• drzewko
 • od najstarszego
 • od najnowszego
Dodaj do ulubionych

6-latki do szkoły - głos naukowców

 • 09.08.08, 21:13
  wklejam część tekstu - całość na
  www.lex.com.pl/?cmd=artykul,1550
  Naukowcy przeciwni obniżeniu wieku szkolnego
  Sześciolatki powinny zostać w przedszkolach, a projektowana reforma edukacji
  może pogorszyć ich szkolny start - twierdzą pedagodzy, psychologowie i badacze
  zajmujących się rozwojem człowieka i dysfunkcjami ujawniającymi się na etapie
  wczesnej edukacji.
  Na krytyczne głosy ekspertów na temat obniżenia wieku szkolnego oraz nowej
  podstawy programowej powołują się inicjatorzy akcji społecznych mających
  skłonić resort edukacji do rezygnacji z planowanych zmian.

  Rodzice zwrócili się do nowo powołanego Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka
  o interwencję w sprawie reformy. Wcześniej interweniowali u Rzecznika Praw
  Obywatelskich Janusza Kochanowskiego, który ocenił, że szkoły nie są
  przygotowane na przyjęcie tak małych dzieci i prosił ministerstwo o odłożenie
  reformy w czasie.
  "Jednym z głównych elementów tej reformy jest obniżenie wieku szkolnego do lat
  6-ciu. Początek reformy został wyznaczony już na 1 września 2009 r. Jako
  rodzice dzieci, które w najbliższym czasie rozpoczną edukację szkolną i
  których ma dotyczyć ta zmiana, wyrażamy nasze najwyższe zaniepokojenie trybem
  wprowadzania tej zmiany (...)" - piszą rodzice w liście do RPD. Swój niepokój
  uzasadniają licznymi badaniami i analizami polskich przedstawicieli świata nauki.

  JEŚLI NIE WIADOMO, O CO CHODZI...

  Polskie Towarzystwo Dysleksji, w opinii na temat projektu Podstaw Programowych
  Kształcenia Ogólnego wyraziło przekonanie, że próba wdrożenia go w życie
  pociągnęłaby za sobą wiele negatywnych następstw dla nauczycieli, rodziców, a
  przede wszystkim dzieci. Zdaniem Towarzystwa, propozycja reformy programowej
  służy głównie osiągnięciu celów finansowych, bowiem skrócenie o rok czasu
  przebywania dzieci i młodzieży w szkole pozwoliłoby na poczynienie
  oszczędności w budżecie państwa.
  Wyniki projektu badawczego "Sześciolatki w Polsce" dowodzą, że niemal we
  wszystkich sferach przygotowania do edukacji sześciolatki z przedszkoli
  wykazywały znacząco wyższy poziom rozwoju niż sześciolatki z "zerówek"
  szkolnych. Były wyraźnie aktywniejsze, wykazywały wyższy poziom rozwoju
  umysłowego i uzyskiwały lepsze wyniki w zakresie przygotowania do rozpoczęcia
  nauki. Były także lepsze w kategoriach szczegółowych, składających się na
  ogólny poziom dojrzałości szkolnej: gotowość do czytania, pisania, liczenia
  oraz rozumowanie.
  U dzieci takich intensywniej rozwijały się zdolności poznawcze. Maluchy
  osiągały wyższy poziom analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej, potrafiły
  lepiej dbać o porządek, sprawniej poruszały się po placówce, częściej
  wykonywały zadania bez niczyjej pomocy, sprawniej posługiwały się przyborami
  szkolnymi i lepiej o nie dbały, łatwiej nawiązywały kontakt. Były też bardziej
  opiekuńcze, lepiej potrafiły oceniać zachowanie rówieśników, nie były uległe i
  ciche, za to pewniejsze swojej decyzji i adekwatnie do sytuacji reagowały
  złością lub gniewem. Także poprawnie wykonywały wszystkie polecenia, były
  bardziej wytrwałe i zainteresowane oraz lepiej koncentrowały uwagę.
  Przewaga dzieci z oddziałów zerowych uwidoczniła się natomiast tylko w dwóch
  dziedzinach: częściej brały one udział w zorganizowanych systematycznych
  zajęciach sportowych poza placówką oraz statystycznie częściej uzyskiwały
  wyższy poziom umiejętności ruchowych (np. rzutów, chwytów jednorącz i chwytów
  oburącz).
  Zdaniem ekspertów, raport z badania dowodzi, że przeniesienie sześciolatka z
  placówki przedszkolnej do szkolnej pogorszy jego szkolny start.

  POLEPSZENIE NA GORSZE

  Polski Komitet Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego podziela
  pogląd, że przenoszenie wszystkich oddziałów dzieci sześcioletnich do szkół
  przyczyni się do pogorszenia ich edukacji. Komitet przekonuje, że rodzice
  powinni mieć prawo wyboru miejsca edukacji swoich dzieci.
  Zdaniem specjalistów Komitetu, oddziały przedszkolne w szkołach nie są
  przygotowane do pełnej realizacji zadań wychowania przedszkolnego. Ze względu
  na krótki czas pracy i warunki, w jakich funkcjonują, skupiają się jedynie na
  zadaniach dydaktycznych. Większość szkół podstawowych nie ma warunków, aby
  zapewnić dzieciom sześcioletnim edukację i opiekę zgodną z ich potrzebami
  rozwojowymi. Dwuzmianowość, brak miejsc w świetlicach, brak nauczycieli
  wychowania przedszkolnego zatrudnionych w szkołach, metody pracy nieadekwatne
  do potrzeb i możliwości małych dzieci stanowią zagrożenie dla edukacji
  sześciolatków.
  Prof. Danuta Waloszek z Akademii Pedagogicznej w Krakowie stwierdza, że
  edukacją dzieci sześcioletnich, a teraz także pięcioletnich, ustawicznie się
  rozgrywa w Polsce interes polityczny, przy czym zupełnie nie dba się o jej
  jakość, uwrażliwioną na specyfikę rozwoju człowieka w tym wieku.
  "Dzieciństwo do 6 roku życia najszerzej przekłada się na sprawność człowieka w
  dorosłości (...) Takich warunków nie ma w żadnym razie w szkole, która
  organizowana jest wedle paradygmatu masowości, unifikacji form i
  uniwersalizacji treści kształcenia. Dzieci do szóstego roku życia są rozwojowo
  nieprzygotowane do wejścia w przestrzeń społeczną. Z trudem wchodzą w
  przestrzeń publiczną w przedszkolu - przychodzą ze środowiska rodzinnego,
  zdominowanego emocjonalnie. Muszą uczyć się zupełnie nowych relacji,
  regulatorów, rozpoznawać siebie jako jednostkę społeczna. Dzieci są zbyt
  wrażliwe i delikatne by mogły sprostać czasami bezwzględnej walce o miejsce w
  społeczności szkolnej" - mówi prof. Waloszek.
  Stanowisko Zespołu Edukacji Elementarnej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w
  sprawie wychowania przedszkolnego dzieci w Polsce jest podobne. "Uważamy, iż
  dla zrównoważonej przyszłości państwa, społeczeństwa i indywidualnego
  człowieka, niezbędne jest (...) pozostawienie dzieci sześcioletnich w
  budynkach przedszkolnych, dobrze przygotowanych dla realizacji procesu
  wspierania tych dzieci w ich rozwoju, zamiast lokowania ich w nieprzyjaznych
  warunkach szkolnych" - piszą naukowcy.

  JAK ZNIECHĘCIĆ DZIECI DO NAUKI

  Dr Marta Kochan-Wójcik zwraca uwagę na nowy aspekt sprawy. Jak przypomina,
  nauczyciele dzieci sześcioletnich to specjaliści nauczania przedszkolnego,
  przygotowani metodycznie do pracy z najmłodszymi. Natomiast edukacją
  siedmiolatków zajmują się nauczyciele nauczania zintegrowanego, kształceni do
  pracy z dziećmi w klasach I-III.
  "Ma to związek ze zmianą rozwojową dokonującą się pod koniec szóstego roku
  życia w umysłach maluchów i przejściem przez nie w kolejne stadium rozwoju
  myślenia. Inaczej zatem pracuje się z sześciolatkami, a inaczej z dziećmi
  powyżej siódmego roku życia. Uwzględnienie tej specyfiki rozwojowej to warunek
  powodzenia pierwszego etapu edukacji" - uważa doktor.
  Jej zdaniem, obniżenie edukacji szkolnej nie może odbyć się przez przesunięcie
  treści obecnie realizowanych w klasie I do poziomu klas zerowych. Przeciętny
  sześciolatek nie jest gotowy do rozumienia pojęć wykorzystywanych w edukacji
  siedmiolatków. Zderzenie go z wiedzą nie na jego poziomie skutkuje lękiem,
  poczuciem bezradności, niechęcią wobec nauki i szkoły.
  Prof. Anna Brzezińska, psycholog rozwoju i edukacji, też poparłaby protesty
  rodziców ze względu na proces rozwojowy przedszkolaka. W jej ocenie, to raczej
  przedszkola są przygotowane do wyłapania niedostatków u dzieci. "Do uważnej
  opieki indywidualnej. Do stymulowania lekko opóźnionych i dopasowania programu
  dla zdolniejszych.
  Nauczycielka zna doskonale każde swoje dziecko, bo spędziła z nim trzy lata.
  Patrzy z dołu. Wie, że doprowadzić ma dziecko do tego cudownego
  intelektualnego błysku, który zdarza się w okolicy szóstego roku życia i
  polega na tym, że mały człowiek, zanim wykona czynność, zaczyna myśleć" -
  wylicza profesor.
  "To jest ostatni rok indywidualnej stymulacji malucha. Jeśli się go zaniedba,
  nie ma mowy o równaniu szans. Raczej - o pogłębianiu dysfunkcji i różnic" -
  podsumowuje.
  Edytor zaawansowany
  • 11.08.08, 16:43
   A czy starczy wszystkim 6latkom miejsc w przedszkolnych zerówkach ???
   NIE...sad czy każdego stać, żeby dziecko chodziło do przedszkola ???
   NIE...sad "przerobiłam" szkolną zerówkę i niczym się nie różni od przedszkolnej, oprócz tego, .że nie ma wyżywienia i zajęcia są krótsze.
   I nie ma znaczenia, czy nazywa się to zerówka, czy I klasa. Moje dzieci niezależnie od przepisów odgórnych i tak pójdą do szkoły w 6 roku życia i nie widzę w tym nic złego.
   • 12.08.08, 15:07
    A już myślałam że jestem matką wyrodną,bo posyłam swojego
    pięciolatka do szkolnej zerówki.
    Nikt go nie obserwował przez trzy lata w przedszkolu bo do
    przedszkola w moim mieście nie sposób się dostać( ja nie pracuję,
    wychowuję młodszą córę)a i trzysta zł za mc piechotą nie chodzi.
    Jak się będzie naprawdę źle czuł,to najwyżej pójdzie do zerówki też
    w przyszłym roku.
    A cały ten szum to chyba głównie panie przedszkolanki robią,żeby im
    roboty nie ubyło.
    • 13.08.08, 00:01
     Roboty im nie ubedzie, przynajmniej chwilowo, biorac pod uwage
     chroniczny brak miejsca w przedszkolach...
    • 13.08.08, 20:21
     tekst jest płaski, jednostronny i tendencyjny - jak cała polska
     psychologia dziecięca....

     A wystarczyłaby odrobina ZRÓŻNICOWANIA i INDYWIDUALIZACJI
     przypadków... i wszyscy byliby szczęśliwi. To jednakże przeczyłoby
     prawdom objawionym rodem z opasłych tomów, nie mających nic
     wspólnego z rzeczywistością, którymi karmi się studentów
     psychologii, pedagogiki oraz innych kierunków nauczycielskich.
  • 12.08.08, 15:28
   Moje dzieci tez chodziły do szkolnej zerówki. I nie wyszło im to na
   złe.
   Uważam, ze cały ten zgiełk z unikaniem jak ognia szkoły,
   przedłuzaniem przedszkola jest wynikiem.... lenistwa rodziców. Bo w
   szkole zerówka trwa krócej ( trzeba zorganizować życie w nieco inny
   sposób), bo nie da się wcisnąć chorego dziecka w piątek na 8 godzin
   do przedszkola ( praca najważniejsza), bo w szkolnej zerówce bywa
   wyższy poziom i trzeba cos z siebie dać i w końcu dlatego, ze
   łatwiej jest byc rodzicem dzidziusia niż ucznia.
   W szkole, w niższych klasach nikt juz nie stawia stopni ( a szkoda,
   bo dzieci bardzo lubia dostawać piatki i szóstki).
   Przed laty mielismy do wyboru przedzkole. gdzie nasze dziec byłyby
   razem z 3 latkami z pieluchami ( nie w tej samej grupie, ale obok) i
   szkołe, w której na przerwie stykałyby sie z uczniami 8 kasy ( nie
   było jeszcze wtedy gimnazjum tylko 8 klasowa podstawówka).
   Wybraliśmy drugie rozwiązanie. Dzieci ani razu nie były obiektem
   ataku starszych kolegów, ni stała im się krzywda, nie straciły
   dzieciństwa,chłopcy szybciej wdrożyli sie do obowiązków co jak juz
   wspomniałam wyszło im tylko na dobre.
   • 12.08.08, 16:08
    Moje dziecko w ogole nie chodzilo do zerowki. Z pięciolatków
    przeszlo do piwrwszej klasy.
    Nie wierze, ze w calej Europie, poza Polską i Finlandia, 6-latki sa
    dojrzale do szkoly i że masowo sa krzywdzone. Owszem, widze
    konieczność zmiany programu i podejscia do dzieci, ale sam pomysłu
    uwazam za calkiem niezly. 6 lat to dla wielu dzieci dobry wiek na
    rozpoczęcie nauki - moje starsze 6 latki nudzily się w przedszkolu
    okropnie.
    --
    Mops i kot

    img443.imageshack.us/my.php?image=znudzonyfh5.jpg
    • 13.08.08, 13:28
     Mój nie ma jeszcze 2 lat, więc nie wiem jeszcze czy będzie się
     nadawał w wieku 6 lat do szkoły, tym bardziej, że jest z grudnia.
     Teoretycznie, nie zrobię mu wielkiej krzywdy jak pójdzie rok
     później, ale to będzie zależało od jego gotowości. Nie chciałabym,
     aby niegotowy do nauki czuł się gorszy od nieco starszych od siebie
     6-latków i nabrał niechęci na starcie. Zobaczymy.
     --
     Wiadomo, że taki a taki pomysł jest nie do zrealizowania. Ale żyje
     sobie jakiś nieuk, który o tym nie wie. I on właśnie dokonuje tego
     wynalazku - Albert Einstein
  • 13.08.08, 15:35
   wg mnie ten pomysl jest tak samo nietrafiony jak gimnazja, ale niestety madry
   polak po szkodzie... oni na dodatek nie przewiduja ze teraz jest wyz
   demograficzny i szkoly beda tak przepelnione jak powiedzmy te 20 lat temu, u
   mnie wiazalo sie to z chodzeniem do szkoly na 2 zmiany, co bylo koszmarem dla
   rodzicow pracujacyh, bo kto mi wysle dziecko do szkoly np na 12 kiedy oboje
   bedziemy mieli byc w pracy? jak wysle do swietlicy to dziecko spedzi tam lacznie
   ze szkola ponad 10 godzin? a czy to zdrowe bedzie dla 6-latka? no chyba nie...,
   jesli tylko bede mogla nie posle moich dzieci wczesniej do szkoly, uwazam ze nie
   ma im co zabierac dziecinstwa, rok to moze niewiele ale jednak zawsze cos,
   jeszcze beda mialy wystarczajaco duzo czasu zeby sie uczyc i meczyc w szkolach
   --
   ... najlepsze forum podkarpackich mam => mielecka piaskownica ...
   • 13.08.08, 15:54
    Przy takim podejściu do szkoły, to może rzeczywiście dobrze by było
    przesunąć obowiązek szkolny, ale....w odwrotnym kierunku. Niech 10
    latka bawi sie lalkami, a co tam, jeszcze zdąży nauczyć się czytac i
    pisac.
    • 13.08.08, 20:08
     protozoa napisała:

     > Przy takim podejściu do szkoły, to może rzeczywiście dobrze by było
     > przesunąć obowiązek szkolny, ale....w odwrotnym kierunku. Niech 10
     > latka bawi sie lalkami, a co tam, jeszcze zdąży nauczyć się czytac i
     > pisac.

     tylko ze mi nie chodzi o ten podzial na zerowki przyprzedszkolne a te w
     szkolach, ja sama chodzilam do takiej w szkole i jakos wyszlam na ludzi i zyje tongue_out
     mi chodzi o ten obowiazek wczesniejszego pojscia do szkoly, ha bym wolala zeby
     moja pieciolatka nie musiala isc jeszcze do szkoly, w tym wieku uwazam ze
     dziecko powinno sie jeszcze wiecej bawic niz uczyc
     --
     ... najlepsze forum podkarpackich mam => mielecka piaskownica ...
     • 20.08.08, 10:20
      kiniak22 napisała
      >> ha bym wolała żeby moja pięciolatka nie musiała iść jeszcze do szkoły...
      A kto mówi o wysyłaniu 5latków ??? cały czas mowa o 6cio latkach surprised
      • 22.08.08, 11:22
       woda-niegazowana napisała:

       > kiniak22 napisała
       > >> ha bym wolała żeby moja pięciolatka nie musiała iść jeszcze do szkoł
       > y...
       > A kto mówi o wysyłaniu 5latków ??? cały czas mowa o 6cio latkach surprised

       szesciolatki do szkoly = do pierwszej klasy wiec pieciolatek obowiazkowo do
       zerowki, chyba to oczywiste?


       --
       ... najlepsze forum podkarpackich mam => mielecka piaskownica ...

       Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się że czekali na siebie całe
       życie...
  • 13.08.08, 23:29
   Pójście do szkoły w wieku 6 lat samo w sobie nie jest złe. Złe jest
   łączenie 6 i 7 latków. Nawet jeśli bedą osobne klasy dla 6 i 7
   latków, to jakim programem będą iść? Jak będą wyglądały testy na
   koniec podstawówki? Do jakiego programu będą przygotowane? Czy 6
   latki będą musiały podciągać się do 7 latków czy 7 latki obniżać
   poziom do 6 latków?
   Druga sprawa to przygotowanie nauczycieli. między 6 a 7 latkiem jest
   spora różnica i nauczyciele klas I-III nie będą przygotowani do
   nauczania 6 latków. będą musieli się przestawić na tok myślenia6
   latka, odruchowo będą chcieli osiągnąć to samo co z 7 latkami. To
   się zmieni ale pierwsze roczniki 6 latków będą miały najgorzej, bedą
   królikami doświadczalnymi. Mój syn załapie się na reformę ale na
   szczęście jest ze stycznia a więc prawie rok do przodu.
   --
   Mama trochę zabiegana smile
   • 20.08.08, 10:29
    kawad napisała:

    > Pójście do szkoły w wieku 6 lat samo w sobie nie jest złe. Złe jest
    > łączenie 6 i 7 latków. Nawet jeśli bedą osobne klasy dla 6 i 7
    > latków, to jakim programem będą iść? Jak będą wyglądały testy na
    > koniec podstawówki? Do jakiego programu będą przygotowane? Czy 6
    > latki będą musiały podciągać się do 7 latków czy 7 latki obniżać
    > poziom do 6 latków?

    Przyznam się, że nie rozumiem sad

    > Druga sprawa to przygotowanie nauczycieli. między 6 a 7 latkiem jest
    > spora różnica i nauczyciele klas I-III nie będą przygotowani do
    > nauczania 6 latków. będą musieli się przestawić na tok myślenia6
    > latka, odruchowo będą chcieli osiągnąć to samo co z 7 latkami. To
    > się zmieni ale pierwsze roczniki 6 latków będą miały najgorzej, bedą
    > królikami doświadczalnymi.

    Bzdura ..cały czas istnieją szkolne zerówki, czyli klasy dla 6cio latków.

    Mój syn załapie się na reformę ale na
    > szczęście jest ze stycznia a więc prawie rok do przodu.

    Moje bliźniaki też się załapią, ale tak jak napisałam wcześniej tak czy inaczej poszłyby do szkolnej zerówki, bo opłaty za przedszkole dobijają mnie, a starsza córka już to przerobiła i nie widzę ŻADNYCH minusów.
  • 14.08.08, 00:51
   udowadniania, że szkoła to samo zło a dzieci są za głupie.
   • 14.08.08, 15:25
    Mnie sie wydaje, ze diabel jak zawsze mieszka w szczegolach a przede wszystkim w
    organizacji dnia tak dziecka jak i rodzicow. Gdy moje dzieci poszly do Junior (4
    lata) a potem Senior (5 lat) Kindergarten w szkole, glowny problem mielismy my -
    rodzice, bo dzien szkolny dla 4 i 5-latkow to bylo POL DNIA. Tak wiec dla tych,
    ktorzy pracuja caly dzien to byla niezla polka z organizacja opieki itd.
    Odetchnelismy gdy wszystkie nasze dzieci znalazly sie w regularnach klasach,
    klasa I zaczyna sie od 6 roku zycia i nie wyobrazam sobie dlaczego mialaby
    zaczynac sie pozniej. Juz wiekszosc 4-latkow jest zainteresowanych literkami,
    numerkami - trzeba w dzieciach rozwijac ciekawosc a nie ja tlumic upupiajac je
    pod haslem "niech sie jeszcze pobawia". Zreszta chodzenie do szkoly zabawy nie
    ogranicza, zmienia tylko jej kierunek! Serdecznie zycze polskim rodzicom
    znalezienia skutecznych rozwiazan administracyjnych, ktore pozwolilyby dzieciom
    zaczynac nauke w szkole wczesniej a jednoczesnie miec calo-dniowa opieke dajaca
    doroslym szanse na normalna prace.
    • 20.08.08, 11:13
     bi_scotti napisała:

     > Juz wiekszosc 4-latkow jest zainteresowanych literkami,
     > numerkami - trzeba w dzieciach rozwijac ciekawosc a nie ja tlumic upupiajac je
     pod haslem "niech sie jeszcze pobawia". Zreszta chodzenie do szkoly zabawy nie
     ogranicza, zmienia tylko jej kierunek!

     Otóż to.

     BTW wielu rodziców z podejściem "niech się jeszcze pobawią" nie zdaje sobie
     chyba sprawy, że taki pogląd przekazują swoim dzieciom, w których rośnie
     przekonanie, że szkoła to nieprzyjemne miejsce związane tylko z przykrymi
     obowiązkami - w żadnym wypadku z zabawą uncertain

     --
     Alicja
     Daria
     Foty
 • Powiadamiaj o nowych wpisach

Wysyłaj powiadomienia o nowych wpisach na forum na e-mail:

Aby uprościć zarządzanie powiadomieniami zaloguj się lub zarejestruj się.

lub anuluj

Zaloguj się

Nie pamiętasz hasła lub loginu ?

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.