Dodaj do ulubionych

Kadra Akademii

IP: *.wloszczowa.oj.pl 04.12.02, 16:18
Sprawdziliśmy wymienione w wątku "Akademia przechowalnia pseudonaukowców"
osoby i ich kolegów z Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii
Świętokrzyskiej. Niżej przedstawiony rezultat nie jest kompletny ale
wystarcza do wyrobienia sobie opinii o tym wydziale. Wszystkie dane
zaczerpnęliśmy z oficjalnych dokumentów Wydziału tzn. organizacji studiów i
rozkładów zajęć oraz ogólnie dostępnej bazy danych Ośrodka Przetwarzania
Informacji - adres www.opi.org.pl. Zajęło nam to wiele czasu ale chyba się
opłaciło.

Statystyka:
bibliotekarz 3
doc. 4
dr 72
dr hab. 1
mgr 100
pracownik administracyjny 17
pracownik inżynieryjno-techniczny 1
prof. dr hab. 35
prof. zw. dr hab. 4

Doktorzy:
- po ANS, WSNS - 15 osób
- ekonomia - 14 osób
- nauki o polityce - 13 osób
- filozofia - 7
- historia - 6
- socjologia - 5
- matematyka -6
- nauki prawne 3
- zarządzanie 2

habilitacje
- po ANS, WSNS - 8 osób
- ekonomia - 10
- politologia - 5
- prawo - 3
- historia - 3
- socjologia - 1
- matematyka - 1

Według naszych wyliczeń na jednego samodzielnego pracownika (wliczając
drugoetatowców i uczonych po ANS-ie) przypada 8,5 tys /39 = 218 studentów i
2,5 asystenta.

Około 50% wymienionych niżej pracowników naukowo-dydaktycznych pracuje na 2
etacie lub tzw. godzinach zleconych i nie jest etatowymi pracownikami
Wydziału Zarządzania. Dotyczy to szczególnie doktorów habilitowanych i
profesorów. Specjalistów od zarządzania nie da się policzyć, bo podawane
specjalności nie odpowiadają dziedzinom, w których uzyskiwali stopnie
naukowe, np. historyk czy politolog podaje się za specjalistę od zarządzania.
Osób, które na dyplomie mają podaną specjalność zarządzanie jest dwie.

Używane skróty:
WSNS - Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR w Warszawie
ANS - Akademia Nauk Społecznych przy KC PZPR, powstała z WSNS

PiN - Politologia i Nauki Społeczne
PiN of - Politologia i Nauki Społeczne, grupa oficerska
ZiM - zarządzanie i Marketing
Ek - Ekonomia
St. pod. ZiO - Studium Podyplomowe Zarządzanie i Organizacja1. Adamczyk Krzysztof, mgr, prowadzone przedmioty: Międzynarodowe stosunki
gospodarcze PiN of, Międzynarodowe stosunki gospodarcze ZiM, PiN,
ciekawostki: niedoszły magister ANS, kończył w Kielcach politologię,
aktywny członek SLD, szef biura poselskiego senatora Czarnego SLD,
2. Baran Józef, prof. dr hab., doktorat: WSNS, Warszawa, socjologia, 1965,
habilitacja: WSNS, Warszawa, socjologia, 1977, klasyfikacja wg jednostki
zatrudnienia: socjologia ogólna, socjologia pracy
3. Barczewska - Kołacz H, mgr, prowadzone przedmioty: J. angielski Ek., J.
angielski PiN, PiN of,
4. Bartosik Joanna, mgr, prowadzone przedmioty: Ekonometria ZiM,
Zastosowanie informatyki w zarządzaniu ZiM,
5. Bartoszewicz Tomasz, prof. dr hab., habilitacja: Polski Instytut Spraw
Międzynarodowych, ekonomia, 1991, ciekawostki: figurant, nie prowadzi
żadnych zajęć, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: międzynarodowe
stosunki gospodarcze
6. Baśkiewicz , mgr, prowadzone przedmioty: informatyka ZiM,
7. Batko Anna, dr, prowadzone przedmioty: Marketing Ek., Marketing PiN,
Marketing ZiM, Promocja i reklama ZiM, doktorat: ANS, Nauki Społeczne,
1989, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: marketing polityczny, reklama
8. Bednarz Andrzej, dr, doktorat: UJ, nauki polityczne, 1985, klasyfikacja
wg jednostki zatrudnienia: historia myśli politycznej
9. Bem Z, dr, prowadzone przedmioty: informatyka Ek., Metody wyceny
projektów gospodarczych Ek., ciekawostki: pracownik Instytutu Matematyki,
klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: matematyka stosowana
10. Białek J, mgr, prowadzone przedmioty: J. angielski ZiM,
11. Bielawski Rafał, mgr, prowadzone przedmioty: Controlling przedsiębiorstw
ZiM,
12. Blajer Andrzej, dr, prowadzone przedmioty: Handel zagraniczny ZiM,
Uniwersytet w Poznaniu, doktorat: nauki polityczne (stosunki
międzynarodowe), 1986, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: handel
zagraniczny, marketing międzynarodowy, rozliczenia międzynarodowe
13. Błaszczuk D, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: seminarium dypl. ZiM,
14. Bobek Józef, prof. dr hab., doktorat: SGPiS (SGH) ekonomika produkcji,
1968, habilitacja: SGPiS (SGH) ekonomia, 1976, klasyfikacja wg jednostki
zatrudnienia: ekonomika produkcji, ekonomika przemysłu, makroekonomia,
mikroekonomia
15. Bober Ireneusz, dr, doktorat: UMCS, filozofia, 1989, klasyfikacja wg
jednostki zatrudnienia: historia filozofii
16. Bochenek-Cichoń Katarzyna, mgr, prowadzone przedmioty: Prawo
administracyjne PiN, Logika PiN,
17. Borcuch A, mgr, prowadzone przedmioty: Ocena projektów inwestycyjnych
ZiM,
18. Brzezińska D, mgr, prowadzone przedmioty: Informatyka w zarządzaniu -
firma symulacyjna St. pod. ZiO,
19. Burlikowski Bronisław, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: Filozofia
PiN, doktorat: UW, filozofia, 1970, habilitacja: ANS w Warszawie,
filozofia, 1987, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: historia filozofii
średniowiecznej i współczesnej
20. Bury Piotr, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: Finanse publiczne Ek.,
habilitacja: UŁ, Wydz. Ekon-Socjol., ekonomia, 1993, klasyfikacja wg
jednostki zatrudnienia: finanse publiczne, gospodarka miejska, planowanie
przestrzenne
21. Bury , dr, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: finanse przedsiębiorstw
Obserwuj wątek
  • Gość: Bąbel Kadra Akademii 2 IP: *.wloszczowa.oj.pl 04.12.02, 16:19
   21. Bury , dr, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: finanse przedsiębiorstw
   22. Chojnacka K, mgr, prowadzone przedmioty: Marketing Ek.,
   23. Chrzanowska Mariola, mgr, prowadzone przedmioty: Statystyka ZiM,
   24. Ciosek Ireneusz, dr, prowadzone przedmioty: Polska myśl polityczna PiN,
   klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: historia społeczno-gospodarcza 1918-39
   25. Cyran Anna, mgr, prowadzone przedmioty: Teoria polityki PiN,
   26. Czapka Ireneusz, mgr, prowadzone przedmioty: Marketing ZiM, Promocja i
   reklama ZiM, Badania marketingowe ZiM, ciekawostki: mąż Anny Gosek pracownika
   administracyjnego,
   27. Czarny Ryszard, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: Międzynarodowe
   stosunki gospodarcze ZiM, doktorat: UJ, nauki polityczne, habilitacja: NRD,
   Uniwersytet we Greiswald, praca napisana i broniona w języku szweckim,
   doktor nauk filozoficznych (NRD) = doktor hab. nauk ekonomicznych w zakresie
   nauk ekonomicznych i zarządzania, ciekawostki: Minister Edukacji, ambasador w
   Szwecji, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: teoria państwa i prawa
   28. Dulewicz Zbigniew, dr, prowadzone przedmioty: matematyka ZiM, ekonometria
   ZiM, ciekawostki: były rektor WSP Kielce, Sekretarz PZPR na uczelni,
   pracownik Instytutu Matematyki, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: analiza
   matematyczna
   29. Dybała Anna, mgr, prowadzone przedmioty: makroekonomia Ek.,
   30. Dygas , pracownik administracyjny,
   31. Dziabała Stefan, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: Socjologia ogólna
   PiN, socjologia ZiM, doktorat: Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
   socjologia, 1971, habilitacja: ANS, politologia, 1982, klasyfikacja wg
   jednostki zatrudnienia: politologia, socjologia polityki
   32. Dziekan Tadeusz, dr, ciekawostki: członek 2-osobowego Zarządu I Prywatnego
   Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, kanclerz WSEiA Kielce, klasyfikacja wg
   jednostki zatrudnienia: Międzynarodowe stosunki społeczno-ekonomiczne
   33. Dziubdziela Wiesław, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: Statystyka Ek.,
   Ekonometria Ek., doktorat: UWr, matematyka, 1976, habilitacja: UWr,
   matematyka - teoria prawdopodobieństwa, 1987, klasyfikacja wg jednostki
   zatrudnienia: teoria prawdopodobieństwa i jej zastosowania
   34. Dzun Włodzimierz, prof. dr hab., doktorat: ANS Moskwa, dr nauk
   ekonomicznych, 1975, habilitacja: ANS Warszawa, dr nauk ekonomicznych,
   1987, ciekawostki: doradza bankom w sprawach rolnictwa (obrotu ziemią),
   klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: Ekonomika rolnictwa, polityka rolna
   35. Famielec Józefa, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: Analiza finansowa
   przedsiębiorstwa ZiM, habilitacja: AE w Krakowie, ekonomia, 1994,
   ciekawostki: czwarty etat, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: ekonomika i
   organizacja przedsiębiorstw, ekonomika ochrony środowiska, ekonomika przemysłu
   36. Feczko Janusz, dr hab., klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: marketing
   37. Felisek Andrzej, doc., prowadzone przedmioty: Polityka gospodarcza i
   społeczna PiN, doktorat: Leningradzki Uniwersytet, Nauki humanistyczne w
   zakresie Filozofii, 1989,
   38. Fudali Irena, dr, doktorat: Uniwersytet w Poznaniu, socjologia, 1985,
   ciekawostki: zainteresowania naukowe: ekologia, klasyfikacja wg jednostki
   zatrudnienia: socjologia religii
   39. Gajos Dorota, mgr, prowadzone przedmioty: Makroekonomia ZiM, Analiza
   finansowa przedsiębiorstwa ZiM, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw ZiM,
   40. Gazda Zbigniew, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: Historia myśli
   ekonomicznej Ek., Rozwój myśli ekonomicznej ZiM, Funkcjonowanie podmiotów
   gospodarczych w gospodarce rynkowej St. pod. ZiO, doktorat: WAP, Ekonomia,
   1988, habilitacja: AE we Wrocławiu, 1996, ciekawostki: 2002 dziekan ds. Nauki,
   klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: historia gospodarcza, historia myśli
   politycznej
   41. Gębski M, mgr, prowadzone przedmioty: Socjologia pracy ZiM,
   42. Gołębiowska , pracownik administracyjny,
   43. Gołębiowska E, dr, prowadzone przedmioty: Bankowość ZiM,
   44. Gołoś Michał, dr, prowadzone przedmioty: Stosunki wyznaniowe i etniczne
   PiN, doktorat: UŚ, nauki o polityce, 2001, ciekawostki: 2 etat, promotor
   pracy dr - prof. Kik, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: systemy polityczne
   45. Gosek Anna, pracownik administracyjny,
   46. Górska Ewa, pracownik administracyjny,
   47. Greszczuk Alicja, mgr, prowadzone przedmioty: Polityka gospodarcza i
   społeczna ZiM, Encyklopedia prawa ZiM,
   48. Gruszko Katarzyna, mgr, prowadzone przedmioty: Integracja europejska i
   instytucje PiN, Międzynarodowe stosunki polityczne PiN,
   49. Grządziela Maria, mgr, prowadzone przedmioty: J. rosyjski PiN, PiN of,
   50. Grzela Joanna, mgr, prowadzone przedmioty: Zarządzanie i komunikowanie
   społeczne PiN, ciekawostki: niedoszły magister ANS, kończyła w Kielcach
   politologię, aktywny członek SLD, wicewojewoda świętokrzyski,
   51. Grzybowski Marian, prof. zw. dr hab., doktorat: UJ Wydział Prawa, prawo
   konstytucyjne, 1976, habilitacja: UJ Wydział Prawa, prawo konstytucyjne,
   1992, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: prawo konstytucyjne, współczesne
   ustroje państwowe
   52. Gumala M, mgr, prowadzone przedmioty: J. angielski ZiM,
   53. Hadrowicz Tadeusz, dr, prowadzone przedmioty: Polityka społeczno-
   ekonomiczna Ek., klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: Polityka społeczna
   państwa w systemie gospodarki rynkowej
   54. Hatys Jan, mgr,
   55. Hoffman Mariusz, dr, prowadzone przedmioty: Współczesne systemy polityczne
   PiN, doktorat: UŚ, stosunki międzynarodowe, 2000, klasyfikacja wg jednostki
   zatrudnienia: stosunki międzynarodowe
   56. Janik B, mgr, prowadzone przedmioty: Rozwój myśli ekonomicznej ZiM,
   Integracja gospodarcza ZiM,
   57. Jankowska K, mgr, prowadzone przedmioty: J. rosyjski Ek., J. rosyjski ZiM,
   58. Jankowski Stanisław, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: seminarium dypl.
   Ek., doktorat: Politechnika Warszawska, nauki ekonomiczne, 1974, habilitacja:
   SGPiS, nauki ekonomiczne, 1988, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia:
   makroekonomia, mikroekonomia, rynek kapitałowy
   59. Janowicz Barbara, dr, prowadzone przedmioty: Statystyka ZiM, doktorat:
   Uniwersytet Gdański, 1985, ciekawostki: wieloletni dziekan ds. Dydaktycznych,
   klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: demografia, statystyka
   60. Jarosiński Janusz, dr, prowadzone przedmioty: Społeczne i prawne aspekty
   ochrony środowiska PiN, Socjologia pracy ZiM, Wykład monograficzny PiN,
   doktorat: ANS, nauki humanistyczne, 1979, habilitacja: ANS, nie zatwierdzona
   przez CKK, 1987, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: polityka społeczna,
   socjologia pracy
   61. Jarosz Kinga, mgr,
   62. Jaskiernia Jerzy, prof. dr hab., doktorat: UJ, prawo, habilitacja:
   Instytut Nauk Politycznych, PAN, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: prawo
   konstytucyjne
   63. Jasonek R., mgr, prowadzone przedmioty: Logika Ek.,
   64. Jelejko Jarosław, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: Ekonometria ZiM,
   ciekawostki: brat Wasyla,
   65. Jelejko Wasyl, prof. dr hab., doktorat: Lwowski Instytut Matematyki i
   Mechaniki, matematyka, 1978, habilitacja: Instytut Regionalnych Badań UAN,
   005 - Ekonomia, 1992, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: matematyka
   ekonomiczna
   66. Jędrzejczyk P, mgr, prowadzone przedmioty: J. angielski ZiM,
   67. Jopkiewicz Szymon, mgr, prowadzone przedmioty: Marketing ZiM,
   68. Jurek W, prowadzone przedmioty: J. angielski ZiM,
   69. Juszczyk Andrzej, dr, doktorat: ANS w Moskwie, naukowy komunizm,
   ciekawostki: wykształcenie: weteryniarz, doradca (?) w Ministerstwie Edukacji,
   klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: politologia
   70. Kamińska Wioletta, dr, prowadzone przedmioty: Geografia polityczna PiN,
   Geografia ekonomiczna Ek., klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: geografia
   społeczna i ekonomiczna
   71. Karpacz Jarosław, dr, prowadzone przedmioty: Prawo finansowe PiN,
   Zarządzanie i komunikowanie społeczne PiN of, Fina
  • Gość: Bąbel Kadra Akademii 3 IP: *.wloszczowa.oj.pl 04.12.02, 16:20
   101. Kubiak Leszek, dr, prowadzone przedmioty: Finanse przedsiębiorstw Ek.,
   Finanse ZiM, doktorat: WAP, Ekonomia, 1981, ciekawostki: członek KC PZPR,
   klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: finanse, makroekonomia
   102. Kulawik Jacek, prof. dr hab., doktorat: ANS, ekonomia, 1990,
   habilitacja: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w
   Warszawie, ekonomia, 1995, ciekawostki: 2000, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i
   Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, ekonomia, klasyfikacja wg jednostki
   zatrudnienia: bankowość, ekonomika i finanse rolnictwa, rachunkowość
   103. Kuleszyński Zdobysław, dr, prowadzone przedmioty: Socjologia ZiM,
   Podstawy metodologii nauk społecznych ZiM, Organizacja instytucji
   pozarządowych ZiM, doktorat: ANS w Warszawie, socjologia, 1986, ciekawostki:
   wieloletni dziekan wydziału, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: socjologia
   104. Kuśmierski Stanisław, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: Public
   relations ZiM, doktorat: WSNS Politologia, 1976, habilitacja: WSNS
   Politologia, 1979, ciekawostki: 1990 profesor nadzwyczajny (belwederski) ANS,
   klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: marketing, socjologia masowego
   komunikowania
   105. Kuternoga Cecylia, pracownik administracyjny,
   106. Lachowska Dominika, pracownik administracyjny, ciekawostki: lektor języka
   angielskiego w Staszowie,
   107. Langer Wiesław, mgr, prowadzone przedmioty: Wybrane zagadnienia prawa
   pracy PiN of, PiN, Prawo pracy ZiM, Prawo pracy Ek., Encyklopedia prawa
   ZiM,
   108. Lis Jan, dr, doktorat: Akademia Rolnicza Moskwa, nauki ekonomiczne,
   1987, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: finanse publiczne, mikroekonomia
   109. Łazarczyk Jolanta, pracownik administracyjny,
   110. Łuczyński Krzysztof, dr, prowadzone przedmioty: J. niemiecki PiN,
   klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: filologia germańska
   111. Łukawski Łukasz, mgr, prowadzone przedmioty: Prawo finansowe PiN,
   Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego PiN, PiN of,
   112. Łutczyk Iwona, pracownik administracyjny,
   113. Łyżwa Edyta, mgr, prowadzone przedmioty: Mikroekonomia Ek.,
   114. Mach Andrzej, dr, prowadzone przedmioty: Ekonomia matematyczna Ek.,
   ciekawostki: pracownik Instytutu Matematyki, klasyfikacja wg jednostki
   zatrudnienia: analiza matematyczna
   115. Maciejak Barbara, dr, prowadzone przedmioty: Rachunkowość Ek.,
   Rachunkowość zarządcza Ek., doktorat: UŁ, informatyka ekonomiczna, 1985,
   ciekawostki: 2 etat, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: rachunkowość,
   zastosowanie informatyki
   116. Majchrowski Jacek, prof. zw. dr hab., doktorat: UJ, nauki polityczne,
   1974, habilitacja: UJ, nauki prawne, 1978, ciekawostki: 1988, UJ nauki
   prawne, historia doktryn politycznych i ... (??), klasyfikacja wg jednostki
   zatrudnienia: historia doktryn, historia doktryn politycznych i prawnych,
   historia polskiej myśli politycznej, polityka wyznaniowa
   117. Majecki Zdzisław, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: Filozofia PiN,
   Filozofia ZiM, doktorat: Uniwersytet w Leningradzie, Etyka, 1974,
   habilitacja: Uniwersytet w Leningradzie, Etyka, 1989, klasyfikacja wg
   jednostki zatrudnienia: etyka
   118. Malinowski Antoni, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: Historia doktryn
   politycznych PiN of, PiN, Współczesna myśl społeczna PiN, doktorat: WSNS, dr
   nauk humanistycznych, 1976, habilitacja: UW Wydział Dziennikarstwa i Nauk
   Politycznych, 1985, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: historia myśli
   politycznej, politologia
   119. Mamrot-Tuszyńska Ewa, mgr, prowadzone przedmioty: J. niemiecki PiN,
   120. Massalska Agnieszka, mgr, prowadzone przedmioty: prawo gospodarcze St.
   pod. ZiO, ciekawostki: córka rektora AŚ Adama Massalskiego
   121. Matla Mariusz, mgr, prowadzone przedmioty: informatyka Ek.,
   122. Mazur Monika, mgr, ciekawostki: córka Ireny Mazur
   123. Mazur , pracownik administracyjny,
   124. Mazur Irena, pracownik administracyjny,
   125. Mazur Krystyna, mgr, prowadzone przedmioty: J. angielski PiN,
   126. Miernik Rafał, mgr, prowadzone przedmioty: Wstęp do nauki o państwie,
   prawie i polityce PiN, ciekawostki: prezes TWP w Kielcach,
   127. Mierzwa Jerzy, mgr,
   128. Mikołajczyk Jolanta, dr, prowadzone przedmioty: Polityka i władza lokalna
   PiN, doktorat: UJ, nauki o polityce, 1996, klasyfikacja wg jednostki
   zatrudnienia: nauki o polityce
   129. Miksa M, mgr, prowadzone przedmioty: Ocena projektów inwestycyjnych ZiM,
   ciekawostki: niegdyś dyrektor administracyjny AŚ, zwolniony dyscyplinarnie za
   przysługą Kuleszyńskiego,
   130. Młynarski Andrzej, dr, doktorat: UJ, międzynarodowe stosunki polityczne,
   1994, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: międzynarodowe stosunki
   gospodarcze
   131. Mroczek Andrzej, mgr, ciekawostki: członek 2-osobowego Zarządu I
   Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach, Wicekanclerz WSEiA,
   132. Nathali Elżbieta, dr, prowadzone przedmioty: Statystyka ZiM, Statystyka
   PiN, doktorat: UW, Ekonomia, 1989, ciekawostki: niegdyś dziekan Wydziału,
   później dziekan w WSU, teraz w WSEiA,
   133. Nathali Maciej, mgr, prowadzone przedmioty: Organizacja i zarządzanie
   ZiM, Nowoczesne metody organizacji i zarządzania ZiM, ciekawostki: syn
   Wojciecha i Elżbiety,
   134. Nathali Wojciech, mgr, prowadzone przedmioty: Mikroekonomia ZiM,
   Rachunkowość ZiM, ciekawostki: mąż Elżbiety,
   135. Niemkiewicz Maria, mgr, prowadzone przedmioty: Psychologia społeczna PiN,
   136. Nowak Ewa, dr, prowadzone przedmioty: Gospodarka i planowanie przestrzenne
   PiN, PiN of, ciekawostki: pracownik Instytutu Geografii, klasyfikacja wg
   jednostki zatrudnienia: ekonometria, geografia społeczno-ekonomiczna
   137. Nowak Katarzyna, mgr,
   138. Olesiński Zbigniew, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: Restrukturyzacja
   gospodarki ZiM, doktorat: UW, historia, 1979, habilitacja: Akademia
   Zarządzania Moskwa, historia, 1991, ciekawostki: Sekretarz POP PZPR na UW,
   Sekretarz Stanu za Ministra Czarnego, założyciel nielegalnej filii w
   Pińczowie, członek Rad Nadzorczych wielu zakładów, klasyfikacja wg jednostki
   zatrudnienia: zarządzanie
   139. Ostrowski Włodzimierz, mgr, prowadzone przedmioty: Organizacja i
   funkcjonowanie samorządu terytorialnego ZiM,
   140. Owczarek Lidia, mgr, prowadzone przedmioty: Elementy prawa cywilnego PiN,
   Wstęp do prawa administracyjnego ZiM, Prawo cywilne ZiM,
   141. Pająk Jerzy, dr, prowadzone przedmioty: Historia Polski po 1918r. PiN
   of., PiN, doktorat: UW, historia, 1976, habilitacja: UW, historia,
   kolokwium przerwane, 1994, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: historia
   polityczna polski 1864-1939
   142. Pałaszewski Henryk, prof. dr hab., doktorat: ANS, ciekawostki: były
   dziekan wydziału, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: ekonometria, teoria
   ekonomii
   143. Pater Andrzej, dr, prowadzone przedmioty: Historia powszechna XX w. PIN,
   Organy samorządu terytorialnego PiN of, doktorat: ANS Moskwa, naukowy
   komunizm, 1989, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: nauki filozoficzne,
   socjologia
   144. Pawełkiewicz Alicja, pracownik administracyjny,
   145. Pawlik Andrzej, dr, prowadzone przedmioty: Makroekonomia Ek., doktorat: AE
   w Krakowie, ekonomia, 1996, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia:
   mikroekonomia, teoria ekonomii
   146. Pedrycz Gerard, mgr, prowadzone przedmioty: Historia doktryn politycznych
   PiN of, PiN, Teoria polityki PiN, ciekawostki: syn profesora z Wydziału
   Pedagogicznego,
   147. Piotrowska R, mgr, prowadzone przedmioty: Rachunkowość finansowa ZiM,
   Techniki pracy biurowej ZiM,
   148. Pisarska A, mgr, prowadzone przedmioty: Rachunkowość Ek,
   149. Poborski Michał, mgr, ciekawostki: syn Poborskiego Mieczysława,
   150. Poborski Mieczysław, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: Wstęp do
   ekonomii Ek., Mikroekonomia Ek., doktorat: UŁ, teoria ekonomii, 1979,
   habilitacja: UŁ, współczesna myśl ekonomiczna, 1994, ciekawostki: dyrektor
   Instytutu Ekonomii, klasyfikacja
  • Gość: Bąbel Kadra Akademii 3 IP: *.wloszczowa.oj.pl 04.12.02, 16:21
   200. Szwajdor J, mgr, prowadzone przedmioty: Rachunkowość zarządcza ZiM,
   201. Szwajor Jerzy, dr, prowadzone przedmioty: Podstawy rachunkowości PiN,
   202. Świeca Jerzy, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: Współczesne systemy
   polityczne PiN, PiN of, Badania marketingowe St. pod. ZiO, doktorat: UJ,
   nauki polityczne, 1978, habilitacja: UJ, nauki polityczne, 1994,
   klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: nauki polityczne, stosunki
   polityczne, ustroje polityczne
   203. Świerczyńska - Kaczor U, dr, prowadzone przedmioty: seminarium dyplomowe
   ZiM,
   204. Terlecki A, mgr, prowadzone przedmioty: Zastosowanie informatyki w
   zarządzaniu ZiM, Matematyka ZiM,
   205. Treliński Gustaw, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: matematyka
   stosowana Ek., doktorat: Moskwa, matematyka, ciekawostki: były wieloletni
   dyrektor Instytutu Matematyki, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia:
   dydaktyka matematyki
   206. Turek Ryszard, pracownik inżynieryjno-techniczny, ciekawostki: pracownik
   inż.-techn. zatrudniony w Uczelnianym Centrum Komputerowym, opłacany przez
   Wydział Zarządzania,
   207. Waldon -Kałuża Agnieszka, mgr, prowadzone przedmioty: Międzynarodowe
   stosunki polityczne PiN of., Europejskie procesy integracyjne PiN of.
   Międzynarodowe stosunki polityczne PiN., ciekawostki: córka sekretarki rektora
   ds. nauki,
   208. Wawrzoła Sylwester, mgr, prowadzone przedmioty: Zastosowanie informatyki w
   zarządzaniu ZiM,
   209. Wcieślik Anna, mgr, prowadzone przedmioty: J. angielski PiN, J. angielski
   ZiM,
   210. Wiercińska Alina, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: Filozofia ZiM,
   Negocjacje i podejmowanie decyzji ZiM, Wybrane problemy filozofii zarządzania
   St. pod. ZiO, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: antropologia historyczna
   i filozoficzna
   211. Wierciński M, dr, prowadzone przedmioty: Kultura i etyka zarządzania ZiM,
   ciekawostki: syn Aliny i Andrzeja Wiercińskich, klasyfikacja wg jednostki
   zatrudnienia: antropologia kulturowa, religioznawstwo
   212. Wierciński Andrzej, prof. dr hab., doktorat: UŁ, Nauki Biologiczne,
   1957, habilitacja: UWr, nauki antropologiczne, 1968, ciekawostki: 1978 prof.
   nadzw.; 1983 prof. zw. 1983 - Uniwersytet Warszawski z nauk historycznych,
   klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: antropologia ogólna, religioznastwo
   213. Wierzbicka Izabela, mgr,
   214. Wiśniewska Lucyna, dr, doktorat: UJ, filozofia polska, 1981,
   klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: antropologia filozoficzna
   215. Wiśniewski Andrzej, mgr, prowadzone przedmioty: Informatyka ZiM,
   Zastosowanie informatyki w zarządzaniu ZiM, ciekawostki: z wykształcenia
   psycholog,
   216. Wolszczak Magdalena, mgr, prowadzone przedmioty: Międzynarodowe stosunki
   gospodarcze ZiM,
   217. Wrona M, mgr, prowadzone przedmioty: Prawo cywilne ZiM,
   218. Wrońska Iwona, dr, doktorat: UŚ, nauki o polityce, 1993, klasyfikacja wg
   jednostki zatrudnienia: systemy polityczne
   219. Wróblewski Janusz, dr, prowadzone przedmioty: Sztuka komunikacji językowej
   PiN, Sztuka komunikacji ZiM, ciekawostki: pracownik Instytutu Filologii
   Polskiej, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: językoznawstwo
   220. Zabrodzki E, dr, prowadzone przedmioty: Matematyka finansowa ZiM,
   ciekawostki: pracownik Instytutu Matematyki,
   221. Zając Elżbieta, dr, prowadzone przedmioty: Prognozowanie i symulacja Ek.,
   ciekawostki: pracownik Instytutu Matematyki, klasyfikacja wg jednostki
   zatrudnienia: algebra
   222. Zając Jadwiga, mgr, prowadzone przedmioty: J. rosyjski PiN,
   223. Zakrzewski Lech, dr, doktorat: ANS Moskwa, filozofia, 1975, klasyfikacja
   wg jednostki zatrudnienia: ateizm naukowy
   224. Zamiar Zenon, doc., prowadzone przedmioty: Zarządzanie i komunikowanie
   społeczne PiN of., Zarządzanie produkcją ZiM, doktorat: nauki wojskowe,
   klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: zabezpieczenia inżynieryjne (nauki
   wojskowe)
   225. Zamojski Jerzy, mgr, prowadzone przedmioty: Zarządzanie zasobami ludzkimi
   ZiM, Nowoczesne metody organizacji i zarządzania ZiM,
   226. Zamojski Adam, dr, prowadzone przedmioty: Filozofia PiN, Filozofia ZiM,
   Negocjacje i podejmowanie decyzji ZiM, Negocjacje ZiM, doktorat: UŚ, Nauki
   Humanistyczna w zakresie filozofii, 2000, klasyfikacja wg jednostki
   zatrudnienia: ekofilozofia, filozofia kultury
   227. Zawitaj J, dr, prowadzone przedmioty: Marketing międzynarodowy ZiM,
   doktorat: ANS, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: nauki o polityce
   228. Zbroińska Barbara, dr, prowadzone przedmioty: Makroekonomia ZiM,
   Makroekonomia II ZiM, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw ZiM, doktorat:
   Szkoła Główna Planowania (SGH), dr nauk ekonomicznych, 1982, klasyfikacja wg
   jednostki zatrudnienia: ekonomika i organizacja przemysłu
   229. Zbroja Joanna, bibliotekarz,
   230. Zenderowska Magdalena, dr, prowadzone przedmioty: Międzynarodowe stosunki
   kulturalne PiN, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: filozofia kultury
   231. Zielińska Helena, dr, prowadzone przedmioty: Rachunkowość finansowa ZiM,
   ciekawostki: 3 etat, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: rachunkowość
   232. Zieliński Leszek, mgr, prowadzone przedmioty: Przedsiębiorczość ZiM,
   ciekawostki: były radny Rady Miejskiej w Kielcach,
   233. Zychowicz - Przeniosło E, mgr, prowadzone przedmioty: Marketing Ek.,
   234. Zygadło Teresa, bibliotekarz,
   235. Żelazik Anna, mgr, prowadzone przedmioty: J. rosyjski PiN,
   236. Żołądek Anna, pracownik administracyjny, ciekawostki: kierownik
   administracyjny z zawodowym wykształceniem,
   237. Żurawik - Szychowska M, dr, prowadzone przedmioty: Prawo gospodarcze Ek.,
   klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: prawo administracyjne
   238. Żurawska Lucyna, dr, prowadzone przedmioty: matematyka stosowana Ek.,
   doktorat: Politechnika Warszawska, matematyka, ciekawostki: pracownik
   Instytutu Matematyki, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: algebra
   • Gość: sokrates Zamojski Adaś!!!!!!!!!!!!!!! IP: 100.1.1.* 01.07.03, 14:10
    > 226. Zamojski Adam, dr, prowadzone przedmioty: Filozofia PiN, Filozofia
    ZiM,
    Niestety jest tam również pieprzonym "kimś tam" ds. studentów.Dawno nie miałem
    wątpliwej przyjemności poznać takiego nadętego durnia z kozią bródką! Kawał
    chama robiącego wszystko aby utrudnić życie obecnym i przyszłym studentom (żeby
    się tam przenieśc z innej uczelni to ten sku...el chce si posrac żeby tylko
    człowieka zniechęcić i ustali taką kasę za różnice programowe że odjzad). A
    myslałem że dla tej czerwonej budy każdy zaoczny student i jego coroczna kasa
    są ważne ale nie dla tego geja (notabene ciekawe komu "daje" za tą posadkę).Mam
    nadzieje syfie że ktoś ci sie dobierze do dupy ale chyba nie czerwony i
    niedostępny rektorek-kolejny bęcwał i nierób!!!!!
     • Gość: BBB BRAWO IP: *.kielce.sdi.tpnet.pl 01.07.03, 14:21
      Gość portalu: wiedzący napisał(a):
      > Powiem ci tak chłopie: Znajdź sobie raczej jakąś robotę fizyczną. Inteligenta
      > to z ciebie na żadnej uczelni nie zrobią.

      To jest to. Na AŚ robią z ludzi inteligentów :)))
      Ja chcę też!
      • Gość: emika Re: BRAWO IP: 100.1.1.* 01.07.03, 14:30
       Gość portalu: BBB napisał(a):

       > Gość portalu: wiedzący napisał(a):
       > > Powiem ci tak chłopie: Znajdź sobie raczej jakąś robotę fizyczną. Intelige
       > nta
       > > to z ciebie na żadnej uczelni nie zrobią.
       >
       > To jest to. Na AŚ robią z ludzi inteligentów :)))
       > Ja chcę też!
       Wiedzący a gdzie robia takich żałosnych wyjców jak ty?!!!
       BBB w AŚ robią jedynie ynteligentów szpagatowych, których potem zatrudniaja bo
       nikt inny ich nie chce.Pozdrofka
     • Gość: sokrates Do wiedzącego IP: 100.1.1.* 01.07.03, 14:26
      I dziwić sie że cie tu nie trawią (trzeba mieć czelność żeby wybrać sobie taki
      podpis) lub być poprostu nikim! a może to ty jesteś naszym pożal sie Boże
      filozofem Adasiem.Jakże mi cie żal!!!! A toże nie wiesz jakie tam robią
      problemy studentom (wiele opowieści byłych i obecnych) oznacza jedynie że nigdy
      studentem nie byłeś absolwencie ZDZ.
   • stefan41 Re: Kadra Akademii 04.12.02, 16:43
    Widze tu pare bledow, drobnych wprawdzie:

    np MIERNIK Rafal nie jest prezesem TWP w Kielcach - jest nim inny MIERNIK,
    chyba Janusz

    i pare literowek w nazwiskach (ale to nie ma wiekszego znaczenia).

    Teraz sugerowalbym przejrzenie tworczosci tych towarzyszy, szczegolnie
    profesorow i zrobienie nastepnej listy. Ja w kazdym razie drukuje to szybko, bo
    sie boje ze zdejma.

    A poza tym znakomite, naprawde. Babel, jestes genialny.

    Stefan
    • stefan41 Re: Kadra Akademii - czegos tu brakuje 04.12.02, 17:04

     Przejrzalem to wszystko jeszcze raz i widze, ze brakuje wam kilkudziesieciu
     nazwisk:

     w pierwszym poscie sa numery od 1 do 21
     w drugim od 21 do 71
     w trzecim od 101 do 150
     w czwartym (Kadra... 3) od 200 do 238

     A gdzie numery 72 - 100 i 151- 199?

     Ale i tak genialne

     S.

     • Gość: kolega Bąbla Kadra Akademii 5 IP: *.mancafe2.mancomplex.pl 04.12.02, 20:32
      Bąbel może jest i wielki. Ale trochę nawalił z tą publikacją. Podaję
      uzupełnienie. Zresztą, u nas na roku juz chyba połowa kolegów posiada wydruk.

      Przy okazji dziękuję wszystkim którzy przyczynili sie do powstania tej pracy.

      72. Karpacz Anna, mgr, prowadzone przedmioty: Finanse ZiM, Rachunkowość ZiM,
      Rachunkowość zarządcza ZiM, ciekawostki: studia dokt. UW Wydz. Zarządzania -
      finansowane przez AŚ, żona Jarosława,
      73. Kasińska - Metryka Agnieszka, dr, prowadzone przedmioty: Marketing
      polityczny PiN, Teoria polityki PiN of, doktorat: UMCS, teoria polityki,
      2000,
      74. Kasowska Katarzyna, mgr, prowadzone przedmioty: Prawo międzynarodowe i
      wspólnotowe PiN, PiN of,
      75. Kępa A, mgr, prowadzone przedmioty: J. angielski ZiM,
      76. Kiec Jadwiga, mgr, prowadzone przedmioty: J. niemiecki PiN, J. niemiecki
      ZiM,
      77. Kijanka Emilia, mgr, prowadzone przedmioty: Partie i systemy partyjne PiN,
      78. Kik Kazimierz, prof. dr hab., Integracja europejska i instytucje PiN,
      Międzynarodowe stosunki gospodarcze PiN prowadzone przedmioty: of,
      Międzynarodowe stosunki gospodarcze Ek., Europejskie procesy integracyjne PiN
      of., Międzynarodowe stosunki polityczne PiN., doktorat: UŁ, 1978,
      habilitacja: ANS, 1988, ciekawostki: dyrektor Instytutu Politologii, 2-
      krotnie rektor AŚ ds. nauki, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: historia
      powszechna XX w., integracja Europy, politologia, współczesne aspekty
      politycznej Europy
      79. Klecha T, dr, prowadzone przedmioty: Rachunkowość zarządcza ZiM,
      Matematyka finansowa ZiM, ciekawostki: 2 etat, klasyfikacja wg jednostki
      zatrudnienia: zastosowania matematyki (mechanika)
      80. Kmiecicka A, mgr, prowadzone przedmioty: Ubezpieczenia gospodarcze ZiM,
      81. Kmitowska Tatiana, doc., prowadzone przedmioty: Socjologia Ek., Socjologia
      ZiM, Wykład monograficzny Ek., doktorat: Uniwersytet im. M. Łomonosowa (MGU),
      filozofia, 1979, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: socjologia
      82. Kociołkowska M, mgr, prowadzone przedmioty: J. angielski Ek.,
      83. Kołodziej, pracownik administracyjny,
      84. Korczyński Waldemar, dr, prowadzone przedmioty: Matematyka ZiM,
      Informatyka ZiM, Ocena projektów inwestycyjnych ZiM, Zastosowanie informatyki
      w zarządzaniu ZiM, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: informatyka
      85. Kosierkiewicz Dariusz, mgr, prowadzone przedmioty: Informatyka PiN,
      86. Kossecki Józef, doc., doktorat: Instytut Podstawowych Problemów Techniki
      PAN, nauki techniczne, 1967, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia:
      cybernetyka społeczna
      87. Kostecki Wojciech, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: Prawo
      międzynarodowe i wspólnotowe PiN, PiN of, Historia powszechna XX wieku PiN,
      Międzynarodowe stosunki polityczne PiN of, doktorat: Uniwersytet Warszawski,
      nauki polityczne, 1984, habilitacja: UW, nauki polityczne, 1978,
      klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: stosunki międzynarodowe
      88. Kosztołowicz Tadeusz, dr, prowadzone przedmioty: Matematyka ZiM,
      ciekawostki: fizyk, pracownik Instytutu Fizyki,
      89. Kotwica Anna, pracownik administracyjny,
      90. Kowal Robert, dr, prowadzone przedmioty: Laboratorium pracy firmy ZiM,
      Statystyka ZiM, Informatyka ZiM, doktorat: Instytut Badań Systemowych PAN
      Warszawa, programowanie matematyczne, 1987, klasyfikacja wg jednostki
      zatrudnienia: organizacja przetwarzania danych, programowanie matematyczne
      91. Kowalczyk A, mgr, prowadzone przedmioty: informatyka Ek.,
      92. Kowalczyk Andrzej, mgr, prowadzone przedmioty: Finanse publiczne PiN,
      93. Kowalik Janina, dr, prowadzone przedmioty: Metodologia badań
      politologicznych PiN of, PiN, Podstawy metodologii nauk społecznych ZiM,
      Socjologia organizacji i pracy St. pod. ZiO, doktorat: UJ, Wydz. Zarządz. i
      Komunikacji Społ., nauki o zarządzaniu, 2002, klasyfikacja wg jednostki
      zatrudnienia: organizacja i zarządzanie
      94. Kowalska Ewa, mgr, prowadzone przedmioty: Techniki pracy biurowej ZiM,
      ciekawostki: biolog z wykształcenia,
      95. Kowalski Henryk, mgr, prowadzone przedmioty: Prawo celne ZiM,
      96. Kozłowski Jan, dr, prowadzone przedmioty: Teoria i praktyka stowarzyszeń
      PiN, PiN of., Prawne zasady funkcjonowania spółek PiN, Prawo cywilne ZiM,
      Logika ZiM,
      97. Krak Ewa, pracownik administracyjny,
      98. Krasuski Maciej, mgr, prowadzone przedmioty: System polityczny RP PiN,
      99. Krzak Katarzyna, pracownik administracyjny,
      100. Krzak Paweł, mgr, prowadzone przedmioty: Badania marketingowe ZiM,
      ciekawostki: z wykształcenia geograf, mąż Katarzyny - sekretarki dziekana,

     • Gość: kolega Bąbla cd Kadra Akademii 6 IP: *.mancafe2.mancomplex.pl 04.12.02, 20:35
      cd.

      151. Poddębniak Marianna, mgr, prowadzone przedmioty: Ekonomika firm PiN,
      Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw ZiM, ciekawostki: żona dyrektora NIK
      Kielce,
      152. Podkówka S, mgr, prowadzone przedmioty: Prawo podatkowe St. pod. ZiO,
      153. Predygier Agnieszka, mgr, prowadzone przedmioty: Zarządzanie zasobami
      ludzkimi ZiM, Nowoczesne metody organizacji i zarządzania ZiM,
      Restrukturyzacja gospodarki ZiM, ciekawostki: doktorantka UW Wydział
      Zarządzania,
      154. Prońko Jarosław, dr, prowadzone przedmioty: Zarządzanie produkcją ZiM,
      doktorat: Akademia Obrony Narodowej, nauki wojskowe, 2001, klasyfikacja wg
      jednostki zatrudnienia: nauki wojskowe
      155. Przywara Bolesław, prof. dr hab., doktorat: ANS, habilitacja: ANS,
      klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: polityka społeczna
      156. Radomska Cecylia, mgr, prowadzone przedmioty: Bankowość ZiM, ciekawostki:
      dyrektor banku,
      157. Radowicz Joanna, mgr, prowadzone przedmioty: Partie i systemy partyjne
      PiN, PiN of,
      158. Radzikowski Piotr, prof. zw. dr hab., prowadzone przedmioty: Partie i
      systemy partyjne PiN, PiN of, ciekawostki: pracownik Instytutu Historii,
      klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: historia powszechna po 1945 roku
      159. Rajca Lucyna, dr, prowadzone przedmioty: Organy samorządu terytorialnego
      PiN, PiN of., Prawo administracyjne PiN, UW, doktorat: Wydz. Dzien. i Nauk
      Polit., Nauki o polityce, 2000, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia:
      polityka lokalna i regionalna
      160. Rechlewicz Wojciech, dr, prowadzone przedmioty: logika Ek., logika ZiM,
      UŚ, doktorat: dr nauk humanistycznych w zakresie filozofii, 1999,
      klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: historia filozofii polskiej
      161. Rogalińska Katarzyna, dr, Metody zarządzania Ek., Restrukturyzacja
      przedsiębiorstw ZiM, Organizacja i zarządzanie ZiM, Zarządzanie zasobami
      ludzkimi ZiM, prowadzone przedmioty: Restrukturyzacja gospodarki ZiM, Metody
      zarządzania i techniki kierowania St. pod. ZiO, Zarządzanie zasobami ludzkimi
      St. pod. , ciekawostki: niedoszły magister ANS, historia i politologia WSP
      Kielce, 1998 zaoczne St. Dokt. UW na Wydziale Zarządzania,
      162. Rogaliński Tomasz, mgr, Metody zarządzania Ek., prowadzone przedmioty:
      Metody zarządzania i techniki kierowania ZiM, Restrukturyzacja przedsiębiorstw
      ZiM, Nowoczesne metody organizacji i zarządzania ZiM, ciekawostki: mąż
      Katarzyny,
      163. Rosik Marian, dr, prowadzone przedmioty: Marketing międzynarodowy ZiM,
      doktorat: Uniwersytet Toruński, Wydział Zarządzania, dr nauk ekonomicznych,
      klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: ekonomika rolnictwa
      164. Rudkowska Ewa, mgr, prowadzone przedmioty: Przysposobienie biblioteczne
      ZiM,
      165. Rudna I, mgr, prowadzone przedmioty: Controlling przedsiębiorstw ZiM,
      Przedsiębiorczość ZiM,
      166. Ruszczyk Henryk, dr, prowadzone przedmioty: Matematyka finansowa ZiM,
      ciekawostki: pracownik Instytutu Matematyki, klasyfikacja wg jednostki
      zatrudnienia: dydaktyka matematyki
      167. Rutkiewicz Ewa, bibliotekarz,
      168. Ryś Bronisław, prof. zw. dr hab., prowadzone przedmioty: Nauka
      administracji ZiM, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: historia, historia
      gospodarcza
      169. Sadowski , mgr, prowadzone przedmioty: Laboratorium pracy firmy ZiM,
      170. Saletra Wojciech, dr, doktorat: Uniwersytet Toruński, historia, 1988,
      klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: dzieje militarne powstań narodowych w
      XIX wieku, historia Polski XIX wieku, zagadnienia polityczne
      171. Sieczko A, dr, prowadzone przedmioty: Ekonometria ZiM, ciekawostki:
      pracownik Instytutu Matematyki,
      172. Sikorski Jerzy, prof. dr hab., doktorat: SGPiS Warszawa, ekonomia, 1972,
      habilitacja: SGPiS Warszawa, ekonomia, 1981, ciekawostki: prof. zw. Nauk
      ekonomicznych, 2000 Uniwersytet w Białymstoku, ekonomia, klasyfikacja wg
      jednostki zatrudnienia: zarządzanie w skali międzynarodowej
      173. Skawińska Mirosława, dr, prowadzone przedmioty: Polityka gospodarcza i
      społeczna PiN, Polityka gospodarcza i społeczna ZiM, doktorat: UJ, Instytut
      Nauk Polit., nauki o polityce, 1998, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia:
      resocjalizacja
      174. Skorupka Dariusz, dr, prowadzone przedmioty: Badania operacyjne ZiM,
      Teoria organizacji i zarządzania St. pod. ZiO, doktorat: WAT, budownictwo,
      2000, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: technologia budownictwa
      175. Skrzeczyna Urszula, pracownik administracyjny,
      176. Słabińska Elżbieta, dr, prowadzone przedmioty: Integracje gospodarcze ZiM,
      doktorat: WSP w Kielcach, Historia 1918-1939, 1999, klasyfikacja wg jednostki
      zatrudnienia: historia społeczna Polski lat 1918-1939
      177. Słońska A, mgr, prowadzone przedmioty: J. angielski Ek., J. angielski
      PiN.,
      178. Słowińska M, mgr, prowadzone przedmioty: J. niemiecki Ek., J. niemiecki
      ZiM,
      179. Sobczyńska , mgr, prowadzone przedmioty: J. niemiecki ZiM,
      180. Sońta Joanna, mgr, prowadzone przedmioty: socjologia ZiM, ciekawostki:
      córka byłego dyrektora WOM-u,
      181. Stachura M, mgr, prowadzone przedmioty: Ekonometria Ek., ciekawostki:
      pracownik Instytutu Matematyki,
      182. Stachurska Barbara, mgr, prowadzone przedmioty: informatyka Ek.,
      183. Stefański Ryszard, dr, prowadzone przedmioty: Filozofia ZiM, Negocjacje i
      podejmowanie decyzji ZiM, Współczesna myśl społeczna PiN, Negocjacje ZiM,
      184. Stelmaszczyk M, mgr, prowadzone przedmioty: Zarządzanie strategiczne ZiM,
      185. Stęplewska K, mgr, prowadzone przedmioty: Organizacja i zarządzanie Ek,
      Statystyka Ek.,
      186. Strójwąs Jan, mgr, prowadzone przedmioty: Encyklopedia prawa ZiM,
      187. Strzelec Jerzy, dr, prowadzone przedmioty: Organizacja i zarządzanie Ek.,
      Wykład monograficzny Ek., doktorat: ANS Moskwa, zarządzanie, 1978,
      188. Suchanek Izabela, dr, prowadzone przedmioty: Organy samorządu
      terytorialnego PiN, PiN of., System polityczny RP PiN, klasyfikacja wg
      jednostki zatrudnienia: mniejszości narodowe, systemy polityczne, współczesna
      myśl polityczna
      189. Szal Barbara, dr, prowadzone przedmioty: Matematyka stosowana Ek.,
      ciekawostki: pracownik Instytutu Matematyki, klasyfikacja wg jednostki
      zatrudnienia: teoria funkcji zmiennej zespolonej
      190. Szczepańczyk Czesław, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: Metodologia
      ekonomii Ek., doktorat: UWr, historia gospodarcza, 1969, habilitacja: UWr,
      historia gospodarcza, 1979, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: ekonomika
      rolnictwa, historia gospodarcza
      191. Szczepański J, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: Historia gospodarcza
      Ek.,
      192. Szczepański L, mgr, prowadzone przedmioty: Podatki i prawo podatkowe ZiM,
      193. Szczurkowska J, dr, prowadzone przedmioty: Psychologia społeczna Ek.,
      ciekawostki: pracownik Instytutu Pedagogiki, klasyfikacja wg jednostki
      zatrudnienia: psychologia eksperymentalna
      194. Szewczyk M, mgr, prowadzone przedmioty: Rachunkowość zarządcza Ek,
      Bankowość Ek.,
      195. Szostak Władysław, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: Teoria polityki
      PiN, Encyklopedia prawa Ek., Wstęp do nauki o państwie, prawie i polityce
      PiN, Teoria polityki PiN of, doktorat: UJ Wydział Prawa, nauki prawne,
      specjalność: teoria państwa i prawa, 1974, habilitacja: UJ Wydz. Prawa i
      Administracji, nauki prawne, specjalność: teoria państwa i prawa, 1986,
      ciekawostki: członek egzekutywy PZPR na UJ-cie, obecny rektor ds.. Naukowych
      AŚ, klasyfikacja wg jednostki zatrudnienia: teoria państwa i prawa, teoria
      polityki
      196. Szplit Andrzej, prof. dr hab., prowadzone przedmioty: Podstawy zarządzania
      ZiM, Controlling przedsiębiorstw ZiM, Zarządzanie strategiczne ZiM,
      Przedsiębiorczość ZiM, doktorat: AE we Wrocławiu, Ekonomia, 1979,
      habilitacja: mimo dwumiesięcznych poszukiwań nie znaleźliśmy w Niemczech szkoły
      gdzie wydano mu habilitacje, 1989, ciekawostki: wicedyrektor Instytutu
      Zarządzania AŚ i równocześnie prorektor WSEiA w Kielcach, klasyfikacja wg
      jednostki zatrudnienia: zarządzanie finansami
      • Gość: zainteresowany Re: cd Kadra Akademii 6 IP: *.krakow.dialup.inetia.pl 19.12.02, 14:07

       Na Forum przeczytałem:
       "151. Poddębniak Marianna, mgr, prowadzone przedmioty: Ekonomika firm PiN,
       Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw ZiM, ciekawostki: żona dyrektora NIK
       Kielce"
       Miałbym zapytanie. Czy NIK moze sprawdzać taką jednostke w której zatrudniona
       jest żona dyrektora NIK ? Z moich doświadczeń wynika, ze miejsce zatrudnienia
       żon decydentów często decyduje o podejmowanych decyzjach.
    • stefan41 Re: Kadra Akademii 14.12.02, 18:30
     Pamietam, jak powstawal ten wydzial w 1988 roku. Na korytarzach budynku WSP na
     Kosciuszki, gdzie sie wtedy miescil, wialo PZPR-em i nowymi czasami - bo to
     byla pierestrojka i nowe myslenie. A od tego czasu nic sie nie zmienilo - geby
     te same, albo nawet gorsze. Kik latal wtedy z poczuciem misji, a czerwony
     Ryszard Czarny rok potem kandydowal do Sejmu chyba pod haslem "Ryszard Czarny
     twoim czarnym koniem w sejmie". Platakty rozwieszali studenci. Oj, straszna to
     zbieranina i wtedy, i teraz, biedne przygraniete przybledy po ANS. Mam
     wwrazenie, ze jest to grupa ludzi, ktora sie nie zmiescila w kregu
     Kwasniewskiego i "reformatorow z PZPR" w 1989 roku, mocno zakompleksiona, ale z
     poczuciem zawodowego spelnienia i fachowosci uprawiajaca nauke.

     A Winiarski? Ten co tam robi? W latach osiemdziesiatych lektor KW PZPR w
     Kielcach i dyrektor Sniadeckiego. "Uczyl" mnie, pamietam go dobrze... .

     Stefan
  • Gość: Krzychu Re: Kadra Akademii IP: *.skarzysko.sdi.tpnet.pl 27.12.02, 15:15
   Te ilości profesorów od ekonomii to chyba przesada. Gdyby rzeczywiście mieli 10
   specjalistów od ekonomii to dawno już mieliby magisterium na tym kierunku.
   Bąbel policzył chyba wszystkich "profesorów", którzy mieli na studiach taki
   przedmiot jako studenci. Ekonomistów to jest tam może ze czterech. Wydział
   istnieje dzięki "układom", gdyby ktoś policzył wszystko normalnie trzeba by go
   zlikwidować. Władze wygrywają argumentem, ze nie można zlikwidowac tak duzego
   Wydziału, bo nie ma co zrobic ze studentami, którzy mogliby skarżyc Uczelnie o
   odszkodowanie.
   Ciekawe są powiazania tego Wydziału również z kieleckimi władzami. Wszystkich
   nie znamy, ale niektóre widać gołym okiem.
   Pan Adamczyk Krzysztof, mgr ustawia sejmik wojewódzki, pani Joanna Grzela, mgr
   jest wicewojewodą, pan Gębski szefuje w Urzędzie Pracy to te najbardziej
   widoczne. Proponujemy konkurs kto znajdzie dalsze macki tej ośmiornicy. Nagrodą
   może być solidny uścisk dłoni Dziekana.
   • stefan41 Re: Kadra Akademii 27.12.02, 17:37
    Przypomnialo mi sie wlasnie,ze figurujacy w tym spisie Jozef Kossecki byl w
    latach 1990 - 1991 doradca niejakiego Stanislawa Tyminskiego (tego od czarnej
    teczki - pamietacie go jeszcze?), a potem zostal kims waznym w partii X, ktora
    zalozyl Tyminski. No a potem partia padla, ale Jozef jak widac wiecznie zywy.

    Stefan
    • Gość: ex-kielczanin Re: Kadra Akademii IP: *.enetwork.pl 29.12.02, 17:31
     Byłem w Kielcach na Święta i czytałem wątki o Akademii Świętokrzyskiej. Znam
     trochę Akademię Świętokrzyską z czasów gdy była jeszcze WSP, a Rektorat był na
     Wesołej tam gdzie teraz jest Urząd Skarbowy. Te wątki pokazują wierzchołek góry
     lodowej, a żaden nie wspomina o przyczynach. Bąbel jest chyba za młody i nie
     wie, ze z WSP odeszło wielu bardzo dobrych naukowców bo nie widzieli dla siebie
     żadnych szans. WSP zawsze była najczerwieńszą z czerwonych polskich uczelni i
     mało który normalny naukowiec wytrzymywał tam dłużej. Za opisane na tym forum
     sprawy władze Akademii i Wydziału Zarządzania powinny odpowiadać przed sądem,
     ale nic im się nie stanie bo mają wszędzie swoich ludzi. Tekst Bąbla i spółki
     pokazuje intelektualną nędzę na Wydziale Zarządzania, ale nie mówi, że
     ci „uczeni” z ANS nie spadli stamtąd ni stąd ni zowąd na Akademię
     Świętokrzyską, ale zostali zatrudnieni przez kompetentne władze Wydziału i
     Akademii Świętokrzyskiej. Od powstania tego Wydziału jego władze rekrutowały
     się niezmiennie spośród byłych działaczy Socjalistycznego Związku Młodzieży
     Polskiej i pracowników ANS. Niektórych znam. To nawet jak na ZSMP wyjątkowe
     miernoty. To oni pościągali kumpli i rządzą Wydziałem. Zatrudniają głównie
     takich jak oni sami oraz krewnych i znajomych kieleckich elit. Wielu znam.
     Szkoda, że nie podano ich miejsc pracy sprzed przyjścia na Uczelnię. Okazałoby
     się, ze są to decydenci w najważniejszych dla Kielc sprawach. Ten sposób
     pozyskiwania wpływów jest bardzo skuteczny, bo praca na uczelni to wciąż
     jeszcze splendor, a megalomanów o ambicjach jak Kopiec Kościuszki i kurzej
     inteligencji jest w Kielcach mnogo. Szkoda, że Bąbel nie napisał co ci „uczeni”
     w nauce stworzyli. Nie ma obaw by z Wydziału wyleciały orły. O poziom nauki na
     Wydziale dbają między innymi oficer polityczny LWP „profesor” Gazda i
     enerdówkowski „profesor” Szplit. Gazdy nie znam, ale Szplit miał komisję
     dyscyplinarną o jakieś finansowe machlojki na Politechnice i zawsze więcej
     kombinował niż pracował. Nauczał np. niemieckiego mimo, ze nie miał do tego ani
     uprawnień ani kwalifikacji. To wyjątkowy bufon. Szukałem co też napisali i
     znalazłem tylko po kilka przyczynkowych pozycji. Przy takim kierownictwie nie
     ma szans na poprawę sytuacji Wydziału. Jeśli nawet uda się załatwić sprawę z
     Komisją Akredytacyjną, to i tak przy pierwszej zmianie ekipy rządzącej oszustwa
     wyjdą na jaw i Wydział trzeba będzie rozwiązać. Współczuję studentom i doradzam
     przeniesienie na normalne uczelnie, bo Akademii naprawić się nie da. Poseł
     Nowak też nic tu nie pomoże bo musi się liczyć z lokalnymi układami. Ja się
     przeniosłem i ta dyskusja o Akademii Świętokrzyskiej dowodzi, że dobrze
     zrobiłem.
     • stefan41 Re: Kadra Akademii 30.12.02, 03:24
      Bardzo dobry komentarz, tyle tylko, ze wladze tego wydzialu nigdy nie byly
      kompetentne i dlatego jest tam takie bagno. Pracownikow zatrudnia sie
      faktycznie po znajmosci, a jak ktory "profesor" to nawet "lepiej", bo nauki
      polityczne chca miec prawo doktoryzowania. Paru przytomnych na swiecie chyba
      jest, bo od jakies czasu kolejno skladane wnioski padly (wako3 bedzie pewnie
      wiedzial wiecej). Pamietam jak pare lat temu Kik urzadzil publiczna obrone
      magisterska (!!! - megaloman!!) niejakiej Agnieszki Waldon. Obrona byla
      oczywiscie super, ach i och. Na nastepny dzien napisalo o tym Slowo Ludu
      (powaznie!!) dodajac: "Agnieszka Waldon juz otrzmala propozycje pracy na
      kieleckiej WSP". Kim jest Agniesza Waldon? Patrz spis pracownikow Babla.
      Ciekawe, czy zrobila doktorat?

      Stefan
      • Gość: mirka Re: Kadra Akademii IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.07.03, 08:52
       stefan41 napisał:

       > Bardzo dobry komentarz, tyle tylko, ze wladze tego wydzialu nigdy nie byly
       > kompetentne i dlatego jest tam takie bagno. Pracownikow zatrudnia sie
       > faktycznie po znajmosci, a jak ktory "profesor" to nawet "lepiej", bo nauki
       > polityczne chca miec prawo doktoryzowania. Paru przytomnych na swiecie chyba
       > jest, bo od jakies czasu kolejno skladane wnioski padly (wako3 bedzie pewnie
       > wiedzial wiecej). Pamietam jak pare lat temu Kik urzadzil publiczna obrone
       > magisterska (!!! - megaloman!!) niejakiej Agnieszki Waldon. Obrona byla
       > oczywiscie super, ach i och. Na nastepny dzien napisalo o tym Slowo Ludu
       > (powaznie!!) dodajac: "Agnieszka Waldon juz otrzmala propozycje pracy na
       > kieleckiej WSP". Kim jest Agniesza Waldon? Patrz spis pracownikow Babla.
       > Ciekawe, czy zrobila doktorat?
       >
       > Stefan


       Zrobiła...
  • Gość: Kiqu Re: Kadra Akademii IP: *.busko-zdroj.sdi.tpnet.pl 15.01.03, 14:44
   Namierzyłem tego Szplita. Habilitację dostał w Hochschule fur Okonomie w
   Berlinie wschodnim w 1989 roku. Szkołe zlikwidowali natychmiast po zjednoczeniu
   Niemiec. Był przy tym wielki skandal, bo szkoła była kuźnia kadr dla aparatu
   partyjnego NRD i administracji. Zdaje się, że zrobili z tego wyższą szkołe
   zawodową tzw. Fachhochschule. Ciekawe jak się tam dostał, bo z zagranicy
   przyjmowano tylko bardzo zaufanych. Polakom nie ufali, bo uważali, ze
   Solidarność rozwali obóz socjalistyczny. Dane o Hochschule fur Okonomie można
   znaleźć przez www.google.de <http://www.google.de> na hasło Hochschule fur
   Okonomie. Niestety wszystko jest po niemiecku. Prace Szpilta .można wyszukać na
   hasło Szplit w wyszukiwarkach niemiwckich bibliotek. Na hasło DDB w każdej
   wyszukiwarce dostaje się dostęp do katalogów. Potem nazwisko autora..
  • Gość: Witka Re: Kadra Akademii IP: *.skarzysko.sdi.tpnet.pl 25.02.03, 14:45
   Przeczytałem info na forum staszowskim www.staszow.com wątek Sorbona miejska,
   ostatni post, o Wydziale Zarządzania Akademii Świętokrzyskiej. Zastanawiam się
   czego tam jest więcej prawdy czy fałszu. Prawdziwe są na pewno adres i
   telefony. Co do reszty:
   1. pan Kuleszyński habilitacji nie ma - jeżeli ma to dlaczego jest ona
   utajniana?
   2. studenci nie mają możliwości wyboru wykładowców. Niektórym nażucono mawet
   promotora pracy końcowej.
   3. adiunktów z habilitacją nie ma ani jednego, wszyscy zatrudnieni są na
   stanowiskach profesorów.
   4. Kto zajmuje się rozwojem przedsiębiorczości na terenach wiejskich?
   Przedsiębiorczość może i owem, ale obszary wiejskie??
   5. hospitacji zajęć nigdy nie było
   6. nie ma 4 sal o łącznej liczbie miejsc 400 (może ze stojącymi?)
   7. są i były ograniczenia w dostępie do Internetu
   8. na czym polega współpraca zagraniczna w zakresie badań. Nikt nic nie chce
   powiedzieć.
   9. jakie stowarzyszenie absolwentów mieli na myśli autorzy sprawozdania? Jeśli
   jest to tajne, bo nikt nic o nim nie wie. W treści na pytanie "Jakie?"
   odpowiedziano "Tak".
  • Gość: Gutek Re: Kadra Akademii IP: *.skarzysko.sdi.tpnet.pl 31.03.03, 17:32
   O panu Hetnalu już pisano na forum. O ile nam wiadomo to bibliotekarz ze
   Stanów, uczący na zarządzania raczej czytania po angielsku i histori Stanów lub
   życiorysów prekursorów ekonomii. Dlaczego jest zatrudniony jako profesor i co
   ten przedmiot ma wspólnego ze współczesną gospodarką Stanów
  • glus3 Re: Kadra Akademii 23.05.03, 12:08
   Czy sprawdziliście naukowców po Akademii Nauk Społecznych PZPR na Śląsku. Tych
   wcielili do Uniwerytetu Śląskiego.
   Dobra rada dla Wydziału Zarządzania AŚ: macie już Jaskiernie i wiele innych
   egzotycznych egzemplarzy, zatrudnijcie Millera - wkrótce pewnie bezrobotny, a
   fachowiec po Akademii Nauk Społecznych PZPR.
  • pikus51 Spóźniona rocznica 26.05.03, 14:40
   Znalazłem ciekawy artykuł na www.republika.pl/naukowcy
   Oto on:


   Harald
   W pięćdziesiątą smutną rocznicę śmierci Józefa Stalina,
   ku jego czci i pocieszeniu jego dzieci

   Początki zjawiska zwanego komunizmem są jakby nie patrzeć w jakimś sensie
   naukowe. Marksowi zarzucić można wiele, na pewno jednak nie nieuctwo. Jego
   kumpel Engels wygłupił się wprawdzie trochę z dialektyką przyrody, ale nie
   można odmówić mu przynajmniej szacunku dla nauki. W dziewiętnastowiecznych
   Niemczech funkcjonowało wprawdzie powiedzenie "Vierundzwanzig Professoren -
   Vaterland du bist verloren", ale szacunek dla nauki był bardzo powszechny.
   Trochę podobnie było zresztą w carskiej Rosji.

   Cokolwiek by nie mówić o jego moralnych kwalifikacjach, był również Lenin
   filozofem, a co najmniej dobrym dziennikarzem. To od niego pochodzi znane
   powiedzenie "uczitsja, uczitsja i jeścio raz uczitsja". Po rewolucji powstał
   jednak pewien problem. Wprawdzie wielu ludzi zajmujących się nauką przełknęło
   zmianę ustroju, zniknęła jednak konieczna dla istnienia normalnej nauki baza w
   postaci "klasy społecznej", która naukę ową na wiele sposobów hołubiła
   wspierając ją na przykład finansowo. W pierwszym państwie robotników i chłopów
   rolę tę szybko przejęło wprawdzie państwo, ale ceną było wyodrębnienie z
   normalnej nauki tzw. "nauki radzieckiej". Odbyło się to bardzo prosto; to, co
   było niewygodne dla Kraju Rad określone zostało mianem nauki burżuazyjnej i
   każdy budujący jedynie słuszny ustrój obywatel wiedział od razu, że jest to
   nauka niesłuszna i nieprawdziwa, a ci, którzy ją uprawiają są najczęściej
   wrogami ludu.

   Ten genialny wynalazek nie był dla wszystkich nauk równie pożyteczny.
   Największe korzyści z tej nowej klasyfikacji odniosły nauki społeczne; nauki
   przyrodnicze i techniczne wynalazcy potraktowali trochę po macoszemu. Nota
   bene, nie wiadomo dlaczego, wielu, jak się później okazało znakomitych,
   radzieckich (rosyjskich?) naukowców zamiast tworzyć nową radziecką np.
   matematykę jechało do Getyngi czy Heidelbergu, aby fraternizować się z
   rozmaitymi burżujami lub przenosić ich pomysły na grunt jedynie słusznej nauki
   radzieckiej zaśmiecając ją w ten sposób. Byli nawet i tacy, co kalając własne
   gniazdo pozostawali na zgniłym burżuazyjnym zachodzie; co więcej wyrażali się
   negatywnie o ubranej teraz na czerwono matce Rasjii. Należy z całą mocą
   podkreślić, że w naukach społecznych przypadki takie były wyjątkowo rzadkie.
   Złośliwi twierdzą wprawdzie, że główną przyczyną był fakt, że były one nader
   skutecznie tępione przez powoływane do stymulowania rozwoju nauki instytucje w
   rodzaju komitetów rozmaitego szczebla oraz CZEKA, które nieedukowanych,
   nieprawomyślnych naukowców po prostu eliminowały, ale my oczywiście im wiary
   nie dajemy. Jest to klasyczny przykład zgniłej burżuazyjnej propagandy i każdy
   uczciwy CZEKista brzydzi się takimi poglądami.

   Narodziny nowego ustroju sprawiedliwości społecznej wygenerowały natychmiast
   zapotrzebowanie na nowe, nieznane bandyckim burżujom, nauki. Władza radziecka
   musiała przecież jakoś uzasadnić przyczyny, dla których dobrze jest zabrać
   kułakowi świnię, zatłuc nieprawomyślnego robotnika, albo wysłać jakiegoś
   przygłupa, inteligenta na Sybir. Powstające jak grzyby po deszczu nowe
   instytucje partyjno-rządowe również potrzebowały nie tylko światłych i wiernych
   (ze wskazaniem na wiernych) funkcjonariuszy, ale wytwarzały również
   zapotrzebowanie na różne teorie ich funkcjonowania. Powstawały więc np. teoria
   propagandy (jest oczywiste, że tylko burżuazyjny matoł mógłby to rozumieć
   pejoratywnie), teoria partii, rozmaite teorie (nie)istnienia Boga, czy wreszcie
   wszechogarniający wszystko naukowy komunizm. Wytworzyło to oczywiście ogromne
   zapotrzebowanie na kadrę naukową zupełnie nowego typu. Nowi badacze mieli
   zgodnie ze słowami Marksa nie tyle opisywać świat, co właśnie go zmieniać. I
   zmieniali. Na studia przyjmowano wedle kryterium pochodzenia. Było to wprawdzie
   trochę podobne do tego, co pewien kulawy aryjczyk skwitował powiedzeniem "Und
   wer der Jude ist entscheide Ich", funkcjonowało jednak w praktyce całkiem
   nieźle.

   System miał jednak pewien drobny mankament. Otóż okazywało się niekiedy, że
   cenni i zasłużeni aktywiści byli inteligentni na trochę inny sposób niż ich
   mniej ideologicznie uświadomieni koledzy. Pojawił się więc podstawowy problem
   co z takim na przykład inteligentnym inaczej sekretarzem zrobić. O tym, aby
   przywrócić go jego naturalnemu środowisku, na przykład małej syberyjskiej
   wiosce czy lumpenproletariackiej dzielnicy Petersburga, przepraszam Leningradu,
   myśleć mogli tylko samobójcy. A tych w żadnym narodzie nie ma zbyt wielu.
   Stworzono więc dla tych specjalnych ludzi równie specjalne uczelnie.
   Te "uniwersytety inaczej" spełniać musiały wiele warunków, o których przeciętny
   radziecki, nie mówiąc już o burżuazyjnym, "nie społeczny" naukowiec nie miał
   bladego pojęcia. Kształconym w tych uczelniach kadrom należało przecież
   zapewnić stosowne do ich potrzeb warunki i wymagać od każdego wedle jego
   możliwości. Nie można więc było dopuścić, aby student takiej uczelni przeżywał
   stresy typowe dla studenta np. Uniwersytetu Moskiewskiego czy nie przymierzając
   jakiejś Getyngi. Należało zatem pytać go z właściwym wyczuciem i rozumieć, że
   może on odpowiadać nieco inaczej niż nie uświadomiony ideologicznie student
   zwykłej uczelni. Należało też utajnić obrony prac magisterskich, doktorskich i
   habilitacyjnych (przepraszam kandydackich i doktorskich), aby nie
   narażać "uczonego inaczej" na głupie pytania pospólstwa i uchronić kraj przed
   szpiegiem, który mógłby na przykład zapytać o to, czy Lenin przebywając w
   wiosce Dupowoje zrobił tam jedną kupkę, czy też może więcej.
   • pikus51 Re: Spóźniona rocznica 26.05.03, 14:41
    Problemów z tymi uniwersytetami było mnóstwo, zapotrzebowanie społeczne na
    naucznych komunistów rosło wraz z rozwojem Kraju Sprawiedliwości Społecznej i
    wszystko rozwijało się szczęśliwie aż do wyzwolenia przez Związek Radziecki
    krajów Europy środkowo-wschodniej i części krajów niemieckojęzycznych. Za
    idącymi na Berlin wojskami radzieckimi i w cieniu ich bagnetów, wchodziło w te
    kraje nowe. Zapatrzeni w czerwoną gwiazdę wolności (jak kto nie chciał patrzeć
    to jechał na Sybir, albo brał w mordę i od razu patrzył) robotnicy i chłopi
    Europy środkowo-wschodniej zakrzyknęli jednym głosem "chcemy szkół, które
    wykształcą nam kadrę na kształt i podobieństwo radzieckich towarzyszy". I stało
    się. Wielki językoznawca skierował do tych krajów rzesze "inteligentnych
    inaczej" absolwentów partyjnych, milicyjnych i wojskowych uczelni Kraju Rad.
    Szczególną opieką otoczył Polskę i wyzwoloną część Niemiec. Wiadomo, ojczyzna
    Marksa i Engelsa nie mogła być pozbawiona odległych wprawdzie w czasie,
    przestrzeni i intelekcie owoców przewidzianej przez tych panów rewolucji. Co do
    Polski, to złośliwcy przebąkują o niejakim Przewalskim, ale my to między bajki
    kładziemy. Wierzymy, że wielki Józef chciał po prostu oddać hołd krajowi, który
    wydał tak znamienitych internacjonałów jak na przykład Feluś Dzierżyński.

    Tak czy siak, w Polsce również powstały "uniwersytety inaczej" i "inteligentni
    inaczej" studenci mieli już gdzie studiować. Uczelnie te przeżywały jednak
    pewne problemy. Przez długi czas funkcjonowały na zasadzie rozmaitych kursów,
    często przy komitetach powiatowych czy wojewódzkich. Okazało się jednak
    wkrótce, że zapotrzebowanie społeczne na ten typ kształcenia znacznie przerasta
    możliwości. Powstały więc tzw. Wieczorowe Uniwersytety Marksizmu-Leninizmu w
    skrócie WUML, do których zarówno młodzież jak i bardzo już nawet dorośli
    obywatele Polski Ludowej walili drzwiami i oknami. Aby ten pęd do tej wiedzy
    zahamować, wprowadzono szybko specjalne urlopy dla studiujących. W zależności
    od kierunków studiów było to od dwóch tygodni do miesiąca wolnego na
    przygotowanie się do trudnych egzaminów (egzaminator mógł np. spytać jakie
    miasto jest stolicą Polski).

    Okazało się jednak, że nawet takie utrudnienia pokonuje ogromna rzesza
    przodowników pracy, pracowników rozmaitych instytucji, czy służb publicznych.
    Rychło powstał więc pomysł, by dla elity stworzyć pełnoprawne uczelnie, które
    kształciłyby na poziomie godnym przedstawicieli przewodniej siły narodu.
    Powołano więc do życia Wyższą Szkołę Nauk Społecznych przy KC PZPR, która
    kształciła kadry nie tylko dla Przewodniczki, lecz również dla wielu dziedzin
    gospodarki i służb publicznych, np. wojska i milicji. Oparta na wzorach
    radzieckich, rozwijała się równie jak one dynamicznie. W latach
    siedemdziesiątych, ambitny towarzysz Edward na żądanie klasy robotniczej
    powołał do życia Śląski oddział nowej Alma Mater, a nieco później przemianowano
    warszawską WSNS na Akademię Nauk Społecznych.

    Była to uczelnia "całą gębą". Kształciła na wszystkich poziomach i nadawała
    wszystkie możliwe stopnie naukowe. Miała również magiczną moc przyciągania.
    Przyciągała mianowicie naukowców z wielu różnych ośrodków, gdzie np. do
    otrzymania habilitacji wymagali tzw. dorobku, a obron prac doktorskich czy
    magisterskich nie chcieli utajniać nawet bardzo zasłużonym aktywistom. To
    właśnie takie szykany rzucane pod nogi dynamicznym polonistom, pedagogom, a
    głównie historykom i politologom zniechęciły ich do pracy w mających niekiedy
    prawicowo burżuazyjne odchylenia uniwersytetach (rozmaite krzywe koła, KORy,
    itp.) i skierowały na jedynie słuszną drogę kariery naukowej w ANS-ie.

    W ten oto sposób ANS rósł w siłę, a jego kadra żyła dostatniej. Na początku lat
    dziewięćdziesiątych, zawistni o międzynarodową sławę ANS-u, nie rozumiejący
    prawdziwej nauki ludzie, uwzięli się i ANS rozwiązali. Były nawet bezczelne
    propozycje, aby zweryfikować wartość naukową uzyskanych w tej przodującej
    uczelni stopni naukowych. Na szczęście czujni posłowie pierwszego sejmu III RP
    zniszczyli te głupie pomysły w zarodku.

    Po ANS-ie pozostało jednak wielu światłych ludzi. Jej absolwentów spotkać dziś
    można na różnych poziomach i stanowiskach administracji i gospodarki. Wielu
    jest w całkowicie polskim sektorze bankowym, wielu też okazało się być
    Wallenrodami i piastuje obecnie znaczące stanowiska w organizacjach społecznych
    czy politycznych. Po likwidacji ANS powstał jednak problem ludzi, których
    osierociła; zasłużonych niekiedy profesorów, docentów, a nawet, z
    przeproszeniem, doktorów. Okazało się jednak szybko, że tę wysoko kwalifikowaną
    kadrę zagospodarować można w trochę wprawdzie gorszych niż ANS, ale zupełnie
    wówczas dobrze funkcjonujących uczelniach państwowych. Wszak uznano, iż
    habilitacja czy doktorat mają tę samą wartość niezależnie od tego gdzie zostały
    uzyskane. Ponieważ do otworzenia kierunku, na przykład tak modnego wówczas
    zarządzania i marketingu czy politologii, potrzeba tylko stosownej liczby
    profesorów, więc biedujące na ogół, w przeciwieństwie do ANS-u, uczelnie
    publiczne zaczęły masowo zatrudniać pracowników byłej ANS. Okazało się też
    natychmiast, że reprezentowane przez nich kierunki, to te właśnie najbardziej
    potrzebne w zarządzaniu, a uczeni z ANS-u mają wiedzę tak szeroką i są tak
    elastyczni, że prowadzić mogą każdy właściwie przedmiot. Jakby chcieli, to
    mogliby pewnie uczyć i fizyki, ale nie było na to społecznego zapotrzebowania.
   • pikus51 Re: Spóźniona rocznica 26.05.03, 14:42
    Profesorowie ANS-u mieli jeszcze dodatkowo kilka zasadniczych zalet, które
    czyniły ich znacznie bardziej przydatnymi w pracy dydaktycznej i naukowej niż
    pracownicy starych nie rozumiejących ducha czasu uczelni.
    1. Rozumieli, że studenci bywają różni, a dyplom chce mieć każdy. Nie zadawali
    głupich pytań, ale podnosili stopień scholaryzacji.
    2. Rozumieli, że najważniejszą powinnością naukowca, a szczególnie profesora
    wyższej uczelni jest stwarzać dobre wrażenie. Byli w tym mistrzami. Dobrze
    ubrani, spokojnie statecznie się zachowujący i mówiący bardzo naukowym
    językiem. W latach osiemdziesiątych polityka drukowała tabelę umożliwiającą
    długie przemówienie (również wykład) bez niepotrzebnego przecież przygotowania.
    Nie sądzę by była to jedyna taka tabela.
    3. Wiedzieli też, że jeśli dobierze się stosownych ludzi, to można publikować,
    co się chce. Może nie wszędzie tam, gdzie by się chciało, ale w razie potrzeby
    można zorganizować dwie lub trzy konferencje i ci, co mieli mieć publikacje,
    już je mają.
    4. Problemy ze sprzedażą swoich książek też można prosto rozwiązać. Można np.
    polecać je na wykładzie.
    5. Rozumieli, że podstawowym zadaniem profesora jest nauczanie. Potrafili więc
    pracować na kilku etatach lub prowadzić np. 200 prac magisterskich rocznie.

    Stara, zdemoralizowana czasami kontaktami z Zachodem, kadra uniwersytecka nie
    rozumiała ducha czasu. Niektórzy, szczególnie przedstawiciele nauk
    przyrodniczych i technicznych byli tak leniwi, że nawet głupich 50 prac
    poprowadzić nie chcieli (wielu z nich się ostatnio podciągnęło, daleko im
    jednak do mistrzów).

    Tak więc sieroty po ANS-ie udało się szczęśliwie usynowić przez polskie
    uczelnie. Czy to źle czy dobrze? Nie wiem. Obawiam się, że najlepsi nawet
    reprezentanci ANS w niesprzyjającym środowisku mogą zatracić swoje zdolności i
    po kilku latach pracy chodzić np. w swetrze czy dyskutować ze studentami,
    zamiast PROWADZIĆ wykłady czy seminaria. Jest to groźba niestety zupełnie
    realna. Co gorsza, obawiam się, że w niektórych środowiskach mogła już zostać
    zrealizowana.

    Najlepszym środowiskiem dla byłych pracowników ANS jest takie, gdzie docenia
    się ich sieroctwo i stwarza warunki podobne do tych, które zapewniała im ich
    matka żywicielka i dobrodziejka PZPR. Normalnie warunki takie stworzyć jest
    trudno, nie wszystkie jeszcze uczelnie doceniają posiadany skarb. Istnieją na
    szczęście również i takie, w których sieroty po ANS mają realny wpływ na
    władzę. Czasami całej uczelni, czasami wydziałów, a niekiedy instytutu lub
    tylko zakładów. Jeśli uzbiera się ich w jednym miejscu dostatecznie dużo, to
    mogą wybierać władze, stanowić (lokalne) prawo (np. statut uczelni), czy choćby
    obyczaje (na przykład jawność ocen, dorobku naukowego, itp.). Mogą też
    kultywować ducha i folklor rodzimej ANS.

    Takie właśnie rozumne podejście do problemu sierot z ANS pozwala oczekiwać, że
    ze strąconego wichrami historii w błoto nasionka odrodzi się ANS-bis, która
    wykształci rzesze nowych aktywistów gotowych wcielać w życie genialne idee Ojca
    Narodów. Świat będzie znowu szczęśliwy, bez wojen, nie będzie bezrobocia,
    proletariusze wszystkich krajów się połączą i może tylko gdzieś w archipelagu
    Gułag jakiś wredny buntowścik zawyje nocą, że chciałby np. przeczytać Orwella
    czy Sołżenicyna. Dbajmy o to nasionko, nie dajmy mu zginąć. Niech to będzie
    nasz skromny wkład w uczczenie pamięci wielkiego przyjaciela Polski i całego
    świata - Józefa Wisarionowicza Stalina.
  • chlup Re: Kadra Akademii 12.06.03, 16:42
   W Staszowie jednak przez 2 kolejne lata będzie rządzić zarządzanie Akademii
   Świętokrzyskiej. Czyli będą rozdawać doktoraty? Może tak studentom Staszowa w
   pół roku magisterkę i doktorat? Po co nasi(?) historycy AŚ mają się pieprzyć z
   takimi kolejnymi Sztabami? Ach przepraszam grunt to kasa.
   Mam zadanie dla Bąbla. Na pedagogice jest chyba jeszcze większa radocha niż na
   zarządzaniu. Moze rzucisz okiem?
  • truten5 Re: Kadra Akademii 16.06.03, 13:18
   Pisano tutaj, że prace pseudonaukowców można sprawdzić w Archiwum Akt Nowych w
   Warszawie. A więc podzielę się z wami moimi spostrzeżeniami. Miałem ochotę
   sprawdzić trochę danych. Pojechałem do Wa-wy. Pociągiem - stąd trochę
   przedpołudnia miałem z głowy. Dotarłem do Archiwum. Strażnicy - pierwsze
   pytanie po co i do kogo. Bardzo się zdziwili gdy im powiedziałem że chodzi o
   prace z Akademii Nauk Społecnych. Odesłali mnie na odpowiednie piętro. Tam
   wchodzę do jednego z pokoi, to same pytanie - jeszcze większe zdziwienie,
   pytanie po co mi to, kierują mnie do innego pokoju. Wchodzę do innego. Panie
   konsumują jedzonko. Kazały mi czekać. Żadnej wywieszki o przerwach w godzinach
   pracy na drzwiach nie ma. W między czasie wychodziły. Po ponad pół godziny
   wyszłem z własną inicjatywą. Weszłem jeszcze raz. Znowu zaciekłe pytania o co
   chodzi, po co mi to, kto mnie przysłał. Mówię że jeszcze nie jestem pewny które
   konkretnie prace chciałbym zobaczyć, że chciałbym dostać się do jakiegoś
   katalogu danych. Pani zachowywała się jakby broniła swój błogi spokój i jakbym
   był klasycznym przestępcą. Po długich przekamażaniach i próbach zbycia dała mi
   dokument do wypełnienia, gdzie trzeba było podać swoje dane typu imię nawisko
   adres zamieszkania, kto mnie przysłał, do czego zamierzam wykorzystać dane,
   gdzie te dane umieszczę, zobowiązanie że nigdzie tych danych nie ujawnię bez
   ich/autora wiedzy, zobowiązanie że podaruję archiwum egzemplarz pracy powstałej
   na podstawie uzyskanych materiałów. Pani ma się porozumieć co ze mną zrobić. W
   końcu ustalają że aby zajrzeć do katalogów mam porozmawiać z głównym dyrektorem
   Archiwum. Idę do jego gabinetu. Piękny. Wspaniałe meble, wyposażenie, pamiątki
   historyczne. Młode dziewcze instruuje mnie ze dyrektor jest gdzieś w budynku i
   zaraz przyjdzie. Mija pół godziny. Ponownie pytam się o niego siedząc w
   sekretariacie. Panienka wydzwania - dyrektor zaraz przyjdzie. Znowu kolejne
   kwadranse mijają. Godzina kiedy ta mało sympatyczna pani rozpatrzyłaby moje
   zgłoszenie upływał. Myślę sobie może chociaż ten dyrektor wyjaśni mi sposób
   dostępu do danych. Nie doczekałem się. Panienka za którymś kolejnym razem
   stwierdziła że chyba go juz nie ma w budynku. A tak w ogóle to oni już kończą
   pracę.
   Mnie zdawało się, że prace naukowe winny być powszechnie dostępne. Ale teraz
   już podejrzewam, że jakiekolwiek informacje o pracach byłych studentów Akademii
   Nauk Społecznych przy KC PZPR w Warszawie (nawet o istnieniu) są pod ścisłą
   ochroną.
   Czy ta ewidencja zainteresowanych też ma czemuś służyć?

   Pozdrawiam tych przy nadziei. I studentów którzy bronią pracę u naszych
   pseudonaukowców.
    • truten5 Re: Kadra Akademii 23.06.03, 16:10
     Gość portalu: as napisał(a):

     > Jezu! To po to tak potrzebowales tych delegacji! Teraz juz rozumiem. Opisac
     > swoich bylych kolegow za ich pieniadze. Niezle. Alez ty jestes zalosny!

     Niby kto miałby być moim starym kolegom: portier z Archiwum, jego dyrektor,
     któraś z urzędniczek? Chyba mnie z kimś pomyliłeś.
     Do Warszawy jeżdzę co tydzień załatwiając sprawy mojej firmy.

     Ps. Czy ci rzekomi koledzy składali się na te delegaje z własnych zarobionych
     przez siebie pieniędzy? Ciekawe zwyczaje!
      • independent-girl Re: Kadra Akademii 23.06.03, 17:58
       przeczytałam wszystko i nie mogę dojść do żadnych wniosków
       prosze, wyjasnijcie mi "jak krowie na granicy" dlaczego nie isc na AŚ i czy to
       dotyczy wspomniane wydzialu zarządzania czy ogólu Akademii?
       bardzo prosze o jasne , jak dla dziecka :P informacje
       pozdrawiam
       Kasia

       --
       Sex solą życia...tylko kto widział objadać się solą?
       • Gość: wiedzący Re: Kadra Akademii IP: *.kielce.sdi.tpnet.pl 24.06.03, 07:27
        Nie przejmuj się tymi chorymi wynurzeniemi paru frustratów. To tylko były
        pracownik tego wydziału, zwolniony dyscyplinarnie, próbuje się odegrać. W tym
        co tu wypisują nie ma ani słowa prawdy. Jeśli chcesz wiedzieć jak dokładnie
        jest to po prostu pójdź na wydział porozmawiaj ze studentami lub absolwentami.
        Jeśli chcesz studiować filologię rosyjską to możesz wprosić się na jakiś
        wykład. Z tego co ja wiem poziom nauczania jest dość wysoki.
        Pozdrawiam
        • wako3 Re: Kadra Akademii 24.06.03, 12:16
         Ten "wiedzący" znów pisze brednie. Nikt z pracowników Wydziału nie został
         zwolniony. Była sprawa dyscyplinarna na której "padły" własciwie wszystkie
         (sześć z chyba siedmiu) podnoszone zarzuty (m.in. o PODPISYWANE wypowiedzi na
         tym forum. Jedyne co się chwilowo utrzymało to 4 (cztery) nieprzepracowane
         godziny, których nie było w zadnych rozkładach zajęć. Generalnie klapa
         oskarzenia na całej linii. Wyglada na to, ze sfrustrowany jest własnie
         oskarzyciel, który szuka wszedzie moich śladów. Wskazywane przeze mnie
         nieprawidłowosci w pracy Wydziału są łatwe do sprawdzenia, i zadne oskarżanie
         mnie o własne przywary "wiedzacego" tego nie zmieni. Nie zmieni to ani faktu
         prowadzenia przez jedna osobe 2000 godzin dydaktycznych , ani "opieki" nad
         nieprawdopodobnie dużą iloscią prac dyplomowych, ani też np. utajniania dorobku
         naukowego (mój jest do wglądu na stronie domowej na serwerze Uczelni, innych
         jakos tam nie widać; na ponad stu pracowników tylko jeden poza mna zdecydował
         sie ujawnic co napisał.) N.b wypowiadający sie tak źle o innych "wiedzacy"
         mógłby się też, np. dla uwiarygodnienia swych wypowiedzi podpisac, szkalowanie
         innych spoza pseudonimu nienajlepiej swiadczy o jego walorach moralnych i tym
         co ma do powiedzenia. A dyskusja na tym forum nie rozwiąże problemu rekrutacji.
          • wako3 Re: Kadra Akademii 24.06.03, 12:34
           Moja poprzednia wypowiedź nie oznacza oczywiscie oskarżyciela stawiajacego
           sprawę na komisji dyscyplinarnej, lecz "wiedzącego", który oskarżał mnie na tym
           forum o najbardziej chyba fantastyczne przewinienia czy cechy charakteru.
         • Gość: orek Re: Kadra Akademii IP: *.raszyn.sdi.tpnet.pl 24.06.03, 15:49
          Tak sobie czytam co to w Kielcach wypisują i nie mogę się nadziwić. Ludzie!
          przecież ten wako3 to wszystko wypisuje, a wy się dajecie wariatowi jak dzieci
          podpuszczać. Dajcie sobie siana!!! Dyskusja z tym gościem jest bez sensu.
          Szkoda klepania w klawisze.
          Pozdrawiam wszystkich wrogów wako3
          orek
          • independent-girl do wiedzącego :) 24.06.03, 23:56
           studiujesz tam? albo cos? bo ja nie mam mozliwosci popytac studentow ani isc
           na wyklad...nie jestem z Kielc :)
           jakby co to chogolisa@wp.pl :)
           pozdrawiam
           Kasia
           --
           Sex solą życia...tylko kto widział objadać się solą?
          • wako3 Re: Kadra Akademii 25.06.03, 14:48
           Gość portalu: orek napisał(a):

           > Tak sobie czytam co to w Kielcach wypisują i nie mogę się nadziwić. Ludzie!
           > przecież ten wako3 to wszystko wypisuje, a wy się dajecie wariatowi jak
           dzieci
           > podpuszczać. Dajcie sobie siana!!! Dyskusja z tym gościem jest bez sensu.
           > Szkoda klepania w klawisze.
           > Pozdrawiam wszystkich wrogów wako3
           > orek

           Człowieku, z Kielc do Warszawy samochodem jedzie sie zwykle ok. 8-mej
           (posty "wiedzacego" 7.26 i 7.27), a wraca ok 16-tej. Dobra pora, aby przemienic
           sie w "orka". To kiepski pomysł. Głupszy był tylko z inicjowaniem tej dyskusji,
           która miała być pewnie remedium na kłopoty Wydziału z rekrutacją. Nie namawiaj
           ludzi do odwiedzenia Wydziału, bo może się zdarzyć, że ktos zabłądzi np. do
           Staszowa i posłucha co mówią studenci, którym rozwiazują Filię. Nie wmawiaj
           mi, że to ja napisałem pierwszy post tego wątku, bo zacznę poprawiać te listę i
           dopiero bedzie kiepsko jak będzie trzeba skreślic kilka nazwisk profesorów.
           Mogę też np. zapytać, który z pierwszoetatowców jest specjalistą od
           zarzadzania, albo o to jak to było z opieką nad pracami dyplomowymi (opiekun
           powinien coś w ostatnich dwu latach napisać, jak nie wierzysz spytaj PKA).
           Staram się nie pisac na tym forum, bo naprawde nie chcę nikomu szkodzić.
           Wypowiadam sie tylko wywołany, zwykle przez ciebie. Taka reklama Wydziału to
           antyreklama, więcej szkodzisz niz pomagasz. Ci co mieli na Wydział przyjśc, i
           tak przyjdą, inni dawno juz ustalili, że pójdą do innych osrodków i twoje
           przemiłe i subtelne wypowiedzi mają w głębokim powazaniu. Jeśli juz
           rzeczywiście musisz reklamować Wydział, rób to na własny rachunek (najlepiej
           sie podpisz) i nie zaczepiaj mnie przy okazji, bo tylko siebie i Wydział
           osmieszysz. Najlepiej weź zimny prysznic. A megalomania jest podobnpo
           uleczalna. Spróbuj, moze ci sie uda.
           • Gość: as Re: Kadra Akademii IP: *.pu.kielce.pl / 192.168.192.* 25.06.03, 15:56
            Odpowiem ci za wiedzącego: Sprawy tego wydziału są już dla ciebie przeszłością.
            Zamiast odgrażać się tu na forum zastanów się jaka inna instutycja przyjmie do
            swojego grona bezrobotnego,61-letniego adiunkta, bez habilitacji i bez szans na
            jej otrzymanie,z zaszarganą opinią i lukami w życiorysie?
            Twoje wypowiedzi kompromitują nie ludzi, którym poświęcasz tak wiele czasu i
            uwagi, ale ciebie samego. Albo zmień leki albo lekarza bo moim zdaniem
            zmierzasz do calkowitego de
            • Gość: wiedzący Re: Kadra Akademii IP: *.kielce.sdi.tpnet.pl 25.06.03, 16:37
             Dzięki za pomoc ale sądzę, że sam sobie niezle radze. Mam pytanie do innych
             czytelników forum: czy tylko ja zauwazylem, ze jak napisze cokolwiek o
             frustratach, zwolnieniu dyscyplinarnym, informacjach dla KBN itp. natychmiast,
             niczym Filip z Konopii, pojawia się wako3? Nie rozumiem dlaczego te moje uwagi
             uznaje on za atak na swoją osobę. Uderz w stół a nożyce się odezwą?
             Pozdr.
             PS. Do wako3. Już kiedyś ci proponowałem, że jeśli moje posty ci przeszkadzają
             to je ignoruj. To takie proste.
            • wako3 Re: Kadra Akademii 25.06.03, 19:25
             Gość portalu: as napisał(a):

             > Odpowiem ci za wiedzącego: Sprawy tego wydziału są już dla ciebie
             przeszłością.
             >
             > Zamiast odgrażać się tu na forum zastanów się jaka inna instutycja przyjmie
             do
             > swojego grona bezrobotnego,61-letniego adiunkta, bez habilitacji i bez szans
             na
             >
             > jej otrzymanie,z zaszarganą opinią i lukami w życiorysie?
             > Twoje wypowiedzi kompromitują nie ludzi, którym poświęcasz tak wiele czasu i
             > uwagi, ale ciebie samego. Albo zmień leki albo lekarza bo moim zdaniem
             > zmierzasz do calkowitego de


             Prawda zabolała? To pewnie ta megalomania? To jest naprawde uleczalne! A moze
             nieudolność twojej reklamy? Poknociło ci sie wszystko, od wieku począwszy,
             bezrobotnym też nie jestem, a najwieksza luką w moim zyciorysie wydaje mi sie
             coraz częściej ostatnie 10 lat. Opinię jak dotąd usiłujesz mi szargac ty, ale
             bardziej chyba szargasz ją Wydziałowi, którego kompromituja takie pyskówki i
             brak twojego podpisu. Z tym poswiecaniem ci czasu tez sie przeceniasz. A tak
             nawiasem, jeśli wszystko jest w takim porzadku, to nie ma przecież
             powodów do ukrywania się. Nie licze na to, ze sie podpiszesz, bo to chyba nie
             ten poziom, ale wyglada na to, żeś głupszy niż wszelkie normy przewidują.
             • Gość: wiedzący Re: Kadra Akademii IP: *.kielce.sdi.tpnet.pl 25.06.03, 20:57
              Zastanów się co piszesz. To naprawdę przestaje byc śmieszne. W dodatku
              zaczynasz być ordynarny. Naprawdę nerwy cię tak ponoszą? Kogo obchodzą twoje
              opinie temat innych ludzi? Jak sądzę są to twoi byli koledzy. Nie możesz z nimi
              tych spraw załatwić w cztery oczy?
              Pozdr.
              PS. Co do Staszowa to może pochwalisz się jakie oceny wystawili ci studenci
              uczący się tam? Sądze, że to może lepiej scharakteryzować twoją osobę jako
              wykładowcę ;))
              • Gość: BBB Nie chcę generalizować IP: *.kielce.cvx.ppp.tpnet.pl 25.06.03, 22:15
               Być może będzie to bardzo niesprawiedliwe. Zaznaczam, że nie chcę
               generalizować. Jest z pewnością wiele wyjątków.
               Nie mam zbyt wysokiego mniemania o AŚ. Moja opinia wynika z kontaktów
               prywatnych i zawodowych z absolwentami tej Uczelni, a także z wypowiedzi
               prominentnych pracowników AŚ oraz różnego typu publikacji, w tym na tym forum.
               Nie mam zbyt wysokiego mniemania o tzw. „studentach płatnych”, nawet uczelni o
               wiele bardziej renomowanych niż AŚ. Moja opinia wynika także z kontaktów
               zawodowych i prywatnych.
               Połączenie więc AŚ i „studentów płatnych”, a jest to jak rozumiem „problem”
               Staszowa, daje wg mnie mieszankę wyjątkowo żałosną.
               Jaką opinię mogą wystawić studenci, pozostając dla nich z całym szacunkiem,
               uczący się w Staszowie? Nie rozumieli o czym traktuje wykład? Może więc nie
               dorośli do wykładu? A może w swoim zadufaniu wstydzili się prosić o
               wytłumaczenie spraw niezrozumiałych? A może nie było łatwo zdobyć zaliczenia
               za „drobną gratyfikację”?
              • wako3 Re: Kadra Akademii 26.06.03, 17:34
               Gość portalu: wiedzący napisał(a):

               > Zastanów się co piszesz. To naprawdę przestaje byc śmieszne. W dodatku
               > zaczynasz być ordynarny. Naprawdę nerwy cię tak ponoszą? Kogo obchodzą twoje
               > opinie temat innych ludzi? Jak sądzę są to twoi byli koledzy. Nie możesz z
               nimi
               >
               > tych spraw załatwić w cztery oczy?
               > Pozdr.
               > PS. Co do Staszowa to może pochwalisz się jakie oceny wystawili ci studenci
               > uczący się tam? Sądze, że to może lepiej scharakteryzować twoją osobę jako
               > wykładowcę ;))

               Wielce Szanowny Panie Wiedzący,
               nasza przemiła, kulturalna dyskusja rzeczywiscie zaczyna byc dziwna. Ja nie
               wypowiadam sie na temat zadnych konkretnych pracowników Wydziału, ale
               nieprawidłowosci w samym Wydziale. Nie mam czego załatwiać "w cztery oczy".
               Moich ocen ze Staszowa nie znam, domyslam sie jednak, że oceniał mnie ten rok,
               któremu nie chciałem "z sufitu" (bo władze Wydziału zabrały ich prace
               egzaminacyjne) wystawiać ocen. Znam tez przypadek, gdy ocenę wyróżniająca
               otrzymał pan, który przepracował ponad dwa tysiące godzin w 30 tygodni
               opiekując się przy okazji kilkudziesiecioma dyplomantami. Myślę, że najlepiej
               bedzie jesli wypowie sie w tej sprawie Dziekan Wydziału. Wysłałem do Niego (z
               kopia do JM Rektora) list, który tu załączam. Łączę wyrazy szacunku

               Dziekan Wydziału Zarządzania i Administracji
               prof. AŚ dr hab. Antoni Malinowski
               Kielce, 26 czerwca 2003
               Szanowny Panie,
               w trosce o dobro Wydziału pozwalam sobie zwrócić Pańską uwagę na toczącą się na
               forum dyskusyjnym „Gazety Wyborczej” (edycja kielecka, adres
               forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?
               f=60&w=3847550&a=3847550&v=2&strona=0) dyskusję o Wydziale Zarządzania i
               Administracji AŚ. gdzie ktoś - sądzę, że Pański bliski współpracownik
               (uzasadnienie niżej) - usiłując nieudolnie dezawuować niektóre moje i innych
               dyskutantów wypowiedzi ewidentnie szkodzi reputacji Wydziału. Chodzi, jak
               rozumiem, o kłopoty Wydziału z rekrutacją, do których niektóre wypowiedzi na
               tym forum rzeczywiście mogły się przyczynić. Nie wydaje mi się jednak, by tak
               prowadzona „dyskusja” mogła Wydziałowi pomóc. Występująca pod różnymi nazwami
               osoba bardziej kompromituje niż promuje Wydział. Trudno np. uwierzyć
               zapewnieniu, iż nie jest pracownikiem Wydziału, bo powołuje się na fakty znane
               tylko ścisłemu kierownictwu. Tak np. w poście z 14 kwietnia tego roku
               (watek „Letnia Szkoła Zarządzania Brawo!!) stwierdza, że pisałem pisma
               kierowane do KBN. Pisałem otóż rzeczywiście wnioski o badania statutowe, które
               podpisywał potem Dziekan, ale wiedział o tym tylko dr Kuleszński i Pan (to
               właśnie to, nie jedyne, uzasadnienie mojego podejrzenia, iż jest to bliski Pana
               współpracownik). Takich wpadek tego, nienajlepszego chyba, promotora Wydziału
               jest więcej. Nie śmiem niczego doradzać, ale w mojej opinii, najlepiej byłoby
               umieścić na forum Pańską wypowiedź z jasnym opisem oferty Wydziału i wycofać
               niefortunnie zredagowany folder, który prawdopodobnie był jedną z przyczyn
               takiego kształtu dyskusji na forum. Podawanie, że w Wydziale wykłada ponad 50
               profesorów (do powołania uniwersytetu wystarcza 30), bardziej ośmiesza niż
               reklamuje Wydział. Sugerowałbym też, aby odniósł się Pan do podnoszonych na
               forum zarzutów. Oczyściłoby to atmosferę wokół Wydziału i na pewno pomogło
               Uczelni na jej drodze do Uniwersytetu. W większości przypadków wystarczy
               naprawdę niewiele pracy, np. baza danych o publikacjach pracowników jest według
               mojej wiedzy w miarę aktualna (przed dwoma laty brakowało tylko danych
               kilkunastu osób), a sporządzenie stosownego raportu, to sprawa kilkunastu
               minut. Można tez skorzystać z przejętego przez Pana, bardzo prostego
               (w „Wordzie”, każdy go może użyć), szablonu strony domowej (moja tak zrobiona
               strona jest na serwerze Uczelni – adres
               www.pu.kielce.pl/as/strwww.html). Informacje takie można umieścić na
               stronie domowej Wydziału, co jest w wielu innych uczelniach normą i co
               wielokrotnie sugerowałem. Uczyniłoby to sporą część zarzutów bezzasadnymi.
               Można też napisać o sytuacji filii Wydziału; ucięłoby to dywagacje na temat ich
               legalności i plotki o likwidacji Wydziału. Generalnie, w tej konkretnej
               sytuacji, to właśnie jawność, nie utajnianie powszechnie na ogół dostępnych
               informacji, jest tym czego Wydziałowi potrzeba.
               Nie służy też dobrej opinii Wydziału anonimowość wspomnianego wyżej dyskutanta.
               Nie chcę się wypowiadać na temat mojego odbioru jego wypowiedzi, proszę jednak
               pomyśleć jak odbiera je np. kandydat na studia w Wydziale. Nie uchylam się od
               żadnej dyskusji, mogę, również publicznie, dyskutować o wszelkich moich wadach
               i przewinieniach, wydaje mi się jednak, że lepiej byłoby, gdyby wypowiadający
               tak zdecydowane opinie, posiadający z tego co zrozumiałem humanistyczne
               wykształcenie, człowiek przedstawił się z imienia i nazwiska.
               W mojej opinii w powstałej sytuacji Pańska jasna wypowiedź na kieleckim forum
               dyskusyjnym GW jest absolutnie konieczna. Brak Pańskiej reakcji odbierał będę
               (obawiam się, że nie tylko ja) jako potwierdzenie wypowiadanych na tym forum
               negatywnych opinii o Wydziale i ustawianie się w jednym szeregu ze wspomnianym
               anonimowym dyskutantem. Chcę być dobrze zrozumiany; nie oczekuję od Pana, iż
               podzieli moją opinię na temat zarządzania Wydziałem.

               Łączę wyrazy szacunku


               Do wiadomości: JM Rektor AŚ, prof. dr hab. Adam Massalski
               • Gość: wiedzący Re: Kadra Akademii IP: *.kielce.sdi.tpnet.pl 27.06.03, 00:48
                Aleś mnie ubawił tym postem. Już to widzę jak dziekan lub rektor siadają przed
                komputerem i odpisują na listy "Bąbla"vel "wako3" vel "truten5" itd. Jesteś tak
                naiwny, ze cytując ciebie: "wyglada na to, żeś głupszy niż wszelkie normy
                przewidują". Twoje wypowiedzi naprawde kompromituja cię jako czlowieka i jako
                wykladowcę. Kręcisz się cały czas wokół tych samych spraw, może wymyslił byś
                coś nowego. Obiecywałeś uzupełnienie listy "Bąbla" a tu co? Tylko jakieś
                głupawe pisemka ;))
                Pozdr.
                twój cichy wielbiciel wiedzący
                PS1 Jeśli wstydzisz się ocen jakie wystawili ci studenci ze Staszowa to może
                chociaż podasz jak ocenili cię studenci kieleccy? (He, he, he...)
                PS2 Jak tam twoja sprawa sądowa z AŚ w sprawie zagarnięcia twoich notatek? Czy
                sprawiedliwosci stało się zadość a winni zostali osadzeni w więzieniach? (He,
                he, he...)
        • Gość: mira Re: Kadra Akademii IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 02.07.03, 09:02
         Gość portalu: wiedzący napisał(a):

         > Nie przejmuj się tymi chorymi wynurzeniemi paru frustratów. To tylko były
         > pracownik tego wydziału, zwolniony dyscyplinarnie, próbuje się odegrać. W
         tym
         > co tu wypisują nie ma ani słowa prawdy. Jeśli chcesz wiedzieć jak dokładnie
         > jest to po prostu pójdź na wydział porozmawiaj ze studentami lub
         absolwentami.
         > Jeśli chcesz studiować filologię rosyjską to możesz wprosić się na jakiś
         > wykład. Z tego co ja wiem poziom nauczania jest dość wysoki.
         > Pozdrawiam


         ogólnie filologie języków obcych są u nas na wysokim poziomie...
  • Gość: znajomy Re: Kadra Akademii IP: *.kielce.net.pl 30.06.03, 13:53
   Ech...zycie...w sumie jak się to wszystko czyta, to aż żal bierze...Ale powiem
   jedno: wiele jest w tym prawdy- i o kumoterstwie, i o przyjmowaniu do pracy
   tylko "krewnych i znajomych królika", i o żałosnym poziomie naukowym niektórych
   osób z kadry Wydziału. A i poziom nauczania jest mizerny, oj mizerny, ponieważ
   jak przychodzą do nas do pracy do dużej firmy absolwenci tego wydziału , to
   strach im powierzyć jakieś poważne zadanie, nie mówiąc o napisaniu pisma, bo i
   błędy, i składnia, i w ogóle do d... Ale w sumie to oni wszyscy "trzymają się
   mocno" jak te Chińczyki i nic im nie zrobicie( nie zrobimy?). Pozdrowienia dla
   Zdobka K. i gratulacje za jego dobre mniemanie o sobie.
   • wako3 Prośba 02.07.03, 13:43
    Mam prośbę do wypowiadających się w tym wątku. Nie używajcie mocnych określeń.
    Nikomu to nie pomaga, a szkodzi próbom naprawienia sytuacji, bo można sie
    powołać na to, że ktoś kogoś obraził, pomówił czy znieważył. Ja rozumiem, że
    czasami diabli człowieka biorą, ale warto dokładnie przemysleć co i jak się
    pisze, bo duże emocje to woda na młyn rozmaitych cwaniaków, którzy mogą sobie
    pozwolić na odczekanie i reakcje pod tytułem "na tym poziomie nie bedę
    dyskutował" czyli unikanie wypowiedzi pod takim własnie pretekstem. Ja też
    pisałem tu emocjonalnie, więc trochę to rozumiem, ale rozumiem też skutki
    takiego pisania. Pozdrowienia.
    • wako3 Re: Prośba 07.07.03, 14:13
     Miałem zamiar niewypowiadać się na forum w wątkach o Akademii. Zmieniłem zdanie
     pod wpływem „ostrzeżeń” i docierających do mnie pogłosek o podejmowanych
     rzekomo przez władze działaniach naprawczych, w których kierowane do owych
     władz moje informacje podobno przeszkadzają. Chętnie się dowiem, jakie to były
     działania i w jaki to sposób przeszkodziłem w naprawie czegokolwiek. Nie mam
     pojęcia dlaczego informowanie przełożonych o nieprawidłowościach miałoby być
     szkodliwe dla Wydziału czy Uczelni. Można łatwo sprawdzić, że wszystkie
     publikowane przeze mnie informacje przekazywałem kilka miesięcy przed ich
     upublicznieniem stosownym władzom. To właśnie brak reakcji na moje pisma był
     przyczyną podawania tych informacji do publicznej wiadomości. Równie chętnie
     dowiedziałbym się, gdzie mianowicie nakłamałem. Podtrzymuję wszystko co
     kiedykolwiek tu czy w jakimkolwiek innym miejscu napisałem. Brednie o moim
     wpływie na ocenę Wydziału przez KBN są łatwe do zweryfikowania. Wydział
     jest „na zewnątrz” reprezentowany przez Dziekana i tylko on ma prawo podpisywać
     wszelkie sprawozdania z działalności Wydziału. Jeśli przez dwa lata nikt tego
     do KBN nie wysłał, to winnych należałoby szukać wśród tych, którzy za to
     statutowo odpowiadają, a nie tych, którzy władze Wydziału w pisaniu (nie w
     wysyłaniu, bo nie mieli takich uprawnień!) tych sprawozdań wyręczali. Tak się
     zresztą składa, że w okresie, gdy pisałem za owe władze sprawozdania Wydział
     pieniądze dostawał. Te pomówienia, to po prostu łatwe do zweryfikowania bzdury.
     Generalnie nie jestem zwolennikiem „dyskusji” polegającej na anonimowym
     pomawianiu kogokolwiek. Mogę zrozumieć fakt, że kogoś ponoszą emocje i
     wypowiada się „nieparlamentarnie”, ale dla zwykłych oszczerstw i pomówień
     usprawiedliwienia nie znajduję. Jestem zaskoczony brakiem reakcji stosownych
     władz, które o tych sprawach wielokrotnie informowałem. To jest droga do nikąd
     i na pewno ani Uczelni, ani nikomu związanemu z tą sprawą nie pomoże. Piszę o
     tym na forum, bo nie mam innej możliwości odniesienia się do powtarzanych wciąż
     bredni.
     PS Do „Wiedzącego”. Nie znam oceny wystawionej mi przez studentów z Kielc.
     Jeśli ją znasz, to podaj. Nie pisałem postów podpisanych „Bąbel” ani „Truteń”.
     Sprawdziłem podawane przez „Bąbla” dane. Te dotyczące wykształcenia są
     prawdziwe i nie są chronione (są dostępne w bazach danych pod adresem
     www.opi.org.pl.). Dane o zatrudnieniu są w wielu przypadkach nieprawdziwe.
     Wielu profesorów zatrudnionych jest na drugim lub „dalszym” etacie, a niektórzy
     (np. aktualny prezydent Krakowa) w ogóle dziś w Wydziale nie pracują.
     Najdokładniej opisano prowadzone zajęcia; nie znalazłem ani jednego błędu
     (Myślę, że cały ten post jest zestawieniem rozkładu zajęć i ogólnie dostępnego
     tzw. stanu osobowego Uczelni). Mimo, ze postu tego nie pisałem pod opisanymi
     wyżej częściami postu „Bąbla” mogę się podpisać, co jak sądzę
     satysfakcjonuje „Wiedzącego”. Mógłbym się tez podpisać pod wieloma innymi
     informacjami tego postu, ale ich wyliczenie (tu nie potrafię tak ogólnie)
     zajęłoby sporo miejsca. W zasadzie mogę się również podpisać pod tym co w tym
     wątku napisał „Truteń” i w żaden sposób nie zmieni to ani sytuacji Wydziału
     ani moich ocen. Nie zmienią tego również żadne inne pomówienia ani plotki (nb.
     polecam, będącemu przecież, jak sam pisze, pracownikiem uczelni „Wiedzącemu”
     lekturę „Dobrych obyczajów w nauce”)

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka