Dodaj do ulubionych

Doda skazana za obrazę uczuć religijnych

IP: *.internetdsl.tpnet.pl 21.06.12, 11:51
no właśnie - nasza krajanka p. Rabczewska Dorota znana szerzej jako Doda, a wcześniej Doda Elektroda została skazana, już prawomocnie, za obrazę uczuć religijnych - obrażony poczuł się były poseł Nowak ( ten od zwalczania sekt ) i senator pis Kogut ( ten co wrzeszczał na sędziego piłkarskiego - pokazały to telewizje )
Doda obraziła uczucia byłego posła i pana senatora mówiąc w wywiadzie, że " ... biblię pisali jacyś napruci winem i jarający jakieś zioło" cytat mniej więcej - wypowiedź głupawa, ale co z tego ?

pytam, czy w Polsce nie można już wygadywać głupstw - czy za gadanie głupstw będziemy sądownie karani ?
czy w polsce można mieć pogląd, że biblia to książka jak każda inna i od danego człowieka zależy czy uważą ją za świętą czy nie ? czy to też obraza uczuć religijnych ?
czy jeśli stwierdzę, że Boga nie ma to dopuszczam się obrazy uczuć religijnych czy nie ?

co sądzicie ?
Edytor zaawansowany
 • Gość: gosc IP: *.dynamic.chello.pl 21.06.12, 12:14
  Jak to ladnie brzmi - od zwalczania sekt. raczej od likwidowania konkurencji dla Watykanu. Pewnie chetnie powiesilby tez krzyze w PE. Hipokryci zasrani. szkoda tylko, ze tak zaciekle wrazliwi sa na uczucia religijne, a np. bronia wypowiedzi antysemickich, twierdzac zeby nie przesadzac. A sami to robia.
 • Gość: troche histori IP: 213.199.253.* 21.06.12, 21:27
  Młodzież szkolna niech sobie skopiuje trochę dat, które należy wnikliwie sprawdzić skąd pochodzi zło w tzw. Kulturze Zachodu.

  - 120r. Wynalezienie wody święconej, pierwsze wzmianki o używaniu wody święconej do "wypędzania duchów" nieczystych

  - 157r.... rozwiń całość Wprowadzenie kar kościelnych i klątw, czyli zamordyzmu. Skuteczna broń Kościoła w walce z własnymi wiernymi Po raz pierwszy zastosowano formy pokuty, II wiek - Święty Klemens z Aleksandrii pisał, "Każda kobieta powinna być przepełniona wstydem przez samo tylko myślenie, że jest kobietą". Rzymski filozof Celsus poświadcza fałszowanie pism chrześcijańskich, mówiąc o rewizjonistach: "przerabiali Pisma Święte z ich pierwotnej postaci i usunęli wszystko, co pozwalało im na odparcie skierowanych przeciwko nim zarzutów".(Pomimo zakazania przez Kościół prowadzenia jakichkolwiek dalszych badań dotyczących pochodzenia Ewangelii, uczeni wykazali, że wszystkie cztery uznane przez Kościół Ewangelie zostały przerobione i poprawione). Aż do III wieku wyznawcy chrystianizmu nie słyszeli o wieczystym dziewictwie Maryi. Ewangelia Mateusza informuje, iż Józef "nie zbliżał się do Maryi, aż porodziła Syna". (Zbliżenie się oznacza w Bibli malżenskie współżycie.

  - 200 r. Ustanowiono "stan duchowny" przez wprowadzenie ordynacji. Chrześcijanie zostali podzieleni na duchownych i laików - przedtem wszyscy byli na równi, jednocześnie będąc braćmi i kapłanami przed Bogiem.

  - 220r. Przyjęto dogmat o konieczności pewnych czynności kościelnych, niezbędnych do zbawienia.

  - 250r. Wprowadzono naukę o wiecznych mękach.

  - 312r. Według legendy, cesarz Konstantyn przed bitwą przy Moście Mulwijskim ujrzał na niebie krzyż z napisem 'Tym zwyciężysz'. Miało to tłumaczyć późniejszy życzliwy stosunek Konstantyna do chrześcijan Bitwa pod mostem Mulwijskim (według innej wersji przegrana bitwa kandydata na cesarza Konstantyna z Maksencjuszem -pobożnym poganinem. Wizje krzyża miał po wiadomości że skarbiec jest pusty, nie było to nic innego jak zwykła gierka polityczna na zatkanie gęby żołdakom i wmówienie że widział krzyż, żeby uniknąć wypłaty żołdu). Chrześcijaństwo staje się jedną z religii państwowych pogańskiego Rzymu. Powstanie Instytucji Kościoła Katolickiego. Początek prześladowania i mordowania niechrześcijan.

  - 313r. Edykt w Mediolanie wydany przez Konstantyna i Licyniusza, przyznający chrześcijanom wolność wyznania. Konstanty ponoć na łożu śmierci przyjął chrzest.

  - 321r. Cesarz Konstantyn nakazuje święcić niedzielę zamiast dotychczasowej soboty. (na pamiątkę zmartwychwstałego rzymskiego boga Mitry którego kult dotarł do Rzymu. Dekret Konstantyna brzmi następująco: 'Czcigodny dzień Słońca winien być wolny od rozpraw sądowych i od wszelkich zajęć ludności miejskiej; natomiast mieszkańcy wsi mogą w tym dniu swobodnie uprawiać rolę'(Codex Justinianus, III, 12).

  - 325r. W Nicei odbył się pierwszy powszechny sobór biskupów chrześcijańskich z całego cesarstwa. Sobór przyjął zwięzłe sformułowania dogmatów chrześcijańskich (tzw. nicejski symbol wiary). Potępiono naukę Ariusza, który był kapłanem chrześcijańskim w Aleksandrii, a na początku IV wieku wystąpił z nauką podważającą dogmat Trójcy Świętej i zaprzeczał boskiej naturze Chrystusa. Zyskał rzesze zwolenników. Na soborze skazano Ariusza na wygnanie, a jego księgi spalono. Cesarz Konstantyn na soborze nicejskim ustanawia kanon pisma 'świętego' i 'dwójce świętą' awansując Jezusa do miana Boga. Jezus z Betlejem ma zastąpić dotychczas czczonego Mitrę. W I wieku kult Mitry (mitraizm) zaczął szerzyć się w Rzymie (mitreum) w podziemiach obecnej bazyliki św. Klemensa (San Clemente). W III i IV wieku mitraizm został włączony do państwowego kanonu religijnego w Rzymie. Mitrę przedstawiano jako młodzieńca w tunice, w czapce frygijskiej na głowie, zabijającego byka. Dzień narodzin Mitry, czyli 25 grudnia został w IV wieku przyjęty jako dzień narodzin Chrystusa - obecnie, jak wiadomo, pokrywa się z chrześcijańskim świętem "Bożego Narodzenia". W tradycji chrześcijańskiej pierwszym który pisał o narodzinach Jezusa 25 grudnia był już w II wieku Hipolit Rzymski, natomiast święto narodzin Mitry nie było świętem państwowym, a przyjęcie tej daty za datę narodzin Jezusa wiąże się z chęcią wyrugowania pogańskiego kultu. Dogmat boskości Jezusa na Soborze Nicejskim przyjęto przez głosowanie stosunkiem 270 do 3 głosów sprzeciwu. Tam też ustalono kryteria w/g których przyszłe księgi Nowego Testamentu miały być wybrane (odrzucono ewangelie tzw. gnostyczne (27 ewangelii). Ostateczna wersja Nowego Testamentu została przyjęta na Soborze w Kartaginie. Pierwszą ofiarą herezji przeciw doktrynie kościelnej, skazaną i zamordowaną był biskup Avilii(dzisiejsza Hiszpania) Prescillian w 386r.

  - 330r. Wprowadzenie czczenia zmarłych "świętych" i ich relikwii.

  - Ok. 339 - 397 r. - św. Ambroży, biskup mediolański, jeden z ojców Kościoła zachodniego. Zreformował liturgię i śpiew kościelny. Spowodował usunięcie z gmachu senatu rzymskiego posągu bogini Victorii, ostatniego świadectwa dawnej religii w Rzymie.

  - 347r. Ojciec Kościoła Firmicus Maternus zachęca władców: "Niechaj ogień mennicy albo płomień pieca hutniczego roztopi posągi owych bożków, obróćcie wszystkie dary wotywne na swój pożytek i przejmijcie je na własność. Po zniszczeniu świątyń zostaniecie przez Boga wywyższeni".

  - 348r. Uznanie życia klasztornego za święte. 360r. Wprowadzenie zwyczaju czczenia aniołów.

  - 364r. Na soborze w Laodycei Kościół zabronił świętowania soboty. W Kanonie XXIX tegoż Soboru widnieje następujący zapis: "Chrześcijanie nie powinni judaizować i próżnować w sobotę, ale powinni pracować w tym dniu; powinni szczególnie uczcić Dzień Pański będąc chrześcijanami, i jeśli to możliwe, nie pracować w tym dniu. Jeśli jednak będą judaizować w tym dniu zostaną odłączeni od Chrystusa"

  - 375-383r. Cesarz Flawiusz Gracjan zaczął stosować represje przeciw poganom i nieortodoksyjnym chrześcijanom. Zrzekając się tytułu rzymskiego najwyższego kapłana (pontifex maximus), pozbawił pogańską religię poparcia państwowego. Cesarz Teodozjusz zrzekł się tytułu cesarskiego `pontifex maximus' na rzecz biskupa Rzymu. Tytuł ten wcześniej nosili wszyscy rzymscy imperatorzy jako najwyżsi kapłani pogańskich kultów bóstw solarnych. Jest to jeden z najbardziej znanych papieskich tytułów.

  - 381r. Do obowiązującej dotychczas konstantyńskiej "Dwójcy Świętej" cesarz Teodozjusz dołączył trzecią osobę tzw. "Ducha Świętego". Działo się to na soborze w Konstantynopolu.

  - 382r. Synod w Rzymie zwołany przez Damazego ustanawia zwierzchnictwo Kościoła rzymskiego nad pozostałymi. Uchwała głosi: "Choć kościoły katolickie rozsiane na ziemi są jedną komnatą ślubną Chrystusa, święty kościół rzymski jednak został wywyższony ponad wszystkie kościoły nie uchwałami żadnych synodów, lecz otrzymał prymat słowami Pana i Zbawiciela naszego". Dotąd nie istniał jeden, wielki Kościół katolicki, tylko wiele pomniejszych i nieraz konkurujących ze sobą.

  - 385r. Po raz pierwszy katoliccy biskupi polecili ściąć innych chrześcijan z powodów wyznaniowych. Miało to miejsce w Trewirze.

  - 391r. 78 lat po uznaniu chrześcijaństwa za religię tolerowaną, a nawet uprzywilejowaną przez cesarza Konstantyna Wielkiego, Chrześcijanie podburzeni przez biskupa Aleksandrii, Teofila, spalili miejscową największą na świecie bibliotekę, gromadzącą 600 - 700 tysięcy zwojów - bezcennych skarbów starożytnej literatury grecko - rzymskiej. Przypisywanie tego barbarzyństwa kalifowi Omarowi I jest nieusprawiedliwione, bowiem kiedy ten zdobył Aleksandrię, nie było już czego niszczyć. Zamknięto starożytne akademie, skończyło się nauczanie kogokolwiek poza murami kościołów.

  - 394 r Wprowadzono codzienną celebrację mszy.

  - 431r. Wyrażenie Xristo Tokos - Matka Chrystusa - zostało zastąpione na Teo Tokos - Boga Rodzica.

  - 449r. Papież Leon I wprowadza prymat biskupa Rzymu.

  - 526 r. Wprowadzono ostatnie namaszczenie

  - 539 r. Ustanowiono władzę pa
 • Gość: troche histori IP: 213.199.253.* 21.06.12, 21:34
  - 539 r. Ustanowiono władzę papieży oraz ofiarę mszy świętej VI wiek. Chrześcijański filozof Boethius, pisał 'Kobieta jest świątynią zbudowaną na bagnie'. W VI wieku na soborze w Macon biskupi głosowali nad problemem, czy kobiety maja duszę, a w X wieku Odo z Cluny głosił, że 'Obejmować kobietę to tak jak obejmować wór gnoju'

  593 r Doktryna czyśćca wprowadzona przez Grzegorza I. Papież Grzegorz I wprowadził wiarę w czyściec, dla uzdrowienia finansów kurii rzymskiej poprzez sprzedaż odpustów od kar czyśćcowych.

  - 600r. Wprowadzenie "godzinki" do M.B. oraz łacinę do liturgii.

  - 638r. Szósty sobór w Toledo nakazuje przymusowe ochrzczenie wszystkich Żydów
  zamieszkałych w Hiszpanii.

  - 694r. Siedemnasty sobór toledański uznaje wszystkich Żydów za niewolników. Ich
  kapitały ulegają konfiskacie, zostają im też odebrane dzieci od siódmego roku
  życia wzwyż.

  - 715r. Wprowadzono modlitwy do Marii Panny oraz świętych.

  - 726r. W Rzymie zaczęto czcić obrazy.- Kościół rzymski z Dziesięciu Boskich Przykazań usunął drugie, które brzmi: "Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, twój Bóg, Jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego pokolenia i czwartego pokolenia tych,
  którzy mnie nienawidzą". Otwarło to drogę do handlu medalikami, obrazami, szkaplerzami, krzyżykami, posągami itp. Zmieniono też czwarte przykazanie.
  Przykazań jednak musiało pozostać dziesięć. Podzielił więc kościół ostatnie przykazanie, mówiące o niepożądaniu ani żony, ani osła, ani wołu, na dwie części i odtąd katolicy mają też Dziesięć Przykazań, tak jak i Żydzi. Według innych źródeł zmiana przykazań, usunięcie II przykazania, rozdzielenie X przykazania i
  zmiana przykazania IV (przeniesienie świętości soboty na niedzielę) nastąpiło w okresie od 321 do 380 roku. Oddawanie czci aniołom, zmarłym świętym i obrazom wprowadzono w 375.

  - 783r. Nastał zwyczaj całowania nóg papieża.

  - 786 r. praktykuje się Kult krzyża, obrazów i relikwii

  - 800r. Papież rzymski stał się świeckim księciem.

  - 813r. Ustanowiono Święto Wniebowzięcia N.M.P.

  - 835r. Papież Jan XI ustanawia osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając na dzień im poświęcony 1 listopada.

  - 850r. Zniszczenie autonomii biskupów (podporządkowanie ich Rzymowi) przez fałszywe dekretalia rzekomego Izydora.

  - 965r Chrzest niemowląt został wprowadzony przez papieża Jana XII.

  - 993r. Papież Leon III zaczął kanonizować zmarłych, mianuje się pierwszych świętych i rozpowszechnia kult matki Jezusa jako Matki Boga. Szczególny to zaszczyt dla paulinów, bowiem napędza im wypłacalną klientelę. Kult świętych, to dla Kościoła prawdziwa żyła złota. X wiek .Cała Europa znalazła się pod panowaniem papieży. 95 procent ludności nie umiało ani czytać, ani pisać; ludzie żyli w ciemnocie i brudzie; wodę uważano za szkodliwą dla zdrowia; kwitły przesądy i gusła. Załamuje się aktywność na polu medycyny, techniki, nauki, edukacji, sztuki i handlu. Rozpoczyna się mroczny okres w historii Europy.

  - 995r. Wprowadzono Post w piątki oraz Wielki Post.

  - 1000r. Ustanowiono odrębne Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Chrześcijanie całej Europy oczekiwali w wielkim przerażeniu końca świata, który to kataklizm miał nastąpić, gdy pradawny potwór "Lewiatan" śpiący w rzymskich katakumbach przebudzi się z woli Pana i w ramach kary za grzechy pożre cały świat chrześcijański Powyższe zajście nie miało miejsca, więc szczęśliwy Papież wraz z owieczkami zarządził wielką fetę i czas zabaw i dziękczynienia Panu za dobroć i ratunek dla świata Tak powstał KARNAWAŁ.

  - 1015r. Wprowadzono przymusowy celibat dla duchownych aby rozwiązać problem przejmowania spadków przez ich rodziny. (Przedtem duchowni mieli żony i dzieci, niektóre źródła podają też datę wprowadzenia celibatu w 1079).

  - 1054r. Schizma. Kościelne imperium rozpadło się na Kościół zachodni (uznający zwierzchność papieża) i na Kościół wschodni, odrzucający jego władzę. Katolicyzm, odchodząc od rdzenia chrześcijaństwa, staje się najliczniejsza sektą w jego łonie.

  1073 - 1085r. Pontyfikat papieża Grzegorza VII. Wprowadził zasadę kanonicznego wyboru papieży przez kardynałów (conclave). Grzegorz VII wydał dekret o zniesieniu świeckiej inwestytury (prawo nadawania godności kościelnych). Odtąd nadawanie godności osobom duchownym miało być dokonywane wyłącznie przez papieża. Grzegorz VII wprowadził też celibat, tj. obowiązek bezżeństwa księży i
  uprawiania przez nich seksu 1079r., Przedtem duchowni mieli żony i dzieci.

  - 1077 r. Papież Grzegorz VII ustanowił "klątwę".

  - 1079 roku zdrajca i renegat biskup Stanisław Szczepanowski staje po stronie zbuntowanych mieszczan przeciwko królowi Bolesławowi Śmiałemu (ok. 1043 - ok. 1082). Biskup poniósł zasłużoną śmierć za zdradę majestatu z wyroku sądu KARDYNALSKIEGO, a po latach Kościół ogłosił go "świętym" i patronem Polski. Leży w sarkofagu na Wawelu.

  - 1090r. Różaniec przyjęty (z pogaństwa) przez Piotra Pustelnika.

  - 1095r. Sobór w Clermont: Papież Urban II wezwał rycerzy Europy do zjednoczenia i marszu na Jerozolimę i oswobodzenie grobu Chrystusa w Jerozolimie. Zainicjował w ten sposób pierwszą wyprawę krzyżową. Wezwanie, połączone z zapowiedzią odpuszczenia grzechów uczestnikom wyprawy i nadzieją zdobycia bogactwa Wschodu, znalazło żywy oddźwięk wśród feudalnego rycerstwa.

  - 1096 - 1099 r. - Pierwsza wyprawa krzyżowa rycerstwa przede wszystkim francuskiego, włoskiego i niemieckiego z Gotfrydem de Bouillon, księciem Lotaryngii na czele. Utworzyli feudalne państwo - Królestwo
  Jerozolimskie, którego pierwszym władcą został Gotfryd de Bouillon z tytułem obrońcy Grobu Świętego.

  - 1099r. Krzyżowcy po długim oblężeniu zdobyli Jerozolimę, splądrowali miasto i wymordowali mieszkańców Muzułmanów i Żydów. Kronikarz Rajmund pisał: "Na ulicach leżały sterty głów, rąk i stóp. Jedni zginęli od strzał lub zrzucono ich z wież; inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. To był prawdziwy, zdumiewający wyrok Boga nakazujący, aby miejsce to wypełnione było krwią niewiernych". Utworzono feudalne państwo - Królestwo Jerozolimskie, którego pierwszym władcą został Gotfryd de Bouillon z tytułem obrońcy Grobu Świętego.

  - XII wiek. Uczony i filozof, święty Tomasz z Akwinu głosił, że zwierzęta nie maja życia po śmierci ani wrodzonych praw, oraz że "przez nieodwołalny nakaz Stwórcy ich życie i śmierć należą do nas".

  - 1116r. Sobór Laterański ustanowił spowiedź "na ucho" niektóre źródła podają, że spowiedź na ucho wprowadzona została przez Innocentego III 1215 r.) Ułożono i przyjęto 7 sakramentów świętych. Do tego
  czasu udzielano sakramentów w sposób nieuporządkowany (np. słowiańscy księża za jeden z sakramentów uznawali postrzyżyny).

  - 1143r. Za Celestyna II (1143 - 1144) w Rzymie wybuchł bunt przeciwko władzy papieża. Jego następca, Lucjusz II (1144 - 1145), ginie podczas ataku na Kapitol.

  - 1147 - 1149r. Druga całkowicie nieudana wyprawa krzyżowa z królem francuskim Ludwikiem VII i cesarzem niemieckim Konradem III na czele. W wyniki niepowodzeń tej wyprawy (Turcy skutecznie zatrzymali i rozgromili krzyżowców) ruch krucjatowy przygasł w Europie na długi czas.

  - 1180r Synod w Łęczycy czyni ustępstwa dla kleru. Dobra zmarłych biskupów pozostają własnością duchowieństwa pod karą śmierci dla rodziny lub panów, którzy odważyliby się je zająć, bowiem "Bóg z siebie drwić nie pozwala".

  1184 r Inkwizycja ustanowiona przez Synod Weroński.

  1189 - 1192r. Trzecia wyprawa krzyżowa z udziałem cesarza niemieckiego Fryderyka
  I Barbarossy, króla francuskiego Filipa II Augusta i króla angielskiego Ryszarda Lwie Serce. Kiedy cesarz utonął w jednej z rzek syryjskich, wojska niemieckie wróciły do Europy. Francuzi również zarządzili odwrót i na placu pozostał tylko Ryszard III z Anglikami. Najistotniejszym osiągnięciem trzeciej wyprawy krzyżowej było zdobycie przez Anglików Cypru, który pozostał w ręku krzyżowców
 • Gość: troche histori IP: 213.199.253.* 21.06.12, 21:37
  - 1202r. Panowanie Władysława Laskonogiego (ok. 1164 - 1231) to okres walki z nieposłusznym klerem rzymskim, który chwyta się rozpaczliwie papieskich roszczeń do panowania nad światem.

  - 1204r. Zaczęła działać Święta Inkwizycja. Słudzy kościoła zamęczyli lub spalili żywcem setki tysięcy ludzi. Piece służące do palenia ludzi, takie jakie były budowane w XX wieku przez nazistowskich
  Niemców, po raz pierwszy stosowane były przez chrześcijańska inkwizycję "Encyklopedia katolicka" twierdzi, że inkwizycja "dużo zdziałała dla cywilizacji". Papież Innocenty III wysłał armię krzyżowców do Konstantynopola, czwarta wyprawa krzyżowa: Żołnierze Chrystusa zdobyli Konstantynopol, z zaciekłością grabiąc i mordując mieszkańców. Następnie plądrują i palą miasto. Według relacji kronikarza Geoffrey'a Villehardeuin'a, nigdy przedtem, od stworzenia świata, nie wywieziono z miasta tylu bogactw. Krzyżowcy założyli w południowej części Półwyspu Bałkańskiego tzw. Cesarstwo Łacińskie, które przetrwało do roku 1261, kiedy to cesarz Michał VIII Paleolog usunął rycerstwo zachodnie i odbudował państwo bizantyńskie.

  - 1208r. Innocenty III zaoferował każdemu, kto chwyci za broń, oprócz prolongaty spłat i boskiego zbawienia, również ziemię i majątek heretyków i ich sprzymierzeńców, rozpoczęła się Krucjata Albigeńska, której celem było wymordowanie Katarów. Szacuje się, że Krucjata Albigezjańska pochłonęła milion istnień ludzkich, nie tylko katarów, ale dotknęła większą cześć populacji południowej Francji. Przeor, dowodzący wojskami krucjaty, gdy mu się skarżono, że trudno jest odróżnić wiernych od heretyków, odpowiedział:
  "Zabijać wszystkich. Bóg ich odróżni". (Według innych źródeł był to kardynał-legat papieski, opat klasztoru w Citeaux o nazwisku Arnaud-Amaury, a jego słowa brzmiały "Zabijajcie ich wszystkich, Pan swoich rozpozna").

  - 1212r. Jedna z większych zbrodni papieskich: wyprawa krzyżowa dzieci z Francji i Niemiec. Dzieci, przewiezione do Aleksandrii przez nieuczciwych właścicieli okrętów, zostały sprzedane w niewolę, głównie do domów publicznych i Imperium Mongolskiego.

  - 1217 - 1270r. Kolejne wyprawy krzyżowe, które ogniem i mieczem próbowały przenieść chrześcijaństwo do niewiernych, kończą się fiaskiem. Kiedy podczas siódmej wyprawy wybucha wśród krzyżowców epidemia dżumy (Ludwik IX, dowódca wyprawy, również pada jej ofiarą), resztki armii wracają do Europy. Od tego
  czasu posiadłości krzyżowców przechodzą stopniowo w ręce muzułmańskie.

  - 1220r. Adoracja hostii została wprowadzona przez Honoriusza III

  - 1229r. Czytanie Biblii zabronione ludziom świeckim (umieszczenie Biblii na Indeksie Ksiąg Zakazanych) przez Synod w Walencji. Z powodu potajemnych zebrań wiernych dla czytania Biblii i interpretowania jej w sposób godzący w nauczanie i praktykę kościelną, papież Grzegorz IX zakazał czytania Biblii pod sankcją kar
  inkwizycyjnych. By ludzie nie widzieli jawnych sprzeczności między teorią a praktyką.

  - 1231r. Nakaz papieski zalecał palenie heretyków na stosie. Pod względem technicznym pozwalało to uniknąć rozpryskiwania się krwi.

  - 1234r. Papież Grzegorz IX nakłania do krucjaty przeciw chłopom ze Steding, którzy odmawiają arcybiskupowi Bremy nadmiernej daniny. Pięć tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci ginie z rąk krzyżowców, a zagrody owych chłopów zajmują osadnicy obdarzeni nimi przez Kościół.

  1235r. Inkwizytor Robert Bougre rozpoczął na nowo masowe palenie na stosie (m.in. 29 maja 1239 doprowadził do spalenia 180 heretyków, w tym jednego biskupa). Konrad z Marburga, który w samym tylko Strasburgu spalił ponad 80 osób. Konrad Dorso, który deklarował: "Spaliłbym i stu niewinnych, gdyby między
  nimi znalazł się choć jeden winny" w XIII w podporządkowana już władzy świeckiej Inkwizycja często była wykorzystywana do procesów politycznych czego najbardziej znanymi przykładem jest sfingowany proces templariuszy toczący się w latach 1305-1314.

  - 1244r. Na soborze w Narbonne zdecydowano, aby przy skazywaniu heretyków nie oszczędzano mężów ze względu na ich żony, ani żon ze względu na męża, ani też rodziców ze względu na dzieci. "Wyrok nie powinien być łagodzony ze względu na chorobę czy podeszły wiek . Każdy wyrok powinien obejmować biczowanie".

  1251r. Angielski mnich Szymon Stock wprowadza szkaplerz

  1252r. W bulli Ad extripanda papież Innocenty IV przyrównał wszystkich chrześcijan-niekatolików do zbójców i zobowiązał władców do tego, by winnych heretyków zabijano w ciągu pięciu dni.Tortury zostają prawnie dozwolone przez Kościół (zostały usankcjonowane przez papieża Innocentego IV) - Tortury obejmowały: łamanie na kole, wieszanie za ręce z ciężarami u nóg, ściskanie czułych części ciała, sadzanie na rozżarzonych węglach lub żelazie, wyłamywanie stawów, gotowanie żywcem itp. Była to "ludzka" jak zapewniał kościół - metoda badań.

  - 1263r. Zatwierdzono przyjmowanie komunii pod jedną postacią. Bez wina, bo ludzie się upijali.

  - 1264r. Ustanowiono uroczystość Bożego Ciała

  - 1275r. Pojawiły się dyskusje na temat płacenia daniny. W odpowiedzi papież ekskomunikował całe miasto, Florencję. XIV wiek, wybucha epidemia czarnej śmierci, Kościół wyjaśniał, że winę za ten stan rzeczy
  ponoszą Żydzi, zachęcając przy tym do napaści na nich.

  - 1311r. Papież Klemens V jako pierwszy ukoronował się potrójną koroną władcy.

  - 1313r. Sobór w Zamorze ponownie zarządza zniewolenie Żydów i pod groźbą ekskomuniki żąda wykonania postanowienia przez władze świeckie. Antysemickie dekrety kościelne będą pojawiać się aż do XIX w.

  - 1326. Niezgodność przesadnie bogatej organizacji Kościoła z głoszonymi przez nią ideami Jezusa Chrystusa ,doprowadziła do ogłoszenia bulli papieskiej Cum inter nonnullos, w której uważano za herezje
  twierdzenia, jakoby Jezus i Jego apostołowie nie posiadali żadnej własności w postaci dóbr materialnych.

  - 1349r. W ponad 350 niemieckich miastach i wsiach giną niemalże wszyscy Żydzi, na ogół paleni żywcem. W ciągu jednego roku chrześcijanie wymordowali więcej Żydów niż niegdyś, w ciągu dwustu lat prześladowań, poganie wymordowali chrześcijan. To tylko jeden z wielu epizodów pogromów Żydów, gdyż podobne zdarzenia miały miejsce przez cały okres panowania chrześcijaństwa.

  - 1377r. Robert z Genewy wynajął bandę najemników, którzy po zdobyciu Bolonii ruszyli na Cessne. Przez trzy dni i noce, począwszy od 3 lutego 1377 roku, przy zamkniętych bramach miasta, żołnierze dokonali rzezi jego mieszkańców. W 1378 roku, Robert z Genewy został papieżem i przyjął imię Klemensa VII.

  - 1378 - 1417r. Wielka schizma zachodnia. Po powrocie do Rzymu (1337 r.) siódmego z kolei papieża awiniońskiego - Grzegorza XI - i jego rychłej śmierci w
  1378 r. kardynałowie włoscy wybrali papieżem Włocha Bartolomeo Prignano -Urbana VI, natomiast kardynałowie francuscy Francuza - Klemensa VII (rezydował w Awinionie). Kościół miał dwóch, a nawet trzech, zwalczających się papieży. Ten stan rzeczy dowodzący głębokiego kryzysu w Kościele katolickim, utrzymał się do roku 1417, kiedy to sobór w Konstancji (1414 - 41 zlikwidował rozłam w Kościele. Na papieża został wybrany Marcin V (1417 - 1431) i od tej pory siedzibą papieży ponownie stał się Rzym.
  Klemensa VII uznano później za antypapieża.

  - 1414r. Sobór w Konstancji odbiera Kielich ludowi przy komunii.

  - 1439 r. Czyściec ogłoszony dogmatem przez Sobór Florencki.

  - 1444r. W obronie interesów papieża i jego religii ginie pod Warną królewicz Władysław III Warneńczyk Klęska oręża polskiego. W Niemczech wydano "Młot na czarownice" autorstwa dwóch dominikańskich inkwizytorów: Henryka Institorisa i Jakuba Sprengera. Rozejm z Turkami złamanona życzenie legata papieskiego, który pod warną również zginął.

  - 1450-1750r. Okres polowania na czarownice. Straszliwymi torturami zamęczono setki tysięcy kobiet posądzanych o czary. - Dzieci można było również oskarżać o czary: dziewczynki po ukończeniu 9,5 lat, chłopców po ukończeniu 10 lat. Młodsze dzieci torturowano w celu uzyskania zez
 • Gość: troche histori IP: 213.199.253.* 21.06.12, 21:39
  - 1484r. Papież Innocenty VIII oficjalnie nakazał palenie na stosach kotów domowych razem z czarownicami. Zwyczaj ten był praktykowany przez trwający setki lat okres polowań na czarownice. Wiara, że zwierzęta są pośrednikami diabła, doprowadziła do załamania się naturalnej kontroli liczebności populacji gryzoni.
  Celem ataku gorliwych chrześcijan najczęściej były koty, wilki,węże, lisy, i białe koguty. Ponieważ wiele z tych zwierząt polowało na roznoszące choroby gryzonie, ich eliminacja wzmogła wybuchy epidemii.

  - 1492r. Kolumb odkrył Amerykę. Inkwizycja szybko postępuje śladami odkrywców. Tubylców, którzy nie chcieli nawrócić się na wiarę chrześcijańską, palono na stosach. Hiszpanie natychmiast rozpoczęli kolonizację Ameryki oraz jej chrystianizację. W wyniku nawracania orężem na katolicyzm całkowicie wyginęły
  wielkie narody i cywilizacje: Majów oraz Inków. Większość świątyń i wspaniałych budowli została zburzona. Na ich ruinach wzniesiono kościoły chrześcijańskie. Katoliccy rycerze pod przewodem kapelanów czynili z pogan niewolników lub mordowali całe wioski. Nieszczęśnicy ginęli w okrutnych torturach, jeśli nie chcieli uznać "panów krzyża". Hiszpanie opatentowali np. wymyślny sposób użyźniania gleby pod zasiewy - Indianom, a zwłaszcza mniej przydatnym w pracy kobietom i dzieciom, otwierano trzewia, a ich wnętrzności były nawozem... Warto dodać, że wspaniała kultura Inków czy Azteków swym dobrobytem i wspaniałością
  dorównywała krajom ówczesnej Europy. Krzyż jednak zwyciężył.

  - 1493r. Bulla papieska uprawomocniła deklaracje wojny przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Południowej, które odmówiły przyjęcia chrześcijaństwa. - Kobiety i mężczyzn szczuto psami karmionymi ludzkim mięsem i ćwiartowanymi żywcem indiańskimi niemowlętami. Wbijano ciężarne kobiety na pale, przywiązywano ofiary do luf armatnich i puszczano je z dymem. Mordowano, gwałcono, ucinano ręce, nosy, wargi, piersi. - Jezuita José de Anchieta twierdził: "Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje". Tego oto barbarzyńcę, Jan Paweł II beatyfikował w 1980 r., nazywając go "apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy". - Gdy katoliccy "misjonarze" zawitali do Meksyku, żyło tam około 11 milionów Indian, a po stu latach już tylko półtora miliona. Słowo Boże zawiezione w tamte rejony `pięknie zaowocowało. - "Papież tysiąclecia J.P.II" podczas pobytu na tamtych ziemiach mówił o "zwycięstwie fundamentalnych praw człowieka" i "dziele ewangelizacji i pokoju".

  - 1513-1521 - Lata panowania `nieomylnego' papieża Leona X który oświadczył "Świat dobrze wie, jak wspaniale bajka o Chrystusie przysłużyła się nam".

  - 1517 r. - Marcin Luter pali publicznie bullę papieską w Wittenberdze. Luter odrzuca instytucję kościelną oraz całą hierarchię i większość katolickich obrzędów. W swoich pismach atakuje papiestwo i wzywa do uwolnienia się spod zależności Rzymu.

  1542 r. - Papież Paweł III zreorganizował inkwizycję. Powołał Kongregację Kardynalską Świętej Rzymskiej i Powszechnej Inkwizycji, tzw. Święte Oficjum (Sacrum Officium). Z inkwizytorów rzymskich szczególną bezwzględnością i okrucieństwem wyróżniał się Gian Pietro Carafa (późniejszy papież Paweł IV), który deklarował: "Gdyby mój własny ojciec popadł w najmniejszą choćby herezję, własnoręcznie zebrałbym drewno na stos dla niego" to są słowa następcy na tronie Piotrowym.

  - 1545-1563 r. Na Soborze Trydenckim ogłoszono, że prawdę religijną wyraża w równym stopniu Biblia, co tradycja, a jedyne i wyłączne prawo interpretacji Pisma Świętego spoczywa w rękach Kościoła. Ustalono, że tradycja Kościoła jest ważniejszym źródłem objawienia od Słowa Bożego.

  - 1559 r. Papież Paweł VI (1555 - 1559) wydał pierwszy indeks ksiąg zakazanych, na którym znalazły się najdonioślejsze dzieła myśli ludzkiej.

  - 1562 - 1598 r. - Krwawe wojny religijne we Francji między katolickim obozem królewskim a hugenotami.

  - 1568 r. Hiszpański trybunał inkwizycji wydaje nakaz śmierci na trzy miliony Niderlandczyków, którzy - jak brzmi hasło wypisane na kapeluszach `gezów' - wolą być "raczej Turkami niż papistami".

  - 1572 r. - Noc z 23 na 24 sierpnia, znana jako `noc św. Bartłomieja', w Paryżu i nie tylko. Za podpuszczeniem papieża i jego nuncjusza Salvatiego, katolicka królowa Katarzyna Medici, matka Karola IX, króla Francji, namawia do pogromu hugenotów. Trzy dni i noce trwała rzeź, katolicy podżegani przez księży zamordowali ok. 70 tys. mężczyzn, kobiet i dzieci. Papież Grzegorz XIII napisał potem do króla Francji Karola IX: "Cieszymy się razem z tobą, że z Boską pomocą uwolniłeś świat od tych podłych heretyków".  - 1584 r. Papież Grzegorz XIII w bulli In coena Domini zrównuje protestantów z piratami i zbrodniarzami.

  - 1585-1590 r. Krótka kadencja Sykstusa V zaowocowała zakazem wstępu do watykańskich archiwów dla świeckich uczonych. Na rozkaz papieża wyryto przed wejściem napis: "Kto tutaj wejdzie, będzie natychmiast ekskomunikowany".

  - 1600 r. 17 lutego spalono na stosie Giordano Bruno, który głosił że wszechświat jest nieskończony i jednorodny (z czego wynikał pogląd, że ludzie nie są jedynymi inteligentnymi istotami w kosmosie). Religię uznawał za uproszczoną wersję filozofii, a liturgię za wynik zabobonu. Kościół skazał go za herezję doketyzmu.

  - 1609 r. - Utworzenie Ligi Katolickiej z księciem bawarskim Maksymilianem na czele. Liga zawiązana została, aby dać odpór protestantom. W krótkim czasie doprowadziło to do wyniszczającej wojny trzydziestoletniej (161, systematycznego niszczenia protestanckiej literatury, morderstw i pogłębienia ucisku religijnego.

  - 1615 r. Trybunał inkwizycyjny zabrania głoszenia teorii heliocentrycznej. Ziemia jest płaska i unoszą ja na grzbiecie słonie - to poglądy Kościoła!!! "Naukowe" podejście Kościoła do świata odzwierciedlały poglądy świętego Augustyna: "Jest to niemożliwe, aby po przeciwnej stronie Ziemi znajdowali się ludzie, gdyż w Piśmie
  Świętym nie ma wzmianki o takim rodzie wśród potomków Adama".

  - 1633 r. Trybunał inkwizycyjny skazuje 70-letniego Galileusza za to, iż głosił zasady heliocentryzmu nie potrafiąc ich udowodnić. Gdyby nie zawarta z Inkwizycją ugoda polegająca na publicznym wyrecytowaniu formuły odwołującej i przeklinającej swoje "błędy", zostałby skazany na stos. Galileusz do końca życia
  znajdował się pod nadzorem Inkwizycji.

  - 1650 r. - W Nowej Anglii prawnie zakazano noszenia ubrań z "krótkimi rękawami, gdyż mogłyby zostać odsłonięte nagie ramiona". Chrześcijanie zaczęli uważać, że wszystko, co zwraca uwagę na świat fizyczny jest bezbożne. - Galileusz próbuje rozpowszechniać teorię heliocentryczną. Zostaje zatrzymany przez Inkwizycję. - Poglądy świętego Augustyna odzwierciedlały "naukowe" podejście Kościoła do świata: "Jest to niemożliwe, aby po przeciwnej stronie Ziemi znajdowali się ludzie, gdyż w Piśmie Świętym nie ma wzmianki o takim rodzie wśród potomków Adama."

  - 1766 r. - Na wolnym sejmie ordynaryjnym w Warszawie biskupi Sołtyk i Załuski, wspierani przez intryganta - papieskiego nuncjusza Antoniego Eugeniusza Viscontiego - w iście katolickim duchu apelowali do zebranych, aby nie czynić żadnych ustępstw na rzecz innowierców. "Prowadzi was - przekonywał Visconti - jedna wiara, jedna siła, jedna idea. Winniście we wrogów waszych uderzyć jedną gromadą, zuchwalstwo ich odeprzeć wspólnym naporem". Wpływ watykańskiego dygnitarza na przebieg obrad był absolutny.

  - 1789 r. Papież Grzegorz XVI gani wolność sumienia jako "szaleństwo", "zaraźliwy błąd" i wypowiada się przeciwko wolności handlu książkami.

  - 1793 r. - 7 listopada biskup Paryża, Gobel, staje przed konwentem, zdejmuje krzyż z piersi oraz pierścień z palca i oświadcza, że wraz z 11 kanonikami i kilkunastoma księżmi wyrzekają się "przestarzałego zabobonu".

  - 1823 - 1830 r. - W państwie Kościelnym za rządów Leona XII i Piusa VIII odbywały się liczne protesty przeciwko uczestnikom tajnych stowarzyszeń rewolucyjnych. I tak na przykład tylko w 1825 roku wydano 508 wyroków sk
 • Gość: troche histori IP: 213.199.253.* 21.06.12, 21:43
  - 1832 r. - Encyklika papieża Grzegorza XVI "Cum Primus" do wyższego duchowieństwa polskiego, potępiająca powstanie w 1830 roku.

  -1836 r. Grzegorz XVI w nowym wydaniu indeksu ksiąg zakazanych uzależnia czytanie Biblii w językach narodowych od zgody Inkwizycji. Zakaz obowiązywał do 1897 r.

  1846 r. 1 czerwca wydano zakaz wstępu do watykańskiego archiwum nawet kardynałom, bez specjalnego zezwolenia papieża.

  - 1850 r. - Papież Pius IX (1846 - 187 wrócił do Rzymu i objął ponownie rządy nad Państwem Kościelnym (jego głównym współpracownikiem był znany udziałowiec różnych afer, kard. Antonelli). W "Państwie Kościelnym" w latach 1850 - 1855 wykonano ponad 90 wyroków śmierci na politycznych skazańcach. Natomiast w Bolonii w latach 1849 - 1855 aż 276.

  - 1852 r. - Wprowadzono nabożeństwo majowe do N. M. P.

  - 1854 r. - Wprowadzono dogmat o tzw. Niepokalanym Poczęciu N.M.P. zostało proklamowane przez papieża Piusa IX

  - 1855 r. - Sprzeciw Kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Kościół głosił iż "wolność to bluźnierstwo, wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolność to mówienie kłamstw w imię Boga". Wcześniej, do Kongresu Stanów Zjednoczonych kościół wniósł projekt ustawy zabraniającej wydobywania z łona ziemi ropy naftowej, którą Bóg tam umieścił, aby czarci w piekle mieli czym pod
  kotłami palić.

  - 1864 r. "Sylabus Błędów" - "dzieło" proklamowane przez Piusa IX, ratyfikowany przez Sobór Watykański, potępiające wolność religijną, wolność sumienia, wolność słowa, wolność prasy, wolność odkryć naukowych, które nie są aprobowane przez kościół rzymski, ogłaszający naukę o doczesnej władzy papieża nad wszelką władzą cywilną i państwową.

  - 1866 r. - Alokucja `Luctnosum et monquam' wygłoszona na tajnym konsystorzu jeszcze raz potępiła polski ruch powstańczy w 1863 roku.

  - 1870 r. - Wprowadzono dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary w lipcu papież Pius IX (1846 - 187 na zwołanym przez siebie soborze w Watykanie uroił sobie (o tym szczególnym "przywileju" papieży mówiono już w XVI wieku na soborze trydenckim), że papieże są "nieomylni" i "fakt" ten został ogłoszony światu katolickiemu w formie dogmatu.

  Początek XIX wieku.
  - Papież Leon XIII nadal udowadnia, że najwyższa kara daje się uzasadnić następująco: "Kara śmierci jest niezbędnym i skutecznym środkiem dla osiągnięcia celu Kościoła, gdy buntownicy wystąpią przeciw niemu i narusza jedność duchową" 1870 r. w sierpniu wybuchło powstanie w Rzymie przeciwko władzy papieskiej.
  Niebawem przeprowadzone w Wiecznym Mieście referendum o przyłączenie go do państwa włoskiego wykazało, jakim szacunkiem i autorytetem wśród rzymian cieszył się "Namiestnik Chrystusa". Za odebraniem Rzymu "Nieomylnemu" głosowało 40 785 mieszkańców stolicy, natomiast za papieżem opowiedziało się "aż" 46 osób. Natomiast w całej prowincji rzymskiej przeciwko opowiedziało się 133 681 osób, a za papieżem - tylko 1057.

  - 1891 r. - W sierpniu wystawiono w Trewirze "święte odzienie" (szatę), rzekomo należące do Chrystusa. Przez dwa miesiące przybyło ponad milion pielgrzymów, by oglądać `najdroższą pamiątkę' po Zbawicielu i napełnić setki skarbon.

  - 1910 r. - 1 września Pius X nakazał katolickim duchownym składać "Przysięgę modernistyczną", która każe wierzyć, że "Kościół został bezpośrednio i wprost założony przez Chrystusa", oraz nakazuje potępiać "tych, którzy twierdzą, że Wiara, przez Kościół podana, może stać w sprzeczności z historią" oraz "sposób
  rozumienia i wykładania Pisma św., który, pomijając tradycję Kościoła, analogię Wiary i wskazówki Stolicy Apostolskiej, polega na pomysłach racjonalistycznych". Przysięga miała zapobiec "zamętowi w umysłach
  wiernych co do istoty dogmatów' wynikającego z postępującej edukacji społeczeństwa. Przysięgę zniesiono w 1967 r.

  1917 r. - Tortury były prawnie dozwolone przez Kościół od roku 1252, w którym zostały usankcjonowane przez papieża Innocentego IV, aż do roku 1917, w którym to zaczął obowiązywać nowy Codex Juris Canonici.

  - 1925 r. - W lipcu Watykan bezczelnie skierował do rządu Czechosłowacji ostry protest przeciwko narodowym obchodom pamięci Jana Husa, którego Kościół spalił na soborze w Konstancji 6 lipca 1415 roku.

  - 1929 r. - Papież Pius XI (1922 - 1939) po podpisaniu przez Stolicę Apostolską układów laterańskich z faszystowskimi Włochami oświadczył, że dla dobra Kościoła "gotów jest sprzymierzyć się nawet z diabłem".

  - 1930 r. - według oficjalnych statystyk, na 565 stałych obywateli państwa Watykan aż 220 było pod bronią w służbie papieża. Stanowi to prawie 50 proc. stanu osobowego miasta. Statystyki przerażające, zważywszy, że zmilitaryzowane Niemcy w czasie I wojny światowej miały pod bronią tylko 12 proc. ogółu ludności!, co by było gdyby Watykan miał 50 milionów ludzi?

  - 1933 - 1939 r. - Kardynał tysiąclecia, Wyszyński, jeszcze jako zwykły ksiądz i teolog był orędownikiem nazizmu i samego Hitlera, co znajdowało wyraz w redagowanych przez niego publikacjach.

  - 1939 r.- Zmaltretowana przez Stalina Cerkiew rosyjska ufundowała (na swój koszt) dywizję czołgów do walki z Niemcami po ich napaści na ZSRR (21 VI 1941), a polski Kościół ustami swoich biskupów: Kaczmarka, Sokołowskiego i Adamskiego wezwał ludność polską (jesień 1939) do podporządkowania się władzy niemieckiej.. bo "wszelka władza jaka jest, od Boga pochodzi i winniśmy jej bezwzględne
  posłuszeństwo"

  - 1939 - 1945 r. - Papież Pius XII (1939 - 195 zachował "taktyczne" milczenie w sprawie zbrodni hitlerowskich w czasie II wojny światowej. Wydał m.in. specjalne orędzie do mieszkańców stolicy Anglii, aby nie mścili się na Niemcach za naloty Luftwaffe oraz bombardowania pociskami V - 1 i V - 2. Jego obłuda przekraczała wszelkie granice, bowiem niektóre części do rakiet V - 2 były produkowane we Włoszech przez należące do salezjanów wytwórnie broni `Rasetti'. Poza tym Watykan był właścicielem m. in. zakładów materiałów wybuchowych Montecatini, a książę Giulio Pacelli, bratanek papieża Piusa XII, zarządzał zakładami Sogene di
  Roma, produkującymi gazy trujące i bomby napalmowe. O ukrywania zbrodniarzy hitlerowskich po zakończeniu wojny, zaopatrywaniu ich w fałszywe dokumenty, a następnie - przerzucaniu kościelnymi kanałami do krajów Ameryki Południowej, Watykan także nie pamięta.

  - 1939 r. Papież Pius XII w liście do hierarchii kościelnej USA dopatruje się przyczyny "dzisiejszych nieszczęść" nie w faszyzmie, lecz m.in. w krótkich spódnicach pań. Poparcie Piusa XII dla hitlerowskiej napaści na Polskę znalazło swój wyraz w encyklice z 20 października 1939 r. Papież uznał ją za "walkę
  interesów o sprawiedliwy podział bogactw, którymi Bóg obdarzył ludzkość".

  - 1941 r. Tuż po agresji III Rzeszy na ZSRR z watykańskich drukarni wysłano do sztabu wojsk niemieckich duże transporty ukraińskich i rosyjskich modlitewników. Watykan podbite obszary ZSRR podporządkował nuncjaturze berlińskiej oficjalnie akceptując zagarnięcie tych ziem przez Hitlera. Watykan akceptuje antysemickie poczynania rządu Vichy i wyraża zgodę na uchwalenie tzw. Statutu Żydów. Wyrażono nadzieję, że nie ograniczy on prerogatyw Kościoła.

  - 1945 r. Pius XII w orędziu wigilijnym staje w obronie głównych oskarżonych o zbrodnie przeciwko ludzkości. Kuria rzymska interweniuje w sprawie ułaskawienia 200 zbrodniarzy hitlerowskich, w tym m.in. katów polskiego narodu, Franka i Greisera. To niewielki epizod w szeroko zakrojonej akcji ratowania hitlerowców
  przed odpowiedzialnością.

  1945 r. - Pius XII w orędziu wigilijnym staje w obronie głównych oskarżonych o zbrodnie przeciwko ludzkości. Kuria rzymska interweniuje w sprawie ułaskawienia 200 zbrodniarzy hitlerowskich, w tym m.in. katów polskiego narodu, Franka i Greisera. To niewielki epizod w szeroko zakrojonej akcji ratowania hitlerowców przed odpowiedzialnością karną.

  1946 r. - Studenci wydziału prawa Uniwersytetu w Cardiff, rozważają, czy Pius XII powinien zasiąść na ławie oskarżonych przed Międzynarodowym Trybunałem
 • Gość: troche histori IP: 213.199.253.* 21.06.12, 21:45
  1950 r. - W petycji do Watykanu, Katolicy proszą o dogmatyzację fizycznego wniebowzięcia Maryi. W odpowiedzi Watykan uchwala dogmat o wniebowzięciu N.M.P., choć w Ewangeliach nie ma o tym słowa.

  1954 r. - Pius XII poucza: "To, co nie jest zgodnie z prawdą czy z normą obyczajową nie ma prawa istnieć". Chodzi oczywiście o prawdę i moralność zgodną z nauczaniem Kościoła.

  1962 r. Papież Jan XXIII wydaje dokument "Instructio De Modo Procendendi In Causis Sollicitationis" zakazujący ujawniania przypadków pedofilii wśród księży pod groźbą klątwy. Dokument nakazuje skłanianie ofiar do milczenia, także pod groźbą klątwy. Innymi słowy, jeżeli rodzice zgwałconego dziecka chcą ujawnić przestępstwo, wówczas grozi im (oraz dziecku) klątwa i wydalenie z kościoła.

  1966 r. - Watykan znosi indeks ksiąg zakazanych, bo nie spełnia już zadania i tylko naraża Kościół na śmieszność.

  1968 r. Papież Paweł VI ogłasza encyklikę "Humanae vitae", z której skutkami rodziny katolickie borykają się do dzisiaj. Jedynymi środkami regulacji urodzin dopuszczonymi przez kościół pozostaje wstrzemięźliwość płciowa i metoda kalendarzyka, a każdy stosunek płciowy ma mięć na celu poczęcie życia. Encyklika papieska nie przeszkadza jednak Watykanowi na posiadanie udziałów i czerpanie zysków z produktów firmy "Instituto Farmacologico Serono", która wypuszcza na rynek niezwykle dochodowy środek antykoncepcyjny o nazwie "luteolas".

  1971 r. FBI wpada na trop sfałszowanych przez nowojorskich gangsterów papierów wartościowych na sumę 14 milionów dolarów. Odbiorca okazuje się Bank Watykański. FBI ustala ze był to zabieg próbny przed docelowa operacja na kwotę 1 miliarda dolarów.

  1975 r. - Papież Paweł VI wyjaśnia w liście do arcybiskupa Coggana, że kobieta ma zakazany wstęp do stanu duchownego, ponieważ "wykluczenie kobiet z kapłaństwa jest zgodne z zamysłem Boga wobec swego Kościoła", choć specjalnie powołana Papieska Komisja Biblijna (składająca się z wybitnych biblistów) orzekła wcześniej, że nie ma przeciwskazań. Zdanie papieża nadal jest ważniejsze od wniosków wypływających z lektury Biblii. Pawła VI poparł Jan Paweł II.

  - 1977 r.- Papież Paweł VI (ostatni gej na porfirze) wyjaśnia, że kobieta ma zakazany wstęp do stanu duchownego, "Ponieważ nasz Pan był mężczyzną"

  - 1978 r. - po 33 dniach pontyfikatu został zamordowany papież Jan Paweł I - Albino Luciani. Człowiek niezwykle skromny i postępowy. Zgadzał się na stosowanie środków antykoncepcyjnych, kapłaństwo
  kobiet, sprzeciwiał się celibatowi. Postanowił zniszczyć mafijne struktury watykańskich finansów, a następnie oczyścić Watykan i kościół z aferzystów i oszustów. Sporządził liste 121 purpuratów watykańskich do natychmiastowego zdymisjonowania. Tuż przed rozpoczęciem czystek umiera 28
  września "po zjedzeniu niestrawnego posiłku". Za sprawców tej zbrodni, otrucia, uważa się katolicką mafię, czyli Opus Dei. Nie przeprowadzono sekcji zwłok, jego testament ginie w tajemniczych okolicznościach.

  - 1980 r. Beatyfikacja jezuity José de Anchieta, który twierdził: "Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje". Podczas beatyfikacji masowego mordercy Indian, papież Jan Paweł II nazwał go apostołem
  Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy i siebie samego. Nie jedyny to przypadek wyniesienia zbrodniarza na ołtarze.

  1998 r. - chorwacki zbrodniarz wojenny, ludobójca, miłośnik faszyzmu i bestialskich ustaszów, arcybiskup Stepnic, zostaje beatyfikowany przez Jana Pawła II.

  - 1992 r. Papież Jan Paweł II ogłasza, że potępianie Galileusza za głoszenie heliocentrycznego poglądu, iż Ziemia krąży wokół Słońca (a nie na odwrót), było błędem. Rehabilitacja Galileusza trwała 359 lat.

  - 2002 - 2004 r. - Światem wstrząsa afera pedofilska w USA. Przez 30 lat za wiedzą biskupa Lawa (przyjaciela papieża) i innych hierarchów gwałcone były dzieci. Law zagrożony aresztowaniem w USA zostaje przeniesiony przez papieża do Watykanu, gdzie pełni ważną funkcję. Hipokryzja Watykanu przekroczyła wszelakie granice, ogromna część dochodów Watykanu płynęła (i wciąż płynie) z zysków uzyskanych ze sprzedaży środków antykoncepcyjnych, produkowanych prze pewien instytut farmakologiczny, który
  jest własnością Watykanu. A jednocześnie papież JP 2 oraz Benedykt XVI krytykują antykoncepcję. Żeby było ciekawiej, pigułkę antykoncepcyjna wynalazł Amerykanin, Stanley Rock (nomen omen skala, opoka!), praktykujący... katolik.
 • Gość: anioł IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 21.06.12, 22:15
  Kurwa gdzie jest ten pie...ny moderator ?
 • Gość: troche histori IP: 213.199.253.* 21.06.12, 22:52
  ty anioł o co ci chodzi z tym moderatorem ---zarzucisz coś nieprawdziwego co jest pisane--twoje szanse wynoszą 00000000 / zero procent/ popatrz kilka zer twoich szans.Widać że nie masz wiedzy-nie znasz historii faktów jesteś bardzo ograniczony polak /polką--spanie,wstawanie,śniadanie,bezrobocie,renta,pretensje że inni myślą,mają lepiej,jeżdzą po świecie,mają pomysł na życie i mają pieniądze,twój świat katolicki ja ci zawaliłem ---ok --sorry ale miej honor i powiedz gość oczytany potrafił wyszukać wiele faktów
 • Gość: co to jest ? IP: 109.169.37.* 21.06.12, 23:01
  ludzie,
  o co wam w ogole chodzi ?
  prosze wytlumaczcie mi.
 • Gość: troche histori IP: 213.199.253.* 21.06.12, 23:11
  o co chodzi------- o wolność wypowiedzi---nie można karać za inne myślenie-ja rabczewskiej nie lubie/zero głosu,piosenki rynsztokowe,zachowanie dno i wodorosty wygląd --zwykła dziewucha---ordynarna-bez szkoły-dla mnie -nic----już widać że nikt jej nie chce--jej muza to to 10 poziomów niżej niż disco polo ---ma jedno wyjście ---umrzeć młodo i stworzyć legende--jeśli nie to tylko los willas-bieda upokorzenie pośmiewisko itp
 • Gość: omfg IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 21.06.12, 23:38
  Jaroslawie Mod.. Stylisto!
  Nie pij wiecej. Dzis przynajmniej.
  I nie idz tą drogą!
  Albowiem na pośmiewisko sie sam wystawiasz.
  Howgh!
 • Gość: oczko IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.06.12, 11:08
  Nie przepadam osobiście za Dodą , ale w tym wypadku jestem za nią. Sprawa w sądzie to głupota i nadgorliwość nawiedzonych ludzi. Nie użyję mocniejszych słów, nie chce psuć sobie humoru. Dokładne przestudiowanie wykładu zastawię na przyszły tydzień. Chwile czytałam i uważam ze warto przeczytać Nauki nigdy dość. Temat bardzo interesujący.
 • Gość: JKL IP: *.tktelekom.pl 22.06.12, 00:33
  I bardzo dobrze że została ukarana za obrazę uczuć religijnych. Gdyby ktoś publicznie (tym bardziej przez media) obraził homoseksualistów to wiele osób byłoby oburzonych i wtedy byłoby OK (zapanowałaby tolerancja). Więc dlaczego gdy katolicy poczują się urażeni to nie mieliby domagać się przeprosin ?
 • Gość: gość z Ratusza IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.06.12, 01:50
  Obrażać to możemy MY a nie wy. My nie obrażamy tylko wyrażamy swoje mysli ,wy swoje myśli jak wyrażacie to obrażacie NAS.
  Zapamietaj co wolno wojewodzie to nie tobie smrodzie - Sędziom, którzy orzekali w sprawie Dody, zalecałbym jako ćwiczenie warsztatowe wielokrotne uważne oglądanie filmu Milosza Formana "Skandalista Larry Flint".

  wsieci.rp.pl/opinie/za-burta/Wojciech-Maziarski-Do-Polski-wkroczyla-cenzura-religijna
 • Gość: .................. IP: *.183.229.198.dsl.dynamic.t-mobile.pl 22.06.12, 11:33
  drogi JKL - nie zgodzę się z tobą w całej rozciągłości

  po pierwsze homoseksualiści są ciągle obrażani w mediach i jakoś nikt nikogo za to sądownie nie skazuje - na szczęście, bo skazywanie kogokolwiek za nazwanie go np. pedałem byłoby kompletnym idiotyzmem

  po drugie - być oburzonym na to, że ktoś wygaduje głupoty, czy choćby głosi idiotyczne poglądy na jakiś temat, które się z naszymi poglądami nie zgadzają, to zdecydowanie co innego niż skazywanie tej osoby przez sąd, który jest konstytucyjną trzecią władzą Rzeczpospolitej Polskiej - skoro jest władzą tego kraju i skazuje za głupawy skądinnąd pogląd, że biblię pisali napruci winem ( sąd kazał Dodzie to udowadniać ) to jaki to kraj - wyznaniowy czy świecki ?
  generalnie bądź oburzony, otaczaj takich jak Doda ostracyzmem, nawet śmiej się z ich głupoty, ale nie domagaj się aby cały aparat państwa za tę głupotę karał

  po trzecie - mylisz pewne fakty - Dody sąd nie zobowiązał do przeprosin i ona nikogo przepraszać nie będzie - on ją ukarał grzywną 5 tys złotych - ona zapłaci i niby po sprawie - tylko gdzie tu wolność słowa ? co ona takiego powiedziała ?
  jak pisałem wyżej - o wiele mocniejszym jest stwierdzenie typu "Boga nie ma" - i co, jak ktoś tak powie to sąd go skarze za obrazę uczuć religijnych tych wszystkich którzy w Boga wierzą i poczują się obrażeni ? litości

  dla mnie skazywanie za coś takiego to czysty absurd - przykład - zbieram 100 osób zakładam związek wyznaniowy, a symbolem mojej religii niech będzie wiadro - no i spróbuj kolego nieść pomyje w wiadrze - obrazisz moje uczucia religijne, bezczeszcząc symbol mojej religii - czaisz absurd ?

  Doda to nie moja bajka - jak dla mnie to dosyć odstręczająca osóbka o subtelności i sposobie bycia prostego chłopa z pod budki z piwem w Pipidówce Górnej - ale co z tego - wolno w Polsce być idiotą prawda - czy może bycie idiotą będzie też karalne ?

  to poważna wbrew pozorom sprawa - w ten sposób można zamknąć usta każdemu, kto krytycznie odnosi się do religii i kościoła - ja nie chcę żyć w państwie wyznaniowym, a nasze takim się jawi coraz wyraźniej mimo, że oficjalnie jest świeckie
 • beauty.andrzej 22.06.12, 12:09
  Ale przecież Doda (której nota bene też nie lubię) choć w części przedstawiła prawdę. W tamtych czasach nie pito wody (w tak ciepłym klimacie była zazwyczaj skażona) lecz wyłącznie wino. Nawet jeśli było ono bardzo słabe, to po wypiciu kilku kubków mogło się zakręcić w głowie. Natomiast substancje narkotyczne były dość powszechnie stosowane w czasie różnych obrzędów i to jest zadanie dla badaczy, a nie dla sądu - aby stwierdzić, czy w kulturze żydowskiej również. Doda została więc skazana za powiedzenie prawdy. Powinna odwołać się do Trybunału Europejskiego. Sąd się w moich oczach po prostu ośmieszył.
 • Gość:   IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.06.12, 13:18
  Igrała z ogniem, poparzyła sobie łapki i tyle. Jej nie trzeba zioła żeby pier.. durnoty w celu podsycenia ledwie tlącej się kariery. Polecam zwłaszcza wielkie tournee po .... sklepach z pralkami.
  i42.tinypic.com/2m601sj.jpg
 • Gość: .................. IP: *.183.229.198.dsl.dynamic.t-mobile.pl 22.06.12, 16:43
  gościu beznickowy - w ogóle nie kumasz o co chodzi i w czym problem
  Doda, jej kariera ledwo się tląca czy nie, jest tylko pretekstem do rozważań, czy w Polsce można mówić co się myśli o Bogu, religii, czy o symbolach religijnych i co z tego wynika

  ja twierdzę, że ten wyrok na panią Rabczewską pokazuje, że nie można mówić otwarcie tego co się myśli o wyżej przywołanych sprawach, bo można dostać po łbie
  a powinno się móc mówić

  tak na marginesie, ciekawy jestem bardzo jaki związek z kanonem wiary chrześcijańskiej ma głupawa wypowiedź pani Dody - co ona, w sensie tej wiary, takiego powiedziała że można uznać, że obraziła uczucia religijne ?
  ja rozumiem, że jakby ją pozwali autorzy biblii, bo stwierdziliby, że poczuli się urażeni jej wypowiedzią, bo przecież jak pisali to byli trzeźwi i nie pod wpływem zioła - to rozumiem, mają prawo bronić swojego dobrego imienia jeśli uznali, że zostało ono nadszarpnięte - ale to ? jakie uczucia religijne ? co ma wypowiedź Dody wspólnego z kanonem wiary ? to tak jakby stwierdzić, że kaplica sykstyńska to kicz i chała, a bazylika św. Piotra w Rzymie to buda - głupie prawda ? tylko co to ma tak naprawdę wspólnego z chrześcijaństwem - z wiarą - przecież pierwsze to malunek, a drugie duży budynek - czy to "święte" czy ładne - kwestia wiary i gustu

  a po co Doda to zrobiła to inna sprawa - to oczywista oczywistość, żeby kolejny skandalik wywołać wokół swojej osóbki
 • Gość: mundek z etosu PO IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.06.12, 23:04
  błysnołeś IQ, policzyłeś jaka to liczba określa cię

  beauty.andrzej napisał:

  > Ale przecież Doda (której nota bene też nie lubię) choć w części przedstawiła p
  > rawdę. W tamtych czasach nie pito wody (w tak ciepłym klimacie była zazwyczaj s
  > każona) lecz wyłącznie wino. Nawet jeśli było ono bardzo słabe, to po wypiciu k
  > ilku kubków mogło się zakręcić w głowie. Natomiast substancje narkotyczne były
  > dość powszechnie stosowane w czasie różnych obrzędów i to jest zadanie dla bada
  > czy, a nie dla sądu - aby stwierdzić, czy w kulturze żydowskiej również. Doda z
  > ostała więc skazana za powiedzenie prawdy. Powinna odwołać się do Trybunału Eur
  > opejskiego. Sąd się w moich oczach po prostu ośmieszył.
 • Gość: tenor IP: *.adsl.inetia.pl 22.06.12, 18:43
  Wiecie co grozi za obrazę uczuć religijnych Muzułmanów? np. drwiny publiczne z Koranu? Tam kodeks prawny jest prosty.
 • Gość:   IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.06.12, 20:40
  Wporzo wprowadźmy więc wolność bez odpowiedzialności. Każdy będzie mógł bezkarnie mówić co chce o kim i o czym chce. Będzie lepiej? I Doda i wielcy krytycy kościoła zachowujecie się jak 5 letnie dziecko które eskaluje poziom niedozwolonych zachowań aby sprawdzić gdzie jest granica. Ale po 5 lat chyba nie macie ? Odpowiedzialność za obrazę uczuć religijnych jest wpisana do prawa (nie przez komunistów) wiec o co chodzi? Wystarczy zrozumieć proste zdanie. "Wolność wymaga odpowiedzialności". Dopóki nie próbujesz sobie robić głowy o granicę rozsądku, ona istnieje tylko w teorii.
 • Gość: zdzi IP: 79.162.248.* 23.06.12, 10:35
  Do "trochę historii"-WIELKI SZACUN
 • Gość:   IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.06.12, 10:53
  Za co ten szacun? Za skopiowanie steku głupot z bloga "tajemnicawiary"?
 • Gość: .................. IP: *.152.136.89.dsl.dynamic.t-mobile.pl 23.06.12, 13:48
  tenor - co ma do rzeczy to, co grozi za drwiny z religii muzułmańskiej czy z koranu w kraju muzułmańskim ? co to ma do rzeczy ? - żyjemy w Polsce i dyskutujemy o polskim problemie
  równie dobrze mogę odbić piłeczkę argumentując, że np. w takiej Szwecji nikomu nawet do głowy nie przyjdzie podnosić kwestii religijnych publicznie, a jeśli już ktoś to zrobi to może liczyć co najwyżej na wzruszenie ramionami - bo tam religia to kwestia totalnie prywatna, a nie państwowa i publiczna jak u nas - to nie ma nic do rzeczy

  po raz kolejny do ciebie beznickowy kolego - ja nie twierdzę, że należy wprowadzać więcej wolności bez odpowiedzialności, że każdy może gadać co mu ślina na język przyniesie i nie ponosić za to odpowiedzialności
  przykład - w Polsce karalne jest negowanie holokaustu - i dobrze - holokaust to fakt, miał miejsce, jest na to mnóstwo dowodów - jednym słowem holokaust to coś co można udowodnić, że miało miejsce i jeśli ktoś go neguje to kłamie
  w Polsce uznano, że przeczenie temu konkretnemu faktowi jest nadzwyczaj szkodliwe i się za takie przeczenie karze

  z religią moim zdaniem jest zupełnie inna sprawa - bo czy można udowodnić, że ci co pisali biblię, pisali ją pod wpływem ducha świętego ? czy można udowodnić, że Bóg istnieje ? ja uważam, że nie można ! to kwestia wiary - a wiarę można mieć lub nie

  a więc różnica jest zasadnicza

  a skoro chrześcijanie mają prawo demonstrować swoją wiarę, mogą robić to publicznie, to czemu odmawiać niechrześciajanom demonstrowania swoich poglądów ?
  ten wyrok właśnie odmawia prezentowania poglądu innego niż chrześcijański - inną sprawą jest to, co to za osoba i w jakim stylu zaprezentowała taki a nie inny pogląd

  zapytam tak - a jeśli uznany, dystyngowany profesor, piękna polszczyzną, z pełną powagą powie mniej więcej to samo co Doda, tylko eleganckim językiem to co ? też pod sąd ?
 • Gość: gość IP: *.centertel.pl 23.06.12, 15:33
  A ta wasza cudowna krajanka tylko dzięki takim sensacjom jeszcze istnieje. Wiele osób jej nie zna jako piosenkarki tylko jako osobę pozbytą wszelkich zasad i norm etycznych. Dzięki takim sensacjom takie prymitywy jak doda, nergal są znane. Z resztą jacy artści tacy i odbiorcy.
  Podobnie jak politycy, jak ktoś związany z PO, Palikotem to wiadomo czym pachnie....zakłamany, zwolenik narkotyków, pedalstawa i wszelkich zboczeń.
 • Gość: ......... IP: *.dynamic.chello.pl 23.06.12, 16:26
  "gośćiu" smród z twego wywodu wielki i nic więcej, żółć cię własna zalewa i myśli tu żadnej mądrej nie ma:
  1.Doda istnieje bo Bóg tak chciał
  2.sensacje to głupi ludzie z byle czego robią
  3.twe stwierdzenie iż ktoś pozbawiony jest wszelkich norm etycznych , zasad i jest prymitywem świadczy tylko Tobie
  4.Nergal sprzedał dużo płyt i karierę raczej z Behemotem zrobił i tu raczej upatrywał bym jego popularności
  5.jacy artyści tacy odbiorcy - tyczy się to tez Ciebie czemu dajesz wyraz w swej wypowiedzi pełnej miłości bliźniego

  konkluzja jest taka ,że niezbyt ładnie pachną myśli Twoje
 • Gość: gość IP: *.centertel.pl 23.06.12, 21:01
  Dla mnie to może dorotę po dupie lizać i możesz przy tym twirdzić że filołkami zalatuje. Wyrażam swoje zdanie- dla mnie to ropieszczona a przede wszystkim zbakierowana dziewucha, która zbyt wcześnie wydostała się z domu do wielkiego świata jakim była stolica.
  Tak uważm, z resztą sama ta gwiazdeczka nie raz stwierdziła, że jej kariera rozpoczęła się wraz z występem z Barze a czym był ten występ?- jedną wielką sensacją, jej zachowanie podobnie jak jej koleżanki z ulicy było obżydliwe. Jej matka pracująca wtedy w PCPR wziła kilka tygodni urlopu bo się wstydziła córki, którą na pocżątku się szczyciła.
  Jej poziom, jej sensacji wzrósł w jednym celu- trzeba zwrócić na siebie uwagę bo stopniowo ludzie o niej zapominają . . .
  Jednak jak widać są jeszcze tacy, którym takie poczynania niby artstów imponują.
 • Gość: .................. IP: *.152.136.89.dsl.dynamic.t-mobile.pl 23.06.12, 22:47
  ćwać mać - człeku
  nie o Dorocie istota tematu - nie ocena danego człowieka jest istotą problemu
  jak tego nie kumesz to idź gdzieś zupełnie indziej
 • Gość: mundek z etosu PO IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 23.06.12, 23:33
  Czy tak zażarcie lewackie bezbożne gnojki dyskutowaliscie wczesniej gdy Adam Michnik wytaczał procesy za wyrażanie MYSLI,OPINI,SĄDÓW przez .....
  kto chce niech sprawdzi ile procesów ile wyroków jakie drakońskie kary.
  Jestescie raz jeszcze powtarzam bezbozne lewackie gnojki i gowno was obchodzi co mówi idiotka doda raz w tygodni bo obchodzi was watek wiary i kościoła.
 • Gość: gość IP: *.centertel.pl 24.06.12, 05:26
  O to właśnie chodzi. Walka z wiarą jest tu podstawą. Nie rabczewianka jest tu sednem a to że ma nie wyparzoną jadaczkę, która chłapie co jej ślina na język przyniesie. Bez jakichkolwiek norm moralbnych- patologia. Coś ostatnio zaprzestała sensacji miłosnych, czyżby już nie było chętnego do ośmieszania?
 • Gość: pablo IP: *.multi.internet.cyfrowypolsat.pl 24.06.12, 05:50
  do ,,trochę historii'' rewelacyjny tekst,przeczytalem to jednym tchem.Według wielu ludzi już sama dyskusja o sensie wiary zasługuje na karę i potępienie.Ludzie wierzą i tak naprawdę nie wiedzą w co wierzą. Ale na szczęście powoli to sie zmienia bo coraz więcej ludzi ma wątpliwości,zadaje pytania,ma odwagę nie zgadzać sie z tym co głosi kościół.
 • Gość: gosc IP: *.dynamic.chello.pl 24.06.12, 10:18
  Tak, a kazdy pijak to zlodziej.
 • Gość: .................. IP: *.152.139.156.dsl.dynamic.t-mobile.pl 24.06.12, 10:55
  lewactwo ? - ja pierniczę
  walka z wiarą ? - jeszcze lepsze

  szczególny przejaw chrześcijańskiej miłości bliźniego przejawia mundek z etosu po - cyt. " ... Jestescie raz jeszcze powtarzam bezbozne lewackie gnojki i gowno was obchodzi co mówi idiotka doda raz w tygodni bo obchodzi was watek wiary i kościoła. " - brawo, oto szacunek dla bliźniego z twej wypowiedzi bije jasnym promieniem - a propos ty jesteś ten zatuskany, vel. milion innych nicków - styl pasuje

  ktoś tu wyżej napisał, że niby wierzy ale nie wie w co wierzy - niestety mam wrażenie, że to często prawda

  panie i panowie - beznadziejne jest jednak to forum - dyskusji niewiele, natomiast hejterstwo święci tu triumfy nieustanne

  kończę bo nie warto
  ostatnie słowo - jak was kiedyś jakiś sąd skaże za demonstrowanie religijności to może zrozumiecie o co chodzi

  a tej biednej Dodzie dajcie spokój - ona jest już wystarczająco pokarana przez najwyższego

 • Gość: mundek z etosu PO IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.06.12, 13:34
  Chcesz wolności słowa ? A ile lewacki gnoju wylałeś kubłow pomyj na media Rydzyka i dostepu na multipleksie na tym forum?
  Gówno mnie obchodzi czy to wyraznie sie po chrzescijańsku czy nie czy to miłość
  Wiekszosc lewicy ateistycznej jest by dac im to miejsce bo to dyskryminacja i cenzura i objaw braku wolnosci.
  Ty należysz do tych z którymi rozmowa ma sens z kijem bejsbolowym by się obronić przed takimi gnojami jak ty.
  Gość portalu: .................. napisał(a):

  > lewactwo ? - ja pierniczę
  > walka z wiarą ? - jeszcze lepsze
  >
 • Gość: no to frugo IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 24.06.12, 14:53
  No! Agresja +1
  To kiedy pszemmm zdecydujesz sie stanac ze mna twarza w twarz?
  Juz wielokrotnie proponowalem... Nadal dygasz trollu?
  the.web
 • Gość: .................. IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.06.12, 11:13
  No i pszemmmus zamilkl.. Jak tylko cos konkretnego to podwija kite i zmyka. Dyga dziadyga.
 • Gość: .................. IP: *.183.217.162.dsl.dynamic.t-mobile.pl 25.06.12, 13:10
  kolego - weź sobie inny nick - klawiatura daje sporo możliwości

  a z panem mundkiem vel. przemem vel. zatuskanym itd. nie warto dyskutować i zajmować się tym czy zamilkł czy nie - nie ma nic do powiedzenia poza ubliżaniem np. tak - cyt. mundka lewacki gnój ... z którymi rozmowa ma sens z kijem bejsbolowym
  z jego postu rozumiem, że ma się za chrześcijanina - tia ... chrześcijański język miłości
 • Gość: no to frugo IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 25.06.12, 22:38
  Internet ci mlotku odcieli?
  Czekam... Pokaz, ze masz jaja (nie bierz tego doslownie trollu)

  To jak... Dygasz?
 • Gość: to jak tchórzu ? IP: *.play-internet.pl 25.06.12, 22:51
  to jak tchórzliwy kundlu ?
  wyjdziesz na solo tchórzu ?
  czy dalej będziesz szczekał anonimowo ?
 • Gość: . IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.06.12, 01:01
  Up!
  Pszemmm... no zdecyduj sie?
  Stanac z otwarta przylbica, czy nadal kasac zza wegla?
  Taki rycerz jak ty.. musi wybrac.. to jak? przylbica?
 • beauty.andrzej 28.06.12, 07:45
  Panowie. Dajcie sobie spokój. Nie warto. Jest takie powiedzenie: "Nie ruszaj g..na, nie będzie śmierdziało"
 • Gość: zibi IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 28.06.12, 19:41
  andrzej ma rację. pszemm już smrodzi w innych wątkach. ostatnio chętnie zmienia płeć :D
  a propos Dody - nie przepadam za stylem bycia i śpiewania, ale skazanie jej to był błąd
 • Gość: . IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 01.07.12, 16:55
  Up! Przemysławie Kwiatkowski - tani cukier taniej... Odwaga też, jak widzę - staniała.
 • Gość: Franek IP: *.w86-201.abo.wanadoo.fr 01.07.12, 19:04
  shortyy.net/r/i/h/CAB
  shortyy.net/r/i/h/CAB
 • Gość: ... IP: *.205.35.65.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl 03.07.12, 12:10
  i CHWAŁA PANU!!!
 • Gość: a komu IP: *.tktelekom.pl 03.07.12, 16:50
  że niby komu chwała?
  że niby za co?
 • Gość: kontekst IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 03.07.12, 19:04
  I ślicznie będziecie sie bawić przed Dodą na placu Jana Pawła II we wrześniu
 • Gość: nikt IP: *.dynamic.chello.pl 06.07.12, 05:50
  ale temat
 • Gość: dodi IP: *.internetdsl.tpnet.pl 07.07.12, 10:49
  nie mają się czym zajmować sądy
 • Gość: ona IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 08.07.12, 21:01
  Wywiad z Dodą w ostatnim "Wprost"(nr27)
  Red:Przecież pani się wychowała w katolickiej rodzinie:chrzest,I Komunia Święta,bierzmowanie.
  Ślub kościelny pewnie też by pani chciała mieć?
  Doda:Tak,ale tylko ze względu na białą kieckę.No i jeszcze tam jest dobre echo.Poza tym kościół
  jest duży,więc będę mogła zrobić dobry efekt specjalny.Zawsze chciałam dolecieć pod ołtarz,mieć
  przyczepione białe skrzydła.

  Nie wiem czy śmiać się,czy płakać..
 • Gość: ciechanowianin IP: *.centertel.pl 08.07.12, 21:32
  Mała prostaczka do tego z dużymi problemami zdrowotnymi - pomijając zmiany w mózgu ma duże problemy z kręgosłupem.... takimi wypowiedziami utwierdza takich ludzi jak ja do niechęci wobec swojej osoby. Tylko dzięki swoim sensacjom jest rozpoznawana . . .choć teraz coraz mniej i stąd jej nowe pomysły na to aby wogóle ktoś ją pokazywał.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka