Dodaj do ulubionych

Mózia wama, psianknie je na Warmiji !

09.02.06, 21:32
Psianknie je tak reno wstać na wsi, ptoki spsiywajó jek by mnieli zapłacóne.
Spraziedlizie poziam, mowam łu noju na Warmiji nolepsze pozietrze, wszandzie
fejn zielóno, a ziamnia jek puchnie ? !
www.wieliczko.com.pl/
Bogu dzianka.
Tych co po naszamu godać potraszó, prazie cole tuż nie łoddo. Ać naszo godka
je tak psiankno jek naszo warmijsko ziamnia. To i jo dopukónd banda móg,
banda po naszamu i godoł i psisoł. I niech sia śmieje kożdan komu w lepa. Bo
lepsi sia śmioć jek ryczyć.

Edward Cyfus "Po naszemu"

łu noju - u nas
puchnie - pachnie
prazie cole - prawie wcale
komu w lepa - kto ma ochotę

------------------------------------
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=64&w=27528410
Edytor zaawansowany
 • rita100 09.02.06, 21:35
  Naszo godka cz.I
  Z ty naszy warmijski godki to sia tuż zawdy śnieli. Kożdan zawdy no siebzie co
  wyficiuł (wychwycił) z tygo godanio co no niygo do śniychu buło. Mym sia i cole
  na to nie jadozili, bo mym zawdy byli i sówam pogodny naród i śnioć sia tyż
  lubziwam. Ale nogorzy to noma buło zaro po wojnie. Niechtóre ni mogli cole po
  polskamu godać, tlo po mniecku. I te mnieli nagorzy, bo jek yś sia człozieku do
  ruskygo abo do jekygo i polskygo kómnisorza po mniecku łodezwoł toś zaro i choc
  jenygo abo i ziancy na schaby dostoł. To sia ludziska z gazytów cytać łuczyli
  abo w kościele polskie spsiywnie, aby tlo chibko co pomniarkować z ty polski
  godki. Ksiandza mnielim łónygdoj łu noju takygo co i po mniecku i po polskamu
  móg. I łón mnioł tedy nolepsi. Jek nie ziedził jek mo godać, czy po mniecku czy
  po polskamu, godoł po łacinie i godoł co chcioł. I żodan czy Ruski czy Polok mu
  żebrów flintó nie porachował, bo nie rozumnieli co łón tam prazie (teraz)
  klepsie. Ale i na niygo cias przyszed i go zamkli. I pora lot siedzioł. Żol
  noma ksiandza buło, bo za swoje nie musioł siedzić. Śwanta byli, i cołan
  kościół buł pełan ludziów. Zawdy na ta pastyrka jek to sia po polskamu tero
  móziuło kożdan szed czy to w mróz czy w plucha. Fejniuchno buło. Wszystkem tedy
  w tam kościele byli jednake i te co tu łuż zawdy żyli i te co prazie nowe do
  noju ścióngnyli, i zza Buga i z Polski i skónd tlo buło. Mszo buła fejno,
  szurki fejn na bziało łoblyczóne i łorgany tyż fejn grały. No noju to buło
  nofejni choc i trocha krzywo bo jekiś ruski zołniyrz swojó pepeszó na niych
  pora niydziel tamu zagroł. Nasz falorz zaspsiywoł "Cicho moc, śwanto noc". Dali
  spsiywać razu nie brukowoł. Wszystke moglim. Tlo na drugo sztrófo chtoś
  zaspsiywał: "Sztile nacht, heilige nacht" i cołan kościół łuż do kónca
  spsiywnio po mniecku spsiywoł. Żodnamu to nie wadziuło, kożdan móg spsiywać jek
  móg abo potrasiuł. Mym ziedzieli co my na jenygo Pona Boga spsiywowam. Am
  eszcze tak gwołt szczajśliwych ludziów po mszy kele kościoła nie zidzioł. Jó,
  ale jedan Judasz zawdy sia nalyźć musi. Reno przysli po ksiandza, wziyli go na
  milicjo i borok za to mnieckie spsiywanie pora lot siedzioł. Śwantych mowam
  gwołt, puki co pewno i ziancy nie brok, ale jo tak sobzie myśla co tamu
  ksiandzoziu na naszam kościele jeko tafla (tablica) by za to tyż poziesić
  mogli. To sia i ludzie potam bojeli gamby łotworzyć.
  cdn

  cole - wcale
  cole na to nie jadozili - wcale się nie złościli
  na schaby dostoł - po plecach oberwał
  chibko co pomniarkować - sztbko zrozumieć
  łu noju - u nas
  do noju - do nas
  szurki - chłocy
  falorz - ksiądz
  nie brukowoł - nie potrzebował, nie musiał
  gwołt - dużo
 • rita100 09.02.06, 21:37
  Wiecie , co kiedy po raz pierwszy spotkałam się z gwarą z ksiązki o obyczajach
  i wierzeniach warmińskich to zaczełam sie faktycznie śmiać . Naśladowaliśmy w
  domu i kupa smiechu była i za ten śmiech bardzo dziękuję , bo wyzwolił on coś
  pięknego , radość .
 • tralala33 09.02.06, 21:45
  A jak się śmiejemy, to i gamby łotworzyć nie strach. Może dlatego niemal
  wszystkie gawędy pana Cyfusa, choć i o poważnych sprawach mówią (tak jak ta
  pierwsza) to i pełnie humoru :) choćby ten falorz, który po łacinie gadał do
  rosyjskich żołnierzy.
 • rita100 09.02.06, 21:51
  Te gawędy sa bardzo takie bezposrednie i ujęte prawdziwie życiowo.
  Mnie się to podoba :)

  " Fejniuchno buło. Am jeszcze tak gwołt szczajśliwych ludziów po mszy kele
  kościoła nie zidzioł."

  Zobacz Tralala, jakos ludzie ze sobą dobrze żyli i zgodnie, łączyli się i
  rozumieli gdyby nie nadzór i zakazy. Zgodnośc kultur napewno by przetrwała do
  dziś.
 • rita100 09.02.06, 22:03
  Jutro polaziemy do "Dziwkarstwo i picmanterio" i do psiykorza kupsić dwa cółty.
 • tralala33 09.02.06, 22:08
  Tak tedy aż drugi raz!
  P.S. A w galerii są nowe zdjęcia! Dobrej nocy, Rito.
 • rita100 09.02.06, 22:18
  No to do potam :)
  dobranoc
 • gajowy555 10.02.06, 13:34
  Szczajść Woma Boże ludziska na naszy kochany Warniji, a najbardziej naszy Ricie
  roztomiłej, co mo czas i chynci po naszamu psisać na tym forum, i w tam naszam
  nopsiankniejszam Łolstynie . I tam wszystkam co do noju przyjodó tyż.
  Zaboziowam sia.
  To tedy aż drugi roz...
 • rita100 10.02.06, 20:39
  Dziękuję Gajowy, pomalutku się wprawię , ale teraz rozkojarza nas łotwarciem
  Łolimpiady i wyjątkowej uczty :)

  Nosza godka czII
  W gmninie to sia eszcze zawdy chto naloz co po naszamu móg. W spódzielni
  przedowała Lyjnka (Helenka), jedan dziywczok z naszych co prazie łod ruskich z
  niywoli nazod przyszed, tom mogli i kupać i sobzie pogodać. Nogorzy buło jek
  człoziek co z mniasta brukował (potrzebował). W Łolstynie żodan z noma (z nami)
  po naszamu godać nie chcioł, abo noju (nas) wyśnieli abo wyszudzili
  (skrzyczeli). Pamniantom jek moja tanta sobzie łu krawczki na wesele klejd
  łobstalowała i tlo brukowała do tygo klejda do dokupsić. Mym godali na to po
  mniecku rejsferszlus, ale żodan we wsi ni móg noma poziedać jek to je po
  polskamu. Pojechała tedy tanta kołam (rowerem) do Łolstyna do takyge gyszeftu
  co na niam stojało napsisane "Dziwkarstwo i picmanterio" o mózi do przedawczyni
  co by ji przedała tako rożdziyraczka (suwak). Tak sia z ni te Łolstynionki
  łuśnieli co sia prazie ze wstydu pod ziamnia nie zapadła. A potam jek do
  psiykorza polazła tyż prazie pańskie manki mniała. Łóna brukowała kupsić dwa
  cółty, a tu ludzie mózió: jedan dwa chleby, a drugan dwie bułki. Jek łóna mo
  poziedać co chce, co by jó znowój nie wyśnieli ? Tedy łumyśluła sobzie i mózi:
  Poni mi do trzy cółty i jena precz. I tedy przedowczynio dała tancie co chciała
  i sia z łotworzóno gambó stojić łostała.

  brukował - potrzebował
  z noma - z nami
  noju - nam
  moja tanta - ciotka
  klejd łobstalowała - sukienkę zamówiła
  i tlo brukowała - tylko potrzebowała
  rejsferszlus - zamek błyskawiczny
  kołam - rowerem
  gyszeft - interes
  brukowała kupsić cółty - potrzebowała kupić bułki
  jena precz -

  Słuchajcie długo się zastanawiałam jak zrozumieć to ostatnie zdanie w tej
  gawędzie. Tante kupsiła trzy cólty i jena precz - czyli jedną bułkę wyrzucić ?
  Czyli tante kupiła dwie bułki ? - ach , ta matematyka ;)))
 • szwager_z_laband 11.02.06, 11:03
  Pyrsk ze kole glywic!

  A jom mom take maue zapytanie. Bouy kedys jakes proby szkryflania tekstow po
  waszymu inaczyj jak (ze tak powia) we polskojynzycznyj skuadni?
 • rita100 11.02.06, 16:20
  :)
  Gamba ma sia śnieje
  Kawkó byś noju lepsi łuraczuł i kwatyrko na stół postaziuł . ;)
  Jakbym wiedzioła, że wloziesz, tobym fenygo kucha łupsiekła z ziśniami .  Laband, zaczynam trochę gwarzyć, to takie pierwsze próby. Teraz uciekam piec
  kokoszkę i objad warzyć ;))) Później poklikam
 • rita100 11.02.06, 19:36
  szwager_z_laband napisał:

  > Pyrsk ze kole glywic!
  >
  > A jom mom take maue zapytanie. Bouy kedys jakes proby szkryflania tekstow po
  > waszymu inaczyj jak (ze tak powia) we polskojynzycznyj skuadni?

  Mam nadzieję , że Tralala lub Gajowy dadzą rady odpowiedzieć, mimo , że im
  cięzko zrozumieć gwarę śląską.
  Czy chodzi Ci o przetłumaczenie naszej gwary na język polski ?
  Jest jedno takie opowiadanie z gawędy przetłumaczone na język polski, a więcej
  chyba nie ma. Bo Laband my dysponujemy tylko jednym czlowiekiem gwarującym.
 • rita100 11.02.06, 21:13
  Nosza godka czIII
  Ale i pózni lepsi tyż nie buło. Jekoś tak w siytómdziasióntam psióntom am
  prazie na milicjo musioł jiść na zieczór, bo noma (nam) chtoś koza z łobory
  łukrod i koło (rower), tom musioł zgłosić. I praziem buł z tam mojam fertyk jek
  na milicjo przyszed łuż nie za młody człoziek: gamba spuchnianto, ślypsiów
  prazie cole (wcale) nie zidać a i zamby pewno tyż nie wszystkie. Godać móg tlo
  po naszamu i jekby gorónco kartoflo w pysku mamluł (przeżuwał). Mózi do tygo
  milicmona co łu niych we wsi je prazie tako dyskotyka i łón sia chcioł psiwa
  napsić i jedan szurek (chłopiec) go rznół bez pysk. Milicmon mózi: Napsiszcie
  to na papsiyrze, jek to buło. Wziół tedy borok blejfyder (ołówek) i napsisoł
  jek potrasiuł : " W Lamkozie , kele klubokaziarni jeden nieznajómy plóndyn jek
  ma rznół w pysk, to go do ty pory nie zidza". Tan milicmon jek to przecytoł to
  sia rycho (o mało) w buksy nie zeszczoł. Nie ziam cole łóni tygo plóndyna
  ficili, czy niy.
  Bogu dzianka
  Tych co po naszamu godać potraszó, prazie cole tuż nie łoddo. Ać naszo godka je
  tak psiankno jek naszo warmijsko ziamnia. To i jo dopukónd banda móg, banda po
  naszamu i godoł i psisoł. I niech sia śmieje kożdan komu w lepa. Bo lepsi sia
  śmioć jek ryczyć.
  koło - rower
  z tam mojam fertyk -........ a tam mają .... ?
  blejfyder - ołówek
  rycho - o mało
  buksy - spodnie

  Edward Cyfus "Po naszemu"
 • tralala33 11.02.06, 21:32
  Ja tu trochę poczkam, aż się jakiś rychtyczny Warnijak wypowie, a nie taka
  wielkopolska podróbka :)
 • nekroskop88 11.02.06, 21:38
  To ja na czas oczekiwania zapraszam do mego wątku:-)


  --
  "Wymagam od miasta, w którym mam mieszkać, asfaltu, kanalizacji, klucza od
  bramy, ciepłej wody. Dowcipny i kulturalny jestem sam"

  Karl Kraus (1874–1936)
 • tralala33 11.02.06, 21:52
  Za zaproszenie dziękuję, ale dziś już nie zdążę tam zajrzeć. Utknęłam tu
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=67&w=26622875&v=2&s=0
  i chichram się do rozpuku - ale jak to powiedział mistrz Cyfus:
  'lepsi sia śmioć jek ryczyć'.
  Nekroskop, czy na Waszym forum też pojawił się kiedyś taki gwarowy wątek?
 • nekroskop88 12.02.06, 15:53
  Mieliśmy wątek o gwarze białostockiej
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=52&w=6783767&s=0

  --
  "Wymagam od miasta, w którym mam mieszkać, asfaltu, kanalizacji, klucza od
  bramy, ciepłej wody. Dowcipny i kulturalny jestem sam"

  Karl Kraus (1874–1936)
 • tralala33 12.02.06, 21:08
  Ho, ho - ze trzy razy dłuższy od poznańskiego. Będę sobie musiała poczytać. A
  wiesz, w Wielkoposce to się chodzi nie w arendę, ale na harendę (ja nie
  chodziłam!!!), choć pochodzenie tego powiedzenia jest takie samo. Ciekawe, kto
  wie jakie?
 • nekroskop88 12.02.06, 22:05
  Ale co to jest w ogóle ta arenda/harenda? :-)


  --
  "Wymagam od miasta, w którym mam mieszkać, asfaltu, kanalizacji, klucza od
  bramy, ciepłej wody. Dowcipny i kulturalny jestem sam"

  Karl Kraus (1874–1936)
 • rita100 12.02.06, 22:07
  nekroskop88 napisał:

  > Ale co to jest w ogóle ta arenda/harenda? :-)
  >
  >
  arena to jest sala sportowo-koncertowa przypuszczam - byłam w niej :)
 • tralala33 12.02.06, 22:11
  He, he - Wy to ale porządni jesteście. Chdodzić na harendę (w arendę) - czyli
  zakradać się do cudzego sadu po owoce! Ja nie chodziłam, bo moi dziadkowie
  mieli taki ogród że hej. Ale harendowników musieliśmy przeganać, stąd wiem, co
  to znaczy. A skąd to określenie?
 • nekroskop88 12.02.06, 22:12
  A ja nie wiem czy w ogóle u nas (w Białymstoku) takie wyrażenie istnieje ;-)


  --
  "Wymagam od miasta, w którym mam mieszkać, asfaltu, kanalizacji, klucza od
  bramy, ciepłej wody. Dowcipny i kulturalny jestem sam"

  Karl Kraus (1874–1936)
 • tralala33 12.02.06, 22:25
  Jak nie istnieje, kiedy istnieje - w pierwszym poście waszego wątku gwarowego
  ktoś podał ten przykład. A może tam, gdzie mieszkasz nie ma sadów i dlatego nie
  chodziłeś na harendę (w arednę). Poza tym to właśnie na Podlasiu dowiedziałam
  się, skąd to się wzięlo i co znaczyło: kiedyś właściciele ziemscy oddawali
  jakiś niewielki kawałek gruntu w dzierżawę (czyli arendę) - takim arendarzem
  (dzierżawcą) często był Żyd, który zakładał na tej ziemi ogród albo sad (bo
  zbyt małe to było na gospodarstwo), no a dzieci z okolicznych domów zakradały
  się tam na owoce, czyli chodziły na harendę!
 • rita100 12.02.06, 22:37
  hehe, u nas w krakowskim to się mówilo - chodzić na grandę do sadu i chodziłam,
  córka tez , ale ją złapali i chcieli zaprowadzić na Policję , tak się
  rozpłakała, że nie uczyniki tego i jej granda tak sie skńczyła ;)
 • nekroskop88 12.02.06, 23:00
  Aaaa, bo ja chłopak z miasta jestem. Sady to ja widziałem może z 3 razy w
  życiu ;-)


  --
  "Wymagam od miasta, w którym mam mieszkać, asfaltu, kanalizacji, klucza od
  bramy, ciepłej wody. Dowcipny i kulturalny jestem sam"

  Karl Kraus (1874–1936)
 • tralala33 12.02.06, 23:04
  A wakacje gdzie spędzałeś?
 • nekroskop88 13.02.06, 10:18
  Na wsi. Bez sadów. :-)


  --
  "Wymagam od miasta, w którym mam mieszkać, asfaltu, kanalizacji, klucza od
  bramy, ciepłej wody. Dowcipny i kulturalny jestem sam"

  Karl Kraus (1874–1936)
 • gajowy555 13.02.06, 19:17
  rita100 napisała:

  > nekroskop88 napisał:
  >
  > > Ale co to jest w ogóle ta arenda/harenda? :-)
  że się wtrącę, Rita wiem, że lubisz piosenki i różne inne dźwięki, więc napewno
  znasz piosenkę o Zielonym mosteczku. Jedna ze zwrotek mówi: "żebym ja ten mostek
  harendował...to bym ja mosteczek wyrychtował..." Otóż to nic innego nie znaczy
  tylko dzierżawę, wynajęcie . Takie znaczenie ma to słowo w piosence ludowej, ale
  w życiu jak to w życiu, może chodzić i o jabłka z sadu.
  Pozdrawiam...
  :)
 • rita100 13.02.06, 20:06
  Już rozumię ta piosene, a ona jest warmińska ?


  Zielony mosteczek ugina się,
  Trawka na nim rośnie, nie sieka się.

  Żebym ja ten mostek arendował,
  To bym go wyplenił, wyrychtował.

  Czerwone i białe róże sadził,
  I ciebie, dziewczyno, odprowadził.

  Odprowadził bym ciebie aż do lasa,
  A potem zaśpiewał hopsa sasa.
 • gajowy555 14.02.06, 10:23
  o to, to... o to chodzi,
  hopsa, sa, sa ...:)
 • rita100 11.02.06, 21:53
  hehe, czyli koniecznie musimy wywołac na Forum samego Cyfusa, ja zapraszam
  bardzo gorąco i nawet 'kwatyrko na stół postazie' :)
  Tralala nie mów , ześ Wielkopolanka, bo zaraziłaś swoja krew Warmią ;)

  Napisze gwarą zaproszenie dla Cyfusa :)
  Ty grotunie wlozta łu noju !

  ( to ponoć bardzo spouchwalone i sąsiedzkie zaproszenie )
  Mam nadzieje , że się nie łobrazi

  Nekroskop, pooglądaj naszą galerię, zaczyna sie tam dziać małe co nie co :)
 • tralala33 11.02.06, 22:14
  No ale tak od czasu do czasu miło do domu wrócić. Czytam i sobie przypominam te
  wszystkie słowa i słówka, których używałam (a niektórych do dziś używam), albo
  przynajmniej słyszałam, a jak dziś pojadę w odwiedziny do wielkopolskiej
  rodzinki - to i laczki na nogi dostanę, nie?
  He, he - wciągnęło mnie dziś w poznańską gwarę i wkleję jeszcze jedną stronkę -
  spójrz, Rito na zdjęcie kubków, a jakby ten pomysł na Warmię przeflancować?
  www.icpnet.pl/~eksel/jola/gwara.htm
 • rita100 11.02.06, 22:24
  Oj, Tralala to Wielkopolanie mają energię i pomysły. Bardzo mi się te pomysły
  podobają i konkursy robią i te kubeczki. Nie przesypiają regionalizacji , już
  ją promują. Chyba nam wstyd robią ;))))
  Łoj, biedni my, biedni my.
 • tralala33 11.02.06, 22:40
  Takie kubeczki to i my możemy mieć. A jak już książka kucharska będzie gotowa,
  to i talerze możemy dorzucić - takie z rysunkiem dania i przepisem (w
  warmińskiej gwarze) na dnie. W Czechach kupiłam sobie taką miseczkę do zupy z
  przepisem na zupę ziemiaczaną - i choć po czesku to jakoś mogę domyslić się,
  jak to upichcić. Gorzej z konkursami, bo z góry wiadomo, kto zdobyłby pierwszą
  i jedyną nagrodę, bo jak to zauważył jeden z Poznańczyków:
  'Że gware wyknai sie z chaty. Jak famuła godo po naszymu to każdy klapioki
  nadstawio i słucho. A potem klafci z innymi i opowiodo pierdoły i tak sie to
  rozplenio. Gwary w lani sie nie nauczysz cheba ze od innych łogarów.'
  Oj, biedne my biedne. Czas już dobrej nocy życzyć i warnijskich snów.
 • szwager_z_laband 12.02.06, 18:29
  jak wiycie Kaszeby majom swoj alfabet a slonzoki prawie nad nim slynczom, jo
  sie ino ostroznie spytou eli(czi) i u wos kedys juz ktosik o czyms takich
  myslou aby(?)
 • rita100 12.02.06, 18:47
  Ło, czarojt jeki, drugo halbka sia na stole nolazła. Zawdy je ło czam pogodać
  jek gorzołka trocha jajzyki rozziójże ;))))

  Laband, to są nasze pierwsze próby godki, a my chyba nic nie mamy zaczynamy
  odtwarzać dopiero. Myśle , że wszystko przed nami tylko czasu potrzebujemy i
  sympatyków. A zabawa przy godce jest fest fejna.
 • rita100 12.02.06, 20:11
  Tralala, pomysłów można mieć dużo, ale gwara jest w tym wszystkim najwazniejsza.
  Można konkurs zrobić np. jak narazie czytania gawęd. To naprawdę wymaga
  aktorstwa i umiejętnosci przekazania ją. Ja zaczełam czytać te gawędy na glos i
  wyobraź sobie , niesamowicie się śmieję. Są tak cięzkie słowa do wypowiedzenia,
  nie jest lekko, to wymaga umiejętności niestety i taki konkurs już powinien być
  przeprowadzony. Nagrodę ufundować, tu uklon w stronę Prezydenta Łolstyna i
  niech się kręci. Zaprosić gości z innych regionów i zrobić w mieście fajerwek
  na sto fajerków ;))) Tralala, naprawdę , trzeba tylko, żeby sympatycy folkloru
  i gwary działali na miejscu.
  Próbowaliscie czytać te gawędy na głos ?
  A łuśnielim sia przy tam , aż noju bełki rozboleli.

  noju- nas
  belki - brzuchy

  Mam pytanie , czy jest na forum znawca gwary ? choć mniej więcej
 • tralala33 12.02.06, 21:03
  Świetny pomysł, zobaczymy czy olsztyński Ratusz go podkupi i wykorzysta. Jakby
  co, to prawa autorskie należą do Rity!
  Kropla drąży skałe, więc powolutku namawiam profesjonalnych 'jasełkarzy'
  dołączyli do swojego programu fragmenty Jutrzni Mazurskiej (to co prawda gwara
  mazurska, ale też piękna). Tekst już jest, i to z nutami, zainteresowanie też,
  do Bożego Narodzenia jeszcze sporo czasu na przygotowania, więc powinno się
  udać!
  A już w lipcu - super niespodzianka:

  miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,35189,3159863.html
  I Ogólnoświatowy Zjazd Warmiaków w Gietrzwałdzie

  Uwaga, Warmiacy! Pod koniec lipca w Gietrzwałdzie odbędzie się wielki piknik
  byłych i obecnych mieszkańców Warmii.
  Wieść o zjeździe powoli rozchodzi się już wśród byłych mieszkańców Warmii,
  głównie tych, którzy w latach 1960-1990 wyemigrowali do Niemiec. Józef
  Szkandera, dyrektor Domu Kultury w Gietrzwałdzie i organizator spotkania,
  wysłał do kilku miast, w których mieszkają Warmiacy, zaproszenia na imprezę, a
  te odczytywane są w kościołach, pocztą pantoflową rozchodzą się wśród ludzi. -
  Odebraliśmy już ponad dziesięć telefonów od działaczy związków Warmiaków w
  Niemczech, wszyscy zapowiadają, że zjadą do Gietrzwałdu - mówi Szkandera.
 • rita100 12.02.06, 21:32
  Co za wspaniała wiadomość, ale mnie zaskoczyłaś. To jest wspaniała okazja , by
  koniecznie tam się znaleźli kronikarze spisujące wspomnienia, nadzwyczaj
  wspaniała okazja powspominać i pogodoć. Mam ndzieję , że specjalny wątek
  znajdzie się na Forum Łolstyn w odpowiednim czasie. Niech też Nekroskop zaprosi
  swoje Podlasie do udziału, tam też ludzie gwarują, jak pokazał nam na wątku.
  Może mi sie uda w przyszłym roku pojechać, bo w tym 26 sierpnia mam ślub córki
  w Kolobrzegu. Teściowa jej jest z Lidi chyba. Ależ Gietczwałd będzie miał bum i
  związek działaczy z Niemniec będzie, toż to prawdziwe źródło wiedzy.
  To będzie przeżycie. Mam też nadzieję , że Ty będziesz i na goraco skomentujesz.
  Będzie gorąco w lecie w Getczwałdzie :)
  Teraz nastepna gawęda, już tak sie wciągłam , że mnie one bardzo cieszą.
 • rita100 12.02.06, 21:46
  Kedajszy Łolstyn cz.I
  Mój bruderek Gustow jek do Rejchu wycióngnół (wyjechał) zawdy gogoł: jo tu
  eszcze banda nazod. A ciajżko mu buło jek i mnie, bo łón tan Łolstyn i ta
  ziamnia mocno łukochoł. I mówta co chceta, kożdamu co do Rejchu wyciógnół je
  tajskno nazod. A jek chtóran jenaczy godo to sia staluje (udaje) abo machluje
  (kłamie). Pon Bóg słucho co szczyrno prowda godom. I jek tlo my z Ojrópó
  (Europą) bandziewam do pospołu, łobaczyta siuła (ilu) takych nazod zjydzie,
  coby na starość choc tlo aby swój maluśki kóntek mniyć coby ślypsie zawrzyć tam
  dzie jych psiyrszy roz roztworzyli. I coby sia jych gnoty po śniyrci po łobcy
  ziamni nie wolali. Gustow za pora lot na ranta pudzie i ze swojó nazod do
  Łolstyna ścióngnie. Chata, abo jek sia mózi mniyszkanie sobzie spatrzuł
  (buduje) i roz na pora mniesianców do Łolstyna przjyżdżo doglóndać jek mu tan
  dóm stoziajó. Tero znowój łuż pora dniów łu noju só (są u nas). Pozawczoram z
  rena po frtszyku (śniadaniu) kobziyty sobzie co do roboty nolazły, a mym
  wsiedli w jygo ołto i pojechalim do Łolstyna. Pozietrze buło sprowdy psiankne,
  tedy łostazilim ołto na łustrzyżónam parkplacu, coby noma żodan szpigłów
  (lusterek) nie łuder abo i ziankszy szkody nie łuczyniuł i poślim psiechtó na
  Stare Mniasto na wspomninki ło kedajszam Łolstynie. Gdzie sia człozieku nie
  łobglóndniesz wszandzie jenaczy tero wyglóndo.
  cdn

  bruderek - brat
  wycióngnół - wyjechał
  staluje - udaje
  machluje - kłamie
  siuła - ilu
  gnoty - kości
  ślypsie zawrzyć - oczy zamknąć
  spatrzuł - buduje
  łu noju só - są u nas
  frtszyk - śniadanie
  Pozawczoram - przedwczoraj
 • gajowy555 13.02.06, 19:03
  Rita, ale Ci szybko idzie do głowy ta nasza gwara. Niedługo zastąpisz samego
  mistrza Cyfusa w godkach. Ale chwała Ci za to co robisz i dopingujesz innych,
  żeby inaczej spojrzeli na gwarę, kulturę i obyczaje Warniji. Sam łapię się na
  tym, że zaczynam używać powiedzonek gwarowych, to chyba dobrze ?
  Szukam programów umożliwiających skopiowanie na dysk z taśmy magnetofonowej,
  poproszę sąsiada, bo on się na tym rozeznaje i wtedy będziemy mieli dostęp do
  opowiadań i muzyczki w formie plików internetowych (jak Ślązacy).
  Cieszysz się ???
  To tedy aż drugi roz...
 • rita100 13.02.06, 19:25
  Gajowy, wiedziałes co robisz :) Chłonę tą gwarę i już prawie wszystko rozumię.
  Coraz bardziej mi się ona podoba i też łapię się na tym, że zaczynam słówka
  wplatać w polskie zdania. Nie wiem czy czytałeś te gawędy czy nawet legendy na
  glos, ale to jest wielka sztuka - dobrze przeczytać. Te opowiadania Cyfusa są
  dość śmieszne dzieki czemu człowiek się bawi.
  Po kolacji następne gawędy wsadzę, a nawet staram niektóre sytuacje zamieniać
  na anegdotki. Fajnie , że myślisz o wstawieniu tego na serwer, bo to już
  inaczej będzie brzmieć. Fejna też jest kapela przygrywająca Cyfusowi i
  piosenki. Pomysl także o piosenkach tej kapeli, są świetne. I już będziemy mieć
  swój folklor na internecie. Ta muzyka to jest tak z przytupem, fest fejna.
  Łu noju bandzie psianknie :)
  No to do potam

  ps. bardzo się cieszę
  A umiesz wypowiedzieć to ?
  'napsiankniejsze mniasto Łolstyn'
 • gajowy555 13.02.06, 19:54
  > A umiesz wypowiedzieć to ?
  > 'napsiankniejsze mniasto Łolstyn'

  próbuję,próbuję i jak czytam na głos to Sonia patrzy na mnie jak na war..miaka.
  Widzę, że chyba naprawdę trafiłem w dziesiątkę, a Twoja radość jest także moją.
  Muzyczka to ta o której Ci pisałem w związku z Karczmą Warmińską w Gitrzwołdzie,
  to Kapela Jakubowa oraz zespół Warmia. Myślę też oczywiście o Czerwonym
  Tulipanie. Oni wszyscy propagują nie tylko melodie ludowe, ale także współczesne
  o Olsztynie, regionie i chwała im za to. Może wkrótce więcej ludzi będzie miało
  do tego dostęp, tak jak dzięki Tobie do gwary Cyfusowej .
  I łu noju bandzie psianknie :)
  A wiesz, że lekko mi się pisze w gwarze - to dobry znak.
  Tak tedy aż drugi roz...
  :)
 • rita100 13.02.06, 20:18
  Czyli zaczyna się u nas coś dziać, możemy stworzyć fejną warmińską biesiadę.
  Ten pomysł z czytaniem gawęd jest doskonały, bo sami widziecie , że żeby
  przeczytać trzeba też zrozumieć i napewno wciągnie w tą zabawę wielu sympatyków.
  Ona jest doskonała taka zabawa, bo nie tylko uczy ale radości co nie miara i
  uciechy. Zespół Warmia, Czerwony Tulipan czy nawet Stare Dobre Małżeństwo
  powinno współpracowac , bo są najbardziej popularni i lubiani.
  To już sie cieszę na myśl o serwerze i tych piosenek. Przecież nic nie robimy
  jak tylko propagujemy folklor i kulturę, a najwazniejsze , że gwara jest, tylko
  trzeba chcieć, a jak ktoś powiedział lud bez gwary to tylko zbiorowisko ludzi,
  a my jesteśmy najstarszą krainą z wielką historią , z workiem swoich dziejów, z
  tradycjami.
  Czy jest gdzieś na internecie slownik warmiński.
  No i poszukuję nazwy w naszej gwarze nazw miesięcy.
  No to do potam
 • rita100 13.02.06, 20:20
  Słuchajcie długo się zastanawiałam jak zrozumieć to ostatnie zdanie w tej
  gawędzie. Tante kupsiła trzy cólty i jena precz - czyli jedną bułkę wyrzucić ?
  Czyli tante kupiła dwie bułki ? - ach , ta matematyka ;)))

  To pytanie już było wcześniej i bez odpowiedzi :)
  forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=64&w=36533193&a=36595601

 • rita100 13.02.06, 20:34
  Kedajszy Łolstyn cz.II
  Jek am ślypsie zawer, zaro mi sia stary Łolstyn przymarzuł. Łod ty bramy na
  most i dali sztrasenbana jeździuła, a tak chibko coś prazie zawdy móg z ni
  wyskoknóńć. Gyszeftów (sklepów) zawdy buło gwołt na Staram Mnieście. Czegoś w
  caluśkam Łolstynie kupsić ni móg na Staram Mnieście dostoł. W tych
  rystołracjach tero wszystko łoddo. Rozmaite wciórności. Jek chcesz człozieku
  jek Italijoki pojeść to jidziesz do psiceryji. Amerykon tyż swojo cólta (bułkę)
  z klopsami i z zielónam w środku w tam Mekdólnoldzie dostanie. Jek w Ojrópsie
  abo w Rejchu mowam (mamy) tero w Łolstynie. Jenygo mi tlo brak w tam naszam
  mnieście. Kedajś jek człoziek do dochtórów abo do łurzandu przyjechoł i za
  gwołt jek zawdy psieniandzów ni mnioł, to móg sobzie w takam mlycznam barze
  psierogi z twarogam abo krupy ze skrzeczkami i maślonkó abo kwaśnam mlykam
  łobstalować. Smakozite to buło. I komu to diabu zawadzało ? Buła eszcze tako
  rystołracjo na Partyzanów. Co pora lot jó jenaczy zazywali a ludziska i tak
  zawdy śli do Grzesia. Łu tygo Grzesia zawdy buła nolepszo woszta z rejbowanuch
  kartoflów ze skrzeczkami. A som tan stary Grześ eszcze zawdy cias mnioł pogodać
  i sznapska ci przybitował.


  sztrasenbana - tramwaj
  Rozmaite wciórności - rozmaite różności
  cólta z klopsami i z zielónam - bułka z kotletem mielonym i sałatą
  mowam - mamy
  Gyszeftów - sklepów
  woszta z rejbowanuch kartoflów ze skrzeczkami - kiełbasa z ............
  kartofli ze skwareczkami
  sznapska ci przybitował - wódeczkę zaproponował

  Jakie to są rejbowane kartofle ?
 • gajowy555 14.02.06, 10:40
  rita100 napisała:
  > Czy jest gdzieś na internecie slownik warmiński.
  > No i poszukuję nazwy w naszej gwarze nazw miesięcy.

  Twoje pytania już przekazałem do źródła i jak tylko otrzymam na te i inne
  odpowiedź, to jak zawsze się z wszystkimi podzielę.
  Z tą muzyczką to nie tak prosto będzie wrzucić, ale bądźmy dobrej myśli.
  :)
 • tralala33 13.02.06, 21:37
  Dobrze zrobiłam, że poczekałam z odpowiedzią, bo teraz rozmumiem, że nie o
  składnię tu chodzi, ale o formę zapisu, o alfabet. Nie wiem, czy ktoś nad tym
  pracuje i szczerze mówiąc, wątpię. Choćby dlatego, że mówimy tu w gwarze, którą
  mówiono w polskojęzycznej Warmii, a to był zaledwie południowy kawałek
  niewielkiego kraiku, jakim była biskupia Warmia - więc i niewielu ludzi nią się
  posługiwało, a jeszcze mniej pisało. Na dobrą sprawę - teraz mogę wymienić
  tylko księdza Barczewskiego i jego 'Kiermase na Warmji', był też Augustyn
  Steffen, z chłopskiej rodziny z Sząbruka, absolwent Uniwersytetu w Poznaniu i
  profesjonalny językoznawca, który spisał i wydał w 1931 'Zbiór polskich pieśni
  ludowych z Warmji' (ach, żeby tak zdobyć egzemplarz), Seweryn Pieniężny junior,
  który w swojej przedwojnej Gazecie Olsztyńskiej pisał felietony po warmińsku
  jako Kuba z Wartemborka, no i ten cudowny zbiór legend, który nam Rita
  zafudowała na forum jak prawdziwą ucztę (ale, ale, czy są tam także legendy
  mazurskie? Muszę jeszcze raz zerknąć), oraz współczesne gawędy Edwarda Cyfusa.
  I tyle znam źródeł pisanych - może jeszcze ktoś coś dorzuci do tego spisu?
 • rita100 13.02.06, 22:02
  Tralala odpisała i jak widzisz biednie u nas, ale cos się zaczyna rozkręcać.
 • rita100 13.02.06, 22:03
  Kedajszy Łolstyn cz.III
  Zawdym łónegdoj z mojó Matyldó roz na tydziań do Łolstyna wozam na targ
  jeździli. Kele fojerwyry buł jedan kóński targ, tlo łón jekoś chibko przepod.
  Potam jeździlim na rynek za bana (dworzec). Ludziska z Łolstyna łuż ło psiónty
  z rena na noju (na nas) wyglóndali. Przedowalim śwyże masło i jojka i
  zarzniante kokoszy i śniotana abo szpek (słoniena). Take prosto ze wsi zawdy
  buło lepsze. Potam am kónie łostoziali kele muna łu śwogra im śli z Matyldó do
  mniasta łobstalunki (zamówienia) kupać. Nie kożdan łu noju (u nas) we wsi móg
  do Łolstyna jeździć, tom zawdy i no (dla) siójsiodów kupali. Bez pu dnia to
  człoziek cołan Łolstyn łoblecioł i ziedzioł dzie po co mo jiść. Tero wszandzie
  tlo te markyty, wszandzie wszystkygo gwołt ale i wszandzie to samo. Tlo by ci
  człozieku psieniandzów stało. Ale jek rychtycznie czego brukujesz to bez ołtaś
  (auta) przepod.
  Jom zawdy ziedzioł jek mom dzie w Łolstynie trasić. Jek am chcioł na Mazurska
  Kolónio tom ziedzioł co tam trolyjbus sztyry chodzi. Jek do jyziora to
  sztrasenbana jedan. Tero tych ołtobusów tak gwołt, aż dziw co łóne sia some nie
  pogubzić. - Kożdygo lata na dwudziestygo jula jeździlim z mojó do śwogra na
  geburstag (urodziny).
  I zawdym pora dni w Łolstynie łostali. Przed żniwami ciasu trocha buło na
  gościna. Pod zieczór jek pozietrze buło fejne chodzilim na take kino na dworzu.
  A tych kinów buło sporo. I kele Długygo Jyziora i na Mazurski Kolóniji i za
  banó (za dworcem). Eszcze jeno buło kele rotusza. Tero tam taki pukróngły dóm
  ze śćkła (szkła) stoji. Zadym sia dziwowoł skónd łóni to kino puszczajó. Po
  drugi strónie tam dzie potam postazili tan pyjdet i co tam na dole buł bar i
  kafyja Wars i Sawa buł taki plac. Stołów buło gwołt nałustoziane, takam
  drzewniannam płotam łobgrodzóne. Człoziek móg sobzie na dworzu łusiójść, psiwko
  abo limónoda popsijać i kino połobglóndać. A na cało ściana wymalowany buł
  zielgachny tan pałac Nałuki i Kultury co w Warszazie stoji.
  Fejn to wyglóndało.

  Zawdym łónegdoj - zawsze kiedy
  Kele fojerwyry buł jedan kóński targ - fojerwyry ?....
  bana - dworzec
  na noju - na nas
  szpek - słoniena , boczek)
  łu śwogra - u szwagra
  łobstalunki kupać - zamówienia zrealizować
  jek rychtycznie czego brukujesz - jak prawdziwie coś potrzebujesz
  geburstag - urodziny
 • tralala33 13.02.06, 22:15
  Ech, to kino letnie kole rotusza to jeszcze mój tato pamięta ze studenckich
  czasów. A czy tam też psiwko popsijali z kolegami studentami - zapytam :)
 • tralala33 13.02.06, 22:19
  Wcinam się trochę w opowieść o kiedajszym Łolstynie, ale jeszcze do tej
  odpowiedzi o polskiej Warmii chcę dorzucić taki kąsek (z przedwojennej książki
  o Prusach Wschodnich):
  'Cała Warmja na w sobie coś z polskiej Ultima Thula. Bo też jest w istocie
  wyspą. Od północy otoczona ziemiami czysto niemieckiemi, od południa krajem
  mazurskim, polsko-protestanckim, żyjącym od Warmji życiem zupełnie odrębnem,
  zdana jest na samowystarczalność i odosobnienie.
  Gdy wyjechać z Olsztyna w którąkolwiek stronę – po przejechaniu wąskiej strefy
  ziem wamijskich, trafia się w okolice, w któych życie polskie albo wogóle nie
  istnieje, albo najzupełniej śpi.
  Jadąc na północ, - w stronę Elbląga, Królewca czy Tylży, - już po przebyciu
  kilku albo kilkunastu wiosek, dostaje się wędrowiec w kraj czysto niemiecki.
  Jadąc w stronę Polski, w stronę Torunia, Warszawy, czy Suwałk, opuszcza Polad
  ziemię warmijską, w której czuł się jak w ojczystym kraju – i musi przebrnąć
  przez Mazury, gdzie wprawdzie rozbrzmiewa głośno język polski, oraz gdzie
  odszukać można i świadome ogniska ducha polskiego – gdzie jednak ogólny ton
  życia jest raczej pruski. – To też Warmja polska – te półtora powiatu
  (Olsztyński i poł Reszelskiego) zamieszkane przez ludność polsko-katolicką – te
  kilkadziesiąt polskich wiosek z jednym miastem (Olsztyn) i dwoma miasteczkami
  (Wartembork i Biskupiec), oderwane od Polski przy pierwszym rozbiorze, ma się
  do pozostałych ziem cywilizacyjnie polskich, tak jak wyspa ma się do
  kontynentu.'
  Wybory, jak rozmumiem, w najbliższej przyszłości nam nie grożą, więc nie będzie
  to potraktowane jako niewczesna kampania wyborcza, jeśli podam autora tego
  opisu - był nim Jędrzej Giertych, pracownik konsularny Konsulatu Polskiego w
  Olsztynie.
 • rita100 13.02.06, 22:36
  Alez dokładnie opisana Warmija, jak pokazuje , ze wieś wsi nie równa choć w
  zgodzie żyjąca.
  Tralala, pamietasz te kina ? Ja nie pamiętam , ale pamiętam w tym czasie jak
  ludzie dużo psiw pili, oj, bardzo dużo :)
  To legne sobzie :)
  dobranoc
 • gajowy555 14.02.06, 10:54
  ... pamietasz te kina ? Ja nie pamiętam , ale pamiętam w tym czasie jak
  ludzie dużo psiw pili, oj, bardzo dużo :)

  A ja niektóre pamiętam, na przykład trochę po ślubie byłem z moją ślubną w kinie
  przy banie, czyli "Dworcowym"-(jaka orginalna nazwa).
  Chodziło się też do "Polonii" - właśnie padła, "Awangardy"- jeszcze dycha, i
  "Odrodzenia"- w centrum, przy ratuszu. To są już tylko miłe wspomnienia.
  A psiwa to się chyba teraz dużo więcej psije...
 • rita100 14.02.06, 21:07
  Niestety , ani restauracji tych dawnych ani kin nie pamiętam. Kina już
  umierają, wchodza teraz markety z kinami na rynek, konkurencja niestety.
  Ale Cyfus to ładnie opisał

  Kedajszy Łolstyn cz.IV
  A jek pozietrze buło szpetne tom śli na drugo stróna do rychtycznygo kina. Łóno
  sia nazywało "Łodrodzanie". Jek sia łod rotusz na Stare Mniasto jidzie za
  bramó na tam placu łu Karola chodzilim potancować. Ludziów zawdy buło gwołt i
  młodych i starych. W niydziela tam zawdy całó famelijó śli do kościoła do św.
  Józwa, abo do takygo kościółka co kele kedjszygo (dawnego) spsitola no (dla)
  dzieciuków stoji. Potam po łobziedzie abo na szport-plac połobglóndać jek
  szurki (chłopcy) fusbala kopsió abo kele Łyny do parku. Ciasam tam wojskowo
  łorchestra grała. Fejn buło patrzeć jek ludziska z całami famelijami
  szpacyrujó, łodśwantnie łobleczóne. Ale toc człoziek rozumnieje co tak jek
  kedajś zawdy być nie może. Ludziów tero ziancy to i dómów ziancy brok budować.
  I Łolstyn bez to (przez to) ziankszy być musi.
  - Do Jarot to am kedajś zawdy na zieś do Tanty jeździli. Tero to tyż je
  mniasto. I Likuzy i Gietkowo i Dajtki. Bez te (przez te) wsie to sia tan nosz
  kochany Łolstyn eszcze roz taki zielgi porobziuł. I fejn, zawdy buło to
  napsiankniejsze mniasto i dali bandzie. I jo sia cole (wcale) nie dziwuja co
  ludziska chcó tu żyć. Dzie tam komu lepsi bandzie. Jek mosz chanć do lasa na
  grzyby abo do wody rybów pofitać to z Łolstyna mosz wszandzie jekby tlo
  kamnianiam cisnóść. Tlo tero te ludzie w mnieście jenaczy żyjó. Kożdan loto jek
  z pajchyrzam. Ni majó ciasu ani no (dla) dzieciuków ani no siebzie. Ale tak sia
  tero żyje na caluśkam śwecie. Każdan robzi swoje.
  - Zawdy łuż sia ludziska bojeli tygo co bandzie. Tero łuż mowam (mamy) dwa
  tysiónce lot jek Pon Jezus na śwat przyszed. I tlo Ponu Bogu mus dziankować co
  noma (mamy) w taki cias żyć przyszło co i wojnów i jinkszygo zielgygo
  nieszczajścio ni mowam (mamy). Bandzie lepsi. No toc jenaczy być ni może.
  Szczajść Woma Boże ludziska na naszy kochany Warmiji i w tam naszam
  nopsiankniejszam Łolstynie. I tam wszystkam co do noju (do nas) przyjodó tyż.
  To tedy aż drugi roz.
  (Tak więc aż do następnego razu)
  Klemens


  bez to - przez to
  Ludziów tero ziancy to i dómów ziancy brok budować.
  Ale toc człoziek rozumnieje co tak jek kedajś zawdy być nie może.
 • gajowy555 15.02.06, 18:30
  Ja to wszystko pamiętam, o czym Klyjmens łozprawio. To znowu nie tak dawno było
  . Ale...
  Jak dobrze, że mamy Cyfusa...
  Jak dobrze, że mamy Ritę...
  Jak dobrze, że jest Warnija... i wogóle życie jest piękne !
  :)
 • rita100 15.02.06, 19:18
  Mózia wama, aż ma zatchało ;)
  Jek sia tu nie radować Gayjowy ;)

  Kołam do Łolstyna cz.I
  Mózia do moji Matyldy, ziysz jutro pojoda kołam (rowerem) do Łolstyna. Dawno am
  łuż tam nie buł. Łostotni roz pewno łójskiego roku (zeszłego roku). Co mom w
  chałupsie siedzić. Lato mowam latoś ( tego roku) nie za gorónce, bandzie fejn
  łoboczyć jek w tam naszam Łolstynie tero wyglóndo.
  - Tyś łuż cołkam łogłupsioł, kołam do Łolstyna, toc tyś nie je młody szurek
  (chłopiec), Klyjmens. - Pogodała, pogodała, jek to zawdy moja staro, ale jek am
  reno ło psiónty wstoł, łobleka buła fejn łubiglowano (wyprasowana) i te no
  nowsze (najnowsze) zoki (skarpety) co mnie na kermas kupsiuła tyż leżeli fejn
  łurychtowane (przygotowane). Wypsiuł am tlo stóf mlyka, mniedzionkó (agrafką)
  spsiół nogowka na koło i do Łolstyna.
  Mózia woma, psianknie je tak reno wstać na wsi, ptoki spsiywajó jek by mnieli
  zapłacóne. Spraziedlizie poziam, mowam łu noju na Warmiji nolepsze pozietrze,
  wszandzie fejn zielóno, a ziamnia jek puchnie (pachnie) ?

  koło- rower
  łójskiego roku - zeszłego roku
  szurek - chłopiec
  łobleka buła łubiglowana - ubranie było wyprasowane
  no nowsze - najnowsze
  zoki - skarpety
  stóf - blaszany litrowy kubek z uchem
  mniedzionka - agrafka
 • tralala33 15.02.06, 20:27
  U Rity ziecierza na stole, a tu na forum taką zagadkę dla niej, i dla
  wszystkich chętnych wyrychtowałam - po jakiemu to napisane? Po naszamu czy nie?

  A čego tam ńe buuo: kouáče, rožne, čarńina ze śfačkami xto bi tam fćorko
  viličuu ?
 • rita100 15.02.06, 21:01
  hehe, stawiam na wilenszczyznę, ale jak Ty Tralala robisz te znaczki na górze
  literek ? Własnie w tych legendach często były znaczki nad 'e' i 'a'. Ni i przy
  okazji spytam się doczamu Cyfus nie daje znaczków takich jak w legendach i
  bajkach jak np. 'ps'ienć lot'
 • tralala33 15.02.06, 21:35
  Nie, nie - dużo bliżej niż Wileńszczyzna :)
  A znaczki - jeśli piszę w wordzie, to na górze mam 'Wstaw' - klikam raz -
  rozwija się i są 'Symbol' - kilkam w Symbol i wybieram 'tekst normalny' - a tam
  do wyboru róznych znaczków. jest i takie é, i taka podówjna litera Ǽ, jest
  alfabet grecki ΘΩ, i cyrylica ДА, można po hebrajsku ה, i po arabsku ق (mam
  nadzieję, że nic brzydkiego nie napisałam), a na koniec jest nawet tralala ♫♫♫
  i słoneczko wiosenne ☼ - zobaczymy, co z tego na forum wyjdzie?
 • rita100 15.02.06, 22:39
  To juz wyższy stopień wtajemniczenia :)
  strzelam dalej - gwara podlaska ?

  Kołam do Łolstyna cz.II
  Jek am do szosiji dojechoł, toroz mi sia gamba śniać przestała. Tak gwołt ołtów
  to jom i w Gyczwołdzie na kermasie (odpuście) nie zidzioł. Jodó, jodó, i cole
  (wcale) ma na tó łolstyńsko droga wpuścić nie chcó. A potam to ma prazie do
  rowa nie zepchli. A nagorsze só te z Warszawy, jek by jam chto w Łolstynie co
  za darmo łobziycuwał (obiecywał). Jenygo przy Kortozie tom łuż prazie mało co
  bez pysk nie rznół. Łustał ściyrwo tam swojam czerwónam ołtam i mózi - rowam,
  dzadku, rowam. No ty stinolu jekiś (smarkaczem jesteś ).
  Bez dwadzieścia lot rychło, dwa razy na tydziań am na targ do Łolstyna kołam
  jeździuł z jojkami, śniotanó, masłam abo zarżniantami kokoszami i zawdy am
  mnioł mniejsce na szosiji. Diobu z tobó szurku (chłopczyku) mózia sobzie. Jydź
  tam swojam czerwónam ołtam dali, łoboczywam jek dalyko zajydziesz. Jekoś am w
  kóncu dojechoł, ziancy doszed jek dojechoł, bo po Łolstynie tero kołam nie
  pojydziesz. Fejn tan Łolstyn. Łod łójskygo lata (zeszłego roku) gwołt (dużo)
  porobzili. Tretuary (chodniki) jek w Rejchu am zidzioł, jek am łu tanty Hildy
  na złotych godach buł. Tlo tych ołtów za gwołt. I mnieckie i ruske i rozmaite.
  Nie jidzie kołam (rowerem) jechać. Tom ssiod (zsiad) i przy kole szed, aż ma
  jedan policmon zaczepsiuł i sia spytoł czy jom aby nie je łupsity (pijany). Am
  sobzie chcioł tan Łolstyn łoglóndnóńć, tlo nie wszandzie z tam mojam kołam wnim
  móg wlyźć. Jedan taki łuczynny mózi: Weźcie go i przyziójźście do jeki dachryny
  (rynny) ale nie prowozam tlo ketó (nie sznurkiem tylko łańcuchem), bo go tam
  potam nie nojdzieta.
  cdn

  Bez dwadzieścia lot rychło - przez dwadzieścia prawie lat
  Łod łójskygo lata - od zeszłego roku
  tretuary - chodniki
  dachryna - rynna
  prowoz - sznurek
  ketó - łancuch
 • gajowy555 16.02.06, 12:40
  Może ja zgadnę : Kaszeby ? Łemki ?
  A co do opowieści ... myślę, że to się dla Klyjmensa nie za wesoło skończy ?!
  Już trza buło lepsi bez pysk rznónć tych warsiawioków...
 • tralala33 16.02.06, 18:38
  Czas na roztrzygnięcie konkursu. Przypomnę pytanie: w jakim dialekcie (języku,
  gwarze?) zapisano to oto zdanie?
  A čego tam ńe buuo: kouáče, rožne, čarńina ze śfačkami xto bi tam fćorko
  viličuu.
  Niestety, nikomu nie udało się podać prawidłowej odpowiedzi :( Na szczęscie
  dwie odpowiedzi były 'geograficznie' wystarczająco blisko, by można przyznać
  pierwsze miejsce ex equo Ricie (za odpowiedź Podlasie) i Gajowemu (za pomysł z
  Kaszebami). Brawa! W nagrodę podaję link, który prowadzi do poprawnej
  odpowiedzi - a jednocześnie potwierdza regułe, że najtrudniejsze bywają pytania
  najprostsze.
  human.uwm.edu.pl/polonistyka/biolik/articles/wciorko.htm
  Przy okazji - jest to odpowiedź na pytanie Szwagra - jak widać, bywają też inne
  sposoby transkrypcji mowy po naszamu, ale dużo trudniejsze do rozszyfrowania
  niż ten, którego trzyma się w swoich gawędach Edward Cyfus.
  P.S. Pytanie dodatkowe - kto podejmie się przetłumaczenia tego zdania?
 • tralala33 16.02.06, 18:57
  ten artykuł taki długi i mundry - może lepiej podam odpowiedź na tacy:
  A čego tam ńe buuo: kouáče, rožne, čarńina ze śfačkami xto bi tam fćorko
  viličuu - zapisano w Różnowie w gminie Dywity blisko Olsztyna.
 • gajowy555 16.02.06, 12:43
  ... że się wtrącę, to znaczy, że piszesz najpierw w Wordzie, a potem wklejasz na
  forum ???
 • tralala33 16.02.06, 18:41
  To zdanie (warmijskie) po prostu przekopiowałam, ale na przykład przepisując
  fragmenty Jutrzni mazurskiej Karola Małłka, gdzie pojawiają się takie
  ściągnięte 'e' lub 'a' z akcentem, rzeczywiście najpierw pisałam sobie w
  wordzie a potem wklejałam. Bo tak bezpośrednio w forum chyba nie da się takich
  znaczków wpisać? A zależało mi na tym, żeby było dokładnie tak, jak w
  oryginale.
 • gajowy555 16.02.06, 19:57
  No proszę , całe życie człowiek żyje i nie wie, że mówi prozą (jak u Moliera).
  Ale dzięki i za artykuł i za kulisy pracy na kompie.
  A ja straśnie blisko byłem wygranej, toć ja z tej gminy...
 • rita100 16.02.06, 20:30
  Ale poznajemy tajniki gwary i komputera, to jednak trudne. Ja mam łatwiejsze
  zadanie , tylko przepisuje i sie bawię.
  To jedziemy dalej kołam do Łolstyna, a o warszawskich oftach jeszcze bandó
  mózić ;)

  Kołam do Łolstyna cz.III
  Ale weź tu człozieku kup w tam mnieście keta (łańcuch), kedy te guszefty
  (sklepy) co kety przedajó só (są) tero aż za bonófam (dworcem) abo jek sia na
  Szcztno wjyżdżo. Take szurki (chłopcy) przy samam rotuszu mózió co jek jam dom
  dwa złote, to bandó na moje koło (rower) dawać boczanie. Tom to moje koło łu
  niych łostaziuł. Jó, tero móg am sobzie tan Łolstyn połoglóndać. Na psiechta
  człoziek ziancy łoboczy, a ciasam aż za gwołt. Nie banda jamrowoł (narzekał)
  suła (ile) sia w tam mnieście robzi co by fejni buło, tlo doczemu tero jek
  gwołt cudzych sia do noju nazjyżdżało. Te boroki w tych ołtach co to zaro
  zidać, co łóni łu noju psiyrszy roz só, stojó i czekajó co bandó mogli dali
  pojechać. A ni mogó, bo to abo bryka (most) przy bonófsie popsowali, abo jek na
  Staram Mnieście jekiś gupsiała sia łuwziół kamnianie porachować. Powyjmiwali te
  kamnianie, połustoziali na sterta, przedawać po jenam bandó czy jek ?
  Jeden taki z glacó (słoikiem) co kele mnie sia łustoł, mózi co łóni tero ganc
  nowe kamnianie bandó łustoziać (układać), bo te stare sia łuż za fest zdeptali.
  No jó fejn, tlo doczamu tero te ludziska muszó po tam Staram Mnieście jek gajsi
  po stecce jedan za drugam lyźć ?
  Ni mogli łóni tygo robzić jek tlo te z Łolstyna sia w mnieście łostonó ?

  doczemu - dlaczego
  do noju - do nas
  só - są
  gajsi po stecce - gęsi po ścieżce


  -----------------
  Jo je Rita Łolstynowo kobzita ;))
 • gajowy555 17.02.06, 13:07
  ...Jo je Rita Łolstynowo kobzita ...
  No mocne... widze ,że już całkam gęba Wy po naszamu godacie...

  ...bo tutaj Łyna się wije
  tu się wraca i żyje ...
 • rita100 17.02.06, 19:57
  Gayjowy dzięki, dzięki za mile słowa :)
  Wracając do gwary w gawędach, to czasmi zastanawiam się czy wypada nam tak
  pisać. Chodzi o tą prostotę gwary, używaniu jej nie tak romantycznie jak
  posiada jezyk polski. Zauważyliście jak się tam wszyscy do siebie odnoszą ?
  Trochę jestem zażenowana takim słownictwem, bo to wygląda tak dziwnie , nie
  chcę to ujmować inaczej.
  Takie mam uczucie , ze nie przystoi nam tak godoć, że to niegrzeczne , ale
  musze się przyzwyczaić do tego stylu. Tak, to jest inny , inny styl mówienia,
  powiem i przeproszę od razu - wiejski i prostacki. Czasami sie zastanawiam czy
  ktoś się nie obrazi jeśli przytaczam takie słownictwo gwarowe, tą gadkę ludu.
  np.' na ślómbank (kozetkę) łuwoluł'. hehe
  No jak powiem na dobranocce - 'No to jo sia łuwaló' czyli idę się położyć - to
  jak to będzie wyglądało ? hehe Pomyślą , żem niegrzeczna osoba ;))))
  albo coś co jest tylko żartem - 'ty stary grotunie' można żle odebrać. A w tym
  jest jej piękno.
  Jak tą gwarę używać ? Myślę , że jako duże poczucie humoru, które z niej bije,
  żadna złość.
 • rita100 17.02.06, 20:39
  Kołam do Łolstyna cz.IV
  Wziół ma tedy tan z glacó (szklanką) pod pacha, poślim pod takam dacham z klaty
  (szmaty) sia łusiójść, tero takich gwołt na tam Staram Mnieście. Zakozoł
  (zamówił) psiwo i mózi: doczamu wyśta dziodku só take złe. Łoboczta siuła (ilu)
  tu tero łobcych. Jekby wszandzie mogli tlo chibko przelyźć, to by pośli dali, a
  tak muszó łustać, zaczkać i bez to zawdy co kupsió. Tan prezidant co tu noju na
  rotuszu siedzi łuż dobrze ziedzioł co robzi.
  Pogodalim, pogodalim i poślim kele rotusza po koło. Dwa godziny am tam siedzoł
  i tych szurków (chłopców) wyglóndoł co na moje koło baczanie dawać mnieli.
  Am myśloł co może jedan kołam do dóm po sztółla (kanapką) pojechoł i zaro nazod
  przyjydzie.
  Grznióncne psioruny zatrzasnóńć. Mojo Matyldo bez mniesiónc do mnie gamby nie
  łotworzy. Take fejn koło eś sucham pyskam pożer, poziy. I recht bandzie mniała,
  taki stary i taki gupsi. Do dóm am pyjkaesam pojechoł. Jek am we wsi do
  sópódzielni poszed i ludziom poziedzioł co mi sia w Łolstynie przytrasiuło, to
  sia eszcze ze mnie śnieli, co Klyjmyns nogowki mniydzionkó (agrafką) spsiół, bo
  pewno w buksy (spodnie) narznół ze strachu co mu Motylda za to koło pysk
  łopatrzy. Cisnół am tedy te mniydzionki w trowa. Koła ni mom to i mniydzionków
  nie brukuja (potrzebuję).

  zakozoł - zamówił
  bez to - przez to
  Grzniónce psioruny zatrzasnóńć - przekleństwo
  recht - prawda
 • tralala33 17.02.06, 21:11
  Ech, dobrze że chociaż tym pyjkaesam do domu można było wrócić, bo pieszo to by
  Kyjmens dobry tydzień szedł. A co to tego, czy 'Tan prezidant co tu noju na
  rotuszu siedzi łuż dobrze ziedzioł co robzi' o, tu zdania byłyby podzielone ;)
  A skoro już kołam do łolstyna i pyjkaesam do domu Klymens pojechał, to można
  teraz taki ciut naukowy podwątek otworzyć?
 • tralala33 17.02.06, 21:13
  Zobaczymy, czy uda mi się gdzieś z boku doczepić trochę wiedzy na temat
  warmińskiej gwary?

  W południowej części Warmii, na obszarze ok. 1500 km kwadratowych dominował
  język polski. Do jego ugruntowania i utrzymania przyczynili się księża, książki
  o tematyce religijnej, kalendarze i prasa polska.
  Dialekt warmiński pod względem zasobu wyrazów był w zasadzie jednolity, różnił
  się natomiiast bardzo jeśli chodzi o wymowę. Na przykład nazwa ‘gęś’
  występowała na Warmii w wielu postaciach; geś, genś, ganś, gajś, geś i gaś.
  Niemal każda większa wieś miała swoje specyficzne naleciałości. Walenty
  Barczewski wydzielił dwie główne odmiany gwary warmińskiej: dialekt A i dialekt
  B. Pierwszym posługiwała się ludność okolic Olsztyna (‘będziemy – bandziewa,
  gęsi – gansi), drugim ludność okolic Biskupca i Barczewa (będziemy – będziewa,
  gęsi – gensi).

  (Rita dobrze to zna, bo stosowne źródło wiedzy posiada nie od dzisiaj - a jest
  to książka Warmiacy i Mazurzy z roku 2002, wydana w Olsztynku pod redakcją
  Bogumiła Kuźniewskiego)
 • tralala33 17.02.06, 21:15
  Dziś lekcja pierwsza - zmiękczanie - po naszamu mówimy mięciuteńko, o tak:

  1. Miękkie spółgłoski wargowe pi, bi, fi, wi, mi
  a. pi, bi – przechodzą w pś, bź, np. psies, wypsić, bziałka, bzieda
  b. fi, wi – przechodzą w fś, wź, ale przy wymowie wyrazów z tymi
  spółgłoskami f lub w najczęściej zupełni zanika. Przykłady figiel – sigiel,
  wiara – ziara, wino – zino, wiedzieć – ziedzieć.
  c. Miękka spółgłoska mi – przechodzi w mń, np. pomniarkowałem, mniło,
  mniasto, pamniontki.
  Taki proces zmiękczania (palatalizacja) należy do najbardziej
  charakterystycznych wyznaczników gwary warmińskiej. Warmiak miękczy o stopień
  dalej, niż gramatyka podaje, pisał ksiądz Walenty Barczewski.
  Ale w niektórych wyrazach spółgłoski wargowe mogą także ulegać depalatalizacji,
  np. peśń zamiast pieśń, dziewenć zamiast dziewięć, szwanta zamiast święta.
  No tak- nie ma takiej reguły, żeby od niej wyjątków nie znaleźć.
 • gajowy555 17.02.06, 21:33
  ooooo !!!!!! to po naszamy trza godać łoooo !!!!!
 • tralala33 17.02.06, 21:38
  Łejery, na pierwszej lekcji można się pomylić ;)
 • rita100 17.02.06, 21:39
  Oj, przyda się ta lekcja Tralala, przecież jest gdzieś A , która tak pragneła
  uczyć się gwary warmińskiej , a ma okazję jak nic. Ja mogę się pochwalić tym ,
  że coraz bieglej czytam i nie sprawia mi to już trudności, a trudniejsze wyrazy
  staram się tłumaczyć dla innych.
  Dialektyka , to bardzo trudna, tu gramatyka wchodzi w układy a jam prosta jak
  ta gwara - przypominam o mojej ocenie dostatecznej upłakanej z języka polskiego.
  Zaczełam pomalutko wypisywac odmianę czasownika - 'ja jestem' itd oraz odmiany
  nam , wam , swój , mój itd. Tu się gardzo gubię.
  Ciekawe czy ktos się pokusił odmienić czasownik - 'być' w gwarze ?
 • rita100 17.02.06, 21:40
  Lyjonowe cwilingi cz.I
  (Liona bliźniaki)
  Jenygo połobziedzio , bandzie jekoś tak dwa niydziela tamu, prazie com sia na
  ślómbank (kozetkę) łuwoluł, tłucze sia chtoś do dźwierzów. Jeki diobu, myśla
  sobzie.
  - Prosza - mózia tedy, a cole mnie nie w smaka buło co mi chtoś połobziedni
  spsik (sen) przerywo.
  Szołtys wloz, czopka styjnół, Pona Boga pochwaluł, a gamba mu sia śnieje. - Co
  łón mo na sumnianiu, myśla sobzie. - Dobry człoziek z niyego choc na łurzandzie
  i nie z naszych. Jekoś tak zaro po wojnie ścióngnół (sprowadził się) z kobziytó
  i z trzóma dziecukami zza Buga. Ciajżko jam buło. Kożdamu pomogoł, ciasam tlo
  za strawa (jedzenie), boc nic ni mnieli. To i jam ludzie pomogali. Tlo godka
  mnieli jekoś tako jenakszo. Ni to po polskamu, ni po rusku. Ale jek człoziek
  porzóndny to z kożdam sia dogodo. Przyjnół sia tedy łu noju (do nas). Tero mo
  łuż dzieciuki po szkołach i pożanióne. Som sia łostoł ze swojó Werónikó. Za
  szołtysa wybralim go eszcze za Gerkowych ciasów i tak sia łuż łostało. Łón bez
  tygo łuszandu łuż by tero ni móg pewno żyć, a ludziska tyż zodnygo jinkszygo
  nie chcó.
  - Co za czorno godzina cia do noju Bazyl sprowodzo, sia pytom.
  - Jeko czorno godzina, jeko czorno godzina, downom cia łuż Klyjmyns nie
  zidzioł. Kawkó byś ma lepsi łuraczuł, a jek ci poziam z czam, am do ciebzie
  przyszed to i kwatyrka na stół postazisz ty stary grotunie (pryku).
  - A nie chcioł byś mniyć telefón w chałupsie Klyjmens ?
  Łoczy mi sia szerzy łotworzyli, zawdy am chcioł mniyć telefón, bo to i z Hildó
  w Rejchu by szło pogodać ciasam i naszo Adela co za Mniemca je łożanióno, tyż
  by nie brukowała zawdy tlo poziastki (wiadomości) na papsiyrze psisać. Jó to by
  buło fejn. A tan szołtys pewno ziy co godo. Łónegdoj elektryka tyż noma
  załapsiuł, a godali co aż za dziesianć lot bandziewam mnieli.

  cwilingi - bliźniaki
  ślómbak - kozetka
  spsik - sen
  ty stary grotunie - ty stary pryku ;)
 • gajowy555 17.02.06, 21:58
  no niedługo mozna będzie doktorat obronić, jeszcze parę (tysięcy) lekcji i już...
  Niestety, Cyfus jest jeden, jedyny w swoim rodzaju i trza duuużo czasu, żeby
  godać i psisać jek łón.
  Ale fajnie Rita, że klikasz, do książki bym tak często nie zaglądał jak do
  kompa, no i jestem dzięki Tobie na bieżąco, a dzięki Tralali jeszcze mam
  podbudowę naukową. Żyć nie umierać. Oby dak dalej.
  Rita, widziałem nowe fotki na kuligu..
  :)
 • rita100 17.02.06, 22:31
  Na dworze plucha, a w jizbie ciepluchno.
  Ja bardziej w książce siedzę i coraz bardziej mi idzie sprawniej klikanie w
  gwarze. Ale nie opisze jak wygląda ksiązka, ile ma notatek na marginesie i jak
  jest wymentolona, bo żeby ją ustawić do przepisywania to musze przykładać
  cięzkim jakimś narzędziem i znalazłam taki , to jest nóż wojskowy z pochwą ,
  taki jaki używał Rambo w Wietnamie :) I tak połozony ten nóż na kartkach
  przytrzymuje strony, bo niestety cięzko ją ustawić do przepisywania.
  Tak, ta ' ksiójżka bandzie' najbardzie przepracowana - dam ją na licytację jako
  przykład z nieodpowiednim obchodzeniem się z ksiązką ;) Ale naprawdę nie da się
  inaczej :)
 • rita100 18.02.06, 22:09
  Lyjonowe cwilingi cz.II
  A skoro ma to kosztować, pytam sia. Zaśnioł sia tli i mózi: krowy nie bandziesz
  brukowoł (musiał) przedawać, Klyjmyns.
  Colem (prawie) nie zmniarkooł co Motylda łuż łod łobrzóndku do jizby wlazła i
  sia noszy godce z łotworzónó gambó przysłuchuje - Lepsi byś babo kowki
  łuwarzuła mniast muchy gambó fitać.
  Mosz recht Klyjmyns - mózi i kwatyrka tyż przyniosa za takó nozina.
  Tlo doczamuś Weróniki ze sobó nie wziół Bazyl. Jekbym ziedziała , tobym fejnego
  kucha (ciasto) łupsiekła, z ziśniami.
  Drugam razam, drugam razam, łóna musi tero gajś łoskubać i psiyrzów nadrzyć.
  Jekiś poświńczok (podrostek) z mniasta jechoł jek szolóny ołtam bez zieś i noma
  gejś ołtam zawadziuł. Musielim zarznóńć. Ni ma kary boski na tych mniastowych.
  Nimki spsieklóne. Matylda tyż sia z noma do stoła łusiadła i jenygo wypsiuła,
  bez przymusu. Tero, to jó psiokrew wóntroba nie boli. Przy tam Bazyla, to łóna
  zawdy wypsije, a łoczy mu zaglóndo i słucho go jek prosiok grznianio. Tlo jek z
  Kacpram i Józwó sia w szkate grać łusióndziam, to łolyko na wóntrona i ani
  jeny glaski do gamby nie weźnie.
  Czarojt jeki z ty moji Matyldy czy jek ? Łoraz (naraz) drugo halbka (połówka)
  sia na stole nolazła. Zawdy je to czam pogodać jek gorzołka trocha jajzyki
  rozziójże.
  A łuśńielim sia przy tam . aż noju bełki (brzuchy) rozboleli.

  nie bandziesz brukował - nie będziesz potrzebował
  colem - prawie
  fejnego kucha łupsiekła - dobrego ciasta upiekła
  gajś łoskubać - gęś oskubać
  drugo halbka sia na stole nolazła - druga połówka na stole się znalazła
  poświńczok - podrostek
  ani jeny glaski - ani jednego kieliszka
  bełki rozboleli - brzuchy robolały
 • tralala33 19.02.06, 20:31
  Dziś niedziela - szkoła zawarta. Ale już jutro druga lekcja po naszamu, a w
  niej nałuka jek u noju mózić u i o.
 • rita100 19.02.06, 20:35
  tralala33 napisała:

  > Dziś niedziela - szkoła zawarta. Ale już jutro druga lekcja po naszamu, a w
  > niej nałuka jek u noju mózić u i o.

  Ja jestem ciekawa czy choć troszkę nauczę się mówić po naszemu. To musi samo
  najść, no łobaczymy :)

  'spsij' spokojnie :)
 • tralala33 20.02.06, 20:03
  Dziś posłuchajmy jak po naszamu należy mówić samogłoski u oraz o. Te dwie
  samogłoski ulegają labializacji. Łe no, kto to zrozumie, może lepiej
  powiedzieć 'uwargowieniu'? Fuj, jeszcze gorzej. Mówiąc prosto: przed 'u'
  lub 'o' pojawi się dodatkowo dźwięk 'ł'. A co z tego wyjdzie? Ano usłyszymy
  Łolstyn, łuczta, łu noju, łojczulek, łoczy, łobabzić sia (czyli ożenić się).
  Jak widać dotyczny to najczęściej samoglosek na początku wyrazów, ale nie
  tylko - o czym świadczy dzisiejsza nałuka! A znający język niemiecki mogą pomóc
  nam zrozumieć, co miał na myśli Warmiak, gdy mówił (móził):
  łuszporować, łozorgować, czy też łobsztrafowany?
 • rita100 20.02.06, 21:14
  Tralala i chyba to najprościej pojąć z tym 'ł'. Łatwo i prosto nawet się wymawia

  Toc mym sia łuśnielim :)
 • tralala33 20.02.06, 21:42
  Zadanie domowe do lekcji 2: proszę policzyć, ile razy w tym fragmencie gawędy
  pojawia się takie 'zlabializowane' o lub u, czyli ło lub łu:

  Ale Matylda jek łusłuchała to yno psiantó w dupa i łuż w klejdach (ciuchach)
  grzebzie. W tan modry klejd ze szlejfko sia łoblekła, mojo łobleka tyż mnie z
  bigla (z wieszaka) łuż ścióngnóła, skorznie na glanc wypucowała, łurychtowała
  pora jojków i swojski śniotany no dzieciuków i poślim na pyjkaes. - Zygfryd ze
  swojó łuż na noju na bonófsie czekali. Łuradowali sia na to śniotana i
  pojechalim jych ołtam na tan tyjater. Mózia woma, fejny mowam tero tan tyjater
  w Łolstynie.

  Na moje oko - dziesięć, ale ja już ździebko niedowidzę 8-)
 • rita100 20.02.06, 21:47
  10 zlabializowane 'o' lub 'u'

  Choć wcześniej doliczyłam się 9
  omineło mi się dwa 'ł' w slowie 'łusłuchała'

  Fajne te zagadki :)
 • tralala33 20.02.06, 21:55
  To może jednak dziewięć, bo ja doliczyłam ołtam (autem) ale teraz widzę, że sie
  nie liczy :( skoro 'u' zupełnie znikło. A w 'łusłuchała' tylko pierwsze ł jest
  dodatkowe, drugie i tak by było 'słuchała'. No cóż, koń też ma cztery nogi i
  się potknie, a to dopiero druga lekcja :)))
 • rita100 20.02.06, 21:59
  Czyli wychodzi na to , że bulo 'ł' 9x :)
  bo to 'ł' drugie w wyrazie 'łusłuchała' liczy sia tlo pierwsze.
 • tralala33 20.02.06, 22:05
  No jo, ale jutro będzie łatwiej! Jutro prejotacja i wszystkie joty (ji)
  zliczymy co do joty. Tak tedy aż drugi raz - dobranoc :)
 • rita100 20.02.06, 22:10
  dobranoc Tralala - dziekuję za przekazanie wiedzy - faktycznie połaczenia sytab
  jest bardzo interesujące. Ja sie zajmuje amatorsko

  jo je
  jo mam
  ło am
  my sówam
  noma
  mym só
  łu noju

  itd , bo już mi sie w glowie kręci jak po gorzałeczce ;)))
  to takie trudne :)
 • chwillka 19.02.06, 14:46
  Postanowiłam spróbować rozwiązać zagadkę Rity :)
  Zadałam googlom wyszukanie wyrażenia „weź precz”. Wybrałam kilka fragmentów w
  których słówko precz ma różne znaczenia.
  Od razu zatrzegam się, że nie jestem językoznawcą...a moja dedukcja jest
  baaaardzo intuicyjna ;]
  Nie uważacie że wyraz „precz” ma co najmniej dwa znaczenia?
  Gdy mówimy „precz z mego domu, pamięci, serca :)...chcemy innymi słowy
  powiedzieć: „wynocha”

  Pierwszy fragment z googli:]
  „Nie ruszaj, to moje, weź precz łapy swoje”
  Jacek Kaczmarski „Mufka”

  W złożeniu „weź precz łapy swoje” słowo precz nie jest już tak jednoznaczne
  emocjonalnie jak wyżej.
  Można to odczytać jako: zabierz swoje ręce, trzymaj je z daleka (od mufki)

  pójdźmy dalej, jak mawia pewien profesor...:)

  "...och toć ja tych buciorów nie założę
  lepiej w sieni je położę- nie daj Boże!
  Nie założę.
  Bo nie modne i z urodą mą nie zgodne
  Weź precz ode mnie je tfu, afe! "
  Kamil Garbacz „Kuszenie i cierpienie”

  tu mamy podobną sytuację. Trzymaj z dala ode mnie te buciory. Nie chcę mieć z
  nimi nic wspólnego, "są niemodne i z urodą mą niezgodne", (to sobie zapamiętam :D)

  pójdźmy dalej....

  „A król: - Jeszcze mi na oczach będzie to podle zielsko leżeć? Mój wstyd
  przypominać? Weź mi je zaraz i wynieś precz, żebym go więcej nie spotkał! Ano,
  poszedł pachołek po drugiego, one kamienie odrzucili, pęk łodyg przegniłych z
  wody wydobyli, wynieśli je het, pod las, cisnęli i poszli. Kupca szukali
  tymczasem precz po całym świecie, wedle królewskiego przykazu”
  Maria Konopnicka „Jak to ze lnem było”

  ...to jest ciekawy fragment. Słowo precz użyte w różnych znaczeniach
  „Weź mi je zaraz i wynieś precz” w znaczeniu -> zabierz...wynieś...aż chciałoby
  się powiedzieć „wynieś na zewnątrz”

  „Kupca szukali tymczasem precz po całym świecie” tu słowo precz ma chyba
  pozwolić odczuć, że kupca szukano bardzo daleko aż by się chciało powiedzieć,
  hen po całym świecie.

  ...pójdźmy dalej...

  „Gdyby jednak sól smak straciła, czym ją nasolą?
  Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi
  podeptana.
  (z Ewangelii wg. Św. Mateusza)
  „precz wyrzucona” oddalona, odłączona od reszty ...od dobrej soli

  pójdźmy dalej...to będzie już ostatni fragment :]

  "On woli winorośli wybujały krzew
  Owijać o topoli pień;
  Jałowe pędy precz odcina z drzew,
  By szczepić nowy sok w ich rdzeń."
  „Epod II (Beatus ille, qui procul negotiis...)” Horacy
  w przekładzie Józefa Birkenmajera

  Zobaczcie...tutaj słowo precz wyraźnie oddziela nam coś od czegoś...jałowe pędy
  mają być oddzielone od drzew czyli w tym przypadku odcięte.

  no i czas wrócić do fragmentu z gawędy pana Cyfusa
  „Poni mi do trzy cółty i jena precz. I tedy przedowczynio dała tancie co chciała
  i sia z łotworzóno gambó stojić łostała.”
  Powiem jak ja to rozumiem, nie musicie się ze mną zgadzać. Myślę jednak, że
  tancie nie chodziło o zostawienie bułki w sklepie...bo wyszłaby na straszną
  głuptaskę. Bo to tak, jakby tanta poprosiła:
  - niech mi pani poda trzy bułki i niech jedna (z nich) zostanie na półce
  no chyba, że tanta była żartownisią.
  Ja rozumiem zamówienie tanty tak...poproszę trzy bułki, (dwie mają być
  zapakowane (pewnie wrzucone do siatki) a jedna jak to się mówi na wynos, czyli
  do "łapki". Jedna bułka ma być oddzielona od reszty...to włąsnie ma oddawać
  słowo precz w zamówieniu tanty.
  W piekarni chrupiące cółty musiały cudnie pachnieć i ja na miejscu tanty
  schrupałabym sobie taką cółtę w drodze do domu, co zapewne sympatyczna warmińska
  cioteczka uczyniła.

  Rita gwara warmińska jest zaraźliwa jak grypa tylko dużo przyjemniejsza :)
  Pamiętam, że kiedyś gawędy pana Cyfusa leciały na antenie PR Olsztyn. A teraz
  gdzie mozna by ich posłuchać?
  Świetny wątek...przezabawne są te niektóre historyjki. Wielka szkoda, że w
  przeciwieństwie do gwar: kaszubskiej, śląskiej, góralskiej... naszej warmińskiej
  nie słychać na co dzień ;]


 • rita100 19.02.06, 20:25
  Z wielką ciekawościa przeczytałam Twoj wpis Chwillka - zrobiłas wielką pracę.
  Faktycznie nie rozumiałam tego zdania z tym slowem 'precz'. Rozumiała je
  jako 'wyrzyuć' lub 'zwracam'.

  Nigdy nie słyszałam wcześniej Cyfusa, a gwara wydawała mi się cięzka i taka
  niedostepna. Jednak bajeczki i legendy tak mi przypadły , ze o jeden stopień z
  gwarą poszłam wyżej. Nie możemy powiedziec , że jej nie mamy, mamy tylko
  uważamy , że jest trudna i już niepotrzebna. A przeciez można juz nawet maturę
  zdawać z gwary i trzeba ją poznawać , by tłumaczyć wczesniejsze dzieła gwarowe.
  A po za tym przy gwarze można sie świetnie bawić. Wystarczy przy grillu
  postawić piwo i starać się mówić gwarą - gwarantuję ubaw, bo to jednak jest
  inne słownictwo , inna wymowa i taka pocieszna, nie ma w niej zlości ,
  nienawiści , a jest prostota życia codziennego.
  dzięki Chwillka.
 • rita100 19.02.06, 20:37
  Lyjonowe cwilingi cz.III
  Łónegdoj, łuż fejnych pora lot tamu, jekoś tak buło w mercu czy łuż w apryla,
  chtoś w samam środku nocy do Bazylowych dźwyrzów łatasuje jek szolóny.
  Łotwórzta szołtysie, do spsitola musza zwónić, bo mi mojo staro porze. Lyjon,
  tan co przy lesie mniyszkoł. Zawdym sia śnieli, co za Lyjónam to tlo łuż psy
  dupami szczekajó. Śwatła ni mnieli, morgów tyż nie za siuła (wiele),
  pracharstwa sia wszandzie zawdy pełno wolało. To Lyjon bez to tlo dzieciuki
  robziuł. Cóś jedanoście łuż mnieli abo dziesianć. I tak za móndry to łón tyż aż
  nie buł, tan Lyjon. Tłucze sia tan dzieciorób tedy do tych Bazylowych dźwyrzów,
  bo tlo szołtys mnioł tedy tylefón we wsi. Wstoł Bazyl i wpuściuł boroka
  (nieboraka) do chałupy. Tylefón na pogotozie wykranciuł, ale Lyjon bez tan
  tylefón godać ni móg, tak buł znerwowany. Godojcie wy szołtycie, mózi. Jó, tlo
  co mom godać. No co by tam ołtam z modrami (niebieskimi) śwatłami przyjechali i
  mojo kobziyta do spsitola wziyli, bo tak fest to łóna eszcze nie łolykała
  (narzekała), a buł cias przywyknóńć.
  To tu ciebzie znowój dzieciuk w drodze pyto sia Byzyl ?
  - Nie w drodze tlo za progam, godojcie szołtysie z tam pogotoziam, my potam
  pogodowam.
  - Pyto sia ta kobziyta w tylefónie, czy zóna mo bóle.
  - No jek ni mo jek drze pysk co jó po całam lesie słuchać.
  Pyto sia Bazyl Lyjona - i ta kobziyta chce ziedziyć czy wody łuż łodeszli.
  Pomyślół trocha tan gupsi Łyjon i godo: 'Poziycdzta ji szołtysie, co w bruzdach
  eszcze stoji ale drogó łuż przejydzie, tlo niech wartko (prędko) jodó.
  I tak sia Lyjonoziu cwilingi łurodzili. Jeno szczajście co tan Lyjon pora lot
  tamu do Rejchu wycióngnół, bo by tero po nocy do mojygo tylefóna lotoł. Bo
  pewno na tych cwilingach sia łu niygo nie skónczuło.

  nie za siuła - nie za wiele
  bez to tlo dzieciuki robziuł - przez to tylko dzieci robił
  pracharstwa - staroci
  łolykała - narzekała
  cwilingi - bliźniaki
  wartko jodó - prędko jadą
  --------
  Wypowiecie to zdanie ?
  Poziycdzta ji szołtysie
 • rita100 19.02.06, 21:56
  Tyjater cz.I
  Zwóni do noju w tamta niydziela nosz nomłodszy. Zygfryd, łón tero w Łolstynie
  mniyszko o godo: " a może byście z mamą tatku do Olsztyna przyjechali, do
  teatru byśmy razem poszli ?" - fejn mózia szurku co ło starych pamniantosz tlo
  doczamu z foterkam (z ojcem) po naszamu nie godosz, toc tyś pewno eszcze nie
  zaboczuł (zapomniał) ? - Łon po tam jek na tam Wyrsolu sztudyrowoł (studiował)
  (tak am łónegdoj na ta kortowsko łuczelnio mózili, tero to sia jekoś tak
  jenaczy nazywo), to sia cołkam taki mniastowy porobziuł. Do chałupy do noju to
  łuż prazie cole nie zajrzy. - Jygo bziołka (żona) za zamborza (dentystę) je
  wyłuczóno. Łóni sia prazie some cole nie zidzó. Zygfryd tero gwołt rejzuje
  (podróżuje) i po Ojrópsie i po cołam śwecie. I do Ameryki tyż łuż roz pofurnół.
  A łóna nieroz to i do dziesiónty na zieczór ludziom zamby drze. Bandzie łuż
  jeko łosióm lot jek só łożanióne, a dzieciuków eszcze ni majó. Tych
  psieniandzów tyż jam zawdy brok. Ciajżki majó żywot, chałupy w mnieście tyż ni
  mogó rychtyczny dostać. Jek by nie tan tylefón com go bez szołtysa dostali, to
  bym z niami tlo roz do roku na kermasie w Stazigudzie , abo na śwanta mogli
  pogodać. Łóna ciasam eszcze wleci jek po łogań, jojków wziójść, bo mózi co
  nasze lepsze jek te kupne w sklepsie.
  foterek - ojciec
  zaboczuł - zapomniał
  sztudyrował - studiował
  rejzuje - podrózuje
  bziołka - żona
  jam - im
  zamborz - dentysta
  zamby drze - zęby wyrywa
  niami - z nimi
 • gajowy555 20.02.06, 14:58
  Rita,
  ale jesteś uzbrojona po zęby, a granatu nie masz? Bo, że rakietę to
  jestem pewien (tenisową), ale żeby z bagnetem do książki ... ? Spróbuj z tej
  rakiety jakiś stojak zrobić na książkę, żeby Ci się lepiej klikało.
  Co za tempo olimpijskie, daj trochę przetrawić te specyjały, a i sama odsapnij,
  widać, że kondycja u Ciebie wspaniała. Na wiosnę do ogrodu jak znalazł...
  Ale fajnie piszesz ...
 • rita100 20.02.06, 21:25
  Gayjowy, musze teraz kilikać , bo jak przyjdzie wiosenka to już mniej czasu
  będzie. A gyszychty Klyjmensa só tak ciekawe, że nie moge sia łoderwać łod nich.

  Powiem o dalszych planach watku i innych spraw. A więc mam propozycje , by
  wątek zakończyć na seteczce wpisów, a następnie założyć nowy z innym gwarowym
  tytułem , by się nam nie znudził. Zdania gwarowe są tak piękne , że warto je
  zmieniać i sobie przyswajać.
  Dalej , naprawdę nie wiem co zrobić, ale są zamieszczane w tekstach dośc fajne
  powiedzenia warmińskie i bardzo śmieszne , takie , których teraz się nie
  spotyka, są fajne porównania i powiedzenia gwarowe. Warto by było założyć
  następny wątek z takimi rodzynkami. Ale przyznam się , że mam już dużo watków
  pod swoim nikiem i już mi nie przystoi więcej zakładać.
 • rita100 20.02.06, 21:27
  Tyjater cz.II
  Jom ni mnioł cole chanci po tych tyjatrach sia włóczyć. Roz ma Hilda w Rejchu
  do tyjatru zawlokła i cole mi sia to nie łudało.
  Ale Matylda jek łusłuchała to yno psiantó w dupa i łuż w klejdach (ciuchach)
  grzebzie. W tan modty klejd ze szlejfko sia łoblekła, mojo łobleka tyż mnie z
  bigla (z wieszaka) łuż ścióngnóła, skorznie na glanc wypucowała, łurychtowała
  pora jojków i swojski śniotany no dzieciuków i poślim na pyjkaes. - Zygfryd ze
  swojó łuż na noju na bonófsie czekali. Łuradowali sia na to śniotana i
  pojechalim jych ołtam na tan tyjater. Mózia woma, fejny mowam tero tan tyjater
  w Łolstynie. W Rejchu tyż am fejniejszych nie zidzioł. Nowe trepy (schody)
  łurychtowali, śwatłów ponastoziali, psianknie jek w królewskam pałacu.
  Łusiedlim. Zygfrydowo mniantowam bómbónam pociajstowała, tak am siutka
  (chwilka) posmektoł i na spsik (sen) ma wzióło. Cole mi nie w smaka buło co
  łóni tam na ty binie (scenie) bando wyproziać. Jek am łójskygo roku buł na
  byzuchu (na odwiedzinach) łu moji siostry Hildy w Rejchu tyż ma do tyjatru
  zaciółngnóła. Mózia, doczemu niy, po mniecku moga, nie zawadzi łoboczyć z czego
  sia te Mniemce śniejó. Poślim. Jekoś łoroz (naraz) mi sia tam nie łudało.
  Czorno wszandzie. Śwatła pozdmuchali, żodny muzyki ? Jedan tlo taki plóndyn po
  ty czorny binie (scenie) sia ćwarzuł (włóczył się) tyż na czorno łobleczóny i
  patrzypyski przedowoł (stroił głupie miny).
  Spsik (sen) ma zmorzuł tom sobzie i fejn przysnół. Cóś mi sia musiało
  przymarzyć (przyśnić) fejnistygo, nie pamnientom łuż.
  Łoraz jek ma Hilda nie rznie w żebra. Aż am sia zjadoziuł (rozłościł)

  klejdy - ciuchy
  z bigla - z wieszaka
  trepy - schody
  skorznie - buty z cholewami
  siytka - chwilka
  binie - scenie
  byzuch - odwiedziny
  ćwarzuł - włóczył się
  zjadoziuł - rozłościł się
  --------------------
  Zygfrydowo mniantowam bómbónam pociajstowała, tak am siutka (chwilka) posmektoł
  i na spsik (sen) ma wzióło.
 • rita100 20.02.06, 22:01
  Tyjater cz.III
  Łoraz jek ma Hilda nie rznie w żebra. Aż am sia zjadoziuł. Toc yś ty do tyjatru
  przyloz coby tak łogniście zorgować (chrapać) Klyjmens. Wstyd przed ludziami.
  Rozwer am tedy ślypsia i patrza. Czorno na ty binie (scenie) jek w psiekle, tlo
  tan plóndyn zawdy łazi tam i curyk (z powrotem). Tako człozieczo ciaszka w
  rance trzymo... Łoroz (naraz) sia łustoł, ślypsie (oczy) sia na mnie wywoluł i
  mózi do mnie - " Sein oder nicht sein, das ist hier die Frage" - co po naszamu
  je: czy łón mo być czy łón mo nie być. I łón sia ma ło to pyto !!! Szturnół am
  tedy Hilda i mózia: znosz go ? Chto łon je ? Hilda mózi co go nie zno, ale łón
  sia na ty binie Helmut nazywo, czy jekoś tak.
  - No jó to doczamu łón sia prazie ma pyto, czy łón mo być czy niy...
  - Nie ciebzie łon sia pyto, łón tak do siebzie godo, łón nie ziy co łón mo
  robzić ?
  - łogłupsioł, czy jek, ze smantorza sia łuder z tami gnotami po binie loto ? !
  Pódź, mózia Hilda, jidziam do dóm, w dupa z takami tyjatrami. Psieniandzów
  wydosz, gamba wymorzysz, ślypsie wypatrzysz, tlo po to co by taki nimek
  (nieudacznik) Helmut jekiś nie ziedzioł po co łón mo być abo po co nie być.
  Hilda gamba łotworzuła i mózi: ty gupsiala, toć to je Szekspir. Tygo mi tlo
  buło brok, moja siostra tyż łogupsiała. Prazieś co godała co łón je Helmut abo
  jekiś tam Hamlyt, tero mózisz co jekiś Szejkpir. Łostoń tu jek chcesz, jo mom
  dosić. Wyślim. Cało droga do dóm do mnie nie godoła. Na drugi dziań reno przy
  frysztyku (sniadaniu) mózi, wstydu am sia bez ciebzie najadła Klyjmens,
  SZekspira nie znosz ?
  - No czy jo musza kożdygo znoć ? Psiyrszy roz człozieka na łoczy zidza, na
  łobcy ziamni, łón som nie ziy chto łón je ? A łón ma (mnie) zno ???
  Na żodan tyjater nicht ma ziancy nie namózi ! Tak am sobzie poziedzioł ! Ale w
  naszam tyjatrze w Łolstynie ni móg am sobzie przysnóńć. Jek tlo ta klata
  (szmata) łunieśli, zaro gwołt psianknych dziywczoków zaczóło sia po ty binie
  łuzijać, muzyka mnieli tako skoczno, co am aż skorznió (but z cholewem) ło
  ziamnia trampnół (tupnął). Pomniarkuj sia, mózi mojo. Prazie am zaboczuł
  (zapomniał) gdziem jo je !
  Każdamu siu łudało, a ludziów buło gwołt. Wszystkie ze stołków na kóniec
  powstawali. Te na ty binie łuż mocno byli pomanczóne, ale jek ta klata pora
  razy łunosili, to kożdan sia do noju śnioł całó gambó. I żodan sia nie spytoł
  czy łón mo być czy niy !
  Łu noju kożdan ziedzioł po co na ta bina wloz.
  I cole am jych ni musioł znoć !!!!

  łogniście zorgować - siarczyście chrapać
  nimek - nieudacznik
  frysztyk - śniadanie
  ma - mnie
  klata - szmata
  skorznió - but z cholewem
  trapnół - tupnął
  pomniarkuj sia - pohamuj się
 • tralala33 15.03.06, 21:10
  A czy ten i inne wątki trafią na podforum?
 • rita100 15.03.06, 21:34
  Wszytko zabieramy, to są bardzo cenne wątki - myslę , że Gawędy Cyfusa będa w
  osobnym watku i tym się mogę zająć - szybciuteńko, jak tylko bandzie podforum

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka
Agora S.A. - wydawca portalu Gazeta.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników Forum. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną. Regulamin.