Dodaj do ulubionych

EMERYTURY DLA KSIĘŻY KATECHETÓW

15.06.05, 01:30
Sąd Okręgowy - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie ustalił, że
Józef H. w okresie od dnia 15 czerwca 1960 r. do dnia 30 czerwca 1991 r. jako
ksiądz katolicki uczył religii w pełnym wymiarze czasu pracy w punktach
katechetycznych przy parafiach Archidiecezji W. Posiłkując się przepisem art.
21 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 1989 r. Nr 29 poz. 154 ze
zm.) oraz poglądem wyrażonym w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 30 lipca 1997 r.
II UKN 201/97 (OSNAPiUS 1998/11 poz. 347), Sąd Okręgowy zastosował przepis
art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
1982 r. Nr 3 poz. 19 ze zm.) i wyrokiem z dnia 18 lutego 1999 r. zmienił
decyzję Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w O. i przyznał
ubezpieczonemu prawo do emerytury z tytułu długoletniego wykonywania pracy
nauczycielskiej.

Ponoć prawo nie działa wstecz a 3RP prawem stoi :))
Edytor zaawansowany
 • edico 15.06.05, 12:21
  Emerytura jest pochodną wynagrodzenia a nie modłów i uzależniona jest od
  wysokości wpłacanych składek emerytalnych.

  Idąc za wymogami tej tezy należy postawić nastepujące pytania:

  Po pierwsze - jakie składki emerytalne zapłacił, gdzie, komu i przez jaki okres,
  skoro:
  "Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie ustalił, że Józef H. w okresie
  od dnia 15 czerwca 1960 r. do dnia 30 czerwca 1991 r. jako ksiądz katolicki
  uczył religii w pełnym wymiarze czasu pracy w punktach katechetycznych przy
  parafiach Archidiecezji W."

  Po drugie - czy parafie Archidiecezjalne spełniały warunki przewidziane przez
  prawo pracy i przepisy ZUS?

  Po trzecie - jakie prawo do emerytury przysługuje katechecie, który w w czasie
  swojej pracy nie widział nawet szkoły?

  Po czwarte - w jaki sposób uzbierały się mu tzw. lata składkowe ZUS, skoro z
  tytułu składek emerytalnych zarówno ks. Katecheta jak i Kościół w okresie
  zatrudnienia najprawdopodobniej nie zapłacił ani złotówki?

  Dla mnie taka sytuacja jest formalną obrazą prawa przez instytucje winne stania
  na straży jego ochrony i przestrzegania.

  Rozbieżności między tym, co Kościół głosi a co robi są na tyle moralnie istotne,
  że wymaga to zastosowania wręcz takiego samego postępowania w stosunku do tej
  instytucji i jej urzędników.

  Dla mnie nie jest to niczym innym, jak właśnie zawłaszczaniem dóbr stworzonych
  przez innych.

  "Albowiem gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i
  nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę."
  [Rzym. 1:18]
 • edico 21.06.05, 18:03
  Zgodnie z art. 10 ustawy zmieniającej Karta Nauczyciela z 18 lutego 2000 r.,
  księża i diakoni, zatrudnieni w dniu wejścia w życie ustawy na stanowiskach
  nauczycieli religii, posiadający wymagane kwalifikacje oraz co najmniej 3-letni
  nieprzerwany okres pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze zajęć zgodnie z
  wymogami i kwalifikacjami odpowiednio w przedszkolu, szkole, z tym dniem
  uzyskują z mocy prawa stopień nauczyciela mianowanego.

  Ponieważ ksiądz katecheta w momencie wejścia w życie ustawy Karta Nauczyciela z
  dnia 18 lutego 2000 r. nie był pracownikiem ani Kurii Biskupiej ani żadnej
  placówki oświatowej w rozumieniu tej ustawy, nie można mu było zaliczać
  3-letniego nieprzerwanego okresu pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze zajęć
  zgodnie z wymogami i kwalifikacjami odpowiednio w przedszkolu, szkole przed 1
  września 1997 r. W tej sytuacji jakiekolwiek dywagacje na temat uzyskania
  stopnia nauczyciela mianowanego wydają się co najmniej nie uprawnione.
  Analogicznie w sposób bardzo podobny należy zakwalifikować posiłkowe powoływanie
  się na akty niższego rzędu (w tym przypadku na zarządzenia Ministra Edukacji
  Narodowej) chociaż by z tego względu, że regulowały one zagadnienia wtórne
  dotyczące uregulowanych ustawą szczególnych uprawnień i obowiązków nauczycieli i
  wychowawców zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby
  prawne Kościoła katolickiego oraz zasad wynagradzania.

  Innymi słowy:
  Po pierwsze - uznano za nauczyciela księdza katechetą, który nie spełniał
  podstawowych wymogów określonych w ustawie w tym zakresie;
  Po drugie - przyznano wynagrodzenie emerytalne księdzu katechecie, który nie
  spełniał przesłanek stawianych nauczycielom.
  Po trzecie - uznano punkt katechetyczny za placówkę oświatową, co nie spełnia
  wymogów ustawy
  Po czwarte - zakwalifikowano nauczanie katechetyczne, jako pracę wykonywaną w
  ramach stosunku pracy, co jest sprzeczne z faktami i obowiązkami wynikającymi z
  kodeksu pracy.

  Reasumując:
  Uważam, że okres nauczania religii w ramach katechizacji parafialnej przed dniem
  25 października 1990 r. nie może być uznany za okres pracy nauczycielskiej, a
  tym samym nie można było przyznać księdzu katechecie emerytury nauczycielskiej.

  Krążące opinie o pracy olsztyńskiego sądownictwa wydają się w pełni adekwatne do
  uzyskiwanych "niezawisłych" efektów.
 • Gość: 007 IP: *.icpnet.pl 22.06.05, 20:14
  Wrocław
  ludzie obudźcie się ! zaraz będzie pańszczyzna !
  Autor: schutzengel1
  Data: 15.06.2005 12:08
  Rokita z Kaczorami chcą nam zafundować IV RP.
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=64&w=25221000&a=25229733

  Poznań
  CZY ZUS POWINIEN OSKARŻYĆ KURIĘ BISKUPIĄ??
  Autor: edico
  Data: 17.06.2005 21:22
  - występując jednocześnie z należnymi roszczeniami finansowymi.

  Zielona Góra
  Emerytury dla księży katechetów ! a Wam co ?
  Autor: schutzengel1
  Data: 15.06.2005 12:52
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=25221799&a=25235258

  Olsztyn
  Re: JAK KOŚCIÓŁ KATOLICKI NAUKĘ WSPIERAŁ
  Autor: edico
  Data: 20.06.2005 15:32
  Kościół palił książki i prześladował działalność intelektualną, co
  doprowadziło do cofnięcia nauki o co najmniej 200 lat...

  Kraków
  Re: Rokita w III PR zafundował nam konkordat !
  Autor: henio56
  Data: 15.06.2005 13:23

  Łódź
  Re: "Set lex, dura lex" 3RP. A co w IV???
  Autor: henio56
  Data: 15.06.2005 14:52

  Kraków
  EMERYTURY DLA KSIĘŻY KATECHETÓW !!!
  Autor: edico
  Data: 15.06.2005 01:54

  Kraków
  Re: Ja mu nie żałuję, ale niech sobie zapracuje !!
  Autor: edico
  Data: 15.06.2005 10:16

  Łódź
  Re: Wiara czyni cuda :))
  Autor: edico
  Data: 18.06.2005 23:11
  A Gocłowski w czym siedzi???

  Autor: henio56
  Data: 15.06.2005 21:06
  a po jaką cholere było im ubezpieczenie jak i tak bezpłatnie korzystali ze
  służby zdrowia. Jakoś przez 60 lat PRL-u krzywda im się nie działa, czego nie
  mozna powiedzieć o innych. Pewnie znasz powiedzenie 'kto ma księdza w rodzie
  tego bida nie ubodzie' to hasło z czasów komuny. Kościół katolicki to firma
  watykańska, mogła Was ubezpieczyć za granicą. Pokaż mi zagraniczną firmę,która
  zatrudnia obywateli polskich i ich nie ubezpiecza.

  Opole
  Re: Emerytury dla księży katechetów !!!
  Autor: edico
  Data: 15.06.2005 12:00
  Emerytura jest pochodną wynagrodzenia a nie modłów i uzależniona jest od
  wysokości wpłacanych składek emerytalnych.

  Rokita dał konkordat, Kaczory dadzą katoland
  Autor: henio56
  Data: 15.06.2005 13:21
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=60&w=25221799&wv.x=1&a=25235258

  Środa, 22 czerwca 2005
  Katowice
  Emerytury dla księży katechetów !
  Autor: henio56
  Data: 15.06.2005 03:21

  Katowice
  Re: dzisiejszy przedsmak IV RP
  Autor: edico
  Data: 15.06.2005 12:23

  Kielce
  Czy ZUS złożył odwołanie od wyroku Sądu ?
  Autor: henio56
  Data: 17.06.2005 18:44
  czy przystał z zadowoleniem na wyrok Sądu przyznający księdzu emeryturę ?

  Re: ja swoją misję prowadzę za darmo , a Ty wielebny
  Autor: henio56
  Data: 15.06.2005 14:35
  jak już, to policjancie. Ciekawe w jaki sposób te majątki kościół wypracował ?
  nie jestem jednak zwolennikiem pełnego zwrotu, tym bardziej ,ze kościół dziwnym
  trafem każe sobie zwracać za mienie utracone na wschodzie , a teraz jest w
  posiadaniu większego majątku niż przed wojną. Nikt im tu nie kazał przyjeżdżać
  mogli tam zostać i dalej prowadzic prace duszpasterską dla dobra Watykanu.
  Bojówki komunistyczne, mordy na kapłanach, podaj liczbę tych zamordowanych
  kapłanów. Zapomniałeś o Słowacji, Chorwacji, Piusie XII, nie wspomne inkwizycji,
  czy rzezi muzułmanów i protestantów. Za komuny ograniczeń nie było a dzieci
  rodziło się więcej niż teraz.

  Szczecin
  Re: to gorzej niż sen :)
  Autor: edico
  Data: 15.06.2005 12:06
  Emerytura jest pochodną wynagrodzenia a nie modłów i uzależniona jest od
  wysokości wpłacanych składek emerytalnych...

  Środa, 22 czerwca 2005
  Poznań
  Emerytury dla księży katechetów !!!
  Autor: henio56
  Data: 15.06.2005 03:48
  to kpina z ludzi pracy ! Czarni, puszczą Polskę z torbami !

  Szczecin
  ja swoją misję prowadzę za darmo , a Ty wielebny ?
  Autor: henio56
  Data: 15.06.2005 13:52
  moim celem jest propagowanie idei zerwania konkordatu, wyprowadzenia religii ze
  szkół oraz symboli religijnych z miejsc publicznych, wprowadzenia podatku
  kościelnego, powołania komisji sejmowej do zbadania przestępstw popełnionych
  przy bezprawnym przekazie majątku państwowego, kościołowi katolickiemu.
  Nie przeszkadza mi prawdziwa posługa kapłańska, uważam ,ze kościoły sa miejscem
  kultu i nie chciałbym ich na cokolwiek zamieniać. Jestem za eutanazją,
  antykoncepcją oraz aborcją. Jestem przeciwnikiem legalizacji narkotyków, nie
  jestem również zwolennikiem pełnej wolności seksualnej. Tak plebanie,wyznanie
  jak i preferencje seksualne, powinny być prywatną sprawą każdego człowieka.

  Warszawa
  Re: Mniej dla emerytki, bo trzeba dla księdza
  Autor: edico
  Data: 20.06.2005 02:15
  Olsztyński ZUS zaniżył kobiecie lata, które przepracowała, a później wysokość
  jej renty. Przez dziesięć lat niczego nieświadoma kobieta otrzymywała mniej
  pieniędzy niż powinna, choć podatek płaciła od wyższej kwoty! Po naszej
  interwencji sprawę wyjaśnia centrala ubezpieczalni.
  miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,2776048.html

  Kielce
  Re: dzisiejszy przedsmak IV RP !!!
  Autor: edico
  Data: 15.06.2005 12:25
  Emerytura jest pochodną wynagrodzenia a nie modłów i uzależniona jest od
  wysokości wpłacanych składek emerytalnych.

  Kielce
  Emerytury dla księży katechetów !!
  Autor: henio56
  Data: 15.06.2005 03:59

  Re: "Set lex, dura lex" 3RP. A co w IV???
  Autor: henio56
  Data: 15.06.2005 14:52
  tu chodzi o przyznanie emerytury ksiedzu który nauczał religii w PRL-u w
  salkach katechetycznych. Wtedy nie było podpisanego Konkordatu. Ale mnie
  zgrzałeś !

  Gdańsk-Sopot-Gdynia
  EMERYTURY DLA KSIĘŻY KATECHETÓW
  Autor: edico
  Data: 15.06.2005 01:30

  Gdańsk-Sopot-Gdynia
  Rokita dał konkordat, Kaczory dadzą katoland
  Autor: henio56
  Data: 15.06.2005 13

  Kielce
  Emerytury dla księży katechetów !!
  Autor: henio56
  Data: 15.06.2005 03:59
  pracujemy na dobrobyt darmozjadów !
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=64&w=25221000

  Kielce
  Re: dzisiejszy przedsmak IV RP !!!
  Autor: edico
  Data: 15.06.2005 12:25

  Olsztyn
  EMERYTURY DLA KSIĘŻY KATECHETÓW
  Autor: edico
  Data: 15.06.2005 01:25

  Olsztyn
  dziękuję Ci edico !
  Autor: schutzengel1
  Data: 15.06.2005 10:50
  troche pomogłem Ci rozpropagować wątek i mam nadzieje ,ze nie będziesz miał mi
  za złe, że będę nadal cytował Twoje wypowiedzi na innych forach.

  Szczecin
  Emerytury dla ksieży katechetów !!!
  Autor: schutzengel1
  Data: 15.06.2005 03:04

  Wrocław
  EMERYTUTY DLA KSIĘŻY KATECHETÓW
  Autor: edico
  Data: 15.06.2005 01:37

  Opole
  Emerytury dla księży katechetów !!!
  Autor: henio56
  Data: 15.06.2005 03:55
  tak dba o nas państwo polskie III RP, co będzie w IV-tej strach pomyśleć.
  Trzeba uciekać z tego Katolandu bo czarni puszczą nas z torbami.
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=64&w=25221000

  Łódź
  EMERYTURY DLA KSIĘŻY KATECHETÓW
  Autor: edico
  Data: 15.06.2005 01:45

  Warszawa
  Emerytury dla księży katechetów !!!
  Autor: schutzengel1
  Data: 15.06.2005 03:08
  ludzie ! czarni puszczą nas z torbami !
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=64&w=25221000
 • Gość: Ed IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 23.06.05, 02:53
  Up!
 • Gość: 007 IP: *.icpnet.pl 23.06.05, 06:48
 • edico 27.07.05, 23:10
  - Tyle pracy, tyle pieniędzy - żalą się urzędnicy z Łubowa. Z powodu
  zanieczyszczenia bakteriami coli Jeziora Lednickiego w niedzielę nie odbyły się
  zawody pływackie. Przełożono je na koniec sierpnia

  W niedzielę na Jeziorze Lednickim na kąpielisku w Dziekanowicach miały odbyć się
  - po raz trzynasty - zawody w pływaniu długodystansowym O Błękitną Wstęgę
  Ostrowa Lednickiego. - W niektórych dokumentach nawet nie podawaliśmy, że to
  trzynaste zawody, żeby nie zapeszyć i nie zniechęcić pływaków - mówi Irena
  Wójcik, dyrektor zawodów, z Urzędu Gminy w Łubowie. Pech nie ominął jednak
  organizatorów. W poniedziałek, tydzień przed zawodami, badania wody nie wykazały
  jeszcze żadnego zanieczyszczenia, ale kolejne, w piątek 22 lipca, wykazało
  obecność w wodzie bakterii z grupy coli w stężeniu znacznie przekraczającym
  normę. - To był szok, przecież dotychczas było to najczystsze jezioro w
  powiecie! - zaznacza Wójcik. - Zleciliśmy więc Aquanetowi niezależne badanie,
  którego wyniki były jeszcze gorsze. Co było robić, odwołaliśmy zawody - dodaje.

  Zawody zostały przełożone wstępnie na 21 sierpnia. Urzędnicy czekają na wyniki
  kolejnych badań. - Mamy nadzieję, że w ciągu tych trzech tygodni jezioro się
  oczyści - mówi Wójcik.  Skąd się wzięły coli?

  Jacek Łuczak: Dlaczego woda w jeziorze jest zanieczyszczona?

  Grażyna Bernaciak z gnieźnieńskiego sanepidu: Wszyscy nas pytają o przyczyny, a
  my tylko badamy wodę w kąpieliskach. Mamy ich siedem w powiecie, wszystkie
  sprawdzamy systematycznie. Można przypuszczać, że bakterie spłynęły wraz z wodą
  deszczową po czerwcowych spotkaniach młodych na Lednicy, ale głowy za to nie
  dam. Odbywające się tam co roku imprezy masowe zawsze kontrolujemy. Ich
  infrastruktura jest dobra, jest 200 ubikacji, kosze na śmieci, dodatkowo punkty
  mycia rąk. Jednak ludzi w tym czasie jest tysiące, mogą oni powodować
  zanieczyszczenia, które z opadami deszczu przedostają się do jeziora.

  Może być inny powód?

  - Niewłaściwa gospodarka ściekami z rolniczych gospodarstw. Do jeziora wpada rów
  melioracyjny, przez który zanieczyszczona woda mogłaby płynąć z gospodarstw. Ale
  wykluczyliśmy tę tezę, bo wzdłuż rowu nie ma przecież zabudowań.

  Kiedy woda może być znów zdatna do kąpieli?

  - Jeśli było to jednorazowe zanieczyszczenie, a nie stały dopływ ścieków, to
  jezioro powinno samo sobie z nim poradzić najpóźniej w miesiąc. Zbiorniki wodne
  mają zdolności do samooczyszczenia. Będziemy stale monitorować stan wody.
  (gut)
  serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34309,2842567.html

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka