Dodaj do ulubionych

CO się sprawdziło ? postulaty programu wyborczego

IP: 195.47.201.* 10.11.17, 09:34
1. Proszę podać pięć priorytetów, najpilniejszych do zrealizowania w mieście w najbliższej kadencji. Rozwój drobnej i średniej przedsiębiorczości w celu pozyskania nowych miejsc pracy. Budownictwo mieszkaniowe komunalne w celu zabezpieczenia lokali mieszkalnych dla oczekujących na listach. Inwestowanie w odnawialne źródła energii w celu zminimalizowania kosztów oświetlenia ulicznego, ogrzewania obiektów użyteczności publicznej, szkół itp. Ożywienie odrestaurowanych obiektów zabytkowych poprzez poprawę bazy hotelowo gastronomicznej, wprowadzenie nowych produktów kulturalnych i turystycznych. Pozyskiwanie i uzbrajanie terenów pod budownictwo usługowe i mieszkaniowe. 2. Jakie realne - możliwe do przeprowadzenia na poziomie gminy miejskiej - działania, zmierzające do obniżenia bezrobocia w naszej gminie, zamierza Pani/Pan podjąć? Proszę przekonać, dlaczego miałoby się to powieść? Należy zwiększyć doradztwo, wsparcie logistyczne oraz stworzyć program zachęcający do zakładania firm przez mieszkańców szczególnie młodszego pokolenie by zahamować odpływ tej grupy w poszukiwaniu pracy do innych miejscowości i zagranice. Wykorzystując stworzone przez państwo programy i warunki pozyskiwania środków na te cele oraz przy dokładnym rozeznaniu rynku potrzeb miasta realizacja tego zamierzenia jest realna i zostanie wdrożona. Wybory Samorządowe. Cisza wyborcza - od kiedy? Wybory Samorządowe 2014. Jak głosować, zasady, regulamin 3. Sport-kultura-turystyka-promocja - proszę zdecydować o kolejności, które dziedziny są najistotniejsze i które zostaną bardziej dofinansowane, gdy wygra Pani/Pan wybory? 1- promocja ponieważ jest kluczem do zwiększenia liczby turystów odwiedzających nasze miasta co ma zdecydowany wpływ na działalność sektora hotelowo-gastronomicznego oraz pamiątkarskiego. 2 - turystyka przed laty określono, że Chełmno jest i będzie miastem turystycznym i należy kontynuować ten kierunek wykorzystując znakomite walory turystyczne naszego miasta. 3 - kultura rozwój społeczeństwa przez obcowanie z kultura i uczestniczenie w jej tworzeniu prowadzi do wzbogacenia duchowego mieszkańców co jest równie ważne jak praca. 4 - sport wymieniając te dziedzinę na czwartym miejscu nie umniejszam jej znaczenia bo życiu mieszkańców miasta szczególnie tych młodych, którzy poprzez kulturę fizyczną nabierają cech zdrowej rywalizacji także w życiu codziennym. 4. Co zaoferuje Pani/Pan młodym ludziom, aby nie uciekali z naszego miasta? Proponuje utworzenie młodzieżowego zespołu doradczego, którego zadaniem będzie wspólnie z władzami miasta oraz innymi organizacjami i instytucjami rozpoznanie potrzeb rynku pracy i stymulowanie powstawania nowych firm dających zatrudnienie na godziwych warunkach i chęć włączenia się w życie publiczne naszego miasta. 5. W jaki sposób chce Pani/Pan wpłynąć na rozwój gospodarki i przyciągnięcie inwestorów? Należy sporządzić wykaz terenów spełniających warunki do tworzenia nowych zakładów pracy w skali mikro i średnich przedsiębiorstw na duże zakłady nie posiadamy odpowiedniej wielkości terenów. Wypracujemy system ulg i zachęt np. poprzez zwolnienie z podatków w okresie np. 5 lat. Większy nacisk należy położyć na promowanie Chełmna jako miasta przyjaznego dla inwestowania w usługi, drobny przemysł itp. 6. Jaka polityka finansowa będzie prowadzona w mieście, gdy wygra Pani/Pan wybory: zachowawcza, ograniczanie zaciągania kredytów i mniej inwestycji, czy korzystanie z możliwości większego zadłużenia miasta i realizowanie większej liczby zadań? Chełmno dzisiaj ma niewielkie zadłużenie 11 %.Szanse jaka daje nam kolejne rozdanie środków unijnych na lata 2015/2020 należy bezwzględnie wykorzystać dla rozwoju miasta i dlatego nawet kosztem większego zadłużenia miasta należy inwestować w zadania szczególnie te z zakresu poszanowania energii oraz infrastruktury komunalnej i mieszkaniowej. 7. Czy będzie Pan/Pani dążył/a, aby gmina miejska Chełmno połączyła się z gminą Chełmno? Tak połączenie miasta i gminy daje możliwość lepszego i efektywniejszego rozwoju obu tych jednostek oraz zdecydowaną poprawę życia ich mieszkańców. 8. Jakie ma Pani/Pan doświadczenie w kierowaniu ludźmi i pozyskiwaniu środków? Posiadam 12 letnie doświadczenia w kierowaniu ludźmi i pozyskiwaniu środków finansowych z bardzo wielu źródeł 9. Wygrywając wybory powoła Pani/Pan wiceburmistrza? Praca na tym stanowisku jest bardzo trudna nawet kiedy jest zastępca. Przez ostatnie cztery lata nie miałem go, próbując wypracować system, który pozwoli na realizowanie kolejnych budżetów miasta bez zastępcy. Środki zaoszczędzone w ten sposób wykorzystaliśmy do walki z bezrobociem. Jeśli wygram wybory będę poważnie rozpatrywał konieczność zatrudnienia zastępcy nadzór będzie skuteczniejszy. 10. Czego będzie dotyczyła pierwsza ważna decyzja podjęta przez Panią/Pana po wygranych wyborach? Niezwłocznie przystąpię do dopracowania budżetu na 2015r i jego wdrożenie do realizacji. 11. Dlaczego chełmnianie powinni zagłosować właśnie na Panią/Pana? Dlatego, że wiem co jest jeszcze do zrobienia oraz w jakich kierunkach rozwijać miasto przy jednoczesnej świadomości co do możliwości finansowych budżetu.

Czytaj więcej: www.pomorska.pl/wiadomosci/chelmno/art/6452498,wybory-samorzadowe-chelmno-kandydat-na-burmistrza-mariusz-kedzierski-odpowiada-na-pytania,id,t.html
Edytor zaawansowany
  • Gość: I co IP: *.dynamic.mm.pl 02.11.18, 15:29
    Cos tam gdzies tam

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się