Dodaj do ulubionych

Proba okardzenia Rity

09.01.04, 19:57
Rita. W watku "Psiajucha" masz ciekawa informacje z GW od Antonowicza.
Wydaje sie ona rozsadna. Skorzystaj z niej jak najszybciej. No i oczywiscie
nie mysl o zadnym placeniu.
--
Carpe diem.
Edytor zaawansowany
 • bpkw 09.01.04, 20:02
  Teraz zauwazylem, ze juz bylas w "Psiejjusze" . Nic nie stoi jednak zeby te
  sprawe rzeczywiscie "ciagnac" w Klubkie.
  --
  Carpe diem.
 • thor_tr 09.01.04, 20:38
  Rito skąd wziełaś ten 7 dniowy termin?Przy umowach zawieranych na odległość
  terminy są inne(takie jakie przedstawiłam w wątku psiajucha).
  Ta terenie Polski umowa podpisywana tylko w języku angielskim,nie czegoś
  takiego raczej nie ma.
  Konsekwencje określone są w KC:
  Art. 471. Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania
  lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte
  wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie
  ponosi.
  Art. 473. § 1. Dłużnik może przez umowę przyjąć odpowiedzialność za
  niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu oznaczonych
  okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi.
  Art. 476. Dłużnik dopuszcza się zwłoki, gdy nie spełnia świadczenia w terminie,
  a jeżeli termin nie jest oznaczony, gdy nie spełnia świadczenia niezwłocznie po
  wezwaniu przez wierzyciela. Nie dotyczy to wypadku, gdy opóźnienie w spełnieniu
  świadczenia jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności
  nie ponosi.
  Art. 477. § 1. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może żądać, niezależnie od
  wykonania zobowiązania, naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki.
  § 2. Jednakże gdy wskutek zwłoki dłużnika świadczenie utraciło dla wierzyciela
  całkowicie lub w przeważającym stopniu znaczenie, wierzyciel może świadczenia
  nie przyjąć i żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.


  Art. 478. Jeżeli przedmiotem świadczenia jest rzecz oznaczona co do tożsamości,
  dłużnik będący w zwłoce odpowiedzialny jest za utratę lub uszkodzenie
  przedmiotu świadczenia, chyba że utrata lub uszkodzenie nastąpiłoby także
  wtedy, gdyby świadczenie zostało spełnione w czasie właściwym.


  Art. 479. Jeżeli przedmiotem świadczenia jest określona ilość rzeczy
  oznaczonych tylko co do gatunku, wierzyciel może w razie zwłoki dłużnika nabyć
  na jego koszt taką samą ilość rzeczy tego samego gatunku albo żądać od dłużnika
  zapłaty ich wartości, zachowując w obu wypadkach roszczenie o naprawienie
  szkody wynikłej ze zwłoki.


  Art. 480. § 1. (177) W razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania
  czynienia, wierzyciel może, zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać
  upoważnienia przez sąd do wykonania czynności na koszt dłużnika.
  § 2. (178) Jeżeli świadczenie polega na zaniechaniu, wierzyciel może,
  zachowując roszczenie o naprawienie szkody, żądać upoważnienia przez sąd do
  usunięcia na koszt dłużnika wszystkiego, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił.
  § 3. (179) W wypadkach nagłych wierzyciel może, zachowując roszczenie o
  naprawienie szkody, wykonać bez upoważnienia sądu czynność na koszt dłużnika
  lub usunąć na jego koszt to, co dłużnik wbrew zobowiązaniu uczynił.


  Art. 481. § 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia
  pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie
  poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za
  które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.
  § 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się
  odsetki ustawowe. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy
  wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według
  tej wyższej stopy.
  § 3. W razie zwłoki dłużnika wierzyciel może nadto żądać naprawienia szkody na
  zasadach ogólnych.


  Art. 482. § 1. Od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero
  od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony
  zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.
  § 2. Przepis paragrafu poprzedzającego nie dotyczy pożyczek długoterminowych
  udzielanych przez instytucje kredytowe.


  Art. 483. § 1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z
  niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi
  przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
  § 2. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez
  zapłatę kary umownej.


  Art. 484. § 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
  kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości
  bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego
  wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej
  postanowiły.
  § 2. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać
  zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco
  wygórowana.


  Art. 485. Jeżeli przepis szczególny stanowi, że w razie niewykonania lub
  nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego dłużnik, nawet bez umownego
  zastrzeżenia, obowiązany jest zapłacić wierzycielowi określoną sumę, stosuje
  się odpowiednio przepisy o karze umownej.


  Art. 486. § 1. W razie zwłoki wierzyciela dłużnik może żądać naprawienia
  wynikłej stąd szkody; może również złożyć przedmiot świadczenia do depozytu
  sądowego.
  § 2. Wierzyciel dopuszcza się zwłoki, gdy bez uzasadnionego powodu bądź uchyla
  się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności,
  bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź oświadcza dłużnikowi, że

  bap-student.lex.pl/cgi-bin/demo.cgi?id=&comm=jednostka&akt=nr16785996&ver=-1&jedn=-1
 • thor_tr 09.01.04, 21:13
  Rito podlegamy prawu Polskiemu.
  Art. 118. (59) Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
  przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz
  roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.


  Art. 119. Terminy przedawnienia nie mogą być skracane ani przedłużane przez
  czynność prawną.


  Art. 120. § 1. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie
  stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność roszczenia zależy od podjęcia
  określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w
  którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w
  najwcześniej możliwym terminie.
  § 2. Bieg przedawnienia roszczeń o zaniechanie rozpoczyna się od dnia, w którym
  ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, nie zastosował się do treści
  roszczenia.
 • Gość: rita IP: *.biezanow.sdi.tpnet.pl 09.01.04, 22:05
  myslę , ze sobie już poradzę, nawet jak cos przyślą to nie odbiorę, tylko jak
  dziewczyny szczegółowo prztłumaczyły to chyba to jest umowa na 3 lata i te 900
  Euro to było za pierwszy rok
  Nie mam klopotu ze skanowaniem tej umowy - może ci przysłać thor_tr ?
  Sam zobaczysz o czym mówimy - tylko nic w j.polskim , wszystko w j. angielskim
  i to małymi literkami
 • oso1 09.01.04, 23:29
  Rozpatrując każdy problem należy zaczynać od źródeł.
  Pozdrówka
  ;)
 • thor_tr 10.01.04, 19:57
  Racja:-)
 • Gość: rita IP: *.biezanow.sdi.tpnet.pl 10.01.04, 20:37
  Oso , thor_tr i wszyscy - zdajecie sobie sprawę jak mnie pomogliście,
  szczególnie strona Radcy Prwanego, tam jest opisana cała ta sprawa, nic dodać
  nic ująć to samo.Zdajecie sobie sprawę , że przywróciliście mir domowi w którym
  zawitała burzliwa atmosfeta, kłótnie, szukanie winowajców i błędów u innych.
  Zdajecie sobie sprawę, że oczywiście nie owijając w bawełnę, szły słowa
  parlamentarne, ogólne spazmy i blady strach padł na wszystkich.
  I to nie z kwoty do wpłacenia tylko możliwości jej wyciagnięcia i pomażania
  jej. Nastapił w domu spokój, a to nie ma ceny i nie ma słów by wyrazić wam
  wdzięczność za zainteresowanie i doprowadzenie nas do normalności.
  Napewno podziwiają was inni forumowicze i są tak jak ja pod waszym urokiem i
  wrażeniem , dlatego mam propozycje , by założyć w Klubie Forumowiczów wątek
  prwny i doradztwo pod patronatem Thor_tra, przyszłego prawnika, bo wiele jest
  spraw, które wymagają czasmi szybkiej pomocy lub rady.
  Ludzie zawsze będą popełniać błędy, a oszustów też nie będzie brakować .
  Dlatego thor_tr nie ociagaj się , zakładaj ten wątek, będziemy cię wspierać
  swoimi doświadczeniami, a również mam wielką nadzieję, że otworzą się
  forumowicze, których gnębią nie jedne prawne sprawy. Najważniejsze to się
  otworzyć, bez tego żadna sprawa nie ruszy.
  Co byście chcieli jeszcze usłyszeć ? - nic mi nie przychodzi do głowy prócz
  jednego: Olsztyn jest Piekny :) a Barcelona jest be ;)


 • Gość: Ed IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 11.01.04, 14:59
  Gość portalu: rita napisał(a):

  > ...założyć w Klubie Forumowiczów wątek prwny i doradztwo pod patronatem
  > Thor_tra, przyszłego prawnika, bo wiele jest spraw, które wymagają czasmi
  > szybkiej pomocy lub rady.

  Propozycja bardzo ciekawa i mająca szanse powodzenia. Przykladem niech bedzie
  www.elektroda.pl/ prowadzona amatorsko za friko przez ludzi
  pasjonujących się elektroniką. Serwer(y) umieszczone zostały w układach
  koleżeńskich. Najbardziej doświadczeni moderatorzy czuwają nad merytoryczną
  całością. Wspiera ich grupa ludzi doświadczonych tzw. swerwisantów.
  Serwer(y) stał się niezwykle popularny dla ludzi poszukujących szeregu
  rozwiązań (łącznie z młodzieża szkolną mającą np. trudności z pracami
  dyplomowanymi). Jednorazowo przebywa na elektrodzie do ok. 300 osób nie licząc
  wielu przeszukiwarek.
  Nie myślę o tak szerokim zakresie, ale w ramach klubu forumowicza przy
  wsparciu gazety, sądzę, że sam pomysł wart jest powaznego zastanowienia.
  Portal elektrody świadczy o tym, że możliwości takie istnieją nie ustepując w
  swych rezultatach dla zainteresowanego profesjonalnych "firm" i to jeszcze za
  darmo.
  Widzę jeszcze dodatkową korzyśc także dla studentów prawa UWM-u zarówno w
  formie wprawki jak i wielu innych zajęć doskonalących swe umiejętności.
  Oczywiście, wszystko zależy od obydwu stron i właściwego moderowania.

  Jestem za... i nawet ... znowu za :-))

  Pozdrawiam
 • thor_tr 11.01.04, 16:30
  Rito jam niegodny.Sam się dopiero uczę,a czy uczeń może nauczać?
  No chyba,że to będzie w luźnej formie.
  I na pewno będzie potrzebna pomoc innych forumowiczów,a przede wszystkim Oso.
  Moze uda się jeszcze namówić kogoś z roku.
  Co na to inni forumowicze?
 • Gość: Ed IP: *.olsztyn.sdi.tpnet.pl 11.01.04, 14:36
  Duże ukłony deoga thor_tr.
  thor_tr napisał:

  > ... Ta terenie Polski umowa podpisywana tylko w języku angielskim, nie
  > czegoś takiego raczej nie ma.

  Niestety, wiedza o tym nie jest wcale tak rozpowszechniona w naszym
  społeczeństwie. Fakty podpisywania umów sporządzonych w obcym języku dotyczą
  nie tylko pojedyńczych ludzi wprowadzanych w błąd ale także firmy angażujące
  się do "urządzania" biznesu zachodniego w kraju. Firmy olsztyńskie też mają w
  tym swój "zaszczytny" udział.
  Nie wiem, czy można to uznać procederem, ale fakty przysyłania wszelkiego
  rodzaju propozycji handlowych w sporządzanych językach obcych nie jest wcale
  takim unikatem. Smaczku sprawie dodaje fakt, że podpisując takie umowy
  zgadzamy się na jurysdykcje obcą. Nic dodać i nic ująć.
  Należy pogratulować tylko konsekwencji w działaniu twórcom prawa nakazującego
  tłumaczenia wszelkiego rodzaju instrukcji na język polski. Niektórym nadal
  wydaje się, że wystarczy wprowadzić nowe uregulowania prawne, a wszystko samo
  się zrobi ;o(.
  Osobiście zastosowałbym modną dzisiaj metodę "iść w zaparte". Wszak ciężar
  dowodu ciąży na tym, kto z tego wyciąga korzyści. Transakcja została zawarta
  na terenie Polski i niech kontrahent udowadnia przed sądami, że sposób jej
  zawarcia jest zgodny z obowiązującym prawem na terenie naszego kraju.
  Przypuszczam, że w tym wypadku koszty procesu i windykacji należności od
  obywatela 3RP przekraczały by ewentualne korzyści z tego płynące.
  Przy okazji była by szansa wykazania, że 3RP ma ludzką twarz dla swoich
  obywateli.

  Pozdrawiam.

  Ritce życzę optymizmu i szybkiego wykaraskania się z tego ambarasu.
 • Gość: rita IP: *.biezanow.sdi.tpnet.pl 11.01.04, 21:58
  Thor_tr - ty sie nie pytaj forumowiczów, ty działaj , to kiedyś będzie twój
  fach i takie doświadczenie zdobyte pomoże ci w karierze zawodowej, w
  przyszlości. Od czegoś trzeba zacząć. Nie bierz nikogo do pomocy, oso dużo cię
  nauczy i inni doświadczeni forumowicze. Załóż wątek i czekaj , a nuż ktoś się
  zgłosi o poradę. Przecież wiadomo, że jesteś studentem, ze się uczysz i nie
  bierzesz odpowiedzialnosci za poradę. Po prostu będziesz pomagać - nic więcej,
  a kiedy nie dasz rady to powiesz prawdę. Na razie zobaczymy czy w ogóle się
  ktoś zglosi, wątek musi leżeć i każdy musi sie przyzwyczaić , że taki jest.

  Ed - nie ma możliwości by firma wyrwała ode mnie pieniądze, jestem przygotowana
  na wszystko czyli jestem czysta , czałkowicie i mam intercyzę, więc zostaje im
  tylko wzięcie mnie żywcem, co nie radzę, bo też jestem własnością męża.
  Niech sobie robią co chcą, dla mnie to sen był, który minął, a utwierdził mnie
  w tym oso.
 • Gość: rita IP: *.biezanow.sdi.tpnet.pl 11.01.04, 22:39
  A co by było gdyby był to podpis internetowy - czy takie same są prawa ?
  tak tylko rozważam, gdyby były jakieś klopoty z odpowiedzią, to nic się nie
  dzieje, ale istnieje coś takiego jak podpis internetowy .
 • thor_tr 12.01.04, 09:57
  Moim zdaniem podpis internetowy w umowach zawieranych na odległość nie ma
  znaczenia.
 • bango19 19.01.04, 04:53
  oto artykuł z wyborczej na ten interesujący temat
  JAK nabrać firmę?
  Naiwność z o.o.
  Ponad 300 firm krakowskich oszukali naciągacze z Hiszpanii. Jak się okazało,
  darmowa reklama w przewodniku - dzięki sprytnie skonstruowanym umowom -
  kosztuje 3 tyś. Zł.
  Ponad 300 spółek wypełniło w zeszłym roku kwestionariusz przysłany przez firmę
  European City Guide z Barcelony, która oferowała umieszczenie danych o firmie w
  swoim przewodniku. Wytłuszczonym drukiem po angielsku informowała, że
  wypełnienie kwestionariusza jest bezpłatne.
  Po kilka tygodniach wszystkie firmy otrzymywały faktury. - ECG zażądała od nas
  ponad 800 euro. Nie wiadomo za co, na jakiej podstawie, nie widzieliśmy nawet,
  jak taka reklama wygląda dopiero po dokładnym przeczytaniu kopa kwestionariusza
  pracownicy firmy znaleźli sporządzony maczkiem zapis, że umieszczenie nazwy
  firmy w katalogu kosztuje ponad 3 tyś. zł. Co więcej, ECG domagało się
  wielokrotności tej kwoty za umieszczenie reklamy w kolejnych wydaniach.
  Wszystkie firmy zostały poproszone o uregulowanie należności: - Żeby zapłacić,
  musiałbym trzech pracowników odprawić do domu na miesiąc.
  Wyrzucam te cholerne listy do kosza! - denerwuje się właściciel hurtowni.
  ECG nie rezygnuje i wciąż próbuje uzyskać pieniądze od firm. Jednym proponuje
  rozłożenie opłat na raty, innych straszy firmami windykacyjnymi ze Szwajcarii i
  Rosji lub sprawą, sądową, niektóre firmy, z obawy przed konsekwencjami,
  zapłaciły żądaną kwotę. Dałem się oszukać jak dziecko. A najgorsza jest
  natarczywość ECG. Liczy, że ludzie się złamią- mówi, właściciel serwisu RTV.
  Dotarliśmy do najnowszego przewodnika wydanego przez barcelońską spółkę:
  okazuje się, że ponad 3 tyś. zł to cena za jeden wers sporządzony drobną
  czcionką bądź niewielki moduł.
  MICHAŁ OLSZEWSKI
  Ambasada Hiszpańska w Warszawie apeluje do pokrzywdzonych o przesyłanie swoich
  danych wraz z krótkim opisem zdarzenia na numer faksu 022 6172911. Zgłoszenia
  przyjmuje również działająca w Gnieźnie grupa anty - ECG: emi-gniezno@wp.pl,
  tel. 0614282806 (www.stopecg.org).
 • thor_tr 19.01.04, 08:10
  Bango19 dzięki za ten wpis.
  Te informacje na pewno przydadzą się Ricie.
 • Gość: rita IP: *.biezanow.sdi.tpnet.pl 19.01.04, 20:57
  Ja też dziekuję Bango , ale jak narazie zdecydowalismy się czekać co będzie
  dalej .
 • Gość: rita IP: *.biezanow.sdi.tpnet.pl 20.01.04, 19:16
  jest nowa wiadomość - następne pismo w j. angielskim - kosz- prawda ?
 • thor_tr 20.01.04, 20:27
  Przeczytaj je,ale się nim nie przejmuj.Nie wyrzucaj.Może się przydać np. do
  nauki angielskiego;-)
 • Gość: rita IP: *.biezanow.sdi.tpnet.pl 20.01.04, 20:39
  jak mam przeczytać thor_tr kiedy nie znam angielskiego, a nie chcę prosić o
  tłumaczenie córki by ja nie denerwować tą sprawą i by mogła spać spokojnie bez
  zamartwiania się, widziałam jej reakcję na pierwsze pismo - dwie noce nie
  spała, dopiero ja uspokoiłam i nie mogę doprowadzić do powrotu sytuacji.
 • thor_tr 20.01.04, 20:42
  W takim razie się nie przejmuj.
  Rozważ tylko to co ci napisał bango19.
 • Gość: rita IP: *.biezanow.sdi.tpnet.pl 20.01.04, 20:36
  więc otrzymałam następne pismo w j. angielskim. Ponieważ nie chcę denerwować
  rodziny postanowiłam sam borykać się z problemem. Nie tłumacząć go odłożyłam do
  skrytki i będę czekać pewnie na nastepne - wiem, że przyjdzie mi z nimi
  walczyć, tylko nie wiem w jaki sposób - coś wymysle, zbieram dowody i mam
  nadzieję , że zwalczę szajkę. Jeśli tylko osobiście ktoś z tej firmy zglosi się
  do mnie - nie ręczę za siebie. W ostatnim pismie skierowanym do tej firmy
  napisałam, że nie życzę sobie żadnych kontaktów.
 • Gość: rita IP: *.biezanow.sdi.tpnet.pl 26.01.04, 20:31
  i jest następne pismo, identyczne tylko już ze Szwajcarii - kosz !
  wojna psychologidzna trwa
  przetrzymam mały nalocik poczty
 • bpkw 26.01.04, 22:53
  Gość portalu: rita napisał(a):

  ... i jest następne pismo, identyczne tylko już ze Szwajcarii - kosz ! wojna
  psychologidzna trwa przetrzymam mały nalocik poczty


  Ricia. Wg mnie nie powinnas pozostawia zadnego pisma bez odpowiedzi.
  Odpowiadaj na nie zawsze kwestionujac zadania zaplaty. Poza tym czy Ty
  wystapilas z pismem do ambasady hiszpanskiej ???.
  Rita. Pamietaj o jednej rzeczy. Nigdy nie wolno takich spraw pozostawiac samym
  sobie. Nie znam prawa unijnego, ale prawo polskie przewiduje tzw. postepowanie
  nakazowe. Jego konsekwencja jest wydawanie wyrokow przez sad tylko na
  podstawie prowadzonej miedzy stronami udokumentowanej korespondencji. Inaczej
  mowic brak odpowiedzi jest przyznaniem sie do winy. Dlatego nic nie wywalaj do
  kosza, tylko gromadz calosc korespondencji i udzielaj odpowiedzi. Odpowiedzi,
  ktore beda w oczywisty sposob wskazywac na zlodziejski proceder drugiej
  strony. I bardzo Cie prosze. Nie zapomnij o zgloszeniu tej sprawy ambasadzie
  hiszpanskiej. Powiadom rowniez zlodziejaszkow hiszpanskich, ze przekazalas te
  sprawe m.in. do wspomnianej ambasady.


  --
  Carpe diem.
 • thor_tr 27.01.04, 11:51
  Phi,teraz Szwajcaria.To już z Uni nie nadają?Może ktoś ich tam za bardzo
  naciskał:-)
  Nie zawracaj sobie tym głowy Rito.

  bpkw napisał:
  > Rita. Pamietaj o jednej rzeczy. Nigdy nie wolno takich spraw pozostawiac
  samym
  > sobie. Nie znam prawa unijnego, ale prawo polskie przewiduje tzw.
  postepowanie
  > nakazowe. Jego konsekwencja jest wydawanie wyrokow przez sad tylko na
  > podstawie prowadzonej miedzy stronami udokumentowanej korespondencji.
  Nas prawo wspólnotowe jeszcze nie obowiązuje.Dlatego zagraniczna firma musi
  stosować w Polsce przepisy polskie(+ratyfikowane umowy międzynarodowe,ale te są
  częścią prawa wewnętrznego).
  Pisma kierowane w jezyku angielskim,niemieckim czy jakimś innym potraktuj jako
  ciekawostkę.Nie mogą być dowodem przed polskim sądem.

  Powiedz jeszcze czy to są pisma polecone?Tylko z ciekawości pytam.

  Rito może załóż klaser ze znaczkami.Tu hiszpańskie,tam szwajcarskie,może
  jeszcze chińskie będą;-)))
  To jedyna korzyść z tego wszystkiego i naprawdę nie przejmuj się.
 • Gość: rita IP: *.biezanow.sdi.tpnet.pl 27.01.04, 21:39
  to nie są listy polecone !
  spokojnie bpkw - nie ma co się denerwować, wszystko idzie zgodnie z planem.
  Te pisma nie są dla mnie zaskoczeniem, a moje milczenie jest planowane.
  Czy wyobrażasz sobie , ze przez takich dupków będę zamykać sklep , lecieć do
  prawników, a tam będą tłumaczyć i za to wszystko będę płacić ?
  Tylko winni sie bronią, ja nie czuję się winna - to ich zadniem jest
  udowodnienie mojej winy i niech to zrobią jak chcą, ale w sądzie - wtenczas
  będę się bronić.
  Czy jak ja powiem, że zdradziłeś żonę w Krakowie z moją kuzynką ( co kłamię w
  tym momencie) to chyba ja to bym musiała udowodnić - prawda ?
  Teraz prosze mi udowodnić bpkw - że żony nie zdradziłeś ;)))))))))))))
  A oni czyli firma oszustów mnie otumaniła zasłaniając się gwiazdkami unijnymi.
  To tak jakby przed podpisaniem podali mi narkotyk.
  bpkw- szkoda lasów, z szczególnie papieru, który produkujemy z tych drzew i nie
  bawmy się w kotka i myszkę.
  Żeby cokolwiek żądać musza mieć wyrok sądowy, żaden komornik nie może
  interwenoiować bez wyroku sądowego.
  Chcą pieniądze, niech sobie sprawę dadzą do sądu - innej możliwości nie widzę.
  bpkw - nie boję się, wręcz przeciwnie jestem jeszcze bardziej bojowo nastwiona
  i jak tylko ktoś przyjdzie osobiście po haracz to zapytam się czy woli abym w
  lewy pośladek trafiła nożem czy w prawy - będą mieć wybór, jako że z odległości
  trzech kroków trafiam dokładnie.
  A ty bpkw - szykuj pieniądze na wykup mnie z więzienia za uszkodzenie pośladka
  oszustowi.

  dzięki, dzięki bpkw , że odezwałeś sie, mogłam się na kimś wyżyć, jak się
  zgodzisz to możesz być taką tarczą w którą rzucać będę słowami ;)))))))
  Przepraszam Tereskę za porównanie przykładu ze zdradą, oczywiście , że jest to
  czysta fikcja :)
  pozdrawiam
  trzymaj się bpkw !
  co do tej sprawy to jestem szalona :)


 • Gość: rita IP: *.biezanow.sdi.tpnet.pl 13.02.04, 21:52
  tak 13 luty i piatek odpowiedni dzień na następny list identyczny do
  poprzedniego
  trudno, nie wiem w jakim języku jest napisane a na tłumacza chyba ich nie stać
  - stawiam, że następna przesyłka będzie po polsku
  ale zobaczymy

  nic się nie martwię
 • Gość: giga IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 13.02.04, 22:04
  Dobrze, nie martw się,
  to się musi wreszcie skończyć,
  ach ten 13
 • Gość: rita IP: *.biezanow.sdi.tpnet.pl 15.02.04, 21:46
  polityka.onet.pl/artykul.asp?DB=162&ITEM=1126768&MP=1
  nie martwię się , takich jak ja jest dużo, więc jedyna rzecz to nie zapłacić i
  wtenczas sami zbankrutują
  popatrz na stronę - tam wpadł ktoś z Olsztyna
  znacie tą sprawę ?
 • Gość: rita IP: *.biezanow.sdi.tpnet.pl 09.03.04, 22:03
  8 marzec - kolejne pisemko i nic z niego nie rozumie - kosz !
 • oso1 09.03.04, 23:09
  za 3 pkt.
  Brawo
  :)
 • Gość: rita IP: *.biezanow.sdi.tpnet.pl 24.05.04, 22:16
  ale nie koniec ich ataku

  mam zaatakowaną pocztę e-mailową, przez głupi przypadek, otóż zgłosiłam ten
  fakt na strone internetowej pokrzywdzonych przez tą firme i wiecie co
  podejrzewam , ze tą stronę założyła własnie ta firma - teraz jestem
  maltretowana pocztą , która niby mi chce pomagać , a mniesza mnie w inne
  sprawy , na dodatek chcą pieniądze na adwokatów, którzy ponoć mnie i
  pokrzywdzonych bedą bronić. Otrzymuję paczki, bez nadawców na sklep, które nie
  odbieram. Dzwonią do mnie. Teraz najbardziej walcze z pocztą e-mailową- walcze
  i walcze i chyba musze zmienić adres poczty.
  Jak oso myślisz ?
 • thor_tr 24.05.04, 22:26
  Rito wiesz ze nękanie jest karalne:)
  Żądanie pieniedzy na adwokata?Bez Twojej zgody?Nie przejmuj się to trik.
  Tylko napisz jak zmienisz adres poczty.
 • Gość: rita IP: *.biezanow.sdi.tpnet.pl 24.05.04, 22:36
  nie chcę sie bawić w procesy, przeczekam atak
 • Gość: rita IP: *.biezanow.sdi.tpnet.pl 25.05.04, 22:02
  wiecie co , dam sobie radę, ja to wiem

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka