Dodaj do ulubionych

Międzynarodowy Dzień Bez Papierosa

IP: *.gdansk.cvx.ppp.tpnet.pl 15.11.01, 07:52

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko „Rozstaje” w Gdańsku
ul. Kombatantów 4 tel. 346-57-80 i

Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie

Z a p r a s z a j ą

Na prelekcje - edukacje dla liderów klasowych i nauczycieli, badania
spirometryczne oraz ćwiczenia oddechowe w ramach

Pomorskiego programu profilaktyki i promocji zdrowia –Przeciw nikotynizacji.

Palaczom trudno jest zerwać z nałogiem nie tylko, dlatego, że ich organizm
domaga się nikotyny. Równie uzależniający jest sam "rytuał" palenia: wyciąganie
papierosa, przypalanie, zaciąganie się dymem. Tymczasem raporty demograficzne
Rządowej Komisji Ludnościowej, a także informacje statystyczne resortu zdrowia
przedstawiają niekorzystną sytuację zdrowotną społeczeństwa naszego kraju.
Niekorzystna też jest sytuacja zdrowotna mieszkańców Gdańska. Ale nie tylko
aktualny stan zdrowia ludności powinien budzić niepokój, bowiem również poważną
sprawą jest to, że czynniki ryzyka najważniejszych i najpoważniejszych w naszym
kraju jak i w naszym mieście chorób zagrażają nadal i mają tendencję dalszej
ekspansji, ponieważ nie stwarzamy zwłaszcza dla młodych ludzi alternatywy w
postaci zagospodarowania czasu wolnego przez sport dla wszystkich (rekreację).
W tej sytuacji jawi się konieczność podjęcia skutecznych kroków
przeciwdziałających zagrożeniom tkwiącym w warunkach i sposobie życia naszego
społeczeństwa, gdyż w przeciwnym razie możemy spodziewać się znacznego wzrostu
częstości zgonów lub trwałej utraty zdrowia powodowanego przede wszystkim
chorobami układu krążenia, nowotworami i wypadkami. Kraje, które doceniły
uboczne, niekorzystne skutki współczesnej cywilizacji i podjęły skutecznego
przeciwdziałania -uczyniły to nie dla tego, że zaspokoiwszy już potrzeby opieki
medycznej próbują nowych rozwiązań, lecz dla tego, że tym potrzebom sprostać
nie mogą. Żadna, nawet najsilniejsza gospodarka, nie jest w stanie udźwignąć
kosztów zapewnienia skutecznej pomocy medycznej wobec potrzeb zdrowotnych
rosnących w wyniku żywiołowo szerzących się zagrożeń, jakim jest m.in. palenie
tytoniu i braku aktywności ruchowej, w przypadku, których działania medyczne są
zawsze tylko reakcją na skutki procesów. Procesy te przebiegają poza zasięgiem
służb medycznych i należą do sfery zjawisk społecznych, ekologicznych,
ekonomicznych i kulturowych, składających się na cechy współczesnej
cywilizacji. Zdrowie to nie tylko brak choroby. Troska o jego utrzymanie nie
wynika z faktu zobowiązania konstytucyjnego Państwa, ale z tego, że stanowi ono
zasadniczy czynnik jego rozwoju społeczno - ekonomicznego. Straty społeczne, to
wymierne skutki ekonomiczne wyrażające się w nakładach na leczenie,
rehabilitację oraz zapewnienie bytu osobom, które z racji niepełnosprawności
nie mogą się samodzielnie utrzymać. Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia-
przeciw nikotynizacji, Ogniska TKKF”Rozstaje” koncentruje się na działaniach
tak profilaktycznych jak i na promocji i umacnianiu zdrowia. Taką właśnie
filozofię postępowania przyjęto, dlatego, iż w dotychczasowej praktyce
funkcjonowania programów promocyjnych można wyróżnić dwa modelowe typy ich
strategicznego ustawienia. Otóż programy te są bądź to skierowane "na
zdrowie ",bądź to na chorobę". W pierwszym przypadku dobór działań promocyjnych
odbywa się pod kątem umacniania potencjału zdrowotnego jednostek zwłaszcza
przez aktywność ruchową, w drugim pod kątem prewencji określonej choroby, czy
grup chorób, np. chorób układu krążenia, chorób nowotworowych itd. W praktyce
na ogół następuje przemieszanie tych dwu perspektyw, choć z reguły jedna z nich
dominuje. Zaznaczyć należy, że przeważają programy ustawiane pochodną
generalnego tradycyjnego postrzegania ochrony zdrowia właśnie bardziej w
perspektywie choroby niż zdrowia. Dla zahamowania niekorzystnych tendencji w
zachorowalności i umieralności wśród naszej społeczności lokalnej istotną
sprawą jest eliminacja zagrożeń tkwiących w środowisku nas otaczającym jak i w
naszych stylach życia. Promowanie zdrowia w wychowaniu dzieci i młodzieży,
upowszechnianie kultury fizycznej, zdrowego odżywiania, niepalenia tytoniu,
wstrzemięźliwości w piciu napojów alkoholowych, służy zapobieganiu występowaniu
chorób układu krążenia, niektórym nowotworom, wypadkom, patologii ciąży i wieku
rozwojowego oraz powstawaniu niepełnosprawności W stosunku do grup ludności i
osób obciążonych ryzykiem utraty zdrowia program przewiduje wprowadzenie
swoistych działań profilaktycznych, których celem będzie doprowadzenie do
zwiększenia zdolności obronnych organizmu i zniwelowanie ryzyka. Dotyczyć to
będzie głównie dzieci i młodzieży, kobiet ciężarnych, itd. S k u t e c z n o ś
ć p r o g r a m u będzie zależała od zaangażowania się władz lokalnych, szkół
a w tym zwłaszcza nauczycieli, zakładów pracy oraz samych obywateli. Właściwe
oddychanie dla lepszego życia Zanim rozpoczniemy trening, żeby nie
powiedzieć seans, najpierw koniecznie musimy pomyśleć o oddychaniu. Ten prosty
gest. jest jednak wykonywany zbyt mechanicznie. Z chemicznego punktu widzenia
proces oddychania polega na wdychaniu tlenu i wydychaniu dwutlenku węgla, itd,
itd....Zapraszamy zwłaszcza Szkoły do wzięcia udziału w prelekcjach i edukacji
dla nauczycieli, badaniach spirometryczne z pokazami prawidłowego oddychania
przy ćwiczeniach fizycznych w ramach Pomorskiego programu profilaktyki i
promocji zdrowia –Przeciw nikotynizacji.Kontakt:TKKF ”Rozstaje” tel. 346-57-
80, fax. 346-92-78, ISDN 5117150 e-mail:
TKKF_Rozstaje@wp.pl
Marek M. Moneta - prezes

Obserwuj wątek

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka