznych rzadko spotykanych w kraju
          - największe zagęszczenie szlaków turystycznych w województwie
          - liczne turystyczne drogi wodne, kąpieliska w okolicznych jeziorach
          - nieodkryte, tajemnicze budowle pohitlerowskie w lasach podbydgoskich
          - dobrze rozwinięta kultura muzyczna, liczne festiwale, również międzynarodowe
          (opera, filharmonia, Akademia Muzyczna, kluby muzyczne)
          - spektakle i festiwale teatralne
          - szeroka oferta filmowa w Multikinie, festiwale filmowe
          - rozwinięta kultura katolicka
          - imprezy masowe i studenckie, na Starym Mieście np Bydgoskie Impresje Muzyczne
          - imprezy kulturalne o randze międzynarodowej (ok. 20 rocznie)
          - liczne imprezy sportowe o randze międzynarodowej
          - bogata infrastruktura sportowa
          - liczne imprezy turystyczno-krajoznawcze (50 rocznie)
          - wielkie i zadbane zespoły pałacowo-parkowe w okolicy
          - liczne atrakcyjne turystycznie miejsca w pobliżu Bydgoszczy (uzdrowiska,
          miasta pokrzyżackie, ruiny polskich zamków, ruiny zamków krzyżackich, zabytki
          piastowskie, Żnińska Kolej Powiatowa, muzeum kolei wąskotorowej, muzeum
          archeologiczne w Biskupinie, zabytki sakralne, sanktuaria maryjne, zespoły
          dworsko-parkowe, zabytki sztuki inżynierskiej itp)
          - w pobliżu bezkresne Bory Tucholskie
          - liczne atrakcje dla dzieci (oferta kulturalna, sportowa, rozrywkowa)
          - czynny cały sezon lunapark w Myślęcinku
          - turystyczna kolejka wąskotorowa w Myślęcinku
          - tramwaj wodny na Brdzie i rejsy turystyczne po Brdzie, Wiśle i kanale
          bydgoskim
          - uroki podbydgoskich miasteczek (prawie 20 w promieniu 50 km)
          ... i inne

          c.d.nastąpi
        • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 01.04.05, 19:52
         Dalej Walor 27: DUŻE ŚRODKI POZYSKIWANE Z UNII EUROPEJSKIEJ

         Bydgoszcz to miasto o jak na razie dużej skuteczności pozyskiwania funduszy
         europejskich

         1. Bydgoszcz w rankingu miast

         Na początek ranking miast najbardziej korzystających z funduszy Unii
         Europejskiej opracowany przez gazetę Rzeczpospolita .
         Źródło: Unia Metropolii Polskich.

         Realizowane projekty dofinansowane z UE w 2005 r. [mln zł]
         Całkowity koszt projektów - Kwota dofinansowania z UE - Udział funduszy unijnych

         1. Szczecin: 1234 – 808 - 65%
         2. Warszawa: 957 – 572 - 60%

         3. Bydgoszcz: 883 – 556 - 63%

         4. Łódź: 1007 – 549 - 55%
         5. Wrocław: 1191 – 521 - 44%
         6. Kraków: b.d. - 394 - b.d.
         7. Poznań: 684 – 334 - 49%
         8. Rzeszów: 254 – 152 - 60%
         9. Katowice: 228 – 138 - 61%
         10. Gdańsk: 115 – 74 - 64%
         11. Białystok: 112 – 69 - 62%
         12. Lublin: 133 – 62 - 47%

         Bydgoszcz w 2005 r. sklasyfikowano na 3 miejscu w kraju pod względem wielkości
         pozyskanych środków z Unii Europejskiej. Główną rolę odegrała spółka Miejskie
         Wodociągi i Kanalizacja, która pozyskała 32 mln euro z funduszu ISPA
         na „Bydgoski Program Rozwoju Usług Wodociągowych i Kanalizacyjnych” oraz 98 mln
         euro z funduszu spójności na „Bydgoski Program Renowacji i Rekultywacji Systemu
         Wodociągowo-Kanalizacyjnego”.
         Po realizacji tych programów, infrastruktura wodno-kanalizacyjna w Bydgoszczy
         będzie na europejskim poziomie, miasto skanalizowane w 100%, rury z azbestu
         wymienione, woda uzdatniana w naturalny i doskonały sposób, wszystkie ścieki
         będą trafiały do oczyszczalni, Brda, Kanał Bydgoski i pola irygacyjne
         zrekultywowane i czyste.
         Udział innych podmiotów w pozyskiwaniu środków jest mniejszy, ale także godny
         odnotowania, np Urząd Miasta pozyskał 4 mln euro na przebudowę Ronda
         Fordońskiego, 5 mln zł na rekultywację wysypiska śmieci oraz środki na
         informatyzację Ratusza. Inne podmioty i instytucje z Bydgoszczy pozyskały w
         2004 r. ok. 32 mln zł z Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej

         2. Placówki informacji europejskiej w Bydgoszczy

         Źródło: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
         *Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu
         Wojewódzkiego
         *Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa
         *Koło Naukowe Studentów Politologii Akademii Bydgoskiej
         *Koordynator Edukacji Europejskiej
         *Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza Oddział w Bydgoszczy
         *Kujawsko - Pomorskie Centrum Rozwoju Regionalnego
         *Lokalny Punkt Informacji Europejskiej przy Stowarzyszeniu "Klub Marketingu"
         *Ośrodek Informacji Europejskiej Agro-Info przy Stowarzyszeniu Rozwoju
         Regionalnego PARTNER w Bydgoszczy
         *Pomorsko-Kujawskie Centrum Dokumentacji Lokalnej
         *Regionalne Centrum Informacji Europejskiej przy Kujawsko - Pomorskim
         Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju i Integracji Europejskiej
         *Regionalny Ośrodek Integracji Europejskiej w Bydgoszczy przy Kujawsko-
         Pomorskim Centrum Demokracji Lokalnej, Punkt Informacji Europejskiej
         *Stowarzyszenie "Klub Marketingu" + Lokalny Punkt Informacji Europejskiej
         *Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Rynku Pracy
         *Towarzystwo Wspierania Edukacji Plastycznej
         *Urząd Miasta Bydgoszczy + Punkt Informacji Europejskiej

         • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 01.04.05, 19:55
          3. Projekty unijne w Bydgoszczy (niektóre)

          FUNDUSZE PRZEDAKCESYJNE:
          1. Budowa oczyszczalni ścieków „Fordon” o wydajności 27 tyś. m3/d
          3 mln euro z programu PHARE 1998 na zakup urządzeń dla oczyszczalni (5% kosztów
          całej inwestycji)

          2. Bydgoski Program Rozwoju Usług Wodociągowo-Kanalizacyjnych
          Dotacja 32,5 mln euro z programu ISPA (50% kosztów całej inwestycji). Należy
          dodać, że bydgoski projekt był opracowany jako pierwszy w Polsce i całej
          Europie Środkowo-Wschodniej. Program obejmuje likwidację istniejących wylotów
          kanalizacji sanitarnej do rzeki Brdy, budowę 100 km nowych sieci
          kanalizacyjnych, modernizację dwóch istniejących zakładów uzdatniania wody,
          instalację drugiej nitki wodociągu do Fordonu, wymianę rur, budowę przepompowni
          ścieków, unowocześnienie laboratorium badawczego, dostosowanie spółki MWiK do
          działania na najwyższym europejskim poziomie z uwzględnieniem uzyskania
          certyfikatów ISO 9000.

          3. Przebudowa mostu Pomorskiego i ronda Fordońskiego – poprawa dostępu do
          obszarów
          inwestycyjnych w Bydgoszczy - 4 mln euro z PHARE ESC 2002 (55% kosztów
          inwestycji).


          FUNDUSZE AKCESYJNE (FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO ERDF, SPÓJNOŚCI)

          1. Budowa Węzła Zaświat, kluczowego elementu trasy W-Z w Bydgoszczy:
          Realizacja ostatniego odcinka trasy W-Z wybudowanej w latach 1995 -2002 ze
          środków budżetu miasta. Po ukończeniu inwestycji, trasa w znacznym stopniu
          ograniczy uciążliwości komunikacyjne, zapewniając szybkie i bezpieczne
          połączenie wschód-zachód w tranzycie miejskim i regionalnym.
          Koszt projektu: ok. 75 mln zł. Zakłada się budowę dwóch wiaduktów oraz trasy o
          długości 2,5 km

          2. Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej
          najbliższego otoczenia w ramach zachowania i odbudowy dziedzictwa kulturowego.
          Odtworzenie i przystosowanie dla celów kulturalno-usługowych układu
          przestrzennego Wyspy Młyńskiej (ok. 5,2 ha) O unikalności wyspy w skali regionu
          decyduje jej malownicze położenie w zakolu rzeki Brdy, w bezpośrednim
          sąsiedztwie Starego Miasta oraz niepowtarzalny charakter historycznej zabudowy.
          Projekt przewiduje m.in. zagospodarowanie parku i wzmocnienie nabrzeży,
          odrestaurowanie 7 zabytkowych budynków, infrastruktura drogowa, w tym
          modernizacja 2 mostów i budowa 3 kładek w celu poprawy dostępności wyspy,
          renowacja budowli hydrotechnicznych,
          Koszt projektu: ok. 30 mln zł

          3. Poprawa miejskiego systemu transportowego Bydgoszczy
          Usprawnienie i zrównoważenie ruchu w mieście poprzez wzrost udziału transportu
          zbiorowego, w tym tramwajowego. Projekt przewiduje budowę odcinka linii
          tramwajowej spinającego istniejącą sieć tramwajową, budowę dwupasmowej ul.
          Kujawskiej, przebudowę Zbożowego Rynku na węzeł dwupoziomowy, budowę kładki dla
          pieszych i peronów tramwajowych.
          Koszt projektu: ok. 40 mln zł.

          4. Bydgoski Program Renowacji i Rekultywacji Istniejącego Systemu Wodno–
          Kanalizacyjnego
          Jest to projekt dopełniający Bydgoski Program Rozwoju Usług Wodociągowo-
          Kanalizacyjnych, który otrzymał w 2001 r. dofinansowanie z funduszu ISPA.
          Przewiduje m.in. renowację 42 km sieci wodociągowej i 270 km kanalizacji,
          wymianę 80 km rur azbestowo - cementowych, budowę 110 km nowej kanalizacji i
          przepompowni ścieków, 70 km nowej kanalizacji deszczowej, rekultywację
          zniszczonych terenów między innymi 80 ha pól irygacyjnych oraz oczyszczenie z
          osadów dna Brdy i Kanału Bydgoskiego. Rzeki uzyskają II klasę czystości nawet
          na odcinku miejskim, a miasto zostanie w całości skanalizowane.
          Koszt projektu: 137,9 mln euro, w tym dofinansowanie unijne 98 mln euro (71%).
          Jest to obecnie (2005) największy projekt sfery wodociągowo-kanalizacyjnej w
          Polsce.

          5. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych miasta Bydgoszczy
          Składowisko usytuowane jest w południowej części miasta na obszarze Kompleksu
          Utylizacji Odpadów, przy drodze krajowej nr 10. Realizacja przedsięwzięcia ma
          na celu zabezpieczenie oraz rekultywację techniczną i biologiczną czaszy
          składowiska jak też ochronę elementów środowiska. Koszt całkowity – 7 mln zł,
          w tym dofinansowane unijne 5 mln (71%)

          6. Informatyzacja usług Urzędu Miasta Bydgoszczy
          Projekt ma na celu budowę portalu internetowego służącego do przyjmowania
          wniosków w formie elektronicznej oraz portalu udzielania zamówienia publicznego
          w formie aukcji elektronicznej.
          Koszt projektu: 0,4 mln zł

          7. Budowa Węzła Wschodniego, elementu trasy W-Z w Bydgoszczy
          Projekt ma na celu budowę estakady nad torami kolejowymi oraz dwupoziomowego
          węzła łączącego ulice Kamienną, Fordońską i Lewińskiego. Po wybudowaniu miasto
          zyska alternatywną trasę do największej dzielnicy 80-tyś. Fordonu i
          bezkolizyjny węzeł obecnie bardzo obciążony komunikacyjnie.

          8. Uzbrojenie i skomunikowanie Bydgoskiego Parku Przemysłowego
          Projekt ma na celu uzbrojenie terenów Parku Przemysłowego, budowę połączeń
          drogowych w celu ułatwienia dostępu potencjalnym inwestorom.
          Koszt projektu: 42 mln zł

          9. Projekty do Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III (komponent B):
          INTERREG jest programem wspierającym współpracę przygraniczną, ponadnarodową i
          międzyregionalną. W ramach komponentu B realizowana jest współpraca
          transnarodowa między władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi, mająca na
          celu zrównoważony i skoordynowany rozwój przestrzenny.
          Projekty obejmują m.in. Defris (opracowanie planu zagospodarowania
          przestrzennego bydgosko-toruńskiego obszaru metropolitalnego), InWaTrans
          (opracowania planistyczne umożliwiające zagospodarowanie śródlądowych dróg
          wodnych regionu południowego Bałtyku w tym koncepcja bydgoskiego węzła wodnego)

          10. Projekty rewitalizacyjne zabytkowej substancji mieszkaniowej w Bydgoszczy:
          Projekty, obecnie w fazie wstępnej przewidują:
          - rewitalizację starej dzielnicy koszarowej Londynek poprzez odrestaurowanie
          zabudowy, budowę i modernizację dróg, wprowadzenie usług w parterach budynków,
          stworzenie nowego parku śródmiejskiego
          - rewitalizację dzielnicy Babia Wieś poprzez stworzenie na tym terenie
          infrastruktury rekreacyjno-sportowej w parkowym otoczeniu nad rzeką Brdą, m.in.
          budowę krytego lodowiska w sąsiedztwie hali „Łuczniczka”
          - rewitalizację otoczenia dworca kolejowego poprzez odrestaurowanie zabudowy,
          budowę linii tramwajowej w ul. Zygmunta Augusta, poprawę dostępności
          komunikacyjnej, odkorkowanie centrum przez budowę nowej przeprawy mostowej
          przez Brdę, modernizację zabytkowej ul. Dworcowej

          11. Inne projekty jednostek i instytucji bydgoskich wybrane do dofinansowania
          unijnego (niektóre)
          - Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego - Rozbudowa Laboratorium
          Mitotoksyn Akademii Bydgoskiej o część audytoryjno-konferencyjną – 1,7 mln zł
          (60% kosztów projektu)

          - Collegium Medicum UMK im. Rydygiera w Bydgoszczy - Budowa i wyposażenie dla
          Wydziału Farmaceutycznego w Bydgoszczy – 32 mln zł (dofinansowanie przez budżet
          województwa)

          - Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy - Budowa części dydaktycznej
          Regionalnego Centrum Innowacyjności przy ATR w Bydgoszczy – 16,6 mln zł (74%
          kosztów projektu)

          - 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy -
          Podniesienie standardu usług medycznych poprzez zakup systemu radiografii
          cyfrowej – 1,15 mln zł (75% kosztów projektu)

          - Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii - Zakup aparatu USG z
          Dopplerem dla obsługi pacjentów Bydgoskiego Centrum Diabetologii i
          Endokrynologii – 0,15 mln zł (75% kosztów projektu)

          - Obwód Lecznictwa w Bydgoszczy SP ZOZ - Odbudowa sprzętu diagnostycznego w
          Obwodzie Lecznictwa w Bydgoszczy – 0,35 mln zł (75% kosztów projektu)

          - Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy - Przebudowa
          i modernizacja wentylacji - 0,24 mln zł (75% kosztów projektu)

          - SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. J. Biziela Bydgoszczy - Rozwój procedur
          diagnostycznych w rama
          • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 01.04.05, 19:56
           - SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. J. Biziela Bydgoszczy - Rozwój procedur
           diagnostycznych w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Niewydolności Serca –
           4,16 mln zł (75% kosztów projektu)

           - SP ZOZ Wojewódzki Szpital im. J. Biziela w Bydgoszczy - Rozwój
           wysokospecjalistycznych procedur diagnostyczno-zabiegowych stosowanych w
           gastroenterologii – 0,83 mln zł (75% kosztów projektu)

           - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Poprawa funkcjonowania
           ratownictwa medycznego na terenie działania Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
           Ratunkowego w Bydgoszczy – 1,7 mln zł (67% kosztów projektu)

           - Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy - INFOREN - informatyzacja i renowacja
           Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – 3,8 mln zł (75% kosztów projektu)

           - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - Budowa infrastruktury
           teleinformatycznej w budynkach Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy – 0,69
           mln zł (75% kosztów projektu)

           Powoli dochodzimy do sedna. Przed nami handel i gospodarka.
           c.d.n.
           • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 02.04.05, 00:14
            Aby dotrzymać powagi chwili, kiedy Ojciec Św. walczy ze śmiercią, kolejne
            teksty zostaną chwilowo zawieszone.
            • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.04.05, 02:13
             Dzięki PIT - jesteś nie tylko extra gościem ale i Człowiekiem przez duże "C"!
             • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 04.04.05, 19:59
              Dzisiaj nie publikuję części dalszej. Chcę w ten sposób uczcić okres żałoby po
              Ojcu Świętym. Lepiej skupmy się w sobie i usiłujmy stać się lepszymi przez
              przypomnienie sobie i wcielanie w życie słów tego wielkiego człowieka.

              Następnie planuję zamieścić 10-11 rozdziałów. Kilka z nich jest niezwykle
              istotnych i dosyć obszernych. Ukażą nam gospodarczy obraz Bydgoszczy i cechy
              otoczenia.              • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 05.04.05, 17:56
               Przerwa potrwa do piątku włącznie. Szanujemy żałobę po Ojcu Świętym.
               Pozdrawiam wszystkich.


               • Gość: roro IP: *.dip.t-dialin.net 05.04.05, 21:16
                zobacz " Zgoda Narodowa Bydgoszcz-Torun 2005)"
                • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.04.05, 14:35
                 Jest sobota.
                 Zamierzam dokończyć temat, a mam jeszcze wiele do przekazania.

                 Powtarzam, że wątek nie ma antagonizować Bydgoszczy i Torunia, tylko pokazać
                 Bydgoszcz w świetle faktów, z których na co dzień mało zdajenmy sobie sprawę.

                 Dalej Walor 28: WAŻNY OŚRODEK FINANSOWY

                 1. Tradycje bankowe i finansowe

                 Najstarszą placówką związaną z szeroko pojętymi finansami była mennica.
                 Prawo bicia monet Bydgoszcz zyskała na mocy przywileju lokacyjnego z 19
                 kwietnia 1346 roku. W latach 1594 – 1688 (z przerwami) funkcjonowała w mieście
                 duża mennica, od 1627 do 1644 roku jedyny tego typu zakład na terenie Korony. W
                 1594 r. mennica działała jako prywatny zakład Stanisława Cikowskiego,
                 podkomorzego krakowskiego i generalnego administratora ceł koronnych. Od 1613
                 roku działała jako mennica królewska Zygmunta III Wazy (jedna z czterech obok
                 mennic w Olkuszu, Gdańsku i Warszawie). Po pewnym czasie zakład przekształcono
                 w mennicę koronną. W czasach potopu szwedzkiego zakład zniszczono, ale otwarto
                 go ponownie w 1660 roku. Za panowania Michała Korybuta Wiśniowieckiego wybijano
                 tylko monety okazowe.
                 Według opinii wielu numizmatyków mennica bydgoska reprezentuje wysoki poziom
                 rozwoju mennictwa złotego w Polsce. W 1621 roku wybito w Bydgoszczy największe
                 do dzisiaj złote monety w Europie – chodzi tutaj o słynne 100 dukatów Zygmunta
                 III Wazy. Średnica monety wynosi 69,2 mm, ciężar 348,2 g złota. Podczas
                 licytacji w 1978 roku w Nowym Jorku jedną z bydgoskich studukatówek sprzedano
                 za sumę 120 tys. dolarów.
                 Mennica bydgoska była porównywalna z najlepszymi zakładami europejskimi, a pod
                 niektórym względami nawet je przewyższała. Działalność tego przedsiębiorstwa w
                 Bydgoszczy wywierała korzystny wpływ na życie społeczne i gospodarcze miasta,
                 regionu oraz całego kraju.

                 Pierwsza instytucja o charakterze banku została założona w 1787 r. co
                 wytworzyło przesłanki do ukształtowania się układu kapitalistycznego.
                 W XIX wieku Bydgoszcz była siedzibą banków niemieckich.
                 W XIX i pocz. XX wieku, na Pomorzu i w Wielkopolsce dominowały banki
                 niemieckie. Wśród nich największe: Darmstadter Bank i Dresden Bank. Zawiązywały
                 one korporacje z - bankami akcyjnymi - działającymi na terenie Gdańska, czy
                 Bydgoszczy.
                 Najważniejszym z nich był: Ostbank fur Handel und Gewerbe z siedzibą w
                 Bydgoszczy. Kapitał oraz rozmiary operacji bydgoskiego banku przekraczały
                 obroty i stan posiadania 5 największych banków polskich. Mimo tego w mieście
                 funkcjonował też polski, Bank Ludowy. Oczywiście skala jego działalności była
                 mniejsza.

                 Ważną instytucją była też w Bydgoszczy Poczta, której naddyrekcję rejencji
                 bydgoskiej i części rejencji kwidzyńskiej zlokalizowano w 1850 r., a w latach
                 80-tych XIX w. zbudowano imponujący gmach przy ul. Stary Port. W 1876 r.
                 uruchomiono telegraf, a w 1886 telefon.

                 Po odzyskaniu niepodległości w 1920 istniały 2 polskie instytucje finansowe:
                 Bank Ludowy (z 1902) i Bank Dyskontowy Towarzystwo Akcyjne (z 1913). Wkrótce
                 powstały nowe placówki: oddziały banków poznańskich oraz banki rodzime. Wśród
                 banków miejscowych wyróżniały się:
                 - Bank Dyskontowy Towarzystwo Akcyjne (do 1925)
                 - Bank Bydgoski (zał. 1921) – do 1929
                 - Komunalna Kasa Oszczędności
                 W okresie międzywojennym liczba banków kształtowała się w granicach 20.

                 Ważną instytucją, która znalazła siedzibę w Bydgoszczy była I z b a O b r a c
                 h u n k o w a Poczty Polskiej.
                 Izba ta powstała w 1919 r. Na skutek zarządzonej częściowej ewakuacji Warszawy,
                 w czasie wojny polsko-bolszewickiej Izbę przeniesiono do Bydgoszczy w sierpniu
                 1920 r. Początkowo znalazła siedzibę w budynku dzisiejszego Urzędu
                 Wojewódzkiego. Od 1929 r. kontrolę przekazów zaczęto sprawować systemem
                 maszynowym, od 1935 nowoczesnymi maszynami Powersa. W tym roku nazwę Izby
                 zmieniono na Izba Kontroli Rachunkowej Poczty i Telekomunikacji. Pod koniec lat
                 30-tych Ministerstwo Poczt i Telegrafów zamierzało przenieść Izbę do nowo
                 budującego się gmachu w Warszawie, ale wojna przekreśliła te zamiary. Od
                 kwietnia 1945 r. Izbę reaktywowano w Bydgoszczy, w 6 lat później zmieniono
                 nazwę na Centralne Biuro Rozrachunkowe Poczt i Telegrafów. Wprowadzono
                 mechanizację kontroli przekazów, a w 1957 r. oddano dla potrzeb Biura budynek
                 przy ul. Bernardyńskiej 15. Przejęto także kontrolę opłat celnych z Warszawy. W
                 latach 70-tych rozpoczęto informatyzację ośrodka, zakupiono komputer Odra.
                 Wtedy też Minister Łączności zmienił nazwę na Centralny Ośrodek Rozliczeniowy
                 Poczty i Telekomunikacji. Przejmowano kolejne zadania z Warszawy, m.in.
                 rozliczanie zagranicznych przekazów pocztowych.
                 W 1991 r. w wyniku restrukturyzacji Poczt i Telegrafów powstała PPUP Poczta
                 Polska, która z kolei powołała przedsiębiorstwo pod nazwą: Poczta Polska
                 Centralny Ośrodek Rozliczeniowy (PPCOR).

                 W 1995 r. została zlokalizwana w Bydgoszczy kolejna ogólnopolska instytucja
                 obsługi Poczty Polskiej: P o s t d a t a S. A. Przedsiębiorstwo informatyczne,
                 którego udziałowcami są Poczta Polska i Prokom Software SA zajmuje się
                 wytwarzaniem i wdrażaniem oprogramowania dla Poczty Polskiej. Wdrożono systemy
                 informatyczne działające w ponad 6000 Urzędach Pocztowych na terenie całego
                 kraju. W 2004 r. firma uzyskała 62 mln zł przychodów, co stawia je wśród 2000
                 największych firm w Polsce.

                 Po 1989 r. rozpoczął się gwałtowny rozwój banków i instytucji finansowych w
                 Bydgoszczy. Zlokalizowano w Bydgoszczy centralę ogólnopolskiego Banku
                 Pocztowego oraz kilka banków o lokalnych, pobudowały się efektowne siedziby
                 innych banków, z których najefektowniejsze to gmach Banku Handlowego przy
                 Jagiellońskiej i przede wszystkim BRE Banku, który w formie „nowych spichrzy”
                 uzyskał tytuł najpiękniejszego budynku użyteczności publicznej w Polsce lat 90-
                 tych.
                 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.04.05, 14:37
                  2. Siedziba regionalnych placówek finansowych

                  Obecnie Bydgoszcz jest siedzibą oddziałów regionalnych większości instytucji
                  finansowych. Jako jedyna w regionie posiada również centralę banku
                  ogólnopolskiego, ogólnopolską pocztową izbę rozrachunkową, regionalną izbę
                  skarbową i urząd skarbowy do obsługi największych przedsiębiorstw z całego
                  regionu. Obraz dopełnia regionalny Urząd Kontroli Skarbowej i Izba Obrachunkowa.
                  W Bydgoszczy znajdują się oddziały okręgowe największych banków państwowych.

                  INSTYTUCJE SKARBOWE

                  *Regionalna Izba Obrachunkowa - ul. Świętej Trójcy 35 –
                  www.bydgoszcz.rio.gov.pl

                  *Izba Skarbowa - ul. Warmińskiego 18 – www.izba-skarbowa-bydgoszcz.pl

                  *Urząd Kontroli Skarbowej - ul. Marcinkowskiego 7 – www.uks.bydgoszcz.pl

                  *Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy - ul. Grunwaldzka 50
                  obsługa dużych podmiotów gospodarczych z całego województwa


                  CENTRALE WAŻNIEJSZYCH BANKÓW I INSTYTUCJI FINANSOWYCH
                  podaje się niektóre centrale regionalne banków i instytucji mające filie w
                  innych miastach regionu

                  *Bank Pocztowy S.A. - ul. Jagiellońska 17 - www.bp.com.pl
                  W Bydgoszczy jest ogólnopolska siedziba banku
                  Akcjonariusze: Poczta Polska 75%, PKO Bank Polski SA 25%
                  Centrala w Bydgoszczy, biura w Bydgoszczy i Warszawie, obsługa w każdej
                  placówce pocztowej w kraju
                  Bank Pocztowy S.A. uzyskał osobowość prawną w maju 1990 roku. Założycielem
                  banku było przedsiębiorstwo państwowe Poczta Polska Telegraf Telefon, które w
                  późniejszym czasie podzieliło się na PPUP Pocztę Polską i Telekomunikację
                  Polską S.A. W 1997 roku dołączył do akcjonariatu banku Prokom Investments S.A.
                  W swojej działalności Bank Pocztowy S.A. odwołuje się do przedwojennej tradycji
                  Pocztowej Kasy Oszczędności, która oferowała usługi finansowe poprzez placówki
                  pocztowe.

                  *Bankowa Regionalna Izba Rozliczeniowa - ul. Moniuszki 7

                  *Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy - ul. Jagiellońska 8 - www.nbp.pl

                  *PKO BP Oddział Regionalny - pl. Teatralny 4 - www.pkobp.pl
                  Regionalny Oddział Detaliczny, Regionalny Oddział Korporacyjny

                  *PZU S.A. Oddział Okręgowy - ul. Wojska Pol. 20c

                  *Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Oddział Regionalny - ul. Jagiellońska 34


                  ODDZIAŁY INNYCH BANKÓW PRYWATNYCH (niektóre):

                  *Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie - www.pekao.com.pl - 2 oddziały
                  *Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu - Pomorsko-Kujawski Oddział
                  Regionalny w Bydgoszczy (zrzeszony w Spółdzielczej Grupie Bankowej) -
                  www.sgb.pl
                  *Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. - Centrum Rozliczeniowe
                  *Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie - Oddział w Bydgoszczy -
                  www.bgz.pl
                  *Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie - Oddział w Bydgoszczy -
                  www.bosbank.pl
                  *BRE Bank S.A. w Warszawie - Oddział Bydgoszcz - www.brebank.com.pl
                  *MultiBank - Centrum Usług Finansowych - www.multibank.com.pl
                  *Citibank Handlowy w Warszawie S.A.- Oddział w Bydgoszczy -
                  www.citibank.pl
                  *ING Bank Śląski S.A. w Katowicach – Oddział w Bydgoszczy (4 placówki) -
                  www.ing.pl
                  *Bank Millennium S.A. w Warszawie - Kujawsko Pomorskie Centrum Współpracy z
                  Klientami, Regionalne Centrum Operacyjne, 5 placówek, placówka Bank Millennium
                  Prestige dla klientów indywidualnych o wysokim standardzie majątkowym, 4
                  placówki Bank Millennium Biznes obsługująca małe firmy -
                  www.bankmillennium.pl
                  *Bank BPH S.A. w Krakowie - Oddział w Bydgoszczy (5 placówek) -
                  www.bph.pl
                  *Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni - Oddział w Bydgoszczy -
                  www.nordeabank.pl
                  *Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w Warszawie - Filia w Bydgoszczy -
                  www.bgk.com.pl
                  *Kredyt Bank S.A. w Warszawie - Oddział w Bydgoszczy -
                  www.kredytbank.com.pl
                  *Invest-Bank S.A. w Poznaniu - Oddział Regionalny w Bydgoszczy -
                  www.investbank.com.pl
                  *Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie - Oddział w Bydgoszczy -
                  www.bugsa.pl
                  *Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy - jednostka samodzielna (zrzeszony w Banku
                  Polskiej Spółdzielczości S.A.), Oddział Rozliczeniowy - www.bugsa.pl
                  *Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu - 7 oddziałów w Bydgoszczy -
                  www.bzwbk.pl
                  *Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie - Oddział w Bydgoszczy -
                  www.raiffeisen.pl
                  *GE Capital Bank S.A. w Gdańsku - Biuro Kredytowe - www.gecapitalbank.pl
                  *Lukas S.A. we Wrocławiu - Oddział Regionalny Bydgoszcz -
                  www.lucasbank.com.pl
                  *Fortis Bank Polska S.A. w Warszawie - Oddział w Bydgoszczy -
                  www.fortisbank.com.pl
                  *Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa ŁUCZNICZKA - www.skok.pl
                  *Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa EUROGROSZ - www.skok.pl
                  *Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka w Gdyni
                  Centrala Regionu Pomorskiego - www.skok.pl
                  *Skok im. F. Stefczyka - Oddział Bydgoszcz
                  *Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Zygmunta Chmielewskiego w
                  Lublinie
                  Oddział Bydgoszcz - www.skok.pl
                  *Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa PIAST w Tychach Oddział Bydgoszcz -
                  www.skok.pl
                  *Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa przy Parafii Opatrzności Bożej w
                  Gdańsku
                  Oddział Bydgoszcz – www.skok.pl
                  *Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
                  we Wrześni Oddział Bydgoszcz - www.skok.pl
                  *Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa RODZINA w Gdańsku Oddział
                  Bydgoszcz - www.skok.pl
                  *Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa NIKE w Warszawie Oddział w KWP
                  Bydgoszcz - www.skok.pl

                  ...oraz inne jak: liczne banki, firmy ubezpieczeniowe, leasingowe, oddziały
                  regionalne funduszy emerytalnych
                  Nagromadzenie tych instytucji w Bydgoszczy jest największe w regionie.
                  Podobnie – największa jest liczba oddziałów regionalnych instytucji
                  ogólnopolskich.


                  FIRMY SEKTORA FINANSOWEGO (przykłady)

                  Poczta Polska Centralny Ośrodek Rozliczeniowy – ul. Bernardyńska 15 –
                  www.ppcor.com.pl
                  Jest jednostką o zasięgu ogólnopolskim, działa na rzecz całej Poczty Polskiej.
                  Podstawowe funkcje wykonywane przez ośrodek to:
                  - kontrola i rozliczanie obrotu prz
                  • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.04.05, 14:38
                   FIRMY SEKTORA FINANSOWEGO (przykłady)

                   Poczta Polska Centralny Ośrodek Rozliczeniowy – ul. Bernardyńska 15 –
                   www.ppcor.com.pl
                   Jest jednostką o zasięgu ogólnopolskim, działa na rzecz całej Poczty Polskiej.
                   Podstawowe funkcje wykonywane przez ośrodek to:
                   - kontrola i rozliczanie obrotu przekazowego i celnego
                   - rozliczenie międzynarodowych usług pocztowych
                   - tworzenie oprogramowania i wdrażanie systemów wspomagających zarządzanie
                   przedsiębiorstwem
                   - świadczenie usług informatycznych na rzecz jednostek pocztowych
                   - tworzenie i wdrażanie dla własnych potrzeb szeregu systemów informatycznych
                   automatyzujących prace kontrolne i rozliczeniowe

                   Postdata S.A. – www.postdata.pl - kompleksowe rozwiązania informatyczne
                   dla Poczty Polskiej, posiada 8 oddziałów w kraju (Warszawa, Gdańsk, Łódź,
                   Kraków, Chorzów, Szczecin, Białystok, Piła). Firma wytwarza i wdraża
                   oprogramowanie dla Poczty Polskiej

                   EGB Investmens SA – www.egb.pl
                   Windykacja należności na zlecenie, windykacja z działaniami prewencyjnymi -
                   naklejka windykacyjna, kupno wierzytelności, monitoring płatności, transakcje
                   czyszczące bilans, prowadzenie szkoleń i konferencji na temat windykacji,
                   oddziały w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi, Lublinie

                   interLAN Sp. z o.o. – www.interlan.com.pl
                   Szacowanie ryzyka związanego z udzieleniem kredytów, realizacja ambitnych celów
                   biznesowych przy określonym ryzyku podejmowanych decyzji, doradztwo w zakresie
                   pozyskiwania środków finansowych (również UE), usługowe prowadzenie ksiąg
                   rachunkowych i opracowywanie analiz ekonomiczno finansowych

                   ...i wiele innych, których nie sposób wymieniać

                   OTOCZENIE BIZNESU – SEKTOR FINANSOWY (stan 2003 r.)
                   Banki: 32 oddziały, w tym Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe typu SKOK: 8
                   Bankomaty: 97
                   Instytucje ubezpieczeniowe: 43

                   c.d.n. w poniedziałek
                   Pozdrawiam.
    • Gość: med IP: 83.238.70.* 10.04.05, 21:41
     ).
     • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.04.05, 19:07
      Dalej Walor 29: ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA HANDLOWA

      Bydgoszcz jest w krajowej czołówce pod względem stanu infrastruktury handlowej.
      W ciągu wieków bydgoski handel odgrywał ważną rolę w Rzeczpospolitej. Z czasów
      staropolskich, jak również przedwojennych pochodzą bogate tradycje handlowe
      Bydgoszczy.
      Jest to ściśle powiązane z tradycjami ośrodka przemysłowego i rzemieślniczego,
      a także położeniem geograficznym Bydgoszczy na styku dróg bitych, wodnych i
      kolejowych.


      1. Tradycje handlowe

      Okres staropolski w historii Bydgoszczy to pasmo prosperity handlowego.
      Znaczenie w okresie do 1655 r. Bydgoszcz zawdzięczała handlowi.
      Nie było w okolicy wielkiego zaplecza rolniczego, były lasy i nieużytki oraz
      linie komunikacyjne, przede wszystkim wodne. To zadecydowało o roli Bydgoszczy
      jako centrum obsługi handlu wiślanego dla terenów położonych na zachód od
      Wisły. Dalej na tym kierunku nie było miasta, które zdolne byłoby skupić i
      sprzedać w Gdańsku wielkiej ilości zboża i drewna.
      Bydgoszcz jako miasto, które ukształtowało się ostatecznie w XIV wieku, musiało
      zmagać się z konkurencją już ugruntowanych wiek wcześniej miast krzyżackich, a
      później pruskich – przede wszystkim pobliskiego Torunia. Miasto to w 1403 r.
      uzyskało prawo składu całkowitego, co stawiało go w uprzywilejowanej pozycji i
      sprzyjało rozwojowi gospodarczemu. Skład był formą monopolizacji lokalnego
      rynku. Zapewniał władzom miejskim kontrolę nad handlem tranzytowym, dyktowanie
      cen, przymus wystawiania towaru na sprzedaż miejscowym kupcom, przymus drogowy.
      Jednak w miarę upływu lat zmagania handlowe wypadały coraz bardziej na korzyść
      Bydgoszczy. Kupcy toruńscy stopniowo tracili monopolistyczne przywileje. W 1484
      król Kazimierz Jagiellończyk w przywileju potwierdził mieszczanom bydgoskim
      prawo uprawiania handlu spławnego na Wiśle. Ostatecznie walka zakończyła się w
      1537 r. utratą przez Toruń prawa składu. Od tego momentu wszystkie ośrodki
      miały równe prawa i w takich warunkach Bydgoszcz rosła, rozwijała i bogaciła
      się. Apogeum świetności przypadło na „srebrny wiek Rzeczpospolitej”, a więc
      czasy panowania Batorego i Wazów. Od 1600 do 1655 r. w Bydgoszczy podbudowano
      nowe kościoły, kaplice, kolegia, sprowadzono kolejne zakony (klaryski,
      jezuici), uruchomiono mennicę. W mieście funkcjonowały wodociągi, żupa i
      warzelnia soli. Rozwijało się rzemiosło, szkolnictwo, kultura i sztuka. Bogate
      były księgozbiory w mieście.
      Liczba mieszkańców sięgnęła 5 tyś. co w ówczesnych czasach było oznaką miasta
      znacznego w skali kraju. Przewyższały Bydgoszcz: portowy Gdańsk (40 tyś.),
      Kraków i Poznań (po 20 tyś.) oraz Elbląg, Lublin, Lwów, Warszawa, Toruń i
      Wilno. Z miast poza Rzeczpospolitą - znaczne były także Wrocław (40 tyś.) i
      Szczecin (20 tyś.).
      Załamanie przyniosły dopiero zniszczenia wojenne, zarazy, a przede wszystkim
      załamanie handlu Rzeczpospolitej z Europą Zachodnią, jakie zaistniało na
      przełomie XVII/XVIII w.

      Prawo prowadzenia handlu szlakiem Brda-Wisła Bydgoszcz otrzymała w 1346 r. na
      mocy przywileju lokacyjnego. Powyżej Bydgoszczy Brdę wykorzystywano do spławu
      drewna z lasów bydgoskich i koronowskich.
      Z Bydgoszczy spławiano zboże, drewno, piwo, wyroby rzemieślnicze z Kujaw i
      znacznej części Wielkopolski. Poniżej miasta wzdłuż Brdy szlachta wielkopolska
      budowała własne spichlerze, które wykorzystywano do magazynowania zboża do
      handlu. Na tym tle dochodziło do zatargów z mieszczanami. Próbowano nawet
      założyć w 1672 r. nowe miasto w okolicy Czerska Polskiego, a więc przy ujściu
      Brdy do Wisły (okolice Łęgnowa). Miało nazywać się Grudzieniec i służyć
      szlachcie wielkopolskiej, która starała się uniknąć pośrednictwa przy spławie
      zboża. Sejmik radziejowski popierając interesy Bydgoszczy nie dopuścił do
      realizacji tych planów mimo uzyskania zgody na lokację przez wojewodę
      poznańskiego.
      Wg liczby statków zarejestrowanych w komorze wiślanej w Białej Górze wynika ,że
      w 1579 r. co szósty statek zdążający do Gdańska miał port macierzysty w
      Bydgoszczy.
      W samym mieście pobudowano liczne spichlerze, do magazynowania zboża
      oczekującego na spływ. W mieście istniały bractwa kupieckie: Kramarzy, Szyprów
      i Sterników. W ówczesnych czasach bractwa istniały jedynie w kilku miastach
      Korony (Kazimierz n/Wisłą i Jarosław), natomiast były często spotykane w
      miastach Prus Królewskich. Fakt istnienia w mieście 2 bractw związanych ze
      spławem potwierdza poważną rolę handlową miasta.
      Jak odbywał się spław wiślany ?
      Najczęściej flisacy dokonywali go kilka razy w roku. Od Bydgoszczy do Gdańska
      trwał on ok. tygodnia. Załogę stanowili flisacy pod przewodnictwem szypra.
      Natomiast przeprowadzenie transakcji w porcie powierzano z reguły szlachcicowi.
      Spływ prowadzono łodziami lub tratwami. Łodzie rzeczne zwane szkutami
      przystosowane były do żeglugi w górę rzeki, transportując często towary
      kolonialne zakupione w porcie. Inne statki lub tratwy z zasady sprzedawano w
      pocie morskim na drewno. Załoga wracała wówczas pieszo w rodzinne strony.

      W II połowie XVI w. Bydgoszcz była n a j w i ę k s z y m ośrodkiem handlu
      zbożowego w Polsce wyprzedzając znacznie inne miasta kujawskie, pomorskie,
      mazowieckie, małopolskie, a nawet pruskie. W 1564 – 1573 r. z Bydgoszczy
      spławiano średnio rocznie 2030 łasztów zboża i mąki, a np. z Włocławka 450,
      Warszawy 384, Pułtuska: 207, Łomży: 187, Łowicza: 159, Zakroczymia: 118,
      Płocka: 85, Sandomierza: 81, Kazimierza Dolnego: 64, Wyszogrodu: 63. Porównanie
      z miastami pruskimi też wypada korzystnie dla Bydgoszczy. Wg danych z komory w
      Białej Górze nad Nogatem z 1579 r.: Bydgoszcz spławiła 3095 łasztów zboża i
      mąki, Toruń: 2600, Gdańsk: 1685, Nieszawa: 949 łasztów.

      W 1579 r. zarejestrowano w komorze celnej w Białej Górze 225 statków z
      Bydgoszczy.
      W przeliczeniu na dzisiejsze jednostki w II połowie XVI w. z Bydgoszczy
      spławiano rocznie ok. 5 tyś. ton ziarna i mąki. Co dziesiąty mieszczanin w
      sposób bardziej lub mniej ścisły był związany ze spławem. Flota statków liczyła
      poniżej setki. Rzemieślnicy na miejscu zajmowali się ich konserwacją i naprawą.
      W XVI w. w Fordonie funkcjonowała komora celna o lokalnym znaczeniu. W 1594 r.
      Zygmunt III Waza przeniósł miejsce pobierania cła wiślanego z Białej Góry nad
      Nogatem do Fordonu, co było czynnikiem sprzyjającym rozwojowi tego miasta i
      sąsiedniej Bydgoszczy.

      Najwięcej zboża przywożono do Bydgoszczy z północnych Kujaw, całej Krajny,
      Pałuk, powiatu kcyńskiego i gnieźnieńskiego. Luźniej z Bydgoszczą były
      związane: powiat wałecki i wschodnie rejony powiatów pyzdrskiego i
      poznańskiego. Tak więc rejon oddziaływania Bydgoszczy sięgał na zachodzie
      granic Rzeczpospolitej, na północy Tucholi i Chojnic, na południu linii Poznań-
      Konin. Oprócz zboża spławiano drewno, towary leśne (smoła, popiół drzewny), sól
      z żupy bydgoskiej, piwo i miejscowe wyroby garncarskie. Piwo bydgoskie było w
      XVI wieku jednym z najbardziej znanych w kraju obok piw piątkowskiego,
      piotrkowskiego, łęczyckiego, żnińskiego i przemyskiego. Nic dziwnego, skoro w
      Bydgoszczy magazynowano ogromne ilości zboża. Najwięcej piwa i miodu pitnego
      eksportowano do Gdańska. Sprowadzano natomiast wina i towary zamorskie.
      Od pocz. XVI w. do XVIII w, na terenie Babiej Wsi znajdował się skład soli
      ruskiej zwany żupą. Służyła mieszczanom i szlachcie przybywającej do grodu w
      celu sprzedaży zboża i towarów leśnych. Przy okazji zakupu soli, szlachta
      zaopatrywała się w wyroby miejscowego rzemiosła i towary przywożone z Gdańska.
      W 1579 r. uruchomiono w Bydgoszczy warzelnię soli, która ze stochmalu, czyli
      rumu solnego z kopalni w Wieliczce i Bochni wyrabiała sól spożywczą.
      Po wojnach szwedzkich nastąpił proces stopniowego zmniejszania eksportu zboża z
      Rzeczpospolitej. Wynikało to z przyczyn wewnętrznych (zrujnowane państwo), jak
      i zewnętrznych (zmniejszenie zapotrzebowania na zboże w Europie). Od tego czas
      • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.04.05, 19:08
       Po wojnach szwedzkich nastąpił proces stopniowego zmniejszania eksportu zboża z
       Rzeczpospolitej. Wynikało to z przyczyn wewnętrznych (zrujnowane państwo), jak
       i zewnętrznych (zmniejszenie zapotrzebowania na zboże w Europie). Od tego czasu
       wyraźnie wzrósł udział drewna w spławie bydgoskim.

       Oprócz spławu wiślanego w życiu gospodarczym miasta ważną rolę odgrywały
       jarmarki w dniu św. Agnieszki (21.01), św. Idziego (1.09) i św. Marcina (11.11)
       oraz targi sobotnie. Miały one jednak raczej lokalny charakter.
       Bydgoszcz leżała na szlaku handlowym ze Śląska i Wielkopolski do Gdańska (z
       Wrocławia przez Zduny, Pyzdry, Wrześnię i Gniezno). Inny szlak prowadził przez
       Nakło.
       Przez Bydgoszcz wiodła też droga z Krakowa do Gdańska, oraz z ziem ruskich
       (przez Brześć Kuj., Bydgoszcz, Tucholę, Chojnice, Skarszewy do Gdańska). Ta
       ostatnia chętnie była używana przez kuców, którzy chcieli uniknąć przymusu
       składowego w Toruniu (do 1537). W handlu lądowym Bydgoszcz nie odgrywała
       większej roli ponadregionalnej. Najbardziej ożywione kontakty miała w tym
       zakresie z Toruniem (piwo, gorzałka, miód, sól, skóry, wełna, wyroby metalowe).
       Stwierdzono kontakty kupców bydgoskich z Mołdawią. Handlowano także z Poznaniem
       i Krakowem. Kupcy krakowscy tworzyli tu własne emporia handlowe, najdalej
       wysunięte na północ.

       W mieście rozwijało się rzemiosło. Istniało kilkanaście cechów oraz
       kilkadziesiąt rzemiosł (m.in. bednarze, czapnicy, garncarze, kołodziej, kowale,
       krawcy, kuśnierze, mielcarze, murarze, piekarze, piwowarzy, powroźnicy,
       rzeźnicy, stolarze, sukiennicy, szewce, ślusarze i inni). Wyrabiano broń palną.
       wyroby te sprzedawano przy okazji wizyt szlachty w mieście oraz transportowano
       wodą i lądem do innych miast.

       Tradycje handlowe posiada również Fordon oraz pobliski Solec Kujawski, które to
       2 miasta stanowiły razem z Bydgoszczą zespół miast kujawskich leżących nad
       Wisłą, będących bramami w kierunku Pomorza i Ziemi Chełmińskiej.
       Fordon lokował w 1382 r. Władysław Opolczyk (jako Wyszogrod Hohenburg), a
       później Władysław Jagiełło w 1424 r. w miejscu adekwatnym dla przewidywanej
       roli miasta w obsłudze handlu wiślanego. Pierwotną nazwę Wyszogród zarzucono.
       Pojawiła się nowa nazwa Fordon, która określała funkcję miasta. Fordan -
       oznaczało bowiem pobieranie opłat celnych na rzece. Fordon, choć miał bardzo
       dogodne położenie, nie uczestniczył w handlu wiślanym. To Bydgoszcz była
       okolicznym centrum skupu zboża. Mieszkańcy trudnili się rolnictwem,
       rzemieślnictwem, piwowarstwem oraz skromniej kupiectwem. Dopiero przeniesienie
       w 1594 r. przez Zygmunta III Wazę miejsca pobierania cła wiślanego z Białej
       Góry nad Nogatem do Fordonu było czynnikiem sprzyjającym rozwojowi miasta.
       Solec Kujawski natomiast lokował książę kujawski Przemysł w 1325 r. Nazwa
       miasta wzięła się od staropolskiego wyrazu sół, sołek – tzn spichrz. W XVI i
       XVII wieku była podobnie jak Bydgoszcz, choć na mniejszą skalę - ośrodkiem
       spławu wiślanego drewna z okolicznych lasów oraz zboża.

       Po przejściu Bydgoszczy pod władzę pruską co nastąpiło w 1772 r. zrealizowano
       kanał bydgoski. Była to inwestycja, która zabezpieczyła świetlane perspektywy
       dla Bydgoszczy na kolejne 200 lat. Projekty połączenia Odry z Wisłą sięgają XVI
       wieku. W czasach starożytnych istniało zresztą naturalne połączenie między
       Notecią, a Brdą, co stwierdzają wykopaliska archeologiczne. Jednak dopiero od
       1764 r. po wstąpieniu na tron ostatniego króla Stanisława Augusta
       Poniatowskiego rozgorzały konkretne dyskusje na temat realizacji kanału. Za
       budową drogi wodnej przemawiały:
       - zapewnienie komunikacji wodnej z Berlinem i Hamburgiem
       - ułatwienie kontaktów handlowych ze Śląskiem
       - osłabienie monopolistycznego stanowiska Gdańska
       - ożywienie gospodarcze ziem polskich
       Antagoniści obawiali się natomiast wzrostu importu towarów pruskich.

       9 lipca 1766 r. na posiedzeniu Komisji Skarbu Koronnego w Warszawie
       przedyskutowano szczegółowy projekt budowy kanału bydgoskiego. Autorem był
       węgier w służbie polskiej kpt. Franciszek Czaki. Postulował połączenie Noteci
       od miejsca w którym najbardziej zbliża się do Brdy przez bagna koło wsi Ciele
       do rzeki między zamkiem bydgoskim, a rynkem. Autor memoriału takie dawał
       uzasadnienie takiej trasy: „Według mego projektu możnaby łatwo w bliskości wsi
       Ciele bić kanał aż w bagnisko Krępa, stamtąd ku Bydgoszczy, między Zamkiem, a
       miastem do rzeki Brda zwanej, którą już w tamtej stronie spływają statki. Można
       by także wygodnie tam budować nowe lub reperować stare magazyny, gdyż z
       będących tam rozwalin można sobie wznieść, iż Bydgoszcz musiała być przedtym
       miasto wielkie wodą handel prowadzące”
       Do uchwalenia budowy upoważniony był tylko Sejm walny Rzeczpospolitej. Sprawa
       miała być rozpatrywana na Sejmie w 1786 r., ale wydarzenia polityczne
       pokrzyżowały te plany.
       Na korzyść z przekopania kanału od razu zwrócili uwagę Prusacy. W marcu 1772 r
       Fryderyk II zatwierdził budowę kanału. Sprawa była przedmiotem politycznych
       targów – przeciwnicy obawiali się zmniejszenia handlu gdańskiego. Pojawiły się
       trudności techniczne. Wobec braku odpowiedniej ilości robotników na miejscu,
       werbowano ich z Niemiec i Czech. Przybyło 10 tyś. robotników. Prace zaczęto w
       1773 r.. Z powodu zbyt małej ilości miejsc w barakach, robotnicy tłoczyli się w
       tymczasowych szałasach. Jedna czwarta z nich wymarła na febrę i czerwonkę. Po
       zakończeniu prac w 1774 r. robotników przymuszano do kolonizowania okolic.
       Żegluga z początku przebiegała z trudnością z powodu częstego psucia się śluz.
       Dopiero po modernizacji kanału w 1805 r., kiedy Konrad Peterson wybudował
       kamienne jazy i śluzy transport odbywał się bez przeszkód.

       Kanał miał długość 27 km, 9 śluz (z tego 8 na terenie dzisiejszej Bydgoszczy).
       Umożliwiał transport do Szczecina z pominięciem Gdańska, jak również do
       Berlina, Poznania, na Śląsk.
       W końcu XVIII w. przepływało nim ok. 1000 łodzi i tratew rocznie. W połowie XIX
       wieku już 8 razy więcej. Zbudowanie kanału uczyniło Bydgoszcz ważnym węzłem
       dróg wodnych i przyczyniło się do szybszego rozwoju miasta, przemysłu i
       rzemiosła ale zarazem do kolonizacji Bydgoszczy i okolic przez żywioł
       niemiecki.

       Po 1772 r. zbudowano nowe gmachy o przeznaczeniu gospodarczym np. wielki zespół
       ryglowych spichlerzy królewskich (spalone w 1945 r.), spichlerze przy ul.
       Grodzkiej (2 spalone w 1960 r., jeden zachowany tzw „holenderski” przy ul.
       Mostowej)
       W mieście utworzono komorę celną o zasięgu ogólnokrajowym, Radę Handlową i
       kompanię kupiecką. Bydgoszcz była znacznym ośrodkiem handlowym dzięki
       funkcjonowaniu kanału.

       W czasach Księstwa Warszawskiego zbudowano kolejną, jedenastą śluzę w Bielawach
       i jaz w Dębinku. Przez Kanał Bydgoski odbywał się eksport do Prus i innych
       państw niemieckich. Wywożono głównie zboże, a także bydło, drewno, wełnę,
       sukno, cegłę i inne towary. Handel opanowała grupa bogatych kupców, którzy
       utrzymywali kontakty handlowe z Hamburgiem, Szczecinem, Lubeką, Berlinem,
       Królewcem, Gdańskiem i Elblągiem. Importowano białe płótno, wino, korzenie i
       inne towary kolonialne. Miało to związek ze znacznym rozwojem przemysłu
       sukienniczego w Bydgoszczy i okolicach. Czynnikiem rozwoju handlu były jarmarki
       odbywające się 4 razu do roku i targi kramarskie co 2 tygodnie. Bydgoszcz
       korzystała także z handlu tranzytowego drogami wodnymi i bitymi.
       Bydgoszcz pozostawała ważnym ośrodkiem handlu z racji swego położenia
       geograficznego oraz roli kanału. Sprzyjające warunki operacji handlowych stały
       się jednym z najważniejszych czynników zmian w zaludnieniu miasta.
       • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.04.05, 19:09
        W późniejszym okresie zaborów bydgoski ośrodek handlowy rozwijał się, ale miał
        charakter jednostronny. Rozwinięty był handel zbożowy i drzewny, który był
        skutkiem polityki pruskiego zaborcy, który traktował te ziemie jako zaplecze
        aprowizacyjne Niemiec. Ponadto Bydgoszcz odgrywała rolę pośrednika handlowego z
        Rosją. Do poważnego wzmocnienia roli handlowej miasta przyczynił się kanał
        bydgoski. Od lat 40-stych XIX wieku rozpoczął się rozwój przemysłu metalowego i
        maszynowego. W Bydgoszczy powstało kilka zakładów tej branży dzięki możliwości
        transportowania surowców (węgiel i surówka żelaza) drogą wodną z Gdańska. Nadal
        dominował obrót zbożem, które kierowano kanałem na zachód na rynki Pomorza
        Zachodniego, Śląska i Saksonii, bądź Wisłą do Gdańska i Piławy.
        W II połowie XIX wieku otwarcie kolei, a zwłaszcza linii Poznań – Inowrocław –
        Toruń oraz Inowrocław Bydgoszcz (1872) ograniczyło handel zbożem w Bydgoszczy.
        Spowodowało natomiast wzrost przemysłu maszynowego i metalowego.
        4 grudnia 1862 r. otwarto kolej warszawsko-bydgoską łączącą oba miasta linią
        przebiegającą przez Kutno-Włocławek-Aleksandrów Kuj. Długość linii wyniosła 143
        km. Było to pierwsze połączenie północnych Niemiec z Rosją (do 1877 r. –
        otwarcia kolei Nadwiślańskiej)

        W 1878 r. zbudowano Kanał Górnonotecki, aby powiększyć zasoby wodne kanału
        bydgoskiego i umożliwić tym samym ruch większych barek. Kanał ten – mniej znany
        od bydgoskiego prowadzi wody od śluzy Antoniewo przez Nw. Smolno i Frydrychowo
        do śluzy Dębinek w centrum rozległych Bydgoskich Łąk Nadnoteckich. Od tej śluzy
        wody prowadzi Kanał Notecki przez Kruszyn, Murowaniec i Łochowo do kanału
        bydgoskiego na wysokości Pawłówka. Łączna długość wszystkich kanałów noteckich
        wynosi na tym obszarze ok. 40 km. Znajdują się tam 4 śluzy.
        Z kolei w 1915 r. ukończono budowę nowego Kanału Bydgoskiego na terenie Okola o
        długości 1,5 km. Ominięto stary 4-kilometrowy fragment kanału bydgoskiego z 6
        śluzami, a zbudowano szeroki trakt z 2 wielkimi śluzami przystosowanych do
        przepuszczania 500-tonowych barek.

        W 1909 r. powołano Towarzystwo Kupców, w którym zrzeszona była większość
        handlowców. W końcu XIX w. rozpoczął się rozwój składów kupieckich i domów
        towarowych, w których zaopatrywano się w rzeczy powszechnego użytku.
        Wybudowano u zbiegu ul. Dworcowej i Gdańskiej 4-piętrowy dom towarowy o
        nowatorskiej ówcześnie konstrukcji żelbetowej „Conitzer und Sohne”, potem
        Bydgoski Dom Towarowy Be-De-Te (dzisiaj „Jedynak”). Poza tym istniało wiele
        składów kupieckich, hurtowni i magazynów różnych towarów. Po 1920 r. większość
        firm przeszła w polskie ręce. Firmy kupieckie prowadziły wywóz na eksport
        wyrobów bydgoskich fabryk. Początkowo dominowała branża drzewna, potem maszyny,
        wyroby elektrotechniczne, chemiczne.

        Hurtownie bydgoskie odgrywały poważną rolę w handlu regionalnym – zaspokajały
        potrzeby północnej Wielkopolski i Pomorza Gdańskiego. Centrum handlowe miasta
        stanowiła ul. Gdańska od Chodkiewicza, fragment Dworcowej, pl. Teatralny, ul.
        Mostowa i Stary Rynek.
        Targi odbywały się co drugi dzień na Starym Rynku, Nowym Rynku, pl. Poznańskim
        i pl. Piastowskim na zmianę. W 1925 otwarto w Bydgoszczy Giełdę Drzewną jedyną
        w kraju. Przy wyborze Bydgoszczy na siedzibę istotne znaczenie miał atut portu
        bydgoskiego, gdzie na 95ha powierzchni można było gromadzić ogromne ilości
        drewna. Do dzisiaj na terenach przy ul. Przemysłowej na zapleczu portu Żeglugi
        Bydgoskiej znajduje się ogromny plac wypełniony stosami drewna – jest to
        miejsce dawnej giełdy.

        Z kolei w 1933 otwarto Giełdę Zbożowo-Towarową. Obroty giełdy stawiały ją na 3
        miejscu w kraju. (po Poznaniu i Lwowie, a przed giełdą warszawską). Bydgoszcz
        stała się wielkim ośrodkiem rozdzielczym na styku Kujaw, Pomorza i
        Wielkopolski. W mieście lokowały się przedstawicielstwa największych w kraju
        fabryk, koncernów węglowych, firm zagranicznych, tu mieściła się największa w
        kraju hurtownia artykułów drogeryjno-aptecznych. Inne przedsiębiorstwa handlowe
        wygrywały konkurencję z Gdańskiem. Z chwilą uruchomienia magistrali Śląsk-
        Gdynia, Bydgoszcz spełniała rolę stacji rozdzielczej w sprzedaży węgla i koksu
        dla Pomorza. Rangę ośrodka handlowego umacniał rozwój w mieście szkolnictwa
        zawodowego, kształcącego odpowiednie kadry.

        Po wojnie rola Bydgoszczy w dystrybucji towarów utrzymała się. Magistralą
        węglową przewożono towary masowe, które rozdzielano w Bydgoszczy. Zaczęła
        tracić na znaczeniu natomiast żegluga śródlądowa. Upaństwowione
        przedsiębiorstwo Lloyda Bydgoskiego przewiozło w 1947 r. zaledwie kilkanaście
        procent przewozów z lat przedwojennych. Władze centralne przeniosły stocznię
        Lloyda do Płocka, a w Bydgoszczy z reszty taboru utworzono w 1951 r. Żeglugę
        Bydgoską. Przewożono barkami artykuły w ramach pomocy UNRRA z Gdańska w głąb
        kraju, a w drodze powrotnej węgiel ze Śląska. W latach 1955-70 zmodernizowano
        bazę jednostek pływających. Od lat 50-tych przejmowano stopniowo kolejne porty
        śródlądowe: w Poznaniu, Ujściu, Krzyżu i Kostrzynie. W 1970 r. istotnie
        zmodernizowano port Bydgoszcz-Wschód budując nowe nadbrzeże i instalując 5
        potężnych dźwigów (do dzisiaj widać je z wiaduktów warszawskich). W połowie
        lat 70-tych zanotowano apogeum powojennych przewozów. Przewożono towary masowe:
        węgiel, cukier, zboże, mąkę, rudę oraz nietypowe urządzenia i elementy do
        kombinatów w Puławach, Płocku i Włocławku. Od 1963 r. rozpoczęto regularne
        przewozy do Europy Zachodniej. Po 1980 r. żegluga załamała się. Bydgoskie
        przedsiębiorstwo w latach 90-tych przetrwało jako jedyne obok Żeglugi
        Wrocławskiej dzięki wysokiemu zaangażowaniu na rynkach Europy Zachodniej
        (Niemiec, Holandii, Belgii, Francji).

        Po 1945 r. Bydgoszcz ponownie stała się ważnym ośrodkiem prywatnego handlu i
        usług. W mieście znalazły siedzibę liczne zrzeszenia kupieckie i handlowe,
        działała Giełda Zbożowo-Towarowa skupiająca 54 firmy, kilka central handlowych,
        ponad 90 hurtowni.
        Od 1948 r. rozpoczęto jednak konsekwentne upaństwawianie wszelkich hurtowni i
        sklepów, które zakończyło prosperity sektora prywatnego w sektorze handlu i
        usług. Całkowicie zlikwidowano prywatny handel hurtowy. Spowodowało to
        pogorszenie obsługi i zaopatrzenia ludności. Rozwój gastronomii opierał się
        głównie na adaptacji i modernizacji starych obiektów oraz nieliczne nowe
        inwestycje w ramach tzw budownictwa towarzyszącego. Od 1964 r. przedsiębiorstwa
        gastronomiczne i handlowe rozpoczęły własne inwestycje. W ten sposób powstało
        do 1975 19 zakładów gastronomicznych w tym „Kaskada”.
        Pierwsze nowe obiekty handlowe wybudowano w Bydgoszczy dopiero w połowie lat 50-
        tych w peryferyjnych dzielnicach. Tempo powstawania kolejnych nie nadążało za
        budownictwem mieszkaniowym. Dopiero od 1965 r. konsekwentniej egzekwowano
        konieczność budowy pawilonów handlowych. W ten sposób powstało do 1980 r.
        blisko 100 obiektów, w tym m.in. dom handlowy „Tęcza” (1969), Rywal (1973),
        pawilony przy Modrakowej (1974), Supersam przy Gdańskiej (1975) i szereg
        innych. Z powodu pogorszenia koniunktury w gospodarce lat 70-tych nie doszło do
        budowy wielkiego zespołu handlowo-usługowego w Śródmieściu.
        W latach 70-tych uruchomiono placówki usługowe motoryzacji m.in. Polmozbyt przy
        Fordońskiej i stacje obsługi na Błoniu. Jednak w wyniku niewydolnej nakazowej
        formy gospodarki permanentnie odczuwany był niedobór punktów handlowych,
        gastronomicznych i usługowych.

        W II połowie lat 80-tych i na początku lat 90-tych rozbudowano obiekty handlowe
        w Fordonie, gdzie odczuwano dotkliwie ich brak. Po 1990 r. gwałtownie wzrosła
        liczba nowych prywatnych sklepów i targowisk. Wreszcie od 1995 r. rozpoczęła
        się inwazja zagranicznych i rodzimych centrów handlowych. Jednym z pierwszych
        był market As przy ul. Chodkiewicza oraz Miko w Fordonie na os. Niepodległości.
        Ob
        • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.04.05, 19:10
         Obecnie infrastruktura handlowa w Bydgoszczy jest jedną z lepszych w kraju.
         Więcej, niż w większości miast jest także drobnych sklepów.


         2. Infrastruktura handlowa

         Obecnie w mieście jest sporo drobnych sklepów, targowisk. Od 1998 roku nastąpił
         rozwój sieci hiper i supermarketów. W mieście jest 7 dużych hipermarketów, z
         tego jedyny w regionie hurtowy „Makro”. Branżę budowlaną reprezentują 4 duże
         supermarkety oraz kilka rodzimych. Istnieją markety specjalistyczne np
         biurowy „Office Depot”. Trzy obiekty są dużymi wielobranżowymi centrami
         handlowymi z dziesiątkami butików, restauracji i innych atrakcji (np
         kręgielnie).

         TARGOWISKA
         Targowisko hurtowe – ul. Kielecka
         ul. Czerkaska 29 (Os. Leśne)
         ul. Modrakowa 53 (Wyżyny)
         ul. Broniewskiego 7 (Błonie) – zadaszenie w budowie
         ul. Curie-Skłodowskiej 29-33 (Bartodzieje) – częściowo zadaszone
         Plac Piastowski (Śródmieście) - zadaszone
         ul. Konopnickiej 28 (Szwederowo)
         ul. Pelplińska-Rataja (Fordon) – zadaszone
         ul. Swobodna 3 (Fordon)
         ul. Wielorybia-Okoniowa (Osowa Góra)
         ul. Magdzińskiego – przy zabytkowej hali targowej
         ul. Planu 6-Letniego (Kapuściska) – zadaszone
         ul. Przyjazna 11-13 (Wyżyny) – zadaszone
         ul. Graniczna 6-8 (Okole)
         ul. Dworcowa 28

         GIEŁDY
         Giełda motoryzacyjna – ul. Fordońska – „Kartodrom”
         Giełda spożywczo-przemysłowa – ul. Glinki KS „Chemik”

         HIPERMARKETY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE
         AUCHAN
         ul. M. Rejewskiego 3; 85-791 Bydgoszcz tel.: (052) 323 86 00 fax: (052) 323 86
         10 www.auchan.com
         17,6 tys. m2 (hipermarket 11,5 tys. m2, galeria handlowa 6.1 m2).
         Liczne butiki i restauracje, parking naziemny, w pobliżu Leroy Merlin i stacja
         benzynowa Auchan

         GALERIA POMORSKA
         ul. Fordońska 141; 85-739 Bydgoszcz tel.: (052) 36 69 600 fax: (052) 36 69 660
         www.carrefour.pl
         36 tys. m2, Carrefour i 90 innych sklepów, m.in. Euro, Reserved, Vero Moda,
         Smyk, Empik, Delta Sport, Carry i Douglas, parking naziemny 1300 miejsc
         Hala sprzedaży Carrefour – ok. 9 tyś. m2
         Dwa poziomy, na piętro wjeżdża się ruchomymi schodami, gdzie znajduje się
         kręgielnia
         W strefie butików rozległe atrium, w którym odbywają się pokazy

         RONDO
         ul. Kruszwicka 1; 95-213 Bydgoszcz, www.geant.pl ,
         29 tys. m2, Geant, Euro, La Halle, Cubus, Sephora i Reserved, 38 małych sklepów
         Hala sprzedaży Geant – ok. 8 tyś. m2
         Trzy poziomy (z tego 2 dla klientów), Mc’Donalds, ruchome schody, liczne
         restauracje, podziemny parking, rozległe atrium, w którym od czasu do czasu
         organizowane są różnorodne pokazy i imprezy

         TESCO
         ul. Toruńska 101; 85-817 Bydgoszcz tel.: (052) 375 78 00 fax: (052) 375 79 00
         www.tesco.com.pl
         Hala sprzedaży Tesco – ok. 10 tyś. m2
         Ruchome schody, podziemny parking, sporo butików

         HYPERNOVA
         ul. Skarżyńskiego 2; 85-950 Bydgoszcz tel.: (052) 326 97 02
         www.hypernova-polska.pl
         Hala sprzedaży – ok. 5,3 tyś. m2
         Częściowo zadaszony parking naziemny, sporo butików

         MAKRO
         ul. Jana Pawła II 123; 85-140 Bydgoszcz tel.: (052) 349 65 00 fax: (052) 349 65
         73 www.makro.com.pl
         Hala sprzedaży – ok. 7,8 tyś. m2
         Zadaszony parking naziemny, sprzedaż hurtowa, do zakupu wymagane jest
         prowadzenie działalności gospodarczej

         MINIMAL
         ul. Skarżyskiego 8; 85-950 Bydgoszcz tel.: (052) 346 77 61
         ul. Skłodowskiej – Curie 26; 85-950 Bydgoszcz tel.: (052) 346 16 02
         parking naziemny, butiki na parterze i na piętrze

         ...oraz sieci dyskontów spożywczych m.in. Leader Price, Biedronka, Intermarche,
         Lidl, Polo Market, Piotr i Paweł, Miko, As, Plus, Staropolski, Netto, Champion,
         Hetman, Berti, Stokrotka, Pozperito, Kaufland, Społem)
         Kilka sieci dyskontów ma bydgoski rodowód np As, Hetman, Społem.

         W budowie: Carrefour z galeriami (2005), Kaufland (2005), Focus Park z
         multipleksem (2006) – 86 m2, Real (2006)

         HIPERMARKETY BRANŻOWE
         CASTORAMA
         ul. Szubińska 5; 85-312 Bydgoszcz tel.: (052) 37 67 100 fax: (052) 37 67 200
         www.castorama.com.pl
         Hala sprzedaży – ok. 9,7 tyś. m2

         OBI
         ul. Fabryczna1; 85-741 Bydgoszcz tel.: (052) 325 97 00 fax: (052) 325 97 15
         www.obi.pl/pl
         Hala sprzedaży – ok. 8,5 tyś. m2

         LEROY MERLIN
         ul. Rejewskiego 5 (przy ul. Fordońskiej); 85-791 Bydgoszcz tel.:(052) 37 68
         800; 37 68 819
         www.leroymerlin.pl
         Hala sprzedaży – ok. 8,7 tyś. m2

         NOMI
         ul. Chodkiewicza 17; 85-065 Bydgoszcz tel.: (052) 349 32 10 fax: (052) 349 32 06
         www.nomi.com.pl

         PIEC-MAT-BUD – market budowlany
         ul. Fabryczna

         HETMAN – market budowlany
         ul. Kamienna

         KOMFORT – centrum dywanów i wykładzin
         ul. Jagiellońska

         OFFICE DEPOT – market “wszystko dla biura” (kapitał amerykański)
         ul. Jana Pawła II

         oraz sieć lokalnych hurtowni i składów

         W budowie: Ikea (2008)
         • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.04.05, 19:12
          3. Ulice handlowe

          Centrum handlowe Bydgoszczy oprócz hipermarketów obejmuje obszar Starego Miasta
          i Śródmieścia.

          ULICE HANDLOWE (niektóre)

          Stary Rynek – centralny punkt miasta, miejsce bardzo uczęszczane, liczne
          miejsca handlowe i usługowe (księgarnie, antykwariaty, restauracje, kawiarnie
          itp).

          Ul.Gdańska - zawsze była ważna ze względu na liczne sklepy. I nic przez
          stulecia się nie zmieniło. Najbardziej ekskluzywne sklepy starają się znaleźć
          na niej swe siedziby. Najszersza ulica w Śródmieściu wśród pięknych kamienic –
          perełek secesji. Najbardziej prestiżowa.

          Ulica Dworcowa - kiedy ruszyła kolej łącząca Bydgoszcz z Berlinem, bardzo
          szybko ulica prowadząca od Centrum do dworca kolejowego stała się ważnym
          traktem handlowym. Jeszcze przed kilkudziesięciu laty jeździł po niej tramwaj,
          ale okazała się zbyt wąska, aby można było tę komunikację utrzymać, chociaż
          niewykluczone, że kiedyś wróci. Dziś na całej długości nie brakuje licznych
          sklepów i firm. Za kilka lat ma zostać deptakiem, a stowarzyszenie miłośników
          komunikacji postara się o uruchomienie zabytkowego tramwaju konnego jako
          atrakcji turystycznej

          Ul.Długa - spośród najdłużej istniejących handlowych ciągów jest, jak sama
          nazwa wskazuje, najdłuższa. Zawiera liczne sklepy i punkty usługowe.
          Przerobiona od 1997 na zadbany deptak.

          Ul. Mostowa - krótka ulica, która zgodnie z planami miejskimi ma zostać
          zwężona, tak jak była wąska przed wojną. Teraz to deptak łączący Stary Rynek
          poprzez most Jerzego Sulimy-Kamińskiego z ulica Focha. Niewiele placówek
          handlowych, ale w najlepszym ciągu, którym codziennie przechodzi wiele osób. Po
          zabudowie Kaskady jej rola handlowa wzrośnie.

          Ul.Jezuicka - ukryta na tyłach Ratusza, zawsze pełniła ważną rolę w handlu.
          Dzisiaj mieszczą się na niej urokliwe, niewielkie sklepy, które niepowtarzalną
          atmosferą powodują, że chce się do nich wrócić. Nie tylko ze względu na
          zaopatrzenie, ale klimat.

          Ul.Magdzińskiego - jedna z najstarszych handlowych ulic Bydgoszczy. Pomiędzy
          Starym Rynkiem a ul. Podwale prowadzi do zabytkowej Hali Targowej.

          Ul. Stary Port – dawne nadbrzeże, gdzie ładowano towary na barki, obecnie pasaż
          handlowy m.in. ze sklepami jubilerskimi, bankiem PKO BP, obok znajduje się
          uroczy bulwar nad Brdą

          Wełniany Rynek - Istnieje dłużej niż zapiski najstarszych kronikarzy. Z jednej
          strony otwiera ulicę Długą, zaś z drugiej ulicę Poznańską. Duży plac zachęca do
          zaparkowania samochodu i udania się na zakupy.

          Ul.Wąska - naprawdę wąska, nie tylko z nazwy, ale istnieje i kwitnie na niej
          również handlowe życie, przejście od Nowego Rynku do ulicy Długiej

          Ul.Podwale - kiedyś jedna z ważniejszych ulic miasta. Dawna handlowa świetność
          powoli powraca. Coraz elegantsze sklepy lokalizują się przy niej. Nie brakuje
          firm z tradycjami, ale nowe nie czują się wcale gorsze. Bliskość Starego Rynku
          oraz ulicy Długiej i Magdzińskiego sprawia, że coraz więcej osób przychodzi tu
          na zakupy.

          Ul. Jana Kazimierza – ulica prowadząca od Starego Rynku do Wałów
          Jagiellońskich, pasaż handlowy, w dalszej części sąsiaduje z gmachem NSA

          Ul. Pod Blankami – stara uliczka, dawno temu pod murami miejskim, obecnie
          nabiera coraz większego znaczenia handlowego, kilka klubów i pubów muzycznych

          Ul. Krasińskiego - niewielka uliczka w bok od ul. Gdańskiej. Nie ma tu wielkich
          salonów, ale za to kilka niezwykle ciekawych punktów zarówno handlowych jak i
          usługowych.

          Ul. Śniadeckich – główny trakt od Placu Piastowskiego do Gdańskiej, dawnej
          zagłębie sklepów komputerowych, obecnie obok komputerowych jest wiele innych
          branż

          Ul. Pomorska – zanim zbudowano Gdańską (od 1820), była głównym traktem na
          Pomorze, obecnie stopniowo pięknieje i bogaci się w nowe sklepy

          Al. Mickiewicza – piękna aleja w otoczeniu wysokich secesyjnych i co ważne
          wyremontowanych kamienic, teatru, spotyka się sklepy na parterach kamienic

          Ul. Chodkiewicza – długa ulica od Gdańskiej do Wyszyńskiego z tramwajem
          pośrodku, z punktami handlowymi

          Ul. Sienkiewicza, Marcinkowskiego, Chrobrego, Wileńska, Fredry, Mazowiecka,
          Hetmańska, Warszawska – ulice na terenie Śródmieścia w pobliżu dworca PKP,
          można znaleźć punkty handlowe

          Ul. Świętojańska, Kościuszki, Chocimska – ulice w pobliżu słynnego „Londynka”,
          z punktami handlowymi


          4. Bydgoszcz na tle kraju

          Pod względem liczby sklepów na mieszkańca Bydgoszcz jest w krajowej czołówce.
          Znacznie wyprzedza pod tym względem takie metropolie jak: Warszawa, Łódź,
          Wrocław, Gdańsk.

          Liczba osób na 1 sklep – ranking 26 miast wojewódzkich i innych ponad 150 tyś.
          mieszkańców

          1. Rzeszów: 58,9
          2. Kielce: 60,8
          3. Poznań: 65,7
          4. Bielsko Biała: 66,5

          5. Bydgoszcz: 68,0

          6. Kraków: 70,0
          7. Zielona Góra: 71,7
          8. Opole: 74,3
          9. Częstochowa: 74,4
          10. Radom: 74,7
          • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.04.05, 19:31
           Czy macie jakieś uwagi ?
           Ciekawi mnie, czy kogoś zaskoczyły informacje podane w tym rozdziale.

     • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.04.05, 20:25
      Szkoda, że nie ma chętnych do dysusji.
      Rozumiem, że wątek ciagnie się może za długo, ale konsekwentnie zamierzam
      przedstawić resztę materiałów o Bydgos