Dodaj do ulubionych

Poznajemy naszą BYDGOSZCZ

IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.03.05, 16:39
POZNAJEMY NASZĄ BYDGOSZCZ

Zastanawiałem się czy wstawić ten wątek. Mogę być posądzany o umniejszanie
Torunia, lub wypisywanie na siłę peanów na rzecz Bydgoszczy.
Niech tam, wstawiam go. Chodzi mi raczej o podzielenie się informacjami o
naszym mieście. Przez ostatni rok byliśmy bombardowani postami jaka to mierna
ta Bydgoszcz, nic nie warta. Niewiele osób potrafiło bronić dobrego imienia
Bydzi.
Jeśli kogoś będę nudził, niech nie czyta.

Niestety znajomość własnego miasta jest wśród mieszkańców za mała i w efekcie
podatność na propagandę za duża. Mieszkając w danym miejscu nie zauważa się
wielu atrakcyjnych walorów. Spełnia się po raz kolejny przysłowie „Cudze
chwalicie, swego nie znacie”.
Zastanawiające jest, dlaczego tak wielu środowiskom zależy na oczernianiu
Bydgoszczy i umniejszaniu jej.
Dlatego jako odruch obronny będą powstawać takie wątki, bazujące na faktach i
ukazujące prawdziwy obraz Bydgoszczy, aby znajomość miasta powiększała się.

STOPNIOWO będą ukazywane kolejne WALORY czy też po prostu WIADOMOŚCI o
Bydgoszczy traktowanej jako zespół miejski czyli miasto z otoczeniem.
W kolejnych ODSŁONACH będą prezentowane kolejne dziedziny. Razem jest ich
około 30-stu.
Oczywiście można dyskutować, prostować czy prezentować inne ciekawe
wiadomości. Natomiast z założenia powinny być ignorowane próby wulgarnych
ingerencji, ośmieszania, prezentowania pseudo-mądrościowych teorii.

Wątek nie jest skierowany przeciw Toruniowi. Nie chodzi o umniejszanie
znaczenia Torunia i stronnicze porównywanie Bydgoszczy do niego. Chodzi o
ukazanie rzetelnych informacji wyłącznie o Bydgoszczy, opisu miasta oraz
różnych ciekawostek, czy też mało znanych faktów.

Bydgoszcz jest ważnym ośrodkiem ludnościowym, gospodarczym, przemysłowo-
handlowym, administracji cywilnej i wojskowej, akademickim, kulturalnym i
sportowym. Posiada tradycje historyczne, administracyjne, przemysłowe,
bankowe, handlowe, kulturalne.
Już w średniowieczu dynamika rozwojowa Bydgoszczy była zaskakująca. Od połowy
XIV wieku w ciągu 300 lat miasto rozwinęło się i rozbudowało od podstaw
dystansując miasta kujawskie i wielkopolskie, skutecznie konkurując z
Toruniem - krzyżackim, a później należącemu do Prus Królewskich emporium
handlowym. W Bydgoszczy zbudowano od podstaw murowane miasto z wodociągami, 8
średniowieczymi kościołami (obecnie pozostało 4), zamkiem królewskim, murami,
bramami, basztami, mennicą, mieszczące się w 10-tce największych miast I
Rzeczpospolitej. I to wszystko własnymi siłami bez pomocy Krzyżaków, a raczej
wbrew nim. Znaczenie Bydgoszczy do okresu wojen szwedzkich nieustannie
wzrastało, a miasto wzbogacało się o kolejne obiekty, kolegia, kościoły i
powiększało liczbę ludności. Już wtedy można zauważyć fenomen Bydgoszczy,
która leżała w miejscu tak dogodnym pod względem komunikacyjnym i handlowym,
że miała szansę w przyszłości zdystansować wszystkie sąsiednie ośrodki.
Po głębokim upadku w XVIII w. w wyniku wojen - od początku XIX wieku
Bydgoszcz stanowi znowu ważny ośrodek tym razem czerpiący korzyści z
położenia na styku strategicznych dróg wodnych i związanego z tym rozwoju
przemysłu. Rozwój Bydgoszczy lansowały władze polskie (polski projekt kanału
bydgoskiego), pruskie (budowa kanału), i znowu polskie (Księstwo
Warszawskie). Bydgoszcz zyskała prestiż ośrodka administracyjnego utrzymywany
przez władze pruskie i polskie. Czasy emporów handlowych przeminęły. Teraz
przyszedł czas znaczenia komunikacji wodnej, kolejowej i rewolucji
przemysłowej. Od połowy XIX wieku Bydgoszcz stała się niekwestionowanym
liderem na obszarze obecnego województwa. Z tego czasu pochodzą tradycje
przemysłowe i bankowe.
Rozwoju nie przerwały nawet niekorzystne decyzje administracyjne w czasach II
Rzeczpospolitej. Więcej: dystans gospodarczy Bydgoszczy wobec sąsiednich
ośrodków powiększał się. Bydgoszcz zyskiwała coraz większe tradycje sportowe
i kulturalne.
Natomiast suma okresu PRL nie jest dla Bydgoszczy korzystniejsza, niż dla
innych miast regionu. Po korzystniejszym pierwszym okresie rozbudowy
infrastruktury przedwojennej, w II okresie PRL (od 1965 r.) rozwijano raczej
sąsiednie ośrodki: Toruń i Włocławek, Świecie.
W Bydgoszczy nie zlokalizowano żadnej wielkiej nowej inwestycji przemysłowej,
a część mocy przerobowych kombinatu budowlanego przekazano na Śląsk.
Rozwijało się natomiast szkolnictwo wyższe i zwrócono uwagę na
zagospodarowanie atrakcyjnych obszarów przyrodniczych (LKPiW).
Obecnie liczba atutów Bydgoszczy jest nawet większa niż w dawnych okresach
historycznych. Wystarczy przyjrzeć się bliżej aglomeracji bydgoskiej i
sięgnąć do danych statystycznych aby się o tym przekonać. Obecnie przychodzi
czas na rozwój otoczenia silnie już nasyconej zabudową i infrastrukturą
Bydgoszczy. Dlatego coraz uważniej trzeba patrzeć na powiat bydgoski, a
zwłaszcza najbliższe miastu gminy.
Od 1973 r. Bydgoszcz połączono z Toruniem - na razie na papierze. Efektem
docelowym tej koncepcji ma być zsumowanie potencjałów obu miast i rozwój
powiązań między nimi w celu stworzenia ośrodka metropolitarnego. Co z tego
wyniknie czas pokaże.
Edytor zaawansowany
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.03.05, 16:40
  Dzisiaj Walor 1: WIELKOŚĆ I CHARAKTER MIASTA

  Bydgoszcz to nie wielka metropolia, ale jest na tyle duża, że nie sposób się tu
  nudzić. Potencjał miasta sprawia, że często organizowane są imprezy kulturalne,
  sportowe, jest spory wybór restauracji, kawiarni, klubów, przedstawień w
  teatrze, operze, filharmonii, filmów w multikinie. Miasto jest rozległe i
  zaskakuje krajobrazami, nie nuży ciagle tymi samymi widokami. Zarazem nie czuje
  się pędu wielkiej metropolii. Bydgoszczanie znają swoje miejsce w szeregu, za
  Poznaniem, Gdańskiem, Łodzią, ale wiedzą doskonale, że w regionie są
  największym ośrodkiem. To, że miasto jest największe w regionie ułatwia
  lokalizowanie tutaj przyszłych prestiżowych inwestycji.

  1. Tradycje wielkomiejskie

  Bydgoszcz nigdy nie była metropolią krajową, ale począwszy od średniowiecza
  należała do dużych i liczących się polskich miast.
  Średniowiecze
  W końcu XVI wieku więcej mieszkańców posiadał m.in. Gdańsk, Poznań, Warszawa,
  Kraków, Elbląg, Toruń. Na Kujawach Bydgoszcz była największym miastem
  dystansując Włocławek i Inowrocław. Natomiast wśród miast dzielnicy
  wielkopolskiej (Kujawy+Wielkopolska) Bydgoszcz była jednym z największych
  ośrodków po Poznaniu. Znaczenie Bydgoszczy wynikało z funkcji handlowej miasta.
  Była głównym ośrodkiem skupu i spławu zboża z Kujaw, Krajny i północnej
  Wielkopolski. Co 6 statek na Wiśle był bydgoski.

  XIX wiek
  Na początku wieku dystans Bydgoszczy do większych ośrodków zmniejszył się, aby
  od połowy XIX w. zostać trzecią metropolią w zaborze pruskim po Gdańsku i
  Poznaniu.

  Okres międzywojenny:
  Bydgoszcz plasowała się na 8, a w latach 30-stych na 7 miejscu w kraju.

  Okres powojenny:
  Bydgoszcz zajmowała 8, potem 9 miejsce (za Katowicami). Po 1989 r. ponownie
  znalazła się na 8 miejscu.

  2. Duża liczba mieszkańców

  Obecnie (2003) Bydgoszcz liczy 370,245 tyś. mieszkańców, a powiat 90,755 tyś.
  Zespół miejski liczy 461 tyś. osób, a uwzględniajac ludność wyłącznie
  zurbanizowanych przedmieść o charakterze quasi-miejskim: 440 tyś. osób.
  Ustępujemy:
  Warszawie: 1689,559 tyś.
  Łodzi: 779,129 tyś.
  Krakowowi: 757,685 tyś.
  Wrocławiowi: 637,548 tyś.
  Poznaniowi: 574,125 tyś.
  Gdańskowi: 461,011 tyś.
  Szczecinowi: 414,032 tyś.

  Wyprzedzamy:
  Lublin: 356,563 tyś.
  Katowice: 322,285 tyś.

  Rozpatrując konurbacje miejskie, trzeba uznać, że większe znaczenie od
  Bydgoszczy ma ponadto konurbacja górnośląska traktowana jako zespół
  sąsiadujacych ze sobą średnich miast (10 ma ponad 100 tyś. mieszk.). Gdańsk
  rozpatrywany jako Trójmiasto również zyskuje znaczną przewagę nad aglomeracją
  bydgoską.
  Z kolei Bydgoszcz rozpatrywana łącznie z Toruniem dystansuje Szczecin i zbliża
  się do Poznania.

  3. Przestrzeń miejska

  Odległość między krańcami miasta wynosi: z zachodu na wschód: 20 km, a z
  północy na południe: 10 km. Miasto posiada odmienne strefy przestrzenne o
  różnym krajobrazie i zabudowie co urozmaica przestrzeń miejską. W centrum
  dominuje zwarta zabudowa, natomiast na wszystkich przedmieściach oazy zieleni i
  rekreacji. Położenie wśród lasów determinuje „enklawowość” miasta. Zabudowa
  rozwija się tam, gdzie jest to możliwe. Dlatego rozwijają się odległe osiedla
  np Osowa Góra czy Fordon.
  W mieście można wydzielić 6 stref przestrzennych
  - GÓRNY TARAS, który obejmuje osiedla: Wilczak, Jary, Błonie, Górzyskowo,
  Szwederowo, Wzgórze Wolności, Glinki, Wyżyny, Kapuściska, Czersko. Mieszka tam
  115 tyś. osób, czyli ok. 40% ludności miasta w osiedlach domów wielorodzinnych,
  ostatnio intensywnie rewitalizowanych oraz jednorodzinnych.
  - DOLNY TARAS, który obejmuje zabytkowe Stare Miasto i Śródmieście, oraz główne
  osiedla na północ od Brdy: Okole, Bielawy, Leśne, Bartodzieje. Mieszka tam ok.
  30% ludności miasta. Obok zabudowy mieszkalnej, znajdują się tam siedziby firm,
  niektóre fabryki i większość obiektów kulturalnych i sportowych.
  - WSCHODNIA DZIELNICA obejmująca ok. 20% ludności w osiedlach Bydgoszcz Wschód,
  Brdyujście, zabytkowy stary Fordon oraz zbudowany w latach 80-tych i 90-tych od
  podstaw Nowy Fordon. Obszary te sąsiadują bezpośrednio z Wisłą. Znajdują się
  tam zarówno dzielnice mieszkaniowe, jak i składy przemysłowe.
  - ZACHODNIE I PÓŁNOCNO-ZACHODNIE OSIEDLA WILLOWE, gdzie mieszka 10% ludności.
  Osiedla Miedzyń, Flisy, Prądy, Osowa Góra, Czyżkówko, Jachcice, Piaski,
  Smukała, Janowo leżą w pobliżu Brdy i kanału bydgoskiego w spokojnej, pełnej
  lasów okolicy. Znajdują się tam m.in. ośrodek wypoczynkowy i sanatorium.
  - PÓŁNOCNY PAS REKREACYJNY BYDGOSZCZY - wielka strefa wypoczynku i rekreacji.
  Obejmuje on 830-hektarowy Leśny Park Kultury i Wypoczynku z licznymi
  atrakcjami, Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły oraz znaczne obszary lasów o
  zróżnicowanej strukturze.
  - TEREN ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH ZACHEM w południowo-wschodniej części miasta z
  własną siecią dróg i linii autobusowych dla pracowników. Zakłady wykorzystują
  część terenu, pozostałą porasta las i znajdują się tam pozostałości niemieckiej
  fabryki dynamitu z czasów wojny. Stanowi on potencjalną strefę wielkiego parku
  przemysłowego, z dostępem do ekspresowej obwodnicy, linii kolejowej Śląsk-
  Gdynia i portu lotniczego.
  - PODBYDGOSKIE GMINY NAJŚCIŚLEJ ZWIĄZANE Z MIASTEM: Osielsko i Białe Błota.
  Mimo, że leżą poza obszarem administracyjnym miasta, mogą być traktowane jako
  integralne dzielnice. Odległość z tych gmin do centrum miasta jest 2x mniejsza,
  niż z peryferyjnych bydgoskich osiedli. Przekłada się to na intensywny ich
  rozwój, zwłaszcza budownictwa willowego. Parametry charakteryzujące rozwój tych
  gmin nie mają precedensu w regionie kujawsko-pomorskim.
  Fragmenty pozostałych sąsiadujących gmin z południa (Nowa Wieś Wielka), zachodu
  (Sicienko), północnego-zachodu (Koronowo), północnego-wschodu (Dobrcz),
  wschodu (Dąbrowa Chełmińska, Zławieś Wielka) i południowego-wschodu (Solec-
  Kujawski) również można uznać za przedmieścia o charakterze peryferyjnych
  osiedli willowych.

  4. Rozwinięta infrastruktura
  Długość ulic: 584,9 km
  Mosty: 25
  Wiadukty: 20
  Kładki dla pieszych: 15
  Przejścia podziemne: 4
  Jazy: 3
  Śluzy: 8
  Linie autobusowe (bez podmiejskich i prywatnych): 40
  Linie tramwajowe: 8
  Dworce kolejowe: 13
  Port lotniczy: 1
  Długość sieci cieplnej : 412,2 km
  Długość sieci energetycznych napowietrznych: 2287 km
  Długość sieci gazowej: 798 km
  Liczba oczyszczalni ścieków ogółem: 11
  Oczyszczalnie ścieków komunalne: 3
  Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie: 91,2%
  Ludność korzystająca z sieci wodociągowej: 96,5%
  Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej: 88,7%
  Zasoby mieszkaniowe - liczba mieszkań: 135,163 tyś.  5. Porównanie z innymi miastami

  Gęstość zaludnienia miast wojewódzkich i innych powyżej 150 tyś [osób na km
  kwadr.].
  1 – Warszawa - 3269
  2 – Białystok - 3107
  3 – Rzeszów - 2963
  4 – Bytom - 2752
  5 – Łódź - 2647
  6 – Sosnowiec - 2496
  7 – Lublin - 2417
  8 – Zabrze - 2407
  9 – Kraków - 2318
  10 – Poznań - 2197
  11 - Wrocław - 2177

  12 – Bydgoszcz - 2122

  13 – Radom - 2044
  14 - Zielona Góra - 2036
  15 – Olsztyn - 1969
  16 - Katowice - 1959
  17 – Kielce - 1925
  18 – Gdynia - 1871
  19 – Toruń - 1805
  20 – Gdańsk - 1759
  21 – Częstochowa - 1563
  22 – Gliwice - 1506
  23 - Gorzów Wlkp - 1462
  24 - Bielsko Biała - 1420
  25 – Szczecin - 1376
  26 – Opole - 1339

  Bydgoszcz zajmuje średnie pozycje. Znaczy to, że mimo że z Fordonem, Łęgnowem,
  w porównaniu do innych miast nie posiada wielkiego obszaru i nie jest miastem
  bardziej rozwlekłym od innych.

  5. Odległości

  Odległości liczone od centrum Bydgoszczy do centrum miast – w nawiasach liczba
  mieszkańców w tyś.
  Miasta odległe do 30 km:
  - Solec Kujawski (14,9) - 15 km;
  - Koronowo (10,8) – 22 km;
  - Szubin (9,4) – 23 km;
  - Łabiszyn (4,4) – 27 km;
  - Nakło (19,6) – 2
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.03.05, 16:41
  cd
  5. Odległości

  Odległości liczone od centrum Bydgoszczy do centrum miast – w nawiasach liczba
  mieszkańców w tyś.
  Miasta odległe do 30 km:
  - Solec Kujawski (14,9) - 15 km;
  - Koronowo (10,8) – 22 km;
  - Szubin (9,4) – 23 km;
  - Łabiszyn (4,4) – 27 km;
  - Nakło (19,6) – 29 km;

  Miasta odległe 30-50 km:
  - Mrocza (4,2) – 37 km;
  - Barcin (7,9) – 38 km;
  - Kcynia (4,7) – 43 km;
  - Żnin (14,1) – 43 km;
  - Pakość (5,8) – 43 km;
  - Chełmno (20,6) – 43 km;
  - INOWROCŁAW (77,9) – 44 km;
  - Świecie (25,8) – 44 km;
  - Gniewkowo (7,3) – 45 km;
  - TORUŃ (208,9) – 47 km;

  Średnie miasta do 100 km:
  - GRUDZIĄDZ (100,2) – 65 km
  - GNIEZNO (76,4) – 80 km;
  - PIŁA (80,0) – 89 km;
  - WŁOCŁAWEK (122,3) – 99 km;

  do Poznania – 122 km
  do Trójmiasta – 158 km
  do Warszawy – 245 km
  do Berlina – 380 km
  do Krakowa – 392 km
  do granicy z Niemcami – 262 km (Kołbaskowo), 280 km (Świecko)
  do Skandynawii (prom w Świnoujściu) – 283 km
  do granicy z obwodem kaliningradzkim – 199 km (Gronowo)
  do granicy południowej – 327 km (Lubawka), 431 km (Cieszyn)
  do granicy wschodniej – 417 km (Bobrowniki), 424 km (Terespol)
  na wybrzeże (Ustka, Krynica Morska) – 195 km
  na wybrzeże zachodnie (Rewal) – 256 km
  na Warmię (Olsztyn) – 190 km
  na Mazury (Mikołajki) – 266 km
  na Suwalszczyznę (Suwałki) – 370 km
  w Sudety (Karpacz) – 333 km
  w Beskid Żywiecki (Żywiec) – 442 km
  w Tatry (Zakopane) – 490 km
  w Beskid Sądecki (Krynica) – 496 km
  w Bieszczady (Ustrzyki Dolne) – 571 km

  W promieniu 30 km od Bydgoszczy leży 5 miast, w tym 15-tysięczny satelitarny
  Solec Kujawski i 20-tysięczne Nakło, w promieniu 50 km - kolejne 10 miast.
  Z Bydgoszczy stosunkowo blisko do Poznania, na wybrzeże gdańskie i środkowe, na
  Warmię, do obwodu kaliningradzkiego.
  Bliżej z Bydgoszczy do Berlina niż na południe Polski. Stosunkowo daleko (ponad
  400km) do wschodniej granicy i w Karpaty.
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.03.05, 16:42
  Dalej Walor 2: ATRAKCYJNE POŁOŻENIE GEOMORFOLOGICZNE

  W Bydgoszczy znajdziemy zróżnicowany krajobraz, wzgórza, doliny, parowy,
  równiny.
  Liczne są cieki wodne, stawy i jeziora.
  1. Styk krain geomorfologicznych

  Aglomeracja Bydgoszczy leży na styku krain geomorfologicznych:
  - Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej, która rozciąga się od Nieszawy do Nakła, na
  przestrzeni około 90 km, w okolicach Bydgoszczy ma maksymalną szerokość ok. 25
  km. (od Myślęcinka do Tarkowa). Wypełniona jest systemem teras rzecznych, wśród
  których najniższa jest zalewowa, a wyższe zajmują wydmy śródlądowe,
  paraboliczne o wysokości 10-25 m, maksymalnie osiągające ponad 40 m wysokości
  względnej. Pole wydmowe w Kotlinie należy do jednych z największych w Polsce
  obok Puszczy Noteckiej i Kampinoskiej, a porośnięte jest od wieków lasem,
  dawniej mieszanym, obecnie głównie borem sosnowym. Brak zalesienia spowodowałby
  uruchomienie wydm (ruchome piaski).

  - Doliny Fordońskiej o szerokości 3 km tworzącej unikalny w skali kraju przełom
  Wisły widoczny z otaczających wzgórz. Dolina Wisły wcina się głęboko w
  otaczające wysoczyzny morenowe (ok. 60-70 m). Na wielu odcinkach zbocza doliny
  są bardzo strome lub urwiste. Strefa zboczowa rozcięta jest gęstą siecią dolin
  erozyjnych w postaci parowów, niektórych zajętych przez źródliska i wysięki
  wodne. Źródło „Maria” jest eksploatowane na skalę przemysłową (wody
  mineralne „Ostromecko”)

  - Doliny Noteci, która jest zachodnim przedłużeniem pradoliny Wisły. Osiąga ona
  szerokość około 9 km i wcina się w otaczające wysoczyzny na głębokość 40-60 m.
  Charakterystyczną cechą doliny jest szerokie (2-6 km), zatorfione i podmokłe
  dno zajęte przez rozległe łąki, stawy i Kanał Bydgoski. W strefie kontaktu
  doliny i wzgórz morenowych występują najwyższe kontrasty wysokościowe w
  województwie (do 110 m). Na całej długości północnej strefy zboczowej doliny
  Noteci rozwinęły się intensywne procesy zboczowe.

  - Doliny Brdy, rozwiniętej na dawnych szlakach wód roztopowych. W obrębie
  Bydgoszczy dolina jest głęboko wcięta w podłoże, początkowo w sandr Brdy,
  następnie w pradolinę Wisły. Piękno krajobrazu podkreślają meandry rzeki i
  kilka rozlewisk powstałych po wybudowaniu tam z elektrowniami wodnymi.

  - Wysoczyzny Świeckiej, Pojezierza Krajeńskiego i Chełmińskiego, które obejmują
  wysoczyzny morenowe.
  Największe powierzchnie zajmuje morena denna płaska i falista. Urozmaicenie
  wprowadzają licznie występujące wały, wzgórza i pagórki morenowe.
  Charakterystyczny jest pasmowy (równoleżnikowy) układ form czołowomorenowych,
  rejestrujących dłuższe postoje lądolodu oraz licznie występujące oczka
  polodowcowe.

  Położenie graniczne sprawia, że krajobraz w obrębie aglomeracji jest
  zróżnicowany. Nie brak krajobrazów podobnych do podgórskich, jak również równin
  ciągnacych się po horyzont.
  Miasto leży na kilku poziomach:
  - niskich terasach w dolinie Wisły (28-30 m npm),
  - terasach pośrednich we wschodniej części miasta (37-38 m npm),
  - poziomach pradolinnych w centrum miasta (52-55 m npm)
  - wysokich terasach na południu miasta (70 m npm),
  - terasach Sandru Brdy w okolicach Smukały i Osowej Góry (75-77 m npm)
  - wysoczyznach pomorskich na północnych krańcach miasta (80 m npm).

  Krawędzie terasów bywają wyraźnie i strome, jak np
  - skarpa północna (deniwelacja 40-60m) od Jachcic po Fordon,
  - skarpa południowa (deniwelacja 25 m) ciągnąca się od Prądów przez Szwederowo,
  Wyżyny do Czerska,
  - krawędzie doliny Brdy (20-30 m) od Smukały po Jachcice i od Opławca po
  Czyżkówko,
  - skarpa od Siernieczka po Brdyujście (deniwelacja ok. 10 m) i inne.
  Dzięki temu miasto jest pełne punktów widokowych. Często spotyka się parowy i
  wąwozy w strefie zboczowej, co uatrakcyjnia krajobraz.
  Idąc ścieżkami spacerowymi wzdłuż krawędzi wysoczyzn można podziwiać z góry
  kolejne dzielnice. Jary i wąwozy wykorzystane są na arterie komunikacyjne.
  Jeden z większych jarów nie jest jeszcze zagospodarowany, a znajduje się na
  Kapuściskach. Północną skarpę wysoczyzny porastają zróżnicowane lasy liściaste
  i znajduje się tam wiele ścieżek spacerowych. Wschodnie rubieże zajmuje jakby
  oddzielne miasto 74-tysięczny Fordon i Brdyujście, leżące bezpośrednio nad
  Wisłą, podobnie jak inne miasta regionu: Grudziądz, Toruń, czy Włocławek.
  Nad Fordonem górują najpiękniejsze punkty widokowe i oddzielne wzgórza np Góra
  Szybowników, skąd rozpościera się widok na przełom Wisły. Wśród wzgórz znajdują
  się głębokie jary i wąwozy ze strumieniami lub wysiękami wodnymi.

  Niektóre wzgórza na granicy wysoczyzn dochodzą do:
  - 94 m npm (Góra Myślęcińska),
  - 96 m nmp (Góra Zamkowa),
  - 97 m npm (Góra Szybowników,)
  - 100 m npm (Mariampol).
  W Puszczy Bydgoskiej największe wydmy dochodzą do wysokości 115 m npm.

  2. Zakole i przełom Wisły
  Stanowi krajobraz piękny i unikalny na skalę ogólnokrajową. Stosunkowo wąska
  tutaj Dolina Wisły (3 km) wcina się głęboko w wysoczyznę Pojezierza
  Pomorskiego. Urwiste zbocza pokryte są jarami, wąwozami i strumieniami. W
  żadnym miejscu w kraju Wisła tak gwałtownie nie zakręca. Rzeka sięga tu
  najbardziej na zachód. Ze wzgórz rozpościera się niesamowity widok.
  Najpiekniejsze punkty widokowe to:
  - Góra Szybowników z widokiem na Ostromecko, rezerwat Las Mariański i wschodnie
  zbocza Doliny
  - Góra Krzywoustego górujaca nad Łęgnowem z widokiem na Fordon, zakole Wisły i
  rezerwat Mała Kępa
  - Góra Ostromecka z widokiem na zachodnie zbocza Doliny i rezerwat Wielka Kępa
  - Wzgórza Mariampola, parów jarużyński z widokiem na wschodnie zbocza
  - szczyt Grodziska Wyszogród z widokiem na zakole Wisły i rezerwat Mała Kępa

  Ze wzgórzami związane są różne ciekawostki.
  Góra Szybowników zwana także Czarną Górą, wznosi się 60 m ponad poziom Fordonu,
  dawniej wykorzystywana do lotów szybowcowych (1933-1958). Absolwentem tej
  szkoły był m.in. ówczesny dowódca wojsk lotniczych gen. bryg. Jan Frey
  Bielecki. Góra leży w miejscu, gdzie pradolina zakręca na północ stając się
  Doliną Dolnej Wisły. U jej podnóża zbudowano pomnik Ikara na cześć lotników
  szybowcowych. Na zboczu widnieje ogromny, zbudowany w latach międzywojennych
  znak szkoły szybowcowej.

  Nazwa „Wzgórze Krzywoustego” pochodzi z legendy, że król w XII w. obserwował
  stąd Wyszogród przed przeprawą przez Brdę. Bardzo sugestywny opis walk dał Gall
  Anonim. Wojska polskie po przeprawie przez Brdę starły się przez pomyłkę z
  Mazowszanami. Tak więc próba zaskoczenia Pomorzan nie powiodła się. Przez
  następne 8 dni czyniono przygotowania do zdobycia grodu, budowano machiny
  oblężnicze. Do szturmu nie doszło, bo obrońcy poddali gród w obawie przed
  zemstą Krzywoustego. Król pozostał na miejscu kolejne 8 dni. W tym czasie
  umocniono gród i pozostawiono polską załogę. Po zakończonej kampanii gród
  wszedł w skład Wielkopolski.
  Ze wzgórza, które wznosi się ok. 40 m ponad pradolinę Wisły widać majestatyczny
  zakręt i przełom Wisły. W XIX w. na wzgórzu zatrzymał się pruski monarcha
  Wilhelm II z księciem Albrechtem. Od tego czasu Niemcy zwali to miejsce
  wzgórzem Albrechta. W 1932 r. władze miejskie Bydgoszczy ustawiły uroczyście na
  wzgórzu krzyż symbolizujący piastowską historię tego miejsca. Należy dodać, że
  badania wykazały istnienie na wzgórzu fundamentów starych budowli, co może być
  pozostałością średniowiecznej strażnicy.

  Drogą ze Strzelec Górnych do Dolnych można samochodem zjechać w Dolinę
  obserwując piękne widoki.
  Piękna jest droga z Fordonu do Trzęsacza u podnóża Doliny z widokiem na
  chrakterystyczne dla tych terenów sady drzew owocowych.
  Inna ciekawą drogą jest trakt z Ostromecka do wioski Mozgowina. Biegnie u
  podnóża zbocza wschodniego, a po drugiej stronie widać rozlewiska Wisły.

  W Brdyujściu znajdują się dwie ograniczone odnogami i śluzami wyspy na Wiśle
  porośnięte lasem łęgowym. Na jednej z nich znajduje się okresowo zalewany
  przylądek, z którego można obser
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.03.05, 16:43
  W Brdyujściu znajdują się dwie ograniczone odnogami i śluzami wyspy na Wiśle
  porośnięte lasem łęgowym. Na jednej z nich znajduje się okresowo zalewany
  przylądek, z którego można obserwować majestatyczne zakole Wisły, która w tym
  miejscu najbardziej sięga na zachód w swym 1025 km biegu przez Polskę. Widać
  rezerwaty wiślane po wschodniej stronie rzeki, odgłosy dzikich ptaków. Świetny
  cel np wycieczki rowerowej, zwłaszcza po południu, kiedy słońce oświetla
  wschodni brzeg.

  3. Cztery rzeki o odmiennym charakterze
  O Bydgoszcz zahaczają 3 zupełnie odmienne rzeki z innymi krajobrazami i
  roślinnością: majestatyczna Wisła, piękna Brda i nizinna Noteć + zabytkowy
  kanał bydgoski
  Co je charakteryzuje:
  WISŁA – wielkość, potęgowana przez ogromne zakole. Szczególnie piękny widok ma
  z wysp w Brdyujściu, na rzecie tworzą się wyspy piaszczyste, w lecie naprzeciw
  Wyszogrodu.
  BRDA – chrakter quasi-górski, w górnym biegu płynie wartko i jest bardzo
  czysta. Płynie głęboko wciętą doliną o urwistych zboczach. Brzegi są dzikie i
  zarośnięte drzewami kłaniającymi się w rzece. W dolnym biegu jest spokojniejsza
  i rozlana w szerokim korycie z licznymi meandrami w otoczeniu parków i
  roślinności łęgowej.
  NOTEĆ i KANAŁY NOTECKIE – charakter spokojnej nizinnej rzeki, w otoczeniu
  rozległych łąk. Krajobraz emanuje spokojem i idyllicznym wiejskim urokiem. W
  gminie Białe Błota znajdują się Bydgoskie Łąki Nadnoteckie – rozległy teren łąk
  poprzecinanych kanałami z orginalnymi zasuwami. Utworzono je w I poł. XIX
  wieku.
  KANAŁ BYDGOSKI – spokojny nizinny charakter, liczne budowle hydrotechniczne

  4. Zalesienie okolic
  Bydgoszcz jest jedynym dużym miastem w Polsce otoczonym ze wszystkich stron
  lasami. Właściwie leży na ogromnej polanie leśnej. Raj dla grzybiarzy i osób
  szukających spokoju i kontaktu z przyrodą. Lasy tworzą zdrowy mikroklimat w
  okolicach. W powietrzu unoszą się olejki eteryczne, a latem po deszczu spacer
  lasem to niezapomniane przeżycie.
  Lasy są zróżnicowane. Dominują bory sosnowe, ale na północnych wysoczynach są
  enklawy lasów liściatych np w okolicy Osowej Góry, Opławca, Rynkowa, Fordonu.
  Na zboczu lasy są zróżnicowane gatunkowo. Z kolei w dolinie Wisły i Brdy
  spotkamy lasy łęgowe. Wielkie połacie borowin spotka się w Rynkowie i lasach
  Osowej Góry.

  5. Wiele osiedli graniczy z lasem
  Właściwie z każdego bydgoskiego osiedla w 15 minut możemy znaleźć się w lesie.
  Ponad połowa osiedli bezpośrednio graniczy z lasem. Najkorzystniejsze warunki
  mają pod tym względem mieszkańcy zachodnich i północno-zachodnich osiedli,
  Leśnego, Bartodziei, Wyżyn, Kapuścisk, Glinek, Błonia, Brdyujścia, Fordonu.

  6. Liczne atrakcyjne krajobrazowo miejsca
  PUSZCZA BYDGOSKA
  Puszcza Bydgoska to istny labirynt pagórów wydmowych i dolin.
  Graniczy z domami mieszkalnymi południowych osiedli Bydgoszczy, zaplecze
  spacerowe dla mieszkańców górnego tarasu – m.in. osiedli Wyżyny, Kapuściska,
  Glinki i Wzgórze Wolności. Puszcza ma ciekawe walory krajobrazowe z powodu
  ukształtowania terenu. Na jej części występują strome pagóry wydmowe, ułożone
  regularnie, bądź zupełnie nieregularnie o wysokości względnej do 40 m. Stąd ma
  charakter podobny do okolic podgórskich. Czasem można zaobserwować
  przebiegające sarny i zające. W obszarze na południe od lotniska można spotkać
  obiekty wojskowe: bazy paliwowe, stacje radiolokacyjne, pozostałości dawnych
  dróg trasowanych przez wojsko.

  KRAWĘDZIE WYSOCZYZN
  Do bardzo urokliwych wycieczek w Bydgoszczy należy spacer krawędzią pradoliny z
  zachodu na wschód. Idąc z Prądów, przez kolejno: Miedzyń, Jary, Wilczak,
  Szwederowo, Wzgórze Wolności, Wyżyny, Kapuściska dochodzimy do Czerska, gdzie
  znajduje się punkt widokowy na przełom Wisły. Cała trasa ma długość ok. 15 km i
  pięknie prezentuje sie nocą, kiedy można podziwiać z góry rozświetlone miasto z
  podświetlanymi zabytkami i budynkami użyteczności publicznej.
  Inną drogą jest spacer pieszy bulwarami, lub statkiem rzeką Brdą. Wówczas można
  zwiedzać miasto „od dołu” oglądając średniowieczne i XIX-wieczne budowle, z
  których wiele pobudowano bezpośrednio nad rzeką.
  Ze skarpy północnej również można obserwować miasto. Najciekawsze stanowiska są
  na wysokości Osowej Góry, Jachcic, wzgórza nad uroczyskiem „Zacisze” w parku
  myślęcińskim, Góra Myślęcińska, stare grodzisko przy ul. Armii Krajowej,
  grodzisko Zamczysko i wzgórza Fordońskie.

  JAR NA KAPUŚCISKACH
  obejmuje zadrzewione w latach 50-tych skarpy w okolicach ul. Sandomierskiej i
  Częstochowskiej. Przy ul. Sandomierskiej park obejmuje głęboki jar w skarpie
  pradoliny długi na ok. 2 km i głęboki ok. 30 m, jedyny niewykorzystany jeszcze
  na trasę komunikacyjną, atrakcyjny krajobrazowo

  DOLINA ŚMIERCI
  mieści się w naturalnym leśnym wąwozie, obejmuje m.in. cmentarz pomordowanych
  tutaj mieszkańców Bydgoszczy w X 1939 r, monumentalny pomnik, golgotę i trasy
  spacerowe obejmujące okoliczne wzgórza

  TOR REGATOWY
  duży zbiornik wodny wykorzystywany do zawodów regatowych wioślarskich i
  żeglarskich, otoczony wieloma przystaniami żeglarskimi, trybunami dla widzów i
  hangarami dla łodzi
  Wokół znajdują sie również ścieżki spacerowe,a w pobliżu śluza, po której można
  przejść na wyspę

  WAŁY FORDOŃSKIE
  tereny spacerowe, piękne krajobrazowo dla mieszkańców starego Fordonu i osiedla
  Nad Wisłą, obejmują ścieżkę spacerową na wałach nadwiślańskich otaczających
  dzielnicę, oraz 5 km nadwiślańskich dzikich plaż i starorzeczy

  STREFA REKREACYJNA JANOWO
  osiedle w sąsiedztwie zakola Brdy i dużego kompleksu leśnego. Mieści się tam
  m.in. ośrodek wypoczynkowy, stanica wodna, kompleks działek rekreacyjnych,
  sanatorium, plaże nad Brdą. Rzeka jest czysta i zachowała dziki, pierwotny
  charakter. Ze względu na wysokie walory wypoczynkowe na tym terenie przebiega
  kilka znakowanych szlaków turystycznych

  PARK MILENIJNY I GRODZISKO WYSZOGRÓD
  położony nad Wisłą w dzielnicy Fordon, obejmuje dawną gliniankę, brzeg Wisły i
  park złożony ze starodrzewu, grodzisko Wyszogród z XI w., obok most
  kratownicowy przez Wisłę o długości 1 km.

  GLINANKA W BRDYUJŚCIU
  dwa czyste jeziora z wyspami i półwyspami, powstałe po zalaniu wyrobisk po
  wydobyciu gliny, w sezonie wykorzystywane do kąpieli i wędkowania, zaplecze dla
  mieszkańców Fordonu i Brdyujścia

  JEZIORO JEZUICKIE
  Około 7 km na południe od Bydgoszczy wśród lasów znajdziemy Jezioro Jezuickie
  złożone z trzech mniejszych jezior połączonych przesmykami, które można przebyć
  w bród (woda do kolan). Kilka następnych połączonych jeziorek jest już
  przekształconych w torfowiska. Jezioro ulega dosyć szybkiemu zanikowi. W XX w.
  jego powierzchnia zmniejszyła się o 33 ha. Niedaleko znajduje się rezerwat
  przyrody „Dziki Ostrów”, który jest rozległym naturalnym lasem czysto dębowym z
  charakterystycznym runem leśnym. Należy dodać, że w Puszczy Bydgoskiej znajduje
  się kilka miejsc, które są pozostałością dawnych śródleśnych jezior, dzisiaj
  już uległych zanikowi.

  STAWY NOTECKIE
  W pradolinie Noteci na zachód od Bydgoszczy znajdują się liczne stawy. Środkiem
  płynie kanał bydgoski, a obszary łąk siegają po horyzont. Dominantę krajobrazu
  stanowią wzgórza na północy i południu.

  cdn
 • Gość: Przemek. IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.04.05, 19:47
  Gość portalu: PIT napisał(a):
  > Parametry charakteryzujące rozwój tych
  > gmin nie mają precedensu w regionie kujawsko-pomorskim.

  Piszesz ładnie i miło, ale pozwól, że zwróce uwage na 1 bład i jedna rzecz
  negatywna:

  1) rozwoj Osielska nie jest bez precedensu. Ma liczne przykłądy chocby wokol
  Toruniua (gmina Lubicz to nie tylko Lubicz, ale i Złotoria, Grebocin, Krobia,
  az do Brzozówki) - rozwija sie porownywalnie czy nawet nieco szybciej niz
  Osielsko. Takie precedensy sa zreszta równiez wokol Poznania (Swarzedz,
  Puszczykowo) czy Wroclawia (Bielany). Nie jest to nic nadzwyczajnego w
  Bydgoszczy.
  2) twoj ton czy wymowa pierwszego postu pokazuje, ze piszesz to na przekor czy
  w antagonizmie do innych (nie pada co, ale wszyscy wiemy, ze chodzi o druga
  wspolstolice regionu). Swojego miasta nie powinno sie poznawac na przekor, a
  tak przekazywana wiedza, nawet wbrew Twoim szlachetnym intencjom, moze byc
  przez niektorych oszolomow odbierana wyrywkowo, jako słuzaca czemus, anie
  samemu poznaniu wiedzy - a to źle. Dochodzi do wypaczen, od ktorych tak sie
  odzegnujesz.

  Nie traktuj tego osobiscie, ot taka opinia moja
 • Gość: cogito IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.03.05, 17:11
  Warszawie: 1689,559 tyś.
  Łodzi: 779,129 tyś.
  Krakowowi: 757,685 tyś.
  Wrocławiowi: 637,548 tyś.
  Poznaniowi: 574,125 tyś.
  Gdańskowi: 461,011 tyś.
  Szczecinowi: 414,032 tyś.

  ale jesli liczysz ze bydgoszcz ma 440 tys mieszkancow to licz tak samo ze łodz
  ma 1 mln a warszawa 2,5 mln i tak dalej
  mam nadzieje ze to niedopatrzenie
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 08.03.05, 17:23
  Dla uproszczenia porównuję tylko ludność miast w granicach administracyjnych.
  Inaczej Bydgoszcz postawiłbym przed Szczecinem.

  Ale dzięki za uwagę.
  Pozdr.
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.03.05, 15:14
  Dalej Walor 3: OBSZARY CHRONIONE

  Bydgoszcz położona jest na styku dwóch dużych jednostek geobotanicznych: Pasa
  Wysoczyzn Pomorskich i Pasa Wielkich Nizin Środkowopolskich. Następstwem tego
  jest znaczne zróżnicowanie szaty roślinnej okolic miasta:
  - bory sosnowe porastające obszary wydmowe na południe od miasta,
  - lasy mieszane na wysoczyznach na północ od miasta,
  - roślinność kserotermiczna na skarpach doliny Wisły i Brdy oraz na obszarach
  piaszczystych terasów pradoliny Noteci-Wisły
  - łąki i torfowiska w pradolinie Noteci (na zachodzie) oraz na rozległych
  obszarach bydgoskich łąk nadnoteckich na południowy zachód od miasta
  - lasy łęgowe na terenach zalewowych doliny Wisły, na dawnych wyspach (kępach)
  wiślanych: Wielkiej i Małej, w Brdyujściu i dolinie Brdy

  Dowodem obecności walorów przyrodniczych jest nagromadzenie rezerwatów, stref
  chronionego krajobrazu oraz położenie w obrębie miasta Parku Krajobrazowego
  Doliny Dolnej Wisły. 35% powierzchni Bydgoszczy jest obszarem prawnie
  chronionym co jest bardzo dobrym wynikiem na polskie warunki.

  Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni miasta (na 40 miast powyżej
  100 tyś.):
  1. Koszalin: 44,6%
  2. Kielce: 39,6%
  3. Bielsko Biała: 35,8%

  4. Bydgoszcz: 34,9%

  5. Gdynia: 32,0%
  6. Rybnik: 30,2%
  7. Poznań: 28,5%
  8. Elbląg: 28,2%
  9. Warszawa: 23,6%
  10. Gdańsk: 22,9%

  1. Rezerwaty
  W pobliżu Bydgoszczy znajduje się kilkadziesiąt rezerwatów przyrody, należących
  do czterech różnych jednostek przyrodniczo-geograficznych. W nawiasie odległość
  od granic miasta.

  REZERWATY DOLINY BRDY I WYSOCZYZNY ŚWIECKIEJ
  - „D o l i n a R z e k i B r d y” - 1682 ha, utworzony w 1994 r. – rezerwat
  krajobrazowy dla ochrony doliny rzeki Brdy o wyjątkowych walorach
  przyrodniczych i krajobrazowych (na północ od Bydgoszczy)
  -.„A u g u s t o w o” – 7 ha, utworzony w 1963 r. – stanowisko wierzby
  borówkolistnej na torfowisku pomiędzy suchymi borami sosnowymi i polami
  uprawnymi (8 km)

  REZERWATY NADWIŚLAŃSKIE
  - "W i e l k a K ę p a O s t r o m e c k a" - 28 ha, utworzony w 1953 r. -
  dobrze zachowany fragment lasu łęgowego z udziałem olszy i klonu polnego na
  terenie zalewowym (1 km).
  - "L a s M a r i a ń s k i" - 32 ha, utworzony w 1958 r. - grąd zboczowy z
  licznie występującymi źródliskami (4 km).
  - "R e p t o w o" - 4 ha, utworzony w 1962 r. – kolonia czapli siwej (7 km).
  - "L i n j e" - 12 ha, utworzony w 1956 r., śródleśne torfowisko, którego część
  (6 ha) to rezerwat ścisły, z jedynym na Niżu Polskim stanowiskiem brzozy
  karłowatej (12 km).
  - „P a r ó w C i e l e s z y ń s k i” – 36 ha, projektowany, – głęboki
  rozgałęziony parów, z unikatowym stanowiskiem zlepieńców i piaskowców
  plejstoceńskich, unikalnych w tej części Polski zespołów roślinnych z rzadkimi
  gatunkami roślin. (18 km)
  - "K o z i e l e c" - 15 ha, projektowany, – unikalne rośliny kserotermofilne i
  ich zespoły porastające skarpy Doliny Fordońskiej, m.in. len austriacki (Linum
  austriacum), gatunek wpisany do "Czerwonej Księgi Roślin Naczyniowych". (11
  km).
  - "M a ł a K ę p a O s t r o m e c k a" – (116 ha), dobrze zachowany fragment
  lasu łęgowego na terenie zalewowym z miejscami lęgowymi licznych gatunków
  ptaków (1 km).

  REZERWATY NADNOTECKIE
  - „D z i k i O s t r ó w” – 75 ha, utworzony w 1977 r. – dąbrowa z rzadkim
  gatunkami runa porastająca wzniesienie wydmowe otoczone kompleksem łąk
  nadnoteckich (9 km).
  - „O s t r ó w P s z c z ó ł c z y ń s k i” – 17 ha, utworzony w 1974 r.,
  fragment lasu liściastego o charakterze naturalnym z udziałem lipy
  szerokolistnej, nad brzegiem Noteci (11 km).
  - „T a r k o w o” – 0,3 ha, utworzony w 1958 r., fragment boru świeżego w
  kotlinie Toruńsko-Bydgoskiej ze stanowiskiem wiśni jkarłowatej
  - „S k a r p y Ś l e s i ń s k i e” – 14 ha, utworzony w 2001 r., – zbiorowiska
  roślinne o charakterze stepowym z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin (14
  km).
  - „K r u s z y n” – 73 ha, utworzony w 1997 r., ochrona zalesionych zboczy
  Pradoliny Noteci, wyjątkowe walory krajobrazowe, dobrze zachowane fragmenty
  typowo wykształconych grądów zboczowych (6 km).
  - „L a s M i n i k o w s k i” – 48 ha, utworzony w 2001 r., – las grądowy na
  zboczu Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej o wyjątkowych walorach przyrodniczych
  (11 km).
  - „Ł ą k i Ś l e s i ń s k i e” – 42 ha, utworzony w 1975 r. – stanowisko
  reliktowej brzozy niskiej na łąkach nad Kanałem Bydgoskim (14 km).
  - „H e d e r a” – 17 ha, utworzony w 2001 r., – las mieszany z bluszczem
  pospolitym i wiciokrzewem pomorskim porastający krawędź wysoczyzny morenowej
  Pojezierza Krajeńskiego na granicy z pradoliną Toruńsko-Eberswaldzką (10 km).

  REZERWATY PUSZCZY BYDGOSKEJ
  - „P i e c k i J e z u i c k i e” – 33 ha, – roślinność charakterystyczna dla
  torfowisk i borów bagiennych z gatunkami rzadkich roślin chronionych (5 km)
  - „Ł ą ż y n” – 30 ha, utworzony w 2002 r., – ochrona 180-letniego boru
  sosnowego reprezentatywnego dla Puszczy Bydgoskiej (4 km).

  Do 2010 planowane jest ustanowienie kolejnych kilku rezerwatów.

  2. Parki Krajobrazowe
  Bydgoszcz należy do stosunkowo niewielu miast w Polsce, które posiadają na
  swoim terenie Park Krajobrazowy. Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły zajmuje
  9% obszaru miasta – głównie północną skarpę pradoliny od Myślęcinka po Fordon.

  Park obejmuje środkowy fragment doliny Dolnej Wisły. Utworzony w 1993 r. jest
  jednym z największych parków krajobrazowych w Polsce.
  Od przełomu Wisły w Fordonie po Gniew, gdzie zaczyna się delta, na długości 120
  km mamy Dolinę Dolnej Wisły.
  Do charakterystycznych utworów Doliny należą:
  - piaszczyste wyspy, ławice piasku – nietrwałe, ale ważne ze względu na miejsce
  gniazdowania wielu ptaków
  - lasy łęgowe – europejski odpowiednik tropikalnych lasów deszczowych, mają
  najbardziej złożoną strukturę przestrzenną wśród lasów naszego kontynentu,
  miejsce lęgu dla większości gatunków
  - wały przeciwpowodziowe
  - tereny zalewowe, pełne jezior i starorzeczy
  - wydmy usypane przez wiatr na dnie doliny, porośnięte lasami sosnowymi
  - strefa zboczowa o nachyleniu do 50 stopni i deniwelacjach 60-70 m, porośnięta
  grądem zboczowym (dąb, lipa, grab, klon). Występują obrywy i osuwiska oraz
  źródła i wysięki wód podziemnych. Na zboczach zachodnich i południowych rosną
  stepowe murawy kserotermiczne
  - wysoczyzna morenowa, urozmaicona oczkami wodnymi

  Na całej długości doliny spotyka się pozostałości budownictwa osadników
  holenderskich z XVI w. (mennonitów). Kilka zabytkowych budynków znajduje się w
  Łęgnowie i Otorowie w granicach Bydgoszczy. Na wschodnim brzegu znajduje się
  Chełmno – perła budownictwa gotyckiego, zdecydowanie warte zwiedzenia.
  W Chełmnie na małym obszarze znajdziemy 7 kościołów gotyckich, mury i baszty
  miejskie, renesanowy Ratusz, panoramę Doliny Dolnej Wisły.
  Inne ciekawe miejscowości z budowlami krzyżackimi to Świecie, Grudziądz, Nowe,
  Gniew.

  3. Strefy chronionego krajobrazu
  W Bydgoszczy i okolicy wytyczono 8 stref krajobrazu chronionego:
  - Północny Pas Rekreacyjny Bydgoszczy (2640 ha)
  - Strefa Krawędziowa Doliny Wisły (11542 ha)
  - Nadwiślański, część południowa (1795 ha)
  - Bydgoskie Łąki Nadnoteckie (1201 ha)
  - Nadnotecki obszar chronionego krajobrazu (2500 ha)
  - Wydmy Kotliny Toruńsko-Bydgoskiej (część wschodnia – 3500 ha i zachodnia –
  24600 ha)
  - Rynna Jezior Byszewskich (1800 ha)
  - Zalew Koronowski (28687 ha)

  Obszary chronionego krajobrazu otaczają Bydgoszcz ze wszystkich stron. Świadczy
  to o wysokich walorach środowiska naturalnego, atrakcyjności krajobrazowej i
  przyrodniczej.

  4. Pomniki przyro
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.03.05, 15:15
  4. Pomniki przyrody
  Na terenie miasta znajduje się 82 pomników przyrody, dwa razy więcej, niż w
  pozostałych dużych miastach regionu razem wziętych. Bydgoszcz po tym względem
  znajduje się w czołówce krajowej.

  Liczba pomników przyrody
  1. Warszawa: 455
  2. Łódź: 253
  3. Gdańsk: 150
  4. Kraków: 115
  5. Bydgoszcz: 82

  Do najciekawszych pomników przyrody należy 500-letni dąb „Bartek” o obwodzie
  625 cm rosnący od XVI wieku przy ul. Toruńskiej, topole czarne w parku nad
  Starym Kanałem Bydgoskim. Najstarsze z drzew były sadzone za czasów Księstwa
  Warszawskiego. Sporo jest majestatycznych dębów, wiązów, klonów, platanów w
  parkach, a także wielkie głazy narzutowe.
  Również na terenach graniczących z miastem spotyka się kilkadziesiąt pomników
  przyrody m.in. w parku Ostromeckim i rezerwatach wiślanych Małej i Wielkiej
  Kępie.
  Liczba pomników przyrody w powiecie bydgoskim sięga 194. W regionie ustepuje
  tylko powiatowi świeckiemu.

  5. Ścieżki dydaktyczne
  W Bydgoszczy i okolicach znajduje się wiele przyrodniczych ścieżek
  dydaktycznych.
  Najwięcej z nich znajduje się w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku.

  - Przyrodnicza ścieżka dydaktyczna „Zacisze” - prezentuje ciekawe naturalne
  zbiorowiska roślin Niżu Polskiego m.in. naturalne zbiorowiska leśne, zwierzęta
  leśne, sposoby wykorzystywania gospodarczego lasu, infrastrukturę ochrony
  przyrody. Położona na krawędzi pradoliny, wśród jarów, wąwozów, stawów i
  źródliska „Zacisze”.

  - Ścieżka dydaktyczna dla niewidomych w Ogrodzie Botanicznym (jedyna w Polsce)
  Wzdłuż 300–metrowej barierki nasadzono ok. 150 roślin. Każda opatrzona
  jest “metryczką” zapisaną pismem Braille’a.

  - Ścieżka dydaktyczna "Poznajemy ssaki" - położona w ZOO, umożliwia bliższe
  poznanie ssaków (m.in. niedźwiedzie, rysie, wilki, żubry, sarny, jelenie,
  dziki, muflony, daniele, lisy, jeże, kuny, tchórze, bobry, borsuki, żbiki,
  zające, wydry, wiewiórki). Wędrówka ścieżką pozwala poznać zwierzęta podczas
  bezpośredniej obserwacji oraz dzięki wiadomościom zamieszczonym na tabliczkach
  informacyjnych przy kolejnych wybiegach.

  - Ścieżka dydaktyczna "Poznajemy drzewa" - prowadzi przez tereny Ogrodu
  Botanicznego. Drzewa poznawane są w ich naturalnych siedliskach (grądy, łęgi,
  buczyny itd.). Ścieżka uczy rozpoznawania pospolitych gatunków, takich jak:
  lipa, wierzba, brzoza, klon, dąb, buk, świerk, modrzew i wiele innych.

  - Ścieżka dydaktyczna "Szuwary" - prowadzi wokół największego (10,5 ha)
  zbiornika w Leśnym Parku i ma na celu zilustrowanie najważniejszych właściwości
  ekosystemów i roślin pobrzeża wód otwartych. Przebiega od pomostu przy nabrzeżu
  sąsiadującym z terenami wystawowymi w Myślęcinku, dalej przez atrakcyjny most
  na stawie i kończy się w Centrum Edukacji Ekologicznej.

  - Entomologiczna ścieżka dydaktyczna - trasa ścieżki ma długość około 1 km i
  przebiega w pobliżu siedziby Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji
  Ekologicznej. Pozwala na zapoznanie się w terenie z owadami 4 różnych typów
  siedlisk (las, polana śródleśna, staw i szuwary, nasłoneczniona łąka), a
  podczas pobytu w pracowni Centrum - na dokładne poznanie morfologii, biologii i
  znaczenia owadów.

  - Ornitologiczna ścieżka dydaktyczna "Ptaki Leśnego Parku"

  - Agrobotaniczna ścieżka dydaktyczna

  Poza LKPiW znajdują się jeszcze inne ścieżki:
  - Leśna ścieżka dydaktyczna „Białe Błota” - na granicy Bydgoszczy z gminą Białe
  Błota.
  Na ścieżce wyznaczono 13 przystanków tematycznych.
  - ścieżki przyrodnicze w Borach Tucholskich (Woziwoda – 3h, „Jelenia Wyspa” w
  Gołąbku – 3,5 km, Park Dendrologiczny, Uroczysko „Piekiełko”i in.)

  6. Wyspy na terenie miasta
  Na terenie Bydgoszczy znajdują się 4 wyspy na Brdzie i Wiśle. Najbardziej znana
  Wyspa Młyńska jest bydgoskim „matecznikiem”. We wschodniej części miasta jest
  jeszcze wyspa na Brdzie w okolicy portu rzecznego, ostoja ptaków i pole
  golfowe. W Brdyujściu znajdują się dwie ograniczone odnogami i śluzami wyspy na
  Wiśle.

  7. Skupisko ptaków wędrownych
  Bydgoszcz jest miastem, gdzie stale przebywa wiele dzikich ptaków. Przyciąga je
  przede wszystkim czysta rzeka Brda z obfitością ryb i roślinności wodnej oraz
  uroki dużej aglomeracji miejskiej czyli mnogość odpadków i dokarmianie przez
  ludzi. Przede wszystkim na bydgoskim Rynku uderza obecność wielkiej kolonii
  gołębi, które nie boją się przechodniów. Pokrywają one połacie płyty rynku i są
  chętnie dokarmiane przez mieszkańców i dzieci. W okresie zimowym na Brdzie w
  centrum miasta (okolice mostów Focha) zimuje kolonia ok. 500 łabędzi, co jest
  ich największym skupiskiem w województwie i atrakcją zimowej Bydgoszczy. Z
  powodu wartkiego przepływu Brda rzadko zamarza, a mieszkańcy pamiętają o
  dokarmianiu, przez co ptaki mają dobre warunki do pobytu. Należy dodać, że
  pierwsze łabędzie upodobały sobie Bydgoszcz w latach 70-tych, a rokrocznie ich
  liczba zwiększa się.
  Poza tym można spotkać w Bydgoszczy dużo dzikich kaczek i łabędzi
  zasiedlających brzegi Brdy oraz mew. Park Myślęciński upodobały sobie bociany.
  W pobliżu stawów można ich spotkać co najmniej kilka, a w ZOO spacerują
  swobodnie, tak że można im się z bliska przyjrzeć. Na wyspie jeziorka
  myślecińskiego występuje największa w województwie kolonia śmieszki i rybitwy
  rzecznej. Do legów przystępuje tam ok. 1,7 tyś. par, które odchowują ok. 3
  tyś. piskląt.
  Obecnie w Bydgoszczy występuje 145 gatunków ptaków (dla porównania w 1936
  zanotowano 77 gatunków), najwięcej w Smukale i Parku Myślęcińskim. Z kolei w
  pobliżu Wisły znajdują się kolejne kolonie dzikich ptaków. Obserwując rezerwaty
  nadwiślańskie na wschodnim brzegu zakola Wisły można usłyszeć i zobaczyć wiele
  z nich.
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.03.05, 15:16
  Dalej Walor 4: PARKI I OBSZARY ZIELENI
  Bydgoszcz należy do miast o największej liczbie i powierzchni parków w Polsce.
  Pod względem powierzchni parków ustępuje jedynie Warszawie, a przecież dane te
  nie obejmują dużej liczby parków leśnych praktycznie na każdym bydgoskim
  osiedlu.

  Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych [ha]
  1. Warszawa: 946

  2. Bydgoszcz: 874

  3. Wrocław: 789
  4. Chorzów: 618
  5. Łódź: 608
  6. Katowice: 526
  7. Poznań: 450
  8. Kraków: 358
  9. Tychy: 227
  10. Sosnowiec: 206

  Również powierzchnia parków i zieleńców na mieszkańca stawia Bydgoszcz w
  czołówce krajowej.

  Powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych, zieleńców i terenów zieleni
  osiedlowej na mieszkańca [m kwadr.]
  1. Chorzów: 70,9
  2. Tychy: 38,0

  3. Bydgoszcz: 36,5

  4. Gorzów Wlkp: 33,7
  5. Katowice: 32,6
  6. Sosnowiec: 32,1
  7. Dąbrowa Górnicza: 31,9
  8. Grudziądz: 29,1
  9. Olsztyn: 26,6
  10. Gliwice: 26,4

  Tak dobre wyniki zawdzięczamy obecności chyba największego parku miejskiego w
  Polsce jakim jest Leśny Park Kultury i Wypoczynku. Poza nim jednak jest jeszcze
  sporo parków, skwerów, terenów zieleni i wreszcie lasów.

  1. Leśny Park Kultury i Wypoczynku
  Zagospodarowywany od końca lat 70-tych zajmuje 830 hektarów, terenów
  najatrakcyjniejszych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Południowa
  część parku (dolny taras) mieści się w pradolinie Noteci-Wisły, północna zaś
  wznosi się gwałtownie i przechodzi w pofałdowaną wysoczyznę morenową, położoną
  42 metry nad poziom dolnego tarasu. Wzniesienie to, nazywane Wzgórzem
  Myślęcińskim, pocięte jest malowniczymi jarami, dolinami i enklawami, z
  przepływającymi trzema strugami: Myślęcińską, Rynkowską i Zacisze. Cieki wodne
  oraz liczne wysięki tworzą urokliwe, sztuczne jeziorka. W części centralnej, u
  podnóża Wzgórz Myślęcińskich znajduje się 15 - hektarowy staw parkowy, który
  stał się miejscem lęgu licznych ptaków i miejscem pobytu bocianów. Park należy
  do największych w Polsce miejskich obszarów parkowych, większy m.in. od
  najbardziej znanego Śląskiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie.
  Powierzchnia zalesiona stanowi 50% terenów parkowych, zaś liczba stawów
  dochodzi do kilkudziesięciu, a ich powierzchnia ok. 20 ha. Drzewostan tworzą
  głównie lasy mieszane i liściaste, występują fragmenty grądu z lipą, dębem i
  grabem, łęgi z olchą i jesionem, buczyną.
  Frekwencja w parku w połowie lat 90-tych wynosiła 1 mln osób rocznie, z tego
  100 tyś. w ogrodzie zoologicznym i 350 tyś. lunaparku. Zróżnicowane formy
  terenu oraz duży kompleks leśny mają wyraźny wpływ na ukształtowanie się
  specyficznego mikroklimatu w parku.
  W Parku znajduje się kilka kompleksów rekreacyjnych:

  O g r ó d B o t a n i c z n y – 80 ha – założony 1979-83
  Ogród znajduje się wśród licznych wzniesień o różnym nachyleniu stoków i
  wysokości poprzecinanych jarami oraz zgrabnie wkomponowanych w całość alejkach
  spacerowych, które tworzą niezapomniany urok tego miejsca. Wzdłuż Strugi
  Myślęcińskiej powstało kilkanaście stawów kaskadowych. Przeważający obszar
  ogrodu obejmuje ekspozycja terenowa drzew, krzewów i roślin zielnych, o
  charakterze parkowo – naturalistycznym. Deniwelacje wzgórz i dolin na terenie
  parku dochodzą do 30 m.
  Na terenie ogrodu znajdują się m.in.
  - gatunki rodzime gromadzone w zbiorowiskach leśnych, łąkowych i wodnych,
  zgodnie z ich pochodzeniem. Dział zajmuje obszar 20 ha. Ogółem znajduje się tu
  350 gatunków.
  - jedyna w Polsce dydaktyczna ścieżka dla niewidomych (od 1999 r.). Na blisko
  4 tys. metrów kwadratowych, wzdłuż 300 –metrowej barierki nasadzono ok. 150
  roślin. Każda opatrzona jest “metryczką” zapisaną pismem Braille’a.
  - ALPINARIUM – siedlisko roślin górskich wśród skał, sztucznego strumienia i
  stawów. Zostały utworzone ściany skalne, piargowiska i granie, dokąd prowadzą
  ścieżki górskie.
  - 13 kasadowych stawów z roślinnością wodną, nadbrzeżną, bagienną, tofowisk
  niskich i wysokich,
  - roślinność podgórska (m.in. kosodrzewina) na szczytach wzgórz, na które
  prowadzą ścieżki spacerowe
  - naturalne zbiorowiska leśne m.in. 70-letnia buczyna pomorska, świetlista
  dąbrowa, las sosnowo-dębowy, grąd lipowo-grabowy,
  - roślinność bagienna w dolinie, gdzie płynie Struga Myślęcińska
  - siedliska roślin egzotycznych z innych kontynentów
  - ścieżki prowadzące na punkty widokowe, skąd rozpościera się panorama
  Bydgoszczy
  Od lat 90-tych czynione są starania w celu budowy palmiarni i muzeum
  przyrodniczego.

  O g r ó d F a u n y P o l s k i e j Z O O – 14 ha - założony w 1978 r.
  Rozlokowany jest w lesie sosnowo – brzozowym. Należy do 11 polskich ogrodów
  zoologicznych, a jako jedyny specjalizuje się w hodowli zwierząt krajowych.
  Ogród posiada w swojej kolekcji około 550 zwierząt, przedstawicieli 105
  gatunków ssaków i gadów, z których 62 to gatunki objęte całkowitą ochroną.
  Zwierzęta eksponowane są na fosowych wybiegach, w klatkach i wolierach
  wkomponowanych w naturalne środowisko.
  W latach 90-tych udostępniono „mini-zoo” dla dzieci, gdzie zwięrzat można
  dotknąć lub się z nimi pobawić. Od 2003 r. w ogrodzie powstał dział „zwierzęta
  świata”, gdzie prezentowane są gatunki zwierząt z całego świata.

  O ś r o d e k R e k r e a c j i K o n n e j
  Ośrodek wyposażony jest w stajnie z boksami dla 50 koni, dwie kryte ujeżdżalnie
  umożliwiajace prowadzenie zajęć również jesienią i zimą, padoki, wybiegi dla
  koni oraz powozownię z ciekawymi eksponatami. Na terenie Ośrodka ma swoją
  siedzibę Towarzystwo Hipoterapeutyczne, które służy pomocą dzieciom
  niepełnosprawnym - szczególnie tym z porażeniem mózgowym - prowadząc dla nich
  zajęcia rehabilitacyjne. Ośrodek organizuje m.in. coroczne Mistrzostwa Polski w
  powożeniu zaprzęgami konnymi

  P a r k R o z r y w k i – L u n a p a r k
  Działalność rozrywkowa trwa od 15 kwietnia do 15 października. Atrakcyjne
  karuzele usytuowane wśród lasów sosnowych zapewniają dzieciom niezwykłe
  wrażenia. Wyposażenie stanowią m.in. dmuchany "Pałac", suchy "Chiński basen" z
  50 tysiącami piłeczek, wśród których można pływać jak w wodzie, "Ślizg
  Gigant", „Autodrom”, gdzie można jeździć elektycznymi mini samochodami, kilka
  karuzel dla młodszych i starszych m.in. typu „Trabant”, parasolowa,
  samolotowa, „Kolejka górska”, place zabaw dla dzieci, ogródek jordanowski,
  resturacje.

  K u j a w s ko –P o m o r s k i e C e n t r u m E d u k a c j i E k o l o g
  i c z n e j
  zajmuje się przede wszystkim nauczaniem przyrody i kształtowaniem zachowań
  proekologicznych wśród młodzieży. Służą temu m.in. specjalne ścieżki
  ekologiczne z tablicami informacyjnymi o florze i faunie parkowej. Prezentowane
  są wystawy ekologiczne, konkursy i sesje naukowe

  T e r e n y r e k r e a c y j n o – s p o r t o w e
  Można tam znaleźć m.in. skate-park, rowerowy tor zjazdowy „Downhill”, „ścieżkę
  zdrowia”, tory dla rolkarzy, stanowiska dla wędkarzy, polanę
  śródleśną „Różopole”, gdzie organizowane jest corocznie kilkanaście imprez
  plenerowych m.in. „Powitanie” i „Pożegnanie Lata” z udziałem znanych zespołów
  muzycznych i wokalistów.

  T e r e n y w y s t a w i e n n i c z o – h a n d l o w e
  Na tym terenie znajdują się restauracje, kawiarnie, ogródek jordanowski i
  miejsce na sezonowe targi i wystawy. W sezonie czynne jest kino letnie.
  Czynione są starania, aby w miejscu tym powstał aquapark.

  U r o c z y s k o Z a c i s z e
  Polana położona u podnóża krawędzi pradoliny w otoczeniu lasu liściastego,
  kilku stawów kaskadowych, Centrum Edukacji Ekologicznej, naturalnego źródliska,
  ścieżki dydaktycznej prezentujacej najciekawsze fragmenty przyrodnicze parku.

  W ą s k o t o r o w a k o l e j k a p a r k o wa
  Kolejka jest czynna od 1996 r. Uruchomiona na wzór żnińskiej Kolei Powiatowej
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.03.05, 15:17
  W ą s k o t o r o w a k o l e j k a p a r k o wa
  Kolejka jest czynna od 1996 r. Uruchomiona na wzór żnińskiej Kolei Powiatowej
  kursujacej m.in. do Biskupina. Obecnie kolejka jeździ w sezonie co godzinę na
  trasie Lunapark-Las Gdański-tereny wystawowe-Zacisze (ok. 4 km). Umożliwia
  dojazd do krańców parku osobom niezmotoryzowanym. Docelowo kolejka stworzy
  trasę opasującą cały park w formie okręgu.

  N a r c i a r s k i i s a n e c z k o w y t o r z j a z d o w y
  Tor znajduje się na jednym ze wzgórz, w 2003 r. podwyżony o 5 m. Tor dysponuje
  3-ma armatkami śnieżnymi co uniezależnia jego działalność od kaprysów pogody
  oraz wyciągiem umożliwiajcym sprawny transport narciarzy na stok. Nieopodal
  znajduje się 600-metrowy tor saneczkowy.
  Ponadto na myślęcińskich stawach organizowane są w zimie lodowiska.

  T e r e n y s p a c e r o w e n a g ó r n y m t a r a s i e p a r k u
  Tereny parkowe zawierają ścieżki spacerowe dla pieszych, rowerzystów i
  turystyki konnej w najciekawszej przyrodniczo północno-zachodniej części parku
  w strefie krawędziowej pradoliny wsród 100-letnich lasów bukowych, dębowych,
  grabowych, źródlisk, wysięków i głębokich wąwozów. Na tym terenie znajduje się
  ścieżka dydaktyczna „Zacisze’ oraz tzw strefa ciszy.

  P r z y r o d n i c z e ś c i e ż k i d y d a k t y c z n e
  Opisane poprzednio 8 ścieżek z tablicami informacyjnymi

  O b i e k t y t u r y s t y c z n e
  Na terenie Parku znajdują się równeż inne obiekty np hotel „Pałac” (***), domki
  turystyczne do wynajęcia, korty tenisowe, liczne restauracje, kawiarnie, mostki
  na stawach i strumykach, mola na stawach i inne obiekty.

  L a s y
  Niezagospodarowana część parku obejmuje lasy mieszane z wytyczonymi drogami.
  Stanowi dobry teren dla osób szukających wyciszenia i kontaktu z przyrodą.

  2. Zabytkowe parki
  W Bydgoszczy jest wiele parków kilkusetletnich, a nawet o średniowiecznym
  rodowodzie.
  P a r k i m. K a z i m i e r z a W i e l k i e g o (2,3 ha)
  W średniowieczu był ogrodem rekreacyjnym Klarysek. Obecy kształt pochodzi z XIX
  w., położony na zapleczu ul. Gdańskiej, mieści stawy i dawną fontannę Potop,

  W y s p a M ł y ń s k a - mieści zabytkowe budowle, m.in. dawną mennicę z
  XVII w., spichrze, młyny i tereny spacerowe w otoczeniu rzek: Brdy i wartko
  płynącej Młynówki oraz jazów spiętrzających wodę. Kamienice sąsiadują
  bezpośrednio z rzeką, stąd nazwa miejsca „Wenecja bydgoska”. Posiada magiczny
  bydgoski klimat miejsca historycznego w połączeniu z pięknem parkowego
  otoczenia.

  P l a n t y n a d K a n a ł e m B y d g o s k i m (46,6 ha)
  Park założony już w 1774 r., obejmuje trasy spacerowe w otoczeniu Starego
  Kanału Bydgoskiego, wśród 3 zabytkowych śluz, wokół starodrzew m.in. pomnikowe
  topole czarne

  P a r k i m . J a n a K o c h a n o w s k i e g o (3,2 ha) – założony w 1910
  r., w dzielnicy „muzycznej” mieści m.in. pomnik Łuczniczki – symbol Bydgoszczy
  oraz pomniki najwybitniejszych kompozytorów muzyki poważnej

  O g r ó d B o t a n i c z n y A k a d e m i i B y d g o s k i e j (2,3 ha) –
  powstał w 1930 r., jest najstarszym Ogródem Botanicznym w Bydgoszczy, ze
  stawami i licznymi gatunkami rzadkich roślin

  P a r k i m. W ł a d y s ł a w a J a g i e ł ł y – urządzony w okresie
  międzywojennym nad Brdą, sąsiaduje z Parkiem Ludowym, Pałacem Młodzieży,
  szpitalem zakaźnym, obejmuje m.in. fontannę, obecnie zajęty w części przez
  zabudowania Bydgoskiego Domu Technika,

  P a r k n a W z g ó r z u D ą b r o w s k i e g o (2,9 ha) – mieści m.in.
  zabytkową Wieżę Ciśnień, stawy kaskadowe i obelisk na cześć gen. Dąbrowskiego,
  który z tego miejsca w 1806 r. dowodził podczas szturmu na Bydgoszcz, widać
  stamtąd panoramę Starego Miasta,

  P a r k n a W z g ó r z u W o l n o ś c i (6,9 ha) – mieści m.in. Cmentarz
  Bohaterów Bydgoszczy na miejscu dawnej Wieży Bismacka, powstał w 1904 r. w
  stylu tatrzańskim na skraju skarpy pradoliny, skąd można podziwiać panoramę
  Bydgoszczy,

  P a r k S i e l a n k i – „osiedla-ogrodu” – osiedle willowe zaprojektowane
  przez berlińskiego architekta J. Stubbena w 1910 r. mieści się wśród parków i
  skwerów m.in. alei dębowej na al. Ossolińskich, alei platanowej na ul.
  Markwarta, skweru „Sielanka”, obejmuje też Bazylikę Mniejszą pw. św. Wincentego
  a Paulo w otoczeniu parkowym

  A l e j a G ó r s k a - tereny spacerowe na skarpie szwederowsiej – założone w
  okresie międzywojennym, obejmują trasę spacerową wzdłuż krawędzi skarpy górnego
  tarasu Bydgoszczy. Rozciagają się stamtąd wspaniałe widoki na stare miasto.

  P a r k O s t r o m e c k i – park na krawędzi doliny Wisły, utworzony w XIX
  w., otaczający zespół pałaców w Ostromecku – miejscowości odległej 2 km od
  granic Bydgoszczy. Zaplecze dla mieszkańców dzielnicy Fordon. Piękne stuletnie
  dęby, sąsiadują tu z rozłożystymi kasztanowcami, modrzewiami, lipami, grabami,
  klonami i białymi topolami. Bogate zadrzewienie występuje w atrakcyjnych
  kompozycjach z krzewami. Około trzydziestu przeszło stuletnich drzew
  oznaczonych jest jako pomniki przyrody.

  ...oraz liczne skwery o genezie przedwojennej np:
  - skwer na placu Kościeleckich
  - skwer przy ul. Bernardyńskiej w otoczeniu Brdy i kościoła pobernardyńskiego z
  XVI w., zawiera pomnik nieznanego powstańca wielkopolskiego
  - skwer im. Leszka Białego
  - Plac teatralny – mieścił sie tu monumentalny Teatr Miejski i pomnik Łuczniczki
  - Plac Wolności - zawiera pomnik żołnierzy wyzwolicieli, zadrzewiony
  - Wyspa św. Barbary – zadrzewiona wysepka na Brdzie naprzeciw katedry
  bydgoskiej

  3. Parki urzadzone po II wojnie
  P a r k L u d o w y i m. W i n c e n t e g o W i t o s a (6,4 ha) –
  utworzony w 1953 r., mieści amfiteatr wykorzystywany w sezonie na cotygodniowe
  koncerty w plenerze (Bydgoskie Lato Artystyczne), położony na zapleczu Pałacu
  Młodzieży i Bazyliki Mniejszej,

  P a r k i m. Z e n o n a Z a ł u s k i e g o (16,7 ha) – powstał w 1965 r.,
  położony na osiedlu Leśnym, mieści m.in. jeden z większych ogródków
  jordanowskich dla dzieci i największą byliniarnię w mieście,

  P a r k M i e j s k i (15,9 ha) - powstał w 1972 r., położony na terenach
  Babiej Wsi, obejmuje tereny położone nad Brdą, mieści m.in. halę widowiskowo-
  sportową „Łuczniczka”, korty tenisowe, tor łuczniczy, kluby wioślarskie,
  przystanie kajakowe i żeglarskie, tereny spacerowe,

  P a r k n a W y ż y n a c h (7,7 ha) – powstał w 1976 r., sąsiaduje z
  kopleksem sportowym m.in. basenem krytym „Laguna”

  P a r k S p o r t o w y „Z a w i s z a”– w otoczeniu parkowym mieści
  infrastrukturę sportową Zawiszy, m.in. stadion piłkarski i lekkoatletyczny,
  boisko treningowe, hale sportowe, hotel i amfiteatr, sąsiaduje z Leśnym Parkiem
  Kultury i Wypoczynku

  B u l w a r y n a z a p l e c z u u l. D w o r c o w e j – tereny spacerowe
  nad Brdą w pobliżu Śluzy Miejskiej i mostu Królowej Jadwigi., na rzece miejsce
  zimowania setek łabędzi.

  P a r k p r z y u l. U n i i L u b e l s k i e j (20 ha) – obejmuje tereny
  nad Brdą w okolicy dworca kolejowego wraz z bulwarami,

  P a r k p r z y u l. k a r d. W y s z y ń s k i e g o – powstały w latach 70-
  tych, sąsiaduje z Parkiem na os. Leśnym,

  P a r k i j e z i o r o „B a l a t o n” – położone na osiedlu Bartodzieje,
  stanowi enklawę spokoju, zieleni na osiedlu, zawiera spore jezioro z
  wodotryskami, w nocy podświetlanymi,

  S k w e r p r z y f a l o w c u n a o s. B ł o n i e – zielona enklawa na
  osiedlu

  P a r k l e ś n y n a o s. B ł o n i e – zagospodarowany teren leśny na
  skraju osiedla wyposażony m.in. w ścieżki spacerowe, nasadzenia, ławki, place
  zabaw

  P a r k p r z y u l.
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.03.05, 15:19
  P a r k l e ś n y n a o s. B ł o n i e – zagospodarowany teren leśny na
  skraju osiedla wyposażony m.in. w ścieżki spacerowe, nasadzenia, ławki, place
  zabaw

  P a r k p r z y u l. N a k i e l s k i e j – obejmuje zagospodarowany teren
  leśny m.in. z ogródkami jordanowskimi dla dzieci, w pobliżu zabytkowe śluzy
  kanału bydgoskiego, oraz kompleksy sportowe (m.in. stadion piłkarski)

  P a r k p r z y S z p i t a l u M i e j s k i m – fragment lasu z górą do
  zjazdów saneczkowych, zaplecze dla mieszkańców Kapuścisk

  4. Parki urządzone po 1989 r.
  D o l i n a P i ę c i u S t a w ó w – park obejmujący połączone kaskadowo
  stawy wśród zieleni, miejsce skąd w średniowieczu czerpano wodę dla miasta i
  przesyłano drewnianymi rurociągami, w 2001 r. gruntownie odnowiony i
  zagospodarowany,

  P a r k M i l e n i j ny – położony nad Wisłą w dzielnicy Fordon, obejmuje
  dawną gliniankę, brzeg Wisły i park złożony ze starodrzewu, grodzisko Wyszogród
  z XI w., obok most kratownicowy przez Wisłę o długości 1 km.

  P a r k „k s i ę ż y c o w y” na osiedlu Wilczak – enklawa parkowa dla
  mieszkańców okolicznego osiedla

  S k w e r L e o n a B a r c i s z e w s k i e g o – nad Brdą w pobliżu mostu
  staromiejskiego, w okresie międzywojennym na tym miejscu mieścił się zabytkowy
  spichlerz, obecnie pomnik przedwojennego prezydenta Bydgoszczy

  P a r k w S m u k a l e – urządzony w 2001 r., obejmuje las i nabrzeże Brdy

  P a r k l e ś n y n a o s i e d l u S i e r n i e c z e k – urządzony w
  2001 r., wyposażony m.in. nasadzenia, ławki, ścieżki spacerowe wśród 40-60
  letniego boru sosnowego.

  P a r k n a o s i e d l u O s o w a G ó r a – obejmuje skarpę pradoliny
  porośniętą lasem, w którym znajdują sie ścieżki spacerowe, u podnóża
  rozlokowano place zabaw dla dzieci

  S t a w o s i e d l o w y n a O s o w e j G ó r z e – w 2001 r. staw
  zagospodarowano, wytyczono ścieżki spacerowe i małą architekturę, w innej
  części osiedla znajduje się kolejny zagospodarowany staw.

  S t a w y i t e r e n y s p a c e r o w e n a o s i e d l u P r ą d y –
  obejmuje zagospodarowane pod kątem rekreacyjnym tereny dla mieszkańców osiedla.

  5. Inne parki i tereny zieleni
  J a r n a K a p u ś c i s k a c h – głęboki jar w skarpie pradoliny długi na
  ok. 2 km i głęboki ok. 30 m, jedyny niewykorzystany jeszcze na trasę
  komunikacyjną, atrakcyjny krajobrazowo,

  A l e j a G ó r s k a n a s k a r p i e W y ż y n – obejmują trasę
  spacerową wzdłuż krawędzi skarpy górnego tarasu Bydgoszczy. Brak wysokiego
  zadrzewienia sprawia, że rozciagają się stamtąd wspaniałe widoki. Wzdłuż trasy
  rozlokowano place zabaw dla dzieci i ławki

  A l e j a G ó r s k a n a s k a r p i e M i e d z y n i a – obejmują
  ścieżkę wiodącą wzdłuż krawędzi skarpy. (deniwelacja ok. 25 m). Rozciagają się
  stamtąd rozległe widoki na zachodnie dzielnice Bydgoszczy i kanał bydgoski.

  T e r e n y p r z y u l. N a d r z e c z n e j – obejmuje teren dawnej stacji
  kolejowej Bydgoszcz wąskotorowa, w sąsiedztwie nowego kanału bydgoskiego
  zbudowanego w 1915 r., śluz, kompleksów działek, półwyspu na Brdzie,
  wykorzystywany chętnie przez wędkarzy, na Brdzie most nieczynnej kolei
  wąskotorowej do Koronowa.

  T e r e n y s p a c e r o w e k a n a ł u b y d g o s k i e g o – obejmują
  ścieżki spacerowe po obu stronach kanału, wśród drzew i zabudowy willowej,
  ciągnące się na przestrzenui ok. 4 km od plant nad Kanałem do śluzy u granic
  miasta, wykorzystywane chętnie przez wędkarzy

  T e r e n y s p a c e r o w e g ó r n e j B r d y - obejmują ścieżki
  spacerowe po obu stronach rzeki, na osiedlach Jachcice, Piaski, Czyżkówko i
  Smukała. Rzeka w tym miejscu ma dziki, naturalny charakter, jest bardzo czysta
  i płynie wartko jak podgórska rzeka. W sprzyjających miejscach urządzone są
  sezonowe kapieliska.

  P a r k n a G l i n k a c h – zróżnicowany las liściasty wykorzystywany do
  spacerów przez mieszkańców osiedla Glinki, miejsce głośnej katastrofy lotniczej
  w 2002 r.

  T e r e n y n a d B r d ą n a o s. S i e r n i e c z e k – tereny
  obejmujące otoczenie rzeki Brdy blisko jej ujścia do Wisły, znajduje się tam
  m.in. „cypel” – długi i wąski półwysep na Brdzie, w pobliżu znajduje się tor
  regatowy i most kolejowy na Brdzie z 1932 r.

  W y s p a n a B r d z i e w o k o l i c y u l. S p o r n e j – wyspa
  porośnięta lasem łęgowym z polanami z roślinnością łakową. W 2003 r urządzono
  na wyspie pole golfowe.

  D o l i n a Ś m i e r c i w dzielnicy Fordon – mieści się w naturalnym leśnym
  wąwozie, obejmuje m.in. cmentarz pomordowanych tutaj mieszkańców Bydgszczy w X
  1939 r, monumentalny pomnik, golgotę i trasy spacerowe obejmujące okoliczne
  wzgórza,

  W z g ó r z a f o r d o ń s k i e – strefa krawędziowa pradoliny Wisły,
  wysokość względna dochodzi do 60 m, wśród wzgórz mieszczą się malownicze parowy
  ze strugami oraz izolowane ze wszystkich stron uroczyska. Występuje duże
  nagromadzenie różnorodnej roślinności – m.in. muraw kserotermicznych, lasów
  liściastych w dolinach. Ze wzgórz rozpościera się widok na dzielnicę Fordon
  oraz Bydgoszcz, zakole Wisły, Dolinę Dolnej Wisły, Puszczę Bydgoską

  W a ł y f o r d o ń s k i e – tereny spacerowe, piękne krajobrazowo dla
  mieszkańców starego Fordonu i osiedla Nad Wisłą, obejmują ścieżkę spacerową na
  wałach nadwiślańskich otaczających dzielnicę, oraz 5 km nadwiślańskich dzikich
  plaż i starorzeczy

  O t o c z e n i e T o r u R e g a t o w e g o – tereny leśne ze ścieżkami
  spacerowymi wokół dużego zbiornika wodnego wykorzystywanego do zawodów
  regatowych wioślarskich i żeglarskich, w pobliżu śluza, po której można przejść
  na wyspę

  W z g ó r z a ł ę g n o w s k i e – zalesiona strefa krawędziowa pradoliny
  Wisły (grąd), wysokość względna dochodzi do 40m, wśród wzgórz mieszczą się
  malownicze parowy. Ze wzgórz rozpościera się widok na Łęgnowo, dzielnicę Fordon
  oraz zakole i Dolinę Dolnej Wisły.

  S t r e f a r e k r e a c y j n a J a n o w o – tereny w sąsiedztwie zakola
  Brdy i dużego kompleksu leśnego. Mieści się tam m.in. ośrodek wypoczynkowy,
  stanica wodna, kompleks działek rekreacyjnych, sanatorium, plaże nad Brdą.

  P a r k l e ś n y n a o s. B a j k a – tereny spacerowe dla mieszkańców
  fordońskiego osiedla m.in. w sąsiedztwie kortów tenisowych i boisk sportowych

  P a r k l e ś n y n a o s. S z y b o w n i k ó w - tereny spacerowe dla
  mieszkańców fordońskiego osiedla

  P a r k l e ś n y n a o s. K a s z t e l a n k a - tereny spacerowe dla
  mieszkańców fordońskiego osiedla, m.in w sąsiedztwie stadionu
  piłkarskiego „Wisła”

  P a r k l e ś n y n a o s. N i e p o d l e g ł o ś c i - tereny spacerowe
  dla mieszkańców fordońskiego osiedla

  P a r k l e ś n y n a o s. B r d y u j ś c i e - tereny spacerowe dla
  mieszkańców osiedla

  P a r k l e ś n y n a o s. P r z y l e s i e - tereny spacerowe dla
  mieszkańców osiedla

  P a r k l e ś n y A k a d e m i i T e c h n i c z n o – R o l n i c z e j -
  tereny leśne otaczające kompleksy uczelniane i akademiki oraz gliniankę

  P a r k l e ś n y n a o s. C z e r s k o P o l s k i e – enklawa leśna ze
  sztucznym stawem, wykorzystywana do rekreacji przez mieszkańców okolicznego
  osiedla

  P a r k l e ś n y n a o s. F l i s y – teren leśny graniczący z kanałem
  bydgoskim wykoorzystywany do rekreacji przez mieszkańców okolicznego osiedla

  L a s „k u j a w s k i”- Puszcza Bydgoska – graniczy z domami mieszkalnymi
  południowych osiedli Bydgoszczy, zaplecze spacerowe dla mieszkańców górnego
  tarasu – m.in. osiedli Wyżyny, Kapuściska, Glinki i Wzgórze Wolności. Ciekawe
  walory krajob
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.03.05, 15:20
  L a s „k u j a w s k i”- Puszcza Bydgoska – graniczy z domami mieszkalnymi
  południowych osiedli Bydgoszczy, zaplecze spacerowe dla mieszkańców górnego
  tarasu – m.in. osiedli Wyżyny, Kapuściska, Glinki i Wzgórze Wolności. Ciekawe
  walory krajobrazowe

  L a s „G d a ń s k i” – zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców Bydgoszczy,
  zwłaszcza jej północnej części

  L a s „s z u b i ń s k i” – zaplecze spacerowe dla mieszkańców osiedli Błonie,
  Miedzyń i Prądy, mieści przyrodniczą ścieżkę dydaktyczną na granicy z gminą
  Białe Błota

  L a s „k o r o n o w s k i” - zaplecze spacerowe dla mieszkańców osiedli Osowa
  Góra, Flisy, Czyżkówko, Smukała, zróżnicowany gatunkowo, pełen jagód i grzybów

  L a s „j a c h c i c k i ” – zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców Jachcic,
  suchy bór sosnowy porastający dawny poligon z czasów pruskich. Ciekawy
  krajobrazowo z powodu odmiennego charakteru od innych lasów otaczających
  Bydgoszcz

  L a s „r y n k o w s k i” - zaplecze rekreacyjne dla mieszkańców osiedli
  Leśne, Jachcice, Piaski i Smukała, zróżnicowany gatunkowo, pełen jagód i
  grzybów i walorów krajobrazowych, jako że jest położony w strefie krawędziowej
  pradoliny. W okresie międzywojennym jedno z bardziej popularnych miejsc
  wypoczynku.

  L a s „j a r u ż y ń s k i” - zaplecze spacerowe dla mieszkańców osiedli
  Tatrzańskiego i Nad Wisłą, zróżnicowany gatunkowo, pełen jagód i grzybów. W
  części leżącej nad
  50-metrową skarpą Doliny Wisły las złożony jest z dębów, buków, grabów,
  jesionów, w parowach płyną strumienie uchodzące do Wisły

  L a s „o s t r o m e c k i” - zaplecze dla mieszkańców dzielnicy Fordon, a
  nawet całej Bydgoszczy ze względu na wyjątkowość szaty roślinnej.

  M a ł a K ę p a – starorzecze po wschodniej stronie zakola Wisły porośnięte
  lasem łęgowym i pokryta kilkudziesięcioma okresowymi jeziorkami, odwiedzana
  przez miłośników przyrody i turystyki. Znajduje się tu kilkanaście pomników
  przyrody. Ostoja dzikich zwierząt, rezerwat przyrody.

  W i e l k a K ę p a – rezerwat, dobrze zachowany fragment lasu łęgowego z
  udziałem olszy i klonu polnego na terenie zalewowym po wschodniej stronie
  Wisły, odwiedzana przez miłośników przyrody i turystyki z całego miasta

  6. Zabytkowe cmentarze
  W Bydgoszczy znajduje się ok. 20 cmentarzy. Niektóre z nich są zabytkowe.
  - Starofarny – ul. Grunwaldzka 15, założony w 1809 (1,9 ha)
  - Nowofarny – ul. Artyleryjska 10 (1906 r.), parafii farnej (11,5 ha)
  - ul. Ludwikowo 2 (1929 r.), parafii Najśw. Serca Pana Jezusa - (8,5 ha)
  - ul Lotników (1933 r.), parafii Św. Trójcy (4 ha)
  - ul. Kossaka (1923 r.), parafii Matki Boskiej Nieustającej Pomocy – (3,5 ha)
  - ul. Szubińska (Błonie) – założony w1933 r. (4 ha)
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 09.03.05, 15:21
  Dalej Walor 5: ETNOGRAFIA
  Bydgoszcz leży na styku krain etnograficznych:
  - Kujaw (południe i południowy wschód)
  - Krajny (zachód i północny zachód)
  - Pałuk (południowy zachód)
  - Pomorza Nadwiślańskiego - Bory Tucholskie i Kociewie (północ)
  - Ziemi Chełmińskiej (wschód)

  Nie jest pewne, czy można to uznać za walor, ale zapewne urozmaica kulturowy i
  mentalny obraz Bydgoszczy.
  Urozmaica to również turystycznie okoliczne tereny.

  Graniczne położenie Bydgoszczy utrudnia jasne zidentyfikowanie konkretnej
  krainy etnograficznej. Miasto jest raczej mozaiką ludzi o różnych odcieniach
  kulturowych.
  Jednym z efektów takiego stanu jest to, że miasto jest otwarte i nie utrudnia
  asymilacji osób pochodzących z innych regionów. Z kolei osoby z sąsiednich
  krain etnograficznych o silnej tożsamości kulturowej znajdą w Bydgoszczy swoich
  krajan. Sprawę komplikuje napływ po wojnie ludności kresowej i z południa
  Polski.
  Innym efektem jest podkreślanie „bydgoskości”. Większość osób identyfikuje się
  raczej z miastem, niż konkretną krainą etnograficzną.

  Losy historyczne Bydgoszczy i Fordonu nie sprzyjały wykształceniu stałej
  tożsamości.
  W średniowieczu osada Bydgoszcz i Wyszogród należały do pomorskiego księstwa
  nakielskiego. Po wyprawie Krzywoustego w 1113 r. znalazły się w Wielkopolsce. W
  wyniku podziału Polski na dzielnice Bydgoszcz i Wyszogród zmieniały
  przynależność terytorialną.
  W 1238 r. książę kujawski Kazimierz Konradowic zdołał opanować kasztelanię
  bydgoską, natomiast sąsiedni Wyszogród pozostał nadal w rękach pomorskich.
  Bydgoszcz pozostała w inowrocławskim księstwie kujawskim, natomiast Wyszogród
  przechodził do Kujaw, Pomorzan, następnie księcia wielkopolskiego Przemysława
  II.
  Dopiero w 1296 r. Władysław Łokietek przyłączył Wyszogród do Kujaw
  inowrocławskich.
  To wydarzenie w sposób trwały powiązały wyszogrodzkie z Kujawami.
  W 1314 r. dokonano podziału księstwa inowrocławskiego na inowrocławskie i
  księstwo bydgosko-wyszogrodzkie.
  W maju 1330 r. Wyszogród został doszczętnie spalony, a mieszkańcy wymordowani
  przez Krzyżaków, Bydgoszcz zajęta i okupowana przez następne 7 lat.
  W 1337 r. na mocy układu inowrocławskiego ziemia bydgosko-wyszogrodzka
  powróciła pod panowanie polskie, co potwierdził pokój kaliski z 1343 r.
  zawarty przez Kazimierza Wielkiego. Wyszogród stracił znaczenie i został
  włączony do kasztelanii bydgoskiej.
  Od tej pory aż do 1772 r. Bydgoszcz z Fordonem, Solcem i Koronowem należała do
  kujawskiego województwa inowrocławskiego. Bydgoszcz była w tym województwie
  ośrodkiem równorzędnym do Inowrocławia, a potem ludnościowo i gospodarczo go
  przewyższającym (XV-XVIII w.). Po sąsiedzku istniało województwo brzesko-
  kujawskie, które obejmowało teren dzisiejszych powiatów: radziejowskiego,
  aleksandrowskiego i włocławskiego. Siedzibą wojewody był Brześć Kujawski, ale
  najważniejszym ośrodkiem – Włocławek. Oba województwa kujawskie były
  zintegrowane przez wspólny sejmik w Radziejowie. Z tego okresu ponad 500 lat
  pochodzi tożsamość historyczna i odrębność Kujaw.
  Po rozbiorach Polski Bydgoszcz została stolicą obwodu nadnoteckiego, a
  następnie departamentu Księstwa Warszawskiego obejmującego obszar zbliżony do
  dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego. Od 1815 r. przez 105 lat była
  stolicą obwodu regencyjnego w ramach Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Z tego
  okresu pochodzi wielkopolska tradycja Bydgoszczy. Wielu mieszkańców północnej
  wielkopolski osiedlało się w Bydgoszczy, ale również mieszkańców Pomorza.
  Po wyzwoleniu w 1920 r. radni miasteczka Fordon rozpatrywali projekt zmiany
  nazwy miasta na... Wyszogród Wielkopolski.
  Po 1920 r. Bydgoszcz znalazła się w woj. poznańskim ustalonym wg granic
  regencji pruskich.
  W II Rzeczpospolitej rosło znaczenie Pomorza, przez rangę dostępu do morza.
  Wielki Gdańsk był wolnym miastem. W województwie pomorskim nie było
  dominującego miasta. Wyznaczony na stolicę Toruń był dwukrotnie mniejszy od
  Bydgoszczy. Przez 15 lat trwały starania Bydgoszczy i okolicznych powiatów o
  zmianę przynależności wojewódzkiej do Pomorza i zlokalizowanie w Bydgoszczy
  władz wojewódzkich. W 1936 r. doszło do tego.
  Budowa linii kolejowej Śląsk-Bydgoszcz-Gdynia, rozbudowa Gdyni, wzrost
  gospodarczego znaczenia Bydgoszczy – to wszystko przemawiało za stolicą
  województwa pomorskiego w Bydgoszczy. Decyzje uprzedził wybuch II wojny
  światowej. Po wojnie Bydgoszcz została stolicą województwa pomorskiego, a
  później bydgoskiego będącego spuścizną przedwojennego regionu. Część północną
  przydzielono Gdańskowi, południową Bydgoszczy. Województwo obejmowało cześć
  Pomorza Nadwiślańskiego, Krajnę, Ziemię Chełmińską i Dobrzyńską, całe Kujawy.
  Po reformie z 1975 r. niewiele się zmieniło. Województwo bydgoskie nadal było
  mozaiką Pomorza, Pałuk, Krajny i Kujaw.

  Obecnie w Bydgoszczy istnieje podział opinii co do przynależnosci
  etnograficznej. Zgodnie z tradycją przed i powojenną zalicza się miasto do
  Pomorza. Dużo jest jednak osób identyfikujacych się z Kujawami. Inni wskazują
  na Krajnę, która chyba najbardziej jednoznacznie ciąży ku Bydgoszczy. Większość
  nie identyfikuje się etnograficznie. Mówi o sobie: „bydgoszczanie”.
  Moim zdaniem Bydgoszcz jest historycznym miastem kujawskim, które powinno
  powrócić do staropolskiej tożsamości. Niekoniecznie przez przyjęcie kujawskiej
  kultury ludowej, tylko uznanie historycznych korzeni.
  Wydaje się, że najczęściej z Kujawami kojarzą Bydgoszcz mieszkańcy Polski.
  Jednocześnie nie należy zrywać zakorzenionych w XX w. powiązań „pomorskich”, a
  także zwrócić uwagę na spory udział ludności o korzeniach krajeńskich,
  pałuckich, wielkopolskich.
  cdn.
 • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 09.03.05, 16:48
  Panie PIT - MOJE NAJWYŻSZE UZNANIE !!!!!!!! Świetna robota!
  Podejrzewam, że mieszkańcy Bydgoszczy niezbyt sobie zdają sprawę z powyższych
  walorów naszego miasta, a szkoda. Tym bardziej takie kompendium podnosi na
  duchu, zwłaszcza naszą młodzież jako, że to ona głównie "przesiaduje" w Internecie.
  Co do ludności Bydzi - pamiętam wiadomość w którejś z naszych gazet pod koniec
  lat 70-tych (lub we wszystkich lokalnych) pod tytułem "Witamy 400-to tysięcznego
  bydgoszczanina" i reportaż ze szpitala... Ale to przykra prawda, że wszystkie
  miasta w Polsce się wyludniają...
  Pozdrowionka...
 • Gość: torunianka IP: *.petrus.com.pl 09.03.05, 22:09
  ale... czy mogę trochę pomarudzić?
  Ja bym wolała taki wątek o Bydgoszczy mieć rozpisany.
  Jakbyś tak każdy obiekt w jednym poście podał, z wyraźnie podanym tematem,
  to dałbyś nam świetny przewodnik:)
 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 09.03.05, 22:35
  Dzięki za twórczą krytykę.
  Postaram się poprawić.
  Pozdr.

  Bardzo cenię twoje opinie torunianko.
 • Gość: torunianka IP: *.petrus.com.pl 09.03.05, 22:47
  bardzo dziękuję, nie tylko za obietnicę spełnienia mej prośby, ale i za miłe
  słowa:)
  serdecznie pozdrawiam człowieka czynu:)
 • alan_turing 21.04.05, 10:29
  Na miejscu PIT opublikowałbym i zrobił trochę kasy!
 • geograf102 10.03.05, 11:17
  PIT jestes swietnym rzecznikiem miasta Bydgoszczy!!!
 • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 10.03.05, 14:58
  PIT - kimkolwiek jesteś - "przybij piątkę"!!!!
  Napisz może coś o znanych ludziach z Bydzi, nikt lepiej od ciebie tego nie zrobi!!!!
 • Gość: anita IP: *.zicom.pl / *.zicom.pl 10.03.05, 17:30
  Ja także bardzo dziękuję. Zawsze chciałam odwiedzić Bydgoszcz, może uda mi się
  w tym roku. Twój przewodnik to nieocenione źródło informacji. Pozdrawiam!
 • Gość: stef IP: *.tvgawex.pl 10.03.05, 19:28
  PIT już tyle komplementów popłynęło w twoją stronę!! ale i ja CI Gratuluję I
  popeiram pomysł PROMOCJI MIASTA DLA NAS samych [mieszkańców ] BO faktycznie są
  ludzie którzy NIE ZNAJĄ WOGÓLE swego miasta!!!!!!
 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:00
  Dalej Walor 6: TRADYCJE HISTORYCZNE

  Bydgoszcz jest miastem średniowiecznym i rdzennie polskim. Prawa miejskie
  posiada już 659 lat, a osada istniała w czasach prehistorycznych. Protoplastą
  bydgosko-fordońskiego „dwumiasta” jest Wyszogród zasiedlony za czasów Bolesława
  Chrobrego. Jeszcze wcześniej istniały grody prasłowiańskie w Zamczysku,
  Strzelcach Dolnych, Pawłówku.

  1. Średniowieczna Bydgoszcz
  Pierwsza wzmianka o kasztelanie bydgoskim Suzzlaus de Budegac pochodzi z 1238 r.
  Wcześniejszą genezę ma osada i zbudowany w XII w. romański kościół pw. św.
  Idziego.
  Obecność romańskiego kościoła świadczy o wczesnym zasiedleniu i znaczeniu osady
  na trakcie bursztynowym. W tym miejscu omijano Wisłę pokonując brodem Brdę.
  19 kwietnia 1346 r. Kazimierz Wielki lokował miasto na prawie magdeburskim.
  Miało nazywać się Koenigsburg czyli Królewiec. Król traktował miasto w
  szczególny sposób.
  Nadał Bydgoszcz swemu przybranemu synowi Kaźkowi Słupskiemu, który wg zamierzeń
  króla miał być spadkobiercą piastowskiej korony.

  Obszar i mury:
  10 ha w obrębie murów miejskich. Mury były ceglane, gotyckie, budowane w wątku
  polskim. W ciąg murów obronnych wtopione były 4 baszty i 3 bramy miejskie:
  - Gdańska u wylotu mostu przez Brdę
  - Kujawska (Toruńska) u wylotu dzisiejszej ul. Długiej
  - Poznańska (Chwytowska) u wylotu ul. Długiej
  Miasto od strony południowej oraz wyspę zamkową ze wszystkich stron otaczały
  fosy wypełnione wodą.
  W swoich kronikach z pocz. XVII bernardyni piszą, że całe miasto jest murowane.
  Do dzisiaj żadna z bram nie zachowała się. Pozostały jedynie fragmenty murów
  miejskich, oraz fragmenty fos.
  W ludności Bydgoszczy liczącej około 5 tyś. osób zdecydowanie przeważali
  Polacy, ale istniała też kolonia niemiecka i szkocka.
  Miasto mieściło się w pierwszej dziesiątce miast Korony Polskiej.

  Kościoły:
  - romański kościół pw. św. Idziego (budowa XII w.) – rozebrany w 1879 r.
  - gotycki kościół farny (budowa 1466-1502) - istnieje
  - kościół i szpital św. Ducha – rozebrany w I poł. XIX w.
  - klasztor karmelitów (1550) – rozebrany w XIX w.
  - kościół św. Stanisława (1529) ze szpitalem – rozebrany w I poł. XIX w.
  - gotycki kościół bernardynów pw. św. Jerzego (1557) - istnieje
  - klasztor bernardynów – istnieje (przebudowany)
  - kościół św. Trójcy (konsekracja 1579 r.) – rozebrany w XIX w., obecny kościół
  pw. św. Trójcy zbudowano na pocz. XX w.
  - szpital z kaplicą św. Krzyża – rozebrany w XIX w.
  - gotycki kościół Klarysek (1582) – istnieje
  - klasztor Klarysek (1615-18) - istnieje
  - kosciół jezuitów z 2 wieżami na Starym Rynku (budowa 1620) – rozebrany w 1940
  r. przez hitlerowców
  - kościół św. Mikołaja w Fordonie – parafia ma tradycje z XI w. (Wyszogród),
  kosciół murowany powstał w 1600 r., a w obecnym kształcie w 1927-29

  Zakony:
  - karmelici
  - klaryski
  - bernardyni
  - jezuici od 1617 r.

  Przedmieścia:
  - Gdańskie na północnym brzegu Brdy w otoczeniu kościoła i szpitala św. Ducha
  oraz klasztoru karmelitów
  - Kujawskie wokół kościoła św. Idziego, św. Stanisława ze szpitalem, św.
  Jerzego i klasztoru bernardynów
  - Poznańskie wokół kościoła św. Trójcy i szpitala z kaplicą św. Krzyża
  - Wyspa Młyńska od 1594 r. funkcjonowała mennica królewska i kilka młynów (stąd
  nazwa wyspy po dzień dzisiejszy).

  Inne obiekty:
  - Zamek Królewski Kazimierza Wielkiego (1347) ceglany, na sztucznym wzgórzu
  otoczonym odnogą Brdy, wyraźnie oddzielony od reszty miasta fosą, wałami i
  okopami. - wysadzony przez Szwedów, rozebrany w 1773 i w końcu XIX w. przez
  Prusaków
  Mieszkali w nim m.in. królowie Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk,
  zimę 1577 r. spędził Stefan Batory, a jesień 1656 r. Jan Kazimierz.
  - Gotycki Ratusz z wieżą pośrodku Rynku (1515) – spalony w 1709 r., rozebrany w
  XIX w.
  - Kolegium Jezuickie (fundator: kanclerz Jerzy Ossoliński) – obecnie Ratusz
  bydgoski
  - Mennica królewska na Wyspie Młyńskiej od 1594 r. – rozebrana przez Prusaków w
  1831 r.
  - Młyny królewskie na Wyspie Młyńskiej
  - Skład soli na przedmieściu kujawskim (1522), którą dowożono z kopalń
  małopolskich i ruskich
  - Wodociągi z rur dębowych (1523). Wykonał je Walenty z Bochni. Woda spływała
  ze stawów w okolicy dzisiejszego marketu Castorama (Dolina Pięciu Stawów)
  - liczne prywatne spichlerze zbożowe szlachty wielkopolskiej i kujawskiej

  Szkoły:
  - szkoły klasztorne karmelitów, bernardynów
  - szkoły parafialne
  - gimnazjum (sporne wobec zniszczenia większości źródeł historycznych)
  - bernardyńskie studium filozoficzne
  - kolegium jezuickie od 1648 r.

  Kultura:
  - teatr szkolny w Kolegium Jezuickim
  - biblioteka klasztorna bernardynów (częściowo zachowana do dzisiaj)
  - Kronika Bydgoszczy napisana w 1637 r. przez burmistrza Wojciecha Łochowskiego
  na wzór kroniki Jana Długosza
  Najwybitniejszym uczonym przedrozbiorowej Bydgoszczy był bernardyn Bartłomiej -
  autor pierwszego słownika łacińsko-polskiego.

  Po wielkiej wojnie polsko-krzyżackiej z 1410 roku rozpoczął się okres
  prosperity dla Bydgoszczy. Bogata szlachta kujawska i wielkopolska (Szarlejscy,
  Kościeleccy) prowadzili handel z miastami pruskimi i wybrzeżem bałtyckim.
  Gród korzystał z dogodnego położenia geograficznego i stawał się znanym w kraju
  ośrodkiem wymiany handlowej. Jego rola w miarę upływu lat wzrastała.

  W mieście istniały bractwa kupieckie: Kramarzy, Szyprów i Sterników. Fakt
  istnienia w mieście 2 bractw związanych ze spławem wiślanym potwierdza istotną
  rolę handlową miasta.
  Bydgoszcz leżała na lądowym szlaku handlowym ze Śląska i Wielkopolski do
  Gdańska (z Wrocławia przez Zduny, Pyzdry, Wrześnię i Gniezno). Przez
  Bydgoszcz wiodła też droga z Krakowa do Gdańska (przez Brześć Kuj., Bydgoszcz,
  Tucholę). Najbardziej ożywione kontakty miała w tym zakresie z Toruniem (piwo,
  gorzałka, miód, sól, skóry, wełna, wyroby metalowe).
  Handlowano również z Gdańskiem, Poznaniem i Krakowem. Toruńskie prawo składu
  niewygodne dla kupców krakowskich kierowało ich uwagę na Bydgoszcz. Tworzyli tu
  własne emporia handlowe, najdalej wysunięte na północ.
  W mieście rozwijało się rzemiosło (13 cechów rzemieślniczych).

  Znacznie większe znaczenie posiadała Bydgoszcz w handlu spławnym. Prawo
  prowadzenia takiego handlu szlakiem Brda-Wisła otrzymała w 1346 r. na mocy
  przywileju lokacyjnego. Cały XV wiek to okres walki Bydgoszczy z Toruniem,
  który starał się zachować monopolistyczne stanowisko, jako pośrednik w handlu z
  Gdańskiem. W 1484 król Kazimierz Jagiellończyk w przywileju potwierdził
  mieszczanom bydgoskim prawo uprawiania handlu spławnego na Wiśle. Ostatecznie
  walka z Toruniem zakończyła się w 1537 r. utratą przez Toruń prawa składu.
  Powyżej Bydgoszczy Brdę wykorzystywano do spławu drewna z lasów bydgoskich i
  koronowskich.
  Z Bydgoszczy spławiano zboże, piwo, wyroby rzemieślnicze. Zboże pochodziło z
  Kujaw i znacznej części Wielkopolski. Poniżej miasta wzdłuż Brdy szlachta
  wielkopolska budowała własne spichlerze, które wykorzystywano do magazynowania
  zboża do handlu. Na tym tle dochodziło do zatargów z mieszczanami.
  Wg liczby statków zarejestrowanych w komorze wiślanej w Białej Górze wynika ,że
  w 1579 r. co szósty statek zdążający do Gdańska miał port macierzysty w
  Bydgoszczy.
  W samym mieście pobudowano liczne spichlerze (o konstrukcji ryglowej), do
  magazynowania zboża oczekującego na spływ.
  W II połowie XVI w. Bydgoszcz obok Torunia była największym ośrodkiem handlu
  zbożowego w Polsce wyprzedzając znacznie inne miasta kujawskie, pomorskie,
  mazowieckie i małopolskie. (W 1564 – 1573 r. z Bydgoszczy spławiano średnio
  rocznie 2030 łasztów, z Torunia 2600 łasztów zboża i mąki, a np. z Włocławka
  450 łasztów, Warszawy 384 łaszty)
  Najwięcej zboża przywożono do Bydgoszczy z północnych Kujaw, całej Krajny,
  powiatu kcyńskiego i gnieźnieńskiego.
  Oprócz zboża spławiano sól z żupy bydgoskiej i piwo. Pi
 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:01
  Oprócz zboża spławiano sól z żupy bydgoskiej i piwo. Piwo bydgoskie było w XVI
  wieku jednym z najbardziej znanych w kraju obok piw piątkowskiego,
  piotrkowskiego, , łęczyckiego, żnińskiego i przemyskiego.

  W 1594 r. król Jan III Waza zezwolił na otwarcie prywatnej mennicy w
  Bydgoszczy. Stanisławowi Citkowskiemu. W 1613 roku została upaństwowiona. Na
  pocz. XVII w. bydgoska mennica była jedyną czynną w Koronie. Istniała do 1688 r.

  2. Średniowieczny Fordon
  Obecnie Fordon jest w granicach Bydgoszczy, a w ciągu wieków jego powiązania z
  Bydgoszczą były znaczne, więc celowe jest ukazanie jego historii (podobnie
  Solec Kujawski i Koronowo).
  Od XI do XIV w. nad urwistym brzegiem Wisły 1.5 km od ujścia Brdy istniał
  castrum Wisegrod wymieniony przez Galla Anonima pod datą 1113 r. Wyszogród był
  pogranicznym grodem pomorskim (IX w.) o charakterze wojskowym, następnie
  polskim grodem (XII do XIII w.) otoczonym podwójnym pierścieniem wałów. We
  wnętrzu obiektu wyeksplorowano warstwę kulturową zawierającą relikt zabudowy w
  postaci chat zrębowych, jam i palenisk spełniających funkcje gospodarcze i
  produkcyjne. Ok. 100 m od grodziska znaleziono obosieczny miecz z XII w.
  W 1327 r. Władysław Łokietek przejął dzielnicę inowrocławską (w tym księstwo
  bydgosko-wyszogrodzkie) i wzmocnił militarnie Wyszogród, kierując ataki na
  terytoria krzyżackie po drugiej stronie Wisły. W 1330 r. Krzyżacy skierowali
  wyprawę przeciwko grodowi. Załoga 200 ludzi broniła się do końca. 12 maja
  obrońcy zostali wycięci do ostatniego, gród doszczętnie spalony.
  W 1380 ziemię bydgosko-wyszogrodzką przekazano księciu Władysławowi
  Opolczykowi.
  Po zniszczeniu przez Krzyżaków nie podjęto odbudowy grodu. Wyszogrodzkie
  zostało włączone do kasztelanii bydgoskiej. Jednak osadnictwo nie zanikło
  zupełnie. Pozostała wieś zwana Wyszogrodem i parafia.
  21 października 1382 r. Władysław Opolczyk powołał na prawie chełmińskim miasto
  Wyszogród-Hoghemburg. Patrymonium obejmowało 4 wsie (Pałcz, Łoskoń, Miedzyń,
  Wyszogród) i 5 wysp na Wiśle. Miasto miało prawo pobierania cła na Wiśle i
  prawo składu. Powołany do życia nowy ośrodek miejski powstał na nowym obszarze
  2.5 km na wschód w centrum dzisiejszego Fordonu. – miejscu adekwatnym dla
  przewidywanej roli miasta w obsłudze handlu wiślanego. Pierwotna nazwa została
  zarzucona. Pojawiła się nowa nazwa Fordon – wymieniona po raz pierwszy w 1409
  r. Nazwa określała funkcję miasta. Fordan - oznaczało bowiem pobieranie opłat
  celnych na rzece. 4 lipca 1424 r. król Władysław Jagiełło, który w międzyczasie
  przejął ziemię bydgosko-wyszogrodzką od Władysława Opolczyka – wystawił nowy
  dokument lokacyjny. Tym razem widniało tam określenie Fordan. Król dokonał
  reorganizacji prawnej miasta, w miejsce prawa chełmińskiego wprowadził prawo
  magdeburskie. Przyczyną zmiany była walka z Zakonem o żeglugę na Wiśle. Fordon
  z Bydgoszczą i Solcem stanowił zespół ośrodków, które znajdowały się w centrum
  tych walk. W myśl przywileju Opolczyka miastem wzorcowym dla Fordonu został
  Toruń, konkurent handlowy strony polskiej. Jagiełło jako miasto wzorcowe
  wyznaczył Bydgoszcz, eliminując tym samym Toruń z wywierania wpływu na Fordon.
  Starosta bydgoski Janusz Brzozogłowy został wójtem fordońskim. Tym samym trzy
  miasta Bydgoszcz, Fordon i Solec będące bramami w kierunku Pomorza i Ziemi
  Chełmińskiej stały się jednolitym zapleczem dla Kujaw.
  Patrymonium miejskie wyznaczone dokumentem Władysława Jagiełły obejmowało
  okoliczne wsie i osady m.in. Rybaki, Niecponie, Łoskoń, Pałcz, Jasieniec,
  Suczyn, Mały Fordonek, Siersko, Siernieczek, Ujście, 4 wyspy na Wiśle m.in.
  Wielką Kępę Ostromecką.
  (tereny dzisiejszej Bydgoszczy na wschód od wiaduktów warszawskich) Natomiast
  tereny dawnego grodu Wyszogród pozostały niezamieszkane.
  Liczba mieszkańców miasta wynosiła w 1583 r. ok. 200, a w 1663 r. 470 osób –
  więcej niż w Pakości, Koronowie. W 1774 r. Fordon posiadał 861 mieszkańców, w
  tym 528 Żydów.
  W 1441 r. miasto wraz ze starostwem bydgoskim, Gniewkowem i Solcem znalazło się
  w rękach kasztelana i starosty inowrocławskiego Mikołaja Szarlejskiego. W 1457-
  1600 Bydgoszcz i Fordon przejęli Kościeleccy. W XVI w. w Fordonie funkcjonowała
  komora celna o lokalnym znaczeniu. Dopiero przeniesienie w 1594 r. przez
  Zygmunta III Wazę miejsca pobierania cła wiślanego z Białej Góry nad Nogatem do
  Fordonu było czynnikiem sprzyjającym rozwojowi miasta i sąsiedniej Bydgoszczy.
  W czasie „potopu szwedzkiego” w 1656 r. miasto zostało doszczętnie spalone. W I
  połowie XVIII w. wskutek ustawicznych pochodów wojsk, ściągania kontrybucji i
  podatków, w Fordonie zasiedlonych było tylko 12 domów. Miasto ulegało
  kilkakrotnemu spaleniu i zalaniu przez powódź na Wiśle w 1713 r. Fordon, choć
  miał bardzo dogodne położenie, nie uczestniczył w handlu wiślanym. To Bydgoszcz
  była okolicznym centrum skupu zboża. Mieszkańcy trudnili się rolnictwem,
  rzemieślnictwem, piwowarstwem oraz skromniej kupiectwem. Na terenie miasta
  istniał od 1556 r. drewniany kościół, w 1600 r. zbudowany jako murowany.
  W mieście istniał szpital – przytułek dla ubogich i szkoła prowadzona przez
  parafię.
  Żydzi w Fordonie pojawili się na pocz. XVI w. Posiadali synagogę, odbudowaną w
  1699 r. i 1781 r. Byli znaczącym odsetkiem mieszkańców, w pewnych okresach
  stanowili więcej niż połowę ludności.
  Centralnym punktem miasta był rynek. Ulice były wąskie, nie było murów
  miejskich. Tylko kilka obiektów było murowanych: kościół, komora celna i domy
  niektórych mieszczan.
  Droga do Bydgoszczy prowadziła inaczej niż dzisiaj – drogą jarużyńską na północ
  od miasta. W miejscu przyszłego mostu przez Wisłę znajdowała się przystań wodna
  zapewniająca połączenie Fordonu z Ostromeckiem.
  Z ważnych inwestycji po 1772 r.:
  W 1859 r. utwardzono drogę do Bydgoszczy, wzmocniono brzegi Wisły.
  Po uruchomieniu kanału bydgoskiego Fordon dzięki położeniu na styku żeglugi
  Gdańsk-Berlin stał się miejscem pobierania opłat i nadzoru transportu
  rzecznego. W 1780-83 zbudowano okazały budynek Dyrekcji Ceł i Akcyzy (dzisiaj
  więzienie).
  W 1885 r. połączono Fordon linią kolejową z Bydgoszczą, zbudowano remizę
  strażacką. W 1891-93 za 10 mln marek w złocie zbudowano most fordoński wg
  projektu radcy Georga Christopha Mehrtensa. Most był w tym czasie najdłuższym
  obiektem w Niemczech (1325 m). Ze względu na znaczenie strategiczne został
  silnie ufortyfikowany (warownie i baszty strzelnicze). Uszkodzony 2 września,
  został naprawiony przez Niemców. Wysadzony 26 stycznia 1945 r. przez oddziały
  niemieckie został ostatecznie rozebrany. W 1951-56 r. zbudowano od podstaw nowy
  most, skrócony o 300 m względem poprzedniego w wyniku zastąpienia jego
  fragmentów od strony Ostromecka nasypem ziemnym.
  [na podstawie: „Dzieje Fordonu i okolic”]
 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:03
  3. Bydgoszcz miejscem wielu ważnych wydarzeń historycznych
  1037-38
  początek wczesnopiastowskiego grodu Wyszogród nad Wisłą u ujścia Brdy
  1113
  zdobycie Wyszogrodu i Bydgoszczy przez króla Bolesława Krzywoustego, który
  wyprawił się na Pomorzan i ostatecznie przyłączył całe Pomorze do Polski
  1330
  Krzyżacy równają z ziemią Wyszogród, jego funkcje i znaczenie przejmuje leżąca
  w odległości 11 km Bydgoszcz
  VIII 1409
  Załoga zamku bydgoskiego dokonuje wypadu pod Świecie zakończone pojmaniem
  tamtejszego komtura Henryka von Plauen. Powracające oddziały pobijają posiłki
  krzyżackie i zdobywają Bydgoszcz. Zajęcie Bydgoszczy i Ziemi Dobrzyńskiej jest
  pierwszym aktem wielkiej wojny polsko-krzyżackiej.
  6 X 1409
  Odbicie Bydgoszczy przez Władysława Jagiełłę jako pierwszy krok działań wojsk
  polskich w wielkiej wojnie polsko-krzyżackiej
  8 X 1409
  Rozejm zawarty w Bydgoszczy między Jagiełłą, a Wielkim Mistrzem Zakonu
  Krzyżackiego Ulrichem von Jungingen, który miał obowiązywać do 24 VI 1410 r.
  26 X 1410
  Po victorii grunwaldzkiej i koronowskiej król Władysław Jagiełło przybywa do
  Bydgoszczy rozpoczynając starania w celu zawieszenia broni (dalszy ciąg
  negocjacji odbywał się na leżącej naprzeciw Torunia kępie bazarowej k.
  Nieszawy, gdzie podpisano dokument pokojowy)
  1454
  Mikołaj Szarlejski – właściciel starostwa bydgoskiego utrzymuje ścisłe związki
  z Tajną Radą Związku Pruskiego. Szarlejski mianowany przedstawicielem szlachty
  kujawskiej i wielkopolskiej odpowiedzialnym za egzekucję postanowień aktu
  inkorporacji Prus wydanym przez króla Kazimierza Jagiellończyka
  1454-1466 r.
  Bydgoszcz zapleczem wojny trzynastoletniej, tutaj kilkakrotnie przebywa król
  Kazimierz Jagiellończyk, m.in. w Bydgoszczy dowiaduje się o śmierci matki,
  tutaj koncentrowane są polskie wojska
  17 VIII 1466
  W Bydgoszczy król Kazimierz Jagiellończyk zawiera decydujący o losach wojny
  trzynastoletniej sojusz z księciem słupskim Erykiem, po czym Krzyżacy decydują
  się na rozmowy pokojowe (prowadzone później w Toruniu, gdzie zawarto
  ostatecznie pokój 19 X 1466)
  3 XI 1520
  W Bydgoszczy obraduje Sejm Rzeczpospolitej
  zima 1576/77
  W Bydgoszczy na zamku zimuje król Stefan Batory. Wydaje przywilej królewski
  wolności żeglugi na Brdzie oraz przywileje dla Fordonu
  I 1577
  W Bydgoszczy toczą się rokowania pokojowe w wojnie Batorego z Gdańskiem
  VIII 1655 r. – IV 1656
  Pierwszy okres okupacji szwedzkiej
  Od miejsca obozowania napastników istnieje do dziś nazwa
  dzielnicy „Szwederowo”. Rabują i wywożą księgozbiory (m.in. jezuitów)
  21 IV 1656 r.
  Stefan Czarniecki odbija na krótko Bydgoszcz z rąk Szwedów
  26 V 1656 – X 1656
  Drugi okres okupacji szwedzkiej
  Wysadzono minami zamek, wybuchła zaraza, której ofiarami stali się m.in.
  bernardyni
  31 V 1656 r.
  W Bydgoszczy król szwedzki Karol Gustaw odbywa naradę wojenną
  X 1657
  Rokowania na zamku bydgoskim króla Jana Kazimierza z elektorem brandenburskim w
  obecności dyplomatów Francji i Austrii w celu zawarcia sojuszu antyszwedzkiego
  6 XI 1657 r.
  Król Jan Kazimierz zaprzysięża w Bydgoszczy na schodach kościoła pojezuickiego
  traktat welawsko-bydgoski z elektorem brandenburskim i księciem Prus
  Fryderykiem Wilhelmem. Ów traktat to jedna z najważniejszych dat w historii
  Polski przedrozbiorowej. Pozwala zakończyć zwycięsko „potop” szwedzki, ale
  uniezależnienie Prus skutkuje już 115 lat później rozbiorami Polski i wzrostem
  znaczenia Niemiec w Europie.
  1700-1733
  Okres upadku miasta. Pobyty i rabunki wojsk: saskich (1702), szwedzkich (1703),
  sapieżyńskich (1704), szwedzkich (1706), rosyjskich (1707), szwedzkich (1708),
  zaraza i pożar Ratusza (1708), największa zaraza i wyludnienie miasta (1709),
  rabunki wojsk saskich i rosyjskich (1710-1714), klęska głodu i pobyt wojsk
  saskich i rosyjskich (1733), okupacja rosyjska (1759-1762)
  1763-1772
  Wzrost znaczenia miasta: Wielkopolski Trybunał Koronny odbywa sesje na zmianę w
  Poznaniu i Bydgoszczy. Polski projekt kanału bydgoskiego. Kanał ma biec od
  Noteci do Brdy między Zamkiem, a Rynkiem.
  1772
  Bydgoszcz włączona do Prus na mocy traktatu rozbiorowego i wyznaczona stolicą
  obwodu nadnoteckiego grupującego obszary odłączone od Rzeczpospolitej (obwód
  obejmował 4 landratury: bydgoską, inowrocławską, kamieńską i wałecką)
  1773-1774
  Budowa Kanału Bydgoskiego łączącego Odrę z Wisłą. (buduje 10 tyś. robotników)
  2 X 1794
  Zdobycie Bydgoszczy przez wojska polskie gen. Henryka Dąbrowskiego, od miejsca
  szturmu istnieje po dzień dzisiejszy nazwa „Wzgórze Dąbrowskiego”
  1806-1815
  Bydgoszcz stolicą jednego z 6 departamentów w obrębie Księstwa Warszawskiego
  1815-1918
  Bydgoszcz stolicą regencji (województwa) w ramach Wielkiego Księstwa
  Poznańskiego
  1846
  Budowa kolei i umiejscowienie w Bydgoszczy dyrekcji kolei wschodniej
  zarządzającej siecią kolejową od Berlina po Kłajpedę
  koniec XIX w.
  Bydgoszcz zostaje silnie rozbudowana i uprzemysłowiona, jest miastem
  nowoczesnym na swoje czasy, nie odbiegającym poziomem od innych miast Rzeszy,
  zwana „małym Berlinem”, ale za cenę wyburzenia połowy zabytków staropolskich
  1910
  Bydgoszcz jest trzecią pod względem wielkości aglomeracją w zaborze pruskim po
  Gdańsku i Poznaniu, liczy z przedmieściami 93 tyś. osób, posiada pierwsze
  uczelnie wyższe – Instytut Rolniczy i Szkołę Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego
  1920
  Bydgoszcz miastem powiatowym w województwie poznańskim obejmującym dawne
  Księstwo Poznańskie, jest największym miastem powiatowym w Polsce, zajmującym 7
  miejsce w kraju, uznawana za najczystsze i najbardziej zielone i zadbane miasto
  w Polsce obok Wilna
  1933
  Bydgoszczanin Marian Rejewski łamie kod niemieckiej Enigmy. Dzięki niemu od
  1940 r. alianci zachodni znają z wyprzedzeniem zamierzenia Niemców
  1936
  Budowa kolejowej magistrali węglowej Katowice – Gdynia przez Bydgoszcz –
  najważniejszej inwestycji komunikacyjnej II Rzeczpospolitej
  1 IV 1938
  Bydgoszcz z okolicznymi powiatami włączona do województwa pomorskiego,
  przewidywana wg decyzji rządowych w 1940 na stolicę województwa
  3 IX 1939
  Bydgoska „krwawa niedziela”. W odwecie Niemcy w październiku rozstrzelali ok.
  kilka tyś. bydgoszczan w „Dolinie Śmierci” i innych miejscach, w większości
  inteligencję, duchowieństwo, władze miejskie
  1939-1945
  Niemcy wyburzają staropolskie zabytki oraz budują w okolicy wielką fabrykę
  prochu Dynamit AG Vorm. Alfred Nobel & CO Bromberg ukrytą w lasach Puszczy
  Bydgoskiej, przy budowie pracuje ok. 40 tyś. osób, w tym tysiąc jeńców
  wojennych (pozostałości fabryki są obecnie atrakcją turystyczną)

 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:05
  4. Tradycje administracyjne
  1343-1772: siedziba księstwa potem kasztelanii w ramach województwa
  inowrocławskiego
  województwo obejmowało w przybliżeniu obszar dzisiejszych powiatów: bydgoskiego
  i inowrocławskiego
  1772-1806: stolica obwodu nadnoteckiego, obwód obejmował 4 landratury:
  bydgoską, inowrocławską, kamieńską i wałecką, granica wschodnia biegła przez
  Szubin, Żnin, Gąsawę, Mogilno, Gopło do Piotrkowa Kuj.
  1806-1815: stolica departamentu, jednego z 6 w Księstwie Warszawskim,
  obejmujacego 10 powiatów: chełmiński, michałowski (bez Grudziądza), toruński,
  wałecki, kamieński, bydgoski, inowrocławski, brzeski, kowalski i radziejowski
  1815-1920: stolica regencji (województwa) w Wielkim Księstwie Poznańskim,
  obejmującego 11 powiatów: bydgoski, inowrocławski, szubiński, wyrzyski,
  żniński, mogileński, strzeleński, chodzieski, wągrowiecki, gnieźnieński,
  witkowski
  1920-1936: miasto powiatowe podlega pod Poznań (Bydgoszcz z okolicznymi
  powiatami zabiega o włączenie do woj. pomorskiego)
  1936-1939: miasto powiatowe podlega pod Toruń (do woj. pomorskiego włączono
  Bydgoszcz z powiatami: inowrocławskim, wyrzyskim, szubińskim, nieszawskim,
  włocławskim, lipnowskim, rypińskim). Na szczeblu rządowym dojrzewa decyzja o
  zmianie siedziby województwa na Bydgoszcz
  1939-1945: stolica rejencji w ramach okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie
  1945-1975: stolica województwa pomorskiego (bydgoskiego) obejmującego 18, a od
  1950 r. 19 powiatów w granicach zbliżonych do dzisiejszego województwa
  1975-1999: stolica województwa bydgoskiego
  od 1999 : siedziba władz państwowych województwa kujawsko-pomorskiego

  W ostatnich 233 latach Bydgoszcz była stolicą administracyjną regionu przez 214
  lat. Przez okres kilkudziesięciu lat obszar administrowany przez Bydgoszcz był
  większy od obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. Od połowy XIX wieku, aż
  po dzień dzisiejszy Bydgoszcz jest największym ośrodkiem regionu w granicach
  dzisiejszego województwa.

  5. Legendy związane z Bydgoszczą
  Mimo, że jest to na ogół mało znane, istnieje całkiem sporo legend i podań o
  Bydgoszczy.
  Oto niektóre z nich:
  - Legenda o powstaniu Bydgoszczy "Dwaj bracia Byd i Gost"
  - "Legenda o herbie"
  - "Legenda o bydgoskiej Łysej Górze"
  - "Bartodzieje Bartłomiejami stoi"
  - "Legenda o bydgoskim diabełku Węgliszku"
  - "Jak Bocianowo z bocianiska powstało"
  - „O Angelice, córce rycerza Carolusa”
  Legendy o Bydgoszczy i panie Twardowskim
  (wg legendy szlachcic Twardowski mieszkał w Bydgoszczy):
  - "Pan Twardowski i burmistrza Słomki odmłodzenie"
  - "W roku pańskim 1560"
  - "Na kogutach siedząc"
  - "Dziewięć groszy"

 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:06
  Dalej Walor 7: ZABYTKI I OBIEKTY MIASTOTWÓRCZE

  Chociaż Bydgoszcz nie słynie z zabytków średniowiecznych, to nie znaczy to że
  ich tam nie ma. Jako miasto leżące na obszarze staropolskich Kujaw w szeroko
  pojętej dzielnicy wielkopolskiej posiada architekturę charakterystyczną dla
  tego regionu kraju, bez budowli pokrzyżackich. Krzyżacy władali Bydgoszczą
  zaledwie kilka lat i nie zdążyli tu zbudować monumentalnych budowli jak w
  Chełmnie czy Toruniu. Dlatego porównywanie Bydgoszczy z tymi miastami nie jest
  właściwe. W porównaniu z miastami Wielkopolski i Kujaw Bydgoszcz jest miastem
  interesującym, wyróżniającym się na korzyść.
  Bydgoszcz posiada kilkaset obiektów wpisanych w rejestrze zabytków, w tym
  obiekty orginalne np rozległe secesyjne śródmieście najlepiej zachowane w kraju
  po Łodzi, czy zabytek sztuki inżynierskiej jakim jest kanał bydgoski ze
  śluzami. Bydgoskie Stare Miasto jest orginalnie położone bezpośrednio nad
  rzeką, a staromiejską Wyspę Młyńską otaczają jazy i śluzy oraz wartko płynąca
  jak górski strumień Młynówka. Tak więc na bydgoskiej Starówce znajdziemy nie
  tylko piękne budowle, ale szum spiętrzonej wody, liczne nadbrzeża, barki z
  kawiarniami.
  W XIX w. Bydgoszcz zwano „małym Berlinem” z uwagi na podobną, nowoczesną w
  ówczesnych czasach zabudowę, która była dziełem najwybitniejszych architektów.
  Uroku dodaje wielość parków, dobrze utrzymywanych skwerów i nowych osiedli
  miast-ogrodów jak np Sielanka zaprojektowana przez wybitnego arch. J. Stubbena.

  W przeszłości Bydgoszcz była o wiele bardziej zasobna w zabytki, niż dzisiaj.
  Prusacy i Niemcy zniszczyli więcej niż połowę zabytków z czasów staropolskich,
  pozostawili natomiast secesyjne, neobarokowe i neogotyckie kościoły, gmachy i
  całe dzielnice kamienic oraz zabytkowy stary kanał bydgoski.
  Najbardziej nieodżałowane zburzone zabytki bydgoskie to:
  - romański kościół pw. św. Idziego z połowy XII w
  - Zamek Królewski z systemem fos
  - mury miejskie z basztami i bramami
  - kościół pojezuicki z pocz. XVII w.
  - Teatr Miejski z 1896 r.
  - Synagoga żydowska z XIX w.
  - 2 duże ryglowe spichlerze królewskie z końca XVIII w.
  - 2 ryglowe spichlerze na Rybim Rynku z końca XVIII w.
  - monumentalna rzeźba i fontanna „Potop” w Parku im. Kazimierza Wielkiego
  - część starego kanału bydgoskiego z 3 zabytkowymi śluzami

  1. Starówka bydgoska otoczona wodą
  Stare Miasto położone na zakolu Brdy zachowało średniowieczne rozplanowanie na
  rzucie zbliżonym do elipsy, z czworobocznym rynkiem w centrum i ulicami
  wybiegającymi z narożników. Przy budynku Nowy Rynek 3- 5 znajdują się
  pozostałości baszty oraz dawnej fosy miejskiej.
  Urok Starówki stanowi obok pięknych budynków szum spiętrzonej wody, liczne jazy
  i śluzy, mosty, groble, wielość nadbrzeży i bulwarów. Wiele z zabytkowych
  obiektów zbudowanych jest tuż nad Brdą, niejako kłania się w rzece. Stanowi to
  o niepowtarzalności bydgoskiej starówki

  2. Kilka rynków staromiejskich
  Bydgoszcz posiada kilka historycznych rynków staromiejskich. Najstarszym jest
  jak nazwa wskazuje Stary Rynek, którego geneza sięga lokacji miasta w 1346 r.,
  a nawet wcześniej. Inne rynki zwane były od produktów, jakimi na nich
  handlowano, a więc: Zbożowy Rynek, Rybi Rynek, Wełniany Rynek, Kozi Rynek. W
  XIX w. wytyczono Nowy Rynek w pobliżu gmachu Sądów potrzebny w rozbudowującym
  się mieście. W XIX w. zaczęto intensywnie rozbudowywać Gdańskie Przedmieście
  leżące na północ od Brdy. Wytyczono tam kolejny rozległy rynek z kościołem
  pośrodku dzisiaj zwanym Placem Piastowskim. Jego wielkość i charakter zabudowy
  dorównuje Staremu Rynkowi.
  Niezależnie w centrum starego Fordonu również znajduje się średniowieczny Rynek
  z zabytkowym kościołem św. Mikołaja pośrodku. Na uwagę zasługuje położenie
  fordońskiego rynku bardzo blisko brzegu Wisły.

  3. Secesyjne Śródmieście
  Z początkiem XIX wieku rozpoczęła się zabudowa przedmieścia gdańskiego, które
  na pocz. XX wieku miało stać się zwarcie zabudowanym Śródmieściem z wysokimi
  kamienicami w stylu secesyjnym, neobarokowym, eklektycznym.
  W 1820 r. rozpoczęła się zabudowa ul. Gdańskiej. Oddanie do użytku dworca
  kolejowego w 1852 r. na Bocianowie zainicjowało zabudowę ul. Dworcowej. Obecnie
  bydgoskie Śródmieście jest niewiele mniejsze od warszawskiego. Jest to
  potencjalna perełka Bydgoszczy, obecnie zaniedbana i niedoceniana. Kilka
  kwartałów ulic jest odrestaurowanych i prezentuje się bardzo okazale np.
  pierzeje przy ul. Cieszkowskiego, Gdańskiej, Słowackiego, Mickiewicza,
  Dworcowej, Jezuickiej, Długiej, Farnej, Nowym Rynku.
  Po rewitalizacji Śródmieścia w następnych latach (plany są już uchwalone) z
  udziałem funduszy unijnych Bydgoszcz ma szanse na poprawę wizerunku.

  4. Wyspa Młyńska i Wenecja Bydgoska
  Zespół Wyspy Młyńskiej oraz „Wenecja Bydgoska” usytuowana jest w zakolu Brdy,
  na zachód od Starego Miasta. Pierwotnie składała się z trzech wysp, obecnie
  stanowi jedną wyspę, połączoną groblą. Zachowany historyczny układ przestrzenny
  wyznacza brukowana ulica Mennica.
  Wenecja Bydgoska to malowniczy zespół architektoniczny Starego Miasta
  przylegający do odnogi Brdy zwanej Młynówką, naprzeciw tzw. Wyspy Młyńskiej.
  Dzisiejsza zabudowa Wenecji Bydgoskiej pochodzi z XIX wieku. Część kamienic
  bezpośrednio graniczy z wodą. Posiada magiczny bydgoski klimat miejsca
  historycznego w połączeniu z pięknem parkowego otoczenia. Znajdują się tam
  m.in.: mennica, domy z XVIII-XIX w., spichrze XIX- pocz. XX, młyn 1851,
  kaszarnia z 1898.
  Wyspa wymaga rewitalizacji, co ma szansę stać się w najbliższych 3 latach.

 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:07
  5. Zabytkowe kościoły
  W Bydgoszczy pozostały 4 średniowieczne kościoły, natomiast sporo jest obiektów
  z XIX wieku i okresu przedwojennego.

  Kościoły średniowieczne:
  K a t e d r a p.w. śś. M a r c i n a i M i k o ł a j a (1466-1502)
  z koronowanym przez prymasa S. Wyszyńskiego w 1966 r. i Jana Pawła II w 1999 r.
  koronami papieskimi obrazem „Madonny Bydgoskiej”- Matki Boskiej Pięknej Miłości;
  Jeden z najpiękniejszych zabytków gotyku nadwiślańskiego. Z dawnych czterech
  kaplic renesansowych zachowała się XVII - wieczna kaplica św. Krzyża. W siedmiu
  barokowych ołtarzach bocznych umieszczone są obrazy i rzeźby z XVI - XVIII
  wieku.

  K o ś c i ó ł p.w. św. J e r z e g o (pobernardyński, garnizonowy) z 1552-1557
  r., późnogotycki, barokowy klasztor, XVI-XIX w.

  K o ś c i ó ł K l a r y s e k p.w. W n i e b o w z i ę c i a M a t k i B
  o s k i e j z 1582- 1602, gotycko-renesansowy, posiada polichromowany strop
  kasetonowy oraz kaplicę z renesansową attyką (1646r.) Wewnątrz pająk gotycki z
  XV wieku, dwie kute kraty klauzurowe i drewniany ołtarz z XVII wieku oraz obraz
  św. Stanisława Kostki - dzieło Leona Wyczółkowskiego. Z wieży kościoła rozlega
  się każdego dnia (o godz. 9.00, 12.00, 15.00 i 18.00) hejnał bydgoski

  K o ś c i ó ł p.w. św. M i k o ł a j a gotycki.z XIV/XV
  Parafia w Wyszogrodzie wzmiankowana w 1198. Pierwotny kościół uległ zniszczeniu
  wraz z grodem. Kolejny wymieniony w przywileju lokacyjnym w 1382. Obecna
  neobarokowa forma kościoła pochodzi z 1927-28 (arch. S. Cybichowski)

  S y n a g o g a ż y d o w s k a - z XVIII wieku, barokowo-klasycystyczna, w
  Fordonie
  Przebudowana w czasie okupacji i po 1945. Obecnie w stanie ruiny z powodu
  niejasnych spraw własnościowych

  Kościoły z lat 1772-1920
  K o ś c i ó ł p.w. śś. P i o t r a i P a w ł a, 1872-78, neogotycki
  do 1945 roku ewangelicki. W ołtarzu głównym obraz Niepokalane poczęcie NMP z
  około 1850 roku z dawnego kościoła pojezuickiego

  K o ś c i ó ł p.w. J a n a A p o s t o ł a i E w a n g e l i s t y – 1879,
  neogotycki
  zbudowany jako ewangelicki w pobliżu rynku w Fordonie

  K o ś c i ó ł M e t o d y s t ó w – 1896-97, neogotyk
  Użytkowany przez gminę ewangelicką. Przed kościołem- rzeźba Chrystusa z 1820 r.

  K o ś c i ó ł p.w. św. A n d r z e j a B o b o l i - 1900 – 1903, neogotycki,
  dzieło arch. H. Seelinga, zbudowany jako miejski (farny) kościół ewangelicki
  p.w. Świętego Krzyża.

  K o ś c i ó ł p.w. św. J ó z e f a R z e m i e ś l n i k a - 1904-1906, wg
  projektu Herrmanna
  zbudowany jako ewangelicki

  K o ś c i ó ł p.w. M i ł o s i e r d z i a B o ż e g o, 1905-06;
  dawny ewangelicki

  K o ś c i ó ł p.w. N a j ś w i ę t s z e g o S e r c a P a n a J e z u s a,
  1910-12, neobarokowy
  Zbudowany z zastosowaniem najnowszej wówczas techniki budowlanej (żelbet) na
  obecnym Placu Piastowskim. Jeden z piękniejszych kościołów w mieście.
  Trójnawowy, ma kształt bazyliki z wydzieloną absydą, transeptem i kopułą. W
  ołtarzu głównym - obraz Serca Pana Jezusa (1932 r.);

  K o ś c i ó ł p.w. Ś w i ę t e j T r ó j c y - 1910-1912, neobarokowy
  zbudowany z przeznaczeniem dla polskich katolików

  Kościoły z okresu międzywojennego:
  - Św. Wojciecha (Okole), 1923
  - Św. Wincentego a'Paulo Bazylika Mniejsza (Bielawki), 1925
  - Św. Stanisława Biskupa i Męczennika (Siernieczek), 1925
  - MB Nieustającej Pomocy (Szwederowo), 1926
  - Ducha Świętego (Glinki), 1932
  - św. Antoniego z Padwy (Czyżkówko), 1936

  6. Piękne reprezentacyjne obiekty z XIX wieku
  Bydgoszcz posiada zabytkowe obiekty administracyjne, handlowe, oświatowe z
  XVIII i XIX wieku. Świadczy to o tradycjach administracyjnych miasta.
  Wiele z nich zostało zaprojektowanych przez czołowych europejskich architektów.
  Do dziś budynki robią wspaniałe wrażenie ogromem, dopracowaniem detali, klasą.

  - budynek klasztorny Klarysek, powstał w latach 1615-18 (obecnie Muzeum
  Okręgowe)
  - Kolegium Jezuickie – ufundowane przez kanclerza koronnego Jerzego
  Ossolińskiego w 1638 r., szkoła jezuicka, po kasacie zakonu Szkoła Główna
  Departamentowa, od 1778 do dnia dzisiejszego Ratusz bydgoski
  - Gmach Deputacji Kameralnej (obecnie siedziba Wojewódzkiej Biblioteki
  Publicznej).
  Wzniesiony w 1778 w stylu barokowo-klasycystycznym, jako siedziba władz
  administracyjnych obwodu nadnoteckiego i Sądu Dworskiego
  - Gmach Rejencji Bydgoskiej wybudowany w latach 1834-36 (rozbudowany 1863)
  zaprojektowany przez berlińskiego architekta Karla Friedricha Schinkla –
  jednego z czołowych twórców neoklasycyzmu (obecnie Kujawsko-Pomorski Urząd
  Wojewódzki)
  - Gmach Poczty Głównej, neogotyk 1883-85. Jedna z najwspanialszych budowli tego
  typu w Europie
  - Gmach Królewskiej Dyrekcji Kolei Wschodnich - neogotyk (styl manieryzmu
  niderlandzkiego), 1886-89 (obecnie Centralne Biuro Rozliczeń Zagranicznych PKP
  i Dyrekcja Kolei)
  - Gmach Starostwa Bydgoskiego – neobarok 1904-06 (obecnie Akademia Muzyczna)
  - Piękny neoklasycystyczny gmach Teatru Miejskiego, 1896, największe dzieło
  znanego architekta Heinricha Seelinga (gmach uszkodzony w czasie walk w 1945 r,
  podpalony i rozebrany w 1946 r.)
  - Potężny Gmach Sądu Wojewódzkiego, 1903 (przed I wojną siedziba Sądów Pruskich)
  - Gmach Szkoły Wojennej, 1912-14 (obecnie siedziba Pomorskiego Okręgu
  Wojskowego)
  - Szkoła Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego, 1911, obecnie Technikum
  Mechaniczne i ATR
  - Instytut Rolniczy, 1906, obecnie użytkowany przez Akademię Bydgoską
  - Gmach Bankowy, 1860 dzieło Heinricha Seelinga (obecnie Bank Gdański)
  - Hotel "Pod Orłem", secesja 1896, dzieło arch. Józefa Święcickiego
  - Gmach Technikum Kolejowego, 1906, dzieło duetu arch. Zaar-Vahl
  - Dom Towarowy „Jedynak”, 1911 wg projektu C. Waltera, modernistyczny, wczesne
  zastosowanie konstrukcji żelbetowej.
  - Hala Targowa - 1904 r., neogotycko – modernistyczna, nakryta przeszkloną
  konstrukcją stalową.
  - Radio Pomorza i Kujaw – 1896-97, eklektyczny w formie klasycyzującego pałacu.
  ...i inne

  7. Inne obiekty zabytkowe
  W Bydgoszczy z uwagi na handlowy charakter miasta znajdowało się wiele
  średniowiecznych spichlerzy. Obecnie pozostało zaledwie kilka z nich,
  najstarsze z XVIII w.

  B i a ł y S p i c h l e r z - ul. Mennica 2, 1780,
  konstrukcja szachulcowa o gotyckim sklepieniu z XV wieku

  S p i c h r z e n a d B r d ą ul. Grodzka 7-11
  - spichrz przy ulicy Grodzkiej 7, tzw. holenderski, zbudowany w 1793 roku,
  - spichrze wielokondygnacyjne przy ulicy Grodzkiej 9, 11, z lat 1793-1800

  Z innych obiektów można wymienić:
  S t a r y K a n a ł B y d g o s k i - jest nie używanym obecnie odcinkiem
  zbudowanym w latach 1773 - 1774. Po wykopaniu w 1915 roku Nowego Kanału,
  usprawniającego żeglugę na tym ważnym szlaku wodnym, odcinek Starego Kanału z
  dawnymi zabytkowymi śluzami, obecnie rewaloryzowanymi, przekształcono w ciąg
  spacerowy. Na uwagę zasługuje piękny starodrzew (m.in. 40 czarnych topoli,
  uznanych za pomniki przyrody).

  W i e ż a C i ś n i e ń - na Wzgórzu Dąbrowskiego, neogotycka

  C h a t a p o m e n n o n i c k a w Bydgoszczy-Łęgnowie nr 2, 1768.

  8. Pomniki, fontanny
  W mieście znajduje się wiele pomników dodających uroku różnym zakątkom:
  - Pomnik Łuczniczki - symbol Bydgoszczy – 1910 r., dzieło berlińskiego
  rzeźbiarza Ferdynanda Lepcke'go
  - Pomnik St. Barciszewskiego - prezydenta Bydgoszczy – od 1989
  - Pomnik Walki i Męczeństwa na Starym Rynku – od 1969
  - Pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego – od 1986
  - Obelisk na pl. Wolności ku czci wyzwolicieli Bydgoszczy w 1920 r.
  - Obelisk ku czci gen. Henryka Dąbrowskiego na Wzgórzu Dąbrowskiego
  - Pomnik „Przechodzący przez rzekę” – zawieszony nad Brdą
  - Pomnik "Trzy Gracje"
  - Pomnik I.J. Paderewskiego w dzielnicy „muzycznej”
  - Pomnik Henryka Sienkiewicza – w parku im. J. Kochanowskiego – od 1927 r.
  -
 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:09
  8. Pomniki, fontanny
  W mieście znajduje się wiele pomników dodających uroku różnym zakątkom:
  - Pomnik Łuczniczki - symbol Bydgoszczy – 1910 r., dzieło berlińskiego
  rzeźbiarza Ferdynanda Lepcke'go
  - Pomnik St. Barciszewskiego - prezydenta Bydgoszczy – od 1989
  - Pomnik Walki i Męczeństwa na Starym Rynku – od 1969
  - Pomnik Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego – od 1986
  - Obelisk na pl. Wolności ku czci wyzwolicieli Bydgoszczy w 1920 r.
  - Obelisk ku czci gen. Henryka Dąbrowskiego na Wzgórzu Dąbrowskiego
  - Pomnik „Przechodzący przez rzekę” – zawieszony nad Brdą
  - Pomnik "Trzy Gracje"
  - Pomnik I.J. Paderewskiego w dzielnicy „muzycznej”
  - Pomnik Henryka Sienkiewicza – w parku im. J. Kochanowskiego – od 1927 r.
  - Chłopiec i dziewczynka – na fontannie „Studzienka” na Starym Rynku
  - Popiersie Wincentego Witosa - w Parku Ludowym im. Wincentego Witosa
  - Pomnik "Ikara" upamietniający szkołę szybowcową w Fordonie
  - Obelisk symbolizujący przebiegający południk 18ºE – na Wyspie Młyńskiej
  - Pomnik na skwerze Leszka Białego
  - Cmentarz - pomnik Bohaterów Bydgoszczy
  - Pomnik ofiar hitlerowskich w Dolinie Śmierci
  - Pomnik Lotnika na Błoniu
  - Pomnik Pamięci 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich na Błoniu
  - Szkoła-Pomnik Papieża-Polaka Jana Pawła II
  - Kilkadziesiąt artystycznych rzeźb drewnianych na terenie Leśnego Park Kultury
  i Wypoczynku
  ...i inne
  W budowie znajduje się kilka następnych pomników.

  FONTANNY
  - Fontanna w Parku im. K.Wielkiego – dawna fontanna „Potop” z 1904 r.
  - Fontanna „Studzienka” na Starym Rynku z 1909 r.
  - Fontanna na Placu Teatralnym
  - Fontanna w Parku im. W.Witosa – obok amfiteatru
  - Fontanna przy ul. Gdańskiej 47
  - Fontanna przed budynkiem NOT w parku W. Jagiełły – ul. Jagiellońska 30
  - Dwie fontanny w dzielnicy muzycznej naprzeciw Filharmonii – ul.
  Słowackiego/Libelta
  - Trzy fontanny przy ul. Gałczyńskiego (os. Błonie)
  - Wodotryski na jez. Balaton
  - Wodotryski na starym kanale Bydgoskim
  - Wodotryski na stawach w Parku Myślęcińskim

  9. Obecność zabytkowego Fordonu wzbogaca miasto
  Sąsiedztwo Fordonu, który jest podobnie jak Bydgoszcz miastem średniowiecznym
  wzbogaca miasto. Zwiększa liczbę zabytkowych obiektów. Fordon z uwagi na
  położenie nadwiślańskie dodaje nowej jakości Bydgoszczy. Znajdują się tu inne
  krajobrazy i architektura. Kościoły są odrestaurowane, natomiast konieczna jest
  rewitalizacja substancji mieszkaniowej fordońskiej starówki. Stary Fordon wraz
  z Ostromeckiem mają szansę stać się lokalnym centrum kulturalnym dla
  mieszkańców wschodniej cześci Bydgoszczy.

  10. Inne ciekawe obiekty
  Kilka obiektów zbudowanych po 1945 r. zasługuje na uwagę

  N o w e S p i c h r z e - Bank Rozwoju Eksportu S.A.
  Obiekty zbudowane w 1999 r. w kształcie spichrzy ze szkła, stali i cegły
  klinkierowej. W 2000 r. uzyskały I nagrodę w ogólnopolskim konkursie "Życie w
  architekturze” za najlepsze obiekty zaprojektowane i zrealizowane w latach 1989-
  1999.

  - Salon Wystawowy BWA - 1968-1970
  - Pałac Młodzieży – 1970-74
  - Bank Handlowy S.A. - 1991-92
  - Bydgoski Dom Technika - 1972-1974
  - Opera Nova - od 1973
  - Teatr Polski - 1949r.
  - Filharmonia Pomorska - 1954-1958 (2 sale koncertowe dla 920 i 300 osób)

 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 10.03.05, 21:10
  c.d.n.
 • geograf102 10.03.05, 21:16
  PITku, gratulacje, ale jak z prawami autorskimi? Nie trzeba byłoby podać źródeł?
 • Gość: maciej IP: 193.26.211.* 11.03.05, 08:22
  Ciąg dalszy nastąpi?
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 16:01
  Źródła są ogólnodostępne: internet, "Historia Bydgoszczy", "Historia Fordonu i
  okolic", "Bydgoszcz wczoraj i dziś 1945-1980", książki turystyczne oraz własne
  obserwacje i wypady po Bydgoszczy i okolicach.
  Opracowanie jest autorskie ale nie roszczę sobie żadnych praw z tego powodu.
  Każdy może je kopiować i używać do woli. Najlepiej żeby dowiedziano się jak
  najwięcej o naszym mieście.
 • Gość: goral IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 09:58
  Szkoda tych rozebranych zabytków :-(
  Gdyby nie Szwedzi i Prusacy to nasza Starówka - nie byłaby gorsza od Toruńskiej.
  Właśnie tego staromiejskiego klimatu brakuje Bydgoszczy. Z drugiej strony gdyby
  zainwestować pieniądze w kierunku odnowy kamienic, odbudowy niektórych
  budynków, zagospodarowania terenów - to klimat zostałby odtworzony.
  Myślę, że plany włodarzy miasta idą w dobrym kierunku, ale zdecydowanie za wolno.
  Przecież można odbudować bramy miejskie - Kujawską i Poznańską - dużej kasy by
  to nie kosztowało. Efekt estetyczny niesamowity - ul. Długa otrzymałaby niezły
  klimat .
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 16:04
  Też to popieram. Brama kujawska i Poznańska mogłaby być atrakcją i dodałaby
  klimatu starówce. Koszt nie byłby duży, forma do uzgodnienia. Trzeba tylko
  chęci i trochę entuzjazmu.
 • Gość: goral IP: *.net 12.03.05, 18:39
  Może zainteresować tym Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy? - tylko nie
  wiem czy członkowie nie są zbyt "skostniali"
  Albo Gazeta może by objęła patronat nad czymś takim?
 • Gość: Bogna IP: *.telsten.com / *.telsten.com 16.03.05, 20:03
  Serdeczne dzięki, za tyle wiadomości o naszym mieście. Mieszkam w Bydgoszczy od
  urodzenia i bardzo lubię nasze miasto. Zawsze interesowała mnie historia i
  dzień dzisiejszy naszego grodu. Z przyjemnością czytalam Twoje forum i myślę,
  że dobrym pomysłem było by przygotowanie przewodnika po Bydgoszczy dla
  mieszkańców naszego miasta,moze zaczniesz na Forum a czytelnicy będą dzielić
  się swoją wiedzą i pomagać? Przesyłam pozdrowienia.
 • Gość: K2_bakubaku_WuBe IP: 217.153.62.* 15.03.05, 22:44
  tak z ciekawości...masz to w główce ? czy przepisujesz ?
  tymczasem...
 • Gość: G-8 IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 17:52
  PIT, jestem pod wrażeniem! Znakomite opracowanie! Będę czytał je co jakiś czas.
  DZIĘKI!
 • Gość: torunianka IP: *.petrus.com.pl 11.03.05, 17:59
  tyle tu i tam pochwał pod adresem PITa, a tam gdzie trzeba - patrz wątek
  Bydgoszczanin roku forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?
  f=54&w=21461480&a=21461480 - to nikt go jeszcze nie pochwalił.
  Bydgoszczanie, to ja mam to za Was zrobić?;)
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:11
  Dalej Walor 8: POTENCJAŁ TURYSTYCZNY

  Bydgoszcz według obiegowych opinii nie jest miastem turystycznym. Wynika to z
  nieznajomości miasta i słabej promocji turystyki w Bydgoszczy. Oczywiście
  Bydgoszcz nie jest drugim Krakowem, ale znajdują się tu interesujące miejsca i
  obiekty, których brakuje innym ośrodkom. Jeśli przyjąć oklepane pojęcie miasta
  turystycznego jakim jest wyłącznie ranga zabytków architektury, to Bydgoszcz
  ustępuje miastom pokrzyżackim i metropoliom krajowym.
  Jednak potencjał turystyczny to coś więcej – zabytki, muzea, atrakcje
  przyrodniczo-krajobrazowe, szlaki turystyczne piesze, wodne, rowerowe, warunki
  do rekreacji, atrakcje kulturalne, zabytkowe parki, orginalne niepowtarzalne
  obiekty, ścieżki ekologiczne itp
  W tak pojętym zakresie Bydgoszcz nie wypada najgorzej.
  Do potencjału samego miasta dochodzi otoczenie, które ma dużo do zaoferowania
  turystom, ale to jest temat na oddzielne potraktowanie.

  1. Co ma Bydgoszcz do pokazania na skalę ogólnokrajową

  * BYDGOSKI WĘZEŁ WODNY System kanałów i Wenecja Bydgoska
  Bydgoszcz od 1774 r. jest jednym z najważniejszych w kraju ośrodków żeglugi
  śródlądowej
  W mieście i okolicach znajduje się kilka kanałów przekopanych w XVIII i XIX w.,
  które stanowią Bydgoski Węzeł Wodny. Z Bydgoszczy można dotrzeć drogami wodnymi
  Wisłą do Bałtyku, Kaliningradu lub Krakowa, Notecią do Berlina, przez Górny
  Kanał Notecki, jezioro Gopło i Kanał Ślesiński do Warty.
  Jakie kanały wykonano w Bydgoszczy i okolicach:
  - Kanał Bydgoski o długości 25 km łaczący dorzecza Odry (Europy Zachodniej) i
  Wisły (Europy Środkowej i Wschodniej) przekopany w 1773 r.
  - Kanał Górnonotecki przekopany w XIX w. w celu polepszenia warunków
  żeglugowych na Noteci
  - Nowy Kanał Notecki przekopany w XIX, prowadzący wody Noteci do kanału
  bydgoskiego, co umożliwiło zwiększenie tonażu barek pływających kanałem
  bydgoskim oraz usprawniło transport wodny Notecią z terenów wschodniej
  Wielkopolski

  W mieście rozbudowany system jazów i podpiętrzeń Brdy sprawia, że oblewana
  wodami Młynówki jest Wyspa Młyńska, a szereg kamienic sąsiaduje z wodą,
  podobnie jak w Wenecji.
  Wenecja Bydgoska jest rozpoznawalnym miejscem Bydgoszczy. Wyspa Młyńska i
  Wenecja wymagają odrestaurowania, co ma szansę stać się w najbliższych latach.
  Nowe mosty i kładki na Brdzie i Młynówce dodają uroku temu miejscu, powstanie
  nowy kanał na Wyspie Młyńskiej, miejsce ożywi się. Dodatkowym atutem jest
  sąsiedztwo parku ze starodrzewem, Opery ze sceną letnią, katedrą, Starym
  Rynkiem.
  W Brdyujściu przez podpiętrzenie Brdy śluzami powstał Tor Regatowy oraz 2 wyspy
  oblewane ujściowymi odnogami rzeki.

  * SKUPIENIE ZABYTKOWYCH URZĄDZEŃ HYDROTECHNICZNYCH
  W mieście i okolicach znajduje się kilkanaście zabytkowych śluz.
  W mieście znajdują się:
  - 3 zabytkowe śluzy starego kanału zbudowane w 1773 r., przebudowane w 1804 r.,
  w latach 1988-94 gruntownie odnowione
  - 2 śluzy nowego kanału zbudowane w 1910-1915 r., w tym Śluza Miejska na starym
  mieście
  - 3 śluzy w Brdyujściu, w tym jedyny w Polsce jaz walcowy
  - jazy podpiętrzające na starym mieście
  - tama na Brdzie w Smukale podpiętrzająca rzekę, która tworzy zalew smukalski
  W bliskim otoczeniu Bydgoszczy znajdują się:
  - 4 śluzy na kanałach noteckich, w tym największa śluza w Dębinku z 1806 r.
  - śluza na kanale bydgoskim w Paterku
  - tamy na Brdzie w Tryszczynie i Samociążku z elektrowniami wodnymi –
  podpiętrzające Brdę, która tworzy w tych miejscach lokalne zalewy
  - tama w Koronowie, przyczyna powstania Zalewu Koronowskiego – wielkiego
  zbiornika wodnego o wyjątkowych walorach turystycznych
  Moc elektrowni wodnych sięga 26MW dla tamy w Koronowie, 2,7 MW dla tamy w
  Tryszczynie i 3 MW dla tamy w Smukale
  Tak duże nagromadzenie zabytkowych śluz, kanałów, jazów jest rzadko spotykane w
  kraju, tym bardziej w mieście wojewódzkim

  * PERŁA SECESJI
  Stare Miasto i Śródmieście Bydgoszczy ma szansę po odrestaurowaniu stać się
  wizytówką miasta. Już obecnie obszary odrestaurowanych kwartałów ulic są bardzo
  okazałe. Bydgoszcz może powrócić do przedwojennego miana perły secesji.

  2. Atrakcyjne turystycznie miejsca w mieście
  Zabytki bydgoskie, takie jak średniowieczne kościoły, czy monumentalne obiekty
  są warte zwiedzenia. Warto obejść Stare Miasto: Rynek, ul. Mostową, Długą,
  Farną, Batorego, Grodzką, Wenecję Bydgoską, Wyspę Młyńską. Po przejściu przez
  most Staromiejski można przejść bulwarami nad Brdą, zobaczyć nowy symbol
  Bydgoszczy jakim są „Nowe Spichrze” BRE oraz nowy symbol kulturalny jakim jest
  piękniejący gmach Opery. Warto przejść ul. Gdańską do dzielnicy muzycznej,
  zobaczyć odrestaurowane przykłady zabudowy secesyjnej.
  Ulicą Dworcową można dojść do dworca kolejowego podziwiając zwłaszcza
  monumentalny gmach Królewskich Dyrekcji Kolei Wschodnich. Wracajac warto
  przejść bulwarami nad Brdą w otoczeniu łabędzi, bądź odwiedzić Plac Piastowski
  z pięknym odrestaurowanym kościołem NSPJ pośrodku.

  DZIELNICA MUZYCZNA ma charakter miasta-ogrodu.
  Wśród parków i skwerów znajdują się zabytkowe obiekty, secesyjne kamienice przy
  ul. Słowackiego i Mickiewicza, gmachy Teatru, Filharmonii, Akademii Muzycznej,
  Szkoły Muzycznej, wille z początku XX w. W parkach znajdują się pomniki
  słynnych kompozytorów, pomnik Łuczniczki. W powietrzu rozlega się muzyka z
  pomieszczeń Szkoły i Akademii Muzycznej. Blisko stamtąd do SIELANKI, która jest
  skupiskiem neoklasycystycznych wilii w otoczeniu parkowym. Wyróżnia się
  monumentalny gmach Bazyliki zbudowany na wzór rzymskiego Panteonu oraz
  monumentalne gmachy VI Liceum i „Coperncanum” – dawnego Technikum Kolejowego. W
  ciągu al. Ossolińskich znajduje się Bydgoska Aleja Dębowa, poświęcona znanym
  osobom związanym z Bydgoszczą. Swoje dęby posadzili osobiście lub w zastępstwie
  m.in. papież Jan Paweł II, Jan Nowak Jeziorański, Tadeusz Mazowiecki, Jerzy
  Hoffmann, Marian Rejewski, Irena Szewińska i inni.
  Następnie przechodząc przez Park Ludowy można zatrzymać się w Amfiteatrze.
  Latem co tydzień odbywają się tam koncerty plenerowe. Na skraju Parku znajduje
  się Pałac Młodzieży. dalej przez Park Jagiełły można dojść do Brdy obserwując
  częste treningi wioślarzy na rzece oraz siedziby klubów wioślarskich na brzegu.

  Będąc na Wyspie Młyńskiej warto przejść bulwarem Młynówki (zbud. w 2002 r.)
  obserwując wartki nurt czystej rzeki i sąsiadujące kamienice. Ul. św. Trójcy
  obok kościoła, dalej monumentalnego gmachu Technikum Mechanicznego dochodzimy
  do Starego Kanału Bydgoskiego. Ścieżki spacerowe prowadzą wzdłuż kanału i
  pomnikowych drzew. Mijamy 230-letnie odrestaurowane śluzy na kanale z szumiacą,
  spadającą wodą.

  Na wyróżnienie zasługują 3 bydgoskie sanktuaria:
  - Sanktuarium M a t k i B o s k i e j P i ę k n e j M i ł o ś c i „Madonny
  Bydgoskiej” – patronki miasta i diecezji w katedrze. Obraz Matki Boskiej jest
  uznawany za jeden z piękniejszych w kraju, a ma rodowód średniowieczny. Na
  obrazie uwieczniono proszącego o opiekę starostę bydgoskiego z XV w. J.
  Kościeleckiego. Katedra z zewnątrz może nie imponujaca wielkością, zachwyca
  wspaniale utrzymanym i upiększonym wnętrzem. W ołtarzu króluje obraz MB, a
  ściany i sufit kapią złotem. Wnętrze jest przytulne i sprzyja skupieniu.
  Patronowie katedry św. Marcin i Mikołaj są uznawani za patronów Bydgoszczy.
  Zwłaszcza św. Marcin wg tradycji jest patronem miasta (podobnie Poznania).
  Warto zauważyć, że patronem Fordonu jest św. Mikołaj.

  - Sanktuarium N o w y c h M ę c z e n n i k ó w na Wyżynach, gdzie znajdują
  się pamiątki po ks. Popiełuszce, który tu odprawił ostatnią Mszę Św. oraz Izba
  Pamięci po wizycie Papieża Jana Pawła II w Bydgoszczy 7 VI 1999. Kosciół jest
  jednym z większych w Bydgoszczy, w formie amfiteatru.

  - Sanktuarium rodzinne M a t k i B o s k i e j P r z e d z i w n e j na
  Piaskach.
  Jest położone w spokojnym leśnym zakątku na
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:13
  - Sanktuarium rodzinne M a t k i B o s k i e j P r z e d z i w n e j na
  Piaskach.
  Jest położone w spokojnym leśnym zakątku na krawędzi doliny Brdy. Stanowi
  niewielki kościółek z przytulnym wnętrzem i obrazem MB, otwarty cały dzień.
  Jego powstanie sięga połowy lat 90.

  Warto wspomnieć o zabytkach sztuki inżynierskiej.
  Niewątpliwie są nimi niektóre bydgoskie MOSTY. Jedynie 2 mosty w rejonie
  Starówki przetrwały w stanie nienaruszonym II wojnę światową:
  - Most Królowej Jadwigi – z końca XIX w., konstrukcja żelbetowa
  - Most Kolejowy w ciągu ul. Zygmunta Augusta – ceglany łukowy z XIX w.

  3. Atuty przyrodniczo-krajobrazowe
  Jak opisano w poprzednich rozdziałach Bydgoszcz może poszczycić się atrakcyjnym
  położeniem geomorfologicznym i przyrodniczym.
  Najważniejsze atuty wynikające z tego to:
  - zróżnicowanie krajobrazów w mieście
  - położenie miasta na kilku poziomach
  - liczne punkty widokowe w strefach krawędziowych wysoczyzn
  - liczne jary, parowy i wąwozy na krawędziach wysoczyzn
  - zakole i pomorski przełom Wisły stanowiący unikalny na skalę ogólnokrajową
  krajobraz
  - cztery rzeki o zupełnie odmiennym charakterze i krajobrazach
  - zalesienie okolic największe spośród dużych miast
  - zróżnicowanie roślinności w obrębie różnych stref morfologicznych
  - jeden z najwiekszych w kraju udział obszarów prawnie chronionych w
  powierzchni miasta
  - 18 rezerwatów przyrody w odległości max 18 km od granic miasta
  - Park Krajobrazowy Dolnej Wisły zajmuje prawie 10% powierzchni miasta
  - strefy chronionego krajobarzu otaczają miasto ze wszystkich stron
  - duża liczba pomników przyrody (prawie 300 w mieście i powiecie, zdecydowanie
  najwięcej w województwie)
  - 9 ścieżek ekologicznych w mieście
  - skupisko ptaków wędrownych
  - powierzchnia parków spacerowo-wypoczynkowych mniejsza tylko od Warszawy
  - powierzchnia parków i zieleńców na mieszkańca – 3 miejsce w kraju wśród 40
  dużych i średnich miast
  - 830 ha Leśny Park Kultury i Wypoczynku z licznymi atrakcjami (ZOO, Ogród
  Botaniczny, Lunapark, kolejka wąskotorowa i inne) oraz strefą ciszy
  - kilkadziesiąt parków, z tego wiele zabytkowych
  - świetne warunki do wypoczynku niedzielno-światecznego w podmiejskiej okolicy
  - liczne ośrodki wypoczynkowe w okolicach
  - raj dla żeglarzy i wodniaków na Zalewie Koronowskim
  - wielkie obszary lasów wokoło, raj dla grzybiarzy
  - w odległości max 40m jest 5 dużych Parków Krajobrazowych
  - ośrodek wypoczynkowy na terenie miasta w leśnym zakolu Brdy
  - jeziora z ośrodkami wypoczynkowymi i campingami (Piecki, Chmielniki, Borówno)
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:15
  3. Liczne trasy turystyczne piesze, rowerowe i wodne
  Atrakcyjność krajobrazowo-przyrodnicza oraz silne zalesienie okolic Bydgoszczy
  sprawia, że wytyczono na obszarze podmiejskim kilkadziesiąt znakowanych szlaków
  turystycznych.
  Zagęszczenie szlaków turystycznych w okolicy Bydgoszczy jest największe w
  regionie i większe niż w wielu innych dużych miastach.
  W nawiasie podano ocenę atrakcyjności szlaków w skali 5-gwiazdkowej.

  SZLAKI BRDY
  Szlaki dorzecza Brdy biegną na północ od Bydgoszczy głównie terenami leśnymi.
  Dzielą się na dwa rodzaje: szlaki najbliższych okolic Bydgoszczy oraz szlaki
  krajobrazowe okolic Zalewu Koronowskiego.

  - Szlak niebieski „Brdy” (*****) Bydgoszcz Brdyujście - Leśny Park Kultury i
  Wypoczynku – Smukała - Janowo – Samociążek – Koronowo - Romanowo – Sokole
  Kuźnica – Zamrzenica – Świt – Rudzki Most – Gołąbek – Woziwoda – Rytel –
  Swornegacie – Konarzyny (150 km) Szlak prezentujący walory krajobrazowe doliny
  Brdy i Borów Tucholskich. W okolicach Bydgoszczy najpiękniejszy jest odcinek w
  zakolu Brdy w Janowie.

  - Szlak żólty im. Leona Wyczółkowskiego (*****) Bydgoszcz Osowa Góra –
  sanatorium w Smukale - Smukała – Janowo - Tryszczyn - Wtelno - Gościeradz –
  Samociążek – Wilcze Gardło – Nowy Jasiniec – Wymysłowo – Wielonek – Sokole
  Kuźnica – Klonowo – Pruszcz. (73 km) Szlak m.in. obiegający po północnej
  stronie zakole Brdy w Janowie, biegnący wzdłuż wschodniej części Zalewu
  Koronowskiego, piękne pejzarze, ciekawa rzeźba terenu

  - Szlak zielony jeziora Koronowskiego (*****) Wudzyn - prom Sokole-Kuźnica –
  Samociążek – Stronno (77 km) Prezentuje walory okolic Zalewu – bukowe i sosnowe
  lasy, leśne ostępy, przyjeziorne nadbrzeża, sakralne zabytki

  - Szlak zielony im. inż. Ciesielczuka (****) Osielsko – Niemcz - most na
  Brdzie – Bydgoszcz Opławiec (14 km) Przebiega przez tereny leśne na północ od
  Bydgoszczy, następnie przekracza głęboką dolinę Brdy

  - Szlak czerwony turystów pieszych „Talk” (****) Bydgoszcz Fordon – Osielsko –
  Bydgoszcz Opławiec – Gościeradz (32 km) Przez wzgórza fordońskie, lasy,
  Osielsko, Żołędowo, wkracza do doliny Brdy.

  - Szlak czarny im. dr Meysnera (****) Leśny Park Kultury i Wypoczynku – Piaski -
  kładka na Brdzie - sanatorium w Smukale – Tryszczyn (16 km) Przebiega przez
  las jachcicki, następnie doliną Brdy

  - Szlak czarny „Białego węgla” (****) Maksymilianowo-Samociążek-Koronowo-
  Pieczyska (30 km) Szlak doskonale prezentujący walory krajobrazowe okolic
  Koronowa. Przebiega wzdłuż zalewów i elektrowni wodnych na Brdzie

  - Szlak Zamkowy (***) Serock - Nowy Jasiniec (6 km) Prezentuje okolice Zalewu
  Koronowskiego przy ruinach zamku kryżackiego w Nowym Jasińcu

  - Szlak żółty im. inż. Janickiego (**) Bydgoszcz Brdyujście – Zamczysko -
  Osielsko (9 km)
  Przez tereny leśne Północnego Pasa Rekreacyjnego Bydgoszczy
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:16
  SZLAKI WISŁY
  Szlaki obejmują cztery krainy: Dolinę Dolnej Wisły, dorzecze dolnej Wdy,
  zachodnią część Pojezierza Chełmińskiego i północne krańce Puszczy Bydgoskiej

  - Szlak żółty „Rezerwatów Chełmińskich” (*****) Bydgoszcz Fordon – most przez
  Wisłę – rezerwat „Wielka Kępa Ostromecka” – Ostromecko - Reptowo - Gzin -
  Unisław - Płutowo – Starogród – Chełmno (48 km). Szlak przebiega przez
  rezerwaty przyrody południowej części Doliny Dolnej Wisły. Najatrakcyjniejszy
  szlak Pojezierza Chełmińskiego

  - Szlak czarny „Na Diabelce” (*****) Świecie – Sartowice (11 km)
  Krótki szlak prowadzący stromym wiślanym osuwiskiem

  - Szlak czarny w Unisławiu (*****) Szlak na krawędzi zboczowej Doliny Dolnej
  Wisły do punktu widokowego (2 km)

  - Szlak niebieski im. dr Władysława Łęgi (*****) Terespol – Laskowice (22 km)
  Bardzo interesujący szlak wiodący wokł dorzecza dolnej Wdy

  - Szlak zielony „Nadwiślański” (****) Bydgoszcz Osiedle Leśne - Zamczysko –
  Strzelce Górne - Gądecz – Trzęsacz - Kozielec - Topólno - Świecie (55 km).
  Trasa prowadzi południową częścią Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły

  - Szlak „Orlich Gniazd” (****) Ostromecko – Kamieniec (15 km) Szlak biegnie
  wiślanym zakolem opodal Bydgoszczy

  - Szlak zielony „Starego Chełmna” (****) Atrakcyjny, bogaty w walory
  krajobrazowe, panoramy widokowe doliny Wisły i Chełmna (17 km)

  - Szlak czerwony Zamków i Martyrologii (****) Chełmno – Małe Czyste – Papowo
  Biskupie (zamek) – Kornatowo (16 km) Szlak prezentujący uroki Pojezierza
  Chełmińskiego – krainy położonej na wschód od Bydgoszczy.

  - Szlak czerwony „Zielonej Strugi” (****) Przyłubie – Rojewo (39 km)
  Jeden z ciekawszych szlaków wiodących terenami Puszczy Bydgoskiej, stromymi
  nadwiślańskimi skarpami, pagórami wydmowymi i bezkresnymi borami

  - Szlak żółty „Puszczański” (***) Bydgoszcz Lęgnowo - Żółwin - Siedmiogóry -
  Wypaleniska – Szwedzka Góra - Chrośna - Dąbrowa Mała - Osiek Wielki - Glinno
  Wielkie - Gniewkowo (44 km). Ciekawy szlak prezentujący walory krajobrazowe
  Puszczy Bydgoskiej, opodal wiślanej doliny

  - Szlak zielony im. Tadeusza Dolczewskiego (***) Solec Kujawski – centrum
  radiowo-nadawcze w Kabacie (Puszcza Bydgoska) - cmentarz menonicko-ewangelicki
  w Przyłubiu

  - Szlak czarny „Panoramy Chełmna” (***) Trasa biegnie po pagórkowatej rzeźbie
  okolic Chełmna (8 km)

  - Szlak czarny martyrologii w okolicach Płutowa (**) Szlak w okolicach mogiły
  ofiar II wojny światowej (2 km)

  - Szlak czerwony martyrologii Solecczan (*) Szlak po Solcu Kujawskim (9 km)

 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:17
  SZLAKI NOTECI
  Szlaki prowadzą dorzeczem Noteci, obejmując część etnicznych terenów Kujaw i
  Pałuk, przez Bydgoskie Łąki Nadnoteckie oraz Puszczą Bydgoską krzyżując się w
  okolicy Jeziora Jezuickiego.

  - Szlak niebieski „Pałucki” (*****) Brzoza – Łabiszyn – pałac w Lubostroniu –
  Chomiąża Szlachecka - Gąsawa (66 km) Ciekawy pod względem krajoznawczym szlak
  turystyczny wiodący przez najciekawcze tereny Pałuk

  - Szlak czerwony „Powstania Kościuszkowskiego na Kujawach” (*****) Bydgoszcz
  Błonie – las „szubiński” – Trzciniec – Zielonka – Bydgoskie Łąki Nadnoteckie –
  Kanał Notecki - śluza Dębinek – Noteć – Władysławowo – Pszczółczyn – Kąpie –
  Łabiszyn (21 km)
  Najciekawszy obok pałuckiego notecki szlak turystyczny okolic Bydgsozczy.
  Prowadzi trasą przemarszu wojsk powstańczych gen. H. Dąbrowskiego w 1794 r.

  - Szlak żółty im. Leszka Białego (*****) Biskupin – Gąsawka - Niestronno (22 km)
  Szlak wiodący przez ciekawe krajobrazowo tereny Pałuk .

  - Szlak czerwony „Piastowski” (*****) Żnin – Biskupin – Recz (24 km)
  Szlak prowadzący agrarnymi terenami przy polodowcowych jeziorach

  - Szlak żółty „Nadnotecki” (****) Bydgoszcz Prądy – Lisi Ogon – Głęboczek –
  Tur - Potulice – Nakło - Lubaszcz – Samostrzel – Osiek – Białośliwie – Piła
  Kalina (100 km).
  Szlak prowadzi sosnowymi lasami ku otoczonej bezkresnymi łąkami Noteci.

  - Szlak czarny „ Komputerków” (****) Bydgoszcz Wyżyny – lasy bielickie -
  Stryszek - Piecki – Prądocin - Wypaleniska – Solec Kujawski (31 km). Szlak
  prowadzi przez pagórkowate tereny Puszczy Bydgskiej, zahaczając o jezioro
  Jezuickie

  - Szlak czarny „Powstania Wielkopolskiego” (****) Bydgoszcz Prądy – Lisi Ogon –
  Drzewce - Murowaniec – most przez kanał - Zamość - Rynarzewo (13 km). Ciekawy
  krajoznawczo szlak, biegnacy przy kanale noteckim

  - Szlak zielony „Relaks” (***) Bydgoszcz dworzec PKS – kładka na Brdzie –
  Wzgórze Wolności – lasy bielickie - Piecki – Chmielniki (16 km). Szlak
  turystyczny Puszczy Bydgoskiej prowadzący nad jezioro Jezuickie

  - Szlak czerwony „ Wolnościowy” (***) Bydgoszcz Stare Miasto – Wzgórze
  Dąbrowskiego – Glinki - lasy bielickie - Emilianowo - Piecki – Prądocin -
  Dobromierz – Nowa Wieś Wielka (27 km). Szlak turystyczny Puszczy Bydgoskiej
  prowadzący nad jezioro Jezuickie

  - Szlak niebieski im. płk. I. Mielżyńskiego (***) Rynarzewo – Szubin (12 km)
  Szlak uzupełniający czarny szlak Powstania Wielkopolskiego

  - Szlak zielony im. „red. Wojciecha Rzeźniackiego” (**) Bydgoszcz Błonie –
  las „szubiński” – Murowaniec - most na kanale – Zamość - Głęboczek - Żurczyn
  (21 km). Szlak prowadzący po lasach na południowy zachód od Bydgoszczy

  - Szlak żółty w okolicach Brzozy (*) Szlak łączący szlaki Puszczy Bydgoskiej ze
  szlakiem pałuckim w Brzozie (2 km)

  SZLAKI ROWEROWE
  - Międzynarodowa Trasa Rowerowa R-1
  Najdłuższy szlak rowerowy w Europie z Calais we Francji do Petersburga w Rosji.
  Na odcinku podbydgoskim przebiega na trasie: Salno – Wtelno – Bydgoszcz Janowo –
  Bożenkowo – Samociążek - Koronowo

  - Szlak rowerowy czarny po Dolinie Dolnej Wisły
  Cierpice – Solec Kujawski – Bydgoszcz – Świecie – Nowe – Gniew most k. Tczewa –
  Kwidzyn – Grudziądz - Chełmno – Ostromecko – Zamek Bierzgłowski (480 km)
  Wytyczony w 2001 r. prezentuje walory krajobrazowe doliny największej polskiej
  rzeki od Kotliny Toruńskiej, aż po deltę.

  - Szlak rowerowy dookoła Doliny Fordońskiej (89 km)
  Osiedla Leśne - Las Gdański - Nowy Fordon – Topólko – Gruczno - Chełmno -
  Ostromecko - Stary Fordon.

  - Rowerowy Szlak Przyjaźni Bydgoszcz – Toruń – wytyczony w 2003 r. (57 km)
  Bydgoszcz Dworzec Gł. PKP – Bydgoszcz Fordon – Ostromecko - Wałdowo Królewskie –
  Wolumin – Skłudzewo - Zławieś Wielka - Zarośle Cienkie - Cegielnik - Rozgarty –
  Toruń Plac Rapackiego

  - Szlak Rowerowy BY 6001n (167 km)
  Bydgoszcz-Leśna - Las Gdański - Piaski - Smukała - Janowo – Świekatowo –
  Bysławek – Tuchola – Woziwoda – Rytel - Mylof - Swornegacie - Chojnice

  - Miejskie szlaki rowerowe (razem 36 km – stan na 2003 r.)
  I. Nad Starym Kanałem Bydgoskim
  II. W rejonie osiedla Piaski
  III. W rejonie Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku
  IV. Wzdłuż trasy „W-Z”
  V. Nad Brdą i wzdłuż ul. Toruńskiej
  VI. U podnóża Zbocza Fordońskiego

  ZNAKOWANE ŚCIEŻKI SPACEROWE WOKÓŁ BYDGOSZCZY
  Wytyczono dwa okrężne szlaki wokół Smukały, które dostosowane są do regulaminu
  imprez IVV (Internationaler Volkssportverband). Oznakowane kwadratami z
  przylegających podstawami trójkątów białego i kolorowego (niebieskiego lub
  czerwonego).
  1. Szlak niebieski 10 km
  2. Szlak czerwony 18 km

 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:19
  4. Turystyka wodna
  W pobliżu Bydgoszczy znajduje się wiele szlaków kajakowych. Na terenie miasta
  znajduje się stanica wodna PTTK z ośrodkiem domków turystycznych. Można
  wypożyczyć kajaki i dokonać spływu Brdą.

  Od kwietnia do października kursuje tramwaj wodny. Rzeka Brda przepływa przez
  centrum miasta i starówkę. Wiele arterii komunikacyjnych przebiega wzdłuż
  rzeki. Umożliwia to wykorzystanie drogi wodnej jako naturalnego traktu, na
  którym może kursować środek transportu miejskiego.
  W sezonie kursuje co godzinę niewielki statek o cenie biletu niższej, niż
  komunikacji autobusowej. Turystyka łączy się w tym przypadku ze względami
  użytkowymi.
  Wykorzystując Bydgoski Węzeł Wodny można dopłynąć do jezior pałuckich lub
  Gopła, lub też Notecią na zachód aż do Odry.

  SZLAKI KAJAKOWE
  - BRDA – dostępna dla kajaków na długości 233 km, przebiega przez liczne
  jeziora Pojezierza Pomorskiego, Bory Tucholskie, Zalew Koronowski, Bydgoszcz,
  ujście do Wisły, jeden z najatrakcyjniejszych szlaków w Polsce. W latach 60-
  tych spływał Brdą Karol Wojtyła. Przy rzece znajduje się dobra infrastruktura
  turystyczna m.in. 5 stanic wodnych PTTK i liczne ośrodki wypoczynkowe.
  Niezwykle urozmaicony, kręty bieg rzeki, rozległe lasy, malownicze jeziora,
  pierwotna przyroda, liczne boczne szlaki, od lat ściągają na Brdę licznych
  turystów wodnych.
  Płynąc cicho przez leśne ostępy można natknąć się na schodzące do wodopoju
  jelenie, sarny i dziki lub dostrzec czarne bociany. Atrakcją środkowego biegu
  Brdy są przede wszystkim malownicze jeziora charakteryzujące się czystą wodą i
  bardzo urozmaiconymi, przeważnie zalesionymi brzegami. Nad piaszczystymi, łatwo
  dostępnymi brzegami rozlokowały się liczne ośrodki wypoczynkowe.
  Na terenie Borów tucholskich, znajduje się zapora w Mylofie, kierująca część
  wód rzeki do Wielkiego Kanału Brdy, imponującej budowli hydrotechnicznej z
  połowy XIX wieku. Kanał ten, poprowadzony jest równolegle do Brdy, miejscami po
  akweduktach, ponad kilkoma jej dopływami.
  W okolicy Tucholi Brda tworzy malowniczy przełom z licznymi bystrzami zwany
  Piekłem, stanowiący rezerwat przyrody.
  Szlak kończy najpiękniejsze i największe na całym szlaku Brdy, Jezioro
  Koronowskie o niezwykle urozmaiconej linii brzegowej, z licznymi, głębokimi
  zatokami, otoczone niemal ze wszystkich stron lasami.
  Poniżej Zalewu Koronowskiego na Brdzie wybudowano kilka zapór i elektrowni
  wodnych.
  Zbiornikami wyrównawczymi dla elektrowni są dwa mniejsze sztuczne zbiorniki,
  jezioro Tryszczyn i jezioro Smukała. Zapora w Smukale, zbudowana w 1951 roku po
  zniszczeniu poprzedniej w czasie wojny, leży już w granicach administracyjnych
  Bydgoszczy.

  - KANAŁ BYDGOSKI – szlak długości 25 km, od Brdy do ujścia Noteci, 6 śluz,
  zbudowany w 1774 r.
  - NOTEĆ – szlak długości 280 km, rzeka nizinna na terenie Kujaw i Wielkopolski,
  największy dopływ Warty. W górnym biegu rozdziela się na 2 ramiona: Noteć
  Wschodnią i Zachodnią, które łączą się w jez. Pakoskim. Spływ jest atrakcyjny w
  górnym odcinku

  - KANAŁ NOTECKI – szlak długości 25 km, dostępny dla kajaków i statków,
  zbudowany w XIX w., łączy Noteć z Kanałem Bydgoskim

  - GĄSAWKA – szlak długości 53 km, łatwy, miejsce rozpoczęcia spływu w Żninie
  lub Biskupinie, zakończenie w ujściu do Noteci

  - ŁOBŻONKA – szlak długości 28 km, łatwy, urozmaicony licznymi zakolami. Szlak
  zaczyna się w Łobżenicy, jest malowniczy, wiedzie wąską doliną o stromych
  brzegach, kończy się w ujściu do Noteci

  5. Muzea
  W Bydgoszczy znajduje sie wiele muzeów, z tego tylko Muzeum Okręgowe odwiedza
  rocznie ok. 55 tyś. turystów. W województwie większa frekwencja jest w
  Biskupinie, Golubiu-Dobrzyniu i Toruniu.

  - Muzeum Okręgowe im. L.Wyczółkowskiego, użytkujące kilka obiektów, m.in. dawny
  klasztor klarysek przy ul. Gdańskiej, Spichrze przy ul. Grodzkiej, Biały
  Spichlerz na Wyspie Młyńskiej (ekspozycja „Rzemiosło Bydgoskie”), Czerwony
  Spichlerz na Wyspie Młyńskiej oraz 3 domy na Wyspie Młyńskiej
  - Pomorskie Muzeum Wojskowe
  - Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego
  - Muzeum Farmacji przy Aptece "Pod Łabędziem"
  - Muzeum Oświaty
  - Ośrodek Muzealny Bydgoskiego Węzła Kolejowego
  - Muzeum Misyjne Zgromadzenia Ducha Świętego
  - Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki
  - Muzeum fonografii
  - Muzeum-wystawa dawnego sprzętu rolniczego z XIX w. – w zajeździe Stopka k.
  Koronowa
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:20
  6. Kąpieliska
  (w nawiasie odległość od granic Bydgoszczy)

  - BRDA – na terenie miasta kilka plaż niestrzeżonych od Janowa po Czyżkówko
  - PIECKI – plaża nad zatoką jez. Jezuickiego. Na miejscu pełna infrastruktura
  (4 km)
  - CHMIELNIKI – plaża nad jez. Jezuickim. Na miejscu camping (11 km)
  - BORÓWNO – kilka plaż nad czystym jez. Borówno. Pełna infrastruktura (11 km)
  - SAMOCIĄŻEK – plaża nad jez. Białym – południowym krańcem zalewu
  Koronowskiego. Na miejscu ośrodek wypoczynkowy i przystań (9 km)
  - SALNO – kąpielisko nad jednym z wielu bardzo czystych jezior „Rynny
  Byszewskiej” (15 km)
  - PIECZYSKA - największa plaża w okolicach Bydgoszczy, nad Zalewem
  Koronowskim. Na miejscu liczne ośrodki wypoczynkowe i przystanie żeglarskie (20
  km)
  - KRĘGIEL - rozległa czysta plaża nad zatoką Zalewu Koronowskiego. Na miejscu
  ośrodek wypoczynkowy i pełna infrastruktura, przystań dla jachtów (22 km)
  - ROMANOWO – plaża przy kempingu i przystani jachtowej nad zalewem Koronowskim
  (20 km)
  - WIERZCHUCIN – kąpieliska nad jeziorami Wierzchucineckimi (18 km)
  - WĄSOSZ – plaża nad czystym jez. Wąsoskim na południowy zachód od Bydgoszczy
  (29 km)
  - WIKTOROWO – plaża ośrodka wypoczynkowego nad jez. Ostrowieckim na Pałukach
  (38 km)
  - CHOMIĄŻA SZLACHECKA – 3 plaże ośrodków wypoczynkowych (Relaks, Roma II,
  Spomasz) nad jez. Oćwieckim i Chomiąskim na Pałukach (47 km)
  - OĆWIEKA – plaża nad jez. Oćwieckim na Pałukach (50 km)
  - PRZYJEZIERZE – kurort o znaczeniu regionalnym na Kujawach w kompleksie lasów
  miradzkich nad czystym jez. Ostrowskim, 2 plaże, dobra infrastruktura
  gastronomiczno-rozrywkowa, przybywają tu liczni turyści z Inowrocławia,
  Bydgoszczy, Torunia, Poznania (69 km)

  7. Nieodkryte miejsca
  W Bydgoszczy znajdują się atrakcyjne dla turystyki miejsca i obiekty, które
  dopiero w ostatnim okresie zostają udostępnione dla turystyki.

  * PODZIEMNA TRASA TURYSTYCZNA NA TERENIE FABRYKI DAG
  Pohitlerowska fabryka DAG, leży na zamkniętym terenie Zakładów
  Chemicznych „Zachem”i jest odseparowana od 1945 r. Jest jednym z dwóch w Polsce
  zabytków niemieckiej architektury przemysłowej. Jesienią 1939 r. Niemcy
  rozpoczęli rękami ok. 40 tyś. pracowników przymusowych budowę zakładu
  zbrojeniowego Dynamit AG Vorm Alfred Nobel & CO Bromberg ukrytego w lasach
  Puszczy Bydgoskiej w Łęgnowie – dzisiaj w granicach Bydgoszczy. Wokół zbudowano
  16 obozów pracy przymusowej, w których więziono ok. 2 tyś. jeńców radzieckich,
  francuskich, angielskich, włoskich i jugosłowiańskich. Pracowały tu m.in. 2,5
  tyś. kobiet żydowskich, które zwożono z obozu w Stuthofie, a po kilku
  tygodniach morderczej pracy odwożono do KL Auschwitz. Do dzisiaj pozostało
  kilkaset obiektów poprzemysłowych nierzadko połączonych podziemnymi tunelami,
  kilkadziesiąt betonowych bunkrów przeciwlotniczych, i innych obiektów. Przez 60
  lat obiekty były zamknięte dla dostępu osób postronnych, niewykorzystywane
  przez Zachem. Porosły lasem podobnie jak bunkry Hitlera w Gierłoży k/Kętrzyna.
  Charakter obiektów pozwala przyjąć z dużą pewnością, że w zakładach produkowano
  trotyl, proch nitrocelulozowy, materiały inicjujące, heksogen oraz
  dwunitrobenzen. Rosjanie i Ukraińcy byli kierowani do pracy w tzw. oddziałach
  zamkniętych fabryki, gdzie nawet krótkie przebywanie groziło zapadnięciem na
  ciężką chorobę, spowodowaną obecnością szkodliwych oparów z reakcji
  chemicznych. Fabryka jest miejscem śmierci wielu ludzi. Części zbiorowych mogił
  nie odnaleziono do dnia dzisiejszego.
  Obiekty są w bardzo dobrym stanie, połączone podziemnymi tunelami o długości
  blisko 2 km. Tunele budowano na czterech różnych głębokościach - w niektórych
  miejscach przecinają się ze sobą. Są w tak dobrym stanie, że gdzieniegdzie
  widnieją jeszcze niemieckie napisy eksploatacyjne oraz napisy i rysunki
  wykonane przez więźniów. Niektóre budynki stoją przy skarpach pagórkowatego
  terenu, więc podróż tunelem kończy się np. na czwartym piętrze innego obiektu.
  Ze względów historycznych obiekty na Zachemie mają ogromną wartość poznawczą,
  edukacyjną oraz turystyczną. Stanowią unikatowy w skali Europy przykład
  hitlerowskiej fabryki zbrojeniowej z okresu II wojny światowej i miejsce
  martyrologii.
  To wspaniałe miejsce podziemnej trasy turystycznej, unikalnej na skalę krajową.

  * LICZNE BUDOWLE POHITLEROWSKIE W LASACH BYDGOSKICH
  W lasach wokół Bydgoszczy znajduje się wiele pohitlerowskich schronów
  przeciwlotniczych,
  Spacerujac po łęgnowskich lasach można spotkać wiele tajemniczych obiektów
  wojennych – bunkrów, transzeji, schronów ze stropami porośniętymi trawą. Można
  spotkać baraki mieszkalne dla więźniów, osiedle „awaryjne” dla dawnych
  dygnitarzy hitlerowskich położone w środku lasu, pozostałości wież
  strażniczych, dziesiątki kilometrów ramp kolejowych i dróg tzw „betonówek”.
  W lasach Osowej Góry jako pozostałości po hitlerowskim zakładzie
  Luftamunitionsanstalt 1/II Bromberg zwanym „Muna”, znajdują się 3 ogromne
  zakopane w ziemi betonowe schrony. Mają dwa wejścia, dwa szyby wentylacyjne.
  Wewnątrz schrony są dość wysokie - od podłogi do sufitu jest ok. 3,5 metra. W
  podłodze, w regularnych odstępach, wmurowano pionowo stalowe rury. W czasach
  wojny w zakładzie zajmowano się elaboracją amunicji pistoletowej i karabinowej
  oraz przygotowywano bomby lotnicze nawet o wadze 2 ton
  W lasach na południe od lotniska znajdują się wspólczesne obiekty wojskowe np
  stacje radiolokacyjne, bazy paliwowe. W innych miejscach np na Jachcicach
  znajdziemy ogrodzone tereny zamknięte.
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:21
  * TAJNA WYRZUTNIA POCISKÓW RAKIETOWYCH
  W lasach Osowej Góry na zamkniętym terenie znajdują się pozostałości fabryki i
  miejsce wyrzutni hitlerowskich rakietowych pocisków przeciwlotniczych.
  W tej części zakładów zatrudniano wyłącznie Niemców. Zakład zaopatrywano
  ciężarówkami, które jeździły tylko nocą. Produkcja była ściśle tajna. W II
  połowie 1944 r. wzbijały się w powietrze testowane pociski. W 1945 r. Armia
  Radziecka wywiozła wyposażenie, a infrastruktura zniszczona.
  Miejsce obecnie niedostępne jest potencjalnie atrakcyjne dla turystyki.

  * WAŁ OBRONNY WOJSKA POLSKIEGO KRUSZYN-OSÓWIEC
  Na zachodnich rubieżach Bydgoszczy i w gminie Sicienko na krawędziach pradoliny
  Noteci znajdują się pozostałości wału obronnego zbudowanego przez polskie
  wojsko w okresie międzywojennym. Zespół umocnień składa się z żelbetonowych
  bunkrów dla stanowisk ogniowych broni ciężkiej piechoty oraz punktów dowodzenia
  i łączności wraz z okopami.
  Zachowane umocnienia i rowy strzeleckie znajdują się między stacją PKP
  Zielonczyn a Kruszynem i ciągną się dalej w kierunku północno-wschodnim, w
  okolice Osówca. 1-2 września 1939 bydgoska 15 dywizja piechoty wielkopolskiej
  odpierała tu skutecznie ataki Wehrmachtu (grupy operacyjnej „Netze”). 3
  września polska armia opuściła pozycje wskutek odgórnego rozkazu Naczelnego
  Wodza

  8. Miejsca martyrologii
  W pobliżu Bydgoszczy znajduje się kilka miejsc masowych mordów dokonanych przez
  hitlerowców.
  Najbardziej znanym miejscem jest Dolina Śmierci, gdzie w październiku 1939 r.
  hitlerowcy rozstrzelali kilka tysięcy inteligencji bydgoskiej, duchowieństwa,
  radnych, członków organizacji niepodległościowych w odwecie za „krwawą
  niedzielę”. Obecnie jest tam cmentarz, monumentalny pomnik, alejki spacerowe w
  otoczeniu parkowym i atrakcyjnym ukształtowaniu terenu. Inne miejsca można
  znaleźć w Lesie Gdańskim, Puszczy Bydgoskiej, Jachcicach, Tryszczynie, Smukale.
  Również na Starym Rynku dokonano publicznych rozstrzeliwań.

  Cmentarze martyrologiczne:
  - Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy – założony w 1946 r. na Wzgórzu Wolności (0,6
  ha) 1,2 tyś. osób
  - Cmentarz w Dolinie Śmierci - ul. Gen. Bołtucia – założony w 1946 r. (1,3
  ha) 1,2 tyś. osób
  - Cmentarz Bohaterów II Wojny Światowej - Smukała-Opławiec – (0,2 ha) 0,2 tyś.
  osób

  9. Atrakcje kulturalne
  Bydgoszcz ma do zaoferowania wiele w zakresie kultury, ale to jest temat na
  oddzielne potraktowanie.
  W skrócie:
  - dobrze rozwinięta kultura muzyczna, liczne festiwale, również międzynarodowe
  (opera, filharmonia, Akademia Muzyczna, kluby muzyczne)
  - spektakle i festiwale teatralne
  - szeroka oferta filmowa w multikinie, festiwale filmowe
  - clubbing
  - rozwinięta kultura katolicka
  - imprezy masowe i studenckie
  - imprezy na Starym Mieście np Bydgoskie Impresje Muzyczne
  - dobrze rozwinięta sieć klubów, kawiarni, restauracji
  - imprezy kulturalne, niektóre o randze międzynarodowej

  9. Liczne imprezy sportowe
  Bydgoszcz wyróżnia się na tle kraju pod względem ilości i rangi rozgrywanych
  imprez sportowych. Znajduje się tu kilka obiektów sportowych najwyższej klasy.
  Rozgrywane są mecze reprezentacji Polski oraz mistrzostwa Polski lub Europy w
  wielu dyscyplinach sportu.
  To przyciąga kibiców sportowych nie tylko z regionu.

 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:23
  10. Znani bydgoszczanie
  Co prawda nie urodziła się w Bydgoszczy osoba rangi Mikołaja Kopernika, ale za
  to szereg innych znanych osób było związanych z miastem np:

  Bartłomiej z Bydgoszczy (XVI w.)
  bernardyn, opracował pierwszy w Polsce słownik łacińsko-polski

  Jerzy Ossoliński (I poł. XVII w.)
  wielki kanclerz koronny okresu „srebrnego wieku” Rzeczpospolitej, starosta
  bydgoski, ufundował Kolegium Jezuickie

  Maksymilian Antoni Piotrowski (1813-1875)
  rodem z Bydgoszczy - malarz, profesor akademii w Królewcu. Spod jego pędzla
  wyszło wiele kompozycji historycznych, obrazy rodzajowe i religijne oraz
  portrety.

  Marian Adam Rejewski (1905 - 1980)
  matematyk, kryptolog, Przyczynił się czynnie do skrócenia II wojny światowej.
  W 1932 r. samodzielnie rozszyfrował niemiecką maszynę szyfrującą "Enigma", a
  następnie wraz z J. Różyckim i H. Zygalskim skonstruował maszynę do deszyfrażu
  anty-enigmę. Alianci dzięki dziełu Rejewskiego znali z wyprzedzeniem wszystkie
  zamierzenia Niemców, co zadecydowało o klęskach hitlerowskich w II fazie wojny.
  Po wojnie mieszkał i pracował w Bydgoszczy.

  Leon Wyczółkowski (1852-1936)
  wielki malarz i grafik przełomu XIX i XX wieku, profesor Szkoły Sztuk Pięknych
  (potem ASP) w Krakowie, twórca impresjonistycznych pejzaży, portretów, scen
  rodzajowych, martwej natury i tek litograficznych m.in. poświęconych Pomorzu.

  Adam Grzymała-Siedlecki (1876 – 1967) - dyrektor wielu polskich teatrów,
  dramaturg i wykładowca Bydgoskiej Szkoły Dramatycznej w latach międzywojennych

  Hieronim Konieczka (1920 – 1994)
  słynny dramaturg bydgoskiego teatru w okresie powojennym

  Jerzy Sulima-Kamiński (1928 – 2002)
  prozaik, napisał m.in. powieść "Most Królowej Jadwigi" o Bydgoszczy okresu
  przed- i powojennego

  Apolonia Chałupiec
  używająca pseudonimu artystycznego Pola Negri (1896-1987) - aktorka filmowa,
  gwiazda amerykańskiego filmu niemego (od 1938 roku przebywająca w USA),
  występująca też w filmach polskich.

  Józef Weyssenhoff (1860-1932)
  powieściopisarz, nowelista, poeta i krytyk literacki.

  Adrianna Biedrzyńska - aktorka, urodziła się i uczyła w Bydgoszczy (VI LO)

  Jan Nowicki - aktor, w latach szkolnych przebywał i uczył się w Bydgoszczy (VI
  LO)

  Jerzy Hoffman – reżyser, zekranizował „Trylogię” Sienkiewicza

  Mariusz Max Kolonko – znany reporter telewizji polskiej w USA, urodził się i
  wychował w Bydgoszczy (Siernieczek)

  Jan Kulczyk – znany biznesmen, najbogatszy Polak

  Mieczysław Wachowski – wieloletni współpracownik Lecha Wałęsy

  Tomasz Sekielski – znany dziennikarz TVN

  Leon Niemczyk – popularny aktor

  Sławomir Jeneralski – dziennikarz, prowadził Wiadomości w TVP1

  Marzena Słupkowska – prezenterka pogody w TVP1

  Paulina Chylewska - prezenterka w TVP1

  Jeremi Przybora
  ...i wielu innych

  SŁYNNI SPORTOWCY BYDGOSCY
  Zbigniew Boniek (ur. 1956) - uznany najsłynniejszym piłkarzem w 80-letniej
  historii PZPN, grał na mistrzostwach świata w piłce nożnej w Argentynie (1978),
  Hiszpanii (1982), Meksyku (1986).
  Tomasz Gollob (ur. 1971) - uznawany za najlepszego polskiego żużlowca,
  wielokrotny mistrz Polski, wicemistrz świata i dwukrotnie brązowy medalista
  mistrzostw świata na żużlu
  Robert Sycz - dwukrotny złoty medalista olimpijski w kajakarstwie (Sydney 2000,
  Ateny 2004), związany z klubem "Bydgostia-Kabel"
  Zdzisław Krzyszkowiak (1930 – 2003) - złoty medalista olimpijski w lekkiej
  atletyce (Rzym 1960)
  Teresa Ciepły - złota i srebrna medalistka olimpijska w lekkiej atletyce (Tokio
  1964)
  Maciej Freimut - srebrny medalista olimpijski w kajakarstwie (Barcelona 1992)
  Arkadiusz Onyszko - srebrny medalista olimpijski w piłce nożnej (Barcelona 1992)
  Ivan Klementiev - srebrny medalista olimpijski w kajakarstwie (Atlanta 1996)
  Brunon Bendig - brązowy medalista olimpijski w boksie (Rzym 1960)
  Ryszard Kubiak - brązowy medalista olimpijski w wioślarstwie (Moskwa 1980)
  Sławomir Zawada - brązowy medalista olimpijski w podnoszeniu ciężarów (Seul
  1988)
  Jacek Streich - brązowy medalista olimpijski w wioślarstwie (Barcelona 1992)
  Pozostając przy sporcie należy wspomnieć o 15 mistrzach świata z Bydgoszczy
  oraz kilkudziesięciu mistrzach Europy w różnorodnych dyscyplinach sportowych.
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:24
  Dalej Walor 9: ATRAKCYJNE TURYSTYCZNIE OTOCZENIE

  Zalesione okolice Bydgoszczy są atrakcyjne turystycznie i przyciągają wielu
  osób z innych regionów Polski. Prym wiedzie gmina Koronowo, w której położony
  jest wśród lasów wielki Zalew Koronowski. Znajduje się tam ok. 20 ośrodków
  wypoczynkowych, niektóre o wysokim standardzie. Inne położone są nad jeziorami
  bliskimi Bydgoszczy: Jezuickim i Borówno.
  Sporo jest sezonowych campingów, pól biwakowych i gospodarstw agroturystycznych.
  W samej Bydgoszczy w Janowie znajduje się ośrodek PTTK z 270 miejscami w
  domkach turystycznych. Bliskość Zalewu Koronowskiego i rozwiniętej bazy
  turystycznej sprawia, że bydgoszczanie mają świetne warunki do wypoczynku
  niedzielnego i świątecznego.
  Najbardziej popularnie kąpieliska letnie to Piecki, Chmielniki, Borówno, Zalew
  Koronowski (Samociążek, Pieczyska, Kręgiel, Romanowo), jeziora Rynny
  Byszewskiej (np Salno, Wierzchucin), jeziora pałuckie (np Wąsosz, Wiktorowo,
  Chomiąża, Oćwieka), Przyjezierze.

  1. Atrakcje turystyczne w okolicach

  W pobliżu Bydgoszczy znajdują się pięknie utrzymane atrakcyjne zaspoły parkowo-
  pałacowe:

  Zespół p a ł a c o w o – p a r k o w y w O s t r o m e c k u
  Znajduje się 3 kilometry od granic Bydgoszczy, na skraju zbocza doliny Wisły.
  Kompleks ten to 2 pałace oraz okalające je parki w stylu angielskim i
  francuskim z doskonale utrzymaną roślinnością. Przebywali tu: polski król oraz
  cesarz pruski, powstańcy polscy, armia napoleońska oraz wojska pruskie.
  Większy pałac (1832-48) to klasycystyczna rezydencja Jakuba Martina
  Schoenborna – dzieło arch. K. F. Schinkla. Obecnie należy do Gminy Bydgoszcz.
  Mniejszy pałac (XVIII w.) to rokokowa dwukondygnacyjna rezydencja Pawła Michała
  Mostowskiego wojewody pomorskiego. Z jego okien rozpościera się wspaniały widok
  na Wisłę. Obecnie jest własnością Filharmonii Pomorskiej
  W parku ostromeckim zobaczyć można piękne okazy drzew, stawy, rzeźby,
  naturalistyczne kompozycje parkowe. Około trzydziestu, dziś już przeszło
  stuletnich drzew, oznaczonych jest jako pomniki przyrody.
  W okresie wiosenno - letnim w parku odbywają się imprezy plenerowe: koncerty
  muzyki poważnej i rozrywkowej, konkursy plastyczne, plenerowe spotkania z
  poezją, imprezy rekreacyjno- sportowe.

  Zespół p a ł a c o w o – p a r k o w y w L u b o s t r o n i u
  Rezydencja rodu Skórzewskich „Perła Pałuk” położona nad Notecią w Lubostroniu
  odległym ok. 25 km od Bydgoszczy. Pałac wybudował Fryderyk hrabia Skórzewski w
  latach 1795-1800. Kopułę pałacu ozdobiła rzeźba Atlasa dźwigającego kulę
  ziemską - dzieło rzeźbiarza Władysława Marcinkowskiego. Ponad 40 hektarowy
  park angielski okalający pałac i zabudowania dworskie zaprojektował znakomity
  ówczesny architekt ogrodów - Teichert.
  Lubostroń stał się ostoją myśli patriotycznej i życia narodowego.

  Zespół p a ł a c o w o – p a r k o w y w S a m o s t r z e l u
  Rezydencja magnacka, własność rodu Bnińskich. Największy zespół pałacowy w
  województwie kujawsko-pomorskim. Pałac zbudowany został z początku XVII wieku
  przez ówczesnego właściciela Piotra z Bnina-Bnińskiego. Gościły tu słynne
  postacie historyczne. Pałac był ośrodkiem kultury i polskości w czasie zaborów
  i kwitnącą rezydencją w okresie międzywojennym.Otoczenie pałacu zajmuje
  rozległy park położony na zboczu pradoliny Noteci, z tarasami widokowymi. Park
  krajobrazowy typu angielskiego założono w 1825 r. wykorzystując płynącą w
  głębokim parowie rzeczkę Rokitkę. Pod koniec XIX w. powstała orginalna
  architektura ogrodu z tarasami włoskimi, pergolami, ozdobnymi balustradami na
  wzór włoskiego renesansu oraz kopiami antycznych rzeźb. W 2004 r. pałac z braku
  środków od lat nie remontowany został wyznaczony na siedzibę wypoczynkową
  centrum szkoleniowego NATO w Bydgoszczy

  Urokliwą jest wycieczka ulicą Wyzwolenia wzdłuż krawędzi doliny Wisły przez
  Fordon, Strzelce Dolne do Trzęsacza. Krawędzie doliny porastają
  charakterystyczne dla tych terenów Doliny Dolnej Wisły liczne sady drzew
  owocowych, z których od wieków wyrabia się regionalne „Powidła Strzeleckie”,
  smażone w wielkich kadziach bez użycia cukru. Czynione są starania o uzykanie
  przez nie statusu „produktu regionalnego” uznawanego przez Unię Europejską.

  Z innych atrakcyjnych miejsc w pobliżu Bydgoszczy znajdują się:
  - muzeum archeologiczne w Biskupinie (rekonstrukcja grodu kultury łużyckiej) –
  najbardziej oblegane muzeum w województwie (ok. 250 tyś. osób rocznie)
  - uzdrowiska w Ciechocinku i Inowrocławiu
  - miasta pokrzyżackie: Chełmno, Toruń, Świecie, Nowe, Grudziądz
  - ruiny polskich zamków w Szubinie, Wenecji
  - ruiny zamków krzyżackich na Ziemi Chełmińskiej, w Nowym Jasińcu k.Koronowa
  - piastowskie zabytki w Kruszwicy, Inowrocławiu, Strzelnie
  - Żnińska Kolej Powiatowa Żnin-Wenecja-Biskupin-Gąsawa (wąskotorowa)
  - muzeum kolei wąskotorowej w Wenecji
  - klasztor cystersów w Koronowie
  - sanktuaria MB w Byszewie, Górce Klasztornej, Pieraniu, Markowicach
  - drewniany kościół w Żołędowie z 1715 roku (dzwony z XVI w.)
  - zespoły dworsko-parkowe w Żołędowie, Bożenkowie, Słupowie, Teresinie,
  Wierzchucinku, Wojnowie, Augustowie, Gądeczu, Strzelcach Górnych, Gościeradzu,
  Wtelnie,
  - koscioły gotyckie we Włókach, Ostromecku, Czarżu, Koronowie
  - kościoły neogotyckie w Cielu, Łochowie, Przyłękach, Solcu Kujawskim, Nowej
  Wsi Wielkiej, Sicienku, Kruszynie, Dobrczu, Kozielcu, Wudzynie, Dąbrowie
  Chełmińskiej, Łąsku, Mąkowarsku, Wtelnie
  - wiatrak holenderski w Przyłękach
  - Radiowe Centrum Nadawcze Polskiego Radia w Kabacie k. Solca Kujawskiego
  - Pałac Myśliwski rodu Skórzewskich w Brzozie
  - drewniany młyn wodny przy ul. Nakielskiej z połowy XIX w., zwany Diabelskim
  Młynem, z zachowanym kołem młyńskim w Koronowie
  - najwyższy w Europie most kolejki wąskotorowej na trasie Koronowo - Okole.
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:26
  Z a l e w K o r o n o w s k i
  Zalew leżący ok. 20 km od Bydgoszczy jest zapleczem letniego wypoczynku dla
  bydgoszczan. Wielu z nich ma tutaj swoje letnie dacze, wielu żegluje na
  akwenie.
  Koncepcja budowy tamy i siłowni została opracowana już w 1928 r. W latach 1956-
  62 zbudowane zostały zapora i hydroelektrownia w Koronowie i Tryszczynie.
  Zbiornik powstał z podpiętrzonej Brdy oraz połączenia wielu jezior rynnowych.
  Od tego czasu Zbiornik Koronowski stanowi atrakcyjny obszar turystyczno-
  wypoczynkowy. Posiada powierzchnię ok. 1560 ha, ma kształt wydłużony, jego
  długość wynosi 36 km, a maksymalna głębokość ok. 20 m. Długość linii brzegowej
  sięga 102 km.
  Charakteryzuje się występowaniem wielu głębokich zatok, wysp, dzikich nadbrzeży.
  Obecnie jest uznawany za najbardziej atrakcyjny rekreacyjnie akwen na
  południowym skraju polskich pojezierzy, w centrum między pojeziernymi krainami
  Mazur i Pojezierza Pomorskiego. Zbiornik Koronowski otaczają zwarte i dorodne
  kompleksy leśne.
  Zalew i jego okolice są rajem dla uprawiających turystykę wodną, pieszą i
  rowerową.
  Od 1928 roku organizowane są międzynarodowe spływy kajakowe na Brdzie, a od
  1965 roku również międzynarodowe zimowe spływy kajakowe. Turystykę żeglarską
  promują liczne kluby żeglarskie posiadające przystanie, baseny, hangary,
  pomosty, dźwigi do wodowania i załadunku jachtów. Corocznie w sierpniu
  organizowane są regaty klasy turystycznej.
  W okolicznych ośrodkach prowadzona jest turystyka jeździecka. Piechurzy i
  kolarze znajdują tu ciekawe miejscowości i trasy, bogate w osobliwości
  przyrodnicze, krajoznawcze historyczne. Zwiedzanie tego obszaru ułatwiają
  szlaki turystyczne.

  Rynna J e z i o r B y s z e w s k i c h
  Poprzez rzekę Krówkę Zalew Koronowski łączy się z łańcuchem jezior byszewskich:
  Stoczek, Piaseczno, Płotwice, Kadzionka, Staw Młyński, Tobolno Duże, Tobolno
  Małe, Piekło, Długie, Krosna, Studzienne, Wierzchucińskie Małe, Wierzchucińskie
  Duże oraz Słupowskie. Łańcuch biegnie niemal równolegle do Zalewu
  Koronowskiego. Wszystkie jeziora są wąskie, wydłużone, głębokie, o wysokich
  brzegach. W starych dokumentach jeziora te noszą wspólną nazwę Plitwica. Stąd
  wniosek, że niegdyś stanowiły jedną rynnę odpływową wyżłobioną przez wody
  lodowcowe. Na skutek obniżenia się poziomu wód rynna z czasem uległa podziałowi
  tworząc łańcuch złożony z 16 uroczych jezior, ciągnących się na przestrzeni 30
  km. Po utworzeniu Zbiornika Koronowskiego podniósł się poziom wód ostatnich w
  łańcuchu jezior, przez co ponownie uległy połączeniu.
  Obok Zalewu Koronowskiego jeziora rynny byszewskiej są obszarem budownictwa
  rekreacyjnego bydgoszczan. Znajdują się tu liczne dacze i sezonowe działki.

  Park "G r a b i n a" w Koronowie (23,7 ha)
  Otacza on Koronowo od południowego zachodu skąd roztacza się rozległy widok na
  meandrującą Brdę i leżące u podnóża miasto. Nazwa pochodzi od lasów grabowych
  porastających wzgórza wokół miasta. Strome zbocza wysoczyzny morenowej
  poprzecinane są głębokimi jarami. Najwyższe wzgórza to: "Grabina" - 109,1
  m, "Wzgórze Łokietka" - 107,5 m, "Wzgórze Św. Jana" - 106 m i "Szańce" - 94 m.
  Na obszarze tym zlokalizowane były dwa wczesnosłowiańskie grodziska (pierwsze
  na "Wzgórzu Łokietka", drugie ok. 250 m na południe od grodu koronowskiego).

  B o r y T u c h o l s k i e
  Lasy Północnego Pasa Rekreacyjnego Bydgoszczy są południowym skłonem Borów
  Tucholskich. Bory stanowią naturalny obszar eksploracji turystycznej
  bydgoszczan.
  Bory Tucholskie stanowią po Puszczy Białowieskiej największą powierzchnię leśną
  w kraju. Obszar ten pod względem morfologicznym stanowi przeważnie mniej lub
  bardziej płaską równinę sandrową, urozmaiconą licznymi rynnami, obniżeniami
  wytopiskowymi, wydmami oraz dolinami rzek. Do ważniejszych dolin należą doliny
  rzek Brdy, Wdy, Mątawy i górnego odcinka Wierzycy. Poza sandrami lasy Borów
  Tucholskich porastają również pagórki i wzgórza moren czołowych.
  Najbardziej malowniczym, typowym elementem dla obszarów polodowcowych są
  jeziora. Spośród blisko 900 różnej wielkości jezior, występujących pojedynczo
  lub w zwartych zespołach na obszarze Borów, aż 40 przekracza powierzchnię 1
  km2. Do największych należą jeziora: Wdzydze, zwane potocznie Kaszubskim Morzem
  o powierzchni 1455,6 ha, Charzykowskie (1363,3ha), Karsińskie (648,1 ha),
  Kryszyńskie (461,3 ha), Kałębie (466.3 ha), Somińskie (433,1 ha) i
  Borzechowskie (237,7 ha), a także sztuczne zbiorniki: Koronowski (1560 ha) i
  Wdy w Tleniu (400 ha). Obok jezior rynnowych występują również zanikające,
  niegłębokie jeziora, charakteryzujące się nieregularnym kształtem i łagodnymi
  zboczami.
  Środkiem Borów Tucholskich, w dolinach o wysokich i stromych brzegach, płyną
  rzeki Brda i Wda odznaczające się szczególnie dużym spadkiem i stosunkowo
  licznymi zwężeniami. Na trasach swego krętego biegu przepływają przez liczne
  jeziora, stapiając je w naturalne, turystyczne szlaki wodne. Także mniejsze
  rzeki i strugi jak: Kłoniecznica, Zbrzyca, Czerska Struga, Młosienica, Pielska,
  Brzezianek, Niechwaszcz, Prusina, Kałębnica nadają się na znacznych odcinkach
  do uprawiania turystyki kajakowej.
  Duże fragmenty pierwotnej przyrody zostały objęte zarządzeniami ochronnymi jako
  rezerwaty przyrody lub parki krajobrazowe. Do najciekawszych należy zaliczyć:
  rezerwat cisów nad na jeziorem Mukrz koło leśnictwa Wierzchlas, rezerwat
  archeologiczno-przyrodniczy Kręgi Kamienne w Odrach, rezerwat pierwotnego lasu
  liściastego ze stanowiskami brekini Szczerkowo k. Tlenia, uroczysko Krzywe Koło
  w nadleśnictwie Błędno, a nad rzekami i jeziorami rezerwaty ptactwa wodnego.
  W ostępach leśnych i matecznikach wystepują rzadkie gatunki ptaków: orzeł
  bielik, rybołów, żuraw, łabędź niemy, czapla siwa, głuszec, puchacz i bocian
  czarny.
  W 1996 r. utworzono Park Narodowy „Bory Tucholskie”. Na terenie Borów znajduje
  się także 5 Parków Krajobrazowych: Wdzydzki, Tucholski, Zaborski, Wdecki i
  Krajeński oraz kilkadziesiąt rezerwatów przyrody.

  2. Rozwinięta baza turystyczna i noclegowa w powiecie
  Powiat bydgoski posiada najlepiej rozwiniętą bazę noclegową w województwie:
  Liczba miejsc noclegowych – stan 2003 r. (GUS)
  1. powiat bydgoski: 2586
  2. powiat tucholski: 2308
  3. Bydgoszcz: 2036
  4. powiat brodnicki: 1848
  5. Toruń: 1836
  6. Inowrocław: 1834
  7. powiat aleksandrowski: 1819
  8. powiat żniński: 1695
  9. powiat świecki: 1692
  10. powiat mogileński: 1621

  Wyróżnia się szczególnie gmina Koronowo
  Liczba miejsc noclegowych – stan 2003 r. (GUS)
  1. Bydgoszcz: 2036

  2. gm. Koronowo: 1861

  3. Toruń: 1836
  4. Inowrocław: 1834
  5. Ciechocinek: 1731
  6. gm. Osie: 1278
  7. gm. Jeziora Wielkie: 1222
  8. gm. Zbiczno: 1112

  Również rozpatrując liczbę miejsc noclegowych całorocznych powiat bydgoski ma
  dobre wyniki co świadczy o zncznym udziale ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych
  całorocznych o wysokim standardzie.
  Liczba miejsc noclegowych całorocznych – stan 2003 r. (GUS)
  1. Inowrocław: 1806
  2. Bydgoszcz: 1786
  3. Toruń: 1427
  4. Ciechocinek: 1499
  5. powiat bydgoski: 1188

  W powiecie korzysta z noclegów prawie 50 tyś. osób rocznie, z tego 2,5 tyś.
  zagranicznych, co jest najlepszym wynikiem z powiatów ziemskich. Więcej
  turystów nocuje tylko w Toruniu, Bydgoszczy i uzdrowiskach Ciechocinku i
  Inowrocławiu.
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:28
  OŚRODKI WYPOCZYNKOWE (niektóre):
  - Ośrodek rekreacyjno-sportowy, Samociążek, gm. Koronowo
  - Ośrodek wczasowo-wypoczynkowy, Prądocin gm. Nowa Wieś Wlk
  - Ośrodek Wypoczynku Świątecznego OSIR - Borówno gm. Dobrcz
  - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Elton- Borówno gm. Dobrcz
  - Wojskowy Dom Wypoczynkowy Łuczniczka- Borówno gm. Dobrcz
  - Ośrodek Wypoczynkowy Polonez- Pieczyska gm. Koronowo – 130 miejsc
  - WDW Żagiel - Pieczyska gm. Koronowo – 120 miejsc
  - Ośrodek Wypoczynkowy Policji – Pieczyska gm. Koronowo – 148 miejsc
  - OW Zacisze - Pieczyska gm. Koronowo – 100 miejsc
  - OW TP Sircom Exploris - Pieczyska "Nad Zalewem" gm. Koronowo - 89 miejsc
  - Ośrodek Relax – Pieczyska gm. Koronowo – 30 miejsc
  - OW w Kręglu "EKOR" - Nowy Jasiniec gm. Koronowo - 157 miejsc
  - Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy JULIA – Samociążek gm. Koronowo - 68 miejsc
  - OW Wrzos PKN Orlen – Wielonek gm. Koronowo - 170 miejsc
  - OW Stomil - Tuszyny gm. Koronowo – 79 miejsc
  - Ośrodek ZHP Krówka Leśna – Mąkowarsko gm. Koronowo – 150 miejsc
  - OW Foton - Sokole Kuźnica gm. Koronowo – 90 miejsc
  - OW Kuratorium Oświaty - Sokole Kuźnica gm. Koronowo – 160 miejsc
  - OW Polon-Alfa - Sokole Kuźnica gm. Koronowo – 80 miejsc
  - OW p. Kozikowski – Romanowo gm. Koronowo – 28 miejsc

  CAMPINGI
  - Camping, ul. Biwakowa, Bydgoszcz-Janowo
  - Camping, ul. Nakielska, Bydgoszcz
  - Camping, ul. Saperów, Bydgoszcz
  - Camping nad jez. Jezuickim, Chmielniki, gm. Nowa Wieś Wlk

  POLA BIWAKOWE
  - Pole biwakowe, ul. Nadrzeczna 2, Bydgoszcz
  - Pole biwakowe, ul. Nakielska, Bydgoszcz
  - Pole biwakowe nad jez. Białym koło leśniczówki, Samociażek gm. Koronowo
  - Pole biwakowe OSIR nad jez. Borówno, Borówno gm. Osielsko
  - Pole biwakowe nad jez. Jezuickim, Prądocin, gm. Nowa Wieś Wlk
  - Pole biwakowe nad jez. Jezuickim, Piecki, gm. Nowa Wieś Wlk
  - Pole namiotowe nad Zalewem Koronowskim - Sokole Kuźnica – 250 miejsc
  - Pole namiotowe nad Zalewem Koronowskim – Romanowo – 250 miejsc

  AGROTURYSTYKA (bez nazwisk):
  - Suponin gm. Dobrcz
  - Strzelce Dolne gm. Dobrcz
  - Aleksandrowo gm. Dobrcz
  - Aleksandrowo gm. Dobrcz
  - Wiskitno gm. Koronowo
  - Buszkowo gm. Koronowo
  - Wierzchucin Królewski gm. Koronowo
  - Wierzchucin Królewski gm. Koronowo
  - Mochle gm. Sicienko
  - Nowy Jasiniec gm. Koronowo

  Rozwinięta baza noclegowa i turystyczna (wypożyczalnie sprzętu, przystanie
  żeglarskie itd) umożliwia łatwe zorganizowanie wypoczynku niedzielnego i
  pobytowego.

  3. Sąsiednie parki krajobrazowe
  Z Bydgoszczy jest blisko do 6 Parków Krajobrazowych

  Park Krajobrazowy D o l i n y D o l n e j W i s ł y (w granicach miasta)
  Park obejmuje środkowy fragment doliny Dolnej Wisły z charakterystycznymi
  utworami: korytem rzeki z ławicami piasku, lasami łęgowymi, starorzeczami,
  wałami, wydmami, urwistymi zboczami i oczkami wodnymi
  Wracając jeszcze do opisywanego wcześniej Zakola Wisły trzeba wspomnieć o
  tworzących się corocznie latem podczas niskiego stanu wody naprzeciw Wyszogrodu
  wielkich półwyspów piaszczystych. Można dojść na środek rzeki stąpając boso po
  plażowym piasku w otoczeniu dzikich ptaków. Wielkie półwyspy piaszczyste na
  rzece zawdzięczamy prawdopodobnie sile odśrodkowej gwałtownie zakręcającej
  Wisły. Piasek niesiony przez rzekę osadza się na wschodnim brzegu.
  Z drugiej strony Wisła podmywa zachodni wysoki brzeg, gdzie znajduje się
  grodzisko „Wyszogród”. W ciągu 900 lat podmyła na tyle, że z grodziska
  pozostało 1/5 pierwotnego obszaru.
  Po wschodniej stronie zakola Wisły znajduje się kilometrowej szerokości pas
  starorzeczy z lasem łęgowym - Mała Kępa Wiślana. Jest to dawne koryto rzeczne
  zapełnione osadami rzecznymi – świadek tego, że zakole Wisły w ciągu wieków
  przesunęło się na zachód.

  projektowany P a ł u c k i Park Krajobrazowy (25 km)
  Obszar obejmujący liczne jeziora rynnowe z terenu etnograficznych Pałuk.
  Charakteryzuje się urozmaiconą rzeźbą terenu, występowaniem licznych wzgórz
  morenowych, dolin a także wielogatunkowych lasów mieszanych. Zlokalizowano na
  tym terenie sporo ośrodków wypoczynkowych. Dodatkowym atutem jest obecność
  miejsc związanych z początkami państwa polskiego i kulturą prasłowiańską
  (Biskupin).

  K r a j e ń s k i Park Krajobrazowy (30 km)
  Występują tu liczne, dobrze zachowane formy morfologiczne związane z glacjalnym
  cyklem rzeźbotwórczym, takie jak: ozy (największe nagromadzenie w
  województwie), drumliny, kemy, wzgórza morenowe i rynny jeziorne. Rzeźba terenu
  jest bardzo zróżnicowana. Wzgórza morenowe osiągają znaczne wysokości (np. w
  okolicy Więcborka, Jastrzębia).Park ma bogatą sieć hydrograficzną. Bierze stąd
  początek 9 rzek, a 59 zbiorników wodnych układa się w ciągi rynnowe jezior
  sypniewskich, więcborskich i sępoleńskich.

  T u c h o l s k i Park Krajobrazowy (40 km)
  Park położony jest w rozległym kompleksie Borów Tucholskich, na terenie 7 gmin.
  Wraz z pozostałymi parkami Borów Tucholskich i obszarami chronionego krajobrazu
  TPK tworzy zwarty system ekologiczny, składający się na unikatowy, bardzo cenny
  obiekt przyrody, pretendujący do statusu rezerwatu biosfery.
  Unikatowe obiekty tworzy zabudowa hydrotechniczna Wielkiego Kanału Brdy, m.in.
  akwedukty, w tym najcenniejszy - w Fojutowie, z 1848 roku.

  W d e c k i Park Krajobrazowy (45 km)
  Park obejmuje jeden z najpiękniejszych fragmentów Borów Tucholskich. W dolinie
  o wysokich i stromych zboczach płynie malownicza i wykorzystywana turystycznie
  rzeka Wda, charakteryzująca się dużym spadkiem, licznymi meandrami i
  zwężeniami. Typowym elementem krajobrazu są jeziora rynnowe: Piaseczno (44 ha),
  Miedzno (24 ha) oraz wytopiskowe: Dury, Radolinek, Duży i Mały Trzebucz. Dużą
  powierzchnię zajmuje sztuczny zbiornik wodny Żur, zwany Zalewem Żurskim (440
  ha).

  N a d g o p l a ń s k i Park Krajobrazowy (55 km)
  Obszar obejmujący 9 pod względem wielkości w kraju Jezioro Gopło wraz z
  otoczeniem. Miejsce licznych miejsc lęgowych ptactwa wodnego i błotnego oraz
  pobytu ptaków przelotnych. Poza ochroną przyrody jednym z zadań Parku jest
  chronienie wartości kulturowych i historycznych regionu, związanych z
  początkami państwa polskiego oraz ochrona naturalnych wartości środowiska
  przyrodniczego i swoistych cech krajobrazu.
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 11.03.05, 19:28
  c.d.nastapi
 • Gość: Wojtekh IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 11.03.05, 23:18
  hihihih fajny post :)) ale osioł z tego NN...
 • Gość: Jerzy IP: *.man.bydgoszcz.pl 11.03.05, 23:34
  PIT opracowanie o Bydgoszczy wspaniałe.Czekam na dalsze części.Jak już będzie całość, wydrukuję i wyśle znajomym.Na pewno Twoje opracowanie otrzyma oddział PTTK w Toruniu i centrala w Warszawie.
 • Gość: Jerzy IP: *.man.bydgoszcz.pl 12.03.05, 16:26
  Zaglądam a dalszych części nie ma .Zajrze w poniedziałek.
 • Gość: Hanna IP: *.telsten.com / *.telsten.com 12.03.05, 17:34
  Też czekam. Niecierpliwię się. Pozdrawiam.
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.03.05, 20:35
  Trochę cierpliwości.
  To nawet nie 30% całości.
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 12.03.05, 20:38
  Zwłaszcza: gospodarka, kultura, otoczenie to tematy-rzeki.
 • Gość: Hanna IP: *.telsten.com / *.telsten.com 12.03.05, 23:25
  To kiedy można spodziewać sie dalszej części tego wspaniałego opracowania?
 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 13.03.05, 22:41
  Od poniedziałku jedziemy dalej.
  W miarę możliwości czasowych.
  W związku z tym mogą następować kilkudniowe przerwy.
  Pozdr.
 • Gość: Hanna IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.03.05, 07:04
  Witaj PIT.Dziękuję za odpowiedź.Już czekam na dalszą część.Pozdrawiam
  serdecznie.
 • ethanak 12.03.05, 18:03
  Gratulacje.Może warto by było skontaktować się z Gazetą - np ciąg artykulików
  ze zdjęciami zachwalających zakątki Bydgoszczy...
 • Gość: Jerzy IP: *.man.bydgoszcz.pl 12.03.05, 18:34
  Opracowanie PITa o Bydgoszczy z dodatkiem zdjęć jeszcze bardziej uaktrakcyjniłoby i tak bardzo dobre internetowe wydanie.Dobry pomysł.
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 14.03.05, 17:53
  Dalej Walor 10: STOŁECZNOŚĆ MIASTA

  1. Tradycje

  Bydgoszcz jest ośrodkiem admnistracyjnym od 230 lat. W tym czasie mniej lub
  więcej pełniła funkcję stołeczną dla regionu zbliżonego do obecnych granic
  województwa kujawsko-pomorskiego. W XIX w. znajdowały się tu instytucje
  niekiedy o szerszym zasięgu np. Dyrekcja Królewskich Kolei Wschodnich
  obejmująca sieć kolejową na wschód od Berlina, aż po Kłajpedę.
  W okresie międzywojennym w Bydgoszczy również znajdowły się urzędy ponadlokalne
  np. Izba Obrachunkwoa Poczty obejmująca zasięgiem cały kraj. Mimo statusu
  powiatowego w mieście miały siedzibę regionalne związki i stowarzyszenia
  sportowe, gospodarcze, ogólnie rzecz biorąc pozarządowe.
  W okresie powojennym znalazło siedziby w Bydgoszczy większosć instytucji
  wojwódzkich i stowarzyszeń o zasięgu regionalnym. Poza tym zlokalizowano
  instytucje wojskowe o znaczeniu krajowym. Pozostały z czasów przedowojennych
  niektóre centralne instytucje ogólnokrajowe jak Izba Obrachunkowa Poczty i Bank
  Pocztowy.

  2. Siedziba wielu instytucji regionalnych

  Bydgoszcz znajduje się w regionie kujawsko-pomorskim, gdzie istnieje podział
  władzy i instytucji między dwa ośrodki: Bydgoszcz i Toruń. Pojedyncze jednostki
  regionalne posiada również Włocławek.
  Wg ustaleń przy narodzinach województwa, w Bydgoszczy powinny znajdować się i
  powstawać instytucje i urzędy państwowe, a w Toruniu – samorządowe. W praktyce
  podział jest bardziej złożony. Już na samym początku istnienia województwa dwie
  instytucje wojewódzkie podległe wojewodzie przeniesiono do Torunia. Z kolei
  kilka jednostek regionalnych podległych marszałkowi znajduje się w Bydgoszczy.
  Dotychczas wszystkie nowe centra regionalne samorządu województwa lokowane są w
  Toruniu. Wyjątkiem jest Regionalne Centrum Innowacyjności w Bydgoszczy.
  Natomiast urzędy państwowe w większości znajdują się w Bydgoszczy i tutaj są
  lokowane nowe z kilkoma wyjątkami. O każdy nowy urząd państwowy oba ośrodki
  konkurują nie przebierając w środkach.

  W Bydgoszczy z racji dwustołeczności regionu urzędów i instytucji jest mniej,
  niż w porównywalnych ośrodkach krajowych np Szczecinie, czy Lublinie, a także
  mniejszych miastach: Opolu, Katowicach, Kielcach, Białymstoku, Olsztynie,
  Rzeszowie. Mimo tego znajduje się ich więcej, niż w jakimkolwiek ośrodku w
  województwie. Podział instytucji państwowych regionalnych między 2 ośrodki
  stołeczne jest proporcjonalny do wielkości obu miast. Natomaist podział
  instytucji samorządowych, w tym dokonujących podziału środków finansowych z
  Unii Europejskiej i budżetu państwa jest wyraźnie korzystniejszy dla Torunia.

  * INSTYTUCJE PODLEGŁE WOJEWODZIE:
  - KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
  - Komenda Wojewódzka Policji
  - Kuratorium Oświaty
  - Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  - Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
  - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  - Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  - Państwowa Straż Rybacka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  - Centrum Zdrowia Publicznego
  - Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych
  - Zakład Obsługi Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

  *INSTYTUCJE PODLEGŁE SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA (bez instytucji kulturalnych,
  służby zdrowia, edukacyjnych)
  - Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
  - Zarząd Dróg Wojewódzkich
  - Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych

  *INNE INSTYTUCJE PAŃSTWOWE – ODDZIAŁY REGIONALNE
  - Regionalna Izba Obrachunkowa
  - Izba Skarbowa
  - Urząd Kontroli Skarbowej
  - Kujawsko-Pomorski Urząd Skarbowy (obsługa dużych podmiotów gospodarczych z
  całego województwa)
  - Bankowa Regionalna Izba Rozliczeniowa
  - Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy
  - PKO BP Oddział Regionalny
  - PZU SA Oddział Okręgowy
  - ZUS Inspektorat
  - KRUS Oddział Regionalny
  - Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie Delegatura
  - Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy
  - Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy
  - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Regionalny
  - Krajowy Rejestr Karny przy Sądzie Okręgowym Punkt Informacyjny
  - Najwyższa Izba Kontroli w Warszawie Delegatura
  - Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie Delegatura
  - Okręgowy Urząd Miar
  - Obwodowy Urząd Probierczy
  - Inspekcja Weterynaryjna Zakład Higieny Weterynaryjnej
  - Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy
  - Polski Komitet Pomocy Społecznej Wojewódzki Zarząd Kujawsko-Pomorski
  - Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
  - Pomorsko-Kujawskie Centrum Demokracji Lokalnej
  - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Inspektorat
  - Urząd Dozoru Technicznego Oddział Regionalny
  - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura
  - Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy
  - Urząd Statystyczny Oddział Kujawsko-Pomorski
  - Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  - Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
  - Bydgoska Izba Lekarska
  - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
  - Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska
  - Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Architektów
  - Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa
  - Urząd Żeglugi Śródlądowej
  - Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy
  - Sąd Okręgowy
  - Sąd Rejonowy
  - Stały Polubowny Sąd Konsumencki
  - Prokuratura Okręgowa
  - Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe
  - Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ
  - Konsulat Honorowy Niemiec

  *INNE INSTYTUCJE SAMORZĄDOWE – REGIONALNE:
  - Regionalne Centrum Innowacyjności
  - Bydgoski Fundusz Poręczeń Kredytowych
  - Regionalne Centrum Diagnostyczne i Laboratoryjne **
  - Regionalne Centrum Kongresowo-Turystyczne **
  - Regionalne Centrum Wystawienniczo-Targowo-Kongresowe **
  ** w fazie projektów (zapisy w strategii rozwoju województwa i programach
  rozwojowych)

  Wiekszosć instytucji posiada delaegatury lub oddziały rejonowe w największych
  miastach województwa.

  3. Rozwinięta funkcja regionalna

  Oprócz urzędów, w Bydgoszczy znajduje się szereg innych jednostek regionalnych,
  wiele z nich ma charakter obsługujący cały region kujawsko-pomorski:
  - regionalne i okręgowe oddziały banków i instytucji finansowych
  - regionalne związki sportowe
  - okręgowe związki i stowarzyszenia gospodarcze
  - okręgowe związki i stowarzyszenia kulturalne i naukowe
  - regionalne izby i stowarzyszenia zawodowe i rzemieślnicze
  - instytucje wojskowe o wojewódzkim i centralnym zasięgu
  - oddziały regionalne ogólnopolskich firm i koncernów
  Szczegółowe wyszczególnienie tych oddziałów będzie miało miejsce przy innej
  okazji.

  Pod tym względem Bydgoszcz jest miastem o najbardziej rozwiniętej funkcji
  regionalnej w województwie i w efekcie spełnia rzeczywistą – wynikającą z
  realiów, a nie tylko rządowych przyporządkowań - rolę stolicy regionu.

  Najlepiej rozwinięta w Bydgoszczy sieć specjalistycznych szpitali sprawia, że
  leczą się tu mieszkańcy całego województwa. Podobnie w przypadku innych
  dziedzin: przyciąga do Bydgoszczy najlepiej w województwie rozwnięta sieć
  handlowa z wielkimi centrami handlowymi i wieloma specjalistycznymi sklepami,
  oferta kulturalna z jedynymi w regionie obiektami kulturalnymi jak opera, czy
  filharmonia, znaczące w kraju obiekty sportowe i międzynarodowe imprezy
  sportowe. Uczelnie o zróżnicowanym profilu, których nie ma w innych ośrodkach
  województwa przyciągają studentów z regionu, a nawet kraju. Podobnie
  szkolnictwo średnie, szkoły językowe, media regionalne. Wielu mieszkańców
  regionu przyjeżdza do Bydgoszczy chociaż kilka razy w ciągu roku, aby
  skorzystać z wyspecjalizowanej oferty, której próżno szukać w innych ośrodkach
  w regionie. Z kolei wiele firm i oddziałów firm zlokalizowanych w Bydgoszczy
  obs
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 14.03.05, 17:54
  Najlepiej rozwinięta w Bydgoszczy sieć specjalistycznych szpitali sprawia, że
  leczą się tu mieszkańcy całego województwa. Podobnie w przypadku innych
  dziedzin: przyciąga do Bydgoszczy najlepiej w województwie rozwnięta sieć
  handlowa z wielkimi centrami handlowymi i wieloma specjalistycznymi sklepami,
  oferta kulturalna z jedynymi w regionie obiektami kulturalnymi jak opera, czy
  filharmonia, znaczące w kraju obiekty sportowe i międzynarodowe imprezy
  sportowe. Uczelnie o zróżnicowanym profilu, których nie ma w innych ośrodkach
  województwa przyciągają studentów z regionu, a nawet kraju. Podobnie
  szkolnictwo średnie, szkoły językowe, media regionalne. Wielu mieszkańców
  regionu przyjeżdza do Bydgoszczy chociaż kilka razy w ciągu roku, aby
  skorzystać z wyspecjalizowanej oferty, której próżno szukać w innych ośrodkach
  w regionie.
  Z kolei wiele firm i oddziałów firm zlokalizowanych w Bydgoszczy obsługuje cały
  region.
  Tak wiec pracownicy często prowadzą prace w tzw „terenie”.
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 14.03.05, 18:05
  Dalej Walor 11: ZRÓŻNICOWANY CHARAKTER ZABUDOWY

  1. Rozwój terytorialny miasta
  Do początku XIX w. Bydgoszcz obejmowała miasto lokacyjne w obrębie murów
  miejskich oraz 3 przedmieścia: Gdańskie, Kujawskiei Poznańskie. Od czasów
  Księstwa Warszawskiego (pocz. XIX w.) zaludniło się kolejne przedmieście:
  Okole, gdzie zbudowano kanał bydgoski. Z kolei od 1820 r. rozpoczęto zabudowę
  przedmieścia gdańskiego, wytyczając ul. Gdańską. W połowie XIX po wybudowaniu
  kolei i budowie dworca głównego na Bocianowie zabudowa przedmieścia gdańskiego
  zintensyfikowała się. Wytyczono ul. Dworcową i przyległe, wzdłuż których
  budowano wysokie, efektowne mieszczańskie kamienice. Od połowy XIX zaczyna się
  rozwój terytorialny miasta. Przyłączano bliskie przedmieścia po północnej
  stronie Brdy w celu umożliwienia zabudowy. Żywiołowy wzrost zaludnienia
  przeżyły gminy podmiejskie: Szwederowo, Wilczak, Jachcice, Okole, Bielawy,
  Bartodzieje i inne. Terenów tych nie przyłączano do miasta aż do 1920, kiedy
  nastąpiło generalne 8-krotne zwiększenie powierzchni miasta. Przyłączono
  wreszcie tereny i tak od dawna związane z miastem, gdzie znajdowała się
  większość bydgoskich przedsiębiorstw przemysłowych i mieszkała większość
  pracowników.
  W 1939 r. na 143 – tyś. ludność miasta, tylko połowa mieszkała w centrum
  (dawnym terenie administracyjnym z 1910 r.)

  Jak przyłączano kolejne obszary:
  1851 - Bocianowo, Żupy (80 ha) – przyrost powierzchni miasta 45 %, teren
  dzisiejszego Śródmieścia

  1867 - Bocianowo II, Grodztwo (265 ha) – przyrost 103%, teren dzisiejszego
  Śródmieścia

  1876 - Jachcice, Ludwikowo, część Okola i Szwederowa, Błonie, Nowy Dwór,
  Bielice (283 ha) – przyrost 54%, najbliższe miastu przedmieścia od strony
  zachodniej i południowej

  1907 - reszta Okola i Szwederowa, Wilczak, Bielawy, Skrzetusko (42 ha) –
  przyrost 5%, najbliższe miastu przedmieścia ze wszystkich stron

  1920 - reszta Bielaw, Bartodzieje Wielkie i Małe, Zimne Wody, Fordonek, Czersko
  Polskie, Rupienica (5793 ha) – przyrost 685%, wszystkie związane z miastem
  przedmieścia i wsie robotnicze o zaludnieniu wówczas ok. 22 tyś. osób,
  generalne, prawie 8-krotne zwiększenie powierzchni miasta. Chwilowo Bydgoszcz
  była drugim miastem pod względem powierzchni w RP, potem w okresie
  międzywojennym plasowała się na 5 miejscu w kraju

  1954 - Opławiec, Prądy, Łęgnowo i Żółwin (4340 ha) – przyrost 65%,
  słabo zaludnione tereny zachodnich przedmieść i zalesione tereny niemieckiej
  fabryki DAG

  1959 - Osowa Góra (512 ha) – przyrost 5%, wieś – wówczas słabo zaludniona
  (dzisiaj osiedle 10 tyś. mieszk.)

  1961 - Janowo, Las szubiński, las przy Grunwaldzkiej (489 ha) – przyrost 4%,
  tereny leśne

  1973 - Fordon (830 ha) – przyrost 7%, miasteczko oraz tereny między
  Fordonem, a Brdyujściem o zaludnieniu łącznie ok. 9 tyś. osób, miejsce
  wyznaczone na Zespół Szkół Wyższych oraz nową dzielnicę mieszkaniową

  1977 - część terenów gmin Osielsko i Solec Kuj., Czarnówczyn, Łoskoń, Smukała
  Dolna, Łęgnowo, Plątnowo, Mariampol, część Wypalenisk, Myslęcinek, Niemcz,
  gminie Nowa Wieś Wlk oddano część lasu (4639 ha) – przyrost 36%, słabo
  zaludnione tereny w północnej części miasta, oraz dwie wsie w południowo-
  wschodniej części miasta. Celem było m.in. umożliwienie budowy wielkiej
  dzielnicy mieszkaniowej Nowy Fordon z obiektami towarzyszącymi: oczyszczalnią
  ścieków i elektrociepłownią

  Widać z powyższego zestawienia, że w 1920 r. Bydgoszcz przyłączyła wszystkie
  przedmieścia przemysłowe, powiększając swoje terytorium prawie ośmiokrotnie. To
  wtedy zyskała znaczne tereny, których zagospodarowywanie trwało do lat 80-tych
  XX w. Przyłączenie Fordonu o wojnie było uzasadnione koniecznością budowy
  dzielnicy mieszkaniowej, dla której nie było terenów na obszarze macierzystym.
  Przyłączony obszar Fordonu zamieszkiwało ok. 9 tyś. ludzi. Rozwój Bydgoszczy i
  budowa nowej dzielnicy sprawiła, że dzisiaj Fordon zamieszkuje 70 tyś. osób.
  Obecnie obszar miasta w stosunku do liczby ludności jest mniejszy od średniej,
  w porównaniu z innymi miastami. Taką samą gęstość zaludnienia posiada Wrocław i
  Poznań, a mniejszą mają m.in.: Zielona Góra, Olsztyn, Katowice, Kielce, Gdynia,
  Toruń, Gdańsk, Częstochowa, Gorzów Wlkp, Włocławek, Bielsko Biała, Szczecin,
  Opole i inne.

  2. Zabudowa

  W Bydgoszczy zabudowa ma charakter zróżnicowany. Wbrew obiegowym opiniom nie
  dominują blokowiska bardziej, niż w innych miastach.
  Wg spisu powszechnego z 2002 r. w Bydgoszczy zasiedlonych jest 127,4 tyś. lokali
  Z tego:
  - wybudowane przed 1944 r.: 20%
  - wybudowane w latach 1945-1970: 25%
  - wybudowane w latach 1971-1988: 41%
  - wybudowane w latach 1989-2002: 14%

  Udział mieszkań przedwojennych i starszych jest większy, niż w Toruniu i
  Włocławku.
  Natomiast mniejszy jest udział wielkiej płyty. Dla Bydgoszczy wynosi 41%, dla
  Torunia 44%, dla Włocławka 46%.
  Świadczy to o tym, że infrastruktura miejska Bydgoszczy w II połowie XIX wieku
  i okresie międzywojennym była bardziej rozbudowana niż w innych miastach
  regionu. Po II wojnie światowej Bydgoszcz rozwijała się intensywnie, ale nie
  bardziej od innych miast.
  Z kolei wśród gmin podbydgoskich szczególnie wyróżniają się: Osielsko, Białe
  Błota i Nowa Wieś Wielka, które mają najmniejszy udział starego budownictwa (14-
  23%) i największy budownictwa po 1989 r. (25-30%) .

  Jak w okresie po 1945 r. rozwijało się w Bydgoszczy budownictwo mieszkaniowe:
  - do 1949 – zbudowano tylko 171 lokali
  - lata 50-te - 29 tyś. izb (Leśne, Kapuściska, Skrzetusko, Błonie)
  - lata 60-te - 67 tyś. izb (Błonie, Skrzetusko, Bartodzieje, Wyżyny,
  Kapuściska, Leśne, Szwederowo oraz zespoły mieszkalne przy Nakielskiej,
  Chodkiewicza, Stromej, Powstańców Wlkp)
  - lata 70-te - 113 tyś. izb (Szwederowo, Wzg. Wolności, Wyżyny, Kapuściska,
  Bartodzieje)
  Zaczęły kończyć się wolne tereny pod budownictwo. Dlatego zaplanowano dzielnicę
  Fordon dolny na 80 tyś. mieszkańców i górny na następne 80 tyś. mieszkańców
  - lata 80-te budowano w Fordonie na osiedlach: Bohaterów, Bajka, Szybowników,
  Przylesie (ok. 40 tyś. izb) jak również zakończono rozbudowę na Szwederowie-
  Południe oraz Wzgórzu Wolności
  - w latach 1990-1995 kontynuowano budowy w Fordonie na os. Tatrzańskim i
  zaczęto budować os. Nadwiślańskie. Od 1992 r. budynki zaczęto wznosić metodą
  tradycyjną za pieniądze przyszłych właścicieli, bardziej urozmaicone, jak
  również domki szeregowe i wille. Intensywnie zabudowywała się Osowa Góra,
  wznoszono też budynki na tzw Nowym Szwederowie i Górzyskowie
  - w latach 1995-2004 zbudowano ok. 35 tyś. izb, większość w domach
  wielorodzinnych plombowych na kilkunastu bydgoskich osiedlach oraz w
  dzielnicach domów jednorodzinnych

  W całym okresie PRL budownictwo jednorodzinne stanowiło 15-20% ogółu
  wybudowanych mieszkań.
  W 1961 wyznaczono w zachodniej Bydgoszczy 2,5 tyś. działek budowlanych pod
  budownictwo jednorodzinne.
  Na osiedlach Miedzyń, Jary, Czyżkówko, Osowa Góra, Jachcice, Glinki, Piaski,
  Smukała i innych do dzisiaj nie ma ani jednego, bądź są tylko sporadyczne bloki
  wielorodzinne.
  W 1958-62 powstały osiedla domków jednorodzinnych Spokojne przy ul. Toruńskiej,
  spółdzielcze przy Nakielskiej i Kaplicznej.
  Obecnie co 3 mieszkanie w Bydgoszczy stanowi własność osób fizycznych,
  natomiast więcej niż połowa: spółdzielcze lub zakładowe.

  Obecnie na kilkadziesiąt osiedli w Bydgoszczy więcej niż połowa ma zabudowę,
  gdzie brakuje bloków mieszkalnych z lat PRL, a kilka osiedli zabudowano od
  podstaw po 1989 r. np. os. Tatrzańskie, Nadwiślańskie, Eskulapa, Piaski, część
  Osowej Góry. W wielu osiedlach po 1989 r. realizowano zabudowę plombową,
  głównie na Szwederowie, Górzyskowie, które zmieniło całkowicie charakter,
  Okolu, Wzgórzu Wolności, Wyżynach, Bartodziejach, Błoniu, Jarach, Bielawach,
  Kapuściskach, Fordonie, Czyżkówku, Osowej Gó
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 14.03.05, 18:06
  Obecnie na kilkadziesiąt osiedli w Bydgoszczy więcej niż połowa ma zabudowę,
  gdzie brakuje bloków mieszkalnych z lat PRL, a kilka osiedli zabudowano od
  podstaw po 1989 r. np. os. Tatrzańskie, Nadwiślańskie, Eskulapa, Piaski, część
  Osowej Góry. W wielu osiedlach po 1989 r. realizowano zabudowę plombową,
  głównie na Szwederowie, Górzyskowie, które zmieniło całkowicie charakter,
  Okolu, Wzgórzu Wolności, Wyżynach, Bartodziejach, Błoniu, Jarach, Bielawach,
  Kapuściskach, Fordonie, Czyżkówku, Osowej Górze, którą po 1989 co najmniej
  dwukrotnie rozbudowano. Budownictwo jednorodzinne rozwijało się na osiedlach
  zachodniej Bydgoszczy, Fordonie, a od połowy lat 90-tych zaczęto masową
  zabudowę przedmieść: Białych Błót, Osielska, Żołędowa, Maksymilianowa,
  Jarużyna, Brzozy, Prądocina, Osówca, Przyłęk, Ciela, Zielonki, Kruszyna i
  innych miejscowości. Obecnie sąsiadujące z Bydgoszczą od południowego-zachodu i
  północy osiedla stanowią jakby nowe samorzutnie tworzące się dzielnice
  mieszkaniowe.

  Reasumując:
  - Dzisiejszy obraz terytorium Bydgoszczy powstał w przybliżeniu już w 1920 r.
  - Bydgoszcz charakteryzuje duże Śródmieście z zabytkową zabudową
  - mniej niż 50% obszaru miasta ma zabudowę blokową wielorodzinną z okresu PRL
  - osiedla górnego tarasu mają atrakcyjną zabudowę blokową (rewitalizowane
  wieżowce na skarpie dodają atrakcji krajobrazowi)
  - cała zachodnia strefa miasta ma charakter budownictwa jednorodzinnego
  - przedmieścia willowe kształtują się samorzutnie na przedmieściach w
  sąsiednich gminach
  - kilka osiedli zbudowano od podstaw po 1989 r., a niektóre zmieniły charakter

  c.d.nastąpi jutro
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 15.03.05, 15:53
  Dalej Walor 12: KORZYSTNE ASPEKTY DEMOGRAFICZNE

  Demografia w Bydgoszczy jest typowa dla miast tej wielkości. Charakteryzuje
  się: ujemnym przyrostem naturalnym oraz ujemną migracją zwłaszcza na rzecz gmin-
  przedmieść. W sytuacji demograficznej Bydgoszczy znajdują się jednak pewne
  aspekty pozytywne, wyróżniające ją spośród dużych miast, które będą wymienione
  poniżej.

  1. Duży udział dzieci i młodzieży

  Duży jest udział dzieci i młodzieży w populacji miasta Bydgoszczy.
  Oczywiście istnieją w Polsce miasta o znacznie lepszej strukturze
  demograficznej, ale z reguły są to miasta mniejsze. Do miast ponad 100
  tysięcznych o największym udziale dzieci i młodzieży należą: Radom, Tarnów,
  Elbląg, Grudziądz, Włocławek, Płock oraz miasta śląskie jak Rybnik, Ruda
  Śląska, Zabrze. Z miast wojewódzkich najlepsze wskaźniki mają: Białystok,
  Rzeszów, Gorzów, Bydgoszcz i Toruń.

  Porównanie struktury demograficznej Bydgoszczy z innymi miastami. Źródło: GUS
  Odchyłki od proporcji w liczbie ludności Bydgoszcz / miasto w poszczególnych
  grupach wiekowych. Dodatnia wartość odchyłki oznacza procentowo relatywnie
  większą liczbę dzieci w Bydgoszczy.

  DZIECI 0-9 lat:
  Warszawa: +17,2%
  Łódź: +22,0%
  Kraków: +7,9%
  Wrocław: +17,7%
  Poznań: +10,2%
  Gdańsk: +3,1%
  Szczecin: +5,2%
  Lublin: +1,7%
  Katowice: +10,7%

  MŁODZIEŻ 10-19 lat:
  Warszawa: +28,1%
  Łódź: +22,4%
  Kraków: +10,5%
  Wrocław: +13,8%
  Poznań: +11,0%
  Gdańsk: +8,9%
  Szczecin: +9,3%
  Lublin: +0,1%
  Katowice: +1,4%

  Spośród 10 miast powyżej 300 tyś. Bydgoszcz ma relatywnie najwięcej dzieci i
  młodzieży. Wyprzedza pod tym względem nawet wiele mniejszych miast np. Gdynię,
  Olsztyn, Kielce, Zieloną Górę, Koszalin, Opole, wiele miast śląskich.
  To dobrze wróży przyszłości miasta.

  2. Średni udział ludności starszej

  Udział ludności starszej po 60-tce w populacji miasta Bydgoszczy jest średni w
  porównaniu z innymi dużymi ośrodkami.
  Najmniejszy udział ludności w wieku poprodukcyjnym w kraju mają: Tychy, Płock,
  Rybnik, Dąbrowa Górnicza, a z miast wojewódzkich: Olsztyn, Gorzów, Rzeszów.

  Porównanie struktury demograficznej Bydgoszczy z innymi miastami. Źródło: GUS
  Odchyłki od proporcji w liczbie ludności Bydgoszcz / miasto w poszczególnych
  grupach wiekowych. Ujemna wartość odchyłki oznacza procentowo relatywnie
  mniejszą liczbę osób po 60-tce w Bydgoszczy.

  OSOBY MAJĄCE 60 LAT I WIĘCEJ:
  Warszawa: -14,8%
  Łódź: -13,6%
  Kraków: -2,3%
  Wrocław: -5,5%
  Poznań: +0,9%
  Gdańsk: -1,9%
  Szczecin: +0,2%
  Lublin: +9,8%
  Katowice: -8,2%

  Spośród 10 miast powyżej 300 tyś. tylko Lublin ma relatywnie znacząco mniej
  ludności starszej. Poznań, Gdańsk i Szczecin tyle samo, Kraków i Wrocław trochę
  więcej, a Katowice, Łódź i Warszawa znacznie więcej. Jednak większość
  mniejszych od Bydgoszczy miast ma korzystniejszą strukturę w tej grupie wieku.
  Wyjątki stanowią: Gdynia, Częstochowa, niektóre miasta śląskie.
  Spośród dużych miast regionu kujawsko-pomorskiego Bydgoszcz ma największy
  udział ludności starszej. Problem w tym, że trudno porównywać miasta o dość
  zróżnicowanej wielkości. W innych regionach trudno znaleźć przypadek, że
  największe miasto nie posiada gorszej struktury wiekowej od pozostałych miast.

 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 15.03.05, 15:55
  3. Bydgoszcz przyciąga ludność z innych miast

  Saldo migracji kierunek miasto w latach 1996-2003 r. Źródło: GUS
  1. Warszawa: +30,2 tyś.
  2. Kraków: +12,4 tyś.
  3. Wrocław: +12,2 tyś.
  4. Poznań: +8,1 tyś.
  5. Szczecin: +6,2 tyś.
  6. Gdynia: +5,6 tyś.
  7. Olsztyn: +4,6 tyś.
  8. Białystok: +4,1 tyś.
  9. Zielona Góra: +2,7 tyś.

  10. Bydgoszcz : +2,6 tyś.

  Spośród miast regionu tylko Bydgoszcz i Toruń mają dodatnie saldo migracji
  ludności miejskiej. Znaczy to, że więcej ludności z innych miast i miasteczek
  przesiedla się, niż ubywa do innych miast. Włocławek, Grudziądz, Inowrocław
  mają saldo ujemne.
  W kraju Bydgoszcz jest na 10 miejscu pod względem dodatniego salda migracji
  ludności z miast.

  4. Zaludnianie przedmieść

  Saldo migracji kierunek wieś w latach 1996-2003 r.:
  1. Poznań: -9,5 tyś.
  2. Wrocław: -4,8 tyś.
  3. Kraków: -3,9 tyś.

  4. Bydgoszcz: -3,8 tyś.

  5. Gdańsk: -3,4 tyś.
  6. Kielce: -2,9 tyś.
  7. Szczecin: -2,9 tyś.
  8. Warszawa: -2,5 tyś.
  9. Łódź: -2,3 tyś.
  10. Radom: -2,3 tyś.

  W latach 90-tych obserwuje się zmniejszanie liczby ludności Bydgoszczy oraz
  powiększanie w gminach podmiejskich. Gminy Białe Błota i Osielsko od 1996 r.
  powiększyły liczbę mieszkańców o 30%, Nowa Wieś Wielka o 15%, Sicienko o 10%,
  Solec Kujawski o 5%.
  Zmniejszanie się liczby ludności miast i powiększanie gmin otaczających jest
  zjawiskiem typowym dla prawie wszystkich ośrodków w kraju. Zjawisko to
  następowało u jednych ośrodków szybciej, u innych później. Bydgoszcz w szeregu
  z Poznaniem, Wrocławiem i Krakowem, Gdańskiem notuje jedne z większych w kraju
  ujemne saldo migracji na rzecz obszarów wiejskich.
  Ujemny ruch migracyjny na wieś wskazuje na znaczną intensywność zaludniania
  przedmieść, co jest typowym dla dużych miast pozytywnym zjawiskiem i świadczy o
  zamożności znacznej grupy mieszkańców.
  W przypadku Bydgoszczy proces jest powiększony przez dodatkowe czynniki:
  - gminy Białe Błota i Osielsko są atrakcyjniejsze niż peryferyjne dzielnice
  Bydgoszczy (mniejsza odległość do centrum, łatwiejszy dojazd)
  - trudności w uzyskaniu atrakcyjnej działki w Bydgoszczy (najlepsze tereny są
  zabudowane, dostępne są tereny peryferyjne o gorszej dostępności
  komunikacyjnej)
  - gminy nie są jeszcze zanadto zaludnione i zabudowane, jest jeszcze wiele
  atrakcyjnych działek
  - infrastruktura w gminach (drogi lokalne, kanalizacja) jest często lepsza, niż
  w peryferyjnych dzielnicach miasta
  - atrakcyjne środowisko przyrodnicze w gminach (wysokie zalesienie, atrakcje
  krajobrazowe, czyste środowisko, spokój, cisza)
  - nadeszła moda na przedmieścia, ceny nieruchomości wzrastają, co napędza popyt
  na działki budowlane

  5. Przyrost naturalny

  Przyrost naturalny w Bydgoszczy jest ujemny, podobnie jak w większości innych
  miast, zwłaszcza dużych. Nie jest to korzystny aspekt demograficzny, ale należy
  wyjaśnić jego kontekst.
  Spośród 40 miast powyżej 100 tyś. 24 posiadają ujemny przyrost z lat 1996-2003.
  Natomiast spośród 10 miast powyżej 300 tyś. tylko Lublin posiada dodatni
  przyrost z lat 1996-2003. Świadczy to o znacznie większej degresji wśród dużych
  miast.

  Przyrost naturalny w latach 1996-2003 na 1000 mieszkańców miast powyżej 300
  tyś.:
  1. Lublin: +2,33
  2. Gdańsk: -5,59

  3. Bydgoszcz: -7,40

  4. Kraków: -11,10
  5. Szczecin: -12,04
  6. Poznań: -16,98
  7. Wrocław: -17,56
  8. Katowice: -25,33
  9. Warszawa: -29,00
  10. Łódź: -55,10

  Z powyższego zestawienia wynika, że Bydgoszcz nie wypada najgorzej wśród dużych
  miast.
  Natomiast wśród 40 miast powyżej 100 tyś. Bydgoszcz jest w środku stawki.
  Najlepsze wyniki przyrostu naturalnego na mieszkańca mają: Rzeszów, Płock,
  Rybnik, Olsztyn, Radom, Gorzów, Białystok, najgorsze: Łódź, Chorzów, Warszawa,
  Wałbrzych, Katowice, Sosnowiec, Częstochowa.
  Czyli ujemny przyrost naturalny Bydgoszczy jest zjawiskiem typowym, a jego
  rozmiar wcale nie jest duży w przełożeniu na wielkość miasta.

  6. Największa w regionie liczba nowych małżeństw

  Pod względem liczby zawieranych małżeństw Bydgoszcz nie odbiega od pozostałych
  ośrodków krajowych i regionalnych. W regionie bezwzględna liczba małżeństw jest
  najwyższa i wynosi 15,4 tyś. w okresie 1996-2003.

  7. Korzystna demografia w powiecie

  Powiat bydgoski charakteryzuje się korzystną strukturą demograficzną typową dla
  obszarów podmiejskich dużych miast, gdzie osiedlają się ludzie młodzi lub w
  średnim wieku.
  Będziemy odnosić dane do powiatu poznańskiego – jednego z najlepiej
  rozwijających się w kraju.
  Udział ludności w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat) jest większy niż w
  powiecie poznańskim i daleko lepszy niż w miastach. Natomiast udział ludności
  starszej (powyżej 60 lat) jest mniejszy niż w powiecie poznańskim i najmniejszy
  wśród powiatów regionu. Najniższą średnią wieku charakteryzują się gminy: Nowa
  Wieś Wielka i Sicienko.
  Saldo migracji jest dodatnie, zarówno z miast (+5,5 tyś. w latach 1996-2003),
  jak i wsi (+0,6 tyś. z lat 1996-2003).
  Największa dodatnia migracja (lata 1996-2003) dotyczy gmin:
  Białe Błota (+2,2 tyś.)
  Osielsko (+1,5 tyś.)
  Nowa Wieś Wielka (+0,9 tyś.)
  Sicienko (+0,7 tyś.)
  Solec Kujawski (+0,5 tyś.)
  Prognozy przyrostu mieszkańców dla powiatu są dobre. Za 15 lat liczba
  mieszkańców ma sięgnąć 105-110 tyś.

 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 15.03.05, 15:57
  Dalej Walor 13: KORZYSTNE POŁOŻENIE W SIECI KOMUNIKACYJNEJ

  1. Tradycje ośrodka komunikacyjnego

  Bydgoszcz swemu położeniu zawdzięcza fenomen rozwoju w ciągu wieków. Mimo
  trudnych okresów, kiedy zostawała niemal doszczętnie zniszczona (XVIII w.),
  odradzała się na nowo skutecznie konkurując z sąsiednimi ośrodkami.
  W czasach prehistorycznych położenie na trakcie bursztynowym, umożliwiło rozwój
  osady. Wszyscy, którzy chcieli uniknąć przekraczania Wisły przejeżdżali przez
  Bydgoszcz.
  W średniowieczu i okresie I Rzeczpospolitej dzięki położeniu nad Brdą i Wisłą
  Bydgoszcz stała się centrum handlu zbożem. Z Krajny i Wielkopolski leżącej na
  zachód od Wisły do Bydgoszczy było najbliżej. Dlatego też tutaj zwożono zboże.
  Z kolei po budowie kanału bydgoskiego przez Bydgoszcz przechodziła znaczna
  cześć towarów do Niemiec, które płynęły na zachód kanałem, Notecią i Odrą.
  Umożliwiło to rozwój w mieście przemysłu i handlu. Gdy nadszedł czas budowy
  kolei w Europie, Bydgoszcz była już rozwiniętym ośrodkiem gospodarczym. Dlatego
  też tutaj zlokalizowano ważny węzeł kolejowy, jedne z większych warsztatów
  kolejowych w Niemczech i siedzibę dyrekcji kolei. Zbudowano most przez Wisłę w
  celu połączenia z Prusami Wschodnimi. Kolej spowodowała gwałtowny rozwój
  miasta. Rozbudowano też drogi bite, m.in. do Inowrocławia (w średniowieczu
  biegła przez Barcin). W 1915 r. zmodernizowano kanał bydgoski, który odtąd był
  wykorzystywany w maksymalnym stopniu.
  W okresie II Rzeczpospolitej polskie władze nadal powiększały rangę
  komunikacyjną Bydgoszczy. Uruchomiono lotnisko i loty do Warszawy. W 1933 r.
  zbudowano kolej „francuską” Herby-Inowrocław-Bydgoszcz-Gdynia. W rejonie
  Brdyujścia zbudowano port przeładunkowy, gdzie z wagonów ładowano towary masowe
  bezpośrednio na barki. Biegnący obok most kolejowy na Brdzie nazywa się po dziś
  dzień „portowy”. Natomiast w rejonie stacji Bydgoszcz-Wschód zbudowano stację
  przeładunkową, gdzie z wagonów ładowano towary na ciężarówki. Istniały plany
  budowy autostrad. Z Gdyni miała biec autostrada do Poznania przez Bydgoszcz.
  Podobne plany miały władze hitlerowskie. W pobliżu Bydgoszczy miały krzyżować
  się 2 autostrady, a na terenie dzisiejszego Nowego Fordonu miał być zbudowany
  port rzeczny oraz nowy obejściowy kanał bydgoski. Po wojnie ranga komunikacyjna
  Bydgoszczy była nadal duża. Z punktu widzenia położenia w systemie
  komunikacyjnym kraju sklasyfikowano Bydgoszcz na 5 miejscu (m.in. przed
  Szczecinem, Trójmiastem, Krakowem, Łodzią, wg koncepcji Eberhardta z 1968). W
  latach 60-tych ze względu na wymogi militarne (konieczność przygotowania tras
  tranzytowych dla wojska) dokończono zaczętą w latach II Wojny Światowej
  obwodnicę południową Bydgoszczy. Zelektryfikowano wszystkie linie kolejowe
  biegnące przez Bydgoszcz.
  W 1948 uruchomiono połączenia lotnicze z Gdańskiem i Warszawą, w 1957-69
  zawieszone. Ruch lotniczy ponownie wznowiono w 1969 r. (z Warszawą i sezonowe z
  Gdańskiem) do końca lat 70-tych. Wreszcie w latach 80-tych zaczęto budowę trasy
  północ-południe przez miasto, która wg obecnych planów ma być wykorzystana na
  ekspresową S-5.
  W mieście zbudowano lub odbudowano kilka mostów m.in.:
  przy ul. Ku Młynom (1948), przy ul. Spornej (1949), przy ul. Focha (1954 i lata
  90-te), most Staromiejski (1961), Bernardyński (1963), Pomorski (1970),
  Kazimierza Wielkiego (2001), św. Antoniego (2002), W. Hypszera (2002) oraz
  kilka wiaduktów.
  Obecnie Bydgoszcz została wpisana w strategię rozwoju kraju w sposób częściowo
  uwzględniający jej aspiracje. Nie biegnie przez Bydgoszcz autostrada, gdyż
  pobiegła przez korytarz, który umożliwi połączenie metropolii krajowych. Jednak
  położenie autostrady będzie bliskie, a połączenie z nią drogami ekspresowymi.
  Ważna jest droga S-5, która łączy Trójmiasto z Poznaniem, Wrocławiem i Pragą
  czeską. Obecnie ekspresowa może w dalszej przyszłości zostać autostradą.
  Ważne linie kolejowe i wodne nadal przebiegają przez Bydgoszcz. Obecnie mniej
  wykorzystane niż kiedyś, nadal stanowią potencjalne atuty, które mogą być
  wykorzystane.
  Dziedziny, które nie zostały ujęte w planach centralnych rozwinęły się dzięki
  inwencji władz lokalnych i polityków piastujących funkcje państwowe (port
  lotniczy).

  2. Położenie w sieci komunikacyjnej

  Obecnie Bydgoszcz leży na szlakach międzynarodowych dróg: kołowych, kolejowych
  i wodnych. Dodatkowym atutem jest regionalny port lotniczy.

  3. Drogi
  Przez Bydgoszcz przebiegają następujące trakty drogowe:
  * TINA VIA droga międzynarodowa E281, krajowa nr 5: Nowe Marzy k. Świecia-
  Bydgoszcz-Poznań-Wrocław-granica z Czechami. Odgałęzienie głównej trasy
  tranzytowej północ-południe. Po tym trakcie poprowadzono trasę ekspresową S-5.
  Jako korytarz międzynarodowy TEN uznano odcinek Poznań-Bydgoszcz-Nowe Marzy.
  Natężenie ruchu w 2000 r.:
  Świecie-Bydgoszcz: 10 tyś. pojazdów na dobę
  Bydgoszcz-Stryszek: 15 tyś. pojazdów na dobę
  Stryszek-Szubin: 9 tyś. pojazdów na dobę
  Szubin-Gniezno: 7 tyś. pojazdów na dobę
  Maksymalne natężenie panuje na odcinku Gniezno-Poznań – ok. 12 tyś., oraz w
  okolicach Wrocławia – 18 tyś.

  * TINA V droga krajowa nr 10: granica z Niemcami-Szczecin-Bydgoszcz-Toruń-
  Płońsk (Warszawa). Po tym trakcie poprowadzono trasę ekspresową S-10
  Jako korytarz międzynarodowy TEN uznano odcinek Toruń-Płońsk.
  Natężenie ruchu w 2000 r.:
  Piła-Bydgoszcz: 7 tyś. pojazdów na dobę
  Obwodnica Bydgoszczy: 8 tyś. pojazdów na dobę
  Bydgoszcz-Toruń: 7 tyś. pojazdów na dobę
  Toruń-Lipno: 8 tyś. pojazdów na dobę

  Inne główne trakty przebiegające przez Bydgoszcz mają rangę dróg krajowych:
  * droga nr 25: Oleśnica-Ostrów Wlkp-Kalisz-Konin-Inowrocław-Bydgoszcz-Człuchów-
  Bobolice (Koszalin). Łączy Dolny Śląsk i wschodnią Wielkopolskę z Pomorzem
  Środkowym i wybrzeżem
  Natężenie ruchu w 2000 r.:
  Inowrocław-Bydgoszcz: 8 tyś. pojazdów na dobę
  Bydgoszcz-Mąkowarsko: 6 tyś. pojazdów na dobę

  * droga nr 80: Pawłówek-Bydgoszcz-Toruń-Lubicz – główny trakt łączący Bydgoszcz
  z Toruniem
  Natężenie ruchu w 2000 r.: ok. 8 tyś. pojazdów na dobę na terenach
  pozamiejskich

  Bydgoszcz jest ważnym przystankiem dalekobieżnych kursów zbiorowej komunikacji
  samochodowej.
  Polski Express posiada przystanki:
  - przystanek MZK ul. Jagiellońska przy Piotrowskiego (przy Parku Witosa)
  - ul. Fordońska na wysokości ul. Brzechwy
  Autobusy kursują m.in. do Warszawy, Kołobrzegu, Szczecina, Gorzowa
  Wielkopolskiego.

  Komfort Bus ma przystanek przy ul. Fordońskiej, przystanek PKS przed zjazdem na
  most fordoński.
  kursuje w kierunkach: Warszawa, Koszalin-Kołobrzeg

  Z kolei PKS utrzymuje komunikację dalekobieżną m.in.do miast: Łódź, Chojnice,
  Słupsk, Koszalin, Grudziądz, Elbląg, Gniezno, Poznań, Wrocław, Płock,
  Ostrołęka, Białystok, Warszawa, Ustka, Piła, Konin i innych.
  Komunikacja regionalna: m.in. Unisław, Czarże, Chełmno, Chełmża, Dobrcz,
  Inowrocław, Koronowo, Łabiszyn, Mrocza, Potulice, Nakło, Przyłęki, Solec
  Kujawski, Szubin, Świecie, Toruń, Żnin i inne.

 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 15.03.05, 15:59
  4. Kolej
  Przed akcesją Polski do Unii uzgodniono 2 umowy obejmujące linie kolejowe:

  W umowie europejskiej AGC o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych
  ustalono linie do modernizacji i budowy. Nie ujęto w niej żadnej istniejącej
  linii kolejowej przebiegającej przez region. Natomiast zaplanowano budowę nowej
  linii przebiegającej z Prabut przez Jabłonowo Pom., Brodnicę, Sierpc, Płock do
  Sochaczewa jako odgałęzienie linii C65 Gdańsk-Warszawa.

  W umowie europejskiej AGTC o Ważniejszych Międzynarodowych Liniach Tranzytu
  Kombinowanego i Obiektach Towarzyszących ustalono linie tranzytowe do
  modernizacji i budowy. Do modernizacji zakwalifikowano magistralę węglową nr
  131 (CE65) Katowice-Bydgoszcz-Gdynia. Modernizacja linii ma na celu osiągnięcie
  prędkości 120 km/h dla pociągów towarowych.

  Przez Bydgoszcz przebiegają:
  - międzynarodowa linia tranzytu
  nr 131 (CE 65/1): granica z Czechami – Katowice – Herby - Zduńska Wola –
  Inowrocław – Bydgoszcz – Laskowice Pom. – Tczew – Gdańsk – Gdynia - port
  morski, która jest alternatywnym i co ważne krótszym przebiegiem głównej linii
  tranzytowej północ-południe w kolejowym transeuropejskim korytarzu VI Katowice-
  Warszawa-Gdańsk.
  Jest to jedyna linia kolejowa w regionie o randze międzynarodowej

  - linia magistralna:
  nr 18: Piła – Bydgoszcz – Toruń – Włocławek – Kutno

  - linia drugorzędna:
  nr 201: Nowa Wieś Wlk – Bydgoszcz – Kościerzyna – Gdynia

  - linie lokalne:
  nr 356: Bydgoszcz – Kcynia – Gołańcz – Poznań
  nr 209: Bydgoszcz – Chełmża – Brodnica

  W Bydgoszczy jest obecnie 15 dworców kolejowych (Główna, Leśna, Bielawy,
  Wschód, Wschód Towarowa, Łęgnowo, Żółwin, Fordon, Akademia, Brdyujście, Zachód,
  Osowa Góra, Rynkowo, Rynkowo Wiadukt, Trzciniec), ale nie wszystkie sa
  wykorzystywane.

  Bydgoszcz posiada połączenia pośpieszne m.in. z miastami: Częstochowa,
  Katowice, Poznań, Wrocław, Kudowa Zdrój, Toruń, Włocławek, Inowrocław,
  Warszawa, Białystok, Piła, Kołobrzeg, Gdańsk, Gdynia, Łeba, Łódź, Słupsk,
  Koszalin, Olsztyn, Hel, Leszno, Lublin, Chełm, Gorzów Wlkp, Zielona Góra,
  Szczecin, Kraków, Zakopane, Wałbrzych, Szklarska Poręba, Ostrów Wlkp, Kostrzyn
  nad Odrą, Berlin.

  Linia AGTC CE65 jest traktowana jako drugorzędna dla transportu pasażerskiego,
  ponieważ omija aglomeracje miejskie Łodzi i Krakowa. Dlatego też będzie
  zmodernizowana w ostatniej kolejności do prędkości pociągów towarowych powyżej
  120 km/h.
  Polska jest zobowiązana do rozwoju transportu intermodalnego, w którym ładunki
  są przesuwane z dróg na kolej i drogi wodne, co przyczynia się do mniejszego
  zatłoczenia dróg i ochrony środowiska
  W strategii rozwoju tego transportu największe znaczenie mają kolejowe linie
  AGTC, w tym przebiegająca przez Bydgoszcz linia CE65. Daje to potencjalne
  szanse na budowę centrum logistycznego, ale w długim okresie czasowym. Da tez
  impuls do modernizacji linii CE65.

  5. Drogi wodne
  Bydgoszcz jest doskonale połączona z ogólnokrajowym systemem dróg śródlądowych
  poprzez unikatowy w skali kraju węzeł hydrograficzny, łączący Wisłę i Odrę,
  będący jednocześnie centralnym punktem na drodze wodnej Berlin-Kaliningrad.
  Bydgoski Węzeł Wodny stanowią: Wisła, Brda, Kanał Bydgoski oraz Stary Kanał
  Bydgoski.

  Wg porozumienia europejskiego AGN dwóm drogom wodnym przebiegającym przez
  Bydgoszcz (na 4 w kraju) nadano międzynarodowe znaczenie:
  - E-40 Dolna Wisła (Warszawa-Bydgoszcz-Gdańsk)
  - E-70 Odra-Wisła (Kostrzyn-Bydgoszcz)

  Droga wodna Odra – Wisła przez Bydgoszcz, łącząca europejskie drogi wodne w
  relacji wschód-zachód nie jest obecnie eksploatowana ze względu na zbyt niskie
  parametry techniczne.
  Wg planów strategicznych modernizacja drogi wodnej Odra-Wisła ze względu na jej
  stan techniczny i możliwości finansowe jest mało prawdopodobne do 2020 r. Co
  najwyżej będą przeprowadzone inwestycje zapewniające tej drodze uzyskanie klasy
  III, co pozwoli uruchomić przewozy lokalne i pasażerskie. Od 1997 r. obserwuje
  się wzrost przewozów turystycznych. Bydgoszcz może na tym zyskać, szczególnie
  po wpisaniu kanału bydgoskiego na listę UNESCO. Obecnie kursuje w sezonie na
  Brdzie tramwaj wodny. Na kanale bydgoskim i Wiśle pływają okazjonalnie inne
  jednostki pasażerskie. W sezonie organizuje się turystyczne spływy tratwą na
  Wiśle. W latach 70-tych statki pasażerskie kursowały do Torunia, Chełmna oraz
  na kanale bydgoskim.

  6. Port lotniczy
  Bydgoszcz posiada regionalny port lotniczy, jeden z 12 w kraju dzięki
  wieloletnim staraniom i inwestycjom władz lokalnych. W 2004 r. oddano do użytku
  nowoczesny terminal pasażerski. Bydgoski port lotniczy wyróżnia się w Polsce
  położeniem bliskim centrum miasta (3,5 km), co jest wygodne dla pasażerów.
  Lotnisko wykorzystywane jest również przez II Wojskową Bazę Lotniczą oraz
  Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2.
  W 2003 r. w ruchu uczestniczyło 10 tyś. pasażerów, odbyło się 3,3 tyś. lotów,
  przewieziono 200 ton towarów. Pod względem znaczenia i przewozów jest na 9
  miejscu w kraju.
  W 2004 r. największą dynamiką wzrostu pasażerów charakteryzował się port
  lotniczy w Katowicach: wzrost 122%, port bydgoski znalazł się na 7 miejscu ze
  wzrostem 24%. Spadek liczby pasażerów zanotowały lotniska w Łodzi, Zielonej
  Górze i Szczytnie. Bydgoski port był jednym z 7, gdzie funkcjonowały tanie
  linie lotnicze.
  Samoloty codziennie wylatują do Warszawy, kilka tygodni latały do Londynu (co
  tydzień), odbywaja się liczne loty czarterowe.

  Mobilność lotnicza ludności Polski wynosi obecnie 3%, wobec 25% w Europie.
  Bazując na doświadczeniach krajów, które wstąpiły do Unii Europejskiej
  (Hiszpania, Portugalia, Grecja), można spodziewać się dynamicznego wzrostu
  przelotów i z tym związanego wzrostu znaczenia transportu lotniczego. Mobilność
  lotnicza w Polsce jest 2x mniejsza niż na Węgrzech i 4x mniejsza, niż w
  Czechach, a 7-8x niż w Niemczech, Francji. Świadczy to o dużych możliwościach
  wzrostu rynku przelotów.

  Prognozy ruchu lotniczego na rok 2020 zakładają wzrost liczby pasażerów ok.7
  razy.
  Dla portu bydgoskiego przewidywania są jeszcze bardziej optymistyczne: 11x
  wzrost do poziomu ok. 350 tyś. osób rocznie. Liczba operacji lotniczych ma
  wzrosnąć 5,5 x do poziomu 18 tyś. przelotów, a tonaż transportowanych towarów
  11x do poziomu 3 tys. ton.
  Natomiast bazując na wzroście notowanym w 2003 r. wzrost liczby pasażerów
  mógłby wynieść nawet 15x, a więc jeszcze więcej.
  Jednym z przedsięwzięć służących rozwojowi bydgoskiego lotniska będzie
  wybudowanie terminala cargo.
  Port lotniczy jest bardzo ważnym atutem Bydgoszczy dla rozwoju biznesu i imprez
  międzynarodowych. Perspektywy rozwoju portu są dobre i jego obecność powinna
  przyczynić się w znacznym stopniu do utrzymania atrakcyjności Bydgoszczy.

  c.d.n.
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 15.03.05, 17:01
  Może jakieś uwagi ?
 • Gość: balum IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 15.03.05, 17:14
  Bez uwag PIT (jestem zachwycony) - pisz dalej. Przydałoby się to wrzucić
  wszystko do internetu na jakąś stronę.
 • manitoba_moose 15.03.05, 18:54
  Przejrzalem calosc pobieznie, bo wszystko od razu. Ale np. w notkach o ludziach
  rzucily mi sie niescislosci. Jaskrawa to Hieronim Konieczka. Nie mozna go
  nazwac wybitnym dramaturgiem, bo byl aktorem a nie autorem sztuk. Pracowal w
  Bydgoszczy tak wiele lat, ze znajomi przeforsowali go dekade temu na patrona
  teatru. Pomylka mogla wziac sie stad, ze poprzedni Teatr Miejski (ten spalony
  w '45) mial za patrona istotnie dramaturga: H.Morstina (z Bydgoszcza
  niezwiazanego).
  Pod tym kątem przejrzyj raz jeszcze reszte notke o ludziach.
  Ale zamysl przyblizania bydgoszczanom - z reguly niestety chetnie godzacym sie
  z tym, ze nasze miasto to nic w porownaniu z ''lepszymi'' - historii i klasy
  Bydgoszczy, to swietna sprawa.
  Pozdrawiam

  PS.
  (pozornie nie na temat)
  ...czy ktos tu jeszcze pamieta Pontusa? satora-arepo? fina spierajacego sie na
  zrodla historyczne z atomskim?... ech...)
 • ethanak 15.03.05, 20:38
  Jeszcze raz gratulacje - na razie kopiuję sobie kolejne części przeglądając
  pobieżnie - to ogrom informacji!!!Może pomysł drukowania tego typu opracowania
  w dodatku GW miałby szanse na realizację? - założę się że więcej osób kupiłoby
  GW gdyby zawierała coś takiego...+ zdjęcia - rewelacja!!!
 • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 15.03.05, 22:17
  Po raz kolejny - brawo, brawo i jeszcze raz brawo!!!!!
  Mam ogromną nadzieję, że ta cała praca nie pójdzie na marne. To trzeba gdzieś
  wydać! ( nie wiem jak to jest z prawami autorskimi ale sądzę, że problem do
  przeskoczenia...
  Jednak mam uwagi co do osób związanych z Bydgoszczą - raczej należałoby
  rozgraniczyć te postaci, które tu się urodziły od tych z innych regionów a
  silnie z miastem związanych, np;
  Urodzeni w Bydg; Bartłomiej z Bydg, Ossoliński, itd jeśli chodzi o dalszą Historię
  natomiast trzymajmy się bliższych nam czasów;
  Urodzili się tutaj - Kulczyk, Kolonko, Biedrzyńska, Niemczyk, Rejewski, Preiss,
  Pietraszak, Przybora (sportowców zostawmy w spokoju)
  Mieszkali tu wiele lat - Pola Negri (ur. w Lipnie, jej matka była z Bydg.),
  Irena Santor (ur.w Solcu Kuj.), Jan Nowicki (ur. w Kowalu), Jerzy Hoffman (ur.
  gdzieś na Wołyniu) i wielu innych (np uwaga! - Mosze Dajan! - był tu w wojsku
  przez długi czas).
  Może Szanowny Panie PIT rozwinie pan ten wątek??? Gorąca prośba, podejrzewam, że
  nie tylko moja...
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.03.05, 18:00
  Oczywiście można pogrupować postacie.
  Wymaga to jednak solidniejszego podejścia do tego tematu.
  Kto zna bliżej biografie tych osób może przedstawić na forum ich klasyfikację.

  Pozwólcie, że raczej skupię się na kontynuacji dzieła.
  Na zakończenie wrócę do starych wątków.
  Poszczególne rozdziały mogą być nieco nieuporządkowane, a ich kolejność nieco
  przypadowa, ale wynika to z tego, że dzieło powstaje na żywo i jeszcze gorące
  jest załączane na forum.
  Mogą też występować jakieś nieścisłości, mimo moich starań, aby informacje były
  rzetelne i dokładne. Dokopanie się do wszystkich informacji m.in.
  statystycznych zajęło mi kilka miesięcy. Studiowałem dziesiątki, jeśli nie
  setki stron internetowych. Znam okolice Bydgoszczy z eskapad rowerowych, które
  rozpoczynałem jako nastolatek. Lubię też odwiedzać miejsca mało pentrowane.
  Stąd część informacji to moje własne spostrzeżenia.

  Informacje można wykorzystywać. Prawa autorskie rzeczywiście nie są problemem.
  Dobrze by było, gdyby powstała strona internetowa prezentująca walory
  Bydgoszczy.
  Zależy mi na promocji miasta, a raczej pokazaniu go w świetle faktów, a nie
  dywagacji. Drugi cel to walka z mitami na temat Bydgoszczy.
  Posiadam wiele zdjęć z internetu, które mógłbym załączyć. Wiele mozna zrobić.
  Zbliża się wiosna. Wystarczy wyjść na miasto z aparatem cyfrowym.
  Pozdr.
 • Gość: Hanna IP: *.telsten.com / *.telsten.com 15.03.05, 18:14
  Rewelacja!!!Wspaniałe!!!
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 15.03.05, 18:45
  Dzięki za podniesienie na duchu.
  Wpisujcie się, aby dodać mi motywacji do dalszego działania.
  Jeszcze wiele zostało do opisania.
  Pozdr.
 • Gość: Hanna IP: *.telsten.com / *.telsten.com 15.03.05, 20:17
  Dodam jeszcze kilka słów. Pomysł przybliżenia dziejów i faktów z życia
  Bydgoszczy jest bardzo ambitny i należy sie Tobie wielka pochwała. Nie wiem czy
  jesteś profesjonalistą w pisaniu ale jest to opracowanie na wysokim
  poziomie.Tak trzymać! Jeśli o mnie chodzi jestem miłosniczką Bydgoszczy więc
  wszelkie informacje dotyczące Bydgoszczy przyciągają moją uwagę.Jeszcze raz
  gratuluję.Niech te parę słów z mojej strony będzie zachętą dla Ciebie do
  dalszego pisania.Pozdrawiam.
 • Gość: anita IP: 217.70.52.* 15.03.05, 20:59
  Ja również z całego serca popieram Twoją inicjatywę i czekam na każdy kolejny
  odcinek. Przy tym rzeczywiście, jak już zauważył ktoś powyżej, dobrze byłoby to
  umieścić na stronie, pogrupować poszczególne walory i dodać zdjęcia. Bardzo się
  cieszę, że mam już tyle informacji o mieście, do którego zawsze chciałam
  pojechać. Pozdrawiam!
 • Gość: K2_bakubaku_WuBe IP: 217.153.62.* 15.03.05, 22:43
  pięknie pięknie i jeszcze raz pięknie...chce wiecej i więcej...choc
  rzecziwiście mogło by być bardziej uporządkowane...ale i tak piękna
  sprawa...czekam na więcej..pokój
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.03.05, 18:17
  Dalej Walor 14: ATRAKCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

  W Bydgoszczy jest stosunkowo duży udział dzieci i młodzieży w populacji.
  Młodzi szukają rozrywki, zabawy i sportu. Mają takie możliwości w wielu
  dziedzinach.
  Poniżej są przedstawione różnorodne możliwości zaspokojenia potrzeb młodzieży.

  1. Kultura

  Oferta k u l t u r a l n a:
  * balety dla dzieci w Operze Nova
  * przedstawienia dla dzieci w Teatrze Polskim
  * codziennie liczne filmy dla dzieci w 12-salowym Multikinie
  * występy gościnne teatrów lalkowych w Adrii
  * dziecięce teatry tańca np „Geścik” funkcjonujący w Wojewódzkim Ośrodku Kultury
  * teatr lalkowy „Graba” ” funkcjonujący w Wojewódzkim Ośrodku Kultury
  * dziecięce zespoły wokalne np „Sweet Boom Boom” w Wojewódzkim Ośrodku Kultury
  * chóry dziecięce, młodzieżowe i akademickie
  * orkiestry młodzieżowe oraz szkół średnich (np ZS Mechanicznych,
  Elektronicznych, Budowlanych)
  * cotygodniowe koncerty dla dzieci i młodzieży w Amfiteatrze Parku Ludowego,
  organizowane przez cały sezon wiosenno-letni przez Miejski Ośrodek Kultury
  * pięć dużych młodzieżowych domów kultury rozmieszczonych na bydgoskich
  osiedlach, organizujących liczne zajęcia dla dzieci
  * kilka osiedlowych domów kultury, klubów młodzieżowych
  * zajęcia kulturalne dla dzieci i młodzieży w Centrum Kultury
  Katolickiej „Wiatrak”. Centrum obejmuje stałymi formami zajęć ponad 2000
  uczestników miesięcznie. Działa 36 sekcji i kół zainteresowań, m. in. nauka
  języków: angielskiego i niemieckiego, kurs tańca towarzyskiego i nowoczesnego,
  koło dziennikarskie, teatralne, sekcje: szachowa, piłki nożnej, muzyczna,
  plastyczna.
  W formach okazjonalnych (np. koncerty, wystawy, festyny, konkursy, obozy letnie
  i zimowe) "Wiatrak" obejmuje kilka tysięcy dzieci i młodzieży. Była to
  działalność skierowana głównie do mieszkańców Bydgoszczy, choć często miała ona
  charakter regionalny, czy ogólnopolski.
  Obecnie w budowie Dom Jubileuszowy, w którym znajdzie się Katolickie Centrum
  Kultury m.in. z salą kinową i teatralną.
  * kilkadziesiąt kółek zainteresowań i rozmaitych zespołów dziecięcych i
  młodzieżowych w PAŁACU MŁODZIEŻY, który jest wielkim ośrodkiem kulturalnym
  wyspecjalizowanym w obsłudze dzieci i młodzieży.
  Pałac Młodzieży posiada basen, kino, halę sportową oraz kilkadziesiąt pracowni
  i ognisk, które niemal w pełni zapewniają rozwijanie zainteresowań dzieci i
  młodzieży m.in.:
  - Pracownia animacji teatralnej i plastycznej
  - Pracownia animacji filmowej
  - Pracownia imprez edukacyjnych
  - Pracownia imprez rozrywkowych, rekreacji i zdrowia
  - Pracownia reklamy, informacji i promocji
  - Pracownia siatkówki dziewcząt
  - Pracownia pływania dziewcząt i chłopców
  - Pracownia centrum rekreacji dzieci i młodzieży
  (zajęcia sportowe m.in. kajaki, koszykówka, siatkówka, pływanie, karate)
  - Zespół piosenki i ruchu - Dominutki
  - Zespół piosenki i ruchu - RytmisiE
  - Dziecięca grupa wokalna,
  - Grupa taneczno - wokalna.
  - Studio instrumentalno - wokalne (m.in. nauka gry na instrumentach muzycznych)
  - Zespół instrumentalno - wokalny
  - Zespół muzyczny "Duo gitarowe"
  - BIG BAND Pałacu Młodzieży
  - Zespół instrumentów klawiszowych "Muzyczny kadr"
  - Zespół jazzowy
  - Zespół saksofonowy
  - Grupa wokalna Big Bandu
  - Chór dziewczęcy "Camerati di gioia"
  - Zespół wokalny "Violinki"
  - Grupa piosenki "Małe solistki"
  - Zespół wokalny "Spare style choir"
  - Zespół wokalny "Mezzo voce"
  - Zespół tańca nowoczesnego "Sigma"
  - Grupa tańca towarzyskiego
  - Zespół taneczny "Arabesquea"
  - Zespół tańca "Brax"
  - Grupy baletowe (I i II rok)
  - Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bydgoskiej (grupa taneczna i kapela dziecięca)
  - Grupa tańca scenicznego
  - Warsztaty fotografii artystycznej
  - Grupa filmowa (technika video)
  - Program TV "Galeria"
  - Młodzieżowe Studio Fotografii
  - Młodzieżowa Szkoła Fotografii
  - Warsztaty Aktywności Twórczej
  - Klub filmowy "Zaczep"
  - Warsztaty reporterskie "Halo Pałac"
  - Pracownia teatralna
  - Teatr plastyczny "Witryna"
  - Teatr słowa "Bllum"
  - Salon Młodych Twórców "Pazur"
  - Studio Piosenki Aktorskiej
  - Teatrzyk Dziecięcy
  - Klub Konferansjera
  - Pałacowe centrum wyobraźni
  - Plastyczne grupy wiekowe
  - Przedszkolne warsztaty plastyczne
  - Galeria "Pałac"
  - Grupa studium rysunku
  - Grupa ceramiki artystycznej
  - Dziecięca Akademia SztukI
  - Dziecięca Akademia Umiejętności
  - Zajęcia psychoruchowe dla dzieci niewidomych i niedowidzących
  - Zajęcia psychoruchowe dla dzieci dyslektycznych
  - Zajęcia psychoruchowe dla dzieci z większymi deficytami rozwojowymi
  - Klub rozwijania aktywności dziecięcej "Promyczek"
  - Wolontariat "Zielony parasol"
  - Wolontariat korepetytorów
  - Pracownia języka angielskiego i krajoznawstwa państw anglojęzycznych "English
  Club"(m.in. grupy dziecięce, młodzieżowe, maturalne, Cambridge, kawiarenki
  internetowe z jęz. angielskim)
  - Pracownia lingwistyczno - humanistyczna
  (nauka języków: niemieckiego, włoskiego, francuskiego, hiszpańskiego)
  - Warsztaty historyczne
  - Grupa konferansjerów
  - Grupa dziennikarska
  - Redakcja kwartalnika społeczno-kulturalnego "Pryzmat"
  - Grupy artystyczno - lingwistyczne dla najmłodszych
  - Klub Miłośników Kultury Francuskiej
  - Pracownia komputerowa (m.in. nauka programowania, tworzenie stron www i inne)

 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.03.05, 18:19
  2. Festiwale dla dzieci i młodzieży

  W Bydgoszczy organizowane są coroczne ogólnopolskie i regionalne
  f e s t i w a l e dla dzieci i młodzieży np:

  * Bydgoskie Impresje Muzyczne (lipiec)- organizowany przez Pałac Młodzieży,
  spotkania zespołów muzyczno-tanecznych z całego świata, występy na Starym
  Mieście
  * Ogólnopolski Festiwal Młodych Organistów i Wokalistów - organizowany przez
  Akademię Muzyczną
  * Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów (maj) - organizowany przez
  Wojewódzki Ośrodek Kultury
  * Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów - Artur Rubinstein in memoriam
  (kwiecień) - organizowany przez Państwowy Zespół Szkół Muzycznych
  * Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży (kwiecień)- od 23
  lat najbardziej masowa impreza muzyczna w Polsce organizowana przez pałac
  Młodzieży (przejęty w 1988 r. z Warszawy)
  * Festiwal Laureatów Konkursów Muzycznych - organizowany przez Akademię
  Muzyczną wspólnie z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, jest z założenia
  imprezą promocyjną. Prezentuje najzdolniejszych młodych solistów i zespoły,
  którzy zdobyli w ostatnim czasie laury na konkursach międzynarodowych bądź
  ogólnopolskich.
  * Ogólnopolski plener rzeźbiarski w Myślęcinku – organizowany dla młodzieży z
  całej Polski. Prace zostają na stałe w parku i upiększają otoczenie
  * Poranki Muzyczne dla dzieci niepełnosprawnych - organizowane przez Akademię
  Muzyczną we współpracy z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem
  * Coroczne Powitanie lata na Różopolu w Myślęcinku (czerwiec)
  * Coroczne Pożegnanie lata w Myślęcinku (wrzesień)
  * Wojewódzki Przegląd Plastycznej Twórczości Dziecka „Kameleon” - organizowany
  przez Wojewódzki Ośrodek Kultury
  * Bydgoskie Artystyczne Lato (kwiecień-wrzesień) – cotygodniowe występy
  regionalnych zespołów kulturalnych w amfiteatrze parku im. Witosa organizowane
  przez Miejski Ośrodek Kultury
  * Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych "Muzyczny Ogród" (czerwiec-
  wrzesień) - organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Kultury
  * Jesienne Spotkania Filmowe Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Niespodzianka" –
  organizowane przez Pałac Młodzieży
  * Konfrontacje Teatrów Szkół Podstawowych „Pałacyk” - organizowane przez Pałac
  Młodzieży
  * Środowe Spotkania z Teatrzykami Dziecięcymi - organizowane przez Pałac
  Młodzieży
  * Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Dziecko i jego świat"- organizowane przez
  Pałac Młodzieży
  * Ogólnopolskie Seminarium Filmowe - organizowane przez Pałac Młodzieży
  * Miting Teatralny - organizowany przez Teatr plastyczny "Witryna"
  * "Noc Świętojańska" w Myślęcinku
  * Kino letnie organizowane w sezonie przez Multikino i Leśny Park Kultury i
  Wypoczynku
  * Coroczna inscenizacja Drogi Krzyżowej i misterium Męki Pańskiej w Dolinie
  Śmierci
  * Coroczna żywa szopka bożonarodzeniowa na Starym Rynku i w parafii MB Królowej
  Męczenników
  * Powitanie Pierwszego Dnia Wiosny (21 III) - organizowany przez Urząd Miasta
  (Stary Rynek)
  * Tysiąc Uśmiechów pod choinkę - organizowany przez Urząd Miasta (Stary Rynek),
  połączony z obdarowaniem najmłodszych prezentami

  Organizowane są również studenckie festiwale i imprezy np
  * Studencki Festiwal Pianistyczny FORTE PIANO (maj) - organizowany przez
  Akademię Muzyczną
  * Konkurs na Fugę - organizowany przez Akademię Muzyczną dla studentów
  * Juwenalia studenckie (maj) - organizowane wspólnie przez wszystkie uczelnie
  bydgoskie
  * Studenckie Warsztaty Operowe - organizowane przez Akademię Muzyczną
  oraz imprezy organizowane przez kluby studenckie, kluby muzyczne (np „Mózg”),
  imprezy taneczne i inne

  3. Sport

  W Bydgoszczy jest bardzo rozbudowana oferta s p o r t o w a.
  W mieście znajduje się 8 dobrze utrzymanych stadionów, liczne hale sportowe i
  gimnastyczne w tym hala „Łuczniczka” na 6 tyś. osób z kawiarnią i kręgielnią.
  Funkcjonuje 82 klubów i stowarzyszeń sportowych, co roku odbywa się ok. 30
  ogólnopolskich i międzynarodowych imprez sportowych.

  Bogata infrastruktura sportowa sprawia, że w Bydgoszczy można uprawić wiele
  dyscyplin sportu.
  * kajakarstwo – 6 przystani na Brdzie, 5 klubów sportowych (Bydgostia, Astoria,
  Łączność, Zawisza, Orzeł)
  * kajak polo
  * kajakarstwo górskie (tor w centrum miasta na Brdzie)
  * wioślarstwo – 4 przystanie i kluby. W Janowie znajduje się ośrodek
  wypoczynkowy PTTK, skąd można wypożyczyć kajaki do spływu Brdą
  * żeglarstwo – 4 przystanie i kluby na torze regatowym oraz dobra
  infrastruktura na Zalewie Koronowskim (Pieczyska, Romanowo, Kręgiel, Sokole-
  Kuźnica i inne)
  * tenis – ok. 45 kortów w różnych punktach miasta, w tym wiele pod dachem, ok.
  7 klubów sportowych, niektóre zespoły szkół posiadają własne korty np w Fordonie
  * żużel na „Polonii”
  * speedrower – w Fordonie znajduje się tor do uprawiania tego sportu
  * jeździectwo, w tym rehabilitacja dzieci – stadniny w LPKiW, Fordonie oraz
  liczne w gminach podmiejskich (Strzyżawa, Mochle, Strzelce Dolne, Buszkowo,
  Nowy Dwór, Wiskitno, Gliszcz)
  * fitness (liczne kluby)
  * kręgle - dwie profesjonalne kręgielnie: w hali „Łuczniczka” i Galerii
  Pomorskiej
  * pływanie (11 basenów)
  * lekkoatletyka – kryta bieżnia o nawierzchni tartanowej (dł. 180 m, 6 torów,
  szerokość 11 m) w Parku Sportowym „Zawisza”
  * podnoszenie ciężarów – sala podnoszenia ciężarów z pełnym wyposażeniem w
  sprzęt (428 m2) - w Parku Sportowym „Zawisza”
  * boks – sala boksu na Zawiszy
  * gry zespołowe: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna i inne na
  licznych obiektach, w tym m.in. w hali „Łuczniczka”
  * wschodnie sztuki walki (judo, karate, tekwondo i inne)
  * strzelectwo
  * łucznictwo (nowo zbudowany tor przy Łuczniczce)
  * sporty motorowe np gokarty dla młodzieży. Na torze kartingowym rozgrywane są
  corocznie ogólnopolskie zawody
  * narciarstwo na sztucznie naśnieżanym stoku w Myślęcinku
  * saneczkarstwo na sztucznie naśnieżanym torze w Myślęcinku
  * jazda na łyżwach na Torbydzie oraz sztucznym lodowisku na Starym Mieście
  * kolarstwo w klubach sportowych oraz turystyka rowerowa po zalesionych
  okolicach Bydgoszczy
  * kolarstwo ekstremalne – tor do zjazdów ekstremalnych w Myślęcinku, skate park
  * paintball
  * jazda na rolkach – w Parku myślęcińskim znajduje się tor dla rolkarzy
  * golf – pole golfowe na wyspie we wschodniej części miasta oraz w gminach
  podmiejskich
  ... i inne, których nie sposób tu wymieniać

  Liczne imprezy sportowe dużej rangi przyciągają młodzież np mecze reprezentacji
  piłkarskiej Polski na Zawiszy, mecze reprezentacji Polski w koszykówce i
  siatkówce w hali „Łuczniczka”, imprezy lekkoatletyczne rangi europejskiej i
  światowej na Zawiszy i w hali „Łuczniczka”, Mistrzostwa Polski w
  lekkoatletyce, kajakarstwie, tenisie, kajak polo, wyścig kolarski „Tour de
  Pologne” i inne.

  Z kolei młoda bydgoska widownia dopinguje bydgoskie drużyny występujące w
  czołówkach polskich lig np „Polonia” na żużlu, „Astoria” w koszykówce, „Pałac”
  i „Chemik” w siatkówce, „Polonia” w tenisie, drużyny wioślarskie, piłkarskie i
  inne

  4. Zabawa i rekreacja

  Wiele a t r a k c j i dla dzieci i młodzieży oferuje myślęciński Park Kultury
  i Wypoczynku np:

  * stały lunapark czynny cały sezon, który posiada m.in. dmuchany "Pałac", gdzie
  każdy może wyskakać się do woli, suchy "Chiński basen" z 50 tysiącami
  piłeczek, "Ślizg Gigant", na którym z wysokości 10 metrów można zjechać z
  zawrotną prędkością, „Autodrom”, gdzie można jeździć elektrycznymi mini
  samochodami, kilka karuzel dla młodszych i starszych m.in. typu „Trabant”,
  parasolowa, samolotowa, „Kolejka górska”, place zabaw dla dzieci, ogródek
  jordanowski, resturacje.
  * kolejka wąskotorowa o długości ok. 4 kilometrów wi
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.03.05, 18:20
  4. Zabawa i rekreacja

  Wiele a t r a k c j i dla dzieci i młodzieży oferuje myślęciński Park Kultury
  i Wypoczynku np:

  * stały lunapark czynny cały sezon, który posiada m.in. dmuchany "Pałac", gdzie
  każdy może wyskakać się do woli, suchy "Chiński basen" z 50 tysiącami
  piłeczek, "Ślizg Gigant", na którym z wysokości 10 metrów można zjechać z
  zawrotną prędkością, „Autodrom”, gdzie można jeździć elektrycznymi mini
  samochodami, kilka karuzel dla młodszych i starszych m.in. typu „Trabant”,
  parasolowa, samolotowa, „Kolejka górska”, place zabaw dla dzieci, ogródek
  jordanowski, resturacje.
  * kolejka wąskotorowa o długości ok. 4 kilometrów wiodąca w głąb parku
  * ogród fauny polskiej – ZOO, 14 ha, specjalizuje się w hodowli zwierząt
  krajowych. Ogród posiada w swojej kolekcji około 550 zwierząt, przedstawicieli
  105 gatunków ssaków i gadów, z których 62 to gatunki objęte całkowitą ochroną.
  Zwierzęta eksponowane są na fosowych wybiegach, w klatkach i wolierach
  wkomponowanych w naturalne środowisko. W latach 90-tych udostępniono „mini-zoo”
  dla dzieci, gdzie zwięrząt można dotknąć lub się z nimi pobawić. Od 2003 r. w
  ogrodzie powstał dział „zwierzęta świata”, gdzie prezentowane są gatunki
  zwierząt z całego świata np afrykańskie (zebra), australijskie (struś),
  amerykańskie (lama i inne). W ogrodzie znajdują się m.in. niedźwiedzie, łosie,
  żubry, jelenie, dziki, kozice, wilki, lisy, rysie, kuny, borsuki, liczne ptaki
  m.in. orły, sokoły, sowy, bażanty i wiele innych.
  * ogród botaniczny, 80 ha, wśród licznych wzniesień o różnym nachyleniu stoków
  i wysokości poprzecinanych jarami, wśród 13 kaskadowych stawów, z siedliskami
  różnych roślin
  * alpinarium na terenie ogrodu botanicznego, gdzie zbudowano ściany skalne,
  piargowiska i granie, dokąd prowadzą ścieżki górskie. Znajduje się tam sztuczny
  strumień górski oraz stawy. Ze szczytów wzgórz można obserwować panoramę
  Bydgoszczy
  * ścieżki edukacyjne i przyrodnicze, m.in. leśna ścieżka
  dydaktyczna "Zacisze", "Poznajemy ssaki", "Poznajemy drzewa", botaniczna
  ścieżka dydaktyczna dla niewidomych, ścieżka dydaktyczna "Szuwary",
  entomologiczna, ornitologiczna „Ptaki Leśnego Parku", agrobotaniczna
  * liczne aleje dla młodych rowerzystów i rolkarzy, wiodące wokół 15-hektarowego
  stawu parkowego, terenów wystawowych, uroczyska „Zacisze, polany „Różopole”,
  ogrodu botanicznego, stadniny koni, lunaparku oraz w jary i wąwozy, gdzie rosną
  piękne lasy bukowe, grabowe i dębowe, z możliwością zjazdów ekstremalnych

  Oprócz tego na terenie miasta znajduje się wiele innych atrakcji np:
  * centra zabaw rodzinnych np Family Park, gdzie w atrakcyjnych zaaranżowanych
  halach znajdują się place zabaw dla dzieci z takimi atrakcjami jak: figloraj,
  ściany wspinaczkowe, bowling, bumper, laserowe przygody, a obok kawiarnie dla
  rodziców
  * statki wycieczkowe na Brdzie: „Bydgoszcz”, „Bzura”, „Orlik”
  * kąpieliska podbydgoskie nad jeziorami: Jezuickim i Borówno
  * place zabaw dla dzieci w większych hipermarketach jak Galeria Pomorska, Tesco
  czy Auchan
  * place zabaw na wszystkich osiedlach, z tego kilka bardzo rozbudowanych np
  integracyjne na Wyżynach, w parku Kaz. Wielkiego i na os. Leśnym, nad kanałem
  bydgoskim i inne

 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.03.05, 18:35
  Dalej Walor 15: WAŻNY OŚRODEK WOJSKOWY

  1. Tradycje wojskowe

  W czasach s t a r o p o l s k i c h załoga wojskowa przebywała na zamku
  starościńskim. Od 1657, kiedy zamek uległ zniszczeniu, bezpieczeństwa miasta
  strzegła milicja rekrutująca się z mieszkańców.

  Stały g a r n i z o n wojskowy umieścili w Bydgoszczy Prusacy w 1772 r. W
  1773 r. wybudowano koszary huzarskie w miejscu dzisiejszej Poczty Głównej, a w
  1790 r. Prochownię na Wzgórzu Dąbrowskiego. Obiekty te nie zachowały się.
  W 1847 r. usytuowano w Bydgoszczy sztab 4 dywizji piechoty, któremu podlegały 4
  brygady piechoty i 4 brygady kawalerii. W związku z tym wybudowano w
  Bydgoszczy okazałe gmachy wojskowe:
  - willa przy ul. Czartoryskiego jako siedziba sztabu
  - szpital garnizonowy 1850-52 na rogu Jagiellońskiej i 3 Maja (dzisiaj
  Collegium Medicum UMK)
  - koszary rynkowskie na Londynku 1873 (dzisiaj mieszkania)
  - kompleks koszarowy w czworoboku ulic (Zygmunta Augusta, Sowińskiego,
  Sobieskiego i Warszawskiej) 1874-76
  - koszary przy ul. Gdańskiej i Artyleryjskiej 1883-85 (obecnie jednostka
  wojskowa)
  - pomieszczenia dowództwa i baterii przy ul. Powstańców Warszawy 1913 (obecnie
  jednostka wojskowa)
  - monumentalny gmach Szkoły Wojennej 1914 (obecnie siedziba Pomorskiego Okręgu
  Wojskowego)
  - lotnisko 1916-19 (pole wzlotów, 10 hangarów, koszary 13 pułku lotniczego)
  - poligon strzelniczy na Jachcicach

  W Bydgoszczy stacjonowały pruskie jednostki wojskowe:
  - sztaby 4 dywizji piechoty i 7 brygady piechoty
  - 4 brygady kawalerii
  - 4 brygady artylerii polowej
  - Inspektor Wojsk Obrony Terytorialnej
  - 14 i 148 pułk piechoty
  - 3 pułki artylerii polowej
  - 1 pułk kawalerii
  - 13 pułk lotniczy (na pocz. XX w.)

  W okresie m i ę d z y w o j e n n y m Bydgoszcz była siedzibą jednego z 42
  ważnych garnizonów wojskowych w kraju, ale posiadała również instytucje
  ponadlokalne.
  Użytkowano pruskie koszary i budowle wojenne. Zbudowano koszary przy ul.
  Szubińskiej. Na obszarze dzisiejszego osiedla Błonie znajdowało się pole
  ćwiczeń kawaleryjskich. Dokończono budowę koszar przy ul. Powstańców Warszawy.
  Stacjonowały w mieście następujące jednostki wojskowe:
  * 15 dywizja piechoty wielkopolskiej
  W jej skład wchodziły:
  - 61 i 62 bydgoski pułk piechoty (tradycja z powstania wielkopolskiego i wojny
  polsko-radzieckiej 1920)
  - 15 pułk artylerii lekkiej (tradycja j.w.)
  - 8 pluton żandarmerii
  - 15 kompania telegraficzna
  - 15 dywizjon artylerii ciężkiej
  - bateria artylerii przeciwpancernej
  - 82 kompania czołgów TK
  - 15 batalion saperów
  - 15 bateria przeciwlotnicza
  - kawaleria dywizyjna
  - kompania kolarzy
  Ponadto w skład jednostki wchodził inowrocławski 59 pułk piechoty.

  * Pomorska Brygada Kawalerii (przeniesiona z Torunia w 1934 r.)
  - 16 pułk ułanów wielkopolskich (tradycja z powstania wielkopolskiego i wojny
  polsko-radzieckiej 1920)
  - 11 dywizjon artylerii konnej
  - 10 szwadron pionierów
  - 4 szwadron łączności

  * 8 dywizjon samochodowy (od 1936 8 baon pancerny)
  * 2 eskadry bojowe lotnictwa wojskowego (1920-21) na lotnisku

  Szkoły wojskowe:
  - Szkoła Podchorążych (1920-38) w pięknym i ogromnym gmachu Pruskiej Szkoły
  Wojennej przy ul. Gdańskiej (2,5 tyś. absolwentów), od 1938 Szkoła Podchorążych
  Marynarki Wojennej (przeniesiona z Torunia)
  - Centrum Wyszkolenia Lotnictwa nr 2 – przy lotnisku (kształcili się piloci i
  mechanicy lotnictwa)
  - Wojskowy Ośrodek Spadochronowy (1939)
  - Szkoła Szybowcowa na wzgórzach Fordonu (od 1933)

  Inne instytucje wojskowe:
  - Składnica Materiału Intendenckiego
  - Garnizonowa Izba Chorych (jedna z 13 w kraju)
  - Wojskowy Sąd Rejonowy (jeden z 30 w kraju)
  - Delegat Sztaby Głównego przy Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwowych (jeden z 9
  w kraju)
  - Rejonowy Inspektorat Koni (jeden z 54 w kraju)
  - Powiatowa Komenda Uzupełnień – Bydgoszcz Miasto
  - Powiatowa Komenda Uzupełnień – Bydgoszcz Powiat
  - Parafia Wojskowa Obrządku Rzymsko-Katolickiego (jedna z 72 w kraju)
  - 2 placówki wywiadowcze Wojska Polskiego

  W 1920 r. przy Placu Bernardyńskim ustawiono płytę pamiątkową ku czci
  Nieznanego Powstańca Wielkopolskiego. 15 IX 1937 r. po wielkich manewrach w
  rejonie Wągrowca-Szubina-Kcyni-Żnina do miasta przybyło 50 tyś. żołnierzy.
  Przedefilowali na Placu Wolności przed Naczelnym Wodzem Edwardem Rydzem-
  Śmigłym. Pokazy oglądało 200 tyś. osób z całego regionu.
  Dowódca 15 dywizji piechoty gen. Wiktor Thommee była postacią barwną, która
  wiele wnosiła do życia miasta. Był inicjatorem budowy bulwarów prez.
  Narutowicza i powiększenia zakola Brdy obok Wyspy Młyńskiej.

  W 1939 r. powstały 2 jednostki pospolitego ruszenia: konna formacja „Krakusy” i
  Bydgoski Batalion Obrony Narodowej „Bydgoszcz”. Batalion wsławił się obroną
  miasta do końca, nawet po opuszczeniu Bydgoszczy przez Wojsko Polskie 4
  września 1939 r. Dowódcy i kadra Batalionu zostali rozstrzelani przez Niemców
  jesienią 1939 r.
  W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. 15 bydgoska dywizja piechoty
  wielkopolskiej obsadziła umocnienia wału obronnego na zachód od Osowej Góry. 1
  i 2 września 1939 r. odpierała skutecznie ataki III niemieckiego korpusu
  armijnego sładającego z grup bojowych: 50 dywizji piechoty Wehrmachtu oraz
  brygady "Netze". 3 września opuściła pozycje na rozkaz Naczelnego Wodza i
  wycofała się w kierunku Inowrocławia. 11-17 września 1939 brała udział w Bitwie
  nad Bzurą ponosząc duże straty. Ok. 1500 żołnierzy zdołało przebić się do
  Warszawy. Po kapitulacji stolicy nieliczni żołnierze dotarli na wschodnie
  krańce Rzeczpospolitej biorąc udział w walkach z sowieckim agresorem. Część
  oficerów zginęła w Katyniu.

  P o w o j n i e w mieście zlokalizowano siedzibę Pomorskiego Okręgu
  Wojskowego w gmachu przedwojennej Szkoły Podchorążych. Uruchomiono Wojskowe
  Zakłady Lotnicze nr 2. Na obszarze pohitlerowskiej fabryki DAG uruchomiono w
  latach 50-tych Zakłady Produkcji Materiałów Wybuchowych. Przedwojenne
  zakłady „Belma” ukryte w lasach Miedzynia produkowały miny i zapalniki.
  Znaczenie sfery militarnej było w tych latach duże.
  Dzięki ważnej funkcji wojskowej Bydgoszczy, w latach 50 wybudowano 2 duże
  osiedla: Leśne dla kadry POW oraz Kapuściska dla pracowników Zakładów
  Chemicznych produkujących głównie na rzecz wojska.
  W latach 50 zbudowano stadion piłkarski „Zawisza” na 20 tyś. miejsc siedzących.
  W latach 60-tych budowę dokończono. Ostatecznie powstał Park Sportowy Wojska
  Polskiego „Zawisza” ze stadionem, boiskami treningowymi, krytą bieżnią, salą
  boksu, podnoszenia ciężarów, strzelnicą, kortami tenisowymi, hotelem z
  restauracją, amfiteatrem.
  W latach 1968-72 oddano wojskowy hotel „Garnizonowy” na os. Leśnym. Wybudowano
  również gmach muzeum POW.
  Osiedle to po dzień dzisiejszy jest ostoją pracowników wojska. W północnej
  części miasta znajdują się siedziby instytucji i jednostek wojskowych, koszary,
  osiedle wojskowe. Drugim obszarem zainwestowania wojskowego jest osiedle Błonie
  i okolice lotniska.

 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.03.05, 18:37
  2. Siedziba instytucji

  Obecnie Bydgoszcz jest ważnym ośrodkiem wojskowym w kraju, zwłaszcza w zakresie
  wojsk lądowych, ale także lotniczych.

  *POMORSKI OKRĘG WOJSKOWY
  Główna jednostka organizacyjna Wojsk Lądowych. W kraju funkcjonują tylko 2
  okręgi wojskowe: Pomorski w Bydgoszczy i Śląski we Wrocławiu.
  Dowództwom dwóch okręgów wojskowych, pod dowództwem narodowym, powierzone są
  zadania związane z logistyką stacjonarną, administracją wojskową, obroną
  terytorialną oraz wypełnianiem obowiązków państwa gospodarza (HNS)

  *1 KORPUS ZMECHANIZOWANY
  Główna jednostka organizacyjna Wojsk Lądowych. W kraju funkcjonują tylko 2
  Korpusy Wojsk Lądowych: 1 Korpus Zmechanizowany w Bydgoszczy i 2 Korpus
  Zmechanizowany w Krakowie

  Z innych ważnych i n s t y t u c j i w Bydgoszczy mają siedziby:
  *Wojewódzki Sztab Wojskowy w Bydgoszczy - ul. Warszawska 10;
  (jeden z 16-stu w kraju)
  *Wojskowa Komenda Uzupełnień - ul. Szubińska 1
  (jedna z 122 w kraju)
  *Wojskowy Sąd Garnizonowy w Bydgoszczy - ul. Dwernickiego 1;
  (jeden z 10 w kraju)
  *Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Bydgoszczy - ul. Dwernickiego 1;
  (jedna z 13 w kraju)
  *Oddział Żandarmerii Wojskowej w Bydgoszczy - ul. Zygmunta Augusta 20a,
  podlegają mu placówki żandarmerii w Toruniu, Grudziądzu i Inowrocławiu
  *Pełnomocik dowódców Okręgów Wojskowych ds. Rekonwersji
  *Pełnomocnik ds. Rekonwersji przy WSzW - ul. Warszawska 21
  *Wojskowe Biuro Emerytalne - ul. Zygmunta Augusta 20
  (jedno z 16-stu w kraju)
  *Agencja Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Bydgoszczy
  (jedna z 9 w kraju, obejmuje województwa kujawsko-pomorskie i pomorskie)
  *Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Bydgoszczy - ul. Gdańska
  160
  (jeden z 11 oddziałów w kraju)
  od 2004 buduje domy wielorodzinne przy ul. Tymiankowej Osielsku k. Bydgoszczy
  na 158 mieszkań
  * Ośrodek Dowodzenia i Naprowadzania – tajny, położenie poufne

  Wojskowe instytucje k u l t u r a l n e:
  *Orkiestra Reprezentacyjna Pomorskiego Okręgu Wojskowego - ul. Obrońców
  Warszawy 1;
  (jedna z 8 w kraju orkiestr wojskowych)
  *Muzeum Tradycji Pomorskiego Okręgu Wojskowego - ul. Czerkaska 2;
  (jedno z 11 w kraju muzeów wojskowych)
  Ponadto w pałacu w Samostrzelu znajduje się ośrodek konferencyjny i rekreacyjny
  Centrum Szkoleniowego NATO.

  J e d n o s t k i wojskowe w Bydgoszczy:
  * 2 Brygada Radiotechniczna w Bydgoszczy - święto 18 marca
  * 2 Baza Lotnicza w Bydgoszczy – święto 2 maja
  * 1 Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy -
  święto 30 czerwca
  * 2 Korpus Obrony Powietrznej w Bydgoszczy – święto 6 lipca
  * 4 Bydgoski Pułk Dowodzenia w Bydgoszczy - święto 12 sierpnia
  * 2 Brygada Radiotechniczna w Bydgoszczy – święto 20 sierpnia
  * 8 Batalion Radiotechniczny w Lipowcu 2 Brygady Radiotechnicznej w Bydgoszczy -
  święto 14 sierpnia
  * 34 Batalion Radiotechniczny w Chojnicach 2 Korpusu Obrony Powietrznej w
  Bydgoszczy – święto 29 września
  W całym regionie jest zlokalizowanych 12 jednostek, z tego 6 w Bydgoszczy, 3 w
  Toruniu, 2 w Inowrocławiu i 1 w Brodnicy.

  Wojskowa s ł u ż b a z d r o w i a:
  *10 Wojskowy Szpital Kliniczny ul. Powstańców Warszawy 5
  zbudowany w latach 80-tych, obecnie wysoko oceniany, z NATO-wskimi certyfikatami
  W regionie znajduje się jeszcze jeden szpital wojskowy:
  22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowy w Ciechocinku z oddziałem dziecięcym

  H o t e l e wojskowe:
  *Apollo - ul. Ikara 18
  Inne hotele wojskowe w regionie to „Ułan” w Grudziądzu i „Kopernik” w Toruniu

  Ośrodki życia r e l i g i j n e g o
  *Parafia Wojskowa przy kościele pw. NMP Królowej Pokoju (garnizonowy – kościół
  średniowieczny z XVI w.)

  Z a k ł a d y wojskowe lub produkujące na rzecz wojska:
  *Nitrochem S.A. – produkcja materiałów wybuchowych, uczestniczy w offsecie
  związanym z zakupem samolotów F16
  *Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 - krajowy lider w dziedzinie kompleksowej
  modernizacji sprzętu lotniczego, kompleksowe remonty samolotów MiG-29, Su-22,
  TS-11 Iskra, naprawy samolotów PZL-101 Gawron, PZL-110 Koliber, PZL-104 Wilga,
  w zakładzie remontowane były niemal wszystkie typy samolotów bojowych używanych
  w polskim lotnictwie, z usług korzystali odbiorcy z Syrii, Egiptu, NRD, RFN,
  Indii. W ramach offsetu zakłady mają być centralną bazą obsługową i logistyczną
  dla nowo wybranego samolotu wielozadaniowego F-16 oraz mają obsługiwać małe
  samoloty cywilne dla LOCKHEED MARTIN.
  *Belma S.A. Bydgoskie Zakłady Elektromechaniczne - zakład NATO-wski, produkcja
  elektrycznych urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem,
  wyrobów dla potrzeb przemysłu zbrojeniowego (miny, zapalniki)
  *Cecomm S.A. – projektowanie oraz wdrażanie urządzeń i systemów z dziedziny
  telekomunikacji, firma między innymi wdrożyła i uruchomiła ogólnokrajowy system
  komunikacji dla sił zbrojnych RP, który działa nieprzerwanie od 7 lat, i od 2
  lat w strukturach organizacyjnych policji.
  *Intermag Centrala Zaopatrzenia Mundurowego - produkcja odzieży mundurowej

  Poza tym w okolicach Bydgoszczy znajduje się szereg ukrytych, bądź tajnych
  obiektów, m.in. bazy paliwowe, magazyny, stacje radiolokacyjne, bunkry
  dowodzenia. Na niektóre z nich można natknąć się spacerując w lasach na
  południe od lotniska, bądź w okolicy Osowej Góry.

  3. Centrum Szkoleniowe Sił Połączonych NATO

  Sojusznicze Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (Joint Forces Training
  Center) utworzono w 2004 roku w Bydgoszczy. Do połowy 2006 r. osiągnie pełną
  gotowość i zdolność operacyjną.
  W tym celu do połowy 2007 r. MON wyda 340 mln zł (połowa środków z NATO).
  Zadaniem Centrum będzie szkolenie oficerów z krajów wchodzących do NATO i
  współdziałających w ramach Partnerstwa dla Pokoju. Będzie w nim pracowało ok.
  85 osób stałej kadry, ok. 70 wykładowców, a jednorazowo szkoleniu zostanie
  poddanych ponad 400 żołnierzy.
  Przy okazji powstawania Centrum Szkolenia, w Bydgoszczy utworzona będzie strefa
  eksterytorialna. Oznacza to, że wojskowi obcokrajowcy i ich rodziny będą
  zwolnieni z płacenia w Polsce cła i akcyzy, z podatków będą się rozliczać w
  swoich krajach, a dowódcy ośrodka zyskają uprawnienia dyplomatów
  Bydgoszcz stanie się po Warszawie drugim polskim miastem o tak dużej liczbie
  osób podlegających odrębnym regulacjom prawnym.

  Inwestycje będą obejmować:
  - Hotel (****) z zapleczem rekreacyjnym spółdzielni turystycznej Gromada – 7-
  piętrowy budynek, z 300 pokojami i 30 apartamentami, w tym 10 z aneksem
  kuchennym, basenem, sauną, salonem odnowy, siłownią, bowlingiem, polem golfowym
  i podziemnym parkingiem. Hotel będzie dostępny dla cywilnych gości
  - Wielki kompleks szkoleniowy na terenie byłej jednostki wojskowej przy ul.
  Szubińskiej – 206 mln zł (z hotelem)
  - Unowocześnienie Ośrodka Dowodzenia i Naprowadzania. - tajny obiekt,
  odnowienie m.in. bunkrów i systemu do łączności radiowej – 24 mln zł
  - Budowa mieszkań dla żołnierzy i ich rodzin (459 mieszkań) – 15 mln zł
  75 mieszkań – ul. Gdańska 147, 32 mieszkania – ul. Cisowa/Topolowa, 32
  mieszkania – adaptacja bud. biurowego na mieszkalny przy ul. Gdańskiej 147/45,
  320 mieszkań – osiedle Kwatera w Osielsku
  - Przerobienie na ośrodek konferencyjny i rekreacyjny pałacu w Samostrzelu – 30
  mln zł
  - Modernizacja infrastruktury w I Brygadzie Logistycznej – 20 mln zł
  - Modernizacja szpitala wojskowego w Ciechocinku, m.in. kryty basen – 25,5 mln


  Lokalizacja centrum szkoleniowego NATO jest czynnikiem miastotwórczym dla
  Bydgoszczy. W mieście znajdą się setki oficerów z krajów NATO z rodzinami,
  którzy będą tu mieszkać i kształcić swoje dzieci. Ożywi się ruch na lotnisku,
  miasto dozna nowego kolorytu.

 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 16.03.05, 18:37
  c.d.nastapi
 • Gość: Bydgoszczak IP: *.66.15.5.161.gte.net 16.03.05, 19:42
  Bydgoszcz potrzebuje natychmiast:

  1. 4-pasowa autostrade do Berlina przez Poznan
  2. 4-pasowa autostrade do Gdanska
  3. 4-pasowa autostrade do portu na Wisle w Fordonie
  4. 4-pasowa autostrade i n o w a linie koleji InterCity do Torunia
  5. linie szybkiej koleji Transrapid do Berlina
  6. zawarcie formalnej i rzeczywistej przyjazni z niemieckimi patriotami
  7. zalozenie bezplatnch miejsc studiow dla kilku tysiecy studentow na
  uczelniach niemieckich
  8. zorganizowanie politycznej, planowej wspolpracy z Polonia
  9. zalozenie przemyslu turystycznego dla turystow niemieckich, zwlaszcza z
  Berlina

  Odbudowanie:
  10. fabryki automatow tokarskich dla podwykonawstwa czesci do obrabiarek metalu
  11. fabryki wykrojnikow i wzorow
  12. fabryki pilnikow
  13. fabryk i warsztatow instrumentow muzycznych
  14. przeksztalcenie bylej prochowni na zaklad chemiczny, np. sproszkowanego
  wegla do drukarek komputerowych
  15. zwolnienie malych przedsiebiorstw i warsztatow od podatku "warszawki"
  16. innych obiektow

  Fabryka Sommerfeld robila pianina.
  Fabryka Pfefferkorn - meble artystyczne.
  Fabryka Blumwe - czesci do maszyn.

  Czy mozna je zrekonstruowac? Pewnie, ze mozna.

  ------------------

  NIe badz oportunista, nie licz na prace wolnego najmity w Ameryce.
  Ameryka sie skonczyla takze dla Amerykanow.

  Licz na siebie na miejscu, ale pilnuj, zeby zydowski zlodziej Ci tego nie
  odebral swoimi gierkami finansowymi.

  Niemieckie fabryki sprowadzaja polprodukty przez morze. Autostrada i szybka
  kolej do Berlina zmniejszylaby cene polproduktow z Bydgoszczy.

  Zapomogami w Bydgoszczy jeszcze niczego nie zbudowano.
  Zapomogi wszystko rujnuja.
  Zapomogi to wskrzeszenie zbankrutowanej zydokomuny.

  Zydzi, jak Stolzman, i ich serwilisci przygotowali sobie stolki w Brukselce.
  Kopnij ich w zadki tak mocno, zeby nie zatryzmali sie blizej niz w Palestynie.

  Zydzi w PL-u stworzyli konspiracyjne panstwo w panstwie, zmierzajac do
  utworzenia podstepem Judeopolonii i oni uwazaja Palestyne za ich ojczyzne.

  Kiedy zacela sie Intyfada, odpowiedznik "Wypadkow Poznanskich" w 1956 roku, w
  Palestynie, Marek Krol, wlasciciel gazety "Wprost", napisal w artykule
  redakcyjnym, ze on jest dumny, iz jest obywatelem "Izraela" w Palestynie i ze
  on popiera mordowanie prawowotych wlascicieli tamtej ziemi.

  Niechaj wiec taki Marek Krol "wraca" do "ojczyzny" i jako ochotnik wcieli sie
  do ludobojczego wojska i morduje dzieci rzucajace kamieniami.

  Jezeli z nim wyniosa sie inni z morderczej nacji, to Polacy z wielka ochota
  zwroca im koszt niepowrotnego biletu do Palestyny i pozwola im zabrac z soba
  pieniadze i bogactwa, ktore nabyli w Polsce kolektywnym zlodziejstwem.


 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 17.03.05, 17:28
  Dalej Walor 16: POLSKIE TRADYCJE

  1. Miasto rdzenie polskie

  Bydgoszcz jest rdzennie polskim miastem. Od swego zarania była osadą należącą
  do państwa Polan na północnych krańcach terytorium graniczącym z obszarem
  Pomorzan.
  Najwybitniejszy polski król Kazimierz Wielki wydał 19 IV 1346 r. lokację miasta
  na prawie magdeburskim. W całym okresie staropolskim Bydgoszcz pełniła funkcję
  handlową na styku Wielkopolski, Krajny, Kujaw i Prus Królewskich. Charakter
  zabudowy był polski. Mury miejskie o wątku polskim, kościoły gotyckie o
  charakterze typowym dla dzielnicy wielkopolsko-kujawskiej. Ludność polska z
  koloniami obcokrajowców: Niemców, Szkotów i Holendrów (mennonitów) we wsiach
  nadwiślańskich Łęgnowie i Otorowie.

  2. XIX-wieczna walka o polskość

  Bydgoszcz jako rozwijające sie miasto i znaczny ośrodek administracyjny miała
  stawać się wg wysiłków Niemców ośrodkiem niemczyzny. Już od 1774 r., kiedy
  zbudowano kanał bydgoski władze pruskie usłowały przekształcić Bydgoszcz na
  swoją modłę. Przymuszano niemieckich rozbotników, aby zostali i kolonizowali te
  ziemie. Rozbierano skwapliwie zabytki staropolskie, kasowano zakony. Cegła z
  zamku posłużyła do budowy koszar i bulwarów. Rozebrano mury miejskie, baszty i
  bramy, kilka kościołów i klasztorów. Rzadko które miasto polskie zostało tak
  okaleczone ze spuścizny staropolskiej, jak Bydgoszcz. Nie udawało się jednak
  złamać ducha polskiego, mimo wszelkich wysiłków. W Bydgoszczy istniały silne
  środowiska polskie. Z rozwojem przemysłu do miasta masowo przybywała ludność
  polska z okolicznych wsi, która była pracownikami licznych fabryk i zasiedlała
  przedmieścia. Niemcy obawiali się wzrostu polskości miasta, dlatego nie
  zdecydowali się na zlokalizowanie Uniwersytetu, mimo starań niemieckich władz
  miejskich. Natomiast rozwijali intensywnie infrastrukturę, aby Bydgoszcz nie
  ustępowała pod względem warunków życia i dostępu do kultury innym ośrodkom
  Rzeszy. Miało to przyciągnąć przybyszy z głębi Niemiec. Przykładem była budowa
  monumentalnego Teatru Miejskiego – większego i piękniejszego niż w wielu dużych
  miastach Niemiec. Renoma Bydgoszczy jako miasta pruskiego „drugiego Berlina”
  miała wzrastać.

  Tymczasem to polskość ciągle wzrastała czego wyrazem było wiele inicjatyw:
  - polska „Gazeta Bydgoska” od 1898 r.
  - polski „Dziennik Bydgoski” od 1908 r. Jana Teski
  - budowa z polskich składek Domu Polskiego w 1906 r., gdzie koncentrowała się
  działalność polskich stowarzyszeń (E. Warmiński)
  - w 1906 r. w szkołach bydgoskich wybuchł strajk szkolny po usunięciu religii w
  jęz. polskim ze szkół
  - założenie Polskiego Banku Ludowego (1869)
  - polskie stowarzyszenia gospodarcze np Towarzystwo Przemysłowe, założone przez
  T. Magdzińskiego
  - polskie stowarzyszenia kulturalne np Towarzystwo Śpiewu „Halka”(1883)
  propagującego pieśń polską i czystość mowy ojczystej
  - polskie stowarzyszenia sportowe np Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (1886)
  wywierające poważny wpływ na rozwój życia polskiego w mieście
  - polskie towarzystwa pomocowe i oświatowe

  Polskie tradycje umożliwiły naturalny powrót Bydgoszczy w polskie granice i
  wybuch patriotyzmu po wkroczeniu wojsk polskich na bydgoski rynek w 1920. Wielu
  bydgoszczan uczestniczyło w Powstaniu Wielkopolskim.

  4. Fenomen okresu międzywojennego

  Od 1920 r. rozpoczął sie masowy exodus Niemców. W 1921 r. stanowili 25%
  ludnosci, a w 1939 r. tylko 8%. Razem odpływ Niemców w całym okresie
  miedzywojennym sięgnął 30 tyś. osób. Od połowy lat 20, Bydgoszcz obok Poznania
  należała do najbardziej polskich miast. Żydzi stanowili niewielką grupę i
  utożsamiali się raczej z Niemcami. Przejęto w ręce polskie większość zakładów
  przemysłowych, hurtowni, składów, firm handlowych. Rozwijały się organizacje
  niepodległościowe.
  W 1928 zburzono tzw. Wieżę Bismarcka zbudowaną na pocz. XX w. przez władze
  miejskie w parku na Wzgórzu Wolności. Ustawiona na wzgórzu, skad rozpościerał
  się widok na całe miasto, miała stanowić symbol niemieckiej siły i panowania.
  Dzisiaj w tym miejscu znajduje się Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy. Złożono tam
  szczątki ofiar pomordowanych w Dolinie Śmierci i innych miejscach martyrologii.
  Tuż przed wybuchem wojny sformowano Bydgoski Batalion Obrony Narodowej, który
  składał się z pospolitego ruszenia mieszkańców miasta.

  3. Krwawa niedziela

  1 i 2 września miasto przygotowywało się do odparcia ataku wojsk niemieckich.
  Na zachodnich rubieżach miasta walczyła bydgoska 15 dywizja piechoty
  wielkopolskiej. 3 września zaczeły przejeżdzać przez Bydgoszcz z północy na
  południe cofające się oddziały polskie z Borów Tucholskich. Zostały zaatakowane
  przez dywersantów niemieckich. Była to próba opanowania Bydgoszczy przez
  Niemców przed wkroczeniem niemieckich wojsk regularnych. Akcję przygotowała
  Abwehra przy udziale Gestapo i NSDAP, a wykonawcami byli głównie członkowie
  Selbstschutzu (Niemcy z Gdańska, Bydgoszczy).
  Wówczas wojsko i cywile samorzutnie stłumiły niemiecką prowokację. Walkę
  podjęły oddziały WP, Obrony Narodowej i ochotnicy, m.in. harcerze. Do 5
  września straty polskie wynosiły ok. 240 żołnierzy, straty niemieckie ok. 300
  osób (zabitych w walce i rozstrzelanych na mocy wyroku sądu). Zapewne
  mieszkańcy zdawali sobie sprawę, że za kilka dni miasto zostanie zajęte i
  możliwa jest zemsta Niemców. Mimo tego Straż Obywatelska walczyła z
  wkraczającymi oddziałami niemieckimi, nawet po opuszczeniu miasta przez Wojsko
  Polskie.
  Od 5 do 19 września trwała pacyfikacja miasta w celu uśmierzenia powstania
  wywołanego przez Polaków-cywilów, którzy z bronią w ręku wystąpili przeciwko
  oddziałom niemieckim.
  Niemcy po wkroczeniu do miasta, 9 i 10 września zabili, m.in. w egzekucjach
  ulicznych, kilka tysięcy Polaków. W październiku i listopadzie 1939 r. w
  Dolinie Śmierci Niemcy rozstrzelali śmietankę bydgoskiej inteligencji i osób
  parających się działalnością patriotyczną. 11 listopada 1939 r. rozstrzelano
  przedwojennego prezydenta miasta Leona Barciszewskiego. W niemieckiej
  propagandzie wydarzenia 3–5 września nazwano krwawą niedzielą (Bromberger
  Blutsonntag), fałszując ich przebieg (rzekome polskie okrucieństwo) i liczbę
  ofiar (58 tyś. osób).

  4. W mieście w czasie wojny działały organizacje niepodległościowe.

  Od początku niemieckiego panowania organizowano masowe wysiedlenia Polaków do
  Generalnego Gubernatorstwa, rugowanie z mieszkań, wywożenie na roboty
  przymusowe w głąb Rzeszy i do obozów koncentracyjnych. W mieście funkcjonowało
  tajne nauczanie z zakresu szkoły powszechnej i średniej. Od początku 1940 r.
  powstawały zalążki tajnych organizacji. Do końca 1941 powstała komenda Okręgu
  Pomorskiego Związku Walki Zbrojnej. Bydgoszcz była ważnym ośrodkiem podziemnego
  harcerstwa. W 1942 r. powstała Konspiracyjna Szkoła Małoletnich Lotnictwa ZHP
  pod dowództwem kaprala-pilota Benedykta Dąbrowskiego. W tym samym roku bydgoska
  Grupa Operacyjna AK "Bałtyk" ujawniła wyrzutnię rakiet V-1 w Borach
  Tucholskich oraz doświadczalnej bazy rakietowej (Luftwaffe-Versuchanstalt) w
  Peenemünde na wyspie Uznam koło Szczecina, co umożliwiło jej zniszczenie przez
  RAF.
  Od początku gestapo w Bydgoszczy zwóciło uwagę na niepokorność bydgoszczan.
  Zwłaszcza Szwederowo zyskało w oczach Niemców „bandycką” sławę. Np kreisleiter
  (nadburmistrz) miasta Werner Kampe pisał: „Zostałem poinformowany przez
  rozmaitych Volksdeutschów, że stan niepewności w południowej dzielnicy miasta
  utrzymuje się w dużym stopniu. Szwederowo zostało mi przedstawione jako
  dzielnica zbrodniarzy, w której mieszkają radykalne elementy”.
  W październiku 1943 r. przy gestapo w Bydgoszczy utworzono specjalną komórkę do
  walki z narastającym ruchem oporu, a od lutego 1944 rozpoczęto masowe
  aresztowania członków Polskiej Armii Powstania oraz Pomorskiego Okręgu Armii
  Krajowej. Ocenia się
 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 17.03.05, 17:31
  W październiku 1943 r. przy gestapo w Bydgoszczy utworzono specjalną komórkę do
  walki z narastającym ruchem oporu, a od lutego 1944 rozpoczęto masowe
  aresztowania członków Polskiej Armii Powstania oraz Pomorskiego Okręgu Armii
  Krajowej. Ocenia się, że w 1944 w Bydgoszczy było ok. 5 tyś. członków AK.
  Istniała podziemna Okręgowa Delegatura Rządu RP.
  Liczne są przykłady sabotażu praktykowanego w niemieckich fabrykach np DAG w
  Łęgnowie, Warsztatach Kolejowych czy „Muna” na Osowej Górze. Kilka obiektów w
  DAG zostało zniszczonych przez wybuchy, które celowo spowodowali polscy
  pracownicy przymusowi. Z kolei w 1941 r. zorganizowano akcję sabotażową
  grupy "Szarych Szeregów" pod dowództwem Leona Stobrawy i Józefa Wroneckiego w
  Zakładach Amunicyjnych na Osowej Górze.


  Dalej Walor 17: MIESZKAŃCY

  1. Wykształcenie mieszkańców

  Wykształcenie ludności w Polsce w 2002 r. Źródło: Spis powszechny GUS z 2002 r.

  Kraj – kujawsko-pomorskie – kujawsko-pomorskie miasta:
  wyższe : 9,9% - 8,6% - 11,4%
  średnie: 31,5% - 30,0% - 35,9%
  zasadnicze zawodowe: 23,2% - 28,0% - 25,9%
  podstawowe: 29,8% - 30,1% - 23,8%
  podstawowe nieukończone: 3,6% - 2,1% - b.d.

  W Bydgoszczy wykształcenie wyższe posiada 14% mieszkańców, czyli więcej od
  średniej krajowej i średniej dla miast województwa. Stanowi to ok. 55 tyś.
  grupę ludzi w Bydgoszczy z wyższym wykształceniem, więcej niż w jakimkolwiek
  ośrodku regionu.

  2. Miasto otwarte

  Jak wspomniano poprzednio: Bydgoszcz jest raczej mozaiką ludzi o różnych
  odcieniach kulturowych.
  Jednym z efektów takiego stanu jest to, że miasto jest otwarte i nie utrudnia
  asymilacji osób pochodzących z innych regionów.
  Zauważa się podkreślanie „bydgoskości”. Większość osób identyfikuje się raczej
  z miastem, niż konkretną krainą etnograficzną.

  Ciekawe są wyniki spisu przedwojennego, co do pochodzenia ludności
  (źródło „Historia Bydgoszczy”):
  - przybysze z Wielkopolski: 32%
  - rodzimi bydgoszczanie: 29%
  - przybysze z Pomorza: 13%
  - przybysze z Kongresówki: 7%
  - przybysze z Galicji: 3%
  - mniejszości narodowe: 15%
  - inne: 1%
  Odsetek osób z Kongresówki i Galicji w okresie II RP wynosił w Bydgoszczy: 8-
  10%. Dla porównania w Poznaniu 6,5%, Toruniu 5%.
  Co 3 osoba pochodziła z Wielkopolski, co 3 była rodzimymi bydgoszczanami, co 7
  osoba pochodziła z Pomorza, co 10 z Kongresówki lub Galicji.

  Podobnie było po wojnie: 2/3 przybyszów pochodziło z Pomorza i Wielkopolski, co
  ilustrują spisy z lat 1947-49.

  Obecnie miasto można uznać raczej za gościnne, otwarte i przyjazne bez
  szowinizmu i manii wywyższania się kosztem prowincji.
  Miasto nie szuka za wszelką cenę dowartościowania kosztem innych. Dostrzega
  się wszystkie ośrodki regionu.
  Niedowartościowanie Bydgoszczy w okresie międzywojennym i próby kwestionowania
  jej roli po wojnie i w latach 90-tych wywarły pewien wpływ na mentalność
  mieszkańców.

  Dostrzega się upośledzenie społeczne miasta. Polega ono na tym, że atrakcyjność
  społeczna Bydgoszczy (w wyobrażeniach mieszkańców kraju) pozostaje w tyle za
  miejscem jakie zajmuje na społeczno-gospodarczej mapie Polski.
  Jest to nie tylko sprawa prestiżowa, ale problem społeczny o wielkim znaczeniu
  dla rozwoju społeczno-kulturalnego, społecznej tożsamości i identyfikacji jego
  mieszkańców. Jest też istotnym elementem społecznej motywacji do działań w
  wielu sferach życia.
  Ten swoisty kompleks niedowartościowania jest zauważalny od lat przedwojennych.
  Jednym z czynników, które go wywołały było zmarginalizowanie administracyjne
  Bydgoszczy w okresie międzywojennym. Tam, gdzie nie ograniczano rozwoju, miasto
  było bardzo dynamiczne w tym okresie np w zakresie gospodarki, handlu, sportu.
  Natomiast brak prestiżu miasta stołecznego, na który Bydgoszcz zasługiwała,
  skutkował ograniczeniem aspiracji naukowych i kulturalnych.
  Pozycja największego miasta regionu od 150 lat i jego rozwój na przekór
  wszelkim przeszkodom dodaje pewnej dozy spokoju w zachowaniu elit i
  mieszkańców.
  Rozumieją, że znaczenie miasta nie zmienia się mimo przejściowych niepowodzeń i
  zmian koniunktury, a nawet niekorzystnego postrzegania przez innych. Dostrzega
  się coraz bardziej, że jedną z najważniejszych spraw jest umiejętna promocja
  miasta i walka z mitami krzywdzącymi Bydgoszcz.

  O tym, że Bydgoszcz ma przyjazne oblicze świadczy reakcja wielu ludzi, który z
  reguły są pozytywnie zaskoczeni po zapoznaniu się z Bydgoszczą. Nie oczekiwali
  drugiego Krakowa. Dobrze. Zauważają jednak, że Bydgoszcz to nie zapadła
  prowincja. Zaskakuje ich wielkość i uroda secesyjnego śródmieścia, spory
  potencjał miasta. Zauważają, jak traci Bydgoszcz na braku restauracji
  zabytkowych budynków.
  Również dzielnica muzyczna, odnowione elewacje najpiękniejszych kamienic i
  stare miasto robią pozytywne wrażenie. Dziwią się, że miasto jest tak mało
  znane. Z reguły dominuje pozytywne zaskoczenie.
  Na imprezach sportowych, znanych zawodników nieraz zaskakuje frekwencja, dobra
  organizacja i kulturalne zachowanie publiczności. Takie wrażenie odnosi wielu
  działaczy sportowych, którzy chętnie tu organizują ponowne imprezy np. I.
  Szewińska (lekkoatletyka) czy C. Lang (Tour de Pologne). Zauważają, jak wielką
  motywację mają działacze, aby zawody, imprezy, festiwale wypadły jak najlepiej
  i rozsławiały miasto.
  Elity dostrzegają konieczność promocji Bydgoszczy, zbyt mało znanej w kraju.

 • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.03.05, 01:10
  Panie PIT !!!! Gratulować po raz kolejny to za mało, więc po prostu gorąca prośba
  - niech pan to swoje opracowanie jakoś wyda drukiem przez któreś z wydawnictw i
  rzucić to na bydgoski rynek do księgarń. Zapłacę każdą cenę za egzemplarz
  takiego kompendium...
 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 18.03.05, 06:54
  Wolałbym, żeby te materiały umieścić na stronie internetowej.
  Zaznaczam też, że jeszcze dopiero zbliżamy się do połowy opracowania...
 • Gość: anita IP: *.azoty.tarnow.pl 18.03.05, 07:44
  Tak, strona internetowa jest zdecydowanie lepszym pomysłem - pozwoli to na
  aktualizację danych statystycznych i innych informacji. Pzdr.
 • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.03.05, 11:33
  No tak, być może strona w Internecie jest lepszym rozwiązaniem ale rzadko która
  starsza osoba ma do niego dostęp lub wręcz nie potrafi obsłużyć komputera. Warto
  byłoby pomyśleć o ludziach 60, 70, 80 letnich...
  Sentyment przenosi góry!!!!
 • Gość: anita IP: *.azoty.tarnow.pl 18.03.05, 11:50
  Też prawda. Ale jedna wersja nie wyklucza drugiej... Pzdr.
 • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.03.05, 12:18
  Oby tak było.
  A swoją drogą to ten (ta?) PIT zasługuje na Nobla...
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.03.05, 17:34
  Dalej Walor 18: BAZA SPORTOWA

  Bydgoszcz wyróżnia się na tle kraju pod względem liczby i rangi rozgrywanych
  imprez sportowych, a także pod względem bazy sportowej.
  Szczególnie silną dziedziną jest w Bydgoszczy w i o ś l a r s t w o i
  k a j a k a r s t w o. Na Brdzie w sezonie przez cały dzień widuje się
  dziesiątki trenujacych wioślarzy i wioślarek.
  Stanowi to dodatkowy urok i punkt charakterystyczny dla Bydgoszczy: intensywny
  ruch osad wioślarskich i kajakarskich na Brdzie w centrum miasta.
  Było tak już od XIX wieku. W mieście są doskonałe warunki do uprawiania twgo
  sportu. Nic dziwnego, że największe sukcesy sportowe bydgoszczanie odnosili
  właśnie w tych dyscyplinach.

  Inne silne dyscypliny sportu to:
  *ż u ż e l
  Polonia Bydgoszcz jako jedyny klub w Polsce nigdy nie opuścił ekstraligi, jest
  wielokrotnym drużynowym mistrzem Polski, rodzimym klub Tomasza i Jacka Gollobów
  *k o s z y k ó w k a
  Męska drużyna Astoria Bydgoszcz w ekstralidze
  *s i a t k ó w k a
  Żeńska drużyna Pałacu Bydgoszcz od wielu lat gra w ekstralidze, jest
  wielokrotnym mistrzem i wicemistrzem Polski
  *t e n i s
  Drużyna Polonii od wielu lat zajmuje miejsce na podium rozgrywek
  *l e k k o a t l e t y k a
  Doskonałe warunki do uprawiania tego sportu w Parku Sportowym „Zawisza”, kilku
  bydgoskich lekkoatletów wywalczyło medale olimpijskie
  *f i t n e s s
  Bydgoszczanki są czołowymi zawodniczkami tego sportu w Polsce

  Liczą się także inne dysypliny sportu: piłka ręczna, piłka nożna, kolarstwo,
  speedrower, kajak polo, łucznictwo, boks, podnoszenie ciężarów

  W przeszłości bydgoska drużyna piłkarska „Zawisza” przez wiele lat występowała
  w I lidze, np w 1990 r. zajmując 4 miejsce. W ostatnich latach notuje się
  kryzys bydgoskiej piłki, skutkiem czego najlepsza drużyna bydgoska występuje w
  III lidze.

  1. Tradycje sportowe

  Przed 1920 r. w mieście istniały kluby i stowarzyszenia sportowe niemieckie.
  Zaborcy tolerowali tylko kilka polskich stowarzyszeń takich jak:
  - Towarzystwo Gimnastyczne Sokół od 1886 r.
  - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
  - Towarzystwo Terminatorów (od 1918 r. „Gwiazda”)
  - harcerstwo (od 1917 r.)

  Po 1920 r. niemieckie towarzystwa sportowe zjedoczyły sie w Zwiazek
  Niemeickich Towarzystw Gimnastycznych w Polsce (siedziba w Bydgoszczy). Sport
  wyczynowy bydgoskich niemców koncentrował się w klubach:
  - Ruder-Club „Frithjof” (wioślarstwo)
  - Soprtbruderverein (poiłka nożna i tenis)
  - Tennis-Club „Palastra” (tenis)
  - Klub „Tornedo” (kolarstwo)
  Dwójka podwójna wioślarzy niemieckich osiągnęła klasę pozwalającą na
  wystepowanie w reprezentacji Polski.

  Polskie organizacje z zcasów zaborów nadal prowadziły działalność:
  - Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” (12 gniazd)
  - Harcerski Klub Sportowy (od 1925 r.)
  - Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

  W 1933 r. powstał Wojskowy Klub Sportowy. W mieście istniało 32 klubów
  jednosekcyjnych i 23 wielosekcyjnych oraz liczne zakładowe (170 klubów i kół
  sportowych)
  Renomę ogólnopolską, a nawet międzynarodową zdołały sobie wywalczyć:
  kluby jednoskcyjne:
  - Bydgoski Klub Wioślarek (od 1927)
  - Kolejowy Klub Wioślarski (od 1928)
  - Klub Atletyczny „Siła” (od 1921)
  - Bydgoski Klub Motocyklowy (od 1925)
  - Bydgoskie Towarzystwo Cyklistów (od 1922)
  - Bydgoski Klub Sportowy – skcja tenisa (od 1924)

  kluby wielosekcyjne:
  - Bydgoski Klub Sportowy „Polonia” (od 29 IX 1920)
  - Klub Sportowy „Astoria” (od 1 IV 1924)
  - Klub Sportowy „Brda” (od 18 III 1924)
  - Klub Sportowy „Gwiazda” (od 25 IV 1920)

  W mieście w okresie międzywojennym pobudowano wiele obiektów sportowych:
  - 4 boiska piłkarskie
  - Stadion Miejski (otwarty 3 VIII 1924 przy obecności prezydenta RP S.
  Wojciechowskiego), zawierał 6 boisk treningowych, urzadzenia lekkoatletyczne,
  dzisiaj KS „Polonia”
  - tor łuczniczy na Stadionie Miejskim
  - 7 przystani wioślarskich z szałasami w części odziedziczonych po okresie
  zaborów
  - 2 pływalnie na Brdzie z woda bieżącą
  - ponad 30 kortów tenisowych, w tym 2 kryte
  - 10 sal gimastycznych
  - tor sportów konnych na Kapuściskach Małych (na Bydgoszcz Wschód, dzisiaj nie
  istnieje)
  - strzelnica sportowa na Jachcicach i przy ul. Toruńskiej (po zaborcy)
  - tory saneczkowe w Myślęcinku

  W latach 20 rozbudowano odziedziczony po zaborcy tor regatowy w Brdyujściu
  (poszerzono, dobudowano kryte trybuny, szatnie i hangary). Tor był największym
  obiektem w Polsce.
  W 1929 r. w Bydgoszczy na torze regatowym rozegrano Mistrzostwa Europy w
  wioślarstwie. Bydgoska załoga zdobyła brązowy medal.
  Pod wzgledem rozwoju bazy sportowej Bydgoszcz w okresie międzywojennym
  dorównywała większemu Poznaniowi.

  Wyniki sportowe:
  Największe sukcesy odnosili w i o ś l a r z e i w i o ś l a r k i
  (wielokrotni mistrzowie Polski, medaliści mistrzostw Europy, brązowy medal
  bydgoskiej załogi wioślarskiej BTW na olimpiadzie w Amsterdamie 1924). W 1937
  r. BTW był najwyżej sklasyfikowanym klubem wioślarskim w Polsce, a w 1938
  Kolejowy Klub Wioślarski.
  Inne dyscypliny, gdzie odnoszono sukcesy to:
  - łucznicy (bydgoszczanin F. Majewski mistrzem świata w 1937 r., tytuły
  mistrzów Polski)
  - kolarstwo (bydgoszczanin F. Więcek wygrywa w 1928 r. Tour de Pologne)
  - lekkoatletyka (Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce żeńskiej 1930, męskiej
  1933, liczni medaliści mistrzostw Polski)
  - tenis (rozegrano w Bydgsozczy kilka turniejów o Mistrzostwo Polski oraz
  międzynarodowych, w barwach BKS grali czołowi polscy zawodnicy)
  - boks (bydgoszczanin wicemistrzem Polski w 1927)
  - piłka nożna (KS „Polonia” uzyskiwał tytuły mistrzów Pomorza)

  W Bydgoszczy pomimo rangi miasta powiatowego znajdowały się siedziby licznych
  związków sportowych:
  - Pomorski Okręgowy Związek Lekkoatletyczny (od 1930)
  - Pomorski Okręgowy Związek Kajakowy (od 1935)
  - Pomorski Okręgowy Związek Piłki Nożnej (od 1927)
  - Pomorski Okręgowy Związek Pływacki (od 1927)
  - Pomorski Okręgowy Związek Kolarski
  - Pomorski Okręgowy Związek Łuczniczy

  Po wojnie kontynuowano świetne tradycje przedwojenne.
  W latach 50-tych wybudowano stadiony Zawiszy i Brdy, stadion hokejowy Torbyd,
  stadion leśny. Rozpoczęto budowę ośrodka i Parku Sportowego Wojska
  Polskiego „Zawisza”. Zorganizowano 2 ogólnodostępne baseny.
  W latach 60-tych rozbudowano stadion i tor żużlowy Polonii, rozbudowano Torbyd,
  Park Sportowy „Zawisza”, zbudowano kompleks sportowy Astorii. W latach 70-tych
  zbudowano m.in tor kartingowy i wiele innych obiektów.
  Pod koniec lat 70-tych w mieście było:
  - 7 stadionów, w tym 4 duże
  - 10 pływalni, w tym 4 kryte
  - 91 sal gimnastycznych (78 szkolnych)
  - 17 przystani sportów wodnych (wioślarskie, kajakarskie, żeglarskie)
  - sztuczne lodowisko (Torbyd)
  - duża hala sportowa (Astoria)
  - tor żużlowy i kartingowy
  - korty, strzelnice

  Drużyny piłkarskie Polonii, a potem Zawiszy wiele lat grały w ekstraklasie.
  Klub żużlowy „Polonia” jako jedyny nigdy nie opuścił ekstraklasy. Z Bydgoszczy
  wywodziło się wiele medalistów olimpijskich m.in:
  Rzym 1960 – złoty medal Zdzisław Krzyszkowiak (lekka atletyka), brązowy medal
  Brunon Bendig (boks)
  Tokio 1964 - złoty i srebrny medal Teresa Ciepły (lekka atletyka)
  Moskwa 1980 – brązowy medal Ryszard Kubiak (wioślarstwo)
  Seul 1988 - brązowy medal Sławomir Zawada (podnoszenie ciężarów)
  Barcelona 1992 – srebrny medal Maciej Freimut (kajakarstwo), srebrny medal
  Arkadiusz Onyszko (piłka nożna), brązowy medal Jacek Streich (wioślarstwo)
  Atlanta 1996 - srebrny medal Ivan Klementiev (kajakarstwo)
  Sydney 2000 – złoty medal Robert Sycz (kajakarstwo)
  Ateny 2004 – złoty medal Robert Sycz (kajakarstwo)

  Należy wspomnieć, jak rozwijał się sport w F o r d o n i e.
  W 1923 r. powołano w miasteczku pierwszy klub sportowy „Bałtyk” (pote
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.03.05, 17:36
  Należy wspomnieć, jak rozwijał się sport w F o r d o n i e.
  W 1923 r. powołano w miasteczku pierwszy klub sportowy „Bałtyk” (potem nazwę
  zmieniono na Fordoński Klub Sportowy). Organizacją imprez sportowych zajmowały
  się liczne stowarzyszenia np. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
  organizacje „Strzelca” i „Sokoła”. W 1932 r. ukończono budowę boiska i
  strzelnicy. Dzięki staraniom LOOP w 1933 r. założono na terenie podmiejskim
  Fordonu na stokach Czarnej Góry (obecnie nazywana Górą Szybowników) bydgoską
  szkołę szybowników. Na terenie szybowiska zamontowano wyciągi i chwiejnicę,
  wzniesiono budynek administracyjny i gospodarczy oraz hangary, w których w 1939
  r. znajdowało się ok. 20 szybowców. Od 1936 r. szkoła uzyskała nazwę Okręgowa
  Szkoła Szybowcowa w Fordonie.
  W 1957 reaktywowano klub sportowy, tym razem pod nazwą „Wisła”. W 1962-67 r.
  wybudowano stadion „Wisła”. Tereny wokół stadionu planowano przeznaczyć pod
  kompleks sportowo-rekreacyjny m.in. z basenem i hotelem, czego jednak nie
  zrealizowano.

  2. Świetna infrastruktura sportowa

  Bydgoszcz wyróżnia się w kraju pod względem bogactwa i rangi infrastruktury
  sportowej.
  Znajdują się tu niektóre obiekty sportowe rangi krajowej m.in. 2 stadiony ze
  sztucznym oświetleniem: żużlowy i piłkarski, narodowy stadion lekkoatletyczny,
  jedna z nowocześniejszych hal w Polsce, tor regatowy, tor kajakarstwa
  górskiego, tor kartingowy i inne.

  STADIONY
  *WKS Z a w i s z a im. Z. Krzyszkowiaka - ul. Gdańska 163 – zbudowany w 1955-
  64 r., 18 tyś. miejsc siedzących i 30 tyś. stojących , sztuczne oświetlenie,
  tablica świetlna, kryta trybuna główna. uznawany za czołowy stadion
  lekkoatletyczny w Polsce, jeden z większych stadionów piłkarskich w Polsce

  *BTŻ P o l o n i a - ul. Sportowa 2 – zbudowany w 1920 r.
  20 tyś. miejsc, sztuczne oświetlenie, tablica świetlna, kryta trybuna główna
  uznawany za czołowy polski stadion żużlowy, od 5 lat miejsce rozgrywania
  Indywidualnych Mistrzostw Świata na Żużlu - Grand Prix Polski.

  * BKS Chemik - ul. Glinki 79 , powyżej 10 tyś. miejsc
  * KKP Brda - ul. Powstańców Warszawy 4
  * Budowlany Klub Sportowy - ul. Jaskółcza
  * MZKS Gwiazda - ul. Bronikowskiego 45
  * WKS Zawisza - ul. Sielska 12 - Fordon
  * ZM TKKF - ul. Słowiańska 7

  DUŻE HALE SPORTOWE
  *Hala Sportowo-Widowiskowa "Ł u c z n i c z k a" - ul. Toruńska 56
  6.100 miejsc siedzących stałych, do 8.000 przy wykorzystaniu powierzchni areny,
  zbudowana w 2002 r., uznawana za jedną z 6 największych i najpiękniejszych w
  kraju. Dodatkowym atutem jest położenie hali w Parku Miejskim, nad Brdą w
  otoczeniu zadbanej zieleni, stawów i infrastruktury sportowej (kryte korty, tor
  łuczniczy, przystań)

  *KS Start - Astoria - ul. Kr. Jadwigi 23
  *BKS Chemik - ul. Glinki 79
  *Klub Uczelniany AZS Akademii Bydgoskiej - ul. Sportowa 2

  TOR R E G A T O W Y - ul. Witebska 26, Brdyujście, największy i najbardziej
  prestiżowy w kraju po poznańskiej Malcie, z trybunami i pełną infrastrukturą,
  szerokość ok. 300 m, długość 2 km (60 ha), najstarszy obiekt w Polsce (tradycje
  przedwojenne)

  TOR Ł U C Z N I C Z Y - ul. Babia Wieś, nowoczesny, zbudowany w 2002r. w Parku
  Miejskim nad Brdą

  TOR K A R T I N G O W Y – ul. Fordońska 116, z trybunami, położony w uroczym
  zakolu Brdy wśród zieleni

  TOR KAJAKARSTWA G Ó R S K I E G O – na rzece Brdzie koło jazu farnego – jedyny
  tor w Polsce położony w centrum Starówki. Stanowi symbol orginalnego uroku
  bydgoskiej starówki jakim jest połączenie wody z zabytkowymi budowlami

  WAŻNIEJSZE HALE GIMNASTYCZNO-SPORTOWE
  *KU AZS – ATR - ul. Ks. Kordeckiego 20
  *KU AZS – AB - ul. Chodkiewicza 30
  *KKP BRDA - ul. Powst. Warszawy 4
  *Budowlany Klub Sportowy - ul. Żupy 4
  *MZKS Gwiazda - ul. Bronikowskiego 45
  *Pałac Młodzieży - ul. Jagiellońska 27
  *WKS Zawisza - ul. Gdańska 163
  - sala sportowa,
  - sala gimnastyczna,
  - sala lekkoatletyczna,
  - sala ciężarowa
  *UKS "Lawina" przy ZS nr 28 - ul. Kromera 11

  BASENY KRYTE
  *Basen przy Zespole Szkół nr 5 - ul. Berlinga (Fordon)
  *Basen "Sardynka" - ul. Sardynkowa (Osowa Góra)
  *Basen "Bryza" - ul. Goszczyńskiego 3 Szwederowo)
  *Basen Pałacu Młodzieży - ul. Jagiellońska 27
  *Basen "Astoria" - ul. Królowej Jadwigi 23
  *Szkoła Pływania "Delfin" - ul. Swarzewska 10 (Bartodzieje)
  *Basen "Polonia" - ul. Sportowa 2
  *Basen "Laguna" - ul. Glinki 117 (Wyżyny)
  *Basen „Perła” na Wyżynach - ul. Grzymały-Siedleckiego (ze sztuczna rzeką,
  zjeżdżalnią)
  *Basen przy SP w Fordonie - ul. Duracza (Fordon)
  *Klub Sportowy "Start-Astoria" - ul. Kr. Jadwigi 23 (odkryty)
  *Basen na os. Łęgnowo (nieczynny)

  PRZYSTANIE WODNE-KAJAKOWE
  *KS Start "Astoria" - ul. Kr. Jadwigi 23
  *KS Łączność - ul. Babia Wieś 3
  *RTW "Bydgostia-Kabel" - ul. Żupy 4
  *WKS "Zawisza" - ul. Mennica
  *TKKF "Orzeł" - ul. Nadrzeczna 2
  *Regionalny Oddział - "PTTK Szlak Brdy" - ul. Biwakowa 8, Janowo

  PRZYSTANIE WODNE-WIOŚLARSKIE
  *Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie - ul. Żupy 2
  *RTW "Bydgostia-Kabel" - ul. Żupy 4
  *Bydgoski Klub Wioślarek - ul. Babia Wieś
  *WKS "Zawisza" - ul. Mennica

  PRZYSTANIE WODNE-ŻEGLARSKIE
  *KS Start "Astoria" - ul. Witebska
  *Yacht Klub Polski - ul. Witebska 14
  *KS Zjednoczeni - ul. Witebska
  *Klub Żeglarski "Szkwał" - ul. Witebska
  *Klub Żeglarski "Wind" – Romanowo gm. Koronowo
  *Bydgoski Okręgowy Związek Żeglarski – Pieczyska gm. Koronowo

  KORTY TENISOWE
  *AZS Akademii Bydgoskiej - ul. Sportowa 2 - 10 kortów
  *Budowlany Klub Sportowy - ul. Żupy 2 - 2 korty
  *WKS Zawisza - ul. Gdańska 163 - 5 kortów
  *TKKF Śródmieście - ul. Markwarta 10a - 4 korty
  *TKKF Zjednoczeni - ul. C. Skłodowskiej 33b - 5 kortów
  *TKKF Zjednoczeni - ul. Kalinowa - 1 kort
  *TKKF Świt - ul. Nakielska 70 - 4 korty
  *TKKF Orzeł - ul. Abrahama 2a - 4 korty
  *Ośrodek Sportu i Rekreacji - ul. Nakielska 86
  *Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ II - Osiedle Bajka (Fordon) - 3 korty
  *Zespół Szkół nr 5 - ul. Konfederatów Barskich - 2 korty
  *Zespół Szkół nr 5 - ul. Zygmunta Berlinga - 2 korty
  *Bydgoskie Towarzystwo Tenisowe - ul. Żupy - 3 korty
  *Salvadore Tennis Club - ul. Powstańców Warszawy 4

 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.03.05, 17:37
  STRZELNICE
  *WKS "Zawisza" - ul. Gdańska 163
  *Liga Obrony Kraju - ul. Toruńska 30
  *Bydgoskie Towarzystwo Strzeleckie "KALIBER" - ul. Śniadeckich 32
  *Zespół Szkół nr 13 "Copernicanum" - ul. Kopernika 1

  JEŹDZIECTWO
  *Ośrodek rekreacji Konnej – ul. Konna 10 w Parku Kulturu i Wypoczynku
  *Jeździecki Klub Sportowy Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku
  ul. Gdańska 173-175
  *Harcerska Baza Jeździecka województwa kujawsko-pomorskiego, ul .Tatrzańska 21
  *Janiszewski Andrzej Gospodarstwo Agroturystyczne- ul .Pod Skarpą 5
  *JERMIR Przedsiębiorstwo Gastronomiczno-Hotelarskie w Strzyżawie k.Bydgoszczy -
  stadnina koni, przejażdzki bryczkami
  *Klub Jeździecki „Deresz”- Nowy Dwór gm. Koronowo
  *Ośrodek Jeździecki - Buszkowo gm. Koronowo
  *Agroturystyka Tadeusz Zamłyński - Strzelce Dolne 27 gm. Dobrcz
  *Agroturystyka Maria Borowicz - Wiskitno gm. Sicienko
  *Stadnina Koni Krystyna i Tadeusz Drzeweccy - Mochle 3 gm. Sicienko - stadnina
  koni ras małych i kuców szetlandzkich oraz mini ZOO
  *Stadnina Koni p. Gotowskich - Gliszcz gm. Sicienko

  SIŁOWNIE KLUBY FITNESS SOLARIA (niektóre)
  *Studio Yogi Ewy Szpreger
  *SP nr 89 - Pl. Kościeleckich
  *Klub Aerodynamicznych Ćwiczeń - ul .Strzelecka 3 - tel. 379 22 61
  *Gabinet Odnowy Biologicznej "Słoneczna Kapsuła" - ul. Focha 4
  *Centrum Zajęć Ruchowych i Wypoczynku "Cezar" - ul. Dworcowa 100
  *Fitness Clan - ul. Konopnickiej 18a
  *Ośrodek Sportowo-Rehabilitacyjny "Fitline" - ul. Koronowska 14
  *Fitness Club Budokan - ul. Fromborska 18
  *Salon Odnowy Biologicznej Mega Klub - ul. M. Curie-Skłodowskiej 14
  *Studio Odnowy Biologicznej "Wenus" - ul. Broniewskiego 1
  *Fitness Studio Paradise - ul. Ujejskiego 61
  *Fitness Studio - ul. Brzozowa 28
  *Fitness Club "Gracja" - ul. Widok 39a

  INNE OBIEKTY
  *Kryte lodowisko TORBYD - ul. Chopina 11a, w 2004 r. zostało zamknięte, od
  2006 r. ma być wybudowane nowe w okolicy hali Łuczniczka
  *Tor żużlowy - BTŻ "Polonia" - ul. Sportowa 2
  *Lotnisko Aeroklubu Bydgoskiego - ul. Biedaszkowo 30
  *Wyciąg narciarski, tor snowbordowy i saneczkowy – Leśny Park Kultury i
  Wypoczynku
  *Pole Golfowe – ul. Sporna (w organziacji na wyspie rzecznej)
  *Regionalne Pole Golfowe – Olszewka k. Nakła
  *Kręgielnia „Olimpic Bowling Center” - ul. Toruńska 59 (Hala "Łuczniczka")
  *Centrum Rozrywki Kręgielnia XL Bowling - ul. Fordońska 141(Galeria Pomorska)
  *Tor do zjazdów ekstremalnych - Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku
  *Skate Park - Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku
  *Sala boksu (350 m2) – w Parku Sportowym „Zawisza”
  *Sala podnoszenia ciężarów z pełnym wyposażeniem w sprzęt (428 m2) - w Parku
  Sportowym „Zawisza”
  *Kryta bieżnia o nawierzchni tartanowej (dł. 180 m, 6 torów, szerokość 11 m) -
  w Parku Sportowym „Zawisza”

 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.03.05, 17:40
  3. Międzynarodowe imprezy sportowe

  W Bydgoszczy organizuje się wiele znaczących imprez sportowych. Od lat 90-tych
  stają sie coraz bardziej wizytówką miasta.
  Na stadionie żużlowym „Polonii”organizowane są od 5 lat nieprzerwanie
  prestiżowe Grand Prix Świata na żużlu. W hali „Łuczniczka” co roku organizowane
  są mecze reprezentacji Polski w siatkówce i koszykówce. Na stadionie Zawiszy
  średnio co 2 lata rozgrywane są mecze międzypaństwowe piłkarskiej reprezentacji
  Polski, a co roku mają miejsce imprezy lekkoatletyczne o światowym znaczeniu np
  Młodzieżowe Mistrzostwa Świata. Z kolei Tor Regatowy jest świadkiem corocznych
  imprez wioślarskich i kajakowych o ogólnopolskim lub międzynarodowym zasięgu.
  Uruchomienie Portu Lotniczego i spora baza hotelowa umożliwia także w
  przyszłości organizację prestiżowych imprez międzynarodowych.
  Imprezy o randze krajowej i międzynarodowej rozgrywane są najczęściej w takich
  dysyplinach jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka, żużel, wioślarstwo,
  kajakarstwo, lekka atletyka, kajak polo, łucznictwo, fitness, tenis, zapasy,
  kolarstwo, speedrower, szachy, eisstock, podnoszenie ciężarów, boks, sporty
  motorowe.

  Międzynarodowe imprezy sportowe w 2004 r.
  * Międzynarodowy Turniej im. Andrzeja Brończyka o Puchar Kuj- Pom ZPN
  * Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w zapasach (styl wolny)
  * Międzynarodowe Zawody Kulturystyki i Fitness "Junior Fitness Show"
  * Lekkoatletyczny Europejski Festiwal Sztafet
  * Mecz reprezentacji Polski w piłce nożnej Polska-Irlandia (2003)
  * Mecz ligi światowej Polska-Bułgaria w siatkówce mężczyzn
  * Lekkoatletyczna Superliga Pucharu Europy
  * Mistrzostwa Europy Seniorów i Juniorów w speedrowerze
  * Zakończenie etapu Tour de Pologne z rundą miejską
  * Indywidualne Mistrzostwa Świata Grand Prix Polski na żużlu
  * Wielka wioślarska o Puchar Brdy z udziałem osady Uniwersyteu Cambridge
  * Międzynarodowy Festiwal Szachowy
  * Międzynarodowy Turniej o Memoriał Franciszka Harczenko w zapasach
  * Międzynarodowy Turniej w Eisstocku
  * Mistrzostwa Polski w powożeniu zaprzęgami konnymi w Myślęcinku

  W 2005 r. mają miejsce w Bydgoszczy następujące międzynarodowe i ogólnopolskie
  imprezy sportowe:
  01.- Halowy Puchar Elite-Cafe (wzwyż, tyczka) Lekka Atletyka - Łuczniczka
  02 - Halowe Mistrzostwa Polski Kadetów w tenisie - Łuczniczka
  03.- Kryterium Asów polskich lig żużlowych - Stadion BTŻ Polonia
  04.- Puchar Łuczniczki i Akademickie MP w fitness - Kino Adria
  05.- Mecze ligi światowej Polska – Argentyna siatkówka – Łuczniczka
  06.- Mistrzostwa Polski w kl. Splash i Puchar Łuczniczki w żeglarstwie - Zalew
  Koronowski
  06.- Europejski Festiwal Lekkoatletyczny - Zawisza
  06.- Międzynarodowe Regaty Kajakowe Juniorów – Brdyujście
  06.- Mistrzostwa Polski Weteranów w Lekkiej Atletyce - Zawisza
  06.- Międzynarodowe Regaty o Puchar Prezydenta Bydgoszczy Wioślarstwo –
  Brdyujście
  06.- Mistrzostwa Polski Seniorów w Podnoszeniu Ciężarów - Zawisza
  07.- V runda Kartingowych Mistrzostw Polski – Kartodrom
  07.- Puchar Europy w wielobojach Lekka Atletyka - Zawisza
  07.- Mistrzostwa Polski Juniorów w lekkiej atletyce – Zawisza
  07.- Mistrzostwa Polski Juniorów w wioślarstwie - Brdyujście
  07.- Mityng Lekkoatletyczny - Zawisza
  07.- Mistrzostwa Polski Seniorów w kajak-polo – Brdyujście
  08.- Grand Prix Polski na żużlu - Stadion BTŻ Polonia
  09.- Mistrzostwa Polski Seniorów w kajakarstwie klasycznym - Brdyujście
  09.- Zakończenie Etapu kolarskiego Tour de Pologne - ulice Miasta
  09.- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski PFS „Gwardia” juniorów w judo -
  Łuczniczka
  11.- Mistrzostwa Polski Juniorek w fitness - Kino Adria
  11.- II Międzynarodowy Turniej „Eisstocka” - Lodowisko
  12.- Ogólnopolski Memoriał K.Becka w podnoszeniu ciężarów - Zawisza

  Imprezy okręgowe, wojewódzkie i miejskie to:
  03.- Mistrzostwa Miasta na ergometrze Wioślarstwo - Łuczniczka
  03.- Mistrzostwa Wojew. w biegach na przełaj - Myślęcinek
  03.- Mistrzostwa OZPC Juniorów do 20 lat w Podn. Ciężarów – Zawisza
  04.- Makroregionalne eliminacje do OOM w Podn. Ciężarów - Zawisza
  04.- Mistrzostwa Województwa do 15 lat w szermierce - AZS AB
  04.- Otwarcie sezonu kajakowego - Rzeka Brda
  04.- Okręgowe Zawody Otwarcia sezonu łuczniczego - Tor łuczniczy
  04.- Kartingowe Mistrzostwa Strefy i Okr. I r. - Kartodrom
  04.- Kartingowe Mistrzostwa Strefy i Okr. II r. - Kartodrom
  04.- Otwarcie sezonu Lekkoatletycznego - Zawisza
  05.- Wyścig MTB „Family Cup” Kolarstwo - Myślęcinek
  05.- Mistrzostwa Miasta w wioślarstwie - Brdyujście
  05.- OTK Młodzików w Tenisie - Korty AZS AB
  05.- Mistrzostwa Miasta w kajakarstwie - Brdyujście
  05.- Mityng kwalifikacyjny + wieloboje w Lekkiej Atletyce - Zawisza
  05.- OTK Skrzatów w Tenisie - Korty Pro Team
  05.- Puchar Wiosny w żeglarstwie - Brdyujście
  06.- Międzywojewódzkie Mistrz. Jun i JM w Lekkiej Atletyce - Zawisza
  06.- Otwarte Mistrzostwa Miasta w taekwondo – Łuczniczka
  06.- Ogólnopolskie Regaty Elim. Juniorów w Kajakarstwie – Brdyujście
  06.- OTK Juniorów w tenisie - Korty Pro Team
  06.- Trójbój Lekkoatletyczny – Zawisza
  06.- Drużynowe Mistrz. Wojew. Młodzików w Lekkiej Atletyce – Zawisza
  06.- Mistrzostwa Okręgu Seniorów i Juniorów w Łucznictwie - Tor łuczniczy
  06.- OTK Mistrzostwa Miasta Kadetów w Tenisie - Korty AZS AB
  06.- Bydgoska Olimpiada Młodzików w Lekkiej Atletyce - Strzelnica-Zawisza
  06.- Strefowe Eliminacje do OOM w Strzelectwie - Zawisza
  07.- Mistrzostwa Województwa w kajakarstwie - Brdyujście
  07.- Memoriał K.Mrozińskiego w kolarstwie - Ulice miasta
  07.- Memoriał J.Hinca w kolarstwie - Ulice Miasta
  07.- OTK Juniorów w Tenisie - Korty AZS AB
  08.- OTK Kadetów w Tenisie - Korty Pro Team
  08.- Kartingowe Mistrzostwa Strefy i Okr. III r. - Kartodrom
  08.- OTK Skrzatów w Tenisie - Korty AZS AB
  08.- Mistrzostwa Województwa Juniorów w Lekkiej Atletyce - Zawisza
  08.- OTK Młodzików w Tenisie - Korty Pro Team
  09.- Mistrzostwa Województwa Młodzików w Lekkiej Atletyce - Zawisza
  09.- Mistrzostwa Województwa do 13 lat w Szermierce - AZS AB
  09.- Puchar Jesieni w żeglarstwie – Brdyujście
  09.- Międzywojewódzkie Mistrz. Młodzików oraz Memoriał C.K. i Z.K. w
  kajakarstwie - Brdyujście
  10.- Regaty zakończenia sezonu w kajakarstwie - Rzeka Brda
  10.- Mityng zakończenia sezonu + wieloboje w Lekkiej Atletyce - Zawisza
  10.- Międzywojewódzkie Mistrz. Młodzików w Taekwondo - Łuczniczka
  10.- Otwarte Mistrzostwa Miasta w szermierce - Łuczniczka
  10.- Międzywojewódzkie Mistrz Młodzików w Strzelectwie - Strzelnica-Zawisza
  10.- Mistrzostwa Województwa w strzelectwie - Strzelnica-Zawisza
  10.- Mistrzostwa Województwa do 20 lat w Szermierce - AZS AB
  10.- Młodzieżowe Mistrzostwa Województwa w Fitness - Kino Adria
  11.- Mistrzostwa Województwa do 17 lat w Szermierce - AZS AB
  11.- Puchar Niepodległości w strzelectwie - Strzelnica-Zawisza

 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.03.05, 17:41
  4. Kluby i towarzystwa sportowe

  W Bydgoszczy znajduje się ok. 100 klubów i stowarzyszeń sportowych.
  Niektóre z nich to:
  - Regionalne Towarzystwo Wioślarskie „Bydgostia-Kabel”
  - Bydgoski Klub Wioślarek
  - Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie
  - Klub Sportowy „Zawisza”
  - Klub Sportowy "Start-Astoria"
  - Klub Sportowy „Łączność”
  - Klub Sportowy „Pałac”
  - Klub Sportowy „Romet”
  - Klub Sportowy „Zjednoczeni”
  - Budowlany Klub Sportowy
  - Międzyzakładowy Klub Sportowy „Gwiazda”
  - Bydgoski Klub Piłkarski "Brda"
  - Bydgoski Klub Sportowy „Centrum”
  - Bydgoski Klub Sportowy „Chemik”
  - Bydgoski Klub Sportowy „Zryw”
  - Klub Uczelniany AZS Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego
  - Klub Uczelniany AZS Akademii Techniczno-Rolniczej
  - Klub Wysokogórski „Polonia”
  - Bydgoski Klub Strzelecki "Tarcza"
  - Aeroklub Bydgoski
  - Automobilklub Bydgoski
  - Bydgoski Klub Dalekowschodnich Sztuk Walki
  - Bydgoski Klub Karate - do Tsunami Fordon
  - Jeździecki Klub Sportowy Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku
  - Klub Marynistyczny "Kaper"
  - Klub Sportowy "Basket-25"
  - Klub Sportowy "Bushido-City"
  - Międzyszkolny Klub Sportowy „Novum”
  - Młodzieżowy Klub Sportowy "Emdek"
  - Młodzieżowy Klub Sportowy „Basket” przy SP nr 67
  - Ognisko TKKF "Flisy"
  - Ognisko TKKF "Kolejarz"
  - Ognisko TKKF "Orzeł"
  - Ognisko TKKF "Śródmieście"
  - Ognisko TKKF "Świt"
  - Ognisko TKKF "Wyżyny"
  - Ognisko TKKF "Wzgórze Wolności"
  - Ognisko TKKF "Zjednoczeni"
  - Pomorsko-Kujawski Klub Kultury Fizycznej i Turystyki Niewidomych i
  Słabowidzących „Łuczniczka”
  - Pomorsko-Kujawski Klub Seniora Boksu
  - Sportowy Klub Bilardowy "Ikar"
  - Stowarzyszenie Klub Sportowy "Bushi-do"
  - Bydgoska Liga Halowej Piłki Nożnej
  - Bydgoskie Stowarzyszenie Amazonek "Łuczniczka"
  - Bydgoskie Tawarzystwo Motorowe
  - Bydgoskie Towarzystwo Hokejowe w Bydgoszczy
  - Bydgoskie Towarzystwo Radioorientacji Sportowej
  - Bydgoskie Towarzystwo Sportowe
  - Bydgoskie Towarzystwo Sportowe "Speedrower"
  - Bydgoskie Towarzystwo Strzeleckie "Kaliber"
  - Bydgoskie Towarzystwo Tenisowe
  - Miejski Szkolny Związek Sportowy
  - Ośrodek Sportu i Rekreacji
  - Policyjne Towarzystwo Sportowe „GWARDIA”
  - Regionalna Rada Olimpijska
  - Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  - Stowarzyszenie Lokalnej Selezjańskiej Organizacji Sportowej
  - Stowarzyszenie Sportów Zimowych
  - Szkoła Wietnamskiej Sztuki Walki „VO-QUYEN”
  - Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” I Bydgoszcz
  - Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” II Bydgoszcz-Fordon
  - Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” III Bydgoszcz-Szwederowo
  - Zarząd Miejski Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
  - Związek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół" w Polsce
  ..i inne

  5. Siedziba regionalnych związków sportowych

  Ranga sportowa Bydgoszczy determinuje zlokalizowanie tu prawie wszystkich
  regionalnych związków sportowych w województwie kujawsko-pomorskim:
  - Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Bokserski
  - Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Łuczniczy
  - Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Piłki Siatkowej
  - Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów
  - Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Strzelectwa Sportowego
  - Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stołowego
  - Kujawsko-Pomorski Okręgowy Związek Żeglarski
  - Kujawsko-Pomorski Regionalny Związek Tenisowy
  - Kujawsko-Pomorski Regionalny Związek Towarzystw Wioślarskich
  - Kujawsko-Pomorski Szkolny Związek Sportowy
  - Kujawsko-Pomorski Związek Hokeja na Trawie
  - Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki
  - Kujawsko-Pomorski Związek Kulturystyki, Trójboju Siłowego i Fitness
  - Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki
  - Kujawsko-Pomorski Związek Piłki Nożnej
  - Kujawsko-Pomorski Związek Sportów Gimnastycznych
  - Kujawsko-Pomorski Związek Szachowy
  - Kujawsko-Pomorski Związek Taekwondo
  - Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Związków Sportowych
  - Liga Obrony Kraju Kujawsko-Pomorski Zarząd Okręgowy
  - Zarząd Okręgu Polskiego Związku Motorowego
  - Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Kujawsko-Pomorskie
  - Okręgowy Związek Kajakowy
  - Okręgowy Związek Zapaśniczy
  - Zarząd Oddziału Polskiego Związku Motorowego
  .. i inne

 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 18.03.05, 17:42
  6. Imprezy turystyczno-krajoznawcze

  Doskonałe warunki do uprawiania tusytyki pieszej, rowerowej, liczne szlaki
  turystyczne i atrakcje krajobrazowe sprawiają, że w Bydgoszczy organizowanych
  jest wiele imprez i rajdów turystycznych.

  Przykładowe imprezy turystyczno-krajoznawcze w 2004 r.
  1. Rajdy piesze po okolicach Bydgoszczy – organizowane przez Regionalny Oddział
  PTTK „Szlak Brdy” (kilka w każdym miesiącu)
  2. Krajoznawcze spacery po Bydgoszczy (kilka w każdym miesiacu)
  3. Spływy kajakowe (Brda, Wda, Drwęca)
  4. Międzynarodowy Zimowy Spływ Kajakowy na Brdzie (luty)
  5. Imprezy autokarowo-piesze po okolicznych Parkach Krajobrazowych
  6. Wiosenny rajd samochodowy (marzec)
  7. Międzynarodowy Rajd Pieszy „Kwiaty Wiosny” (marzec)
  8. Otwarcie sezonu kajakowego „Święta Wielkanocne na kajaku” rzeką Brdą na
  trasie Smukała – Bydgoszcz (kwiecień)
  9. Rowerowy Rajd Zielonym Szlakiem im. Ratajczaków w Puszczy Bydgoskiej
  10. Rajdy rowerowe po okolicach Bydgoszczy - organizowane przez BKTR Turkole
  O/M PTTK Bydgoszcz (co tydzień w niedziele od wiosny do jesieni)
  11. Pieszy Rajd Wielkanocny (kwiecień)
  12. Urodzinowy spływ osób niepełnosprawnych w ramach rocznicy urodzin miasta
  Bydgoszczy rzeką Brdą przez Centrum Bydgoszczy
  13. Wielodyscyplinowy Zlot Turystyczny p.n. „Kwiat Wiosny” (kwiecień)
  14. Wycieczki krajoznawcze autokarowe organizowane przez Regionalny Oddział
  PTTK „Szlak Brdy” (w każdym miesiącu od wiosny do jesieni)
  15. Otwarcie Sezonu Kajakowego BRDA 2004 (kwiecień)
  16. Coroczna impreza turystyczno-krajoznawcza pn.Szlakiem Zamków Krzyżackich
  (maj)
  17. Inauguracja Sezonu Żeglarskiego 2004 – Regaty Pieczyska k/Koronowa (maj)
  18. Ogólnopolski Spływ Płetwonurków Brdą (maj)
  19. Organizacja Dnia Dziecka – Rajd Młodego Turysty Bydgoszcz-Janowo (czerwiec)
  20. Rajd Szlakiem Rowerowym Bydgoszcz – Toruń (czerwiec)
  21. Długodystansowe Regaty Żeglarskie Miast Nadwiślańskich Toruń- Bydgoszcz
  22. III Impreza turystyczno-krajoznawcza pn.Szlakiem Osobliwości Przyrodniczych
  i Architektury Pomorza (czerwiec)
  23. Zlot Turystów do Tlenia, impreza piesza (czerwiec)
  24. Rekreacyjno-Sportowy Zlot do Dąbrowy Chełmińskiej w Rocznicę Otwarcia
  Szlaku Rowerowego Bydgoszcz – Toruń (czerwiec)
  25. Coroczny Marsz non-stop dookoła Bydgoszczy (czerwiec)
  26. Regionalny księżycowy zlot turystyczny - Sokole Kuźnica’04 (czerwec)
  27. Cztery pory roku na rowerze – Lato
  28. Spływ osób niepełnosprawnych – Wielki Kanał Brdy –Mylof-Barłogi (czerwiec)
  29. Rowerowy Rajd Świętojański (czerwiec)
  30. Rajd „Powitanie lata” (lipiec)
  31. Międzynarodowy Rejs Żeglarski „Bydgoszcz- Kaliningrad-Iława” (lipiec)
  32. Ogólnopolski Spływ Kajakowy Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości „BRDA-2004”
  (lipiec)
  33. Centralny Spływ Wojska Polskiego „WDA-2004” Lipusz-Tleń (lipiec)
  34. Nocny Rowerowy Rajd z Madejem, Puszcza Bydgoska (lipiec, sierpień)
  35. Regaty o Puchar Prezesa Oddziału PTTK – Pieczyska k/Koronowa (sierpień)
  36. Spływ kajakowy rz. Wdą na trasie Łuby – Tleń (sierpień)
  37. Ogólnopolski rajd na pole szarży pod Krojantami (wrzesień)
  38. Ogólnopolskie Regaty Memoriał Komandora J.Przepierskiego w Pieczyskach
  k/Koronowa (wrzesień)
  39. Obchody 230 lat Kanału Bydgoskiego, impreza kajakowo/piesza (wrzesień)
  40. Międzynarodowy Rajd Pieszy „Jesienne Wędrówki po Zawiślu” trasa okolice
  Ostromecka
  (wrzesień)
  41. Spływ rzeką Wisłą Toruń-Bydgoszcz (wrzesień)
  42. Ogólnopolski Rajd Wielodyscyplinowy Szlakiem Brdy – Gostycyn (wrzesień)
  43. Spływ Kajakowy „Zakończenie sezonu na Zalewie Koronowskim” (wrzesień)
  44. Zlot Krajoznawców do Bachotka, impreza piesza, Poj. Chełmińskie i
  Brodnickie (wrzesień)
  45. Regionalny jesienny zlot „grzybobranie” w Maksymilianowie (październik)
  46. Spływ Płetwonurków , Tryszczyn-Janowo (październik)
  47. Coroczny Marsz Szlakiem Męczeństwa ks. J.Popiełuszki (październik)
  48. Rajd rowerowy „Pieczenie Ziemniaka”, Przyłęki (październik)
  49. Rowerowy Rajd Sylwestrowy, Puszcza Bydgoska (grudzień)
  50. Noworoczny Zjazd Cyklistów Bydgoszczy, Myślęcinek (styczeń)

  c.d.n.
  Mogą wystapić kilkudniowe przerwy w prezentacji następnych materiałów.
  Najciekawsze jeszcze przed nami.


 • geograf102 22.03.05, 14:02
  jesteś niesamowity!!!
 • Gość: maciej IP: 62.244.137.* 23.03.05, 10:58
  Powiedz mi skąd masz te źródła!!!
 • Gość: jago IP: *.brda.net 14.04.05, 22:05
  znakomita praca!
  Bydgoskie Towarzystwo Wioślarskie (BTW) od 1920 r.
 • Gość: puro IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.03.05, 18:10
  Hej, hej. Nie za szybko na straty? Ja mam 64 lata, pokaźny zbiór "bydgostianów"
  a komputerem posługuję się od 14 lat (kto jeszcze wie co to Spectrum, Atari,
  Timex).
  A PITowi serdecznie dziękuję i gratuluję. Jestem rodowitym bydgoszczaninem i
  myślałem, że wiem o Bydgoszczy dużo. PIT wypunktował moje braki w tym względzie.
 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 10.04.05, 21:35
  W tym tygodniu opiszę gospodarkę.
  Odezwijcie się.

 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 10.04.05, 21:39
  W tym tygodniu opiszę handel i gospodarkę.
  Odezwijcie się.
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 18:00
  Dalej Walor 19: WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ W KRAJU OŚRODEK MEDYCZNY

  Bydgoszcz jest wyróżniającym się w kraju ośrodkiem medycznym. Znaczenie
  Bydgoszczy w kraju przewyższa w tej dziedzinie miejsce jakie zajmuje pod
  względem potencjału społeczno-gospodarczego. Natomiast w regionie jest
  niekwestiowanym liderem, centrum obsługi niejednokrotnie dla osób z całego
  regionu i poza nim.
  Szczególnie wyróżnia się w kraju w dziedzinie leczenia nowotworów,
  neurochirurgii, okulistyki, laryngologii, kardiologii.

  1. Tradycje

  W czasach staropolskich na każdym z przedmieść istniał szpital (przytułek):
  * na przedmieściu gdańskim szpital św. Ducha przy kościele i klasztorze
  karmelitów (1448)
  z fundacji patrycjatu bydgoskiego
  * na przedmieściu kujawskim szpital przy kościele św. Stanisława i klasztorze
  bernardynów.
  * na przedmieściu poznańskim szpital z kaplicą św. Krzyża przy kościele św.
  Trójcy

  Podobnie było w Fordonie, gdzie istniał szpital przy parafii.

  Pierwszy szpital miejski urządzono w 1833 r. przy ul. Gdańskiej 4, w dawnym
  klasztorze sióstr klarysek. W 1898 r. otwarto staraniem Sióstr Miłosierdzia św.
  Wincentego a'Paulo miejski szpital dziecięcy przy ul. św. Floriana, ufundowany
  przez hrabinę Potulicką i doktora Jurasza (obecnie szpital chorób zakaźnych
  przy ul. Floriana).
  W 1885 r. powstał drugi szpital miejski zwany Szpitalem Diakonisek im. Giese-
  Rafalskiej, która ufundowała budynek (dzisiaj siedziba Kujawsko-Pomorskiego
  Centrum Pulmonologii – ul. Seminaryjna).
  W 1903 r powstało Pogotowia Ratunkowe w Bydgoszczy.
  W latach 1904-1905 staraniem Centralnego Niemieckiego Komitetu dla Budowy
  Zakładów Przeciwgruźliczych powstało w Smukale-Opławcu wśród żywicznych lasów
  sosnowych sanatorium przeciwgruźlicze (obecnie nadal spełnia tę funkcję, należy
  do Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmunologii). Po wojnie pod zarządem dr
  Meysnera sanatorium stało się pokazowym obiektem służby zdrowia województwa
  pomorskiego, często odwiedzanym przez wysokich przedstawicieli administracji
  państwowej a nawet gości zagranicznych (w marcu 1946 r. zakład wizytowali
  lekarze z Moskwy !). Odbywały się tu zjazdy wojewódzkie i krajowe lekarzy,
  farmaceutów, dezynfektorów, dyrektorów sanatoriów przeciwgruźliczych, a
  nawet ... Zarządu Głównego Związku Dziennikarzy RP.

  W latach międzywojennych (1928-1938) zbudowano wielki szpital miejski na
  Bielawkach (dzisiaj szpital uniwersytecki). W grudniu 1937 r. przeprowadzono
  szpital miejski z klasztoru klarysek (dzisiaj Muzeum Okręgowe) do
  niewykończonego jeszcze w pełni obiektu.
  W 1933 otwarto Szpital Powiatowy przy ul. Karola Chodkiewicza (dzisiaj
  dziecięcy).

  Po wojnie nadal rozbudowywano infrastrukturę ochrony zdrowia, gdyż potrzeby
  były ogromne:
  w 1945 – zlokalizowanie w dawnym szpitalu powiatowym szpitala dziecięcego
  w 1951-52 – kapitalny remont i rozbudowa szpitala na Bielawkach i dziecięcego
  w 1953-59 – budowa drugiego szpitala miejskiego na Kapuściskach
  w 1962 – budowa wojewódzkiej i miejskiej przychodni sportowo-lekarskiej
  w 1963 – budowa przychodni rejonowej na os. Leśnym
  w 1968 – budowa woj. stacji Pogotowia Ratunkowego i Woj Stacji Krwiodawstwa
  w 1970 – budowa przychodni rejonowej na Błoniu
  w 1971 – budowa przychodni rejonowej na Miedzyniu
  w 1973 – budowa przychodni rejonowej na Kapuściskach
  w 1974-80 – budowa Szpitala Wojewódzkiego im. dr Jana Biziela
  w 1974-85 – budowa Okręgowego Szpitala Wojskowego
  w 1990 – ustanowiono hospicjum w Bydgoszczy przy parafii Św. Polskich Braci
  Męczenników (jedno z pierwszych w kraju)
  w 1994 – rozpoczęło działalność Regionalne Centrum Onkologii w Bydgoszczy-
  Fordonie
  w 1996 – otwarto Dom Sue Ryder z Oddziałem Opieki Paliatywnej

  Od początku lat 70-tych w Bydgoszczy trwały starania o lokalizację wyższej
  uczelni medycznej kształcącej kadry dla rozbudowujących się placówek. W
  1971/72 r. powstał Zespół Nauczania Klinicznego, a w 1975 utworzono filię
  Akademii Medycznej w Gdańsku.
  Z momentem powołania filii AM w Bydgoszczy uruchomiono 22 klinik i zakładów.
  (18 w szpitalu im. Jurasza, 1 w szpitalu gruźliczym, 1 w szpitalu dziecięcym, 1
  w szpitalu dermatologicznym, 1 w szpitalu obserwacyjno-zakaźnym).
  W 1985 r. powołano Państwowy Szpital Kliniczny AM im. dr Antoniego Jurasza na
  bazie szpitala miejskiego. Obiekt wyremontowano i rozbudowano. W 2001 roku
  oddano do użytku nowy 11-piętrowy gmach szpitala klinicznego.

  W latach 90 powstało kilkadziesiąt niepublicznych przychodni i ośrodków
  zdrowia, co znacznie ułatwiło powszechny dostęp do służby zdrowia.
  25 I 2005 r. Szpital Kliniczny zmienił nazwę na Szpital Uniwersytecki im. dr.
  Antoniego Jurasza w Bydgoszczy.

  2. Bydgoskie szpitale

  W Bydgoszczy znajduje się kilka szpitali na wysokim poziomie:

  *Szpital w o j s k o w y z certyfikatami NATO
  Zawiera 530 łóżek, 7 klinik, 13 oddziałów klinicznych, 4 zakłady, 1000
  pracowników, w tym 150 lekarzy w większości specjalistów II stopnia, 400
  pielęgniarek.
  Chluba szpitala to fachowy personel. Dowodem na to są dwie nominacje
  profesorskie, 6 habilitacji, 31 doktoratów ponad 200 specjalizacji, a także
  kilkaset publikacji w fachowej prasie krajowej i zagranicznej, czynny udział w
  naukowych konferencjach krajowych i zagranicznych na całym świecie - od Kanady
  po Japonię. Wiele zespołów lekarskich uczestniczyło w szkoleniach
  organizowanych w renomowanych ośrodkach zagranicznych. Samodzielni pracownicy
  szpitala realizują badania i programy naukowe Wojskowej Akademii Medycznej i
  Polskiej Akademii Nauk.
  W szpitalu wykonywano pionierskie w regionie zabiegi operacyjne m.in. takie jak
  operacje kręgosłupa szyjnego metodą Clowarda, laparoskopowe operacje
  chirurgiczne, operacje ortopedyczne u dzieci. Kliniczny Oddział Kardiologiczny
  jest uznanym ośrodkiem implantacji rozruszników serca. Dobre, a niekiedy
  unikatowe jest wyposażenie w sprzęt diagnostyczny i operacyjny. Silną bronią
  szpitala jest diagnostyka radiologiczna z tomografią komputerową i badaniami
  naczyniowymi. Diagnostyka neurologiczna podniesiona została do światowego
  poziomu dzięki zakupom aparatu do całodobowego zapisu EEG i aparatu do mapingu
  mózgu.
  Co roku pracownicy szpitala organizują kilka międzynarodowych konferencji z
  udziałem najwybitniejszych specjalistów. Odbywają się w Bydgoszczy bądź w
  Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym „Żagiel” w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim.

  *Centrum O n k o l o g i i wg rankingu najlepszy szpital w kraju
  Obejmuje kompleks nowoczesnych budynków mieszczących 9 oddziałów, 15 poradni
  specjalistycznych oraz 9 zakładów. Dysponuje 300 łóżkami.
  Szpital otrzymał certyfikat jakości na świadczone w nim usługi, stając się
  pierwszym szpitalem w regionie kujawsko-pomorskim oraz jedynym ośrodkiem
  onkologicznym w kraju posiadającym akredytację. Centrum zatrudnia ponad 700
  pracowników, w tym 612 pracowników działalności podstawowej
  Pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Romana Makarewicza działa w szpitalu
  Komitet Badań Naukowych, zajmujący się prowadzeniem badań naukowych, mających
  przyczynić się do wcześniejszego wykrywania, a zarazem poprawienia wyników
  leczenia niektórych nowotworów. Aktualnie prowadzonych jest ok. 20 programów
  badawczych. W latach 2002 - 2003 opublikowano 39 prac w czasopismach naukowych
  krajowych i zagranicznych). Dużym sukcesem jest opublikowanie pracy w "The
  Lancet" - najwyżej impaktowanym czasopiśmie klinicznym na świecie (IF=16).

  *Szpital U n i w e r s y t e c k i im. Dr.A. Jurasza – jedyny szpital
  kliniczny w województwie
  Zawiera 811 łóżek, 24 kliniki, 5 zakładów diagnostycznych, 37 poradni, od
  połowy lat 90-tych szpital dynamicznie się rozwija, co roku zyskując nowe
  kliniki, gmachy, poradnie

  *Szpital W o j e w ó d z k i im. dr Jana Biziela – jeden z największych w
  regionie
  Posiada 810 łóżek, w 1985 r. szpital s
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 18:02
  *Szpital W o j e w ó d z k i im. dr Jana Biziela – jeden z największych w
  regionie
  Posiada 810 łóżek, w 1985 r. szpital stał się bazą szkoleniową studentów
  Akademii Medycznej w Bydgoszczy, posiada ok. 150 oddziałów, ok. 5 klinik oraz
  50 poradni.

  *Kujawsko-Pomorskie Centrum P u l m o n o l o g i i , posiadające m.in.
  sanatorium w peryferyjnej dzielnicy miasta położonej w żywicznych borach
  sosnowych.
  Wiodąca placówka w zakresie rozpoznawania i leczenia chorób układu oddechowego
  w województwie kujawsko-pomorskim.
  Posiada klinikę Collegium Medicum UMK, 10 oddziałów, 7 pracowni i zakładów.
  Dysponuje dwoma obiektami: szpitalem przy ul. Seminaryjnej 1 oraz obiektem
  Sanatorium przy ul Meysnera 9 w Smukale z 2 oddziałami i zlokalizowanym w
  oddzielnym pawilonie oddziałem leczenia gruźlicy płuc.
  Szpital prowadzi też profilaktykę zdrowotną oraz promocję zdrowia w ramach
  licznych programów we współpracy z Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w
  Warszawie, Centrum Onkologii - Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w
  Warszawie, Fundacją Oddech Nadziei dla Cierpiących na Schorzenia Płuc i
  Oskrzeli. Od 1999r. jest członkiem polskiej i europejskiej Sieci Szpitali
  Promujących Zdrowie (Health Promoting Hospitals Networks).

  *Wojewódzki Szpital D z i e c i ę c y
  Zawiera 6 oddziałów, w tym niektóre jedyne w województwie, oraz 22 poradnie,
  położony w parkowym otoczeniu, szczególny nacisk jest położony na stworzenie
  dzieciom przytulnej domowej atmosfery, rodzice mogą przebywać z dzieckiem bez
  ograniczeń,
  mieści się w kilku obiektach, niektóre poradnie przy ul. Gajowej

  *Wielospecjalistyczny Szpital M i e j s k i im. dr. E. Warmińskiego
  Posiada 11 oddziałów, 20 poradni, szkołę rodzenia, od lat 90-tych wysoko
  oceniany pod względem warunków na oddziałach położniczych

  *Wojewódzki Szpital O b s e r w a c y j n o – Z a k a ź n y
  Jeden z dwóch w województwie, posiada 116 łóżek, 3 oddziały, 8 poradni, zawiera
  klinikę Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy. W strukturze szpitala znajduje się
  Wojewódzka Przychodnia Chorób Zakaźnych

  *Dom S u e R y d e r w Bydgoszczy
  Dar angielskiej Fundacji Sue Ryder, jeden z 17 ośrodków w kraju, zawiera
  Oddział Opieki Paliatywnej, Zespół Paliatywnej Opieki Domowej, Poradnię
  Medycyny Paliatywnej, hotel i inne jednostki

  *H o s p i c j u m im. ks. J. Popiełuszki przy parafii Świętych Polskich Braci
  Męczenników
  Zawiera oddział stacjonarny, centrum opieki domowej i opieki dziennej, opiera
  się na wolontariacie

  Obraz dopełniają: Szpital branżowy MSW (Policji i służb mundurowych), liczne
  przychodnie i poradnie wojewódzkie (dermatologiczna, reumatologiczno-
  rehabilitacyjna, stomatologiczna, sportowo–lekarska, zdrowia psychicznego,
  centrum diabetologii i endokrynologii, ośrodek medycyny pracy i wiele innych).
  W Bydgoszczy od 2003 r. funkcjonuje prywatny szpital o profilu zabiegowym
  wyspecjalizowany w Chirurgii Plastycznej.

  Funkcję medyczną wzmacnia jedyna w regionie uczelnia medyczna – wydzielone i
  autonomiczne Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z
  siedzibą w Bydgoszczy (jedna z 10 uczelni medycznych kraju)

  W żadnym mieście regionu nie ma tak rozwiniętej infrastruktury medycznej.
  Np porównując z Toruniem: Bydgoszcz ma 2,40 x więcej łóżek w szpitalach, 2,37 x
  więcej aptek.


  3. Rankingi

  Szpitale bydgoskie znajdują się w czołówce regionalnych rankingów, a w
  niektórych przypadkach w czołówce krajowej.

  Np wg rankingu szpitali Rzeczpospolitej z 2002 r. (bez branżowych i
  specjalistycznych):
  1. Szpital Miejski im. E. Warmińskiego (15 miejsce w kraju)
  2. Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza (42 miejsce w kraju)
  W setce najlepszych szpitali w kraju znalazły się jeszcze szpitale z Szubina,
  Grudziądza, Nakła i Inowrocławia.
  Szpital Miejski uznano za najlepszy w województwie w dziedzinie chirurgii,
  natomiast Szpital Kliniczny w dziedzinie: kardiologii, kardiochirurgii,
  otolaryngologii. Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy wyróżniono w dziedzinie
  leczenia chorób klatki piersiowej.

  RANKING ODDZIAŁÓW NEUROCHIRURGICZNYCH 2004
  5. Bydgoszcz – Szpital Wojskowy (za Lublinem, Sosnowcem, Gdańskiem, Warszawą)
  9. Bydgoszcz - Szpital Uniwersytecki
  21. Bydgoszcz - Szpital Wojewódzki

  RANKING ODDZIAŁÓW NEUROLOGICZNYCH 2004
  28. Inowrocław – Szpital Powiatowy - Oddział Neurologiczny
  31. Bydgoszcz - Szpital Wojewódzki - Oddział Neurologii i Leczenia Padaczki

  RANKING ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNYCH 2004
  7. Bydgoszcz – Szpital Wojewódzki (za Łodzią, Poznaniem, Lublinem (2),
  Gdańskiem, Krakowem)
  32. Toruń - Szpital Zespolony

  RANKING ODDZIAŁÓW OKULISTYCZNYCH 2004
  3. Bydgoszcz - Szpital Uniwersytecki - Klinika Chorób Oczu (za Warszawą i
  Katowicami)
  21. Bydgoszcz – Szpital Wojskowy - Oddział Okulistyki Kliniki Neurochirurgii i
  Chirurgii Głowy
  22. Bydgoszcz – Szpital Wojewódzki - Oddział Okulistyczny
  29. Toruń - Szpital Zespolony - Oddział Okulistyczny

  RANKING ODDZIAŁÓW LARYNGOLOGICZNYCH 2004
  6. Bydgoszcz - Szpital Uniwersytecki - Katedra i Klinika Otolaryngologiczna (za
  Poznaniem, Warszawą (2), Lublinem, Krakowem)
  27. Toruń - Szpital Zespolony - Oddział Otolaryngologiczny Chirurgii Głowy i
  Szyi
  30. Bydgoszcz - Szpital Wojskowy - Kliniczny Oddział Otolaryngologiczny
  33. Bydgoszcz – Szpital Wojewódzki - Oddział Otolaryngologii

  RANKING ODDZIAŁÓW ORTOPEDYCZNYCH 2004
  18. Grudziądz - Szpital Specjalistyczny - Oddział Chirurgii Urazowo-
  Ortopedycznej
  32. Bydgoszcz - Szpital Wojskowy - Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii
  42. Toruń - Szpital Zespolony - Oddział Ortopedyczno-Urazowy
  43. Inowrocław – Szpital Powiatowy - Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedii

  RANKING ODDZIAŁÓW KARDIOLOGICZNYCH 2004
  7. Bydgoszcz - Szpital Uniwersytecki - Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
  (za Warszawą (2), Zabrzem, Katowicami, Krakowem (2))
  15. Toruń - Szpital Zespolony - Oddział Kardiologii i Intensywnej Terapii
  Kardiologicznej

  RANKING ODDZIAŁÓW CHIRURGICZNYCH 2004
  13. Bydgoszcz - Szpital Uniwersytecki - Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i
  Naczyń
  23. Bydgoszcz – Szpital Wojskowy - Klinika Chirurgiczna
  25. Toruń - Szpital Zespolony - Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej,
  Gastroenterologicznej i Onkologicznej

  RANKING PSYCHIATRII 2003 „Newsweek”
  6. Bydgoszcz - Szpital Uniwersytecki - Katedra i Klinika Psychiatrii
  (za Warszawą (3), Krakowem, Poznaniem)

  RANKING ODDZIAŁÓW HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ 2003 „Newsweek”
  6. Bydgoszcz - Szpital Uniwersytecki - Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii
  i Onkologii
  (za Wrocławiem, Lublinem, Poznaniem, Krakowem, Warszawą)

  RANKING ODDZIAŁÓW KOMPLEKSOWEGO LECZENIA NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH 2003 „Newsweek”
  4. Bydgoszcz - Centrum Onkologii (za Warszawą, Gliwicami i Poznaniem)

  26 X 2004 ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali 2004, prowadzonego
  po raz pierwszy przez Centrum Monitorowania Jakości Ochrony Zdrowia z Krakowa.
  Bezapelacyjnym zwycięzcą zostało C e n t r u m O n k o l o g i i w
  Bydgoszczy, zdobywając tytuł Najlepszego Szpitala Publicznego w Polsce.

 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 18:03
  4. Osiągnięcia medyczne

  Jak wspomniano, w Bydgoszczy znajduje się jedyna w regionie wyższa uczelnia
  medyczna i specjalistyczne szpitale. Sprzyja to uzyskiwaniu wysokiego poziomu
  wśród kadry medycznej. Bydgoszcz jest ośrodkiem, gdzie pracują ambitni lekarze
  i naukowcy.
  Niektóre osiągnięcia są nowatorskie w skali kraju.

  Poniżej przedstawiono niektóre osiągnięcia z kilku lat wstecz:

  *1995 - Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpitala Miejskiego zdobył I nagrodę
  w ogólnopolskiej Akcji Gazety Wyborczej "Rodzić po Ludzku"

  *1999 - Dom Sue Ryder we współpracy z Bydgoskim Towarzystwem Opieki Paliatywnej
  i z Polską Szkołą Medycyny Paliatywnej powołał Centrum Edukacji, w 2000 roku
  otrzymał akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji i kursów
  specjalistycznych z medycyny paliatywnej.

  *24 IX 1999 - rozpoczęcie działalności Zakładu Medycyny Nuklearnej w Centrum
  Onkologii

  *2000 – Oddział Położnictwa i Patologii Ciąży oraz Oddział Noworodków Szpitala
  Miejskiego zajęły II miejsce w ogólnopolskim rankingu „Rodzić po Ludzku"

  *maj 2000 – Regionalne Centrum Onkologii otrzymało jako pierwszy wśród szpitali
  onkologicznych w Polsce Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości
  w Ochronie Zdrowia, przyznany przez Radę Akredytacyjną. Ponowna weryfikacja
  jakości świadczonych usług, dokonana po trzech latach w maju 2003 roku,
  przyniosła jeszcze lepsze wyniki. Centrum osiągnęło 91% spełnienia wymagań
  standardów akredytacyjnych

  *7 III 2001 - uruchomiono w Regionalnym Centrum Onkologii profesjonalny ośrodek
  profilaktyki nowotworów, zwanego Zespołem Promocji Zdrowia

  *2002 - Dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy dr n. med. Zbigniew Pawłowicz
  uzyskał tytuł "Menedżer Roku 2002 w Ochronie Zdrowia".

  *4 I 2002 - otwarto Katedrę i Klinikę Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
  w Centrum Onkologii

  *9 IX 2002 - Pionierski zabieg TERMOABLACJI w Klinice Chirurgii Szpitala
  Wojskowego (w kraju wykonuje go jedynie kilka ośrodków).

  *3 X 2002 - Włosko-Szwedzko-Polska Konferencja Neurootologiczna w Szpitalu
  Wojskowym

  *9 X 2002 – przeprowadzono w bydgoskim szpitalu wojskowym pierwszy w regionie
  zabieg niszczenia tkanki nowotworowej przy pomocy wysokiej temperatury –
  termoablacji

  *3 XII 2002 - Pierwszy w Polsce zabieg psychochirurgiczny - Klinika
  Neurochirurgii Szpitala Wojskowego

  *26 II 2003 - Przełom w walce z rakiem. Otwarto pierwszą w kraju Pracownię
  Pozytonową Emisyjnej Tomografii (PET-CT) w bydgoskim Centrum Onkologii.
  Aparatura pozwala wykrywać raka już wtedy, gdy atakuje on dopiero pojedyncze
  komórki

  *28 IV 2003 - Multimedialne konsultacje medyczne w Szpitalu Wojskowym

  *15 V 2003 - Nowa metoda rekonstrukcji uszkodzonego więzadła krzyżowego
  sposobem RIGID-FIX w Szpitalu Wojskowym

  *27 VI 2003 Ultranowoczesna placówka medyczna w Bydgoszczy. Powstał
  najnowocześniejszy w Polsce dziecięcy Ośrodek Transplantacji Szpiku Kostnego.
  Rocznie wraca do zdrowia kilkadziesiąt maluchów chorych na nowotwory

  *16 VII 2003 - po raz pierwszy w regionie kujawsko-pomorskim, a po raz drugi w
  kraju zespół chirurgów Kliniki Chirurgii Wojskowego Szpitala Klinicznego pod
  kierownictwem płk docenta Krzysztofa Leksowskiego wykonał bezkrwawą resekcję
  guzów wątroby przy wykorzystaniu aparatu do termoablacji

  *29 IX 2003 - Otwarcie jednej z najnowocześniejszych w Polsce Pracowni Biologii
  Molekularnej w Szpitalu Wojskowym

  *1 X 2003 - Pierwsza w Polsce wielopunktowa wideokonferencja medyczna w
  Szpitalu Wojskowym

  *3 X 2003 - Pierwsza w regionie operacja wszczepienia pompy baklofenowej w
  Szpitalu Wojskowym (transmisja na żywo w internecie)

  *2003 - Centrum Onkologii w Bydgoszczy uzyskało godło promocyjne „Teraz Polska”
  za usługi w zakresie diagnostyki i skojarzonego leczenia nowotworów

  *2003 – pierwszy w regionie zabieg przeszczepu szpiku kostnego u dziecka
  wykonany w Szpitalu Uniwersyteckim

  *2003 – rewolucja w opiece kardiologicznej. Do użytku zostaje oddana
  najnowocześniejsza pracownia Kardiologii Inwazyjnej w Szpitalu Uniwersyteckim
  wyposażona w dwa kolejne aparaty kardioangiograficzne. Szpital przejął na
  siebie interwencję we wczesnej fazie zawału mięśnia sercowego dla mieszkańców
  całego województwa kujawsko-pomorskiego.

  *15 III 2004 - Chirurdzy ze Szpitala Wojewódzkiego im. Biziela przeprowadzili
  pierwszą w regionie operację wszczepienia protezy wewnątrznaczyniowej choremu z
  tętniakiem aorty brzusznej.

  *V-VI 2004 - w wyniku auditu przeprowadzonego przez RWTUV Centrum Onkologii
  uzyskało Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania, potwierdzający
  spełnienie norm PE-EN ISO 9001:2001, 14001:1998, PN-N 18001:2004 oraz
  Certyfikat Systemu HACCP

  *26 X 2004 - "Rzeczpospolita" ogłosiła wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szpitali
  2004, prowadzonego po raz pierwszy przez Centrum Monitorowania Jakości Ochrony
  Zdrowia z Krakowa. Bezapelacyjnym zwycięzcą zostało Centrum Onkologii w
  Bydgoszczy, zdobywając tytuł Najlepszego Szpitala Publicznego w woj. kujawsko-
  pomorskim oraz Najlepszego Szpitala Publicznego w Polsce.

 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 18:05
  5. Skrótowy spis jednostek medycznych

  SZPITALE PODLEGŁE SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA:
  * Centrum Onkologii w Bydgoszczy - Szpital im. prof. Franciszka Łukaszczyka
  * Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital im. dr Jana
  Biziela
  * Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
  * Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza
  * Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy

  SZPITAL KLINICZNY
  * Szpital Uniwersytecki im. Dr.A. Jurasza Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

  SZPITAL MIEJSKI
  * Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr. Emila Warmińskiego

  SZPITALE BRANŻOWE
  * 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
  * Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw
  Wewnętrznych i Administracji - Szpital z Poliklinką w Bydgoszczy

  INNE JEDNOSTKI PODLEGŁE SAMORZĄDOWI WOJEWÓDZTWA
  * Regionalny Zespół Opieki Paliatywnej - Dom Sue Ryder w Bydgoszczy
  * Obwód Lecznictwa w Bydgoszczy Samodzielny Publiczny ZOZ w Bydgoszczy
  * Wojewódzka Przychodnia Dermatologiczna
  * Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzka Przychodnia Reumatologiczno-
  Rehabilitacyjna
  * Wojewódzka Przychodnia Sportowo – Lekarska
  * Bydgoskie Centrum Diabetologii i Endokrynologii
  * Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna w Bydgoszczy
  * Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego
  * Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

  PODLEGŁE GMINIE BYDGOSZCZ
  * Poradnia Zdrowia Psychicznego - ul. Stawowa 1
  * Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Rejonowa "Wilczak" - ul. Nakielska 47
  * Przychodnia Rejonowa "Leśna" – ul. Czerkaska 22
  * Samodzielny Publiczny ZOZ - Przychodnia Rejonowa "Nad Wisłą" - ul.
  Pielęgniarska 13
  * Samodzielny Publiczny ZOZ - Przychodnia Rejonowa "Jachcice" - ul. Czołgistów
  * Przychodnia Akademicka w Bydgoszczy - ul. Kołłątaja 9
  * Zespół Żłobków Miejskich w Bydgoszczy - ul. Chrobrego 14
  * Bydgoski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii Uzależnień i
  Współuzależnień oraz Profilaktyki - ul. Przodowników Pracy 12

  NIEPUBLICZNE
  W Bydgoszczy znajduje się blisko 100 placówek niepublicznych, wśród których są
  przychodnie: osiedlowe, branżowe, zakładowe, zespoły przychodni
  specjalistycznych, spółki lekarzy, prywatny szpital specjalistyczny, centra
  usług stomatologicznych, specjalizacje, praktyki lekarskie, centra zdrowia i
  rehabilitacji i inne.

  ZAŁOŻONE PRZEZ KOSCIÓŁ LUB FUNDACJE
  * Hospicjum im. ks. Jerzego Popiełuszki przy parafii Świętych Polskich Braci
  Męczenników w Bydgoszczy - ul. Szpitalna 19
  * Polski Związek Głuchych - Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji
  Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu NZOZ - ul. Bernardyńska 3
  * Przychodnia Fundacji "Na rzecz Chorych na Cukrzycę" - ul. Baczyńskiego 17
  * Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień Stowarzyszenia "Monar" - ul.
  Swarzewska 2a,
  * NZOZ " Fidelis" - ul. Wilhelma Roentgena 3

  BRANŻOWE I PAŃSTWOWE
  * NZOZ Przychodnia Medycyny Pracy przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy
  * Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa - ul. Ks. Markwarta 8
  * ZOZ Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie - Rynek 8
  * ZOZ Aresztu Śledczego w Bydgoszczy - Wały Jagiellońskie 4
  * Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bydgoszczy - ul. Kujawska 4
  * Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bydgoszczy - ul. T.Kościuszki
  27
  * Ambulatorium - Publiczny ZOZ Jednostki Wojskowej Nr 1515 - ul. Gdańska 147
  * Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny ZOZ Jednostki Wojskowej Nr 3033 - ul.
  Szubińska 105
  * Ambulatorium z Izbą Chorych - Publiczny ZOZ Jednostki Wojskowej Nr 1386 - ul.
  Powstańców Warszawy 2

  OŚRODKI W POWIECIE
  Ośrodki zdrowia, przychodnie i poradnie znajdują się w miejscowościach: Białe
  Błota, Łochowo, Osielsko, Maksymilianowo, Nowa Wieś Wielka (2), Brzoza,
  Sicienko ,Kruszyn, Mochle, Solec Kujawski, Dąbrowa Chełmińska, Czarże,
  Ostromecko, Dobrcz, Kotomierz, Wudzyn, Koronowo (2), Mąkowarsko

  ŻŁOBKI
  W 2004 r. na terenie miasta działalność w formie zakładów budżetowych
  prowadziło 8 żłobków, w tym jeden specjalistyczny dla dzieci z porażeniem
  mózgowym.

  RATOWNICTWO MEDYCZNE
  *Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego - ul. Markwarta 8
  - Filia Glinki ul. Glinki 86, tel. 349-84-30
  - Filia Grunwaldzka ul. Grunwaldzka 138, tel. 323-04-16
  - Filia Produkcyjna ul. Produkcyjna 13, tel. 323-04-13
  - Zespół Lotnictwa ul. Biedaszkowo 26, tel. 373-27-35

  *Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - ul. Chopina 11a
  *Oddział Ratownictwa - ul. Ujejskiego 75
  *Szpitalny Oddział Ratunkowy - ul. Powstańców Warszawy 5
  *Katedra i Klinika Medycyny Ratunkowej - ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9

  *Zespoły "W":
  - ul. Ks. Markwarta 8
  - ul. Grunwaldzka 138
  - ul. Produkcyjna 13
  - ul. Toruńska 8 Solec Kujawski
  *Zespoły "R"
  - ul. Produkcyjna 13
  - ul. Glinki 86

  6. Pomoc społeczna

  W Bydgoszczy stosunkowo dobrze rozbudowana jest sieć placówek pomocy społecznej.
  Nie znaczy to, że w mieście liczba osób korzystających z pomocy społecznej jest
  większa, niż w innych ośrodkach. Bydgoszcz w tej klasyfikacji jest na 7 miejscu
  wśród miast wojewódzkich (po Gorzowie, Toruniu, Zielonej Górze, Opolu, Lublinie
  i Kielcach). Natomiast dostęp do placówek jest łatwy, bo oferta jest bogata.

  W ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje 6 Rejonowych Ośrodków
  Pomocy Społecznej: Bartodzieje, Błonie, Fordon, Szwederowo, Śródmieście i
  Wyżyny. MOPS nadzoruje działalność wszystkich jednostek i zadań z zakresu
  pomocy społecznej w mieście. Pełni również zadania Powiatowego Centrum Pomocy
  Rodzinie.

  Z innych jednostek można wymienić:
  - 2 zakłady pomocy społecznej dla bezdomnych
  - 3 schroniska dla bezdomnych (390 miejsc + 102 miejsca interwencyjne)
  - specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej
  - Centrum Pomocy Bezdomnym "Betlejem"
  - 13 Domów Pomocy Społecznej
  - noclegownia dla bezdomnych Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej
  - schronisko dla kobiet z dziećmi i rodzin bezdomnych
  - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
  - Schronisko dla Matki z Dzieckiem
  - Dom Socjalny dla rodzin które zostały poszkodowane w wyniku katastrof
  - Dom Pomocy Społecznej dla samotnej matki
  - dom dla osób które uległy przemocy w rodzinie
  - jadłodajnie, stołówki i punkty dożywiania, świetlice Polskiego Czerwonego
  Krzyża
  - dom dziecka + kilka rodzinnych domów dziecka
  - ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci upośledzonych umysłowo, niedowidzącej,
  niesłyszącej
  - 2 pogotowia opiekuńcze
  - 2 ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
  - kilka poradni psychologiczno-pedagogicznych
  - Poradnia Konsultacyjna Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii
  - Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień ZOZ MONAR
  - przychodnia i klub odwykowy
  - warsztaty terapii zajęciowej dla dzieci i osób niepełnosprawnych i
  upośledzonych ruchowo
  - świetlice i ośrodki terapii dzieci i młodzieży specjalnej troski

  Opiekę nad zwierzętami zapewnia dobrze wyposażone Schronisko dla Zwierząt na
  Osowej Górze.
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 18:07
  7. Firmy medyczne

  W Bydgoszczy funkcjonuje wiele firm, których branża związana jest ze służbą
  zdrowia i weterynarią. Poniżej są przedstawione niektóre firmy obecne w
  Bydgoszczy.

  *PGF Bydgoszcz SA – dystrybutor farmaceutyków, jeden z oddziałów regionalnych
  ogólnopolskiej firmy Polska Grupa Farmaceutyczna, jedna z firm o największych
  przychodach w Bydgoszczy

  *Dräger Polska Sp. z o.o. - produkcja aparatury oraz systemów medycznych
  wykorzystywanych w opiece nad pacjentem (m.in. respiratory, inkubatory), jeden
  z ośrodków handlowych i serwisowych firmy Dräger Medical AG&Co KGaA z siedzibą
  w Lubece.

  *Centrowet Sp. z o.o. - posiada największą w Polsce sieć hurtowni
  farmaceutycznych produktów leczniczych weterynaryjnych. Centrala znajduje się w
  Bydgoszczy, a oddziały w Szczecinie, Słupsku i Gdańsku, Krakowie, Częstochowie
  oraz w Poznaniu, oferta zawiera blisko 4000 pozycji asortymentowych niezbędnych
  w praktyce lekarza weterynarii

  *Cezal - Bydgoszcz Sp. z o.o. – produkcja narzędzi chirurgicznych, środków
  dezynfekujących, igieł jednorazowego użytku, aparatury medycznej, sprzętu
  rehabilitacyjnego, stomatologicznego, strzykawek itp.

  *Unimed, Zakład Urządzeń Medycznych - produkcja urządzeń medycznych (stanowiska
  resuscytacji noworodków, stanowiska do pielęgnacji noworodków, promienniki
  podczerwieni)

  *Laweko-Plast - wykonywanie oraz montaż chemoodpornych urządzeń wyposażenia
  laboratoriów (m.in. dygestoria chemiczne, specjalistyczne zestawy mebli
  laboratoryjnych),

  *Tribo S.c.- Nowa Wieś Wielka - producent mebli medycznych w systemie „Tribo-
  Med” i wózków medycznych (export)

  *Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - ul. Chodkiewicza 9/11 B-2
  insulina, żywność i leki dla diabetyków, sprzęt medyczny dla diabetyków (export)

  *Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy Filofarm - produkcja leków, artykułów chemii
  gospodarczej i kosmetyków

  *Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego Cefarm Bydgoszcz - Cicha 19-27
  hurtownia wyrobów farmaceutycznych

  *Max. Wit. S.c. – Osielsko - produkty medyczne, farmaceutyczne, stomatologiczno-
  protetyczne oraz leki (export)

  *Dutchmed PL. Sp. z o.o. - materiały medyczne i ortopedyczne

  *Galmed - Sprzęt medyczny i laboratoryjny (export)

  ...i wiele innych

  c.d.n.

 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 18:58
  Jakieś uwagi ?
  Mam dalej pisać ?
  Jeszcze jest trochę do opisania, ale szykuje mi się trudny miesiąc. Nie będę
  mógł poświęcać zbyt dużo czasu na bieżącą twórczość.

  W zamyśle mam jeszcze co najmniej 18 rozdziałów. Spokojnie dojdziemy do ponad
  200 postów, jeśli mi czasu starczy.


 • Gość: ciekawski IP: *.bloknet.org / *.org 19.03.05, 19:05
  sory w tym wszystkim jakos nie znalazlem informacji o edukacji, prosze o
  wskazanie postu o tym
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 19:09
  Edukacja będzie później.
  Mamy jeszcze wielkie tematy, jak kultura, gospodarka, uczelnie, otoczenie i
  szereg pomniejszych, a na koniec niespodzianka.

  Jeśli będzie mi brakować czasu, to wielkie tematy zostaną na koniec, a będę
  zamieszczał rozdziały "lżejsze" o mniejszej liczbie informacji.
  Pozdr.
 • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.03.05, 19:23
  Panie PIT, po co te zapytania czy pisać dalej? Oczywiście, że tak!!!!!!
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 19.03.05, 19:34
  Zaznaczam, że mam jeszcze szereg ciekawych informacji, a czasem nawet dla mnie
  rewelacyjnych.
  Zebranie ich zajęło mi wiele czasu i energii.

  Ale zrobiłbym to nawet dla zaspokojenia swojej ciekawości, bez publikowania.
  Warto jednak, żeby więcej osób dowiedziało się o walorach naszego miasta.

 • Gość: Władysław z Nakła IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.03.05, 19:44
  O jakich walorach ty chłopie bredzisz?
 • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 19.03.05, 21:28
  Pan PIT "bredzi" o walorach Bydgoszczy panie Władysławie... Czyżby Pan tego nie
  dostrzegł? My wiemy, że nasze miasto to nie Paryż czy Kraków ale; "cudze
  chwalicie, swojego nie znacie!"
  Warto tu żyć...
 • Gość: anita IP: 217.70.52.* 20.03.05, 09:42
 • Gość: Hanna IP: *.telsten.com / *.telsten.com 20.03.05, 15:56
  Oczywiście ja też proszę bardzo o następne odcinki.
 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 20.03.05, 20:55
  W tym roku szykuje się otwarcie kolejnego szlaku turystycznego w okolicach
  Bydgoszczy prowadzącego przez umocnienia Wojska Polskiego z lat 30-tych na
  zachód od Osowej Góry.
  www.infobydgoszcz.ibq.pl/prom.php?i=2207
  W 2004 r. otwarto szlak Mennonitów przez Puszczę Bydgoską.

 • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 21.03.05, 13:00
  Panie PIT ! Niech Pana, broń Boże, nie zwiodą zbyt skąpe odzewy ze strony
  forumowiczów na Pana posty, że jest niby tak mało osób, które to czytają, bo się
  nie wpisują! To nieprawda - znam wiele osób śledzących wszystko na bieżąco,
  odpisujących sobie co lepsze "kąski" z tych wiadomości ale nieprzeszkadzających
  w rozwijaniu wątku. Sam o sobie sądziłem, że wiem dość dużo o moim mieście,
  jednak mnie Pan "zdołował"! Ale tym bardziej moje uznanie, mam okazję nadrobić
  braki.
  Chylę czoła!
  Czekamy na c.d.n.
 • Gość: maciej IP: 62.244.137.* 21.03.05, 13:03
  PIT-ku czytamy Ciebie i powiem szczerze, ze nas zawstydzasz!!!
 • Gość: ab IP: *.mclink.it 21.03.05, 16:59
 • Gość: maciej IP: 62.244.137.* 21.03.05, 13:02
  Ten Pan Władysław z Nakla to Bronek z Torunia!
 • Gość: kawu IP: *.euv-frankfurt-o.de 21.03.05, 15:59
  do PIT-a: Opis fajny i bardzo ciekawy, rzeczywiscie mozna odkryc te miasto na
  nowo. Musialem sie pocieszyc tym opisem po tym jak ostatnio odwiedzilem
  bydgoszcz. Nie bylo mnie w bydgoszczy sporo czasu, jezdze tam kilka razy w
  roku, ostatnio jedzilem takimi ulicami jak torunska, nakielska, marsz. Focha
  itd: stan ulic i domow/kamienic kolo tych ulic jest przerazajacy, jakby czas od
  1989 sie zatrzymal, mam wrazenie ze to slumsy, poobklejane reklamami. Widok
  miasta robi niestety przygnebiajace wrazenie (jest tam jakis architekt
  miasta??), te kamienice chyba sie niedlugo rozpadna, jezdze czesto tez do
  innych miast gdzie tez jest duzo rozpadajacych sie ulic i kamienic ale
  przynajmniej widac tez sporo remontow i ekip budowlanych. Poza tym przez ten
  brud na kamienicach widac czesto swietnosc czasow przeszlych, piekne
  rzezbienía, figurki, pozostaje tylko wolanie na puszczy (oczywiscie bydgoskiej)
  aby to uratowac przed zburzeniem. Mam nadzieje ze doczekam kiedys pieknych
  wyremontowanych kamienic na Focha, gdanskiej, dlugiej czy nawet na nakielskiej,
  a nie jakis obskurnych budow handlowych na kazdym kroku.
 • Gość: maciej IP: 62.244.137.* 21.03.05, 16:07
  Niestety te kamienice przewaznie sa prywatne, a czynsze z nich praktycznie
  zadne. Wlasciciel takiej kamienicy zanim zrobi elewacje to woli (musi) naprawic
  dach, elektryke, instalacje gazową, wymienić okna. Elewacje niestety robi się
  na samym koncu.Tak wiec nie dziw się, ze te tak wyglądaja. Elewacja w takich
  zabytkowych kamienicach to niekiedy wydatek kilkudziecieciu tysiecy zł!
 • Gość: louis IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 21.03.05, 16:25
  Tak, ale jest rozwiązanie, słyszałem o tym ale nie pamiętam w jakim mieście to
  się wydarzyło. Mianowicie kamienicznicy dbali o to co musieli (elektryka,
  instalacje, remonty dachów, itd) a remonty fasad (nowe tynki, farby, wykonastwo)
  zapłacili sponsorzy, właściciele miejscowych, dobrze prosperujących firm
  (lokalni patrioci).
  Może by tak u nas? Im więcej takich sponsorów by się znalazło tym mniejszą
  "zrzutkę" musieliby (chcieliby?) dać... Pomysł, moim zdaniem, genialny...
 • Gość: michal IP: *.wi.tuniv.szczecin.pl 21.03.05, 17:16
  remonty fasady? u nas ani ulica ani fasada nie byla remontowana chyba od 20
  lat!!!www.vst.com.pl
 • Gość: maciej IP: 62.244.137.* 21.03.05, 17:31
  U nas to nie ma szans. Prezydent dał w tym roku 400tys. na pozyczki dla
  kamienicznikow. trzeba miec polowe. co to jest na cale miasto.Koszty elktryki,
  gazu, okien sa olbrzymie.Wiesz ile kosztował remont elewacji budynku apteki
  centralnej? Ok 350 tys zł!!!
 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 21.03.05, 22:25
  Dalej Walor 20: POTENCJAŁ KULTURALNY

  Bydgoszcz jest znanym w kraju ośrodkiem kultury muzycznej. Również w innych
  dziedzinach kultury nie ma się czego wstydzić. Tradycje kulturalne sięgają
  okresu staropolskiego. Baza kulturalna jest najbardziej urozmaicona w regionie.
  Funkcję kulturalną wzmacnia jedyna w regionie samodzielna wyższa szkoła
  artystyczna, jaką jest bydgoska Akademia Muzyczna.

  1. Tradycje kulturalne

  W czasach Rzeczpospolitej Szlacheckiej istniało w Bydgoszczy kilka placówek
  kulturalnych:
  -teatr szkolny w Kolegium Jezuickim (od 1647)
  -biblioteki klasztorne (bernardynów, karmelitów, jezuitów), do dnia
  dzisiejszego zachowała się tylko część biblioteki bernardynów – ok. 1600 dzieł
  -biblioteki parafialne, w tym przede wszystkim farna (nie zachowała się)
  -biblioteki prywatne mieszczan
  -bursa muzyczna w Kolegium Jezuickim
  -kapela muzyczna jezuitów
  -wysoki poziom muzyki w szkołach parafialnych

  Rozliczne cechy organizowały na przestrzennym rynku własne widowiska.
  W 1623 r. uświetniono widowiskiem publicznym pobyt Zygmunta III w Bydgoszczy.
  Później z okazji przejazdu królów i biskupów odbywały się przedstawienia
  teatralne. W mieście istniała sala teatralna, która służyła jeszcze w
  dwudziestoleciu międzywojennym na zebrania rady miejskiej.

  W Bydgoszczy od XVI w. rozwijała się sztuka malarska i rzeźbiarska. Ośrodkiem
  malarstwa był klasztor bernardynów (mistrz Franciszek). W miastem związany był
  m.in. malarz Stefan Dunajewski. Sztuka rzeźbiarska wyrażała się w wyrabianiu
  tablic nagrobnych i fundacyjnych.
  Pisarstwo uprawiało wielu mieszczan. Powstała Kronika Bydgoszczy Łochowskiego
  prezentująca dzieje miasta do 1637 r. na wzór kroniki Długosza. Kanclerz Jerzy
  Ossoliński napisał pamiętnik – jeden z najwybitniejszych w XVII w. Starosta M.
  Smogulecki pisał panegiryki na cześć papieża, bernardyni i inne zakony pisali
  kroniki. Kilka osób z Bydgoszczy tworzyło dzieła artystyczne w innych miastach
  np w Krakowie.

  W okresie Księstwa Warszawskiego (1806-15) w mieście nastąpiło ożywienie
  kulturalne. Istniał teatr amatorski oraz 3 teatry zawodowe: Kamińskiego, Vogla
  i Seibta.
  Pierwszy stały teatr wzniesiono na fundamentach rozebranego kościoła Karmelitów
  w 1824 r.
  Życie kulturalne wyrażało się w rozwoju stowarzyszeń (m.in. w 1832 r. powstało
  Towarzystwo Upiększania Miasta Bydgoszczy forsujące zadrzewianie, brukowanie
  ulic i urządzanie parków i promenad), teatru i muzyki. W teatrze odbywały się
  przedstawienia zespołów teatralnych i operowych z Gdańska, Poznania i Królewca.
  Istniał miejscowy zespół amatorski oraz teatr prywatny Towarzystwa
  Wypoczynkowego. Życie muzyczne było żywe. Istniały zespoły Towarzystwa
  Śpiewaczego i Towarzystwa Operowego oraz chór miejski które własnymi siłami
  wystawiały sztuki operowe.

  W 1878 r. założono Towarzystwo Sztuki, w którym zrzeszyli się artyści zawodowi,
  amatorzy oraz miłośnicy sztuk pięknych. Z kolei w 1880 r. założono w Bydgoszczy
  Towarzystwo Historyczne dla Obwodu Nadnoteckiego gromadzące m.in. zabytki
  archeologiczne i pamiątki miejskie, a także monety, medale, rękopisy, plany i
  mapy.

  W 1890 r. teatr spłonął. Przy okazji jego odbudowy rozebrano wieżę byłego
  klasztoru karmelitów – ostatni relikt tego zabytku z czasów polskich. Nowy
  gmach teatru w stylu neoklasycystycznym był największym dziełem znanego
  architekta H. Seelinga i jedną z najpiękniejszych nowych budowli w mieście
  (1896). Posiadał widownię na 800 miejsc i był położony w najbardziej
  uczęszczanym miejscu – u wylotu ul. Mostowej. Gmach teatru wyróżniał się klasą
  i wielkością spośród innych miast zaboru pruskiego, a nawet całych Niemiec.
  Teatr Miejski nie był jedyną sceną bydgoską. Od 1859 r. istniało kilka scen
  teatralnych (m.in. „Victoria”, „Concordia”), które gościły zespoły polskie, nie
  mające wstępu do Teatru Miejskiego.
  Bujnie rozwijającą się dziedziną życia kulturalnego był amatorski ruch
  śpiewaczy (3 duże polskie chóry miejskie, oraz 10 niemieckich)., działalność
  koncertowa, wystawy plastyczne.
  W 1903 r. utworzono bibliotekę miejska (54 tyś. tomów). Rok później powstało
  Bydgoskie Konserwatorium Muzyczne przy al. Adama Mickiewicza.
  W 1906 r. zorganizowano "Dom Polski", który był głównym ośrodkiem działalności
  polskich organizacji społeczno - kulturalnych w mieście. W 1914 r. otwarto
  największe w Bydgoszczy kina "Kristall Palast" na 764 miejsca (dzisiejsze
  kino "Pomorzanin"), a także Królewsko - Pruską Szkołę Rzemiosł i Przemysłu
  Artystycznego (w latach 1921- 1923 Państwowa Szkoła Przemysłu Artystycznego)

  Na początku XX w. odbyło się w Bydgoszczy kilka wydarzeń artystycznych m.in.:
  w 1908 - w sali Kasyna Cywilnego koncertował polski skrzypek Zdzisław Jahnke
  (późniejszy wirtuoz o światowej sławie)
  w 1913 – zorganizowano wystawę malarstwa holenderskiego (van Gogha, Mondriana,
  grafik Schelfhonta, rzeźb Da Costy i innych)

  W okresie międzywojennym najważniejszą instytucją kulturalną w mieście był
  monumentalny Teatr Miejski. Realizowano wiele ambitnych sztuk i poczynań.
  Stanowisko dyrektora przez wiele lat pełniła Wanda Siemaszkowa. Na deskach
  teatru występowali najznamienitsi aktorzy. W rekordowych latach liczba
  przedstawień teatralnych przekracza 350 spektakli w roku. (dla porównania Teatr
  w Toruniu w latach 1920-39, wystawiał średnio ok. 40 spektakli w roku)
  W 1920 r. powstał Teatr Garnizonowy oraz istniały liczne zespoły amatorskie
  oraz Teatr Niemiecki (w miejscu dzisiejszego Teatru Polskiego).

  Ciekawym epizodem jest rola Bydgoszczy w początkach filmu polskiego.
  W 1921 r. powstała w Bydgoszczy wytwórnia filmowa „Polonia Film”. Zrealizowała
  2 pełnometrażowe filmy fabularne („Złote łóżko Gabby”, „Car Dymitr
  Samozwaniec”) z udziałem aktorów Teatru Miejskiego. Kolejne wytwórnie
  wyprodukowały następne filmy np „Deveko-Film” – film „Wampiry Warszawy”. Filmy
  wyprodukowane w Bydgoszczy były wyświetlane w największych kinematografiach w
  Polsce i Niemczech. Żaden z nich nie przetrwał do czasów współczesnych, ale
  Bydgoszcz jako ośrodek produkcji filmowej weszła na stałe do historii filmu
  polskiego.

  W 1920 r. dyrektorem Biblioteki Miejskiej został Witold Bełza. Miał ambicje
  utworzenia w mieście bydgoskiego Ossolineum. Podwoiły się zasoby biblioteki,
  rozpoczęto badania historii Bydgoszczy i regionu.

  W 1923 r. utworzono Muzeum Miejskie w kamienicy zachodniej pierzei Starego
  Rynku (dzisiaj nie istnieje). Organizowano wystawy dzieł artystów bydgoskich i
  krajowych, pozyskano kolekcję obrazów i pamiątek po Leonie Wyczółkowskim,
  utworzono galerię plastyki bydgosko-pomorskiej. W 1935 r. otwarto Szkolne
  Muzeum Przyrodnicze ul. Warszawskiej.

  Muzeum Miejskie było placówką integrującą środowisko inteligencji twórczej.
  Było siedzibą licznych towarzystw kulturalnych np:
  -Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (1921-23)
  -Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (od 1931)
  -Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
  -Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy (od 1923)
  -Rady Artystyczno-Kulturalnej (od 1934)
  -Polskie Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika (od 1922)
  -Towarzystwa Numizmatycznego (od 1935)

  Poza tym funkcjonowały inne ważne towarzystwa naukowo-kulturalne m.in.:
  -Polskie Towarzystwo Historyczne (od 1933)
  -Naukowe Towarzystwo Lekarskie (od 1923)
  -Bydgoskie Towarzystwo Muzyczne (od 1922)
  -Stowarzyszenie Techników Polskich (od 1923)
  -czasopismo „Pomorskie Wiadomości Techniczne”
  -Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych (od 1921)
  -Towarzystwo Czytelni Ludowych
  -Uniwersytet Powszechny (od 1924)
  -Towarzystwo Pomocy Naukowej (od 1934)
  -Niemieckie Towarzystwo Sztuki i Wiedzy
  -Rada Zrzeszeń Naukowych i Kulturalnych Ziemi Pomorskiej (od 1934) spełniające
  funkcję koordynacyjną różnorodnych zrzeszeń i towarzystw kulturalnych i
  naukowych, propagowała ideę
 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 21.03.05, 22:26
  Poza tym funkcjonowały inne ważne towarzystwa naukowo-kulturalne m.in.:
  -Polskie Towarzystwo Historyczne (od 1933)
  -Naukowe Towarzystwo Lekarskie (od 1923)
  -Bydgoskie Towarzystwo Muzyczne (od 1922)
  -Stowarzyszenie Techników Polskich (od 1923)
  -czasopismo „Pomorskie Wiadomości Techniczne”
  -Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych (od 1921)
  -Towarzystwo Czytelni Ludowych
  -Uniwersytet Powszechny (od 1924)
  -Towarzystwo Pomocy Naukowej (od 1934)
  -Niemieckie Towarzystwo Sztuki i Wiedzy
  -Rada Zrzeszeń Naukowych i Kulturalnych Ziemi Pomorskiej (od 1934) spełniające
  funkcję koordynacyjną różnorodnych zrzeszeń i towarzystw kulturalnych i
  naukowych, propagowała ideę Wielkiego Pomorza, integracji kulturalnej i
  naukowej Bydgoszczy i Torunia oraz utworzenia Uniwersytetu
  -Rada Artystyczno-Kulturalna (od 1933) spełniająca funkcję koordynacyjną
  różnorodnych zrzeszeń i towarzystw kulturalno-artystycznych

  Od 1933 pojawił się regionalny kwartalnik naukowo-literacki „Przegląd
  Bydgoski”, który prezentował dorobek artystyczny lokalnego środowiska.
  Od 1937 r. zaczęto organizować „Tygodnie Bydgoszczy" przez Związek Popierania
  Turystyki w Bydgoszczy.

  W mieście rozwijała się kultura muzyczna. W 1936 r. powołano Miejską Orkiestrę
  Symfoniczną.
  Rozpoczęła się era mass-mediów. W styczniu 1937 r. utworzono podstudio
  Polskiego Radia Rozgłośni Pomorskiej w Toruniu w sali Teatru Miejskiego. Na
  antenie prezentowano audycje z Bydgoszczy, które zyskały renomę.

  Archiwum Miejskie o spuściźnie przed 1918 r. gromadziło dokumenty z historii i
  współczesnych dziejów miasta i województwa. W 1938 zmieniono jego rangę na
  Archiwum Województwa Pomorskiego.

  W okresie międzywojennym odbyło się w Bydgoszczy kilka zjazdów i sesji
  kulturalno-naukowych:
  - Zjazd Związku Muzeów w Polsce (1935)
  - Zjazd Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika (1937)

  Odbywały się także imprezy kulturalne m.in.:
  * uroczystości związane z Henrykiem Sienkiewiczem (1924-28). Miały one
  ogólnopolski wydźwięk. 31 VII 1927 w obecności prezydenta Rzeczpospolitej
  Ignacego Mościckiego i gości z całego kraju odsłonięto pierwszy pomnik Henryka
  Sienkiewicza w kraju (nie zachował się - zburzyli go hitlerowcy).
  * odczyty autorskie znanych pisarzy: m.in. T. Boya-Żeleńskiego, G. Morcinka, J.
  Iwaszkiewicza, K. Irzykowskiego i innych (środy, czwartki, i piątki kulturalne)
  * rok Leona Wyczółkowskiego 1937/38. Odbyła się uroczysta akademia w Teatrze
  Miejskim z udziałem śmietanki kulturalnej z całego kraju

  Z Bydgoszczą zwiaząna była działalność znanych twórców kultury.
  * W Bydgoszczy przebywał i koncertował Artur Rubinstein, zamieszkując w
  apartamencie hotelu „Pod Orłem”, gdzie grywał na stojącym tu do dziś
  fortepianie. Ku jego pamięci w hotelu przechowuje się też popiersie i obraz.
  Imieniem artysty nazwano bydgoski Zespół Szkół Muzycznych oraz Międzynarodowy
  Konkurs Fortepianowy.
  * Do Bydgoszczy przyjechał w 1920 r. z Nowego Jorku Karol Symanowski.
  Zamieszkiwał w willi na Bielawach. Tu właśnie skomponował słynne „Słopiewnie” –
  pięć niezwykłych utworów do słów wierszy Juliana Tuwima, które zapoczątkowały
  nowy okres w twórczości Szymanowskiego. Dawał koncerty w sali Teatru Miejskiego
  oraz przemawiał w Klubie Polskim.
  * Silnie związani z miastem byli pisarze: K. Przerwa-Tetmajer i S.
  Przybyszewski którzy wielokrotnie gościli w Bydgoszczy i uczestniczyli w życiu
  umysłowym
  * W Bydgoszczy przy ulicy Terasy mieszkał i zmarł Julian Walenty Prejs –
  dziennikarz, wydawca gazet i kalendarzy zwany ojcem prasy ludowej na Pomorzu.
  * Lokalne środowisko pisarskie ożywiali przebywający tu okresowo znani twórcy
  np J. Weyssenhof, A. Grzymała-Siedlecki, A. Chołoniewski, W. Umiński, M.
  Turwid, W. Dunarowski, A. Kowalkowski i inni

  Po wojnie kultura w Bydgoszczy nadal rozwijała się mimo różnych przeciwności.
  Już w 1945 r. miasto utraciło bezcenny obiekt jakim był Teatr Miejski.
  Uszkodzony w czasie walk i podpalony, został bezmyślnie rozebrany mimo
  możliwości jego remontu. Była to nieodżałowana strata dla Bydgoszczy. Obiekt
  tej klasy sprzyjałby ambitnemu rozwojowi kultury teatralnej. W 1949 r.
  wzniesiono dzisiejszy Teatr Polski. Do 1960 r. teatry Bydgoszczy i Torunia
  funkcjonowały wspólnie pod nazwą: Teatry Dramatyczne Bydgoszczy i Torunia.
  W 1945 r. Irena Pikiel-Samorewiczowa kierowniczka teatru kukiełkowego „Bajka” w
  Wilnie przybyła do Bydgoszczy i utworzyła Teatr Lalki i Aktora. Funkcjonował
  tylko 2 lata, po czym przeniesiono go do Torunia, gdzie powstał „Baj Pomorski”.
  W 1960/61 otwarto drugi teatr w mieście: Teatr Kameralny przy ul.Grodzkiej.

  W 1945 roku uruchomiono w Bydgoszczy cztery
  kina: "Krystal", "Kapitol", "Apollo" i "Marysieńka", które w tym samym miesiącu
  zmieniły nazwy na "Pomorzanin", "Ojczyzna", "Polonia" i "Wolność". W latach
  1947 - 1948 do istniejących kin dołączyły kina "Gryf" i "Bałtyk", a
  kino "Ojczyzna" przemianowano na kino "Orzeł".

  W 1946 r. otwarto Muzeum Ziemi Bydgoskiej im. L. Wyczółkowskiego w gmachu
  klasztoru Klarysek.
  Zaraz po wyzwoleniu otwarto Pomorski Dom Sztuki przy ul. Gdańskiej (do 1950).
  Od 1955 działał Wojewódzki Dom Kultury, który był najważniejszą placówka
  wychowania pozaszkolnego w mieście, potem tę funkcję przejął Pałac Młodzieży
  (1975)

  Powstawały nowe zespoły, przedsięwzięcia i organizacje kulturalne:
  w 1961 – powołano Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kulturalne
  w 1963 – powstał Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bydgoskiej
  w 1968 – ukazuje się pierwszy "Kalendarz Bydgoski".
  w 1970 – otwarto pawilon wystawowy Biura Wystaw Artystycznych przy ul. Gdańskiej
  w 1973 – Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy reaktywuje "Dni Bydgoszczy"
  w 1973 – otwarto Muzeum Tradycji Pomorskiego Okręgu Wojskowego w specjalnie
  zbudowanym gmachu przy ul. Czerkarskiej
  w 1975 – oddano do użytku Pałac Młodzieży przy ul. Jagiellońskiej

  Budowano nowe pomniki m.in. w 1963 r. odsłonięto pomnik Henryka Sienkiewicza
  dłuta art. rzeźb. Stanisława Horno-Popławskiego. Na Starym Rynku ustawiono
  Pomnik Walki i Męczeństwa oraz szereg innych.

  Od lat 40-stych intensywnie rozwijała się w Bydgoszczy kultura muzyczna.
  Już w 1946 r. zorganizowano w Bydgoszczy pierwszy w kraju Festiwal Muzyki
  Polskiej.
  Wiązało się z 600 – leciem nadania grodowi praw miejskich.

  Dalej powstawały kolejne jednostki :
  w 1945 - reaktywowanie przedwojennej Orkiestry Symfonicznej
  w 1953 - Pomorska Orkiestra Symfoniczna zostaje przekształcona w Państwową
  Filharmonię Pomorską (od XII 1957 Filharmonię Pomorską im. Ignacego Jana
  Paderewskiego)
  w 1955 - przekształcenie Państwowej Średniej Szkoły Muzycznej w Liceum Muzyczne
  w 1956 - utworzono Studio Operowe (koncerty w Teatrze Polskim)
  w 1958 - otwarcie zbudowanego w latach 1954-1958 gmachu Filharmonii Pomorskiej,
  głównie dzięki staraniom wieloletniego dyrektora Andrzeja Szwalbego.
  w 1959 - przekształcenie Studia Operowego w Teatr Muzyczny Opery i Operetki
  w 1962 - zorganizowanie przy Filharmonii Pomorskiej zespołu muzyki
  dawnej "Capella Bydgostiensis" (dzisiaj Orkiestra Kameralna)
  w 1963 - Opera i Operetka tworzy własną orkiestrę
  w 1974 – powstała bydgoska filia Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi
  w 1979 - filia Wyższej Szkoły Muzycznej została przekształcona na Wyższą Szkołę
  Muzyczną im. Feliksa Nowowiejskiego
  w 1979 - powstało Międzynarodowe Centrum techniki Animacji i Informacji
  Muzycznej Międzynarodowej Federacji "Jeunesses Musicales", przy ul. Piotra
  Skargi 7
  w 1993 - otwarcie "Białego Spichrza" na Wyspie Młyńskiej - oddziału Muzeum
  Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego, w którym są eksponowane wyroby
  artystyczne i użytkowe rzemiosła bydgoskiego na przestrzeni wieków

  Od lat 60-tych rozpoczęły się coroczne bydgoskie festiwale muzyczne.
  W 1963 r. odbył się I Festiwal M
 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 21.03.05, 22:27
  Od lat 60-tych rozpoczęły się coroczne bydgoskie festiwale muzyczne.
  W 1963 r. odbył się I Festiwal Muzyki Polskiej w Filharmonii (od 1968 zmiana
  nazwy na Bydgoski Festiwal Muzyczny), a od 1966 odbył się I Międzynarodowy
  Festiwal Muzyki Dawnej Krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Musica Antiqua
  Europae Orientalis (MAEO). W 1975 r. po otwarciu Pałacu Młodzieży rozpoczęły
  się coroczne Bydgoskie Impresje Muzyczne z udziałem zespołów z całego świata.
  Od lat 90-tych znacznie wzrosła liczba festiwali. W 1994 r. odbył się pierwszy
  Bydgoski Festiwal Operowy oraz Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów "Arthur
  Rubinstein in memoriam".


  2. Instytucje kulturalne

  W Bydgoszczy istnieje wiele centrów kultury.

  FILHARMONIE
  * F i l h a r m o n i a P o m o r s k a im. I.J. Paderewskiego – od 1953
  (gmach od 1958 r.)– jedna z 19 w kraju – podlega Samorządowi Województwa.
  Posiada 2 sale: koncertową (920 osób) i kameralną (150 miejsc), w foyer
  znajduje się galeria sztuki. Sala koncertowa uznawana jest pod względem
  akustycznym do najlepszych w Europie, co potwierdzają opinie znanych twórców i
  krytyków muzycznych (m.in. J. Waldorffa). Z uwagi na fenomen akustyki, cieszy
  się nadzwyczajnym zainteresowaniem sławnych artystów. Nagrano tu między innymi
  pierwszą audiofilską płytę CD, nagrywają słynni polscy artyści jak: pianiści:
  Ewa Pobłocka , Wojciech Kocyan, skrzypaczka Patrycja Piekutowska,
  mezzosopranistka Jadwiga Teresa Stępień, zespoły m.in. Kwartet Śląski, Polska
  Orkiestra Kameralna Wojciecha Rajskiego i inni.
  Filharmonia użytkuje 2 obiekty:
  - gmach Fiharmonii
  - Pałac Mostowskich w Ostromecku (tzw „stary” pałac z XVIII w.)

  Zaliczana jest dziś do czołowych instytucji muzycznych w Polsce. Działalność
  artystyczna to koncerty symfoniczne, kameralne oraz liczne recitale
  najwybitniejszych wirtuozów z całego świata. W ponad 50-letniej historii
  odnotowane są wielkie wydarzenia artystyczne z udziałem zarówno etatowych
  zespołów, jak i zaproszonych gości. Bezprecedensowymi stały się koncerty
  światowych sław. Na bydgoskiej estradzie występowali: Artur Rubinstein,
  Benjamin Britten, Karol Małcużyński, Luciano Pavarotii, Shlomo Mintz, Mischa
  Maisky, Kevin Kenner, Kurt Masur, Kazimierz Kord, Jerzy Maksymiuk, Antoni Wit
  oraz wiele innych. W ostatnich latach gościły również znakomite zespoły np:
  Orkiestra Symfoniczna Radia BBC, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia
  i inne.

  AKADEMIA MUZYCZNA IM. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO – ul. Słowackiego 7
  Akademia jest jedną z 8 w kraju (oprócz tego 2 miasta posiadają filie akademii)
  Sala koncertowa Akademii Muzycznej - ul. Staszica 3

  OPERY
  * O p e r a N o v a – od 1956, w nowym gmachu od 1994 – jedna z 9 w kraju -
  podlega Samorządowi Województwa
  Użytkuje kilka obiektów:
  - gmach Opery (jeden z największych w Polsce, składający się z 3 kręgów)
  - Pomorski Dom Sztuki , ul. Gdańska 20
  - Teatr Kameralny – ul. Grodzka (przekazany gminie w 2004 r.)
  - scena letnia nad Brdą na Starym Mieście

  Mimo niedługiej historii, w Operze odnosiły pierwsze sukcesy i zaczynały wielką
  karierę uznane dziś primadonny np Barbara Zagórzanka, Bożena Betley-Sieradzka i
  inne, jak też śpiewacy: Józef Stępień, Florian Skulski i inni. Gościli tu
  najwięksi artyści operowi krajowi: np Antonina Kawecka, Teresa Żylis-Gara,
  Wiesław Ochman, jak też zagraniczni. Występowały tu także całe zespoły: Opery
  Wrocławskiej, Teatrów z Leningradu, Moskwy, Kijowa, Mińska i Fundacji
  Glubenkiana z Lizbony.
  W repertuarze bydgoskiej Opery znajdują się wielkie widowiska operowe,
  klasyczne operetki, interesujące realizacje baletowe oraz słynne musicale.
  Opera Nova zapraszana jest na liczące się imprezy muzyczne krajowe i
  zagraniczne. Od kilku lat bierze systematycznie udział w licznych tournées
  artystycznych po Niemczech, Belgii, Holandii, Malcie i Włoszech. Na scenie
  bydgoskiej Opery miały swe prapremiery znane musicale, opery i balety.

  TEATRY
  * T e a t r P o l s k i im. Hieronima Konieczki (gminny) – od 1949 (tradycje
  z XVI w.)
  Teatr dysponuje dwoma salami. W 2000 r. nadano teatrowi imię Hieronima
  Konieczki, rodowitego bydgoszczanina, zmarłego w 1994 roku, świetnego aktora i
  reżysera

  Na ogólnopolskich festiwalach w okresie powojennym zdobywał nagrody i
  wyróżnienia. Teatr ma swoją stałą, wierną publiczność, a wiele sezonów
  teatralnych należy zaliczyć do udanych. Było wiele interesujących premier, a
  kilkanaście przedstawień zaliczono do wydarzeń sezonu i zgłoszono na
  ogólnokrajowe festiwale.
  Obecnie Teatr jest miejscem premier teatralnych i spektakli na wysokim
  poziomie. Od 2002 r. jest inicjatorem jedynego w Polsce Festiwalu Prapremier.
  Festiwal jest konkursową prezentacją spektakli prapremierowych polskich teatrów
  repertuarowych.

  W mieście istnieją również teatry prywatne, awangardowe, amatorskie:
  *Teatr na barce - od lat 90-tych
  *Teatr "Obok"
  *Teatr Tańca "Gest" - prowadzony przez WOK
  *Teatr Lalkowy "Graba" - prowadzony przez WOK
  *Teatr plastyczny "Witryna" - prowadzony przez Pałac Młodzieży
  *Teatr słowa "Bllum" - prowadzony przez Pałac Młodzieży
  *Salon Młodych Twórców "Pazur" - prowadzony przez Pałac Młodzieży
  *Teatr Studio Czyczkowy – teatr prywatny awangardowy

  W mieście istnieją 2 muszle koncertowe: w Parku Ludowym im. W. Witosa i na
  terenie Parku Sportowego „Zawisza”

  MUZEA
  * M u z e u m O k r ę g o w e im. L.Wyczółkowskiego (gminne) – od 1923
  (tradycje 1880) - jedno z 26 muzeów regionalnych w kraju
  Użytkuje kilka obiektów
  - Budynek główny - Gdańska 4
  - Spichrze - ul. Grodzka 7, 9, 11 (od 1964)
  - Biały Spichlerz – Wyspa Młyńska, ul.Mennica 1, ekspozycja „Rzemiosło
  Bydgoskie”
  - Czerwony Spichlerz - Wyspa Młyńska, ul. Mennica 8a
  - Dom na Wyspie Młyńskiej - ul. Mennica 7
  - Dom na Wyspie Młyńskiej - ul. Mennica 8
  - Dom na Wyspie Młyńskiej

  Od początków swego istnienia Muzeum gromadzi przede wszystkim zabytki z terenu
  Bydgoszczy i okolic. W okresie międzywojennym powstał nowy dział - sztuki
  polskiej (malarstwa, rzeźby i grafiki). Posiada bogate kolekcje rzemiosła
  artystycznego polskiego i europejskiego, w tym wyrobów z cyny z XII-XX w.,
  porcelany, fajansu i kafli z XVI-XX w., zegarów itp; liczący około 40 000 zbiór
  monet; dzieła sztuki ludowej z regionów etnograficznych Pałuk, Kociewia i
  Kaszub. Jednakże wyjątkowe miejsce na mapie muzealnej Polski zajmuje Muzeum
  dzięki posiadaniu spuścizny po Leonie Wyczółkowskim (1852-1936), malarzu i
  grafiku, którego twórczość zaliczana jest do najbardziej znaczących zjawisk
  artystycznych w sztuce polskiej przełomu XIX i XX w (700 dzieł). Gromadzone są
  też obrazy, rysunki, grafiki oraz rzeźby z XIX i początku XX w., a zwłaszcza
  prace artystów polskich powstałe po 1945, które obecnie tworzą Galerię
  Współczesnego Malarstwa Polskiego, uważaną za jedną z najbardziej
  reprezentatywnych w kraju (2000 dzieł).
  Poza tym Muzeum organizuje odczyty, prelekcje, konkursy, lekcje muzealne,
  spotkania z twórcami, projekcje filmowe i wideo.
  Prezentowane dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźba, sztuka obiektu, instalacja,
  performance, sztuka wideo, multimedia, grafika, rysunek, fotografia.
  W siedzibie głównej (budynku XVII-wiecznego klasztoru) prezentowane są zbiory
  działu sztuki i działu biograficznego Leona Wyczółkowskiego. Poza tym wystawy
  organizowane są w dwóch zabytkowych spichrzach na Wyspie Młyńskiej: w tzw.
  Czerwonym Spichrzu - sztuki współczesnej; w "Białym Spichrzu" przy ul. Mennica
  2 - archeologiczne, numizmatyczne i etnograficzne oraz stała ekspozycja
  rzemiosła cechowego i artystycznego.

  * Pomorskie Muzeum Wojskowe
  Jest jedynym w kraju muzeum wojskowym specjalizującym się w dokumentowaniu
  najnowszej (XIX – XX w.) polskiej historii wojskowej. Instytucja posiada
  plenerową ekspozycję broni i sprzętu wojskowego oraz bibliotekę naukow
 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 21.03.05, 22:29
  * Pomorskie Muzeum Wojskowe
  Jest jedynym w kraju muzeum wojskowym specjalizującym się w dokumentowaniu
  najnowszej (XIX – XX w.) polskiej historii wojskowej. Instytucja posiada
  plenerową ekspozycję broni i sprzętu wojskowego oraz bibliotekę naukową liczącą
  5.888 woluminów.

  * Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego - ul. Berwińskiego 4
  * Muzeum Farmacji przy Aptece "Pod Łabędziem" - ul. Gdańska 5
  * Muzeum Oświaty - ul. Mari Curie-Skłodowskiej 4
  * Ośrodek Muzealny Bydgoskiego Węzła Kolejowego ul. Zygmunta Augusta 7

  * Muzeum Misyjne – Zgromadzenie Ducha Świętego, ul. Jana Pawła II 117
  * Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospodarki – ul. Garbary 2
  * Muzeum fonografii – ul. Gdańśka 12
  * Muzeum-wystawa dawnego sprzętu rolniczego z XIX w. – w zajeździe Stopka k.
  Koronowa

  ORKIESTRY
  *Orkiestra S y m f o n i c z n a Filharmonii Pomorskiej – od 1936 – jedna z
  23 w kraju
  Orkiestrą kierowało wielu wybitnych mistrzów batuty. Zespół osiągnął wysoką
  pozycję, czego dowodem są liczne koncerty z wysokiej klasy dyrygentami np:
  Kazimierzem Kordem, Jerzym Maksymiukiem, Krzysztofem Pendereckim, Witoldem
  Lutosławskim.
  Ma za sobą liczne podróże koncertowe za granicą. Zespół stale bierze udział w
  festiwalach organizowanych przez Filharmonię Pomorską.
  Mając do dyspozycji wspaniałą salę koncertową, dokonała wielu nagrań wydawanych
  następnie na płytach. Rejestracji dokonano dla Polskich Nagrań, Veritonu oraz
  licznych firm. Szczególne miejsce w programach koncertowych zajmuje promocja
  muzyki polskiej. Na zamówienie pisało swoje dzieła wielu znanych kompozytorów
  np Wojciech Kilar, Henryk Mikołaj Górecki i inni.

  *Orkiestra K a m e r a l n a Capella Bydgostiensis – od 1962 r. – jedna z 10 w
  kraju
  Zaliczana do czołowych polskich orkiestr kameralnych. Jest etatowym zespołem
  Filharmonii Pomorskiej. Orkiestra występuje regularnie (grając każdego roku
  około 40 koncertów) na najbardziej znaczących estradach Polski i Europy, w
  takich prestiżowych salach jak: Filharmonia Narodowa w Warszawie,
  Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie, Schauspielhaus w Berlinie,
  Schloss Mirabell w Salzburgu, Pałac Królewski w Sztokholmie, El Escorial w
  Hiszpanii, w sali Radia Holenderskiego w Utrechcie, na Zamku Królewskim w
  Warszawie, w Auli Leopoldinum we Wrocławiu oraz Filharmonii Lwowskiej i innych.
  Orkiestra dokonała wielu nagrań płytowych dla wytwórni polskich, holenderskich,
  hiszpańskich, a także nagrań radiowych i telewizyjnych

  *Orkiestra S y m f o n i c z n a Akademii Muzycznej – od 1976
  Tworzą ją studenci Wydziału Instrumentalnego. Uczestniczyła w wielu
  międzynarodowych konkursach i koncertach.

  Inne orkiestry to:
  *Orkiestra Reprezentacyjna Pomorskiego Okręgu Wojskowego (jedna z 8 w kraju)
  *Orkiestra Zespołu szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy
  *Orkiestra Zespołu Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy
  *Orkiestra Zespołu szkół Budowlanych w Bydgoszczy
  *Orkiestra Big - Band Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy
  *Orkiestra Muzyków Bydgoskich "EMBAND"
  ...oraz wiele innych niezrzeszonych

  CHÓRY
  *Chór a k a d e m i c k i Akademii Muzycznej – od 1975
  W skład zespołu wchodzą studenci wydziałów: Kompozycji i Teorii Muzyki,
  Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej oraz Wydziału Instrumentalnego. W
  repertuarze znajdują się zarówno drobne utwory chóralne, jak i wielkie dzieła
  chóralne a cappella i dzieła wokalno-instrumentalne takie jak: W. A. Mozarta
  Requiem, Msza Koronacyjna, Wielka Msza c-moll i Nieszpory uroczyste, F.
  Nowowiejskiego Missa pro Pace i Psalm 136 - Ojczyzna, K. Pendereckiego Pasja wg
  św. Łukasza.

  *Chór k a m e r a l n y Akademii Muzycznej – od 1986
  Chór występował zarówno w Bydgoszczy, jak i w wielu miejscowościach województwa
  bydgoskiego, kraju i za granicą. Brał udział w krajowych oraz międzynarodowych
  festiwalach i konkursach chóralnych. Zdobył wiele nagród krajowych i
  zagranicznych. W repertuarze chóru znajdują się utwory a cappella renesansu,
  baroku, romantyzmu i XX wieku, kompozytorów polskich i europejskich oraz dzieła
  wokalno-instrumentalne znanych kompozytorów.

  Inne:
  *Bydgoski Chór Konkatedralny
  *Chór Mieszany "FORDONIA"
  *Chór Żeński Serioso-Giocoso IX Liceum Ogólnokształcącego
  *Towarzystwo Śpiewu "Halka" w Bydgoszczy
  *Stowarzyszenie Śpiewacze Męski Chór "Hasło"
  *Chór Mieszany "Dzwon" w Bydgoszczy
  *Chór mieszany "Harmonia" w Bydgoszczy
  *Chór Akademicki Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  *Zespół Pieśni Dawnej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  *Zespół Pieśni Dawnej "FRESCA VOCE" Młodzieżowego Domu Kultury Nr 5
  *Chór Akademicki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy
  *Chór Akademicki Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
  ...oraz wiele innych m.in. parafialnych i zakładowych

  GALERIE SZTUKI
  * B i u r o W y s t a w A r t y s t y c z n y c h Salon Sztuki Współczesnej
  (gminne) – od 1970 r.
  Prezentowana jest tu każda dyscyplina sztuki współczesnej autorów środowiska
  bydgoskiego, z kraju oraz z zagranicy. W celu promocji twórców bydgoskich BWA
  organizuje wystawy w innych ośrodkach polskich oraz za granicą np. w Wilnie,
  Rumunii, Danii, Francji. Prezentowane są: malarstwo, grafika, rzeźba, tkanina,
  fotografia, instalacja, sztuka wideo, performance.

  *Galeria Autorska Jana Kaji i Jacka Solińskiego - ul. Chocimska 5 – od 1979 r.
  Przez 20 lat działalności zorganizowano około 400 wystaw, pokazów, instalacji i
  spotkań autorskich, organizowano wykłady odczyty. Galeria prowadzi również
  działalność wydawniczą. Do tej pory ukazało się około 100 wydawnictw.
  Prezentowane są: malarstwo, grafika, instalacje, rzeźba, tkanina, fotografia.

  *Galeria „Kantorek” - ul. Gdańska 3 – od 1990 r.
  Zajmuje się sprzedażą i wystawiennictwem polskiej sztuki współczesnej. Ma
  zasięg ogólnopolski z naciskiem na promocję środowiska bydgoskiego oraz
  promocję wybranych artystów najmłodszego pokolenia. Wystawy organizowane są raz
  w miesiącu i trwają 10 dni. Prezentowane są: malarstwo, rzeźba, rysunek,
  grafika, biżuteria.

  *Stowarzyszenie Artystyczne "Wieża Ciśnień" – Filarecka 1
  Grupa zrzeszająca artystów, historyków sztuki, krytyków i inne osoby
  zainteresowane kształtowaniem współczesnego życia artystycznego. Siedzibą jest
  zabytkowa, neogotycka wieża ciśnień. Jest miejscem spotkań twórców i
  publiczności, miejscem dyskusji nad granicami sztuki.

  *Galeria „85” - ul. Gdańska 17
  Należy do bydgoskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. Łączy
  komercyjną działalność sprzedażną z organizowaniem wystaw i wernisaży
  prezentujących twórczość członków związku.

  *Galeria „Alix” - ul. Jezuicka 26
  Galeria komercyjna oferująca w sprzedaży szeroką gamę dzieł sztuki. Od
  malarstwa, poprzez rzeźbę, szkło i ceramikę, biżuterię artystyczną po tkaninę
  artystyczną. Jedna z czołowych komercyjnych galerii w mieście.

  *Galeria „Non Fere” - ul. W. Pola 1
  Działa na zasadach niekomercyjnych przy II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym.
  Bardzo ciekawy jest program działania galerii, prezentującej prace największych
  polskich plastyków.

  *Galeria Szkła Polskiego - ul. Długa 39
  Oferuje w sprzedaży szeroki wybór: szkła artystycznego oraz użytkowego,
  grafiki, obrazów, biżuterii, plastyki użytkowej z różnych dziedzin, upominków i
  pamiątek, rękodzieła artystycznego.

  *Galeria Sztuki Ludowej i Nieprofesjonalnej - Stary Rynek
  Prowadzona przez Wojewódzki Ośrodek Kultury. Prowadzi sprzedaż dzieł sztuki
  zgodną z profilem swojej działalności oraz działalność edukacyjną i
  popularyzatorską.

  *Galeria „W Bramie” - ul. Gdańska 27
  Galeria komercyjna oferująca do sprzedaży dzieła sztuki oraz plastykę użytkową
  z różnych dziedzin.

  Inne:
  *Galeria "Antyki przy Farnej" - Farna
  *Salon "DESA"- ul. Gdańska 12
 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 21.03.05, 22:30
  Inne:
  *Galeria "Antyki przy Farnej" - Farna
  *Salon "DESA"- ul. Gdańska 12
  *Galeria MDK przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 1- ul. Baczyńskiego 3
  *Galeria “Nad Brdą” (przy Wyższej Szkole Gospodarki) - ul. Garbary 2
  *Galeria Podróżnika przy Reg. Pracowni Krajoznawczej PTTK "Szlak Brdy" -
  Gdańska 18
  *Salon Wydawnictw Artystycznych s.c. - ul. Gdańska 35
  *Galeria "Art Galery" - ul. Gdańska 42
  *Galeria Sztuki "Impresja" - Fordońska 333
  *Galeria "Pałac" - Pałac Młodzieży Jagiellońska 27
  *Galeria "Zacisze" - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej
  *Galeria "Za kratą" - Gdańska 22
  *Galeria M.R. Puchowskich - Długa 24
  *Galeria "Galeria" - ul. 3 Maja 18
  *Galeria i nie tylko - Jezuicka 24
  *Galeria ubioru - Jezuicka 20-22
  *Galeria Sztuki TRAKT - ul. Jagiellońska 69
  *Galeria na Krańcu - ZSCh ul. I. Łukasiewicza 3
  *Galeria „BRDA” - hotel „BRDA” ul. Warszawska
  *Salon Sztuki Styl-Art
  *Galeria foyer Filharmonii Pomorskiej

  DOMY KULTURY
  * W o j e w ó d z k i O ś r o d e k K u l t u r y (Pl. Kościeleckich) –
  podlega Samorządowi Województwa
  Powstał w 1955 r. Prowadzi m. in. teatry tańca, teatr lalkowy, zespoły wokalne,
  galerię, centrum informacji kulturalnej, pracownie tematyczne, kluby
  amatorskie, Uniwersytet III Wieku, wydaje Kwartalnik Artystyczny)

  * M i e j s k i O ś r o d e k K u l t u r y - ul. Batorego 1/3
  Osrodek użytkuje m.in.
  - kawiarnię artystyczną „Węgliszek”
  - Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku
  - muszlę koncertową w Parku im. W.Witosa, gdzie w sezonie co tydzień
  organizowane są koncerty w ramach „Bydgoskiego Lata Artystycznego”

  * P a ł a c M ł o d z i e ż y (od 1975)
  Posiada basen, kino, halę sportową oraz kilkadziesiąt pracowni i ognisk, które
  niemal w pełni zapewniają rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży – ok. 100
  pracowni tematycznych, zespołów muzycznych, wokalnych, sportowych, chórów,
  zespołów, kół zainteresowań, teatrów amatorskich, dziecięcych akademii sztuki,
  klubów filmowych, dziennikarskich, zajęć psychoruchowych, wolontariatu,
  pracowni językowych

  * Centrum Kultury Katolickiej „W i a t r a k” - ul. Bołtucia 5
  Obejmuje stałymi formami zajęć ponad 2000 uczestników miesięcznie. Działa 36
  sekcji i kół zainteresowań, m. in. nauka języków: angielskiego i niemieckiego,
  kurs tańca towarzyskiego i nowoczesnego, koło dziennikarskie, teatralne,
  sekcje: szachowa, piłki nożnej, muzyczna, plastyczna. W formach okazjonalnych
  (np. koncerty, wystawy, festyny, konkursy, obozy letnie i zimowe) "Wiatrak"
  obejmuje kilka tysięcy dzieci i młodzieży. Obecnie w budowie Dom Jubileuszowy,
  w którym znajdzie się Katolickie Centrum Kultury m.in. z salą kinową i
  teatralną.

  * Ognisko Artystyczne im. F. Nowowiejskiego– ul. Marcinkowskiego 14 (I piętro)
  * Kawiarnia artystyczna „Węgliszek” – róg Batorego Stary Rynek
  * Zespół Pałacowo – Parkowy w Ostromecku – 18 km od centrum Bydgoszczy
  * Klub Środowisk Twórczych - ul. Batorego 1/3 (I piętro)
  * Młodzieżowy Dom Kultury nr 1, ul. K.K. Baczyńskiego 3
  * Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 im. Henryka Jordana, ul. Leszczyńskiego 42
  * Młodzieżowy Dom Kultury nr 3, ul. Gałczyńskiego 23
  * Młodzieżowy Dom Kultury nr 4, ul. Dworcowa 82
  * Młodzieżowy Dom Kultury nr 5, ul. Krysiewiczowej 8
  * Dom Kultury "Orion", ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp. 1
  * Osiedlowy Dom Kultury „Heros” - ul. Marcinkowskiego 14,
  * Osiedlowy Dom Kultury „Modraczek” - ul. Ogrody 15
  * Klub „Arka” – ul. Konopnickiej (Szwederowo)
  * Klub SPIN - ul. Kaliskiego 12
  * Fordońska Sala widowiskowa - ul. Piwnika Ponurego
  * Klub Garnizonowy LOTNIK - ul. Szubińska
  * Klub Pomorskiego Okręgu Wojskowego – ul. Ogińskiego
  * Fundacja Kultury YAKIZA – kultura i sztuka alternatywna

  KINA
  * Multikino 12 sal (zbud. 2001)
  * Kino „Adria” – kino studyjne, używane również jako miejsce różnorodnych
  imprez kulturalnych i sportowych
  * Kino „Pomorzanin” (ul. Gdańska) i „Polonia” (ul. Markwarta) – wykorzystywane
  okazyjnie
  * Kinoteatr – ul. Dwernickiego – wykorzystywany przez Dyskusyjny Klub
  Filmowy „Mozaika”
  * Kino “Mózg” – Gdańska 10
  * Kino Pałacu Młodzieży – Jagiellońska 27
  * Kino Letnie - Leśny Park Kultury i Wypoczynku (w sezonie)
  * Multipleks w Centrum Handlowym „Focus Park” – w budowie (2006)

 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 21.03.05, 22:31
  BIBLIOTEKI
  * Biblioteka Publiczna Wojewódzka i Miejska – od 1920 (tradycje 1905) – podlega
  Samorządowi Województwa.
  Wraz z 36 oddziałami, posiada 400 tys. woluminów, w księgozbiorze znajdują się
  m.in.: w znacznej części zachowana biblioteka byłego zakonu bernardynów
  bydgoskich, kolekcja dyplomantów - rękopisów i autografów polskich z XV-XIX
  wieku oraz liczne druki niemieckie.

  Inne biblioteki to:
  - Biblioteka Publiczna Wojewódzka i Miejska Filia dla dzieci
  - Centralna Biblioteka Rolnicza
  - Pedagogiczna Wojewódzka - podlega Samorządowi Województwa
  - Biblioteka Główna Akademii Bydgoskiej
  - Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Rolniczej
  - Biblioteka Główna Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy
  - Biblioteka Izby Pamięci Adama Grzymały Siedleckiego
  - Biblioteka Klubu Pomorskiego Okręgu Wojskowego
  - Biblioteka Prymasowego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej - ul. Farna 10
  ...oraz kilkadziesiąt filii rozrzuconych na osiedlach i bibliotek zakładowych

  KLUBY MUZYCZNE (niektóre):
  * Mózg - ul. Gdańska 10 – od 1994
  Promuje sztukę współczesną. W budynku o powierzchni około 800 m2 mieści się
  sala koncertowa oraz wystawiennicza, studio nagraniowe, pracownie plastyczne,
  pokoje gościnne oraz pub. Osoby prowadzące klub to czynni artyści. Przez scenę
  i galerie "Mózgu" przewinęło się kilkuset muzyków, performerów, malarzy,
  fotografików z całego świata. Odbyło się tez kilka przedstawień teatralnych
  oraz kilkadziesiąt projekcji filmowych.
  "Mózg" otwarty jest zawsze na sztukę "czysta", to znaczy pozbawiona obciążeń
  koniunkturalnych wynikających z aktualnie panującej mody.

  * Sonobar - ul.Chodkiewicza 19
  Miejsce łączące w harmonii elegancką kawiarnię, klub muzyczny oraz strefę
  relaksu. Prezentuje najnowsze trendy w muzyce klubowej oraz ambitną muzykę
  taneczną (house, latino, nu-jazz)

  *Wiatraczek - ul. Podolska 15
  Jest nastawiony na dobrą muzykę rockową. Odbywają się tam koncerty znanych i
  undergroundowych zespołów polskich i zagranicznych (np Kat, Kobranocka,
  Analogs, Lost Soul, Grammatik).

  * Klub Jazzowy Eljazz – ul. Kręta 3 – od 1994
  Powstał z inicjatywy znanego jazzmana, band leadera i działacza kulturalnego
  Józefa Eliasza. Posiada ściśle określony profil jazzowy.

  *Kuźnia - ul.Gdańska 67 - 3 sale o odmiennym wystroju i klimatach muzycznych
  *Klub Studencki TRIP - ul. Św. Floriana 22 - muzyka: pop, rock, r-n-b, latino
  *Barka Club - Rybi Rynek 3
  *Medyk - ul. Zaułek 3 - Gra ulubioną muzykę wszystkich pokoleń.
  *Hysteria - Dworcowa 13 - Nastawiony na muzykę techno.
  *ZOOdiak - ul.Marcinkowskiego - Klub taneczny
  *Zentrum - ul.Dworcowa - Elitarny klub muzyczny
  *Klub "Gong" - ul. Toruńska 20 – „undergroundowe” zabarwienie
  *Kredens Pub – ciekawe wnętrza i klimat
  *Klub Absynt - ul. Przesmyk 1 - należy do najbardziej niepowtarzalnych
  *Pub Blue Angel - ul. Długa 16 - koncerty cykliczne, czwartki studenckie
  *Klub Studencki Spin - Ul. Kaliskiego 12 – od 1978 - kuźnia kultury studenckiej

  CENTRUM INFORMACJI KULTURALNEJ

  W Bydgoszczy działa ok. 50 stowarzyszeń kulturalnych o bardzo szerokim zakresie
  działania, począwszy od popularyzacji i upowszechniania określonych dziedzin
  sztuki, poprzez towarzystwa zajmujące się promocją wartości kulturalnych miasta
  i regionu, po towarzystwa skupiające przedstawicieli środowisk twórczych.
  Kilka ważniejszych to:
  - Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy - ul. Jezuicka 4
  - Towarzystwo Muzyczne im. Ignacego Jana Paderewskiego - ul. ks. Piotra Skargi 7
  - Towarzystwo Operowe im. prof. Felicji Krysiewiczowej - ul. Gdańska 20
  - Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej - ul. Jagiellońska 2 (IIIp.)
  - Towarzystwo Polsko-Niemieckie - ul. Czartoryskiego 19
  ...i wiele innych, których nie sposób wymieniać

  3. Bydgoscy artyści:

  W Bydgoszczy jest wielu artystów, niekiedy znanych w kraju.
  Poniżej przedstawiono pojedynczych przedstawicieli z każdego gatunku kultury.

  Artyści fotograficy: Marek Rutkowski – prowadzi najbardziej finezyjne studio
  fotograficzne w Bydgoszczy, Agnieszka Kołcon, Adam Rzepliński
  Artyści malarze: Jerzy Puciata, Anna Rona – bierze udział w wielu wystawach
  krajowych i zagranicznych, Janusz Kochanowski
  Artyści sztuki użytkowej: Stanisław Lejkowski
  Artyści rzeźbiarze: Aleksander Dętkoś – znany artysta w Europie
  Artyści kompozytorzy: Piotr Salaber
  Artyści performance: Wojciech Kowalczyk
  Artyści filmowcy: Maciej Cuske
  Zespoły muzyczne: Ptaky, Adam Rzepliński. Takie Trio
  Artyści-wokaliści: Lech Lutogniewski, Maciej Puto, Grażyna Nita
  ..i wielu innych, których nie ma miejsca wymieniać

 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 21.03.05, 22:32
  4. Bydgoszcz słynie z kultury muzycznej

  Bydgoszcz muzyką stoi – takie twierdzenie staje się rzeczywostością począwszy
  od lat 50-tych, gdy zbudowano filharmonię. Bydgoska opera jest jedną z
  największych i najnowocześniejszych w kraju, a filharmonia słynie z doskonałej
  akustyki (zachwycał się nią śp. J. Waldorff). Na terenie miasta cała dzielnica
  staromiejska nazywa się „muzyczną” z powodu nagromadzenia obiektów służących
  kulturze i rozbrzmiewającej codziennie, słyszanej przez przechodniów muzyce.
  Jedynie 6 miast w kraju może pochwalić się podobnie rozwiniętą infrastrukturą.
  Dzięki znakomitej bazie oraz aktywnej działalności placówek kulturalnych
  Bydgoszcz urasta do rangi piątej metropolii muzycznej w kraju. W Bydgoszczy
  organizowane są głośne w całej Polsce festiwale muzyczne i operowe, z udziałem
  światowych sław. Działa prężne Bydgoskie Towarzystwo Muzyczne i Operowe,
  jedyna w regionie uczelnia artystyczna: Akademia Muzyczna, duży Państwowy
  Zespół Szkół Muzycznych, liczne szkoły prywatne np muzykologii, awangardowe
  kluby muzyczne.
  Koncerty uświetniają 2 orkiestry symfoniczne: Filharmonii Pomorskiej i Akademii
  Muzycznej oraz kameralna Capella Bydgostiensis. Funkcjonują liczne orkiestry
  prywatne i liczne chóry. Organizowane są festiwale muzyki rozrywkowej: jazzowe,
  bluesowe, awangardowe.
  Po ukończeniu Opery co nastąpi w ciągu kilku lat, powstanie scena letnia pod
  gołym niebem (z widokiem na katedrę i Stare Miasto), co umożliwi organizowanie
  plenerowych koncertów letnich. Istnieją też projekty utworzenia w Bydgoszczy
  teatru muzycznego.

  W mieście rozwija się również kultura teatralna, filmowa i innych dziedzin,
  czego wyrazem są liczne festiwale, wystawy, imprezy klubowe i masowe.

 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 21.03.05, 22:33
  5. Imprezy i festiwale kulturalne

  W Bydgoszczy organizowane są festiwale i imprezy muzyczne, teatralne, filmowe i
  inne.
  Można doliczyć się ok. 20 imprez międzynarodowych i ogólnopolskich oraz 60
  regionalnych i ponadregionalnych.
  Najważniejsi organizatorzy imprez kulturalnych to: Opera Nova, Filharmonia
  Pomorska, Teatr Polski, Wojewódzki Ośrodek Kultury, Miejski Ośrodek Kultury,
  Akademia Muzyczna, Medyczna, Pałac Młodzieży, Biuro Wystaw Artystycznych,
  Muzeum Okręgowe, Bydgoskie Towarzystwo Muzyczne, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-
  Francuskiej, Stowarzyszenie Jazzowe, fundacja sztuki ”Art.-House”, Teatr
  Plastyczny „Witryna”, klub „Mózg”, Adria, LKPiW i wiele innych.

  Najważniejsza i najlepiej rozwinięta jest kultura m u z y c z n a.
  W Bydgoszczy odbywają się znane w kraju festiwale muzyczne np.
  *Musica Antiqua Europae Orientalis”(co 3 lata) – org. Fiharmonia Pomorska
  *Bydgoski Festiwal Muzyczny (wrzesień) – org. Filharmonia Pomorska
  *Bydgoski Festiwal Operowy (kwiecień-maj) – org. Opera Nova
  *Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. I.J. Paderewskiego (listopad) – org.
  Filharmonia Pomorska i Towarzystwo Muzyczne w Bydgoszczy
  *Międzynarodowy Konkurs Młodych Pianistów Artur Rubinstein in memoriam
  (kwiecień) - org. Państwowy Zespół Szkół Muzycznych
  *Bydgoskie Impresje Muzyczne (lipiec)- org. Pałac Młodzieży, spotkania zespołów
  muzyczno-tanecznych z całego świata, występy na Starym Mieście
  *Ogólnopolski Konkurs Chórów a Capella Dzieci i Młodzieży (kwiecień)- od 23 lat
  najbardziej masowa impreza muzyczna w Polsce organizowana przez pałac
  Młodzieży, przejęta w 1988 r. z Warszawy
  *Ogólnopolski Festiwal Młodych Organistów i Wokalistów – org. Akademia Muzyczna
  *Festiwal Laureatów Konkursów Muzycznych – org. Akademia Muzyczna z
  Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki
  *Ogólnopolski Konkurs Młodych Instrumentalistów (maj) – org. WOK
  *Bydgoski Festiwal Jazzowy (październik) – org. Akademia Muzyczna, MOK,
  Stowarzyszenie Jazzowe „Eljazz”
  *Międzynarodowe Spotkania Chóralne "Arti et Amicitate" – org. Akademia Muzyczna
  *Ogólnopolskie Spotkania Chórów Męskich
  *Polski Konkurs Wokalny im. I. J. Paderewskiego – org. Akademia Muzyczna
  *Studencki Festiwal Pianistyczny Forte Piano (maj)
  *Bydgoszcz Harmonica Miting (sierpień) - organizowany przez MOK
  *Bydgoski Festiwal Bluesowy - organizowany przez WOK
  *Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej (kwiecień)-
  organizowany przez Pałac Młodzieży
  *Festiwal "Muzyka z Mózgu" - organizowany przez klub „Mózg”
  *Festiwalowe Spotkania Muzyczne - organizowany przez Filharmonię Pomorską
  *Międzynarodowy Dzień Muzyki - organizowany przez Filharmonię Pomorską
  *Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych "MuzycznyOgród" (czerwiec-wrzesień) –
  org. przez WOK
  *Bydgoskie Wtorki Muzyczne – organizowane co tydzień przez Akademię Muzyczną
  *Czwartkowe Koncerty Organowe - organizowane co tydzień przez Akademię Muzyczną
  *Poranki Muzyczne dla dzieci niepełnosprawnych - organizowane przez Akademię
  Muzyczną we współpracy z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem Oddział w
  Bydgoszczy
  *Konkurs Orkiestr Dętych o puchar Marszałka Województwa K-P
  *Konkurs na Fugę - organizowany przez Akademię Muzyczną dla studentów
  *Bydgoskie Artystyczne Lato (kwiecień-wrzesień) – cotygodniowe występy
  regionalnych zespołów kulturalnych w amfiteatrze parku im. Witosa organizowane
  przez MOK
  *Ogólnopolski Festiwal Interpretacji Piosenki Aktorskiej (kwiecień)-
  organizowany przez Pałac Młodzieży
  *Studenckie Warsztaty Operowe - organizowane przez Akademię Muzyczną
  *Coroczny Koncert Józefa Szurka in memoriam
  *Ogólnopolskie Konkursy Pieśni Pasyjnej
  i inne ...

  Kultura t e a t r a l n a również się rozwija, czego wyrazem jest
  organizowany od 2002 r. jedyny w Polsce Festiwal Teatralny Prapremier
  (wrzesień), czy też Międzynarodowy Miting Teatralny (maj)
  Oprócz teatru państwowego utrzymywanego przez władze miejskie, w Bydgoszczy
  znajduje się również kilka teatrów amatorskich.

  Imprezy i festiwale f i l m o w e również są w Bydgoszczy obecne np:
  *Ogólnopolski Festiwal Reportażu i Dokumentu Telewizyjnego „Camera Obscura”
  (listopad) – organizowany przez fundację sztuki ART-House
  *Jesienne Spotkania Filmowe Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Mozaika”
  *Ogólnopolskie Seminarium Filmowe
  *Wojewódzki Przegląd Amatorskich filmów krótkometrażowych
  *Wczesne wieczory filmowe - przegląd filmów niezależnych – org. klub „Mózg”
  *Młode Kino Europejskie – festiwal toruński odbywany czasem równolegle w
  Bydgoszczy

  Z uwagi na Multikino obecne w Bydgoszczy od 2001 r., oferta filmów jest
  największa w regionie. Kilka kin studyjnych oferuje bardziej ambitne dzieła
  np „Adria”, kino klubu „Mózg”, czy kino Pałacu Młodzieży. W lecie organizowane
  jest samochodowe kino letnie w Parku w Myślęcinku.

  Bydgoska kultura k l u b o w a stoi na niezłym poziomie. Szczególnie wyróżnia
  się klub „Mózg”, którego renoma jest ogólnopolska.

  Malarstwo, fotografia, plastyka, sztuka użytkowa, performance wyrażają się w
  wielu wystawach prezentowanych przez około 30 galerii bydgoskich. Szczególne
  znaczenie ma Biuro Wystaw Artystycznych oraz Muzeum Okręgowe im. L.
  Wyczółkowskiego.
  Do niektórych corocznych festiwali, konkursów należą:
  *Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki - organizowany przez WOK
  (Czerwony Spichrz)
  *Ogólnopolski Konkurs Poezji i Prozy Francuskiej - organizowany przez
  Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej w Pałacu Młodzieży
  *Biennale Fotografii Bydgoskiej (wrzesień) - organizowany przez BWA
  *Noc Kulturalna - Performance Act
  *Biennale Plastyki Bydgoskiej - organizowane przez BWA
  *Dni Kultury Baroku
  *Ogólnopolski plener rzeźbiarski w Myślęcinku
  *Regionalna Olimpiada Artystyczna
  *Coroczny Przegląd Fotografii Bydgoskiej
  *Coroczna wystawa ZPAP
  *Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla instruktorów plastyki „Prezentacje” –
  organizowany przez WOK
  *Ogólnopolskie Konfrontacje Zespołów Tanecznych - organizowane przez WOK
  *Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS - organizowany przez WOK
  *Turniej recytatorski „Strofka” - organizowany przez WOK
  *Ogólnopolski Konkurs Poezji i Prozy „Na wschód od Bugu” - organizowany przez
  WOK
  *Wojewódzki Przegląd Plastycznej Twórczości Dziecka „Kameleon” - organizowany
  przez WOK
  *Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Dziecko i jego świat"- organizowane przez
  Pałac Młodzieży
  *Polonijne warsztaty artystyczne (maj)
  *Oikos – coroczne wydarzenie w dziedzinie wystawiennictwa org. przez Muzeum
  Okręgowe
  *Międzypokoleniowe i Międzyśrodowiskowe Spotkania Artystów.

  W ostatnich latach zaczynają rozwijać się festiwale n a u k i, czego wyrazem
  jest Festiwal Nauki "Medicalia" - organizowany przez Collegium Medicum UMK w
  Bydgoszczy.

  Z kolei kultura k a t o l i c k a ma do zaoferowania w Bydgoszczy niemało.
  Organizowane są corocznie m.in.:
  *Tydzień Kultury Chrześcijańskiej
  *Przegląd Chóralnej Pieśni Pasyjnej
  *Festiwal Muzyki Organowej "U Jezuitów"
  *Coroczna inscenizacja Drogi Krzyżowej i misterium Męki Pańskiej w Dolinie
  Śmierci
  *Coroczna żywa szopka bożonarodzeniowa na Starym Rynku i w parafii MB Królowej
  Męczenników
  *Coroczne uroczyste procesje Bazylika-Katedra z okazji ważnych świąt katolickich
  W Bydgoszczy działa wiele wspólnot chrześcijańskich, które organizują własne
  zajęcia. Na terenie miasta są 3 sanktuaria, dom rekolekcyjny o randze
  ponaddiecezjalnej na Piaskach oraz kilkanaście kościołów innych wyznań. Obraz
  dopełniają trzy duszpasterstwa akademickie oraz prężne Centrum Kultury
  Katolickiej „Wiatrak”, które obejmuje opieką ok. 2 tyś. młodzieży.
  Należy też wspomnieć o 42 kościołach katolickich
 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 21.03.05, 23:42
  W Bydgoszczy działa wiele wspólnot chrześcijańskich, które organizują własne
  zajęcia. Na terenie miasta są 3 sanktuaria, dom rekolekcyjny o randze
  ponaddiecezjalnej na Piaskach oraz kilkanaście kościołów innych wyznań. Obraz
  dopełniają trzy duszpasterstwa akademickie oraz prężne Centrum Kultury
  Katolickiej „Wiatrak”, które obejmuje opieką ok. 2 tyś. młodzieży.
  Należy też wspomnieć o 42 kościołach katolickich, z których większość zbudowano
  po wojnie, niejednokrotnie z wielkim rozmachem architektonicznym. 5 kościołów
  buduje się, a kilka następnych ma szanse powstać w kolejnych latach.

  Imprezy m a s o w e organizowane są w Bydgoszczy często, a zainteresowanie
  jest duże. Często występują na nich znane w kraju gwiazdy estrady. Do
  ważniejszych imprez należą:
  *Święto Miasta - Urodziny Bydgoszczy (19 IV) - organizowany przez Urząd Miasta,
  media i inne instytucje
  *Powitanie Pierwszego Dnia Wiosny (21 III) - organizowany przez Urząd Miasta
  (Stary Rynek)
  *Jarmark Świętojański Przegląd Zespołów Folklorystycznych (19 VI) -
  organizowany przez WOK
  *Coroczne Powitanie lata na Różopolu w Myślęcinku (czerwiec)
  *Coroczne Pożegnanie lata w Myślęcinku (wrzesień)
  *Święto Ulicy Gdańskiej (czerwiec) - organizowany przez redakcję Gazety
  Wyborczej
  *Kolejne odsłony Alei Dębowej znanych osób związanych z Bydgoszczą
  *Noc Świętojańska w Myślęcinku
  *Myślęcińska Jesień - organizowany przez Leśny Park Kultury i Wypoczynku
  *Tysiąc uśmiechów pod choinkę – impreza bożonarodzeniowa
  *Powitanie Nowego Roku – masowa impreza sylwestrowa na Starym Rynku
  ... i wiele innych

  S t u d e n ci , których jest w Bydgoszczy ok. 40 tyś., organizują własne
  imprezy kulturalne w klubach studenckich i muzycznych oraz kilkudniowe
  juwenalia wszystkich uczelni bydgoskich, podczas których przebrani studenci są
  widoczni w całym mieście.

  6. Konsumpcja kultury największa w regionie.

  Bydgoszcz ze względu na potencjał ludzki stanowi miejsce największej konsumpcji
  kultury w regionie. Sprzyja także temu różnorodność obiektów kulturalnych:
  muzycznych, teatralnych, filmowych, muzeów, galerii, bibliotek. Skupienie
  instytucji muzycznych przyciąga do Bydgoszczy widzów nawet z sąsiednich
  regionów. Zwłaszcza na prestiżowych spektaklach operowych i musicalach widownia
  jest ogólnopolska.

  Wg danych GUS:
  - w Bydgoszczy jest największy w regionie księgozbiór bibliotek i z roku na rok
  wzrasta
  - w Bydgoszczy jest największa liczba czytelników
  - w Bydgoszczy jest najwięcej w regionie widzów w kinach (2,1x więcej niż w
  Toruniu)
  - w Bydgoszczy jest zdecydowanie najwięcej w regionie miejsc i seansów kinowych

  Jedynie w zakresie frekwencji w muzeach, Bydgoszcz wyprzedzają w regionie:
  Muzeum Archeologiczne w Biskupinie (niekwestionowany lider w regionie, ćwierć
  mln osób rocznie), Golub-Dobrzyń i Toruń.
  Warto jednak zauważyć, że co roku liczba zwiedzających w Bydgoszczy rośnie,
  czego nie obserwuje się w innych ośrodkach.

  Pod względem frekwencji w kinach Bydgoszcz jest na 8 miejscu w kraju
  wyprzedzając m.in. Szczecin i Lublin.
  Liczba widzów w kinach w 2003 r w tyś. Źródło: GUS
  1. Warszawa - 6228
  2. Kraków - 2074
  3. Poznań - 2059
  4. Trójmiasto - 2020
  5. Wrocław - 1521
  6. Łódź - 1154
  7. Katowice – 1106

  8. Bydgoszcz - 609

  9. Zabrze - 495
  10. Szczecin - 483

  c.d.n.
 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 22.03.05, 00:16
  Pisałem ,ze Śródmieście Bydgoszczy to poetncjalna perełka, ale wymaga remontu.
  Obecnie nie jest to sprawa dostatecznie doceniana przez władze. Czekamy na
  rewitaliziację w ramach programu europejskiego. Czytałem zamierzenia tego
  programu. Są obiecujące. Całe Śródmieście - poczynając od Focha na Londynku
  kończąc ma być odrestaurowane. Tylko dobrego gospodarza potrzeba...
  Wiele pięknych kamienic jest odrestaurowanych i potrafi naprawdę zachwycić. Np
  niektóre kamienice przy Gdańskiej, Cieszkowskiego, Słowackiego, Mickiewicza,
  Dworcowej. To jest symbol przyszłej pięknej Secesji bydgoskiej.
 • Gość: kawu IP: *.euv-frankfurt-o.de 22.03.05, 09:56
  I tu jest problem. Po pierwsze podzial pieniedzy z Uni czy tez staranie sie o
  srodki bezposrednio przez miasto - nie bede tego dalej komentowal bo nie znam
  liczb. Poza tym te srodki ida w pierwszej kolejnosci na infrastrukture,
  uzytecznosc publiczna, dofinansowanie bezposrednie np. rolnikow a nie na
  odnawianie fasad prywatnych domow czy kamienic. A wiec trzeba liczyc przede
  wszystkim na siebie, no i na miasto czyli gospodarza. Chyba trzeba czekac na
  lepsze czasy, chociaz mieszkancom na pewno zylo by sie lepiej (bardziej
  optymistycznie :-) juz teraz w pieknym otoczeniu secesji.
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 22.03.05, 20:57
  Dalej Walor 21: REGIONALNY OŚRODEK MEDIALNY

  Bydgoszcz jest w regionie najważniejszym ośrodkiem medialnym. Tu znajduje się
  oddział regionalnej telewizji TV3, regionalna rozgłośnia radiowa Radio Pomorza
  i Kujaw (PIK), regionalna „Gazeta Pomorska” wykraczająca swym zasięgiem poza
  województwo - wg rankingów najlepszy dziennik regionalny w Polsce. Ponadto w
  Bydgoszczy mają swą siedzibę liczne lokalne rozgłośnie radiowe i kilkadziesiąt
  lokalnych gazet i czasopism. Obok Bydgoszczy również Toruń gromadzi instytucje
  medialne, ale nie spełniając w takim zakresie jak Bydgoszcz roli ośrodka
  regionalnego.

  1. Tradycje

  W 1806 r. Jan Kimmel otworzył w Bydgoszczy pierwszą w mieście drukarnię. Od
  nazwiska następcy zwana jest drukarnią Gruenauera (dzisiejsza drukarnia im.
  KEN).

  Od momentu ustanowienia Księstwa Warszawskiego i siedziby departamentu w
  Bydgoszczy
  nastąpił rozwój piśmiennictwa i czasopism. Prefekt Gliszczyński dążył do
  utworzenia departamentowego organu publikacyjnego. 1 lipca 1808 r. zaczęto
  wydawać w Bydgoszczy „Dziennik Doniesień Rządowych i Prywatnych Departamentu
  Bydgoskiego” będący pierwszym polskim czasopismem wydawanym w mieście. Od 1810
  w miejsce tego pisma i „Gazety Toruńskiej” zaczęto wydawać dwujęzyczną „Gazetę
  Bydgoską”. Oprócz niej zaczęto wydawać drugą gazetę: „Dziennik Tygodniowy
  Departamentu Bydgoskiego”. Czasopisma wydawano do końca okresu Księstwa (1815
  r.).

  W I połowie XIX w. w Bydgoszczy istniały 3 drukarnie. Od 1832 wychodziły
  niemieckie gazety, początkowo nieregularnie, a od 1846 r. wychodził „Bromberger
  Wochenblatt” – pierwszy trwały dziennik bydgoski. Oprócz niego wychodziły też
  konserwatywne pisma niemieckie.
  1 stycznia 1908 zaczyna wychodzić stała gazeta polska "Dziennik Bydgoski"
  (numer okazowy 2 XII 1907), redagowana do II wojny światowej przez jej
  założyciela Jana Teskę.

  „Dziennik Bydgoski” od 1920 miał największy zasięg obok Gazety Grudziądzkiej i
  toruńskiego Słowa Pomorskiego, był trybuną Chrześcijańskiej Demokracji.
  W mieście wychodziły również inne gazety: Gazeta Bydgoska, od 1933 Kurier
  Bydgoski - trybuna Stronnictwa Narodowego i Polskiego Związku Zachodniego oraz
  liczne gazety i czasopisma wydawane okresowo.

  Bydgoszcz już w okresie międzywojennym stała się siedzibą instytucji pocztowej
  o zasięgu ogólnopolskim.
  Na polecenie Komisarza Poczt i Telegrafów powołano pod koniec 1919 r. biuro
  kontroli dokumentów rachunkowych wszystkich urzędów pocztowych Rzeczpospolitej
  Polskiej pod nazwą Zawodowa Izba Obrachunkowa Ministerstwa Poczty i Telegrafów.
  Na skutek zarządzonej częściowej ewakuacji Warszawy, toczącej zacięte walki w
  wojnie polsko bolszewickiej Izbę przeniesiono do Bydgoszczy 18 sierpnia 1920 r.
  Wczesna Izba Obrachunkowa znalazła swoją siedzibę w budynku dzisiejszego Urzędu
  Wojewódzkiego, gdzie rozpoczęła swoją działalność polegającą na kontroli
  przekazów pocztowych i telegraficznych oraz prowadzeniu rozrachunków
  zagranicznych z ruchu telefonicznego i telegraficznego. Izba pozostała do dnia
  dzisiejszego. Obecnie jest Centralnym Ośrodkiem Rozliczeniowym Poczty Polskiej
  przy ul. Jagiellońskiej.
  Bydgoszcz jest ważnym ośrodkiem pocztowym od zarania tej instytucji. W 1850 r.
  w Bydgoszczy zlokalizowano Okręgową Dyrekcję Poczty. Gmach tej instytucji
  wybudowany w 1885 r. w stylu neogotyckim zachwyca do dnia dzisiejszego klasą i
  dopracowaniem detali. Po II wojnie światowej w Bydgoszczy znalazły się 2
  ogólnopolskie instytucje pocztowe: Izba Rozrachunkowa i Bank Pocztowy (75%
  udział posiada Poczta Polska).

  W latach 30-tych rozpoczęła się era mass-mediów. W styczniu 1937 r. utworzono
  podstudio Polskiego Radia Rozgłośni Pomorskiej w sali Teatru Miejskiego. Na
  antenie prezentowano audycje z Bydgoszczy, które zyskały renomę.
  W październiku tego roku zorganizowano Ogólnopolską Wystawę Radiową w
  Bydgoszczy.

  Po wojnie instytucje medialne rozwijały się sukcesywnie:
  28 I 1945 - ukazał się pierwszy numer "Wiadomości Bydgoskich" (pierwsza gazeta
  w powojennej Bydgoszczy)
  1945 – inauguracja Rozgłośni Radiowej w Bydgoszczy
  1948 - z połączenia "Gazety Zachodniej" i "Głosu Pomorza" powstała "Gazeta
  Pomorska"
  1954 - założono Klub Międzynarodowej Prasy i Książki
  1956 – pierwsze starania w celu uruchomienia ośrodka telewizyjnego w Bydgoszczy
  1959 - zaczęła wychodzić popularna popołudniówka "Dziennik Wieczorny"
  1961 - przekazanie do użytku stacji retransmisyjnej TV i programów Polskie
  Radia - Pomorskiego Ośrodka Telewizyjnego w Trzeciewcu koło Bydgoszczy
  1973 – przy rozgłośni Polskiego Radia powstała redakcja telewizyjna jako
  oddział regionalny ośrodka gdańskiego
  1984- bydgoski ośrodek telewizyjny włączony w skład redakcji programów
  publicystyczno-informacyjnych w oddziale gdańskim
  1989 – powstaje Gazeta Wyborcza w Bydgoszczy
  1990- reaktywacja bydgoskiej redakcji telewizyjnej z zasięgiem na województwa:
  bydgoskie, toruńskie i włocławskie
  30 VII 1993 - otwarcie oddziału Telewizji Polskiej S.A. w Bydgoszczy
  1993 – powstała samodzielna spółka Polskie Radio Pomorza i Kujaw
  1993 - pierwsze radiowe rozgłośnie komercyjne: radia Vox, El, Pomoże
  5 IX 1994 - inauguracja programu miejskiego bydgoskiego oddziału Telewizji
  Polskiej S.A.
  2002 – budowa nowoczesnej siedziby TVB

 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 22.03.05, 20:59
  2. Media w Bydgoszczy

  Bydgoszcz jest siedzibą mediów regionalnych: prasy, radia i telewizji.

  TELEWIZJA
  Telewizja Polska SA w Warszawie Oddział w Bydgoszczy - ul. Kujawska 7 -
  www.byd.tvp.pl
  Obejmuje zasięgiem całe województwo kujawsko-pomorskie oraz ościenne powiaty
  sąsiednich województw

  ROZGŁOŚNIE RADIOWE
  Polskie Radio Pomorza i Kujaw SA Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy
  ul. Gdańska 48-50 - www.radiopik.bydgoszcz.pl
  Obejmuje zasięgiem całe województwo kujawsko-pomorskie oraz ościenne powiaty
  sąsiednich województw

  *Radio Elita - ul. Piękna 15 - www.radioelita.com.pl
  *Radio Eska Bydgoszcz - al. Mickiewicza 1/4 - www.eska.bydgoszcz.pl
  *Radio Plus - Al. Jana Pawła II 117 - www.plusbydgoszcz.pl
  *Radio Blue FM - ul. Piękna 13
  *Radio RMF FM Oddział Bydgoszcz - ul. Pod Blankami 1
  *Bydgoskie Radio Internetowe BestStacja - www.beststacja.net.pl
  *Radio Św. Wojciech - Al. Jana Pawła II 117
  *Radio GRA – oddział Bydgoszcz - www.gra.pl

  GAZETY I CZASOPISMA
  *Gazeta Wyborcza Gazeta w Bydgoszczy - ul. Gdańska 27 - www.gazeta.pl/bydgoszcz
  Nakład krajowy w 2003 r. : 542 tyś.
  Lokalna „Gazeta w Bydgoszczy” obejmuje podregion bydgoski czyli ok. połowę
  terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

  *Gazeta bezpłatna „Gazeta Wyborcza. Tydzień w Bydgoszczy” – nakład 15 tyś.

  *Gazeta Pomorska - ul. Zamojskiego 2 - www.gazetapomorska.pl
  Gazeta regionalna województwa kujawsko-pomorskiego i powiatów ościennych
  województw (m.in. Chojnice z Pomorskiego, Trzemeszno z Wielkopolskiego, Nowe
  Miasto Lubawskie z Warmińsko-mazurskiego) – nakład 116 tyś.
  Uznawana wg ogólnopolskich rankingów za najlepszy dziennik regionalny w Polsce.
  Posiada lokalne redakcje we wszystkich znaczniejszych ośrodkach powiatowych.

  *Express Bydgoski - ul. Warszawska 13 - www.naszemiasto.bydgoszcz.pl
  Dziennik miejski i regionalny podregionu bydgoskiego – nakład 38 tyś., posiada
  mutacje m.in. w Inowrocławiu i Świeciu

  W Bydgoszczy są wydawane ogólnopolskie bezpłatne gazety miejskie obejmujące 10
  największych miast Polski:
  *Gazeta Metro
  *Gazeta Metropol
  *Dzień Dobry

  *Akant. Miesięcznik Literacki - ul. Niedźwiedzia 7/7 - www.akant.telvinet.pl
  *Bydgoski Informator Kulturalny - ul. Batorego 1/3 - www.mok.bydgoszcz.pl
  *Kwartalnik Artystyczny. Kujawy i Pomorze - ul. Ikara 12 -
  www.wok.bydgoszcz.pl/kwartalnik
  *Promocje Pomorskie - ul. Sielanka 6
  *Pod Wiatr. Czasopismo młodzieżowe - skr. pocztowa 4049
  *Świat Gier Komputerowych - www.sgk.com.pl
  *Region Wita - czasopismo promujące Region kujawsko-pomorski
  *Cybermycha - internet: www.cybermycha.pl
  *SFera internet - www.sfera-online.pl
  *Biuletyn "Primum non nocere"
  *Posłaniec Ducha Świętego - Al. Jana Pawła II 117 - www.poslaniec.pl/
  *Profile – najstarszy ogólnopolski dwutygodnik budowlany, pismo społeczno-
  gospodarcze - ul. Wojska Polskiego 1, posiada oddziały w Warszawie i Poznaniu -
  www.profilegazeta.com
  *Biuletyn Informacyjny ATR
  *Wiadomości Diecezji Bydgoskiej
  *Anonse – oddział regionalny w Bydgoszczy
  *Przewodnik Katolicki Diecezji Bydgoskiej
  ...oraz kilkadziesiąt lokalnych czasopism firmowych, zakładowych, branżowych,
  kulturalnych, parafialnych, biznesowych i lokalnych gazetek reklamowych

  MEDIA INTERNETOWE (niektóre)
  *Bydgoski Portal Internetowy - www.bydgoszcz.com
  *InfoBydgoszcz - www.info.bydgoszcz.pl
  *Bydzia.pl - www.bydzia.pl
  *Portal Bydgoszcz - www.bydgo.pl
  *Fordoński Portal Informacyjny - www.fordon.pl
  *Rada Osiedla Stary Fordon - www.staryfordon.prv.pl
  *Twoje-miasto.pl Bydgoszcz - www.bydgoszcz.twoje-miasto.pl
  *Bydgoski Portal Studencki - www.student.bydgoszcz.pl
  *Bydgoszcz on-line - bydgoszcz.eurocity.pl
  *Wirtualna Bydgoszcz - www.wirtualna.bydgoszcz.com
  *Internetowy serwis „Zbliżeń” TV3 w Bydgoszczy -
  wiadomosci.tvp.com.pl/bydgoszcz
  *Medyczna Bydgoszcz - www.zdrowie.bydgoszcz.pl/main/index.php
  *Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy - www.tmmb.pl/glowna.htm

  Inne strony o Bydgoszczy:
  *Kanał bydgoski - ejra.w.interia.pl/
  *Galeria Bydgoszcz - www.galeria.bydgoszcz.fm/php/index.php?
  param=3&mc=5&gal=myslecinek
  *Artystyczne fotografie Bydgioszczy -
  www.artfoto.bydgoszcz.com/bydgoszcz/b01.html
  *Galeria fotografii P. Soko - www.soko.hosteq.pl/
  *Bydgoszcz na starej pocztówce - sq2hce.elektroda.net/stare.htm
  *Galeria Kolejowa w Bydgsozczy - www.kolej.eu.org/bydzia/IMG_0044
  *Bydgoszcz na fotografii - republika.pl/pastro/
  *Kolej w Bydgoszczy - www.kolej.pl/~maron/bydgoszcz.htm
  *Wenecja Bydgoska - www.wenecja.art.pl/
  *Zamek bydgoski - republika.pl/zamek_bydgoszcz/
  *Komitet odbudowy zachodniej pierzei Starego Rynku -
  www.komitet.bydgo.pl/
  *Wieża Bismarcka w Bydgoszczy -
  www.bismarcktuerme.de/website/ebene4/polen/bromberg.html
  *Stare fotografie z Bydgoszczy - www.kujawsko-
  pomorskie.com/kujawy/fotograf/stare.htm
  *Galeria fotografii Bydgoszczy B. Dąbrowskiego - www.cps.pl/photoart/
  *Strona o Bydgoszczy - biblioteka.zse.bydgoszcz.pl/bydgoszcz/index.htm
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 22.03.05, 21:00

  3. Wydawnictwa, drukarnie

  Bydgoszcz obecnie jest sporym ośrodkiem wydawniczym. Wiele wydawnictw
  prezentuje albumy o Bydgoszczy i regionie.

  Najważniejsze drukarnie:
  - Ortis S.A – największa drukarnia w mieście
  - Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej S.A. w Bydgoszczy –
  najstarsza w mieście, dziedzictwo drukarni Gruenauera z 1806 r.
  - Drukarnie Bydgoskie – ul. Deszczowa 65
  - Pressinvest Polska – ul. Warszawska 13
  - Orkla Media Magazines – ul. Ołowiana 18
  - Gazeta Pomorska Media sp. z o.o. – ul. Ołowiana 10
  - Graff Press Drukarnia – ul. Dworcowa 63a
  - Drukarnia ABEDIK - ul. Białogardzka 11a - jedna z nowocześniejszych w
  regionie
  - Bellerdruk Zakład Poligraficzny - ul. Grudziądzka 10
  - Grafart Zakład Poligraficzny - druk offsetowy
  - SIS - ul. Jazgarzowa 11
  - Unigraf Agencja Promocyjno-Wydawnicza
  ... i wiele innych

  Najważniejsze bydgoskie wydawnictwa:
  - Ad Novum Pomorze i Kujawy – wydaje albumy o Bydgoszczy
  - Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa s.c. – albumy o Bydgoszczy i regionie
  - Oficyna Wydawnicza Branta Sp. z o.o. – publikuje książki
  - Wydawnictwo Atlas-Supress
  - Wydawnictwo "Profile-Biznes" Sp. z o.o. – wydawca dwutygodnika „Profile”
  - Wydawnictwo Pomorza i Kujaw "PiK" s.c.
  - Wydawnictwo Pressinvest Polska Sp. z o.o. – wydawca Expressu Bydgoskiego
  - Gazeta Pomorska Media Sp. z o.o. – wydawca Gazety Pomorskiej
  - B.U.R. Media – wydaje foldery miast
  - Wydawnictwo Kwadryga Sp. z o.o. – wydaje czasopisma medyczne
  - Wydawnictwo Fakt Sp. z o.o. – wydaje kwartalniki branżowe
  - Czarny Kruk - Agencja Wydawniczo –Reklamowa – wydawca literatury
  informatycznej
  - Wydawnictwo Tekst Sp.z o.o. – wydawca albumów o Bydgoszczy
  - Wydawnictwo „Margrafsen” – jedno z najbardziej prestiżowych, wydawca albumów
  o Bydgoszczy
  - Wydawnictwo Unitex Sp. z o.o. – albumy, foldery, prezentacje multimedialne o
  regionie
  - Wydawnictwo Bokar – albumy, przewodniki, kalendarze
  - Wydawnictwo Konkret – edycja informatorów o miastach i powiatach
  - Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Kultury – promocja kultury regionalnej
  - Rosmedia - prezentacje firm, instytucji, miast na CD
  - Wydawnictwo Signum – edycja albumów, folderów, informatorów turystycznych
  ... i wiele innych

  c.d.n.
 • a_weirdo 22.03.05, 21:17
  Może ktoś będzie miał czas i chęci dorzucać materiały na stronę, uzupełniać i rozwijać.

  bydgoszcz.wikicities.com/
  Mam nadzieję, że pan PIT nie będzie miał nic przeciwko.
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 22.03.05, 22:28
  Super !
  Prawdę mówiąc, moim zamierzeniem było wrzucić wszystkie te materiały na stronę
  internetową, tylko że miałbym z tym problem.

  Bardzo się cieszę z twojej inicjatywy. Nie mam nic przeciwko zamieszczaniu
  moich materiałów. Docelowo można dodać zdjęcia. Myślałem nawet o zrobieniu
  pewnej ich liczby, gdy świat nam się zazieleni i znajdę chwilę czasu.

  Czy mógłbym prosić o adres mailowy ?
  Mój adres: plbyd@op.pl
 • ethanak 23.03.05, 02:41
  Ciut się zadziało - skomentuj to co powstało do tej pory i przejrzyj uważnie
  tekst gdyż zdarzało mi się kopiować go podwójnie :)Umieszczanie tego tekstu
  odpowiednio go formatując to kupa roboty - napisanie go wymagało nadludzkiej
  energii i cierpliwości - chylę czoła PIT...Pozdrowienia dla weirdo!!!
 • Gość: kłamstwa. IP: *.petrus.com.pl 23.03.05, 08:02
  Oj PIT-ku już zaczynasz mącić.

  PIT:
  Obok Bydgoszczy również Toruń gromadzi instytucje
  > medialne, ale nie spełniając w takim zakresie jak Bydgoszcz roli ośrodka
  > regionalnego.

  I po co takie kąśliwe uwagi,których w twoich tekstach jest sporo więcej.
  Tak na marginesie to mógł bym się z tobą spierać:
  Może Toruń nie spełnia roli ośrodka regionalnego,w takim stopniu jak Bydgoszcz,ale z całą pewnością spełnia rolę najsilniejszego w województwie ośrodka biorąc pod uwagę media o większym zasięgu.(Tv Trwam,Radio Maryja,Tv Podróże,Oddział TVN).No ale jakbyś śmiał o tym napisać.Przecież to może zburzyć kreowany przez ciebie wizerunek cudownej Bydgoszczy.


  > Bydgoszcz jest w regionie najważniejszym ośrodkiem medialnym.

  Zwykle kłamstwo.Powody powyżej.


  Tu znajduje się
  > oddział regionalnej telewizji TV3, regionalna rozgłośnia radiowa Radio Pomorza
  > i Kujaw (PIK), regionalna „Gazeta Pomorska” wykraczająca swym zasię
  > giem poza
  > województwo -
  Ponadto w
  > Bydgoszczy mają swą siedzibę liczne lokalne rozgłośnie radiowe

  Ale to nie czyni Bydgoszczy największym ośrodkiem medialnym.

  kilkadziesiąt
  > lokalnych gazet i czasopism.

  Tu to trochę przesadziłeś,no chyba że wliczasz gazetki reklamowe.
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 23.03.05, 18:33
  Bydgoszcz jest REGIONALNYM, a nie centralnym ośrodkiem medialnym. Nie jest
  siedzibą ogólnopolskiego radia, czy TV, ale obsługuje WSZYSTKIE media
  regionalne. To jest ważne i o tym pisałem.
  Nie będę milczał o tym ,że w Bydgoszczy jest regionalna telewizja, regionalne
  radio, regionalna gazeta. Gazeta Pomorska wydawana w Bydgoszczy jest
  najpopularniejszym dziennikiem na tzw. prowincji w województwie. Jest również
  obiektywna, nie pieje pochwał na cześć Bydgoszczy, ma silnie rozwinięte
  struktury lokalne w gminach i powiatach, prezentuje sprawy lokalne.

  Zauważyłem media również w Toruniu, dlatego napisałem, że gromadzi instytucje
  medialne. Mogłem ich nie zauważyć, jak czyni wielu bydgoszczan, ale jak widać
  nie lekceważę Torunia.

  Siedziby TVN, czy TV Podróże są mało istotne z punktu widzenia regionu, a TV
  Trwam i Radio Maryja to oddzielny rozdział, którego nie zamierzam poruszać.

  Wstawki, czy też wzmianki o Toruniu sa nieuniknione. Pisząc o Bydgoszczy, nie
  sposób zahaczyć leżącego o 40 km obok miasta, które dzieli wiele instytucji.
  Staram się pisać o tym niewiele, ale czasem jest to konieczne.
  Poza tym piszę rzeczy raczej oczywiste, nie zamierzam odrywać Ameryki na nowo,
  tylko przypomnieć o pewnych rzeczach.

  Nie zamierzam dyskredytować Torunia, jak czynią z Bydgoszczą animatorzy znanej
  strony. Skutki znamy - mało kto bardziej namącił w stosunkach między miastami w
  ostatnich latach.
 • Gość: H.D. IP: *.int.elnet.pl / 195.85.209.* 13.04.05, 20:56
  Jestem zafascynowany miom miastem - Bydgoszczą. Podoba mi się tu. PIT - twoja
  praca nie idzie na marne, a wręcz przeciwnie! Tak trzymać!
 • coooler1 23.03.05, 00:40
  Brawo PIT...dobra robota !!
 • geograf102 23.03.05, 19:18
  PITku podaj tytułek tej książeczki!!!Podejrzewam, ze to nie tylko jedna
  książeczka, a cała bibiloteczka, nie wliczajac internetu!
 • geograf102 23.03.05, 19:19
  Nie zastanawiałeś sie nad napisaniem książeczki o Bydgoszczy.
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 23.03.05, 19:57
  Nie zauważyłeś, ze właśnie czynię coś w tym rodzaju ?
  Pozdr.
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 23.03.05, 19:58
  Dalej Walor 22: RÓŻNORODNOŚĆ UCZELNI WYŻSZYCH

  Liczba studentów i potencjał naukowy Bydgoszczy w porównaniu do innych miast
  nie zachwyca, ale mimo wszystko jest największy w regionie. Znaczna jest
  wieloprofilowość uczelni bydgoskich: znajdziemy humanistyczną, techniczną,
  rolniczą, medyczną, artystyczną, hotelarsko-turystyczną, ochrony środowiska,
  zarządzania, informatyczną, administracji, teologiczne. Studenci państwowych
  uczelni bydgoskich stanowią 47% studentów w regionie, nauczyciele akademiccy
  57%, a profesorowie 48%.
  Rozdział uczelni i studentów pomiędzy dwa blisko leżące miasta Bydgoszcz i
  Toruń sprawia, że samodzielnie ustępują innym ośrodkom regionalnym.

  1. Tradycje naukowe

  W staropolskiej Bydgoszczy rolę edukacyjną i kulturotwórczą pełniło Kolegium
  Jezuickie, szkoły parafialne, gimnazjum. Bogate były biblioteki klasztorne i
  prywatne bogatszych mieszczan. Niektórzy mieszkańcy parali się pisarstwem np
  burmistrz Wojciech Łochowski napisał Kronikę Bydgoszczy na wzór kroniki
  Długosza.

  Najwybitniejszym uczonym przedrozbiorowej Bydgoszczy był bernardyn Bartłomiej -
  autor pierwszego słownika łacińsko-polskiego.

  W XIX wieku w rozwijająca się Bydgoszcz zaczęła przejawiać coraz większe
  ambicje kulturalne i naukowe. Rozwijały się różnorodne Towarzystwa np:
  Towarzystwo Przyrodnicze (1865), Towarzystwo Sztuki (1878), Towarzystwo
  Historycznego dla Obwodu Nadnoteckiego (1880) i inne.
  Od 1872 r. niemieckie władze Bydgoszczy domagały się utworzenia w mieście
  Uniwersytetu, aby w ramach podnoszenia poziomu gospodarczego i kulturalnego
  miasta (Hebungspolitik) wzrosła ranga życia umysłowego. Obawa, aby uczelni nie
  wykorzystał rosnący w siłę żywioł polski przeważyła i ostatecznie uniwersytetu
  nie utworzono.
  Natomiast w formie rekompensaty umieszczono w mieście pierwsze szkoły wyższe.
  W 1906 r. powstał Królewski Instytut Rolniczy (piękne gmachy przy dzisiejszych
  al. Ossolińskich), który miał 4 wydziały.
  W 1911 r. otwarto Szkołę Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego o profilu uczelni
  wyższej (dzisiejszy przepiękny gmach byłego Technikum Mechanicznego przy ul.
  Św. Trójcy – budowano go z myślą o siedzibie przyszłych wydziałów artystycznych
  Uniwersytetu, kiedyś gmach odbijał się w tafli kanału bydgoskiego).

  Ponadto utworzono bibliotekę miejską, powołano kilka szkół średnich o profilu
  kulturalnym np Bydgoskie Konserwatorium Muzyczne. Bydgoszcz była pierwszym
  miastem z uczelniami wyższymi w granicach dzisiejszego regionu.

  Po przejściu miasta w granice II Rzeczpospolitej w 1920 r. przejęto istniejące
  uczelnie.
  Dawną wyższą Szkołę Rzemiosł i Przemysłu Artystycznego przemianowano na średnią
  Państwową Szkołę Przemysłu Artystycznego (1921), a od 1923 r. została Państwową
  Szkołą Przemysłową.
  Dawny Królewski Instytut Rolniczy pozostał w mieście zmieniając nazwę na
  Państwowy Instytut Naukowo-Rolniczy. Funkcjonował w obiektach poniemieckich
  zreorganizowany na wzór uniwersytetu z 4 wydziałami: chemii rolnej, chorób
  roślin, higieny zwierząt i melioracji.
  W 1927 r. przekształcono go w oddział Państwowego Instytutu Naukowego
  Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. Wśród osiągnięć naukowych bydgoskiego
  Instytutu można wyróżnić m.in.: wyhodowanie nowych odmian ziemniaka, metod
  zwalczania raka ziemniaczanego, z dziedzin zoohigieny, ichtiologii i innych. W
  1922 zorganizowano I Ogólnopolski Zjazd Rolny, na który przybyli najwybitniejsi
  przedstawiciele nauk rolniczych z kraju i zagranicy.

  W 1920 r. udało się zlokalizować w Bydgoszczy nową uczelnię wyższą, jaką była
  Akademia Rolnicza przeniesiona z Poznania (utworzona w 1919). Znalazła miejsce
  w poniemieckich instytutach rolniczych funkcjonując wspólnie z Państwowym
  Instytutem Naukowo-Rolniczym. Uczelnia na początku nie posiadała charakteru w
  pełni samodzielnej uczelni akademickiej, bo jej nauka obejmowała 5 semestrów.
  Kadra była z Poznania, Lwowa, Krakowa. W 1922/23 niestety uczelnię przeniesiono
  do śląskiego Cieszyna.

  W 1920 w związku z niepewnymi losami Wilna władze miejskie wystąpiły z
  propozycją przeniesienia Uniwersytetu Stefana Batorego. Gdy projekt ten stracił
  aktualność podjęto próby utworzenia Collegium Humanisticum jako oddziału
  filozoficzno-historycznego Uniwersytetu w Wilnie. Nadzieje pozostały jednak
  płonne.

  W początku lat 20-tych nastąpiły gwałtowne zmiany migracyjne. Miasto opuścili
  Niemcy, a przybyli Polacy z Wielkopolski, Pomorza i zagranicy. Większość
  niemieckiej inteligencji i urzędników opuściła miasto. W 1921 r. tylko
  stosunkowo niewielu mieszkańców posiadało pełne wyższe wykształcenie
  akademickie.

  W okresie międzywojennym rozpoczęły działalność nowe szkoły i instytucje
  naukowo-kulturalne, między innymi:
  - Seminarium Nauczycielskie (od 1920)
  - Miejskie Konserwatorium Muzyczne (od 1925)
  - Szkoła Podchorążych Piechoty (1920), od 1922 r. Szkoła Podoficerska
  - Biblioteka Miejska (1920), która stała się ogniskiem prężnej działalności
  kulturalnej i naukowej, zapleczem badań historycznych i życia intelektualnego
  bydgoszczan
  - Muzeum Miejskie (1923) – placówka integrująca środowisko inteligencji
  twórczej będące siedzibą licznych towarzystw naukowych i kulturalnych
  - Archiwum Miejskie, od 1938 Archiwum Województwa Pomorskiego

  Rozwijały się stowarzyszenia naukowo-kulturalne:
  - Polskie Towarzystwo Historyczne (od 1933)
  - Naukowe Towarzystwo Lekarskie (od 1923)
  - Bydgoskie Towarzystwo Muzyczne (od 1922)
  - Stowarzyszenie Techników Polskich (od 1923)
  - Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych (od 1921)
  - Towarzystwo Czytelni Ludowych
  - Uniwersytet Powszechny (od 1924)
  - Towarzystwo Pomocy Naukowej (od 1934)
  - Niemieckie Towarzystwo Sztuki i Wiedzy
  - Rada Zrzeszeń Naukowych i Kulturalnych Ziemi Pomorskiej (od 1934) spełniające
  funkcję koordynacyjną dla różnorodnych zrzeszeń i towarzystw kulturalnych i
  naukowych oraz propagującą ideę utworzenia Uniwersytetu w Bydgoszczy

  W latach 30-stych zaczęto wydawać w Bydgoszczy czasopisma techniczne
  m.in. „Pomorskie Wiadomości Techniczne”.

  W Bydgoszczy odbyło się kilka zjazdów, sesji i konferencji naukowych m.in.:
  1935 – Zjazd Związku Muzeów w Polsce
  1937 – Zjazd Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika

  Po wojnie zapadła decyzja o przeniesieniu Uniwersytetu Wileńskiego z kadrą
  naukową i renomą do Torunia. Bydgoszcz musiała czekać do lat 50-tych na
  lokalizację pierwszej po latach wyższej uczelni.
  Ostatecznie przez 30 lat powstało ich cztery. Rodziły się od podstaw bazując na
  miejscowym środowisku, stopniowo uzyskując coraz większe znaczenie i
  powiększając potencjał naukowy. Po 1989 r. zaczęły rozwijać się natomiast
  uczelnie niepubliczne. Od 1990 r. nastąpił gwałtowny wzrost liczby studentów.
  Akademia Bydgoska zanotowała prawie 4-krotny wzrost, podobnie inne uczelnie.
  Jeszcze w 1999 r. studiowało w Bydgoszczy 20 tyś. studentów, w 2003 r. już 39
  tyś. Powiększała się też kadra naukowa. Np na Akademii Bydgoskiej w latach 90-
  tych nastąpił 6-krotny wzrost liczby profesorów.
  Poza rozwojem uczelni, powstawały i rozwijały się instytuty i towarzystwa
  naukowe. W 1959 założono Bydgoskie Towarzystwo Naukowe.

  Jak powstawały i rozwijały się bydgoskie uczelnie ?

  w 1951 - powołano Wieczorową Szkołę Inżynierską z 2 wydziałami: Mechanicznym i
  Inżynierii Chemicznej
  w 1961 – powołano Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki
  w 1964 - powołano Wydział Budownictwa Lądowego
  w 1964 - Wieczorowa Szkoła Inżynierska została przemianowana na Wyższą Szkołę
  Inżynierską
  w 1966 – powołano Wydział chemiczny
  w 1969 – zlokalizowano w Bydgoszczy filię Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu
  od 1969 – powołano Wyższą Szkołę Nauczycielską w Bydgoszczy z 3 wydziałami:
  Humanistycznym, Pedagogicznym, Matematyczno-Przyrodniczym
  w 1970 – w mieście istnieją 2 uczelnie wyższe oraz 3 punkty konsultacyjne: UMK
  w Toruniu, Akademii Eko
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 23.03.05, 20:03
  w 1970 – w mieście istnieją 2 uczelnie wyższe oraz 3 punkty konsultacyjne: UMK
  w Toruniu, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, AWF w Gdańsku
  w 1971/72 – powstał Zespół Nauczania Klinicznego, zamiejscowy oddział wydziału
  lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku
  w 1972 – powołano wydział zootechniki w bydgoskiej filii Wyższej Szkoły
  Rolniczej
  w 1974 – połączono Wyższą Szkołę Inżynierską i filię Wyższej Szkoły Rolniczej w
  Poznaniu. Powstała Akademia Techniczno-Rolnicza im. J.J. Śniadeckich
  w 1974 - wmurowano kamień węgielny pod ośrodek szkół wyższych w Fordonie (w
  ciągu 4 lat powstały gmachy ATR i akademiki)
  w 1974 - Wyższa Szkoła Nauczycielska zmienia nazwę na Wyższą Szkołę Pedagogiczną
  w 1974/75 – powstała w Bydgoszczy filia Wyższej Szkoły Muzycznej w Łodzi z
  wydziałem Instrumentalnym
  w 1975 – na bazie Zespołu Nauczania Klinicznego powstała bydgoska filia
  Akademii Medycznej w Gdańsku
  w 1979 - powstała samodzielna Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w
  Bydgoszczy
  w 1984 r. - powstała samodzielna Akademia Medyczna im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
  w 1982 - utworzono Prymasowski Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Stefana
  Kardynała Wyszyńskiego
  w 1987 - pierwsze Krajowe Sympozjum Telekomunikacji organizowane przez
  Akademię Techniczno-Rolniczą wspólnie z Politechniką Warszawską - najważniejsze
  w kraju forum prezentacji osiągnięć naukowych w dziedzinie telekomunikacji
  w 1998 – inauguracja niepublicznej Wyższej Szkoły Ochrony Środowiska
  w 1999 – inauguracja niepublicznej Wyższej Pomorskiej Szkoły Turystyki i
  Hotelarstwa
  w 1999 - inauguracja niepublicznej Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów
  w 1999 – uruchomiono Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi
  (obecnie studiuje 1,5 tyś. studentów)
  w 2000 - Wyższa Szkoła Pedagogiczna na mocy ustawy przyjętej przez Sejm i Senat
  RP zmieniła swą nazwę na Akademię Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego
  w 2000 – inauguracja niepublicznej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej
  w 2000 – inauguracja niepublicznej Akademii Atlantyckiej - jednostki
  międzyuczelnianej warszawskich uczelni: Wyższej Szkoły Dziennikarstwa i Wyższej
  Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki
  w 2002 – na Akademii Bydgoskiej powstaje ośrodek Alliance Francaise
  w 2003 – 3 uczelnie bydgoskie: ATR, AB i AMuz organizują Dzień Nauki w
  Bydgoszczy
  w 2004 – inauguracja niepublicznej Wyższej Szkoły Informatyki i Nauk Społeczno–
  Prawnych
  w 2004 – Akademia Medyczna organizuje festiwal naukowy „Medicalia” w Bydgoszczy
  w 2004 – bydgoska Akademia Medyczna włączona w struktury UMK w Toruniu.
  Zachowuje autonomię i siedzibę w Bydgoszczy, zmienia nazwę na Collegium Medicum
  im. L. Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu
  w 2005 - Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa zmienia nazwę na Wyższa
  Szkoła Gospodarki. Uczelnia deklaruje wysokie ambicje rozwojowe.


  2. Uczelnie publiczne

  Bydgoskie uczelnie publiczne rozwinęły się od podstaw. Obecnie ich łączny
  potencjał dorównuje Uniwersytetowi Mikołaja Kopernika, który jest spuścizną po
  Uniwersytecie w Wilnie. Wspomniany uniwersytet w sporym zakresie zaspokaja
  potrzeby kształcenia bydgoszczan. Uczelnie miejscowe uzupełniają ofertę
  uniwersytetu o branże: techniczną, medyczną, muzyczną. Z kolei Akademia
  Bydgoska posiada m.in. popularny Wydział Psychologii, którego brakuje na
  toruńskim Uniwersytecie.

  A k a d e m i a B y d g o s k a im. Kazimierza Wielkiego
  Liczba studentów: ok. 20 000. Główne kierunki kształcenia: administracja,
  pedagogika, biologia, fizyka, geografia, historia, lieraturoznawstwo,
  językoznawstwo, IT, matematyka, nauki polityczne, psychologia.
  700 nauczycieli akademickich, w tym 140 na stanowiskach profesorów.
  16 kierunków studiów dziennych, 15 zaocznych, 23 podyplomowych i
  specjalistycznych.
  W rankingu uczelni państwowych Newsweek: 73 miejsce (3 miejsce w regionie)
  W rankingu uczelni pedagogicznych Wprost - 3 miejsce w kraju
  W rankingu Polityki – pedagogika i psychologia- 7 miejsce w kraju
  Zakres dotychczasowych badań naukowych i kształcenia wykracza poza nauki
  pedagogiczne związane z nazwą uczelni. Do jednostek niezwiązanych lub luźno
  związanych z naukami pedagogicznymi należą m.in.: Instytut Prawa i
  Administracji, Instytut Techniki, Katedra Mechaniki Środowiska.
  Biblioteka: 587 tyś. woluminów
  Docelowo Uniwersytet pełnoprofilowy lub humanistyczno-pedagogiczny

  A k a d e m i a T e c h n i c z n o – R o l n i c z a im. Jana i Jędrzeja
  Śniadeckich
  Liczba studentów: ok. 10 000. Główne kierunki kształcenia: biotechnologia,
  elektronika i telekomunikacja, inżynieria elektroniczna, fizyka, IT,
  budownictwo, mechanika maszyn, inżynieria środowiska, rolnictwo, chemia,
  zootechnika, hodowla zwierząt.
  W rankingu uczelni państwowych Newsweek: 19 miejsce (najlepsze w regionie,
  przed UMK)
  W rankingu uczelni technicznych Wprost – 10 miejsce
  W rankingu Newsweek (jako kryterium zatrudnienie absolwentów uczelni do 30.
  roku życia na stanowiskach operacyjnych, kierowniczych, dyrektorskich) – 1
  miejsce wśród uczelni technicznych i rolniczych
  660 nauczycieli akademickich, w tym 120 na stanowiskach profesorów.
  14 kierunków studiów, 37 specjalności
  Biblioteka: 180 tyś. woluminów
  Docelowo Uniwersytet Technologiczny
  Organizator wielu konferencji i sympozjów. Od 1987 r. organizuje wspólnie z
  Politechniką Warszawską Krajowe Sympozjum Telekomunikacji, które jest
  najważniejszym w kraju forum prezentacji osiągnięć naukowych w zakresie
  telekomunikacji. Uczestniczą w nim najwybitniejsi przedstawiciele polskiej
  nauki w tej dziedzinie.
  Naukowcy ATR osiągają nagrody na arenie międzynarodowej np z Wydziału
  Mechanicznego, studenci w 2002 i 2003 osiągnęli nagrody KBN za najlepsze prace
  magisterskie. Profesorowie wchodzą w skład Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

  C o l l e g i u m M e d i c u m UMK z siedzibą w Bydgoszczy im. Ludwika
  Rydygiera – podlega Min. Zdrowia, jedyna uczelnia medyczna w regionie
  Liczba studentów: ok. 3 500. Główne wydziały lekarski, farmacja, nauka o
  zdrowiu.
  Baza uczelni to kliniki zlokalizowane w Szpitalu Uniwersyteckim oraz 7 innych
  szpitalach
  W rankingu uczelni państwowych Newsweek: 79 miejsce (4 miejsce w regionie)
  W rankingu uczelni medycznych Wprost – 10 miejsce
  500 nauczycieli akademickich, w tym 85 na stanowiskach profesorów. Od X 2004
  jest wydzieloną autonomiczną jednostką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
  Toruniu zlokalizowaną w Bydgoszczy
  Biblioteka: 66 tyś. woluminów

  A k a d e m i a M u z y c z n a im. Feliksa Nowowiejskiego
  – podlega Min. Kultury, jedyna państwowa uczelnia artystyczna w regionie
  Liczba studentów: ok. 400. Główne wydziały: instrumentalny, dyrygentury
  chóralnej i edukacji muzycznej, muzyka jazzowa, muzyka kościelna.
  W rankingu uczelni artystycznych Wprost – 12 miejsce
  140 nauczycieli akademickich, w tym 47 na stanowiskach profesorów. Organizator
  wielu festiwali muzycznych w Bydgoszczy
  Biblioteka: 30 tyś. woluminów oraz fonoteka 3 tys. płyt i taśm

  W mieście istnieją również filie innych państwowych uczelni m.in.:
  * Ośrodek Studiów Wyższych w Bydgoszczy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu -
  (kształci wyłącznie w systemie zaocznym)
  * Sekcja Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu

  ...oraz uczelnie teologiczne:
  * Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Bydgoskiej im. bpa Michała Kozala (od
  2004)
  * Wyższe Misyjne Seminarium Duchowne Zgromadzenia Ducha Świętego (przedwojenne)

  W ostatnich latach Akademia Bydgoska usiłuje uzyskać status Uniwersytetu
  spełniając praktycznie wszystkie ustawowe wymogi. W tym samym czasie, co być
  może nie jest przypadkowe, wzmaga się krytyka tej uczelni z niektórych
  środowisk za afery, słabość naukową itd. Budowany się negatywny stereotyp tej
  uczelni, rozpowszechniane
 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 23.03.05, 20:05
  rozpowszechniane w mediach są afery udowodnione lub nie, które maja
  dyskredytować uczelnię. Sprawia to wrażenie nagonki medialnej w celu
  niedopuszczenia do awansu tej uczelni. Akademia Bydgoska ponosi konsekwencje
  nieprawidłowości, natomiast środowisko bydgoskie generalizuje się w sposób
  daleko odbiegający od etyki.

  Obiektywne media zauważają wzrost znaczenia AB. Co roku pozycja wydziałów tej
  uczelni w rankingach rośnie, a rozwój jakiego doświadczyła w latach 90-tych był
  jednym z największych, jakie zanotowano wśród uczelni regionu.
  Awansu uczelni miasto bardzo potrzebuje. Ambitne cele wymuszają rozwój i
  podnoszenie poziomu naukowego. A tego nikt nie powinien kwestionować.


  3. Uczelnie niepubliczne i inne jednostki

  Od połowy lat 90-tych w Bydgoszczy obserwuje się dynamiczny rozwój uczelni
  niepublicznych.

  W y ż s z a S z k o ł a G o s p o d a r k i (szkoła akademicka nr145 MEN) -
  pierwszy rok akademicki 1999/2000
  Liczba studentów: ok. 2 500. Główne kierunki kształcenia: gospodarka
  turystyczno-hotelarska, systemy informatyczne w zarządzaniu, architektura i
  urbanistyka, współpracuje z kilkoma uczelniami zagranicznymi m.in.
  Uniwersytetem w Tuluzie. Jest to szkoła niepaństwowa o najwyższej renomie w
  Bydgoszczy, prowadzi studia dzienne magisterskie.
  Uczelnia przejawia wysokie ambicje rozwojowe.

  W y ż s z a S z k o ł a O c h r o n y Ś r o d o w i s k a (szkoła akademicka
  nr138 MEN) - pierwszy rok akademicki 1998/1999
  Liczba studentów: ok. 650. Główne kierunki kształcenia: ochrona środowiska,
  zarządzanie, informatyka, języki obce, prawo z zakresu ochrony środowiska,
  sporządzanie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko i in. Uczelnia
  współpracuje z kilkoma uczelniami zagranicznymi z Niemiec

  W y ż s z a S z k o ł a Z a r z ą d z a n i a i F i n a n s ó w (wyższa
  szkoła zawodowa nr16 MEN) - pierwszy rok akademicki 1999/2000
  Liczba studentów: ok. 1000. Główne kierunki kształcenia: zarządzanie
  organizacją i finansami, integracja europejska, informatyka, psychologia i
  socjologia w zarządzaniu, dziennikarstwo ekonomiczne, handel i finanse,
  polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw. Uczelnia współpracuje z
  kilkoma uczelniami zagranicznymi m.in. uniwersytetami w Tuluzie i Sztokholmie.

  K u j a w s k o – P o m o r s k a S z k o ł a W y ż s z a (wyższa szkoła
  zawodowa nr 51 MEN) - pierwszy rok akademicki 2000/2001
  Liczba studentów: ok. 1000. Główne kierunki kształcenia: administracja
  publiczna, pedagogika, resocjalizacja z profilaktyką społeczna, wychowanie z
  profilaktyką uzależnień.
  W 2004 r. uczelnia przystąpiła do budowy nowej siedziby i akademików.

  W y ż s z a S z k o ł a I n f o r m a t y k i i N a u k S p o ł e c z n o –
  P r a w n y c h (wyższa szkoła zawodowa nr163 MEN) - pierwszy nabór na studia
  zaoczne w roku akademickim 2004/2005

  W mieście istnieją również filie innych niepaństwowych uczelni m.in.:
  * W y ż s z a S z k o ł a I n f o r m a t y k i w Łodzi, Wydział
  Zamiejscowy - pierwszy nabór na studia zaoczne w roku akademickim 1999/2000,
  Liczba studentów: ok. 1500. Główne kierunki kształcenia: informatyka,
  inżynieria oprogramowania, grafika komputerowa, pedagogika.

  * Akademia Atlantycka - Jednostka międzyuczelniana powołana przez Wyższą Szkołę
  Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie i Wyższą Szkołę Stosunków
  Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie (pierwszy rok akademicki
  2000/2001)
  *Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie - studia podyplomowe/punkt
  informacyjny
  * Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi: Wydział Zamiejscowy w
  Bydgoszczy - Główne kierunki kształcenia: kulturoznawstwo, informatyka,
  zarządzanie i marketing, pedagogika
  * Uniwersytet Szczeciński: Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Bydgoszczy
  * Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu Sp. z o.o. Dział Rekrutacji
  w Bydgoszczy

  Niektóre jednostki z Bydgoszczy współpracują z uczelniami wyższymi np:
  * Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
  * Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
  * Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy
  * Ośrodek Alliance Française – w ramach Akademii Bydgoskiej
  * Ośrodek Szkoleniowo Wdrożeniowy Szkoła Informatyki i Zarządzania
  * Bydgoskie Szkoły Policealne Ekomtur
  * Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina
  * Centrum Kształcenia Ustawicznego
  * Zakład Doskonalenia Zawodowego
  * Uniwersytet III Wieku działający w ramach Wojewódzkiego Ośrodka Kultury

  Potencjał naukowy Bydgoszczy uzupełniają instytuty naukowe, oraz ośrodki
  naukowo-badawcze m.in.:
  * Instytut Ekologii Stosowanej
  * Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
  * Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Oddział w Bydgoszczy
  * Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach Wielkopolsko-Pomorski
  Ośrodek Badawczy w Bydgoszczy
  * Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Pracownia Technicznej Kontroli
  Zapór
  * Instytut Weterynaryjny w Puławach, Oddział w Bydgoszczy - posiada zakłady:
  Fizjopatologii Rozrodu i Gruczołu Mlekowego, Chorób Niedoborowych, Chorób Koni
  oraz Pracownię Biotechniczną Rozrodu Zwierząt w Bydgoszczy
  * Instytut Ziemniaka
  * Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Chłodniczych i
  Gastronomicznych "Gastromasz"
  * Instytut Wdrożeń Technicznych "IWT-Intech"
  * Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Bydgoszczy
  * Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
  * Bydgoska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej
  Organizacji Technicznej
  * Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – m.in. prowadzi szkołę w Bydgoszczy


  4. Bydgoskie uczelnie w rankingach prasowych

  Ranking uczelni państwowych Newsweek 2003
  19. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy im. J.J. Śniadeckich (najlepszy
  wynik w regionie)
  73. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego
  79. Akademia Medyczna w Bydgoszczy im. L. Rydygiera

  Ranking uczelni Wprost 2004 – szkoły publiczne
  Uczelnie pedagogiczne:
  3. Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego

  Uczelnie techniczne:
  10. Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy im. J.J. Śniadeckich (przed
  większością Politechnik)

  Uczelnie medyczne:
  10. Akademia Medyczna w Bydgoszczy im. L. Rydygiera

  Uczelnie artystyczne:
  12. Akademia Muzyczna w Bydgoszczy im. F. Nowowiejskiego

  Niepaństwowe wyższe szkoły biznesu i zarządzania:
  42. Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy

  Rankingi „Polityki” w latach 2001-2004:
  Podano miejsca uzyskane w poszczególnych latach: 2001, 2002, 2003 i 2004
  Pedagogika: Akademia Bydgoska: 10 – 8 – 11 – 7
  Politologia: Akademia Bydgoska: 17 – 19 – 15 – 16
  Psychologia: Akademia Bydgoska: 11 – 11 – 9 – 7

 • Gość: PIT IP: *.internetdsl.tpnet.pl 23.03.05, 20:07
  5. Pozycja Bydgoszczy w regionie

  W tym miejscu konieczne jest uwzględnienie sąsiedniego miasta Torunia, który
  wspólnie z Bydgoszczą tworzy komplementarny ośrodek studencki i naukowy.
  Na początek spróbujmy porównać potencjał naukowy Bydgoszczy i Torunia.

  Porównanie uczelni p u b l i c z n y c h Bydgoszczy i Torunia
  Rozpatruje się 5 uczelni publicznych: UMK, AB, ATR, Collegium Medicum UMK, Amuz
  Źródło: GUS, stan 31 XII 2003 r.

  Bydgoszcz - Toruń
  Studenci [tyś.]: 32,530 - 32,568
  w tym kobiety: 59% - 66%
  Studenci na studiach magisterskich [tyś.]: 15,506 - 19,111
  Absolwenci [tyś.]: 7,391 - 6,624
  Wydziały: 16 - 11
  Kierunki: 37 - 41
  Specjalności: 83 - 98
  Nauczyciele akademiccy w przeliczeniu na pełne etaty: 1979 - 1366
  Samodzielni pracownicy naukowi: 422 - 450
  Profesorowie w przeliczeniu na pełne etaty: 387 - 354
  Adiunkci w przeliczeniu na pełne etaty: 692 - 436
  Asystenci w przeliczeniu na pełne etaty: 537 - 270
  Słuchacze studiów podyplomowych: 1923 - 2426
  Uczestnicy studiów doktoranckich: 268 - 571
  Księgozbiór bibliotek akademickich [tyś.]: 712,9 - 933,2

  Widać, że liczba studentów jest równa, a nauczycieli akademickich o profesorów
  większa w Bydgoszczy. Cztery bydgoskie uczelnie państwowe mają potencjał równy
  toruńskiemu UMK.

  Porównanie uczelni n i e p u b l i c z n y c h Bydgoszczy i Torunia

  Bydgoszcz - Toruń
  Studenci: ok. 6 tyś. - ok. 2,5 tyś.
  Liczba uczelni: 5 - 3
  Liczba punktów zamiejscowych i konsultacyjnych: 5 – b.d.
  Kierunki: 10 - 4
  Specjalności: 12 - 9

  Widać, że potencjał uczelni niepublicznych jest większy w Bydgoszczy.

  Na koniec sprawdźmy jaki jest rozkład studentów i kadry naukowej w regionie.

  Szkolnictwo wyższe w r e g i o ni e. Źródło GUS 2003 r.
  Bydgoszcz – Toruń – Włocławek
  Liczba studentów [tyś.]: 38,8 – 34,0 – 10,6
  Studenci – udział w regionie: 47% - 41% - 11%
  Nauczyciele akademiccy – udział w regionie: 56% - 43% - 7%
  Profesorowie – udział w regionie: 48% - 43% - 9%

  Widać, że szkolnictwo wyższe w regionie w liczbach bezwzględnych jest
  najbardziej rozwinięte w Bydgoszczy. Jest tutaj najwięcej studentów,
  nauczycieli akademickich, profesorów.
  Jednak rozproszenie środowiska naukowego w Bydgoszczy nie służy dobremu image
  tej dziedziny. Od dawna budowany obraz UMK jako „potężnej uczelni o wysokim
  poziomie naukowym” procentuje. Wiążą się z tym środki finansowe hojniej
  przyznawane (przez Samorząd Województwa) UMK niż uczelniom bydgoskim.

  Uczelnie bydgoskie przeżyły gwałtowny wzrost po 1989 r. i cały czas są na
  dorobku.
  Jednak kwestią czasu jest skok jakościowy tych uczelni:
  - przekształcenie Akademii Techniczno-Rolniczej w Uniwersytet Technologiczny
  - przekształcenie Akademii Bydgoskiej w Uniwersytet Humanistyczno-Pedagogiczny
  lub pełnoprofilowy
  - Akademia Medyczna przekształciła się w docelową formę: autonomiczne Collegium
  Medicum UMK w Bydgoszczy. Jej rozwój wiąże się z toruńskim UMK.
  - Akademia Muzyczna rozwija nowe kierunki z zakesu muzyki rozrywkowej i
  organizuje nowe festiwale i konkursy. Od 2003 r. utworzono Europejskie Centrum
  Młodzieży Artystycznej promujące młodych artystów (współpraca: Bydgoska szkoła
  muzyczna i Liceum plastyczne)
  - Wyższa Szkoła Gospodarki i inne uczelnie niepubliczne co roku otwierają nowe
  kierunki, niektóre budują własne akademiki i powiększają bazę dydaktyczną


  6. Pozycja Bydgoszczy i Torunia w kraju

  Na koniec można porównać Bydgoszcz i Toruń z innymi ośrodkami akademickimi w
  miastach wojewódzkich. Źródło: GUS, stan 2001 r.

  Liczba studentów [tyś.] - Liczba uczelni (bez punktów konsultacyjnych)
  1. Warszawa: 257,210 tyś. – 78 uczelni
  2. Kraków: 132,464 – 44 uczelni
  3. Wrocław: 122,233 – 31 uczelni
  4. Poznań: 118,459 – 26 uczelni
  5. Łódź: 95,107 – 19 uczelni
  6. Lublin: 76,585 – 20 uczelni
  7. Katowice: 70,484 – 13 uczelni
  8. Szczecin: 69,946 – 17 uczelni
  9. Gdańsk: 61,540 – 14 uczelni
  10. Kielce: 58,009 – 10 uczelni
  11. Rzeszów: 50,783 – 9 uczelni
  12. Białystok: 43,426 – 11 uczelni
  13. Olsztyn: 40,034 – 6 uczelni

  14. Bydgoszcz: 36,303 – 12 uczelni

  15. Opole: 34,191 – 6 uczelni
  16. Toruń: 32,891 – 6 uczelni
  17. Zielona Góra: 23,749 – 2 uczelnie
  18. Gorzów Wlkp: 9,149 – 3 uczelnie

  Widać, że mimo sporej liczby uczelni, w Bydgoszczy studiuje za mało studentów,
  jak na miasto tej wielkości. Podobnie w Toruniu studiuje mniej studentów, niż w
  kilku innych mniejszych miastach: Rzeszowie, Kielcach, Olsztynie, Opolu.
  Całkowita liczba studentów wybierających nasz region rozkłada się na 2 miasta,
  przez co żadne z nich nie ma dobrych wyników, a zwłaszcza traci Bydgoszcz,
  której brakuje prestiżowego uniwersytetu.
  Oba miasta są w pewnym stopniu upośledzone. Bydgoszczy brakuje uniwersytetu,
  Toruniowi innych uczelni, które urozmaicaiłyby ofertę. Oba miasta są za blisko,
  a oferta komplementarna na tyle, że pojedynczo nie mają szans dorównania
  samodzielnym ośrodkom regionalnym.
  Traktując łącznie potencjał Bydgoszczy i Torunia znajdujemy się na 7-9 miejscu
  ex-equo z Katowicami i Szczecinem.

  Reasumując:
  - Bydgoszcz posiada najstarsze tradycje naukowe w regionie (uczelnie wyższe już
  w 1906 r.)
  - Bydgoszcz jest największym skupiskiem kadry naukowej i studentów w
  województwie
  - w Bydgoszczy znajdują się instytuty naukowe oraz ośrodki naukowo-badawcze,
  niektóre o tradycji przedwojennej, a nawet z początku XX w.
  - Bydgoszcz m.in. z uwagi na potencjał demograficzny prezentuje wysoki dynamizm
  rozwoju uczelni wyższych (w 30 lat od podstaw rozwinęły się do poziomu UMK)
  - w Bydgoszczy istnieje nadal duże zapotrzebowanie na wyższe uczelnie o profilu
  uniwersyteckim, ekonomicznym, informatycznym
  - kierunki kształcenia na uczelniach bydgoskich uzupełniają kierunki
  uniwersyteckie
  - uczelnie bydgoskie stoją przed skokiem jakościowym
  - uczelnie niepubliczne w Bydgoszczy rozwijają się najszybciej w regionie
  - oferta kształcenia w Bydgoszczy jest komplementarna z sąsiednim Toruniem,
  przez co stanowią łączny ośrodek akademicki, na który liczba studentów rozkłada
  się mniej więcej po połowie
  - łączny potencjał naukowy Bydgoszczy i Torunia mieści się na 7-9 miejscu w
  kraju

  c.d.n.
 • Gość: maciej IP: *.int.elnet.pl / 195.85.209.* 23.03.05, 23:12
  Brawo PITku. Podziwam Ciebie za wytrwałość i merytoryczność!!!
 • Gość: torunianka IP: *.petrus.com.pl 23.03.05, 23:22
  ja też, choć Bydgoszcz nie moja:)
 • Gość: maciej IP: *.int.elnet.pl / 195.85.209.* 24.03.05, 18:34
  Witam miła torunianke. Gdzie bylas, co porabialas?Brakowalo nam Ciebie!!!
 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 24.03.05, 18:51
  Dalej Walor 23: BAZA NOCLEGOWA O WYSOKIM STANDARDZIE

  Bydgoszcz wyróżnia się w regionie, a nawet w pewnym zakresie w kraju,
  posiadaniem większej niż inne miasta liczby prestiżowych hoteli. W polu za
  Bydgoszczą pozostają większe ośrodki jak Łódź czy Szczecin.
  Bydgoszcz posiada najwięcej miejsc noclegowych wśród gmin i miast w
  województwie. Natomiast rozpatrując powiaty najwięcej miejsc posiada powiat
  bydgoski, a Bydgoszcz plasuje się na 3 miejscu po atrakcyjnym turystycznie
  powiecie tucholskim.

  1. Krótko o historii

  Jednym z najstarszych hoteli w Bydgoszczy jest piękny, secesyjny hotel „Pod
  Orłem” przy ul. Gdańskiej wybudowany w 1896 r. wg projektu polskiego architekta
  J. Święcickiego.

  W okresie międzywojennym funkcjonowało 11 hoteli, wśród których „Pod Orłem”
  (119 łóżek) zarezerwowany był dla gości zagranicznych. W latach 20-gościł tu i
  grał znany kompozytor A. Rubinstein. Po dziś dzień apartament w hotelu nazywa
  się jego imieniem.
  Inne przedwojenne hotele to:
  - Metropol przy ul. Dworcowej 79 (65 łóżek)
  - Victoria przy ul. Dworcowej 65 (99 łóżek)
  - Gastronomia przy ul. Dworcowej/Warmińskiego (44 łóżek)
  - Polonia przy ul. Warszawskiej 17 (26 łóżek)
  - Lengning przy ul. Długiej (dzisiaj hotel „Ratuszowy”)

  Po wojnie baza noclegowa powoli rozwijała się, ale nie na miarę potrzeb. Oddano
  do użytku kilka hoteli:
  w 1966 – oddano po modernizacji hotel Ratuszowy
  w 1968-1972 – powstały hotele: Brda i Garnizonowy
  w 1975 – powstał Hotel Pomorski

  W 1988 w mieście było 8 hoteli z 960 miejscami, dom wycieczkowy z 72
  miejscami, schronisko młodzieżowe ze 100 miejscami oraz 4 obozowiska
  turystyczne.

  Rozwijała się natomiast baza noclegowa w powiecie bydgoskim, zwłaszcza nad
  Zalewem Koronowskim oraz jeziorami Jezuickim i Borówno. Wiele bydgoskich
  zakładów pracy posiadało własne ośrodki wypoczynkowe nad Zalewem Koronowskim,
  jeziorami w okolicach Chojnic, czy też w pasie nadmorskim.

  Po 1989 r. rozpoczął się okres szybszego rozwoju bazy hotelowej. W połowie lat
  90-tych zmodernizowano i pieczołowicie odnowiono hotel „Pod Orłem”, który
  zyskał markę czterogwiazdkowego. Zbudowano nowy czterogwiazdkowy hotel „City”
  oraz „Gąsiorek” w Brzozie Bydgoskiej. Powstało kilka następnych hoteli w
  mieście, a zwłaszcza w gminach podbydgoskich oraz ośrodków wypoczynku nad
  Zalewem Koronowskim.


  2. Prestiżowe hotele

  Tylko 4 miasta w kraju posiadają hotele klasy 5-gwiazdkowej: Warszawa: 9,
  Gdańsk: 2, Kraków: 2, konurbacja śląska: 1

  Natomiast wśród miejscowości z hotelami klasy prestiż (****) Bydgoszcz wypada
  całkiem dobrze:

  Hotele ****:
  1. Warszawa: 7, Kraków: 7
  2. Wrocław: 6, Trójmiasto: 6
  3. Zakopane: 4

  4. Bydgoszcz: 3, czwarty będzie oddany w 2007 r.

  5. Poznań: 2
  6. Białystok, Lublin, Katowice, Gorzów, Bielsko-Biała, Legnica, Szczecin,
  Kołobrzeg, Międzyzdroje, Białowieża, Szczyrk, Kudowa-Zdrój, Kliczków, Orzesze,
  Ustronie Morskie, Ciechocinek: 1.


  3. Klasa bydgoskich hoteli

  Jako jedyna w regionie Bydgoszcz posiada 3 hotele klasy prestiż (****):
  - zabytkowy Hotel Pod Orłem
  - Hotel City zbudowany w latach 90-tych z udziałem kapitału austriackiego
  - Hotel Gąsiorek w podbydgoskiej Brzozie

  Najbardziej klasowym hotelem jest „P o d O r ł e m”. Umieszczony od ponad 100
  lat w pięknej secesyjnej kamienicy, która jest jedną z wizytówek Bydgoszczy.
  Wysoko nad wejściem króluje potężny kamienny orzeł, od którego wzięła się nazwa
  hotelu. Od swego powstania hotel ten zawsze był najbardziej prestiżowy w
  Bydgoszczy.
  Hotel Pod Orłem zaliczono do 20 najbardziej przyjaznych biznesmenom hoteli w
  Polsce.
  Wg rankingu opracowanego przez Businessman Magazine 2003’. Spośród 1500 hoteli
  w kraju wybrano 20 najbardziej przyjaznych biznesmenom. Bydgoski hotel znalazł
  się w I lidze hoteli obok 11 innych.
  W 1995 r. Hotel Pod Orłem za usługi hotelarsko-gastronomiczne uzyskał Polskie
  Godło Promocyjne “Teraz Polska” jako jedna z niewielu firm w województwie.
  Ponadto usługi i produkty gastronomiczne (befsztyk z polędwicy wołowej „Pani
  Walewska”) tego hotelu uzyskały kilkakrotnie Medal Europejski (2001, 2002,
  2003) przyznawany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i Business
  Centre Club.
  Hotel jest od lat miejscem częstych spotkań lokalnych kół biznesu. Wewnątrz
  widać stylowe witraże, stiuki i plafony. W apartamencie Rubinsteina ustawiono
  fortepian. W urządzonych z przepychem pokojach jest dostęp do Internetu przez
  modem. W Centrum Biznesu można korzystać z komputera i sprzętu biurowego i
  pomocy przy organizacji spotkań. Są też 3 klimatyzowane sale (na 150, 65 i 40
  osób) z bezprzewodowym nagłośnieniem i wyposażeniem w sprzęt biurowy i
  audiowizualny oraz 2 kameralne salki narad (na 8 i 14 osób). Ofertę uzupełniają
  m.in.: restauracja, bar, klub nocny, taras widokowy, solarium, jacuzzi, sauna,
  siłownia, wypożyczalnia samochodów, dozorowany parking

 • Gość: PIT IP: 83.238.70.* 24.03.05, 18:52
  4. Baza noclegowa w mieście i powiecie

  Baz noclegowa w Bydgoszczy i powiecie jest stosunkowo bogata. W mieście można
  znaleźć jak wspomniano na wstępie prestiżowe hotele, a w powiecie kilkanaście
  ośrodków wypoczynkowych, z tego połowę całorocznych.

  HOTELE KLASA PRESTIŻ = 4 GWIAZDKI ****
  - (****) Hotel Pod Orłem ul Gdańska 14 - www.hotelpodorlem.pl - 75 pokoi, 122
  miejsca
  cena 1-os 440, 2-os 480 zł
  - (****) Hotel City Ul. 3 Maja 6 - www.cityhotel.bydgoszcz.pl - 128 pokoi
  cena 1-os 440 zł
  - (****) Hotel Gąsiorek ul. Bydgoska 34, Brzoza k. Bydgoszczy - www.gasiorek-
  hotel.com.pl - 80 pokoi z łazienkami, TV Sat, telefonem, mini barkiem oraz
  dostępem do Internetu, jak również apartamentem z jacuzzi.
  - (****) Hotel Centrum Szkoleniowego NATO ul. Szubińska – 300 pokoi, w budowie,
  oddanie 2007

  HOTELE KLASA WYSOKA = 3 GWIAZDKI ***
  - (***) Hotel Brda Ul. Dworcowa 94 – www.hotelbrda.com.pl - 318 miejsc, cena 1-
  os 180, 2-os 350 zł, największy hotel w regionie
  - (***) Hotel Millenium ul. Szosa Gdańska 43, Bydgoszcz-Osielsko -
  www.hotelmillenium.bydgoszcz.pl, posiada 2 sale konferencyjne na 35 osób i na
  100 osób, saunę, solarium, bilard oraz basen i jacuzzi. Usytuowany jest w
  odległości ok. 1 km. od Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku.
  - (***) Hotel Pałac Ul. Konna 10 - www.Palac.Com.Pl
  mieści się w Leśnym Parku Myślęcińskim, zbudowany został na przełomie XIX i XX
  wieku odrestaurowany w latach 1994-1998.
  - (***) Hotel Sylwana Ul. Szubińska 87a
  - (***) Hotel Apollo Ul. Ikara 18 - www.apollohotelcom.pl - 49 miejsc, cena 1-
  os 180, 2-os 240 zł

  HOTELE KLASA STANDARD = 2 GWIAZDKI **
  - (**) Hotel Centralny ul. Dworcowa 85 – 120 miejsc, cena 1-os 138, 2-os 218 zł
  - (**) Hotel Chemik Ul. Wojska Polskiego 48 - www.metalko.com.pl, 32 pokoje
  oraz apartamenty, sala klubowa, sportowo-rekreacyjna, sauna i jacuzzi, cena 1-
  os 105, 2-os 120 zł
  - (**) Hotel Euro Ul. Szubińska 93
  - (**) Hotel Ikar Ul. Szubińska 32 – 145 miejsc, cena 1-os 200, 2-os 260 zł
  - (**) Hotel Pegaz Ul. Skłodowskiej- Curie 10a – 23 miejsca
  - (**) Hotel Ratuszowy Ul. Długa 37 - www.hotelratuszowy.com.pl - 36 miejsc,
  cena 1-os 210, 2-os 300 zł
  - (**) Hotel Sporting Ul. Modrzewiowa 1 - www.hotel-sporting.pl, 36 pokoi (w
  tym 4 apartamenty), 2 sale konferencyjne, sauna, siłownia
  - (**) Hotel Pomorski Ul. Fordońska 112 - www.hotel-pomorski.pl, od 1975, 36
  pokoi z TV, telefonem, łazienką oraz restauracja

  HOTELE KLASA POPULARNA = BEZ GWIAZDEK
  - (*) Hotel Logan Ul. Siedlecka 8b – www.hotel-logan.com.pl - 34 pokoje,
  położony w zaciszu i oazie zieleni
  - (*) Mak-Tur Hotel ul. Modrzewiowa 1 – 60 miejsc
  - Hotel AGAT Ul. Zygmunta Augusta 7 - www.agat.bydgoszcz.pl - 16 miejsc
  - Ośrodek szkoleniowy – AGAT Ul. Ludwikowo 1 - www.agat.bydgoszcz.pl, 49
  miejsc noclegowych, pokoje hotelowe z łazienkami i TV
  - Chemik Hotel ul. Wojska Polskiego 48 - ww.polhotels.com/Bydgoszcz/Chemik?
  index2.htm
  - Hotel Energetyk Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz SA - uL. Energetyczna 2
  - Hotel Garnizonowy - Ul. Sułkowskiego 52
  - Hotel Hawana - Ul. Boczna 29
  - Hotel JERMIR - Strzyżawa k.Bydgoszczy - www.jermir.bydgoszcz.pl, w ośrodku
  znajduje się basen odkryty, stadnina koni, a w sezonie organizowane są
  przejażdżki bryczkami po zakolu Wisły
  - Hotel Przy Ośrodku dla Niewidomych - Ul. Powstańców Wlkp. 33 – 48 miejsc
  - Hotel przy Domu Sue Ryder - Ul. Wilhelma Roentgena 6 – 32 miejsca
  - Hotel Zawisza - Ul. Gdańska 163 - www.zawisza.bydgoszcz.pl - 150 miejsc,
  cena 1-os 240, 2-os 250 zł
  - Hotel Asystenta - ul. Dworcowa 79 – 32 miejsca
  - Hotel Torbyd - ul. Chopina 11a - 50 miejsc
  - Hotel Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 – ul. Szubińska 107
  - Hotel „Park” ul. Wrocławska 3 - 37 pokoi 2-osobowych
  - Pokoje Gościnne "NA BOCIANOWIE" ul. Kościuszki 27
  - Elda. Hotel. Sabiniarz D. – ul. Drygałowej 2
  - Olejnik Władysława Marchewka Hanna s.c. – Fordońska 266
  - Hotel „Planetarium” – Białe Błota ul. Szubińska 87F,
  - Euro-Hotel – Białe Błota ul. Szubińska 93
  - Hotel „Nadleśnictwo”– ul. Leśna 64, Solec Kujawski
  - Ośrodek Sportu i Rekreacji, Solec Kujawski
  - Hotel „Chata Myśliwska” – Wojnowo gm. Sicienko
  - Hotel „Piastowski”, pl. Zwycięstwa 21, Koronowo
  - Pokoje do wynajęcia - ul. Dworcowa 39 86-010 Koronowo– 12 miejsc
  - Pokoje do wynajęcia - ul. Hoffmana 6 86-010 Koronowo - 8 miejsc
  - Pokoje do wynajęcia - ul. Na Skarpie 1o 86-010 Koronowo – 14 miejsc

  MOTELE, ZAJAZDY
  - Moto Centrum - Ilość miejsc: 45 - ul. Fordońska 266
  - Motel Irmaro - Ilość miejsc 33 - ul. Dworzec 1
  - Motel „Agro” – Chmielniki gm. Nowa Wieś Wielka
  - Motel „Złota Karczma” – Białe Błota, ul. Kruszyńska 3
  - Motel – ul. Nizinna 1, Białe Błota
  - Motel – ul. Szubińska 874, Białe Błota
  - Motel „Leśna” – ul. Bydgoska 8, Ostromecko gm. Dąbrowa Chełmińska
  - Zajazd „Chata myśliwska” – Wojnowo gm. Sicienko
  - Zajazd „Mercedes”, Brzoza Bydgoska
  - Zajazd Pomorski - Tryszczyn, 86-011 Wtelno gm. Koronowo – 38 miejsc
  - Zajazd „Zbyszko” – Prądocin gm. Nowa Wieś Wielka,

  SCHRONISKA PENSJONATY
  - Schronisko Młodzieżowe PTSM - Ul. Sowińskiego 5
  - Stanica wodna PTTK nr 16- zespół domków turystycznych (270 miejsc) - ul.
  Biwakowa 16, www.janowo.borytucholskie.pl
  - Medical-Tourist Sp. z o.o. - ul .Glinki 79
  - Zamtur-Pomorze Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usługowo-Turystyczno-Handlowe -
  ul . Wojska Polskiego 15 lok. 11
  - Dom wycieczkowy „Koral”, Chmielniki, gm. Nowa Wieś Wlk
  - Bursa Szkół Medycznych - ul. Swarzewska 2
  - Bursa Szkół Medycznych - ul. Polanka 9
  - Bursa Szkolnictwa Zawodowego - ul. Głowackiego 37

  OŚRODKI WYPOCZYNKOWE
  - Ośrodek wczasowo-wypoczynkowy, Prądocin gm. Nowa Wieś Wlk
  - Ośrodek Wypoczynku Świątecznego OSIR - Borówno gm. Dobrcz
  - Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Elton- Borówno 54 gm. Dobrcz
  - Wojskowy Dom Wypoczynkowy Łuczniczka- Borówno gm. Dobrcz
  - Ośrodek rekreacyjno-sportowy, Samociążek
  - Ośrodek Wypoczynkowy Polonez- Pieczyska - www.polonez.wypoczywaj.com.pl -
  130 miejsc
  - WDW Żagiel - Pieczyska - www.wdw-zagiel.prv.pl - 120 miejsc
  - Ośrodek Wypoczynkowy Policji – Pieczyska – 148 miejsc
  - OW Zacisze - Pieczyska – 100 miejsc
  - Zacisze – Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby WIęziennej - na zalesionym cyplu
  otoczonym z 3 stron wodą, 270 miejsc, w tym 190 całorocznych
  - OW TP Sircom Exploris - Pieczyska "Nad Zalewem" - www.exploris.pl - 89 miejsc
  - Ośrodek Relax – Pieczyska – 30 miejsc
  - OW w Kręglu "EKOR" - Nowy Jasiniec - www.kregiel.pl - 157 miejsc
  całorocznych, plaża, pomost, przystań
  - Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy JULIA – Samociążek -
  www.julia.bydgoszcz.pl - 68 miejsc, położony przy zakolu kanału łączącego
  jezioro Białe z Brdą
  - OW Wrzos PKN Orlen – Wielonek - www.wielonek.com.pl - 170 miejsc
  - OW Stomil - Tuszyny – 79 miejsc (zespół domków kempingowych)
  - OW Formet - zespół domków kempingowych w lesie k. Wielonka nad Zalewem
  - OW Makrum – obecnie prywatny, zespół domków turystycznych, z rozległym
  pomostem przy kanale Lateralnym
  - Ośrodek ZHP Krówka Leśna – Mąkowarsko – 150 miejsc na cyplu otoczonym z 3
  stron wodą, w gęstym lesie, domki turystyczne
  - OW Foton - Sokole Kuźnica – 90 miejsc (18 domków „Brda” i „Wieżyca”)
  - OW Kuratorium Oświaty - Sokole Kuźnica – 160 miejsc
  - OW Polon-Alfa - Sokole Kuźnica – 80 miejsc (20 domków kempingowych)
  - Leśne Ustronie – Ośrodek w Zamrzenicy – pierwszy punkt postoju dla
  spływających Brdą, 22 domki typu „Brda” (5-6 os.) i 10 domków
 • Gość: torunianka IP: *.petrus.com.pl 24.03.05, 18:51
  :)) miło wrócić i zobaczyć jakie postępy w promowaniu Bydgoszczy robi PIT.
  spotykałam się ludźmi, rozmawiałam, pracowałam, ale byłam też na wsi, i jeden
  dzień rekolekcji zaliczyłam;) teraz nadrabianie zaległości, sprzątanie,
  przygotowania do Świąt.
  Pozdrawiam
 • Gość: PIT