Dodaj do ulubionych

Kolejne dowody na Normanskie pochodzenie Mieszka

15.07.08, 10:04
Zakladam nowy watek na ten temat z powodow logistycznych;)
To napisala Gazeta Torunska:
"Przełomowe Odkrycie Archeologiczne w Kałdusie Pod Chełmnem.
Mury bazyliki (1) z początków XI wieku ponad 400 grobów (2), srebrne
monety i wiele innych przedmiotów odkryli w Kałdusie archeolodzy z
UMK.-To przełomowe odkrycie-osada, którą odnaleźliśmy była jednym z
najważniejszych ośrodków Polski czasów Mieszka I i Bolsława
Chrobrego-twierdzą naukowcy.
Sezon letni to czas wzmożonej pracy archeologów. Intensywne prace
wyko-paliskowe toczą się w wielu miejscowo-ściach regionu- m.in. w
Kałdusie- miejscu, gdzie pierwotnie istniało Chełmno (3) Ostatnie
miesiące przyniosły tu odkrycia, które historycy określają jako
SENSACYJNE .
Pracujący na wykopaliskach archeolodzy trafili na mury bazyliki z XI
wieku.- O istniejącym w tym rejonie w czasach Bolesława Chrobrego
biskupstwie pisał Długosz, jednak historycy nigdy nie znaleźli
potwierdzenia tej informacji(4) mówi Maciej Obremski, wojewódzki
konserwator zabytków.

Do bazyliki przylegało ogromne cmentarzysko (5), Do tej pory
odkrytych tu zostało ponad 400 grobów. Kilka dni temu w jednym z
pochówków odnaleziono skarb(6). - zbiór srebrnych monet pochodzących
z I połowy XI wieku,-wybitych za ponowania Kanuta Wielkigo- króla
Angli, Dani i Norwegii, Ottona III- cesarza niemieckiego,
BretysławaI- króla Czech i władców innych krajów (7).Te i wiele
innych (8) odkryć w Kałdusie wskazują na silny wpływ kultury
skandynawskiej na te tereny.

Tamtejsza (9) ludność prawdopodobnie (10) miała długotrwałe kontakty
z osadnikami z północy.- dłuższy czas (11) musieli tu mieszkać
wikingowie- twierdzi Obremski.

Pracami wykopaliskowymi w Kałdusie kieruje prof.Wojciech Chudziak z
toruńskiego UMK. W przyszłości planowanie jst tu utworzenie
rezerwatu przyrodniczo-archeologicznego.

Kałdus może zostaś uznany za jeden z najważniejszych ośrodków
administracyjno- gospodarczych Polski czasów Mieszka I i Bolesława
Chr. – mówi wojewódzki konserwator zabytków.

Jak zapowiadają naukowcy z UMK, powstanie film dokumentalny,
ukazujący rezultaty badań w Kałdusie, a także utworzone zostaną
internetowe stronice. Budowę skansenu poprzedzi wystawa prezentująca
najciekawsze odkryte obiekty i przebieg działań wykopaliskowych,
która odwiedzi 30 miast w Polsce.

-Już sondaże (12) badawcze poprzedzające prace archeologiczne
wskazywały, że na tym terenie można się spodziewać ciekawych odkryć,
ale tak naprawdę nie wiadomo, co jeszcze kryje ta ziemia (13)- mówi
Maciej Obremski. KSDla Gazety.

Prof.Wojciech Chudziak z instytutu Archeologi i Etnologi UMK w
Toruniu.Odkrycia w Kałdusie to REWELACJA (14). Najważniejsze z nich to
bazylika, która jest najstarszą świątynią chrześcijańską na Pomorzu.
Bardzo ważne jest również cmentarzysko i wyposażenie grobów.
Konstrukcja odkrytych komór grobowych jest typowa dla
skandynawskiego obrządku pogrzebowego. Znaleźliśmy wiele luksusowych
wyrobów, pochodzących z importu (15).

Biżuteria i naczynia zostały sprowadzone (16) m.in. z Angli, Dani i
Rusi Kijowskiej. Bogactwo zmarłych dowodzi, że była to elita
społeczna , współrządząca tą wczesnosłowiańską osadą (17). Kilka dni
temu natrafiliśmy na monety, które aktualnie poddawane są badaniom
numizmatycznym. W żadnym z grobów nie znaleźliśmy uzbrojenia, więc
trudno stwierdzić, czy mieszkający tu wikingowie przybyli jako
drużyna wojowników (18). NOT. KS"
--
pyrsk
Ballest
"Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
Edytor zaawansowany
 • ballest 15.07.08, 10:05
  a to komentarz do niego:
  ) Trudno stwierdzić w którym roku została zbudowana, mogła już
  powstać przed chrztem Dagome (Mieszka), dlatego że korzystali z niej
  Wikingowie przybyli z Norwegii w którym to kraju chrześcijaństwo
  prędzej zapanowało. Mogli ją też zbudować po chrzcie, to się jeszcze
  okaże, ważniejsze jest kto ją zafundował, wykluczone żeby forsę
  wyłożyli Słowianie którzy byli poganami jeszcze 300 lat po chrzcie
  no i nie mieli jeszcze na przełomie 1000- lecia forsy , ta jak
  wynika z wykopków była w posiadaniu Wikingów.

  2) Pan uczony twierdzi że tych grobów jest więcej, zostańmy jednak
  przy tej liczbie. W 1300 roku zamieszkiwało w Gdańsku 2000 ludzi ,
  300 lat wcześniej Kałdus nie liczył więcej jak 200 mieszkańców ,
  mimo że średnia życia była niska już tylko te 400 grobów pochowanych
  normańskich mieszkańców wskazuje, że osada założona została jeszcze
  przed urodzeniem Dagome przez Wikingów na ich starodawnym szlaku
  handlowym do „Krakowa“podobnie jak w Kijowie, Nowogrodzie i t.d.,
  tak jak to oni mieli w zwyczaju. Nie stała się sławna bo była
  wewnętrzną stacją handlową, a właściwie miejscem odpoczynku i w
  pewnym sensie zamieszkana przez tych co kontrolowali i
  zabezpieczali „szlak handlowy“.

  3) To tak jakby pierwotnie Warszawa najpierw była Rzymem, co też te
  ludziska nie wymyślą ? Czy najpierw Warszawa nazywała się Rzym ?
  Oczywiście że nie ! Więc dlaczego twierdzi ten typ że Kałdus
  najpierw nazywał się Chełmno (Culm) ? Culm założyli Rycerze Zakonni
  w 1233 roku na gołej ziemi a novo, trzy kilometry dalej od Kałdus ,
  w nowej i nieznanej dotąd na tej ziemi formie (szachownica) ,
  nazwano je właśnie Culm i było to pierwsze miasto w tych stronach .
  Po co te kombinacje z Kałdusem- Chełmnem ? Zeby zagmatwać już i tak
  zagmatwaną polską historię ? Nie czas pozbyć się kompleksów, mamy
  już chłopy XXI wiek . Czas na normalność.

  4) Nie znaleźli czy nie chcieli znaleźć ? Gdyby ją „odkryli“ i
  okazałoby się że zbudowano ją wcześniej niż te w Gnieźnie i
  Poznaniu, albo też równocześnie w dodatku przez Wikingów..... to co
  wtedy?

  5) Ogromne cmentarzyska powstają setki lat , wówczas podczas
  rzadkiego jeszcze zasiedlenia nawet dłużej, pochowani to Wikingowie
  a nie Słowianie , z kościoła korzystali więc tylko Normanie,
  plemiona słowiańskie modliły się jeszcze do natury i akurat też ich
  w tym miejscu nie było.

  6) Reporter z Wikingiem nie wie co począć , ale ze skarbem to by
  wiedział.

  7) Czyli ogólnie biorąc z krajów rządzonych przez Normanów, lub w
  pobliżu ich siedzib. Charakterystyczne; żyjący w „Polsce“ (według
  reportera i uczonych) Wikingowie, nie posługiwali się „polską “
  forsą , nawet tą wybitą przez „ ówczesnych politycznych kierowników
  polskiego państwa“ ( P. Jasienica.)

  8) mnie właśnie interesują te ukryte pod kryptonimem „wiele“, zanim
  znikną w trezorach na 50 lat.

  9) Pan konserwator, zaczyna starą śpiewkę, po „tamtejszej ludności“
  nie ma żadnego śladu i mimo tego utrzymywała kontakty z północą ? A
  może myśli o Prusach (Prutenach), to byłoby w miarę sensowne, co
  wobec tego z...... „naszymi stronami“?

  10) „prawdopodobnie“ to słowo wytrych , w tym wypadku oznacza
  trudności interpretacyjne zaskoczonego wykopkami Obremskiego.

  11) Kiedyś pewien archeolog przy grobie germańskiego Gota na
  Kujawach , po głębokim westchnienu oświadczył – "Goci mieszkali na
  Kujawach długo" i był przy tym bardzo smutny. Sprawdziłem, i wyszło
  że ponad 600 lat, co oznacza „dłuższy czas“ w tajemniczej mowie
  polskich archeologów to muszę dopiero sprawdzić, z pewnością jednak
  ze 300 lat. Trudno się panu konserwatorowi dziwić , najpierw uczył
  się że plemiona germańskie pokazały się tylko po drugiej stronie
  Polski (za Odrą) i to tylko na krótko (Jasienica), potem odkryto ich
  całe cmentarzyska, a tutaj znowu jakieś „wikingi“ i to w samym
  środku „naszych stron“ , panowie uczeni to też tylko ludzie i są
  często zwyczajnie przeciążeni spływającymi, lub jak w tym wypadku,
  wykopanymi informacjami.

  12) To jest dosyć ciekawa wiadomość , tylko nie dla mnie, to że nie
  tylko na tym terenie dokopią się - jak to ujmują uczeni w Polsce -
  „sensacyjnych odkryć“, wynika zwyczajnie z przebiegu innej historii
  tych ziem, niż tej którą kładli przez 150 lat do łbów
  histopropagandziści, ale też z tego, że takich „ odkryć“nie chciano
  odkrywać ! Inna sprawa, to,- co to są sondaże ? Wiedziano gdzie co
  kopać, tylko nie kopano ! Proste ?

  13) asekuracja czy głębokie przeświadczenie o tym że zatajano
  historię Polski ?, mam nadzieję że to jest ten prawdziwy przełom w
  historycznym myśleniu !

  14) No dobra , ale jaka ? Czy prawdę tak trudno jest panu
  profesorowi z siebie wykrztusić ? Czy też najpierw te rewelacje
  trzeba „opracować“ ? A może skonsultować ? No to lu,
  zaproście „Skandynawów“ i niech zidentyfikują swoich zmarłych
  obywateli ! Nawet forsę ze sobą przytachają!

  15) wiadomo, nie czas wymyślić coś oryginalniejszego?


  16) Czyli z państw rządzonych przez Normanów , czy to takie dziwne,
  skoro „Normandia“ to była wówczas Anglia , Norwegia, Dania, Szwecja,
  północna Francja, północne Niemcy, północna Polska, Ruś Kijowska,
  Nowogród, i t.d.. Kupowano więc tę biżuterię na swoim terenie, tak
  to wychodzi z tym....importem !

  17) Zaściankowe myślenie czy już retusz ? Elita , bogate typy co to
  postawili bazylikę , mieszkali i „współrządzili“ ze „wczesnymi
  Słowianami“...... których nie ma na cmentarzu ? Pan profesor kpi czy
  szuka głupich na lato ? Poczekajmy jeszcze troszkę i okaże się, że
  ściągnęli ci „wczesnosłowianie“ tych bogatych Wikingów żeby im
  założyli osadę , wybudowali bazylikę i po robocie zakopali ich na
  ogromnym cmentarzysku!

  18) Byli już normalnymi mieszkańcami na tej ziemi , czy handlowca,
  rzemieślnika i rolnika chowa się z bronią u nogi ? Co mają oznaczać
  te głupie dyrdymały ?  Komunikat o odkryciu osiedla Wikingów jest sensacyjny dlatego, bo po
  raz pierwszy mówi się o WSPÓŁRZĄDZENIU „piastowską ziemią“ przez
  OBCY I NIEPIASTOWSKI ELEMENT co do tej pory było niemożliwe z
  powodu „innego“ sposobu myślenia historyków i władzy, którzy oparli
  się w tworzeniu historii Polski nie na dowodach, lecz na domysłach,
  ustnych przekazach, fantazji i relacji nieznanego z nazwiska i
  nieznanej narodowości osobnika (osobników?), w której mieszają się
  ze sobą niemieckie bajki, germańskie motywy religijne z
  chrześcijańskimi . (-) „kronika (Gala Anonima. ) ma „cechy pisma
  politycznego, odzwierciedlającego poglądy grupy osób kierowniczych w
  Polsce“ (-) napisał prof. Stanisław Trawkowski, co oznacza wspólną
  redakcję. Profesor Chudziak mówi naturalnie tylko o „współrządach“
  we „wczesnosłowiańskim“ osiedlu, nie mówi ale kto z kim te rządy
  uprawiał i co to konkretnie oznacza, w tym świetle inaczej wygląda
  działalność Dagome (Mieszko). Wobec zalewu informacji, zestawieniu i
  porównaniu starych wykopalisk z tymi najnowszymi i zaistniałymi
  wydarzeniami z przed tysiąca lat, oraz - co dobitnie podkreślam - z
  tymi które się jeszcze pojawią po rozpoczęciu budowy autostrad, oraz
  większą i rzeczową popularyzacją nagromadzonych FAKTÓW , historia
  wyglądać będzie inaczej. To narazie tyle."  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • Gość: silus IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 15.07.08, 23:13
  Do dzisiej pieron wiy kim Miyszko byu....
  Tego sie nie dowiymy.
  Ale jedno je pewne, nie czuł sie POLOKYIYM ANI NIYMCYM...
 • cirano 15.07.08, 14:18
  Normane Mieszko sie ze wstydu w grobie uobraco, jak widzi że z jego walecznego
  norodu polske słowiany powstali
  --
  Kożdo prowda potrzebuje odważnego co jom wypowiy
 • bolek5 15.07.08, 15:26
  Witam!

  Tekst z 2001 r., amatorski komentarz z 2007. Klasyczny flood a nie
  żadne nowe dowody.

  --
  Pozdrawiam

  Bolek
 • Gość: Zista s posypkom IP: *.versanet.de 15.07.08, 20:41
  Ja Bolek!
  Lepij odgrzone, jak Jabolek!
  Pyrsk!
  Zista s posypkom
 • ballest 15.07.08, 20:47
  Bolek i tak prouwdy nie napisou, bo Gazeta Torunska to napisala w 2001 roku ale
  komentarz jest z 2007 roku, zreszta w 2001 roku nie wiedziou uech ze Piastowie
  Wikingami byli, dopiero Laband to sugerowou moze w 2003 roku.
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • petronella.kozlowska 15.07.08, 21:33
  jezeli löaband to sugerowal w 2003 to te teorie sa rzeczywisicie bardzo nowe.

  A co na to nauka niemiecka?
  --
  Zapraszam na forum antyhitlerowskie:

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=49089
 • pit-zeolit 15.07.08, 21:41
  ballest napisał:

  > Bolek i tak prouwdy nie napisou, bo Gazeta Torunska to napisala w
  2001 roku ale
  > komentarz jest z 2007 roku, zreszta w 2001 roku nie wiedziou uech
  ze Piastowie
  > Wikingami byli, dopiero Laband to sugerowou moze w 2003 roku.

  No Balleście skoro Laband tak zasugerował.... to chyba
  jest "profda". Jest On podobny do pewnego chlopa z podmoskiewskiej
  wsi, o którym wspominali radzieccy naukowcy. To tez bylo nie do
  uwierzenia, ale to wlasnie ten chlop wynalazl maszyne parową a nie
  James Watt.
 • bolek5 15.07.08, 22:02
  Witam!

  ballest napisał:

  > Bolek i tak prouwdy nie napisou, bo Gazeta Torunska to napisala w
  2001 roku ale
  > komentarz jest z 2007 roku,

  Mój wpis z 15.26 brzmi tak: "Tekst z 2001 r., amatorski komentarz z
  2007." Możesz mi wyjaśnić, gdzie minąłem się z prawdą?

  --
  Pozdrawiam

  Bolek
 • ballest 15.07.08, 22:09
  Przepraszam Bolek, przeoczylem!
  bo wkurzyle mnie te kartofle, my stawiamy coraz nowe dowody a Polacy wszystko
  neguja, po prostu Prawda ich nie interesuje, Monte Cassino pozdrawia!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bolek5 15.07.08, 22:15
  Witam!

  ballest napisał:

  > bo wkurzyle mnie te kartofle, my stawiamy coraz nowe dowody a
  Polacy wszystko
  > neguja,

  Nie jest _nowym_ dowodem tekst sprzed siedmiu lat, nawet jeżeli
  opartrzysz go komentarzem jakiegoś mądrali sprzed roku. Badania w
  Kałdusie ciągle trwają. Jeżeli dobrze pamiętam w międzyczasie np.
  odkryto pozostałości kultu pogańskiego pod bazyliką i ślady praktyk
  antywampirycznych na cmentarzysku.

  --
  Pozdrawiam

  Bolek
 • ballest 15.07.08, 23:19
  Bolek, mysle, ze ten "madrala" zaskoczyl polskich historykow, bo wlasciwie
  siedza cichutko i nie podjeli dyskusji na ten temat, wiem taz dlaczego tego nie
  zrobili!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bolek5 15.07.08, 23:38
  Witam!

  ballest napisał:

  > Bolek, mysle, ze ten "madrala" zaskoczyl polskich historykow, bo
  wlasciwie
  > siedza cichutko i nie podjeli dyskusji na ten temat,

  Już Ci to kiedyś próbowałem wyjaśnić na prostym porównaniu historii
  do astronomii. Astronom nie ma żadnego powodu, aby podejmować
  rozmowę z gościem twierdzącym, że Słońce kręci się wokół Ziemi,
  zwłaszcza jeżeli facet jest agresywny i źle wychowany. Jaki interes
  może mieć profesjonalny archeolog w rozmowie z wioskowym głupkiem,
  który już w pierwszym zdaniu stwierdza, że swój chłopski rozum ceni
  wyżej od profesjonalnej wiedzy? A co do samej dyskusji - to raczej
  ten "mądrala" się przymknął po tym, jak jakiś historyk wytknął mu
  brak orientacji w dziejach Chełmna.

  --
  Pozdrawiam

  Bolek
 • ballest 16.07.08, 08:08
  Bolek, zrozumialem, Polscy historycy to "Wielcy Astronomowie", a
  wszystko dookola, to agresywne glupki;)
  Bolek, a z tym historykiem to tez sie mylisz i to kompletnie, ja
  mysle, ze ten polski Astronom sie i w tym punkcie osmieszyl i to
  calkowicie, ten WIELKI polski ASTRONOM nawet nie zrozumial intencji
  tego agresywnego glupka, a przyczepil sie nie do zawartosci wywodu,
  tylko do jego opakowania, ale tak to bywa z Wielkimi astronomami
  polskiej historii, oni patrzac caly czas w slonce , sa nim tak
  zaslepieni, ze nie widza krajobrazu wokol nich.  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bolek5 16.07.08, 10:12
  Witam!

  ballest napisał:

  > oni patrzac caly czas w slonce , sa nim tak
  > zaslepieni, ze nie widza krajobrazu wokol nich.

  Ładnie to rozwinąłeś, ale w złą stronę. Zaślepieni słońcem prawdy
  częściej są ludzie wiary, niż ludzie nauki. Nie można być
  człowiekiem nauki w całym tego słowa znaczeniu, nie zachowując
  sceptycyzmu wobec tego co się robi. To z kolei wywołuje irytację
  pełnych wiary entuzjastów, takich jak Ty, którzy widzą przed sobą
  jasny cel i chcieliby do niego dojść na skróty. Wiara i idea daje
  ludziom takim jak ty pewność, której uczony nie ma. Ty w-i-d-z-i-s-z
  od razu skończony, pełny obraz świata, w którym wszystko, łącznie ze
  Słowianami i Mieszkiem, jest na swoim miejscu. Uczony nie widzi,
  lecz p-o-z-n-a-j-e, ma zaledwie nadzieję, że o ile niektóre
  fragmenty układanki uda mu się do siebie dopasować, to może kiedyś
  zobaczy jakiś fragment pełnego obrazu. Ja przecież nigdzie nie
  napisałem, że Mieszko na pewno nie był Normanem. Ja tylko twierdzę,
  że nie ma na to dowodów. Dane którymi dysponujemy mogą być
  interepretowane na wiele różnych sposobów i akurat hipoteza
  normańska jest najsłabsza.
  Podstawowa różnica pomiędzy egzaltowanym wyznawcą i profesjonalnym
  uczonym to kierunek myślenia. Uczony myśli od przesłanek do
  wniosków, wyznawca - od wniosków do przesłanek. Dlatego uczony
  zawsze będzie miał pełen katalog przesłanek, ale wnioski tylko
  fragmentaryczne, takie na jakie pozwolą mu posiadane przesłanki.
  Wyznawca - taki jak Ty - zawsze z kolei będzie miał pełen,
  wewnętrznie spójny obraz przedmiotu, ale katalog przesłanek będzie
  zawsze dziurawy, bo wyznawca wybiera tylko te dane, które mu pasują
  do założonego obrazu. Jako człowiek o wykształceniu technicznym
  musisz wiedzieć, że taki sposób myślenia prowadzi do nieuchronnej
  katastrofy, a spójrz co wyprawiasz: twierdzisz, że nie ma żadnego
  dowodu na słowiańskość Mieszka, choć doskonale wiesz o istnieniu
  Roczników Fuldajskich; twierdzisz, że Polacy nie założyli żadnego
  miasta, choć znasz przykład Sanoka i Krasnegostawu; uparcie głosisz,
  że w chorągwi królewskiej nie było ani jednego Polaka, choć tak
  naprawdę istnieją dowody na "niemieckość" bodaj trzech na kilkunastu
  znanych rycerzy z tej chorągwi; podwinąłeś ogon w wątku o początkach
  państw słowiańskich, gdy tylko otrzymałeś pytania, które Twoją
  weszniemiecką ideologię rozkładają na łopatki. I kto tu jest
  zaślepiony?

  --
  Pozdrawiam

  Bolek
 • ballest 16.07.08, 15:15
  "Uczony nie widzi,
  lecz p-o-z-n-a-j-e, ma zaledwie nadzieję, że o ile niektóre
  fragmenty układanki uda mu się do siebie dopasować, to może kiedyś
  zobaczy jakiś fragment pełnego obrazu. Ja przecież nigdzie nie
  napisałem, że Mieszko na pewno nie był Normanem. Ja tylko twierdzę,
  że nie ma na to dowodów. Dane którymi dysponujemy mogą być
  interepretowane na wiele różnych sposobów i akurat hipoteza
  normańska jest najsłabsza."
  tak tylko polscy astronowie, czytaj polscy historycy czytaja polska
  historie z gwiazd.
  Najlepszym tego przykladem jest najnowszy historia Polski, ktora
  starano sie manipulowac, jak w zadnym drugim kraju Swiata.
  Bitwa pod Lenino, przegrana w polskiej historiografii wygrana,
  podobnie z Bitwa pod Monte Cassino czy pod Budziszynem.Falaise to
  przyklad zlej interpretacji przez polskich czytaczy gwiad "korka od
  butelki!" tak nazwala europejska historiografia Dywizje Maczka,
  ktory Meindl wysadzil w powietrze;)
  Mam jeszcze jedno pytanie, dlaczego ani jeden polski historyk,
  czytaj Astronom, do dzis nie napisal, ze Zawisza Czarny pochodzil
  z rodu niemieckiego?
  Podobnych pytan mam duzo wiecej, a co do Choragwi krolewskiej to nie
  ma ani jednego dowodu na polski rodowod jakiegos rycerza z tej
  choragwi ale jest wiele dowodow na rodowody miemieckie tych rycerzy!
  TAKA JEST NIESTETY PRAWDA, Bolku!
  Podobnie jest z zakladaniem miast, malo polskich historykow
  przyznaje, ze Polacy nie mieli uprawnien nowe miasta wytyczyc.

  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bolek5 16.07.08, 19:47
  Witam!

  Widzę, że spłynęło jak po - przepraszam za porównanie - kaczce ;).
  Nie szkodzi. Ten tekst i tak w zasadzie nie był do Ciebie.

  --
  Pozdrawiam

  Bolek
 • rzewuski1 16.07.08, 19:52
  ballest napisał:

  Mam jeszcze jedno pytanie, dlaczego ani jeden polski historyk,
  > czytaj Astronom, do dzis nie napisal, ze Zawisza Czarny pochodzil
  > z rodu niemieckiego?

  a Długosz to tez nie polski historyk panie Bellest?

  --
  lubie placki
 • ballest 16.07.08, 22:41
  Jak by nie Dlugosz, nigdy bym sie nie dowiedzial, ze Zauissius z niemieckiego
  rodu byl, to on to wlasnie skreslil!
  To ze byl polskim obywatelem, to sprawa drugorzedna!


  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • rzewuski1 17.07.08, 21:44
  ballest napisał:

  > Jak by nie Dlugosz, nigdy bym sie nie dowiedzial, ze Zauissius z
  niemieckiego
  > rodu byl, to on to wlasnie skreslil!
  > To ze byl polskim obywatelem, to sprawa drugorzedna!

  napisałes ani jeden historyk a przeciez ta inforacja pochodzi od
  najwibitniejszego polskiego historyka tamtych czasów
  zreszta na tematy Zawiszy i epoki w której zył napisano bardzo wiele
  ksiazek ,artykułow itd
  jestem pewny ze niewiele z nich przeczytałes
  wiec twój sad jest jak zwykle oparty na niewiedzy,ignorantctwie i
  bezczelnosci bo tylko taka osoba jest w stanie wyrarazac tak
  absurdalne tezy nie majac ku temu odpowiedniej wiedzy jak i pewnego
  rodzaju obiektywizmu do omawianych tutaj spraw

  >

  --
  lubie placki
 • ballest 17.07.08, 22:03
  Uwazalem Dlugosza za kronikarza, ale masz racje byl historykiem.
  To napisze inaczej, ANI JEDEN POLSKI HISTORYK NIE ZACYTOWAL
  DLUGOSZA, jesli o niemiecki rodowod Zauissiusa chodzi.
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • rzewuski1 17.07.08, 22:50
  a pzeczytałes przynajmnie to co ci wskazał jeden z dyskutantów na
  forum historycy?
  musiałbys przyjechac do Polski specjalnie
  podał ci nawet strony

  rodzinie Zawiszy Czarnego z Garbowa herbu Sulima zob. m.in.: I.
  Kozielewski, Zawisza Czarny z Garbowa, Piotrków 1918; E.
  Maleczyńska, Farurej Jan z Garbowa († 1453), PSB, t. 6, Kraków 1946,
  s. 375-376; S. Gawęda, Możnowładztwo małopolskie w XIV i w pierwszej
  połowie XV wieku. Studium z dziejów rozwoju wielkiej własności
  ziemskiej, Kraków 1966, s. 87-88; A. Klubówna, Zawisza Czarny w
  historii i legendzie, Warszawa 1979; A. Sochacka, Zawisza Czarny z
  Garbowa, [w:] Od Zawiszy do Tarnowskiego. Szkice z dziejów epoki
  jagiellońskiej, pod red. M. Podgórskiego, A. Witusika, Lublin 1987,
  s. 42-52; B. Możejko, S. Szybkowski, B. Śliwiński, Zawisza Czarny z
  Garbowa herbu Sulima, Gdańsk 2003, s. 35-36; D. Piwowarczyk, Poczet
  rycerzy polskich XIV i XV wieku, Warszawa 2004, s. 118-145.  --
  lubie placki
 • ballest 17.07.08, 23:04
  zobaccz kto to skresla i w jakim roku!
  Do tego nie wiedzieli, ze rycerstwo i szlachta w Polsce niemiecki rodowod maja.
  Tak naprawde negowac mozna wszystko, ale argumenty sa powiedzmy mnie niz kruche,
  dla mnie nacjonalistycznie zabarwione.
  Sa 4 Argumenty na to, ze Zawisza byl z rodu niemieckiego, ale ani jednego, ze
  byl z polskiego rodu!
  Tego ale polski nacjonalista zaakceptowac nie potrafi!

  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • rzewuski1 17.07.08, 23:52
  czyli nie przeczytałes?
  wiec dlaczego tak odwaznie piszesz ze zaden polski historyk nie
  zauwazył wzmianki Długosza o Zawiszy?

  --
  lubie placki
 • stereotyp76 18.07.08, 02:20
  prowadzonych na tym forum; przepraszam, że tak ad pesonam, ale jakie posiadasz
  wykształcenie? Pytam, bo nie widzę ani zdolności argumentowania w Twoich
  wywodach (wyższe humanistyczne odpada), ani zdolności logicznej analizy
  wypowiedzi innnych i budowania takichże (wyższe ścisłe odpada również).
  wybacz, ale Ty po prostu powtarzasz w kółko te same "argumenty", nawet, jak Ci
  je bolek, albo ktoś inny, zbije
  dr Goebbels uważał, ze kłamstwo powtórzone odpowiednio wiele razy staje się
  prawdą - jesteś jego naśladowcą?
  podaj jakiś dowód na przegraną Polaków pod Mt. Cassino, poza wspominkami Twojego
  ojca czy jego innych, równie "obiektywnych" kolegów
 • ballest 18.07.08, 06:19
  Nie wiem co ma wykszatlcenie do prostej jak drut argumentacji, ale
  jak uwazasz ze to nie sa argumenty to je jeszcze raz powtorze:
  1.Herb rodu Sulima z czarnym orlem
  2.Wzmianka Dlugosza ze z niemieckiego rodu pochodzi
  3.Sluzba na dworze Niemca Krola Luxemburczyka
  4.Syn starosty sieradzkiego, o miescie Sieradz wiemy, ze co
  najmniej 95%mieszkamcow niemieckiego pochodzenia byli.
  -------------
  Nie potrzebuje sie kwieciste wyslawiac, nie potrzebuje do tego
  wyksztalcenia, zeby najprostsze prawdy historyczne odkryc.
  Wyksztalcenie potrzebuja Polacy, zeby te prawdy historyczne ukrywac!
  Ile to ich wyksztalcenie warte jest poznac po polskich produktach,
  polskiej technologii i polskich patentach, gdzie czlowiek co polskie
  luczywo wymyslil ich najbardziej znanym wynalazca jest!
  Wstydz sie Sterotypie za takie pytanie!


  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • petronella.kozlowska 18.07.08, 08:19
  niewiedze posiadasz ale retoryki to raczej nie

  ballest napisał:

  > 1.Herb rodu Sulima z czarnym orlem

  herb jest jedynie symbolem, a symbole sa rózne. Czarny orzel w herbie byc moze
  rzeczywiscie pochodzi z Niemiec.
  pl.wikipedia.org/wiki/Herby_szlachty_polskiej_%28galeria%29
  Sulima, Leliwa, Pilawa - sa to raczej nazwy staropolskie niz niemieckie. Po
  prostu z Niemiec przejeto symbol-herb. Herby nie sa wynalazkiem niemieckim.
  pl.wikipedia.org/wiki/Herb_szlachecki
  > 2.Wzmianka Dlugosza ze z niemieckiego rodu pochodzi

  pl.wikipedia.org/wiki/Heraldyka_polska
  pisalam o tym juz w zeszlym roku i to prosto jak drut. Ale jak uwazasz ze nie
  sa to argumenty to jeszcze raz powtórze. I tez nei musze sie kwieciscie wyslawiac.

  pl.wikipedia.org/wiki/Szlachta
  Herb jest wyrazem pochodzenia niemieckiego, pochodzi od Erbe - dziedzictwo. Po
  prostu symbol przechodzil z pokolenia na pokolenie.
  Slowo szlachta jest tez pochodzenia niemieckiego, od Geschlecht - rodzina, klan.
  Poniewaz nie ma dokumentacji polskojezycznej, a istnieje tylko lacinska, w
  której wymienia sie nobiles, to nie znamy staropolskiego okreslenia na
  szlachte. Byc moze rosyjskie okreslenie "dworjanstwo" jest najblizsze
  staropolskiemu okresleniu na szlachte.
  Jezyk polski jeszcze dzis posiada warianty "dworjanstwa", bo dwór oznacza np.
  dwór królewski, ale tez i siedzibe rodziny szlacheckiej - dworek szlachecki (ale
  nigdy dworek chlopski).

  Dlugosz mial na mysli HERBY piszac o rodach które przyszly z Niemiec - tzn. o
  rodzinach pieczetujacych sie takim czy innym herbem, pochodzacym z Niemiec.

  Chetnie cytujesz autorów niemieckich. Zacytuj ich tutaj piszac o emigracji
  szlachty z Niemiec, oraz o powodach ich emigracji.

  >3.Sluzba na dworze Niemca Krola Luxemburczyka

  Sluzba na dworze Litwina Jagielly nie swiadczy o tym ze szlachta byla etnicznie
  litewska. Sam piszesz ze w zakonie byli rycerze pochodzenia polskiego,
  angielskiego czy tez francuskiego. Sluzba na obcym dworze nie jest niczym
  niezwyklym. Gall Anonim pisze kronike jako "Polak" w znaczeniu poddany króla
  polskiego, a Polakiem przeciez nie byl.

  Osmieszasz sie pisac Luxemburczyk, podkreslajac jego narodowosc.
  Niemcy tez potrzebuja wyksztalcenia, ty jestes tego najlepszym przykladem.


  > 4.Syn starosty sieradzkiego, o miescie Sieradz wiemy, ze co
  > najmniej 95%mieszkamcow niemieckiego pochodzenia byli.

  Byli czy nie byli, a ni ty ani nauka niemiecka tego nie wie. Nie masz dowodów na
  niemieckie pochodzenie 95% mieszkanców Sieradza. Po prostu nie bylo spisów
  ludnosci, a po lacinsku wpisane imiona jak np. Martin zamiast Marcin np. do
  ksiag cechowych, nie swiadcza o przynaleznosci narodowej.
  Sam zreszta wielokrotnie pisales, ze w sredniowieczu swiadomosci nardowej nie
  bylo (Gall Anonim jest przykladem). A uzywasz narodowosci w odniesienu do
  sredniowiecza - Niemiec Luxemburczyk.

  Wspominasz o patentach piszac o sredniowieczu. Twoja argumentacja jest
  rzeczywiscie prosta jak drut, przedmiot twojej codziennej pracy.
  Patent jaki ty bys zdobyl ballest - to patent na glupote ludzka.


  --
  Zapraszam na forum antyhitlerowskie:

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=49089
 • bolek5 18.07.08, 10:32
  Witam!

  ballest napisał:

  > (...) nie potrzebuje do tego
  > wyksztalcenia, zeby najprostsze prawdy historyczne odkryc.
  > Wyksztalcenie potrzebuja Polacy, zeby te prawdy historyczne
  ukrywac!

  Piękne... Czy mogę to cytować?

  --
  Pozdrawiam

  Bolek

  PS. Jak Ci idzie z odpowiadaniem na moje pytania z wątku o
  słowiańskich państwach?
 • ballest 18.07.08, 13:05
  Bolek jak chcesz odpowiedzi, to podaj mi link do tego pytania, bo
  naprawde nie mam czasu szukac na watkach, jest ich za duzo!
  Mnie sie wydaje, ze odpowiedzialem na pytania!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bolek5 18.07.08, 18:19
  Witam!

  ballest napisał:

  > Bolek jak chcesz odpowiedzi, to podaj mi link do tego pytania, bo
  > naprawde nie mam czasu szukac na watkach, jest ich za duzo!

  Spoko ;) Link włożyłem sobie do sygnaturki. Będę Ci się przypominał
  przy każdym spotkaniu;)

  --
  Pozdrawiam

  Bolek

  Pytania, na które Ballest nie odpowiedział
 • stereotyp76 21.07.08, 02:33
  Długosza do przegranej Niemców pod Mt. Cassino? ;-)
 • ballest 18.07.08, 06:45
  Juz setki razy podawalem przyklady na przegrana Polakow, ale
  poczekaj , zaraz znajde:
  Poczytaj dokladnie wyksztalcony czlowieku, co rudymentarnego pojecia
  nie ma o polskiej historii, bo jak bys ja mial, nioe postawil bys
  takiego pytania:

  czytelnia.onet.pl/0,1236666,artykuly.html
  czytales ksiazke Anglika Parkera? szkoda;)
  Tu pare cytat z jego wywiadu
  "Tymczasem alianci posuwali się ku górze wąskiego półwyspu. Nadziali
  się na wysokie góry, rwące rzeki - marzenie każdego obrońcy. Postęp
  był tak ślamazarny, że Niemcy mieli mnóstwo czasu, aby przygotować
  wokół Monte Cassino dobrą pozycję obronną. Powstała śmiertelna
  pułapka."
  TERAZ STEREOTYPIE CZYTAJ UWAZNIE:
  "Na pozycjach atakowanych do 12 maja przez Polaków działały elitarne
  jednostki alianckie - i zostały dosłownie zmiecione. Zbocza zalegały
  setki ciał i wraków czołgów. Alianci próbowali praktycznie
  wszystkiego, aby zdobyć wzgórza. Bezskutecznie. Można spytać:
  dlaczego miało się udać Polakom? Efekt: ogromna liczba ofiar,
  żadnych zdobyczy. A drugi atak, wieczorem 16 maja, był moim zdaniem
  posunięciem całkowicie politycznym. W rejonie klasztoru pozostało
  nie więcej niż 200 niemieckich spadochroniarzy. Ale wciąż mogli
  zadać nacierającym ciężkie straty. Koniec końców, klasztor został
  właściwie opuszczony, a nie zdobyty szturmem. Nie wierzę, żeby
  komukolwiek udało się go zdobyć"

  Nie potrzeba szkoly podstawowej, zeby to zrozumiec prawda!


  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bolek5 18.07.08, 10:37
  Witam!

  ballest napisał:

  > Juz setki razy podawalem przyklady na przegrana Polakow,

  Słabo znam się na II-giej wojnie ale myślę, że coś jest na rzeczy.
  Polakom pod MC szło chyba za dobrze i cała ta bitwa stała się dla
  Niemców jakąś straszną traumą. Tylko tak potrafię sobie wytłumaczyć
  fakt, że już w 1953 niemieccy autorzy filmu o Zielonych Diabłach
  zdecydowali się na ewidentne kłamstwo i w zakończeniu pokazali
  zdobywających klasztor _Francuzów_ ;DD

  --
  Pozdrawiam

  Bolek

  PS. No i jak tam moje pytania o początki Słowian. Znasz już
  odpowiedzi?
 • braid 18.07.08, 12:50
  bolek5 zapytal miszcza:

  PS. No i jak tam moje pytania o początki Słowian.
  Znasz już
  odpowiedzi?


  Poniewaz Tezlav von Roya(guru ballesta) autor strony z
  ktorej miszczu tak namietnie przekleja tu "prowdy"
  jeszcze mu nie odpisal na zadane pytania ...musisz sie
  uzbroic w cierpliwosc.  Ps: skad my to znamy ? ;))))

  "Jeżeli user tezlav von roya będzie zakładał tematy
  nie pasujące do działów, dostanie ostrzeżenie"


  Ps: ciekawe czy tezlav wie ze miszczu przekleil tu
  prtawie cale jego wywody ... skoro na swoim blogu
  ma dopis:

  "Rozpowszechniane każdego tekstu lub jego części,
  zarówno w zapisie elektronicznym jak i na papierze,
  wymaga mojej zgody"

 • bolek5 18.07.08, 18:26
  Witam!

  bartoszcze napisał:

  > Czego jak czego, ale braku cierpliwości Bolkowi zarzucić nie
  można:)

  Po żenującym nieporozumieniu sprzed paru dni robię sobie rachunek
  sumienia i obawiam się, że tu może nie chodzić o cierpliwość :o)


  --
  Pozdrawiam

  Bolek

  Pytania, na które Ballest nie odpowiedział
 • ballest 18.07.08, 20:10
  Bolek czytom Die deutsche Ostsiedlung im Mittelalter , Charlesa Higouneta a
  ksiazka wspaniala.
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • stereotyp76 21.07.08, 02:28
  no własnie... argumenty Pana Parkera należą do strefy WIARY, a nie WIEDZY,
  Ballest...
  rozumiesz różnicę?
 • bartoszcze 18.07.08, 08:03
  stereotyp76 napisał:

  > ale jakie posiadasz wykształcenie?

  Zdaje się inżynierskie, i ma na to patenty:)

  > dr Goebbels uważał, ze kłamstwo powtórzone odpowiednio wiele razy staje się
  > prawdą - jesteś jego naśladowcą?

  Nie, on tylko z a w s z e ma rację:)

  > podaj jakiś dowód na przegraną Polaków pod Mt. Cassino, poza wspominkami Twojeg
  > o
  > ojca czy jego innych, równie "obiektywnych" kolegów

  Och, wypuszczasz dżinna z butelki. Zaraz zostaniesz zasypany setkami
  nie-dowodów. Kluczowy to ten, że Polacy nie zdobyli klasztoru.
  Ja zawsze pytam naszego Miszcza przy tej okazji, czy - zachowując jego "logikę"
  argumentacji - słyszał o niemieckiej klęsce pod Arnhem:)

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 18.07.08, 09:25
  a co ma Arnheim z Monte Cassino wspolnego?
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • ballest 18.07.08, 09:29
  Napisz mi naprawde, bo jestem ciekawy Twoich wywodow Barto!
  ;)
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 18.07.08, 10:59
  ballest napisał:

  > a co ma Arnheim z Monte Cassino wspolnego

  Nie wiesz? Podobieństwa są liczne.
  Wymień jeden argument świadczący za wygraną Niemców/przegraną
  Polaków pod Monte Cassino, a ja odniosę go w drodze analogii do
  Arnhem. Nie ma bata, obu bitew Niemcy nie są w stanie wygrać:)))

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 18.07.08, 12:50
  Tu go mosz:
  "Czy istniała taktyczna konieczność ataku na sam klasztor? Nie
  sądzę. Leese tłumaczył Andersowi, że niezbędne było związanie
  niemieckich spadochroniarzy obroną klasztoru, aby odwrócić ich uwagę
  od głównego uderzenia w dolinie rzeki Liri. Na pozycjach atakowanych
  do 12 maja przez Polaków działały elitarne jednostki alianckie - i
  zostały dosłownie zmiecione. Zbocza zalegały setki ciał i wraków
  czołgów. Alianci próbowali praktycznie wszystkiego, aby zdobyć
  wzgórza. Bezskutecznie. Można spytać: dlaczego miało się udać
  Polakom? Efekt: ogromna liczba ofiar, żadnych zdobyczy. A drugi
  atak, wieczorem 16 maja, był moim zdaniem posunięciem całkowicie
  politycznym. W rejonie klasztoru pozostało nie więcej niż 200
  niemieckich spadochroniarzy. Ale wciąż mogli zadać nacierającym
  ciężkie straty. Koniec końców, klasztor został właściwie opuszczony,
  a nie zdobyty szturmem. Nie wierzę, żeby komukolwiek udało się go
  zdobyć. Nie sposób było do niego wtargnąć inaczej niż przez wąskie
  przesmyki, gdzie mieściły się niewielkie oddziały wystawione na
  morderczy ostrzał z ruin. Gdy patrzymy na pomnik Polaków, trzeba
  pamiętać, że umierali, aby stworzyć legendę, nie dla celów
  operacyjnych czy strategicznych. Zabici we Włoszech to zmarnowane
  ofiary."
  Czyli wygrana polakow to tylko legenda, w rzeczywistosci Alianci i
  Polacy bitwe przegrali tak samo jak wszystkie 3 poprzednie!

  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 18.07.08, 13:43
  ballest napisał:

  Mamy tylko pogląd (zapewne Parkera, ale nie będę zgadywał), że
  klasztoru byc może nie udałoby się zdobyć szturmem. Ale "dałoby się"
  to nie wynik bitwy:)))
  Więc może jakiś argument za tym, że Polacy jednak przegrali? Bo o
  ile sie nie mylę, cel strategiczny osiągnęli Polacy, a nie Niemcy:)

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 18.07.08, 20:08
  A jaki byl cel strategiczny Polakow, poslanie zolnierzy na rzez?
  Czy stworzenie legendy, a nie przychlybiej se Bolkowi, tak jak Poloki USA!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 18.07.08, 21:28
  ballest napisał:

  > A jaki byl cel strategiczny Polakow,

  Celem strategicznym Polaków było zlikwidowanie niemieckiej obrony w swoim
  sektorze Monte Cassino-->Monte Cairo w ramach przełamywania Linii Gustawa i
  Linii Hitlera.
  Celem strategicznym Niemców było utrzymanie tych pozycji i obrona Linii Gustawa
  oraz Linii Hitlera.

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 19.07.08, 09:50
  Barto Ty i pora polskich nacjonalistow dali wierza, ze Poloki
  wygraly bitwa pod Monte Cassino, historycy wiedza, ze polski atak
  sie taka sama kleska zakonczyl, jak 3 poprzednie!

  Niermcy sie wycofali ze strategicznych wzgledow, ale samej bitwa pod
  Cassino z Polokami nie przgrali.
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • grba 19.07.08, 10:19
  "Nasi bohaterscy żołnierze wycofali się na z góry upatrzone pozycje."
 • ballest 19.07.08, 10:37
  Grba Ty Ty Tysz wierzysz, ze Poloki zdobyli Monte Cassino, jou
  uwazom, ze turysci Andersa je jako pierwsi zwiedzili.
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • grba 19.07.08, 10:52
  ballest napisał:

  > Grba Ty Ty Tysz wierzysz, ze Poloki zdobyli Monte Cassino, jou
  > uwazom, ze turysci Andersa je jako pierwsi zwiedzili.

  Turyści... bardzo ekstremalni...
  Jednemu z moich wujów cięzko rannemu w bitwie łepetynę zacerowano
  platyną; drugi pokazywał mi zdjęcia, na których uwieczniono jak
  jeńców wyciągają z dziur, jak stoją uśmiechnięci pod flagą w ruinach
  klasztoru, a potem 2 tygodnie odpoczynku i dalej hajda... Za Ankonę
  pierwsze KW, następne za Bolonię...
 • ballest 19.07.08, 12:45
  Czyli podobne do Polokow, kazda kleska se chwolyli, zaczeli od Lenino, przez
  Monte Cassino, Falaise a skonczyli na Budziszynie.
  Tak se robi z klesk zwyciestwa, brawo Grba i brawo do Twojich wujkow;)
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • petronella.kozlowska 31.07.08, 06:58
  dlaczego uzywasz nazwy BUDZISZYN ???
  --
  Zapraszam na forum antyhitlerowskie:

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=49089
 • petronella.kozlowska 04.08.08, 06:46
  petronella.kozlowska napisała:

  > dlaczego uzywasz nazwy BUDZISZYN ???
  --


  Zapraszam na forum antyhitlerowskie:

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=49089
 • bartoszcze 19.07.08, 19:44
  ballest napisał:

  > Barto Ty i pora polskich nacjonalistow dali wierza, ze Poloki
  > wygraly bitwa pod Monte Cassino, historycy wiedza, ze polski atak
  > sie taka sama kleska zakonczyl, jak 3 poprzednie!
  >
  > Niermcy sie wycofali ze strategicznych wzgledow, ale samej bitwa pod
  > Cassino z Polokami nie przgrali.

  Przegrali. Bo się wycofali uciekając z okrążenia. Zarówno w ujęciu taktycznym,
  jak i strategicznym.

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 19.07.08, 20:12
  Niemcy przegrali wojna, ale wszystkie 4 bitwy pod Monte Cassino wygrali!
  Nie mogam napisac, ze Polacy bitwa wygrali, jak ich Zielone Diably rozgromiouy.
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 19.07.08, 21:23
  ballest napisał:

  > Niemcy przegrali wojna, ale wszystkie 4 bitwy pod Monte Cassino wygrali!
  > Nie mogam napisac, ze Polacy bitwa wygrali, jak ich Zielone Diably rozgromiouy.

  3 wygrali. Czwartą przegrali, bo wycofali się w toku natarcia.
  Gdyby wycofanie się nastąpiło po zakończeniu I natarcia 4 bitwy, czyli na rozkaz
  Kesselringa - być może można by uznać, że czwartej nie przegrali. Ale w nocy
  17/18 maja trwało już II natarcie i Polacy zaczynali już odcinać drogę z klasztoru.

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 19.07.08, 21:51
  Jakiego natarcia?
  Co ty wypisujesz, kapral Kurpiel albo jak mu tam bylo byl na patrolu, jak
  zauwazyl, ze Zielonych Diablow nie ma, w tym samym czasie sie tez Anglicy
  zorientowali i tez szybko lecieli do klasztoru, ale Polacy nyli szybsi jak sie
  nie myle o nie cale 5 minut!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • ballest 19.07.08, 20:18
  www.read-all-about-it.org/archive/zweiter_weltkrieg/letzter_dt_sieg_ne0904.html
  ;)
  ". Polacy desantowani zastają na zachodnim brzegu Renu w rejonie Driel z
  zadaniem wsparcia broniących się rozpaczliwie po drugiej stronie rzeki
  Brytyjczyków. W tym samym czasie ostatecznie zdławiony zostaje opór 2 batalionu
  bryt. na moście w Arnhem. Pozostali przy życiu obrońcy pod dowództwem rannego
  płk Frosta zostają zwięci do niewoli.Dalsze dni nie przyniosły poprawy sytuacji
  1 Dywizji Powietrzno-Desantowej, której resztki broniły się w Oosterbeek. XXX
  Korpus bryt. definitywnie utknął na 25 km przed Arnhem bez szans na wznowienie
  natarcia. Samodzielna Brygada Spadochronowa za cenę dużych strat zdołała
  przeprawić przez Ren jedynie 300 żołnierzy, którzy wzmocnili obronę bryt. (prom,
  który miał umożliwić przeprawę przez rzekę, został zniszczony zanim wylądowali
  Polacy). Dodatkowo kontratakujący na skrzydłach Niemcy zdołali przerwać pozycję
  amer. spadochroniarzy, osłaniających korytarz sił lądowych, dezorganizując tyły
  XXX Korpusu.Brak możliwości utrzymania i rozszerzenia bryt przyczółku na
  wschodnim brzegu Renu, gdzie Niemcy sukcesywnie niszczyli rozpaczliwie
  broniących się bryt spadochroniarzy, sprawił że marszałek Montgomery podjął 25
  września decyzję o wycofaniu bryt 1 Dywizji Powietrzno-Desantowej na zachodni
  brzeg. Odwrót pod kryptonimem ‘Operacja Berlin’ przeprowadzono w nocy 25 na 26
  września, kończąc tym samym 9-cio dniowe walki.


  Straty
  Elitarna Brytyjska 1. Dywizja Powietrznodesantowa, która walczyła pod Arnhem,
  została okrążona przez Niemców i doszczętnie zniszczona.Z 10 tysięcy
  desantujących się żołnierzy zginęło bądź trafiło do niewoli 8 tysięcy. Polska
  Samodzielna Brygada Spadochronowa straciła 342 ludzi (w tym 93 poległych),
  podobne straty poniosły również jednoski amerykańskie. Ogółem w całej operacji
  "Market Garden" zginęło, zaginęło lub zostało ciężko rannych 17 tys. żołnierzy
  alianckich."
  ------------------
  www.zgapa.pl/zgapedia/Bitwa_pod_Arnhem.html
  Barto, ze mna ponosisz same porazki, jak otworzysz buzie do mnie, to sie 100 x
  zastanow prosze, bo wiesz, ze nie masz rudymentarnego pojecia o historii!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 19.07.08, 21:28
  Chciałeś pokazać, że przeczytałeś coś o Arnhem?:D
  No to sam dostarczyłeś amunicji przeciwko sobie (nie muszę udowadniać
  wiarygodności tego, na co sam się powołujesz:)))

  > marszałek Montgomery podjął 25
  > września decyzję o wycofaniu bryt 1 Dywizji Powietrzno-Desantowej na zachodni
  > brzeg. Odwrót pod kryptonimem ‘Operacja Berlin’ przeprowadzono w no
  > cy 25 na 26
  > września, kończąc tym samym 9-cio dniowe walki.

  Czyli Niemcy nie zdobyli pozycji alianckich pod Arnhem, czytej przegrali!:D
  I to - drobiazg - Brytyjczycy nie mieli pól minowych, bunkrów i gór do pomocy. A
  Niemcy mieli dywizje pancerne.

  PS. Przeczytaj parę razy uważnie ten fragment o Polakach z brygady
  Sosabowskiego. Oni na pewno wygrali na swoim odcinku pod Driel:)

  I jak zwykle przegrałeś:))))

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • bolek5 19.07.08, 21:37
  Witam!

  bartoszcze napisał:

  > Czyli Niemcy nie zdobyli pozycji alianckich pod Arnhem, czytej
  przegrali!:D

  Touche! I chapeau bas ;)

  --
  Pytania, na które Ballest nie odpowiedział
 • ballest 19.07.08, 21:56
  Barto, nie czytalem o Arnheim, bo wiem ze to byla ostatnia wygrana bitwa
  niemiecka w II Wojnie Swiatowej, ale jak chcesz, to przedstawie dowody, poczekaj
  chwileczke.
  Pierwsze slysze od Ciebie, ze Niemcy jej nie wygrali, napisal to jakis polski
  historyk, albo kto Tobie to powiedzial?
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • ballest 19.07.08, 22:07
  To pisze polskou wikipedia:
  "Miasto jest najbardziej znane z bitwy jaka rozegrała się w nim i jego okolicach
  podczas II wojny światowej. W ramach operacji Market Garden (17-26 września
  1944) pod Arnhem wylądowała brytyjska 1 Dywizja Powietrzno-desantowa (później
  wsparta polską 1. Samodzielną Brygadą Spadochronową). Desant został zaskoczony
  przez dwie odpoczywające w okolicy dywizje pancerne Waffen-SS. W wyniku walk
  alianci ponieśli klęskę (brytyjska dywizja w zasadzie przestała istnieć), a
  miasto zostało prawie całkowicie zniszczone."
  Chyba, ze Kleska jest w oczach Polakow wyggrana bitwe, nawet powoli w to uwierze!
  pl.wikipedia.org/wiki/Arnhem
  Och Barto, masz naprawde ciezko w zyciu, przegrywasz z kims co 2 klasy szkoly
  podstawowej nie skonczyl, a Ty jestes na uniwerku humanistycznie wyksztalcony,
  pra;) - i po co ci to bylo?
  Moze w Polsce szkolke skonczyles, prawda?;)
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 20.07.08, 16:42
  "Ataki prowadzono w trzech fazach, ale wszystkie uderzenia zakończyły się ich
  klęską. Dopiero czwarta faza zakończyła się sukcesem.(..)
  Drugi atak (rozpoczęty 17 maja) wreszcie przyniósł przełom. Niemiecka 1. Dywizja
  Spadochronową "Hermann Goering" zmuszona została do odwrotu."
  pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Monte_Cassino
  Czyli jednak pod Monte Cassino Niemcy przegrali:)))

  Zresztą niemiecka Wiki dodaje, że Niemcy wycofali się z powodu "katastrofalnych
  strat własnych":))) (aufgrund der katastrophalen eigenen Verluste), a angielska
  przypomina, że we wczesnych godzinach 18 maja Polacy spotkali się z Anglikami,
  zamykając pierścień wokół MC.

  A gdybyś miał wątpliwości, to wróć do swojego poprzedniego postu i przeczytaj
  ponownie - pod Arnhem Niemcy nie zniszczyli przyczółka bronionego przez
  brytyjskie 1. i 4. dywizje spadochronowe, tylko Brytyjczycy wycofali się z niego
  pod osłoną nocy:)))

  I jak zwykle, leżysz:D

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • rzewuski1 20.07.08, 16:57
  > I jak zwykle, leżysz:D
  >

  i kwiczysz

  --
  lubie placki
 • ballest 20.07.08, 22:17
  Ze Poloki przegrali pod Monte Cassino, od tego czasu wszystko co czytom a co
  napisali Poloki stawiom pod znakiem zapytania!
  Z Monte Cassino w miedzyczasie sami kombatanci pisza, ze bitwa przegrali, tak
  wiec tu udowdnic, ze recht mom, to male piwko:
  "Wielu polskich żołnierzy wysłano pod Monte Cassino na pewną śmierć, bez
  rozpoznania terenu, bez przygotowania. Myśmy tę bitwę absolutnie przegrali -
  Edward Głowacki wciąż nie może się z tym pogodzić.."
  Tylkoi jednokomorkowcy jeszcze wierza, ze Poloki ta bitwa wygrali.
  Tych sie przkonac nie dou!
  miasta.gazeta.pl/opole/1,35106,5220491.html
  Gorzi jest uzmyslowic Polokom, ze Piastowie nie byli Slowianami!

  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • ballest 20.07.08, 22:23
  Czytejcie co pisze Kresowiak:
  "Zadanie, które wykonał, okazuje się o wiele ważniejsze niż myślał. Do dziś nie
  wie, co przewoził, ale dostał za to Krzyż Walecznych.

  Nieczęsto opowiada o tej bitwie o klasztor Monte Cassino. Głos mu więźnie w
  gardle na wspomnienie, ilu kolegów tam stracił. - Część posłana na pewną śmierć.
  Bez rozpoznania terenu. Jeden z naszych plutonów cały wyleciał na minach. Myśmy
  absolutnie tę bitwę przegrali - uważa. "
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • stereotyp76 21.07.08, 02:51
  nie byli Słowianami, czy też Piastowie nie byli Słowianami dlatego, że
  przegraliśmy pod Mt. Cassino? Ballest, zdecyduj się w końcu;-)
 • ballest 21.07.08, 06:16
  Oj, a ile butelek Pan Flaszka, czytaj Stereotyp dzisiaj wyproznil?
  Jak sie nastepnym razem zalogujesz na forum, to jako trzezwy prosze.
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • rzewuski1 21.07.08, 10:11
  stereotyp76 napisał:

  > nie byli Słowianami, czy też Piastowie nie byli Słowianami
  dlatego, że
  > przegraliśmy pod Mt. Cassino? Ballest, zdecyduj się w końcu;-)

  Polacy przegrali pod MC dlatego ze dowodził nimi Niemiec Anders
  a Niemcy zawsze przegrywaja

  --
  lubie placki
 • ballest 21.07.08, 12:48
  Tak, dowodzil Niemiec Anders to sztimuje, ale byl polskim zolnierzem!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • rzewuski1 21.07.08, 12:57
  Tak Ballest jeszcze kilka takich niemieckich zwyciestw a Niemców by
  nie było
  jak patrzy sie na XX wiek to trzeba przyznac ze Niemcami kierowali
  kompletni idioci a taki jak Ty słuchali ich jak barany prowadzone na
  rzez
  --
  lubie placki
 • ballest 21.07.08, 15:33
  Niemcami ynoi roz kierowou idiota, ale tego idioty przysporzyly Niemcom Francja
  i Polska, a Polskom yno idioci kieruja do dzisiej!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 21.07.08, 16:09
  ballest napisał:

  > Ze Poloki przegrali pod Monte Cassino, od tego czasu wszystko co
  czytom a co
  > napisali Poloki stawiom pod znakiem zapytania!

  A dowiedziałeś się z opowiastek Papy, którym musisz być
  bezgranicznie wierny?:)))
  Jednej rzeczy konsekwentnie nie jesteś w stanie zrozumieć: na
  świecie konsekwentnie uwaza się (może z wyjątkiem Niemiec:)), że
  Niemcy wygrali pod Arnhem, a przegrali pod Monte Cassino. I pogląd
  ten jest oparty na normalnej analizie wyników bitwy. Ale kiedy
  zaczynasz opierać wynik bitwy na innych niż wszyscy przesłankach,
  takich jak np. "zdobycie", to kończy się to w ten sposób, że
  aliancka klęska pod Arnhem staje się niemiecką porażką:)))

  A indywidualne oceny pojedynczych żołnierzy są warte tyle, co kot
  napłakał. Także Papy:)))

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 21.07.08, 22:29
  Barto, nawet Grzegorz Czwartosz choc bou na mnie wsciekly, ale nie odpowozou se
  napisac, ze Polacy zdobyli Monte Cassino, a wiesz czemu?
  Bo on nie mieszka w Polsce i troche inaczej patrzy na Swiat!
  Pytam sie inaczej, DLACZEGO POLACY NIE OPONOWALI, jak im Parker w oczy
  powiedzial, ze Monte Cassino nie zdobyli?
  Dlaczego, Barcio, napisz nam tu?
  Powinni sie oburzyc a ani jeden, doslownie ani jeden POLAK tego nie zrobil!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 22.07.08, 00:03
  ballest napisał:

  > Barto, nawet Grzegorz Czwartosz choc bou na mnie wsciekly, ale nie odpowozou se
  > napisac, ze Polacy zdobyli Monte Cassino, a wiesz czemu?
  > Bo on nie mieszka w Polsce i troche inaczej patrzy na Swiat!
  > Pytam sie inaczej, DLACZEGO POLACY NIE OPONOWALI, jak im Parker w oczy
  > powiedzial, ze Monte Cassino nie zdobyli?

  Ależ Czwartosz Ci to napisał:
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=639&w=82363666&a=82442519
  I przecież ja w tym wątku też nie napisałem, że Polacy Monte Cassino zdobyli,
  Napisałem, i piszę konsekwentnie, że Polacy z Niemcami bitwę o Monte Cassino
  wygrali. A jeżeli kluczowe jest "zdobycie" pozycji w klasztorze, to -
  konsekwentnie - Niemcy przegrali z aliantami pod Arnhem, bo nie zdobyli
  alianckiego przyczółka pod Oosterbeek, bo dywizja Urquharta bezpiecznie się
  ewakuowała pod osłoną nocy, jak Fallschirmjegry z Monte Cassino:D

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 20.07.08, 22:11
  Przeciez wiemy, ze Poloki legenda stworzyli, ze zdobyli Monte Cassino, a to
  takou mocnou, ze jou mojemu ojcu nie wierzou, ani jego kolegom, jak godali, ze
  ich po prostu zmietli.
  Nawet Niemcy w ta legenda uwierzyli!
  Ojciec umarl, a jou mu dali nie uwierzou, bo uech godou, ze ksionszli nie umiom
  klamac, a ojciec zawsze godou, polskie ale Klamia, i recht miou!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 22.07.08, 00:25
  > ponownie - pod Arnhem Niemcy nie zniszczyli przyczółka bronionego przez
  > brytyjskie 1. i 4. dywizje spadochronowe

  Tu palnąłem oczywistą omyłkę - rzecz jasna pod Arnhem nie było 4. dywizji
  spadochronowej, tylko 1. i 4. brygada spadochronowa z 1. dywizji. Teraz dopiero
  zauważyłem, co napisałem.
  Miszcz w życiu by nie zauważył, on o tej bitwie nie ma pojęcia:)))

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 22.07.08, 06:13
  Barto, ja nie zyje z Internetu, tak jak Ty , a Arnheim mnie wcale
  nie interesuje, choc wiem, ze to byla ostatnia wygrana bitwa
  niemieckie, dlatego Ty dla mnie zawsze byles synonimem niewiedzy, bo
  Ty o historii wiesz tyle co Wrobel o pajeczynach na Twoich ksiazkach!

  "Wracamy do PARKERA!!! DO początku!!
  Autor: ballest☺ 08.09.05, 13:13 zarchiwizowany

  Wiedzialem Panie Grzegorzu, ze Falaise to byla samobojcza bramka
  jaka sobie Pan
  strzelil, - obojetnie, czy to Pan zauwazyl albo nie, niektorzy nie
  widza lasu
  z powodu wielu drzew, ale ze Pan zaraz sobie druga samobojcza walnie
  tego sie
  nie spodziewalem.
  Co pan sobie przy temu myslal, skreslajac takie slowa.
  "Polacy oczywiście zdobyli w ciężkich walkach podnóże klasztoru MC,
  natomiast
  szczyt wzgórza wraz z klasztorem zajęli, nie zdobyli."

  Ani chlop ani baba , tzn. OBOJNIAK, prawda;)

  Nie, Panie Grzegorzu, ja Panu pomoge sie z pulapki wydostac,

  To cos podobnego jak z Marlbokiem !
  Polacy zdobyli pola przed Twierdza, tylko twierdzy zdobyc nie
  potrafili!

  Zgadza sie prawda?"

  To moja odpowiedz na temat Monte Cassino, oczywiscie, ze Polacy
  beda dalej przysiegac, ze Bitwe wygrali, tylko na przyklad Parker to
  inaczej widzi a nikt z plakow nie protestuje?
  --
  pyrsk
  Ballest

  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • petronella.kozlowska 22.07.08, 11:48
  ballest napisał

  > To cos podobnego jak z Marlbokiem !
  > Polacy zdobyli pola przed Twierdza, tylko twierdzy zdobyc nie
  > potrafili!
  --
  Zapraszam na forum antyhitlerowskie:

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=49089
 • bartoszcze 23.07.08, 11:06
  ballest napisał:

  > Arnheim mnie wcale
  > nie interesuje, choc wiem, ze to byla ostatnia wygrana bitwa
  > niemieckie,

  No tak. To jest argument: _T y___w i e s z_:))))
  Cały świat wie, że Niemcy przegrali bitwę pod Monte Cassino.
  Z jednym wyjątkiem:)))

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 23.07.08, 12:28
  Tylko z jednym wyjatkiem jakim, Parkera mosz na mysli?
  Takich jak parker sa w miedzyczasie miliony.
  Tu chodzi dokladnie o Fakt, ze Niemcy wygrali czawrtou Bitwa z
  Polokami na Monte Cassino! o nic innego tu nie chodzi a nie
  sciemniej Barto, bo w tym to jestes weltklasse.
  To nawet polscy weterany co tam walczyli otwarcie przyznaja, do
  zakutych nacjonalizmem polskich lbow te fakty i tak nie docieraja.


  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 23.07.08, 12:48
  Nie. Ciebie:)
  A gdzie Parker napisał, że Niemcy wygrali IV bitwe o MC?
  (cytat proszę, i to cytat o _wygraniu_, a nie o zdobywaniu:D)

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 23.07.08, 13:03
  a gdzie napisal, ze Niemcy przegrali?

  Napisal, ze :
  "Już Hannibal przeszedł przez Alpy, aby uderzyć z północy, a
  Napoleon mawiał: “Włochy to but. Trzeba wchodzić w nie od góry”.
  Tymczasem alianci posuwali się ku górze wąskiego półwyspu. Nadziali
  się na wysokie góry, rwące rzeki - marzenie każdego obrońcy. Postęp
  był tak ślamazarny, że Niemcy mieli mnóstwo czasu, aby przygotować
  wokół Monte Cassino dobrą pozycję obronną. Powstała śmiertelna
  pułapka..."
  "Na pozycjach atakowanych do 12 maja przez Polaków działały elitarne
  jednostki alianckie - i zostały dosłownie zmiecione. Zbocza zalegały
  setki ciał i wraków czołgów. Alianci próbowali praktycznie
  wszystkiego, aby zdobyć wzgórza. Bezskutecznie. Można spytać:
  dlaczego miało się udać Polakom? Efekt: ogromna liczba ofiar,
  żadnych zdobyczy. A drugi atak, wieczorem 16 maja, był moim zdaniem
  posunięciem całkowicie politycznym. W rejonie klasztoru pozostało
  nie więcej niż 200 niemieckich spadochroniarzy. Ale wciąż mogli
  zadać nacierającym ciężkie straty. Koniec końców, klasztor został
  właściwie opuszczony, a nie zdobyty szturmem. Nie wierzę, żeby
  komukolwiek udało się go zdobyć."

  Kto czytac potrafi mou zawsze przewaga!
  NIE WIERZE, ZEBY KOMUKOLWIEK UDALO SIE GO ZDOBYC!!!!!!!!!!!!!!

  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 23.07.08, 13:19
  > NIE WIERZE, ZEBY KOMUKOLWIEK UDALO SIE GO ZDOBYC!!!!!!!!!!!!!!

  Pytanie nie brzmiało: czy Ty lub Parker wierzycie w możliwość
  wygrania tej bitwy przez Niemców.
  Pytanie brzmiało: czy Niemcy tę bitwę wygrali:)
  Na ten temat Parker nic nie pisze, skoro nie cytujesz.

  Poza tym to nie była bitwa o _klasztor_. Klasztor był punktem oporu
  położonym z boku, bitwa rozgrywała sie na wzgórzach położonych na
  północ i północny wschód od klasztoru. Ich zdobycie przez Polaków
  sprawiło, że droga ucieczki z klasztoru stała się zagrożona, i
  niedługo potem Brytyjczycy atakujący z doliny Liri _za_ wzgórzem
  klasztornym zamknęli pierścień wokół klasztoru. A alianci nie
  zdobywając klasztoru mieli otwartą drogę w kierunku Linii Hitlera.
  Przed drugim natarciem Anders wydał zresztą rozkaz, aby po zdobyciu
  wzgórz, z atakiem na klasztor czekać ne jego specjalne polecenie.
  Okazało się niepotrzebne, wystarczyło przełamać Niemców na Widmie,
  San Angelo, Albanecie i 593. Droga do Monte Cairo i Piedimonte stała
  otwarta. Bitwa była wygrana.

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 23.07.08, 13:26
  Niemcy odparli, czytaj wygrali wszystkie cztery bitwy o Monte
  Cassino, to nawet polscy zolnierze przyznali:
  "Wielu polskich żołnierzy wysłano pod Monte Cassino na pewną śmierć,
  bez rozpoznania terenu, bez przygotowania. Myśmy tę bitwę absolutnie
  przegrali - Edward Głowacki wciąż nie może się z tym pogodzić"
  "Nieczęsto opowiada o tej bitwie o klasztor Monte Cassino. Głos mu
  więźnie w gardle na wspomnienie, ilu kolegów tam stracił. - Część
  posłana na pewną śmierć. Bez rozpoznania terenu. Jeden z naszych
  plutonów cały wyleciał na minach. Myśmy absolutnie tę bitwę
  przegrali - uważa. "

  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 23.07.08, 13:33
  Już to komentowałem.
  W zasadzie mógłbym napisać, że nie żołnierze, tylko jeden
  żołnierz:)))
  Ale chłopina nie zauważył, że na wojnie tak to już jest, że
  żołnierze giną. Czasem w dużej liczbie. Na Krecie Fallschirmjagry
  miały dwa razy wyższe straty niż II Korpus pod MC, a relatywnie
  nawet czterokrotnie wyższe - na dodatek g..o zdziałały:)) Na Omaha
  Beach Amerykanie mieli straty tylko o jedną czwartą mniejsze niż
  Polacy pod MC, w ciągu jednego dnia, a nie kilku. Ale zwycięstwo
  notuje się po tej stronie, która osiągnęła swoje cele. Niemcy pod MC
  w maju '44 ich nie osiągnęli.

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 23.07.08, 13:40
  Tu nie chodzi o straty, bo straty niemieckie byly najwieksze, przy
  oblaniu Monte Cassino fosforem z benzyna, ale o to kto wygral 4
  bitwe a ta wygrali Zielone Diably!
  To ze przelamano Linie Hitlera, to stoji na innym blacie.

  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 23.07.08, 13:53
  Celem Zielonych Diabłów bylo utrzymanie Linii Gustawa w rejonie
  Monte Cassino-Monte Cairo. Nie udało się. Jak mi przykro z powodu
  porażki:)))
  Linii Hitlera zresztą też nie obronili:)))

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • rzewuski1 23.07.08, 14:03
  tak jak Berlina i całych Niemiec
  --
  lubie placki
 • ballest 23.07.08, 14:09
  Nie, nie obronili ani linii Gustawa ani Linii Hitlera, ale wygrali
  wszystkie 4 bitwy o Monte Cassino!
  Zreszta to, ze sie wycofali nie mialo nic wspolnego ze polskimi i
  brytyjskimi atakami na Monte Cassino!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 23.07.08, 14:24
  ballest napisał:

  > Nie, nie obronili ani linii Gustawa ani Linii Hitlera, ale wygrali
  > wszystkie 4 bitwy o Monte Cassino!

  Zwłaszcza czwartą, uciekając w trwodze:D:D

  Skoro ich celem była obrona Linii Gustawa i tego nie osiągnęli, to
  wygrali:D:D
  To w zasadzie Niemcy wygrali całą IIWŚ, no bo przecież co z tego, że
  skapitulowali w Berlinie <ROTFL>

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 23.07.08, 15:59
  Ty nie zrozumiales wcale o co chodzilo pod Monte C.?
  Linia Gustawa, byla tak poprowadzona, ze Monte Cassino kontrolowalo ja od marza
  do morza zeby ja przerwac, trzeba ta Gore zdobyc! (Tak Niemcy mysleli, )
  Marokanskie Berbery wlasciwie w niedostepnym miejscu gdzie wcale broniana nie
  byla, przez nia przedostali i tylko skuli tego wycofano sie z tej linii!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 23.07.08, 16:30
  ballest napisał:

  > Linia Gustawa, byla tak poprowadzona, ze Monte Cassino kontrolowalo ja od marza
  > do morza zeby ja przerwac, trzeba ta Gore zdobyc! (Tak Niemcy mysleli, )
  > Marokanskie Berbery wlasciwie w niedostepnym miejscu gdzie wcale broniana nie
  > byla, przez nia przedostali i tylko skuli tego wycofano sie z tej linii!

  Sprzeczność pierwszego zdania z drugim jest cudowna:)))
  Przynajmniej wiemy teraz, że Niemcy myśleli, że wygrają bitwę o Linię Gustawa,
  kiedy utrzymają klasztor (ja tu pomijam stosunek tego twierdzenia do
  rzeczywistego znaczenia wzgórza MC, nie tylko dla całego frontu, ale także dla
  odcinka w okolicy rzeki Liri). Ale nie utrzymali klasztoru, więc bitwę i tak
  przegrali:)))

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 25.07.08, 06:07
  Tylko idiota co nie potrafi czytac, widzi w tych zdaniach
  sprzecznosc!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • petronella.kozlowska 25.07.08, 09:53
  zaczynasz wyzywac, widac ze twoja cierpliwosc zbliza sie do konca.
  Brak ci argumentów?

  --
  Zapraszam na forum antyhitlerowskie:

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=49089
 • bartoszcze 25.07.08, 10:56
  Jak to było? "retoryka jest tarczą niewiedzy"?:D:D
  Także nieumiejętności czytania, Balciu. Poproś syna albo sąsiada,
  żeby Ci przeczytali ze zrozumieniem:)

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 25.07.08, 13:02
  Barto, Tobie ani moj syn nie pomoze, Dla Ciebie polskie mity sa
  faktami, ktorych obalic nie mozna, po prostu prl-owski tok myslenia!
  Pod Monte Cassino 4 bitwe Polacy wygrali, pra;)
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 25.07.08, 21:59
  ballest napisał:

  > Dla Ciebie polskie mity sa faktami

  Nie polskie mity, tylko pogląd podzielany prze cały świat. To Ty ugrzęzłeś w
  micie opowieści Papy:))

  > Pod Monte Cassino 4 bitwe Polacy wygrali, pra;)

  Gdybym był naiwny, poczytałbym to za przyznanie racji:))

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 25.07.08, 23:23
  Czyli Parker byl klamca w Twoich oczach, to czymu mu tego ZODYN
  POLAK W OCZY NIE POWIE!
  Przeciez ksiazka byl a w Polsce rozchwytywana a nikt nie zaprzeczyl
  temu co skreslil, DLACZEGO?
  Dlaczego kombatanci tez mowia, ze Bitwe przegrali, czyli tez klamia?
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 28.07.08, 01:32
  ballest napisał:

  > Czyli Parker byl klamca w Twoich oczach,

  A skąd ten wniosek? Pzrecież nie napisał nic sprzecznego z tym, co ja napisałem,
  i co uważa cały świat. Dla przypomnienia:
  <
  href="http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=639&w=82155190&a=82508755">Pytanie
  brzmiało: czy Niemcy tę bitwę wygrali:) Na ten temat Parker nic nie pisze, skoro
  nie cytujesz.</a>

  > Dlaczego kombatanci tez mowia, ze Bitwe przegrali,

  Już pisałem, że jeden kombatant:) a do tego histeryzuje. O losach bitwy nie
  decyduje jeden atak, tylko całokształt. Sowiecki żołnierz, który uczestniczyłby
  w walkach tylko latem/jesienią 1941 roku, też mówiłby o wielkiej przegranej:D

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 28.07.08, 06:15
  Barto ostatnie pytanie, wygrali Polacy 4 bitwe albo ja przegrali?
  Zdobyli Monte cassino albo je zajeli czytaj zwiedzili?
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 28.07.08, 06:21
  ballest napisał:

  > Barto ostatnie pytanie, wygrali Polacy 4 bitwe albo ja przegrali?

  Wygrali.

  > Zdobyli Monte cassino albo je zajeli czytaj zwiedzili?

  Sąsiednie wzgórza, będące miejscem walk, zdobyli. Klasztor zajęli, w momencie,
  kiedy już był okrążony.

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 28.07.08, 09:13
  Widzisz, Barto, przez to uech tukej je, zeby takim jak Ty udowodnic,
  ze Polacy przegrali 4 Bitwa pod Monte Cassino.
  Wszystkie 4 bitwy przegrano, tak jak to skreslou Parker!

  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 28.07.08, 09:57
  A gdzie Parker to napisał? Na razie zacytowałeś ze dwa razy fragment, w którym
  tego nie napisał:))))
  Więc zacytuj, proszę. I po raz kolejny: ten fragment, gdzie Parker pisze, kto _w
  y g r a ł_ czwartą bitwę. A nie fragment, gdzie Parker sobie duma, czy ta bitwa
  była do wygrania.

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 29.07.08, 17:03
  Parker napisal, ze Monte Cassinobylo nie do zdobycia a to mowi
  wszystko.
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • ballest 29.07.08, 17:12
  "Na pozycjach atakowanych do 12 maja przez Polaków działały elitarne
  jednostki alianckie - i zostały dosłownie zmiecione. Zbocza zalegały
  setki ciał i wraków czołgów. Alianci próbowali praktycznie
  wszystkiego, aby zdobyć wzgórza. Bezskutecznie. Można spytać:
  dlaczego miało się udać Polakom? Efekt: ogromna liczba ofiar,
  żadnych zdobyczy. A drugi atak, wieczorem 16 maja, był moim zdaniem
  posunięciem całkowicie politycznym. W rejonie klasztoru pozostało
  nie więcej niż 200 niemieckich spadochroniarzy. Ale wciąż mogli
  zadać nacierającym ciężkie straty. Koniec końców, klasztor został
  właściwie opuszczony, a nie zdobyty szturmem. Nie wierzę, żeby
  komukolwiek udało się go zdobyć. Nie sposób było do niego wtargnąć
  inaczej niż przez wąskie przesmyki, gdzie mieściły się niewielkie
  oddziały wystawione na morderczy ostrzał z ruin. Gdy patrzymy na
  pomnik Polaków, trzeba pamiętać, że umierali, aby stworzyć legendę,
  nie dla celów operacyjnych czy strategicznych. Zabici we Włoszech to
  zmarnowane ofiary."

  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 30.07.08, 14:13
  ballest napisał:

  > Parker napisal, ze Monte Cassinobylo nie do zdobycia a to mowi
  > wszystko.

  To było się Fallschirmjaegrom trzymać, a nie zwiewać gdzie pieprz
  rośnie:)
  Gdyby nie zwiali, mieliby szansę wygrać. Nie sztuką jest wygrać
  atakując łatwą pozycję. Sztuką jest wygrać, kiedy bitwa jest
  pozornie nie do wygrania.

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • Gość: egon IP: *.hc.ru 30.07.08, 16:32
  bartoszcze napisał:

  Nie sztuką jest wygrać
  > atakując łatwą pozycję. Sztuką jest wygrać, kiedy bitwa jest
  > pozornie nie do wygrania.

  Sek w tym, ze Dritte Reich w l. 39-41 non-stop szedl na latwizne (Dania, Polska,
  Holandia), tylko powazni przeciwnicy jak Angole na morzu i Ruscy na mrozie
  pokazali ile warty byl kolos na glinianych nogach. Brytole marynarke budowali
  dziesieciolecia a bolszewia sie zbroila kilkanascie lat, a Adek dopiero od 36..
  Technika to nie wszystko, ilosciowo ruscy mieli wszystkiego tyle ile swiat razy dwa.
 • Gość: egon IP: *.hc.ru 30.07.08, 16:35
  Tyle, ze lepsza od niem. techniki i rozmachu w jakosci mieli Amerykance, od 41
  zaczeli przewyzszac ilosc prod. ZSRR kosztem jakosci, ale to tez zasluga
  przeprowadzki przemyslu na Ural i nacjonalizacji zbrojeniowki u Wuja Sama. USA
  lubi konkwiste poza swoim krajem.
 • ballest 30.07.08, 21:20
  Tylko faktem jest, ze Poloki Bitwa przegrali!
  Czy ty naprawde myslisz, ze kucharze by Monte Cassino zdobyli;)
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 30.07.08, 23:52
  ballest napisał:

  > Tylko faktem jest, ze Poloki Bitwa przegrali!
  > Czy ty naprawde myslisz, ze kucharze by Monte Cassino zdobyli;)

  Tak, tak. Możesz powtórzyć za klasykiem: "Żadne krzyki nas nie przekonają, że
  białe jest białe, a czarne jest czarne":))) Bo faktem jest, że Fallschirmjaegry
  nie utrzymały pozycji Monte Cassino i okolic, atakowanej przez Polaków. Te
  niedobitki, które się wycofały, długo by się już nie utrzymały.
  Na deser dwa dialogi z IIWŚ:

  1. A: Chcę pogratulować pan i jego żołnierzom. Jesteście świetnymi
  żołnierzami. Walczyłem w Stalingradzie i jasne jest, że macie duże doświadczenie
  w walkach ulicznych.
  B: Nie. To nasz pierwszy wyczyn. Następnym razem będziemy o wiele lepsi.

  2. C: Czy walczyliśmy z komandosami?
  D: Bo co?
  C: Nigdy jeszcze nie spotkaliśmy takiej furii w ataku.

  Odgadnij, Balciu, kim są A, B, C, D:))

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 31.07.08, 06:13
  Polskie zgadywanki i tworzenie mitow zostow sobie do polskich
  podrecznikow i upijaj sie dalej.
  Parker napisou, ze Monte Cassino bylo nie do zdobycia a
  Alexander pedziou za najlepsza czytaj najwalecznijsza dywizja II
  Wojny Swiatowej byly Zielone Diobly!
  To jest fakt.
  Wiysz o tym ze rozkaz wycofania dou Kesselring juz 14 maja, tylko
  Zielone diably go nie posluchaly a Polokow i tak wyparly Polokow na
  dawne pozycje.
  Dopiero trzecvi rozkaz wycofania zostal posluchany!
  Nie ma sie co z Monte Cassino chwolic, tak samo bylo z Falaise,
  Arnheim Lenino czy Budziszynem!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 31.07.08, 09:38
  ballest napisał:

  > Parker napisou, ze Monte Cassino bylo nie do zdobycia

  No proszę. A durne Poloki nie wiedziały o tym, wypindoliły Zielone Diobły na
  zbity pysk i wygrały:)))

  > Dopiero trzecvi rozkaz wycofania zostal posluchany!

  Jak już się pod rzicią paliło:) Trzeba było posłuchać pierwszego, jak żołnierz,
  albo starać się wygrać do końca, jak żołnierz.

  I rozwiązanie zagadki:
  Arnhem, wrzesień 1944
  Oficer z 9. dywizji pancernej SS Hohenstaufen: Chcę pogratulować pan i jego
  żołnierzom. Jesteście świetnymi żołnierzami. Walczyłem w Stalingradzie i jasne
  jest, że macie duże doświadczenie w walkach ulicznych.
  Major Gough z broniącej mostu w Arnhem grupy bojowej Frosta (baczność! chwała
  bohaterom): Nie. To nasz pierwszy wyczyn. Następnym razem będziemy o wiele lepsi.
  (za C.Ryanem)

  Monte Cassino, maj 1944
  Jeniec niemiecki: Czy walczyliśmy z komandosami?
  Pilnujący go Polak z 12 pułku ułanów: Bo co?
  Niemiec: Nigdy jeszcze nie spotkaliśmy takiej furii w ataku.
  (za M.Wańkowiczem)

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • Gość: devils are red IP: *.uk2net.com 31.07.08, 14:29
  bart dej na szczimanie, balcika ojciec tam sluzyl a wiesz co to jest sentyment,
  zgroza pomyslec jak to by byl eseseman z treblinki, bieszczadzki banderowiec czy
  czerwony gwardzista nkgb dobijajacy niedobitki powstancze w styczniu 45-go!

  bartoszcze napisał:

  > ballest napisał:
  >
  > > Parker napisou, ze Monte Cassino bylo nie do zdobycia
  >
  > No proszę. A durne Poloki nie wiedziały o tym, wypindoliły Zielone Diobły na
  > zbity pysk i wygrały:)))

  linia mannerheima tez byla i przy -40 st. krasnoarmiejcy parli po ukrytych przez
  snieg lodach finskich jezior, bez czolgow i wsparcia lotnictwa, bez dobry
  peemow, jedzenia i zewszad ostrzeliwani przez finskich na bialo ubranych
  snajperow.. i pyrrusowo dali sie rade, ludzi u nich mnogo, wiecej jak finowie
  mieli naboi....
 • ballest 31.07.08, 15:57
  "Monte Cassino, maj 1944
  Jeniec niemiecki: Czy walczyliśmy z komandosami?
  Pilnujący go Polak z 12 pułku ułanów: Bo co?
  Niemiec: Nigdy jeszcze nie spotkaliśmy takiej furii w ataku.
  (za M.Wańkowiczem)"

  Za Wankiewiczem;))))))))))))))))
  No to wiym wszystko!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • ballest 31.07.08, 21:12
  a tak bylo naprawde:
  Napisze nawet jak naprawde bylo!!!

  Po kilku nieudanych atakach sprzymierzonych na Monte Cassino, slynacy z
  walecznosci i przebieglosci zolnierz polski postanowil bez strzalu zdobyc ta
  niezdobyta gore.
  Zolnierz ten wyposazony zostal w ostre jak brzytwa miecze ze najlepszej stali
  slynnej polskiej huty solingenowskiej i na mocnych zaprawionych w boju polskich
  tarpanach postanowil zaskoczyc niemieckich "zielonych szczurow" i wybic ich do nogi.
  Nadszedl ranek 18 maja 1944 roku, polscy ulani rozpoczeli szarze na Monte Cassino!
  Niemcy widzac rozpedzonych na tarpanach z blyszczaca szabla w reku Polakow
  oddawali bez strzalu, bunkier po bunkrze i prosili o zycie szlachetnych polskich
  rycerzy.
  Polacy okazali sie dobroduszni i nie zbrukali krwia wroga lsniacych w porannym
  sloneczku polskich mieczy z Solingerowskiej huty.
  Tak wiec szlachetny wyczyn polskich ulanow stal sie synonimem bohaterstwa
  polskiego rycerstwa.
  Dokladnie o godz.12.00 Genaralisimus Anders zawital na swoim bialym tarpanie
  ( pospolicie zwanym oslemm albo asinus maximus)na wzgorzu Monte Cassino i
  zawiesil bialo-czerowny flage na zniszonych polska szabla ruinach slynnego
  klasztoru!
  TAK WIEC DO DZIS BEDZIE TEN WYCZYN POLSKIEGO OREZA we wszystkich WSZECHPOLSKICH
  mediach jako ZDOBYCIE Monte Cassino czczony!

  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 04.08.08, 00:50
  ballest napisał:

  > Po kilku nieudanych atakach sprzymierzonych na Monte Cassino, slynacy z
  > walecznosci i przebieglosci zolnierz polski postanowil bez strzalu zdobyc ta
  > niezdobyta gore.
  > Zolnierz ten wyposazony zostal w ostre jak brzytwa miecze ze najlepszej stali
  > slynnej polskiej huty solingenowskiej i na mocnych zaprawionych w boju polskich
  > tarpanach postanowil zaskoczyc niemieckich "zielonych szczurow" i wybic ich do
  > nogi.
  > Nadszedl ranek 18 maja 1944 roku, polscy ulani rozpoczeli szarze na Monte Cassi
  > no!
  > Niemcy widzac rozpedzonych na tarpanach z blyszczaca szabla w reku Polakow
  > oddawali bez strzalu, bunkier po bunkrze i prosili o zycie szlachetnych polskic
  > h
  > rycerzy.

  Zawsze mówiłem, że Fallschirmjegry to leszcze, ale żeby aż tak?:)))

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • petronella.kozlowska 04.08.08, 06:45
  ballest napisał:
  Napisze nawet jak naprawde bylo!!!

  i na mocnych zaprawionych w boju polskich tarpanach postanowil zaskoczyc
  niemieckich "zielonych szczurow" i wybic ich do
  nogi.
  ---
  klamiesz ballest. To byly osly niemieckie zdobyte na pustyni libijskiej.
  "Szczury niemieckie" - nie bede zaprzeczac.

  ---
  > Niemcy widzac rozpedzonych na tarpanach z blyszczaca szabla w reku Polakow
  oddawali bez strzalu, bunkier po bunkrze

  --

  ze Niemcy tak sie poddawali bez walki na widok ulanów na oslach niemieckich
  zreszta???
  Cos wehrmacht byl mocno zdemoralizowany.
  --

  > Polacy okazali sie dobroduszni i nie zbrukali krwia wroga lsniacych w porannym
  sloneczku polskich mieczy

  tu przyznaje ci racje

  --

  > Dokladnie o godz.12.00 Genaralisimus Anders

  masz na mysli generalissimus??
  ale to tez sie nie zgadza.

  Bo sluzacy w armii polskiej zolnierze, a wiekszosc byla pochodzenia niemieckiego
  okrzykneli Niemca!!! Andersa (o czym ballest zapomniales, widac ze sie
  starzejesz, dobiegasz do 60tki) marszalkiem calego swiata!

  --
  Zapraszam na forum antyhitlerowskie:

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=49089
 • bartoszcze 04.08.08, 00:54
  ballest napisał:

  > "Monte Cassino, maj 1944
  > Jeniec niemiecki: Czy walczyliśmy z komandosami?
  > Pilnujący go Polak z 12 pułku ułanów: Bo co?
  > Niemiec: Nigdy jeszcze nie spotkaliśmy takiej furii w ataku.
  > (za M.Wańkowiczem)"
  >
  > Za Wankiewiczem;))))))))))))))))
  > No to wiym wszystko!

  To ja już też - Ty nawet Wańkowicza nie przeczytałeś:))))))
  Bo zdziwiłbyś się, ile rzeczy opisał na dekady przed Parkerem.
  A miał nad nim jedną zasadniczą przewagę - w maju 1944 był pod Monte Cassino. 18
  maja był w Klasztorze. Rozmawiał z setkami żołnierzy, znał raporty, notatki,
  rozkazy, sprawozdania.. Także niemieckie.

  A jednocześnie czarno na białym pokazuje, jak niewielką rolę w IV bitwie
  odegrali Fallschirmjaegry z Klasztoru:) - właściwie to już wcześniej miałem Cię
  zapytać, gdzie dokładnie Papa rezydował podczas IV bitwy?

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • petronella.kozlowska 04.08.08, 06:34
  czytam ale nie mam przewagi poniewaz odmawiasz ballest informacji.

  Dlatego pytam po raz kolejny dlaczego w tym niemieckim dokumencie pisze, ze twój
  ojciec jest od 25 lipca 1944 zaginiony?

  Czyzby uciekl do Andersa?

  schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=8

  Bartoszcze -stawiasz niewygodne pytania...


  --
  Zapraszam na forum antyhitlerowskie:

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=49089
 • ballest 05.08.08, 19:08
  Bartoszcze to Ty richtig nie wiysz kaj sluzou?
  ;)
  Wlyz na moja galeria, tam jest Opinia i tam pisze w jakim regimencie
  i w jakim batalionie, jou to ale juz 100 razy wymieniou!
  schlesien.nwgw.de/foto/thumbnails.php?album=110
  A wiysz czymu ZIELONYCH DIOBUOW za najlepszou dywizja II Wojnz
  swiatowej uznali?
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 05.08.08, 23:10
  Nie pytałem w jakiej jednostce, tylko w jakim miejscu. Na tekstach w galerii
  (które zdaje się determinują Twoją wiedzę o bitwie, oczywiście błędnie:)) jest
  tylko o ogólnym rozmieszczeniu pułków. Więc jeszcze raz - gdzie Papa dokładnie
  stacjonował, czego bronił podczas IV bitwy? Wzgórza Klasztornego?

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 06.08.08, 19:07
  Barto kup se ksiazka o Monte Cassino, jak juz w internecie nic nie
  chcesz, albo nie umiysz, Parker wszystko mozliwe tam wraziou!
  Jou nie je Twoim pacholkiem!  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 06.08.08, 21:10
  ballest napisał:

  > Barto kup se ksiazka o Monte Cassino, jak juz w internecie nic nie
  > chcesz, albo nie umiysz, Parker wszystko mozliwe tam wraziou!

  Zdaje się, że Miszcz zapytał Papy o szczegóły jego bohaterskich wyczynów w IV
  bitwie o MC i dostał od Papy w dziób:)))
  Bo nie umiem sobie inaczej wytłumaczyć, dlaczego na pytanie "gdzie dokładnie
  Papa stacjonował (i może nawet walczył) w maju '44", odpowiedzi mam sobie szukać
  u Parkera:D:D

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 08.08.08, 19:00
  jak Ty czytac nie umiysz, to za to jou nie mogam, ale tys nie je je uostatni
  Polok, co czytac nie potrafi, to na Twoje pocieszenie.
  Wiyncy juz wrazic nie umiam, bo uech wraziou Dywizja, Regiment, Batalion i
  Kompania, a jak to jest za malo, to tylko mozna zalowac takich biedokow jak Ty,
  Bartku!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • ballest 08.08.08, 19:03
  ale Barto, ze Cia juz znom 8 lot, to mosz jeszcze roz:
  schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=8
  ciekawy uech je co tera wymyslisz;)
  Bo Polok se niiiiiiiiiiiigdy do porazki nie porzyznou!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 09.08.08, 21:29
  ballest napisał:

  > ale Barto, ze Cia juz znom 8 lot

  Teraz to mnie zaciekawiłeś. Jo Cia znom uod sztyrech lot:))))
  (stare powiedzenie mówi, że lata wojny liczy się podwójnie, ale to raczej
  małżeństw dotyczy:))

  > schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=8
  > ciekawy uech je co tera wymyslisz;)

  No i pisze tylko, że 11. kompania 3 batalionu 4. pułku.
  A dyslokacji kompanii już nie znasz? Zwłaszcza, że pułk był rozwinięty w kilku
  miejscach od Cassino do Klasztoru? Nie licząc rozproszenia po bunkrach?
  Ale skoro już nie wiesz (i być może nie jesteś się już w stanie dowiedzieć), to
  gorzką pigułkę i tak musisz przełknąć - jeżeli Papa w trakcie IV bitwy znajdował
  się na Klosterbergu, to Polaków widział tylko z daleka:))) i co najwyżej mógł do
  nich strzelać z oddali lub chować się przed alianckim ostrzałem artyleryjskim.
  Żadna polska jednostka nie zaatakowała bowiem Klosterbergu:) I tyle bohaterstwa..

  > Bo Polok se niiiiiiiiiiiigdy do porazki nie porzyznou!

  Jak nie przegrywa to nie musi:)

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 10.08.08, 12:43
  No widzisz barto, tera momy, jak Poloki Klasztoru nie zaatakowali to go tysaz
  zdobyc nie mogli!
  Dankje
  ;)
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 11.08.08, 11:31
  ballest napisał:

  > No widzisz barto, tera momy, jak Poloki Klasztoru nie zaatakowali
  to go tysaz
  > zdobyc nie mogli!

  Nie zaatakowali, więc nie mogli przegrać o niego bitwy:) a
  Fallschirmjaegry wycofały się z Klasztoru nie zaatakowane.
  Swoja drogą, nie wiedziałeś? To Ty naprawdę wiedzę o tej bitwie
  czerpiesz tylko z bajek:))) (chyba nawet gdzieś pisałeś, jak to Papa
  podpuszczał Polaków pod same bunkry..)

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 13.08.08, 19:07
  Z bajek to ty czerpiesz Barto, ojciec nawet slyszal co miedzy soba rozmawiali!
  Ale szkoda slow, z takimi lajikami jak Ty rozmawiac!

  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • petronella.kozlowska 14.08.08, 17:06
  ballest dlaczego twój ojciec zaginal pod Monte cassino 20 lipca 1944?


  Spieprzyl do Andersa?

  --
  Zapraszam na forum antyhitlerowskie:

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=49089
 • petronella.kozlowska 15.08.08, 09:34
  kto tu pisze, ze twój ojciec byl zdrajca?????????

  Faktem jest ze twój ojciec zaginal 20 lipca 1944. Daj sobie przetlumaczyc
  dokumenty które sam zamieszczasz na fotoforum.

  Dlaczego zaginal?
  Dlaczego po Monte Cassino?

  schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=10
  W zalczonym przez ciebie dokumencie pisze, ze twój ojciec lezy w szpitalu w
  München i ma malarie (4 linijka od dolu: leidet an Malaria).

  fotoforum.gazeta.pl/3,0,1383988,2,1.html
  W dokumencie tym nie pisze nic o zdradzie.

  Ballest -ta twoja retoryka jest rzeczywiscie tarcza twojej niewiedzy

  Masz moze pamiatki z czasu pobytu ojca w krajach tropikalnych?
  --
  Zapraszam na forum antyhitlerowskie:

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=49089
 • ballest 16.08.08, 22:22
  > Masz moze pamiatki z czasu pobytu ojca w krajach tropikalnych?
  ;)
  Ja, malaria, ale ojciec moze jako jedyny czlowiek na Swiecie wyleczou sie z ni a
  ona jest niewyleczalna;)
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 14.08.08, 21:28
  ballest napisał:

  > Z bajek to ty czerpiesz Barto, ojciec nawet slyszal co miedzy soba rozmawiali!

  Cały czas czekam na odpowiedź, na jakiej pozycji dokładnie Papa się znajdował.
  Bo jak w Klasztorze, to Cię w ciula robił opowiastkami o słuchaniu Polaków:)))
  A jak w bunkrze, to gdzie?
  (bo szansę miał słyszeć tylko gdyby siedział przy linii frontu, ale tę obsadzał
  akurat inny pułk, niż Papy..)

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 16.08.08, 22:54
  MG ojca nie byl w klasztorze, tylko pod klasztorem, jak wiysz co to
  jest Spähtrupp, to wiysz czymu ojciec miou duzo z Polokami do
  czynieniou!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 17.08.08, 18:23
  ballest napisał:

  > MG ojca nie byl w klasztorze, tylko pod klasztorem, jak wiysz co to
  > jest Spähtrupp, to wiysz czymu ojciec miou duzo z Polokami do
  > czynieniou!

  Jeżeli miał do czynienia z Polakami tylko podczas patroli, to w IV bitwie nie
  brał udziału:)
  Oczywiście, że pozycje zajmowane _przed_bitwą_ naprzeciw klasztoru były od
  niemieckich o rzut granatem, a patrole podchodziły na odległość kopnięcia:) Ale
  nie zmienia to faktu, że w IV bitwie wzgórze klasztorne nie było przedmiotem
  ataku, a co za tym idzie - także i nie można go było bohatersko bronić, więc
  opowieści o podpuszczaniu Polaków pod same bunkry na Klosterbergu to Quatsch:)))

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 17.08.08, 20:34
  Barto, Ty nie mosz zielonego pojecia o tym co piszesz, normalnie bym Cie musial
  znowu osmieszyc tak jak z Cieszynem ale daje szanse!
  Kup sobie ksiazke Parkera, bo inaczej dalsza dyskusja nie ma najmniejszego
  sensu! Ty nawet nie wiesz kto gdzie atakowal?
  Jak myslisz, dlaczego polski patrol jako pierwsi turysci, zwiedzil ruiny klasztoru?
  Przedarl sie przez angielskie linie?
  ;)

  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 17.08.08, 23:44
  ballest napisał:

  > Kup sobie ksiazke Parkera, bo inaczej dalsza dyskusja nie ma najmniejszego
  sensu!

  Po co mi Parker, skoro mam Wańkowicza, który w odróżnieniu od Parkera widział tę
  bitwę na własne oczy?

  > Ty nawet nie wiesz kto gdzie atakowal?

  Wiem. Z dokładnością czasem do plutonu, żeby nazwiskami nie zacząć rzucać:)

  > Jak myslisz, dlaczego polski patrol jako pierwsi turysci, zwiedzil ruiny
  klasztoru?

  Wiem. Dlatego, ze wyprzedził Anglików idących od drugiej strony:))))

  Co nie zmienia faktu, że ten patrol nie prowadził natarcia na wzgórze
  klasztorne. Ani żadna inna polska jednostka. Angielska też zresztą nie (w IV
  bitwie, oczywiście). Jak uważasz inaczej - proszę o podanie nazwy jednostki etc.

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • bartoszcze 17.08.08, 23:49
  "O godzinie 07.55, równocześnie z urzędowym potwierdzeniem dowódcy 3. baonu, że
  wszedł na 593, przychodzi wiadomość, że angielska 1. brygada gwardii ze swoich
  pozycji w mieście Cassino poczyna wchodzić na stoki Klasztoru od południa i od
  wschodu.
  Jak to? Do "naszego" Klasztoru?
  Poczyna się gorączkowe liczenie:
  - Jak daleko mają Anglicy?
  - Są na 193. Muszą zejść z górki na poziom miasta, tzn. około 100 metrów, i
  potem 400 metrów się drapać na Klasztor, położony na wysokości 516 metrów.
  - A my?
  - My musimy zejść z 593 na 569, z 569 na 476..
  - To ciągłe schodzenie..
  - Nie ma innej rady. Z 476 musimy zejść na 444, z 444 na..
  - Jeszcze w dół?
  - Z 444 już pójdą nasi w górę, na 489 i stamtąd na 516 na Klasztor.
  - To ile razem do przejścia?
  - 1500.
  - A Anglicy?
  - 1200.
  - Psiakrew! Oni lubią wszelakie "competitions". Już się na pewno drapią."
  I:
  "Naturalnie - na Klasztor kopnęli się przede wszystkim ułani. Było im najbliżej,
  najporęczniej i nie mieli obiektów pośrednich do zajmowania i kontrolowania, jak
  bataliony piechoty."
  (M.Wańkowicz, Monte Cassino, Warszawa 1978, s. 427-428)
  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 18.08.08, 00:05
  Czyli Klamstwa wstawiasz!
  Jesli Twoim informatorem Wankowicz jest, to dyskusja z Toba sie dla
  mnie skonczyla, nie dyskutuje z osobami co uwielbiaja klamcow !
  Moj ojciec tez walczyl pod MC ale w przeciwienstwie do Pana W. nie
  klamal!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • petronella.kozlowska 18.08.08, 00:19
  jezeli twój ojciec nie klamie to wez z niego przyklad i podaj dlaczego twój
  ojciec zaginal 20 lipca 1944?


  --
  Zapraszam na forum antyhitlerowskie:

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=49089
 • bartoszcze 18.08.08, 11:22
  Nie dość, że udowodniłem, że Papcio mu bzdur naopowiadał o swoich
  wojennych przewagach, to jeszcze się okazało, że nie zna
  podstawowych lektur na kluczowy temat:DDD
  Bo oczywiście borok nie ma pojęcia, co dokładnie Wańkowicz napisał
  (a zdziwiłby się:)), ale od razu zakłada, że kłamał, bo pisze
  inaczej, niż Papa nazmyślał:)))

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 18.08.08, 17:00
  schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=13
  schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=14
  Dou uech Ci szansa, ale tak jak wtedy z Cieszynem, pchoues se w
  zasadzka!
  Tera mosz dokladnie kaj Poloki atakowali i kiedy, a jak myslisz
  inaczy to proszam o dowody takie jak jou tu wraziou a nie jakies
  retoryczne, bo w pyskowkach som Poloki wielkie w czynach jak
  zawsze BARDZO MARNE!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • petronella.kozlowska 18.08.08, 18:40
  ballest nie wyjasniles dlaczego twój ojciec uciekl 20 lipca 1944 do Andersa i to
  po tak malej potyczce pod Cassino
  --
  Zapraszam na forum antyhitlerowskie:

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=49089
 • bartoszcze 18.08.08, 21:49
  ballest napisał:

  Przyjrzyjmy się po kolei mapkom (może Miszcz nie umie czytać map, ale to nie mój
  problem)
  schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=13
  Jest to mapka działań _13_korpusu_brytyjskiego_. Jedynie ubocznie jest na niej
  zaznaczone (bardzo zresztą szkicowo) kierunek działań II Korpusu Polskiego w
  dniach 17-21 maja (??), na podstawie której nie bardzo wiadomo, co gdzie jest, i
  która strzałka reprezentuje atak na które pozycje: 593, Albanetę, San Angelo.
  Nie wiadomo, czy któraś ze strzałek pokazuje atak na Passo Corno, można się
  domyślac, że jedna z nich pokazuje natarcie na Piedimonte (trwające do 25 maja).
  Czyli jest to mapka gó.. warta:)))

  Teraz druga:
  schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=14
  I na tej mapce już kierunki ataku są precyzyjnie pokazane. Więc po kolei,
  zaczynając od strony Klasztoru:
  W I natarciu (11-12 maja):
  Wzgórza 593. - 569.: 2. batalion 1. brygady 3. DSK
  Gardziel-Albaneta-wzgórze 467: 1. batalion 1. brygady 3. DSK
  Widmo-San Angelo-wzgórze 575: 13 i 15. batalion 5. brygady 5. DSK, 18. batalion
  6. brygady 5. DSK
  W II natarciu (16-18 maja):
  Wzgórza 593. - 569.: 4. i 5. batalion 2. brygady 3. DSK
  Gardziel-Albaneta: 6. batalion 1. brygady 3. DSK + 4. pułk czołgów
  Widmo: 13. i 16. batalion 6. brygady 5. DSK
  wzgórze 575. : 15. batalion 5. brygady 5. DSK
  San Angelo: 17. batalion 6. brygady 5. DSK + komandosi i szwadron 15. pułku ułanów
  Żadna polska jednostka nie nacierała bliżej Klasztoru, niż na wzgórza 593. i
  569. (jak na rysunku).
  Front naprzeciw wzgórza klasztornego obsadzał 12. pułk ułanów. Nie ruszył do
  ataku ani na moment. Wyszedł z pozycji dopiero 18 maja na zajęcie Klasztoru i
  oczyszczenie wzgórza klasztornego. Co widać na rysunku.
  I tak oto Miszcz zalinkowanymi rysunkami sprał się po rzici do czerwoności:)))))

  Na wszelki wypadek powtórzymy teraz drażliwe pytanie: z jaką polską jednostką
  walczył pod Monte Cassino najdzielniejszy z dzielny gefreiter Schikowski? Bo
  jeżeli był na wzgórzu klasztornym (jak Miszcz napisał wcześniej), to z żadną
  (jak wynika z mapki oraz każdej solidnej relacji historycznej). Z wielką
  ciekawością czekamy na odpowiedź:)))))
  W oczekiwaniu na odpowiedź kolejny smakowity fragment z 18 maja:
  "Parol 3. szwadronu [ułanów karpackich] tak śpieszył [zająć Klasztor], że
  przeszedł nie spostrzegając Niemców koło dużego bunkra. Dwunastu siedzących tam
  Niemców oddziału przesłonowego, mającego ubezpieczać odwrót, zobaczywszy przez
  szczelinę orzełki, wolało się nie zdradzać. Wszyscy oni miarkowali trafić do
  Anglików. Dopiero patrol 2. szwadronu ich powyciągał."

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 18.08.08, 22:37
  Tak uec se myslou, tylko retorycznie, nic innego nie umiysz!
  Czy ty naprawde czytac nie umiysz!
  > W I natarciu (11-12 maja):
  > Wzgórza 593. - 569.: 2. batalion 1. brygady 3. DSK
  > Gardziel-Albaneta-wzgórze 467: 1. batalion 1. brygady 3. DSK
  > Widmo-San Angelo-wzgórze 575: 13 i 15. batalion 5. brygady 5. DSK,
  18. batalion
  > 6. brygady 5. DSK

  a teraz uobejrzi kaj walczou ojciec!
  schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=4
  Kojarzysz czy nie, albo jestes ciemniejszy jak Petronelcia?  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 18.08.08, 23:38
  ballest napisał:

  > a teraz uobejrzi kaj walczou ojciec!
  > schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=4

  No więc pisałem o tym 9 dni temu tu:
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=639&w=82155190&a=83205298
  Zacytuję,żebyś nie musiał szukać:))

  "No i pisze tylko, że 11. kompania 3 batalionu 4. pułku.
  A dyslokacji kompanii już nie znasz? Zwłaszcza, że pułk był rozwinięty w kilku
  miejscach od Cassino do Klasztoru? Nie licząc rozproszenia po bunkrach?
  Ale skoro już nie wiesz (i być może nie jesteś się już w stanie dowiedzieć), to
  gorzką pigułkę i tak musisz przełknąć - jeżeli Papa w trakcie IV bitwy znajdował
  się na Klosterbergu, to Polaków widział tylko z daleka:))) i co najwyżej mógł do
  nich strzelać z oddali lub chować się przed alianckim ostrzałem artyleryjskim.
  Żadna polska jednostka nie zaatakowała bowiem Klosterbergu:) I tyle
  bohaterstwa.."

  Z którą polską jednostką i w którym miejscu walczyła 11 kompania 3 batalionu 4
  pułku obsadzającego Klosterberg i miasto Cassino? Dła ułatwienia: żadna polska
  jednostka nie atakowała Klosterbergu ani miasta Cassino:D:D:D

  PS. Jak Ci się nie podoba używanie nazwiska Schikowski, to nie zamieszczaj w
  Necie dokumentów z kiepsko zaczernionym nazwiskiem:)

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 19.08.08, 08:25
  1.)
  schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=13
  Potrafisz czytac?
  Pisze jak byk, ze rozmieszczono ich "WOKOL KLASZTORU" stad ojciec co
  drugi dzien szou na Spähtrupp jako ochotnik i przynosil nie tylko
  normalnych zolnierzy ale tez polskich oficerow, ktorych
  przesluchiwano w jego obecnosci.
  -----
  2.)
  schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=14
  czyli atak byl tez w strona klasztoru, a nie wypisuj glupstw, bo nie
  znasz odleglosci i rozmieszczenia Polakow.
  Jak by Polacy nie byli wokol klasztoru, to jak sie jako
  pierwsi "turysci" 18 maja w ruinach znalezli?
  Kup sobie ksiazke Parkera, bo ciezko pisac z osoba, co Monte Cassino
  zna tylko z polskiej strony!
  3.)Tu koloejny dowod, ze Poloacy bitwe przegrali:
  schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=15
  4.)
  Barto jestes swinia, po pros a wiesz dlaczego, bo sie czepiasz
  prywatnie ojca, a to sie nie robi, cos takiego ntylko swinie robia a
  nie ludzie, zapominajac, ze zostal odznaczony z Krzyzem Zelaznym I
  Klasy, dostal ,odznake za zniszczenie 5 czolgow i wyslano go nawet
  na szkole oficerska.

  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 19.08.08, 09:58
  ballest napisał:

  > Pisze jak byk, ze rozmieszczono ich "WOKOL KLASZTORU"

  Jakbyś nie podmieniał obrazków na galerii:)))) to byś widział, jak przebiegała
  linia frontu. Nie bądź takim tchórzem, wrzuć z powrotem mapki, które opisałem i
  skomentowałem tu:
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=639&w=82155190&a=83538614
  > stad ojciec co
  > drugi dzien szou na Spähtrupp jako ochotnik i przynosil nie tylko
  > normalnych zolnierzy ale tez polskich oficerow, ktorych
  > przesluchiwano w jego obecnosci.

  uhuhu
  kiedy chodził na te patrole i z jakich polskich oddziałów byli ci żołnierze i
  zwłaszcza oficerowie?:))

  > -----
  > 2.)

  > czyli atak byl tez w strona klasztoru, a nie wypisuj glupstw, bo nie
  > znasz odleglosci i rozmieszczenia Polakow.

  Znam doskonale i opisałem je powyżej:))) natomiast Parker dokonuje skrótów
  myślowych. Natarciem "w kierunku" Klasztoru był atak na 593. i 569, natarciem "w
  kierunku doliny Liri" był atak na Gardziel, Albanetę i 575.
  Jakbyś tchórzliwie nie podmieniał mapek na galerii, to miałbyś to czarno na
  białym:D:D:D

  > Jak by Polacy nie byli wokol klasztoru, to jak sie jako
  > pierwsi "turysci" 18 maja w ruinach znalezli?

  Przyszli tam z pozycji ustalonych po 3. bitwie, bez walki.

  > Kup sobie ksiazke Parkera, bo ciezko pisac z osoba, co Monte Cassino
  > zna tylko z polskiej strony!

  Kup sobie porządną książkę o Monte Cassino, najlepiej napisaną przez kogoś, kto
  tam był:))))

  > 3.)Tu koloejny dowod, ze Poloacy bitwe przegrali:

  Z tekstu niewiele wynika, ale jest to raczej relacja z pierwszego natarcia.
  Swoją droga, ilu Niemców zostało przy życiu po pierwszym natarciu, zwłaszcza że
  do odbicia samego tylko 593. potrzebowali aż ośmiu kontrataków?

  > 4.)
  > Barto jestes swinia, po pros a wiesz dlaczego, bo sie czepiasz
  > prywatnie ojca,

  Mnie Twój Ojciec zwisa i powiewa. Po prostu zrobił Cię w ciula co do swoich walk
  z Polakami, ot co.


  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • ballest 19.08.08, 11:31
  > Znam doskonale i opisałem je powyżej:))) natomiast Parker dokonuje
  skrótów
  > myślowych.
  wszystkie mapki sa na galerii!
  schlesien.nwgw.de/foto/thumbnails.php?album=110-----
  boli, ze nie masz racji i teraz zaslaniasz sie skrotami myslowymi
  Parkera.!
  Widzisz, nie dyskutuj jak nie czytales ksiazek, bo polskie ksiazki
  to opis mitow a nie prawdy, a na ci.la tos Ty po raz kolejny wyszedl!

  Dalej nie potrafisz wytlumaczyc, skad sie znalazl tam polski oddzial
  w klasztorze, jak Polakow tam w poblizu nie bylo?
  Klamstwa zawsze na wiyrch wyplynom!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 19.08.08, 15:26
  ballest napisał:

  > wszystkie mapki sa na galerii!

  pod linkami podanymi tu:
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=639&w=82155190&a=83527479
  czyli 18.08.08, 17:00, już następnego dnia (19.08.08, 08:25) znalazły się
  zupełnie inne pliki:
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=639&w=82155190&a=83548230
  Każdy, kto umie czytać, widzi identyczność linków, a zawartość różną. Ale jak
  nazwałem rzecz po imieniu, to tchórz wrzucił mapki z powrotem, pod dalszymi
  numerami.
  Teraz mapka, która kładzie na łopatki gó..arza z Pławniowic, znajduje się tutaj
  (a ja zapisałem sobie kopię):
  schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=17
  Jasno narysowana jest na niej linia frontu ustabilizowana po III bitwie, idąca
  od wzgórza 601. podnóżami wzgórza klasztornego, do wzgórza zamkowego 193 i dalej
  do miasta Cassino. Na tej linii stacjonowali Polacy przed rozpoczęciem IV bitwy,
  przy czym wzgórze 193. i Cassino było już trzymane przez 1. brygadę gwardii z
  13. korpusu brytyjskiego. Który w IV bitwie nacierał po drugiej stronie
  Klasztoru wzdłuż drogi nr 6 (to na marginesie sformułowania, że II Korpus "stał
  wokół Klasztoru"). W drugą stronę Polacy stali co najmniej do wzgórza 706.
  Jak jasno widać z tej mapki, pozycje polskie na linii frontu pod Klasztorem,
  były mniej w połowie odległości pomiędzy Klasztorem a terenem walk najbliższych
  Klasztorowi, czyli walk o wzgórza 593. i 569. Poza te wzgórza Polacy się nie
  posunęli. Jednostki stojące pod Klasztorem nie przekroczyły linii frontu aż do
  18 maja, kiedy to wystarczyło patrolami zająć Klasztor i wzgórze klasztorne.

  A bajki o walkach z Polakami w obronie Klasztoru to sobie gefreiter Schikowski
  ułożył w obozie jenieckim. Pewnie podsłuchał od kolegów, którzy walczyli
  naprawdę. Tych z 3. pułku, którzy przeżyli piekło (określenie za płk. Heilmanem,
  dowódcą 3. pułku), którzy "powstrzymywali wściekłe ataki polskich hord, które,
  mimo silnego ognia cekaemów, pchają się bez przerwy naprzód" (za niemieckim
  korespondentem wojennym przy sztabie 3. pułku). A ci z 4. pułku w Klasztorze
  mieli tylko pilnować, aby nie wkładać wszy do listów przesyłanych do rodzin (z
  niemieckiego rozkazu znalezionego w Klasztorze). Jak zwiali, to niektóre ich
  pododdziały nawet nie wiedziały wycofaniu dzielnego 4. pułku:)))

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • petronella.kozlowska 19.08.08, 19:06
  dobry tytul ballest

  ---
  fajna mapka ballest:

  schlesien.nwgw.de/foto/thumbnails.php?album=110-----
  i ta mapka tez niezla:

  schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=14--

  jezeli Polaków w poblizu nie bylo, to w jaki sposób twój ojciec z grupa
  zwiadowcza porywal polskich zolnierzy i oficerów, a nastepnie ich przesluchiwal?

  > skad sie znalazl tam polski oddzial w klasztorze, jak Polakow tam w poblizu
  nie bylo?


  ----
  schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=8
  tu rzeczywiscie pisze ze twój ojciec byl ranny, tak jak przetlumaczylam, ale tu
  chodzi o STYCZEN 1944

  21 maja twój ojciec dostal odznaczenie a
  25 maja dostal mianowanie na podoficera

  mianowanie dostal po kursie, czyli nie byl na linii frontu
  tu wyraznie pisze ze FJR 1 (regiment spadochroniarzy) byl w rezerwie:

  schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=4  --
  Zapraszam na forum antyhitlerowskie:

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=49089
 • ballest 19.08.08, 20:17
  Jak gowno plywac nie umiy, to powie, ze woda za rzodkou!
  schlesien.nwgw.de/foto/thumbnails.php?album=110
  Jest to tak ciezko`se kapnac kaj jest fehler, wiadomo, Polacy
  najprostszych problemow rozwiazac nie potrafia!

  "> mianowanie dostal po kursie, czyli nie byl na linii frontu
  > tu wyraznie pisze ze FJR 1 (regiment spadochroniarzy) byl w
  rezerwie:"

  Psychicznie chory czlowieku, masz podac link, gdzie jak byk stoji,
  ze moj ojciec byl kiedykolwiek w I Regimencie, czekam dalej!
  Ty nawet najprostszych pytan zrozumiec ni9e potrafisz!

  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • petronella.kozlowska 19.08.08, 08:06
  na stronie w zalaczonym przez ciebie linku ballest sa dwa zdjecia dominujace
  tekst. Nawet pobieznie analizujac ta stroen stwierdzam, ze jest za malo
  tekstu.....

  schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=4
  a wyminione sa w nim chyba trzy jednostki wojskowe, czyli w jedenj z nich byl
  bohater Sch. .....

  --
  Zapraszam na forum antyhitlerowskie:

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=49089
 • petronella.kozlowska 19.08.08, 08:14
  schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=8
  w zalaczonym dokumencie pisze ze byl on wyrózniony jeszcze
  21 maja 1944
  25 maja zostal podoficerem i dostal ponowne wyróznienie
  20 czerwca odkomenderowany na kurs oficerski rezerwy!! (byl chyba ranny)

  12 lipca odkomenderowany do zabezpieczenia frontu - 1. dywizja spadochroniarska

  od 25 lipca zaginiony.
  --
  Zapraszam na forum antyhitlerowskie:

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=49089
 • ballest 19.08.08, 08:33
  Podej mi link Petronelciu, ze ojciec walczyl kiedykolwiek w I
  Regimencie, jesli to podosz, bydam z toba dyskutowou, jesli nie,
  uznam cie za chorego psychicznie i na tym sie nasza dyskusja na
  zawsze skonczyla, bo ze swiniami i chorymi sie nie dyskutuje.
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • petronella.kozlowska 19.08.08, 19:09
  ty to musisz podac dokladniejsze dane o twoim ojcu by móc z toba dyskutowac.

  I w pytaniu w którym regimencie byl twój ojciec nie ma nic "psychicznie chorego".


  --
  Zapraszam na forum antyhitlerowskie:

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=49089
 • petronella.kozlowska 19.08.08, 19:32
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=34281&w=40529761&a=40812369
  dyskusja o Monte Cassino byla juz kiedys prowadzona na forum Glywice

  ballest:

  Ojciec zniszczoou np. 5 czolgow i to zawsze z narazeniem zycia.
  Walczyl wrecz w Cassino i na bagnety, mial tez podramie bagnetem przebite

  Tu dowod:
  schlesien.nwgw.de/foto/albums/userpics/Zeugnisbubi1.jpg  --
  Zapraszam na forum antyhitlerowskie:

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=49089
 • ballest 19.08.08, 08:29
  tu mosz tekst Petrolo;)
  1.)
  schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=13
  Potrafisz czytac?
  Pisze jak byk, ze rozmieszczono ich "WOKOL KLASZTORU" stad ojciec co
  drugi dzien szou na Spähtrupp jako ochotnik i przynosil nie tylko
  normalnych zolnierzy ale tez polskich oficerow, ktorych
  przesluchiwano w jego obecnosci.
  -----
  2.)
  schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=14
  czyli atak byl tez w strona klasztoru, a nie wypisuj glupstw, bo nie
  znasz odleglosci i rozmieszczenia Polakow.
  Jak by Polacy nie byli wokol klasztoru, to jak sie jako
  pierwsi "turysci" 18 maja w ruinach znalezli?
  Kup sobie ksiazke Parkera, bo ciezko pisac z osoba, co Monte Cassino
  zna tylko z polskiej strony!
  3.)Tu koloejny dowod, ze Poloacy bitwe przegrali:
  schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=15

  -----------
  Ojciec byl ranny, ale nie jak byl na szkole oficerskiej.
  Rannych sie opatruje i leczy a nie szkoli na Oficerow!

  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • ballest 18.08.08, 22:56
  Na wszelki wypadek powtórzymy teraz drażliwe pytanie: z jaką polską
  jednostką
  > walczył pod Monte Cassino najdzielniejszy z dzielny gefreiter
  Schikowski!
  Taka swinia byles tez jako moderator na GW!
  Zreszta Laband mou recht, nie ma wiekszego wieprza na Forum!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • Gość: gość IP: *.chello.pl 18.08.08, 23:22
  z tym się zgadzam
 • zwisik 03.10.08, 12:20
  ballest napisał:

  > Barto ostatnie pytanie, wygrali Polacy 4 bitwe albo ja przegrali?
  > Zdobyli Monte cassino albo je zajeli czytaj zwiedzili?<

  W kilka dni po bitwie dowódca 8 armii, generał Sir Oliver Lesse pisał do gen.
  Andersa:
  "Drogi Mój Generale: Pragnąłbym bardzo przesłać jemu i całemu Polskiemu
  Korpusowi wyrazy osobistego uznania za wspaniałe rezultaty, osiągnięte w obecnej
  bitwie, a w szczególności za ZDOBYCIE (podkreślenie zwisika) góry klasztornej.
  Pewny jestem, że ten pamiętny czyn przejdzie do historii, jako wspaniałe
  osiągnięcie oręża polskiego, w naszej historii wojskowej na pewno będzie
  zaliczony do wybitnych sukcesów VIII armii...", "...Działalność polskich
  oddziałów w tych zażartych walkach oraz sposób, w jaki wytrzymały one ciężki
  ogień moździerzy i artylerii oraz uporczywe przeciwnatarcia, były dla mnie
  rewelacją." Dalej gen. Leese prosi o zaakceptowanie noszenia przez Polski Korpus
  na ramieniu tarczy Krzyżowców VIII armii!!

  Jest, to opinia Anglika, bezpośredniego świadka wydarzeń, doskonale
  zorientowanego w sytuacji!!!
  Twoja teoria jest do kitu Balleściunu:)
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • zwisik 03.10.08, 12:42
  Debilku, Niemcy sami chwalili się od końca 1943 w swoich codziennych
  komunikatach wojennych: Wir haben uns zuruckgezogen nachdem wir alles restlos
  vernichtet haben" (Wycofaliśmy się po zniszczeniu wszystkiego bez reszty)!!!
  Czy jesteś w stanie zrozumieć co się za tym kryje???
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • zwisik 03.10.08, 13:01
  Debilku. Przytaczam rozmowę M. Wańkowicza z kapitanem Longiem z 133 pułku 34
  dywizji amerykańskiej, która wcześniej atakowała klasztor:
  ".. Kapitanie - pytam kpt. Longa - my, Polacy, mamy z Niemcami zapiekłe
  porachunki. Jaki bodziec pcha amerykańskich żołnierzy?
  Kpt. Long pomyślał chwilę:
  - Widzi pan, najpierw to może był sport i ambicja. Ale potem...- oczy kapitana
  poszły gdzieś w przestrzeń, w przeszłość - w ostatnim jeszcze dniu posłałem
  czterech żołnierzy po rannego; wyszli z wielką flagą Czerwonego Krzyża,
  niemiecki czołg, który stał w odległości 400 jardów, zmiótł ich wszystkich z
  cekaemów, żaden nie został żywy. I wówczas, w ten ostatni dzień, chcieli wszyscy
  zostać, nie iść na luzowanie, mścić się" !!!!!!

  Przypadki strzelania do jeńców były precedensowe!!
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • zwisik 03.10.08, 13:07
  zwisik napisał:
  > Przypadki strzelania do jeńców były precedensowe!!<

  Powinno być: Przypadki strzelania do jeńców przez Polaków były precedensowe!!
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • ballest 04.10.08, 12:24
  a fto czytac umiy, ten mou zawsze przewaga, wierz mi!
  Przeca trocha wyzy,. Poloki z tego forum skryslajom, ze Poloki wcale
  Klasztoru nie atakowali, a jak go nie atakowali, to go tysz zdobyc
  nie mogli!

  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • zwisik 04.10.08, 22:56
  To, pytanie o umiejętność czytania zadaję Tobie. Jak skomentujesz list gen.
  Leese'go?? Czy uważasz, że kłamie? Czy może, według Ciebie nie miał pojęcia o
  sytuacji na tym odcinku frontu? A może, po prostu napisał prawdę? Jak, ten tekst
  ma się do Twojej "teorii"?
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • ballest 04.10.08, 23:24
  Czyli Zwisik mysli, ze Poloki Klasztoru nie atakowali a go zdobyli?
  a moze jak juz pierdouy tu skryslosz to podej wkoncu ten link, kaj
  jou napisou, zech Niemcem jest?
  a moze Zwisik mou wielkiego fiuta jak arnoldzik i skuli tego
  szarych komoreczkow mu brakuje , bo je w Spermie mou;)
  Podobno czym glupszy tyn wiynkszy fiut?
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • zwisik 04.10.08, 23:52
  :)) Balleścik napisał:
  > Czyli Zwisik mysli, ze Poloki Klasztoru nie atakowali a go zdobyli?
  > a moze jak juz pierdouy tu skryslosz to podej wkoncu ten link, kaj
  > jou napisou, zech Niemcem jest?
  > a moze Zwisik mou wielkiego fiuta jak arnoldzik i skuli tego
  > szarych komoreczkow mu brakuje , bo je w Spermie mou;)
  > Podobno czym glupszy tyn wiynkszy fiut?<

  Haha...:) Grunt, że humor Ci dopisuje)

  Balleściku, przeczytaj uważnie fragmenty listu gen. Leese'go i odnieś się do
  treści! Tym unikaniem komentarza, to Ty dajesz podstawy do oceny wielkości
  Twojego przyrodzenia w myśl "teorii", którą wyżej wygłosiłeś:)
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • ballest 05.10.08, 10:40
  Zwisiku a co Ty chcesz jakim liscvikiem fakty obalic, jesli tak to
  se baw w inny piaskownicy!
  Przeciez to Anglicy pracowali nad mitem Monte Cassino, czytej
  zdobyciem ich przez Polokow, ze prouwda na wiyrch wyplynie a
  prawdziwymi bohaterami spod Monte Cassino som dzisiej Zielone
  Diobuy, uo tym zapomneli.
  Jak jou prze 5 latami napisou, ze prawdziwymi Bohaterami spod MC som
  Zielone Diobuy, to mnie wszyscy zezrac chcieli, bo faktow nie znali,
  dzisiej po Üarkerz i jego ksionszce to w miedzyczasie prawie kazdy
  wiy.
  www.bollesbuch.de/36_die_gruenen_teufel.htm
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • zwisik 05.10.08, 15:08
  napisałeś:
  > Zwisiku a co Ty chcesz jakim liscvikiem fakty obalic, jesli tak to
  > se baw w inny piaskownicy!<

  List Leese'go jest dokumentem!! To oficjalna korespondencja!!

  > Przeciez to Anglicy pracowali nad mitem Monte Cassino, czytej
  > zdobyciem ich przez Polokow, ze prouwda na wiyrch wyplynie a
  > prawdziwymi bohaterami spod Monte Cassino som dzisiej Zielone
  > Diobuy, uo tym zapomneli.<

  Anglik Parker jest dobry, a Anglik Leese jest zły? Zwłaszcza, że ten drugi był
  bezpośrednim świadkiem zdarzeń, ba.. nadzorował działania Polaków!

  > Diobuy, uo tym zapomneli.
  > Jak jou prze 5 latami napisou, ze prawdziwymi Bohaterami spod MC som
  > Zielone Diobuy, to mnie wszyscy zezrac chcieli, bo faktow nie znali,
  > dzisiej po Üarkerz i jego ksionszce to w miedzyczasie prawie kazdy
  > wiy.
  > www.bollesbuch.de/36_die_gruenen_teufel.htm<

  Nie odmawiam Zielonym Diabłom dzielności, ale sam musisz przyznać, że przed
  Polakami spitoliły, porzucając klasztor!!:)) Teraz kombinujesz, że z tego
  bohaterstwa znudziło im się walczyć w obronie wzgórza i woleli iść do tyłu:)
  Przecież, to były kluczowe umocnienia w linii Gustawa! Śmieszne:)))

  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • rico-chorzow 05.10.08, 15:55
  Ten klasztor został zniszczony,zbombardowany przez aliantów,później też przez
  tych samych odbudowany,głównie Anglików,Amerykanów jak i Kanadyjczyków,pod
  bombami aliantów zgnęło ok.200 ludzi,w tym mnisi - pomimo zapewnienie przez
  niemiecki wehrmacht niezajęcia tych wzgórz,bo nie chodzi tylko o jedno wzgórze
  zwanym Monte Casino -,wzgórza te zostały zajęte przez Niemców po zniszczeniu
  przez aliantów także klasztoru Monte Casino,też prawdą jest że,wojska polskie
  weszły na te wzgórza,po opuszczeniu tych wzgórz przez wojska niemieckie.
  --
  bi.gazeta.pl/im/2/4739/m4739272.gif

  www.youtube.com/watch?v=P49cwU4g8qM
 • ballest 05.10.08, 21:29
  Rico, Klasztor po wojnie odbudowali Niemcy, to tak na uboczu!
  ;)
  Co do Zwisikia i jego wywodzin, to se yno usmiychnonc mozna, po
  prostu synek jest albo gupi, albo niedoinformowany!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • zwisik 05.10.08, 22:59
  Brak Ci chłopie argumentów, to ubliżasz! Skąd my, ten tekst znamy:)?
  Jak skomentujesz korespondencję Wańkowicza z marszałkiem Alexandrem???
  Przytaczam oba listy:

  "Sire,
  W swojej książce o bitwie o Monte Casino zacytowałem słowa Pana, których byłem
  świadkiem: >>Gdyby mi dano do wyboru wszystkich żołnierzy świata, was bym
  wybrał, polscy żołnierze<<.
  Polacy uświadamiają sobie, że nie mogliby wkroczyć do klasztoru, gdyby go nie
  obeszły wojska brytyjskie. Ale w książkach, jakie pojawiły się od czasu
  ukończenia wojny i jakie do mnie dotarły, nie napotkałem żadnej wzmianki o
  udziale Polaków w bitwie o Monte Casino. A obecnie generał Clark w >>Life<< nie
  tylko unika wszelkiej wzmianki o tym udziale, ale wyśmiewa polskie życzenie
  wzięcia udziału przy wkroczeniu do Rzymu.[...]
  Rozumiem, Panie Marszałku, że nie mam formalnego prawa kierować tego listu pod
  Pana adresem, bo nie mogę robić Pana odpowiedzialnym za słowa byłego podwładnego
  Pana. Piszę jednak ten list w nadziei, że dane nam będzie kiedyś doczekać i Pana
  pamiętników i że znajdziemy w nich bardziej sprawiedliwą relację."

  cdn.
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • zwisik 05.10.08, 23:19
  Własnoręcznie napisana odpowiedź:

  "Drogi Panie,
  Jeszcze nie przeczytałem książki gen. Clarka, ale myślę, że jeśli nie wspomniał
  on o zdobyciu klasztoru przez Korpus Polski, to dlatego, że Korpus nie był pod
  jego dowództwem. Dolina Liri, do której przynależało Monte Casino, znajdowała
  się w obrębie VIII Armii Brytyjskiej.
  Natomiast w moim oficjalnym sprawozdaniu dla Ministerstwa Wojny, które tego lata
  zostało opublikowane, znajdzie Pan dosyć szczegółową relację z przebiegu bitwy o
  Monte Casino, zakończoną stwierdzeniem, że Korpus Polski po zdobyciu klasztoru
  wywiesił biało-czerwony sztandar z Białym Orłem na ruinach Monte Casino.
  Szczerze oddany
  Alexander of Tunis"

  To już drugi świadek jednoznacznie twierdzący co innego niż Ty krętaczu:)
  W liście Wańkowicza jest wzmianka o pochlebnej wypowiedzi Alexandra o polskich
  żołnierzach. Gdzieś, tu czytałem Twój tekst, jakoby identycznymi słowami
  Alexander wypowiedział się o Zielonych Diabłach. Czyżbyś oprócz krętacza był
  kłamcą?? Skąd wziąłeś tamtą wypowiedź?

  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • zwisik 05.10.08, 23:35
  Żeby Ci było weselej :), to dodam, że:
  "Wymiana tej korespondencji znalazła echo w prasie. Książka gen. Clarka >The
  Calculated Risk< ukazała się z inkryminowanym ustępem, ale znalazły się też w
  niej stwierdzenia, że >Korpus Polski walczył z najwyższym (utter) męstwem i
  kompletną pogardą niebezpieczeństwa. Korpus Polski, wspaniała jednostka bojowa,
  sprawił wreszcie to, czego my nie potrafiliśmy dokonać (failed to do) - wziął
  Monte Casino"

  Napisał, to Amerykanin działający na tym samym froncie!! To już trzeci świadek!
  Na kogo Ty się powołasz??
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • ballest 06.10.08, 06:13
  schlesien.nwgw.de/foto/displayimage.php?album=110&pos=6
  ale jaj, som jeszcze dali Poloki co wierza w Klamstwa wankiewicza,
  nawet mi sie wierzyc nie chce.
  To jest strona z Ksiazki Parkera , ten nie klamie.
  Zwisiku a moze tysz uwazosz, ze Polacy wygrali pod Lenino,
  Budziszynem, czy Falaise?
  Zapamietej Polacy tak samo przegrali pod Monte Cassino jak wszyscy
  przed nimi, jak nie wierzysz poczytej se wywiad z Parkerem:

  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • zwisik 06.10.08, 10:24
  Ten fragment, który zalinkowałeś odnosi się do wcześniejszych szturmów! Nie ma
  tam mowy o ostatnim, czwartym szturmie i jego ocenie. Alexander, gdy zobaczył
  Polaków w akcji przewartościował swoją opinię o najlepszych żołnierzach:) Bądź
  tak miły i wklej, co pisze Parker o Polakach:)
  Co do Wańkowicza, to nie możesz mu odmówić rzetelności reporterskiej! Na ile
  mógł starał się być obiektywny. Gdy dał żołnierzom maszynopis książki do
  weryfikacji, to były na niego skargi ze strony wyższych oficerów i sprawa oparła
  się o Andersa! Stara się również oddać sprawiedliwość obrońcom M. Casino. Ale
  oczywiście, był Polakiem i sympatyzował z Polakami!
  Ja powołuję się na wypowiedzi Anglików i Amerykanina!! Dla mnie szczególną
  opinią jest opinia gen. Clarka, który dowodził pierwszym, amerykańskim szturmem!
  Ty kręcisz i spekulujesz. Proszę, przedstaw konkretną wypowiedź kogoś poważnego
  w której powiedziane byłoby, że Polacy nie zdobyli Monte Casino! Poza Twoją
  opinią oczywiście:))
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • bolek5 06.10.08, 11:25
  Witam!

  zwisik napisał:

  > (...) Proszę, przedstaw konkretną wypowiedź kogoś poważnego
  > w której powiedziane byłoby, że Polacy nie zdobyli Monte Casino!
  Poza Twoją
  > opinią oczywiście:))

  W latach 50-tych nakręcono w RFN film fabularny o bohaterstwie
  Zielonych Diabłów. W finałowej scenie ruiny klasztoru zajmują...
  Francuzi ;DD Polacy w tej roli zawsze byli _nie-do-przy-ję-cia_!
  Koniec.Kropka.Szlus. ;))

  --
  Pozdrawiam

  Bolek
 • ballest 06.10.08, 12:30
  czytelnia.onet.pl/0,1236666,artykuly.html
  "Na pozycjach atakowanych do 12 maja przez Polaków działały elitarne
  jednostki alianckie - i zostały dosłownie zmiecione. Zbocza zalegały
  setki ciał i wraków czołgów. Alianci próbowali praktycznie
  wszystkiego, aby zdobyć wzgórza. Bezskutecznie. Można spytać:
  dlaczego miało się udać Polakom? Efekt: ogromna liczba ofiar,
  żadnych zdobyczy. A drugi atak, wieczorem 16 maja, był moim zdaniem
  posunięciem całkowicie politycznym. W rejonie klasztoru pozostało
  nie więcej niż 200 niemieckich spadochroniarzy. Ale wciąż mogli
  zadać nacierającym ciężkie straty. Koniec końców, klasztor został
  właściwie opuszczony, a nie zdobyty szturmem. Nie wierzę, żeby
  komukolwiek udało się go zdobyć. Nie sposób było do niego wtargnąć
  inaczej niż przez wąskie przesmyki, gdzie mieściły się niewielkie
  oddziały wystawione na morderczy ostrzał z ruin. Gdy patrzymy na
  pomnik Polaków, trzeba pamiętać, że umierali, aby stworzyć legendę,
  nie dla celów operacyjnych czy strategicznych. Zabici we Włoszech to
  zmarnowane ofiary."
  wystarczy?

  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • zwisik 06.10.08, 19:22
  Tego śmiecia nie komentuję! Załóż sobie swoją stronę historyczną, a myślę, że
  znajdą sie czubki, które bedą się na nią powoływać!

  Jako syn uczestnika walk powinieneś wiedzieć, że z klasztoru Niemcy uciekli w
  nocy 17/18 maja. 19 maja Polacy zdobyli S.Angelo. 21/22 Passo Corno. 25 maja M.
  Cairo! Ciekawe dlaczego z klasztoru spitolili w obawie przed Marokańczykami czy
  innymi cudakami, a na innych, okolicznych wzgórzach jeszcze się bronili? Możesz
  mi ten fenomen wyjaśnić?
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • zwisik 06.10.08, 19:09
  Ja, cały czas chcę się dowiedzieć, dlaczego twierdzisz, że Polacy nie zdobyli
  Monte Casino! Prosiłem o konkretne wypowiedzi poważnych ludzi! Ty oferujesz
  śmieci!!!
  Mam książkę Parkera w domu i była ustawiona w kolejce. Po, tym co przeczytałem
  rzucam ją w kąt!!!! Facet relatywizuje historię! Biedaczek, jako dziecko słyszał
  o Polakach na M. Casino, wie że wszyscy temat olewają i nie odpowiada,
  "poklepując po plecach" dlaczego tak jest!! Pewnie biedaczek też słyszał o
  polskich pilotach? Jako dorosły i historyk zapewne wie, że ci ludzie gdy
  przestali być potrzebni znaleźli się na bruku! Zapewne, również wie dlaczego w
  2001 r (60 lat). Anglicy przedłużyli klauzulę tajności dokumentów, dotyczących
  okoliczności śmierci Sikorskiego o następne 20 lat. Wzruszający dupek, nie historyk!
  Zgadzam się z nim, że awantura włoska była bez sensu. Ale dupek nie mówi o tym,
  ze to była inicjatywa angielska, taka namiastka drugiego frontu. Było to w
  interesie tylko i wyłącznie Anglii!! Stalin szału dostawał, żeby powstał drugi
  front we Francji. To miało sens strategiczny. Dżemojady wolały wykrwawiać
  innych. Parker, to angielski picuś opowiadający historię "na pół gwizdka". Tak,
  jak jemu i Anglii pasuje!
  Wolę wypowiedzi angielskich żołnierzy, którzy stwierdzają rzeczowo fakty!! Nie
  kręcą! Mówią, to co widzieli! Czy, Balleściku uważasz, że kłamią?
  Parker w tym wywiadzie nie określa, czy Polacy zdobyli lub nie M. Casino. Proszę
  mi przedstawić wypowiedź kogoś POWAŻNEGO! Może, to być niemiecki uczestnik walk.
  Oszczędź mi śmieci!!!
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • ballest 06.10.08, 23:02
  Parker jest czlowiekiem neutralnym nie jest Polakiem, bo Polak
  zawsze wszystko zrobi , zeby nie napisac prawdy!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • ballest 06.10.08, 23:15
  Obojetnie co wlozam, polskie nacjonalisci i tak pedzom, ze to
  klamstwo!
  To ale godou Polak, uczestnik tej Bitwy i twierdzi gynau to samo co
  moj ojciec!, ze Polacy ta bitwe przegrali!
  miasta.gazeta.pl/opole/1,35106,5220491.html
  "Wielu polskich żołnierzy wysłano pod Monte Cassino na pewną śmierć,
  bez rozpoznania terenu, bez przygotowania. Myśmy tę bitwę absolutnie
  przegrali - Edward Głowacki wciąż nie może się z tym pogodzić"

  Brawo Panie Glowacki, przed takim Polakiem chyle czola!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • zwisik 07.10.08, 11:54
  Z wojskowego punktu widzenia bitwa o Monte Casino była olbrzymim sukcesem
  polskich żołnierzy!! W każdym innym aspekcie była klęską!! Zgadzam się tu z E.
  Głowackim. Jedyne zastrzeżenie do jego wypowiedzi, to to, że przed bitwą nie
  było możliwości rozpoznania terenu!! Tam wchodziło w grę jedynie tzw.
  "rozpoznanie walką"!

  Ty Balleściku podważałeś sukces militarny i o to się z Tobą spieram!
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • ballest 07.10.08, 12:47
  Wlasnie, podwazom sukces militarny, bo Polacy
  przegrali, tak jak wszyscy przed nimi a na to som dowody!
  nie mieli nawet zolnierzy do ataku, zatrudnili kucharzy ;)
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • ballest 07.10.08, 12:53
  Zreszta Glowacki to tysz podkreslou:
  "Nieczęsto opowiada o tej bitwie o klasztor Monte Cassino. Głos mu
  więźnie w gardle na wspomnienie, ilu kolegów tam stracił. - Część
  posłana na pewną śmierć. Bez rozpoznania terenu. Jeden z naszych
  plutonów cały wyleciał na minach. Myśmy absolutnie tę bitwę
  przegrali - uważa. "

  Papa mi to cale zycie godou, ze oni Polakow zmietli,tak jak
  wszystkich innych przed niemi, a Parker to tysz podkreslou, a godou
  ze zolnierzami ze wszystkich dywizji!

  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 07.10.08, 13:01
  ballest napisał:

  > Papa mi to cale zycie godou, ze oni Polakow zmietli,

  A Papa już sobie przypomniał, kiedy i w którym miejscu tych Polaków
  zmiatał, skoro siedział wygodnie w nieatakowanym przez Polaków
  Klasztorze?:)))
  A może mu się polouki z rusami pomyliły?:DDDD


  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien ; Zapiski kiepsko uczesane
 • zwisik 07.10.08, 19:21
  A tatuś nie powiedział Ci, dlaczego spieprzał z klasztoru i zostawił rannych
  kolegów?
  Gdy Twój tatuś stamtąd uciekał zapomniał zawiadomić wszystkich kolegów i 18
  maja, trzech polskich żołnierzy trafiło na kilkunastu Niemców w bunkrze na stoku
  klasztornego wzgórza. Niemcy chcieli brać Polaków do niewoli, dopiero widok
  polskiej flagi na ruinach przekonał ich, że koledzy zrobili ich w balona:) i
  defiladowym krokiem pomaszerowali do niewoli:)
  To była paniczna ucieczka, a nie spokojniutkie opuszczanie stanowiska!
  Jeśli przeciwnik ucieka z pola walki, porzucając "niezdobytą" twierdzę, to czy
  jest, to zwycięstwo czy klęska? Odpowiedz mi Balleściku, proszę!
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • rico-chorzow 07.10.08, 22:08
  zwisik napisał:

  > A tatuś nie powiedział Ci, dlaczego spieprzał z klasztoru i zostawił rannych
  > kolegów?
  > Gdy Twój tatuś stamtąd uciekał zapomniał zawiadomić wszystkich kolegów i 18
  > maja, trzech polskich żołnierzy trafiło na kilkunastu Niemców w bunkrze na stok
  > u
  > klasztornego wzgórza. Niemcy chcieli brać Polaków do niewoli, dopiero widok
  > polskiej flagi na ruinach przekonał ich, że koledzy zrobili ich w balona:) i
  > defiladowym krokiem pomaszerowali do niewoli:)
  > To była paniczna ucieczka, a nie spokojniutkie opuszczanie stanowiska!
  > Jeśli przeciwnik ucieka z pola walki, porzucając "niezdobytą" twierdzę, to czy
  > jest, to zwycięstwo czy klęska? Odpowiedz mi Balleściku, proszę!

  Może liczba jeńców niemieckich,jak i ich rannych - już na Monte Casino - da
  odpowiedź,na ich bojaźni przed polską flagą,zna Pan te liczby;)
  --
  bi.gazeta.pl/im/2/4739/m4739272.gif

  www.youtube.com/watch?v=P49cwU4g8qM
 • bartoszcze 07.10.08, 23:28
  rico-chorzow napisał:

  > Może liczba jeńców niemieckich,jak i ich rannych - już na Monte Casino - da
  > odpowiedź,na ich bojaźni przed polską flagą,zna Pan te liczby;)

  Ja bym, szczerze mówiąc, chętnie te liczby poznał, ale jakoś Niemcy nie kwapią
  się do ich podawania:)

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien ; Zapiski kiepsko uczesane
 • rico-chorzow 10.10.08, 01:49
  bartoszcze napisał:

  > rico-chorzow napisał:
  >
  > > Może liczba jeńców niemieckich,jak i ich rannych - już na Monte Casino -
  > da
  > > odpowiedź,na ich bojaźni przed polską flagą,zna Pan te liczby;)
  >
  > Ja bym, szczerze mówiąc, chętnie te liczby poznał, ale jakoś Niemcy nie kwapią
  > się do ich podawania:)

  Nie,te liczby jeńców szukaj w ewidencjach aliianckich,są znikome;)
  --
  bi.gazeta.pl/im/2/4739/m4739272.gif

  www.youtube.com/watch?v=P49cwU4g8qM
 • ballest 07.10.08, 22:31
  Zwisiku, rozkaz odwrotu przyszedl duzo wczesniej,k tylko
  Spadochroniarze go nie posluchali bo byli panami sytuacji, dopiero
  za czwartym razem go posluchali!
  Jak napisou Parker, z tymi Spadochroniarzmi Monte Cassino nie bylo
  do zdobycia.
  Notabene, - moj ojciec pod Monte osobiscie 5 pancrow zniszczou,
  wlasciwie 7 ale 5 mu tylko uznano.
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 07.10.08, 23:30
  ballest napisał:

  > Zwisiku, rozkaz odwrotu przyszedl duzo wczesniej,k tylko
  > Spadochroniarze go nie posluchali bo byli panami sytuacji, dopiero
  > za czwartym razem go posluchali!

  Jak już przestali być panami sytuacji:))

  > Notabene, - moj ojciec pod Monte osobiscie 5 pancrow zniszczou,

  A ile z tego polskich?:)))

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien ; Zapiski kiepsko uczesane
 • ballest 08.10.08, 06:41
  Nie wiem, czy Polska kiedykolwiek jakis swoj "pancer" skonstruowala,
  moze to zrobiou Lukaszewicz;)
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 08.10.08, 15:52
  ballest napisał:

  > Nie wiem, czy Polska kiedykolwiek jakis swoj "pancer" skonstruowala,

  Np.
  pl.wikipedia.org/wiki/TKS
  pl.wikipedia.org/wiki/7TP
  Pod Monte Cassino to Polacy akurat rozjeżdżali fallschirmjegrów zwykłymi
  amerykańskimi Shermanami:)

  A bardziej współcześnie:
  pl.wikipedia.org/wiki/PT-91
  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien ; Zapiski kiepsko uczesane
 • ballest 09.10.08, 10:29
  pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Habich
  tak uech se tysz myslou
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • zwisik 09.10.08, 13:48
  Balleściku. Rozumiem, że temat Monte Casino mamy za sobą i zrozumiałeś wreszcie
  głupowatość swojej teorii:)!
  Trzymaj się! Pewnie jeszcze się spotkamy:)
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • ballest 09.10.08, 19:44
  Zwisiku, a Ty dali myslisz, ze Poloki zdobyli MC, ale mijosz se z prouwdom,
  uoni je yno jako piyrwsi zwiydziyli.

  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 10.10.08, 01:30
  ballest napisał:

  > uoni je yno jako piyrwsi zwiydziyli.

  Widzisz, Zwisiku, Miszcz się na tym zna, jego Papa oprowadzał polskich żołnierzy
  po zajętym Klasztorze - i był to jedyny kontakt Papy z Polakami pod Monte Cassino..

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien ; Zapiski kiepsko uczesane
 • zwisik 10.10.08, 12:28
  Z przykrością muszę stwierdzić, że w tym poście się mylisz:(.
  W tym czasie, gdy Polacy wkroczyli do Klasztoru, to tatuś Balleścika zwiewał z
  kolegami w panicznej ucieczce:)!!
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • bartoszcze 10.10.08, 21:39
  zwisik napisał:

  > W tym czasie, gdy Polacy wkroczyli do Klasztoru, to tatuś
  > Balleścika zwiewał z kolegami w panicznej ucieczce:)!!

  No chyba nie chcesz powiedzieć, że Dzielny Papa Miszcza o Polakach na MC wie
  tyle, ile od kolegów w obozie usłyszał?:DDDD
  Daj mu szansę, niech tych Polaków przynajmniej na własne oczęta zobaczył w
  zajmowanym Klasztorze:))

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien ; Zapiski kiepsko uczesane
 • Gość: kisik IP: *.dip.t-dialin.net 10.10.08, 23:44
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)

  ach kaj, wysik,chyba stado baranow
 • zwisik 10.10.08, 12:23
  Balleściku! Zauważyłem, że rura Ci mięknie i stąd ten wniosek:) Ja jeszcze
  trochę atutów mam, w przeciwieństwie do Ciebie:)
  Kolejnym przykładem, że Twój tatuś spieprzał z Klasztoru wraz z kolegami w
  panicznej ucieczce, to fakt porzucenia w ruinach dokumentacji oddziału! Stąd
  znamy rozkazy dla obrońców MC! Jeden z tych rozkazów jest szczególny. Mam na
  myśli rozkaz, aby pilnować się żeby z korespondencją nie wysyłać wesz do domu
  (autentyczne):).
  Czy Twój tatuś opowiadał Ci jak mu się spało w złotogłowiach zabytkowych szat i
  musiał drapać głowę, jaja i dupę, bo go pchły i wszy gryzły?:)

  Porzucenie rannych i nie doinformowanych kolegów, zostawienie dokumentów
  świadczą ewidentnie o panice w jakiej Niemcy opuszczali ruiny Klasztoru!
  Polacy wszystkie cele wojskowe osiągnęli! Monte Casino i okoliczne wzgórza
  zostały oczyszczone z Niemców!
  Czy uważasz, że marszałek Alexander kłamał składając relację z kampanii w
  Ministerstwie Wojny?:)
  Kończmy to, bo zaczynasz być żałosny! Ja nie lubię się nad kimś pastwić!
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • ballest 11.10.08, 08:38
  Zwisiku, jeszcze roz, nie mozna czegos zdobyc bez ataku!

  --
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • zwisik 11.10.08, 10:41
  Można Balleściku, można. Przykładem jest M.C. Czy słyszałeś kiedykolwiek, o
  czymś takim jak "taktyka"?:)
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • ballest 11.10.08, 13:43
  Natarcie z przodu, kleska i odwrot!
  Znom to nie yno spod Monte Cassino:)
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • zwisik 08.10.08, 11:14
  Piszesz:
  > Zwisiku, rozkaz odwrotu przyszedl duzo wczesniej,k tylko
  > Spadochroniarze go nie posluchali bo byli panami sytuacji, dopiero
  > za czwartym razem go posluchali!<
  Dzięki Wańkowiczowi wiem o wcześniejszych rozkazach. Zastanawiam się, czy to
  dobrze, czy źle świadczy o Twoim tatusiu i jego kolegach, że nie posłuchali:) W
  każdym razie, gdyby posłuchali nie musieli, by spieprzać w panice zostawiając
  rannych i niedoinformowanych kolegów:))))

  > Jak napisou Parker, z tymi Spadochroniarzmi Monte Cassino nie bylo
  > do zdobycia.<
  Parker myli się albo picuje! Wystarczyło odciąć Monte Casino od zaplecza i
  załoga była bezbronna i bezradna jak dziecko we mgle:) Tak właśnie zrobili Polacy!!!

  > Jak napisou Parker, z tymi Spadochroniarzmi Monte Cassino nie bylo
  > do zdobycia.<
  Ho, ho! Twój tatuś Balleściku, to prawie jak kpt. Klos, albo czterej pancerni:))
  Tyle tych Polaków nałapał i tyle panców zdobył:) Gratuluję!
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • zwisik 08.10.08, 11:19
  Ostatni cytat, który komentuję, to:
  >Notabene, - moj ojciec pod Monte osobiscie 5 pancrow zniszczou,
  wlasciwie 7 ale 5 mu tylko uznano.<
  Przepraszam.
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • bartoszcze 07.10.08, 12:59
  ballest napisał:

  > nie mieli nawet zolnierzy do ataku, zatrudnili kucharzy ;)

  Kolejny mit wynikający z niewiedzy:)
  Istotnie, 17 maja Anders wydał rozkaz ściągnięcia na linię frontu
  żołnierzy z formacji tyłowych (kucharzy, kierowców, sztabowców
  etc.). Na podstawie tego rozkazu sformowano trzy półbataliony po
  kilkuset żołnierzy każdy. Tyle, że do walki wszedł tylko jeden z
  nich, i to już po zajęciu Klasztoru:) - uczestniczył w walkach o San
  Angelo.
  A jednocześnie - o czym Miszcz woli nie pisać - Niemcy wydali w tym
  samym dniu dokładnie taki sam rozkaz do swoich kucharzy i kierowców,
  tylko już nie zdążyli go wykonać, bo podali tyły:)))

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien ; Zapiski kiepsko uczesane
 • ballest 07.10.08, 13:02
  Som mondre Poloki, kere wiedzom czymu se Zielone Diobuy wycofaly:
  "Wbrew legendzie stworzonej później na Zachodzie przy wybitnym
  udziale gen. Andersa, którą budowano m.in. za pomocą fałszowania
  dokumentów, wysiłek 2. Korpusu nie odegrał w bitwie o Rzym roli
  decydującej, bowiem o wycofaniu się Niemców z Monte Cassino
  przesądziło nie czołowe, mało skuteczne i krwawe uderzenie, lecz
  sprawne oskrzydlenie ich linii obronnej przez korpus gen. Juina,
  który otrzymał wreszcie pozwolenie na zrealizowanie swej koncepcji.
  Potwierdzenia nie znalazła również inna teza Andersa, że ofiara jego
  wojsk będzie miała znaczenie polityczne, kierując uwagę zachodniej
  opinii publicznej na sprawę polską, bowiem żołnierze 2. Korpusu
  stali się bohaterami mediów zaledwie na kilka dni. Premier Winston
  Churchill skwitował w swych pamiętnikach ich czyn zdawkowymi
  komplementami, pisząc o tym: "ogromnie wyróżnili się podczas tych
  swoich pierwszych poważnych walk we Włoszech". Pozostała jeszcze
  żołnierska (lecz nie generalska!) chwała, ale poza Polską pamiętają
  o niej co najwyżej historycy wielkiej bitwy.

  W efekcie hekatomba 2. Korpusu pod Monte Cassino posłużyła jedynie,
  czego obawiał się Sosnkowski, do umocnienia politycznej pozycji i
  fałszywego mitu jego dowódcy.

  Paweł Wieczorkiewicz


  (Autor jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.)"


  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • rico-chorzow 07.10.08, 21:59
  zwisik napisał:

  > Z wojskowego punktu widzenia bitwa o Monte Casino była olbrzymim sukcesem
  > polskich żołnierzy!! W każdym innym aspekcie była klęską!! Zgadzam się tu z E.
  > Głowackim. Jedyne zastrzeżenie do jego wypowiedzi, to to, że przed bitwą nie
  > było możliwości rozpoznania terenu!! Tam wchodziło w grę jedynie tzw.
  > "rozpoznanie walką"


  To Pan rozpoznaje walką?,hm,....no często,a najcząściej jest za późno:),no...też
  wcześniejsi,zdobyawający te kamienie nie przekazali żadnych wiadomości polskiemu
  dowódzctwu?.... o tych górach kamiemi hehehehehe,dlatego nie chcę Pana za
  dowódzcę,DO KUCHNI kartofle obierać!!hehehehe
  --
  bi.gazeta.pl/im/2/4739/m4739272.gif

  www.youtube.com/watch?v=P49cwU4g8qM
 • zwisik 07.10.08, 11:44
  Z wypowiedzi Parkera wynika, że Twój tatuś z kolegami byli bandą dzikusów
  porzucającą swoich rannych na łaskę wrogów przy zwykłym opuszczeniu placówki! Ja
  bronię dobrego imienia Twojego tatusia i twierdzę, że tylko nadzwyczajne
  okoliczności zmusiły go do pozostawienia rannych! Jest, to jeden z dowodów, że
  obrońcy uciekli w pośpiechu korzystając z ciemności!
  Po walkach 17 maja stało się jasne, że 593 i Widmo nie utrzymają się! W takiej
  sytuacji Albaneta również była nie do obrony. Klasztorowi groziło odcięcie.
  Wszystkie inne wzgórza, które miały kontakt z tyłami walczyły dalej!

  Nie dość, że jesteś krętaczem, to jeszcze ostatnia szara komórecka zaczyna Ci
  szwankować.
  Powinieneś lepiej dbać o dobre imię tatusia:)
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • ballest 07.10.08, 22:26
  Jeszcze roz, kLASZTOR MONTE CASSINO ODBUDOWALI NIEMCY
  " tak czy owak we Włoszech bardziej pamiętają, że Niemcy po wojnie
  odbudowali klasztor, niz to ze Polacy zajęli puste ruiny.
  to była taka kolejna Somosierra"
  To dzisiej sami Polacy pisza!
  www.fidelitas.pl/397.html
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • zwisik 08.10.08, 10:58
  Masz rację Balleściku, rykuś, to debilek!
  Piszesz Balleściku:
  > Jeszcze roz, kLASZTOR MONTE CASSINO ODBUDOWALI NIEMCY
  > " tak czy owak we Włoszech bardziej pamiętają, że Niemcy po wojnie
  > odbudowali klasztor, niz to ze Polacy zajęli puste ruiny.
  > to była taka kolejna Somosierra"

  Ponownie zgadzam się z Tobą Balleściku:). Klasztor odbudowali Niemcy!! Było, to
  skromne zadośćuczynienie za krzywdy, które przynieśli włoskiej ziemi.
  Fortyfikacja wzgórza pod osłoną tej klasy zabytku była zwykłym BANDYTYZMEM!!
  Oczywiście, że Włosi pamiętają kto i dlaczego odbudował Klasztor:)
  Masz rację, porównując Monte Casino do Somosierry! W obu przypadkach był, to
  spektakularny sukces militarny!

  > To dzisiej sami Polacy pisza!
  > www.fidelitas.pl/397.html<

  W każdej nacji jest czubków dostatek! Smutne:(. Prawda jest taka, że Niemcy
  grabili Klasztor!!! Np. gen. Heydrich w rozkazie z dnia 24 kwietnia 1944 zdaje
  sprawozdanie z delegacji do Goeringa, która zawiozła w prezencie cenną figurę z
  ołtarza Klasztoru M.C.!! Było to podziękowanie za Liście i Miecze do Krzyża
  Żelaznego Heydricha:(
  Kolejnym przykładem są losy cennej biblioteki klasztornej! W okresie kiedy
  Niemcy deklarowali neutralność Klasztoru, wywieźli bibliotekę bez wiedzy i zgody
  władz kościelnych w niewiadomym kierunku. Woluminy zostały ukryte w Spoleto. Gdy
  sprawa się wydała twierdzili, że chcieli ją uratować i przekazać Rzymowi:). Żeby
  benedyktynom zamknąć buzie, pod pretekstem pomocy angielskim spadochroniarzom
  zamknęli w tym czasie o. Ildefonsa Rea, opata klasztoru w Cava!!
  Prymas benedyktynów, o. Fidelis (w cywilu Freiherr von Stotzingen)
  dyplomatycznie się rozchorował, żeby nie wziąć udziału w propagandowej pokazówce
  przekazania biblioteki Kościołowi:).
  Spadochroniarze cennymi szatami liturgicznymi mościli sobie legowiska!!
  Polscy żołnierze po zdobyciu klasztoru zbierali zniszczone i porozrzucane
  naczynia i szaty, przekazując je później oo. benedyktynom!!!
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • rico-chorzow 05.10.08, 16:16
  można przeczytać w raportach wehrmachtu,i nie tylko tych,wzgórza te czy kupy
  kamieni nie były do zdobycia nawet bez wsparcia lotniczego,powojenne opinie
  specjalistów,są w sieci w języku angielskim,przez jakiekolwiek wojsko,tak że
  Polacy z 3000 zabitych i rannych są dobrze obsłużeni,dziwię się Andersowi(chyba
  tak się nazywał ten bohater,który usłał ulice polską krwią),że posłał tych
  młodych ludzi na pewną śmierć,gdzie zginęło 70 000 młodych ludzi,to nie ma być -
  oda - do niemieckiej wojskowości,tylko oda do głupoty wielu innych
  dowódzców,innych narodowości.
  --
  bi.gazeta.pl/im/2/4739/m4739272.gif

  www.youtube.com/watch?v=P49cwU4g8qM
 • rico-chorzow 04.10.08, 13:18
  zwisik napisał:

  > zwisik napisał:
  > > Przypadki strzelania do jeńców były precedensowe!!<
  >
  > Powinno być: Przypadki strzelania do jeńców przez Polaków były precedensowe!!

  Wszystko w waszej zasranej Polsce było precendesowe,nawet precendensowych 1200
  obozów po 1945,w których i dzieci ginęły,wszystko precedensowe,nawet
  sprzedawanie ludzi Niemcom w sumie ok.700-800 tysięcy,każdy jeden z tej liczby
  był precedensem,też precedensem było 22-24% całego polskiego dochodu
  dostarczonych przez Sląsk do lat 80-tych,więc przez ponad 40 lat,to wszystko
  tylko polski precedens,też precedensem są dziesiątki tysięcy wywiewiezinych do
  ZSSR,to są też polskie precedensy.Szkoda,że nie napisał Pan o
  przypadku,wyjątku,może prędzej bym zrozumiał.
  --
  bi.gazeta.pl/im/2/4739/m4739272.gif

  www.youtube.com/watch?v=P49cwU4g8qM
 • ballest 04.10.08, 21:41
  i Antwortu my se nie doczekali!
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • zwisik 04.10.08, 23:16
  rykuś napisał:
  > Wszystko w waszej zasranej Polsce było precendesowe,nawet precendensowych 1200
  obozów po 1945,w których i dzieci ginęły,wszystko precedensowe,nawet
  sprzedawanie ludzi Niemcom w sumie ok.700-800 tysięcy,każdy jeden z tej liczby
  był precedensem,też precedensem było 22-24% całego polskiego dochodu
  dostarczonych przez Sląsk do lat 80-tych,więc przez ponad 40 lat,to wszystko
  tylko polski precedens,też precedensem są dziesiątki tysięcy wywiewiezinych do
  ZSSR,to są też polskie precedensy. Szkoda,że nie napisał Pan o
  przypadku,wyjątku,może prędzej bym zrozumiał.<

  Ty jesteś przykładem olbrzymiej, polskiej tolerancji. Wychowałeś się zdrowo
  (masz nawet siły żeby popluwać), wykształciłeś, masz komputer i dostęp do netu!
  Mieszkasz sobie tam gdzie chcesz. Kultywujesz tradycje jakie chcesz itd.
  Z twojego tekstu zaciekawił mnie handel ludźmi. Ile Polacy zarabiali na jednym
  Ślązaku?
  Bardzo wzruszył mnie fragment, gdzie twierdzisz, że Polacy dysponowali miejscami
  w ZSRR:)) Boże, co za debilek!
  --
  Stado koni by się uśmiało...:DDDD
  Pozdrawiam,
  zwisający Wiking:)
 • bartoszcze 28.07.08, 01:38
  ballest napisał:

  > Czyli Parker byl klamca w Twoich oczach,

  A skąd ten wniosek? Przecież nie napisał nic sprzecznego z tym, co ja napisałem, i co uważa cały świat. Dla przypomnienia:
  Pytanie brzmiało: czy Niemcy tę bitwę wygrali:) Na ten temat Parker nic nie pisze, skoro nie cytujesz.

  > Dlaczego kombatanci tez mowia, ze Bitwe przegrali,

  Już pisałem, że jeden kombatant:) a do tego histeryzuje. O losach bitwy nie decyduje jeden atak, tylko całokształt. Sowiecki żołnierz, który uczestniczyłby w walkach tylko latem/jesienią 1941 roku, też mówiłby o wielkiej przegranej:D

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • stereotyp76 21.07.08, 02:45
  ino się nie spoć:)
 • stereotyp76 21.07.08, 02:40
  to jeszcze nie są historycy:)
 • ballest 19.07.08, 12:51
  To chyba ostatniou Bitwa , kerou Wehrmacht wygrou, Bartoszcze, a bohaterami spod
  Monte Cassino nie byli Kresowcy, tylko Zielone Diably!
  Ghurki i Marokanczycy tysz byli waleczniejsi od Kresowcow.
  Ojciec pedziou wprost, ze Polokow na 5m od ich stanowiska wpuszczano a dopiero
  potym przewaznie granatami recznymi (zeby nie odkryto ich stanowiska) a jak
  nieszlo to z MG zmiatano.
  --
  pyrsk
  Ballest
  "Dobra retoryka jest tarcza niewiedzy"
 • bartoszcze 19.07.08, 19:42
  ballest napisał:

  > To chyba ostatniou Bitwa , kerou Wehrmacht wygrou

  Jeżeli Wehrmacht wygrał pod Arnhem, to przegrał pod Monte Cassino:))
  Po prostu logika nie pozwala inaczej.
  Masz w każdym razie szansę wyjaśnić, co rozumiesz przez "Wehrmacht wygrał pod
  Arnhem".

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • braid 18.07.08, 09:42

  ballest NIE jest ZADNYM inzynierem..

  NIE ma nawet matury ,

  Zaliczyl szkole tzw : "Zespol szkol lacznosci" w
  Gliwicach.


  A tu kolejne forum gdzie dostal po dupie ;)

  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=29137&w=70478337&v=2&s=0
 • bartoszcze 18.07.08, 10:56
  braid napisał:

  > ballest NIE jest ZADNYM inzynierem..
  > NIE ma nawet matury ,
  > Zaliczyl szkole tzw : "Zespol szkol lacznosci" w
  > Gliwicach.

  Dlatego napisałem "zdaje się". W każdym razie, wykształcenie ma
  skromne bo skromne, ale techniczne:)

  --
  weiss, rot, gelb, blau
  SOS dla lasów tropikalnych
  Stalinogród, Oberschlesien
 • stereotyp76 21.07.08, 02:36
  no, chyba, ze będziemy rozpatrywać owego inż. w kategoriach anglosaskich;-) :-)

  Dr Goebbels też Z A W S Z E miał rację, nieprawdaż? ;-)
 • petronella.kozlowska 16.07.08, 00:47
  nauka niemiecka tez ma mozliwosc by podjac tutaj badania naukowe  --
  Zapraszam na forum antyhitlerowskie:

  forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=49089
 • Gość: black IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 14.08.08, 01:02
  ty balyst jestyśidiotom do kwadratu
 • Gość: Oswald Balzer II IP: *.nifty.com 14.08.08, 11:31
  Zagadnienia roli Normanów w genezie państw słowiańskich (1957)


  pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_%C5%81owmia%C5%84ski
 • Gość: szwedzi z warszawy IP: *.cpe.net.cable.rogers.com 15.08.08, 04:40
  Yeah yeah... Polacy to tak naprawde Szwedzi i tylko ci Czesi przyszli z poludnia aby nas przechrzcic i narzucic nam forme czeskiego czyli dzisiejszy polski... ;) Byla chyba nawet jakas ksiazka pod tytulem "Szwedzi w Warszawie"... Pewnie cos wlasnie o tym... :D
 • Gość: guz mózgu balesta IP: *.adsl.inetia.pl 19.08.08, 11:50
  Balest jest bezwolnym warzywem pod moją kontrolą!!
  Niedługo będzie pisał, że Winetou, to aryjczyk, którego gena huragan przewiał
  przez Atlantyk, a Niemcy, to naród (wybrany) spłodzony przez UFO-ludków z nędzną
  słowianką.
 • hierowski 22.08.08, 13:46
  a tu wszystko po staremu :)

  --
  Król Jan Luksemburski o Piastach śląskich: „...ipsi Poloni essent”
 • Gość: bula piotr IP: 82.45.166.* 04.10.08, 23:39
  To zaszczytne pochodzenie!!! Oczywiscie jezeli jest prawda.
  Normanowie to podstawowy trzon europejskiej kultury i nawet
  Germanowie im niedorownywali.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka