Dodaj do ulubionych

Bana Jindrzychów - Głuchołazy - Mikulowice

IP: 80.188.27.* 31.08.03, 20:15
... Vaší připomínku jsme zaslali k vyjádření ČD a. s. ( www.cd.cz ),
Obchodně provozní ředitelství Ostrava. Jejich odpověď přikládáme.Celou
situaci jsme chtěli zaslat k řešení Ministerstvu dopravy ČR (
www.mdcr.cz ).
Mezitím jsme však obdrželi informaci, že Polsko chce zrušit železniční trať v
úseku Głuchołazy - Nowy Świetów. Po tomto zjištění proběhla jednání mezi
vedením zdejšího kraje a příslušnými ministerstvy ( dopravy a zahraničních
věcí). Tato ministerstva následně vznesla nesouhlas u centrálních orgánů
Polska s předmětným zrušením tratě. Z dosud dostupných informací je rušení
tratě polskou stranou dosud neuzavřeno.
Navíc ze strany ČD bylo sděleno, že úsek tratě 292 je na území Polska ve
špatném technickém stavu, celý úsek je veden s pomalou jízdou a ze strany
Polska, přestože mu ČD platí nemalé finanční prostředky za peážní dopravu,
trať dlouhodobě neudržuje. U ČD je zvažována možnost buď předmětný úsek tratě
na území Polska převzít do pronájmu (pokud Polsko dá k tomu svolení) a nebo
železniční dopravu přes Polsko zastavit a nahradit jí autobusovou dopravou,
vedenou po území Česka.
Z uvedených skutečností vyplývá, že celý problém nevyplývá z nezájmu
ústředních i regionálních orgánů ČR ale z nezájmu centrálních orgánů PR.
Polské příhraniční orgány daly podporu naším snahám při řešení mezinárodního
provozu přes stanici Głuchołazy. Z dosavadních postojů Polska odvozujeme, že
jejich přístup k řešení tohoto problému se změní až po vstupu do EU.
Pokud zmiňujete ve své připomínce dopravu v Libereckém kraji
( www.kraj-lbc.cz ), ani tomuto kraji se nepodařilo propojit drážní
dopravu s Polskem a tato je provozována pouze přes hranice s Německem.
Karel Pokorný
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Odd. veřejné dopravyDoprava přes železniční přechod Mikulovice - Głuchołazy.

První novodobá jízda zvláštního vlaku osobní dopravy přes hraniční přechod v
Głuchołazech se ve spolupráci s PKP a po projednání s orgány celní a pasové
služby obou republik uskutečnila dne 24. 9. 1995. Byl to parní historický
vlak Krnov - Głuchołazy. Rok na to, 27. 9. 1996, se tato akce zopakovala,
bohužel prozatím naposledy.
Ve dnech 2. a 3. 10. 1999 město Jeseník a Lázně Jeseník slavily 200. výročí
narození Vincenze Priessnitze. K těmto oslavám se připojily i ČD zajištěním
jízd nostalgických vlaků s parními lokomotivami. V rámci uvedené akce byla
rovněž připravována jízda zvláštního nostalgického vlaku z Nysy přes
Głuchołazy do Jeseníku s delegacemi polských partnerů. Vzhledem k tomu, že
železniční přechod Mikulovice - Głuchołazy je otevřen jen pro nákladní
přepravu, projednání mimořádného přejezdu zvláštního vlaku na uvedenou akci
trvalo 6 měsíců. Bylo nutno získat povolení ředitelství železnice PKP ve
Varšavě, souhlasné stanoviska celních orgánů Polské republiky a Komendy
Głovnej Strażi Granicznej v Raciborzi.
Po této úspěšné akci byl zájem jízdy zvláštních vlaků zopakovat, čemuž, jak
se zdálo, nic nebránilo. Na následující rok se nám podařilo zabezpečit jízdu
parního vlaku z Jeseníku do Nysy dne 27. 5. 2000 na akci Dny Nysy a 6. 12.
2000 Mikulášskou jízdu z Jeseníku do Nysy. Již s přejezdem prvního vlaku
mezi Nysou a Jeseníkem přes uvedený přechod byly uzavírány dohody v rámci
Euroregionu Praděd mezi regiony Nysa a Jeseník ( www.jesenik.org ) na
přejezd zvláštních vlaků při organizování významných akcí. Vedou se jednání o
možnosti pravidelné dopravy, možnosti výstupu a nástupu v železniční stanici
Głuchołazy za účasti Ministerstva financí, Ministerstva dopravy, Úřadu vlády
i na úrovni zástupců měst uvedených regionů. Zde narážíme především na
nezájem jak se strany Komendy Głównej Straży Granicznej, ale i ze strany
generálního ředitelství PKP ve Warszawě. Příkladem mohou být zvláštní vlaky,
které dle dohod byly řádně projednány a odsouhlaseny a které byly na základě
zamítavého rozhodnutí zrušeny 24 hodin před jízdou přes železniční
přechodovou stanici Mikulovice - Głuchołazy. Tyto vlaky musely svoji jízdu
ukončit ve Zlatých Horách. Cestující museli být na uvedené akce přepraveni
autobusy. Vina je pak přisuzována Českým drahám (ČD), že nezajistily řádný
přejezd přes tento přechod špatným projednáním s protější stranou.
Rovněž z polské strany byly již zrušeny 3 vlaky, které měly při různých
příležitostech přijet na oslavy do Jeseníku z důvodu pozdního vyřizování s
PKP / potřebují minimálně 3 měsíce / a požadavku zaplacení 1 000,- eur za
použití dopravní cesty.
Na období platnosti jízdního řádu 2001 / 02 jsme připravovali jiži zkušební
provoz uvedeného přechodu, alespoň v rozsahu 2 párů vlaků denně o
prázdninových víkendových dnech a toto vše jsme projednali s orgány celní a
pasové služby České republiky s kladným výsledkem.
Stanice Głuchołazy PKP byla v tabulkách jízdního řádu uvedena se
značkou "kostelíček" a poznámkou "zastávka otevřena ode dne vyhlášení". Mimo
jiné byl i pro tento účel veden osobní vlak s odjezdem v 8.03 h ze stanice
Mikulovice. Polská strana nakonec od dohody odstoupila a z uvedených vlaků
nebyl nástup a výstup cestujících v Głuchołazech povolen.
Poslední jízda mezi Jeseníkem a Głuchołazy byla uskutečněna jako historická
jízda v rámci akce Dny Głuchołaz dne 13. 7. 2002 s historickým motorovým
vozem M 131.101.
České dráhy
Obchodně provozní ředitelství Ostrava
náměstek pro osobní přepravu
ing. Zdeněk Jurák v. r.Záznam o převzaté informaci.

Dne 23. 4. 2003 telefonicky informoval Ing. Mitáček z ČD, OPŘ
Ostrava, že jim bylo uloženo na základě jednání mezi Polskými drahami a ČD,
GŘ Praha minulý týden,
zpracovat jízdní řád náhradní autobusové dopravy mezi žel. stanicemi
Mikulovice-Jindřichov ve Slezsku v trati 292.
Dle informace požadované náklady na peážní dopravu přes polské území Polskem
jsou pro ČD nepřijatelné vzhledem k Polskem poskytovanému komfortu (trvale
pomalá jízda pro špatný technický stav dopravní cesty). Informace byla
poskytnuta z důvodu, že se jedná o celostátní trať, nikoli regionální a
pokud nebude ze strany Moravskoslezského ( www.kr-moravskoslezsky.cz )
a Olomouckého ( www.kr-olomoucky.cz )kraje oponentura, dojde k
zastavení drážní dopravy s nahrazením trvale náhradní autobusovou dopravou,
vedenou po území ČR.

Tím by došlo k ulehčení pro Polsko, které hodlá zastavit provoz na trati
Nowy Świetów - Głuchołazy a znemožnění dalších jednání o zřízení žel.
stanice Głuchołazy jako přestupní mezi ČR a PR minimálně pro příhraniční
potřeby.
Převzal a zapsal: Pokorný
Obserwuj wątek

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka