Dodaj do ulubionych

co wnosiła Polska w 2 wojne światową?

09.10.10, 22:35
Znaczy dokładnie co Niemcy mieli z terytorium Polski w czasie tej wojny?
Edytor zaawansowany
 • wladca_pierscienii 10.10.10, 12:23
  stasi1 napisał:

  > Znaczy dokładnie co Niemcy mieli z terytorium Polski w czasie tej wojny?

  po pierwsze i najważniejsze:
  1) Polska stanowiła "bufor" między Niemcami i ZSRR
  dzięki likwidacji tego "bufora"
  Hitler uzyskiwał szansę niespodziewanego zaatakowania ZSRR
  Stalin uzyskiwał szansę niespodziewanego zaatakowania Niemiec

  i stąd pakt Ribbentrop-Mołotow

  poza tym:
  2) polskie fabryki zbrojeniowe
  3) "kontyngenty" żywności ze wsi
  4) setki tysięcy tzw. "przymusowych robotników" (czytaj: niewolników)
  5) tysiące dodatkowych żołnierzy

  --
  Epitafium dla majora "Ognia"
  www.youtube.com/watch?v=Vhnbh9_wnFY&feature=related
  Major Ponury
  www.youtube.com/watch?v=gTl5WmuDu8g&feature=related
  Major Łupaszko i jego żołnierze
  www.youtube.com/watch?v=6TvGGAikh4o&feature=related
  Inka żołnierz wyklęty...
  www.youtube.com/watch?v=ddSPz269aeo&feature=related
 • stasi1 10.10.10, 18:22
  najbardziej mnie interesuje te fabryki zbrojeniowe. Konkretnie co, ilość trotylu tudzież ilość karabinów
 • wladca_pierscienii 15.10.10, 10:02
  stasi1 napisał:

  > najbardziej mnie interesuje te fabryki zbrojeniowe.
  > Konkretnie co, ilość trotylu tudzież ilość karabinów

  może tu znjadziesz odpowiedź:
  PIOTR MATUSAK-RUCH OPORU w PRZEMYŚLE WOJENNYM OKUPANTA
  allegro.pl/matusak-ruch-oporu-w-przemysle-wojennym-1939-1945-i1263104024.html
  SPIS TREŚCI :

  Wstęp
  Rozdział I. Eksploatacja polskiego przemysłu przez Wehrmacht w latach 1939—1945.................. 11
  Potencjał przemysłowy Polski w latach 1937—1939....... 11
  Główne kierunki produkcji zbrojeniowej III Rzeszy ...... 16
  Aparat administracyjny okupanta w przemyśle zbrojeniowym .... 20
  Polityka przemysłowa okupanta na ziemiach polskich...... 27
  Rozdział 17, Struktury organizacyjne i formy działania polskiego ruchu oporu w przemyśle.................. 56
  Żywiołowy sabotaż........•........ 56
  Początki zorganizowanej konspiracji........... 69
  Organizacja sieci konspiracyjnej w pionie gospodarczym podległym Delegaturze RP i Komendzie Głównej AK........... 78
  Ruch socjalistyczny................ 106
  Przemysłowa konspiracja narodowców.......... 117
  Program walki PPR, GL i AL w przemyśle zbrojeniowym okupanta . • 119
  Rozdział III. Osłabianie bazy surowcowo-energetycznej okupanta .... 137
  Sabotaż w kopalniach............... 137
  Sabotaż w przemyśle naftowym............150
  Sabotaż w energetyce.......; ..... 161
  Rozdział IV. Hutnicy i metalowcy w walce z okupantem...... 169
  Rozdział V. Sabotaż w fabrykach broni i amunicji...... 201
  Fabryki broni małokalibrowej............. 202
  Fabryki broni i amunicji artyleryjskiej.......... 214
  Fabryki amunicji................ 235
  Fabryki materiałów wybuchowych............ 276

  Rozdział VI. Walka kadry technicznej i robotników w przemyśle czołgowym, lotniczym, stoczniowym. 293
  Produkcja czołgów.............. 293
  Przemysł lotniczy................ 306
  Przemysł stoczniowy................ 338
  Zakończenie............... . 346
  Załączniki .................. 364
  Materiały źródłowe i literatura......... 367
  Indeks osób................. 376
  Indeks nazw geograficznych............... 400
  Wykaz tabel................... 407
  Wykaz schematów i szkiców............... 410

  Wykaz schematów i szkiców :
  Inspekcje zbrojeniowe Wehrmachtu na ziemiach polskich......25
  Przywóz, stan zapasów i braki węgla w przemyśle Inspekcji Zbrojeniowej Poznań w 1941 r...............39
  Wykres wartości zamówień miesięcznych Wehrmachtu i liczby fabryk w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1941—1942........46
  Wartość zamówień miesięcznych Wehrmachtu w krajach okupowanej i satelickiej Europy w 1942 r...49
  Zamówienia Wehrmachtu w przemyśle krajów okupowanych i satelickich (oraz Szwecji) w październiku 1943 r............50
  Struktura komórek przemysłu wojennego Delegatury Rządu i Komendy Głównej AK w 1943 r...............82
  Schemat organizacyjny pionu Przemysłu Wojennego (wg stanu na 1 września 1943 r.)................83
  Akcje sabotażu w gospodarce Rzeszy w 1941 r. (w świetle sprawozdań Abwehry)..................354
  Akcje sabotażu w obiektach i przedsiębiorstwach Wehrmachtu w 1941 r. (w świetle sprawozdań Abwehry)...........355
  Główne ośrodki sabotażu przemysłowego na ziemiach polskich . . . 360—361

  Wykaz tabel :
  1. Stan zatrudnienia w polskim przemyśle ciężkim wg gałęzi w dnia 1 stycznia 1938 r...................12
  2. Polski potencjał przemysłowy w okresie poprzedzającym II wojnę światową ....................13
  3. Wydobycie surowców strategicznych w 1937 r.........15
  4. Możliwości wytwórcze amunicji w Polsce w czerwcu 1939 r. . 15
  5. Wydatki III Rzeszy wg rodzajów produkcji zbrojeniowej w 1938 r. . 17
  6. Produkcja uzbrojenia niemieckich sił zbrojnych w latach 1941—1945 . . 19
  7. Przemysł zbrojeniowy Wehrmachtu na ziemiach polskich.....24
  8. Struktura zatrudnienia w przemyśle górnośląskim w marcu 1943 r. . 34
  9. Wydobycie węgla kamiennego na Śląsku i w Zagłębiu......35
  10. Produkcja amunicji artyleryjskiej i bomb w przemyśle Inspekcji Zbrojeniowej VIII b (Katowice) w lipcu i sierpniu 1944 r.......36
  11. Wydobycie surowców i produkcja półfabrykatów w Inspekcji Zbrojeniowej VlU b w okresie maj—sierpień 1944 r..........36
  12. Struktura przemysłu w Kraju Warty pod względem liczby zatrudnionych . 37
  13. Stan zatrudnienia w przemyśle wojennym na terenie Inspekcji Zbrojeniowej XXI (Poznań)...............38
  14. Wzrost produkcji zapalników w DWM Poznań........41
  15. Zakłady przemysłu wojennego na terenie Inspekcji Zbrojeniowej XX Gdańsk...................42
  16. Liczba fabryk i wartość zamówień Wehrmachtu w krajach okupowanych i satelickich III Rzeszy w latach 1941—1943.........51
  17. Niemiecka silą robocza (reichsdeutsche i volksdeutsche) w gospodarce Generalnego Gubernatorstwa w kwietniu 1944 r.........53
  18. Stan zatrudnienia w przemyśle zbrojeniowym Generalnego Gubernatorstwa wg grup zawodowych w latach 1943—1944........53
  19. Liczba zatrudnionych w przemyśle zbrojeniowym GG wg narodowości w latach 1943—1944................54
  20. Spadek ilości roboczogodzin i wzrost kosztów utrzymania robotników Warszawy ..................64
  21. Nieobecni pracownicy, odnotowani jako chorzy, w fabrykach Ru. In. VIII b . 64

  22. Stan zorganizowania pionu Przemysłu Wojennego AK w latach 1942—1944 . 84
  23. Spadek wydobycia wągla na Górnym Śląsku w drugiej połowie 1941 r. . 140
  24. Spadek wydajności pracy w górnictwie w latach 1940—1944 .... 140
  25. Asortyment i rozdział produkcji rafinerii „Polmin-Dross" w Drohobyczu w sierpniu 1943 r................. 152
  26. Zmiana profilu produkcji Zagłębia Drohobyckiego w latach 1939—1942 . 152
  27. Wydobycie i przeróbka ropy naftowej na ziemiach polskich w latach 1939—1943 .................. 155
  28. Dostawy rud żelaza do hut śląskich ze Szwecji i z okupowanych terenów ZSRR.................. 171
  29. Produkcja i zatrudnienie w hutnictwie na ziemiach polskich w 1938 r. . 172
  30. Planowana i wykonana produkcja granatu 21 cm w czterech miesiącach 1943 r. w hucie „Bankowa" . ~........... . 178
  31. Spadek produkcji huty Raków w 1944 r........... 190
  32. Spadek produkcji huty Milowice latem 1943 r......... 190
  33. Spadek produkcji huty „Batory" w Hajdukach........ 192
  34. Produkcja w zakładach Hulczyńskiego w Sosnowcu (1943 r.) na oddziale Welmana, wytwarzającym skorupy granatów 10,5 cm . . . • . . 193
  35. Spadek produkcji Zakładów Ostrowieckich w 1943 r..... . 194
  36. Ilość wybrakowanych części broni wyprodukowanych w Radomiu w okresie: styczeń 1940—1 stycznia 1944 r............ 209
  37. Produkcja niektórych rodzajów uzbrojenia w DWM w maju 1943 r. . . 213
  38. Braki w produkcji amunicji artyleryjskiej w Zakładach Starachowickich w lipcu 1942 r................. 221
  39. Braki w produkcji amunicji artyleryjskiej w Zakładach Starachowickich w czerwcu 1943 r. :.............. 222
  40. Braki w produkcji amunicji artyleryjskiej w Zakładach Starachowickich w listopadzie 1943 r........ 222
  41. Braki w produkcji amunicji artyleryjskiej w Zakładach Starachowickich w 1944 r.................. 223
  42. Produkcja walcowni Zakładów Starachowickich (na jednego robotnika przy 8-godzinnym dniu pracy)............. 224
  43. Produkcja wybrakowanej amunicji w Skarżysku w okresie: 1 stycznia 1940—31 grudnia 1941 r.... 242
  44. Braki w produkcji amunicji w Skarżysku w 1943 r........ 244
  45. Braki w produkcji amunicji w Skarżysku w 1944 r........ 245
  46. Ilość braków w produkcji skorup pocisków artyleryjskich kal. 150 mm w odlewni „Erno" w Częstochowie w 1943 r. . . ....... 261
  47. Produkcja konspiracyjnych warsztatów, związanych z fabryką sprawdzianów, w latach 1943—1944. 263
  48. Wydajność fabryki „Avia" w 1943 r............ 265
  49. Stan uszkodzeń parku maszynowego „Avii" na dzień 1 listopada 1941 r. . 26
 • woynowski1 30.04.11, 20:26
  Peryskop czołgowy patrzący do tyłu bez obrotu o 360st, czołg z silnikiem Diesla! I wiele innych wynalazków.
 • stasi1 03.05.11, 12:57
  ale jak peryskop obrócisz o te 360stopni to i tak nie będziesz patrzyl do tyłu! Ja pytałem sie o to co niemcy mieli z Polski, nie ogolnie. A czołg na disel to polski pomysł?
 • woynowski1 03.05.11, 19:15
  To obróć się w ciasnym czołgu o 180 st. i sam zobaczysz. Tak T-7 z ostatniej serii były wyposażane w silnik diesla.
  Jeżeli chodzi o dobra materialne to Niemcy zagarnęli obszar z 2/3 ludności i z ok 80% przemysłu, w tym znaczące fabryki przemysłu zbrojeniowego i to nowiutkie z pod igły budowane w ramach COP. Na uzbrojeniu się nie wzbogacili. Polacy skutecznie go uszkadzali. Pociski karabinowe klinowały sie w niemieckich karabinach itp.
 • stasi1 08.05.11, 09:18
  w niemieckich karabinach, to byly z produkcji przedwojennej, czy już specjalnie dla niemców.
  Ogólnie nasz polski stan uzbrojenia był gorszy niż niemców, ale np; karabin ppanc był dobrą konstrukcją, czy tego później nie produkowaliśmy?
 • speedy13 08.05.11, 13:01
  Hej

  stasi1 napisał:

  > Ogólnie nasz polski stan uzbrojenia był gorszy niż niemców, ale np; karabin pp
  > anc był dobrą konstrukcją, czy tego później nie produkowaliśmy?

  Nie. Z polskiej broni strzeleckiej Niemcy produkowali tylko pistolet Vis (za to w znacznej ilości i prawie do końca wojny, na maszynach ewakuowanych do Austrii). Zaraz po kampanii wrześniowej zrobili chyba jeszcze małą partię rkm-ów wz.28, do wyczerpania zapasu części gotowych.
  Karabin ppanc. nie był aż tak dobrą konstrukcją żeby się Niemcom chciało go robić. Przez krótki czas wykorzystywali kilkaset zdobycznych sztuk, po czym odsprzedali je Włochom. Są natomiast poszlaki, że w niewielkich ilościach mogli produkować do niego amunicję, najpierw oryginalną z pociskiem ołowianym, potem z pociskiem od ich rusznicy ppanc PzB 39 z wolframowym rdzeniem.

  --
  Pozdrawiam
  Speedy
 • wladca_pierscienii 16.07.11, 08:58
  speedy13 napisał:


  > Nie. Z polskiej broni strzeleckiej Niemcy produkowali tylko pistolet Vis (za to
  > w znacznej ilości i prawie do końca wojny, na maszynach ewakuowanych do Austri
  > i).

  ale przez większość część wojny ViS był produkowany
  w Radomiu
  (zaraz na początku okupacji fabrykę na zasadzie
  "podziału łupów" przejęła austriacka firma)

  czyatłem kiedyś jak Niemcy w czasie okupacji
  na skutek "wsypy" zrobili obławę na AKowców jadących
  na akcję

  w kolejce wąskotorowej czy w pociągu Nimcy zrobili
  kontrolę dokumentów pasażeró
  wyłapali prawie wszystkich AKowców

  po numerach serynych ViSów, jakie AKowcy mieli przy sobie
  Niemcy zorientowali się, że pistolety zostały ukradzione
  z fabryki

  zakończyło to się śledztwem i aresztowaniami wśród pracowników
  fabryki w Radomiu
 • wladca_pierscienii 31.12.11, 15:08
  speedy13 napisał:

  > Nie. Z polskiej broni strzeleckiej Niemcy produkowali tylko pistolet Vis (za to
  > w znacznej ilości i prawie do końca wojny, na maszynach ewakuowanych do Austri
  > i).

  kilka dni temu byłem w EMPiK-u
  przeglądałem kilka pisemek militarnych
  nie pamięta tytułu: "Arsenał" ?, "Strzał"? "Militaria"?, "Broń i amunicja"?

  w każdym razie w jednym z nich był artykuł o produkcji VIS-a
  Niemcy produkowali VIS-a w Radomiu
  ewakuację zaczęli pod koniec lipca 1944
  wywieźli do Austrii 3500 maszyn i zapasy magazynowe
  wyładowali tam te maszyny
  i dopiero potem zorientowali się
  że nie mają tam gotowych budynków dla tej produkcji

  przewieźli maszyny do Czech (miejscowość "Znojmo" ? czy jakoś tam znajomo ;-) )

  a że Stali się obraził, że Powstanie Warszawskie
  forum.gazeta.pl/forum/w,539,22423603,27419184,Bierut_i_Gomolka_w_Warszawie_alternatywne_powstani.html
  wywołali AK-owcy a nie polscy komuniści
  i zatrzymał ofensywę radzieckiej Armii Czerwonej
  więc Niemcy kontynuowali wywózkę majątku fabryki
  aż do stycznia 1945 wywożąc m. in. stolarkę z okien budynków
  i prując inne wyposażenie budynków


  ciekawostka...

  po latach właśnie w Czechach odnaleziono rysunki
  "blaszanego VIS-a"

  Niemcy chcieli produkować VIS-a tłoczonego z dwóch połówek blachy
  potem łączonych razem (w celu oszczędności materiałów i narzędzi frezujących)

  jak do tej pory
  nie odnaleziono ani jednego "blaszanego VIS-a"
 • wladca_pierscienii 10.01.12, 22:07
  w uzupełnieniu
  wspomniany artykuł znajduje się w miesięczniku "STRZAŁ" nr 12/2011
 • maxikasek 04.05.11, 09:26
  czołg z silnikiem Diesla
  To jednak francuski wynalazek- FCM 36 był pierwszy.

  Pociski karabinowe klinowały sie w niemieckich karabinach itp.
  A w jakiż to sposób mogli uszkodzić kilkadziesiąt mln pocisków? ;-)
  Polacy skutecznie go uszkadzali.
  Jednostkowe przypadki. Polski sprzęt dostał nazwy niemieckie i był masowo wykorzystywany lub sprzedawany sojusznikom. Inna sprawa, że nie był zbyt kompatybilny z niemieckim więc szybko został wycofany z pierwszej linii.
 • stasi1 08.05.11, 09:21
  do tego klinowania karabinów nie trzeba uszkadzać wszystkich nabojów, wystarczy co 10(w karabinach maszynowych nawet co setny) a już przestanie strzelać
 • maxikasek 09.05.11, 10:05
  > do tego klinowania karabinów nie trzeba uszkadzać wszystkich nabojów, wystarczy
  > co 10(w karabinach maszynowych nawet co setny) a już przestanie strzelać
  Pomyśl chwilę- w jakis posób uszkodzić aby nie bylo tego widać ;-)
  Całe to klinowanie mogło wynikać (mogło- nie znam się na balistyce- może speedy to potwierdzi lub obali) z tego, że polska amunicja nie była zbyt kompatybilna z niemiecką. Niemcy używali amunicji mauserowskiej z pociskami sS- cięższe, dłuższe i mocniejszy ładunek miotający. Polacy lżejsze- S (3 gramy lżejszy, 7 mm krótszy).
 • stasi1 10.05.11, 00:56
  średnica pocisku była większa o 0.01mm. od normalnej, może nie zablokuje lufy ale ją rozkalibruje, że następne pociski nie będą latały gdzie ktoś by chciał. Teoretycznie to dało by się zrobić.
  Druga metoda to taka że ładunek miotający jest zdecydowanie za mały aby wypchnąć pocisk z lufy. Człowiek oddaje strzał, niby jest huk ale kto potrafi odgadnąć że jest mniejszy w boju? Następny pocisku uderza w ten który nie wyszedł z lufy, i wtedy już chyba tak dobrze nie będzie dla strzelca
 • maxikasek 10.05.11, 09:41
  Kaliber pocisku to dziwna sprawa- jak każdy wymiar ma swoją tolerancję. I ta tolerancja jest ciutkę większa niż 0,01mm.
 • wladca_pierscienii 14.05.11, 11:19
  stasi1 napisał:

  > średnica pocisku była większa o 0.01mm. od normalnej, może nie zablokuje lufy
  > ale ją rozkalibruje, że następne pociski nie będą latały gdzie ktoś by chciał.

  bzdury !

  niemiecki nabój pistoletowy Mauser 7,63 mm
  i radziecki nabój pistoletowy 7,62 mm (do "TeTetki" i pepeszy)
  miały z założenia 0,01 mm różnicy średnicy
  ale różnice w wykonaniu były tak minimalne
  że radzieckie naboje pasowały do pistoletu Mauser C96
  pl.wikipedia.org/wiki/Pistolet_Mauser_C96
  (serial "Czterej Pancerni i pies" się kłania :-) )  stasi1 napisał:

  > średnica pocisku była większa o 0.01mm. od normalnej, może nie zablokuje lufy
  > ale ją rozkalibruje, że następne pociski nie będą latały gdzie ktoś by chciał.

  w ubiegłym roku czytałem
  CHYBA był to Przegląd Strzelecki ARSENAŁ nr 5/2010
  arsenal.dvc.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=953&Itemid=9
  w którym autor bardzo negatywnie wypowiadał się o stalowych płaszczach
  do pocisków stosowanych przez wiele krajów - szybko niszczą lufę

  bardzo pozytywnie wypowiedział się o płaszczu
  mosiężnym/"mosiężnopodobnym"?
  stosowanym przy produkcji polskiej przedwojennej amunicji
  ten bardzo dobry stop wydłużał żywotność lufy
 • stasi1 14.05.11, 20:16
  ale czy w drugą strone tez pasował? Bo że mniejszy pocisk wejdzie do większej lufy to nie dziwne. Zresztą maxi pisał że te 0,01mm to nie problem. Zresztą 0.1mm różnicy raczej trudno dostrzec gołym okiem
 • maxikasek 16.05.11, 08:51
  > ale czy w drugą strone tez pasował?
  O średnicy już pisałem. Problemem był ładunek miotający. W amunicji sowieckiej był silniejszy, więc powodował zacięcia i niszczył szybko pistolet C/96
 • maxikasek 16.05.11, 08:49
  > niemiecki nabój pistoletowy Mauser 7,63 mm
  > i radziecki nabój pistoletowy 7,62 mm (do "TeTetki" i pepeszy)
  > miały z założenia 0,01 mm różnicy średnicy
  To były te same pociski (wykonanie mieściło się w tolerancji) . Nie wiem czy tolerancja wynosiła akurat 0,01mm czy była to po prostu nazwa handlowa. Bo 7,65x25mm Borghardta- to też ten sam nabój.
  Zalezy jak mierzy się kaliber (średnica wewnętrznay na szczycie bruzd, dna bruzd czy w połowie). Bo średnica pocisku 7,92 mauser- to 8,09mm.
 • stasi1 17.05.11, 09:56
  Kaliber broni - najmniejsza średnica przewodu lufy broni palnej. W przypadku luf gwintowanych kaliber broni oznacza średnicę lufy mierzoną na polach gwintu.
 • wladca_pierscienii 23.05.11, 20:21
  stasi1 napisał:

  > Kaliber broni - najmniejsza średnica przewodu lufy broni palnej. W przypadku lu
  > f gwintowanych kaliber broni oznacza średnicę lufy mierzoną na polach gwintu.


  1)
  większość broni produkowanej w USA:
  kaliber liczy się od gwintu do gwintu z przeciwnej strony lufy

  2) wszędzie indziej:

  2a) przy parzystej liczbie bruzd gwintu
  od ścianki do ścianki z drugiej strony lufy

  2b) przy nieparzystej liczbie bruzd gwintu
  od ścianki do "pola" z drugiej strony lufy

  (czyli miejsca, gdzie byłaby ścianka lufy
  gdyby nie gwint)


  PS.
  w dyskusji robiony jest błąd - założenie
  że w czasie okupacji niemieckiej
  produkowano w Polsce tylko te wzory uzbrojenia
  które produkowane były w Polsce niepodległej

  parę lat temu w "Było nie minęło"
  mówili że członek Armii Krajowej
  skopiował w Polsce plany niemieckiej armaty przeciwlotniczej 88 mm
  mającej być produkowanej w "jego" zakładzie

  plany te AK przekazała do radzieckiego samolotu
  który zabierał z terenu polski alianckich lotników
  co Sowieci zrobili z tymi planami - nie wiadomo

  w książce o której wspomniałem w tym wątku
  o ile pamiętam (bardzo dawno dawno czytałem)
  na przykład była chyba wzmianka o o produkcji
  niemieckich czołgów w Polsce

  --
  Dwaj starsi panowie wspominają młodość.
  - Pamiętasz, jak nam w wojsku dodawali brom do jedzenia, żebyśmy się nie "napalali"?
  - Hm... Tak. Pewnie! Jasne! I co z tego?
  - Bo... wydaje mi się, że ten brom właśnie zaczyna działać
 • maxikasek 24.05.11, 08:33
  plany te AK przekazała do radzieckiego samolotu
  który zabierał z terenu polski alianckich lotników
  co Sowieci zrobili z tymi planami - nie wiadomo

  SKoro przyleciał sowiecki samolot- to był to przynajmniej 1943 rok ( a najpewniej 1944). A wtedy 88-ek mieli zdobycznych skolko godno. Zresztą chyba plany i egzemplarz testowy sprzedali im sami NIemcy jeszcze przed wojną (ale pewien nie jestem). Co oczywiście nie umniejsza chwały tego wyczynu.
 • stasi1 24.05.11, 23:09
  co do założenia. Skoro niemcy jako takie nie korzystali z polskich wzorów broni, trudno wymagac abyśmy my jak polacy pod okupacją produkowali dalej to nie chciane uzbrojenie. Oczwywistością jest że jak już coś produkowano to raczej to co niemcom pasowało(te naczynia emaliowane schindlera)
 • woynowski1 27.07.11, 16:16
  Ależ to problem techniczny pasowania. Jeżeli coś wykonuje się w tolerancji to oznacza, że wymiar od podanego może być niższy lub większy o pewną wartość. Produkując ten sam karabin i nabój z tolerancją constans +- podczas gdy drugi będzie go produkował z tolerancją ++ ?tak jak było to w przypadku polskich karabinów/ spowoduje się rozbicie lufy po którymś tam naboju. I o to mi chodziło!
  Zawsze mniejszy nabój zmieści się w większej lufie, a skutkiem użycia takiego naboju będzie zmniejszona celność i zasięg!
  Jak ktoś tego nie rozumie to proponuje o zapytanie się technika lub inżyniera o zasady pasowania!
  Co do diesla. Być może że Francuzi byli piersi, ale to nasze czołgi pierwsze się sprawdziły w boju.
 • sjs2011 14.05.12, 12:56
  > lerancja wynosiła akurat 0,01mm czy była to po prostu nazwa handlowa. Bo 7,65x2
  > 5mm Borghardta- to też ten sam nabój.

  Inny kształt łuski
  sjs
 • maxikasek 21.08.12, 09:57
  > > lerancja wynosiła akurat 0,01mm czy była to po prostu nazwa handlowa.
  > Bo 7,65x2
  > > 5mm Borghardta- to też ten sam nabój.

  > Inny kształt łuski
  Jaki inny?
  www.municion.org/763/763.htm
  www.municion.org/Borchardt/Borchardt.htm
  www.municion.org/7_62x25/7_62x25.htm
  Różnice w tolerancji rzędu 0.1-0.2 mm średnicy i do 0,5mm długości.
 • wladca_pierscienii 11.05.11, 23:56
  maxikasek napisał:

  > > do tego klinowania karabinów nie trzeba uszkadzać wszystkich nabojów, wys
  > tarczy
  > > co 10(w karabinach maszynowych nawet co setny) a już przestanie strzelać
  > Pomyśl chwilę- w jakis posób uszkodzić aby nie bylo tego widać ;-)
  > Całe to klinowanie mogło wynikać (mogło- nie znam się na balistyce- może speedy
  > to potwierdzi lub obali) z tego, że polska amunicja nie była zbyt kompatybilna
  > z niemiecką. Niemcy używali amunicji mauserowskiej z pociskami sS- cięższe, dł
  > uższe i mocniejszy ładunek miotający. Polacy lżejsze- S (3 gramy lżejszy, 7 mm
  > krótszy).

  po pierwsze:
  kilka tygodni temu widziałem
  w jakimś piśmie artykuł - przed wojną Polacy produkowali
  KILKA RODZAJÓW pocisków kalibru mauserowskiego


  po drugie:
  skąd te 7 milimetrów różnicy ?

  niemiecka amunicja 7,92 mm
  pocisk do MP-43 był krótszy
  od pocisku do Mausera o.... 2,4 mm

  radziecka amunicja 7,62 mm
  pocisk do "kałacha" krótszy od pocisku do Mosina
  o... 1,6 milimetra !

  skąd aż 7 mm różnicy ?

  --
  Dwaj starsi panowie wspominają młodość.
  - Pamiętasz, jak nam w wojsku dodawali brom do jedzenia, żebyśmy się nie "napalali"?
  - Hm... Tak. Pewnie! Jasne! I co z tego?
  - Bo... wydaje mi się, że ten brom właśnie zaczyna działać
 • maxikasek 12.05.11, 08:39
  > kilka tygodni temu widziałem
  > w jakimś piśmie artykuł - przed wojną Polacy produkowali
  > KILKA RODZAJÓW pocisków kalibru mauserowskiego
  TAk, ale amunicja SC czyli z cięzkim pociskiem (odpowiednik niemieckiej sS) był uzywany do ckm-ów. Chyba nawet wz.28 był na lekkie S. Pozostałe to ćwiczebne, wskaźnikowe itd.
  > niemiecka amunicja 7,92 mm. Był jeszcze pocisk D- który był ponad 11 mm dłuższy od S.
  > pocisk do MP-43 był krótszy
  > od pocisku do Mausera o.... 2,4 mm
  Niemcy amunicję z pociskami lekkimi przestali produkowac chyba już w czasie I WŚ. Dlatego mieli później problem z czeskimi rkm-ami vz.26, która pracowały tylko z lekkimi pociskami S- cięzkie sS miały za mocny ładunek miotający. I musieli znów uruchomić produkcję.
  Nie żebym był taki mądry- sam kilka miesięcy temu odkryłem dopiero że jest róznica i dwa rodzaje broni na ten sam kaliber wcale nie musi mieć zamiennej amunicji. ;-)


  Po 5 minutach w google sam byś to znalazł ;-)
  www.weu1918-1939.pl/piechota/amunicja/7_92/departament_piechoty_amunicja_7_92.html
 • marek_boa 21.08.11, 14:16
  A jednak nie Francuski!:) Pierwsi z wysokoprężnym silnikiem czołgowym byli Maxi Japończycy!:) Konkretnie to czołg lekki Typ 95 "Ha-Go" - powstał w 1934 roku a produkowany seryjnie był od 1935 do 1943 roku! Był napędzany silnikiem Diesla - dwusuwowy ,6 -cio cylindrowy chłodzony powietrzem Mitsubishi NVD6 120 o mocy 120 KM!
  -Pozdrawiam!
 • s-orbona 09.05.11, 09:47
  W zasadzie tylko surowce naturalne oraz liczne kosztowności polaków. Hitlerowi bardziej chyba chodziło o wymordowanie żydów, bo nie mógł ich strawić jako sąsiadów.
  --
  _...
  A

  B
 • mrukmrukmruk 25.05.11, 10:56
  Otwartą drogę na wschód, surowce naturalne i miejsce na obozy jenieckie oraz obozy koncentracyjne. W Polsce mieszkało także mnóstwo Żydów, których Hitler chciał wymordować
 • bokertov1947 27.05.11, 05:26
  mrukmrukmruk napisał:

  > Otwartą drogę na wschód, surowce naturalne i miejsce na obozy jenieckie oraz ob
  > ozy koncentracyjne. W Polsce mieszkało także mnóstwo Żydów, których Hitler chci
  > ał wymordować

  No to powinna byc ta Polska z tego dumna!
  Pozbawila sie nieswoimi rekami wroga publicznego katolickiej Polski - Zyda!
  Pozdrowienia z Tel Avivu!
 • wladca_pierscienii 10.07.11, 11:10
  bokertov1947 napisał:

  > mrukmrukmruk napisał:
  >
  > > Otwartą drogę na wschód, surowce naturalne i miejsce na obozy jenieckie o
  > raz ob
  > > ozy koncentracyjne. W Polsce mieszkało także mnóstwo Żydów, których Hitle
  > r chci
  > > ał wymordować
  >
  > No to powinna byc ta Polska z tego dumna!
  > Pozbawila sie nieswoimi rekami wroga publicznego katolickiej Polski - Zyda!

  dumna ?

  nie ma z czego...

  1) droga na Wschód
  tak się złożyło, że albo "Berlin" kocha się z "Moskwą"
  albo "Berlin" się z "Moskwą" nienawidzą

  i w jednym i w drugim przypadku
  najkrótsza droga z Berlina do Moskwy
  wiedzie przez Warszawę - dlatego powstał w 1939 roku
  pakt Ribbentrop-Mołotow
  i Hitler i Stalin chcieli zlikwidować Polskę - "bufor"
  który uniemozliwiał niespodziewany atak Hitlera na Stalina
  jaki niespodziewany atak Stalina na Hitlera

  2) surowce naturalne
  dotyczy to i innych krajów okupowanych przez Niemcy
  rozpoczynając II Wojnę Swiatową
  Niemcy mieli 8 z 30 surowców strategicznych
  niezbędnych do prowadzenia wojny
  po podbojach terytorialnych sytuacja im się poprawiła

  3) obozy zagłądy
  z jednej strony w Europie Środkowej mieszkało najwięcej Żydów
  "surowca" do tych "fabryk śmierci"
  ale z drugiej strony Polacy Białorusini i Ukraińcy byliby następnymi
  do wymordowania w celu zaewnienia Niemcom "przestrzeni życiowej"


  co do sprawy religii i narodowości to temat jest szeroki
  omówię najpierw religię:

  pewne przesądy pochodzenia religijnego występowały w różnych krajach Europy

  chyba dopiero aktualny papież Benedykt XVI
  oświadczył, że Żydzi nie są winni śmierci Chrystusa
  przecież nie dla samych Polaków to powiedział

  korzenie antysemityzmu europejskiego wywodzą się ze średniowiecza
  konflikt cechów rzemieślniczych z rzemieślnikami żydowskimi

  zakaz udzielania pożyczek na procent
  przez co żydowscy lichwiarze nie mieli konkurencji
  (i np. w XVII wieku w Polsce udzielali pożyczek na 1% tygodniowo)

  jak zaginęło dziecko to znaczy, że Żydzi potrzebowali krwi na macę
  dzisiaj oczywiste jest, że jak zaginęło dziecko
  to pedofil je porwał, trzeba szukać pedofila
  kiedyś pojęcie pedofilii nie było znane w Europie


  > Pozdrowienia z Tel Avivu!

  www.youtube.com/watch?v=xoTVVqhBh8w&NR=1
  Co się stało z naszą klasą? Pyta Adam w Tel-Avivie
  Ciężko sprostać takim czasom, ciężko w ogóle żyć uczciwie
 • sjs2011 14.05.12, 13:05
  ale z drugiej strony Polacy Białorusini i Ukraińcy byliby następnymi
  do wymordowania w celu zaewnienia Niemcom "przestrzeni życiowej"

  możesz podać źródła inne niż komunistyczne?
  Wspólne ustalenia między NKWD i Gestapo w latach 39-40 zakładały likwidację polskiej inteligencji do czego zresztą pierwsi ruszyli Sowieci - zbrodnia katyńska i zsyłki
  do czerwca 1941 roku sowieci mieli o wiele więcej na sumieniu Polaków niż III Rzesza
  Razem ustalili że Polacy mają być jedynie robotnikami co w trochę złagodzonej formie sowieci do 1989 roku dążyli w Polsce
  Dowodem na to potwierdzenie tej tezy jest najniższy w Europie współczynnik ludzi z wyższym wykształceniem w 1989 roku w Polsce /niżej była Albania jedynie/
 • marek_boa 14.05.12, 14:42
  Poczytaj Stefek dokumenty na temat Niemieckiego "Generalplan Ost" ("GPO")!
 • sjs2011 15.05.12, 06:20
  ani teraz ani w przyszłości nie będę dyskutował z człowiekiem tak źle wychowanym jak "marek boa"
  po prostu minimum zasad obowiązuje
 • marek_boa 15.05.12, 15:36
  Całym sercem jestem za!:) Niestety nie Masz co liczyć na wzajemność! Jako ten "źle wychowany" będę Ci błędy palcami wytykał!
 • maxikasek 21.08.12, 10:06
  > ale z drugiej strony Polacy Białorusini i Ukraińcy byliby następnymi
  > do wymordowania w celu zaewnienia Niemcom "przestrzeni życiowej"

  > możesz podać źródła inne niż komunistyczne?
  Najlepiej u źródeł=>Generalplan Ost. ;-)

  > Wspólne ustalenia między NKWD i Gestapo w latach 39-40 zakładały likwidację pol
  > skiej inteligencji do czego zresztą pierwsi ruszyli Sowieci - zbrodnia katyńska
  > i zsyłki
  Nie byli pierwsi= pierwsi byli Niemcy- zbrodnie Selbschutzu. Einsatzkommando i Wehramchtu w 1939/40. Przestań pluć w twarz ofiarom. Nawet dyskusja polityczna powinna mieć swoje granice. Pierwszy obóz koncentracyjny na terenach zajętych w 1939 (choćnie polskich) powstał w Sztutowie 2 września 1939.
  > Dowodem na to potwierdzenie tej tezy jest najniższy w Europie współczynnik ludz
  > i z wyższym wykształceniem w 1989 roku w Polsce /niżej była Albania jedynie/
  Tylko, że obecne wyższe wykształcenie jest na poziomie ówczesnej szkoły średniej niestety. "pieknie" przeszliśmy z jakości w ilość.
 • wladca_pierscienii 04.06.14, 19:41
  maxikasek napisał:

  > > ale z drugiej strony Polacy Białorusini i Ukraińcy byliby następnymi
  > > do wymordowania w celu zaewnienia Niemcom "przestrzeni życiowej"

  > > możesz podać źródła inne niż komunistyczne?
  > Najlepiej u źródeł=>Generalplan Ost. ;-)
  >

  a słyszałeś o hitlerowskim planie
  odtworzenia TURa??
  w Puszczy Białowieskiej???
  powstało z tego "bydło Hecka"
  pojedyńcze sztuki można spotkać przy granicy
  Kornwalii i hrabstwa Devon

  w niedzielę i poniedziałek 9 czerwca 2014
  w National Geographic
  tv.wp.pl/wyszukiwanie-programy.html?query=eksperymenty+Hitlera+puszczy
  ma być o tym film dokumentalny
  "Eksperymenty Hitlera w Puszczy Białowieskiej"
  ("Hitler's Jurassic Monsters")
  sprawozdania nie zrobię, bo nie mam tego kanału

  według twórców filmu
  "National Geographic udało się udowdonić, że plan który chciano wprowadzić w zycie w 1941 roku, a którego efektem były m. in. 34 spalone wsie i tysiące rozstrzelanych przez 322 batalion policji cywilów, zrodził się w glwach niemców dużo wcześniej. Może nawet pięć lat przed wojną?"


  --
  Skoro jest tak dobrze, to...
  to czemu jest tak źle ?
 • wladca_pierscienii 06.09.12, 00:25
  sjs2011 napisał:

  > ale z drugiej strony Polacy Białorusini i Ukraińcy byliby następnymi
  > do wymordowania w celu zaewnienia Niemcom "przestrzeni życiowej"

  > możesz podać źródła inne niż komunistyczne?

  dzisiaj był w TVP Historia program "Kalendarium historyczne: Dzieje Polaków" z 2009 r.

  Bogdan Musiał historyk z IPN
  twierdził, że jak niemieccy żołnierze popełniali zbrodnie w Polsce w czasie II W. Św.
  to gen. Blaskowitz protestował przeciwko takiemu rozluźnieniu dyscypliny
  (nie wiadomo, czy miał też inne motywy - ale w tamtych czasach tylka takiego argumentu mógł skutecznie użyć)

  były postępowania prokuratury wojskowej przeciwko zołnierzom niemieckim
  ale Hitler wydał amnestię dla tych żołnierzy

  natomiast po wojnie w Niemczech zbrodnie przeciwko Polakom
  (oraz innym słowiańskim narodom Związku Radzieckiego) uległy przedawnieniu
  jako "zbrodnie w trakcie działań wojennych"
  natomiat zbrodnie przeciwko Żydom to "zbrodnie z przyczyn rasowych" - nie ulegają przedawnieniu

  ciekawe skąd im się to wzięło ???
 • maxikasek 06.09.12, 10:14
  Parę dni temu była rocznica zbrodni w Torzeńcu. Wg zeznań byłego zołnierza 41. IR, złożonego w1968 przeciw swojemu d-cy pułku, ,na trasie 41. IR do W-wy nie ocalała ani jedna wioska(tzn. w każdej dochodziło do zbrodni).
 • wladca_pierscienii 26.07.11, 20:20
  bokertov1947 napisał:

  > wroga publicznego katolickiej Polski

  hmm...

  a co definiowałoby narodowość żydowską
  GDYBY wszyscy ludzie na świecie
  byliby wyznania mojżeszowego ????

 • wladca_pierscienii 26.07.11, 20:30
  a tak w kwestii formalnej

  katolicyzm zdefiniował narodowość polską

  W PORÓWNANIU Z zaborcami
  protestanckimi Prusakami
  i prawosławnymi Rosjanami
 • bmc3i 25.08.11, 12:38
  bokertov1947 napisał:

  > mrukmrukmruk napisał:
  >
  > > Otwartą drogę na wschód, surowce naturalne i miejsce na obozy jenieckie o
  > raz ob
  > > ozy koncentracyjne. W Polsce mieszkało także mnóstwo Żydów, których Hitle
  > r chci
  > > ał wymordować
  >
  > No to powinna byc ta Polska z tego dumna!
  > Pozbawila sie nieswoimi rekami wroga publicznego katolickiej Polski - Zyda!
  > Pozdrowienia z Tel Avivu!

  kto Was tu sprowadził na to forum? Do tej pory było wolne od zjebów róznej masci.


  --
  Każdy może, prawda, krytykować, a mam wrażenie, że dopuszczanie do krytyki panie to nikomu... Mmmm... Tak, nie... Nie podoba się. Więc dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptowanie. Tych naszych, prawda, punktów, które stworzymy.
 • wladca_pierscienii 10.04.12, 21:11
  tygodnik "POLITYKA"
  wiadomosci.onet.pl/kiosk/nauka/jaskinia-zbojcow,1,3354081,wiadomosc.html
  Jaskinia zbójców


  16 gru 2009,  W lecie 1954 r. obóz skautów w parku stanowym Robbers Cave (Jaskinia Zbójców) niedaleko miasteczka Watonga, w stanie Oklahoma, był miejscem jednego z najsłynniejszych eksperymentów z dziedziny psychologii społecznej. Jego inicjatorem był wybitny, urodzony w Turcji, amerykański psycholog Muzafer Sherif, autor realistycznej teorii konfliktu.

  Jego pomysł polegał na tym, żeby spośród 12-letnich chłopców z protestanckich rodzin klasy średniej, mieszkających w akademickim mieście Norman, wybrać 22, których podzielił na dwie nieróżniące się zasadniczo grupy. Obie przewieziono osobno do Jaskini Zbójców, gdzie przez kilka pierwszych dni nie miały ze sobą kontaktu, a organizatorzy w każdej z nich starali się wytworzyć poczucie wewnętrznej więzi, solidarności i hierarchii. Po tej wstępnej fazie rozpoczął się właściwy eksperyment, którego celem było zbadanie, czy grupy zaczną ze sobą współpracować, czy też rywalizować? Czy pojawi się poczucie wrogości wobec onych, które w jakimś stopniu podzielane będzie przez wszystkich członków obu grup?


  Eksperyment powiódł się ponad oczekiwania. W pierwszej fazie obie grupy wybrały sobie nazwy Orłów i Grzechotników (równie dobrze mogły nazwać się Platformersami i Pisiorami), uszyły "narodowe flagi" i wyłoniły przywództwo. Kiedy zaczęły rywalizować, wnet doszło do wrogich incydentów, wzajemnego ostracyzmu, a wreszcie nocnych rajdów zakończonych bezczeszczeniem flagi oponentów i zaborem przedmiotów o symbolicznym znaczeniu. Towarzyszyły temu, jak należało oczekiwać, wzajemne oszczerstwa i pomówienia. Sherif zdecydował dość szybko zakończyć eksperyment i pozostałe dni turnusu poświęcił na szukanie sposobu integracji zwaśnionych grup.

  Sherif, interpretując swe obserwacje, wysunął hipotezę, że główną przyczyną, dla której grupy ludzkie posługują się wobec innych stereotypami i zaczynają ich dyskryminować, jest współzawodnictwo o dostęp do ograniczonych zasobów. Teoria ta, zwana realistyczną teorią konfliktu, wydaje się echem marksistowskiej wizji społeczeństwa i próbą racjonalnego (ekonomicznego) wyjaśnienia głębokich ludzkich motywacji. Niewątpliwie realny konflikt interesów (np. prezydentem kraju może zostać tylko jeden z kandydatów i jego wybór wydać się może pozostałym krzywdzący) łatwo prowadzi do wrogości. Późniejsze badania psychologów społecznych ujawniły jednak niepokojący fakt, że stereotypizacja i niechęć wobec innych grup pojawia się częstokroć, nawet gdy nie ma rzeczywistego konfliktu interesów.


  (...)


  A jak zakończył się eksperyment Sherifa w Jaskini Zbójców? Udało mu się pojednać zwaśnionych Grzechotników z Orłami. Zainscenizował on zręcznie awarię systemu wodociągowego w obozie, którego naprawa wymagała współpracy obu grup. Wobec tej wyższej konieczności wcześniejsza wrogość została zapomniana.

  (...)

  Autor: Krzysztof Szymborski Źródła:Polityka
 • stasi1 17.08.11, 21:52
  w PZI w Czechowicach koło Warszawy. Później produkowali haubice samobieżną Wespe
 • 1410_tenrok 13.09.11, 12:59
  a. poligonach wojskowych, np. Nowa Dęba, choć nie tylko
  b. szpitalach
  c. liniach kolejowych
  d. zaopatrzeniu
  e. sile roboczej

  jeżeli chodzi o polski sprzęt, to funkcjonował on całą wojnę w różnych miejscach zajętych przez Niemcy. Pewne rzeczy, jak osławiony "Ur" były już po 1939 roku przestarzałe, ponieważ opancerzenie się zmieniło. Podobnie było z armatami 37 mm, których Niemcy z czasem przestali używać. A tam, gdzie używano ich (np. Rumuni pod Stalingradem 1942/1943), to stawały się one powodem poważnych kłopotów.

  a zdobyte fabryki pracowały w czasie wojny pełną parę.............
 • bokertov1947 14.09.11, 08:49
  1410_tenrok napisał:
  a zdobyte fabryki pracowały w czasie wojny pełną parę.............

  Czy to znaczy, ze tylko dzieki polskiemu przemyslowi zbrojeniowemu i jego oslawionym produktom bedacym na wyposazeniu Wehrmachtu - Niemcy przegrali wojne?
  Pozdrowienia z Tel Avivu!
 • trino1 14.05.12, 14:33
  trochę ołowiu w sobie zabrał do ziemi.

  A na poważnie, jest bilans strat gospodarczych wynikający z okupacji, trzeba szukać w publikacjach, nawet na wiki wstępne dane powinno się znaleść.

  Nie jest tajemnicą, że rozwój Polski nie był celem Niemców podczas II wojny
  --
  www.trino.com.pl/
 • sjs2011 22.08.12, 07:40
  A niby dlaczego ograniczać pytanie jedynie do Niemców - a Sowieci i Słowacy to co?
  Słowacy to pewnie kierpce zyskali po wkroczeniu do Zakopanego - to żart ale jakoś zapomina się o tym trzecim nigdy nie rozliczonym agresorze.
  Tak na szybko to Sowieci dość dziwnie nagrodzili tych co bramy tryumfalne dla nich na Kresach budowali bo młodych wzięli do wojska i wysłali do Finlandii i jakoś mało ich wróciło do domów.
  W obronie Moskwy naszych erkamów używali ale to później a w latach 39-41 to chyba przede wszystkim żywność.
  > Znaczy dokładnie co Niemcy mieli z terytorium Polski w czasie tej wojny?
  najważniejsze było zmniejszenie odległości do Moskwy czego nie wykorzystali bo im się roiły "uber allesy"
 • maxikasek 22.08.12, 10:59
  > W obronie Moskwy naszych erkamów używali
  Używali też brytyjskich hełmów, Enfieldów, Lewisów czy Berdanów i każdej innej broni i wyposażenia które walało im się w magazynach od czasów rewolucji.

  > najważniejsze było zmniejszenie odległości do Moskwy czego nie wykorzystali bo
  > im się roiły "uber allesy"
  Czego i tak nie mogli wykorzystać. Bo ciężko "dojechać" do Moskwy w 4 miesiące, a tyle jest "jezdnych" w okresie letnim (pomiędzy wiosennymi roztopami a Marszałkiem Błoto). Potem jeden miesiąc przymrozków i Generał Mróz się pojawia. Próbowali- nie wyszło.
 • stasi1 24.08.12, 12:56
  po wojnie by nie pamiętał jakby się zachowywali tak jak Słowacy i na koniec oddali te tereny które zajeli w 39 roku.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka