Dodaj do ulubionych

photowalk: Spacer po fabrycznej Łodzi

14.07.09, 08:37
Photowalk to międzynarodowy event społecznościowy, w którego organizację w
Polsce włączyły się prawie wszystkie portale MM Moje Miasto. W Łodzi nasze
tegoroczne spotkanie rozpoczniemy na placu, tuż przed siedzibą Państwowej
Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej, przy ul. Targowej 61/63.
Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników fotografii i... łódzkich zabytków.

Pomysłodawcą akcji jest Amerykanin - Scott Kelby, który rok temu postanowił
spotkać się, z innymi fotografami ze swojego miasta, aby wymienić poglądy,
doświadczenia oraz poznać niezbadane dotąd zakamarki rodzimej metropolii.

Pomysł, zaowocował więc wspólnym spacerem - pierwszą edycją, zorganizowaną pod
nazwą - Photowalk. Idea spotkała się z ogromnym zainteresowaniem laików i
profesjonalistów z całego świata, a w konsekwencji, rozrosła do rozmiarów
międzynarodowych, goszcząc w 47 krajach na całym świecie.

W tym roku redakcja naszego portalu, również postanowiła włączyć się w tę
niesamowitą akcję społecznościową. Popularność organizowanych w naszym mieście
poprzednich plenerów fotograficznych udowodniła, iż łodzianie nie mieli dotąd
możliwości spotkania się w większym gronie ludzi, których łączy jedna, wspólna
pasja - fotografia.

więcej info:
www.mmlodz.pl/5550/2009/7/14/photowalk-spacer-po-fabrycznej-lodzi?category=depesze
zapraszamy do udziału!!!
Obserwuj wątek
  • miejskie_narty Re: photowalk: Spacer po fabrycznej Łodzi 14.07.09, 09:48
   > Photowalk to międzynarodowy event społecznościowy,

   co to znaczy?

   > Pomysłodawcą akcji jest Amerykanin - Scott Kelby, który rok temu postanowił
   > spotkać się, z innymi fotografami ze swojego miasta, aby

   No no, i pomyśleć, że wspólny spracer z apratami fotograficznymi nigdy wcześnij w historii świata się nie odbył. Trzeba było Scotta Kelby'ego, Amerykanina, żeby wymyśleć ten niesamowity iwent!

   Idea spotkała się z ogromnym zainteresowaniem laików i
   > profesjonalistów z całego świata, a w konsekwencji, rozrosła do rozmiarów
   > międzynarodowych, goszcząc w 47 krajach na całym świecie.

   Unbelievable! Amazing! Awesome! Wow!
  • big_news Re: photowalk: Spacer po fabrycznej Łodzi 14.07.09, 09:55
   Ustawa o języku polskim

   (fragmenty)

   W Dzienniku Ustaw nr 90 z 1999 r. ukazała się Ustawa o języku polskim, która
   wejdzie w życie w maju 2000 r., tzn. w sześć miesięcy od dnia jej ogłoszenia.

   USTAWA

   z dnia 7 października 1999 r.
   o języku polskim

   Parlament Rzeczypospolitej Polskiej:
   - zważywszy, że język polski stanowi podstawowy element narodowej tożsamości
   i jest dobrem narodowej kultury,
   - zważywszy na doświadczenie historii, kiedy walka zaborców i okupantów z
   językiem polskim była narzędziem wynaradawiania,
   - uznając konieczność ochrony tożsamości narodowej w procesie globalizacji,
   - uznając, że polska kultura stanowi wkład w budowę wspólnej, różnorodnej
   kulturowo Europy, a zachowanie tej kultury i jej rozwój jest możliwy tylko
   poprzez ochronę języka polskiego,
   - uznając tę ochronę za obowiązek wszystkich organów i instytucji publicznych
   Rzeczypospolitej Polskiej i powinność jej obywateli
   uchwala niniejszą ustawę.

   Rozdział 1
   Przepisy ogólne

   Art. 1. Przepisy ustawy dotyczą ochrony języka polskiego i używania go w
   działalności
   publicznej oraz w obrocie prawnym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   Art. 2. Ustawa nie narusza:
   1) przepisów ustaw o stosunku państwa do kościołów i innych związków
   wyznaniowych, w szczególności dotyczących uprawiania kultu i praktyk
   religijnych,
   2) praw mniejszości narodowych i grup etnicznych.

   Art. 3. 1. Ochrona języka polskiego polega w szczególności na:
   1) dbaniu o poprawne używanie języka i doskonaleniu sprawności językowej
   jego użytkowników oraz na stwarzaniu warunków do właściwego rozwoju języka
   jako narzędzia międzyludzkiej komunikacji,
   2) przeciwdziałaniu jego wulgaryzacji,
   3) szerzeniu wiedzy o nim i jego roli w kulturze,
   4) upowszechnianiu szacunku dla regionalizmów i gwar, a także
   przeciwdziałaniu ich zanikowi,
   5) promocji języka polskiego w świecie,
   6) wspieraniu nauczania języka polskiego w kraju i za granicą.
   2. Do ochrony języka polskiego są obowiązane wszystkie organy władzy
   publicznej oraz instytucje i organizacje uczestniczące w życiu publicznym.
   3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze
   rozporządzenia, zasady prowadzenia egzaminów państwowych z języka polskiego
   dla cudzoziemców ubiegających się o urzędowe poświadczenie jego znajomości.

   Art. 4.Język polski jest językiem urzędowym:
   1) konstytucyjnych organów państwa,
   2) organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w
   zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne,
   3) terenowych organów administracji publicznej,
   4) instytucji powołanych do realizacji określonych zadań publicznych,
   5) organów, instytucji i urzędów podległych organom wymienionym w pkt 1 i
   pkt 3, powołanych w celu realizacji zadań tych organów, a także organów
   państwowych osób prawnych w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne,
   6) organów samorządu innego niż samorząd terytorialny oraz organów
   organizacji społecznych, zawodowych, spółdzielczych i innych podmiotów
   wykonujących zadania publiczne.

   [...]

   Rozdział 3
   Rada Języka Polskiego i jej kompetencje

   Art. 12. 1. Instytucją opiniodawczo-doradczą w sprawach używania języka
   polskiego jest
   Rada Języka Polskiego, zwana dalej "Radą", działająca jako komitet problemowy
   w rozumieniu art. 34 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii
   Nauk (Dz.U. Nr 75, poz. 469 i Nr 141, poz. 943).
   2. Nie rzadziej niż co dwa lata Rada przedstawia Sejmowi i Senatowi
   sprawozdanie o stanie ochrony języka polskiego w rozumieniu art. 3.

   Art. 13. 1. Rada, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury, ministra
   właściwego
   do spraw oświaty i wychowania, Prezesa Polskiej Akademii Nauk lub z własnej
   inicjatywy wyraża, w drodze uchwały, opinie o używaniu języka polskiego w
   działalności publicznej i obrocie prawnym oraz ustala zasady ortografii i
   interpunkcji języka polskiego.
   2. Towarzystwa naukowe, stowarzyszenia twórców i szkoły wyższe mogą zwracać
   się do Rady w sprawach używania języka polskiego.

   Art. 14. 1. Każdy organ, o którym mowa w art. 4, może zasięgnąć opinii Rady w
   wypadku
   wystąpienia w toku czynności urzędowych istotnych wątpliwości dotyczących
   użycia języka polskiego.
   2. Producent, importer oraz dystrybutor towaru lub usługi, dla których w
   języku polskim brak jest odpowiedniej nazwy, może wystąpić z wnioskiem do
   Rady o udzielenie opinii co do odpowiedniej formy językowej dla oznaczenia
   tego towaru lub usługi.

   [...]

   Art. 18. Traci moc dekret z dnia 30 listopada 1945 r. o języku państwowym i języku
   urzędowania rządowych i samorządowych władz administracyjnych (Dz.U. Nr 57,
   poz. 324).

   Art. 19. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

  • aaa202 Event'cka społeczność photowalk'uje 14.07.09, 10:38
   Poza nowymi ładnymi słowami (chociaż bardzo zabrakło mi 'projektu',
   wypartego, moim zdaniem niesłusznie, przez podły 'event') uwielbiam
   też apostrofy, cydzysłowy, dywizy, myślniki i wielkie litery sadzone
   gdzie popadnie, niczym musza kaka. Do obejrzenia na podlinkowanej
   stronie.
  • miejskie_narty A Marcin Gortat promuje wśród dzieci 14.07.09, 12:12
   camp! A nasza kocha gazeta te bezeceństwa propaguje:

   "Druga edycja campu"; "Teraz przyszła pora na camp"; "Zadowoleni byli także licznie zgromadzeni rodzice. - Specjalnie dla tego campu o jeden dzień przełożyliśmy wyjazd nad morze".

   Całość tutaj

   Longeto, musisz chyba różaniec zorganizować pod nową halą;-)
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka