Dodaj do ulubionych

Rada Miasta popiera białoruską opozycję

IP: 82.160.8.* 27.03.06, 22:52
Mamy taki porzadek w Sejmie ze mozemy pouczac innych.
Edytor zaawansowany
 • Gość: Pinochet IP: *.internetdsl.tpnet.pl 28.03.06, 13:22
  Czy rzekomo prawicowy "prezio" czytał to?
  ZWIĄZEK BIAŁYCH RUSINÓW
  WYOBRAŹMY SOBIE, ŻE NA BIAŁEJ RUSI POWSTAJE „ZWIĄZEK BIAŁORUSINÓW NA BIAŁEJ
  RUSI”, BO NIBY, DLACZEGO NIE MIAŁBY POWSTAĆ...? Oczywiście taki ZBB nie
  powstanie – a to z tej prostej przyczyny, że reżym z Mińska takiego „Związku”
  nie zarejestruje. I wcale mu się nie dziwię! Reżym z Warszawy też nie dopuści
  do zarejestrowania „Związku Polaków w Polsce” – gdyż byłaby to w praktyce
  organizacja konkurencyjna dla III Rzeczypospolitej. Proszę sobie wyobrazić
  liczący 25 milionów ludzi (a dlaczego nie?) ZPP, którego Prezes rzuca wyzwanie
  Prezydentowi RP, mówiąc: „Ja mam za sobą 25 milionów członków, rdzennych
  Polaków – a Pan ma 26 milionów (w tym milion mniejszości); z tym, że moi
  członkowie są u mnie dobrowolnie – a Pańscy „obywatele” są nimi z musu lub
  przyzwyczajenia...”. I, w gruncie rzeczy, powstałaby dwuwładza... Tak przy
  okazji: nie tak dawno kilkunastu UPR-owców usiłowało zarejestrować „Fundację
  Niepodległości”, której celem miała być m.in. „troska o suwerenność Polski” – i
  reżymowy sąd odmówił rejestracji, twierdząc, że „o suwerenność Polski dbają
  właściwe organa Rzeczypospolitej”. Co prawda właściwe organa starają się na
  ogół, jak mogą, by Rzeczpospolita suwerenność utraciła, (za co niektórzy
  ludzie, z Panem Prezydentem na czele, zapewne trafią pod Trybunał Stanu?.
  Dlaczego ci sprzedawczycy nie dbają o suwerenność Polski? Bo to nie ICH
  państwo! ONI chcieli zgarnąć pieniądze za sprzedanie kraju innemu
  państwu, „Unii Europejskiej” – i wyjechać do Indonezji czy do innego kraju, z
  okupantem, którego Rzeczpospolita nie ma umowy o ekstradycję...Tymczasem JE
  Aleksander Łukaszenko, jak każdy monarcha (czy to cesarz, król, dyktator, czy
  tyran) o Swoją suwerenność dba. A gdyby został dziedzicznym królem, dbałby
  jeszcze lepiej, (z czego nie wynika, że dobrze by tym krajem rządził!!). I nie
  ma zamiaru podlegać dyktatowi Brukseli, Waszyngtonu czy Moskwy. Nie mówiąc o
  Warszawie. A tym bardziej nie będą Mu nic dyktować jacyś ludzie z Grodna,
  Pińska czy Lidy. P. Łukaszenka dba o swój stołek, to oczywiste, – ale właśnie,
  dlatego monarchie są suwerenne:, bo monarcha nie znosi czyjejkolwiek kontroli.
  Co więcej: zdetronizowany król może liczyć na schronienia na innych Dworach –
  zdetronizowany Tyran zazwyczaj trafia pod sąd? Dlatego p. Łukaszenka będzie
  bronił suwerenności „swojej” Republiki zębami i pazurami. Kapitalizm jest
  ustrojem dobrym, dlatego, że harmonizuje interes jednostki z interesem ogółu:
  producentowi opłaca się robić coś, co podoba się ludziom. Z tych samych powodów
  monarchia harmonizuje interes władcy z interesem kraju. Oczywiście wcale nie
  jestem pewien, czy w interesie Białej Rusi jest, by rządził nią akurat p.
  Łukaszenka. Natomiast jest w interesie Polski, by Biała Ruś była pod okupacją
  jakiegoś państwa białoruskiego – a nie Federacji Rosyjskiej lub marionetkowego
  reżymu Berlina. Dlatego w moim interesie jest, by rządził tam ktoś, kto ma
  interes w utrzymaniu tej suwerenności. A to, że rządy p. Łukaszenki nie są, być
  może, dla Białej Rusi korzystne... Cóż, czy ktoś ma dowód, że tak jest? A może
  dzięki temu Białorusini nie wymrą na AIDS lub inną chorobę cywilizacyjną – i
  odcięcie od Europy wyjdzie im tym samym na dobre? Kto wie? Niezbadane są wyroki
  Opatrzności, a Bóg wybiera Sobie różne narzędzia, – kto wie, czy nie JE
  Aleksandra Łukaszenkę? A gdyby nawet Jego były dla Białej Rusi jednoznacznie
  niekorzystne, to ja nie jestem Białorusinem, tylko mieszkańcem Polski. Kraj
  bezpieczny – to kraj mający słabych sąsiadów. Więc słaba Białoruś zupełnie mi
  nie przeszkadza – wręcz przeciwnie. I z całą siłą przeciwstawiałbym się
  pomysłom rozbioru Białej Rusi (Czarna Ruś – Rep. Ukraińskiej, Polesie – do RP,
  Lida, Nowogródek, Oszmiana i Wilejka – do Litwy, reszta do Mateczki Rosji...).
  Podobno niektórzy o tym marzą. Czyli: marzą o długiej wspólnej granicy z
  Federacją Rosyjską... Ja, jako człowiek lubiący Rosjan i chcący mieć z Rosją
  jak najlepsze stosunki, wiem, że znacznie lepsze stosunki ma się z sąsiadem
  sąsiada niż z sąsiadem... P. Łukaszenka próbę utworzenia Związku Białorusinów
  uciąłby oczywiście od razu – a represje, jakie spadłyby na jego działaczy,
  byłyby surowe. Natomiast Związek Polaków na Białorusi to organizacja
  marginalna; troszkę liczniejsza niż np. Związek Słowaków w Polsce – i tyle.
  Każdy tyran zazwyczaj opiera się na mniejszości – gdyż dla nich jest ostoją
  przed Tyranią Większości, – więc niby, dlaczego p.Łukaszenka, który jest dobrym
  politykiem (i fatalnym ekonomistą...), miałby drażnić Polaków?? P. Łukaszenka
  ich nawet faworyzował – oczywiście pod warunkiem, że popierają reżym, a nie
  zwalczają go!! Jeśli jakaś grupa (np. Polacy) przechodzi do opozycji, tyran nie
  ma innego wyjścia, jak wydać ich na pastwę Większości. Zaskarbiając sobie
  wdzięczność motłochu, lubiącego przywalić słabszym. Dowodem, że represje reżymu
  w Mińsku nie są skierowane na Polaków, jest to, że np. „Pogoń” („Pahonia”)
  wydawana przez p. Mikołaja Markiewicza, propagująca powrót do „biało-czerwono-
  białej” Republiki, na miejsce reżymu p. Łukaszenki czy „Dzień” p. Pawła
  Mażejki, białoruskiego nacjonalisty – niemające nic wspólnego z Polską, zostały
  zamknięte już w 2001 r.; a „Głos znad Niemna” wychodził. Gdyby ZPB poparł wtedy
  p.Łukaszenkę, to Polacy mogliby uzyskać na Białej Rusi pozycję taką, jaką mieli
  np. Niemcy w Imperium Rosyjskim. A jeśli ktoś popiera walkę z tyranią i
  d***krację, to musi liczyć się z tym, że najpierw padnie ofiarą Tyrana, a po
  ew. zwycięstwie padnie ofiarą nacjonalistycznej Większości białoruskich
  nacjonalistów, którzy będą musieli oprzeć się na nacjonalistycznie nastawionej
  Większości – a najłatwiejszą drogą w tym kierunku jest prześladowanie
  mniejszości. Związki „mniejszości”, zwłaszcza: narodowych – nie mają prawa
  ingerować w politykę państwa. ZPB powinien zajmować się wyłącznie krzewieniem
  polskiej kultury, języka itp. – kategorycznie odżegnując się od polityki. Jeśli
  białoruskiemu Polakowi nie podoba się polityka, to niech ją krytykuje jako
  obywatel Republiki lub wstąpi do jakiejś opozycyjnej partii, – ale nie jako
  Polak! Związek Polaków na Białorusi zajmujący się polityką jest tak samo na
  miejscu, jak zajmujący się polityką Związek Filatelistów Białorusi! I powinien
  zostać przez władze natychmiast upomniany – a jeśli to nie pomoże: rozwiązany.
  Podobnie jak np. Rada Miasta Krakowa, która uznała niepodległość Czeczenii...
  Trzeba też pamiętać, że władze ZPB reprezentują tylko swoich członków – a
  nie „wszystkich Polaków na Białej Rusi”. Podobnie np. Kongres Polonii w USA nie
  reprezentuje bynajmniej wszystkich tamtejszych Polonusów! Również „Związek
  Zawodowy Hreczkosiejów” nie reprezentuje wszystkich plantatorów gryki – i nie
  ma prawa zawierać w imieniu wszystkich jakichkolwiek porozumień. My ulegamy
  takiemu złudzeniu, bo w XX wieku nauczono nas myśleć kategoriami „kolektywu”
  i „d***kratycznej reprezentacji”, – bo Władzuchnie wygodniej rozmawiać z jedną -
  choćby i fikcyjną, choćby i wrogą - „reprezentacją” niż użerać się z tysiącami
  indywiduów. Z tym stanowiskiem trzeba pryncypialnie walczyć:, jeśli zwyciężymy,
  techniczne możliwości ingerencji Władzuchny w nasze sprawy od razu zmaleją o
  90%!! Członków ZPB jest znacznie mniej niż 10% Polaków na Białej Rusi. Jednak
  obydwa reżymy – miński i warszawski – milcząco zawarły porozumienie takie,
  jakie zawarto w sprawie nie używan
 • Gość: Pinochet cdn IP: *.internetdsl.tpnet.pl 28.03.06, 14:10
  Jednak obydwa reżymy – miński i warszawski – milcząco zawarły porozumienie
  takie, jakie zawarto w sprawie nie używania broni gazowej podczas II wojny
  światowej: nikt nie podnosi argumentu o niereprezentatywności ZPB, bo
  podważyłoby to zasady biurokratycznego reżymu!! Zamiast tego białoruska
  bezpieka i „polski wywiad” walczą o opanowanie kierownictwa ZPB!! Jest przy tym
  ciekawe, że „Sowietskaja Biełorussija” pisze (15 maja) o „groźbie rozłamu w
  ZPB”. A co by, komu szkodziło, gdyby powstały dwa lub nawet pięć związków
  Polaków na Białej Rusi?? To, że Mińsk miałby kłopoty biurokratyczne: nie miałby
  wszystkiego pod sznurek... Również dla polityków z Warszawy manipulowanie
  Polakami byłoby trudniejsze – ponadto efekt propagandowy z opanowania jednego
  czy dwóch „zpb”-ów byłby żaden. Z naszego punktu widzenia – to świetnie. Ale
  nie z punktu widzenia ICH. Na razie, korzystając z nieuwagi KGB, „naszym” udało
  się opanować kierownictwo ZPB – tak samo jak, powiedzmy, wywiadowi Republiki
  Słowackiej udałoby się zapewne bez trudu opanować szefostwo Zw. Słowaków w
  Polsce. I to, że p. Anżelika Borys ma za sobą poparcie – powiedzmy – 3/5
  delegatów na zjazd ZPB, a p. Tadeusz Kruczkowski poparcie 2/5, jest funkcją
  tego, że reżym w Mińsku tym 2/5 coś obiecał lub kogoś nastraszył, a reżym w
  Warszawie coś dał i obiecał ludziom p.Borys, która studiowała w Warszawie i
  jest najprawdopodobniej po prostu agentką „naszego” wywiadu. A może nie jest –
  i tylko jest wspierana przez „naszą” agenturę. Natomiast nie ulega kwestii, że
  w „naszej” ambasadzie w Mińsku siedzą agenci „polskiego” wywiadu (czy Mińsk
  uznając niektórych za persona non grata, „trafił” – to inna sprawa...), a jest
  powszechną praktyką, że nadzór nad operacjami szpiegowskimi sprawują ludzie
  umieszczeni na stanowiskach dyplomatycznych. I jest to słuszne: byłoby bardzo
  źle, gdyby Warszawa nie miała agentury w krajach sąsiednich, – na co w końcu
  płacę te cholerne podatki? Tyle, że agenci wywiadu powinni poznawać:
  uzbrojenie, możliwości bojowe, a także nastroje oficerów wojsk sąsiednich
  państw, nastroje polityków i ludności sąsiednich krajów – a nie zajmować się
  manipulacjami politycznymi! I solennie obiecuję, że jeśli będę miał po wyborach
  na to wpływ, to bezwzględnie takich manipulacyj zakażę! Gdyby reżym w Berlinie
  opłacał jedyną (na szczęście: jest ich kilka...) „organizację mniejszości
  niemieckiej w Polsce” do przeciwstawiania się decyzjom III RP, to w Polsce
  wybuchłaby – i słusznie – fala oburzenia. Nawet ja, choć chcę obalenia tego
  reżymu, bym ostro protestował. Tymczasem dokładnie to robi reżym warszawski:
  podnieca ZPB, dofinansowuje opozycyjne w stosunku do władz w Mińsku pismo...
  Więc niech się nie dziwi, że Prezydent Białorusi na to reaguje – i wyrzuca
  warszawską agenturę. Nikt chyba – poza zupełnymi naiwniakami – nie wątpi, że ci
  wyrzuceni przez tamtejszy reżym „zacni, uczciwi, dobrze zorientowani i ofiarni
  radcy ambasady” to agenci wywiadu III RP, mający za zadanie podważyć reżym w
  Mińsku. Na zlecenie Brukseli, Moskwy czy Waszyngtonu – być może wszystkich
  razem. P.Łukaszenka naraził się wszystkim. Wszyscy też są zgodni, że
  najprawdopodobniejszy wariant utraty przez Białoruś niepodległości – to
  wchłonięcie przez Rosję. Przeciwstawia się temu p. Łukaszenka – gdyby chciał
  przyłączyć Białą Ruś do Wszech Rusi, to mógł to uczynić 10 lat temu... Nie
  zrobił tego, – więc nie chce. Wbrew woli ludności, której 65% popiera Anschluß
  do Federacji Rosyjskiej. Kto więc działa na rzecz obalenia p.Łukaszenki, działa
  na korzyść Federacji Rosyjskiej – niezależnie od swoich intencyj. Ja w każdym
  razie podejrzewam, że obecne władze, tak jak chcą oddać Rosji kontrolę nad
  polską ropą, tak samo chcą jej oddać kontrolę nad Białą Rusią. I jeszcze gwoli
  uczciwości:, jeśli Mińsk dofinansowuje pismo – to jest „ingerencja
  administracji w wolne słowo i wolny rynek”. A jeśli Warszawa dofinansowywała
  inną redakcję tego samego pisma – to nie jest to ingerencja w wolne słowo i
  wolny rynek??!!?? Piszę to po to, by pokazać, że Mińsk walczy z obecnym
  kierownictwem ZPB nie, dlatego, że są to Polacy, – lecz dlatego, że nowe
  kierownictwo tego Związku, działając w obcym interesie, podważa suwerenność
  Republiki Białoruskiej nad Białą Rusią! Reżym w Mińsku Polaków nigdy nie
  krzywdził; w odróżnieniu od reżymu w Kijowie odbudowuje nawet pamiątki polskiej
  kultury i kościoły rzymsko-katolickie. Z punktu widzenia Polaka-katolika
  podważanie tego reżymu jest absurdem. Zresztą z punktu widzenia d***kraty
  również: poza garstką innych d***kratów zdecydowana większość obywateli
  Republiki Białoruskiej popiera p.Prezydenta – a w tej akurat sprawie popiera Go
  (przeciwko „Polakom”) przygniatająca większość Białorusinów. Piszę „przeciwko
  Polakom”, – bo tak samo, jak Państwo nie odróżniacie zapewne Białej Rusi od
  Republiki Białoruskiej, tak większość Białorusinów nie odróżnia Polaków
  od „obywateli III RP”. Tymczasem ja od 40 lat domagam się, by nie dawać żadnych
  praw politycznych organizacjom „mniejszości”, gdyż wyrządza to straszliwą
  krzywdę tym mniejszościom: natychmiast narażają się Większości, co w czasach
  d***kracji bywa zgubne. Reżym w Warszawie wyrządził, więc – najprawdopodobniej
  w interesie Moskwy lub innych obcych mocarstw – straszliwą szkodę Polakom na
  Białej Rusi. Jeszcze trochę – a ludność Białej Rusi (spontanicznie – lub nie
  całkiem spontanicznie...) rozpocznie pogromy Polaków......i o to chodzi
  cynicznym łajdakom z Al.Szucha w Warszawie. Jak będą pogromy – to będzie
  pretekst do sankcji? A może nawet najazdu wojsk Wspólnoty Europejskiej na Białą
  Ruś – by bronić „przyszłych obywateli UE”. Podobnie jak Armia Czerwona
  wkroczyła w 1939 roku do Polski, by „bronić Białorusinów i Ukraińców,
  przyszłych obywateli Związku Sowieckiego”. Do III Rzeczypospolitej mam
  dokładnie taki sam stosunek, jak konserwatysta w Niemczech miał do III Rzeszy.
  Dlaczego – jeśli uważam, iż obecny reżym grabi Polaków, swoich obywateli,
  okłamuje ich i okrada – mam nagle uwierzyć, że postępuje on słusznie z
  Białorusią???!!! Że dba o interes Polaków, obywateli Białorusi?? Byłbym nad
  wyraz zdziwiony, gdyby tak postępował – i nawet protestowałbym przeciwko
  używaniu pieniędzy polskich obywateli dla polepszania bytu ludzi polskimi
  obywatelami niebędących i podatków Warszawie niepłacących!!! Czy mam płacić
  podatki, by polepszyć los Polaka, obywatela USA mieszkającego w Chicago?!? Nie?
  To, dlaczego mam płacić na obywatela Republiki Białoruskiej??? A już na pewno
  nie chcę płacić za działania pogarszające jego los!! Gdy III Rzesza użyła w
  1937 r. Niemców sudeckich, by podkopać suwerenność Czechosłowacji, to niemiecki
  konserwatysta dawał wyraz swemu brakowi poparcia dla tych działań. Nie, żeby
  miał jakiś szczególny interes w obronie demo-liberalnego reżymu w Pradze (jak i
  ja nie mam żadnego interesu, by popierać reżym w Mińsku...) – natomiast należy
  dawać świadectwo Prawdzie. Podobnie obywatel sowiecki wiedział, że zajęcie
  Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi przez Sowiety to dla niego tylko
  dodatkowe koszta utrzymywania tam okupacyjnej administracji... Oczywiście
  miliony głupców wiwatowały i machały czerwonymi chorągiewkami (podobnie jak w
  Polsce miliony głupców wiwatowały, gdy II RP anektowała Zaolzie...) –
  jednak „Najwyższy CZAS!” wydawany jest dla ludzi myślących. Myślących
  niezależnie. I pragnących znać Prawdę. Bo tylko Prawda nas wyzwoli z
  ogłu
 • Gość: Pinochet cdn IP: *.internetdsl.tpnet.pl 28.03.06, 14:16
  Bo tylko Prawda nas wyzwoli z ogłupiającej propagandy robionej przez reżymowe
  media. Felieton P.Janusza Korwin-Mikke'go Pozdrawiam
 • Gość: Cenzurek IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 30.03.06, 07:42
  Smieszne są te wszystkie akcje poparcia.Przecież na swoim gruncie mamy np.taką
  cenzurę , że ten post niedługo zniknie.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka